Page 1

woensdag 28 augustus 2013

MIDWOLDE Frits Swart >> 5 LETTELBERT Natuurcamping >> 5 TOLBERT Maquette >> 7

ZEVENHUIZEN Regelneef >> 13 OOSTWOLD Schouders eronder >> 19 ENUMATIL Gineke Damsma >> 19

Speciale bijlage huis aan huis verspreid in de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast, Marum en Noordenveld

Het nieuwe Leek presenteert zich REPORTAGE NIEUW CENTRUM 3 Kleur vervangt grijze massa in het centrum 3 Dorp vernieuwt, Leek krijgt sfeer

Door Roelof van Dalen Leek Weg met de grijze massa. Het centrum van Leek kleurt rood, omlijst met groen en om het af te maken nog een tintje blauw. Het hart van het dorp is compleet vernieuwd. Het saaie asfalt is ingewisseld voor rode steentjes, de straten worden opgefleurd met bomen en struiken en op de plek waar vroeger het Hoofddiep liep, komt water terug. Leek is blij. Het dorp krijgt sfeer. Vrijwel iedereen is het erover eens dat je eerder de tranen in de ogen sprongen bij een wandeling door het centrum. Hoe anders is dat nu, terwijl de nieuwe inrichting nog niet eens helemaal af is. Afgelopen maand is een begin gemaakt met de laatste fase van het omvangrijke plan. De Bosweg en de Scheriershoek worden aangepakt aan de kant van Nienoord. Eind dit jaar is het meeste klaar. Volgend jaar krijgt de Schreiershoek een langwerpige waterbak met een laag water van zo’n tien centimeter diep. "Een geweldige vooruitgang, daar is iedereen het wel over eens", zegt Siebrand Homan, archivaris van de Historische Kring gemeente Leek. Hij is vooral enthousiast over het water dat terugkomt. Het is dan wel niet het Leekster Hoofddiep dat eind jaren zestig werd gedempt, de waterbak is een begin. "Het Hoofddiep weer uitgraven is te

’’

Een geweldige vooruitgang, daar is iedereen het wel over eens

veel gevraagd. Er is over gesproken, maar het bleek niet haalbaar." Homan ziet het oude Hoofddiep nog voor zich. Schippers die af en aan voeren. "Geweldig veel vertier bracht het met zich mee." In de plannen op de tekentafel komt er vertier terug aan de Schreiershoek. Ook weer met bootjes, maar nu bestuurd door kinderen die hun speeltjes laten varen. Mooi, vindt de Historische Kring. "We zijn blij dat er op deze manier toch een herinnering komt aan wat er is geweest", zegt Homan. "Als je mensen in Leek vertelt dat er vroeger water stroomde op die plek, gelooft niemand het." De verbinding tussen Leek en Nietap is na de herinrichting visueel sterker aanwezig dan ooit. Leek gaat zo over in Nietap. "Eigenlijk vreemd dat die gekke provinciegrens er nog doorheen loopt", zegt Homan. "Het is nu nog meer één geheel dan vroeger."

Bruidsparen van Nienoord >> 16-17 Banengroei tegen de verdrukking in >> 31

Verder verloop In het najaar krijgt het centrum van Leek bomen en heggen. De grote plantenbakken die jaren in het dorp stonden, verdwijnen dan. Het ontwerp van de waterbak bij de Schreiershoek is nog punt van bespreking. Dat geldt ook voor de vlonder die aan het Boveneind moet komen. Tegenslag in het plan was dat er op De Dam verzakkingen plaatsvonden. Auto’s parkeerden in voetgangersgebieden.

Kweekvijver voor talent >> 29

Voor één keer Dagblad van Leek Dagblad van het Noorden is gewend elke dag (behalve op zon- en feestdagen) een krant voor u te maken. Met nieuws, reportages, achtergronden, interviews en nog veel meer. Op papier en digitaal (voor website en apps voor smartphones en tablets). Dagblad van Leek is door dezelfde mensen gemaakt. Voor één keer. Deze unieke krant wordt gratis huisaan-huis verspreid in de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast, Marum en Noordenveld. En is online te lezen via www.dvhn.nl. Aanleiding is de open dag die de gemeente Leek op zaterdag 31 augustus houdt. Leek en de dorpen Oostwold, Tolbert, Enumatil, Lettelbert, Midwolde en Zevenhuizen laten zien wat ze allemaal in huis hebben. Een gemeente om te wonen, te werken, te winkelen, te recreëren en te sporten. In Dagblad van Leek vindt u over al deze onderwerpen wel wat, en nog veel meer. Alstublieft en veel leesplezier!

Gegrepen door verleden >> 27

Woonreportage uit Oostindie >> 10-11


2

woensdag 28 augustus 2013

¬ Werkzaamheden in het centrum van Leek. Foto: DvhN/Corné Sparidaens

Shared space: altijd discussie Nieuwe inrichting op De Dam in Leek volledig shared space 3 Alle weggebruikers krijgen dezelfde rechten 3

Door Roelof van Dalen Leek Verkeersborden, gescheiden rijbanen, haaientanden. Regels, regels, regels, kortom. Haal dat allemaal weg en geef alle weggebruikers dezelfde rechten, zodat ze het zelf uit moeten zoeken. Dat zijn we niet gewend. En daarom leidt het

shared space-principe vrijwel overal waar het wordt ingevoerd tot discussie. Zo ook in Leek. De nieuwe inrichting op De Dam is volledige shared space geworden. Het dorp mocht al even ruiken aan het principe sinds de nieuwe inrichting van de Samuel Leviestraat. Het leidde tot verwarring, vooral onder fietsers en automobilisten. Sommige raadsfracties deden hun beklag erover. Maar onrust zaaien, is nou precies de bedoeling, benadrukt wethouder Tanja Haseloop. Daardoor worden weggebruikers voorzichtiger en gebeuren er min-

’’

Als alles klaar is gaan we nog eens kijken hoe het gaat

der ongelukken. Shared space werd ruim tien jaar geleden ingevoerd in Haren. Het Groningse dorp liep voorop in de hele wereld. Verkeersdeskundige Hans Monderman uit Drachten, inmiddels overleden, kwam met het idee voor het voetlicht. Ook in Haren was het wennen, maar al snel

bleek dat het aantal ongelukken minder werd. En toch: overal waar shared space wordt ingevoerd, ontstaat discussie. Onlangs in Leek, maar ook in het Drentse Assen. Het Kerkplein in de stad wordt sinds kort gedeeld door alle weggebruikers. Een chaos, niet passend bij een stad, concludeerde Stadspartij Plop. "Russisch roulette", omschrijft fractievoorzitter Ruud Wiersema. In Emmen hetzelfde verhaal. De Wilhelminastraat is eind vorig jaar shared space geworden. Het regende klachten, vooral van ouderen.

Niet verbazingwekkend, vindt de verkeerswethouder. Als je jarenlang gewend bent aan regels, is het nogal een overgang helemaal van dat principe af te stappen. Leek heeft heel bewust voor shared space gekozen. Klachten zegt wethouder Tanja Haseloop serieus te nemen. Maar, vindt ze, laten we eerst afwachten hoe het uitpakt. "Als alles klaar is gaan we nog eens kijken hoe het gaat. Het vreemde is dat mensen het gevoel hebben dat shared space onveilig is, maar cijfers wijzen uit dat het er juist veiliger van wordt."

Winkeliers blij: eenheid in plaats van ratjetoe

¬ De overlast is bijna achter de rug. Foto: DvhN/Corné Sparidaens

Leek Meer eenheid en een betere uitstraling. Winkeliers in Leek zijn blij met de nieuwe inrichting van het centrum. "Het leken eerder aparte hoekjes in het centrum, nu is het één geheel", zegt eigenaar Hinke Anna Vegter van Shoeby Fashion aan de Schreiershoek. "Een veel betere sfeer en er is meer terrasruimte." De Handelsvereniging van Leek is nauw betrokken geweest bij de plannen. Zo was het idee eerder om auto’s te weren op De Dam. "Dat zagen we niet zitten", zegt voorzitter Alwin Piest. "Niet alleen omdat het voor klanten lastig is, maar er zijn ook rustige dagen in Leek. Als er

dan een weg doorheen loopt waarop auto’s rijden is er in ieder geval nog beweging. Een leeg plein wordt doods." Het was precies het plan van de gemeente Leek om meer eenheid te creëren in het winkelcentrum. Dat mag nog verder gaan. Eerder dit jaar presenteerden ambtenaren een plan om gevels van winkels in het centrum een soortgelijke uitstraling te geven. "Heel logisch", vindt Piest. "We hopen dat regels daarvoor goed vastgelegd worden en er dan ook controle op de naleving ervan is." Jeroen Bezu, eigenaar van Joy Mode is blij dat zijn winkel nu pro-

minenter uitkomt dan eerder. "Goed dat het aangepakt is. Het centrum van Leek was nou niet dusdanig modern." Later dit jaar komt er groen in het centrum. "Het mag nog wel wat gezellig worden", zegt Bezu. "Maar dat komt vast." De meeste ondernemers hebben overlast van de aanpak achter de rug. Een opluchting, want slechte bereikbaarheid betekent minder klanten. Piest van de Handelsvereniging merkt dat er over het algemeen begrip voor is. "De meeste mensen begrijpen dat we daar even doorheen moeten. Iedereen is enthousiast. Vooral de rode steentjes doen het goed merk ik."


3

woensdag 28 augustus 2013

’Burgemeester als Westerkwartier publiek bezit? O Geen probleem’

ver de Westerdijk, komend uit Den Horn, loopt veehouder Tempel, ol Tempel, met zijn tochtige koe. Het dier gaat met rammelende hormonen een bezoek brengen aan de stier, die

verderop in een weiland al verwachtingsvol staat te snuiven. Want het is nog de tijd dat het dekwerk in het Westerkwartier op ambachtelijke wijze wordt voltrokken door de stier in hoogsteigen persoon, en nog niet door de ’motorbol’ – zoals later de moderne KI-inseminator hier en daar wel zou worden genoemd, omdat deze functionaris zich voor zijn zegenrijk werk vaak per motor of ploffiets voortspoedde van boerderij naar boerderij.

VRAAG&ANTWOORD BEREND HOEKSTRA

In de bermen van de Westerdijk bloeit overvloedig het fluitekruid, de honnestangen; het is er wit van. Monter stapt boer Tempel voort, met

Met de burgemeester op de foto. Dat is een van de onderdelen tijdens de grootschalige open dag op zaterdag 31 augustus waarbij alle geledingen in de Leekster gemeenschap akte de présence geven. Last van gêne heeft burgemeester Berend Hoekstra die dan trots de ambtsketen draagt, hierbij niet. "Je weet dat je als burgemeester publiek bezit bent." Door Koos Bijlsma Hoe kwam u op het idee van deze groots opgezette ’open dag’? "Vorig jaar bogen we ons met ontwikkelaars en aannemers over de vraag hoe wij onze bouwkavels in de gemeente, zoals in de wijk Oostindie, in een crisistijd als de huidige in de markt kunnen zetten. Ook Leek is groen, waterrijk, kindvriendelijk en duurzaam. Maar waar we samen naar op zoek gingen was de vraag waarin we hier écht onderscheidend zijn ten opzichte van gemeenten in de regio. Wat zijn nou onze, wat wel genoemd wordt, unique sellingpoints?"

En? "De brainstorm leerde ons dat we hier meer onderscheidende zaken hebben dan we ons vaak bewust zijn. Wat te denken van Landgoed Nienoord, de brede scholengemeenschap De Borgen die opleidt van vmbo tot gymnasium, zorgvoorzieningen als Vredewold en De Schutse? Met een winkelgebied in het centrum waarin we investeren, waardoor we behalve de landelijke ketens ook specialistische winkels trekken. Op sportgebied is het hier al helemaal een walhalla met een topsporthal en een turnhal die door Olympisch kampioen Epke Zonderland uitverkoren is om te trainen, en alle sportaccommodatie rond het complex van de Rodenburghal. Al deze organisaties en nog vele andere zijn bereid gebleken hun schouders te zetten onder de ’open dag’ op zaterdag 30 augustus. Dat kunnen we echt eens laten zien wat we hier in de gemeente Leek allemaal in huis hebben."

’’

De brainstorm leerde ons dat we hier meer onderscheidende zaken hebben dan we vaak bewust zijn

zijn koe aan touw. "nKander niet ofdekken, hör!", roept hij goedmoedig naar een paar ravottende kwajongens. Om bij de stier te geraken moeten Tempel en zijn koetje eerst nog het dorp Enumatil door. Zo passeren zij op een relatief kort traject het grondgebied van niet minder dan vier gemeenten: Aduard, waartoe Den Horn behoort, en Leek, Oldekerk en Zuidhorn, waaronder Enumatil en zijn directe omgeving zijn verdeeld. Inmiddels valt het bestuurlijk zo versnipperde dorp vrijwel geheel onder Leek. Ik was een van die stoeiende kwajongens die door Tempel glimlachend werden vermaand. Meer dan vijftig jaar later rij ik de oude man in de auto nog eens achterna. Hij is allang dood, natuurlijk, maar toch stapt hij monter voor mij uit, in scherpe omtrekken die nauwelijks zijn vergaan in de tijd. Ik rij nog wat verder, langs de Dijkstreek en de ouderlijke hoeve, en dan over de Auwemabrug naar de Pasop. Het bruggetje ligt over de Matsloot. In een eeuwenoude reflex zie ik bij het passeren van de brug niet alleen twee wilde eenden op de wieken gaan maar ook, hoe uitnodigend de oevers wenken: kom een hengeltje uitwerpen, de paling loopt! Maar zou er nog wel paling zijn? ¬ Burgemeester Hoekstra. Foto: Maartje Roos

te vinden om gezamenlijk lekker een dagje op stap te gaan."

Wat kunnen bezoekers deze dag verwachten? "Er zijn tien hotspots aangewezen zoals Nienoord, centrum Leek, de topsporthal en gemeentehuis/ brandweer en dergelijke waar voor volwassenen en kinderen van alles is te doen. Van het centrum van Leek rijden de hele dag busjes om de gasten hier naartoe te brengen. In de wijk Oostindie krijgen kinderen ijs. Ontwikkelaar Van Wijnen die nieuwe woningen bouwt in de wijk Sintmaheerdt in Tolbert, laat een eigen koets rijden. Bezoek aan drie hotspots geeft recht op een goody back met leuke cadeautjes als vrijkaarten en kortingsbonnen."

Was het stom geluk en toeval dat Zevenhuizen twee jaar geleden werd verkozen tot Het Leukste Dorp van Groningen (HLDVG) en dat ook Tolbert hoge ogen gooide? "Toeval bestaat niet. Ik denk dat Zevenhuizen dit eervolle predicaat te danken heeft aan het noaberschap dat in dit vanouds echte boerendorp buitengewoon goed ontwikkeld is. Dat geldt in Tolbert voor het ondernemerschap. Een paar kleurrijke ondernemers slagen er hier in om bij voorkeur met onconventionele acties hun dorp steeds opnieuw op de kaart te zetten."

Wat verwacht u van de opkomst? "Twee weken na de schoolvakantie is de laatste zaterdag in augustus een gunstige dag. Als gezin, wellicht net terug van vakantie, zit je dan nog vaak in de flow om het leuk

Hoe trots was u als inwoner van Zevenhuizen in 2011 op deze prijs? "De verkiezing tot leukste dorp was volledig te danken aan eigen inzet van de Zeum’huusters. Dat vervult mij met grote trots. In de aanloop naar de finale ben ik op verzoek van de dorpsgemeenschap met een bloemetje rondgegaan bij een veertigtal 80-plussers in Zevenhuizen. Ik kwam bij een 93-jarige die, nadat ik bij hem had aangebeld, zei dat hij deze verkiezing ’flauwekul’ vond. Op mijn vraag hoe het voor hem was om in het leukste dorp van Groningen te wonen antwoordde hij eenvoudig: ’Dat wist ik 89 jaar geleden al. Want zolang woon ik hier al’."

’’

’’

Wat is er in het gemeentehuis te beleven? "Wie dat wil kan met mij als burgemeester op de foto. Ik heb hiermee ingestemd omdat ik weet dat ik als burgemeester nu eenmaal publiek bezit ben. Als ik dat niet had gewild, had ik ruim zeven jaar geleden niet aan deze baan moeten beginnen."

Als ik dat niet had gewild, had ik ruim zeven jaar geleden niet aan deze baan moeten beginnen

De verkiezing tot leukste dorp was volledig te danken aan de inzet van de Zeum’huusters

Lettelbert, Midwolde. Leek zelf, De Leek, naar oude trant; ik meen mij te herinneren dat de Leek of Leke (?) een stroompje was. Nu ik toch in de buurt ben, kan ik ook nog wel even een droge worst scoren bij slager Lammert Moes van Meatpoint in Tolbert. Lammert is de regerend kampioen van de droge worsttest die jaarlijks door Dagblad van het Noorden wordt gehouden. Het gaat heel goed met de verkoop, laat de ondernemer desgevraagd weten; ’t gaat elke dag maar door. Ik leg de droge worst op de achterbank van de auto. "En daar blijf jij liggen, kameraad!", zeg ik streng. Je kunt net zo goed tegen een pakje pruimtabak lullen: voor de stad Groningen weer in zicht komt, is de worst al verdwenen, inclusief het touwtje. Over de Matsloot richting Leek zijn de open weidegronden overgegaan in een coulissenlandschap. Wist ik eigenlijk wel hoe het mooi deze streek was toen ik nog op de ongezadelde paarden van mijn vader door het weelderige groenland roste, langs spiegelende sloten vol zwanebloemen, kikkers en stekelbaarsjes? Ik denk het niet; ik dacht gewoon dat het zo hoorde. Het besef kwam later. Pas met de tijd leer je je zegeningen tellen. Jan Wierenga

Heel Leek zet deuren wagenwijd open Leek Heel Leek zet z’n deuren wagenwijd open. Onder dit motto houdt de gemeente Leek samen met een groot aantal verenigingen, bedrijven en organisaties op zaterdag 31 augustus een groot opgezette ’open dag’. Leek en omringende dorpen willen deze dag laten zien dat zij naast rust en ruimte veel meer te bieden hebben. De open dag biedt een mix van informatie en entertainment met onder meer sportdemonstraties, fietstochten, speurtochten en mu-

ziek. Een cultuur-en informatiemarkt neemt het centrum van Leek in beslag. Boeren laten hun bedrijven zien en ook de brandweer demonstreert zijn kunnen. Bezoekers kunnen terecht voor informatie over het wonen in bijvoorbeeld de Leekster wijken Oostindie en Sintmapark. Ook voor kinderen is er veel te zien en te doen, onder meer in het centrum van Leek, bij Sportpark Rodenburg en op Landgoed Nienoord. Meer info: www.opendag.leek.nl.


OPRUIMING !

atste a l r e l l de a ! ronde

MANNENMODE MANNENMODE MANNENMODE MANNENMODE

Pagina 4 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

Tolberterstraat 11 Leek Telefoon: 0594-514255 www.deheerenvanleek.nl

Nieuwe collectie Voor al uw reparaties aan tassen koffers en jassen kunt u bij ons terecht.

van 54,90

49,-

• Reparatie van ritsen indien mogelijk of vervanging • Alle stikwerk • Drukknopen • Jeansknopen • Klinken • Reparatie van leren kleding • Sloten Van tevo ren

prijs

opg

Tolberterstraat 18 Leek, tel.: 0594 - 51 22 46 Wilhelminastraat 28a Roden, tel.: 050 - 502 90 57 www.deedees.nl Like ons op facebook

ave

van 84,90

van 74,90

65,van 69,90

59,-

75,-


5

woensdag 28 augustus 2013

’Het was de school van de verwondering’ INTERVIEW FRITS SWART

MIDWOLDE

Veel auto’s en dure woningen Midwolde telt 415 inwoners. Mannen en vrouwen zijn in evenwicht. De meeste mensen, bijna 40 procent, zijn tussen de 45 en 56 jaar oud. De gemiddelde woningwaarde ligt tegen de 350.000 euro aan. Midwolders zijn autorijders: per huishouden staan er gemiddeld 2,2 auto’s op de dam.

3 Oud-directeur koopt gymzaal van ’zijn’ school 3 Swart vormde school om: vechten tegen regels

Door Roelof van Dalen Midwolde Nog niet eens zo lang geleden speelden er kinderen. Basketballen deden ze veel op het schoolpleintje aan Pasop in Midwolde. Hoe anders is dat nu. In de zandbak groeien wat papavers, een bord met daarop ’De Jonge Hondenhoek’ staat voor oud vuil in een hoek en het schoolgebouw en de gymzaal zijn verkocht. Het schoolgebouw is gekocht door kunstliefhebbers die de ruimtes waarschijnlijk willen gebruiken voor onder meer schildercursussen. De gymzaal is van Frits Swart, de oud-directeur van de school. "Ik mis de geluiden van kinderen om me heen." Hij kocht het zaaltje van de gemeente Leek. "Ze zaten met me in de maag. Het zaaltje zit aan het huis vast. Ik heb het voor een redelijk bedrag gekocht." Veertig jaar lang leefde hij tussen en met kinderen. Dat boek is definitief dicht nu de school gesloten is. Volgend jaar is het precies veertig jaar geleden dat Swart vanuit het Achterhoekse Rekken naar Midwolde kwam om directeur te worden. Hij betrok de woning naast de school en liet de Rekkense inrichtingen waar hij werkte met zeer moeilijk opvoedbare kinderen achter zich. "Mijn ex-vrouw kon daar niet aarden. Ze wilde naar het Noorden." Swart stuitte op een vacature voor schooldirecteur in het Gro-

’’

ningse dorp. "Ik dacht: Midwolde, Midwolde, iets met Rombout Verhulst. Meer wist ik er niet van." Dat de kerk van het dorp een bijzonder praalgraf in huis heeft van de kunstenaar was de enige link die Swart kon leggen.

De school met zo’n vijfentwintig leerlingen werd onder leiding van de nieuwe directeur flink omgevormd. Een van de eerste dingen die Swart afschafte was klassikaal lesgeven. Elk kind moest volgens hem een individueel programma

¬ Frits Swart. Foto: DvhN/ Corné Sparidaens hebben. "Ik ging meteen als een olifant door de porseleinkast. Achteraf gezien was dat fout." Binnen korte tijd haalden ouders leerlingen

Ik mis de geluiden van kinderen om me heen

van school, waardoor er nog maar 22 kinderen overbleven. Spannend, want 21 was de opheffingsnorm. Maar toen - Swart glimlacht als hij eraan terugdenkt - toen kwam er een betere tijd. In plaats van dat er kinderen weggingen, kwamen er nieuwe bij. "Hier in de buurt waren heel veel onbewoonbaar verklaarde huizen. Die werden gekocht door westerlingen, die de boel opknapten en ze kwamen met kinderen hierheen. We groeiden." De oud-directeur stelt dat er ouders waren uit de wijde omtrek die hun kind per se op de school in Midwolde wilden plaatsen. "Er werd over ons gepraat, omdat we een afwijkende school waren. Veel aandacht voor cultuur, drama, voor literatuur, voor architectuur, dat soort zaken. Ik heb het voor elkaar gekregen met de hoogste groepen stukken van Shakespeare te spelen. Het was de school van de verwondering."

’Zo dicht bij de stad en dan zo’n rust’ REPORTAGE NATUURCAMPING

LETTELBERT

Ð De vuurplek op Natuurkampeerterrein Lettelbert. Foto: Reyer Boxem

De verborgen pracht achter het slingerweggetje 3 Natuurcamping wil bezoekers verbazen 3

Door Roelof van Dalen Lettelbert Het is goed opletten geblazen om de afslag vanaf de Hoofdstraat niet te missen. De bocht om, een slingerweggetje over en daar komt een mooi begroeid stukje Lettelbert tevoorschijn. Kanoërs in het water, fietsers over het pad ernaast, kampeerders op het vlakbij gelegen natuurkampeerterrein Lettelbert. "Dat het hier niet drukker is", zegt een mevrouw uit Gouda verwonderd. "Zo dicht bij de stad, en dan zo’n rust." Ze staat op de natuurcamping die gedraaid wordt door vrijwilligers.

Sinds een paar jaar is de naam Hondenhoek geschrapt. "Die naam riep nogal wat verwarring op", zegt vrijwilliger Margreet Hopman uit Enumatil. "Zo belde er eens iemand omdat hij allergisch was voor hon-

den. Hoeveel honden hier dan waren." Dat de naam een verwijzing naar een streek in de buurt was, weten veel toeristen niet. Druk is het niet op de camping. Een prachtige, zonnige week, maar

er is nog ruimte zat. Dertig plekken zijn er. "Dat zouden er veel meer kunnen zijn, maar we hebben liever ruime plekken", zegt Hopman. Een overnachting kost om en nabij de 15 euro. ’s Avonds is er een vuurplek. Kinderen kunnen er brood bakken. Als ze tenminste niet op stelten lopen, want ja, die staan klaar voor gebruik op de camping. Degelijke, houten stelten. "Veel kinderen kennen het niet, maar leren het hier." Inwoners van Lettelbert en omgeving merken niet bijzonder veel van de camping. Af en toe wat fietsers, verder is het rustig. Een paar mensen uit het dorp houden een oogje in het zeil in de maanden dat er niemand kampeert. Het naastgelegen dorpshuis heeft wel wat aan

Meer mannen, dure huizen Lettelbert heeft 175 inwoners, 95 mannen, 80 vrouwen. De meesten, bijna de helft van die groep, zijn tussen de 45 en 65 jaar oud. De gezinnen in het dorp hebben gezamenlijk 110 auto’s en 20 motoren. De gemiddelde woningwaarde in Lettelbert is 319.000 euro. Cijfers: CBS, 2012

de bezoekers van de camping. Daar is in de zomermaanden ijs te koop, om maar wat te noemen. De vrouw uit Gouda loopt te genieten langs het water dat de Lettelberterplas met het Leekstermeer verbindt. Hoe lang ze blijft, weet ze nog niet. Als het aan de vrijwilligers ligt langer dan ze had gepland. "Daar maken we een sport van bij alle bezoekers. En soms lukt dat. Mensen komen hier niet zo snel, maar dan blijven ze terugkomen."


Pagina 6 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

Nnsiaessuorw timent

Cars Fjifetyapnrijszen in o

voor Fifty

, 4 3 k u t s r pe

90

NIEUW!

Hoog model Dames stretch

HOOFDSTRAAT HOOFDSTR TRAAT 44 - TOLB TOLBERT LBERT LBER ERT - TE TEL. : (0594) 594) 51 72 24

De reden waarom vrouwen verslaafd zijn aan NHDJ? De exclusieve Lift Tuck TechnologieÂŽ, speciaal ontworpen om u er een maat slanker te laten voelen en uit te laten zien. Het gepatenteerde criss-cross panel aan de voorzijde van de jeans corrigeert de buik, terwijl de hoge en flexibele tailleband ervoor zorgt dat deze altijd mooi aansluit. En niet geheel onbelangrijk.... stijl.

“ Ik ZIT WEER LEkkER IN MIJN VEL!� Nu jij nog! Kim

Bij NYDJ zijn alle wassingen, kleuren en materialen met zorg uitgekozen door onze ontwerpers. Dit allemaal in de bekende look-asize-smaller en comfortabele fit. Iedere vrouw past NYDJ en laat haar er op haar best uitzien.

Voor

* Actie loopt t/m 20 oktober 2013, zolang de voorraad strekt.

$%,)&445#+4%#(./,/')%ÂŽ

voor Meld je nu aan hop de gratis works

k’

‘Eindelijk slan

19:30 4 september om elden nm aa h isc on Telef

Zet nu de stap naar een slank lichaam en ontvang de Power Slim

(OOFDSTRAATs4OLBERT 4 sINFO MISSNL

WWWMISSNL

Winnaar Dagblad van het Noorden droge worstentest 2013

maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek en advies www.powerslim.nl

Hoofdstraat 55 9356 AV Tolbert Tel. 0594-513941 info@salonunique.nl www.salonunique.nl

Nieuwe collectie sieraden is weer binnen!!! incl. nieuwe Oozoo horloge’s

Op de Open Dag gratis droge worst proeven in de winkel Slagerij

Hoofdstraat 51, 9356 AV, 0594-512482

Kleding: Mode Bogers

stappenteller gratis*

KAPSALON | NAGELSTUDIO | EXTENSIONS SIERADEN | SCHOONHEIDSSALON | VISAGIE  "    " 

     

Payrollen Uitzenden Detacheren Werving & Selectie

S. Leviestraat 5 | Leek | Tel: 0594-510000 | info@nnpd.nl


7

woensdag 28 augustus 2013

¬ Foto’s: Roelof Feringa

Dorpsmaquette krijgt vaste plek TOLBERT

REPORTAGE MINIATUURDORP 3 Nagebouwd Tolbert na jaren weer te zien 3 Bouwer: Geruststellend dat hij een plek krijgt

Door Roelof van Dalen Tolbert Ieder baksteentje heeft de juiste kleur, elk boompje staat op de goede plek, elk detail klopt. De maquette van Tolbert, gemaakt door Dirkjan Lindeijer uit het Drentse Een-West, laat Tolbert zien zoals het er uit zag in 1926. Een project dat jaren kostte, maar het resultaat? Dat staat al tijden opgeslagen in een zeecontainer. Niet lang meer: binnenkort krijgt de maquette een vaste plek in de compleet verbouwde Fredewalda Boerderij, het toekomstige dorpshuis, aan de Hoofdstraat van het dorp. "Heel geruststellend", zegt Lindeijer die zijn werk jaren niet heeft gezien. Tolbert heeft met de maquette een bijzonder stukje geschiedschrijving in huis. Het bouwwerk werd zo’n tien jaar geleden afgerond na vijf jaar werk en heeft een oppervlakte van 5 bij 3,5 meter, schaal 1:200. Een kostbare klus. De Stichting Oudheidkamer Fredewalda kwam met het idee, maar zelf het geld ophoesten, was geen optie. "Dus moesten we iets verzinnen", zegt Greet Atsma van de stichting. Als we die huisjes nou

’’

¬ Greet Atsma

Als kind maakte ik al huisjes van afgebrande luciferstokjes

eens verkopen, dacht het bestuur. "En wat denk je? Dat liep geweldig", zegt Atsma. Inwoners van Tolbert bleken massaal bereid om 500 gulden te betalen voor ’hun’ huis op de maquette. Sommigen wilden er, voor iets meer geld, nog andere gebouwen bij hebben. Elk huisje, elk gebouwtje en zelfs de ijsbaan en het korfbalveld, alles heeft een officiële eigenaar. "Ze zijn allemaal opgenomen in een register", zegt Atsma. Lindeijer werkt al vele jaren als maquettebouwer. Het kleine Tolbert dat hij maakte is nog gedetailleerder dan veel andere maquettes van zijn hand. "Dat komt doordat ik

begon met het kerkje." Elk steentje is specifiek uitgewerkt. De kerk, het eerste bouwwerk, werd de standaard voor de rest. "Het was echt een uitdaging." De maquette is twee keer eerder tentoongesteld in panden aan de Hoofdstraat die tijdelijk leeg stonden. Het bouwwerk riep allerlei verhalen op. "De eerste paar keer raakten mensen er niet over uitgepraat. Veel hebben we opgeschreven en zo heeft bijna elk huis een eigen archief." In de boerderij komt naast de maquette ook het archief met achtergrondinformatie. Wie op de maquette iets ziet waar hij meer van wil weten, kan de archiefkasten induiken om dat op te zoeken. Atsma: "We hebben van elk huis uitgezocht wie er gewoond hebben, vanaf 1830." Het is niet toevallig dat Tolbert is nagebouwd zoals het eruit zag in

1926. Vanaf dat jaar zijn er bouwtekeningen beschikbaar, omdat toen verplicht gesteld werd bouwplannen in te dienen bij de gemeente. Wie zo gedetailleerd wil bouwen, moet goede informatie hebben. Goede bron was historicus Bralt Hovinga uit Tolbert: hij beheerde het archief en weet enorm veel over het dorp. Met de tekeningen kon bouwer Lindeijer veel, maar het was niet genoeg. "Want soms had je wel de voorkant van een huis, maar hoe de achterkant eruit zag, wisten we niet", zegt Atsma. Het bestuur deed een oproep en inwoners van Tolbert schoten te hulp met oude foto’s waarop andere delen van de bouwwerken in het dorp te zien waren. Het resultaat van alle inspanning is in het voorjaar van 2014 te zien in de boerderij aan de Hoofdstraat waar vroeger de gebroeders Cazemier woonden. Deze winter wordt

Kleine vijfduizend inwoners Tolbert heeft 4.595 inwoners. Het inwoneraantal was jaren stabiel, maar het laatste jaar iets gedaald. Ongeveer evenveel mannen als vrouwen wonen in het dorp. De groep 45- tot 65jarigen is het beste vertegenwoordigd met 34 procent van het totaal aantal inwoners. De gemiddelde woningwaarde in Tolbert ligt net boven de 2 ton. Gemiddeld heeft een huishouden in het dorp 1,2 auto. Cijfers: CBS, 2012

het gevaarte opgebouwd. Nu op een definitieve plek. "Gelukkig, want steeds weer opbouwen afbreken is natuurlijk niet goed." De verwachting is dat de staat nog prima zal zijn. Lindeijer kijkt ernaar uit zijn werk weer op te bouwen, samen met het bestuur.


Pagina 8 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

B O V E N E I N D

2 0

9 3 5 1

A P

L E E K

In een rustig, kindvriendelijk hofje, in nabijheid van openbare parkeergelegenheid gelegen, nette tussenwoning met drie slaapkamers. Stenen berging in de achtertuin. Perceelopp. 130 m².

VRAAGPRIJS

Ifftemalaan 58

LEEK

€ 125.000 k.k.

Op bovenste (derde) woonlaag gelegen appartement met ruim balkon op zuidoost en uitzicht over het centrum. Inpandige (fietsen-) berging op begane grond en lift in de centrale entree.

Synagogeplein 30

LEEK

Goed onderhouden, ruime twee-onder-één kapwoning met vrijstaande stenen garage (19 m²) en carport. Deze aantrekkelijke woning heeft een besloten achtertuin. Oorspr. bouwjaar 1962, kavelgr. 299 m².

LEEK

VRAAGPRIJS

€ 150.000 k.k.

LEEK

VRAAGPRIJS

€ 299.000 k.k.

VAN 10.00 TOT 13.00 UUR

Ons kantoor is geopend. Kijk voor de deelnemende panden op www.bruiningdereus.nl en op Funda.

Nette eengezinswoning in het groene en waterrijke uitbreidingsplan Oostindië gelegen. Fraai aangelegde achtertuin met achterom en houten tuinhuis. Bouwjaar 2009, kavelgr. 142 m².

Hazelaar 13

LEEK

VRAAGPRIJS

€ 175.000 k.k.

Op unieke locatie nabij het historische landgoed Nienoord gelegen, ruim en licht appartement op de bovenste woonlaag met eigen inpandige garage (30 m²). Kleinschalig complex (1998) met lift.

Nienoordshaven 37

ZATERDAG 31 AUGUSTUS

€ 135.000 k.k.

VERKOCHT

De Hulstlaan 13

VRAAGPRIJS

OPEN HUIZEN DAG

Woonboerderij met diverse bijgebouwen op zeer royale kavel van ruim 2,2 hectare. De boerderij is grotendeels (casco-) gerenoveerd. Oorspronkelijk bouwjaar eind jaren ’20.

Noorderweg 4

MIDWOLDE

VRAAGPRIJS

€ 275.000 k.k.

WWW.BRUININGDEREUS.NL De Populieren Oostindie Leek

Nog enkele woningen beschikbaar!

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met:

Bruining en De Reus Makelaars Boveneind 20 9351 AC Leek Tel. 0594 - 55 43 55 www.bruiningdereus.nl

Thuis Nieuwbouwmakelaars Peizerweg 72b 9727 AK Groningen Tel. 050 - 210 42 42 www.uw-thuis.nl

Starterslening mogelijk

Oplevering 1e kwartaal 2014

www.depopulieren.nl

De bouw is gestart!


DAGBLAD VAN LEEK Woensdag 28 augustus 2013

Pagina 9

Wonen in de Gemeente Leek? Dat kan!

Kom kijken in één van de te koopstaande woningen die deelnemen aan de “LEEKSTER OPEN HUIZEN DAG”! Kijk voor alle deelnemende woningen op FUNDA.nl

31 AUGUSTUS 2013 van 10:00-13:00 uur

Wonen in de Gemeente Leek

H Y P O T H E E K

S E R V I C E

rustgevend ’s Nachts nóg met uw huis bezig? Dat is jammer en echt niet nodig. Hypotheek Service is al 10 jaar hét recept voor financiële rust. Per slot van rekening zijn we niet voor niets door Independer uitgeroepen tot het beste hypotheekkantoor in de regio. We kennen de markt, weten wat er speelt en komen altijd met een oplossing. Bel ons gerust, want een ding weet u daarna zeker: u slaapt direct weer stukken beter.

0594 - 581333 Boveneind 21, 9351 AP Leek

E E N Z A A K VA N V E R T R O U W E N

T (0594) 581 333 E info@hypotheekservice.nl I www.hypotheekservice.nl


10

Aan de fantasie ontsproten THUISREPORTAGE FAMILIE BOUWMAN

Om op hun werk te komen, reizen vader Clem en zoon Coen Bouwman dagelijks ruim een half uur op en neer. Zoals tweederde van de Lekenaren zijn ze forens. Bewust en graag: want zo kon de familie in de groene nieuwbouwwijk Oostindie in een klap een hoop woonwensen vervullen. Door Diane Romashuk Leek Ruim, vrijstaand, modern, kubistisch: het huis waarvoor het gezin van vijf het Drentse Roden in 2007 voor het Groningse Leek verruilde, is ‘precies geworden wat het moest zijn’. Het ontsproot dan ook voor het grootste deel aan eigen fantasie. "We wilden altijd nog eens zelf een huis ontwerpen", zegt Clem. Zijn vrouw Epie werkt in het onderwijs, hij houdt zich in het dagelijkse leven bezig met de gasproductie en verkoop bij de NAM. De woonideeën voor hun 1200 vierkante meters grond waren rap op papier vertaald. Clem: "We hebben in meerdere soorten huizen gewoond. Die ervaringen neem je mee." Ze werkten samen met architect Kees Rinsema. "Die kwam met leuke toevoegingen", zegt Clem. "Hij bedacht het bijvoorbeeld om een houten trappenhuis uit de oostgevel te laten steken. Daardoor zijn de hal en het trappenhuis binnen heel ruim. En door het glas in de voordeur kijk je dwars door het huis naar de tuin aan de achterkant." Ook tijdens de bouw gingen de eigen handen uit de mouwen. Coen en Clem legden elektriciteit en de tuin op het zuiden aan. Clem: "De tuin is diagonaal opgebouwd voor het verste zicht. Het veenlandschap van de omgeving komt erin terug, bijvoorbeeld door de knotwilgen die we hebben geplant." Als het maar even kan, is de tuin nu ook de plek waar het gezin te vinden is. Epie ontfermt zich er graag over de bloemen, planten en vissen in de vijver. Clem klust er iets nieuws in elkaar of gaat met frisse tegenzin de strijd met de lapsnuitkever aan. De zithoeken, waarvan er voor elk weertype wel een voldoet, zijn bij allemaal populair. "Eigenlijk was het terras aan de voorkant bij de keuken bedoeld om te eten. Alleen daar waait het vaak nogal", vertelt Epie. "Dat doen we nu dus achter. Daar is ook een overdekt deel met een kachel: soms regent het en dan zitten wij toch bui-

’’

We wilden altijd nog eens zelf een huis ontwerpen

ten te eten." Clem: "Als het weer echt slecht is, hebben we binnen twee omdraaibare stoeltjes van waaruit kun je ook de tuin in kunt kijken. We hebben buiten echt bij binnen willen betrekken. De ruimte is er om te wezen." Dat uitgangspunt geldt ook in huis. De verschillende hoeken en vertrekken bieden het grote gezin elk wat wils. Zo is er een (t)huiswerkplek in de woonkamer gemaakt, de kelder is het domein van de jeugd: speelruimte, feestlocatie en logeerplek in één. Niks uit het interieur is klakkeloos aangeschaft. Epie: "We doen er heel lang over om iets uit te zoeken maar dan blijft het jaren staan." Mede omdat ze naast op smaak ook selecteren op houdbaarheid. "Met drie pubers weet je ook wel dat zodra wij even weg zijn de radslag op de bank wordt gedaan." Sentiment zorgt eveneens voor blijvertjes, zoals de 2,5 meter hoge ficus in de gang. "Die kregen we dertig jaar geleden toen we net samen waren." De toekomst ziet het gezin nog lang voor zich in Leek. "Eerder woonden we op een boerderij in het Drentse Een. Vrij, maar niet praktisch, soms voelde je je toch ook een taxichauffeur voor de kinderen", vertelt Epie. "Roden is een brinkdorp, dat vind ik mooier dan een veendorp als dit", vult Clem aan. "Maar daar verlangden we naar wat meer ruimte. Een kavel van dit formaat vind je niet snel ergens. Zeker niet met alles in de buurt: goed onderwijs, een sportaccommodatie, het dorp. En toch wonen we tussen veel groen en water." Alleen het werk van de mannen is niet om de hoek. Geen punt, vinden ze. Coen heeft vakantiewerk bij de Gasunie in Veendam. "Meestal kan ik met een collega meerijden dus dat scheelt." Clem gaat op en neer naar Assen. "De ontsluiting kon wel beter. Als ik via Groningen ga sta ik in de file, over Norg loopt een weg met veel hobbels. Maar via Haulerwijk en Veenhuizen gaat het prima. Met mooi weer ga ik zelfs regelmatig op de fiets, dan ben ik een stief uurtje onderweg. Fietsen is een hobby en juist een van de redenen waarom het hier zo fijn woont. We zijn omringd met perfecte routes door Groningen, Drenthe en Friesland." ¦ Niks uit het interieur is klakkeloos aangeschaft.

woensdag 28 augustus 2013


11

woensdag 28 augustus 2013

Wie Epie (51), Clem (53), Coen (20), Terra (19) en Kyah (15) Bouwman Waar De Lisdodde in de in 2006 aangelegde nieuwbouwwijk Oostindie in Leek Wonen hier sinds 2007 Het fijnste plekje in huis Twee omdraaibare stoeltjes. Om televisie in te kijken maar vooral om bij slecht weer de dag ontspannen te beginnen met koffie en uitzicht op de tuin. Woontip Clem: “Als je ruim wilt bouwen tussen kavels die nog leeg zijn is het handig je goed te oriënteren op wat er nog om je heen komt. Voor je ’t weet zit je anders zo weer ingepakt.” Epie: “Ramen aan zijkanten van huizen zijn ook iets om rekening mee te houden, voor je eigen privacy en die van de buren.” Favoriete woonwinkels CP Living, Vos interieur, Pilat (Twijzel) Woonwens Was zelf een huis ontwerpen


Pagina 12 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK


13

¬ Bert Steenhuis. Foto: DvhN/Corné Sparidaens

ZEVENHUIZEN

Enthousiaste regelneef INTERVIEW BERT STEENHUIS 3 Saamhorigheid is de kracht van Het Leukste Dorp van Groningen 2011

Door Koos Bijlsma Zevenhuizen Hij is er geboren en getogen. En de 36-jarige Bert Steenhuis wil nooit meer uit Zevenhuizen vandaan. Grootste kracht van het Leekster buitendorp is de onderlinge saamhorigheid. "Alles wat we hier doen, doen we voor elkaar, door elkaar en met elkaar", vat hij samen. Voor Steenhuis lijdt het geen twijfel: de eervolle titel Het Leukste Dorp van Groningen dankt Zevenhuizen aan deze saamhorigheid. Hoe hij zelf in het verenigingsleven van het dorp verzeild raakte? Steenhuis: "Als 15- 16-jarige knapen uit Zevenhuizen richtten wij een jaar of twintig geleden de Carbidboys op. Dat begon min of meer als grap. Onze doelstelling was om met melkbussen carbid af te schieten op oudejaarsdag." De traditie die Zevenhuizen hiermee vestigde is inmiddels vermaard. Steenhuis en de zijnen beschikken over tweehonderd melkbussen die in een berging bij Ruurd van der Veen het hele jaar door worden bewaard. Ook professioneel stellingmateriaal ligt hier opgeslagen." Volgens Steenhuis – van beroep politieman – bleven de ini-

tiatiefnemers van de Carbidboys elkaar in de loop der jaren trouw. "Als groep komen we nog steeds regelmatig bij elkaar." De festiviteiten blijven niet beperkt tot de jaarwisseling. Samen met vv Zevenhuizen werpt de club zich ook op als organisator van het Vijverspektakel tijdens de jaarlijkse feestweek in augustus. Zelf is Steenhuis ook betrokken bij de organisatie van de hardloopwedstrijd 7 van 7huizen, eveneens tijdens de feestweek. "Daarmee trekken we lopers van buiten het dorp. Maar we doen het vooral voor de Zeuvn’huusters zelf." Een groot deel van de activiteiten van de feestweek was in het verleden gerelateerd aan discotheek Pruim. "Pruim slaagde erin om popgroepen van naam als de Golden Earring naar Zevenhuizen te halen." De sluiting van de disco ziet ADVERTENTIE

woensdag 28 augustus 2013

’’

Alles wat we hier doen, doen we voor elkaar, door elkaar en met elkaar

Steenhuis als een aderlating voor het dorp. In het ’gat’ dat hierdoor viel in de programmering van feestelijke activiteiten, is het rijk ontwikkelde verenigingsleven in het dorp gesprongen, zegt hij. Hoe groot is de sociale druk in het dorp om aan de festiviteiten mee te doen? Steenhuis: "Mensen die van buiten in ons dorp komen, kunnen eerst wat afwachtend zijn. Maar het grootste deel van de import laat zich aansteken door het enthousiasme van de Zeuvn’huusters." Hij noemt zijn echtgenote Esther

Steenhuis (38) – hun kinderen zijn 6 en 8 jaar – als voorbeeld hiervan. "Afkomstig uit Leek is ze nu helemaal ingeburgerd in Zevenhuizen. Haar gevoel voor Zevenhuizen kan ze kwijt in haar werk voor dorpsbelangen DES en ook is ze actief in de kerk." Ook steunt ze haar man in haar activiteiten voor de dorpsgemeenschap. "Te allen tijde is ze bereid mij de helpende hand te bieden. Als ik het druk heb, heeft Esther aan een half woord genoeg en is de klus geklaard." De titel Het Leukste Dorp van Groningen in 2011 slaat volgens Steenhuis meer op de dorpsbewoners dan op de schoonheid van het dorp. Toch ontbreekt het in zijn ogen niet aan mooie plekken in de omgeving. "In een straal van drie kilometer rond Zevenhuizen zoals het Harenschebos en Het Blauw tussen het Hoofddiep en Oostindie kun je prachtig wandelen." Zevenhuizen Zevenhuizen telt 2745 inwoners. Het dorp vergaarde in de finale van Het leukste dorp van Groningen in 2011 – een initiatief van Dagblad van het Noorden en RTV Noord – 7622 stemmen en eindigde daarmee bovenaan gevolgd door Niekerk (5276 stemmen) en Tolbert (4493). In 2009 kwam Zevenhuizen internationaal in het nieuws doordat er 777 gratis pakketten werden verstrekt van de toenmalige nieuwe versie van Windows 7.

LEEK IS ...

’Roden véél gezelliger’ Carla Bouwman (32) werkt bij een kapsalon in Tolbert en woont in Leek. "Omdat ik werk in Tolbert zet ik mijn kinderen ’s morgens af bij de school in Tolbert." Qua gezelligheid en dorpssfeer kunnen Leek en Tolbert volgens Bouwman niet op tegen haar eigen geboorteplaats Roden. "In Roden zitten de winkels en de terrassen op een kluitje bij elkaar. Dat is toch veel gezelliger?" Haar dagelijkse boodschappen doet ze met plezier in Leek en Tolbert, maar winkelen doet ze liever in Roden. Met de vernieuwingen in het centrum van Leek is ze blij: "De nieuwe zitbankjes en de beplanting zijn een stap in de goede richting."


Pagina 14 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

WELKOM IN ONS NIEUWE PAND IN LEEK! GRANDEUR 1000 ELEKTRISCH AL VANAF 1999,-

GRATIS ONTBIJT OP BED VOOR 2 PERSONEN BIJ BESTEDING VANAF � 999,- AAN SLAAPCOMFORT*

VLAKKE UITVOERING

GRANDEUR 3000

1499,-

VLAKKE UITVOERING

160 x 200 cm

2499,160 x 200 cm

VLAKKE G UITVOERIN

999,-

VLAKKE UITVOERING

160 x 200 cm

1999,-

GRANDEUR 2000

160 x 200 cm

BOXSPRINGCOLLECTIE GRANDEUR

GRANDEUR 4000 * de gehele maand september (2013) geldig, ook in onze vestigingen in Peize en Zuidhorn.

KIJK VOOR AL ONZE PRODUCTEN OP WWW.SCHUILING.NL

Boveneind 19, Leek Tel. 0594 641371 leek@schuiling.nl De Dorpsvenne 2, Zuidhorn Tel. 0594 502509 zuidhorn@schuiling.nl Hoofdstraat 33, Peize Tel. 050 5032195 peize@schuiling.nl

Moeite met opstaan? Sta-op Stoel Specialist % Wij komen geheel vrijblijvend bij u thuis % Meer dan 50!! Sta-op Stoelen uit voorraad leverbaar % Nieuwe, maar ook nette gebruikte Sta-op Stoelen % Vraag naar onze unieke terugkoop regeling % Tijdelijk een Sta-op Stoel huren is altijd mogelijk % Ook voor onderhoud en reparatie van uw huidige Sta-op Stoel SHOWROOM OPEN: ma t/m vr van 10.00 tot 17.00 uur, na telefonische afspraak ook ‘s avonds of op zaterdag geopend

staopstoelspecialist.nl Hoofdstraat 23 Tolbert 0594 - 51 45 72

EEN PERSOONLIJK BOEK ALS LEVEN TESTAMENT

“Dit wil ik als ik er niet meer ben” Tijdens de lessen Leren, Loopbaan en Burgerschap viel het ons op dat er geen aandacht werd besteed aan wat voor een jongere belangrijk is ten opzichte van zijn of haar eigen sterven. Wij vinden dat hier een kans ligt in het onderwijs om de taboe over de dood weg te halen en dit onderwerp wat meer bespreekbaar te maken onder de jongeren.

Incl. Potlood

(Naomi en Elja; redactrices van “Dit wil ik als ik er niet meer ben”)

Dit wil ik als ik er niet meer ben. Een soort van testament maar dan niet voor na je dood maar voor je dood. Het is een boek waar mensen iets in kwijt kunnen over zichzelf maar het belangrijkste is wat ze willen als ze komen te overlijden. Het is een persoonlijk boek waarin je kunt schrijven maar waar je ook zelf teksten en foto's in kunt verwerken. Het is een boek gemaakt door jongeren voor jongeren omdat het vaak gemakkelijker is om over gevoelens en emoties te schrijven dan te praten. Maar de ervaring leert dat ook ouderen belangstelling hebben voor het boek. Al helemaal als het over zo'n moeilijk maar belangrijk onderwerp gaat. Wij vinden authenticiteit erg belangrijk. Alles in het boek is uniek voor die persoon.

Dit wil ik als ik er niet meer ben is te bestellen via Uitgeverij KiWi Media Producties uit Leek. Mail naar info@kiwimediaproducties.nl of t. 0655346910. 132 pagina’s, met foto’s. Prijs

€15,95

verzendkosten € 3,95

BESTEL NU VIA DE MAIL OF VIA WWW.DITWILIKALSIKERNIETMEERBEN.NL


DAGBLAD VAN LEEK Woensdag 28 augustus 2013

Pagina 15

70%

korting op de gehele zomercollectie! t/m zaterdag 31 augustus

Openingstijden Ma Di-Wo-Do Vr Za

demanmode

13:00 – 18:00 09:00 – 18:00 09:00 – 21:00 09:00 – 17:00

@modejeans

@modejeans

Samuel Leviestraat 16 Leek (tegenover AH) 0594 51 08 00 www.mode-jeans.nl


16

woensdag 28 augustus 2013

¬ Bernadette en Hans Wachters poseren op de brug van Nienoord. ¬ Froukje stond op hun trouwdag aan de droge kant van het hek op Nienoord, Freerk gleed in het water. Wie? Froukje Veenstra (2 juni 1951, Marum) en Freerk Pera (31 januari 1948, Opende), nu woonachtig in Opende Wanneer? 18 maart 1971 (Klein-)Kinderen: twee kinderen en vier kleinkinderen Bijzondere herinnering: "Die ene foto waar mijn man achter de tralies staat. De ondergrond was aan die kant heel erg glad. Hij is uitgegleden en in het water gevallen."

¬ Sanne Klamer en Stefan Kern luisteren met alle bruiloftsgasten naar de trouwambtenaar. Wie? Sanne Klamer (3 januari 1987, Groningen) en Stefan Kern (23 augustus 1986), nu woonachtig in Zuidhorn Wanneer? 22 juni 2012 Kinderen: zoon Mees, geboren op 17 juli 2013 Bijzondere herinnering: "Daar is dan het moment waar we de hele dag naar toe hebben geleefd. In de balzaal zitten rechts naast ons en voor ons al onze familie en vrienden. Zij zijn getuigen van ons jawoord. Ik kijk mijn man aan en samen verdwijnen we weer door de hoge gangen van Nienoord naar de Ridderzaal, waar we proosten op ons huwelijk."

¬ Het bruidspaar Rianne en Edwin poseren voor de borg met hun neefjes en nichtjes. Wie? Rianne de Wolff (11 november 1981, Valthe) en Edwin Dik (15 december 1973, Emmer Compascuum), nu woonachtig in Groningen Wanneer? 7 augustus 2009 Kinderen: dochter Karlijn Bijzondere herinnering: "We hadden de locatie (tot op de dag zelf) geheim gehouden. Tijdens het feest hadden we als thema ’white’ en alle gasten hadden zich hieraan gehouden. Dat was een erg mooi gezicht. Een dj zette ’s avonds de Ridderzaal op zijn kop. De porseleinen kopjes en schoteltjes vielen bijna op de grond."

Bruidsparen van Nienoord

Wie? Bernadette Endel (26 november 1949, Alkmaar) en Hans Wachters (7 februari 1949, Vlagtwedde), nu woonachtig in Ter Apel Wanneer? 14 september 1974 getrouwd in het kerkje van Midwolde met daarna receptie en feest op Nienoord (Klein-)Kinderen: drie kinderen en twee kleinkinderen Bijzondere herinnering: "We kregen honderd gulden van onze ouders. De ringen, die we nu nog dragen, kochten we voor 18 mark per stuk in Duitsland. De ’bruidsjurk’ vond Bernadette voor 90 gulden in een donker boetiekje in de Oude Kijk in ’t Jatstraat. De jurk bleek op onze trouwdag heftig door te schijnen. Zus Angele wist gelukkig nog een huidkleurige onderrok op de kop te tikken."

Kasteel Nienoord is niet alleen een borg vol verhalen over de historie van Leek. Veel nieuwe verhalen beginnen er juist als verliefde stellen elkaar in de Ridderzaal het ja-woord geven om vanaf dan als echtpaar door het leven te gaan. Bijna 700 bruidsparen trouwden al in de monumentale borg sinds die in 1998 een officiële trouwlocatie werd. Het landgoed en rijtuigmuseum zijn al ruim een halve eeuw een gewilde achtergrond voor trouwreportages. Voor Dagblad van Leek gingen we op zoek naar wie deze bruiden en bruidegoms van Nienoord zijn. En met succes. Een oproep leverde rond de zestig inzendingen op. Een selectie uit alle mooie foto’s en herinneringen die we binnen kregen, vindt u op deze pagina’s terug.

¬ Vanwege het slechte weer is de trouwreportage van Ineke en André Bakker in het rijtuigmuseum gemaakt.

¬ Ramona Fortuin en Marcel Meiring waren het eerste paar dat gebruik kon maken van de nieuwe laan en de gerenoveerde borg in 2012. Wie? Ramona Fortuin (14 november 1985, Groningen) en Marcel Meiring (8 september 1985, Groningen), nu woonachtig in Groningen Wanneer? 15 juni 2012 Kinderen: zoon Aaron (geboren op 12 juli 2013) Bijzondere herinnering: "Het moment dat we het meest koesteren, is de binnenkomst in de trouwzaal en alle gasten zien en de balkonscène aan het einde van de receptie."

¬ Maxim en Wendy Romashuk zijn net een jaar geleden getrouwd op Nienoord. Wie? Wendy Hofman (11 september 1987, Groningen) en Maxim Romashuk (10 augustus 1984, Assen), nu woonachtig in Groningen Wanneer? 7 augustus 2012 Bijzondere herinnering: "Vanuit Groningen zijn we met de koets naar Nienoord gereden. De paardenhoeven kletterden ritmisch op het asfalt waardoor we 1,5 uur heerlijk konden ontspannen aan het begin van een hectische maar onvergetelijke dag."

Wie? Ineke Marree (5 november 1945, Assen) en André Bakker (1 juli 1947, Groningen), nu woonachtig in Tolbert Wanneer? 5 september 1967, getrouwd in het gemeentehuis van Leek, receptie en foto’s op Nienoord Kinderen: twee zonen Bijzondere herinnering: "De beheerders van het kasteel waren erg verrast toen wij vroegen of het mogelijk was daar onze trouwreceptie te houden. Dat was volgens hen nog nooit eerder gebeurd. Ze vonden het een leuke uitdaging en zouden alles tot in de puntjes verzorgen. Het leuke aan het verhaal was dat wij de bonbons, indertijd gebruikelijk bij een receptie, zelf moesten meenemen."


17

woensdag 28 augustus 2013

¬ Anna en Eamonn Cullen die sinds kort weer in Nederland wonen, hopen binnenkort met hun beide zonen naar Nienoord te gaan. Wie? Anna de Leeuw (1 mei 1964, Norg) en Eamonn Cullen (22 februari 1963, Noord-Ierland), nu woonachtig in Wassenaar Wanneer? 14 augustus 1999 Kinderen: Emile en Brian Bijzondere herinnering: "Niemand van onze overzeese gasten was ooit op een bruiloft in zo’n indrukwekkende omgeving geweest. Door de sprookjesachtige omgeving van Nienoord kreeg de dag een heel bijzondere sfeer."

¬ Ajsa en Trienko Helder springen een gat in de lucht op hun trouwdag. Wie? Ajsa Ibraimova (15 april 1987, Delcevo Macedonië) en Trienko Helder (2 april 1983, Groningen), nu woonachtig in Groningen Wanneer? 30 mei 2009 Kinderen: twee zonen Bijzondere herinnering: "Wat wij niet wisten is dat mijn vader een limousine had geregeld. Die reed ons naar vliegveld Eelde. Daar stond een helikopter op ons te wachten. Wij zijn geland op het veldje naast kasteel Nienoord. Al onze familie stond op ons te wachten."

¬ Voor de trouwreportage gingen Annie en Henk Helmholt naar Nienoord. Wie? Annie de Haan (25 november 1951, Marum) en Henk Helmholt (28 juni 1946, De Wilp), nu woonachtig in Marum Wanneer? 9 maart 1971, getrouwd in café Helmholt in De Wilp, trouwreportage op Nienoord (Klein-)Kinderen: twee kinderen, vier kleinkinderen Bijzondere herinnering: "Nienoord voor de foto’s is een perfecte en mooie omgeving. Wij hadden het weer niet mee: regen en harde wind."

¬ Rika Renkema en Bert Smits op hun huwelijksdag in 1968, geflankeerd door bruidsmeisjes Coby en Anneke (twee nichtjes van het bruidspaar).

¬ Alie en Piet Kromkamp poseren voor de borg op hun trouwdag. Wie? Alie Fiat (20 januari 1958, Groningen) en Piet Kromkamp (14 augustus 1955, Oosterwolde), nu woonachtig in Tolbert Wanneer? 31 mei 1985, getrouwd in het gemeentehuis, trouwfoto’s gemaakt bij Nienoord Kinderen: twee dochters Bijzondere herinnering: " Toen we de woning uitliepen, liet onze buurman de ’trouwmars’ afspelen."

Wie? Rika Renkema (14 april 1947, Noordhorn) en Bert Smits (4 februari 1945, Haren), nu woonachtig in Groningen Wanneer? 28 november 1968, getrouwd in Zuidhorn, trouwreportage op Nienoord (Klein-)Kinderen: twee dochters, drie kleindochters en één kleinzoon Bijzondere herinnering: "Een mooi moment was dat de feestgangers stiekem de nodige conservenblikken aan onze Volkswagen Kever hadden gemaakt en ons uit wilden zwaaien aan het eind van het feest. Natuurlijk verwachtend dat we met veel lawaai zouden vertrekken. Helaas voor hen gaf de auto de geest en wilde niet starten. Waarop ze ons teleurgesteld (in zeer dichte mist) naar huis moesten brengen."

¬ Trouwpartij van fanatiek Ford-man Jacob Snijder en paardengek Marjan Nikolaas op Nienoord: ’s ochtends met de Ford Fiësta RS-Turbo en ’s middags met de koets. Wie? Marjan Nikolaas (21 maart 1970, Groningen) en Jacob Snijder (24 september 1986, Hoogezand-Sappemeer), nu woonachtig in Tolbert Wanneer? 2 juni 2001 Kinderen: twee dochters Bijzondere herinnering: "Als verrassing bracht Brendie, onze Jack Russell, de ringen. Met een fluwelen hart om zijn nek met de ringen erin. Inmiddels is Brendie 16 jaar."

¬ Jan en Trijn Wiegman gaan op hun trouwdag op de foto bij de poort van Nienoord.

¬ Bianca en Tjalling Postma poseren voor de borg Nienoord.

Wie? Trijn van der Velde (14 mei 1948, Tolbert) en Jan Wiegman (29 juli 1947, Gieten), nu woonachtig in Gieten Wanneer? 20 maart 1970, getrouwd in Leek, trouwfoto’s gemaakt op Nienoord Kinderen: een zoon en een dochter Bijzondere herinnering: Zoon Jan heeft zijn ouders opgegeven tijdens hun vakantie. Over de trouwpartij is thuis nooit veel gesproken, dus anekdotes gaan niet rond in de familie. Maar wel vraagt Jan zich af waarom zijn vader op geen enkele trouwfoto zijn hoed op heeft.

Wie? Bianca Terol (14 december 1978, Hoorn) en Tjalling Postma (25 mei 1972, Groningen), nu woonachtig in Groningen Wanneer? 10 juni 2005 Kinderen: twee zoons en één dochter Bijzonder herinnering: "Het was een bewolkte dag en op het moment dat mijn aanstaande aanbelde, begon het te regenen. Dat was wel een beetje jammer, maar verder was het een topdag met een lach en een traan. Het was in elk geval een dag om nooit te vergeten."

Wie? Ilse de Vries (2 juni 1972, Dronten) en Akram Adham (4 november 1972, Amsterdam), nu woonachtig in Roden Wanneer? 10 augustus 2001 Kinderen: twee dochters en een zoon Bijzondere herinnering: "Als bruidspaar kwamen we net op tijd aan op Nienoord, aangezien we drie kwartier voor de plechtigheid een aanrijding hadden veroorzaakt op de Midwolderweg, een botsing met een vrachtauto. Gelukkig stonden onze gasten in de file die wij zelf hadden veroorzaakt. Er was alleen materiële schade. Het deed ons sterk denken aan onze ontmoeting dertien jaar daarvoor: we botsten letterlijk tegen elkaar op met de fiets."

¬ De aanstaande echtelieden Ilse en Akram Adham komen bijna te laat op hun eigen huwelijksplechtigheid, omdat ze onderweg een ongeluk kregen.


Pagina 18 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

“Omdat de laatste zorg goed verzorgd moet zijn�

" 

De nieuwste modellen Eriba en Kip caravans Onderhoud en reparatie Schadetaxatie en -herstel Avento en Chateau Specialist Ruime selectie occasions goed verzorgd goed moet verzorgd zijn� Accessoires Voortenten en luifels

"   ! " 

0594-517151 www www.uitvaartzorgwesterkwartier.nl

www

gemeenten: gemeenten: Leek, Grootegast, Marum, Zuidhorn Leek, en Noordenveld Grootegast,

Marum,

Zuidhorn

en

Noordenv

een wereld van bewegen

KINDERDAGVERBLIJF, GASTOUDERBUREAU & BUITENSCHOOLSE OPVANG Kinderopvang 0 - 4 jaar, Gastouderbureau 0 - 12 jaar BuitenSchoolse Opvang 4 - 12 jaar (ook alleen in de vakanties) BuitenSchoolse Opvang Sport 6 - 12 jaar (in Sportcentrum Leek)

www.dejongewereld.nl Waezenburglaan 49, 9351 HB Leek, 0594 515 844, info@dejongewereld.nl

Mindfulness

Effectiever reageren, meer energie, minder piekeren. Meer genieten van het hier-en-nu. Cadran Solaire start in september 2013 de

Mindfulness training Donderdagavond 19 september Kennismakingsworkshop donderdag 29 augustus

Cadran Solaire start in november 2013 de

Compassietraining Het vervolg op, en de verdieping van de mindfulnesstraining

Start: Woensdag 6 november Kennismakingsworkshop wo. 9 oktober Waar: De Zwerfsteen, Esweg 18 Roderesch Tijd: 19:30-22:00 uur

** Vanaf oktober ook thema- en meditatiebijeenkomsten op woensdagochtend ** Kijk voor meer info en aanmeldingen op www.cadransolaire.nl of bel met Maria Douwes-Hulzebos 06 - 201 47 136

Cadran Solaire - Mindfulness - Training - Coaching

De Oude Ulo

Jeugd- en jongerenactiviteiten: soos, speelweek, vakantieactiviteiten, disco’s. Vrijwilligerscentrale met projecten: Meedoen en Service Centrum Cultuur, muziek- en sportactiviteiten: gedichtendag, Vise Versa, theatervoorstellingen. Centraal meldpunt migranten: inburgering en juridische ondersteuning

Punt 1 Rodenburg 1b, 9351 PV Leek (0594) 517877 www.deoudeulo.nl - www.punteen.nl

Van ‘t Hoffstraat 2 | 9351 VH Leek 0594 - 512444 | www.egbertscaravancentrum.nl


19

woensdag 28 augustus 2013

Zelf de schouders eronder INTERVIEW VAN VLIET EN FEENSTRA

Handen uit de mouwen, dan lukt er heel veel 3 Oostwold heeft bijzonder goede voorzieningen 3

Door Roelof van Dalen Oostwold Nog geen zevenhonderd inwoners, maar een dorpscentrum van om en nabij de 4,5 miljoen euro. Het kan in Oostwold. Gewoon, door zelf de schouders eronder te zetten. "We nemen verantwoordelijkheid. Als je in deze tijd achterover gaat leunen, gaan mensen weg uit een dorp als Oostwold", zegt Evert van Vliet van de stichting Dorpshuis. Ruim tien jaar geleden zag het er heel anders uit in het Groningse dorp. Het dorpshuis, de kantine van de voetbalclub, de twee basisscholen; veel gebouwen in het dorp waren sterk gedateerd. "De gymzaal werd nog gebruikt, maar eigenlijk kon het niet meer. Die was te slecht", zegt Derk Feenstra van de stichting. "Als we in die gebouwen door waren gegaan, was alles kapot gegaan", denkt hij. Tijd voor vernieuwing. Dorpsbelangen en de drijvende krachten van het dorpshuis staken de koppen bij elkaar. Een paar jaar later werd dorpscentrum de Gaveborg uit de grond gestampt: een groot centrum, midden in het dorp, waarin de basisschool zit, een suMannen in meerderheid Oostwold telt 655 inwoners. Mannen zijn in de meerderheid: 340 tegenover 315 vrouwen. De meeste inwoners, 34 procent van het totaal, zijn 45 tot 65 jaar oud. De gemiddelde woningwaarde ligt rond de 217.000 euro. Het dorp heeft in totaal 340 auto’s in eigendom.

’’

Nu zijn we voor de komende vijftig tot zestig jaar klaar

permarkt, een fitnessruimte, een feestzaal en een sportcafé. Eromheen liggen kunstgrasvelden. "Iets minder dan de helft van het gebouw is door het dorp zelf gefinancierd, iets meer dan de helft betaalde de gemeente Leek." Het nieuwe gebouw was een kentering voor de gemeenschap. Oostwold had ineens allerlei voorzieningen en in zeer goede staat. "Nu zijn we voor de komende vijftig tot zestig jaar klaar", zegt Van Vliet. De buurtsuper wordt volledig door vrijwilligers gedraaid. Ouderen uit het dorp helpen mee en clienten van zorginstelling De Zijlen werken er dagelijks. Zonder die inzet zou het onmogelijk zijn een super in het dorp overeind te houden. Achteroverleunen is er dan ook niet bij. Feenstra en Van Vliet maken plannen voor de lange termijn. De school heeft 120 tot 130 leerlingen. "Een mooi aantal, maar we weten allemaal dat gezinnen in de toekomst kleiner worden. Wil je die school rendabel houden, dan heb je meer kinderen nodig en dus meer gezinnen in het dorp." Oplossing? Nieuwe huizen bouwen. Een plan daarvoor ligt klaar. Op het terrein voor de Gaveborg komen twaalf woningen, geschikt voor starters en voor ouderen. Oostwold is in beweging. De inwoners blijven nadenken over groei en toekomst en ze werken daar zelf hard voor. "Je hand ophouden kan niet meer in deze tijd", zegt Van Vliet. "Je zult het zelf moeten doen." Ook particulieren steken de handen uit de mouwen. De kerk in het dorp wordt opgeknapt door iemand die in het bijzondere gebouw gaat

OOSTWOLD

¬ De Gaveborg. Foto’s: Peter Wassing Ð Derk Feenstra en Evert van Vliet (rechts) van de stichting Dorpshuis

LEEK IS ...

wonen, de monumentale Pastorie wordt aangepakt en restaurant Het Witte Paard blinkt weer als nieuw sinds er een nieuwe eigenaar op zit. Drie blikvangers die er straks weer goed uit zien.

Plannen nieuwbouw In dorpscentrum de Gaveborg zijn zaterdag 31 augustus de plannen voor het nieuwbouwproject ’Groeibriljant’ in Oostwold te zien

Een gesloten dorp? Al lang niet meer INTERVIEW GINEKE DAMSMA

ENUMATIL

Dorp in cijfers Enumatil telt 376 inwoners. Met 61 procent is de leeftijdsgroep tussen 50 en 59 jaar oververtegenwoordigd. Ooit telde het dorp twee kasteleins, twee winkeliers, een bakker, een schoenmaker en een timmerman. Ook waren er twee molens en was de rond 1445 aangelegd brug over het Hoendiep een zogenoemde klapbrug. In 1744 telde het dorp nog slechts veertien huizen.

3 Dorpsbewoners kunnen leven met zondagopenstelling Tante Til

Door Koos Bijlsma Enumatil "Veel mensen van buiten hebben een verkeerd beeld van Enumatil. Het dorp is veel minder gesloten dan buitenstanders vaak denken", zegt eigenaresse Gineke Damsma (50) van koffie- en theehuis Tante Til. Sinds vijf jaar heeft zij haar horecabedrijf waarbij ze gelijktijdig ook nog eens vijftien uren in de week werkt als avondverpleegkundige. Zij en haar man wonen al twintig jaar in Enumatil. "Er passeren bij ons veel fietsers. Om even op adem te komen, namen ze wel eens plaats op de bank voor onze woning. Soms schonken we een kop Senseo of een glas water. Dat bracht mij op het

idee om er een horecagelegenheid van te maken." De voorkamer die de familie toch al niet in gebruik had, werd met wat goedkope interieurstukken in gebruik genomen als caféruimte. Van mei tot september is ze zes dagen in de week open. Inderdaad,

¬ Gineke Damsma. Foto: DvhN/ Willy Koolstra ook op zondag. De meeste inwoners van Enumatil zijn kerkelijk georiënteerd. Die hikten daar aanvankelijk wel wat tegenaan. "Maar inmiddels houdt de kerkelijke

vrouwenvereniging hier bij mij haar vergaderingen vanwege mijn heerlijke taart." Het is Gineke Damsma duidelijk hoe het kerkelijke en het andersdenkende smaldeel de afgelopen jaren naar elkaar toe zijn gegroeid. Het dramatische ongeval van een aantal jaren geleden, waarbij vijf jeugdige inwoners van het dorp verongelukten, allemaal betrokken bij de gereformeerde kerk vrijgemaakt, heeft daaraan positief bijgedragen.

’Ik houd niet van de stad’ Geboren en getogen in Leek voelt Patrick van Putten (36) die in de wijk Oostindie woont, zich in zijn eigen woonplaats helemaal thuis. "Hier wonen mijn vrienden. Ik houd niet van de stad. Daar is het mij veel te druk." Vanwege een lichamelijke beperking is hij aangewezen op een scootmobiel. De meeste publieke voorzieningen in het centrum van Leek zijn volgens hem goed toegankelijk voor minder mobielen. "Bij winkels als Jumbo en Van Esch kom ik regelmatig. Daar rijd ik zo naar binnen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het Leekster gemeentehuis. Helaas niet voor een boekenzaak als Bruna en de dierenwinkel aan De Dam. "Dat is wel jammer als je thuis twee honden hebt."


20

woensdag 28 augustus 2013


21

woensdag 28 augustus 2013

Een juweeltje Leek is een juweeltje om te zien vanuit de lucht. Het Leekster Hoofddiep snijdt de foto aan de onderkant doormidden. Het water lijkt te eindigen in het vernieuwde centrum, dat roze kleurt door de gekozen bestrating. De pluk groen in het midden boven de bebouwing verbergt de borg Nienoord grotendeels. Rechtsboven is het Leekstermeer te onderscheiden. Nietap, helemaal rechts en aan de andere kant van de provinciegrens, is grotendeels in de lens van Aerophote Eelde gevangen


Pagina 22 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

Alléén bij Ford Smidts

35x FoRD FiEsta Uw mobiliteit is onze zorg! Wij verzorgen voor u:

bij Exclusief ts Ford smid

• Onderhoud alle merken • Reparatie alle merken • APK Keuringen • Verkoop gebruikt en nieuwe auto's • Banden, uitlaten, remmen, accu's etc. • Uitlijnen en balanceren van de banden • Autoruitreparatie en aircoservice • Autopoetsen • Taxatie en schadereparatie • Inbouw LPG installaties •

Uw voo rdeel € 2.140 ,-

Kijk voor meer informatie op

www.autocentrum-leek.nl Bedrijvenpark Leeksterhout • Van't Hoffstraat 5 • 9351 VH Leek Tel.: (0594) 51 19 49 • Fax: (0594) 51 36 86 • info@autocentrum-leek.nl GESPECIALISEERD IN CITROËN EN PEUGEOT

Salon Beauté

Op zoek naar een goed verzorgd uiterlijk en ontspanning

bel met Cobie voor een afspraak 0421 1 3 7 1 06 0

IEDERE DONDERDAG STAAN WIJ OP DE DAM IN LEEK...

Tot ziens.. U bent van harte welkom! DO 5 SEPT

12:30 UUR

STANDWERKERS T CONCOURS BIJ VREDEWOLD

RHUISD UW HUISHOUDZAAK OP DE MARKT

IJ VREDEWOLD

Inclusief

5 jaar garantie

EEK

WENSKAARTEN EN HOBBY

WILNER FAMILIE FA WILNER www.familiewilner.nl

VAN DER WOUDE KLEINVAKARTIKELEN

BAKKERIJ

Schutrups

Voorzien van:

Extra keuze:

- Elektrische raam en

- 5 deurs uitvoering: €500

spiegel bediening

- Metallic lak: €600

- Dagrijverlichting

- Geïntegreerde Europa navigatie

- Centrale vergrendeling met

+ Sync bluetooth + Voice controle: €495

afstandbediening

- Radio/cd/mp3/USB met

- Upgrade naar 80 pk Motor: €500

stuurwielbediening

- 5 sterren euro N-Cap crashtest

dankzij 7 airbags, ESP,ABS,EBA

Energielabel A

- Chromen grille - Start stop systeem

Wegenbelastingvrij

r kt. . . De m a bij r dic hte kt! ! de n da n u

STOFZUIGERZAKKEN STERK IN ELK MERK

NU: € 12.995,- Hill Start Assist - 1.0i 65PK - Airconditioning

www.smidts.nl

info@smidts.nl

Roden Produktieweg 20 - 9301ZS Roden - Tel. 050-5016855 Tolbert Oldebertweg 30 - 9356AE Tolbert - Tel. 0594-512400 Afleveringskosten all-in: €995 - Afbeelding kan afwijken van standaardspecificatie - Typ, druk en zetfouten voorbehouden - Ford inruilpremie van €1000,- reeds verrekend in aanbieding.


23

woensdag 28 augustus 2013

Opvallende ondernemers Vier opvallende ondernemers uit de gemeente Leek vertellen over hun liefde voor het vak. Lammert Moes van de ambachtelijke slagerij Meat Point, Anne Lourens Heerke van kledingwinkel Fify-Fifty, autohandelaar Eelco Hofman en Linda Kuiper van delicatessenwinkel La Pasión.

’Alles wat ik doe, doe ik voor m’n klanten’ INTERVIEW LAMMERT MOES ¬ Anne Lourens Heerke

INTERVIEW ANNE LOURENS HEERKE

’Zelf draag je altijd de verkeerde broek’ Door Koos Bijlsma Tolbert Hij is de man van de gekke acties. Bij aanschaf van twee spijkerbroeken in zijn kledingwinkel aan de Hoofdstraat in Tolbert een kratje bier voor 2,40 euro. Of vijf kilo vlees voor 1 euro. Of 10 procent korting voor de klant die contant betaalt in plaats van via de pin. Zelfs op de televisie bij Paul de Leeuw kreeg Anne Heerke Lourens (56) van Fifty-Fifty de kans om uitleg te geven over de achtergronden van de anti-pinactie bij hem in de winkel. Toen Tolbert twee jaar geleden Zevenhuizen naar de kroon wilde steken bij de verkiezing van Het Leukste Dorp van Groningen kwam Heerke op dit idee van een bijzondere uitverkoop: al om zeven uur ’s morgens gaven Tolberter winkeliers twee uren lang artikelen uit hun zaken gratis weg. Dit bovenontwikkelde gevoel voor public relations zit er van nature in bij deze Tolberter ondernemer. Voordat hij, inmiddels achttien jaar geleden, de overstap maakte naar de modebranche hanteerde hij eveneens achttien jaar het slagersmes. "Daar ligt eigenlijk nog steeds mijn hart", zegt hij. Toen hij op 34-jarige leeftijd spierreuma kreeg schoolde hij zich eerst nog om tot milieu-inspecteur. Hierin een baan vinden was lastig. Dat was reden om de bestaande winkel Fifty-Fifty over te nemen. Aanvankelijk zag de nu hard meewerkende echtgenote Corry dit avontuur niet zitten. "Ze zei: ’Dat is niks voor jou. Zelf draag je altijd de verkeerde broek…" Juist in tijd van economische crisis is Lourens op z’n best. "Met leeuw als sterrenbeeld ben ik een vechter." Het commerciële succes dat hij boekt schrijft hij toe aan de passie en liefde waarmee hij zijn onderneming runt. Hij is de man van de zelfbedachte tegeltjeswijsheden. "Bij mij thuis hangt een tekst aan de muur die me er weer bovenop helpt zodra ik even in een dip zit." Moedelozen gaan ten onder. Door hun twijfel en hun vrees. Vechters winnen al is het een wonder. Telkens weer de zwaarste race.

Door Koos Bijlsma Tolbert Sinds vier jaar runt Lammert Moes (60) de ambachtelijke slagerij Meat Point in Tolbert. Tweemaal – in 2011 en 2013 – trok hij aan het langste eind bij de droge worstenverkiezing van Dagblad van het Noorden. "Uit mezelf had ik nooit meegedaan aan deze wedstrijd. Klanten moedigden mij hiertoe steeds aan." Het tot tweemaal toe binnenhalen van de winnaarstrofee legt Moes geen windeieren. "Als je de prijs wint, leidt dat natuurlijk tot veel publiciteit. Met als gevolg dat

mensen van heinde en ver bij ons in Tolbert komen om bestellingen te doen. Dat levert een paar weken lang extra drukte op. Mijn ervaring is dat er op termijn altijd wat blijft hangen doordat worstliefhebbers terug blijven komen." De Tolberter slager heeft de indruk dat sommige collega’s in zijn branche in de aanloop naar de verkiezingen extra hun best doen op hun worst. Daar heeft Moes een broertje dood aan. "Ik werk met puur, eerlijk vlees. Dat doe ik het hele jaar door. Met een wisselende kwaliteit misleid je je klanten." Hij moest meer personeel inhuren om de extra klanten te kunnen verwerken. Zelfs midden in de zomerva-

kantie is hij niet te beroerd om bij mooi weer zijn zaak een paar uurtjes open te doen om trouwe klanten aan barbecuevlees te helpen. Op de vraag hoe het komt dat hij met zijn worst zulke hoge ogen scoort, zegt hij: "Ik ben kieskeurig bij de inkoop. Maar het kan ook komen door mijn manier van menging van kruiden." Bewust ligt er bij hem in de winkel geen vlees van varkens die in rap tempo op de boerderij zijn vetgemest. "Tuurlijk is het vlees van varkens die de tijd kregen op de boerderij om te groeien, ietsje duurder. Klanten betalen bij mij dezelfde prijs als elders. De mindere marge die ik maak compenseer ik met een hogere omzet."

¬ Lammert Moes

¬ Eelco Hofman

¬ Linda Kuiper

’Meeste oldtimers door ons binnengehaald’

Crisis speelt La Pasión in de kaart

INTERVIEW EELCO HOFMAN

INTERVIEW LINDA KUIPER

Door Roelof van Dalen Leek Hofman Leek. Een begrip in autominnend Nederland. "We adverteerden vroeger in de Telegraaf. ’Hofman Leek’ paste mooi op 1 regel. Dat heeft Leek mede op de kaart gezet." Eelco Hofman, ondernemer en autoliefhebber in hart en nieren. De man uit Roden opende zijn hal vol met klassieke auto’s bijna twintig jaar geleden in Leek. "Daarvoor had ik het bedrijf bij huis, maar het groeide uit de jas." Het was 1976 toen Hofman besloot een oude MG op te knappen. Niet wetende dat die hobby later uit zou groeien tot zijn broodwinning. Onderdelen zoeken, handelen, restaureren. Hofman bleek het in de vingers te hebben. "Spelenderwijs werd ik ondernemer." Hoe anders ging het er toen nog aan toe in Nederland op oldtimergebied. "Er waren dertig MG’s in Noord-Nederland. Nu rijden er tienduizend, verspreid over het hele land." Hofman lacht even. "De

meeste daarvan zijn door ons binnengehaald uit het buitenland." Hofman denkt groot, importeert liever meerdere wagens in een keer dan slechts één exemplaar. Die ondernemersgeest levert hem vaak veel op, maar brengt ook risico’s mee. Zo kan het dat het terrein achter zijn hal met klassieke wagens vol staat met geïmporteerde Mercedessen. IJzersterke wagens die prima rijden op gas en ook nog eens belastingvrij zijn, maar toch bijzonder moeilijk verkopen. De consument houdt de hand op de knip. Want het ziet er naar uit dat volgend jaar alles verandert en alleen de heel oude wagens nog belastingvrij zijn. Een tegenstelling: Nederland liep jaren geleden voorop met oldtimers. "We waren een van de eerste landen die vrijstelling van belasting invoerde voor oldtimers." Veel oude auto’s werden om die reden uit het buitenland gehaald. "Nu zijn we er helaas ook als een van de eerste bij om alles weer om te gooien." De wagens die Hofman eerder importeerde, verkoopt hij nu weer aan het buitenland.

Door Koos Bijlsma Leek Sinds mei vorig jaar mag Linda Kuiper (40) zich ondernemer noemen. Zij runt in het centrum van Leek de delicatessenwinkel La Pasión. Deze branche kende voor haar al weinig geheimen meer. Voordat ze haar eigen zaak opende was ze twintig jaar accountmanager (vertegenwoordiger) om namens een groothandel vers- en retailproducten aan delicatessenbedrijven te leveren. De zaken marcheren wat de jonge onderneemster uit Leek betreft crescendo. Van de crisis heeft ze naar eigen zeggen geen last. "Klanten die hier bij mij over de vloer komen, zijn kwaliteitsbewust. Met mijn zaak ben ik misschien een beetje duurder." "Maar dat houdt verband met het exclusieve karakter van de producten die ik verkoop. Over het kleine beetje prijsverschil stappen mijn klanten graag heen." De crisis speelt haar naar eigen zeggen zelfs

in de kaart: "Mensen gaan minder vaak uit eten en zijn bereid wat meer uit te geven aan lekker eten in huiselijke kring." Vooral in regionale producten is La Pasión gespecialiseerd. "Ik betrek mijn chocola van een chocoladerie in Niekerk. Mijn droge worst komt bij Meatpoint in Tolbert vandaan die bekend is van de worstenverkiezingen van Dagblad van het Noorden. Verder verkoop ik specialistische bieren van Maallust in Veenhuizen." Van origine is Kuiper afkomstig uit het slagersvak. Behalve klanten van achter de toonbank van advies te dienen houdt ze zich ook bezig met ambachtelijke zaken als notenbranden en het produceren van diverse soorten tappenades. Een van de zaken waarin ze zich onderscheidt is dat ze haar klanten de gelegenheid biedt om de producten die ze verkoopt, te proeven. "Natuurlijk kost me dat geld. Maar het levert heel tevreden klanten op. Want het artikel dat hij of zij meeneemt naar huis, is weloverwogen gekozen."


Pagina 24 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

OPEN DAG GROOT WINKELPARK LEEK

Bolchrysant

Tijdens de opendag van leek. Organiseren we de gehele dag leuke activiteiten zoals: Draaimolen, poffertjes kraam, springkussen en tal van winkeliers hebben deze dag leuke acties!!

Diverse kleuren. Bol ø 50 cm, potmaat ø 19 cm. Excl. hengselmand. Per stuk 3.99

Industriepark 5T, Leek

aktie is geldig t/m 7 september

Kom naar het groot winkelplein Leek en beleef een leuke dag!!

Tegen inlevering van deze coupon

15% extra korting op de compleet elektrisch verstelbare boxspring Salerno van € 1099,- nu voor € 934,15

Geldig op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus bij Beter Bed Leek

De actie van Jumbo Leek Industriepark op zaterdag 31 augustus is:

Broodje grillburger voor € 1,-

Laminaat vanaf

4.50 per m

2

Actie is ook geldig Jumbo Leek De Schans

Landgoed benzine trimmer t t t t

Inhoud 30cc 1.0 KW Snijbreedte mes 23cm draad 43cm Tipautomaat met dubbele snijdraad 3 jaar garantie

van € 179,95

nu € 99,95 OP = OP


DAGBLAD VAN LEEK Woensdag 28 augustus 2013

Pagina 25

S R A A J A N E I T C E L C OL 2013

schoenmode

VRIJDAG D KOOPAVON

Heys Schoenmode vindt u aan de Dam 29, 9351 AL in Leek - Tel.: (0594) 51 65 84 - www.heysschoenmode.nl


AE 26 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

DVHN TrakTeerT!

U kunt kiezen uit de onderstaande traktaties: - Een gratis ijsje bij eetcafé De Buren in Leek - Een kop koffie met gebak voor slechts e2,- bij de Hema in Leek - Een gratis kop koffie met iets lekkers bij De Postwagen in Tolbert - Tussen 10.00 - 15.00 uur een half uur bowlen met koffie, thee of ranja bij het Sportcentrum Leek

Veel plezier eN eet smakelijk! Voorwaarden - U kunt één van de aanbiedingen kiezen - Max. 1 bon per gezin - Max. 2 traktaties per bon - De waardebon is uitsluitend geldig op 31 augustus tot 16.00 uur m.u.v. bowlen - Zolang de voorraad strekt

dagblad van leek

Gratis koffie, ijsje of bowlen Ter gelegenheid van heT dagblad van leek TrakTeerT dagblad van heT noorden u op zaTerdag 31 augusTus graag op koffie meT een lekkernij, een ijsje of een half uurTje bowlen. Ga naar www.dvhn.nl/dagbladvanleek en vraag uw waardebon aan.

www.dvhn.nl/dagbladvanleek

NEEM NU EEN PROEFABONNEMENT 10 WEKEN VOOR €25 INCLUSIEF GRATIS TOEGANG TOT ONZE APP

Bel met 088-8002000 (lokaal tarief) of ga naar: www.dvhn.nl/welkomthuis

Mede mogelijk gemaakt door:


27

woensdag 28 augustus 2013

Willem Pol Siebrand Homan gaat momenteel op in het schrijven van een biografie over de in Leek geboren (1905) schilder Willem Pol. Misschien wel zijn mooiste project tot nu toe. "Bijna alles wat ik over hem tegenkom is ook een interessant verhaal op zich. Zijn ouders overleden aan de Spaanse griep. Hij zwierf een tijd door Europa en moest in de Tweede Wereldoorlog als krijgsgevangene aan het Sumatraspoor in Nederlands-Indië werken. Hij overleefde, en kwam terug naar Nederland waar zijn vrouw in 1948 overleed. Hun dochter trouwde met John Paul Getty junior, zoon van de rijkste man ter wereld in die tijd."

Water

¬ Epko Bult (links) en Siebrand Homan. Foto: DvhN/Duncan Wijting

Gegrepen door verleden ACHTERGROND HISTORISCHE KRING

Homan en Bult zijn fanatieke spoorzoekers van Leek 3 Historische Kring in 1986 opgericht 3

Door Diane Romashuk Leek Moeilijk het je nu nog in te denken: dat een trein eerder dwars door het centrum van Leek denderde. Of hoe het kanaal daar ooit de weg kruiste. Veel mag uit het straatbeeld verdwijnen, herinneringen blijven. Want fanatieke ’spoorzoekers’ leggen ze vlijtig vast. Zo ook Siebrand Homan (68) en Epko Bult (71), oud- en huidig voorzitter van de Historische Kring gemeente Leek en omstreken. Geen mannen om ’ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ mee te spelen. Zet ze in een willekeurige straat in Leek en hun ogen bespeuren altijd meer. Voorbeeld, Homan aan de Tolberterweg: "Dit huis, daar woonde vroeger de molenmaker." Een paar passen verder: "Hier een Joodse slager." Ga je door: "Kom je bij het oude tramstation." En een stuk terug: "Zat in de jaren ’30 een bioscoop." Dit zonder in het dorp te zijn geboren of getogen. Bult kwam er in 1969 wonen vanuit Westerlee. Homan woonde bijna dertig jaar in de gemeente, in Tolbert, maar vertrok in 2001 naar Drenthe. Beiden werkten ze in het onderwijs, een passie voor geschiedenis delen ze ook. Maar het was hun inzet voor de Historische Kring die hen de innige band met Leek opleverde. "De vereniging is in 1986 door zeven mannen opgericht naar aanlei-

ding van een project van de Groninger archieven", vertelt Homan. "Daarvoor werd de geschiedenis van de Joden in de provincie beschreven. Voor een klein dorp woonden er relatief veel in Leek. In de Tweede Wereldoorlog werden 66 weggevoerd, 12 overleefden. ’Die mogen we niet vergeten’, was de gedachte waarmee we hier ook aan de slag gingen." "Ik ben verslaafd geraakt aan Leek. Het heeft ook mijn hart", bekent Homan. Hij droeg na 22 jaar het stokje van voorzitter in 2009 over aan Bult. Nog steeds laat de historie hem niet los. Zijn opvolger heeft het evenzeer te pakken. Soms komen de verhalen toevallig op hun weg. Bult: "Zo kregen we eens een foto van onbekenden met het huis van hun overgrootouders erop. Ze hadden het zelf in Leek gezocht maar niet gevonden." Het was afgebroken, ontdekte hij in de archieven. "Maar ook dat overgrootvader er in 1878 van werd verdacht dat hij in een dronken bui de knecht had doodgestoken. En later ADVERTENTIE

’’

De tram tussen Groningen en Drachten was eigenlijk gewoon een trein

is vrijgesproken wegens geen bewijs." Andere verhalen reconstrueren ze zo volledig mogelijk omdat ze simpelweg niet mogen ontbreken en veel vertellen over het Leekse leven van eerdaags. "De tram die vanaf 1913 onder andere via Leek tussen Groningen en Drachten reed, was eigenlijk gewoon een trein", snijdt Homan aan. "Maar omdat die dwars door het centrum ging heet het dan een tram. Vanaf 1948 vervoerde hij alleen goederen. In 1985 namen de vrachtwagens dat over." Het voertuig passeerde Leek stapvoets, vult Bult aan. "Er liep ook vaak iemand voor uit want er vielen geregeld mensen van hun fiets. Die

bleven dan met hun banden in de rails steken." De scheepvaart was lange tijd het belangrijkste transportsysteem binnen de gemeente. Bult: "Er woonden hier veel kapiteins." Homan: "Ook hierbij ging wel eens wat mis. Zo hadden schepen voorrang bij bruggen. Alleen in Nietap zat daar een bocht van 90 graden voor. Een machinist die een boot dus een keer niet zag, donderde er zo met zijn locomotief bovenop." Een middel dat de kring veel als bron gebruikt maar ook zelf onderdeel is van het verhaal van Leek, is de 92 jaar geworden Leekster Courant. Bult: "Op de pagina’s vind je van alles over wat hier speelde: van faillissementen tot 50-jarige huwelijken. Maar ook stukken waarin boeren werden voorgelicht over landbouwpraktijken en het bestrijden van ziektes." Op hun beurt hielden de veehouders het weekblad lang gezond. Homan: "Dat moest het vooral hebben van kleine advertenties waarin zij bijvoorbeeld hun biggen te koop aanboden. Rond vijf uur ’s ochtends stonden de eerste geïnteresseerden de krant al bij de drukker op te wachten. Konden ze daarna direct door naar de boer." In 1999 ging hij desondanks ten onder. Midweek kwam ervoor in de plaats. De Historische Kring heeft inmiddels een vrij compleet overzicht aangelegd. Maar aan stoppen wordt nog niet gedacht. Homan: "Over sommige regio’s en de industrieterreinen die vanaf de jaren zestig verrezen, hebben we bijvoorbeeld nog heel weinig. Bult: "En het blijft geweldig om de verhalen te ontdekken achter de mensen en gebouwen die je ziet."

In de jaren ’60 werd het Leekster Hoofddiep in de dorpskern gedempt. De gemeente Leek is nu van plan water terug te brengen in het centrum. Schitterend, vinden de mannen dat. Bult: "Het hoort bij het dorp zoals de oude scheepvaart en het schippersgilde." Homan: "Het liefst zouden we zelfs het kanaal terugzien maar dat is niet haalbaar in deze tijd."

LEEK IS ...

’t Is hier fantastisch’ "Het is hier in Leek fantastisch", zegt Hilly Burema (32) uit Leek. Oorspronkelijk afkomstig uit Ten Boer woont ze hier inmiddels met haar man. Haar kinderen zijn 8, 5 en 3 jaar. Landgoed Nienoord is favoriet. "De speeltuin is prachtig, lekker met broodjes naar de diertjes, het zwembad en het is er leuk wandelen." Ook het Leekstermeer en restaurant Cnossen is bij het jonge gezin in trek. "’s Zomers gaan we op vakantie. Maar de omgeving is zo mooi hier dat dat niet zou hoeven." Dat de school in de buurt is, is ook mooi meegenomen. De aanpak van het centrum had van Hilly Burema niet echt gehoeven. "Je kunt je auto nu veel minder makkelijk kwijt."


AE 28 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

Alle Ola ijsjes

50%

KORTING @eetcafedeburen eetcafedeburen@home.nl - TEL: 0594 512353

Op het lommerijke Landgoed Nienoord in Leek vindt u, verscholen tussen het groen, Museum Nienoord. Op het terrein van de monumentale Borg Nienoord is de grootste collectie rijtuigen en arrensleden ter wereld ondergebracht. Op 31 augustus nodigt Museum Nienoord bezoekers van de Open Dag Leek uit om een kijkje te nemen in het Nationaal Rijtuigdepot. Onder leiding van een gids bezoekt u de kolossale koetsenvriezer, de restauratiewerkplaats, de tuigkamer en de rijtuighallen. In september en oktober organiseert Museum Nienoord nog meer leuke activiteiten: 14 september – Kunst op Nienoord

G A ST E R I J

MIDWOLDE ETEN ~ DRINKEN ~ FEESTEN

29 september – Taxatiedag Kunstschatten

Kleine gezellige kunstbeurs met een ontspannen sfeer, live-muziek, kinderactiviteiten en mogelijkheid tot een hapje en een drankje op het terras van Borg Nienoord. www.kunstopnienoord.nl

De experts van het RTV Noord programma Kunstschatten Kunstschatten vertellen u alles over uw schilderij, servies, beeld of sieraad. Kom met uw voorwerp naar Museum Nienoord en ontdek welke verborgen schatten u in huis heeft!

10.00 – 17.00 uur

10.00 – 17.00 uur

5 oktober – Kinderworkshop ‘Maak je eigen wapenschild’

WOENSDAG T/M ZONDAG OPEN VANAF 11 UUR

Zaterdag 31 augustus Koffie met appelgebak E 2,50

Ridders en jonkvrouwen lieten graag aan de wereld zien hoe belangrijk en voornaam ze waren. Een wapenschild was daarvoor een handig middel. Iedereen met een beetje fantasie maakt zijn of haar eigen wapenschild! 14.00 – 16.00 uur

Meer informatie over de activiteiten van Museum Nienoord is te vinden op

www.museumnienoord.nl

Hoofdstraat 132 • Midwolde (naast de kerk) • Tel. 0594 51 59 54 • www.gasterijhettheehuis.nl

Maak kennis met de nieuwe Postwagen in Tolbert. Van 10 tot 16 uur schenken wij iedereen een

GRATIS KOPJE KOFFIE MET IETS LEKKERS

OLIVIER ENTERTAINING PRESENTEERT DIVERSE

POSTWAGEN SPELSHOWS

www.postwagen.nl Hoofdstraat 53 9356 AV Tolbert Tel. 0594 515 999 info@postwagen.nl

LEEKWEEK2013

OPEN HUIS ZATERDAG 31 AUGUSTUS

Museum Nienoord Nienoord 1 9351 AC Leek 0594-512660

MEGA STRATEN BBQ

VRIJDAG

30 AUG

IN DE VERSIERDE STRATEN VAN LEEK

ZATERDAG

31 AUG

11:00 T/M

ANDERE WERELD LEEK BEURS PARANORMALE WELNESSBEURS, IN DE FEESTTENT

17:00 UUR

OPEN DAG GEMEENTE LEEK

O.A. CULTURELE MARKT EN DIVERSE SPORT EN MUZIEKDEMONSTRATIES

19:30 UUR

LEVEND TAFELVOETBALSPEL IN DE FEESTTENT, OPGAVE WWW.STELTEN.NU

MAANDAG

2

SEPT

19:30 UUR

KLAVERJASAVOND

IN SAMENWERKING MET VRIENDEN VAN BEATRIXOORD IN CAFÉ MAX OTTER, OPGAVE WWW.STELTEN.NU OF TELEFONISCH 0594-515174

DINSDAG

3

SEPT

LADY'S DAY

16:00 T/M 22:00 UUR IN DE FEESTTENT EN IN WINKELCENTRUM DE LIEKEBLOM

WOENSDAG

4

SEPT

16:00 UUR

PAARDENDRAVERIJEN

OP HET EVENEMENTENTERREIN, ORGANISATIE STICHTING DRAFSPORT LEEK

DE ZIJLEN ON TOUR

IN DE FEESTTENT. DONDERDAG

5

SEPT

12:30 UUR

STANDWERKERSCONCOURS TIJDENS DE WEEKMARKT

20:00 UUR

BINGO IN DE FEESTTENT

HOOFDPRIJS HEREN OF DAMESFIETS AANGEBODEN PROFILE WAGENAAR LEEK

VRIJDAG

6

SEPT

13:00 UUR

KLEINTJE PINKSTERMARKT IN HET GEHELE CENTRUM, AANSLUITEND

LIVE MUZIEK

IN DE HORECAGELEGENHEDEN ZATERDAG

7

SEPT

13:30 UUR

VISWEDSTRIJD VOOR JONG EN OUD

14:00 UUR

KOOKWEDSTRIJD

OPGAVE BIJ PERRON 16. (DIEPSWAL), 0594 517 787

IN DE FEESTTENT, OPGAVE WWW.STELTEN.NU , INFO 0594-515174

19:30 UUR

PLAYBACKSHOW VOOR JONG EN OUD OPGAVE WWW.STELTEN.NU OF 0594-515174, AANSLUITEND

DE BDM DRIVE IN SHOW UIT PUTTEN

VOOR INFO OF OPGAVE ZIE WWW.STELTEN.NU OF BEL MET 0594-515174 OF 06-30824424 ‘T FAAN

SPEELTOESTELLEN

PartyShop Leek


29

woensdag 28 augustus 2013

Kweekvijver voor talent INTERVIEW JACOB VEENEMA

¬ Foto: DvhN/Ducan Wijting

Rutger Smith even terug Leek Met ‘Flying Dutchman’ Epke Zonderland die regelmatig in de topsporthal traint, kreeg Leek er een toptalent bij. De gemeente zelf bracht ook wereldatleten voort. Huidig Europees judokampioen Kim Polling (22) is bijvoorbeeld Zevenhuister. De in kogelstoten en discuswerpen gespecialiseerde atleet Rutger Smith (32) presteert al ruim een decennium op Europees en wereldniveau en deed drie keer mee aan de Olympische Spelen. Tegenwoordig woont hij in Californië, opgroeien deed hij in Leek. Hij is even terug om te herstellen van een ernstige blessure (in april scheurde zijn achillespees af tijdens een Diamond League wedstrijd in Shanghai), en maakt tijd om wat herinneringen op te halen:

Hoe gaat het met je? "Het revalideren gaat op zich goed. Ik heb net zeven weken lang mijn voet gespalkt en in het gips gehad, dat is er nu af. Er is nog wel een lange weg te gaan om er weer helemaal bovenop te komen." Heb je in Leek de atletiek ontdekt? "Nee, toen ik zes was ging ik bij een vereniging in Roden. Er is ook geen atletiekbaan bij het Sportcentrum. In 2001 kwam ik daar wel een tijdje in de sportschool. Ook om te revalideren, toen na een borstbeenblessure. Het kan wel zijn dat mensen mij in Leek door de buurt hebben zien rennen, dat deed ik tot mijn veertiende bijvoorbeeld veel in het bos bij Nienoord.

Topturner Epke Zonderland traint regelmatig in de Topsporthal in Leek. Leekster Eagles oefent in het Sportcentrum ernaast voor de eredivisie zaalvoetbal. Samen een megacomplex, dat de gemeente waarschijnlijk niet had gehad als violist André Rieu niet was doorgebroken. Door Diane Romashuk Leek "Hoe gek je de sport ook bedenkt, we hebben er vaak wel een club van", zegt directeur Jacob Veenema. Ruim twintig verenigingen trainen naast de individuele sporters op het ongeveer 30.000 vierkante meter tellende complex. "Zoals zaalvoetbal, volleybal, basketbal maar ook dammen, frisbee en boogschieten. " Het sportcentrum staat voor de breedtesport. "Met het plezier voorop en voor iedereen zijn eigen niveau. Of manier, een van de nieuwste aanwinsten is bijvoorbeeld een rek waarmee je vanuit je rolstoel een bowlingbal de baan op kunt slingeren." Ruimte voor topsport is er ook volop. De Topsporthal bestaat uit een turnhal, twee grote sportvloeren, tribunes en heeft het NOC*NSF keurmerk. Onder meer het WK korfbal en EK handbal (< 19 jaar) en een interland herenvolleybal vonden er al plaats. De hallen zijn een kweekvijver voor talent. Leekster Eagles speelt al jaren mee in de eredivisie van het zaalvoetbal. Veenema: "Ook de volleyballers doen het goed. En je ziet telkens nieuwe talenten opstaan." Een voorbeeld: de trainer van gymnastiekvereniging Tiga, Frank Nederhoed, won vorig jaar twee maal zilver bij de NK toestelfinale van het jongens-turnen. Groninger student, turner en Olympisch kampioen aan de rekstok Epke Zonderland traint sinds december ook in de turnhal. Veenema: "Er zijn niet veel turnhallen in het Noorden, maar toch mooi dat zo’n wereldfiguur dan hier komt. Natuurlijk ook prachtig om hem live in actie te zien, dat stimuleert de jonge turners enorm." Voor hij deze baan had, had Veenema zelf geen bijzondere aandacht voor sport. "Ik was bedrijfsleider en verkoper in een caravanADVERTENTIE

Nadat je in 2000 de wereldtitel voor junioren in Chili had bemachtigd, ben je in Leek gehuldigd. Hoe ging dat? "Ik had net de hele reis naar Nederland terug erop zitten en had geen idee wat er stond te gebeuren. Het hele huis was versierd en ik werd opgewacht door veel familie, vrienden en buren. Een grappige verrassing. Het was de eerste keer dat ik zoiets meemaakte. In 2008 kreeg ik nog de Leekster Tak, erepenning van de gemeente, voor mijn prestaties in de voorgaande jaren."

’’

Vanaf september willen we dat er elk weekend iets te beleven is

hal bij onze woning in Marum." Die hal stond soms leeg, dan werd hij wel gebruikt voor muziekoptredens. "Zo hebben we de Volendamse band BZN er een keer in gehad. André Rieu boekten we zo’n twaalf jaar geleden als tweede in Nederland." Kort daarop nam de carrière van de nu wereldberoemde violist en orkestleider een vlucht. "Toen we hem een jaar later weer vroegen vond hij de caravanhal niet meer geschikt qua geluid." Veenema zocht een andere plek, en vond die in Het Sportcentrum. "Daar was in die tijd ook een opvolger nodig voor toenmalig eigenaar Duurt Louwes. Of dat niet wat voor mij zou zijn, werd me gevraagd." Veenema besloot van wel. Toen hij begon, bestond het Sportcentrum uit ’twee hallen en wat zaaltjes’. Rond de eeuwwisseling werd uitgebreid. "Vooral voor fitness, dat groeide als kool." De gemeentelijke Topsporthal was ook een idee van Veenema. Bij gebrek aan financiële middelen was het uiteindelijk de gemeente die

hem zes jaar geleden als zelfstandige hal bouwde. Later kwam die alsnog in beheer van het Sportcentrum, zodat het geheel kon worden gepresenteerd als het grootste overdekte sportcentrum van het Noorden. Hoewel vooral de Topsporthal potentie bezit als uithangbord voor Leek, is het worstelen om dat waar te maken. "‘Wanneer is er weer iets?’, wordt mij heel vaak gevraagd. De Leekster Eagles spelen hier natuurlijk wel, de basketballers van het Groningse GasTerraFlames houden er ook oefenwedstrijden. Maar het is lastig om meer topsport binnen te halen", vertelt Veenema. "Onlangs probeerden we een wedstrijd van de Nederlandse Volleybal Bond te krijgen. Maar die gaat, net als veel andere, aan ons voorbij: kwestie van geld en dat is heel frustrerend." En dus valt de directeur nu terug op het organiseren van andere evenementen zoals die waar het allemaal mee begon. "Sport blijft de boventoon voeren maar je moet breder kijken om de broek op te houden." De ruimte wordt al wel multifunctioneel gebruikt: zo huist een kapsalon in het Sportcentrum en de kinder- en buitenschoolse opvang. Ook worden er onder meer vlooienmarkten, beurzen, gameevents, feesten en muziekevenementen gehouden. Veenema: "Vanaf september willen we dat er elk weekend iets te beleven is. Zo zijn er plannen voor het Univé Gym Gala, waarop internationale artiesten en topsporters acrobatiek, turnen, gym en dans laten zien. Maar dan met talenten uit het Noorden. Op muziekgebied hebben we voor dit seizoen Groninger bands en muzikanten als Bert Hadders op het oog." De kans dat André Rieu nog terugkomt is nihil, denkt Veenema. "Het derde jaar konden we hem al niet meer betalen. Nu al helemaal niet, gok ik zo."

¬ Directeur Jacob Veenema van het sportcentrum in Leek. Foto: DvhN/Duncan Wijting

LEEK IS ...

’Ik mis een moskee’ Afkomstig uit Afghanistan belandde Parwin Hassanzada (60) in 2002 in het toenmalige asielzoekerscentrum in Grootegast. Nadat zij, haar man en tien (!) kinderen een verblijfsvergunningen kregen, verhuisde het gezin naar Leek. "We wilden eigenlijk liever naar Den Haag of Amsterdam. Van Turkse en Marokkaanse vriendinnen hoorde ik dat de dagelijkse boodschappen die wij nodig hebben, hier met name op de markt veel goedkoper zijn. Tegen mij was gezegd: ’Leek is voor rijke mensen’. In de praktijk is dat volgens haar meegevallen. Wat ze mist, is een moskee. "Mijn man reist hiervoor naar Groningen. Samen steeds moeten reizen, is onbetaalbaar."


Pagina 30 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

Een Wijnand keuken op maat Een keuken koopt u niet elke dag, maar u gebruikt hem straks wel dagelijks. Het is dus van belang om de juiste keuze te maken. U neemt immers een belangrijke beslissing en die moet goed zijn. Dat betekent nadenken over kleur, opstelling, apparatuur en kwaliteit. Wijnand Keukens staat u daarbij graag terzijde.

Andere werkwijze

Overal kunt u een keuken kopen, op het oog is er niet veel verschil tussen de verschillende keukenbedrijven. Onze werkwijze is echter net even anders. Wij gaan samen met u de creatieve diepte in, verwerken uw eigen ideeën en wensen én ondersteunen u in het gehele traject. Naast deskundige en enthousiaste ontwerpers, maakt ook een binnenhuisarchitect deel uit van ons team. In onze showroom vindt u opstellingen van verschillende topmerken, zoals Bulthaup en Bax en de zeer concurrerende merken Rotpunkt en Vancel. In uiteenlopende kleurstellingen en van modern tot klassiek.

Maatwerk in ontwerp

Wij zorgen voor maatwerk in het keukenontwerp, maar u kunt daarnaast ook

kiezen voor standaard maatvoering. Onze offertes zijn altijd netto en volledig gespecificeerd. Dus duidelijk, transparant en zonder nare verrassingen achteraf. Een keuken is bij ons niet duurder dan bij onze collega’s, maar u doet wel uw voordeel met onze kennis en deskundigheid. Aan de juiste keuze en toepassingen van de in te bouwen apparatuur besteden wij eveneens de nodige zorg. In onze showroom hebben wij diverse apparaten aangesloten, zodat u een goede indruk krijgt van de verschillende mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld zien en ervaren hoe een stoomoven werkt.

Perfecte afwerking

Onze werkzaamheden houden niet op bij de verkoop van een keuken. Ook wat betreft de montage hebben wij een reputatie hoog te houden. Wij monteren de keukenmeubelen en sluiten de geleverde apparaten aan, met volledige aandacht voor alle details en een perfecte afwerking. Desgewenst verzorgen wij het gehele traject van A tot Z. Voor meer informatie bent u van harte welkom in onze showroom in Leek.

Wijnand Keukens Lorentzpark 26 - Leek - www.wijnandkeukens.nl

officiële Bulthaup dealer


31

woensdag 28 augustus 2013

LEEK IS ...

’Winkel mist in onze wijk’ Twee jaar woont de uit Oekraïne afkomstige Natalia Bos (30) met haar man in de wijk Oostindie. Ze is vol lof over Leek. ’t Is een rustig stadje. De huizen in onze woonwijk zien er netjes uit met veel bomen en groen. En in het centrum zijn mooie winkels." Waar zit het grootste verschil ten opzichte van haar moederland? "t Is hier ’s zomers minder warm en ’s winters minder koud. Ook dat bevalt me wel." Als we vragen naar haar eventuele wensen zegt ze: "Ik zie uit naar een winkel in Oostindie. Fietsen met m’n dochtertje lukt nu. Nu moet ik steeds lopen naar het centrum."

¬ Wethouder Hans Morssink. Foto: Pepijn van den Broeke

Banengroei tegen de verdrukking in ACHTERGROND WERKGELEGENHEID 3 Gemeente Leek kreeg er in de afgelopen vier jaar 660 arbeidsplaatsen bij 3 Betrokkenheid werknemers doet bedrijfsleven in de regio goed

Door Koos Bijlsma Leek De economische crisis lijkt de gemeente Leek niet te deren. Nog steeds komen er hier ieder jaar banen bij. De afgelopen vier jaar waren dat er 660. Vorig jaar telde Leek nog 53 nieuwe arbeidsplaatsen, terwijl het aantal banen landelijk daalde met 0,7 procent. De groei in de marktsector komt in de gemeente Leek voornamelijk voor rekening van de marktsector. Een stijging werd vorig jaar genoteerd in de sectoren handel, bouwnijverheid, ICT en in de industrie. De Leekster CDA-wethouder Hans Morssink van Economische Zaken prijst zich gelukkig met de groeicijfers van zijn gemeente. "De stijging van de werkgelegenheid is natuurlijk niet spectaculair. Maar in een tijdsgewricht waarin het overal kommer en kwel is, knijp ik mijn handen dicht." Of de groei zich doorzet in 2013? Daarvoor durft Morssink zijn handen niet op voorhand in het vuur te steken. Hij beschikt over aanwijzingen dat aan een kleine teruggang dit jaar ook in de gemeente

Leek niet te ontkomen is. "Je kunt er niet omheen: ook bij ons lopen de werkloosheidscijfers helaas op." Regelmatig legt hij bedrijfsbezoeken af in zijn gemeente. Die leren hem dat relatief veel bedrijven in deze regio niet alleen afhankelijk zijn van eigen land, maar internationaal zijn georiënteerd. Dat maakt de bedrijven wat minder kwetsbaar. Vooral de bouwsector zit landelijk gezien in zwaar weer. Leek heeft relatief wat minder ondernemingen die aan de bouwnijverheid zijn gerelateerd, zegt hij. Een sluitende verklaring voor de positieve ontwikkelingen in Leek, afgezet tegen de landelijke trend, heeft Morssink niet. Wel is hij trots op de in zijn ogen prachtige bedrijventerreinen waar ondernemers, zo blijkt graag willen zitten. De gunstige ligging ten opzichte van de A7 speelt een voorname rol. Bedrijvenpark Leeksterveld geldt als paradepaardje voor de gemeen-

’’

Ondernemers weten ons als gemeente te vinden

te. Verder werkt Leek hard aan een nieuwe inrichting van het centrum, waardoor zij hoopt op meer bezoekers en winkeliers. Vorig jaar werden op de bedrijfslocatie Taxi de Graaf en Centrumschool nieuwe winkels en appartementen gerealiseerd. Volgens Morssink ervaren bedrijven het ondernemersklimaat in Leek als goed. "Ondernemers weten ons als gemeente te vinden. Maar ze vinden elkaar ook gemakkelijk. Daar gaat een positieve uitstraling van uit." Een bedrijf dat zich blijft ontwikkelen in de gemeente Leek is Sylvaphane dat zich bezighoudt met de productie van plastic ver-

ADVERTENTIE

ZOMERCOLLECTIE: 1/2 VAN DE 1/2 Jacks 199 euro nu 50 euro

Pullovers 80 euro nu 20 euro

Kostuums 229 euro nu 57,50 euro

Broeken 98 euro nu 25 euro

KARS POTZE MANNENMODE KERKSTRAAT 35 VEENDAM

LEEK IS ... pakkingen en allerlei soorten folies. De vestiging in Tolbert telt 120 medewerkers. Hier wordt volcontinue 24 uur en 7 dagen in de week gewerkt. De vestiging in Leek telt dertig personeelsleden. Hier wordt gedraaid in drieploegendienst. Directeur Thijmen van Diest (52) die het bedrijf samen met Huub Rombouts (56) runt, rekent voor dat de werkgelegenheid hier met jaarlijks gemiddeld 5 procent groeit. Voedingsproducten als aardappelen, groente, fruit en vis wordt verpakt met de artikelen die Sylvaphane produceert. Deze producten zijn primaire levensbehoeften van de mens en zijn hierdoor minder gevoelig voor de crisis, zegt Van Diest. "Bovendien werken wij aan duurzaamheid. Een kwalitatief betere verpakking maakt het product langer houdbaar. Daarin boeken wij ook ieder jaar vooruitgang." Van Diest prijst zich gelukkig met de positieve arbeidsmentaliteit van zijn mensen. "De betrokkenheid van onze medewerkers bij het bedrijf is groot. Niet alleen wij als directie eten van deze onderneming. Dat doen al onze werknemers. En zo wordt het ook gevoeld." Er is weinig personeelsverloop. We zijn met dit bedrijf begonnen in 1984. Een deel van onze werknemers is ons al die jaren trouw gebleven." Volgens hem profiteren alle bedrijven in de regio van deze arbeidsmentaliteit. Hij is ervan overtuigd dat de positieve ontwikkeling van het bedrijfsleven mede hieraan kan worden toegeschreven.

’Zuidlaren is thuiskomen’ Waar gaan we wonen? Wordt het Leek, waar m’n vrouw vandaan komt? Of gaan we naar Zuidlaren, waar mijn eigen wortels liggen? Dat was de afweging waarvoor Erwin van Dijk (40) en zijn vrouw zeven jaar geleden kwamen te taan. Dat de keus uiteindelijk op Leek is viel had vooral te maken met het prijsniveau van de huizen. Hoewel het de familie – de kinderen zijn 6 en 4 - in Leek goed bevalt, voelt terugkeer naar Zuidlaren voor Erwin nog altijd als thuiskomen. "Daar wonen mijn familie en bekenden."


Pagina 32 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

nieuwe COLLECTIE

KORTING TOT 70%!

s p i l Tu ar a j 10

LUXE SLIPS, STRINGS EN HIPSTERS NU 5 VOOR 25,-

vivant LINGERIE

Tel. 0594 - 51 80 18

Winkelcentrum De Liekeblom, Leek

info@vivantlingerie.nl www.vivantlingerie.nl

TOLBER TERSTR. 17, LEEK - TEL.: (0594) 51 09 00

WWW .TULIPS-WOMAN.NL

Laatste ronde!!

70%

KORTING OP DE GEHELE ZOMERCOLLECTIE

Piepke 2, Leek, Tel. (0594) 51 51 50 Vraag naar de voorwaarden.

Samuel Leviestraat 53, 9351 BM Leek | Tel. 0594 51 43 51 Hoofdstraat 23, 9801 BT Zuidhorn | Tel. 0594 50 02 77


33

woensdag 28 augustus 2013

Voor Nienoord is geknokt INTERVIEW GITTA OP DEN AKKER

Veel Noorderlingen hebben wel een mooie herinnering aan Nienoord: van die trouwerij op de borg of een uitje naar het Rijtuigmuseum of het Familiepark. Maar de geschiedenis van het Leekster landgoed zelf is wat in vergetelheid geraakt. Museumdirecteur Gitta op den Akker is vastberaden die weer boven te halen. Door Diane Romashuk Leek Vanuit haar kantoor op de eerste verdieping van de borg kijkt Gitta op den Akker (50) uit over het landgoed Nienoord: keurig gemaaid gras, weelderige bomen, water en de eeuwenoude schelpengrot (tuinkoepel). Een vredig uitzicht. De Arnhemse, die vijf jaar geleden naar het Noorden kwam, voelt zich hier al thuis, verantwoordelijk zelfs. Iets wat ze tot een jaar geleden nooit had voorzien. De verhalen van Nienoord nieuw leven inblazen. Voor die opdracht werd Op

den Akker, eigenaresse van een timmerbedrijf en op projectbasis actief in de erfgoedsector, zeven maanden geleden ingehuurd. Ineens was daar ook de vacature voor museumdirecteur. Op den Akker: "Dat leek me een mooie uitdaging en een kans om mijn plannen eens zelf uit te voeren." Daarmee kreeg ze er ook een ‘flinke klus’ bij. De cateraar van het kasteel ging in februari failliet. "Ook het Rijtuigmuseum stond, ondanks de enthousiaste club vrijwilligers, op het punt van opheffen", vertelt ze. "Mensen vinden Nienoord vaak een mooie maar ook een vanzelfsprekende plek. Velen kennen het museum bijvoorbeeld alleen van een vroeger schoolreisje. Voor een gezonde toekomst moeten we het bezoekersaantal van 11.000 zeker verdubbelen." Aan inspiratie geen gebrek. Achter wat nu zo vredig oogt, ontdekte de museumdirecteur een verleidelijke geschiedenis vol spanning en drama. "De familie Van Ewsum die de borg bouwde kwam in 1525 aan met paard en wagen. Er was alleen veenmoeras. De turf die ze als echte pioniers liet afgraven leverde uiteindelijk een fortuin op, maar het moet ook afzien zijn geweest. Haar

verhaal is vergelijkbaar met dat van cowboys in het Wilde Westen." Meer roerige tijden volgden. Zo moest de familie de borg in de tachtigjarige oorlog (1568-1648) terugveroveren op de Spanjaarden. Een grote brand ruïneerde de bovenverdieping in 1846 toen Ferdinand Folef baron von Inn- und Knyphausen er woonde. En het gezin Van Panhuys, dat het jaren later liet herbouwen, verdronk in 1907 toen zijn koets te water raakte in het Hoendiep. Door de verhalen terug te brengen naar Nienoord, kan ook het publiek het landgoed herontdekken. "We gaan niet letterlijk navertellen. De verhalen spreken stuk voor stuk tot de verbeelding, om die de ruimte te geven creëren we de context." Het begin is onder meer al gemaakt door panelen van Groninger historieschilder Herman Collenius (1650-1723) weer op hun oorspronkelijke plek in de balzaal te hangen. "Zo geven ze iets van de sfeer van toen weer. Ze zijn ook tekenend º Gitta van den Akker: "Voor een gezonde toekomst moeten we het bezoekersaantal van 11.000 zeker verdubbelen." Foto: DvhN/Duncan Wijting

’’

Mensen vinden Nienoord vaak een mooie maar ook een vanzelfsprekende plek

voor de periodes van bloei en verval die zich hier afwisselden. Collenius deed vier jaar over deze panelen. Twee eeuwen later werden ze zo, hop aan de wanden in het koetshuis gespijkerd. Je ziet de gaten nog zitten." Ondertussen is de restauratie van het landgoed in volle gang, aan een activiteitenprogramma wordt gewerkt en ook wordt ingezet op meer samenwerking met andere partijen. "De subsidie van de provincie en gemeente loopt tot 2016 maar het blijft een krap budget", zegt Op den Akker. "We willen bijvoorbeeld meer samenwerken met Familiepark Nienoord. Zij hebben de bezoekersaantallen en een commercieel aanbod, wij cultuuur om daaraan toe te voegen." Nieuw is het re-integratieproject dat in samenwerking met de intergemeentelijke sociale dienst Noordenkwartier en Noordenveld op Nienoord van start gaat. In het de-

pot van het museum - inmiddels omgedoopt tot Museum Nienoord - gaan mensen vanaf september begeleid aan de slag met de restauratie en het onderhoud van rijtuigen. Plannen genoeg, toch is er nog een lange weg te gaan. "Ik vind het geweldig om van Nienoord weer een bruisende plek te mogen maken, maar dat is niet even in een jaartje gedaan. Soms komen er zoveel rekeningen en onvoorziene dingen op je af dat je je zelfs even afvraagt of het allemaal wel kan." Haar antwoordt blijft ‘ja’. "Daarna gebeurt ook weer iets wat energie geeft en waardoor dingen weer op hun plek vallen. "Zoals toen de Historische Kring gemeente Leek aanbood de drukpers waar ooit de Leekster Courant op werd gedrukt op het landgoed te stallen. "Ik vond dat die een plek verdiende maar had eerst geen idee wat ik ermee aan moest. Toen bleken ze ook iemand te hebben die de pers kan bedienen. Straks kunnen we er dus flyers en krantjes mee drukken. Al met al is Nienoord een belangrijke cultuurhistorische plek voor Leek. Het landgoed verdient het dus om ook zo te worden gepresenteerd."

Favoriet Om de verhalen van Nienoord aan het publiek te kunnen presenteren dook museumdirecteur Gitta op den Akker eerst zelf in de geschiedenis van het landgoed. Haar persoonlijke favoriet uit het verleden is Beetke van Rasquert, echtgenote van stichter van de borg Wigbold van Ewsum. "Toen haar man kort na hun aankomst hier overleed, heeft zij de praktijken heel voortvarend en vaak met harde hand voortgezet. Het zal wel een kenau zijn geweest, maar zo wist ze wel het bezit veilig te stellen voor haar zoons. Het Groninger Museum heeft haar portret in bezit. Ik zou het graag naar Nienoord halen."

Ontward Koninklijke band

Onderhoudsbeurt en protest

Tot de trouwe liefhebbers van het Rijtuigmuseum behoren onder anderen de leden van de Koninklijke familie, voor wie koetsen en paarden nog altijd onderdeel van het leven zijn. "Prins Claus reisde al eens af naar Groningen voor de Indonesische rijtuigen die we toen tentoonstelden", weet museumdirecteur Gitta op den Akker. Maar ook de kersverse koning toonde zich in mei tijdens zijn kennismakingstoer door Groningen enthousiast. "Het koningspaar werd opgehaald in een rijtuig van ons. Toen ze uitstapten, liep Willem-Alexander eerst naar de koetsier, om een praatje te maken en de paarden te aaien."

Bij de nieuwe koers van Nienoord hoort een flinke opknapbeurt. De bruggen, borg, bijgebouwen en schelpengrot zijn al gerestaureerd. Ook de Nienoordsingel ondergaat een flinke metamorfose: de bomen worden vervangen, de bermen verbreed en asfalt wordt vervangen door klinkers. Deze maand start hiervan de tweede fase. Tegen de kap van honderden bomen op het landgoed en aan de singel is eerder massaal geprotesteerd, een petitie leverde bijna drieduizend handtekeningen op. Volgens de gemeente zijn de bomen, met name beuken, er slecht aan toe en is kappen nodig om ook in de toekomst mooie bomen op Nienoord te hebben.

Het wordt nu nog wel eens verwarrend gevonden, weet museumdirecteur Gitta op den Akker. Zijn het Familiepark Nienoord en het landgoed nu een of niet? In de toekomst komt er meer samenwerking. Een bezoek aan het kasteel en museum kan dan makkelijker gecombineerd worden met een uitje naar de speeltuin, kinderboerderij, de modelspoorbanen en vele andere attracties van het recreatiepark, of andersom.


AE 34 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

OPENDAG LEEK Kindervertier vele

aanbiedingen

in het hele centrum met o.a. springkussen

bij diverse winkeliers

Wij bieden zeer afwisselende werkzaamheden: %branden blussen %wateroverlast bestrijden %assistentie bij (verkeers)ongevallen %bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen %redden van kat in de boom tot koe in de sloot

Wegens verbouwing zijn we: Vanaf maandag 2 september t/m zaterdag 9 september gesloten. Vanaf 9 september bent u weer van harte welkom om onze nieuwe salon te bewonderen. En geniet de gehele maand september van een gratis Oosterse hoofdhuid massage. (AllĂŠĂŠn bij een behandeling door ĂŠĂŠn van onze gediplomeerde medewerkers)

Brandweer Leek zoekt versterking van haar korps vrijwilligers

Wij vragen: %minimaal VMBO en technisch inzicht %beschikbaar voor uitrukken %wonen en werken in de buurt van de kazerne in Leek Jij krijgt: %een gedegen vakgerichte opleiding %een oefenprogramma dat jou voorbereidt op de praktijk %een vergoeding voor uitrukken, oefeningen en cursussen

Kom zaterdag 31 augustus naar de open dag bij de kazerne, Tolberterstraat 66 Kijk op www.brandweerleek.nl voor meer informatie of neem kontakt op: info@brandweerleek.nl

Leuke Groningse pakketjes

J\`^XZTTg[XgWbXa mXZTTg`XgcXaf\bXaÂŽ ATeh\`$%]TTeibbeiX_Xa XXaiXegebhjWZXm\V[gbcbaf gTa^fgTg\ba!

Nienoordworst

Bcie\]WTZ&#ThZhfghfiTa)!## $(!##mT_J\`^X[TTe_TTgfgX jXe^WTZm\]a! JXabW\ZXahiTa[TegXh\gb`iTa WXZX_XZXa[X\WZXUeh\^gX`T^Xa [TTeXXaY\]aXbhWXWTZgbXgXjXafXa!J\`^XUXWTa^gibbeT_W\X]TeXa gebhjXXaXag[bhf\TfgX\amXg :Xa\XgXeiTaŽ!!=XVb__XZTšfXajXe^ZXiXe 5Cšg:ebXaX?TaW! BhWXCbfgjXZ$,&((GE@\Wjb_WX! :XbcXaWiTa`T ie\])!## %&!##"mT-*!## %&!##"mb-+!## %&!##

een eigen gemaakte droge worst met rode wijn en koriander.

e 3.25per stuk 2 voor

e 6.00

Bij aankoop van een bakje Heksâ&#x20AC;&#x2122;nkaas GRATIS dipstokjes

SALADES â&#x20AC;˘ VLEESSPECIALITEITEN â&#x20AC;˘ NOTEN â&#x20AC;˘ KAAS â&#x20AC;˘ WIJNEN â&#x20AC;˘ OLIJVEN

Het Lekkere Winkeltje Nederhoed | Samuel Leviestraat 1 | 9351 BM Leek | 0594 - 511 277 www.hetlekkerewinkeltje.nl | info@hetlekkerewinkeltje.nl

ROMMELMARKT LEEK â&#x20AC;&#x2DC;DE HOEKSTEENâ&#x20AC;&#x2122; 13 EN 14 SEPTEMBER 2013 VRIJDAG VAN 15:00 - 21:00 EN ZATERDAG VAN 9:30 - 15:00

Alleen zaterdag 31 augustus 2013

Verkoop van vele en diverse goederen, speciaal geselecteerde antiek en curiosa.

25 % korting

DIVERSE KINDERAC ED BEDDENGO

TIVITEITEN

SNOEPVERKOOP PUDDINGBROODJES IJSVERKOOP ELEKTRONICA GEREEDSCHAP ERRAS TUIN & T KLEDING

op alle grote maten geuren vanaf 50 ml.

G VEEL MEER! WONINGINRICHTING ...EN NO Meer info: www.rommelmarkt-leek.nl

www.facebook.com/rommelmarktleek

Deze korting geldt niet voor de afgeprijsde geuren, de aanbiedingen en voor Chanel

%"-FFLt5PMCFSUFSTUSBBUt#"-FFLt5FMtXXXEBMFFLOM


DAGBLAD VAN LEEK Woensdag 28 augustus 2013

AE 35

Deze week

DE LEEKSTER TAS!!! 7 succesproducten uit onze winkel

Djakarta notenmix

HUGO

250 gram

De sensatie van deze zomer!! Nu per ďŹ&#x201A;es ďŹ&#x201A;es

e 3,49

e 9,98

Saltufo, Roombrie, KnoďŹ&#x201A;ook KnoďŹ&#x201A;ook olijven, Oude kaas / Pesto tapenade, Roomtruffels enz. enz.

NU

e14,99

Samuel Leviestraat 51C 9351 BM Leek Tel. 0594-514073

Kapsalon

Kapsalon Papillot.nl Boveneind 16 9351 AP Leek T. 0594-516243

)$ & ! $

)$ & ! $ & ! $  !"( %  !"( % Arts in Stone Silver & Gold klein â&#x201A;Ź groot â&#x201A;Ź

Wonka Nerds

3,00

4,00

vanaf â&#x201A;Ź

Tolberterstraat 15 Leek (achterkant Lidl)

50% KORTING

tot op alle kleding, schoenen en helmen

1,25

Geopend van: Dins t/m Don: 9.30 t/m 17.00 Vrijdag: 9.30 t/m 21.00 | Zaterdag: 9.30 t/m 17.00 Tolberterstraat 15

WO 28 t/m ZA 31 AUGUSTUS

Leek

Wereldwinkel Leek Al 20 jaar een begrip in Leek.

Voor een ruime keus aan (h)eerlijke fairtrade producten Met uw aankoop maakt u een gebaar van solidariteit met kleinschalige producenten in de ontwikkelingslanden allĂŠĂŠn op 31 augustus

10% korting (m.u.v. foodproducten)

5PMCFSUFSTUSBBUĹ&#x201D;XXXXFSFMEXJOLFMMFFLOM

DE FIETSSPECIALIST

Wagenaar

Bosweg 13 9351 AB Leek | Tel 0594-51 93 70 | info@profilewagenaar.nl uitgezonderd reeds afgeprijsde artikelen

WWW.PROFILEWAGENAAR.NL


36

woensdag 28 augustus 2013

¬ Het Leekster Meer in de zomer. Foto’s: Jan Zeeman

Kletsnatte wandeling door de WANDELING DE ONLANDEN

Het gebied ten zuiden van het Leekstermeer wordt de Onlanden genoemd; nietland dus, bestemd om water te bergen. Het is er leeg, groen en stil. Verslaggeefster Inki de Jonge maakte er eerder dit jaar een kletsnatte wandeling; Jan Zeeman maakte er foto’s, in winteren zomerstand. Door Inki de Jonge Leek De beuken langs de oprijlaan naar Nienoord hebben sjaaltjes om. Koud? Nee. Ze worden gekapt. Woedende Midwolders hebben ze gemerkt met tekenen van stil protest: sjaals en witte kruisen. De bomen heffen hun takken naar de hemel, de knoesten in hun stammen vormen kleine rondjes, alsof ze allemaal ’oeoeoe’ roepen. Het is een eeuwenoud en wonderschoon laantje. Maar de beuken zouden ziek zijn, zegt de gemeente Leek. Welnee, stelt de actiegroep tegen de bomenkap, er zijn maar een paar ziek, dus handen af van die beukenlaan. Drieduizend handtekeningen werden verzameld om de kaalslag te vermijden, tot nu toe te-

vergeefs. Een blik achterom in de richting van de twaalfde-eeuwse kerk biedt een sinistere aanblik; alsof je door een kerkhof loopt. Dat kerkje herbergt een van de mooiste grafmonumenten van Nederland en een spectaculaire preekstoel, daar in de zeventiende eeuw geplaatst in opdracht van Anna van Ewsum, vrouwe van Nienoord. Buiten staat een bord dat in drie talen een bezoek aanbeveelt. Maar op deze woensdagochtend is de kerk dicht. Jammer. De dag is nog vers, de lucht strakblauw en het zonlicht zo hard en fel dat je je ogen moet dichtknijpen. De tocht gaat naar de zuidkant van het Leekstermeer, dat net even in Drenthe ligt. De Onlanden, zo

wordt dit gebied genoemd; de nietlanden dus, een nogal geheimzinnige naam voor een 1800 hectare groot laagveengebied dat in 2010 door Den Haag officieel is aangewezen als natuurgebied, en nu wordt getransformeerd. Zwarte, dichtgeklapte parasols tekenen zich af tegen de heldergele gevel van de borg Nienoord. ’Oogstfeest’, staat op een bordje aan een hek te lezen, een overblijfsel van de zomer, de feestvierders zijn blijkbaar al naar huis. Nienoord is een oase van rust. Raar te bedenken dat hier in de zestiende eeuw twee heksen werden terechtgesteld. Hier woonden de families van Ewsum en Von Inn-und Knipphausen met wisselend animo. Zo besloot

oom Ferdinand Folef von Inn-und Knipphausen in een sombere bui de schilderijen van zijn voorvaderen te vernietigen, en daarna een groot deel van de borg in brand te steken. Zijn neef en erfgenaam Bram van Panhuys, toenmalig burgemeester van Groningen, maakte Nienoord in 1886 met de grond gelijk en verherbouwde zijn nieuwe zomerverblijf tot een kopie van zijn huis aan het Hereplein. Lang en gelukkig zou hij er niet leven; in 1907 reed de hele familie Van Panhuys met de koets het Hoendiep in en verdronk met palfrenier en al. De familie ligt begraven achter de kerk van Midwolde, op gepaste afstand van gekke oom Ferdinand Folef, die onder ’Nienoord’ ligt. Een wegwijzer meldt dat het rechtsaf nog 844 kilometer is naar de Dolomieten, maar wij gaan liever rechtdoor naar het Leekstermeer. Het Zwemkasteel achter Nienoord combineert torentjes voor het kasteeleffect met de kunststof kozijnen van de jaren tachtig. Door het grote raam aan de zijkant kun je de gebadmutste zwemmers zien die in schoolslag baantjes trekken. Als we na het Hoogholtje het open veld inlopen, is de zon ineens warm op het gezicht. We mogen rechts een fietspad in, maar we willen het meer zien. Over de klinkerweg naar Cnossen Watersportcen-

trum, langs foeragerend en luidruchtig ganzenvolk. Het land is drassig; vandaar de naam Onlanden; er viel weinig op te verbouwen. De vriendelijke uitbater van Cnossen kijkt naar onze schoenen en hoopt dat we de voeten droog houden. Want het graspad langs het water verderop is zeer drassig bij hoog water, en dat is het nu. De zon zet vlekken op het meer. Aan de overkant zie je de skyline van Groningen; die grote gebouwen die bijnamen hebben gekregen als de Apenrots en het Cruiseschip. Ook de Martinitoren is weer te zien, sinds de Suiker Unie werd afgebroken. We gaan het graspad op. De eerste 500 meter zal het nog wel gaan, had de Cnossenman gezegd. Maar na 200 meter is het al mis. De sloot links verenigt zich met de plassen rechts. Ja natuurlijk, stupid. De Onlanden wordt een waterbergingsgebied, bedoeld om overtollig regenwater af te voeren, zodat de steden en woonkernen niet overbelast raken. En een waterbergingsgebied herbergt water. Dus: tastend voorwaarts! Sjomp. Langzaam sijpelt het water de schoenen in. Eerst links, dan rechts. Sjompend vervolgen we onze weg, over harde en rechte wegen, dwars door het groene land naar Leutingewolde. In de verte lacht snaterend een eend.


37

woensdag 28 augustus 2013

¬ ’s Wnters is het er iets rustiger.

Onlanden Midwolde

MIDW O LDE

Midwolde

MIDWOLDERWE G

RD T EE

e

G WE

AN RL A

O R D SHAV EN

NIEN

R EB UU SA ND DI JK

DE E IN

AAN DE VA A RT

AA AL

-

ST EG M EE

RW

THE D

NS

D

Nietap

W

EG RW M EE

G

DE

W IER D E VL

VE

N

O HO RD EK -

KE

AAN DE VAA RT

UK ST

O OR D C E I N T U UR B A A N N

DW

AZ

ZI

EW

EG

EN

UK G OD WE

LIMOPPAD D E H OP

AS

PR

EN

OP

BB

THE

NW EG

KLIM

DE H A Z E L AA

UL DE Z

A ND E

E

N

ST

H NOORDHOEK

NO

WE

R ESC

DE H UL ST

VL

DO

Roden

DE E L TH ZU

SLE

VU UR VA GE

SC H EP E R I J

SCH APE

AATL

LT

IN G

O

L EUT INGEWOL DERWE G

DH

N

EL

G

OR

DE

E

J. P . SANTE E-

E NO

GE

ENS EDIJK

EN

ZUD DEN

RW EG

E TOUTENBURGSINGEL

HAA RVE

N 37 2

EWO LDE

HA

T

VELD

volg twee bordjes richting Nietap. 100 meter na brede sloot LA klein bospaadje in, dan direct RA, einde pad langs slagboom weer fietspad op, sla in Nietap LA Paulus Potterlaan in, RA Jozef Israelstraat, LA Frans Halsstraat in, steek Natuurschoonweg over en vervolg uw weg over fietspad naar Leek. In Leek RD De Schans in, dan RA op De Dam, steek aan het einde van deze winkelstraat drukke verkeers-

WEG

Roden

N

Touten-

burgsingel

WE G

DA M

LEUT ING

W EG

A

TOUTENBURGSI NGEL

© DvhN 090213 | Rob Hesseling

LO KJE

TU RF

S

Vagevuur

Route

2 .

BAGGEL-

37

P

Terheijl

N

J.

LOEM

79

V A G E V UU R S E L A A N

N9

U TEL B

SE -

LA

AN

KE

BO RG

RK

H

W

EG

DE

eg

R.

ew

V G O . V. GH ST R

Leutingewolde

R IN

J .P

n te

E

Sa

IN D TE

T

DE CH A

IL

ES

EI

O

W

.

VE

EE

AA

ENS

RT OR

PUL VE

ouw

EN

N

eG

N

BO

O

A

VEER

Leek

HO G E EP EL

UWK

sch

OO

EG FRAN S I HALS STR. . V. O S ST R T A AA DE JAN T STEENSTR . J. VERME ERSTR . P . POTT ERS T H .W . MESDAGS TRAAT

ns

J . P . S AN T

CH

ha

N

ER

O N IE N

EM

E

H S

DE WIEC KEN

URS

sc

HE S J. S S E L MIT ST R AA .

N A TU

N

D

J OZEF ISRAËLS S TR . W E G OON

HE BA T KE

RS TR AM .

G

K AAPDIE P

L A AN

SLUIS

E

A AT TR

ND

B ENCKEM ASTRAAT CAR E LSVE LD

TE

ER

W olv e

D E H E L LI N G

'T

LB

PA N H U Y S L

T

LL ING

ANKER

N

DE T

-

ME

OORDS

H

HE

Z ER NEW IJ SLA AN ZO N MAN T UIN

WE G

AP

EN

-

DE HE

D E KL

-

E U R OW E G

OE RT

WA T ER

S ER MU LD

.

CENTRUM

TLS HU A N N D E LA L A A VE OE GR EG W

OE

DRI E MOL

Leek

-

NIJ EN

SVELD

S I NGE L

AN

C ARE L HIERON YMUS L A AN LH E L MG E WI GE OR

URGL A

TRO MB OU STR AAT

W. L. LD

TO

PLANTS

LAAN

OOSTERHEERDT STRAAT

T

VREDE WO

LW. L. V . SC HI EK NASSAULN. D HO E HO V . N A S S A U L N. OIN I

-

VAN

AA

D

TR

er t

WILDLAAN

D

RS

K E RKWE

TE

-

VOLIËRELAAN

HERTENKAMP-

MIDWOLDER-

LAAN

VIJVER-

IN DUSTRIE- P ARK

ER G

TR .

Ni e n o o r d

LDB

RS

ER

GROEN

EU RO W E G

GO

R TE

LB

ZOO M EEKHOORN L AAN

T

OL BE

TO

LAAN

G

LAAN

BURCHT-

VALKENBU R GST R AAT LIJNBAAN

ZE NB

PA D

HA Z E-

B o lm

NIENOO RD

DE O U MBAAN A TR

G

s l o ot

WE

RH

VERBODENBOS VRIJERSLAANTJE

G WE

L A AN

-

STE

N372

EK

Molen

MIDWOLDERWEG

AN

N

HE LA

WEG

RDSRAND

AL ÈC

Start

VE

N U E R LA A

HA

r

Leekstermeer

NIENOORD

EL AAN

L D E RW .

ILI GENC

M I D WO

DE AROS TS K

Leeks

H

FDOO AAT R

Oude

ST

di ep

ofd ter Ho

N372

l n.

¬ Zomer (boven) en winter in de Onlanden.

Lengte: 15 kilometer. Opgenomen in Westerkwartierpluspad. Start: parkeerplaats kerk Midwolde, achter Theehuys Laat parkeerplaats rechts liggen, volg bomenlaan richting Nienoord, einde links en weer rechts, sla LA na Nienoord klinkerpaadje in, over bruggetje RD, langs receptiegebouw Nienoord, links aanhouden, langs Zwemkasteel op T-splitsing RA. Volg bordje ’wandelroute’, ga RD naar bospad als de weg naar links afbuigt. Na twee houten bruggetjes bij rode paal RA tot u bij asfaltweg komt. Ga daar over Hoogholtjebrug. Einde fietspad LA, volg klinkerweg tot eind naar Cnossen Watersportcentrum. Sla vlak voor Cnossen RA bij boerderij, na enkele meters RA en LA over sluisje, volg graspad aan uw linkerhand door waterbergingsgebied. Einde pad: volg fietspad in dezelfde richting. Bij ANWB-paddenstoel 23879-001 rechts aanhouden, bij volgende paddenstoel 23878-001 RA richting Leutingewolde. Einde fietspad in Leutingewolde RA, De Ring. Op kruising RA op Turfweg. Aan het einde J.P. Santeeweg oversteken en LA fietspad volgen tot bordje ’Einde grondwaterbeschermingsgebied.’ Hier RA. Op kruising met verhard fietspad RA,

HO

P

PAR

ENTZ-

KSTERHOUT

ep

PO S T W E G

Route

BITSEVELD

AANLA T

weg over, loop door het toegangshek terug naar Nienoord, dat aan uw rechterhand opdoemt. Vanuit hier loopt u dezelfde weg terug naar Midwolde. Horeca: Theehuys Midwolde, Cnossen Watersportcentrum, en het centrum van Leek. Tip: Draag waterdicht schoeisel! Het graspad door het waterbergingsgebied kan zeer drassig zijn.


Pagina 38 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

RUIM 1000 M2 SHOWVLOEREN ONDER ÉÉN DAK

PVC VLOER PER M2

39.

95

Gratis gelegd incl. egaliseren

Vloeren Lifestyle Roden vloerenlifestyleorden.nl

LAMINAAT MET V-GROEF

EIKEN VLOER

Compleet gelegd incl. plint en ondervloer

Compleet gelegd incl. plint en ondervloer

PER M2

PER M2

25.00

55.00

2 ! n re oe vl ow sh m 00 10 , en rd oo N et Uniek voor h PLANKENVLOEREN | LAMINAAT | PARKET TAPIJT | PVC VLOEREN | GORDIJNEN BINNENZONWERING Ceintuurbaan 112-1 (nabij Vrijbuiter Roden) - t (050) 502 00 85 OPENINGSTIJDEN: ma, di: gesloten, wo t/m vr: 10.00-17.30 uur, za: 10.00-17.00 uur

Oosterom Verlichting in Roden adviseert bij de aanschaf van verlichting en verkoopt kwalitatief hoogwaardige armaturen. Oosterom verlichting betekent deskundig advies, een ruime sortering betaalbare armaturen, lampenkappen op maat en veel lichtbronnen uit voorraad leverbaar (of binnen 24 uur!). Voor veel mensen is verlichting de sluitpost van de begroting. Of het nu gaat om nieuwbouw of verbouw. Terwijl goede verlichting zo belangrijk is in ieder interieur. In onze ruime toonzaal laten wij zien wat licht kan doen. Wij willen u laten ervaren hoe fijn het is om de juiste verlichting in huis te hebben. Indien gewenst komen wij bij u thuis voor een lichtadvies. Zie onze website voor de mogelijkheden. Wij voeren bekende en minder bekende merken, hebben nog steeds diverse gloeilampen uit voorraad leverbaar maar laten u ook graag de mogelijkheden van LED lichtbronnen zien. En u voorrekenen hoe snel u op uw energierekening kunt besparen. Met verschillende leveranciers kunnen wij maatwerkoplossingen realiseren. Of het nu gaat om een lampenkap gemaakt van door u zelf aangeleverde stof of om een hanglamp aan een extra hoog plafond. Bij ons is alles mogelijk.

Wij helpen u bij het vinden van passende verlichting

Bora Bora set 220 x 220 cm Set als afgebeeld inclusief fauteuil. van 2.145,voor 1.569,Nú voor 1.299,inclusief kussens

Nú 10 procent extra kor ting e d n a a t es b e l l a op aanbiedingen!

Oosterom verlichting is gevestigd aan de Kanaalstraat 37 te Roden, samen onder één dak met Keukenstudio Kooistra. Bij ons parkeert u gratis voor de deur, wij bezorgen veelal zonder extra kosten. Ook monteren en installeren van verlichting behoort tot de mogelijkheden.

Kanaalstraat 37 | 9301 LR Roden | Telefoon 050 - 5020387 www.oosteromverlichting.nl | info@oosteromverlichting.nl

NAAST DE VRIJBUITER


15% KORTIN G OP GEZOND SLAPEN!


Pagina 40 Woensdag 28 augustus 2013 DAGBLAD VAN LEEK

D N E K E E W T E H N I 5WILT

N E D N E I R V T E M D I E H G I L L E Z E G JE T R U U N EE  M A E T T R O P S T E H COLLEGASOF

j i b n e l w o b n a d m Ko ! k e e L m u r t n e c t r o Sp nd.

pe o e g k e e w r e p n e g a d 7

Nieuw! eventueel in combi met de Crazy Game Show

Feestarrangement 4 uur durend KOPPENKOFlEMETGEBAKsONBEPERKTE CONSUMPTIESEXCLBUITENLANDSGEDISTILLEERD sNOOTJESOPTAFELsDIVERSEWARME ENKOUDEHAPJESsKOFlEMETBELEGDE BROODJESNAAmOOP

20.00

per persoon

"IJDEZEHILARISCHE1UIZWORDTERGEBRUIKGEMAAKTVANECHTE1UIZ$ESKSWAARACHTERDE KANDIDATENOFTEAMSPLAATSKUNNENNEMEN%EN,ED SCOREBORDVOORELKEDEELNEMER MAAKTDESCORESVANDEVERRICHTINGENVANDEDEELNEMERSVOORIEDEREENZICHTBAAR $EPRESENTATORNEEMTDEGASTENANDERHALFTOTTWEEUURMEEINEENHILARISCHEGAMESHOW DIEISOPGEBOUWDUITONDERMEEREENSPANNENDEVRAGENRONDEENEENFEESTELIJKEMUZIKALE RONDE "OVENDIENISZELFSEENRONDEWAARBIJEREENKLEINBEETJE FYSIEKEINSPANNINGWORDT VERWACHT $E#RAZY'AME3HOWISEENSPELSHOWVOLCOMPETITIE HUMOR GEZELLIGHEIDENHILARITEIT%N HETMOOIEISVOORDEDEELNEMENDETEAMSZIJNERPRACHTIGELUDIEKE PRIJSJESTEWINNEN

Voor reserveringen en informatie:

(0594) 512 040 bowling@sportcentrumleek.nl

-*",/ /,1Ê ÊÊUÊÊ Ê-  *ÊÎxÊÊUÊʙÎx£Ê 6Ê 

Dagblad van Leek