Page 1

QÜESTIONARI 3

CEIP BERNAT METGE

VALORACIÓ DELS RECURSOS EMPRATS EN LA LECTURA I  L’ESCRIPTURA

    MATERIALS   CURRICULARS  1 1. Els materials curriculars són coherents amb la  metodologia emprada. 2. Els materials tenen en compte la diversitat de  nivells de l’alumnat. 3. Els materials són els adequats per a un curs  escolar. 4. El contingut és adequat als interessos i edats  de l’alumnat. 5. Es disposa de jocs, cançons i lectures  adequades al nivell i interessos de l’alumnat. 6. El material emprat és el que proporciona  l’editorial. 7. El material emprat és adaptació d’altres  materials i /o  elaboració propia segons  necessitats.  8. El material emprat el proporciona l’entorn i la  vida quotidiana: notícies, logotips, anuncis,  avisos…      MATERIALS   AUDIOVISUALS 8. S’utilitzen posters, fotos, fulletons, etc  9. És habitual l’ús  de videos, CD, recursos  d’internet … 10. Es fan enregistraments de veu, imatge, relats  sonors, relats visuals, exposicions…

3

    Observacions

QÜESTIONARI 3 - RECURSOS  
QÜESTIONARI 3 - RECURSOS  

MATERIALS AUDIOVISUALS CEIP BERNAT METGE 9. És habitual l’ús de videos, CD, recursos d’internet … 10. Es fan enregistraments de veu, imatge,...

Advertisement