Together - Business & Lifestyle

Page 1


Inhoud 22 2

Radsma Administratieve- en fiscale dienstverlening die bij U past!

KAIS schilder en onderhoud Ik heb 21 jaar ervaring in ambachtelijk schilderwerk

26

De proef meesters

4

Column Edith Veerhoek

28

Lou Prince Singer/Entertainer

5

Het Leontienhuis en het belang van de club van 100

32

Tien vragen aan: Joke van der Schoor (Helpgewoon)

8

Chris Ezerman Daar doe ik het voor

36

De avonturenbus

12

Rijschool Estrada

39

Kunstenares Leny Smit

19

Frank Vester Een boek over verslaving?

43

Sol Y Flores

Together is een Business & Lifestyle Magazine voor ondernemers, managers, consumers en geïnteresseerden. Verschijnt in regio Zuid-Holland bij een zorgvuldige geselecteerde doelgroep. Een uitgave van:

Aan dit nummer werkten mee:

Informatie advertenties:

DeoMedia B.V. Together business & lifestyle magazine 085 902 28 09 www.togetherbusinesslifestyle.nl ISSN:2352-3913

Bladmanager : Deo Boedhai Art Director : Menno van Huijksloot Vormgeving : Dtp-studio PUNT : DTPH (Mireille v. Yperen) Redactie : Deo Boedhai Advertenties : Roelant Volkers Fotografie : Ray - Media Drukwerk : Veldhuis Media Oplage : 15.000 exemplaren

Deo Boedhai 085 902 28 09 06 282 45 675 info@togetherbusinesslifestyle.nl Anil Jagroep 06 549 18 853 sales@togetherbusinesslifestyle.nl

© Copyright Alle geschreven teksten in dit Magazine mag u vrijelijk gebruiken voor niet-commerciële doeleinden onder de voorwaarden dat u bij de door u gebruikte informatie een hyperlink en of bron vermelding plaatst naar dit magazine en de redactie een e-mail stuurt met een mededeling over uw gebruik. Voor commerciële doeleinden en voor het gebruik van foto’s van de site kunt u contact opnemen en vragen naar de voorwaarden. ‘Ingezonden artikelen’ U bent uitgenodigd om artikelen op te sturen ter plaatsing in het magazine. Bijgevoegde foto’s zijn zeer welkom. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of om wijzigingen aan te brengen, hetzij om spelling- of grammaticale fouten te verbeteren, hetzij om teksten in te korten. Bij grotere veranderingen zal de redactie hiervoor contact met u opnemen. Bedrijven kunnen artikelen plaatsen over ontwikkelingen in hun bedrijf onder voorwaarde dat de tekst voldoende informatieve of nieuwswaarde dat de tekst voldoende informatieve of nieuwswaarde bezit. De redactie weigert opname van teksten die duidelijk bedoeld zijn om enkel producten aan te prijzen. Indien U als bedrijf een artikel plaatst kunt u een advertentie op laten nemen op dezelfde pagina. Aan het plaatsen van een advertentie zijn kosten verbonden. Bijdragen geschreven door particulieren en onafhankelijk deskundigen zijn welkom. Er wordt geen vergoeding gegeven voor geplaatste artikelen.

2

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |


Voorwoord Het is alweer een tijdje geleden maar de boodschap blijft nog steeds hetzelfde. Alleen ga je snel, samen kom je verder.

Business & Lifestyle Voor je ligt de nieuwe editie van Together business & lifestyle magazine. Een magazine over business en lifestyle waarbij de ondernemer centraal staat! Together business & lifestyle richt zich op ondernemers en consumenten. Want als ondernemer ben je ook nog steeds consument. De combinatie van business & lifestyle is hierdoor ontstaan. Ons magazine laat je kennis maken met bedrijven en ondernemers in je eigen regio. De duidelijke advertenties geven een goed overzicht van de ondernemers om je heen. Dat maakt het makkelijk als je op zoek bent naar een leverancier of een samenwerkingspartner. Een groot aantal ondernemers heeft het samen met ons aangedurfd deze stap te wagen. Iets nieuws doen of beginnen is altijd spannend. Als je het samen of te wel Together doet kun je van elkaar leren, stimuleren en motiveren.

In deze editie komen ondernemers aan het woord, die jou vertellen hoe zij invulling geven aan “ondernemen�. Deze verhalen gaan je inspireren. Mogelijk besluit je ook ondernemer te worden. Of ga je je uitbreidingsplannen doorzetten. Misschien tref je een collega ondernemer waarmee je gaat samenwerken. Welke inspiratie je ook uit onze magazine haalt, wij willen jou net dat extra zetje geven. Together business & lifestyle gaat vier keer per jaar verschijnen. Door de verspreiding in de regio Zuid Holland mis je onze magazine niet. Sterker nog, je wilt ons magazine niet missen. En heus bewaareditie als handig naslagwerk. Ook ga je het terugzien op de leestafel bij bedrijven en instellingen en in de wachtkamers van dienstverlenende praktijken. Wij zijn ervan overtuigd, dat je na het lezen van ons magazine, alweer uitkijkt naar de volgende editie. Natuurlijk zijn wij erg benieuwd naar uw reactie. Laat het ons weten op info@togetherbusinesslifestyle.nl Team Together

Mocht u interesse hebben neem dan vrijblijvend contact met ons op via de email: sales@togetherbusinesslifestyle.nl

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

1


Administratieve- en fiscale d i Als ondernemer begrijp ik hoe belangrijk het

kantoor ben ik volledig ingericht om uw admi-

voor u is om dat te doen waar u goed in bent.

nistratie uit handen te nemen en u fiscaal bij

Als houder van een administratiekantoor weet

te staan! Dit doe ik al bijna 14 jaar jaar vanuit

ik hoe noodzakelijk het is om de boeken op

Capelle aan den IJssel binnen de regio Groot

orde te hebben. Elke ondernemer wenst meer

Rotterdam, waarbij ZZP ondernemers, een-

productieve uren zonder verlies van kostbare

manszaken, vof of kleine BV uit de regio Rotter-

tijd aan het verzorgen van de admi-

dam en daarbuiten hun administratie aan mijn

nistratie en/of fiscale zaken. Als

kantoor uitbesteden.

gespecialiseerd administratie-

Er wordt hierbij gewerkt vanuit een heldere en duidelijke visie met een ‘no-nonsens’ mentaliteit. De klant staat centraal waarbij oplossingen geboden worden die aansluiten op individuele behoeften. U hoeft zich niet aan mijn kantoor aan te passen, mijn kantoor past zich aan U aan! Eerlijk zaken doen en duidelijke afspraken, daar sta ik voor. Geen verrassingen achteraf, maar duidelijkheid vooraf, zodat u weet waar u aan toe bent!

2

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |


d ienstverlening die bij U past! Wie zijn mijn klanten? Ik richt mij met mijn kantoor op ondernemers die op zoek zijn naar een betrouwbare administratieve- en fiscale partner, met een transparante werkwijze en kostenstructuur. Het is mijn missie om mijn klanten te helpen overzicht te krijgen in de complexe materie van administratieve- en fiscale zaken en verplichtingen. Struc-

• U hebt de zekerheid dat de “teller” niet direct gaat lopen als u een vraag wilt stellen. • U hebt de zekerheid van een vast, vooraf overeengekomen, jaartarief. • Ook na kantoortijden kunt u, na het maken van een afspraak, een beroep op mij doen. • Tot slot zijn de exploitatiekosten relatief laag zodat u profiteert van gunstige tarieven.

tuur aanbrengen in kosten en opbrengsten is nu eenmaal mijn specialisatie! Zo blijft er voor u

Ik nodig u graag uit de site van Administra-

meer tijd over om te doen waar u goed in bent!

tiekantoor Radsma te bezoeken om zo inzicht

Mijn relatiebestand is zeer divers en bestaat uit

te krijgen in de werkwijze en aanpak. Via de tab

verschillende vormen van ondernemerschap.

Nieuws wordt u dagelijks op de hoogte ge-

Mijn opdrachtgevers zijn actief in o.a. de bouw-,

houden van actuele fiscale en administratieve

beveiliging- juridische-, logistieke-, metaal- en

nieuwsfeiten! Hebt u nog vragen dan kunt u

grafische sector. Allemaal met hun eigen pro-

met mij contact opnemen. Ik maak graag een

blematiek, aandachtspunten, pakket van eisen

afspraak met u voor een nader, vrijblijvend en

en fiscale aspecten.

verhelderend kennismakingsgesprek.

Wat mag u van mij verwachten? • U hebt altijd te maken met een vast aanspreekpunt die uw organisatie kent.

Pluvierstraat 27 | 2903 CA Capelle aan den IJssel Telefoon: 010 458 87 55 | Mobiel: 06 41 43 44 94 | info@radsma.nl | www.radsma.nl | Together | jaargang 4 | nr.1 2019 | 3


ldingsdagen zijn alleen nuttig als xpats (voor marketing& communicatietrainingen,

COACHING OP TRAININGEN EN MAAT COACHING OP rexpats

ancy), Edith Veerhoek geeft haar kijk op ontwikkeling en

n uitgezet.

THCOLUMN TH

ende

and beyond ... Outdoortraining

EDITH VEERHOEK jammer! Want dan kom je een jaar,

MAAT TRAININGEN EN

xpats (voor marketing- & communicatietrainingen,

of half jaar later pas weer op die

ancy), Edith Veerhoek geeft haar kijk op ontwikkeling en

rtdingsdagen in alleen alsje locatiezijn en merk je datnuttig de stof die

EDITH

COACHING OP MAAT

visitekaartje.indd 1

08-06-18 09:10

xpats (voor marketing- & communicatietrainingen,

hen aangeleerd hebt weer helemaal nsoneel uitgezet. ancy), Edith Veerhoek geeft haarEigenaresse kijk op ontwikkeling enmarketingvan Trexpats (voor weggezakt is. & communicatietrainingen, coaching en consultancy), Edith Veerhoek geeft haar een kijk op ontwikkeling en ontplooiing.

tnde

Ik ben daarom een kom voorstander van jammer! Want dan je een jaar,

dingsdagen zijn alleen nuttig als ruim

Outdoortraining Fotografietraining voor marketing-doeleinden Outdoortraining Outdoortraining

hethalf geven trainingen of jaarvan later pas weerdie op die

t in nrs. uitgezet. Trainingen en alleen opgedeeld zijn injeverschillende locatie en teambuildingsdagen merk dat de stof zijn diedelen je nuttig als zijn er vervolgacties worden uitgezet. dingsdagen alleen nuttig als ocent en waar huiswerk bij opgegeven hen aangeleerd hebt weer helemaal

elijk is Ruimweggezakt 55 procentJuist van de werken- jezettend jammer! Want dan kom je nsoneel uitgezet. wordt. als werknemer is.zodat nde de Nederlanders denkt dat hun een jaar, of half jaar later pas weer

ing en en

us t een t in nde ruim

rs. soneel t in bedrijf ocent en elijk is tsoneel ng en ruim en tegen us een rs. tgs ocent ruim n op elijk is rs. g bedrijf ng en ocent n of us eenis elijk eg

nng deen tegen us gs een bedrijf n op

ng en bedrijf word n of

jammer! Want dan kom je een jaar,

werkgever niet hebt investeert locatie dan liever de tijd om op dedie stof te en merk je dat de in de scholing van het personeel, stof die je hen aangeleerd hebt ofzehalf jaar pasweer weer op die omdat bang zijn dat later het persohelemaal weggezakt is. verwerken, maar dat je ook Ik ben daarom een voorstander van neel na de opleiding vertrekt naar enWant merk je dat dejedaarom stof die jevoorstander een locatie andere werkgever. Dit dan blijkt Ik ben een jammer! kom eenactief jaar, “gedwongen”wordt om er het geven van trainingen die uit onderzoek van Robidus onder van het geven van trainingen die ruim hen duizend werkende Nederlanopgedeeld zijn in verschillende aangeleerd hebt weer op helemaal of half jaar later pas weer die iets mee te gaan doen. stof zijn in84 verschillende delenbij opders.opgedeeld Tegelijkertijd vindt bijna delenZo en blijft waar huiswerk procent dat de werkgever gegeven wordt. Juist zodat je als weggezakt is. verantlocatie enbijscholing. merk je dat de stof die je veelwaar hangen enwerknemer leren mensen woordelijk isbeter voor huiswerk De bij dan de tijd hebt om en opgegeven ontwikkeling en ontplooiing van de stof te verwerken, maar dat je hen aangeleerd weer helemaal personeel dusJuist een hot zodat topic hebt on- je ook het isdaadwerkelijk toe te“gedwongen”wordt passen. Dit om er wordt. als werknemer der werknemers. actief iets mee te gaan doen. Zo Ik ben daarom een voorstander weggezakt is. blijft stof stof veel betervan hangen en lekan de eentijd bedrijf ook prima zelf dan hebt om de te Volgens het CBS besteedt een ren mensen het daadwerkelijk toe het gevenduizend van trainingen die bedrijf gemiddeld euro te passen. Dit kan een bedrijf ook faciliteren door bijvoorbeeld verwerken, maar dat je ook per werknemer aan een oplei- prima zelf faciliteren door bijvoorzijn delen ding.opgedeeld Echter we vaakin ge-verschillende beeld intervisie sessies Ik benkomen daarom een voorstander van te orgaintervisie sessies te organiseren. “gedwongen”wordt om er actief noeg tegen dat goedbedoelde niseren. Dat kan de Dat eerste keren teambuildings dagen en bijschoin begeleiding van een trainer of en waar huiswerk bij opgegeven het trainingen die kangeven deopeerste keren in Zo begeleiding iets mee tevan gaan doen. blijft stof lingstrainingen de dag zelf als coach maar daarna kan dat prima positief en nuttig worden ervaren je ingevuld worden door de werknewordt. Juist zodat als werknemer opgedeeld zijn inofverschillende delen maarveel op de een een oftrainer andere manier mers zelf. van coach maar beter hangen en leren mensen een tijd later weg gezakt zijn in danwaar devantijd hebt ombijde stof te en huiswerk opgegeven het geheugen de werknemer. Ook gezamenlijke innovatiesesdaarna kan dat prima ingevuld het daadwerkelijk toe te passen. Dit sies doen en uitvoeren kan voor verwerken, maar dat je ontwikkeling ook wordt. Juist zodat jeprima als werknemer Ik kom regelmatig bij bedrijven en veel van de werkners worden door de werknemers kan een bedrijf ook zelfzelf. afdelingen waar ik ingehuurd word zorgen met als bijkomend positief “gedwongen”wordt om actief groter als trainer op effect dat er de dan decommunicatie-techtijd door hebt bijvoorbeeld om de stof teteambuilding faciliteren nieken en wat mij opvalt is dat wordt. weinig bedrijven iets meeook tedaadwerkegaan blijft stof verwerken, maardoen. dat jeZo ook Ook gezamenlijke innovatiesessies intervisie sessies te organiseren. Dat lijk een vervolgtraject afspreken met de deelnemers. is zo ont- en leren mensen veel beter Dat hangen

Edith “gedwongen”wordt erveel actief doen en uitvoeren kanom voor

4

kan de eerste keren in begeleiding het daadwerkelijk toe te Dit iets mee te 4gaan doen. Zopassen. blijft stof | Together | jaargang | nr.1 2019de | werkners ontwikkeling van van een trainer of coach maar kan bedrijf ookenprima veel een beter hangen lerenzelf mensen

Fotografietraining voor marketing-doeleinden Fotografietraining voor marketingdoeleinden

Social media training voor Fotografietraining voor bedrijven & personal marketing-doeleinden branding Fotografietraining voor marketing-doeleinden Social media training voor bedrijven & personal branding

Social media training voor bedrijven & personal branding

Social media training voor Communicatietraining & coaching

bedrijven & personal

branding Social media training voor


HET LEONTIENHUIS HET LEONTIENHUIS en het belang van de Club van 100 en en het het belang belang van van de de Club Club van van 100 100

Het Leontienhuis is een inloophuis voor menHet Leontienhuis is voor Het is een een inloophuis inloophuis voor menmensen Leontienhuis met een eetstoornis. In Nederland hebsen met een eetstoornis. In Nederland hebsen met een eetstoornis. In Nederland hebben ca. 27.000 mensen een eetstoornis. ben ca. 27.000 mensen een eetstoornis. ben ca.ringsdeskundige 27.000 mensen een eetstoornis. Een erva is oud-wielrenster en Een erva ringsdeskundige is oud-wielrenster en Een erva ringsdeskundige is oud-wielrenster en Olympisch kampioene Leontien Zijlaard-Van Olympisch kampioene Leontien Zijlaard-Van Olympisch Zijlaard-Van Moorsel, diekampioene tijdens haar Leontien wielercarrière zelf met Moorsel, die tijdens haar wielercarrière zelf Moorsel, die tijdens haar wielercarrière zelf met met een eetstoornis kampte. een eetstoornis kampte. een eetstoornis kampte. In 2015 startte Leontien met het Leontienhuis, nadat In startte Leontien Leontienhuis, In 2015 2015 startte Leontien met met het Leontienhuis, nadat ze via het tv-programma Tot het op het bot diversenadat jonze via het tv-programma Tot op het bot diverse ze via het tv-programma Totmet op het diverse jonjonge meiden had geholpen om hunbot eetstoornis om ge meiden had geholpen om met hun eetstoornis om ge gaan. meidenNaar had aanleiding geholpen om met eetstoornis om te van dithun programma kreeg te gaan. Naar aanleiding van dit programma kreeg te gaan. aanleiding van dit kreeg ze zoveelNaar aanvragen voor hulp, datprogramma het idee voor een ze aanvragen voor dat ze zoveel zoveel aanvragen voor hulp, hulp, dat het het idee voor een eigen inloophuis ontstond. Leontien: “Ikidee wistvoor wel een dat eigen inloophuis ontstond. Leontien: “Ik wist wel dat eigeneetstoornis inloophuis vaak ontstond. Leontien: “Ikdat wisthet welzo’n dat een voorkomt, maar een eetstoornis vaak voorkomt, maar dat het zo’n een eetstoornis vaak wist voorkomt, dat heteigen zo’n groot probleem was, ik niet.maar Vanuit mijn groot was, ik niet. Vanuit mijn groot probleem probleem was, wist wistdie ik er niet. Vanuit mijn eigen eigen ervaring wil ik iedereen mee te maken heeft ervaring wil ik iedereen die er mee te maken ervaring wil ik Ik iedereen diehele er mee te maken heeft graag helpen. merk dat gezinnen baat heeft hebgraag helpen. Ik merk dat hele gezinnen baat graag Ik merkoor, dat want hele een gezinnen baat hebhebben bijhelpen. een luisterend eetstoornis heb ben bij een luisterend oor, want een eetstoornis heb bennooit bij een luisterend oor, want een eetstoornis heb je alleen. Het vergt een enorm doorzettingsje nooit alleen. Het vergt een enorm doorzettingsje nooit alleen. Hetgezinsleden vergt een enorm doorzettingsvermogen van alle en andere naasten.” vermogen vermogen van van alle alle gezinsleden gezinsleden en en andere andere naasten.” naasten.” Inloopprogramma Inloopprogramma Inloopprogramma Alweer drie jaar geleden opende koningin Máxima Alweer drie opende koningin Máxima Alweer drie jaar jaar geleden geleden opendeveel koningin Máxima het Leontienhuis. Er is sindsdien gebeurd. Menhet Leontienhuis. Er is sindsdien veel gebeurd. Menhet Leontienhuis. Er is sindsdien gebeurd. Mensen met een eetstoornis en hun veel naasten weten het sen met een eetstoornis en hun naasten weten het sen met een eetstoornis enbasis hun naasten het Leontienhuis te vinden. De van het weten LeontienLeontienhuis te vinden. De basis van het LeontienLeontienhuis te vinden. De basis van het Leontienhuis is het inloopprogramma. Zonder afspraak kun huis is Zonder afspraak huis is het het inloopprogramma. inloopprogramma. Zonder afspraak kun je dagelijks bij ons terecht voor een kop thee, kun een je dagelijks bij ons terecht voor een kop een je dagelijks bij gastvrouw ons terechtinvoor een kop thee, een babbel met de de keuken, hetthee, creatief babbel met de gastvrouw in de keuken, het creatief babbel met de gastvrouw in de keuken, het creatief

atelier, een yogales of een gezamenlijke lunch. Op atelier, een gezamenlijke lunch. Op atelier, een een yogales yogales ofeen een warme gezamenlijke lunch. Op maandagavond is erof maaltijd. Oudermaandagavond is er een warme maaltijd. Oudermaandagavond is er een warme maaltijd. Ouderwets ‘eten wat de pot schaft en bord leeg’. Ook de wets wat bord Ook wets ‘eten ‘eten wat de de pot pot schaft schaft en bord leeg’. leeg’. Ook de de inspiratie bijeenkomsten, waar en Leontien Zijlaard-Van inspiratie bijeenkomsten, waar Leontien Zijlaard-Van inspiratie bijeenkomsten, waar Leontien Zijlaard-Van Moorsel zelf over haar strijd met de eetstoornis verMoorsel zelf over haar met de verMoorsel zelfveel overbezoekers. haar strijd strijd Het metgeeft de eetstoornis eetstoornis vertelt, trekken aan hoe groot telt, trekken veel bezoekers. Het geeft aan hoe groot telt, trekken veel bezoekers. Het geeft aan hoe groot de behoefte aan steun is. Degene met een eetstoorde aan Degene een de behoefte behoefte aan steun steun is.erkenning. Degene met met een eetstooreetstoornis vindt herkenning énis. Belangrijk is ook nis vindt herkenning én erkenning. Belangrijk is nis vindt herkenning én erkenning. Belangrijk is ook ook dat men ervaart dat herstel mogelijk is. Een eetstoordat men ervaart dat herstel mogelijk is. Een eetstoordat men ervaart dat herstel mogelijk eetstoornis is een psychische ziekte en net is. alsEen bijvoorbeeld nis is een psychische ziekte en net als bijvoorbeeld nis is een psychische ziekte en net als bijvoorbeeld kanker een echte ziekte en geen keuze. Het taboe op kanker een ziekte geen keuze. Het kanker een echte echteziekte ziekteisen en geen keuze. Het taboe taboe op op een psychische nog steeds groot. een psychische ziekte is nog steeds groot. een psychische ziekte is nog steeds groot. Het Leontienhuis is er niet alleen voor mensen met Het is niet alleen voor met Het Leontienhuis Leontienhuis is er er ook niet voor alleenouders voor mensen mensen met een eetstoornis, maar en naasten, een eetstoornis, maar ook voor ouders en naasten, een eetstoornis, maar ook voor ouders en naasten, want een eetstoornis heb je nooit alleen. want want een een eetstoornis eetstoornis heb heb je je nooit nooit alleen. alleen. Vrijwilligers en de Club van 100 Vrijwilligers en 100 Vrijwilligers en de de Club Club van 100 donaties van vele Het Leontienhuis draaitvan dankzij Het Leontienhuis draait dankzij van Het Leontienhuis draait dankzij donaties van vele vele bedrijven en dankzij de inzet vandonaties vele vrijwilligers. bedrijven en dankzij de inzet van vele vrijwilligers. bedrijven en dankzij vanvoortzetten, vele vrijwilligers. Om bovenstaande lijndete inzet kunnen is het Om bovenstaande lijn te kunnen voortzetten, is Om bovenstaande lijn te kunnen voortzetten, is het het waarborgen van de continuïteit van groot belang. waarborgen van de continuïteit van groot belang. waarborgen van nodig. de continuïteit vaninitiatieven groot belang. Daarvoor is geld Een van de van Daarvoor is geld nodig. Een van de initiatieven Daarvoor is geld nodig. Een van de initiatieven van het Leontienhuis om inkomsten te genereren isvan de het Leontienhuis om inkomsten te genereren is het Leontienhuis om telt inkomsten te genereren is de de Club van 100. De club nu 35 leden. Leden betalen Club van 100. De club telt nu 35 leden. Leden betalen Club van 100. De club telt nu 35 leden. Leden betalen twaalfhonderd euro per jaar, waarvan de helft aftrektwaalfhonderd per de aftrektwaalfhonderd euro per jaar, jaar, waarvan de helft helft aftrekbaar is via de euro belasting. In waarvan ruil hiervoor kunnen ze baar is via de belasting. In ruil hiervoor kunnen ze baar is via de belasting. In ruil hiervoor kunnen ze deelnemen aan diverse evenementen, waaronder de deelnemen aan diverse evenementen, waaronder de deelnemen aan diverse evenementen, waaronder de Wielerzesdaagse in Ahoy en diverse netwerkbijeenWielerzesdaagse in Ahoy en diverse netwerkbijeenWielerzesdaagse in Ahoy en diverse netwerkbijeenkomsten in het Leontienhuis met interessante gastkomsten het met interessante komsten in in het Leontienhuis Leontienhuis metharte interessante gastsprekers. Nieuwe leden zijn van welkom! gastsprekers. Nieuwe leden zijn van harte sprekers. Nieuwe leden zijn van harte welkom! welkom!

Meer informatie over het Leontienhuis, het inloopprogramma en de Club van 100: Meer over inloopprogramma en Meer informatie informatie over het het Leontienhuis, Leontienhuis, het inloopprogramma en de de Club Club van van 100: 100: www.leontienhuis.nl en voorhet vragen info@leontienhuis.nl www.leontienhuis.nl en voor vragen info@leontienhuis.nl www.leontienhuis.nl en voor vragen info@leontienhuis.nl | Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

5


• Uitzenden/Detacheren

sprong een technisch uitzendbureau gespecialiseerd in de volgende sectoren : petrochemische industrie,

.V.

SPERO Services B.V. is van oorsprong een technisch uitzendbureau gespecialiseerd in het bemiddelen van technisch personeel in de volgende sectoren : erd personeel: ISO 9606-1 en ASME IX petrochemische industrie, scheepsbouw, offshore, rkers, Flensmonteurs, Sleutelaars, Elektromonteurs, enz…

mentatiefitters, Elektrisch-en stoomtracing monteurs,

Wat doet SPERO Services B.V.

en vanuit onze flexibele pool met medewerkers, Het ter beschikking stellen van aan. gekwalificeerd perete of een gedeelte van uw opdracht soneel: ISO 9606-1 en ASME IX gecertificeerde zen partner Lassers, op basis van wederzijdse vertrouwen en Pijpfi tters, IJzerwerkers, Flensmonteurs,

urige en

Sleutelaars, Elektromonteurs, Kabelbaanmonteurs, Kabeltrekkers, Instrumentatiefitters, Elektrisch-en stoomtracing monteurs, Technisch personeel voor de Offshore.

Wij kunnen betrouwbare vakmensen inzetten vanuit onze flexibele pool met medewerkers, daarnaast nemen een complete of een prettige relatiewijopook te graag bouwen, gedeelte van uw opdracht aan. Hierbij is Spero Services B.V. uw aangewezen partner op basis van wederzijdse vertrouwen en respect.

nsen, is bij ons een continue proces.

6 2

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

De organisatie SPERO Services B.V. kent 3 Services B.V.

Uitzenden/Detacheren; waarmee wij tijdelijke personeel bij onze opdrachtgever bieden.

De organisatie Recruitment; SPERO Services Zorgt B.V. kent 3 afdelinvoor het proces van iden gen: gekwalificeerde en beschikbare kandidaat.

Uitzenden/Detacheren; waarmee wij tijdelijke, Projects; biedt onze Opdrachtgever de moge dringende, snelle en onverwachte noodzaak van onsopdrachtgever te vertrouwen op basis van eenheidsprijz personeel bij onze bieden.

in de markt profileren als een concurrent.

Recruitment; Zorgt voor het proces van identificeren, selecteren en aantrekken van de best gekwaliWij zijn een betrouwbare partner ficeerde en beschikbare kandidaat.

die graag de kwaliteit en flexibiliteit van onze diensten.

Projects; biedt onze Opdrachtgever de mogelijkheid om tevens een complete opdracht aan ons te vertrouwen op basis van eenheidsprijzen of een vaste aanneemsom, zonder dat wij ons in de markt profileren als een concurrent.

Certificaten

Wij zijn een betrouwbare partner die graag de toegevoegde waarde wil creëren met de kwaliteit en KvK Spero Services B.V. flexibiliteit van onze diensten.

SNA-NEN Certificaat VCU Certificaat VCA 1 Ster Certificaat VCA 2 Ster Certificaat Erkend Leerbedrijf Certificaat Beleidsverklaring Veiligheid En Gezondheid


••Recruitment Recruitment••Projects Projects Onze Onze missie! missie!

EenEen greep greep uit uit onze onze opdrachtgevers: opdrachtgevers:

OmOm metmet onzeonze opdrachtgevers opdrachtgevers een een langdurige langdurige ntafdelingen: 3 afdelingen:

en prettige en prettige relatie relatie op te opbouwen, te bouwen, dit willen dit willen wij wij bereiken bereiken door: door: elijke, e, dringende, dringende, snelle snelle en onverwachte en onverwachte noodzaak noodzaak vanvan - Open - Open en transparant en transparant te communiceren; te communiceren; . - De- opdrachtgever De opdrachtgever te ontzorgen; te ontzorgen; - Garant - Garant te staan te staan voorvoor kwaliteit; kwaliteit; -selecteren Alert -selecteren Alert en pro-actief enen pro-actief zijn in veiligheid; in veiligheid; ntificeren, dentificeren, aantrekken en zijn aantrekken vanvan de best de best - Het - Het instrueren instrueren en opleiden en opleiden van van onzeonze mensen, mensen, t. is bijisons bij ons een een continue continue proces. proces.

mogelijkheid elijkheid omom tevens tevens eeneen complete complete opdracht opdracht aanaan zen prijzen of een of Certifi een vaste vaste aanneemsom, aanneemsom, zonder zonder datdat wij wij onsons Certifi caten caten

g e

KvKKvK Spero Spero Services Services B.V. B.V. SNA-NEN SNA-NEN Certifi Certifi caatcaat toegevoegde de toegevoegde waarde waarde wil wil creëren creëren metmet de de VCUVCU Certifi Certifi caatcaat VCAVCA 1 Ster 1 Ster Certifi Certifi caatcaat VCAVCA 2 Ster 2 Ster Certifi Certifi caatcaat Erkend Erkend Leerbedrijf Leerbedrijf Certifi Certifi caatcaat Beleidsverklaring Beleidsverklaring Veiligheid Veiligheid En Gezondheid En Gezondheid

Koddeweg Koddeweg 45 45 3194 3194 DH DH Hoogvliet Hoogvliet TheThe Netherlands Netherlands T +31 T +31 (0)10 (0)10 210210 53 39 53 39 info@speroservices.nl info@speroservices.nl www.speroservicesbv.nl www.speroservicesbv.nl

dheid d

| Together | Together | jaargang | jaargang 4 | nr.1 4 | 2019 nr.1 2019 | |3

7 3


CHRIS EZERMAN maatkleding • couture • kledingadvies

Of ik eens een collega van haar man wil ontvangen. Ze heeft een probleem met het vinden van kleding. Praten kan altijd. Het begint nogal schuchter. Een gelegenheid, een presentatie, topmensen als publiek. Zelf best onzeker, maar niet in haar vakgebied. Lang van lijf en leden, onhandig haar, een strenge bril. Al eens in het kader van reflectie wat tips gekregen. Minder afstand, meer communicatief. Wat moet je daar nou weer mee. Mouwlengtes is een ding. Een jurk is snel erg kort. Dan maar eens wat stoffen uit de kast halen. Samen voor de spiegel. Uitleggen wat materiaal doet, zien welke stoffen werken of niet. Haar zelfvertrouwen een lift geven. En opeens is ze verliefd. Dat dessin, best opvallend voor een jasje. En dan ook nog een duidelijke kleur voor de jurk eronder. Na die derde kop thee: “Oke, we gaan dit doen”.

8

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

T +31 (0) 625 208 931 info@chrisezerman.nl www.chrisezerman.nl

De eerste pas. Ongebleekte katoen is niet echt het charmantste materiaal. Maar het begin van het beeld wordt wel gevormd. Nog eens kijkend naar de stoffen ziet ze nog iets moois. Een foto wordt gemaakt. De tweede pas in definitieve stof. Wat krijgt ze een mooi lijntje in die jurk. Precies onder de knie komt de zoom. Die spanning op de kuit door haar hakken suggereren met deze lengte eindeloze benen. Even proefzitten voor de spiegel in verband met Front-Row. Ja, dan is het ook nog mooi. En dan het jasje. Ik zie ogen fonkelen. Het went blijkbaar erg snel. Een nieuw spiegelbeeld in wording. Het effect van de kleren gaat al naar binnen. Terwijl het nog niet eens klaar is. Nu nog een goede knoop, de voering en het geheel mooi afronden.


. r o o v t e h k i e o Daar d

Er worden bijpassende schoenen gekocht. Die goede broek heeft ze ook al gevonden. En dat shirtje in de uitverkoop. Ze krijgt de smaak te pakken. Combineren is te leren. Eerder kocht ze iets omdat het past en was ze een beetje tevreden. Dit is toch een heel andere insteek, uitzoeken en samenstellen. Voordien nog even naar een kapper met meer zicht op haarstructuur en gezichtsvorm. En toch nog een ander – minder streng – montuur? Soms zou ik het willen. Mezelf even veranderen in een drone. Om tijdens die presentatie in een hoekje van de zaal te kunnen hangen. Zodat ik zie dat ze staat te shinen, te vlammen, te stralen. Omdat ze verstand heeft van haar vak. En dat door een goede jurk en een fijn jasje ook nog eens relaxed kan uitdragen. Vol vertrouwen haar publiek kunnen bereiken. Daar doe ik het voor.

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

9


A

Kiotoweg 349

|

3047 BG

T

010 - 411 99 99

E

info@bosmanreklame.COM

W

www.bosmanreklame.COM

|

Rotterdam

maak ‘t raambelettering

10

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |


reclameborden reclameborden

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

11


R I J S C H O O L

Estrada is een veelzijdige rijschool. Bij ons kun je autorijlessen en theorielessen volgen Daarnaast is het mogelijk om je rij-opleiding te volgen in een spoedcursus van twee tot acht weken.

Autorijlessen

Theorie-examen auto

Wanneer je 16,5 jaar of ouder bent kun je bij Rijschool Estrada rijlessen volgen. Een rijles duurt zestig minuten en is onder leiding van een ervaren instructeur. Gedurende jouw rij-opleiding les je in dezelfde auto met dezelfde instructeur. We vinden het heel belangrijk dat je verantwoord leert rijden in het verkeer en ‘even’ je rijbewijs halen is er niet bij.

Op het theorie-examen worden de onderdelen gevaarherkenning (25 vragen), de verkeersregels (30 vragen) en verkeersinzicht (10 vragen) getoetst. Het examen mag al afgenomen worden wanneer je 16,5 jaar of ouder bent. Je slaagt voor je theorie-examen als je 12 van de 25 vragen goed hebt van het onderdeel gevaarherkenning en als je 35 van de 40 vragen goed hebt van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

“Wil je op je 17e al je rijbewijs op zak hebben? Bij Rijschool Estrada kan het!” Theorie Het behalen van je rijbewijs begint met je theorie opleiding. Wij geven iedere week theorielessen zodat je beter voorbereid bent op het theorie-examen. In zes weken tijd leer je alles wat je moet weten voor het examen en je kans op slagen is vele malen groter! Volg je een rijopleiding bij een andere rijschool? Geen probleem! Ook leerlingen van andere rijscholen kunnen bij ons theorielessen volgen. *Theorielessen zijn op zaterdag van 19.00 – 23.00 uur in Nederlands en op zondag van 19.00 – 23.00 uur in Spaanse.

12

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

Tussentijdse toets Tijdens je rij-opleiding is het mogelijk om je rijvaardigheid te testen door middel van een tussentijdse toets bij het CBR. Deze toets verloopt hetzelfde als een gewoon praktijkexamen. Na de toets zal de examinator een advies geven over de nog te verbeteren onderdelen en hij/zij kan vrijstelling geven voor goed uitgevoerde onderdelen. Deze onderdelen komen dan te vervallen op je praktijk-examen. Voordat je mag deelnemen aan de tussentijdse toets moet je in het bezit zijn van een theoriecertificaat.


SPOEDCURSUS SPOEDCURSUS SPOEDCURSUS WEES WIJS, WEES WEES WIJS, WIJS, JE RIJBEWIJS HAAL BIJ RIJSCHOOL ESTRADA HAAL HAAL BIJBIJ RIJSCHOOL RIJSCHOOL ESTRADA ESTRADA JE JE RIJBEWIJS RIJBEWIJS

Praktijkexamen Als je voldoende de rijvaardigheid beheerst en in het bezit bent van een Praktijkexamen Praktijkexamen

theoriecertificaat mag je af gaan rijden bij CBR. Het praktijkexamen Als je Alsvoldoende je voldoende de rijvaardigheid de rijvaardigheid beheerst beheerst enhet inenhet in het bezit bezit bent bent van van een een duurt ongeveer 55 minuten waarvan je een kwartier zelfstandig naar een theoriecertificaat theoriecertificaat magmag je afjegaan af gaan rijden rijden bij het bij CBR. het CBR. Het Het praktijkexamen praktijkexamen bepaalde bestemming moet rijden. De examinator let daarbij vooral op duurt duurt ongeveer ongeveer 55 minuten 55 minuten waarvan waarvan je een je een kwartier kwartier zelfstandig zelfstandig naar naar een een je beheersing van de auto, jerijden. kijkgedrag, het verlenen vanvooral voorrang en bepaalde bepaalde bestemming bestemming moet moet rijden. De examinator De examinator let daarbij let daarbij vooral op op het rekening houden met andere weggebruikers. Aan het einde van de je beheersing je beheersing van van de auto, de auto, je kijkgedrag, je kijkgedrag, het het verlenen verlenen van van voorrang voorrang en en rit hoor je direct van je examinator of je wel of niet geslaagd bent. het het rekening rekening houden houden metmet andere andere weggebruikers. weggebruikers. AanAan het het einde einde van van de de rit hoor rit hoor je direct je direct van van je examinator je examinator of jeofwel je wel of niet of niet geslaagd geslaagd bent. bent.

Heb je snel je rijbewijs nodig je werk of rijbewijs kun jenodig gewoon Hebvoor Heb je snel je snel je rijbewijs je nodig niet wachten tot je mag rijden? voorvoor je werk je werk of kun of kun je gewoon je gewoon Dan bieden onze spoedcursusnietniet wachten wachten tot tot je mag je mag rijden? rijden? sen misschien uitkomst. DanDan bieden bieden onzeonze spoedcursusspoedcursussen sen misschien misschien uitkomst. uitkomst. Naast de reguliere rijlessen bieden spoedcursussen Naast Naast dewereguliere despeciale reguliere rijlessen rijlessen bie-bieaan van twee, vier of acht weken. denden we speciale we speciale spoedcursussen spoedcursussen Samen met je instructeur plan je aan aan van van twee, twee, vier vier of acht of acht weken. weken. de verschillende lessenplan enplan stel je Samen Samen metmet je instructeur je instructeur je je zo spoedcursus samen. de verschillende de een verschillende lessen lessen en stel en stel jeJe zit je daarmee niet vast aan een pakket zo een zo een spoedcursus spoedcursus samen. samen. Je zitJe zit en je niet kunt direct je praktijkexadaarmee daarmee niet vast vast aan aan een een pakket pakket men afleggen als je rijvaardigheid en je en kunt je kunt direct direct je praktijkexaje praktijkexavoldoende is. menmen afleggen afleggen als je alsrijvaardigheid je rijvaardigheid voldoende voldoende is. is. “Met rijschool estrada binnen acht je rijbewijs” “Metweken “Met rijschool rijschool estrada estrada binnen binnen achtacht weken weken je rijbewijs” je rijbewijs” Voordat je start met een spoedcursus wij aaneen om jespoedtheoVoordat Voordat jeraden start je start metjemet een spoedriecertificaat alaan injebezit tetheohebben cursus cursus raden raden wij jewij aan om je om je theozodat je goed voorbereid en met riecertificaat riecertificaat al inalbezit in bezit te hebben te hebben voldoende kennis van verkeersrezodat zodat je goed je goed voorbereid voorbereid en met en met gels de weg op gaat. Zoverkeersrepik je veel voldoende voldoende kennis kennis van van verkeersreopweg vangaat. degaat. rijlessen enveel kun je gelsmeer gels de weg de op op Zo pik Zo je pik je veel eerder meer meer op van opexamen van de rijlessen de doen. rijlessen en kun en kun je je eerder eerder examen examen doen. doen.

Voel je thuis met rijschool VoelEstrada Voel je thuis je thuis metmet rijschool rijschool Voor meer informatie of vragen en Estrada Estrada kuntofuvragen altijd contact Vooropmerkingen Voor meer meer informatie informatie of vragen en en met ons opnemen. opmerkingen opmerkingen kuntkunt u altijd u altijd contact contact U kunt ons bellen of mailen voor metmet ons ons opnemen. opnemen. een afspraak of meer informatie. U kunt U kunt ons ons bellen bellen of mailen of mailen voorvoor een een afspraak afspraak of meer of meer informatie. informatie.

Rijschool Estrada Wemeldingestraat 52 Rijschool Rijschool Estrada Estrada

3086 JV Rotterdam Wemeldingestraat Wemeldingestraat 52 52 06 241 575 26 30863086 JV Rotterdam JV Rotterdam info@rijschoolestrada.nl 06 241 06 241 575 575 26 26 www.rijschoolestrada.nl info@rijschoolestrada.nl info@rijschoolestrada.nl www.rijschoolestrada.nl www.rijschoolestrada.nl | Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

13


T 085 90 228 09 info@yournewvision.nl - www.yournewvision.nl

Your New Vision

Your New Vision is een landelijk Re-integratieb u biedt voor werkgevers en werkzoekenden. Visie Your New Vision is van mening dat ieder mens en bedrijf uniek is en dat maatwerk, maatwerk moet blijven, alleen dan kunnen de beste resultaten worden behaald. Door onze persoonsgerichte aanpak worden doelen sneller gerealiseerd. Onze individuele benadering, deskundigheid en grote netwerk leidt tot snelle uitstroom naar passend betaald. Het netwerk van Your New Vision is niet alleen divers en biedt ruime mogelijkheden voor re-integratiekandidaten, maar leidt vooral tot duurzame uitstroom. Door de intensieve

14

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

samenwerking met werkgevers, goede verhoudingen tussen de werkzoekende en de reintegratieconsulent slaagt Your New Vision erin om 82 % van de aangemelde klanten uit te plaatsen. Wij zetten in op duurzame relaties, denken mee en leveren maatwerk. Tevreden werknemers zijn productiever. Productieve bedrijven zijn gezond en kunnen groeien. Gezonde bedrijven van tevreden werkgevers creĂŤren ruimte voor innovatie en positieve ontwikkelingen in maatschappij en milieu.

RECRUITMENT • RE-INTEGRA T


WHERE WHERETHE THEEYE EYEMEETS MEETSBUSINESS BUSINESS IT’S IT’SMAKE MAKETHE THEDIFFERENCE DIFFERENCEININ…… SECONDS! SECONDS!

bureau ureaudat datmaatwerk maatwerken engerichte gerichteoplossingen oplossingen Onderscheidende methodiek Onderscheidende methodiek • Duidelijke en transparante afspraken • Duidelijke en transparante afspraken • Korte lijnen contactpersoon • Korte lijnen metmet éénéén contactpersoon • Service 24/7 • Service plusplus 24/7 • Landelijk netwerk werkgevers in diverse • Landelijk netwerk vanvan werkgevers in diverse branches en sectoren branches en sectoren De beschikking groot werkaanbod • De• beschikking overover eeneen groot werkaanbod en sollicitatiegesprekgaranties en sollicitatiegesprekgaranties • Plaatsing binnen 4 weken • Plaatsing binnen 2 tot2 4tot weken na na intake en plan aanpak intake en plan vanvan aanpak

Resultaten Resultaten plaatsingspercentage op maar OnsOns plaatsingspercentage ligt ligt op maar liefstliefst 82%. Onze plaatsingen resulteren in dienst82%. Onze plaatsingen resulteren in dienstverbanden in ieder geval 7 maanden verbanden vanvan in ieder geval 7 maanden tot tot 1 jaar uitzicht op vast. 1 jaar metmet uitzicht op vast. Onze tarieven gebaseerd op vooraf vastOnze tarieven zijn zijn gebaseerd op vooraf vastgestelde prijzen. Geen verrassingen achteraf, gestelde prijzen. Geen verrassingen achteraf, geen kleine lettertjes. Behaalde resultaten geen kleine lettertjes. Behaalde resultaten bevestigen onze aanpak werkt! bevestigen datdat onze aanpak werkt!

ATIE TIE• •PREVENTIE PREVENTIE&&VERZUIM VERZUIM

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

15


E-mailmarketing specialist voor al uw strategieën en campagnes E-MAILMARKETING SOFTWARE

P Verstuur gepersonaliseerde nieuwsbrieven P Mailings met meetbaar resultaat P Inzichtelijke rapportage P Eenvoudige bediening P Persoonlijke service Natuurlijk hebben wij onze standaard prijzen op onze website te lezen, maar wij snappen bij Just4Mails ook heel goed dat ondernemen vaak niet standaard is. Vandaar dat je óók voor maatwerk bij Just4Mails aan het goede adres bent! Duidelijk en overzichtelijk meetbaar resultaat! Hallo Danielle!

Profiel

ADRESBOEK

Maak een nieuwe mailing Voeg contactpersonen toe Instellingen

MAILINGS

CAMPAGNES

Laatst verzonden nieuwsbrieven Ontvangers

Nieuwsbrief

BESTANDEN

Geopend

goede voornemens

45,45%

1170

goede voornemens

43,77%

1

goede voornemens

100,00%

1196

Uitloggen

Laatste nieuwsbrief statistieken

36

75

Vragencentrum

BBN Barendrecht

57,75%

kerstkaarten

26,81%

Verzonden

36x

Kliks

2x

Aangekomen

33x

Uitschrijven

1x

Geopend

15x

Lore

16

|

010 304 40 00 06 275 62 753 Together | jaargang 4 | nr.1 2019

|

vragen@just4mails.nl www.just4mails.nl


De lekkerste Javaanse en Surinaamse gerechten en snacks Op Op locate locate voor voor bedrijven, bedrijven, festivals festivals of of bij bij uu thuis. thuis.

GIETA’S CATERING Javaanse smaken Tel: Tel: 06-46603252 06-46603252 •• E-mail: E-mail: info@gietascatering.nl info@gietascatering.nl •• www.gietascatering.nl www.gietascatering.nl

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

17


De Boer Executive Service Bent u de files en het verkeer ook zo zat en komt U liever uitgerust en fris, dan moe en uitgeblust op uw afspraak. Maak dan een afspraak met De Boer Executive Service en vraag geheel vrijblijvend een offerte aan. info@deboerexecutiveservice.com

C.T.M. de Boer gecertificeerd directiechauffeur T 06 - 211 87 555

STAAIJSTUDIO

HELPT ONDERNEMERS VISUEEL DE MARKT OP FOTOGRAFIE VIDEOGRAFIE WEBDESIGN

deoprinting.nl

Je website in een nieuw jasje? Catchy foto’s van je bedrijf? Een persoonlijke video? Wil jij weten waar ik jou mee kan helpen? Ga dan naar www.staaijstudio.nl

MET DRUKWERK VAN DEOPRINTING EEN PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE AANPAK PORTRET - PRODUCT - PACKSHOT - FASHIONSHOOTS

info@staaijstudio.nl | 06-28 23 11 30

18

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

SCOOR JE ALTIJD! 085 - 90 228 09 info@deoprinting.nl | www.deoprinting.nl


Frank Vester

Vester “Een boek overFrank verslaving? Jij bent toch die kinderboekenschrijver?” “Een boek over verslaving?

Jij bent toch die kinderboekenschrijver?”

Da’s mooi als mensen je herkennen. Inderdaad heb ik ingeslagen weg. Ik ben in elk geval heel blij dat hij op een aantal kinderboeken geschreven en Dikke Duim mijn pad gekomen is, want dit was een voor mij volleDichtsels is zelfs een heuse bestseller, maar ik ben dig onbekende wereld. Als kinderboekenschrijver had mooi als mensen je herkennen. Inderdaad ik een geloof oprecht datnooit Bruno (eindelijk) het licht gezien niet Da’s echt in een hokje te plaatsen. scenario als dit kunnen bedenken. heb ik een aantal kinderboeken geschreven en heeft en hoop dat ie doorgaat op de ingeslagen Dikke verscheen Duim Dichtsels zelfs een bestsel- 15 weg. ben in elk geval blij dat mijn…pad In oktober Tot hetiscokepunt en heuse er ver overeuro, Ik da’s niet duur voorheel de prijs vanhij hetop geld heen,ler, hetmaar is het over/van Bruno Eengekomen aanrader is, voor de dit lezer die nietvoor bang voor de onbekeiik waargebeurde ben niet echt verhaal in een hokje te plaatsen. want was een mijisvolledig Stooker die alles in zich heeft om profvoetballer te worharde realiteit. Voor de prijs hoef je het niet te laten, kende wereld. Als kinderboekenschrijver had ik een den,In maar op al verscheen heel jonge leeftijd raakt 15 euro een boek vanbedenken. deze omvang komt oktober Tot hetverslaafd cokepunt en aan er ver want scenario alsvoor dit nooit kunnen drankoverheen, en drugs.het Datisdrukt een stempel op zijn verdere het waargebeurde verhaal over/van leven. Hij belandt in die de ergst nachtmerrie. Het Bruno Stooker alles denkbare in zich heeft om profvoetbalis een strijd met zichzelf, een strijd met de hele wereld, ler te worden, maar op al heel jonge leeftijd verslaafd een strijd enen dood. DitDat is Bruno uit op raakt op aanleven drank drugs. druktten eenvoeten stempel en als je het uit hebt dan weet je dat je nooit aan die zijn verdere leven. Hij belandt in de ergst denkbare rotzooi moet beginnen! nachtmerrie. Het is een strijd met zichzelf, een strijd met de hele wereld, een strijd op leven en dood. Dit Een verslavend boek over de strijd tegen verslaving is Bruno ten voeten uit en als je het uit hebt dan weet Het was een struggle om het te schrijven. Bruno en ik je dat je nooit aan die rotzooi moet beginnen! lagen regelmatig met elkaar in de clinch, maar ergens halverwege het schrijfproces landde hij op aarde en het Een verslavend boek over de strijd tegen eindresultaat mag er wezen. Bijna 650 meeslepende verslaving pagina’s van begin tot eind. Je bent gewaarschuwd, dit was een struggle om het te schrijven. Bruno en 15 euro, da’s niet duur voor de prijs van het boekHet is verslavend! ik lagen regelmatig met elkaar in de clinch, maar haast geld … overeen met de gangbare kilopapierprijs. En als Een aanrader voor de lezer niet bang is voor Hoe ergens was de halverwege rolverdeling?het schrijfproces landde hij op je daarna af wilt kicken, is het tijddie voor een portie Dikkede aarde en het eindresultaat mag er en wezen. Bijna keiharde realiteit. dehet prijs hoef je(voor)leeshet niet te Bruno schreef, ik redigeerde als coauteur maakte het650 Duim Dichtsels (ook 15Voor euro), vrolijkste meeslepende pagina’s van beginverhaal tot eind. Je bent boek laten, want 15 Leuk euro voor voor alle een leeftijden boek van en deze tot een prettig leesbaar en kloppend waarvan sinds jaren. ookomvang leuk boek isheeft verslavend! haast overeenweg met te degeven. gangbare kilopapierprijs. geengewaarschuwd, letter gelogen dit is. Bruno stappen gemaakt omkomt als relatiegeschenk En als je daarna af wilt kicken, is het tijd voor een por- figuurlijk dan, want letterlijk wil het helaas (nog altijd) Hoe was Dikke (ook 15 euro), het vrolijkste niet lukken - ende hijrolverdeling? is weer bezig om iets van het leven Jij tie bent tochDuim die Dichtsels kinderboekenschrijver? Jawel, en Bruno Daarvoor schreef, ikmoest redigeerde coauteur en maak- nog(voor)leesboek te maken. er een als knop om en moest heel veel meersinds jaren. Leuk voor alle leeftijden hij ook omeen hetprettig verlorenleesbaar geloof inenmensen terug te Ik ben van leuk het ABC enrelatiegeschenk dan ook echt inweg die te volgorde. te leren het tot kloppend verhaal en ook om als geven. krijgen. Want de hele wereld was in zijn beleving tegen Ik ben auteur, BranieBrouwer en copywriter. Als copywaarvan geen letter gelogen is. Bruno heeft stappen hem,gemaakt iedereen- spande en hijletterlijk stond erwil helemaal voordie bedrijven en dat varieert van webfiguurlijksamen dan, want het helaas writer Jij schrijf bent ik toch kinderboekenschrijver? Jawel, alleen voor. Pas als je geest weer helder is, krijg je oog siteteksten, persberichten en nieuwsbrieven tot en met (nog altijd) niet lukken - en hij is weer bezig om iets en nog heel veel meer. voorvan de het andere Het BranieBrouwsel Doemdenen ABC prachtige jubileumboeken. Envolgornog levenkant. te maken. Daarvoor moest er een knop reference Ik ben cases van het en dan ook echt in die ken?om Omdenken? rolde spontaan uit mijn pen toen ik altijd schrijf ik bijna dagelijks een BranieBrouwsel. Bij-Als en moest hij ook leren om het verloren geloof in de. Ik ben auteur, BranieBrouwer en copywriter. hierover nadacht. Ik geloof oprecht dat Bruno (eindelijk) gaand een actueeltje over de aanstaande Brexit, veel mensen terug te krijgen. Want de hele wereld was copy­writer schrijf ik voor bedrijven en dat varieert het licht gezien heefttegen en hoop ie doorgaat op samen de leesplezier! in zijn beleving hem,dat iedereen spande van websiteteksten, persberichten en nieuwsbrieen hij stond er helemaal alleen voor. Pas als je geest ven tot en met reference cases en prachtige jubiweer helder is, krijg je oog voor de andere kant. Het leumboeken. En nog altijd schrijf ik bijna dagelijks Doemdenken? BranieBrouwsel Doemdenken? Omdenken? rolde een BranieBrouwsel. Bijgaand een actueeltje over de Omdenken! spontaan uit mijn pen Wat toen ik hierover Brexit, veelJeleesplezier! er ook van waar is, nadacht. Ik Al die aanstaande negatieve energie, bent het blok aan je eigen been. Je vecht met alles en iedereen. Stap over je eigen schaduw heen. De hele wereld heeft het gedaan. zo voel jij het en ‘t grote gevaar is het brengt je nergens, die dat je erin blijft hangen, ergernis verlamt je geest. Almaar afwachten dat werkt niet. Het resultaat is dat jij alleen Doemdenken? Omdenken! afgesloten van de rest, gevangen. Het leven is een feest, Als jij wil dat men je voor vol aan niet groeit en stil blijft staan. De iedereen. boosheid vreet‘tjegrote op, gevaar is maar jouhanvoorbij. Onnodig, ziet, want de rem ben jij. Jetot vecht dathet je gaat erinaan blijft Je bent gekrenkt op ’tmet bot. alles en Deop hele het gedaan. gen,om afgesloten de rest, gevangen. aan je eigen been. hij moet nu echt die knop. van Onnodig, want de rem ben jij. Je bent zet het dan blok zelf die eerste stap, ga lopen Je gooit je hart slot.wereld heeft maar Het resultaat is dat jij alleen niet groeit De boosheid vreet je op, maar hij moet Stap over je eigen schaduw heen. en er gaat een wereld voor je open.

en stil blijft staan. Je bent gekrenkt tot op ’t bot. Je gooit je hart op slot. Wat er ook van waar is, zo voel jij het en

nu echt om die knop. Almaar afwachten dat werkt niet. Al die negatieve energie, het brengt je Als jij wil dat men je voor vol aan ziet, nergens, die ergernis verlamt je geest. zet dan zelf die eerste stap, ga lopen Het leven is een feest, maar het gaat en er gaat een wereld voor je open. Fravest WoordSupport | fravest@online.nl| www.frankvester.nl aan jou voorbij.

Fravest WoordSupport | fravest@online.nl| www.frankvester.nl

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

19


Heeft uw communicatie effect? Ik Ik Ik Ik Ik

moet moet moet moet moet

op Facebook. een nieuwe website. aan e-mailmarketing doen. op LinkedIn. een marketingplanning hebben. Ik moet, ik moet, ik moet…………

Ook het gevoel dat u van alles moet? Dat u kansen laat liggen als u niet meedoet met de rest? Dat u moet bloggen, mailen, twitteren, Facebooken, flyeren, adverteren en Instagrammen omdat u anders niet bestaat?

Als ondernemer kunt u niet alles en dat is ook absoluut niet nodig. Bepalen wat bij u en uw bedrijf past, is het belangrijkste. Benieuwd naar mijn aanpak?

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 0181 39 88 93

Triathlonweg 30 | 3223 AN Hellevoetsluis | 0181 39 88 93 | 06 51 21 85 41 | info@woordenzin.nl 4 | nr.1 2019 | 20 | Together | jaargangwww.woordenzin.nl


Eigenaar van Salue Consultancy, Prawien Dhoen, is jong van geest maar altijd in voor een lolletje en kijkt niet graag de kat uit de boom. In de periode na zijn HBO studie is zijn voorliefde voor relatiemanagement ontstaan en begreep hij dat commitment voor business gaat. Met deze overtuiging is hij aan de slag gegaan als energieke verkoopcoach en heeft hij Salue Consultancy opgericht.

Salue bestaat uit twee worden: Sales en Value en wordt uitgesproken als ‘Sellyou’. Met zijn ondernemersactiviteiten coacht hij ZZP’ers en MKB bedrijven in het terug krijgen of stimuleren van het verkoopplezier. Dit verzorgt hij via één-op-één begeleidingstrajecten of workshops. Hiermee helpt hij ondernemers die in de aanpak van alles hebben geprobeerd of juist niet weten welk aanpak aansluit bij het realiseren van de commerciële ambities. De ‘commerciële ik’ vormt als basis in de begeleidingstrajecten. Met ‘commerciële ik’ worden de commerciële talenten van ondernemers uitgediept. Hierin worden vraagstukken behandeld als: ✔ Wat vind je een leuke manier om te verkopen? ✔ Wat zou je willen leren om jouw commerciële ambitie te verwezenlijken? ✔ Wanneer ervaar jij een commercieel succes? Aan de hand van de ‘commerciële ik’ wordt een commerciële strategie aangescherpt of vernieuwd. Tenslotte worden de ondernemers gecoached tijdens de implementatie van deze strategie. Hierin worden de verkoopvaardigheden, door middel van actieve coaching, aangescherpt zodat het realiseren van de commerciële ambities goed te doen blijft! Sinds 2019 maakt Prawien videocontent waarin inzichten worden gedeeld op het gebied van relatiemanagement Kijk voor meer informatie op de website www.salueconsultancy.nl

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

21


“Ik heb 21 jaar ervaring in ambachtelijk schilderwerk�

22

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |


Onze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit alle soorten schilderwerken en alle voorkomende soorten wandafwerkingen, zoals het behangen van vinyl, glasvlies, glasweefsels, enzovoorts. Sinds de oprichting van ons dynamisch bedrijf in 2009 laten wij zien dat het schilderen van een object niet in het rijtje van ‘productiewerk’ thuis hoort. Wij willen de klanten graag een mooi stuk ambachtelijk werk laten zien. Wanneer wij klaar zijn met een project, dan zien wij de blijdschap en tevredenheid bij onze klant. Wij hebben tientallen langdurige relaties die wij voornamelijk behouden door middel van onze vakbekwaamheid en loyaliteit. Maar ook ons meerjarig onderhouds- en garantieplan speelt hierbij een rol. Na oplevering is het huis opgefrist en netjes. Het lijkt wel alsof er helemaal geen schilder langs is geweest! Wij streven er namelijk naar alles weer zo schoon mogelijk achter te laten.

Garantie Garantie staat bij ons hoog in het vaandel! En terecht, want u wilt natuurlijk waar voor uw geld. Daarom maken wij van tevoren duidelijke afspraken met u. Aan de hand van uw wensen maken wij een offerte met prijsberekening. Tevens verlenen wij technische ondersteuning met garantie. Zo weet u exact waar u aan toe bent. Aan de hand van ons technisch rapport maken wij voor u het beste verfsysteem met een meerjarig onderhouds- en garantieplan. Wij hebben de gekwalificeerde mensen die ons product vertegenwoordigen. Al uw wensen en vragen zijn daarom bespreekbaar. Wij zijn trots op ons werk en op de garantie die wij bieden. Bij KIAS krijgt u dus zeker waar voor uw geld!!

Sikkens HuisSchilderPlan Wij zijn aangesloten bij het HuisSchilderPlan van Sikkens. Wat betekent dit? Dit houdt in dat wij met u een meerjarige onderhoudsovereenkomst kunnen aangaan. Het is geheel vrijblijvend, maar dan bent u wel de komende jaren verzekerd van planmatig en perfect onderhoud. Uw woning behoudt zijn waarde, ziet er altijd strak en verzorgd uit en u ontvangt garantie op de kwaliteit van het schilderwerk. Regelmatig klein onderhoud is uiteindelijk voordeliger dan eenmalig groot onderhoud, nietwaar?

Repair Care Wij zijn door Repair Care opgeleid en gecertificeerd om een volledige inspectie uit te voeren van al het geveltimmerwerk binnen een complex. Wat dit voor u betekent? Volledige zekerheid over de status van het geveltimmerwerk. Tevens kunnen wij een conditiemeting van het complex voor u verzorgen. Op deze manier wordt de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een correcte wijze beoordeeld. Wij zijn opgeleid in het uitvoeren van deze inspecties én specialist in het herkennen van bouwtechnische detailleringen en de hierin voorkomende problemen.

Kias Schilder en onderhoud Aelbrechtskade 124a 3023 JE Rotterdam M: 06-19 36 04 68 E: info@kiasonderhoud.nl

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

23


Netwerken Speeddaten Kennis delen Verbinden

Kruisbestuiving Samenwerken Gunnen Ontmoeten

Ontspannen en om zaken te doen! Contacten leggen en onderhouden.

Elke laatste woensdag van de maand

van 9.00 - 11.00 uur

Locatie Open Coffee Nesselande: Café de kristal (NessCafé) Cypruslaan 404, 3059 XA Rotterdam Nesselande Houd er wel rekening mee dat de koffie alleen contant kan worden afgerekend!

Aanmelden via: info@togetherbusinesslifestyle.nl DTP studio

Media

NL deoprinting.nl

Totaal Communicatie & Reclame

www.togetherbusinesslifestyle.nl

www.eggermontfinancieel.nl

www.deomedia.nl www.dtpstudiopunt.nl

DTP studio

OPMAAK

DTP studio

PREPRESS

DTP studio

CTP

Your New Vision www.yournewvision.nl

Gaesbeekstraat 92B • 3081NM Rotterdam

RECL AME ADVIESBURE AU Partner in communicatie

ADVIES & BEGELEIDING

SIGNING

ONTWERP

DRUK & PRINT

BELETTERING

VAN IDEE TOT ONTWERP TOT UITVOERING

??! !

0 8 5 0 2 1 0 1 2 6 • p o s t @ p u b l i m e d i a . n u • w w w. p u b l i m e d i a . n u

24

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |


ONDERSCHEIDEN ONDERSCHEIDEN IN IN KLEUR KLEUR

is de kracht van is de kracht van

COMMUNICATIE! COMMUNICATIE!

Deoprinting is uw betrouwbare online drukkerij voor alle soorten drukwerk. Wij bieden de Deoprinting is uw kwaliteit betrouwbare online drukkerij voor alle soorten drukwerk. Wij bieden de door uw gewenste en garanderen met onze aanleverspecificaties de kwaliteit van uw door uw gewenste kwaliteit en garanderen met onze aanleverspecificaties de kwaliteit van uw drukwerk. drukwerk. Naast kwaliteit staat Deoprinting voor snelle levering en Naast kwaliteit staat Deoprinting snelle levering en persoonlijke service. Drukwerk isvoor zoveel meer dan inkt persoonlijke service. zoveel meer inkt en papier. Het is een Drukwerk manier vanisvertellen. Uw dan verhaal. en papier. is eenEn manier van uvertellen. Uw uniekeHet product. dus laat niets aanUw hetverhaal. toeval Uw unieke product. laatwebsite, u niets op aaneen hettijdstip toeval over. U bestelt onlineEnviadus onze over. U bestelt online via onze website, op een tijdstip wat u het beste uitkomt. U kiest daarmee voor gemak wat u het beste uitkomt. voor gemak tegen de scherpste prijs U enkiest met daarmee de betrouwbaarheid tegen de scherpste prijs en met de betrouwbaarheid drukker. drukker. U heeft bij Deoprinting uw eigen, vaste contactpersoon. U heeft bij Deoprinting vastehet contactpersoon. Deze neemt de zorg vanuwu eigen, over voor inplannen, de Deze neemt zorg van van u over hetWij inplannen, de productie ende aflevering uw voor order. beschikken productieover en aflevering uw productieafdeling order. Wij beschikken hiervoor onze een van eigen met hiervoor over onze een eigen productieafdeling grote capaciteit. Makkelijk en snel. En als het moet,met sugrote capaciteit. Makkelijk en snel. En als het moet, supersnel. persnel. Naast deze zeer scherpe prijzen, biedt Deoprinting kwaNaasten deze zeer scherpeAangeleverde prijzen, biedtbestanden Deoprinting kwaliteit vakmanschap. worden liteit en vakmanschap. Aangeleverde bestanden worden éérst gecontroleerd, voordat ze de productie ingaan. Als éérst gecontroleerd, voordat ze de productie ingaan. Als

Heb je hulp nodig? Heb jehet hulp nodig? Wij helpen je graag met promoten Wij helpen je graag met het promoten van jouw bedrijf of project. Neem gerust van jouw bedrijf of project. Neem gerust contact met ons op via info@deoprinting.nl contact met ons op via info@deoprinting.nl

extra service is het mogelijk uw bestelling te volgen met extra service is het mogelijk uw bestelling te volgen met het pakketvolgsysteem. Drukwerk met spoed nodig? het pakketvolgsysteem. met spoedWenodig? Ook dat is mogelijk metDrukwerk een spoedlevering. hebOok alles dat is spoedlevering. We hebben zo mogelijk ingericht met dat ueen op de website alle gegevens ben alles zo ingericht dat op de website gegevens kunt bekijken, van prijs totu levertijd van al alle uw drukwerk. kunt bekijken, van prijs tot levertijd van al uw drukwerk. Van het drukken van visitekaartjes tot het realiseren van Van het drukken vanmagazines; visitekaartjes realiseren van complete gedrukte op tot hethet gebied van drukcomplete werk van Agedrukte tot Z. magazines; op het gebied van drukwerkconcept van A toten Z. creatie tot vormgeving en dtp-werkVan Van concept en tot vormgeving dtp-werkzaamheden, onzecreatie specialisten staan voor uen klaar om uw zaamheden, onze specialisten staan voor u klaar om uw idee vorm te geven. idee vorm te geven. Wilt u een gepersonaliseerde mailing, een complete Wilt u een gepersonaliseerde mailing, een complete huisstijl of vormgeving/opmaak van een complete brohuisstijl of vormgeving/opmaak van een complete chure? Binnen- en buitenreclame o.a. Belettering,broBechure? Binnen-Gevelletters, en buitenreclame o.a. Belettering, Bewegwijzering, Lichtreclame, Reclameborwegwijzering, Gevelletters, Lichtreclame, Reclameborden een assortiment van A-Z. Ook dat kan. Informeer den een assortiment van A-Z. Ook dat kan. Informeer naar de mogelijkheden. naar de mogelijkheden.

T: 085-90 228 09 T: 085-90 228560975 M: 06-28 24 M: 06-28 24 56 75 W: www.deoprinting.nl W: www.deoprinting.nl | Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

25


Frank is de bevlogen Proefmeester die de gerechtverrijkers

Frank Frankisvanuit isde dezijn bevlogen bevlogen Proefmeester diebiologie diede degerechtverrijkers gerechtverrijkers creëert ervaringProefmeester en kennis van de en receptuur. creëert creëert vanuit vanuit zijnzijn ervaring ervaring en en kennis kennis vanvan de de biologie biologie en en receptuur. receptuur. Jacqueline coördineert als enthousiaste klantmanager het contact Jacqueline Jacqueline coördineert coördineert alsals enthousiaste enthousiaste klantmanager klantmanager hethet contact contact met de gebruikers en de promotie op de beurzen. Tim is onze evenzo met met de de gebruikers gebruikers en en de de promotie promotie opop de de beurzen. beurzen. TimTim is onze is onze evenzo evenzo enthousiaste en een zeer creatieve Design en marketing specialist. enthousiaste enthousiaste en en eeneen zeer zeer creatieve creatieve Design Design en en marketing marketing specialist. specialist. Kortom een topteam! Kortom Kortom eeneen topteam! topteam!

26

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |


WatWat maken makenDe DeProefmeesters? Proefmeesters?

Wij Wij produceren pure,pure, eerlijke en authentieke produc­ produceren eerlijke en authentieke prodie mensen echt waarderen. De combinatie ten ducten die mensen echt waarderen. De combinatie van van verse ingrediënten en de kennis,enervaring en verse ingrediënten en de kennis, ervaring bevlogen­ bevlogenheid van De Proefmeesters zorgen voor heideen vanultieme De Proefmeesters zorgen voor eenWijultieme smaakexplosie en beleving. maken smaakexplosie Wij maken gebruik van de gebruik vanen debeleving. best beschikbare verse ingrediënten toevoeging van kunstmatige kleur, geur en bestzonder beschikbare verse ingrediënten zonder toevoeging smaakstoffen. van kunstmatige kleur, geur en smaakstoffen. Wij streven er naar om iedereen die verantwoord en Wij eerlijk streven er naar iedereen de diekans verantwoord en voedsel wilom consumeren te geven om eerlijk wil consumeren de kans gevenkwaliom hunvoedsel maaltijden te verrijken met onze te lekkere hunteitsproducten. maaltijden te verrijken met onze lekkere kwaliteits­ Wij hebben vanuit vanuit onze onze biologische achtergrond producten. Wij hebben biologische achter­ aandacht voor het milieu, uw smaakbeleving en onze grond aandacht voor het milieu, uw smaakbeleving en aarde. We werken met vaste MVO top leveranciers, onzedie aarde. met vaste MVOzijn topgekozen. leveranciers, doorWe onswerken met zorgvuldigheid Kwaliteit ons en smaak staan hierbij zijn altijd voorop.Kwaliteit Al onze die door met zorgvuldigheid gekozen. producten glutenvrij en geschikt voor de vegeen smaak staanzijn hierbij altijd voorop. Al onze producten tarische keuken. zijn glutenvrij en geschikt voor de vegetarische keuken.

Hamburger met met dipsaus Hamburger dipsaus & & Red RedVolcano Volcano Ingrediënten Ingrediënten & & Bereidingswijze 1. Rundvlees 1. Rundvleeshamburger hamburgertweezijdig tweezijdiggrillen grillen 2. IJsbergsla en rucola garneren op het bord 2. IJsbergsla en rucola garneren op het bord 3. Rauwe uien en Jalapeno peper in ringen snijden 3. Rauwe in uien en Jalapeno 4. Tomaat plakken snijdenpeper in ringen snijden 5. Garneren Red Volcano 4. Tomaat inmet plakken snijdenen dipsaus (zie website)

5. Garneren met Red Volcano en dipsaus (zie website)

6. Serveren met stokbrood en Leffe Blond

6. Serveren met stokbrood en Leffe Blond

Wat zijn gerechtverrijkers? Een gerechtverrijker is een unieke combinatie van peper, paprika, tomaat, fruit, citrusWataromatische zijn gerechtverrijkers? vruchten, likeur, knoflook en kruiden. Ieder product Eenheeft gerechtverrijker is een uniekesmaak. combinatie aro­ een eigen authentieke Apart van te servematische paprika, tomaat, citrusvruchten, ren bijpeper, een gerecht/tapas of opfruit, het einde van de bereiding toe teen voegen. likeur, knoflook kruiden. Ieder product heeft een De authentieke producten zijn gemaakt alste een topparfum: Een eigen smaak. Apart serveren bij een pittige gerecht/tapas op het te einde van en dede bereiding toe te piek om je of aandacht vragen smaakpapillen voegen. open te zetten. Daarna een hart waarin zich een pallet van warmezijn smaakpatronen ontvouwd. Om tenslotte De producten gemaakt als een topparfum: Een pit­ nog lang na te genieten van een mooie nasmaak tige piek om je aandacht te vragen en de smaakpapillenin de basis. Kortom: een unieke oplossing waarin alle open te zetten. Daarna een waarin smaken samengevat zijn hart in een potje!zich een pallet

van warme smaakpatronen ontvouwd. Om tenslotte naam onze producten roepen een herinnenogDe lang na tevan genieten van een mooie nasmaak in de ring, sfeer of beleving op. basis. Kortom: een unieke oplossing waarin alle sma­ Yellow Sunrise doet je denken aan een zomerse dag, kenterwijl samengevat zijnCounty in een je potje! Orange meeneemt in een fantas-

tische zonsondergang. Red Volcano opent al je smaakpapillen en Italian Flame neemt je mee naar heerlijke in Toscane. Deroepen Ruby Havana De die naam vanvakantie onze producten een voelt warm aan en doet je denken aan de winter met herinnering, sfeer of beleving op. zijn stoofpotten. Tenslotte is de Green Tornado een Yellow SunriseTe doet je denken eensoorten zomerse dag, allrounder. gebruiken in ofaan bij alle groeten en als basisCounty voor een vinaigrette.in een fantastische terwijl Orange je meeneemt

zonsondergang. Red Volcano opent al je smaakpapillen Kijk op onze site voor makkelijke recepten: en Italian Flame neemt je mee naar die heerlijke vakan­ www.deproefmeesters.nl tie in Toscane. De Ruby Havana voelt warm aan en doet je denken aan de winter met zijn stoofpotten. Tenslotte is de Green Tornado een allrounder. Te gebruiken in of bij alle soorten groeten en als basis voor een vinaigrette. Kijk op onze site voor makkelijke recepten: www.deproefmeesters.nl

Witlof ansjovis Witlof schuitjes schuitjes met met ansjovis & Yellow Sunrise

& Yellow Sunrise

Ingrediënten & Bereidingswijze 1. Witlof bladeren (vullen met de aangemaakte Ingrediënten & Bereidingswijze crème fraîche) 1. Witlof bladeren (vullen met de aangemaakte crème 2. Crème fraîche met yoghurt (losroeren met fraîche) zwarte peper en gehakte peterselie) gemalen 2. Crème fraîche met op yoghurt (losroeren gemalen 3. Ansjovisfile rolletjes de crème fraîchemet leggen 4. Garneren met en Yellow Sunrise (zie foto) zwarte peper gehakte peterselie)

3. Ansjovisfile rolletjes op de crème fraîche leggen

5. Serveren met een glas droge witte wijn 4.(Pinot Garneren met Yellow Sunrise (zie foto) Grigio)

5. Serveren met een glas droge witte wijn (Pinot Grigio)

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

27


28

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |


Deelnemer The 44 RTL 4 Deelnemer TheVoice Voice Senior2018, 2018,RTL RTL Deelnemer TheSenior Voice Senior 2018,

Lou Prince Lou Prince Lou Prince

DeDe opop Curaçao geboren zanger Lou Prince, inin heel Europa Curaçao geboren zanger Lou Prince, heel Europagevierd gevierdom omzijn zijnprachtige prachtigeen enaparte apartesoulstem, soulstem, De op Curaçao geboren zanger Lou Prince, in heel Europa gevierd om zijn prachtige en aparte soulstem, bekend om zijn elegante stijl enencharisma, zag zijn bijna 25-jarige loopbaan als entertainer wederom bekend om zijn elegante stijl charisma, zag zijn bijna 25-jarige loopbaan als entertainer wederom bekend om zijn elegante stijl en charisma, zag zijn bijna 25-jarige loopbaan als entertainer wederom bebeloond. Ditmaal was dede Verenigde Staten dedezegekar de zanger werd beloond. Ditmaal washet het Verenigde Staten dieaan aan zegekar van desympathieke sympathieke zanger werd loond. Ditmaal was het de Verenigde Staten diedie aan de zegekar van devan sympathieke zanger werd gebongebonden. Het is genoeg reden voor zijn landgenoten in Nederland en in het Caribische gebied, om den. Het is genoeg reden voor zijnvoor landgenoten in Nederland en in het Caribische gebied, om metgebied, gepaste gebonden. Het is genoeg reden zijn landgenoten in Nederland en in het Caribische om trots te zien hoe het artistieke werk van Lou Prince, met als basis zijn professionele zangopleiding en zijn met gepaste trots te zien hoe het artistieke werk van Lou Prince, met als basis zijn professionele zangmet gepaste trots te zien hoe het artistieke werk van Lou Prince, met als basis zijn professionele zangtalent, gekoppeld aan de toewijding en de inzet van deze Curaçaose rasartiest worden beloond. Lou Prince opleiding enen zijn talent, gekoppeld aan dede toewijding enendedeinzet rasartiest worden opleiding zijn talent, gekoppeld toewijding inzetvan vandeze dezeCuraçaose Curaçaose rasartiest worden is onvermoeibaar. Regelmatig is hij aan te zien en te horen op verscheidene podia van het Europese continent. beloond. Prince is is onvermoeibaar. Regelmatig is ishijhijtetezien enen tetehoren op podia van beloond. Lou Prince onvermoeibaar. Regelmatig zien horen opverscheidene verscheidene podia van Hij is Lou volledig toegewijd aan zijn twee passies: zijn zangkunst en zijn gezin. Hoe dan ook, zijn blik blijft immer gericht opcontinent. zijn geboorte-eiland, Curaçao. het Europese HijHij is is volledig toegewijd het Europese continent. volledig toegewijdaan aanzijn zijntwee tweepassies: passies:zijn zijnzangkunst zangkunsten enzijn zijngezin. gezin.Hoe Hoe dan ook, zijn blik blijft immer gericht op zijn geboorte-eiland, Curaçao. dan ook, zijn blik blijft immer gericht op zijn geboorte-eiland, Curaçao. Lou Prince is bekend van Radio & TV, waaronder bijvoorbeeld: Lou Prince is is bekend van Radio && TV, waaronder Lou Prince bekend van Radio TV, waaronder bijvoorbeeld: bijvoorbeeld: • John de Mol-Wentink & v/d Ende TV, • Harry Mens, Business Class, • John de Mol-Wentink v/d Ende • John Mol-Wentink && v/d Ende TV,TV, • de Koffietijd SBS6 met “Lady Caribbean” verkiezing, • Harry Mens, Business Class, • Harry Mens, Business Class, • Los Vast Radio en TV, 5 uurshow, • Koffietijd SBS6 met “Lady Caribbean” verkiezing, • Koffietijd SBS6 met “Lady verkiezing, • Staatsloterijshow op Caribbean” locatie vanuit de “Baje • Los Vast Radio en TV, 5 uurshow, • Los Vast Radio en TV, 5 uurshow, Beachclub” Barcelona, Spanje. • Staatsloterijshow locatie vanuit “Baje Beach• Staatsloterijshow opop locatie vanuit dede “Baje Beachclub” Barcelona, Spanje. club” Barcelona, Spanje. Lou Prince is een graag geziene gast als zanger/ entertainer op verschillende trouwlocaties, zoals Lou Prince is een graag geziene gast zanger/ Lou Prince isandere: een graag geziene gast alsals zanger/ onder entertainer verschillende trouwlocaties, zoals entertainer opop verschillende trouwlocaties, zoals onder andere: onder andere: • Het Stadhuis van Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Dordrecht, Zwijndrecht en diverse gemeen• Het Stadhuis van Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, • Het Stadhuis van Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, tehuizen in Nederland. Dordrecht, Zwijndrecht en diverse gemeentehuizen Dordrecht, Zwijndrecht en diverse gemeentehuizen • Raadhuis Vught, Raadhuis de Pauw – Wassenaar in in Nederland. • Nederland. Kurhaus ~ Scheveningen, Grand Hotel Huis ter • Raadhuis Vught, Raadhuis Pauw – Wassenaar • Raadhuis Vught, Raadhuis dede Pauw – Wassenaar Duin ~ Noordwijk • Kurhaus ~ Scheveningen, Grand Hotel Huis ter Duin • Het Zeist, Kasteel Dussen, Kasteel Bergh ~ • Kurhaus ~ slot Scheveningen, Grand Hotel Huis ter Duin ~ Noordwijk, ‘s Heerenberg, ~ Noordwijk, • Het slot Zeist, Kasteel Kasteel Bergh • Kasteel de Haar Dussen, ~ Dussen, Haarzuilens, Kasteel Hoekelum • Het slot Zeist, Kasteel Kasteel Bergh ~~ ‘s ‘s Heerenberg, ~ Ede, Kasteel van Rhoon. Heerenberg, • Kasteel Haar ~ Haarzuilens, Kasteel Hoekelum • Kasteel dede Haar ~ Haarzuilens, Kasteel Hoekelum ~~ Ede, Kasteel van Rhoon. Ede, Kasteel van Rhoon.

Lou Prince heeft opgetreden in/bij/tijdens:

Lou Prince Lou Princeheeft heeftopgetreden opgetreden in/bij/tijdens: • Sluitingsceremonie “World in/bij/tijdens: Port Tournament 2003” • • Sluitingsceremonie “World 2003” • Sluitingsceremonie “WorldPort PortTournament Tournament 2003” Internationaal Honkbaltournooi ~ Rotterdam, de • Internationaal Honkbaltournooi ~ • Internationaal Honkbaltournooi ~ Kuip ~ Rotterdam Rotterdam, Kuip Rotterdam Rotterdam, dedeKuip ~~Rotterdam • Love & Marriage trouwbeurzen • Love & Marriage trouwbeurzen • • Love & Marriage trouwbeurzen Café-Brasserie-Restaurant “Montmartre” ~ • Café-Brasserie-Restaurant “Montmartre”~~ • Café-Brasserie-Restaurant “Montmartre” Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam, • Holland Casino ~ Rotterdam • Holland Casino • • Holland Casino ~ ~Rotterdam Diverse locaties &Rotterdam evenementen in het buitenland • Diverse locaties & evenementen hetBelgië, buitenland • Diverse locaties & evenementen ininhet buitenland waaronder: Spanje, Cuba, Duitsland, Italië waaronder: Spanje, Cuba, Duitsland, België, Italië waaronder: Spanje, Cuba, Duitsland, België, Italië etc. etc. etc.

Wilt u Lou Prince volgen via facebook of Instagram? Facebook.com/louprinceevents Wiltu uLou LouPrince Princevolgen volgenvia viafacebook facebookofofInstagram? Instagram? Wilt Instagram.com/louprincemusic Facebook.com/louprinceevents Facebook.com/louprinceevents Instagram.com/louprincemusic Instagram.com/louprincemusic

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

29


Een beautiful leven begint bij Mariska.O DEFINITIEF ONTHAREN

BENEN / ARMEN / OKSELS / FULL BODY

AFVALLEN (CRYOLIPOLYSE) AFVALLEN DOOR VET BEVRIEZEN

PERMANENTE MAKE-UP WENKBRAUWEN / EYE LINER / LIPPEN

WIMPER EXTENSIONS

ONE BY ONE / 3D EXTENSIONS / RUSSIAN VOLUME

Mariska.O Hollandsch Diep 1D 2904 EP Capelle a/d IJssel T 010 450 39 71 WWW.MARISKA-O.NL

Neem contact met ons op voor ons complete beauty aanbod.

/ Mariska O Capelle

30

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |


Stichting Sigfa Solutions Nederland o.l.v. Roy Badal en Team organiseert in samenwerking met Dr. B.K. Chandra Shekhar Tiwari een aantal leerzame seminars over “Psycho Neurobics, The Healing Science” in Nederland. Wilt u weten hoe u met Psycho Neurobics uw geest en lichaam kunt voorzien van positieve energie? Wilt u gezond worden en blijven? Volg dan vrijblijvend en gratis het seminar “Psycho Neurobics, The Healing Science”. Het seminar leert u technieken om uw lichaam en geest gelukkig en gezond te houden. LOCATIES : ‘t Kruidvat Stichting Welzijn Diemen Ouderkerkerlaan 30, 1112 BE Diemen HVL Den Haag Peilstraat 23, 2516 RE Den Haag Graag aanmelden: 06-48833042

u PSYCHO NEUROBICS, The Healing Science, is een meditatietechniek ontwikkeld door Dr. B.K. Chandra Shekhar Tiwari. Met deze geavanceerde helende meditatie kunt u een effectieve zelfgenezing toepassen. u Psycho Neurobics zijn mentale oefeningen voor je geest en een middel om elk atoom in je lichaam te laten vibreren in de juiste frequentie.

PROGRAMMA OVERZICHT: Een gevarieerd programma en uitleg.

u Psycho Neurobics werkt van binnen naar buiten.  Wat is Psycho Neurobics?  Hoe stress en angst onder controle te krijgen.  Wat is spirituele energie?  Geluks Index meting.  Aura en Chakra metingen.  Gezamenlijke meditatie

u Psycho Neurobics maakt je onafhankelijk van anderen of externe middelen. u Bij Psycho Neurobics maken wij gebruik van de Vedische technieken gebaseerd op: Rang, Raas en Naad.

** Gezondheid in Uw Hand ** Voor meer informatie en aanmelden: @ sigfa.ned@gmail.com

Irene Hoesenie : 06-24313579 Radha Sital 06-86279206 Roy Badal: 06-48833042

SIGFA Solutions Nederland www.sigfasolutions.nl KvK nr: 66868580 Rek.nr NL62INGB0007593422

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

31


TIENVRAGENAAN: TIENVRAGENAAN: Joke vander derSchoor Schoor (helpgewoon) Joke van (helpgewoon)

Wil werknemer

groeien, anders haak ik af. Ook als docent op HBO en

❶ 1 Vertel in 2 zinnen wie u bent: Vertel in 2 zinnen wie u bent:

IkIkben en benJoke Jokevan vander derSchoor, Schoor,zelfstandig zelfstandigondernemer ondernemer moeder van 2van prachtige ambitieuze dochters van 23van jaar. en moeder 2 prachtige ambitieuze dochters Ik23werk voor meerdere bedrijven, waarbij ik laat zien jaar. Ik werk voor meerdere bedrijven, waarbij dat ik mensen hunmensen kracht zetten bij het inrichten van laat zienindat in hunhelpt kracht zetten helpt bij platte organisaties met een hoge mate met van zelfsturing. het inrichten van platte organisaties een hoge mate van zelfsturing. Als ondernemer zijnorganisatiemijn speAls ondernemer zijn mijn specialisaties: cialisaties: organisatieontwikkeling, advisering, ontwikkeling, advisering, training en coaching. Ik traiwerk ning en Ik werk vanuit de principes vanik vanuit de coaching. principes van Servant Leadership, waarbij Servantinzet Leadership, waarbij ik mijzelfteinzet om menmijzelf om mensen en groepen ondersteunen engroei. groepen te ondersteunen in hun groei. insen hun

willen groeien, anders haak af. Ook als die docent Mastersniveau werk ik metikvolwassenen doelbeop HBO en Mastersniveau werk ik met volwassenen wust studeren om verder te groeien. En dan is lesgeven die doelbewust studeren om verder te groeien. En heel leuk! dan is lesgeven heel leuk!

❻Wat Wat is het beste advies dat kreeg? u ooit kreeg? is het beste advies dat u ooit

6

Wat is uw favoriete: ❷gerecht: Wat is uw favoriete: Nachos! Ik hou van Mexicaans eten. 2

✔ gerecht: Nachos! Ik hou van Mexicaans eten.en wat leesboek: Wuthering Heights. Prachtig boek ✔me leesboek: Wuthering Heights. Prachtig boek en wat iedere keer weer meesleept als ik het lees. me iedere keer weer meesleept als ik het lees. automerk: Renault Captur en heb in het verleden ✔veel automerk: Renault Captur en heb in het verleden Opel gereden veel Opel gereden muziek: Tijdens het werk klassieke muziek op de en onderweg -ik rij veel-muziek goldenopoldies ✔achtergrond muziek: Tijdens het werk klassieke de van Radio 10 Gold. achtergrond en onderweg -ik rij veel- golden oldies vakantieland: hele wereld. Genieten van nieuw van Radio 10de Gold. en gewoonten. ✔landschappen, vakantieland: andere de hele culturen wereld. Genieten van nieuwe vrijetijdsbesteding: lezen, sauna, in en rond mijn landschappen, andere culturen en gewoonten. huis rommelen, bioscoop, eten en drinken met fa✔ vrijetijdsbesteding: lezen, sauna, in en rond mijn milie en vrienden, voetbal en ja, voorkeur voor Feyhuis rommelen, bioscoop, eten en drinken met enoord al Rotterdamse.

familie en vrienden, voetbal en ja, voorkeur voor Feyenoord Rotterdamse. 3 Wat vindt u al het mooiste plekje in Zuid Holland of uw woonplaats? ❸ Wat vindt u het mooiste plekje in Zuid Uiteraard Rotterdam. Ik geniet van het wonen in Holland of uw woonplaats? een stad met allerlei verschillende mensen, de winkels en horeca dieIk aan allevan smaken en wensen Uiteraard Rotterdam. geniet het wonen in een kunnen Een praatjemensen, maken met de menstad met voldoen. allerlei verschillende de winkels en sen, dedie spontaniteit en de Rotterdamse ongezouhoreca aan alle smaken en wensen kunnen volten humor. Ik werk door met het de hele land endemensen doen. Een praatje maken mensen, spontavragen me waarom ik niet centraler ga wonen om niteit en de Rotterdamse ongezouten humor. Ik werk de reistijden te verkorten. Maar ik voel me thuis in door het hele land en mensen vragen me waarom ik Rotterdam. Toch mijn stad! niet centraler ga wonen om de reistijden te verkorten. Maar ik voel me thuis in Rotterdam. Toch mijn stad! 4 Waarmee verdiende u uw eerste geld? Met kranten bezorgen toen ik 15 jaar was. Daarna

❹ Waarmee verdiende u uw eerste schoonmaakwerk tot mijn 18e: zelf mijn tijden geld? inde-

Met kranten bezorgen toenVervolgens ik 15 jaar inwas. Daarna len en zelfstandig werken. de horeca schoonmaakwerk tot mijn 18e: zelf mijn tijden indelen beland, daar leer je werken. Ik ben nu 54 jaar en werk dus al bijna 40 jaar, maar ikinwerk nog steeds en zelfstandig werken. Vervolgens de horeca beland, graag. daar leer je werken. Ik ben nu 54 jaar en werk dus al bijna 40 jaar, maar ik werk nog steeds graag. 5 Wat zou u absoluut nooit meer doen? Werken zonder inspraak op nooit het werkmeer of metdoen? men❺ Wat zou u absoluut sen die niet gedreven zijn. Ik werk met mensen die Werken zonder inspraak op het werk of met mensen die niet gedreven zijn. Ik werk met mensen die willen

32 2

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

Een goedevriend vriendraadde raaddeme meaan aanom om“politieker” “politieker” te Een goede worden. Door mijn gedrevenheid en passie ging ik te worden. Door mijn gedrevenheid en passie ging soms te hard en kreeg ik niet iedereen mee. Deze ik soms te hard Dezegoegoede vriendwerkte werkteals alscoach coachenenhijhijheeft heeftme megeholpen gede vriend holpen omverder me verder te ontwikkelen mijncommunicatie commuom me te ontwikkelen in in mijn nicatie anderen, enmensen de mensen wie ik werk naar naar anderen, en de met met wie ik werk beter te beter te overtuigen en inspireren, zodat we werken samen aan overtuigen en inspireren, zodat we samen werken aan een plan. Je goed kan een goed plan hebben, een plan. Je kan een plan hebben, maar de uitmaar de uitvoering lukt beter als je het samen doet. voering lukt beter als je het samen doet.

7

Welke mensen inspireren u?

❼Nog Welke inspireren steedsmensen Nelson Mandela. Eenu? man

die heeft Nog steeds Nelson Mandela. Een man gestregestreden voor zijn overtuigingen, ook die als heeft hij zwaden voor zijn overtuigingen, ook als hij zware re offers moest brengen. En Mahatma Ghandi: “Beoffers brengen. En to Mahatma Ghandi: “Be the change themoest change you want see in the world”.

you want to see in the world”. Wat zou u veranderen als u één dag burgemeesbent? ❽terWat zou u veranderen als u één dag Ik zou de gemeentelijke organisaties willen veranburgemeester bent? deren om te worden, praktischer enveranderen A5-folder.indd 1 flexiIk zou deplatter gemeentelijke organisaties willen beler. Niet meer verschuilen achter regelgeving en Niet om platter te worden, praktischer en flexibeler. procedures, en kiezen voor menselijkheid. meer verschuilen achter regelgeving en procedures, en

8

kiezen voor menselijkheid.

Wie zou u helpen als u een week lang Secret Millionaire bent? ❾DeWie zou u helpen als uineen week langom coöperatie Fietsgewoon Ermelo helpen Secret Millionaire bent? verder te groeien en de jonge mensen die daar wercoöperatie Fietsgewoon in Ermelo helpen om verkenDemet financiële hulp een boost geven. We werder te groeien en de jonge mensen die daar werken ken daar met jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt als ondernemers binnen een We coöperatie met die financiële hulp een boost geven. werken daar werken, maar aanlopen tegen en regelgeving met jongeren met afstand totwetde arbeidsmarkt die als dieondernemers beperkt en vertraagd. Wecoöperatie zien mogelijkheden binnen een werken, maar omaanlopen een aantal coöperaties naast elkaar te zettegen wet- en regelgeving dieneer beperkt en vertentraagd. met verschillende producten en diensten en We zien mogelijkheden om een aantal coöpedaarmee zinvol en mooi werk te creëren voor menraties naast elkaar neer te zetten met verschillende prosen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een financiële ducten en diensten en daarmee zinvol en mooi werk te investering zou enorm helpen.

9

10

creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Eenzou financiële zou enorm helpen. Hoe u willeninvestering dat uw leven eruit ziet over vijf jaar?

❿Nog Hoe zouwerkend u willen datde uwpassie leveneneruit ziet steeds vanuit gedreven-

over jaar? heid die vijf ik heb met 2 gezonde dochters die gelukkigNog zijn steeds in alleswerkend wat ze doen. Met vrienden vanuit de familie passie en gedrevenheid omdie me in vooren tegenspoed. ben een ik heen heb met 2 gezonde dochters dieIkgelukkig zijn in tevreden mens. alles wat ze doen. Met familie en vrienden om me heen in voor- en tegenspoed. Ik ben een tevreden mens.

Bel dan me of ma kijk op o


WIEWIE ZIJNZIJN WIJ?WIJ? Helpgewoon is een netwerk van van Helpgewoon is een netwerk werknemerscoöperaties, werknemerscoöperaties,waarin waarin mensen kleinschalig werken, metmet mensen kleinschalig werken, passie hun vak uitoefenen, eigen passie uitoefenen, eigen lt Wilt u meer u meer weten weten over over de hun de vak regie hebben overover hun hun leven, in in regie hebben leven, emerscooperaties rscooperaties van Helpgewoon? van Helpgewoon? hun hun kracht staan en met vollevolle aan-aankracht staan en met et anJoke met Joke van der van Schoor derdacht Schoor 0611720158 0611720158 dacht te werk gaan. te werk gaan. ail of naar mail joke@helpgewoon.nl naar joke@helpgewoon.nl of Het Het ideeidee vanofvan een een werknemerswerknemersonze k op onze website website www.helpgewoon.nl. www.helpgewoon.nl. coöperatie werdwerd nieuw leven in- incoöperatie nieuw leven geblazen in 2012 doordoor Remmelt geblazen in 2012 Remmelt Schuuring. Schuuring. MetMet een een veranderende markt, veranderende markt, metmet voortdurend dalende prijzen voortdurend dalende prijzen en vergrote drukdruk op werknemers en vergrote op werknemers ontstond, vanuit zijn zijn inzicht dat dat de de ontstond, vanuit inzicht samenleving aan aan vernieuwing toe toe samenleving vernieuwing was,was, de eerste de eerste werknemerscoöperatie binnen de de werknemerscoöperatie binnen schoonmaak. schoonmaak. Het Het uitgangspunt daarbij was:was: een een uitgangspunt daarbij vanuit vanuit hethet hart hart bijdrage leveren aan aan een een betere bijdrage leveren betere en en schonere wereld waarin res- resschonere wereld waarin pectpect voorvoor mens en natuur, eerlijke mens en natuur, eerlijke Wij Wij hebben kleine onzeonze opdrachtgevers. Onze verdeling van van middelen en medeverdeling middelen en mede-metmet opdrachtgevers. Onze• Kleinschalig. • Kleinschalig. hebben kleine lokale teams, die die persoonlijk en en bestaat uit 6uit kernwaarden: zeggenschap centraal staan. MetMetvisievisie zeggenschap centraal staan. bestaat 6 kernwaarden: lokale teams, persoonlijk grote betrokkenheid wer-werWij Wij werken vanuit dit gedachtegoed als basis werdwerd• Vertrouwen. dit gedachtegoed als basis • Vertrouwen. werken vanuit metmet grote betrokkenheid gevoel dat dat wij wij elkaar echtecht ken.ken. de eerste coöperatie Helpgewoon de eerste coöperatie Helpgewoon het het gevoel elkaar metmet vertrouwen in onsopgericht, waarna steeds meer co- co- kennen, opgericht, waarna steeds meer kennen, vertrouwen in onsONZE MISSIE en inendeinander. operaties zijn zijn opgestart binnen de de zelf zelf operaties opgestart binnen de ander. ONZE MISSIE willen mensen de regie overover • Vakmanschap. Wij Wij zetten menzorgzorg en het domein. en sociaal het sociaal domein. • Vakmanschap. zetten men-We We willen mensen de regie eigen leven teruggeven. selijkselijk kapitaal in als kapitaal in investering als investeringhun hun eigen leven teruggeven. de mensen die aan het werk in de waarmee de deZowel WAAR STAAN WIJWIJ VOOR? WAAR STAAN VOOR? in samenleving, de samenleving, waarmee Zowel de mensen die aan het 14-09-18 werk14-09-18 07:21 als de waarwaar wij mee van van mensen naarnaar boven De Helpgewoon coöperaties voorvoor kracht De Helpgewoon coöperaties kracht mensen bovenzijn zijn als cliënten de cliënten wij mee We We willen dat dat mensen en vakmanschap leidend is. is.werken. de de thuiszorg worden gevormd thuiszorg worden gevormd komt komt en vakmanschap leidend werken. willen mensen vanuit intrinsieke motivaWij Wij bundelen onzeonzewerken doordoor een een teams van van betrokken en en• Samen. teams betrokken • Samen. bundelen werken vanuit intrinsieke motivavanuit een een gevoel van van zorgzorg en en in positieve samenervaren professionals dat dat zich zich uit- uit- krachten ervaren professionals krachten in positieve samen-tie, tie, vanuit gevoel vertrouwen. Wij willen terug We We zijn zijn samen ver- ver-vanuit sluitend richtricht op het van van be- be- werkingen. sluitend op geven het geven werkingen. samen vanuit vertrouwen. Wij willen terug voorvoor het het gehele de basis waarin het het gaatgaat om om trouwbare en kwalitatieve huishoutrouwbare en kwalitatieve huishou- antwoordelijk antwoordelijk gehelenaarnaar de basis waarin van van het het werkwerk en de en zorgen samen delijk zorg.zorg. Door te werken vanuit delijk Door te werken vanuit bedrijfsproces bedrijfsproces en zorgen samende essentie de essentie en de kracht van van onzeonze vakmensen wordt de beste resultaten. een een kleinschalige opzet kunnen kleinschalige opzet kunnen voorvoor de beste resultaten. kracht vakmensen wordt Wij Wij willen bijdragen aan aan Wij Wij gaangaan terug naarnaar de deversterkt. we onze aandacht volledig richten we onze aandacht volledig richten• Eerlijk. • Eerlijk. terug versterkt. willen bijdragen samenleving waarin we eerlijk en kijken naarnaar wat wat wat wat no- no-een een op onze cliënten. De De passie voorvoor basisbasis op onze cliënten. passie en kijken samenleving waarin we eerlijk elkaar omgaan, vakmanschap is; op een een duurzame wijzewijzemetmet ons ons vak vak is terug te vinden in de is terug te vinden in de dig dig is; op duurzame elkaar omgaan, vakmanschap wordt, samenwerking en en menselijke fatsoen; puurpuur en enbeloond uitvoering van van ons ons werk. Wij Wij vin- vin- metmet uitvoering werk. menselijke fatsoen; beloond wordt, samenwerking gelijkwaardigheid centraal staatstaat en en denden het het belangrijk om om de zorg en en transparant. belangrijk de zorg transparant. gelijkwaardigheid centraal toegejuicht wordt. het het hart.hart. Wij Wij werken van-van-kleinschaligheid aandacht te kunnen geven die van aandacht te kunnen geven die van• Vanuit • Vanuit werken kleinschaligheid toegejuicht wordt. gevoel, metmet overtuiging ons ons gevraagd wordt. Iedereen die die uit ons gevraagd wordt. Iedereen uit ons gevoel, overtuiging voorvoor wat wat wij doen. op zoek is naar particuliere hulphulp in in en passie op zoek is naar particuliere en passie wij doen. huishuis óf een indicatie vanuit de geóf een indicatie vanuit de gemeente heeft kan kan van van ons ons huishoumeente heeft huishoudelijke zorgzorg ontvangen delijke ontvangen

helpgewoon helpgewoon

helpgewoon helpgewoon

ONZE VISIE ONZE VISIE Bij helpgewoon zijn we over-overBij helpgewoon zijn ervan we ervan tuigd dat dat het het delen van van een een visievisie tuigd delen de basis is voor een een goede samende basis is voor goede samenwerking; zowel tussen de leden als als werking; zowel tussen de leden

Wilt Wilt u meer u meer weten weten over over Helgewoon? Helgewoon? OpOp de de website website www.helpgewoon.nl www.helpgewoon.nl vindt vindt u alle u alle informatie. informatie.

| Together | Together | jaargang | jaargang 4 | nr.1 4 | 2019 nr.1 2019 | |3

33 3

07:21


Huiswerkbegeleiding

-

Bijlessen

-

CITO-trainingen

k i g j i r k Hoe

ooit

mijn huiswerk af?

mijn huiswerk af?

dehuiswerkplek.nl maakt leren weer leuk!

 06 22 96 18 65 Kanaalweg 33-35 Capelle aan den IJssel

Together Business & Lifestyle is, zoals de titel al zegt, een magazine over business en lifestyle in de regio waarbij de ondernemer centraal staat. Het magazine richt zich op de consument die houdt van gemak, warmte en luxe. Wij gaan dit brengen door u kennis te laten maken met bedrijven en ondernemers in uw eigen regio. De ondernemers die deze maand in Together magazine staan, wordt minimaal 15.000 keer gezien. Minimaal, want zoveel exemplaren worden er verspreid. Together magazine kun je ook terugvinden op leestafels en online lezen. Zo krijgen ze enorme exposure voor hun dienst of product voor een betaalbare prijs. Wilt u ook aandacht voor uw product of dienst? Neem dan nu contact op met de redactie van Together via email sales@togetherbusinesslifestyle.nl

34

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |


helpgewoon

Kees de Boer gecertificeerd CCV-D1 directiechauffeur

T 06 - 211 87 555 c.deboer62@gmail.com Ridderkerk

een werknemerscoöperatie gebaseerd op vertrouwen-vakmanschap-samen-eerlijk-kleinschalig

06 117 20 158 • joke@helpgewoon.nl • www.helpgewoon.nl

Your New Vision • RECRUITMENT • RE-INTEGRATIE • PREVENTIE & VERZUIM Vlierbaan 20-70 (2e etage kamer 2.07) 2908 LR Capelle aan den IJssel Postbus 8613 - 3009 AP Rotterdam

Administratieve- en fiscale dienstverlening die bij U past!

Pluvierstraat 27 2903 CA Capelle a/d IJssel Tel. 010 458 87 55 Mob. 06 41 43 44 94

085 90 228 09 info@yournewvision.nl www.yournewvision.nl

info@radsma.nl www.radsma.nl

KIAS Schilders en Onderhoud B.V. Services B.V.

Marcos Andrade Aelbrechtskade 124a 3023 JE Rotterdam Koddeweg 45 3194 DH Hoogvliet The Netherlands www.speroservicesbv.nl

T +31 (0)10 210 53 39 STAAIJSTUDIO

HELPT E info@speroservices.nl ONDERNEMERS VISUEEL DE MARKT OP FOTOGRAFIE

010-4217090 info@kiasonderhoud.nl | www.kiasonderhoud.nl

VIDEOGRAFIE WEBDESIGN

STAAIJSTUDIO

HELPT ONDERNEMERS VISUEEL DE MARKT OP

E-mailmarketing specialist voor al uw strategieën en campagnes Onbeperkt nieuwsbrieven versturen

FOTOGRAFIE

Persoonlijk nieuwsbrief ontwerp

VIDEOGRAFIE

Twee uur campagne brainstorm

WEBDESIGN

Telefoon-, video- en mailsupport 12 business strategieën die we graag met klanten delen

EEN PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE AANPAK PORTRET - PRODUCT - PACKSHOT - FASHIONSHOOTS

010 304 40 00 | 06 275 62 753 vragen@just4mails.nl | www.just4mails.nl

info@staaijstudio.nl | 06-28 23 11 30

WWW.LENYDESMIT.NL

bosman letters & reklame bv

lenydesmit@hotmail.com

06 1606 4268

A

Kiotoweg 349

T

|

3047 BG

010 - 4119999

E

info@bosman-reklame.nl

|

Rotterdam

Martin den Drijver Martin den Drijver Martin den Drijver

binnenreclame buitenreclame bewegwijzering W www.bosman-reklame.nl binnenreclame buitenreclame bewegwijzering binnenreclame buitenreclame bewegwijzering

stickers stickers stickers

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

binnenreclame

buitenreclame

bewegwijzering

stickers

35


“Er zijn voor de ander en zelf hulp vragen als dat nodig is zijn normale dingen in het leven”

Geboren in 1970 als oudste van twee, onder de rook van de Hoogovens in Heemskerk, maar getogen in Geboren in 1970 als oudste van twee, onder de Heerlen, in een roerig tijdperk waarin de gemeente rook van de Hoogovens in Heemskerk, maar gete kampen had met grote uitdagingen als geweldtogen in Heerlen, in een roerig tijdperk waarin en de gemeente te had met grote uitdagingen drugsdelicten enkampen jongeren zonder toekomst. Na de als geweld- en drugsdelicten en jongeren zonder grote mijnsluitingen was Heerlen snel in een diepe toekomst. Na de grote mijnsluitingen was Heerputlen beland. Gelukkig hebput ik er in mijnGelukkig kindertijd niet snel in een diepe beland. heb ik zo heel veel van gemerkt. er in mijn kindertijd niet zo heel veel van gemerkt. Met ouders en veel familieleden uit het onderwijs

Met ouders en veel familieleden uit het onderwijs bebesloot ook ik met kinderen te gaan werken. Via mijn sloot ook ik met te gaan werken. Via mijn stustudie ben ik kinderen in Den Haag terecht gekomen, waar ik dieeen ben15 ik in Den Haag terecht gekomen, waar ik een 15 jaar lange succesvolle carrière in de kinderopheb gehad. Incarrière die periode ik mijn rijbewijs jaarvang lange succesvolle in deheb kinderopvang heb D (touringcar) gehaald en ben ik naast mijn werk in gehad. In die periode heb ik mijn rijbewijs D (touringde kinderopvang ook touringcarritten gaan rijden. car) gehaald en ben ik naast mijn werk in de kinderopvang ook2011 touringcarritten gaan rijden. Een activiteiten­ Eind startte ik Avonturenbus.

36

merkbaar was heeft Avonturenbus wel een flink aantal leuke opdrachten mogen uitvoeren. Van een grote acVan een grote activiteit tijdens de laatste Koningintiviteit tijdens laatsteHendriklaan Koninginnedag de Frederik nedag op de de Frederik op op ScheveninHendriklaan op Scheveningen, tot kleinere gen, tot kleinere activiteiten tijdens diverseactiviteiten markten van diverse Fresh Events. Ookvan mocht tijdens markten FreshAvonturenbus Events. Ook het mocht kinderpodiumprogramma en een knutselactiviteit Avonturenbus het kinderpodiumprogramma en een organiseren tijdens een grote Winterfair in Tilburg. knutselactiviteit een grote WinterInmiddels heb ik organiseren mijn bedrijf tijdens naar Heerlen verhuisd fair in Tilburg. Inmiddels heb ik mijn bedrijf naar Heeren is Avonturenbus uitgebreid met een uitgebreide verhuurafdeling evenementenbenodigdheden len verhuisd envoor is Avonturenbus uitgebreid met een zoals partytenten, tafels en banken, springkussens, uitgebreide verhuurafdeling voor evenementenbenosport- en spelmateriaal e.d. digdheden zoals partytenten, tafels en banken, springkussens, sporten spelmateriaal e.d. Waarden en normen

bureau dat kleinschalige activiteiten verzorgt voor kinderen tot en met 12 jaar. Eind 2011 startte ik Avonturenbus. Alhoewel de financiële crisis volop Een activiteitenbureau dat kleinmerkbaar was heeft Avonturenschalige activiteiten verzorgt voor bus wel een flink aantal leuke opdrachten mogen kinderen tot en met 12uitvoeren. jaar. Al-

Vanuit mijn opvoeding heb ik een aantal hele belangrijke waarden en normen meegekregen die ik als vanzelfsprekend meeneem in mijn ondernemerWaarden en normen schap. Vanuit mijn heb ik hele belangrijEén van deopvoeding belangrijkste is een dat aantal wij elkaar nodig hebben. Er zijn de ander en zelf hulp vragen als ke waarden en voor normen meegekregen die ik als vanzelfdat nodig is zijn normale dingen in het leven. Ook zasprekend meeneem in mijn ondernemerschap. kelijk is dit van belang. Een groeiend en bloeiend beEén heeft van de belangrijkste is dat wij elkaar nodig hebdrijf vele samenwerkingsvormen, weet de waarben. Er zijn voor de ander en zelf hulp vragen als de van gunnen en geven, maar vergeet zeker ook dat niet te nemen als dat geboden wordt. Avonturen­ nodig is zijn normale dingen in het leven. Ookbus zake-

hoewel de financiële crisis volop

lijk is dit van belang. Een groeiend en bloeiend bedrijf

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |


randering, milieuvervuiling

vertrouwen in onze jeugd ondersteun eu en duurzaamheid zijn onderwerpen waar gen die zij voorstaan. heeft sterke samenwerkingsverbanden met een aan- den voor zorgden nagenoeg opgedroogd en is een tal Preferred Suppliers die werk. deze waarden en normen andere vorm van contact erg welkom. Het festival ets mee kon binnen mijn ook onderschrijven, zoals onder andere DeoMedia krijgt dan ook een doorlopend karakter en trekt van (www.deomedia.nl), WE Inflate en Avonturenbus. Het idee van (www.we-inflate.nl) eigen groot- stad tot stad. Een uitstekend podium voor duurzame en Kidzfestijn (www.kidzfestijn.webs.com). De eve- ondernemers en gemeenten om te laten zien waar zij en activiteiten die Avonturenbus organi- staan met betrekking tot duurzaamheid. Partners ivals voornementen kinderen kwam al snel, en nog seert, worden bij voorkeur binnen een Co-Creatie Daarmee vervul ik de derde normen- en waardenen uitgevoerd. De klanten van Avonturen- pijler waarop ik mijn leven en bedrijf inricht; het neVoor het opzetten en uitvoeren van onclusies bedacht uit het VN IPCC-rapport voor zobus merken dit in de vorm van scherpe huurtarieven, men van (pedagogische) verantwoordelijkheid. Wie uitmuntende service en altijd net die paar extra stap- in deze tijd van klimaatverandering echt zijn en haar Moe Festivals (en side-events) zoek ik e leidde, zagen de karaktertjes Vera & Tim verantwoordelijkheid pen die leiden naar een tevreden klant. wil nemen, komt niet om de onderwerpen heen. Wie zich hier echt ners. Wilt u samen met Avonturenbus ht. Deze twee kinderen vertellen het verhaal bovenstaande Klimaatverandering, milieuvervuiling in verdiept komt onherroepelijk tot de conclusie dat milieu en duurzaamheid zijn onderwerpen dit veel verder gaat dan ondernemen, je bedrijf en nemenstelsel en in dagingen Natuur, bijik klimaatverandering, waar niet altijd iets mee kon binnen mijnmilieuwerk. zelfs heid het economische waarCo-Creatie wij in vastzitten. onze kin wel binnen Avonturenbus. Het idee van eigen Met heel veel vertrouwen in onze jeugd ondersteun middel NME? Neem vrijblij alles dat Nu daarmee samenhangt. grootschalige festivals voor kinderen Een kwam breed al snel, ik dedoor veranderingen die zij van voorstaan. en nog voordat de conclusies uit het VN IPCC-rapmij op via info@avonturenbus.nl! moeilijke onderwerpen, datleidde, op kinder port voor zoveel discussie zagen de niveau karakter- Partners Vera & Tim het levenslicht. Deze twee kinderen Voor het opzetten en uitvoeren van diverse Lang egd tijdenstjes het Lang Niet Festival. vertellen het verhaal over Moe de uitdagingen bij klimaat- Niet Moe Festivals (en side-events) zoek ik regelverandering, milieuvervuiling en alles dat daarmee matig partners. Wilt u samen met Avonturenbus Philip van Sleeuwen samenhangt. Een breed gebied met moeilijke on- verantwoordelijkheid nemen en in Co-Creatie onze derwerpen, dat op kinderniveau wordt uitgelegd tij- kinderen informeren door middel van NME? Neem Avonturenbus Events & Verhuur g Niet Moe Festival ik de Natuur- en vrijblijvend dens het Lang Niet wil Moe Festival. contact met mij op via info@avonturenbus.nl! Lang Niet Moe Festival tie (NME)Met verbeteren enFestival de contacten het Lang Niet Moe wil ik de Natuur-tusen Milieu Educatie (NME) verbeteren en de contacten Philip van Sleeuwen Week Events van de Duurzaamheid n en het duurzame (en andetussen kinderenbedrijfsleven en het duurzame bedrijfsleven (en Avonturenbus & Verhuur andereduurzame initiatieven) herstellen. In veel gemeenten zijn subsidiestromen die hier in het verle-

Lang Niet Moe Festival Week van de Duurzaamheid

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

37


R I J S C H O O L

Mireille van Yperen

“wees wijs, haal bij rijschool estrada je rijbewijs”

grafisch vormgever

Meidoornstraat 109

06 241 57 526

2665 DA Bleiswijk

Wemeldingestraat 52 3086 JV Rotterdam

T +31 6 51 880 648 E mireille@dtp-hulp.nl

DTPH.

W www.dtp-hulp.nl

Designing your style

info@rijschoolestrada.nl WWW.RIJSCHOOLESTRADA.NL

ADVIES & BEGELEIDING ONTWERP

Beyond creativity

RECL AME ADVIESBURE AU

SIGNING DRUK & PRINT BELETTERING

Triathlonweg 30 | T 0181 39 88 93 M 0651 21 85 41 3223 AN Hellevoetsluis | E info@woordenzin.nl | www.woordenzin.nl

Uw verhaal onze tekst

T 085 021 01 26 M 06 549 18 853 info@publimedia.nu www.publimedia.nu

PubliMedia

partner in communicatie /publimedia

/publimedia

CHRIS EZERMAN vormgeving van maatkleding en couture

deoprinting.nl

VK CRIS EZERMAN MET DRUKWERK VAN DEOPRINTING

SCOOR JE ALTIJD!

085 - 90 228 09 | www.deoprinting.nl

VG-TAS

Hordijk 122 • 3079 DK Rotterdam T +31 (0) 625 208 931 info@chrisezerman.nl • www.chrisezerman.nl

desat e l

International www.vgtas.com

INGE SCHMID ischmid@vgtas.com +31 (0)6 1702 94 16

Desi Timar

directeur desi@desatel.nl Desatel B.V. Ligusterbaan 1 2908 LW Capelle aan den IJssel Postbus 8003 3009 AA Rotterdam

T F M E W

010 202 44 05 010 202 48 83 06 536 76 791 info@desatel.nl www.desatel.nl

Maikel Abspoel Prawien Dhoen Prawien@salueconsultancy.nl +31 (0) 6 835 31421 www.salueconsultancy.nl

38

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

Game and Work

+31 (0)6 283 37 626 maikelabspoel@gmail.com


Ik ben Leny de Smit en heb altijd een grote passie gehad voor tekenen en schilderen. Ik ben afgestudeerd aan de kappersacademie en na heel wat jaren het mooie kappersvak te hebben uitgeoefend ben ik gaan schilderen. Schilderen is voor mij een rustpunt in mijn drukke leven als moeder van drie kinderen. Op mijn website vindt u naast een korte biografie een overzicht van mijn collectie. Ik heb vijf jaar lessen gevolgd in houtskool, pastelkrijt, aquarel, acryl en olieverf. Zelf heb ik cursussen gegeven aan kinderen op scholen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. Hun werk werd op diverse locaties geĂŤxposeerd, wat bekend gemaakt werd in verschillende kranten. U kunt zich voorstellen dat deze kinderen heel erg trots waren. Zij konden zichzelf uiten met tekenen en schilderen, wat ik zelf heel belangrijk vindt voor kinderen. Het is namelijk goed voor hun ontwikkeling. Wat mijn eigen werk betreft, heb ik een serie realistische werken gemaakt, zoals Egyptische beelden met olieverf en een aantal portretten en dieren. Op dit moment schilder ik meer wat mijn gevoel me ingeeft.

www.lenydesmit.nl | Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

39


Veldhuis Media: duurzaam ondernemen Veldhuis Media in Raalte heeft onlangs haar inspanningen omtrent duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bekroond gezien met een positieve beoordeling omtrent 2 certificaten, namelijk de FSC en ISO 12647 certificaten. Bedrijven welke FSC gecertificeerd zijn, hebben met name hun papierinkoop op duurzame wijze geregeld. Het papier, de hoofdgrondstof voor de producten die Veldhuis Media maakt, wordt uitsluitend betrokken van materiaal welke in duurzame, speciaal daarvoor aangelegde bossen wordt gekweekt. Omdat de bomen daarvoor speciaal aangeplant worden en de zo ontstane bossen onder een verantwoord beheer vallen, draagt dit juist bij aan het tegengaan van de ontbossing en levert zo een positieve bijdrage aan het milieu. Dat daarmee ook een kwalitatief hoogwaardig product gemaakt kan worden bewijst het ISO 12647 certificaat van Veldhuis Media. Deze ISO-norm zorgt voor een zeer voorspelbaar en hoogwaardig kleurmanagement. Dit levert voor de klant uiteindelijk een kwalitatief hoogwaardig product, terwijl binnen het verbeterde productieproces minder verspilling plaatsvindt. Van de ruim 2.000 grafische bedrijven in Nederland zijn er slechts 44 gecertificeerd volgens de ISO-norm 12647. Veldhuis Media mag zich daarmee kwalitatief tot de top van de Nederlandse Grafische Productiebedrijven rekenen. Veldhuis Media beschouwt maatschappelijk verantwoord ondernemen als de standaard voor ondernemen in deze eeuw. Veldhuis is er van overtuigd dat, willen we in de toekomst de continuïteit van de grafische industrie kunnen blijven waarborgen, ze haar verantwoordelijkheid moet nemen. Het “nieuwe ondernemen”, waarbij maatschappelijke vraagstukken zoals klimaat en milieu, zal door ondernemers moeten worden vertaald in oplossingen en nieuwe producten. Veldhuis Media laat met deze beide certificaten in de praktijk zien dat ze daadwerkelijk de eerste stappen hiertoe zet. Veldhuis Media is ISO en FSC gecertificeerd en past duurzame productiemethodes toe.

www.veldhuismedia.nl 40

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |


PANTONE 2685C

PANTONE 253C

PANTONE 116C

Een grafisch vormgever die uw al u wensen vertaalt naar een ontwerp dat perfect aansluit bij de uitstraling van uw bedrijf? Dan bent u bij DTPH aan het juiste adres. Uw huisstijl is vaak de eerste kennismaking van een potentiële klant met uw organisatie. Daarom is het ontwerp van uw logo en uw huisstijl zo belangrijk. DTPH geeft vorm aan uw stijl en ontwikkelt uw huisstijl met het beeld dat u wilt vertellen. Op basis van uw input weten wij, waar u voor staat en hoe u zich op de markt wilt profileren. Dit geldt voor alle elementen in uw huisstijl of dat nu gaat om een folder, flyer, brochure of website. De klanten voor wie DTPH de afgelopen zestien jaar heeft ontworpen zijn zeer divers, maar ze hebben allemaal één ding gemeen; ze zijn allemaal zeer tevreden over de prijs/kwaliteit verhouding in combinatie met de snelheid waarmee dat het werk geleverd wordt. Betrouwbaarheid, creativiteit, flexibiliteit en snelheid gecombineerd met een flinke dosis eigen initiatief, is voor u als klant van wezenlijk belang. DTPH voldoet aan al die eisen. In 2015 heeft DTPH haar vijftienjarig bestaan gevierd. DTPH hoopt dit zeker nog lang te kunnen blijven doen. Het plezier om samen met de klant de uitdaging aan te gaan het perfecte ontwerp te creëren en dat ook nog eens op tijd afgeleverd te krijgen bij de klant is altijd weer een uitdaging!

designing your style DTPH. Meer weten over DTPH of advies nodig op het gebied van grafische vormgeving? Neem contact op met Mireille voor persoonlijk advies. www.dtp-hulp.nl | Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

41


Roy Badal: +31 (0)6 488 33 042 CEO Sigfa Solutions Nederland

Jan van der Linden • account manager Kanaaldijk Oostzijde 3 8102 HL Raalte www.veldhuis.nl

@

T 0572 - 34 97 23 M 06 - 20 90 03 44 jvanderlinden@veldhuis.nl

sigfa.ned@gmail.com Sigfa SN / SIGFA Solutions Nederland

FRANK KEMPER

GIETA’S CATERING Javaanse smaken

PROEFMEESTER

TEL

06 22 42 10 03

EMAIL ASTRID ASTRID ASTRID ASTRID ASTRID ASTRID

info@deproefmeesters.nl

voorkant.pdf 1 07-09-17 15:56 voorkant.pdf 1 07-09-17 15:56 voorkant.pdf 1 07-09-17 15:56 voorkant.pdf 1 07-09-17 15:56 voorkant.pdf 1 07-09-17 15:56 WWW.DEPROEFMEESTERS.NL voorkant.pdf 1 07-09-17 15:56

Tel: 06-46603252 • E-mail: info@gietascatering.nl www.gietascatering.nl

C C C M C C M C M Y M M Y M Y CM Y Y CM Y CM MY CM CM MY CM MY CY MY MY CY MY CY CMY CY CY CMY CY CMY K CMY CMY K CMY K K K K

Astrid Aliredjo Astrid Aliredjo Astrid Aliredjo Chief AstridExecutive Aliredjo Officer Astrid Aliredjo Chief Executive AstridExecutive Aliredjo Officer Chief Officer Chief Executive Officer Chief Executive Officer Email: info@solyflores.nl Chief Executive Officer Email: info@solyflores.nl Email: info@solyflores.nl Phone: 06-44136225 Email: Email: info@solyflores.nl info@solyflores.nl Phone: 06-44136225 Phone: info@solyflores.nl 06-44136225 Email: Phone: 06-44136225 06-44136225 Phone: Phone: 06-44136225

www.solyflores.nl www.solyflores.nl www.solyflores.nl www.solyflores.nl www.solyflores.nl www.solyflores.nl

Rayn Hossainkhan +31 (0)6 153 988 56 info@ray-media.nl Edith Veerhoek T: +31 (0)6 81 820 483 ray-media.nl

Training Coaching

E: Edith@trexpats.com www.trexpats.com

Comedy Photography

H A I R

S K I N

&

B O D Y

rexpats pats

C A R E

and beyond o ... Edith Veerhoek T: +31 (0)6 81 820 483 E: Edith@trexpats.com www.trexpats.com Veerhoek visitekaartje.indd 2 Edith T: +31 (0)6 81 820 483 E: Edith@trexpats.com www.trexpats.com visitekaartje.indd 1

Hollandsch Diep 1D - 2904 EP Capelle aan den IJssel T 010 450 39 71 - WWW.MARISKA-O.NL

Uw IT Partner in

Business Dursun Atik

06 283 46 776

visitekaartje.indd 2

Training Coaching Training

Training

Comedy Coaching

Edith Veerhoek T: +31 (0)6 81 820 483 E: Edith@trexpats.com www.trexpats.com

Coaching

08-06-18 09:10

08-06-18 09:10

Photography Comedy

Comedy

Photography

Photography

Lou Prince

08-06-18 09:10

Music & Show Productions visitekaartje.indd 2

visitekaartje.indd 2

08-06-18 09:10

Postbus 509 3330 AM ZWIJNDRECHT +31 (0)6 53 55 68 18 louprinceinfo@online.nl

Ambassadeur van Stichting Play4kids

INFO@SYSCODE.NL - WWW.SYSCODE.NL

42

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |


“Een diep gevoel van dankbaarheid! Dat is wat ik ervaar wanneer ik met bloemen bezig ben� DE BLOEMENWERELD VAN SOL Y FLORES Ik ben Astrid, een gepassioneerde bloemensierkunstenares. Mijn roots liggen in Suriname dichtbij de natuur waar de geuren van tuberoos en jasmijn in mijn geheugen zijn gegrift. Enkele jaren geleden heb ik Sol Y Flores opgericht. Mijn liefde voor de zon en de Spaanse taal zijn in de naam verweven. Ik wil je meenemen in de wereld van schoonheid, inspiratie en bezinning. Dat is waar Sol Y Flores voor staat. Bloemen hebben jou heel wat te vertellen: blijdschap, warme herrineringen aan vervlogen tijden, inspiratie en nog veel meer. Gaat het om een bruiloft, verjaardag of een dierbaar persoon die je wilt bedanken of verassen? Wil jij jouw bedrijf verfraaien met een schitterend bloemstuk? Ook gedacht aan een creatieve teambuildingdag voor je bedrijf? Ik zorg dat jouw bloemenwens in vervulling komt!

Maak de wereld mooier met bloemen! Fleurige groeten, Astrid Aliredjo

www.solyflores.nl | info@solyflores.nl www.facebook.com/Solyflores-726387604229569/ | www.instagram.com/solyflores.nl/

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

43


Één Één ding ding is is nunu dus dus meer meer dan dan duidelijk: duidelijk: het het kan kan gewoon! gewoon! Met Met onze onze food food momentjes momentjeskunnen kunnenwewemet metz’nz’nallen allenécht échtbijdragen bijdragenaan aaneen eenbetere betere wereld. wereld. Daarom Daarom zien zien wewe het het bijbij The The Afribol Afribol Company Company alsals onze onze taak taak om om meer meer smakelijke smakelijke invullingen invullingen tete creëren creëren waardoor waardoor wewe met met lekker lekker eten eten een een stukje stukje wereld wereld kunnen kunnen verbeteren. verbeteren. ZoZo hopen hopen wewe ook ook meer meer van van ditdit soort soort food food initiatieven initiatieven tete inspireren. inspireren. Samen Samen eten eten wewe dede wereld wereld beter. beter. Eet Eet mee! mee!

44

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

beng@theafribolcompany.nl 0643933474 www.theafribolcompany.nl

Samen eten we de wereld beter. Eet mee!

Wat als een initiatief begon veranderde plots in een business model toen Albert Heijn onze eerste klant werd.

ZeZekreeg kreegtoen toenhet hetidee ideeom omeen eenhapje hapjeteteontwikkelen ontwikkelenenenmet metdede verkoop verkoophiervan hiervandedebenodigde benodigdezorg zorgtetefinancieren. financieren.Een Eenhapje hapjedat dat nunubeter beterbekend bekendstaat staatalsalsdede‘afribol’. ‘afribol’.Wat Watalsalseen eeninitiatief initiatiefbegon begon veranderde veranderdeechter echterplots plotsinineen eenbusiness businessmodel modeltoen toenAlbert AlbertHeijn Heijn onze onzeeerste eersteklant klantwerd. werd.Wat Watvolgde volgdewas wastienduizenden tienduizendenbollen bolleninindede verkoop, verkoop, nominatie nominatie voor voor dede Albert Albert Schweitzer Schweitzer Prijs Prijs 2018, 2018, toekenning toekenning van vandedeANBI ANBIstatus statusaan aanonze onzefoundation foundationénénnanaeen eenpilot pilotvan vannegen negen maanden maanden meer meer dan dan vijftig vijftig moeders moeders enen baby’s baby’s diedie zijn zijn gesteund! gesteund!

Één ding is nu dus meer dan duidelijk: het kan gewoon! Met onze food momentjes kunnen we met z’n allen écht bijdragen aan een betere wereld. Daarom zien we het bij The Afribol Company als onze taak om meer smakelijke invullingen te creëren waardoor we met lekker eten een stukje wereld kunnen verbeteren. Zo hopen we ook meer van dit soort food initiatieven te inspireren.

Ze kreeg toen het idee om een hapje te ontwikkelen en met de verkoop hiervan de benodigde zorg te financieren. Een hapje dat nu beter bekend staat als de ‘afribol’. Wat als een initiatief begon veranderde echter plots in een business model toen Albert Heijn onze eerste klant werd. Wat volgde was tienduizenden bollen in de verkoop, nominatie voor de Albert Schweitzer Prijs 2018, toekenning van de ANBI status aan onze foundation én na een pilot van negen maanden meer dan vijftig moeders en baby’s die zijn gesteund!

Wat Watalsalseen eeninitiatief initiatiefbegon begonveranderde veranderde plots plotsinineen eenbusiness businessmodel modeltoen toen Albert AlbertHeijn Heijnonze onzeeerste eersteklant klantwerd. werd. Ons sociaal ondernemen is echter niet ontstaan uit het herkennen van een gat in de markt of iets dergelijks, maar vanuit een maatschap­ pelijke noodzaak. Mijn moeder kwam er namelijk achter dat veel vrouwen in Afrika de zwangerschap of bevalling niet overleven, simpel­ weg omdat ze de nodige gezondheidszorg niet kunnen betalen.

zorg rond zwangerschap en geboorte in Afrika te financieren. Mooi gevolg hiervan is dat dit voor ieder bedrijf hier weer ‘quick wins’ biedt op het vlak van maatschappelijke impact. Door onze zoete snacks en bites in te kopen krijgen uw lunch, koffie en snack momentjes ineens een extra sociale dimensie. In één ‘hap’ maakt uw organisatie extra sociale impact.

beng@theafribolcompany.nl 0643933474 www.theafribolcompany.nl

Ons Onssociaal sociaalondernemen ondernemenis isechter echterniet nietontstaan ontstaanuituithet hetherkennen herkennen van van een een gat gat inin dede markt markt ofof iets iets dergelijks, dergelijks, maar maar vanuit vanuit een een maatschap­ maatschap­ pelijke pelijkenoodzaak. noodzaak.Mijn Mijnmoeder moederkwam kwamerernamelijk namelijkachter achterdat datveel veel vrouwen vrouwen inin Afrika Afrika dede zwangerschap zwangerschap ofof bevalling bevalling niet niet overleven, overleven, simpel­ simpel­ weg weg omdat omdat zeze dede nodige nodige gezondheidszorg gezondheidszorg niet niet kunnen kunnen betalen. betalen.

tussendoortjes creëert, met de sociale missie om basisgezondheids­ zorg rond zwangerschap en geboorte in Afrika te financieren. Mooi gevolg hiervan is dat dit voor ieder bedrijf hier weer ‘quick wins’ biedt op het vlak van maatschappelijke impact. Door onze zoete snacks en bites in te kopen krijgen uw lunch, koffie en snack momentjes ineens een extra sociale dimensie. In één ‘hap’ maakt uw organisatie extra sociale impact.

Wat als een initiatief begon veranderde plots in een business model toen Albert Heijn onze eerste klant werd.

The The Afribol Afribol Company Company is is een een social social enterprise enterprise dat dat verrassende verrassende snacks snacks enen tussendoortjes tussendoortjes creëert, creëert, met met dede sociale sociale missie missie om om basisgezondheids­ basisgezondheids­ zorg zorgrond rondzwangerschap zwangerschapenengeboorte geboorteininAfrika Afrikatetefinancieren. financieren.Mooi Mooi gevolg gevolg hiervan hiervan is is dat dat ditdit voor voor ieder ieder bedrijf bedrijf hier hier weer weer ‘quick ‘quick wins’ wins’ biedt biedt opop het het vlak vlak van van maatschappelijke maatschappelijke impact. impact. Door Door onze onze zoete zoete snacks snacks enen bites bites inin tete kopen kopen krijgen krijgen uwuw lunch, lunch, koffie koffie enen snack snack momentjes momentjes ineens ineens een eenextra extrasociale socialedimensie. dimensie.InInéén één‘hap’ ‘hap’maakt maaktuwuworganisatie organisatieextra extra sociale sociale impact. impact.

Ons sociaal ondernemen is echter niet ontstaan uit het herkennen van een gat in de markt of iets dergelijks, maar vanuit een maatschap­ pelijke noodzaak. Mijn moeder kwam er namelijk achter dat veel vrouwen in Afrika de zwangerschap of bevalling niet overleven, simpel­ weg omdat ze de nodige gezondheidszorg niet kunnen betalen.

Ze kreeg toen het idee om een hapje te ontwikkelen en met de verkoop hiervan de benodigde zorg te financieren. Een hapje dat nu beter bekend staat als de ‘afribol’. Wat als een initiatief begon veranderde echter plots in een business model toen Albert Heijn onze eerste klant werd. Wat volgde was tienduizenden bollen in de verkoop, nominatie voor de Albert Schweitzer Prijs 2018, toekenning van de ANBI status aan onze foundation én na een pilot van negen maanden meer dan vijftig moeders en baby’s die zijn gesteund!

Één ding is nu dus meer dan duidelijk: het kan gewoon! Met onze food momentjes kunnen we met z’n allen écht bijdragen aan een betere wereld. Daarom zien we het bij The Afribol Company als onze taak om meer smakelijke invullingen te creëren waardoor we met lekker eten een stukje wereld kunnen verbeteren. Zo hopen we ook meer van dit soort food initiatieven te inspireren.

Samen eten we de wereld beter. Eet mee!

SAMEN SAMENMAKEN MAKENWE WEBASISZORG BASISZORG ROND RONDZWANGERSCHAP ZWANGERSCHAPEN EN GEBOORTE GEBOORTEVOOR VOOR IEDEREEN IEDEREEN DE DENORM! NORM!

beng@theafribolcompany.nl beng@theafribolcompany.nl 0643933474 0643933474 www.theafribolcompany.nl www.theafribolcompany.nl


GEZOCHT

Freelance of ZZP Advertentieverkoper Together business & lifestyle magazine Voor in de regio Rotterdam en omgeving zijn wij opzoek naar een freelance advertentie verkoper die opzoek gaat naar adverteerders voor Together business & lifestyle glossy, die vier keer per jaar zal verschijnen. Een business & lifestyle magazine waarin de consument leest en ziet wat voor leuke bedrijven er in de regio gevestigd zijn en welke lifestyle er wordt aangeboden. De ondernemers komen aan het woord en het blad zal dit vertalen naar de potentiĂŤle klant. Wat ga je doen: De werkzaamheden bestaan uit het benaderen prospect adverteerder telefonisch met een interessant aanbod om te adverteren in dit magazine o.a. bedrijven winkels en instellingen in bovengenoemde regio. We zoeken: Iemand met een goede commerciĂŤle drive die goed met mensen om kan gaan. Je denkt in kansen en hebt een positieve instelling. Je kan goed zelfstandig werken en hebt verstand van zaken. Je bent een goede gesprekspartner en weet wat er leeft in de regio. Wat kan je terug verwachten: Voor elk door jou afgesloten contract ontvang je een vooraf vastgesteld percentage van de omzet. Deze functie is parttime uit te voeren en daardoor zeer goed te combineren met andere bedrijfsactiviteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

info@deomedia.nl 085 - 902 28 09 06 - 28 24 56 75

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

45


Opzoek naar een creatieve fotograaf? Welkom bij Ray Media.

Mijn naam is Rayn Hossainkhan, 21 jaar oud en eigenaar van Ray-Media Photography. Ray-Media is een jong en dynamisch bedrijf, die inzetbaar is voor alles waar beeld voor nodig is. Ik specialiseer me niet in een soort fotografie, maar ontwikkel mezelf op alle gebieden en aspecten van fotografie. Ray-Media denkt altijd met u mee om te zorgen dat uw privé gelegenheid, evenement, bedrijf, product of speciaal moment mooi op de foto staat.

Rayn Hossainkhan 46

+31 (0)6 153 988 56 • info@ray-media.nl • ray-media.nl | Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |


Thuiszorg die bij u past!

Together | jaargang 4 | nr.1 2019 010-3135959 • info@mercycare.nl • | mercycare.nl

|

47


Bescherm Bescherm uw uw privacygevoelige privacygevoelige data data Bescherm uw privacygevoelige data Bescherm uw privacygevoelige data Bescherm uw privacygevoelige data Mobile Device Device Management Management (MDM) (MDM) is is het het op op afstand afstand beheren beheren van van Mobile Mobile Deviceapparaten Management (MDM) is het op afstand beheren van (alle) mobiele apparaten (onder andere mobiele telefoons en tablets) tablets) (alle) mobiele (onder andere mobiele telefoons en (alle) mobiele (onder andere mobiele telefoons en tablets) die binnen een organisatie aanwezig zijn. Een zorgt ervoor die binnen eenapparaten organisatie aanwezig zijn. Een MDM zorgt ervoor dat Mobile Device Management (MDM) is het op MDM afstand beheren vandat die binnen eenbeheerd organisatie aanwezig zijn.op MDM zorgt dat alle apparaten beheerd kunnen worden opEen bijvoorbeeld deervoor software alle apparaten kunnen worden bijvoorbeeld de software Mobile Deviceapparaten Management (MDM) is het op afstand beheren van (alle) mobiele (onder andere mobiele telefoons en tablets) alle apparaten beheerd kunnen worden op de software updates, instellingen, gebruikersrechten en het updates, instellingen, gebruikersrechten en bijvoorbeeld het beveiligings-beleid. beveiligings-beleid. (alle) mobiele apparaten (onder andere mobiele telefoons en tablets) zijn.en Een MDM zorgt ervoor dat die binnen een organisatie updates, gebruikersrechten het beveiligings-beleid. Ook appsinstellingen, en dergelijke zijn aanwezig per apparaat apparaat te beheren en in in te te stellen. Ook apps en dergelijke zijn per beheren en stellen. die binnen een organisatie aanwezig zijn. te Een MDM zorgt ervoor dat Ook apps en dergelijke zijn per apparaat te beheren en in te stellen. alle apparaten apparaten beheerd kunnen worden opop bijvoorbeeld de software software Mobile Device beheerd Management (MDM) is het afstand beheren van alle kunnen worden op bijvoorbeeld de Desatel is een eenapparaten bedrijf met met(onder jarenlange ervaring optelefoons het gebied gebied van Desatel is bedrijf jarenlange ervaring het (alle) mobiele andere mobiele en van tablets) updates, instellingen, gebruikersrechten en hetopbeveiligings-beleid. Desatel is data een bedrijf met jarenlange ervaring op het zorgt gebied van telecom, data en beveiliging. Wij bieden bieden een professioneel pakket Mobile Device Management (MDM) iszijn. hette op afstand beheren vandat telecom, en beveiliging. Wij een professioneel pakket die een organisatie Een MDM ervoor Ook apps en dergelijke zijn per apparaat beheren en in stellen. Ookbinnen appsdata en dergelijke zijnaanwezig per apparaat te beheren en in te te pakket stellen. telecom, en Wij bieden professioneel aan waarbij wij het volledige beheer van uw mobiele omgeving uit (alle) mobiele (onder andere telefoons tablets) aan apparaten waarbij wijapparaten hetbeveiliging. volledige beheer vanmobiele uween mobiele omgeving uit alle beheerd kunnen worden op bijvoorbeeld deensoftware aan waarbij wij het volledige beheer van uw mobiele omgeving uit handen nemen. Dit pakket bied een enorm scala aan functionaliteitdie binnen een organisatie aanwezig zijn. Een MDM zorgt ervoor handen nemen. Dit pakket bied een enorm scala aan functionaliteitupdates,isinstellingen, gebruikersrechten en hetopbeveiligings-beleid. Desatel een bedrijf met jarenlange ervaring het gebied van dat handen nemen. Dit pakket bied eenprijs! enorm scala functionaliteiten, en dat tegen een zeer scherpe Desatel is een bedrijf met ervaring op aan het en gebied van alle apparaten beheerd kunnen worden op bijvoorbeeld en, en dat tegen zeer scherpe prijs! Ook apps en dergelijke zijnjarenlange perWij apparaat teeen beheren indetesoftware stellen. telecom, data eneen beveiliging. bieden professioneel pakket en, en datinstellingen, tegen een zeer scherpe updates, gebruikersrechten het beveiligings-beleid. telecom, data Wij prijs! bieden professioneel pakket aan waarbij wij en hetbeveiliging. volledige beheer van en uween mobiele omgeving uit Ook apps en dergelijke zijn per apparaat te scala beheren in te van stellen. Desatel is een met jarenlange ervaring op aan het en gebied handen nemen. Ditvolledige pakket bied een enorm functionaliteitaan waarbij wijbedrijf het beheer van uw mobiele omgeving uit Functionaliteiten MDM: telecom, data eneen beveiliging. Wij prijs! bieden een professioneel pakket Functionaliteiten MDM: en, en dat tegen zeer scherpe Mobile Device Management (MDM) is het op afstand beheren van handen nemen. Dit pakket bied een enorm scala aan functionaliteitFunctionaliteiten MDM: Desatel is een bedrijf met jarenlange ervaring op het omgeving gebied vanuit aan wijapparaten het volledige beheer van uw mobiele •waarbij Mobiel applicatiebeheer • Mobiel applicatiebeheer (alle) mobiele (onder andere mobiele telefoons en tablets) en, •en dat tegen een zeer scherpe prijs! telecom, data en beveiliging. Wij bieden een professioneel pakket handen nemen. Dit pakket bied een enorm scala aan functionaliteitMobiel applicatiebeheer Compleet en veilig e-mailbeheer Compleet en veilig aanwezig e-mailbeheer die •binnen een organisatie zijn. Een MDM zorgt ervoor dat aan•en waarbij wij het volledige beheer van uw mobiele omgeving uit en, dat tegen een zeer scherpe prijs! Compleet en veilig e-mailbeheer Hoogwaardige apparaat beveiliging Functionaliteiten MDM: Hoogwaardige apparaat beveiliging alle• apparaten beheerd kunnen worden op bijvoorbeeld de software handen nemen. Dit pakket bied een enorm scala aan functionaliteitHoogwaardige apparaat beveiliging • • Rapportage Rapportage updates, instellingen, gebruikersrechten en het beveiligings-beleid. Mobiel en, • en dat tegenapplicatiebeheer een zeer scherpe prijs! • Rapportage Ook• apps en dergelijke zijn e-mailbeheer per apparaat te beheren en in te stellen. Compleet en veilig Functionaliteiten MDM: • Hoogwaardige apparaat beveiliging Desatel is een bedrijf met jarenlange ervaring op het gebied van • Mobiel applicatiebeheer Rapportage Functionaliteiten MDM: Wij bieden een professioneel pakket telecom, data en beveiliging. • Compleet en veilig e-mailbeheer •waarbij Mobiel applicatiebeheer aan• wij het volledige beheer van uw mobiele omgeving uit Hoogwaardige apparaat beveiliging • Rapportage Compleet veilig e-mailbeheer handen nemen. Diten pakket bied een enorm scala aan functionaliteit• Ligusterbaan 1• • 2908 2908 LW Capelle aan den den IJssel info@desatel.nl • Tel: Tel: 088 088 2024400 2024400 Ligusterbaan 1 LW •• Capelle aan IJssel •• info@desatel.nl • Hoogwaardige apparaat beveiliging en, •en dat tegen eenLW zeer scherpe prijs! Ligusterbaan 1 • 2908 • Capelle aan den IJssel • info@desatel.nl • Tel: 088 2024400 • Rapportage

Mobile Mobile Device Device Management Management Mobile Device Management

Bescherm uw privacygevoelige data Mobile Device Management Mobile Device Management Mobile Device Management Telecom • Data • Beveiliging Telecom • Data • Beveiliging Telecom • Data • Beveiliging

Telecom • Data • Beveiliging

Mobile Device Management

Telecom • Data • Beveiliging Telecom • Data • Beveiliging

Ligusterbaan 1 • 2908 LW • Capelle aan den IJssel • info@desatel.nl • Tel: 088 2024400

Functionaliteiten MDM: •

Mobiel applicatiebeheer

Hoogwaardige apparaat beveiliging

• Compleet enLW veilig e-mailbeheer Ligusterbaan 1 • 2908 • Capelle aan den IJssel • info@desatel.nl • Tel: 088 2024400 Ligusterbaan 1 • 2908 LW • Capelle aan den IJssel • info@desatel.nl • Tel: 088 2024400 • Rapportage

48

| Together | jaargang 4 | nr.1 2019 |

Telecom • Data • Beveiliging


Laat uw mailing verzorgen Huis aan Huis door mailing.nl Huis aan Huis mailing.nl

Vlierbaan 20-70 (2e etage kamer 2.07) • 2908 LR Capelle aan den IJssel • Postbus 8613 • 3009 AP Rotterdam T 085 - 902 28 09 • info@huisaanhuismailing.nl • www.huisaanhuismailing.nl


Services B.V.

• Uitzenden/Detacheren • Recruitment • Projects SPERO Services B.V. is van oorsprong een technisch uitzendbureau gespecialiseerd in het bemiddelen van technisch personeel in de volgende sectoren: petrochemische industrie, scheepsbouw, offshore, enz… Wat doet SPERO Services B.V. Het ter beschikking stellen van gekwalificeerd personeel: ISO 9606-1 en ASME IX gecertificeerde Lassers, Pijpfitters, IJzerwerkers, Flensmonteurs, Sleutelaars, Elektromonteurs, Kabelbaanmonteurs, Kabeltrekkers, Instrumentatiefitters, Elektrisch-en stoomtracing monteurs, Technisch personeel voor de Offshore. Wij kunnen betrouwbare vakmensen inzetten vanuit onze flexibele pool met medewerkers, daarnaast nemen wij ook graag een complete of een gedeelte van uw opdracht aan. Hierbij is Spero Services B.V. uw aangewezen partner op basis van wederzijdse vertrouwen en respect.

Koddeweg 45 | 3194 DH Hoogvliet | The Netherlands | T +31 (0)10 210 53 39 | info@speroservices.nl | www.speroservicesbv.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.