Page 1


Pr oc es s i onal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T ar aWas hi ngt onEv er et t e/ Nat hani al Bl ac k “ T ear si nHeav en” Par t i ngMemor i es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funer al Di r ec t or s Sel ec t i on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T ar aWas hi ngt onEv er et t e/ Nat hani al Bl ac k “ Saf eI nHi sAr ms ” Comf or tFr om TheSc r i pt ur es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi ni s t er Pr ay erofSol ac e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi ni s t er Sel ec t i on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T ar aWas hi ngt onEv er et t e/ Nat hani al Bl ac k “ Wi ndBeneat hMyWi ngs ” Ac k nowl edgement s ,Condol enc e&Obi t uar y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi pk i nBr as wel l f uner al Di r ec t or Fami l yTr i but es Ex pr es s i onsofLov e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TwoMi nut esRemar k s Sel ec t i on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T ar aWas hi ngt onEv er et t e/ Nat hani al Bl ac k “ Don’ tCr yForMe” Eul ogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pas t orWi l l i am E.Rous e,J r . Sal ut eofHonor Uni t edSt at esAr myHonorGuar d Funer al Di r ec t or sChar ge “ I ’ l l Al way sLov eYou” Commi t t al / Cl os i ngPr ay er / Benedi c t i on Rec es i onal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T ar aWas hi ngt onEv er et t e/ Nat hani al Bl ac k “ Goi ngUpYonder ”


Pr i v at eCr emat i on Denv er ,Col or ado Repas tFol l owi ngt heCel ebr at i on Pi pk i nBr as wel l Rec ept i onCent er

Thef ami l ymember sofMr .Lawr enc eRober s onex pr es s hear t f el tt hank sf oral l oft heac t sofk i ndnes s ,c onc er nl ov eand s uppor tt hathav ebeens ogr ac i ous l ys hower eduponusdur i ng ourhour sofbr eav ement .Mayy oubebl es s ed,andGod c ont i nuet os hi nehi sl i ghtupony ou!

Lawrence D Roberson  

Celebrating the Life of Lawrence D Roberson (AKA Uncle Nauncy)

Lawrence D Roberson  

Celebrating the Life of Lawrence D Roberson (AKA Uncle Nauncy)

Advertisement