Page 1

• Nuttige informatie voor Toervaarders • 34ste Vlaamse Toervaartreünie Turnhout • V V W-Toervaren en zijn clubs • Ankerhavens V V W - Ankerproject • V V W verlegt zijn toervaartgrenzen met het ankerproject • www.vvw-toervaren.be

Met steun van de Vlaamse Gemeenschap


12 15 24 28

Deel II: VVW-Toervaren en zijn clubs

32

Deel III: Ankerhavens VVW

96

Deel IV: Algemene informatie voor toervaarders • Marifoonkanalen en telefoonnummers kunstwerken • Bedieningstijden van sluizen en bruggen • Nuttige links • Vaarregels • Berichten aan de schipperij • Getijdentafels 2014 Antwerpen • Sponsoring • Bedankt • Bronvermelding

120 132 134 136 138 142 150 158 160 162

Een toervaartgids samenstellen is één; het up-to-date houden is een ander paar mouwen. Heeft iemand fouten opgemerkt of vind je dat bepaalde items aan bod moeten komen, laat het ons dan weten. Wij zorgen ervoor dat het jaar nadien een actuele versie wordt aangeboden. Help ons mee jullie gids op onze Belgische waterwegen actueel te houden. Stuur jullie op- en bemerkingen naar het VVW-secretariaat.

VVW - Toervaartgids 2014 • VVW-Recrea en de toervaarder

4 5 6 6 8 10

3

Deel I: VVW-Recrea en de toervaarder • Bestuur VVW-Toervaren • Voorwoord • VVW-Recrea vzw • Info VVW-verzekering • VVW-Toervaren • Agenda Toervaartactiviteiten 2014 • 34ste Toervaartreünie Turnhout • Programma • Turnhout en omgeving • Info voor onze toervaarders • Vaarlussen


Bestuur

Woord vooraf

Toervarensecretariaat Gerda Van Den Steen tel. 03 219 69 67 gerda@vvw-toervaren.be www.vvw-toervaren.be

0486 08 30 98 frank.deboeure@vvw-toervaren.be

VVW-Toervaren een echte sportdiscipline. De tijd dat VVW-toervaren enkel de toervaartreünie organiseerde is verleden tijd. De toervaartcommissie is tijdens de wintermaanden hard aan het werk om een prachtige zomer te kunnen aanbieden. Toervaren is nieuwe vaarwaters ontdekken, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe vriendschappen sluiten en het zo gezellig mogelijk maken op en rond het water. Als het varen primeert zijn we goed bezig en als we samen dan nog een glas kunnen drinken op de steiger ook, is dat mooi meegenomen. De mooie zomer van 2013 bracht een kentering in het varen. We gooiden terug meer de touwen los en de havens zagen een toename van bezoekers en passanten. Zou het ankerproject daar voor iets tussenzitten? De VVW-Toertochten waren ook een groot succes. Grensverleggend in groep varen, met het nodige respect voor ieders privacy.

Penningmeester

Wat hebben we te bieden met de 6de editie van de “VVW-Toervaartgids” ?

Coördinator toervaart

De toervaartgids is opgedeeld in 4 delen: Groen deel: Onze werking en onze discipline Geel deel: Alle info van de VVW-Clubs Blauw deel: Alles over het ankerproject Rood deel: Bijkomende informatie en getijden

Voorzitter Toervaren Externe relaties en projecten Willy Mens 0475 48 39 58 willy.mens@ vvw-toervaren.be

Secretaris

Frank Deboeure

Paul Denayer 0473 86 55 29 paul.denayer@ vvw-toervaren.be

Raymond Cuykx 0498 39 21 21 raymond.cuykx@vvw-toervaren.be

Adviseur

Bruno Demil 0476 30 10 21 bruno.demil@ vvw-toervaren.be

Technische medewerker Julien Sels 0495 80 74 31 julien.sels@vvw-toervaren.be

Havenmeesters van dienst

Franky Verlyen 0478 91 82 26 • franky.verlyen@vvw-toervaren.be Rudy Dewintere 0475 80 96 34 4

De “Vlaamse Vereniging voor Watersport” verlegt wel degelijk de toervaartgrenzen.

Naar onze sponsors en de toervaartcommissie graag mijn oprechte dank. Zonder medewerking van buitenuit en steun van binnenuit kunnen we niets. Wij hebben alle vertrouwen in een verdere goede samenwerking. De toervaarders, een zeer gerichte doelgroep voor adverteerders, die hun promotie productief willen invullen. Mijn dank gaat ook uit naar alle medewerkers, vrijwilligers en adverteerders die deze gids samenstelden. Alleen zo kunnen wij onze projecten realiseren en onze geliefde watersport mogelijk houden in Vlaanderen en ver erbuiten. Zoals de waterlopen geen grenzen hebben, zijn VVWtoervaarders watersporters die hun grenzen verleggen. Geniet van uw boot(je) en gebruik al uw vrije tijd om uw geliefde hobby terug te ontdekken. Varen maar…… Willy Mens

VVW - Toervaartgids 2014 • VVW-Recrea en de toervaarder

Marc Persoons m.persoons@periskal.com

5

Algemeen voorzitter


De federatie VVW-Recrea Het Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea, kortom VVW-Recrea vzw, dé partner in watersport, biedt een ruime waaier aan watersporten: toervaren, zeilen, zeezeilen, windsurfen, catamaran, waterskiën, kitesurfen, duiken, kajakvaren, zeilwagenrijden, wakeboarden, raften, golfsurfen, standup paddleboard. VVW-Recrea vzw is de overkoepelende federatie voor meer dan 100 watersportclubs in heel Vlaanderen. Onze clubs streven naar een kwalitatieve, veilige, milieuvriendelijke en persoonlijke aanpak die zich weerspiegelt in een efficiënt en aangenaam begeleiden van uw watersportvaardigheden. De federatie op haar beurt biedt de nodige ondersteuning aan de clubs zodat deze hun werking verder kunnen uitbouwen en verbeteren. En de federatie doet nog meer dan dat. Zij tracht ook de watersport op landelijk niveau meer bekendheid te geven en de belangen van de watersporter te verdedigen bij verschillende instanties. Daarenboven wil de federatie ook een informatiepunt zijn voor iedereen die vragen heeft over en rond watersport. Het VVW-Recrea-team staat iedereen met genoegen te woord en hoopt van harte u binnenkort te mogen ontmoeten op, aan of in het water! VVW Recrea vzw Beatrijslaan 25, 2050 Antwerpen tel. 03 219 69 67 - fax 03 219 77 00 e-mail: info@vvw.be website: www.vvw.be

• kano-kajak • zeilen • kitesurfen • toervaren • zeilwagenrijden • duiken • windsurfen • waterskiën • zeezeilen • golfsurfen • wakeboarden • catamaran • raften • standup paddleboard

Info VVW-verzekering Alle leden die aangesloten zijn bij VVW-Recrea kunnen genieten van de ledenverzekering van de federatie. Deze bevat een dekking voor lichamelijke ongevallen tijdens het beoefenen van de sport of tijdens clubactiviteiten en een dekking burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden. De dekking burgerlijke aansprakelijkheid treedt enkel in werking wanneer er geen andere verzekering tussenkomt (bv. familiale polis). De verzekering is geldig in binnen- en buitenland en ook tijdens de verplaatsing van en naar de watersportactiviteit (bij verplaatsingen enkel dekking voor persoonlijke ongevallen, dus geen burgerlijke aansprakelijkheid).

6

Onze toervaarders die 75 jaar of ouder zijn, moeten wel jaarlijks een medisch attest binnenbrengen om gedekt te zijn door de verzekering. Het medisch attest of een ongevalsaangifteformulier kan men downloaden op de pagina “leden” op www.vvw.be

VVW Recrea vzw

Dé federatie van de recreatieve watersporter www.vvw.be

VVW


De discipline V V W Toervaren De discipline Toervaren binnen V V W-Recrea vzw • Heeft als doel het Toervaren in Vlaanderen te stimuleren. • Behartigt de belangen en verzorgt de promotie van al onze aangesloten VVW Toervaartclubs en zijn leden ten opzichte van de Federale en Vlaamse overheid en de Vlaamse Waterwegbeheerders. • Behartigt ook onze belangen t.o.v. andere Vlaamse en Waalse Watersport federaties, en onderhoudt contacten met buitenlandse overheden en buitenlandse watersportvertegenwoordigers. • Versterkt onze aangesloten clubs en organiseert hiervoor overstijgende evenementen. • Bezorgt de leden aangesloten bij onze VVW clubs een daadwerkelijk en rechtstreeks voordeel via ons Gouden Ankerproject.

8

Wat doet V V W Toervaren concreet? • Zetelt in de raad van bestuur van PBV vzw, voor de promotie van onze watersport. Sinds 1992 is ‘Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw’ de vereniging die de binnenvaart bekend maakt en de troeven van de binnenvaart aanprijst. Inhoudelijk werkt PBV vzw rond projectgroepen. Sommigen zijn permanent, zoals de projectgroep rond “Recreatie”. • Zetelt in de Werkgroep Waterrecreatie van PBV. Doelstelling van deze werkgroep is het promoten bij het grote publiek van recreatiemogelijkheden op de Vlaamse Waterwegen, en het verbeteren van de faciliteiten van het Toervaren in overleg met de Vlaamse Waterwegbeheerders. • Zetelt in het overlegplatform “Waterrecreatie en Toerisme” van de Vlaamse Overheid, werkgroep “Binnenwateren”. • Promoot milieuvriendelijk Toervaren. • Promoot Waterrecreatie en Watertoerisme in samenspraak met Toerisme Vlaanderen. • Werkt samen met de Vlaamse Motorvaart School. • Zetelt in het orgaan: O.B.V. (Overleg Binnenvaart Vlaanderen), van de Vlaamse Overheid en de vertegenwoordigers van de Beroepsvaartsector. • Werkt nauw samen met: Waalse Federatie: FFYB. VNM: Verbond Nederlandse Motorbootsport KNWV: Watersport Verbond in Nederland • Participeert maximaal in bestaande en toekomstige Interreg en andere Europese programma’s m.b.t. toervaren. • Promoot de waterrecreatie op Europees niveau. • Maakt de website aan: www.vaarlussen.be. • Zetelt in het overlegplatform “subteam binnenvaartwegen” voor de knelpunten. • Werken mee aan het afsprakenprotocol met de waterwegbestuurders.


21/2: Maart 4/3: 14/3:

10

April 8/4:

Thema-avond voor alle leden in het clubschip VYCA, Antwerpen agenda zie www.vvw-toervaren.be Toervaartvergadering bij VVW-Geel Thema-avond voor bestuursleden in het clubhuis JKL, Leopoldsburg Toervaartvergadering bij VVW-Westhoek

Mei 6/5: 17-18/5:

DRAKAR Festival Mini-speedbootjes tot 70 km/u Rondvaarten – kinderanimatie – BBQ op zaterdag

26-31/5:

34ste Internationale Toervaartreünie bij Taxandria te Turnhout

Juni 21-23/6:

Toertocht Hautmont op de Boven-Samber Inschrijven via Paul Denayer (paul.denayer@vvw-toervaren.be) 10/6: Vertrek vaartocht in VVW-Yakan 14-15/6: Verzameling te Thuin op de Boven-Samber 20-22/6: Feesten in Hautmont (Frankrijk) 27-29/6: Auvelais (Beneden-Samber) Meer info: zie www.vvw-toervaren.be en de maandelijkse toervaartvergaderingen

Augustus 13-18/8:

Havenfeesten Taxandria

23-24/8:

Havenfeesten VVW-Emblem Gratis aanmeren van 21 tot 25/8

Toervaartvergadering bij VVW-Taxandria

Zomerkermis Geraardsbergen Ommegang van de Geraardsbergse verenigingen onder het waakzaam oog van Manneken-pis en H. Bartholomeus Reclamestoet en optredens Wafelenbak - BBQ Lampionnennacht Gratis aanmeren van 21 tot 29/8

30-31/8:

Havenfeesten Reacreatievaart Oud-Turnhout Jachthaven het gevaer

September 13-14/9:

Havenfeesten JachtKlub Leopoldsburg Mosselfestijn - kinderanimatie

13-14/9:

Havenfeesten Kempisch dok

20-26/9: Toertocht vanaf het Spierekanaal naar de Pardon Organisatie in handen van Bruno Demil (bruno.demil@vvw-toervaren.be) 20/9: samenkomst in Leers-Nord (Spierekanaal) en gezellig samenzijn in Maison du Canal 21/9: vertrek richting Doornik, Peronnes, Peruwelz, Mons, Thieu, Seneffe met diverse tussenstops en bezoeken 26/9: aankomst in Marchienne en Griekse avond en aansluitend de Pardon Meer info: zie www.vvw-toervaren.be en de maandelijkse toervaartvergaderingen 27-28/9:

Pardon Marchienne-au-Pont Verdere en gedetailleerde uitleg volgt op de maandelijkse toervaartvergaderingen

Oktober 17-19/10:

Jeneverfeesten in Hasselt

VVW - Toervaartgids 2014 • VVW-Recrea en de toervaarder

Februari 8-10/2 en 14-16/2: Belgian Boat Show Gent

22-28/8:

11

Agenda Toervaartactiviteiten 2014


Programma V V W-Toervaart Turnhout Tijdens het weekend van hemelvaart probeert VVW-Recrea en meer bepaald de sectie Toervaren steeds weer een geschikte locatie te vinden om meer dan 100 jachten aan te meren. Als bestuur van VVW-Toervaren zijn we dan ook fier om ook in 2014 terug een weekvullend programma te kunnen aanbieden. De stad Turnhout en in het bijzonder VVW-Taxandria nodigen ons uit om de 34ste Toervaartreunie bij hen te vieren met het volgend programma: Van vrijdag 23 mei tot maandag 26 mei verwachten wij de vloot in de kom tijdens het aanvaar- en aanmeerweekend. Wie vroeger komt of na de Toervaart nog even blijft hangen, lees zeker de “info voor onze toervaarders”

12

Maandag 26 mei 8u30: 9u00-11u00: 14u00: Dinsdag 27 mei 8u30: 9u00-11u00: 10u00: Woensdag 28 mei 8u30: 9u00-11u00: 10u00 18u00: 18u30: 19u30:

vergadering Tv-afgevaardigden in de tent opening secretariaat, aan de “kubus” bedrijfsbezoek Cartamundi , ontvangst en rondleiding achter de schermen van een wereldspeler. vertrekplaats aan de “kubus”, te voet +/- 15 min. Samen nog een drankje achteraf. Vooraf inschrijven noodzakelijk want beperkt aantal plaatsen. vergadering Tv-afgevaardigden in de tent opening secretariaat, aan de “kubus” uitstap met de fiets naar Balen hertog langs “Het Bels Lijntje”met een picknick via lunchpakket onderweg en een bezoek aan de “Klein Engeland Hoeve”, afstand +/-25 km, vertrekplaats, “kubus”, terugkomst rond 16u00 Vooraf inschrijven noodzakelijk want beperkt aantal plaatsen. vergadering Tv-afgevaardigden in de tent opening secretariaat, aan de “kubus” wandelzoektocht voor iedereen met versnapering, 1ste prijs ½ varken. Inschrijven noodzakelijk officiële opening op patrouilleboot” Leie” van de Koninklijke Marine Cadetten Toespraken Prominenten, Voorzitter TV en Taxandria gevolgd door de ceremoniële overhandiging van de Toervaartvlag. Vlaggengroet door VVW-Emblem en VVW-Geel. receptie in de tent, aangeboden door verzekeringen Huysman uit Eeklo. gezellig samenzijn in de tent met een drankje en muziek, voor een hapje kan men steeds terecht bij de verschillende kraampjes aan de tent.


vlaggengroet door VVW-Westhoek ontbijt met broodjes, spek, eieren,koffie, fruitsap, kaas, hesp......... in de tent tot 10u00 Vooraf inschrijven is wel nodig. optocht naar de stad met fanfare, ontvangst door de burgemeester gevolgd door receptie Toervaartdiner in zaal Hertoginnendal, uitdelen van de medailles en gelukwensen aan de clubs en de verdienstelijke toervaarders, aansluitend dansavond met live band BLISS. Iedereen welkom mits inschrijving

Zaterdag 31 mei 8u30: 12u00: 12u15:

vlaggengroet door AYC en VYCA afsluiten van de Toervaart met strijken van de vlaggen door VVW-Taxandria en TV-bestuur. afdrinken van het vat en mogelijkheid tot afvaart.

Op vrijdag, zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag kan men een dagmenu verkrijgen in taverne” Ad Pontem” ( gratis aperitief op vertoon vanVVW lidkaart) en Brasserie “Klaverhof”. Wasserette, bakker en grootwarenhuis liggen tegenover de haven, het winkelcentrum ligt op 10min. wandelen. De inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen aan de stand van VVWToervaren op Belgian Boat Show, via het VVW secretariaat of via www.vvw-toervaren. be. Bij aankomst in Turnhout zijn op het secretariaat de nodige documenten met de juiste uurvermelding en plaats van afspraak af te halen.

14

Het Bestuur wenst u allen een aangename Toervaart 2014 bij VVW-Taxandria.

De geschiedenis van Turnhout in een notendop. Derde eeuw tot de vijfde eeuw Bos en moeras De Franken vestigden zich hier in onze streken. Dit was een vooruitgang, want de Franken waren landbouwers en herders. Zij kenden reeds de zwijnenkudde en de schapenteelt, de bijenkweek, de ganzenteelt en het neerhof. De twaalfde eeuw In de loop van de twaalfde eeuw ontstond naast de landbouw ook de handel. Hierdoor werden meer wegen aangelegd. Waar belangrijke banen elkaar kruisten, ontstonden marktplaatsen. De marktplaatsen ontstonden vooral in de nabijheid van een burcht omdat die grotere veiligheid waarborgde. De vier oudste straten van de stadskern van Turnhout komen samen op het marktplein. Het zijn: de Gasthuisstraat, Herentalsstraat, Otterstraat en Patersstraat. Het kasteel sloot rechtstreeks aan op de Grote Markt. Het was er dus veilig. 1212 In 1212 verhief Hendrik I het marktplaatsje tot ‘Stad en Vrijheid’. Nu was er een tijdelijke welvaart bij de Turnhoutenaars. Ze spraken met andere steden af om elkaar te helpen. Al vanaf 1280 was er een verbinding tussen Turnhout en Antwerpen, de Scheldestad. Er rolden vele wagenkaravanen en wagens over deze heirbaan gedurende vele eeuwen totdat de Schelde werd gesloten. 1334 of 1336 In 1334 of 1336 werd de stad verwoest. Men begon echter onmiddellijk met de heropbouw en de welvaart van de stad. Men begon ook met de bouw van de St. Pieterskerk en het stadhuis (niet het huidige). Omstreeks de 14de eeuw omvatte Turnhout 7 dorpen. Er werden grondige herstellingen gedaan aan het kasteel. Het begijnhof werd gesticht. Het werd omgeven door een muur en een gracht. Rond het jaar 1400 telde Turnhout ongeveer 7000 inwoners en een duizendtal huizen. Begin vijftiende eeuw Bij het begin van de vijftiende eeuw kwam Turnhout in het bezit van Antoon van Bourgondië. Hij nam veel deel aan de jacht en de ridderstrijd. Hij liet op de vier hoeken en boven de hoofdingang van het kasteel grote torens aanbrengen. Hij liet ook gekanteelde muren bouwen en voorzag een toegang met dubbele valbrug. Veel mensen hielden zich bezig met het africhten van valken. Dat was zeer moeilijk. Liefhebbers van koninklijke hoven kwamen van Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Engeland naar hier. Dat gaf onze stad een grote bekendheid. Op het einde van de 15de eeuw was de welvaart tot een hoogtepunt gestegen. Men liet mooie glasramen aanbrengen in de St.Pieterskerk. 1545 In 1545 werd Turnhout geschonken aan Maria van Hongarije. Zij liet de volgende jaren het kasteel en het park (de warande) herinrichten als een ontspanningsverblijf. Toen zij in 1555

V V W - Toervaartgids 2014 •34ste Toervaartreünie Turnhout

Vrijdag 30 mei 8u30: 8u30: 10u30: 18u00:

Turnhout en zijn omgeving

15

Donderdag 29 mei Familiedag 8u30: vlaggengroet door VVW-Mendonk 8u30: Uitgebreid ontbijtbuffet tot 11.00u Het ontbijt staat open voor toervaarders en genodigden. U kan gerust uw familie en vrienden uitnodigen. Vooraf inschrijven is wel nodig. 9u00-11u00 opening secretariaat, aan de “kubus”, 10u00-14u00 samen met familie,vrienden en kennissen genieten van de gezellige sfeer rondom de haven met wateranimatie verzorgd door VVW 16.00-20.00: luxe Maritieme BBQ in de tent, met vis en vlees, warm en koud groentepallet, aardappel met kruidenboter, sauzen naar keuze Iedereen welkom mits inschrijving. 19u00-23.00: avondanimatie in de tent met muziek


1780 Maria Theresia, aartshertogin van Oostenrijk, bracht een lange vredesperiode. Dankzij haar inspanningen bloeide de handel weer op en er werden voor de landbouwers aanplantingen gedaan op moeilijk te bewerken gronden. Begin negentiende eeuw In de tijd van Napoleon kwam er nieuwe welvaart. De drukkerij Brepols beleefde haar eerste bloei. De Steenweg op Antwerpen werd voltooid. Zo werden de Kempen met de buitenwereld verbonden.Vanaf 1840 werden vele nieuwe wegen aangelegd. De wereldoorlogen Turnhout had redelijk weinig te lijden tijdens de twee wereldoorlogen. Kanaal Dessel-Schoten Het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten ontsproot in 1851. Het moest vitaminerijk Maaswater laten afvloeien naar de arme Kempense gronden. Het werd echter een rustige waterweg, ideaal om langs te fietsen en te wandelen. Ook vissers en pleziervaarders worden aangetrokken door het water. Het hoogteverschil tussen Dessel en Schoten is 25,70 meter. Tussenin ligt de kade van Turnhout. Tien sluizencomplexen geven de weg aan richting Schoten. Tal van jachten en boten verkennen dagelijks de schoonheid van het kanaal. Het is zelfs algemeen geweten het kanaal tussen Turnhout en Postel één van de mooiste vaargebieden in België is.

16

Wandelaars, fietsers en de pleziervaart halen hun hart op tijdens een tocht langt het kanaal Dessel-Schoten. Om te bekomen van al dat moois, houden ze halt in de jachthaven van Turnhout. Hier ontmoeten de Oude Kaai en de Nieuwe Kaai elkaar. Sinds de opknapbeurt in 2006 is het hier bijzonder aangenaam toeven. Bankjes aan het water, gezellige terrasjes aan de kade, een ligweide, water en bomen om naar te turen.

Een bezoek aan het kasteel is een belevenis. Je lijkt met je twee voeten in de geschiedenis te staan. Het binnenplein als rustpunt op de tijdslijn. Dwalen door de gangen en zalen voert je voorbij historische relieken. De grote rechtszaal bevat prachtige muurschilderingen van Karel Boom. Deze muurschilderingen stellen het gerecht ten tijde van Maria Van Hongarije voor. Begijnhof Het begijnhof is een goed bewaard plekje van rust in het stadscentrum. Knusse huisjes, kasseien, hagen, waterpompen en smeedijzeren straatlantaarns vormen de ideale scène. Op zijn hoogtepunt in 1675 telde het begijnhof 370 begijnen. Daarna volgde verschillende dieptepunten met brandrampen, plunderingen, de pest en andere plagen. De prachtige barokke begijnhofkerk uit 1666 - 1667, de kapel van Heilig Aanschijn en de gerestaureerde Calvariekapel bleven gelukkig ongedeerd In het Begijnhofmuseum kun je een glimp opvangen van het boeiende leven van de begijntjes. Hoe ze leefden, hoe ze werkten en waar ze hun meest waardevolle spullen bewaarden. Het museum is ook een collectie kunstvoorwerpen rijk, waaronder meubilair, schilderijen, zilver, kant en porselein. Nationaal Museum Van de Speelkaart In 1826 zette Pieter Jozef Brepols Turnhout op de wereldkaart. Hij drukte de eerste speelkaarten en zette zo onbedoeld een hele industrie in gang. Turnhout werd één van de belangrijkste producenten in de wereld. De idee om ‘iets’ rond speelkaarten te doen. Maar was daar wel effectief belangstelling voor? Een tentoonstelling in de hal van het stadhuis was de test. Een overdonderende publieke opkomst het resultaat. Op 24 oktober 1965 opende de toenmalige minister van cultuur, Frans Van Mechelen, het Nationaal Museum van de Speelkaart. Omdat de bezoekersaantallen bleven groeien besloot het stadsbestuur om het succesvolle museum verder uit te bouwen. Je maakt op een interactieve manier kennis met de evolutie van de grafische nijverheid in Turnhout. De spotlights schijnen ook op de verschillende productietechnieken en het indrukwekkende draaiend machinepark. De joker?

V V W - Toervaartgids 2014 •34ste Toervaartreünie Turnhout

1649 Bij de intrek van Amalia van Solms kwam Turnhout er terug bovenop. Zij liet het vervallen kasteel weer herstellen.

Kasteel van de Hertogen van Brabant Het ‘kasteeltje’ kende tijdens de negen eeuwen van zijn bestaan evenveel levens. Oorspronkelijk was het een jachtverblijf van de eerste hertog van Brabant. Daarna werd het impressionante bouwwerk ondermeer omgedoopt tot gevangenis, stadsmagazijn, pompiershuis en weversschool.

17

wegging, begon het verval van het kasteel. Ook 1566 was een rampjaar voor Turnhout. De mooie beelden werden verwoest in de kerk (beeldenstorm). Ook de handel ging totaal teniet. De bevolking daalde tot 3000 inwoners.


Klein Engelandhoeve Deze hoeve in het beboste noorden van Turnhout is niet zomaar een hoeve. Hier loopt de rode draad van projecten rond kansarmoede. Hier kunnen kansarmen in groep een onvergetelijke vakantie beleven. Hier trekken scholen naartoe voor prachtige wandelingen in de aangrenzende natuur. Klein Engelandhoeve ligt midden in het Turnhoutse Vennegebied. Het is de poort naar het rijke natuur- en cultuurlandschap rondom. Bezoekers en bewoners waken over een duurzaam behoud en herstel van deze unieke setting. In het bezoekerscentrum vind je een selectie van lekkere streekbieren en biosapjes.

Wandelen in de stad

18

Turnhout, dat van oudsher al de rol van centrumstad inneemt, organiseerde al in de middeleeuwen opvang en zorg voor zieken en noodlijdenden uit de Kempen. Belangrijke ontwikkelingen, vernieuwingen en uitvindingen vinden er hun wortels en werden gerealiseerd door artsen en andere gezondheidswerkers die hier woonden en werkten. Tijdens de wandeling maak je kennis met deze pioniers en hun realisaties.Wandel langs de verschillende locaties en probeer ze te schetsen in de tijdsgeest van toen

Speelkaartenwandeling Je verkent het westelijke en zuidelijke deel van de historische Turnhoutse stadskern tijdens de wandeling rond de speelkaart.Via de vroegere warande van het hertogelijk kasteel wandel je langs fraaie gevels naar het stille pleintje bij de Heilig-Hartkerk. Daarna wandel je even in de drukte van het Turnhoutse winkelhart om via stemmige en verborgen hoekjes, zoals het Hofke Groenendaal en de Poort van de Witte Wever, naar het Nationaal Museum van de Speelkaart te wandelen. Ook deze wandeling heeft een totale afstand van 2,5 kilometer en is aangeduid met zeshoekige bordjes met groene pijl en sjabloon speelkaarten. De wandeling start aan Toerisme & UiT, Grote Markt 44. Hierdoor is het mogelijk om de kasteel- en speelkaartenwandeling aan elkaar aan te sluiten tot een wandeling van vijf kilometer. Behalve het Natuurpunt Museum is de wandeling geschikt voor mindervalide. De volledige brochure kan aangekocht worden bij Toerisme & UiT aan 4 euro. Stadspark Wie even een frisse neus wilt halen nabij het centrum van Turnhout stapt best het Stadspark in. Zeldzame fauna en flora verwelkomen je. Sport en spel zorgen voor entertainment. Een klein stoomtreintje is voer voor dromers. In het Stadspark kun je vier korte bewegwijzerde wandelingen maken. Je passeert de oude hooilanden in het valleitje van de Aa, de siertuin van alle Turnhoutenaren. De vijver in het hart van het park is een mooi rustpunt. Spelende kinderen en joggers vullen het perfecte plaatje. Even verderop op de grens van Turnhout en Vosselaar ligt het Raadsherenpark. Een restant van het Grote Grotenhoutbos, één van de oudste mastbossen uit de streek. Mooie, grote en groene vlaktes met veel bos lenen zich uit aan een speeltuin, ruime speelvlaktes en enkele schilderachtige gebouwen. Zelden vind je zo veel natuurgebied aan de zijde van een stad. In, door en rond Turnhout kan je dus echt plezier beleven van je wandelschoenen.

V V W - Toervaartgids 2014 •34ste Toervaartreünie Turnhout

Vennengebied Bossen, weiden, akkers en vennen omarmen deze stad. Op tien minuten van het centrum vind je rust in een groene gordel. Vanaf de oevers van het kanaal Dessel-Schoten tot de Nederlandse grens. Een uniek decor voor een centrumstad in Vlaanderen. Een uitkijktoren laat je genieten van alle natuurlijke pracht en praal die het Vennengebied rijk is. Tegelijkertijd is hij een verlengstuk van een jarenlang natuurinrichtingsproject. Deze twaalf en een halve meter hoge toren bestaat uit een stalen constructie, bekleed en bevloerd met duurzame eik en cederhout. Als je zeker wilt zijn dat het Vennengebied geen geheimen meer heeft voor jou, moet je het eens met een natuurgids bezoeken.

De kasteelwandeling De wandeling rond het kasteel ontdekt het schilderachtige begijnhof, een stukje van het religieuze Turnhout. Langs deze weg bereik je de omgeving van het kasteel. Daar ligt het ontstaan van Turnhout. Onderweg passeer je langs het Taxandriamuseum. Hier kun je je verdiepen in het wel en wee dat de stad sindsdien te beurt gevallen is. Via het bekende kasteel van de hertogen van Brabant kom je terug op de Grote Markt. In totaal heeft de wandeling een afstand van 2,5 kilometer. Er is bewegwijzering voorzien met zeshoekige bordjes met oranje pijl en sjabloon kasteel. Het vertrek is voorzien aan Toerisme & UiT, Grote Markt 44 en de wandeling is geschikt voor mindervalide.

19

Een prachtig gerestaureerde stoommachine. De Warande Wanneer je cultuur zegt in Turnhout, zeg je in een adem De Warande. In de achtertuin van het kasteel ligt deze vernieuwde cultuurtempel. Hier is altijd wel iets te doen, het hele jaar door. De plechtige opening vond plaats in 1972. Sindsdien groeide De Warande uit tot een multifunctioneel cultuurhuis. Volwassenen, jongeren en kinderen en zelfs scholen trekken hier naartoe als ze zich willen laten vervoeren door cultuur met een grote C. In 2005 opende De Warande met de Kuub een prachtzaal die uitblinkt door haar vormgeving. Dat smaakte naar meer. In 2012 trekt De Warande het doek van een vernieuwd cultuurcomplex. De upgrade is indrukwekkend: een nieuwe centrale hal, een nieuwe café, een nieuwe Tuinzaal, een nieuwe exporuimte met een overzichtstentoonstelling van Kempisch kunstenaar Jef Gys en een spiksplinternieuwe ondergrondse fuifzaal! Wil je graag de werking van de Warande achter de schermen leren kennen? Breng dan onder leiding van een gids een bezoek aan het cultuurhuis.


Monumenten en beelden Deze stad heeft gestreden, geleden en overwonnen. Het begon 800 jaar geleden met de verwerving van de stadsrechten en later de Slag van Turnhout. Samenhorigheid was het machtigste wapen. Voeding voor kunstenaars die hun broodkruimels achterlieten in de straten van Turnhout. In het hart van de stad vind je twee monumenten die de Slag van Turnhout herdenken. Tegen de Sint-Pieterskerk op de Grote Markt prijkt een grafsteen uit 1889, even verderop blinkt het beeld de Patriot. Je hoeft niet veel verder te wandelen om halt te houden bij andere aandenkens. Het Monument van de Gesneuvelden op het Zegeplein, de gedenksteen van Luitenant Salmon, Het Monument van de Vrede, de Waterpomp in de Gasthuisstraat, …

20

In de Korte Begijnenstraat kreeg Deken Adams een monument. Deze sympathieke man nam het rond de eeuwwisseling op voor de armen in de stad. Hij stond ook aan de wieg van vakbond ACV-Kempen. In de Warande zelf ontdek je de betekenis van de symbolische kunst Open Mind Nevada. Turnhout was Turnhout niet zonder belangrijke figuren. Turnhout was Turnhout niet zonder monumentale gebeurtenissen. Uit dankbaarheid en koestering vind je daarom over heel de stad aandenkens. Een beeldentocht die kan tellen.

Turnhout is heel wat indrukwekkende kerken en mooie kapellen rijk. In elk gehucht vind je de eigenheid van de omwonenden terug in deze religieuze gebouwen. De kleurrijke schilderingen en glasramen laten niemand onberoerd. Wie denkt dat de Sint-Pieterskerk een kerk als een ander is, komt bedrogen uit. De buitenkant is opmerkelijk sober, het interieur is adembenemend. Pronkstuk is de preekstoel uit 1862. Eens bekomen, laat je de mythes op je afkomen. Hoe oud de oudste kerk van Turnhout is, blijft een mysterie. Maar het resultaat van eeuwen werk is ronduit knap.Vooral het bekende interieur doet grote ogen trekken.Van verwoestingen tijdens de beeldenstorm is geen spoor meer. Integendeel. De preekstoel, het hoogaltaar en beeld- en schilderwerken blinken van schoonheid. Er wordt ook een rijke kerkschat bewaard. Vertel het niet voort. Stripmuren Elke twee jaar vindt in Turnhout het oudste en grootste stripfestival vanVlaanderen plaats, Strip Turnhout. Maar in onze stad kun je ook dagelijks genieten van stripmuren. Ze zijn opmerkelijk en komen van de hand van striptekenaars die hun strepen al meer dan verdienden. De eerste stripmuur prijkt sinds 2007 op de zijgevel van restaurant De Weerelt in de Warandestraat. De trotse ontwerper is Jan Van der Veken, op dat moment Turnhouts stadstekenaar. Hij koos voor een sober ontwerp in pastelkleuren. Tekenaar Reinhart mocht in het najaar van 2009 zich helemaal laten gaan tegenover café Ranonkel. Hij creëerde een stripmuur waarop de personages uit zijn strip ‘Hunker Bunker’ staan afgebeeld. Zo zit je steeds op het terras in goed gezelschap. Tekenaar Reinhart mocht in het najaar van 2009 zich helemaal laten gaan tegenover café Ranonkel. Hij creëerde een stripmuur waarop de personages uit zijn strip ‘Hunker Bunker’ staan afgebeeld. Zo zit je steeds op het terras in goed gezelschap. De gerenommeerde Duitse striptekenaar Ulf K. tekende in 2011 het ontwerp voor de derde stripmuur in Turnhout. Zijn knap werk vind je in de Bloemekensgang, het gezelligste steegje van de Kempische hoofdstad. Binnenkort komt er een vierde stripmuur op de hoek van de Paterstraat en de Korte Begijnenstraat. Deze veelbelovende Boerke-stripmuur wordt ontworpen door Pieter de Poortere.

V V W - Toervaartgids 2014 •34ste Toervaartreünie Turnhout

Architectuur In de Turnhoutse binnenstad vallen enkele historisch gebouwen meteen op. Het opgesmukte stationsgebouw, de parmantige watertoren en het Paterpand doen je ongetwijfeld enkele passen vertragen. De hand van de architectenfamilie Taeymans is nooit ver weg. Het Louvere van Turnhout oftewel het Paterpand. In de jaren 80 kreeg dit voormalig Minderbroederklooster een nieuw kleedje.Letterlijk,want Pieter-JozefTaeymans overkoepelde het klooster met glas en staal. Een geslaagde combinatie van historische architectuur en hedendaagse kunst. Andere staaltjes van de familie Taeymans? De gevel en het poortgebouw van het huidige Heilig Grafinstituut, de O.L.V. Middelareskerk en het Sint-Jozefcollege. Oh ja, vergeet ook de woning op De Merodelei 83 van Xavier Taeymans niet.

Het oudste beeld is uit het straatbeeld verdwenen, maar is wel nog te bewonderen. Het Mariabeeld ‘Den Engel’ (1789) hangt nu in het Paterpand. Een ander goed bewaard kunststuk is het herdenkingsbeeld Renier Snieders op het Patersplein. Pieter Corbeels wordt nog elke dag herdacht in de voortuin van het Huis Metten Thoren. Loop ook zeker langs de beeldentuin bij het Taxandriamuseum.

21

Voor ieder wat wils trouwens.Tien wandelingen van verschillende lengte laten je kennismaken met de mooiste groene plekjes van onze stad. Een uitkijktoren laat je genieten van alle natuurlijke pracht en praal die het Vennengebied rijk is. Tegelijkertijd is hij een verlengstuk van een jarenlang natuurinrichtingsproject. Deze twaalf en een halve meter hoge toren bestaat uit een stalen constructie, bekleed en bevloerd met duurzame eik en cederhout.


Het allereerste streekbier van Turnhout. Het is een zeer bijzonder bier omdat het iets weg heeft van een Tripel in combinatie met witbier. De smaak is fruitig, fris en het bier heeft een troebel uitzicht, met een blond oranje kleur. De geur is zoet maar toch voorzien van een lichtbittere smaak en voelt het lichtzurig op de tong. Koriander en andere kruiden zorgen voor de pittige smaak. De Tripel is voorzien van een alcoholpercentage van 8.5% waardoor je proeft dat het een krachtig bier is maar waar de alcohol toch niet overheerst. Hobbybrouwerij Het Nest is de maker. Het tweede streekbier van hobbybrouwerij Het Nest. Het is een minder zwaar maar veel bitterder bier dan de Schuppenboer Tripel. Het alcoholgehalte van 6.5% en de hoge graad aan bitterheid maakt het bier ideaal voor de zomer. Ook als aperitief is het heel geschikt. De bitterheid van het bier is te danken aan de hoeveelheid hop die toegevoegd wordt. Voor de Hertenheer werd uitsluitend gebruik gemaakt van Europese hopvariëteiten. Zij zorgen voor een kruidig maar ook licht fruitig hoparoma. Het derde streekbier van hobbybrouwerij Het Nest. Het is een donker winterbier waar moeilijk een stijl op te plakken valt. De tien in de naam slaat zowel op het alcoholgehalte van het bier als op het tienjarig bestaan van bierproefclub “Orde van de zatte Mus”. Hoewel de Kleveretien bijna zwart van kleur is, heeft het toch weinig tot niets van een stout. Qua smaak valt hij binnen de categorie van ‘complex’ smakende bieren. Het heeft dan ook een overwegend kruidige smaak met een toets van drop (steranijs), caramel, chocolade, koffie,rozijnen en pruimen. Op het einde komt de alcoholwarmte van het bier meer naar boven. Bij elke slok ontdek je nieuwe smaken.

22

Hobbybrouwerij Het Nest maakte speciaal voor het 800-jarig bestaan van Turnhout dit bier. Het is een licht fris biertje met een licht bittere smaak. De saison van ongeveer zes graden is ontstaan tijdens de negentiende eeuw. Tijdens de lente en winter was er voor de seizoensarbeiders minder werk en daarom brouwden ze een bier voor het zomerseizoen. De Turnhoutse Patriot is een bier voor het grote publiek gebrouwen.

Het Corsendonkbier staat binnen Turnhout al langer bekend als streekproduct. Doorheen het jaar zijn er standaard vier verschillende soorten van het Corsendonkbier te verkrijgen. De Agnus Tripel is een pittig en blond bier van hoge gisting. De Pater Dubbel herken je aan zijn diepdonkere roodbruine kleur. Het is een zacht donker bier van hoge gisting. Corsendonk Blond is een pittig en blond bier van hoge gisting, gerijpt tot een levendig parelend bier met kruidig boeket en gehopte afdronken. Corsendonk Bruin is een zacht en donker bier van hoge gisting en een levend parelend bier met rijkelijk schuim.Van november tot eind februari kun je ook genieten van de Corsendonk Christmas Ale. Dit roodbruine Kerstmisbier wordt gebrouwen met geroosterde speciale mouten, de fijnste hop en geselecteerde gisten, gekruid met een vleugje koriander. Een smaakvolle verzameling van Turnhoutse streekproducten. Natuurwerk vzw, stad Turnhout en vzw Trefpunt Toreke bieden standaardmanden aan voor 50 euro en 30 euro. De inhoud? Die kunt u zelf samenstellen. Gekonfijte groene walnoten, kweepeergelei en lijsterperen zijn maar enkele producten die Christine Roelofs in haar eigen tuin kweekt. Puur appelsap geperst op ambachtelijke wijze komt van de hand van Gunther en Hilde Roefs. Puro Fairtrade Coffee van Miko past perfect bij het Turnhouts Troefke of de knabbelstokken van vzw Widar. Streekbieren maken de manden compleet.

V V W - Toervaartgids 2014 •34ste Toervaartreünie Turnhout

In 2011 door experts bestempeld als wereldtop! De Royal Belgian Caviar is een kaviaar die slechts licht gezouten wordt. De eieren van de Siberische steur zorgen voor een zuivere nootachtige smaak met een milde nasmaak. De ontwerpers van dit gouden product is NV Joosen-Luyckx Aqua Bio. Zij zorgen ervoor dat de steuren op vijvers, onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden, kunnen uitgroeien tot geslachtsrijpe vissen.

Het vierde bier in de speelkaartenstraat van Hobbybrouwerij Het Nest is de SchuppenAas. Dit amberkleurig bier is geïnspireerd op Trappist van Orval. Net zoals Orval wordt het bier met twee verschillende gistvariëteiten vergist. De hobbybrouwers hebben bewust gebruik gemaakt van Amerikaanse hopvariëteiten die het bier een sterke citrus en pompelmoes karakter geven.

23

Streekproducten Het enige echte streekgebak van Turnhout. Het is een boterkoekje met chocoladebodem in de vorm van een speelkaart. Bedenker is chocolatier Guy Pas. Zijn recept was de verdiende winnaar van een wedstrijd om Turnhout een eigen koekje te geven. Wekelijks wordt er meer dan zeven kilo van de Turnhoutse Troefkes verkocht. Met Kerstmis loopt dit op tot vierentwintig kilo.


Info voor de toervaarders Gastclubs Onderstaande clubs geven gastvrijheid aan de toervaarders van en naar de Toervaart tijdens het aanvaren en de terugreis. Flandria Brugge - VVW Aalst - Beernemse WSV - VVW Nete - VVW Emblem - VVW Geel - VVW Gent-Leie - VVW Hyac - De Blauwe Kei - VVW Dendermonde- VVW Den Bleek VVW Mendonk - VVW Westhoek - VVW Leuven – Ninoofse Yachtclub Zwarte Flesch Voor de havenmeesters en de schippers: Afspraak is één gratis overnachting 10 dagen voor 23 mei en één gratis overnachting 10 dagen na 2 juni, of in afspraak met de respectievelijke havenmeester. Voor de schippers: Bij Taxandria meren we gratis af van vrijdag 23 mei tot maandag 2 juni, inbegrepen het elektrisch verbruik met een max. van 6A. Wie voor 23 mei of na 2 juni een ligplaats wenst bij Taxandria zal de normale ligdagprijs betalen aan de geldende tarieven van de plaatselijke club. Tevens zal voor vrijdag 23 mei en vanaf 2 juni de elektriciteit in rekening worden gebracht. Secretariaat Het secretariaat bevind zich aan de “kubus”, tegenover de brasserie Ad Pontem aan de haven. Je kan er vanaf zaterdag 24 mei tot donderdag 29 mei dagelijks terecht tussen 9u00 en 11u00. RESPECTEER ieder zijn vakantie en kom enkel tijdens de openingsuren naar het secretariaat. Zend of fax uw inschrijvingsformulier ten laatste op 15 mei 2014 naar, VVW Beatrijslaan 25 - 2050 Antwerpen - fax 03 219 77 00 Inschrijvingsformulieren zijn af te drukken via www.vvw-toervaren.be, via mail aan te vragen naar info@vvw-toervaren.be of via een telefoontje naar 03 219 69 67 en ze worden je toegezonden. Wij durven rekenen op ieders medewerking voor een vlot verloop en op de onmiddellijke betaling na de inschrijving. Marifonie VAREND Voor navigatiegegevens:VHF 10 BABBELS Motortoerentallen, inhoud van de frigo, enz.... kortom alle babbels METEEN naar VHF 77 TOERVAARTHAVENMEESTERS De vlootverantwoordelijke kan de havenmeester(s) oproepen komende van Dessel voor hefbrug 1 en komende van Schoten voor hefbrug 2 van Turnhout en dit enkel en alleen op VHF kanaal 77

24

Vlagetiquette Vlagvoering is een zeer oud en een complex gedoe. Als toervaarders trachten we de regels zo goed mogelijk na te leven. Alle VVW clubs voeren hun VVW wimpel in de top met hieronder of aan bakboordzaling de clubvlag. Dit is niet om de clubs tekort te kort te doen maar het gaat hier om en VVW- evenement , dus de VVW-wimpel in de top.Voorzitters van clubs voeren de vierkante vlag met zwaluwstaart. Bestuursleden voeren onderaan in


de wimpel een zwarte bol. De bondsvoorzitter voert een vierkante vlag. Achteraan voert men de Belgische driekleur. Vaarroutes en afmeren Jaarlijks komen bij het aan en terugvaren dezelfde problemen naar voor. Maak onderlinge afspraken in jullie club, volg de aanwijzingen van jullie konvooileider en de binnenvaartbegeleiders stipt op, dring niet aan. Praktische tips bij het aanvaren en afvaren van de toervaart in Turnhout Max. snelheid op het kanaal Dessel -Turnhout -Schoten: 7 km/uur zonder golfslag. Volg stipt de aanwijzingen van de toervaarthavenmeesters Rudy en Franky bij aankomst. Zij zullen alle boten zo goed mogelijk afmeren, wie het op eigen houtje wenst te proberen riskeert alles grondig in de war te sturen. Bij Taxandria zal aan beide zijden van de vaart worden afgemeerd, afvarend 75m voor hefbrug 2 wordt niet afgemeerd, deze ruimte wordt vrij gehouden voor vrachtschepen die moeten wachten voor de brug, de volgende 25 m wordt enkel afgemeerd, daarna afhankelijk van de bootbreedte 2 tot 3 dik. Denk aan etiquette, voeten vegen, aangepast schoeisel, omlopen langs de voorkant, stil en rustig. Vergadering Tv-afgevaardigden Vanaf maandag 26 mei tot donderdag 29 mei worden de afgevaardigden van de clubs verwacht in de tent om 8u30 voor nadere en bijkomende inlichtingen omtrent het verloop van de toervaart. Vuilcontainers Gelieve in elke aanmeerplaats alles te deponeren in de daartoe bestemde vuilcontainers, sorteren waar het hoort. Tijdens de toervaart zullen aan de “kubus� containers geplaatst worden voor restafval, het glas dient apart gehouden, raadpleeg hiervoor de clubhavenmeester. Bunkeren en voorzieningen Omwille van de veiligheid is bunkeren op de locatie zelf niet toegelaten, ook water tanken op de plaats is niet evident en kan enkel gebeuren voor of na de toervaartweek, dus hou er rekening mee dat jullie tanks gevuld zijn bij aankomst. Water tanken kan op volgende plaatsen tijdens het aanvaren, boven sas 4 te Dessel, waterdarm is voorzien, en aan de sluis van Rijkevorsel, op de sluis zal een passend verloopstuk liggen. Waar mogelijk worden elektriciteitsaansluitingen voorzien langs de kade, maar zoals elk jaar zijn we beperkt in vermogen, max. 6A.Vul enkel je batterijen zodat iedereen over voldoende spanning beschikt, dus, geen elektrische vuurtjes, geen wasmachines, kook op gas of ga uit eten deze week

27

26

Inkomkaarten We stappen reeds enkele jaren af van inkomkaarten, omwille van verlies, vergetelheid en dergelijke. Bij je inschrijvingspakket ontvang je een aantal armbandjes met het VVW-logo, dit geeft een fleurig aspect, doe ze om en je bent voor de ganse week gekend voor elke activiteit waarvoor je ingeschreven bent. De kleurencode staat vermeld op de bijhorende enveloppe. Let op! Wij zullen de nodig waakzaamheid aan de dag leggen zodat geen maaltijden tijdens onze feestdagen meegenomen worden aan boord.


Vaarlussen

Vaarlus B1- Meetjeslandroute Plaatsen / Steden: Eeklo, Schipdonk, Deinze, Drongen, Gent, Schipdonk, Eeklo. Waterlopen: Afleidings kanaal van de Leie, nr. 55, Leie, nr. 5, Ringvaart, nr.59,Verbindingskanaal in Gent, Brugse Vaart, Kanaal Gent - Oostende, nr. 54

Vaarlus B2 - Rondje Westhoek Plaatsen / Steden: Nieuwpoort, Diksmuide, Ieper, Veurne, Nieuwpoort. Waterlopen: IJzer, nr. 70, Kanaal van Ieper naar de IJzer, nr. 71, Lokanaal, nr. 73, Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken, nr. 77.

28

Vaarlus B3 - Zandroute Plaatsen / Steden: Herentals, Olen, Kwaadmechelen, Mol, (Leopoldsburg, Blauwe Kei, Mol), Dessel, Herentals. Waterlopen: Kanaal BocheltHerentals nr.24, Albertkanaal nr. 20, Kanaal Kwaadmechelen nr. 25, (kanaal van Beverlo nr.27)

Vaarlus B4 - Rondje Nostalgie Plaatsen / Steden: Leuven, Klein-Willebroek, Boom, Rupelmonde, Antwerpen,Viersel, Lier, Duffel, Mechelen, Leuven Waterlopen: Kanaal Leuven - Dijle nr. 32, Rupel nr. 12, Schelde nr.11, Haven nr. 17, Albertkanaal nr. 20, Netekanaal nr.14, Rupel nr. 12, Beneden-dijle, Kanaal Leuven - Dijle.

Vaarlus B5 - Vlasroute Plaatsen / Steden: Roeselare, Bossuit, Kerkhoven, Oudenaarde, Merelbeke, Gent, Drongen, Deinse, Ooigem, Roeselare. Waterlopen: Kanaal Roeselare-Leie, Leie, Kanaal BossuitKortrijk, Boven-Schelde, Ringvaart, Leie, Kanaal Roeselare-Leie.

Vaarlus B6 Rondje Kempen Plaatsen / Steden: Turnhout, Brecht, Sint Job, Schoten,Viersel, Herentals, Dessel, Turnhout. Waterlopen: Kanaal DesselTurnhout-Schoten, Albertkanaal, Kanaal Kwaadmechelen-Dessel

Vaarlus B7 - Rondje Limburg Plaatsen / Steden: Hasselt, Kwaadmechelen, Mol, Blauwe Kei, Leopoldsburg, Lommel, Bocholt, Bree, Neeroeteren, Kanne, Hasselt Waterlopen: Albertkanaal, Kanaal Dessel-Kwaadmechelen, Kanaal Herentals-Bocholt, Kanaal van Beverlo, ZuidWillemsvaart, Kanaal Briegden-Neerharen (Smeermaas)

29

Het is de bedoeling zoveel mogelijk vaarlussen te beschrijven zodanig dat er een databank komt van uitstappen op het water.Vaarlussen zijn dus combineerbaar en kunnen zo een gebied vormen tot bij onze buurlanden. Stukken op het water zijn echt rustgevend en bovendien prachtig van op het water. De natuur is daar zo kort bij dat het landschap bewonderenswaardig wordt. Het netwerk van deze vaarlussen zijn echt de moeite waard maar voor vele onbekend.

VVW - Toervaartgids 2014 • VVW-Recrea en de toervaarder

Vaarlussen hebben geen grenzen: www.vaarlussen.be


Vaarlus B8 - Denderende lus Plaatsen / Steden: Temse, Baasrode, Dendermonde, Aalst, Ninove, Geraadsbergen, Ath, Blaton, Mons, Ronquires, Clabecq, Brussel, Willebroek, Temse Waterlopen: Schelde, Dender, Kanaal Brussel-Charleroi, Zeekanaal, Schelde.

Vaarlus B9 - Dender en Schelde bekken Plaatsen / Steden Dendermonde, Aalst, Ninove, Geraadsbergen, Ath, Blaton, Peronnes, Tournai, Spiere, Bossuit, Kerkhoven, Oudenaarde, Merelbeke, Dendermonde Waterlopen: Schelde, Dender, Kanaal

30

Vaarlus B10 - Grote lus Plaatsen / Steden Brussel, Ronquieres, Seneffe, Charleroi, Namur, Liege, Briegden, Maasmechelen, Bocholt, Dessel, Herentals, Lier, Duffel, Boom, Willebroek, Brussel. Waterlopen: Maas / Meuse, Beneden Samber, Kanaal Brussel-Charleroi, Zeekanaal Brussel - Rupel.


38 40 41 42 44 45

32

46 48 50 52 53 54 56

Limburg

Brabant • VVW Jachthaven Grimbergen • VVW-Leuven

• VVW-EMBLEM • VVW-GEEL • YACHTING CLUB HOBOKEN • VVW-KEMPEN • VVW-NETE • VVW-SCHELDE • VVW-TAXANDRIA • RECREATIEVAART OUD-TURNHOUT

57 58

• JACHTKLUB LEOPOLDSBURG • VVW-DE MEERPAAL • VVW-HASSELT • VVW-HYAC • VVW-YAKAN • DE BLAUWE KEI

• DE NOORD DOEL • WSV DE ZEEVISSERS • E.Y.K • KON. TEMSE WSV • VVW-DENDERMONDE • RUPELMONDSE WSV • VVW DEN BLEEK • VVW-AALST

67 68 69 70 71 72 74

• VVW-GENT LEIE • VVW-KRUIBEKE • VVW-LOKEREN • VVW-MENDONK • VVW-MOERZEKE • Zwarte Flesch Ninove

76 77 78 80

West - Vlaanderen 60

62 64 66

• BEERNEMSE WSV • VVW-BLANKENBERGE • Waregem Yacht Club • FLANDRIA YACHTCLUB • VVW-IEPERLEE

81 82 83 84 86

• KUURNSE WSV 88 • VVW WESTHOEK 90 • VVW-NIEUWPOORT 92 • VVW-Brugge

V V W - Toervaartgids 2014 • V V W-Toervaren en zijn clubs

• ANTWERPSE YACHT CLUB • BRABO MAW • BRECHTSE YACHT CLUB • DE VAART • JACHTCLUB HERENTALS • VRIJE YACHTCLUB ANTWERPEN • VVW-CLOTHILDE • DIJLE YACHT CLUB-MECHELEN vzw

Oost - Vlaanderen

33

Antwerpen


Antwerpen • ANTWERPSE YACHT CLUB Kempenstraat 3 - 2030 Antwerpen - 0474 42 49 11 - info@antwerpseyachtclub.be • BRABO MAW Sleutelshof 17 - 2070 Burcht - 0475 91 24 29 - jean.lontie@skynet.be • BRECHTSE YACHT CLUB Vaartdijk 14 - 2960 Brecht - 0475 47 98 39 - byc@telenet.be • DE VAART Kempisch Kanaal 204 - 2960 Brecht - 0479 45 30 34 - davidenriet@skynet.be • DIJLE YACHTCLUB_MECHELEN H. Speecqvest 2/1 – 2800 Mechelen – 0475 89 23 52 - egide@wvd-mechelen.be • JACHTCLUB HERENTALS VVW Noordervaart 45 - 2200 Herentals - 0475 72 11 33 - jubachs@telenet.be • RECREATIEVAART OUD-TURNHOUT Geleg 15 - 2360 Oud-Turnhout - 0479 84 91 15 - www.jachthaven-hetgevaer-vzw.be • VRIJE YACHTCLUB ANTWERPEN Sparrenlaan 1 - 2930 Brasschaat - 0478 34 29 95 - vyca.watersport@pandora.be • VVW-TAXANDRIA Nieuwe Kaai 30-2 - 2300 Turnhout - 0495 21 96 31 - info@jachthaventurnhout.be • VVW-CLOTHILDE Hellegatsluis 1 - 2870 Puurs - 0475 84 37 13 - roofthooft.dirk@telenet.be • VVW-EMBLEM Frans De Vriendtstraat 34 - 2600 Berchem - 0495 80 74 31 - info@jachthavenemblem.be • VVW-GEEL Paviljoenstraat 20 - 2440 Geel - 014 58 24 14 - info@wouwerlawyers.be • VVW-KEMPEN Robert Orlentstraat 1 - 2240 Massenhoven - 0470 28 79 89 - vvwkempen@telenet.be • VVW-NETE Ter Rivierenlaan 17-6 - 2100 Deurne - 0495 23 12 68 - hugogeudens@skynet.be • VVW-SCHELDE Beatrijslaan 25 - 2050 Antwerpen - 03 231 37 81 - jacques.persoons@vvw.be • YACHTI NG CLUB HOBOKEN Zandkamp 3-4 - 2660 Hoboken - bal.erik@skynet.be

Vlaams-Brabant • VVW Jachthaven Grimbergen Cokeriestraat 34 - 1850 - Grimbergen - 0475 51 44 88 - jef.bex@telenet.be • VVW-Leuven Vaartkom 57 - 3000 Leuven - 0479 24 93 70 - hugo.vc@scarlet.be

Limburg

34

• DE BLAUWE KEI zie Yachtingclub VVW-Geel of Jachtklub Leopoldsburg • JACHTKLUB LEOPOLDSBURG Antwerpsesteenweg 129 - 3970 Leopoldsburg - 0476 25 10 79 - gilbertvandyck@skynet.be • VVW-DE MEERPAAL Kolonie 69 - 3920 Lommel - 011 64 46 45 - bertloots@telenet.be • VVW-HASSELT Simpernelstraat 2 - 3511 Hasselt-Kuringen - 0475 84 18 12 - leenpapier@belgacom.net • VVW-HYAC Kempische Kaai 2 - 3500 Hasselt - 0476 55 48 37 - hyacgeorges@gmail.com

Oost-Vlaanderen • DE NOORD DOEL Camermanstraat 12 - 9130 Beveren Doel - 03 575 84 52 • E.Y.K Jachthaven 1 - 9900 Eeklo - 0473 96 03 91 - rudi.roegis@telenet.be • KON.TEMSE WSV Orlaylaan 20 - 9140 Temse - 0475 62 45 31 - marcel.moordtgat@telenet.be • NINOOFSE YACHTCLUB ZWARTE FLESCH Pollaredorp 24 – 9401 Pollare – 0491 07 06 55 – fonsvdp@telenet.be • RUPELMONDSE WSV Ankerstraat 20 - 9150 Rupelmonde - leen.decleen@telenet.be • VVW-DEN BLEEK Karmelietenstraat 21/5 - 9500 Geraardsbergen - 0476 30 10 21 - info@vvwdenbleek.be • VVW-AALST Denderstraat 69 - 9300 Aalst - 0486 86 12 11 - gustaafredant@skynet.be • VVW-DENDERMONDE Steenweg Van Grembergen - 9200 Dendermonde - 0475- 24 22 90 • VVW-GENT LEIE Snepdijk 22 - 9000 Gent - 09 220 65 85 - info@vvw-gent-leie.be • VVW-KRUIBEKE Scheldelei 4 - 9150 Kruibeke - 03 775 60 08 - willy.kersschot@telenet.be • VVW-LOKEREN H. Geestmolenstraat 93 - 9160 Lokeren - 0498 05 15 69 - johan.van.den.keybus@pandora.be • VVW-MENDONK Keurestraat 26 - 9042 Desteldonk - 0478 91 82 26 - fverlyen@telenet.be • VVW-MOERZEKE F. Baurstraat 23 - 9250 Waasmunster - 052 16 02 05 - denni.peeters@skynet.be • VVW-WAESMEER Huis Ten Halve 41 - Tielrode - 0475 48 39 58 - willymens@skynet.be • WSV DE ZEEVISSERS Spanjeveerstraat 15 - 9042 Gent - 0495 82 93 78 - frankdotreppe@hotmail.com

WEST-VLAANDEREN • BEERNEMSE WSV Oude Vaartstraat 7a - 8730 Beernem - 0479 45 95 26 - bestuur@bwsv.be • FLANDRIA YACHTCLUB Brugge Bargeweg 17 - 8000 Brugge - 0478 18 06 52 - info@yachtclubflandria.be • KUURNSE WSV Watermolenstraat 40/101 - 8530 Harelbeke - 0475 63 03 30 - yves.demeyere@telenet.be • VVW WESTHOEK Ijzer 55 - 8620 Nieuwpoort - 0486 15 95 89 - vvw-westhoek@telenet.be • VVW-BLANKENBERGE Wenduinsesteenweg 4 - 8370 Blankenberge - info@vvwblankenberge.be • VVW-IEPERLEE Beatrijslaan 25 - 2050 Antwerpen - 0473 86 55 29 - paul.denayer@telenet.be • VVW-NIEUWPOORT Watersportlaan 11 - 8620 Nieuwpoort - 058 23 52 32 - info@vvwnieuwpoort.be • Waregem Yacht Club Leiesas 1 - 8793 St Eloois Vijve - 0475 89 15 17 - info@demedtsmarine.com • VVW-Brugge Blankenbergsedijk 73 - 8000 Brugge - 0474 81 62 07 - lamote.patrick@skynet.be

V V W - Toervaartgids 2014 • V V W-Toervaren en zijn clubs

Wenst u meer nieuws of bijzonderheden over onze clubs, dan kan u die of hun verantwoordelijke bereiken via onderstaande adressen. De toervaartclubs die over passantensteigers beschikken en deze in eigen beheer uitbaten en hun bezoekers aldus ontvangen, worden uitgebreid per club op de volgende bladzijden besproken.

• VVW-YAKAN Trekweg Opcanne 6 - 3770 Riemst-Kanne - 0496 51 81 16 - info@yakan.be

35

Toervaartclubs


36

LEGENDE bancontact

installatie voor vuil water

botenhelling

mecanicien

botenkraan

passantenligplaatsen

dieseltankinstallatie

reinigingsinstallatie chemisch toilet

drinkwater

sanitair en douche

duiker

toegankelijk voor minder-validen

eetgelegenheid of kantine ter plaatse of in de nabijheid

toiletten

elektriciteit

winkel ter plaatse of in de nabijheid

installatie voor oliehoudende producten

wifi


Antwerpen ANTWERPSE YACHT CLUB

Watervlak

Kempisch dok

Gelegen

Kempenstraat 3-8001 2030 Antwerpen www.antwerpseyachtclub.be

Correspondentieadres

Florent Van Hoomissen Papenaardekensstraat188 2900 Schoten floralvh@gmail.com 0495 85 85 94

Voorzitter

Luc Van Geenhoven 0477 80 49 88 lawvg@hotmail.be info@antwerpseyachtclub.be

Havenmeester

Luc Ceulemans 0475 60 75 33

Clubhuis

Goeree 03 235 01 04

Zaterdag en zondag van 11u tot 22u Door de havendiensten opgelegd verbod voor passanten

BEZOEK EENS ONS CLUBSCHIP GEBOUWD IN 1902

“ GOEREE “

33

38

U bent er altijd hartelijk WELKOM. Bij het nuttigen van een warm of koud drankje aan democratische prijzen hebt u een fraai uitzicht over onze club en het Kempisch Dok.


VV

Gelegen

Brug 11 2960 Brecht

Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten

Gelegen

Linkeroever tussen sluis 4 en 5

Correspondentieadres

VZW De Vaart Kempisch Kanaal 204 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor 0479 45 30 34 davidenriet@skynet.be

Voorzitter

John Ewout Henny

Voorzitter

Frank Verbraeken 0475 47 98 39

Havenmeester

Jos Ichau 0488 22 65 95

Havenmeester

Regina De Coninck 0486 51 58 20

Ligplaatsen

1€/m met min. 10€

Ligplaatsen

<=15m, 10€;>15m, 15€

VVW-korting

neen

VVW-korting

gouden ankerhaven, dan 20%

Elektra

0,22€/kWh

Elektra

0.25€/kWh

Water

inbegrepen

Water

5€/m³

Douche

1€ /10 min

14 2

V V W - Toervaartgids 2014 • V V W-Toervaren en zijn clubs

Watervlak

HAVEN

41

40

Kanaal Schoten - Turnhout

ER

0

AN

Watervlak

Frank Verbraeken Vaartdijk 14 2960 Brecht byc@telenet.be

R

DE VAART VZW K

Correspondentieadres

OERVA

N

BRECHTSE YACHT CLUB VZW

-T

E

W


Gelegen

Binnenvaartstraat 37B 2000 Antwerpen

Correspondentieadres

Anne-Mie Jennes Sparrenlaan 1 2930 Brasschaat 0478 34 29 95 vyca.watersport@telenet.be www.vyca.be

Voorzitter

Hugo Geudens 0477 32 79 69 hugogeudens@skynet.be

Havenmeester

Lode Seeldrayers 0479 27 22 45

Clubhuis

Frans

Zater-, zon-, en feestdagen van 14 tot 22u

42

Door de havendiensten opgelegd verbod voor passanten

33

Kempisch dok Haven Antwerpen

Havenfeest Kempisch Dok Grote tweedehandsmarkt voor bootbenodigdheden

Watervlak

13-14 SEPTEMBER 2014

VRIJE YACHT CLUB ANTWERPEN


OERVA

R

Correspondentieadres

VV

14 ER

0

14 0

K

2

HAVEN

2

Watervlak

Binnen-Dijle Dijle 2800 Mechelen

Hellegatstraat 1 2870 Ruisbroek Sauvegarde (Puurs) www.clothilde.be clothildevzw@skynet.be

Gelegen

in de historische binnenstad van Mechelen

Correspondentieadres

H. Speecqvest 2 bus 001 2800 Mechelen egide@wvd-mechelen.be

Dirk Roofthooft 0475 84 37 13 roofthooft.dirk@telenet.be

Voorzitter

Van Schoor Edmond

Havenmeester

Havenmeester

Carla Vanthurenhout 0475 59 83 36

Beurtrol 0491/95 42 57

Ligplaatsen

vanaf € 8,00 per nacht

Ligplaatsen

10 €

VVW-korting

gouden ankerhaven

VVW-korting

gouden ankerhaven

Elektra

ja

Clubhuis

Annelies en Dirk 0476 45 31 05 0475 52 10 71 03 866 49 79

Water

ja

Voorzitter

Openingsuren Maandag en dinsdag gesloten Van woensdag tot zaterdag vanaf 14.00 u Zondag vanaf 9.30 uur

44

HAVEN

NMBS en De Lijn station op 1,3 km Binnenvaren via Benedensluis (tijsluis) van 3u30 voor HW tot 3u30 na HW. Sluis met vlottende steiger - enig in België.

V V W - Toervaartgids 2014 • V V W-Toervaren en zijn clubs

LO opwaarts sluis Wintam

R

45

Gelegen

ER

AN

AN

Zeekanaal Brussel - Rupel

OERVA

DIJLE YACHT CLUB-MECHELEN vzw K

Watervlak

-T

N

Clothilde Waterskiclub

W

E

N

VV

-T

E

W


OERVA

R N

VV

-T

E

W

Watervlak

Netekanaal

Gelegen

Liersesteenweg 2520 Emblem

Correspondentieadres

Julien Sels Drakenhoflaan 258 2100 Deurne 0495 80 74 31 info@jachthavenemblem.be

Voorzitter

Julien Sels

Havenmeester

Patrick Smets 0496 49 3879 info@jachthavenemblem.be

Ligplaatsen

10€

VVW-korting

gouden ankerhaven

Elektra

2€

Water

0,50€/100l

Douche

1€

Clubhuis

Den Daawer

ER

0

AN

K

14

V V W-EMBLEM HAVEN

Clubschip open zaterdag en zondag. Lidl en diverse horecazaken binnen loopafstand, openbaar vervoer op 50 m van de jachthaven

2

V V W-EMBLEM

VVW-Emblem vzw Toervaartclub sinds 1994 en gelegen in de dode arm van het netekanaal te Emblem, deelgemeente Ranst, tussen Viersel sas en sluis Duffel. Goede afmeermogelijkheden aan de centraal gelegen vlottende steiger. Op loopafstand vindt U een supermarkt, krantenwinkel, bakker, gereedschapszaak, kapperssalon, openbaar vervoer, enz. De jachthaven bevindt zich midden in de natuur, die alle rust met zich heeft, de steiger is beveiligd met camerabewaking. En er zijn ook meerdere aangeduide fietsroutes. VVWEmblem is een bezoek meer dan waard.

33

46

Jaarlijkse activiteit zijn de tweedaagse havenfeesten in augustus.


OERVA

R N

VV

-T

E

W

HAVEN

2

Watervlak

Kanaal Herentals - Bocholt

Gelegen

Paviljoenstraat 20 2440 Geel

Correspondentieadres

Marc De Backer Wouwerstraat 1 2300 Turnhout 0475 80 41 50 info@wouwerlawyers.be www.ycg.be

Voorzitter

Marc Debacker 0475 80 41 50

Havenmeester

Robert Bastiaensen 0487 36 50 25

Ligplaatsen

dagprijs 10€; weekprijs 35€; maandprijs 80€

VVW-korting

gouden ankerhaven; weekprijs korting 5€; maandprijs korting 15€

Elektra

in dagprijs; vanaf 1 week via meter

Water

0,5€/200l

Douche

1€

Clubhuis

kantine in uitbating door derden; mogelijkheid tot warme en koude hap

33

48

ER

0

AN

K

14

V V W-GEEL YACHTING CLUB


YACHTING CLUB HOBOKEN

Watervlak

Schelde 500 m stroomafwaarts voor het Veer B23 Kruibeke - Hoboken

Gelegen

Zandkamp 3-5 2660 Hoboken - Antwerpen www.yachtingclubhoboken.be

Correspondentieadres

Y.C.H Zandkamp 3 2660 Hoboken (Antwerpen) yachtingclubhoboken@hotmail.com

Voorzitter

Erik Bal 0476 830 173

Onthaalmedewerkers

Roland Demey 0475 65 16 26 Robert Vlyminckx 0499 80 68 43

Ligplaatsen

50

VVW-korting Elektra

Ja: inbegrepen bij het liggeld

Water

Ja: inbegrepen bij het liggeld

Douche

Ja: inbegrepen bij het liggeld

Clubhuis

Geopend tijdens de week-ends en Feestdagen Zandkamp 5 03 827 58 48

Cafetaria Yachting club

Gans de week - uitgezonderd donderdag Zandkamp 3 03 / 827.76.41


VV

R

Gelegen

Robert Orlentstraat 1 2240 Massenhoven www.tboothuis.be

500m opwaarts Duffelsluizen plaatsen bij gelegen

Gelegen

2500 Lier

Correspondentieadres

Hugo Geudens Ter Rivierenlaan 17 B6 2100 Deurne 0477 32 79 69 hugogeudens@skynet.be

Voorzitter

Hugo Geudens

Havenmeester

Bart Torfs 0495 23 12 68

Ligplaatsen

3 à 4€

VVW-korting

gouden ankerhaven, daarna 25%

Elektra

Geen

Correspondentieadres

Tonny Van Loon Hoogbos 132 2930 Brasschaat 0470 28 79 89 Tonny@bouwenverbouwmanagement.be

Voorzitter

Alexander Adriaensens 0473 18 31 52 yachting.kempen@telenet.be

Havenmeester

Henri Jacobs 0476 94 60 11 jacobshenri@gmail.com

2

Ligplaatsen

10€

Water

Geen

VVW-korting

2,5€

Douche

Geen

Elektra

1,40€

Clubhuis

Geen

Water

inbegrepen

Opmerkingen: midden de natuur op 2km van stad Lier met tal van bezienswaardigheden.

Douche

1€

Clubhuis

‘t Boothuis 0475 42 23 50

V V W - Toervaartgids 2014 • V V W-Toervaren en zijn clubs

Watervlak

HAVEN

53

Albertkanaal

ER

0

AN

Watervlak

14

V V W-NETE K

52

OERVA

N

V V W-KEMPEN

-T

E

W


OERVA

R N

VV

-T

E

W

HAVEN

2

Watervlak

Kanaal Dessel - Turnhout

Gelegen

Nieuwe Kaai 30-2 2300 Turnhout

Correspondentieadres

VVW Taxandria Nieuwe Kaai 30-2 2300 Turnhout vvwtaxandria@telenet.be

Voorzitter

Jos Berden 0495 21 96 31 jos.berden@telenet.be

Havenmeester

Jan Van Laer 0496 27 96 32

Ligplaatsen

9,5€ <=10m; 12,5€ <=15m; +1€/m +15m

VVW-korting

Gouden Ankerclub

Elektra

inbegrepen

Water

inbegrepen

Douche

1€/4 min

33

54

ER

0

AN

K

14

V V W -Ta xandria vzw


VV

R

14

HAVEN

2

Kanaal Brussel - Rupel,

Gelegen

insteekdok Vilvoorde tussen Willemsbrug en Verbrande brug

Correspondentieadres

Luc Willems Cockeriestraat 34 1850 Grimbergen www.jachthavengrimbergen.be secretariaat@jachthavengrimbergen.be

Beurtrol 0475 78 57 78

Voorzitter

Ann De Ridder

Ligplaatsen

10€

Toervaartafgevaardigde

Rik Huberland rik.huberland@base.be

VVW-korting

gouden ankerhaven, daarna 3€

Ligplaatsen

10 € tot 10 m. + 1 € bijkomende/m.

Elektra

inbegrepen

VVW-korting

2 halve dagen gratis

Water

inbegrepen

Elektra

1,5 Euro

Douche

inbegrepen

Water

gratis

Clubhuis

op de terreinen van de club

Douche

ja

Clubhuis

ja

Kanaal Dessel - Schoten Zwaaikom Nr. 6

Gelegen

linker oever 3 km voor Turnhout

Correspondentieadres

Recreatievaart Oud-Turnhout Geleg 15 2360 Oud-Turnhout www.jachthaven-hetgevaer-vzw.be

Voorzitter

Baelen Marcel

Havenmeester

V V W - Toervaartgids 2014 • V V W-Toervaren en zijn clubs

ER

57

K

2

0

14

OERVA

V V W JACHTHAVEN GRIMBERGEN

0

HAVEN

-T

N

ER

AN

K

W

E

VV

Brabant R

Watervlak

Watervlak

Tanken boten op 500 meter wasmaschine en droogkast in clubhuis

56

OERVA

N

AN

RECREATIEVAART OUD TURNHOUT Jachthaven het Gevaer

-T

E

W


OERVA

R N

VV

-T

E

W

ER

0

AN

K

14

V V W-LEUVEN VZW HAVEN

2

Leuven het bezoeken waard! • Centrum op 10 min. wandelafstand van de jachthaven • Station NMBS op 800 meter • Alle toeristische info bij aankomst.

Watervlak

Kanaal Leuven-Dijle

Gelegen

Vaartkom 57 3000 Leuven www.vvwleuven.be

Correspondentieadres

VVW Leuven vzw Vaartkom 57 3000 Leuven info@vvwleuven.be

Voorzitter

Hugo Van Criekinge hugo.vc@scarlet.be

Havenmeester

André Alen 0479 56 00 27 ship.ahoi@skynet.be

Ligplaatsen

10€

VVW-korting

Gouden Ankerhaven

Elektra

€1,00

Water

inbegrepen

Douche

inbegrepen

Clubhuis

Havenhuis

33

58

Zondag van 15u30 Passanten: ligplaats reserveren! Een paar uur voor aankomst havenmeester bellen aub.


Limburg

OERVA

R N

VV

-T

E

W

Kanaal van Beverlo

Gelegen

Antwerpsesteenweg 129 3970 Leopoldsburg info@jkl.be www.jkl.be

Correspondentieadres

Antwerpsesteenweg 129 3970 Leopoldsburg info@jkl.be www.jkl.be

Voorzitter

Gilbert Van Dyck 0476 25 10 79 gilbert.van.dyck1@telenet.be

Havenmeester

Marcel Van Overvelt 0470 55 93 22

Ligplaatsen

<=13m, 6€; >13m, 8€

VVW-korting

Gouden ankerhaven en vanaf 2de week, halve prijs

Elektra

2€

Water

Inbegrepen

Douche

1€

Clubhuis

Drakar 011 40 12 69 sluitingsdag woensdag

2

Drakar festival 17 & 18 mei 2014

Jachtklub Leopoldsburg en de uitbater van de Drakar Swa nodigt u vriendelijk uit in de jachthaven te Leopoldsburg de kleine keuken is altijd open 33

HAVEN

Watervlak

Dagelijks open van 10 tot 23u; woensdag gesloten.

60

ER

0

AN

K

14

JACHTKLUB LEOPOLDSBURG


OERVA

R N

VV

-T

E

W

Albertkanaal Stroomafwaarst sluis Hasselt

Gelegen

Kempische Kaai 2 3500 Hasselt www.vvw-hyac.com

Correspondentieadres

VVW-HYAC Kempische Kaai 2 3500 Hasselt 0476 55 48 37 hyacgeorges@gmail.com

Voorzitter

Rik Jaeken 0475 26 64 93 jaeken.rik@scarlet.be

Havenmeester

Danny Vanwoensel 0475 38 90 57 hyachavenmeester@skynet.be

Ligplaatsen

10€

VVW-Korting

Gouden ankerhaven daarna 1€

Elektra

2€

Water

inbegrepen

Douche

0,50€

Clubhuis

62

Brasserie open van 11u00 tot 24u00 Maandag en Dinsdag gesloten

Brasserie Kanaalkom 0497 42 42 65 ingridbillen@telenet.be

HAVEN

2

JACHTHAVEN HYAC HASSELT WWW.V V W-hyac.com Beveiligde haven voor toervaartboten in het centrum van Hasselt op enkele stappen van het mooiste winkelcentrum van ’t land.

Secretaris:

tel.: 0476-55 48 37 E-mail: hyacgeorges@gmail.com

Havenmeester:

tel.: 0475-38 90 57 E-mail: hyachavenmeester@skynet.be

33

Watervlak

ER

0

AN

K

14

V V W-HYAC


OERVA

R N

VV

-T

E

W

HAVEN

Watervlak

Albertkanaal kmp 19,1

Gelegen

Limburg Vlaanderen op grens met Wallonië en Nederland

Correspondentieadres

VVW-YAKAN vzw Trekweg opcanne 6 3770 Kanne Riemst info@yakan.be www.yakan.be

Voorzitter

Jos Eurlings 0496 51 81 16 jos@yakan.be

Havenmeester

Frank Claus 0495 30 88 22 trans@yakan.be

Ligplaatsen

10€

VWW-Korting

gouden ankerhaven Eerste twee dagen halve prijs

Elektra

inbegrepen

Water

inbegrepen

Douche

inbegrepen

Clubhuis

Opcanner Anker Trekweg Opcanne 6 B3770 Kanne RIEMST www.yakan.be

2

33

64

ER

0

AN

K

14

V V W-YAK AN VZW


OERVA

Oost - Vlaanderen R VV

OERVA

R

Watervlak

Kanaal van Beverlo

Watervlak

Moervaart

Gelegen

Ankerstraat 3920 Lommel

Gelegen

Mendonk

Correspondentieadres

Correspondentieadres

voor info contacteer JachtKlub Leopoldsburg of Yachtingclub VVW-Geel

De Zeevissers Boerenstraat 30 9060 Zelzate

Havenmeester

Jan Van Laer 014 85 01 59

Ondervoorzitter

Ligplaatsen

5€

Bontinck Martine Verbroederingslaan 13A 9060 Zelzate rolanddv@skynet.be

VVW-korting

gouden ankerhaven

Secretaris

Frank Dotreppe Boerenstraat 30 9060 Zelzate

Ligplaatsen

5€/dag

VVW-korting

gouden ankerhaven

Elektra

0,25€/KWh

Water

inbegrepen

Douche

inbegrepen

Clubhuis

Spanjeveerstraat 15 9042 Mendonk(Gent)

In gezamenlijk beheer van Yachtingclub VVW-Geel en Jachtklub Leopoldsburg

14 ER

HAVEN

2

V V W - Toervaartgids 2014 • V V W-Toervaren en zijn clubs

2

67

HAVEN

0

K

0

ER

AN

AN

14

WSV De Zeevissers K

66

-T

N

DE BLAUWE KEI (V V W-GEEL+JKL)

W

E

N

VV

-T

E

W


OERVA

R VV

OERVA

R

Watervlak

Kanaal van Eeklo

Watervlak

Boven - Zeeschelde

Gelegen

Jachthaven 1 9900 Eeklo

Gelegen

Orlaylaan 20 9140 Temse

Correspondentieadres

E.Y.K. vzw Jachthaven 1 9900 Eeklo 09 377 89 89 jachthaveneeklo@telenet.be

Correspondentieadres

KTWV Orlaylaan 20 9140 Temse www.ktwv.be

Voorzitter

Rudi Roegis Bertram De Coninck

Voorzitter

Marcel Moordtgat 0475 62 45 31 marcel.moordtgat@telenet.be

Havenmeester

09 377 27 47

Havenmeester

Ligplaatsen

8€

Gerard Stuer 0477 26 41 07

VVW-korting

Gouden Ankerhaven

Ligplaatsen

1€/m

Elektra

2€

VVW-korting

gouden ankerhaven

Water

0,50€/130 liter

Elektra

muntautomaat

Douche

1€

Water

0,50€/100l

Clubhuis

Jachthaven 09 377 27 47

Douche

inbegrepen

Clubhuis

’t Kompas 03 771 06 21

Open van 11 tot 23u; dinsdag en woensdag gesloten

14 ER

HAVEN

2

V V W - Toervaartgids 2014 • V V W-Toervaren en zijn clubs

2

69

HAVEN

0

K

0

ER

AN

AN

14

KON. TEMSE WATERSPORT VERENIGING K

68

-T

N

E.Y.K. vzw

W

E

N

VV

-T

E

W


OERVA

R

OERVA

R N

VV

-T

Watervlak

Boven - Zeeschelde

Watervlak

Boven - Zeeschelde

Gelegen

Steenweg van Grembergen 9200 Grembergen

Gelegen

Correspondentieadres

Torrestraat 98 9200 Dendermonde 052 20 22 18 jokevds@skynet.be

Lepelstraat 9140 Steendorp (op het water)

Correspondentieadres

Voorzitter

René Cornelis 0475 24 22 90

Hellingstraat 15 9150 Rupelmonde info@rwvs.be www.rwvs.be leen.decleen@telenet.be

Havenmeester

René 0475 24 22 90

Voorzitter

Frank Claus

Havenmeester

Eric De Meester

Toervaartafgevaardigde

René Cornelis

Ligplaatsen

<=10m, 10€; >10m, 10€ + 1€/m

VVW-korting

gouden ankerhaven

Elektra

2€ na afspraak

Douche

2€ na afspraak

Clubhuis

open op zondag vanaf Pasen tot september

ER

HAVEN

2

V V W - Toervaartgids 2014 • V V W-Toervaren en zijn clubs

2

71

HAVEN

0

14

K

0

ER

AN

AN

K

14

RUPELMONDSE WATERSPORTVERENIGING

V V W-DENDERMONDE

70

W

E

N

VV

-T

E

W


OERVA

R N

VV

-T

E

W

Watervlak

Dender

Gelegen

Geraardsbergen, Sasweg, 70m stroomopwaarts de schutsluis

Correspondentieadres

VVW-Den Bleek vzw Karmelietenstraat 21/5 9500 Geraardsbergen info@vvwdenbleek.be www.vvwdenbleek.be

Voorzitter

Bruno Demil 0476 30 10 21 bruno.demil@telenet.be

Havenmeester

0472 40 83 11

Ligplaatsen

10€

VVW-korting

gouden ankerhaven en 1€ volgende nachten

Elektra

0,30€/kWh

Water

0,50€/10min

Douche

0,20€/min

Clubhuis

Boothuis Den Bleek Sasweg 16 9500 Geraardsbergen

mei-juni-september: vrijdag vanaf 15u, zaterdag en zondag vanaf 12u juli-augustus: dagelijks vanaf 12u, dinsdag gesloten In de onmiddellijke omgeving na 100m wandelen ben je in het stadscentrum

ER

0

AN

K

14

V V W-Den Bleek Geraardsbergen HAVEN

2

V V W-DEN BLEEK GERAARDSBERGEN

ZOMERKERMIS 2014 Geraardsbergen: parel der Vlaamse Ardennen, doormidden gesneden met de onstuimige Dender. Gekend voor zijn Manneken-pis, zijn Mattentaarten en zijn Muur

Zondag 24 augustus:

Processie van Plaisance Optocht van alle verenigingen van de stad onder het welziend oog van Manneken-pis

Donderdag 28 augustus:

steak of varkenshaasje op de grill aan 15€ en gratis optreden

Vrijdag 29 augustus:

Lampionnennacht Verlichte jachten en optreden van op het water

33

72

Gratis aanmeren van 22 augustus tot 31augustus


OERVA

R N

VV

-T

E

W

Watervlak

Dender

Gelegen

Denderstraat 69 9300 Aalst Tussen Zwartehoekbrug en Sintannabrug

Correspondentieadres

VVW Watersport Aalst vzw Denderstraat 69 9300 Aalst 053 77 47 59 gustaafredant@hotmail.com www.vvwaalst.be

Voorzitter

Gustaaf Redant 0486 86 12 11

Havenmeester

Melissa Limpens 0477 06 36 27

Ligplaatsen

<=12m, 10€

VVW-korting

Gouden ankerhaven

Elektra

volgens verbruik op meter

Water

volgens verbruik

Douche

inbegrepen

Clubhuis

Caravelle

ER

0

AN

K

14

V V W-WATERSPORT AALST VZW HAVEN

2

V V W-AALST Met dank aan onze sponsors VAN BEVER HANS - ‘T OORHUIS AALST A.C.L.V.B.VAKBOND AALST TEREOS-SYRAL AALST BELGIUM GABRIELS - BRANDSTOFFEN HOFSTADE-AALST DE KEGEL AN - STRIJKERIJ AALST WINNING SAILS bvba WAASMUNSTER YDK PROJECTMANAGEMENT CV AALST VERSCHELLING ASSURANTIEN FILIPPINE/NL DAKWERKEN LIMPENS JAN B.V.B.A HAALTERT

Station en centrum op 100m van de haven.

33

74

Denderstraat 69 9300 Aalst Tel.: 053-77 47 59 www.vvwaalst.be


OERVA

R N

VV

-T

E

W

Watervlak

Leie

Watervlak

Beneden - Zeeschelde

Gelegen

Snepdijk 22 9000 Gent

Gelegen

Correspondentieadres

VVW-Gent-Leie Snepdijk 22 9000 Gent 09 220 44 24 info@vvw-gent-leie.be www.vvw-gent-leie.be

Scheldelei 4 9150 Kruibeke www.vvwkruibeke.be

Correspondentieadres

Willy Kersschot Grote Baan 172/4 9120 Melsele 03 775 60 08 willy.kersschot@telenet.be

Voorzitter

Jos Smet 09 220 65 85

Voorzitter

Willy Kersschot 0495 26 60 08

Havenmeester

Ernest Rayee 0495 73 04 80

Havenmeester

Ligplaatsen

Te bespreken i.f.v. tijd

Willy Baekeland 0486 42 02 13 willy.baekeland@telenet.be

VVW-korting

gouden ankerhaven

Ligplaatsen

Elektra

inbegrepen

VVW-korting

gratis

Water

inbegrepen

Elektra

inbegrepen

Douche

inbegrepen

Water

inbegrepen

Clubhuis

Het Taccoen Snepdijk 22 9000 Gent 09 220 44 24

Douche

0,50â&#x201A;Ź

Clubhuis

Scheldelei 4 9150 Kruibeke 0496 52 97 44 0478 48 12 12

GPS adres: Snepkaai 40 9000 Gent Openingsuren zomerseizoen(1 april tot 21 september): Alle dagen open vanaf 11.00h. Gesloten op dinsdag & donderdag gesloten vanaf 18.00h. Openingsuren winterseizoen (21 september tot 1 april): Maandag: 11.30h - 18.00h Woensdag: 14.00h - 23.00h Vrijdag: 11.30h - 23.00h Zaterdag: 11.00h - 18.00h Zondag: 11.00h - 21.00h Gesloten op dinsdag en donderdag 76

V V W-KRUIBEKE

2

Donderdag en vrijdag open van af 12u Weekends en feestdagen open van af 10u

V V W - Toervaartgids 2014 â&#x20AC;˘ V V W-Toervaren en zijn clubs

HAVEN

77

ER

0

AN

K

14

V V W-GENT-LEIE


OERVA

R N

VV

-T

E

W

Watervlak

Moervaart

Gelegen

Keurestraat 26 9042 Desteldonk www.vvwmendonk.com

Correspondentieadres

Pieter Geers Schoutstraat 2 9041 Oostakker 0479 01 19 81 pieter.geers@geersmedia.be

Voorzitter

Franky Verlyen 0478 91 82 26 fverlyen@telenet.be

Havenmeester

Bart Hoogstoel 0475 21 80 10

Ligplaatsen

10â&#x201A;Ź

VVW-korting

gouden ankerhaven daarna 10%

Elektra

2â&#x201A;Ź

Water

inbegrepen

Douche

inbegrepen

Clubhuis

VVW Mendonk 0475 80 96 34 0478 91 82 26

ER

0

AN

K

14

V V W-MENDONK HAVEN

2

33

78

Open op zat.- zon- en feestdagen vanaf: Zomerperiode: 12 h tot 22u Winterperiode: 14 h tot 20u


West - Vlaanderen R

Voorzitter

Fons Van Der Poorten 0491 07 06 55 fonsvdp@telenet.be

Havenmeester

Dirk Van Kerkhoven 0475 69 27 68

Ligplaatsen

<= 12m, > 12m, +1€/m

VVW-korting

gouden ankerhaven

Elektra

automaat 2€

Water

automaat 1€ / 250l

Clubhuis

t’zwemkaffee Parklaan 3b 9400 Ninove 054 32 34 99

juli en augustus alle dagen open van 11u tot 23u zaterdag van 9u30 tot 18u, zondag van 10u tot 18 sept. tot en met juni maandag gesloten gesloten op feestdagen Stadcentrum op 3 km

VV

Kanaal Gent - Brugge

Gelegen

Oude Vaartstraat 7A 8370 Beernem

Correspondentieadres

BWSV vzw Oude Vaartstraat 7A 8370 Beernem bestuur@bwsv.be

Voorzitter

Freddy Dejaeghere 0479 45 95 26

Havenmeester

0472 39 45 93

Ligplaatsen

vanaf 10€ per nacht

VVW-korting

gouden ankerhaven

Elektra

1€

Water

2€

Douche

1€

Clubhuis

Boothuis 050 82 29 68

Internet aan 1€ per dag

HAVEN

2

V V W - Toervaartgids 2014 • V V W-Toervaren en zijn clubs

Denderkaai nabij voetgangersbrug t’oeversteksken Schuitstraat nabij voetgangersbrug Zwarte Flesch

Watervlak

ER

81

Gelegen

VZW Zwarte Flesch Ninove Pollaredorp 24 9401 Pollare 0491 07 06 55 yachtclub.nyzf@gmail.com

K

2

14

14

Dender steiger park Dender steiger zwarte flesch

R

Beernemse Watersportvereniging vzw

0

Watervlak

Correspondentieadres

80

HAVEN

OERVA

N

ER

AN

AN

K

-T

E

Zwarte Flesch Ninove vzw

W

0

OERVA

N

VV

-T

E

W


R VV

Leie

Gelegen

Wenduinsesteenweg 3-4 8370 Blankenberge www.vvwblankenberge.be

Gelegen

St-Eloois-Vijve aan de sluis van St-Baafs-Vijve

Correspondentieadres

VVW-Blankenberge Wenduinsesteenweg 3-4 8370 Blankenberge 050 41 75 36 info@vvwblankenberge.be

Correspondentieadres

Leiesas 1 8793 St-Eloois-Vijve

Voorzitter

Chris Devriendt

Havenmeester

Stephan Demedts 0495 54 32 85

VVW-korting

gouden ankerhaven

Elektra

2,5€

Water

ja

Douche

ja ja

Voorzitter

Jan Persoons

Havenmeester

Jurgen Bogaert

Ligplaatsen

Afhankelijk van de lengte en aantal ligdagen

VVW-korting

gouden ankerhaven

Clubhuis

Elektra

inbegrepen

centrum Vijve 300m

Water

inbegrepen

Douche

inbegrepen

Clubhuis

Steiger 16

HAVEN

2

V V W - Toervaartgids 2014 • V V W-Toervaren en zijn clubs

Watervlak

ER

83

Noordzee

14

K

0

14

R

Waregem Yacht Club

2

Watervlak

Seizoen: dagelijks geopend. Buiten seizoen: open tijdens de weekends. Van 11u tot 24u. Reeds 6 jaar houder Blauwe vlag. Opening nieuw clubhuis in 2013!

82

HAVEN

OERVA

N

ER

AN

AN

K

-T

E

V V W-BLANKENBERGE

W

0

OERVA

N

VV

-T

E

W


OERVA

R N

VV

-T

E

W

Watervlak

Kanaal Gent – Oostende Oude arm kanaaleiland thv Katelijnebrug

Gelegen

Bargeweg 17 8000 Brugge

Correspondentieadres

Yachtclub Flandria Bargeweg 17 8000 Brugge info@yachtclubflandria.be www.yachtclubflandria.be

Voorzitter

Lieven Van Maele 0478 18 06 52 lievenvanmaele@skynet.be

Havenmeester

0477 38 44 56 VHF 23

Ligplaatsen

€13

VVW-korting

gouden ankerhaven,

Elektra

€ 2,-/overnachting

Water

inbegrepen

Douche

€1

Clubhuis

Paviljoen Flandria 050 38 08 66 0479 78 79 74

ER

0

AN

K

14

FLANDRIA YACHTCLUB BRUGGE HAVEN

2

33

84

Alle dagen geopend, maandag gesloten


OERVA

R N

VV

-T

E

W

HAVEN

Watervlak

Kanaal naar Ieper

Gelegen

Westkaai 15 8900 Ieper

Correspondentieadres

Havenkantoor VVW Ieperlee Westkaai 15 8900 Ieper www.jachthaven-ieper.be

Voorzitter

Paul Denayer 0473 86 55 29

Havenmeester

Freddy Spriet 0471 96 46 41

Ligplaatsen

<=10m, 10€ ; <=15m, 12€ ; >15m, 15€

VVW-korting

gouden ankerhaven

Elektra

2,5€ per overnachting

Water

2€

Douche

2€

2

www.jachthaven-ieper.be

33

86

ER

0

AN

K

14

V V W - Ieperlee


OERVA

R N

VV

-T

E

W

Leie

Gelegen

Lt Gen Gerardstraat 47 8720 Kuurne

Correspondentieadres

Kuurnse WSV vzw Watermolenstraat 40/101 8530 Harelbeke 0475 63 03 30 yves.demeyere@telenet.be

Voorzitter

Jo Quartier 0475 22 89 36

Havenmeester

Henk Audoor 0475 26 64 55

Ligplaatsen

10â&#x201A;Ź / overnachting

VVW-korting

gouden ankerhaven

Elektra

inbegrepen

Water

inbegrepen

Douche

inbegrepen

Clubhuis

Batoo Sluitngsdag op woensdag

HAVEN

2

33

88

Watervlak

ER

0

AN

K

14

KUURNSE WATERSPORTVERENIGING


OERVA

R N

VV

-T

E

W

HAVEN

Watervlak

Ijzer

Gelegen

Ijzer 55 8620 Nieuwpoort

Correspondentieadres

Ijzer 55 8620 Nieuwpoort vvw-westhoek@telenet.be www.jachthaven-vvw-westhoek.be

Voorzitter

Willy Bogaert 0486 62 34 30

Havenmeester

Guy Soete 0486 15 95 89

Ligplaatsen

<=10m, 12€ ; <=13m, 15€; <=15m, 18€

VVW-korting

Korting goudenankerhaven

Elektra

3€ per overnachting

Water

inbegrepen

Douche

met sep-keys

Clubhuis

De Ark Ijzer 55 8620 Nieuwpoort 0479 48 64 66

2

33

90

ER

0

AN

K

14

V V W-WESTHOEK


OERVA

R N

VV

-T

E

W

Watervlak

Noordzee

Gelegen

Watersportlaan 1 8620 Nieuwpoort

Correspondentieadres

Watersportlaan 1 8620 Nieuwpoort 058 23 52 32 info@vvwnieuwpoort.be www.vvwnieuwpoort.be

Havenmeester

Ivo Denys 058 23 52 32

Ligplaatsen

Afhankelijk van de lengte en aantal ligdagen

VVW-korting

ja

Elektra

2,5€

Water

inbegrepen

Douche

inbegrepen

Clubhuis

10Beaufort Watersportlaan 11 8620 Nieuwpoort

ER

0

AN

K

14

V V W-NIEUWPOORT HAVEN

2

33

92

Secretariaat dagelijks open Ma – vr: 8u30-12u30 en 13u30-17u; za en zo: 10u-12u en 15u-17u


Ankerproject Onze nieuwe uitdaging is geslaagd Van ankerhaven naar ankerhaven vaar je aan halve prijs. Laat deze kans niet onbenut! Geniet van de natuur, van onze stromen, rivieren en kanalen en van de mogelijkheden die wij u bieden. Veel vrijwilligers in onze discipline maken de watersport tot een echt sociaal gebeuren. Iedereen leert iedereen kennen. Daarom varen wij immers, om onze vrienden terug te zien op het water. Zonder al deze enthousiastelingen zou het varen niet zo plezant zijn. Vrienden ontmoeten via het water is dromen van toervaren. Het Ankerproject wat is dat? Het ankerproject is een stimulans om meer te varen tussen 1 april en 15 oktober. De toervaarders en de zeezeilers hebben er alle belang bij om in ankerhavens aan te meren. De havens die aan het ankerproject meedoen, geven allen één of twee nachten aan halve prijs. De havens met twee nachten aan halve prijs noemen we gouden ankerhavens. De havens met één overnachting aan halve prijs, zijn de zilveren ankerhavens. Goed voor de pleziervaarder dat 95 % van de ankerhavens gouden ankerhavens zijn. Het project heeft in enkele jaren zo’n expansie genomen dat het vaarwater al ver buiten Vlaanderen reikt. De overnachtingen in dit project gaan nu ver boven 2000 eerste nacht overnachtingen. Hoe stimuleren voor de gebruikers? • De liggelden zo aantrekkelijk mogelijk maken aan 50%. • Een uitgebreid net met ankerhavens aanbieden. • Financieel het project ondersteunen. • Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met de havens. • Vooral deze havens promoten naar onze leden. Hoe kan je de havens herkennen? • De ankerhavens zijn herkenbaar aan een gele vlag met anker in de mast. • In het havenmeesterkantoor vind je ook het certificaat van deelname. • Raadpleeg de overzichtslijst van de deelnemende havens op de website www.vvw-toervaren.be of in deze gids. Wie kan ervan genieten? Alle leden met een VVW-Recrea-lidkaart en de VVW-ankerleden, mits zij aan de voorwaarden voldoen: • Varen met een VVW-wimpel in de mast. • Overnachten in een ankerhaven. • VVW-Recrea-lidkaart of VVW-anker-lidkaart tonen met de naam van de eigenaar en de naam van de boot. Het zijn de leden die er wel bij varen. 33

96

Vaart wel!


99

98

V V W - Toervaartgids 2014 â&#x20AC;˘ Ankerhavens V V W


Delta Marina NL

Kortgene

0 113 307 174

haven@deltamarina.nl

VVW-Goes HansaNL

Goese Sas

0 113 223 944

info@hansawatersport.nl

Neuzen / Westerschelde NL

Terneuzen

652 182 564

Gouden Ankerhavens (2 nachten aan halve prijs)

Neuzen / Gent-Terneuzen NL Terneuzen

0 115 614 411

pietenineke@gmail.com

VVW-Clothilde Jachthaven

Ruisbroek

0475 59 83 36

Marina Roompot NL

Kamperland

0 113 374 125

marina@roompot.nl

De Blauwe Kei (VVW-Geel en JKL)

Lommel

0496 27 96 32

Marina Cape Helius NL

Helevoetsluis

0 181 310 056

havenkantoor@marina-capehelius.nl

De Vaart St. Job

St. Job-in-’t-Goor

0479 71 64 93 0486 51 58 20

Jachthaven Atlantica NL

Haringvliet

0 187 612 524

info@jachthaven-atlantica.nl

Jachthaven Kerkdriel NL

0418 63 31 14

wsvdezandmeren.nl

E.Y.K.

Eeklo

09 377 27 47

Zandmeren Kerkdriel

Flandria YC

Brugge

0477 38 44 56

info@yachtclubflandria.be

Snef Yachting WAL

Seneffe

0494 43 99 32

portdeseneffe@skynet.be

Jachtklub Leopoldsburg

Leopoldsburg

0470 55 93 22

info@jkl.be

Bruinisse NL

Bruinisse

0111 48 14 85

info@jachthavenbruinisse.nl

Kon. Temse WSV

Temse

0477 26 41 07

Gerard.Stuer@ktwv.be

Marec “De Spaanjerd”

Kinrooi

0497 57 50 21

eric.opdenakker@marec.be

Kuurnse WSV

Kuurne

0475 26 64 55

Recreatievaart Oud Turnhout

Oud-Turnhout

0475 78 57 78

V.D.Y.C.

Mechelen

0475 89 23 42

De Zwarte Flesch park

Ninove

0475 69 27 68

Rupelmondse WSV

Rupelmonde

0478 74 28 92

VVW-Aalst

Aalst

0477 06 36 27

gustaafredant@hotmail.be

VVW-Blankenberge

Blankenberge

050 41 75 36

info@vvwblankenberge.be

VVW-Den Bleek

Geraardsbergen

0472 40 83 11

info@vvwdenbleek.be

VVW-Dendermonde

Dendermonde

0475 24 22 90

jokevds@skynet.be

VVW-Emblem

Emblem

0473 65 19 79

VVW-Geel

Geel

0473 53 35 56

VVW-Gent Leie

Gent

0495 73 04 80

VVW-Grimbergen

Grimbergen

02 252 15 55

jef.bex@telenet.be

VVW-HYAC

Hasselt

0475 26 64 93

hyacgeorges@gmail.com

VVW-Ieperlee

Ieperlee

0477 42 68 43

denayer.paul@skynet.be

VVW-Leuven

Leuven

0479 56 00 27

schip.ahoi@skynet.be

VVW-Mendonk

Mendonk

0478 91 82 26

fverlyen@telenet.be

VVW-Nete

Duffel

0495 23 12 68

hugo.geudens@skynet.be

VVW-Nieuwpoort

Nieuwpoort

+32 58 235 232

info@vvwnieuwpoort.be

VVW-Taxandria

Turnhout

0496 27 96 32

vvwtaxandria@telenet.be

VVW-Westhoek

Nieuwpoort

0486 15 95 89

vvw-westhoek@telenet.be

VVW-Yakan

Kanne

0495 51 81 16

eurlings.jos@telenet.be

BRYC

Brussel

0473 84 92 97

info@bryc.be

Beernem

Beernem

0472 39 45 93

bestuur@bwsv.be

Waregem Yacht Club

Waregem

0495 54 32 85

wyc@telenet.be

WSV De Zeevissers

Mendonk

0495 82 93 78

rik.huberland@base.be fonsvdp@telenet.be

Zilveren Ankerhavens (1 nacht aan halve prijs) Statte WAL

Huy

0495 21 01 35

ych@skynet.be

Corphalie WAL

Huy

0495 84 60 56

ych@skynet.be

Ittre WAL

Ittre

0496 94 07 13

rrome@swing.be

YCHS WAL

Landelies

0474 77 30 80

ychs.landelies@euphonynet.be

Oudenaarde Jachthaven

Oudenaarde

0475 60 70 53

lucien.dewaele@telenet.be

De Unie van watertoeristen: volgende plaatsen (max. 2 x 1 nacht) 0653 485 377 sec. - a.mooren2@chello.nl Anderhalf Morgen NL

Loosdrechtse Plassen

l.bakker@telenet.be

De Grote Kreek NL

Brielse Meer

info@wouwerlawyers.be

De Kwakelakker NL

Westeinderplassen

De Oude Kooi NL

Kagerplassen

De Legakker NL

Vinkeveenseplassen

V V W - Toervaartgids 2014 • Ankerhavens V V W

roofthooft.dirk@telenet.be

aaverschel@gmail.com

101

100

Ankerproject: Gouden & Zilveren ankerhavens 2014


OERVA

R VV

OERVA

R

2

14

HAVEN

2

Jachthaven van Bruxelles Royal Yacht Club is gelegen op Zeekanaal Brussel-Schelde, op kmp 31 vlak bij de Van Preatbrug.

Van op de Schelde in Dendermonde ga je via de Dender sluis de Dender op. 13 Km verder kom je in de jachthaven. Stroomafwaarts ligt de jachthaven op 17 km van Ninove, en 32 km van Geraardsbergen.

Het centrum van Brussel is met het openbaar vervoer makkelijk bereikbaar . De metro-lijn stopt bovenaan de Van Preatbrug , en brengt U snel tot in centrum van onze hoofdstad.

Havenmeester: 0477 06 36 27 Voorzitter: 0486 86 12 11 GPS positie: 50° 56’ 39” N , 4° 02’ 24” O www.vvwaalst.be

Havenmeester: ??? Voorzitter: ??? GPS positie: 50° 52’ 55” N , 34 22’39” O www.bryc.be OERVA

R VV

-T

OERVA

R N

Beernemse Watersportvereniging - Beernem

W

E

N

VV

-T

E

W

HAVEN

2

14 ER

0

K

0

ER

AN

AN

14

Clothilde Waterskiclub - Ruisbroek K

HAVEN

2

De jachthaven is centraal , doch rustig gelegen langs het kanaal GentOostende, tussen Gent en het nabije Brugge. Jachthaven ligt op 11km van Brugge en ca. 30 km van Gent.

Clothilde Waterskiclub is gelegen op het Zeekanaal Brussel-Schelde. In onze waterskiclub hebben we vooraan enkele plaatsen voorzien waar bezoekers met een toervaartboot kunnen afmeren.

Ruim 120 ligplaatsen voorzien van elektriciteit en water. Tijdens het seizoen kan er ook diesel brandstof getankt worden.

Van op de Schelde in Rupelmonde neemt men de grote Zeesluis Wintam (VHF 68). De jachthaven ligt boven de sluis , 5 Km verder op aan stuurboordzijde.

Havenmeester: 0472 39 45 93 Voorzitter: 0479 45 95 26 GPS positie: 51° 08’ 008” N , 3° 20’ 11” O www.bwsv.be bestuur@bwsv.be

Havenmeester: 0475 59 83 36 Voorzitter: 0475 84 37 13 GPS positie: 51° 05’ 38” N , 4° 19’ 57” O www.clothilde.be OERVA

R

OERVA

R N

VV

-T

HAVEN

2

Jachthaven is gelegen op de Noordzee in Blankenberge. Uitgerust met alle denkbare faciliteiten. Haven is enkel toegankelijk via Noordzee. Van op de binnenwateren moet men buiten om varen via Nieuwpoort, Oostende of via de Westerschelde.

ER

0

14

K

0

ER

AN

AN

K

14

De Blauwe Kei - Lommel

Jachthaven V V W Blankenberge - Blankenberge

Havenmeester: Juren Bogaert Voorzitter: Jan Persoons GPS positie: 51° 18’ 63 N , 3° 06’ 66” O www.vvwblankenberge.be

W

E

N

VV

-T

E

W

HAVEN

2

Jachthaven ligt in een rustige omgeving, midden in de bossen en groene natuur, aan de Blauwe kei. Eetgelegenheid in de onmiddellijke omgeving. Is gelegen op het kanaal Herentals-Bocholt,vlak voor sluis1 van Mol, op kmp 1.6 van kanaal naar Beverlo en Leopoldsburg.

V V W - Toervaartgids 2014 • Ankerhavens V V W

Jachthaven is gelegen op de Dender tussen de Zwartehoekbrug en de spoorwegbrug , in het centrum van Aalst. Bezoekers kunnen afmeren op de beschikbare vrije plaatsen.

ER

Havenmeester: 014 85 01 59 GPS positie: 51° 14’ 12.50” N , 5° 13’ 30” O 103

HAVEN

0

K

0

ER

AN

AN

14

Jachthaven BRYC - Brussel K

102

-T

N

Jachthaven V V W-Watersport Aalst vzw - Aalst

W

E

N

VV

-T

E

W


OERVA

R VV

R

2

Jachthaven is gelegen op de Dender in Geraardsbergen.

14

K

0

HAVEN

ER

0

14

AN

AN

ER

Den Bleek is een oase van rust in het hartje Geraardsbergen. De haven ligt achter de sluis op wandelafstand van het centrum van de gezellige stad, met allerhande faciliteiten die garant staan voor een geslaagde vakantie.

2

HAVEN

Onze jachthaven ligt aan linkeroever tussen sluis 4 en 5 op het kanaal van Schoten over Turnhout naar Dessel. Van af Dessel is de haven bereikbaar in ca. 8 uren varen (54 km) .Van af Schoten in ca. 3.5 uren varen (9 km).

Havenmeester: 0472 40 83 11 Voorzitter: 0476 30 10 21 GPS positie: 50° 46’ 08” N , 3° 52’ 01” O www.vvwdenbleek.be R

OERVA

R N

VV

-T

E

W

HAVEN

2

Jachthaven is gelegen op kmp 38 van de Boven Zeeschelde. Aan linker oevers stroomopwaarts de Dendermondebrug. De locatie is ideaal voor de pleziervaart. Je kan van hieruit zonder problemen naar Antwerpen, Gent of de Dender opvaren. Het clubhuis is gelegen aan de oevers van de Schelde op het grondge-bied van de deelgemeente Grembergen.

14 ER

0

K

0

ER

AN

AN

14

Jachthaven V V W-Emblem - Emblem K

HAVEN

2

Jachthaven is gelegen op het Nete kanaal in een groen omgeven gebied tussen Duffel sluis en Viersel sluis. Onze haven ligt in de gemeente Ranst, in de schaduw van de stad Lier. De jachthaven ligt in het midden van het Nete kanaal, op 7.5 km van Duffel sluis, en 7.5 km van Viersel sluis. Havenmeester: 0496 49 38 79 Voorzitter: 0495 80 74 31 GPS positie: 51° 09’ 02” N , 4° 34’ 60” O www.jachthavenemblem.be

Havenmeester: 0475 24 22 90 Voorzitter: GPS positie: 51° 02’ 04” N , 4° 06’ 18” O OERVA

R VV

-T

OERVA

R N

Jachthaven De Spaanjerd - Ophoven (Marec)

W

E

N

VV

-T

E

W

HAVEN

2

Ligt op de Maasplassen in Ophoven nabij Maaseik. Jachthaven “De Spaanjerd” is de best uitgeruste jachthaven op de binnenwateren van West Europa. Men komt in de jachthaven door de Maas op te varen tot vlak voor Stevensweert. Daar neemt men de rechter invaart naar de zeilplas “Vissen Akker”. Op de zeilplas bakboord, na 500m krijg je de jachthaven in zicht.

14 ER

0

K

0

ER

AN

AN

14

Jachthaven E.Y.K. vzw - Eeklo K

HAVEN

2

Jachthaven is gelegen op het afleidingskanaal van de Leie, naar Eeklo. Haven ligt +/- 1 km van het stadcentrum van Eeklo. Onze haven bereik je via de sluis Schipdonk. Sluis heeft een systeem van zelfbediening met magneetkaart. Sluiswachter is bereikbaar via marifoon VHF KN20 of via gsm: 0477 67 51 52. Havenmeester: 09 377 27 47 Voorzitter: 09 377 89 89 GPS positie: 51° 10’ 39” N , 3° 02’ 54” O

105

OERVA

N

VV

-T

E

W

V V W - Toervaartgids 2014 • Ankerhavens V V W

Havenmeester: 0486 51 58 20 Voorzitter: 0479 45 30 34 GPS positie: 51° 15’ 11” N , 4° 30’ 28” O

Jachthaven V V W-Dendermonde - Dendermonde

104

OERVA

Jachthaven De Vaart vzw - St. Job-in-’t-Goor K

Havenmeester: 089 56 75 03 GPS positie: 51° 7’ 47” N 5° 49’ 90” O www.marec.be

-T

N

Jachthaven V V W-Den Bleek - Geraardsbergen

W

E

N

VV

-T

E

W


OERVA

R VV

OERVA

R

2

14 ER

2

HAVEN

De Flandria jachtclub met 70 individuele boxen en 350m langs kade,ligt rustig gelegen op het kanaal Gent-Brugge-Oostende in de dode kanaalarm ter hoogte van de Katelijnepoort en op wandelafstand van het historisch stadscentrum. Van uit Gent ligt de club op linkeroever,1 km voorbij de Steenbruggegbrug. Komende van uit Oostende ligt de club aan stuurboord, 500m voorbij de Katelijnebrug.

Jachthaven is gelegen op kmp 20.3 van het Zeekanaal Brussel-Schelde, vooraan in het insteekdok van Vilvoorde, tussen Willemsbrug en de Verbrandebrug.

Havenmeester: 0477 38 44 56 Voorzitter: 0478 18 06 52 GPS positie: 51° 11’ 37” N , 3° 13’ 39” O www.yachtclubflandria.be

Havenmeester: Voorzitter: GPS positie: 50° 56’ 40” N , 4° 25’ 02” O www.jachthavengrimbergen.be R

OERVA

R N

VV

-T

E

Jachthaven V V W-Geel - Geel

W

HAVEN

2

Jachthaven is rustig gelegen op het Kanaal Herenthals-Bocholt, tussen sluis 9 en sluis 8 Geel.. Alle bezoekers zijn van harte welkom in het clubhuis van VVW Geel.

14 ER

0

K

0

ER

AN

AN

14

Jachthaven HYAC - Hasselt K

2

HAVEN

Onze jachthaven is gelegen in het hartje Limburg, op 5 min wandelen van het gezellig winkelcentrum van Hasselt.

De Jachthaven ligt aan linkeroever ter hoogte van Geel Ten Aard. Het stadcentrum van Geel is makkelijk per fiets te bereiken.

Wij situeren ons op een zijarm van het Albertkanaal. Je bereikt onze haven vanuit Luik door 1km voorbij de sluis Hasselt links af te draaien tot einde van de vaart. Van uit Antwerpen juist voorbij de skihaven Kuringen rechts af te draaien.

Havenmeester: 0487 36 50 25 Voorzitter: 0475 80 41 50 GPS positie: 51° 12’ 2.50” N , 4° 58’ 48” O www.ycg.be

Havenmeester: 0475 38 90 57 E-mail: hyachavenmeester@skynet.be. GPS positie: 50° 56’ 5” N , 5° 20’ 14 O www.vvw-hyac.com OERVA

R VV

-T

OERVA

R N

K

0

HAVEN

2

ER

0

AN

AN

ER

14

Jachthaven V V W-Ieperlee - Ieperlee K

14

Jachthaven V V W Gent Leie

W

E

N

VV

-T

E

W

HAVEN

2

Ligt aan de oevers van de Leie aan de Snepkaai in Gent. We zijn net gelegen achter de K2 sluis in een dode arm van de Leie

Jachthaven is gelegen in centrum van Ieper, op het einde van kanaal naar Ieper. Volledig vernieuwde steigers met 36 ligplaatsen, waarvan 10 ligplaatsen bestemd voor bezoekers.

Ons clubhuis “Taccoen” is alle dagen open vanaf 11.00 uur behalve op dinsdag. Het beschikt over een grote veranda en waar drankje en snackje kan genuttigd worden.

Van uit Nieuwpoort vaart men over de IJzer, via Diksmuide richting Fintele.Voorbij de Knokkebrug ga je backboord uit het kanaal naar Ieper op en na twee sluizen kom je in de jachthaven van VVW-Ieperlee.

Havenmeester: 0495 73 04 80 Voorzitter: 09 220 44 24 GPS positie: 51° 02’ 10” N 3° 41’ 15” O www.vvw-gent-leie.be

Havenmeester: 0471 91 46 41 Voorzitter: 0473 86 55 29 GPS positie: 50° 51’ 30” N , 2° 53’ 3” O www.jachthaven-ieper.be

V V W - Toervaartgids 2014 • Ankerhavens V V W

OERVA

N

VV

-T

E

W

Bezoekers kunnen afmeren vooraan in de haven aan de eerste boei.

107

HAVEN

0

K

0

ER

AN

AN

14

Jachthaven V V W-Grimbergen - Grimbergen K

106

-T

N

Jachthaven Flandria Yachtclub - Brugge

W

E

N

VV

-T

E

W


OERVA

R VV

R

2

Het is de ideale uitvalsbasis om een bezoek te brengen aan Leopoldsburg, Limburgs jongste gemeente, of er enkele dagen te vertoeven om een bezoek te brengen aan een van de legermusea gekend als t’Kamp.

14

K

0

HAVEN

ER

0

14

AN

AN

ER

Jachthaven is gelegen aan de kanaalkom van het kanaal naar Beverlo. Een doodlopende vertakking van Kanaal Herentals-Bocholt, op amper 1 km van centrum Leopoldsburg.

2

HAVEN

Jachthaven is gelegen op kmp 60.7 op de Bovenschelde in Temse. Clubhuis bevindt zich op 100m van de steigers in de Orlaylaan 20, 2e verdiep, met mooi zicht op de Schelde. Bezoekers kunnen afmeren op bezoekersplaatsen van ponton 1.

R

OERVA

R N

VV

-T

E

Jachthaven - DIJLE YACHT CLUB

W

HAVEN

Havenmeester: 0475 89 23 42 GPS positie: 51° 01’ 38” N , 4° 28’ 27” O OERVA

14 2

Havenmeester: 0475 26 64 55 Voorzitter: 0475 22 89 36 GPS positie: 50° 50’ 52” N , 3° 17’ 33” O

R

-T

OERVA

R N

VV

W

E

N

K

0

HAVEN

2

Onze jachthaven bevindt zich op het kanaal Dessel-Schoten, in zwaaikom nr.6 te Oud Turnhout. Zij is bereikbaar van uit Mol door het kanaal Dessel-Schoten op te varen. Na ongeveer 2.5 u. rustig tussen prachtige bomen te hebben gevaren en enkele ophaalbruggen te zijn gepasseerd, kom je aan backboord onze haven tegen. Van uit Antwerpen ga je kanaal SchotenDessel op. Het uitzicht van deze zijde is even mooi, maar de 10 sluizen doe je best in twee dagen. Als je de jachthaven van Turnhout passeert, kom je na +/- 45min. In onze jachthaven het Gevaer.

ER

0

AN

AN

ER

14

Jachthaven V V W-Leuven - Leuven K

14

Jachthaven het gevaer vzw - Oud-Turnhout

HAVEN

In onze jachthaven kunnen een 40-tal boten meren, waarvan we altijd enkele plaatsen vrij hebben voor korte periodes. De locatie is dicht bij het stadscentrum waar men alle inkopenkan doen. Wilt men dit niet , kan er gebruik gemaakt worden van club waar men ten alle tijden kan eten. Jachthaven ligt op de Leie, 1 km boven de sluis van Harelbeke, en op 3 km voor Kortrijk.

E

VV

-T

ER

0

2

Jachthaven is gelegen op de Dijle.500 m op de sluis aan SB zijde laatste steiger. De steigers bevindt zich 100 m van het stadscentrum.

W

K

0

ER

AN

AN

14

Kuurnse Watersportvereniging - Kuurne K

HAVEN

2

Jachthaven ligt op 10 min wandelen van Leuven centrum, aan het beginpunt van kanaal Leuven-Dijle. Er zijn 60+10 beschermde ligplaatsen aan comfortabele steigers. Havenhuis met sanitair en douches, en milieustation. Alle info , ook van kanaal vindt je op: www.vvwleuven.be U kan ons bereiken op: info@vvwleuven.be Havenmeester: 0479 56 00 27 Voorzitter: 0479 24 93 70 GPS positie: 50° 53’ 20” N , 4° 42’ 23” O www.vvwleuven.be

109

OERVA

N

VV

-T

E

W

V V W - Toervaartgids 2014 • Ankerhavens V V W

Havenmeester: 0477 26 41 07 Voorzitter: 0475 62 45 31 GPS positie: 51° 07’ 17” N , 4° 12’ 41” O www.ktwv.be

Havenmeester: 0470 55 93 22 Voorzitter: 0476 25 10 79 GPS positie: 51° 07’ 40” N , 5° 15’ 04” O www.jkl.be

108

OERVA

Kon. Temse Watersportvereniging - Temse K

Havenmeester: 0475 78 57 78 GPS positie: 51° 21’ 30” N , 4° 58’ 05” O www.jachhaven-hetgevaer-vzw.be

-T

N

Jachthaven JKL - Leopoldsburg

W

E

N

VV

-T

E

W


OERVA

R VV

-T

OERVA

R N

Jachthaven V V W-Mendonk - Mendonk

W

E

N

VV

-T

E

W

2

HAVEN

14 ER

0

K

0

ER

AN

AN

14

Jachthaven Zwarte Flesch - Steiger Park K

HAVEN

2

Jachthaven is gelegen op de Moervaart, op het grondgebied Desteldonk, vooraan op ongeveer 1 km aan stuurboordzijde richting Lokeren. De jachthaven heeft ongeveer 70 ligplaatsen, waarvan er 5 plaatsen voorzien zijn voor bezoekers.

Ligt op de Dender in Ninove nabij Park aan de Denderkaai. Clubhuis: ‘t zwemkaffee juli en augustus alle dagen open.

Havenmeester: 0475 21 80 10 Voorzitter: 0478 91 82 26 GPS positie: 51° 08’ 08” N , 3° 47’ 58” O www.vvwmendonck.com R

OERVA

R N

VV

-T

E

W

2

HAVEN

ER

0

14

K

0

ER

AN

AN

K

14

Jachthaven Zwarte Flesch - Steiger zwarte Flesch

Jachthaven V V W-Nete - Lier

HAVEN

2

Jachthaven is gelegen in een dode arm opwaarts Duffelsluis midden een oase van groen. Je hebt een fiets nodig om de stad Lier te bezoeken met de bekende Zimmertoren en vele andere bezienswaardigheden. De haven ligt langs het Netekanaal, de verbindingsweg tussen de Nete via Duffelsluizen en het Albertkanaal. Tevens uw ideale ligplaats om op het juiste tij te wachten van de Nete.

Ligt op de Dender in Ninove aan de Schuitstraat.

Havenmeester: 0495 23 12 68 Voorzitter: 0477 32 79 69 GPS positie: 51° 06’ 45” N , 4° 32’ 43” O

Havenmeester: 0475 69 27 68 Voorzitter: 0491 07 06 55 GPS positie: 50° 49’ 06” N 3° 59’ 40” O OERVA

R N

HAVEN

2

Jachthaven is gelegen op de Noordzee in Nieuwpoort,buitenhaven. VVW Nieuwpoort is dé ideale reisbestemming aan onze Belgische kust. Altijd toegankelijk en uitgerust met alle denkbare faciliteiten. Van op de binnenwaters is de haven bereikbaar via het sluizencomplex Nieuwpoort. Via Gravensluis of via Veurne sluis als men van richting Veurne komt.

14

K

0

ER

ER

0

14

AN

AN

K

110

-T

Jachthaven Oudenaarde - Oudenaarde

Jachthaven V V W-Nieuwpoort - Nieuwpoort

Havenmeester: 058 23 52 32 E-mail: info@vvwnieuwpoort.be GPS positie: 51° 08’ 34” N , 2° 44’ 32” O www.vvwnieuwpoort.be

W

VV

R N

VV

OERVA

E

-T

E

W

Stadscentrum op 3 km.

HAVEN

2

De passantenjachthaven Oudenaarde ligt op de Bovenschelde opwaarts de sluis van Oudenaarde. De haven ligt in een zijarm tussen de sluis en de hefbrug van Oudenaarde. Het stadcentrum ligt in de onmiddellijke nabijheid. Oudenaarde werkt mee als zilveren Ankerhaven. Havenmeester: 0475 60 70 53 GPS positie: 50° 50’ 26” N , 3° 36’ 49” O

111

OERVA

N

VV

-T

E

W

V V W - Toervaartgids 2014 • Ankerhavens V V W

Havenmeester: 0475 69 27 68 Voorzitter: 0491 07 06 55 GPS positie: 50° 49’ 49” N 4° 01’ 15” O


OERVA

R VV

-T

OERVA

R N

0

K

2

HAVEN

ER

0

AN

AN

ER

14

Jachthaven V V W-Westhoek - Nieuwpoort K

14

Rupelmonde WSV - Rupelmonde

W

E

N

VV

-T

E

W

HAVEN

2

Jachthaven is gelegen achter de St Jorissluis, op het spaarbekken in Nieuwpoort.

Havenmeester: Eric De Meester GPS positie: 51° 7’ 28” N , 4° 17’ 22” O www.rwsv.be OERVA

R VV

OERVA

R

Onze jachthaven ligt stroomopwaarts brug twee in de grote zwaaikom van Turnhout, met ruime nutsvoorzieningen en 6 passanten ligplaatsen. Havenmeester: 0496 27 96 32 Voorzitter: 0495 21 96 31 GPS positie: 51° 19’ 35” N , 4° 55’ 54” O OERVA

14 2

Er staat in de haven een volledig nieuw jachthavengebouw ter beschikking van de passanten. Havenmeester: 0495 30 88 22 Voorzitter: 0496 51 81 16 GPS positie: 50° 48’ 24” N , 5° 40’ 30” O www.yakan.be

R

-T

OERVA

R N

VV

W

E

N

Waregem Jacht Club - Waregem

HAVEN

Jachthaven is gelegen op het Albertkanaal op kmp 19.1. Op linker oever 5 km stroomafwaarts de sluis van Ternaaien.

E

VV

-T

ER

0

2

HAVEN

Jachthaven is gelegen op kmp 27.10 vanhet Kempisch kanaal SchotenTurnhout-Dessel. Centrum van Turnhout ligt op wandelafstand van onze haven.

W

K

0

ER

AN

AN

14

Jachthaven YAK AN - Kanne K

HAVEN

2

Jachthaven is gelegen op de Leie , opwaarts de sluis St Baafs-Vijve, aan rechter oever, in de zijarm voor de oude sluis St Elois-Vijve. Haven ligt op 10 km van Deinze en op 5 km van Kanaal Roeselare-Leie.

14 ER

0

K

0

ER

AN

AN

14

Jachthaven WSV De Zeevissers - Mendonk K

112

-T

N

Jachthaven V V W-Taxandria - Turnhout

W

E

N

VV

-T

E

W

Havenmeester: 0486 15 95 89 Voorzitter: 0486 62 34 30 GPS positie: 51° 08’ 03” N , 2° 46’ 14” O www.jachthavenvvw-westhoek.be

HAVEN

2

Jachthaven is gelegen in Mendonk op Moervaart, 2 km stroomopwaarts, aan rechter oever.

Het centrum van Vijve ligt op 300m van de haven.

Ons clubhuis bevindt zich: Spanjeveerstraat 15 - 9042 Mendonk (Gent).

Havenmeester: 0495 54 32 85 GPS positie: 50° 54’ 35” N , 3° 24’ 46” O

Liggeld voor bezoekers: 5€/dag GPS positie: 51° 08’ 11” N , 3° 48’ 14” O

V V W - Toervaartgids 2014 • Ankerhavens V V W

Bezoekers kunnen afmeren aan de nieuwe en comfortabele stijger 1km opwaarts de monding van de Rupel en Wintamsluis. Is tevens ook de ideale plaats om het tij af te wachten op Rupel en Schelde.

U bereikt de jachthaven Van uit Oostende of Brugge: via het Kanaal Plaassendaele-Nieuwpoort Van af de Noordzee: via havengeul Nieuwpoort en de Gravensluis Van uit Frankrijk en Veurne: via kanaal Nieuwpoort-Duinkerke Via het Lokanaal en IJzer.

113

Jachthaven is gelegen op de Boven Zeeschelde in Rupelmonde.


OERVA

R VV

OERVA

R

HAVEN

2

14 ER

0

K

0

ER

AN

AN

14

Yacht Club Haute Sambre - Landelies K

2

HAVEN

Jachthaven is gelegen op de Maas voor Huy stroomopwaarts dok aan SB zijde.

Jachthaven YCHS ligt op de Boven Samber juist opwaarts de sluis van Landelies.

Er staat in de haven een jachthavengebouw ter beschikking van de passanten met drankgelegenheid.

Onze haven ligt in een rustig en prachtig groen kader, in een zijarm boven de sluis. De ruines van Abbaye D’Aulne liggen 3 km verder de Samber op.

Havenmeester: 0495 84 60 56 Voorzitter: 085 21 35 85 GPS positie: 50° 32’ 11” N , 5° 15’ 27” O www.ychuy.be

YCHS werkt mee als zilveren Ankerhaven.

R

OERVA

R N

VV

-T

E

W

HAVEN

2

14 ER

0

K

0

ER

AN

AN

14

Jachthaven Snef f Yachting - Senef fe K

HAVEN

2

Jachthaven is gelegen op de Maas Een dok aan SB zijde stroomopwaarts Huy.

Jachthaven van Seneffe is gelegen op het Kanaal Brussel-Charleroi. De haven ligt 11km opwaarts het hellend vlak van Ronquieres,in een zijarm van het kanaal, “Branche de Bellecourt”. Bezoekers kunnen afmeren aan de bezoekersponton voor de brug in de haven.

Er staat in de haven een volledig jachthavengebouw ter beschikking van de passanten met een goed restaurant.

Met de fiets is het centrum van Seneffe gemakkelijk bereikbaar. Het bezoek aan het kasteel van Seneffe is de moeite waard.

Havenmeester: 0495 21 01 35 Voorzitter: 085 23 14 33 GPS positie: 50° 31’ 20” N , 5° 13’ 33” O

Havenmeester: 0494 43 99 32 GPS positie: 50° 30’ 58” N , 4° 16’06” O www.sneff.be OERVA

R VV

-T

OERVA

R N

Le Port d’ Ittre - Ittre

W

E

N

VV

-T

E

W

HAVEN

2

Haringvliet + 250 pl. Jachthaven ligt juist boven sluis 5 op het kanaal Brussel-Charleroi in een rustige omgeving.

Ten oosten van Middelharnis.

Havenmeester: 0475 78 80 09 GPS positie: 50° 39’ 05” N , 4° 14’ 01” O

Havenmeester: +31 01 87 61 25 24 Voorzitter: +31 06 21 55 16 13 www.jachthaven-atlantica.nl

14 ER

0

K

0

ER

AN

AN

14

Jachthaven Atlantica - Haringvliet K

HAVEN

2

115

OERVA

N

VV

-T

E

W

V V W - Toervaartgids 2014 • Ankerhavens V V W

GPS positie: 50° 22’ 40” N , 4° 21’ 28” O

Port de Statte - Huy

114

-T

N

Port de Corphalie - Huy

W

E

N

VV

-T

E

W


OERVA

R

OERVA

R N

VV

-T

Kanaal Gent –Terneuzen pl.

Kortgene op het Veerse Meer + 700 pl.

Geef duidelijk aan hoe men de locatie kan vinden.

Aan de SB zijde van het Veerse meer over Wolphaartsdijk.

Havenmeester: +31 01 15 61 44 11 Voorzitter: +31 01 15 63 01 25 www.wvneusen.nl

Havenmeester: +31 01 13 30 71 74 Voorzitter: +31 01 13 30 71 71 www.deltamarina.nl OERVA

R

-T

OERVA

R N

VV

W

2

E

N

VV

-T

E

W

HAVEN

HAVEN

2

ER

0

14

K

0

ER

AN

AN

K

14

Goes Hansa - Zeeland Oosterschelde

Buitenhaven - Terneuzen

HAVEN

2

Zeeland Goessche Sas + 250 pl.

Westerschelde pl.

Aan BB zijde van de Oosterschelde achter de sluis.

Juist naast de monding van Kanaal Gent-Terneuzen.

Havenmeester: +31 01 13 22 39 44 Voorzitter: +31 01 13 22 39 44 GPS positie: 51°32’14”N 3°55’31”E www.hansawatersport.nl

Havenmeester: +31 01 15 69 63 31 Voorzitter: +31 01 15 63 01 25 www.wvneusen.nl R

-T

OERVA

R

E

W

N

VV

OERVA

N

VV

-T

E

W

HAVEN

2

Bruinisse + 800 pl.

ER

Zeeland Hellevoetsluis +250 pl.

Op het Grevelingenmeer aan de BB vlak aan de sluis naar de Oosterschelde.

Aan SB zijde van de Haringvliet.

Havenmeester: +31 01 11 48 14 85 Voorzitter: +31 01 11 48 14 85 www.jachthavenbruinisse.nl

Havenmeester: +31 01 81 31 00 56 Voorzitter: +31 06 13 18 19 74 www.marina-capehelius.nl/MarinaCapeHelius.aspx

0

14

K

0

ER

AN

AN

K

14

Marina Cape Helius - Zeeland Hellevoetsluis

Jachthaven Bruinisse - Grevelingenmeer

HAVEN

2

V V W - Toervaartgids 2014 • Ankerhavens V V W

ER

117

2

HAVEN

0

14

K

0

ER

AN

AN

K

14

Delta Marine - Kortgene Veerse meer

Binnenhaven - Terneuzen

116

W

E

N

VV

-T

E

W


OERVA

R

-T

OERVA

R N

VV

W

E

N

VV

-T

E

W

HAVEN

2

ER

0

14

K

0

ER

AN

AN

K

14

De Kwakkelakker - Westeinderplassen

Marina Roompot - Zeeland Oosterschelde

HAVEN

2

De jachthaven is aangesloten bij de Unie van Watertoeristen. Het terrein “De Kwakkelakker” is gelegen tussen de Blauwe Beugel en de Grote Plas, langs de Kwakkelsloot. (Omgeving van Aalsmeer). Aan de westzijde van Westeinderplassen vindt U één van de mooiste Unie eilanden “De Kwakkelakker”. Het eiland staat bekend om zijn gezelligheid en actieve sfeer met veel aanlegmogelijkheden.

Zeeland Kamperland + 350 pl. Aan BB zijde van de Oosterschelde tegen de sluis. Havenmeester: VHF 31 Voorzitter: +31 01 13 37 41 25 www.roompotmarina.nl R

OERVA

R N

VV

-T

E

W

HAVEN

2

ER

0

14

K

0

ER

AN

AN

K

14

De Legakker - Vinkeveenseplassen

Jachthaven Anderhalf Morgen - Loosdrecht

2

HAVEN

De jachthaven is aangesloten bij de Unie van Watertoeristen.

Jachthaven ligt op een eiland op de Loosdrechtse plassen. De jachthaven is aangesloten bij de Unie van Watertoeristen. Anderhalf Morgen is gelegen aan de Drecht. Kort na de Mijndense sluis varend richting eerste plas vindt U het eiland aan stuurboordzijde. Terreincommissaris: J. Westdorp www.uniegeus.nl OERVA

R VV

-T

OERVA

R N

K

0

HAVEN

2

ER

0

AN

AN

ER

14

De Oude Kooi - Kaggerplassen K

14

Jachthaven De Grote Kreek - Brielse Meer

W

E

N

VV

-T

Terreingemachtigde: F. Lammertsma & m.s. Blue Chip www.uniegeus.nl

E

W

Te midden van honderden eilandjes (Legakkers) ligt ons terrein in Vinkeveen, De Legakkers. Vooral de vissers onder U zullen hier hun hart ophalen. Het water is er kristalhelder, in een prachtig stukje natuur. In het nabij gelegen Vinkeveen kunt U uw inkopen doen met het volgbootje.

HAVEN

2

De jachthaven is aangesloten bij de Unie van Watertoeristen.

118

De jachthaven is aangesloten bij de Unie van Watertoeristen. Het terrein de Grote Kreek is gelegen aan de Noordoever van het Oosterlandse rak aan het Brielse Meer. Aan de overzijde van het meer vanaf het terrein vindt U Brille. Om het terrein te bereiken is een avontuurlijke tocht over de grote vaarwegen van Rotterdam nodig.

Het eiland ligt in het Kagerplassen gebied, schuin tegenover het Kaageiland tussen de plassen “De Keveren De Sever”. De Kooi is het grootste unie terrein. Er zijn ligplaatsen aan de Severzij-de, zowel als aan het zogenaamde Rieteiland als aan het beboste gedeelte, aan het Kerkegat en in twee binnenhavens. Er is een speeltuin voor kinderen en gelegenheid tot zwemmen.

Terreingemachtigde: G. Boomsma & m.s. L’Avenir www.uniegeus.nl

Terreingemachtigde: T.H. Spaans & m.s. Tomelly www.uniegeus.nl

119

OERVA

N

VV

-T

E

W

V V W - Toervaartgids 2014 • Ankerhavens V V W

Terreincommissaris: A.H.J. Trompen & m.s. Koperwiek www.uniegeus.nl


Kunstwerk Zelzatebrug Meulestedebrug Muidebrug Tolhuissluis in Gent

VHF 11 20 20 20

Telefoonnummer 09 358 51 60 09 253 81 20 09 223 96 20 09 225 33 37

VHF 20

Telefoonnummer 0476 20 95 84 0476 20 95 82

VHF 20

Telefoonnummer 09 386 15 73 09 386 10 19 056 60 85 99 056 71 12 74 056 22 44 90 056 51 14 21

LEIE Kunstwerk Tolpoortbrug in Deinze Sluis in Astene Sluis in St. Baafs-Vijve Sluis in Harelbeke Kortrijk doortocht Sluis in Menen Sluis Komen

22 20 20 20 68

AFLEIDINGSKANAAL DER LEIE Kunstwerk Sluis in Balgerhoeke Sluis in Schipdonk

VHF 20

Telefoonnummer 09 377 10 51 0477 67 51 52

KANAAL VAN GENT NAAR OOSTENDE

120

Kunstwerk Sas Slijkens Plassendalebrug Kruispoortbrug (doortocht Brugge) Dammepoortsluis in Brugge Moerbrugge

VHF 20 28

20

Telefoonnummer 09 230 94 77 09 253 06 34 0477 58 18 04 09 253 81 20

WAALSE DENDER

MOERVAART EN DURMEKANAAL Kunstwerk Beweegbare bruggen: Overledebrug Daknambrug

Kunstwerk Sluis in Merelbeke Sluis in Evergem Lousbergbrug (mobiele ploeg) Wondelgemstraatbrug (via Meulestedebrug)

VHF 20*10 20 18 18

Telefoonnummer 059 32 10 82 059 26 60 62 050 35 35 59 050 33 17 48

Kunstwerk Bilhee Rebaix Papignies Lessines Pont Levis Lessines Deux-Acren Mobiele ploeg Dender Waals Gewest

VHF

Telefoonnummer 068 28 21 18 068 28 21 29 068 66 24 94 068 33 41 17 068 33 24 95 068 33 84 39 0475 67 91 24

VHF 18

Telefoonnummer 0476 20 95 86

DENDER Kunstwerk Sluis in Geraardsbergen en beweegbare bruggen in doortocht Geraardsbergen Sluis in Idegem Sluis in Pollare Sluis in Denderleeuw Sluis in Teralfene Sluizen boven Aalst van 1 oktober tot 30 april 24u op voorhand aanvragen Sluis in Aalst Beweegbare bruggen in doortocht Aalst en in Erembodegem Sluis in Denderbelle Sluis in Dendermonde

18 18 18 18 18

0477 58 18 06 0478 78 99 43 0478 78 99 44 0499 59 30 74 053 76 94 72

20 20

0499 59 30 74 0476 20 95 88

20

0478 96 25 99 052 10 40 67 052 21 16 42 0476 38 16 42

20

V V W - Toervaartgids 2014 â&#x20AC;˘ Algemene informatie voor Toervaarders

KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN (BELGISCH GEDEELTE)

RINGVAART OM GENT

121

Telefoonnummers en marifoonkanalen kunstwerken


VHF 80 20 79 20 20 20 20

Telefoonnummer 069 22 16 79 069 22 10 81 069 55 68 63 055 38 80 12 055 31 11 23 055 31 19 02 09 384 18 18 09 230 94 77 09 230 26 66 09 230 35 27

KANAAL VAN ROESELARE NAAR DE LEIE Kunstwerk Sluis in Ooigem

VHF 18

Telefoonnummer 056 66 75 25

KANAAL VAN BOSSUIT NAAR KORTRIJK Kunstwerk Sluis in Bossuit Sluis in Moen Sluis in Zwevegem Sluis nr. 9 in Kortrijk – sluis 9-10

VHF 20 20 20

Kortrijk sluis 11

Telefoonnummer 056 45 51 31 056 64 58 46 056 75 49 17 056 22 15 82 0478 96 26 03 056 22 16 74 0478 96 26 03

Kunstwerk Fintelesluis Bruggen

VHF 20 20

Telefoonnummer 058 28 80 72

VHF 18 18

Telefoonnummer 057 42 21 07 057 42 21 65

VHF

Telefoonnummer 03 569 91 23

79*06

03 569 91 15

71

03 541 10 60 03 541 10 32 03 575 15 11 03 229 72 51 03 227 30 99

KANAAL VAN IEPER NAAR DE IJZER Kunstwerk Boezinge Sas Boezinge Dorp ZEESCHELDE Kunstwerk Verkeerscentrale Zandvliet Zandvlietsluis Berendrechtsluis Van Cauwelaertsluis Boudewijnsluis Kallosluis Royersluis Kattendijksluis Jachthaven Linkeroever

28*08 22 69 9

BENEDEN-DIJLE Kunstwerk Benedensluis in Mechelen

VHF 20

Telefoonnummer 015 20 22 56 0476 91 48 21

VHF 22 22

Telefoonnummer 015 31 01 99 03 485 51 27

KANAAL VAN PLASSENDALE NAAR NIEUWPOORT Kunstwerk Sluis in Plassendale St. Jorissluis in Nieuwpoort Gravensluis in Nieuwpoort Bruggen

VHF 20 20 20 20

Telefoonnummer 059 26 60 62 058 23 52 76 058 23 30 50

KANAAL VAN NIEUWPOORT NAAR DUINKERKEN + IJZER

122

Kunstwerk Veurnesluis in Nieuwpoort Sluis in Veurne Tervatebrug - Knokkebrug

VHF 20 20 18

Telefoonnummer 058 23 30 50 058 31 10 04 058 28 80 72

NETEKANAAL Kunstwerk Sluis in Duffel Sluis in Viersel

V V W - Toervaartgids 2014 • Algemene informatie voor Toervaarders

Kunstwerk Pont Notre-Dame Tournai Kain (Doornik) Spiere Herinnes Sluis in Berchem-Kerckhove Oudenaarde Hefbrug 2 Sluis in Oudenaarde Sluis in Asper Merelbeke Buiten diensturen

KANAAL VAN LO

123

BOVEN-SCHELDE (BLEHARIES – MERELBEKE)


ALBERTKANAAL Kunstwerk Brug dok Merksem Sluis in Wijnegem Sluis in Olen Sluis in Kwaadmechelen Sluis in Hasselt Sluis in Diepenbeek Sluis in Genk

VHF 80 80 20 20 20 18 80

Telefoonnummer 03 646 88 77 03 353 61 56 014 22 04 52 013 66 11 58 011 30 13 40 011 32 18 36 089 32 25 30

KANAAL VAN BOCHOLT NAAR HERENTALS Kunstwerk Sluis 1 Lommel Sluis 2 Mol Sluis 3 Mol Sluis 4 Dessel Sluis 5 Dessel Sluis 6 Mol Sluis 7 Geel Sluis 8 Geel Sluis 9 Geel Sluis 10 Herentals

VHF 20 18

80

Telefoonnummer 011 54 40 88 014 81 60 04 014 81 60 14 0495 91 75 25 0495 91 75 25 0491 15 15 19 0491 15 15 19 0473 48 04 92 0473 48 04 92 014 22 52 25

KANAAL VAN DESSEL OVER TURNHOUT NAAR SCHOTEN VHF 20

20

20

Telefoonnummer 014 41 17 56 014 41 15 24 014 61 13 05 014-61 03 42 03 311 55 47 03 312 04 35 03 313 84 57 0496 57 85 01 03 658 45 73 0496 57 85 04 0496 57 85 05

101

124

Kunstwerk Brug 1 Turnhout Brug 2 Turnhout Brug 4 in Beerse Brug 6 Beerse Sluis 1 Rijkevorsel Brug 8 Rijkevorsel Brug 9 St.-Lenaerts Sluis 3 Brecht Sluis 9 Schoten Sluis 10 Schoten Brug 14 Schoten


KANAAL VAN BRIEGDEN NAAR NEERHAREN Telefoonnummer 089 71 41 45 089 71 44 84

VHF 18 20

Telefoonnummer 011 44 70 35 011 44 83 65

VHF 68 68 25 25 25 25 25 25 68 25 25 25 25 25 68

Telefoonnummer 03 860 62 97 03 860 62 93 03 844 87 78 03 888 06 08 03 886 60 20 03 886 30 68 03 866 80 06 015 71 23 15 03 860 62 98 02 251 51 64 02 251 51 65 02 251 58 73 02 268 06 94 03 860 63 41 03 888 05 90

ZUID-WILLEMSVAART Kunstwerk Sluis 17 in Bocholt (Lozen) Sluis 18 in Bocholt ZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE

126

Kunstwerk Havenkapiteindienst Zeesluis Wintam Spoorbrug Ruisbroek Willebroek Boulevardbrug Willebroek Ijzeren(spoorweg)brug Tisselt Expresweg Tisselt Brielenbrug Kapelle op den Bos Jan Bogaertsbrug Sluis Zemst Hefbrug Humbeek sas Grimbergen Verbrande brug Hefbrug Vilvoorde Budabrug Centrale Willebroek Sluis Klein-Willebroek

Kunstwerk Marchienne-au-Pont – sluis 1 Gosselies – sluis 2 Viesville – sluis 3 Ronquières (Hellend Vlak) Ittre – sluis 5 Lembeek – sluis 6 Halle – sluis 7 Lot – sluis 8 Ruisbroek (St.Pieters-Leeuw)–sluis 9 Anderlecht – sluis 10 Molenbeek – sluis 11

VHF 20 18 22 20 18

20 20

Telefoonnummer 071 32 93 01 071 35 39 49 071 35 48 89 067 64 87 23 067 64 67 80 02 361 02 27 02 356 56 46 02 377 42 11 02 377 86 27 02 522 31 35 02 521 31 35 02 421 66 88

KANAAL VAN LEUVEN NAAR DE DIJLE Kunstwerk Zennegatsluis Centrale Bedieningspost Kampenhout Battelsluis – Battelbrug Plaisancebrug Colomabrug Hofstadebrug Schiplakenbrug Boortmeerbeekbrug Boortmeerbeeksluis Kampenhoutsluis Tildonkbrug Tildonksluis Wijgmaalbrug Wilselebrug

VHF 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Telefoonnummer 015 27 12 57 016 44 17 24 016 44 17 25

V V W - Toervaartgids 2014 • Algemene informatie voor Toervaarders

VHF 80 18

127

Kunstwerk Sluis in Lanaken Sluis in Neerharen

KANAAL NAAR CHARLEROI


BOUDEWIJNKANAAL Telefoonnummer 050 51 97 25 050 54 32 36 050 54 32 95

ANTWERPEN HAVEN Kunstwerk Lillobrug Londenbrug Petroleumbrug Oosterweelbrug Wilmarsdonkbrug Noordlandbrug (controle) Straatsburgdok (controle) Siberiabrug Mexicobrug Dokmeester – Kaai 207 Afluisterkanaal dokken Antwerpen VTS Jachthaven Willemdok

VHF 62 62 26 62 2 20 62 62 63 74 18 23

Telefoonnummer 03 568 68 03 03 232 23 01 03 541 11 37 03 541 06 73 03 542 17 54 03 233 65 22 03 232 23 01 03 541 08 50

KANAAL NIMY-BLATON-PERONNES Kunstwerk Péronnes les Antoing/aubry – sluis 1 Péronnes – sluis 2

VHF 22 20

Telefoonnummer 069 44 27 24 069 44 26 84

VHF

Telefoonnummer 0475 81 22 20

KANAAL BLATON-ATH

128

Kunstwerk Blaton sluis 1

Kunstwerk ASC.1 Houdeng-Goegnies ASC.2 Houdeng-Aimeries ASC.3 Str2py-Bracquegnies ASC.4 Thieu Thieu – sluis 1

VHF

71

Telefoonnummer 064 22 35 85 064 22 35 86 064 66 26 50 064 66 28 82 064 66 20 14

VHF 20 22 20

Telefoonnummer 065 35 14 67 065 87 22 29 064 67 12 10

VHF 18 18

Telefoonnummer 04 379 25 66 04 379 28 27

CENTRUMKANAAL Kunstwerk Obourg-Warongs Havré Stréphy-Thieu ASC.650T. KANAAL VAN LANAYE Kunstwerk Lanaye n°1 (klein sas links) Lanaye n°1 (klein sas rechts)

V V W - Toervaartgids 2014 • Algemene informatie voor Toervaarders

VHF 68 68 68 68

129

Kunstwerk Spoorwegbrug in Dudzele Herdersbrug in Dudzele Boudewijnsluis in Brugge Vandammesluis

HISTORISCH CENTRUMKANAAL


SAMBER Kunstwerk Montignies-sur-Sambre Roselies Auvelais Marcinelle Mornimont Floriffoux Salzinnes-Namur Solre s/S–sluis 1 La Buissière–sluis 2 Fontaine Valmont–sluis 3 Lobbes–sluis 4 Thuin–sluis 5 Grand Courant–sluis 6 Trou d’Aulnes–sluis 7 Abbaye d’Aulne–sluis 8 Landelies–sluis 9 Monceau s/S–sluis 10

VHF 20 22 18 18 20 18 22 20

18

Telefoonnummer 071 36 91 85 071 38 42 11 071 77 27 25 071 36 12 48 071 78 53 75 081 45 02 75 081 73 68 02 071 55 51 10 071 55 53 31 071 59 04 63 071 59 04 64 071 59 01 65 071 59 04 65 071 59 04 66 071 51 54 85 071 51 54 95 071 32 76 91

VHF 18 20 22 18 22 18 22 18 20 18 22 18 22

Telefoonnummer 082 64 44 19 082 64 41 93 082 22 26 56 082 22 23 53 082 61 13 04 082 61 13 05 081 41 13 09 081 47 00 51 081 26 14 06 081 30 05 57 085 82 64 87 085 21 37 46 04 336 78 49

130

Kunstwerk Hastière-sluis 1 Waulsort-sluis 2 Anseremmes-sluis 3 Dinant-sluis 4 Houx-sluis 5 Hun-sluis 6 Rivière-sluis 7 Tailfer-sluis 8 La Plante-sluis 9 Grand Malades-sluis 10 Andenne-Seilles Ampsin-Neuville Ivoz-Ramet

101

MAAS


Bedieningstijden van de kunstwerken De standaardbedieningsregeling Regeling

A B B* C C* D E E* F

Periode

Maandag

van tot gans het jaar 0.00 24.00 gans het jaar 6.00 24.00 gans het jaar 6.00 24.00 gans het jaar 6.00 22.00 gans het jaar 6.00 22.00 gans het jaar 6.00 19.30 16/3 - 30/9 7.00 19.00 1/10 - 15/3 8.00 18.00 gans het jaar 7.00 19.00 eigen beperkt uurschema

Dinsdag tot vrijdag van tot 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 6.00 22.00 6.00 22.00 6.00 19.30 7.00 19.00 8.00 18.00 7.00 19.00

Zaterdag van 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 7.00 8.00 7.00

tot 24.00 22.00 18.00 22.00 18.00 19.30 17.00 17.00 19.00

Zondag van 0.00 -

tot 24.00 -

-

-

-

-

Voor alle regelingen behalve voor de regeling A geldt (tenzij anders bepaald):

101

132

1. Op 26 december en 2 januari begint de bediening ten vroegste om 9.00 uur. 2. Op de vooravond van Pasen, op 24 december en op 31 december eindigt de bediening uiterlijk om 18.00 uur. 3. Er is geen bediening op volgende wettelijke feestdagen: 1 januari en 25 december. 4. Op de overige feestdagen is er bediening volgens het normale uurschema als de feestdag op een weekdag valt.


F A E* E* F A E* A A F E* E* B* B* E* F C* E* E* B* E* C* A C* C* E* B* C*

15.Verbindingskanaal in Gent 15.1 Wondelgemstraatbrug 16. Boven-Schelde 17. Boven-Zeeschelde 17.1 Brug in Temse 18. Beneden-Zeeschelde 18.1 Kattendijksluis 19. Durme 19.1 Beweegbare baanbrug in Hamme (Mirabrug) 20. Moervaart en Durmekanaal wijziging: info zie Berichten aan de schipperij 21. Dender (Vlaams gedeelte) 21.1 Afwaarts de brug in Erembodegem 21.2 Opwaarts de brug in Erembodegem 22. Zeekanaal Brussel-Schelde 22.1 Sluis Klein-Willebroek wijziging: info zie Berichten aan de schipperij 22.2 Bruggen en overige sluizen 23. Kanaal naar Charleroi 24. Rupel 24.1 Baanbrug in Boom 24.2 Spoorbrug in Boom 25. Dijle 26. Netekanaal 27. Kanaal Leuven-Dijle 27.1 Sluis Zennegat 27.2 bruggen en overige sluizen

C* B* F C F F C* E* F A D A F C C F C

135

134

1. IJzer 1.1 Stavelebrug, Elzendammebrug 1.2 Tervatebrug (afstandsbediening Nieuwpoort) 1.3 Knokkebrug 2. Kanaal van Ieper naar de IJzer 3. Kanaal van Plassendale naar Nieuwpoort 3.1 Beweegbare bruggen wijziging: info zie Berichten aan de schipperij 3.2 Sint-Jorissluis in Nieuwpoort 3.3 Plassendalesluis 3.4 Gravensluis met bijbehorende brug in Nieuwpoort 4. Kanaal van Nieuwpoort naar Duinkerken 4.1 Veurnesluis met bijhorende brug in Nieuwpoort 4.2 Wulpenbrug 4.3 Nieuwpoortsluis in Veurne met bijhorende Bruggen 5. Lokanaal 6. Leie 6.1 Sluis in Sint-Baafs-Vijve 6.2 Opwaarts de sluis Sint-Baafs-Vijve 6.3 Afwaarts het Afleidingskanaal van de Leie â&#x20AC;&#x201C; Toeristische Leie 7. Kanaal van Bossuit naar Kortrijk 7.1 Sluizen 9-10-11 te Kortrijk wijziging: info zie Berichten aan de schipperij 7.2 uitgezonderd sluizen 9-10-11 8. Doortocht Gent: Boven-Schelde,Visserijvaart, Leie 8.1 Brusselsepoortsluis en Lousbergbrug 8.2 Sint-Jorissluis in Gent 9. Kanaal van Roeselare naar de Leie 10. Afleidingskanaal van de Leie 10.1 Sluis in Merendree-Schipdonk 11. Kanaal van Gent naar Oostende 11.1 Doortocht Brugge, van Moerbruggebrug tot Nieuwegebrug 11.2 Stalhillebrug en nieuwe grote Plassendalebrug 12. Kanaal van Brugge naar Zeebrugge 12.1 Verbindingssluis 13. Kanaal van Gent naar Terneuzen/voorhaven Gent 13.1 Meulestedebrug 13.2 Tolhuissluis/Muidebrug 14. Ringvaart om Gent 14.1 Sluis in Evergem 14.2 Sluis in Merelbeke

V V W - Toervaartgids 2014 â&#x20AC;˘ Algemene informatie voor Toervaarders

Indeling van de waterwegen volgens de standaardbedieningsregeling


Nuttige links

101

136

• www.vvw-toervaren.be - de site voor de recreatieve toervaarder • www.vvw.be - officiële website van de VVW-federatie • www.vaarlussen.be - site met informatie over vaarlussen • www.binnenvaart.be - site van Promotie Binnenvaart Vlaanderen • www.varen.be - website van het watersportmagazine ‘Varen’ • www.bluebayou.nl - informatieve maritieme website voor Nederland & België • www.vlaamsehydrografie.be - website Vlaamse Hydrografie • www.waterrecreatie.be - reglementeringen, digitale waterwegen- kaarten, documentatie,... • www.landvanmaasenschelde.com - interactieve website bij de toeristische vaargids • www.descheepvaart.be - info van de Scheepvaart NV, onze Kempische kanalen • www.afdelingkust.be - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust • www.voies-hydrauliques.wallonie.be - informatie over Waalse waterwegen • www.ffyb.be - informatie over de Waalse Yachting Federatie • www.bipt.be - informatie over o.a. marifoongebruik • www.ngi.be - nationaal geografisch instituut met uitgave over waterwegenkaarten • www.vlaamsewaterwegen.be - informatie rond binnenvaart, short sea shipping, recreatie op en bij de waterwegen, beheer van de waterwegen en duurzaam natuurbeheer. • www.wenz.be - de site van Waterwegen en Zeekanaal • www.nts.flaris.be - scheepvaartberichten Vlaanderen • www.nautibel.be - federatie van watersportbedrijven • www.mobilit.fgov.be - federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer met alle info over de pleziervaart onder de noemer water • www.navis.be - je virtuele haven op het net • www.havenvanbrussel.be • www.federale-politie.be • www.vnf.fr - info rond de Franse waterwegen • www.ANWB.nl - alle info rond Nederlandse waterwegen • www.watersportverbond.nl/motorboot - de vertegenwoordiger voor de watersporter in Nederland • www.knrm.nl - de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij • www.desherpa.be - op reis met een trekschuit, reisverhalen • www.condacum.org - reisverhalen van onze voormalige voorzitter • www.varendoejesamen.nl - veilig het water op en knooppuntenboekjes • www.motorboot.com - website van het Nederlandse motorbootmagazine


Vaarregels Voor de specifieke vaarregels kan je via de website www.mobili.fgov/be/water/ vaarreglementen alle nodige documentatie downloaden. Deze hier in de toervaartgids opnemen zou te onoverzichtelijk worden. We beperken ons dus tot een aantal voorname gegevens en tekens en vooral de vermelding van de plaatselijke reglementen. Het “Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk” is van toepassing op het overgrote gedeelte van het Belgische waterwegennet. Voor de vaarregels is op deze waterwegen ook het nieuwe “Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren” van toepassing. Op een aantal waterwegen is echter een apart reglement van toepassing:

Waterweg

Reglement

Scheepvaartwegen van het Koninkrijk

Koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk

Binnenwateren van het Koninkrijk

Koninklijk besluit van 24 september 2006 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk. Bijlage: Algemeen politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren

4 Belgische territoriale zee, kusthavens en Koninklijk besluit van 4 augustus 1981 stranden houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust • Bijlage 6 • Bijlage 7 Koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen • Bijlage 1 • Bijlage 3

101

138

5 Kanaal Gent-Terneuzen


6 Beneden-Zeeschelde

Koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde • Bijlage 2 Koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde

7 Kanaal Brussel-Schelde

Koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het Kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de Haven van Brussel Overeenkomst van 6 januari 1993 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas Bijlage. Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas (6 januari 1993) • Bijlage II • Bijlage III Wet van 15 maart 2002 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993

8 Gemeenschappelijke Maas

Andere scheepvaartwegen

Koninklijk besluit van 7 september 1950 houdende bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen. Bijlage: Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen

Alle info over de scheepvaartwegen 24/24u via RIS

101

140

(River Information Services – ris.vlaanderen.be) Tel.: 09 253 94 71


Algemeen bericht NTS bericht 2013/00000025/01 Voor alle waterwegen geldt: “In toepassing van artikel 6.28 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren dienen alle waterweggebruikers in de sluiskolk zowel aan voor- en achtersteven aan te meren en tijdens de schutting de schroef stil te leggen. Het schutproces zal niet worden gestart indien niet alle vaartuigen op een correcte manier zijn aangemeerd.” Moervaart NTS bericht 2012/0854/04 De bediening van de bruggen op de Moervaart en gekanaliseerde Durme is vanaf heden als volgt geregeld. Tussen 1 mei en 30 september: Tijdens het pleziervaartseizoen wordt in blok gevaren volgens onderstaand schema.

142

van maandag tot en met zaterdag: Openingstijden bruggen Overledebrug 08:30 12:15 12:45 Kalvebrug 08:50 11:55 13:05 Terwestbrug 09:15 11:30 13:30 Dambrug 09:45 14:00 Coudebornbrug 10:10 14:25 Sinaaibrug 10:35 14:50 Daknambrug 11:00 15:15

17:45 17:25 17:00 16:30 16:05 15:40 15:15

17:45 18:05 18:30

Overledebrug Kalvebrug Terwestbrug Dambrug Coudebornbrug Sinaaibrug Daknambrug

Openingstijden bruggen 10:00 15:00 18:00 10:20 14:40 17:40 10:45 14:15 17:15 11:15 13:45 16:45 11:40 13:20 16:20 12:05 12:55 15:55 12:30 12:30 15:30

• De geel gemarkeerde bedieningsuren zijn vanaf Gent richting Lokeren. • De blauw gemarkeerde bedieningsuren zijn vanaf Lokeren richting Gent. Indien u beslist om tussen 2 bruggen te blijven liggen en de doortocht tussen Gent en Lokeren wenst te onderbreken gelieve dit dan vooraf te melden aan de mobiele ploeg op het nummer 0476 20 95 84 of via VHF 20. Wanneer u de vaartocht richting Gent of Lokeren wenst te hervatten gelieve dit dan ook minstens 1 uur voor de geplande brugopening te melden aan de mobiele ploeg. Tussen 1 oktober en 30 april: De bruggen worden bediend van maandag tot vrijdag van 07:00u tot 19:00 u. De aanvraag moet gebeuren tijdens de bedieningsuren op het nummer 0476 20 95 84. Kanaal van Nieuwpoort naar Plassendale NTS bericht 2012/0861/03. Vanaf 2014 wordt blokvaren voor de pleziervaart het ganse jaar ingevoerd langs het kanaal Plassendale - Nieuwpoort. De mogelijke bedieningstijden van de verschillende bruggen worden in onderstaande tabel weergegeven. Zandvoordebrug Gistelbrug Leffingebrug Slijpebrug Rattevallebrug

Bedieningstijden bruggen 08:00 12:00 12:00 08:25 11:40 12:25 09:10 10:55 13:10 09:40 10:25 13:40 10:00 10:00 14:00

16:00 15:40 14:55 14:25 14:00

16:00 16:25 17:10 17:40 18:00

• De geel gemarkeerde bedieningsuren zijn vanaf Plassendale richting Nieuwpoort. • De blauw gemarkeerde bedieningsuren zijn vanaf Nieuwpoort richting Plassendale. Indien u beslist om tussen 2 bruggen te blijven liggen en de doortocht tussen Plassendale en Nieuwpoort wenst te onderbreken gelieve dit dan vooraf te melden aan de mobiele ploeg op het nummer 0476 59 03 37 of via VHF 20. Wanneer u de vaartocht richting Plassendale of Nieuwpoort wenst te hervatten gelieve dit dan ook minstens 1 uur voor de geplande brugopening te melden aan de mobiele ploeg.

V V W - Toervaartgids 2014 • Algemene informatie voor Toervaarders

Jaarlijks verzamelen we de berichten welke voor ons, pleziervaarders, van belang kunnen zijn in onze vaartochten over de Belgische waterwegen. In onze toervaartgids vermelden we berichten die over langere tijd lopen, waar grote wijzigingen zich hebben voorgedaan, waar de bedieningstijden specifiek worden aangepast. Een volledig overzicht kunnen we jullie niet garanderen, wel zijn een aantal reeds jaren van kracht en dan ook terug te vinden in de vorige edities van onze toervaartgids.We beperken ons hier tot de belangrijkste en de gewijzigde berichten ten opzichte van vorige jaren. Ook kunnen wij niet instaan voor wijzigingen gedurende de rest van het jaar na het drukken van deze gids. Aanpassingen aan marifoonkanalen kan je terugvinden in de lijst met deze VHF- en telefoonnummers. Wie graag op de hoogte blijft van alle nieuwe berichten kan zich tevens inschrijven via onderstaande websites. • www.nts.flaris.be voor de berichten van Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart • http://voies-hydrauliques.wallonie.be voor de berichten in Wallonië

zon- en feestdagen:

143

Verzameling van berichten aan de schipperij op de Belgische Waterwegen.


Sluis 11 Sluis 10 Sluis 9

07:30 08:00 08:30

10:00 09:30 09:00

10:30 11:00 11:30

13:30 13:00 12:30

14:00 14:30 15:00

17:00 16:30 16:00

• De geel gemarkeerde bedieningstijden zijn in de richting van Bossuit. • De blauw gemarkeerde bedieningstijden zijn in de richting van Kortrijk (Leie).

NTS bericht 2012/ 00000562/00 De sluis te Moen wordt voortaan bediend door een mobiele ploeg vanuit Bossuit. De sluis in Bossuit kan worden bereikt op het nummer 056 45 51 31. Lokanaal NTS bericht 2013/00000621/01 Op het Lokanaal geldt momenteel een diepgangbeperking van 1,40 meter. nv De Scheepvaart : melding van schadegevallen a. Melding De schipperij is verplicht schadegevallen (ongevallen, averijen, kanaalverontreinigingen), waarbij de aansprakelijkheid van nv De Scheepvaart in vraag kan worden gesteld, onmiddellijk aan nv De Scheepvaart te melden. Het schadegeval dient gemeld aan de dienst River Information Services (RIS) van nv De Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, die dag en nacht bereikbaar is op het gratis telefoonnummer 0800 30440. Na de melding zal nv De Scheepvaart zo nodig een onderzoek instellen naar de aard, de oorzaak en de omvang van het schadegeval en oordelen of het vaartuig al dan niet dient opgehouden. De schipper dient alle beschikbare gegevens over het schadegeval mee te delen.

144

b. Documenten Na de melding van het schadegeval zal het bevoegde personeel van nv De Scheepvaart een verklaring afnemen van de betrokken schipper(s) en een inlichtingsblad invullen. Indien nodig zal het bevoegde personeel van nv De Scheepvaart de nodige vaststellingen doen en onderzoeken uitvoeren om de aard, de oorzaak en de omvang van de schade te kunnen bepalen en zo nodig oordelen of het vaartuig dient opgehouden. De schipper dient alle nuttige inlichtingen te verstrekken in verband met het schadegeval opdat de verklaring correct kan worden opgesteld. De verklaring dient door de betrokken schipper(s) te

Zeekanaal Brussel – Schelde: sluis Klein-Willebroek Sluis Klein Willebroek tel: +32 (0)497 63 30 76 - Marifoon kanaal: 68 60 minuten voor het einde zeker aanmelden. Het schutten wordt alleen uitgevoerd bij voldoende water.

V V W - Toervaartgids 2014 • Algemene informatie voor Toervaarders

Bedieningstijden sluizen voor pleziervaart:

worden ondertekend. nv De Scheepvaart maakt voorbehoud voor alle aanvragen voor schadeloosstelling die niet volgens voormelde procedure worden ingediend.

145

Kanaal van Bossuit naar Kortrijk NTS bericht 2013/00000364/01 Vanaf 13/05/2013 wordt blokvaren ingevoerd langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk voor de sluizen 9, 10 en 11. De mogelijke bedieningstijden van de verschillende sluizen worden in onderstaande tabel weergegeven. De bedienaars kunnen worden bereikt op het nummer 0478/962603.


147

146

V V W - Toervaartgids 2014 â&#x20AC;˘ Algemene informatie voor Toervaarders


0477 26 41 07 056 53 27 87 03 455 87 28

089 56 75 03 014 41 29 84

Temse Wervik Willebroek

Jachthaven De Spaanjerd Jansens - Van Tigchelt / 10 m oever Temse Watersportvereniging Neptunia Wervik Bernico International Ophoven Ravels

V V W - Toervaartgids 2014 • Algemene informatie voor Toervaarders 149

KYCN marine Center Porta Ventura VVW-Westhoek Maaseik Mol Nieuwpoort

0477 52 79 89 0495 70 90 83 0486 15 95 89

Voor sluis Nederweerd (boot) Lozen Grens

Blankenberge Desteldonk Diksmuide Hasselt

050 41 75 36 0475 80 96 34 0495 79 54 45 011 22 69 01

Beernemse Watersportvereniging VVW-Blankenberge VVW-Mendonk De IJzervaarders Bouts 330m voor sluis Hasselt SB Zuid Willemsvaart grens Beernem

0479 45 95 26

VVWNieuwpoort buitenhaven

058 23 52 32

Telefoon 0475 64 39 57 Locatie 2 Jachthaven Linkeroever Telefoon 03 231 50 66 Locatie 1 jachthaven Willemdok plaats Antwerpen

nv De Scheepvaart: Beperkte bediening op zon- en wettelijke feestdagen voor de pleziervaart en passagiersvaart in 2014 De schipperij wordt ervan in kennis gesteld dat t.b.v. de pleziervaart en de passagiersvaart in 2014, brug 2 te Retie, brug 6 te Arendonk en brug 1 te Turnhout op de volgende zon- en feestdagen zullen worden bediend: • donderdag 1 mei (Feest van de Arbeid) • zondagen 4, 25 mei • donderdag 29 mei (O.L.H.- Hemelvaart) • zondag 1 juni • zondag 8 juni (Pinksteren) • maandag 9 juni (Pinkstermaandag) • maandag 21 juli (Nationale Feestdag) • zondagen 6, 13, 20 en 27 juli • vrijdag 15 augustus (O.L.V.- Hemelvaart) • zondagen 3, 10, 17, 24 en 31 augustus • zondag 28 september. De bediening zal op deze zon- en wettelijke feestdagen éénmalig en in groep worden georganiseerd in opwaartse richting om 13u00 aan brug 1 te Turnhout, via brug 6 te Arendonk tot en met brug 2 te Retie en in afwaartse richting om 15u30 vanaf brug 2 te Retie, via brug 6 te Arendonk tot en met brug 1 te Turnhout.

Lijst met pompstations aan het water in Vlaanderen:

Locatie 3 148

nv De Scheepvaart: Bediening van de kunstwerken op zon- en feestdagen in 2014 t.b.v. de pleziervaart nv De Scheepvaart zal in 2014 ten behoeve van de pleziervaart en de passagiersvaart de kunstwerken op het kanaal Bocholt-Herentals, de Zuid-Willemsvaart en het kanaal BriegdenNeerharen van 10u00 tot 18u00 bedienen op de volgende zon- en feestdagen: • op zondagen vanaf 4 mei tot en met 28 september; • donderdag 1 mei (Feest van de arbeid); • donderdag 29 mei (O.L.H.- Hemelvaart); • maandag 9 juni (Pinkstermaandag); • maandag 21 juli 2013 (Nationale Feestag); • vrijdag 15 augustus (O.L.V.- Hemelvaart).


Getijdentafels Antwerpen Omrekeningstabel

na het tijdstip van HW te Antwerpen Zeesluis Wintam

0 h 39 min

Temse

0 h 50 min

Dendermonde

1 h 47 min

Schoonaarde

2 h 20 min

Wetteren

2 h 59 min

Melle

3 h 30 min

Boom

0 h 52 min

Lier

1 h 50 min

Mechelen

1 h 19 min

Hamme

1 h 04 min

Waasmunster

1 h 07 min

Zeesluis Wintam

0 h 34 min

Temse

0 h 57 min

Dendermonde

2 h 21 min

Schoonaarde

3 h 07 min

Wetteren

4 h 02 min

Melle

4 h 38 min

Boom

0 h 58 min

Lier

3 h 25 min

Mechelen

2 h 11 min

Hamme

1 h 35 min

Waasmunster

1 h 32 min

101

150

na het tijdstip van LW te Antwerpen


153

152

V V W - Toervaartgids 2014 â&#x20AC;˘ Algemene informatie voor Toervaarders


155

154

V V W - Toervaartgids 2014 â&#x20AC;˘ Algemene informatie voor Toervaarders


101

156


club ANTWERPSE YACHT CLUB FLANDRIA YACHTCLUB BRUGGE JACHTKLUB LEOPOLDSBURG VRIJE YACHTCLUB ANTWERPEN VVW-DEN BLEEK VZW VVW-WESTHOEK VVW-AALST VVW-EMBLEM VVW-GEEL VVW-HYAC VVW-LEUVEN VVW-MENDONK VVW-NIEUWPOORT VVW-IEPERLEE VVW-TAXANDRIA Yachting Club Hoboken

Gemeente Antwerpen Brugge

website www.antwerpseyachtclub.be www.yachtclubflandria.be

Leopoldsburg Antwerpen

www.jkl.be www.vyca.be

Geraardsbergen Nieuwpoort Aalst Emblem Geel Hasselt Leuven Mendonk Nieuwpoort Ieper Turnhout Hoboken

www.vvwdenbleek.be www.jachthaven-vvw-westhoek.be www.vvwaalst.be www.jachthavenemblem.be www.ycg.be www.vvw-hyac.be www.vvwleuven.be www.vvwmendonk.com www.vvwnieuwpoort.be www.jachthaventurnhout.be www.yachtingclubhoboken.be

En de firma’s Firma Arabel; elektra en water op de steiger Blackton steigerbouw De Ark, Nieuwpoort; resto en tea-room aan de haven Duvel; na het gedane werk een verfrissende verademing Hitachi power tools, voor elke vakman en doe-het-zelver Huysman, de watersportverzekeraar Perlo Industries; cabrio- en bootkappen Motorvaartschool; haal je vaarbewijs met gemak Navalia Lummen; jachtonderhoud Periskal; navigatie met een meerwaarde Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw Varen, het meest gelezen watersportblad van België AMB; bootverzekeringen Luxe Jacht verzekeringen; Xclusieve verzekeringen Yerseke watersportservice; winterberging Nautisch Centrum, Zelzate; voor het betere schilderwerk Van Dender Touwen Sodablast Narcotec Diving BBoat RiverYachts

website www.arabel.be www.blackton.eu www.restodeark.be www.duvel.be www.hitachi-powertools.be www.huysmanyachtverzekeringen.be www.perlo.nl www.vlaamsemotorvaartschool.be www.navalia.be www.periskal.com www.waterrecreatie.be www.varen.be www.amb-verzekeringen.be www.luxejachtverzekering.com www.yersekegroup.nl www.nautischcentrum.be www.vandender.be www.sodablast.be www.narcotecdiving.com www.bboat.be www.riverjachts.be

Verantwoordelijke uitgever: VVW-Toervaren • Beatrijslaan, 25 • 2050 Antwerpen • e-mail: info@vvw-toervaren.be

158

Wens je de allerlaatste nieuwtjes, surf even naar www.vvw-toervaren.be en navigeer naar TOERVAART2014 waar eventuele wijzigingen zullen meegedeeld worden. Tevens kan je er het inschrijvingsformulier downloaden of uitprinten.

159

De uitgave van de vernieuwde VVW-Toervaartgids 2014 was niet mogelijk zonder de steun van de volgende clubs en firma ‘s.

V V W - Toervaartgids 2014 • Algemene informatie voor Toervaarders

Sponsoring


Speciale dank aan: Protocolclubs van dienst Koninklijk Marinekadettenkorps vzw

Bestuur en leden van VVW-Taxandria

Wens je deel te nemen aan deze toervaart of heb je bijkomende vragen zowel over deze organisatie als over algemene zaken omtrent toervaren, aarzel dan niet om contact op te nemen met de afgevaardigde van jouw club of surf even naar www.vvw-toervaren.be voor de allerlaatste nieuwtjes. Vind je echter je club niet terug in onderstaande lijst, neem dan contact met het bestuur van deze club en geef je eventueel aan om de maandelijkse vergaderingen in naam van je club bij te wonen. Jij en je club zullen er wel bij varen en je blijft op de hoogte van alle weetjes. EMAIL afgevaardigde sherpa@ceulemans.org byc@telenet.be egide@wcd-mechelen.be mslbjohanna@hotmail.com p.debelie@skynet.be davidenriet@skynet.be infojachthaveneeklo@telenet.be jpvankeer@yachtclubflandria.be herman.heens@skynet.be gilbert.van.dyck1@telenet.be dierick.gaston@skynet.be fonsvdp@telenet.be rik.huberland@base.be kevin.schnorbusch@hotmail.com lydie@telenet.be rene.demil@telenet.be ann.deridder@shell.com jos.berden@telenet.be

jokevds@skynet.be l.bakker@telenet.be 0495 80 48 80 vanuytsel_seyen@hotmail.com 0496 04 85 24 / 0485 72 91 14 etienne.verlee@telenet.be / jonas.verlee@telenet.be 0498 39 21 21 raymond.cuykx@vdab.be 0473 86 55 29 denayer.paul@skynet.be andre.dehuysser@skynet.be 0478 91 82 26 fverlyen@telenet.be 0495 23 12 68 barttorfs@telenet.be 0475 48 39 58 willymens@skynet.be 0477 77 52 01 jozefvandeurzen@telenet.be info@wyc.be 0494 23 87 70

Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw VVW-secretariaat

0495 21 96 31 0496 16 01 08 0475 24 22 90

0475 47 04 09 0476 72 15 86

0479 45 30 34 09 377 89 89 0486 77 01 01 0475 45 43 43 0476 25 10 79 0498 14 89 94 0491 07 06 55

0475 89 42 57 0496 27 96 32

GSM 0475 60 75 33

Dienst der Scheepvaart en in het speciaal hun binnenvaartbegeleiders voor de goede zorgen

naam Luc Ceulemans Karel Van Den Bergh Egide Swinnen Jan Van Laer Paul De Belie David Van Looy Rudi Roegis Jean-Pierre Van Keer Herman Heens Gilbert Van Dyck Gaston Dierick Fons Van Der Poorten Rik Huberland Kevin Eddy Deroo Rene Demil Ann De Ridder Jos Berden Daniël Delanghe René Cornelis Leo Bakker Willy Van Uytsel Etienne Verlee/Jonas Verlee Raymond Cuyckx Paul Denayer Andre Dehuysser Franky Verlyen Bart Torfs Willy Mens Jos Vandeurzen Pierre Beeckmans John Van Raemdonck

De stedelijke diensten en personeel Dienst Toerisme Politie en brandweer van Turnhout

V V W - Toervaartgids 2014 • Algemene informatie voor Toervaarders

clubnaam ANTWERPSE YACHT CLUB BRECHTSE YACHT CLUB vzw DIJLE YACHTCLUB MECHELEN DE BLAUWE KEI DE NOORD DOEL DE VAART E.Y.K. FLANDRIA YACHTCLUB BRUGGE JACHTCLUB HERENTALS VVW JACHTKLUB LEOPOLDSBURG KON. TEMSE WSV NINOOFSE YACHTCLUB ZWARTE FLESCH RECREATIEVAART OUD-TURNHOUT RUPELMONDSE WSV VRIJE YACHTCLUB ANTWERPEN VVW DEN BLEEK VVW JACHTHAVEN GRIMBERGEN VVW TAXANDRIA VZW VVW WESTHOEK VVW-DENDERMONDE VVW-EMBLEM VVW-GEEL VVW-GENT LEIE VVW-HYAC VVW-IEPERLEE VVW-LEUVEN VVW-MENDONK VVW-NETE VVW-WAESMEER VVW-YAKAN WAREGEM YACHT CLUB YACHTINGCLUB HOBOKEN

De organisatie van onze toervaartreünie was niet mogelijk zonder een schare medewerkers. In de hoop niemand te vergeten danken we hieronder allen die het mogelijk maken dat “TOERVAART 2014” een succes wordt.

161

160

Bedankt


Bronvermelding Wij danken de belangeloze inzet van onze clubbesturen en leden voor de hulp bij het tot stand komen van deze infogids, wat betreft aanleveren van teksten, het verbeteren ervan door het VVW-secretariaat en het laten publiceren van hun foto’s. Tevens wensen wij te vermelden waar de nodige informatie gehaald werd. • www.binnenvaart.be • www.vlaamsehydrografie.be • www.watlab.be • www.waterrecreatie.be • www.wenz.be • www.descheepvaart.be • www.opvn.be • www.bipt.be • www.ngi.be • www.mobilit.fgov.be • www.nts • www.wikipedia.be • www.periskal.com • www.jachthaventurnhout.be • www.turnhout.be • Ingrid De Jaeger (boot Sherpa) • Bernard Mercier

101

162

Een toervaartgids samenstellen is één; het up-to-date houden is een ander paar mouwen. Heeft iemand fouten opgemerkt of vind je dat bepaalde items aan bod moeten komen, laat het ons dan weten. Wij zorgen ervoor dat het jaar nadien een actuele versie wordt aangeboden. Help ons mee jullie gids op onze Belgische waterwegen actueel te houden. Stuur jullie op- en bemerkingen naar het VVW-secretariaat.


VVW - Toervaren GIDS 2014  

• Nuttige informatie voor Toervaarders • 34ste Vlaamse Toervaartreünie Turnhout • VVW-Toervaren en zijn clubs • Ankerhavens VVW - Ankerproj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you