DUIC Krant NR 245 - 27 oktober

Page 6

6

NR. 245 | 27 OKTOBER 2023 Kijk voor het laatste Utrechtse nieuws op DUIC.nl

COLUMN

Getekende Stad

Koos Marsman is ambesedeur vollekstaol en commetator. Hij schrijf tweewekelijks voor DUIC, natuurlijk in de Uterechse vollekstaol

Groat vuurwerrek an de deur van café Ons Honk, ’n gek steek in op vrouwe bij de Balijelaon, kaberetjee Marc van Gestel overlijdt, de geminte hou vast an ’n asfaltweg op de historiese Weerdsingel en ’t blijk da diezellefde geminte weer denk an ’t plaotse van windmoales op de Laoge Weide (’t commetaor van de mense op Zuilen die jaore geleje dachte da die planne voor nooit meer zouwe doorgaon: ‘Wa ’n rotstreek’). Aj’ ’t Uterechse nieuws volleg wor je nie vrolijk. Gelukkig konde we ons wa opbeure an ’n voetbalwedstrijd omda ’n degredaosie-ploegie uit Abcoude-Noord in de Gallegewaord an de kant wer gezet. Da gebeurde weliswaor in de laotste minuut, maor kom op: winne is winne, de buit is binne. Nou maor hope da die opsteker ’t begin is van beter voetbal, maor laote we nie vooraf juiche. ‘Alles is niets’ zeije ’n paor dichters ooit over de Uterechters. Dus eers zien en dan geloave. Maor ‘k wens ’t elleftal van de oud-leraor Duits Ron Jans veul sukses dit weekend. Al was ’t alleên al voor ons eige goeije humeur. En daorom nog wa positief nieuws: d’r is ’n prachtige eksposisie en ’n boek onder dezellefde titel genaomp ‘De Getekende Stad’. Aj’ van Uterech hou moe je die eksposisie mè orisjinele ouwe stadstekeninge zeker gaon bekijke in ’t Uterechs Archief an de Hamburregersstraot en aj’ ’t ken betaole da boek kope (kos wel 49,95 euro). Op die ouwe tekeninge zie je ‘t Uterech van tusse 1550 en circa 1850. Toen haj’ nog gin fototoestelle en waore we angeweze op tekenaors en schilders om de boel vas te legge. Dan kej’ zien da ons stadsjie door de jaore flink veranderd is. De enige vaste waorde lijk die Domtoare, maor wa had ’t gescheeld in 1674 toen ’n verschrikkelijk onweder zoveul vernielinge anbrach onder meer an de Domkerrek. Herreman Saftleven maokte diverse tekeninge van ’t puin da ’t op ’t Domplein lag. Die tekeninge kej’ zien op de eksposisie naos veule and’re heul bizond’re plaotsjies. Ik was d’r van onder de indruk. Nou u nog, maor da ga zeker lukke.

In de rubriek Utrecht Volgens

UTRECHT VOLGENS ABDEL HARCHAOUI VAN HET NIEUWE STAGEBUREAU OVERVECHT

‘Het is een wijk naar mijn hart’

spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

Overvecht heeft sinds deze maand een eigen stagebureau om het naar eigen zeggen hardnekkige stageprobleem onder mbostudenten aan te pakken. Wethouder Dennis de Vries opende Stagebureau Overvecht officieel. Het doel: zorgen dat alle mbo’ers een geschikte stageplek vinden. Daarbij krijgen ze hulp, advies, begeleiding en training. Alleen en in groepjes. Abdel Harchaoui is een van de initiatiefnemers van het nieuwe stagebureau. Inmiddels zijn er al zo’n tachtig aanmeldingen, vooral van jongeren met een migratieachtergrond.

Tekst: Bo Steehouwer / Fotografie: Bas van Setten Waarom is Stagebureau Overvecht nodig? “De gemeente zag al langer dat jongens en meiden op het mbo moeilijk aan een stageplek kwamen. Het gaat dan vaak om mbo-studenten met een migratieachtergrond. Daar moeten we ook niet te lichtzinnig over doen. We zijn er voor iedereen, maar we zien in de praktijk dat vooral deze jongens en meisjes zich bij ons melden. Het is vooral de verantwoordelijkheid van de mbo’s, maar niet alle opleidingen kunnen even goede begeleiding geven. Daar hebben ze te weinig tijd voor. We vinden dat de jongeren die minder kansen hebben, om wat voor reden dan ook, die alsnog moeten kunnen krijgen. Veel ligt ook bij henzelf, soms zijn ze te laks bijvoorbeeld, veel ligt bij de opleiding en deels ligt het aan de maatschappij en de bedrijven. In die volgorde.” Waarmee helpen jullie de mbo-studenten? “We willen niet alleen zoveel mogelijk studenten helpen met het vinden van een stageplek, maar ook voorbereiden op hun loopbaan. Mbo’s zijn ook blij met ons, want je wil studenten niet uitschrijven van hun opleiding. Ook willen we bedrijven bewegen om stageplekken aan te bieden. We zien nu al dat organisaties graag onderdeel uit willen maken van wat we hier aan het doen zijn. Er liggen heel veel sociale, maatschappelijke en ondernemersvraagstukken. Er zijn bedrijven die daar mensen voor inhuren, maar wij denken en zien dat er ruimte is om studenten daarbij in te zetten.” Hoe gaan jullie te werk? “We hebben een andere aanpak. Bedrij-

ven hebben bijvoorbeeld mogelijkheden om meer stagiaires een plek te bieden, en niet maar één of twee. Dat vinden we niet meer van deze tijd. De dynamiek binnen bedrijven en instellingen is anders geworden. Mensen gaan van het ene project en opdracht naar de andere. Weinig mensen zitten op één plek en doen elke dag hetzelfde. De inzet van studenten zou ook zo dynamisch moeten zijn. Wat is nou mooier dan een groep studenten in te zetten bij een klus? Daar leren ze meer van dan de hele dag alleen op één plek te zitten met dezelfde werkzaamheden. In zulke groepsstages zien wij mogelijkheden.” Aan wat voor opdrachten kan je dan bijvoorbeeld denken? “Een aantal sociaaljuridische studenten wordt nu al ingezet in de bibliotheek en in de moskee om mensen te helpen het aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen. Ook helpen accountancystudenten ondernemers uit de buurt met vragen over hun administratie. Dat is toch een mooie manier om te leren. Elke dag leren de studenten iets nieuws door die verschillende opdrachten. Verder zijn er al studenten aan de slag bij de politie en bij de gemeente. Dat is geweldig om te zien.” Waar kom je tot rust in Utrecht? “Dan ga ik samen met mijn vrouw de stad in of ergens picknicken met ons gezin als het mooi weer is. Maar meestal ga ik uit eten met mijn gezin of met andere familieleden.” Waar kan je culinair genieten in Utrecht? “Dan zoeken we waar we halal kunnen eten en of er misschien een nieuw restaurant bij

is gekomen. Dat is altijd leuk om te doen, bijvoorbeeld bij de foodhall in Leidsche Rijn. Mijn dochters houden heel erg van sushi. MOJO zit bijvoorbeeld in de stad. Dan moet ik als knorrige vader gewoon met ze mee. Dat is zeker ook leuk.” Waar ben je trots op als Utrechter? “In andere steden heb je soms het gevoel dat je wordt bekeken, terwijl we al meer dan vijftig jaar in Nederland wonen. In Utrecht heb je het gevoel dat je gezien mag worden en jezelf mag zijn. Waar ik ook ben in de stad, ik voel me op mijn gemak.” Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Ik was verrast toen ik vanuit de Wijkraad Overvecht in 2019 een Watertorentje kreeg voor mijn bijdrage aan de wijk. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik misschien een onderscheiding zou krijgen, maar vond het gewoon leuk om te doen. Overvecht is een wijk naar mijn hart en ik strijd er nog steeds voor.” Utrecht is… “…de stad waar je jezelf mag zijn.” Het Stagebureau Overvecht is een initiatief van DOK 030 en stichting Asha, ontwikkeld op verzoek van de gemeente Utrecht. Ook Stichting 030 Office is betrokken, onder meer voor de locatie. a


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.