Page 1

BYGG BEDRE – NR 2 – 2011

INSPIRASJON Murhus Olsvik Enebolig Fauske BYGGGING Flere tusen nye bad Obos bygger 50 murhus Landets største kjøleskap Kostnadseffektiv gulvløsning

+

Teknisk hjørne Støp av baderomsgulv Oppfylling med løs Leca i kryperom

Nå kommer passivhus i mur -Det er ikke vanskelig å bygge miljøvennlige hus. Her er sum U-verdi av yttervegger 0,139 W/m2K, og det er meget bra, påpeker Gardian Hansson i Murpartner AS.


Lys framtid for murhus Vi er muligens ikke helt objektive her, men vår følelse er definitivt at det svinger bra av murhus for tiden. Et par artikler i dette nummer synliggjør litt av det som skjer. For å ta det største først: OBOS bygger ­Norges største murhusprosjekt – 50 småhus på rekke og rad på Voksenhagen i Oslo vest. Her har byggherren hele tiden vært materialvalget bevisst: Det skulle være mur! Og prosjektet ser så langt ut til å ha vært et ut­fordrende, men konstruktivt og godt sam­ arbeid mellom alle de involverte aktørene; OBOS, Skanska, Mjøndalen Mur & Puss og Weber. Dette prosjektet skal vi følge fra start til mål, så det vil du få høre mer om. Et annet eksempel ser du rett ved siden av her: Norges første passivhus i mur ser i disse dager ­dagens lys i Kristiansand. – Med denne boligen ønsker vi å bygge fremtidens hus, og vise at det ikke trenger å være vanskelig å bygge miljøvennlige hus, forklarer Gardian Hansson, daglig leder i Murpartner AS. Han påpeker murmaterialenes fordeler: - På grunn av Lecaveggenes tunge konstruksjon, vil vi utnytte de termiske fordelene dette har til varmelagring vinterstid og kjøling om sommeren. Denne egenskapen i tunge bygge­ materialer er en utfordring om man bygger trehus, påpeker Hansson. Målinger viser at huset klarer tetthetskravene med god margin. Et helt annet tema er vi innom fra et par synsvinkler, og det handler om våtrom. En av våre mest trofaste kunder må være SansBygg AS i Oslo, som har spesialisert seg på rehabili­ tering av baderom, for store borettslag og boligselskaper. For dem er det bare ett produkt som gjelder, og det er Weber Støpemørtel bad - Badene vi rehabiliterer skal holde i 30 år. Derfor bruker vi bare produkter vi er sikre på og som vi har god erfaring med, forteller Tor Bjærum, daglig leder i SansBygg AS. Webers mørtel er den best dokumenterte og testede på markedet, sier Bjærum. Han får støtte i sine synspunkter fra Obos Prosjekt sin prosjektleder på prosjektet. – Det får heller koste litt ekstra i første ­runde hvis det betyr at vi slipper problemer ­senere. Å rive opp ett bad eller reparere en skade på en varmekabel er fryktelig dyrt ­sammenlignet med ekstrakostnadene med å gjøre det s­ kikkelig med en gang, sier Petter Erstad. Hvis du er interessert i å teste denne ­løsningen, se Teknisk Hjørne på side 30.

Bygg Bedre

Informasjon fra Weber til det norske byggemarkedet Utgitt av: Saint-Gobain Byggevarer AS, postboks 216, Alnabru, 0614 Oslo Telefon: 22 88 77 00 Telefaks: 22 64 54 54 Internett: www.weber-norge.no/ www.filtralite.com / www.weber-marine.com Redaktør: Morten Müller Redaksjon og journalistisk arbeid: Informasjonspartner as, Trond Opstad Har du tips, idéer eller kommentarer tilknyttet Bygg Bedre, ser vi gjerne at du tar kontakt pr. telefon, telefaks eller e-mail: info@weber-norge.no Trykk og grafisk formgivning: Merkur-Trykk AS

2 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011

Entreprenør: Murpartner AS

INSPIRASJON

Prosjektering Kristiansand Byggrådgivning AS Murarbeid: Murpartner AS

KRISTIANSAND

Første passivhus i mur – Det er ikke vanskelig å bygge miljøvennlige hus, sier Gardian Hansson i Murpartner AS. Tekst og foto: Trond Opstad

M

urpartner AS bygger landets første passivhus med hovedkonstruksjon i mur. Dette blir også sørlandets første passivhus generelt. – Med denne boligen ønsker vi å bygge ­fremtidens hus og vise at det ikke trenger å være vanskelig å bygge miljøvennlige hus, forklarer Gardian Hansson, daglig leder i Murpartner AS. Vi treffer ham blid og fornøyd på bygge­plassen på Flekkerøy utenfor Kristiansand. – Eneboligen bygges med yttervegger i pusset Leca og partier med ordinær trevegg. Huset har store vinduer mot sørøst og sørvest, noe som gir mye lys, lite sjenanse fra nabolaget og utsikt over sjø og kystmiljøet. Vi har lagt stor vekt på at boligen skal fungere for en stor familie og at vedlikeholdskostnader og bokostnader skal være så lave som mulig, forteller Gardian. Summen av tiltak Det er gjort tiltak i hele konstruksjonen for å oppnå energimålene. Til tross for at noen hovedgrep er gjort, er det summen av alle tiltakene som bidrar til å nå målet. Kuldebroer er minimalisert ved å redusere gjennomføringer til et minimum. – Hoveddelen av yttervegger er Leca Isoblokk 350 mm med U-verdi på 0,15W/m2K. Isolasjonen i disse blokkene er ekstremt god.

I første etasje er disse tilleggsisolert med 100 mm Glava isolasjon. Veggene får da en U-verdi på 0,11 W/m2K. Yttervegger i tre har 300 mm Glava isolasjon. Sum U-verdi av yttervegger er 0,139 W/m2K, og det er meget bra, sier Hansson. Han legger til at yttertak og gulv mot grunn er viet spesiell oppmerksomhet. Det samme gjelder vindtetting. – På grunn av Lecaveggenes tunge konstruksjon, vil vi utnytte de termiske fordelene dette har til varmelagring vinterstid og kjøling om sommeren. Denne egenskapen i tunge byggematerialer er en utfordring om man bygger trehus, påpeker Hansson. Han legger til at det vil bli montert utvendige persienner/ markiser på vinduer mot sørvest og sørøst for å dempe oppvarming i sommerhalvåret. Det installeres også en egen husteknikk­sentral med luft/vann varmepumpe og balansert ventilasjonssystem i en og samme enhet. Klarte tetthetskravet med god margin – Ved en lekkasjetest pumpes luft inn i huset til man er oppe i 50 megapascal. Deretter måler man lekkasjen. Kravet for passivhusstandard er å komme under 0,60. Vi kom ned i 0,21. Dette er godt innenfor beregningene som ble gjort i forkant av prosjektet. Vi er svært fornøyde, sier Gardian Hansson. Blant samarbeidspartnerne finner man Byggmakker, Glava og Weber med Leca. Du finner mer informasjon om ­b ygge­teknikk og dokumentasjon på ­w ww.passivmurhus.no


– På grunn av Lecaveggenes tunge konstruksjon, vil vi utnytte de termiske fordelene dette har til varmelagring vinterstid og kjøling om sommeren.

Gardian Hansson, Murpartner AS

Hoveddelen av yttervegger er i Leca Isoblokk 350 mm. Isolasjonen i disse blokkene er ekstremt god.

– Dette er starten på en ny byggemetode for passivhus, sier (f.v.) Stian Olstad fra Weber og Gardian Hansson. BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

3


BYGGING VOKSENHAGEN

Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS ved sivilarkitekt Kari Nissen Brodtkorb, faglig ansvarlig og sivilarkitekt, Jeanette Wikström, saksbehandler

BYGGHERRE: OBOS Nye Hjem AS Murarbeid: Mjøndalen mur og puss AS Totalentreprenør: Skanska Norge AS

Weberprodukter ∂ Leca Isoblokk 35 cm ∂ Leca Overdekningsbjelker ∂ Weber Fiberpussystem ∂ Weber.mix M5 Murmørtel

Prosjekteringsteamet på Voksenhagen har hatt god hjelp fra Webers tekniske ekspertise. Fra venstre Jeanette Wikström fra Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS, anleggsleder Bjørn Christensen i Skanska Norge AS, Stein Terje Nesheim fra Mjøndalen Mur & Puss AS, Geir Wold-Hansen fra Weber, prosjekteringsleder Erik Thorsby Karlsen fra Skanska Norge AS, prosjektingeniør Karina Martin fra Skanska Norge AS og prosjektleder Nils Christensen fra Skanska Norge AS.

Dette er det største prosjektet med småhus i mur i Norge. Gjennom tett kontakt med Weber har prosjekteringsgruppen på Voksenhagen fått verdifulle innspill til praktiske og økonomiske løsninger.

Obos bygger

TEKST OG FOTO: Gaute B. Iversen

U

tbyggingen på Voksenhagen ­borettslag er det største prosjekt­et med småhus i mur i Norge. Voksen­ hagen er et boligprosjekt med OBOS Nye Hjem AS som utbygger Prosjektet består av 50 hus i rekker med tre til fem hus i hver rekke. Det bygges også et underjordisk parkeringsanlegg med plass til 85 biler. – Byggherren har hele tiden vært helt klar på at det skulle bygges i mur, forteller sivilarkitekt Jeannette Wikström fra Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS og prosjekteringsleder Erik Thorsby Karlsen i Skanska Norge AS.

4 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011

Tidlig med Allerede i en tidlig fase ble Webers ekspertise koblet inn for å bidra med praktiske og ­økonomiske løsninger i prosjekteringen. – Vi kan bidra med et overblikk over alle produktene, lokalisere bygningstekniske utfordringer og i samarbeide med byggets prosjekterende og utførende komme frem til gode løsninger før murarbeidet starter, sier Geir Wold-Hansen, sivilingeniør i Weber. Byggene er dels oppført oppå en parkeringskjeller og dels på frittbærende ringmur mellom peler til fjell. Det var også krav om at byggene skulle tåle jordskjelv av en viss størrelse. – Bærende lydskillende vegger i betong har også gitt behov for å se spesielt på material­

overgangene. Til sammen har dette vært utfordrende, men vi mener vi har funnet gode løsninger sammen, sier Wold-Hansen.

Ulike hus Selv om husene vil se tilnærmet like ut når de er ferdige, er det i realiteten 50 forskjellige hus som bygges på tomten. Det betyr at behovet for å tenke gjennom materialer og tekniske løsninger er svært viktig. – Det ser enkelt ut å bygge et hus i mur, men det er mer komplisert enn de fleste tror. I tiden fremover regner vi med å spare en del tid fordi Weber har pekt på noen utfordringer og hjulpet til å finne løsninger, sier prosjekteringsleder Erik Thorsby Karlsen.


– Etter innspill fra Weber har vi justert vinduer og plasseringer slik at kappet på blokkene blir minimalt, at det går opp i hele og halve blokker. Det er et godt eksempel på hvordan et helhetlig blikk på fagene har bidratt. Sivilarkitekt Jeanette Wikström, Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS

Bomiljøet på Voksenhagen blir bilfritt. Alle husene er murt i Leca. (Illustrasjon: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS)

50 murhus Han understreker at det er mange av detalj­ løsningene som ikke kan løses ved å lete etter svar i Leca-håndboken. – Det har vært viktig for utførelsen at vi har vært lydhøre for å tilpasse løsningene Lecamurverkets egenskaper slik at vi jobber med materialene og ikke med et uttrykk som er i strid med materialets egenskaper, sier sivilarkitekt Wikström. Hun mener dette har vært det mest verdifulle bidraget fra Weber. Merker samarbeidet Som utførende er det Mjøndalen Mur & Puss AS som får utfordringene hvis prosjekteringsarbeidet er mangelfullt. – Vi merker veldig tydelig at prosjekteringen

er grundig og har tatt hensyn til de materialene og produktene vi skal bruke. Det gjør arbeidet enklere og resultatet blir bedre, sier Stein Terje Nesheim fra Mjøndalen Mur & Puss AS. De er godt i gang med muringen av husene, og har blant annet fått redusert kapp/ svinn av Leca-blokker i forhold til andre prosjekter. – Etter innspill fra Weber har vi justert vinduer og plasseringer slik at kappet på blokkene blir minimalt, at det går opp i hele og halve blokker. Det er et godt eksempel på hvordan et helhetlig blikk på fagene har bidratt, forteller sivilarkitekt Wikström. En av utfordringene på prosjektet har så langt vært forholdet mellom og overgangen mellom forskjellige materialer.

– En av erfaringene er at vi burde tenkt på forholdet mellom de forskjellige materialene enda tidligere. I en slik prosess er innspillene fra Weber uvurderlige, sier prosjekteringsleder Erik Thorsby Karlsen i Skanska Norge AS.

Voksenhagen ∂∂ 50 hus i rekke bygget i mur og betong. Prosjektet ble solgt i to salgstrinn; ett i juni og ett i september 2010. Etter siste salgsmøte var alle boligene solgt. De første beboerne flytter inn i første halvdel av 2012.

BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

5


INSPIRASJON

Weber Våtromsrodukter Weber Våtromsprodukter består av et komplett system under flisene. Produktene brukes til vanntetting av underlag, samt liming og ­fuging av flis og naturstein mm. Produktene er ­g jennomprøvde og veldokumenterte. Bruk Weber våtromsprodukter til å forhindre fuktskader og få en trygg flislagt overflate.

VÅTROM

– Så langt har vi produsert 70 bad med Webers produkter, sier daglig leder Lars Willy Sørensen.

Konvertert til Weber P å våre reportasjeturer til bygge­ plasser landet rundt, finner vi økende interesse fra landets murmestre for Webers produktsortiment. Spesielt den senere tid er at så mange forlater produkter de har jobbet med i mange år og konverterer til Webers løsninger for våtrom. På vår tur til Kristiansand fant vi tre fornøyde brukere.

Murmester Lindgren AS – For oss er overgangen til Weber en meget praktisk løsning. Vi får varene kjørt inn til eget lager, og gutta slipper å kjøre inn til byen for å hente produkt­ ene de trenger. Leca og mørtler er vi selvfølge­lig godt kjent med. Våtromsproduktene startet vi med sist høst i forbindelse med et leilighetsprosjekt. At vi begynte med produktene nå, skyldes også gunstigere priser, forteller en

6 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011

Stadig flere murmesterbedrifter går over til å bruke Webers våtroms­ produkter. Her er tre av de siste fra Kristiansand.

fornøyd Christine Høigaard, daglig leder i Murmester Lindgren AS. Firmaet ble etablert i 1987 og har 10 ansatte. Murpartner AS – Nå bruker vi hele sortimentet, alt fra blokker og sparkler til produktene i Webers totalløsning for våtrom. Vi handler hos Byggmakker. Både der og hos Weber får vi hjelp og veiledning når vi trenger det. Når det gjelder produktene, er de gode å jobbe med samtidig som de gir sikkerhet for beste kvalitet, sier Geir Engsland. Han er murer i Murpartner AS og en av fem ansatte i bedriften. Murmester Sørensen AS – Vi begynte med Webers våtromsprodukter i fjor med 70 bad, fra baderomsstøp og opp. 16 -17 bad til kommer nå med Weber fra A til Å. Det startet med at vi er med i Håndverksmur og innkjøpsordningen der.

– Vi ønsker selvfølgelig alle nye sam­ arbeidspartnere velkommen, sier ­distriktssjef Stian Olstad i Weber. Nå er vi alle godt innkjørte og kan ikke tenke oss noe annet, fastslår daglig leder Lars Willy Sørensen i Murmester Sørensen AS. Selskapet har 15 ansatte pluss innleide og har holdt på i drøye 30 år.


– Vi begynte med Webers våtromsprodukter i fjor med 70 bad, fra baderomsstøp og opp. 16 - 17 bad til kommer nå med Weber fra A til Å. Daglig leder Lars Willy Sørensen, Murmester Sørensen AS

– Det er både praktiske og kvalitetsmessige grunner til å konvertere til Webers våtromsprodukter, forteller (f.v.) daglig leder Christine Høigaard og murer Geir Engsland. BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

7


Murarbeid: Murer & Maler Company As

REHAB SKATTEETATEN

Byggherre: : Skatteetaten

Weberprodukter ∂ Leca blokk 20 cm ∂ Weber.base 134 Grovpuss C

Hovedentreprenør: Eso Entreprenør AS

Rask puss med pumpe Bruk av pumpe gjorde at pussen av de store Leca-veggene gikk mange ganger raskere enn manuell pussing.

Per Stian Olsen fra Weber og Armend Imeri og Vidar Wikander fra Murer & Maler Comapny AS. – Vi gjorde pussejobben tre-fire ganger så raskt fordi vi brukte pumpe, sier Imeri.

TEKST OG FOTO: Gaute B. Iversen

I

et gammelt lagerlokale på Kaldbakken i Oslo skal Skatteetatens datasenter flytte inn om ikke lenge. Fra dette lokalet skal alle selvangivelsene sendes ut i løpet av kort tid. – Det er store flater med Leca blokk og puss i dette bygget. Maskiner og utstyr skal stå i spesielt brannsikre rom, derfor er alt murt opp på

8 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011

nytt, forteller murmester Vidar Wikander i Murer & Maler Company AS. Hele 1250 kvadratmeter Leca blokk 20 cm er murt opp og pusset på begge sider. Veggene i deler av bygget skal holde brannklasse B 120. – Vi hadde aldri blitt ferdig i tide om vi ikke hadde brukt pumpe til å påføre pussen. Det er tre-fire ganger så effektivt som å gjøre jobben manuelt, forteller daglig leder Armend Imeri i Murer og Maler Company AS.


– Vi hadde aldri blitt ferdig i tide om vi ikke hadde brukt pumpe til å påføre pussen. Det er tre-fire ganger så effektivt som å gjøre jobben manuelt. Daglig leder Armend Imeri, Murer og Maler Company AS

De store veggene hos Skatteetaten ble pusset på noen dager ved bruk av pumpe.

400 kvm på én dag I løpet av én dag klarte fem mann å pusse 400 kvadratmeter vegg. På tre helger var alle flatene ferdig pusset. – Det er en egen teknikk å bruke pumpe som man må lære seg. Hele arbeidslaget må omstille seg for å kunne utnytte mørtelpumpen best mulig, forteller salgsingeniør Per Stian Olsen i Weber. Å bruke pumpe er tidsbesparende, øker fremdriften og skaper betydelig bedre forutset-

ning for rask produksjon. Han poengterer at bruk av pumpe også er en fordel i forhold til belastningen på kroppen. Murerne slipper å bære pussen opp på høye stillaser. – Vi valgte å bruke pumpe på denne jobben fordi det gir bedre ­økonomi og gjør at vi får gjort jobben raskere, forteller daglig leder Armend Imeri i Murer & Maler Company AS

BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

9


Arkitekt: Molden Arkitekter AS

INSPIRASJON BERGEN

Murarbeid: Eirik Hansen AS

Weberprodukter ∂ Leca Isoblokk 35 cm ∂ Weber Fiberpuss-system med Silikatmaling ∂ Weber Gipspuss

Murhuset i Olsvik I Bergen og byens omland er det aldri vanskelig å finne gode murhusprosjekter. Denne eneboligen er oppført av Murmester Eirik Hansen AS.

10 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011


– Weber er utrolig bra på teknisk support og hjelp i vårt daglige arbeid. Det er slik vi vil ha det. Murmester Eirik Hansen.

Utsyn fra stuen til hele innseilingsleden til Bergen.

Tekst og foto: Trond Opstad

H

uset som er på ett plan med k­ jeller, ligger i Olsvik utenfor Bergen. ­Utsikten er fenomenal. Her kan du ta inn hele innseilingsleden til Bergen fra sørvest. Murmester Eirk Hansen AS ferdigstilte huset før jul i 2009. – Eneboligen er oppført i Leca Isoblokk 35 cm med Fiberpuss med innslag av tre og glass. Vi bruker alltid Leca der det er snakk om blokkmuring. På samme måte er det n ­ aturlig for oss å forholde oss til Webers produkter inne. Weber er utrolig bra på ­teknisk support og hjelp i vårt daglige arbeid. Det er slik vi vil ha det, fastslår Eirik Hansen.

– Enda et flott murhus fra denne bedriften, konstaterer Truls Valentin Vallentinsen, distriktssjef Hordaland i Weber. Til høyre murmester Eirik Hansen.

Huset har et totalt areal på 163 kvm. Gavlveggen har innslag av Kongebro steinpanel. BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

11


Arkitekt: Strek Arkitekter AS

BYGGING

Godkjent gulventreprenør: Vigsnes AS

Totalentreprenør: Agderbygg AS

Weberprodukter ∂ Weber Lydgulv

Kristiansand

Kostnads­­ effektivt Tekst og foto: Trond Opstad

I

Kristiansand oppfører Agderbygg AS prosjektet Vågsbygd Ringvei 43. Her bygges det 23 moderne leiligheter i størrelse fra 76 til 90 kvm. Som ved andre tilsvarende prosjekter, er det sterkt fokus på ­kostnader. Og da er tidsbruken avgjørende. Hulldekke vs tradisjonelle betongdekker Agderbygg as har fokus på kostnadseffektivitet og fremdrift. På dette prosjektet kunne vi ikke velge tredekker. Valget sto valget mellom tradisjonelt støpt betongdekke eller hulldekke. Etasjeskillere skal også fores ned på grunn av balansert ventilasjon. Vi valgte derfor en løsning med hulldekke og Weber Lydgulv, totalt ca 1600 kvm, forteller Nordhagen, som er meget fornøyd med fremdriften på sparklingen. – Gulventreprenøren Vigsnes AS brukte én dag på 16 leiligheter, og totalt gikk det kun to dager til gulvsparkling. Vi lot gulvet stå en dag, så bygget vi videre. Det er kjapt, det. Og kvadratmeterprisen er ca 1000 kroner for hulldekke og Weber Lydgulv ferdig levert. Vi er fornøyd med det, fastslår Thorbjørn Nordhagen.

12 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011


– 23 leiligheter og totalt gikk det kun to dager til gulvsparkling. Vi lot gulvet stå én dag, så bygget vi videre. Det er kjapt, det. Prosjektleder Thorbjørn Nordhagen, Agderbygg AS

Agderbygg AS la Weber Lydgulv i 23 leiligheter. – En kostnadseffektiv løsning, hevder prosjektleder Thorbjørn Nordhagen.

– Gulv i 23 leiligheter på to dager, er imponerende, sier prosjektleder Thorbjørn Nordhagen (t.v.). Her sammen med distriktssjef Stian Olstad i Weber.

23 topp moderne leiligheter bygges i Vågsbygd.

BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

13


BYGGING Arendal

Arkitekt: Arkitektstudio AS Entreprenør: BRG Entreprenør AS /Bico Bygg og Innredning AS MURARBEID: Murmester Sørensen AS

– Ca 2000 kvm er oppført i Leca, forteller daglig leder Lars Willy Sørensen (t.h.), her sammen med distriktssjef Stian Olstad i Weber.

14 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011


Weberprodukter ∂ Leca blokk 15 cm / Leca blokk 20 cm / Leca Lydblokk/ Weber Mix M5 / Farget mørtel Weber FM1311 til teglmuring

Nå bygger Aust-Agder fylkeskommune ny videregående skole i Arendal. Her fører Murmester Sørensen AS opp skillevegger i yrkesrettede og tekniske rom. Tekst og foto: Trond Opstad

S

kolen er planlagt for en kapasitet på ca 1000 elever og er en yrkesrettet skole med en linje også for idrettsfag. Samlet bruttoareal er ca 18500 kvm. Skolen skal ferdigstilles til skolestart august 2012. – I dette prosjektet produserer vi innvendige vegger i både yrkesrettede og tekniske rom. Skolen blir meget moderne med en rekke spesialtilpassede rom som

for eksempel slakteavdeling, verksted og restaurant i tillegg til de tradisjonelle tekniske rommene. Veggene er dels oppført i tegl med fliser og andre i Leca. Av sistnevnte har vi murt nærmere 2000 kvm, forteller Lars Willy Sørensen. Han er daglig leder i Murmester Sørensen AS som har mer enn 30 års erfaring og 15 ansatte. – Med denne delen av jobben er vi ferdige før ­sommerferien, men det kommer endel tillegg i form av flisarbeid og annet, sier Lars Willy Sørensen.

Sam Eyde VG. skole skal være ferdig sommeren 2012. BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

15


ARKITEKT: LPO Arkitekter AS

BYGGING

Weberprodukter ∂ Løs Leca

Totalentreprenør: Selvaag

Sandvika

Til leilighetsprosjektet er det sprengt ut 50000 kubikkmeter fjell. Bruk av løs Leca som tilbake­f ylling sparte tid og penger.

Tekst og foto: Trond Opstad

I

Sandvika, i Bærum kommune utenfor Oslo, bygger Selvaag bolig­ om­rådet Kjørbo Vest. Selskapet har siden 1948 bygget nær 50000 boliger i Stor-Oslo. Prosjektet Kjørbo Vest består av 195 leiligheter fordelt på 7 boligblokker med to garasjeplan under hver. Dette er store bygg med store flater, og Selvaag måtte

16 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011

Kjørbo Vest skal stå ferdig 3. kvartal 2012.

sprenge ut hele 50000 kubikkmeter fjell. Som tilbakefylling valgte de en løsning med lav egenvekt og isolerende ­egenskap. Gir oss gevinst – Dette gir oss gevinst, forteller ­prosjektleder Geir Nygård i Selvaag. – Fordi løs Leca er et isolerende materi­ale, isolerer vi ned bare halvannen meter med tradisjonell isolering. Og fordi dette materialet har så lav egenvekt,

sparer vi inn både armering og betongtykkelse i forhold til om vi hadde b ­ enyttet stedlige masser, sier Nygård. Han for­teller at det er priset et volum på 4500 kubikk­ meter løs Leca tll denne jobben, men at de ­antakelig vil bruke mer. – Vi har brukt et produkt med isoler­ ende og drenerende egen­skaper, og som vi vet er bra. Også byggherren Sandvika vest Bolig­utvikling AS er fornøyd med denne løsningen, fastslår Geir Nygård.


Fordi dette materialet har så lav egenvekt, sparer vi inn både armering og betongtykkelse i forhold til om vi hadde benyttet stedlige masser. Prosjektleder Geir Nygård, Selvaag

– Tilbakefyllingen har en lengde på 300 meter og på det dypeste er den 5 meter, forteller prosjektleder Geir Nygård (midten). T.v. Roger Estensen fra Weber og byggeplassformann Kjell Arne Gaukerud.

BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

17


Oppdragsgiver: Manglerudvangen borettslag

BYGGING

Byggherrens prosjektleder: OBOS Prosjekt AS

Totalentreprenør: SansBygg AS

Weberprodukter ∂  Weber støpemørtel bad

Oslo

– Tar ingen risiko – Vi rehabiliterer tusenvis av bad og kan ikke ta sjanser når vi tar på oss så store jobber. Derfor bruker vi bare Weber støpemørtel, sier Tor Bjærum i SansBygg AS. TEKST OG FOTO: Gaute B. Iversen

S

ansBygg AS har spesialisert seg på store rehabiliterings­ prosjekter av bad i borettslag og boligselskaper. De siste årene har selskapet rehabilitert flere tusen bad i gamle og nyere boligblokker i Oslo-området. – Badene vi rehabiliterer skal holde i 30 år. Derfor bruker vi bare produkter vi er sikre på og som vi har god erfaring med, forteller Tor Bjærum, daglig leder i SansBygg AS. Han har derfor valgt å bare bruke Weber Støpemørtel Bad på alle ­selskapets prosjekter. For tiden er SansBygg AS i ferd med å gjøre ferdig 504 bad i Manglerudvangen borettslag i Oslo. – Mange av badene er det ikke gjort noe med siden innflyttingen på begynnelsen av 60-tallet. Det var et stort behov for å modernisere badene i borettslaget, forteller Petter Erstad, VVS-ingeniør i Obos.

Støp i fuktig miljø SansBygg AS har holdt seg til Webers mørtel de siste årene. Støpemørt­ elen er spesielt godt egnet for bad fordi det er brukt lavalkalisk sement. – Vi støper gulvet innenfor membranen. Det betyr at støpen hele ­tiden vil være i et fuktig miljø, noe som gjør det enda viktigere at vi ­bruker en mørtel som tåler et slikt miljø over lang tid, sier Bjærum. I baderomsgulvene blir det også støpt inn varmekabler vått-i-vått.

18 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011

Jarek Bobek er ofte førstemann inn for å rive og pigge ned badene.

– Mørtelen er lett å jobbe med og lett å komprimere. Samtidig har den god varmeledningsevne og ligger tett rundt varmekablene. Weber sin mørtel er den best dokumenterte og testede på markedet, sier Bjærum. Han får støtte i sine synspunkter fra Obos Prosjekt sin prosjektleder på prosjektet. Ekstraarbeid fryktelig dyrt – Det får heller koste litt ekstra i første runde hvis det betyr at vi ­slipper problemer senere. Å rive opp et bad eller reparere en skade på en varme­kabel er fryktelig dyrt sammenlignet med ekstrakostnadene med å gjøre det skikkelig med en gang, sier Petter Erstad. 40 bad i arbeid samtidig Med over 500 bad som skal pusses opp i løpet av relativt kort tid, er logistikken viktig. Hver uke starter de med åtte nye bad, eller en hel oppgang i lavblokkene i borettslaget. –Riving, muring, membraner og alt det andre samt etterkontroll tar fem uker, så i snitt har vi 40 bad i arbeid samtidig, forteller Bjærum. En av fordelene med Webers støpemørtel for bad er at den raskt kan belastes. Allerede dagen etter kan arbeidet på badet fortsettes. – Mørtelen krymper veldig lite under herding og vi kan flislegge gulvet dagen etter støping. Det er viktig for oss på et prosjekt som dette, avslutter Tor Bjærum, daglig leder i SansBygg AS.


– Det får heller koste litt ekstra i første runde hvis det betyr at vi slipper problemer senere. Å rive opp et bad eller reparere en skade på en varmekabel er fryktelig dyrt sammenlignet med ekstrakostnadene med å gjøre det skikkelig med en gang. Prosjektleder Petter Erstad, Obos Prosjekt

Petter Erstad fra Obos Prosjekt, Tor Bjærum og Jørgen Fiskerud fra SansBygg har i løpet av to år pusset opp 504 bad i Manglerudvangen borettslag. – Vi tar ikke sjansen på å bruke noe annet enn Webers støpemørtel for bad. Den vet vi holder, sier de.

Det er streng logistikk og framdrift. Til enhver tid foregår det arbeider på 40 bad. Adrian Nicoalae og Qamarah Shkreta (bak) støper gulvet på et nytt bad.

Manglerudvangen borettslag

I snitt har Sansbygg 40 bad i arbeid samtidig.

∂∂ Manglerudvangen borettslag har vedtatt totalrehabilitering av røranlegget med tilhørende våtrom og etablering av felles berederanlegg med vann til vann varmepumper. Etter at prosjektet var påbegynt ble det bestemt at alle sikringsskapene og hovedtavlene skulle oppgraderes til dagens standard, samt at alle vaskeriene skulle pusses opp.

BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

19


REHAB

BYGGHERRE Undervisningsbygg Oslo KF

MURARBEID: Veidekke Entreprenør AS

HOVEDENTREPRENØR: Veidekke Entreprenør AS

ARKITEKT: Arkitektkontoret GASA AS.

Oslo

Murerne i Veidekke måtte ta i bruk gamle teknikker da fasaden skulle rehabiliteres. Blant annet ble det murt opp nye buer, gesimser og vindusbrett der hvor det tidligere hadde vært garasjeporter.

Fra fabrikk

til skole Flotte Fyrstikkalleen skole i Oslo er delvis bygget i den gamle fabrikken til Nitedals tændstikker.

20 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011

Fyrstikkalleen skole er en moderne skole med både ungdomsskole og videre­ gående klassetrinn. Bygget var nominert til Statens byggeskikkpris for 2010.


Weberprodukter ∂ Leca Isoblokk 20 og 30 cm ∂ Leca Finblokk 15 og 20 cm ∂ Weber.base 261 Fiberpuss ∂ Weber.floor 4610 DuroTop

∂ Weber.base KC 50/50 og 35/65 ∂ Weber.floor 4310 FibreFlow ∂ Weber.floor 4655 DuroFlow Rapid.

TEKST OG FOTO: Gaute B. Iversen

D

en gamle fabrikkbygningen er totaloverhalt og det er lagt stor innsats i å beholde det opprinnelig ­uttrykket i den gamle fasad­en. Taket måtte byttes og fasaden var i dårlig forfatning etter mange års forfall. – Store deler av fasaden ble sandblåst med marmor og mye av spekkingen løsnet. Mange av ­gesimsene måtte også plukkes ned og mures opp på nytt, forteller driftsleder Sigmund Lillejordet og murmester Lars Molde i Veidekke Entreprenør AS. I tillegg til etterspekking av tegl­steinen ble flere garasjeporter murt igjen med gammel stein fra de gamle byggene som ble revet. – Håndverkerne våre har laget bue­former etter de eksisterende buene rundt vinduene. Det er brukt mange gode, gamle murer­ teknikker på denne jobben, forteller Molde. Veidekke var hovedentreprenør og mureravdelingen har gjort alt murarbeidet på skolen. Skolen åpnet og ble tatt i bruk ved skolestart i fjor høst etter en intens byggeperiode på halvannet år.

28 meter pipe Midt mellom den gamle og den nye fasaden på skolen står den gamle fabrikkpipen. Pipen er opprinnelig murt i teglstein, og ble under byggingen av skolen pusset med Weber.base 261 Fiberpuss. – Vi har hatt god hjelp fra Weber til å finne forskjellige løsninger underveis i prosessen. Som vanlig på gamle bygg må man finne gode og varige løsninger underveis og få varene raskt levert. Det har fungert veldig bra med Weber, forteller Lillejordet og Molde. Innvendig er flere vegger sekkeskurt for å beholde over­flaten i teglsteinene, men samtidig gi et lysere rom. I mange av ­rommene var siget i gulvet så stort at de måtte jevnes ut. – Vi har brukt Webers flytsparkel for å få plane gulv. ­Etterpå er det brukt DuroTop 4610 for å få et pent og ­holdbart gulv, forteller Lillejordet. Flerbrukshall Skolen er den første i landet som er bygget som en ungdoms- og videregående skole. Det har gitt store muligheter for flekisibilitet. Under den store skolegården er det bygget en flerbrukshall med garderober i flere etasjer. – I flerbrukshallen er alle innervegger og garderobe­anlegg murt opp med Leca blokker og pusset før flislegging forteller Lars Molde, ­murmester i Veidekke Entreprenør AS.

Sigmund Lillejordet og Lars Molde fra Veidekke Entreprenør AS er fornøyd med resultatet på Fyrstikkalleen skole i Oslo. BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

21


INSPIRASJON

Arkitekt: Prosjektim, etter skisse av huseier

Murarbeid: Murmester Sigurd Tverå AS

TOTALENTREPRENØR Murmester Sigurd Tverå AS

Fauske

Weberprodukter ∂ Leca Isoblokk 30 cm ∂ Weber Fiberpuss-system ∂ Weber Våtromssystem ∂Weber Komfortgulv

Etter eget Datteren til Murmester Sigurd Tverå lagde selv skissene til huset faren bygde til henne og familien. Åpne rom gir en luftig følelse i huset. Hele huset er pusset innvendig og utvendig med Weber Fiberpussystem.

På baderommene er det brukt Weber Våtromssystem.

TEKST OG FOTO: Gaute B. Iversen

F – Det er et flott murhus, sier byggmester Sigurd Tverå (t.h.) og distriktssjef i Weber, Terje Fossheim.

22 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011

or ett år siden sto det flotte murhuset ferdig på Fauske i ­Nordland. Murhuset i to etasjer har gitt småbarnsfamilien god plass. En takterrasse over dobbeltgarasjen gir muligheter for å nyte den nordnorske sommeren. – Datteren min har vært med hele veien og har deltatt i muringen av huset. Hun har blandet mørtel, lagt fliser og vært håndlanger mens vi holdt på, forteller murmester Sigurd Tverå. Huset er murt med Leca Isoblokk 30 cm og senere pusset med Weber ­fiberpuss. På våtrommene er Weber Våtromssystem benyttet.


– Mur og Leca Isoblokk er veldig bra å jobbe med. Det blir et godt resultat og gir en effektiv byggetid. Murmester Sigurd Tverå.

hode Murhuset er bygget i Leca Isoblokk 30 cm og tegnet etter huseierens egen skisse.

– Det flotte med mur er at det er bortimot vedlikeholdsfritt. På dette huset var det også et poeng at mur isolerer godt mot støy. Veien nedenfor huset er ganske trafikkert, men inne i huset høres ingenting, forteller han.

I andre etasje er det lagt Weber Komfortgulv med vannbåren varme. Vannbåren varme er også støpt inn i gulvet i første etasje. Tverå var i sin tid med på å starte kjeden ­Håndverksmur og er en aktiv deltager i kjeden.

– Mur og Leca Isoblokk er veldig bra å jobbe med. Det blir et godt resultat og gir en effektiv byggetid, sier murmester Sigurd Tverå.

BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

23


BYGGING

Tine Meierier – Ferdig: Våren 2012

Arkitekt: Astrup & Hellern AS

KONSULENT: Multiconsult AS

BYGGHERRE: Tine SA

HOVEDentreprenør: Vedal Entreprenør AS

Murarbeid: XK Entreprenør AS

Den gamle meieridelen er rammet inn med sort. Alt det øvrige er ­nybygg. (Illustrasjon: Astrup & Hellern AS)

Weberprodukter ∂ Leca Isoblokk 30 og 25 i isolerte kjølerom. ∂ Leca Finblokk og Leca blokk ∂ Weber.base KC 50/50

Per Stian Olsen fra Weber og Anders Nafstad fra XK Entreprenør foran en fem meter høy og 50 meter lang Lecavegg. Den største veggen på prosjektet er 6 meter høy og 110 meter lang.

Digert kjøleskap TEKST OG FOTO: Gaute B. Iversen

T

som vi har i dette bygget, er det et viktig poeng, sier Nafstad. Det er Vedal Entreprenør AS som har hovedentreprisen på det ­ 46 000 kvm store prosjektet, mens XK Entreprenør har under­ entrepris­en på alt murarbeid. – Det er utrolig viktig at vi holder framdriften på våre leveranser. Både før og etter at vi er ferdige skal det andre fag inn for å gjøre jobber. Litt forsinkelse kan fort forplante seg videre, sier han.

´Høye vegger På det høyeste er veggene som er murt med Leca blokk over 12 meter høye. Veggene med Leca Finblokk blir spekket, mens de andre Leca-veggene blir pusset med sprøyte. – Å bruke sprøyte og pumpe gjør at vi kan gjennomføre ­arbeidet mye raskere enn med manuell pussing. Med så store flater

Strenge hygienekrav Samtidig som nybygget reises er det full produksjon i det eksisterende meieriet vegg-i-vegg. Det stiller ekstra strenge krav til ­h ygiene og sikkerhet. – Blant annet har vi gjort noen mindre arbeider på taket i det gamle bygget. Da måtte vi dokumentere og forsikre at det ikke ville komme vann eller annet avfall fra muring gjennom taket, forteller Nafstad. For XK Entreprenør AS har tillegg og endringer underveis ført til at prosjektet er blitt langt større enn først forespeilet. – Vi var her allerede i april 2010, før bygget reiste seg, og skal være her i ett år til. Det vil alltid være endringer og tillegg underveis, men dette er et godt drevet prosjekt som gjør arbeidet lettere, sier Anders Nafstad, murmester i XK Entreprenør AS.

ine Meieriers anlegg på Kaldbakken er allerede blant de ­s tørste i landet. Men når nybygget står ferdig om to år kan det enorme produksjons- og kjøleanlegget romme Det ­k ongelige slottet fem ganger ved siden av hverandre. – Dette er et mye større prosjekt enn vi vanligvis jobber på, og det er en utfordring i seg selv. Vi har enorme mengder som skal mures, spekkes og pusses på dette bygget, forteller murmester Anders Nafstad i XK Entreprenør. I løpet av byggeperioden skal de mure opp 700 kubikkmeter Lecablokk av forskjellige typer og vil bruke over 140 tonn puss og mørtel. – På et slikt anlegg er det viktig å holde tempoet. Ved å bruke pumpe på puss av veggene får XK Entreprenør AS gjort jobben raskt og godt sier Per Stian Olsen, salgsingeniør i Weber.

24 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011


– Å bruke sprøyte og pumpe gjør at vi kan gjennomføre arbeidet mye raskere enn med manuell pussing. Med så store flater som vi har i dette bygget, er det et viktig poeng. Murmester Anders Nafstad, XK Entreprenør AS

Det nye anlegget til Tine på Kaldbakken i Oslo blir Norges største kjøleskap.

Påføring med sprøyte sparer Abdullah Ramazani fra XK Entreprenør for mange timers arbeid. BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

25


Feiing må kunne utføres fra bakkenivå. Positive tilbakemeldingerfra Weber og feiere førte til at ideen om feiing av pipe fra bakkenivå i et lukket system så dagens lys.

INSPIRASJON Nye oppfinnelser

Slutt på risikabel feiing

Dette er en svært farlig jobb. Men nå har studenter fra Høgskolen i Telemark funnet opp en totalt sikker måte å feie pipa på. Foto: Scanpix.

Tekst og foto: Trond Opstad

S

tudenter fra Høgskolen i Telemark mottok to priser for sitt nyskapende produkt for feiing av pipe. Systemet er basert på Leca Venti Pipe. Studentene har det siste året jobbet med utvikling av et nyskapende produkt for feiing av pipe. Poenget med produktet er at man skal hindre fall fra tak under feiing, og hindre eksponering for sot og støv under feiing. Dette gjøres med en

26 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011

unik løsning der feiing skjer fra bakkenivå i et lukket system. Produktet ble til ved en tilfeldighet. På vei hjem fra skolen så tre av gruppas medlemmer en feier på et tak. Da lokalavisa få dager senere skrev om en arbeidsulykke, der en feier hadde falt ned, var ideen tent. Feiing må kunne utføres fra bakkenivå. Positive tilbakemeldinger fra Weber og feiere førte til at ideen om feiing av pipe fra bakkenivå i et lukket system så dagens lys. Studentene tok kontakt med Weber og Frank Skorstad, distriktssjef for Vestfold og Telemark, som ble mentor og støttespiller for de unge gründerne.


Leca Venti Pipe Leca Venti Pipe er en nyutviklet pipe som passer til moderne tette bolighus. Pipen med keramiske røykrør har meget god bestandighet. Vedfyring er en god norsk tradisjon med bruk av fornybar biobrensel uten behov for elektrisitet.

Feiing fra toppen av pipa er ikke lenger nødvendig. Nå kan feiing utføres i egen serviceluke plassert ved siden av den tradisjonelle sotluka i bunnen av pipa.

Fra Norgesmesterskapet for Studentbedrifter 2011 hos NHO. F.v. oppe: Tommy Pettersen, salgsingeniør Svein Olav Barikmo og Rune Eliassen fra Weber, og Matias Wilhelmsen. Nede f.v. Mariann Irmelin Olsen og Christer Sørvik.

Feiesystemet VentiSweep består av to luker, én ­tradisjonell sotluke og én ny serviceluke. I sotluken monter­es kost og lodd. Når pipa feies, h ­ oldes luken stengt og feiing skjer i et lukket system via wire fra serviceluken.

VentiSweep En viktig faktor for produktet er at det skal tåle norske værforhold og fyring. En stor utfordring er å holde delene vekk fra områder der det vil være røyk. Røyken vil redusere levetiden til det materiellet som blir eksponert, i tillegg vil sot og bek kunne gjøre bevegelige deler ubrukelige over tid. Produktet Produktet baserer seg på piper som har luftspalte mellom røykrør og

ytterelement, slik som Leca Venti Pipe. Luftspalten er av­g jørende for at produktet skal kunne installeres. Installasjonen er enkel ved bygging av ny pipe, men det er heller ikke vanskelig å sette inn i en eksisterende Venti Pipe. Studentene har kalt sitt utviklingsfirma Aufero, som er latinsk og betyr feie. Produktet kaller de VentiSweep etter Leca sin Venti Pipe. Studentene har vunnet flere priser for sin oppfinnelse. 5. april fikk de NHO-prisen - best samarbeid med næringslivet der prisutdeler var John G. Bernander fra NHO. De fikk også en hederlig 2. plass for Beste Studentbedrift 2011. BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

27


smånytt

"Typisk" Vestlandshus i mur

I

Bergen er det nylig bygget en enebolig i "Vestlandsstil", med det kuriøse at det er oppført i Leca Isoblokk 25 cm. Noe uventet kanskje, men flott pusset står det der klar for vær og vind. Huset er oppført av selvbygger som har vært på Leca selvbyggerkurs.

Vestlandshuset er selvbygget i Leca Isoblokk 25 cm.

Vant rehab­ili­ teringspris Ravnkollbakken borettslag ble tildelt OBOS’ rehabiliteringspris for ­oppussingen som ble fullført i fjor. I rehabiliteringen brukte entreprenøren S-Bygg mange forskjellige Weber-produkter. Juryen har i sin begrunnelse for å tildele Ravnkollbakken borettslag prisen, skrevet at det er tenkt langsiktig og at det er vist vilje til å bruke de midlene som er nødvendig. «Det er en soliditet over prosjektet ved at de har valgt løsninger som vil holde over tid», heter det i juryens begrunnelse ifølge Byggeindustrien.

Nytt Murhusmagasin Murhuskjeden Håndverksmur har lansert Murhusmagasinet. Det viktigste når man skal bygge, er å ta utgangspunkt i tomt og tilpasse ­huset til tomten, terrenget og omgivelsene. Dette har Håndverksmur tatt hensyn til, og Murhusmagasin er derfor fylt med eksempler, bilder og illustrasjoner av forskjellige hus i mur, slik at man får inspirasjon og ideer til et eget murhus. I dette magasinet er det samlet flere anerkjente arkitektkontorer slik at man finner idéer til ulike stilarter.

28 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011


Løs Leca på etasje-­ skillere i 4. og 5 etg.

T

rinnlyd og Varme AS har blåst inn ca 600 m3 løs Leca i bolig­ prosjektet Kjøpmannsgata 24-26 i Stjørdal. Løs Lecaen ble blåst opp på etasjeskillerne i 4. og 5. etasje. På løs Lecaen er det lagt trinnlydsplater med vannvarmerør, og Gjøvik Gulvavretting AS sparklet gulvene med Weber Fibre Flow. Totalt er det et areal på ca 1800 kvm gulv med vannbåren varme. En meget rask og rasjonell løsning for byggherren. Boligene føres opp av Primahus.

PROSJEKT­NYTT

Her er et utdrag fra den senere tids ­leveranser fra W ­ eber:

∂ 5 .000 kvm Leca Iso 10-20 som kompensert fundamentering til ­prosjektet Lørenhagen i Oslo i februar! Utførende entreprenør er Anlegg Øst fra ­Lillehammer. Hovedentreprenør er Skanska.

∂ L evering av 2.300 kvm med lim og fug til Aure skole på Nordmøre. ­Utførende er murerfirma Johannessen og Hagen. Entreprenør er Hent AS.

∂ L evering av gulvavretting til Charlottenlund skole Trondheim. Ca 500 tonn med Weber.floor 4150/ 4610. Utførende er Reinertsen as.

∂ L everanse av ca 600 løpemeter Leca Venti Pipe til prosjektene Nausthagen og Mjåtveitmarka sammen med Byggmakker Walde.

∂ L evering av 10 tonn Weber.floor 4310 Fibreflow. fiberforsterket a­v­rettingsmasse til Prosjekt Laveien 12 i Entreprenør er Paulsen Bygg og Vedlikehold AS.

∂ 1 40 tonn farget mørtel til prosjekt Grefsenkollveien 16. Utførende er ­AF-gruppen.

∂ 4 30 kvm Leca Byggeplank som veggelement til Distribunal, Rema Narvik. Entreprenør er NCC.

∂ 1 0.000 kvm med lim og fug til Aker Solution i Stavanger og Fornebu , samt Marineteknisk Kompetansesenter i Ålesund.

Løs Lecaen blåses rett opp til etasjeskilleren i 5. etg.

∂ G ulvstøp til Aker Solutions Fornebu. Entreprenør er Hent AS, 26-30.000 kvm gulvavretting og 4.000 kbm industrisparkling. Gulventreprenør er Hære gulvstøp AS via Contiga. Til samme prosjekt leveres Leca blokker: 850 kvm Isoblokk og 2120 kvm Standardblokk.

På kort tid ble Lecaen lagt ut.

∂ 2 00 tonn med Weber.mix M5 Murmørtel leveres til Solid Entreprenør AS og prosjektet Ridder Flemmingsvei på Nesøya utenfor Oslo.

∂ R isløkka Kompetansesenter i Oslo har bestilt 855 m3 Leca blokker, 400 tonn KC-mørtel, 18.000 løpemeter armering og 1.000 m3 løs Leca. ­Entreprenør: AF-Gruppen.

∂ 3.200 løpemeter Leca Ringmur, 3.400 kvm løs Leca og 42 stk Leca Etasjehøy Pipe er bestilt av Ottershagen & Hansen for utbygger 3BM til et leilighetsprosjekt med til sammen 95 boenheter på Mogreina i Ullensaker Kommune.

∂ I Bergen leverer vi 55 000 kvm Weber.floor gulvavretting til den nye Høyskolen sammen med vår samarbeidspartner Betong gulv AS, og på Nye Fyllingsdalen sykehjem blir det 11.000 kvm gulvavretting sammen med vår samarbeidspartner IGS - Industrigulvspesialisten AS.

BYGG BEDRE  NR. 2  2010  2011 

29


Ole Fredrik Fodnes Avdelingsleder Weber Kundesenter

Støp av baderomsgulv Støp av baderomsgulv har vært tatt opp i denne spalten tidligere, men en god sak kan ikke gjentas ofte nok. Weber Støpemørtel Bad kan benyttes med enten overliggende eller underliggende membran. Andre støpemørtler brukes kun med overliggende membran. Vanlige støpemørtler kan forårsake utfellinger om de ikke er beskyttet av en membran oppå støpen. Weber Støpemørtel Bad er selv­

Praktisk å bruke ved rehabilitering av våtrommet når du beholder det gamle membransjiktet.

30 

BYGG BEDRE  NR. 2  2011

uttørkende og du kan påføre membran eller fliser allerede påfølgende dag. Dette forutsetter at du har blandet med vann i henhold til oppskriften på sekken. Beste blandeutstyr er tvangsblander, men kraftig drill/visp eller frittfallsblander kan også benyttes. Husk å dekke til med plast om du ikke jobber videre med gulvet innen et døgn. – En teknisk god løsning og et gulv med god isolasjon.


Kontakt vår kundetjeneste Har du spørsmål om bruk av Leca Iso 10-20? Kontakt Webers tekniske svartjeneste på telefon 22 88 77 00 eller teknisk@weber-norge.no

Løs Leca løser fukt­ problemer i kryperom Kryperom er luftrom mellom nederste etasjeskiller i et hus og grunnen, vanligvis er disse ventilert med uteluft. På grunn av mange råteskader i hus med kryperom, brukes nå kryperomsløsningen sjeldnere. Imidlertid finnes det svært mange hus i landet som har denne løsningen og som nå sliter med fuktproblemer. Utfordringen med kryperom består vanligvis i at høyt fuktinnhold i kryperommet angriper trebjelkelaget over kryperommet. Dette medfører ofte at trebjelkelaget får fukt- og råteskader. Statens Bygningstekniske Etat (BE) skrev i BE-nytt nr. 3/97 om kryperom. I artikkelen sier BE bl.a. følgende om tiltak for å redusere faren for skader i bjelkelaget: • kryperommet må ventileres godt • man må benytte materialer som er ­fukt­bestandige De siste årene har vi i Weber fått mange henvendelser om dette med spørsmål om vi har noen løsninger. Og det har vi! Løs Leca-­produktet Leca Iso 10-20 er en god ­problemløser. Her er våre to alternative ­løsninger:

Uten utskifting av bjelkelag Leca Iso 10-20 er et fuktsikkert produkt som isolerer og drenerer, og som ikke blir utsatt for sopp eller råte. Innblåsing av Leca Iso 10-20 i kryperom kan være et positivt tiltak, under forutsetning av at innblåsingen ikke reduserer ventileringen av kryperommet. Det må ­vurderes i hvert enkelt tilfelle om denne løsningen er egnet.

i byggdetaljblad 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom, avsnitt 26 ”Gjenfylling av kryperommet”. Dette bygg­ detaljbladet kan skaffes hos SINTEF Byggforsk Bygging av gulv på grunn med Leca Iso 10-20 er vist i vår brosjyre ”Leca Lettklinker til bygg.”

Ved utskifting av bjelkelag Når bjelkelaget har fått alvorlige fuktskader og må byttes ut, vil en god løsning være at man fyller hele kryperommet med Leca Iso 10-20 og lager et nytt gulv av sementbasert gulvavrettingsmasse eller betong på toppen av Lecaen. Denne metoden er blant annet beskrevet

Figur hentet fra Sintef Byggforsk 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedrings­metoder. Her er det benyttet Leca Lettklinker i kombinasjon med polystyren.

Tegningen viser en typisk konstruksjon med kryperom og trebjelkelag som etasjeskiller.

Ringmur og kryperom som ventileres med uteluft Tittel og figur sakset fra ”Byggforsk­serien” BYGG BEDRE  NR. 2  2011 

31


Returadresse: Saint-Gobain Byggevarer as Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: 22 88 77 00 fax: 22 64 54 54 email: info@weber-norge.no www.weber-norge.no

B-PostAbonnement

Bygg Bedre 2-2011 ORIGINAL  

TekNISk hJøRNe Støp av baderomsgulv Oppfylling med løs Leca i kryperom BYGGGING Flere tusen nye bad Obos bygger 50 murhus Landets største kj...