Page 1

20 års jubilæum


Messe program Tid 10:00

10:30 – 16:30 11:00 – 15:45 17:00

Tid 10:00 10:30 – 16:30 11:00 – 14:45 16:00

Aktivitet

Officiel åbning af DSE Messe Lyngby 2010 Formand for DSE Thomas Krüger Bestyrelsesformand Dr. Haldor Topsøe Rektor for DTU Lars Pallesen One on One (Tilmelding på studerende.dk se side 20-21) Virksomhedsforedrag (Se oversigten side 24-25) Messen lukker for i dag

Aktivitet

Messen åbner One on One (Tilmelding på studerende.dk se side 20-21) Virksomhedsforedrag (Se oversigten side 24-25) Messen lukker – tak for i år

velkomst //

1


Velkommen til DSE Messe Lyngby 2010 De Studerendes Erhvervskontakt (DSE) byder dig velkommen til Danmarks største job- og karrieremesse. På trods af finanskrisen har 114 virksomheder investeret i en stand på DSE Messe Lyngby. Alle sammen for at få muligheden for at møde dine studiekammerater og ikke mindst dig. Så kom og oplev messen på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Udnyt muligheden og find ud af hvad erhvervslivet kan tilbyde dig. Uanset hvor langt du er nået i dit studie, er der muligheder på messen. De studerende tilbydes eksempelvis studiejob, praktikophold eller projektsamarbejde. Som færdiguddannet kan du finde din kommende arbejdsgiver på messen. Typisk stiller virksomhederne med både HR-medarbejdere og ingeniører, så der er rig mulighed for både at høre om aktuelle jobs og om hverdagen som ingeniør i den givne virksomhed. Hvad enten du ved, hvad drømmekarrieren er eller ej, så står virksomhedsrepræsentanterne i kø for at tale med dig. Er du sikker på, hvad du vil, når du er færdiguddannet så udnyt muligheden til at høre, hvad virksomhederne kan tilbyde dig. Er du derimod ikke helt sikker

2

\\ velkomst

på hvad, du vil, når du er færdiguddannet, så er repræsentanterne klar til at fortælle dig, hvilke muligheder du har hos deres virksomhed. Har du nogle spørgsmål omkring messen, er du altid velkommen til at besøge vores kontor i Studentercenteret i bygning 101. Du kan også sende os en mail (dselyngby@ studerende.dk) eller besøge vores hjemmeside på studerende.dk. I løbet af messedagene kan du finde os i infostandene på messeområdet og på vores egen stand i teltet. Vi ses til DSE Messe Lyngby den 24.-25. marts 2010. Thomas Krüger Formand De Studerendes Erhvervskontakt


Welcome to DSE Fair Lyngby 2010 Students Business Relations (DSE) would like to welcome you to the largest job and career fair in Denmark. Despite the financial crisis 114 companies have invested in a stand at DSE Fair Lyngby. All of them in order to get the possibility to meet you and your fellow students. Come along and experience the DSE Fair Lyngby 2010 at the Technical University of Denmark (DTU). Use this chance to find out what the corporate world can offer you. No matter how far you are in your studies, there are plenty of opportunities for you at the fair. The students are offered student jobs, work placements or project work. As a graduate you can find your future employer at the fair. Usually, the companies are represented by employees from human resources and engineering department. This gives you the possibility to talk about current vacancies

and the daily challenges at the company as an engineer. Whether you know what your dream career is or not, the company representatives will be eager to talk to you. If you are certain of what you want to do in your future career, use the opportunity to hear what the companies can offer you. On the other hand, if you are uncertain of your future, do not hesitate to contact the representatives. They will be eager to advise you and tell you about your possibilities in their company. You are more than welcome to visit our office at the Student Centre in building 101 should you have any questions regarding the fair. Alternatively you can send us an email (dselyngby@studerende.dk) or visit our homepage on studerende.dk. During the fair you will be able to find us at the information stands and our own stand in the tent area. I hope to see you at DSE Fair Lyngby at DTU on March 24th and 25th 2010. Thomas Kr端ger Chairman Students Business Relations

velkomst //

3


International interaktion I 2009 havde DTU på ny et rekordoptag af begavede og kreative studerende, der ønsker en udfordrende ingeniøruddannelse på et universitet rodfæstet i Danmark, men internationalt i rækkevidde og standard. Fremgangen var ikke kun på DTU’s i alt 23 forskellige uddannelser på bachelorniveau, men også på de 25 masteruddannelser. De mere end 330 internationale masterstuderende er en tydelig dokumentation af DTU’s internationale rækkevidde; et fokus universitetet altid har haft inden for sin forskning, og som også er en væsentlig komponent ved universitetets omsætning af viden bl.a. i innovationsprojekter med erhvervslivet og myndighedsbetjening af ministerier og styrelser. At standarden også er på internationalt niveau, blev i 2009 dokumenteret ved, at DTU blev ranket som nummer 5 på den forskningsbaserede Leiden Ranking over de 100 største universiteter i Europa. For et teknisk universitet med DTU’s kompetencer inden for teknisk videnskab og naturvidenskab, er den internationale rækkevidde og standard en pligt - og en pligt vi gerne tager på os. Verden står mere end nogensinde over for globale udfordringer inden for bl.a. klima, miljø og energi. De tekniske løsninger kræver velfungerende netværk på tværs af grænser og på tværs af sektorer. DTU’s fremtidsholdbare og internationalt konkurrencedygtige uddannelser

4

\\ velkomst

giver de studerende et kvalificeret grundlag for at udvikle løsninger til gavn for samfundet – og det sker navnlig i interaktion med samfundet. Det internationale gennem f.eks. udvekslingsordninger og det nationale f.eks. gennem praktikophold i eller projektopgaver for danske virksomheder. I DTU’s Karrierecenter kan studerende få vejledning om projektsamarbejder med virksomheder, karrierevalg, videreuddannelse mm. Den årlige DSE Messe skaber direkte kontakt mellem studerende og virksomheder. Her er en unik mulighed for de studerende til at komme i dialog med førende videns- og teknologitunge virksomheder i Danmark og samtidig en enestående chance for erhvervslivet til at komme tæt på et råstof af ingeniørmæssig kreativitet og med et internationalt udsyn. Velkommen til DSE Messen 2010. Lars Pallesen Rektor Danmarks Tekniske Universitet


Det rette fokus En virksomhed kan ikke stå alene. Alle virksomheder og ikke mindst ingeniørforetagender som Haldor Topsøe må bestandig være opdateret om den økonomiske og politiske situation, om hvilke krav der stilles til globale aktiviteter, og hvorledes udviklingen vil påvirke samspil med ressourcer – ikke mindst energi. Denne viden er en forudsætning for, at vi fokuserer rigtigt. Hos Topsøe har vi fokus på katalyse, og vores katalysatorer og procesteknologier bruges globalt i industrien til miljøforbedringer, større energieffektivitet og optimal brug af ressourcer. Vores aktiviteter har fra starten været forankret i viden og udvikling fra fundamental forskning. Vi arbejder langsigtet, da det ofte tager mere end 10 år at komme fra ide til et produkt, der anvendes i industrien. Senest har vores fokus bragt os tættere på at fremme nye energiprocesser gennem udvinding og omdannelse af kulbrinter ved forskellige katalytiske processer og ved udvikling af brændselsceller.

være sikker på at komme i betragtning på konkrete forretninger og projekter. Vi er i dag 2.100 Topsøe kolleger, som hver dag tager ansvar og gør en forskel. Vi arbejder projektorienteret, og et samspil mellem fx kemi-, maskin- og el-ingeniører er afgørende for, at vi løser vores opgaver bedst muligt. Interessen for vores produkter har aldrig været større og hver dag er inspirerende. Det har det været, siden virksomheden startede 10. april 1940 – hvor det fra første dag har været vores politik, at Topsøe skal være et godt sted at være og at have været. Talen bliver holdt i Teltet onsdag d. 24. kl. 10.00.

Vi har et løbende og ofte mangeårigt samarbejde med vores kunder – bl.a. raffinaderier, kemisk industri og energisektoren. Industrier der har stor betydning, når det gælder om at sikre adgang til nødvendige ressourcer og bekæmpe fattigdom. Globaliseringen betyder, at internationale aktive virksomheder skal være blandt de bedste. Hos Topsøe er målet, at vi bør have en markedsandel på mindst 10 % for at

Dr. Haldor Top søe Bestyrelsesform and

velkomst //

5


Messeguide DSE Messe Lyngby skaber perfekte rammer for at få information om præcis de virksomheder, som du interesserer dig for og måske ønsker at arbejde for. På messen har du mulighed for at skabe værdifulde kontakter til erhvervslivet, som kan hjælpe dig ved fremtidige projekter og jobsøgning. For at du opnår det størst mulige udbytte af dit besøg på DSE Messe Lyngby, vil vi gerne give dig nogle gode råd med på vejen. Har du læst nedenstående og brugt lidt tid til at forberede dig, er du godt klædt på til to gode messedage. Udvælg virksomheder For at du ikke skal køre dig selv træt, inden du når til de virksomheder, der interesserer dig mest, anbefaler vi, at du eksempelvis udvælger de ti mest interessante virksomheder. Så starter du med at besøge disse, mens du stadig er fuld af ideer og spørgsmål. Vær selektiv! Du kan efterfølgende besøge de andre virksomheder, som har fanget din interesse på messen, men brug først dine kræfter på ”dine” virksomheder. Beskriv dit ideal Hvordan skal din karriere udforme sig? Prøv at tænke over hvilke kompetencer, du gerne vil erhverve dig gennem dit studie og job. Hvordan ser din karriere ud de første år efter endt studie – hvad skal du gøre for at opnå dette? Dette er et godt grundlag for at tale med virksomheden, herved kan de

6

\\ velkomst

nemmere fortælle dig om virksomhedens muligheder i forhold til dine tanker og ideer. Lav tjekliste Lav dernæst en tjekliste over hvad du vil spørge de udvalgte virksomheder om, så du er sikker på at få svar på præcis dine spørgsmål. Listen kan for eksempel omhandle: Hvordan bliver nye medarbejdere introduceret? Hvad er virksomhedens personalepolitik, er der f.eks. mulighed for efteruddannelse? Hvordan tilrettelægges arbejdet, arbejdes der i projekter, og hvad med udvikling og forskning? Hvordan er karrieremulighederne? Udforsk websiderne Udforsk dine udvalgte virksomheders websider, så du har lidt konkret viden parat - og dermed basis for nogle uddybende spørgsmål, der kan gøre dig interessant overfor en kommende arbejdsgiver. Du finder web-adresserne både her i kataloget og på www.studerende.dk. Medbring CV og ansøgning Medbring dit CV! Det viser, at du har gjort dig nogle tanker omkring jobsøgning, og at du mener din henvendelse til virksomheden seriøst. En kort uopfordret ansøgning er også en god idé at have med. Fordelen ved en ansøgning, der bliver overdraget på messen eller sendt umiddelbart efter er, at virksomhedsrepræsentanterne kan huske


dig. Vil virksomheden ikke modtage dit CV eller din ansøgning på messen, så fortvivl ikke. For det meste er det fordi, de vil sikre, at ansøgningen ikke bliver forlagt i alt messepostyret. Vær i stedet opmærksom på at få en webside eller en e-mail adresse til en specifik person, hvor du kan indsende din ansøgning og CV. Tag til et virksomhedsforedrag Vi anbefaler kraftigt at tage til et eller flere af de spændende foredrag, som en række virksomheder afholder. I løbet af 45 min vil virksomheden give et koncentreret indblik i organisationen og projekter ved hjælp af nøglepersoner. Her har du rig mulighed for at stille dybdegående spørgsmål i en behagelig atmosfære. Se oversigten af foredrag på side 24-25.

Tilmeld dig One on One sessions På DSE Messe Lyngby tilbydes en unik mulighed for at komme på tomandshånd med en repræsentant for din drømmevirksomhed. Det giver dig mulighed for at tale koncentreret og uforstyrret med de virksomheder, der har din interesse. Se mere om one-on-one sessions på side 20-21. Tjek jobopslag i Jobbanken Er du ved at være færdiguddannet, mangler du studiejob, eller vil du blive klogere på hvilke stillinger, der slås op for tiden, så bør du også lægge vejen forbi jobbanken som en del af messeoplevelsen. Se mere om jobbank på side 23.

velkomst //

7


Welcome to the DSE Fair Lyngby DSE Fair Lyngby provides the perfect frames to obtain the information about those specific companies, which you have an interest for and perhaps see as a future employee. At the fair you have the opportunities to create valuable connections to the business world, which may help you in future project work and job seeking. To achieve the best possible benefit of your visit at the fair, we would like to provide you with some tips. Read the following and spend some time on preparation and you will be well suited for two good days at the fair. Select among the companies To avoid running out of steam before talking to those companies which you find the most interesting, we recommend, that you select around ten companies and visit these while you are still full of energy. Be selective! You can always visit the other interesting companies, but start with “your own” companies. Describe your ideal How should your career develop? Spend some time figuring out which competences you wish to achieve through your studies and job. Imagine what your career looks like one year after graduating – what should you do to achieve this? This mindset provides a solid basis for your talks with the companies. This way they will be able to discuss thoroughly your thoughts and ideas about the companies.

8

\\ velkomst

Prepare a checklist Next prepare a checklist of the things you want to ask your selected companies. This way you are certain to get your questions answered. Subjects may include: • • • • • •

How new employers are introduced? The company staff policy? How jobs are scheduled? Is it primarily project work? Research and development? And career options?

Exploit the websites Exploit the websites of your selected companies, this way you have the basic information about the company and thus the groundwork a thorough conversation. You can find the appropriate websites in this catalogue and online at www.studerende.dk Bring your resume and job application Bring your resume! This shows that have made actual concerns about your job applications and that you are serious about your interest in the company. It may be a good idea to bring a short unsolicited application. It may be advantageous to you to submit an application at the fair or immediate after, this way the company representatives still remember you. If the company refuses to accept you submission at the fair, don’t despair. Mostly they want to be certain that your application doesn’t get lost in the commotion during the fair. Instead focus on obtaining a website or an e-mail address for


a specific person to whom you can send you application and resume. Enjoy a company presentation We strongly recommend attending one or more of the exciting presentations held by a range of companies. During the 45 minutes, the company will provide you with a focused look into the organization and current projects by introducing key persons. You will have lots of opportunities to ask in-depth questions. Be aware that not all presentations are held in English, ask the company on their stand if the presentation is in English or Danish.

Sign up for One on One sessions At the DSE Fair you are offered a unique opportunity to get a close conversation with a representative from your dream company. See more info about one-on-one session at pages 21-22. Check out job advertisements at the Job bank Are you close to graduating, looking for a student job, or do you want to know more about the job positions available at the moment, then stop by the job bank as a part of your fair experience. See about about the job bank at pages 14.

velkomst //

9


DSE præsenterer Fagget Fairy’s

Fredag d. 19. februar i Oticon Salen kl. 21 Dørene åbnes kl. 20.00, så kom tidligt for at få en god plads. Prisen for dette arrangement er kun 20 kr. For mere information og køb af billet, kom forbi DSE kontoret i Studentercenteret i bygning 101. DTU studiekort skal vises i døren Tilbage er der vist bare at sige: Feed the horse, yum yum!

10

\\ tilbud før messen


Gratis øl

DSE GIVER 3.200 GRATIS ØL!

- hvis du kan gætte hvor det er... C4H10O Hvis du tropper op i en af nedenstående fredagsbarer, så lover DSE 400 øl i timen i sammenlagt 8 timer, og samtidig kan du høre om den kommende DSE Messe på DTU.

5. marts mellem 13 og 15 i

5. marts mellem 15 og 17 i

C4H10O C4H10O

C4H10O

12. marts mellem 13 og 15 i

12. marts mellem 15 og 17 i

tilbud før messen //

11


Nej tak til rugbrødsmadder

Gratis hotdogs DSE gi’r gratis hotdogs

Onsdag d. 24. februar i frokostpausen ved bygning 101. Kom forbi til en pølse, et DSE messekatalog og en lille snak om hvad DSE Messen kan betyde for dig.

12

\\ tilbud før messen


Ølsmagning

Kom og smag på lækker øl og hør en ølkender fortælle entusiastisk om forårets og sommerens øl. Carsten Bertelsen har mange gange holdt eftertragtede ølsmagninger, og nu er turen kommet til DTU. For de studerende, der hellere drikker øl end vand, holder DSE ølsmagning for kun 20 kr. Arrangementet foregår onsdag d. 10. marts 2010 kl. 17.30 i læsesalen, bag S-Huset. Vær sikker på at få en plads – tilmeld dig ved at aflevere 20 kr. hos DSE i Studentercentret på første sal i bygning 101 (trappen ved S-Huset). For mere information, kom forbi DSE!

tilbud før messen //

13


Jobsøgningskonference

Tirsdag d. 16. marts 2010 kl. 17.30 til 20.30 DSE’s jobsøgningskonference Tilmeld dig jobsøgninskonferencen ved at sende JOBKON til 1919, senest fredag den 12. marts (alm. sms-takst). DSE sørger for gratis mad, hvis du er tilmeldt. Afholdes i lokale s01 i DTU’s konferenceområde, bygning 101, indgang ved Danske Bank. Der vil være følgende foredrag: • • • •

14

Hvordan finder du det rigtige job? (ved Promando) Skriv ansøgning og CV som vil få dig til samtale! (ved Lützen Management) Hvordan holder du samtalen i gang? (ved Accenture) Optimér dit messebesøg! (ved Karrierecenteret)

\\ tilbud før messen

Karrierecenterets arrangementer Få det maksimale ud af DSE-messen – få fif og tricks til at opnå det, du vil! Karrierecenteret inviterer til infomøde i frokostpausen mandag d. 22. marts i lokale S01. Tilmelding er ikke nødvendig. Målrettet jobsøgning med gennemslagskraft - forbered din ansøgning og dit CV med Karrierecenteret. På vores jobsøgningsworkshop arbejder vi med kompetenceafklaring, jobønsker og -muligheder, og vi klæder dig på til at kunne skrive målrettede ansøgninger og CV´er. Meld dig til en jobsøgningsworkshop den 18. februar eller den 20. april. Læs mere på http://portalen.dtu.dk/Studerende/Karrierecenter/Karrierecenteret.aspx


Skil dig ud fra mængden - bliv VirksomhedsVært DSE tilbyder:

DSE forventer at du:

3 oplevelsesrige dage

gratis forplejning under messen

kan afsætte den 23, 24. og 25. marts (under messen)

at skabe mulighed for et netværk på tværs af studieretninger og virksomheder

er serviceminded

har lyst til at indgå i dialog med virksomheder og studerende

yder en aktiv indsats

middag sammen med virksomhederne

messegave

afslutningsmiddag i København

Kom og hør mere til infoaften den 4. eller 12. marts kl. 17:30 hos DSE i Studentercentret bygn. 101E, 1. sal. Har du nogle spørgsmål – så er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail: vv@studerende.dk / tlf.: 4593 2223

bliv virksomhedsvært //

15


Gratis transport til messen

DSE arrangerer transport til DSE Messe Lyngby 2010 for studerende på:

16

Ingeniørhøjskolen i Ballerup (IHK)

Aalborg Universitet

Lunds Tekniske Högskola

Syddansk Universitet

Ingeniørhøjskolen i Århus

\\ busser til messen

Transporten er gratis. Det eneste du skal gøre, er at tilmelde dig på studerende.dk, og møde op til tiden. Bussen fra IHK kører fra hovedindgangen kl. 12:30 både onsdag og torsdag. For øvrige afgangssteder se: www.studerende.dk


mød din fRemtid! Ram rigtigt første gang Få hjælp til at skrive målrettede ansøgninger hos DTU’s karrierecenter Besøg os på standen eller send os en mail på karriere@dtu.dk

dtu.dk/karriere


Spørgeskemakonkurrence Kan du holde varmen i de kolde auditorier? I år er spørgeskemagaven en vacuum-termoflaske i rustfrit stål med plads til en halv liter - en størrelse der passer lige i tasken. Så kan du nyde en kop varm hvad somhelst under forelæsningen.

18

\\ tilbud under messen

Du kan vinde en termoflaske ved at udfylde spørgeskemaet på en af computerne ved lounge-området i Teltet. Der uddeles termoflasker til de 30 hurtigste studerende hver time fra kl. 12 til 16 onsdag og fra kl. 12 til 15 torsdag under messen. Udlevering af termoflasker sker ligeledes i loungeområdet.


Stempelkonkurrence De Studerendes Erhvervskontakt (DSE) giver dig mulighed for at vinde en smart mini-pc fra Dell, som kan være din nye følgesvend. I den lille fine indpakning finder du intet mindre end: •

Intel® Atom™ N270-processor (1,60 GHz, 533 MHz, 512 KB cache)

Original Windows® 7 Starter 32 bitDansk

10,1” WSVGA-skærm i bredformat (1024 x 600)

1024 MB DDR2 SDRAM på 533 MHz

160 GB SATA-harddisk

Det eneste du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at indsamle et stempel i hver af DSE-messens fire infostande, og aflevere den udfyldte blanket i en af infostandene.

Navn: ________________________

S-HUSET STEMPEL

OTICON SALEN STEMPEL

TELTET STEMPEL

HALLEN STEMPEL

Adresse: ______________________ Post nr. & by: __________________ Telefon: ______________________ E-mail: _______________________ tilbud under messen //

19


One on One

One on One sessions er din mulighed for at møde virksomheden helt tæt på.

Tilmeld dig på DSE’s hjemmeside www.studerende.dk

Du vælger emnerne, og udfra din profil og dine ønsker vælger virksomheden, om din session er blandt dem, som de vil holde.

Deadline for tilmelding søndag d. 7. marts!

Så skriv en motiveret agenda for de emner, som netop du ønsker at tale om, så sender virksomheden den rette medarbejder, der kan besvare dine spørgsmål, hvad enten det handler om praktikophold eller mulighed for samarbejde om eksamensprojekt.

20

\\ tilbud under messen


One on One sessions are your oppotunities to meet the companies up close.

Sign up on the DSE hjemmeside www. studerende.dk

You decide on the topics, while the company select if your session is to be held based on your profile and your wishes.

Deadline for sign up is Sunday March 7th.

Write a motivated agenda on those topics you want to discuss, the company will then send the right representative to answer your questions, regardless if the topics are internship or the possibility of bachelor or master thesis.

tilbud under messen //

21


CV-tjek ved Jobindex Fra drømmejob til virkelighed Din ansøgning og dit CV er afgørende for, om du kommer til jobsamtalen, der kan sikre dig dit drømmejob. Det er derfor vigtigt, at den rigtige og personlige løsning

findes, når du skal skrive din ansøgning og dit CV. Kom og få nye ideer og vejledning til indhold og udformning af din ansøgning og dit CV.

Besøg Jobindex på stand 9 i hallen og få hjælp til at:

1 2 3 4 22

Målrette din ansøgning og dit CV Få gode råd til udarbejdelse af en motiveret ansøgning. Få tjekket dit CV, så det er personligt og inspirerende Få inspiration til forskellige CV-typer som fx kronologisk og kompetence CV

\\ tilbud under messen


Skovler du penge ind?

…ellers kom forbi Jobbanken på messen og find dit nye job… Igen i år har vi en Jobbank hvor alle de deltagende virksomheder har mulighed for at hænge jobopslag op.

Der vil være mulighed for at printe de opslag, der interesserer netop dig. Jobbanken er at finde ved bagindgangen til S-Huset.

tilbud under messen //

23


Virksomhedsforedrag Onsdag den 24. marts 2010 Tid

Mødelokale 1

Mødelokale 2

Mødelokale 4

11:00

MT Højgaard A/S

Atkins Danmark A/S

Technolution A/S

11:45

Virksomhed - International arbejdsplads

Atkins og Danmarks største infrastrukturprojekter

En spændende verden

12:00

COWI A/S

Babcock & Wilcox Vølund A/S

Krüger A/S

12:45

Ung i COWI

Affald - Fra et problem til en ressource

Bæredygtig udvikling i vandsektoren

13:00

Accenture

Motorola A/S

Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

13:45

Engineer at Accenture

Working in Motorola

Sådan får du det rigtige job

14:00

Vestas Wind Systems A/S

Terma A/S

GEO

14:45

Panel session - Vestas Graduate Programme

Tænk i flere dimensioner

Eksperter i jord og vand

15:00

Rambøll

Schlumberger Oilfield Services

NNE Pharmaplan

Succes without boundaries

Careers without borders

– 15:45 Rådgivning for fremtiden - hør om vores spændende Bane-projekter.

24

\\ tilbud under messen


Torsdag den 25. marts 2010 Tid

Mødelokale 1

Mødelokale 2

11:00

DONG Energy

The Boston Consulting Group

11:45

Fremtidens energimarkeder

Meet BCG

12:00

McKinsey & Company

GN Store Nord A/S

Teknologisk Institut

12:45

Ingeniørens hverdag i McKinsey

Høreapparater og headset i verdensklasse

Viden med værdi

13:00

Grontmij | Carl Bro

Siemens

Deloitte Business Consulting A/S

13:45

Udfordringer for unge i Grontmij | Carl Bro

Teknologiske løsninger til fremtiden

Viden om Deloitte Business Consulting A/S

14:00

NIRAS A/S

Det Norske Veritas

Et væld af muligheder

Our services, Your opportunity

Mødelokale 4

– 14:45

tilbud under messen //

25


Bliv fan af DSE på Facebook Hold dig opdateret omkring DSE events året rundt ved at være fan på Facebook. Alle vores arrangementer annoncereres på vores fanside så hvis du ikke vil gå glip af en eneste gratis øl eller billig koncert, så bliv fan af ”De Studerendes Erhvervskontakt”. Dagen efter messen (fredag d. 26. marts) trækkes der lod blandt alle fans. Førstepræmien er et Canon Ixus 110 IS, mens andenog tredjepladsen er et årskort til Tivoli.

26

\\ dse’s facebook side


Loungeområde Kunne du trænge til en slapper?

Besøg det nye loungeområde i Teltet og få en slush ice mens du chiller i en Fatboy, eller tæver dine venner i de nyeste PlayStation 3-spil.

tilbud under messen //

27


Oversigt over messe området

n

le

Teltet D Knuth-Wintherfeldts Allé

\\ områdeoversigt

Sa

ic

Ot

E Kantinen

S-Huset

Bygning 101 Hallen

Virksomheds foredrag

A

Anker Engelundsvej

28

on

F


Hallen

omr책deoversigt //

29


Oticon Salen

S-Huset

Cafe område ”Kaffestuen”

30

\\ områdeoversigt


Teltet

omr책deoversigt //

31


Virksomhedsoversigt Virksomhed

nr.

Deloitte Business Consulting A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S Accenture ALECTIA A/S Alfa Laval Copenhage A/S Ambu A/S APC Denmark ApS Arkil A/S Arla Foods amba Atkins Danmark A/S ATP B-K Medical Babcock & Wilcox Vølund A/S Banedanmark

63 64 109 65 84 40 37 10 44 90 36 81 75 70 16 102 33 4 76 42 39 116 47 96

Det Norske Veritas

Bombardie Transportation Denmark A/S BrainsBusiness – ICT North Denmark

Burmeister & Wain Energy A/S Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S

Capgemini Career Country Cheminova A/S Chr. Hansen A/S Dansk Center for Maritim Teknologi

Danske Bank De 98 danske kommuner

32

\\ virksomhedsoversigt

Danske civil- og akademiingeniøres Pensionskasse

DONG Energy E. Pihl & Søn A.S. EKJ Rådgivende Ingeniører AS Energinet.dk FLSmidth FORCE Technology Forsvarets Personeltjeneste FOSS GEA Niro GEO GN Store Nord A/S Greenland Contractors Grontmij | Carl Bro Grundfos Haldor Topsøe Hempel A/S IDA – Ingeniørforeningen i Danmark

Ingeniøren Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Jobindex Jobvest & ProjekAcceleratoren Knowledge Cube A/S

88 74 95 50 82 83 19 111 51 45 52 56 93 35 5 31 29 46 106 110 18 94 114 101 112


Krüger A/S LEO Pharma A/S Lloyd’s Register ODS Maconomy A/S MAN Diesel McKinsey & Company Microsoft Development Center Cph.

Moe & Brødsgaard A/S Motorola A/S MT Højgaard A/S NCC Netcompany NIRAS A/S NKT Flexibles I/S NNE Pharmaplan NNIT A/S Nokia Danmark A/S Nordea Nova100 Novo Nordisk A/S Novozymes A/S NRGi Nykredit Koncernudvikling og -IT

Orbicon A/S Oticon A/S

89 62 113 15 41 97 71 12 53 54 73 61 2 91 23 55 3 66 104 80 27 7 78 108 86

PA Consulting Group PBS A/S Per Aarsleff A/S PricewaterhouseCoopers Radiometer Medical ApS Rambøll Rockwool International A/S Schlumberger Oilfield Services Schneider Electric Danmark A/S

SCION DTU Semco Maritime Sennheiser Communications A/S

Siemens Siemens Wind Power A/S SimCorp A/S Srius IT Statens Serum Institut Statoil A/S - Raffinaderiet Technolution A/S Teknologisk Institut Telenor Terma A/S The Boston Consulting Group Thrane & Thrane A/S TOPSOE FUEL CELL

68 28 34 6 59 32 22 1 38 92 79 85 57 58 8 69 115 24 13 20 11 60 99 17 48

virksomhedsoversigt //

33


34

Virksomhed

nr.

Trafikstyrelsen Trekantområdet Unomedical A/S Vattenfall A/S VELUX A/S Version2 Vestas Wind Systems A/S Vitesse Semiconductor A/S Welltec® Widex A/S ÅF

103 98 77 87 25 18 67 100 21 49 14

\\ virksomhedsoversigt


Deltagende organisationer På DSE Messe Lyngby 2010 er der ud over en masse virksomheder, også en del organisationer. På de næste sider vil disse organisationer præsentere sig selv.

Herunder kan du se deres standnummer samt deres placering i foyeren.

Organisation

nr.

ARKAD

F1

My Mentor

F9

SICEF

F2

Ingeniører uden Græmser

F10

Hypatia

F3

EDU Danmark

F11

Øresund Entrepreneurship Academy

F4

Hovedstadens Ordblindeskole

F12

UBVA

F5

Stardust-DTU

F13

Polyteknisk Forening, PF

F6

IAESTE

F14

Karrierecenteret på DTU

F7

Effektivitet.dk

F15

Internationalt Samarbejde, DTU

F8

Society of Biotech Engineers

F16

Foyerplan F1

F2

Garderobe F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10 F11 F12 F13

F14 F15 F16

deltagende organisationer //

35


ARKAD Studying in Sweden: Founded in 1666, Lund University in Sweden has a natural place among the foremost universities of Europe and the Faculty of Engineering, Lunds Tekniska Högskola, LTH is one of the leading engineering faculties in Europe. LTH offers Master programmes taught in English which will prepare you for a professional career or for further academic studies. You can spend one or two semesters on LTH as an exchange student with close to 400 suitable courses. You are as a Nordic student also welcome to apply for scholarship for your exchange studies through NORDTEK, a cooperation between the Nordic countries. lth.se/english

DTU´s Karrierecenter I Karrierecenteret hjælper vi dig med at blive afklaret om dine jobønsker og dine kompetencer. Hvert semester afholder vi workshops og temamøder om jobsøgning, jobsamtalen og fremtidige jobmuligheder. Du er også velkommen hos os, hvis du har brug for en individuel samtale om din ansøgning og dit CV. Læs mere om os på vores side på Portalen eller kig forbi vores kontor i bygning 101A. På vores stand kan du booke tid til en samtale i Karrierecenteret efter messen. Vi ses! portalen.dtu.dk/uddannelse/karrierecenteret

36

\\ deltagende organisationer


Effektivitet.dk Foreningen effektivititet.dk er et værdiskabende netværk, der hjælper medlemmerne og deres virksomhed til at være med helt fremme i udviklingen, være opdateret og tæt på den nyeste viden inden for deres fagområde. Vores medlemmer beskæftiger sig til daglig typisk med udvikling af produktion, SCM, Lean og ledelse. Vi dyrker dialogen og udveksler viden om udvikling og drift, produktion, SCM, LEAN og operational excellence på kurser, i netværksgrupper og i forskellige faglige fora. Aktiviteterne i foreningen foregår på højt fagligt niveau, både nationalt og internationalt. Det er jo det, det drejer sig om. Værdi. Viden. Virkelighed. effektivitet.dk

EDU Danmark – internationale universitetsstudier Drømmer du om at studere i udlandet? Et udlandsophold er en fantastisk mulighed for at styrke dine karrieremuligheder og få et nyt perspektiv på studierne. Samtidigt lærer du en ny kultur at kende, får venner over hele verden og oplevelser for livet. EDU Danmark repræsenterer top-universiteter i Australien, Hong Kong, Malaysia, New Zealand, Singapore og USA. Vi hjælper dig med gratis rådgivning i hele ansøgningsprocessen, så det bliver nemt og overskueligt at komme af sted. Kom forbi vores stand til en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine studieplaner i udlandet. Gør din drøm til virkelighed nu!

edu-danmark.dk

deltagende organisationer //

37


Hovedstadens Ordblindeskole Ordblinde på videregående uddannelser oplever ofte, at sproget bliver en hindring for at kunne udtrykke den faglige viden. På Hovedstadens Ordblindeskole kan man gennem midler fra Sustyrelsen blive testet for ordblindhed og få sproglig hjælp til læsning af studielitteratur og skrivning af opgaver. Ordblinde studerende kan ligeledes få instruktion i særlige computerprogrammer, der gør skrivning og læsning mere effektiv.

hokbh.dk

Hypatia – Women in Engineering Hypatia – Women in Engineering – is a growing network for female engineers associated with DTU. Our main focus is to bring engineers together at social events and to facilitate personal development through inspiring e.g. workshops and discussions. Our wish is to empower and encourage women to reach their full potential. Hypatia aims to: • Provide a strong network of contacts • Provide access to professional and personal development information • Inspire and encourage women to develop strategies and skills for success in their careers hypatia.dk

38

\\ deltagende organisationer


IAESTE IAESTE arbejder for at sende tekniske studerende i lønnet praktik i udenlandske firmaer med det formål at fremme teknisk og professionel udvikling samt international forståelse og samarbejde mellem virksomheder, studerende og akademiske institutioner. IAESTE tilbyder praktiktilbud til alle studerende ved DTU. Det anbefales dog, at man er på minimum 4-5 semester, inden man ansøger. IAESTE er en upolitisk studenterforening drevet af frivillige studerende. I Danmark er der IAESTE kontorer på DTU, Farmaceutisk Fakultet på KU, IHA i Århus og AAU i Aalborg. Kom forbi vores stand og få en snak eller besøg vores kontor i studentercenteret, bygn. 101.

iaeste.dk

Ingeniører uden Grænser-Students IUG-Students er en studenterafdeling, der beskæftiger sig med humanitært arbejde. Målet er at give de studerende på landets uddannelsesinstitutioner mulighed for at bidrage med deres ingeniørfærdigheder og udvikle deres faglige kompetencer ved at identificere og løse humanitære problemer af teknisk art. Som aktivt medlem af IUG-Students kan man være med til at opbygge samarbejder mellem studerende, virksomheder og hjælpeorganisationer.

INGENIØRER UDEN GRÆNSER

Kom og hør mere om IUG-Students ved vores stand i Foyeren.

iug.dk

deltagende organisationer //

39


Internationalt Samarbejde Ingeniører har hele verden som arbejdsplads! Vi har lige nu mere end 300 udvekslingsaftaler med de bedste universiteter i verden. Et ophold i udlandet kan indpasses i dit studieforløb, og du vil bl.a. opleve andre studieformer og kulturer. Se på Portalen, besøg os på DSE messen eller kom ind i den internationale studievejledning i bygning 101A.

dtu.dk

MyMentor - Karrieresparring for ingeniører Vi har specialiseret os i at sikre ingeniører den bedst mulige karriere og på DSE messen tilbyder vi gratis karrieresparring. Vi arbejder på et erhvervspsykologisk grundlag og tager udgangspunkt i hvem du er som person, og du får bl.a. afklaret følgende spørgsmål: • Hvem er jeg som person set i forhold til karrieren? • Mission, talenter, motivationsfaktorer, værdier, sociale aspekter, fordybelse • Hvilket karriereforløb vil være ideelt for mig - på kort sigt? på langt sigt? mymentor.dk

40

\\ deltagende organisationer


PF - Polyteknisk Forening Polyteknisk Forening er studenterorganisationen på DTU. PF står for mange af de sociale tilbud på DTU så som rusture, koncerter, Studenterhuset, PF-Caféen og hobby klubber. Et af PF’s andre fokus områder er studenterpolitik hvor du gennem dit faglige råd har mulighed for at påvirke studiemiljøet og kvaliteten af din uddannelse. På vores stand på DSE messen kan du få mere information om PF’s arrangementer i 2010. Du kan nominere undervisere til prisen ”Årets Underviser” eller komme med ris/ros og nye ideer til PF. PF – af studerende for studerende pf.dk

SBE°DTU SBE°DTU (Society for Biological Engineering at DTU) is the largest organization for students with an interest in biotechnology in Denmark. We are working to fulfill the primary objective of our organization: To integrate biology, engineering, and S Society for Biological innovation, and create networks between students, university, B Engineering at DTU and industry, nationally as well as internationally. As a member E of SBE.DTU you get the opportunity to participate in various activities: Lectures, Theme Evenings, Field Trips, the Symposium for Biotech Research, etc, and get a strong professional network. Membership is FREE OF CHARGE. Read more and sign up at our webpage. sbe.dtu.dk

deltagende organisationer //

41


SICEF Karrieremesse Hold dine nye kontakter ved lige De virksomhedskontakter du skaber på DSE messen kan være guld værd, men hvordan holder du dem ved lige? En oplagt mulighed er at kigge forbi SICEF karrieremesse til efteråret, hvor du igen kan møde mange af virksomhederne og minde dem om, hvem du er. Foruden de mange virksomheder, får du også hjælp til at forbedre dit CV, tips og tricks til jobsamtalen, og du kan lade dig inspirere af foredrag eller deltage i forskellige workshops. Messen finder sted i Øksnehallen i København i uge 38. Nærmere information får du på vores stand her på DSE, på www.sicef.dk eller ved at blive fan af os på Facebook. Vi ses!

sicef.dk

Stardust-DTU Are you creative and innovative? Do you want a network of entrepreneurial students from DTU, KU, CBS and Niels Brock? Stardust-DTU is an entrepreneurial organization and network for students at DTU. The organization is nonprofit and is run by volunteers. Stardust-DTU is a source of inspiration which motivates students to entrepreneurship by making events and workshops – all free of charge. Stardust-DTU has the sole purpose of encouraging and providing knowledge for entrepreneurial students. Stardust-DTU has 1.000+ members at DTU ranging from 1st year to PhD s! Join today to make your network stronger!

42

\\ deltagende organisationer

Student

Entrepreneurship Network

Stardust-dtu.dk


UBVA/AC Det er ikke kun akademikere der render ind i problemer med ophavsret, patentret, designret og varemærkeret. Det gør mange studerende også. Det ved IDA og UBVA meget om. Vi er eksperter og støtter akademikere når de har brug for hjælp. Det er rigtig svært at vide hvad man må og ikke må. De digitale muligheder gør det ikke mindre kompliceret. Fx er forskerkarrierer lagt i ruiner, fordi forskerne ikke vidste bedre. Få mere at vide om ophavsret og patentret, m.m. Så er du bedre rustet når du har begået noget genialt eller du vil bruge andres materiale. Kom og hør, om hvor du kan hente information og hjælp.

ubva.dk

Øresund Entrepreneurship Academy Øresund Entrepreneurship Academy arbejder med entrepreneurship på videregående uddannelsesniveau i Øresundsregionen. Øresund Entrepreneurship Academys funktion er at fremme udbudet og mulighederne for entrepreneurship-undervisning på de 12 universiteter, som udgør Øresundsuniversitetet, hvor DTU er et af dem. Vi hjælper de studerende med at finde relevante entrepreneurship-uddannelser samtidigt med at vi arbejder for at fremme interesseret for entrepreneurskab i studentermiljøerne.

oeacademy.org

deltagende organisationer //

43


LOOKING FOR A QUIET DAY AT THE OFFICE?

You could be one of our future talents

MAERSK INTERNATIONAL TECHNOLOGY & SCIENCE PROGRAMME Are you about to graduate as an engineer or geoscientist? Or have you already graduated? If so, there may be an exciting future for you with A.P. Moller - Maersk.

www.maersk.com/mitas


A.P. Møller - Mærsk A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

3.000 / 600 117.000 / 800 www.maersk.dk Studiejob Ja - se mere på side 20-21

Vær med til at forme fremtiden Gennem de første 100 år udviklede A. P. Møller - Mærsk sig fra at være et familieforetagende til at blive en verdensomspændende koncern. Fremtiden byder på nye udfordringer og muligheder, og vi forudser en fortsat vækst de næste 100 år. For at være i stand til at udvikle os, skal vi til stadighed bruge nye kvalificerede medarbejdere, der vil være med til at forme fremtiden i vores virksomhed. Vi betragter vores medarbejdere som vores væsentligste ressource - derfor er væsentlige fokusområder for os i årene fremover ansættelse af nye medarbejdere, deres udvikling samt motivation af den enkelte. Uddannelsesmæssig baggrund A.P. Møller - Mærsk ansætter nye medarbejdere fra de fleste studieretninger for bl.a. at styrke organisationens tværfaglighed, men for os er det i sidste ende ansøgerens personlighed, som er afgørende.

Stand

63

Hallen

Vores erfaring viser, at vi får et maksimalt udbytte af hinanden, såfremt den enkeltes personlighed og værdier passer til stilling og virksomhed - og omvendt. Da vi tror på, at man skal tale med den enkelte ansøger for at kunne danne sig et reelt indtryk af kvalifikationer og personlighed, gennemfører vi over 4.000 ansættelsesinterviews årligt alene i København. Vores arbejdsplads A.P. Møller - Mærsk ønsker at udvikle og vedligeholde en spændende og udfordrende arbejdsplads for samtlige medarbejdere i alle de lande, hvor vi opererer. Det gør vi blandt andet ved at skabe en arbejdsplads, der er drevet af resultater med høje etiske standarder, og hvor vi værdsætter mangfoldighed. Som ansat i A.P. Møller Mærsk vil du dagligt samarbejde med talentfulde og engagerede kolleger i et internationalt miljø. Dine beslutninger vil blive guidet af vores værdier, og du vil hurtigt kunne stå med et stort ansvar, som i høj grad hænger sammen med dine evner og resultater. Grib chancen og find ud af om du er ”what’s missing in our equation”...

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

45


Choose Accenture for a career where the variety of opportunities and challenges allows you to make a difference every day. A place where you can develop your potential and grow professionally, working alongside talented colleagues. The only place where you can learn from our unrivalled experience, while helping our global clients achieve high performance. If this is your idea of a typical working day, then Accenture is the place to be.

Visit accenturejob.dk

Š 2009 Accenture. All rights reserved.

Raising your game at every opportunity. Just another day at the office for a high performer.


Accenture Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

500 / 200 176.000 / www.accenturejob.dk Internship - Praktikophold - Studiejob Ja - se mere på side 20-21 Engineer at Accenture udfyldes dse - 13:45 i mødelokale 1 D. 24. kl. af 13:00

Virksomhedsbeskrivelse Accenture er en global virksomhed med speciale indenfor management consulting, teknologi og outsourcing. Vi er specialiseret inden for forretningsmæssig anvendelse af teknologi. Med afsæt i forskningsbaseret viden og globale erfaringer hjælper vi vores kunder med at yde deres optimale – vi kalder det High Performance Business. Vi har indgående branchekendskab og ekspertise i forretningsprocesser, globale ressourcer og dokumenterede erfaringer fra en række af verdens mest succesfulde virksomheder. På globalt plan er vi mere end 176.000 medarbejdere. Ny i virksomheden Jens Trinskjær, systemintegrationskonsulent og ansat hos Accenture i januar 2007, siger: ”Jeg begyndte at arbejde hos Accenture som studentermedhjælp i et Program Management Office i relation til en stor outsourcingaftale. Jeg kunne se en klar karrierevej hos Accenture, så det var et åbenlyst valg at søge en fuldtidsstilling, da jeg blev færdig med mit studie.

Stand

64

S-Huset

Jeg har fået nogle spændende arbejdsopgaver, og jeg bliver samtidig tilskyndet til at lære nye metoder og systemer. Hos Accenture arbejder jeg i et ungt team af dygtige kollegaer, som er med til at gøre mit arbejdsliv spændende og udfordrende.” Ingeniørens arbejdsområder Som ingeniør hos Accenture får du mulighed for at designe og gennemføre forretningskritiske forandringsprojekter hos store danske og internationale virksomheder i tæt samarbejde med professionelle og engagerede kolleger. Arbejdet spænder vidt og omfatter bl.a. udvikling og implementering af ittotalløsninger. Accenture tilbyder et karriereforløb med udviklingsmuligheder i verdensklasse, hvor du kan blive specialist eller leder. Du får adgang til de seneste udviklingsværktøjer og både personlig og faglig træning gennem vores globale træningscentre og lokale kurser.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

47


FREMTIDENS UDFORDRINGER LØSES TvæRFaGLIGT læs mere på WWW.alectia.com


ALECTIA A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside:

800 / 500 850 / 530 www.alectia.com

Stand

109 Hallen

Vækst og internationale ambitioner ALECTIA er en krævende, kompetent og fokuseret arbejdsplads. Det er nødvendigt, hvis man vil være blandt de førende rådgivningsvirksomheder på det internationale marked. Vi er en virksomhed i hastig vækst. Vi er vokset til mere end dobbelt størrelse på få år, og vi forventer at vokse yderligere i de kommende år. Vi har store ambitioner om at blive endnu mere internationale. Vi har kontorer i flere lande og projekter over hele verden. Branchefokus ALECTIA er specialiseret i en række udvalgte brancher. Vi rådgiver inden for byggeri og anlæg, hospitaler, farma, bryggerier, mejerier, fødevarer, arbejdsmiljø samt vand, energi og miljø. Vores kunder stiller store krav til de løsninger, vi leverer. Derfor stræber vi konstant efter at udvikle vores projektkultur, så vi opretholder det højeste faglige niveau. Vi forventer meget af vores medarbejdere. Til gengæld tilbyder vi et tværfagligt fællesskab, hvor du får mulighed for at udvikle dine kompetencer og prøve kræfter på mange forskellige projekter.

Tværfaglighed ALECTIA har en innovativ og tværfaglig projektkultur, hvor vi hele tiden forfølger nye faglige og forretningsmæssige muligheder. Vi har en ambition om altid at udfordre os selv, vores kunder og samarbejdspartnere. På den måde udvikler vi konstant virksomhedens viden. En forudsætning for at opretholde et højt fagligt niveau er et tæt samarbejde med de ledende uddannelsesinstitutioner i landet. Vi har derfor altid en række erhvervsph.d.’ere ansat. Gennem vores samarbejde med erhvervs-ph.d.’erne kommer forskningsresultaterne ud, hvor der virkelig er brug for dem. Og projekterne bliver omsat til konkret erfaring.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport

Bæredygtighed ALECTIA er tilsluttet FNs Global Compact, som repræsenterer ti centrale principper for at drive bæredygtig virksomhed. Vi støtter en fælles international ramme for CSR og bæredygtig udvikling.

Elektro

Vi prioriterer bæredygtighed i vores egen drift, ligesom vi bestræber os på altid at sikre bæredygtige perspektiver i de projekter, vi udfører for vores kunder.

Maskin

virksomheder //

Energi F&N IT Kemi Komm Fødev

Medico Miljø P&L

49


Vil du arbejde med ideer? Er du fuld af energi?

Alfa Laval er involveret på stort set alle trin i den lange proces fra udvinding af råmateriale via produktion til den endelige energianvendelse. Tænder det dig? Så gå ind på www.alfalaval.com/career, hvor du kan få flere oplysninger.


Alfa Laval i Danmark Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

Nøgleteknologier: varmeveksling, separation og væskehåndtering Søborg, Kolding, Ishøj, Nakskov, Hadsten 1.150 / 266 10.200 / www.alfalaval.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob Ja - se mere på side 20-21

“When people are growing, the company will grow” Lars Renström, President and CEO Hvad enten du ønsker at specialisere dig inden for dit fagområde eller at prøve kræfter med andre discipliner, har du hos Alfa Laval mulighed for at påvirke din egen udvikling. Alfa Laval er en international virksomhed med mange facetter. Det betyder, at dine arbejdsområder og opgaver, du arbejder med, kan variere med tiden. Det kan blandt andet betyde, at du kan arbejde internationalt, hvis du selv ønsker det. Det er en kontinuerlig udviklingsproces hos Alfa Laval, som giver dig mulighed for at søge andre stillinger internt. Det er din vilje, dine evner og din drivkraft, der styrer din udvikling og dine arbejdsopgaver hos os i Alfa Laval.

I Alfa Laval arbejder vi med procestekniske løsninger og komponenter, hovedsageligt inden for energi, miljø og fødevarer. Vores hovedprodukter er knyttet til teknologiområderne separation, varmeveksling og flowteknik, og for alle teknologiers vedkommende er vi markedsledende på verdensplan. Vores teknologi- og procesviden omsætter vi til at fremstille produkter, der varmer, separerer og transporterer forskellige væsker og stoffer, f.eks. olie, vand, kemikalier, drikkevarer, levneds- og lægemidler. Vores produkter medvirker generelt til bedre energiudnyttelse og til en optimeret anvendelse af naturens ressourcer. Vi har den mission at kontinuerligt optimere vores kunders processer og er drevet af at skabe bedre hverdagsbetingelser for mennesker. Marie MarieSommar, Sommar,Regional Communication Manager Regional Communication Manager

Stand

65

S-Huset

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

51


Ideas that work for lIfe


Ambu A/S Focus area: Arbejdsområder: Location: Lokationer: Denmark Danmark(total (i alt//eng): ing): International Internationalt(total (i alt//eng): ing): Website: Hjemmeside: Opportunities: Muligheder:

Medical devices Denmark, China, Malaysia, USA, Germany, France, UK, Italy, Spain, the Netherlands and Australia 330 / 50 1.600 / 75 www.ambu.com Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale - Internship - Project work - Student job - Thesis Studiejob - Trainee Trainee

- How do you use the latest camera technology to improve patient care? - How do you develop the world's best electrode? - How do you create the most realistic manikin for first aid training? - How do you invent the medical devices of the future? - And how do you do all of this in collaboration with colleagues from around the world? Working as an engineer at Ambu As an engineer in Ambu, you will work in close collaboration with your colleagues around the world and have a unique opportunity to participate in projects from idea generation to commercial success. A typical project has a time span from idea to launch of only 1-1½ year, which means you will see the effect of your efforts! Our engineers are engaged in R&D, Process Development, Production and Quality Assurance.

Stand

84

Oticon Salen

Ambu in brief - Ideas that work for life Ambu develops, produces and markets diagnostic and life-supporting devices for hospitals and rescue services. Our products help save lives and improve the quality of patient care all over the world. A truly global company We export 98% of our products, and most of our production takes place in China and Malaysia. We have local R&D departments at our production sites that cooperate with our innovation centre in Denmark. Our products are sold in more than 100 countries by our own sales subsidiaries in key markets and by distributors.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT

Seek Seek your youropportunities opportunities Ambu is a dynamic company with ambitious growth targets. We meet these targets through teamwork between motivated and skilled employees. Go to www.ambu.com/jobs and learn more about how you can become a part of Ambu.

virksomheder //

Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

53


APC by Schneider Electric Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Udvikling af softwareapplikationer fra idé til drift samt 3-fasede nødstrømsanlæg fra 10-1600 kVA Kolding 200 / 120 118.000 / 8.195 www.apcdenmark.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale

APC har med succes skabt et enestående og internationalt udviklingsmiljø, hvor medarbejderne er i fokus APC er en del af den franske koncern Schneider Electric. I APCs danske designog udviklingscenter er vi 200 ansatte, hvor hovedparten er beskæftiget med udvikling af softwareapplikationer og nødstrømsanlæg. Softwareafdelingen rummer et af Danmarks største og mest innovative teams til udvikling af design- og styringsværktøjer til serverrum og datacentre.Teamet har globalt ansvar for koncernens softwareapplikationer fra idé til drift. Ingeniørerne i R&D UPS afdelingen står for udvikling af 3-fasede nødstrømsanlæg, hvor pålidelighed, virkningsgrad, volumen og modularitet er centrale parametre. Alle produkter, som bliver udviklet hos APC, indgår i de helhedsløsninger, som vi tilbyder vores kunder til sikring af infrastrukturen i datacentre og serverrum.

Stand

40

Hallen

Udviklingsmiljøet hos APC er i en klasse for sig og med mere end 100.000 ansatte på det globale plan, har vi adgang til unikke netværk og enorme ressourcer. APC er en dynamisk og teknologiførende virksomhed, som giver plads til det individuelle initiativ og frihed til innovation – både internt og sammen med vores mange eksterne netværkspartnere. Vi lægger vægt på et stærkt drive i både afdelingen og hos vores medarbejdere, og vi udfolder os i et stærkt dynamisk miljø med plads til en uformel omgangstone. Vores værdier kombineret med ambitiøse målsætninger og teknisk fascination, bryder grænser og sætter nye rekorder.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N

APC tilbyder hvert år praktikpladser til ingeniørstuderende indenfor forskellige uddannelsesretninger. Derudover samarbejder vi gerne med studerende omkring projekt og hovedopgaveskrivning samt Ph.d. afhandlinger. Vi glæder os til at høre fra dig!

IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

Gitte Pedersen, HR Manager

virksomheder //

55


Danmarks infrastruktur har brug for ingeniører • • • • •

Der skal rettes op på mange års manglende vedligeholdelse og efterslæb. Og vi skal have anlagt fundamentet for fremtidens grønne samfund. Et enigt Folketing investerer fremover mere end 90 milliarder kroner i Danmarks infrastruktur. Over hele Danmark skal kloaknettet udvides til at klare klimaforandringernes monsterregn. I ARKIL bygger vi på fremtiden.

> VI HAR UDFORDRINGERNE – hvis du har evnerne

INGENIØR I ARKIL Infrastruktur er det grundlag, ethvert samfund hviler på. Veje, broer, jernbaner, havne, kloaknet, vandforsyning, elforsyning, tele- og datakommunikation – alt sammen ting, vi bruger hver dag og tager for givet. Lige indtil det en dag ikke virker. Allerede nu er myldretidens bilkøer så lange, at de koster samfundet millioner i tabt arbejdsfortjeneste og unødig forurening. FUNDAMENT FOR FREMTIDEN I et moderne samfund er en effektiv og gnidningsløs infrastruktur afgørende – både for konkurrencedygtigheden og for sammenhængskraften. Infrastrukturen er det fundament, vi skal bygge vores fremtid på. EN FREMTID I ARKIL I ARKIL har vi bygget infrastruktur siden 1943 – både i Danmark og i udlandet. Vi har været med, siden asfalten kom frem, og trillebøren var entreprenørens vigtigste redskab. Og vi har været med til at udvikle en stor del af de moderne teknologier, der har revolutioneret vores branche.

Som ung entrepriseleder i Arkil vil du meget hurtigt komme i situationer, hvor du skal træffe konkrete beslutninger på en arbejdsplads. Så er du selvstændig, opfindsom og ansvarlig, har du overblik og lyst til at lede – og nyder du at få jord under neglene? Så er det dig, vi gerne vil bygge vores fremtid på! VI GØR DIG TIL SPECIALIST Vi ansætter meget gerne nyuddannede ingeniører. Gennem efteruddannelse og den erfaring, du får fra det daglige arbejde, gør vi dig til specialist i infrastrukturprojekter. Du er meget velkommen til kontakte Linda Jepsen på lj@arkil.dk for at høre nærmere.

Arkil er en børsnoteret entreprenørkoncern med aktiviteter indenfor asfalt- og anlægsopgaver, individuelle miljøopgaver, vejservice og fundering. Vi beskæftiger ca. 1.700 medarbejdere og har en omsætning på ca. 2,4 mia. kr. 65 procent af omsætningen stammer fra det danske marked, hvor Arkil er landsdækkende med kontorer i både København, det øvrige Sjælland, Fyn og Jylland. Hovedkontoret er beliggende i Haderslev og aktiviteterne udføres via afdelinger og datterselskaber i Danmark, Tyskland, Irland og Sverige. Læs mere om koncernen på www.arkil.dk

ANLÆG : ASFALT : BRO & BETON : FUNDERING : KABEL : MILJØTEKNIK : RAIL : VEJSERVICE : WWW.ARKIL.DK


Arkil A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

1.200 / 100 1.700 / 150 www.arkil.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob

Arkil A/S Arkil A/S er en børsnoteret entreprenørkoncern med aktiviteter indenfor asfalt- og anlægsopgaver, individuelle miljøopgaver, vejservice og fundering. Vi beskæftiger ca. 1700 medarbejdere og har en omsætning på ca. 2,4 mia. kr. Hovedkontoret er beliggende i Haderslev og aktiviterne udføres via afdelinger og datterselskaber i Danmark, Tyskland, Irland og Sverige. Ingeniørens arbejdsområder Ingeniørerne er grundpillen i alle Arkils entrepriser, og indgår i vores koncern på mange niveauer. Du får hurtigt store frihedsgrader, og det er derfor afgørende at du er selvkørende, beslutsom og ansvarsbevidst. Opgaverne omfatter: Kalkulation og planlægning. Daglig entrepriseledelse og projektstyring, herunder også økonomiopfølgning. Forhandling med bygherre, leverandører og underentreprenører. Kvalitetssikring og dokumentation. Medvirke til kompetenceudvikling i egen afdeling.

Stand

37

Hallen

Har du evnerne? Forudsætningen for udviklingen af Arkilkoncernen er vore medarbejdere. De der allerede er hos os og de nye der kommer til. Vore ansatte brænder alle for arbejdet i en af Danmarks største entreprenørvirksomheder. De har lysten, drivkraften og potentialet til konstant at udvikle deres og vores kompetencer - de kan blive dine nye kollegaer - hvis du har evnerne. Nye ingeniører i Arkil Som ingeniør er der mange karrieremuligheder i Arkil-koncernen, men de fleste ingeniører arbejder fra starten med entrepriseledelse, ofte i samarbejde med en medarbejder med nogle års erfaring. Det betyder at du kan komme til at beskæftige dig med hele paletten, helt fra de faglige, polytekniske overvejelser til kalkulation, tilbudsafgivelse, pladsledelse, logistik samt kundemøder og økonomistyring. Vi har mange muligheder rundt om i landet, så er du interesseret, så kontakt os på arkil@arkil.dk Vi ses på stand 37 i Hallen Heidi Jensen, Personalekonsulent

virksomheder //

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

57


Be a force of nature Vores innovatorer finder styrke i deres naturlige nysgerrighed og specialistviden. Du bliver stimuleret af at afprøve dine intellektuelle evner hver dag og elsker at udforske dine faglige kompetencer for at finde på nye løsninger. Brug din naturkraft, og bliv en del af Arla Foods.

Hos Arla Foods omdanner vi mælk til banebrydende produkter, og vores vision er at bringe forbrugere over hele verden tættere på naturen. Vores respekt for mælken, der er det naturlige fundament for vores forretning, får os til at stå sammen og til at stå stærkt, og vi er fast besluttede på at fortsætte vores ambitiøse udvikling og vækst. Det bliver en rejse for livet – og for at lykkes arbejder vi sammen ud fra vores værdier Lead, Sense & Create.

www.arlafoods.dk/job


Arla Foods amba Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Vi udvikler, producerer, markedsfører, sælger og distribuerer mejeriprodukter til hele verden. Vi har produktionsfaciliteter i 12 lande og salgskontorer i 32 lande. 7.300 / 180 16.000 / 200 www.arlafoods.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee

START DIN KARRIERE HOS ARLA FOODS OG BRUG DIN NATURKRAFT Hos Arla Foods bliver du en del af en af verdens største mejerivirksomheder. Du kan vælge mellem en bred vifte af udfordrende job- og karrieremuligheder. Og du kan se frem til at arbejde sammen med talentfulde og engagerede kolleger, der har et globalt udsyn, og som er ansvarlige for at udvikle, producere, markedsføre, sælge og distribuere mejeriprodukter af høj kvalitet. VORES VÆRDIER: LEAD, SENSE & CREATE Hos Arla Foods står vi sammen om at bringe forbrugeren tættere på naturen. Vi ved, at det kræver både vilje og styrke at omdanne vision til virkelighed. Vi ved også, at vi har, hvad der skal til, og vi arbejder ihærdigt på at forvalte vores potentiale bedst muligt og omsætte det til resultater.

Stand

10

Hallen

Vi har føling med verden omkring os og møder den med et åbent sind for at kunne skabe nye produkter og bygge nye markedsrelationer. Vores værdier afspejler vores holdninger og kultur – og sammenfatter, hvem vi er, hvad vi står for, og hvad vi tror på. INNOVATION: EN INTEGRERET DEL AF VORES STRATEGI Vi forsøger konstant at forbedre vores resultater gennem et klart fokus på innovation og fornyelse. For at kunne blive ved med at optimere vores processer og udvikle nye produkter har vi brug for talentfulde personer, der kan se på vores forretning med friske øjne og skabe merværdi – fra smartere måder at pakke på til mere bæredygtige distributionsmetoder. Alt tæller med, og alle gør en forskel. Andrea C. Paulsen, HR Konsulent

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

59


Ikke et større infrastrukturprojekt uden Atkins Atkins er med på alle de store infrastrukturprojekter i Danmark – derfor kan vi melde om vækst, hvor andre holder igen

Københavns Metro Cityring Komplet udskiftning i samarbejde med Rambøll af alle danske jernbanesignalanlæg i samarbejde med Rambøll, Emch+Berger og Parsons Group

Plan Design Enable

Femern Bælt Railway Safety Planning

Kapacitetsudvidelse fra Københavns Hovedbanegård til Ringsted i samarbejde med Grontmij | Carl Bro


Atkins Danmark A/S Arbejdsområder:

Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

Rådgivning lokalt og internationalt inden for jernbane, management, industri, miljø, GIS og arkitektur 4 kontorer i DK og mere end 200 på verdensplan 400 / 185 18.000 / 12.000 www.atkins.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Atkins og Danmarks største infrastrukturprojekter udfyldes dse - 11:45 i mødelokale 2 D. 24. kl. af 11:00

En verden fuld af muligheder Atkins breder sig over det meste af verden. Med kontorer i Europa, Mellemøsten, Kina og USA er Atkins en af rådgiverbranchens absolut største internationale spillere. I Skandinavien rådgiver vi inden for jernbane, management, industri, miljø, GIS og arkitektur. De opgaver, vi løser, varierer fra Danmarks hidtil største rådgiverprojekt Signalling Programme og Københavns nye Metro Cityring til sikkerhedsanalyser for olie og gas-industrien, GIS til Det Europæiske Miljøagentur og arkitektur i Dubai og Angola. Der er ikke mange, der kan det, vi kan Vi har brug for unge medarbejdere, der tør begive sig ind på et område, hvor høj faglighed og unikke kompetencer gør, at vi kan finde simple løsninger på komplekse udfordringer.

Nyuddannet ingeniør i Atkins I Atkins gør du karriere i en stor, dynamisk virksomhed. Som ingeniør kan du arbejde på tværs af flere discipliner, blive specialist på enkelte fagområder, projektleder eller afdelingsleder. Du kan både arbejde på danske og internationale projekter, og du har mulighed for at gøre karriere i udlandet via et af vores kontorer verden over. Som videnbaseret virksomhed har vi fokus på et højt fagligt niveau, individuelle udviklingsmuligheder og innovation. Innovation og ansvarlighed er to aspekter, vi søger at kombinere i vores indsats for miljøet og klimaet. På global plan arbejder vi ud fra en Carbon Critical Design strategi, som indebærer, at vi medtænker CO2reduktion i alle de løsninger, vi tilbyder. I hverdagen har vi en uformel arbejdsform. Den enkelte medarbejder har en høj grad af frihed til selv at planlægge sit arbejde, ligesom der er plads til faglig sparring og et godt grin med kollegerne.

Stand

44

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

Annelise Zidi, HR manager

virksomheder //

61


Kan du sætte system i 4 mio. kunder?

It-holdet består af en lang række professionelle og kvalitetsbevidste kollegaer, der lægger vægt på videndeling og læring. Vi investerer i din fortsatte kompetenceudvikling, så din markedsværdi stiger, mens du er i ATP. Vi har fokus på toppræstationer samtidig med, at der skal være balance mellem job og fritid. I ATP-IT arbejder vi bl.a. med analyse, design, realisering, test og support af løsninger. Vi arbejder efter best practice metoder og baserer vores fremtidige systemlandskab på standardsystemer, såsom SAP, Liv.Net, F2100, Unit Link, Websphere Portal mfl. Læs mere på atp.dk/job, hvor du også kan sende en ansøgning.


ATP Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

750 / -/www.atp.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Ja - se mere på side 20-21

Virksomheden ATP løser en lang række opgaver der berører det danske samfundsliv, og vi er med hele livet fra uddannelse, indkomst, barsel, sygdom og endelig pension. Vores mål er at være i verdensklasse inden for pension og sikring. I et it-perspektiv er ATP en af de mest komplekse virksomheder i Danmark. Med en kunde-volumen på mere end 4 millioner udfordres vores it-forretningsløsninger konstant. ATP er en af de store spillere inden for administration og formueforvaltning og en af Europas største pensionsinvestorer med en formue på omkring 400 mia. I it-afdelingen arbejder 200 mænd og kvinder lige nu med at udvikle og drive et ambitiøst it- og forretningsprogram, der baserer vores fremtidige it-systemer på bl.a. platformene SAP, Websphere/J2EE og .Net.

Stand

90

Teltet

Vi har sat overliggeren højt for hele koncernen og vores solide og kompetente løsninger har bl.a. givet os IBM’s pris for Service-Oriented Architecture (SOA), vores nye pensionsoptjeningsmodel har gjort ATP til Pension Fund of the year state scheme og vores arbejdsplads blev sidste år kåret til Danmarks bedste store arbejdsplads samt bedst i Livslanglæring. Tilbud til studerende Vi tilbyder studiejob på ca. 15 timer ugentligt. Vi er fleksible med arbejdstiden, da vi mener, at studierne kommer i første række. Som studerende i ATP indgår man på lige fod med de fuldtidsansatte og man arbejder bl.a. med at udarbejde og afvikle test cases og testscenarier, automatisering af test cases, registrering af alle fundne fejl samt deltagelse i løsningsanalyse.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

63


Energi fra affald – FASAN forbrændingsanlæg i Næstved

www.volund.dk/jobs


Babcock & Wilcox Vølund A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

Waste-to-Energy, biomasse og forgasning Esbjerg og Glostrup 400 / 100 10.000 / www.volund.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob Affald - Fra et problem til en ressource D. 24. kl. af 12:00 udfyldes dse - 12:45 i mødelokale 2

Babcock & Wilcox Vølund A/S Babcock & Wilcox Vølund er en af verdens mest respekterede virksomheder inden for avancerede og miljørigtige teknologier til forbrænding af affald og biomasse. For os er affald ikke kun et miljøproblem men en værdifuld ressource, der kan omdannes til el og varme. Vi udvikler, designer, sælger og idriftsætter energiproducerende anlæg. Vores årlige omsætning er på ca. 700 mio. kr. genereret fra salg af nye anlæg, vores serviceforretning og partner- og licensaftaler. Vi brænder for klimaet. Ingeniørens muligheder Hos os arbejder vi projektorienteret med rige muligheder for faglig og personlig udvikling både som specialist og projektleder. Vi er ved at udvikle nye forretningsområder med fokus på innovativ rådgivning og projektering af affalds- og biomassebaserede energianlæg, så vi er altid på udkig efter kvalificerede og kompetente medarbejdere, som kan hjælpe os med at blive endnu bedre til det, som vi er bedst til.

Stand

81

Teltet

Vi tilbyder globale udfordringer, og vi har brug for nye kolleger til udvikling af nye teknologier og kommerciel udnyttelse af vores unikke viden om energi, der er med til at forbedre klimaet og miljøet. Se hvilke muligheder der er for dig på www.volund.dk. Tilbud til studerende Vi lægger stor vægt på at have en god og spændende kommunikation med studerende gennem hele studietiden. Vi tager aktivt del i møder omkring samarbejde vedr. opgaveskrivning og speciale. Vi tilbyder også praktikophold og studiejob med fokus på områder som energi, kemi, maskin og miljø. Med en fast tilknyttet kontaktperson sikrer vi os, at de studerende modtager en professionel sparring og vejledning.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin

Vi brænder for klimaet, gør du?

Medico Miljø P&L

virksomheder //

65


Danmarks rygrad

Vi har de største og mest komplekse projekter – hvad venter du på? I disse år investeres der som aldrig før i jernbaner og teknologi, der kan forbedre vores infrastruktur. Vi vækster og skal blandt andet bruge nye turnusingeniører!

Sæt karrieren på skinner

Så har du igen chancen for at blive en del af vores turnusprogram. Til efteråret ansætter vi ingeniører til vores forskellige områder. Som turnusingeniør får du fingrene i projekt- og projekteringsledelse og mulighed for at prøve kræfter med rådgivning og jernbaneteknik.

Mød os

Kig forbi vores stand på DSE-messen og få en snak om dine muligheder. Vi ses!

Nøgleord fra vores virkelighed ERTMS Sundhed SIGNALTEKNOLOGI Kørestrøm Miljøanalyse PROJEKTERING Anlægsbudgettering GPRS BELASTNINGSTAL Kapacitetsplanlægning SIKRINGSTEKNIK Spændingsniveau Trafikstyring Radio STØJREDUKTION Centralsikring GSM-R Projektledelse…


Banedanmark Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Infrastruktur Hele landet 2.000 / 265 2.000 / 265 www.banedanmark.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob - Trainee

Gør noget som du måske ikke ville have gjort? For hvem siger, at det behøver være kedeligt at bringe jernbanen ind i fremtiden? 2200 har taget valget Vi er 2200 medarbejdere, der alle har taget ansvar for jernbanen - og vi skal bruge endnu flere. Til dagligt sørger vi både for den daglige drift og for fornyelse af jernbanen, og de fleste af os synes, at det er mere end almindelig spændende at sørge for, at Danmarks rygrad – jernbanen - er i så god form, at den kan klare 226 millioner rejser hvert år. Banedanmark skal forny mere jernbane end nogensinde før. Vi har i de seneste år tredoblet arbejdet på banen, og i de kommende fem år skal vi lave endnu mere.

Vi vil være de sundeste i Danmark Vi tror på, at sundhed er en god investering. Derfor har vi arbejdet benhårdt på at blive sundhedscertificeret - som den første virksomhed af sin størrelse i Danmark. Det mål nåede vi i 2009. Det betyder, at vi forpligter os til at give vores medarbejdere tilbud om motion og nye sunde vaner. Vi ved at man alligevel kan få ondt et sted, så derfor har vi også gratis fysioterapi, kiropraktor, massage mv. Vi har mange forskellige typer jobs og derfor er vi også en virksomhed med mange karriereveje og muligheder for at specialisere sig indenfor forskellige fagområder. Faglig udvikling vægtes højt, og bliver du en del af Banedanmark, bliver du også en del af et stærkt fagligt miljø.

Stand

75

S-Huset

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev

Det er noget, der kræver hjerne og mod fra medarbejdere, der har lyst til at arbejde med den nyeste teknologi på området.

Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

67


BK Medical Mennesket i centrum

BK Medical har tradition for at samarbejde med studerende fra både Danmark og udlandet. Så er du på udkig efter eksamensprojekt, praktikplads, studiejob eller virksomhedsbesøg, er du meget velkommen til at kontakte BK Medical for at høre om de forskellige muligheder.

B-K Medical • Mileparken 34 • 2730 Herlev • Tel.: 4452 8100 • Fax. 4452 8199 •bkmed.com


BK Medical Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

Ultralyd Danmark 200 / 60 300 / 60 www.bkmed.com Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Ja - se mere på side 20-21

Virksomheden BK Medical har i mere end 25 år produceret ultralydsskannere til det medicinske ultralydmarked, specielt urologi og kirurgi. Vores ledende markedsposition er skabt gennem udvikling af innovative produkter i tæt samarbejde med læger i Danmark og udlandet. Gennem vores værdier skaber vi et inspirende og krævende arbejdsmiljø med fokus på faglig og personlig udvikling. Ingeniørens arbejdsområder BK Medical beskæftiger primært ingeniører inden for udvikling, produktion, ledelse samt salg og marketing. Teamwork er en integreret del af produktudvikling hos BK Medical. Vores tværorganisatoriske teams har ansvaret for projekterne fra idé til opstart af produktion. Derfor kommer vores ingeniører i berøring med alle de problemstillinger, som indgår i udvikling af avanceret medikoteknisk udstyr.

Uanset om fagområdet er software, hardware, mekanik, akustik eller andet, får ingeniører hos BK Medical talrige udfordringer og udviklingsmuligheder. Under udviklingen af vores produkter arbejder vi tæt sammen med mange forskellige partnere, heriblandt forskningsinstitutioner, moder- og søsterselskaber og læger. Vores arbejdsmiljø er professionelt men samtidig uformelt. Tilbud til Studerende BK Medical har tradition for at samarbejde med studerende fra både Danmark og udlandet. Er du på udkig efter eksamensprojekt, studiejob eller praktikplads, så kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Stand

36

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

69


Vær med fra starten af et nyt dansk erhvervseventyr I de kommende år skal Danmark som det første land i Europa udskifte signalsystemet i vores jernbanenet til den fælleseuropæiske ERTMS standard. I den forbindelse introdu­ cerer Bombardier den allernyeste tekno­ logi, så vi kan få Europas sikreste, mest effektive, mest økonomiske og frem for alt mest bæredygtige jernbaner.

cere og tilpasse de nyeste generationer af signaltekniske komponenter, systemer og applikationer til anlæg, der funktionelt, sik­ kerhedsmæssigt og driftsmæssigt opfylder de krav, der er aftalt med vores kunder. Det vil gøre dine kompetencer uundværlige, når fremtidens signalsystemer i de kommende år også skal etableres i resten af Europa.

Derfor har vi brug for flere dygtige ingeniører, som skal være med til at tilpasse produk­ terne til det danske marked i forhold til in­ frastruktur, trafikintensitet og sikkerheds­ regler. Som medarbejder hos Bombardier vil du komme til at arbejde med at specifi­

Derfor mener vi, at du her får chancen for at være med til et nyt dansk erhvervseventyr. Søg én af de ledige stillinger direkte på: www.bombardier.com/en/transportation/ careers/job­search.


Bombardier Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Nyproduktion af fly, tog og jernbaneudstyr samt service og vedligeholdelse af samme. I Danmark: København og Randers 300 / 50 66.000 / www.bombardier.com Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob

Virksomheden Bombardier er verdens største leverandør af jernbaneudstyr, systemer og services til passagertransport. Produktporteføljen omfatter rullende materiel, serviceydelser, lokomotiver, traktions- og styresystemer samt signalsystemer. Bombardier koncernen har hovedkvarter i Canada, har ca. 60.000 ansatte og aktiviteter i 22 lande. Selskabet i Danmark har ca. 300 medarbejdere i København og Randers. Læs mere på www.bombardier.com. Ingeniørens arbejdsområder Som medarbejder hos Bombardier får du mulighed for at arbejde i et internationalt, dynamisk miljø, hvor vi fokuserer på vækst, iværksætterånd, nytænkning og teamwork. Du bliver en del af et team, der arbejder på tværs af landegrænser og organisationsskel i vores stræben efter at finde nye, forbedrede måder at tjene kunderne på.

Bombardier i København er en international ingeniørvirksomhed med engagerede medarbejdere som er dybt involveret i udviklingen af moderne signalsystemer baseret på den nye europæiske standard, som skal skabe en sikker og effektiv udnyttelse af jernbanernes infrastruktur. Læs i øvrigt mere i annoncen på venstre side. I Randers er Bombardiers hovedopgaver modernisering, vedligeholdelse, reparation af havarerede tog, reservedelsløsninger samt udvikling og montage af traktionsmoduler til dieseldrevne tog. Tilbud til studerende Bombardier er altid åbne overfor samarbejde med ingeniør-studerende, f.eks. i forbindelse med praktik eller projektopgaver. Kontakt os for at høre om dine muligheder.

Stand

70

S-Huset

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

71


Bringing ICT together


BrainsBusiness ICTNORCOM Arbejdsområder:

Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside:

BrainsBusiness ICTNORCOM Business Forum markedsfører de nordjyske IKT virksomheder og faciliterer tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft. Nordjylland -/-/www.ictnorcom.dk

BrainsBusiness ICTNORCOM Business Forum BrainsBusiness ICTNORCOM Business Forum er stedet, hvor små og store virksomheder, forsknings- og videninstitutioner og offentlige aktører inden for IKT mødes. Netværkets formål er at styrke samarbejdet mellem alle, der beskæftiger sig med IKT i Nordjylland, samt at gøre regionens mangfoldige IKT kompetencer endnu mere synlige for omverdenen. Netværket består af virksomheder, der arbejder med IKT inden for bl.a. intelligent logistik, health care, multimedier, e-learning, business intelligence og telekommunication.

IKTeket - din guide til IKT i Nord Danmark IKTeket er en online database, som giver dig det komplette overblik over IKT sektoren i Nord Danmark. På www.ikteket.com kan du finde beskrivelser af mere end 200 virksomheder, der arbejder inden for IKT branchen, samt forsknings-og uddannelsesmiljøer. IKTeket holdes løbende opdateret og bliver hele tiden udvidet med nye virksomhedsprofiler. Alle profiler indeholder kontaktoplysninger og links til virksomhedernes hjemmesider. Birgit Nøhr, Sekretariatsleder

Stand

16

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

73


Burmeister & Wain Energy A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

150 / 80 150 / 80 www.bwe.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob

BWE BWE var tidligere en del af industrikoncernen Burmeister & Wain A/S, og ejes i dag af det italienske kedelfirma STF. BWE’s kerneområder er avancerede kedelanlæg i 400-800 MW-klassen samt afsvovlings- og DeNOx-anlæg til kraftværkssektoren. Inden for vedvarende energi er BWE aktiv med konstruktion af store biomassefyrede anlæg til kraftvarme produktion. BWE’s hovedkontor ligger lige nord for DTU i Lundtofte ved Lyngby. Verdens Fremtid For at imødekomme de politiske krav og COP15 deltager vi ligeledes aktivt i debatten om CO2 emissioner og grøn teknologi, idet BWE i dag er verdens førende indenfor høj kedelvirkningsgrad og dermed lav CO2 emission. Faglige udfordringer Design af kedel- og miljøanlæg kalder på mange forskellige ingeniørdiscipliner. Arbejdet i BWE tilrettelægges med henblik på at give medarbejderne selvstændighed og frihed til at præge deres stilling.

BWE giver dermed rige muligheder for eksperten, og for tværfagligt arbejde som f. eks. salgsingeniør og projektleder stillinger, med international kontakt. Vi har bl.a åbnet kontor i Indien og har licenser i APAC regionen. Kedelanlæg udgør store termomekaniske konstruktioner, hvor maskiningeniøren med konstruktion som sit speciale kan udfolde sig; desuden er området rigt på procestekniske problemer, der kræver termodynamisk og strømningsteknisk indsigt med udgangspunkt i energiteknik. Ingeniørens redskaber er moderne CAD/ CAE-software til plant layout, konstruktion, spændingsanalyse (FEM), statisk beregning på komplekse rørsystemer og bærende strukturer, CFD-analyse af forbrændings-, strømnings-, og varmeovergangsforhold. Desuden udvikles og anvendes egne tekniske programmer til kedeludlægning. Røgrensningsanlæggene fordrer kemiteknisk procesviden. Alle anlæg kræver elektroteknisk engineering til måling, styring og regulering.

Stand

102 Teltet

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

75


BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S BWSC is a world-leading contractor and operator of power plants - based on diesel engines as well as renewable enery. Our 500 employees have many exciting challenges. They have great opportunities in a wide area of functions including planning, financing, design, construction and operation of power plants. BWSC has supplied more than 163 power plants to 50 countries.

JOIN US BUILDING POWER PLANTS AROUND THE WORLD www.bwsc.dk

jse e r en s d n i V ale W l ti


Burmeister & & Wain Scandinavian Contractor A/S Burmeister Wain Scandinavian Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: One on One:

290 / 155 500 / 160 www.bwsc.dk Ja - se mere på side 20-21

Virksomheden BWSC er en af verdens førende leverandører af nøglefærdige kraftværker, baseret på dieselkraft eller biomasse. Vi arbejder med hele processen fra design, planlægning og finansiering over selve montagen til drift og vedligeholdelse. Vi er globalt anerkendte for at levere driftssikre kraftværker til tiden. BWSC har opført mere end 160 kraftværker i 49 lande over hele verden.

Stand

33

Hallen

Ingeniørens arbejdsområder BWSC’s ingeniører arbejder med alle dele af at planlægge, bygge og drive kraftværker. Vi skaber nye tekniske løsninger skræddersyet til vores kunder. Du vil komme til at arbejde med både design, opførelse samt drift og vedligeholdelse. Vi arbejder tæt sammen på tværs, men med stor kompetence til den ekelte medarbejder. Du vil konstant møde nye udfordringer både i vores hovedkontor og over hele verden, hvor du, i et internationalt teamwork, er med til at skabe unikke projekter of resultater.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

77


Capgemini Danmark A/S Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Vallensbæk, Viby (Århus) og Odense 300 / 70 90.000 / www.dk.capgemini.com Opgaveskrivning - Speciale - Trainee

Capgemini er en global virksomhed Vi er en af verdens største konsulentvirksomheder inden for IT og management. Vi leverer hele spektret af ydelser fra strategi og forretningsudvikling til ledelse af IT-projekter samt udvikling, implementering og drift af IT-løsninger. I Danmark arbejder vi med nogle af de mest innovative og teknologisk spændende projekter. Vi har et velfungerende globalt samarbejde og et godt netværk med sparring på nicheområder. Vi er en virksomhed, som har et højt fagligt niveau, en stor bredde i vores kompetencer og en hel speciel samarbejdsform med vores kunder. Ingeniørens arbejdsområde Som ingeniør er du med til både at implementere de nyeste teknologier og løsninger. Vi har et tæt samarbejde med førende teknologipartnere, og du får rige muligheder for at udvikle dine kompetencer.

Stand

4

Hallen

Vi er interesseret i at rekruttere både nyuddannede og erfarne ingeniører med stærke IT kompetencer. Vil du være en del af vores team? Tilhører du gruppen, som går under betegnelsen "de absolut bedste"? Så er det måske dig, vi leder efter, hvis du kan arbejde selvstændigt og produktivt, og tilmed er en god teamspiller. Du skal samtidig kunne levere en god balance mellem kvalitet og produktivitet - tingene skal virke til tiden. Du har en god fornemmelse for konsulentverdenen, herunder en fornuftig kommerciel indstilling. Du er velkommen til at besøge os på standen eller sende os en uopfordret ansøgning.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

79


www.CareerCountry.dk

Career Country er et tilbud til dig, der vil vide mere om mulighederne for en karriere hos en af mange virksomheder i esbjerg kommune. Besøg vores stand og hør om dine muligheder i Career Country.


Career Country Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

-/-/www.careercountry.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob - Trainee

Danmarks naturlige centrum for offshore og energiteknologi Esbjerg er Danmarks centrum for offshore og går målrettet efter at blive Danmarks centrum for energiteknologi. Udgangspunktet er en stor virksomhedsklynge i tæt samarbejde med et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø. Allerede i dag er der 8.000 arbejdspladser inden for offshorebranchen i Esbjerg Kommune og flere hundrede millioner investeres i de kommende år i infrastruktur, forskning og udvikling. Du kan vælge imellem... et stort antal vækstvirksomheder og det giver dig gode vilkår for vækst og udvikling af nye ideer og karriere. Du vil møde et initiativrigt og international orienteret erhvervsliv med fokus på forskning og udvikling. Jumpstart din karriere her hvor der er kortere vej til toppen og kortere vej til indflydelse.

Stand

76

S-Huset

Godt job- også til kæresten Check jeres karrieremuligheder på www.careercountry.dk Det gode liv i 200m2 hus for 2 mio. kroner "Jagten på det gode liv betød, at vi for to år siden flyttede fra Søborg til Career Country sammen med vores to små børn. Jens er ingeniør ved Rambøll Olie & Gas i Esbjerg, og jeg har byttet deltidsstillingen til fuld tid, hvor jeg som udviklingskonsulent har fået de karrieremæssige udfordringer, jeg savnede. Andelslejligheden er skiftet ud med hus og have, og nærheden her betyder, at hele familien trives med vores nye liv!" Marianne Muff.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro

Mød Marianne på vores stand og besøg hende og familien, samt andre med nyt liv på CareerCountry.dk. Pernille Kragh Rühe, Projektleder

Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

81


Gør en forskel - det gør vi...

Plads til faglig og personlig udvikling i et stærkt fagligt miljø med udfordrende opgaver giver dig grobund for din karriere.

Cheminova søger løbende dygtige og talentfulde akademikere med baggrund som f.eks. kemiingeniør, cand. scient. i kemi m.fl. For yderligere information om fremtidige jobmuligheder er du velkommen til at kontakte HR-direktør Ole Zinck på tlf. 9690 9690 eller ole.zinck@ cheminova.com. Cheminova er en international konkurrencedygtig kemisk virksomhed med en stærkt faglig baggrund inden for crop protection. Cheminova beskæftiger 2000 medarbejdere, har datterselskaber i 23 lande og har en årlig omsætning på ca. 5,5 milliarder kroner. Aarhus Universitets forskningsfond er hovedaktionær i koncernen. Find flere oplysninger på vores hjemmeside.

Human responsibilit y... cheminova. dk

auriga.dk


Cheminova A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Udvikling, produktion, registrering og markedsføring af plantebeskyttelsesmidler Lemvig, Vestjylland 800 / 80 2.000 / 145 www.cheminova.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Trainee

Spændende kemi til planteværn Cheminova er en kemisk virksomhed, som fremstiller kemiske plantebeskyttelsesmidler. De vigtigste produkter er ukrudtsmidler, insektmidler og svampemidler. Årligt omsættes varer for ca. 5,5 mia. kr., hvoraf 99% eksporteres til mere end 100 lande. Cheminovas produktion foregår primært på virksomhedens hovedsæde ved Lemvig samt hos det indiske datterselskab. Afsætningen sker gennem hovedkontoret og de 23 datterselskaber. Ingeniør på Cheminova Cheminovas to store tekniske afdelinger produktion og logistik samt udvikling og registrering - beskæftiger et stort antal ingeniører og øvrige medarbejdere med teknisk-videnskabelig baggrund. I virksomhedens mange laboratorier arbejder ingeniører tæt sammen med cand.scient.er, laboratorieteknikere, laboranter m.v. Arbejdsopgaverne spænder fra det overordnede og strategiske til det snævert fagspecifikke. Som akademiker hos Cheminova får man mulighed for at deltage

i nogle af firmaets mange projekter, der handler om udvikling af nye plantebeskyttelsesmidler. Der er ligeledes mulighed for at arbejde med miljø- og procesforbedring af eksisterende produktioner. Ingeniører hos Cheminova har rig mulighed for efterog videreuddannelse. Praktik for ingeniørstuderende er absolut mulig, og relevante eksamensprojekter kan også komme på tale. Virksomheden har størst erfaring inden for praktisk kemi i produktion og laboratorier, men også øvrige emner og projekter kan være relevante. Mission Vi bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, der medvirker til at forøge udbytte og kvalitet af landbrugets afgrøder, så verdens behov for fødevarer kan dækkes.

Stand

42

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

83


Chr. Hansen – det naturlige valg Vil du være med til at gøre en forskel i en af verdens førende ingrediensvirksomheder? Mere end 500 millioner mennesker spiser og drikker hver dag et produkt, som Chr. Hansen har været med til at udvikle. Vi er førende leverandører af bakteriekulturer, probiotika (helsefremmende ingredienser), enzymer og naturlige farver til mejeri- og fødevareindustrien, kosttilskudsindustrien og landbruget. Chr. Hansen er en vidensbaseret virksomhed – derfor er medarbejderne vores vigtigste ressource. Vi tilbyder en bred vifte af jobs og karrieremuligheder inden for alle arbejdsområder fra forskning, udvikling & applikation til produktion og salg & marketing. Er dit mål også at bruge din viden og ekspertise på globalt plan? At forske, løse problemer og skabe resultater i samarbejde med gode kolleger og dygtige ledere? – så klik ind på www.chr-hansen.com og læs mere om dine job- og karrieremuligheder hos os.

www.chr-hansen.com


Chr. Hansen A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Fødevareingredienser Hørsholm, Avedøre, Roskilde, Gråsten 850 / 150 2.200 / www.chr-hansen.com Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob

Virksomheden Chr. Hansen A/S er en international bioteknologisk virksomhed, som udvikler, producerer og sælger fødevareingredienser. Naturens egne råvarer og processer er grundstenen i al vores forskning og produktion og vores produkter opfylder således den moderne forbrugers krav til sunde og naturlige fødevarer. Chr. Hansens ingredienser findes i alt fra oste, yoghurt og læskedrikke til dyrefoder og kosttilskud. Arbejdsområder Vi arbejder i et globalt forretnings- og forskningsmiljø, der er præget af innovation og et højt videnskabeligt niveau, hvor vi har et nært samarbejde med universiteter og videnskabelige institutter foruden Chr. Hansens selskaber i andre lande. Vi har produktion på fem kontinenter, og vores produktionssteder lever til enhver tid op til de højeste internationale standarder.

Stand

39

Hallen

De typiske faglige arbejdsområder for ingeniører er målrettet og anvendt forskning og udvikling inden for genetik, fermentering og molekylærbiologi. Hos Chr. Hansen lægger vi vægt på at give hinanden de rigtige rammer, så vi kan være på forkant med de daglige udfordringer. Vi prioriterer din personlige og faglige udvikling meget højt, og hvert år opdateres din personlige udviklingsplan i samarbejde med din leder. Tilbud til de studerende Chr. Hansen har tæt kontakt til det akademiske miljø og samarbejder løbende med studerende, som er i praktik eller skriver eksamensprojekter inden for stort set alle områder. Kontakten sker på baggrund af konkrete henvendelser fra studerende med forslag til projekter, praktikforløb eller PhD-opgaver.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

85


STUDIEGÆLD ER ÆRESGÆLD. KAN DU SÅ KOMME UD OG ARBEJDE!

Vi søger nyuddannede ingeniører m/k med tro på livet og sig selv. Læs om mulighederne på cowi.dk


COWI A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

Rådgivning inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. 13 kontorer i Danmark med hovedsæde i Lyngby samt virksomheder og kontorer i udlandet. 2.500 / 1.550 6.000 / 2.400 www.cowi.dk / www.cowi.com Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Sammen skaber vi verdens infrastruktur udfyldes dse - 12:45 i mødelokale 1 D. 24. kl. af 12:00

Virksomheden COWI er en international virksomhed inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi opdelt i seks regioner Danmark, Norge, Sverige, Central- og Østeuropa, Golfen og Afrika. Vores målsætning er at udføre rådgivning af højeste kvalitet målt med international målestok. Det opnår vi gennem vores medarbejderes kompetencer og viden. COWI ønsker derfor at tiltrække de dygtigste mennesker - både nyuddannede og erfarne. Projekter i ud- og indland Valgt som rådgiver til Femern Bæltforbindelsen samtidig med at vi har travlt med forprojektet af broen over Messinastrædet. Lidt længere oppe i huset sidder planlæggere og arbejder med fremtidens trafik og byudviklingen i Danmark med alt lige fra letbaner til helhedsplaner for små og større byer.

En hverdag på tværs af fag Vi løser vores opgaver i et inspirerende tværfagligt miljø. Det kræver, at man arbejder sammen med kolleger, der sidder inde med en anden specialistviden end en selv. Og her er mulighederne optimale på en arbejdsplads, hvor ingeniører arbejder side om side med bl.a. trafik- og byplanlæggere, økonomer og biologer. Karriere Alle medarbejdere begynder deres karriere med udgangspunkt i deres faglighed. Du skal være dygtig på dit eget område og kunne bruge din viden sammen med dine kollegers specialviden til fordel for kunden. COWI (i bold) Ung i COWI Læs på vores hjemmeside om at være ung i COWI og få svar på dine spørgsmål. Eller endnu bedre. Mød én af os på DSE-messen, der lige netop brænder for dit fag. Se på www.cowi.dk, hvornår de forskellige fagfolk er på vores stand.

virksomheder //

Stand

30

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

87


CP Kelco Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Produktion af pektin og carrageenan. R&D & Produktudvikling. 10 400 / 30 2.200 / 180 www.cpkelco.com Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob - Trainee

Virksomheden CP Kelco er en af de førende aktører på verdensmarkedet for produktion af hydrokolloider. I Lille Skensved producerer vi især pektin og carrageenan; vegetabilske ingredienser, som bruges til stabilisering af en lang række dagligvarer. Fx i marmelade, slik, frugtdrikke, desserter, kød, tandpasta og plaster. Vore produkter udvindes af naturlige råvarer; citrusskaller til pektin og havtang til carrageenan. Vi tilhører den globale CP Kelco koncern, der er ejet af det amerikanske J.M. Huber Corporation. Ingeniørens arbejdsområder Ingeniører hos CP Kelco er på banen fra den spæde idéudvikling til den endelige implementering i fabrikken og optimale anvendelse hos vore kunder. Vi råder over verdens største pektinfabrik, med mulighed for at arbejde med R&D, produktudvikling, produktion, procesoptimering, automatik- og proceskontrol, nyanlæg, pilot plant forsøg, kvalitetskontrol samt miljø- og sikkerhed.

Stand

105 Teltet

Opgaverne løses på tværs af afdelingerne i samarbejde med nationale og internationale kolleger. Som medarbejder oplever du stor frihed til innovation, og der er rige muligheder for jobrotation. Hos CP Kelco fokuserer vi på din trivsel og udvikling. Tilbud til studerende CP Kelco kan danne ramme om dit speciale, afgangsprojekt eller praktikophold. Spændende samarbejdsmuligheder inden for R&D, proces- og produktudvikling, produktion eller kvalitetskontrol.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi

Også mulighed for studiejobs, eksempelvis som tilkaldevikar for operatør på skiftehold i produktionen.

IT

Ansøgninger stiles til job.skensved@cpkelco.com

Fødev

CP Kelco, 4623 Lille Skensved

Miljø

F&N

Kemi Komm

Maskin Medico

P&L

Jonna Henriksen, Site Communication Manager

virksomheder //

89


MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

En karriere er intet uden et liv

Danfoss A/S • 6430 Nordborg • 7488 2222 • www.jobs.danfoss.dk

2318

Du har mod. Mod på udfordringer og mod på at gå nye veje. Du er ikke bange for at tage en risiko, fordi du også er god til at vurdere den. Du har troen på dig selv, fordi du stoler på dine evner, din dømmekraft og din vilje til at gennemføre det, du har sat dig for. Du får fodfæste, hvor andre glider. Og frem for alt tør du sætte fødderne, hvor ingen før har sat dem ...


Danfoss A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Udvikling og fremstilling af komponenter og løsninger til styring af kulde, varme og bevægelse Hovedsæde i Nordborg/Sønderborg. Afdelinger i 13 byer i DK og i 28 lande worldwide 5.300 / 700 20.000 / 900 www.danfoss.com Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Trainee

Danfoss er en af Danmarks største industrikoncerner, og har en årlig omsætning på ca. 22. mia. kroner. Vi beskæftiger ca. 20.000 medarbejdere, hvoraf ca. 5.300 arbejder i Danmark fordelt på 13 forskellige byer. Koncernens fornemmeste mål er at skabe livskvalitet for interessenterne samt at være førende inden for styring af køling, opvarmning og transmissionsteknik. Vi tager altid afsæt i at finde den rigtige personprofil til jobbet. Vi ansætter ikke uddannelser – men mennesker. Mange retninger indenfor økonomi, teknik, humaniske og samfundsvidenskabelige fag er interessante for os. Praktik- og projektsamarbejde er et område vi prioriterer meget højt.

Stand

43

Hallen

PGP er et to-årigt individuelt udviklingsforløb, som tilbydes nydimitterede fra de videregående uddannelser indenfor både teknik, økonomi, humaniora og samfundsvidenskab. Den rigtige faglige baggrund kombineret med en personprofil der matcher jobbet. Team spirit, forandringsparat og engagement er nogle af nøglekompetencerne. • Vi er en dansk virksomhed med en uformel og uhøjtidelig kultur. • Vi beskæftiger mange forskellige medarbejdertyper • Vi ansætter mennesker og ikke uddannelser! • Danfoss kan være afsættet til en international karriere Ansøgninger til praktik- og projektsamarbejde samt til jobs modtages kun via vores webside: jobs.danfoss.dk

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

Allan Eriksen, HR Consultant

virksomheder //

91


“Did you know that Danisco is one of the world’s largest biotech companies?”

With a rich and innovative portfolio, Danisco is a world leader in food ingredients, enzymes and bio-based solutions. Using nature’s own materials, science and the knowledge of our 7,000 people, we design and deliver bio-based ingredients that meet market demand for healthier and safer products. Danisco’s ingredients are used globally in a wide range of industries – from bakery, dairy and beverages to animal feed, laundry detergents and bioethanol – offering functional, economic and environmental benefits. Headquartered in Denmark and operating from more than 80 locations, Danisco’s key focus is to become our customers’ First choice and a truly market-driven global business. Find out more at www.danisco.com


Danisco A/S Danmark(total (i alt//eng): ing): Denmark Internationalt(total (i alt//eng): ing): International Hjemmeside: Website: Muligheder: Opportunities:

1.400 / 220 7.000 / www.danisco.com Opgaveskrivning - Praktikophold Internship - Project work - Thesis Speciale

Providing tomorrow’s solutions Danisco is poised for the future. Our business has one of the strongest platforms in the world to meet the demands from the global food industry and develop biotechnological solutions that help ensure a sustainable society with lower CO2 emissions. Employing hundreds of people, our research centre in Brabrand, Denmark, is like a food university of knowledge. Using nature’s raw materials, the knowledge of our people around the world and the latest scientific methods, we create sustainable solutions enabling everyone to lead a healthier, safer and more convenient life. Danisco inside When people get up in the morning, they might have yoghurt containing our dairy cultures that provide an acidic taste and our pectin that makes the fruit distribute evenly. They might be wearing jeans bleached and washed with our enzymes, just as they might be eating bread containing our enzymes, emulsifiers and dairy cultures.

Stand

26

Hallen

Even the orange juice they drink was probably made using our enzymes, and the feed fed to the hens that provided the softboiled eggs might have contained our enzymes. A career at Danisco Danisco offers job opportunities for people who want to be in focus and have great influence on their areas of responsibility. Opportunities are plenty and you get a chance to test your competencies in various fields. You will be offered to participate in both personal and professional development and training activities on an ongoing basis to ensure that your qualifications match your job. Are you curious? Read more at www.danisco.com where you can meet your future colleagues and find a list of vacant jobs and student opportunities.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

93


DANSK CENTER FOR MARITIM TEKNOLOGI er et videncenter etableret i samarbejde mellem MEK, DTU og FORCE Teknologi. Centrets formål er at styrke udvikling, forskning og innovation i ”Det Blå Danmark” Besøg os på DSE Messen i Kgs. Lyngby 2010 på stand 116 i teltet

www.dcmt.dk


Dansk Center for Maritim Teknologi Arbejdsområder: Focus area: Location: Lokationer: Denmark Danmark(total (i alt//eng): ing): International Internationalt(total (i alt//eng): ing): Website: Hjemmeside: Opportunities: Muligheder:

Forskning og innovation i den maritime sektor Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby -/-/www.dcmt.dk Opgaveskrivning - Speciale Project work - Thesis

Over the last decades the Danish maritime industry has overcome large changes in the market conditions. From being a strong shipbuilding nation in the 1980s, the Danish maritime industry has gradually changed towards more focus on equipment and shipping. Today, the Danish maritime industry has a leading position on the world market. This is due to the large variety of successful and innovative Danish companies providing equipment and services to the global maritime industry. Keeping the position as leading shipping nation is a joint responsibility; and one of the core elements in being successful is to ensure that we continuously develop and educate new engineers for the industry – people who have the skills and capabilities to take up the hallenge!

The Danish Centre for Maritime Technology (DCMT) was initiated in 2006 as an initiative between FORCE Technology and DTU Mechanics to enhance research, development and innovation within the Danish maritime industry. The centre is funded by the Danish Maritime Foundation for a five year period. The objective of DCMT is to promote and develop Danish know-how within maritime technology through increased research, development and innovation in the maritime industry. Further it is the purpose of DCMT to raise interest in the maritime engineering degrees to ensure an inflow of competent and innovative engineers to the Blue Denmark.

Stand

116 Teltet

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N

If you want to know more about DCMT you can visit: www.dcmt.dk

IT Kemi Komm

At the opening of the centre in 2006 the industry collectively identified three areas to focus on in order for the Danish maritime industry to be competitive in the future: Environment, efficiency and safety.

Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

95


Situation Ă˜nske Løsning

Studerende Udfordringer med fremtid Job i Danske Banks udviklingsorganisation


Danske Bank Lokationer: Location: Denmark Danmark(total (i alt//eng): ing): International Internationalt(total (i alt//eng): ing): Website: Hjemmeside: Opportunities: Muligheder:

Glostrup, Kgs.Lyngby, Århus 14.000 / 300 24.000 / 300 www.danskebank.com Project work - Thesis - Student job Internship - Opgaveskrivning - Speciale - Studiejob -Trainee Trainee

Development & IT At Development & IT, we are responsible for developing innovative products and services for the Danske Bank Group’s IT platform. We are around 2,000 employees who strive to integrate the ‘One Group – one platform’ strategy into our work. We are responsible for both small and large projects, from the development of the idea to the implementation of the solution in the organisation.

Stand

47

Hallen

Student or newly graduated We have tailored a graduate programme where you specialize within IT development, test management or business development. The programme gives you the possibility to test your theoretical insight and gain practical experience in an IT pioneer organisation that is always determined to set new standards within IT development and implementation. Julie Kjær Clemmensen, HR Business Specialist

Ar & By Biotek

What do we do? Every year we have 100-150 projects ranging in size from 0.5 to 700 man-years. We therefore employ both specialists, who work with the most advanced techniques and software, and generalists, who manage the projects through all the development phases. Our development model ensures that all phases of the project work are properly handled, from ideas and analysis to design and construction.

Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

97


FAGFREAK KARRIERERAES FAMILIELIV FAGFREAK

- sæt dit fingeraftryk på fremtidens Danmark

KARRIERERÆS

- masser af muligheder for dig der vil frem

FAMILIELIV - tid til det hele liv

Vi skaber virkeligheden


De 98 danske kommuner Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Udvikle de fysiske rammer for et moderne og velfungerende samfund Hele Danmark 542.000 / 3.000 542.000 / 3.000 www.jobiteknikogmiljo.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob

Vi skaber virkeligheden! Danmarks 98 kommuner er med godt 3000 ingeniører en af Danmarks største ingeniørarbejdspladser. Ingeniører i kommunerne skaber blandt andet forudsætningerne for: • En stabil og velfungerende forsyning af vand, varme og el • Miljørigtig rensning og afledning af spildevand • Gode boliger i velfungerende nærområder • Trafiksikre veje, cykelstier og fortove • Ren luft, ren jord og rent vand De danske kommuner lægger vægt på at levere service og ydelser af høj kvalitet. Mangfoldighed af opgaver Ingeniører i de danske kommuner er med til at udvikle betingelserne for et moderne og velfungerende samfund. De danske kommuner er politisk ledede organisationer. Ingeniørerne i kommunerne har både udviklings, drifts- og myndighedsopgaver.

Du kan blandt andet komme til at arbejde med: • Fremadrettet klimaindsats • Udvikling af miljøindsatsen • Design og drift af bygninger, ledningsnet og vejanlæg • Anlæg, drift og vedligeholdelse af grønne områder • Miljøtilsyn på virksomheder En Kommunal karriere? Kommunerne er i disse år under hastig forandring. Større organisationer giver mulighed for spændende karriereforløb og personlig udvikling.

Stand

96

Teltet

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi

De danske kommuner lægger vægt på det hele liv. Vi tror på, at vores medarbejdere fungerer optimalt, når der er en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Som ingeniør i en af de danske kommuner kommer du tæt på borgerne og de politiske beslutningsprocesser i kommunen. Du får nærhed og udsyn, og du bliver en del af en organisation, der får Danmark til at virke.

virksomheder //

F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

99


Rådgivning er jo ikke ligefrem atomfysik Det er langt mere kompliceret

Business Consulting søger nye medarbejdere. Læs mere på www.deloitte.dk. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu


Deloitte Business Consulting A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

Consulting København 200 / 49 34.866 / 7.300 www.deloitte.dk Studiejob Studiejob - Fuldtidsstilling Viden om Deloitte Business Consulting A/S udfyldes dse - 13:45 i mødelokale 4 D. 25. kl. af 13:00

Business Consulting er en selvstændig del af Deloitte Denmark og er et af Danmarks førende konsulenthuse. Vi leder, styrer og gennemfører projekter for en række af Danmarks største offentlige og private virksomheder. Vores medarbejdere har en række forskellige uddannelser, og bredden i vores kompetencer afspejler bredden i vores projekter. Vores projekter kan blandt andet omfatte it-integration, udvikling, infrastruktur, optimering af forretningsprocesser, lean, supply chain, performance management, forandringsledelse, strategi samt projekt- og programledelse. Fagligt miljø I Deloitte Business Consulting vil du opleve, at alle dage er forskellige – opgaver og kolleger skifter fra projekt til projekt, og dine udfordringer ændrer sig, i takt med at du bliver i stand til at løfte opgaverne. Et projekt varer typisk fra tre til tolv måneder, hvor du får rig mulighed for at fordybe dig i en særlig problemstilling inden for dit ekspertiseområde.

Stand

88

Oticon Salen

Vi tror på værdien af at dele viden, fordi det er samspillet mellem vores faglige ekspertise og brancheviden, der skaber merværdi for kunden. Derfor arbejder vi i tværfaglige team, så vi kan udnytte vores kompetencer fuldt ud. Hvem ansætter vi? Vi stiller høje krav til faglighed, kvalitet og service og lever af at give vores kunder den bedste løsning, også undervejs i processen. Derfor er det afgørende, at du altid overvejer, hvordan en opgave kan løses bedst muligt – og så alligevel en tand bedre. Vi stiller ikke krav til din uddannelsesretning, men det kan være en fordel, at du har en uddannelse med fokus på for eksempel datalogi, datateknik, matematik, systems engineering, miljø- og fødevareteknologi, bæredygtig energi, vindenergi, produktionsprocesser, produktionssystemer og/eller projektledelse. Har du en videregående uddannelse, er dit hoved skruet ordentligt på, og har du en solid portion drive og et ønske om at udvikle dig, har vi en rolle til dig.

virksomheder //

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

101


Det Norske Veritas

Det Norske Veritas første 100 år i Danmark ......brevet bliver sendt til Hr. S. J. Schjelderup i Sunderland i det nordlige England. Den 8. januar 1910 kan Hr. S. J. Schjelderup indtage det nyoprettede kontor i Frederiksgade 10 i København og begynde i sin nye stilling som Det Norske Veritas mand i Danmark. Med stillingen følger en årsløn på 4.500,- kroner. Læs videre på dnv.dk.

www.dnv.dk


Det Norske Veritas Arbejdsområder: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

Maritim, energi og vindenergi 200 / 170 9.000 / 7.200 www.dnv.dk / www.dnv.com Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Ja - se mere på side 20-21 Our services, Your opportunity udfyldes dse - 14:45 i mødelokale 2 D. 25. kl. af 14:00

Det Norske Veritas (DNV) er grundlagt i 1864 som en selvejende virksomhed, der arbejder for sikring af liv, værdier og miljø. DNV har hovedkvarter i Oslo og blev etableret i Danmark i 1910, i dag med kontorer i København, Aalborg, Esbjerg og Fredericia.

Energi DNV godkender og certificerer bl.a. offshore platforme, rørledninger og sikkerhedsudstyr. DNV udfører inspektionsaktiviteter på strukturer og procesudstyr på offshore platforme. DNV arbejder på alle danske offshore felter i Nordsøen.

DNV er en dynamisk og visionær virksomhed, der bestræber sig på at have et godt arbejdsklima med højt kvalificerede og engagerede medarbejdere og med en vision for fremtiden. Fleksibilitet og mobilitet er nøgleord i DNV.

Vindenergi Vindenergi DNV typegodkender vindmøller, heriblandt størstedelen af de dansk byggede vindmøller. Endvidere tilbyder DNV et bredt spektrum af projekttjenester i forbindelse med design, bygning og drift af offshore vindmølleparker.

DNV’s struktur og organisation giver mulighed for at arbejde inden for forskellige forretningsområder med gode udviklingsmuligheder, f.eks. gennem udstationering. Maritim DNV tilbyder klassifikation, certificering og konsulenttjenester til den maritime industri. DNV har 6.000 skibe på mere end 135 mill. gross tons i sin klasse. Det udgør 17% af verdensflåden. 300 skibe under dansk/færøsk flag er klasset i DNV.

Certificering Certificering DNV er en førende leverandør af certificering af ledelsessystemer inden for bl.a. kvalitet, miljø, sikkerhed, arbejdsmiljø og social ansvarlighed. DNV certificerer endvidere personer og produkter. Jernbane og Jernbane oganlæg anlæg DNV arbejder som uafhængig assessor på nye jernbaneanlæg. DNV er godkendt som bemyndiget organ inden for godkendelse af jernbaner i.h.t. EU-direktiver.

virksomheder //

Stand

74

S-Huset

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

103


Fjern 3 tændstikker og få den logiske pension for ingeniører

NYHED:

Undgå at betale SU tilbage – sæt overskydende løn ind på en opsparing DIP har udviklet SU-pension specielt til ingeniørstuderende på kandidatuddannelser. Lyder det for godt til at være sandt?

Læs mere på www.dip.dk eller ring 82330000 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse


Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse DIP - det logiske valg Siden 1953 har DIP været det logiske pensionsvalg for civil- og akademiingeniører af flere årsager:

Nu er DIP også det logiske valg for studerende. Vi har nemlig udviklet SU-pension specielt til ingeniørstuderende på kandidatuddannelser.

1. Vi ved mest om ingeniører Vi er specialiserede i at rådgive ingeniører, så de får maksimalt udbytte af deres pension.

Undgå at betale SU tilbage En af betingelserne for at være berettiget til SU er jo, at du ikke tjener for meget ved siden af din SU og SU-lån. Det beløb du må tjene ved siden af din SU hedder ’fribeløb’.

2. Medlemmerne ejer DIP Er 100% ejet af medlemmerne. Det er altså dem, der i sidste ende vælger, hvordan vi skal udvikle os. 3. Overskuddet går til medlemmerne Som ejere er det medlemmerne, der får hele pensionskassens overskud . 4. Omkostningerne er lave Pengene skal ikke forsvinde i administration og gebyrer. Derfor har vi nogle af de laveste omkostninger i branchen.

Stand

95

Teltet

SU-pension DIP har udviklet SU-pension til ingeniørstuderende på kandidatuddannelser, hvor din arbejdsgiver kan sætte den løn ind, der overstiger dit fribeløb. På den måde undgår du at betale SU tilbage. Kig forbi vores stand og hør mere om dine muligheder. Du kan også læse mere på www.dip.dk eller ringe på tlf. 8233 0000.

5. Blandt branchens bedste forrentning DIP giver en af branchens bedste forrentninger af pensionen. Martin Kildgaard Nielsen, Marketingchef

Kontakt information DIP Gammel kongevej 11 1610 København V Tlf.: 8233 0000 www.dip.dk

virksomheder //

105


Pia Bergmann Bonding, ingeniør

LĂŚs mere om jobs, mennesker og ambitioner pĂĽ

dongenergy.com/job


DONG Energy Arbejdsområder:

Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vi fremskaffer, producerer, distribuerer og handler energi i Nordeuropa Danmark, Storbritannien, Tyskland, Norge, Sverige, Holland, Polen og Færøerne 5.000 / 6.000 / 1.100 www.dongenergy.com/job Internship - Opgaveskrivning - Speciale - Studiejob - Trainee Ja - se mere på side 20-21 Fremtidens energimarkeder udfyldes dse - 11:45 i mødelokale 1 D. 25. kl. af 11:00

Energi i forandring – mennesker med ambitioner Vi vil levere stabil energi helt uden udledning af CO2. Det er et ambitiøst mål, og selvom det ligger årtier ude i fremtiden, har vi travlt. Derfor har vi brug for ambitiøse kolleger. Ingeniør i DONG Energy Vi kan tilbyde dig en mulighed for faglig problemløsning i store, komplekse og længerevarende udviklingsprojekter med dygtige kolleger, der kan sparres med. Vores medarbejdere er med til at skubbe grænserne for den teknologiske udvikling. messen På messen På vores stand kan du bl.a. komme og kigge i vores projektkatalog og få en snak med en af os.

Derudover kan du deltage i vores messeforedrag ” Fremtidens energimarkeder” Som et ansvarligt energiselskab arbejder DONG Energy med at udvikle og etablere forsyningssikre og CO2 neutrale løsninger. Klimaet er under forandring, og brugen af fossile ressourcer som kul, olie og gas er under pres. Det bliver nødvendigt at omstille i både kraft/varme- og transportsektoren og samtidig tænke nyt i måden, vi bruger energi på. Det er en udfordring, der indebærer udvikling af nye teknologier og nytænkning af forretningskoncepter. Kom og hør om nogle af de konkrete udviklingsprojekter, vi arbejder med! Læs meget mere om mennesker, ambitioner og jobmuligheder på dongenergy.com/job

virksomheder //

Stand

50

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

107


Test dit

entreprenør gen! · · ·

Bliver din indre opfinder tændt, når arkitekten beder om det umulige? Er du parat til at flyve til fjerne egne og forklare dig på engelsk? Er fladt hår og stramme deadlines ok, hvis du samtidig har det sjovt?

www.pihl-as.dk www.pihl-inc.us En dansk entreprenørvirksomhed med internationale aktiviteter


E. Pihl & Søn A.S. Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

1.000 / 300 3.600 / 760 www.pihl-as.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Ja - se mere på side 20-21

INTERNATIONAL INGENIØR- OG ENTREPRENØRVIRKSOMHED Pihl dækker de fleste kompetencer inden for bygge- og anlægsbranchen, lige fra anlæg af havne, veje og vandkraftværker, til opførelse af kulturhuse, domiciler, skoler og sportsanlæg. Pihls organisation er fleksibel og projektorienteret, og opgaverne medfører en høj grad af ansvar og faglige udfordringer for den enkelte. Vi arbejder i mere end 16 forskellige lande, og din evne til samarbejde og kommunikation på tværs af faggrænser og kulturforskelle er vigtig for gennemførelsen af vores projekter. INGENIØRENS ARBEJDSOMRÅDER Hos Pihl er dine hovedarbejdsopgaver projektering, kalkulation, planlægning, drift og ledelse af byggeprojekter. Som nyuddannet ingeniør starter du typisk på hovedkontoret i Kgs. Lyngby. Du kommer dog hurtigt med på en byggesag, hvor du indgår i byggepladsledelsen og får dit eget ansvarsområde. Den praktiske erfaring kombinerer du løbende med ekstern og intern efteruddannelse, bl.a. uddannelsesprogrammet Pihl Way of Management.

Stand

82

Oticon Salen

TILBUD TIL STUDERENDE PRAKTIKPLADS I IND- OG UDLAND Pihl vil gerne give ingeniørstuderende mulighed for at prøve kræfter med arbejdet som entreprenør. Vi udbyder derfor et antal praktikpladser hvert halvår på byggepladser i Danmark og udlandet. VIRKSOMHEDSBESØG Hvis du og dit hold som et supplement til undervisningen kan have glæde af at besøge en af vores byggepladser, forsøger vi at imødekomme jeres ønsker. EKSAMENS- OG PROJEKTOPGAVE Hvert år skriver en håndfuld studerende eksamens- eller projektopgave i Pihl. Kontakt os i god tid og beskriv din idé, så undersøger vi muligheden for et samarbejde.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT

• Praktikpladser i Danmark og udlandet • Virksomhedsbesøg • Eksamens- eller projektopgave pihlpraktik@pihl-as.dk

Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

109


Vil du med på holdet? “Jeg kan godt lide, at det ikke er et kæmpestort firma, for det betyder, at jeg kommer rundt i mange forskellige grene af byggeforløbet. Man sidder ikke og regner de samme betonelementer hele tiden. I større firmaer sidder man måske og laver en bestemt del uden at ane, hvad der kommer før og efter, og hvordan projektet ender med at se ud,” siger Jesper Hansen, EKJ’s styringsafdeling.

“Alle har mulighed for at opnå et medejerskab af virksomheden. Det giver større mulighed for at øve indflydelse i forhold til drift og ledelse, og det gør jo også, at man selv får fornøjelsen af den ekstra skalle, man giver ...” siger EKJ’s adm. direktør, Jørgen Nielsen

EKJ er altid på udkig efter engagerede og ambitiøse medarbejdere, der vil være med til at sætte et fingeraftryk på firmaets fortsatte udvikling. Fra vores domicil i København arbejder vi med at designe, udvikle og implementere de bedste og mest fremsynede tekniske løsninger til vores kunder. Derfor stiller vi høje krav til dig. EKJ kan til gengæld tilbyde en spændende hverdag i et firma, der arbejder tæt sammen i større eller mindre projektteams. Vi tager hånd om dig fra starten, og du vil hurtigt få mulighed for at sætte dit præg på vores fælles dagsorden. EKJ kan tilbyde dig ca. 170 kollegaer og gode udviklingsmuligheder i et af Københavns større ingeniørfirmaer. EKJ beskæftiger ca. 170 medarbejdere, hvoraf flere end 50 er under 35 år. Gennemsnitsalderen er 41 år. EKJ er organiseret i seks afdelinger; konstruktion, anlæg, vvs, styring, el og miljø. Organisationen er flad og netværksorienteret. EKJ’s medarbejdere sidder i åbne kontorlandskaber, hvor der kan flyttes rundt, så folk sidder sammen med deres projektteam. Knap halvdelen af EKJ’s medarbejdere har aktier i virksomheden og ejer tilsammen godt 40 pct. af EKJ.


EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER AS Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

København og Fredericia 170 / 125 170 / 125 WWW.EKJ.DK Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob Ja - se mere på side 20-21

Døren til din fremtid er åben Hos EKJ er der ingen lukkede døre, og vi har gjort plads til din udvikling. Vil du indenfor? Døren er åben, og måske er det dig, der træder over dørtrinnet, når EKJ næste gang skal rekruttere nye ansigter. Som rådgivningsvirksomhed i vækst ved vi, at kun de bedste medarbejdere kan ruste os til fremtiden. Vi ved også, at vi har et ansvar for, at du er klædt på til opgaverne. Åbenhed og handlekraft er derfor nogle af EKJ’s grundlæggende værdier. Det har da også smittet af på vores domicil i København. Her finder du åbne kontormiljøer, der indbyder til dialog og samarbejde. Åbenhed giver frihed til dig Vi mener nemlig, at åbenhed giver handlekraft til den enkelte medarbejder. Åbenhed sikrer, at der kan tilflyde så mange informationer til vores ansatte som muligt. På den måde får hver medarbejder mulighed for at operere selvstændigt inden for fællesskabets rammer.

Stand

83

Oticon salen

At være ansat i EKJ fordrer en høj grad af selvstændighed, men også at du samtidig kobler dig op på netværk og fællesskab. Sociale relationer på arbejdspladsen er med til at styrke teamarbejdet. Mellem vores kontorlandskaber vil du derfor finde caféer, ligesom der også er indrettet rum med dart og bordfodbold, der indbyder til at blive hængende en stund efter arbejdstid. Job hos EKJ? EKJ har fokus på efteruddannelse, og en oplagt karrierevej i firmaet er at blive projektleder eller faglig specialist inden for et område. Vi kan desuden tilbyde en god kantineordning, støttede fritidsaktiviteter, moderne teknologi og ikke mindst et højt kommunikationsniveau. Vi lægger vægt på kvalifikationer og mangfoldighed, når det gælder vores medarbejderstab. EKJ tager også gerne imod ingeniørpraktikanter. Du finder os på www.ekj.dk.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

111


Vindmøllepark Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor har vi brug for innovative ingeniører, der kan håndtere et netspændingsniveau på 400 kV og ikke er bange for at få hul igennem til en karriere, der bygger på nogle af de største energiprojekter i Danmarks historie. Vil du være helt uundværlig? Så tjek

Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret for at skabe fair konkurrence på markedet for el og gas til gavn for forbrugerne. Vi er en selvstændig offentlig virksomhed med 500 engagerede og fagligt højt uddannede medarbejdere. Med afsæt i værdierne forretningsorientering, udvikling, ansvarlighed og engagement lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.


Energinet.dk Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Fredericia og Ballerup 500 / 115 500 / 115 www.energijob.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee

Energinet.dk - helt uundværlig Som medarbejder hos Energinet.dk er du med til at skabe banebrydende løsninger i energisektoren. Et job hos os byder på mange udfordringer, og du får mulighed for at bruge dine kompetencer til fulde. Vi løser en vigtig samfundsmæssig opgave, og du kan med rette være stolt af de resultater, du er med til at skabe. Samtidig får du en helt unik ekspertise på et felt, der berører alle mennesker i Danmark. Vi søger profiler indenfor IT og økonomi samt ingeniører i en bred vifte af specialer. Er du ved at afslutte dit videregående studium, og ønsker du en fremtid, hvor du hurtigt får ansvar og udfordringer? Så er et graduateforløb hos Energinet.dk en oplagt mulighed for dig. Hos Energinet.dk arbejder vi på at udfordre dig og støtte op omkring udviklingen af dit potentiale. Vi sørger for løbende at klæde dig på med de rette kompetencer og uddannelser, så du hele tiden er "up-todate". Samtidig har du mulighed for at udvikle din karriere, så den bedst muligt matcher dine faglige og personlige ambitioner.

Stand

19

Hallen

Gå glad på arbejde Vi har en uformel og glad omgangstone og et godt kollegialt sammenhold. Det er for os grundstenen til alt samarbejde og dermed de gode resultater. Vores nye, moderne hovedsæde er bygget specielt til at fremme samarbejde og sparring. Dertil kommer, at vores ledere er fagligt og ledelsesmæssigt kompetente og fokuserer på medarbejdernes trivsel. Faglig formel 1 klasse Energinet.dk's medarbejdere er nogle af landets bedste hoveder. Vores faglighed er i topklasse, hvilket også er anerkendt i energibranchen. Det er vi selvfølgelig stolte af, og det er et kendetegn, vi værner om.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi

Skabmorgendagens morgendagensenergiløsninger energiløsninger Skab Som medarbejder i Energinet.dk får du indflydelse på, hvordan den danske energisektor skal se ud i fremtiden. Med andre ord har du hos os et meningsfuldt og samfundsnyttigt job hver dag.

F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

113


søg det gode arbejdsliv

Fortsæt din uddannelse hele arbejdslivet

Vi har bl.a. et attraktivt globalt talentprogram og et individuelt karriereudviklingsprogram

Som medarbejder hos FLSmidth får du glæde af en bred vifte af personalegoder såsom individuel videreuddannelse, en attraktiv lønpakke med gode ferie- og barselsforhold, en solid pensions- og forsikringsordning, mulighed for massage, kiropraktik og fysioterapi, brugsret til feriehuse, en god seniorordning og meget andet - og så kan du købe aftensmad med hjem fra arbejde.


FLSmidth A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

FLSmidth designer og konstruerer cementfabrikker og mineralanlæg i hele verden. FLSmidth har 130 lokationer fordelt i 35 lande på verdensplan. Hovedkontoret ligger i Valby. 1.700 / 10.800 / www.flsmidth.com Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee

Vil du være med i front? FLSmidth er en international ingeniørvirksomhed med en årlig omsætning på 3,3 mia euro. Vi er verdens førende leverandør af fabrikker, maskiner, service og reservedele til cement- og mineralindustrien. For at sikre vores markedsledende position investerer vi massivt i teknologisk innovation, forskning og udvikling samt uddannelse af vores mere end 10.000 medarbejdere i hele verden. Hjemme godt - ude størst Langt størstedelen af vores salg og arbejde finder sted uden for Danmark: Hele 99 % af vores omsætning kommer fra aktiviteter i udlandet. Over hele verden arbejder vi projektorienteret, dvs. vi arbejder selvstændigt, men altid som del af et projektorienteret team. Derfor er netværk, samarbejde og loyalitet over for opgaven, kollegaer og kunder nøgleord i vores daglige arbejde, ligesom frihed under ansvar er en absolut kerneværdi hos os.

Ingeniørens arbejdsopgaver Hvert år rekrutterer vi et antal nydimitterede og yngre ingeniører, der har mulighed for at gå mange karriereveje: sales management, projektledelse, ingeniørarbejde, R&D, økonomi, logistik, business support osv. Vi har det hele. Vi tilbyder spændende og selvstændige opgaver til medarbejdere, der ønsker at tage et ansvar og trives med varierende udfordringer, løbende udvikling og forandring. Vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, og du har mange fremtidige muligheder bl.a. gennem vores karriereudviklingsprogram og globale talentprogram.

Stand

111 Teltet

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT

FLSmidth giver dig adgang til en verden af viden, udfordringer og karrieremuligheder. Uanset hvordan du vælger at indfri dine ambitioner, får du et job i konstant udvikling, da teknologi og kunder konstant ændrer sig.

Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

115


Job hos FORCE Technology

Som medarbejder hos FORCE Technology indgår du i et miljø præget af dynamik og udvikling med masser af udfordringer både nationalt og internationalt. Du deltager i en kultur, der bygger på åbenhed, gensidig respekt, engagement, innovation og professionel stolthed med rum for faglig og personlig udvikling.


FORCE Technology Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Teknologisk rådgivning og service Brøndby, Esbjerg, Lyngby, Middelfart, Skælskør, Svenstrup, Vejen, Aalborg, Århus, Norge, Sverige 850 / 200 1.250 / 300 www.forcetechnology.com Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob - Trainee

Slip din indre Georg Gearløs løs! FORCE Technology er blandt de førende teknologiske rådgivnings- og servicevirksomheder i Danmark og på det internationale marked, med virksomheder i Sverige, Norge, Rusland og USA. Vi omsætter hver dag viden og innovative teknologier til praktiske løsninger for en bred vifte af brancher og industrier, bl.a. energi- og miljøsektoren, olie- og gasindustrien, medicinal- og fødevareindustrien, den offentlige sektor og den maritime industri. Vores forskning udmønter sig bl.a. i udviklingen af: • En virtuel udgave af den nye Femernbro med udvidede sejlrender • Hospitalsrobotter til transport af bl.a. blodprøver, affald og mad på hospitaler • Næste generation af flydende offshore vindmøller • Maritimt software til træning i bekæmpelse af smuglere og pirater. Brede udviklingsmuligheder Vores spændvidde er meget omfattende både branchemæssigt og når det gælder

Stand

51

Hallen

ingeniørretninger. Det giver store udviklingsmuligheder, uanset om du ønsker at fordybe dig i specialiseret forskning eller generel projektledelse – på internationalt eller nationalt niveau. Viden, kreativitet og nytænkning Det er FORCE Technologys opgave at indgå i projekter med et stort indhold af specialiseret viden, lige fra den tidlige idéfase til af levering af det nøglefærdige projekt. Hos os kan du sætte din viden og kreativitet i spil i et tværfagligt Georg Gearløs-miljø, hvor nytænkning er en væsentlig værdi.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi

du studerende? studerende Er du Har du en god idé til et speciale eller en projekt-case? Eller ligefrem til en ph.d? Du er altid meget velkommen til at kontakte os – måske kan vi tilbyde et samarbejde. Hos FORCE Technology er der muligheder inden for alle ingeniørretninger. Se dine muligheder på www.forcetechnology.com. Mette Bærntsen, HR-chef

virksomheder //

F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

117


Ingeniør i Forsvaret Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads der beskæftiger over 25.000 mænd og kvinder. Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark - og der er 7.500 af os, der går på arbejde uden uniform. Som ingeniør i Forsvaret bliver du en del af Danmarks største offentlige arbejdsplads for ingeniører. Du får mere end 400 ingeniør-kolleger med vidt forskellige specialer og erfaring – og en unik mulighed for at arbejde med utraditionelt maskinel og avancerede systemer til kampvogne, skibe og jagery.

www.job-i-forsvaret.dk


Forsvaret Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside:

25.000 / 430 25.000 / 430 www.job-i-forsvaret.dk/civil

Stand

45

Hallen

Forsvaret - en helt ualmindelig arbejdsplads Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads, der uddanner og beskæftiger ca. 25000 kvinder og mænd over hele landet. Heraf er ca. 430 ingeniører. Gør en forskel for dig selv og andre Som ingeniør i Forsvaret bliver du en del af en sammenhæng, hvor din indsats også er en indsats for andre, og hvor dit arbejde er en forudsætning for, at andre kan gøre deres arbejde. Mange muligheder muligheder Forsvaret tilbyder et meningsfyldt job med masser af udfordringer, menneskelige arbejdstider og gode karrieremuligheder. Derudover tilbyder Forsvaret et omfattende efter- og videreuddannelsesprogram, der betyder at du hele tiden kan styrke dit CV og dine kompetencer både på det menneskelige og faglige plan. Det betyder også at der er rig mulighed for at sætte nye mål og søge nye udfordringer.

Ingeniørens arbejdsområder Ingeniørerne i Forsvaret arbejder hovedsageligt ved følgende tre myndigheder: Forsvarets Materieltjeneste(FMT) med hovedsæde i Ballerup. Forsvarets Bygningsog Etablissement-stjenesete (FBE) med hovedsæde i Hjørring og endelig Forsvarets Koncernfælles IT (FKIT) med hovedsæde i København. Ingeniørernes opgaver spænder vidt fra planlægning, teknisk sagsbehandling, projektledelse til decideret personaleledelse

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

119


Sharp minds – bright ideas

Foss

% TEIN 3 3.5 PRO 49% 3.

Employees at FOSS Analytical A/S are living proof of the company value of being first - using new inventions to make dedicated solutions for our customers. With sharp minds and cross functional teamwork, we constantly strive to develop new unique products. Engineers at FOSS work in production, development and marketing, within a wide range of different fields, i.e. Chemistry, Electronics, Mechanics, Software, Optics, Microbiology, Chemometrics. Visit us at the DSE Fair, or read more about us at www.foss.dk, to learn more about your possibilities of working together with us on projects, your thesis etc.

Dedicated Analytical Solutions student@foss.dk www.foss.dk


FOSS A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

447 / 130 1.150 / 170 www.foss.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee

Dedicated Analytical Solutions The family owned FOSS group is the world leader as supplier of dedicated high-tech analytical solutions which measure and control the quality and production of food, agricultural, pharmaceutical and chemical products, which support the best utilization of food products - and at the same time ensure a high standard of food's safety and quality. Sharp Minded Students FOSS offers close cooperation on thesis projects, internships etc. For newly graduates we have a 2-year international trainee program. Learn more about your possibilities as a student at FOSS. Visit our student site www.foss.dk/sharpminds or come and meet us at the DSE fair.

Specialists in Cross-functional TeamWork As an engineer at FOSS you will find many interesting possibilities of crossorganizational cooperation and specialization. You are the expert within your field e.g. chemistry, electronics, mechanics, optics, microbiology, chemometrics, and software. Development of dedicated analytical solutions for food, development of instruments, clarification of technological possibilities, analysis of food processes, customer support and product management, are just some of the tasks you could be working with as an engineer at FOSS.

Stand

52

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

121


Got ambition? Contact our HR department at jobs@niro.dk

GEA Process Engineering

GEA Niro Gladsaxevej 305 路 PO Box 45 路 DK-2860 Soeborg 路 Denmark Tel +45 39 54 54 54 Fax +45 39 54 58 00 E-mail: jobs@niro.dk www.niro.com


GEA Niro Focus Area: Arbejdsområder:

Lokationer: Location:

Danmark(total (i alt//eng): ing): Denmark Internationalt(total (i alt//eng): ing): International Hjemmeside: Website:

GEA Niro is a world leader in drying technology. We supply process units and complete process lines for powder production to the food, dairy, pharmaceutical, and chemical industries. GEA Niro's corporate offices are located in Søborg. GEA Niro has subsidiaries and representatives in more than 50 countries. 460 / 165 4.000 / www.niro.com

A career with GEA Niro is an opportunity for ambitious graduates to explore a variety of career paths while working for a company that enjoys international respect. Endless possibilities Got a degree in engineering or a related field? GEA Niro has challenging positions in sales engineering, research and development, process design and optimization, project management, and project execution. Opportunities just as rewarding await people with degrees in accounting, finance, HR, marketing and other disciplines.

Stand

56

Hallen

Step by step you’ll develop professionally under the guidance of senior people who’ll monitor your progress and mentor you along the way. The atmosphere is friendly and open—competitive but collegial. Early responsibility, challenging assignments, international travel? Start your working life with GEA Niro and climb as high as you can go.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

123


GEO - Alt i ét job

Har du lyst til at arbejde i en rådgivende ingeniørvirksomhed, hvor teori afløser praksis og felten afløser kontoret? Det kan du komme til i GEO, hvor der er kort fra idé til virkelighed, medarbejderindflydelse og fokus på udvikling og innovation.

Hvad er vi for en virksomhed? I GEO har vi styr på jorden under Danmark. Vi sørger for, at både huse, broer og havmølleparker står på sikker grund. Internationalt arbejder vi så forskellige steder som Grønland, Nordsøen og Afrika.

Som nyansat gennemgår du GEOs projektlederuddannelse. Over 12 måneder gennemgår du teoretiske og praktiske forløb og får et godt netværk på tværs af virksomheden.

GEO bekæmper forurening og finder rent drikkevand. Og så er vi med når Danmarks største byggerier skal projekteres. Klik ind på vores hjemmeside – www.geo.dk – og få mere at vide.

København Maglebjergvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: +45 4588 4444 Mail: geo@geo.dk Web: www.geo.dk

Århus Sødalsparken 12 8220 Brabrand

Tlf.: +45 8627 3111 Mail: geo@geo.dk Web: www.geo.dk


GEO Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

København og Århus 200 / 87 200 / 87 www.geo.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob Ja - se mere på side 20-21 Eksperter i jord og vand udfyldes dse - 14:45 i mødelokale 4 D. 24. kl. af 14:00

Virksomheden GEO er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der tilbyder Danmarks mest omfattende ekspertise inden for jord og vand. Vi leverer den komplette undersøgelse – fra feltarbejdet, over laboratorium og modelberegninger – til den færdige rapport. GEO arbejder både til lands og til vands, i indland og udland. Vi løser komplekse opgaver inden for byggeri, anlæg, industri, energi- og vandforsyning. Ingeniørens arbejdsområder Ingeniøren i GEO løser både større og mindre opgaver. Opgaverne omfatter fx geotekniske undersøgelser, beregninger, undersøgelser af forurenet jord og grundvand, kerneboringer, grundvandsressourcer og havbundsundersøgelser for havmølleparker. Ingeniøren arbejder med en blanding af rådgivning, feltarbejde, laboratorieundersøgelser og rapportering, og er således med i de fleste processer. Det giver udfordringer, afveksling og ansvar.

Stand

93

Teltet

GEOs ingeniører videreuddannes så de får de nødvendige kompetencer til at arbejde og udvikle sig i en projektorienteret organisation med stor frihed og indflydelse på egen hverdag. Tilbud til studerende GEO beskæftiger 2-4 studerende i vores laboratorium og i marken. Vi tilbyder ingeniørpraktik og fungerer som vejledere for eksamensprojekter, hvor forskningsfaciliteter stilles til rådighed.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

125


www.gn.com/careers

GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. De første mange år som telegrafselskab. I dag som producent af headset, høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. GN’s headset markedsføres globalt under varemærket Jabra, mens høreapparater markedsføres under henholdsvis ReSound, Beltone og Interton varemærkerne. GN har udviklingsaktiviteter i Danmark, Kina og USA, og vores produkter bliver hovedsageligt produceret i Kina. Af GN’s ca. 4.100 medarbejdere er omkring 900 ansat i Danmark.

GN er noteret på NASDAQ OMX København. www.gn.com


GN Store Nord A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

900 / 4.125 / www.gn.com Høreapparater og headset i verdensklasse udfyldes dse - 12:45 i mødelokale 2 D. 25. kl. af 12:00

GN er blandt verdens største producenter af headset, høreapparater og audiologisk måleudstyr. GN ReSound, som har omkring 3.000 medarbejdere, udvikler avancerede, digitale høreapparater, der gang på gang flytter grænserne for, hvor små høreapparater man kan lave, og hvor virkelighedstro en lydoplevelse man kan give brugerne. GN Netcom har omkring 850 medarbejdere og udvikler under brandet Jabra headset til mobil- og fastnet telefoner, musikafspillere og pc’er. GN Otometrics, som er en del af GN ReSound med omkring 230 medarbejdere, udvikler avanceret audiologisk måleudstyr som bl.a. anvendes af audiologer ved undersøgelse af folks. Avancerede udviklingsfaciliteter GN råder over et af Danmarks mest avancerede laboratorier til test og udvikling af headset og høreapparater. Et af de mest centrale områder for alle GN’s forretningsområder er akustik, hvilket også afspejles i GN’s udviklingsfaciliteter. Et lyddødt rum, et efterklangsrum samt et standardiseret lytterum er nogle af de

faciliteter vores ingeniører gør brug af, når de udvikler og tester nye produkter. Vi råder også over lokaler, hvor vi kan gengive lyde fra den ”virkelige” verden eksempelvis lydmiljøet fra en trafikeret gade, et kontormiljø eller en bil, der kører af sted på motorvejen. Faciliteter, som bidrager til, at vi kan udvikle produkter, der kan håndtere alle de eksterne lydpåvirkninger, som headset og høreapparater er udsat for. Du får med andre ord mulighed for at boltre dig i supermoderne og avancerede udviklingsfaciliteter.

Stand

35

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A

At arbejde som ingeniør i GN Som ingeniør i GN får du et ansvarsfyldt og udfordrende job, der giver dig store muligheder for professionel og personlig udvikling. Du er med til at sætte dit fingeraftryk på de enkelte produkters forløb, og i dit daglige arbejde kommer du til at indgå i spændende og krævende projekter i samarbejde med dygtige kolleger i et internationalt miljø.

D&P

Vi ses på stand 35!

Medico

Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin

Miljø P&L

virksomheder //

127


/PLEVELSER¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ FOR¬LIVET )NUUNERMUT¬MISIGISASSAT


Greenland Contractors Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

Drift og vedligehold af det dansk/amerikanske forsvarsområde Thule Air Base i Grønland Thule Air Base, Grønland 15 / 1 450 / 12 www.gc.gl Opgaveskrivning - Praktikophold Ja - se mere på side 20-21

Virksomheden Greenland Contractors (GC) er et interessentskab bestående af MT Højgaard a/s og Inuit Service Company A/S. GC udfører service, drift og vedligehold på Thule Air Base i Grønland for US Air Force. Det er GCs opgave at drive Thule Air Base og alle de støttefunktioner, der er nødvendige for driften. Det gælder infrastrukturen, elproduktion, sundhedsvæsen, boliger, fritids- og sportsaktiviteter, kantinedrift osv. Vi beskæftiger ca. 400 medarbejdere på basen i et multinationalt miljø bestående af danskere, grønlændere, amerikanere og canadiere. Ingeniørens arbejdsområder Hovedparten af GCs ingeniører er ansat i Engineering, der kan sidestilles med en teknisk forvaltning med en ingeniørafdeling, en projekt- og ejendomsforvaltning, en miljøafdeling, samt en arbejdsmiljøafdeling.

Stand

5

Hallen

Ingeniørafdelingen varetager opgaver indenfor alle ingeniørfagets områder og fungerer som basens tekniske rådgiver og estimeringsafdeling i forbindelse med driften af basens anlæg. Som ingeniør kommer du til at arbejde tæt sammen med GCs øvrige afdelinger både i projekterings- og udførelsesfasen. GC har endvidere ingeniører ansat i miljøafdelingen, arbejdsmiljøafdelingen, kvalitetsafdelingen samt som byggeledere i entrepriseafdelingen. Tilbud til studerende Mulighed for praktik, opgaveskrivning og sommerferiejob.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi

Læs mere om Greenland Contractors på www.gc.gl eller besøg vores stand, hvor vi ser frem til at besvare spørgsmål og snakke om dine muligheder hos GC. Greenland Contractors

Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

129


Rend os i traditionerne

ende rådgiv ional t a n r mh e d ling r inte 3 Stogeniør virkso hed og udvik g d in li r g e a f elighe lleg rk på u mm te ko 3 Stæ 0 kompeten enneskelig r 0 ores 3 8.0 til lof tet og m hed i v ø dygtig e r 3 H jt æ er r b .dk ell grere ioner i inte idsvis t dan v r m o e v r Se h esøg f ger. B ro.dk løsnin lb r a c mij– g ro n t


Grontmij | Carl Bro Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

byggeri, anlæg, vand, miljø, energi, industri samt marine Kontorer i hele Danmark 1.300 / 650 8.000 / www.grontmij-carlbro.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob Ja - se mere på side 20-21 Udfordringer for unge i Grontmij | Carl Bro udfyldes dse - 13:45 i mødelokale 1 D. 25. kl. af 13:00

Vil du være en del af løsningen? Det vil vi hos Grontmij | Carl Bro! Brænder du for at arbejde med reduktion af klimagasser og tilpasning til klimaforandringer i et internationalt miljø? Hos Grontmij | Carl Bro fremtidssikrer vi livskvalitet og skaber bæredygtige forbedringer i menneskers arbejds- og privatliv. Vi fokuserer på klimaudfordringerne og integrerer klimaaspektet i alle dele af vores rådgivning. Du har mulighed for at møde nogle af vores medarbejdere på DSE Messen, hvor de vil stå klar til at svare på dine spørgsmål. Du kan blandt andet høre mere om, hvorfor vi i dag er en af verdens største rådgivere inden for vand. Hvem er vi? Grontmij | Carl Bro er en del af Grontmij, som er en af Europas største rådgivende ingeniørvirksomheder. Vi tilbyder rådgivning inden for bl.a. byggeri, anlæg, vand, miljø, energi, industri samt marine.

Vi er stolte af at kunne tilbyde vores medarbejdere en hverdag med højt til loftet og udfordrende arbejdsopgaver i et internationalt arbejdsmiljø, hvor viden og begejstring er det, der kendetegner det gode kollegaskab. Hvor kan du finde os? På DSE Messen kan du finde os ved stand nr. 31 og du er også velkommen til at slå et smut forbi vores job- og karrieresider på www.grontmij-carlbro.dk. Her kan du læse meget mere om, hvordan det er at arbejde i Grontmij | Carl Bro, og hvad vi kan tilbyde dig. Du kan tage på virtuel sightseeing på vores kontorer i hele Danmark, møde vores medarbejdere og få overblik over ledige stillinger. Vil du vide mere om vores internationale klimaprojekter så gå ind på www.securingwater.com. Vi glæder os til at møde dig!

virksomheder //

Stand

31

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

131


Frank Frank er ingeniør og projektleder i Grundfos Business Development Centre – hvor alle Grundfos’ mange nye produkter udvikles. Frank er gift og far til tre børn. “Grundfos respekterer at du har et familieliv. Jeg har mulighed for at skabe netop den balance mellem job og fritid jeg har brug for.”

Spræng rammer for job og fritid Grundfos er en af Danmarks allerstørste virksomheder. I mere end 60 år har vi været med til at sprænge rammer for hvordan vores medarbejdere får liv og karriere til at gå op i en højere enhed. Vi tilbyder flekstidsordninger, hjemmearbejdspladser og en række forskelligartede medarbejdergoder – fra åbent autoværksted til eget wellnesscenter. Det er goder der er med til at gøre hverdagen og arbejdslivet lettere, sundere og sjovere. Vi er stolte af den fleksibilitet og livskvalitet mulighederne giver. Vil du være med? Læs mere på www.grundfos.dk/job

www.grundfos.dk/job


Grundfos A/S Arbejdsområder:

Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

Udvikling, produktion og salg af pumper, pumpesystemer, elektromotorer, elektronik og New Business produkter. hele verden 5.000 / 400 18.000 / 2.000 www.grundfos.com Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Ja - se mere på side 20-21

Vil du være med til at sprænge rammer? Vil du være med i en af Danmarks største og mest succesrige virksomheder? Vi udvikler, producerer og sælger nogle af verdens mest effektive og energibesparende pumper og pumpesystemer - pumper som hver eneste dag sprænger rammer for velfærd, miljø og komfort for mennesker over alt på kloden. I Grundfos kan du dagligt være med til at sprænge rammer. Uanset hvor du arbejder hos os, bidrager din indsats ti l at mennesker overalt på kloden får de samme basale muligheder som vi i Danmark tager for givet. Kernen i Grundfos er innovation - det at vi går nye veje. Det gælder ikke bare de løsninger vi skaber, det gælder også vores måde at arbejde på - med kunder, med hinanden og med verden udenfor. Gå dine egne veje Vil du være med i en virksomhed hvor vi hele tiden uddanner og udvikler os - på alle niveauer?

Stand

29

Hallen

Hos Grundfos kan du vælge i mellem mange forskellige karriereveje - hvoraf flere henvender sig specielt til nyuddannede: Turnusprogram Med Grundfos’ turnusprogram får du mulighed for at ”kickstarte” din karriere. Som nyuddannet ingeniør eller cand. merc. får du mulighed for at afprøve dine evner i fire forskellige jobfunktioner på to år - i Danmark og i udlandet. Du kan selv definere dine projekter og derved designe dit eget turnusforløb. Lederaspirant Lederaspirant I løbet af et år gennemgår du lederkurser, og får mulighed for at afprøve dine færdigheder som leder i din egen afdeling. Læs mere på www.grundfos.com/careers for at få et overblik over alle karrieremuligheder.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

133


Global challenges W W W. T O P S O E . C O M


Haldor Topsøe Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Haldor Topsøe leverer katalysatorer og procesdesign til energi- og miljøløsninger. Danmark, Argentina, Bahrain, Canada, Indien, Japan, Kina, Rusland, USA 1.650 / 550 2.100 / www.topsoe.com Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob

Vi finder morgendagens løsninger – i dag Du vil være med til at skabe en bedre fremtid. Du vil arbejde i en virksomhed, der tager de globale udfordringer alvorligt. Vores løsninger Haldor Topsøes katalysatorer og teknologier anvendes over hele verden til at skabe et bedre miljø. Vi renser røgen i kraftværker for de sundhedsskadelige nitrøse gasser. Vi renser råolie for svovl og andre urenheder, så diesel opfylder de stadigt strengere miljøkrav til en renere trafik. Vores katalysatorer optimerer kemiske processer, så man kan fremstille mere med mindre energiforbrug.

Stand

46

Hallen

Fra atomer til megaanlæg Når vi udvikler katalysatorer, arbejder vi med atomer. Men når vi bygger anlæg, foregår det i megaskala, hvor bare ét GTL (gas to liquid) anlæg kan reducere udledningen af CO22 svarende til 1/3 af et års udledning fra Danmarks transportsektor. Udfordringer Vi vil gerne have endnu flere medarbejdere, som wil gøre en forskel. Medarbejdere, som har lyst til at tage ansvar – når de er ude på site, når de udvikler katalysatorer, designer processer og anlæg eller er på inspektion, og når de er i kontakt med vores kunder rundt omkring i verden.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT

Hver dag arbejder vi på at udvikle vores produkter. Og hver dag udnytter vi vores viden til at finde nye bidrag til mere miljørigtige og energieffektive teknologier og processer.

Du kan lide at bruge din viden. Og du har mod på at lære meget mere – ikke mindst gennem dine kolleger og igennem det samarbejde, du indgår i på tværs af virksomheden. Vi arbejder projektorienteret, og du er med fra starten, når projektgruppen tager beslutninger.

Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

Tager du udfordringerne op?

virksomheder //

135


FÅ EN FARVERIG KARRIERE OG OPLEV NYE SIDER AF LIVET


Hempel A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Udvikling og produktion af malingssystemer til bl.a. marine, industri, containere og lystbåde Global koncern med moderselskab i Kgs. Lyngby 400 / 65 3.600 / www.hempel.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee

Virksomheden Hempel er internationalt førende inden for malingssystemer til bl.a. marine, industri, containere og lystbåde. Virksomheden er repræsenteret i mere end 80 lande over hele verden og kontrollerer selv hele processen fra udvikling og produktion til markedsføring og salg. I dag har Hempel 20 fabrikker, 47 salgskontorer, 2 globale og 4 regionale forsknings- og udviklingscentre og mere end 130 lagre strategisk placeret verden over. I Hempels laboratorier udvikler nogle af verdens bedste kemiingeniører konstant nye løsninger, der skal sikre vores forspring over alt på kloden.

Ingeniørens arbejdsområder Hos Hempel bliver man en vigtig del af et team, der samarbejder på tværs i virksomheden. Ofte er kolleger, kunder og leverandører fra hele verden med i projekterne. Det betyder også, at man som medarbejder har mulighed for at søge nye udfordringer i et afvekslende karriereforløb inden for virksomheden. Tilbud til studerende Hempel har løbende midtvejs- og eksamensprojekter kørende med studerende fra DTU. Ydermere sponsorerer J.C. Hempel’s Fond tre licentiatstuderende på “Institut for Kemiteknik” samt en forskningsadjunktstilling inden for partikelteknologi fra DTU. Derudover har Hempel i øjeblikket omkring 10 studentermedhjælpere fra DTU.

Stand

106 Teltet

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

137


TANK FAGLIG VIDEN HOS IDA DANMARKS STØRSTE FAGLIGE ORGANISATION FOR INGENIØRER OG CAND.SCIENT.ER

1/2

E

F

Et enestående netværk IDA er Danmarks største netværk for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. Det får du foræret, og hvem ved, om det næste job ligger her?

Professionel rådgivning IDAs jurister hjælper med rådgivning om bl.a. ansættelseskontrakter, udstationeringer og forfremmelser. Det gælder også studierelevante jobs i studietiden.

Spændende arrangementer Der er flere end 1.500 sociale og faglige IDAarrangementer hvert år. Derudover er der altid spændende aktiviteter på studiestederne.

Målrettet karriereplanlægning Du kan få hjælp til alt fra CV-skrivning og forberedelse af jobsamtalen til deltagelse i en række kurser og seminarer gennem hele karriereforløbet.

“INGENIØREN” leveret til døren Hver uge får du leveret Nyhedsmagasinet Ingeniøren, der skriver fast om it, teknik og naturvidenskab.

Stærke kontante fordele Danmarks formentligt billigste og bedst dækkende forsikringer, rabatter på indkøb i tusindvis af butikker samt gode bankrenter er blot nogle af fordelene.

Meld dig ind allerede i dag på ida.dk


IDA , Ingeniørforeningen IDA er en interesseorganisation for scienter og ingeniører og Danmarks største akademiske fagforening med mere end 77.000 medlemmer. Hovedaktiviteter: IDA varetager medlemmernes interesser gennem politiske mærkesager. Giver juridisk hjælp, herunder forhandling af kontrakter m.m. Du får adgang til lønstatistik samt rådgivning vedrørende cv- og jobsøgning. Som snart kandidat, kan du - udover de almindelige fordele ved et GRATIS IDA medlemskab - få ret til følgende: •

Nyhedsbladet ”Ingeniøren”

Sociale og faglige arrangementer arrangeret af IDA’s 33 fagtekniske selskaber

Ubegrænset medlemskab af IDA’s fagtekniske selskaber

Billige forsikringer også når du er færdig med studiet

IDA X-tra kort med rabatter til mere end 3.400 butikker.

Stand

110 Teltet

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde dig ind på dagen, GRATIS. Er du i slutningen af dit studie, tilbyder vi dig følgende: •

Udvidet rådgivning og karriereforløb under de sidste 3 måneder af dit studie

De første 3 måneders gratis af dit ordinære medlemskab efter dimission.

Kom og mød os på messen for at høre mere om, hvad IDA kan gøre for dig samt deltag i IDA’s konkurrence om en I-POD touch og biografbilletter. Læs mere, om hvad du får hos IDA på www.ida.dk eller skriv til os på pbo@ida.dk

Kontakt information IDA, Ingeniørforeningen Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V Telefon: 33 18 48 48 Fax: 33 18 48 91 www.ida.dk ida@ida.dk

virksomheder //

139


Find ingeniørjobbet på Jobfinder.dk – din personlige søgerobot Kun for ingeniører Hurtigt overblik over alle ingeniørstillinger Bliv kontaktet – læg dit CV ind


Ingeniøren – en del Mediehuset Ingeniøren A/S Læs Nyhedsmagasinet Ingeniøren Nyhedsmagasinet Ingeniøren er ingeniørernes avis. Som ingeniør-studerende får du gratis avisen leveret, når du er medlem af IDA. Læs højaktuelle nyheder og uddybende baggrundsartikler inden for netop dit fagområde. Få Ingeniøren på mobilen Hold dig opdateret i frokostpausen på mobilen. Send en sms med teksten ’ing’ til 1272 og få direkte adgang til nyheder, blogs og debat.

Find jobbet på Jobfinder.dk

Jobfinder.dk er ingeniørernes favorit*, når de kigger efter job. Her får du et hurtigt overblik over ledige stillinger. Læg dit CV ind og bliv kontaktet af din fremtidige arbejdsgiver.

Stand

72

S-Huset

Få hjælp til jobsøgningen Læs hvordan du skriver den perfekte jobansøgning eller spørg karrierepanelet om lønforhold, kontrakter, prøvetid osv.

*Megafon jobadfærdsanalyse

Se mere på: www.ing.dk www.jobfinder.dk

Kontor: Mediehuset Ingeniøren A/S Skelbækgade 4 1717 København V

Abonnement: 70 26 53 75

virksomheder //

141


Nyuddannede ingeniører bør regne lidt på fremtiden her:

på iak.dk Skriv resultatet og deltag i konkurrencen

x=Danmarks billigste a-kasse for dig I Ingeniørernes A-kasse er vi godt klar over, at nyuddannede ingeniører har mange andre ting, de gerne vil bruge deres første løn på end os. Men du skal nok lige prøve at regne ud, om det ikke er et rigtigt dumt sted at spare. For hos IAK kan du komme i godt selskab med

landets laveste kontingent for akademikere. Alle vores medlemmer er nemlig folk med en højere teknisk uddannelse, som er vant til at regne sig frem til de bedste løsninger. Det er der 70.000, der allerede har gjort. Hvis du også kan regne den ud, er du mere end velkommen.

Ingeniørernes A-kasse


Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse IAK er bedst og billigst for akademikere IAK er bedst og billigst for dig IAK er akasse for 70.000 ingeniører, cand. scienter og andre med en teknisknaturvidenskabelig uddannelse. Vi kender vores medlemmers arbejdsmarked og er samtidig den billigste a-kasse for akademikere. Genvejen til det rigtige job IAK er mere end bare en a-kasse – vi er også din genvej til det rigtige job. Du får en lang række målrettede tilbud fra vores konsulenthus Komplement fx hjælp til jobsøgning og kompetenceafklaring.

Du skal huske at melde dig ind i IAK senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse - så har du nemlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. Du melder dig ind på iak.dk/blivmedlem

Stand

94

Teltet

Vind biografbilletter og gavekort på standen Besøg vores stand (nr. 94 i teltet) og vind biografbilletter og gavekort på 1.000 kr. til BilletNet.

Meld dig ind senest 2 uger efter din eksamen

Foredrag: Sådan får du det rigtige job D. 24. kl. 13:00 - 13:45 i mødelokale 4

virksomheder //

143


Vi har over 500 ingeniørjob hver dag! Jobindex er Danmarks største jobportal. Punktum. Lad Jobindex hjælpe dig med at overskue dine muligheder, og finde frem til dit drømmejob. Du kan vælge mellem 10.000 stillinger dagligt, eller bruge vores CV-database og CVmail service, så finder drømmejobbet dig – helt gratis! Vores tilbud inden for ingeniør & teknik er også markedets største. Derfor finder du de fleste og mest spændende ingeniørjob på Jobindex. Find dit drømmejob på: www.tech-jobindex.dk

Jobindex A/S | Holger Danskes Vej 91 2TV | 2000 Frederiksberg | Tlf. 3832 3355 | Fax. 3832 3350 | info@jobindex.dk


Jobindex Danmarks største jobmarked for ingeniører Jobindex giver den mest komplette oversigt over ledige job i Danmark. Jobindex fungerer som en søgemaskine, der søger efter jobannoncer i over 500 jobbørser og private firmaers jobsider i Danmark. Med over 10.000 jobannoncer og 500 ingeniør- og teknikjob dagligt, 75.000 CV’er, 65 medarbejdere og over 300.000 unikke brugere om måneden er Jobindex Danmarks største jobmarked. Få overblikket Jobindex mission er at hjælpe de jobsøgende med at få overblik over jobmarkedet, ligesom Google hjælper med at få overblik over internettet. Derfor indeholder jobdatabasen ikke kun solgte jobannoncer, men også en masse jobannoncer som søgemaskinen finder rundt omkring på internettet, og som Jobindex ikke tjener nogen penge på.

Kontakt information www.jobindex.dk Telefon: 3832 3355 Mail: info@jobindex.dk

Mere end bare en jobdatabase Jobindex har også en CV-database og en rekrutteringsafdeling, der har ansvaret for at tage sig af kontakten med kandidaterne. Hvis du lægger dit CV ind i CV-databasen vil du fra tid til anden blive kontaktet af en rekrutteringskonsulent med jobforslag som matcher dit CV, og du kan også kontakte din rekrutteringskonsulent, hvis du ønsker sparring eller gode råd om jobsøgning.

Stand

114 Teltet

Mød os på messen og høre mere om dine muligheder.

Jobindex A/S Holger Danskes Vej 91 2000 Frederiksberg

virksomheder //

145


Jobvest & ProjekAcceleratoren Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside:

- / 700 -/www.jobvest.dk og www.projektacceleratoren.dk

Stand

101 Teltet

ProjektAcceleratoren.dk & jobvest.dk Leder du efter et relevant job efter din uddannelse, kan vi via jobvest.dk formidle kontakter til vores lokale virksomheder. Du kan også gå ind på www.jobvest.dk for at se et udpluk af ledige stillinger, hvilke netværk vi har gang i, hvad der sker i vores område læse og nogle cases til inspiration. Er du studerende og skal i et projekt- eller et praktikforløb, hjælper vi gerne med at finde den rette virksomhed via www.projektacceleratoren.dk og via vores omfattende netværk. Vi søger dygtige ingeniører til Vestjylland Der er plads til alle. Det er altid en fordel at være selvstændig, udviklingsorienteret og have en god evne til at "networke". I vestjyske virksomheder kan du både få et job som specialisten og som blæksprutten, der er med i koordinering og drift af virksomhedens aktiviteter.

Vidste du at: • Vestjylland er mere end hav og klitter. Vi har også et spændende kultur- og fritidsliv. • I Vestjylland har vi mange netværk – både faglige og sociale - også for højtuddannede • Vestjylland har rigtig mange spændende virksomheder, så der er luft og muligheder for udfordringer i arbejdslivet Særlige tilbud til studerende Vi har mange spændende projekt- og praktikforslag fra vores virksomheder. Projektacceleratoren.dk sørger for, at du ikke har unødvendige ekstra omkostninger når du skriver dit projekt hos os: Vi betaler gerne transporten eller en bolig i op til tre måneder. Det er også muligt at deltage i vores netværksarrangementer, hvor du har mulighed for at skabe dit eget netværk – også uden for virksomheden, du samarbejder med.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

147


”Lars, why are you a great IT-consultant?”

Knowledge Cube s ger it-folk Fortæl hvorfor du vil blive verdens bedste it-konsulent. Så vil vi til gengæld fortælle dig om et super spændende job i Danmarks hurtigst accelererende IT-konsulentvirksomhed. Læs mere på www.knowledgecube.net/jobs – Vi holder en stol varm til dig!

KNOWL E DG E CUBE t h e p ow e r o f i nt e l l i g e nc e


Knowledge Cube A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Sikkerhedsløsninger, Systemintegration, Rådgivning, BI Løsninger, Datamanagement Islands Brygge, København 43 / 26 46 / 26 www.knowledgecube.net Opgaveskrivning - Speciale - Studiejob

Knowledge Cube er grundlagt som en værdibaseret virksomhed. I Knowledge Cube er værdier mere end velsvungne ord. De er fundamentet i vores måde at tænke og agere på – og er derfor både mærkbare og synlige for medarbejderne og for vores kunder. Vi er: Ambitiøse fordi vi ikke accepterer, at noget er umuligt. Fordi vi ikke lader os skræmme af andres advarsler og bekymringer. Fordi vi aldrig forventer mindre end en toppræstation af os selv. Fordi vi, uden at blinke, påtager os de største opgaver for de største kunder. Og sidst, men ikke mindst, fordi vi har noget at have det i, nemlig markedets mest omfattende viden indenfor vores felt. Kompromisløse fordi vi altid leverer varen, og altid til tiden. Fordi vi altid sætter de bedste folk på opgaven og ikke accepterer mindre end perfektion. Fordi vi hellere vil bruge vores tid på at finde løsninger end finde på undskyldninger. Fordi vi ved, at ”ære” ikke er et begreb, der er forbeholdt Navy Seals, men enhver der ønsker at levere den optimale indsats og løsning.

Passionerede fordi vi ikke er it-robotter, men mennesker, der lader os optænde af den hellige ild, når vi står overfor en ny opgave. Fordi vi uden at overdrive kan sige, at vi elsker vores fag og betragter faglig succes som en personlig succes. Fordi vi har følelserne og ambitionerne med på arbejde og fordi vi ikke kan lade være med at engagere os i vores kunder og deres udfordringer. Ærlige fordi alt andet vil stride mod vores hjerner og vores hjerter. Fordi vi værdsætter dybde, realitetssans og ansvarlighed. Fordi vi aldrig giver os i kast med luftkasteller, men kun med projekter som vi ved vi kan gennemføre - til tiden og til den aftalte pris. Og ikke mindst, fordi personlig integritet vejer mindst ligeså tungt som et højt fagligt niveau. Hvis du kan tilslutte dig vores værdier eller blot ønsker at vide mere om os som virksomhed, så besøg os på stand nr. 112 i Teltet. Her kan du få en uforpligtende snak og vi byder helt sikkert på noget utraditionelt lækkert.

Stand

112 Teltet

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

Naja Gissel , HR Manager

virksomheder //

149


� Everyday, I choose the best solutions to make water accessible to everyone � Peter Borch Nielsen Product manager

My challenge: creating water technologies www.veoliawaterst.com


Krüger A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

450 / 300 1.200 / 850 www.kruger.dk Bæredygtig udvikling i vandsektoren udfyldes dse - 12:45 i mødelokale 4 D. 24. kl. af 12:00

Krüger er førende inden for løsninger og teknologier til vand- og spildevandsbehandling med aktiviteter, der spænder fra rådgivning over projektering og udførelse af anlæg til levering af udstyr og systemer. Krüger er et datterselskab i Veolia Water, hvor der er stor fokus på udvikling til gavn for miljøet. Selskabet har mere end 600 patenterede processer og teknologier til behandling af vand. Globalt er vi 93.500 medarbejdere beskæftiget med vand - og mobilitet er essentiel for vores koncern - på tværs af forretningsområder og landegrænser. Vi har samlet Nordens mest kompetente stab af medarbejdere, der med udgangspunkt i kommuners og industriers behov står inde for at vores kunder får en optimal løsning. Arbejdsopgaverne er mangfoldige. Du kan f.eks. deltage i tilbudsgivning, planlægning og projektering, indkøb af udstyr, udarbejdelse af dokumentation, driftsinstruktioner, tilsyn eller forhandling med underleverandører.

Stand

89

Oticon salen

Du kan stå for opstart og indkøring af store internationale anlæg. Alternativt er salgsorienterede opgaver, projektledelse eller programmering også en mulighed. Alt sammen i et arbejdsmiljø præget af åbenhed og tillid, hvor videndeling og uddelegering af ansvar er en selvfølge. Alle Krügers medarbejdere skal bidrage til, at vi i det daglige har en attraktiv arbejdsplads. Frihed under ansvar er en integreret del af vores virksomhedskultur, og vi bestræber os på at være fleksible i vores arbejde såvel som i omgangen med hinanden. I dag er vi mere end 12 nationaliteter, og vi høster faglige såvel som menneskelige fordele heraf. Vi tilbyder studerende forskellige samarbejdsmuligheder - herunder praktikophold, projektarbejde, eksamens-/ phD-projekter, samt studenterjob. Som nyuddannet kan du blive tilknyttet det europæiske program VIE (Volunteer for International Experience). Se mere på www.vie.veoliaenvironnement.com

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

151


Tænk hvis dit arbejde kunne forbedre livskvaliteten for millioner af mennesker? CHALLENGE | Your AmbitioNs

Vi har til stadighed brug for engagerede og ambitiøse medarbejdere, der vil forfølge nye idéer og bidrage til LEO Pharmas vækst. Det gælder medarbejdere inden for alle hjørner af en moderne og international virksomhed. LEO Pharma er en professionel lægemiddelvirksomhed, og vi ser patienternes udfordringer som vores. Vi forstår de daglige udfordringer, som patienter med fx en hudsygdom har, og arbejder derfor hårdt og målrettet for at kunne hjælpe de mennesker, der ikke kan tage en sund og normal hud for givet. Vil du være med til at tage disse udfordringer op og ændre livet for millioner af mennesker verden over?

Læs mere på www.leo-pharma.com

research based, people driven


LEO Pharma Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside:

Forskning og udvikling eller med alle emner, som hører til teknik og produktion Ballerup 1.300 / 70 3.000 / www.leo-pharma.com

Ingeniørens arbejdsområde I LEO Pharma har du mulighed for at arbejde inden for forskning og udvikling eller med alle emner, som hører til teknik og produktion. I forskning og udvikling kunne tre af dine arbejdsområder være med fx medicinalkemi, biokemi eller farmaci. Dine opgaver kan være knyttet til en enkelt afdeling, eller du kan have et job af tværgående karakter som fx specialist i en projektgruppe. Arbejdet inden for teknik og produktion er teambaseret, og du vil bl.a. løse opgaver inden for Supply Change Management. Andre jobmuligheder er fx projektering af nyt byggeri, ombygning af eksisterende mm.

Stand

62

S-Huset

Tilbud til studerende Du har også mulighed for at få et sommerferiejob hos LEO Pharma. Virksomhedsbeskrivelse LEO Pharma er en globalt førende farmaceutisk virksomhed inden for fokusområderne dermatologi (behandling af hudlidelser) og critical care (behandling af kritisk syge mennesker). LEO Pharmas mål er at udvikle, producere og markedsføre konkurrencedygtige, sikre og effektive lægemidler til psoriasis og andre hudsygdomme samt midler mod blodpropper.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro

Vi ønsker at tilbyde de nyeste og bedste behandlingsmuligheder til patienterne, da alle har ret til et bedre liv.

Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

153


“Working as a consultant naturally involves a lot of client contact. I really enjoy this interaction because it gives me a wider perspective of the industry. To me, working at Lloyd’s Register ODS is pretty ideal as it combines practical on-site engineering work, client feedback and in-office analysis.” Christian Hansen – Structural Dynamics Consultant


ER ODS

Lloyd's Register ODS Location: Lokationer: Danmark(total (i alt//eng): ing): Denmark Internationalt(total (i alt//eng): ing): International Hjemmeside: Website: Muligheder: Opportunities:

Hovedkontor i Danmark 52 / 44 63 / 55 www.lr-ods.com Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Internship - Project work - Student job - Thesis Studiejob

Where newness grows Lloyd’s Register ODS is an engineering consultancy group. Every day, all over the globe, we solve complex problems for our clients, reducing risk and enhancing performance. In a world of constant changes, knowing what usually works is not enough. When we face new designs, we face new problems. This calls for creative ideas and innovative approaches. To solve tomorrow's problems you have to challenge today's assumptions. Have you spoken with your client today? Our professional commitment springs from client wants and needs. Naturally their concerns are our concerns. We create lasting relationships with our clients, relationships always building on communication. From technical investigation on-site to advanced technical analysis in the office, our approach is based on dialogue. That is why we are more than just a short-term profit generator.

Stand

113 Teltet

7 countries, continents,1 1team team countries, 33continents, Just as our areas of expertise are broad and diverse, so is our team. With offices in Europe, North America and Asia – and a close collaboration across borders – a career at Lloyd’s Register ODS is bound to widen your horizon. A match for masterminds To stay on top of market innovation and client development, we reinvest 10% of our turnover in research and development. We have a close relationship with universities and we value the contribution of fresh minds. A Master's project with us will let you use and perfect academic theory, while gaining experience in practical applications.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N

If you are enthusiastic, dedicated and strive for excellence, you are exactly what we are looking for. So share with us your wits, and we will give you challenges to progress, room to grow, and a salary to reward your contribution.

IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

155


maconomy udvikler software Java [] Bruges både som reference til Maconomys primære programmeringssprog og gourmetkaffe Intelligence [IntelIn] Besiddes i rigt mål af medarbejderne og indgår desuden i Business Intelligence, som er et af Maconomys nøgleprodukter Scala [kala]

Fremtidens programmeringssprog i samspil med Java samt den forholdsangivelse, som du ligger i den høje ende af


Maconomy A/S Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

HQ in Copenhagen - subsidiaries in Oslo, Stockholm, Amsterdam, Boston, London 115 / 45 220 / 60 www.maconomy.com Speciale - Studiejob Ja - se mere på side 20-21

Softwareleverandør Maconomy A/S Maconomy leverer branchespecifikke forretningsløsninger til konsulentvirksomheder, fx rådgivende ingeniørfirmaer, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, forskningsinstitutioner og virksomheder inden for marketingkommunikation. Maconomy har mere end 600 kunder og tilsammen over 100.000 brugere fordelt på 58 lande. Maconomy A/S blev etableret i 1989 og børsnoteret i 2000.

Stand

15

Hallen

I forretningslaget ligger databasemodellering og forretningsprocesser, såsom projektstyring og finans; her benytter du som udvikler primært domænespecifikke sprog. Vi lægger stor vægt på dine evner til at abstrahere og modellere. Studerende i Maconomy Maconomy A/S beskæftiger løbende studentermedarbejdere, som ofte skriver deres hovedopgave hos os og fastansættes efter endte studier. Nina Lillelund, HR Coordinator, hr@maconomy.com

Ingeniøren i Maconomy Kerneudviklingen foregår i vores udviklingsafdeling i København og Kiev. Vores produktarkitektur har et teknologiog et forretningslag. I teknologilaget ligger platformsuafhængige sprog, værktøjer og runtime; her støder du som udvikler på teknologier som Java, Eclipse RCP, SWT, Scala, .Net, OSGi, Web services, databaser, Python og mange flere.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

157


MAN Diesel – Powering the World


MAN Diesel Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

København, Frederikshavn, Holeby 2.400 / 350 7.700 / www.mandiesel.com Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob

Virksomheden MAN Diesel er en højteknologisk og international koncern, som er førende i verden inden for udvikling og konstruktion af totakt dieselmotorer samt produktion af firetakt dieselmotorer. Begge motortyper bruges hovedsageligt i skibe og på kraftværker. Afdelinger for totakt aktiviteterne er i København. Afdelingerne for firetakt aktiviteter er i Frederikshavn og Holeby. Ingenniørens arbejdsområder Virksomhedens arbejdsopgaver omfatter konstruktion, projektering, markedsføring, salg, fabrikation, service, rådgivning samt forskning, design og udvikling. I København ligger også vores Research & Development Centre, der blandt andet har en specialkonstrueret totaktmotor, som gør os i stand til at udforske teknologiske muligheder og krav til fremtidens dieselmotor. MAN Diesel har i Danmark desuden afdelinger i Frederikshavn og Holeby, hvor fokus primært er på firetaktmotorer. Disse motorer bruges både i skibe og på kraftværker.

Stand

41

Hallen

Vi udspringer fra Burmeister & Wain og har siden 1980 været en del af den tyske industrikoncern MAN SE med ca. 55.000 ansatte. Vi indgår i MAN Diesel gruppen, som sammen med selskaber i Tyskland, England og Frankrig samt et verdensomspændende netværk af udlandskontorer og servicecentre, beskæftiger ca. 7.700 medarbejdere. Tilbud til studerende Vi tilbyder praktikpladser for studerende og samarbejde omkring eksamensprojekter. Områderne er forskning og udvikling samt konstruktion, og der er til stadighed et større antal studerende og praktikanter beskæftiget i virksomheden.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

159


Seeking one more. McKinsey & Company er et af verdens største strategiske konsulentfirmaer med over 8.500 konsulenter og 89 kontorer i 50 lande. I Danmark har McKinsey kontor i København, hvor der i dag er ca. 120 medarbejdere, heraf 90 konsulenter. De ansatte hos McKinsey i Danmark har vidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Rekruttering af konsulenter er en løbende proces og ansøgninger er altid velkomne. Du er velkommen til at uploade din ansøgning på www.mckinsey.dk.


McKinsey & Company Arbejdsområder: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

Management consulting 90 / 15 8.500 / 1.500 http://www.mckinsey.dk Being a consultant at McKinsey & Company udfyldes dse - 12:45 i mødelokale 1 D. 25. kl. af 12:00

Om McKinsey McKinsey er et internationalt management konsulentfirma som i alt beskæftiger ca. 8.500 konsulenter fordelt på 89 kontorer i 50 lande. På kontoret i København er vi 120 ansatte, heraf ca. 90 konsulenter. Vi arbejder sammen med de største danske og internationale virksomheder med opgaver inden for bl.a. strategi, effektiviseringer, reorganiseringer samt fusioner og opkøb. I McKinsey er atmosfæren uformel og præget af vores geografiske og uddannelsesmæssige vidt forskellige baggrunde. Ingeniørens arbejdsområder Som nyuddannet kandidat bliver du en del af et projektteam, der skal løse en specifik opgave for en virksomhed. Dine arbejdsopgaver afhænger af projektet, men du kommer til at bruge de færdigheder, du har fået via dit studie, idet du skal have teknisk forståelse, kunne strukturere komplekse problemstillinger og være i stand til at omsætte konklusioner til praksis. Et par eksempler på opgaver, du kan komme til at arbejde med som konsulent hos McKinsey:

• Omstrukturering af fabriksnetværk for en industriel virksomhed med 50 fabrikker spredt over hele verden. • Strategi for energivirksomhed med fokus på elektricitet, der ønsker at udvikle nye forretningsområder inden for gas, olie og vandforsyning. • Reorganisering af udviklingsaktiviteterne i global elektronikvirksomhed med henblik på at accelerere udvikling og lancering af nye produkter. Hos McKinsey fokuserer vi på den personlige og faglige udvikling. Vi er overbevist om, at der ikke er andre steder, du vil kunne opnå det samme og udvikle dig så meget på så kort tid som hos os.

Stand

97

Teltet

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N

Internship for studerende McKinsey tilbyder internships (praktikophold) til studerende med ca. 1 år tilbage af deres uddannelse. Et internship løber typisk over en periode på 8 uger og kan finde sted det meste af året. Som intern fungerer du som nyansat konsulent på et projektteam. Du kan finde yderligere information om internships på vores hjemmeside.

virksomheder //

IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

161


MDCCTeamMembers MDCC = new MDCCTeamMembers(); TeamMember teamMember; if (!MDCC.TryGetValue(“you”, out teamMember)) { teamMember = new TeamMember(“you”); MDCC.Add(“you”, teamMember); } foreach (TeamMember eachMember in MDCC) { MDCC.AddIdeas(eachMember.GetIdea()); eachMember.WorkAndHaveFun(); }

Do you speak coDe? We don’t mind admitting it. We’re totally committed to writing and testing code. We think code. We love code. We speak code. And what’s absolutely incomprehensible to others is exactly what we find most exciting. Maybe that’s why IT professionals throughout Denmark have voted Microsoft Development Center Copenhagen as one of the Danish IT companies with the best image. Every day we run the risk of being called geeks. However, impacting millions of users across the planet, we manage to live with it. Quite well, actually. Join Microsoft’s biggest software development center in Europe. Visit mdcc.dk


MicrosoftDevelopment Development Center Microsoft Center Copenhagen Arbejdsområder: Focus Area: Lokationer: Location: Danmark(total (i alt//eng): ing): Denmark Internationalt(total (i alt//eng): ing): International Hjemmeside: Website: Muligheder: Opportunities:

Softwareudvikling Vedbæk 650 / 400 90.000 / www.mdcc.dk work - Student job - Thesis Internship - Project Opgaveskrivning - Praktikophold - Trainee - Studiejob - Trainee Speciale

About Microsoft Development Center Copenhagen Microsoft Development Center Copenhagen (MDCC) is Microsoft's biggest development center in Europe and is located in Vedbaek just north of Copenhagen. The company has existed since 2002 following the acquisition of the Danish It-company Navision. Around 650 employees are working at MDCC, including a significant number of highly specialized software developers recruited from all over the world. The staff counts more than 40 different nationalities making MDCC one of the most international companies in Denmark. Global software development MDCC drives a large part of Microsoft's innovation and development within software-based business applications, the so called ERP systems (Enterprise Resource Management). Our products are marketed under the brand Microsoft Dynamics and sold throughout the world.

The whole world as your workplace The vast majority of our employees have an engineering background, but otherwise it is diversity that characterizes our company. It is an integral part of our business strategy to exploit the full potential of our employees. Our diversity creates a unique working environment where freedom and flexibility play a major role. Freedom to come up with ideas, and flexibility to achieve results in the way that gives you the best work life balance. From our campus in Vedbaek, overlooking woods and fields, the headquarters in Redmond, U.S. are only a phone call away. As an employee of MDCC you will work daily with colleagues from other Microsoft offices around the world - and you will surely expand your horizons. Check out our vacancies on mdcc.dk Linda Wendelboe, PR/Brand Manager

Stand

71

S-Huset

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

163


VI gør det VIrkelIgt! Moe & Brødsgaard er rådgivende ingeniør på Den Blå Planet - det nye Danmarks Akvarium www.moe.dk

Er du fisk?


Moe & Brødsgaard A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Ingeniørrådgivning inden for byggeri & design, energi & industri, anlæg & miljø og erhverv & bolig 5 kontorer i Danmark og et i Norge 343 / 240 360 / 257 www.moe.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob

Vi ser muligheder Moe & Brødsgaard er blandt de førende rådgivende ingeniører i Danmark. Vi er over 350 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Århus, Aalborg, Fredericia, Roskilde og i Norge. Vi arbejder tværgående med kompetencer indenfor byggeri, trafik og infrastruktur, anlæg og miljø, energi og industri. Kan du se mulighederne? En attraktiv arbejdsplads Det skal både være sjovt og udfordrende at arbejde hos os. Vi vil have engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, og derfor tilbyder vi løbende videreuddannelse, videndeling og deltagelse i spændende projekter. I Moe & Brødsgaard sørger vi samtidig for gode sociale rammer med medarbejderklubber, kantineordning, årlig ski- og studietur, fysioterapi, fælles sportsarrangementer osv.

Vores kultur Hos os er der højt til loftet, men ikke langt til handling. Vores flade struktur og åbne døre er med til at sikre, at beslutningsvejen er kort. Her giver vi både ansvar og plads til at udfolde sig. Vi forventer, at vores medarbejdere er engagerede og kompetente, tager ansvar, ikke er bange for nye udfordringer og er gode til at videndele. Du kan til gengæld forvente dygtige kolleger, faglig udvikling, ansvarsfuldt arbejde i gode rammer og et højt humør. Vil du vide mere? Så gå ind på vwww.moe.dk. Her kan du bl.a. læse om studiejob, praktikplads og vores øvrige tilbud til dig som studerende. Du kan også læse om de forskellige karriereveje i Moe & Brødsgaard og møde vores medarbejdere. Læs også om, hvad vi arbejder med netop nu – f.eks. arbejdet på Den Blå Planet og mange andre spændende projekter.

Stand

12

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø

God fornøjelse! Lotte Poulsen, HR-chef

virksomheder //

P&L

165


CRITICAL COMMUNICATIONS NETWORKS Fail-safe, secure, reliable, and efficient communications for the emergency services, public sector, and businesses.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. (c) Motorola, Inc 2008. All rights reserved.


Motorola Denmark Danmark(total (i alt//eng): ing): International Internationalt(total (i alt//eng): ing): Website: Hjemmeside: Opportunities: Muligheder: One on One: Company presentation: Virksomhedsforedrag: TimeTid and ogplace: sted:

320 / 270 55.000 / 35.000 www.motorola.com Speciale - Studiejob - Trainee Ja - se mere på side 20-21 Working in Motorola udfyldes dse - 13:45 i mødelokale 2 D. 24. kl. af 13:00

2-IN-1-RADIO

1

1-OF-A-KIND OPPORTUNITY The technical team at Motorola are rightly proud. After all, it’s not every day you can put your name to a communications unit that protects entire communities. Supporting our police and fire services, this uniquely designed technology does just that. And it has sold over twice as many units as its nearest competitor. So, it’s not just our local communities that are sleeping soundly – everyone in our Copenhagenbased TETRA Product Planning and

1 Development team is feeling the effects of a job well done. Of course, we don’t just reward our high performers with a good night’s sleep. Prove your commitment when you join the team and you’ll enjoy all the training and development you need to build a secure career with us, not to mention a wealth of flexible benefits. Or, put another way, help us look after the next generation of communication solutions, and we’ll look after you. Visit www.motorola.com/careers

Stand

53

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

167


Det er i samarbejdet, vi ser tegningen til noget stort

Vores medarbejdere har lidenskab og evnen til at se muligheder. Evnen til at drømme, være visionær og omsætte visioner til relevante løsninger i vores kunders hverdag. Vi bestræber os på i samarbejdet med vores kunder at finde frem til de løsninger, som giver vores kunder lidt mere, end de egentlig forventer. Det er kun muligt, fordi vi er åbne for nye muligheder, anderledes holdninger og innovative løsninger. Derfor ansætter vi mennesker med både hjerne, hjerte og de rette faglige færdigheder til at løse vores mange udfordringer.

Som færdiguddannet ingeniør/konstruktør kan du følge vores turnusforløb på ca. tre år. Her er du tilknyttet en række afdelinger i 6-12 måneder ad gangen og prøver kræfter med forskellige opgaver. Desuden tilbyder vi praktikpladser til dig, som er ingeniør- og konstruktørstuderende – typisk på en byggeplads, hvor du tager del i arbejdet som entreprise- eller projektleder.

I MT Højgaard samarbejder vi projektorienteret og deler viden med hinanden. Der er gode muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt fx på MT Højgaard Academy, som er en intern uddannelse, hvor du kan blive kvalificeret til at styre de største og mest komplekse projekter.

Kan du også se tegningen til noget stort? Vi glæder os til at lære dig at kende.

mth.dk/job

Mød os på stand 54.


MT Højgaard a/s Arbejdsområder: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

Bygge og Anlæg 5.900 / 550 -/www.mth.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Ja - se mere på side 20-21 Dansk virksomhed - International arbejdsplads udfyldes dse - 11:45 i mødelokale 1 D. 24. kl. af 11:00

MT Højgaard Vi har sat præg på Danmark med broer og havne, veje og jernbaner, erhvervsbyggerier, boliger og institutioner. Vi er desuden mange steder i udlandet, blandt andet anlægger vi vindmølle- fundamenter i England, broer i Vietnam, genopbygger havne på Maldiverne og anlægger molybdænminer på Grønland. Det er dog ikke kun det færdige resultat der tæller - det er også processen, kompetencerne, produktiviteten og effektiviteten. Vores ambition er konstant at være på forkant med udviklingen og sammen med vores kunder at indfri deres drømme - og gerne på den bedst tænkelige måde. Vi ønsker at lytte, tilføre værdi og skabe individuelle løsninger, så vores kunder tager os med på råd i fuld tillid til, at det endelige resultat lever op til deres forventninger. Det kræver dygtige medarbejdere, som tør tænke anderledes.

Stand

54

Hallen

I MT Højgaard ligger ingeniørens primære arbejdsopgaver inden for projektudvikling, projekt-/entreprise- og arbejdsledelse, projektering, planlægning, egenproduktion, kalkulation/tilbud, økonomistyring, sikkerhed og arbejdsmiljø. Uddannelse er vigtigt hos os, blandt andet bliver alle ansatte i projektorganisationen tilmeldt MT Højgaard Academy, som er et internt projektledelsesforløb. Uddannelsen tjener flere formål, bl.a. videndeling og opbygning af netværk på tværs af organisationen. Bliv turnusingeniør eller få en praktikplads Hvert år tilbyder vi et antal nyuddannede ingeniører/konstruktører ansættelse i en turnusordning, hvor man rokerer mellem flere afdelinger og derigennem får indblik i vores forskellige ingeniør- og entreprenørdiscipliner. Vi tilbyder derudover praktikpladser til ca. 15-20 ingeniørstuderende hvert år.

virksomheder //

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

169


VIL DU SÆTTE DIT AFTRYK PÅ FREMTIDEN ? www.ncc.dk Klap teoribogen sammen og forestil dig, at du får det fulde ansvar for en fagentreprise. Forestil dig, at håndværkerne på byggepladsen og andre kolleger kommer til dig og forventer at få problemer løst. Forestil dig, at du skal tage beslutninger her og nu i en presset situation. Hvordan reagerer du? Hvad synes du mon om en hektisk arbejdsdag som leder? Er det i det hele taget noget for dig at stå i mudder til knæene en iskold og forblæst marts morgen? Kom og lær os at kende og find ud af, om entreprenørbranchen er noget for dig.


NCC Arbejdsområder: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Bygge- og anlægsarbejder 2.500 / 375 20.000 / www.ncc.dk Praktikophold

Er du klar til en virksomhed, der forventer lidt mere af dig? Ingeniørens arbejdsområder Ingeniører i NCC beskæftiger sig med styring og ledelse, projektering, salg, tilbudsgivning, projektudvikling, rådgivning og specialopgaver. Vi arbejder på tværs af faggrænser, afdelinger og forretningsområder. Ikke bare fordi det er sjovere, men også fordi det ofte giver bedre resultater. Vi prioriterer medarbejderudvikling højt, og det foregår i en styret proces, hvor din løbende jobtræning kombineres med uddannelse. Vores ledere rekrutteres hovedsageligt fra egne rækker og udvikles bl.a. gennem vores eget projektakademi, som fører til en international certificering.

Stand

73

S-Huset

Du styrer tidsplaner og holder øje med økonomien; du skal sørge for, at kvaliteten er i orden; du kommunikerer frem og tilbage med fagentreprenører og bygherren, og du er involveret i den daglige administration. NCC i Danmark NCC har i Danmark ca. 2.500 medarbejdere, som beskæftiger sig med udvikling, opførelse og salg af boliger og erhvervsejendomme, med anlægs- og byggearbejder, råstofindvinding, asfaltproduktion og – udlægning, vejservice og telekommunikation. NCC koncernen, som er børsnoteret i Stockholm, opererer i hele Norden og Østersøregionen og har i alt ca. 20.000 medarbejdere. Louise Sjøntoft, Senior HR partner

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N

Bliv praktikant hos NCC Som praktikant hos NCC kan du få chancen for at tage ansvar og prøve kræfter med virkeligheden. I NCC vil der ikke stå praktikant i panden på dig. Vi har tillid til dig, vi respekterer dig, og vi lytter.

IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

171


Netcompany A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

Systemintegration, projektledelse, rådgivning og forretningsudvikling København, Århus og Aalborg 180 / 80 180 / 80 www.netcompany.com Studiejob Ja - se mere på side 20-21

Virksomheden Netcompany er en succesfuld, dansk, forretningsorienteret IT-konsulentvirksomhed med over 180 ansatte. Vi udvikler administrative systemer, selvbetjeningsløsninger, portaler og serviceorienterede arkitekturer på moderne teknologier. Vores kunder er store og mellemstore danske og internationale virksomheder i den private og offentlige sektor. Netcompany er kåret til Danmarks bedste IT-konsulentvirksomhed af Børsen fra 2005-2008. Netcompany som arbejdsplads Hos Netcompany vil du blive en del af en ung og professionel virksomhed, hvor omgangstonen er uformel, og respekten for kolleger og kunder er i højsædet. Du vil blive en del af et stærkt team. Sammen med nogle af branchens dygtigste IT-konsulenter og tekniske arkitekter, kommer du til at arbejde med Danmarks mest spændende IT-projekter hos store danske og internationale virksomheder.

Stand

61

S-Huset

Dit arbejde vil være at analysere, designe og udvikle løsninger og serviceorienterede arkitekturer på moderne .NET og J2EE teknologier. Vi arbejder projektorienteret i en meget flad organisation, hvor vejen fra idé til realisering er kort. Vores indstilling er, at medarbejdernes initiativ, indstilling og fleksibilitet er hjørnestenen i vores fortsatte vækst og udvikling. Et stort socialt engagement Hos Netcompany tror vi på, at de bedste resultater opnås i uformelle omgivelser. Derfor vægter vi sociale aktiviteter højere end noget andet sted i branchen. Som medarbejder kan du deltage i personaleklubber af enhver art: Adventure Club, Firmafodbold, Badminton, Vinklub, Kulturklub, Løbeklub m.v. Det skal være fagligt udfordrende og udviklende at arbejde i Netcompany. Men, det er mindst lige så vigtigt for os, at vi kan fungere socialt sammen med vores kolleger.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

Susanne Hansen, HR koordinator

virksomheder //

173


VIL DU GØRE EN FORSKEL?

Store ambitioner, vilde ideer, forventninger om det ultimative og sund økonomi kan sagtens gå hånd i hånd.

HOS NIRAS FÅR DU PLADS TIL AT LØFTE DINE IDÉER TIL ENGAGERET OG UDFORDRENDE RÅDGIVNING. Har du lyst til at blive en del af NIRAS, så kig forbi www.niras.dk/job i dag - og med jævne mellemrum. Der er spændende muligheder både i Danmark og ude i verden.

NIRAS A/S

www.niras.dk


NIRAS A/S Arbejdsområder: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

Rådgivning om byggeri, miljø og infrastruktur 964 / 500 1.275 / 650 www.niras.dk Praktikophold - Speciale - Studiejob Et væld af muligheder udfyldes dse - 14:45 i mødelokale 1 D. 25. kl. af 14:00

Virksomheden NIRAS er en af de førende rådgivende virksomheder i Danmark. Vi har et væld af kompetencer inden for traditionelle og specielle discipliner, som vi udnytter til at skabe rum til at arbejde på tværs af vores fagligheder. Det giver udvikling, innovation og bæredygtige løsninger. Vores virksomhed har kontorer 15 steder i Danmark og datterselskaber i 10 lande og er stærkt repræsenteret i Østersøregionen. Vi realiserer visioner Vores 1275 ansatte leverer engageret og udfordrende rådgivning til velfungerende og sunde bygninger, bæredygtigt miljø, store anlægningsprojekter, dynamisk infrastruktur, planlægning og økonomi. Vi sætter en ære i at få vores kunders visioner til at lykkes. Kun gennem store ambitioner, høj faglighed, engagement og et godt og stærkt samarbejde er det muligt at gennemføre så store og udfordrende projekter, som dem NIRAS giver sig i kast med – fx Amager Strandpark, DR Koncerthuset og Samsø havvindmøllepark.

Stand

2

Hallen

Klima og bæredygtighed Vi har en dyb og ærlig ambition om at gøre en positiv forskel for klimaet. Derfor arbejder vi aktivt, kreativt og målrettet på at skabe måder at handle på, hvor vi gør meget for klimaet og samtidig sparer penge. Karriere Begynder du din karriere hos NIRAS, bliver du en del af et fagligt stærkt team, hvor faglighed og holdånd er i fokus, og hvor vi prioriterer din personlige og faglige udvikling meget højt. Er du både dygtig og ambitiøs, får du tidligt opgaver med store faglige udfordringer. NIRAS har tæt kontakt til det akademiske miljø, og der er mange muligheder for at skrive et godt og spændende eksamensprojekt i samarbejde med NIRAS. Læs mere om mulighederne for studerende på www.niras.dk/job Ulla Mahler, HR-Udviklingskonsulent

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

175


Store kræfter på spil Som ingeniør hos NKT Flexibles får du ansvar og faglige udfordringer i et internationalt og uformelt miljø i en af landets største ingeniørafdelinger, hvor stort set alle ingeniørdiscipliner er repræsenteret. NKT Flexibles bringer olie og gas fra havets bund sikkert op til overfladen i hele verden.

Læs mere om dine karrieremuligheder på www.nktflexibles.com

Vi er én blandt tre verdensledende producenter, der råder over teknisk knowhow og det store produktionsapparat, der er nødvendigt for at kunne opfylde kravene fra verdens største olieproducenter om levering af højkvalitetsrørsystemer. Vi er derfor altid på udkig efter talentfulde ingeniører, som kan bidrage til udviklingen af fremtidens tekniske løsninger.

Priorparken 480 • DK-2605 Brøndby www.nktflexibles.com


over teknisk knowhow og det store produktionsapparat, der er nødvendigt for at kunne opfylde kravene fra verdens største olieproducenter om levering af højkvalitetsrørsystemer. Vi er derfor altid på udkig efter talentfulde ingeniører, som kan bidrage til udviklingen af fremtidens tekniske løsninger.

NKT Flexibles I/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Priorparken 480 • DK-2605 Brøndby www.nktflexibles.com

520 / 120 -/www.nktflexibles.com Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale

Offshore-virksomhed på land NKT Flexibles arbejder globalt inden for offshore industrien og designer, markedsfører og producerer fleksible rørsystemer. Rørsystemerne transporterer kostbare udvindinger af olie og gas fra havets bund sikkert op til havoverfladen. Vi samarbejder med de største olieselskaber i verden og deltager i den udvikling af nye felter og teknologier, branchen efterspørger. NKT Flexibles har ca. 520 medarbejdere heraf ca. 120 ingeniører.

Stand

91

Oticon salen

Tilbud til studerende Der er gode muligheder for at få praktikophold hos NKT Flexibles enten i Ålborg eller i Brøndby. Vi er ligeledes interesserede i at være projektvært i forbindelse med relevante projekter i løbet af studiet.

Ar & By

Ingeniørens arbejdsområder Primære områder er design og konstruktion, globale systemanalyser med styrkelære og hydrodynamik som kerneområder samt udvikling og kvalificering af fremtidens materialer. Offshorerør skal kunne klare store tryk og trækkræfter, og de ydre påvirkninger er kolossale. Hvert rør designes iht. kundekrav og der stilles udfordrende mulitidicisplinære opgaver, idet området for, hvad er muligt, konstant udvides.

Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

177


CHINA. Less than a decade ago, type 2 diabetes was very rare in China. Today, more than 40 million people have the disease or its precursor.

DENMARK. We are continously looking for engineers within pharma and biotech to work with consulting and engineering all over the world. Read more at nnepharmaplan.com

Engineering for a healthier world


NNE Pharmaplan A/S Focus Area: Arbejdsområder: Location: Lokationer: Danmark(total (i alt//eng): ing): Denmark Internationalt(total (i alt//eng): ing): International Hjemmeside: Website: Muligheder: Opportunities: Company presentation: Virksomhedsforedrag: TimeTid and ogplace: sted:

Engineering and Consulting Denmark, China, US, Germany, Sweden, India, Russia, France, Switzerland 850 / 450 1.500 / 650 www.nnepharmaplan.com Internship - Project work - Student job Opgaveskrivning - Praktikophold Thesis Speciale - Studiejob Careers without borders udfyldes dse - 15:45 i mødelokale 4 D. 24. kl. af 15:00

NNE Pharmaplan is the world’s leading engineering and consultancy company focused exclusively on pharma and biotech. The company designs, builds and maintains production plants and other facilities for customers all over the world. Our main competences are: Lean and Six Sigma, GMP compliance, automation strategies, process optimisation, PAT, cleanroom installation and service, building and architecture, fast-track greenfield facilities, feasibility studies and master plans, conceptual and front-end studies.

Stand

23

Hallen

In short, whenever anyone in the pharma and biotech industries needs an engineering company, they will probably think of NNE Pharmaplan first. We are always on the outlook for both experienced and newly educated candidates for some of our more than 20 locations around the world. Not to mention the internships, project writing and student jobs that we offer. Visit us at nnepharmaplan.com Gitte Halby Thomsen, HR Coordinator

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

179


NNIT GraduaTe-proGram:

Start din it-karriere i september 2010 På NNIT Graduate-program får du brug for din energi, faglighed – og dit mod på at afprøve dine karrieremuligheder som it-specialist, forretningskonsulent eller projektleder. Du bliver én af 12 topmotiverede, talentfulde og sociale graduates, som får en suveræn start på it-karrieren gennem tre halvårsmoduler i vores drifts-, udviklingsog konsulentdivisioner. Herefter får du tilbudt job i NNIT. Du er færdig som cand.polyt., datalog, cand.it., cand.merc. eller en anden relevant uddannelse senest til september 2010. Læs om andre graduates’ erfaringer med NNIT og graduate-programmet på:

www.nnit.com/graduate

Mica Roswall PedeRsen, nniT MicRosofT soluTions


NNIT Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

It-services (rådgivning, udvikling, drift) Danmark (Bagsværd, Buddinge, Lyngby, Århus), Kina, Philippinerne, Schweiz, Tjekkiet, 1.225 / 225 1.400 / 250 www.nnit.com Opgaveskrivning - Speciale - Studiejob - Trainee

Karriere med udfordring, tillid og fleksibilitet I NNIT er vi 'Conscience driven. Value adding'. Vi arbejder med en særlig samvittighed, som gør, at vi tager ansvar for vores kunders udfordringer, som var det vores egne. Derfor får du en karriere med udfordring i NNIT, hvor du er med til at skabe ekstraordinære resultater for både medicinalfirmaer og andre virksomheder med usædvanligt høje krav til deres it. Samarbejde og vækst Professionelle trives med tillid. Derfor møder du mange åbne døre i NNIT. Din leder stoler på din performance og professionalisme. Og dine kolleger forventer, at du viser dem tillid, deler din viden og går helhjertet ind i team-arbejdet – ligesom de selv gør.

Stand

55

Hallen

NNIT har præsteret tocifret vækst i ti år. Det skaber dynamik og mange karrieremuligheder. Og som konsulenthus er NNIT altid klar til at hjælpe kunden – det giver travle perioder. Men vi gør meget for at give dig fleksibilitet, så du kan balancere karriere og fritid. Vi ansætter først og fremmest dig I NNIT finder du udfordrende arbejde med salg, rådgivning, udvikling eller drift inden for mange forskellige teknologier og kundesegmenter. Vi ansætter specialister, forretningskonsulenter og projektledere – men først og fremmest ansætter vi dig: Du er topmotiveret, selvkørende og en god holdspiller.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N

Læs videre om bl.a. vores graduateprogram på: www.nnit.dk/job

IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

181


Vil du være i lommen på dem her?

Hver anden, du møder, har en Nokia mobiltelefon i lommen. Kan du også skabe succeser, så læs mere på www.nokia.dk/job. Together, we achieve.

www.nokia.dk/job


Nokia Danmark A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Mobil teknologi København 1.350 / 128.445 / www.nokia.dk Trainee

Nokia Danmark er et af Nokias største udviklingscentre, faktisk det allerstørste uden for Finland. Som ansat i Nokia Danmark arbejder du med den nyeste teknologi sammen med kolleger fra hele verden. Vi arbejder primært med udvikling af mobiltelefoner og vi beskæftiger os med alle aspekter lige fra Research & Development over sourcing og logistik til marketing og segmentering. Alt sammen med det formål at skabe de bedste mobiltelefoner, som forbinder mennesker verden over. I Nokia udvikler vi ikke kun mobiltelefoner, vi udvikler også vores medarbejdere. Vi tror på begrebet Continuos Learning, der indebærer, at du hele tiden udvikler dig og finder nye og bedre måder at løse dine opgaver på. Vi klæder dig på gennem kurser, coaching og on-the-job training sammen med dygtige og engagerede kolleger. Vi arbejder globalt, og vi står ikke stille. Mange af vores medarbejdere arbejder i kortere eller længere perioder i globale stillinger over hele verden.

Stand

3

Hallen

For at skabe de bedste medarbejdere bestræber vi os på at skabe de bedste arbejdsforhold. Vi har en lang række sportsog kulturklubber, som du kan benytte dig af, og derudover kan du motionere og styrke dit helbred i vores Health Care center. Vi tilbyder en konkurrencedygtig, fast løn samt resultatløn og bonusordninger. Together, we achieve Hver især bidrager vi alle med vores viden og individuelle kompetencer på tværs af faglige og nationale grænser – og vi vinder som team! Derfor lægger vi vægt på, at din personlighed og evner som holdspiller matcher dine faglige kompetencer.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N

Vi går forrest i udviklingen af fremtidens rammer for grænseløs kommunikation. Men vi træder varsomt. Nokia har en miljøpolitik, som er integreret i alle aspekter af vores aktiviteter. Vi har strenge krav om miljøbevidsthed til alle interessenter, og vores mål er at udvikle produkter, der har den mindst mulige indflydelse på miljøet.

virksomheder //

IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

183


Invest in your future - start a career in Nordea The will and ambition to develop and build a career are important. When you grow as a person, we also grow. Nordea, the leading financial services group in the Nordic and Baltic Sea Region, offers unlimited career opportunities.

The breadth and diversity of our business give our employees great possibilities to develop and pursue a variety of careers locally, nationally or internationally. Speed date our employees on nordea.com/job and learn more about working in Nordea.

You invest your talent – we grow together Making it possible


Nordea A/S Denmark Danmark(total (i alt//eng): ing): International Internationalt(total (i alt//eng): ing): Website: Hjemmeside: Opportunities: Muligheder:

8.500 / 33.000 / www.nordea.com Opgaveskrivning - Speciale - Studiejob - Trainee

Life at Nordea Our mission is making it possible - for our customers, for our shareholders and for our employees. As the leading financial services group in the Nordic and Baltic region, we offer a wealth of opportunities and a high degree of specialisation. Our activities are varied and extensive, with a skills base that covers all aspects of banking: retail banking, private banking, investment banking, corporate banking and asset management and life. We also offer a range of job opportunities within IT and much more. This is one of the reasons why we are able to give our customers a high and tailor-made service and our employees a wide range of different career opportunities. At Nordea you will have the opportunity to work with experienced colleagues in local and international environments that promote the development and exchange of skills. All service operations start and end with a genuine interest in people and a desire to listen to and understand other people's need - customers as well as colleagues. Our ambition is to make it possible for you to develop and grow professionally as well as personally living up to our value: It's all about people.

Build your own career Your professional and personal development is important and at Nordea we provide you with the tools to build your own career. Still, you are responsible for your own development. In our experience, people who are self-motivated are the most committed and satisfied employees. We respect each employee as an individual and we aim to provide you with all the opportunities and support your need to fulfil your potential. That is the best possible starting point for your development. As an employee at Nordea you will be a part of a team. We recognise your individual achievements, but no one can achieve our goals by themselves. Working in a team provides synergies, energy and possibilities for learning. Combining all our different approaches, competencies and views enables us to deliver the best solutions to our customers. We team up and work together across the organisation, we show trust and we assume accountability.

Stand

66

S-Huset

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

185


Do you want to meet attractive employers? And to create a valuable career network? Nova100 is • Events with Partners • Inspiring members • Valuable company contacts • NovaForum

• Workshops, seminars and social events • Career services • Mentoring programme

The Nova100 Talent network could be the next step in your future career. Apply now at www.nova100.com

It’s all about Talents


Nova100 ArbejdsomrĂĽder: Focus area: Lokationer: Location: Danmark(total (i alt//eng): ing): Denmark Internationalt(total (i alt//eng): ing): International Hjemmeside: Website: Muligheder: Opportunities:

Talent Network Copenhagen, Aarhus, Aalborg, Odense 1.600 / 300 -/www.nova100.com Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee

Nova100 Nova100 is a network of network- and career-oriented students and newly graduated candidates. Being a member of Nova100 means being part of an enthusiastic, motivated and valuable network. Who is Nova100 looking for? To be a member of Nova100, you must be more than an average student. In our assessment of our applicants, we value a high academic level, relevant professional experience, and an extrovert and ambitious spirit. We also demand good interpersonal skills, a passion for your studies, and most importantly; the motivation to be part of a talent network. Nova100 admits members within the fields of engineering, IT, economics, business, and law. We promise that bringing such different fields together will widen your intellectual horizon and create multidisciplinary dynamics in your life as a student or as a graduate.

Stand

104 Teltet

What is in it for you? A membership of Nova100 provides you with a large personal and cross-disciplinary network that will inspire and help during your studies, in your first job, and later on. As a member, you get the possibility to establish contact to potential employers and to challenge and develop yourself through various activities. NovaPartners Nova100 collaborates with a number of attractive Danish companies that all strive to create long-term relationships with extraordinary students. You will get invitations for events with our Partners, which will give you great possibilities to get a thorough insight into these companies and what they offer as an employer. Our collaboration with the Partners is based on the opportunities which they are able to offer you in your career and future development. What are you waiting for? Apply at: www.nova100.com

virksomheder //

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

187


lifechanging careers Bring your talent into the lives of millions.

Graduates – join the battle against diabetes Novo Nordisk is the global market leader in diabetes care, with offices in 81 countries and more than 29.000 employees worldwide. If you want to do the right thing – for the world and for your career – this is the place to start. We're an ethics-driven company inside out – from each enjoyable workday to each life-saving product. And we need your drive to carry on. Join us at Base Camp – Novo Nordisk's Graduate programme.

10 ways to unleash a global career As a Graduate with us, you'll discover the real responsibility of changing lives, while meeting highlevel challenges and gaining hands-on experience every day. You get to choose between 10 different Graduate paths covering Finance, Global Marketing, Supply Chain, Business IT, Research & Development, Business Processes and Business Management. You will begin your ascent at either our Danish headquarters in Copenhagen or with our Swiss affiliate in Zürich. One of these two locations will function as home base for your expatriation periods. Whatever your interests – professionally, personally and geographically – we will help you find and climb your ideal career development path.

Are you top of your field – and a keen learner? If you are a top M.Sc. graduate within economics, marketing, international business, engineering or similar, you're on the right track. If you are also global-minded and have a passion for learning, we can't wait to hear from you. Visit Base Camp at novonordisk.com/graduates to read more about each Graduate path and find out which one is you – we need your application by 10 February 2010.

www.novonordisk.com/graduates


Novo Nordisk A/S Danmark(total (i alt//eng): ing): Denmark Internationalt(total (i alt//eng): ing): International Hjemmeside: Website: Muligheder: Opportunities:

13.000 / 1.400 29.000 / www.novonordisk.com Graduates Trainee

A successful company At Novo Nordisk, we have been preventing, treating and defeating diabetes since 1923. We mean business. Healthy business. Sustainable business. That approach has made us a world leader in diabetes care and given us a leading position within areas such as haemostasis management, growth hormone therapy and hormone replacement therapy. Our double-digit sales growth in the last decade is unheard of in the pharma world, and with research, development and production facilities spanning five continents our impact cannot be underestimated

Stand

80

Oticon salen

Making a difference Close to 250 million people worldwide are affected by diabetes today and every 10 seconds two people develop the disease. This is the challenge we are facing. This is what we have to do something about. And this is the reason why working here will never be just another job. People need us, and we take pride in knowing that our work makes a significant difference to patients, society and the medical profession. Ar & By Biotek Byg & A D&P

The Novo Nordisk Way At Novo Nordisk, we go beyond employing people with skill sets. We employ people with values. In 1923, our company was born out of a man’s dedication to help improve the lives of people with diabetes,including his wife Marie. Today, his legacy still defines who we are. We took the initiative many years ago to live by a triple bottom line approach, where decisions and actions are based on their positive impact on society and the environment as much as on our own growth and profitability.

Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

189


Novozymes er verdens førende inden for bioinnovation. Sammen med kunder i en lang række industrier skaber vi morgendagens industrielle, biologiske løsninger, der både forbedrer vores kunders forretning og udnyttelsen af verdens ressourcer. Læs mere på www.novozymes.com.

Innovation, sjov og inspirerende kollegaer Tænder du på nye ideer, overraskende løsninger og internationale udfordringer? Så klik ind på www.novozymes.com/job Vi søger løbende initiativrige ingeniører til tværfaglige projektgrupper i en af Danmarks største biotek-virksomheder.

Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd www.novozymes.com


Novozymes A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

2.414 / 311 5.276 / 950 www.novozymes.com Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob - Trainee

Virksomheden Novozymes er verdens førende inden for bioinnovation. Sammen med kunder i en lang række industrier skaber vi morgendagens industrielle, biologiske løsninger, der både forbedrer vores kunders forretning og udnyttelsen af verdens ressourcer. Med over 700 produkter i 130 lande forbedrer Novozymes’ bioinnovationer industriens resultater og sikrer samtidig verdens ressourcer takket være overlegne, bæredygtige løsninger på morgendagens markedsbehov. Læs mere på www.novozymes.com. Ingeniørens arbejdsområder Vi arbejder i en projektorienteret organisation med fokus på faglig og personlig udvikling for vores medarbejdere inden for følgende områder:

Stand

27

Hallen

Derudover arbejder vi med: • Kvalitetsstyring • Vedligehold • IT • Salg & marketing • Ledelse (personaleledelse og projektledelse) Tilbud til studerende Vi har studerende ansat i forskellige former for studentermedhjælperjob. Derudover kan du lave aftale med os om MSc-, BSceller PhD-projektskrivning og praktikophold. Læs mere på www.novozymes.com/job under Elever & studerende.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT

• Forskning (bl.a. inden for molekylær bioteknologi, proteinkemi og applikationsteknologi) • Udvikling af enzymer og mikroorganismer frem til markedsføring • Enzymproduktion (gæring, rensning, granulering) i Danmark og på vores internationale sites

Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

191


NRGi – ER DER, HVOR DU ER NRGi er altid til stede. Fra du slår øjnene op, til du lukker dem igen. Vi er der, når du tænder for lyset, steger bøfferne eller surfer på nettet. Vi er der, når du har det for varmt, eller for koldt. Vi er der, når det handler om elektricitet, rådgivning, opvarmning, energiledelse, ventilation, el-installationer, bio-brændsler og hårde hvidevarer. NRGi er der, når vort klima og vor privatøkonomi skal hjælpes med energibesparelser og Co2 reduktioner. Vi er nemlig der, hvor du er, når det handler om energi.

LOGOBANK

POSITIV

Vi er der også, når det handler om oplevelser og den energi, kroppen bruger. Vi er der, når du griner, glædes eller græder, når du skal se eller høre dans og musik. NRGi er der, hvor du er, fordi vi altid er til stede.

NRGi · Dusager 22 · 8200 Århus N · Tlf. 8739 0404 · Fax: 8739 0405 · www.nrgi.dk NEGATIV


NRGi Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

1.100 / 70 -/www.nrgi.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob

NRGi - I kamp for miljøet NRGi er Danmarks største energirådgivningsvirksomhed med speciale i energibesparelser. Vi har en grøn profil og et mål om at gå forrest i kampen for at sikre energibesparelser og CO2 reduktioner. NRGi er en landsdækkende energikoncern med ca. 1.100 medarbejdere fordelt i en række datterselskaber. Tilsammen repræsenterer vi mange spidskompetencer og en bred produktpalette inden for energi, teknik og kommunikation. NRGi arbejder med de nyeste løsninger inden for reducering af energiforbrug og CO2 udslip. Energi- og miljøledelse, energirådgivning, Energy-key, energimærkning, blowerdoor & termografering, fibernet, LED belysning, biobrændsel, miljøbrændeovne og varmepumper er alle eksempler på elementer i NRGi’s produktporteføjle. Der er derfor rigtig mange job- og udviklingsmuligheder for en som dig.

Stand

7

Hallen

Medarbejder hos NRGi Som medarbejder hos NRGi bliver der taget højde for dine interesseområder, og via en løbende tæt dialog er du med til at designe en karriere, der matcher dine kompetencer og fremtidsplaner. Vi arbejder ud fra et værdisæt om at være innovative, dynamiske, åbne, ansvarlige, miljøfokuserede, troværdige og forretningsorienterede. NRGi’s hovedkvarter har til huse i det specialtegnede energi-domicil i Århus. Det afspejler samtidig NRGi’s ledelseskultur, som er præget af fleksibilitet, tillid og medarbejderkontakt. Vi er en arbejdsplads med et åbent, uformelt og kollegialt arbejdsmiljø, hvor dynamik, faglighed og samarbejde er sat i højsæde. Vil du vide mere om NRGi? Så gå ind på www.nrgi.dk og spark din karriere i gang hvad enten du søger studieeller karrierejob, praktik eller en virksomhed at skrive projekt eller speciale for. Jesper Rydal, HR Konsulent

virksomheder //

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

193


Et samfund i forandring har brug for stærke finansielle virksomheder til at understøtte forandring­ erne og sikre finansielle løsninger, som er holdbare på kort og lang sigt. Nykredits idégrundlag byg­ ger på ønsket om at opretholde finansiel bæredygtighed og være en innovativ og attraktiv arbejds­ plads. Og her er hver enkelt medarbejder en vigtig brik i det store spil. I Nykredit er vi vidt forskellige, men de ting der forener os – fra studentermedhjælper til direktør – er vores uformelle professionalisme og vores evne til at finde bæredygtige løsninger. Vi betragter mangfoldighed – respekten og tolerancen for forskellighed – som en vigtig holdningsmæssig for­ udsætning for nytænkning og bæredygtighed. Hvis du søger en fremtid, hvor din udvikling er på dagsordenen, så er Nykredit en arbejdsplads for dig. Har du lyst til at vide mere om, hvorfor Nykredit er meget mere end en arbejdsplads – så læs mere på nykredit.dk/job og mød os på DSE Messe Lyngby 2010.

Meget mere end en arbejdsplads


Nykredit, IT Udvikling Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

IT Aalborg, København 400 / 60 -/http://www.nykredit.dk/job Opgaveskrivning - Speciale - Studiejob

IT Udvikling Kom og mød os… og hør hvordan ingeniører spiller en central rolle i Nykredit - én af Danmarks førende finanskoncerner. Du kan møde repræsentanter fra Nykredits IT Udviklingsafdeling, og lære om hverdagen i en spændende afdeling, der både arbejder med udvikling, forvaltning og drift. Nykredit har aktiviteter inden for realkredit, bank, forsikring, pension og ejendomsmægler- virksomhed, det stiller store krav til udviklingen af nye IT løsninger og drift af eksisterende systemer. Projektarbejde er centralt Projektarbejde og forvaltningsarbejde er helt centralt i IT Udvikling. Både når vi designer nye løsninger eller vedligeholder eksisterende systemer, foregår arbejdet efter Nykredits Projekt- og Forvaltningsmodel, hvor vi samarbejder aktivt med vores kunder - Nykredits forskellige forretningsenheder.

Stand

78

Oticon salen

Matrix-organisation IT Udvikling fungerer i det daglige som en matrix-organisation. Det betyder, at du som medarbejder løbende bliver tilknyttet projekter, når der er behov for netop dine forretningsmæssige eller teknologiske kompetence. Alle ansatte i IT Udvikling er knyttet til et kompetenceområde, der dels sikrer et højt specialiseret fagligt fællesskab og dels giver de bedste muligheder for kompetenceudvikling. Vi glæder os til at møde dig og fortælle mere om Nykredit og vores afdeling. Du kan finde mere information om job og karriere i Nykredit på nykredit.dk/job

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

195


Vi bygger en grøn fremtid - sammen


Orbicon | Leif Hansen A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Rådgivende ingeniører inden for miljø, byggeri og forsyning Ballerup, Esbjerg, Helsingør, Herning, Lyngby, Odense, Roskilde, Viborg, Aalborg, Århus 525 / 266 -/www.orbicon.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob

Med miljøet i fokus Orbicon | Leif Hansen er resultatet af fusionen mellem to markante rådgivervirksomheder inden for hhv. byggeri og miljø. Den nye virksomhed placerer sig som den sjette største rådgivende koncern i Danmark med over 500 ansatte og en årlig omsætning på ca. en halv mia. kr. Målet er at levere integreret miljø- og byggerådgivning. Et arbejde med mening Hos os kan du være med til at finde nye løsninger på de store udfordringer, vi som samfund står over for. Miljø, natur, klima, byggeri, arbejdsmiljø, rent drikkevand og rensning af spildevand er noget af det, vi rådgiver omkring.

Individuel udvikling Vi ønsker, at du udvikler dig i den retning, hvor du er stærkest. Du kommer til at arbejde med mange forskellige typer af opgaver og kollegaer med forskellige baggrunde. Når vi skal løse en opgave, sammensætter vi det team af medarbejdere, der har de bedste faglige kompetencer til at komme hele vejen rundt om opgaven. Ved at blande forskellige faggrupper, kan vi se flere muligheder. Det giver de bedste løsninger, og det også en måde at udfordre og inspirere hinanden på. Det handler blandt andet om at give plads til den enkeltes idéer og udvikling.

Stand

108 Teltet

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N

Samarbejde med studerende Skal du i gang med hovedopgave, er der gode muligheder hos os. Vi arbejder tæt sammen med landets forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Du vil få kompetent faglig sparring, og dit arbejde kan bruges i konkrete projekter.

IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

197


Join us in challenging

cutting edge technology

www.job.oticon.dk


Oticon A/S Focus area: Arbejdsområder: Lokationer: Location: Danmark(total (i alt//eng): ing): Denmark Internationalt(total (i alt//eng): ing): International Hjemmeside: Website: Opportunities: Muligheder:

Develop, produce and market high technology hearing aids Snekkersten, Smørum and Thisted 1.500 / 500 5.000 / www.job.oticon.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob

Make a difference In Oticon you will meet an organization of people who give their best through their strong professional knowledge, motivation and interest in helping hearing impaired people. To develop, produce and market the best hearing aids in the world demands strong technical knowledge and professional competencies. But it also takes dedicated people who have the freedom to innovate and who understand to develop their knowledge together with others. This is why we make room for innovation and skilled, enthusiastic employees who want to make a difference.

Intelligent solutions Intelligent solutions We want to create the best hearing aids with cutting edge technology. It demands intelligent solutions to complicated challenges. We have done this with great success and the result is a sound, determined and well run company with room for ambitions for the company, the project and the individual employee. Read more about us and your possibilities in Oticon as a student on www.job.oticon.dk.

Stand

86

Oticon salen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi

How can I help? You need to show initiative from the beginning. You must work independently and take responsibility - and we believe that you can! In Oticon we push back the chair and say “how can I help?” Because we create hearing aids together across the many professional areas needed to develop, create and sell a high technology hearing aid. It is important that there is room for each employee and that you feel welcome.

F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

199


PA Consulting Group Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside:

Management Consulting Hellerup 210 / 70 2.500 / www.paconsulting.com

Fra ideer til handling Som nyuddannet i PA kan du fortsætte din faglige udvikling fra studiet, samtidig med at du udvikler dig på nye områder. Du får lov til at gøre en forskel fra dag ét. PA er en af de største konsulentvirksomheder i Danmark, og vi arbejder som rådgiver for de største danske og globale virksomheder. Vi er med til at omsætte idéer til handling. Vi rådgiver inden for ledelse, IT og teknologi, og vi er med til at omsætte rådgivningen til praksis i fællesskab med virksomhederne. Din personlige værktøjskasse Du er selv med til at skabe din karriere. Vi hjælper dig med at opbygge din personlige værktøjskasse, blandt andet gennem vores interne uddannelsesprogram og mentorordning, så du løbende kan tage mere ansvar. PA er gennemsyret af en performancekultur, og alle medarbejdere bliver målt på en række dimensioner, både faglige og menneskelige. Som nyuddannet bliver du kort efter ansættelse sendt til England på et to ugers introduktionskursus, og gennem hele dit forløb hos PA, vil der løbende være videreuddannelser og kurser af forskellig karakter.

Stand

68

S-Huset

PA er 100% medarbejderejet. Alle medarbejdere har mulighed for at få aktier i virksomheden, og derfor tænker og handler vi som ejere, ikke kun som medarbejdere. Som medarbejderejet virksomhed uden revision og alliancer er vi uafhængige af alle. Vores rådgivning og leverance er uvildig og tager udelukkende hensyn til, hvad der er optimalt for vores klienter. Hvad har vi brug for? Vi forventer af dig, at du har et højt fagligt niveau og er blandt de bedste på din årgang. Du har stærke analytiske evner og gode kommunikationsevner - skriftligt såvel som mundtligt. Du er socialt intelligent og god til at opbygge relationer og arbejde i teams. Du har drive og entusiasme, samt er selvsikker og overbevisende. Du har lyst til at arbejde med klienter, der ikke vil nøjes med rådgivning, men som også vil se projekterne udført i praksis.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

201


PBS Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Dankort, Betalingsservice, forvaltning og udvikling af infrastrukur Hovedsæde i Ballerup dertil Århus, Oslo og Stockholm 850 / 80 950 / 100 www.pbs.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob - Trainee

Her mødes mennesker og teknologi! PBS er en levende og dynamisk organisation fyldt med spændende udfordringer. Vi er en af de førende i Europa når det gælder udveksling af betalinger og informationer. Vores engagerede medarbejdere sikrer de innovative, unikke og individuelt tilpassede løsninger som vores kunder efterspørger. Vi arbejder projektorienteret og på tværs af organisation og faglige kompetencer, det sikrer en udviklende og varierende hverdag. Derudover bevirker det at den enkelte i højere grad får beslutningskompetencer. Vi er en udviklingsvirksomhed hvis produkter skabes i krydsfeltet mellem menneske og teknologi – dér hvor viden om de teknologiske muligheder møder vores kunders forretningsmæssige behov.

Stærk profil? Som PBS’er skal du være fokuseret og forretningsorienteret. Du skal have lyst til at arbejde med komplekse problemstillinger både på egen hånd og i samspil med andre. Vi ændrer os i takt med vores kunders behov, derfor skal øget internationalisering og nye strukturer være to aspekter du finder interessante. Til gengæld tilbyder vi en spændende hverdag præget af udvikling, fleksibilitet og et godt arbejdsmiljø. PBS er en stor virksomhed med mange karrieremuligheder for den enkelte medarbejder. Vi fokuserer på både talentudvikling og personlige karriereforløb. Vores talentporgram giver en god indføring i væsentlige områder; økonomisk- og forretningsforståelse samt personligindsigt og udvikling. Dette skaber en helhed som giver gode betingelser for at blive en fremtidig nøglemedarbejder.

Stand

28

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

203


Bliv fremtidens projektleder

Som koncern vil vi kendes ved, at vi… • • • • • •

Er mennesker, man kan stole på Ønsker trivsel og udvikling Har fremtidens kompetencer inden for ingeniør- og entreprenørfagene Har høje standarder for projektledelse og professionelt samarbejde Optræder som en god, solid samarbejdspartner Ser verden som vores arbejdsplads.


Per Aarsleff A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside:

2.700 / 300 3.200 / 450 www.aarsleff.com

Stand

34

Hallen

Virksomheden Aarsleff-koncernen er en af Danmarks førende entreprenørvirksomheder med en årsomsætning på 5 milliarder kroner - heraf 35 % i udlandet. Vi udfører ingeniøropgaver på infrastrukturområdet med stor faglig bredde og variation. Vi er specialister og markedsførende inden for pælefundering og opgravningsfri rørfornyelse. Vores hjemmemarked er Skandinavien, men i store dele af verden er vi repræsenteret med datterselskaber eller udfører større enkeltstående projekter i internationale konsortier. Ingeniørens arbejdsområder Ingeniør med lederpotentiale? Som ingeniør hos Aarsleff får du lov til at arbejde selvstændigt. Vi sætter pris på dynamik, fleksibilitet og kreativitet. Vi har "højt til loftet" og motiveres af vide rammer med frihed under ansvar. Vores typiske ingeniørprofiler er: Projektingeniøren – praktikeren på byggepladsen, trives både i Danmark og i udlandet, har stor gennemslagskraft.

Salgsingeniøren – sælger produkter og projekter inden for kloak-, miljø- og spildevandshåndtering enten i Danmark eller i udlandet. Fagingeniøren – in-house support med højt kvalificeret viden inden for geoteknik, konstruktion og fundering. Vi sætter gode lederpotentialer højt. Har du evnerne, lysten og forståelsen, så giver vi dig muligheden for at udvikle dig til en dygtig og respekteret projektleder. Tilbud til studerende Hos Aarsleff har vi en lang tradition for at tilbyde praktikpladser til ingeniørstuderende. Desuden samarbejder vi gerne omkring afgangsprojekter og lignende. Send gerne en uopfordret ansøgning, eller søg et aktuelt stillingsopslag – i begge tilfælde find flere informationer på www. aarsleff.com

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

205


career © PricewaterhouseCoopers 004110

Selvom vi er verdens største, kommer du aldrig til at føle dig lille.

Download vores career-magasin på www.pwc.dk


PricewaterhouseCoopers Arbejdsområder: Lokationer:

Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

Revision, rådgivning og skat København, Næstved, Slagelse, Holbæk, Odense, Lillebælt, Vejle, Århus, Aalborg, Esbjerg, Skjern, Ringkøbing, Holstebro, Herning, Skive 1.767 / 23 155.000 / www.pwc.dk Internship - Opgaveskrivning - Speciale - Studiejob - Trainee Ja - se mere på side 20-21

Har du overvejet en konsulentkarriere? En karriere i PricewaterhouseCoopers byder på udfordrende konsulent-opgaver og internationale muligheder. Vi kan tilbyde dig en spændende karriere i flere afdelinger afhængig af din uddannelse og dine interesser: • Som Informatikingeniør kan du arbejde med opgaver inden for bl.a. itsikkerhed, itarkitektur og it-projektledelse: Identity management, penetrationstest, applikationsudvikling og drift, (SOA, EA), governance- og sourcing-modeller, performance management og procesoptimering (ITIL) • Som Miljøingeniør kan du beskæftige dig med ansvarlig leverandørstyring, klima og CO2-kvoter samt CSR (Virksomheders sociale og etiske ansvar) • Som Ingeniør på Produktion og Ledelse kan du arbejde med bl.a. procesoptimering (LEAN), projektledelse og forretningsudvikling.

Om PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers er en af Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomheder. Vi tæller i dag flere end 1.700 medarbejdere, som løser komplekse forretningsproblemer for private og offentlige virksomheder. Forretningsområderne omfatter bl.a. itsikkerhed, system- og procesoptimering samt forretningsudvikling. Vi udfører desuden opgaver inden for risk management, virksomhedsetik og bæredygtighed, system- og procesrevision, undersøgelse af svig og underslæb, økonomisk genopretning, køb, salg og værdiansættelse af virksomheder samt rådgivning om offentligt private partnerskaber (OPP). Om PricewaterhouseCoopers Hos os er den viden og rådgivning, som vi tilbyder vores kunder, essentiel, og vi sørger for, at alle vores medarbejdere løbende videreuddanner sig, så vi altid kan tilbyde den mest kvalificerede rådgivning.

virksomheder //

Stand

6

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

207


Kom tættere på – hvis dit liv skal handle om liv Innovativt miljø

Vi redder liv

Vi er førende i Lean

Højteknologisk forskningsmiljø

At arbejde hos Radiometer betyder udfordringer i en international virksomhed, hvis produkter er med til at redde tusindvis af menneskeliv hver dag. Vi udvikler og producerer analyseudstyr, der er blandt verdens bedste og hjælper læger til at stille hurtige og præcise diagnoser for kritisk syge patienter.

Medicoteknik og Lean Få værdifulde erfaringer i et højteknologisk forskningsmiljø, hvor Lean er en naturlig del af vores hverdag og giver os de rette muligheder for at skabe livsvigtige resultater.

Vi udfordrer dig med hjertet og hjernen Hos os får du en unik chance for at arbejde i et innovativt miljø, hvor videndeling og faglig respekt er med til at gøre det sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde. Lokalt og globalt får du entusiastiske og begejstrede kolleger, som værdsætter det at gøre en forskel. Det er den verden, vi inviterer dig til at være en del af. Vi har brug for din viden og dit engagement, så vi sammen kan give livet den bedste chance.

Skal dit liv handle om liv? Gå ind på www.radiometer.com/jobs og læs hvad vi kan tilbyde dig.

WWW.RADIOMETER.COM


METER.COM

Radiometer Medical Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

1.000 / 189 2.100 / 300 www.radiometer.com Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob

Virksomhedsbeskrivelse Diagnostisk udstyr kan betyde forskellen mellem liv og død for mennesker, der rammes af alvorlig sygdom. Radiometers analyseudstyr hjælper hver dag læger i 170 lande verden over til at stille hurtige og præcise diagnoser samt overvåge tusindvis af kritisk syge patienter. Kvalitet, sikkerhed, enkel betjening og hurtig transmission af de livsvigtige informationer har sikret os en markedsledende position gennem de seneste 40 år. Ingeniørens arbejdsområder Vi udvikler og producerer højteknologiske, komplekse produkter, og derfor har vi brug for mange forskellige typer af ingeniører, men fælles er, at du skal være fagligt dygtig, kreativ og tværfagligt interesseret. Vores ingeniører arbejder inden for design, kvalitetsstyring, udvikling, produktion, software, plast, projektledelse og markedsføring. Du vil i høj grad have indflydelse på dine egne projekter, og da tværfagligt samarbejde er måden vi arbejder på, vil du få indsigt i mange forskellige arbejdsområder og specialer. Det gør din hverdag alsidig og interessant og udfordrer dig på din faglighed.

I Radiometer arbejder vi målrettet med talent- og karriereudvikling. Vi er en international virksomhed med datterselskaber i 13 lande, og gennem Danaher åbner verden sig med yderligere 50 virksomheder og 50.000 kolleger verden over. Så der er mange muligheder for udvikling og for at komme til udlandet. Danaher har sit eget udviklingsprogram. De både ansætter og finder talenter internt i organisationen, og talenterne tilbydes et personligt udviklingsprogram. Målet er at være klar til lederstillinger inden for 3 til 5 år. Tilbud til studerende Vi tilbyder studenterjob og praktik samt afgangsprojekter - vi har idéer, men dine egne er også meget velkomne. Samtidig lærer du Radiometer at kende indefra og oplever tværfagligt samarbejde med marketing, produktion, kemikere og softwareudviklere.

Stand

59

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

209


Projekter i verdensklasse kræver andet end talent Du skal også have fagligheden i orden og mod på en fremtid som rådgiver. Vi arbejder på nogle af branchens mest udfordrende projekter, f.eks. Femern Bælt tunnelen, der med sine 19 km kan blive verdens længste kombinerede bil- og togtunnel. Derfor skal du have vilje til at slå rekorder – også dine egne. Læs mere om dine muligheder for at komme med på holdet. www.ramBoLL.Dk


Rambøll Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

2.700 / 1.350 8.500 / 5.000 www.ramboll.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob Ja - se mere på side 20-21

Bliv en del af en global succes Rambøll er en førende videnvirksomhed med aktiviteter inden for engineering, management og it. Vi medvirker i projekter over hele verden fra næsten 200 kontorer i 20 lande. I Danmark har vi 23 kontorer, og derudover har vi en markant tilstedeværelse i Nordeuropa, Indien, Rusland og Mellemøsten. Rambøll beskæftiger mere end 8.500 medarbejdere, heraf 2.700 ansatte i Danmark. Hos Rambøll tror vi på, at vejen til en sund og bæredygtig forretning går gennem tilfredse, loyale medarbejdere og kunder samt gennem ansvarlighed og omsorg for det samfund, vi er en del af. Rådgivning for fremtiden Vi yder rådgivning inden for mange forskellige faglige retninger og arbejder årligt på mere end 20.000 projekter fordelt over hele verden. Vi fokuserer på globale megatrends og leverer løsninger, der imødegår, de udfordringer vi står overfor lokalt og globalt.

Stand

32

Hallen

Vores kernekompetencer er konsulentydelser indenfor: Byggeri & Design Infrastruktur & Transport Miljø & Natur Industri & Olie/Gas Energi & Klima It & Telekommunikation Management & Samfund Medarbejdere i verdensklasse Som medarbejder hos Rambøll får du et godt netværk i virksomheden fra første dag. Vi arbejder multidisciplinært i projektteams på tværs af alder, faglighed og anciennitet. Løbende dialog og feedback er en del af vores arbejdskultur. Du får kolleger i verdensklasse og mulighed for at gøre en forskel på dagsordener, der rækker ud over din egen.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

211


Mennesker, miljø og muligheder Rockwool er et af de førende brands i byggeindustrien. Vores markedsposition forpligter, vi griber nye globale udfordringer og gør en forskel gennem vores viden, produkter og systemløsninger. Hver dag sikrer vi energirigtige og brandsikre bygninger med god akustik og behageligt indeklima for millioner af mennesker.

Omdrejningspunktet er en mission og en kultur for samarbejde om fælles værdier og fælles mål - hvor der også er plads til den enkelte medarbejders udfoldelse og ønsker. Vil du gribe muligheden? Start her: www.rockwool.com eller kontakt os på 46 56 03 00.


Rockwool International A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

Leverandør af produkter og løsninger baseret på stenuld Hovedsædet er i Hedehusene, Danmark 1.000 / 300 8.500 / 2.000 www.rockwool.com/jobs Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob Ja - se mere på side 20-21

Rockwool koncernen Rockwool Gruppen er verdens førende leverandør af produkter og løsninger baseret på stenuld, og blandt verdens førende isoleringsproducenter. Med isolering og andre produkter fra Rockwool Gruppen såsom akustiklofter og facadeplader sikres kunderne - private som andre virksomheder - energieffektive, CO2 besparende og ikke mindst brandsikre bygninger med et godt indeklima. International danskejet virksomhed Koncernen har sit tyngdepunkt i Europas, men har også produktion, salg og serviceydelser i Nordamerika og Asien. Gennem et stort forhandlernetværk, partnere og andre forretningsforbindelser når Rockwool Gruppens produkter og løsninger ud i alle dele af verdenen.

Stand

22

Hallen

Vi er mange - og med forskellige baggrunde Rockwool koncernen har forholdsvist mange ansat på verdensplan. Vi har mange teknikere, ingeniører, IT-uddannet, salg og marketing og andre fagområder ansat. Stor frihed under ansvar - fra dag 1 Du får fra dag et i Rockwool koncernenstor frihed under ansvar, og vi er meget grundige i vores introduktion af nyansatte, så du føler dig godt klædt på, når du skal i gang med dit projekt eller dine arbejdsopgaver. Anders Høgstedt, Human Resource Partner,

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

213


Three miles down. No light. No margin for error. No second chances.

Daytime temperatures exceed 45° C. Sandstorms can destroy months of work in seconds. Each decision has millions of dollars at stake.

Success without boundaries The only road to the office isn’t really a road. The only way to communicate is by satelite. The only solution to the problem is to invent a new technology.

The sun won’t rise for six months. The temperature won’t move above zero until spring. The client won’t wait for the answer.

It’s about as far from an ordinary career as you can get It’s not for everyone. But if you’re ambitious, innovative, and truly open-minded, a career at Schlumberger just may be right for you. Here you’ll find yourself taking on some of the most complex engineering and technical challenges in the world. And you won’t have to wait to test our ability. Our recent graduates are expected to perform from day one. As the leading name in oilfield services, clients expect us to deliver results under the most demanding situations in business. We give you the training, the support, and the opportunities to make an impact. The rest is up to you. At Schlumberger, success is without boundaries.

Success without boundaries

www.slb.com


Schlumberger Oilfield Services Arbejdsområder: Focus area: Lokationer: Location: Danmark(total (i alt//eng): ing): Denmark Internationalt(total (i alt//eng): ing): International Hjemmeside: Website: Opportunities: Muligheder: Virksomhedsforedrag: Company presentation: ogplace: sted: TimeTid and

Oilfield Service Provider Operating in approximately 80 countries 120 / 80.000 / www.slb.com Praktikophold - Trainee Success without boundaries udfyldes dse - 15:45 i mødelokale 2 D. 24. kl. af 15:00

It's about as far from an ordinary career as you can get! Schlumberger is the leading oilfield services provider, trusted to deliver superior results and improved E&P performance for oil and gas companies around the world. From the wellsite, to our global connectivity centers and our R&D facilities worldwide, we employ over 80,000 people working in 80 countries to optimize customer performance in a safe and environmentally sound manner. Schlumberger is a technology leader in the oil service industry. Part of our success is due to our strong focus on the development of our personnel. All our new employees are given the training and support they need to succeed.

We offer following careers: - Field Engineering - Research - Petrotechnical - Maintenance Engineer Schlumberger are looking for exceptional graduates in all Engineering disciplines (mechanical, electrical, petroleum, chemical, civil, Geoscience) who are looking for responsibility and ready to embark on a journey of continuous training and development. For more information and other job opportunities please see: www.slb.com/ careers

Stand

1

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

215


Make the most of your energy

Vores søsterselskab APC by Schneider Electric har med succes skabt et enestående globalt udviklingsmiljø. Her udvikler de softwareapplikationer og nødstrømsanlæg til sikring af infrastrukturen i datacentre og serverrum.


Schneider Electric Danmark A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: Personlige samtaler:

500 / 50 114.000 / 8.000 www.schneider-electric.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob - Trainee Ja - se mere på side 20-21

Vi ser en verden, hvor vi alle kan opnå mere og bruge mindre energi Schneider Electric er en global virksomhed med 114.000 medarbejdere i mere end 100 lande, hvor fællesnævneren er energioptimering. Vi er specialiseret i produkter og løsninger inden for industri, energi & infrastruktur, datacentre & netværk, erhvervsbygninger og boliger. Disse områder står for 72% af verdenens samlede energiforbrug. Med vores produkter og løsninger kan man spare op til 30% af energiforbruget. Derfor ser vi os som en del af løsningen på vores fælles udfordring – at halvere Co2-udslippet samtidig med, at energiforbruget stiger. Global og dansk på samme tid I Schneider Electric Danmark er vi 500 kollegaer fordelt på vores hovedkontor og udviklingscenter i Ballerup samt vores fabrik i Ringsted. Vi har jobs inden for bl.a. produktudvikling, kvalitetsstyring, produktion, marketing, salg, teknisk rådgivning og administration. Vi står bl.a. bag Lauritz Knudsen, som er det førende danske brand inden for el-materiel, og har eksisteret i mere end hundrede år.

Stand

38

Hallen

Mange opgaver løses i internationale projektgrupper på tværs af landegrænser. Du vil derfor få en bred international berøringsflade udover dine kollegaer i Danmark. Vi både udvikler og producerer produkter til andre markeder end det danske, og flere af vores kunder er store internationale virksomheder. Store ambitioner for os selv og vores kunder Uanset dit fagområde vil du blive stillet overfor en lang række professionelle udfordringer. Du må derfor kunne lide at arbejde i et forandringsorienteret miljø og brænde for at præstere dit bedste. Til gengæld sørger vi for, at betingelserne for både faglig og personlig udvikling er til stede. Vi er proaktive over for vores kunder og sætter en ære i at finde steder, hvor de kan optimere deres energiforbrug. Derfor søger vi medarbejdere med skæve ideer, der kan finde nye måder at gøre tingene på. Hos os skal det være både udfordrende og sjovt at gå på arbejde. Vi glæder os til at høre fra dig!

virksomheder //

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

217


There is a place where ideas turn into business ...

Scion DTU a/s helps innovative individuals and companies realise and commercialise their high-tech ideas. As an international science park with roots in the university environment, we create the setting for growth by providing access to facilities, services, consultancy and professional networks. In 100 hectares of inspiring surroundings and more than 183,000 square metres of facilities in Hørsholm and Kgs. Lyngby we interact with more than 170 companies and 3.500 employees every day - specialised in life science, cleantech, ICT development and other high-tech sectors. Visit us at Diplomvej 381 or sciondtu.dk.

Scion DTU a/s | Diplomvej 381 | DK-2800 Lyngby | Tel +45 8870 8000 | Fax +45 8870 8090


Scion DTU Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Forskerpark Hørsholm, Lyngby, København 35 / 2 -/www.sciondtu.dk Opgaveskrivning

Stand

92

Teltet

Be part of DTU’s own science park Scion DTU focuses on companies within selected areas and you will benefit from our professional clusters and focus areas within life science, ICT and cleantech when you settle in the science park. Companies such as Chr. Hansen, Dong Energy, Delta and DHI are among the tenants in Scion DTU and you will have access to more than 170 companies and 3,500 fellow colleagues.

From idea to business If you have the potential, we have the expertise and can offer the best surroundings for you on your way from 2 to 2,000 employees. We provide office space, laboratories, sterile rooms, GMP and experimental facilities for knowledge-based companies. You focus on your primary objective – research and development – we provide the setting for your work.

Your gateway to innovative companies and projects Scion DTU has close contact to the companies in the science park that are looking for student competences in projects. We are also well connected to many of the DTU institutes and can therefore be your link in the search for thesis projects or Ph.D. collaboration.

We also have tradition for established companies being located at Scion DTU in connection with projects that require close contact to DTU facilities and expertise. www.sciondtu.dk, Gitte Skibstrup Nikolajsen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

219


Semco Maritime A/S Arbejdsområder:

Lokationer:

Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

Consultancy egeniering. Projects: Communication, electrical, infrastructure, instrumantation. Manpower, powerplants, rig upgrade etc. DK: Esbjerg, Stenløse, Kolding. Datterselskaber i USA, UK, Dubai, Vietnam, Singapore, Guatamala, Qatar 1.100 / 150 1.500 / 175 www.semcomaritime.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Ja - se mere på side 20-21

Semco Maritime Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder internationalt i marine- og energisektoren både offshore og onshore. Vore kompetencer og evner dækker en lang række fagområder - fra stålkonstruktioner og rør over instrumentering og elektriske systemer til kommunikation og automation. Semco Maritime har designet og udviklet en lang række koncepter og produkter til brandbekæmpelsessystemer, hydrauliske systemer og komponentsalg til gavn for vores kunder.

Vor uddannelsespolitik, kombineret med årlige medarbejdersamtaler, har medført, at uddannelse og træning af medarbejderne indgår naturligt i vores virksomhedskultur. Den enkeltes behov, vilje og interesse respekteres, men virksomheden vil motivere alle medarbejdere til selv at gøre en indsats for at påvirke holdningen til en ændret livsstil i positiv retning, vha. tilbud til medarbejderne om f.eks. adgang til sund kost, frisk frugt, rygestopkurser, fysioterapi, otionsaktiviteter, sundhedscheck samt møder om stresshåndtering og kostvejledning.

Vi kan tilbyde dig Ingeniøropgaver i Semco Maritime er mangeartede og omfatter både nationale og internationale projekter. Du kommer ind i et internationalt og spændende miljø der karakteriseres ved initiativ og engagement, jobbene vil til tider indebære en del rejseaktivitet – world-wide.

Slip talenterne løs Vi ser gerne, at du har evnen til at skabe stærke kunderelationer, yde holdbare resultater, komme med kreative løsninger og være god til at samarbejde. Vi satser på medarbejdere, der syntes at det er sjovt at tage ansvar for at ideerne bliver til virkelighed.

Stand

79

Oticon salen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT

virksomheder //

Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

221


Our products -

Your performance

Visit us at stand 85 and hear more about what we can offer, career opportunities, challenges and work environment.

Sennheiser Communications A/S · Langager 6 · DK-2680 Solrød Strand · Phone: +45 56 18 00 00 · Web: www.senncom.com


Sennheiser Communications A/S Danmark(total (i alt//eng): ing): Denmark Internationalt(total (i alt//eng): ing): International Hjemmeside: Website:

70 / 50 140 / 90 www.senncom.com

Stand

85

Oticon salen

Sennheiser Communications A/S is a powerful joint venture between the highly successful acoustics specialist Sennheiser electronic GmbH & Co. KG and internationally renowned hearing aid company William Demant Holding. By combining the high-end audio with the leading hearing aid and advanced digital signal processing technology of its parent companies, Sennheiser Communications creates state of the art headsets that improve speech understanding and listening comfort. Engineers at work Designing and manufacturing state of the art headset solutions – whether it is wired or wireless – demands cross cultural and innovative thinking. Therefore engineering as such is a very vital part of our organization in Solrød Strand. We are always on the lookout for skilled people to ensure our future success and we can offer challenging positions within the following fields:

• Electronic engineering; low power hardware design and development, BT technology, RF technology and platform development • Electro-acoustical engineering; digital signal processing, acoustic design and sound quality evaluation • Software engineering; embedded platform development, in-circuit debugging and verification • Mechanical engineering; design, prototyping and verification • Manufacturing engineering; test equipment design and production implementation at production sites in Asia • Quality engineering; process development and quality assurance Opportunities Visit us at the fair and hear more about what we can offer; career opportunities, challenges and work environment. You will have the chance to meet with current employees who can tell you more about working in one of the worlds leading companies offering premium headset solutions.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

223


Du chef, brugte vores virksomhed virkelig så meget vand før?

Megatrends der udfordrer: Klimaændringer, globalisering, urbanisering og menneskers stigende levealder. Siemens interesserer sig i høj grad for megatrends. Det gør vi, fordi grundlaget for Siemens forretning er at se på fremtiden og udvikle teknologi. Med vores teknologiske løsninger ønsker vi at give svar på de udfordringer, der følger med de trends, der sætter dagsordenen i fremtiden. Siemens svar er eksempelvis avancerede scannere til sygehuse, vindmøller og energielektronik, elektroniske sikkerhedssystemer til trafikken, automationsløsninger til produktion og intelligente komponenter til bygningsautomation. Giv også dine svar Vil du være med til at løse fremtidens udfordringer inden for et eller flere af de nævnte områder, så er Siemens en arbejdsplads, du bør kigge nærmere på. Jobmulighederne spænder vidt. Udviklingsopgaver, salg og markedsføring, projektledelse, økonomi og meget mere. Et spørgsmål om personlig udvikling Vi arbejder strategisk med personlig udvikling. Senest har vi etableret Siemens Leadership Academy, som er en to-årig lederuddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der er udviklet i samarbejde med Ingeniørhøjskolen i København. Til undervisningen har vi blandt andet stærke kapaciteter fra Copenhagen Business School. Find flere svar www.siemens.dk/answers

Answers.


Siemens Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

Industry, Sundhed og Energi Ballerup, Taastrup, Helsingør, Odense, Nordborg, Esbjerg, Vejle, Brande, Århus, Engesvang, Aalborg. 5.900 / 625 405.000 / 125.000 www.siemens.dk/job Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob Ja - se mere på side 20-21 Teknologiske løsninger til fremtiden udfyldes dse - 13:45 i mødelokale 2 D. 25. kl. af 13:00

Siemens i Danmark er et selskab i den verdensomspændende Siemens koncern og en af verdens største virksomheder inden for elektronik og elektroteknik. Vi løser opgaver inden for områderne energi, industri, information, trafik, automation, bygningsautomatik, sikringsteknik og hospitalsudstyr. Endvidere udvikler og sælger vi høreapparater, lyskilder og hvidevarer. Ingeniørens arbejdsområder Siemens er en arbejdsplads med grænseoverskridende ny teknologi, forskning og udvikling. Innovation er en væsentlig del af Siemens. Ingeniører i Siemens arbejder med mange forskellige arbejdsopgaver, f.eks. Produkt-, system- og anlægsorienterede opgaver i forbindelse med salg, rådgivning og projektarbejde. Herunder analyser, markedsføring, tilbud, udvikling, idriftsættelse samt projektledelse.

Siemens er en stor virksomhed med uanede muligheder nåde fagligt og personligt. Og som medarbejder i Siemens har du rig mulighed for at få indflydelse på din hverdag og arbejdsopgaver. Vi registrerer hvert år op mod 8.000 opfindelser, og Siemens har i dag mere end 55.000 patenter. Tilbud til studerende Siemens i Danmark spænder vidt, og vi tilbyder mange studierelaterede udfordringer. Brug Siemens til at komme videre i din faglige udvikling. Vi samarbejder med studerende fra en række forskellige uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet omfatter erhvervspraktik, cases, projektskrivning, gæsteforelæsninger, kontaktdage/virksomhedsbesøg og meget mere. Mød os på vores stand og hør mere om dine muligheder.

virksomheder //

Stand

57

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

225


Hvordan kan man producere miljøvenlig elektricitet til 60.000 husstande? Siemens svar: Offshoremøller, Lillgrund Det kræver de klogeste hoveder at være teknologileder. Resultater kommer ikke af sig selv, de skabes af visionære, entusiastiske og professionelle medarbejdere. Siemens har mange kloge hoveder og søger hele tiden flere. I samarbejde med forskningsinstitutioner over hele verden arbejder Siemens på konstant at videreudvikle og forfine den teknologi, der gør Siemens vindmøller til nogle af de bedste på markedet. Mere end 400 ingeniører i ingeniørafdelingen på hovedkontoret i Brande og på satellitkontorer i Aalborg og Tåstrup er med til at udvikle vores teknologiske fører-position. Andre ingeniører indtager nøglepositioner inden for salg, projektering, supply chain management og service. Har du lyst til faglige udfordringer og sparring på højt niveau, og vil du samtidig gøre en forskel for et renere miljø, byder vi dig velkommen på holdet. Det globale team vokser dag for dag – for at være Best@Wind. www.siemens.com/jobswindpower

Answers for energy.


Siemens Wind Power A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

4.000 / 400 5.500 / 400 www.siemens.com/jobswindpower Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Ja - se mere på side 20-21

Hovedaktiviteter og Lokationer Udvikling, salg og produktion af vindmøller til hele verden. Hovedkontor i Brande. Vingefabrikker i Aalborg, Engesvang samt USA. Virksomhedsbeskrivelse Siemens Wind Power A/S er en af verdens førende vindmøllefabrikanter og nr. 1 på Offshore. Vi har opstillet mere end 8.000 møller verden over, på land og til havs, og har som den ældste og mest solide vindmøllefabrikant et fremragende ry i branchen for højteknologiske produkter af topkvalitet. Ca. 4.000 medarbejdere er beskæftiget i Brande, Aalborg og Engesvang.

Ingeniørens arbejdsområder Siemens Wind Power A/S er en virksomhed i stærk vækst, hvor ingeniørerne har hovedrollen i udviklingen af fremtidens vindmøller. Ingeniørafdelingen har ansvaret for udviklingen af komplette vindmøller og delkomponenter - herunder design, konstruktion, og specifikation af mekaniske og elektriske komponenter, udvikling af software til møllestyring og overvågning, alt indenfor struktur og dynamik, samt afprøvninger i laboratoriet og i felten. Tilbud til studerende Vi søger gerne kontakt med kvikke studerende, så kontakt os venligst om hovedopgave, speciale eller praktik - helst tidligt i forløbet, så opgave og projektskrivning kan tilrettes både virksomhed og den studerendes behov. Xenia Laustén, Strategic Recruiting Specialist

Stand

58

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

227


We have ambitions. Also for you. Ambitious? Look for opportunities at www.simcorp.com/careers SimCorp A/S, Weidekampsgade 16, 2300 Copenhagen S Phone: +45 35 44 88 00, fax: +45 35 44 88 11, www.simcorp.com

www.simcorp.com

mitigAte riSk

reduCe CoSt

enAbLe groWth


SimCorp A/S Arbejdsområder: Focus area: Location: Lokationer: Danmark(total (i alt//eng): ing): Denmark Internationalt(total (i alt//eng): ing): International Hjemmeside: Website: Opportunities: Muligheder:

SimCorp develops a highly specialized software for financial institutions around the world Copenhagen and subsidiaries in 12 countries 484 / 82 1.099 / 105 www.simcorp.com Opgaveskrivning - Speciale Studiejob Project work - Student job - -Thesis

OUR COMPANY SimCorp is a provider of highly specialised software for leading fund and investment management companies, pension funds, banks and insurance companies. SimCorp has approximately 1,100 employees and is listed on the NASDAQ OMX Copenhagen A/S stock exchange. SimCorp's product, SimCorp Dimension, is sold, implemented and supported by the head office in Copenhagen and subsidiaries around the world.

A CAREER IN SIMCORP At SimCorp, you will be part of a large network of competent and skilled colleagues who all aspire to reach common goals with dedication and team spirit. We invest in our employees to ensure that you can meet your ambitions on a personal as well as on a professional level. SimCorp employs the best qualified people within economics, finance and IT, and the majority of our colleagues have a university or business degree within these fields.

Stand

8

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

229


Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

Hellerup, Oslo, Malmø, Stockholm 160 / 45 400 / www.siriusit.dk Speciale - Studiejob Ja - se mere på side 20-21

Værdiskabende it-løsninger Sirius IT er en nordisk it-virksomhed med 400 medarbejdere, der udvikler værdiskabende it-løsninger til den offentlige sektor og udvalgte brancher i den private sektor. Vi leverer ydelser indenfor rådgivning, systemudvikling, integration, dokumenthåndtering, Enterprise arkitektur, software, support og vedligeholdelse.

Om os Vi er udgjort af fagligt engagerede medarbejdere, der sætter en ære i altid at levere den højeste kvalitet for vores kunder.

Vi samarbejder tæt med vores kunder, og vi har en indgående viden om deres forretningg kombineret med solid ekspertise i den nyeste informationsteknologi. Derfor fungerer vi typisk som sparringspartner i langvarige kundeforhold.

Vi tager vores arbejde seriøst samtidigt med, at vi har det sjovt med det, vi laver. Vi har et energisk og uformelt arbejdsmiljø, hvor både teamånd og individualisme er nøgleord.

Stand

69

S-Huset

Vi tilbyder gode muligheder for faglig og personlig udvikling. For ligesom vi lever af at skabe de bedste it løsninger for vores kunder, så lever vi også for at skabe en fantastisk arbejdsplads for os selv.

Job hos Sirius IT Vi er altid på jagt efter nye, dygtige kolleger. Alle ledige jobs bliver annonceret på vores hjemmeside www.siriusit.dk, hvor du kan klikke dig ind til vores ansøgningsskema. Du er også velkommen til at lægge dit CV ind i vores CV database, så vi kan kontakte dig hvis der kommer en stilling, som matcher dine kompetencer. Karen-Marie Schurizek, Marketingansvarlig

virksomheder //

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

231


Hvis du ønsker at gøre en forskel... Vi glæder os til at høre fra dig!

www.ssi.dk/job Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Tlf.: 3268 3268


Statens Serum Institut Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

1.300 / 80 1.300 / 80 www.ssi.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob

Vil du være med til at gøre en forskel? Statens Serum Institut er en statsvirksomhed under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I mere end 100 år har Instituttets hovedopgave været at sikre beredskabet overfor smitsomme sygdomme. Opgaverne er løbende blevet udvidet, og Instituttet er i dag en international forsknings-, produktions- og servicevirksomhed. Jobområder og kultur Vi er ca. 1.300 medarbejdere fordelt over mere end 40 forskellige faggrupper, der varetager en bred vifte af opgaver inden for blandt andet: - sygdomsovervågning - forskning og udvikling - produktion - markedsføring og salg - kvalitetssikring - samt en lang række servicefunktioner inden for bl.a. økonomi, IT og HR.

Stand

115 Teltet

Denne mangfoldighed af opgaver giver gode betingelser for at matche medarbejdernes faglige profil og udviklingsønsker med udfordrende jobs. For at sikre udvikling suppleres de traditionelle strukturer med tværgående fora og projektgrupper. Talentudvikling på SSI Vi ønsker at tiltrække og fastholde de absolut mest kvalificerede medarbejdere og satser derfor målrettet på videreuddannelse og kompetenceudvikling. Talentudvikling er højt prioriteret på Instituttet. Hverdagen er præget af høje ambitioner, en åben og uformel omgangstone og en tillidsfuld og inspirerende omgangsform, ledelse og medarbejdere imellem.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

233


Statoil raffinaderiet Statoil raffinaderiet vil være det mest effektive raffinaderi af sammenlignelige raffinaderier og den foretrukne leverandør af brændstoffer til nærmarkedet. Der bliver arbejdet mod denne vision ved at udnytte anlægget og markedet optimalt samt udvikle anlægget og virksomheden gennem attraktive projekter. Statoil raffinaderiet har således gennemført projekter for at kunne producere svovlfrie produkter samt for at øge råstoffleksibilitet og opgradering. Raffinaderiet har en organisation med højt kompetenceniveau og forandringsvillighed, hvor der er brug for professionelle og nytænkende medarbejdere.


Statoil A/S - Raffinaderiet Arbejdsområder: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside:

Raffinering af olie og kondensat 425 / 80 -/www.statoil.dk

Virksomhedsbeskrivelse Raffinaderiet er en del af Statoil A/S, der indgår i den norske Statoil koncern, som i 40 lande bl.a. beskæftiger sig med efterforskning, produktion, raffinering, markedsføring og trading. Ud over Raffinaderiet i Kalundborg består Statoil i Danmark af divisionen Energy & Retail, som bl.a. driver ca. 300 servicestationer.

Stand

24

Teltet

Tilbud til studerende Statoil har kontakt til uddannelsesinstitutionerne. Studerende er velkomne til at henvende sig til Statoil med praktik- og projektforslag, hvorefter vi vil foretage en vurdering af de modtagne henvendelser.

Ingeniørens arbejdsområder Op mod 2/3 af ingeniørerne på Raffinaderiet er kemiingeniører. Vi ansætter ofte nydimitterede ingeniører og lederrekruttering sker internt. Raffinaderiet er en spændende arbejdsplads, som giver dig mulighed for at arbejde med højteknologi og forskningsprægede opgaver i en international branche. Alle ingeniører er omfattet af individuelle udviklingsplaner, som fastlægges gennem bl.a. årlige medarbejdersamtaler. Der er gode muligheder for intern jobrotation.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

235


“Kickstart din karriere med bred erfaring fra mange virksomheder”

Vi løser udfordrende opgaver for Radiometer Coloplast Novo Nordisk Oticon Grundfos Ambu ...og mange andre


Technolution Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: One on One: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

Kontruktion og produktudvikling Hørsholm 12 / 11 12 / 11 www.technolution.dk Ja - se mere på side 20-21 En spændende verden udfyldes af dse

Om Technolution Vi udfører industriel produktudvikling for en lang række spændende virksomheder. Gennem innovation, tempo og viden skaber vi værdi for vores kunder, og styrker deres konkurrenceevne. Technolution er en dynamisk virksomhed med korte beslutningsveje, der tilbyder afvekslende udfordringer og rige udviklingsmuligheder for medarbejderne. Vores vision er at forblive blandt de bedste i branchen, hvorfor kompetenceudvikling er en vigtig del af vores hverdag. Projekter Vi arbejder med alle faser af produktudvikling fra konceptudvikling til salgsfrigivelse. Fra planlægning af produktstrategi og konceptudvikling over detailkonstruktion til produktionsforberedelse. Vores arbejdsområde ligger primært inden for mekanik og i grænseområderne til industriel design, elektronik, mekatronik og kemi.

Stand

13

Hallen

En typisk opgave involverer to eller flere medarbejdere og omfatter konceptarbejde og modellering i ProE, Solid Works eller Inventor. Beregning, simulering og brug af rapid prototype-modeller er også vigtige værktøjer frem mod valg af geometri, funktion og materiale. Undervejs i projektet er du løbende i tæt kontakt med kunder, underleverandører og brugere. Opgaverne varer fra få uger til flere år og løses enten hos kunderne eller i vores eget inspirerende udviklingsmiljø. Kompetenceudvikling Vores hverdag er afvekslende og med et højt fagligt niveau. Desuden fokuserer Technolution på udvikling af medarbejdernes kompetencer og vi bruger en dag om måneden på foredrag, kurser og virksomhedsbesøg.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev

Vi ser frem til at møde dig på vores messestand.

Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

237


VIDEN DER VIRKER Teknologisk Institut er et innovativt forskningsog rådgivningsinstitut, der udvikler nye teknologier og omsætter viden til produkter, der har reel værdi for virksomheder og samfund.

Det bedste om os...

...og de ekstra gevinster

- konstant faglig udfordring - adgang til de nyeste teknologier - plads til innovation

- dygtige kolleger - gode arbejdsforhold - frihed under ansvar

Find din karrieremulighed på www.teknologisk.dk/jobs


Teknologisk Institut Arbejdsområder:

Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Rådgivning, udvikling, certificering, prøvning, uddannelse og kurser inden for vores kerneområder Danmark, Sverige, Polen 940 / 270 1.000 / www.teknologisk.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob

Viden der virker! Vores organisation ændrer sig løbende i takt med den teknologiske udvikling og kundernes behov. Vores medarbejdere er derfor kendetegnet ved evnen til at udvikle og skabe teknologisk forandring til gavn for erhvervsliv og samfund. Vi er en blanding af ingeniører, medarbejdere med natur- og samfundsvidenskabelig baggrund, humanister samt teknikere og laboranter. Fælles for os er, at vi søger faglige udfordringer og udviklingsmuligheder, og vi bidrager til udviklingen af et højteknologisk samfund i samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner. Vores kerneområder Vi rådgiver, certificerer, udvikler, tester og efteruddanner inden for vores kerneområder: Byggeri, Energi og Klima, Erhvervsudvikling, Materialer, Life Science, Produktivitet og Logistik, Slagteriteknologi samt Uddannelse og Internationale aktiviteter.

Vidste du, at vi blandt andet arbejder med: - Avanceret bygningssimulering - Immunterapi til bekæmpelse af kræft - Træprodukter, der ikke kan rådne - Knogleimplantater i porøs plast - Nanocoating til høreapparater - Solceller indbygget i glasfacader - Behandling af biomasse til energi og foder - og meget andet.... Hvad tilbyder vi dig? Hos os får du mulighed for at transformere idéer til virkelighed. Hvis du har drivkraften og evnen til at gøre idéerne brugbare og operationelle for kunder og samarbejdspartnere, kan vi sammen blive ved med at være teknologiske frontløbere.

Stand

20

Hallen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

239


Karriere uden grænser Hos Telenor får du store muligheder for at folde dit talent for teknologi helt ud. Vi har skabt gode rammer for, at du kan videreudvikle dig i takt med, at du er klar til nye udfordringer. Telenor er verdens 7. største teleselskab. Og vi er helt i front – ikke mindst inden for det teknologiske område. For det er kravet, når man arbejder i en af de mest dynamiske brancher overhovedet. Er du også en af de bedste, kan du måske være med til at bryde nye grænser - internationalt såvel som teknologisk. Første stop på din rejse er www.telenor.dk/job


Telenor Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Telekommunkation og bredbåndsforbindelser Aalborg, Århus og København 2.400 / 250 38.000 / 4.000 www.telenor.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee

Kom og hør os fordi: Telenor er inde i en rivende udvikling og står overfor en række spændende tiltag. Pulsen er konstant forandring. Vi er en af branchens allermest dynamiske virksomheder med det klare mål at sætte dagsordenen for fremtidens telemarked, hvor nye produkter, der kombinerer mobil og bredbånd, vil skabe helt nye måder at kommunikere på. Vi er en ung virksomhed, hvor nye idéer hele tiden ser dagens lys. Vi har et energisk arbejdsklima med en uformel omgangstone, der er kombineret med klare definerede mål og vi sætter pris på aktive og selvstændige tele- og ITmedarbejdere. Ingeniørens arbejde: Telenor ønsker at være helt fremme på den teknologiske forkant og har behov for medarbejdere som er motiveret for at lære nye teknologier og bruge denne viden til at optimere vores infrastruktur. Hos Telenor er vi i dag ca. 300 ingeniører, dataloger og teknikere, som alle arbejder målrettet med at få vores 2G og 3G net til at blive blandt verdens bedste.

Stand

123

S-Huset

Samtidig arbejder vi med store, komplekse IT systemer, der skal sikre vores kunder den bedste oplevelse. Om virksomheden: Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største teleselskaber og verdens syvendestørste leverandør af mobiltelefoni. Telenor er repræsenteret i 13 lande, og på verdensplan hjælper vi over 165 millioner kunder med at kommunikere. Danmark er et fokusområde for Telenor. Her er vi mere end to tusinde medarbejdere, som hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil, BiBoB og Canal Digital også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk

virksomheder //

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

241


idworks.dk · 4021 · 12.08

Her udvikles fremtidens teknologier

Få luft under vingerne

Global, ambitiøs og succesrig Terma er en international virksomhed med enestående udfordringer. Vi leverer state-of-the-art løsninger inden for avanceret kommunikations- og navigationsudstyr, radarteknologi, rumfart og især forsvarssystemer og strukturdele til den militære flyindustri. Vore løsninger, til beskyttelse af menneskeliv og store materielle værdier, er udviklet til at agere i ekstremt krævende miljøer. Vi stiller krav til dit initiativ og engagement, udfordrer og udvikler din faglighed, og giver dig mulighed for at udnytte og bidrage med dine personlige egenskaber. Hos os er der plads til inspirerende samarbejde, andre synspunkter og et bredt perspektiv. Vil du være med til at gøre en forskel?

www.terma.com


Terma A/S Arbejdsområder: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

Mission-critical high-tech solutions, systems, and products for civilian and military applications 1.175 / 440 1.300 / 500 www.terma.com Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale Ja - se mere på side 20-21 Tænk i flere dimensioner udfyldes dse - 14:45 i mødelokale 2 D. 24. kl. af 14:00

Tænk i flere dimensioner Kommunikations- og forsvarssystemer, radarteknologi, rumfart og flystrukturer er omdrejningspunkter for vores løsninger. Produkterne anvendes ofte i meget krævende miljøer, hvor menneskeliv og store materielle værdier står på spil, hvilket stiller høje krav til kvalitet, præcision og sikkerhed. Missionerne og miljøet, som vores produkter indgår i, ændrer sig konstant og udfordrer vores evne til innovation. Ofte ser vi nye og utraditionelle anvendelsesmuligheder i kendte teknologier og videreudvikler disse. Tænk højt og dybt Vi har brug for din evne til at tænke højt; din kreativitet skal have højt til loftet, din sans for kvalitet skal være kompromisløs, og din lyst til at dele din viden skal være ubegrænset.

Stand

60

Hallen

Du har brug for en virksomhed, som tænker højt om dig; tager din faglige og personlige udvikling alvorligt og giver dig konkrete muligheder for en karriere, der kan gå både på tværs og frem i organisationen. Tænk frem Din hverdag vil udspille sig på et højt fagligt niveau i et stærkt samarbejde med dygtige kolleger: specialiserede produktionsfolk, teknikere, projektledere, ingeniører m.m. Samarbejdet er præget af respekt, tillid og en stærk holdånd. Vores struktur er projektorienteret, hvilket giver dig en unik berøring med flere fagretninger og niveauer samt alle facetter og konsekvenser i forbindelse med planlægning, produktion og økonomi. Har du en stærk vilje og lyst til at sætte overlæggeren for din faglige udvikling højt, så har vi springbrættet til dig. Lotte Christensen, Manager Recruitment & Branding Lotte Christensen, Manager Recruitment & Branding

virksomheder //

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

243


Grow Further.

engineers wanted The BCG difference lies in the power of individuals. Challenged by mentors, supported by teams, motivated by tangible results, helping leaders in business change the rules of the game, not just play better. In our client work we ask: could they have succeeded without us? In our recruiting we ask: Can BCG succeed without you?


The Boston Consulting Group Arbejdsområder: Focus area:

Location: Lokationer: Danmark(total (i alt//eng): ing): Denmark Internationalt(total (i alt//eng): ing): International Hjemmeside: Website: Muligheder: Opportunities: Virksomhedsforedrag: Company presentation: ogplace: sted: TimeTid and

The Boston Consulting Group (BCG) er en af verdens førende virksomheder inden for strategisk rådgivning. BCG er repræsenteret med 68 kontorer i 39 lande. 43 / 8 4.300 / www.bcg.dk Internship Meet BCG udfyldes dse - 11:45 i mødelokale 2 D. 25. kl. af 11:00

BCG The Boston Consulting Group (BCG) er en af verdens førende virksomheder indenfor strategisk rådgivning. BCG er repræsenteret i hele verden, og i Norden arbejder vi ud fra kontorer i København, Stockholm, Oslo og Helsinki. Vores klienter er de største og mest succesfulde nordiske virksomheder indenfor brancher som telekommunikation, konsumentvarer, den finansielle sektor, medicinalindustrien og den industrielle sektor. Ingeniør hos BCG Vores fokus er at løse forretningsmæssige problemstillinger, typisk for topledelsen, men i samarbejde med hele klientens organisation og ved hjælp af analytisk kreativitet. Netop derfor kan de bedste ingeniører gøre en forskel hos os. Gode ingeniører er trænet i struktureret, analytisk problemløsning, og dette er en helt afgørende kompetence i vores arbejde.

Dagligdagen hos BCG Arbejdet som konsulent hos BCG er projektbaseret. Nogle eksempler på projekter kunne være udarbejdelse af vækststrategi, optimering af hele eller dele af forsyningskæden i en produktionsvirksomhed, udarbejdelse af en ny organisationsstruktur eller fastlæggelse af optimal prissætningsstrategi. Din baggrund Retningsbetegnelsen fra ingeniøruddannelsen er ikke afgørende for en karriere hos BCG. En civilingeniør- eller ph.d.- uddannelse værdsættes for de analytiske kompetencer og den disciplin, som uddannelsen bibringer, i højere grad end for den specifikke tekniske viden som erhverves.

Stand

99

Teltet

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

245


WE BRING COMMUNICATION DOWN TO EARTH


Thrane & Thrane A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

535 / 160 600 / 170 www.thrane.com Internship - Praktikophold - Speciale - Studiejob Ja - se mere på side 20-21

Verdens førende på sit felt I Thrane & Thrane udvikler og sælger vi innovative kvalitetsløsninger til global mobil kommunikation. Vores produkter er baseret på satellitoperatøren Inmarsat, hvis nyeste I-4 satellitter, der dækker 98% af jordens overflade og er verdens mest avancerede. Vi udvikler og sælger desuden radio- og tv produkter til skibsfarten samt turn-key jordstationer, der forbinder satellitsystemerne og de jordbaserede netværk til fastnet- og mobiltelefoni og datatransmission. Fokus på udvikling Opgaverne er mangeartede og varierer fra systemarkitektur, moduludvikling og algoritmedesign over digital signal behandling, HW-udvikling inden for fagdisciplinerne RF-design, digital- / mikroprocessor-teknologi og analog elektronik inkl. power supply og styring/ reguleringsteknik til bl.a. implementering på Linux platforme.

Stand

17

Hallen

Navnet forpligter Thrane & Thrane blev grundlagt i 1981 af tvillingebrødrene Lars og Per Thrane. Lars Thrane er stadig medlem af direktionen og meget aktiv i virksomheden. Hovedsædet ligger i Lyngby tæt på DTU. Derudover har vi en stor udviklings- og produktionsafdeling i Aalborg, ligesom vi er repræsenteret med en række internationale salgskontorer. I alt er vi godt 600 ansatte. Vi har en del fritidsaktiviteter, som drives på initiativ af medarbejderne. Vi har fitnessrum, en årlig skitur med godt 100 deltagere, egen klatrevæg i Lyngby, cykelklub, vinklub, kunstforening, golfklub og en idrætsforening, der dækker alle andre sportsgrene i bred forstand.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N

Kulturen og omgangstonen er fri og uformel med vægt på de gode argumenter. Studierelevante projekter Vi lægger gerne hus til relevante praktik- og eksamensprojekter for studerende. Se www.thrane.com/job for mere information.

virksomheder //

IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

247


Dream. Dare. Explore.


Topsoe Fuel Cell Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Topsoe Fuel Cell udvikler og kommercialiserer fast oxid brændselsceller. Danmark 120 / 70 -/www.topsoefuelcell.com Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob

Dream Forestil dig, at dit naturgasfyr er udskiftet med en brændselscelle. Forestil dig en verden uafhængig af fossile brændstoffer. At brændselsceller kan levere strøm til nødhospitaler i katastrofeområder. Forestil dig, at du er med til at tænke nyt og kreativt. Topsoe Fuel Cell er internationalt i front inden for udvikling og produktion af fastoxid (SOFC) brændselsceller. Vi vil være førende ikke bare nu, men også i fremtiden. Derfor skal vores teknologi og vores produktion udvikles, testes og optimeres. Dare Vi har brug for de bedste hoveder. Til gengæld tilbyder vi dig muligheden for at bruge din viden innovativt i en virksomhed, hvor udvikling er en del af hverdagen.

Stand

48

Hallen

ingeniører, der alle er klar til at udfordre din faglighed. Topsoe Fuel Cell er en ung og dynamisk virksomhed. Vi ved, at medarbejdernes trivsel er nøglen til at nå de mål, vi har sat os. Explore Et job hos Topsoe Fuel Cell er muligheden for at være med i en mangfoldighed af udfordringer og få indflydelse på virksomhedens udviklingsproces: Brændselsceller skaber mulighed for en bedre og mere varieret udnyttelse af de energiressourcer, som findes i en verden, hvor energiforbruget er kraftigt stigende. Brændselsceller vil spille en central rolle i løsningen af verdens energiproblemer.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT

Vil du være med til at skabe en grønnere verden?

Kemi Komm Fødev Maskin

Vi har brug for en bred vifte af kompetencer. Derfor vil du indgå i et tæt samarbejde med produktionsfolk, teknikere og

Medico Miljø P&L

virksomheder //

249


Trafikstyrelsen har ansvar og opgaver inden for jernbane, færge og anden kollektiv trafik.

Samarbejde, videndeling, kompetencer og fleksibilitet er nøgleord for arbejdet i Trafikstyrelsen.

Som medarbejder hos os arbejder du i et projektorienteret

ægir

miljø i åbne lokaler.


Trafikstyrelsen Arbejdsområder:

Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Myndighed for kollektiv trafik i Transportministeriet. Nationale- og internationale opgaver i relation til kollektiv trafik Gammel Mønt 4, 1117 København K. 130 / 16 130 / 16 www.trafikstyrelsen.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob

Trafikstyrelsen - en dynamisk styrelse Trafikstyrelsen har eksisteret siden 2003. Trafikstyrelsen er placeret mellem det politiske niveau på den ene side og branchens virksomheder på den anden. Vi løser opgaver inden for kollektiv trafik, der er komplekse både teknisk, trafikalt og politisk, og som kræver tværgående afvejninger og helhedssyn. Trafikstyrelsen har ansvar for rammebetingelser, regulering og trafikal koordinering mellem aktørerne i den kollektive trafik og varetager administrationen af lovgivningen på området. Ydermere har vi direkte ansvar for forberedelse af statslige jernbaneanlægsprojekter samt udbud og kontraktopfølgning på konkurrenceudsat tog- og færgetrafik. Endelig er det en del af Trafikstyrelsen strategiske grundlag at gennemføre analyser og vurderinger af udviklingen i den kollektive trafik, nationalt som internationalt.

Arbejdsfom Trafikstyrelsen er præget af en uformel omgangstone, en forholdsvis flad struktur og let adgang til ledelsen. I Trafikstyrelsen har vi ikke faste pladser. Til gengæld er medarbejderen tilknyttet en en zone alt efter, hvilket fagområde man primært beskæftiger sig med. Ledelsesgruppen er placeret centrale steder i de åbne lokaler. Indretningen i Trafikstyrelsen understøtter måden, vi arbejder på. Vores kontormiljø er åbent og vores vidensdeling og arbejdsform understøttes af et fælles videnscenter og mobile it- og telefonløsninger. Vi har fri kaffe/te og frugtordning. Fleksibel arbejdstid Vi mener, at det er vigtigt, at dit arbejdsliv og privatliv hænger sammen. Derfor har vi fleks- tidsordning der betyder, at du i stort omfang selv kan tilrettelægge, hvornår du vil møde på arbejde og gå igen.

virksomheder //

Stand

103 Teltet

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

251


www.fremtidenslegeplads.dk

BILLUND - FREDERICIA - KOLDING MIDDELFART - vEjEN - vEjLE

Vi glæder os til at præsentere dig for alle de spændende

jOBs I TREKANTOMRåDET!


Trekantområdet Danmark Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner -/-/www.fremtidenslegeplads.dk Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee

Om Trekantområdet Trekantområdet Danmark er en forening dannet af de seks kommuner: Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Foreningens formål er at styrke Trekantområdet indenfor Erhverv og Uddannelse, Planlægning og Klima, Kultur, Transport og Infrastruktur. Trekantområdet er i dag et af Danmarks mest velstående områder med en lang række spændende og innovative virksomheder. I Trekantområdet kan du finde spændende jobs indenfor mange forskellige brancher. Vores styrkeområder er fødevare, transport og logistik, energi, jern- og metalindustrien samt forretningsservice. Der er mange små og mellemstore virksomheder, der står klar med udfordringer på mange niveauer til nyuddannet arbejdskraft.

Stand

98

Teltet

Trekantområdet er også stedet, hvor der er mange forskellige muligheder for at bosætte sig – geografisk og i forhold til boligtyper, størrelse på bolig, ejer- eller lejerform m.v. Der er også en mangfoldighed i forhold til arbejdspladser, uddannelse og fritid m.v. Det drejer sig om udfoldelsesmuligheder på alle niveauer - privat, på arbejde, i fritiden og for alle alderstrin. På messen vil du få mulighed for at stifte bekendtskab med med en række jobmuligheder og møde erhvervskonsulenter, som kan fortælle om de mange muligheder. Kontakoplysninger Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1, 2.tv. 6000 Kolding Tlf. nr.: 79797878 www.trekantomraadet.dk Jakob Lorenzen, Udviklingskonsulent

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

253


www.infusion-set.com


Unomedical A/S Arbejdsområder: Focus area: Location: Lokationer: Denmark Danmark(total (i alt//eng): ing): International Internationalt(total (i alt//eng): ing): Website: Hjemmeside: Opportunities: Muligheder:

Lean, Production, Project Management, R&D, QA, Supply Chain, Sales & Marketing Osted (Roskilde), Reynosa (Mexico) 250 / 25 1.300 / 45 www.infusion-set.com Opgaveskrivning - Praktikophold - Internship - Project work - Student job - Thesis Speciale - Studiejob Trainee

Our Company Unomedical – a ConvaTec Company - is a global leader in the development of disposable infusion sets for insulin pumps used in treatment of Type 1 diabetes. Our infusion sets are sold and marketed through many of the leading pump manufacturers worldwide. Unomedical is an international company with production in both Denmark and Mexico. In Denmark, Unomedical employs approx 250 people in product development, supply chain, production and sales & marketing. Unomedical is part of the US based ConvaTec organisation, which is a leading developer and marketer of innovative medical technologies.

Engineers at work Working in an international organisation opens up a variety of different career possibilities both in Denmark and internationally. As an engineer you will be working in close relationship with our customers, healthcare professionals and end-users in the continuous optimization of current products and development of new solutions for people suffering from diabetes. Opportunities for students Unomedical offers student jobs and writing of your thesis. Meet us at the fair and discuss your possibilities. Jette Tang, HR Konsulent

Stand

77

Oticon Salen

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

255


“Vores turnusordning for ingeniører giver mig et stort netværk og mange valgmuligheder. Det betyder, at jeg har et rigtigt godt fundament, når jeg skal tage stilling til, hvilket felt jeg vil specialisere mig indenfor”.

“Jeg nyder at arbejde i en stor og international virksomhed. De mange spændende arbejdsområder i Vattenfall betyder, at der er gode muligheder for karriereudvikling. Jeg har lært, at hvis man tager ansvar, så får man ofte ansvar”.

Lars Juul Konge Turnusingeniør

Betina Braüner Knudsen Afdelingschef for Driftsanalyse

www.vattenfall.dk

energi til talenter


Vattenfall A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

650 / 39.000 / www.vattenfall.dk Opgaveskrivning - Praktikophold - Speciale Studiejob - Trainee

Vores virksomhed Vattenfall er Europas femtestørste elproducent og største varmeproducent med i alt cirka 39.000 ansatte. I Danmark ejer og driver Vattenfall en række vindmøller samt Amagerværket, Fynsværket, Nordjyllandsværket og de to decentrale værker i Helsingør og Hillerød. Vattenfall i Danmark er en del af Vattenfall Norden. Vores kernevirksomhed er elproduktion, og vi dækker cirka 20 % af Nordens elforbrug. Elektriciteten produceres på en bred vifte af energiformer, som vand, vind, halm, kul, kernekraft og olie. Vand, vind og biobrændsler er alle vedvarende energikilder, som leverer miljørigtig energi, og en stor del af Vattenfalls fremtidige investeringer bliver placeret i disse energiformer.

Stand

87

Oticon

Vores ingeniører og projekter Vi har et stort behov for ingeniører, der designer, bygger og udvikler vores produktionsapparat. Vores ingeniører er samlet i Technology, hvor vi har specialister inden for både termiske kraftværker og vindkraft. Technology varetager anlægs- og udviklingsprojekter og medvirker til anlæggenes effektive drift. Vi har i øjeblikket flere store projekter i gang, bl.a. ombygning af Amagerværkets ældste blok og et nyt halmfyret anlæg på Fynsværket. Studerende i Vattenfall Gennem bl.a. studenterjob, praktikforløb og afgangsprojekter tilbyder vi studerende mulighed for at få praktiske erfaringer inden for deres fagområder og knytte kontakter med medarbejdere i Vattenfall.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

257


VELUX A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Udvikling, produktion, markedsføring af bl.a. ovenlysvinduer, fladtagsprodukter og solfangere Storkøbenhavn, Nordsjælland, Jylland, aktiviteter i 40 lande 2.500 / 10.000 / www.velux.com Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob

Discover, engage, influence VELUX Gruppen er en særlig virksomhed. Og VELUX brandet er et af de stærkeste i byggematerialeindustrien. Den succes kommer fra vores produkter, der sælges i næsten 40 lande og udvikles og fremstilles på vores fabrikker i 11 lande, men den kommer også fra kulturen i vores organisation – fra vores fælles arv, vores målsætning om at være en mønstervirksomhed, vores kerneværdier og vores vision for fremtiden. Om at arbejde i VELUX Gruppen VELUX Gruppen har omkring 10.000 medarbejdere på verdensplan. Teamwork spiller en afgørende rolle i udviklingen og væksten af vores organisation, og vi er altid på udkig efter medarbejdere med den rette motivation, det nødvendige drive og de rigtige kvalifikationer. VELUX Gruppen tilbyder en bred vifte af jobmuligheder, f.eks. inden for produktudvikling, marketing, salg, logistik, HR,

Stand

25

Hallen

produktion og regnskab; det er jobs, som giver dig mulighed for faglig og personlig udvikling. Bæredygtige boliger Kernen i vores arbejde er ambitionen om at skabe bedre boliger med dagslys og frisk luft. Det har været omdrejningspunktet, siden virksomheden blev grundlagt. Nu er det blevet en del af VELUX Gruppens strategi at deltage aktivt i udviklingen af fremtidens bæredygtige boliger og skabe en perfekt balance mellem energieffektivitet, indeklima og udnyttelse af vedvarende energi. Vi kalder det Sustainable Living.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N

Det har altid været et grundlæggende princip i VELUX Gruppen, at vi skal opføre os ansvarligt over for samfundet, miljøet og medarbejderne. Vi tager vores samfundsansvar dybt alvorligt, og kernen i vores tilgang til det er, at vi vil gøre en mærkbar forskel ved at ”Discover”, ” Engage” og ”Influence”.

virksomheder //

IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

259


Vi mente altså ’cyber space’ ... Du kan finde dit nye it-job på Version2.dk – ingen grund til at søge længere væk! Opret CV og bliv synlig over for kommende arbejdsgivere

it for professionelle

Version2.dk – nyheder, debat og job for dig som ved lidt mere om it


Version2 – en del af Mediehuset Ingeniøren A/S Når SU’en skal byttes til et godt it-job … Så er det en god idé at kigge efter job på Version2.dk. På it-job, under Version2, samler vi de bedste it-job på markedet. Her kan du nemt og hurtigt få overblik over ledige job som f.eks. programmør, softwareudvikler, itarkitekt og meget andet. Version2.dk er det eneste online nyhedsmedie, som udelukkende fokuserer på it-professionelle. Vi skriver for dig, som vil have nyheder og værktøjer, der hjælper dig til at blive bedre. Gør dig synlig: Opret CV på Version2 Den hurtigste vej til nyt job er synlighed over for potentielle arbejdsgivere. Vi har forbedret Version2.dk’s job-side med nye muligheder og funktioner. Opret hurtigt et CV, se virksomhedsprofiler, opret jobagenter, få tips og hjælp til karrieren og meget mere. Tjek dine muligheder allerede i dag – hvorfor gøre hele arbejdet, når it-job på Version2.dk kan gøre halvdelen? Vi har fokus på at tilbyde dig de bedste job og glæder os til at byde dig velkommen til et helt nyt jobunivers på Version2.dk.

Se mere på: www.version2.dk

Sulten efter seriøse it-nyheder? Version2.dk er Danmarks it-nyhedssite eksklusivt målrettet dig, der kan kende bit fra byte. Vi henvender os til alle, der arbejder professionelt med it og som følger den nyeste udvikling. Vi skriver ikke om de seneste gadgets, det lader vi andre om. I stedet fokuserer vi på at give dig værktøjerne til at blive bedre til dit arbejde. Det handler om både praktiske og erhvervsmæssige problemstillinger inden for informations- og kommunikationsteknologien og de seneste nyheder om den nyeste teknologi, software og it-branchen generelt.

Stand

18

Hallen

Få dit daglige nyheds-fix Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Version2 og bliv dagligt opdateret på gennembrud og nedbrud i it-branchen. Vi byder også på blogs fra nogle af landets bedste it-eksperter samt grupper og debat. Smid din viden i puljen og bliv inspireret af andres. Vi har mere end 100 forskellige grupper med over 1.400 medlemmer.

Kontor: Mediehuset Ingeniøren A/S Skelbækgade 4 1717 København V

virksomheder //

261


No. 1 in Modern Energy

Arbejd for Vestas – og gør en forskel Vores vindmøller producerer CO2-neutral elektricitet til millioner af husstande over hele verden. Power your life – Vestas tilbyder dig udfordrende karrieremuligheder i en global organisation. Som verdens førende leverandør af vindkraftløsninger har vi installeret flere end 39.000 vindmøller i 63 lande. Vi er flere end 20.000 medarbejdere, der glæder os til at byde nye, engagerede kolleger velkommen. Er du én af dem? Læs mere og ansøg på vestas.com/jobs

vestas.com/jobs


Vestas Wind Systems A/S Arbejdsområder:

Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: Virksomhedsforedrag: Tid og sted:

Produkt- og produktionsudvikling, vedligeholdelse, test, R&D, kvalitet, IPR, supply chain management, project management, salg og service Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Italien, Spanien, England, Singapore, Kina, Indien og USA 7.000 / 20.256 / www.vestas.com Opgaveskrivning - Speciale - Studiejob Panel session - Vestas Graduate Programme udfyldes dse - 14:45 i mødelokale 1 D. 24. kl. af 14:00

Virksomhedsprofil: Med en markedsandel på 20 pct. er Vestas verdens førende leverandør af vindkraftløsninger. Vi har installeret over 39.000 vindmøller på globalt plan, og er med til at reducere verdens CO²-udslip med mange millioner ton hvert eneste år. Gennem de sidste 25 år har Vestas øget effekten fra hver enkelt mølle 100 gange - og møllerne bliver stadig mere effektive. Ingeniørens arbejdsområder: Vestas beskæftiger ingeniører i forbindelse med både produkt- og produktionsudvikling, produktion, salg og service. Hovedparten af Vestas’ ingeniører er beskæftiget i udviklingsafdelingen, hvor der arbejdes med de nyeste og mest avancerede teknologier. I 2007 åbnede vi verdens største testcenter for komponenter til vindkraft, og i 2008 åbnede vi verdens største udviklingscenter indenfor vind-energi. Disse innovative tiltag er drivkraften bag vores globale forskning og udvikling af moderne vindkraftløsninger.

Vestas Graduate Programme Er du ved at afslutte din masteruddannelse som ingeniør eller inden for handel? Så er Vestas Graduate Programme er en oplagt genvej til et spændende og udfordrende job med globale karrieremuligheder. Du får mulighed for at gøre en forskel og bruge og udvikle dine professionelle, teoretiske og personlige evner. Derfor skal du med i programmet: • Du bliver tilknyttet et 2-årigt program med en konkurrencedygtig løn • De 2 år er delt ind i 8-måneders moduler inden for tre forskellig forretningsenheder, fx i USA, Kina, Indien, Singapore, Spanien, Australien, Italien, Tyskland og Danmark • I hvert af de tre moduler deltager du i udfordrende projekter, hvor du arbejder sammen med kolleger fra hele verden • Du deltager i flere globale træningslejre, hvor du vil udvikle dine personlige kompetencer og styrke din fremtidige karriereprofil.

virksomheder //

Stand

67

S-Huset

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

263


Vitesse Semiconductor A/S Danmark(total (i alt//eng): ing): Denmark Internationalt(total (i alt//eng): ing): International Hjemmeside: Website: Muligheder: Opportunities:

42 / 39 565 / 197 www.vitesse.com Internship - Project work - Student job Opgaveskrivning - Praktikophold Thesis Speciale

Who is Vitesse? Vitesse is a worldwide high-tech communications semiconductor solutions company. Vitesse Denmark develops semiconductor solutions for Gigabit Ethernet switch and router applications. We have developed a market-leading portfolio of highly integrated switch/router solutions, including semiconductor devices, embedded turnkey software solutions, and hardware reference platforms. Our customers include well-known networking companies like Cisco, HP, 3Com, Siemens, Ericsson, etc. Vitesse Denmark is one of the major design centers in Vitesse. Our primary areas of responsibility are:

Stand

100 Teltet

• Embedded software development – Real-time operating systems (e.g. Linux), network protocol development (e.g. Ethernet, TCP/IP, security, carrier ethernet) • Reference system development – Production ready application systems, schematic capture, PCB layout, signal integrity analysis, high-speed design, etc We are part of a worldwide development organization, and cooperate with teams in Germany, USA, Taiwan, and India. We work with leading edge technologies (e. g. 65nm CMOS), use sophisticated CAD/ CAE tools, and develop market leading state-of-the-art solutions.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi

• Product definition – Network architecture, emerging technologies, customer applications, etc • Semiconductor chip design – Multimillion gate digital design, high-speed (GHz) mixed-signal macro design, systemon-a-chip architecture development, physical implementation (place & route, timing closure, etc)

What can we offer? At Vitesse you get an opportunity to work with all aspects of state-of-the-art chip design and LAN and WAN networking technologies in a fast-paced environment.

F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

265


Ønsker du at arbejde med højteknologisk fjernstyret udstyr? ... og har du sans for teknik og masser af rejselyst?

Gydevang 25 • 3450 Allerød • welltec.com • Tlf.: 48 14 35 14 • Fax: 48 14 35 18


Welltec A/S Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: One on One:

186 / 61 542 / 228 www.welltec.com Ja - se mere på side 20-21

Højteknologisk fjernstyret udstyr Hos Welltec® designer, udvikler og producerer vi fjernstyret, højteknologisk udstyr, der med ekstrem præcision kan udføre komplicerede operationer i olie- og gasbrønde. Vi udvikler alle elementer lige fra software til elektronik og mekanik i vores udstyr, som har revolutioneret branchen og vundet adskillige internationale priser for teknologisk nytænkning. I dag er vi internationalt anerkendte som førende udbyder af robotteknologi til olie- og gasbrønde. Statoil har beregnet, at de sparer ca. 50% på deres operationer, når de anvender Welltecs teknologi, fordi de sparer dyrebar tid og kan udføre flere og hyppigere operationer. Dine ideer bliver ført ud i livet Ingeniører hos Welltec® er en del af et kreativt team i udviklingsafdelingen og produktionen, hvor de arbejder tværfagligt i projektgrupper såvel som individuelt. Vi tror på at give ansvar for udvikling af egne produkter, så du vil blive involveret i hele produktdefinitionprocessen lige fra produktdefinition og design til proto-

Stand

21

Hallen

typefremstilling og test. Du får således rig mulighed for at se dine ideer blive brugt i praksis. Hos Welltec® bliver en tegning hurtigt forvandlet til et produkt, hvor ingeniøren kan være med i hele processen. Iternationalt miljø Welltec® har på 16 år udviklet sig fra én mands afgangsprojekt fra DTU til en virksomhed i verdensklasse. I dag er vi tæt på 500 medarbejdere fordelt på 6 kontinenter og 21 lande. En af vores forcer er tæt samarbejde med verdens førende olieselskaber, som vi løbende har internationale udviklingsprojekter med. Hos Welltec® er der derfor gode muligheder for at blive udstationeret og have hele verden som arbejdsplads. Mulighederne er mange, og to dage er aldrig ens. Du får en karriere i et internationalt miljø, fyldt med udfordringer og ansvar for operationer i milionklassen.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

267


SÆT LYD PÅ FREMTIDEN

Vi søger:

Elektronikingeniører Softwareingeniører Maskiningeniører Produktionsingeniører IT-Ingeniører


Widex A/S Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder:

Udvikling og produktion af høreapparater Danmark 900 / 120 2.400 / 120 www.widex.com Opgaveskrivning - Speciale

Om Widex Widex udvikler høreapparater, der kombinerer avancerede algoritmer og den nyeste teknologi med den højeste mekaniske kvalitet. Rig mulighed for faglig udvikling Ingeniører i Widex oplever ikke alene en selvstændig arbejdsform i en flad organisation, men også en høj grad af indflydelse på egne arbejdsopgaver og tværfagligt samarbejde. I Widex har vi god erfaring med at gøre tingene på vores egen måde, og derfor udvikler og producerer vi selv de fleste af høreapparatets dele i Danmark. Det betyder, at der er opgaver for ingeniører inden for mange områder: digital signalbehandling, audiologisk forskning, ASIC-design, FPGA-implementering, software-udvikling og mekanisk konstruktion. Efteruddannelse tilrettelægger man selv, og det foregår typisk ved deltagelse i konferencer og kurser i ind- og udland.

Stand

49

Hallen

Tilbud til studerende Widex samarbejder ikke kun med førende forskere, men også med studerende i forbindelse med opgaver eller eksamensprojekter. Hvis du har en god idé til et projekt, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Vidste du at... Mere end 500 millioner mennesker verden over lider af høretab. I 1990’erne lancerede Widex verdens første digitale 100% digitale i-øret-høreapparat – en opfindelse, der radikalt har forbedret livskvaliteten for mange.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

virksomheder //

269


Innovation by experience


ÅF Arbejdsområder: Lokationer: Danmark (i alt / ing): Internationalt (i alt / ing): Hjemmeside: Muligheder: One on One:

Automation & Industriel IT, Procesanlæg, Lyd & Vibrationer, Vejtrafik & Belysning København, Randers & Kalundborg 100 / 90 4.400 / 4.000 http://www.afconsult.com/ Internship - Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Ja - se mere på side 20-21

ÅF Globalt ÅF er en svensk virksomhed med et globalt netværk af kontorer og kunder. I ÅF er vi i dag ca. 4.400 medarbejdere fordelt på ca. 70 kontorer i 19 lande - og vi er i kraftig vækst! Få ingeniørvirksomheder har i dag samme bredde og ressourcer som ÅF. Vi kombinerer avanceret ingeniør know-how, innovation og den nyeste teknik med stor erfarenhed og en dyb forankring i industrien. Vi er med til at gøre vore kunders virksomhed mere profitable, mere sikker og mere miljøvenlig. ÅF Lokalt I Danmark har ÅF mere end 100 medarbejdere fordelt på fem kontorer i København, Randers og Kalundborg. Vi har bred ekspertise og kompetence inden for automation og industriel IT, procesanlæg, lyd og vibrationer, vejtrafik og belysning. De dominerende brancher er byggeri og anlæg, trafik og infrastruktur,

Stand

14

Hallen

levnedsmiddel og medicinal industri, olie og gas, samt energiproduktion. Vi søger kontinuerligt ingeniører til projekt- og konsulentopgaver både i Danmark og udlandet, så vi kan vedholde og styrke vores kompetencer og ekspertise inden for disse områder. Kan du se dig selv... Arbejde selvstændigt med opgaver, der byder på mange forskellige udfordringer? Indgå i projektteams der enten arbejder på totalløsninger eller indgår som en del af en større projektorganisation? Arbejde blandt og med dygtige og inspirerende kolleger i en virksomhed med en flad organisation, hvor du har indflydelse på dit arbejde og din arbejdsdag? Så besøg vores messestand og lad os få en snak. Som en del af ÅF har du mulighed for personlig og faglig udvikling både gennem det daglige arbejde, forskellige events og videreuddannelse gennem ÅF-Academy.

Ar & By Biotek Byg & A D&P Eksport Elektro Energi F&N IT Kemi Komm Fødev Maskin Medico Miljø P&L

Thore Wienike, Project Engineer

virksomheder //

271


Skåne Køpenhavn

Lund

Sjælland

Byg nye broer over sundet Velkommen til ARKAD 2010

Messe den 10.-11. november i Lund, Sverige ARKAD er Sydsveriges største messe for studerende og erhvervslivet. Omkring 150 virksomheder og organisationer deltager årligt på Lunds Tekniska Högskola (LTH) for att komme i kontakt med de ca 7 500 studerende, som læser ved skolen. Messen giver blivende civilingeniører, arkitekter och designers et indblik i, hvad livet efter studierne har att tilbyde, samtidigt som I får kontakt med fremtidens ingeniører. LTH uddanner ingeniører indenfor alla områder, och interessen for det danske erhvervsliv er stor. Tilmelding sker fra 22. mars på www.arbetsmarknadsdagar.se. På vores hjemmeside finder man mere information om ARKAD, som praktiske oplysninger om messen, mulighed for interviews med studerende samt den traditionelle middag, ARKAD-Gasquen. Kontakt: www.arkad.tlth.se E-mail: info@arkad.tlth.se

2010

A R K AD


KRYDSFELT er de studerendes legeplads et studentermagasin, der er dit helt eget!

www.krydsfelt.dk


Hænder søges Vil du være med til at lave grafik og publikationer der ender i hænderne på andre studerende? I såfald så meld dig ind i DSE og få dine lyster stillet. I DSE laves der årligt adskillige publikationer, plakater, flyers og andet grafisk arbejde der trykkes i flere tusind eksemplarer. Programmerne der arbejdes i er primært InDesign med grafik fra Illustrator og Photoshop.


De Ingeniørstuderendes lokalradio

Direkte fra vores studier på DTU 95,5 København & Lyngby 107,4 www.xfm.dk xfm //

275


Medlemmer

DSE Lyngby og Aalborg De Studerendes Erhvervskontakt består af to afdelinger: Lyngby med 35 medlemmer og Aalborg med 45 medlemzmer. Afdelingerne arbejder med de samme typer af arrangementer men arrangerer dem hver for sig.

276

\\ medlemmer

Til de store arrangementer deltager der ofte medlemmer fra den anden afdeling for at hjælpe med afviklingen. På billedet ses medlemmerne sammen på den halvårlige strategiweekend, hvor DSE’s fremtidige retning fastlægges.


Mangler du kontakt til erhvervslivet? Hvis du har brug for at komme i kontakt med erhvervslivet, er DSE altid klar til at hjælpe. I Lyngby arrangerer vi både en stor karrieremesse hvert forår og Fokusaftener i efteråret. Derudover er du altid velkommen til at kontakte os ved at ringe, maile eller komme

forbi vores lokaler i Studenter-centeret i bygning 101E på DTU. Hvis du vil have et endnu bedre kendskab til virksomhederne, har du også mulighed for at blive medlem af DSE. Som medlem er du med til at planlægge og afholde DSE’s arrangementer. På den måde får du gode kontakter hos virksomhederne og på studiet.

medlemmer //

277


Fokusaften

Fokusaftener for studerende Fokusaftenerne er en række arrangementer på DTU i efteråret. På en Fokusaften kommer der typisk fire virksomheder inden for en udvalgt ingeniørgren og holder oplæg om deres virksomhed. Der bliver talt om alt fra ansættelses- og kantineforhold til hvor virksomhederne

278

\\ tilbud til studerende

er på vej henad. Nogle arrangerer dybdegående workshops, mens andre holder traditionelle oplæg. Gennem hele aftenen vil det være muligt at komme i kontakt med virksomhedsrepræsentanterne og flere har fundet job eller projekt med denne indgangsvinkel.


Pejling

En virksomheds vejleder Pejling er en opslagsbog, som kan give dig overblik over ingeniørvirksomheder og inspiration til jobsøgning. Pejling hjælper dig med overblikket, når du som studerende snart er færdig med dine studier og bliver dimittend. Brug Pejling til

at finde nyttige oplysninger om jobsøgning og de mange virksomheder der profilerer sig i den. Pejling kan findes i standere på DTU, IHK, LTH og elektronisk på www.pejling.dk.

tilbud til studerende //

279


DSE søger medlemmer

vil du være vores nye

InDesigner De Studerendes Erhvervskontakt laver hvert år mange forskellige publikationer og plakater. Til dette skal vi bruge nogle medlemmer, der vil udfordres i Adobe Creative Suite samt skabe DSE’s ansigt udad til. Du behøver ikke være superhaj til alle programmerne, bare du har lyst til at lege i programmerne og se resultaterne blive trykt i tusind tal. Kom op i foreningen (Byg.101E, 1.sal) og hør mere om at være medlem.


DSE søger medlemmer

vil du lege med

BladeServere brugere & baser

I DSE får du muligheden for at købe og arbejde med servere, databaser og systemer, der kører det nyeste software. Kort sagt, du er med til at skabe den fremtidige IT infrastruktur. Du får muligheden for at opbygge erfaring inden for mange felter, erfaringer som kan tages direkte med over i erhvervslivet. Kom op i foreningen (Byg.101E, 1.sal) og hør mere om at være medlem.

tilbud til studerende //

281


Biotek

  

Eksport

   

  

  

 

Energi

     

Fysik & nano

 

Fødevarevidenskab

  

 

Medico

Produktion & ledelse

Cheminova A/S

Career Country

Capgemini

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S

Burmeister & Wain Energy A/S

BrainsBusiness – ICT North Denmark

Bombardie Transportation Denmark A/S

Banedanmark

  

 

 

 

   

  

    

  

  

   

    

  

\\ retningsrelevanser

     

 

 

  

  

  

Maskin Miljø

  

  

Kommunikation

Babcock & Wilcox Vølund A/S

Elektro

Desig & produktudvikling

Kemi

B-K Medical

  

Informatik

ATP

Atkins Danmark A/S

Arla Foods amba

Arkil A/S

APC Denmark ApS

Ambu A/S

Alfa Laval Copenhage A/S

Arkitektur & byplanlægnign Bygge & anlæg

282

ALECTIA A/S

Accenture

A.P. Møller- Mærsk A/S

Retningsrelevanser

 

 

 

 

  

 

 


  

 

 

  

   

   

       

    

  

           

        

  

   

   

 

     

               

  

   

  

  

         

    

      

  

    

     

                  

              

  

 

   

 

             

    

    

retningsrelevanser //

283

Haldor Topsøe

Grundfos

Grontmij | Carl Bro

Greenland Contractors

GN Store Nord A/S

GEO

GEA Niro

FOSS

Forsvarets Personeltjeneste

FORCE Technology

FLSmidth

Energinet.dk

EKJ Rådgivende Ingeniører AS

E. Pihl & Søn A.S.

DONG Energy

Det Norske Veritas

Deloitte Business Consulting A/S

De 98 danske kommuner

Danske Bank

Dansk Center for Maritim Teknologi

Danisco A/S

Danfoss A/S

CP Kelco

COWI A/S

Chr. Hansen A/S


Biotek

Bygge & anlæg

 

Eksport

 

  

 

Energi

Fysik & nano

 

Informatik

       

Fødevarevidenskab

Maskin

 

Miljø

 

Produktion & ledelse

  

    

 

 

   

 

    

  

 

Nokia Danmark A/S 

 

  

 

NNIT A/S

  

 

NNE Pharmaplan 

 

NKT Flexibles I/S

NIRAS A/S

Netcompany

NCC

MT Højgaard A/S

Motorola A/S

Moe & Brødsgaard A/S

   

 

 

 

Kommunikation

\\ retningsrelevanser

 

    

 

  

 

Medico

Elektro

Kemi

Microsoft Development Center Cph.

McKinsey & Company

MAN Diesel

Maconomy A/S

Lloyd’s Register ODS

LEO Pharma A/S

Krüger A/S

Arkitektur & byplanlægnign

Desig & produktudvikling

284

Knowledge Cube A/S

Jobvest & ProjekAcceleratoren

Hempel A/S

Retningsrelevans

 

  

 

   


 

  

 

   

   

 

     

  

    

  

   

    

  

 

 

      

  

 

    

 

   

  

    

 

  

 

  

 

      

 

   

      

     

            

  

       

    

       

 

   

retningsrelevanser //

285

Srius IT

SimCorp A/S

Siemens Wind Power A/S

Siemens

Sennheiser Communications A/S

Semco Maritime

SCION DTU

Schneider Electric Danmark A/S

Schlumberger Oilfield Services

Rockwool International A/S

Rambøll

Radiometer Medical ApS

PricewaterhouseCoopers

Per Aarsleff A/S

PBS A/S

PA Consulting Group

Oticon A/S

Orbicon A/S

Nykredit Koncernudvikling og -IT

NRGi

Novozymes A/S

Novo Nordisk A/S

Nova100

Nordea

Nokia Danmark A/S


Arkitektur & byplanlægnign Biotek

Bygge & anlæg

Desig & produktudvikling

  

Eksport

 

  

  

 

 

Kommunikation

  

 

 

   

Maskin

   

Medico

 

Miljø

 

  

Produktion & ledelse

 

  

      

\\ retningsrelevanser

ÅF

Widex A/S

Welltec®

      

 

  

Fødevarevidenskab

Vitesse Semiconductor A/S

Vestas Wind Systems A/S

VELUX A/S

Vattenfall A/S

Kemi

 

 

    

Informatik

 

Energi

  

  

Elektro

Unomedical A/S

Trekantområdet

Trafikstyrelsen

Thrane & Thrane A/S

TOPSOE FUEL CELL

 

 

Fysik & nano

286

The Boston Consulting Group

Terma A/S

Telenor

Teknologisk Institut

Technolution A/S

Statoil A/S - Raffinaderiet

Statens Serum Institut

Retningsrelevans

 

  

 

      

   

    


Følg os på Facebook


SMS-service

Tilmeld dig DSEs SMS-service og vind de fedeste præmier! Ved at tilmelde dig DSE’s gratis sms-nyhedsservice får du sidste nyt om arrangementer og events, f.eks. gratis fredagsøl. Samtidig deltager du i konkurrencen om fede præmier:

1. præmie - Billet til Roskilde Festival 2010 2. præmie - Tivoli Wild Card til dig og en ven

(Wild Card giver fri adgang og turpas i hele 2010)

Tilmeld dig ved at sende DSENYT til 1919 Tilmelding koster kun almindelig sms-takst og alle nyheder er gratis. Du vil max. modtage 10 sms’er per semester (og du kan altid afmelde dig ved at sende DSENYT STOP til 1919). Konkurrencen slutter d. 26. marts 2010, hvor vinderne kontaktes.

288

\\ tilbud til studerende


DSE Messe Lyngby er en todages messe for studerende og erhvervslivet, der afholdes hvert for책r p책 DTU DSE Messe Lyngby 2010 afholdes den 24. og 25. marts i Messeteltet p책 studentertorvet, Hallen, S-Huset samt Oticon Salen.

DML10 Katalog  

DSE Messe Lyngby 2010 messekatalog