Jørlunde Kirke - Juni, juli og august 2022

Page 1

KIRKEBLADET

JØRLUNDE SOGN

JUNI * JULI * AUGUST 2022

1


Glæd dig da kun du menneskesjæl – stinger end ormen endnu din hæl! ommeren er over os, og det er svært at være andet end glad. Glæden bli‐ ver da heller ikke mindre, da vi nu også kan invitere til årets højskoledag i Jørlunde ”Oh happy day”, den sidste lørdag i august. Glæde er en spontan livsytring som ikke kan tvinges frem. Det mærkelige og overraskende er, at den kan gøre sig gældende i de mest voldsomme og triste situationer. Jeg kan ikke lade være med at tæn‐ ke på de billeder, vi har set fra krigen i Ukraine. Det er triste, brutale og skræmmende billeder, men indimellem har vi også set spontane billeder af glæde. En musiker der sætter sig ved et klaver på en banegård og spiller, og får folk til at synge med eller danse. Et barn der modtager en bamse som det glad trykker ind til sig. Ofte skal der så

S

lidt til, og det er også en trøst for os som er tilskuere til den ulykke der har ramt et naboland, og som påvirker hele verden.

Sognepræst:

Graver:

Kirketjener og udlejning af

Dorte Dideriksen

Katrine Nyholm Nielsen

sognehuset:

Bygaden ��, Jørlunde

Mobil: �� �� �� ��

Gunhild Fjord

���� Slangerup

knn@joerlundekirke.dk

Mobil: 20 26 56 75

Kontor i Bygaden ��

Organist:

Mobil: �� �� �� ��

Poul E. Lorenzen

Kirkens hjemmeside:

dodi@km.dk

Rymarksvej ��, �, �, ����

joerlundekirke.dk

Fast fridag: Mandag

Hellerup

guf@joerlundekirke.dk

2

Mobil: �� �� �� ��

Fotos: Dorte Dideriksen, Pexels,

pel@joerlundekirke.dk

Marika Thinggaard, netkirken.dk

Tryk og distribution: Stenby Tryk A/S. Layout: Nils Finken

Sognepræst Dorte Dideriksen


Christian Hostrup, som har skrevet linjerne fra overskriften til denne arti‐ kel, var en af de præster, som videre‐ førte Grundtvigs tanker. Dengang blev han beskyldt for at prædike human‐ isme; altså at den medmenneskelige holdning der viser respekt for hver enkelt menneske kan stå alene og slå sig igennem uden Gudstanken. I dag ved vi godt, at det, som grundtvigianismen forsøgte at føre videre, var agtelsen for det menneske‐ lige. Men i begyndelsen var det svært at videreføre Grundtvigs teologi, og derfor tog mange fejl af det som grundtvigianere arbejdede for at videreføre på landets prædikestole. Min farfar var proprietær og sog‐ nerådsformand i Eltang og Sdr. Vild‐ strup ved Kolding. Han havde Ho‐ strups prædikensamling stående på boghylden, og jeg har arvet den af ham. Også her i Jørlunde var der røre omkring grundtvigianisme og indre mission. Det blev bygget en valg‐ menighedskirke og en højskole, hvor Morten Pontoppidan en tid var for‐ stander og præst. Vi lever i en sekulær verden, og vores samfund er gennemsyret af humanisme. Det betyder, at vi som helt almindelige mennesker har en grundopfattelse af hvordan vi skal behandle hinanden. Det gælder også, når vi forsøger at hjælpe ukrainerne. Hvad skal vi så egentlig med kirken? er der nogle der spørger. Hvis jeg her må vende tilbage til Christian Ho‐

strup, ja så svarer han jo faktisk på det med de to linjer jeg har skrevet i over‐ skriften. Han henviser til to forhold. Det første er at vi ikke kommer udenom at vi som menneske”sjæle” står i et grundforhold til en Gud og skaber. Det andet er grundfortællingen – syndefaldsberetningen (stinger end ormen endnu din hæl). Det er igennem de to forhold at vi som menneske får åndsfrihed til at balancere og forholde os til den ondskab, som er i verden, med mere og andet end det som hand‐ ler om vores egen verdensforståelse. K.E. Løgstrup, som er særlig kendt for sine tanker om etik, havde oplevet sin del af de halvtomme danske kirker. Han så dem som et symptom på, at 3


den moderne måde at opfatte tilvæ‐ ”…rent humant at bestemme den hold‐ relsen på og kristendommens udsagn ning til det andet menneske, der er om den var kommet i konflikt med indeholdt i Jesus af Nazareths reli‐ hinanden. Han satte sig for at løse giøse forkyndelse”. denne konflikt, men var dog særdeles Og her må vi tilbage til Christian skeptisk overfor de kirkefolk der, Hostrup. For når han skriver ”Glæd dengang som nu, mener at konflikten dig da kun du menneskesjæl”, så kan løses med formidling i skriver han netop at stil med f.eks. bamsedåb glæden, den spontane og sæbeboblegudstjenester. Den spontane glæde glæde, består i at være opstår i det øjeblik, set som det menneske Det var for ham alt for hvor du bliver set som man er. overfladisk. Løgstrup den, du er. tænkte derfor forholdet I yderste konse‐ mellem modernitet og kvens betyder det at kristendom igennem til bunds. Og han være set i Guds blik, at være set i din gjorde det vel at mærke ved, som næstes blik, hvilket hos Løgstrup teolog og præst, at være yderst soli‐ understreges i den berømte sætning: darisk med den moderne folkekirke‐ ”den enkelte har aldrig med et andet dansker. menneske at gøre, uden at han holder Med inspiration fra Grundtvig noget af dets liv i sin hånd”. holdt han fast ved, at vi kan begribe Den spontane glæde opstår i det hvad evangeliet forkynder, når vi øjeblik, hvor du bliver set som den, du begriber hvad det vil sige at være er. Vi ved godt at blikke siger meget menneske. Simpelthen fordi evangeliet og at et enkelt blik fra et andet menne‐ knytter sig til de livserfaringer vi alle ske kan både løfte og ødelægge. På gør os. Kirken skal med andre ord den måde bærer ethvert menneske på minde os om vores fælles menneske‐ et ansvar i forhold til sit medmenneske lige erfaringer, inden den forkynder og det er netop den forkyndelse vi evangeliet. Den står heldigvis ikke finder i Jesus af Nazareth. Det kan alene med den opgave, for den har godt oversættes til humanisme, f.eks. gode allierede i tænkningen, kunsten findes begrebet inden for etikken “det og litteraturen. humanistisk samaritanske perspektiv”, Ifølge Løgstrup er Jesu forkyndelse men det kan også fastholdes i det uhåndterlig. Det er ikke muligt at slå grundforhold, at menneske er vi aldrig op i Bibelen for at finde en løsning på uden at være medmenneske. hverken hverdagens eller samfunds‐ mæssige problemer. Her er det at etikken trumfer, idet opgaven består i 4


pinsesalmer og høre om, hvordan kirken opstod og hvordan vi som menighed fortsat helligånder sammen – et udtryk, som den moderne salmedigter Iben Krogsdal har brugt i en af sine salmer. andag d. 6. juni kl. 10.30 er der fællesgudstjeneste i Svineforyngelsen i Slagslunde Skov. Fra Jørlunde Kirke er der kl. 9. 30 en pilgrimsvandring til den grønne plet i skoven, hvor gudstjenesten foregår. Så tag vandrestøvlerne på eller mød op i Guds grønne katedral, hvor vi sammen med nabokirkerne fejrer pinse med sang, musik og gratis sandwich.

M

øndag d. 5. juni kl. 10 fejres pinsen med en festgudstjeneste i Jørlunde Kirke. Kirken vil være pyntet med grønne bøgeblade og vi skal synge nogle af Grundtvigs store

S

Foto: Lillian Katrine Kofod

5


Kære beboere på Solgården

Børnekoret

Det vil glæde mig at se jer til et sommerbesøg i præsteboligen…

ørnekoret deltager i gudstjene‐ sten, søndag d. 12. juni kl. 10.

B

Jeg dækker op med dug, hjemmehæklede servietter, lys og min farmors gamle stel ”hjertegræs” og så håber jeg, at vi kan få nogle fornøjelige timer sammen. Sognepræst Dorte Dideriksen

Sommerbesøg hos præsten i Jørlunde Plejehjemmet Solgården er inviteret og glæder sig til at komme på besøg i Jørlunde, hvorfra mange har historier og minder. Besøget i præstegården har endnu ikke en fastlagt dato, men det bliver i juni måned, hvor beboerne transporteres i bus.

Jørlunde kirke har et spirekor, som øver på Maglehøjskolen i Ølstykke. Koret har i maj måned været på work‐ shop i Johannes Døbers kirke i Valby, med komponist Thomas Lennert. Denne søndag synger vi et par sange undervejs i gudstjenesten. Der vil være en sodavand og hygge efter‐ følgende, udenfor hvis vejret tillader det. Koret er for 1.-3. klasses børn, drenge såvel som piger. Tilmelding via www.joerlundekirke.dk

Kirkekoncert rganist Poul Egilsnes Lorenzen og trompetisten Carsten Larsen giver koncert den 12. juni kl. 14 i kirken. Repertoiret bliver trompetmusik med ledsagende orgel af bl.a J. S. Bach, Händel, Purcell, Telemann, Reger, Greene og Clarke.

O

6


Sommeraftenandagter med Karen Blixen en 16. juni og d. 30. juni, begge aftener kl. 19, vil sognepræst Dorte Dideriksen læse henholdsvis ”Den udødelige historie” og ”Storme”, fra Karen Blixens ”Skæbne – anekdoter”. De to anekdoter er skrevet med baggrund i profeten Esajas, idet Karen Blixen lader et enkelt bibelvers være det afgørende vendepunkt i hovedpersonens liv. Nyd en dejlig sommeraften i kir‐ ken, hvor Marika Thinggaard og Poul Lorentzen vil spille og akkompagnere et par fællessange.

D

Den er for længst revet ned, men rundt omkring kan man stadig se historiske gravsten. Vi fejrer gudstjeneste her på denne grønne plet, så kom og slå dig ned i græsset og nyd en sensommerdag i det fri.

Morgenfordybelse en første onsdag i hver måned kl. 8 – der er dog ikke morgen‐ fordybelse i juli! Nyd en rolig morgenstund i Jør‐ lunde kirke. Vi begynder med at høre klokkerne ringe, sidder i stilhed og mærker kroppen og vejrtrækningen. Sammen taler vi om den kommende søndags evangelietekst, synger en salme, beder fadervor, og med Guds velsignelse ønsker vi hinanden en god dag.

D

Friluftsgudstjeneste på valgmenighedskirkegården øndag d. 21. august kl. 10.30 er der friluftsgudstjeneste på valg‐ menighedskirkegården, som ligger på Søgårdsvej. Du skal køre ned ad Søgårdsvej, hvor du kan parkere bilen på græsarea‐ let og gå op til lågen til højre for vejen. Her ligger den eventyrligste lille lund, hvor der tidligere var bygget en kirke.

S

ørdag d. 27. august flytter glæ‐ den ind. Vi skal beskæftige os med glæde fra forskellige vinkler – så glæd dig! Tilmelding til højskoledagen sker til guf@joerlundekirke.dk Deltagerbetaling 150 kr. pr. deltager. Betaling kan ske kontant eller pr. mobilepay. Kl. 9. Velkomst i sognehuset med morgenkaffe og morgensang ved

L

7


sognepræsten Kl. 9.30 Glæden ved et landskab – ved forfatter til Buresøfortællinger, Dy Plambeck Kl. 10.45 Pause og forfriskning Kl. 11 Glæden smitter – de danske hospitalsklovne Kl. 12.15 Pause og frokost Kl. 13.30 Glæde som spontan livsytring – foredrag om K.E. Løg‐ strup ved ekspert David Bugge Kl. 14.30 Pause og samvær Kl. 14.45 Filmen La vita e bella

Kl. 16.15 Græsted Gospelkor (øverst) giver koncert i kirken. Tak for i dag

8

Konfirmandindskrivning 2023 e konfirmander, der skal konfi‐ rmeres i 2023, inviteres til vel‐ komstgudstjenesten og indskrivning søndag d. 4. september kl. 10. Vigtigt: selve indskrivningen foregår digitalt på www.folkekirken. dk konfirmandtilmelding, hvor begge forældre skal logge ind med nem-id. Efter gudstjenesten d. 4. september er der forældremøde med fordeling af konfirmationsdatoer. Dette foregår i kirken, hvor der også bliver fortalt om selve konfirmationsforløbet, og der uddeles en folder med vigtige datoer. Er man forhindret, skal man skrive til dodi@km.dk Undervisningen foregår om tirsdagen fra kl. 14.30-16 i Jørlunde sognehus.

D


ølgende datoer (alle er søndage kl. 11.30 til 14) er der nu igen Repaircafé i Jørlunde Sognehus:

F

19. juni 21. august 25. september og 16. oktober.

Hvis noget, du har, skal repareres, hvis du vil hjælpe, eller hvis du bare er nysgerrig, så kom! Det skal være noget, du kan have med selv, og noget vi kan hjælpe med på stedet. Hvad kan du få repareret? Hvis du fx har: ... en brødrister, som ikke virker ... en skammel, som er itu ... en lampe, der ikke vil lyse ... noget legetøj, som ikke duer.

Moderne elektronik såsom fladskærmstv o. lign. kan være svær at klare, da det kræver specialværktøj. Men har du elektronik med dårlige forbindelser, brændte sikringer, knækkede ledninger, dårlige lodninger og lignende, kan vi nok hjælpe. Det koster ikke noget, til gengæld kan vi heller ikke love, at vi lykkes, men vi gør vores bedste. Hvis vi ikke kan reparere, kan vi måske give et godt råd. Og så er der kaffe på kanden!

9


Ingemannsdagen 3. juli i Jørlunde kirke også i markeringen og synger nogle af salmedigterens folkekære salmer.

Bernhard Severin Ingemann (1789-1862) var salmedigter og forfatter af historiske romaner.

Sorø, hvor B.S. Ingemann var forstander for akademiet, har man siden 2019 markeret en sær‐ lig gudstjenestedag. Søndag d. 3. juli vil mange af landets kirker slutte op om Inge‐ mannsdagen. I Jørlunde kirke deltager vi

I

Ingemann var lektor i dansk sprog og litteratur ved Sorø Akademi. Bl.a. skrev han salmerne Nu titte til hinanden, I østen stiger solen op, Lysets engel går med glans, Julen har bragt velsignet bud og Dejlig er jorden.

Orgelkoncert 18. august hristian Præstholm giver koncert på orglet i Jørlunde Kirke den 18. august kl 19.30. Han vil bl.a. spille egne værker. Christian Præstholm har tidligere rost kirkens orgel i organistforeningens blad og har udgivet en hel række CD-er både som organist og som komponist. Se christianpraestholm.dk

C

10


Kirkestatistik Jørlunde 2021/2022 Medlemmer/indbyggere: Pr. 1. april 2021: 2000/2473 Pr. 1. juli 2021: 1997/2473 Pr. 1. oktober 2021: 1980/2461 Pr. 1. januar 2022: 2004/2495 Kirkelige handlinger: Fødte i perioden 1. maj 2021-30. april 2022: 29 Døbte i perioden 1. maj 2021-30. april 2022: 28 Konfirmerede i perioden 1. maj 2021-30. april 2022: 18 Vielser i perioden 1. maj 2021-30. april 2022: 10 Velsignelser i perioden 1. maj 2021-30. april 2022: 1 Bisættelser og begravelser i perioden 1. maj 2021-30. april 2022: Her er to forskellige opgørelser: 12 blandt sognets døde er blevet begravet i perioden 10 begravelser/bisættelser har fundet sted i Jørlunde Kirke

11


Gudstjenester juni - juli - august ���� 5. juni

Pinsedag

kl. 10

6. juni

2. pinsedag (i skoven)

kl.10.30 Fællesgudstjeneste

12. juni

Trinitatis

kl. 10

19. juni

1.s.e trinitatis

kl. 11.30 Caja Winterø

26. juni

2.s.e.trinitatis

kl. 10

Dorte Dideriksen

3. juli

3.s.e.trinitatis

kl. 10

Dorte Dideriksen

10. juli

4.s.e.trinitatis

kl. 11

Klaus Meisner

17. juli

5.s.e.trinitatis

kl. 11

Elisabeth Stage

24. juli

6.s.e.trinitatis

kl. 13

Marianne Friis Ebbesen

31. juli

7.s.e.trinitatis

kl. 10

Dorte Dideriksen

7. august

8.s.e.trinitatis

kl. 10

Dorte Dideriksen

14. august

9.s.e.trinitatis

kl. 10

Dorte Dideriksen

21. august

10.s.e.trinitatis

kl. 10

Dorte Dideriksen

28. august

11.s.e.trinitatis

kl. 10

Caja Winterø

4. september 12.s.e.trinitatis

kl. 10

Konfirmandindskrivning Dorte Dideriksen

Besøg af præsten: Ønsker du besøg, er du mere end vel‐ kommen til at kontakte sognepræsten på mobil 20 36 34 84 eller e-mail dodi@km.dk. Kirkebil: Kirkebilen kan inden for Jørlunde Sogn bestilles til at køre til og fra alle kirkens gudstjenester. Bestil selv taxi 12

Dorte Dideriksen

Dorte Dideriksen

på telefon 48 48 48 48. Oplys konto 6424. Kirkekassen betaler for kørslen. Kirkekaffe: Efter hver gudstjene‐ ste er der kirkekaffe uden for kirkerum‐ met. Det er en god og rolig lejlighed til at få talt sammen som menighed.