Page 1

CCMMYYKK

(58) №1 №2 (39)

იანვარი, 20 მარტი,

2011 2013 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ყოველთვიური გამოცემა. ვრცელდება უფასოდ.

დუშეთის პრემიერ-მინისტრი საკრებულოში ამერიკულ რეგიონულ მედიას შეხვდა

სა ქარ თვე ლოს გვ. პრე 2 ზი დენ ტი მეწარმეობის

ბიძინა ივანიშვილმა “დუშეთის მაცნის” შეკითხვასაც უპასუხა ხელმძღვანელობა ინ სტი ტუტ ში (AEI) გამართულ

კონ ფე რენ ცი აზე

პრემიერმა ჩვენი გაზეთის შეკითხვაზე, ხომ არ იგეგმება დუშეთის მთიანი სიტყვით სოფლების ე.წ. მცირეკონტინგენტიანი სკოლების დახურვა, ამომწურავი პასუხი გასცა. მისი თქმით, ეს სკოლები იმისი გარანტია, გვ. 2 რომ სოფელი არ დაიცლება და არათუ დახურვა, შესაძლოა, ახალი სკოგვ. 3 ლების გახსნაც კი გახდეს საჭირო. პრემიერმა ისიც დასძინა, რომ დუშეთის სკოლების ამ საკითხს განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი და დეპუტატი ირაკლი ტრიპოლსკი.

შეიცვალა

გა მო ვი და

სამუშაო შეხვედრა გვ. 2 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში

გუბერნატორმა ცეზარ ჩოჩელმა რეგიონში 2 საკრებულოს სოფლის მეურნეობის სხდომაზე ბუნებრივი აირის დუშეთს ახალიგანვითარების აუცილებლობაზე ისაუბრა გაიაფდა გამგებელი ჰყავს გვ. 2 ტარიფი

გვ. 2

მუნიციპალიტეტის რადუშეთის იგეგმება  გვ. 2 საკრებულოს დადგენილება N6 კულტურის სფეროში? “დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღებისა და დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დუშეთის 2011 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია გვ. 5 იურიდიულ თემაზე სასოფლო-სამეურნეო ბარათების დარიგება სახელმწიფო მთელი საქართველოს ხელისუფლება მასშტაბით გვ. 5 მიმდინარეობს

გვ. 7

გაიხსენეს ტრაგიკულად დაღუპული თეონა ქუმსიაშვილი იცით თუ არა, რომ... 8

გვ. 6

გვ. 4 გვ. 3

გვ. 2

გვ. 4

საარჩევნო გარემოს განათლებისა გდა ა ს ა მეცნიერების უმჯობესებლად  გვ. 2 მინისტრი შ ო ბ ა დ ო ბ ი ს დუშეთის მატების ტენდენცია მე–2 საჯარო შენარჩუნებულია  გვ. 8 ეწვია სკოლას

ამოქმედდა საყოველთაო სულიერება

3

ჯანდაცვის ახალი ნ ი ნ ო ო ბ ა სადაზღვევო ხსენება წმიდა პროგრამა ნინო ქართველთ განმანათლებლისა და მოციქულთა სწორისა

✠ს უ ლ ი ე რ ე ბ ა  გვ. 5

შენდობის

გუდაურმა ხევსურულ კვირა საღამოს უმასპინძლაგვ. 6 

გვ. 6


2

დუშეთის მაცნე

20 მარტი, 2013 წ.

ქრონიკა

პრემიერ-მინისტრი რეგიონულ მედიას შეხვდა

ბიძინა ივანიშვილმა “დუშეთის მაცნის” შეკითხვასაც უპასუხა

14 მარტს თბილისში საქართველოს პრემიერმინისტრმა რეგიონული მედიასაშუალებების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა. ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციას ქვეყნის ყველა რეგიონიდან ჩამოსული ჟურნალისტები დაესწრნენ. პრემიერმა, სხვა საკითხებთან ერთად, თვითმმართველობის სისტემაში დაგეგმილ ცვლილებებზე, რეგიონულ პროგრამებსა და პროექტებზე, სოფლებში გახსნილ საინფორმაციო ცენტრებსა და მთავრობის მიერ წამოწყებულ საინტერესო პროცესებზე ისაუბრა. მან რეგიონული მედიის წარმომადგენლებს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმირების სტრატეგიაც გააცნო. პრემიერის განცხადებით, ჩამოყალიბდება ორდონიანი მუნიციპალური და რეგიონული თვითმმართველობა, გაიზრდება თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა, ხოლო სოფლებში ჩამოყალიბდება თემები, რომლის ბაზაზეც ფორმირდება მუნიციპალიტეტები, ხოლო მათი მმართველი რგოლები იქნება არჩევითი. 3500 სოფელში შეიქმნება საზოგადოებრივი თვითმ-

მართველობის საბჭოები, რომლებიც გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში ჩაერთვებიან. მისი თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება არის ძირითადი ბერკეტი იმისათვის, რომ საზოგადოებამ ქვეყნის მართვაში და ხელისუფლების კონტროლში მონაწილეობა მიიღოს.

გამოყოფილი. ამასთან, გამჭვირვალე გახდება პროექტების წარდგენის და დაფინანსების პროცესები. “სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე დამატებით 50 მილიონია გამოყოფილი, რაც ხიდების მოწყობას და სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდება. გარდა ამისა, რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მთავრობა აგრძელებს იმ პროექტების გაგრძელებას, რაც წინა წლებში პრემიერმა ჩვენი გაზეთის შეკითხვაზე, ხომ არ იყო დაწყებული და ასევე იწყებს იგეგმება დუშეთის მთიანი სოფლების ე.წ. მცირე- ახალი პროექტების განხორციელებას, იგულისხმება მაგისტრალური კონტინგენტიანი სკოლების დახურვა, ამომწურა- გზების მშენებლობა და ა.შ.” — გავი პასუხი გასცა. მისი თქმით, ეს სკოლები იმისი ნაცხადა ივანიშვილმა. პრემიერმა ჩვენი გაზეთის შეკითგარანტია, რომ სოფელი არ დაიცლება და არათუ ხვაზე, ხომ არ იგეგმება დუშეთის დახურვა, შესაძლოა, ახალი სკოლების გახსნაც კი მთიანი სოფლების ე.წ. მცირეკონგახდეს საჭირო. პრემიერმა ისიც დასძინა, რომ ტინგენტიანი სკოლების დახურვა, ამომწურავი პასუხი გასცა. მისი დუშეთის სკოლების ამ საკითხს განსაკუთრებულ თქმით, ეს სკოლები იმისი გარანყურადღებას უთმობენ განათლებისა და მეცნი- ტია, რომ სოფელი არ დაიცლება და არათუ დახურვა, შესაძლოა, ერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი და ახალი სკოლების გახსნაც კი გახდეპუტატი ირაკლი ტრიპოლსკი. დეს საჭირო. პრემიერმა ისიც დასძინა, რომ დუშეთის სკოლების ამ საკითხს განსაკუთრებულ ყურადპრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ გაიზარ- ღებას უთმობენ განათლებისა და მეცნიერების და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტე- მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი და დეპუტაბის ფონდი. 2013 წელს 200 მილიონი ლარია ტი ირაკლი ტრიპოლსკი.

საკრებულოს გადაწყვეტილება

დუშეთს ახალი გამგებელი ჰყავს

7 მარტს გაიმართა დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სესიის სხდომა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ცარო საძაგლიშვილი უძღვებოდა. სხდომაზე, დღის წესრიგით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებთან ერთად, წარმოდგენილი იყო მუნიციპალიტეტის გამგებლად ვაჟა (გიზო) ჩოხელის დანიშვნის საკითხი. სპეციალური საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ ოთარ დუდაურმა კომისიის მუშაობისა და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ მცირე მიმოხილვა გააკეთა და ზოგიერთ შეკითხვას უპასუხა. კომისიის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით შენიშვნები წერილობით წარმოადგინა გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა რევაზ ყარმაზანაშვილმა. საკრებულოს დეპუტატთა გადაწყვეტილებით, გაიმართა ფარული კენჭისყრა. ხმათა

უმრავლესობით (14 დეპუტატის ხმა 11–ის წინააღმდეგ) მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება. ამრიგად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლად არჩეულია ვაჟა (გიზო) ჩოხელი. სესიის სხდომის მიმდინარეობას „საზოგადოებრივი მაუწყებელი”, „იმედი”, „რუსთავი–2” და სხვა მედიასაშუალებები აშუქებდნენ.


20 მარტი, 2013 წ.

3

დუშეთის მაცნე

ქრონიკა

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დუშეთის მე–2 საჯარო სკოლას ეწვია 11 მარტს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი და მინისტრის პირველი მოადგილე თამარ სანიკიძე, დუშეთის მე-2 საჯარო სკოლის მასწავლებლებს შეხვდნენ და ის ცვლილებები გააცნეს, რომელიც პედაგოგთა შრომის ანაზღაურების გაცემის წესში ახალი წლიდან განხორციელდა. მინისტრმა და მინისტრის პირველმა მოადგილემ პედაგოგებს განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმები და სამომავლო გეგმებიც გააცნეს, ასევე დაინტერესდნენ სკოლაში არსებული მდგომარეობით, მიმდინარე სასწავლო პროცესით და სკოლისა და მასწავლებელთა  პრობლემებით. შეხვედრის დასასრულს, გიორგი მარგველაშვილმა და თამარ სანიკიძემ პედაგოგთა შეკითხვებსაც უპასუხეს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2013 წლის ბიუჯეტით მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება 26%-60%-ით, ანუ 60-210 ლა-

რით გაიზარდა: – გაიზარდა სრულ განაკვეთზე საბაზო ხელფასი (245 ლარიდან 305 ლარამდე); ზრდა შეეხო სტაჟის ნაწილს; – გაიზარდა კლასკომპლექტით სწავლების დანამატი -(24,5-დან 30,5 ლარამდე); – გაიზარდა იმ მასწავლებლის დანამატი, ვინც არაქართულენოვან სკოლებში ქართულ ენასა და ლიტერატურას, საქართველოს ისტორიასა და გეოგრაფიას ასწავლის; – გაიზარდა კლასის დამრიგებლობის დანამატი (62,48-დან 76,25 ლარამდე); – 19-დან 26 საგაკვეთილო საათამდე ჩატარებისას, მასწავლებელს სრული განაკვეთის ხელფასზე ყოველ შემდგომ საათზე 5 ლარი დანამატი ეძლევა; – სერტიფიცირებულ პედაგოგს  დანამატი იმ შემთხვევაშიც მიეცემა, თუ დაწყებითი საფეხურის პედაგოგის დატვირთვა  კვირაში 13 საათს შეადგენს; – სერტიფიცირების დანამატი ასევე მიეცემა სერ-

ამოქმედდა საყოველთაო ჯანდაცვის ახალი სადაზღვევო პროგრამა 28 თებერვლიდან საყოველთაო ჯანდაცვის ახალი სადაზღვევო პროგრამა ამოქმედდა. დაზღვევით 6-დან 60 წლამდე ასაკის, დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი ისარგებლებს, რომლებიც აქამდე სადაზღვევო პაკეტით არ სარგებლობდნენ. პირველ ეტაპზე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებში გადაუდებელი შემთხვევების კვალიფიციური მართვა და ოჯახის ექიმთან კონსულტაციაა შესაძლებელი. “იმ ადამიანებმა, რომლებსაც არანაირი სახის დაზღვევა არ ჰქონდათ, შეუძლიათ, შეუზღუდავად ისარგებლონ ოჯახის ექიმთან ვიზიტით, ასევე ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობისთვის საჭირო 15 ათას ლარამდე მომსახურების მიღებით”, — განაცხადა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ. მისი გან­მარ­ტე­ბით, ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს

წლე­ვან­დე­ლი ბი­უ­ჯე­ტი 635 მილიონ ლარს შე­ად­ გენს და სა­ყო­ველ­თაო ჯან­დაც­ვის პროგ­რა­მა ამ ბი­უ­ჯე­ტი­დან და­ფი­ნან­სდე­ბა.

„დუშეთის მაცნე” ინტერნეტითაცაა ხელმისაწვდომი მკითხველს საშუალება ეძლევა, გაზეთის ელექტრონულ ვერსიას გაეცნოს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე:

www.dusheti.org.ge

ტიფიცირებულ პედაგოგს (გარდა დაწყებითი საფეხურის პედაგოგისა), რომლის სამუშაო დატვირთვა კვირაში შეადგენს 15-17 საათს. – გაზრდილ ხელფასს იღებს საჯარო სკოლის ყველა მასწავლებელი.

რედაქციაში წერილი მივიღეთ...

რამდენიმე დღის წინ გაზეთმა „დუშეთის მაცნემ” წერილი მიიღო. წერილის ავტორი გახლდათ ქ. დუშეთის მკვიდრი, სოფლის მეურნეობის სფეროს ყოფილი მუშაკი ვლადიმერ თინიკაშვილი. ბატონი ვლადიმერი ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის სადღეისო მდგომარეობაზე, მის ავ–კარგზე გვესაუბრებოდა და არსებული პრობლემების შესახებ გვწერდა. „დღესაც ბევრს საუბრობენ მოსახლეობის დასაქმებაზე. ჩემი გამოცდილების გათვალისწინებით, ჩემი აზრით, ეს არ მოხდება, თუ დროულად არ შეიქმნა საწარმოები სოფლად და ქალაქად... აუცილებელია, სოფლებს მივცეთ საჭირო ტექნიკა. დავგზავნოთ იქ სპეციალისტები. ფაქტია ისიც, რომ მეურნეობის ზოგიერთი დარგი თითქმის მოსპობის პირასაა და ამაზეც უნდა ვიფიქროთ” – ნათქვამია წერილში. რედაქცია ეთანხმება წერილის ადრესატს იმაში, რომ მართლაც, აუცილებელია სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტად ქცევა და ხალხის დასაქმება სოფლად. სხვაგვარად წარმოუდგენელი გვეჩვენება ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარება. ამასთან, იმედს ვიტოვებთ, რომ ის აქტიური პოლიტიკური კურსი, რომელიც სწორედ ქართული სოფლის განვითარებისათვის გამოიკვეთა ახალი ხელისუფლების მხრიდან, სასურველ შედეგს გამოიღებს და გააუმჯობესებს დღევანდელ მძიმე მდგომარეობას.


4

დუშეთის მაცნე

20 მარტი, 2013 წ.

ქრონიკა

სამუშაო შეხვედრა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან თუ პროექტის წარმდგენია თვითმმართველობა, ის უნდა მოიცავდეს მხოლოდ ერთ მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელ ღონისძიებებს, ხოლო რეგიონული პროექტის შემთხვევაში, შესაძლებელია, მასში რამდენიმე მუნიციპალიტეტი შედიოდეს. პროექტის ინიცირების შემთხვევაში, აუცილებელია, რომ გადაწყვეტილება აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით (მათ შორის, რეგიონულ პროექტზეც) მიღებული ჰქონდეს საკრებულოს. პროექტის საჯარო განხილვა აუცილებლად უნდა მოხდეს ადგილობრივ მოსახლეობასთან და განხილვის პროცესში, სასურველია, ჩართული იყოს შესაბამისი საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი.

7 მარტს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი და­ ვით ნარმანია და მინისტრის მოადგილე შოთა მურღულია სასტუმრო “შერატონ-მეტეხი პალასში” კახეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის და მცხეთამთიანეთის რეგიონების მუნიციპალიტეტების გამგებლებსა და საკრებულოების თავმჯდომარეებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებმა მინისტრს წარმოუდგინეს ინფორმაცია და პრობლემები, რის მოგვარებასაც აღნიშნული ფონდის მეშვეობით გეგმავენ. ასევე, მიიღეს ინფორმაცია, თუ კონკრეტულად რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს მათ მიერ წარდგენილი პროექტი. 2013 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი

2013 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებისთვის 200 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, ანუ 140 მილიონით მეტი, ვიდრე ამავე ფონდისთვის 2012 წელს იყო გამოყოფილი. განისაზღვრა საპროექტო წინადადებების პრიორიტეტებიც — ფონდიდან დაფინანსება გამოიყოფა წყლის სისტემების, ხიდების, გზების, გარე განათებისა და ა.შ. მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის. რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად პროექტების წარდგენის უფლება აქვთ როგორც თვითმმართველ ერთეულს (მუნიციპალიტეტს), ისე სახელმწიფო რწმუნებულს. პროექტებისთვის 200 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, ანუ 140 მილიონით მეტი, ვიდრე ამავე ფონდისთვის 2012 წელს იყო გამოყოფილი. განისაზღვრა საპროექტო წინადადებების პრიორიტეტებიც — ფონდიდან დაფინანსება გამოიყოფა წყლის სისტემების, ხიდების, გზების, გარე განათებისა და ა.შ. მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის. რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად პროექტების წარდგენის უფლება აქვთ როგორც თვითმმართველ ერთეულს (მუნიციპალიტეტს), ისე სახელმწიფო რწმუნებულს. იმ შემთხვევაში,

ბუნებრივი აირის ტარიფი გაიაფდა

1 მარტიდან საქართველოში ბუნებრივი აირის ტარიფი 5 თეთრით გაიაფდა. მოსალოდნელი გაიაფების შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ჯერ კიდევ 5 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. მისი თქმით, გაზის ფასი 10 პროცენტით შემცირდებოდა. როგორც საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ განმარტა, გაიაფება ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ტარიფის გაიაფების ხარჯზე მოხდა.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად

პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: • პროექტის ზოგადი და კონკრეტული ამოცანები; • პროექტის გახორციელების საჭიროების დასაბუთება; • პროექტის გახორციელების სავარაუდო ვადები; • მოსარგებლეები და მოსალოდნელი შედეგები; • პროექტის სავარაუდო ღირებულება. თვითმმართველი ერთეული ან გუბერნატორი პროექტს წარადგენს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, ხოლო სამინისტრო მას განსახილველად უგზავნის რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიას. კომისია, დადებითი პასუხის შემთხვევაში, რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს მთავრობას, რათა მოხდეს მოწონებული პროექტის დაფინანსება. მნიშვნელოვანია, რომ მოხდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების მკაცრი მონიტორინგი, რათა ფონდიდან მიღებული თანხა მიზნობრივად გაიხარჯოს. ამისათვის პროექტის ავტორი (თვითმმართველი ერთეული (მუნიციპალიტეტი) ან გუბერნატორი) პროექტის დასრულებიდან 15 დღის ვადაში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარუდგენს ინფორმაციას პროექტის გახორციელების შედეგების შესახებ. რეგიონული განვითარების სამინისტრო იღებს ვალდებულებას, წელიწადში ორჯერ მოამზადოს და გამოაქვეყნოს ანგარიში გახორციელებული პროექტების თაობაზე. ამავდროულად, რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისია ვალდებულია, მოამზადოს და მთავრობას წარუდგინოს პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ შესაბამისი რეკომენდაციები. პროექტების მიღება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში 11 მარტს შეწყდა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებსა და სამხარეო რწმუნებულებს შეეძლოთ, საპროექტო წინადადებები დამტკიცებული ფორმით სამინისტროსთვის წარედგინათ.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით, 9 მარტს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია და მინისტრის პირველი მოადგილე მარინე მიზანდარი დუშეთში იმყოფებოდნენ. სამინისტროს დელეგაციას დუშეთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ირაკლი ტრიპოლსკიმ და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებზე შექმნილი საზოგადოებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელმა ლია როინიშვილმა უმასპინძლეს. გურამ ოდიშარია და მარინე მიზანდარი ესტუმრნენ დუშეთის სახელოვნებო სკოლას და დაათვალიერეს ის შენობები, რომელთაც ახლო მომავალში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭებათ, მათ შორისაა: ჭილაშვილების სასახლე — მილახვრიანთ კარი (XVII ს.), ფოსტის შენობა, სამუსიკო სასწავლებელი, ყოფილი სასამართლოს შენობა, კეზელის სახლი, არაქელოვების სახლი და რამდენიმე საცხოვრებელი შენობა.


20 მარტი, 2013 წ.

5

დუშეთის მაცნე

სასოფლო-სამეურნეო ბარათების დარიგება მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს თებერვლიდან საგაზაფხულო პროგრამის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ კომბინირებული ბარათების გაცემა ქვემო ქართლის რეგიონიდან დაიწყო. დღეის მდგომარეობით კომბინირებული ბარათები უკვე დარიგდა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში (მცხეთა, დუშეთი, თიანეთი) სამინისტრო ჯამში დაეხმარება 640 000-ზე მეტ მიწის მესაკუთრეს, ვისაც აქვს 0-დან 5 ჰექტრის ჩათვლით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. მცირემიწიანი ფერმერები სასოფლო-სამეურნეო ბარათის ფორმით მიიღებენ მათ სარგებლობაში არსებული მიწის ფართობის კატეგორიის შესაბამის სარგებელს. 0.25 ჰექტარზე მცირე ზომის მიწის მესაკუთრეები, რომელთა კუთვნილ ნაკვეთებშიც ტექნიკის შესვლა დიდ სირთულეებთანაა დაკავშირებული, მიიღებენ 100 ლარის ღირებულების მხოლოდ ნომინალურ სასოფლო-სამეურნეო ბარათს, რომლითაც შეეძლებათ მხოლოდ შესაბამისი ღირებულების სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საქონლის და ინვენტარის შეძენა; 0.25 — ჰადან 1.25 ჰა-ს ჩათვლით მიწათმესაკუთრეები (ეს არის ბენეფიციართა ძირითადი ჯგუფი), რომელთაც გააჩნიათ სახნავი ფართობი, მიიღებენ კომბინირებულ სასოფლო-სამეურნეო ბარათს 510 ლარის ღირებულებით 1 ჰექტარზე გადაანგარიშებით. 1 ჰა-ზე გასაცემი კომბინირებული სასოფლო-სამეურნეო ბარათი შედგება 2 კომპონენტისგან: 1. ნიადაგის ხვნა,

ხნულის დადისკვა-გაფხვიერება; 2. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საქონელი და ინვენტარი — 300 ლარის ღირებულებით. ის ფერმერები, რომელთაც აქვთ ანალოგიური ზომის მრავალწლიანი ნარგაობა, მიიღებენ სასოფლო-სა მეურნეო ბარათს 510 ლარის ღირებულებით 1 ჰექტარზე გადაანგარიშებით, რომლითაც შეეძლებათ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საქონლისა და ინვენტა-

ვებგვერდი

რის შეძენა მომწოდებლებისგან; 0.25-ჰადან 5 ჰა-მდე სახნავი ფართობის, ან მხოლოდ მრავალწლიანი ნარგაობის მქონე ფერმერები მიიღებენ 640 ლარის ღირებულების მხოლოდ ნომინალურ სასოფლო-სამეურნეო ბარათს, რომლითაც შეეძლებათ მხოლოდ შესაბამისი ღირებულების სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საქონლის და ინვენტარის შეძენა მომწოდებლებისგან.

60–ჯერ თეთრი ყვავილი

26/02/2013 სარეგისტრაციო კოდი 210020020.35.152.016112

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №6 19 თებერვალი 2013 წელი ქ. დუშეთი

“დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღებისა და დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე “ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის მე–4 პუნქტის შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1. “დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღებისა და დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19

ვემდური წუთისოფელსა

დავფიქრდი გაოცებული

უსამართლობის ქნაზედა,

უღვთოდ საწუთროდ სვლაზედა.

დაგვბადებს, დაგვპატრონდება,

ისე გაფრინდა დღეები,

დავყევართ თავის ჭკვაზედა.

ვერ ვასწრებ დანახვაზედა...

ჯერ აგვაყვავებს გულითა,

ვერა ვთქვი ჩემი სათქმელი,

აგვიყვანს მაღლა მთაზედა,

რაც დავიღირე თქმაზედა,

მერე დაღმართზე დაგვყუდებს,

სამოცჯერ თეთრი ყვავილი

წვერს გაგვიჩერებს ყბაზედა...

აყვავდა კლდისა თავზედა...

მერე სულ დაგვეკარგება,

ვინ იცის, გვერგოს რამდენი

გაგვწირავს შუა გზაზედა...

დღეების ჩამოთვლაზედა.

არ გვეტყვის გულის პასუხსა,

ვერ ვიგებთ, წუთისოფელი

რად გავჩნდით ქვეყანაზედა.

უცბად გაგვწირავს რაზედა.

ვინ გვიმტრობს სიცოცხლეზედა, ერთი დრო მოვა, გაქრება

დეკემბრის №32 დადგენილების (სსმ.21/12/2012. ს/კ210020020.35.152.016101) მე–3 მუხლით

ვინ მეტად გვიძმობს ძმაზედა.

ბედის ვარსკვლავი ცაზედა.

დამტკიცებული დანართი #2–ის მე–11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ვინ შეგვიყვარებს გულითა,

მართლა ვყოფილვართ ამქვეყნად

ვინ გაგვცლის სხვადასხვაზედა.

მაგარი ხეზე, ქვაზედა.

ვის ვემსახუროთ მწყემსადა,

წავიდა ჩემი სიცოცხლე,

ვის დავეფიცოთ ხატზედა,

ეხლა ვერ მოვალ ჭკვაზედა...

ვინ გვიშლის წუთისოფელში

ვიცი და კარგად ვგებულობ, –

ვაჟკაცად გამოსვლაზედა

ბუზი დამაჯდა თავზედა.

“11

ბენზინგასამართი სადგურები

ღია ფართის 1 მ2 დახურული ფართის 1 მ2

0,005

0,0027

0,08

0,044”

მუხლი 2. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. საკრებულოს თავმჯდომარე ცარო საძაგლიშვილი

ილია ხუციანიძე ქ. დუშეთის მცხოვრები, 81 წლის.


6

20 მარტი, 2013 წ.

დუშეთის მაცნე

✠ს უ ლ ი ე რ ე ბ ა

მიტროპოლიტი ზოსიმე

შენდობის კვირა

ძვირ­ფა­სო მკითხ­ვე­ლო,

ექვსი წე­ლი­ა, გა­ზე­თი „დუშეთის მაც­ნე” გა­მო­ი­ცე­მა. ამ ხნის მან­ძილ­ზე უამ­რა­ვი რამ მოხ­და ჩვენს ცხოვ­რე­ბა­ში, ჩვენ ერ­თად გვი­ხა­რო­და და გვტკი­ო­და დუ­შე­თის ცხოვ­რე­ბის სი­ახ­ლე­ე­ბი, პრობ­ლე­მე­ბი, ყვე­ლა­ფე­რი, რა­საც ად­გი­ლობ­რი­ვი ხე­ლი­სუფ­ლე­ ბა აკე­თებ­და და აკე­თებს... და ეს გა­ზე­თიც ხომ იმი­სათ­ვის არ­ სე­ბობს, რომ თქვე­ნი სათ­ქ­მე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ­დე მი­ი­ტა­ნოს და, პი­რი­ქით, მა­თი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბი და ნა­ფიქ­რი გა­გი­ზი­ა­ როთ. სურ­ვი­ლი გვაქვს, კვლა­ვაც ერ­თად ვი­ა­როთ, გა­ვუ­ზი­ა­როთ ერ­ თ­მა­ნეთს ტკი­ვი­ლიც და სი­ხა­რუ­ლიც. ამი­ტო­მაც გთხოვთ, მოგ­ ვ­წე­როთ, გა­მო­ხა­ტოთ თქვე­ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა თქვენ მი­ერ­ვე არ­ჩე­უ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მუ­შა­ო­ბი­სად­მი, იმ პრო­ექ­ტე­ბი­სად­მი, რო­მე­ლიც ბო­ლო პე­რი­ოდ­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბა დუ­შეთ­ში. შე­ვეც­დე­ ბით, კვლა­ვაც აქ­ტი­უ­რად გა­ვა­შუ­ქოთ ის სა­კითხე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­ინ­ტე­რე­სებთ. რე­დაქ­ცია ელის თქვენს წე­რი­ლებ­სა და გა­მოხ­ მა­უ­რე­­ბას. რედაქცია

წყენას გარეშე ადამიანების, ეს კი შეგძენს იმათ სიყვარულს და მოგანიჭებს შინაგან სიმშვიდესა და სიხარულს, – სასურველს ყოველი ადამიანისათვის. ასე რომ, საყვარელნო, შევუნდოთ ერთმანეთს დანაშაული და მოვიპოვოთ მშვიდობა და სიხარული, რათა გავახაროთ უფალი ჩვენი, რომლისა არს დიდება და თაყვანისცემა, უკუნითი უკუნისამდე, ამინ!

„თუ გეძნელება პატიება მოყვასის ცოდვებისა, – ეს ნიშანია უსიყვარულობის. უსიყვარულობა მომასწავებელია ღვთისაგან სიშორის; ღვთისაგან სიშორე კი ადამიანისთვის არის დამღუპველი. ამიტომ, კაცო, თუ მიხვდი, რომ შორს არის შენგან სრული სიყვარული, დაიტირე თავი შენი, რომ გაგხადოს ღმერთმა ღირსი ამ დიდებული ნიჭის მომადლების. დაიტირე თავი შენი, წარსდეგ უფლისა და კაცის წინაშე მონანული და დამდაბლებული და მაშინ შეგეწევა უფალი ღმერთიცა და ადამიანიც.”

გამოვიდა ანსამბლ „ქალილოს” DVD და CD დისკები შეძენა შესაძლებელია ქ. დუშეთის სახელოვნებო სკოლაში

საყვარელნო, ღვთის შეწევნით დაგვიდგა დღე შენდობისა და ურთიერთპატიებისა. დღეს უნდა ვაპატიოთ ერთმანეთს ყველაფერი, რომ ღმერთმა გვაპატიოს ჩვენ შეცოდებანი; დღეს უნდა მოვუდრიკოთ ერთმანეთს მუხლი, რათა შეიწიროს ღმერთმა მუხლდრეკანი ჩვენი, დღეს უნდა ვაპკუროთ ერთმანეთს ცრემლი სინანულის, რომ ამ ცრემლმა განბანოს წარსულის წყლულებანი. პატიება, ძმანო, არის ძალზე ძნელი. ძნელია გამრთელება ნატკენი და გატეხილი გულის. მაგრამ არ არსებობს ქვეყნად გრძნობა ჭეშმარიტ სიყვარულს გარდამეტებული, არ არსებობს მტრობა

და სიძულვილი დაუსრულებელი; ქვეყნად ყველაზე ძვირფასი და მარადიულია – სიყვარული უფლისმიერი. ამ სიყვარულს არა აქვს საზღვარი, მას ძალუძს მტრობისა და სიძულვილის შეცვლა სიკეთითა და სიხარულით. მხოლოდ სიყვარულით ახერხებს კაცი განკურნებას ბოროტებით მიყენებული ჭრილობების, მხოლოდ სიყვარულს შეუძლია დაამკვიდროს ჩვენს სულებში სიმშვიდე და ნეტარება ყველასათვის სასურველი; მხოლოდ ის შეძლებს პატიებას მოყვასის შეცდომების, რომლის გულშიც იქნება დავანებული სრული სიყვარული, ეს კი ნიჭია ზეციური, რადგან ღმერთი თვითონაა უმაღლესი სიკეთეცა და სიყვარულიც. ამიტომ, საყვარელნო, რომ შევძლოთ პატიება ერთმანეთის, უპირველესად მივმართოთ უფალს, რათა მოგვანიჭოს სიყვარული ჭეშმარიტი, რომ ამ სიყვარულით აღვსილებში აღარ დარჩეს ადგილი მტრობისა და ბოროტებისათვის. არ კმარა მარტო პატიება სიტყვიერი, გარეგნული; პატიება უმეტესად საჭიროა შინაგანი, უხილავი. ეს კი ნაყოფია სრულყოფილი სიყვარულის. ადამიანი მაშინ შეძლებს პატიებას სხვათა ცოდვების, როცა გულამდე მიიტანს სხვის ტკივილს. ამიტომ, ძმაო, თუ გეძნელება პატიება მოყვასის ცოდვებისა, – ეს ნიშანია უსიყვარულობის. უსიყვარულობა მომასწავებელია ღვთისაგან სიშორის; ღვთისაგან სიშორე კი ადამიანისთვის არის დამღუპველი. ამიტომ, კაცო, თუ მიხვდი, რომ შორს არის შენგან სრული სიყვარული, დაიტირე თავი შენი, რომ გაგხადოს ღმერთმა ღირსი ამ დიდებული ნიჭის მომადლების. დაიტირე თავი შენი, წარსდეგ უფლისა და კაცის წინაშე მონანული და დამდაბლებული და მაშინ შეგეწევა უფალი ღმერთიცა და ადამიანიც. მიზეზი სხვათა შეცოდების უპირველესად ეძიე შენში და დაადანაშაულე თავი. საკუთარი ნებით დამდაბლებული და პატივაყრილი, ნაკლებ შეამჩნევ


20 მარტი, 2013 წ.

7

დუშეთის მაცნე

პრიორიტეტი

ბრფინგი თემაზე: სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტები და ახალი ხედვა 15 მარტს რეგიონული მედიის წარმომადგენელთათვის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით კირვალიძემ სპეციალური საინფორმაციო ბრიფინგი გამართა. მინისტრმა ვრცლად მიმოიხილა სოფლის მეურნეობაში პრიორიტეტად ქცეული მიმართულებები და ჟურნალისტთა შეკითხვებს უპასუხა. ბრიფინგში მონაწილეობას იღებდნენ: შალვა ფიფია - მინისტრის მოადგილე, რომელიც მედიას შეღავათიანი აგროსესხების შესახებ საგაზაფხულო პროგრამა 2 ძირითად პროექტს მოიცავს: 1. მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტს და 2. შეღავათიანი აგროსესხების პროექტს. ერთი თვეა დაფუძნდა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი, რომელიც საგაზაფხულო პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების განხორციელების მთავარი ინსტრუმენტია. – მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი” “მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტს” სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი დააფინანსებს და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს. პროექტი 640 ათასი მცირემიწიან ფერმერისა და გლეხისთვის ხვნისა და მიწის სხვა სამუშაოებს ითვალისწინებს. მხოლოდ საგაზაფხულო პროგრამის ბიუჯეტი 190 მილიონი ლარია. აღსანიშნავია, რომ მიწის 70% არ იყო რეგისტრირებული. ამიტომ, საგაზაფხულო პროგრამის ფარგლებში, ნოემბერ–დეკემბერში მთელი ქვეყნის მასშტაბით სოფლი სრწმუნებულების მიერ მოწოდებულ ფერმერთა სიებზე დაყრდნობით, განხორციელდა მიწათმესაკუთრეთა აღწერა, შეიქმნა საინფორმაციო ბაზა და მოხდა ადგილებზე მონაცემთა მეორადი გადამოწმება და ინფორმაციის დადარება საჯარო რეესტრთან. მცირემიწიანი ფერმერებისთვის შემუშავდა სხვადასხვა ტიპის დახმარების პაკეტი. საერთო ჯამში მთავრობა და სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი დაეხმარება 640 00–ზე მეტ მიწის მესაკუთრეს, ვისაც საკუთრებაში ჯამურად აქვს 5 ჰექტრის ჩათვლით სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. მცირემიწიანი ფერმერები სასოფლო–სამეურნეო ბარათის ფორმით მიიღებენ მათ სარგებლობაში არსებული მიწის ფართობის შესაბამის სარგებელს. – შეღავათიანი აგროსესბების პროექტი: სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოსთვის სტრატეგიული და პრიორიტეტული მიმართულებაა. დღეისათვის, აგრო–სამრეწველო სექტორში მწვავედ დგას ფინანსების ნაკლებობის საკითხი, რაც პირდაპირ აისახება წარმოების პოტენციალზე და ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა–რეალიზაციის გაუმჯობესების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს აღნიშნული რგოლების მეწარმეთა უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით. საქართველოს პრემიერ–მინისტრის დავალებით, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა “შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი”, რომელსაც დააფინანსებს “სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი” და განახორციელებსა “სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო”. პროექტი დაიწყება 2013 წლის მარტში. სააგენტო მიერ საბანკო და საკრედიტო ორგანიზაციებსა და სოფლის მეურნეობის საწარმოო საშუალებების მიმწოდებლებთან კონკულტაციების საფუძველზე, გამოიკვეთა პროექტის სამი კომპონენტი:

ესაუბრა და გიორგი ჩხეიძე - სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორი. ბრიფინგს ესწრებოდა გაზეთი “დუშეთის მაცნე”, რომელიც აქვე გთავაზობთ განხილული თემების შინაარს, სამინისტროს ოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. დამატებითი ინფორმაციის მიღების საშუალება მკითხველს ეძლევა ცხელი ხაზის მეშვეობით, რომლის ნომერია: (032) 247 01 01

I. უპროცენტო სასაქონლო კრედიტი (განვადება) მცირე ფერმერებისთვის; II. შეღავათიანი აგროკრედიტი საშუალო და მსხვილი ფერმერებისთვის (საბრუნავი საშუალებების და მარაგების შესყიდვის დაფინანსება მოკლე ვადით). III. შეღავათიანი აგრო კრედიტი სასოფლო–სამეურნეო საწარმოებისთვის (ძირითადი საშუალებების და ტექნოლოგიების დაფინანსება ხანგრძლივი პერიოდით). I. 6–თვიანი უპროცენტო სასაქონლო კრედიტი (განვადება) მცირე ფერმერებისთვის – 5000 ლარამდე. დღეისთვის, სასოფლო–სამეურნეო პროდუქციის

უმეტეს ნაწილს აწარმოებენ ფერმერული–გლეხური მეურნეობები. ამგვარი მეურნეობების ტექნიკური აღჭურვა მწირია, ისინი ეფუძნებიან ძირითადად ხელის იარაღებს და, იშვიათად, დაქირავებული ტექნიკის გამოყენებას; მათ არ აქვთ კრედიტის აღების შესაძლებლობა; სწორედ ამიტომ, მცირე ფერმერებისთვის მსგავსი პრობლემების გადაჭრის კარგ ინსტრუმენტს წარმოადგენს უპროცენტო სასაქონლო კრედიტი. სააგენტოს მიერ საფინანსო ინსტიტუტებთან და საწარმოო საშუალებების (სათესლე და სარგავი მასალა, პესტიციდები, ვეტპრეპარატები და ა. შ.) მომწოდებლებთან მოლაპარაკების საფუძველზე, ორგანიზაციებსა და მაღაზიებს შორის ფორმდება ხელშეკრულებები, რომლის თანახმადაც, მაღაზია უწერს ფერმერს შესასყიდი პროდუქციის საფასურის ანგარიშს (ინვოისს), რომელსაც ანაზღაურებს საფინანსო ინსტიტუტი. საფინანსო ინსტიტუტსა და მაღაზიას შორის მოლაპარაკები სშედეგად, ფერმერს–მეწარმეს საშუალება ეძლევა, პროდუქციის წარმოების სრული ციკლის განმავლობაში, გამოიტანოს მაღაზიიდან მისთვის საჭირო საწარმოო საშუალებები, გარდა სასუქისა). სეზონის დასრულების შემდეგ ფერმერი–მეწარმე გადაუხდის სასაქონლო კრედიტს საფინანსო ინსტიტუტს, სესხის დამტკიცების მომენტიდან, ფერმერის მიერ მიღებული საქონლის ჯამური ოდენობის შესაბამისად, დამატებითი პროცენტის დარიცხვის გარეშე. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ უპროცენტო სასაქონლო კრედიტი (განვადება) არ ვრცელდება სასუქებზე, რადგანაც მცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში

ხდება მნიშვნელოვანი რაოდენობის სასუქის დარიგება მცირე ფერმერთათვის, ვინც იქნება ძირითადი მიმღები ამ განვადების. ვინაიდან სესხის–განვადების მოცულობა მცირეა, ფერმერს ეძლევა 6 თვე მის დასაფარად. 6 თვეში თანხის ვერდაფარვის შემთხვევაში, მას დაემატება თვეში 3%. II. შეღავათიანი აგროკრედიტი საშუალო და მსხვილი ფერმერებისთვის. საშუალო და მსხვილი ფერმერების შემთხვევაში, საქმე გვაქვს ჩამოყალიბებულ მეწარმესთან (ფერმერთან), რომლის შემოსავლების ძირითადი ნაწილი აგროსაქმიანობაა. პროექტი ითვალისწინებს საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაწესებული სესხის საპროცენტო განაკვეთის გარკვეული ნაწილის დაფინანსებას სააგენტოს მიერ. საფინანსო ინსტიტუტის მიერ პროექტის ფარგლებში გაცემული შეღავათიანი აგროკრედიტების საპროცენტო განაკვეთი არ უნდა აღემატებოდეს 17%–ს, რომლის ნაწილს, 9%–ს (იგულისხმება ძირითადი თანხის პროცენტი) მსესხებლის გადახდების პარალელურად, მსესხებლებს გადაუხდის სააგენტო. ამრიგად, მეწარმისთვის, ფერმერისთვის სესხი იქნება არაუმეტეს წლიური 7–8%–ისა. იმისთვის, რომ პოტენციურმა ბენეფიციარმა ისარგებლოს შეღავათიანი აგროკრედიტით, იგი უნდა აკმაყოფილებდეს საფინანსო ინსტიტუტის მიერ ასეთი ტიპის სესხების გაცემის წინაპირობებს და წინამდებარე პროექტის მოთხოვნებს. ამ კომპონენტში სესხი გაიცემა სასოფლო–სამეურნეო საქმიანობის დასაფინანსებლად, შემდეგი მიზნობრიობით: – სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების საბრუნავი საშუალებების დაფინანსება (მათ შორის: ერთწლიანი კულტურების სათესი და სარგავი მასალის, პესტიციდების, სასუქების, არასანაშენე და მოზარდი პირუტყვის, ფრინველის, თევზის და მათი საკვების, ფუტკრის ოჯახის და სკების, ვეტ–პრეპარატების შეძენა, შრომითი რესურსების, სასოფლო– სამეურნეო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება, სხვადასხვა სახის ინვენტარის შეძენა); – სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების დაფინანსება (მათ შორის: სანაშენე და პროდუქტიული პირუტყვის, ფრინველის და თევზის შეძენა, სათბურის აშენება, სარწყავი სისტემების მოწყობა); ერთ ბენეფიციარზე გაცემული შეღავათიანი სესხების ჯამური თანხა განისაზღვრება 5 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე. კრედიტის ვადა დამოკიდებულია მის მიზნობრიობაზე და განისაზღვრება შემდეგნაირად: – საბრუნავი საშუალებების დაფინანსება მემცენარეობისათვის (მათ შორის: ერთწლიანი კულტურების სათესი და სარგავი მასალის, პესტიციდების, სასუქების, სხვადასხვა სახის ინვენტარის შეძენა; შრომითი რესურსების, სასოფლო–სა-


CMYK

8

20 მარტი, 2013 წ.

დუშეთის მაცნე

იცით თუ არა, რომ...

კვერცხი და მისი სასარგებლო თვისებები

ყვავილოვანი კომბოსტო ყვავილოვანი კომბოსტო ძალზე პოპულარული და სასარგებლო ბოსტნეულია. ის რეკომენდებულია სიმსივნური დაავადებების პროფილაქტიკისთვის. თავისი შემადგენლობით, ყვავილოვანი კომბოსტო ერთ–ერთი ყველაზე ძვირფასი ბოსტნეულიც კი გახლავთ. მასში არის ბევრი ცილა, ფოსფორი, კალციუმი, მაგნიუმი, რკინა, ვიტამინები: C, PP, B1, B2, B3. ექიმები მის მიღებას გვირჩევენ სიმსუქნის, შაქრიანი დიაბეტის, გულ–სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების, კუჭის წყლულის შემთხვევისას. იგი ძვირფასი დიეტური პროდუქტია. მას ხარშავენ, თუშავენ, წვავენ. კვების რაციონში მისი ხშირი გამოყენება ხელს უწყობს ორგანიზმში შაქრისა და ქოლესტერინის დონის დარეგულირებას. ასე რომ, ღირს მისი მოყვანა, თანაც უკვე გაზაფხულია - თესვის დრო...

ქათმის კვერცხი მაღალი კვებითი ღირებულების მქონე პროდუქტია. იგი მდიდარია ორგანული და მინერალური ნივთიერებებით, ვიტამინებით. შეიცავს ორგანიზმის ცხოველმყოფელობისთვის საჭირო ყველა ნივთიერებას, ასევე - თითქმის ყველა ამჟამად ცნობილ ვიტამინს, რომელთაგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია A, D, E, K და P ვიტამინები. კვერცხის გულის თითქმის მესამედს ცხიმები შეადგენს. თუმცა კვერცხი, ძირითადად, საკვები ცილების წყაროა (კვერცხის წონის 13% ცილებია). ცილა და ცხიმი ბიოლოგიურად სრულფასოვან და ადამიანისთვის ადვილად ასათვისებელ ნივთიერებებს მიეკუთვნება. უნდა გვახსოვდეს, რომ მიუხედავად კვერცხის მაღალი კვებითი ღირებულებისა, მისმა ჭარბმა მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ნივთიერებათა ცვლის მოშლა ან ალერგიული რეაქცია.

ბრფინგი თემაზე: სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტები და ახალი ხედვა მეურნეო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება) – არაუმეტეს 12 თვე; – საბრუნავი საშუალებების დაფინანსება მეცხოველეობისთვის (მათ შორის: არასანაშენე და მოზარდი პირუტყვის, ფრინველის, თევზის და მათი საკვების, ფუტკრის ოჯახის და სკების, ვეტ–პრეპარატების, სხვადასხვა სახის ინვენტარის შეძენა; შრომითი რესურსების, სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება) – არაუმეტეს 18 თვე; – სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების დაფინანსება (მათ შორის: სანაშენე და პროდუქტიული პირუტყვის, ფრინველის და თევზის შეძენა, სათბურის აშენება, სარწყავი სისტემების მოწყობა) – არაუმეტეს 24 თვე. III. შეღავათიანი აგროკრედიტი სასოფლო–სამეურნეო საწარმოებისთვის მინიმუმ 60 ახალი საწარმო. სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს მიღებული მოსავლის დამატებითი ღირებულების შემქმნელი ინფრასტრუქტურის არსებობა. ამ მიზნით, შეიქმნა შესაბამისი ინსტრუმენტი შეღავათიანი კრედიტის სახით, რომელიც გულისხმობს მოსავლის აღების შემდგომი, ნებისმიერი სახის პროდუქციის გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურის (შემნახველი, სასაწყობე, დამფასოებელი, სამაცივრე მეურნეობები და გადამამუშავებელი საწარმოები), ასევე სხვა ტიპის ინფრასტრუქტურული პროექტების (თანამედროვე ფერმები, სასათბურე მეურნეობები, სარწყავი სისტემები) განვითარების ინიციატივების იაფი და გრძელვადიანი ფულადი რესურსით მხარდაჭერას. 2013 წელს ამ კომპონენტში იგეგმება არანაკლებ 60 საწარმოს დაფინანსება. იმისათვის, რომ პოტენციურმა ბენეფიციარმა

ისარგებლოს შეღავათიანი აგროკრედიტით, იგი უნდა აკმაყოფილებდეს საფინანსო ინსტიტუტის, ბანკის მიერ ასეთი ტიპის სესხების გაცემის წინაპირობებს. ამ კომპონენტის ფარგლებში დაფინანსდება ახალი სასოფლო–სამეურნეო საწარმოების შექმნა და არსებული საწარმოების ტექნოლოგიური გადაიარაღება, მათ შორის: გადამამუშავებელი საწარმოები, ინფრასტრუქტურული საწარმოები, ინტენსიური ტიპის პირველადი სასოფლო–სამეურნეო საწარმოები. ამ კომპონენტით სასესხო თანხა განისაზღვრება 30 000 აშშ დოლარიდან 600 000 აშშ დოლარამდე, ვადა – არაუმეტეს 84 თვე. საფინანსო ინსტიტუტის მიერ დადგენილი საპროცენტო განაკვეთების საგარანტიო თანადაფინანსება მოხდება სააგენტოს მიერ, სესხის ძირითადი თანხის 12%–ის ოდენობით, რომელსაც სააგენტო გადაიხდის სესხის გრაფიკის შესაბამისად, მსესხებლის პარალელურად. შესაბამისად, მეწარმისთვის, მსესხებლისთვის ეს სესხი იქნება არაუმეტეს 3%–ისა. საგაზაფხულო პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე სხვა ღონისძიებები: – საგაზაფხულო პროგრამის ეფექტურად განსახორციელებლად, 2013 წლის იანვარში დაიწყო ტრაქტორისტ–მემანქანეთა გადამზადების კურსი გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით, რომლის ფარგლებში გადამზადდება და პროგრამაში დასაქმება 900 ტრაქტორისტ–მემანქანე (გამოცხადდა და ჩატარდა ღია კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 11,000–მდე მსურველმა). – გამოიყო თანხები დამატებით 350 მძიმე ერთეულ სასოფლო–სამეურნეო მექანიზაციის ტექნიკის შეძენაზე, 1.700 მოტობლოკზე და შესაბამისი რაოდენობის მისაბმელებზე, მსოფლიო საუკეთესო მწარმოებლის თანამედროვე და მაღალი ხარისხის

ტექნიკა საქართველოში საგაზაფხულო სეზონისთვის შემოვა. შპს “მექანიზატორის” 767 ერთეული ტრაქტორი საქართველოს ყველა რაიონში საგაზაფხულო სამუშაოს ასრულებს. მექანიზატორმა დამატებით შეისყიდა 314 ტრაქტორი, ასევე 5100 სხვადასხვა სახის სასოფლო–სამეურნეო მისაბმელი, მათ შორის 1700 მოტო ბლოკი. – საგაზაფხულო სამუშაოების ფარგლებში სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და “გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიამ” საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციისთვის ასევე – 3 მლნ 600 ათასი ლარის ღირებულების ახალი სამელიორაციო ტექნიკა შეიძინა. – 2013 წლის ბიუჯეტის მიხედვით, ირიგაციისა და დრენაჟის რეაბილიტაციისათვის განკუთნიული თანხა გაიზარდა 54 მილიონი ლარით (2012 წელს ირიგაციისა და დრენაჟისთვის ბიუჯეტით განსაზღვრული იყო 10,000,000 ლარი, ხოლო 2013 წლისთვის გაიზარდა 64,400,000 ლარამდე). ამჟამად ერთდროულად მიმდინარეობს 10 არხის რეაბილიტაცია შემდეგ რაიონებში: მარნეული, გარდაბანი, მცხეთა, საგარეჯო, ქარელი, კასპი. წლის ბოლომდე მთელი საქართველოს მასშტაბით 50 სარწყავი არხი გაიწმინდება. გასულ წელთან შედარებით, მინიმუმ სამჯერ გაიზრდება საირიგაციო ფართობები. – სოფლის მეურნეობის ახალი სტრატეგიის მიხედვით, დაიწყო სოფლად საინფორმაციო–საკონსულტაციო სამსახურების შექმნა. გამოცხადდა ღია კონკურსი და მარტის თვის დასაწყისში დასრულდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონული საინფორმაციო–საკონსულტაციო სამსახურების შექმნა. მთელი საქართველოს მასშტაბით – 54 მუნიციპალიტეტში 250 სპეციალისტი დასაქმდება. აჭარაში დამატებით გაიხსნება 5 ასეთი საინფორმაციო–საკონსულტაციო სამსახური. CMYK

რედაქტორი

№1 (39) იანვარი,

მიხეილ ჭონქაძე

 მისამართი: ქ.დუშეთი, რუსთაველის ქ.№27 (ადმინისტრაციული შენობის I სართული) გაზეთი დაკაბადონდა გამომცემლობა “პრეპრინტში” და დაიბეჭდა “კოლორის” სტამბაში.

2011 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკრებულოს ყოველთვიური ყოველთვიური გამოცემა. გამოცემა.ვრცელდება ვრცელდება უფასოდ. უფასოდ. დუშეთის სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი

დუშეთის

გაზეთი გამოდის 2007 წლის მარტიდან საკრებულოში მეწარმეობის ამერიკულ

ხელმძღვანელობა სტი ტუტ ში (AEI)მასალაზე გამართულ გაზეთშიინ დაბეჭდილ პასუხისმგებელია შეიცვალა კონ ან ფე რენ ცი აზე სიტყვით ავტორი, – მითითებული ორგანიზაცია. გა მო ვი და

გვ. 3

გუბერნატორმა ცეზარ ჩოჩელმა რეგიონში სოფლის მეურნეობის განვითარების აუცილებლობაზე ისაუბრა

გვ. 2

გვ. 2

სამუშაო შეხვედრა დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში

გვ. 2

საარჩევნო

dushetis macne  
dushetis macne  

dushetis macne

Advertisement