Page 1

SKOGSENTREPRENÖREN EN MEDLEMSTIDNING FRÅN SMF

# 1•2016 | ÅRG 7

”TILLSAMMANS KAN VI PÅVERKA”

NY MEDLEM VILL GÖRA SKILLNAD

MISSA INTE • JURISTKRÖNIKA • MEDLEMSENKÄT • MEDLEMSNYTTA • SÅ KAN FU:ARNA GÖRA SKILLNAD I DITT FÖRETAG • SMF INLEDER SAMARBETE MED ADVOKATBYRÅ • MEDLEMSENKÄT GAV MÅNGA INTRESSANTA SVAR • SMF FLYTTAR TILL NÄRINGSLIVETS HUS • HEAD UP DISPLAY GILLAS AV FÖRARE – KAN MINSKA STRESS • CERTIFIERINGEN TRANSPARENT –LÄS RAPPORTEN

SMF MED NÄR NYA HÄNSYNSRIKTLINJER TAGITS FRAM SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016

1


Get a grip! NÄR DETALJERNA AVGÖR VEM SOM VINNER Vid första anblicken ser Finnskogsvalsen ut som vilket matarhjul som helst, men när du provat förstår du skillnaden. Finnskogsvalsen är ett svensktillverkat matarhjul med optimalt grepp och låg vikt som varken sliter på trädstammen eller din ekonomi. Med Finnskogsvalsens låga pris och långa hållbarhet blir våra kunder vinnarna i skogen, där alla marginaler räknas.

SVENSTILLVERKADE MATARHJUL AV HÖGSTA KVALITET TILL RÄTT PRIS!

www.finnskogsvalsen.se

info@finnskogsvalsen.se Tel. 0560-148 70

MULTISTUD

MER GREPP OCH LÄNGRE LIVSLÄNGD!

BAND OCH KEDJOR FÖR EN KÄNSLIG VÅR CLARK TXL GER MAXIMAL SKONSAMHET OCH SUVERÄNT GREPP. KUNDANPASSAD BREDDNING TILL MYCKET LÅG KOSTNAD.

Kvalitetskedjor från Gunnebo sedan 1930 | www.nordchain.se


Säkra val för din lönsamhet Vi bryr oss om dig. Vårt mål är att göra din vardag så trygg, problemfri och lönsam som möjligt. Med ProSelect får du speciellt utvalda produkter som klarar våra tuffa kvalitetskrav. Originalreservdelar, tillbehör och förbrukningsartiklar som är anpassade till din Komatsumaskin. Chansa inte. Låt din Komatsu förbli en Komatsu. Produkterna beställs hos din serviceverkstad.


INSTICK

Tack för alla värdefulla svar

I

går skymtade jag snödroppen i rabatten. Tänk att en så liten oansenlig blomma kan vara så efterlängtad! Vi siktar mot våren nu och ett spännande 2016.

För era tre tillgivna kontorsråttor på kansliet har den senaste tiden inneburit flyttbestyr. Vi har rensat förråd och sålt saker på Blocket. Kontorslokalerna på Näringslivets hus saknar förvisso Gamla stans mysiga kakelugnar – men innehåller desto mer liv, inspiration och näringslivssammanhang. Från och med 1 april är det på Storgatan 19 vi finns när ni har vägarna förbi. Och jag menar det verkligen – kom förbi, ta en kopp kaffe och känn er som hemma. Hela huset är fullt av sådana som vi!

I HÖSTAS BLEV NI OMBEDDA att svara på en

medlemsenkät. Det var många år sedan sist, så det var minst sagt hög tid. Min ambition var och är förstås att vi måste hålla koll på vad ni vill, vad ni gör och vad ni behöver er medlemsförening till. Ja, det var en omfattande enkät och nej, den kommer inte att vara lika omfattande nästa år. Vi valde att börja brett för att inte missa några bra ledtrådar, till exempel till hur vi ska kommunicera med varandra. En fjärdedel av er svarade och vi fick många kloka synpunkter. Tack till alla er som svarade och till nästa år hoppas vi att ni är ännu fler.

KONTAKT Ansvarig utgivare: Anna Furness anna.furness@skogsentreprenad.nu Redaktör: Erik Säfvenberg erik.safvenberg@dynamopress.se 072-236 26 00 Annonser: Rolf Stenvall, Fkon rolf.s@fkon.se, 070-2090267 Produktion: Dynamo Press AB Tryck: Trydells

4

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016

Internet: www.skogsentreprenad.nu Adress: Tyska Brinken 28 111 27 Stockholm Tel. 08-655 41 90 Fax. 08-655 41 45 E-post huvudkontoret: smf@skogsentreprenad.nu

På en rak fråga ger ni SMF Skogsentreprenörerna betyget 6,17. Det är ett bra betyg och det tackar vi för, i dessa tider av förändring som varit i - och fortfarande är. Vi fick också en fin morot, för vi vill förstås ha ännu högre Anna Furness. betyg nästa år! Mycket av det ni ger uttryck för ligger helt i linje med vårt arbete; mer branschpåverkan, bra kurser, opinionsarbete, fristående och lönsamma företagare och så vidare. Dessutom vill ni ha stöd i ekonomi, juridik och certifiering. Det känns förstås bra att vårt nya kursutbud fokuserar helt på dessa områden. Lika fint rimmar samarbetet med AG advokatbyrå som ni kan läsa mer om i tidningen. Ni var också mycket tydliga med att det är viktigt att vi företräder skogsentreprenören i alla de branschforum och grupper som skogsbruket består av. Vi tar direkt till oss att ni trots detta inte känner till exakt var och varför ni är representerade idag. I tidningen ska vi från och med nu vara mer noggranna med att informera och rapportera från dessa. Vi börjar på direkten med branschens alldeles färska riktlinjer för hänsyn till kultur- och fornlämningar som vi varit med och utarbetat.

EN ENKÄT ÄR ETT VERKTYG för oss att kommunicera med varandra, men inte det enda. Jag vill verkligen uppmana er att ha en dialog med er sektionsordförande eller er företagsutvecklare. Det är två utmärkta kanaler för att ge och få information. Eller hojta på mig såklart, jag är inte längre än ett mejl bort anna.furness@skogsentreprenad.nu. (… och tack vare enkätsvaren vet vi att ni allra helst vill kommunicera på e-post och sms) ANNA FURNESS VD, SMF SKOGSENTREPRENÖRERNA


DEBATTÖREN

”Vi skruvar inte bort förtjänsten” Bröderna Forslund Entreprenad AB i Kramfors har tolv anställda och tre maskingrupper. Håkan och Mattias Forslund vet bättre än att ägna tid åt sådant som experter gör snabbare. ”För oss ger det bättre ekonomi att anlita Forestry Service än att skruva själva. Även vid mindre service- eller reparationsåtgärder ser vi vinster med att få arbetet utfört av en skicklig servicemekaniker: Vi kommer snabbare i produktion, når ett högre TU – och – förtjänsten slipper vi skruva bort.” JohnDeere.se/forestry


NYHETER

Medlemsenkät visar att SMF är på rätt väg Höstens medlemsenkät gav flera svar på frågor om SMF:s förändringsarbete i linje med den nya strategin, men också vad medlemmarna tycker är viktigast i allt från marknadsföring till på vilket sätt man vill kommunicera med SMF. Särskilt sticker ett citat ut: ”Vi vill bli behandlade som de seriösa företagare vi är”.

U

nder hösten skickade SMF ut en enkät ut för att ta tempen på medlemmarnas åsikter i ett antal aktuella frågor. Man fick in 200 svar, cirka tre fjärdedelar av svaren kom från drivningsföretagare och nära en fjärdedel från skogsvårdare.

angett vad de vill att SMF ska göra mer av. De vill bland annat se mer

opinionsbildning, mer arbete för att höja statusen för skogsentreprenörerna och sätta lönsamhetsfokus på medlemsföretagen. Däremot vill man ha mindre av bland annat mässor, tävlingar och rabattavtal. Några av de viktigaste punkterna för medlemmarna är att SMF företräder dem i forum och

Viktigt för att vara medlem

ENKÄTEN HAR GETT

många intressanta svar, enligt vd:n Anna Furness. – Det är jätteviktigt att veta vad medlemmarna tycker om vårt arbete, men också om hur föreningen fungerar. Särskilt glad är jag för att vi får stöd för vårt arbete med den nya strategin men också att medlemmarna tycker att de får ett bra bemötande från oss i verksamheten, säger hon. I resultatet från enkäten, som redovisades på årsstämman, går det att utläsa att medlemmarna märkt av det omfattande förändringsarbetet under de senaste åren. Många anser att det varit jobbigt, men många ser det också som bra och nödvändigt. Enkäten visar också att medlemmarna helst vill kommunicera via mail, sedan sms, telefon och verkliga möten – inte gärna via sociala medier. – Vi kan se att många läser vdbrevet från mig – och ger det bra betyg. Att hitta bra sätt att nå ut på är viktigt, säger Anna Furness. Medlemmarna har också

oviktigt mindre viktigt viktigt mycket viktigt

SMF Skogsentreprenörerna, Tyska Brinken 28, 111 27 Stockholm

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016

www.skogsentreprenad.nu

5

oviktigt mindre viktigt viktigt mycket viktigt

SMF Skogsentreprenörerna, Tyska Brinken 28, 111 27 Stockholm

6

Stöd från SMF?

www.skogsentreprenad.nu

6


NYHETER

SMF flyttar in i Näringslivets hus branschgrupper och att de får SMF:s kurser till medlemspris. – Dessutom är rådgivning från företagsutvecklare och nätverk med andra entreprenörer viktiga punkter. Tillsammans med stödet från SMF, där man vill få mer hjälp inom avtal och juridik, ekonomi och finansiering samt certifiering, har vi fått en bra bild av vad som förväntas av oss. Ett konkret steg för att möta dessa önskemål är det juridiska samarbetet vi startat och den juridiska krönika vi har med i detta nummer. I enkäten har man också tagit in tre ord som beskriver SMF. Där hittar man ord som företagsutveckling, regelverkshjälp, dyra, nödvändiga, bra, men också lönsamhet, utveckling, samhörighet och nytänk. – Det är många bra och intressanta ord som vi tar till oss, men som också beskriver hur vi själva ser på det arbete vi utför, förklarar Anna Furness. £

GÖRA MER AV

• Skapa opinion! • Höja statusen för skogsentreprenörerna • Få oss att vara företagare • Lönsamhetsfokus för medlemsföretagen • Hårdare kontroll av certifieringen i branschen • Minska administration i certifieringen • Tydliggöra vad som ingår i medlemskapet • Synas mer i media!

S

MFs huvudkontor, som i sex år huserat i Gamla stan i Stockholm, byter nu lokaler och flyttar in på Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm. – Det är förstås helt rätt för oss säger SMFs VD Anna Furness. Vi hamnar i ett sammanhang som både effektiviserar och inspirerar. Det här ger oss möjligheter att än bättre kunna profilera och vidareutveckla den viktiga företagarkår vi företräder. Närmsta grannar i de nya lokalerna blir Livsmedelsföretagen. Branschnära samarbetsparter som SLA och Skogsindustrierna har sina huvudkontor på angränsande våningsplan. Den 1 april 2016 går flyttlasset. £

Hur lång uppsägningstid har du i ditt avtal? Skräddarsydda kurser för skogsentreprenörer •  Ekonomi •  Juridik •  Personal- och företagsledning

Medlemspris heldagskurs 500 kr. Anmälan och mer information www.skogsentreprenad.nu/utbildning

GÖRA MINDRE AV

• Mässor och tävlingar • Rabattavtal •Maskiner – vi är många skogsvårdare

Vi arbetar för dig - i skogssverige. Välkommen som medlem! www.skogsentreprenad.nu

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016

7


SMF SITTER MED I ARBETSGRUPPEN

Överföring av information ska minska skadorna på kulturmiljöer En arbetsgrupp, där Elin Sunesdotter sitter med för SMF:s räkning, har tagit fram de nya riktlinjerna för hänsyn till fornoch kulturlämningar som hela skogsbruket ställt sig bakom. Arbetsgruppen har bland annat konstaterat att en viktig framgångsfaktor för att minska skadorna är att säkerställa att information om kulturmiljöer följer med i alla åtgärdssteg.

F

Framtagandet av riktlinjerna har drivits av Skogforsk tillsammans med skogsbruket och med stöd av Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Riktlinjerna ska förbättra hänsynen till forn- och kulturlämningar och beskriver hur skogsbruk i anslutning till kulturmiljöer ska planeras och utföras. – Det finns inget alternativ. Vi måste åstadkomma en bra hänsyn till kultur- och fornlämningar. Rapporten visar att det finns mycket att göra för att förbättra hänsynsarbetet, menar SMF:s vd Anna Furness. Elin Sunesdotter, företags-

utvecklare på SMF, sitter med i arbetsgruppen och hon håller med om att det krävs gemensamma insatser. – Bristen på informationsöverföring ett av de största problemen, inte minst utanför avverkningskedjan där skogsvårdsinsatser och markberedning ingår. Det är ofta i markberedning skadorna sker och där finns sällan riktiga direktiv.

ELIN ANSER ATT det är viktigt att kunna bidra med utförarperspektivet i arbetsgruppen. – De andra har inte det fokuset och jag har bevakat så att de nya riktlinjerna inte innebär nackdelar för entreprenörer-

NYINKOMMET

Speciella band för större maskiner 780.55.26.5 Speciella förstärkta

the original! Made by the original! Made by

Nya band med BÄRIGHET och bra FÄSTE

8

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016


na. Bland annat har jag tryckt på att man måste säkerställa avtal med ansvarsbegränsning och att det ska gå att ställa krav på de uppdragsgivare som skrivit under riktlinjerna, säger Elin Sunesdotter. – Skadorna på kulturmiljöer i skogen är oacceptabelt höga och det råder stor samsyn om att det krävs gemensamma insatser för att minska dem, säger Marie Larsson-Stern, forskningschef på Skogforsk.

JONAS ERIKSSON, näringspolitisk strateg vid Norra Skogsägarna tycker att de branschgemensamma riktlinjerna, tillsammans med gemensamma målbilder för kulturmiljöer, blir en viktig plattform för hur skogsbruket. Men nya riktlinjer och gemensamma insatser från skogsbruket kommer inte räcka för att minska

skadorna. Arbetsgruppen har också dragit slutsatsen att myndigheterna måste förbättra kvaliteten på digital information, samverka bättre, utveckla gemensamma rutiner och ge handläggarna bättre skogsbrukskunskaper. – Nu när riktlinjerna är färdiga är det upp till bevis för skogsbranschen att verkligen börja implementera dem. Det kommer att krävas en viss arbetsinsats innan alla företag kan uppfylla dem helt och hållet, säger Peter Ask, skogsskötselexpert på Sveaskog. £

Riktlinjerna går att ladda ner från Skogforsk hemsida. http://www.skogforsk.se/ sök på: riktlinjer-for-hansyn-till-forn-och-kulturmiljoer-2016.pdf eller använd nedanstående QR-kod.

NÅGRA AV DE FRAMTAGNA RIKTLINJERNA

Återrapportering och uppföljning • Återrapportera och följ upp alla åtgärder i skogsbrukskedjan. • Återrapportera avvikelser och nyupptäckta lämningar. • Se till att det finns rutiner för hur avvikelser ska hanteras. • Följ upp genom stickprov eller motsvarande. Överlämning till nästa åtgärd • Material från myndighet ska följa med i digitala kedjan. • Uppdatera traktkartor och traktdirektiv (inklusive nyupptäckta lämningar). • De som utför skogsvårdsuppdrag där andra har avverkat förses med information från tidigare utförd åtgärd.


FU:ARNA GER VÄRDEFULL HJÄLP TILL SMF:S MEDLEMMAR

”Ring är mitt bästa tips”

FU:are Anna Björk vill vara med tidigt i beslutsprocessen annat kan räkna vad en förändring i avtalet gör i pengar och titta på nettot. Vad innebär flyttarna i kostnader? Det är viktigt att göra en konsekvensanalys.

Ring! Det är företagsutvecklarens bästa råd till SMF:s medlemmar. – Vi finns till för din skull, så ring. Oavsett om det gäller maskininvesteringar, att växla upp eller ner sitt företag, att lämna anbud eller skriva avtal. Ring, uppmanar företagsutvecklaren Anna Björk.

S

SMF:s företagsutvecklare, eller FU:are som de kallas, har en viktig roll som bollplank mot medlemsföretagen. – Ofta får vi vår första kontakt när vi genomför Regelrätt Entreprenad. Det är förövrigt något som alla borde göra. Dessutom kostar det bara en bråkdel mot vad andra, liknande lösningar kostar, säger Anna Björk. Denna inkörsport är också ett avstamp mot certifiering eftersom Regelrätt Entreprenad innehåller huvuddelen av de punkter som behövs för att klara en certifiering. Genom arbetet med Regelrätt Entreprenad får företagsutvecklarna också en klar bild av vilka behov som finns i företaget. Det kan gälla allt från utbildning till att göra ekonomiska kalkyler. 10

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016

– Många ringer när de har ett konkret problem och ofta ringer man mig när problemet gått längre och blivit svårare att hantera än om man ringt vid ett tidigare skede. Att ringa dagen innan man ska omförhandla ett avtal är lite väl nära. Det är bättre att ta kontakt direkt man fått beskedet. Det gäller alla förändringar eller ärenden.

ANNA BJÖRK tycker att man ska se henne och övriga FU:are som ett bollplank. – Vi har många verktyg till vårt förfogande, som ekonomikalkyler för diverse ändamål och analys verktyg för att till exempel räkna på en maskininvestering. Men vi är kanske framför allt ett bollplan för idéer eller tidigt i en eventuell förändring. Vi kan bland

HON VILL också öka medvetenheten i samhället om entreprenörernas betydelse, både för den lokala samhällsekonomin och som arbetsgivare. – Många entreprenörer är viktiga arbetsgivare med stor betydelse för lokalsamhället, även om lokalsamhället inte alltid förstått det. Där är det viktigt med allt från lokala till internationella nätverk, där SMF aktivt arbetar med att öka förståelsen och ta nödvändiga hänsyn till vår branch. Men tipset nummer ett är fortfarande att ringa: – Har man en problematik eller bara vill bolla en idé, ring! Vi har många verktyg, men om det behövs hittar alltid någon som kan ge ett svar. Vi har även värdefulla kontakter med maskinleverantörerna. Jag vill att medlemmarna ser oss som en stab för alla skogsentreprenörer, säger Anna Björk.£

FU:ARNA HAR OLIKA ANSVARSOMRÅDEN Företagande

Elin Sunesdotter: Ekonomi och finans. Anna Björk: Juridik och försäkring. Karl-Magnus Hembjer: Personalledning och arbetsgivarrollen.

Skoglig fackkunskap

Anna Björk: Teknik. Karl-Magnus Hembjer: Logistik och mjukvara. Elin Sunesdotter: Miljö och kulturmiljö. Ewa Lidén och Anna-Karin Thun: Certifiering.


DIESEL • ELDNINGSOLJA Diesel • Eldningsolja • Gasol SMÖRJMEDEL • GASOL Pellets • Smörjmedel AVTAL PELLETS (Bulk) • EL TTel:060-15 el: 060-15 04 04 40 40

www.pemaenergi.se Ring Oss på Tel 060-15 04 40 för bästa Dagspris på Diesel , Eldningsolja! DIESEL – ELDNINGSOLJA – SMÖRJMEDEL Egen distribution borgar för snabba Och säkra leveranser! Tel: 060-15 04 40

Kontakta Pema Ene rgi AB. Patrik Engblom Patrik@pemaenergi.se.Tel nr 060-15 04 40

Pemaenergi.se


NYHETER

Minskat antal anmälningar om föryngringsavverkning 2015 Antalet anmälningar om föryngringsavverkning och arealen anmäld föryngringsavverkning minskade 2015 jämfört med 2014 enligt en rapport från Skogsstyrelsen. Fram till början av 2000-talet anmäldes omkring 200 000 hektar per år. Därefter har arealen varierat men ligger i genomsnitt cirka 50 000 hektar högre.

D

en totala anmälda arealen uppgick 2015 till 256 683 hektar vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2014, men något mer än under 2013. Fram till mitten av 2000-talet var arealen som anmäldes av enskilda ägare, respektive övriga ägare ungefär lika stor. Därefter har andelen som anmäls av enskilda ägare varit större med undantag för 2009 och 2012. Det finns regionala skillnader i hur stor areal som anmäls. Södra Norrland står ofta för den högsta andelen av den anmälda arealen och Norra Norrland för den lägsta. På grund av stormen Gudrun 2005 fördubblades tillfälligt antalet anmälningar i Götaland sam-

tidigt som de minskade i andra landsdelar. Av den anmälda arealen 2015 stod enskilda ägare för 54 procent. De äger också ungefär hälften av den totala produktiva skogsmarksarealen.£ Källa: Avverkningsanmälningar 2015 som går att ladda ner från Skogsstyrelsens hemsida på www.skogsstyrelsen.se/Global/myndigheten/Statistik/Statistiska%20meddelanden/2016/SM_Avverkningsanmälningar_20160303.pdf, eller genom att använda nedanstående QR-kod.

Din bäste vän i skogen. 12

Mowikranen har egenskaper som ingen annan skogskran har - det finns ju bara ett original. Tillsammans med Mowis välbyggda skogsvagn får du ett lättkört och smidigt skogsekipage som gör ditt arbete i skogen snabbt, effektivt och roligt - många år framöver. Se 1hela programmet hos din återförsäljare eller på www.mowi.se SKOGSENTREPRENÖREN • 2016

FTG Cranes AB Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39 E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com


NYHETER

Boggi? Vi fixar bandet Äger du en

flishugg? Vi vet att det är svårt att få försäkring på flishuggar men framförallt kostsamt. Därför har vi tagit fram en gruppförsäkring speciellt för dig. Vår försäkring på flishuggar är utformad med omfattning och självrisker anpassade till dina behov.

Renovera boggiband med Halvmånar. Brodd i härdat svensk borstål massa storlekar tex Broddsats EcoTrack 18x45x40mm

För mer information och premie är du välkommen att ringa AB Svensk Skogsmaskinförsäkring, 026-51 52 09. www.svenskskogsmaskinförsäkring.se

svensk skogs maskin forsakring .se

1198:- för 70 st inkl frakt exkl moms

MES - Smide Telefon: 0661-220 00 Mobil: 0702-03 34 84

inf0 @ messmide.se • www.messmide.se

Världens mest använda skotargrip i nästan 20 år!

Hultdin System AB, Skolgatan 12, SE-930 70 Malå, Sweden Tel: 0953-418 00, Fax: 0953-418 01, E-mail: sales@hultdins.se www.hultdins.se


NYHETER

Inleder samarbete med en av landets främsta advokatbyråer SMF Skogsentreprenörerna inleder samarbete med en av landets främsta advokatbyråer inom entreprenadjuridik, Andersson Gustafsson Advokatbyrå. De har ett 50-tal advokater och jurister anställda och är tydligt profilerade mot avtals- och entreprenadrätt. – Skogsentreprenörens värld handlar i grund och botten om kommersiell avtalsrätt och entreprenadjuridik, säger Anna Furness, vd för SMF.

Ä

ven om det mesta i skogsbruket fungerar mycket bra, fastnar det ibland. Det är en del av vardagen hos SMF att försöka stötta och reda ut störningar som uppstått. – Då kokar det så gott som alltid ner till själva uppgörelsen – vad är det egentligen som överenskommits? Ibland handlar det om knepiga situationer som var svåra att förutspå när man slöt avtalet, men alltför ofta handlar det fortfarande om otydligheter på grund av ren okunskap hos de som slöt avtalet, eller hos de som ska försöka tolka det, berättar Anna Furness.

I SMF:S NYA strategi framgår

det tydligt att det åligger SMF att ta ett långtgående ansvar för entreprenadskogsbruket som helhet, något som tidigare överlåtits mer till kundsidan. – Jag är mycket glad för det här samarbetet, SMF kan nu ta ett mycket större ansvar för att skapa ett professionellt entreprenadskogsbruk och vi kommer att kunna belysa ett antal historiska otydligheter på ett konstruktivt och kunnigt sätt.

SAMARBETET innebär förutom möjligheten till ren juridisk hjälp till medlemmar, även utbildningsinsatser. Andersson Gustafsson Advokatbyrå kommer bland annat att hålla kurser inom 14

SKOGSENTREPRENÖRE 1 • 2016

ramen för SMFs nya kursutbud: praktisk juridik för skogsentreprenörer. Men samarbetet syftar också till att lyfta branschen i stort, att genom bättre juridisk hjälp på entreprenadsidan kunna skapa bättre avtal som utvecklar alla parter i avtalet. Genom samarbetet med advokatbyrån går det att lyfta in kompetens från andra branscher. Advokatbyrån ska inte bara titta på konkreta situationer utan även lämna allmänna kommentarer kring regleringar.

OLA IHSE, ADVOKAT och partner på Andersson Gustafsson Advokatbyrå, är specialiserad på allmänna bestämmelser och var med som oberoende granskare då de allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad, ABSE09, utvecklades. Han ser fram emot samarbetet. – Det finns ju inget självändamål i att sysselsätta advokatbyråer, men jag bedömer att SMF och vi kan göra en del nytta för att få till en ökad tydlighet i branschen. Otydlighet riskerar alltid att kosta pengar någonstans i systemet, säger han. ANNA FURNESS håller med: – Vi i skogsbruket måste behärska grunderna i effektiv kontraktering. Det kan låta enkelt men det

Fredrik Sandström på Andersson Gustafsson Advokatbyrå ser stor förbättringspotential bland de avtal som skrivs

är långt ifrån trivialt. Det handlar om vem som ska ansvara för vad och hur detta ska ersättas, avslutar Anna Furness, vd för SMF skogsentreprenörerna.

FREDRIK Sandström på Andersson Gustafsson Advokatbyrå, som också skrivit krönikan i detta nummer, ser stor potential till förbättring i de avtal som skrivs. – Jag har många gånger sett en struktur med ramavtalsbestämmelser med parallella avtal som inte hänvisar till varandra. Det är en bra grund att förstå att även skogsentreprenadavtalet oftast är ett ramavtal som avropas med traktdirektiv. Om man då har avvikande bestämmelser i de olika ramavtalen underlättar det inte. HAN SER OCKSÅ att avtalen inte har haft så stor juristinblandning. – Det kan vara bra i vissa fall. Vi jurister har en förmåga att skriva långa avtal för att täcka in alla möjliga händelser och situationer, men det finns också en risk med alltför sparsmakade avtal, säger Fredrik Sandström.£


TIPS & RÅD

www.loadupnorth.se

Mässan för entreprenadmaskiner, transport och rekrytering 1-3 september 2016, Fällfors/Skellefteå.

NYA AFFÄRSOMRÅDEN

jord & skog, väg & anläggning

Den största branschmässan norr om Stockholm för alla som jobbar inom områdena entreprenadmaskiner, transport, rekrytering, jord och skog samt väg och anläggning.

Mässan arrangeras av Nolia AB

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016

15


JURISTKRÖNIKA

Stillestånd och uteblivna volymer

U

nder januari 2016 inledde vi på Andersson Gustafsson Advokatbyrå ett samarbete med SMF Skogsentreprenörerna, och genom detta samarbete bistår vi SMF:s medlemmar med att besvara större och mindre avtalsrättsliga frågor. Trots att samarbetet inte hunnit pågå särskilt länge har vi märkt att frågor kring stillestånd och avvikelser i förhållande till avtalade avverkningsvolymer är mycket vanligt förekommande. Av den anledningen vill vi kasta så mycket ljus som möjligt på frågan: ”GÄLLER DE AVVERKNINGSVOLYMER SOM STÅR I AVTALET, OCH KAN ENTREPRENÖREN DÄRMED RÄKNA MED ATT FÅ UTFÖRA DETTA UNDER ÅRET?”

Ett avtal avseende avverkning, gallring eller skotning reglerar typiskt sett vilka volymer som ska gälla under avtalstiden och hur stor flexibilitet som ska gälla i förhållande till angivna volymer. Beställaren brukar även vilja ha flexibilitet i när arbetet ska utföras. Beställarens behov av flexibilitet motiveras ofta med skiftande efterfrågan på olika virkestyper, varierande mottagningskapacitet vid de sågverk som virket ska levereras till, trakttillgänglighet, samordning med andra entreprenörer eller rent säsongsoch väderbetingade skäl. Samtliga av dessa skäl är rimliga och de påverkar ofta beställarens behov. Enligt min uppfattning är det dock inte självklart att entreprenören ska bära risken för att någon av dessa omständigheter inträffar.

NÄR AVTALET är undertecknat är det svårt att, utan parternas samtycke, i efterhand avvika från de villkor som parterna överenskommit – dvs principen om att avtal ska hållas är stark inom svensk rätt. Eftersom parterna ofta ska ”leva med avtalet” under en längre tid är det självfallet inte ovanligt att de kommer överens om att göra vissa avsteg från det som man ursprungligen enats om. Oavsett detta minskar dock ett väl genomarbetat och tydligt avtal, som tar hänsyn till båda parters behov, risken för oenighet och onödiga rättstvister. Med rätt skrivningar i avtalet kan även avverkningsvolymerna säkras upp och ge entreprenörer en ökad trygghet. Det är svårare att i efterhand hantera de problem som uppstår av att man skrivit under på villkor som blir svåra att leva upp till eller som slår mot de ekonomiska förutsättningarna för affären. En omfattan16

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016

de volymflexibilitet kan naturligtvis medföra att det blir svårt att få årskalkylen att gå ihop om beställarens efterfrågan på virke minskar drastiskt. Att inga avrop kommer under en längre period, och att stillestånd i produktionen därmed uppstår, riskerar att slå mot både lönsamhet och möjlighet att optimera användningen av tillgängliga maskin- och personalresurser. Hur skriver man då ett ”tydligt avtal”? Det finns dessvärre inget enkelt svar på den frågan, en stor del av min och mina kollegors arbetstid går åt till att antingen försöka formulera oss tydligt och begripligt, eller till att försöka tyda och tolka avtal som någon annan har skrivit. En gemensam nämnare i nästan alla tjänsteavtal är dock vikten av att tydligt beskriva omfattningen av den tjänst som ska tillhandahållas. Detsamma gäller naturligtvis även för skogsentreprenadsavtal som i grund och botten är just ett avtal om utförande av en eller flera typer av tjänster, såsom plantering, röjning, avverkning, gallring eller skotning. Om omfattningen är tydlig och förutsägbar blir det lättare att lämna rätt priser samt att i förväg veta vilka resurser, i form av maskiner och personal, som kommer att behövas för att uppfylla åtagandet. Det sistnämnda är särskilt viktigt för verksamheter som ska utföra arbete för flera beställares räkning. Det kanske enskilt viktigaste skälet till att komma överens om en tydligt avgränsad omfattning är dock att båda parter ska ha en klar bild av premisserna, det vill säga hur samarbetet under avtalstiden kommer att se ut och vad man kan förvänta sig att få ut av överenskommelsen.

SKOGSENTREPRENADAVTAL reglerar vanligtvis en avverkningsvolym som är tänkt att avropas under året genom traktdirektiv. För att vara säker på att den angivna volymen kommer att avropas under året är det är viktigt att det faktiskt är frågan om ett bindande volymåtagande, och inte en preliminär uppskattning, prognos eller ett underlag som kan förändras. Ett exempel på en tydlig formulering avseende detta är ”Beställaren ska under avtalstiden erbjuda entreprenören avverkningsuppdrag om minst 30 000 m3fub per år” eller liknande. Ett exempel på en mindre tydlig skrivning är ”Avtalet omfattar ett arbetsunderlag om cirka 30 000 m3fub”. Parternas avsikt kan mycket väl vara att ”arbetsunderlaget” ska vara bindande, men för en utomståen-


FRÅN SMF-STÄMMAN de är det lätt att uppfatta formuleringen som mer av en uppskattning. För att vara säker på att volymen gäller bör det framgå tydligt att parterna avsåg att den angivna volymen ska vara bindande. Ibland förekommer det även att minimiåtagandet anges i månader istället för avverkningsvolym. En sådan skrivning kan i och för sig vara tydligt formulerad och innebära ett bindande villkor, men detta sätt att mäta omfattningen bör enligt min uppfattning ändå undvikas. Miniminivån blir sällan konkret om den mäts i månader, och det blir därför svårt att fastställa vilken omfattning uppdraget har. Man kan bland annat fråga sig om det gäller hela entreprenörens maskinpark eller endast en maskin, hur mycket personal som ska vara sysselsatt, etc.

FÖR ATT YTTERLIGARE öka förutsägbarheten och minska risken för stillestånd kan årsvolymen även delas upp under året, till exempel per kvartal. Om så inte är möjligt redan vid avtalets undertecknande kan man fundera på om beställaren istället bör förtydliga sitt behov under året genom bindande prognoser. Även om ett längre stillestånd fortfarande kan uppkomma är det naturligtvis lättare att hantera denna omständighet ju tidigare risken för stillestånd kommuniceras med entreprenören. Avtalen i skogsentreprenadbranschen löper i många fall under flera år, antingen genom att den ursprungliga avtalstiden är lång eller genom att avtalstiden förlängs automatiskt. Frågan om volym bör därför inte enbart ta sikte på det första avtalsåret utan man bör även reglera vilka volymer som ska gälla under efterföljande år. Det är naturligtvis alltid svårt att förutse vilka behov som kommer att uppstå i framtiden, men frågan bör ändå hanteras på ett eller annat sätt i avtalet för att undvika en situation där ingen minimivolym gäller. Det kan därför finnas en poäng i att förtydliga att samma avverkningsvolymer ska gälla även följande år om inte parterna enas om något annat. Min tanke med denna artikel är inte att behandla alla frågeställningar som kan vara viktiga att fundera på när det är dags att teckna avtal, utan det finns naturligtvis en mängd andra frågor som också är viktiga att fundera på i fråga om uppdragets omfattning. Hur ska till exempel en uppsägning av avtalet under innevarande år påverka den återstående överenskomna volymen som inte avropats ännu? Under vilka förutsättningar bör längre stillestånd påverka den avtalade volymen? Det är inte heller så att alla entreprenadavtal är lika och olika entreprenörer kan ha olika behov och preferenser i hur avtalsförhållandet ska se ut. Förhoppningsvis kan denna artikel dock ge en översiktlig insikt i vad som typiskt sett behöver regleras på något sätt i avtalet för att man ska kunna lita på att de volymer som angivits i avtalet verkligen är bindande. £

TRE PUNKTER ATT TÄNKA PÅ

• Lägg lite extra tid på att försöka formulera avtalet så tydligt och begripligt som möjligt så att det även är lätt att förstå för tredje part (till exempel en domstol). • Om avtalet är skrivet på flera år, fundera på vad som kan hända under den tiden och tänk flera år framåt. Frågan om volym bör därför inte enbart ta sikte på det första avtalsåret utan man bör även reglera vilka volymer som ska gälla under efterföljande år. • Dela upp årsvolymen under året, till exempel per kvartal. Om så inte är möjligt redan vid avtalets undertecknande kan man fundera på om beställaren istället bör förtydliga sitt behov under året genom bindande prognoser. Ingen vill få hela årsproduktionen i december.

Fredrik Sandström arbetar som biträdande jurist i Andersson Gustafsson Advokatbyrås specialistgrupp Kommersiella Avtal, med fokus på inköps- och leveransavtal, tjänsteavtal, samarbetsavtal, med mera.


NYHETER

Att lämna virke i skogen innebär en virkesförlust men är en vinst för den biologiska mångfalden.

Dyrast naturhänsyn inte alltid effektivast

Billiga former av naturhänsyn vid avverkning är ofta kostnadseffektiva. Att spara levande lövträd, döda träd och lågor kostar till exempel lite, men kan bidra mycket till biologisk mångfald. En åtgärd som är dyr men ändå kostnadseffektiv är att spara nyckelbiotoper. Det visar den forskning som har gjorts om vad man får för pengarna vid olika typer av naturhänsyn.

F

orskare från SLU och Skogforsk har gått igenom de åtta vetenskapliga studier som har gjorts i Sverige om hur olika former av naturhänsyn står sig när det gäller kostnadseffektivitet. I de flesta av studierna beräknas kostnaden som skogsägarens förlust av att lämna hänsyn jämfört ett hypotetiskt fall med skogsbruk utan hänsyn. För att skatta vinsterna med naturhänsynen har man använt olika indirekta mått, såsom tillgång till död ved och andra substrat, eller direkta mått, såsom antalet rödlistade arter. Det är förhållandevis enkelt att beräkna kostnaderna, som handlar om intäktsförluster i form av kvarlämnat virke och förlorad framtida virkesproduktion. Däremot är det svårare att värdera nyttoeffekten av olika hänsynsåtgärder. – Jämfört med träd som vi 18

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016

avverkar, planterar och gallrar, så är effekterna på de flesta andra organismer svåra att förutsäga. Men en sak verkar klar; ju mer information man har om arter och miljöer i ett bestånd som ska avverkas, desto lättare är det att göra åtgärderna effektivt, säger Jan Weslien, en av författarna till rapporten. Tre studier utförda av samma forskargrupp jämförde kostnadseffektiviteten hos olika åtgärder för att skapa död ved. Studierna, som alla är rena modelleringsstudier, visar bland annat att det var effektivare att spara döda träd eller att skapa högstubbar, jämfört med att låta omloppstiderna bli längre. Det var också mer kostnadseffektivt att lämna aspar och björkar än att lämna barrträd. Lövträden är viktiga för många insekter, mossor och lavar, samtidigt som deras virkesvärde inte är lika högt.

Foto: LENA GUSTAFSSON

Forskarna konstaterade också att de kostnadseffektiva strategierna för att skapa död ved ser olika ut i olika delar av landet. I norra Sverige med lägre markpriser kostar det mindre att spara hänsynsytor, men i södra Sverige är det effektivare ur kostnadssynpunkt att spara och skapa död ved. – I en annan studie, där man inventerade arter i olika skogsmiljöer, fann man att avsättning av nyckelbiotoper är det mest kostnadseffektiva om målet är att skydda så många rödlistade arter som möjligt per insatt krona, säger Lena Gustafsson från SLU, en annan av rapportens författare. Hon vänder sig samtidigt mot att frågan om kostnader förenklas. – Ett mått som "arter per krona" är visserligen lätt att förstå, men naturvärdet är mer komplicerat än så, säger hon. Olika typer av hänsyn kan gynna olika arter och vi behöver en mångfald av typer. Ibland kan det också vara en enskild art som kräver extra hänsyn, och en annan gång är det unika miljöer som behöver skydd även om de inte hyser så många arter idag. £


PONSSE SERVICEAVTAL

FAST PRIS & FAST TID VAD SOM INGÅR VID SERVICE: • Filter • Oljor • Oljeprov 900 timmarsintervall • Miljöavgifter 1 800 timmarsintervall

PONSSE KAN ERBJUDA ALLA KUNDER SERVICE TILL FAST PRIS OCH FAST TIDSÅTGÅNG – vilket innebär att du redan på förhand vet maskinens underhållskostnader för hela avtalsperioden. Målet med PONSSEs serviceavtal är att maximera maskinens tillförlitlighet, produktivitet och effektivitet.

• Tryckkontroll

LÄNGRE SERVICEINTERVALL GER LÄGRE SERVICEKOSTNADER - med den nya PONSSE 2015 serien ökas serviceintervallen till 900/1 800 timmar.

• Kylvätska 3 600 timmarsintervall

Prisexempel:

• Förbrukningsmaterial

• Ventiljustering 3 600 timmarsintervall • Personalkostnad

PONSSE Scorpion PONSSE Buffalo

24,27 kr/tim 21,30 kr/tim

Läs mer om Ponsses serviceavtal på www.ponsse.com/se

A logger’s best friend www.ponsse.com


NYHETER

App ska göra det enklare att ta miljöhänsyn Norra Skogsägarna har lanserat en applikation för smarta telefoner och surfplattor som ska underlätta för skogsmaskinförare att undvika körskador och underlätta egenkontrollen efter utförd avverkning. Appen heter ”Norra Entreprenör”.

I

den nya appen kan maskinföraren se alla sina tilldelade uppdrag. Via en karta med GPS-koordinater får föraren dessutom detaljerad information om avverkningen. – Nu får maskinförarna ett bra verktyg för att underlätta rekognosering av trakterna i fält innan maskinerna är på plats i skogen. Maskinföraren kan öka produktiviteten genom att planera sin körning för att undvika skador på kultur- och fornlämning-

ar, lämna miljöhänsyn på rätt plats och minska spårbildningen i fält, säger Norras fältchef Stefan Holmberg.

– JAG HAR inte hunnit pro-

va appen så mycket, men det är ju också ett hjälpmedel under utveckling. Det hade varit bra om man kunnat lämna synpunkter på innan testversionen kom ut, säger, skogsentreprenören Stefan Sjöberg på Skog & Maskin logging.

Han menar att appen ger en bra karta för det specifika objektet. – Det är bra att få ut trakterna innan de är riktigt klara. Vad som sedan krävs är internetuppkoppling och bestämma om man ska använda surfplatta eller telefon.

EN ANNAN FUNKTION han tycker är bra är att man kan ta upp telefonen när man ska märka upp virket. – Som grovplanering är det väldigt bra och för de som inte har vädersträcken i ryggraden, säger Stefan Sjöberg. Maskinföraren Andreas Sjöberg, som arbetar för Skog &

Vet du om att vi på KOX kan erbjuda dig som kund ett sortiment som bland annat innefattar: • • • • •

KOX - Maskinkedjor & Maskinsvärd Markusson - Helautomatiska Slipmaskiner Skogs- & Entreprenad Gripare från HSP & Hultdins Märkfärg till Skogsmaskin från EnviOn KOX - Biologisk & Miljövänlig Sågkedjeolja

Erbjudande: Vi köp av 6st dunkar Märkfärg (10L/dunk) ger vi dig som kund nu FRI FRAKT! Erbjudandet gäller så långt lagret räcker eller till 2016-03-30

20

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016

*Reg. varumärken & logotyper tillhör respektive företag.

Tel: 0340-542120 Mail: Info@kox-harvester.se Web: www.kox-harvester.eu


NYHETER

Maskin logging, är också positiv. – Det nya hjälpmedlet ökar produktiviteten och effektiviserar min egenkontroll efter utförd avverkning. Samtidigt får jag ett verktyg som underlättar min rekognosering av trakterna i fält

H11

D

innan avverkning, säger han. Appen, som har utvecklats lokalt i Umeå av Sogeti och Metria, möjliggör ett användande på både läsplattor och smartphones och kan laddas ner till både Apple- och Androidenheter.

Från den 12 februari har det gått att ladda hem ”Norra Entreprenör” via App Store eller Google Play. Den finns även tillgänglig för alla som har inloggning på Norras entreprenörswebb.£

DEN MEST FLEXIBLA SKÖRDAREN PÅ MARKNADEN

4 OLIKA AGGREGAT >> 6 ELLER 8 HJUL >> BOOGIELYFT >> 10 ELLER 11 M KRAN >> COMFORT LINE

N Y H E T! ROTTNE EGS596

LOG MAX 5000D

SP 461

SP 561

Kontakta din återförsäljare för mer information: www.rottne.com


NYHETER

Starkt 2015 för Ponsse PONSSES orderstock ligger just nu på ett värde av 158,1 miljoner

Utökar sitt XR-program

INDEXATOR har utökat sitt XR

program med en ny modell – XR 400. XR programmet består av kompakta, kraftfulla och vällagrade rotatorer, avsedda för mycket påfrestande arbeten inom skogsbruk, timmerhantering, återvinning, material- och skrothantering. Den nya modellen har en kraftöverföring som ska avlasta motorn från yttre påverkan och ge lång livslängd, trots hög belastning.

euro, jämfört med 158,4 miljoner euro ett år tidigare. "2015 var ett mycket starkt år för Ponsse. Vi lyckades förbättra vår position ytterligare efter de utmärkta resultaten för 2014. Vi har lyckats i vårt mål att hitta en balans i verksamheten mellan tillväxt, lönsamhet och kassaflöden", säger vd Juho Nummela i ett pressmeddelande.

Ägarförändring i Rottne

FAMILJEN BÖRJE KARLSSON har alltid varit majoritetsägare i Rottne Industri AB. Rolf Andersson och Roland Axelsson har sedan 1994 varit delägare i bolaget. Rolf Andersson och Roland Axelsson har, i enlighet med tidigare avtalad överenskommelse, överlåtit sina aktier i Rottne Industri AB till övriga aktieägare. Aktieöverlåtelserna innebär att Anders Börjesson nu äger 46 procent, Maria Nordestedt 30 procent och Börje Karlsson 24 procent av aktierna i Rottne Industri AB. Aktieöverlåtelserna innebär ingen förändring av bolagets styrelse eller ledning. Rolf Andersson fortsätter som bolagets VD. Roland Axelsson kommer med ålderns rätt att reducera sin arbetstid.

EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE.

18 års erfarenhet - Sveriges mest sålda

ISOBAR 350 CO ROCK X-FLEX Slangen för de tuffaste applikationerna. Extra nötningsbeständig och flexibel.

Starkare, smidigare, billigare! Hydroscand finns på närmare 60 orter i Sverige. Hitta din närmaste slangservicebutik på hydroscand.se

22

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

En KCR-box ger en balanserad effektökning på 15-20%. KCR-boxen ger förbättrad respons vid belastningsförändringar samt 5-15% lägre förbrukning. Finns även till personbilar.

Sök återförsäljare på www.kcr.se mail@kcr.se 0515-801 50


NYHETER

Börjar sälja Vimek

AXIMA tar över som återförsälja-

Flera nyheter i MaxiFleet

KOMATSU FORESTS webbaserade Fleet Management-system för

skogsmaskiner har fått ett antal förändrade funktioner. Bland nyheterna finns fördjupad maskinanalys, där man kan analysera maskinen på djupet och utifrån ett antal nyckeltal få varningar om maskinen underpresterar. Analysfunktionen har förbättrats och Produktionsanalys kan visa stamfördelningen med det rekommenderade arbetsområdet (brösthöjdsdiameter) för aggregatet och varna vid avvikelser. I Motoranalys kan MaxiFleet varna om andelen tid i tomgångskörning är stor.Planområdesanalys kan visa om aggregatet har rätt inställningar för stamhållning och om föraren hanterar träden på ett bra sätt. Samtliga funktioner stöds i alla mobila enheter.

re efter GJ Maskin som varit Vimeks återförsäljare i Västra Götalands län under de senaste åren. En förändring som enligt Vimek ska stärka Vimek ytterligare i detta område, både vad gäller försäljning, service och eftermarknad. Axima finns på 10 orter i Västra Götaland, norra Halland och i Jönköpings län, och är Sveriges största privata maskinhandlare. Basen har framförallt varit entreprenad- och lantbruksmaskiner, även om skogen varit en del i företagets sortiment. Huvudorterna för Aximas försäljning kommer att vara Floby och Erikstad.

Nästa generationens SP 461 LF SP Maskiner presenterar stolt nästa generationens SP 461 LF. Nya 461 är ett robustare och mer tillförlitligt aggregat som är byggt för att klara både dagens och framtidens krav på högsta produktivitet i kombination med högsta tillförlitlighet och mätnoggrannhet.

Highlights nya SP 461 LF • • • •

Ny optimerad slangdragning mellan tiltblock och ventil ger maximal slanglivslängd Ny starkare ramkonstruktion för längre livslängd Robusta heltäckande skydd för hjulmotorslangar ger ökad tillförlitlighet Ny förbättrad diametermätning med axelfri givare ger ökad mätnoggrannhet och ökad tillförlitlighet. • Ny längdmätningsenhet med kraftigare lagring och axelfri givare ger ökad mätnoggrannhet och ökad tillförlitlighet. • Ny kapkontroll med axelfri givare ger ökad tillförlitlighet. Välkommen att kontakta din SP säljare för en privat visning av nya SP 461 LF för möjligheten att se vad framtidens aggregat kan göra för dig redan idag!

Tel: 0372-25342 www.spmaskiner.se


NYHETER

Skogsråvara kan ge läkemedel Skogsråvara kan vara grunden i många olika produkter, allt från textil till läkemedel. Nu upptäcker forskarvärlden hur värdefulla ämnen som finns i skogsråvaran kan leda till läkemedel.

E

n forskargrupp vid Karlstads universitet använder en en teknik som kan ta fram olika ämnen. Den kan även komma till stor nytta i en bred variation av andra industriella processer. – Skogsråvara innehåller värdefulla ämnen som kan användas i många olika sammanhang bland annat läkemedel, säger Torgny Fornstedt, professor i kemi vid Karlstads Univversitet.

Entreprenad

Karlstad universitets forskargrupp inom kemiteknik FSSG, anses Europa-ledande inom området datoriserad rening av läkemedel. Den leds av Torgny Fornstedt, professor i kemi, Jörgen Samuelsson, projektledare, ochPatrik Forssén, beräkningsexpert. – Vår forskning innebär utveckling av de verktyg man behöver för att söka efter, analysera och rena upp nya läkemedel, säger Torgny Fornstedt och fortsätter: – Vi har ett helt unikt grepp där vi princip bygger upp företagens experiment på datorn. Ofta använder man tidsödande experiment för att optimera processerna men med datorns hjälp kan vi komma till skott i framtiden direkt, vilket sparar tid, pengar och miljö.

Torgny Fornstedt.

Vid utveckling av biologiska läkemedel utgår man från kroppens egna byggstenar, proteiner, istället för syntetiska molekyler. Den här utvecklingen ökar i betydelse för svensk läkemedelsindustri. Ett exempel på det är AstraZenecas kommande stora investering i en ny högteknologisk anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Södertälje. – Detta innebär att behovet av avancerade prediktiva verktyg ökar och vi forskare får nya intressanta utmaningar säger Torgny Fornstedt. £

Slirskydd Double diamond

Orlen Oil Bio

Skogma Entreprenad - Utrustning och tillbehör för skogs- och entreprenadmaskiner 24

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016

Priserna visas exkl.moms

) - frakttillägg tillkommer.

Profiforest Outdoor Extrem

Sågkedjeolja av bästa kvalitet!

230:– / 10 l

Från 15300:–

2 | 1575:–

4200:– / 205 l

Orlen Oil Bio

Skogma Entreprenad Kundtjänst 054-572700

)

www.skogma.se


R sk ä d og da en Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Stubbehandla gran, lärk och tall vid gallring och slutavverkning!

När temperaturen någon gång under dygnet överstiger +5° C ökar risken för rottickan att etablera sig på färska stubbar. Och detta helt oberoende av årstid. Rotröta är skogens värsta skadegörare! Sluta inte att behandla för tidigt på året! Infektioner kan överleva upp till 40 år och sprider sig till nästa generation. Du riskerar att förlora upp till 30 000:-/ha – helt i onödan. Ditt beslut i dag avgör hur din framtida skog skall se ut! Läs mer om Rotstop och rotröta på: www.interagroskog.se


ARBETSMILJÖ

Head-up display kan minska stress – förare positiva till tekniken Att följa skördarens apteringsdata på hyttfönstret istället för på den vanliga apteringsdatorn ger ingen mätbar effektivisering av avverkningsarbetet – i alla fall inte för erfarna skördarförare.

SKA LEDA TILL MINSKAD STRESS

Informationsmiljön i en skördare är hektisk. För varje träd fattar föraren ett stort antal beslut på kort tid. Föraren ska samtidigt tänka på att ta hänsyn till naturen, göra rätt vägval och mycket mer. Eftersom en dålig informationsmiljö kan leda till mental stress, smärtor i nacke och skuldror, samt ökad risk för stressrelaterade sjukdomar har Skogforsk testat olika sätt att förbättra den. Head-up display kan vara en förbättring.

S

kogforsk har genomfört en studie med en head-up display, där skördardatorns information projiceras direkt på vindrutan. Föraren behöver inte flytta blicken ner till skärmen utan kan hela tiden fokusera på skördaraggregatet. Vid en tidigare studie i en simulator gav den nya tekniken lägre arbetsbelastning och högre produktion. De resultaten kunde inte upprepas i den här fältstudien.

– Men förarna är positiva till att data projiceras på hyttens fönster, och det resultatet är intressant i sig, säger Martin Englund som forskar i arbetsmiljöfrågor vid Skogforsk Beslutsstöden i skogsmaskinerna blir allt fler, med mer information för föraren att ställning till. Då kan head-up-display vara ett bra sätt att visa några av alla dessa data på. – Dessutom tror vi att många skördarförare trots allt kan bli effektivare med den här tekniken. Tidigare studier visar att många förare tittar ned på apteringsdatorn väldigt ofta. Kanske är det en erfarenhetsfråga, säger Martin Englund. £

Markberedning 396:79:29:-

Färgmuns tycken Kedjefångare &

t

re Återförsälja ar av HSP Grip

1695:-

Bred modell plett med insakomtsventil och loc k

485:-

Kedjefångare

Färgmunstycke

n

riktig t tillbehör till ggieband sam rt. Slirskydd, bo fe of r ntakta oss fö bra priser. Ko

AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd

240:-

485:-

Insatsventil

340:-

0278-450 22 • www.samsons.se info@samsons.se

Alla priser är exkl. moms

Allt för skogsentreprenören – En leverantör räcker! irskydd Boggieband & Sl

Catex4 tand Ytterstift Innerstift


Foto: OPTEA

ARBETSMILJÖ

Beslutsstöden i skogsmaskinerna blir allt fler, med mer information för föraren att ställning till. Då kan head-up-display vara ett bra sätt att visa några av alla dessa data på enligt Skogforsk som också tror att tekniken ska kunna minska stressen och göra föraren mer effektiv.

FRÅN STÄMMAN

UTBILDNING & KURSER

Liljaskolan startar NB Skog hösten 2016

VÅRENS KURSUTBUD 2016 • Motorsågskörkort

– AB nivå, 3 dagar

• Röjsågskörkort – RA+RB, 3 ½ dag

• Natur- och kulturmiljövård – Grundkurs, 3 dagar

• Natur- och kulturmiljövård –Förnyelse, 1 dagar

• ADR 1.3 (Transport av farligt gods) • Heta arbeten – 1 dag

• Hjärt och lungräddning

–1 dag

– ½ dag

Vi utbildar framtidens skogsmaskinförare och skogsvårdare.

Ytterligare information: Liljaskolan, Vännäs gymnasium, Karin Åberg, SYV, 0935-144 76. www.liljaskolan.se

För mer info och anmälan kontakta: Anders Öberg anders.oberg@alvdalen.com 070-541 67 35 • alvdalen.com

BEDRIVER NI UTBILDNING ELLER KURSVERKSAMHET INOM SKOGNÄRINGEN?

ANNONSERA HÄR! För mer information, kontakta Rolf Stenvall på 070-2090267 eller rolf.s@fkon.se>

Utbilda dig inom Skog, Djur, Lantbruk & Trädgård! Vi erbjuder vuxenutbildningar med tydliga mål och nära anknytning till näringens behov.

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016 naturbruk.nu/vuxenutbildning

27


NYHETER

Även ett certifieringsparaply SMF Certifiering kräver inte bara dokumentation av sina anslutna företag, utan även de själva måste dokumentera sina göranden och havanden. För att kunna erbjuda Sveriges skogsentreprenörer gruppcertifiering, så är paraplyet dels certifierat enligt ISO 14001 och dels enligt Svenska PEFC. Båda dessa system kräver dokumentation för att paraplyet ska kunna visa sin förträfflighet när verksamheten varje år sätts under den oberoende tredjepartscertifierarens lupp.

I

den här artikeln sammanfattas en omfattande rapport om paraplyets verksamhet. Rapporten finns att läsa i sin helhet på paraplyets hemsida, www.smfcert.se under fliken OM PARAPLYET och menyvalet Paraplydokument. Transparens och tydlighet, både beträffande det paraplyinterna arbetet och kontakten med skogsbranschen och allmänheten är viktigt för trovärdigheten. Och trovärdighet går hand i hand med verifierbarhet, det vill säga dokumentation. Paraplyet för register över alla anslutna skogsentreprenörer. För att kunna göra det i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen 1998:204) krävs ett medgivande och detta hämtas in i samband med ansökan. I registret samlas alla företagsdokument och resultat från förrevisioner, självkontroller och internrevisioner. Registret är sekretesskyddat och kan alltså inte läsas av obehöriga. SMF Cert har tystnadsplikt, förutom information om vilka företag som är gruppcertifierade. Detta är mycket viktigt för att det ska bli ett förtroligt och utvecklande samarbete mellan oss och de anslutna skogsentreprenörerna.

MILJÖMÅL

Till grund för ISO-certifieringen ligger en miljöanalys och tydliga miljömål. Ju fler skogsentreprenörer, som ansluter sig till och uppfyller PEFCs entreprenörskrav, desto mindre blir den negativa påverkan på den skogliga miljön. Därför har paraplyet formulerat två lika enkla som viktiga mål; att öka antalet anslutna

företag och att kontrollera och följa upp att de anslutna företagen följer PEFC-kraven. Paraplyet växer stadigt trots att det också förekommer uppsägningar och utträden. Vid årsskiftet 2015/16 fanns det 783 skogsentreprenörer med aktiva bevis. Under 2015 har 7 företag sagts upp på grund av att de inte åtgärdat öppna avvikelser och 4 företag har uteslutits, då de inte lämnat in sin årliga självkontroll. Under 2015 meddelade 37 skogsentreprenörer att de avvecklat verksamheten och därför inte längre var i behov av gruppcertifiering.

KONTROLLER OCH REVISIONER

För att kunna kontrollera efterlevnaden av standarden genomförs kontroller av olika slag. Ingen skogsentreprenör får sitt bevis innan en noggrann förrevision genomförts och eventuella brister åtgärdats. Därefter genomförs varje år en så kallad självkontroll och på stickprovsbasis genomförs internrevision på minst 10 % av de anslutna företagen. Förrevisionerna genomförs så gott som uteslutande av SMFs företagsutvecklare. Detta ger en unik möjlighet till information och stöd av professionella branschrådgivare. Internrevisionerna genomförs dels av paraplyets egen personal, men också av externt anlitade revisorer med god branschkännedom och kompetens. Förrevisorer och internrevisorer trimmas och kalibreras vid gemensamma övningar. Paraplyet eftersträvar så rättvisande och objektiva bedömningar som möjligt. Internrevisorernas arbete följs upp genom en enkät. Revisionernas genomsnittsbetyg för 2015 års arbete är 4,6 på en femgradig skala. De viktigaste aspekterna är revisorns kunskaper om PEFC-standarden och dennes noggrannhet i att kontrollera att standardkraven uppfylls. På dessa punkter har också de högsta betygen utdelats; 4,8. En annan viktig punkt är tydligheten i revisionsrapporten, för vilken betyget 4,6 utdelades. Rådgivningen gavs betyget 4,7.

FASTSTÄLLDA BRISTER

Under 2015 registrerades närmare 2 400 brister (inkl. företag, som uppfyllde kravet men saknade dokumentation). Drygt hälften av bristerna härrör från förrevisionerna. I samband med förrevisionen får 28

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016


NYHETER

måste dokumentera skogsentreprenörerna rådgivning och stöd i form av dokumentationsmallar. Ytterligare en fjärdedel uppdagades vid den årliga självkontrollen och en knapp fjärdedel vid internrevisionerna.

Totalt revideras hela 69 punkter inom ramen för PEFC-certifieringen. För nästan hälften av dessa har avvikelser endast konstaterats hos färre än 1 % av de anslutna företagen. För sex (6) enskilda PEFCkriterier har avvikelser registrerats hos 10 % eller fler av företagen: 1.Natur- och kulturmiljövårdskompetens (16 %) 2.Samråd om arbetsmiljö (14 %) 3.Minst ADR 1.3 (13 %) 4.Genomföra eller dokumentera utvecklingssamtal (13 %) 5.Kontroll av mottagare av farligt avfall (12 %) 6.Genomföra eller dokumentera arbetsplatsträffar (12 %) Det förekommer omsättning av arbetskraften och utbildningsbevis måste förnyas regelbundet. Därför är det föga förvånande att hitta avvikelser beträffande kompetens. Från paraplyets sida anvisas kurser genom SMF och andra utbildare. Det är lätt gjort att glömma att dokumentera arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, SAM och utbildningar. Flera entreprenörer menar dessutom att man har bra överblick även utan dokumentation. För att underlätta dessa uppgifter erbjuder paraplyet mallar. Det är nytt från 2015 att paraplyet reviderar Avfallsförordningens krav på att lämnare ska kontrollera att mottagare av farligt avfall har tillämpligt tillstånd eller gjort anmälan (SFS 2011:927, § 53). Paraplyet har bistått med information. Paraplyet har arbetat i drygt 5 år. Utvecklingstendensen är positiv, även om det fortfarande finns behov av rådgivning och verktyg. Paraplyet samarbetar med SMF Skogsentreprenörerna för att förbättra för de anslutna företagen. Föreningen anvisar kurser och före-

tagsutvecklarna erbjuder företagsspecifikt utvecklingsstöd.

ÅTGÄRDA BRISTER

Svenska PEFCs entreprenörskrav ska ses som en enhet. Inget krav ska betraktas som viktigare än det andra, utan samtliga ska vara uppfyllda. SMF Certifiering följer därför upp identifierade brister. Tre fjärdedelar av de brister/avvikelser som registrerades under 2015 har redan åtgärdats. Övervägande delen av de öppna avvikelserna är planerade att åtgärdas under 2016. Men för 3 % av avvikelserna är åtgärderna mer än en månad försenade. Andelen brister som inte åtgärdas i tid år för år minskar. Detta beror dels på ett effektivare arbete i paraplyet med påminnelser och stöd, men främst på att de anslutna skogsentreprenörerna tar PEFCcertifieringen på högsta allvar. Man gör sitt bästa för att åtgärda eventuella brister inom föreskriven tid.

EXTERNA AVVIKELSER OCH KOMMUNIKATION

Paraplyet registrerar alla avvikelser, som anmäls. Det är enskilda entreprenörer, som har synpunkter på avverkningsorganisationer, certifieringsorganisationer och andra gruppcertifieringsparaplyer, likväl som dessas synpunkter på hur paraplyet utför sitt uppdrag. På paraplyets hemsida finns en funktion för att anmäla avvikelser. Anmälaren får inte vara anonym, men anmälan vidarebefordras anonymt till berörd part. Detta är nödvändigt, eftersom anmälaren ofta är en entreprenör, som är beroende av den anmälde för att få skogliga uppdrag. Under 2015 anmälde skogsentreprenörer 7 avvikelser: • Certifieringsorgan tillåter paraplyer att tolka standardkrav olika, vilket leder till snedvriden konkurrens • Avverkningsorganisationer anlitar ocertifierade skogsentreprenörer • Avverkningsorganisationer utfärdar otillräckliga eller sena traktdirektiv • Certifierad entreprenör använder mineralolja för kedjesmörjning Även SMFs paraply är objekt för avvikelseanmälningar. Under 2015 registrerades följande: • Avverkningsorganisation ifrågasätter utförd hänsyn och var gränsdragningen för ansvaret går • Avverkningsorganisation konstaterar brister i hur anslutna entreprenörer uppfyller specificerade PEFC-krav Samtliga avvikelser registreras och följs upp.£ SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016

29


SMF PROFILEN ÄR NY SOM MEDLEM

Jens Petterson, Osby

”Tillsammans kan vi påverka” Att nätverkande under SMF:s årsstämmor är viktigt finns det många som vittnar om. Att som medlem få en chans att träffas och göra sina röster hörda i viktiga frågor är tillsammans med Nätverkandet är en av de största fördelarna med att vara SMF-medlem. Det tycker maskinentreprenören Jens Pettersson.

D

et unga företaget JPS Entreprenad har funnits i drygt ett år. Efter några år som maskinförare bestämde sig 29-årige Jens Pettersson att starta

upp sitt enmannaföretag i norra Skåne. – Att starta eget har hela tiden varit målet och jag har inte ångrat mig en sekund. Visst kan det

I november deltog han i sin första årsstämma och deltog på det diskussionsforum som anordnades. – Då förstod jag att vi medlemmar har en chans att påverka. SMF:s vd lyssnade och det fanns verkligen ett intresse av att veta vad vi som arbetar ute i skogen tycker. 30

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016

komma motgångar men friheten och känslan av att man jobbar för sig själv är oslagbar, säger han.

FÖRETAGET är verksamt i Osby med omnejd och utför skotning som huvudsyssla samt mindre entreprenadverksamhet. Att vara en multisysslare hör branschen till. – Företagare ska vara bra på mycket, därför är det bra att kunna ta råd av varandra och bolla idéer. När han för drygt ett halvår sedan blev medlem i SMF var det nätverksmöjligheterna som lockade. – Som företagare är det en viktig del idag. Kontakter kan leda till både arbete och nya samarbeten. I NOVEMBER deltog han i sin första årsstämma och intresserade sig då för det diskussionsforum som anordnades. – Då förstod jag att vi medlemmar har en chans att påverka. SMF:s vd lyssnade och det fanns verkligen ett intresse av att veta vad vi som arbetar ute i skogen tycker. Organisationen har sedan musklerna att föra våra frågor vidare så att vad vi tycker faktiskt kan spela roll, säger Pettersson och fortsätter: – Om alla entreprenörer skulle försöka göra förändringar i branschen på eget håll skulle det ta lång tid, men tillsammans kan vi påverka och göra våra röster hörda. Det är jag övertygad om. £


ENERGISVÄRDET SPARAR DIN TID! Skyddar mot skador vid sågning mot sten eller mark

Iggesund Forest har lösningen för dig som vill öka din produktivitet. Med vårt nya Energisvärd kan du skydda kedjan från skador och samtidigt minimera antalet kedjeavhopp. Vi har användare som minskat antalet avhopp från flera tillfällen per dag ända ner till 1 i veckan, vilket innebär många värdefulla arbetstimmar i sparad tid!*

* En del entreprenörer som avverkar i oröjd skog har idag upp till 6 kedjeavhopp/dag på sitt svärd. Varje byte kanske tar ca 2,5 minut. För en entreprenör som kör skördaren i 2-skift, 5 dagar/veckan, 47 arbetsveckor/år blir den sammanlagda tidsförlusten över 58 timmar. Med ett Energisvärd från Iggesund Forest kan du spara in åtskilligt av denna tid.

Sköldar som förhindrar kedjeavhopp

Energisvärdet är patentsökt.

SKOGSENTREPRENÖREN 1 • 2016 31 40 Kundtjänst: 0930-311

www.iggesundforest.se


Returadress: SMF Skogsentreprenörerna,Tyska Brinken 28, 111 27 Stockholm

KOVAX-SOFT ™

www.eco-tracks.com

Ett helt nytt band i ECO-Track familjen. KovaX-Soft är ett allround band som passar de flesta maskiner och markförhållanden. Bandet ger bra grepp och bärighet. KovaX-Soft är skonsam mot grusvägar och risbäddar. Tvärjärnen finns även i kortare utförande.

ECO-TRACK™

EVO™

BALTIC™

MAGNUM™

Make your own way

32

SKOGSENTREPRENÖRE 1 • 2016

www.olofsfors.com

Tidningen Skogsentreprenören 01-2016  

Tidningen Skogsentreprenören är officiell tidning för SMF Skogsentreprenörerna, som är en rikstäckande branschorganisation för professionell...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you