Page 1

DSE Messe Aalborg 2014

Vigtige datoer – DSE Messe Aalborg 2014 Onsdag d. 18. juni 2014

Deadline for Katalogsvarskemaet

Tirsdag d. 12. august 2014 Deadline for Praktiksvarskemaet

Torsdag d. 25. september 2014

Deadline for endeligt antal deltagende virksomhedsrepræsentanter til messemiddagen eller evt. afbud

De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk


DSE Messe Aalborg 2014

3

Indhold Velkomst

4

Om DSE

5

Kontaktoplysninger

6

Inkluderet ved køb af messestand

7

Vigtige datoer

8

Sponsorater

8

Messedagene

9

Standforhold

10

Retningslinjer for standopsætning og -nedtagning Materialeaflæsning og parkering Leje af standudstyr El og internet Overvågning Standforhold under messen

Tilkørselsforhold til Gigantium

12

Supplerende oplysninger på www.produkter.studerende.dk

13

Katalog- og Praktiksvarskemaerne

13

Oversig over messen

15

De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk


4

DSE Messe Aalborg 2014

Velkomst Kære udstiller ved DSE Messe Aalborg 2014 Tak fordi I i år har valgt at være en del af DSE Messe Aalborg 2014. I hæftet her finder I de vigtigste informationer om messen, og hvilke informationer vi gerne vil have fra jer. Mappen indeholder vigtige praktiske informationer om messen, både før, under og efter messen, og jeg opfordrer jer derfor meget til at kigge mappen grundigt igennem. Hvis I er i tvivl om noget, er i selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os. Som studerende er vi meget stolte over at kunne afholde denne messe. Vores mål er at kunne skabe gode rammer til at skabe kontakt mellem studerende og erhvervslivet, både for jer som udstillere og for de studerende. Det er derfor med glæde, at vi kan konstatere, at de fleste er rigtig glade for vores messe. Hvert år oplever vi mange positive kommentarer efter messen både fra studerende og udstillere, og jeg håber, at det bliver lige så godt i år. Etableringen af messen er et stort arbejde, og udføres udelukkende af frivillige. Derfor vil vi ikke altid have bemanding på vores kontor til at tage telefonen, så det vil ofte være hurtigere at søge efter information i denne mappe. I er naturligvis stadig velkomne til at ringe, og svarer vi ikke på telefonen, vil vores telefonsvarer tage imod jeres besked, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt. Vores medlemmer gør, hvad de kan, for at gøre det nemt for jer at få den rette information. Jeg håber derfor, at I vil gøre hvad I kan for at overholde de deadlines der er sat, samt at videreformidle informationer til de relevante personer i jeres virksomhed og til eventuelle eksterne opstillere. Op til messen vil vi tilknytte en virksomhedskontakt til jer, som I kan kontakte direkte, hvis I skulle have nogle spørgsmål. Virksomhedskontakten vil også være til stede under messen, samt samt under opstilling og nedtagning af messen. Pa messen vil der som altid være mulighed for virksomhedsforedrag. Messen bruges af rigtig mange ingeniørstuderende til at skabe sig et overblik over virksomheder indenfor netop deres fagretning, nogle er nye som studerende, mens andre snart er færdige, og søger efter jobmuligheder. Det er en rigtig god mulighed for at vise de studerende de muligheder jeres virksomhed kan tilbyde, da mange allerede tidligt på studiet skal vælge retning. Ligeledes benyttes messen til at skabe direkte kontakt til virksomheder, og finde projektsamarbejde, studiejob, praktikophold eller ansættelse. Jeg håber jeres tid på messen bliver udnyttet godt, og at både I og de studerende får rigtig meget ud af det. Vi ses på messen til oktober! Christoffer Samuel Nielsen Formand De Studerendes Erhvervskontakt Aalborg

De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk


DSE Messe Aalborg 2014

5

Om DSE De Studerendes Erhvervskontakt DSE er en selvstændig, upolitisk og økonomisk uafhængig forening. DSE er drevet af ca. 100 frivillige studerende fra Danmarks Tekniske Universitet og fra de Teknisk-Naturvidenskabelige-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet. DSE har til formål at etablere og fastholde kontakter til erhvervslivet til gavn for virksomhederne såvel som de studerende på DTU, AAU og andre ingeniøruddannelser. Denne kontakt søges skabt gennem DSE’s tre produkter: »» PEJLING Pejling er en håndbog fra erhvervslivet til ingeniørstuderende og dimittender. Her kan der findes hjælp til jobsøgning, samt informationer om en lang række ingeniørvirksomheder. »» FOKUSAFTEN Fokusaften består af en række retningsspecifikke virksomhedspræsentationer. Efter præsentationerne kan de studerende møde repræsentanter fra virksomhederne under en stående buffet og derved skabe en kontakt til virksomhederne. »» DSE MESSE DSE Messen er en job- og karrieremesse for studerende. Der afholdes hvert år to messer. Den ene foregår i Aalborg og afholdes i efteråret. Den anden messe foregår i Lyngby og afholdes i foråret.

De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk


6

DSE Messe Aalborg 2014

Kontaktoplysninger Adresse og Kontaktoplysninger til DSE-kontoret De Studerende Erhvervskontakt Fibigerstræde 15 Aalborg Universitet 9220 Aalborg Ø Tlf.: 98 15 60 77 E-mail: messeaalborg@studerende.dk

Praktiske Spørgsmål, Svarskema og Messekatalog Dan Iversen

Administrations Ass. tlf. 25 39 10 74

div@studerende.dk

Kontaktes ved generelle spørgsmål.

Nikolaj Christian Pedersen Praktik-koordinator

tlf. 40 74 44 66

ncp@studerende.dk

Kontaktes ved praktiske spørgsmål.

Jeppe Petersen

PR–koordinator

tlf. 26 24 90 92

jep@studerende.dk

Christian Stephansen

Katalog-koordinator tlf. 50 41 67 79

chs@studerende.dk

Kontaktes ved spørgsmål i forbindelse med promovering af messen overfor de studerende, samt ved spørgsmål om messemiddagen.

Kontaktes ved spørgsmål i forbindelse med messekataloget.

Personlig Virksomhedskontakt Alle virksomheder vil få tilknyttet en personlig virksomhedskontakt. Virksomhedskontakten vil være en DSE’er, som hjælper med at besvare alle de spørgsmål, I måtte have. Det er ligeledes jeres virksomhedskontakt, der formidler alle praktiske informationer før, under og efter DSE Messe Aalborg. I vil få jeres virksomhedskontakt tildelt i løbet af juni, og vedkommende er derefter til rådighed under hele forløbet op til messen. I kan som virksomhed altid kontakte jeres virksomhedskontakt, hvis der opstår spørgsmål vedrørende jeres messedeltagelse. Under forløbet vil I modtage henvendelser direkte fra DSE’s katalogudvalg vedrørende indhold til kataloget.

De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk


DSE Messe Aalborg 2014

7

Inkluderet ved Køb af Messestand Foruden standen er der en række tilbud og goder, som følger med ved køb af en standplads på 12 m2, 16 m2 eller 20 m2 til DSE Messe Aalborg 2014. »» Messeforedrag: Der er mulighed for et messeforedrag af maksimalt 30 minutters varighed inkl. spørgetid, hvor I kan præsentere et ingeniørrelevant emne overfor en forsamling af studerende. Det anbefales at foredraget ikke omhandler en traditionel præsentation af jeres virksomhed, da de studerende har mulighed for denne gennem jeres hjemmeside, messekataloget samt på jeres stand. Ved messeforedrag er følgende materialer til rådighed: Flipover Projektor til præsentation via egen pc Trådløst internet El 230 V (4 stik) Hvis andet end ovenstående ønskes er I velkomne til at kontakte os, så vil vi undersøge om vi kan imødekomme jeres ønsker. DSE arbejder benhårdt på at promovere messeforedragene overfor de studerende, men vi kan ikke garantere antallet af deltagere. Tilmelding sker igennem katalogsvarskema, senest Onsdag d. 18. juni 2014. Katalogudvalget tager selv kontakt til jer omkring dette. »»

Infomationsskærme: Der er mulighed for at få fremvist slides på infoskærme under messen. Krav til slides: Opløsning: 1920 x 1080 Format: jpg Max: 3 slides Tilmelding skal ske til virksomhedkontakten senest fredag d. 26. september 2014.

»»

Jobbank: DSE sørger for, at der opstilles en jobbank, hvor I som virksomhed har mulighed for at få opsat jobopslag. Et estimat af antal annocer skal ske i praktiksvarskema senest tirsdag d. 12. august 2014. Indsendelse af annocer til jobbanken skal ske til aaujobbank@studerende.dk senest fredag 26. september 2014.

»»

Messekatalog: Alle deltagende virksomheder får tildelt en dobbeltside i messekataloget som omdeles til de studerende. Det trykkes i ca. 3600 eksemplarer. Informationer om opsætningen af dobbeltsiderne kommer i forbindelse med katalogsvarskema.

»»

Messemiddag: I år vil messemiddagen blive afholdt i Musikkens Spisehus i Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg, onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 18.30. Ved køb af en messestand, er der to gratis billetter til messemiddagen. Tilmelding er nødvendig uanset antal deltagende virksomhedsrepræsentanter og skal ske via praktiksvarskema senest tirsdag d. 12. august 2014. Efter denne dato kan ekstra billetter kun købes, hvis der er ledige pladser. Pris pr. ekstra person inkl. vin ad libitum og underholdning er 700 kr. plus moms. Det pointeres, at der betales 1400 kr. plus moms i tilfælde af manglende fremmøde uden afbud. Dette gælder også for de to billetter der er inkluderet ved køb af messestand. Afbud skal ske senest torsdag d. 25. september 2014, dette gælder også for de to gratis billetter. Billetter må ikke videregives eller sælges.

»»

Forplejning: Der er i prisen for messedeltagelse inkluderet forplejning under messen til samtlige virksomhedsrepræsentanter. Forplejningen består af morgen‐ og frokostbuffet, som anrettes i forplejningsområdet, se side 15 for oversigtstegning. Desuden er der kaffe, te, vand, sodavand samt frugt på standen under messen. Ved behov for opfyldning kontaktes en DSE’er, som vil være behjælpelig med dette.

De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk


8

DSE Messe Aalborg 2014

Vigtige Datoer Onsdag d. 18. juni 2014: Deadline, Katalogsvarskemaet I katalogsvarskemaet skal der indtastes information til virksomhedssiderne i messekataloget. Deruover er tilmelding til virksomhedsforedrag også i katalogsvarskemaet.

Frem til fredag d. 1. august 2014 Mulighed for korrekturlæsning af jeres virksomhedssider før tryk. Katalogudvalget sender en pdf-fil til jeres kontaktperson, såfremt deadline for Katalogsvarskemaet overholdes.

Tirsdag d. 12. august 2014: Deadline, Praktiksvarskemaet Praktiksvarskemaet omhandler en række praktiske forhold i forbindelse med messen. Fx indberetning af standens elforbrug, bestilling af diverse udstyr til standen, estimat af antal annoncer til jobbanken og tilmelding til morgen- og frokostbuffet samt messemiddag.

Torsdag d. 25. september 2014 Deadline for endeligt antal deltagende virksomhedsrepræsentanter til messemiddagen.

Fredag d. 26. september 2014 Deadline for modtagelse af jobannoncer til DSE Messe Jobbank.

Sponsorater Vi vil i år gentage succesen og afholde en konkurrence som de studerende kan deltage i. Virksomheder, som ønsker at sponsorere præmier til denne konkurrence, får deres logo vist et synligt sted på messen. Tidligere har der eksempelvis været sponsoreret spil, dvd’er, USB-højtalere, sportstasker, computere o.l. Præmierne og jeres logo vil blive udstillet på DSE-standen på messen, og vil desuden indgå i promoveringen til de studerende forud for messen. Antallet og størrelsen af præmierne er helt op til jer. DSE vil inden messen kontakte jeres virksomhed for at høre, om I er interesserede i at sponsorere præmier til konkurrencen. Ved I allerede nu, at I ønsker at sponsorere præmier, kan I kontakte Jeppe Petersen på jep@studerende.dk.

De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk


DSE Messe Aalborg 2014

9

Program Tirsdag d. 7. oktober 08:00 – 20:00 Opstilling af stande Test af AV-udstyr 20:00 Sidste mulighed for brug af palleløfter Onsdag d. 8. oktober 08:00 – 09:30 Opstilling af stande Test af AV-udstyr 09:00 – 10:00 Morgenbuffet 10:00 Officiel åbning af messen 11:00 – 16:00 Mulighed for foredrag 12:00 – 14:00 Frokostbuffet 16:00 Messen lukker 18:30 Messemiddag Torsdag d. 9. oktober 09:00 – 10:00 Morgenbuffet 10:00 Messen åbner 11:00 – 15:00 Mulighed for foredrag 12:00 – 14:00 Frokostbuffet 16:00 Messen lukker 16:00 – 20:00 Nedtagning af stande

De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk


10

DSE Messe Aalborg 2014

Standforhold Retningslinjer for standopsætning og -nedtagning »» Opsætning af stande foregår tirsdag den 7. oktober i tidsrummet 8:00 – 20:00. Ved få roll-ups kan opsætningen ske onsdag den 8. oktober i tidsrummet 8:00 – 9:30. »» Nedtagning af stande foregår torsdag den 10. oktober i tidsrummet 16:00 – 20:00. Nedtagning SKAL klares inden for det angivne tidsrum og må ikke påbegyndes før tid! »» DSE står for koordineringen i forbindelse med af- og pålæsning af materialer til standene. »» Tirsdag den 7. oktober, fra kl 8:00 – 20:00 er der i begrænset omfang mulighed for at anvende palleløfter, på køreplader som vil være lagt ud i det meste af messeområdet. »» Derefter må der KUN benyttes løfteudstyr i form af vogne med gummihjul, da andre former for hjul efterlader mærker på gulvtæppet. »» Der er i begrænset omfang mulighed for at låne trækvogne til transport af udstyr. »» På messeområdet må der under ingen omstændigheder fastmonteres genstande i gulvet, på væggene eller i loftet, dvs. opbores, fastboltes eller lignende. Der må heller ikke skæres i gulvtæppet. DSE holder udstiller ansvarlig for skader, der er opstået i forbindelse med opsætning eller nedtagning af standen. »» Der må ikke foretages udsmykning eller opsætning af udstyr, der vanskeliggør rengøring, efter standen er nedtaget. »» Når messen lukker torsdag kl 16:00 skal alt standmateriel fjernes fra området, medmindre andet er aftalt med DSE. »» DSE stiller IKKE værktøj til rådighed ved standopsætning eller -nedtagning. »» Den maksimale standhøjde er 3,5 meter, det er dog muligt at søge dispensation for enkelte elementer på standen, som måtte gå over denne højde. Denne tilladelse kan opnås ved at kontakte DSE før standen opsættes. Hvis ikke det er sket, forbeholder DSE sig retten til at bede udstiller om at fjerne højdedifferencen. »» Udstillere bedes kontakte DSE i tilfælde af ønske om medbringning af særligt tunge elementer. »» Opstilling af materialestandere uden for eget standområde må ikke forefindes, grundet brandveje.

Bemærk at dimmensionerne på 12 m2 i år er ændret fra 3x4 m til 4x3 m således, at standen vil have den bredeste side ud mod gangarealet, i modsætning til tidligere hvor standen var fire meter dyb.

Materialeaflæsning og parkering »» Al parkering henvises til de markerede P-zoner på side 12 »» Materialeaflæsning foregår det markerede sted på kortet side 12, hvor indgangen til lageret ligeledes forefindes. DSE’ere vil guide og koordinere aflæsningen. »» Ved ankomst vil DSE anvise en lagerplads, hvor der vil være mulighed for opmagasinering af en begrænset mængde materiel (f.eks. stand­emballage). Materiellet vil ikke være under opsyn, og opbevaring vil være på udstillers eget ansvar. Eventuelle mangler og skader på opmagasineret materiel skal erstattes af udstillers eget forsikringsselskab. »» DSE har ikke mulighed for aflæsning med gaffeltruck. »» Ved levering af standmateriel af fragtmænd, anviser DSE en lagerplads indtil standen sættes op. De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk


DSE Messe Aalborg 2014

11

Leje af standudstyr »» Det er muligt at leje standudstyr hos Messebyg. Det vil i Praktiksvarskemaet fremgå, hvilket udstyr det er muligt at leje samt kontaktoplysninger på Messebyg.

El og internet »» Standens energiforbrug skal registreres i Praktiksvarskemaet senest tirsdag d. 12. august 2014 for at sikre, at el-forbruget kan dækkes. »» DSE tilbyder én 230 V jordforbindelse, som kan levere ca. 1000 W. Ved større effektbehov, skal der bestilles yderligere 230 V forbindelser. Dette gøres i Praktiksvarskemaet senest tirsdag d. 12. august 2014. »» Der tilbydes også 16 A (CEE-stik) forbindelser. Ved behov for disse bedes virksomheden angive et samlet effektforbrug samt hvilket udstyr, der skal tilkobles forbindelsen. »» Der må ikke udføres ændringer på de af DSE udlagte el-installationer. »» DSE stiller trådløst internet til rådighed, derudover kan der bestilles kablet internet. »» Ved bestilling af kablet internet bliver der kun lagt ét netværksstik ud. Er der brug for mere end ét netværksstik, skal I selv medbringe en switch.

Overvågning »» DSE påtager sig intet forsikringsansvar, men sørger for overvågning i Gigantium natten mellem tirsdag og onsdag, samt natten mellem onsdag og torsdag. Der er desuden alarm på bygningen.

Standforhold under Messen »» Der gøres opmærksom på, at messestanden skal være bemandet af mindst en person i hele messens åbningtid. Se side 9 for tidsplan over messedagene. »» Af hensyn til øvrige messedeltagere forebeholder DSE sig ret til at kræve særligt støjende udstyr dæmpet. Under støj henregnes både akustisk og elektrisk/mekanisk støj. »» Udskænkning af øl, vin eller spiritus fra standene er ikke tilladt. »» Uddeling af materiale må kun foregå fra egen stand. »» DSE sørger i begrænset omfang for rengøring under og efter messen.

De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk


12

DSE Messe Aalborg 2014

Tilkørselsforhold til Gigantium

Gigantiums adresse

Willy Brandtsvej 31, 9220 Aalborg Øst. H Hovedindgang for besøgende. P

Parkering for udstillere ved Gigantium.

L

Materialeaflæsning ved dobbeltportene bagved Gigantium.

26

E45 afkørelse nr. 26.

De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk


DSE Messe Aalborg 2014

13

Supplerende oplysninger på www.produkter.studerende.dk På vores hjemmeside, www.produkter.studerende.dk/messe/ vil der være ”nice-to-know” informationer. Dette drejer sig om følgende oplysninger: »» Liste over alle udstillere på messen, som løbende vil blive opdateret. »» Standplanen, som vil blive tilgængelig senest medio september. »» Plan over DSE’s markedsføringsaktiviteter over for de studerende i forbindelse med messen. Udover disse oplysninger vil der på hjemmesiden kunne findes en pdf-udgave af dette hæfte.

Katalog- og Praktiksvarskemaerne Der vil blive udsendt mails med links til de to svarskemaer. Retningslinjer og informationer for virksomhedssider i messekataloget vil fremgå af katalogsvarskemaet. Der vil også være en oversigt over studieretningerne på Aalborg Universitet tilgængelig som pdf. Denne oversigt tænkes anvendt i forbindelse med angivelse af hvilke studieretninger jeres virksomhed henvender sig til. Husk deadline for katalogsvarskemaet er onsdag d. 18. juni 2014 og for praktiksvarskemaet er tirsdag d. 12. august 2014. Der opfordres til at teksten til messekataloget laves på engelsk, da der arbejdes på at messen også henvender sig til internationale studerende.

De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk


14

DSE Messe Aalborg 2014

Noter

Der tages forbehold for trykfejl i udstillermappen. Udgiver: DSE Aalborg Billeder: DSE Tryk: Lasertryk A/S De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk


DSE Messe Aalborg 2014

15

Oversigt over messen

De Studerendes Erhvervskontakt – Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Øst – messeaalborg@studerende.dk – www.studerende.dk

Udstillermappe 2014  
Udstillermappe 2014  

Udstillermappe for DSE Messe Aalborg 2014