Page 1

BYGG BEDRE NR 2– 2012

BYGGING Leca Ringmur til 60 boenheter

+

Etasjehøye pipeelementer i Voksenhagen Fra festning til hotell Luftet kledning over byen

Teknisk hjørne Med farge på fasaden

INSPIRASJON Murverksprisen til bolighus i Leca

Mester­gruppen satser på murfasader

ARKITEKTENS HJØRNE – Sett krav til pussede fasader!

Mesterhus og Systemhus bygger årlig ca 2000 boliger. Nå kan huskjøperne få murfasade også.


Murfasader på alles lepper Du vil merke det i denne utgaven; - nå handler mye om murfasader. I Weber har vi snakket om det lenge, men nå har vi fått med oss sterke ­aktører til et stort, felles framstøt: Mesterhus, Systemhus og Håndverksmur skal bidra til at murfasader blir et langt hyppigere syn på små­ hus­markedet. I tillegg til på prosjekt­ markedet – der vi viser et referanseprosjekt i form av to høyblokker i Oslo. Pussede fasader blir også omtalt i Arkitektens Hjørne der Spir Arkitekter fra Tønsberg slipper til med sitt syn på bl.a. dette. Og når det først skal være en fasade, skal det vel være en fin farge også? I Teknisk Hjørne forklarer vår e­ kspert på området, sivilingeniør ­Camilla Sandem Dhelie, hvordan du skal gå fram for å sikre kvaliteten. Og siden byggesesongen nå endelig er ordentlig i gang, og boligbyggingen tar fart, slipper vi til fornøyde kunder som slår et slag for Leca Ringmur som på det året den har vært på markedet, har fått mange svorne tilhengere. Vi må selvsagt også innom det faktum at et Leca-hus vant Murverks­ prisen for 2012 – se den praktfulle Villa Grimnes tegnet av Professor, sivilarkitekt Bengt Espen Knutsen.

INSPIRASJON

Mestergruppen

God lesning.

Bygg Bedre

Informasjon fra Weber til det norske byggemarkedet Utgitt av: Saint-Gobain Byggevarer AS, postboks 216, Alnabru, 0614 Oslo Telefon: 22 88 77 00 Telefaks: 22 64 54 54 Internett: www.weber-norge.no/ www.filtralite.com / www.weber-marine.com Redaktør: Morten Müller Redaksjon og journalistisk arbeid: Informasjonspartner as, Trond Opstad Har du tips, idéer eller kommentarer tilknyttet Bygg Bedre, ser vi gjerne at du tar kontakt pr. telefon, telefaks eller e-mail: info@weber-norge.no Trykk og grafisk formgivning: Merkur-Trykk AS

colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory

2 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012

– Det er en tid for alt. Nå ser vi at markedet ­reagerer positivt på ­boliger med murfasader, og det vil vi selvfølgelig være med på. Det sier Arve Solheim, ­konserndirektør i Mestergruppen, avdeling Bolig.


– Weber presenterte idéen om en felles satsing på murfasader. Denne likte vi svært godt. Når vi i tillegg fikk med oss Håndverksmur med kunnskap og ­kapasitet når det gjelder pussutførelse, var plattformen for en satsing på plass. Arve Solheim, konserndirektør i Mestergruppen

satser på murfasader Mesterhus har designet 10 stk ­husmodeller i kombinasjonen tre og mur. Dette er ­hustypen Maria fra Mesterhus.

– Tre profesjonelle aktører bretter nå opp ermene for å tilby markedet murfasader, forteller Arve Solheim, konserndirektør i Mestergruppen . TEKST OG FOTO: Trond Opstad

M

estergruppen AS er et av landets ledende bygge­konsern og vil i år omsette for ca 2,7 milliarder kroner. Konsernet har salg og

virksomhet i alle landsdeler og eier byggevarekjeden Byggeriet med rundt 100 utsalg hvorav Mestergruppen eier 19 av disse. Huskjedene Mesterhus og Systemhus er også en del av konsernets virksomhet med sine over 200 medlemmer, spredt over hele Norge.

Mesterhus har de siste årene vært landets største boligbygger og Systemhus landets ­hurtigst ­voksende. ­Konsernet er også en stor aktør innen tomte- og LES MER ­prosjektutvikling i hele PÅ NESTE SIDE landet.

BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

3


INSPIRASJON

Trehus med murfasade, modellen Karita fra Mesterhus.

Profesjonelle aktører står bak Profesjonelle aktører bak satsingen – Weber presenterte idéen om en felles ­s atsing på murfasader. Denne likte vi svært godt. Når vi i tillegg fikk med oss Håndverksmur med kunnskap og kapasitet når det gjelder pussutførelse, var plattformen for en satsing på plass. Tre profesjonelle aktører

4 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012

bretter nå opp ermene for å tilby marked­ et murfasader i en helt annen grad enn tidligere, forteller Arve Solheim. Mester­hus og Systemhus bygger årlig ca 2000 ­boliger i reisverk. Mange av disse bolig­k jøperne forventes å velge murfasade på hele eller deler av huset.

Flere vil ha vedlikeholdsfrie fasader – Det er ikke mange land der trekledning er så utbredt som i Norge. Vi ser at stadig flere tar med seg erfaringer og inntrykk når det gjelder murfasader fra andre land. Når de selv skal bygge bolig, ønsker de et kontinentalt uttrykk i mur på denne. I tillegg tror jeg


Mesterhus og Systemhus bygger årlig ca 2000 boliger i reisverk. Mange av disse boligkjøperne forventes å velge murfasade på hele eller deler av huset. Arve Solheim, konserndirektør i Mestergruppen

Det er laget kampanjemateriell hvor ­boligkjøper kan se den visuelle virkningen av kombinasjon av tre og mur.

Mesterhus og Systemhus har utviklet et unikt webverktøy der kunden selv kan ­plassere ­hustyper og velge hvilket innslag man vil ha med murfasade.

det nå er en naturlig utvikling mot mer vedlikeholdsfrie fasader, både på grunn av klimaendringer og det faktum at folk i dag prioriterer tiden sin annerledes, sier Solheim. Han forteller videre at satsing­en på murfasade er implementert i hele organisasjonen. – Den tekniske siden er gjennom­arbeidet og

på plass. Kampanjemateriell med annonser, brosjyrer og filmer der kunden kan se den visuelle virkningen av kombinasjonen tre-mur er laget. Vi har også utviklet et webverktøy som ligger på hjemmesidene til Mesterhus og Systemhus hvor kunden selv kan plassere hustyper på en forhåndsvalgt

tomt, eller laste opp eget tomtefoto som han har tatt selv. De første kontraktene er allerede signert. Nå skal vi videre, forteller en forventningsfull Arve Solheim. LES MER

PÅ NESTE SIDE

BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

5


INSPIRASJON Systemhus har tegnet fem trehus med murfasade. Dette er modellen Høvik.

6 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012

Vedlikeholdsfrie fasader


– Når de selv skal bygge bolig, ønsker de et kontinentalt uttrykk i mur på denne. I tillegg tror jeg det nå er en naturlig utvikling mot mer vedlikeholdsfrie fasader, både på grunn av klimaendringer og det faktum at folk i dag prioriteter tiden sin annerledes. Arve Solheim, konserndirektør i Mestergruppen

www.systemhus.no - det satses friskt på murfasader. På hjemmesiden kan huskjøpere selv plassere hustyper på byggetomta og velge ­hvilket innslag man vil ha med murfasade.

Trehus med m ­ urfasade fra S ­ ystemhus. BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

7


– Det er snakk om et par hundretusen kroner. Til gjengjeld får man et attraktivt hus med en meget vedlikeholdsvennlig fasade.

INSPIRASJON

Jonas Jalmerbrandt, produktsjef i Weber

Attraktiv og fleksibel løsning – Med Mestergruppen får vi kommunisert den gode løsningen for murfasader til de fleste ­husbyggerne i Norge, sier Jonas ­Jalmerbrandt, ­produktsjef i Weber.

Vareprøven er en reell oppbygget Weber Luftet Kledning.

P

– Med denne vareprøven kan huskjøperen se og kjenne på sluttresultatet , sier Jonas ­Jalmerbrandt, produktsjef i Weber.

uss på Luftet Kledning, som vi kaller det, er en velfungerede løsning som gjennom uttallige prosjekter gjennom mange år har bevist sine kvaliteter. Vi har frem til nå konsentrert oss om større prosjekter, men en stor del av vårt marked har etter hvert blitt småhus. 50 prosent har gjennom gode referanser kommet av seg selv. Dette markedet er både innen rehab og nybygg. Nå var tiden moden for å gjøre et større grep i samarbeid med profesjonelle husprodusenter, forteller Jalmerbrandt. Sammen med Mestergruppen AS i form av Mesterhus og Systemhus samt Håndverksmur er Weber nå i gang med en landsomfattende satsing på ”Trehus med murfasade”. Navnet Murfasade er valgt fordi den estetiske opplevelsen er nettopp murfasade. – I samarbeid med Mestergruppen har vi utviklet detaljtegninger for Weber Luftet Kledning til deres husmodeller. Medlemmer i Håndverks-

8 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012

mur er kurset og blitt Sertifiserte Weber Fasadeentreprenører. Vi har også laget salgsmateriell og pakker med vareprøver til huskjedenes salgskontorer, sier Jalmerbrandt, som påpeker at merkostnaden for denne løsningen er liten. Merkostnaden er liten – Puss på Luftet Kledning er en brobygger mellom tre- og mur­ bransjen, det er en vinn-vinn løsning. Fasadesystemet er enkelt og gir mulighet for mange kombinasjoner. Byggmesteren bygger den samme bærende konstruksjonen, men kunden gis anledning til å velge en murfasade. Kostnaden for tilvalget av murfasade er liten i forhold til de totale byggekostnadene. Det er snakk om et par hundretusen kroner. Til gjengjeld får man et attraktivt hus med en meget vedlikeholdsvennlig fasade, fastslår Jonas Jalmerbrandt.


Murfasade er uten tvil et riktig og viktig tilbud til husbyggere. Jeg tror at vi i løpet av få år vil se en meget positiv utvikling.

Tore Ilseng, Håndverksmur

– Som et tilbud fra landets største bolig­ produsenter, vil det bli et skikkelig trykk i ­markedet etter murfasader, sier Tore Ilseng, daglig leder i Håndverksmur.

Hjemmesiden til Håndverksmur er tilrettelagt for ­husbyggere som søker informasjon om murfasade.

Garantist for kvalitetspuss Håndverksmur er garantisten for prikken over i-en - nemlig pussutførelsen - på trehus med murfasade. Kjeden av murerfirmaer ser meget positivt på samarbeidet med Mestergruppen og Weber.

H

åndverksmur har 46 medlemsbedrifter og god dekning i byer og urbane strøk der boligbyggingen er størst. Alle medlemmene er sertifiserte Weber Fasadeentreprenører. Daglig leder Tore Ilseng er godt fornøyd med konseptet Trehus med murfasade og ser flere åpenbare fordeler. Vil generere mange oppdrag – Konseptet vil kommuniseres gjennom Norges største husprodusenter. Det er åpenbart at dette er den beste markeds­ føringen murfasade kan få. I tillegg legger

Weber ned et betydelig arbeid som ­setter fokus på konseptet. Alt dette fremmer murfaget generelt, noe våre medlemmer setter pris på. Og selvfølgelig vil dette generere mange oppdrag. Vi vet dessuten fra før at hver ny murfasade som settes opp, er en god referanse som øker interesse for og salg av mur. Murfasade er uten tvil et riktig og viktig tilbud til husbyggere. Jeg tror at vi i løpet av få år vil se en meget positiv utvikling. Fasader i mur har vi hatt i mange hundre år, men gjerne på store bygg. Nå er tiden inne til å få det samme fasadeuttrykket på mindre hus også, sier Tore Ilseng.

BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

9


BYGGING VOKSENHAGEN

Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS ved sivilarkitekt Kari Nissen Brodtkorb, faglig ansvarlig og sivilarkitekt Jeanette Wikström, ­saksbehandler

BYGGHERRE: OBOS Nye Hjem AS Totalentreprenør: Skanska Norge AS

Rådgivende ingeniør: Sivilingeniørene Haug og Blom-Bakke AS v/ Richard Kjenslie Aas

Murarbeider: Mjøndalen Mur & Puss AS

Husene på ­Voksenhagen er pusset utvendig og bygget i rekker med tre til fem hus.

Piper i ekspressfart Pipene på Voksenhagen ble bygget fire ganger så raskt som vanlige piper, takket være etasjehøye elementer. TEKST OG FOTO: Gaute B. Iversen

N

orge er et kaldt land. Ingenting gir en ­hyggeligere og lunere varme enn vedfyring. Derfor er det helt naturlig å mure piper i nye eneboliger og ­rekkehus. På Voksenhagen har alle husene Leca Venti-pipe. – Vi valgte å bruke Leca Venti Etasjehøye pipeelementer. Det ga oss en veldig effektiv montering av pipene og økt produktivitet på prosjektet, forteller Stein Terje Nesheim i Mjøndalen Mur & Puss AS. Selskapet har hatt all muring, puss og pipe­ arbeider på prosjektet. Boligene på Voksen­ hagen er det største murhusprosjektet i Norge på mange år. Obos Nye Hjem AS har bygget 50 hus i rekker med tre til fem hus. Bomiljøet blir bilfritt med parkeringshus under bakken. Fire piper på én dag Normalt bruker to murere én dag på å mure en to etasjer høy pipe med vanlige pipeelement­ er. Leca Venti etasjehøye elementer gjør at arbeidet går mye raskere. – I løpet av én dag er det mulig å montere fire piper. Med planlegging og kranbil er pipene

10 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012

enkle å montere og resultatet er piper som er ferdige til å sparkles og males, forteller Svein Olav Barikmo, salgsingeniør i Weber. Leca Venti Etasjehøye piper lages i finere Leca enn vanlige elementer. Samtidig er overflaten behandlet slik at den ferdig monterte pipen har en poretett overflate som tilsvarer brettpuss. – De etasjehøye elementene gjør at vi øker produksjonen på prosjektet. Det gjør at det er økonomisk å bruke elementene på et prosjekt som dette, forteller Nesheim. En ferdig murt, pusset og malt vanlig elementpipe og en ferdig montert, sparklet og malt pipe av etasjehøye elementer koster omtrent like mye. Fordelen med de etasjehøye elementene er at murerne er raskt ferdige og kan utføre andre arbeidsoppgaver. Gir luft til ovnen Venti-pipene er unike ved at luften ovnen trenger til forbrenningen, tilføres gjennom pipen. En pipe kan gi nok luft til to ildsteder. – Pipene er veldig godt egnet i lavenergihus og gir en renere og bedre forbrenning i ovnen. Man trenger heller ikke ventiler for å tilføre luft og får mindre trekk i boligen, forteller Barikmo.

Svein Olav Barikmo i Weber og Stein Terje Nesheim i Mjøndalen Mur & Puss AS forteller at i løpet av en dag kan fire piper monteres med bruk av kran.


– Leca Venti Etasjehøy pipe ga oss en veldig effektiv montering av pipene og økt produktivitet på prosjektet.

Stein Terje Nesheim, Mjøndalen Mur & Puss AS

Alle husene har fått ­montert Leca Venti Etasjehøye piper. Det gjorde ­monteringen rask og effektiv.

Voksenhagen ∂∂ 50 hus i rekke bygget i mur og betong. Prosjektet ble solgt i to salgstrinn; ett i juni og ett i september 2010. Etter siste salgsmøte var alle boligene solgt. De første beboerne flytter inn i første halvdel av 2012.

BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

11


BYGGING mogreina

– Til sammen regner vi med å oppføre 40 ringmurer med denne løsningen, forteller prosjektleder Frode Thorsen i 3 Bygg Mester AS.

12 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012


Leca Ringmur nr. 12. Og mange flere kommer

På Mogreina nord for Oslo har 3 Bygg Mester AS oppført 15 boliger, alle med Leca Ringmur. Gode erfaringer gjør at bedriften nå ønsker samme ringmuren for de resterende 60 boenhetene.

Tekst og foto: Trond Opstad

V

ed tidligere prosjekter har vi brukt isoporløsning med kjerne i betong og isolasjon på hver side. I første byggetrinn her på Mogreina benyttet vi Leca Ringmur til 11 ringmurer fordelt på ene­ boliger og ­tomannsboliger. Erfaringene fra disse gjør at vi nå kjører videre med denne løsningen, forteller Frode Thorsen, prosjektleder i 3 Bygg Mester AS. Bedriften har 8 ansatte og arbeider utelukkende med eiendomsutvikling og boligbygging i Ullensaker kommune. – I Leca Ringmur er kjernen isolasjon. Det gir en god kuldebroløsning. Ringmuren er dessuten rask å føre opp. Når yttervangene i tillegg slemmes, blir resultatet robust og varig. Etter ferdig muring fylles ringmuren med løs Leca, armeres og får varmekabler med påstøp. Da oppnår vi en godt isolert løsning som vi er fornøyd med, sier Thorsen. Han forteller at alle ringmurene bygges med radonsperrer etter de nye forskriftene. Tiltak mot radon – Vi legger først Isola Radonmembran SBS med en kul på midten slik at eventuelt vann i byggeperioden renner ut av byggegropa. Opp av bunn og gjennom folien kommer kun to oppstikk for vann, avløp og strøm. Her brukes mansjetter for å få det helt tett. Singelputen som legges for muring av såleblokkene, er dokumentert radonfri. I tillegg legger vi inn en sikkerhetsløsning for å kunne føre vekk eventuell radongass. Vi gjør det vi kan for å tilby kjøperne optimale boligløsninger, sier Frode Thorsen. BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

13


Byggherre: Forsvarsbygg

rehabilitering kongsvinger

Murarbeid: XK Entreprenør AS

Weberprodukter ∂ Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning ∂ Weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel

totalentreprenør: Glåma Bygg AS

Hotellet på festningen Om kort tid kan du sjekke ta inn på 300 år gamle ­Kongsvinger festning når den gamle Kasernen åpner som hotell. Tekst og foto: Gaute B. Iversen

D

e første anleggene på Kongsvinger festning ble bygget allerede for 350 år siden. Siden den gang er anlegg­e t flere ganger bygget ut og var mot slutten hovedkvarteret til Heimevernet i området. De siste årene er det drevet restaurant på festningen, og om kort tid er Kasernen bygget om til et moderne hotellanlegg med 28 rom, i alle fall på innsiden. – Det er spennende med denne typen oppdrag. Utvendig skal bygget bevare sitt ­u ttrykk, mens det på innsiden skal moderniseres, forteller Xhevdet Kardijaj i XK Entreprenør AS. Tålmodighetsprøve Selskapet utfører alle murerarbeider på oppussingen av den gamle kasernen. Blant annet blir den utvendige teglveggen reparert og etterspekket. Innvendig blir veggene pigget ned til bindingsverket og deretter pusset på nytt. – Innvendig forsterker vi med armert puss for å lage et glidesjikt på veggen slik at pussen ikke går i stykker av bevegelser i bygningen og treverket, forteller Kardijaj. Restaurering av slike gamle bygg kan være en tålmodighetsprøve, men det er nettopp denne typen oppgaver XK Entreprenør AS har

14 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012

spesialisert seg på. – Man må like å jobbe med slike langsomme og detaljerte oppgaver hvis det skal bli et bra resultat. Det tar tid å bygge opp igjen detaljer på fasaden slik at vi bevarer det opprinnelige uttrykket, sier han. Kalkmørtler Kardijaj sier at han i arbeidet med Kasernen på Kongsvinger festning har fått god hjelp av Webers ekspertise på kalkmørtler. – Det er en trygghet for oss som utførende murer at vi har fagkunnskapen til Camilla Dhelie og Per Stian Olsen i bakhånd. De hjelp­er oss med å finne riktige løsninger, sier han. Per Stian Olsen, salgsingeniør i Weber, sier at restaureringer som dette krever at det brukes riktige materialer. – Her brukes det hydrauliske kalkmørtler – tilsvarende de som opprinnelig var brukt. Brukes feil type mørtel kan det bli større problemer på lang sikt, sier han.

Innvendig er veggene pigget ned til bindingsverket før det blir pusset på nytt av blant andre Olex Nieciag i XK Entreprenør AS.


Den utvendige teglveggen reparert og etterspekket. Innvendig blir v­eggene pigget ned til bindingsverket

Per-Stian Olsen, salgsingeniør I Weber og Xhevdet Kadrijaj og Josef Drabik fra XK Entreprenør AS på Kongsvinger festning.

Janusz Chyski i XK Entreprenør AS restaurerer vindusbuer på Kongsvinger festning. BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

15


INSPIRASJON villa grimnes

Arkitekt: Professor, sivilarkitekt Bengt Espen Knutsen Murarbeid: Stensrud & Stensrud A/S (nå Alliero AS)

Boligen har et areal på ca 400 kvm. Yttervegger er i 30 cm Leca Isoblokk med g ­ jennomfarget puss ­utvendig. (Foto: Jiri Havran)

Murverks­prisen

J

uryen i årets Murverkspris omtaler boligen som en virkelig perle, både arkitektonisk og håndverksmessig. Huset er bygget i Leca Isoblokk 30 cm og pusset med farget puss. Fasaden viser en harmonisk kombinasjon av jordfarger tilpasset naturen. Samtidig gir dette huset et særpreget uttrykk og en sterk egenkarakter. 

 Juryens uttalelse Blant annet dette er å lese i juryens uttalelse: “Murverksprisen deles ut for fremragende arkitektur og godt håndverk i henholdsvis tegl og blokk – og i år går prisen til et byggverk i blokkmurverk.

16 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012

I Norge er tegl mye benyttet i større byggeoppgaver og godt r­epresentert i det offentlige byggeri, da særlig som fasademateri­ ale. Blokkmurverk blir oftere brukt konstruktivt, og det er mest benyttet til lavere bebyggelse – der boliger og boliganlegg er godt representert. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse at årets murverkspris nettopp går til en bolig. Murverksprisen 2012 går til ”Villa Grimnes”, som er tegnet av ­professor, sivilarkitekt Bengt Espen Knutsen. Det er spesielt gledelig å dele ut prisen til et boligprosjekt der det på en inspirerende måte er benyttet blokkmurverk med utvendig farget puss. Boligen er formet etter den bratte naturtomten og brutt opp i


– Etter juryens mening er «Villa Grimnes» godt egnet til å inspirere både arkitekter, utbyggere og boligkjøpere til bruk av blokkmurverk og farget puss.

Juryen, Murverksprisen 2012

Interiøret er i en klasse for seg. (Foto: Jiri Havran)

Murverksprisen for 2012 er tildelt Villa Grimnes, tegnet av professor, sivilarkitekt Bengt og Espen Knutsen. Huset er et pusset bolighus i Leca med farget puss. (Foto: Jiri Havran)

mindre volum som hver har sin farge. Juryen vil spesielt berømme sammenhengen mellom bygg og landskap. Plassering og utforming av uteplasser på ulike nivåer samt integrering av forstøtningsmurer, trapper og bed gjør at uteområdet inngår som en naturlig del av den arkitektoniske helheten. Boligens rom utvides med mange og godt formede uteareal for ulike opplevelser. De oppbrutte bygningsvolumene gir generøse lysinnslipp fra alle himmelretninger og god kontakt med naturen. Interiøret er konsekvent holdt i lyse naturmaterialer og farger som bidrar til å forsterke lysvirkningene og står godt til den mørkere

utvendige paletten. De håndverksmessige arbeidene er gjennom­ gående av svært høy kvalitet. Bengt Espen Knutsen kan se tilbake på en karriere hvor murverket har vært sentralt i svært mye av hans produksjon. Hans arkitektur er en stadig påminnelse til nye generasjoner arkitekter om å gjennomarbeide detaljer, søke materialiteten i byggeriet og å spille på lag med de naturgitte forutsetninger som tomten gir. Etter juryens mening er «Villa Grimnes» godt egnet til å inspirere både arkitekter, utbyggere og boligkjøpere til bruk av blokkmurverk og farget puss...”

BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

17


Totalentreprenør: Realbygg AS

bygging oslo

Murarbeider: Murmester Rolf Holm AS.

Weberprodukter ∂ Weber.mix M5 Murmørtel ∂ Leca blokk 15 cm

BYGGHERRE: Realbygg AS

Tegl på hele

fasaden

Kristian Damm, Øyvind Dale, Håkon Sletta og Einar Gloslie fra Murmester Rolf Holm AS er noen av de som har jobbet med teglfasaden på Bjerke Panorama.

De nye boligblokkene har fått 6500 kvadratmeter tegl murt med Weber.mix M5 MURmørtel.

Kjøperne på første byggetrinn av Bjerke Panorama har allerede flyttet inn.

18 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012


– Vi vet at Weber har gode produkter og at de stiller opp med sin kompetanse for å finne fram til riktige løsninger og metoder. Håkon Sletta, prosjektleder i Murmester Rolf Holm AS

Teglfasaden på Bjerke Panorama mures med Weber.mix M5 mørtel.

TEKST OG FOTO: Gaute B. Iversen

R

ett ved det karakteristiske studenthuset på Bjerke i Oslo har det reist seg to nye boligblokker. Til sammen er det 147 leiligheter i de to byggetrinnene. Beboerne i første bygge­ trinn har allerede flyttet inn. – Vi skal mure opp til sammen 6500 kvadratmeter tegl. Arbeidene på trinn to startet i februar og skal være ferdig i oktober, forteller Håkon Sletta, prosjektleder i Murmester Rolf Holm AS.

Kompetanse Den milde vinteren har gitt gunstige forhold for muring av teglfasad­en. De har sluppet å varme opp fasaden, men har dekket til under utførelsen av arbeidet. Sletta valgte bevisst å bruke Webers mørtel fordi han har god erfaring med produktene. For å få variasjon i fasaden er det brukt tegl i flere nyanser. – Gjennom så mange årstider er det krevende å sørge for jevn kvalitet på mørtelen. Vi vet at Weber har gode produkter og at de stiller opp med sin kompetanse for å finne

fram til riktige løsninger og metoder. For oss er det viktig å levere god kvalitet, og da er vi avhengige av å ha gode partnere, sier han. Salgsingeniør Per Stian Olsen i Weber sier at fargen på mørtelen varierer med temperatur, fuktighet og været. – Mørtel er et naturprodukt som påvirkes av forholdene når den blir lagt. Det er mange ting man kan gjøre for å få et jevnt resultat. Murmester Rolf Holm er oppmerksomme på utfordringene og gjør en veldig god jobb, fastslår Olsen.

BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

19


Totalentreprenør: Peab

bygging oslo

Murarbeider: Nordisk Facade

Weberprodukter ∂ Weber Luftet Kledning ∂ Weber Fiberpuss-system

BYGGHERRE: USBL Utbygging AS

Luftet kledning Eitilstad borettslag ­ ligger flott over Oslo ­innerst i Kværnerdalen. De to ­høyblokkene får en pusset fasade.

20 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012

Tekst og foto: Gaute B. Iversen

I

nnerst i Kværnerdalen, over det gamle industriområdet reiser det seg to 11 etasjer høye boligblokker. Leilighetene får store glassflater, balkonger og plasseringen er tilpasset slik at solforholdene blir best mulig.

Fasadene på boligblokkene består av 4000 kvadratmeter Weber Luftet Kledning som blir pusset med Weber Fiberpuss-system. – Dette er det største prosjektet vi har gjort i Oslo, forteller Christian Grønning i Nordisk Facade som gjør pussjobben på fasaden. Selskapet er godt etablert i Danmark og har hatt flere prosjekter på Sørlandet, blant


– Så store fasader stiller store krav til planlegging og tekniske løsninger. Derfor er det en trygghet for oss å ha muligheten til å få teknisk bistand fra Weber. Christian Grønning, Nordisk Facade

dning over byen annet pussingen av bygningene i Kaptein Sabeltanns verden i Dyreparken i Kristiansand.

Sluttpuss i én omgang Fasaden skal pusses i to farger. Overgangen mellom de to fargene er en krevende del av prosjektet.

– Så store fasader stiller store krav til planlegging og tekniske løsninger. Derfor er det en trygghet for oss å ha muligheten til å få teknisk bistand fra Weber, sier han. Særlig er det viktig at sluttpussen blir gjort i én omgang pr. plate for å unngå ­skjøter og overganger. – Så store flater og flere farger krever at

man utfører pussingen litt annerledes. For oss i Weber er det interessant og viktig å bidra til ideer og løsninger for å få til et best mulig prosjekt, sier salgsingeniør Per Stian Olsen i Weber.

Per Stian Olsen, Weber, og Christian ­Grønning i Nordisk Facade er godt fornøyd med arbeidet på Eitilstad borettslag. Hele 4000 ­k vadratmeter ­fasade skal pusses i to ­forskjellige farger på ­Eitilstad.

Slik skal blokkene se ut når de er klare til ­innflytting senere i år.

BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

21


Totalentreprenør: OKK Entreprenør AS

bygging lørenskog

Murarbeider: Ole K Karlsen Mur Puss & Flis AS

Weberprodukter ∂ Gjennomfarget M5 Murmørtel ∂ Weber Luftet Kledning ∂ Weber Fiberpuss-system ∂ Leca blokk i kjellerboder

BYGGHERRE: Selmer Bolig AS

Da fasaden på Vestparken i Lørenskog skulle pusses ble Webers puss-system brukt. – Pussen har bedre trykkfasthet, sier Tron Tangeraas i OKK Entreprenør AS og Jostein Grav i Ole K Karlsen Mur Puss & Flis AS.

Tekst og foto: Gaute B. Iversen

O

mrådet Vestparken i Lørenskog er bygget ut i flere etapper, og fortsatt er det store området som skal bygges ut de neste årene. Før påske overleverte OKK Entreprenør AS en ny blokk med 43 leiligheter. – Dette er et område med mye aktivitet. Det var viktig da vi skulle velge hvilken puss vi skulle bruke, forteller Tron Tangeraas i OKK Entreprenør AS og Jostein Grav i Ole K Karlsen Mur Puss & Flis AS. Weber Fiberpusssystem ble valgt fordi det gir en tykkere puss som er mer bestandig mot slag og skader. – En tykkere puss har bedre trykkfasthet og er derfor mer holdbar. ­Tørketiden er litt lenger, men resultatet blir bedre og mer egnet i bolig­ områder som dette. At pussen er tykkere gjør det også lettere å få en jevnere overflate selv om underlaget er litt ujevnt, sier Grav, som har hatt ansvaret for murarbeidene på bygget. Bedre overflate Fasaden på boligblokken består av tegl, treverk og blikk i tillegg til ­murpuss i to forskjellige farger. Overgangen mellom materialene har vært en utfordring. – Vi har brukt gjennomfarget mørtel i muringen av teglen. I tillegg er det brukt gjennomfarget puss i begge de to fargene. Gjennomfarget puss gjør også at skader ikke synes så lett som på malt puss, sier de to. Fasaden på blokken består av 450 kvm puss og 1100 kvm tegl. Grav og Tangeraas berømmer Webers oppfølging og engasjement i prosjektet. – Vi har fått hjelp til å løse detaljer i utføringen og Weber har kommet på kontroller for å se at utførelsen ble riktig. Det er betryggende for oss også, avslutter de.

22 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012


– En tykkere puss har bedre trykkfasthet og er derfor mer holdbar. Tørketiden er litt lenger, men resultatet blir bedre og mer egnet i boligområder som dette. Tron Tangeraas, OKK Entreprenør AS og Jostein Grav, Ole K Karlsen Mur Puss & Flis AS

Jostein Grav i Ole K Karlsen Mur Puss & Flis AS og Tron Tangeraas i OKK Entreprenør AS er fornøyd med fasaden på Vestparken.

Den tykke pussen gir bedre trykkfasthet og tåler bedre slag. ­Gjennomfargingen gjør også at eventuelle ­skader blir mindre synlig.

Fasaden består av mange forskjellige ­materialer. Spesielt overgangen mellom ­materialene har vært utfordrende. BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

23


ARKITEKTENS hjørne

Kaldnes Brygge, Selvaag Bolig AS. 1. byggetrinn, 3200 kvm og 42 leiligheter. (Ill.: Spir Arkitekter AS)

– Sett krav til pussede fasader! 24 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012


– Samarbeidet vi har med Weber, er vårt beste utgangspunkt for vellykkede fasader i mur.

Sivilarkitekt MNAL Sven Krohn / Sivilarkitekt MNAL Steinar Andreassen. Spir Arkitekter AS

– Vi er generalister og helt avhengige av å støtte oss til gode råd fra eksperter, sier (f.v) Steinar Andreassen og Sven Krohn i Spir Arkitekter AS.

TEKST OG FOTO: Trond Opstad

S

ammen med Jan Petter Svendsen, Key account Manager for arkitekter og rådgivende ingeniører i Weber, har vi satt kursen for Tønsberg og et stevnemøte med Spir Arkitekter AS om kontorets forhold til bruk av mur i sitt arbeid. Arkitektkontoret ble etablert i 2000 av sivilarkitekt Sven Krohn, sivil­arkitekt Tom Thodesen, arkitekt Tore Jahnsen og DAK ansvarlig Anita Grønvold. I 2006 ble landskapsarkitekt Arthur Botten og arealplanlegger Kristian Ottesen tatt inn som partnere. Kontoret har siden oppstart vært engasjert i varierte oppdrag innen offentlig og privat sektor, og er i dag en av Vestfolds største arkitektbedrifter med tilsammen 22 medarbeidere. Firmaet har også avdelingskontor i Sandefjord. For tiden ligger en videre utvikling av det populære boligområdet Kaldnes Brygge i Tønsberg på tegnebrettet. Flotte Sandefjord videregående skole er nylig bygget.

Spir Arkitekter har ­kontiNuerlig 60 til 70 prosjekter gående parallelt. Innslaget av pussede fasader er ­betydelig. Arkitekt­ kontoret mener den siste finish – pussede ­fasader – ofte er gjenstand for vilkårlig ­utførelse. Det ønsker de en slutt på.

Fallgruber – Dere arbeider med store og små prosjekter i Leca. Er det spesielle tanker eller ønsker dere har når det gjelder arkitektoniske innslag eller oppføringer i mur? spør Jan Petter Svendsen. – Det viste seg gang på gang at pussede overflater ble en fallgrube for oss. Sluttresultatet blir rett og slett ikke optimalt. Pussens kvalitet er avhengig av en rekke faktorer; pussbærer, temperatur, tørkeforhold osv, men det aller viktigste mener vi, er den håndverksmessige utførelsen. Her er det altfor store variasjoner mellom ulike utførende, forteller Sven Krohn og Steinar Andreassen, som etterlyser en sikrere metode for godt sluttresultat. Hva er kravet til ferdig utførelse? – Se også på det som utføres i sekkeskuring, sluttresultatet er svært varierende. Slik kan det ikke være. Første skritt må være å sette krav til det ferdige produkt­et, pussen, som jo er utseende på det vi lager i mur. Hva er egentlig kravet til ferdig utførelse? Her har Weber, med sin solide posisjon, en jobb å gjøre, sier de to arkitekt­ ene, og påpeker at de har enda en oppgave for Weber. – Ofte er det slik at det blir laget en enkel ytelsesbeskrivelse for fasaden og så blir resten overlatt til totalentreprenøLES MER ren, som kanskje ikke har god nok faglig kompetanse på mur PÅ NESTE SIDE og puss og dermed tar uønskede snarveier mot målet. Dette

BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

25


ARKITEKTENS hjørne er også uheldig. Og faktisk er det store entreprenører som ikke vil utføre fasader med puss, fordi man tilbake i tid har gjort dårlige erfaringer. Vi forklarer da at verden har gått videre siden den gang og nye løsninger har en helt annen kvalitet. Men nei, ikke tale om. Her har Weber en informasjonsjobb å gjøre, smiler Krohn og Andreassen. Men selv har de funnet oppskriften på å lykkes med sine arbeider i mur. Generalister trenger eksperter – Vi arkitekter er generalister og må støtte oss til eksperter. Vi må rett og slett ha de beste rådene, og det skjer stadig nye ting vi ikke uten videre fanger opp. Samarbeidet vi har med Weber, er vårt beste utgangspunkt for vellykkede fasader i mur. Når dere er med allerede fra planleggingen og videre i prosjektet, blir det optimale løsninger. Kan ikke Weber bruke sin kompetanse og én gang for alle definere kravet til utførelse som kan gjelde for alle? spør sivilarkitektene Sven Krohn og Steinar Andreassen i Spir Arkitekter AS.

Sandefjord Videregående s­ kole, Vestfold fylkes­kommune. 1000 kvm, puss på mur i to farger. (Ill.: Spir Arkitekter AS)

Støperiet kulturhus, Tønsberg Kommunale Eiendom KF. Tilbygg og restaurering av konsertsal, 1200 kvm. (Ill.: Spir Arkitekter AS)

26 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012

– Samarbeidet med Weber gir ­trygghet og optimale resultater. (f.v.) Steinar A ­ ndreassen, Jan Petter Svendsen fra Weber og Sven Krohn.


BYGGING tønsberg

– Produktene er blitt veldig populære i løpet av kort tid. Når kundene våre har lært seg å bruke dem, ønsker de ikke noe annet.

Sten Ove Jacobsen, proffselger og murmester, Maxbo Ilebrekke

Satser på Webers nye gulvprodukter Maxbo Ilebrekke i Tønsberg har satset på Webers ­gulvprodukter. – Vi får ­veldig gode tilbake­meldinger, sier proff­selger og murmester Sten Ove Jacobsen.

Sten Ove Jacobsen hos Maxbo Ilebrekke i Tønsberg selger mye avrettingsmasse. – Folk er veldig godt fornøyd med resultatet med de nye avrettingsmassene fra Weber, forteller han. TEKST OG FOTO: Gaute B. Iversen

P

roffavdelingen på Maxbo Ilebrekke i Tønsberg er travel og sender ut varer til hele Vestfold. I det siste har de valgt å satse på Webers nye gulv­ produkter som ble lansert tidligere i år. – Produktene er blitt veldig populære i løpet av kort tid. Når kundene våre har lært seg å bruke dem, ønsker de ikke noe annet, sier proffselger og murmester Sten Ove Jacobsen. Riktig pris I tillegg til at gulvavrettingen og den nye ­pakningen for baderomsstøpen kommer i håndterlige 20 kilos sekker og gir gode resultater, mener Jacobsen prisen er riktig. – Produktene har en riktig pris i forhold til de andre alternativene som finnes. De nye produktnavnene gjør det også enklere å jobbe med produktene, sier han.

Omsetningen av de nye gulvproduktene er så stor at pallene med sekker har fått en egen avdeling. – Vi sender ut mange paller med avretting hver dag. I all hovedsak er det håndverkere som gjør mindre jobber og som legger gulv som en del av et større prosjekt som bruker gulvavrettingen, forteller han. Begge varianter Webers gulvavretting kommer i to varianter, normal og huritgtørkende. I starten var den hurtigtørkende mest populær, mens i det siste har begge solgt like godt. – Ofte har ikke folk det så travelt som de tror og velger derfor den normaltørkende. Den hurtigtørkende er selvfølgelig fantastisk i situasjoner hvor tiden er en større faktor, sier Jacobsen. Maxbo-butikken satser mer på murprodukter i proffavdelingen og har derfor tatt

inn de mest brukte Weber-mørtlene. – Vi har anskaffet en pumpe som gjør at avrettingsjobbene går enda enklere. Det har gjort at det er mange håndverkere som får gjort større jobber, forteller han.

Gulvavretting ∂∂ Weber lanserer to nye produkter for gulvavretting. – Finnes i normaltørk og hurtigtørk. – Kommer i 20 kilos sekker. – Støvreduserte – Selvutjevnende – Selges i byggevare. – Beregnet på håndverkere og forbrukere som støper gulv sjelden.

BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

27


bygging tønsberg

En drøm

å legge – De nye avrettingsmassene er en drøm å legge, særlig når vi bruker pumpe, sier Stephan Richter og Ray Morgan ­Karlsen i ISS.

Ray Morgan Karlsen i ISS sier at avrettingsmassen er lett å legge.

Stephan Richter fra ISS bruker Weber hurtigtørkende ­avrettingsmasse og pumpe når forsikringsskader skal utbedres.

TEKST OG FOTO: Gaute B. Iversen

E

tter at Weber tidligere i vinter lanserte de nye avrettingsmassene for mindre gulvjobber, har ISS i Tønsberg bare brukt disse på sine jobber. Selskapet driver med reparasjoner og utbedringer etter forsikringsskader. – De nye avrettingsmassene til Weber er veldig fine å jobbe med. Når vi i tillegg bruker pumpe får vi gjort jobbene veldig effektivt, forteller Stephan Richter og Ray Morgan Karlsen.

28 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012


– Avrettingsmassen flyter ut på en måte som gjør det enkelt å få gode resultater. I vår hverdag er det viktig når vi skal utbedre etter skader på alle slags underlag. Stephan RIchter, ISS

Når vi møter dem, er de i gang med å sparkle en kjellerstue som har fått vannskader. Om få dager skal det legges varmematter og parkett, derfor har de valgt den hurtigtørkende avrettingsmassen. – Selv om vi skal legge tre centimeter tykk avretting i denne kjellerstuen, er det klart for å gjøre gulvet ferdig om få dager, sier Karlsen. Enkelt å få gode resultater Richter har lagt mange gulv med de nye massene og mener det er lett å få gode og jevne resultater.

– Det blir veldig fine og slette gulv av avrettingsmassen. Den flyter ut på en måte som gjør det enkelt å få gode resultater. I vår hverdag er det viktig når vi skal utbedre etter skader på alle slags underlag, sier RIchter. Hans eneste ankepunkt er at det kan være vanskelig å få godt fall ved å bruke avrettingsmassen, særlig hvis det skal være mye fall. – Den hurtigtørkende massen må også brukes i løpet av kort tid, så det er viktig å arbeide raskt for å få et godt resultat, sier han.

BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

29


Camilla Sandem Dhelie, Siv. ing, Salgsingeniør Fasade/ rehabilitering Weber.

Skal det være en fargerik murfasade?

- Krav og detaljenes betydning M

aling som flasser er ikke et vakkert syn. Dette er et altfor ofte forekommende problem og som skaper hodebry for byggherre og for den utførende. Samtidige krav til enkelt vedlikehold og lang holdbarhet kombinert med estetiske krav med farge, spenstige detaljløsninger mv, kan ikke alltid lett kombineres. Men hvorfor flasser maling av en mur, og skal vi akseptere det? Weber har i sitt sortiment 6 ulike malinger spesialtilpasset murte og pussete underlag og 5 ulike gjenomfargede sluttpusser. Man kan spørre seg hvorfor så mange - men det er en enkel forklaring. Ulike bindemidler og ulike krav til vedlikehold og holdbarhet, åpner for og krever flere ulike typer malingstyper med ulikt bindemiddel. Skal puss alltid males? Slagregnstester hos Sintef Byggforsk viser at en tre sjikts puss er slagregntett. Dvs.; en puss på et vilkårlig underlag bygget opp av et heldekkende grunningssjikt, en grovpuss og en sluttpuss, med anbefalte tykkelser og herdetid imellom hvert sjikt- er slagregntett. Tester viser videre at sluttpussen kan erstattes med 2 strøk silikatmaling eller tilsvarende murmaling. Man må derfor ikke alltid

30 

BYGG BEDRE  NR. 2  2012

male for å tilfredsstille slagregntettheten! Historisk sett så er mange bygninger avsluttet med en naturlig farget sluttpuss- uten pigment. Overflaten vil da patineres naturlig og avflassing av maling vil ikke være et problem . Kravene til maling kommer når man ønsker en farget overflate. Ideelt sett skulle en skurbar gjennomfarget mineralsk puss være løsningen, men dette vil ofte gi fargeskjolder pga bearbeidingen som forringer det estetiske. Sammen med flere andre ulemper er dette en løsning som ikke er egnet for vårt klima. Når det er sagt, vil gjennomfargete pusser basert på silikat eller silikonharpiks kunne skures, evt kan det benyttes gjennomfargete slemmemørtler eller stenkpusser som i tillegg gir en struktur. Detaljenes betydning Når man allikevel velger å male, er det viktig å tenke funksjon. Vi maler for å få 1) klimabeskyttelse, 2) offersjikt/beskyttelse av den underliggende pussen og 3) farge. Stort sett all puss krever over­ flatebehandlinger som er dampdiffusjonsåpne - for å slippe damp inn og ut i pussen. Denne diffusjonen er viktig for å opprettholde pussens styrke. Tette malinger vil drepe en KC-basert puss og for­ årsake oppsmuldring. Dampdiffusjonsåpenhet kan derfor sammen-


Kontakt vår kundetjeneste Har du spørsmål om bruk av Leca- og Weber-produkter? Kontakt Webers tekniske svartjeneste på telefon 22 88 77 00 eller teknisk@weber-norge.no

lignes med Gore-tex; pustende, men vannavvisende. De mineralske malinger som har disse egenskapene, vil i tillegg til å få en svært god heft til underlaget gjennom kjemiske bindinger, også ha et kapillært sug. Dette gir fuktopptak i malingen som synes som sjatteringer i fuktig vær og vil gi hurtig uttørking av fasaden. En filmdannende maling, vil alltid slippe inn noe fukt. Med noe dårligere dampdiffusjonsåpenhet og null kapillært sug, vil fukt kunne akkumuleres på baksiden. Dette vil med tiden gi avflassing og i verste fall pusskader. Malinger med dårlig heft og harmoni med underlaget vil gi avflassing. Gjentakende overmalinger over grafitti og for å shine opp, vil for selv i utgangspunktet damp­diffusjonsåpne men filmdannende malinger, gi fare for ­k rakeleringer og avflassing. Maling og sluttpusser ned mot bakkenivå vil også kunne gi avflassing og puss-skader - da all puss og de fleste mineralske malinger har et kapillært sug. Uten tilstrekkelig opptørking vil selv den mest åpne maling kunne få saltutslag som sprenger i stykker puss og maling. Les hele artikkelen her: http:/www.weber-norge.no/fargerikmurfasade.html

BYGG BEDRE  NR. 2  2012 

31


Returadresse: Saint-Gobain Byggevarer as Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: 22 88 77 00 fax: 22 64 54 54 email: info@weber-norge.no www.weber-norge.no

B-PostAbonnement

The Weber Girls Vi i Weber har sponset Skijentene i mange år. Og vi slutter aldri helt å forundre oss over hvor mange paralleller vi ser mellom dem og oss. Det handler ikke først og fremst om det å være best. Det handler mer om det å sette seg tydelige mål, om å jobbe hardt, jobbe smart og å være fokusert på det som er viktig. Klarer man det, bedre enn konkurrentene, så kommer suksessen etter hvert.

Bygg Bedre 2-2012  

Nå handler mye om murfasader. I Weber har vi snakket om det lenge, men nå har vi fått med oss sterke aktører til et stort, felles framstøt:...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you