Tina Perko

Page 1

TINA PERKO SVET TAM ZUNAJ IL MONDO LÌ FUORIO

b delu v modni industriji je bilo risanje na podlagi zgodb za Tino Perko sprostitev, nekakšen pobeg v svet domišlije, ki nima nikakršnih omejitev. Sčasoma je dobivala vedno več naročil za ilustriranje in njen hobi je prerasel v poklic.

Tako zadnjih 10 let ilustrira slikanice, zgodbe, revije za otroke. Pri svojem delu je do sedaj sodelovala s številnimi založbami doma in v tujini (Didakta, Rokus Klett, Mladika, Studio Hieroglif, Morfem, Učila International, Epistola, Miles Kelly, LittleAntBooks, Ed to the Future). Tina Perko je tudi avtorica štirih izdanih slikanic: Žirafa Cveta (založba Lepa beseda), Ovca Boža (založba Didakta), Gvido in kozja vila (založba Mladika), Srečko in Sofija (založba Mladika). Ko ilustrira besedilo drugega avtorja, jo navdihne seveda napisana zgodba. Pri avtorski slikanici pa je navdih lahko kar koli: spomin iz otroštva, opazovanje živali, beseda ali kretnja, umetniško delo, barve v nara-

vi … Zgodba in slike so močne prepletene, pogosto nastane ilustracija pred besedilom. Na razstavi z naslovom Svet tam zunaj se Perkova predstavlja z ilustracijami in zgodbo za novo avtorsko slikanico. Zgodba o lemurju iz živalskega vrta govori o radovednosti, želji po odkrivanju neznanega, pogumu, ki je za to potreben, in strahu, ki nas ovira. Je v mehke sanje zavita ostra realnost. Na osnovi posameznih elementov ilustracij je nastalo več manjših »zgodbic«, ki ji Tina predstavlja tudi v obliki potiskov za otroško posteljnino. Nekateri od teh vzorcev so del kolekcije, ki jo oblikuje za ekološko blagovno znamko Ocean Bluu in tako povezujejo ilustracijo s tekstilnim oblikovanjem.


A

ccanto all’impegno professionale nell’industria della moda, Tina Perko ha incominciato ad illustrare storie quasi per svago o come fuga nel mondo della fantasia, dove non esistono limiti di alcun genere. Col tempo quello che era solo un hobby l’ha talmente impegnata da superare il lavoro e diventare la sua nuova professione. Così negli ultimi dieci anni si è dedica all’illustrazione di libri, riviste, raccontini per l’infanzia. Ha collaborato con numerose case editrici nazionali ed estere: Didakta, Rokus Klett, Mladika, Studio Hieroglif, Učila International, Epistola, Miles Kelly, LittleAntBooks, Ed to the Future. Tina Perko è lei stessa autrice di quattro libri illustrati: La giraffa Cveta (editrice Lepa Beseda), La pecora Boža (editrice Didakta), Guido e la fata delle capre (editrice Mladika), Srečko e Sofija (editrice Mladika). Quando illustra testi di un altro autore Tina trae ispirazione dal testo medesimo. Nei suoi testi invece l’ispirazione nasce dai ricordi infantili,

dall’osservazione degli animali, dalla parola o da un movimento, da un’opera d’arte, dai colori della natura… I racconti e le illustrazioni sono strettamente intrecciati e spesso l’illustrazione precede il testo. Con la mostra Il mondo lì fuori la Perko si presenta sia con i disegni che con il testo per un nuovo libro illustrato. La storia di un lemure del giardino zoologico parla della curiosità, del desiderio di scoprire cose nuove, del coraggio, della paura che ci frena. È avvolta in dolci sogni la dura realtà. Singoli elementi, tratti dalle illustrazioni stesse, hanno fatto nascere piccole “storie” che Tina presenta anche come stampi per la biancheria da letto per bambini. Alcuni di questi campioni fanno parte della collezione che l’artista sta studiando e disegnando per la linea ecologica della Ocean Blu, unendo illustrazioni e design tessile.


Ilustracije iz / Illustrazioni da THE WORLD OUT THERE / SVET TAM ZUNAJ / IL MONDO LÌ FUORI


MARUŠKA 2 – revija Zmajček, Studio Hieroglif, Domžale, 2019

SPACE ADVENTURE – slikanica STEVEN’S SPACE ADVENTURE, Ed to the Future, 2019, USA


KAKO SEM LEPA – slikanica KAKO SEM LEPA, napisala Kristina Fortuna, Epistola, Domžale, 2018

MONKEY KING – zgodbe 50 UTTERLY FUINNY STORIES, Miles Kelly, UK. 2016


Tina Perko, rojena leta 1971 v Ljubljani, je leta 1997 diplomirala iz oblikovanja oblačil in tekstilij na Univerzi v Ljubljani. Nato je opravila še podiplomski študij Master in Fashion design na ustanovi Instituto Marangoni v Milanu. Po končanem študiju je bila zaposlena kot modna oblikovalka v slovenski modni industriji (Mura, Rašica). S svojimi ilustracijami je razstavljala na nekaterih samostojnih in skupinskih razstavah (v Sloveniji, Srbiji, Hrvaški, Kitajski, Avstriji). Živi in dela v Ljubljani.

TINA PERKO SVET TAM ZUNAJ / IL MONDO LÌ FUORI ilustracije / illustrazioni Galerija Herman Pečarič Piran Galleria Herman Pečarič Pirano 24. 1. – 29. 3. 2020 Izdale / Editore: Obalne galerije Piran / Gallerie Costiere Pirano, zanje / per l’editore: Jelka Pečar, kustos / curatrice: Ana Papež, besedilo / testo: Ana Papež, lektoriranje / lettore: Alenka Juvan, prevod / traduzione: Daniela Paliaga, foto: Tomaž & Tina Perko, design: Duška Đukić, tiratura / naklada: 300, Januar / Gennaio 2020 Na naslovnici / Sulla copertina: THE WORLD OUT THERE

Tina Perko è nata a Lubiana nel 1971. Si è laureata in design dell’abbigliamento e tessile presso l’Università della sua città. Ha conseguito un master in Fashion design presso l’Istituto Marangoni di Milano. Dopo gli studi ha iniziato la sua carriera lavorativa come creatrice di moda nell’industria slovena (Mura e Rašica). Ha spesso esposto le sue illustrazioni in alcune mostre individuali e collettive in Slovenia, Serbia, Croazia, Cina, Austria. Vive e lavora a Lubiana.