Page 1

bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2008

Fasader 2008

.. ..

Fasade 16 sider moderne fasadematerialer Murhus Nye flotte prosjekter Løs Leca Under nytt, stort bilhus

1

bygg bedre 1-2007

Brannskillevegger Ny solcellefabrikk


FASADE:

Det gode førsteinntrykket Hele 16 av de 32 sidene i dette nummeret er viet til fasader. Dette synes vi illustrerer viktigheten fasadeløsninger har hos maxit for tiden. Og vi tror også det er typisk for betydningen fasader har ute i markedet. For det er fasaden som er byggets ansikt. Det er fasaden som er byggets førsteinntrykk. Det er fasaden vi legger merke til i de hundrevis av bygg vi passerer hver eneste dag. Et bygg skal - i tillegg til å være flott å se på - også være funksjonelt og effektivt, økonomisk og rasjonelt. Men her og nå handler det mest om utseendet. Vi viser flere prosjekter der vår nyeste fasadeløsning, maxit Luftet Kledning, er tatt i bruk. Tilbakemeldningene så langt er ganske så unisone: Resultatet blir meget bra. ”Et solid og varig resultat, og det er det som er viktig for byggherren”, sier man hos murmester Ivar Johansen AS etter å ha brukt løsningen på 40 leiligheter i Sande i Vestfold. På det gamle Menighetssøsterhjemmet i Oslo er Luftet Kledning benyttet til fasaderehabilitering, og sivilarkitekt Harald Krokstrand sier: ”Jeg er godt fornøyd med resultatet, ikke minst detaljer og finish er meget bra.” Men fasader er også Leca-løsninger, og i Bergen er bedriften Murmester Aastvedt AS full av lovord om Finblokk som fasademateriale i et leilighetsbygg der beskrevet tegl av kostnadsgrunner ble erstattet av Finblokk. Oppdragsgiveren, JM Bygggholt er så tilfreds at de ønsker å videreføre denne løsningen også i kommende prosjekter. Én ting har alle fasadeløsningene felles; Uansett bakvegg og konstruksjon: Alle har en overflate av maxit Fiberpuss, et system vi kun har positive tilbakemeldninger på.

bygg bedre Informasjon til det norske byggemarkedet fra maxit as

Utgitt av: maxit as Postboks 216, Alnabru 0614 Oslo Telefon: 22 88 77 00 Telefaks: 22 64 54 54 Internett: www.maxit.no og www.leca.no www.filtralite.no / www.maxitmarine.com

(foto: Scanpix)

Luftet Kledning:

Nye klimautfordringer skjerper kravene til rimelige, lette og pussede fasader Fire fasadekonsepter - ett pussystem maxit har fire fasadekonsepter, men kun ett pussystem. I alle konseptene benyttes maxit Fiberpuss-system med sluttbehandling av primært Silikatmaling eller Silikatpuss, eventuelt silikonharpiksbaserte produkter. Pussystemet har en spesiell sammensetning som gjør den sterk, fleksibel og motstandsdyktig. Det innebærer at pussen er mindre ømfintlig for mekaniske skader, samt at risikoen for riss og sprekker minimeres. maxit Fiberpuss-system er testet for slagregnsbelastning og i klimakarusell iht. Klima 2000 med svært gode resultater.

Redaktør: Morten Müller Redaksjon, grafisk formgivning og produksjon: Trond Opstad/Informasjonspartner as Har du tips, ideer eller kommentarer tilknyttet Bygg Bedre, ser vi gjerne at du tar kontakt pr. telefon, telefaks eller e-mail: info@maxit.no Trykk: Østfold trykkeri AS

Valg av fasadesystem må vurderes ut fra type bygning, bruks- og brannkrav, beliggenhet og klimapåkjenninger. Til bygg i slagregnsutsatte områder anbefales bruk av maxit Luftet Kledning, alternativt Leca Fasadeblokk. Serpotherm/Serpomin anbefales kun brukt på prosjekter på Østlandet. For småhus anbefales bruk av Leca Isoblokk eller Leca Fasadeblokk. Felles for fasadesystemene er at selv om de er aldri så gode, kreves det god prosjektering, gode detaljer, god utførelse og tett oppfølging fra systemleverandør. På denne måten oppnår man fasader som er funksjonelle, varige og ikke minst pene.

2

bygg bedre 1-2008


maxit Luftet Kledning med Teknisk Godkjenning maxit Luftet Kledning er godkjent av SINTEF Byggforsk. Produktbeskrivelsen i godkjenningen forteller at dette er et utlektet, luftet fasadesystem for fugefrie, pussede fasader. Systemet består av Aquapanel Outdoor plater som festes på et lektesystem av tre eller stål til bakenforliggende vegg. Platene påføres en fiberarmert grovpuss i to sjikt pluss en sluttbehandling. Grovpussen armeres med armeringsnett av glassfiber.

I forhold til puss på isolasjon, har luftet kledning, som er en to-trinns tetting, fordelen at om det trenger inn fuktighet, vil denne dreneres bort i luftspalten mellom bakvegg og pussbæreren fordi luftgjennomgangen sørger for rask uttørking.

TG 2529

Dette uttaler SINTEF Byggforsk:

Puss på isolasjon SINTEF Byggforsks erfaring er at mange av puss-påisolasjonssystemene står godt, og ofte er dette en god måte å varmeisolere på. Men erfaringene viser også at slike fasadesystemer er spesielt utsatte i områder med stor slagregnbelastning, Dette skyldes at teknikken kun gir en ett-trinnstetning mot vind og nedbør, og at konsekvensene av riss og andre svakheter i pussen er stor. I tillegg blir det ofte ikke brukt beslag mot nedbør som er tilpasset fasadesystemet. Fasadesystemer med puss på isolasjon har liten selvuttørkingsevne, og er derfor ekstra sårbare for fukt som trenger inn til isolasjonslaget.

SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning

To-trinns tetting med puss på luftet kledning Et godt alternativ til pussisoleringssystemene i nybygg er en totrinns tetting av fasaden hvor det benyttes en pussbærer montert på vertikale trelekter. Fordelen med en to-trinns tetting er at om det trenger inn fuktighet, vil denne dreneres bort i luftspalten mellom bakvegg og pussbæreren, og luftgjennomgangen sørger for rask uttørking. maxit Luftet Kledning er basert på dette prinsippet med Aquapanel Outdoor som pussbærer. Platen er sementbasert/uorganisk, lett bearbeidelig og krever forboring. I tillegg kan den bøyes uten å tape egenskapene.

Optimalt resultat For å sikre optimalt resultat blir alle skjøter sparklet og ekstraarmert. Som pussystem benyttes maxit Fiberpussystem.

En viktig årsak til skader er at delmaterialene i fasadesystemer med puss på isolasjon ikke blir korrekt sammensatt. Man må bruke etablerte systemer der alle komponenter passer sammen og har dokumenterte produktegenskaper. SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning er et bevis på at systemet har slik dokumentasjon. For å få utstedt Teknisk Godkjenning skal egenskaper for fasadesystemer med puss på isolasjon være dokumentert i samsvar med reglene for Europeisk Teknisk Godkjenning for slike systemer.

Et godt alternativ - Puss på luftet kledning Et godt alternativ til puss på isolasjon er puss på luftet kledning av fuktbestandige bygningsplater (eksempelvis fiberforsterket kalsiumsilikat eller knust returglass). Denne løsningen gir, på samme måte som puss på isolasjon, en fugefri, pusset fasade. Samtidig ivaretar løsningen prinsippene om totrinnstetning. SINTEF Byggforsk/Klimatilpasning av bygninger

bygg bedre 1-2008

3


FASADE:

Luftet kledning på 40 leiligheter I Sande i Vestfold utføres fasadene til 40 leiligheter i luftet kledning med Fiberpuss. Utførende er Murmester Ivar Johansen AS. Bedriften, som er basert nettopp her i Sande, har 18 murere og arbeider til daglig med alt fra støpearbeider, ringmurer og gulv, til piper og bad. – Her blir det 40 leiligheter i størrelser fra 50 til 100 m2, fordelt på to bygninger. I tillegg er det butikklokaler i 1.etasje samt kjeller. Alle fasadene er i luftet kledning, forteller murerne Pawel Sek og Kjetil Elstad. Dette er deres første møte med maxit Luftet Kledning, et fasadesystem som består av Aquapanel Outdoor som pussbærer og Fiberpuss med armering samt en sluttbehandling i form av silikatpuss eller silikatmaling.

1500 m2 plater og puss – Totalt er det ca 1500 m2 med plater og puss. På grunn av store flater må en være kjapp og gå ferdig veggen eller partiet med én gang for å unngå skjøter. Det beste er å være to mann, en som drar og en som trekker. Da blir resultatet veldig bra, forklarer de to murerne, som legger til at dette gjelder spesielt i sommervarmen. – Systemet til maxit er mer omfattende enn andre løsninger. På den annen side blir det et solid og varig resultat, og det er det som er viktig for byggherren. Vi gjør oss ferdige her i løpet av februar. Da blir den nye arbeidsplassen i Holmestrand, der er det 85 bad som venter, smiler Pawel Sek og Kjetil Elstad.

Arkitekt: Halvorsen & Reine AS Entreprenør: Nor Entreprenør AS Murarbeid: Murmester Ivar Johansen AS maxit-produkter: maxit Luftet Kledning

4

bygg bedre 1-2008

– Fasadejobben her er 1.500 m2 med maxit Luftet Kledning, forteller murerne Pawel Sek og Kjetil Elstad.


Fiberremser i skjøtene gir sprekkfrie overganger mellom platene.

40 leiligheter fordelt på to bygninger oppføres i Sande i Vestfold.

bygg bedre 1-2008

5


FASADE:

Luftet kledning:

Rødskog Kvartalet i Drammen 30 leiligheter på Gulskogen i Drammen. Puss på maxit Luftet Kledning. Minimalistisk og topp moderne. Rødskog Kvartalet har sentral beliggenhet i et etablert og velkjent boligområde på Gulskogen i Drammen. Arkitekturen er spennende og minimalistisk. Fasadene er brutt opp i flater og kvadrater, og gir et stramt, moderne bygg. Prosjektet består av tre frittstående bygninger over tre etasjer med 10 leiligheter i hvert bygg. Adkomst til leilighetene skjer fra to adskilte utvendige trapper. Alle leilighetene har solrike balkonger som vender mot vest. Toppleilighetene har i tillegg store takterrasser, leilig-

6

bygg bedre1-2008

hetene i 1. etasje har stor terrasseplatting. Til hver leilighet følger carport med tilhørende utvendig sportsbod. Ansvarlig for murarbeidene har vært Mjøndalen Mur og Puss AS. Bedriften har ca 60 ansatte og utfører alt innen mur, puss, flis- og steinarbeider. De fire murmestrene som slo seg sammen og etablerte aksjeselskap for 12 år siden, er hovedaksjonærer og arbeider fremdeles i selskapet.


– Vi er fornøyd med resultatet her på Rødskog Kvartalet, forteller prosjektleder Robert Braathen og murer Tommy Hilstrøm.

1.600 m2 fasade er oppført med maxit Luftet Kledning.

1.600 m2 puss på luftet kledning – Total grunnflate er ca 800 m2. Fasadene er ca 1.600 m2 og oppført med maxit Luftet Kledning og pusset slik systemet anviser, forteller prosjektleder Robert Braathen. Sammen med murer Tommy Hilstrøm har han tatt en tur innom prosjektet som de ferdigstilte for atskillige uker siden. – Vi var egentlig ferdige med jobben, men så brant den første oppførte bygningen ned, og dermed måtte vi gjøre arbeidet her om igjen. Vi var kjent med maxit Fiberpuss fra tidligere, men det er vårt første prosjekt med maxit Luftet Kledning, som var byggherrens ønske. Dette fasadesystemet er nok mer omstendelig i utførelsen enn hva vi er vant med fra tidligere, men så blir det også et bra sluttprodukt, konstaterer Robert Braathen og Tommy Hilstrøm fornøyd.

Arkitekt: Halvorsen & Reine AS Murarbeider. Mjøndalen Mur og Puss AS maxit-produkter: maxit Luftet Kledning

bygg bedre 1-2008

7


FASADE:

Prosjektet i Fagerborggaten har gjennomgått en total rehabilitering der det også var nødvendig med omfattende asbestsanering. Den nye fasaden på ca 700 m2 står meget bra.

8

bygg bedre 1-2008


Vellykket totalrehabilitering

Det gamle Menighetssøsterhjemmet i Fagerborggaten i Oslo har gjenoppstått i ny drakt: Puss på luftet kledning og puss på mineralull har gitt bygningen en flott fasade. – Her er det gjennomført en total rehabilitering. Bygningen var i svært dårlig forfatning og kledd med eternittplater. Dårlig håndverk og dårlige løsninger hadde dessuten medført betydelige råteskader. I tillegg til asbestsanering ble alt revet utvendig, helt inn til innervegg. Det forteller prosjektleder Odd Kristian Kallanger i Alliero Entreprenør AS. Inntil et nylig oppkjøp av Alliero Gruppen, het denne virksomheten Stensrud og Stensrud AS. Selskapet, som ble etablert i 1993, har 42 ansatte og høyt kvalifiserte medarbeidere innen mur–, betong– og tømrerfagene. Alliero er en ledende leverandør av entrepriser og håndverkstjenester innen rehabilitering, vedlikehold og utbygging av eiendom. Selskapet er basert i Oslo og har over 320 ansatte innen en rekke ulike kompetanseområder.

Bra detaljer og finish – Fasadeflaten uten vinduer er omlag 700 m2. I første etasje er det valgt luftet kledning. Denne løsningen gir nødvendig motstand mot mekanisk slitasje. I de øvrige etasjene er fasadematerialet puss på isolasjon. Når det gjelder isolasjon, er tykkelsen økt fra 10 til 15 cm. Jeg er godt fornøyd med resultatet, ikke minst detaljer og

– Meget bra! er uttalelsene til (f.v.) Odd Kristian Kallanger fra Alliero Entreprenør AS, sivilarkitekt Harald Krokstrand og salgsingeniør Per Stian Olsen fra maxit.

Fasadematerialet i første etasje er puss på luftet kledning, puss på isolasjon i de øvrige etasjene.

finish er meget bra, understreker sivilarkitekt Harald Krokstrand fra Enerhaugen Arkitektkontor AS. Kallanger fremhever at maxits tilstedeværelse under fremdriften av et slikt prosjekt er en god støtte. – Her er det brukt maxit Fiberpuss-system. Selv om vi har arbeidet med dette tidligere, hadde vi først en gjennomgang hos maxit. Etter dette fikk vi regelmessige besøk. Slik systemoppfølging er verdifull og ganske sikkert en medvirkende årsak til at resultatet ble så bra, påpeker Odd Kristian Kallanger. Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor AS Murarbeider: Alliero Entreprenør AS maxit produkter: maxit Luftet Kledning / maxit Serpomin / Fiberpuss-system med silikat sluttpuss bygg bedre 1-2008

9


FASADE:

– Fasadesystemet maxit Serpotherm er benyttet som fasademateriale i tillegg til tegl, forteller daglig leder Roy Lundhaug i Mjøsen Murmesterforretning AS.

Serpotherm på leilighetsprosjekt De første byggetrinnene ved Mustadhagen i Gjøvik ble oppført med tegl og plater som fasadekledning. For å løse kommende krav til isolasjon, ble neste byggtrinn utført med tegl og maxit Serpotherm - puss på isolasjon. – Fasaden på de første byggetrinnene ved Mustadhagan ble oppført i tegl og plater. Neste byggetrinn, blokk A-B, ble ferdigstilt i 2007 og satt opp som lavenergibygg for å tilfredsstille de nye kravene som er rett rundt hjørnet. I tillegg til tegl består denne fasaden av puss på 5 cm isopor. I gavlene er isolasjonstykkelsen 25 cm, forteller Roy Lundhaug, daglig leder i Mjøsen Murmesterforretning AS. Bedriften med 33 ansatte utfører oppdrag i Oppland, Hedmark og sørover til Gardermoen. Selskapet, som i fjor omsatte for ca 31 mill kroner, er eid av Martin M Bakken AS - AS Miljøbygg.

Tilsvarende materialvalg neste byggetrinn – Sokkel, bæringen for teglkledningen, er utført i Leca 15 cm med 10 cm isolasjon bak. Systemet for puss på isolasjon er maxit Serpotherm. I dette systemet benyttes Fiberpuss, som har nødvendig styrke og vedheft. Vi er i full sving med neste byggetrinn med 21 leiligheter. Her er det gjort tilsvarende materialvalg, og det er fornuftig, kommenterer Roy Lundhaug.

10

bygg bedre 1-2008

Neste byggetrinn er under oppføring. Her benyttes det samme fasadesystemet.

Arkitekt: JAF Arkitektkontor AS Murarbeid: Mjøsen Murmesterforretning AS maxit-produkter: maxit Serpotherm / Leca blokk / maxit murmørtler (tegl)


De 21 leilighetene i blokk A-B markedsføres som lavenergileiligheter.

bygg bedre 1-2008

11


FASADE:

53 boliger forblendet med Leca Finblokk

Spennende arkitektur og bra muring. Fiberpuss med silikat sluttpuss gir nødvendig vÌrhud.

12

bygg bedre 1-2008


På Nattlandshagen bygges det 53 lekre leiligheter. Går salget bra, blir det oppført langt flere.

– Ca 1.700 m2 er murt med Leca Finblokk og Fasadeblokk. Murverket er pusset med Fiberpuss, forteller daglig leder Trond Hansen fra Murmester Aksel Hansen AS.

Det er Murmester Aksel Hansen AS som har murejobben på Nattlandshagen. Vi får en kort prat med Trond Hansen, som er daglig leder i murmesterbedriften, på byggeplassen.

Ny etasje på ferdige bygg – Dette er fint prosjekt med 53 boenheter. Vår jobb er forblending av fasadene, som hovedsakelig blir utført i Leca Finblokk, i tillegg brukes også noe Leca Fasadeblokk. Pussen er maxit Fiberpuss, totalt areal er ca 1.700 m2. Vi avslutter egentlig i disse dager, men det ble plutselig bestemt å bygge en ny etasje på noen av seksjonene som står ferdige. I utgangspunktet ble det bestemt at man skulle bygge med redusert høyde. Dette er nå omgjort for å få en bedre arealutnyttelse. Når det gjelder prosjektet, vil videre utbygging avhenge av salget av første byggetrinn. Jeg kan ikke tenke meg annet enn at disse supre boligene går raskt unna, forsikrer en blid Trond Hansen.

Etter ferdigstillelse ble det bestemt å bygge på en ny etasje.

Arkitekt: Rambøll Norge AS Murarbeid: Murmester Aksel Hansen AS maxit produkter: Leca Finblokk / Leca Fasadeblokk / maxit Fiberpuss system med silikat sluttpuss

Fasadeseksjonene i mur har ulike farger. bygg bedre 1-2008

13


FASADE:

Nytt signalbygg i Norge:

Gyldendalhuset Da Gyldendal planla sitt nye hus, ønsket de ikke å forlate historien. Det skulle heller bli et møte mellom denne og moderne arkitektur. Arkitekt Sverre Fehn har med dette som utgangspunkt skapt et fantastisk forlagshus for fremtiden der historien er ivaretatt. Fra utsiden ser det nye Gyldendalhuset nesten likt ut som før, men bare nesten. De gamle fasadene er totalrehabilitert, og inngangspartiet med den karakteristiske Gyldendaldøren i kobber er flyttet fra Universitetsgaten til Sehesteds plass. Kommer man derimot innenfor, kan noen og enhver bli målløs. Og det var også ønsket til Gyldendal fra ideen om nytt forlagshus ble unnfanget i 1995. En får et kick av en annen verden når man kommer inn. Dette møtet, med noe man aldri har sett før i Oslo, blir stort. Spenningen mellom det tradisjonelle, pittoreske i fasadene på Sehesteds plass og det moderne på innsiden, overgår det meste.

Fra 1912 Fra Gyldendal overtok Universitetsgaten i 1912, har selskapet opp gjennom årene stadig ervervet mer bygningsmasse i kvartalet. Uhensiktsmessige arealer førte til at forlagets 300 ansatte slet med kaotiske lokaliteter. Forlaget hadde i tillegg et ønske om å flytte hovedinngangen til baksiden av bygningsmassen, til Sehesteds plass, der Aschehoug har sine lokaler tvers ovenfor på den lille plassen. Det ble besluttet å beholde fasadeløpet og fjerne all innmat. For å få inn dagslys og få til en tilfredsstillende funksjonalitet som et nybygg må ha, ble løsningen å åpne interiøret og lage et stort overbygd gårdsrom. Dette ble Ibsenhallen, et fem etasjer høyt atrium som danner sentrum i huset og slipper inn dagslys gjennom 18 pyramideformer i hvit betong i taket. Denne tildelingen av lys til det store sentralrommet er essensiell. Lyset faller gjennom et uforlignelig tak over Ibsenhallens fem gallerier. Også to lyssjakter i bygningens indre er med på å lyssette det store arealet. Forfattere som Sandel, Prøysen, Skram og Hamsun har alle fått oppkalt arealer etter seg. Den finstemte akustikken i huset er utviklet av de samme folkene som har arbeidet med lyden i den nye operaen.

Danskehuset fra 1770 Midt i Ibsenhallen ligger Danskehuset, en rest av Gyldendals gamle bygningsmasse. Opprinnelig ble denne murbygningen oppført i 1770. En tro kopi er murt opp av Murmestrene Fjeldheim-Knudsen AS og pusset av XK

14

bygg bedre 1-2008

Mur & Puss AS. Danskehuset skal blant annet brukes til uformelle møter med forfatter og huse ulike utstillinger. Første etasje består av fellesarealer med kontorfunksjoner, kantine og møte- og seminarrom samt auditorium. De øvrige fire etasjer er kontorarealer. Som kunnskapsbedrift, har Gyldendal valgt det demokratiske prinsippet når det gjelder kontorutformingen, nemlig at alle, bortsett fra konsernsjefen, sitter i kontorlandskap. I 1995 innledet Gyldendal samtaler med arkitekt Sverre Fehn om å se på mulighetene for å bygge om og modernisere eiendomsmassen. I dag, 12 år senere, står bygningen ferdig. Møtet mellom arkitektur og historie må sies å være fullendt.

Om murarbeidene Murarbeidene ved Gyldendalhuset har vært utført av tre murmesterbedrifter. XK Mur & Puss AS: Danskehuset, pussarbeider. Fasade Universitetsgaten og Sehesteds plass. Murmestrene Fjeldheim - Knudsen AS: Danskehuset, muring med tegl. Nye fasader mot sør og nord, muring og pussing. Alle innvendige vegger, tekniske rom; muring og slemming. Innvendige vegger, tekniske rom, kjeller; muring og pussing. Murus AS: Innvendig flislegging, utført store vegger i glassbyggerstein.


Den ærverdige fasaden er totalrehabilitert, og hovedinngangen flyttet hit til Sehesteds plass.

(Øverst) Vesentlige elementer er utført i eksponert betong i høy kvalitet. (Over) De 18 pyramideformene i taket sender dagslyset ned i den åpne bygningsstrukturen. Solens gang over himmelen vil være med på å bestemme vinkel og porsjonere lyset over det åpne kontorlandskapet.

Arkitekt: Sverre Fehn AS Murerbedrifter: XK Mur & Puss AS / Murmestrene Fjeldheim - Knudsen AS / Murus AS maxit-produkter: maxit Serpo 109 Hydraulisk Kalkgrunning / maxit Serpo 148 Hydraulisk Kalkmørtel / maxit Serpo 203 Slemmemørtel

Sverre Fehn har tranformert Gyldendals gamle eiendomsmasse til det ugjenkjennelige når du ser det fra innsiden. Bruttoarealet er 9.000 m2. bygg bedre 1-2008

15


FASADE:

På anbefaling fra murmesteren ble fasadematerialet på de 10 leilighetene omprosjektert til Leca Finblokk. Prosjektet ligger i Rieber Mohns vei i Bergen.

Fra tegl til Leca Finblokk Det moderne leilighetskomplekset ligger flott til i Rieber Mohns vei i Bergen. Utearealet med tørrmurer er med på å heve totalinntrykket av prosjektet, som sto ferdig i 2006. Ansvarlig for murarbeidet er Murmester Aastvedt AS. Selskapet har 18 ansatte og majoriteten av oppdragene er innenfor arbeid med fasader, både nybygg og rehabilitering. – Vi ga mange alternative priser. I utgangspunktet ønsket byggherre tegl, men dette ble for dyrt. I den nye beskrivelsen ble det derfor valgt 10 cm Leca og maxit Fiberpuss, forteller daglig leder Jan Erik Aastvedt, som legger til at dette igjen ble omgjort. – På grunn av store vindusåpninger ga jeg alternative tilbud. Jeg anbefalte å bruke 12,5 cm Leca Finblokk med

16

bygg bedre 1-2008

Leca Fin U-blokk over vinduer, og dette ble den endelige løsningen.

Kvalitetssikring Da kontrakten var vår, sendte jeg tegninger til maxit for å få beregnet bruk av U-blokk, armering, forankring og ekspansjonsfuger. Både i planleggings- og gjennomføringsfasen hadde vi tett og god dialog med maxit sentralt. Denne ekstra kvalitetssikringen tror jeg har vært medvirkende til at fasadene står problemfrie. Oppdragsgiver som er JM Byggholt, ble svært fornøyd og ønsker å videreføre denne løsningen i kommende prosjekter. Det er vi selvfølgelig glade for, sier en fornøyd murmester Jan Erik Aastvedt.


Fasadematerialet er 12,5 cm Leca Finblokk pusset med maxit Fiberpuss.

Arkitekt: Rambøll Norge AS Murarbeid: Murmester Aastvedt AS maxit produkter: Leca Finblokk / Leca U-blokk / maxit Fiberpuss-system med silikat sluttpuss

– På grunn av store vindusåpninger anbefalte jeg å bruke Leca Finblokk med Leca Fin U-blokk over vinduer, forteller murmester Aastvedt.

bygg bedre 1-2008

17


FLOTTE MURHUS:

Panorama Det første huset som ble et reelt resultat av murhuskampanjen til maxit, er oppført i Drøbak. I skråningen over den idylliske småbyen, ligger det nye murhuset med flott utsikt over Drøbaksundet. – Det er en drøm vi har hatt i mange år som nå har gått i oppfyllelse, forteller Eva Gulbransen og Trygve Wefring, som for et drøyt år siden flyttet inn i sitt nye murhus i Drøbak. Siden 70-tallet har paret bodd i huset ved siden av.

Mesteren og margeritas Murhuset fant de i katalogen til maxit og heter Mesteren og Margeritas. Det er tegnet av sivilarkitektene MNAL Anne Tornberg og Jill Jevnaker, og er en flott, moderne enebolig med store glasspartier i fasaden mot hagen. Det passet spesielt bra på denne tomten fordi den fenomenale utsikten mot Drøbaksundet da kan inntas fra stuen. – Grunnen til at vi har ønsket oss murhus er primært to forhold. For det første gidder vi ikke lenger henge på veggen og beise eller male. Lite vedlikehold er tingen. Det andre er brannsikkerheten ved murhus. Vi leser hver eneste dag om boligbranner. Å flytte til en leilighet kan vi ikke tenke oss. Derfor falt valget på murhus, forklarer Wefring. Eva og Trygve forteller at huset er litt modifisert i forhold til originaltegningene. I stedet for en carport med terrasse på toppen av denne lagt inntil huset, får de her en vinterhage med glassfront. Garasje er lagt i egen bygning på baksiden av huset. – Endelig har vi fått realisert noe som i mange år har vært en drøm. Huset er varmt og behagelig. Dessuten opplever vi en annerledes stillhet fordi murveggene isolerer mot støy utenfra, forteller Eva Gulbransen og Trygve Wefring. Det samme får vi håpe at naboene opplever også. For Trygve spiller pauker i Filharmonien. Og øver hjemme.

18

bygg bedre 1-2008

Arkitekt: Sivilarkitektene MNAL Anne Tornberg og Jill Jevnaker. Utførende murerfirma: Tømrer & Mur ved Svein B. Espelid Materialer: Leca Isoblokk 30 cm / maxit Fiberpuss-system / maxit Serpo 303 Silikatmaling


– Vi har fått realisert en drøm, konstaterer Eva Gulbransen og Trygve Wefring. bygg bedre 1-2008

19


FLOTTE MURHUS:

Skapt i regn, laget for ruskevær Murer Trygve Njaastad ler godt der han står i regnet og forteller om muringen av huset og en uendelighet av regntunge dager høsten og vinteren 2006/2007. – Det var helt sprøtt, jeg har aldri vært med på noe verre. Fra vi startet arbeidet på høsten til ferdigstillelse i juni, regnet det hver bidige dag. En dag kom byggherren. Han mente vi manglet “ordentlig utstyr” og overrakte oss hver vår gave inneholdende det han mente vi måtte ha: dykkermaske og et skikkelig dykkerur. Ordentlig moro, smiler Njaastad og viser frem det flotte armbåndsuret. Dykkermasken ligger hjemme, klar for bruk ved senere anledninger. Njaastad er en av de fire eierne i Bergen Mur og Puss AS.

Allierte oss med en gassovn – Det ble til å mure i regnet. Bruk av presenning var ikke mulig før pussarbeidet startet. Da allierte vi oss med en gassovn. Resultatet er flott, ikke et riss eller en sprekk av noe slag. Det mest hyggelige er likevel at byggherren er kjempefornøyd. Et realt murhus som dette er rustet for alt regn som måtte komme. Det er for så vidt jeg også, flirer Trygve Njaastad, titter ned på dykkeruret og haster videre i regnværet. – Det regnet hver eneste dag i byggeperioden, men resultatet ble meget bra, påpeker Trygve Njaastad i Bergen Mur og Puss AS.

20

bygg bedre 1-2008


Det flotte murhuset bærer ikke preg av det, men i byggetiden hadde ikke murerne én eneste dag uten regn. Oppmuntringen ble den flotte gaven fra byggherre; dykkermaske og dykkerur.

Murhuset er bygget i Leca Isoblokk som er påført maxit Fiberpuss-system.

Arkitekt: Boligsenteret Bergen as Murarbeid: Bergen Mur og Puss AS maxit-produkter: Leca Iso 30 cm / maxit Fiberpusssystem med silikat sluttpuss Interiøret er lyst, med store vindusflater som gir fantastisk utsyn.

bygg bedre 1-2008

21


FLOTTE MURHUS:

Kvitura på Grimstadneset På Grimstadneset i Bergen kommune er det nylig oppført en moderne enebolig med en sjeldent flott utsikt. Vi besøker den nye eneboligen en mørk og regnfull januardag. Mye arbeid gjenstår med utearealet, men vi kan bare ikke la være å ta frem kameraet til tross for regnværet. Under en oppslått paraply fanger vi utebildene av boligen. Der treffer vi også murer Tobias Fridhed fra Murmesterfirma Arthur J. Thorsen. Den blide svensken, som har gjort nordmann av seg, er selv fornøyd med resultatet.

Jättebra! – Jättebra! sier Fridhed. Han er slett ikke overrasket over den fine finishen. Fra Sverige har han tatt med seg

22

bygg bedre 1-2008

mangeårig kunnskap om bruk av maxit Fiberpuss. – Ja, jeg har pusset mye med Fiberpuss, tusener av kvadratmetre. I Sverige var vi jo langt tidligere ute med denne pussen enn dere her i Norge. Jeg liker den godt fordi den er lett å jobbe med og står utrolig bra. Murarbeidet her pågikk under vinteren, og vi gjorde oss ferdig i våres. Prosjektet her er bra, ta en titt inne, det er et kjempeflott interiør, oppmuntrer Tobias Fridhed. Og vi gjør som han sier; slår ned paraplyen, tar av oss på bena og går inn i det nye murhuset.


(T.v.) Fra stuen er det panoramautsikt gjennom det store vindusarealet. (Under) Mur og tre. Denne seksjonen inneholder bruks- og soverom. (Nederst) Gavlen og veggen mot nord er oppført i Leca Isoblokk og pusset med Fiberpuss.

Arkitekt: Solheim + Jacobsen Arkitekter AS Murarbeid: Murmester Arthur J. Thorsen AS maxit produkter: Leca Isoblokk 30 cm / maxit Fiberpuss system med silikat sluttpuss

– Et jättebra prosjekt, både arkitekturmessig og når det gjelder finish, fastslår murmester Tobias Fridhed fra Murer Arthur J. Thorsen AS.

bygg bedre 1-2008

23


NY TEKNOLOGI:

Årdalstangen:

Solcellefabrikk ser dagens lys Det internasjonale solenergimarkedet er i sterk vekst. Hovedkomponenten i produksjon av solcellepaneler er monokrystallinske silisium-wafere. I Årdalstangen bygges nå en fabrikk som skal tilby produktet i det globale markedet. NorSun AS ble etablert i desember 2005. Selskapets formål er å produsere monokrystallinske silisium-wafere (skiver) for det internasjonale solenergimarkedet og legger sitt første produksjonsanlegg til Årdalstangen. Bygging av fabrikken startet i januar 2007. Oppstart av produksjonen i trinn 1 er planlagt tidlig vår 2008, trinn 2 senere på sommeren. Kapasiteten i første produksjonstrinn vil være på drøye 130 MW, og antall ansatte er anslått til omlag 100. Allerede i første byggetrinn vil denne fabrikken være blant verdens største i sitt slag. Ved å satse på monokrystallinske wafere kompletterer NorSun spekteret i den norske solindustriens samlede leveranse. Selskapet mener dette vil styrke Norges stilling som viktig internasjonal aktør innen denne industrien, og samtidig underbygge Norges posisjon som en av verdens ledende energileverandører. Bygningen som reises på Årdalstangen, blir på totalt 17.600 m2. Lokalene skal huse totalt 70 krystalltrekkere, spesialsager og vaskelinje til produksjon av wafere som benyttes som ”motor” i solceller og solpaneler. Hydro er en viktig samarbeidspartner for NorSun både som investor, eier av tomta, og som bidragsyter med infrastruktur og annen støtte lokalt.

– Til sammen oppfører vi ca 2.500 m2 innvendige brannskillevegger i Leca. Dette arbeidet planlegger vi å avslutte før jul. Vi har også fått i oppdrag å gjøre en del flis- og skiferarbeid, totalt 8-900 m2, samt muring med glassbyggerstein. Vi forlater nok ikke anlegget før et godt stykke ut på nyåret, forteller en fornøyd Frank O. Hjelmeland, innehaver og prosjektleder. I likhet med resten av bransjen har hans bedrift nok å gjøre.

– Her ved NorSun i Årdal murer vi 2.500 m2 innvendige vegger i Leca, forteller Frank O. Hjelmeland.

– Det er nok av oppdrag. I byggemarkedet er det visstnok gullalder. For vår del har det vært slik lenge. Vi velger å tro at den store oppdragsmengden også henger sammen med gode referanser. I hvert fall er det det vi strever etter, smiler Frank O. Hjelmeland.

2.500 m2 brannskillevegger Utførende for murarbeidene er Hjelmeland Byggforretning AS, som har hovedsete i nabobygda Kaupanger, en times reise fra byggeplassen. Bedriften har 7 murere og 3 tømrere på lønningslista og utfører store og små oppdrag innen gulv og fasader til totalprosjekter innen bad og våtrom.

24

bygg bedre 1-2008

Arkitekt: Erling Haugen Arkitektkontoret AS Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS Murarbeid: Hjelmeland Byggforretning ANS maxit-produkter: Leca blokk 20 cm / Leca blokk 15 cm

Brannskillevegger i Leca forskjellige seksjonene i


a avdeler de fabrikken.

Murergjengen fra Hjelmeland Byggforretning som har oppført 2.500 m2 brannskillevegger. Fra venstre; Janusz Jurga, Ryszard Pietras, Frank O. Hjelmeland, Sven Tomas Bjørk, Marius Handegård og Leszek Jan Banaczek.

Den nye fabrikken for produksjon av silisiumwafere anlegges midt i Årdalstangen. bygg bedre 1-2008

25


LØS LECA:

(T.v.) – Vi arbeider også med andre løsninger, men legger ikke skjul på at vi favoriserer å bruke løs Leca fordi dette er en optimal løsning, fastslår Johnny Steen.

Tippeliga-stadion Marienlyst i Drammen gjennomgår en etterlengtet rehabilitering. – Heldigvis ble det i 12. time besluttet å bruke løs Leca, forteller anleggsleder Johnny Steen. Johnny Steen er for tiden både daglig leder i Bane- og Entreprenørservice AS og anleggsleder for prosjektet Marienlyst stadion. Entreprenørbedriften har spesialisert seg på kunstgressbaner og har mer enn nok å gjøre i et marked de definerer som spennende. I opp mot 70 prosent av oppdragene benytter selskapet løs Leca under kunstgressmattene. Årlig går det med 12 - 15.000 m3 løs Leca til dette arbeidet. Ved Marienlyst stadion i Drammen, hjemmebanen til Strømsgodset, har de hatt tidspress og dårligere tid enn normalt. – I utgangspunktet var det ikke ment å bruke løs Leca her. Løsningen man hadde tenkt å bruke, har vi prøvd tidligere uten tilfredsstillende resultat. Det var derfor bra at man omgjorde beslutningen i 12. time. Det gir et bedre resultat og koster halvparten så mye, påpeker Steen.

Sparer flere operasjoner – Det spesielle med løs Leca er at den i kombinasjon med god bæring også har meget god drenerings- og isolasjonsevne. Skal man for eksempel bruke plateløsning, innebærer det først et drenslag i bunn. Deretter plater og så på med et nytt bærelag. Dette er tids- og arbeidskrevende. Lecaen derimot legges ut i én operasjon og er raskt gjort. Avrettingen går også fort, forklarer Steen.

Ferdig utlagt

For til avrettingen bruker firmaet en modifisert viesel, en løypemaskin, hentet ned fra et av alpinanleggene i SørNorge. Denne går utmerket på Lecaen og gjør en så bra jobb at den leies ut til andre entreprenørbedrifter når den ikke brukes i egne prosjekter. – Vi bruker faktisk ikke mer enn tre dager på utlegging og avretting. Nå er allerede kantsteinen på plass, og det gamle anlegget ble revet først for nøyaktig en måned siden i dag, smiler Steen og peker på klokka. Han legger til at dette anlegget er bygget slik at når Strømsgodset flytter til ny stadion om få år, blir dette en bandybane. Derfor ble det nå lagt ned ca 80.000 meter kjølerør. Når bandybanen skal tas i bruk, er det bare å vri på bryteren, forteller Johnny Steen.

26

bygg bedre 1-2008

Bane- og Entreprenørservice AS bruker årlig 12 - 15.000 m3 med løs Leca i kunstgressbaner.


og avrettet på tre dager Den ombygde vieselen går godt på løs Leca og gjør avrettingen enkel.

bygg bedre 1-2008

27


LØS LECA:

Nytt bilhus lagt på Løs Leca På Alnabru i Oslo anlegges det nå et stort bilhus. Dårlige grunnforhold og en kloakkledning fra titusener av beboere i Groruddalen gjorde det nødvendig å stabilisere og tilbakefylle med Løs Leca. Det 8.000 m2 store anlegget ligger strategisk plassert nær innfartsveier og store kjøpesentra på Alnabru, like nord for Oslo sentrum. Nettopp her transporteres i bakken også kloakken fra titusener av beboere lenger opp i Groruddalen. Sammen med generelt dårlige grunnforhold var dette årsaken til at løsningen ble å bruke store mengder Løs Leca. Hovedentreprenør er Ole K. Karlsen Entreprenør AS. Grunnarbeidene utføres av Lillehammerbaserte Anlegg Øst AS. Selskapet som har ca 60 ansatte arbeider med næringstomter og blant annet veibygging. På byggeplassen treffer vi anleggsleder Roy Løkken. – Dette er en stor Løs Leca-jobb og skal bli et bilhus for Egil Stenshagen, forteller Løkken. Vi står ved foten av en diger haug med Løs Leca, plassert ved sydenden av bygningen, en iskald førjulsdag.

Fordeling 50/50 – Etter en geoteknisk vurdering er bygningen lagt på løs Leca i tykkelse som varierer fra null til tre meter. I tillegg er det slik at et 1400 mm kloakkrør går på skrå forbi bygget. For å stabilisere grunnen er det på arealene over og rundt røret lagt lett fylling i form av løs Leca. Tilbakefyllingen rundt bygningen er også utført med Leca. Denne haugen vi står foran, skal fylles inntil en ny mur som nå er støpt ferdig. Til det arbeidet bruker vi en beltedrevet gravemaskin. Totalt har vi brukt omlag 10.000 m3 Løs Leca, som 50/50 er fordelt på tippet og blåst masse. Ofte passer det å blåse Lecaen rett på plass, andre ganger er det kjappere å få den tippet og sørge for utleggingen selv. Avretting med gravemaskin går fint, forklarer Roy Løkken. Bilhuset over fire etasjer pluss kjeller med tilhørende utomhusanlegg skal stå ferdig til sommeren.

Arkitekt: O.M. Sandvik & Co AS Arkitekter MNAL Entreprenør: Ole K. Karlsen Entreprenør AS Grunnarbeider: Anlegg Øst AS maxit-produkter: Løs Leca

28

bygg bedre 1-2008

Rundt bygningen er det tilbakefylt med Løs Leca. Her blåses den på plass.


– Totalt er det her brukt 10.000 m3 med Løs Leca, forteller anleggsleder Roy Løkken.

Totalt er det brukt 10.000 m3 Løs Leca i grunnarbeidene ved det nye bilhuset i Breivollveien i Oslo.

bygg bedre 1-2008

29


SMÅNYTT:

Atlanterhavsbadet Både utsyn og innsyn var viktig for arkitekt Frode Sørvik, Asplan Viak da han tegnet Atlanterhavsbadet i Kristiansund, som ble ferdigstilt i 2005. Ifølge Forbrukerrådet som har foretatt en grundig test av 17 badeland i hele Norge, er dette Norges fjerde beste badeland. I en test får anlegget 73 poeng av 100 mulige. Inne i anlegget er det lekker belysning, mange planter og store vinduer. Av aktiviteter er det bl.a. en 77 meter lang sklie. I prosjektet er det bl.a. benyttet maxit mørtler og Leca blokker i garderobene.

Team Velux Isola maxit Sammen med aktører i byggebransjen har Team Velux Isola maxit forlengst startet oppkjøringen til årets Birkebeinerritt der mellom 15 og 18 personer er påmeldt og minst like mange søker om startlisens. I maxit merkes et stort press fra kunder som ønsker å styrke merittlisten med innsats i Birkebeinerrittet. Birkebeinerrittet ble arrangert for første gang i 1993 og har vært en suksess. Første gang deltok 1300 sykkelryttere. Allerede da var Birkebeinerrittet Nordens største terrengritt. I 2007 kunne 13 000 heldige glede seg over å delta på det 15. Birkebeinerrittet i historien, som fortsatt er verdens største. Birkebeinerittet er 91 km langt og starter i Rena sentrum og setter kursen vestover mot Lillehammer.

Illustrasjonsbilde.

30

bygg bedre 1-2008


Ny maxit Membranplate maxit lanserer nå en flunkende ny våtromsplate som gjør at man kan bygge 100% fuktsikkert. Navnet er maxit Membranplate. Den ekstremt lette platen har en sandstrødd og glassfiberarmert epoxyoverflate og kjerne av ekstrudert polystyren, er absolutt fuktbestandig, stabil og varmeisolerende. Materialet er uorganisk, absorberer ikke en dråpe vann, og kan derfor ikke angripes av råte eller sopp. Platen er lett å bearbeide og ideell for å bygge vegger, innredninger, dusjløsninger, hyller, benker og skap. Membranplaten inngår i maxits komplette våtromssystem – testet og godkjent av Sintef Byggforsk. Hele systemet er godkjent, ikke bare enkeltproduktene. Godkjenningsnummer 2534.

Nytt om mørtler

Endringer i mørtelsortiment til maxit: • Der TM og maxit har tilsvarende produkter vil det kun finnes én variant. • Noen produkter vil få endret resept (endret kornstørrelse) slik markedet har etterspurt det, og derved bedre egenskaper. Dette medfører for eksempel at maxit murmørtel B Fin utgår av sortimentet fordi den ordinære Bmørtelen får ny og finere kornstørrelse. • Alle mørtelprodukter vil få maxit emballasje.

Nye navn og begreper

Sekkene får fargekoder på sidefeltene for lettere å skille dem fra hverandre. Det blir også innført øket symbolbruk på baksiden av sekkene for å forenkle bruksanvisningen.

maxit har kjøpt opp Trondheim Mørtelverk (TM). I den forbindelse vil det tradisjonelle mørtelsortimentet fra TM utgå slik det er kjent i dag, men dukke opp igjen i ny maxit-drakt.

I tråd med europeisk mørtelstandard endres betegnelsene. • Murmørtel B får navnet Murmørtel M5 • Murmørtel A får navnet Murmørtel M10

Emballasjeendringer maxit jobber også med forbedringer av dagens emballasje som gradvis vil bli innført på mørtelsortimentet. En del av sekkene vil få fargekoder på sidefeltene for lettere å skille dem fra hverandre. Det blir også innført øket symbolbruk på baksiden av sekkene for å forenkle bruksanvisningen (ikke minst fordi Norge etter hvert har fått mange fremmedspråklige håndverkere).

bygg bedre 1-2008

31


På lag med deg som bygger maxit as, Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: 22 88 77 00 fax: 22 64 54 54 email: info@maxit.no www.maxit.no

Kristiansund:

Fasjonabel 4-mannsbolig

Et nytt boligprosjekt, men sjeldent velplassert i en eldre bydel. Entreprenørselskapet Tradbo AS ble etablert i 1983 og har siden preget mange av byggearbeidene i lokalmiljøet i Kristiansund. Oppdragene er eneboliger, fritidshus, mindre forretningsbygg og offentlige bygg. Fokus er satt på kvalitet og solid håndverk. Bedriftens ansatte har lang og solid erfaring, mange med spesialkompetanse, også innen mur og betong. I 2004 ferdigstilte Tradbo AS en 4-mannsbolig i Lofotgaten. Boligene er oppført i Leca Isoblokk og pusset med Fiberpuss der sluttstrøket er silikatmaling. Hver enhet er over to plan og inkluderer en utleieenhet. Som etasjeskille er det benyttet Leca Byggeplank. 4-mannsboligen ligger herskapelig plassert blant vakre, storvokste løvtrær. Det er sjelden et nytt boligprosjekt fremstår så etablert og velplassert i en eldre bydel.

32

bygg bedre 1-2008

Byggherre: Per Øyvind Bjørshol Arkitekt: Sivilarkitekt Ian M. Petch Murarbeid: Tradbo AS maxit produkter: Leca Isoblokk / maxit Fiberpuss-system / Leca Byggeplank

Bygg_Bedre_1.08_ORIGINAL  

Fasader 2008 . Fasade16 sider moderne fasadematerialer . Murhus Nye flotte prosjekter . Løs Leca Under nytt, stort bilhus . Brannskillevegge...