Page 1Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja, nakon višegodišnjih istraživanja specifičnosti piramidalnog reljefa planine Rtanj i njegovih odnosa između energija Kosmosa i snaga Zemlje, organizuje naučno – istraživački događaj RTANJ – GALAKTIČKI KONTAKT 21.12.2012. tokom kojeg će se uz nove istraživačke poduhvate i eksperimente, napraviti i retrospektiva dosadašnjih istraživanja Rtnja u funkciji piramidalne građevine i njegovih energetskih fenomena u prizmi inspirisanoj galaktičkim dešavanjima i saznanjima koji će se i koji bi se mogli desiti dana 21.12.2012. Maje su opsednuti vremenom i ostavljaju značajan pogled na 21. decembar 2012. Majanski kalendar je zasnovan na pet vremenskih ciklusa od koji svaki traje 5,125 godina. Sada smo na kraju petog ciklusa. Mnogi ljudi veruju tumačenjem kalendara Maja da je njime naznačen kraj sveta tim datumom. Duhovnjaci ovaj dan iz kalendara Maja ipak doživljavaju u vidu pomaka u višu svest. Duhovno uzdignuće koje nije potrebno obeležavati u materijalnom kalendaru. Novootkriveni kalendari Maja ipak upućuju da postoje kalendari koji opisuju i predviđaju događaje i nakon 21. decembra pa je potrebno sa rezervom shvatiti ovakva tumačenja. Drevne Vede takođe govore o početku novog ciklusa dok se druga shvatanja slažu da se dešava "kraj vremena", ali takođe i da posle ovog datuma možemo biti svedoci početka "Zlatnog doba". Usklađeno sa ovim datumom se predviđa da ćemo videti i povratak Planete X ili Nibiru. Precizna predviđanja dolaze i iz drevnih kalendara civilizacija Asteka, Hopi indijanca, Hinduista i Egipćana. Svi ovi kalendari upućuju da će 21. decembra 2012. doći do duhovnih i/ili materijalnih promena. Tog dana u 11 časova i 11 minuta, Zemlja će biti tačno usklađena sa Suncem i centrom galaksije Mlečni put. Ovo je redak događaj koji se dešava svakih 26.000 godina. Pored toga što će Zemlja posle toliko godina proći precesiju, pun krug oko Sunca, tada će se desiti i Solsticij, astronomski termin za trenutak u kojem Sunce dostiže svoju najveću ugaonu udaljenost u odnosu na ekvator, odnosno, trenutak kada Sunce dostiže najseverniju odnosno najjužniju tačku na Zemlji.


Decembarski solsticij nastaje kada sunce dostiže svoj najveću južnu deklinaciju od -23.5 stepena tj. kada je Severni pol nagnut pod uglom od 23,5 stepena u odnosu na Sunce. Između 20. i 23. decembra, sva mesta iznad 66,5 stepeni severne geografske širine (Arktički polarni krug ) su od tada u tami, dok su lokacije ispod 66,5 stepeni stepeni Južne geografske širine (Antarktički polarni krug) obasjane sa 24 sata dnevne svetlosti. Istraživači ovog datuma su se putem interneta i raznih literarnih radova mogli upoznati sa još mnogo scenarija i predpostavki manje ili više (ne)realnih, manje ili više naučno-fantastičnih tj. fantastično-naučnih. NASA je sprovela opsežna istraživanja na temu predpostavki o smaku sveta 21.12.2012. godine. Njihova sagledavanja cele situacije upućuju na to da se sem astronomske pojave Solsticija, neće dogoditi ništa rizično po planetu Zemlju. Rtanj kao mesto nezamislivih prizora i događaja koje je do sada istraživano u svetlu ortrodoksne ali i oduhovljene nauke, će biti 21.12.2012. godine svakako inspirativno za sve njegove poštovaoce i istraživače. Inspirisani galaktičkim poravnanjem i navedenim predviđanjima za ovaj datum, pozivamo Vas da nam se prvog dana zime pridužite u novim istraživanjima Rtnja.


| PredavaÄ?ki i prateći program sa satnicama |


__Prof. dr LJUBO RISTOVSKI | RTANJ I DRUGI TERESTIJALNI IZVORI STOJEĆIH TALASA | -

Praćenje dinamike energetsko – prostornog ambijenta Rtnja u realnom vremenu tokom Solsticija Dosadašnji rezultati snimanje dinamike energetsko – prostornog ambijenta Rtnja PIP Sistemom Piramide u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Iranu

__Prof. dr VELIMIR ABRAMOVIĆ | VRH RTNJA, TAČKA, VEČNOST | -

-

Beskonačnost je isključivo vremenske prirode, to je večna sadašnjost. Geometrijski model vremena je Tačka. Ako tu tačku potražimo u prostoru, naći ćemo je svuda, jer ta tačka nema posebno mesto, to jest vreme je bilo gde u prostoru. Svet je obuhvaćen sferom vremena, kaže Pitagora. A prvo Platonovo idealno telo upisano u sferu je Rtanj - trostrana piramida. Bekonačnost (ili večna Sadašnjost) ima tačno deset osobina i sve te oobine svojstvene su vrhu Rtanjske piramide.

__Prof. MILOŠ GROZDANOVIĆ | PLANETA ZEMLJA KAO VEŠTAČKA TVOREVINA DELO CIVILIZACIJE BOGOVA NETERU | -

Bogovi Neteru – pojam, mit, stvarnost Nebeska konstelacija Sunca, planete Zemlje, zvezde Sirijus i glave Velikog medveda Planeta zemlja kao artefakt Suva planina kao Kateta Mundi zemlje Pojam nebeskih veriga Planina Rtanj kao kosmički zavrtanj Znanja Maja i njihova računanja vremena Planina Rtanj je postavljena na mestu koje je tačno postavka Sirijusa na nebu Rtanj i planeta Zemlja - čist artefakt

__Dr. IRENA SJEKLOĆA MILER | HOLO NUMERICA – SVEMIR, ZEMLJA, VANZEMLJANO | -

-

21. vek-Zemlja I svemir, buđenje, otkrivanje znanja, prelaz iz 3D u 4D, reprogramiranje ljudskih gena u svetlost Hijerarhijsko, matematičko i piramidalno ustrojstvo i građa svemira-galaksije, sazvežđa, kozme, kosmičke unije, međudimenzionalni portali, NLO, međudimenzija 3,7 D. Planeta zemlja kao artefakt Energije 4D-fotonski pojas, fotonska energija, Plejade, planeta Alkiona, holo-energija I holo numerica, ciklonsko vreme u koje Zemlja sada uplovljava, piramidalne forme i energija u građi ljudskog tela i mozga Umreženje Zemlje u viši svemir i uloga piramida sveta i Rtnja u tome, istorijski kratki osvrt na velike vanzemljane civilizacije i rase u tome, dobri i loši vanzemljani momci, uloga piramida u Mlečnom Putu i važnim sazvežđima za Zemlju sada, Univerzumski Zakon i Zakon slobode i nemešanja u višem svemiru Sadašnja ključna galaktička zbivanja i predikcijski saveti čoveku, kako živeti u narednim godinama-monoatomsko zlato, hrana, disanje, vežbe, emocije, misli i dela za brži evolutivni napredak ka višim dimenzijama iznad 3D


__Ing.el.teh. GORAN MARJANOVIĆ | RTANJ – GENERATOR SUPTILNIH ENERGIJA |

-

-

Rtanj i model Kvantiranih Gustina Energija - KGE Dosadašnja merna iskustva na piramidalnim građevinama i nadolazeća istraživanja Rtnja Merenja i eksperimenti na energo-potentnim lokacijama Rtnja sa generatorom Skalarnih talasa i Teslinim transformatorom sa dodatnom zavojnicom

__ing.el.teh. IVAN JUŠKOVIĆ | DUH RTNJA – DUH ZAJEDNIŠTVA |

-

Merenja na lokalitetima u okolini Rtnja

-

Dosadašnja iskustva na Rtnju

-

Duh Rtnja - Duhu zajedništva,razuma, ljubavi, života sa prirodom

__Ing.kristalografije SPASOJE VLAJIĆ | NA PRAGU ZLATNOG DOBA |

-

Odvojena od prirode naša civilizacija ubrzava svoj nestanak. U senci te opasnosti otkrivene su spasonosne poruke koje su nam ostavili drevni mudraci sa ovih prostora. Njihovom primenom ostvaruje se neslućeni lični i zajednički napredak. On je oličen i u tehnologiji svesti novog zlatnog doba koja se već koristi u projektu Duh Rtnja.

__JELENA VUKAŠINOVIĆ / Pravnik,pisac

| RTANJSKI EDIKT | Ustav novog zlatnog doba


__DALIBOR PURHMAJER / Predsednik Vedske asocijacije Srbije | RTANJ - METAFORA PLANINE SVETA | -

Drevni ljudi nisu samo govorili o "Drvetu sveta" već i o"Planini sveta". Drvo sveta je polarna osovina koja pruža uspravne ravnine (grane) na Zemljinu površinu, a koreni su mu u Planini sveta, u središtu Zemlje. Iako se metafora "Planine sveta" ređe koristi, veruje se da su piramide i "veštačka brda" građeni kako bi je simbolizovali. Drevni narodi su gradili piramide kao simbole Planine sveta. Da li je Rtanj "osovina sveta" samo metaforički ili uistinu ?

__SINIŠA OGNJENOVIĆ / Biospeleolog i osnivač centra za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja | RTANJ – ENDEMIČNA FLORA I FAUNA | -

21.12.2012. datum koji neće ništa promeniti Chamtrail – velika laž novog svetskog poretka Duhovni Ego – najveći Ego

__DRAGAN PELOVIĆ / Duh Rtnja | ZATVARANJE CIKLUSA I VELIKA PROMENA | -

Procesiono poravnanje Galaktičke promene Fotonski pojas Buđenje iz planetarnog sna Rtanj - Maje

__SAŠA NAĐFEJI / Osnivač i izvršni direktor centra za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja | RTANJ – DREVNA PIRAMIDA ILI REMEK DELO PRIRODE ?! | -

Retrospektiva dosadašnjih i plan budućih aktivnosti centra za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja Istraživanja Rtnja u funkciji piramidalne građevine Geomtrijske karakteristike reljafa Rtnja Energetika piramida na modelu Rtnja Rtanj na globalnoj energetskoj mreži


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.