Page 1

Weber 18.101 - mars 2010 Løsninger gulv

Weber Komfortgulv Det er ingen grunn til at strømregningen skal gi deg kalde føtter. Weber Komfortgulv er et komplett system som inkluderer vannbåren gulvvarme og trinnlydsisolasjon. Det kan dekkes med hvilket som

helst belegg, - som parkett, fliser, tepper og vinyl! Løsningen gir deg optimal varmekomfort i alle husets rom. Varmeløsningen er hurtigreagerende og energieffektiv.

1

8b 2

3

4

7

6

9

8a

5

10

11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Alle typer belegg, f.eks. parkett, flis/klinker etc. Fuktsperre Weber.floor 4790 Top Membrane Weber.floor 4310 FibreFlow, Weber.floor 4320 FibreFlow Rapid eller Weber.floor 4350 BaseFlow, min. 25 mm (på vendeplate 40 mm) Weber.floor 4945 Glassfibernett Weber.floor 4940 Fiberduk Weber.floor 4903 Rørklemmer Varmerør

Forventede lydisolasjonsegenskaper for komplette gulv på tunge etasjeskillere (for eksempel Leca Byggeplank 250 mm, 18 mm betong, 265 mm hulldekke og lignende) vil med normale flankeforhold kunne gi: - et feltmålt veid trinnlydsnivå L’n,w ≤ 53 dB - et feltmålt veid lydreduksjonstall R’w ≥ 55 dB Weber Komfortgulv består av ulike Weber produkter som samlet utgør en konstruksjon anbefalt utført av autoriserte fagfolk. Ta kontakt med Weber for prosjektrådgivning. For å oppnå et tilfredsstillende resultat er det viktig at Weber Komfortgulv bestilles og leveres som en samlet leveranse, ettersom produktene er tilpasset hverandre. • Kombinasjon av vannbåren gulvvarme og trinnlydsreduksjon i et og samme system. • Lav byggehøyde og vekt. Saint-Gobain Byggevarer as Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru, 0614 Oslo. Tlf.: 22 88 77 00 Fax: 22 64 54 54. www.weber-norge.no

8. Weber Komfortplater a) Weber.floor 4900 Sporplate b) Weber.floor 4901 Vendeplate c) Weber.floor 4902 Justeringsplate (vises ikke på bildet) 9. Weber.floor 4960 Kantlist 10. Forfylling underlag, Weber.floor 4040 Combi Rapid (hvis nødvendig) 11. Underlag • Hurtigreagerende og effektiv varmefordeling. • Rask og økonomisk installasjon. • Kan belegges med alle typer belegg .

Vær oppmerksom på

• Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanketransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomføringene. • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse. • Innervegger skal monteres på dekket før komfortgulvet legges. Veggene må monteres på myk svill for å forhindre lydtransmisjoner fra vegg til gulv.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på www.weber-norge.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette databladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

18101_Weber_Komfortgulv_03-2010  
18101_Weber_Komfortgulv_03-2010  

1. Alletyperbelegg,f.eks.parkett,flis/klinkeretc. 2. FuktsperreWeber.floor4790TopMembrane 3. Weber.floor4310FibreFlow,Weber.floor4320 Fibre...