Dansk Politiidrætsforbund JUB/21

Page 1

OLITIIDRÆT JUBILÆUMSUDGAVE

1. AUGUST 20 6 4 21 19

ÅRS JUBILÆUM

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR 6 1. AUGUST 2021 194

ÅRS JUBILÆUM

TILLYKKE MED JUBILÆET Det glæder mig meget at kunne lykønske Dansk Politiidrætsforbund med 75 års jubilæet. At nå en milepæl som denne vidner om en forening med et solidt fodfæste hos politiets ansatte. Da foreningen blev etableret i 1946, var det for at samle de lokale politiidrætsforeninger under et fælles forbund. Forbundet skulle sikre, at de ansatte i dansk politi havde muligheden for at opretholde deres fysiske form på et rimeligt niveau. Gennem tiden er Dansk Politiidrætsforbund blevet et vigtigt samlingssted for vores mange ansatte, hvor de både kan dyrke deres sociale relationer og deres passion for en lang række forskellige sportsgrene, hvad enten det er fodbold, håndbold, cykling eller noget helt fjerde. Der skal derfor fra min side lyde en stor tak til Dansk Politiidrætsforbunds mange frivillige ildsjæle, der med stort engagement, overskud og gejst gennem tiden har gjort og stadig gør et stort stykke arbejde til gavn for foreningen og dens mange medlemmer. Den indsats,

som alle de frivillige kræfter har bidraget med igennem 75 år, har gjort Dansk Politiidrætsforbund til det, som foreningen er i dag, og indsatsen har været med til at danne grundstenen for de flotte præstationer, som dansk politiidræt gennem årene har opnået både nationalt og internationalt. Det seneste år har coronapandemien udfordret vores allesammens hverdag. Vi har måttet omstille os til en dagligdag med hjemmearbejde og videomøder, og mange har nok oplevet coronatrætheden og afsavnet til de åndehuller i hverdagen, som forenings- og idrætslivet er så vigtig en del af. Vi har brug for at styrke vores fællesskab gennem socialt samvær og idræt. Det er en vigtig opgave, og det glæder mig, at Dansk Politiidrætsforbund stadig brænder for at være med til at løfte den. Rigtig hjertelig tillykke med jubilæet.

Thorkild Fogde Rigspolitichef

3


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR 6 1. AUGUST 2021 194

ÅRS JUBILÆUM

75 ÅR UNG – OG FORTSAT AKTIV OG I BEVÆGELSE FOR DIN FYSISKE OG MENTALE PARATHED

KÆRE MEDLEMMER DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND FYLDER 75 ÅR Dansk Politiidrætsforbund har gennem 75 år været et dedikeret og meningsskabende forbund, som støtter op om lokale tiltag i forhold til en meget varieret række idrætter og motionstilbud. Vi kan se tilbage på 75 år, hvor ildsjæle og idrætsudøvere – såvel elite- som breddeidrætten – har sat deres tydelige fingeraftryk - således at vi i dag står stærkere forankret end nogensinde. En stor tak til alle jer, som har medvirket til det, og samtidigt en tak til Rigspolitichefen og Politidirektørforeningen for en dedikeret og aktiv understøttelse af politiidrætten. 75 års dagen blev markeret med et nationalt og internationalt breddeidrætsarrangement, hvor alle medlemmer kunne deltage – uanset hvor i verden man måtte opholde sig og uanset sportsdisciplinen, og de mange sjove og fantasifulde indsendte selfies vil for fremtiden dokumentere denne festligholdelse. DPIF er engageret i såvel elite- som breddeidrætten, og vores mission er at motivere og bidrage til den fysiske og mentale parathed – alt sammen krydret med socialt samvær på tværs af faggrænser og geografi i politiet, med Firmaidrætten og andre idrætsorganisationer – det er lykkedes godt og vil fortsat være vores tilgang til idræt og motion.


Eliteidrætten fik også plads i jubilæumsåret, hvor DPIF blev tildelt de Europæiske politimesterskaber i cross, ganske som det var tilfældet i 50-års jubilæumsåret. Som en ekstra bonus blev DPIF inviteret til at afholde det Europæiske politimesterskab i cykling i 2022 – det samme år som Tour de France for første gang kører de første prologer i Danmark. Jo, DPIF kan med rette føle sig privilegerede, i nogle år (der i øvrigt var præget af coronaen/covid-19), med aflyste stævner og mesterskaber som en kedelig, men naturlig konsekvens. Stort TILLYKKE til os alle sammen, og stor tak til alle de ildsjæle, motions- og idrætsudøvere, som gennem 75 år har gjort DPIF til det vi er i dag. Dette jubilæumsskrift, som i tekst og billeder skildrer DPIF’s første 75 år, er udelukkende blevet til ved en stor arbejdsindsats af Gunnar Andersen, Fyns Politi. Gunnar var mangeårigt medlem af DPIF’s ledelse og ligeledes mangeårig repræsentant i Europæisk Politiidræt. Tak til Gunnar for dette vidnesbyrd. ✓ For politiidrætten ✓ #DPIFibevægelse ✓ 75 år ung

Knud Stadsgaard Formand Dansk Politiidrætsforbund

5


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR 6 1. AUGUST 2021 194

ÅRS JUBILÆUM

REDAKTØREN HAR ORDET Det blev nævnt for mig i 2017 i forbindelse med formands- og næstformandsskiftet, at jeg jo da lige kunne kaste mig over at skrive Dansk Politiidrætsforbunds historie frem mod 75-års jubilæet i 2021, når jeg nu fik så megen ekstra fritid ved ikke længere at arbejde frivilligt som næstformand i idrætsforbundet. En strøtanke, men den blev gentaget i 2018, hvor jeg nok blot mumlede – tja - måske, eller blot ja. I hvert fald blev arbejdet med at sikre alt arkivmateriale for eftertiden sat i værk af undertegnede og Anders Norup Jørgensen, PI-København, og vi fik tilbragt en mængde tid ved scanneren, hvor sekretær Ole K. Jacobsen guidede os igennem forbundets mængder af papirarkivalier. Yderligere fik jeg lov til at låne gamle fagblade fra Dansk Politiforbund – og tak til Claus Oxfeldt og Claus Hartmann – hvor Dansk Politiidrætsforbund sammen med PI-København havde talerør om og for idrætten fra dens spæde start i politiet og frem til 1967, hvor Dansk Politiidrætsforbund udgav eget blad. Gennem 2019 tog jubilæumsskriftet så småt form og forskellige ressourcepersoner blev involveret. Så nåede vi ind i 2020 og corona-pandemien ramte os, hvilket umuliggjorde fysisk samvær på tværs af landet, da man ikke havde styr på smittespredningen. Da løftet om at forsøge sig med et jubilæumsskrift var afgivet, så gik jeg i gang med at læse beretningerne igennem og skrive de indledende tekster. Det store spørgsmål, der pressede sig på, var hvad der mon kunne interessere læseren at fordybe sig i, når det endelige produkt lå foran en. Det stod hurtigt klart for mig, at det kunne blive omfattende, hvis alt skulle med. Eksempelvis var Dansk Politiidrætsforbund ikke i

besiddelse af en samlet oversigt over vinderne af de forskellige politimesterskaber, der har været afviklet i regi af idrætsforbundet, og skulle det så med i et jubilæumsskrift? Efter at have samlet resultatlister sammen, så fyldte det alene 200 tekstsider, så det var udelukket, da tanken var, at jubilæumsskriftet skulle udsendes som medlemsblad til alle modtagere af Politiidræt, og maksimalt fylde 170-180 sider. Omvendt så er det jo idrætten og konkurrencerne, vi er sat i verden for at facilitere, og det ville i min verden være mærkeligt, hvis dette blev forbigået. Derfor er det blevet til, at der for hvert år er et punkt, jeg har kaldt ”Lidt om sporten i ...”, hvor jeg har nævnt nogle mestre. Ikke alt er nævnt for – igen – det ville blive et digert værk. Læg dertil, at der igennem alle årene har været et rigt landskampssamarbejde i vægtløftning, skydning, orientering og feltsport, fodbold, badminton, bordtennis og politifemkamp. Det efter min mening mest interessante i et jubilæumsskrift er, hvorledes forbundet og sporten gennem årene har udviklet sig. Derfor er jubilæumsskriftet blevet en kronologisk gennemgang af alle 75 år, hvor jeg har forsøgt at nævne forhold, som jeg har fundet, har haft betydning for udviklingen i Dansk Politiidrætsforbund og dets aktiviteter. At forbundet fra start havde valgt de rette personer til at lede det nystartede Politiidrætsforbund er uden for enhver diskussion. Det er tydeligt at den organisationsopbygning, der har været gennem alle årene med


De mange resultatlister fra alle former for idrætsgrene, hvori der har været afholdt danske politimesterskaber, vil over tid blive lagt på Dansk Politiidrætsforbunds hjemmeside – www.politisport.dk – i en til formålet oprettet gruppe, der tydeliggør, at der er tale om historisk materiale fra før hjemmesidens oprettelse i 2008. Nærmere herom vil fremgå af Politiidræt, når det er tilgængeligt på hjemmesiden.

forretningsudvalg, hovedbestyrelse og idrætsudvalg har været en endog meget givende og dynamisk opbygning. Læg dertil at det ses tydeligt i referater og artikler fra alle årene, at forbundet og udvalg at være bestykket med ildsjæle af uvurderlig betydning for organisationen og den idrætsgren, som udvalgsmedlemmerne har været valgt til at håndtere. Tillad mig at citere fra et forord i program til Danske politimesterskaber i golf 2005 i Tønder af daværende politimester Jan Stick, der skrev: ”Dansk Politi har en meget ensartet kultur, hvilket er en stor styrke. Bevares, der er nuanceforskelle, men uanset arbejdspladsernes størrelse, opgavesammensætning og geografisk beliggenhed, så er der solide ensartede bærende elementer, som får det hele til at hænge sammen og fungere. En virksomhedskultur skabes af mange veje og en af vejene i politiet, er idrætten. Her kan de ansatte fra alle dele af landet, alle faggrupper, aldre, ancienniteter og niveauer mødes. Netværk skabes og gamle kontakter genoplives. Erfaringer og oplevelser fra arbejde og idræt udveksles.

De kompetencer som vi skal bruge i det daglige og meget varierede arbejde: Fysisk såvel som åndelig spændstighed, strategisk og taktisk tænkning, udholdenhed, koncentration og selvdisciplin, genfindes i varierende kombinationer i de forskellige idrætsgrene. Golfsporten indeholder velsagtens hovedparten, hvis ikke alle de nævnte elementer og sporten har de seneste 10 år fået mere og mere fylde i politiidrætten. DM i golf, som i år arrangeres i Tønder, bliver således endnu en begivenhed i politiet, som føjer sig til en lang og god idrætstradition og - altså også - bidrager til en virksomhedskultur, som ikke skal undervurderes.” Indlægget kan anvendes på alle vore sportsgrene og udtrykker ganske præcist, hvorfor vi i politiet finder glæde ved at mødes og dyste i ”ædel kappestrid” og at sporten netop har betydning for vores arbejdsplads, så jeg kan ikke være mere enig i ovennævnte udsagn. Hermed vil jeg overlade jubilæumsskriftet til læseren og håbe at det må bringe mange gode minder frem. God læselyst.

Gunnar Andersen

7


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1946

I forbindelse med det 1. nationale politiidrætsstævne afholdt i Aarhus i dagene 31. juli – 2. august 1946, blev det endeligt vedtaget at stifte Dansk Politi-Idræts Forbund på det første årsmøde den 1. august 1946. Politiidrætten var bestemt ikke ny på dette tidspunkt, og der havde gennem årene op til stiftelsen været talt meget om, at de bestående politiidrætsforeninger skulle slå sig sammen i et forbund, dels ”til fremme af idrætssamarbejdet mellem foreningerne og dels til varetagelse af fælles interesser”. Der havde gennem årene været gjort flere spredte forsøg, men der havde ”manglet bund i stødene” som det stod at læse i referatet fra datiden. Det var kun blevet ved snakken. Det nævnes også, at der var forskellige aktuelle forhold for datiden, der gjorde ideen lidt vanskelig, da forbindelsesmulighederne mellem foreningerne var ganske vanskelige, ligesom der slet ikke var tid til at beskæftige sig med idrætsarbejdet. Ved 25 års jubilæet i 1971 skrev Dansk Politi-Idræts Forbund første formand Rasmus Munk-Pedersen i lederen bl.a. følgende: ”Hvis krigen ikke var kommet, havde D.P.I.F., eller hvad det nu var kommet til at hedde, vel nok set dagens lys som en naturlig afslutning på det »Skandinaviske« i København i året 1939, men også på idrættens område blev krigen og dens følger en hemsko for udviklingen, og først da kapitulationen var et vel overstået stadium, blev der igen tid til at tale om politiidræt på landsplan. Til gengæld opstod der nu et dobbeltsidet initiativ. Inden for politiidrættens egne rækker havde krigsårenes isolation skabt et sådant behov for et landsomfattende samarbejde, at der simpelthen nu måtte ske noget, og hertil kom, at der også på rent tjenstlig basis var opstået en situation, der nødvendiggjorde en indsats på den fysiske front. Med dette henvises der til, at politiet efter krigen stod

med et så stort personale, at rekruttering med deraf følgende naturlig tilgang af nye, unge kræfter i en årrække kun ville være et teoretisk begreb. Med andre ord: Man stod med et personale, hvis gennemsnitsalder ville stige foruroligende dag for dag, måned for måned og år for år. Foruroligende, fordi et politis effektivitet som bekendt på væsentlige områder forudsætter en fysik ud over det normale. Til imødegåelse heraf var der fra et ledelsessynspunkt kun ét at gøre, nemlig at søge personalets spændstighed, kraft, udholdenhed og mobilitet - sagt under ét i vore dages sprog, personalets kondital, bibeholdt længst muligt. Mulighederne herfor var to. Enten tvungen idræt eller ditto på frivillighedens basis, men med faciliteter af såvel tjenstlig som økonomisk art. Det sidste blev glædeligvis det foretrukne, og i samarbejde med politiidrættens ledere blev rammerne for et landsforbund med virke som bindeled mellem rigspolitichefembedet og lokalforeningerne trukket op med såvel motionsidræt på bred basis som egentlig konkurrenceidræt som grundlag”. Det var dog naturligt, at initiativet skulle komme fra landets ældste forening – Politiets Idrætsforening i København og allerede i løbet af vinteren 1945-46 havde man besluttet, at nu skulle det være, ellers ville det måske være for sent, som det nævnes i artiklen for det stiftende årsmøde. Der blev arbejdet med udkast til lovene og disse blev forelagt Aarhus Politis Idrætsforening og derpå sendt til de bestående foreninger med en samtidig indkaldelse til det stiftende årsmøde i forbindelse med dette førstenationale politiidrætsstævne i Aarhus. 22 foreninger repræsenterende i alt ca. 2750 idrætsaktive medlemmer mødte frem til det stiftende møde på Østergades Hotel i Aarhus den 1. august 1946. Rigspolitichefembedet var repræsenteret ved politiinspektør Holten og fuldmægtig Larsen, ligesom de


faglige organisationer var repræsenteret ved deres formænd politiassistent Schytt Larsen og kriminalassistent Carl Holton. Formanden for Politiets Idrætsforening i København – overbetjent Rasmus Munk Pedersen, bød velkommen og redegjorde for forarbejdet frem mod det stiftende møde. Det nævntes også, at idrætsarbejdet skulle udøves på frivillighedens basis, hvilket såvel embedet som organisationerne havde tilsluttet sig. Embedet havde tillige tilsagt sin støtte, såvel økonomisk som på anden vis inden for de givne rammer. Det fremlagte lovudkast blev vedtaget med ”ganske uvæsentlige ændringer”, som det nævnes, og til forbundets første formand, valgtes overbetjent Rasmus Munk Pedersen, der således var formand for både Politiets Idrætsforening i København og Dansk Politiidrætsforbund. Det var således en erfaren idrætsleder, der satte sig i spidsen for det nye forbund. Som næstformand valgtes Hans Christensen og som kasserer Poul Olsen – begge også København og begge med samme position i Politiets Idrætsforening i København. Disse 3 udgjorde forretningsudvalget og til den øvrige bestyrelse valgtes desuden politiinspektør Holten, politiassistent Schytt Larsen, kriminalassistent Carl Holton samt redaktøren af ”spalterne” Politi-Idræt i forbundsbladet F.F. Sørensen repræsenterende embedet og foreningerne samt ”den skrevne presse”. Forretningsudvalget fik derudover følgende udseende: Eigil Petersen (København), Leo Bitz (Nordre Birk), Uldall (Holbæk), Møller Sørensen (Odense), Folmer Petersen (Aarhus), Alf Svoldgaard (Randers) og Pa. Jensen (Haderslev). Til Ordens- og amatørudvalget blev valgt Jørgen Sandholt, Harry Siebert og Hjarne Ditlevsen. Revisorer: Poul Ryge-Petersen og Erik Lund Petersen. Suppleant: Per Nielsen.

Dansk Politi-Idræts Forbunds første forretningsudvalg (her foto fra 1965, hvor de hædres af DPIFs senere formand Jørgen Sandholt)

Første gave til forbundet ved stiftelsen var fra kriminalpolitiforeningen, hvor ka. Carl Holton overrækker en sølvpokal til den nyvalgte formand. Sølvpokalen blev efterfølgende anvendt som Idrætsmærkepokal.

Forbundsformanden nævnte at et af forbundets første initiativer ville være at indføre et specielt idrætstegn for at give den ”brede front et særligt mål at arbejde efter”. Som det også fremgår indledningsvist, så blev der dyrket idræt før stiftelsen af DPIF, hvilket også illustreres af, at Politiets Idrætsforening i København blev stiftet helt tilbage i 1920 den 12. januar. Mange forskellige idrætsgrene har været dyrket i Dansk Politi og også op gennem årene var der kommet nye til såvel som andre var gået ud i takt med samfundsudviklingen.

1946

9

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1946

Det skyldes ikke mindst ildsjælene, der er uundværlige i enhver idrætsforening og organisation, der har præsenteret nye idrætsgrene som så har været afviklet som prøvemesterskaber og siden er optaget som officielt mesterskab i DPIF. I en tid, hvor idrætsudbuddet er enormt, så vil der naturligt være op- og nedgangstider for idrætsgrene, der i perioder har måttet slås for deres eksistens og som er kommet godt igennem en omstilling. Samfundsudviklingen har også haft sin indvirkning på, hvilke idrætsinteresser der har nydt fremme blandt nye politiskoleelever, som jo skal ”indsluses” i politiidrættens dagligdag. Hvis der ikke er overensstemmelser her mellem de nye elevers idrætsinteresser og aktiviteterne i DPIF og dets foreninger, ja – så vil forskellige idrætsgrene opleve svære tider. Her har ildsjælene en stor indflydelse og værdi og har på fornemmeste vis formået at omstille og inspirere til at ”gamle” idrætsgrene fik nyt liv. Et eksempel er orienteringssporten, der i en længere periode ønskede at holde liv i feltsporten selvom disciplinen kan være svært tilgængelig for nye at deltage i og måske heller ikke fængede blandt nye politiidrætsmedlemmer. Her omstillede man sig til sprintdisciplinen, der med korte og intense løb – sågar i bymidter – formåede at tiltrække nye til sporten. FØRSTE MEDDELELSE FRA DANSK POLITI-IDRÆTS FORBUND Som det fremgår ovenfor, så besluttede man at Dansk Politi-Idræts Forbund skulle skrives således og derved forkortes DPIF.

Man var også interesseret i at få udarbejdet et logo til forbundet, hvilket blev efterlyst i forbundets første meddelelse i Dansk Politiforbunds blad, hvor man rettede en henvendelse til forbundets ”tegnebegavede medlemmer” om at forsøge sig udi denne kunst. Det valgte ville så blive præmieret med 50 kr., hvis det blev godtaget. Endvidere fremgik det af samme meddelelse: ”På given foranledning meddeles det, at ”Dansk PolitiIdræts Forbund”, hvis formål er at fremme interessen for frivillig udøvelse af legemsøvelser og skydning inden for Rigspolitiet, som medlemmer optages 1) danske politiidrætsforeninger og 2) Politimænd, der er tjenestegørende på steder, hvor der ikke findes nogen politiidrætsforening. Kontingentet for foreninger er 1 kr. årligt for hvert medlem (minimum 10 kr.) og for de under 2 nævnte politimænd kr. 5,00 årligt.”. INFORMATIONSMEDIET ”POLITI – IDRÆT”

Under denne overskrift præsenterede politiidrætten sig i fagbladet for Dansk Politiforbund.

Kommunikationen til og fra politiidrætten var en del af fagbladet for Dansk Politiforbund, der organiserede ordenspolitiet i Danmark.


I en lang årrække havde politiidrætten således en mulighed for at præsentere sig selv og sine aktiviteter, hvilket især Politiets Idrætsforening i København var flittige til at benytte. Der ses også lejlighedsvis indlæg fra det øvrige land, hvilket især skete efter opfordringer hertil fra ”bladets” redaktør.

Når der i det efterfølgende henvises til Politi-Idræt, så tænkes der her på det/de skriftlige indlæg i politibladet for Dansk Politiforbund og efter dette naturligvis på forbundets eget blad, der fortsatte under samme betegnelse.

Lidt om sporten i 1946 Det 1. nationale politiidrætsstævne kom til at bestå af forskellige konkurrencer i atletik og politifemkamp samt et fodboldmesterskab mellem København, Øerne, Nord- og Sydjylland. Danske politifolk var på daværende tidspunkt i toppen af dansk atletik og især Politiets Idrætsforening i København havde en stor atletikafdeling, hvor man kunne præstere dygtige atletikfolk, der for fleres vedkommende hjemførte danske mesterskaber til foreningen. Atletikstævnet blev afviklet i øsende regnvejr, stod der at læse, hvilket nok i nogen grad har påvirket resultaterne. 100-meter finalen blev vundet af Gunnar Christensen fra Odense i tiden 11,2 sek. Længdespring blev vundet af Holger Hansen, København med et spring på 6,61 meter.

2000 meter forhindringsløb blev vundet af Carl Lyng, København i tiden 6,44,2 minutter og det fremgik af teksten, at ”samtlige deltagere udmærkede sig ved en fuldstændig mangel på teknik i øvelsen, men det kommer vel ved træningen, når nu løbet bliver en fast bestanddel ved politimesterskaberne”. 400 meter løbet fik en dramatisk afslutningen, idet Albert Rasmussen, Fredericia og Knud Greenfort, København, begge fik noteret samme tid på 50,8 sek. Da det var før målfotos, var en metode til afgørelse af resultatet, måtte der en længere diskussion til at afgøre til fordel for Albert Rasmussen, men der var længe stor tvivl om resultatet. I fodboldturneringen sejrede København over Sydjylland med 2-1 og nordjylland tog sig af bronzemedaljerne med sejr på 5-3 over Øerne. Politifemkampen vandtes af Holst Rasmussen, Horsens.

1946

11


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1947

I årets nytårshilsen i Politi-Idræt fra formanden ved årets start, fremgik det at man i årets løb ville have særligt fokus på det nyindstiftede idrætsmærke, som man håbede, ville nyde stor opbakning. Der ville blive udarbejdet et sæt konkurrenceregler, så foreningerne vil kunne dyste indbyrdes.

arbejdsdag i forsøget på at få flere i arbejde. Også en forlængelse af ferien var et ønske, men da dette ikke vandt gehør på arbejdsgiverside, så var en konflikt uundgåelig. Da Politiidræt igen udkom efter typografstejken, havde det skiftet redaktør og tillige fået andet logo:

Som præmie udsættes gave, som Forbundet fik overrakt ved stiftelsen fra Dansk Kriminalpolitiforening. Formanden for DPIF gjorde allerede her opmærksom på, at det er vigtigt at fremme politiidrætten i dagligdagen ved at opfordre til at tage idrætsmærket og at synligIdrætsmærkepokalen. gøre dette ved at bære emblemet på uniformens venstre overærme. Også arbejdet med at fremme foreningsdannelsen var der planer for, da formanden i sin nytårstale slog til lyd for, at der i foråret 1947 ville blive afholdt et foreningslederkursus ”Ganske vist ikke i større målestok”, som det stod nævnt. Formanden omtalte også i sin nytårshilsen planer om at afholde det første håndboldlandsstævne i foråret 1947 i København med Nordre Birk PI som arrangør. Der nævnes problemer med at skaffe tilstrækkeligt med ammunition til en national skydekonkurrence og også her var ambitionen, at der afholdes et egentligt skyttelandsstævne. 1947 blev, som formanden omtalte, også året, hvor det første håndbold-landsstævne blev afviklet. Det blev i invitationen kaldt Danske Politimesterskaber i Håndbold. Året 1947 blev også ramt af en større typografstrejke, der naturligt satte sit præg på Politi-Idræt, der var forhindret (som alle tryksager) i at udkomme i det halve år, hvor typografstrejken varede. Det var særligt et opgør om at hæve tariflønningerne til niveau før krigen sammen med ønsket om 7 timers

I første udgave af Politi-Idræt var der referat fra ”Sommerlandsstævnet”, hvilket var det andet i rækken efter sidste års Sommerlandsstævne i Aarhus, hvor DPIF blev indstiftet. Fredericia Politi Idrætsforening havde fået overdraget arrangementet af DPIF. Der var stor ros til foreningen og dennes formand pb. Tønnesen for afviklingen af stævnet, hvor det nævnes, at indmarchen og stævnets åbning foregik tirsdag den 1. juli på en smuk lun sommeraften, hvor samtlige deltagende idrætsfolk med Aarhus Politiorkester i spidsen marcherede ind på det smukt beliggende Fredericia Station og tog opstilling mod tribunen som en hilsen

Fra venstre ses politimester Ellegaard, skolechef Hvid, Rigspolitichef Begtrup-Hansen og DPIFs formand ob. R. Munk Pedersen, der med stor interesse fulgte det vellykkede stævne.


til stævnets indbudte – rigspolitichef Begtrup-Hansen, skolechefen politiinspektør Hvid m.fl. samt stævnets protektor politimester C. Ellegaard. I forbundsformandens nytårstale i sidste nummer af Politi-Idræt bemærkes det, at det ville ramme politiidrætten, at det politisk var besluttet at opsige de mange reservebetjente i Dansk Politi. Derved ville man opleve tab af mange unge politiidrætsmedlemmer i foreningerne, men det konstateres samtidig, at der var god gænge i politiidrætten rundt omkring i landet.

Fra indmarchen på det smukke Fredericia Stadion.

Lidt om sporten i 1947 Som sidste år også dette år et fantastisk 400 meter løb: ”Løbet blev et at de helt store løb, hvor tilskuerne stod op på bænkene og heppede og skreg, så de blev ganske hæse. Der startede 6 mand og resultatet var på forhånd uvist, idet vore 2 fine 400-meter løbere Knud Greenfort, København og Albert Rasmussen, Fredericia, her mødtes for første gang i år. Og det blev fantastisk spændende. Side om side kom de ind på opløbssiden, og de gav den alt, hvad de havde i sig for at presse sig foran. Men endnu 1 meter fra mål var de side om side, men så kastede Knud Greenfort sig pludselig frem mod målet og fik derved presset brystet en anelse foran, men faldt i det samme, og i samme nu strøg Albert Rasmussen over målstregen. Knud Greenfort fik temmelig slemme skrammer og det varede lidt, før han fik sundet sig og fik rejst sig. Resultatet fra dommerne blev afventet med spænding, og der var delte meninger om resultatet blandt tidtagere og måldommere. Men stævnets overdommer tog behageligt håndfast om problemet og med atletikreglementet i hånd beviste han, at Greenfort havde sejret.” Tiden for begge blev 51,4 sek.

Poul Cederquist, København, vandt både hammerkast (47,71 meter) og diskoskast (38,98 meter). I spydkast vandt John Hansen endnu engang med et kast på 61,72 meter, hvilket var 10 meter mere end nr. 2. Fodboldmesterskabet blev også, som i 1946, afviklet mellem København, Øerne og Nord- og Sydjylland. Mesterskabet fik samme afslutning med København som mester med sejr over Sydjylland på 1-0. Nordjylland blev også i 1947 bronzevindere. Det første Danske politimesterskab i håndbold blev afholdt det år med PI-København som arrangør. Typografstrejken gjorde, at der ikke er noget referat fra dette stævne, men det blev i en senere artikel afsløret, at mesterskaberne forløb godt og at Station 1 løb med mesterskabet. Det første Nordiske Politiidrætsstævne efter stiftelsen blev afholdt dette år i Stockholm i disciplinerne atletik, politifemkamp, brydning, skydning og fodbold. I atletikdisciplinerne blev det til 2 bronze-, 3 sølv- og 1 guldmedalje. Guldmedaljen vandtes af Albert Rasmussen.

1947

13


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1948

Som også nævnt tidligere, så var der personsammenfald i DPIF og Politiets Idrætsforening i København. Det er nok også i det lys at det skal vurderes, at der primo 1948 blev indrykket annonce i idrætsdelen i Dansk Politiforbunds medlemsblad med følgende tekst:

Ved invitationen til Dansk Politimesterskab i håndbold var det under hovedoverskriften ”Håndbold-landsstævne”, hvilket er interessant set i det lys, at betegnelsen ”Landsstævne” har hængt ved helt op til nutiden og hvor det har skabt undren over, hvad der ligger i den betegnelse. Begge betegnelser dækkede det samme, men ”landsstævne” har primært været brugt når det drejede sig om mesterskab i flere discipliner - eks. ”forårs-landsstævne”.

Matchen omfattede skydning med tjenestepistol og riffelskydning (tysk karabin), der hver for sig blev afviklet som selvstændige konkurrencer, og som begge omfattede såvel enkeltmands som 5-mands holdskydninger. DPIF havde opsat følgende regler for landsskydning: ”Skydning med tjenestepistol afvikles i de for landsstævnet gældende propositioner med følgende tilføjelse: A Præcisionsskydning: samme regler som ved landsstævnet. B Duel skydning: 2 serier af 5 skud. Her kan efter frit valg anvendes bevægelig skive eller stopur og fløjtesignal. Prøveskud er ikke tilladt. C Hurtig skydning: 2 serier af 5 skud. Her kan efter frit valg anvendes bevægelig skive eller stopur og fløj tesignal. Prøveskud her ikke tilladt.

I forbindelse med håndbold-landsstævnet afholdtes bestyrelsesmøde i DPIF, hvor det bl.a. meddeltes, at der var indmeldt 3 nye foreninger (Amager Birk, Rødovre og Rønne), hvorved forbundet herefter bestod af 27 foreninger. Sommerlandsstævnet ville blive arrangeret af Frederiksberg PI og riffelskydning ville forsøgsvis blive optaget på landsstævnet. Endvidere blev 1948 året, hvor der blev udarbejdet propositioner for en femkampsnål og en skyttenål. Fra den succesfulde ”Telefonmatch i Landsskydning” – foto fra skydebanerne ved Amager, hvor Politiidrætsfolk fra København afviklede skydning.

I lyset af vanskelighederne ved at rejse rundt i landet, blev der for 2. gang arrangeret Telefonmatch i Landsskydning.

Annoncen i Politiidræt.

Pointberegning som ved landsstævnet. I enkeltmandskonkurrencen kan deltage enhver politimand, der er aktivt medlem af en af forbundets politiidrætsforeninger, samt de til forbundet direkte tilsluttede medlemmer.


Holdkonkurrencen inddeles i en A-B-C- osv. række I forhold til deltagelsen, idet der dog kræves mindst 5 hold for en række udskrivelse. En forenings A-hold udgøres af dens 5 bedst placerede skytter. De 5 næste danner B-holdet osv. I enkeltmandskonkurrencen udsættes dér præmier i forhold til deltagernes antal. I holdkonkurrencerne udsættes der holdpræmier for hver række, ligesom skytterne på det vindende A-hold premieres. Til delvis dækning af udgifterne til præmier skulle hver skytte betale 2 kroner til forbundet i startpenge. Beløbet indsendes til forbundets kontor. Riffel skydning afvikles efter de for landsstævnet gældende propositioner med følgende tilføjelser: Holdinddeling, præmier og startpenge som ovenfor nævnt”. Resultatet af dette års landsskydning blev, at København vandt Riffelskydningen og provinsen (Skive PI) vandt pistolskydningen. I alt ca. 400 politimænd deltog. I året 1948 blev der også ”slået på tromme” for at tage idrætsmærket, og følgende indlæg som opfordring hertil stod at læse i Politi-Idræt: ”HAR DU IDRÆTSMÆRKET? Hvordan er det med dig - har du taget idrætsmærket? Det spørgsmål kan ofte blive stillet til en politimand og med rette. Thi det burde være en ganske naturlig sag, at politimanden i dag, hvor ikke ligefrem lægens forhold foreligger, er i stand til at tage idrætsmærket og derved bevise, at han er i den ”form” som en politimand afgjort bør være i, at han har den kontrol over sit legeme, som netop pryder ethvert menneske og ikke mindst en politimand, der dagligt viste sig for offentligheden. Det er ikke alene til glæde og gavn for politietaten, at politimanden føler sig i form, men også - og vel mest - for den enkelte selv. Ideen med at erhverve idrætsmærket er glimrende. Hvis man hvert år gennemgår og består de enkelte øvelser, har man jo netop en glimrende kontrol med sit eget legeme. Det skal slås fast med det samme, at det er absolut ikke vanskeligt at erhverve idrætsmærket, men samtidig må det understreges, at det dog kræver, at man forinden øvelserne træner i de forskellige øvelser. Med andre ord: Man kommer naturligvis ikke ”helt gratis” til idrætsmærket.

Dansk Politi-Idræts Forbund er gået kraftigt ind for idrætsmærke sagen. Man har således, som det vil være mange bekendt, blandt andet ladet udføre et smukt lille mærkat, det opfordrer den moderne politimand til at tage idrætsmærket. Rundt om i landet arbejdes der ligeledes stærkt i de forskellige politiidrætsforeninger for at få den store skare med i erhvervelsen af idrætsmærket og derved få forøget motionsidræts mandens rækker. Dansk Politi-Idræts Forbund har således en idrætsmærkepokal - udsat af Dansk Kriminalpolitiforening - vandrende. Denne vælges for et år ad gangen til den politiidrætsforening, hvor der tages flest idrætsmærker i den forløbne sæson i forhold til styrkens størrelse. I København har politiets idrætsforening udsat en lignende pokal til den station eller afdelingen, der får det bedste resultat i forhold til personalets størrelse. Idrætsmærket er ikke alene for den unge mand, men også den politimand, der efterhånden er kommet lidt op i årene, har en smule træning de bedste betingelser for at opnå den personlige tilfredsstillelse, det må være at erhverve idrætsmærket. Såvel den ældre som den unge politimand: har du ikke allerede taget idrætsmærket, da gå i træning omgående for at erhverve det, og har du mærket, da søg at opnå en grad bedre. Mulighederne for den enkelte er det bedst mulige. Du henvender dig blot til den stedlige politiidrætsforening, hvor man vil tage godt imod dig og give dig kyndig vejledning og instruktion til brug for din vej til målet: Idrætsmærket. God fornøjelse.” På repræsentantskabsmødet nævnte formanden at 6 ny politiidrætsforeninger havde meldt sig ind i forbundet - nemlig Kalundborg, Rødovre, Amager, Rønne, Bogense og Esbjerg. Forbundet talte nu 29 politiidrætsforeninger med i alt 2757 medlemmer. Det nævnes også for første gang her at man planlagde for optagelse i Danmarks Idrætsforbund. Forbundet havde indstiftet en smuk faneblade, som blev tildelt Aarhus, Fredericia, København, Odense og Frederiksberg, da de nævnte foreninger alle havde afholdt forbundets lands arrangementer.

1948

15

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1948

DE FØRSTE DANSKE POLITIREKORDER Rekordudvalget offentliggjorde den 1. officielle liste over rekorder udarbejdet den 24. juni 1948. Dansk Politiidrætsforbunds rekordudvalget havde anerkendt følgende resultater som danske politirekorder:

100 meter løb

10,6 sekunder Holger Hansen

København

1938

200 meter løb

21,8 sekunder Holger Hansen

København

1938

400 meter løb

49,7 sekunder Knud Greenfort

København

1946

800 meter løb

1,55,0 minutter Knud Greenfort

København

1945

1500 meter løb

4,01,2 minutter Ernst Christensen

København

1943

3000 meter løb

8,51,2 minutter Verner S. Jensen

København

1943

5000 meter løb

15,21,0 minutter Verner S. Jensen

København

1943

10.000 meter løb

32,57,2 minutter Verner S. Jensen

København

1943

20.000 meter løb

1,17,04,0 time Jacob Vogelius

København

1944

110 meter hækkeløb

16,7 sekunder Erik Christiansen

København

1942

København

1939

København

1939

København

1933

Højdespring Længdespring Stangspring

1,8 m Emil Thers 7,07 m Holger Hansen 3,6 m Villy Brock

Trespring

12,91 m Skovlund-Petersen

Aalborg

1939

Kuglestød

14,28 m Alf Jørgensen

København

1945

Diskoskast

43,63 m Alf Jørgensen

København

1945

Spydkast

66,36 m John Hansen

København

1947

Vægtkast

16,17 m P. Cederquist

Frederiksberg 1948

Hammerkast

50,59 m P. Cederquist

Frederiksberg 1947

4x100 meter stafetløb

44,3 sekunder Politiets Idrætsforening

København

1942

1000 meter stafetløb

2,04,6 minutter Politiets Idrætsforening

København

1944

Femkamp

2767 point Verner Jensen

København

1939

10 kamp

4527 point Gunnar Kongstad Christensen

København

1936

Politifemkamp

2922,5 point Th. Romer Hansen

Frederiksberg 1947


POLITIETS ATLETIKDAG PÅ HJEMMEBANE I lighed med den allerede eksisterende landsskydning på hjemmebane, var der et ønske om en Politi-Atletikdag, der skulle arrangeres efter samme ide som Landsskydningen.

eller afdeling), der sammenlagt scorede flest point beregnet i forhold til politistyrkens størrelse i den pågældende politikreds (station eller afdeling).

Øvelsesrækken blev: 100 m løb, 800 m løb, højdespring, længdespring, kuglestød og diskoskast. Af bestemmelserne fremgik det, at deltagelsen var ubegrænset, men at deltagerne naturligvis var medlem af den stedlige Politiidrætsforening. De Københavnske stationer og afdelinger deltog på lige fod med provinsens foreninger og vinder af matchen blev den forening (station

..og således forløb det første arrangement.

Lidt om sporten i 1948 Frederiksberg var stærk på løbedisciplinerne, hvor Jørgen Heller Andersen vandt 1500 meter løbet i 4,02,0 min. Frederiksberg tog mesterskaberne i både 4x100 meter stafetløb (47,7 sek) og 1000 meter stafetløb (2,06,6 min). Fodboldmesterskabet gik for 3. gang til København, der denne gang mødte Nordjylland i finalen og sejrede 3-1. Øerne vandt bronzemedaljerne. Danmark spillede fodboldlandskamp mod Holland på Slagelse Stadion, men dog ikke med den store succes, idet Holland sejrede med hele 5-1.

Landsholdene under afspilning af nationalmelodierne.

Returkampen blev spillet i 1949 på Nijmegen Stadion i Holland, hvor det gik bedre med uafgjort 1-1.

1948

17


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1949

På bestyrelsesmøde i Aalborg i forbindelse med DPM i håndbold nævntes det, at forbundet nu bestod af 32 foreninger med i alt ca. 3.000 medlemmer.

Landsskydningen på hjemmebane havde også haft sine udfordringer fra starten, hvilket fremgik af denne artikel i Politi-Idræt:

DPIF rykker ind i den teknologiske tidsalder.

Ernst Andersen tv. og Alex Jensen th.

Politi-Idræt skiftede redaktør denne sommer, hvor Ernst Andersen stoppede. Ny redaktør blev krimbtj. Alex Jensen, Frederiksberg Kriminalpoliti.

Lidt om sporten i 1949 Det var fortsat PI-København, Frederiksberg og Aarhus, der dominerede atletikkonkurrencerne.

Den alsidige atletikmand Erland Sneevang, København, vandt politifemkampen med 2976,5 point.

Frederiksberg især i løbedisciplinerne med Knud Heller Andersen som en stærk ankermand på mellemdistancerne. Frederiksberg tog sig således af begge stafetmesterskaberne – 4x100 meter og 1000 meter stafet.

Riffelskydningen ved Sommerlandsstævnet vandt H.O. Hansen, Esbjerg, der ligeledes tog sig af holdkonkurrencen. Pistolmesterskabet gik til Hans Teilersgaard, København, og også her blev det København, der samtidig vandt holdmesterskabet på pistol.

Krisepolitiet vandt håndboldmesterskabet med sejr 5-3 over Station 8. Også i fodbold blev det til sejr til København over Nordjylland i finalen med 2-1.

1949

19


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1950

Årets første udgave af Politiidræt fik nyt logo:

Hvormed det signalerede at være officielt organ for DPIF.

Der var samtidig en redaktionel opdeling i Politi-Idræt med foreningsnavnene nævnt, hvorunder der så var referater fra idrætsaktiviterne.

Europæisk Politiidrætsforbund - USPE - blev stiftet med DPIFs formand Rasmus Munk-Pedersen som 1. vicepresident og med politimester Morren, Edingburgh, Skotland som forbundets 1. president.

Uddeling af idrætsmærker i Odense.

Rasmus Munk Pedersen og Hans Christensen var de danske repræsentanter ved det stiftende møde af USPE i 1950 i Paris. Billedet viser samtlige deltagere ved dette møde.

Europæisk Politiidrætsforbunds stiftelse i Paris. Navnet er på fransk og i daglig tale er forbundet benævnt USPE.


Lidt om sporten i 1950 Atletikkonkurrencerne ved dette års Sommerlandsstævnet blev domineret af de samme dygtige atletikfolk fra PI-København, der på den tid havde en af landets stærkeste atletikafdelinger. Sommerlandsstævnet havde deltagelse af 400 aktive idrætsfolk. Station 8 trådte ved dette års håndboldmesterskab op på øverste trin med sejr i finalen over Nordre Birk med 6-2.

I politifemkamp var det på ny Erland Sneevang, der vandt mesterskabet. Appetitvækker til artikel i Politiets fagblad, hvor Politi-Idræt havde spalteplads. Tegningen affødte desuden en del kritik for at tegne en politimand stående foran en cafe, hvilket skulle illustrere fortiden, men man beklagede i politiets fagblad siden, hvis nogen følte sig stødt over tegningen. Det 2. Nordiske Politiidrætsstævne blev afviklet i Helsingfors, hvor Danmark sikrede sig 1 bronzeog 1 sølvmedalje i atletik. Sølv til Poul Cederquist i hammerkast med kast på 50,43 meter.

Det sejrrige hold fra Station 8. Stående fv. Poul Thomsen, Gunnar Madsen, Fritz Axen og Kurt Nielsen. Knælende fv. Karl Johansen, Arne Fodboldlandsholdet forbedrede sig Poulsen og Kjeld Petersen. siden sidst og fik sølv, da holdet

tabte i finalen mod Norge efter 2 gange omkampe. Kampen sluttede 1-1. Omkamp nr. 1 sluttede 0-0 og omkamp nr. 2 sluttede med 3-0 sejr til Norge.

I fodboldturneringen stødte provinsens hold ”Øerne” (Sjælland og Fyn) det sejrsvante københavner-hold fra tronen med en smal 1-0 sejr.

I skydningen blev det til 2 bronzemedaljer i holdskydningen på 50 meter riffel stående og liggende skydning.

Desværre ingen navne på spillerne.

1950

21


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1951

Ved den ordinære kongres i forbindelse med Sommerlandsstævnet i Aalborg, nævntes kassererens regnskabsaflæggelse for første gang. Den viste et driftsunderskud som, ”til dels skyldtes store udgifter til stævner”.

Forbundets første kasserer Poul Olsen ønskede ikke genvalg til posten, da han også samtidig var kasserer i PI-København og derfor brugte megen af sin fritid på disse to jobs.

Det var på repræsentantskabsmødet sidste år ønsket, at der skulle ske en præcisering af, hvem der kunne deltage i de Danske mesterskaber. Derfor vedtog man følgende: ”Kun politimænd, der gennem en forening eller som direkte medlem er tilsluttet forbundet, kan deltage i de af dette afholdte konkurrencer samt i skandinaviske politiidrætsstævner og dermed sidestillede arrangementer. Personale under justitsministeriet, såsom kontorister, arrestforvarere, motorsagkyndige m.v., der er medlem af en forbundet tilsluttet forening, kan dog deltage i de af forbundet på hjemmebane arrangerede konkurrencer, og de er berettigede til at erhverve forbundets resultatnåle i bronze, sølv og guld. En forening kan efter forudgående henvendelse til forbundets forretningsudvalg få tilladelse til på sit hold i Dansk Politimesterskab i håndbold at benytte indtil 2 sådanne medlemmer, når forholdene taler derfor. Tvivlsspørgsmål vedrørende ikke-politimænds deltagelse i forbundets konkurrencer afgøres af forretningsudvalget, men skal ved afslag forelægges førstkommende bestyrelsesmøde og kan derefter ved fortsat afslag gennem pågældendes forening forelægges det førstkommende repræsentantskabsmøde til endelig afgørelse.”

Endvidere var diæter på dagsordenen, hvilket var en følge af, at embedet på daværende tidspunkt betalte diæter for de deltagende repræsentanter ved årsmødet.

Forretningsudvalget foreslog revisor, kbtj. Erik Lund Petersen, København til posten og pa. Sundstrøm, Frederiksberg foreslog deres kasserer kbtj. Per Nielsen som kasserer med den begrundelse, at han (ligesom Erik Lund Petersen) var uddannet bankmand og desuden mente man at ”det var på tide at provinsen fik en repræsentation i forbundet”!! Valgt blev kbtj. Erik Lund Petersen, København med 122 stemmer med 64 til Per Nielsen.


Lidt om sporten i 1951 Igen var det København, der dominerede atletikdisciplinerne. Poul Cederquist tog sig af de tunge kastediscipliner – hammerkast og diskoskast. Håndboldmesterskabet gik til Station 1 med sejr på 7-5 over Station 8.

Det første Europæiske politimesterskab blev afholdt i København med Danmark som vært og i disciplinen fægtning. Danmark opnåede lidt ærgerligt 4. pladser i både sabel og kårde, hvilket primært skyldtes at Danmarks bedste fægter Palle Frey, var blevet skadet kort før mesterskabet.

Øerne genvandt fodboldmesterskabet, men måtte dog i omkamp før det var i hus med 2-1 sejr over København.

Fra åbningen af stævnet.

1951

23


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1952

Økonomien var også et tilbagevendende emne på hovedbestyrelsesmøderne og det nævnes at DPIF havde ansøgt Dansk Tipstjeneste om et tilskud på 5000 kr. (knapt 85.000 kr. i nutidskroner 2020). For at sikre regler til bl.a. holdkonkurrencerne, blev det første sæt startrettigheder vedtaget på bestyrelsesmøde 16. januar 1952:

Og i takt med den stigende idrætsaktivitet, så medførte dette naturligt en større mængde stof til Politi-Idræt, der jo ”lånte” plads hos Dansk Politiforbund og derfor måtte indrette sig efter det. Der havde i 1953 været en prisstigning på trykning og forsendelse, hvorfor Politi-Idræt v/formand Rasmus Munk-Pedersen så sig nødsaget til at indrykke ovenstående opfordring.


Lidt om sporten i 1952 Poul Cederquist tog sig på ny af de tunge kastediscipliner og denne gang var vægtkast på programmet. Pouls mesterkast blev målt til 16,43 meter.

Poul Cederquist i vægtkast.

Af følgende fra Forretningsudvalget ses det, at der blev stillet krav til deltagerne ved de 1. Europæiske politimesterskaber i fodbold i England. England meddelte kort inde i planlægningen, at mesterskaberne måtte udskydes, da den engelske kong Georg den 6. døde den 8. januar 1952, hvorefter der blev erklæret landesorg frem til den 31. maj s.å., hvilket umuliggjorde planlægning og afvikling af mesterskaberne før 1953.

De nordiske lande meddelte, at deres deltagelse ikke var mulig, da der var Nordiske Politimesterskaber i Oslo i 1953. En måneds tid senere meddelte det engelske forbund imidlertid, at europamesterskaberne i fodbold alligevel blev til noget, da kroningen af Dronning Elisabeth var udsat til 1953. Mesterskaberne blev henlagt til Skotland og følgende lande meddelte deltagelse – foruden England, Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz, Norge, Sverige og Danmark. Mesterskaberne blev afviklet som cup-turnering og Danmark trak England, der sejrede med cifrene 3-0, hvormed turneringen var ovre for Danmarks vedkommende.

1952

25


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1953

Dette års håndboldmesterskab blev omdøbt til ”Vinterlandsstævne” og indbefattede nu også indendørs 15 m skydning. Mesterskaberne blev afviklet af PI-København med håndbold i Sundbyhallen og indendørs skydning på Politiskolen og kun som individuelt mesterskab.

På det årlige repræsentantskabsmøde gennemgik formanden det cirkulære, som Rigspolitichefen i anledning af sommerlandsstævnet havde udsendt til politikredsene. Rigspolitichefen påpegede heri til politimestrene at der, hvis muligt, gives tjenestefrihed til repræsentanterne.

DPIF indstiftede dette år ”Fodboldnålen”, der tildeltes de, der havde været udtaget til at repræsentere fodboldlandsholdet.

Lidt om sporten i 1953

Ved Sommerlandsstævnet hjembragte Jørgen Heller Andersen 4 guldmedaljer til sig selv og Frederiksberg Politi i 400 og 1500 meter løb samt for hold i 4x100 meter stafet og 1000 meter stafetløb. I politifemkamp vandt Erland Sneevang, Station 5, politimesterskabet for 5. gang i træk. I 50 meter riffel liggende vandt Orla B. Larsen, Station 2 med 396 point, hvilket var ny dansk politirekord.

Håndboldmesterskabet gik for første gang til ”provinsen”, da Frederiksberg slog Nordre Birk med de overbevisende cifre 2-1 (ja – du læste rigtigt. 2. halvleg sluttede 0-0). Ved de Nordiske Politimesterskaber samme år opnåede Orla B. Larsen bronze i samme disciplin med 394 point. Danmarks fodboldlandshold sluttede på 3. pladsen efter Norge og med Sverige som mester. Ved de Europæiske politimesterskaber i svømning i Italien opnåede Danmark en medalje af hver karat. Guld til obtj. Finn Jensen i 200 meter brystsvømning i tiden 3,03,0 min. Imponerende med tanke på, at Finn var fyldt 39 år.

Indkvartering på Hobrovejens skole.

1953

27


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1954

Mod slutningen af året blev der gennemført et kassererskifte, idet forbundets kasserer E. Lund-Pedersen ønskede sig fritaget fra posten på grund af manglende tid og nært forestående operation. Det viste sig at være alvorlig sygdom, der resulterede i, at E. Lund-Pedersen desværre afgik ved døden i foråret 1955.

E. Lund-Pedersen.

I stedet blev kbtj Per Nielsen anmodet om at indtræde på posten, idet han ved det seneste repræsentantskabsmøde var blevet foreslået som modkandidat til netop E. Lund-Pedersen.

DPIFs aktiviteter for året 1954.

Lidt om sporten i 1954 Ved de Europæiske politimesterskaber i atletik blev det til 2 bronzemedaljer, 1 sølvmedalje og guldmedalje til Erik Nissen i 110 meter hækkeløb i tiden 15,1 sek. På hjemmefronten blev disciplinen feltsport optaget som mesterskab under Dansk Politi-Idræts Forbund. Det havde vundet mere og mere i popularitet rundt i landet efter den spæde start under PI-København som ”patruljetjeneste”.

Første politimesterskab blev afholdt i Aalborg med den lokale Bastrup Bentsen som vinder. Aalborg tog sig også at holdmesterskabet. Håndboldmesterskabet vandtes af Station 1 over Politigården med sejrscifrene 3-3 i ordinær kamp og 2-1 i omkampen. I fodbold tog København revanche fra sidste års 4. plads og vandt med de knusende cifre 6-0 over sidste års mestre fra Øerne. Ved årets mesterskab i miniatureskydning vandt Aksel Mosebo Rasmussen både stående og liggende skydning.

Erik Nissen ved EPM i Stockholm.

1954

29


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1955

Af årsberetningen fremgik det, at der var 59 foreninger tilsluttet forbundet og med i alt 3853 medlemmer. Aksel Skårup var tillige formand for badmintonafdelingen i PIKøbenhavn, som han var med til at starte.

Ved forbundets ordinære repræsentantskabsmøde i forbindelse med Sommerlandsstævnet i Roskilde valgte forbundets næstformand Hans Christensen at meddele, at han ikke ønskede genvalg. I stedet blev valgt Aksel Skårup, København.

Lidt om sporten i 1955 Atletikmesterskaberne fik en ny hurtig mand til start på de korte løbedistancer, da Erik Christensen, Station 7 blev mester på 100 meter, 400 meter og 110 meter hækkeløbsdistancerne. I feltsport blev William Struck, Nordre Birk mester, og Aalborg genvandt holdmesterskabet. Politigården tog sig at håndboldmesterskabet med en 10-6 sejr over Frederiksberg og i fodbold genvandt København mesterskabet. I politifemkamp vandt Erland Sneevang, Station 5, mesterskabet for 7. gang i træk. I pistolskydningen ved Sommerlandsstævnet var forbundskasserer Per Nielsen ganske suveræn mester. Ved de Europæiske politimesterskaber i Paris i fægtning stillede Danmark med i alt 5 atleter – her i blandt Palle Frey i sabelfægtning og Leon Dybens i kårde.

Palle Frey hjemførte på suveræn vis en guldmedalje i sabelfægtning. En imponerende præstation taget i betragtning, at Palle Frey på dette tidspunkt var 35 år. Palle Frey var forhindret i at deltage ved de første Europæiske politimesterskaber, hvor han var skadet. Palle Frey.

Leon Dybens fulgte op med en bronzemedalje i kårde, hvor en af hans sejre undervejs i serien, var over den senere franske politieuropamester.

1955

31


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1956

Af Politi-Idræt fremgik det, at kontoret havde antaget en halvdagsdame – frøken Christensen (desværre ikke noget nærmere eller foto) og hun ville være at træffe på kontoret, der deltes med PI-København, der ligeledes harvde ansat en halvdagsdame – fru Fält-Hansen. På daværende tidspunkt var formanden samtidig kontakten til foreninger og diverse arrangementer rundt i landet, så det har bestemt været nødvendigt med kontorhjælp til at afhjælpe den administrative hverdag for formanden, der desuden var engageret i det Europæiske Politiidrætsforbunds ledelse.

Rasmus Munk-Pedersen.

1956 var også 10året for forbundets eksistens, og æres dem, som æres bør. I Politi-Idræt var der skrevet følgende i den anledning om formanden, der jo også havde 10-års jubilæum:

10 ÅRS JUBILÆUM SOM FORMAND ”Den 1. august er det som bekendt 10 år siden, Dansk Politi-Idræts Forbund blev stiftet i Aarhus. Tanken om at samle alle landets politiidrætsforeninger blev først udkastet af forretningsudvalget i P. I. i København, der dengang bestod af Rasmus Munk-Pedersen, Hans Christensen og Poul Olsen. Og tanken fandt som bekendt grobund, og forbundet blev stiftet. De vanskeligheder, der tit er med at finde egnede formænd og ledere i øvrigt, var her let overstået, idet alle samlede sig om Rasmus Munk-Pedersen, der valgtes enstemmigt. Det var vel de færreste, der i 1946 kunne overse, hvilket enormt arbejde, der med tiden ville blive lagt på formandens skuldre, men alle var klar over, at der ikke kunne findes en bedre mand end Ras. Gennem hans mangeårige arbejde indenfor såvel Københavns

som Dansk Atletikforbund havde han en indsigt og viden på sportens område som kun få, og gennem de 10 år, han har siddet som formand, har alle gang på gang glædet sig over, at Ras var manden i spidsen. Det kan ikke undgås, at der inden for et så stort forbund, hvor interesserne trods alt, er forskellige fra forening til forening, og hvor der ofte kan komme tvivlsspørgsmål og sommetider også diskussioner om, hvorvidt der nu er handlet korrekt overfor den ene eller anden idrætsmand, det være sig såvel i konkurrencer som ved udtagelser, men under alle forhold har Rasmus Munk-Pedersen været den rigtige mand til at dele sol og vind lige. Gennem de 10 år har han ved sine ærlige bedømmelser og korrekte afgørelser skabt arbejdsro og glæde overalt. Han har med sit vindende væsen, sin værdige fremtræden og fremfor alt ved sit aldrig svigtende »fair-play« forstået at samle og holde sammen på foreningerne. Som forbundets repræsentant overfor ledelsen har Rasmus Munk-Pedersen altid på værdig måde forstået, at fremføre vore krav, og mange af de goder, vi nyder i dag inden for sporten, er jeg sikker på, vi alene kan takke Rasmus Munk for. Men Ras har heller ikke ligget på den lade side. Forbundets arbejde har gennem de 10 år krævet stadig mere og mere af hans tid. Mange gange har den normale arbejdsdag ikke været tilstrækkelig, og jeg ved, at der er gået mange søndage alene til kontorarbejde. Hvis vi var sikre på, Ras, at vi fortsat kunne have dig som fører for vort forbund, gik vi roligt de næste 10 år møde, men der er også noget, der hedder forfremmelse, og selv om vi ved, at idrætten er dit hjertebarn, må du selvfølgelig også tænke på fremtiden. Vi håber imidlertid, spørgsmålet må blive løst således, at du fortsat kan være i spidsen for vort forbund. Det er faktisk en nødvendighed, såfremt D. P. I. F. ·skal bevare den position, du gennem de sidste 10 år har ført det frem til. Hjertelig til lykke med jubilæet, og tak for din indsats.”


Ovenstående efterlod jo indtrykket af en mand, der ikke alene var den rette på posten, men som også overkom at løse opgaven på fornem vis. Det var der også andre, der havde set, så efter at have fungeret som USPE (Det Europæiske Politiidrætsforbund) vicepræsident siden forbundets stiftelse, så valgtes Rasmus Munk-Pedersen til dets præsident i 1956, da den hidtidige formand politimester sir William Morren, Edinbourgh, lod sig pensionere.

Lidt om sporten i 1956 Erik Nissen, Aarhus tog hjem med 2 guldmedaljer (110 meter hækkeløb og højdespring) fra atletikmesterskabet under Sommerlandsstævnet. Erik Christensen, Station 7, tog ligeledes 2 guldmedaljer med hjem i længdespring og 400 meter løb. Poul Cederquist, Frederiksberg, sikrede sig 3 guldmedaljer i diskoskast, vægtkast og hammerkast. Ny mester i feltsport blev Aage Tagge, Odense. København genvandt fodboldmesterskabet ved at slå Sydjylland/Fyn med 4-0. Der blev ikke kåret nogen mester i håndbold dette år, da mesterskaberne måtte aflyses i forbindelse med strejke som følge af overenskomstforhandlingerne. Det samme var tilfældet med miniatureskydningen, der var lagt sammen med håndboldmesterskaberne i ”Vinterlandsstævnet”.

Faneindvielse hos DPIF.

Danmark vandt sølv i politifemkamp for hold efter Finland. Holdet bestod af Erland Sneevang, Aage Lars Jensen, Karl Rasmussen og William Stuck). Danmark vandt en guldmedalje i miniaturegevær – liggende for hold – med 1566 point. På holdet var Aksel Mosebo Rasmussen, Christian Berg, Orla B. Larsen og Nørskov Hansen. I fodboldturneringen blev det til en bronzemedalje og dermed sidst blandt Sverige, Norge og Danmark. Sverige vandt turneringen. I atletikdisciplinerne blev det til guld til Poul Cederquist i hammerkast med 53,22 meter. Ved de Europæiske Politimesterskaber i skydning i Oslo blev det til sølvmedalje også i miniaturegevær liggende for hold med 1181 point. På holdet var Christian Berg, J.P. Falkendorff og Aksel Mosebo Rasmussen.

Ved Nordiske Politimesterskaber i Danmark (Sønderborg), deltog islandske atleter for første gang, hvormed det var første mesterskab, hvor alle de nordiske lande var repræsenteret.

1956

33


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1957

I årets første udgave af Politi-Idræt fremgik denne meddelelse, der gjorde, at idrætsforbundet skulle have ny formand efter Rasmus Munk-Petersen, der ikke alene var medstifter af forbundet, men også havde fungeret som formand siden forbundets start.

Formanden havde også i sit hverv haft en stor arbejdsbyrde, fremgik det andetsteds, hvilket dog i de senere år blevet afhjulpet af, at der dels var et kontorfællesskab med PI-København samt at begge havde ansat en halvtids kontordame til at hjælpe med det administrative.

Nu fik forbundet og dermed også PI-København efter aftale med Rigspolitichefen, ansat en politimand, der efter tilskadekomst i tjenesten, havde brug for et skånejob. Han blev derfor efter aftale ansat på idrætskontoret, hvilket var en stor hjælp i det daglige og som dermed skabte en stor grad af kontinuitet i idrætsarbejdet. Ved det ordinære repræsentantskabsmøde i Viborg fik forretningsudvalget følgende sammensætning: Formand politikommissær Jørgen Sandholt, København Næstformand civilpolitibetjent Søren Kreinøe, Nordre Birk Kasserer kriminalbetjent Per Nielsen, Frederiksberg.

På det ordinære repræsentantskabsmøde indstiftedes ”Ærestegnet” i Dansk Politi-Idræts Forbund.

DPIFs nye formand Jørgen Sandholt.


Lidt om sporten i 1957 Hos atletikken ved Sommerlandsstævnet, var der nye folk på mellemdistancerne på vinderpodiet, idet Robert Kjeldsen, Station 2, tog guld i 400 meter løb samt 1500 meter løb. Ved fodboldmesterskabet var der kun 3 tilmeldte hold, så der spilledes alle mod alle med Fyn/Jylland som mester. Politifemkampmesterskabet endte for 9. gang i træk hos Erland Sneevang, Station 5. Den store triumfator ved skydningen blev Aksel Mosebo Rasmussen, 2. afd. København, der vandt 200 meter riffel + hold, 50 meter miniatureskydning + hold.

Politigården vandt mesterskabet i håndbold med sejr over Nordre Birk. I feltsport trådte Brøns Pedersen, Station 8 ind på scenen for første gang og sikrede sig mesterskabet. Det skulle siden vise sig ikke at være det sidste. Han var også med på det sejrende hold fra Station 8 sammen med Modevig Jensen og Niels Juul. Danmark deltog ved de Europæiske politimesterskaber i fodbold i Holland, hvor de var i den indledende pulje med Frankrig og Holland. Det blev til nederlag 0-2 til Holland og 2-2 mod Frankrig og således ikke videre fra puljen. Tyskland vandt.

1957

35


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1958

Lidt om sporten i 1958 Sommerlandsstævnet i Frederikssund havde i atletikdisciplinerne de ”traditionelle” vindere, som der stod nævnt i referatet. Dog var nævnt atletikkens nye ”stjerne” i Aksel Thorsager, Station 3, i kuglestød, der ”kun” stødte 15,01 meter, hvilket var 171 cm længere end den bestående mesterskabsrekord, og som også indbragte ham elitenålen, hvortil krævedes 14,0 meter. København vandt endnu engang fodboldmesterskabet. Politifemkampen fik ny mester, idet Aage Lars Jensen, Frederiksberg, stødte den mangeårige mester Erland Sneevang af tronen med flotte 3124 point.

Det første prøvemesterskab i bordtennis blev afviklet i Aalborg det år og kun for hold. Aalborg var så beskedne at tage sig af mesterskabet. Brøns Petersen, Station 8, genvandt mesterskabet i feltsport, ligesom Station 8 også genvandt mesterskabet for hold. Ved de Europæiske politimesterskaber i atletik i Wiesbaden, Tyskland triumferede Aksel Thorsager ved at sikre sig guldmedalje og mesterskabet i kuglestød med et stød på 16,30 meter, hvilket var ny dansk rekord. Den kunne dog ikke anerkendes, idet den var sat i et lukket stævne.

Aksel Thorsager modtager sin guldmedalje.

Danmark fik dertil 2 sølvmedaljer ved mesterskaberne i 110 meter hækkeløb til Erik Christensen i tiden 15,5 sek og i hammerkast til Poul Cederquist med kast på 54,0 meter. Femkæmperen Aage Lars Jensen.

1958

37


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1959

Lidt om sporten i 1959 Vinterlandsstævnet blev afholdt i Nakskov, hvor håndboldmesterskabet gik til Politigården, der sejrede over Station 3 med cifrene 6-3. Sommerlandsstævnet dette år, havde man fået Rigspolitichefens tilladelse til at lade afvikle på Bornholm, hvilket var nødvendigt, da transporten blev betalt af embedet. Atletikdisciplinvinderne var alle kendte fra tidligere år. Fodboldmesterskabet gik til København med 4-0 sejr over Sydjylland/Fyn. Det kan læses af referaterne, at det var svært for især provinsen at stille hold, hvorfor fodboldturneringen udgik i årene herefter og reelt først kom på programmet igen i 1962 og sporadisk herefter i form af ”opvisningskamp” mellem København og udvalgt hold fra Provinsen. Carl Emil Lange, Randers, sikrede sig mesterskabet i politifemkamp med 2611 point. Skydningen domineredes af Aksel Mosebo Rasmussen i riffelskydningen og Orla B. Larsen i pistoldisciplinerne. 2. uofficielle mesterskab i bordtennis blev arrangeret af Station 8, København, og den individuelle titel gik til Villy Andersen, Station 3. Holdmesterskabet gik ligeledes til Station 3. Ved efterårslandsstævnet i feltsport, genvandt Brøns Petersen mesterskabet, men han stillede nu op for Odense efter at have søgt forflyttelse fra København.

Brøns Petersen, Odense.

Årets Europæiske politimesterskab fandt sted i Wien, Østrig, i disciplinen fægtning, hvor Danmark igen var godt repræsenteret med Flemming Hinsch og Palle Frey på sabel og Tage Hansen på kårde. Palle Frey var regerende europamester på sabel, og han skuffede ikke de høje forventninger om end han i mellemtiden var blevet 4 år ældre (39 år). Undervejs var han da også udfordret af yngre deltagere, men formåede alligevel at fægte sig i finalen med 7 andre fægtere. 4 fægtere – heriblandt Palle Frey, tabte hver 2 kampe, så der måtte omkamp til. Her vandt Palle Frey alle sine kampe og dermed genvandt han sin guldmedalje, som han også vandt i 1955 – imponerende. I kårdefægtningen gik Tage Hansen også hele vejen til finalen og sikrede sig en bronzemedalje.

1959

39


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1960

Ovennævnte stod at læse i Politi-Idræt nr. 1 – 1960 og hvor det fremgik, at DPIF havde været initiativtager til at der blev indført idrætslige krav til nyansatte i politiet. Det blev ikke umiddelbart indført, men dog alligevel en henstilling til, at man gjorde opmærksom på, at det var en ønsket fordel, at man holdt sig i god fysisk form. PI-København tilbød i den anledning at ”oplære” politieleverne i færdighederne til idrætsmærket samt at lære de, der ikke kunne svømme, denne disciplin.

Lidt om sporten i 1960 Ved Vinterlandsstævnet i Vejle, vandt Sdr. Birk håndboldmesterskabet med sejr på 11-6 over Nordre Birk. På 15 meter riffel gik mesterskabet til ”Københavns nye storskytte, Egon Stephansen, Station 3, der sikrede sig den fornemme titel politimester med 386 point. Det kan vel kaldes for en karriere at blive ansat som politibetjent i januar 1960 og så blive politimester i april.” – som det stod skrevet i referatet. Forårslandsstævnet omfattede fra dette år desuden de første officielle politimesterskaber i bordtennis, hvor den individuelle titel gik til Eiler Poulsen, Station 3. Double-mesterskabet til Villy Andersen og Tage Clausen, Station 3, der så også gjorde rent bord ved at vinde holdmesterskabet. Ved dette års Sommerlandsstævne, der blev afholdt af Holbæk Politiidrætsforening, havde man ikke mulighed for at afvikle skydningen i forbindelse med landsstævnet.

Egon Stephansen – vinder af 15 meter riffel.


Rigspolitichefembedet havde tilkendegivet, at man gerne så deltagerantallet ved Sommerlandstævne reduceret, hvorfor det blev besluttet at skydningen udgik af Sommerlandsstævnet. Beslutningen blev, at atletik og femkamp forblev en del af Sommerlandsstævnet og skydningen blev flyttet til efteråret som selvstændigt politimesterskab.

Vinderne ved Sommerlandsstævnet i atletik i Holbæk.

Det blev desuden bronze til Gunnar Bagge på fripistol med 536 point. Fodboldholdet sluttede sidst og dermed bronze. Sverige vandt fodboldmesterskabet. Ved de Europæiske politimesterskaber i håndbold i Berlin, var der i alt 6 hold tilmeldt - Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig, Schweiz og Belgien. Danmark sluttede på 4. pladsen. Tyskland blev mestre foran Sverige. Europæiske politimesterskaber i skydning i Schweiz gav 2 individuelle sølvmedaljer til Egon Stephansen og Knud Nørskov Hansen i 50 meter riffel samt 2 sølvmedaljer for hold i helmatch og silhuetpistol. Knud Nørskov Hansen vandt desuden bronze i helmatch.

Aage Lars Jensen, Frederiksberg, genvandt mesterskabet i politifemkamp. Feltsportsmesterskabet gik til Hedegaard Larsen, Odense, der også vandt holdmesterskabet. Ved DPM i skydning i Slagelse, kom – så og sejrede også her Egon Stephansen, Station 3, der løb med hele 4 individuelle mesterskaber på riffel og et holdmesterskab sammen med kollegaer fra Station 3. Som tillæg kan nævnes, at Egon Stephansen også var udtaget til at repræsentere Danmark i riffelskydning ved OL i Rom – i øvrigt sammen med Per Nielsen, Frederiksberg, på pistol. Begge var således ikke deltagere ved Nordiske Politimesterskabsstævne det år i Stockholm, hvor Danmark hjembragte 2 guldmedaljer – guld i 50 meter riffel – stående – til Knud Nørskov Hansen og guld til Aksel Thorsager i kuglestød med stød på 16,31 meter.

Sølvholdet i riffelskydningen.

1960

41


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1961

År 1961 indledtes med nyt logo til Politi Idræt.

I nytårshilsenen fra formanden blev der bl.a. fokuseret på, at der rundt i nogle kredse oplevedes en ændret holdning fra ledelsen til at give den nødvendige frihed til at dyrke idræt. Denne ændrede holdning tilskrives en skrivelse fra Rigspolitichefen til politimestrene. Lederen i Politiforbundets blad – sommeren 1961 – var et opråb til kollegaerne i idrættens tegn.

Landssvømning på hjemmebane var også et af DPIFs mange initiativer og med en lidt dyster baggrund, at kunne redde personer op af vandet og have de nødvendige kvalifikationer hertil. I 1961 var det ikke noget krav for at være ansat i Dansk Politi, at man kunne svømme.


Derfor ville Forretningsudvalget i DPIF gerne slå et slag for at deltage i landssvømningen og dermed holde sine svømmefærdigheder ved lige, og allerhelst, at flere interesserede sig for at lære at svømme. Ny redaktør i efteråret 1961.

Lidt om sporten i 1961 Forårslandsstævnet i Esbjerg gav ny Dansk politimester i bordtennis, da Benny Rusborg, Station 1, tog sig at både singlemesterskab og double sammen med makkeren Villy Andersen.

Ved skyttelandsstævnet i København var det på ny Egon Stephansen, Station 3 og Aksel Mosebo Rasmussen, 2. afd. København, der tog sig af riffeldisciplinerne. Gustav Damm, Randers, vandt pistolskydningen. Efterårslandsstævnet i feltsport var henlagt til Hesede Skov i Næstved med PI-København som arrangør. Vinder blev Egon Jensen, Station 5.

Benny Rusborg modtager sin mesterskabspræmie.

Nordre Birk hjembragte håndboldmesterskabet med sejr over Station 3 på 4-3. Sommerlandsstævnet i Næstved havde Børge Olsen, Station 8, som den store triumfator med sejre i 100 meter løb, 200 meter løb, 400 meter løb, 4x100 meter stafetløb samt 1000 meter stafetløb.

Danmark og dermed DPIF havde fået æren af Egon Jensen, Station 5. at arrangere de første Nordiske Politimesterskaber i feltsport, der var henlagt til ”Nordskoven” ved Jægerspris. Danmark måtte ”nøjes” med en 4. plads til Svend Brøns Petersen. Mester blev (ikke overraskende, står der) Harri Rantala, Finland. Danmark var ligeledes arrangør af de Europæiske Politimesterskaber i fodbold, hvor foruden værtslandet, deltog Belgien, England, Tyskland, Sverige og Schweiz. Belgien blev vinder ved i finalen at slå England. Danmark sluttede som nr. 5 ved at vinde 2-1 over Tyskland, der sluttede sidst.

Aage Lars Jensen, Frederiksberg vandt sit 3. mesterskab i politifemkamp med 3304 point.

1961

43


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1962

Ved den årlige idrætsmærkeuddeling på Statens Politiskole, talte Rigspolitichefen også og sagde bl.a. følgende: »Ved Deres ansøgning om ansættelse ved politiet måtte De udfylde et ansøgningsskema med oplysning om Deres forskellige kvalifikationer, og noget af det, som man særlig interesserede sig for, det var, om De var aktive idrætsmænd. Det siger nemlig noget om en mand - ikke bare om hans fysik. Efter at De er kommet ind i politiet, vil det være meget ulogisk, hvis vi hørte op med at interessere os om Deres forhold til idrætten, det er da ingenlunde tilfældet. Deres foresatte ved ganske nøje, hvad det betyder, at en politimand er en god idrætsmand, og De vil selv opdage det om ikke før så den dag, Deres form svigter, sådan at De må lade en opgave ligge, som De ellers burde have løst. Jeg ønsker Dem til lykke med idrætsmærket og håber, at De vil betragte det ikke bare som en kvittering for en udført præstation, men som en opfordring til at fortsætte.

Jeg ønsker Dem megen personlig tilfredsstillelse af Deres fremtidige arbejde med politiidrætten og håber, at det også må blive til gavn og ære for politiet.« Det Europæiske Politiidrætsforbund USPE, skulle have ny præsident, idet den nuværende Rasmus MunkPetersen havde siddet på posten i 6 år, hvilket var det maksimale. USPE havde dog svært ved at slippe denne dygtige idrætsleder, hvorfor han efter ”mildt pres” accepterede at fortsætte som generalsekretær, hvorfor sekretariatet flyttede til Danmark. Det blev desuden besluttet på kongressen i USPE, at Judosporten blev optaget som disciplin under USPE. Første mesterskab skulle finde sted i London i 1964.


Lidt om sporten i 1962 Håndboldmesterskabet blev sikret af Søndre Birk med sejr over Station 3 på 14-10. I bordtennis gik mesterskabet til Villy Andersen, Station 3, der blev dobbeltmester med makkeren Ejler Poulsen. De vandt tillige holdmesterskabet til Station 3. I 15 meter skydningen vandt Egon Stephansen mesterskabet både individuelt og med holdet sammen med Knud Jensen og Harald Jensen, der satte ny rekord med 1139 point. Ved Sommerlandsstævnet i Horsens sikrede Aksel Thorsager sig 3 guldmedaljer i kuglestød, diskoskast og vægtkast. Politifemkampmesterskabet vandtes af Aage Lars Jensen, Frederiksberg.

Bedste kaster Aksel Thorsager.

Ved skyttelandsstævnet i Odense, blev Egon Stephansen, Station

3, på ny den store triumfator med 5 individuelle guldmedaljer og 2 holdmesterskaber. Pistolmesterskabet blev vundet af Christian Lundemann, Søndre Birk. Ved skyttelandsstævnet forsøgte man at fremme fodboldsporEgon Stephansen. ten på ny ved at afvikle en ”opvisningskamp” mellem København og Provinsen. Kampen endte uafgjort, og ifølge referatet, så var kampen heller ikke særligt interessant. Feltsportsmesterskabet fik ny vinder personificeret af Jens Bonnicksen, Odense, der sammen med Svend Brøns Petersen og Holger Sørensen, tillige hjembragte holdmesterskabet til Odense. Ved de Europæiske Politimesterskaber i atletik og politifemkamp i Belgien genvandt Aksel Thorsager mesterskabet i kuglestød med et vinderstød på 16,64 meter. Alle hans kast var længere en sølvmedaljevinderen Lepanjuuri, Finland.

1962

45


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1963

Landsskydningen på hjemmebane havde stadig et godt tag i politifolkene. I 15 meter miniatureskydning på hjemmebane deltog 227 skytter fra 45 foreninger. Emil Sørensen, Vejle, vandt A-klassen med 193 point og Aalborg holdkonkurrencen i 1. holdsklassen.

Atletik på hjemmebane havde deltagelse af 23 foreninger og afdelinger med i alt 246 atleter. Vinder blev Amager Birk.

Lidt om sporten i 1963 Børge Mogensen, Station 3, vandt det Danske Politimesterskab i bordtennis i single og sammen med Benny Rusborg, Station 3, vandt han også doublefinalen. Holdmesterskabet gik også til Station 3.

Håndboldmesterskabet gik også i dette år til Søndre Birk med finalesejr over Nordre Birk på 9-5.

Søndre Birks håndboldmestre.

15 meter riffelskydningen blev på ny med Egon Stephansen, Station 3, som øverst på medaljeskamlen – også i holdmesterskabet sammen med Knud Jensen og Ove Juhl.

Børge Mogensen, Station 3.

På ny var det Aksel Thorsager, Station 3, der var atletikmesterskabernes store vinder med 4 guldmedaljer i kastedisciplinerne – diskos, kugle, vægt og hammerkast.


mesterskabet. Han forivrede sig i finalen og måtte nøjes med bronze, men flot i en alder af 43 år.

Politifemkampmesterskabet blev vundet af Aage Lars Jensen, Frederiksberg. Jens Bonnicksen, Odense genvandt feltsportsmesterskabet individuelt og for hold med Odense-kollegaerne Svend Brønd Petersen og Holger Sørensen) Skyttelandsstævnet i Varde blev også i 1963 præget af Egon Stephansen med 3 individuelle riffelmesterskaber og holdmesterskaber. Pistolmesterskabet gik til N. Duus Hansen, Odense. Ved de Nordiske Politimesterskaber i feltsport i Trondheim, Norge, blev bedste dansker Jens Bonnicksen på en 19. plads. Der var stadig langt op til de nordiske broderfolk, når terrænet ikke var ”dansk”. Ved de Europæiske Politimesterskaber i fægtning, var det tæt på at lykkes for Danmarks bedste sabelfægter, Palle Frey, endnu engang at hjemføre

Ved de Europæiske Politimesterskaber i skydning i Helsingfors, sikrede Danmark sig 1 sølvmedalje i 50 meter miniatureskydning - stående - til Aksel Mosebo Rasmussen. Egon Stephansen sikrede sig 2 bronzemedaljer i 50 meter miniatureskydning - liggende og stående. For hold sikrede Danmark sig ligeledes bronze i 50 meter miniatureskydning ved Egon Stephansen, Aksel Mosebo Rasmussen og Knud Nørskov Hansen. Palle Frey.

1963

47


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1964

Spalterne Politi-Idræt var talerør for alt, der rørte sig på idrætsfronten, hvilket også inkluderede de fysiske rammer på Statens Politiskole. Skolechefen politiinspektør Frode Povlsen havde et længere indlæg i årets første udgave i 1964, hvor han slog til lyd for, at ”Politiskolen bør have svømme og idrætshal og eget stadion”. Baggrunden for dette ønske var, at skolechefen var blevet opfordret til at skrive lidt om politiets fysiske standard med baggrund i debat mellem idrætsforbundet, de faglige organisationer og politiskolen, om nyansattes fysiske kunnen ved ansættelsen og kontrollen heraf om, hvorvidt denne var tilstrækkeligt god til at leve op til den standard der måtte kræves for at honorere de udfordringer politijobbet stillede de nyansatte over for. Skolechefen redegjorde her for, hvilke fysiske standarder, der var gældende på politiskolen: A-kursus, der var 10 uger, indeholder 60 timers fysisk træning – 1 time om dagen – og eleverne skønnes at være i god fysisk form, når de forlader skolen. På B-kursus, der varer 20 uger, får de 100 timers fysisk træning – stadig 1 time om dagen. Både på A- og B-kursus var der ingen fysisk test, men eleverne opfordres til at tage idrætsmærket. C-kursus (fra efteråret 1963) er på 11 uger og de

første 29 elever havde haft 104 timers fysisk træning omfattende gymnastik, selvforsvar, fri idræt og svømning. Alle tog idrætsmærket og var i ”særdeles fin fysisk form, da de forlod skolen”. Og endelig på D-kursus havde eleverne 60 timers fysisk træning bestående af selvforsvar, gymnastik, volleyball og bodybuilding. Skolechefen sluttede af med at ønske, at skolens idrætsfaciliteter blev opgraderet med idrætshal, svømmehal m.m. Fra DPIFs hovedbestyrelsesmøde i Odense blev der vedtaget lidt ændringer i feltsportsreglementet, idet OB-klassen udgik. I stedet blev veteran-klassen udvidet ned til 35 år og med aldersfradrag på 1 point pr år. Der var lidt vigende tilsagn til DPM i bordtennis, hvorfor det blev vedtaget at man ville afvente det kommende mesterskab og se, om der ikke kunne samles en større deltagermængde. I modsat fald ville bordtennis ”mesterskaberne” i stedet blive afviklet alene som Storkøbenhavnske mesterskaber, idet tilslutningen her var langt større end fra provinsen.

1964

49

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1964

Lidt om sporten i 1964 Op til Forårslandsstævnet i Aalborg var der kommet nye håndboldregler, og det var på den tid, hvor måldommere var en del af håndboldspillet og hvor disse skulle sørge for at markere, hvis det angribende holds spillere overtrådte i målfeltet under scoring. Derfor var der op til stævnet ”indrykket” denne lille ”vejledning”. Nogle har nok følt sig snydt tidligere!

I bordtennis vandt Børge Mogensen, Station 3, som sidste år både single og double (makker Benny Rusborg, Station1) samt holdturneringen (med Tage Clausen og Villy Andersen) I 15 meter skydning vandt Richard Nielsen, Aalborg, med 388 point mesterskabet. Holdmesterskabet gik til Aarhus (Knud Nørskov, Ib Dalsgaard og Arla Falkenvig). Op til Sommerlandsstævnet, havde Preben Meiling, Nordre Birk, intensiveret træningsindsatsen, hvilket resulterede i guldmedaljer i 100 meter løb, 200 meter løb og 400 meter løb. Vægtkast og hammerkast udgik pga. for få deltagere. Aage Lars Jensen huserede stadig politifemkampdisciplinen og vandt sikkert dette mesterskab. Aage Lars Jensen havde også kastet sig over ”moderne femkamp”, hvor han havde trænet sig op til at klare disse 5 udfordringer – terrænridning, kårdefægtning, duelskydning, 300 meter svømning og terrænløb. Især de 2 første discipliner var nye for Aage Lars, men på imponerende vis formåede han at dygtiggøre sig og med stor træningsflid at vinde sølv ved de Danske Mesterskaber under Danmarks Idræts Forbund.

Nye håndboldregler.

Nordre Birk vandt håndboldmesterskabet med sejr på 11-7 over Frederiksberg.

Skyttelandsstævnet domineredes fortsat af Egon Stephansen i riffeldisciplinerne med 4 individuelle og 4 holdmesterskaber. Pistolskydningen vandtes af N. Duus Hansen, Odense. Der var fortsat ikke noget fodboldmesterskab i 1964, men der var dog ”indkaldt” hold fra Provinsen


og København, der endte med sejr til København på 3-1. Kampen blev samtidig brugt som udtagelseskamp til landsholdet til det forestående Nordiske Politimesterskab i atletik, politifemkamp, skydning og fodbold i Åbo, Finland, senere på året.

Danmark tabte fodboldfinalen 0-3 til Sverige, så på den front var der fremgang at spore for fodboldspillerne i forhold til seneste NPM. De øvrige sølvmedaljer faldt i skydning, hvor Egon Stephansen sikrede sig 2 individuelle og 1 holdmesterskab.

Ikke alle var tilfredse med metoden, hvilket affødte et skriftligt indlæg + svar fra Udtagelseskomiteen.

Knud Nørskov Hansen vandt den sidste sølvmedalje i riffelskydningen. Bronze til M. Borg Petersen på silhuetpistol. I atletik blev det til 4 bronzemedaljer – femkamp ved Aage Lars Jensen samt i holdkampen i politifemkamp. Bronze i 4x100 meter stafetløb og 1000 meter stafetløb. Ved Efterårslandsstævnets feltsportsmesterskab var det på ny Svend Brøns Petersen, Odense, tur til at tage mesterskabet og igen gik holdmesterskabet til Odense sammen med Jens Bonnicksen og Holger Sørensen. Ved det Nordiske Politimesterskaber i Finland (nævnt ovenfor) blev det ikke til danske guldmedaljer, men derimod til 5 sølv- og 5 bronzemedaljer.

Endelig sluttede året af med en kvalifikationskamp for fodboldlandsholdet, der skulle forsøge at kvalificere sig til Europæiske politimesterskaber i 1965 i Frankrig. Modstander var Sverige, som holdet netop havde tabt til ved NPM. Det blev desværre på ny til nederlag på 2-3 i kampen, der blev afviklet i Malmø. Danmark skulle således for første gang ikke deltage ved EPM. Sverige nåede frem til finalen mod Tyskland, der vandt med 1-0.

1964

51


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1965

Pr. 6. januar 1965 flyttede DPIF i nye lokaler i Vester Voldgade 106,4.th., København V. Telefonnummer (01) 15 22 07. Der blev fra starten af forbundets historie skabt en god tradition for, at man ikke ”sådan løber af pladsen” når man var indvalgt i forbundets forretningsudvalg. Således som her beskrevet: Forbundets formand Jørgen Sandholdt havde siddet siden 1957 og næstformand Søren Kreinøe ligeledes indvalgt i 1957. Dertil sekretær Holger Rosenkvist siden 1956. Formanden nævnte endvidere, at han havde lavet en aftale med Politiskolen om, at han møder op på skolen og fortæller om politiidrætten.

Der var dog også positivt nyt – især om økonomien, der har fået til tiltrængt saltvandsindsprøjtning, idet Rigspolitiets tilskud til foreningerne rundt i landet blev forhøjet fra 45.000 kr. til 65.000 kr.

Ved repræsentantskabsmødet det år, meddelte formanden, at forbundet nu bestod af 56 medlemsforeninger med i alt 4414 medlemmer, hvilket var en fremgang på 403 medlemmer siden seneste repræsentantskabsmøde i 1963.

Frihed til deltagelse i DPIFs landsstævner var også dengang til drøftelse med Rigspolitichefembedet og med baggrund i nabolandet Sveriges bedre muligheder med helt op til 10 fridage til brug i idrætten, kunne man ønske sig en forbedring. Rigspolitiet fastholdt dog indtil videre at give op til 1 tjenestefridag til deltagelse i eks. feltsportsmesterskabet, der afvikledes over 2 dage. Fra politiskolen nævnes, at det med ansættelse af elevholdet pr. 15. oktober var besluttet, at dette hold obligatorisk skulle have en ugentlig svømmelektion samt 1 time i idræt om ugen.


Lidt om sporten i 1965 Forårslandsstævnet påtog PI-København sig at arrangere, da ingen andre meldte sig som værter. Håndboldmesterskabet kom tilbage til København da Station 1 vandt over Station 3 med cifrene 8-6. I bordtennis var Børge Mogensen, Station 3, igen den stærkeste og vandt mesterskabet i både single og double.

af DPIFs udtagelseskomite efter indstilling fra medlemsforeningerne. København vandt kampen 3-0. Ved feltsportsmesterskaberne det år i Herning, deltog hele 111 atleter i de 3 klasser. Mester blev Jens Bonnicksen, Odense, der også med Brøns Petersen og Gert Kristiansen på holdet, tog sig af holdmesterskabet.

I 15 meter skydning formåede Palle O. Jørgensen, Station 8, at fravriste Egon Stephansen mesterskabet med 365 point mod Egons 364 point. Sommerlandsstævnet i Haderslev blev præget af megen regn, hvilket i nogen grad indvirkede på præstationerne. Igen en lille nedgang i deltagerantallet og disciplinerne. Jens Bonnicksen, Odense, modtager sin præmie for mesterskabet. Preben Væsel, Nordre Birk, vandt 100 og 200 meter løb samt længdespring. Ved Nordiske politimesterskaber i feltsport i Sverige deltog Danmark med 3 løbere, der dog ikke Politifemkamp blev vundet for 7. gang af Aage Lars formåede at blande sig i topstriden. Erik Bisgaard, Jensen, Rigspolitiet, med 3145 point. Rigspolitiet Hillerød, blev bedste danske løber på en 13 plads. tog sig af holdmesterskabet, hvor holdet foruden bestod af Gert Kristensen og Peter Thomsen. Ved Europæiske politimesterskaber i håndbold i Sverige (Malmø) sluttede Danmark på 4. pladsen. Ved Skyttelandsstævnet i Holstebro/Struer var ”alt Frankrig vandt finalen over Tyskland. ved det gamle”. Pistolskydningen fik dog ny mester ved Gunnar Bagge, Slagelse, med 558 point. N. Der skulle desuden have været afviklet EPM i Duus Hansen, Odense, vandt mesterskabet i 200 svømning, men Tyskland aflyste i sidste øjeblik mesterskaberne med begrundelsen, at der var meter riffelskydning. for få tilmeldte. Kun England, Holland og Danmark På ny var der arrangeret en fodboldkamp mellem havde anmeldt deltagelse foruden værtsnationen. København og Provinsen ved Skyttelandsstævnet. Det skabte en del utilfredshed – især over det sene Københavns hold var identisk med PI-Københavns tidspunkt for aflysning. fodboldhold medens Provinsens hold var udtaget

1965

53


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1966

Årets første nyhed var denne: Som det kan ses af artiklen, nedlagde redaktøren sit hverv.

Politikommissær Jørgen Sandholt, der både var formand for Dansk Politi-Idræts Forbund samt PI-København, havde fået en aftale i stand med Statens Politiskole om, at der blev lavet et propagandastævne for politiskoleelever i A- og B-klasserne for at fremme idrætten på politiskolen og overfor embedet. Første opvisning, der fandt sted den 17. februar 1966. Øverst i midten ses praktiseret judo, der var PIKøbenhavns nyeste afdeling oprettet i 1965.

Lidt mere om bevæggrundene hertil, at redaktør John Jacobsen havde en til tider meget skarp pen og var ikke sen til at komme med meget direkte stikpiller til de politifolk, med egne ord, sløve og magelige politifolk, der ikke gad at stå op og deltage i morgentræningen i bl.a. PI-Københavns forskellige afdelinger – primært svømningen og politifemkamp, der havde hans store interesse. Det affødte af og til skarpe modindlæg i Politi-Idræt, som John Jacobsen ivrigt kommenterede. Verner Handorf.

Derfor søgte man efter ny idrætsredaktør og valget faldt på politiassistent Verner Handorf, København, der var kendt af mange i forvejen som formand for PI-Københavns håndboldafdeling. Han påbegyndte jobbet pr. 1. april 1966.

Der udarbejdes dette år nye propositioner til ny Landsturnering i fodbold – Danske politimesterskaber, idet der, som det nævnes i Politi-Idræt nu var kommet så mange unge politifolk til provinsen, at der kunne gennemføres et mesterskab. En forespørgsel til medlemsforeningerne afdækkede, at der kunne stilles fodboldhold ved 11-13 foreninger. Et nyt tiltag for at skaffe penge til DPIF så også dette år dagens lys for første gang, men skulle i de kommende år vise sig at være en økonomisk gevinst for DPIF om end starten var en anelse træg. Et svensk selskab med interesse for politisporten i Norden ”Scandia-Ciceronen”, havde indgået en aftale med politiidrætsforbundene i Sverige, Norge og Danmark om udgivelse af en skandinavisk turisthåndbog under titlen ”Scandia-Ciceronen”. Forbundet havde forinden søgt og fået tilladelse af Justitsministeriet. Der var intet økonomisk ansvar for udgivelsen, hvilket alene påhvilede udgiverne – et svensk forlag. Alt salg foregik ved telefoniske henvendelser. Det var præciseret over for forlaget, at man ved salget ikke måtte reklamere med, at det var DPIF, der stod for udgivelsen, hvorimod det var tilladt at gøre opmærksom på, at håndbogen var blevet til i samarbejde med politiidrætsforbundene. Bogværket kostede 75 kr. (730 kr. i 2020), så det var ikke noget billigt værk, hvilket måske var årsagen til, at det især i Danmark gik noget trægt med salget.


Lidt om sporten i 1966 Forårslandsstævnet viste især for bordtennissporten stor fremgang, hvor deltagerantallet var steget fra 50 deltagere ved starten i 1960 til 86 anmeldte spillere ved dette års mesterskab. Vinder blev Niels Kofoed Hansen, Rigspolitiet. Han vandt tillige doublefinalen sammen med Børge Mogensen, 2. afd. København.

I politifemkamp måtte Aage Lars Jensen se sig besejret af Bent Ozol, Viborg med 3055. 5 ½ point mere en Aage Lars. Skyttelandsstævnet i Tønder gav de samme vindere som de senere år – dog måtte Gunnar Bagge, Slagelse, afgive pistolmesterskabet til Max Borg Petersen, Aarhus. Ny fodboldturnering så dagens lys det år, hvor der efter indledende landsturnering med 10 hold i 2 puljer, blev fundet frem til 2 puljevindere – Station 2 og Esbjerg, der mødtes i finale ved Efterårslandsstævnet på Frederiksberg. Station 2 (Antonigade) vandt mesterskabet med sejr på 3-0 over Esbjerg. Feltsportsmesterskabet gik på ny til Jens Bonnicksen, Odense, der også hjembragte holdmesterskabet.

Mestrene fra Station 1.

Håndboldmesterskabet vandtes af Station 1 med sejr på 9-8 efter omkamp over Station 3. Kampen og resultatet var således en gentagelse af mesterskaberne i 1965. 15 meter miniatureskydningen blev vundet af Knud Nørskov Hansen, Aarhus med 388 point og med Fv. Veinholdt Rithamer, Finn Vilsbæk og Tage Johansen. Egon Stephansen lige efter. Nordiske Politimesterskaber i brydning og vægtløftning i Finland havde deltagelse af 3 danske Dette års Sommerlandsstævne fandt sted i Svend- vægtlæftere. Tage Johansen vandt sølv i mellemborg og havde stor søgning (måske fordi det sværvægt og Veinholdt Rithamer vandt ligeledes placeringsmæssigt lå bedre midt i landet). Kaste- en sølvmedalje i mellemvægt. Den tredje deltager, disciplinerne havde fået ny mand blandt deltager- Finn Vilsbæk, blev nr. 4 i sværvægt. ne. Vægtkast og hammerkast blev vundet af Hagen P. Sørensen, Station 4. Preben Væsel genvandt Ved de Europæiske Politimesterskaber i atletik og politifemkamp i Oslo var der tilmeldt 12 atleter fra mesterskaberne i 100 og 200 meter løb. Danmark, der dog ikke opnåede placering.

1966

55


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1967

Årets store nyhed for DPIF var udgivelsen af eget blad. Gennem mange år havde man spalteplads hos Dansk Politiforbund i

dets medlemsblad, men der havde næret sig et ønske om at udgive eget blad, der fremtrådte i politiets kendte grønne farve:

Lidt om sporten i 1967 Forårslandsstævnet i Sønderborg gav igen sejr til Børge Mogensen, 2. afd. København, der viste, at han igen var den bedste i bordtennis. Også doublemesterskabet vandt han sammen med sidste års singlemester Niels Kofoed Hansen, Rigspolitiet. Håndboldmesterskabet blev uden københavnerhold i finalen, der stod mellem Søndre Birk og Horsens med sejr til Søndre Birk på 13-9. 15 meter skydning fik ny mester i Villy Olesen, Aarhus, med 387 point. Aarhus vandt også holdmesterskabet med foruden Olesen, Politimester Beckett byder velkommen til Sommerlandsstævnet. K. Nørskov Hansen og Ib Dalsgaard i ny politire- kåret ny mester i 100 meter løb, der vandtes af kord på 1149 point. Per Hougaard Enevoldsen, Sdr. Birk i tiden 11,3 sek. Blandt nye mestre var også Normann ChriVed Sommerlandsstævnet i Helsingør, blev der stensen, Station 9, i spydkast med 48,83 meter.


Efter at have måttet afgive mesterskabet sidste år, så tog Aage Lars Jensen, Rigspolitiet, revanche i politifemkamp, og satte sig på ny på tronen med i alt 3197 point. Skyttelandsstævnet i Maribo gav 4 guldmedaljer til Egon Stephansen i alle discipliner på 50 meter riffelskydning. 200 meter riffelskydningen blev vundet af Aksel Mosebo Rasmussen, 2. afd. København og pistolskydningen af Max Borg Petersen, Aarhus.

Palle Frey var i mellemtiden blevet 47 år, men ikke desto mindre, så rakte hans fægtemæssige færdigheder og fysik til endnu en medalje og igen af næsthøjeste karat sølv i sabelfægtningen. Imponerende indsats mod 6 unge fægtere i finalen, hvoraf de 5 var med for første gang.

Ved Efterårslandsstævnet blev fodboldmesterskabet afgjort med finale mellem Nordre Birk og Aarhus og med Nordre Birk som sejrherrer med 3-2. Feltsportsmesterskabet skiftede ikke kreds i disse år, men forblev i Odense. Ved mesterskaberne var det denne gang Svend Brøns Petersen, der tog mesterskabet. Holdmesterskabet forblev i Odense med yderligere Jens Bonnicksen og Knud Miller på holdet. Ved de Nordiske politimesterskaber i feltsport i Tammerfors, Finland, opnåede Danmark kun sekundære placeringer. Bedste danske løber blev Erik Bisgaard, Hillerød, som nr. 13.

Palle Frey til højre på pisten.

Blandt de øvrige fægtende nåede kun Tage Hansen på kårde videre til semifinalen, hvorfra han ikke gik videre. De øvrige 3 nåede ikke videre fra indledende dyster. Ved de Europæiske politimesterskaber i skydning i Finland opnåede Danmark sølv i 50 meter riffel til Egon Stephansen.

Ved de Europæiske politimesterskaber i fægtning i Tyskland, var Danmark endnu engang repræsenteret og denne gang med hele 5 fægtere. Blandt disse endnu engang Palle Frey, der var med for 4 gang ud af 5 mulige mesterskaber. Første mesterskab i 1951 missede han pga. en skade.

1967

57


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1968

I januar-nummeret i Politi-Idræt slog kasserer Per Nielsen til lyd for, at foreningerne foretog en gennemgang af deres regnskaber med baggrund i at forbundet kunne konstatere at flere foreningers medlemmer betalte helt ned til 1 kr. per måned i kontingent, hvilket kassereren fandt var alt for lavt – især med tanke på de kommende drøftelser med Rigspolitichefembedet om en forhøjelse af statstilskuddet til foreningerne. I indlægget var der reference til landets finansminister, der i en tv-udsendelse havde udtalt, at ”hvis befolkningen ønskede at leve i en velfærdsstat, så måtte den også betale for det.” Derfor slog kasserer Per Nielsen til lyd for, at foreningerne løftede medlemskontingentet og henviste til PI-København, der havde hævet deres fra 5 kr. til 10 kr. for alle 1850 medlemmer, hvilket ikke havde medført medlemsflugt, som nogle foreninger var nervøse for. Og som noget nyt, så blev der i idrætsbladet oprettet punktet ”Landet Rundt” med tanke på at sikre, at der blev leveret tilstrækkeligt med stof til de 6 årlige udgivelser, der var aftalt. Der var i starten en vis nervøsitet for, at DPIF ikke selv kunne levere tilstrækkeligt med materiale til bladene, hvilket dog viste sig ubegrundet. DPIF gjorde sig fortsat i Politi-Idræt nogle betragtninger omkring den fysiske standard hos politiskoleaspiranterne. Det var nu et krav, at man i prøvetiden skulle bestå idrætsmærkeprøven samt kunne svømme 200 meter. På Politiskolen kunne det konstateres, at flere og flere ikke klarede disse prøver, hvorfor der fra 18. oktober 1967 blev indført krav om mindre fysisk test forud for ansættelse. Det viste sig at være en deprimerende oplevelse, som det nævnes. Simple armhævninger i bom samt stem af 30 kg kunne ikke klares af en del, hvilket man fandt overraskende al den stund af flere af ansøgerne for ganske nylig, havde overstået militærtjenesten. Og som nyt tiltag blev der under afd. A hos Rigspolitiet, oprettet en ny stilling med arbejdsområdet: Tilsyn og kontrol med politistyrkens fysiske tilstand og træning. I stillingen blev ansat pa. Georg Gretlund, der var en kendt idrætsskikkelse både i og udenfor politiet. Der blev samtidig indkøbt en ergometercykel, der skulle anvendes ved fysisk test af politifolkene rundt i landet. Initiativet blev hilst velkommen af Dansk Politi-Idræts Forbund.

På Nordisk plan blev det ved NM i fodbold, atletik og femkamp i Norge vedtaget, at silhuetskydningen indgik som disciplin ved næste NM. Der var ligeledes et ønske om at afholde NM i håndbold, men Finland havde ikke noget ønske herom, hvorfor der indledningsvist blev forsøgt med 3-nationers kampe. Endvidere blev det vedtaget, at orientering og feltsport skulle være 2 selvstændige mesterskaber således at der afvikledes feltsport dag 1 og orienteringsløb på dag 2. Danmark skulle være arrangør af fodbold, atletik og femkamp næste gang i 1972, og der blev rettet en forespørgsel til Island, om de var interesseret i at påtage sig dette mesterskab, som deres første. De var muligt interesserede, hvis det kunne deles med Danmark. På økonomisiden blev der forhandlet en forlængelse med selskabet Scandia-Ciceronen om udgivelse af turistguiden, hvilket fortsat ville give et økonomisk bidrag til DPIF. Salget af turistguiden gik dog fortsat sløvt i Danmark, hvorimod det gik betydeligt bedre i de øvrige nordiske lande, hvor også Finland var kommet med i samarbejdet. På hovedbestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skulle ske tilretning af startretten og håndboldreglerne efter opdeling af Nordre Birk og Søndre Birk i 3 henholdsvis 2 kredse. DPIFs formand sluttede 1968 af med at konstatere at: ”Forbundets landsstævner, forårslandsstævnet i Odense, sommerlandsstævnet i Kastrup, skyttelandsstævnet i Hillerød og efterårslandsstævnet i Rønne på Bornholm, havde alle rekordtilslutning og viste, at der var grøde i politiidrætten. Landssvømningen havde ligeledes rekordtilslutning med 880 deltagere, og atletikdagen kunne mønstre 721 deltagere mod knapt 300 deltagere året før, ligesom landsskydningen på hjemmebane i riffel og pistol havde større tilslutning end tidligere. I skydning har politiskytter såvel ved danske civile mesterskaber som ved distriktsmesterskaber opnået særdeles fine resultater. 1968 var et godt år for Dansk Politiidræt”


Lidt om sporten i 1968 Ved forårslandsstævnet var det på ny Børge Mogensen, 2. afd. København, der for 5. gang sikrede sig bordtennismesterskabet i både single, double og for hold. Double med makkeren Niels Kofoed Hansen, Rigspolitiet og Børge Mogensen, for hold sammen med Kurt 2. afd. København. Christensen og Olaf Berthelsen. Håndboldmesterskabet gik på ny til Søndre Birk, der vandt finalen over Frederiksberg med 8-7. 15 meter riffelskydningen blev igen – igen vundet af Egon Stephansen, Rigspolitiet. Ved atletikmesterskaberne ved Sommerlandsstævnet, blev der sat ny dansk politirekord i stangspring ved Leo Mikkelsen, Amager Birk, der nåede over højden 3,82 meter. Per Enevoldsen tog sig af mesterskaberne i både 100 meter og 200 meter løb.

Danmark var det år arrangør af de Europæiske politimesterskaber i håndbold, hvor man håbede på en medalje for første gang og derved drage fordel af hjemmebanen. Danmark levede op til løftet herom og sikrede sig sølv. Frankrig vandt finalen 19-17 efter tæt opgør.

De danske sølvvindere i håndbold.

Danmark deltog yderligere ved Europæiske politimesterskaber i judo i Tyskland med 3 atleter, der dog ikke placerede sig. Ved de Nordiske politimesterskaber i fodbold, atletik og skydning i Norge, vandt fodboldlandsholdet guld efter sejr på 4-1 over Sverige og uafgjort med Norge.

I politifremkamp sikrede Aage Lars Jensen, Rigspolitiet, sig sin 9. mesterskabstitel med de flotte 3015 point. Ved Skyttelandsstævnet sikrede Egon Stephansen sig 3 individuelle guldmedaljer i 50 meter skydningen, medens Aksel Mosebo Rasmussen, 2. afd. København, tog den sidste i knælende skydestilling samt 200 meter riffelskydning. Kell Runland sikrede sig den individuelle titel i pistolskydning. Jens Bonnicksen, Odense, tog sig af mesterskabet i feltsport, og igen med Odense som en sikker vinder i holdmesterskabet. Fodboldmesterskabet vandt Esbjerg over Søndre Birk med 1-0.

Det danske fodboldlandshold med lederen Åsholm, Esbjerg tv.

I atletik blev det kun til en medalje, da Per Enevoldsen blev 3’er i 100 meter løb i tiden 11,4 sek. I skydning blev det til en bronzemedalje for hold på 50 meter med Villy Olesen, K. Nørskov Hansen og Knud Degn på holdet.

1968

59


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1969

Årets første udgave af Politi-Idræt havde undergået en fin forvandling, idet der nu var foto også på forsiden:

Af emner kan nævnes: ”Nye veje i gymnastikundervisningen”, ”Testning, politiidrætsmærket, politiets fysik”, ”Problemer omkring det frivillige idrætsarbejde, hvilke muligheder har politiets idrætsforeninger for at øge aktiviteten”, ”Idrætsarbejdet på Politiskolen”, så det var et righoldigt og grundigt program, der var lagt. I 1969 blev det vedtaget, at politifemkampen skulle være et selvstændigt politimesterskab med baggrund i, at det var et stort mesterskab at arrangere. Første mesterskab afholdtes i København. Der var 43 startende, hvoraf 10 fra provinsen, hvilket blev bemærket på det kommende hovedbestyrelsesmøde af formanden, der beklagede det manglende fremmøde fra provinsen. Fodboldspillet havde nydt godt af, at der var kommet yngre folk ind i politiet. Det bevirkede, at fodboldmesterskabet blev afgjort ved en finale ved Sommerslandsstævnet mellem de 4 puljevindere. I alt 19 hold var tilmeldt ”Landsturneringen i fodbold”.

Fra dette års repræsentantskabsmøde i Esbjerg nævnte formand Jørgen Sandholt, at forhandlingerne med Rigspolitichefen omkring frihed til danske og internationale mesterskaber, havde fundet sin afslutning. Aftalen blev, at der ydedes halv tjenestefrihed til Danske politimesterskaber og fuld tjenestefrihed til internationale Forsidebilledet: mesterskaber, hvilket der var stor tilfredshed med, da PÅ SPRING TIL EM I SVØMNING OG VANDPOLO I CARDIFF der herskede forskelle i tolkningen af de hidtil gældenHenning Zielnick (tv.) og Bjarne Brøndum er begge blandt de regler rundt i landets politikredse. kandidaterne til politilandsholdet, der til sin tid skal repræsentere DPIF i Cardiff.

Dansk Politi-Idræts Forbunds medlemskreds bestod ved indgangen på året af 55 medlemsforeninger. Sæby og Færøerne blev optaget som nye medlemmer af forbundet. Medio februar 1969 indkaldtes forbund og foreningsledere i DPIF til seminar på Unge Hjems Højskole ved Aarhus med henblik på fornyelse og udvikling af politiidrætten i foreningerne og generelt i politiet. Seminaret varede 3 dage og var lagt i hænderne på Politiskolen og med Rigspolitichefens anbefaling.

DPIFs organisation indbefattede i 1969 i alt 4 specialudvalg – atletik, bordtennis, håndbold og politifemkamp, der varetog det sportslige i idrætsgrene i forhold til arrangører af Danske politimesterskaber samt udtagelse og anbefaling af idrætsfolk til at repræsentere DPIF ved Nordiske og Europæiske politimesterskaber. På hovedbestyrelsesmøderne det år drøftedes det, at der skulle udarbejdes retningslinjer for indførelse af et selvstændigt politiidrætsmærke.


Lidt om sporten i 1969 Niels Kofoed Hansen, Rigspolitiet, vandt det Danske politimesterskab i bordtennis i single og i double med makkeren Børge Mogensen, 2. afd. I kampen om håndboldmesterskabet skiftede Frederiksberg sidste års sølvmedalje ud med en af guld ved at vinde finalen over Gladsaxe med 11-5. 15 meter riffelskydning indendørs blev vundet af Knud Degn, 2. afd. København, der ligeledes tog sig af holdmesterskabet sammen med skyttekammeraterne Aksel Mosebo Rasmussen og Ove Juhl. Ved Sommerlandsstævnet i atletik og finalekampene i fodbold i Esbjerg dukkede en ny løbeatlet op – Bjarne Brøndum, Glostrup, der skulle komme til at præge løbediscipliner på mellemdistancerne i de kommende år. Bjarne Brøndum vandt både 1500 meter løbet Bjarne Brøndum ved DPM i atletik. (4.12,1 min) og 5000 meter løbet i tiden 16.01,7 min. 100 og 200 meter løbene blev vundet af Knud Overgaard, Amager Birk. Det blev Station 4, der vandt fodboldmesterskabet med sejre over Nordre Birk (4-0) og Esbjerg (1-0). Politifemkamp var blevet så komplekst et arrangement af afvikle, så disciplinen havde fået ”sit eget” mesterskab, der første gang afvikledes i København med det nye talent Peter Larsen, Station 8, som vinder med 2865 point.

Sk y t telandsstævnet med Helsingør som arrangør, havde igen Egon Stephansen til at rydde præmiebordene. Egon Stephansen vandt alle individuelle riffeldiscipliner. Pistolskydningen blev vundet af den lokale E. Flohr Nilsson, Helsingør. Egon Stephansen, Herning, med de mange præmier, som han vandt i Helsingør. På væggen i baggrund ses nogle af de flere hundrede præmier, han har vundet ved forskellige skydninger.

Efterårslandsstævnet i feltsport i Fredericia havde Erik Bisgaard, Hillerød som vinder medens Odense fortsatte med at vinde holdmesterskabet. Nordiske politimesterskaber i feltsport i Danmark (Viborg) bragte desværre ikke de danske feltsportsudøvere tættere på vore nordiske brødre. Bedste dansker blev Niels Fischer på 7. plads. I holdmesterskabet rykkede vi heldigvis op på medaljeplads med bronze efter Finland (guld) og Sverige, men foran Norge. Der var Europæiske politimesterskaber i fodbold dette år, men Danmark skulle endnu engang ud i kvalifikationsrunde for at deltage. Norge var modstanderen og det var en for stærk modstander, da Norge vandt kampen 6-2 (4-1). Tyskland vandt europamesterskabet ved at besejre Sverige 1-0.

Mesterskabspokal overrækkes af politidirektøren til Peter Larsen.

1969

61


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1970

Dansk Politiidræt rundede en af de helt store mærkedage den 12. januar det år, hvor Politiets Idrætsforening, København, på festlig og værdig vis fejrede sin 50-årige beståen.

B-klasserne påhører på politiskolen skolechefen, politiinspektør Frode Povlsens manende ord om stadig at dyrke idræt. Ikke alene for etatens skyld, men også for deres egen skyld.

PI-Københavns forretningsudvalg i jubilæumsåret: fv. Holger Rosenkvist Hansen, Helge Palskjold, Jørgen Sandholt, N.P. Hvegholm og Jersie Hansen.

I DPIF formand Jørgen Sandholts nytårshilsen var det stadig økonomien, der var forbundets og foreningernes achilleshæl. Der var løfter fra justitsministeren om at løfte tilskuddet til forbund og foreninger fra næste årsskifte. Den i nordisk fællesskab udgivne publikation for turismen, havde ikke kastet den nødvendige økonomiske indsprøjtning af sig til idrætsforbundet, hvorfor der var tanker fremme om en ny publikation udgivet for at styrke idrætsforbundenes økonomi i de nordiske politiidrætsforeninger. Det viste sig, at telefonsalg af ”turisthåndbogen” ikke lod sig sælge i Danmark modsat de øvrige nordiske lande, hvorfor den blev opgivet. Bogen/publikationen kaldet ”Nordisk Kriminalkrønike” så dagens lys, hvor 1. udgave imidlertid ikke blev udgivet i Danmark, der dog leverede autentiske kriminalhistorier til publikationen, hvilket så også gav et mindre tilskud til idrætsforbundet. Forbundet var ved årsskiftet på 5289 medlemmer. Statstilskuddet til foreningerne beløb sig til 100.000 kr., hvorved medlemsforeninger således fik 1,50 kr. pr medlem pr måned til supplement til idrætsforeningernes aktiviteter.

Til venstre: Skolechefen Frode Poulsen. Til højre: Formanden for Dansk Politi-Idræts Forbund, politikommissær Jørgen Sandholt, gratulerer politibetjent Poul Toxværd Nielsen, station 8, med B-klassernes højeste resultat - 2796 points - i atletik.

På det internationale plan tegnede der sig konturerne til dannelse af et Nordisk Politiidrætsforbund, hvilket kunne synes lidt paradoksalt al den stund, at der igennem snart mange år havde været afholdt Nordiske politiidrætsmesterskaber i forskellige discipliner. Først kaldet Skandinaviske Politiidrætsstævner og efter indlemmelse af Finland, siden kaldet Nordiske Politimesterskaber. Siden var også Island med ved idrætsstævnerne og således var Norden ”fuldtallig”. Nu var arbejdet så indledt med at få dannet et egentligt ”Nordisk Politiidrætsforbund” med vedtægter og procedureregler for mesterskaberne. Det skulle finde sted ved næste Nordiske kongres i Danmark i 1971.


Lidt om sporten i 1970 Bordtennismesterskaberne kårede nyt navn som dansk mester i skikkelse af Lars Ulrik Wielandt, Station 2. Håndboldmesterskabet blev på ny vundet af Frederiksberg, der sejrede over Rødovre med cifrene 10-8 efter omkamp. I 15 meter riffelskydning indendørs tog Egon Stephansen, Herning, mesterskabet tilbage efter at han sidste år måtte ”aflevere” det til Knud Degn. DPM Politifemkampen blev afviklet i Nordre Birk og igen med Peter Larsen, Station 8, som individuelt vinder med de imponerende 3479 point. Vinder af politifemkamp Peter Larsen.

I anledning af Hollands Politiidrætsforbunds 40 års jubilæum, blev der inviteret til fodboldlandskamp i Holland. Danmark tabte kampen 0-2.

Fodboldslutrunden og mesterskabet gik til Station 4, som sidste år, med sejr over Amager Birk på 2-0. Skyttelandsstævnet blev igen en duel mellem Egon Stephansen og Aksel Mosebo Rasmussen på riffeldisciplinerne med 2 mesterskaber til hver og hvor Knud Degn, 2. afd. København sikrede sig mesterskabet i 50 meter riffel knælende. Pistolmesterskabet tog Max Borg Petersen, Aarhus, sig af. Feltsportsmesterskabet blev afviklet i Hillerød og med Niels Erik Fischer, Lyngby, som vinder. Niels Erik Fischer, Lyngby.

Ved de Nordiske politimesterskaber i brydning, vægtløftning og judo i Oslo sikrede Danmark sig 2 guldmedaljer og 3 bronzemedaljer. Guldmedaljerne sikredes i judo i 68-kg klassen ved Henning Christensen og i 80-kg klassen ved Geert Petersen. Knud Kristensen vandt bronze i klassen over 80 kg. Claus Albrechtsen og Carsten Thomsen sikrede Danmark 2 bronzemedaljer i vægtløftning. Geert Petersen og Knud Kristensen varmer op før kamp.

Det danske fodboldlandshold.

Ved Sommerlandsstævnet i Glostrup så man på ny Aksel Thorsager, der siden havde søgt forflyttelse til Nykøbing Falster og der fundet tid til at træne på ny. Det sikrede ham mesterskabet i kuglestød og hammerkast. Per Mikkelsen, Frederiksberg sikrede sig 3 individuelle guldmedaljer i 100 meter løb, 200 meter løb og længdespring samt 2 holdsejre i 4x100 meter stafet og 1000 meter stafet.

Danmark, der i forvejen havde et udvidet landskampsamarbejde med Norge i feltsport og skydning, havde aftalt 2 landskampe i håndbold i Moss og Oslo med ønsket om udvidet Nordisk samarbejde. Danmark vandt sikkert begge kampe 21-14 og 20-16. Europæiske politimesterskaber i atletik og politifemkamp i Helsingfors gav ikke placeringer i atletikdisciplinerne, men politifemkæmperen Peter Larsen opnåede det bedste resultat nogensinde ved at blive nr. 5 med 3683,5 point.

1970

63


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1971

I jubilæumsåret 1971 – 25 års jubilæum for forbundets stiftelse – blev det endelig tid til at få lagt det nordiske i mere faste rammer. Den officielle stiftelse af Nordisk Politiidrætsforbund blev en realitet på nordisk møde i København, og kom formelt til at bestå af de 4 nordiske politiidrætsforbund – foruden Danmark, så Norge, Sverige og Finland. Island, der som det nok vil fremgå andetsteds, også deltog i de Nordiske Politimesterskaber, havde ikke noget officielt forbund, og fremgik således ikke på ”medlemslisten”. Selve jubilæet blev fejret på Politiskolen den 2. august med en reception, hvor gæster fra både ind – og udland mødte frem for at lykønske fødselaren. På forbundets ordinære repræsentantskabsmøde i Roskilde var der ikke det store på programmet. Udover ordens- og amatørudvalget under DPIF var der nu også følgende sportslige udvalg: Atletikudvalg, bordtennisudvalg, feltsportsudvalg, fodboldudvalg, håndboldudvalg, politifemkampsudvalg, skydeudvalg

samt rekordudvalg, så der var gået ”vokseværk” i den administrative sektion, der varetog idrætsgrenene, hvilket havde vist sig igennem alle årene, at være en fremragende beslutning og løsning. I en senere leder dette år slog formanden til lyd for, at skytterne og politifolkene generelt burde gøre en større indsats for at deltage i forårslandsskydningen på hjemmebane med den hensigt mere generelt at få trænet sine skydefærdigheder. Forbundet havde indgået en aftale med Rigspolitichefen om, at embedet leverede ammunition til denne træningsskydning med tjenestepistol, hvorfor der var et kraftigt opråb til også at deltage heri. Fremmødet havde på dette tidspunkt været under 10 % af medlemsskaren på ca. 6000, hvilket formanden fandt meget ringe. Ved Landsskydningen på Hjemmebane i 1971 deltog i alt 891 skytter, hvilket vidnede om stor interesse for denne idrætsgren og konkurrenceform. Det svarede til ca. 15 % af alle forbundets medlemmer, hvilket var flot.

Lidt om sporten i 1971 Forårslandsstævnet i Frederikssund fik ny dansk mester i håndbold, hvor Aarhus sejrede knebent over sidste års mester Frederiksberg med 10-9. Bordtennismesterskaberne gav mesterskab til Lars Ulrik Wielandt, Station 2, i både single og double med makkeren Palle K. Nielsen, Station 100. Det vindende hold fra Aarhus PI.


15 meter riffel indendørs blev vundet af et nyt navn – Bent Gadegaard Nielsen, Station 6.

København, der stillede til start i sabelfægtningen for 5. gang ud af 6 mulige mesterskaber. Det var blevet til medalje hver eneste gang og denne gang blev det til bronze i en alder af 52 år. Fantastisk præstation. Det var nok ikke noget at komme hjem og ”prale” af, at man tabte til en fægter på 52 år. Bedste kårderesultat blev en 7. plads til Tage Hansen. Ved de Europæiske politimesterskaber i skydning i Tyskland blev det desværre kun til sekundære placeringer for de danske skytter.

Bent Gadegaard Nielsen, Station 6.

Peter Larsen, Station 8, vandt ganske suverænt mesterskabet i politifemkamp i Frederiksberg med i alt 3484 point, hvilket var 907 point mere end nr. 2. Ved Skyttelandsstævnet i Kolding delte Egon Stephansen, Herning, og Bent Gadegaard Nielsen mesterskaberne på riffel imellem sig. Pistolmesterskabet gik igen til Kell Runland, Rigspolitiet. Ved de Danske politimesterskaber i feltsport triumferede Jens Bonnichsen, Odense, endnu engang, ligesom holdmesterskabet også gik til Odense, der derved cementerede sig som dansk politiidræts feltsportsby nr. 1. Ved de Nordiske politimesterskaber i feltsport og orientering i Norge (Kongsvinger), blev det endnu engang bevist, hvor svært det var at mestre ukendt terræn. Bedste individuelle resultat stod Erik Ladefoged, Odense, for med en placering som nr. 11 i orientering.. Ved Europæiske politimesterskaber i fægtning i Perpignan, Frankrig, stillede Danmark med hele 7 fægtere og heriblandt endnu engang Palle Frey,

Palle Frey med sin velfortjente bronzemedalje.

1971

65


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1972

Rigspolitichefen udsendte i april 1972 skrivelse med følgende indledning til alle politikredse i landet: ”Med virkning fra 1. januar 1972 er indført et nyt idrætsmærke - POLITIIDRÆTSMÆRKET - som alene kan erhverves af politipersonalet. Jeg skal henstille, at der i politikredsene ydes en indsats for, at det nye idrætsmærke bliver erhvervet i så stor udstrækning som muligt, f.eks. ved at der i nødvendigt omfang gives tjenestefrihed til at deltage i prøverne til idrætsmærket.”

I en senere leder efter Skyttelandsstævnet, havde formanden et opråb til medlemmerne rundt i landet om at benytte sig at Rigspolitiets tilbud om at levere gratis ammunition til de tjenstlige skydninger mod at forbundet udskrev skydningen som obligatorisk med tjenestepistol. Opråbet var begrundet i at kun 6-7 % havde modtaget og benyttet sig af tilbuddet, hvilket man beklagede. Opfordringen var nødvendig og havde også sin baggrund i, at 2 kollegaer kort forinden havde afvæbnet farlig gerningsmand ved anvendelse af tjenestepistol, hvilket i begge tilfælde var sket på en professionel måde og af kollegaer, der var fortrolige med deres tjenestevåben.

Politiidrætsmærket.

Formanden bemærkede i sin leder i Politi-Idræt hertil følgende: ”Dansk Politi-Idræts Forbund hilser indstiftelsen af det nye idrætsmærke med stor tilfredshed og håber på, at det nye mærke må få al mulig succes både i starten og naturligvis også fremover, idet rigspolitichefen med indstiftelsen af dette vort eget idrætsmærke har lagt både en opfordring og en udfordring frem til alle landets politifolk, idet kravene til erhvervelse af det nye idrætsmærke set i forhold til det almindelige idrætsmærke ikke alene er skærpet på en række punkter, men også udvidet med en række nye krav - nemlig dykning og bjærgning, pistolskydning og selvforsvar.” Som det vil fremgå her, så var politiidrætsmærket af en anden størrelse at opnå end det almindelige idrætsmærke. I gymnastik og selvforsvar var der en bestemt række af øvelser, der krævedes gennemført.

Ved dette års forårslandsstævne i Tønder var der rekordtilmelding i håndbold med 8 hold i henholdsvis Mester, A- og B-rækken og 11 hold i C-rækken = i alt 35 tilmeldte hold, hvilket affødte bemærkning i idrætsbladets leder, hvor der blev slået til lyd for en eller anden form for begrænsning. Man kan tænke sig, at stævnet har trukket noget ud begge dage! Der bemærkes at man vil se på en evt. kvalifikations t urnering til mesterskaberne i lighed med fodbold, hvor der spilledes i puljer i landsturnering med 4 puljevindere til afsluttende finalestævne ved Sommerlandsstævnet.


Som yderligere begrundelse for en eller anden form for begrænsning nævntes også vanskeligheder ved at finde arrangører af dette store stævne, hvor også indkvarteringsmulighederne stillede store krav til en arrangør.

Ved afholdelse af de Nordiske politimesterskaber i fodbold, politifemkamp, atletik og skydning i Aarhus, blev der samtidigt afholdt styrelsesmøde i Nordisk Politiidrætsforbund.

Ved dette års kongres i det Europæiske Politiidrætsforbund, afholdt i Wien, blev der bl.a. udtalt mindeord om forbundets generalsekretær Vigulv Caspersen (formand for Norges Politiidrætsforbund de seneste 15 år) der kort forinden på ulykkelig vis var afgået ved døden i en alder af 47 år. Derved skulle der vælges ny generalsekretær, hvilken post gik til Anders Nelin, Sverige.

Ved dette møde gav Finland tilsagn om fremover at ville stille fodboldhold og deltage ved de Nordiske politimesterskaber, hvorfor det blev besluttet at dette mesterskab skulle afholdes som selvstændigt mesterskab og første gang i Sverige i 1975 som en cupturnering. Danmark havde stillet forslag om indførelse af startpenge ved Nordiske politimesterskaber, men dette forslag blev dog trukket tilbage efter kort drøftelse.

Dansk Politiidrætsforbunds tidligere formand Rasmus Munk-Pedersen blev ved samme kongres udnævnt til ærespræsident for forbundet som tak for det store arbejde han havde udført for forbundet – dels som præsident og derefter som generalsekretær. Samme ære blev også Norges afdøde formand Vigulv Caspersen til del.

Ved samme styrelsesmøde, blev der udarbejdet propositioner for de Nordiske politimesterskaber, og hvori det også nævntes, at alle politiidrætsmedlemmer der er medlemmer af de fem nordiske politiidrætsforbund, kan deltage og kvalificere sig til mesterskaberne. Island havde dog ikke på dette tidspunkt formelt noget forbund, hvilket først blev stiftet 1982. Endelig blev det besluttet, at håndbold også skulle have et nordisk mesterskab og at dette blev en del af brydning, judo og vægtløftning fremover.

Rasmus Munk Petersen.

1972

67

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1972

Lidt om sporten i 1972 Ved Forårslandsstævnet i Tønder, blev man vidne til en spændende finale om håndboldmesterskabet, der vandtes af Odense, der i finalen mod Frederiksberg vandt med cifrene 9-8. Sejren kom dog først i hus i 3. omkamp. Ordinær kamp endte 6-6. Første og anden omkamp endte begge 1-1, så inden tredje omkamp var stillingen 8-8. 2 ½ minut inde i tredje omkamp, fik Odense tilkendt straffe, som de udnyttede og dermed sluttede kampen til Odenses fordel.

Skyttelandsstævnet i København blev en kopi af sidste års mesterskab med riffeldisciplinerne delt mellem Bent Gadegaard Nielsen og Egon Stephansen. Også pistolskydningen blev som sidste år vundet af Kell Runland, Rigspolitiet.

Mestrene fra Odense politi.

Per Mikkelsen, Frederiksberg, vandt guld i 100 meter løb i tiden 11,0 sek.

Bordtennismesterskabet gik igen til Lars U. Wielandt, Station 2, der vandt både single og doublemesterskabet. Det sidste med makkeren Eivind Kühnrich, Station 8. 15 meter riffelskydning vandtes af Bent Gadegaard Nielsen, Station 6. Ved Sommerlandsstævnet var det igen Per Mikkelsen, Frederiksberg, der vandt sprinterdistancerne samt længdespring og Bjarne Brøndum, Assens, der tog sig af de længere distancer – 1500 meter og 5000 meter løb. I politifemkamp vandt Peter Larsen, Gladsaxe, for 4. gang i træk det Danske politimesterskab med imponerende 3537,5 point.

Feltsportsmesterskabet i Åbenrå, blev vundet af Gunnar Bach, Randers. Ved de Nordiske politimesterskaber i fodbold, atletik, politifemkamp og skydning i Aarhus, vandt Danmark 3 guldmedaljer, 4 sølvmedaljer og 3 bronzemedaljer og var derfor blandt medaljetagerne i alle discipliner. Danmark vandt guld i fodbold med sejre over både Norge (3-0) og Sverige (5-2).

Per Mikkelsen i 100 meter finalen.

Danmark stillede atleter ved Europæiske politimesterskaber i judo i Østrig, dog uden at blande sig i medaljestriden. Ved håndbold i Belgien, kunne Danmark ikke leve op til sølvmedaljen ved seneste EPM, men måtte nøjes med 5. pladsen efter sejr over Norge.

Amager Birk trådte et trin op ad præmiestigen dette år og vandt mesterskabet i fodbold efter finalesejr over Aarhus på 2-1.

1972

69


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1973

Startretten har altid været et emne, der har levet en omskiftelig tilværelse og ofte være debatteret på hovedbestyrelsesmøder. Således også i 1973, hvilket var affødt af de nye a-b-c-klasser på Politiskolen, hvor tilhørsforholdet organisatorisk forblev på Politiskolen i de første 18 måneder. Dette skabte en del problemer i forhold til hvilke stationer eleverne kunne starte for i de Storkøbenhavnske stationsturneringer og derfor også i forbundets mesterskaber. DPIF og PI-København havde holdt møde og fundet en løsning, der tilgodeså alle og især idrætsfolkene.

Som opfølgning på indførelse af det nye ”Politiidrætsmærket” blev der evalueret på dette i starten af 1973. Der var i alt blevet taget 317 politiidrætsmærker siden indførelse 1. januar 1972, hvoraf de 237 var blevet opnået på Politiskolen. Altså alene 80 ”ude i landet”, hvilket man tilskrev et vist ukendskab til mærket samt at der måske ikke alle steder var kvalificerede folk til at forestå prøverne. Der var en optimistisk tro på, at antallet af mærker ville stige fremover. På det ordinære repræsentantskabsmøde i forbindelse med Sommerlandsstævnet i Skive, skulle der ske valg til posten som formand i DPIF, da formand Jørgen Sandholt tidligere på året havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg til posten. Sonderinger efter ny kandidat til formandsposten og især havde man her kigget efter en yngre kollega, havde ikke givet noget resultat, hvorfor næstformand Søren Kreinøe lod sig vælge som formand for DPIF.

På hovedbestyrelsesmødet blev også drøftet den situation, der var ved 1972-håndboldlandsstævnet, hvor der i alt deltog 35 hold, hvilket man fandt var for mange. Forretningsudvalget havde haft lejlighed til at drøfte situationen med håndboldudvalget og var kommet frem til en løsning, der begrænsede deltagerantallet til 24 hold – 8 hold i en mesterrække, A-række og en B-række. De 8 hold i mesterrække og A-række kvalificerede sig ved mesterskaberne til deltagelse ved næste mesterskab, hvorimod de 8 hold i B-rækken skulle findes via kvalifikationsstævner. Kamplængden ville ikke blive forandret, men finalen skulle Ny formand Søren Kreinøe. Afgående formand Jørgen Sandholt. spilles over 2x30 Næstformand Kurt Olsen. minutter. Imidlertid var det lykkedes at finde en yngre kandidat Dette blev tiltrådt af hovedbestyrelsen og skulle gælde til næstformandsposten, hvor nyvalgt næstformand i fra 1974, og håndboldudvalget fik i opdrag af udarbej- PI-København Kurt Olsen, også indvilligede i at opstille til næstformandsposten i DPIF. de propositioner for denne nye turneringsform. Begge blev valgt med akklamation. Endvidere blev det på hovedbestyrelsesmødet besluttet at lade afholde et prøvemesterskab i badminton i Forbundskasserer Per Nielsen havde accepteret at fortKøbenhavn i april måned 1973. sætte yderligere en periode som kasserer.


Af nyt i forbundet, og til styrkelse af den økonomiske side af forbundets arbejde, så ”Nordisk kriminalkrønike” dagens lys i Danmark. Publikationen havde været udsendt i Norge, Sverige og Finland de seneste 4 år og indeholdt artikler omhandlende afsluttede kriminalitetssager i de fire nordiske lande samt et afsnit om internationale bemærkelsesværdige forbrydelser. Flere af artiklerne var skrevet af de politifolk, der selv havde deltaget i opklaringsarbejdet. Værket var holdt i en seriøs stil – navne, steder og andre identitetsoplysninger var ændrede, og der blev kun brugt oplysninger, der havde været offentligt tilgængelige. Værket skulle give et objektivt indblik i politiets arbejde og dermed skabe goodwill for de nordiske politikorps.

”Atletikdagen”, der afvikledes i perioden 13. august – 13. september, havde ”kun” deltagelse af 253 idrætsfolk fra 10 foreninger, hvilket også var en smule mindre en tidligere år. I den individuelle konkurrence dystede man på 100 meter løb, 800 meter løb, højdespring, længdespring, kuglestød og diskoskast, hvor der blev udregnet point efter kendt tabel. I holdkonkurrencen blev gennemsnittet udregnet for foreningens deltagere, hvorefter den forening, der havde det højeste gennemsnit, vandt. Det år vandt Reinholdt Jørgensen, Station 9, atletikdagen foran Johnny Mathiesen fra Station 8. I holdkonkurrencen gik sejren til Amager Birk foran Station 9.

Som opfølgning på den store succes med ”Landskydningen på hjemmebane” afviklede man forsøgsvis nyt tiltag ”Landsskydning på hjemmebane 50 meter miniatureriffel”, hvor forbundet efter ansøgning havde udlånt (udstationeret) 26 miniaturerifler til idrætsforeninger rundt i landet. 81 deltog (14 hold/stationer) ved dette første arrangement, hvilket opfattedes som en betinget succes. Vinder blev et kendt navn, det Bent Gadegaard Nielsen, Herning, besatte førstepladsen med 388 point og fulgt af Egon Stephansen, ligeledes Herning.

”Landsskydningen på hjemmebane” skal også have et par ord med på vejen dette år, hvor det konstateredes, at skydningen på grovpistol var i fremgang med hele 720 deltagere mod 512 året forinden. På riffel var der en mindre tilbagegang med 150 deltagere mod 206 sidste år. Hobro PI vandt foreningsskydningen med det højeste gennemsnit på pistol. Skagen PI løb af med sejren i foreningsskydningen med det højeste gennemsnit på riffel. Individuelt vandtes pistolskydningen af Orla B. Larsen, København, og for riffelskydningen var det Egon Stephansen, Herning, der løb af med sejren.

1973

71

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1973

Lidt om sporten i 1973 Dansk politimesterskab i håndbold blev afgjort ved Forårslandsstævnet i Esbjerg med Aarhus som vinder med 13-11 sejr over Odense.

Politifemkampmesterskabet afvikledes i Slagelse og fik på ny Peter Larsen, Gladsaxe, som vinder med 3719 point, hvilket var ny mesterskabsrekord.

Bordtennismester i single blev Harry Rasmussen, Frederikssund og double vandtes af Lars U. Wielandt, Station 2 og Eivind Kühnrich, Station 8.

Skyttelandsstævnet var på ny et mesterskab, hvor Egon Stephansen tog ”for sig af retterne”. Denne gang var der imidlertid kvalificeret modstand fra Villy Olesen, Aarhus, der sikrede sig mesterskaberne i 50 meter riffel knælende, stående og helmatch. Dermed sikrede han sig 3 mesterskabstitler mod 2 til Egon Stephansen i de individuelle discipliner. Pistolskydningen vandtes på ny af Kell Runland, Rigspolitiet.

15 meter riffel indendørs vandtes af Egon Stephansen, Herning. Harry Rasmussen, Frederikssund.

Første mesterskab i badminton blev afviklet som prøvemesterskab i København. Mesterskabsfinalen stod mellem Henri Gade, København og Arne Juul Nielsen, St. 100. Doublemesterskabet gik til Henri Gade, København / Tom Christensen, Glostrup. Henri Gade (tv) og Arne Juul Nielsen.

Ved Sommerlandsstævnet i Skive, var det på ny Per Mikkelsen, Aalborg, der dominerede på de korte løbedistancer medens det som sidste år var Bjarne Brøndum, Assens, der tog sig af mellemdistancerne. Højdespring og trespring blev vundet af Reinholdt Jørgensen, Station 9. Fodboldmesterskabet blev vundet af stationen St. Kongensgade 100, der besejrede Nordre Birk med 6-5 efter omkamp og straffesparkskonkurrence. Ordinær kamp endte 1-1.

Feltsportsmesterskabet blev vundet af Arne Pedersen, Randers, der ligeledes sikrede sig holdmesterskabet for første gang efter 13 års d o m ina n s af Odenses feltsportsudøvere. Arne Pedersen, Gunnar Bach og J.P. Jacobsen.

Det år var der ligeledes Nordiske politimesterskaber i feltsport og orientering i Sverige (Borås) og igen måtte de danske udøvere sande, at det var svært af finde rundt i fremmed terræn. Bedste dansker blev Gunnar Bach som nr. 8 i orientering. Der var Europæiske politimesterskaber i fodbold det år, men Danmark skulle igen ud og spille kvalifikationskamp om at deltage og trak denne gang Norge, der vandt knebent 4-3 og dermed kampen selvom Danmark undervejs havde ført både 2-0 og 3-2. Tyskland genvandt mesterskabet med sejr over Belgien på 3-1.

1973

73


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1974

Emne fysisk træning i tjenestetiden og fri fra tjenesten til landsstævnerne, var også et tilbagevendende tema til drøftelse rundt i landets politiidrætsforeninger samt i idrætsforbundets hovedbestyrelse. I lederen nævntes, at problemstillingen havde været nævnt og drøftet med Rigspolitichefen, der ville lade spørgsmålet behandle på det Centrale Samarbejdsudvalgsmøde i slutningen af 1973 og ved det første møde i 1974. Ønsket fra politiidrætsledere og atleter var, at man gerne så givet tilladelse til bl.a. træning i stationens kondirum i tjenestetiden, såfremt tjenesten naturligt tillod det. Endvidere en udvidelse af den hidtidige tjenestefrihedsordning til fuld tjenestefrihed til landsstævnerne og halv til kvalifikationsstævnerne. Dette begrundet i, at man havde begrænset deltagerantallet til landsstævnerne via kvalifikationsstævner, så opfattelsen var, at tjenestefriheden ikke ville blive benyttet i større omfang end hidtil. Rigspolitichefen fandt dog ikke anledning til at ændre på hidtidig praksis. ”Landssvømningen på hjemmebane” var også en af de årligt tilbagevendende konkurrencer, der nød god opbakning. I alt 1177 deltagere, hvilket dog var en anelse mindre end sidste år med 1224 deltagere. Vinder af stationskonkurrencen blev Station 8 med 146 deltagere, hvilket var en procentvis deltagelse på 91,25%. I en leder i Politi-Idræt i sommeren 1974 berørte forbundsformanden Søren Kreinøe det problem/ udfordring for Sommerlandsstævnet, at der i atletikdisciplinerne, sås et vigende antal deltagere i de forskellige discipliner. Der sås især et vigende antal deltagere efterhånden som disciplinerne blev afviklet uanset, at der ved tilmeldingen var flere tilmeldte i de enkelte discipliner.

Det antydes at nogle deltagere måske havde gabt over mere end den fysiske tilstand berettigede til eller at man, som mesterskaberne skred frem, erfarede at man ikke havde det nødvendige niveau i forhold til andre deltagere. Tilstanden ville blive drøftet i den kommende tid. Det konstateres dog samtidig, at fodboldmesterskaberne under Sommerlandsstævnet havde en stigende kvalitet med bedre og bedre kampe. På hovedbestyrelsesmøder dette år, blev der vedtaget nye propositioner for idrætsgrenene. Beslutningen blev, at badminton afholdes hvert år i marts/april måned sammen med mesterskabet i 15 meter skydning. På hovedbestyrelsesmødet i november, var der en længere debat af formandens leder tidligere på året vedrørende det store frafald/afmeldinger til atletikmesterskabernes forskellige discipliner. En del af diskussionen gik på at indføre en bøde på 15-20 kr. (ca. 100 kr. i 2020 værdi) hvis man ”formastede” sig til at melde afbud til nogle af disciplinerne under mesterskaberne og vel at mærke til discipliner, som man ved tilmeldingsfristens udløb, havde tilmeldt sig. Der fremkom synspunkter herimod og det nævntes bl.a. at netop Danske Politimesterskaber var kendetegnet ved, at politifolk dyrkede mange former for idræt og at nogle måske netop have overvurderet deres fysiske niveau og ikke så sig i stand til både at deltage i 100 og 200 meter løb m.m. samtidig med at de skulle spille 2 fodboldkampe. Der blev ikke truffet nogen beslutning, men startpenge til de forskellige idrætsgrene blev drøftet intenst og der blev sat beløb på de forskellige idrætsgrene/mesterskaber i den kommende tid.

1974

75

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1974

Lidt om sporten i 1974 Det års håndboldfinale blev en gentagelse af sidste års finale, dog denne gang med Odense som vinder over Aarhus med cifrene 19-18. Bordtennismester det år blev igen Børge Mogensen, Nykøbing Sjælland, der sikrede sig både single og doublemesterskabet. Sidste sammen med Harry Rasmussen, der siden sidste år havde søgt forflyttelse til Viborg. Første officielle badmintonmestre i single blev, som ved prøvemesterskaberne sidste år, Henri Gade, København. Doublemesterskabet tog Arne Juul Nielsen, St. 100 og Erik Hauervig, København, sig af. Der blev kåret ny mester i 15 meter indendørs riffelskydning, der vandtes af Jan Svarrer Nielsen, Station 6 med 391 point. Ved Sommerlandsstævnet i Aarhus var der ny mester i 100 og 200 meter løb – Torben Jensen, Station 8, i tiden 11,2 sek./22.8 sek. Bjarne Brøndum, Assens, sikrede sig igen mesterskaberJan Svarrer Nielsen – ny ne i 1500 meter mester i 15 m riffelskydning. og 5000 meter løb. Niels Lund, Rigspolitiet, blev mester i kuglestød med 13,41 meter. Han udmærkede sig ellers på den tid i vægtløftningsdisciplinen i PI-København, hvor han havde repræsenteret Danmark ved Nordiske politimesterskaber.

Fodboldmesterskabet gik til København i skikkelse af Station 8, der vandt over Sjælland med 1-0. Politimesterskabet i politifemkamp blev for 6. gang i træk vundet af Peter Larsen, nu i Næstved politi, med 3740 point. Egon Stephansen, Herning, tog revanche fra sidste år, hvor han måtte dele mesterskaberne med Villy Olesen, Aarhus. I 1974 sikrede Egon sig 3 mesterskaber individuelt, medens Bent Gadegaard Nielsen, Herning, og Villy Olesen, Aarhus, delte de 2 sidste individuelle riffelmesterskaber mellem sig. Pistolskydningen vandtes igen af Kell Runland, Rigspolitiet. Feltsportsmesterskabet gik igen til Randers PI i skikkelse af Gunnar Bach. Randers genvandt også holdmesterskabet.

Niels Lund – nordisk mester i vægtløftning.

Nordiske politimesterskaber i brydning, judo, vægtløftning og håndbold, fandt sted i København, og


hvor det især var judokæmperne, der hentede medaljer til Danmark. Det blev til 2 guldmedaljer, 3 sølvmedaljer og 2 bronzemedaljer. Guldmedaljer i let mellemvægt til Arly Hansen, Roskilde og i mellemvægt til Steen Mortensen, Station 100. I vægtløftning blev det til 1 guld og 1 bronzemedalje. Guldmedalje i mellemsværvægt til Niels Lund, Rigspolitiet. Danmark havde desuden en deltager i græsk/ romers brydning – Erik Beyer-Jensen, Aalborg, der sikrede en sølvmedalje.

Erik Beyer-Jensen får overrakt landskampsnål af formand Søren Kreinøe.

Endelig vandt Danmark sølv ved disse første mesterskaber i håndbold. Holdet tabte til Sverige i finalen med 12-19. Danmark blev således bedste nordiske nation med 2 guld, 3 sølv og 4 bronzemedaljer. Ved Europæiske politimesterskaber i atletik og politifemkamp i Berlin, Vesttyskland, vandt Peter Larsen sølv i politifemkamp ved at score 3752,5 point, og i overværelse af 42.000 tilskuere på Berlins olympiske stadion. I atletik var Bjarne Brøndum tættest på medalje med en 10. plads i 5000 meter løb i tiden 14.32,4 min, hvilket var ny dansk politirekord.

Peter Larsen med sin sølvmedalje (nærmest).

1974

77


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1975

Uden penge – ingen idræt, og sådan var det også i DPIF og i foreningerne, hvor økonomien spillede en ikke uvæsentlig rolle og ofte var et debatemne på bestyrelsesmøderne. Lederen i årets første nummer af Politi-Idræt havde også taget emnet op, og hvor forbundskasserer Per Nielsen argumenterede for ønsket om at Rigspolitiet og Justitsministeriet i deres bevillinger tilgodeså idrætsforbundet og dets medlemsforeninger med et større beløb. Det bemærkes, at der i mange foreninger betales 10 kr. per medlem i kontingent om måneden, hvilket ikke altid slog til for at foreningskassen skal kunne række til de mange aktiviteter, der i stigende grad var rundt i landet. Af statstilskuddet ydede forbundet i dette år 30 kr. om året per medlem, hvilket ikke i tilstrækkelig grad dækkede foreningerne ind. Ansøgningen om forhøjelse kunne desværre ikke imødekommes, men det nævntes, at ansøgningen ville blive genfremsendt senere dette forår. Det blev desværre også til et nej. Konkurrencen om ”Kondipokalen”, som DPIF udskrev i anledningen af forbundets 25-års jubilæum og som kunne tildeles den forening, der ved den årlige tjenstlige ergometertestning på kondicykel, havde det største fremmøde. Foreningerne var til bedømGeorg Gretlung (tv) og Rigspolitichefen. melse heraf, inddelt i grupper i forhold til antal politifolk. I gruppen med op til 65 tjenestegørende politimænd, gik pokalen i 1974 til Løgstør. I gruppen mellem 65 og 120 tjenestegørende politimænd gik pokalen til Nykøbing Falster og endelig, fra 121 tjenestegørende politimænd, gik pokalen til Station 100 i St. Kongensgade, København. Derved kunne man udregne den endelige vinder, der blev Løgstør Politi. De 3 ”gruppevindere” vandt hver et ”Kondikrus”. Pk. Georg Gretlund, der var ansat som ”idrætsinspektør” i Rigspolitiet og som havde en stor andel i indførelse af ergometertestningen rundt i kredsene og deraf

indførelsen af ”Kondipokalen” og ”Kondikrusene”, havde fået stilling som leder i Kalundborg Politikreds, hvorfor DPIF havde presset på for at få genbesat denne stilling. Det havde ikke umiddelbart haft Rigspolitiets interesse og man ville helst henlægge stillingen til Politiskolen. Idrætsforbundet ønskede gerne stilingen besat og dermed også en ”medspiller” hos Rigspolitichefembedet i forhold til politiidrætten. Rigspolitiet trak beslutningen ud og ved udgangen af 1975, var der endnu ikke truffet beslutning herom, hvilket bekymrede DPIF. I efteråret 1975 havde Rigspolitiet fået deres nye domicil på Polititorvet, hvorfor de havde opsagt mange af deres lejemål rundt omkring i Københavns midtby. Herunder Vester Voldgade 106, hvor Dansk Politi-idræts Forbund boede til leje hos Baltica. Det blev aftalt at fortsætte lejemålet indtil videre for den nette sum af 60.000 kr. om året. Ved dette års Sommerlandsstævne var der endnu engang kritik af, at mange tilmeldte i atletikdisciplinerne meldte fra umiddelbart op til konkurrencerne og af flere grunde, men mestendels fordi man måske havde overvurderet egne evner og så også skulle deltage på et af fodboldholdene. Udfordringen blev fortsat drøftet i den kommende tid. På november hovedbestyrelsesmødet blev det derfor besluttet at adskille fodbold fra atletiklandsstævnet og i stedet lægge det sammen med mesterskabet i politifemkamp. I forbindelse med feltsportsmesterskaberne 1976, der var planlagt til afvikling på Bornholm, havde man rettet henvendelse til Rigspolitichefembedet om lov til at lade de nordjyske idrætsfolk benytte fly til og fra mesterskaberne på Bornholm. Grunden til forespørgslen skulle ses i det lys, at embedet betalte transporten for deltagerne til landsstævnerne. Anmodningen blev afslået af Rigspolitichefembedet og det blev henstillet til, dels at rejse efter reglerne med DSB og desuden måske overveje at lægge mesterskaberne et andet sted end på Bornholm.

1975

79

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1975

Lidt om sporten i 1975 Ved Forårslandsstævnet med håndbold og bordtennis, genvandt Aarhus håndboldmesterskabet på ny efter sidste års nederlag til Odense. Dette år blev det til mesterskab med sejr over Frederiksberg på 19-13. I bordtennis tog Harry Rasmussen, Viborg, revanche for sidste år og vandt både single og double – i øvrigt som sidste år med Børge Mogensen, Nykøbing Sjælland.

Sjællands fodboldmestre.

Børge Mogensen og Harry Rasmussen.

Ved badmintonlandsstævnet var det igen Henri Gade, nu Frederikshavn, der vandt både single og doublemesterskab med Tom Christensen, Sdr. Birk. I 15 meter riffel indendørs vandt Egon Stephansen, Herning. Ved Sommerlandsstævnet i Hvidovre i atletik og fodbold sikrede Sjælland sig fodboldmesterskabet ved at besejre Station 8 med 7-6 efter straffespark. Ordinær kamp endte 3-3.

Leif Reinholdt Jørgensen, Aarhus, sikrede sig på ny 2 atletikmesterskaber i højdespring og tresping. Mogens A. Ax, St. 100 kastede spyddet ud på 56,06 meter, hvilket var nok til at blive kåret som Dansk politimester. Niels Lund, Rigspolitiet, vandt dette års mesterskab i diskoskast og Kaare L. Hvass Knudsen, St. 100, hammerkast med et kast på 46,95 meter. Igen vandt Bjarne Brøndum mesterskabet i 1500 meter og 5000 meter løb. Der var endnu engang kritik af frafaldet i forskellige discipliner efter at man havde tilmeldt sig. Der arbejdedes fortsat på en løsning. Dansk politimesterskab i politifemkamp blev igen vundet af Peter Larsen, Næstved. Ved Skyttelandsstævnet i Kolding oplevede man at Egon Stephansen, Herning, måtte tage fra mesterskabet uden et individuelt mesterskab. Det blev ”dog” til 3 holdtitler. Frede Thomsen, Herning, vandt riffelskydningen på 200 meter. Bent


Gadegaard Nielsen, Herning, vandt riffelskydningen på 50 meter liggende. Villy Olsen, Aarhus, gjorde det samme, men knælende og endelig Jan Svarrer Nielsen, Station 6, tog sig af titlen i stående stilling. Bent Gadegaard Nielsen, Herning, vandt helmatchen. Kell Runland, Rigspolitiet, tog igen titlen i pistolskydningen. Mesterskabet i feltsport i København, blev vundet af Bendt Pedersen, Hillerød. Ved disse mesterskaber oplevedes kvindelig deltagelse for første gang. Politifuldmægtig Else Sølling, Middelfart, stillede op blandt mændene i B-rækken og opnåede en placering som nr. 15 blandt 32 startende mænd. Else Sølling, Middelfart, i fuld fart mod mål.

Ved de Nordiske politimesterskaber i fodbold i Sverige, sikrede Danmark sig mesterskabet for 3. gang i træk ved i finalen at besejre Sverige med 3-1. Senere samme år, var der Nordiske politimesterskaber i feltsport og orientering i Finland, hvor

Nordiske politimestre i fodbold for 3. gang i træk.

bedste dansker i feltsport blev Jens Bonnichsen, Odense, på en 14. plads og i orientering blev Erik Ladefoged, Odense, nr. 15. Ved de Europæiske politimesterskaber i skydning i München, sikrede Jan Svarrer Nielsen, Station 6, en guldmedalje til Danmark i 50 meter riffel stående med 360 point. Egon Stephansen, Herning, vandt sølv i 50 meter riffel liggende med 394 point.

Jan Svarrer Nielsen har netop fået at vide, at guldet var hjemme.

1975

81


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1976

Årets første leder behandlede emnet fysisk uddannelse efter omlægning af politiskoleuddannelsen og den hermed forbundne stationering under uddannelsen. Alle nyansatte ville nu, uanset endelig stationeringssted, blive tilknyttet en station i Storkøbenhavn i uddannelsestiden, hvilket gjorde det nødvendigt endnu engang af se på reglerne om startretten ved Danske politimesterskaber. Også fordi kollegaerne risikerede at måtte vente næsten 3 år inden de fik kontakt til den politiidrætsansvarlige i endelig stationeringskreds. Idrætsforbundsformanden behandlede også emnet fysisk uddannelse og test i sin leder, idet det var besluttet ikke at have test efter andet skoleophold på 8 måneder, hvilket både idrætsforbundet og elevrådet på skolen havde opfattelse af, ville forfladige idrætsundervisningen. Elevrådet slog til lyd for en højere grad af fokus på fysisk og konditionsgivende idrætsundervisning, hvilket der var lydhørhed over for.

Ægypten havde søgt om optagelse som medlem i USPE (det Europæiske Politiidrætsforbund) men det blev nedstemt. Østrig havde anmodet om at tysk som sprog blev ligestillet med fransk og engelsk i forbundet, hvilket blev godkendt, dog således at kassereren kun var forpligtet til at aflægge regnskab på et af sprogene! Holland stillede forslag om indførelse af volleyball som mesterskab, hvilket blev forkastet. Holland stillede ligeledes forslag om at indføre badminton som mesterskab, hvilket – set med danske øjne – desværre også blev forkastet. Her var der undren over, at England ikke stemte for dette forslag.

Af dette års hovedbystyrelsesreferater (og ditto indlæg i bladene) fremgik det, at afslutningsspisninPå det internationale plan, gerne i forbindelse med DPIFs ”stævnekalender for 1976 viser et stigende højt niveau af aktiviteter under forbundet. landsstævnerne, havde afholdtes kongres i det Europæiske Politiidrætsforbund i Helsingfors i forbindelse vigende deltagelse, hvilket jfr. referaterne havde med afviklingen af de Europæiske politimesterskaber i sammenhæng med, at de ofte trak ud og at de aktive brydning, vægtløftning og judo. hellere ville hjem så hurtigt som muligt efter stævnerne. Tyrkiet blev optaget som fuldgyldigt medlem og tidligere krav om, at landet skulle betale halvdelen af flyudgif- Kasseren kunne ved årets sidste hovedbestyrelsesmøterne for at deltage ved et evt. mesterskab i landet, de meddele, at økonomien i forbundet var i god form blev frafaldet. efter det pæne økonomiske tilskud fra Scandia-Ciceronen, der udgav medlemsbladet som bogen ”Nordisk Kriminalkrønike”.

1976

83

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1976

Lidt om sporten i 1976 Forårslandsstævnet blev afviklet i Viborg og i bordtennisturneringen fik man ny dansk politimester i skikkelse af Johan Kofoed Olsen, Rigspolitiet, der kom, så og sejrede i både single og double, hvor han spillede sammen med Eivind Kühnrich, 2. afd. København.

hold var Jan Jacobsen, Bjerne Schultz og Torben Jensen. Sidstnævnte vandt desuden 200 meter finalen.

Håndboldmesterskabet gik for 2. år i træk til Aarhus, der slog Frederiksberg med de sikre sejrscifre 16-8. Badminton og indendørs skydning blev afviklet i Skive og her sikrede Henri Gade sig en ny andel i vandrepokalen ved at sikre sig mesterskabet i single. I double vandt Arne Juul Nielsen, St. 100 / Tom Øhlenschlæger, Gladsaxe. Jan Svarrer Nielsen, Station 6, vandt tilbage mesterskabet i riffelskydningen på 15 meter, som han måtte afgive sidste år til Egon Stephansen, Herning. Holdmesterskabet gik dog på ny til Herning. Sommerlandsstævnet i Aalborg havde Johannes Risbjerg Johansen, Station 8, som vinder af højdespring på højden 1,80 meter. Johansen var endvidere med på både 4x100 meter stafetholdet og 1000 meter stafetholdet fra Station 8, der løb med begge mesterskaber. De øvrige 3 på begge

Johannes R. Johansen og Kai Kaspersen, Aalborg i hård duel på 4x100 meter stafet.

Aarhus sikrede sig fodboldmesterskabet ved i finalen at vinde 8-7 efter straffespark over Station 8. Ordinær kamp var endt 1-1.

Vinderholdet fra Aarhus i fodbold.


Ved politifemkampmesterskaberne var der ingen tvivl om vinderen. Det blev igen Peter Larsen, Næstved, der vandt dette og med god margin til nr. 2. Skyttelandsstævnet i Odense blev en succesoplevelse for Villy Olesen, Aarhus, der sikrede sig alle 4 individuelle mesterskaber i 50 meter riffelskydning samt et holdmesterskab. Jan Svarrer Nielsen, Station 6, tog sig af mesterskabet i 200 meter riffel. Max B. Petersen, Aarhus, vandt pistolmesterskabet. Villy Olesen, Aarhus.

Ved feltsportsmesterskabet i Randers, blev Mogens Funk Nielsen, Frederikssund, vinder af det Danske politimesterskab. Holdsejren gik på ny til Randers. Ved de Nordiske politimesterskaber i atletik, politifemkamp og skydning i Sverige, sikrede Danmark sig 2 guld, 2 sølv og 5 bronzemedaljer. Guldmedaljerne gik til Peter Larsen, Næstved, der genvandt sit mesterskab fra for 4 år siden i politifemkamp med 3854,5 point. Den anden guldmedalje sikrede Kell

Runland til Danmark i silhuetpistol med 581 point. Kell havde kort forinden repræsenteret Danmark ved OL i Montreal netop på sikhuetpistol, hvor han blev nr. 15 med 584 point. Ved de Europæiske politimesterskaber i håndbold i Berlin, blev Danmark nr. 4 efter at have tabt bronzekampen til Frankrig. Vesttyskland vandt over Sverige i finalen med 17-10. Kell Runland på sejrsskamlen.

Ved de Europæiske politimesterskaber i brydning, vægtløftning og judo i Helsingfors i Finland, sikrede Niels Lund, Rigspolitiet, Danmark en bronzemedalje i mellemsværvægt i vægtløftning.

1976

85


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1977

Lidt om sporten i 1977 Ved badmintonmesterskaberne, var det på ny Henri Gade, Frederikshavn, der vandt mesterskabet i single samt i double med makkeren Tom Christensen, Odense. 15 meter indendørs skydning fik ny dansk politimester i skikkelse af Knud Erik Skjødt, Kbh.s Politihundeafd., med 392 point. Ved Forårslandsstævnet i håndbold blev der kåret ny dansk politimester i Knud Erik Skjødt – vinder af 15 meter indendørs skydning. håndbold, da Rødovre vandt finalen over Station 8 med 20-17, hvilket især var båret oppe af Rødovres fremragende målmand Børge Frandsen, der blev kåret som mesterskabernes bedste spiller. Rødovres danske mestre i håndbold.

Sommerlandsstævnet i København fik nye mestre i flere discipliner. Svend Erik Lassen, Station 2, vandt længdespring (6,57 meter) og højdespring (1,86 meter). Kuglestød blev vundet af store stærke Ak sel Thorsager, Nykøbing Falster, med et stød på 14,26 Aksel Thorsager vinder kuglestød. meter. Aksel vandt sit første politimesterskaber helt tilbage i 1958 – også i kuglestød, hvor han dengang stødte 15,01 meter. Niels Lund, Politiskolen, vandt mesterskabet i diskoskast og hammerkast. Mesterskabet i politifemkamp i Odense blev for 9. gang vundet af Peter Larsen, Næstved, med 3909,5 point.


Fodboldmesterskabet gik til København, hvor Station 8 sikrede sig mesterskabet med sejr på 2-1 over Aalborg. Skyttelandsstævnet i Frederikssund blev mesterskaberne, hvor et nyt talent i riffelskydning, mødte frem og markerede sig blandt de bedste – Bo Lilja, Frederiksberg. Bo Lilja vandt riffelmesterskabet i 50 meter helmatch og 50 meter knælende, men vi skulle komme til at høre mere til ham i årene fremover i skydedisciplinerne. Pistolskydningen blev vundet af Max Borg Petersen, Aarhus. Feltsportsmesterskabet i Aalborg fik ny mester, da Leon Jørgensen, Køge, blev Dansk politimester for første gang. Nordiske politimesterskaber i feltsport og orientering blev afviklet i Vingsted det år, og der var optimisme før mesterskaber om endelig at sikre en medalje, når mesterskaberne var lagt i kendt terræn i det vestjyske. Dog måtte man sande, at de øvrige nordiske lande fortsat er for skrappe i feltsportsdisciplinen, hvor bedste dansker var Mogens Funck Jensen på en 4. plads. Danskerne gjorde

det dog så godt, at det blev til en bronzemedalje for hold i feltsportsdisciplinen, hvor holdet for uden Mogens Funck Jensen, bestod af Jørgen Olesen, Sv. Aage Andersen og Arne Petersen. Derimod gik det bedre i orienteringsløbet, hvor det lykkedes at sikre en sølvmedalje til Henrik Henriksen, Henrik Henriksen – nr. 2 i orienteringsløb. Station 9. Også for hold opnåede Danmark medalje og denne var af sølv ved Henrik Henriksen, Arne Petersen, Leon Jørgensen og Frank Søndergaard. Europæiske politimesterskaber i fodbold det år, var uden Danmark som deltager, idet Danmark havde trukket England som modstander i kvalifikationskamp om at komme til EPM. Danmark havde hjemmebane, men det hjalp desværre ikke noget, da Danmark tabte kampen 0-4. Tyskland vandt mesterskabet over Frankrig efter omkamp og straffespark med 5-4. Ordinær kamp endte 1-1.

1977

87


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1978

I årets første udgave af Politi-Idræt var der fokus på, at datoen den 2. maj 1977 havde været en skilledato i dansk politi, idet 18 unge kvinder på én gang denne dag mødte op på politiskolen i København for at påbegynde deres gerning i politiet. Det blev bemærket, at kvinderne under deres første skoleophold, havde gjort sig bemærket udi idrætten ved at tage idrætsmærket ligesom 11 af pigerne havde bestået livredderprøven og 3 havde taget bjærgeprøven. De kvindelige kollegaer blev budt hjertelig velkommen i politiidrætten, hvor man så frem til at disse tog del i de mange forskellige discipliner, der blev dyrket i politiet. Ved de Danske politimesterskaber i 15 meter riffelskydning indendørs sås den første kvindelige politibetjent Susanne Vangsgaard Larsen, Station 3 som deltager. Imidlertid blev det kun til en sekundær placering, men ”…hjertelig velkommen til skytternes rækker” som der stod i artiklen.

Dansk Politi-Idræts Forbunds formand Søren Kreinøe gav udtryk for bekymring og slog fast, at ”godt nok kunne idrætsforeningerne påtage sig en stor del af opgaven med at holde kollegaerne i god fysisk form, men fandt det alligevel bekymrende, at skolen med en sådan begrundelse valgte af afskaffe al idræt på skolen.” Også Dansk Politiforbunds formand Tommy Agerskov Thomsen overtog i Politi-Idræt nr. 6 lederen og gav udtryk for, at der måtte være opstået en misforstående efter møde i det Rådgivende skoleudvalg, hvor det efter hans opfattelse var besluttet at man indtil videre ville standse undervisningen i svømning på betingelse af, at de besparelser, der herved opnås, skulle medgå til opførelse af en ’’boblehal’’ eller en præfabrikeret gymnastiksal. Derfor var man forbløffet over at konstatere, at både svømning og atletik var sløjfet. Der ville snarest blive arbejdet på en løsning, så idrætten igen fik en fremtrædende plads i politiskoleundervisningen.

Det var ikke det eneste nye, hvor politiskolen var part. Senere samme år stod at læse i idrætsbladet, at ”Idræt er afskaffet på politiskolen…”, hvilket var blevet besluttet i det rådgivende skoleudvalg med begrundelsen, at ”den fysiske træning på skolen var både tidskrævende og meget kostbar, fordi der ikke fandtes fornødne idrætsfaciliteter i forbindelse med skolen og man kort og godt ikke fik nok for pengene…”

Lidt om sporten i 1978

Badmintonmesterskaberne på Frederiksberg oplevede et tronskifte på singlesiden, idet Henri Gade, Frederikshavn, måtte bøje sig for den nye unge mand Kim Busted, Lyngby, der forholdsvis let besejrede Henri Gade med cifrene 15-8, 15-5. Det var Henri Gades første nederlag ved et Dansk politimesterskab. Doublemesterskabet blev vundet af Kim Busted, Lyngby med Erik Hauervig, København. Kim Busted (tv) og Henri Gade.


Også i 15 meter indendørs skydning var der ny dansk politimester, da Bo Lilja, Frederiksberg, vandt med 392 point. Holdmesterskabet tog Herning sig af. Ved håndboldmesterskabet i Fredericia ville Aarhus vise, at de var det bedste hold, og hjemtog da også mesterskabet igen ved at besejre Politigården 17-8 i finalen. Finalen i bordtennis dette år var en gentagelse af sidste års finale, men denne gang med Palle Kømmel Nielsen, Esbjerg, som vinder. Palle sikrede sig også doubletitlen sammen med Frans Frandsen, Esbjerg. Ved atletikmesterskaberne i Randers, sikrede Torben Klüver Jensen, Station 3, sig mesterskabet i både 100 meter (11,4 sek.) og 200 meter løb Svend Erik Lassen, Station 2, vinder af længdespring. (23,4 sek.). Bjarne Brøndum, Assens, ”løb” med mesterskabet på 1500 meter (4.06,9 min) og 5000 meter distancerne (14.48,9 min). Længdespring blev vundet af Svend Erik Lassen, Station 2, med 6,30 meter. Fodboldmesterskabet gik til Station 3, der besejrede Aarhus i finalen 2-1. Årets femkampmesterskab gik for 10. gang til Peter Larsen – 3671,5 point, der foruden mesterskabstitlerne, stort set ikke har tabt et nationalt stævne i samme periode. Imponerende. Peter Larsen modtager sin vinderpokal.

Leon Jørgensen, Køge, genvandt det Danske politimesterskab i feltsport, der blev afviklet i Hillerød det år. Holdmesterskabet gik på ny til Randersfolkene J.P. Jacobsen, Gunnar Bach og Arne Petersen. Ved Skyttelandsstævnet i Vejle (Vingsted) blev Bo Lilja, Frederiksberg, den store vinder med sejre på riffel i 50 meter englandsmatch, 50 meter liggende, knælende og helmatch samt 200 meter riffel. Det var alene Bent Gadegaard, Herning, der kunne fravriste Bo Lilja et mesterskab, da Bent vandt 50 meter riffel stående. Pistolmesterskabet gik på ny til Kell Runland, Glostrup.

De Nordiske politimestre i håndbold.

Nordiske politimesterskaber i judo, vægtløftning og håndbold i Malmø blev en sand triumf for Danmark, der sikrede sig 3 guldmedaljer, 4 sølv og 3 bronzemedaljer. Guldmedalje i judo i 65-71 kg klassen til Arly Hansen samt guld i vægtløftning i -110 kg. klassen til Niels Lund. Det blev ligeledes til Nordisk politimesterskab i håndbold til Danmark. Ved de Europæiske politimesterskaber i svømning i Holland blev det kun til sekundære placeringer til danskerne. Bedste resultat opnåede holdet i 4x100 meter fri, der sluttede på en 7. plads i finalen i tiden 4.46,o min med følgende kvartet – Kurt Bech Madsen, Poul Fromberg, Erik Holm og Henning Carstensen.

1978

89


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1979

Grønland som medlem i Dansk Politi-Idræts Forbund begyndte at rumstere i slutningen af 1976, hvor Peter Ostermann på vegne af grønlandske kollegaer, rettede henvendelse til forbundet for at høre om mulighederne for at blive optaget i forbundet som medlemsforening. Emnet blev behandlet på HB-mødet i november 1976, hvor der var stor interesse for at hjælpe grønlandske politikollegaer med opstart af forening og medlemskab m.v. Vejledning om den videre proces, blev formidlet til kollegaen i Nuuk.

Ny næstformand blev Niels Grønnemose Madsen, Odense og der var genvalg til kasserer Per Nielsen, Frederiksberg. På november måneds hovedbestyrelsesmøde fremkom ønsket om, at man så småt ”tog hul på” at få lavet propositioner også for kvindelige deltagere – især i atletik, hvor der var begyndt at dukke kvindelige udøvere op på træningsbanerne.

Efterfølgende blev der rettet henvendelse til Rigspolitichefembedet om emnet, og tilbagemeldingen herfra var den, at man så positivt på at der blev oprettet en politiidrætsforening i Grønland, men at man ikke ville kunne tilbyde at betale for rejser endsige yde tilskud hertil.

Det blev endvidere vedtaget at afvikle prøvemesterskab på 20 km løbedistancen. Odense PI tilbød sig som første arrangør. Og så blev der endelig taget tilløb til at arrangere de første Danske politimesterskaber i judo, der fandt sted i Tønder. Der blev kæmpet i 6 klasser + åben klasse.

Medio 1979 modtog Dansk Politi-Idræts Forbund meddelelse fra Peter Ostermann, at man indstillede det videre arbejde med opstart af forening med baggrund i Rigspolitichefembedets udmelding, hvorfor man ikke så nogen fremtid for foreningen uden bl.a. tilskud til rejser.

Niels Grønnemose Madsen - ny næstformand.

Ved forbundets ordinære repræsentantskabsmøde dette år i Esbjerg, fratrådte Forbundsformanden Søren Kreinøe efter 6 år på posten og efter 22 år i alt i ledelsen af forbundet – først som næstformand og de sidste 6 år som formand. Til ny formand blev valgt Kurt Olsen, der samtidig var formand i PI-København.

Kurt Olsen – ny formand.

Per Nielsen fik genvalg til kassererposten.

1979

91

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1979

Lidt om sporten i 1979 Kim Busted, Nordre Birk, genvandt det Danske politimesterskab i single i badminton samt double med makkeren Tom Øhlenschlæger. Dansk politimester i 15 meter indendørs riffel blev Bo Lilja, Frederiksberg, med 393 point. Håndboldmesterskabet vandt Aarhus med en 19-14 sejr over Lyngby. Kim Busted og Tom Øhlenschlæger.

Ved judomesterskaberne var der sejre til brødrene Kurt og Per Kragh. Kurt vandt i let sværvægt og brormand Per Kragh, Station 9, der vandt i sværvægt. Yderligere skal nævnes Steen Mortensen, Odense, der vandt i mellemvægt og samtidig også sikrede sig sejren i åben klasse, hvor alle deltager uanset vægtklasse. Kurt Kragh, Rigspolitiet, har sikret sig et overtag.

Bordtennismesterskabet i single vandtes af Johan Kofoed Olsen, Station 3. Han sikrede sig tillige mesterskabet i double med makkeren Peter Butler Nielsen, Station 3. Politifemkampen skulle finde ny mester, da den 10. dobbelte mester var forhindret pga. skader, som han pådrog sig som følge af involvering i færdselsuheld. Ny mester blev Carsten Normann Jensen, Sdr. Birk, 3326 point. Holdmesterskabet gik ligeledes til Sdr. Birks mandskab, der desuden bestod af Kurt Bech Madsen og Poul Tousgaard. Ved atletikmesterskaberne stødte Michael Henningsen, Politiskolen, kuglen ud på 16,60 meter, hvilket gav et sikkert mesterskab. Kjeld Andresen, Lyngby, sikrede sig mesterskabet i både diskoskast (52,72 meter) og hammerkast (52,59 meter). Bjarne Brøndum, Assens, vandt 1500 meter løb (4.05,7 min.) samt 5000 meter løbet (15.07,4 min.).


Finalen om fodboldmesterskabet afholdt i Sønderborg, blev en gentagelse af sidste års finale mellem Aarhus og Station 3, men denne gang med Aarhus som vinder om end det holdt hårdt. Der skulle en straffesparksafgørelse til, da ingen af holdene formåede at score mål i ordinært spil. Aarhus var bedst fra 11-meter pletten og vandt 4-3. Feltsportsmesterskabet skulle afgøres i Silkeborg det år og det blev med Finn Søndergaard, Randers, som vinder. Randers genvandt holdmesterskabet. Ved Skyttelandsstævnet i Nyborg var det igen Bo Lilja, Frederiksberg, der tog godt for sig af præmierne. Han vandt alle 50 meter riffelskydningerne, medens Bent Gadegaard, Herning, denne gang sikrede sig mesterskabet på 200 meter. Pistolskydningen vandtes af Steffen Andreasen, Viborg, med 561 point.

Ved de Nordiske politimesterskaber i feltsport og orientering i Norge, blev det til meget sekundære placeringer, hvilket fik en tegner til at illustrere resultatlisten med denne streg. Nordiske Politimesterskaber i feltsport og orientering i Norge. Ved de Europæiske politimesterskaber i skydning i England blev bedste danske placering en 8. plads i engelsk match til Bo Lilja med 592 point samt en 5. plads af samme i 50 meter helmatch med 1138 point.

Ved de Nordiske politimesterskaber i fodbold i Helsingfors vandt Danmark guld efter finalesejr over Norge på hele 4-1. Dermed blev Danmark nordiske mestre for 4. gang i træk.

Nordiske politimestre i fodbold.

1979

93


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1980

Den 8. maj 1980 blev der holdt stiftende møde for Grønlands Politis Idrætsforening - Kalaallik Nunaani Politit Timersoqatigit - i Nuuk. Det var tidligere meddelt, at de

ville undlade at stifte forening, men nye folk havde en anden opfattelse og foreningens nye formand blev pa. Jørgen Møller, Julianehåb. Politi-Idræt’s mangeårige redaktør Verner Handorff fratrådte sin stilling pr. 15. september 1980 og ny redaktør herefter blev Bent Cavour Nielsen, København. Nyt ”Hjemmebanearrangement” så dagens lys i 1980, hvor atletikdisciplinerne fik deres eget hjemmebanearrangement. Der havde vist sig stor interesse for at netop denne idræt fik ”sit eget” hjemmebanearrangement, hvilket blev en realitet. 1. års konkurrence blev vundet af Lyngby foran Esbjerg og med Odense på 3. pladsen. Disse 3 tjenestesteder havde været aktive over det meste af sæsonen, og der håbedes på en øget tilstrømning til hjemmebanearrangementet i år 2. NYE IDRÆTSGRENE I DET EUROPÆISKE POLITIIDRÆTSFORBUND (USPE) Ved kongressen i Malmø i forbindelse med Europamesterskaberne i atletik, blev det besluttet at indføre volleyball som ny disciplin til mesterskab i USPE. Første mesterskab skulle afholdes i Finland og Danmark havde givet tilsagn om at deltage. Andre forslag om nye idrætsgrene blev nedstemt – landevejscykling, bordtennis og badminton.

Grønlands PI’s formand i samtale med DPIFs formand i forbindelse med stiftelse af foreningen.

1980

95

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1980

Lidt om sporten i 1980 Badmintonmesterskabet blev afviklet i Kalundborg og skabte ingen ændringer i forhold til sidste år. Kim Busted og Tom Øhlenschlæger tog sig af titlerne i single og double. Også på 15 meter riffel indendørs, fandt mesterskabet samme indehaver – Bo Lilja, Frederiksberg.

Der var for første gang deltagere nok til et mesterskab i dameklassen, der vandtes af Conny Jensen, Gladsaxe, med 3454,5 point.

Håndbold- og bordtennismesterskaberne blev afviklet i Nyborg og Palle Kømmel Nielsen, Esbjerg, sikrede sig både singletitlen og double med kollegaen Frants Frandsen, Esbjerg. Håndboldmesterskabet gik til Politigården, der i en meget spændende finale besejrede Horsens med 22-21 på mål scoret på straffekast efter kamptidens udløb. Judomesterskaberne var på ny med brødrene Kurt og Per Kragh med 3 titler – i let sværvægt, sværvægt og denne gang med Per Kragh som vinder af åben klasse. Erik Beyer Jensen, Aalborg, vandt i let weltervægt og Torben Dalsgaard Hansen, Gladsaxe i weltervægt. Laust Jacobsen, Station 5 tog sig af titlen i let mellemvægt. I politifemkampmesterskabet på Frederiksberg, var Peter Larsen, Næstved, tilbage i fineste form, og sikrede sig mesterskabet med hele 4055 point foran sidste års vinder Carsten Normann Jensen, Glostrup, med 3975,5 point. Fodboldmesterskabet sikrede Station 3 sig med en 6-3 sejr over Station 4.

De 6 kvindelige kolleger, der som de første deltog i et dansk politimesterskab, bagest fra venstre: Conny Jensen, Gladsaxe, Marianne Vang, St. 4, Jette Kierkegaard, St. 3, og Birgit G. Larsen, Gladsaxe. Forrest fra venstre: Helle Bennedsen, St. 4, og Kirsten Vesterby Christensen, St. 3.

Ved dette års politimesterskab i atletik i København, sås ny hurtig ung mand på sprintdistancerne – Rene Christophersen, Lyngby, der sikrede sig hele 5 guldmedaljer ved at vinde 100-, 200- og 400-meter løb samt stafetløbene 4x100 meter og 1000 meter stafetløb. Men den præstation tangerede Kjeld Andresen, Lyngby, ved at vinde hammerkast, diskoskast og kuglestød samt som deltager på begge stafetholdene.


Gert Hubert Nielsen, Gentofte, tog sig af højdespring, længdespring og trespring, og da Bjarne Brøndum, Assens, tog sig af 1500 og 5000 meter løbsdistancerne, så var der kun et enkelt mesterskab tilbage – spydkast – som Henrik Hansen, Station 2, sikrede sig.

politirekord og guld til Rene Christophersen i 400 meter løb i tiden 48,96 sek., hvilket ligeledes var dansk og nordisk politirekord.

Politimesterskabet i feltsport i Sønderborg, blev sikret af Arne Petersen, Randers, der også tog sig af holdmesterskabet.

Ved de Europæiske politimesterskaber i håndbold med Danmark som arrangør, sikrede Danmark sig sølv efter Tyskland, der vandt finalen med 18-14.

Rene Christophersen, suveræn vinder af 400 meter.

Skyttelandsstævnet i Hillerød blev endnu en triumf for Bo Lilja, nu Kolding, der sikrede sig alle individuelle mesterskaber på 50 meter riffel. Kell Runland vandt endnu engang pistolmesterskabet. Ved de Nordiske politimesterskabet i politifemkamp, atletik og skydning i Helsingfors, sikrede Danmark sig 2 guldmedaljer og 1 bronzemedalje i politifemkamp. Carsten Normann Jensen vandt mesterskaberne med fornemme 4088,5 point og med Kurt Bech Madsen på bronzeskamlen med 3822,5 point. Danmark sikrede sig også guld i holdturneringen med yderligere Peter Larsen på holdet. I skydning blev det til 5 sølvmedaljer – 2 til Bo Lilja i 50 meter riffel helmatch og stående skydning samt helmarch for hold sammen med Bent Gadegaard og Villy Olesen. Egon Stephansen sikrede sig sølv i 50 meter riffel englandsmatch og ligeledes for hold sammen med Bo Lilja og Bent Gadegaard. Endelig vandt Hugo Hjulsgaard Andreasen guld i stangspring på højden 4,25 meter, hvilket var dansk

De glade danske sølvmedaljevindere.

Ved de Europæiske politimesterskaber i Malmø i brydning, judo og vægtløftning, var det i disciplinen judo, hvor Danmark triumferede med guld i 78-kg klassen til Laust Jacobsen samt bronze i -95 kg klassen til Kurt Kragh samt i 110-kg klassen til Charsten Thomsen.

Laust Jacobsen øverst på sejrspodiet.

1980

97


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1981

I årets første leder af formanden Kurt Olsen, blev der under overskriften ”Et trist tilbageblik” skrevet, at forbundsformanden og idrætsorganisationen havde bemærket en manglende interesse fra Rigspolitichefen og politimesterembederne for ergometertestningen, der havde været gennemført siden starten af 70-erne. Forbundsformanden fandt det bekymrende, at der var så lille en interesse rundt i politikredsene, for at lade sig teste. Ved den seneste testning, var der kun 11 ud af 67 tjenestesteder, der ønskede at medvirke til denne test, der var indrettet således, at man også kunne have en venskabelig dyst mellem kredsene af tilsvarende størrelse. Forbundsformanden var også bekymret for at de dårligt vedligeholdte kondirum, der fulgte med opstarten på ergometertestningen, var af en sådan forfatning, at de ikke indbød til at kollegaerne brugte disse i deres daglige eller ugentlige træning. Forbundsformandens nytårsønske var derfor, at der skete en bedring af disse forhold og dermed også et ønske om, at Rigspolitichefembedet på ny satte sig ”for bordenden” og fik genstartet ergometertestningen og dermed bedret kollegaernes fysiske form. Ovennævnte ”opråb” blev positivt modtaget af politimesterembederne samt Rigspolitichefembedet og der blev i løbet af sommeren indkaldt til ny testlederuddannelse samt rettet henvendelse til den lokale idrætsrepræsentant for at få ergometertestningen genstartet. I samme nummer – det første i 1981 – var der et interview med KBs og landsholdets målmand Ole Quist, der var ansat i politiet og gjorde tjeneste i Københavns Færdselsafdeling. Interviewet kredsede også om indførelse af professionelle tilstande i

dansk fodbold, hvilket var i sin vorden på dette tidspunkt. Ole Quist havde indtil da kun optrådt 1 gang på det danske politilandshold, hvilket ikke var af ond vilje, men af den simple årsag, at disse kampe ofte kolliderede med kampe for KB eller DBU’s landshold. Det nævnes også, at Ole Quists far var den kendte vittighedstegner Hans Quist, og viste tegning prydede også artiklen. DPIFs stævnekalender for 1981 viser øget aktivitet.


Statstilskuddet til politiidrætten og politiidrætsforeningerne rundt i landet, havde fortsat fokus hos hovedkasserer Per Nielsen, DPIF, samt de mange kasserere rundt i landet, og det konstateredes, at der i de forgangne 10 år ikke var sket nogen forhøjelse af tilskuddet til medlemmerne, der stadig var 2,50 kr. pr måned pr medlem. Der var stadigt stigende krav til politiets fysiske form, og derfor fandt man tiden inde til på ny at drøfte tilskuddets størrelse med embedet. Der var fra forskellig side opbakning til synspunkterne om fysiske test og et øget tilskud. Med udgangen af juli måned 1981 pensioneres DPIFs mangeårige generalsekretær Holger Rosenquist. Det blev således til 25 år på forbundskontoret, hvor han var omdrejningspunktet for kommunikationen til og fra forbundet samt for PI-København siden 1956, hvor han efterfulgte Rasmus Munk-Pedersen, der både fungerede som formand og sekretær for forbundet.

Afløseren for Holger Rosenquist var allerede fundet og valget faldt på Poul Erik Christiansen, Frederiksberg. Der var mere skiftetid i Dansk Politi-Idræts Forbund, idet forbundets kasserer i mere en 27 år – Per Nielsen, Frederiksberg – skulle afgå ved Poul Erik Christiansen, repræsentantskabsmødet, da Frederiksberg. han inden næste møde, skulle lade sig pensionere fra politiet, hvorfor han ikke kunne genvælges. Som hans afløser valgtes Peder Lundgaard, Politiskolen. På HB-møder fremkom ønsket om, at der blev oprettet en ”pige”-række i badminton for de mange Per Nielsen tæller pengene efter kvindelige kollegaer, inden han overlader kassererposten til Peder Lundgaard. der var kommet ind i politiet og som spillede badminton.

Generalsekretær Holger Rosenquist, der fratrådte ved udgangen af juli måned.

1981

99

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1981

Lidt om sporten i 1981 Ved de Danske politimesterskaber i badminton i Lyngby, var det fortsat Kim Busted og Tom Øhlenschlæger, der ryddede præmiebordet. Ligeså i 15 meter riffel indendørs, hvor Bo Lilja, Kolding, sikrede sig mesterskabet i ny dansk politirekord på 395 point. Kell Runland, Glostrup, vandt på standardpistol med 280 point.

Aarhus var på ny i finalen i fodbold for 3. år i træk, men måtte denne gang se Station 1 løbe med sejren med cifrene 4-2 efter straffespark. Ordinær kamp endte 1-1. Feltsportsmesterskabet blev afviklet af Nordre Birk, der havde henlagt det til Jægerspris og hvor mesterskabet gik til Leon Jørgensen, Køge.

I Judo skiftede sejrherren i åben klasse til Kurt Kragh, der desuden vandt i let sværvægt. Ny mester i let weltervægt blev Tewis Michelsen, Gladsaxe, og i mellemvægt sikrede Hans Pommergaard sig titlen.

Skyttelandsstævnet i Kolding gav lidt forandring på medaljeskamlen, da Egon Stephansen, Herning, sikrede sig alle individuelle mesterskaber på 50 meter riffel. Bo Lilja, Vinder af DPM i bordtennis i Søndre Birk Kolding, tog sig af sidste (Taastrup) blev som sidste år, Palle Kømmel riffelmesterNielsen, Esbjerg, i single, medens Johan Kofoskab på 200 ed Olsen og Peter Butler Nielsen, Station 3, Der er gang i skydningen på 200 meter banen. meter. Pistolvandt double. Aarhus sikrede sig endnu engang en aktie i pokalen skydningen var udvidet med andre pistolarter, så tilhørende mesterskabet i håndbold, ved at sejre i der nu var mesterskab i grovpistol (Kell Runland, finalen over Station 1 med cifrene 21-17. Glostrup), standardpistol (Jens Peter Jensen, Viborg) og silhuetpistol (Flemming Harder, Kbh.s Carsten Normann Jensen, Glostrup, vandt sikkert Hundeafd.) mesterskabet i politifemkamp i Svendborg med det flotte pointtal 4178, hvilket var næste 500 point Ved de Nordiske mesterskaber i feltsport i Sverimere end nr. 2, Peter Larsen, Næstved. ge, blev det igen uden danske medaljer. Bedste Vinder blandt damerne blev igen Conny Jensen, resultat var Gorm H. Jespersen, der blev nr. 18 i Gladsaxe. feltsport og nr. 10 i orientering. Ved atletikmesterskaberne i Randers var det på ny Rene Christophersen, Lyngby, der tog sig af mesterskaberne på alle sprintdistancerne. Også Bjarne Brøndum, Assens, gentog sejrene på 1500 meter og 5000 meter løb, ligesom Gert Hubert Nielsen, Gentofte, gentog sejrene i højde-, længde- og trespring.

Ved de Europæiske politimesterskaber i volleyball, der blev afholdt for første gang i Helsingfors, deltog Danmark og opnåede en flot 4. plads ved mesterskaberne efter at have tabt bronzekampen mod Holland med sætcifrene 13/15 Det danske volleyballlandshold ved indmarchen. – 6/15 og 6/15.

1981

101


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1982

I Nordisk regi blev Island optaget som medlem i Nordisk Politiidrætsforbund. De havde deltaget igennem flere år ved mesterskaberne, men de forskellige idrætsforeninger på Island havde ikke været samlet i et Islands Politiidrætsforbund før i maj 1982. Samtidig søgte Island optagelse i USPE – det Europæiske Politiidrætsforbund. I forbindelse med Nordiske mesterskaber i håndbold på Island, blev der holdt møde i det Nordiske Politiidrætsforbund og her blev Island som ovenfor nævnt, formelt optaget som medlem. Økonomien ved de Nordiske mesterskaber blev også drøftet og primært for at få lagt i faste rammer, hvad arrangørlandet skulle betale ved mesterskaberne og for hvor mange idrætsaktive og ledere. Idrætsgrene blev også gennemgået og det blev vedtaget, at man kunne invitere hinandens idrætsfolk til landenes nationale mesterskaber, hvilket man mente kunne være interessant og især i idrætsgrene, hvor man ikke selv afholdt mesterskaber – og her nævntes skiløb som en mulighed. Set gennem årene, så har ingen vist benyttet sig af at deltage i skidisciplinen, men derimod feltsport og orientering har været flittigt anvendt – især mellem Danmark, Norge og Sverige. På det hjemlige sportslige område, blev der afholdt de sædvanlige Danske politimesterskaber og stadig med stor tilslutning.

Nordre Birk rettede på hovedbestyrelsesmøde anmodning om, at der måtte blive oprettet mesterskaber specielt for kvinder i atletik, hvilket der var enighed om – dog at der skulle stille 4 personer til start for at opnå status som mesterskab. I lighed med ønsket om mesterskaber særskilt for kvinder og som et resultat af den øgede tilgang af kvinder i politiet, så fremkom også ønske om fortsat at knytte pensionerede kollegaer til mesterskaberne i en særskilt pensionistklasse. Man enedes også herom på hovedbestyrelsesmøde og slog fast, at man ikke kunne deltage i kampen om mesterskabet, hvis man var pensioneret. Det var dog op til arrangøren at invitere til en særskilt og sideløbende konkurrence, hvor pensionisterne kunne deltage, men dette var uden for DPIF’s regi. Formanden for feltsportsudvalget Villy Bay Christiansen fremkom i en leder med opfordring til, at man drøftede forslaget om at indføre både et feltsports- og et orienteringsmesterskab i Danmark, som det kendes fra de Nordiske politimesterskaber. Der skulle dog gå endnu en rum tid, før dette forslag blev ført ud i livet, da første egentlige orienteringsmesterskab først blev afviklet i 1985. Skytte- og feltsportslandsholdet afviklede 2 landskampe i 1982 – begge mod Norge, og hvor det i skydningen blev til sejr, så var det stadig på dette tidspunkt svært af hamle op med nordmændene i feltsportsdisciplinen.

1982

103

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1982

Lidt om sporten i 1982 Ved årets landsstævne i badminton, 15 meter skydning og judo i Frederikshavn, var det i badminton endnu engang Kim Busted, nu Hobro, og Tom Øhlenschlæger, Gladsaxe, der tog sig at titlerne i single og double. I 15 meter skydning indendørs tog Bo Lilja, Kolding, sig af riffelmesterskabet, medens pistolmesterskabet gik til Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted.

Bo Lilja, Kolding, vandt sikkert det danske indendørs mesterskab på riffel.

I judomesterskabet blev det næsten helt samme resultat som 1981, dog med udtagelse af mellemvægt, hvor Steen Mortensen, Odense, tog mesterskabet fra Hans Pommergaard, Politiskolen. Ved bordtennis og håndboldlandsstævnet i Aarhus, gentog Palle Kømmel Nielsen, Esbjerg, bedriften fra de seneste to mesterskaber, og løb med sejren i single. Doublemesterskabet gik på ny til Johan Kofoed Olsen og Peter Butler Nielsen, Station 3. Håndboldmesterskabet gik lidt overraskende til Slagelse, der var kommet til landsstævnet med det mål at sikre sig forbliven i Slagelses danske politimestre i håndbold.

mesterrækken. Det gjorde de så ved at vinde det Danske politimesterskab med en sikker sejr på 24-16 over Station 1 i finalen. Ved de Danske politimesterskaber i atletik og fodbold i Tårnby, måtte Rene Christophersen og Bjarne Brøndum se nye folk presse sig på i kampen om mesterskaberne. Således vandt Lasse Ivanø, Politigården, 100 meter løbet i 11,6 sek. foran Rene Christophersen, der dog vandt 200 meter og 400 meter løbene. Det samme skete i 1500 meter løb, hvor Hans Chr. Hoffmann, Politigården, sikrede sig mesterskabet (4.07,4 min) foran de sidste mange års mestre Bjarne Brøndum, Assens, (4.10,2). Denne vandt dog på ny 5000 meter løbet. Lasse Ivanø, Politigården, vandt desuden både længdespring og trespring. Hans Hoffmann, Bjarne Brøndum og Henning B. Jensen på præmieskamlen.


Fodboldmesterskabet blev vundet af Station 4, der i finalen besejrede Nordre Birk med 2-1. Feltsportsmesterskabet blev afviklet i Hjørring og det blev med Gorm Jespersen, Aalborg, som vinder individuelt. Randers tog sig endnu engang af holdmesterskabet med Arne Petersen, Finn Søndergaard og Emil Stenderup på holdet. Skyttelandsstævnet var henlagt til Skallebøllecenteret og med Middelfart PI som arrangør. Bo Lilja, Kolding, blev igen den store triumfator med 3 individuelle mesterskaber – alle på 50 meter riffel. Jørgen Legård Jensen, Aarhus, vandt 50 meter riffel englandsmatch og Jens P. Jensen, Randers, vandt 200 meter riffel. Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted, vandt mesterskabet på både grovpistol og silhuetpistol. Gunnar Bitsch-Jensen, Frederikssund, sikrede sig mesterskabet på standardpistol. Ved de Nordiske politimesterskaber i brydning, vægtløftning og judo i Helsingfors, sikrede Danmark sig hele 8 medaljer i judo – 2 af guld, 5 sølv og 1 bronzemedalje. Guldmedaljer blev vundet af Tewis Bekker Michelsen i 60-kg klassen samt af Torben D. Hansen i 71-kg klassen. Kurt Kragh sikrede sig 2 sølvmedaljer i egen 95-kg klasse samt i åben klasse. I vægtløftning sikrede Danmark sig 1 sølv og 2 bronzemedaljer. Sølvmedalje til Jan Pedersen i 67,5-kg klassen. Ved de Nordiske politimesterskaber i håndbold på Island, skulle Danmark forsøge at leve op til titlen som Nordens bedste politihåndboldlandshold. Det lykkedes dog ikke, da knebne nederlag

og uafgjorte kampe mellem alle 4 nationer (Finland deltog ikke med hold) gjorde, at Danmark sluttede sidst. Sverige blev nordisk mester. Ved de Europæiske politimesterskaber i atletik og femkamp i Tyskland, sikrede Danmark sig bronzemedalje i kuglestød til Michael Henningsen og ligeledes bronzemedalje i politifemkamp til Carsten Normann Jensen. En af de mindre idrætsgrene for Danmark – svømning – var repræsenteret ved de Europæiske politimesterskaber i Berlin, og hvor det blev til deltagelse i finalerne for flere af de danske svømmere. Ingen kom dog i nærheden af medalje, men der blev sat 2 nye danske politirekorder i 400 meter fri og 100 meter rygsvømning. I 400 meter fri svømning trykkede Tom Christensen Bech, Beredskabsafd., John Jacobsens rekord fra 1953 på 5.33,44 min. ganske betragteligt i både indledende heat og i finalen, hvor rekorden nu hedder 5.13,8 min. Den tid rakte til en 8. plads i finalen. I 100 meter rygsvømning sikrede Bent Mikkelsen, Politiskolen, sig en 5. plads i finalen i tiden 1.06,5 min. i ny dansk politirekordtid.

Bent Mikkelsen, Politiskolen, satte ny dansk rekord i 100 meter fri svømning.

1982

105


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1983

Dette års faglige konflikt på arbejdsmarkedet med havnearbejderkonflikt og uroligheder på Nørrebro i København, resulterede i at kvalifikationsstævnerne til mesterskaberne i håndbold og bordtennis kom til at lide under dette. Stævnerne blev dog afviklet på nogenlunde sportslig vis og begge mesterskaber blev afviklet således at næsten alle foreninger fik en mulighed for at deltage. På nordisk plan var der allerede opstået et problem, der dog var af den positive slags. Island var netop optaget som medlem i Nordisk Politiidrætsforbund og havde meddelt at de ville stille med hold til de Nordiske mesterskaber i fodbold, hvorved alle 5 nordiske lande stillede til ”start”. Det gav lidt udfordringer og som en foreløbig løsning til dette års mesterskab, som blev det afgjort ved lodtrækning, at Island ”landede” i pulje med Finland og Danmark, og at Norge og Sverige spillede den anden semifinale. Der ville blive arbejdet på en anden løsning til næste mesterskab. Som nævnt i 1980, så startede Grønland op med stiftelsen af politiidrætsforening. Færøerne havde tidligere gjort tiltag af lignende art, hvilket dog ikke havde kastet aktiviteter af sig. Dette meddeltes nu skulle ske samtidig med formandsskifte. Foreningen ville starte op med volleyball og man mente, at der senere ville være basis for svømning, fodbold og bordtennis.

Regelsættet ”Startretten ved de af forbundet arrangerede landsstævner” har gennem alle årene givet anledning til løbende redaktionelle ændringer og dermed også debat om ”rimeligt og urimeligt” med baggrund i, at kollegaer ofte flytter tjenestested – især i København – og vil gerne dermed sikre sig, at man kunne bevare sit tilhørsforhold til sine idrætskammerater selv om man flyttede tjenestested. Således også i 1983, hvor det på hovedbestyrelsesmøde i marts blev vedtaget at ændre § 5 i regelsættet til følgende tekst: ”For PI-Københavns vedkommende kan der kun deltages med stations- eller afdelingshold. Ndr. Birk og Sdr. Birk kan kun stille med hold fra de respektive politikredse.” På årets repræsentantskabsmøde var det store stridsspørgsmål et notat, der senere blev omredigeret til et protokollat omhandlende de faglige organisationers henstilling om, at præmier udsat af de to foreninger – Dansk Politiforbund og Dansk Kriminalpolitiforening – ikke kunne vindes af uorganiserede kollegaer, ligesom man henstillede til, at landsstævner ikke blev henlagt til steder, hvor en eventuel præmieoverrækkelse skete af uorganiserede kollegaer. Dette affødte flere bemærkninger om, at man kun ville stemme for beretningen, hvis protokollatet blev taget ud af beretningen, hvilket DPIF-formanden Kurt Olsen ikke ønskede. Debatten bølgede frem og tilbage og beretningen blev endeligt sat under afstemning, hvor 71 stemte for, 27 imod og 33 undlod at stemme.

Lidt om sporten i 1983 Ved landsstævnet i Roskilde med badminton, 15 meter skydning og judo, sikrede Kim Busted og Tom Øhlenschlæger sig på ny mesterskabet i single og double for 5. gang i træk. Kim Busted i single for 6. gang i træk. I 15 meter skydning dukkede ”et nyt ungt talent op” som det står skrevet i Politiidræt,

da Jan Poulsen, Frederikssund, vandt standardpistolmesterskabet for første gang med 290 point. På riffel gik mesterskabet på ny til Bo Lilja, Kolding. Judomesterskaberne havde stort fremmøde selvom flere at ”de gamle” var skadede eller fraværende

1983

107

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1983

Jan Poulsen, Frederikssund, får overrakt sin præmie af politimester Kornerup.

af anden årsag. Nye mestre skulle derfor kåres i flere klasser. Erling Birkholm, Gladsaxe, fik sat et godt og heldigt kast ind mod sidste års mester Tewis Bekker Michelsen, Gladsaxe, i finalen og dermed mester i let weltervægt. Laust Jacobsen, Station 5, der havde udviklet sig til en både teknisk og råstærk judokaer, vandt både klassen let mellemvægt samt åben klasse. Laust Jacobsen, Station 5, vinder et let mellemvægt og åben klasse.

Ved de Danske mesterskaber i bordtennis og håndbold i Odense, var der også her et nyt ungt navn på bordtennistoppen, idet Torben Ehlers, Politiskolen, sikrede sig singlemesterskabet ved at besejre Palle Kømmel Nielsen, Esbjerg, i finalen. I double blev Torben Ehlers og Arne Gammelgaard, Politigården, sat sammen, da begge stod uden makkere. Det viste sig at være en god fidus, da de sikrede sig mesterskabet.

Torben Ehlers, Politiskolen, vinder af bordtennismesterskabet.

Håndboldmesterskabet gik, som sidst det blev afholdt på Fyn, igen til Politigården, der i finalen besejrede Aarhus med cifrene 17-16. Ved de Danske politimesterskaber i politifemkamp og fodbold på Frederiksberg, sikrede Carsten Normann Jensen, Glostrup, sig endnu en aktie i mesterskabstrofæet med en sikker sejr med hele 4123,5 point foran Peter Larsen, Næstved. I Dameklassen vandt Hanne Clausen, Gladsaxe, sit første me s ter sk ab med 3313,5 point. Hanne Clausen, Gladsaxe, får overrakt mesterskabstrofæ.

Fodboldmesterskabet blev fravristet Station 4 (vinder 1982) af Station 5, der sejrede med cifrene 3-2. Ved landstævnet i atletik i Aalborg sikrede Hans Chr. Hoffmann, Station 3, sig mesterskaberne i 400 meter, 800 meter og 1500 meter løb. Et nyt ungt navn – Carl Emil Falbe Hansen, Køge, løb


med mesterskabet i 100 meter og 200 meter løb. Bjarne Brøndum, Assens, vandt 5000 meter løbet for 15. år i træk. Imponerende flot. Højdespring blev vundet af Kim Bassett, Odense, på højden 2,01 meter. Damerne deltog for første gang i eget mesterskab, og Hanne Clausen, Gladsaxe, viste også her, at hun er en hurtig dame ved at vinde 100 meter løb i tiden 14,0 sek. Længdespring damer blev vundet af Alexandra Møllnitz, Station 5, med et spring på 4,40 meter. Ved feltsportsmesterskaberne i Aalborg, var mesterskabstitlen på ny tilbage i Randers, da Arne Petersen sejrede. Også her stillede damerne op i egen klasse og første officielle damevinder blev Dorthe Pedersen, Hillerød. Ved skyttelandsstævnet i Frederikssund sikrede Jan Poulsen en hjemmebanesejr i silhuetpistol med 569 point. Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted, vandt standardpistol og Ole Hundevad, Glostrup, vandt grovpistol. Conny Jensen, Frederikssund, stillede op blandt herrerne på grovpistol og sikrede sig en 6. plads, hvilket var nok til at Frederikssund vandt holdmesterskabet i denne disciplin, hvor foruden Conny Jensen, også var Jan Poulsen og Gunnar Bitsch-Jensen. Bo Lilja, Kolding, tog sig af alle 50 meter riffel disciplinerne individuelt og Per Boesen, Station 4, vandt 200 meter riffelskydningen. Ved de Nordiske politimesterskaber i fodbold i Norge, sikrede Danmark sig mesterskabet for 5. gang i træk med finalesejr over Norge med cifrene 2-0.

Ved de Europæiske politimesterskaber i skydning, der blev afviklet i Vingsted, sikrede Danmark sig en guldmedalje ved Bo Lilja, Kolding, i 50 meter riffelskydning helmatch med 1156 point og hvor han også satte ny europæiske politirekord i stående stilling med 374 point. Og et kuriøst indslag fra dette år, hvor man fra det franske politiidrætsforbund havde modtaget en invitation til internationalt mesterskab i roning for bådtypen otter, da man havde erfaret at der blandt de danske politifolk var flere meget dygtige eliteroere. Konkurrencen skulle foregå på Seinen i centrum af Paris. 8 roere + styrmand blev udtaget og tog til Paris for at dyste. Forinden havde man trænet intensivt med velvillig bistand af Københavns Roklub, der stillede otter-båd til rådighed, ligesom Københavns PI medvirkede til at betale udgifterne. Der skulle roes i lånte både, og ved indkvarteringen på ungdomsherberg af ”noget mistænkelig karakter”, som det nævntes i referatet og sammen med hold fra Metropolitan Police i London, viste det sig, at der var nedlagt forbud mod at ro på Seinen pga. voldsom strøm i floden. De danske roere kunne ved selvsyn konstatere rigtigheden heraf, da vandstanden var 3 meter over daglig vande, hvilket havde givet en farlig strøm i Seinen. Nå – alting endte godt, da arrangørerne fik holdene ind i rokonkurrence i Fontainebleau uden for Paris, hvor det danske hold dystede med 11 andre otter-både bestående af bla. det italienske og franske landshold samt flere nationale roklubber. Disse stillede så også op i ”nærmest formel-1 agtige robåde”. Kvalifikationen gik over 2800 meter og den danske båd sluttede på en fornem 3. plads. Finalen gik over 1000 meter og Danmark blev nr. 4 efter det franske nationalmandskab, Lyon og Nantes roklubber og med Metropolitan Police som nr. 6. Flot præstation.

Bo Lilje, Kolding, politieuropamester i 50 meter riffel helmatch.

1983

109


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1984

På årets første hovedbestyrelsesmøde var et af punkterne forbundskontoret, der havde til huse i Vester Voldgade 106. Bygningen var blevet købt og overtaget af en fond, der hævede huslejen til ”markedslejen”, hvilket var en meget kraftig huslejestigning, og som Dansk Politi-Idræts Forbund ikke så sig i stand til at honorere i det lange løb. Der pågik herefter drøftelser om, hvorvidt man skulle finde et nyt lejemål eller om forbundet skulle købe nye lokaler. Efter drøftelse i hovedbestyrelserne i PI-København, hvor der var fuld opbakning til køb af erhvervslejemål, og i Dansk Politi-Idræts Forbunds hovedbestyrelse, blev det besluttet at gå videre med undersøgelser efter egnet erhvervslejemål.

Fordelen for idrætsforbundet skulle være, at besparelsen herved på mellem 100-150.000 kr. i stedet kom forbundet til gode som kontant tilskud fra forlaget. En indledende drøftelse ved fremlæggelse af forslaget var lidt nølende, men hovedbestyrelsesmedlemmerne ville tage emnet op til drøftelse i regionerne. Drøftelse i kredsene og senere hovedbestyrelsesmøde endte ud med, at man valgte metoden med at sende bladene til medlemsforeningerne/politikredsene, der så ville sørge for udsendelse/fordeling. Alt blev dog ændret kort efter, da forbundet fandt frem til en løsning, hvor bladene udsendes som ”postbesørget avis” uden kuvert, hvilket var en væsentlig billigere løsning end hidtil. Derved opnåedes også en besparelse, som kom DPIF tilgode.

På årets sidste hovedbestyrelsesmøde var køb af erhvervslejemål effektueret og ny adresse blev herefter Brønshøjvej 10,3., 2700 Brønshøj. Købet og flytningen skabte dog også nogle udfordringer af økonomisk art – bl.a. at telefonerne på kontoret, der var stillet til rådighed af embedet, ikke kunne flyttes med til Brønshøj, hvilket så ville medføre en ekstraudgift for forbundet.

På nordisk plan var der sket en revision af love og konkurrencevedtægter for de Nordiske politimesterskaber. Den primære ændring, udover at få samlet alle skrevne og uskrevne regler sammen i et hæfte, var at der også blev udskrevet regler for kvinders deltagelse i atletik, politifremkamp, feltsport/orientering, skydning med finpistol og skiløb.

Derfor blev der aftalt møde med Rigspolitichefen, hvor man bl.a. ville drøfte forbundets økonomiske situation, der bl.a. indbefattede at et tilsagn om økonomisk tilskud til det første Europæiske politimesterskab i volleyball på 100.000 kr, var blev afslået, hvilket havde stillet forbundet i en økonomisk svær situation.

Samme ændringer var på dagsordenen ved den kommende kongres i det Europæiske Politiidrætsforbund, der skulle afvikles i Göppingen, Vesttyskland, og

Portoudgifterne for udsendelse af bladet Politi-Idræt var steget voldsomt, hvilket også affødte debat på hovedbestyrelsesmøde og hvor forlaget var fremkommet med et forslag gående ud på, at bladet blev leveret til tjenestestederne i et antal svarende til medlemsantallet, hvor det så kunne afhentes af medlemmerne. Sverige havde en sådan ordning, der efter sigende fungerede nogenlunde.

Kurt Olsen, DPIFs formand, afløste vesttyskeren Peter Hanisch som præsident for USPE.


hvor der også skal tages stilling til kvinders deltagelse i ”visse mesterskaber”, som det nævntes i indkaldelsen. På kongressen blev det vedtaget at indføre mesterskaber for kvinder i cross, politifemkamp, skiløb, skydning og svømning. Marathon blev indført som nyt mesterskab. Man forsøgte sig desuden med cykling og orienteringsløb, men begge forslag blev nedstemt. Dansk Politi-Idræts Forbunds formand Kurt Olsen blev valgt til posten som præsident for USPE – Det Europæiske Politiidrætsforbund.

Det blev besluttet at indføre orientering som selvstændigt Dansk politimesterskab og ønsket fra feltsports- og orienteringsudvalget var, at stævnet blev afviklet som selvstændige mesterskaber, da skovtilladelser var en udfordring for mesterskaberne. Hovedbestyrelsen indstillede til at der blev etableret et Dansk politimesterskab i orientering, men oplyste samtidig, at man ikke ville anmode embedet om, at der til dette mesterskab, blev bevilget tjenestefrihed samt refusion af transportomkostningerne, hvilket vakte en del debat og undren i hovedbestyrelsen.

Lidt om sporten i 1984 Danmark stillede for første gang et badmintonlandshold til en landskamp mod Sverige, da badmintonsporten ikke var disciplin på europæisk eller nordisk plan. Badmintonkampen blev vundet ganske overbevisende med 9-0, hvilket ifølge kampreferatet dog ikke helt var et billede af kampen, hvor der var rigtigt mange jævnbyrdige kamp, der gik ud i 3 sæt.

Badmintonlandsholdet: Stående f.v., Hans Rasmussen, Tom Øhlenschlæger, Kim Busted, Jens Hansen og Christen Frøkjær (holdleder). Knælende f.v. Arne Larsen, Gert Ahrenkilde og Børge B. Jensen.

Også vægtløftningslandsholdet dystede i landskamp og mod Norge, der dog endnu engang vandt landskampen med norske løftere på de 5 første pladser i den indbyrdes kamp. Badmintonlandsstævnet i Randers skabte ikke nye mestre i forhold til 1983. Også i 15 meter skydning var det samme mestre som 1983. Ved judomesterskaberne i Randers var politijudoen blevet tilført en af Danmarks stærkeste judokaer, der var startet i politiet – Carsten Jensen fra Herning. Han startede nu ud for PI-København. Carsten Jensen var ikke noget ubeskrevet blad i judokredse, da han allerede forinden ansættelse i politiet, havde repræsenteret Danmark ved verdensmesterskaberne i judo. Carsten Jensen, Politiskolen, kaster en modstander.

1984

111

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1984

Carsten Jensen skubbede Kurt Kragh af letsværvægtstronen, ligesom han også vandt åben klasse ved mesterskaberne.

Ved skyttelandsstævnet i København stod der Bo Lilja, Kolding, og Jan Poulsen, Frederikssund på de fleste mesterskaber. Bo vandt alle 50 meter riffelskydninger individuelt og Jan Poulsen vandt alle 4 pistoldiscipliner samt holdmesterskabet i grovpistol. Knud Koue, Viborg, vandt 200 meter riffelskydningen.

Ved atletik-DPM i Lyngby blev Tina Borch Hee, Gladsaxe, en alsidig vinder af disciplinerne højdespring (1,42 meter), 1500 meter løb (5.14,68 min.), 100 meter løb (13,4 sek.) og længdespring (5,02 meter). Hans Chr. Hoffmann, Station 3, sikrede sig Ved de Nordiske politimesterskaber i atletik i Oslo, 3 mesterskaber – vandt Danmark 4 sølvmedaljer og 7 bron1500 meter løb, zemedaljer. Hans Chr. Hoffmann, Station 3, 400 meter løb og blev dobbelt medaljevinder med sølvmedalje 800 meter løb. i 800 meter løb og bronze i 1500 meter løb. På 5000 meter Sølvmedalje endvidere til Gerda Munch, Statiog 10000 meter on 3, i kuglestød med stød på 13,01 meter. distancerne blev Også bronze til Tina Borch Hee, Gladsaxe, i 800 meter løb i tiden 2.18,09 min. der fundet ny mester i skikkelse af Palle Redder MadVed de Europæiske politimesterskaber i håndbold i Frankrig sikrede Danmark sig sen, Gentofte, der bronze ved at besejre Norge med cifrene sidste år måtte se sig slået af Bjar28-26. Island blev europamestre ved deres ne Brøndum. Palle første optræden i mesterskabsregi med sejr Tina Borch Hee, Gladsaxe, vandt over Tyskland. Redder Madsen 4 mesterskaber ved atletik-DPM. begyndte først at dyrke atletik ved sin ansættelse i politiet, og var Ved de Europæiske politimesterskaber i judo i Tysknu at finde iblandt den danske elite. land sikrede Danmark sig en guldmedalje i klassen 86-95 kg til Carsten Jensen. Desuden blev det til I feltsportsdisciplinen blev der fundet ny mester, da yderligere 3 bronzemedaljer til danske judokaer. Frank Søndergaard, Station 1, sikrede sig mesterskabet i København. I dameklassen vandt Kate Møller, Station 5.

1984

113


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1985

På et hovedbestyrelsesmøde blev det meddelt, hvad mange i politiidræts Danmark nok havde opdaget, at generalsekretæren Poul Erik Christiansen var fratrådt stillingen i april måned efter uenighed med DPIFs forretningsudvalg. Da tidspunktet var op til afvikling af de Europæiske politimesterskaber i volleyball med Danmark som arrangør, var det glædeligt at den tidligere sekretær Holger Rosenquist, der var gået på pension, var tiltrådt med kort varsel for at hjælpe. Der var desuden truffet aftale med ny ”mand på kontoret”, da Jørn Damm blev ansat som ny generalsekretær og med Holger Rosenqvist til at føre sig ind i arbejdet med administration af politiidrætten. I disse år var der en stor fremgang i nogle idrætsgrene bl.a. i badminton, hvilket affødte at man var tvunget til at se på vedtægterne for afvikling af Danske politimesterskaber og her primært med det formål at begrænse antallet af deltagere ved mesterskaberne. Antallet ønskedes begrænset til maximalt 100 deltagere af hensyn til stævnets størrelse og at nogle spillere fik for mange kampe. Der blev derfor indført en klassificeringsliste, der senere blev lavet om til en åben rangliste, så spillerne selv kunne følge med i, hvor de lå placeret. Der indførtes hermed en eliterække, hvor kampen om mesterskabet skulle findes.

På efterårets hovedbestyrelsesmøde blev det endeligt vedtaget at godkende atletik, feltsport, orientering og skydning som officielle Danske politimesterskaber for kvinder. Hidtil havde kvinderne deltaget uofficielt ved herrernes mesterskaber, men i egen klasse. Landsskydningen på hjemmebane for 50 meter riffel blev nedlagt på grund af manglende deltagelse. Det blev endvidere besluttet at opgradere antallet af Politi-Idrætsblade fra 7 blade til 8 om end kassereren havde nogle økonomiske betragtninger gående på, at dette ville medføre en ekstraomkostning for forbundet på ca. 15.000 kr. til merporto.

Man var dog enige om det hensigtsmæssige i at øge antallet, da det ville give en bedre aktualitet i stoffet i bladene.

1985

115

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1985

Lidt om sporten i 1985 Ved Landsstævnet i badminton, 15 meter riffelskydning og judo i Kolding, sikrede Kim Busted, Hobro, sig på ny badmintonmesterskabet i single, hvorimod han og makkeren Tom Øhlenschlæger måtte se sig besejret i double af Niels Petersen og Hans Rasmussen, Station 5. For 3. år i træk var det Bo Lilja, Kolding, og Jan Poulsen, Frederikssund, der sejrede på 15 meter riffel og pistolskydningen indendørs. I judo sikrede Steen Mortensen, Odense, sig mesterskabet i mellemvægt for 7. gang i træk og i en alder af 38 år. Carsten Jensen kom, så og sejrede som året forinden i let sværvægt og i åben klasse.

Ved DPM i atletik i København, blev det til mesterskab på 400 og 800 meter løb til Hans E. Nordby Rasmussen, Frederiksberg. Palle Redder Madsen, Gentofte, sikrede sig hele 3 mesterskaber på løbedistancerne 1500 meter, 5000 meter og 10000 meter. På damesiden vandt Gerda Munch, Station 3, 100 meter løb og kuglestød, medens Tina Borch Hee, Gladsaxe, tog sig af længdespring og 1500 meter løb. Højdespring hos damerne blev vundet af Annette Tarp, Lyngby, på højden 1,50 meter. Desværre stillede kun 3 damer til start selvom 8 damer havde tilmeldt sig disciplinen.

Årets håndboldmesterskab blev en noget ensidig affære, da Station 1 besejrede Gladsaxe med de noget overbevisende sejrscifre 39-12. Torben Ehlers, Station 4, genvandt bordtennismesterskabet i single medens Allan Årslev, Station 1 og Kåre Laursen, Gentofte, vandt doublefinalen.

Første vinder af DPM i orientering – Frank Søndergaard, Station 1.

Det første danske politimesterskab i orientering fandt sted dette år og med Frank Søndergaard, Station 1, som vinder. Frank havde gennem flere orienteringsløb vist, at han var Danmarks bedste politiorienteringsløber, så det var ikke et overraskende mesterskab. Hos damerne sejrede Jytte Blom, Gladsaxe.

Annette Tarp, Lyngby, i flot stil på vej til at sikre sig mesterskabet i højdespring.

Det var i atletikdisciplinerne blevet et tilbagevendende problem, at flere og flere meldte afbud til disciplinerne på selve dagen for afvikling, hvilket man forsøgte at løse på forskellig vis med både pisk og gulerod. Problemet var nok også mere jordnært, at flere havde overvurderet egne fysiske evner, og stillede op i for mange discipliner, der mesterskabernes størrelse taget i betragtning, lå for tæt på hinanden. Ved de Danske politimesterskaber i politifemkamp og fodbold i Hillerød sikrede Carsten Normann Jensen, Glostrup, sig endnu en aktie i mesterskabspokalen med 3893 point foran Ole Bastian


Hansen, Station 2. Hos damerne gik sejren til Dorthe Zibrandtsen, Station 1, med 3040 point. Fodboldmesterskabet gik til Station 3, der i finalen besejrede Odense med 3-0. Feltsportsmesterskabet det år, blev afviklet i Esbjerg, og med Hans Petersen, Aalborg, som vinder. Hos damerne sikrede Jytte Blom, Gladsaxe, sig mesterskabet i feltsport, som hun sikrede sig ved at vinde disciplinen orientering. Som ved skyttelandsstævnet sidste år, blev mesterskabernes store vinder ved dette års Jytte Blom, vinder af DPM mesterskab i Nyborg og som også gjorde det flot ved NPM i feltsport. (Skallebøllecenteret) også Bo Lilja, Kolding, der tog sig af alle individuelle mesterskaber på 50 meter riffel. 200 meter riffel blev vundet af Egon Stephansen, Herning. Jan Poulsen, Gladsaxe, vandt grovpistol og silhuetpistol, medens Flemming Harder, Kbh.s. Hundeafd., vandt standardpistol. Steffen Andreasen, Viborg, tog mesterskabet på fripistol. Ved de Nordiske politimesterskaber i feltsport og orientering i Danmark, sikrede Danmark sig det bedste resultat nogensinde med guldmedalje for hold i feltsport (Hans Hvalsøe Hansen, Frank Søndergaard, Torkil Hansen og Gorm Jespersen) og individuelle medaljer i sølv til Jytte Blom og bronze til Frank Søndergaard. I orienteringsløb var det damerne, der triumferede med sølv for hold til

Danmark (Jytte Blom, Anne Fonnesbech Jensen og Karin Rødgaard) samt bronzemedalje individuelt til Jytte Blom. Ved de Nordiske mesterskaber i skydning i Oslo blev det til 1 guldmedalje, 2 sølvmedaljer og 3 bronzemedaljer. Ikke uventet, så var det Bo Lilja, der sikrede Danmarks ene guldmedalje på 50 meter riffel englandsmatch med 591 point. Bo vandt hele 4 medaljer ved disse mesterskaber – individuelt yderligere sølv i 50 meter knælende, bronze i 50 meter stående og bronze i 50 meter helmatch for hold med Knud Erik Skjødt og Egon Stephansen på holdet. Danmark deltog heller ikke i dette års Europæiske politimesterskaber i fodbold, da det endnu engang blev kvalifikationsmatcherne, der stoppede Danmarks deltagelse. Igen var det Sverige, der blev Danmarks banemænd, da de besejrede Danmark med hele 5-0. Europamesterskabet blev sikret af Tyskland, der i finalen besejrede netop Sverige med 2-1. Ved det 2. Europæiske politimesterskab i volleyball, der blev afviklet i København, sluttede Danmark som nr. 6 og sidst. Finland blev på ny mester.

Det danske volleyballlandshold.

1985

117


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1986

Forbundet havde eksisteret i 40 år dette år, og det blev i et tilbageblik konstateret, at Dansk Politi-Idræts Forbund og dets medlemsforeninger, aldrig havde stået stærkere. På et hovedbestyrelsesmøde blev nævnt, at hjemmebanearrangementerne var vigende i antal deltagere. Især pistolskydningen på hjemmebane havde oplevet et stort tilbageslag. Man mente, at det primært skyldtes at politiets obligatoriske tjenesteskydning var blevet ændret, hvilket i nogen grad var gået ud over idrætsforbundets skydninger. Der blev arbejdet på en løsning i fællesskab med rigspolitichefembedet. Der var tilgået DPIF forespørgsler fra bordtennisspillere i Sverige om afvikling af landskamp mellem Danmark og Sverige, hvilket man så positivt på, da bordtennis endnu ikke var optaget på det Europæiske Politiidrætsforbunds mesterskabskalender. Også Tyskland havde forespurgt om en landskamp i orientering, men her havde man svaret, at man var interesseret, men at det skulle være i europæisk regi, hvilket svar var begrundet i at forsøge at presse tyskerne til at hjælpe med til at få orienteringssporten på USPE’s mesterskabskalender. Golfsporten var langsomt på vej ind i politiidrætten i 1986. Foreningen ”Politiets Golfklub” blev dannet nogle år forinden og havde et par år afholdt ”mesterskaber” og ønskede derfor i lighed med mesterskaberne arrangeret af Dansk Politi-Idræts Forbund, at opnå tjenestefrihed til sine mesterskaber. Derfor var der rettet en forespørgsel til DPIF herom, hvilken dog blev afslået, da man endnu ”ikke anerkendte

golf som politiidræt, hvorfor der ikke afholdtes officielle politimesterskaber i denne idræt, hvilket også var tilfældet for andre idrætsgrene”. Man overlod det herefter til Rigspolitichefembedet, hvorvidt man ville tilstede tjenestefrihed til mesterskaber, der ikke henhørte under DPIF. DPIF ydede dog fortsat bistand i forbindelse med udsendelse af invitationer til Politiets Golfklubs arrangementer. Det drøftedes i hovedbestyrelsen at indføre en pokal for årets bedste idrætspræstation, hvilket nogle hovedbestyrelsesmedlemmer fandt vanskeligt at definere. I forbindelse med forbundets 40-års jubilæum fik forbundet af tidligere og nu pensionerede forretningsudvalgsmedlemmer Rasmus Munk-Pedersen, Jørgen Sandholt, Søren Kreinøe, Hans Christensen, Niels Peter Hvegholm, Per Nielsen og Holger Rosenqvist overrakt en pokal, der fik navnet ”Jubilæumspokalen” og som fremover ville blive anvendt og uddelt til ”årets leder” under Dansk Politi-Idræts Forbund. Tiden var også i 1986 inde til propositionsændringer for at strømline mesterskaberne. Bordtennismesterskaberne fik en eliterække, da der styrkemæssigt var for stor forskel i en mesterrække, hvor der var fri tilmelding. Eliterækken ville herefter bestå af 12 klassificerede spillere. Ved den europæiske kongres i Spanien det år, gled formand Kurt Olsen ud af det europæiske præsidium. Ny formand fra Holland. Nye idrætsgrene blev optaget som mesterskaber – cykling, tennis, vandpolo og orientering.

1986

119

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1986

Lidt om sporten i 1986 Ved de Danske politimesterskaber i badminton, 15 meter skydning og judo i Roskilde, sikrede Kim Busted, Hobro, sig singlemesterskabet for 9. år i træk. Doublemesterskabet gik til Ole Sandkvist, Station 2 og makkeren Jens Hansen, Station 1. Som året forinden, så var det også dette år Bo Lilja, Kolding, som vinder af riffelskydningen indendørs og Jan Poulsen, Gladsaxe, som vinder af pistolskydningen. Også i judomesterskaberne, var der de samme vindere på de forskellige vægtklasser med undtagelse dog af let mellemvægt, hvor Torben Christiansen, Uropatruljen, vandt over sidste års mester Mogens Kruse Mortensen, Odense. Ved bordtennis og håndboldmesterskaberne i Vejle, var der i alt tilmeldt 450 deltagere, der skabte et godt pres på overnatningsmulighederne i Vejle-området. Dansk politimester i bordtennis i single blev Peter Bruhn Christensen, der var ny i dansk politi og som til daglig spillede på Brønderslevs 1. divisionshold. I double fik han makkeren Claus Oxfeldt, og det sikrede endnu et mesterskab.

Station 1 blev mestre i håndbold for 3. år i træk.

Ved de Danske politimesterskaber i orientering i Helsingør, genvandt både Frank Søndergaard, Station 1, og Jytte Blom, Gladsaxe, deres mesterskaber. Ved de Danske politimesterskaber i politifemkamp i Slagelse, vandt Ole Bastian Hansen, Station 1, sit første mesterskab med 3824 point. Hos damerne genvandt Dorte Zibrandtsen, Station 1, mesterskabet med 3358,1 point, men var hårdt presset af Tina Pedersen, Roskilde, kun 40 point efter. Fodboldmesterskabet gik til Glostrup, der besejrede Aarhus i finalen med 4-2.

Peter Bruhn Christensen – ny dansk mester i bordtennis i single.

Håndboldmesterskabet endte som året forinden, også med en sikker sejr til Station 1, der besejrede Station 4 med 26-12. Det var Station 1s femte finalekamp på 6 år, hvor det var blevet til sikre sejre de seneste 3 år.

Glostrup – dansk politimester i fodbold.


Ved de Danske politimesterskaber i atletik i Aarhus sikrede Jim Frausing Hansen, Aarhus, sig danske mesterskaber i 100 og 200 meter løb. I længdespring blev det også til 2 mesterskaber til Lasse Ivanø, Station 2 i længdespring og trespring. Gerda Munch, Station 3, vandt kuglestød og længdespring, og Palle Redder Madsen, nu Randers, løb med sejrene i 5000 og 10000 meter løb. Kjeld Andresen, Lyngby, ville dog ikke stå tilbage for andre, så også han fik 2 sejre i hammerkast og diskoskast. Ved de Danske politimesterskaber i skydning i Frederikssund var det igen Bo Lilja, Kolding, der skød sig til alle de individuelle mesterskaber i 50 meter riffelskydning. 200 meter riffel blev vundet af Bent Gadegaard, Herning. I pistolskydningen var Jan Poulsen aldeles suveræn og vandt alle 3 discipliner – grovpistol, silhuetpistol og standardpistol, hvor han satte ny dansk politirekord med 577 point, hvilket var 3 point mere end den civile rekord. Den nye kunne dog ikke anerkendes, fordi den var sat i et lukket stævne, som et politimesterskab jo er. Årets feltsportsmesterskab blev hos herrerne vundet af Erik Flarup, Skive og hos damerne af Anne Fonnesbech Jensen, Hillerød. Ved de Nordiske politimesterskaber i håndbold i Norge, tog Danmark mesterskabet tilbage efter for 4 år siden at måtte aflevere det til Sverige. Mesterskabet blev vundet uden nederlag og undervejs blev det også til sejr over Island, der var regerende europæiske politimestre.

Ved de Nordiske politimesterskaber i judo, vægtløftning og brydning ligeledes i Norge, blev det til 3 guldmedaljer i judo til Carsten Jensen, der vandt egen klasse – let sværvægt – og åben klasse samt til Torben Christiansen i mellemvægt. I vægtløftning blev det til guldmedalje til Frank Strømbo i 100 kg-klassen samt bronze til Per H. Nielsen i 110 kg-klassen.

Danmarks landshold til NPM i judo og vægtløftning.

Ved de Europæiske politimesterskaber i atletik og politifemkamp i Spanien det år blev det til en sølvmedalje til Gerda Munch i kuglestød med 12,51 meter samt til bronzemedaljer til Hans-Erik Nordby Rasmussen i 800 meter (1.52,57 min) samt i standspring til Hugo Andresen med 4,10 meter. I politifemkamp blev Tina Pedersen og Dorthe Zibrandtsen placeret på fornemme 5. og 6. pladser.

Nordiske politimestre i håndbold 1986.

1986

121


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1987

På et hovedbestyrelsesmøde besluttedes det at indføre Dansk politimesterskab i 20 km landevejsløb, hvilket havde været afprøvet som arrangement af Odense PI og Assens PI de foregående år og med stor succes.

Formanden nævnte også i sin beretning, at den forgangne beretningsperiode bl.a. har været brugt til at give love og propositioner en opfriskning, så de i høj grad flugtede med reglerne i den øvrige idrætsverden.

Fra repræsentantskabsmødet dette år, hvor forbundet rundede de 40 år, fremgik det at forbundets medlemskreds rummede 59 aktive foreninger med i alt 11003 medlemmer.

Rigspolitichef Ivar Boye åbnede dette års repræsentantskabsmøde, som der var tradition for:

DPIF’S LEDELSE OG UDVALG FIK DETTE ÅR FØLGENDE UDSEENDE: FORRETNINGSUDVALGET Formand

Kurt Olsen, København

Næstformand Kasserer

Niels Grønnemose Madsen, Odense

Peder Lundgaard, Rødovre

HOVEDBESTYRELSEN København Birkerne

Vilhelm Jensen, Politigården (suppleant: Mogens Voigts, Uropatruljen)

Hans Bogh Johansen, Tårnby (suppleant: Preben Smedegaard, Lyngby)

Sjællandske O-gruppe Fynske Ø-gruppe Sydjylland

Erik Bisgaard, Frederikssund (suppleant: Bendt Pedersen, Hillerød)

Jørn Hestelund, Odense (suppleant: Frede Nikolajsen, Svendborg)

Johnny Mathiesen, Esbjerg (suppl.: Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted)

Midtjylland

Erling Nørgaard Larsen, Århus (suppleant: Erling Gabel, Århus)

Nordjylland

Svend Aage Madsen, Ålborg (suppleant: Carl Søgaard, Randers)

Rigspolitichefens repræsentant

Jens Jørgen Christensen, København

Dansk Politi Forbunds repræsentant

Torben Haugaard Nielsen, Station 5

Dansk Kriminalpoliti Forbunds repræsentant Politi-ldræt

Bent Cavour Nielsen, København

DPIF’s sekretær Revisorer

Lars Nikolaj Jensen, København

Jørn Damm, København

Erik Kragh Jensen, Frederiksberg, og Peter Foged Nielsen, Glostrup (suppleant: Leif Hoeg Nissen, Gentofte).


UDVALGENE I DPIF Atletik Ronald Outzen, København Preben Smedegaard, Lyngby Johnny Mathiesen, Esbjerg

Judo Henning Baagøe Andersen, Odense Henning O. Larsen, København Benny Nielsen, Tårnby

Badminton Chresten Frøkjær, Århus Egon Vodder, Roskilde Henrik Borris Jensen, København

Politifemkamp Karsten Staanum, København Peter Larsen, Næstved Henning Carstensen, Esbjerg

Bordtennis Kurt Kristensen, København Per Højbak, Ålborg Benni Poulsen, Glostrup

Skydning Erik Bisgaard, Frederiksund Svend Aage Pedersen, Nyborg Villy Olesen, Århus

Feltsport og Orientering Arne Pedersen, Randers Jorgen Olesen, Odense Peter Sørensen, København

Ordens- og amatør Arne Baun, Århus Frode Nykjer Larsen, Glostrup Erik Nissen, Silkeborg

Fodbold Jorn Alsig Møller, København Poul Arne Andersen, Randers Jørn Damm, København

Rekorder Aage Lars Jensen, Odense Benny Rusborg, København Leif Bak, Frederikshavn

Håndbold Stig Vrede, Glostrup Jørn Hestelund, Odense Lars Bock, Lyngby Den ny indstiftede lederpokal ”Jubilæumspokalen” blev uddelt for første gang i 1987 og æren tilfaldt Henning Lausten, Randers, for hans mangeårige ledergerning inden for bl.a. skydning, hvor han også havde sæde i DPIFs skydeudvalg i mange år, men udtrådte ved dette års repræsentantskabsmøde. Henning Lausten får overrakt lederpokalen af DPIFs formand Kurt Olsen.

1987

123

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1987

Lidt om sporten i 1987 Ved de Danske politimesterskaber i badminton, judo og indendørs skydning, var der skifte på toppen af dansk politibadminton, da Claus Thomsen kort forinden var startet i politiet. Claus Thomsen havde kort forinden mesterskaberne sikret sig det danske mesterskab under Dansk Badmintonunion, så det var næppe nogen overraskelse, at den mangeårige mester Kim Busted, Hobro, ville få vanskeligheder. Det blev da også til en sikker sejr i 2 sæt på 15/4 og 15/0. I double sikrede Kim Busted og Tom Øhlenschlæger sig endnu en aktie i mesterskabspokalen.

Det blev igen Peter Bruhn Christensen, Station 1, der sikrede sig singlemesterskabet, ligesom han sammen med makkeren Claus Oxfeldt, Station 1, lige så sikkert også vandt double. Da mesterskaberne i håndbold dette år foregik på Fyn, var der efterhånden skabt en tradition for, at Politigården gik helt til tops, og dette år var heller ikke nogen undtagelse. Politigården vandt finalen over Aarhus med de snævre sejrscifre 17-16.

I judomesterskaberne, var der nye mestre i let mellemvægt, der blev vundet af Claus H. Larsen, Politigården, samt i mellemvægt, som Bjarne Puggård, Station 4, vandt. I sværvægt var der også ny mester i skikkelse af Christian Commey, Politigården. Politigårdens danske håndboldmestre 1987.

Frank Søndergaard, Station 1, sikrede sig mesterskabet i orientering ved i Helsingør at vinde dette for 3. år i træk. Hos damerne sikrede Anne Fonnesbech Jensen, Hillerød, sig mesterskabet. Carsten Jensen og Christian Commey i kamp i åben klasse, som Carsten vandt.

I indendørs skydning sikrede Bo Lilja, Kolding, sig mesterskabet i riffelskydning for 10. år i træk. Standardpistol vandtes af Niels Peter Bro, Viborg. Standardpistol damer blev vundet af Conny Mathiesen (tidl. Jensen), Frederikssund. Ved mesterskaberne i bordtennis og håndbold, blev der for første gang afviklet en elite-række i bordtennis. Denne bestod af 12 spillere inddelt i 2 puljer, der undervejs skulle kæmpe sig frem mod semifinale og finale om det Danske politimesterskab.

Fodboldmesterskabet skulle afgøres i Haderslev såvel som politifemkampmesterskabet. Rødovre strøg til tops ved at vinde 2-0 over Lyngby.

Rødovre - Dansk politimester i fodbold 1987.


I politifemkamp vandt Erik Ejdrup Hansen, Helsingør i herreklassen, medens Dorte Zibrandtsen, Station 1, vandt hos damerne for 3. år i træk. Ved DPM i atletik i Esbjerg, var der på sprintdistancerne og de kort løbedistancer ”genvalg” til mesterskaberne, ligesom Palle Redder Madsen, Randers, genvandt sine mesterskaber på 5000 og 10000 meter. Bettine Romer Andersen, Lyngby, vandt 1500 meter løb i tiden 5.19,3 min. Ved DPM i skydning i Viborg, var det påny Bo Lilja, der satte sig på hovedparten af mesterskaberne. Kun Egon Stephansen, Herning, formåede at fravriste Bo Lilje et enkelt mesterskab og denne gang var det i 50 meter riffel englandsmatch, medens Bo Lilja så til gengæld vandt 200 meter riffelskydning.

Ved de Nordiske politimesterskaber i feltsport og orientering det år i Trondheim, Norge gik det som tidligere nordiske mesterskaber i dette terræn. Det er vanskeligt for de danske udøvere af denne sport, der da også sluttede på sekundære placeringer. Vordingborg PI og DPIF var værter for de Nordiske politimesterskaber i fodbold for herrer, og for 6. gang i træk og 11. gang ud af 19 mulige så sluttede Danmark øverst på skamlen efter nogle gode kampe. Ved de første Europæiske politimesterskaber i tennis, der blev afviklet i Italien, stillede Danmark med 2 herrespillere, der både sikrede sig en individuel sølvmedalje ved Jørgen Rolsted samt en sølvmedalje i double med makkeren Michael Ask.

Conny Mathiesen, Frederikssund, vandt mesterskaberne i standardpistol og fripistol. Jan Poulsen, nu Frederikssund, gjorde det samme i standardpistol og silhuetpistol. Grovpistol vandtes af Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted, medens fripistol herrer blev vundet af Steffen Andreasen, Viborg. Feltsportsmesterskabet i Ndr. Birk, blev vundet som sidste år af Erik Flarup, Skive. Også hos damerne genvandt Anne Fonnesbech Jensen, Hillerød, mesterskabet. Michael Ask (tv) og jørgen Rolsted ved indmarchen til EPM i tennis i Italien.

Årets sidste Danske politimesterskab var det første af slagsen – nemlig i 20 km løb og afviklet i Odense. Mester hos herrerne blev Finn Bak Christiansen, Aalborg og hos damerne blev det Annette Hyrup, Station 1. Erik Flarup, Skive, vinder af DPM i feltsport 1987.

Ved de Europæiske politimesterskaber i skydning i Finland blev det til en sølvmedalje i riffelskydning helmatch til Bo Lilja samt bronzemedalje til holdet i englandsmatch med Bo Lilja, Jørgen L. Jensen og Egon Stephansen på holdet. Også Jan Poulsen sikrede en bronzemedalje til Danmark i silhuetpistol. Anne Fonnesbech Jensen, Hillerød, vinder af DPM i feltsport 1987.

1987

125


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1988

Dansk Politi-Idræts Forbund havde igen lagt sig i selen for at forbedre idrætsforholdene for eleverne på skolen, hvor der i en årrække havde været rejst kritik af faciliteterne, hvilket også var anerkendt af politiskolens ledelse. Centralt havde der dog ikke været den store fokus på en forbedring af forholdene og Dansk Politiforbunds formand Tommy Agerskov Thomsen gik ind i arbejdet med at sikre forbedringer. På hovedbestyrelsesmøder drøftes en sanering af hjemmebanearrangementerne, hvor aktiviteten og deltagerantallet var vigende. Beslutningen blev, at hjemmebanearrangementet ”Atletikdagen” ophørte fra og med 1988.

Økonomien var i bedring disse år, hvilket ikke mindst skyldtes salget af bogen ”Nordisk Kriminalreportage”, der indbragte DPIF et betydeligt tilskud fra overskuddet af salget af bogen. Internationalt var der opstået problemer efter indførelsen af orientering som Europæisk politimesterskab, idet man i generalsekretariatet havde den opfattelse, at mesterskaberne kun omfattede mænd. Danmark ville til næste kongres forsøge at rette op på dette forhold, så også kvinderne kunne deltage i mesterskaberne. På Nordisk plan besluttede man vedrørende kongressen, at denne skulle lægges i ulige år, da USPE-kongres så afvikledes i lige år. Desuden ønskede man også, at der i Nordisk Politiidrætsforbund blev oprettet en teknisk komite til at sikre, at alt det sportslige forløb efter faste og aftalte regler.

Lidt om sporten i 1988 Danske politimesterskaber i badminton, skydning og judo i Glostrup arrangeret af Sdr. Birk, fik i badminton den ventede singlefinale mellem Claus Thomsen, Gentofte, og Kim Busted, Hobro, og med Claus Thomsen til at genvinde mesterskabet med sejr over Kim Busted. Doublemesterskabet i eliterækken gik til John Dige og Gert Ahrenkilde, Station 3. Damerne fik for første gang deres eget mesterskab med 8 tilmeldte damer. Vinder blev Jette Jacobsen, Station 1. Jette Jacobsen blev dobbeltvinder, da hun også vandt double samme med makkeren Susan L. Olsen, Station 1. Kim Busted og Claus Thomsen takker for kampen.

Jette Jacobsen vandt det første mesterskab i damesingle.

1988

127

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1988

I judomesterskaberne var der fortsat ingen, der kunne true stærke Carsten Jensen, der vandt egen klasse + åben klasse. Claus H. Larsen genvandt også sin klasse let mellemvægt, og nåede i åben klasse finalen mod Carsten Jensen, der med sine 20 kg flere muskler, havde et vist overtag, som han også udnyttede. Sværvægt blev vundet af Søren Heick, Politigården. I 15 meter indendørs skydning var Bo Lilja, Kolding, på ny urørlig i riffelskydningen. Pistolskydningen blev vundet af Kurt Kirk, København med 286 point. Hos damerne, der deltog for første gang i egen klasse, gik mesterskabet til Ann Sandford, København med 267 point. Ann Sandford, København, modtager sin præmie for mesterskabet på standardpistol.

Ved de Danske politimesterskaber i håndbold og bordtennis sikrede Helsingør sig mesterskabet ved at besejre Lyngby med sejrscifrene 23-20. Ved bordtennismesterskaberne var det Claus Sandby Andersen, Lyngby, der sikrede sig singlemesterskabet, medens doublen gik til Claus Oxfeldt, Station 1 og Torben Ehlers, Politigården.

Ved de Danske politimesterskaber i orienteringsløb vandt Frank Søndergaard, Hillerød, mesterskabet for 4. gang i træk. Hos damerne vandt Dorte Kalhauge, Gentofte. Ved de Danske politimesterskaber i atletik i Tårnby var der stort set ”genvalg” i alle mesterskabsdisciplinerne. Et par nye blev det dog til, da Peter Retsby, Station 4, vandt 400 meter løb i 53,3 sek. Jan Hem, Frederiksberg, vandt længdespring med 6,02 meter og John Solberg, Aarhus, vandt spydkast med 58,68 meter. Ved DPM i fodbold og politifemkamp i Næstved, sikrede Odense sig mesterskabet i fodbold ved at besejre Station 5 med 1-0. Odense var kommet med efter afbud fra Aarhus, der ikke kunne stille hold, og endte så med at vinde mesterskabet – især takket været fantastisk målmandsspil af Henning Pedersen. Kampen om mesterskabet i politifemkamp gik til Jesper L. Bangsgaard, Station 4, med 3996 point og hos damerne til Mette Lindegaard, Frederiksberg med 3930,5 point. De Danske politimesterskaber i feltsport, der var planlagt til afvikling i Svanninge Bakker på Fyn af Odense PI, blev aflyst pga. dårligt vejr, hvilket var første gang siden starten i 1953. Ved Skyttelandsstævnet var der igen ingen over og ved siden af Bo Lilja, Kolding, der vandt alle 4 individuelle 50 meter riffelskydninger. I 200 meter riffelskydningen blev det overraskende pistolskytten Jan Poulsen, Frederikssund, der vandt dette mesterskab ligesom at han (naturligvis) tog sig af pistolmesterskaberne i grovpistol, standardpistol og silhuetpistol. Steffen Andreasen, Viborg, vandt mesterskabet på fripistol. Fripistol for damer vandt Conny Jensen, nu Aarhus. Hun vandt tillige mesterskabet på Standardpistol.

Helsingør vinder håndboldmesterskabet for første gang.


Ved de Nordiske politimesterskaber i atletik og politifremkamp i Danmark vandt de danske atleter et stort antal medaljer – i alt 1 guld, 9 sølvmedaljer og 7 bronzemedaljer i atletik samt 2 sølvmedaljer og 2 bronzemedalje i politifemkamp. Guldmedaljen i atletik gik til Bettina Romer Andersen i 800 meter løb i tiden 2.16,0 min. I politifemkamp var der bronzemedaljer til både Dorte Zibrandtsen og Frank Larsen. Danmarks politifemkamphold vandt sølv for både damer og herrer. Ved de Europæiske politimesterskaber i håndbold på Island vandt Danmark for første gang det Europæiske politimesterskab i håndbold ved at slå Tyskland i finalen med cifrene 25-22 efter omkamp. Ordinær kamp sluttede 19-19.

Danmark en guldmedalje i vægtløftning ved Frank Strømbo i +110 kg klassen, ligesom Thomas Sandager vandt bronze i 82,5 kg klassen. Det blev ikke til medalje i judo, hvilket mest skyldtes at Danmarks stærkeste kort Carsten Jensen var skadet og ikke kunne deltage ved mesterskaberne. I en kvalifikationsrunde, der blev afviklet i Schweiz, til de Europæiske politimesterskaber i fodbold lykkedes det det danske hold at besejre Østrig og Schweiz, og holdet var derfor kvalificeret til finalerunden året efter i England.

Ved de Europæiske politimesterskaber i cross i Schweiz var Bettina Romer Andersen blot 4 sekunder fra at vinde en bronzemedalje. Palle Redder Madsen sluttede som nr. 30. Ved de Europæiske politimesterskaber i vægtløftning og judo i Norge, vandt De danske europamestre i håndbold 1988.

1988

129


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1989

Medlemstallet i Dansk Politi-Idræts Forbund ved dette års repræsentantskabsmøde 1989 fordelte sig på i alt 59 medlemsforeninger med 11.639 medlemmer. Disse fordelte sig med 9573 politifolk, 705 ansat under justitsministeriet og 1361 civile medlemmer, hvilke fortrinsvis var i de store politikredse. Der sås fortsat en øget interesse for at deltage ved de Danske politimesterskaber i håndbold, hvor der i 1989 var hele 30 hold/stationer tilmeldt kvalifikationsturneringen til B-rækken ved mesterskaberne. Med de 16 kvalificerede til mester- og A-rækkerne, så var håndboldturneringen nu omfattet af hele 46 tjenestesteder. Interessen for at deltage var så stor, at man fra Sydjylland foreslog at oprette en old-boys række til de øvrige rækker, hvilket dog ikke vandt gehør med begrundelsen, at mesterskaberne derved ville blive for omfangsrige og kræve yderligere en hal og muligvis en dag mere at afvikle. På årets sidste hovedbestyrelsesmøde fremkom ønsket om, at man i lighed med de øvrige nordiske lande, uddelte guld-, sølv- og bronzemedaljer ved de Danske politimesterskaber i stedet for uddeling af pokaler m.m., som det hidtil havde foregået. Der var enighed herom, men forslaget skulle først drøftes i de forskellige regioner. I sekundære rækker ved mesterskaberne, ville vinderne herefter modtage en bronzeplaquette.

I idrætsbladet kunne man læse, at formanden på vegne af Forretningsudvalget, havde holdt et møde med redaktøren Bent Cavour Nielsen og givet udtryk for, at man ikke var helt tilfreds med hans arbejde. Redaktøren gav modsat udtryk for, at han ikke mente at FU levede op til de aftaler man indgik, da han blev ansat. Der aftaltes nyt møde for at aftale det fremtidige samarbejde. Forretningsudvalget og hovedbestyrelsen måtte også forsvare, at man ikke havde tilmeldt deltagere til de første Europæiske politimesterskaber i cykling, da man efter konsultation med personer, der havde viden om kvalitetsniveauet, havde besluttet at dette ikke var tilstrækkeligt højt til deltagelse. På det mere nære plan, så var det blevet besluttet at lukke Politiskolen på Artillerivej og flytte skolen til Brøndby. Det gav nogle idrætsmæssige udfordringer – især for PI-Københavns afdelinger, men også bekymring over, at der ikke ville blive etableret skydebane på den nye politiskole. Der arbejdedes dog fortsat med projektet. ØKONOMIEN Der var tegnet ny kontakt med forlaget, der udgav vort idrætsblad, og økonomien tegnede godt for forbundet. Der ville blive en større del til foreningerne i form af økonomisk tilskud på 2000 kr. til de foreninger, der ønskede udarbejdet program til mesterskabsstævnerne.

Lidt om sporten i 1989 Landsstævnet i badminton, judo og indendørs skydning i Varde gav på ny sejr til Kim Busted i herresingle, da sidste års vinder Claus Thomsen ikke stillede op ved mesterskaberne. Kim Busted vandt også doublen sammen med makkeren Niels Petersen, Station 5. Damesingle blev vundet af Dorthe Thomsen, Glostrup og doublen vandtes af Lene Christoffersen, Station 1 og Inger Hultberg, Station 3.

I judomesterskaberne var der nye mestre i let sværvægt, hvor Jørn Balle Møller, Station 2, vandt og i mellemvægt, hvor mesterskabet gik til Michael Palner Staal, Lyndby. Carsten Jensen var igen suveræn i egen og åben klasse. I indendørs skydning vandt Bo Lilja riffelskydningen, medens Niels Jørgen Gaard, Aalborg, sikrede sig mesterskabet på standardpistol. Conny Jensen, Aarhus, vandt standardpistol blandt damerne.

1989

131

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1989

Ved bordtennis og håndboldmesterskaberne i Holstebro, tog Claus Oxfeldt, Station 1, mesterskabet tilbage ved at besejre sidste års mester Claus Sandby Andersen. Claus Oxfeldt vandt også doublen med makkeren Torben Ehlers, Politigården. Håndboldmesterskabet gik til Gladsaxe, der lidt overraskende slog sidste års mester fra Helsingør med 23-20. Det havde nok en betydning, at Helsingør var uden deres stærkeste kort Flemming Hansen.

Madsen sikrede dog mesterskabet i 10000 meter løb. Mette Lindegaard, Frederiksberg, blev mester i både længdespring (4,60 meter) og højdespring på højden 1,35. Kuglestød damer fik også ny mester i Vibeke Thomsen med stød på 10,79 meter. Rita Breum, Hillerød, vandt damernes 5000 meter løb i tiden 19.39,90 min. Både hos damerne og herrerne, var der samme vinder til 800 meter og 1500 meter løb. Gladsaxe vandt DPM i håndbold 1989. Hos damerne var det BettiVed orienteringsmesterskaberne i København na Romer Andersen, Lyngby, og hos herrerne var (Gribskov) genvandt Frank Søndergaard, Hillerød, det Hans-Erik Nordby Rasmussen, Frederiksberg. og Dorte Kalhauge, Gentofte, deres mesterskaber. Også et nyt kastetalent deltog dette år – Claus Fodbold og politifemkampmesterskabet fandt sted Lynggård, Station 1, der vandt diskoskast i sikker i Ringsted, hvor Rødovre i ganske overbevisende stil med 51,74 meter. stil vandt det Danske politimesterskab i fodbold ved at besejre Helsingør med cifrene 10-0. Ved årets feltsportsmesterskaber vandt Erik Flarup, Skive, hos herrerne og Dorte Kalhauge, Gentofte, damernes mesterskab.

Rødovres danske mestre i fodbold 1989.

Mesterskabet i politifemkamp gik til Frank Larsen, Station 2, på herresiden og Dorte Zibrandtsen, Uropatruljen, hos damerne. Ved de Danske politimesterskaber i atletik i Randers, fik man ny mester på 5000 meter distancen, da Peer Zillmer, Frederiksberg, slog de seneste års mester Palle Redder Madsen med mere end 1 omgang og i tiden 14.42,13 min. Palle Redder

Ved årets Skyttelandsstævne i Ringkøbing var Bo Lilja, Kolding, ganske suveræn og vandt samtlige 5 individuelle riffeldiscipliner. Jan Poulsen, Frederikssund, vandt grovpistol, silhuetpistol og standardpistol, medens Niels Peter Bro, Viborg, tog sig af den sidste pistoldisciplin – finpistol. Hos damerne vandt Conny Jensen, Aarhus, både standardpistol og finpistol. Ved de Danske politimesterskaber i 20 km løb var Peer Zillmer, Frederiksberg, ganske suveræn og vandt i tiden 1.02,53 timer og med pæn margin på 5,50 minut til sidste års vinder Palle Redder Madsen. Hos damerne vandt Rita Breum, Hillerød, en lige så sikker sejr i tiden 1.23,28 timer. De Nordiske politimesterskaber i skydning i Danmark (Skallebølle) blev noget af et triumftog


Rita Breum, Hillerød, efter at have vundet DPM i 20 km løb.

Kurt Olsen, DPIF´s formand og Peer Zillmer, Frederiksberg, i afslappet stil efter 20 km løbet.

for de danske skytter, der sikrede sig 6 guldmedaljer, 4 sølvmedaljer og 3 bronzemedaljer. Bo Lilja var ganske suveræn og vandt 4 guldmedaljer individuelt samt 1 guld-, 1 sølv- og 1 bronzemedalje for hold – alt på riffel. Jan Poulsen vandt 1 guldmedaljer i silhuetpistol og 1 sølvmedalje på grovpistol. Sidste guldmedalje gik til hold på fripistol med Niels Peter Bro, Steffen Andreasen og Børge Bladsgaard Jensen.

Det danske skydelandshold ved NPM i Danmark.

Ved de Nordiske politimesterskaber i feltsport og orientering i Sverige lykkedes det endelig Danmark at bringe sig på medaljeskamlen i disse discipliner i udlandet. Frank Søndergaard vandt sølv i feltsport og dameholdet bestående af Anne Fonnesbech og Dorte Kalhauge sikrede sig bronze i feltsport. Ved de Europæiske politimesterskaber i fodbold i England havde Danmark endelig kvalificeret sig til at deltage og holdet opnåede en 3. plads og bronze ved at besejre Norge med 3-0. England vandt finalen over Italien.

Ved de Europæiske politimesterskaber i volleyball, der blev afholdt i Holland, gik det arrangementsmæssigt flot, men alligevel gik det galt, idet man måtte aflyse arrangementet som et officielt Europæisk politimesterskab. 2 lande havde ulovlige spillere på deres hold (ikke politifolk). Før mesterskaberne blev det bekendtgjort, at man ville foretage en kontrol af spillerne fra de forskellige lande. USPE’s præsidie foretog kontrollen i omklædningsrummet umiddelbart før starten. Holland og Belgien kunne ikke på stående fod bekræfte, at alle deres spillere var politifolk, men de ville i løbet af morgendagen skaffe denne bekræftelse. Der blev herefter begået den fejl, at man satte mesterskaberne i gang, idet værtsnationen skulle spille den første kamp, og hallen var på det tidspunkt fuld af mennesker. Man skulle nok have udsat stævnet, men igangsættelsen blev i stedet katastrofalt for Holland og Belgien, idet man dagen efter fik konstateret, at de havde brugt ulovlige spillere. Den hollandske formand blev tilkaldt, og USPE oplyste, at både Holland og Belgien ville blive diskvalificeret, hvorefter man ville fortsætte turneringen med de sidste 6 hold. Det medførte en kraftig reaktion fra Holland, der fastholdt, at stævnet ikke kunne køre videre uden Hollands deltagelse. Der var alt for mange økonomiske interesser indblandet, så man kunne ikke aflyse. Præsidiet afgjorde herefter, at stævnet var ophørt som et officielt Europæisk politimesterskab, hvorefter præsidiet rejste hjem med USPE-flaget. USPE-landene valgte at blive i Holland og spille kampene, idet man fandt, at spillerne ikke skulle straffes for den fejl, som værtsnationen havde begået. Det danske hold ydede en god indsats og blev nr. 6 foran England og Italien.

1989

133


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1990

Det bemærkes på hovedbestyrelsesmøde, at lysten til at tage Idrætsmærket også var vigende. Det havde ikke længere den store gennemslagskraft i den brede del af politiidræts-Danmark. Kun 464 idrætsfolk i 22 foreninger ud af et samlet medlemstal på 11.600 havde haft lyst til at give sig i kast med Idrætsmærket. Der efterlystes derfor ideer til at fremme lysten til at tage Idrætsmærket uden at det dog kastede noget nyt af sig. Der var kommet ny kundgørelse om tjenestefrihed ved årets start, og Rigspolitichefembedet havde strammet op på kundgørelsen mht. tjenestefrihed ligesom betaling af transporten til bl.a. repræsentantskabsmødet var til debat i embedet. Derfor drøftedes muligheden for at lægge repræsentantskabsmødet centralt i landet hvert 2. år – eksempelvis Nyborg/Korsør på skift, ligesom repræsentationen skulle begrænses til 1 repræsentant pr. 100 medlemmer. At lægge mødet central ville også give en mulighed for at afvikle mødet på 1 dag. Dette arbejdedes der videre med. Årets repræsentantskabsmøde blev derfor afholdt i Nyborg.

Ved det års kongres i USPE – Det Europæiske Politiidrætsforbund – i Berlin, herskede det mildest talt uorden, idet den siddende præsident fra Spanien forsøgte at lede mødet uden at beherske ordentligt engelsk. Nye lande anmodede om medlemskab – Grækenland og Sovjet – hvilket ikke alle var enige i. Man ville gerne have Grækenland med i USPE, men helst ikke Sovjet, da man ikke kendte nok til deres politiidrætsstruktur. Island forsøgte at udskyde beslutningen til næste kongres, men i forvirringen endte man med at sætte Sovjets ansøgning til afstemning og de blev optaget. Nye idrætsgrene – bordtennis og basketball – blev optaget som mesterskab og der blev samtidig opnået enighed om, at der maksimalt skulle være 16 mesterskaber over en 4-årig periode og dermed med 4 mesterskaber pr. år. Det gjorde det vanskeligt at få optaget badminton som mesterskabsdisciplin, da en anden sportsgren så skulle udgå, hvilket der ikke kunne opnås enighed om. I europæisk regi blev der ligeledes oprettet en Teknisk Komite som i Nordisk Politiidrætsforbund. Den danske næstformand Niels Grønnemose Madsen blev opstillet som kandidat, men han blev imidlertid ikke indvalgt, da der var opstillet rigtigt mange kandidater. DPIF’s kasserer Peder Lundgaard blev valgt som ny kasserer i USPE.

Drøftelserne omkring uddeling af guld-, sølv- og bronzemedaljer ved mesterskaberne blev der opnået enighed om. Dog mente nogle af hovedbestyrelsesmedlemmerne, at der stadig gerne måtte uddeles præmier herudover, men at der måske så skulle ske uddeling ved lodtrækning bland alle deltagere. Nærmere regler ville man forsøge at fastlægge. DPIFs kasserer Peder Lundgaard valgt som ny kasserer i USPE.

Lidt om sporten i 1990 De Danske politimesterskaber i badminton, indendørs skydning og judo i Holstebro, fik ny mester på både dame- og herresiden i badminton single.

Anders Fruerlund Nielsen, Station 5, vandt over Kim Busted, Hobro, og Lene Sørensen, Station 1, vandt over Dorthe Thomsen, Glostrup.

1990

135

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1990

Damedoublen vandtes af Lene Sørensen og Jette Jacobsen, Station 1. Herredoublen vandtes af Anders Fruerlund, Station 5 og Stig Jensen, Station 2. Riffelskydningen indendørs vandtes igen af Bo Lilja, Kolding, der samtidig satte ny dansk politirekord med 394 point. Standardpistol blev vundet af Jan Poulsen, Frederikssund og på damesiden af Conny Jensen, Aarhus. Ved judomesterskaberne var det ”same procedure as last year” når bortses fra mellemvægt, hvor sidste års mester Michael Palner Staal, Lyndby, var gået en vægtklasse op, så det mesterskab tog Torben Christiansen, København, sig af. Det års bordtennis- og håndboldmesterskab var henlagt til Nyborg, der fejrede 25-års fødselsdag samme år. Mesterskaberne i bordtennis vil blive husket for at far og søn for første gang optrådte sammen ved et mesterskab, da den lokale Erling Laursen dannede par i A-rækken double med sønnen Lars Laursen, Station 1, og det så godt, at de vandt finalen. Erling Laursen var normalt spiller i old boys-rækken, men stillede op i A-rækken for at spille sammen med sønnen.

Lars Laursen (tv) og faderen Erling Laursen vandt A-række double.

Eliterække single blev igen vundet af Claus Oxfeldt, Politigården og i double vandt Palle Kømmel Nielsen, Esbjerg med makkeren Kåre Laursen, Aarhus.

Som ved tidligere mesterskaber, når disse var henlagt til Fyn, så blev det på ny Politigården, der blev dansk politimester ved at besejre Gladsaxe i finalen 19-17. Politigården havde nu formået at vinde alle 4 mesterskaber afviklet på Fyn siden 1980 (Nyborg) – 1983 (Odense) og 1987 (Middelfart). Det må være noget med luften. Ved orienteringsmesterskabet, blev de seneste 3 års mester hos herrerne, stødt fra tronen af Gorm Jespersen, Aalborg. Hos damerne vandt Dorte Kalhauge, Gentofte, for 3. år i træk. Ved mesterskaberne i fodbold og politifemkamp i Sønderborg, genvandt Rødovre det danske fodboldmesterskab ved at besejre Station 3 med 2-1. Også i politifemkamp genvandt sidste års mestre Frank Larsen og Dorte Zibrandtsen deres mesterskaber. Ved atletik-DM i København sikrede Finn Mortensen, Station 4, mesterskabet på både 800 og 1500 meter løb. Sidstnævnte distance var spændende, da forhåndsfavoritten Peer Zillmer, Frederiksberg, lagde hårdt ud for at knække Finn Mortensen. Denne holdt dog ved og på de sidste meter spurtede han forbi til en overraskende sejr. Claus Lynggård, Station 1, vandt kastedisciplinerne diskoskast og kuglestød. Bettina Romer Andersen, Lyngby, vandt både 800 og 1500 meter løbene. Også Jim Frausing Hansen, Aarhus, vandt 2 discipliner – 100 og 200 meter løb. Ved DPM i feltsport i Hillerød vandt Erik Flarup, Skive, sit 4. mesterskab i træk.

Erik Flarup, Skive, vinder DPM i feltsport 1990.


Ved det års skyttelandsstævne i København blev Bo Lilja, Kolding, udfordret af den ”nye dreng i klassen” i skikkelse af Helge Madsen, Haderslev, der i et par år havde ligget lidt efter Bo Lilja. Ved mesterskaberne vandt han 50 meter riffel knælende og 200 meter riffel, mens Bo Lilja tog sig af de resterende 3 individuelle mesterskaber i 50 meter riffel. I pistolskydningen var Jan Poulsen suveræn og vandt både grovpistol, standardpistol og silhuetpistol, mens Niels Peter Bro, Viborg, genvandt fripistol. Hos damerne var Conny Jensen, Aarhus, en sikker vinder af begge pistoldisciplinerne – standardpistol og sportspistol. Ved de Danske politimesterskaber i 20 km løb vandt Bettina Romer Andersen, Lyngby, og Palle Redder Madsen, Aarhus, mesterskaberne. Ved de Nordiske politimesterskaber i brydning, judo og vægtløftning i København blev det til 4 guldmedaljer og 4 sølvmedaljer i judo til Danmark. Guld til Carsten Jensen i 95-kg klassen samt i åben klasse. Guld i 86-kg klassen til Michael Palmer Staal og endelig også guld i 71-kg klassen til Peter Siewertsen. I vægtløftning sikrede Frank Strømbo en guldmedalje til Danmark i 110-kg klassen. Her blev det yderligere til en sølvmedalje i 82,5kg klassen til Jørn Pakula Andresen.

Carsten Jensen – dobbelt guldmedaljevinder ved de Nordiske politimesterskaber i judo.

Ved de Nordiske politimesterskaber i håndbold ligeledes i Danmark, genvandt Danmark det nordiske mesterskab ved at besejre Norge og Island ganske sikkert. Sverige havde meldt afbud med begrundelsen, at de ikke havde noget godt hold! Ved de Europæiske politimesterskaber i svømning i Spanien deltog Danmark med i alt 6 svømmere, men det var den nye mand i politiet – Benny Nielsen, der triumferede. Benny Nielsen vandt guld i 100 meter butterfly i tiden 57,4 sek. samt bronzemedaljer i 100 meter fri (53,9 sek.) og i 100 meter rygsvømning i tiden 1.02,89 min. Benny var ikke ukendt i svømmekredse, idet han inden han startede i politiet, havde repræsenteret Danmark ved OL i svømning, hvor han havde vundet en sølvmedalje. Benny satte under mesterskaberne 5 nye danske politirekorder. Benny Nielsen får overrakt sin guldmedalje i 100 meter butterfly.

Ved de Europæiske politimesterskaber i atletik og politifemkamp i Berlin, sikrede Bettina Romer Andersen Danmark en flot sølvmedalje i 800 meter løb i tiden 2.11,04 min. Dorte Zibrandtsen sikrede Danmark en bronzemedalje i politifemkamp med 3674,5 point, hvor Anne Seierø blev nr. 4. Ved de Europæiske politimesterskaber i orientering i Sverige, hvilket var første mesterskab i denne disciplin, sikrede Frank Søndergaard sig en 5. plads, blot sølle 26 sekunder fra bronzemedaljen.

1990

137


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1991

Holdidrætterne og badminton havde nu stort tag i politifolkene og det nævnes at mange politiidrætsforeninger var interesserede i at arrangere disse landsmesterskaber. Alene til håndboldlandsstævnet, havde 49 stationer/foreninger meldt deres deltagelse. Hjemmebanearrangementet ”Landsskydningen på pistol” havde også stor søgning med 1914 pistolskytter fra 21 foreninger. I landssvømning på hjemmebane deltog 540 svømmere fra 14 foreninger. Sverige havde meddelt Danmark, at de ønskede at indstille landsholdssamarbejdet i badminton af økonomiske grunde, hvilket badmintonspillerne beklagede, da dette samarbejde havde været stabilt og interessant for badmintonspillerne i mange år. Der var nu så god opbakning til bladet Politi-Idræt at man ville udgive det 10 gange årligt for at få plads til de mange artikler, hvoraf også enkelte var kritiske. Man savnede dog artikler med mere oplysning om idrætsudøvelse, træningsformer o.l. Ansøgning om optagelse som medlem i Dansk Idræts Forbund spøgte endnu en gang og nu ville man forsøge at gøre alvor af ansøgningsprocessen. Der var dog en anelse tvivl om, hvorvidt forbundet opfyldte reglerne for at blive optaget, men man ville sætte en ansøgningsprocedure i gang i form i udvalgsarbejde. Slagelse PI fremsatte forslag om indførelse af prøvemesterskab i landevejscykling – allerede i indeværende år 1991, men det blev afvist som for sent at gennemføre al den stund, at der ikke var indleveret regelsæt for prøvemesterskabet. Enighed om at lave et prøvemesterskab i 1992.

Odense PI stillede forslag om at indføre prøvemesterskab i golf, idet der til dato havde været afholdt flere landsmesterskaber arrangeret af Politiets Golfklub, der ikke var organiseret under DPIF. Forslaget blev sendt i høring i medlemskredsen og der blev ikke truffet nogen endelig beslutning for eller imod prøvemesterskab. Dette resulterede i på årets sidste hovedbestyrelsesmøde, at forslaget blev godkendt og der ville blive udarbejdet propositioner for prøvemesterskabet. På det ordinære repræsentantskabsmøde konstaterede formanden det glædelige, at de idrætslige aktiviteter fortsat var i stigning og især var det glædeligt at konstatere at mange fortsatte med at deltage i stævner og mesterskaber, også efter de var nået old-boys-alderen. Politiidræt nr. 1 – 1991.

På fodboldsiden var der nyt, idet der blev udskrevet en landsdækkende 7-mands turnering for også at samle op på mindre stationers mulighed for at stille fodboldhold. 11. mandsturneringen blev ændret til regionsturnering med 3 hold fra København, 3 hold fra Birkerne, 2 hold fra Sjælland, 1 hold fra Fyn og 3 hold fra Jylland. På europæisk plan blev det besluttet at indføre bordtennis som europæisk politimesterskab og Danmark havde besluttet at sende udøvere til mesterskabet. På det landspolitiske niveau var der truffet beslutning i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger at sætte tilgangen til politiet ned således at der i de kommende år ville være en mindre tilgang til politiet. Det fik DPIF til at frygte, at tilgangen af yngre politifolk til politisporten nok ville være mindre uden at man dog kunne sige noget præcist om effekten.

1991

139

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1991

Lidt om sporten i 1991 Ved årets første landsstævne i badminton og skydning kårede man en ny mester i indendørs riffelskydning i skikkelse af Helge Madsen, Haderslev, der vandt med 388 point. Standardpistol blev vundet af Jan Poulsen, Frederikssund, hos herrerne og Ann Sandford, Station 2, hos damerne Helge Madsen, Haderslev, vandt indendørs riffelskydning.

Badmintonmesterskabet gik på ny til Anders Fruelund Nielsen, Station 5, der igen besejrede Kim Busted, Hobro, der var i singlefinalen for 14. gang i træk. Doublemesterskabet blev vundet af Anders Fruerlund Nielsen og Morten Lehrmann, Station 2. Dame singlefinalen vandtes af Lene Sørensen, Station 1, der også vandt doublefinalen med makkeren Jette Jacobsen.

Af nye vindere ved dette års judomesterskab sås Bjarne Puggård, Assens, der vandt mellemvægt samt Dennis Pedersen, Kalundborg, som sikrede sig mesterskabet i sværvægt. Ved de Danske politimesterskaber i bordtennis og håndbold i Hillerød var Claus Sandbye Andersen, Lyndby, tilbage på tronen i dansk politibordtennis, da han genvandt mesterskabet i eliterække single. Doublemesterskabet gik til Torben Ehlers og Claus Oxfeldt. Håndboldmesterskabet gik til Helsingør, der i finalen besejrede Færdselsafdelingen med 22-19. Ved de Danske politimesterskaber i orientering i Esbjerg, der havde henlagt mesterskaberne til Fanø, var der nye mestre hos både damer og herrer i skikkelse af Jane Nielsen, Lyngby, og Erik Flarup, Skive.

Jane Nielsen og Erik Flarup vandt DPM i orientering 1991.


Ved de Danske politimesterskaber i atletik i Ålborg var der 3 atleter, der sikrede sig 3 disciplinsejre. Jan-Carl Gulyas, Station 2, vandt 200 meter og 400 meter løb samt længdespring, og Anette Søgaard, Glostrup, vandt længdespring, kuglestød og højdespring. Endelig vandt Bettina Romer Andersen, Lyngby, 5000 meter løb, 800 meter løb samt 1500 meter løb. Peer Zillmer, Frederiksberg, vandt 10000 meter løb samt 1500 meter løb. Lars Underbjerg, Station 1, vandt kuglestød samt spydkast.

Island måtte Danmark afgive titlen som Nordens bedste fodboldhold til Norge, der vandt guld. Danmark besatte 3. pladsen med sejr på 3-0 over Sverige. Ved de Europæiske politimesterskaber i skydning i Portugal, sikrede Danmark sig 1 guld, 3 sølv og 1 bronzemedalje. Guldmedaljen gik (naturligvis) til Bo Lilja i 50 meter riffel knælende med 390 point. Bo Lilja sikrede sig yderligere medaljer, idet han var involveret i alle øvrige medaljer til Danmark, hvoraf 2 sølv og 1 bronzemedalje var for hold og alle sammen med Egon Stephansen og Helge Madsen. Bo Lilja vandt desuden sølv individuelt på 50 meter riffel helmatch med 1239 point.

Finn Mortensen, Station 4, vinder 800 meter løbet.

Fodbold og femkampmesterskabet skulle afgøres i København, og her vandt Rødovre fodboldmesterskabet for 3. gang i træk og denne gang med finalesejr over Politigården på 3-0. Politifemkamp blev vundet af Jesper L. Bangsgaard, Station 4, med 3955,5 point og hos damerne vandt Lisbeth Hemmingsen, Station 5, mesterskabet med 3136,5 point. Feltsportsmesterskabet sikrede Frank Søndergaard, Politigården, sig og hos damerne vandt Rita Breum, Hillerød. Det Danske politimesterskab i 20-km løb var ændret til mesterskab i halvmarathon og blev afviklet i Assens. Vinder hos damerne blev Ghita Pedersen, Rødovre, i tiden 1.34,26 timer og hos herrerne genvandt Palle Redder Madsen, Aarhus, mesterskabet i tiden 1.09,28 timer. Ved de Nordiske politimesterskaber i fodbold på

Det danske riffelhold ved medaljeoverrækkelsen.

Ved de 1. Europæiske politimesterskaber i bordtennis i Belgien, sikrede Claus Sandby Andersen en bronzemedalje til Danmark i singleturneringen. I holdturneringen sluttede Danmark lige uden for medaljekampen på 4. pladsen og det samme skete i doubleturneringen, hvor Claus Sandby Andersen dannede par med Claus Oxfeldt.

Claus Sandby Andersen ved medaljeoverrækkelsen.

1991

141


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1992

Kontorassistent Ruth Jacobsen fratrådte sin stilling ved udgangen af året hos DPIF/PI-København, hvor hun gik på efterløn. Ruth Jacobsen havde været ansat i 32 år. Ruth Jacobsen, kontoret.

Det samme gjorde den mangeårige redaktør af idrætsbladet Politiidræt, Bent Cavour Nielsen, der gik på pension ved udgangen af september måned 1992. Idrætsredaktør Bent Cavour Nielsen.

En stillingsannonce havde været bragt i Politi-Idræt, hvilket ikke havde medført nogen ansøgninger fra politifolk, men derimod fra en kvinde – Anita Hansen, der levede sammen med en politimand og som havde læst annoncen i idrætsbladet. Hun var freelance journalist og havde mange ideer til, hvorledes bladet kunne udvikle sig i ly af den nye datateknologi, der vandt mere og mere indpas i branchen. Formanden havde holdt møde med ansøger, men der havde ikke været drøftet økonomi og evt. lønnet ansættelse. Aftalen blev, at hun blev ansat i jobbet med en prøvetid. Indførelse af guld-, sølv- og bronzemedaljer til vinderne ved Dansk Politimesterskab, skabte stadig utilfredshed og spørgsmål til hovedbestyrelsesmedlemmerne og forbundet, da man fandt det kedeligt og ”fattigt”, at man ikke længere fik en egentlig præmie for præstationen.

Drøftelserne og spørgsmål til emnet havde været ”oppe at vende” nogle gange i hovedbestyrelsen, der dog fastholdt at medaljer var den rigtige løsning. Det hindrede dog ikke arrangørerne i også at uddele præmier ved siden af medaljerne, men man var opmærksom på, at dette forhold kunne være forskelligt fra arrangør til arrangør afhængig af økonomisk formåen. På det idrætslige plan, blev det besluttet at nedlægge konkurrencen ”Atletik på hjemmebane”, der de senere år havde oplevet en stor tilbagegang, hvorfor den ikke længere ansås interessant. De nye idrætsgrene – golf og landevejscykling, hvori der i indeværende år havde været afholdt prøvemesterskaber, fortsatte yderligere 1 år med prøvemesterskab. For golfens vedkommende, så var opfattelsen, at denne idrætsgren nok aldrig rigtigt ville blive interessant for politifolk, idet man ikke kunne finde træningsmuligheder uden at skaffe sig medlemskab af civil golfklub, hvilket ville koste flere tusinde kroner. For landevejscyklingens vedkommende, så havde der allerede meldt sig arrangør for 1993, så der var tydeligt interesse for denne disciplin. Dansk Idræts Forbund havde meldt tilbage til DPIF, men man afventede ny struktur i landsforbundet, hvorefter man på ny ville drøfte ansøgning om medlemskab med DPIF. Forbundskasserer Peder Lundgaard fik genvalg til kassererposten i USPE (Det Europæiske Politiidrætsforbund), hvor næstformand Niels Grønnemose Madsen blev indvalgt i teknisk komite for 1. gang.

Lidt om sporten i 1992 Danmark spillede 1. badmintonlandskamp med Danmark som arrangør og med England som vinder, hvilket jfr. referatet nok skyldtes, at den Danske politimester måtte melde afbud.

Ved de Danske politimesterskaber i badminton, judo og skydning i Hobro, var der ”genvalg” i badmintonmesterskaberne, der alle havde de samme vindere som i 1991.

1992

143

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1992

I judomesterskaberne var det kun i mellemvægt og sværvægt, at der blev kåret nye mestre. Mellemvægt gik dette år til Michael Palmer Staal, Lyngby, og Lars Mikkelsen, Gentofte, tog sig af mesterskabet i sværvægt. De øvrige vægtklasser havde samme mestre som i 1991. I indendørs skydning genvandt Jan Poulsen, Aarhus, mesterskabet i standardpistol. Ann Sandford, Station 2, vandt damernes mesterskab på standardpistol. Bo Lilja, Kolding, vandt riffelskydningen. Bordtennismesterskaberne afholdtes i Aalborg, hvor vinder af eliterækken single blev Claus Oxfeldt, Bevillingen. Han vandt tillige doublemesterskabet sammen med Torben Ehlers, Station 4. Håndboldfinalen blev en gentagelse af sidste års finale mellem Helsingør og Færdselsafdelingen, men denne gang med Færdselsafdelingen som vinder med sejrscifrene 24-20. Færdselsafdelingen vandt håndboldmesterskabet for første gang.

Ved det første Danske prøve-politimesterskab i cykling, der blev afviklet i Slagelse, vandt Jørgen Guldborg, Station 2, mesterskabet foran Johnny Christiansen og Lasse Buus, begge Rødovre. Skyttelandsstævnet blev afviklet i Frederikshavn, hvor især Conny Jensen, Aarhus, gjorde sig bemærket ved at stille op i herreklassen på grovpistol for at hjælpe til med holdsejren. Det gjorde hun ved at vinde standardpistol med 560 point foran Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted, med 554 point. Desværre var det ikke nok til at holdet kunne sejre. Holdskydningen vandtes af Glostrup. Fripistol blev vundet af Niels Peter Bro, Viborg. Børge Bladsgaard Jensen vandt både standardpistol og silhuetpistol, og Conny Jensen tog sig også af sejren i sportspistol. Bo Lilje, Kolding, tog sig endnu engang af alle riffeldisciplinerne individuelt. Ved mesterskaberne i fodbold og politifemkamp i Aarhus, sikrede Midtjylland sig fodboldmesterskabet med sejr over København på 4-3 efter omkamp og straffespark. Ordinær kamp endte 2-2. I politifemkamp genvandt Jesper L. Bangsgaard, Station 4, mesterskabet. Hos damerne sikrede Anne Seierø, Station 3, sig mesterskabet.

Herning PI afviklede det første volleyball-stævne for politifolk. Der deltog 10 politihold og 1 civilt mandskab. Stævnet blev afviklet som mixvolley-stævne, hvor der på banen hele tiden skulle være 2 kvindelige spillere. Successen fortsatte de kommende år og dannede optakten til gennemførelsen af første prøvemesterskab i mixvolleyball. Første mesterskab i til Anne Seierø i politifemkamp.

Ved de Danske politimesterskaber i orientering, afviklet i Vejle, sejrede Jane Nielsen, Randers og Carsten V. Brøgger, Station 4. Holdmesterskabet vandtes af Helsingør (Torkil Hansen, Peter Klepsch og Peter Sørensen).

Ved de Danske politimesterskaber i atletik på Frederiksberg blev Gerda Munch Ribjerg, Kalundborg, 3-dobbelt vinder ved at vinde kuglestød, længdespring og 100 meter løb.


Allan Jensen, Rødovre, blev også 3-dobbelt mester i disciplinerne 100-meter og 200-meter løb samt længdespring. Det samme gjorde Per Zillmer, Frederiksberg, på distancerne 1500-meter løb, 5000-meter og 10000 meter løb. Også golfsporten havde vundet indpas i politiidrætten og de første danske prøvemesterskaber blev afviklet i Slagelse, hvor John Lind, Åbenrå, sejrede hos herrerne og Inger Schmidt, Helsingør, hos damerne. Første Danske politimesterskab i 7-mands fodbold gik til Odense. Ved de Danske politimesterskaber i feltsport i København (Frederiksværk) blev det til sejr hos mændene til Frank Søndergaard, Politigården, og Jane Nielsen, Randers, hos damerne. Mesterskaber i halvmarathon i Roskilde fik ny mester hos både damer og herrer i skikkelse af Bettina Romer Andersen, Lyngby, og Flemming Lauritzen, Gladsaxe. Ved de Nordiske politimesterskaber i atletik og politifemkamp, blev det til 3 danske guldmedaljer, 4 sølvmedaljer og 4 bronzemedaljer. Guldmedaljerne vandtes af Bettina Romer Andersen i både 800 meter løb og 5000 meter løb, hvor hun i 5000 m løb distancerede sine konkurrenter med mere end en omgang. Allan Jensen vandt længdespring foran endnu en dansker – Jan-Carl Gulyas. Vinderspringet var 6,61 meter.

sølv og 1 bronzemedalje i feltsport – alle til damerne, hvor Rita Breum vandt sølv individuelt efterfulgt af Anne Fonnesbech. Holdet sikrede sig dermed også sølv. Ved de Europæiske politimesterskaber i cross i England, sikrede Bettina Romer Andersen guld til Danmark ved at løbe fra alt og alle og sejrede knapt et minut til engelsk konkurrent. Sammen med Rita Breum og Jane Nielsen vandt Bettina Romer Andersen bronze i hold. Bedste danske herre blev Per Zillmer, der sluttede som nr. 8. Ved de Europæiske politimestersker i håndbold i Norge genvandt Danmark mesterskabet ved endnu engang at sejre over Tyskland. Det holdt dog hårdt denne gang, da Danmark satte en 10-måls føring over styr i sidste halvdel af 2. halvleg og derfor måtte ud i omkamp. Den blev vundet 5-3 og slutresultatet blev herefter 34-32 til Danmark.

Danmarks europamestre i håndbold for 2. gang i træk.

Ved de Europæiske politimesterskaber i judo og vægtløftning i Malmø, vandt Carsten Jensen sølv i judo i let sværvægt og bronze i åben klasse. Ingen placering i vægtløftning til danske atleter.

Ved de Nordiske politimesterskaber i feltsport og orientering i Finland, sikrede Danmark sig 2

Ved EPM i landevejscykling i Irland, stillede Danmark med 5 atleter, men ingen af Bettina Romer Andersen vinder sikkert 5000 meter løbet. de danske rytter blandede sig i topstriden.

1992

145


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1993

Ved evaluering af de Danske politimesterskaber i badminton, judo og skydning nævntes, at mesterskaberne efterhånden var blevet så store, at det var blevet vanskeligt at finde et egnet sted til afvikling. På kontoret ansættes Birgitte Caspersen som afløser for Ruth Jacobsen. Og som ny redaktør blev ansat Anita Hansen, freelance journalist, der efterfulgte Bent Cavour Nielsen. Der var endnu ingen afklaring vedrørende optagelse under Danmarks Idræts Forbund, men det var opfattelsen, at det ikke var blevet lettere at blive optaget som medlem efter strukturændringen i DIF. Forretningsudvalget havde besluttet at det årlige antal af idrætsblade skulle sænkes fra 10 udgivelser til 9. Det var gjort for at sikre en bedre økonomi i udgivelsen af bladene, hvorved dette også kunne sikre tilskud til EDB, der blev efterspurgt på kontoret, hvor man også så det som en hjælp til den store administrative arbejdsbyrde, der var opstået som følge af en stigende mængde af idrætsaktiviteter. Det blev dog lidt af en stor mundfuld i denne tidlige EDB-tidsalder, kunne man forstå af artikler fra den tid. Det var noget af en udfordring af konvertere det ”gamle” simple EDB-system til nyere

DSI-system og så samtidig sikre og håbe på, at intet af det allerede indtastede gik glemt eller simpelthen forsvandt i overgangen. Alt lykkedes dog og derved var kontoret med på den nyeste datateknologi, der på den tid fandtes i politiet. Det drøftedes endnu engang muligheden for at låne tjenestekøretøjer til stævner og mesterskaber. Der opleves en stramning på denne adgang og det nævntes på hovedbestyrelsesmøderne, at det blev oplevet meget forskelligt rundt omkring i landet, hvilket man fandt uretfærdigt. Der kunne ikke opnås nogen afgørende central løsning af denne udfordring. Ved de Nordiske politimesterskaber i skydning i Finland, blev der samtidig afholdt Nordisk kongres. Nordisk Politiidrætsforbund drøftede fælles indstilling til, hvad man oplevede som et problem ved de Europæiske politimesterskaber, nemlig at nogle af landenes atleter ikke var rigtige politifolk, hvilket gjorde konkurrencen ulige mellem landene. I fodbold blev det på nordisk plan besluttet at mesterskaberne afvikles således at alle spiller mod alle. Til gengæld blev mesterskaberne udvidet med 1 dag. Cross bliver indført som Nordisk politimesterskab.

Lidt om sporten i 1993 Danmark og Sverige spillede håndboldlandskamp for damer med Sverige som vinder 25-14. Det blev forventet, at både Danmark, Norge og Sverige stillede med damehold således at der kunne afvikles Nordiske politimesterskaber i håndbold også for damer. Ved de Danske politimesterskaber i badminton, judo og skydning i Slagelse, sikrede Kim Busted, Hobro, sig sit 11. mesterskab i single efter at have

spillet finale i alt 16 gange. Eliterække double herrer blev vundet af Kenneth Højlund, Køge med makkeren Stiig Wæver, Station 2. Hos damerne blev det til individuelt mesterskab til Lene Christoffersen, Roskilde, der desuden vandt double med makkeren Pia Merete Andersen, Glostrup. Judomesterskaberne var uden den mangeårige mester Carsten Jensen, der måtte under kniven for

1993

147

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1993

en skade i lægmusklen. Derfor gik mesterskabet til Jacob Alsvig Andersen, Station 2, i let sværvægt og til Thomas Bjørn Hansen, Station 5, i åben klasse. Indendørs riffelskydning vandtes af Bo Lilja, Kolding. Standardpistol damer blev vundet af Kirsten Vesterby, Odense og hos herrerne af Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted. Ved de Danske politimesterskaber i bordtennis og håndbold i København sikrede Helsingør sig på ny mesterskabet i håndbold med en sikker sejr over Færdselsafdelingen på 30-16. Holdene spillede sig dermed for 3. gang i træk i finalen mod hinanden. Claus Sandbye Andersen, Lyngby, var tilbage ved mesterskaberne, som han vandt med sejr over Torben Ehlers, Politigården, i finalen. Doublemesterskabet gik til Claus Oxfeldt og Torben Ehlers.

Ved Skyttelandsstævnet i Odense vandt Ole Hundevad, Glostrup, på grovpistol. Børge B. Jensen, Grindsted, vandt standardpistol og hos damerne var det igen Conny Jensen, Aarhus, der vandt standardpistol og sportspistol. Silhuetpistol vandtes af Therkel Madsen, Odense, og fripistol af Steffen Andresen, Viborg. I riffelskydningen var der ikke megen forandring med Bo Lilja, Kolding, som vinder af alle 50 meter skydningerne individuelt. 200 meter skydning vandtes af Helge Madsen, Haderslev. Danske politimesterskaber i cykling var endnu et prøvemesterskab, men det var besluttet at fra 1994 at gøre mesterskaberne officielle. Mester i 1993 blev Jørgen Hansen, København.

Claus Sandbye Andersen, Lyngby, dansk mester i bordtennis.

Ved de Danske politimesterskaber i feltsport i Roskilde fik herrerne ny mester i skikkelse af Carsten V. Brøgger, Station 4. Hos damerne sejrede Jane Nielsen, Randers, for 2. år i træk. Ved de Danske politimesterskaber i fodbold vandt København finalen over Frederiksberg/Tårnby med 2-1. Politifemkampmesterskaberne fik ny mester i skikkelse af Peter Ekknud, Station 1. Hos damerne gik mesterskabet til Dorte Zibrandtsen, København.

Jørgen Hansen, København, vinder DPM i cykling.

Ligeledes blev det besluttet at de Danske politimesterskaber i golf også skulle gøres officielle fra 1994. Mester for 1993 blev Michael Stie, Station 4. Ved de Danske politimesterskaber i atletik i Lyngby var der nye navne på flere medaljer. Hos kvinderne vandt Annette Søgaard, Hjørring, både


længdespring, højdespring og 100 meter løb. Mændenes hammerkast og kuglestød vandtes af Jesper Steffensen, Station 3. Allan Jensen sikrede sig 5 guldmedaljer – 3 individuelt i længdespring, 100 meter og 200 meter løb samt 4x100 meter stafet og 1000 meter stafetløb.

og standardpistol samt guld for hold på standardpistol med Børge Bladsgaard Jensen og Therkel Madsen på holdet. Desuden sølv for hold på silhuetpistol med samme konstellation. Bo Lilja vandt guld på 60 skud liggende samt guld for hold i samme disciplin med Egon Stephansen og Michael Øer. Desuden guld i helmatch og guld for hold i helmatch med Helge Madsen og Michael Øer.

Det stærke stafethold fra Rødovre.

Ved de Danske politimesterskaber i orientering gentog Carsten V. Brøgger og Jane Nielsen deres sejre fra forårets mesterskab i feltsport og blev dermed vindere på begge discipliner i samme år. Ved de Danske politimesterskaber i halvmarathon i Middelfart skete der en beklagelig fejl, idet den førende løber Palle Redder Madsen løb forkert på ruten og opdagede fejlen for sent til at kunne ændre på, at han var kommet langt bagud i løbet. Derfor blev løbet efterfølgende annulleret dette år. Det Danske politimesterskab i 7-mands fodbold blev afholdt i Roskilde og med hjemmesejr i finalen over Gladsaxe med 5-3. Ved de Nordiske politimesterskaber i skydning i Finland vandt Danmark i alt 9 guldmedaljer, 1 sølvmedalje og 4 bronzemedaljer, hvilket gjorde Danmark til den bedste nation. Jan Poulsen sikrede alene individuelt 2 guldmedaljer på silhuetpistol

Jan Poulsen, Aarhus, vandt 3 guld- og 1 sølvmedalje ved NPM i skydning.

Ved de Europæiske politimesterskaber i fodbold i Østrig sluttede Danmark på 6. pladsen efter nederlag til Norge i kampen om 5/6-pladsen. Ved de Europæiske politimesterskaber i volleyball i Finland sluttede Danmark sidst af 11 hold. Efterfølgende besluttede USPE, at fremtidige mesterskaber blev begrænset til 8 hold.

1993

149


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1994

Den nyligt ansatte redaktør af Politi-Idræt – Anita Hansen, havde fået nyt job, hvorfor hun havde opsagt sin stilling som redaktør. Der skulle findes en ny, og indtil videre blev stillingen og opgaven varetaget af Benny Rusborg på kontoret. Benny havde netop ved indgangen til 1994 meddelt, at han ville gå på pension ved udgangen af 1995, så man i god tid kunne finde en afløser. USPE – Det Europæiske Politiidrætsforbund – havde i disse år lidt vokseværk, hvilket ikke altid bekom alle medlemslande lige godt. Det skinnede også igennem lejlighedsvis, at der var skjulte dagsordener og at nogle lande var mere interesseret i magten i forbundet end at arbejde for idrættens fremme. I lederen efter kongressen skrev forbundets formand Kurt Olsen bl.a. følgende fra kongressen: ”Frankrig havde fremsendt et forslag om et permanent sekretariat i et af medlemslandene. Begrundelsen var, at en international organisation som USPE skal have et permanent hovedkontor med egne lokaler, personale og kommunikationsudstyr i en stor by, hvis muligt hovedstaden i et af medlemslandene. Dette ville tvinge regeringer i medlemslandene til at skifte fra passiv til aktiv anerkendelse. Danmark stemte nej til dette forslag, som vi fandt for ambitiøst, ligesom vi kunne frygte, at sporten ville blive kvalt af for meget bureaukrati. Ikke alle havde denne indstilling, så det blev vedtaget, og efter yderligere en afstemning blev det besluttet, at hovedkontoret skal ligge i Tyskland og ikke i Grækenland. Der var ikke andre lande, der havde meldt sig som værende interesseret. For Danmarks vedkommende var der ingen praktiske hindringer for, at vi kunne have klaret en sådan opgave, men da vi var imod ideen, undlod vi at vise interesse. Min overraskelse var stor, da vi fik at vide, at det nye sekretariat vil blive placeret i Neumünster og tilsyneladende have samme struktur som det eksisterende i England. Jeg er bange for, at der er tale om “aftalt spil“ med den ene hensigt at få udskiftet den i øvrigt meget dygtige generalsekretær fra Storbritannien med en for

Frankrig mere “samarbejdsvillig” partner. Det lugtede ikke godt og gav tanker omkring fremtidigt medlemsskab.” DPIFs kasserer Peder Lundgaard blev genvalgt som kasserer og DPIFs næstformand Niels Grønnemose Madsen blev ligeledes genvalgt til Teknisk komite med ansvar for håndbold og orientering. USPE bestod nu af 28 lande, hvilket i nogle idrætsgrene fik mesterskaberne til at svulme op og derved en dyr affære at afvikle for mindre lande. Nye lande, der blev optaget, var Rusland, Tjekkiet, Slovakiet, Estland og Litauen. På det sportslige plan blev der sat rammer for antal deltagere i de individuelle discipliner og i holdkonkurrencerne, således at der ikke var fri tilmelding til mesterskaberne, men at nogle måtte gennem kvalifikation, hvis for mange atleter eller hold tilmeldte sig mesterskaberne. Med baggrund i situationen opstået ved sidste års Danske politimesterskab i halvmarathon, hvor den førende løber løb forkert og dermed måtte udgå, og hvor den endelig beslutning blev at annullere løbet, blev der udarbejdet tillæg til ”Vedtægter for Danske Politimesterskaber i idræt og skydning” således at der fremover var pligt til ved mesterskaberne at udpege en appeljury på 3 personer, der havde kompetence til at træffe sportsligt korrekte beslutninger i tilfælde, hvor der evt. blev nedlagt en protest eller at reglerne ikke blev fulgt. Dette udvalgs afgørelse ville være inappellabel. Det blev endvidere besluttet at judomesterskabet og mesterskabet i politifemkamp afvikles som et en-dages stævne, idet deltagerantallet i nogle år havde været vigende ligesom alle judokaer + politifemkæmpere var fra hovedstadsområdet og primært medlemmer af Politiets Idrætsforening i København. Indlæg i efteråret 1994 i Politi-Idræt om det faktum, at Danske Politimesterskaber kun var for ansatte i politiet udstyret med politiskilt. Medlemmet gjorde gældende,


at man godt kunne gøre undtagelser fra denne regel, når det gjaldt holdsport, men ikke i individuelle idrætsgrene eller hvis det var jurister, der også havde udleveret politiskilt. Vedkommende forstod ikke denne forskelsbehandling at civilt ansatte i politiet ikke kunne deltage i

Danske Politimesterskaber. Han var selv blevet nr. 3 ved prøve-DPM i cykling og havde derfor modtaget bronzeplaquette, hvilken han returnerede til idrætsforbundet, da han mente den måtte være erhvervet på uretmæssig vis. Artiklen var ikke besvaret af forbundet.

Lidt om sporten i 1994 Danske politimesterskaber i badminton, judo og skydning afholdt i København. Badminton fik ny mester i eliterækken single i skikkelse af Michael Stie, Station 4, der besejrede Kim Busted, Hobro, i finalen. Kim Busted vandt double med makkeren Kenneth Højlund, Køge. Damesinglemester blev Lene Christof fersen, Roskilde. Doublemesterskabet gik til Jette Plum Frøslev, Slagelse og Lene Sørensen, Station 1. Michael Stie – ny mester i badminton.

Ved judomesterskaberne var Carsten Jensen tilbage efter operation og vandt sikkert sin klasse let sværvægt samt åben klasse. Ny vinder i sværvægt blev Bent Ole Sørensen, Uropatruljen.

Mester i standardpistol ved indendørs skydning blev Jan Poulsen, Aarhus og for damerne på ny Conny Jensen, Aarhus. Riffelskydningen vandtes af Helge Madsen, Haderslev, der satte ny rekord med 392 point. Ved de Danske politimesterskaber i Gråsten, sikrede Helsingør sig yderligere en aktie i mesterskabspokalen ved at besejre Station 3 i finalen med 25-21. Bordtennismestrene var en kopi af 1993. De Danske politimesterskaber i feltsport afvikledes i Aalborg og her sejrede Erik Flarup, Skive i herreklassen og Elin N. Nissen, Lyngby, hos damerne. Danske politimesterskaber i 7-mands fodbold i Odense blev en lang affære med forlænget spilletid og straffespark. Mester blev Odense, der i finalen besejrede Lyngby med 9-8. Ordinær kamp sluttede 6-6. Ved skyttelandsstævnet i København var det på ny Bo Lilja, Kolding, der tog for sig af riffelmesterskaberne. Kun Helge Madsen, Haderslev, formåede i 200 meter riffel, at fravriste Bo et mesterskab. I pistoldisciplinerne var det også ”genvalg” over det meste bortset fra fripistol, som Steen Nørskov Jensen, Gladsaxe, sikrede sig. Carsten Jensen og Claus Henrik Larsen i åben klasse.

1994

151

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1994

Danske politimesterskaber i fodbold og femkamp afvikledes i Randers. Fodboldmesterskabet sikrede København 2 sig ved at besejre København 1 med cifrene 4-2 i finalen. Peter Ekknud, Station 1, genvandt mesterskabet i politifemkamp, medens Anne Seierø, Station 3, vandt dameklassen. Ved de Danske politimesterskaber i cykling i Assens, der for første gang var officielle, vandt Philip Klein, Glostrup hos herrerne og Lotte Bak, Gladsaxe hos damerne. De Danske politimesterskaber i golf i Åbenrå var ligeledes for første gang officielle og her vandt Martin Rask, Lyngby. Ved de Danske politimesterskaber i atletik i Esbjerg vandt Flemming Lauritzen, Grenå, 1500 meter løb, 5000 meter løb samt 10000 meter løb. Flemming Madsen, Frederiksberg, vandt 100 meter, 200 meter og 400 meter løb. Ved de Danske politimesterskaber i orientering blev det til sejr til Carsten V. Brøgger, Kbh. Hundeafd. og til Rita Breum, Politigården, hos damerne. Mesterskabet i halvmarathon blev afviklet i Skive og fik Flemming Lauritzen, Grenå, som vinder hos herrerne og Helle Utke, Vordingborg, hos damerne. Ved de Nordiske politimesterskaber i håndbold i Norge (Stavanger) var damerne med for første gang. Det blev til sølv for begge hold, da de danske europamestre på herresiden, måtte se sig besejret af både Island og Sverige. Sejr over Norge sikrede så sølvmedaljerne. Hos damerne blev det ligeledes til sølv efter sejr over Sverige og nederlag til Norge. Ved Nordiske politimesterskaber i judo i Göteborg

viste Carsten Jensen endnu engang, hvad han er gjort af. Det blev til sejr og guldmedalje i egen klasse – let sværvægt – og i åben klasse. Ved de Europæiske politimesterskaber i atletik og politifemkamp i London gjorde de danske politifemkampskvinder rent bord. Dels vandt Helle Friis Storgaard guld foran Anne Seierø og med en tysk og svensk pige på de næste pladser. De 2 sidste danske kvinder fulgte efter som nr. 5 – Mette Lindegaard og som nr. 6 – Vibeke Nielsen. Fantastisk præstation. Det danske politifemkamphold – fv. Mette Lindegaard, Vibeke Nielsen, Helle Friis Storgaard og Anne Seierø.

I atletik blev det til en guldmedalje til Bettina Romer Andersen, der vandt 800 meter løbet. Øvrige danske deltagere fik sekundære placeringer i mesterskaberne. Ved Europæiske politimesterskaber i orientering i Hjørring blev det til sølv til Jane Nielsen og bronze til Elin Nissen, hvilket sikrede Danmark guld i holdkonkurrencen med Anne Fonnesbech som sidste kvinde på holdet.

Guld i orienteringsløb til fv. Elin Nissen, Anne Fonnesbech og Jane Nielsen.

1994

153


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1995

Fra USPE blev det fra sekretariat i Neumünster, Tyskland, meddelt at der allerede var nye lande, der ønskede medlemskab af USPE. Denne godkendelse ville den nye formand gøre provisorisk, hvilket de nordiske lande var meget imod. Nogle havde tidligere søgt om optagelse, men var blev sendt hjem med anmodning om at arbejde videre med deres organisation og love. Den franske præsident fremlagde også et oplæg til nye franskinspirerede love, der indebar nærmest diktatorisk magt til præsidenten. Endvidere en forlængelse af valgperioden til 4 år og en udvidelse af forretningsudvalget fra 5 mand til 12. De nordiske forbund ville forsøge at forhale processen frem til afholdelse af den ordinære kongres i Danmark senere på året. I modsat fald var der fra præsidenten lagt op til en ekstraordinær kongres. Den nye tekniske komite var også udfordret, da flere af de valgte ikke havde kendskab til de idrætsgrene, som de havde ansvaret for, ligesom nogle efter valget ikke havde udvist den store interesse for arbejdet. Norge havde fremlagt forslag til at kontrollere de idrætsaktives tilhørsforhold til politiet, idet det fortsat var opfattelsen, at der blev snydt. Forslaget gik på at hvert land skulle medbringe en fuldstændig deltagerliste anført med tjenestegrad og -sted samt fødedata og identifikations-ID til politiet. Det skulle så være op til arrangørlandet og Teknisk komite at gennemføre en kontrol heraf. På hovedbestyrelsesmødet i foråret var man begyndt af tale om forbundets 50-års jubilæum i 1996 og hvordan man skulle markere dette jubilæumsår rent idrætsligt. Der var forslag fremme, fra en kollega i Vejle, om et stafetløb gennem alle kredsene samt andre tiltag. Det blev aftalt at Johnny Mathiesen, Esbjerg og Finn Kristensen, Århus ville arbejde videre med ideen om stafetløb. Ideoplæg fra Johnny og Finn at løbet skulle starte på Grenen i Skagen og slutte på Polititorvet i København.

Hver politikreds skulle løbe ca. 4 timer og kredsene aftalte selv skiftested og planlagde selv løberuten. Bornholm tænktes afviklet særskilt. Hovedbestyrelsen bakkede op om ideen. Der fremkom fortsat af og til kritik fra politikredsene, der oplevede at annoncetegningen foregik i strid med reglerne og således at annoncørerne i kredsene oplevede at de blev presset til at tegne annoncer til den lokale politiidrætsforening. DPIF havde en kontrakt med Nordisk Kriminalreportage, der foruden bogen, også fremstillede Politi-Idræt og diverse stævne- og mesterskabsblade, for hvilke arrangørerne fik 6000 kr. til mesterskabet. Kontrakten gav forbundet et betydeligt økonomisk tilskud til den daglige drift, hvilket var helt afgørende for forbundets aktiviteter. Derfor søges denne kritik afhjulpet hver gang den opstod, og ofte viste det sig at være andre annoncører end Nordisk Kriminalreportage. Seneste konklusion blev denne: - at foreningerne, der skulle afholde Danske politimesterskaber, ville blive orienteret om, at annoncetegningen til programmer vedr. Danske politimesterskaber eller andre arrangementer under DPIF var forbeholdt Nordisk Kriminalreportage. Forslaget trådte i kraft fra januar 1996. De foreninger, der havde påtaget sig arrangementer I 1996 ville blive underrettet skriftligt. Formanden for bordtennisudvalget havde fremsendt forslag om, at bordtennis og håndboldmesterskaberne adskiltes til 2 selvstændige mesterskaber, da mesterskaberne var blevet så store, at det kan være vanskeligt at finde eksempelvis overnatning til omkring 500 deltagere samtidig med at der skulle findes 3 haller i nogenlunde sammenhæng for afvikling af mesterskaberne. Debatten om forslaget afspejlede det synspunkt, at det var forbundets største og mest interessante mesterskab, der hidtil ikke havde haft problemer med at finde arrangører. Derfor blev konklusionen, at mesterskabet indtil videre blev bevaret i sin nuværende form.

1995

155

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1995

Ansøgning om optagelse af forbundet under Danmarks Idræts Forbund ansås ikke længere for mulig efter DIF nyligt havde revideret deres love. Endnu en hjemmebaneskydning blev nedlagt på grund af manglende deltagelse. Hjemmebaneskydningen på 15 meter blev nedlagt. Ved årets repræsentantskabsmøde oplevede forbundet en medlemstilbagegang på 200 medlemmer, hvilket man opfattede som resultatet af den manglende ansættelse af nye politifolk. Medlemstallet ved udgangen af 1994 var 57 medlemsforeninger med i alt 11.491 aktive. Dansk Politi-Idræts Forbunds sølvnål indstiftedes ved årets repræsentantskabsmøde. Indtil da bestod forbundets ærestegn kun af en guldnål.

Der var endeligt truffet beslutning om at flytte Politiskolen fra Artillerivej til Brøndby, hvilket ville få nogle konsekvenser for forbundets største forening Politiets Idrætsforening i København, der havde haft god gavn af idrætsfaciliteterne på Politiskolen. På repræsentantskabsmødet blev Benny Rusborgs afløser også præsenteret – Lars Nellemann, om hvem man har fået en aftale med Politidirektøren i København om ansættelse på Idrætskontoret fælles med PI-København.

Lars Nellemann.

Lidt om sporten i 1995 Ved de Danske politimesterskaber i badminton, judo og indendørs skydning i Skanderborg-Odder sikrede Anders Nielsen, Station 5, sig mesterskabet i både eliterækken single og double, hvor han vandt med makkeren Morten Lehrmann, Station 2. Hos damerne blev det til sejr til Lis Refslund, Tårnby, der ligeledes blev dobbeltvinder ved at vinde double med makkeren Merete Olesen, Aarhus. Ved judomesterskaberne var der dobbelt mesterskab til Claus Henrik Larsen, nu Viborg, der vandt mellemvægt samt åben klasse. I indendørsskydningen blev Hans Kr. Laubel, Station 2, ny vinder på standardpistol medens Conny Jensen, Aarhus, gentog mesterskabet fra i fjor. På ny vandt Bo Lilja, Kolding, riffelskydningen. De Danske politimesterskaber i feltsport i Lyngby blev en gentagelse for mestrene Erik Flarup og Elin Nissen, der også vandt disciplinen i 1994.

Ved mesterskabet i 7-mands fodbold i Odense, sikrede Station 4 sig mesterskabet i suveræn stil med 7-1 sejr over Herning. Ved de Danske politimesterskaber i fodbold og politifemkamp på Frederiksberg, blev det også til sejr i fodboldturneringen til København 2 (St. 2 + 4) der besejrede Frederiksberg/Tårnby med hele 9-1. I politifemkamp vandt Peter Ekknud, Station 1, mesterskabet for 3. gang i træk. Hos damerne sejrede Anne Seierø, Station 2, for 2. år. Ved de Danske politimesterskaber i skydning i Kolding var det igen kendte ansigter Elin Nissen, Lyngby, får overrakt pokalen for mesterskabet i feltsport.


Mesterskabet i halvmarathon i Hillerød vandtes af Flemming Lauritzen, Grenå, medens der ikke blev kåret nogen vinder hos damerne pga. manglende deltagelse. Ved de Nordiske politimesterskaber i fodbold i Sverige (Åhus) sluttede Danmark uden for medaljerækken på en 4. plads. Norge blev mester.

Det vindende hold fra Station 4.

på præmieskamlerne i skikkelse af Bo Lilja, Jan Poulsen, Conny Jensen og Børge Bladsgaard Jensen. Hans Kr. Laubel sikrede sig mesterskaber på fripistol. Ved de Danske politimesterskaber i atletik i København vandt Flemming Madsen, Frederiksberg, på ny distancerne 100 meter, 200 meter og 400 meter løb. Per Zillmer, Frederiksberg, vandt 5000 og 10000 meter løb.

Ved de Europæiske politimesterskaber i bordtennis i Malmø sikrede Danmark sig en bronzemedalje til holdet, der bestod af Claus Oxfeldt, Torben Ehlers, Claus Sandbye Andersen og Kent Straagaard. Endvidere blev det til bronze i double til Claus Sandbye Andersen og Claus Oxfeldt. Ved de Europæiske politimesterskaber i skydning i Polen blev det til flere danske medaljer. Guldmedalje til Bo Lilja i englandsmatch samt sølv i helmatch. Sølvmedalje for hold hos damerne på sportspistol til Conny Jensen, Anne Seierø og Ann Sandford. Danmark deltog ligeledes ved de Europæiske politimesterskaber i tennis i Østrig, hvor det dog kun blev til sekundære placeringer.

Flemming Madsen, Frederiksberg. Jens Baatrup, Aarhus, vinder DPM i cykling.

De Danske politimesterskaber i cykling blev afviklet i Næstved med Jens Baatrup, Aarhus, som vinder. Ved de Danske politimesterskaber i golf i Frederikshavn sejrede John Lind, Aabenraa. Ved de Danske politimesterskaber i Thisted i orienteringsløb vandt Morten Kjær, Station 3, herrernes mesterskab medens damernes vandtes af Elin Nissen, Lyngby.

1995

157


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1996

Danmark var arrangør af USPE-kongressen, og et af emnerne var økonomien, hvor det Europæiske forbunds kasserer, der var identisk med DPIF’s samme – Peder Lundgaard, havde gjort opmærksom på, at der havde været et uhensigtsmæssigt stort forbrug i det seneste år. Det var de Nordiske landes opfattelse, at præsidenten, franskmanden Serge Gondel, ikke havde særlig meget øje for økonomien, idet han bl.a. sikrede et sponsorat fra Renault på 136.000 kr., som han fordelte til lande, der arrangerede Europæiske politimesterskaber – bl.a. fik Polen til EPM i skydning 100.000 kr. i tilskud.

ny revision havde vist sig nødvendig med baggrund i, at en del kollegaer rokerede rundt i turnustjenester i Rigspolitiets afdelinger eller PU-tjeneste i anden kreds. Bestemmelsen fik derfor nyt udseende: ”Et medlem kan kun repræsentere foreningen i den politikreds, hvori han står i nummer. I tilfælde af forflyttelse overføres startretten straks til foreningen på det nye tjenestested. I forbindelse med turnustjeneste i Rigspolitichefens afdelinger og PU-tjeneste, forbliver startretten hos den afgivende forening. Dog har forbundets forretningsudvalg dispensationsret.”

Ved kongressen blev Danmark, og det øvrige Nordens, skepsis bestyrket, idet mange af de nyligt indmeldte medlemslande, tilsyneladende havde den effekt, at nye personer blev valgt på næste alle poster i bestyrelsen. Ny præsident blev Günther Marek, Østrig. Generalsekretæren Volker Rossow, Tyskland, fortsatte på posten. Peder Lundgaard kunne ikke fortsætte som kasserer og blev erstattet af Jean Clement, Luxembourg. Niels Grønnemose beholdt sin plads i Teknisk Komite og fortsat med ansvar for orientering og håndbold. Det blev også nævnt, at det var opfattelsen, at der i mange af de nye medlemslande blev stillet med atleter, der slet ikke var politifolk, hvilket også fra nogle af de syd- og vesteuropæiske lande var tilfældet og hvor der var en form for ”sammenblanding” mellem forskellige enheder under landenes indenrigsministerium og hvor også politistyrkerne normalt var organiseret. Hovedbestyrelsen besluttede derfor enstemmigt, at ”..der ikke fra dansk side deltages i Europæiske Politimesterskaber foreløbigt frem til 1. januar 1999”. De øvrige nordiske lande ville ligeledes tage stilling hertil og en ekstraordinær kongres i Nordisk Politiidrætsforbund ville blive afholdt i Norge i februar 1997. De foreløbige sonderinger i Norden gik på, at man var enige i den danske beslutning og derimod styrke det Nordiske samarbejde og udvide fra 2 til 3 nordiske politimesterskaber pr. år.

Johnny Mathiesen, Esbjerg, fremlagde den endelig plan for Jubilæumsløbet gennem politikredsene som fejring af DPIFs 50-års jubilæum. Løbet ville starte i Skagen (Grenen) den 24. juli kl. 1915 og slutte på Polititorvet i København torsdag den 1. august kl. 1300. Jubilæumsløbet blev en stor succes og det blev løbet af i alt 530 politifolk, der løb 1971 kilometer og 100 meter.

”Startretten ved de af forbundet arrangerede landsarrangementer” var fortsat en dynamisk størrelse, og en

Øverst – Johnny Mathiesen og formand Kurt Olsen og nederst tager formanden imod stafetten af Finn Mortensen.

Andet spændende jubilæumsarrangement afholdtes af Assens PI, der lavede et Stjernetræf bestående af


go-cart kørsel, militær forhindringsbane, klatrevæg og cross med indlagt paintball bane. Alt sammen spændende discipliner, der vakte stor begejstring hos de, der deltog. Jubilæumslotteri var også iværksat med 20.000 lodder og solgt gennem foreningerne, der fik 5 kr. pr. solgt lod. Jubilæumsskrift var også under udarbejdelse og blev forestået primært af Benny Rusborg – redaktør af Politi-Idræt. Ligeledes i forbindelse med jubilæet, blev der på den nye Politiskole i Brøndby afholdt en ”kampagnedag” for og om politiidrætten i et samarbejde mellem DPIF og PI-København og Politiskolen.

De enkelte idrætsafdelinger i PI-København havde en forevisning og udstilling om deres sport. På hovedbestyrelsesmøderne blev det med jævne mellemrum drøftet, hvorledes reglerne om tjenestefrihed blev forvaltet rundt i politikredsene. Der nævntes en frygt for, at reglerne ville blive lavet om i nær fremtid og med en skærpelse i den anledning. Formanden for DPIF udtalte, at han ikke mente at dette ville ske ”… uden at DPIF ville blive hørt først”.

Lidt om sporten i 1996

Ved de Danske politimesterskaber i badminton, judo og skydning i Roskilde, var badmintonmestrene identiske med året forinden. Også judomesterskaberne havde identiske vindere som året forinden i de fleste vægtklasser. Samme gentog sig i indendørs skydning. Ved de Danske politimesterskaber i håndbold og bordtennis i Skive var Helsingørs håndboldhold endnu engang de stærkeste og sejrede over Station 4 med cifrene 29-21. Bordtennismesterskabet blev vundet af Claus Sandbye Andersen, Lyngby, i både single og double og her med makkeren Kent Straagaard, Station 4.

Danske politimesterskaber i atletik blev afviklet på Frederiksberg, og igen kunne man konstatere, at der var mange afbud til de forskellige discipliner, hvilket var et stadigt stigende problem for disse mesterskaber. Fra resultatlisten kan nævnes, at den lokale Per Zillmer, Frederiksberg, sejrede på både 5000 meter og 10000 meter løb. Flemming Madsen, Frederiksberg, vandt 100 meter, 200 meter og 400 meter løbene, ligesom han var deltager på det vindende stafethold i 4x100 meter løb fra Frederiksberg.

Ved de Danske politimesterskaber i feltsport i Odense genvandt Erik Flarup, Skive, mesterskabet. Hos damerne sejrede Anne Fonnesbech, Hillerød. Ved de Danske politimesterskaber i cykling, arrangeret af PI-København, blev mesterskabsklassen vundet af Jens Baatrup, Aarhus, i en spurt foran Philip Klein, Glostrup. Flemming Madsen – tv. – vandt alle de korte løbediscipliner.

1996

159

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1996

I politifemkamp ved mesterskaberne i Slagelse var der nye mestre hos både damer og herrer. Helle Friis Storgaard, Station 3, sejrede hos damerne med 5006,5 point og hos herrerne var det Frank Martinsen, Station 2, med 4551 point.

I riffelskydningen blev Michael Øer, Frederiksberg, den store vinder med sejre i både 50 meter englandsmatch og helmatch. Danske mestre i golf arrangeret af Slagelse PI, gik til Kirsten Steenberg, København samt John Lind, Åbenrå. Ved de Danske politimesterskaber i orientering i Horsens, blev det til mesterskab hos herrerne til Arne Mikkelsen, Station 5 og hos damerne til Anette Leisner, Nyborg. Anette Leisner, Nyborg, vinder orienterings-DPM.

Helle Friis Storgaard, Station 3, midt i sit længdespring.

Det Danske politimesterskab i fodbold, afviklet i Svendborg, gik endnu engang til København 2 (St. 2 + 4) efter sejr over Fyn på hele 6-0.

Arne Mikkelsen, Station 5, vinder orienterings-DPM.

Det vindende hos fra København 2.

Ved de Danske politimesterskaber i skydning i Aalborg blev det til 3 guldmedaljer til Jan Poulsen, Aarhus, i grovpistol, standardpistol og silhuetpistol. Conny Jensen, Aarhus, sikrede sig 2 mesterskaber i standardpistol og sportspistol.

Ved de Nordiske politimesterskaber i atletik og politifemkamp i Helsingfors gjorde Danmark rent bord i politifemkamp med guld individuelt for både damer ved Helle Friis Storgaard og herrer ved Peter Ekknud samt i begge holdkonkurrencer. Endvidere bronze hos damerne til Anne Seierø og hos herrerne til Jesper Bangsgaard. I atletik blev det også til guldmedaljer i 5000 meter løb for både damer ved Rita Breum og herrer ved Per Zillmer. Desuden vandt Kaare Jensen guld i længdespring, og Flemming Madsen sikrede sig en bronzemedalje i samme disciplin.


Ved de Nordiske politimesterskaber i feltsport og orientering i Norge sikrede det danske damelandshold sig bronzemedaljer i orientering. Holdet bestod af Rita Breum og Anne Fonnesbech Jensen. Ved de Europæiske politimesterskaber i håndbold i Tyskland, måtte Danmark abdicere som europamestre og overlade denne titel for de næste 4 år til Tyskland, der i finalen sejrede over Rumænien, der var med for første gang. Danmark tabte kampen om bronze til Sverige med 21-26 og sluttede dermed på 4. pladsen. Ved de Europæiske politimesterskaber i cross, der blev holdt i Danmark i forbindelse med kongressen, blev det til en flot 4. plads i holdkonkurrencen for kvinder. Bedste danske kvinde blev Birgit Hauge Nielsen som nr. 16. Hos herrerne blev bedste danske løber Per Zillmer som nr. 43. Holdet sluttede på 12. pladsen af 21 hold.

Ved de Europæiske politimesterskaber i cykling i Østrig sluttede Danmark på 5. pladsen i holdtidskørslen, hvilket var et flot resultat. Individuelt blev Philip Klein bedste dansker på en 8. plads. Ved de Europæiske politimesterskaber i judo, brydning og vægtløftning i Tjekkiet, stillede Danmark med hold i judo, hvor vi tidligere havde hentet medaljer. Danmark stillede for første gang op i disse mesterskaber efter at ”Østblokken” var ”indlemmet” i Det Europæiske Politiidrætsforbunds medlemskreds. Det blev kun til sekundære placeringer, hvor især de nye østlande tog sig af medaljerne. Det nævnes i referatet, at det virkede påfaldende at de civile judokaer i østlandene, alle var ansat i politiet.

Det danske cross-landshold.

1996

161


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1997

I 1996 og videre i indeværende år, var der en fortsat drøftelse af og om ”Holmens Idræts- og Kulturcenter”, der under PI-Københavns initiativ ville forsøge at etablere et større idrætscenter på Margretheholmen på Christianshavn på Amager i de gamle turbinehaller. Der søges skabt økonomisk fundament for projektet, der forventes at koste i omegnen af 100 millioner kroner. PI-København og også DPIF havde sagt ja til at skyde penge i projektet i form af investeringsbeviser for at vise vilje og interesse for projektet. Københavns kommune, Københavns Idrætspark, Bygge- og Anlægsfonden, kreditforeninger, Danmarks Idrætsforbund m.fl. var også inviteret med og havde vist interesse for projektet, som de havde tilkendegivet at de ville støtte. Der var enighed i DPIFs hovedbestyrelse om at skyde 300.000 kr. i projektet i form af investeringsbevis, som tilbagebetales, hvis projektet ikke kunne gennemføres. På repræsentantskabsmødet var der en længere debat om ”Holmens Idræts- og Kulturcenter” for og imod at skyde penge i projektet. Debatten mundede ud i afstemning om, hvorvidt DPIF skulle støtte projektet, hvilket blev vedtaget med 75 stemmer for, 9 imod og 1, der hverken var for eller imod projektet. Ved dette års repræsentantskabsmøde nævntes det, at forbundet nu bestod af 58 aktive politiidrætsforeninger Det var skiftedag på formandsposten i DPIF.

med i alt 11.296 idrætsaktive, der fordelte sig således – 8.731 politifolk, 1.159 ansatte under justitsministeriet og 1.406 civile medlemmer. Den mangeårige formand Kurt Olsen, takkede af efter 24 år i forretningsudvalget – de første 6 år som næstformand og derefter 18 år som formand. Ny formand blev kriminalinspektør Per Larsen, København. Vedr. det sportslige, så fremkom på forslag fra Aarhus ønsket om, at kvinderne fik deres eget mesterskab i håndbold, men da det stadigt var vanskeligt at stille deciderede stationshold, så blev der foreslået regionale hold ved mesterskaberne.


Endvidere aflystes dette års mesterskab i atletik, da man som krav havde sat deltagerantallet til 100 atleter, hvilket ikke kunne opfyldes. Derfor aflysningen. For at støtte yderligere op om idrætten – stævner og mesterskaber rundt i landet og at sikre at der fortsat var interesserede arrangører, tog forbundet så småt fat på debatten om sponsorer til Dansk Politiidrætsforbund. En undersøgelse blev iværksat efter møde i hovedbestyrelsen. Også tjenestefrihedsmuligheden til udøvelse af idræt, drøftedes ved hovedbestyrelsesmøderne, hvor der bredte sig en nervøsitet over, at emnet oftere og oftere blev drøftet blandt tjenesteudsættere og hos ledelsen. Der blev tegnet ny kontrakt med forlaget, der udgav forbundets medlemsblad. Forlaget havde ønsket en sammenlægning af bladet Politi-Idræt med PI-Nyt (organ for Politiets Idrætsforening København) af økonomiske grunde, da begge blade ”kæmpede” om det samme annoncemarked. Man ville herefter ansætte Mogens Voigts som ledende redaktør og med Benny Rusborg som medarbejder på bladet. Den nye kontrakt med forlaget blev en realitet fra starten af 1998.

I Europæisk Politiidrætsforbund var der fortsat problemer efter den seneste kongres, og hvor Danmark satte sin deltagelse i mesterskaberne på ”Stand by”. Det var erkendt, at der ved flere af mesterskaberne havde deltaget idrætsaktive, der ikke var ansat i landenes politistyrker, og det var især de nye østlande, der så stort på den regel. Ved møde i Nordisk Politiidrætsforbund enedes man om, at hvert land forsøgte at påvirke det Europæiske Politiidrætsforbunds ledelse til at sætte idrætten i fokus i stedet for at forsøge at indlemme så mange østlande som muligt i organisationen før landene havde deres egen organisation på plads. Der sås flere og flere tilfælde af, at landene sendte brandfolk og andre uden tilhørsforhold til politiet, til kvalifikationsstævner og mesterskaber, hvilket der blev protesteret imod, men indtil videre uden resultat eller ændringer.

I Nordisk Politiidrætsforbund havde man besluttet at optage golf og volleyball som Nordisk politimesterskab med start i 1998 for golf og 1999 for volleyball.

1997

163

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1997

Lidt om sporten i 1997 Årets atletikmesterskaber, der skulle have været afholdt i Nordre Birk, blev aflyst idet man havde sat en grænse på 100 deltagere ved deadline, hvilket ikke blev opfyldt. Derfor valgte man at aflyse i enighed med DPIFs atletikudvalg. Ved de Danske politimesterskaber i indendørs skydning i Frederikshavn, var det på ny Jan Poulsen, Aarhus, der vandt pistolmesterskabet og Bo Lilja, Kolding, der var bedst med riffel. Damernes pistolmesterskab vandtes af Ann Sandford, Station 2.

Lyngby mesterskabet i single, medens doublemesterskabet gik til Claus Oxfeldt og Torben Ehlers, København. I håndboldmesterskabet skete der måske et tronskifte, da det mangeårige vinderhold ved dette års mesterskab på hjemmebanen i Helsingør, tabte finalen til Svendborg med 25-28.

Ann Sandford, Station 2, har netop modtaget sin guldmedalje i pistolskydning.

Ved de Danske politimesterskaber i badminton samme sted, var det Michael Stie, Slagelse, der triumferede i single og double med makkeren Anders Nielsen, Station 5. Hos damerne blev Pia Merete Andersen, Glostrup, også dobbeltvinder ved at vinde damedoublen med Lene Cederholt, Roskilde, og mixdouble med Michael Stie, Slagelse. Damesingle vandtes af Tina Nielsen, København. De Danske politimesterskaber i judo i København oplevede fortsat nedgang i deltagerantallet. Der blev afviklet 5 klasser og Carsten Jensen, nu Aarhus, tog sig af mesterskabet i let sværvægt og åben klasse. Niels Banke, Assens, vandt mellemvægt. Sværvægt blev vundet af Thomas Bjørn Hansen, Station 6, og let mellemvægt af John Petersen, Station 3. Det Danske politimesterskab i håndbold og bordtennis i Helsingør måtte flytte deres stævne i sidste øjeblik, idet den amerikanske præsident Bill Clinton havde anmeldt besøg i Danmark. I bordtennis genvandt Claus Sandby Andersen,

Svendborgs vindende hold i håndbold.

Ved de Danske politimesterskaber i feltsport i Randers vandt Erik Flarup, Skive, hos herrerne, medens Anne Fonnesbech, Hillerød, sejrede hos damerne. Ved de Danske politimesterskaber i skydning i Aarhus, sikrede hjemmebanefavoritten Jan Poulsen sig mesterskaberne i silhuetpistol og fripistol. Standardpistol blev vundet af Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted, og hos damerne vandt Conny Jensen, København, mesterskabet på standardpistol. Grovpistol vandtes af Ole Hundevad, Glostrup. 50 meter riffel englandsmatch og helmatch-disciplinerne gik til Haderslev PI i skikkelse af Torben Brejnbjerg og Helge Madsen. 200 meter riffelskydningen blev vundet af Michael Øer, Frederiksberg.


Fodbold og politifemkamp blev afviklet i Kalundborg, hvor fodboldmesterskabet blev vundet for 4. gang i træk af København 2 (St. 2 og 4). Mesterskabet i politifemkamp hos herrerne gik til Peter Ekknud, Rigspolitiet og hos damerne til Mette Lindegaard, Frederiksberg. Også her oplevede man tilbagegang i deltagerantallet, idet kun 9 aktive tog del i mesterskaberne.

Stockholm var de danske skytter også godt skydende som ved seneste mesterskaber 4 år forinden. Det blev til hele 7 guldmedaljer til Danmark – heraf 4 i holdkonkurrencerne. Individuelt vandt Børge Bladsgaard Jensen guld i standardpistol, og Conny Jensen gentog guldmedaljen på spindesiden i samme disciplin. Bo Lilja vandt guld i riffelskydning helmatch.

Det Danske politimesterskab i landevejscykling i Slagelse blev vundet af John Hermandsen, København. Golfmesterskaberne blev afviklet i Nakskov og med rekordstor tilmelding med hele 90 golfspillere til start. Hos herrerne vandt Martin Rask, Lyngby og hos damerne genvandt Kirsten Steenberg, København, mesterskabet. Ved de Danske politimesterskaber i orientering i Hillerød, vandt Frank Søndergaard, Gladsaxe, mesterskabet hos herrerne medens Elin Kracht, Lyngby, tog sig af mesterskabet hos damerne. Det Danske politimesterskaber i halvmarathon i Skanderborg/Odder blev afviklet i regn og slud i oktober måned og fik Flemming Lauritzen, Grenå, som vinder hos herrerne og Birgit Hauge Nielsen, Lyndby, hos damerne.

De kvindelige danske pistolskytter, der vandt 2 x guld i holdkonkurrencen.

Danmark havde som bekendt truffet beslutning om ikke at deltage ved de Europæiske politimesterskaber i 2 år, men man undtog dog de mesterskaber, hvor man havde givet tilsagn om deltagelse. Hermed forsøgte Danmark at kvalificere sig til deltagelse i mesterskaberne i basketball via stævne med Letland og Island som modstandere. Det blev dog desværre til 2 klare nederlag.

Finalestævnet i 7-mands fodbold i Odense, havde København 2 (St. 2 + 4) som vindere efter puljespil mod Odense og Vejle. Ved de Nordiske politimesterskaber i cross i Roskilde, blev det til 2 sølvmedaljer til Danmark, da Flemming Lauritzen, Grenå, sikrede sig denne hos herrerne og Birgit Hauge Nielsen gentog bedriften hos damerne. Ved de Nordiske politimesterskaber i skydning i

Danmarks basketballlandshold, der forsøgte at kvalificere sig til EPM.

1997

165


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1998

Dansk Politiidrætsforbund havde jo som tidligere nævnt forsøgt at blive optaget som medlem under Danmarks Idræts Forbund, hvilket ikke, efter ny organisationsstruktur, kunne lade sig gøre. Derfor modtag man invitation fra Dansk Firma Idræts Forbund om at blive optaget som medlem i denne organisation, der er en af de ”3 store” idrætsorganisationer i Danmark sammen med DIF og DGI. Repræsentanter blev budt tilstede ved hovedbestyrelsesmøde for at fortælle om Dansk Firma Idræts Forbund. Hovedbestyrelsen besluttede at forbundet pr. 1. januar 1998 søgte om optagelse som medlem i Dansk Firma Idræts Forbund. Hovedbestyrelsen besluttede i enighed med PI-København det år, at indføre alkoholpolitik på idrætsforbundets kontor i dagligdagen – dog undtaget særlige lejligheder, hvor mødeleder kunne beslutte anderledes. Samtidig drøftede man at indføre alkoholpolitik i al almindelig ved stævner og lignende, hvor forretningsudvalgets holdning var, at man ikke indtog alkohol på idrætspladserne, men alene på ”autoriserede” steder som cafeteria og restauranter.

Hen over efteråret 1997 og ind i 1998 var der opstået store udfordringer med projektet ”Holmens Idræts- og Kulturcenter”, idet Københavns Borgerrepræsentation havde valgt ikke at støtte projektet, hvorfor dette ikke lod sig gennemføre. Man vedtog endvidere at afholde de første prøvemesterskaber i håndbold for kvinder i 1999. Dameholdene ville blive inddelt regionsvis, således at mesterskaberne forhåbentlig ville komme til at bestå af 5 hold, der spillede alle mod alle. Ved kongressen i det Europæiske Politiidrætsforbund (USPE), havde de nordiske lande i fællesskab med England og Irland, fremsat forslag til vedtægtsændringer m.m. for derigennem at højne det idrætslige formål med organisationen. Landenes ”aktion” for at bedre forholdene i USPE gav dog ikke det ønskede resultat, men der var lovning på at man ville arbejde videre frem mod næste kongres om 2 år. Derfor vedtog hovedbestyrelsen at Danmark igen deltog ved de europæiske politimesterskaber fra og med 1999 og at man ved hvert mesterskab ville anlægge idrætspolitiske og økonomiske hensyn før deltagelse.

Lidt om sporten i 1998 Ved de Danske politimesterskaber i judo i København, blev Carsten Jensen, Aarhus, igen dobbelt dansk mester. Claus H. Larsen, Viborg, sikrede sig mesterskabet i mellemvægt og derudover gik mesterskaberne til samme som i 1997. Svendborg PI genvandt håndboldmesterskabet i Ribe, hvor de besejrede Helsingør med cifrene 30-25. Ved mesterskaberne i indendørs skydning samme sted, var der nye mestre i pistoldisciplinerne ved Hans Kr. Laubel, Station2, i standardpistol og Vivian Bang, Helsingør, i standardpistol damer. Bo Lilja, Kolding, kunne ingen røre i riffelskydningen.

Ved bordtennismesterskaberne fik man ny mester i single ved Kent Straagaard, Station 4. I double genvandt Claus Oxfeldt og Torben Ehlers, København, deres mesterskab.

En koncentreret Kent Straagaard, der vandt singlemesterskabet i Ribe.


Ved de Danske politimesterskaber i badminton i Kolding vandt Mads Bjerregaard, Station 4, mesterskabet i single. Doublemesterskabet fik også nye vindere dette år med Lars Madsen og Henrik Israelsson, København. Pia Merete Andersen, Glostrup, genvandt mesterskabet i single og i double med Dorte Larsen, Glostrup, som makker. I mix-double vandt Dorte Larsen, Glostrup, sammen med Brian Rasmussen, Station 4. Ved mesterskaberne i politifemkamp i Nykøbing Falster genvandt Peter Ekknud, Rigspolitiet, sit mesterskab medens det hos damerne blev vundet af Anne Seierø, København. Fodboldmesterskabet i 11-mands fodbold endte på ny hos København 2 (St.2+4) og denne gang for 5. gang i træk. Ved de Danske politimesterskaber i feltsport i København, genvandt Elin Kracht, Lyngby, mesterskabet hos damerne. Hos herrerne sejrede Arne Nørregaard Mikkelsen, Randers. Arne Nørregaard Mikkelsen vinder i feltsport.

DPM i skydning i Haderslev blev endnu en understregning af, at der i riffelskydningen ikke var skytter ved siden af eller over Bo Lilja, Kolding, der vandt begge 50 meter skydningerne. 200 meter riffelskydningen vandtes til gengæld af Helge Madsen, Haderslev. Standardpistol samt silhuetpistol vandtes af Jan Poulsen, Aarhus, medens mesterskabet i fripistol gik til Hans Kr. Laubel, Station 2. Grovpistolskydningen havde Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted, som vinder. Ved de Danske politimesterskaber i golf i Thisted kunne man kun kåre vinder hos herrerne, da

dameklassen ikke var stor nok til at være et mesterskab. John Lind, Padborg, sikrede sig nok en aktie i mesterskabspokalen. Ved de Danske politimesterskaber i landevejscykling i Aarhus, vandt Lars Bo Lomholt, Helsingør, det danske mes ter skab for første gang, hvilket skulle vise sig ikke at være sidste gang han trådte øverst på medaljeskamlen. Lars Bo Lomholt, Helsingør, vinder af DM i landevejscykling.

Som sidste år, så blev mesterskaberne i atletik også aflyst pga. for få deltagere. Det besluttedes herefter at indstille atletikmesterskaberne til bedre tider. Dog fortsættes 5- og 10-km løbene, der fremover skulle afvikles sammen med fodboldmesterskaberne. Ved de Danske politimesterskaber i halvmarathon i Nyborg, blev der kåret nye mestre hos både damer og herrer. Vinder hos damerne blev Malene Teisen, Station 4, og hos herrerne Morten Lindekilde Christiansen, Hillerød. Ved de Danske politimesterskaber i orienteringsløb i Hjørring, vandt Frank Søndergaard, Gladsa xe, herrernes mesterskab medens Elin Kracht, Lyngby, vandt hos damerne.

Elin Kracht.

1998

167

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1998

Bjørn Hansen vandt guld i deres judodiscipliner og Kenneth Hansen vandt en sikker guldmedalje i styrkeløft i 110-kg klassen med suveræne 767,5 kg.

Frank Søndergaard (i midten) vinder af DM i orientering.

Ved finalestævnet i 7-mands fodbold, der fandt sted i Vejle, sikrede Station 2 sig det danske politimesterskab efter sejr på 2-1 over Aarhus.

Station 2 – vinder af DM i 7-mands fodbold.

Ved de Nordiske politimesterskaber i håndbold på Island sikrede det danske politilandshold sølvmedaljer til Danmark efter en meget spændende kamp mod Norge, der blev vundet knebent 25-23. Sverige vandt mesterskabet ved bl.a. at vinde med cifrene 26-19 over Danmark. Ved de Nordiske politimesterskaber i golf i Sverige sikrede Michael Stie sig en fornem bronzemedalje efter de dygtige svenskere på de første 2 pladser. Ved de Nordiske politimesterskaber i judo, vægtløftning, styrkeløft og brydning i Finland, sikrede Danmark sig 3 guldmedaljer, 3 sølvmedaljer og 1 bronzemedalje. Carsten Jensen og Thomas

Kenneth Hansen vinder styrkeløft i 110-kg klassen.

Da cykling ikke var et Nordisk politimesterskab, havde Danmark taget initiativ til at lave en Nordisk Invitationsmesterskab i cykling og hertil inviteret i alt 12 lande. Foruden naturligvis de nordiske lande, også de baltiske lande samt Storbritannien, Tyskland, Belgien og Polen. Der kom desværre kun ryttere fra Norge og Sverige, der til gengæld oplevede et meget flot tilrettelagt cykelløb. Enkeltstarten blev vundet af Laurits Jacobsen, Danmark, foran Lars Bo Lomholt. Også linjeløbet blev en dansk triumf med Lars Bo Lomholt som vinder foran Filip Klein. De Europæiske politimesterskaber i orientering i Finland, var uden dansk deltagelse, da Danmark som nævnt tidligere, havde truffet beslutning om ikke at deltage ved mesterskaberne. Mesterskaberne havde deltagelse af 13 lande, men blev ved kongressen i 1998 slettet fra mesterskabskalenderen. Danmark var oprindeligt stærk fortaler for at indføre dette mesterskab, så måske var der en form for ”tak for sidst” i forhold til at Danmark netop i disse år var stærkt kritisk over for ledelsen i USPE og de mange nye lande, der ikke levede op til forbundets statutter og som i højere grad havde fokus på dem selv snarere end idrætten.


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1999

Til DPIFs første hovedbestyrelsesmøde var inviteret formanden for cykeludvalget Jørgen Guldborg, der fremlagde ide om at arrangere cykelløbet ”Danmark Rundt” i år 2000 med start i Aarhus og afslutning i København. Løbet skulle gå over 4 dage med daglige etaper på 175 km. Der var også tanker fremme om at oprette hjemmeside til DPIF i lighed med den, som PI-København netop havde iværksat i samarbejde med IT-kyndig kollega.

Lars Underbjerg – DPIFs første webmaster.

1999 var også året, hvor Dansk Politi Idræts Forbund

påbegyndte medlemsskabet af Dansk Firma Idræts Forbund og der var i den indledende fase holdt en del møder for at samordne medlemsskabet. Hovedbestyrelsen besluttede ligeledes på PI-Københavns initiativ, at der i 1999 skulle afholdes prøve-DM i bowling. Politifemkamp blev indstillet som mesterskab. Der havde de seneste år været et vigende deltagerantal, der gjorde at det ikke længere kunne betegnes som et mesterskab. På europæisk plan blev det af de Nordiske Politiidrætsforbund besluttet at følge anbefalingen fra USPEs tekniske komite om at boykotte Jugoslaviens deltagelse i mesterskaber i USPE med begrundelse i, at bl.a. politifolkene i landet overtrådte menneskerettighederne i forbindelse med konflikten i landet. Eksekutivkomitéen i det Europæiske Politiidrætsforbund tilsluttede sig denne beslutning, hvilket resulterede i, at Danmark indtrådte som deltager ved EM i håndbold i Rumænien i 2000.

Lidt om sporten i 1999 Atletik var blevet sat på standby i 1998, men 5- og 10-km løbene var der enighed om at skulle fortsætte, hvorfor disse var lagt sammen med mesterskaberne i 11-mands fodbold. Ved de Danske politimesterskaber i badminton og indendørs skydning i Ringsted, blev Mads Bjerregaard, Station 4, vinder af både elite single, double samt mixdouble. I double sejrede han med makkeren Carsten Andersen, Rødovre, og i mixdouble med makkeren Lene Cederholt, Roskilde. Dame single blev vundet for 2. år i træk af Pia Merete Andersen, Glostrup, der også genvandt doubletitlen med makkeren Lene Cederholt, Roskilde.

Indendørs riffelskydning vandtes af Bo Lilja, Kolding. I standardpistol sejrede Steen Nørskov Jensen, Nordre Birk. Vinder af standardpistol blandt damerne blev Vivian Bang, Helsingør. Steen Nørskov Jensen vinder af 15 meter standardpistol.

1999

169

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

1999

Ved de Danske politimesterskaber i judo i København, oplevede man fortsat nedgang i deltagerantallet. Det blev til 4 mesterskabsklasser – let mellemvægt, der blev vundet af Niels Banke, Assens. Mellemvægt vundet af Claus H. Larsen, Viborg og let sværvægt vundet af Carsten Jensen, Aarhus, der også vandt åben klasse. Ved de Danske politimesterskaber i feltsport i Skive/Thisted, blev der ikke kåret vinder hos damerne, hvor kun Anne Fonnesbech Jensen, Hillerød, stillede til start. Hos herrerne vandt Torkil Hansen, Helsingør, mesterskabet for første gang.

der satte sig på 50 meter riffeldisciplinerne såvel som 200 meter riffelskydningen. Jan Poulsen, Aarhus, vandt standardpistol samt grovpistol, medens Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted, vandt silhuetpistol. Hos damerne sejrede Conny Jensen, København, i standardpistol og Anne Seierø, København, tog sig af mesterskabet på sportspistol. Fodboldmesterskabet i København fandt ny vinder i 1999, da København 3 sejrede over København 2 med cifrene 7-6 efter straffespark. Som nævnt tidligere, så var 5- og 10-km mesterskaberne lagt sammen med fodboldmesterskabet. Per Zillmer, Hillerød, sejrede på 5-km distancen, medens Torben Klose, Station 5, tog sig af mesterskabet på 10 km.

Torkil Hansen på vej mod mesterskabstitlen i feltsport.

Ved de Danske politimesterskaber i skydning i Viborg var det endnu engang Bo Lilja, Kolding,

Torben Klose, Station 5, vinder 10 km mesterskabet.


Ved de Danske politimesterskaber i landevejscykling i Nordre Birk, gentog Lars Bo Lomholt, Helsingør, sejren fra sidste år i Aarhus. Hos damerne vandt Lotte Bak, Gladsaxe. Golfmesterskabet blev afgjort i Varde og fik Michael Stie, Svendborg, som vinder hos herrerne medens det første mesterskab for damerne blev vundet af Lis Reisby, Roskilde.

finale var på ny med Svendborg som modstander, og Helsingør vandt med de sikre cifre 39-29. Damerne var med ved mesterskaberne for første gang og med regionale hold. I alt 5 hold dystede om mesterskabet, hvor der blev spillet alle mod alle. Vinder blev politikredsene 23-27. Mesterskabet i 7-mands fodbold i Aarhus blev afgjort med sejr i finalen til Station 3 over Rødovre med 3-1. Claus Oxfeldt, Station 1, vandt bordtennismesterskabet i både elite single og double med makkeren Torben Ehlers ved sin side. Ved de Nordiske politimesterskaber i volleyball i Finland stillede Danmark med et herrehold, der formåede at sikre sig en sølvmedalje, da holdet måtte bøje sig for de finske politieuropamestre.

Golfmestrene 1999.

Ved de Danske politimesterskaber i orientering i Køge vandt Frank Søndergaard, Gladsaxe, hos herrerne og Anne Fonnesbech Jensen, Hillerød, hos damerne. Ved de Danske politimesterskaber i halvmarathon i Ringkøbing, vandt Torben Klose, Station 5, mesterskabet foran Laurits Jacobsen, Aarhus. Hos damerne sejrede Ida Gabrielsen, Aarhus. De Danske politimesterskaber i håndbold og bordtennis var henlagt til efteråret i 1999 pga. tjenstlige forhold, der gjorde det umuligt at afvikle mesterskaberne i den sædvanlige forårstermin. Mesterskaberne var henlagt til Frederikssund og Helsingørs herrer fik ”hjemtaget” mesterskabet på ny ved at tage revanche for de seneste 2 års nederlag, hvor sejren i stedet gik til Svendborg. Dette års

Ved de Nordiske politimesterskaber i fodbold ligeledes i Finland, sikrede Danmark sig bronzemedaljer efter sejre over Finland og Island. Sverige vandt guld. Ved de Europæiske politimesterskaber i judo i Tjekkiet, stillede Danmark med 2 judokaer, der dog ikke formåede at blande sig i topstriden i det stærke selskab, der især var blevet meget stærkere efter indlemmelsen af de mange østeuropæiske lande i USPE. Der syntes stadig at være udfordringer med nogle af østlandenes atleter, der mistænktes for ikke at være politifolk. Ved de Europæiske politimesterskaber i skydning i Tyskland sikrede Danmark sig 2 bronzemedaljer, der blev hentet hjem af dameskytterne Anne Seierø, Vivian Bang og Conny Jensen i luftpistol samt sportspistol. Anne Seierø var nærmest præmiepodiet individuelt med en 5. plads på luftpistol.

1999

171


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2000

Feltet klar til 1. etape i Danmark Rundt.

Årets store idrætsbegivenhed i DPIFregi var dette år cykelløbet ”Danmark Rundt”. Løbet blev afviklet over 4 løbsdage med start i Aarhus og afslutning i København og med i alt 115 ryttere. Det blev en stor succes, der blev rost af alle deltagere om end vejret også ind imellem drillede cykelrytterne. Det ”haltede” med deltagerantallet ved de Danske politimesterskaber i judo, hvorfor man ved dette års mesterskab valgte at gennemføre mesterskaberne – dog som uofficielle, da man ville afvente og se, hvorvidt ny tilgang af politifolk på politiskolen, kunne bringe nye interesserede til sporten.

Benny Rusborg stoppede som medredaktør af Politi-Idræt og i stedet indtrådte næstformanden Niels Grønnemose Madsen som medredaktør til redaktøren Mogens Voigts. På nordisk plan forsøgte man sig med ”Nordiske Invitations Politimesterskaber” – NIP-mesterskaber i forskellige idrætsgrene, hvor der ikke afholdtes Nordiske politimesterskaber i forsøget på at fremme nye idrætsgrene i nordisk regi. Det kom til at handle om badminton, damehåndbold, bowling, skydning og orientering.

Lidt om sporten i 2000

Ved de Danske politimesterskaber i håndbold og bordtennis i Aarhus, sikrede Helsingør sig endnu en aktie i håndboldpokalen ved at besejre hjemmeholdet fra Aarhus med 22-17. Helsingørs håndboldmestre for 7. gang på 10 år.

I bordtennis stødte Torben Ehlers, Station 5, sin mangeårige doublemakker Claus Oxfeldt fra tronen og tog mesterskabet, medens parret i enighed dog sikrede sig doublemesterskabet. Ved de Danske politimesterskaber i badminton og indendørs skydning i Herning, genvandt Mads Bjerregaard, Station 4, mesterskabet i eliterækken single og double med makkeren Michael Stie, Svendborg. Damerækken vandtes af Tina Nielsen, Station 5.

I indendørs riffelskydning på 15 meter, fik man ny vinder i skikkelse af Anette Gaarde, Station 5, der satte alt og alle på plads inkl. Bo Lilja, der havde samme slutresultat som Anette Gaarde, men med en dårligere 4. serie. Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted, vandt standardpistol og samme hos damerne blev vundet af Anne Seierø, Station 3. Historisk at Anette Gaarde vandt 15 meter indendørs riffel.

Politiidrætsforeninger i Vejle og Horsens arrangerede dette års feltsportsmesterskab, hvor Erik Flarup, Skive, vandt herrernes mesterskab og Elin Kracht, Lyngby, tog sig af damernes mesterskab.


PI-København arrangerede prøvemesterskab i bowling og med stor søgning. Hos herrerne sejrede Erik Sønnichsen, Haderslev, og hos damerne var det Lone Wulff-Larsen, København.

Ved de Danske politimesterskaber i halvmaraton med Søndre Birk som arrangør, vandt Aarhus mesterskabet hos både damer og herrer i skikkelse af Ida Gabrielsen og Palle Redder Madsen.

Ved de Danske politimesterskaber i 11-mands fodbold samt 5- og 10-km løb i København, sikrede København sig fodboldmesterskabet ved at sejre over Søndre Birk i finalen med 3-2.

Ved de Danske politimesterskaber i orientering i Randers, sikrede Frank Søndergaard, Gladsaxe, endnu et mesterskab i disciplinen. Hos damerne sejrede Elin Kracht, Lyngby. Judomesterskaberne blev, som ovenfor nævnt, gennemført men med begrænset deltagerantal og blev derfor kaldt et Landsstævne. I hovedbestyrelsen var der enighed om, at give sporten endnu en chance i 2001 i håbet om at der blandt de nye politiskoleelever kunne findes interesse for sporten.

Danske mestre i fodbold – København 3.

Ida Gabrielsen, Aarhus, vandt mesterskaberne på både 5- og 10-km distancen. Hos herrerne sikrede Morten Christiansen, Hillerød, sig mesterskabet på 5 km medens Jesper Vestergaard, København, tog sig af mesterskabet på 10 km. Ved de Danske politimesterskaber i cykling i Holstebro vandt Lars Bo Lomholdt, Helsingør, mesterskabet for 3. år i træk. Hos damerne vandt Camilla Rath Nielsen, København. Ved golfmesterskaberne i Odense, sikrede bordtennisspilleren Torben Ehlers, Taarnby, sig en aktie i mesterskabspokalen. Hos damerne genvandt Lis Reisby, Roskilde, mesterskabet. Ved de Danske politimesterskaber i skydning i København tog Bo Lilja, Kolding, sig på ny af mesterskaberne på 50 meter riffel. 200 meter riffelskydningen blev vundet af Anette Gaarde, Station 5. Jan Poulsen, Aarhus, vandt pistoldisciplinerne standardpistol, grovpistol og silhuetpistol. Steen Nørskov Jensen, Gladsaxe, vandt fripistol. Conny Jensen, København, sikrede sig mesterskaber i sportspistol.

Mesterskabet i 7-mands fodbold blev afviklet i Odense som puljespil efter afbud. Station 3 genvandt mesterskabet. Ved de Nordiske politimesterskaber i atletik og politifemkamp i Norge, sikrede Danmark sig i alt 2 guld-, 2 sølv- og 4 bronzemedaljer. Det blev til guld i politifemkamp til Peter Ekknud og guld i 5000 meter løb til Morten Christiansen. Ved de Nordiske politimesterskaber i feltsport og orientering i Danmark (Bornholm) sikrede Danmark en guldmedalje i feltsport ved Elin Kracht. Ved de Europæiske politimesterskaber i cross i Irland, blev det alene til sekundære placeringer for de 6 danske deltagere. Ved de Europæiske politimesterskaber i cykling i Grækenland, blev det til både sølv- og bronzemedalje i tidskørslen for damer. Lotte Bak vandt sølv, medens bronzemedaljen blev sikret af Camilla Rath Nielsen.

2000

173


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2001

Politiidrætten var i fortsat udvikling og især cykelsporten oplevede tilgang. Ved mesterskaberne i Helsingør blev mesterskaberne udvidet med enkeltstartsdisciplinen. Også golf og bowling oplevede en stor tilstrømning af aktive til mesterskaberne. Navnet ”Dansk Politiidrætsforbund” har også igennem årene gennemgået en forandring. Oprindelig var navnet ”Dansk Politi-Idræts Forbund” – derved i daglig tale ”DPIF” som det også fremgår at forbundets logo. I 2001 ændredes det til ”Dansk Politi Idrætsforbund” ud fra et ønske om en mere korrekt stavemåde for ordet idrætsforbund.

som der i 2001 dukkede en sag op om doping på en dansk politistation i forbindelse med brug af redskaber i motions- og fitnessrum. Hovedbestyrelsen var ret skarp i sin fordømmelse af doping i politiet. Som medlem af Dansk Firma Idræts Forbund fulgte man deres regelsæt omkring doping, der netop var vedtaget i forbundet. På repræsentantskabsmødet var der inviteret en læge til at holde foredrag om emnet.

Frem mod repræsentantskabsmødet havde der pågået et stort lovarbejde for at fremtidssikre lovene, der igennem årene drypvis var blevet forbedret og ændret i takt med tiden. Det krævede nu en gennemgribende bearbejdning. Der var bl.a. drøftelse på hovedbestyrelsesmøde om at alle ansatte – civilt ansatte såvel som ansatte med politiskilt - kunne deltage i mesterskaberne og dermed blive Dansk Politimester. Ved årets repræsentantskabsmøde glædede formanden sig over, at det vigende medlemstal nu var standset og at man på ny oplevede en fremgang. Medlemstallet ved udgangen af 2000 var på i alt 11.049 aktive i 56 medlemsforeninger fordelt på 8660 politifolk, 892 ansatte under justitsministeriet og 1497 civile. En ny flerårsaftale for politiet havde sat gang i et øget optag på politiskolen af nye elever, hvilket også smittede positivt af på tilgangen af nye medlemmer. Nye love blev vedtaget. Emnet doping dukkede så småt op i disse år, hvor der i det omgivende samfund var fokus på emnet, såvel

Hovedbestyrelse + udvalg i DPIF.

På møde i Nordisk Politiidrætsforbund drøftede man bl.a. bogen ”Nordisk Kriminalreportage” der blev udgivet af de Nordiske Politiidrætsforlag i forening, og som løbende sikrede midler til politiidrætten i de nordiske lande. Der var et ønske om at promovere forlaget yderligere, hvorfor der blev foreslået nye initiativer til yderligere nordiske ”mesterskaber”. Senest fremkom der forslag om en ”politiskolematch” mellem elever fra politiskolerne i Danmark, Norge, Sverige og Finland hvert andet år. Desuden også forslag om en form for ”Champions League-match” også hvert andet år.

2001

175

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2001

Lidt om sporten i 2001 Badmintonmesterskaberne i Aarhus bød på nyt navn på damesiden – Dorte Hansen, Gentofte, der blev 3-dobbelt mester i single samt double med Susanne Rasmussen, København, og mixdouble med Brian Rasmussen, København. Herresingle blev vundet af Michael Stie, Nyborg, der også vandt herredouble med makkeren Brian Rasmussen, København. Indendørsmesterskabet i 15-meter riffelskydning gik endnu engang til Bo Lilja, Kolding. Damernes mesterskab i riffelskydning sikrede Vivian Bang, Helsingør, sig. Standardpistol herrer og damer gik til Jørgen Arnt Nielsen, Station 3, og Conny Jensen, København.

Prøve-DM i bowling var henlagt til Haderslev, hvor Lars Jacobsen, København, sikrede sig mesterskabet hos herrerne. Ninette Pedersen, København, vandt damernes mesterskab. Håndboldmesterskabet var dette år ”alene” disciplin og blev afholdt i Svendborg, hvor Helsingør endnu engang sikrede sig mesterskabet med sejr over Odense på 21-13. Damerne afviklede det første officielle mesterskab og det gik til København efter puljespil alle mod alle. Dameholdet fra Birkerne blev nr. 2.

Dameholdet fra København vandt det første mesterskab i håndbold.

Bordtennismesterskabet blev afviklet i Aalborg, hvor Kent Straagaard, nu Haderslev, sikrede sig mesterskabet i elite single. Elite doublemesterskabet vandtes af Morten Edelbo, Grenå, og Torben Ehlers, Taarnby. Feltsportsmesterskaberne i Hillerød kunne ikke samle nok damer til at man kunne kåre en mester. Hos herrerne vandt Erik Flarup, Skive, for 10. gang feltsportsmesterskabet.

Jørgen Arnt Nielsen vinder standardpistolskydningen.

Mesterskabet i 11-mands fodbold samt 5- og 10-km løb afvikledes i Aarhus, hvor København


3 sikrede sig fodboldmesterskabet for 3. gang i træk med sejr på 3-2 over naboerne København 2. Både på 5-km og 10-km distancen løb Palle Redder Madsen, Aarhus, hos mændene og Camilla Nielsen, Station 1, hos kvinderne med mesterskabet. Ved de Danske politimesterskaber i skydning i Nykøbing Falster, var det på ny Bo Lilja, Kolding, der var bedst på 50 meter riffelskydningerne med sejre i englandsmatch og helmatch. Bo Lilja vandt også 200 meter skydningen. Jan Poulsen, Aarhus, sikrede sig 3 pistolmesterskaber i grovpistol, standardpistol og silhuetpistol. Jørgen Arnt Nielsen, København, vandt fripistol. Mesterskabet i landevejscykling blev afviklet i Skive og havde for 4. gang i træk Lars Bo Lomholt, Helsingør, som vinder. Der kunne ikke kåres nogen vinder i dameklassen, da kun Tina Hilborg, Rigspolitiet, stillede til start.

1 bronzemedalje. Guldmedaljerne blev sikret ved begge de individuelle discipliner ved Bettina Romer Jensen samt Palle Redder Madsen. Dertil vandt dameholdet guldmedaljer ved Bettina Romer Jensen, Christina Kracht og Camille Rath Nielsen. I kampen om at kvalificere sig til EM i fodbold i 2002, spillede det danske politilandshold kvalifikationskamp i København mod Grækenland, der desværre vandt kampen med 3-1. Ved de Nordiske politimesterskaber i skydning i Odense sikrede Danmark sig hele 16 medaljer, hvoraf 3 var ædleste karat. Dertil 10 sølvmedaljer og 3 bronzemedaljer. Danmark vandt guld på sportspistol for hold bestående af Vivian Bang, Conny Jensen og Vibeke Mølgaard.

Golfmesterskabet skulle afgøres i Haderslev, hvor Michael Stie, Nyborg, vandt hos herrerne og Lis Reisby, Roskilde, hos damerne. Årets orienteringsmesterskaber blev afviklet af Esbjerg PI og var henlagt til terrænet på Fanø, hvor Erik Flarup, Skive, var bedst hos herrerne og Elin Kracht, Lyngby, sejrede hos damerne. Ved de Danske politimesterskaber i halvmarathon i Assens, blev det til sikre sejre hos herrerne til Palle Redder Madsen, Aarhus, samt Bettina Romer Jensen, Roskilde.

Danmarks vindende damehold på sportspistol – fv. Conny Jensen, Vivian Bang og Vibeke Mølgaard.

Bo Lilja vandt guld i 50 meter riffel englandsmatch og sammen med Anette Gaarde og Michael Øer blev det også til guldmedalje til holdet.

7-mands fodboldmesterskabet i Odense, blev for 3. år i træk med sejr til København 3, der i finalen slog Skanderborg/Odder med de sikre cifre 12-1. Ved de Nordiske politimesterskaber i cross i Finland, sikrede Danmark 3 guldmedaljer, 1 sølv- og

2001

177


SE UDGIVELSEN ONLINE

OLIT

IIDRÆ

JUBI

LÆU

MSU

1946 1. AUGUST

20 2

1 ÅRS J UBILÆ UM

DAN S

K PO

LITIID

RÆT

SFOR

BUN

D

T

DGAV

E


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2002

På forårets hovedbestyrelsesmøde blev der taget skridt til at nedsætte et valgudvalg med henblik på at finde kandidater til næste repræsentantskabsmøde i 2003, hvor næstformand Niels Grønnemose Madsen stoppede. Desuden til formandsposten i 2005, da Per Larsen havde meddelt, at han ville afgå uden genvalg.

På det sportslige plan blev der arbejdet på en gentagelse af cykelløbet ”Danmark Rundt” i 2003 og denne gang med 200 deltagere, hvilket ville gøre løbet til det største, der havde været afviklet på dansk grund.

Lidt om sporten i 2002 Mesterskabet i badminton og indendørs skydning blev afviklet i Middelfart, hvor Michael Stie, Nyborg, sikrede sig mesterskabet i eliterækken single. Hos damerne blev der fundet ny mester i skikkelse af Bente Thillerup, Glostrup, der blev 3-dobbelt vinder ved også at vinde damedoublen sammen med Dorte Larsen, Glostrup samt mixdouble med Mads Bjerregaard, København, som makker. I indendørs skydning, var det den ”gamle garde” i skikkelse af Bo Lilja, Kolding, der vandt riffelskydningen og Steen Nørskov, Roskilde, der vandt herrernes standardpistol, medens Conny Jensen, København, vandt damernes standardpistol. Ved de Danske politimesterskaber i håndbold i Tønder, lykkedes det at støde Helsingør fra tronen, da Station City sejrede med 14-13.

Det sejrende hold fra Station City.

Hos damerne byttede man om på rækkefølgen fra sidste år, hvor Birkerne overtog mesterskabet med København som nr. 2. Ved mesterskaberne i bordtennis i Nordre Birk, stiftede spillerne for første gang bekendtskab med ny tællemetode, hvor der kun spilles til 11 og serverne skiftede efter 2 server. Det ændrede dog ikke på styrkeforholdet, da Kent Straagaard, Amager, på ny sikrede sig sejren i elite single og double med makkeren Torben Ehlers, Taarnby. Ved bowlingmesterskabet i København, blev der for første gang kåret en mester, der ikke var udstyret med politiskilt, hvilket var gjort muligt efter de seneste lovændringer i forbundet ved repræsentantskabsmødet i 2001. Det var desuden det første officielle mesterskab efter et enkelt

Det sejrende hold fra Birkerne.

2002

179

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2002

prøvemesterskab i 2001. Hos damerne blev det Ulla Lund, København, der vandt over Connie Borgstrøm, København. Hos herrerne genvandt Lars Jacobsen, København, mesterskabet over Peter Vandborg Jessen, Haderslev.

Mesterskaberne i 5- og 10-km løb fik ny mester på damesiden i skikkelse af Heidi Lis Rasmussen, Station Bellahøj. Hos herrerne vandt Torben Klose, Odense, 5-km distancen medens Palle Redder Madsen, Aarhus, vandt 10-km mesterskabet. Golfmesterskabet blev afgjort i Holstebro med Steen Hansen, København, som vinder hos herrerne og Marie Burlund, København, hos damerne. De Danske politimesterskaber i cykling, var henlagt til Helsingør, og det blev til hjemmebanesejr da Lars Bo Lomholt sikrede sig mesterskabet i linjeløb for 5. gang i træk. Der var indlagt prøve-mesterskab på enkeltstart, og også dette mesterskab sikrede Lars Bo Lomholt til Helsingør. Ved mesterskaberne i halvmarathon i Viborg, vandt Palle Redder Madsen, Aarhus, hos herrerne og Camilla Rath Nielsen, Station Bellahøj, hos damerne.

Ulla Lund, København, vandt som den første ikkepolitier et mesterskab under DPIF.

Ved feltsportsmesterskaberne, som Aalborg havde henlagt til Læsø, vandt Erik Flarup, Skive, endnu engang mesterskabet, medens Anne Fonnesbech, Hillerød, sejrede hos damerne. Skyttelandsstævnet i Aarhus havde endnu engang Bo Lilja, Kolding, øverst på sejrsskamlen i alle riffeldisciplinerne. Jan Poulsen, Aarhus, vandt standardpistol, grovpistol og silhuetpistol, medens Steen Nørskov, Roskilde, tog sig af fripistol. Mesterskabet i 11-mands fodbold i Søndre Birk fik hjemmebanesejr, idet Søndre Birk sejrede ved i finalen at slå Midtjylland med 6-1.

Mesterskaberne i 7-mands fodbold var for første gang officielle og blev afviklet i Esbjerg, hvor værterne var så ubeskedne at vinde mesterskabet med sejr på 3-1 over Station Bellahøj. Mesterskaberne i orientering blev afviklet i Ny Tolstrup-skovene med Elin Kracht, Lyngby, som vinder hos damerne og Erik Olsen, Politigården, hos herrerne. Ved de Nordiske politimesterskaber i håndbold i Danmark (Viborg) vandt det danske herrelandshold det Nordiske mesterskab tilbage med sikre sejre over Sverige, Norge og Island. Damerne sikrede sig sølvmedaljer ved at tabe knebent til de norske vindere og spille uafgjort mod Sverige, der til gengæld havde tabt stort til Norge.


Ved de Nordiske politimesterskaber i kraftsport i Norge, stillede Danmark med 6 judokaer, der formåede at kæmpe sig til 2 guld-, 2 sølv- og 2 bronzemedaljer. Guldmedalje til Niels Banke i -81 kg-klassen og til Thomas Bjørn Sietam i +100 kg-klassen.

De glade danske sølvmedaljevindere.

Som nyt tiltag og sponsoreret af forlaget Nordisk Kriminalreportage, så blev der startet en ny tradition mellem de nordiske landes politiskoler – Politiskolematch, hvor tanken var, at skolernes 1. års elever skulle have mulighed for at dyste i disciplinerne fra politifemkamp. Det danske damehold sluttede som nr. 3 og herrerne som nr. 4 blandt de nordiske lande. Det danske hold til politiskolematchen.

Ved de Nordiske politimesterskaber i feltsport og orientering i Sverige blev det endnu engang understreget, hvor vanskeligt det var at gøre sig i fremmed terræn mod vore nordiske naboer i disse discipliner. Det blev kun til sekundære placeringer. Ved de Europæiske politimesterskaber i marathon i Grækenland fik løberne lejlighed til at stifte bekendtskab med den oprindelige marathonrute, s om Feidipide s løb i 490 før vor tidsregning for at fortælle om sejren over den persiske hær. Danmark stillede med Palle Redder Madsen til start og han blev nr. 38 i mesterskabet ud af 96 startende. Løbet var samtidig indlagt i ”Athens Classic Marathon” og her blev Palle nr. 2 i sin aldersgruppe.

B����������������������������������������� 2002

181


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2003

Ved årets repræsentantskabsmøde var der fortsat fokus på det store arbejde, der blev udøvet af forbundets mange foreninger rundt i landet, der havde medvirket til, at der nu blev afviklet i alt 14 danske politimesterskaber i lige så mange forskellige discipliner. Dertil et større antal øvrige politiidrætsstævner, så aktiviteterne var stigende år for år. Samarbejdet med Dansk Firma Idræts Forbund forløb godt efter indmeldelsen og der havde især i disse år været fokus på dopingkontrollen og reglerne herom. Dansk Politiidrætsforbund benyttede enhver lejlighed til at fordømme bruge af doping. Formanden Per Larsen var af kulturministeriet bedt om at tage sæde i Antidoping Danmarks kontroludvalg. Dansk Politiidrætsforbunds næstformand Niels Grønnemose Madsen ønskede efter 24 år på posten ikke genvalg. Niels blev indvalgt på posten tilbage i 1979. Til ny næstformand valgtes Gunnar Andersen, Nyborg. På Nordisk plan var der fokus på at få rettet regelsættet

Niels Grønnemose Madsen afløses på næstformandsposten.

til for de Nordiske mesterskaber samt stramme op på deltagerantallet ved mesterskaberne for at disse kan karakteriseres som Nordiske politimesterskaber. Dette særligt fordi især atletik og kraftsport (brydning, judo og vægtløftning) ikke havde tilstrækkeligt med deltagere længere. På det europæiske plan var der blevet byttet ud på ledende poster og der var på de nordiske landes samt United Kingdoms initiativ igen blevet sat fokus på sporten, så også her var der optimisme at spore og fornyet lyst til at deltage i mesterskaberne med håbet om fair play. Det havde især været kravet om større gennemsigtighed, fokus på idrætsudøverne og kontrol af kravet om, at kun aktive politifolk måtte deltage i konkurrencerne. Danmark havde tilbudt det Europæiske Politiidrætsforbund at arrangere det første europæiske politimesterskab i damehåndbold for at fremme netop kvindeidrætsgrenene. Dette var accepteret af USPE og ville blive afviklet i 2004.

Gunnar Andersen, Nyborg.


Lidt om sporten i 2003 Årets første mesterskaber i badminton og indendørs skydning fandt sted i Thisted, hvor Michael Stie, Nyborg, genvandt mesterskabet i elite single. Også hos damerne genvandt Bente Thillerup, Glostrup, mesterskabet. Indendørs skydning oplevede en mindre nedgang i deltagerantallet, men det var fortsat Bo Lilja, Kolding, som vinder af riffelskydningen. Standardpistol herrer blev vundet at Therkel Madsen, Odense, medens der ikke hos damerne kunne kåres nogen vinder. Som noget nyt prøvede man 10 meter luftpistol og luftriffel. Luftpistol vandtes af Hans Kr. Laubel, Odense og for luftriffel var vinderen en kendt skikkelse i Bo Lilja, Kolding.

Grenå og Randers PI arrangerede i fællesskab årets mesterskab i feltsport, og det blev mestrene fra i fjor der vandt. Hos damerne vandt Elin Kracht, Lyngby, og Erik Flarup, Skive, vandt herrernes mesterskab.

Ved håndboldmesterskaberne i Taastruphallerne, generobrede Helsingør mesterskabet ved at besejre Station City, der vandt seneste mesterskab. Sejren blev på 18-11. Hos damerne genvandt Birkerne med København på 2. pladsen.

Mesterskaberne i 11-mands fodbold samt 5- og 10-km løb blev afviklet på Frederiksberg og det var Midtjylland, der tog revanche for sidste års nederlag med en sikker sejr på 6-3 over Station Bellahøj. I løbedisciplinerne blev Torben Klose, Odense, dobbeltvinder med sejr på begge distancer. Det samme gentog sig hos damerne, hvor det var Bettina Romer Jensen, København, der var hurtigst.

Ved bordtennismesterskaberne i Odense deltog for første gang en kvindelig bordtennisspiller i mesterrækken. Det blev dog ikke til gevinst for hende. Mestrene i eliterækken single og double blev en tro kopi af mestrene i 2002. Bowlingmesterskaberne var henlagt til Ringkøbing og kunne kåre nye mestre på både dame- og herresiden. Hos damerne sejrede Connie Neuks, København, og hos herrerne blev det Kaj Andersen, Aarhus. Dame par blev vundet af Ulle Lund/ Ninette Pedersen, København og herre par blev vundet af Alf Dannerfjord/Lars Jacobsen, København.

Årets store politiidrætsbegivenhed var så afgjort 2. udgave af cykelløbet ”Danmark Rundt”, der denne gang var vokset til 250 aktive ryttere. Løbet skulle afvikles over 4 løbsdage med i alt 6 etaper – herunder enkeltstart og holdtidskørsel. Det blev en i alle måder succesrig tour rundt Danmark, der blev rost af alle og som desuden var forskånet for alvorlige uheld i det store felt, hvor vejret var af skiftende kvalitet.

Ved de Danske politimesterskaber i halvmarathon i Nykøbing Falster understregede Torben Klose, Odense, at han aktuelt var den hurtigste politimand, da han også vandt denne distance. Hos damerne var det Janni Olsen, Helsingør, der var hurtigst af alle. Connie Neuks (tv) med parmakker Connie Borgstrøm.

2003

183

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2003

Ved de Danske politimesterskaber i golf, hvor hele 93 golfere – heraf 7 kvinder – stillede til start, blev det overraskende Kent Nielsen, Thisted, der vandt hos herrerne. Hos damerne var Ruth B. Langlouis, København, bedst og dermed Dansk politimester. Skydemesterskaberne var endnu engang i regi af Aarhus PI og det var ikke det eneste, der var som tidligere. Bo Lilja, Kolding, sikrede sig alle individuelle mesterskaber på riffel og Steen Nørskov, Roskilde, og Jan Poulsen, Aarhus, delte de 4 pistoldiscipliner mellem sig. Desværre var deltagerantallet hos kvinder så lavt, at der ikke kunne kåres nogen mester, men det forhindrede dog ikke Conny Jensen, København, i at præstere en flot serie på standardpistol.

Orienteringsmesterskaberne var henlagt til terrænet omkring Thisted, hvor der hos herrerne blev kåret ny vinder i skikkelse af Jørn Lind, København, der vandt mesterskabet for første gang. Hos damerne var der til gengæld en ”genganger” i skikkelse af Anne Fonnesbech, Hillerød. Årets mesterskabsstævne i 7-mands fodbold blev afviklet i Aarhus, hvor værterne spillede sig frem til finalen mod Amager, der dog var så ubeskedne af vinde med 4-2. Ved de Danske politimesterskaber i cykling i Horsens vandt Lars Bo Lomholt, Helsingør, endnu engang mesterskabet i linjeløb. Enkeltstart var endnu engang ”på prøve” og her sejrede Frank

Bo Liljas resultat på 200 meter riffel, der var en tangering af hans rekord fra 1995.


Reuter, København. Hos damerne kåredes ingen vinder, da deltagerantallet ikke var tilstrækkeligt til et mesterskab. Så var tiden kommet til at introducere yderligere en ny mesterskabsdisciplin – mountainbike, der kom ”på prøve” i dette år og med København som arrangør. Første ”mester” blev Hans Hoffmann, Horsens. Ingen damemester kåret pga. af for få deltagere. Ved de Nordiske politimesterskaber i volleyball i Herning sikrede Danmarks herrer en sølvmedalje efter Finland. Damerne blev nr. 3 og vandt dermed bronze efter Finland og Norge. Den 2. politiskolematch, der blev afviklet i Finland, gav sejr til Trine Fisker fra den danske politiskole. Bedste danske herre blev Rene Andersen som nr. 11. Både dame- og herreholdet sluttede næstsidst på 4. pladsen foran Island hos damerne og Norge hos herrerne. Ved de Nordiske politimesterskaber i fodbold i Stavanger sikrede Danmark sig det nordiske politimesterskab for 1. gang siden 1987. Det danske herrehold vandt i sikker stil over Norge, Island og Finland og spillede uafgjort med Sverige, hvilket var nok til at sikre sig titlen. Det var første mesterskab for damelandshold, og her sluttede Danmark sidst iblandt Sverige og Norge, der var så ubeskedne værter, at de vandt mesterskabet.

Det danske damelandshold i fodbold.

Ved de Europæiske politimesterskaber i bordtennis i Frankrig formåede de 4 danske atleter ikke at spille sig frem til medaljeslutspillet. Nærmest kom Kent Staagaard og Torben Ehlers, der spillede sig frem til 1/8-dels finalen i double. Ved de Europæiske politimesterskaber i skydning, der for første gang blev afholdt i Rusland, var Anette Gaarde nærmest en medaljeplacering med 3 placeringer i top-7 i 50 meter riffel og 10 meter luftriffel. Conny Jensen opnåede en 8. plads i sportspistol. I europæisk regi, så måtte det danske herrelandshold i håndbold gennem kvalifikation til EPM i håndbold i Frankrig i 2004. Modstanderen var Luxembourg, der havde hjemmebanefordel. Det var dog ikke noget der bekymrede det danske hold, der vandt sikkert med 39-17 efter en noget ensidig forestilling.

2003

185


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2004

Året store idrætsbegivenhed på dansk grund var det første europæiske politimesterskaber i håndbold for damer, som Danmark havde været initiativtager til og ønskede at afholde. Mesterskaberne var henlagt til Løjt Kirkeby ved Åbenrå, hvor indkvartering fandt sted i feriebyen, mens kampene blev afviklet i den lokale hal. Tyskland vandt over Norge i en spændende kamp med cifrene 26-25 og Danmark var i samme situation som Norge i kampen om bronzemedaljerne, hvor Frankrig vandt snævert med 17-16. Administrativt forløb året på det hjemlige plan uden de store beslutninger eller ændringer. På det europæiske plan havde dopingproblematikken

været debatteret og det var i forskellige fora slået fast, at det var uforeneligt med politiidrættens værdier. Nogen egentlig dopingtest var endnu ikke gennemført som standard ved de Europæiske politimesterskaber, men ved de europæiske politimesterskaber i håndbold for herrer i Frankrig, havde de franske myndigheder selvstændigt foranlediget udtaget 4 spillere til test. 2 franske og 2 danske spillere efter deres indbyrdes kamp, som Danmark i øvrigt vandt. Efterfølgende viste det sig, at en af de franske spillere havde indtaget et forbudt stof, og han blev idømt den obligatoriske karantæne og måtte samtidig aflevere den sølvmedalje, som det franske holdt endte med at tilkæmpe sig. Ifølge internationale regler for sanktioner imod hold, så skal der mindst 3 positive test til, for at holdet også ifalder straf.


Lidt om sporten i 2004 Badmintonmesterskaberne var henlagt til Skælskør med Slagelse som arrangør, og her tog Michael Stie, Nyborg, sig af hele 3 mesterskaber – foruden single, herredouble med makkeren Thomas Malling, København og i mixdouble med Pia Emborg, Horsens. Bente Thillerup, Glostrup, vandt single og damedouble med makkeren Dorte Larsen, København.

Ved bordtennismesterskaberne i Padborg vandt Kent Straagaard, Amager, mesterskabet i elite single for 4. år i træk. Elite double blev vundet af Reino Andersen, Gentofte med makkeren Lars Gemahl, Odense. København arrangerede mesterskabet i feltsport, og for 5. år i træk blev det med sejr til Erik Flarup, Skive. Hos damerne sejrede Elin Kracht, Lyngby. Det 2. prøvemesterskab i mountainbike blev afviklet i Assens og fik Lars Bo Lomholt, Helsingør, som vinder. Ingen damer stillede til start. Ved de Danske politimesterskaber i bowling i Odense blev det til sejr i herrerækken til Jørgen H. Nielsen, Viborg og hos damerne til Ulla Lund, København. I parmesterskabet vandt Ulla Lund og Ninette Pedersen, København, mesterskabet. Hos herrerne vandt Kurt Mouritzen og Tommy Bering, Odense, mesterskabet for par.

Michael Stie blev 3-dobbelt dansk mester.

Ved indendørsmesterskaberne i 15 meter skydning var luftpistol og luftriffel med som prøvemesterskab for 2. gang. På luftriffel sejrede Anette Gaarde, Vejle, og på luftpistol gik sejren hos herrerne til Hans Kr. Laubel, Odense. Mesterskabet på 15 meter standardriffel blev vundet af Bo Lilja, Kolding. På standardpistol sejrede Steen Nørskov, Roskilde, og hos damerne vandt Vivian Bang, Helsingør. Håndboldmesterskaberne blev afgjort i Middelfart, hvor Birkernes damehold vandt mesterskabet for 3. år i træk og endnu engang med København lige efter. Hos herrerne tog Station City revanche fra sidste års nederlag til Helsingør og vandt dette års finale over Odense med 16-14.

Kurt Mouritzen og Tommy Bering, vinder af par-DM i bowling.

2004

187

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2004

Mesterskabet i 11-mands fodbold i Vejle blev et finaleopgør mellem de 2 københavnske hold – København 3 og København 1 med København 3 som endelig vinder med 4-3 i finalen efter straffespark.

Det vindende hold fra København 3.

5- og 10-km mesterskaberne blev afviklet sammen med fodbolden i Vejle, hvor Palle Redder Madsen, Aarhus, samt Camilla Rath Nielsen, Lyngby, på overbevisende vis sikrede sig mesterskabet på begge distancer.

Mesterskaberne i skydning havde for første gang skydning med tjenestepistol på programmet og det havde trukket nogle nye folk til skydebanerne. Peter Stausholm, Sdr. Birk sikrede sig det første mesterskab i denne disciplin. De øvrige pistoldiscipliner delte de garvede pistolskytter mellem sig med 2 mesterskaber til Jan Poulsen, Aarhus, på grovpistol og standardpistol. Riffelskydningerne delte Bo Lilja, Kolding, med Anette Gaarde, Vejle, således at Bo tog sig af den lange på 200 meter og Anette sikrede sig begge 50 meter mesterskaberne. Mesterskaberne i halvmaraton i Skive fik lige så suveræne mestre som de kortere løbedistancen og igen var det Palle Redder Madsen, Aarhus, og Camilla Rath Nielsen, Lyngby, der var hurtigst af alle. Årets mesterskab på golfbanerne var henlagt af Aarhus til Samsø. Hos damerne vandt Vivian Bang, Helsingør, og hos herrerne var det endnu engang John Lind, Aabenraa, der var bedst med den lille hvide kugle. Mesterskaberne i 7-mands fodbold havde fået nyt ”layout” idet 8 hold havde spillet sig frem til slutspillet i København på Valby Idrætspark. Holdene inddeltes i 2 puljer og alle mødte alle. Puljevinderne mødtes herefter i en finale og 2-erne i kampen om bronze. Finalen stod mellem Station Bellahøj og Amager, der blev besejret 3-0. Aalborg vandt bronzekampen over Aarhus med 2-0.

De 3 medaljetagere på både 5- og 10-km – fv. Maria Treschow, Camille Rath og Mie N. Jensen.

Ved de Danske cykelmesterskaber i København, blev det til mesterskaber til Lars Bo Lomholt, Helsingør, i både enkeltstart og linjeløb. Kun en enkelt kvinde stillede til start, hvorfor der ikke kunne kåres nogen mester.

Ved de Danske politimesterskaber i orientering i Hillerød, sikrede Erik Flarup, Skive, sig også dette mesterskab samt også i feltsport tidligere på året. Hos damerne blev det til sejr til Anne Fonnesbech, Hillerød. Nordiske politimesterskaber i atletik og politifem-


plads. I linjeløbet placerede Mette Mathiasen sig på en fornem 13. plads. Samme franske dominans fandt man hos herrerne i både enkeltstart og linjeløb, hvor der var hele 6 franskmænd på de første pladser. Bedste dansker blev Lars Bo Lomholt på en 28. plads i enkeltstart og 17. plads i linjeløbet. Vinder af 7-mands fodbold – Station Bellahøj.

kamp skulle have været afholdt på Frederiksberg med Danmark som arrangør. Desværre var tilmeldingerne så få, at mesterskaberne måtte aflyses og noget tydede på, at netop dette mesterskab ”synger på sidste vers”. Damelandsholdet i håndbold var ikke det eneste håndboldlandshold, der var til Europæiske politimesterskaber det år. Herrernes mesterskab blev afviklet i Frankrig. Danmark sluttede på en ærgerlig 4. plads efter at have tabt bronzekampen til Tyskland. Finalen stod mellem Rumænien og Frankrig, og med Rumænien som sikker vinder og dermed europamester. Det danske politicykellandshold var til Europæiske politimesterskaber i Østrig, hvor landsholdet bestod af 6 mandlige ryttere og 1 kvinde. Mette Mathiasen blev en flot nr. 8 i enkeltstart efter en fransk kvinde, der netop var vendt hjem efter at have deltaget ved OL i Athen. Samme franske kvinde vandt desuden linjeløbet ved at køre fra feltet, hvor yderligere en fransk kvinde kom ind på en 2. Mette Mathiasen klar til start.

2004

189


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2005

Sporten udviklede sig løbende, og det blev besluttet at golfmesterskaberne skulle afvikles over 2 gange 18 huller. Også marathonløb blev optaget på mesterskabslisten i 2005 – ganske vist som prøvemesterskab for at måle interessen. Første mesterskab blev en del af H.C. Andersen Marathon i Odense. Kontoret havde haft skiftende besætninger, idet Jesper Larsen havde afløst Lars Nellemann, der ønskede andre udfordringer. Jesper Larsen, der samtidig var formand for PI-København, overtog kortvarig og hjalp til på kontoret, men blev mere permanent afløst i løbet af året af Anders Norup Jørgensen. Kontoret var i perioden udfordret af nyt EDB og det faktum, at man på kontoret i Brønshøj ikke var på politiets intranet eller net i øvrigt. Det skabte udfordringer med kontakten til politifolkene, der især i københavnsområdet, ofte skiftede tjenestested. Af referaterne fremgik det, at kontoret også var udfordret som tjenestestederne var på denne tid, at alt nyt EDB var svært tilgængeligt og ofte havde det med at bryde ned, når man mindst ventede det. Dertil at det var svært af få det op at køre på ny. Også nye kontorlokaler til afløsning af Brønshøjvej var stadig på tale, men endnu ikke effektueret.

Endnu et kæmpearrangement løb af stabelen i juni måned det år, hvor Scandinavian Police Tour skulle afvikles. Det var et cykelløb i stil med Danmark Rundt i 2003 med i alt 250 ryttere, men denne gang på ruten Oslo – Göteborg – Helsingør – København.

En kommunalreform nærmede sig og dertil også en politireform, så rundt i landet drøftedes, hvad fremtiden ville bringe af forandringer for ens egen idrætsforening. Ved årets repræsentantskabsmøde opsummeredes, at Dansk Politiidrætsforbund bestod af 55 medlemsforeninger med i alt 11478 aktive medlemmer. Heraf 10074 politi- og civilt ansatte under justitsministeriet og 1404 civile medlemmer. En medlemsfremgang på 321 medlemmer siden seneste repræsentantskabsmøde. På repræsentantskabsmøde afgik formanden Per Larsen, der ikke ønskede genvalg. Ny formand blev kriminalinspektør Sten Skovgaard Larsen, Glostrup.

Danmark spillede kvalifikation i volleyball mod Finland og Letland om at deltage ved næste europæiske politimesterskab. Det blev til 2 klare nederlag og en efterfølgende protest mod Letland, der på mærkværdigvis havde formået at få samlet et landshold af politifolk, der alle havde fået udstedt politilegitimation på samme dag. Letland vandt tillige legende let over Finland, der var forsvarende nordisk og europæisk mester. Der


blev efterfølgende klaget til USPE over Letland, hvilket desværre ikke førte til nogen ændring, men det åbenbarede en problemstilling, som der fortsat var stor fokus på. På europæisk plan blev det af kongressen senest besluttet, at der skulle nedsættes en disciplinærret og

en appelret, der skulle tage sig af de dopingsager, der måtte komme i regi af USPE – Det Europæiske Politiidrætsforbund. Det blev de 2 vicepræsidenter i USPE, der blev formænd for de 2 udvalg – Lena Thuresson for disciplinærudvalget og Ioannis Karapanagos for appelretten.

Lidt om sporten i 2005 Badmintonmesterskaberne i Aarhus fik ny mester i eliterækken single for herrer i skikkelse af Kasper Storkegaard, Politiskolen. Damerækken vandtes suverænt af Bente Thillerup, Glostrup, der blev 3-dobbelt mester med makkeren Lotte Søgaard, Glostrup, i damedouble og Thomas Holm, Helsingør, i mixdouble. Ved indendørsskydningen samme sted, var der ikke den store ændring i forhold til sidste år på medaljeskamlen. Desværre var der ikke nok damer til at der kunne kåres en mester. Det vindende hold fra Birkerne.

Bordtennismesterskaberne i Grenå kårede ny mester i herre elitesingle ved Reino Andersen, Gentofte, der blev dobbeltmester ved også at vinde double med makkeren Lars Gemahl, Odense. Håndboldmesterskaberne havde Aalborg som arrangør, men det var også det eneste nye. De samme hold som sidste år, sikrede sig mesterskaberne både hos herrer og damer – Station City og Birkernes hold hos damerne. Reino Andersen og Lars Gemahl vandt elite double.

2005

191

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2005

Prøvemesterskabet i mountainbike blev afviklet med Assens PI som arrangør i Svanninge Bakker. Endnu engang blev det med Lars Bo Lomholt, Helsingør, som vinder. Årets feltsportsmesterskaber blev arrangeret af Odense PI og henlagt til Givskud. Mester hos herrerne blev Jørn Lind, København. Ingen damevinder kåret. Mesterskaberne i bowling i København havde endnu engang Ulla Lund, København, som vinder hos damerne. Herrernes individuelle mesterskab blev vundet af Alf Dannerfjord, København. Skydemesterskaberne var henlagt til Kolding, hvor den lokale Bo Lilja som sædvanligt tog sig af riffeldisciplinerne. Holdturneringen i 50 meter riffel englandsmatch blev overraskende vundet af 3 kvinder – Anette Gaarde, Benedikte Nielsen og Helle Kjerkegaard, Vejle, der sejrede med 1692 point foran holdet fra Randers med 1611 point. Vinderholdet fra Vejle, der vandt holdmesterskabet i 50 meter riffel englandsmatch.

Tjenestepistol præcision blev vundet af Tom Green Larsen, Odense, medens Peter Stausholm, Glostrup, sikrede sig mesterskabet på faldmål. Cykelmesterskaberne var henlagt til Viborg, hvor det endnu engang blev til sejr til Lars Bo Lomholt, Helsingør. I 11-mands fodbold blev mesterskabet afgjort på Frederiksberg og med Midtjylland som vinder med 4-1 over København 3. Mesterskaberne på 5- og 10-km distancen ved samme mesterskab gav ny mester hos herrerne i skikkelse af Hans Jørgen Bach, Aalborg, der vandt begge distancer.


Hos damerne sejrede Camilla Rath Nielsen, Lyngby, på 5 km og på den dobbelte distance blev det til sejr til Sandra Maria Treschow, København. Ved de Danske politimesterskaber i golf i Tønder, blev damerækken vundet af den lokale Rita Hansen. Hos herrerne sejrede Torben Ehlers, Tårnby. Erik Olsen, Frederikssund, vandt det danske politimesterskab i orientering afviklet i Randers. Desværre kunne der ikke kåres nogen vinder hos damerne da kun 1 stillede til start. Mesterskaberne i halvmarathon i Roskilde gav ingen forskydning i toppen, da Palle Redder Madsen, Aarhus, og Camilla Rath Nielsen, Lyngby, genvandt deres mesterskaber. H.C. Andersen Marathon i Odense dannede rammen om det første prøvemesterskab i marathon, hvor 63 politiløbere stillede til start. Mester hos herrerne blev ikke uventet Palle Redder Madsen, Aarhus og hos damerne blev det Carina Bech Thomsen, Horsens. Mesterskaberne i 7-mands fodbold i Holstebro blev et finaleopgør mellem Aarhus og Station Amager med sejr til Aarhus på 1-0. Ved de Nordiske politimesterskaber i cross i Sverige sikrede Danmark sig bronzemedalje individuelt

og for hold til damerne. Camilla Rath Nielsen vandt bronze og sammen med holdkollegaerne Maria Treschow og Birgit Hauge Raagaard, blev det til yderligere en bronzemedalje. Ved de Nordiske politimesterskaber i skydning i Norge sikrede damerne 3 guldmedaljer til Danmark. Anne Seierø vandt guld på luftpistol og sammen med Vivian Bang og Conny Jensen blev det også til guld for holdet. Dertil vandt samme 3 kvinder også en guldmedalje for hold på standardpistol. Ved de Europæiske politimesterskaber i svømning i Tyskland formåede de 4 danske deltagere at svømme sig i finalen i 4x100 meter fri, hvor de forbedrede deres tid med hele 3 sekunder. Det rakte dog forsat kun til en 8. plads. Svømmerne var Mads Hvilsom, Hillerød – Mads Nørskov, Politiskolen – Laust Kamgaard Nielsen, København og Jesper Knak Larsen, Gentofte. Danmark havde trukket Slovakiet i kvalifikationen til næste europamesterskab i fodbold i 2006. Kampen blev spillet i Slovakiet og Danmark vandt med 3-1. Næste modstander blev så Rusland, men den kamp blev aldrig spillet, da der ikke kunne opnås kontakt og aftalt kamptidspunkt med russerne, hvorfor Danmark vandt uden kamp og dermed var kvalificeret til at deltage.

2005

193


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2006

Der arbejdes fortsat på at flytte forbundets kontor, der deles med PI-København, ind i lejede lokaler under Københavns Politi for derved at få adgang til politiets netværk, hvilket anses for en stor fordel. Lejligheden i Brønshøj vurderes herefter mhp. salg.

havde beklædt posten som kasserer i 25 år. Forbundet havde kun i dets levetid haft i alt 4 kassererer, hvilket må siges at være udtryk for en vis stabilitet.

Forbundets kasserer Peder Lundgaard.

Navnet Dansk Politiidrætsforbund fik endelig dette udseende efter konsultation til Dansk Sprognævn.

I forbundets 60-årige historie, var der et andet jubilæum at fejre, idet forbundets kasserer Peder Lundgaard

Hovedbestyrelsen havde taget hul på debatten om den nye organisationsstruktur i Dansk Politiidrætsforbund i relation til den forestående politikredsreform. Spørgsmålene var mange – overordnet stuktur – lokalforeninger – love og vedtægter – startrettigheder og økonomi. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med udgangspunkt i de ovenfor nævnte elementer. Det var ikke nogen let opgave for hovedbestyrelsen, der skulle styre igennem at ændre strukturen til den nye virkelighed, der mod årets udgang pegede i retning af, at antallet af politikredse i den nye struktur ville blive 12 + rigspolitiet. Dermed blev der byttet rundt på den indtil da gældende repræsentation i hovedbestyrelsen, ligesom nogle foreninger blev placeret i andre regioner end tidligere. Der var også en vis nervøsitet for at de nye store kredse ville reducere antallet af de mange foreninger der hidtil havde tegnet forbundet. Startrettighederne skulle også rettes til den nye virkelighed med 12 kredse + rigspolitiet.

Lidt om sporten i 2006 Indendørs skydning i København oplevede et vigende deltagerantal, men det ændrede ikke på, at Bo Lilja, Kolding, fortsat vandt riffeldisciplinerne salon- og luftriffel. Luftpistol blev vundet af Hans Kr. Laubel, Odense. Standardpistol herrer og damer blev vundet af Therkel Madsen, Odense, og Anne Seierø, København.

Ved badmintonmesterskaberne samme sted fandt man ny mester i herre elite single ved Janik Roos, København. Hos damerne kunne der ikke kåres vindere, da kun 2 stillede op til mesterskaberne. Dog skal det nævnes, at den enlige kamp i rækken stod mellem sidste års mester Bente Thillerup, Glostrup, og Louise fra Holstebro, Louise G. Møller. Det blev den nye spiller, der vandt den kamp i 3 sæt.


Også bordtennismesterskaberne blev arrangeret af PI-København og her vandt Villy Dahlgaard, Kolding, singlemesterskabet. Doublemestre blev endnu engang Reino Andersen, Gentofte, og Lars Gemahl, Odense. Odense vandt håndboldmesterskabet ved at besejre Station Bellahøj med 19-15. Også hos damerne skete der ”tronskifte” da holdet fra kreds 23-37 vandt mesterskabet med de mangeårige vindere fra Birkerne lige efter.

af Erik Olsen, Frederikssund, der vandt hos herrerne, medens Elin Kracht, Lyngby, sikrede sig sit 7. mesterskab på de seneste 11 år.

Elin Kracht, Lyngby, vinder af mesterskabet i feltsport.

Marathonmesterskabet var dette år stadig prøvemesterskab og afviklet som del af Copenhagen Marathon. Vinder hos herrerne blev Palle Redder Madsen, Aarhus. Hos damerne sejrede Marianne L. Jensen, Fredericia.

Odense vandt håndboldmesterskabet.

Horsens PI arrangerede det første officielle politimesterskab i mountainbike og her vandt Lars Bo Lomholt, Helsingør. Ved de Danske politimesterskaber i bowling i Aarhus var deltagerantallet fortsat stigende, og det drøftedes, hvorledes man kunne reducere antallet af deltagere, der reelt kunne dyste om mesterskabet for at det var muligt at afvikle stævnet på en dag. Mester hos herrer individuelt blev Jørn Høyer Nielsen, Viborg og hos damerne Anne Marker, København. Feltsportsmesterskabet var lagt i hænderne på Helsingør PI og det blev en næsten lokal i skikkelse

Ved de Danske politimesterskaber i skydning i Vingsted, sikrede Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted, sig mesterskaberne på grovpistol og standardpistol. Fripistol blev vundet af Keld Boysen, Aarhus, der tog yderligere et pistolmesterskab ved Jan Poulsen i silhuetpistol. Riffeldisciplinerne blev delt mellem Anette Gaarde, Vejle, der vandt englandsmatch og Bo Lilja, Kolding, der vandt helmatch og 200 meter. Tjenestepistol blev vundet af Tom Green Larsen, Odense medens faldmålskonkurrencen endnu engang blev vundet af Peter Stausholm, Glostrup. Golfmesterskaberne blev afgjort i Hobro på Rold Skov Golf Klubs anlæg. Hos damerne sejrede Vivian Bang, Helsingør, mens det hos herrerne blev til sejr til Michael Stie, Nyborg. Ved de Danske politimesterskaber i 5- og 10-km løb samt 11-mands fodbold, blev der kåret nye

2006

195

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2006

mestre hos herrerne i løb. 5 km distancen blev vundet af Hans Jørgen Bach, Aalborg, mens klubkammeraten Carsten Straszek vandt den dobbelte distance. Hos damerne sejrede Camilla Rath Nielsen, Lyngby, på begge distancer.

Mesterskaberne i 11-mands fodbold gik til Sydjylland, der besejrede Nordre Birk med 1-0.

Holdet fra Sydjylland vinder af 11-mands fodboldmesterskab.

Halvmarathondistancen var henlagt til Tønder, hvor Per Zillmer, Helsingør, sejrede hos herrerne og Camilla Rath Nielsen, Lyngby, hos damerne. Roskilde PI arrangerede de Danske politimesterskaber i landevejscykling omkring Skjoldenæsholm. Endnu engang vandt Lars Bo Lomholdt, Helsingør, samt Lotte Bak, Frederiksberg, både linjeløb og enkeltstart.

Carsten Straszek vandt det danske mesterskab i 10-km løb.

Årets orienteringsmesterskab var af Esbjerg PI henlagt til Fanø, og i det terræn var det de rutinerede kræfter, der var bedst. Hos herrerne Erik Flarup, Skive, og hos damerne Elin Kracht, Lyngby.


Finalen i 7-mands fodbold blev afgjort i Aarhus, og blev et opgør mellem 2 nordsjællandske hold – Helsingør og Hillerød med førstnævnte som det sejrende hold. Ved de Nordiske politimesterskaber i håndbold i Sverige (Åhus) sikrede damerne sig sølvmedaljer efter en tæt kamp om guldet med Norge. Herrerne vandt bronze efter Norge, der havde en bedre målscore.

Ved judomesterskaberne var der kun tilmeldt i alt 9 judokaer, hvor Danmark havde tilmeldt de 5 af disse. Dermed var der sikkerhed for medaljer i flere klasser, hvilket da også holdt stik. Thomas Sitam vandt mesterskabet i -100 kg klassen og Kim Ørskou vandt i -90 kg klassen.

Michael Jensen nordisk mester i styrkeløft.

Helsingørs danske mestre i 7-mands fodbold.

Ved de Nordiske politimesterskaber i styrkeløft og judo i Nykøbing Falster sikrede Danmark sig en guldmedalje i styrkeløft til Michael Jensen, Aalborg PI.

2006

197


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2007

Politireformens endelige gennemførelse nærmede sig og der arbejdedes frem mod ændringer i sammensætningen af hovedbestyrelsen efter den nye politikredsstuktur, der trådte i kraft pr. 1. januar 2007. Der var nogle ”knaster” i disse drøftelser – især angående størrelsen af de nye kredse samt antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer i forhold til kredsenes størrelser og foreningernes ditto. København ønskede flere HB-medlemmer pga. af deres størrelse og Bornholm ville man ikke give et HB-medlem af samme årsag. Nye idrætsforeninger sås heller ikke så tit, men i foråret 2007 blev Rigspolitiets Idrætsforening stiftet på initiativ af bl.a. Jørgen Guldborg, der efter repræsentantskabsmødet, fik sæde i den nye hovedbestyrelse. Jørgen Guldborg – første formand i den nye forening Rigspolitiets Politiidrætsforening.

Generelt var der opbrud på vej i den kendte organisation. Frederiksberg PI meddelte ved udgangen af 2006, at foreningen opløses og indmeldte sig i PI-København. På årets første HB-møde var der stadig intet sket i forhold til at flytte lokaler ind til nærheden af Politigården i København. Brønshøj lejligheden var istandsat og gjort klar til salg. Både formand og kasserer afgik ved repræsentantskabsmødet, så der havde pågået en del sonderinger

for at finde egnede kandidater. Formand Sten Skovgaard Larsen var af Rigspolitichefen udset til anden stilling, der ikke lod sig forene med formandsskabet i Dansk Politiidrætsforbund, hvilket man tog til efterretning. Kasserer Peder Lundgaard nærmede sig pligtig afgangsalder, hvorfor han ønskede at træde tilbage efter 26 år på posten som kasserer. Ny formand blev pi. Mogens Lauridsen, København, og til ny kasserer valgtes vpk. Ole Kjær Jacobsen, Lyngby. Ny formand Mogens Lauridsen, København.

Ny kasserer Ole Jacobsen, Lyngby.

Nye organisationsstruktur blev vedtaget med overvældende flertal på repræsentantskabsmødet og det sikrede 1 HB-medlem fra hver af de nye politikredse + Rigspolitiet. Det var også en periode med problemer med distribueringen af idrætsbladet, der var overgået til fordeling via PostDanmark. Forlaget/trykkeriet havde vanskeligheder ved at overholde deadlines samt påsætning af korrekte adresselabels. Og ved indgangen til 2007 kunne man opleve, at bladet kom i farver ikke alene på forsiden, men også at fotos til artiklerne var i farver.


Lidt om sporten i 2007 Ved de Danske politimesterskaber i Randers blev der efterlyst fornyelse til den indendørs skydning, hvor det igen var Bo Lilja, Kolding, og Anette Gaarde, Vejle, der blev mestre på salonriffel og luftriffel. I salonriffel var Bo Lilja bedst og det var så omvendt i luftriffel. I pistoldisciplinerne var det også de ”gamle” skytter, der ryddede medaljebordet – Hans Kr. Laubel, Odense, tog sig af luftpistol hos herrerne og Anne Seierø, København, vandt damernes luftpistol. Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted, vandt standardpistol. Badmintonmesterskaberne samme sted oplevede en mindre nedgang i deltagerantallet, så der blev alene kåret mester individuelt i elite single hos herrer, hvilket blev Janek Roos, København. Kolding PI arrangerede dette års bordtennismesterskab og her var den tidligere mester Claus Oxfeldt, København, igen blandt deltagerne. Han var da også så ubeskeden at vinde mesterskabet om end det holdt hårdt mod sidste års mester Villy Dahlgaard, Kolding.

Bo Lomholt, Helsingør, der vandt mesterskabet. Hos damerne var der dette år tilstrækkeligt tilmeldte til et mesterskab, der tilfaldt Jackie Iven, Hillerød. Årets feltsportsmesterskab blev arrangeret i samarbejde mellem Vejle og Horsens PI, men det var også det eneste nye. Det var igen Erik Flarup, Skive, der var bedst i disciplinerne og vandt. Ingen mester hos damerne kåret. Ved de Danske politimesterskaber i bowling i Aalborg blev det til endnu en sejr hos herrerne til Jørn Høyer Nielsen, Viborg, og hos damerne til Connie Borgstrøm, København. Det første officielle politimesterskab i marathon blev afviklet af PI Aarhus i Aarhus Marathon. Det blev en fugtig affære og hos herrerne vandt Jens Kirkegaard Sørensen, Kolding, i tiden 2.49,14 timer. Ingen vinder hos damerne kåredes. Skydemesterskaberne var endnu engang henlagt til Vingsted Centeret og endnu engang var det Bo Lilja, Kolding, der tog sig af alle riffeldisciplinerne. Også pistolskydningerne havde kendte vindere i Jan Poulsen, Aarhus, der vandt standardpistol, silhuetpistol og grovpistol. Ved cykelmesterskaberne på Københavns Vestegn, var det endnu engang Lars Bo Lomholt, Helsingør, der sejrede i linjeløbet samt enkeltstart. Det var hans 10. mesterskab i træk. Hos damerne blev det også til dobbeltmesterskab til Bettina Romer Andersen, Roskilde.

Mountainbikemesterskaberne var henlagt til Silkeborg, hvor det hos herrerne endnu engang var Lars

Årets halvmarathon i Randers fik nye mestre hos begge køn. Hos herrerne sejrede Carsten Straszek, Aalborg, og hos damerne blev det Line Lundbak, Københavns Vestegn.

2007

199

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2007

Kolding PI blev den første arrangør af mesterskaberne i golf over 2 x 18 huller. Det vandt Steen Hansen, København, foran Michael Stie, Nyborg. Hos damerne sejrede Ruth B. Langlouis, København, foran Marie Burlund, ligeledes København. Mesterskabet i 7-mands fodbold blev afgjort i København, hvor Station City besejrede Station Bellahøj. De Danske politimesterskaber i orientering var af PI-København henlagt til svenske forhold i Kullaberg, hvor Torkil Hansen, Helsingør, sejrede hos herrerne, medens det for 3. gang i træk blev Elin Kracht, Lyngby, der sejrede i damernes mesterskab. Ved de Nordiske politimesterskaber i volleyball i Stavanger, Norge, vandt herrerne for 1. gang mesterskabet ved at slå de tidligere nordiske og europæiske politimestre fra Finland i en tæt kamp. Lars Bo Lomholt dansk mester i linjeløb for 10. gang i træk.

Ved de Danske politimesterskaber i fodbold, 5- og 10-km løb i Aarhus, var det endnu engang Hans Jørgen Bach, Aalborg, der var hurtigst på både 5- og 10-km distancerne. Hos damerne vandt Bettina Romer Andersen, Roskilde, mesterskabet på 5 km og Charlotte Fabricius-Rahbæk, København, sejrede på den dobbelte distance. Mesterskabet i 11-mands fodbold gik overraskende til Nordsjælland, der besejrede Station City med cifrene 3-2.

Nordiske mestre i volleyball.


Ved de Nordiske politimesterskaber i fodbold i Aarhus, sikrede de danske herrer sig endnu et nordisk mesterskab. Hos damerne blev det til en bronzemedalje. Ved de Europæiske politimesterskaber i judo i Rusland vandt Nicole Sydbøge, Station Amager, bronzemedalje efter sejr over engelsk pige.

Nicole Sydbøge vandt bronze i judo ved EM.

PI Aarhus havde påtaget sig at arrangere håndboldmesterskabet, der hos herrerne blev et københavns anliggende med sejr til Station Bellahøj over Station City med 23-17. Også hos damerne lykkedes det endelig København at blive mester foran Birkerne. Europæiske politimesterskaber i tennis i Monaco havde dansk deltagelse hos både damer og herrer. Med en bronzemedalje sikrede Maria Rasmussen, København, Danmark den første medalje nogensinde på spindesiden i tennis. Herrerne blev ikke placeret.

Maria Rasmussen vandt bronze ved EM i tennis.

2007

201


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2008

Gennem året blev der arbejdet på 2 væsentlige og interessante forhold – dels at forbundet sammen med PI-København ønskede at flytte til lejede lokaler i Puggårdsgade ved Politigården. Lokalerne lod vente på sig såvel som istandsættelsen og dermed også, hvor stor lejen ville blive. Også den digitale tidsalder havde stillet stadig stigende krav og ønsker i politiidrætten. Den eksisterende hjemmeside i forbundet var kreeret af og bestyret af Lars Underbjerg, der i forbindelse med ønsket om en udvidelse af hjemmesiden havde udtalt, at man i stedet valgte en ekstern løsning, da arbejdet ville blive for stort og omfangsrigt med ham som webmaster. Forlaget Nordisk Kriminalreportage, der stod for udgivelsen af bogen om nordiske kriminalsager samt idrætsbladene til de Nordiske Politiidrætsorganisationer, var under forandring efter ansættelse af ny direktør efter at forlaget havde kørt med stort underskud i en årrække. Indtægterne fra salget af bogen til de Nordiske Politiidrætsforbund, var af stor betydning for politiidrætsforbundene og der var naturligt stor interesse omkring ny kontrakt med forlaget for det kommende år. Af samme årsag var der problemer med at leve op til deadlines for udgivelsen af forbundets medlemsblad, hvilket også skyldtes reduktion i medarbejderstaben i forlaget, der havde til huse i Malmø.

På nordisk plan var der også likviditetsproblemer og især Sverige kæmpede med at få økonomien til at række til de idrætsaktives ønsker. Det fik indflydelse på det forestående Nordiske politimesterskab i håndbold i 2009, hvor Sverige meldte afbud for både dame- og herreholdet, hvilket fik den konsekvens, at der ikke blev noget Nordisk politimesterskab for damer, da kun Danmark og Norge havde tilmeldt sig. I det Europæiske idrætsforbund var der også forandring på vej, da ny formand skulle vælges såvel som en del nye til teknisk komite, hvoraf 7 ud af 8 medlemmer ikke genopstillede. Fra nordisk side var det ønsket at visepræsidenten – svenske Lena Thuresen – kunne vælges som formand, men der var også opstillet kandidat fra Belgien – Luc Smeyers – der også sad i Executiv Komiteen. Ved kongressen valgte man Luc Smeyers, Belgien, til ny formand. Kun Norden støttede Lena Thuresen. Næstformand i DPIF – Gunnar Andersen, var forinden blevet opfordret og valgt til det Europæiske politiidrætsforbunds dopingdisciplinærudvalg, hvor der aktuelt var 2 sager til behandling. På kongressen bød DPIF ind på at arrangere de Europæiske politimesterskaber i håndbold i 2016, og der var stor opbakning til dette arrangement.


Lidt om sporten i 2008 Badminton og indendørs skydning i Kolding kårede samme mestre i elite single hos damer og herrer som året forinden – Mette Therkelsen, Gentofte, og Janek Roos, København. I indendørs skydning gik riffelmesterskaberne til Bo Lilja, Kolding, medens Jan Poulsen, Aarhus, og Hans Kr. Laubel, København, vandt pistolmesterskaberne.

Vinder hos herrerne blev Hans Hoffmann, Horsens, og hos damerne blev det Sandra Maria Treschow, Herning.

Ved håndboldmesterskaberne i Københavns Vestegn samlede interessen sig om, hvordan styrkeforholdet mellem holdene var ændret efter reformens indtog i dansk politi. Ny mester hos herrerne blev Fyn, der besejrede sidste års mester, Station Bellahøj, med 26-24 i finalen. Hos damerne var det fortsat København, der var stærkest med Sjælland/Kbh.s Vestegn lige efter. Hans Hoffmann, Horsens, vinder af DPM i mountainbike.

PI-København og Helsingør PI arrangerede i fællesskab feltsportsmesterskaberne i Tisvilde Hegn, og endnu engang var det Erik Flarup, Skive, der triumferede hos herrerne samt Anne Fonnesbech, Rigspolitiet, hos damerne.

København vandt damernes mesterskab.

Ved de Danske politimesterskaber i bordtennis i Randers, blev der kåret ny mester i elite single i skikkele af Erik Hostrup Nielsen, Aalborg. Robert Sørensen, Aarhus, og Kell Kristensen, Padborg, genvandt deres mesterskab i double. Mountainbikemesterskaberne blev afviklet med den nystartede Rigspolitiets IF som arrangør.

Mesterskaberne i 11-mands fodbold blev et opgør mellem 3 hold – Sydøstjylland, Station Bellahøj og Station City – da Nordsjælland meldte afbud til mesterskaberne. Vinder og mester blev Sydøstjylland. Vinder af 5-km løb hos herrerne blev Jesper Greve, København, og hos damerne Charlotte FabriciusRahbæk, København. På den dobbelte distance sejrede Godtfred Skjødeberg, København og på ny Charlotte Fabricius-Rahbæk. Mesterskabet i marathon i København fik nye

2008

203

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2008

mestre i skikkelse af Jens Kirkegaard Sørensen, Kolding, og Louise Pernille Christiansen, Station Bellahøj.

Mesterskaberne i bowling blev afgjort i København, hvor Preben Kristensen, København, sejrede hos mændene individuelt og Ulla Lund Nielsen, København, vandt damernes individuelle mesterskab. Ved de Danske politimesterskaber i skydning i København, vandt Bo Lilja, Kolding, endnu engang alle 3 riffeldiscipliner. Jan Poulsen, Aarhus, sikrede sig mesterskaberne på standardpistol, grovpistol og silhuetpistol. Conny Jensen, København, vandt sportspistol. Tjenestepistolskydningen Falling Target blev vundet hos herrerne af Poul Stausholm og hos damerne af Louise G. Møller, begge Kbh.s Vestegn.

Nye danske mestre i marathonløb.

PI Aarhus arrangerede de Danske politimesterskaber i cykling omkring Fuglsø-centeret, og her understregede Hans Hoffmann, Horsens, at han var den bedste politimand på cykel det år ved at vinde både enkeltstart og linjeløb. Hos damerne kunne der ikke kåres en vinder i enkeltstart, men i linjeløb var der tilstrækkeligt til at kåre Ida Gabrielsen, Aarhus, som dansk mester.

De Danske politimesterskaber i orientering blev afgjort i Odense med Erik Olsen, Helsingør, som vinder. Hos damerne kåredes ingen vinder da klassen ikke havde nok deltagere. Kent Nielsen dansk mester i golf.

Odense Golfklub lagde baner til de Danske


politimesterskaber det år, hvor det blev til sejr hos herrerne til Kent Nielsen, Vejle. Lisbeth Rask, Kbh.s Vestegn, vandt damernes mesterskab. Vordingborg og omegn lagde rute til mesterskaberne i halvmarathon, hvor Line Lundbak, Kbh.s Vestegn, genvandt sit mesterskab. Hos herrerne sejrede Hans Jørgen Bach, Aalborg, i disciplinen for første gang. Mesterskaberne i 7-mands fodbold blev afviklet i Helsingør, og her sejrede Station Bellahøj ved i finalen at besejre Station Amager med 3-1 i straffedribling efter 3-3 i den ordinære spilletid.

Ved de Europæiske politimesterskaber i cykling i Holland stillede Danmark med 6 atleter, hvor man for første gang kørte et kort criterium samt kort prolog foruden enkeltstart og linjeløb, så der blev nok at prøve kræfter på. Danmark opnåede kun sekundære placeringer. Ved det 2. Europæiske politimesterskab i kvindehåndbold i Norge, vandt de danske damer sølv efter Frankrig, som holdet ellers havde besejret i det indledende gruppespil.

Ved de Nordiske politimesterskaber i Danmark (Nordjylland) opnåede Danmark en bronzemedalje i orientering ved Elin Kracht. Øvrige danske deltagere opnåede sekundære placeringer. Ved de Nordiske politimesterskaber i cross i Sverige vandt Danmark 2 guldmedaljer – individuelt for kvinder ved Charlotte Fabricius-Rahbæk samt kvindernes holdkonkurrence, hvor holdet foruden Charlotte bestod af Line Lundbak samt Marianne Ladegaard Jensen.

De danske sølvvindere ved EPM i håndbold i Norge.

2008

205


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2009

Året indledtes med, at der blev lavet en lejeaftale med Københavns Politi om leje af lokaler i Puggårdsgade til foreningskontoret for forbundet og PI-København. Lejligheden i Brønshøj blev solgt til fysioterapeuterne, der i forvejen ejede de øvrige etager. Nye lokaler gav også mulighed for bedre sagsbehandling ved benyttelse af nyt IT samt det faktum, at man i de nye lokaler blev koblet på politiets IT-system, hvilket gav en stor lettelse i dagligheden i forhold til kontakten med idrætskollegaer rundt i landet. Rigspolitiet havde truffet beslutning om, at politiets mailsystem måtte anvendes til information til medlemmerne om idrætsaktiviteter.

På hovedbestyrelsesmødet i september var situationen i forlaget så alvorlig, at de måtte tilbyde idrætsforbundet en ny kontrakt, da de ikke kunne opfylde den gældende. Forlaget tilbød tillige en webbaseret udgave af bladet Politi-Idræt, hvilket ikke var spiseligt for Dansk Politiidrætsforbund, der fortsat ønskede et egentligt blad til hvert medlem. På årets sidste hovedbestyrelsesmøde var der stadig tiltro til, at der kunne indgås ny kontakt med forlaget – især på bogen med kriminalsager, der gav forbundet det største tilskud. Med idrætsbladet var det derimod vanskeligere og kort før mødet havde Dansk Politiidrætsforbund modtaget et tilbud fra et andet forlag om at overtage idrætsbladet og idrætsprogrammerne til mesterskaber og stævner. Dette tilbud overvejedes, og beslutningen blev, at der blev tegnet ny kontrakt med dette forlag – FL Reklame om udgivelse af forbundets medlemsblad m.m. Forbundet havde, på initiativ af næsformand Gunnar Andersen, fået lavet ny hjemmeside med domænenavnet www.politisport.dk og tanken var, at den fremover skulle bruges i langt højere grad som informationsmiddel til medlemmerne. Foreningerne rundt i landet blev tilbudt plads på hjemmesiden.

Kontorpersonalet på idrætskontoret – tv. Jørn Damm og Anders Norup.

Der var fortsat forhandlinger med Nordisk Kriminalreportage om ny kontrakt for de kommende år for bogen med kriminalsager – Nordisk Kriminalkrønike – samt for idrætsbladet og programmer til mesterskaberne. Kontrakten blev forhandlet på plads op til sommeren og gældende for de kommende 3 år. Hen over året stod det klart, at forlaget stadig kæmpede med at få økonomien i selskabet til at hænge sammen, så der bredte sig en frygt i idrætsforbundet for, at man kunne miste det store sponsorat, som kontrakten med forlaget var udtryk for.

Tjenestefrihed til idræt til danske og internationale politimesterskaber, eller mangel på samme, skabte i løbet af året stadig større frustrationer, idet de nye politikredse havde nægtet dette til mange idrætsaktive med begrundelse i økonomien, der var stram efter indførelse af decentral økonomiforvaltning i landets politikredse. Der skulle bindes økonomiske midler i den tilgodehavende frihed, hvilket resulterede i, at man ikke ville give tjenestefrihed til kollegaer, der havde mange fridage til gode. Forslag fra PI Aarhus om at indføre prøvemesterskab i mixvolley med første stævne i 2010.


Lidt om sporten i 2009 Ved de Danske politimesterskaber i badminton og indendørs skydning i Roskilde, blev der kåret nye individuelle mestre i badminton elitesinglerækkerne. Hos herrerne sejrede Kasper Madsen, Østjylland og hos damerne vandt Louise G. Møller, Kbh.s Vestegn. Ved den indendørs skydning, blev der også fundet nye vindere i pistoldisciplinerne, idet Ricky Winther, Billund, vandt på standardpistol. Steffen Andreasen, Viborg, vandt luftpistol. Salonriffel vandtes af Anette Gaarde, Vejle, medens Bo Lilja, Kolding, vandt på luftriffel.

Bordtennismesterskaberne afvikledes i København og fik Villy Dahlgaard, Sydøstjylland, som vinder af eliterækken single. Doublemesterskabet gik til Claus Oxfeldt og Kenneth Toft Andersen, København. Årets Danske politimesterskaber i bowling var henlagt til Viborg, hvor det individuelle mesterskab hos herrerne vandtes af Erich Sønnichsen, Haderslev. Hos damerne genvandt Ulla Lund Nielsen, København, mesterskabet. Ved feltsportsmesterskaberne i Ringkøbing, vandt Jørn Lind, København, det individuelle mesterskab. Ingen mester kåret hos kvinderne. John Lind, Padborg, vandt golfmesterskabet, der blev afviklet i Korsør. Hos damerne sejrede Marie Burlund, København.

Ved de Danske politimesterskaber i skydning i København var der få nye mestre i forhold til tidligere år. Anette Gaarde, Vinder af damesingle Vinder af standardpistol Vejle, vandt riffelskydningen på 50 meter – Louise G. Møller. – Ricky Winther. englandsmatch og helmatch, medens Bo Håndboldmesterskaberne afvikledes i Fuglsø- Lilja, Kolding, tog sig af 200 meter riffel. Jan PoulCenteret og her fik Station Bellahøj revanche for sen, Aarhus, vandt endnu engang standardpistol, sidste års nederlag til Fyn, da holdene byttede grovpistol og silhuetpistol. Tjenestepistolskydninplads ved dette års mesterskab. Hos damerne var gen præcision vandtes af Søren V. Rasmussen, det samme rækkefølge som i 2008. Kbh.s Vestegn, og hos damerne af Charlotte Olsen, Kbh.s Vestegn. Tjenestepistol – Falling Target, Mesterskaberne i mountainbike blev afviklet i Vejle, vandtes af Jan Poulsen, Aarhus, og hos damerne hvor Anders Nyholm Pedersen, Kbh.s Vestegn, af Benedikte S. Nielsen, Vejle. sejrede i herrerækken, medens Sandra Maria Treschow, Viborg, vandt kvindernes løb. Sønderborg PI arrangerede det års mesterskab i halvmarathon, hvor Torben Klose, Odense, vandt hos herrerne og Marianne Ladegaard, Fredericia, hos damerne.

2009

207

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2009

Marathonmesterskaberne var henlagt til et løb i H.C. Andersen Marathon i Odense og her vandt Jens Johannes Just Christiansen, København, mesterskabet i tiden 2.42,52 timer. Hos damerne sejrede Marianne Ladegaard Jensen, Fredericia, i tiden 3.33,15 timer. De Danske politimesterskaber i golf var henlagt til Køge og her sejrede Jacob Lei, København, hos herrerne. Ingen vinder hos damerne pga. for få deltagere.

Vejle vandt også englandsmatch for hold – fv. Benedikte Nielsen, Poul Moubou og Anette Gaarde.

Ved de Danske politimesterskaber i landevejscykling sikrede Laurits Jacobsen, Aarhus, sig mesterskabet på enkeltstart. I linjeløb vandt Henrik Bandsholm, Kbh.s Vestegn. Hos damerne vandt Lotte Bak, København, både enkeltstart og linjeløb.

De Danske politimesterskaber i 7-mands fodbold blev afviklet i Nykøbing Falster, og værterne var så ubeskedne at vinde mesterskabet ved at besejre Hillerød med 3-2 efter straffedribling, idet den ordinære kamp endte 2-2.

Ved mesterskaberne i 5- og 10-km løb i Padborg vandt Torben Klose, Odense, begge distancer ligesom Line Lundbak, Kbh.s Vestegn, kopierede det resultat hos damerne. Mesterskabet i 11-mands fodbold gik til Station City, der besejrede Station Bellahøj med 2-0 i finalen. Nykøbing Falster vinder 7-mands fodboldmesterskabet.


Ved de Nordiske politimesterskaber i håndbold på Island var der desværre ikke noget mesterskab for damer efter afbud fra Sverige. Danmark vandt sølv efter nederlag til Island, der var så ubeskedne at tage mesterskabet hjem. Ved de Nordiske politimesterskaber i golf i Danmark i Rold Skov, sikrede Danmark sig bronzemedaljer for hold. Holdet bestod af Michael Stie, Kent Nielsen, Henrik Israelsson og Thomas Ejlersen. Bedste dansker individuelt blev Michael Stie på en del 7. plads. Ved de Nordiske politimesterskaber i skydning i Finland sikrede Danmark sig i alt 3 guld-, 2 sølvog 6 bronzemedaljer. Anne Seierø, Vivian Bang og Conny Jensen vandt guld for hold i 10 meter luftpistol. Børge Bladsgaard Jensen vandt guld på 25 meter silhuetpistol og endelig vandt Bo Lilja guld på 50 meter riffel 60 skud liggende.

formåede lige akkurat ikke at svømme sig i finalen, men sluttede på en 11. plads i begge løb. I 400 meter fri svømmede Mikael Baur, Rigspolitiet, sig til en samlet 9. plads. Kirsten Thaysen svømmede sig til en samlet 5. plads i 100 meter butterfly.

Det danske kvindelandshold i volleyball havde spillet kvalifikationskampe mod Rumænien og Ungarn i Bukarest og med en sejr over Ungarn og nederlag til Rumænien var holdet dermed ikke umiddelbart kvalificeret til at deltage ved slutrunden. Imidlertid indløb der afbud fra Grækenland og Danmark var herved kvalificeret som bedst placerede 2’er. Danmark vandt dog ingen kampe og sluttede sidst i turneringen.

Ved de Europæiske politimesterskaber i svømning i Spanien opnåede de danske svømmere flotte resultater, men det var kun Kirsten Thaysen, Hillerød, der formåede at svømme sig i en finale i 100 meter butterfly, hvor hun sluttede på en fornem 5. plads i tiden 1.07,5 min. Den danske holdkap i 4x100 meter fri og 4x100 meter medley Selv en sidsteplads kunne ikke fjerne glæden ved at have deltaget i mesterskaberne.

2009

209


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2010

Dansk Politiidrætsforbund opsagde samarbejdet med forlaget, der siden 1967 havde udgivet bladet PolitiIdræt. Opsigelsen var begrundet i, at det ikke havde været muligt at nå til enighed om ny aftale, der sikrede Dansk Politiidrætsforbund et positivt afkast af fremstilling og distribuering af idrætsbladet. Det var fortsat ønsket, at alle medlemmer skulle modtaget idrætsbladet i deres postkasse. Ny aftale og kontakt blev indgået med forlaget FL Reklame i Hørning om udgivelsen af idrætsbladet.

På årets første hovedbestyrelsesmøde blev der redegjort for processen omkring skift af bladleverandør, og der blev rejst kritik af den hurtige proces. Forretningsudvalget havde midlertidigt overtaget redaktørjobbet, og efter rundspørge i hovedbestyrelsen blev det besluttet af HB-medlem Robert Hansen, Sydøstjylland, overtog redaktørjobbet.

Lidt om sporten i 2010 Håndboldmesterskabet fandt sted i Nordsjælland og her sikrede Station City sig mesterskabet foran Sydøstjylland. Hos damerne triumferede Sydjylland/Fyn foran København.

Han vandt overbevisende mesterskabet med 213 kegler mod Preben Mortensen, Viborg, 157 kegler. Hos damerne kom der også ny mester i skikkelse af Annie Schnoor, København.

Ved de Danske politimesterskaber i badminton og indendørs skydning i Aarhus, var der ingen fornyelse blandt mestrene i pistolskydning og riffelskydning. Standardpistol var gjort til åben klasse, da der ikke var damer nok til egen klasse, hvorfor Conny Jensen, København, sikrede sig mesterskabet foran Vivian Bang og Jan Poulsen med henholdsvis 281, 280 og 279 point. En spændende konkurrence. Også badmintonmestrene fra 2008 genvandt deres mesterskaber i dette år.

Bordtennismesterskaberne endte med sejr i eliterække single til Erik Hostrup Nielsen, Nordjylland, der kun ville lade Villy Dahlgaard, Kolding, låne mesterskabet for et år.

Dansk politiidræt havde fået nyt bowlingtalent i medarbejderskaren og han, Lars Persson, Politiskolen, stillede til start ved de danske bowlingmesterskaber i Odense.

Årets Danske politimesterskaber i feltsport og orientering var imødeset med stor spænding, idet PI-København sammen med idrætsforeningen i Helsingør havde valgt at holde mesterskaberne på Bornholm. Det fik stor søgning af mange nye atleter, hvilket var glædeligt. Feltsportskonkurrencen blev vundet af Per Jessen, Roskilde, og hos damerne vandt Anne Fonnesbech, Rigspolitiet. Orienteringsmesterskabet blev ligeledes vundet af Per Jessen, Roskilde, og damernes mesterskab gik til Rita Breum, Rigspolitiet. Mesterskaberne i mountainbike var henlagt til Roskilde, hvor Anders Nyholm, Kbh.s Vestegn vandt hos herrerne. Dameklassen blev vundet af Lena Borring Andersen, Hillerød.

Lars Persson, København, vandt DPM i bowling.


Ved de Danske politimesterskaber i marathon i København, sikrede Torben Klose, Odense, sig mesterskabet i tiden 2.43,01 timer. Hos damerne gik sejren som sidste år til Marianne Ladegaard Jensen, Sydøstjylland, i tiden 3.30,00 timer. Mesterskaberne i halvmarathon i Kolding fik ny mester hos begge køn. Thorkild Sundstrup, Aarhus, vandt foran Torben Klose, Odense, der fulgte 6 sekunder efter. Hos damerne vandt Line Lundbak, Kbh.s Vestegn, en ganske sikker sejr.

Sydøstjyllands mestre ved det første prøvemesterskab i mixvolley.

Ved de Danske politimesterskaber i golf i Helsingør var Kent Nielsen, Vejle, bedst hos herrerne med den lille hvide kugle. Hos damerne vandt Rikke B. Thomassen. Københavns Vestegn lagde baner til finalestævnet i 7-mands fodbold og her sejrede holdet fra Station Bellahøj over de lokale helte fra Københavns Vestegn efter straffedribling, da den ordinære kamp endte 1-1.

Torben Klose forsøgte forgæves at sætte Thorkild Sundstrup midtvejs i løbet.

Mesterskaberne i 11-mands fodbold i Viborg gav sejr til Østjylland i finalen over Station Amager. I kampen om førertrøjen på 5- og 10-km distancerne samme sted, viste Thorkild Sundstrup, Aarhus, at han aktuelt af Danmarks hurtigste politimand, da han vandt begge distancer. Hos damerne blev det til sejr til Camille Rath Nielsen, Nordsjælland, på 5 km og til Charlotte Fabricius-Rahbæk, København, på den dobbelte distance. Første prøvemesterskab i mixvolley blev afholdt af Fyns Politi på Ollerup Gymnastikhøjskole og med stor succes. Finalen stod mellem et kombineret hold Østjylland (Aarhus/Grenå) og Sydøstjylland. Den kamp vandt Sydøstjylland og kunne derfor lade sig kåre som mestre ved de første prøvemesterskaber.

Ved de Danske politimesterskaber i Vejle (Vingsted) vandt Bo Lilja, Kolding, 50 meter riffel englandsmatch samt 200 meter riffel. Anette Gaarde, Vejle, vandt 50 meter riffel helmatch. Jan Poulsen, Aarhus, vandt sædvanen tro standardpistol, grovpistol og silhuetpistol, ligesom Conny Jensen, København, tog mesterskabet på sportspistol. Der var ingen Nordiske politimesterskaber i 2010, da der ikke var nok deltagere til at gennemføre kraftsport. Feltsport og orientering blev også aflyst, da Sverige ikke havde de økonomiske muligheder for at gennemføre mesterskaberne. Danmark deltog desuden ved de Europæiske politimesterskaber i kvindehåndbold i Tyskland, hvor det blev til en 4. plads. Endvidere deltog DPIF også med atleter ved de Europæiske politimesterskaber i marathon og triathlon, hvor det blev til sekundære placeringer.

2010

211


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2011

Sekretæren i idrætsforbundet – Jørn Damm – var nået pligtig afgangsalder, så man var på udkig efter en ny. Valget faldt på kassereren Ole Kjær Jacobsen, der havde givet udtryk for interesse for jobbet, og han startede på kontoret pr. 1. juni. PI-Københavns ”daglige” ansigt på kontoret – Anders Norup Jørgensen – var også faldet for pensioneringsalderen, og her tog Christine Bertelsen over, så der fortsat var en god kontinuitet i idrætsarbejdet. Ved det første repræsentantskabsmøde efter den nye politireform, blev medlemstallet opgjort til i alt 10.975 medlemmer fordelt med 9741 politi og civilt ansatte under justitsministeriet samt 1234 civile. Dette var en lille nedgang i medlemstallet især blandt de civile medlemmer. På nordisk plan var der også en form for opbrud. Sverige havde svært ved at få økonomien til at hænge sammen i den nye bestyrelse. Finland havde i mange år været ledet af svensktalende Jan-Erik Björkgård, der var en stor ildsjæl i finsk politiidræt. Han var gået på pension og Finland havde vanskeligheder ved at finde en afløser.

På europæisk plan meddelte Grækenland i foråret, at de alligevel ikke kunne afholde mesterskaberne i skydning af økonomiske grunde, hvorfor formanden for skydeudvalget Jan Poulsen, Aarhus, i et øjebliks ærgrelse ved vore egne Danske politimesterskaber i indendørs skydning i februar, udtalte at det ”bette stævne” kunne vi i Danmark da godt klare. En hurtig forventningsafstemning i forbundet blev gennemført og skydecenteret i Vingsted var med på ideen og kunne stille centeret til rådighed i oktober måned, hvorfor det europæiske forbund blev meddelt, at Danmark kunne overtage mesterskabet. Det blev accepteret og meddelt de europæiske lande, hvoraf der var deltagere fra 23 til mesterskaberne, der blev rost til skyerne af alle deltagere. Imponerende hvad der kunne lade sig gøre med så kort varsel og med så mange gode hjælpere.


Lidt om sporten i 2011 Ved de Danske politimesterskaber i badminton og indendørs skydning i Nordsjælland genvandt Kasper Madsen, Kbh.s Vestegn mesterskabet i eliterækken single. Damernes mesterskab gik til Lotte Søgaard, ligeledes fra Kbh.s Vestegn. Riffeldisciplinerne i 15 meter indendørs skydning blev vundet af Anette Gaarde, Vejle. Standardpistol vandt Conny Jensen, København, medens Jan Poulsen, Aarhus, tog mesterskabet på luftpistol. Luftpistol damer vandtes af Vivian Bang, Helsingør. Håndboldmesterskaberne havde Kolding PI som arrangør og her sejrede Station Bellahøj med Station City på 2. pladsen hos herrerne. Damernes mesterskab gik til København, der tog revanche fra sidste år og sendte Syd- og Sønderjylland/Sydøstjylland/Fyn-holdet ned på 2. pladsen.

Ved de Danske politimesterskaber i bordtennis i Padborg dukkede der en ny spiller op ved mesterskaberne. Daniel Fynsk, København, var ny i politiet og havde bl.a. spillet professionelt i Sverige, hvilket kunne ses. Han fik 3 guldmedaljer med hjem fra mesterskaberne, da han både vandt single, double med makkeren Jann Wincken, København, samt holdturneringen til København sammen med de rutinerede herrer Arne Gammelgaard og Jens Ole Poulsen. Daniel Fynsk – dansk mester i bordtennis.

Ved de Danske politimesterskaber i mountainbike i Assens vandt Hans Kr. Hoffmann, Horsens, mesterskabet og hos damerne var Bettina Romer Jensen, Roskilde, hurtigst af alle. Bowlingmesterskaberne i København blev endnu en understregning af, at der var kommet en ”ny mand i klassen”. Lars Persson, København, genvandt mesterskabet. Damernes mesterskab tog Ulla Lund Nielsen, København. København vandt håndboldmesterskabet for damer.

Mesterskaberne i feltsport i Odense kunne kåre ny mester hos herrerne, hvor Jørn Lind, København, vandt. Damemester blev Anne Fonnesbech, Rigspolitiet. Dansk politimester i halvmarathon kunne kåres i Aarhus, hvor hjemmebanefavoritten Thorkild Sundstrup vandt sikkert. Hos damerne sejrede Camilla Rath Nielsen, København. Station Bellahøj vandt mesterskabet i håndbold.

2011

213

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2011

Thorkild Sundstrup, Aarhus, var også hurtigst ved de danske politimesterskaber i 5- og 10-km løb i Fredericia, hvor han vandt begge distancer. Charlotte Fabricius-Rahbæk, København, blev også dobbeltmester i Fredericia. 11-mands fodbold blev vundet af Sydøstjylland, der på hjemmebane besejrede Nordsjælland 2-0. Ved de Danske politimesterskaber i landevejscykling i Vejle stillede den tidligere mester Lars Bo Lomholt, Helsingør, til start og vandt endnu engang mesterskabet i linjeløb. Det var hans 11. mesterskab i den disciplin. I enkeltstart genvendt Laurits Jacobsen, Aarhus, mesterskabet fra året forinden. Ingen mester kåret hos damerne, da der kun stillede 2 til start.

liggende skydning og Kathrine Beuchert Pedersen, Aarhus, vandt 200 meter riffelmesterskabet. Conny Jensen, København, sikrede sig yderligere et mesterskab ved at vinde standardpistol. Jan Poulsen, Aarhus, blev også dobbeltmester med gevinst på silhuetpistol og grovpistol. Mesterskaberne i mixvolley blev afviklet for første gang som officielt mesterskab af Nordsjælland, der havde henlagt stævnet til Gentofte. Fyn sikrede sig den første aktie i mesterskabspokalen ved at besejre værterne fra Nordsjælland med 2-1 i sæt.

Mesterskabet i marathon i Odense gik til den lokale Torben Klose i tiden 2.41,01. Hos damerne sejrede Signe Marie Wiberg, Syd- og Sønderjylland i tiden 3.40,46. Ved de Danske politimesterskaber i golf i København sejrede Michael Stie, Fyn. Hos damerne gik sejre til Amanda Moltke Leth, København. Mesterskaberne i orienteringsløb blev afviklet i Assens og fik Ole Andersen, Slagelse, som vinder hos herrerne. Rita Breum, København, vandt damernes mesterskab.

Fyn vandt det første officielle politimesterskab i mixvolley.

Mesterskaberne i 7-mands fodbold var henlagt til Helsingør, hvor Københavns Vestegn sejrede ved at vinde finalen over Aarhus med cifrene 3-1.

Ved de Nordiske politimesterskaber i fodbold på Island, vandt det danske herrelandshold mesterskabet ved at besejre Norge og Finland og spille uafgjort med Sverige og Island. Finland vandt overraskende sølv. Damelandsholdet sluttede sidst uden sejre.

Ved de Danske politimesterskaber i skydning i Viborg var det kvinderne, der var bedst på riffel, idet Anette Gaarde, Vejle, vandt 50 riffel englandsmatch samt helmatch. Conny Jensen, København, sikrede sig mesterskabet i 50 meter

Ved de Europæiske politimesterskaber i bordtennis i Palermo i Italien sikrede Danmark sig en sølvmedalje til Daniel Fynsk, der tabte finalen til svenske Steenberg med 2-3 i sæt (11-9, 6-11, 12-10, 9-11 og 9-11).


Danmarks herrelandshold, der blev nordiske mestre.

Daniel Fynsk og Morten Edelbo blev nr. 4 i double efter tæt nederlag til tjekkisk par med 0-3 (sætcifrene 7-11, 10-12 og 12-14).

Danmarks 2 bordtennisspillere ved EPM i Italien, hvor de præsterede flotte resultater.

Ved de Europæiske politimesterskaber i tennis i Ungarn stillede Danmark med 1 deltager – Maria Rasmussen, hvilket skulle vise sig at være et godt valg. Hun vandt singlemesterskabet ved at slå sin tyske modstander i finalen med de overbevisende cifre 6-3, 6-2.

Maria Rasmussen vandt EPM i tennis.

De Europæiske politimesterskaber i skydning skulle det år have været afviklet i Grækenland, men de trak deres tilsagn af økonomiske årsager, hvorefter Danmark sprang til og overtog mesterskabet. Det samt afviklingen fik Danmark efterfølgende megen ros for. På det sportslige plan blev det til en flot 4. plads i englandsmatch til Anette Gaarde, der blot var 1 point fra en bronzemedalje. Jan Poulsen sikrede sig en 7. plads i standardpistol og også en 7. plads til Kathrine Beucher t Pedersen på salonriffel, hvor Anette Gaarde kom lige efter på en 8. plads. Conny Jensen blev nr. 8 på sportspistol.

Pistolskytten Conny Jensen og husbond Torben Clausen fik ideen til at lade præmieoverrækkelsen ledsage af vikinge-trut, hvilket var voldsomt populært.

2011

215


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2012

Efter politikredsreformen og den deraf afledte centralisering, var der udfordringer med tjenestefrihed til idræt, hvor emnet blev forvaltet forskelligt i de nye politikredse. Enkelte kredse havde fået skrevet ind i kredsens personalepolitik, at der kunne tildeles frihed til udøvelse af idræt i tjenestetiden. Også den tidligere gode praksis med at låne tjenestekøretøjer til idræt var udfordret idet også dette forhold var genstand for reduktion i forhold til det omfang af køretøjer, som der fandtes i kredsene før sammenlægningen. Der blev arbejdet på gennem dialog at sikre at idrætten stadig havde de nye kredsledelsers bevågenhed.

Danmark sluttede på 7. pladsen efter sejr over UK efter ordinær spilletid og straffespark. Det danske kvindelandshold fik senere på året overrakt USPE nyligt indførte fair-play pris ”Neil Braithwaite Fair Play Award” ved kongressen i Dublin, hvor den danske anfører Anne Louise Kent modtog prisen fra Neil Braithwaites enke Brenda Braithwaite. Baggrunden var, at der ikke blev uddelt hverken gule eller røde kort til det danske kvindelandshold under mesterskaberne. Ved kongressen i det Europæiske Politiidrætsforbund blev næstformand Gunnar Andersen indvalgt i USPE’s eksekutivkomite. Kasserer Ole K. Jacobsen blev indvalgt i teknisk komite.

Årets store idrætsbegivenhed fandt sted i København, hvor Dansk Politiidrætsforbund var arrangør af de første Europæiske politimesterskaber i fodbold for kvinder med PI-København som praktisk samarbejdspartner. Et mesterskab, der var tilsmilet af fint dansk sommervejr og hvor alle involverede havde en god oplevelse med Tyskland som vinder i finalen over Frankrig med 1-0.

Brenda Braithwaite overrakte Fair-play prisen til det danske kvindelandsholds anfører Anne Louise Kent.


Lidt om sporten i 2012 Ved de Danske politimesterskaber i badminton og indendørs skydning i Hobro, gik singlemesterskaberne til Københavns Vestegn i skikkelse af Kasper Madsen og Louise Gudiksen Møller. Riffelmesterskabet på luftriffel og salonriffel i åben klasse, blev begge vundet af Benedikte S. Nielsen, Vejle. Luftpistol åben klasse vandtes af Jan Poulsen, Aarhus, medens standardpistol blev vundet af Børge Bladsgaard Jensen, Billund. Sydøstjylland vandt foreningens første Danske politimesterskab i håndbold ved mesterskaberne i Kolding og med Station City lige efter på 2. pladsen. Hos damerne var det endnu engang København, der var bedst og med overraskelsen Nordjylland på 2. pladsen. Mesterskaberne vil også blive husket for, at Politigårdens spiller, Tom Petersen, fik det dårligt efter Politigårdens 1. kamp på stævnets 1. dag. Der blev ydet særdeles hurtig og kompetent førstehjælp, men det viste sig at være en alvorlig blodprop og Tom Petersen vågnede ikke siden op og afgik ved døden 5 dage efter på Odense Universitets Hospital. Ved bordtennismesterskaberne i Aalborg genvandt Daniel Fynsk, København, ganske suverænt mesterskabet. Feltsports- og orienteringsmesterskaberne var endnu engang et samlet mesterskab og henlagt til området omkring Skagen. Thomas Lange, Nordsjælland, sikrede sig mesterskabet i feltsport og hos damerne var det endnu engang Rita Breum, København, der var bedst i den disciplin. Per Jessen, Roskilde, vandt mesterskabet i orienteringsløb og hos damerne var Camilla Rath Nielsen, København, hurtigst.

Ved de Danske politimesterskaber i bowling i Haderslev sejrede Lars Persson, København, for 3. år i træk. Ulla Lund Nielsen, København, genvandt mesterskabet hos damerne. Det Danske politimesterskab i marathon blev afgjort i København og her var Kamilla Aamund Vigsø, Nordsjælland, hurtigst hos damerne i tiden 3.29,53. Herrernes mesterskab gik til Tony Wang Markussen, Kbh.s Vestegn, i tiden 2.48,39. Det Danske politimesterskab i landevejscykling i Aarhus havde den lokale Nicolaj Fredsgaard som vinder af linjeløbet. Enkeltstartsdisciplinen vandt Laurits Jacobsen, ligeledes fra Aarhus. Ingen mester kunne kåres hos damerne. Kampen om det Danske politimesterskab i 11-mands fodbold vandtes af Station Bellahøj, der finalebesejrede Østjylland med 1-0. Ved samme mesterskab afvikledes ligeledes 5- og 10-km mesterskaberne og her blev Camilla Rath Nielsen, København, dobbeltvinder ved at vinde både 5- og 10-km mesterskabet. Hos herrerne vandt Martin Kusk, København, den korte distance, medens den lokale Thorkild Sundstrup, Aarhus, vandt 10-km mesterskabet. Ved de Danske politimesterskaber i mountainbike i Aarhus var Rasmus Hvarre, Odense, hurtigst i herreklassen og vandt guld. Hos damerne var det endnu engang Bettina Romer Jensen, Roskilde, der vandt. Ved de Danske politimesterskaber i golf i Midt- og Vestjylland vandt Jan Birger Nielsen, Midt- og Vestsjælland, mesterskabet hos herrerne. Lisbet Rask, Kbh.s Vestegn vandt hos damerne.

2012

217

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2012

Ved de Danske politimesterskaber i skydning i Aarhus var det endnu engang de rutinerede kræfter, der løb med guldmedaljerne. Bo Lilja, Fredericia, vandt skydningerne på 50 meter distancen medens Ole Hardon, København, vandt 200 meter riffel. Børge Bladsgaard Jensen, Billund, vandt mesterskabet på standardpistol åben klasse, og Jan Poulsen, Aarhus, vandt grovpistol og silhuetpistol. Vinder af det års mesterskab i 7-mands fodbold blev Station Bellahøj med sejr over Station Amager på 3-1. Ved de Nordiske politimesterskaber i orientering og feltsport i Nyköping, Sverige, var de danske løbere endnu engang udfordret af det anderledes terræn. Bedste dansker blev Per Jessen, Midt- og Vestsjælland med en 5. plads i orienteringsløbet.

Rasmus Hvarre vandt herrernes mesterskab i mountainbike.

Københavns Vestegn arrangerede mesterskabet i halvmarathon, hvor Camilla Rath Nielsen, København, endnu engang viste sig som den hurtigste hos damerne. Det samme hos herrerne, hvor det var Thorkild Sundstrup, Aarhus, der vandt. Mesterskabet i mixvolley blev en gentagelse af sidste års mesterskab med Fyn som vinder i finalen med sejr over Slagelse på 2-1 i sæt.

Ved de Europæiske politimesterskaber i cykling i Frankrig stillede Danmark med 6 mænd og 1 kvinde. Bedste herrer blev på en 15. plads – Rasmus Hvarre, Fyn, i enkeltstart og en 16. plads til Nikolaj Fredsgaard, Aarhus, i linjeløbet, hvor alle de danske herrer kom med hovedfeltet hjem 3,32 minutter efter vinderen. Bettina Romer fik en 22. plads (38 startende) i enkeltstarten og en flot 16. plads i linjeløbet med blot 16 sekunder op til vinderen. Ved de Europæiske politimesterskaber i håndbold for herrer i Tyskland vandt det danske hold indledende pulje over Tyrkiet, Ungarn og Sverige og slog derefter Frankrig i semifinalen, mens Tyskland i finalen var danskerne overlegne. Danmark vandt således sølv.


Det danske herrelandshold i håndbold vandt sølv.

Lasse Skifter (blå) vinder sølv i brydning.

Ved de Europæiske politimesterskaber i brydning i Prag, Tjekkiet, stillede Danmark med 2 brydere. Lasse Skifter stillede op i 74-kg-klassen og vandt efter overbevisende sejre en flot sølvmedalje, mens Rune Hjort Nilsson sluttede på en 5. plads i 84-kg klassen. De Europæiske politimesterskaber i cross var henlagt til Rumænien, der ikke havde nogen heldig dag på kontoret, da ruten skulle forberedes. Mesterskaberne måtte aflyses/udskydes 1 dag så entreprenørmaskiner kunne præpare banen og fjerne de værste betonelementer, der var på banen. Løbet blev så efterfølgende gennemført med Camilla Rath Nielsen som bedste dansker på en 18. plads i kvindernes løb. Martin Kusk og Thorkild Sundstrup sluttede henholdsvis på en 30. og 31. plads.

2012

219


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2013

Med virkning fra årets begyndelse kom ny kundgørelse, der omhandlede bl.a. tjenestefrihed til idræt, organisatorisk arbejde o.l. Den nye kundgørelse satte en effektiv stopper for frihed til udøvelse af idræt i tjenestetiden, hvilket Dansk Politiidrætsforbund var meget overrasket over om end der var kommet små signaler herom forinden. Der blev derfor indkaldt til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 6. februar med dette punkt på dagsordenen og hvorledes man skulle forholde sig til de nært forestående Danske politimesterskaber. Forretningsudvalget indstilling var, at man henstillede til at mesterskaberne blev afviklet så godt som muligt under de givne omstændigheder, da det var opfattelsen, at Rigspolitiet havde rettet kundgørelsen til efter et bundet mandat. Der var derfor på hovedbestyrelsesmødet lagt op til at foreningerne tog stilling til, hvorvidt de fortsat ønskede at være værter ved de Danske politimesterskaber, som foreningerne havde budt ind med at arrangere. På hovedbestyrelsesmødet blev der givet udtryk for generel frygt for lavere deltagerantal ved Danske politimesterskaber og andre stævner, samt at det kunne blive svært at finde arrangører til såvel Danske politimesterskaber og andre stævner. Økonomien skønnede man meget svær at overskue, da muligheden for at benytte tjenestekøretøj ikke længere eksisterede. Foreningerne havde allerede taget forskellige forholdsregler for at imødegå de nye regler. Nogle ydede kørselsgodtgørelse til et lavt fastsat beløb og refusion af brobilletter mod at ”bilen var fyldt op”, andre ydede kørselsgodtgørelse efter statens laveste takster, mens flere foreninger ikke havde taget stilling. Flere foreninger havde oplevet, at der var medlemmer, der meldte sig ud, mens langt hovedparten af medlemmerne var indstillede på, at politiidrætten ikke skulle dø. En forening arbejdede på at indgå aftale med ledelsen om, at modul-elever under uddannelse kunne deltage i Danske politimesterskaber i feltsport og orientering i tjenestetiden.

En anden forening havde efter aftale med ledelsen åbnet op for, at der via dialog skulle udarbejdes en generel fælles ”Sundhedsfaglig politik” omfattende det sociale element, sundheden og den generelle trivsel. Omkring de Danske politimesterskaber så var der, med ganske få undtagelser, enighed om blandt arrangørerne, at gennemføre disse om end nogle arrangører havde givet udtryk for at man frygtede nedgang i deltagerantallet. Også Danmarks deltagelse i Nordiske og Europæiske politimesterskaber søgtes afklaret i forhold til deltagelse, da den tidligere kundgørelse havde givet deltagerne fuld tjenestefrihed, hvorfor de potentielle deltagere skulle underrettes og spørges forinden tilkendegivelse om deltagelse til de Europæiske Politiidrætsforbunds mesterskaber respektive de nordiske lande, der stod for tur til at afvikle et Nordisk politiidrætsmesterskab. På det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde blev det også besluttet at yde økonomisk kompensation til deltagelse i de Danske politimesterskaber og andre stævner på 45 kr. pr. atlet for at kompensere foreningerne for den manglende mulighed for at gøre brug af tjenestekøretøjer til transport til og fra mesterskaberne. En samlet skønnet udgift i omegnen af 400.000 kr. for Dansk Politiidrætsforbund. Om mesterskaberne, så viste året at det især var holdidrætsmesterskaberne, der var udfordret af ændringerne i kundgørelsen. Det Danske politimesterskab i håndbold havde en nedgang i holdantallet fra 29 hold til 21 hold, men glædeligt at eliterækken og damerækken havde fuld tilslutning. Mesterskaberne i 11-mands fodbold var også udfordret, og mange kvalifikationskampe blev ikke gennemført, hvorfor finaleslutspillet alene bestod af 2 hold mod normalt 4 hold. Politiidrætten har aldrig stået stille og selvom den i året var udfordret af nye retningslinjer, så blev det også året, hvor det første crossfit-stævne blev afviklet i politiregi


Første crossfit-stævne i dansk politiidræt.

Rigspolitiet nedsatte kort herefter nyt udvalg – ”Projektgruppe om forebyggelse af doping hos ansatte i politiet” i hvilket Dansk Politiidrætsforbunds næstformand Gunnar Andersen blev anmodet om at deltage. Og endelig, så var der også signal om, at kontrakten vedrørende lejemålet til de nyindrettede lokaler i Puggårdsgade ikke ville blive forlænget. Der blev arbejdet på at finde ud af, hvilke konsekvenser det ville få for kontoret. med Viborg PI som arrangør. 60 politiansatte mødte frem og havde en spændende dag, så måske blev der her skabt grundlag for at indføre en ny idrætsgren i Dansk politiidræt. Dopingspøgelset dukkede på ny op med baggrund i artikel i dagbladet ”Politiken”, hvor det fremgik at en polititjenestemand var blevet sigtet. Dagbladet Politikens interesse i sagen gik på politistationernes motionsrum. Det blev fastslået, at politiets ledelse samt den stedlige Politiidrætsforening kunne tilkalde Antidoping Danmark til at foretage uanmeldt kontrol af idrætsudøverne i motionsrummene.

På nordisk plan var der knas i samarbejdet, idet Sverige, der havde formandsskabet, havde meddelt at de ikke ønskede at arrangere Nordiske politimesterskaber i golf, hvilket de var forpligtet til i henhold til turnusordningen for mesterskabet. Det havde affødt en del kritik fra de øvrige nordiske lande, hvilket førte til, at Sverige meddelte at de ikke ønskede at deltage i internationale arrangementer i resten af indeværende år. Sverige havde begrundet beslutningen med, at de havde svære økonomiske udfordringer, hvorfor de så sig nødsaget til at aflyse deres aktiviteter. Sverige ønskede heller ikke at afholde kongressen i Nordisk Politiidrætsforbund, hvorfor Finland overtog formandsskabet uden kongresbeslutning.

Lidt om sporten i 2013 Ved badmintonmesterskaberne i København genvandt Kasper Madsen og Louise Gudiksen Møller, begge Kbh.s Vestegn, deres singletitler. Også ved indendørs skydning, var der ”genvalg” til mestrene fra sidste år, idet Benedikte S. Nielsen, Vejle, genvandt riffelmesterskaberne på både salonriffel og luftriffel, og i åben klasse for både

mænd og kvinder. Standard- og luftpistol vandtes af Jan Poulsen, Aarhus. Standardpistol damer blev vundet af Vivian Bang, Helsingør, og luftpistol vandtes af Anne Seierø, København. Ved de Danske politimesterskaber i bordtennis vandt Daniel Fynsk, København, mesterskabet i eliterækken for 3. år i træk.

2013

221

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2013

Resultat af dette års håndboldmesterskaber i Odense blev at Station City vandt herrernes mesterskab foran Station Bellahøj. Hos damerne sejrede København nok engang og med holdfællesskabet Syd- og Sønderjylland/Sydøstjylland/Fyn på 2. pladsen.

riffelskydningen. Tjenestepistol præcision vandtes af Morten Juul Andersen, København, og Rana Chouceir, Aarhus, hos damerne.

Mountainbikemesterskaberne måtte flyttes fra Esbjerg til Odense, hvor de så på grund af kraftig snefald, måtte udskydes til maj måned. Men vinder blev der kåret og mesterskabet gik til Anders Nyholm, Midt- og Vestsjælland, hvorimod der ikke kunne kåres vindere hos damerne. Bowlingmesterskaberne i Viborg gav ny mester i herreklassen, hvor mesterskabet gik til Ingolf Petersen, Vordingborg. Hos damerne sejrede Ulla Lund Nielsen, København. Mesterskaberne i 11-mands fodbold blev som ovenfor nævnt ramt af afbud som konsekvens af manglende frihed til at deltage i tjenestetiden. Det blev til en enkelt kamp – finalen mellem Station Bellahøj og Station Amager med førstnævnte som vinder med 4-0. I mesterskabet i 5- og 10-km løb blev det til dobbeltsejr på både herre- og damesiden. Thorkild Sundstrup, Aarhus, vandt herrernes mesterskaber og Helle Sejrsen Jepsen, Aarhus, gentog denne bedrift. Ved de Danske politimesterskaber i halvmarathon i Skanderborg sejrede Martin Kusk, København, samt Line Lundbak, Aalborg, hos damerne. De Danske politimesterskaber i skydning i Vingsted kårede ny mester på 50 meter riffel helmatch i skikkelse af Anne-Mai Madsen, Kolding. Bo Lilja, Kolding, sejrede i 50 meter englandsmatch og Ole Hardon, København, vandt 200 meter

3 skrappe skytter fra Sydøstjylland – Anne-Mai Madsen, Anette Gaarde og Bo Lilja.

Jan Poulsen, Aarhus, tog sig som vanligt af 2 mesterskaber – standardpistol og silhuetpistol. Ricky Winther, Billund, vandt grovpistol og Keld Boysen, Aarhus, vandt fripistol. Ved de Danske politimesterskaber i golf i Silkeborg sejrede Carsten T. Ekstrøm hos herrerne og Rikke B. Thomassen hos damerne. Mesterskaber i landevejscykling blev afviklet i Horsens, hvor den lokale Hans Hoffmann sejrede i linjeløbet. Enkeltstartdisciplinen blev for 3. gang vundet af Laurits Jacobsen, Aarhus. Hos damerne sejrede Bettina Romer Jensen, Midt- og Vestsjælland, i linjeløbet medens Rikke Guldbæk, Horsens, vandt enkeltstarten. Ved de Danske politimesterskaber i feltsport og orientering sikrede Jørn Lind, København, sig mesterskabet i feltsport, og Camille Rath Nielsen, København, vandt hos damerne. Individuelt orientering gik til Peter Wihan, Slagelse, og Rita Breum, København, vandt damernes orienteringsmesterskab.


Peter Wihan vandt DPM i orientering.

Ved de Danske politimesterskaber i marathon i Odense sejrede Torben Klose, Odense, i tiden 2.51,20. Hos damerne blev det til sejr til Kamilla Aamund Vigsø, Nordsjælland, i tiden 3.29,53. Mesterskabet i 7-mands fodbold i Aarhus fik Station Bellahøj som vinder over Helsingør med 2-0. Ved de danske politimesterskaber i mixvolley i Kolding, stødte de lokale helte Fyn fra tronen og sejrede i finalen over Aarhus med 2-0 i sæt. Ved de Nordiske politimesterskaber i håndbold i Norge vandt det danske herrehold det nordiske mesterskab med Island på 2. pladsen foran Norge. Hos damerne blev det til sølvmedaljer efter Norge. De Nordiske politimesterskaber i golf på Island blev afviklet på Vestmannaøerne, hvor en af verdens bedste golfbaner er anlagt. Noget overraskende for værterne viste de danske spillere sig som de bedste og individuelt blev det til guld til Jakob Espelund Nielsen med 2 slag bedre end Islands bedste spiller. Også i holdturneringen triumferede Danmark, hvor holdet var 8 slag bedre end det islandske landshold og 40 slag bedre end Norge på 3. pladsen. Danmark og Aarhus var vært for de Nordiske politimesterskaber i skydning og tog godt for sig af medaljehøsten. Hans C. Laubel vandt guld på luftpistol, hvor det

foruden blev til sølv til Ricky Winther og bronze til Jan Poulsen. Vivian Bang sikrede sig sølvmedalje i samme disciplin. I 3x40 skud riffel blev det til sølvmedalje til Anette Gaarde. I 60 skud liggende på riffel sikrede Anette Gaarde guld til Danmark, hvor det blev til bronze til Bo Lilja og samtidig guldmedalje til det danske hold med Benedikte S. Nielsen som 3. skytte. Conny Jensen vandt sølv på sportspistol. Jan Poulsen vandt guld på standardpistol med Børge Bladsgaard Jensen lige efter til en sølvmedalje. Samtidig sikrede 3. manden Ricky Winther at det også blev til guld til det danske landshold i standardpistol. Jan Poulsen fulgte sine gode skydninger op med også at vinde grovpistol samt silhuetpistol. I fripistol blev det til sølvmedalje til Hans C. Laubel og med Jan Poulsen på bronzepladsen.

Jan Poulsen var foruden at være arrangør af de nordiske politimesterskaber i skydning, også aktiv, hvor det blev til 4 guld, 1 sølv og 2 bronzemedaljer.

Ved de Europæiske politimesterskaber i svømning i Ukraine sikrede Laust Kamgaard Nielsen en finaleplads til Danmark i 50 meter rygsvømning, hvor han befæstede sin stilling som 8. bedste ved mesterskaberne. På den dobbelte distance sikrede Laust endnu en finaleplads med en 6. plads, hvilken placering han befæstede i finalen. Også i 4 x 100 meter medley svømmede Danmark sig i finalen på 8. bedste tid, hvilket også blev slutresultatet.

2013

223


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2014

Ved indgangen til 2014 blev det klart, at forbundet og PI-Københavns fælles kontorlokaler i Puggårdsgade skulle bruges til andet formål, hvorfor Københavns politi ønskede at tilbyde andre kontorlokaler på Politigården i København. Efter samtaler med PI-København meddelte foreningen, at de ikke længere ønskede at indgå i kontorfællesskab med Dansk Politiidrætsforbund, hvorfor forbundet alene flyttede til de nye lokaler på Politigården. PI-Københavns begrundelse herfor var, at adgangsforholdene til Politigården ikke levede op

til en idrætsforenings ønske, hvorfor PI-København i stedet indgik aftale om et kontor ved Københavns Politiforening. På møde med Rigspolitichefen for statusinformation om politiidrætten, blev det tydeliggjort, at ønsket om tjenestefrihed til politiidrætten ikke lod sig genindføre, hvilket den økonomiske situation umuliggjorde. Rigspolitichefen tilsagde sin store støtte til politiidrætten og gav udtryk for vilje til at hjælpe, hvis der opstod behov herfor.

Lidt om sporten i 2014 For 3. år i træk var det Københavns Vestegns Kasper Madsen og Louise Gudiksen Møller, der vandt mesterskabet i eliterækken single ved de Danske politimesterskaber i badminton i Randers.

både feltsports- og orienteringsdisciplinen. Samme gentog sig hos damerne, hvor Elin Kracht, Roskilde, også blev dobbeltvinder.

Ved samme mesterskab afvikledes indendørs skydning, hvor Hans Kr. Laubel, København, sikrede sig dobbeltmesterskab på standardpistol og luftpistol. Riffelskydningen blev domineret af kvinderne, idet Anette Gaarde, Vejle, vandt mesterskabet på salonriffel og Kathrine Pedersen, Randers, vandt på luftriffel. Aktuelt var der ingen over eller ved siden af Daniel Fynsk, København, der sikkert vandt det Danske politimesterskab i bordtennis i Kolding. Mesterskabet i halvmarathon i Odense fik en sikker vinder hos herrerne i skikkelse af Thorkild Sundstrup, Aarhus. Hos damerne sejrede Sabrine Mose, Odense. Ved de Danske politimesterskaber i feltsport og orientering blev Per Jessen, Roskilde, vinder af

Per Jessen i fuld fart gennem terrænet.

2014

225

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2014

I feltet ved mesterskaberne i marathon i København sås samme vindere som i halvmarathon og hverken Thorkild Sundstrup eller Sabrine Mose skuffede iagttagerne. Thorkild Sundstrup vandt i tiden 2.25,31 og Sabrine Mose i tiden 3.26,45.

Midt- og Vestsjælland, på enkeltstarten. Hos damerne sejrede Rikke Guldbæk, Horsens. I linjeløbet var Mike Christensen, København, hurtigst af alle og hos damerne blev det til sejr og mesterskab til Bettina Romer Jensen, Roskilde.

Bowlingmesterskaberne i Odense kunne kåre ny mester hos herrerne i skikkelse af Dennis Seier, Køge. Hos damerne genvandt Ulla Lund Nielsen, København, sit mesterskab. Håndboldmesterskaberne i Roskilde gav sejr til Østjyllands hold, der i finalen besejrede Sydøstjylland med 17-16. Hos damerne genvandt København mesterskabet foran Østjylland/Midtog Vestjylland. Dansk politimester i 11-mands fodbold blev Københavns Vestegn foran Nordsjælland. Mesterskaberne i 5- og 10-km løb havde det år vigende deltagerantal – især blandt de kvindelige deltagere, hvor der ikke kunne kåres vindere. Hos mændene viste Thorkild Sundstrup, Aarhus, at han var godt løbende det år ved at vinde begge distancer. Ved de Danske politimesterskaber i mountainbike ved Københavns Vestegn sejrede Anders Nyholm, Midt- og Vestsjælland, hos herrerne. Hos damerne blev mesteren Lene Borring Andersen, Nordsjælland. Golfmesterskaberne blev afgjort på banerne i Nyborg, hvor sidste års nordiske mester Jacob E. Nielsen, København, sejrede hos herrerne. Hos damerne blev det til sejr til Amanda Moltke Leth, København. Ved de Danske politimesterskaber i landevejscykling i Viborg sejrede Martin Svend Pedersen,

Martin Svend Pedersen vinder af enkeltstarten.

Skyttemesterskabet blev afgjort i København, hvor Jan Poulsen, Aarhus, igen tog for sig af mesterskaberne ved at vinde standardpistol, grovpistol og silhuetpistol. Vivian Bang, Helsingør, vandt sportspistol. Niels Thing Kristensen, Aarhus, vandt 50 meter riffel liggende og 200 meter riffel blev vundet af Søren Smith Rasmussen, København, men ingen af riffeldisciplinerne havde reelt nok deltagere til at kunne kalde sig dansk politimesterskab.


Mesterskaberne i 7-mands fodbold blev endnu engang afviklet i Fredericia og med Nykøbing Falster som mester med sejr over Aarhus på 4-2. Ved de Danske politimesterskaber i mixvolley i Randers, blev det en gentagelse af sidste års finale mellem Kolding og Aarhus og igen med Kolding som vinder med sætcifrene 2-1. Ved de Europæiske politimesterskaber i håndbold for kvinder i Holland stillede Danmark med en smal trup, da skader og tjenesten stillede hindringer i vejen kort før afgang til Holland. 6 hold var tilmeldt mesterskaberne og Danmark sluttede sidst. Norge vandt efter finalesejr over Frankrig med 23-20.

Den danske trup til mesterskaberne.

Ved de Europæiske politimesterskaber i marathon i Østrig opnåede Thorkild Sundstrup en fornem 2. plads og sølvmedalje i tiden 2.26,34, blot 42 sekunder efter vinderen fra Tyskland, og kronede dermed et fantastisk løbe år med sejre i de mesterskaber, hvor han stillede op. Det danske hold sluttede på en fornem 6. plads af 15 hold og med Martin Gravesen, Kasper S. Madsen og Poul Mortensen foruden Thorkild på holdet.

Thorkild Sundstrup nr. 2 ved EPM i marathon.

Ved de Europæiske politimesterskaber i triathlon i Tyskland (Bremen) stillede Danmark med 5 atleter. Bedste dansker blev Bjarne Næsby Andreasen på en 16. plads blandt 64 startende. Det danske hold sluttede på 5. pladsen blandt 9 hold.

2014

227


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2015

I foråret 2015 afholdtes et hovedbestyrelsesseminar i København, hvor emnerne – organisering i de nye politikredse, tilskud, idrætsgrene og andre arrangementer samt kommunikation – var på dagsordenen. Omkring organiseringen var der enighed om, at de nye større politikredse og deraf centralisering af mandskabet i én større hovedstation, havde givet udfordringer for de mange politiidrætsforeninger, der eksisterede før politikredsreformen. Der var enighed om, at det var ønsket at der blev dannet en samlet politiidrætsforening i de nye kredse for dermed bedre at varetage idrættens interesser over for ledelsen, men der var også enighed om, at der var historisk betingede grunde til at man i nogle kredse også ønskede at fastholde nogle foreninger som selvstændige foreninger. Konklusionen blev, at man ville lade det udvikle sig over tid. Mængden af idrætsgrene og andre stævner ønskede man at holde fokus på således at der i dialog med idrætsudvalgene, blev sikret de bedst mulige rammer for at mesterskaberne kunne gennemføres efter vedtægterne. Omkring tilskuddet fra idrætsforbundet, så var det ønsket, at dette i højere grad blev et aktivitetsbaseret tilskud således at tilskuddet også var med til at tilskynde til at arrangere mesterskaber og andre idrætsstævner. Visse foreninger var også blevet udfordret økonomisk af, at det ikke længere var muligt at låne køretøjer til transporten til og fra idrætsaktiviteter. Endelig var der enighed om at arbejde på at forbedre kommunikationen til medlemmer om de mange idrætstilbud i regi af forbund og dets medlemskreds. Det var ønsket også at søge om tilladelse til at have en platform på politiets intranet, hvilket der blev arbejdet løbende på.

På et hovedbestyrelsesmøde blev det besluttet at forsøge at arbejde på en større politiidrætsbegivenhed, der under det foreløbige arbejdsnavn kom til at hedde ”DPIF Eventgames”, og som var tanken at kunne medvirke til at ”brande” politiidrætten over for medlemmer og ledelse i Dansk Politi. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle se på hvilke aktiviteter dette skulle indeholde samt hvor stævnet kunne afvikles. Arbejdsgruppen (Anette Gaarde, Henrik Bandsholm og Kim Løvkvist) fremlagde det foreløbige arbejde på efterårets hovedbestyrelsesmøde og informerede om, at det var planen at søge stævnet afviklet på VingstedCenteret, hvor der både kunne laves aktiviteter samt skaffes den nødvendige overnatning, idet det var tanken at stævnet også skulle have et socialt sigte, hvorfor der skulle være en ”kammeratskabsaften” og derfor overnatning. Hovedmålet var at fange kollegaer, der normalt ikke var de flittigste deltagere ved de Danske politimesterskaber samt at mængden af aktiviteter skulle omfatte discipliner, der normalt ikke blev udbudt som officielle Danske politimesterskaber. Oplægget var, at stævnet skulle have en størrelse på op til 8-900 aktive. Dansk Politiidrætsforbunds kontor, der var flyttet i nye lokaler på Politigården, oplevede en noget turbulent periode, hvor det lokale, der var stillet til rådighed til forbundet, måtte fraflyttes pga. af renovering af Politigården. Andet lokale blev stillet til rådighed, men alt arkivmateriale og andet, måtte pakkes ned og stuves af vejen, hvilket besværliggjorde hverdagens arbejde noget. Der arbejdedes på en mere permanent adresse til idrætskontoret.

På efterårets hovedbestyrelsesmøde blev det besluttet at indstille afholdelse af mesterskaberne i badminton for hold, 11-mands fodbold, 5- og 10-km løb samt feltsport. Angående feltsport, så blev dette mesterskab erstattet af et mesterskab i orienteringssprint i tillæg til det almindelige orienteringsløb. Der blev arbejdet på at tilrette mesterskaberne samt vedtægterne på de nye tider i Dansk Politi.

Og så endelig det år endnu engang en stor politiidrætsbegivenhed i form af et landsdækkende cykelløb, der denne gang fik navnet Danish Police Tour 2015 med deltagelse af 160 cyklende politifolk. Løbet gik også denne gang rundt i landet med start fra parkeringspladsen hos Popermo, vores samarbejdspartner, i Odense, over Jylland til Sjælland via Aarhus – Sjællands Odde og med slut i Nordsjælland – i alt 7 etaper på 5 dage og ca. 850 km’s kørsel.


På Nordisk politiidrætsforbunds kongres i Finland blev det nordiske samarbejde udvidet til også at indbefatte Estland, der havde søgt om optagelse. Denne

anmodning blev med glæde imødekommet og Estland meddelte, at de ville glæde sig til at arrangere et Nordisk politimesterskab.

Lidt om sporten i 2015 Årets første mesterskab var 3-dobbelt med håndbold, badminton og indendørs skydning i København. Håndboldmesterskabet vandtes af Sydøstjylland foran Station City. Hos damerne var det endnu engang København der sejrede for 5. gang i træk foran Østjylland/Midt- og Vestjylland.

Ved de Danske politimesterskab i halvmarathon i Ringkøbing vandt Thorkild Sundstrup, Aarhus herrernes mesterskab, medens Emilie Bæk Andrés, Sydøstjylland, vandt hos damerne.

Indendørs skydning på salonriffel blev vundet af Søren Smith Rasmussen, København. Standardpistol blev vundet af Børge Bladsgaard Jensen, Billund, og luftpistol af Hans Kr. Laubel, København. Anne Seierø, København, vandt luftpistol damer. Endnu engang gik singlemesterskabet i badminton til Københavns Vestegns Kasper S. Madsen samt Louise Gudiksen Møller. Daniel Fynsk, København, var endnu engang suveræn vinder af bordtennismesterskaberne, der blev holdt i Aarhus. Anders Nyholm, Midt- og Vestsjælland, vandt for 3. gang i træk mesterskabet i mountainbike. Bettina Romer Jensen, Midt- og Vestsjælland, var hurtigst hos damerne. Feltsports- og orienteringsmesterskaberne i Randers/Aalborg fik Christopher Wiberg, København, som vinder af feltsport. Hos damerne triumferede Rita Breum, København, der blev dobbeltvinder ved også at vinde orienteringsmesterskabet. Orienteringsmesterskabet hos herrerne blev vundet af Peter Wihan, Slagelse.

Thorkild Sundstrup (th) mod mesterskabet i halvmarathon.

Mesterskaber i bowling blev vundet af Preben Kristensen, København og Ulla Lund Nielsen, København.

2015

229

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2015

14 dage efter mesterskabet i halvmarathon, var Thorkild Sundstrup, Aarhus, også hurtigst ved marathonmesterskaberne i København, hvor han vandt i tiden 2.24,41. Hos damerne sejrede Britt Janni Hansen, Syd- og Sønderjylland, i tiden 3.18,58. Ved de Danske politimesterskaber i golf i Nordsjælland vandt Jan Birger Nielsen, Politiskolen. Hos damerne sejrede Anne Seierø Voetmann, Hillerød. Midt- og Vestsjælland arrangerede de danske politimesterskaber i landevejscykling, hvor Rasmus Hvarre, Odense, sikrede sig mesterskabet på både enkeltstart og i linjeløb. Hos damerne vandt Rikke Guldbæk, Horsens, disciplinen enkeltstart og linjeløbet vandtes af Bettina Romer Jensen, Midt- og Vestsjælland. Det sidste Danske politimesterskab i 11-mands fodbold blev vundet af Station City med sejr over Nordsjælland på 4-1. Det sidste mesterskab på distancerne 5- og 10-km løb blev aflyst pga. manglende deltagere.

De første Nordiske politimesterskaber i maraton blev afviklet på Island som en del af Reykjavik Marathon. Danmark stillede med i alt 11 løbere af begge køn. Hos herrerne levede Thorkild Sundstrup op til favoritværdigheden og sikrede sig guldmedalje i tiden 2.33,37. Torben Klose vandt bronze i tiden 2.43,13. Bedste dameløber blev Emilie Bæk Andrés i tiden 3.18,20 på en 5. plads og lige efter på plads 6 kom Britt Janni Hansen i tiden 3.18,43. Ved de Nordiske politimesterskaber i fodbold i Norge sikrede damelandsholdet sølvmedaljer efter sejr over Finland. Norge vandt mesterskabet. Herrelandsholdet sluttede sidst efter to uafgjorte kampe. Ved de Europæiske politimesterskaber i bordtennis i Bulgarien blev det til guldmedalje til Daniel Fynsk, der således rykkede et trin op på medaljeskamlen i forhold til seneste mesterskab 4 år forinden. Det blev endvidere til bronzemedalje til Danmarks herredouble Daniel Fynsk og Henrik Laxby.

Station Bellahøj vandt det danske politimesterskab i 7-mands fodbold foran Kbh.s Vestegn. Damerne deltog med prøvemesterskab for 1. gang og her sejrede Station Amager foran Østjylland. Ved de Danske politimesterskaber i skydning i Vingsted vandt Bo Lilja, Kolding, nok engang 50 meter englandsmatch. 50 meter halvmatch blev vundet Anne-Maj Madsen, Kolding, og 200 meter riffel af Ole Hardon, København. Jan Poulsen, Aarhus, vandt endnu engang standardpistol og silhuetpistol. Grovpistol blev vundet af Ricky Winther, Billund.

Henrik Laxby (tv) og Daniel Fynsk vandt bronze i herredouble.

2015

231


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2016

Året fortsatte med at mange af de oprindelige foreninger nedlagde sig selv at den simple årsag, at stationerne, hvor foreningerne havde deres fundament, var lukket helt eller delvist i de nye storkredse. Der blev i kredsene arbejdet godt for at sikre, at ingen idrætsaktive stod uden en forening og disses idrætstilbud. Forlaget, der udgav bogværket ”Nordisk Kriminalreportage”, lukkede efter flere års dårligt salg, hvorved Dansk Politiidrætsforbund mistede et stort økonomisk tilskud. Efter sondering ved andet forlag fortsatte bogværket fra 2017, hvor idrætsforbundet fortsat var sikret et økonomisk tilskud i samme størrelsesorden som tidligere. Tilskuddet for 2016 var dog tabt.

Berlin det år, var der meget stor hæder til Danmarks europamester i bordtennis Daniel Fynsk, der blev hædret med titlen ”Årets Europæiske Politiidrætspræstation”. Ved samme kongres blev næstformand Gunnar Andersen valgt til vicepræsident for USPE og kasserer Ole Jacobsen fik genvalg til Teknisk komite. Norden stod i det hele taget stærkt i europæisk sammenhæng, da Norges formand Ellen Mari Burheim og Finlands formand Marko Tormanen også blev valgt til eksekutivkomiteen.

Der arbejdedes fortsat på at sikre idrætsforbundet gode lokalemæssige rammer, og der blev åbnet mulighed for, at kontoret kunne få lokaler hos Københavns Vestegns Politi på hovedstationen i Albertslund. På det idrætslige plan blev der indledt et samarbejde med Dansk Militært Idrætsforbund om muligheden for at deltage i hinandens mesterskaber og i første omgang i cykelmesterskaberne. Ved det Europæiske Politiidrætsforbunds kongres i Daniel Fynsk hædres ved USPE’s kongres i Berlin.

Lidt om sporten i 2016 Danske politimesterskaber i håndbold i Kolding gav sejr og mesterskab til Station City, der sejrede foran Østjylland. Mesterskabet hos damerne gik endnu engang til København. Ved de Danske politimesterskaber i badminton og indendørs skydning i Randers, genvandt Kasper S. Madsen, Kbh.s Vestegn, mesterskaber i single for 8. gang i træk. Hos damerne kunne der kåres

ny mester i skikkelse af Louise Kleis, København. Keld Boysen, Aarhus, vandt standardpistol og Hans Kr. Laubel, København, sikrede sig mesterskabet i luftpistol. Mesterskabet i salonriffel blev vundet af Søren Smith Rasmussen, København. Ved bordtennismesterskaberne i Padborg skete der ingen ændringer. Daniel Fynsk, København, sad stadig godt på tronen.

2016

233

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2016

Bowlingmesterskaberne blev ligeledes afviklet i Padborg og her vandt Klaus Krogstrup, København, hos herrerne. Hos damerne sejrede Ulla Lund Nielsen, København.

Mesterskabet i 7-mands fodbold i Esbjerg gav sejr til Station Bellahøj, der i finalen besejrede Kbh.s Vestegn med 6-5. Hos damerne, hvis mesterskab nu var officielt, gik sejren til Jydeholdet, der i puljespil vandt alle deres kampe.

Ved de Danske politimesterskaber i mountainbike i Skive sejrede Rasmus Feldballe, Silkeborg. Der kunne ikke kåres vindere hos damerne. Mesterskaberne i landevejscykling på Fyn blev for linjeløbets vedkommende vundet af Jakob Iversen, Aarhus. Enkeltstarten blev vundet af Rasmus Hvarre, Randers. Hos damerne sejrede Helle Sejersen, Kbh.s Vestegn, i linjeløbet og Tabita Hansen, Midtog Vestsjælland, vandt enkeltstarten. Ved de Danske politimesterskaber i orienteringsløb på Bornholm havde man for første gang officielle mesterskaber på sprintdisciplinerne. I orienteringsløbet samt den korte sprint, var der dobbeltmesterskab på både dame- og herresiden. Hos herrerne blev dobbeltvinderen Christopher Wiberg, Syd- og Sønderjylland, og hos damerne var det rutinerede Rita Breum, København. Herrernes lange sprint blev vundet af Erik Olsen, Nordsjælland. Skyttemesterskabet blev afviklet i København, hvor mesterskabet på 50 meter riffel helmatch blev vundet af Gert Østergaard, Holstebro. 50 meter riffel englandsmatch blev vundet af AnneMai Madsen, Kolding, og 200 meter riffel af Ole Hardon, København. Mesterskaberne på pistol blev vundet af de rutinerede kræfter i disciplinerne. Ved golfmesterskabet i Esbjerg genvandt Jan Birger Nielsen, Politiskolen, mesterskabet fra året forinden. Hos damerne blev det til sejr til Dorte Bo Jensen, København.

Jydeholdet vandt det 1. officielle mesterskab i 7-mands fodbold.

De Danske politimesterskaber i marathon i Odense ved H.C. Andersen Marathon gav sejr til Martin Gravesen, Bornholm, i tiden 2.48,24. Damernes løb blev vundet af Rikke Poulsen, Vejle, i tiden 3.50,42. Ved de Danske politimesterskaber i mixvolley var der for første gang sejr til København, der i finalen overvandt Aarhus med sætcifrene 2-0. Ved de Nordiske politimesterskaber i skydning i Estland, der for første gang arrangerede et mesterskab efter optagelse i Nordisk Politiidrætsforbund, tog Danmark godt for sig af medaljerne. Faktisk så vandt Danmark alle holdkonkurrencerne (luftpistol for både mænd og kvinder, sportspistol damer, grovpistol mænd og standardpistol mænd) i disciplinerne, hvilket ikke tidligere var hændt. Keld Boysen vandt guld på grovpistol og Jan Poulsen guld på silhuetpistol efter spændende finaleskydning, hvor han ”overhalede” finske Salo på allersidste skud.


Ved de Europæiske politimesterskaber i cross i England blev bedste danske herre Thorkild Sundstrup på en 16. plads små 3 minutter efter vinderen fra Tyskland, der i øvrigt besatte de 4 første pladser blandt herrerne. Det danske hold blev nr. 9 ud af 16 lande. Danmark stod som arrangør af de Europæiske politimesterskaber i håndbold for herrer, og mesterskaberne var henlagt til afvikling i Silkeborg-hallerne. Her sikrede det danske hold sig sølvmedaljer endnu engang og igen efter Tyskland, der igen var for svær en modstander for det danske hold.

Danmarks sølvvindere ved EPM i håndbold.

Ved de Europæiske politimesterskaber i fodbold for kvinder i Tjekkiets hovedstad Prag formåede det danske landshold ikke at kæmpe sig frem til de afsluttende kampe. Danmark sluttede på en 8. og sidste plads. Lasse Skifter (rød tricot) i kamp ved EPM.

Ved de Europæiske politimesterskaber i brydning i Slovakiet lykkedes det Lasse Skifter at hente en flot 5. plads i et meget stærkt østeuropæisk felt.

2016

235


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2017

2017 var en tid, hvor der taltes meget om den pressede arbejdssituation med grænsekontrol og mange bevogtningsopgaver, hvilket medførte en mindre nedgang i deltagerantallet ved nogle af de Danske politimesterskaber. Det var også en tid, hvor nogle kredse gjorde ekstraordinært meget ud af at arrangere lokale idrætsevents for medarbejdere i egen kreds, hvilket vidnede om at også ledelsen fortsat havde fokus på idrætten som en fælles psykisk og fysisk kraft i politikredsen.

”DPIF Eventgames”, der var planlagt til afvikling i Vingsted Centeret i 2018, blev præsenteret for Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, der udtalte sig positivt for ideen og meddelte, at han agtede at deltage i begivenheden. Der arbejdedes derfor fortsat videre på at udvikle eventet. På årets sidste hovedbestyrelsesmøde nævntes ny kontakt med Rigspolitichefen, der havde ønsket eventet udskudt til 2020, hvor det var planen at den nye politiskole i Vejle skulle åbne.

Ved årets repræsentantskabsmøde skete der udskiftning på formands- og næstformandsposten. Til ny formand for Dansk Politiidrætsforbund blev valgt cpi. Knud Stadsgaard, Kbh.s Vestegn, og til ny næstformand valgtes pk. Jens Claumarch, Midt- og Vestjylland.

Dansk Politiidrætsforbund og Politiforbundet i Danmark lagde op til samarbejde om at undersøge muligheden for at få indført fysisk træning i arbejdstiden.

Ny formand cpi. Knud Stadsgaard

Ny næstformand pk. Jens Claumarch

Afgående formand Mogens Lauridsen

På anmodning fra PI-København blev der ved repræsentantskabsmødet vedtaget at udvide forbundets forretningsudvalg med 1 medlem med baggrund i øgede krav til kommunikation. PI-København ønskede at dette udvalgsmedlem blev besat af et medlem fra PI-København. Idrætskontoret flyttede permanent til Københavns Vestegns Politi på politistationen i Albertslund.

Afgående næstformand Gunnar Andersen


Lidt om sporten i 2017 De Danske politimesterskaber i badminton, indendørs skydning, bordtennis og håndbold var dette år et 4-dobbelt arrangement i København med op mod 400 deltagere. Station City genvandt håndboldmesterskabet med Sydøstjylland på sølvmedaljeskamlen. Hos damerne var det endnu engang København, der var bedst med Københavns Vestegn lige efter. Ved bordtennismesterskaberne var det Daniel Fynsk, København, der var den stærkeste i den disciplin. Badmintonmesterskabet gik til Nordsjælland da herrefinalen blev vundet af Nikolaj Eskesen, Nordsjælland. Damefinalen vandtes af Mette Therkelsen, Nordsjælland. Mesterskaberne i indendørs skydning bragte ikke megen fornyelse blandt medaljetagerne, idet AnneMai Madsen, Kolding, vandt salonriffel åben klasse. Standardpistol blev vundet af Keld Boysen, Aarhus, og Anne Seierø, Helsingør, vandt samme disciplin hos damerne såvel som luftpistol. Luftpistol herrer blev vundet af Ricky Winther, Kolding.

Det Danske politimesterskab i marathon var ligeledes henlagt til København som en del af Copenhagen Marathon. Her sejrede Thorkild Sundstrup, Aarhus, i tiden 2.27,08 og damernes mesterskab blev vundet af Louise Pernille Christensen, København, i tiden 3.21,26.

Ved de Danske politimesterskaber i mountainbike på Midt- og Vestsjælland vandt den lokale Anders Nyholm herrernes mesterskab. Også hos damerne var det den lokale Bettina Romer Jensen, der vandt.

Louise Pernille Christensen vinder af DPM i maraton 2017.

Danske politimesterskaber i skydning blev afviklet i Viborg og her sejrede Anne-Mai Madsen, Kolding i begge 50 meter disciplinerne på riffel – englandsmatch og helmatch. Jan Poulsen, Aarhus, vandt silhuetpistol og grovpistol og Aarhus ved Keld Boysen vandt også standardpistol. Bowlingmesterskabet i København blev hos damerne vundet af Christine Bertelsen, København, og hos herrerne af Ole Buchbald Olsen, København.

Ved de Danske politimesterskaber i landevejscykling arrangeret af Rigspolitiets IF sikrede både Rasmus Hvarre, Randers, og Tabita Hansen, Midtog Vestsjælland sig dobbelt mesterskaber ved at vinde både enkeltstart og linjeløb. Mesterskabet i golf i Slagelse blev vundet af Michael Stie, Fyn. Damernes mesterskab vandtes af Amanda Moltke Leth, København. Mesterskabet i halvmarathon i Viborg fik en lokal mester hos herrerne i skikkelse af Jesper Greve. Hos damerne sejrede det nye talent Carina Jessen, Slagelse.

2017

237

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2017

Rasmus Hvarre dobbeltvinder i cykling.

Ved de Danske politimesterskaber i orientering i Assens blev det til dobbeltmesterskab i orienteringsløb og sprint til Ole Andersen, Slagelse og Camilla Rath Nielsen, Nordre Birk. Station Bellahøj genvandt mesterskabet i 7-mands fodbold ved at finalebesejre København med 3-2. Hos damerne sejrede Københavns Vestegn. Mesterskabet i mixvolley vandtes af Esbjerg, der i finalen besejrede Sydøstjylland med 2-1 i sæt. Ved de Nordiske politimesterskaber i golf på Island blev det til bronzemedalje til den forsvarende nordiske politimester Jakob Espelund Nielsen, PI-København. Danmark vandt ligeledes en bronzemedalje for hold – herrer. Ved de Nordiske politimesterskaber i håndbold i Danmark (Aarhus) vandt det danske herrelandshold

Tabita Hansen dobbeltvinder i cykling.

guld medens damerne sikrede sig en sølvmedalje efter en meget tæt kamp mod Norge, der vandt guld. Ved de Europæiske politimesterskaber i tennis i Ungarn vandt Maria Rasmussen, PI-København, sølv efter nederlag til den forsvarende mester fra Østrig. Danmark deltog endvidere ved de Europæiske politimesterskaber i svømning i Tyskland, hvor de danske svømmere præsterede at bringe sig i flere finaler. Dennis Kinnerup blev nr. 6 i 50 meter fri og i 100 meter fri, Kirsten Michaelsen blev nr. 7 i 100 meter butterfly, Laust Kamgaard blev nr. 6 i 50 meter og i 100 meter rygsvømning og endelig blev det danske 4x100 meter medleyhold nr. 8 i finalen (Laust Kamgaard, Dennis Kinnerup, Mads Hvilsom og Jesper Knak). Der blev ved mesterskaberne sat flere danske politirekorder.


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2018

Der blev i året rokeret lidt rundt på planlagte politimesterskaber med baggrund i større politimæssige opgaver, der efter at kredsene nu havde fået en vis størrelse, så også blev anvendt til bevogtning m.m. på tværs af landet. Politidirektørforeningen ønskede på baggrund af det store og uegennyttige arbejde, der blev gjort i regi af Dansk Politiidrætsforbund, at hædre modtageren af årets jubilæumspokal (årets største idrætspræstation) samt 3 ildsjæle efter indstilling fra idrætsforbundets forretningsudvalg. De 4 vindere ville modtage gavekort fra Politidirektørforeningen. Samarbejdet med forlaget, der udgav ”Dansk Kriminalreportage” og som derved skaffede Dansk Politiidrætsforbund et vist økonomisk bidrag, lakkede mod enden kort efter at det var overtaget af Nordisk Kriminalkrønike. Det nye forlag havde tilkendegivet ønske om at afslutte samarbejdet på baggrund af forskellige vanskeligheder, der gjorde det svært at have et fornuftigt udbytte af samarbejdet. Derved sluttede et næsten 50-årigt samarbejde om at udgive et bogværk med danske og skandinaviske kriminalsager og som derved gav et ikke ubetydeligt økonomisk tilskud til de Nordiske Politiidrætsforbund idrætsaktiviteter. Samarbejdet med Politiskolen for introduktion til nye elever til politiidrætten var til stadig af stor værdi for Dansk Politiidrætsforbund og dets medlemsforeninger. Der var fortsat et godt samarbejde med Politiskolen herom, hvilket også var etableret til at gælde den nyligt åbnede politiskole i vest i Fredericia. På årets sidste hovedbestyrelsesmøde oplyste Politiforbundets repræsentant Jørgen Jensen, at Politiforbundet havde færdiggjort rapport om træning. Rapporten har fået titlen: Fysisk træning og efteruddannelse, og var udarbejdet med støtte fra en forsker hos Syddansk Universitet, andet tilgængeligt materiale og råd fra Knud Stadsgaard i hans egenskab af formand for Dansk Politiidrætsforbund.

Udgangspunktet var, at fysisk træning var en god business case for ledelsen, da det var bevist, at det nedbragte sygefravær og på kort såvel som lang sigt mindskede følgevirkningerne af den øgede byrde, som især patruljetjenesten var pålagt (skydeveste og diverse udstyr). Anbefalingen var, at der skulle iværksættes fysisk træning i arbejdstiden og at det skulle indføres gradvist som et pilotforsøg i 2 politikredse inden anbefalingen var, at det skulle udmøntes på landsplan. Politiforbundets hovedbestyrelse havde nikket ja til rapporten og dens anbefalinger, og rapporten var forelagt Rigspolitiet, hvorfra man nu afventede en tilbagemelding. Der blev i hovedbestyrelsen desuden arbejdet på at indføre et nyt hæderstegn i Dansk Politiidrætsforbund – ”Æresmedlem”, og arbejdet skulle være færdig til forelæggelse på næste års repræsentantskabsmøde. Seneste nyt om ”DPIF Eventgames” var at dette nu var udskudt til efteråret 2021 som en yderligere markering af DPIFs 75-års jubilæum. #DPIFibevægelse var et nyt initiativ, hvis formål var at skabe PR og opmuntre til fysisk aktivitet og samvær og blev forsøgt indarbejdet ved større arrangementer og politimæssige afgivelser fra kredsene i København og til Folkemødet på Bornholm. Ved evalueringen var konklusionen, at DPIF fik gjort opmærksom på sig selv, men at det var vanskeligt at lave koordinerede aktiviteter, der i højere grad opstod spontant, når muligheden bød sig og der var fritid til rådighed. På nordisk plan var der ved at falde ro over tingene, idet den økonomiske situation i Sverige havde bedret sig og der var skiftet ud i ledelsen. Sverige ønskede på den baggrund på ny at være et aktivt medlem af Nordisk Politiidrætsforbund. Der var samtidig valgt ny ledelse og sekretær, hvilket havde givet et anderledes og mere optimistisk fokus på internationalt samarbejde.

2018

239

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2018

Lidt om sporten i 2018 Ved De Danske politimesterskaber i badminton og indendørs skydning vandt Kasper S. Madsen, Kbh.s Vestegn, badmintonmesterskabet tilbage efter afbud sidste år. Hos damerne sejrede Susanne Rasmussen, København. Ved indendørsskydningen vandt Louise Madsen, Holstebro, luftriffel og salonriffelskydningen. Luftpistol blev vundet af Ricky Winther, Sydøstjylland, og Keld Boysen, Aarhus, vandt på standardpistol. Bordtennismesterskabet blev nok engang vundet af Daniel Fynsk, København, for 8. gang i træk. Mesterskaberne blev afviklet i Hirtshals. Esbjerg arrangerede de Danske politimesterskaber i håndbold, hvor København vandt både herrernes og damernes mesterskab. Fredericia arrangerede de Danske politimesterskaber i bowling, hvor Torben Brejnbjerg, Haderslev, sejrede hos herrerne og Lene Dahl, København, hos damerne. Ved de Danske politimesterskaber i mountainbike i Viborg sejrede den lokale Kasper M. Børjesson hos herrerne. Damernes mesterskab vandtes af Line Folkmann, Aarhus. Mesterskabet i landevejscykling blev afviklet i Vejle, hvor Jakob Hoffmann, Aarhus, blev vinder af linjeløbet. Enkeltstarten vandtes af Rasmus Hvarre, Randers. Hos damerne blev Tabita Hansen, Midt- og Vestsjælland vinder af både linjeløb og enkeltstart. Det Danske politimesterskab i marathon i København vandtes hos herrerne igen af Thorkild Sundstrup, Aarhus, i tiden 2.24,08. Hos damerne sejrede Louise Svennesen, Syd- og Sønderjylland, i tiden 3.15,34.

Ved de Danske politimesterskaber i golf i Kolding blev der kåret nye vindere i både herreog dame-klassen. Hos herrerne vandt Mads Møller Nielsen, København, medens det hos damerne blev til sejr til Line Hedegaard, København. Ved de Danske politimesterskaber i skydning i København sikrede Thomas Engel, Line Hedegaard dansk politimester i gold. København, sig mesterskabet i præcisionsskydning med tjenestepistol. Falling Target-disciplinen vandtes af Lee Skeen, Helsingør, foran Henrik Jørgensen, København. Børge Bladsgaard Jensen, Kolding, vandt standardpistol. Ricky Winter, Kolding, vandt grovpistol og Jan Poulsen, Aarhus, vandt silhuetpistol. Conny Jensen, København, sikrede sig mesterskabet på sportspistol. Louise Laurbjerg Madsen, Holstebro, vandt mesterskaberne på 50 meter riffel englandsmatch og helmatch. Danske politimesterskaber i orienteringsløb i Nordsjælland blev afgjort med sejr til Christopher Wiberg, Nordsjælland, og Camilla Rath Nielsen, København. De Danske politimesterskaber i halvmarathon var indlagt som del af Copenhagen Half og her var Thorkild Louise Svennesen vinder damernes marathondistance.


Sundstrup, Aarhus, hurtigst blandt mændene. Hos damerne var det Louise Svennesen, Syd- og Sønderjylland, der var hurtigst. Vinder af 7-mands fodbold blev Nordjylland, der i finalen besejrede Københavns Vestegn med 10-9 efter straffedribling (0-0 i ordinær kamp). Dameholdet hos Københavns Vestegn ville det anderledes end mændene og sikrede sig mesterskabet på overbevisende vis med sejr på 4-1 over Sydøstjylland. Vinder af det Danske politimesterskab i mixvolley i Aarhus blev Syd- og Sønderjylland med Aarhus på sølvmedaljepladsen. Ingen Nordiske politimesterskaber i 2018.

Det danske fodboldlandshold spillede en kvalifikationskamp på udebane mod Bulgarien om retten til at deltage i slutrunden i Tjekkiet. Desværre tabte det danske landshold 0-4 og var dermed ikke kvalificeret til deltagelse. De Europæiske politimesterskaber i landevejscykling var med 1 års forsinkelse på grund af trusselssituationen i Belgien endeligt fremme ved start det år, hvor Danmark stillede med 1 kvinde og 6 mandlige ryttere. Tabita Hansen kørte et flot mesterskab og sluttede som nr. 11 i linjeløbet, som hun spurtede sig til i hovedfeltet, der kom hjem et halvt minut efter den tyske vinder. Hos mændene var Jakob Nørgaard bedst på en 20. plads af 86 startende. Der blev kørt med en gennemsnitsfart på 44,5 km/t.

Ved de Europæiske politimesterskaber i håndbold for damer i Tyskland sluttede det danske damelandshold på en 5. plads, hvilket efter omstændighederne var et flot resultat. Det viste sig vanskeligt at få nye unge spillere fri fra tjenesten til deltagelse og andre ønskede ikke at bruge en uge af egne fridage til mesterskaberne.

De danske ryttere startede forrest og med sørgebind til ære for arbejds- og idrætskollega Bjarne Djernæs, der kort forinden omkom på tragisk vis i tjenesten.

Det danske damelandshold i håndbold.

Ved de Europæiske politimesterskaber i triathlon i Holland var de danske atleter oppe mod dygtige triatleter. Bedste dansker blev Carsten Straszek, Nordjylland, som nr. 34 ud af 85 startende. Hos damerne blev Trine Poulsen placeret som nr. 12 af 38 startende.

Ved de Europæiske politimesterskaber i Irland (Dublin) stillede Danmark med et stort hold (6 mænd og 5 kvinder) der alle præsterede flotte personlige resultater. Bedst hos herrerne var ikke overraskende Thorkild Sundstrup, der løb sig ind på en flot 5. plads i tiden 2.28,16. Hos damerne var det Carina Jessen, der var hurtigst af de danske kvinder som nr. 16 i tiden 3.16,02 netop foran Lisa Skov Nielsen på 17. pladsen i tiden 3.18,02.

2018

241


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2019

Ved repræsentantskabsmødet en konstatering af, at der fortsat var en mindre nedgang i medlemstallet blandt politifolkene, men at der sås en betydelig fremgang blandt de civilt ansatte i politiet. Det kunne muligvis have en vis sammenhæng med at der på europæisk plan blev vedtaget en præcisering af vedtægterne derhen, at mesterskaberne nu var for alle med politi-ID uanset om vedkommende havde gennemgået en egentlig uddannelse på landets politiskole eller om vedkommende var ansat til at løse specifikke politimæssige opgaver – eksempelvis af teknisk karakter. Dette også tilrettet i vedtægterne for de nordiske politimesterskaber.

Desuden aftalt at flere af DMI’s mesterskaber blev gjort tilgængelige på Dansk Politiidrætsforbunds hjemmeside – bl.a. triathlon/duathlon og feltsport. Dansk Firmaidræts Forbunds initiativ ”Arbejdspladsernes Motionsdag” implementeres i Dansk Politi og flere kredse arrangerede for at medvirke til at der blev sat fokus på et godt motionsliv. Den pressede hverdag for polititjenestemændene havde nødvendiggjort at man til efterårets hovedbestyrelsesmøde så sig nødsaget til at afholde mødet virtuelt, hvilket var en ny erfaring med Internettet.

Samarbejdet med Dansk Militært Idrætsforbund var udvidet til at omfatte cykling og skydning, hvor man inviterede til deltagelse ved hinandens mesterskaber, og der blev aftalt en løbsserie i cykling over 4 afdelinger.

Lidt om sporten i 2019

Politiets Idrætsforeninger i Midt- og Vestjylland arrangerede årets første mesterskaber i Herninghallerne og som bestod af 4-dobbelt mesterskab i badminton, indendørs skydning, bordtennis og håndbold, og som i alt havde samlet 475 aktive deltagere. Håndboldmesterskabet for herrer vandtes af København foran Sydsjælland og Lolland-Falster. Hos damerne var det Københavns Vestegns hold, der var bedst med Østjylland lige efter på 2. pladsen.

var der kun 3 deltagere og her var det nye stjerneskud Amanda Madsen, København, bedst med sejr over tidligere vinder Louise Gudiksen Møller, Kbh.s Vestegn. I indendørs skydning var Louise Laurbjerg Madsen, Holstebro, sikker vinder af salonriffel åben klasse. Luftpistol og standardpistol blev vundet af Keld Boysen, Aarhus.

I Bordtennis var Daniel Fynsk, København, urørlig og vandt for 9. gang i træk.

Danske politimesterskaber i bowling blev afviklet i Padborg, hvor Carsten Gydesen, Padborg, vandt foran Kim Christensen, København. Hos damerne sejrede Lene Dahl, København, for 2. år i træk og igen foran Anette Elling, København.

I kampen om badmintontitlen hos herrerne var det endnu engang Kasper S. Madsen, Kbh.s Vestegn, der var bedst i eliterækken single. Hos damerne

Mesterskaberne i orienteringsløb i Østjylland var det år en gentagelse af mesterskaberne i 2017 på den måde, at Ole Andersen, Næstved, vandt alle 3


orienteringsdiscipliner – orienteringsløb samt lang og kort sprint. Det samme gentog sig hos damerne, hvor Camilla Rath Nielsen, København, havde læst kortet helt rigtigt. Ved de Danske politimesterskaber i mountainbike i Slagelse genvandt Kasper M. Børjesson, Viborg, mesterskabet. Der kunne ikke kåres vinder hos damerne, da kun 1 stillede til start. Ved mesterskabet i halvmarathon i Aarhus var Thorkild Sundstrup, Aarhus, endnu engang den hurtigste. Hos damerne genvandt Louise Svennesen, Syd- og Sønderjylland, også mesterskabet. Golfmesterskabet blev afgjort på Fyn, hvor Carsten Ekstrøm, Kbh.s Vestegn, samt Anne Seierø, Nordsjælland vandt. Ved de Danske politimesterskaber i landevejscykling ved Københavns Vestegn sikrede Jesper Andersen, Randers, mesterskabet i linjeløb. Enkeltstartsdisciplinen blev vundet af Jakob Hoffmann, Aarhus. Hos damerne var Tabita Hansen, Midt- og Vestsjælland, hurtigst i linjeløbet og Trine Poulsen, København, vandt enkeltstarten.

Ved de Danske politimesterskaber i skydning i Viborg vandt Simon B. Christensen, Aarhus, præcisionsskydningen med tjenestepistol. Samme disciplin hos damerne blev ligeledes sikret til Aarhus ved Rana Courceir. Louise Laurbjerg Madsen, Holstebro, vandt 50 meter riffeldisciplinerne helmatch og englandsmatch. 200 meter riffel vandtes af Søren S. Rasmussen, København. Jan Poulsen, Aarhus, vandt grovpistol og standardpistol og Keld Boysen, Aarhus, vandt silhuetpistol. Mesterskabet i 7-mands fodbold blev afviklet i Odense, hvor Station Bellahøj blev mester foran Københavns Vestegn. Hos damerne gik mesterskabet til Sønderjylland foran Nordjylland. Ved de Danske politimesterskaber i mixvolley i Vejle vandt Syd- og Sønderjylland mesterskabet foran Herning.

Nordiske politimesterskaber i marathon blev afholdt i Odense som en del af H.C. Andersen Marathon. Det var samtidig dansk politimesterskab. Hos herrerne vandt Thorkild Sundstrup i tiden 2.27,22 både dansk og nordisk mesterskab. Hos damerJesper Andersen vinder herrernes linjeløb foran Lars Lund og Nicolaj Thoning. ne sikrede Carina Jessen sig en sølvmedalje i det Nordiske mesterskab i tiden 3.02,30 og kunne samtidig kåres som dansk politimester. Louise Pernille Christensen vandt bronze i Nordisk politimesterskab og kom dermed ind som nr. 2 ved det danske politimesterskab. Herrerne sikrede sig desuden en Tabita Hansen øverst på medaljeskamlen i linjeløbet ved DPM. Sølvmedalje til Line Lundbak og bronze til Pernille Christoffersen. sølvmedalje i holdkonkurrencen, hvor

2019

243

»


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2019

damerne gjorde det lidt bedre og vandt guld knapt 1 minut samlet foran Norge. På holdet foruden de 2 førnævnte også Pernille Radsted. Ved de Nordiske politimesterskaber i fodbold i Estland blev mesterskaberne afholdt for både herrer og damer. Danmark stillede med et på papiret stærkt herrehold og man var spændt på, om det også holdt i virkelig kamp. Det gjorde det og holdet vandt samtlige kampe og sluttede øverst på sejrsskamlen med den imponerende målscore 16-0. Det danske damelandshold sluttede på 4. pladsen med sejr over Estland, der sluttede 5. og sidst. Ved de Europæiske politimesterskaber i skydning i Tyskland sikrede Louise Laurbjerg Madsen en bronzemedalje til Danmark i 10 meter luftriffel, hvor hun var 0,1 point fra en sølvmedalje. Hun havde kvalificeret sig til finaleskydningen med 6. bedste pointtal og derfor flot at skyde sig op til en bronzemedalje. Louise sikrede sig endvidere en flot 4. plads i 50 meter riffel helmatch samt en 6. plads i 50 meter riffel englandsmatch. Ved de Europæiske politimesterskaber i bordtennis i Slovakiet gjorde Danmark en meget flot figur med repræsentation i både single, double, mixdouble og holdturneringen. I holdturneringen med Daniel Fynsk, Sebastian Haack og Villy Dahlgaard spillede

Daniel Fynsk og Sebastian Haack vandt bronze i herredouble.

holdet sig i finalen mod hjemmeholdet Slovakiet. Antallet af kampe havde dog slidt på spillerne, så Slovakiet vandt 3-1 i sæt og dermed sølvmedaljer til Danmark. I singleturneringen gik alle danske spillere videre fra deres puljer til slutspillet. Louise Sauer-Strømberg var eneste damespiller på det danske hold. Hendes singleturnering sluttede efter første kamp i cupturneringen. Også Villy Dahlgaard tabte første cup-kamp medens Sebastian Haack måtte strække våben i 1/16-dels finalen, hvor han pådrog sig en skade i låret. Daniel Fynsk, der var regerende europamester, spillede sig på fornem vis frem til finalen endnu engang, hvor han mødte en bulgarer. De mange kampe havde dog givet en mindre fiberskade i højre armen og han måtte se sig besejret med 1-3 i sæt og dermed endnu en sølvmedalje. I herredouble spillede Daniel og Sebastian sig frem til semifinalerne, der blev endestationen, hvilket udløste en bronzemedalje. Det Danske politilandshold i kvindefodbold spillede kvalifikationskamp mod Ungarn om at komme til de Europæiske politimesterskaber i fodbold i 2020 i Norge. Kampen blev spillet i Esbjerg, hvor holdene spille 3-3 efter ordinær spilletid og dermed måtte ud i straffesparkskonkurrence for at få kampen afgjort. Her var Danmark bedst og kampen sluttede med sejr 6-5 til Danmark.

Danske spillere i begejstring efter sejren over Ungarn.

2019

245


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2020

Året startede som tidligere år med planlægning af Danske politimesterskaber og andre idrætsstævner samt deltagelse i Nordiske og Europæiske politimesterskaber. Politiets Idrætsforening i København kunne den 12. januar 2020 fejre 100 året for dets stiftelse og foreningen havde i denne anledning også inviteret til 4-dobbelt politimesterskab i håndbold, bordtennis, badminton og indendørs skydning i dagene 31. marts – 1. april. I løbet af februar måned opstod der mistanke om, at en meget smitsom virus kunne brede sig fra Kina til Europa og da dette var en realitet startende i Sydeuropa og videre derfra, så besluttede forretningsudvalget i Dansk Politiidrætsforbund i enighed med PI-København at udsætte dette 4-dobbelte mesterskab. Dette meddelt officielt på Politiets Intranet den 11. marts 2020. I det omfang at PI-København ikke kunne genanvende faciliteterne senere, ville PI-København blive dækket økonomisk af idrætsforbundet. COVID-19 hed denne smitsomme sygdom, og den skulle få en afgørende indflydelse på året samt det følgende års aktiviteter i Dansk politiidræt samt Nordisk og Europæisk politiidræt.

Som foråret gled over i sommeren, måtte det konstateres, at COVID-19 smittetrykket fik afgørende indflydelse på de Danske politimesterskaber. ALLE mesterskaber undtagen golf, blev aflyst i 2020. Det samme gjorde sig gældende for 17 ud af 23 øvrige politiidrætsstævner, der var planlagt i løbet af 2020. Kun udendørs stævner lod sig afvikle i eftersommeren, hvor smittetrykke kortvarigt var vigende. Også udgivelse af Dansk Politiidrætsforbunds medlemsblad Politi-Idræt blev påvirket af COVID-19 situationen og blev i løbet af året justeret således at det samlet blev til 6 udgivelser. Også de Nordiske og Europæiske politimesterskaber blev i første omgang udsat og siden helt aflyst i 2020, hvilket bevirkede en del mødeaktivitet landene imellem for at sikre at mesterskaberne kunne gennemføres evt. i 2021. På nordisk og europæisk plan opstod dog hurtigt det problem, at udsættelse af mesterskaber i 2020 til 2021 ville skabe et meget sammenpresset program i 2021, hvilket igen ville udfordre idrætsforbundenes budgetter. Mod slutningen af året blev det derfor besluttet i det Europæiske politiidrætsforbund at rykke alle mesterskaber 1 år frem, så den normale 4-årige turnus mellem mesterskaberne ved denne specielle lejlighed blev til 5 år.

Vi skulle blive vant til dette tv-indslag – pressemøder med bl.a. den nye rigspolitichef Thorkild Foged og statsminister Mette Frederiksen.


Lidt om sporten i 2020 Årets første idrætsaktivitet blev et specielt ”Corona-run 2020” arrangeret af Peter Wihan, Slagelse PI, hvor ideen var, at man løb helt alene og på egen lokal rute. Resultatet blev herefter indrapporteret til arrangøren, der ved lodtrækning uddelte præmier.

Det år blev der alene afholdt Danske politimesterskaber i golf i Københavns Vestegn. Mesterskabet blev afholdt i august måned, hvor smittetrykket var vigende og da arrangementet var udendørs, så blev dette gennemført. Mester hos herrerne blev Carsten Ekstrøm, Københavns Vestegn. Hos damerne sejrede Inge Ekknud, Slagelse.

Situationsbillede fra golfmesterskaberne. Måske kigger han langt efter de øvrige danske politimesterskaber. Jeanette Kvist Andersen sammen med sin løbemakker til Corona-run.

2020

247


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND 75 ÅR

2021

COVID-19 prægede fortsat aktivitetsniveauet i Dansk Politiidrætsforbund og blandt dets mange medlemsforeninger ind i jubilæumsåret 2021. Det blev derfor vigtigere en nogensinde, på forskellig vis, at holde medlemmerne i god fysisk form gennem anden form for aktivitet end det mere konkurrenceprægede ved mesterskaber og idrætsstævner. Dansk Firmaidrætsforbunds ”Arbejdspladsernes Motionsdag 2021” fik en større bevågenhed i politikredsene i året end tidligere set, og kreativiteten var stor. Politiet var i forvejen godt rustet til at arbejde i skyggen af coronapandemien og om end enkelte kollegaer ikke undgik smitte, så lykkedes det at arrangere denne motionsbegivenhed på mere end 20 større tjenestesteder.

Vaccinationsprogrammet, for at få bugt med pandemien, var i fuld gang og samfundet var i forsommeren 2021 så småt ved at åbne op for forskellige aktiviteter og erhverv og der tillades også idrætsaktiviteter – især de udendørs. Der er derfor håb om, at jubilæumsåret nærmer sig et normalt år med fuldt program af Danske politimesterskaber – i alt 14 mesterskaber – samt øvrige politiidrætsstævner.

Kreativiteten var stor på Arbejdspladsernes Motionsdag 2021 og der blev holdt god afstand, når man motionerede.

Lidt om sporten i 2021 Også i 2021 gik det hårdt ud over danske politimesterskaber og i skrivende stund (foråret 2021) er der endnu ikke afviklet mesterskaber.

På samme vis er Nordiske og Europæiske politimesterskaber udsat eller aflyst og skubbet til 2022.

2021

249


$bѴѴ hh; l;7 ƕƔ -hঞ ; ࢟u Ŋ _ ou =ou0 m7;| _-u -u0;f7;| =ou =/ѴѴ;v b7u/| o] v-l /u r࢟ | /uv -= -ml-uhĺĺĺ or;ulo ouvbhubm] pmvh;u -mvh oѲbࢼb7u/|v=ou0 m7 _f;u|;Ѳb] ࢼѲѲ hh; l;7 7;| Yo ; Ɠƒ ޹uv f 0bѲ/ lĸ -mvh oѴbঞb7u/|v=ou0 m7 ]puķ ;[;u ou;v l;mbm]ķ ;| ub]ঞ] Yo| v| hh; -u0;f7; l;7 -| -uu-m];u; l;v|;uvh-0;u o] 7;u ;7 v-lѴ; l;7Ѵ;ll;u =u- -ѴѴ; Ѵ-m7;|v roѴbঞb7u/|v=ou;mbm];u ঞѴ =/ѴѴ;v b7u/| o] loঞomĺ ] 7;| ]/Ѵ7;u bm7;m=ou ub]ঞ] l-m]; =ouvh;ѴѴb]; vrou|v]u;m;ĺ (b bѴ ];um; |-hh; =ou0 m7;| =ou ou;v ]o7; v-l-u0;f7;ĺ (b v/ ;u v|ou rubv r࢟ 7;|ķ o] b ]Ѵ/7;u ov ঞѴ -| =pѴ]; =ou0 m7;| o] -ѴѴ; -hঞ b|;|;um; 7; m/v|; l-m]; ࢟uĺ ; 0;7v|; _bѴvm;u =u- -ѴѴ; ov b or;uloĺ

Popermo Forsikring GS C.F. Tietgens Boulevard 38 5220 Odense SØ

Telefon 66 12 94 48 popermo.dk CVR 61 67 23 11

Popermo er et dansk forsikringsselskab og er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber


DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.