Design competition as a bottom-up initiative for city development ( comprehensive overview)

Page 1

РЕЗУЛЬТАТИ

КОНКУРСУ СТРАТЕГІЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ НАБЕРЕЖНОЇ Р. ІНГУЛ М.КРОПИВНИЦЬКИЙ

RESULTS

OF THE COMPETITION FOR THE INHUL RIVERBANK RECONSTRUCTION STRATEGY

Листопад 2017- Березень 2018 Nowember 2017 - March 2018


ЗМІСТ МЕТА КОНКУРСУ

4

ГОЛОС ГРОМАДИ

6

ПРОЕКТИ УЧАСНИКІВ

18

ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТІВ

102

ЛЮДИ ЗАВДЯКИ ЯКИМ ЦЕЙ КОНКУРС СТАВСЯ

118

- Прогулянка однодумців «walk&talk» - Звернення жителів

- 157842 - 986513 - 922011 - 054862

- Неформальне обговорення - Голосування жителів - Оцінювання журі • Комплексність • Управління водними ресурсами • Міське планування • Ландшафтний дизайн • Залучення громади • Реалістичність • Адаптивність

- Організотор - Журі - Учасники - Волонтери

18 50 64 88

104 106 108 110 112 113 114 115 116 117

118 118 122 124


CONTENTS COMPETITION AIM

4

COMMUNITY VOICE

6

COMPETITION ENTRIES

18

PROJECTS EVALUATION

102

PEOPLE WHO MADE THIS COMPETITION HAPPEN

118

- Workshop «walk&talk» - Locals’ plea

- 157842 - 986513 - 922011 - 054862

- Informal discussion - Citizents votes - Jury evaluation • Complexity • Water managment • Urban planning • Landscape design • Participation • Feasibility • Adaptivity

- Organizer - Jury - Participants - Volunteers

18 50 64 88

104 106 108 110 112 113 114 115 116 117

118 118 122 124


МЕТА КОНКУРСУ

Допомогти місту у пошуку цікавих та якісних ідей для набережної. Залучити до процесу жителів міста використовуючи у процесі різні партисипативні інструменти. Допомогти місту отримати експертні оцінки та коментарі шляхом залучення міжнарожного журі. Залучення всіх зацікавлених сторін, міської влади та фахівців міста, з інших міст і країн стане провідним фактором для подачі заявок на міжнародні гранти для збільшення фінансування проекту. Ми хочемо допомогти місту знайти контакти і залучити до процесу розвитку міста сучасних українських та закордонних спеціалістів з архітектури та урбаністики.

COMPETITION AIM

The purpose of the competition. The aim is to help the city’s search for interesting and high-quality ideas for the embankment. Involve the city’s inhabitants in the process using various participatory tools in the process. Help the city get expert assessments and comments by engaging an international jury. Involving all stakeholders, city authorities and urban specialists from other cities and countries will be the leading factor in applying for international grants to increase the project financing. We want to help the city to find the contacts and involve modern Ukrainian and foreign architects and urbanists in the development process of the city.

4


Організація та фінансування конкурсу - повністю за рахунок організатору та допомоги однодумців

5


WALK&TALK 1 ПРОГУЛЯНКА ОДНОДУМЦІВ

WALK&TALK 1 WORKSHOP

Прогулянку ми розпочали від пам’ятнику Жертвам Чорнобиля. Тож, пропозиції вибудувані за маршрутом Walk&Talk (пам’ятник Жертвам Чорнобиля – вул. Пашутинська – вул. Михайлівська (лівий берег) – парк вздовж спортивної школи – вул. В. Перспективна – вул. Острівська (міст) (правий берег) – Річний пров. – новий пішохідний міст).

We have started the walk from the monument to the Victims of Chernobyl. So, the proposals are described along the route of Walk & Talk (Monument to Victims of Chornobyl - Pashutinskaya St. - Mikhailovskaya St. (left bank) - Park along the sports school - Velyka Perspective Street - Ostrovska (bridge) (right bank) - Richny lane - the new pedestrian bridge).

Міська набережна наразі важкодоступне місце для людей на візку, пенсіонерів, а також батьків з дитячими колясками. Сходи біля пам’ятника Жертвам Чорнобиля не обладнанні пандусом.

City waterfront is hardly accessible to wheelchair users, senior citizens, parents with children in strollers and others who walk with difficulty. There is no ramp on the stairs near the monument to the Victims of Chernobyl.

1. Пропозиція – збудувати пологий спуск біля сходів: від верхньої алеї до нижньої (пандус варто робити довшим за сходи, щоб нахил був зручним). Також потрібно обладнати сходи і пандус поручнями.

1. The proposal is to build a ramp near the stairs: from the upper alley to the lower (the ramp should be longer than the ladder, to provide comfortable angle). It is, also, important to equip the ladder and the ramp with handrails.

2. Пішохідний міст через Інгул також важкодоступний для маломобільних груп населення. Там необхідно збудувати пандус. Найоптимальніший варіант - спіралеподібний (круговий або напівкруговий пандус), місця займає небагато і нахил зручний.

2. The pedestrian bridge through Ingul is also hard to reach for the less-mobile groups of the population. There is also a need to build a ramp. The most optimal option is a spiral one (circular or semicircular). It won’t take a lot of space and ensure proper angle.

3. Взагалі міст потребує капітального ремонту. Потрібно провести перевірку усіх конструкцій мосту. Однак, очевидно що у незадовільному стані перебуває покриття мосту - його потрібно відремонтувати. А на металеві листи вкласти дерев’яний настил, який покрити спеціальним протиковзуючим матеріалом. Сходи потрібно повністю замінити. Необхідно відновити освітлення на мосту (6 опор є) і влаштувати підствітку мосту.

3. In general, the bridge needs major repairs. It is necessary to check all its construction. However, it is obvious that in the bridge’s pavement condition is unsatisfactory. It needs to be repaired. It is possible to put wood on metal sheets and cover it with a special anti-slip material. Ladders have to be completely replaced. It is necessary to restore the lighting on the bridge (there are 6 lamp poles) and design decorative bridge lightening.

4. Біля мосту бракує озеленення. Тим паче, є місця для висадки нових дерев.

4. There is not enough greenery near the bridge. Moreover, there is enough space to plant new trees.

5. Проблема і набережної, і міста загалом - замало урн для сміття. Пропонуємо розробити єдиниий дизайн урн і встановити їх на по місту. Для центральної частини набережної необхідно мінімум 10-12 штук (кількість може змінитись).

5. The problem of the quay, and the city as a whole – is the lack of garbage bins. We propose to develop a single design of bins and install them in the city. For the central part of the riverbank at least 10 to 12 pieces are needed (the number may vary).

Підсумки від Богдана Бур'яненко.

6

Summed up by Bohdan Burianenko.


1

2 3

7


6. Цікаві ідеї виникли стосовно сортів дерев. Набережна може стати найкрасивішим місцем. Є пропозиція поблизу води висадити райські яблучка (одне таке деревце уже росте на набережній). Вони не високі, красиво цвітуть і приємно пахнуть. На фон можна висаджувати липи і катальпи. 7. З парку (з обох берегів) відсутні сходи на вулицю Михайлівську (Кірова). Тож, потрібно їх збудувати, одночасно облаштувати пандус. 8. Дамба, яку збудували минулого року - відкрита для пішоходів. Вона розташована в одному рівні з пішохідними доріжками. І може використовуватись як міст (тим паче вийти на міст вул. Михайлівської проблематично). Для цього просто потрібно вирізати одну-дві секції бетонної стіни і зробити плавний спуск. Все! Міст облаштований. Більше того, ширина дамби довзволяє встановити там 1-2 лавки (якщо це дозволено ДБН).

8. The dam that was built last year is open for pedestrians. It is on the same level with a pedestrian path. And it can be used as a bridge (especially due to the Mikhailovska street access difficulty). To do this, we can just cut one or two sections of the concrete wall and make a smooth joint. That’s it! The bridge is ready. Moreover, the width of the dam allows installing 1 or 2 benches (if it’s allowed by the regulations).

9. Облаштувати доріжки у парку фемом (плиткою). Одну можна залишити з утрамбованою гранітною крихтою (вона краще для бігу).

9. Pavements of the pedestrian paths should be made (for example concrete blocks). One can be made of crusher (it is better for running).

10. Цікавою атракцією стане невелика човнярська станція / станція молодих суднобудівельників. Для неї є чудове місце - заїзд для технічного транспорту. При цьому, заїзд свою функцію не втрачає. Нижню частину можна встелити спеціальний вологостійкий настил.

10. A small boat station / young shipbuilders station could be an interesting attraction. There is a wonderful place for it – the ramp for technical transport. Besides, the ramp does not lose its function. The lower part can be covered with special waterproof finishing.

11. Під час капітального ремонту всієї набережної потрібно збудувати систему злививої каналізації і дренажу.

11. During major waterfront reconstruction a drainage and rainwater systems should be built.

12. Поблизу спортивної школи була ідея встановити пам’ятник відомому підводнику Ізраїлю Фісановичу. Для обговорення: наскільки потрібен пам’ятник саме в цьому місці - на набережній, де і так є чимало монументів?.

12. There was an idea to install a monument to the famous submariner Israel Fisanovich near the sports school. It should be discussed whether it is necessary to put the monument in that place, due to the fact that there are so many monuments by the waterfront? 13. During Walk & Talk, the participants proposed 4 steps to bring the tunnels under the street to a proper condition. V. Perspektyvna (instruction “How to remove an illegal toilet”): a) restore the lighting (anti-vandal!); b) create important and interesting art objects (they will attract people); c) there are spaces in the walls that are now abandoned – it is possible to place a coffee shop there

13. Під час Walk&Talk учасники запропонували 4 кроки для приведення у порядок підземних переходів-тунелей під вул. В. Перспективною (інструкція «Як прибрати незаконний туалет»): а) Відновити освітлення (антивандальне!); б) Зробити у переходах важливі і цікаві арт-об’єкти (вони притягуватимуть людей); в) У стінах є приміщення, які нині закинуті - там можливо розмістити кав’ярню (з напоями To go), 8

6. Interesting ideas have arisen regarding the varieties of trees. The quay can become the most beautiful place. There is a proposal to plant plum-leaved apple (Malus prunifolia) near the water (one such tree already grows by the waterfront). They are not tall, beautifully blooming and pleasantly smelling. On the background, you can plant linden and catalpa. 7. There are no stairs to access Mikhailovska street (Kirova) from the park (from both sides). So, it is necessary to build them together with a ramp.


6

7

8 10

11

13b

9


це також притягуватиме людей; г) збудувати на обох берегах громадські вбиральні.

(with To-Go drinks), it will also attract people; d) public toilets on both banks should be built.

14. На частині набержної є бетонні блоки, які можна покрити мохом. Вони будуть завжди м’які і зелені, а також вироблятимуть кисень. Чудове місце для стінок з моху (плити за лавками)

14. There are concrete blocks that can be covered with moss. They will always be soft and green, and will also produce oxygen. A wonderful place for walls of moss (plates for benches).

15. Потрібно влаштувати пішохідний перехід на перехресті вул. Острівській/Василівському провулку), а також ще один після мосту - продовження алеї (ближче до «новобудови»).

15. It is necessary to arrange a pedestrian crossing at the crossroads of the street (Ostrivska / Vasilivsky lane), and one more after the bridge – an extension of the alley (closer to the “new building”).

16. Пропозиція до усіх частин набережної - зробити освітлення!

16. We request to arrange lighting in all parts of the waterfront!

17. Земельні питання! В учасників виникли чимало критики про самозахвати території на Чечорі (біля вул. Пушкіна). Наразі через кілька угідь пройти правобережною набержною неможливо. Потрібно забезпечити прохід і повернути макисмальну кількісь земель у комунальну власність.

17. Land issues! Participants expressed a lot of criticism about land squatting of the territory at Chechora (near Pushkin street). Now it is impossible to walk along the right bank due to the several landlord’s fences. It is necessary to ensure the access and return the maximum amount of land to the communal property.

18. Згідно з кадастрового плану огороджена ділянка - комунальна власність, призначення будівництво житлового будинку. Вимога - змінити цільове призначення і включити землі у склад набережної. Повернути землю за парканом у парк!

18. According to the cadaster plan, the fenced area is the communal property with residential function. The requirement is to change the function and include land to the waterfront area. Bring back the land behind the park to the park!

19. Сквер «Чечора». На правому березі в Інгул впадає струмок. Нині там непрохідні хащі. Але можна зробити прекрасну зелену зону, яка також стане частиною набержної. Територія для скверу «Чечора». Бетонні плити можна прибрати і зробити природній вихід до води

19. Garden square “Chechora”. A creek falls into Inhul on the right bank of the river. There are now inaccessible thickets. But we can make a beautiful green zone, which will also become part of the waterfront. Territory for Chechora garden square. Concrete slabs can be removed and turned to the natural downhill. 20. Bicycle paths (preferably 2 m wide, according to the regulations) on both sides! Preferably separated from the pedestrian paths.

20. Велодоріжки (бажано шириною 2 м - згідно з ДБН) на обох берегах! Найкраще - відокремлені від пішохідних доріжок. .

10


14

16 18

19

11


WALK&TALK 2 ПРОГУЛЯНКА ОДНОДУМЦІВ

WALK&TALK 2 WORKSHOP

Не дивлячись на мороз наша друга прогулянка відбулась!

Despite the frost, our second walk took place!

Дмитро Бабак та Максим Гуцалюк

Максим Гуцалюк: «З причини часткового відмороження пальців (напівжарт) світлин не робили. Нас було шестеро -четверо небайдужих людей, один велокінь та кумедний песик.»

Дмитро Бабак: «Обратная сторона Ингула - дикое поле. Ограда возле речки повалена, часть территории захвачена под стоянку грузовых автомобилей, остальное же поросло дикими растениями и завалено мусором. Необходимо облагородить территорию, высадить деревья например ивы. Создать инфраструктуру. Как минимум, детскую площадку.»

Maxim Gutsalyuk: “Due to the partially frozen fingers (semi-joke), there are no photos. We were six – four active citizens, one bicycle and a funny dog.“ Dmitry Babak: “The back of Inhul is a wild field. The fence near the river is overthrown, part of the territory is squatted by the truck parking, the rest is covered with wild plants and littered with garbage. It is necessary to arrange the area, plant trees for example willow tree. It would also be a good idea to think about some kind of infrastructure there at least a playground.

Козачий остров. Дорога, которая идет по краю острова прерывается мостом. Нужно продумать продолжение дорожки, а мост оснастить пандусом. Летом вода вокруг острова постоянно цветет, поэтому необходимо подвести источники в эту часть набережной, чтобы сделать воду более проточной (1). Одна из учасниц утверждала, что вокруг Ингула имеется большое количество подземных рек.»

The Cossack’s Island. The path that runs along the island’s edge is interrupted by a bridge. It is necessary to think over the continuation of the track and equip the bridge with a ramp. The water around the island constantly blooms in summer, so the idea was to bring water sources there to make the water more fluid (1). One of the participants argued that there is a large number of underground streams around Ingul.“

Дмитро Бабак: «Провести туда элементарную инфраструктуру - вода и электричество, чтобы летом там можно было свободно проводить национально-патриотические лагеря, киновечера под открытым небом, фестивали и прочие мероприятия. Если к этому добавить дорожки из тротуарной плитки - вообще отлично.

Dmitry Babak: “Bring there simple infrastructure – water and electricity, so that in the summer freeof-charge national patriotic camps could take place there, open-air cinema, festivals and other events. It would be wonderful to add paved sidewalks there.

Максим Гуцалюк: «Ділянку між «мостом Марковського» та Ковалівським мостом: заборонити паркування та відстою вантажівок!

Maxim Gutsalyuk: “The area between “Markovsky Bridge” and Kovalivskyi Bridge – complete prohibition of trucks parking.

Максим Гуцалюк: «Парк «Козачий острів» слід перетворити в дійсно маленьку Січ для проведення спортивно-мілітарних вишколів та показових виступів, залучивши учасників АТО та громадські організації відповідного напрямку (до ува (Олег Ковальчук, Альонка Шендеровськa)»

Также была идея сделать в самом Ингуле памятник. Есть местная легенда о потопленном корабле казаков с сокровищами. Идея состоит в том, чтобы поставить в саму речку конструкцию, которая выглядывая из водной поверности будет напоминать корабль.» (2)

12

Summed up by Maxim Gutsalyuk.

Maxim Gutsalyuk: “The Cossack’s Island park should be turned into a really small Sich to conduct sport-military training and demonstrations, involving ATO participants and NGOs of the same direction (Oleg Kovalchuk, Alyonka Shenderovskaya).”

There was also an idea to make a monument in Inhul. There is a local legend about the sunken Cossack’s ship with treasures. The idea is to put a ship look-a-like structure in the very river that will stick out of the water (2).”


І, звичайно, облаштування озеленення, контейнерів та сміттєвих урн по всій ділянці.

And, of course, landscaping and garbage bins along the entire site.

Враховуючи значну кількість аматорів-рибалок, подумки вважаю доцільним облаштування їм майданчиків над поверхнею води (4).»

Due to the number of fishermen, I believe it is important to equip riverbank with platforms above the water surface for them. (4)”

Власна ідея щодо кафе на воді (3) у вигляді корабля - це вже фантастика.

The idea of a cafe on the water (3) in the form of a ship is really fantastic.

1

3 4 2

13


14

ЗВЕРНЕННЯ ЖИТЕЛІВ

LOCALS’ PLEA

1. Звернення групи бігунів

1. Runner’s plea

Поліщук Іван: «Доброго дня. Захоплений вашою ініціативою, впевнений що наше місто достойне гарного проекту реконструкції набережної і хочу щоб в ньому врахували інтереси бігунів, якщо це можливо. Ми група бігунів і не тільки, які у цьому році організовували Кропивницький півмарафон http://kr.halfmarathon.tilda.ws і маємо намір прокласти маршрут 2018-го через набережну. Тому просимо, щоб за можливості наші інтереси були враховані і нам було безпечно і комфортно було бігати нашою оновленою набережною. Дякую.»

Polischuk Ivan: “Hello. I’m amazed by your initiative, and I’m confident that our city deserves a nice project for the riverbank reconstruction. I wish runners’ interests are taken into consideration if it is possible. We are a team of runners that organised first half marathon in Kropyvnytskyi this year http://kr.halfmarathon.tilda.ws Next year, in 2018, we would like to make a route along the riverbank. Therefore, we are asking to take into account our interests, so that we could safely and comfortably run on our reconstructed riverbank. Thank you.”

2. Юрій Решетов

2. Uri Reshetov

Маю локальну пропозицію по благоустрою частки набережної. Пропоную перетворити тунельні переходи під центральним мостом, а саме - приклеїти дзеркала по обидві сторони - від підлоги до стелі (можна і такі, котрі зображення спотворюють!!!), зробити освітлення точкове на стелі і відео нагляд! Сенс: не гадять, не лячно, візуально не тисне простір, гарно виглядає - тобто туристично привабливо!

I have a local design proposal for the part of the riverbank. I propose to transform the pedestrian tunnels under the central bridge. Namely, attach mirrors (from the floor to the ceiling) on both sides of the tunnels. They can also be funfair mirrors!!! Also, organise spotlight lightening on the ceiling and install CCTV. The rationale behind that: no littering, not frightful, no oppressed feelings in this space. Looks attractive - touristically appealing!

3. Міські легенди

3. Urban lagend

Існує міська легенда, що на Інгулі (в межах міста) затонув човен з золотом. Сталося це нібито тоді, коли на річці ще не було дамб і вона була судоплавною. Більше за посиланням http:// kirovogradcity.livejournal.com/38410.html

There is an urban legend, that a ship with gold sank in Inhul (within the city border). It might had happened when there were no dams on the river. At that time this part of the river was still navigable.

4. Татьяна Ткаченко

4. Tetyana Tkachenko

Узнав о проекте - захотелось еще раз пройтись по набережной. Глядя на то, что сегодня представляет набережная, хочеться спросить: «Люди, когда же вы перестанете быть вандалами?!» Надеюсь, что эта инициатива заставит по новому взглянуть и на нашу реку, и на наше отношение к ней! Хотелось, чтобы набережная стала местом «притяжения» горожан разных поколений. Чтобы набережная освещалась и хотелось вечером прогуляться по ней и полюбоваться световыми эффектами, посидеть за чашкой ароматного кофе или чая. Чтобы были места для тех кто любит активный отдых (спортплощадка, беговая и вело дорожки) или просто посидеть лавочке и посмотреть на веселую кутерьму на детской площадке. Чтобы набережная реки Ингул стала любимым местом отдыха.

When I found out about the competition – I decided to walk once more along the riverbank. I would like to ask a question regarding the condition of waterfront: “People, when will you stop being vandals?!” I hope that this initiative will make us look at our river from the new perspective and our attitude towards it! I hope the embankment will become a place of “attraction” for citizens of different generations. I wish it to be illuminated, so it’s desirable to wander along it in the evening and to watch light effects, sit for a cup of fragrant coffee or tea. I wish there will be a place for those who like active recreation (sports fields, running and cycling tracks) or just sit on a bench and look at the merry fuss in the playground. The embankment should become the most favourite recreation place. .


5. Дмитро Бабак

5. Dmytro Babak

«Маю пропозицію додати до проекту реконструкції набережної Інгулу пункту, щодо висадки дерев, які зможуть прикрасити майбутнє обличчя набережної. Я вважаю, що це можуть бути магнолії, сакури або липи. Вже навесні ми зробимо перший крок у цьому напрямку в рамках загальноміської ініціативи «1000 Дерев», але проект реконструкції має враховувати всі подальші кроки з висадки зелених насаджень. Є гарний досвід інших міст України, коли дерева стають однією з візитівок міста. Наприклад, цвітіння сакур та найдовша алея лип в Ужгороді. Також наразі центральна частина набережної вкрита бетонними плитами з графіті. Є пропозиція нанести на них декоративний мох.»

“I have a proposal to add to the project of the riverbank reconstruction the point about planting trees, which can beautify the future face of the riverbank. I think it can be magnolia, sakura or lindens. Already in spring, we are going to make the first steps towards this idea in the framework of city initiative “100 Trees”. So, the reconstruction project should take into account the following steps for the greenery planting. There are nice examples others Ukrainian cities where trees became a city icon. For example, sakura blossoms and the longest lindens ally in Uzhhorod. Also, the central part of the riverbank is covered with concrete blocks with graffiti. There is a proposal to cover them with ornamental moss.”

2

1

3 5 4

15


Джек Солнцев

Jack Solntcev

Александра! Привет! В обсуждении определились следующие ключевые моменты: - Отрезок: хорошо бы планировать от плотины на Ковалевке до плотины под мостом на ул. Кирова, ныне Михайловская. - Основные условия или пожелания: чистота воды и углубленное русло! - (1) Основные источники загрязнения на этом отрезке: ТЭЦ на Ковалевке, Масложиркомбинат, и сброс канализации и сточных вод (особенно вдоль частного сектора). Не решив этих задач, благоустроить сложно... - Один из нас часто бывает в ЕС и не зная о тебе говорил, о том, как хороши набережные Голландских каналов... - (2) Зелень, подходы к воде, прогулочные плавсредства, парки, детские площадки, вело и дорожки для бега, кафе, ресторанчики и обзорные площадки... с уважением, Джек Солнцев.

Aleksandra! Hi! We discussed the situation and highlighted the following issues: - Length: It would be good to plan it from the dam in Kovalevka till the dam under the bridge on Kirova (Mykhailivska) street. - The main wish: clean water and deeper watercourse! - (1) The main sources of pollution are the power plant at Kovalivka, oil-and-fat refinery plant, sewerage and rainwater shedding (especially along with detached housing zone). If we won’t solve these problems, it would be hard to start beautification… - One of our company visits EU. He told us how beautiful canals in The Netherlands are… - (2) Greenery, possibility to come closer to the river, boats, playgrounds, bicycle and running lanes, cafés, restaurants and observation decks… Best regards, Джек Солнцев

Нове будівництво

New construction

На занедбаній ділянці Інгулу Союз вірмен у Кіровоградській області планують збудувати сучасний храмовий комплекс (3). А поки ведуться проектні роботи вини прибрали територію та регулярно проводять там події, що відновлює життєдіяльність набережної вже сьогодні.

Також неподалік від храму буде споруджено нову будівлю для спортивного клубу «Борец». Евгений Скирда: «Планируем построить 2х єтажное здание (около 400 м2) сразу за забором стадиона физ. воспа, посредине между участком армянской диаспоры и небольшой котельной. На данный момент там никаких насаждений, так что деревья тронуты не будут. Единственно не известно, когда мы сможем начать строительство, очень долго все по бумагам... Нужны ли клубу площадки: рядом есть площадка для уличных тренировок ну и на нашем участке если хватит места, будут базовые снаряды.»

16

At the abandoned area the Union of Armenians in the Kirovohrad region plans to build a modern church (3). In the meantime, while the design is still in process, they cleaned and arranged the territory and regularly arrange events there. Their activity restores liveliness of the embankment today.

Also, a new building for the “Borets” sports club will be built near the church. Eugen Skyrda: “We are now planning to build a two-storey building (400 m2) right behind the stadium of the sports faculty, in the middle between the plot of the Armenian diaspora and the small boiler facility. At the moment there is no greenery, so we won’t touch any tree. The only thing we do not know when we can start the construction, the paper works took too long... Do we need a sports field? There is already a field for the outdoor training, and if there is enough space on our plot, then there will also be basic equipment.”

Спогади від організатору конкурсу

Memoirs from the contest organizer

Я зрозуміла, що ніколи не була на більшій частині території вздовж річки Інгул. Я ходила тільки у відомі та доступні мені місця на півночі міста та у центрі. Я часто гуляла до миколаївського пляжу, маленькою я там навіть купалась. Інколи ми з друзями бронювали альтанки для відпочинку біля води. Також там знаходиться один з моїх найулюбленіших видів на старий залізничний міст (4). Також там є старий понтонний міст, який я завжди любила, тому що більш ніде такого не

I realized that I have never been to the most parts of the territory along the river Inhul. I only went to known and accessible places in the north and in the city centre. I often walked to the Nikolayevka beach. When I was little I even swam there. Sometimes, my friends and I booked a pavilion to rest near the water. Also, there is one of my most favourite views of the old railway bridge (4). There is also an old pontoon bridge that I always loved because I haven’t seen such a thing anywhere else (5). What was


бачила (5). Що відбувається далі на південь для мене була загадка.

Якось я знайшла старий план парку Пушкіна (тепер Козацький острів) у книзі «Парки мира». Довго не могла зрозуміти що там не так, а виявилось що в радянські часи його перерізали навпіл новим гирлом річки. Мене завжди цікавила недобудова будинку дитячої творчості або як його називають місцеві – «колізей». Але підходити близько я не наважувалась, про нього я тільки і чула, що страшні історії про сатаністів, самогубства і т.ін.

going on to the South of the river was a mystery to me.

Once I found an old plan of the Pushkin’s park (now the Cossack’s Island) in the book “Parks of the World”. For a long time, I could not understand what was wrong there, but it turned out that in Soviet times the park was cut in half by the new mouth of the river. I was always interested in the unfinished building of the сenter for children and youth creativity, or as the locals call it – “Colosseum”. But I was scared to go there because I heard terrible stories about Satanists, suicides, etc.

1

2 3 5 4

17


КОНКУРСНІ ПРОЕКТИ ПЕРЕМОЖЕЦЬ 157842

18

COMPETITION ENTRIES THE WINNER 157842


19


Ріка - важлива частина будь якого міста, через яке вона проходить. Ріка - це дзеркало, в якому відображується небо, будівлі, набережні, а ще стан екології, ставлення до себе і міста містян, це своєрідний портал в задзеркалля. Основним завданням для себе, ми вбачали зробити так, щоб набережна вздовж Інгулу стала простором для втілення бажань, повноцінним третім місцем для всіх громадян, а не лише якоїсь однієї умовної категорії. За задумом набережна повинна стати місцем, де можна побігати, покататися, поплавати, поїсти, порозважатися, поплавати, пограти, полежати, подумати, помріяти, послухати…Такий собі портал «ПО». Ми спробували створити не готовий проект, а загальну стратегію яким чином та в якій послідовності розвивати простір набережної. Проаналізувавши існуючий стан та прилеглу територію, було виділено кілька об’єктів, що можуть стати драйверами розвитку. Навколо них сформовані умовні зони, кожна зі своєю особливістю та прописаним набором інструментів та правил облаштування, а також етапами реалізації. Такий підхід дає більше можливостей для подальшого проектування, а також для залучення коштів, проте одразу задає напрям руху для усієї набережної. Окремо прописані заходи щодо поліпшення стану ріки та екології міста в цілому, а також етапи їх реалізації.

20

The river it is importante parth of the any city. The river - it is mirror, that reflect buildings, embankments and state of ecosystem, toward to city and themselfo. Its like a portal in the mirror. The main goal it was made riverbank We saw the main task for ourselves, so that the embankment along the Ingula became a space for the fulfillment of desires, a complete third place for all citizens, and not just for one particular conditional category. According to the plan, the embankment should become a place where you can run, ride, swim, eat, swim, swim, play, lie, think, dream, listen ... This is a portal “PO” (побігати, покататися, поплавати, поїсти, порозважатися, поплавати, пограти, полежати, помріяти, послухати)...This is a portal “PO”. We tried to create an unplanned project, but a general strategy that responds to how and in what sequence to develop the embankment space. We analyzed the current state and neighboring territory, and highlighted several objects that could become development drivers. Around them, zones are formed, each with its own feature and a prescribed set of tools and rules of arrangement, as well as stages of implementation. This approach gives more opportunities for further design, as well as for attracting funds, however, immediately sets the direction for the whole promenade. Separate measures for improving the state of the river and


Отже, як користуватися даною стратегією? Набережна розділена умовно на зони. В кожній зоні визначені рекомендації щодо розвитку:

·драйвери - об’єкти, які можуть істотно вплинути на життя зони, залучити користувачів та бізнес, задати основний напрям розвитку;

·озеленення - рекомендації щодо озеленення території; ·заборонено - перелік того, що категорично не рекомендується розміщувати в даній зоні; ·допустимі зміни - те що може розміщуватися в зоні, збагачуючи її, проте не є основними елементами;

·екологія - заходи щодо покращення стану річки та берегів, які плануються в даній частині. Також на схемі показані можливі місця розміщення важливих елементів і більш детальні правила розміщення основного обладнання та озеленення. Під схемою в кожній зоні показані етапи розвитку. Над часовою віссю показані заходи суто для зони, під віссю - для всієї набережної. Таким чином, є заходи, що потрібні для всієї ріки, а є ті, що необхідні для окремої частини і влада та громада може регулювати самостійно з якої частини починати і коли, проте логіка і технологічна доцільність зберігатиметься.

ecology of the city as a whole, as well as the stages of their implementation. So, how to use this strategy? The quay is divided into zones. In each zone, development recommendations are defined: • Drivers - objects that can significantly affect the life of the zone, attract users and business, set the main direction of development; • Landscaping - recommendations for greening; • It is forbidden - the list of what is categorically not recommended to place in this zone; • Acceptable changes - what can be located in the zone, enriching it, but not the main elements; • Ecology - measures to improve the status of the river and the coast, which are planned in this part. Also, the scheme shows possible locations of important elements and more detailed rules for the location of main equipment and landscaping. Under the scheme in each zone, the stages of development are shown. Above the time axis shows measures exclusively for the zone, under the axis - for the whole promenade. Thus, there are measures that are needed for the whole river, but there are those that are necessary for a separate part and the authorities and the community can regulate independently from which part to begin and when, but logic and technological feasibility will be preserved.

21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


КОНКУРСНІ ПРОЕКТИ ДРУГЕ МІСЦЕ 986513

50

COMPETITION ENTRIES RUNNER UP 986513


51


Реконструкція набережнї міста Кропивницький, рекомендовано проводити в декілька етапів із залученням міськї влади, місцевого населення, комерційних організацій, волонтерських та громадських організацій. Реконструкцією передбачено виконання робіт по благоустрою, озелененню та модернізації набережної місця для масового відпочинку населення, з використанням сучасних технологій. Територія вздовж річки умовно поділена на верхню (головну) та нижню (сезонну) набережну Верхня набережна розрахована як для активного та для пасивного відпочинку. Тут розміщено лавки, оглядові майданчики, гейзерні фонтани, бігові-, ролер- та велодоріжки Головна набережна розділена на дві частини, які з’єднані тунелями з інфо-дошками (Альтернативний варіант підсвічені графіті). В розширені тунелей облаштовано громадські туалети. На нижній частині набережноі влаштовано геопластику, спеціальні тераси, лавки, вуличні кашпо та спеціальні елементи «сітки» для лежання задля більш комфортного відпочинку. Усі мафи, які розміщено на нижній набережній є пересувними (але закріплені замками), так як в сезон паводків річка розливається і все обладнання потрібно ховати у приміщення, що можуть слугувати як зимовий сад. По всій набережній є 2 рівні освітлення. Вуличні ліхтарі рекомендовано

52

The reconstruction of the Kropyvnytskyi quay, located on the Ingul river, is recommended to be carried out in several stages with the involvement of city authorities, local people, commercial organizations, volunteers and public organizations. Reconstruction foresees the implementation of works on landscaping, greenery and modernization, using modern technologies. The territory along the river is conventionally divided into the upper (main) and lower (seasonal) quay. The upper quay is designed for both active and passive recreation. There are benches, observation decks, geyser fountains, treadmills, roller bikes and cycle tracks. The main city quay is divided into two parts, which are connected by tunnels with info boards. The tunnel itself is designed as a large aquarium where you can see fishes along with the children. (Alternatively highlighted graffiti). In the expanded tunnels are equipped public toilets. On the lower part of the waterfront arranged geoplastics, special terraces, benches, street pots and special elements “nets” for lying for a more comfortable staying. All small architectural forms located on the lower (seasonal) waterfront are mobile (but secured by special locks), as in the flood season, the river is poured out and all equipment must be hid in storage facilities that can serve as a winter garden. There are 2 levels of lighting throughout the waterfront. Street lights


встановлювати на сонячних батареях. Усі вільні від доріжок спуски устелені газоном, на якому можна сидіти чи лежати. Вподальшому рекомендується встановлення автополиву. Концепцією проекту передбачено створення відкритого, безбар’єрного середовища для загального користування усіма верствами населення міста. Для його забезпечення передбачено: - Встановлення підсвічуваних пандусів в місцях перепаду висот від нижньї до верхньоі набережнї. - Встановлення підйомних платформ вздовж нижнього ярусу набережної, перед вертикальними перепадами. - Облаштування сигнальних смуг по всьому периметру набережної, а також велика багатофункціональна доріжка для бігу, катання на роликах, самокатах, гіробордах, велосипедах і т.д. - По всьому периметру набережної облаштовуються велопарковки, нанесено веломаршрути для безперешкодного пересування населення та велосипедистів. Однією зі складових частин облаштування набережної є спеціально виділені місця під розважальні заклади, фудкорти, приміщення громадського обслуговування. Вздовж самої річки обладнані місця для водних видів спорту: прокат човнів, катамаранів, байдарок, каякінгів; камер для відеоспостереження та усіх малих архітектурних форм з надійною системою захисту.

are recommended to be installed on solar panels. All territory, which is free from the tracks are covered by a lawn, where you can sit or lie freely. In the future it is recommended to instal automatic lawn watering. One of the main purpose of the conceptual project is to create an open, barrier-free environment for the general use of all layers of the city’s population. It provides by: - Installation of illuminated ramps at places of elevation from the lower to the upper quay. - Installation of lifting platforms along the lower tier of the city quay, in front of the vertical fluctuations. - Arrangement of signal strips along the entire city quay, as well as a large multifunction track for running, roller skating, scooters, gyroboards, bicycles, etc. -Throughout the perimeter of the waterfront, cycling parks are installed, cycling routes are in place, for unhindered movement of the population and cyclists. One of the important parts of the city quay is the special places for entertaining establishments, foodcourts, public service premises. Along the river itself there are places for water sports: boat rent, catamarans, kayaks,water skiing and more. Anti-vandal measurements are the installation of cameras for video surveillance and providing all small architectural forms with a reliable security system.

53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


КОНКУРСНІ ПРОЕКТИ ТРЕТЄ МІСЦЕ 922011

64

COMPETITION ENTRIES THIRD PLACE 922011


922011

ОБІЙМИ ІНГУЛ Концептуальний проект розвитку набережної міста Кропивницького Основною ідеєю проекту є аналіз відкритих просторів біля Інгулу за допомогою розрізів, розташування яких вибрано з урахування ритмів міської тканинию. Пропонується активізувати ландшафт який не використовується, змінюючи розрізи, для того, щоб покращити данний стан біля річки, відновити цінності існуючої природи та створити нові якісні публічні простори.

922011

HUG INHUL conceptual project of Kropyvnytsky riverfront development

The idea of a project is to analyze the open spaces near Inhul River through sequence of sections that are selected according to the rhythm of the urban fabric of the city. The proposal is to activate the unused landscape by changing those sections in order to improve the current situation near the river, raise the value of existing nature and create new high quality public spaces.

65


66

ОБІЙМИ ІНГУЛ Метою проекту є відновлення втрачених зв’язків між містянами Кропивницька та Інгулом. Фундаментом дизайну є існуючий контекст заселеної території, біорізноманіття та інфраструктура.

HUG INHUL Goal of the project is to renew lost connections between Kropyvnytsky citizens and Inhul. The basis of the design is existing context of urban settlement, biodiversity and infrastructure.

Основною ідеєю проекту є аналіз відкритих просторів біля Інгулу за допомогою розрізів, розташування яких вибрано з урахування ритмів міської тканинию. Пропонується активізувати ландшафт який не використовується, змінюючи розрізи, для того, щоб покращити даний стан біля річки, відновити цінності існуючої природи та створити нові якісні публічні простори.

The idea of a project is to analyze the open spaces near Inhul River through sequence of sections that are selected according to the rhythm of the urban fabric of the city. The proposal is to activate the unused landscape by changing those sections in order to improve the current situation near the river, raise the value of existing nature and create new high quality public spaces.

Концепція “Обійми річку” представляє собою м’який підхід до відновлення зв’язків між міською тканиною та Інгулом і навпаки. Зелені ділянки між річкою і заселеними просторами стають поверхнею для їх об’єднання, саме там вони вдвох зустрічаються, поєднуються і стають друзями.

Concept “hug the river” represents the gentle approach of reconnecting the urban fabric of the city with Inhul and Inhul with the city. The green spaces in between the river and the urbanized areas are becoming the merging surface where two of them meet, reunite and become friends.

Основними інструментами дизайну є природні елементи такі, як дерева, луги, земля і водойми. Пропозицією є поєднати ці елементи з міськими меблями для того, що створити якісні публічні простори за короткий проміжок часу та з най-

The design tools are the elements of nature such as trees, fields with plants, soil and water ponds. Proposal is to unite those tools with urban furniture in order to create high quality public spaces in short time with as less resources as possible. The project


меншим використанням ресурсів. Проект є рекомендацією для розвитку набережної і завдяки тому, що пропонується модульна система, він може бути дуже гнучким для майбутніх адаптацій та змін. Пропозиція розроблена тільки для центральної частини Інгулу, проте рекомендації можуть бути використані також для подальшої трансформації просторів біля річки.

is the guideline for the riverfront development and due to the fact that it is based on modular scheme it can be very flexible for future adaptations and changes. The proposal is developed for the central part of Inhul only, however the guidelines and suggestions can be used for further transformation of the riverfront.

Залучення населення Для того щоб зменшити вартість проекту, волонтери можуть саджати дерева та робити грядки і луги. Бізнес який займається їжею є важливим у проекті, так як їжа завжди притягує людей. В Кропивницькому є безліч ресторанів, кафе, магазинів та мереж, що могли б долучитись. Є дуже важливим для проекту залучати людей різного віку та соціального статусу. Кропивницький є містом де зберіглись сільські цінності. Однією з пропозицій є створення міських садів де старші люди могли б ділитися з молодшими як вирощувати органічну їжу, а також продавати вирощену продукцію. В павільйонах, де проводяться наукові воркшопи, можуть з’явитись такі ж талановиті діти, як хлопець, що винайшов робот який чистить річку. Молоді студенти та школярі можуть брати участь у конструюванні вуличних меблів для проекту, замість літньої практики

Public involvement In order to reduce the quality of project the volunteering population can join to plant the trees make orchards and fields. Food business is playing important role in the proposal, as food is a good attraction of people to the area. In Kropyvnytsky there are plenty of fast and slow food chains that can take part in the project. It is crucial for the project to attract people from different ages and social groups. As Kropuvnytsky is rather rural city, older people has a lot of knowledge of the agricultural traditions. One of the proposals is to create urban orchards where older people can share the knowledge with younger and sell their food. The smart hub could become a concentration point for students like the one who invented the robotic cleaner of the river. Young people also can take part in producing urban furniture as a part of summer workshops.

922011

67


Згід Згід м пішо піш би би Accord es of t an

Прозиція створити велосипедний шлях “кільце”, щоб Пропозиція створити шля Пропозиція створити шл Прозиція створити велосипедний шлях “кільце”, щоб милуватись ландшафтом на швидкості. Використовується Використовується і покращуєт милуватись ландшафтом на швидкості. і покращується існуючаВикористовується інфраструктура. Використовується і покращує і покращується існуюча інфраструктура.

Proposal to create cycling loop based on improvement of existing infrastructure.

Proposal to create jogging loops ing infrastr

КОНЦЕПЦІЯ Концепція “Обійми річку” представляє собою м’який підхід до відновлення зв’язків між міською тканиною та Інгулом і навпаки. Зелені ділянки між річкою і заселеними просторами стають поверхнею для їх об’єднання, саме там вони вдвох зустрічаються, поєднуються і стають друзями.

68

CONCEPT Concept “hug the river” represents the gentle approach of reconnecting the urban fabric of the city with Inhul and Inhul with the city. The green spaces in between the river and the urbanized areas are becoming the merging surface where two of them meet, reunite and become friends.


дно з ритмом мостів у місті, дно з ритмом мостів уновий місті, можна запропонувати можна міст, запропонувати новий охідний який також міг шохідний міст, який також міг бути публічним простором. и бути публічним простором. ding to the rythms of the bridgпішохідний міст the cityІснуючий itритмом is possible to propose пішохідний міст Згідно зІснуючий мостів у місті, nothther pedastrian bridge, that можна запропонувати новий would beміст, also aякий public space міг пішохідний також

би бути публічним простором. Existing pedstrian bridge Існуючий пішохідний міст

Розроблена ділянка згідно ідеї розрізів. яхи “кільця” придатні для бігу. CONCEPT ляхи “кільця” придатні для бігу. Розроблена ділянка згідно ідеї розрізів. ться існуюча інфраструктура Concept “hug the river” represents the gentle approach of reconється існуючаі додається інфраструктура нова. necting the urban fabric of the city with Inhul and Inhul with the і додається нова. city. The green spaces in between the river and the urbanized areas are becoming the merging surface where two of them meet,

s based on improvement of existreunite and become friends. ructure and adding proposed oneбігу. шляхи “кільця” придатні для

щується існуюча інфраструктура і додається нова.

Developed site according to the sections idea. Розроблена ділянка згідно ідеї розрізів.

69


70


922011

Master plan 71


Car connections

72

Cycling routs


922011 922011

мож

ий

відпочинку, насолоди ландшафтом, пікніків, 4.ЗОНАчитання. ТИХОГО ВІДПОЧИНКУ Місця для відпочинку, насолоди ландшафтом, пікніків, читання.

Pedastrian routs Пішохідні шляхи

3.KIDS HUB Playground for kids

2.SPORTS HUB 1.COMMERCIAL HUB Plazza for skating Organic food shops, 3.ДИТЯЧА ЗОНА 2.СПОРТИВНА 1. КОМЕРЦІЙНИЙНА and biking,ЗОНА with bars, urban gardens, Майданчик для дітей. Площа дляstation катанняand на cycling spaces to шляхи eatЗОНА and магазини, що Пішохідні скейті, велосипеді та rest. shop Workshop pavilпродають органічну спілкувння. ions. іжу, бари, виставки, 3.ДИТЯЧА ЗОНА Майданчик для дітей.

2.СПОРТИВНА ЗОНА Площа для катання на скейті, велосипеді та спілкувння.

ible

5.ВІДЗЕРКАЛЕННЯ Їжа та публічні простори, як в першій зоні.

лив

простори, як в першій зоні.

4.LEISURE HUB Place to rest and 4.ЗОНА ТИХОГО enjoy the landscape. Picnics, ВІДПОЧИНКУ reading and Місця so для on.

мож

5.MIRROR HUB Food and public 5.ВІДЗЕРКАЛЕННЯ spaces. As the first Їжа та публічні zone.

лPиoвss ийible ма маfu futu йбу йбtуur re p т тeнpe н eda і ій dпas й піш stri can охід ішtоriхcіaдn brid ний ниbйrid ge міс мgісe т т

922011

Pedastrian routs

Pos s 5.MIRROR HUB Food and public spaces. As the first zone.

4.LEISURE HUB Place to rest and enjoy the landscape. Picnics, reading and so on.

міські ферми (насадження). 1. КОМЕРЦІЙНИЙНА ЗОНА магазини, що продають органічну іжу, бари, виставки, міські ферми (насадження).

3.KIDS HUB Playground for kids

2.SPORTS HUB Plazza for skating and biking, with cycling station and shop

1.COMMERCIAL HUB Along the new proOrganic food shops, posed pedastrian/ bars, urban gardens, Вздовж carspaces street to there are eat and запропонованої pavilions forpavilfood rest. Workshop пішохідної, sells, educational ions. транспортної workshops, fairs. вулиці запропоновані Вздовж павільйони для запропонованої продажу їжі, ярмарок, пішохідної, наукових вокршопівб транспортної виставок. вулиці запропоновані павільйони для продажу їжі, ярмарок, наукових вокршопівб виставок.

Functional Along the diagram new proposed pedastrian/ Функціональне зонування car street there are pavilions for food sells, educational workshops, fairs.

Функціональне зонування

73


КОНЦЕНТРАЦІЯ Перший розріз показує утворену концентрацію на ділянці, що знаходиться біля найбільш активної та комерційної вулиці Кропивницького. Вздовж осі проектування знаходяться магазинчики з їжею, міські насадження та публічні простори. Метою є притягнути людей до річки за допомогою різних функцій та елементів ландшафту. DENSITY The first section represents created density of the site that is close to the most active and Commercial Street of Kropyvnytsky. Along the axis of design located food shop, urban gardens and public spaces. The purpose is to attract people to the river with different functions and diverse landscape elements.

74


922011

Malus Punila

Stipa pennata

Iris

Juncus gerardii

75


ДОСТУПНІСТЬ Розріз показує зв’язки між існуючими внутрішніми дворами та дозволяє прямий доступ до річки для людей з обмежиними можливостями, велосипедистів, матерів з маленькими дітьми і тд. Сприйняття річки змінюється з додаванням нового елементу на безпосередньо на воді. ACCESSIBILITY The section shows the connection with existing courtyard and allows the direct access to the river for disabled people, cyclists, mother with kids and so on. The perception of the river is altered with new added element on the water.

76


922011

77


ПОЧУТТЯ Розріз показує різноманіття запропонованого ландшафту. Головна ідея це використання рідних для Кіровоградщини рослин, які майже не потребують догляду і створити маленькі водойми, щоб додати цінності воді. Функція цієї ділянки для спокійного відпочинку. Відносини з річкою є найбільш прямі. SENSUALITY The section shows the diversity of proposed landscape. The idea is to use local plants that almost don’t need any care and create some small water ponds to give more value to the river. The function of this part is for calm leisure. The relationship with Inhul is the most direct.

78


922011

Calamagrostis epigeios

Linum usitatissimum

Adonis vernalis

Herba Convallariae

79


ТРАНСФОР Зміна топ ТРАНСФО метод Зміна вик то ТРАНСФОРМ також кор TRANSFOR метод ви Зміна топо Altering th такожвик ко метод TRANSFORM this metho також кор Altering the avoid vand this method avoid vand

ДЗЕРКАЛО Відзеркалена ДЗЕРКАЛО концентрація створена біля іншого моста Інгулу, але в меншому масштабі.

Відзеркалена концентрація створена біля іншого моста Інгулу, але в меншому масштабі. ДЗЕРКАЛО MIRROR Відзеркалена концентрація створена біля іншого моста Інгулу, але в меншому масштабі. The mirrored concentration with less density is created near another bridge. MIRROR The mirrored concentration with less density is created near another bridge.

80


922011 922011

922011

РМАЦІЯ погафії, ще один спосіб, щоб додати нову функцію ландшафту. В данному проекті цей користовуються у дизайні дитячого майданчику та спортивної зони. Трансформація замлі МАЦІЯ рисний вандалізму. огафії, метод ще одинуникання спосіб, щоб додати нову функцію ландшафту. В данному проекті цей

користовуються у дизайні дитячого майданчику та спортивної зони. Трансформація замлі MATION рисний методis уникання вандалізму. e topography another way to bring new function and meaning to the landscape. In the project d is proposed for kids’ playground and sports area. Transforming the land is also useful method to dalism.

81


Зміна топографії створює нову фунцію Altering of topography creates new functions

82


922011 922011 922011

Дерева Дерева як як елементи елементи модуля, модуля, створюють створюють тінь тінь Trees as an element of module create shadow

ПРИКЛАДИ ПРИКЛАДИ МОЖЛИВИХ МОЖЛИВИХ МОДУЛІВ МОДУЛІВ EXAMPLES OF POSSIBLE MODULES 83


84


922011

85


86


922011

87


054862

КОНКУРСНІ ПРОЕКТИ ЧЕТВЕРТЕ МІСЦЕ 922011

88

COMPETITION ENTRIES FOURTH PLACE 922011


Аналіз існуючої ситуації/ Analysis of the current situation

89


054862

90


Існуюче зонування/Existing zoning

91


Опис концепції Концепція передбачає виявлення найбільш привабливих для людей просторів та покращення їх, а також усунення існуючих недоліків. Загалом стан набережної річки Інгул не є критичним і потребує невеликих змін: • Покращення покриття існуючих доріг та доріжок; • Поступове впровадження всіх необхідних інженерних заходів (водовідведення, освітлення); • Залучення громадян у покращення набережної; Концепція пропонує такі зміни: • Реконструкція частини набережної задля з’єднання верхнього і нижнього рівня набережної; • Виділення деяких функціональних зон (зона активного відпочинку, зона пікніков, місця для торгівлі, човникові станції та інше).

Concept description The concept assumes identification of the most attractive to people places, their improvement and also elimination of the existing disadvantages. Anyway the condition of Ingul River Embankment isn’t critical and demands little changes: • Improvement of a covering of the existing roads and paths; • Gradual introduction of all necessary engineering actions (water disposals, lighting) • Involvement of citizens in improvement of the promenade; The concept offers the following changes: • Reconstruction of a part of the promenade for connection of the higher and lower level of the promenade; • Allocation of some functional zones (zone of active recreation, a picnic area, a place for trade, boat stations etc.)

ТипологіяТипологія набережних/Types of riverb набережних/Types

62

92


2

Типологія Типологія набережних/Types of riverbao набережних/Types

93


054862

94


Ділянка 1/Section 1

95


054862

96


Ділянка 2/Section 2

97


054862

98


Ділянка 3/Section 3

99


54862

100

054862


Центральна частина

Central

101


РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

102

VOTES AND EVALUATION RESULTS


103


НЕФОРМАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ

INFOLMAL DISCUSSION OVER ENTRIES

Місцеві жителі обговорили проекти концепції реконструкції набережної р. Інгул. Під час зустрічі, учасники виокремили проектні пропозиції, які можуть бути включені у готовий проект реконструкції. Також, під час воркшопу, активісти вказали на недоліки у конкурсних пропозиціях. 054 862 Учасники зазначили, що змін запропонованих у проекті не достатньо щоб кардинально оновити набережну. У пункті «Типологія набережних» виникли питання доцільності використання типу 1 («занадто багато бетону»), а до типу 4 виникли питання щодо безпеки на сходах і пандусі. Гарною ідеєю учасники назвали облаштувати фестивальний майданчик напроти Козачого острову. А от висадити алею на набережній вздовж пров. Васильківського майже не можливо - ділянка уже має значне озеленення. Натомість, громадськість позитивно прийняла ідеї створити верхній і нижній променад, а також човникову станцію. 157 842 Учасники відзначили повноту проекту та деталізацію. Сподобалась ідея створити «Сквер закоханих», збудувати мотузкове містечко через річку, влаштувати штучні пороги. А от оглядовий майданчик на залізничний міст запропонували перенести нижче до дамби, де вже існує придатне для цього місце. 986 513 Учасникам сподобались вуличні меблі, які запропоновані авторами. Однак, виникли питання створення бар’єру між алелею та набарежною (на першій сторінці проекту). Учасники зазанчили, що у тунелях під центральним мостом потрібно зробити врізку у каналізацію для облаштування громадських вбиралень. Однак, скептично поставились до створення акваріуму у тунелі.

Local citizens discussed projects of the reconstruction of the embankment of the river Ingul. During the meeting, the participants selected project proposals that could be included in the finished reconstruction project.

922 011 Учасникам імпонує ідея створити дерв’яні конструкції для відпочинку безпосередньо на воді. Також гарнрою ідеєю назвали вертикальне озеленнення. Втім, не сподобалась ідея маленьких водойм посеред алей.

922 011

Підсумки від Богдана Бур’яненко.

104

Summed up by Bohdan Burianenko.

Also, during the workshop, activists pointed out proposal’s weak pains. 054 862

Participants noted that the changes proposed in the project are not enough to radically update the embankment. According to “Typology of quays” there was a question of the appropriateness of the use of type 1 (“too much concrete”), and type 4 there were security issues on the stairs and ramparts. Participants called a good idea to arrange a festival area in front of the Cossack island. But the alley on the waterfront along the lane. Vasylkivsky is almost impossible to implement - the site already has a lot of greenery. Instead, the public welcomed the idea of​​ creating an upper and lower promenade as well as a shuttle station. 157 842 Participants noted the comprehensiveness of the project and the details. They like the idea of ​​creating a “Square of Lovers”, build a rope town across the river, arrange artificial thresholds. But the observation deck to the railway bridge was proposed to move below the dam where the apropriete space already exist. 986 513 Participants liked the street furniture offered by the authors. However, there was a question of creating a barrier between the allele and the waterfront (on the first page of the project). Participants mentioned that the sewage and water infrustucture should be connected to the grid first in tunnels under the central bridge in oreder to arrange a public toilet. However, they were skeptical about the creation of the aquarium in the tunnel. Participants are impressed with the idea of ​​creating barbecues and recreation zones directly on the water. Vertical greenery also a good idea on their opinion. However, they did not like the idea of ​​small reservoirs in the middle of the alleys.


157842

922011 054862

Malus Punila

Stipa pennata

922011

Iris

986513 922011

Juncus gerardii

105


ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТІВ ГОЛОСУВАННЯ ЖИТЕЛІВ

EVALUATION CITIZENS’ VOTES

054862 - Відновимо Інгул!

054862 - Let’s restore Inhul!

157842 - Очень понравились искусственные пороги! Это самая лучшая стратегия для набережной и горожан! - Тільки один проект передбачає заходи щодо зміну стану самої річки, без цього все інше втрачає сенс. - Очень современно, стильно. Наиболее органичный проект. Учитывает бюджетность средств, нет ни чего лишнего. В тоже время дает возможность комплексного поэтапного строительства - Проект 157842 найкращий, тому що розробляв фахівець,пояснення,обгрунтування.На мою думку велодоріжка не треба,краще кущі посадити . - найбільш функціональний - Як на мене, найбільш затишне перезавантаження нашої набережної. - Обгрунтований перелік змін, в наявності план дій щодо покращення екологічного стану Інгулу - Поменше бетону, а побільше натурального. - Як загальна концепція розвитку набережної річки Інгул у межах міста подобається даний проект 157842... Як проект центральної частини, то подобається проект 986513, але він обмежений і неповний... - Здається це найкраща пропозиція - просто самый подробный

157842 - I liked artificial thresholds! This is the best strategy for the waterfront and the citizens! - The only one project which involves intentions to change the state of the river itself, without it everything loses sense. - It is a very modern, stylish proposal. The most organic one. Takes into account budget funds, there is nothing superfluous. At the same time, it provides an opportunity for complex phased construction - Project 157842 is the best because it has developed by a specialist, good explanation and justification. In my opinion, there is no need for a cycle track, it’s better to plant shrubs. - The most functional - On my opinion, the most cozy reboot of our waterfront. - A substantiated list of changes, an action plan to improve the environmental status of Ingul is available - Less concrete, but more natural. - As a general concept of development of the river inlet of Ingul within the city, I like this 157842 project... As a project of the central part, I like the project 986513, but it is limited and incomplete ... - Looks like the best offer - It’s just the most detailed one

922011 - супер - на мою думку це актуальний проект - Підтримав цей проект, тому що в ньому є багато місця для спортивних майданчиків. - 054862 теж нічого, але надто вже узагальнений (ІМХО

922011 - super - in my opinion this is a topical project - I support this project, because it has a lot of space for sports fields. - 054862 is also quite nice, but too generalized (ІМHО)

985613 - Найкращий проект - Гарний проект - Дуже круто!) креативно) - Супер проект! - Чудовий проэкт. - I like - Супер! - Продуманный, функциональный, приятный проект. Гармонично и без излишеств. 106

985613 - The best project - Good proo - sleek design!) creative) - super proposal! - Good project. - I like - super! -Thoughtful, functional, pleasant project. Harmoniously and without excesses.


- Відмінно! - Дуже хороша ідея. Я вражена! - Єдиний проект заслуговуючий на реалізацію, правильно розставлені приорітети, прив'язка ло існуючої ситуації, реалістичні завдання. Потребує консультації експлуатуйочої організації з питань можливості залучення та догляду за бетонним настилом нижнього рівня набережної. Необхідна консультація стосовно озеленення в дендролога та ландшафтного дизайнера на рахунок підбору та розташування елементів озеленення. - Хочется чтобы было не только красиво, но и качественно сделано - Супер! - Він добре пропрацьований. - Мені подобається ідея з орендою човнів на громадською вбиральнею. Всі зображення відображають моє уявлення про проект. - казково! - В кожному з проектів є своя родзинка(і не одна),але чомусь цей припав до душі більше - Мій коментар так, мені подабається!. - приваблює багатозональність і сучасний дизайн - Всi непоганi але байдарки перемогли.

- Excelent! - A very good idea. I am impressed! - The only project that deserves to be implemented, correctly prioritized, based on the existing situation, realistic tasks. It requires the consultation on the operating organization on the issues of the possibility of using and exploitation for the concrete flooring of the lower level of the waterfront. Needed advice on planting greenery in the dendrologist and landscaper designer for the selection and placement of planters. - It would be desirable that it was not only beautiful, but also qualitatively made - super! - It’s well developed. - I do love the idea with boat renting and the place dedicated to wc. All the pictures in general meet all my expectations about the project. - fabulous! - Each of the projects has its own zest (and not one), but for some reason it liked more this one - My comment is yes, i like. - I attracted by amount of zoning and modern design - Each proposal is good but the kayak has won.

107


КОНКУСНЕ ЗАВДАННЯ категорії для оцінювання журі .

Розробити пропозицію стратегії реконструкції набережної річки Інгул у місті Кропивницький. Стратегія має передбачати поетапне реалізування проекту з можливістю внесення змін, а також адаптації до мінливої політичної та економічної ситуації. Необхідно врахувати, що місто є дещо провінційним (сподіваюсь містяни не образяться за це спостереження). Фінансовим обмеженням має бути 1 мільйон гривень на рік. Якщо конкурсна пропозиція потребує більших витрат, необхідно запропонувати додаткові джерела фінансування. Перелік необхідних матеріалів: 3-4 візуалізації / коллажі / ілюстрації; Схема функціонального зонування; Схема руху пішоходів, велосипедистів та транспорту; Проілюструвати чи описати на яких етапах і як місцеве населення, бізнес, неприбуткові організації можуть долучитись до проекту; Опис проекту (максимум 1 сторінка А4); Інші матеріали, які конкурсант вважатиме за необхідне надати для кращого опису свого проекту.

108

COMPETITION BRIEF categories for the juri evaluation

Комлексність Управління водними ресурсами Ландшафтний дизайн Адаптивність

Реалістичність

Міське планування Залучення громади


Design the strategy proposal for the Inhul riverbank reconstruction in Kropyvnytskyi. The strategy should provide a step by step execution with an ability to adapt to inconsistent political and economic environment. It is necessary to take into consideration that the city is a bit provincial. Financial limit – 1 million UAH per year. In case your proposal requires more financial resources, please propose additional sources of finance. List of deliverables: 3-4 visualizations / collages / illustrations; Functional zoning scheme; Circulation scheme (pedestrian, bicycle, auto); Illustrate or describe at which stages and how local community, businesses, NGOs can enrol in the process; Proposal brief (max 1 page A4); Any other materials which an applicant considers important to describe his/her project better.

Complexity Water managment Landscape design Adaptivity Feasibility

Urban planning Participation

109


КОМПЛЕКСНІСТЬ

COMPLEXITY

054862 - Проект зосереджується на поліпшенні інфраструктури на різних ділянках річки, приділяє увагу важливим компонентам для зменшення паводків та поліпшення громадського простору. Не зовсім зрозуміло, що пропонується для вирішення питання з забрудненням води та участю громадян. - Гідний розвиток, але, здається, досить простий інженерний підхід - Аналіз зводиться до загальних описів розділів, а пропозиції стосуються переважно громадського простору. Позитивним є той факт, що пропонуються невеликі торговельні площі, типовий вид діяльності в українському публічному просторі. 157842 - Це дуже комплексний проект (потужна міська екологія, потенціал залучення громадськості, ,багатофункціональність, озеленення, навіть відновлювана енергетика), але команда повинна вказати, як буде забезпечено додаткове фінансування, яке, безумовно, буде потрібне - комплексність, яка може створити жваву територію, приємно! - Була вибрана комплексна стратегія з основними принципами. Але дизайн не дуже детальний. Він все ще в процесі. - Це єдина пропозиція, яка вводить часову шкалу та збірник правил для різних тематичних областей, приділяючи особливу увагу екологічним аспектам, на жаль, окреслює питання екології радше як створення тематичного парку, а не робить її частиною ДНК стратегії. Відповідний аналіз типологій річкового берегу. - Був проведений аналіз оточення та були зроблені спроби поєднати цей контекст із проетною ділянкою

054862 - Project is focusing on infrastructural improvements in various river sections, there are important components for flood reduction and public space betterment. Not entirely clear what is being proposed for water pollution and citizens participation. - Decent development, but seems to be pretty straightforward civil engineering approach - The Analysis is reduced to general descriptions of sections and the proposals tackle mainly public space. Positive is the fact that small trade spaces are proposed, a common type of activity in Ucrainean public space.

922011 - Сильні компоненти міської екології, залучення громадськості та озеленення, хоча це не стосується основних екологічних проблем (наприклад, забруднення води вгорі за течією). - торкається найважливіших аспектів цікавими способами! - Красиво продуманий та візуалізований дизайн, але щодо лише дуже обмеженої частини річки. - Найчистіша концепція, з найсильнішою соціальною складовою. Концепт, що одночасно пов’язує простір та дизайн. - Тільки звертає увагу на одну ділянку річки, але

922011 - Strong components on both urban ecology, public engagement and landscaping, although it does not engage with some of the main environmental problems (e.g. water pollution upstream). - tackles the most important aspects in interesting ways! - Nice well thought out and visualized design in great detail, but only a very limited part of river. - The clearest concept, with the strongest social component. Cohesive spatial and design concept. - Only looks at one section of river front, but does to quite richly

110

157842 - This is a very comprehensive project (strong urban ecology, public engagement potential, mixed uses, landscaping, renewable energy even) but the team should have indicated how extra finance that will definitely be needed, is going to be secured - complexity that can create a lively area, nice! - Chosen complex strategy, with guidelines. But design is not very complex in detail. It is in process. - The only proposal that introduces a timeline and a rulebook for different thematic areas, with a strong focus on ecological aspects, unfortunately framing ecology as a theme park instead of bringing it into the DNA of the strategy. Relevant analysis of riverbank typologies. - An analysis of the environment was carried outб additionally attempts have been made to combine this context with the project site


робить це досить змістовно. 986513 - Проект зосереджується на одній конкретній ділянці річки, місцю, що є найближчим до центру міста. Цей вибір та зосередженість на публічному просторі робить проект цінним, навіть при тому, що він не торкається основних екологічних проблем (наприклад, забрудненням води вгорі за течією). - Не дуже цілісниий в тому сенсі, що дії та ідеї не підтримують одне одного за для позитивного результату. Деякі ідеї не дуже реалістичні. - В план інтегровано декільна шарів та елементів. Але це працює лише для невеликої частини річки. - Рішенню не вистачає стратегічного підходу і, задовольняючи потреби в створенні громадських місць, йому не вистачає підходу суто до річки, ландшафту та соціальної концепції, при цьому акцентування уваги на функціональних та пов’язаних із цим питаннях, які є дуже важливими, потребує більш поглибленого опрацювання, за для забезпечення релевантності.

30

986513 - Project focus on one specific section of the river, the most central area, closer to the city center. this choice and the strong public space focus makes the project valuable even though it does not engage with some of the main environmental problems (e.g. water pollution upstream). - not really complex in a way that actions and ideas support each other for a nice result.. some ideas are not very realistic. - Multiple layers, flows and elements integrated in plan. But only worked out for small part of the river. - The solution misses a strategic approach and while satisfying the needs for public spaces it lacks a river related approach, a landscape and social concept, while focusing on functional and connectivity related issues, wich as important as they are, need a stronger concept to be relevant for todays requests.

30 25

22,5

15

7,5

0

30

15 10

054862

157842

922011

985613

111

29


7842

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

WATTER MANAGMENT

054862 - Учасник згадує про те що хоче покращити водовідведення, але не дає ніяких конкретних пропозицій взагалі. - Ненадано жодних конкретних пропозиційщодо забруднення води. Інженерний підхід, що враховуює тільки саму набережну

054862 - The participant mentioned that he wants to improve water managment, but does not give any concrete proposals at all. - No special interventions regarding pollution, civil engineering approach towards water management of only the riverbanks

157842 - Цей проект більше за іншим приділив увагу цьому питанню. Запропоновані конкретні заходи: програма ЕКО в конкретній зоні біля теплостанції та біодренажниї спосіб зниження рельєфу по свій території. - Влаштування піднятих них поверхнею доріжок та використання рельєфу - гарні ідеї. Ватро було б ще адаптувати іх до кожної з зон. - Зпропоновані конкретні заходи щодо управління водними ресурсами та + био зони від забруднення, хоча пропозиція не занадто деталізована - За рахунок тематики екології можна булоб зробити ще сильніший наголос на проблемі.

157842 - This project has paid more attention to this issue. There are concrete proposals: ECO program at a specific zone near the heat power plant and the biodrainage landscaping all along waterfront. - putting the paths at levels, and using the «relief» are good ideas, I would like to see them adjusted according to the zone - Mentions clear watermanagement interventions and + bio zones for pollution, not very detailed design proposal - Due to the thematic area for ecology a stronger focus could emerge on water management issues.

922011 - Ця пропозиція добре сфокусована на міському середовищі але забуває про воду! - За рахунок пропозиції маленьких ставків до Table 1 проекту можливо включити систему відводу дощової води. Вокористання рослин можливо для 922011 985613 очищення води перед потраплянням її до Інгулу. 4

3

2

30

25

15

4

2

3

4

3

2

3

1

4

3

4

2

4

3

1

3

4

2

4

1

2

4

2

3

29

20

19

4

3

1

4

2

3

3

4

2

4

2

3

986513 4 3 2 - Врахована проблема паводків, що добре! 3 4 1 Проте пропозиції вирішення могли б бути кра4 3 2 щими. 4 3 1 - Запропоновані 3 4 матеріали,2 проте немає чітких пропозицій щодо забруднення або управління 4 3 2 водними ресурсами. 4 2 3

112

922011 - This proposal is really nicely focused on the city, but forgets the water! - Due to the use of water retention basins an approach to rain water management is possible in the framework of the proposed concept. The proposed use of plants itself can be a way to retain 30 and filter water before30pouring it into the river. 25 986513 22,5 - The flooding issue is taken into account, which is great! However, the solution provided can be 15 15 much better. - Mention of10materialization, but no clear strategy 7,5 regarding pollution of water management. 0

054862

30

157842

922011

985613

29

22,5

20 15

19

12 7,5

0 28

054862

157842

922011

28 24

985613


1

1

2

1

2

1

1

1

0

1

1

2

1

2

1

3

1

2

2

1

1

1

2

1

2

1

МІСЬКЕ ПЛАНУВАННЯ

URBAN PLANNING

054862 - Дуже продумана (хоча і класична) зональність інфраструктурного плану

054862 - Quite well thought out (albeit classical) zoning an infrastructure plan 157842 - Nicely planned with various functions and in different scales: as a whole and in smaller parts, also with technical details given. Good to see the "no" ideas, that also help understand the concept. Would love to see more on the timeline. - Chose for flexibility with guidelines and Regarded context in plan and made broad conceptual zones. Nice. 2d plans and routing could have been given little more attention in presentation. - Thematic zoning has its appeal, but lacks conceptual cohesion. The network of connections is satisfying but 922011 - Functional zoning is not well defined, a better job is done in terms of network flow - Great analysis and planning. Rhythm, sectionsnot-plans, reusing infra deal with the most impor30 30 tant issues such as connectivity and pattern/scale of connection to the city. Social considerations for dif25 22,5 ferent groups. Tackles the core of functional issues. - Spatially quite nice lay-out (quite low-density 15 though for centre area). Also for flows and 15 connections to surroundings, quite arbitrairy zoning and 10 7,5 only for small part. - A clear concept combining landscape with the 0 main city flows relevant for the area and enforcing 054862 157842 922011 985613 a innovative and new relation with the waterline. 98651330 29 - The functional zoning seems to be skewed towards22,5citizens sporting activities. project 157842 had more balance 20 19 - Everything is there and nicely presented but not 15 sure what is actually "means" when we overlay the 12 different planning elements. 7,5 - Multiple layers and gradation in typology of spaces with 0according flows.

157842 - чудово сплановані з різними функціями та в різних масштабах: у цілому та в менших частинах, також з технічними деталями. Добре бачити правила чого не можна робити, які також допомагають зрозуміти концепцію. Хотілось побачити більше інформації на таймлайні. - було вибрано гнучкість із застосуванням правил та врахуванням контексту в плані і при складанні широких концептуальних зон. Приємно. 2d планам та маршрутам бажано було приділити дещо більше уваги у презентації. - Тематичне зонування має свою привабливість, але не має концептуальної згуртованості. Мережа з’єднань задовольняє, але… 157842

922011 Table 1 - Функціональне зонування не визначено, але 922011 985613 краще опрацьований потік мереж - Відмінний аналіз та планування. Ритм, секці4 3 2 ї-не-плани, повторне використання, щоб ви4 3 2 3 4 1 рішити найважливіші питання, такі як зв’язок 4 3 і шаблон / масштаб зв’язку 2з містом. Враховані 4 3 1 потреби різних груп населення. Відповідає ос3 4 2 новним функціональним питанням. 4 3 2 - Приємне просторове розташування (досить 4 2 3 низька щільність, при цьому це центральна ді30 25 15 лянка). Також що стосується потоків і зв’язків з околицями – досить довільне 4 2 3 зонування і лише 4 3 2 для невеликої частини. 3 1 4 - Чітка концепція, що поєднує ландшафт з ос3 4 2 новними міськими потоками, що мають відно4 3 1 шення до ділянки, та забезпечення впроваджен3 4 2 ня інноваційних та нових відносин з ватерлінією. 4 1 2 986513 4 2 3 29 20 19 - Функціональне зонування, здається, перекошене в бік громадян, що займаються спортом. 4 3 1 Проект 157842 був більш збалансованим 4 2 3 - Враховано все і гарна презентація, але не впев3 4 2 нені, 4що все це насправді «означатиме», коли ми 2 3 накладаємо різні3 елементи планування один на 4 1 одний. 3 4 2 - Кілька шарів і 3 градація типології просторів з 4 1 2 3 4 відповідними потоками.

1

28

24

17

1

4

3

2

1

4

3

2

2

3

4

1

1

2

4

3

1

4

3

2

2

3

4

1

054862

28

157842

922011

985613

28 24

21

17

14

11 7

0

054862

157842

30

922011

29 25

985613

113


42

ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН

LANDSCAPE DESIGN

054862 - Незначні пропозиції які є реалістичними, але не дуже сміливими. Зонування цілком логічне, але немає опису про інклюзивність - Перетин між водою та парком є ​​цікавою відправною точкою, але не немає згуртованої концепції ландшафту, щоб об’єднати їх.

054862 - Soft interventions that are realistic -but not very bold. Zoning quite logical, but no description regarding inclusiveness - The cross sections between water and park are a interesting starting point but lack a cohesive landscape concept to bring them together.

157842 Table 1 - Ландшафт включений в цікавий спосіб у про922011 985613 позицію. Мобільність та озеленення уздовж набережної вдало вирешені. 4 3 2 Доріжки на воді теж хороша ідея. 3Цікава також2 пропозиція Еко зони. 4 4 -3 Ця пропозиція створює1 звід правил активнос4 3 тей, включаючи широкий2 спектр заходів у тема4 1 тичних зонах.3 3 4 2 - Головна перевага пропозиціі є те що вона пре4 3 2 зентує набережну як різноманітну в той же час 4 2 3 безперервну історію. Це безперервний шлях, 30 25 15 який потрібно розвинути. (Було б чудово поєднувати цю ідею та підхід3 до пропозиції 922011, 4 2 оскільки вони доповнюють один одного!) 4 3 2

157842 - Landscape is incorporated in interesting way in the 30 proposal. Mobility and green along the waterfront 30 are strong and prominent. Paths on water is nice 25 22,5 idea too. The ECO zone is also interesting. - The proposal is creating a rulebook for activities, 15 including a wide array of activities in thematic while 15 areas. 10 - Great strength: this proposal sees the riverfront as 7,5 diverse yet continuous experience, as a continuous route 0 to take and to develop. (It would be great 054862 157842 985613 to combine this insight and922011 approach to proposal 922011 as they would complement each other!) 30

922011 4 2 -3 Дизайн пропонує чудову адаптацію та простірі 4 3 1 для різних видів активностей без примусового 3 4 2 розділу. Чітко оформлена взаємодія з річкою, а 4 1 2 також міські меблі та елементи озеленення. Кон4 2 3 цепція садівництва є прекрасним інструментом 29 20 19 для залучення громади. -4 Перевага прпозиції: погляд на набережну че3 1 4 2 рез серію розрізів, кожен3 з яких має можливість 3 4 2 повторно підключити місто до річки (поєднати з 4 2 3 157842, оскільки вони доповнюють один одно4 3 1 го!) 3 4 2 986513 4 3 1 -2 Можна зробити набагато більше, ніж просто 3 4 газони, варто природну 28 24 було б використовувати 17 красу України! 3 -4 Ландшафтний дизайн 2 базується на чіткому 4 3 2 розділі між міськими/твердими поверхонями із 3 4 1 зеленими поверхонями і, отже, втрачає можли2 4 вість створення кращого 3включення природних 4 3 елементів у міське життя. 2 3

1

4

3

4

1

3

4

2

2

4

3

25

29

16

3

4

2

3

4

2

4

3

2

4

2

3

3

4

2

3

4

2

4

2

1

114

29 922011 - The 22,5 design offers great adaptability and areas for different activities without forcing segregation. 20 19 Interaction element with the river area clearly 15 designed as well as urban furniture and landscaping 12 elements. The gardening concept provides a great 7,5 tool for inclusive activities. - Great strength: this proposal sees the riverfront as 0 series of sections, each opportunities 054862 157842 of them 922011 being 985613 to reconnect the city with riverfront (combine with 28 28 the 157842 as they would complement each other!) 24 986513 21 - Can do much more than only lawns, could use the 17 natural beauty of Ukraine! 14 - The landscape design is based on a clear 11 delimitation of urban / hard cover surfaces from 7 green surfaces and thus misses the opportunity to create a better inclusion of natural elements into 0 city life. 054862 157842 922011 985613 30

29 25

22,5

15

7,5

0

26

16 10

054862

157842

922011

26

26

985613


922011 4 4 3 4 4 3 4 4 30 4 4 3 3 4 3 4 4 29 4 4 3 4 4 3 4 2 28 4 4 3 2 4 3 3 2 25 3 3 4 4 3 3 4 2 26

985613

30

ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ 3

2

3

2

4

1

30

PARTICIPATION 22,5

25

054862 3 2 - типова низхідна інтервенція, де участь грома3 1 ди називається, але де2 дизайн не говорить про 4 те, як це робиться. 3 2 3 - Жодної 2пропозиції щодо спільних процесів та 15 дизайну 25 не виглядає адаптивним.

054862 15 15 - typical top down intervention where participation 10 is called upon but where the design 7,5 does not speak to how this is done. - No proposal on participatory processes and 0 design does 054862 not look 157842very adaptable. 922011 985613

157842 2 3 - Занадто багато того, що відбувається в цій 3 2 пропозиції, важко визначити, де громадськість 1 4 може включитись. 4 2 - Добре бачити участь громади у хронології 3 1 реконструкції. Однак, всі ідеї повторюються 4 2 скрізь? . 1 2 - Немає чіткої стратегічної пропозиції, але обра2 3 на стратегія місця для участі 20 залишає достатньо 19 громади у процесі. 1 922011 3 2 3 - План залучення в основному написаний на4 прикінці пропозиції, а 2пропозиції озеленення 2 3 показують високий потенціал для самоорганіза3 1 ції людей. 2 - Включає4 в себе ідеї, спрямовані на залучення 3 1 приватного сектора + людей похилого віку та продуктів3харчування, 4дуже гарне та стратегіч24 17 не поєднання з великим потенціалом. Однак, хотілося б побачити цю ідею в планах, а не як 3 2 щось додаткове. 3 2 - Тільки участь у виконанні, а не в процесі про4 1 ектування.

157842 30 - Too much going on in this proposal, it's hard to 29 see where the publics can engage freely. 22,5 - Good to see participation in a timeplan. However: same ideas repeated . 20 everywhere? 19 - No 15 clear strategy proposal, but chosen strategy leaves enough space for participatory processes.)

4

3

986513 3 2 - ця пропозиція хороша, але більше, ніж самоо4 1 рганізація,4 схоже, що запропоновані громадські 2 4 функції розроблені так,3 щоб самоорганізація 29 16 стала непотрібною. - Насправді не партисипативна пропозиція, але 4 2до реалізації, у реалістичзалучає громадськість 4 та етапах. 2 ному плані 3 - Зазначене залучення2 громади могло б бути 3 досягнуто2 краще за допомогою плану участі в 4 2 «інтервенціях для малих архітектурних форм», 2 але немає4 чіткої загальної стратегії. Також у 2 1 блок-схемі не згадуються жодні семінари чи 3 4 щось подібне, і не згадується про громаду у всіх 18 частинах26процесу.

4

3

2

4

3

2

3

4

2

4

3

2

3

4

2

3

4

1

4

3

1

1

4

2

12

922011 7,5 - The plan for involvement is largely spelled at the 0end of the proposal and the soft landscaping 054862shows 157842 922011 intervention high potential for985613 selfdetermination 28 - Includes ideas that28aim to involve private sector 24 good and strategic + the elderly + food >> a very 21 combination with great potential. However, would love to see this idea integrated in the plans and 17 14 not as something additional, on top. - Only participation in execution, not in design. 11 7 986513 - this proposal is good but more than self0 organization it seems that suggested public 054862 157842 922011 985613 functions are designed to perfection so that self30 organization becomes unnecessary. 29 - Not really participatory thinking, but involving the community in the 25 implementation, in realistic 22,5 terms and stages. - Mention of participatory goal and could have 15 16 been achieved better through participatory plan for the ' small 10 architecture interventions' but no clear 7,5 overall strategy and flowchart does not mention any workshops or something like that 0 and does not mention civil society in all985613 parts of 054862 157842 922011 process. 26

26

26

19,5

18 13

6,5

0

10

054862

157842

28

26

922011

28

985613

115


1

4

4

2

3

1

РЕАЛІСТИЧНІСТЬ 4 2 1

2

3

1

3

2

4

1

054862 2 3 - інтервенція занадто монофункціональна та 20 19 сфокусована на інфраструктуру щоб залучати зовнішні інвестиції 1 3 - Дещо класичний 2 3інженерний підхід, зонування без 4 чіткої спільної 2 комунікаційної стратегії робить його менш 3успішним 2 157842 4 2 - масштаб проекту має потенціал для залучен3 1 ня фінансування з 4боку зовнішніх організацій, 3 однак проект не пояснює, як це зробити. 24 17 - Цікаві комбінації ідей та використання, які можуть привернути увагу (і, можливо, кошти, 3 2 інвестиції?) До проекту та міста. 922011 4 3 - міська екологія та компоненти озеленення 3 2 мають потенціал для залучення зовнішнього 4 1 фінансування / уваги 4 2 - Модулі створюють чудову можливість втілю4 3 вати проект малими чи локальними етапами, 29 16 що дає проекту гнучкіть стосовно масштабованості бюджету, але також стосовно всієї довжини4 берега річки.2 При постідовному втіленні 4 цих кроків складає 2частину більшої концепції з 2 більш3 довгостроковим планом. Концепція, що 2 3 також дозволяє адаптувабазується на модулі, 4 2 ти якість втілених кроків при мінімізації ризику, 4 2 порівняно з одноразовою масштабною рекон2 1 струкцією 3 4 986513 26 18 - цей проект може стати популярним на місцевому рівні, але не впевнений, які компоненти 3 можуть привернути2 увагу зовнішніх інвесторів 3 2 - ПРоект намагається привернути увагу, але 4 2 можна було б більше зосередитись на простих 2 ідеях,3 наприклад управління водними ресурса4 2 ми, щоб залучити більше «багатозначної/глибо4 1 кої» уваги.

116

3

1

4

2

28

14

3

2

0

0

4

2

2

3

4

2

4

1

3

1

4

2

24

13

22,5

20

FEASIBILITY

19

15

12

054862 7,5 - the intervention is too mono-functional and infra drive to attract external investments 0 - The somewhat classical civil engineering 054862 157842 922011 985613 / zoning approach without clear participatory/ 28 communication strategy makes it less succesfull 28 24

157842 21 - the scale of the project has the potential to attract funding from external organizations 17 14 however the project does not explain how. - Interesting 11 combinations of ideas and uses that7 can bring attention (and maybe funds, investments?) to the project and the city. 0

157842 922011 985613 922011 054862 - the30 urban ecology and landscaping components have potential to attract external29funding/attention - The strips provide a great possibility to intervene 25 22,5 and in small steps, giving the project a great locally amount of scalability with regard to budget but also15with regard to the entire length of the16river bank, as varies significantly. All this while keeping this steps visible as part of a greater concept 10 with7,5a longer time horizon. The stripe based concept also makes it possible to adapt quality of interventions while minimizing the risk *compared 0 054862 157842 922011 985613 to a one time big scale intervention. 26

26 26 986513 - this project may become popular locally but not sure19,5which components can drive attention from 18 external counterparts - Trying to "catch the eye" but could focus more 13 on the simpler ideas e.g. water management to attract more10"meaningful" attention. 6,5 0

054862

157842

28

26

922011

985613

28

21

14

14

12 7

0

24

054862

157842

922011

24

985613


7 3 3 4 4 3 4 4 4 29 4 4 3 2 4 4 2 3 26 3 3 4 3 4 4 3 4 28 3 0 4

2

2 АДАПТИВНІСТЬ 1

054862 3 - Поступове2 впровадження інтервенцій, що в першу чергу сфокусованні на простори які вже 1 «працюють». 2 - Вона побудована в деяких модульних части3 нах, але деталізована центральна частина не 16 дуже пристосована до адаптації. 157842 2 - Поступова2 реалізація, спрямована на «залучення користувачів та бізнесу» 2 -Гарна стратегія з драйверами, ландшафтом 3 тощо ... + широко визначені тематичні області 2 залишають її відкритою для зміни до швидкості розвитку 2 1

922011 4 - Автономія (+ «стійкість»?) шляхом введення 18 рослин, які не потребують великої уваги та турботи, і розбиття концепції на модулі. 2 - Не дуже гнучко в реалізації / вимагає тотальної 2 розробки. Структура залишає місце для адаптації при плануванні. 2 - Концепція,2 що базується на модулі, дозволяє адаптувати в2 часі розмір інвестицій, поступово покращуватись відповідно до зазначених умов. 1

1 986513 2 - Діаграма показує кроки цікавого процесу, 14 в себе підприємства - що добре. який включає - Концепція трьох рівнів дає чіткий концептуальний виклад і могла б стати гарною основою 2 для адаптивного підходу, але концепція не є 0 центральною у пропозиції. 2

2

3

4

2

4

1

3

1

4

2

24

13

352

224

0 ADAPTIVITY 054862 157842

922011

985613

30 054862 29 - Gradual introduction of interventions, prioritization of places 25that already "work". 22,5 - It is built up in some modular parts, but the detailed part is not very adaptable in its set-up. 15

16

157842 - Gradual implementation, aiming to "attract users 10 and 7,5 business" -Nice strategy with drivers, landscape etc... + broadly defined themed areas leave it open for 0 changing development speeds922011 054862 157842 985613 922011 26 26 26 - Autonomy (+ "resilience" ?) by introducing plants that don't require a lot of attention and care, and 19,5 splitting the concept in modules. - Not very flexible in implementation/ requires 18 master development. Structure leaves room for 13 adaptation in planning. - The stripe 10based concept makes it possible to6,5adapt in time size of investment, to improve gradually according to mentioned conditions. 0 986513 054862 157842 922011 985613 - The diagram shows the steps of an interesting process that includes businesses - which is nice. 28 - The three layer concept gives a28 clear conceptual 26 lay-out and could have been a good basis for 21 a adaptive approach, but concept is not placed central in proposal, a dtailed design has. 14

14

12 7

0

054862

157842

24

22

922011

985613

24

18

1

12

13

11

6

0

054862

157842

922011

985613

117


ОГРАНІЗАТОР ТА ЖУРІ

ORGANIZER AND JURI

ОЛЕКСАНДРА ТКАЧЕНКО Україна/Нідерланди

OLEKSANDRA TKACHENKO Ukraine/The Netherlands Олександра - ініціаторка та організаторка конкурсу. Народилась у Кропивницькому. Закінчила Магістратуру Київського Національного Університету Будівництва та Архітектури за фахом містобудування. Паралельно зі стажуванням у Києві приймала участь у міських ініціативах. Згодом здобула магіста наук з міського менеджменту та розвитку у IHS Erasmus University Rotterdam за фахом міські стратегії та планування. ЇЇ проекти посіли друге місце на міжнародному конкурсі від ООН для міст Кенії у 2016 та для району Схалквяйк у Харлемі (Нідерланди) у 2017.

Oleksandra is the initiator and organiser of the competition. She was born in Kropyvnytskyi. She has completed the master degree at Kiev National University of Construction and Architecture at urban planning specialisation. She was taking part in several city initiatives during her traineeship in Kyiv. Later on, Oleksandra has completed a Master of Science in Urban Management and Development at the Institute for Urban Studies, Erasmus University Rotterdam at specialisation Urban Strategies and Planning. Her projects received Runner-Up awards at international competitions for Kenia cities by UN-Habitat in 2016 and Schalkwijk in Harlem (the Netherlands) in 2017..

КЕЛЛІ АРЕНДСЕ

Південно Африканська Республіка

KELLY ARENDSE Republic of South Africa Келлі захоплюється змістовним, креативним, інклюзивним соціальним дизайном, що фокусується на архітектурі, міському дизайні та дослідженнях. Келлі – головний архітектор та міський менеджер. Крім того, Келлі викладає архітектуру в університетах Йоганнесбургу та Кейп Тауну, очолювала арітектурний офіс у Йоганнесбурзі, очолювала соціальний проект, який фокусувався на інтегрованому поліпшенні нетрів для департаменту поселень Західної провінції Кейп Тауну.

118

Келлі отримала звання магістра наук з міського менеджменту та девелопменту у IHS Erasmus University Rotterdam та магістра архітектури в University of the Witwatersrand (ПАР).

Kelly is passionate about meaningful, creative, inclusive, social design, with a keen interest in architecture, urban development and research. Kelly is a Senior Architect as well as Urban Manager and Developer. Amongst others, Kelly read lectures in Architecture at the University of Johannesburg and the university of Cape Town, headed up an architectural office in Johannesburg, lead a Social Innovation Project focused on the incremental upgrading of informal settlements for the Western Cape Provincial Department of Human Settlements. Kelly has completed a Master of Science in Urban Management and Development at the Institute for Urban Studies, Erasmus University Rotterdam and a Masters in Architecture at the University of the Witwatersrand, South Africa.


АЛЕКСАНДРА ТСАТСОУ Греція/Нідерланди

ALEXANDRA TSATSOU Greece/The Netherlands Александра викладає та розробляє навчальну програму для магістратури та курсів IHS Erasmus University Rotterdam. Наразі вона досліджує зміну клімату, урбаністичні ризики, сталий розвиток, а також інструменти, методи і системи девелопменту урбаністичного аналізу та стратегій. Вона працювала на проектах зеленої інфраструктури, портових міст, інклюзивного плєйсмейкінку, соціальної інтеграції, формування сталого розвитку з громадою.

Alexandra is involved in the educational activities of IHS with teaching and curriculum development for the master’s course and short trainings.Currently she researches climate change, urban risk and resilience, and develops tools, methods and frameworks for urban analyses and strategies.She has worked on projects on green infrastructure and land value capture, urban resilience, climate change adaptation, port cities, inclusive placemaking, social integration, building resilience with communities.

РУДОЛЬФ ГРАФ

Румунія/Німеччина/Україна

RUDOLF GRÄF

Romania/Germany/Ukraine Рудольф Граф закінчив програму з архітектури у Технічному університеті Граца (Австрія) та 2006 року заснував Vitamin Architects. Останні 10 років він працював над планами землекористування та інтегрованого розвитку у багатьох містах Румунії. Зараз Рудольф працює у місті Чернівці в якості міського планувальника, а також у рамках німецько-українського проекту Integrated Urban Development in Ukraine.

Rudolf Gräf graduated from Graz University of Technology (Austria) and in 2006 founded Vitamin Architects. Last 10 years he worked on land use planning and integrating development in many Romanian cities. Now Rudolf works in Chernivtsi (Ukraine) as an urban planner, and also in a framework of German-Ukrainian project Integrated Urban Development in Ukraine.

МАКСИМ КОЦЮБА Україна

MAKSYM KOTSIUBA Ukraine Засновник та керівник Студії ландшафтної архітектури KOTSIUBA, що займається проектуванням міських територій, як в Україні так і за її межами. Реалізовано більше 20 об’єктів, серед яких: IT парк, території навчальних закладів, парки, сквери, відновлення історичних територій. Максим є призером міжнародних конкурсів на розробку парку та дитячих просторів. Активно приймає участь в громадських проектах. Працює над тим, щоб створити комфортні умови для проживання людей у містах за допомогою влаштування якісних міських просторів.

The founder and the head of the KOTSIUBA Landscape Architecture Studio, which is engaged in the design of urban areas, both in Ukraine and abroad. They have more than 20 realized objects: IT park, territories of educational establishments, parks, squares, restoration of historical territories. He is the winner of international contests for the development of a park and playgrounds. Actively participates in community projects. He works to create comfortable living conditions for people in cities through the provision of high-quality urban spaces. 119


КРІС ЛУС Нідерланди

CHRIS LUTH The Netherlands Кріс Лус – міжнародний архітектурний та урбаністичний куратор, модератор, освітянин та консультант. Після організації дебатів та воркшопів по всьому світу для the Netherlands Architecture Institute, він влаштував покази свого документального фільму «АГОРАФОБІЯ дослідження турецької урбаністичної трансформації» в Китаї, Близькому Сході й Північній Африці, Європі, а також взяв участь у Шенженському Бієналє присвяченому архітектурі і урбанізму, влаштувавши там воркшоп. Він викладає історію та теорію архітектури інтер’єру у Rotterdam University та пише для Uncube Magazine та Vers Beton про архітектуру та міський розвиток. Кріс викладає академічні навички в Delft University of Technology та методології дизайну в Amsterdam Academy of Architecture. На даний момент він розглядає можливість написання кандидатської дисертації в галузях дослідження дизайну/пізнання/освіти.

Chris Luth is an international architectural and urban curator, moderator, educator and advisor. After organising debates and workshops worldwide for the Netherlands Architecture Institute, he screened his documentary film ‘AGORAPHOBIA Investigating Turkey’s Urban Transformation’ throughout China, the MENA-region and Europe and contributed to the Shenzhen Biennale of Architecture/Urbanism with a workshop. He lectured History & Theory of Interior Architecture at Rotterdam University and contributed to Uncube Magazine and Vers Beton about architecture and urban development. Chris teaches Academic Skills at Delft University of Technology and Design Methodology at Amsterdam Academy of Architecture. He is currently considering a PhD in design research/cognition/education.

ВЕРОНІКА ОЛІВОТТО Італія/Нідерланди/США

VERONICA OLIVOTTO Italy/The Netherlands/USA Вероніка - дослідник, консультант та викладач що працює в сфері адаптації до зміни клімату, міського врядування, динаміки міських ризиків, вразливість та пружність у міському середовищі та неформальних поселень (нетрі). Вона працювала над застосовними дослідженнями для таких організацій як GIZ, Cities Alliance, UNHABITAT, UNCDF та Європейська комісія. Окрім цього, очолювала тренінги з прийняття рішень щодо адаптації до змін клімату для ICLEI – Місцеве врядування для сталого розвитку, ARCADIS та Dutch Organisation для інтерналізації освіти (NUFFIC). Вона є також членом Urban Climate Change Research Network (UCCRN). ЇЇ міжнародний досвід роботи охоплює такі країни як Колумбія, Перу, Філіппіни, Нідерланди, Велика Британія, Італія та США. 120

Veronica is a researcher, consultant and educator working on urban climate change adaptation, urban governance, dynamics of urban risk, vulnerability and resilience in urban areas including informal settlements. She worked for applied research projects with clients like the GIZ, Cities Alliance, the UN-HABITAT, UNCDF and the European Commission. She supervised high-level trainings on climate change decision making for ICLEI – Local Governments for Sustainability, ARCADIS and the Dutch Organisation for Internationalisation in Education (NUFFIC). I am a member of the Urban Climate Change Research Network (UCCRN). Veronica’s work took her to places as diverse as Colombia, Peru, The Philippines, The Netherlands, The United Kingdom, Italy and US


АНАСТАСІЯ ПОНАМАРЬОВА Україна/США

PONOMARYOVA ANASTASIYA Ukraine/USA Настя Пономарьова - архітекторка, урбаністка, дослідниця, співзасновниця урбаністичної агенції Urban Curators, Фулбрайтівська стипендіятка (2017-2018). Займається перетворенням колишніх промислових територій методом «знизу догори», тимчасовими трансформаціями, культурними та соціальними аспектами урбаністичних практик. Два роки тому вона із колегами заснувала агенцію Urban Curators. За цей період вона провела декілька проектів в різних міста України з метою змінити міське середовище та спрямувати міста у їхнє майбутнє. Під час цих проектів вона, залучала місцевих мешканців та використовувала методи та інструменти, які є новими для країни. Її попередній досвід включає дослідження та координацію проектів в рамках міжнародного архітектурного фестивалю «CANactions» та роботу в архітектурному бюро «Zotov&Co» (2010-2015).

Nastya Ponomaryova - architect, urbanist, researcher, co-founder of NGO Urban Curators, Fulbright Scholar (2017-2018). She is interested in bottoms-up approaches for former industrial areas revitalization, temporary interventions in post-socialist cities, cultural and social aspects of urban practices. It has been a year and a half since she founded NGO Urban Curators with her colleagues. During that time, they have carried out several projects across Ukraine, aimed at changing the urban environment, involving local communities and using methods and tools that are new to Ukraine. Her previous experience includes researching and project coordination in the international architectural festival CANactions and work at architectural bureau Zotov&Co (2010-2015).

МАКС ВАН ГІЛС Нідерланди

MAX VAN GILS The Netherlands Макс є радником з регіонального економічного розвитку муніципалітету Ден Хелдер. Він є координатором регіональної інвеститаційної програми «de kop werkt!», представник муніципалітету з питань програми планування розвитку регіону Ваденського моря. Також він є лідером проекту дослідження з питань покращення екологічного середовища шляхом адаптації обрису гавані до руху осаду (дизайн гавані використовуючи сервіси екосистеми / будування використовуючи природні принципи). Він здобув свою першу вищу освіту у NHTV Breda University of Applied Sciences, після чого працював урбан дизайнером. Після цього він здобув звання магістра наук у IHS Erasmus University Rotterdam. На початку 2018 року його дослідження щодо урбаністичних факторів, які визначають залучення інвестицій у нерухомість, будуть опубліковані у звіті ООН щодо міст Африки.

Max is a policy advisor on regional economic development for the Municipality of Den Helder. He is the Coordinator of a regional investment program “de kop werkt!”, the representative for municipalities along the waddenseacoast in the development of a spatial agenda for the Waddensea region. And project leader for a research into the possibilities of improving the ecological surroundings by altering the sedimentation-flows through an adaptation of the shape of the harbour (designing using ecosystem services / building with nature principles). He acquired his educated at NHTV Breda University of Applied Sciences and worked as a self-employed urban designer. Then he has got a Master of science degree at Institute for Housing and Urban Development Studies Erasmus University Rotterdam. His research into urban determinants of real estate investment attraction will be published beginning of next year in UN-report state of the African cities. 121


УЧАСНИКИ

PARTICIPANTS

ПЕРЕМОЖЦІ

157842 Команда: MAS Group Виктория Рябоконь, Olga Chertkova, Марія Ярко Mісто: Дніпро Контакт: m.a.s.group.ua@gmail.com

WINNERS

157842 Team: MAS Group Viktoriia Riabokon, Olga Chertkova,Mariia Yarko Сity: Dnipro Сontact: m.a.s.group.ua@gmail.com

122


ДРУГЕ МІСЦЕ

986513 Команда: Кідиба Іванна, Васильченко Дар‘я місто: Київ Київський Національний Університет будівництва і Архітектури Контакт: ivakid17@gmail.com

RUNNER UP

986513 Team: Ivanka Kidyba, Daria Vasylchenko Сity: Kyiv Education: Kyiv National University of Construction and Architecture Сontact: ivakid17@gmail.com

ТРЕТЄ МІСЦЕ

922011 Команда: Анна Левадна Місто: Кропивницький/ Київ/ Мілан Освіта:Київський Національний Університет будівництва і Архітектури Міланська Політехніка Контакт: levadnanna@gmail.com

THIRD PLACE

922011 Team: Anna Levadna City: Kropyvnytsky/ Kyiv/ Milan Education: Kyiv National University of Construction and Architecture Polytechnic University of Milan Сontact: levadnanna@gmail.com

ЧЕТВЕРТЕ МІСЦЕ

054862 Команда: Кирило Цімох Місто: Київ Освіта: Київський Національний Університет будівництва і Архітектури Контакт: tsimoch9@gmail.com

FOURTH PLACE

054862 Team: Cyrill Tsimoch City Kyiv Education: Kyiv National University of Construction and Architecture Сontact: tsimoch9@gmail.com 123


ВОЛОНТЕРИ

VOLUNTEERS

ДЕНИС ТКАЧЕНКО

Створив сайт конкурсу та реryлярно займався коректурою текстів місто: Кропивницький/Київ/Роттердам

DENYS TKACHENKO

Created competition website and regulary worked on proofreading city: Kropyvnytskyi/Kyiv/Rotterdam

БОГДАН БУР’ЯНЕНКО

Ініціював та провів першу прогулянку однодумців, неформальну зустріч-обговорення проектів місто: Кропивницький/Київ

BOHDAN BURIANENKO

Initiated and organized first walk&talk workshop, informal meting for competition projects disscussions city: Kropyvnytsky/Kyiv

ДМИТРО БАБАК

Ініціював та провів дві прогулянки однодумців місто: Кропивницький

DMYTRO BABAK

Initiated and organized two walk&talk workshops. city: Kropyvnytsky

124


ГАННА ПIНТУСАВА

Консультант з коммунікацій місто: Мозир/Мінськ/Роттердам

HANNA PINTUSAVA Comunication consultant city: Mazyr/Minsk/Rotterdam

ЄВГЕН ПИРОГОВ

3абезпечив половину призового фонду місто: Кропивницький/Київ

EUGENE PIROGOV Donated half of the prize fund city: Kropyvnytsky/Kyiv

ІРИНА ІВАНОВА

Допомогла з організацівю неформальної зустрічі обговорення пректів місто: Кропивницький

IRYNA IVANOVA

HeIped to organize competition projects disscussion city: Kropyvnytsky

125


Контакти/Contacts naberezhna.ingulu@gmail.com http://inhul-riverbank.tilda.ws/