Page 30

KONFLIKTI

Çfarë pritet të dini dhe të mësoni për këtë temë

Të dish ç’është paqja, si arrihet dhe si mbahet ajo, A kupton se tolerancë do të thotë kuptim dhe respektim reciprok, Të mësosh ç’është konflikti dhe si lindi, Të dish t’i tejkalosh konfliktet, madje edhe kur ato janë të pashmangshme.

Termat që do t’i mësoni

Paqja, toleranca, konflikti, përgjegjësia shoqërore, mirëqenia.

30

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement