Page 1

b li med i kampen for dyrs frihet!

gen som foregår innen ar du fått nok av dyremishandlin us og voldelige kjøttindustrien, pelsdyroppdrett, sirk verk for dyrs frihet er et dyreforsøk? Du er ikke den eneste. nett vil jobbe aktivt mot alle former initiativ fra ulike mennesker som i kampen for dyrenes frihet! for overgep mot dyr. bli med oss

H

et nettverk for alle Nettverk for dyrs frihet er en sammenslutning av folk som vil samarbeide i kampen for dyrs frihet. Nettverket jobber for en verden der dyr ikke undertrykkes, men anses som individer med egenverdi. Dyrene skal ikke behandles som andres eiendom, men har rett til et liv på egne premisser. Nettverk for dyrs frihet ble opprettet i 2007 etter et ønske fra flere aktivister om å arbeide effektivt for dyrs frihet innenfor en organisasjonsform hvor aktivisme er i fokus. Nettverk for dyrs frihet arbeider idealistisk ut i fra en flat struktur, hvor de som er aktive skal ha innflytelse og bestemmelsesrett over det de selv har ansvar for. Det finnes ingen administrasjon eller leder i Nettverket. Alle som følger Nettverkets formål og retningslinjer kan benytte seg av navnet, og har selv ansvar for egne uttalelser og handlinger. Strukturen i nettverket er preget av selvbestemmelse, initiativ og engasjement, som er grunnleggende verdier for å drive arbeidet fremover.

Dyrene har rett til frihet Nettverk for dyrs frihet kjemper for et samfunn der alle dyr har rett til liv, og til å leve i frihet. Nettverket anser arbeidet for dyrs frihet som en del av en større frihetskamp hvor undertrykking, enten det er på bakgrunn av rase, kjønn, seksuell legning, alder eller art ikke skal forekomme.


nettverk for dyrs frihet Nettverk for dyrs frihet vil unngå å bruke energi på byråkrati og administrasjon, men heller på handlingsrettet grasrotaktivisme. Nettverket ønsker å sette fokus på, og kjempe mot alle former for undertrykkelse av dyr. Det finnes mange ulike måter å arbeide med aktivisme på, og alle har noe de kan bidra med. For å få kampen for dyrenes frihet i fokus – kreves initiativ og deltakelse fra alle som bryr seg. Hver og en har en mye større evne til å påvirke enn hva vi er opplært til å tro, og alle kan selv ta initiativ til det de selv ønsker å jobbe med. Du kan for eksempel bli aktiv i en av Nettverkets arbeidsgrupper, arrangere en demonstrasjon, arbeide med kampanjer, dele ut løpesedler eller skrive leserinnlegg. Dyrene trenger deg for å få friheten de har krav på! Ingen frihet oppnås uten enkelmenneskers engasjement og rettferdighetssans. Nettverket vil oppfordre alle til å innse sin evne og kraft til å bidra.

Hvis ikke du - hvem? Om ikke nå - når?

FOR MER INFORMASJON: WWW.DYRSFRIHET.NO HVA DU KAN GJØRE:  Bli vegetarianer eller veganer – for livet!  Bli aktiv for dyrene. De behøver din hjelp for å få sin frihet!

 Støtt Nettverket – konto: 1254.05.39950 Postboks 7027 St. Olavs plass, 0136 Oslo Hjemmeside: www.dyrsfrihet.no E-post: post@dyrsfrihet.no Konto: 1254.05.39950

Om Nettverk for dyrs frihet  

Flyer som forteller litt om hva Nettverk for dyrs frihet er.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you