Page 1

Stadskanaal, 26 februari 2018 Geachte raad van bestuur, Naar aanleiding van het medewerkers bijeenkomst 20-02-18 willen wij middels deze brief reageren. In de eerste plaats willen we het graag hebben over de "communicatie". Wij verbazen ons op de manier hoe het nieuws naar ons is gecommuniceerd. maandagochtend zijn wij via onze leidinggevende geïnformeerd over de status van verloskunde en kindergeneeskunde. Rond 16 uur maandag is een deel van de kinderafdeling geïnformeerd (tijdens scholing) met tegenstrijdige informatie. Maandagavond zijn wij geïnformeerd over het schrijven in Treant voor alle medewerkers i.v.m. nieuws RTV Drenthe. Het is tevens bijzonder dat we later zijn geïnformeerd over het nieuws terwijl het al bekend was op RTV Drenthe. Dit zijn slechts voorbeelden van 1 dag. Pas een dag later zijn we officieel geïnformeerd door de manager Dhr. Mark-Erik Nota op locatie Refaja. Dhr. Mark-Erik Nota liet tijdens de bijeenkomst weinig twijfel bestaan over welke locatie open zal blijven. En dit was niet Stadskanaal. De manier waarop, zijn we gefrustreerd over. Dit hebben wij als neerbuigend, tegenstrijdig en demotiverend ervaren. Ondertussen zijn we een week verder en voor ons nu een onzekere en stille periode. In deze stille periode willen we gebruik maken om onze stem te laten horen en mee te denken aan alle ontwikkelingen. We zijn betrokken professionals die serieus genomen willen worden - Wij willen ook meedenken en werken aan de oplossing. - BV door deel uit te maken van de commissies en werkgroepen.. - We willen als afdelingen mee doen in deze situatie! - We willen weten in welke tijdsbestek het wordt vervolgd. - Wanneer het conceptversie gepresenteerd wordt willen wij deze graag z.s.m. inzien, en zo nodig van commentaar voorzien Dit is slechts een opsomming van mogelijkheden om onze inbreng en betrokkenheid aan te willen geven. Naast alle bovenstaande vragen en adviezen, willen we jullie op het hart drukken op alle locaties volledige gelijktijdige informatie te verstrekken. Dit alles bevreemd ons en maken we ons ernstige zorgen omdat in december 2017 door onze bestuurder Carla v/d Wiel een heel ander verhaal is voorgehouden. Hopende onze stem duidelijk gemaakt te hebben, wachten wij uw antwoord af. Team Kinderafdeling en Obstetrie/Gynaecologie

Brief aan het bestuur van Refaja  
Brief aan het bestuur van Refaja  
Advertisement