Page 1

ÅBEN HER

DSE

MESSE d e s t u d e r e n d e s erhvervskontakt

L YNG B Y 2 0 0 9


Signaturforklaring

fys na ik & no

pr o led du els ktio e n

& ico m ed

de m l as kin

sm id

ika

lev ne

m m un ko

inf or m at ik ke m i

tio

n

er gi en

Virksomhedsforedrag

m iljø

800 8.000

Verden: Antal ingeniører Ansatte ialt

Indholdsfortegnelse

Personlige samtaler

ar k by itek pl tu an r & læ bi g. ot ek . by an gge læ & g de s pr ign od & uk e k t ud sp v or . t ele kt ro

400 4.000

Danmark: Antal ingeniører Ansatte ialt

0101 1010

Standplaner Hallen

Oticon

Teltet Spørgeskemaer

S-Huset

67

66

65

Indhold

Side

Messeprogram Velkommen til DSE Messe Lyngby 2009 Welcome to DSE Fair Lyngby 2009 Velkomst ved Lars Pallesen - Rektor ved DTU Velkomst ved Jørgen Huno Rasmussen - Adm. koncernchef ved FLSmidth Messeguide Guide for international students Events på DTU - Gratis øl Events på DTU og IHK - Gratis hotdogs Standup på DTU Ølsmagning på DTU Jobsøgningskonference Bus til DSE Messe Lyngby 2009 Bliv VirksomhedsVært Spørgeskema konkurrence Stempel konkurrence Personlige samtaler Personal interviews CV-tjek ved IAK Jobbank Virksomhedsforedrag Områdeoversigt Virksomhedsoversigt Deltagende organisationer Virksomhedssider Hvem er DSE? Retningsrelevans Tilmeld dig SMS service

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 30 33 40 308 312 320


Messe program

Onsdag d. 1. april 2009 Tid 10:00 10:30 - 16.30 11:00 - 15:45 17:00

Aktivitet

Officiel åbning af DSE Messe Lyngby 2009 ved: DSE formand

Thomas Krüger

Group CEO

Jørgen Huno Rasmussen (FLSmidth)

Rektor for DTU Lars Pallesen Personlige samtaler (Tilmelding på www.studerende.dk se side 20-21) Virksomhedsforedrag (se oversigten side 24-25) Messen lukker

Torsdag d. 2. april 2009 Tid 10:00 10:30 - 15.30 11:00 - 14:45 16:00

Aktivitet

Messen åbner Personlige samtaler (Tilmelding på www.studerende.dk se side 20-21) Virksomhedsforedrag (se oversigten sside 24-25) Messen lukker

velkomst //

1


Velkommen til DSE Messe Lyngby 2009

De Studerendes Erhvervskontakt (DSE) byder dig velkommen til Danmarks største job- og karrieremesse. På trods af finanskrisen har mere end 125 virksomheder fra ind- og udland investeret i en stand på DSE Messe Lyngby 2009 for at møde netop dig!

somheder i kø for at fortælle, hvilke muligheder netop din uddannelse giver hos dem. På messen vil du kunne tale med virksomhedsrepræsentanter, der har samme faglige baggrund som dig og høre om de udfordringer, de møder i deres dagligdag på jobbet.

Så kom og oplev DSE Messe Lyngby 2009 på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Udnyt muligheden og find ud af, hvad erhvervslivet kan tilbyde dig. Uanset, hvor langt du er nået i dit studie, er der muligheder på messen. Virksomhederne tilbyder alt fra studiejob, praktikophold, projektsamarbejde til en karriere inden for det, der interesserer dig.

Har du nogle spørgsmål til hvordan og hvorledes, er du altid velkommen til at besøge os på vores kontor i Studentercenteret i bygning 101. Du kan også sende os en mail eller besøge vores hjemmeside. I løbet af messedagene kan du finde os i infostandene på messeområdet.

Messen er en enestående mulighed for dig som kommende ingeniør at søge oplysninger om erhvervslivet, som du før eller siden bliver en del af. Ved du allerede, hvad drømmekarrieren er, har du muligheden for at opsøge præcis den virksomhed, der kan tilbyde dig den. Ved du endnu ikke, hvad drømmejobbet er, så står en lang række virk-

2

\\

velkomst

Vi ses til DSE Messe Lyngby 2009 den­ 1. - 2. april 2009 på DTU. Thomas Krüger Formand De Studerendes Erhvervskontakt


Welcome to DSE Fair Lyngby 2009

Students Business Relations (DSE) would like to welcome you to the largest job and career fair in Denmark. Despite the financial crisis more than 125 national and international companies have invested in a stand at the DSE Fair Lyngby just to meet you! Come along and experience the DSE Fair Lyngby 2009 at the Technical University of Denmark (DTU). Use this chance to find out what the corporate world can offer you. There are plenty of opportunities for you at the fair no matter how far you are in your studies. The companies are offering student jobs, work placements, project work and careers in the business that has your interest. The fair is a unique opportunity for everyone studying to become an engineer to find out more about the industry that you one day will become a part of. If you already know what your dream job is then this is your chance to visit the company who could offer you that exact job. If you do not know what your dream job is, then the com-

pany representatives will be eager to advise you of the career opportunities that your studies could lead to in their company. At the fair you will be able to speak to representatives with the same graduate background as yourself, who will be able to tell you about their experiences and daily challenges. I would recommend that you read through the program as preparation for your visit to the DSE Fair Lyngby. You will find information on all the events that DSE have organized before the fair, the participating companies and seminars in this catalogue. You are welcome to visit us at our office in the Student Centre in building 101 should you have any questions regarding the event. Alternatively you can send us an email or visit our homepage. During the fair you will be able to find us at the information stands. I hope to see you at the DSE Fair Lyngby at DTU on April 1. & 2. 2009. Thomas Kr端ger Chairman, Students Business Relations

velkomst //

3


Viden i spil

Mens de danske universiteter i 2008 samlet set oplevede tilbagegang i ansøgertallet, oplevede DTU fremgang - samme år som Times Higher Education placerede DTU som 3. bedste ingeniørvidenskabelige institution i Europa, målt på gennemslagskraft. DTU ser den store interesse for vore ingeniøruddannelser som udtryk for, at stadig flere talentfulde unge forstår at aflæse udviklingen og handle derefter. For verden står mere end nogensinde over for globale udfordringer, der kræver, at naturvidenskabelig indsigt og tekniske kompetencer spiller sammen med andre vidensområder. DTU’s fremadrettede og internationalt konkurrencedygtige uddannelser giver de studerende et kvalificeret grundlag for at udvikle de nødvendige helhedsløsninger og for at omsætte dem til handling til gavn for samfundet. Den årlige DSE Messe etablerer direkte kontakt mellem studerende og erhvervsliv. Sammen med DTU’s Karrierecenter, hvor studerende kan få

4

\\

velkomst

vejledning om projektsamarbejder med virksomheder, karrierevalg, videreuddannelse mm., giver messen interesserede en unik mulighed for at komme i dialog med førende videns- og teknologitunge virksomheder i Danmark. Messen er dermed med til at fremme nye ingeniørers oplevelse af en naturlig overgang til erhvervslivet. Velkommen til DSE Messen 2009. Lars Pallesen Rektor


Innovation og udvikling i højsædet hos FLSmidth

Hos FLSmidth efterspørger vi ingeniører, der kan arbejde selvstændigt, tænke kreativt og få en gruppe til at fungere selv i pressede situationer. Vi står dagligt overfor globale opgaver, der kræver, at vi til stadighed kan forny os og udvikle endnu bedre udstyr og services til vores kunder.

der kan være med til at sikre den fremtidige udvikling af organisationen.

At opføre cementfabrikker og mineralanlæg over hele verden kræver medarbejdere, der søger udfordringer, ansvar og muligheder, teamwork og kulturel forskellighed. Hos FLSmidth arbejder vi på tværs af en bred vifte af professionelle og geografiske områder og med en daglig kombination af mere end et århundredes erfaring og cutting-edge innovation og udvikling.

Jeg glæder mig til at møde jer på DSE Lyngby Messen 2009.

Vi tilbyder til gengæld vore medarbejdere muligheder for professionel og personlig karriereudvikling tilpasset individuelle evner, talent og ambitioner.

Jørgen Huno Rasmussen Administrerende koncernchef

FLSmidth sætter derfor høje standarder i forhold til professionalisme og resultater. Dedikerede og kompetente medarbejdere er nøglen til forretningsmæssig succes, og vi forsøger derfor at tiltrække og fastholde medarbejdere, velkomst //

5


Messeguide

DSE Messe Lyngby skaber perfekte rammer for at få information om præcis de virksomheder, som du interesserer dig for og måske ønsker at arbejde for. På messen har du mulighed for at skabe værdifulde kontakter til erhvervslivet, som kan hjælpe dig ved fremtidige projekter og jobsøgning. For at du opnår det størst mulige udbytte af DSE Messe Lyngby, vil vi gerne give dig nogle gode råd med på vejen. Har du læst nedenstående og brugt lidt tid til at forberede dig, er du godt klædt på til to gode messedage.

Udvælg virksomheder For at du ikke skal køre dig selv træt, inden du når til de virksomheder, der interesserer dig mest, anbefaler vi, at du eksempelvis udvælger de ti mest interessante virksomheder. Så starter du med at besøge disse, mens du stadig er fuld af ideer og spørgsmål. Vær selektiv! Du kan efterfølgende besøge de andre virksomheder, som har fanget din interesse på messen, men brug først dine kræfter på ”dine” virksomheder. 6

\\

velkomst

Beskriv dit ideal Hvordan skal din karriere udforme sig? Prøv at tænke over hvilke kompetencer, du gerne vil erhverve dig gennem dit studie og job. Hvordan ser din karriere ud de første år efter endt studie – hvad skal du gøre for at opnå dette? Dette er et godt grundlag for at tale med virksomheden, herved kan de nemmere fortælle dig om virksomhedens muligheder i forhold til dine tanker og ideer.

Lav tjekliste Lav dernæst en tjekliste over hvad du vil spørge de udvalgte virksomheder om, så du er sikker på at få svar på præcis dine spørgsmål. Listen kan for eksempel omhandle: Hvordan bliver nye medarbejdere introduceret? Hvad er virksomhedens personalepolitik, er der f.eks. mulighed for efteruddannelse? Hvordan tilrettelægges arbejdet - arbejdes der i projekter, og hvad med udvikling og forskning? Hvordan er karrieremulighederne?


Udforsk websiderne Udforsk dine udvalgte virksomheders websider, så du har lidt konkret viden parat - og dermed basis for nogle uddybende spørgsmål, der kan gøre dig interessant overfor en kommende arbejdsgiver. Du finder web-adresserne både her i kataloget og på www.studerende.dk.

Medbring CV og ansøgning Medbring dit CV. Det viser, at du har gjort dig nogle tanker omkring jobsøgning, og at du mener din henvendelse til virksomheden seriøst. En kort uopfordret ansøgning er også en god idé at have med. Fordelen ved en ansøgning, der bliver overdraget på messen eller sendt umiddelbart efter er, at virksomheds-repræsentanterne kan huske dig.

Vil virksomheden ikke modtage dit CV eller din ansøgning på messen, så fortvivl ikke. For det meste er det fordi, de vil sikre, at ansøgningen ikke bliver forlagt i alt messepostyret. Vær i stedet opmærksom på at få en e-mail adresse eller en webside, hvor du kan indsende din ansøgning og CV.

Tilmeld dig personlige samtaler På DSE Messerne tilbydes en unik mulighed for at komme på tomandshånd med en repræsentant for din drømmevirksomhed. Det giver dig mulighed for at tale koncentreret og uforstyrret med de virksomheder, der har din interesse. Se mere om personlige samtaler på side 20-21.

velkomst //

7


Welcome to the DSE Fair Lyngby

Prepare yourself To get the most out of your visit at the fair, some preparations have to be made. Plan your visit thoroughly. Be selective and single out companies of your interest before arriving or alternatively, arrange them by interest. No one has the endurance to go to every booth and maintain sustained interest. If you plan properly, this ensures that your energy peaks during your meeting with the companies you desire the most.

Do some preliminary research by browsing the company webpage to gain some prior knowledge. This can serve as a stepping stone for further and deeper discussions.

Describe your ideal.

If you haven’t already done so, then sit down and think about how you want your future to be shaped. What is it you want to achieve? Which competences do you expect to acquire from your future job? These are highly important questions, as they will serve as guidelines to shape the conversation at the booth and to assure that you get the information you need.

• •

Update your CV, bring it with you, and hand it over to the companies. This shows interest and dedication. If you are not confident about how your CV is shaped, then look further down this article. Note that some companies may not accept 8

a CV right away, but will prefer if you reflect over the meeting and then mail it to them afterwards. However, even if you bring your CV along with a short application, this shows that you have thought about your career, and that you are serious about your approach.

\\

velkomst

How did this company come across this particular challenge? How do they solve these issues? How do they utilize this technology?

Prior knowledge can raise these extra specific questions, which you have the opportunity to get answered, and this again shows your interest and dedication!

Personal Conversations Personal conversations are your way to have a more in-depth conversation with a company. You set the agenda for the conversation and the company is prepared for the topic. A number of companies offer the chance again this year.


All you have to do to utilize this special offer is to register on our webpage www. studerende.dk and sign up for the presentation you are interested in. During the sign-up process, you will be asked to provide a brief description of the topics you would like to discuss, and the questions you would like answered. This gives the company a chance to prepare for the conversation. Please be aware, that the companies have the right to single out individuals, which is why you will receive a letter shortly before the fair, stating whether your registration was granted or not. Secondly, be aware that personal conversations are not “job-interviews”, but a conversation between you and a company representative with no strings attached. See more details on page 20-21.

CV review Is your CV in perfect condition? A bit rough around the edges? Totally perfect (you think)? The shape of your CV is not to be underestimated and can be a crucial factor determining whether you will be invited to an interview for the job of your dreams or not. DSE offers, in cooperation with IAK, the opportunity to get an exter-

nal review of your CV by professionals. Of course, free of charge! Furthermore, the IAK staff can help you with guidance and hints on “how to sell yourself ” at the interview, “target your job search” and provide you with a toolbox to unveil your strong and weak points.

Company Presentations During the two days a range of company presentations will be held at the fair. 32 presentations are scheduled, and the full program can be seen on page 24-25. Most of the presentations are held in Danish. However, some presentations can be held in English, ask the company on the fair! Further information can be acquired by sending us an e-mail: dselyngby@studerende.dk or by phone: +45 45 93 22 23 We are looking forward to seeing you at the fair on the 1st and 2nd of April 2009 at DTU

velkomst //

9


Event på DTU

Gratis øl I anledningen af DSE Messe Lyngby 2009 har vi købt en masse øl. Dem vil vi gerne dele med dig. Kom og mød os fredag den 6. marts kl. 13 i Diagonalen (bygning 116), hvor vi deler halvdelen ud. Kl. 15 går vi videre til Hegnet (bygning 342) og deler resten ud.

Alle er velkomne. Vi glæder os til at se dig. 10

\\

tilbud før messen


Pølsevognen kommer forbi!

I forbindelse med DSE Messen 2009 uddeler DSE gratis franske hotdogs!

DTU

Onsdag d. 11. marts kl. 11.30 - 13.00 bagved byg 101 (indgang A)

IHK

Onsdag d. 18. marts kl. 11.30 -13.00 ved kantinen

Så tag en tur omkring pølsevognen og få en hotdog - og hør samtidig mere om dette års DSE Messe. tilbud før messen //

11


STAND-UP JACOB WILSON LINDA P. OMAR MARZOUK

FREDAG D. 20. MARTS I OTICONSALEN EFTERFØLGENDE VIL DJ-WITTE SPILLE OP TIL DANS.

Dørene åbnes klokken 20.00 – Husk studiekort! Billetter kan købes for kun 20 kr. i DSE i Studentercenteret, bygning 101E, 1. sal, fra d. 10. marts klokken 12.

12

\\

tilbud før messen


Træt af at drikke vand? -så kom til ØLSMAGNING FOR EN 20’ER Torsdag d. 26. marts i S-Huset Kom og hør foredragsholder og forfatter Carsten Berthelsen fortælle om øllets historie i Europa. Kom på en rejse gennem Europas forskellige ølproducerende områder og få smagsprøver på de forskellige øl undervejs.

Tilmelding og betaling sker i frokostpauserne fra mandag d. 9. marts til onsdag d. 25. marts hos DSE i Studentercenteret, bygning 101E, 1. sal.

tilbud før messen //

13 13


Jobsøgningskonference Tirsdag d. 24. marts 2009 fra 17.30 til 20.00 (i Mødelokale 2 ovenover Danske Bank.) Der vil være følgende foredrag: • Hvordan finder du det rigtige job? (ved Karrierecenteret) • Skriv ansøgning og CV som vil få dig til samtale! (ved Accenture) • Hvordan holder du samtalen i gang? (ved Promando) Arrangementet er inklusiv gratis mad. Tilmeld dig ved at sende JOBKON til 1919, senest fredag den 20. marts 2009 (alm. SMS takst).

Bliv messeklar – fif og hints til messedeltageren Få det maksimale udbytte af DSE Messe Lyngby 2009 – kom til Karrierecenterets informationsmøde om messeforberedelse tirsdag den 10. marts.

Kom godt i gang med jobsøgningen Kom til Karrierecenterets jobsøgningsworkshop torsdag den 19. marts eller tirsdag den 12. maj, og kom godt i gang med din jobsøgning. På workshoppen vil du blive mere afklaret om dine jobønsker og kompetencer, og du kan høre om, hvordan du skriver målrettede ansøgninger og CV’er. Læs mere på www.portalen.dtu.dk/studerende/karrierecenteret 14

\\

tilbud før messen


Gratis bustransport til messen DSE arrangerer buskørsel til DSE Messe Lyngby 2009 for studerende på ingeniørhøjskolen i Ballerup (IHK), Aalborg Universitet (AAU), Lunds Tekniske Högskola (LTH), Odense Universitet (SDU) og Ingeniørhøjskolen i Århus.

Busserne er gratis, det eneste, du skal gøre, er at møde op til tiden og hoppe på bussen. Bussen fra IHK kører fra hovedindgangen kl. 12:30 både onsdag og torsdag. For øvrige afgangssteder se: www.studerende.dk

busser til messen //

15 15


Skil dig ud fra mængden - bliv VirksomhedsVært DSE tilbyder:

• 3 oplevelsesrige dage • gratis forplejning under messen • at skabe mulighed for et netværk på tværs af studieretninger og virksomheder • billet til Stand-up show • reception sammen med virksomhederne • afslutningsmiddag i København • messegave

DSE forventer at du:

• kan afsætte den 31. marts, 1. og 2. april (under messen) • er serviceminded • har lyst til at indgå i dialog med virksomheder og studerende • yder en aktiv indsats

Kom og hør mere til infoaften den 4. eller 12. marts kl. 17:30 hos DSE i Studentercentret bygn. 101E, 1. sal. Har du nogle spørgsmål – så er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail: DSElyngby@studerende.dk / tlf.: 4593 2223 16

\\

bliv virksomhedsvært


DTU’s side

Følg med i den nyeste viden. Læs om de spændende resultater, der skabes, når erhvervsliv, forskning og myndigheder arbejder sammen. Abonner på det gratis kvartalsmagasin fra DTU, Danmarks Tekniske Universitet ved at sende mail med navn og adresse til DYNAMO@dtu.dk. God læselyst.

//

17


Spørgeskema konkurrence

Årets messegave er et lækkert badehåndklæde Du kan vinde en af dette års spørgeskemagaver ved at udfylde spørgeskemaet på en af computerne, der er opstillet i teltet. Herved får du en kvittering, som kan afleveres i DSE’s infostand i Oticon salen. Der uddeles messegaver til de 30 hurtigste studerende hver time fra kl. 12 til 15 onsdag og fra kl. 12 til 16 torsdag under messen. 18

\\

tilbud under messen


Stempel konkurrence

foto: RoskildeFestival

Vind en eksklusiv oplevelse på Roskilde Festival 2009 De Studerendes Erhvervskontakt (DSE) giver dig chancen for at opleve en masse gode koncerter samt en fantastisk stemning på Roskilde Festival 2009. Med ”Get a tent” pakken følger:

”Get a tent” området er åbent for dine venner og du kan således også dele teltet med en anden. Derudover findes andre lækre faciliteter i det centralt placerede ”Get a tent” område.

• En indgangsbillet

Alt i alt en fantastisk oplevelse på årets Roskilde Festival.

• Et 2-4 personers iglo-telt • To badearmbånd til de varme bade

Du skal bare få udfyldt denne side med stempler fra de fire infostande på messen, og indlevere sedlen.

Navn: ___________________________

S-HUSET STEMPEL

OTICONSALEN STEMPEL

TELTET STEMPEL

HALLEN STEMPEL

Adresse: _________________________ Post nr. & by: ____________________ Telefon: __________________________ E-mail: __________________________

19 19


Personlige samtaler

Hvad?

Hvordan?

Personlige samtaler er et unikt tilbud til dig, der gerne vil i nær kontakt med virksomhederne.

Udvælg den, eller de virksomheder du ønsker en personlig samtale med. Tilmeld dig på DSE’s website – www. studerende.dk under Messe – Lyngby.

Under messen stiller nogle virksomheden en person til rådighed til en samtale alene med dig, hvor du kan ønske hvilke emner I skal tale om.

Hvorfor? Ved en personlig samtale har du mulighed for at få en dybere indsigt i de virksomheder, der interesserer dig. Det er en oplagt mulighed for at tale om praktikophold, bachelor- eller eksamensprojekt samt jobmuligheder. Når du tilmelder dig en personlig samtale, giver du virksomheden mulighed for at forberede sig på netop dine specifikke spørgsmål. HUSK: En personlig samtale er ikke en ansættelsessamtale, men derimod et tilbud til dig om en uforpligtende samtale med en virksomhedsrepræsentant.

20

\\

tilbud under messen

På www.studerende.dk har du mulighed for at angive hvilke emner, du ønsker at få belyst. DSE sørger for at videregive dine ønsker til de respektive virksomheder, men det er virksomhederne selv der vælger hvem de ønsker samtaler med. Husk at forberede dig godt til samtalen – tjek messeguiden, se side 6-7, for inspiration.

Tilmelding til personlige samtaler er søndag d. 8. marts!


Personal interviews

Personal interviews are a unique opportunity for you to get an insight in a company and talk about a trainee job, projects and job opportunities. When you sign up for a personal interview you give the company representative an opportunity to prepare for the conversation. Please remember that the personal interview is not a job interview but merely a non-committal conversation with a company representative.

Go to the DSE website – www.studerende.dk – and sign up for an interview with the company of your choice. At the website you can choose the subjects you wish to discuss. DSE informs the company about your wishes but remember that the companies decide who they wish to speak to.

Deadline for signing up is March 8th.

tilbud under messen //

21


CV-tjek

Fra drømmejob til virkelighed findes, når du skal skrive dit CV. Kom og få nye idéer og vejledning til søgning af dit kommende job.

Dit CV er afgørende for, om du kommer til jobsamtalen, der kan sikre dig dit drømmejob. Det er derfor vigtigt, at den rigtige og personlige løsning

Besøg IAK på stand 85 i teltet og få hjælp til at:

1

Tjekke dit CV – så det er personligt og inspirerende

2

Opnå værktøjer til at finde dine svage og stærke sider

3

Lære at ”sælge” dig selv til en jobsamtale

4 22

\\

tilbud under messen

Målrette din jobsøgning


Skovler du penge ind? …ellers kom forbi Jobbanken på messen og find dit nye job… Som noget nyt på Messen i år har vi en Jobbank hvor alle de deltagende virksomheder har mulighed for at hænge job-opslag op.

Der vil være mulighed for at printe de opslag, der interesserer netop dig. Jobbanken er at finde i mellemgangen/ baggangen mellem hallen og S-Huset.

tilbud under messen //

23 23


Virksomhedsforedrag

Onsdag den 1. april 2009 Tid 11:00 11:45

12:00 12:45

Mødelokale 1

Mødelokale 2

Mødelokale 4

Mødelokale 5

MT Højgaard A/S

Accenture

Technolution A/S

Krüger A/S

Unge ingeniører i udlandet

Ingeniør i Accenture

Eksempel på et udviklingsprojekt

COWI A/S

NNE Pharmaplan

Babcock & Wilcox Vølund A/S

Ung i COWI Rambøll

13:00 13:45

14:00 14:45

15:00 15:45

24

\\

Enregi & Klima Ung i Rambøll DONG Energy Fremtidens energisystem og udfordringer Leif Hansen Rådgivende Ingeniører Planlægning af FN-byen

tilbud under messen

My first year at NNE Pharmaplan McKinsey & Company Ingeniørens hverdag i McKinsey GN Store Nord A/S Ingeniør i GN

Affald – fra et problem til en ressource DELTA Dansk Elektronik, Lys og Akustik DELTA viser vejen frem med innovative tanker Teknologisk Institut Om at være blandt de bedste!

Ingeniørens arbejde med klimaforandringer Pallas Informatik A/S Hvordan udvikler du din kreativitet? Vattenfall A/S CCS

Bayer Innovation af Bayer MaterialScience


Virksomhedsforedag

Torsdag den 2. april 2009 Tid 11:00 11:45

12:00 12:45

13:00 13:45

14:00 14:45

Mødelokale 1

Mødelokale 2

Mødelokale 4

Mødelokale 5

Siemens

NIRAS A/S

Siemens svar på verdens største spørgsmål Gronmij | Carl Bro

NIRAS Høj ingeniørkunst - på tværs Terma A/S

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S Kræftværker over hele verden Biogen Idec Manufacturing A/S

Vi slipper viden og begejstring løs

The future belongs to those who create it

Internation biotech virksomhed i vækst

Schlumberger Oilfield Services Career opportunities with Schlumberger Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse Sådan får du det rigtige job

Novo Nordisk A/S

Motorola

Energinet.dk

Academic Work

Life Changing Careers at Novo Nordisk

Working in Motorola

Energinet.dk - Helt uundværlig!

Academic Work Genvej til drømmejobbet

Danisco A/S Innovation i Danisco A/S

A. P. Møller Mærsk World of Opportunities for Engneers

GEO GEO eksperter i jord og vand

Dansk Center for Maritim Technologi Karriere muligheder i det blå Danmark

tilbud under messen //

25


Oversigt over messe området

ti

Teltet Kantinen

E S-Huset

A

Foredrag

Hallen

F

Anker Engelundsvej

Messe adresse Danmarks Tekniske Universitet Anker Engelundsvej 1, bygning. 101 2800 Kgs. Lyngby 26

\\

områdeoversigt

årdsvej

Bygning 101

Lundtofteg

Henrik Dams Allé

Knuth-Wintherfeldts Allé

D

O

n

le

sa

n co


Hallen

omr책deoversigt //

27


Oticon salen

S-Huset

28

\\

omr책deoversigt


Teltet

Spørgeskemaer

67

66

65

omrĂĽdeoversigt //

29


Virksomhedsoversigt

Virksomhed

30

Burmeister & Wain Energy A/S

94

3Shape A/S

nr.

96

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S

138

A.P. Møller- Mærsk A/S

52

CAD Kompagniet

72

ABB A/S

127

Capgemini

4

Academic Work

77

Career Campus

67

Accenture

128

Career Country

58

Akademikernes Jobbank

74

Cheminova A/S

42

ALECTIA A/S

59

Chr. Hansen A/S

33

Alfa Laval i Danmark

125

Coloplast A/S

38

Ambu A/S

68

COWI A/S

30

AN Group

139

CP Kelco

71

APC Denmark ApS

39

Creuna Danmark A/S

91

Arkil A/S

7

Danfoss A/S

35

Arla Foods amba

10

Danisco A/S

26

Atkins Danmark A/S

19

Dansk Center for Maritim Teknologi

88

ATP

81

Danske Bank

89

B-K Medical

34

De 98 danske kommuner

11

Babcock & Wilcox Vølund A/S

100

Deloitte Business Consulting A/S

137

Banedanmark

135

DELTA Dansk Elektronik, Lys og Akustik

101

Bayer A/S

136

Det Norske Veritas

118

Biogen Idec Manufacturing ApS

93

DONG Energy

57

Bombardier

95

E. Pihl & Søn A.S.

110

Bosch Rexroth A/S

132

EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER AS 111

\\

oversigt


Energinet.dk

36

Krüger A/S

109

FLSmidth

104

LEIF HANSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

48

Force Technology

115

LEO Pharma A/S

121

Forsvarets Rekruttering

129

Lloyd’s Register ODS

97

FOSS

24

Logica Danmark A/S

78

GEA Niro

56

Maconomy A/S

20

GEO

70

MAN Diesel

29

GN Store Nord A/S

87

McKinsey & Company

133

Greenland Contractors

5

Microsoft Development Center Cph.

1

Grontmij | Carl Bro

53

Milestone Systems

140

Grundfos A/S

32

Moe & Brødsgaard A/S

17

Haldor Topsøe

46

Motorola A/S

54

Hempel A/S

84

MT Højgaard a/s

31

Hewlett Packard

79

NCC

28

IAK

85

Netcompany

120

IBM Danmark A/S

119

NIRAS A/S

2

Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

85

NKT Flexibles I/S

105

ISC Rådgivende Ingeniører A/S

69

NNE Pharmaplan

50

Ingeniøren

18

NNIT A/S

55

Itera Consulting Group

122

Nokia Danmark A/S

3

Jobindex

9

NorCOM

16

Jørgen Wessberg A/S

15

Nordea

124

Knowledge Cube A/S

130

Nova100

73

oversigt //

31


Virksomhed

32

Siemens

23

Novo Nordisk A/S

nr.

45

Siemens Wind Power A/S

25

Novozymes A/S

27

SimCorp A/S

8

NRGi

134

Sonofon | Cybercity

123

Nykredit Koncernudvikling og -IT

106

Statens Serum Institut

102

Ødegaard & Danneskiold-Samsøe

97

Statoil A/S - Raffinaderiet

47

Orbicon A/S

99

Technolution A/S

12

Oticon A/S

114

Teknologisk Institut

43

PA Consulting Group

113

Telia Danmark

90

Pallas Informatik A/S

14

Terma A/S

60

PBS A/S

116

Thrane & Thrane A/S

41

Per Aarsleff A/S

40

TOPSOE FUEL CELL

44

Personalestyrelsen

76

Trafikstyrelsen

83

Post Danmark IT

51

Trekantområdet

80

PricewaterhouseCoopers

6

VP A/S

82

ProjektAcceleratoren.dk & jobvest.dk

75

Vattenfall A/S

103

Radiometer Medical ApS

108

VELUX A/S

92

Rambøll

117

Vestas Wind Systems A/S

98

Rockwool International A/S

22

Vitesse Semiconductor Corporation A/S 86

Schlumberger Oilfield Services

131

VP

82

Schneider Electric Danmark A/S

37

Welltec®

21

Semco Maritime

107

Widex A/S

49

Sennheiser Communications A/S

112

ÅF

13

\\

oversigt


Deltagende organisationer

På DSE Messe Lyngby 2009 er der ud over en masse virksomheder, også en del organisationer. På de næste sider vil disse organisationer præsentere sig selv.

Organisation

Herunder kan du se deres standnummer, samt hvor i foyeren de er placeret.

nr.

SICEF

F1

Centure Cup

F7

Internationalt Samarbejde, DTU

F2

Dansk Projektledelse, Young Crew

F8

Ingeniører Uden Grænser

F3

BEST

F9

Karrierecentret på DTU

F4

IAESTE

F10

Polyteknisk Forening, PF

F5

My Mentor

F11

Stardust-DTU

F6

Foyerplan F1

F2 F3

F1

F2

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

deltagende organisationer //

33 33


Karrierecenteret på DTU Skal du i gang med jobsøgningen? Så skal du vide, hvad du vil og kan! I Karrierecenteret kan vi hjælpe dig med at blive afklaret om dine jobønsker og dine kompetencer. Vi giver feed-back på dine ansøgninger og CV’er, og vi har skrevet en håndbog i jobsøgning, som du kan få udleveret gratis. Karrierecenteret er et tilbud til alle studerende på DTU. Udover individuelle karrieresamtaler holder vi hvert semester workshops om jobsøgning og jobsamtalen samt informationsmøder om Ph.d. uddannelsen og messedeltagelse. Kom forbi vores stand på DSE messen, og få feed-back på din ansøgning og CV eller en snak om din næste fase i dit liv – Arbejdslivet Læs mere om Karrierecenteret på www.portalen.dtu. dk/studerende/karrierecenteret hvor du også finder vores håndbog i jobsøgning i pdf-format.

www.portalen.dtu.dk/studerende/karrierecenteret 34

\\

deltagende organisationer


Ingeniører Uden Grænser

IUG•DTU er en studenterafdeling af frivillige DTU’ere under Ingeniører Uden Grænser, der beskæftiger sig med humanitært ingeniørarbejde. Vi giver dig mulighed for at benytte dine kompetencer til at løse humanitære problemer af teknisk karakter gennem konkrete projekter og samarbejde med en række parter i ind- og udland. Bliv medlem for kun 100,- om året. Se hvordan på www.iug.dk, hvor du også kan læse mere om deltagelse i vores frivillige arbejde, fundraising, kommunikation og andre opgaver. www.iug.dk

Ingeniører har hele verden som arbejdsplads! Vi har lige nu mere end 300 udvekslingsaftaler med de bedste universiteter i verden. Et ophold i udlandet kan indpasses i dit studieforløb, og du vil bl.a. opleve andre studieformer og kulturer. Se på Portalen, besøg os på DSE messen eller kom ind i den internationale studievejledning i bygning 101A .

www.portalen.dtu.dk/Studerende/Laes_i_udlandet.aspx deltagende organisationer //

35


IAESTE IAESTE er en international organisation, der arbejder for at kunne sende studerende på studierelevante, lønnede praktikophold på tværs af landegrænser. Vi udveksler studerende med over 80 lande, fordelt over hele verden. Alt det praktiske mht. opholdstilladelse og logi bliver varetaget af kommitteen i det land, du tager til. Den lokale IAESTE-kommitte vil ligeledes sørge for sociale arrangementer. Så få en oplevelse for livet og ansøg om et IAESTE praktikophold i udlandet. Kom og besøg vores stand eller vores kontor for at høre mere! www.iaeste.dk

BEST BEST står for “Board of European Students of Technology”. Vi er en non-profit, apolitisk organisation, som blev stiftet i 1989 i Berlin, og organisationen er siden vokset støt. I dag er vi 79 BEST grupper i 30 europæiske lande, og vores organisation har mere end 2000 aktive medlemmer. BEST København består af studerende fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der vedligeholder samarbejdet med den internationale afdeling af BEST, og samtidig sørger for at studerende fra DTU kan deltage i BEST kurser i udlandet. 36

\\

deltagende organisationer

www.best.dtu.dk


Dansk Projektledelses Young Crew Som ung projektleder bliver man oftest kastet ud i udfordringerne. Men står man nu overfor de samme udfordringer som ung projektleder sammenlignet med en der har været i faget i 30 år? Ikke altid. Hvis du vil vide hvad det vil sige at være ung projektleder så er du måske også interesseret i følgende: • Erfaringsudveksling, • Netværk med andre unge projektledere, • Støtte til rollen som projektleder, •Seminarer og projektbarer med en ung vinkel. Young Crew skaber en platform hvor unge projektledere og interesserede i projektledelse kan mødes og deltage i spændende workshops og foredrag

rw g Ce n

You

www.danskprojektledelse.dk

PF - Polyteknisk Forening Polyteknisk Forening er studenterorganisationen på DTU. PF står for mange af de sociale tilbud på DTU så som rusture, koncerter, Studenterhuset, PF-Caféen og hobby klubber. Et af PF’s andre fokus områder er studenterpolitik hvor du gennem dit faglige råd har mulighed for at påvirke studiemiljøet og kvaliteten af din uddannelse. På vores stand på DSE messen kan du få mere information om PF’s arrangementer i 2009. Du kan nominere undervisere til prisen ”Årets Underviser” eller kommer med ris/ros og nye ideer til PF. PF – af studerende for studerende www.pf.dk deltagende organisationer //

37


SICEF Karrieremesse Drømmer du om en karriere i København, Århus, eller et helt tredje sted? Er du ikke 100 % afklaret… så kom forbi SICEF karrieremesse i september 2009 og tal med virksomhederne om netop dine karrieremuligheder. SICEF byder også på en række spændende events og arrangementer, hvor du kan samle inspiration, nye kompetencer og hente gode råd til dit fremtidige job.

karrieremesse

SICEF afholdes i 2009 24-25. september i København og 30. september - 1. oktober. i Århus. Mød SICEF i foyeren foran den store messehal her på DSE messen! www.sicef.dk

Stardust-DTU Har du en god ide, men kan ikke komme videre? Stardust-DTU er en studenterorganisation, der søger at udvikle iværksætteri til en anerkendt ingeniør disciplin.

Student

Entrepreneurship Network

Stardust-DTU motiverer og inspirerer studerende til iværksætteri gennem events, foredrag og workshops. Vil du være med til at udvikle morgendagens ideer, så kom til vores gratis arrangementer og få redskaber, inspiration og støtte i et dynamisk iværksættermiljø. Du kan høre mere om os og kommende arrangementer ved at besøge vores stand på DSE messen. www.stardust-dtu.dk 38

\\

deltagende organisationer


Venture Cup Venture Cup is the university competition for creative ideas and projects with prizes of more than 600.000 dkk!Venture Cup is a professional non-profit organisation which helps students, researchers and faculty develop their business ideas and presenting them to the right people. We create events and networking sessions in order to give you the skills to start a business and develop your business plan - plus we have a vast and active network of business professionals who provides each team with feedback and coaching if necessary. Come see us – tell us your plans and be a winner! www.venturecup.dk

MyMentor Vi har specialiseret os i at sikre dimittender fra DTU den bedst mulige karrierestart og på DSE messen tilbyder vi gratis karrieresparring. Vi arbejder på et erhvervspsykologisk grundlag og tager udgangspunkt i hvem du er som person, og du får bl.a. afklaret følgende spørgsmål: • Hvem er jeg som person set i forhold til karrieren? • Hvilket karriereforløb vil være ideelt for mig - på kort sigt? på langt sigt? • Skal jeg vælge en karriere indenfor forskning eller erhvervsliv? Skal jeg supplere med en PHD eller en HD? www.mymentor.dk deltagende organisationer //

39


3Shape A/S Stand 96 i Teltet

40 65

60 100

3Shape A/S 3Shape udvikler, producerer og sælger 3D-scannere og 3D CAD/CAM software til bl.a. dental-, høreapparat-, kvalitetskontrol- og fodtøjsindustrien. 3Shape blev stiftet i 2000 af Tais Clausen og Nikolaj Deichmann og udsprang af Tais’ afsluttende eksamensprojekt på DTU, hvor han havde konstrueret en 3D-scanner prototype. Nikolaj læste til Cand.Merc. på CBS og foreslog deltagelse i iværksætterkonkurrencen Venture Cup, som resulterede i en 2. plads. Samarbejdet blev startskuddet til 3Shape.

Internationalt miljø I dag, efter 8 år med succes og kraftig vækst, er vi en global spiller med ca. 100 medarbejdere og kunder over hele verden. Vores medarbejdere dækker ca. 15 nationaliteter og er fordelt på hovedkontoret i København foruden kontorer i Kiev, New Jersey og Shanghai.

40

//

virksomheder

Ingeniørens legeplads Virksomhedens hovedsæde på Kgs. Nytorv i lyse moderne lokaler er base for et ungt og kreativt team af udviklere, kunde supportere, salg/marketing og administrativt personale. Vi lægger vægt på at have en flad organisationsstruktur hvor medarbejderne i høj grad selv beslutter, hvordan opgaverne skal løses. Vi er stolte af en stærk social kultur kombineret med et højt fagligt miljø, hvor bl.a. flere typer ingeniører boltrer sig med vores unikke produkter og sikrer en fortsat høj innovativ position.

Mød 3Shape – vi vil også gerne i dialog med dig Kom forbi vores stand og hør mere. Vi glæder os til at møde dig. www.3shape.com

www.3shape.com


Ser du din karriere i 3D? 3Shape er en af Danmarks førende vækstvirksomheder med innovation i højsædet. Fremtiden er digital og 3Shape viser vejen - fra 3D scanning til digital design og produktion. Så læg en ny dimension til din karriere hos 3Shape A/S og læs mere om dine muligheder på www.3shape.com


A.P. Møller - Mærsk A/S Stand 52 i Hallen

600 3.000

800 117.000

Vær med til at forme fremtiden - hjemme og ude Gennem de første 100 år udviklede A. P. Møller-Mærsk sig fra at være et familieforetagende til at blive en verdensomspændende koncern. Fremtiden byder på nye udfordringer og muligheder, og vi forudser en fortsat vækst de næste 100 år. For at være i stand til at udvikle os, skal vi til stadighed bruge nye kvalificerede medarbejdere, der vil være med til at forme fremtiden i vores virksomhed. Vi betragter vores medarbejdere som vores væsentligste ressource - derfor er væsentlige fokusområder for os i årene fremover ansættelse af nye medarbejdere, deres udvikling samt motivation af den enkelte.

Uddannelsesmæssig baggrund A.P. Møller-Mærsk ansætter nye medarbejdere fra de fleste studieretninger for bl.a. at styrke organisationens tværfaglighed, men for os er det i sidste ende ansøgerens personlighed, som er afgørende. Vores erfaring viser, at vi får et maksimalt udbytte af hinanden, 42

//

virksomheder

såfremt den enkeltes personlighed og værdier passer til stilling og virksomhed - og omvendt. Da vi tror på, at man skal tale med den enkelte ansøger for at kunne danne sig et reelt indtryk af kvalifikationer og personlighed, gennemfører vi over 4.000 ansættelsesinterviews årligt alene i København.

Vores arbejdsplads A.P. Møller-Mærsk ønsker at udvikle og vedligeholde en spændende og udfordrende arbejdsplads for samtlige medarbejdere i alle de lande, hvor vi opererer. Det gør vi blandt andet ved at skabe en arbejdsplads, der er drevet af resultater med høje etiske standarder, og hvor vi værdsætter mangfoldighed. Som ansat i A.P. Møller-Mærsk vil du dagligt samarbejde med talentfulde og engagerede kolleger i et internationalt miljø. Dine beslutninger vil blive guidet af vores værdier, og du vil hurtigt kunne stå med et stort ansvar, som i høj grad hænger sammen med dine evner og resultater. Grib chancen og find ud af om du er ”what’s missing in our equation”... www.maersk.dk


LOOKING FOR A QUIET DAY AT THE OFFICE?

You could be one of our future talents

MAERSK INTERNATIONAL TECHNOLOGY & SCIENCE PROGRAMME Are you about to graduate as an engineer or geoscientist? Or have you already graduated? If so, there may be an exciting future for you with A.P. Moller - Maersk.

www.maersk.com/mitas


ABB Stand 127 i S-Huset

300 700

0101 1010 110.000

Hvis alle motorer var hastighedsregulerede

Arbejdet med vedvarende energi inden for bl.a. vind, vand og sol er allerede godt på vej, men med til fremtidens udvikling hører også fokus på energieffektivitet. Der findes en hurtig, billig og effektiv måde at reducere CO2-udledning på, som kan sættes i gang med det samme: Energieffektive teknologier som har bevist deres værd, og som allerede er i handlen. Et eksempel: Industrien står globalt set for 40 % af det samlede elforbrug, og to tredjedele af deres forbrug går til elmotorer. Udstyr som kan regulere motorens hastighed (som fx en frekvensomformer), så den kun kører så hurtigt, som der reelt er brug for, kan reducere energiforbruget med op til 50 % i mange applikationer. Alligevel er færre end 10 % af motorerne forbundet til den slags udstyr. Hvis alle de motorer, der blev solgt sidste år, blev hastighedsregulerede, ville man globalt spare 200 millioner tons CO2 hvert år, knap tre gange

44

//

virksomheder

så meget som Danmark udleder i alt. Og der er mange flere muligheder for energibesparelser af samme slags. Bare spørg os! ABB arbejder naturligvis også fortsat på teknologier, der understøtter optimering og fremme af løsninger inden for vedvarende energi som fx vind-, sol- og vandenergi, geotermisk energi, fjernvarme og -køling. Hos ABB er vi 120.000 medarbejdere i hele verden, der arbejder på at forbedre miljøet. Vi nedbringer energiforbruget, vi styrker forsyningssikkerheden og øger produktiviteten. For ABB er medarbejderne hverdagens og fremtidens stjerner. I Danmark har vi 700 ansatte og tilbyder projekter og faglig udvikling, som de færreste virksomheder kan matche - og det uanset om du er fascineret af gigantiske teknologiprojekter, udvikling af robotter eller softwareprogrammering. Blandt andet derfor vil det være en rigtig god ide at ringe til vores HRafdeling på 4450 4450. Vi glæder os til at høre fra dig.

www.abb.dk


Byer der bruger 30 % mindre energi? Som førende producent af energieffektive løsninger, skaber ABB betydelige energibesparelser uden at ydeevnen forringes. Vores intelligente lysinstallationer giver strømbesparelser på op til 50 % og vores bygningsautomation på op til 60 %. Mens alle andre taler om energipriser, knaphed på energiressourcer og om klimaforandringer, gør ABB noget ved det, lige her, lige nu. www.abb.dk

Selvfølgelig.


Academic Work Denmark A/S Stand 77 i Teltet

1 4

1.000 6.000

Om virksomheden Academic Work er idag førende inden for studiejobs til og rekruttering af studerende og unge akademikere i Norden. Vor mission er at give studerende og unge akademikere mulighed for at opnå erhvervserfaring ved siden af deres studier samt at hjælpe dem med at få fastansættelse. Hvad, der startede som en svensk virksomhed i 1998, er i dag repræsenteret i Sverige, Norge, Finland, Tyskland og, siden september 2008, Danmark. Med en omsætning i 2007 på SKK 960 mio. sætter Academic Work hver måned flere end 5.500 konsulenter i arbejde. Internt er vi ca. 250 medarbejdere fordelt på 12 kontorer, og 155.000 aktive kandidater er registreret i databaserne.

Tilbud til studerende Academic Work opererer inden for næsten alle brancher og områder og kan derfor tilbyde stillinger for enhver smag. Blandt vore kunder inden for IT/teknik findes Siemens, Ericsson, 46

//

virksomheder

Microsoft og NCC. På vores hjemmeside kan du se en liste over alle ledige stillinger og oprette dit CV i vores database, så du bliver kontaktet via mail, når vi annoncerer en stilling af interesse for dig. Du bestemmer selv, hvilken type stilling, du ønsker og i hvilket geografisk område, du vil arbejde, og kan opdatere din profil jævnligt, så du får de mest relevante jobtilbud. Ligeledes kan du finde tips til dit CV og gode råd inden jobsamtalen på www.academicwork.dk.

Personlig kontakt Som konsulent bliver du ansat direkte ved Academic Work men arbejder hos en af vore kunder, og kun denne! Du bliver tilknyttet en personlig konsulentchef, der gennemgår kontrakten med dig og holder løbende kontakt under ansættelsen for at sikre, at du er glad og tilfreds med arbejdet. Vi stræber efter fuld tilfredshed - for både kunder og konsulenter!

www.academicwork.dk


Experience for Life!

Din partner i begyndelsen af karrieren! Academic Work kan hjælpe dig med at få en god start på karrieren. Vi er Nordens største vikar- og rekrutteringsbureau for studerende og unge akademikere. Vi vil være dit springbræt til erhvervslivet. Hos os finder du studiejobs, konsulentopgaver og rekrutteringer. Få erfaring allerede i dag – registrer dit CV hos Academic Work!

Studiejob

www.academicwork.com

Konsulentopgave

Rekruttering


Accenture Stand 128 i S-Huset

200 550

180.000

Virksomhedsbeskrivelse Accenture er en global virksomhed med speciale i management consulting, teknologi- og outsourcing løsninger. Med forskningsbaseret viden og uforlignelig erfaring hjælper vi vores kunder med at yde deres optimale – vi kalder det High Performance Business. Vi har indgående branchekendskab og ekspertise i forretningsprocesser, globale ressourcer og dokumenteret erfaring. Med det kan vi mobilisere de rette mennesker, kompetencer og teknologier, der hjælper kunderne med at forbedre deres præstationer. Med mere end 186.000 medarbejdere fordelt på 49 lande omsatte Accenture for 23,39 mia. USD i det regnskabsår, der blev afsluttet pr. 31. august 2008.

Ny i virksomheden Anna Krogsgaard, systemintegrationskonsulent og ansat hos Accenture i december 2007, siger: ”Jeg ønskede som nyuddannet at starte min karriere i en international virksomhed, hvor der er fokus på personlig og faglig udvikling. Jeg har siden min start i Accenture væ48

//

virksomheder

ret særligt glad for career counselorordningen, som sikrer, at mine karriereambitioner løbende bliver varetaget, og at jeg har nogle arbejdsopgaver, jeg brænder for. Hos Accenture arbejder jeg i et ungt team bestående af professionelle og talentfulde kollegaer, som er med til at gøre mit arbejdsliv spændende og udfordrende.”

Ingeniørens arbejdsområder Som ingeniør hos Accenture får du mulighed for at designe og gennemføre forretningskritiske forandringsprojekter hos store danske og internationale virksomheder i tæt samarbejde med professionelle og engagerede kolleger. Arbejdet spænder vidt og omfatter bl. a. udvikling og implementering af ITtotalløsninger. Accenture tilbyder et karriereforløb med udviklingsmuligheder i verdensklasse, hvor du får adgang til de seneste udviklingsværktøjer og både personlig og faglig træning gennem vores globale træningscentre og lokalt kurser.

www.accenture.com


Choose Accenture for a career where the variety of opportunities and challenges allows you to make a difference every day. A place where you can develop your potential and grow professionally, working alongside talented colleagues. The only place where you can learn from our unrivalled experience, while helping our global clients achieve high performance. If this is your idea of a typical working day, then Accenture is the place to be. Visit our website today.

Visit accenturejob.dk

Š 2008 Accenture. All rights reserved.

Always aiming for higher ground. Just another day at the office for a Tiger.


Akademikernes Jobbank Stand 74 i Teltet

1 1

1 1

Jobbank for ingeniører

Målrettede temakanaler

Akademikernes Jobbank er for alle højtuddannede – også ingeniører!

Alle vores virksomhedskunder efterspørger kvalificeret, højtuddannet arbejdskraft. Derfor er Akademikernes Jobbank det ideelle udgangspunkt i din søgen efter attraktive ingeniørjob.

Vi har endda tilegnet et særligt område af jobbanken til ingeniører, nemlig temakanalen ingenioer.jobbank.dk. Her finder du ingeniørjob, profiler af ingeniørvirksomheder og interview med ingeniører.

Få job på e-mail

Se de målrettede temakanaler som fx: ingenioer.jobbank.dk nyuddannet.jobbank.dk studerende.jobbank.dk

Lav en jobagent, så du får jobopslag tilsendt på e-mail. Og opret evt. dit CV, så arbejdsgiverne kan kontakte dig. Det er naturligvis gratis for dig som jobsøgende at benytte jobbankens faciliteter.

Tilbud til studerende

Gode råd til ansøgning, CV og jobsamtale

Få studenteropslag tilsendt via e-mail ved at oprette en jobagent.

Vi har altid et stort udvalg af studiejob, praktikpladser, hovedopgaver, projektsamarbejder og ikke mindst profiler af en lang række private og offentlige arbejdspladser.

Foruden den direkte jobsøgning tilbyder vi vejledning om hele ansøgningsprocessen. Fra den indledende research blandt kommende arbejdsgivere til ansøgning, CV, jobsamtale og kontraktskrivning.

50

//

virksomheder

jobbank.dk og ingenioer.jobbank.dk


Jobsøgning for højtuddannede ...også ingeniører!

����

����

2500 job job ii 1650 1650 jobannoncer jobannoncer 500 ingeniørjob ingeniørjob 200 job job til til nyuddannede nyuddannede 500 studenteropslag studenteropslag

������ �������� �������� ����������� �������� ��������� ������� ��������� ���� ��������

(Dagligt (Dagligt gennemsnit, gennemsnit, 1. 1. halvår halvår 2008) 2008)

����

����� ������ ��� ������ ����� ������ ������ ������ ������� �� ������ ����

�����������������

������

������������������

Besøg Besøg vores vores stand stand og og få få et et gratis gratis eksemplar eksemplar af af KarriereVejviser KarriereVejviser 2009 2009 med alt om jobsøgning! med alt om jobsøgning!


ALECTIA A/S Stand 59 i Hallen

550 750

0101 1010 30 800

Find udfordringerne hos ALECTIA

ALECTIA er en krævende, kompetent og meget fokuseret arbejdsplads. Det er nødvendigt, hvis man vil være blandt de førende rådgivningsvirksomheder på det internationale marked. Vi udgør en unik faglig platform, hvor de centrale drivkræfter er professionalisme og udvikling.

Fokus på det faglige

ALECTIA har en innovativ og multidisciplinær projektkultur, hvor vi hele tiden forfølger nye faglige og forretningsmæssige muligheder. Vi har en ambition om altid at udfordre os selv, vores kunder og samarbejdspartnere. På den måde udvikler vi konstant virksomhedens koncepter og viden. En forudsætning for at opretholde et højt fagligt niveau er et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Vi har derfor altid en række erhvervsph.d.’erne ansat. Gennem vores samarbejde med erhvervs-ph.d’erne kommer forskningsresultaterne ud, hvor der 52

//

virksomheder

virkelig er brug for dem. Og projekterne bliver omsat til konkret erfaring.

Kompetenceudvikling

Vores kunder stiller store krav til de løsninger, vi leverer. Derfor stræber vi konstant efter at udvikle vores projektkultur, så vi opretholder det højeste faglige niveau. Vi forventer meget af vores medarbejdere. Til gengæld tilbyder vi en unik arbejdskultur, hvor du i tværfaglige fællesskaber får mulighed for at udvikle dine kompetencer og prøve kræfter på mange forskellige projekter. ALECTIA rådgiver inden for byggeri, farma, bryggeri, hospitaler, mejeri og på vand- og miljøområdet, og vi er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver. Vi investerer løbende i kompetenceudvikling, og vi har de nødvendige forudsætninger for at være en spændende arbejdsplads, hvor vores medarbejdere trives og udvikler sig fagligt.

www.alactia.com


800 eksperter kan ikke tage fejl Søger du nye udfordringer? Har du lySt til at være del af en nytænkende og fagligt Stærk virkSomHed? Så læS mere på alectia.com


Alfa Laval Stand 125 i S-Huset

256 11.000

0101 1010 -

Vi skaber bedre hverdagsbetingelser for mennesker

I Alfa Laval arbejder vi med procestekniske løsninger og komponenter, hovedsageligt inden for energi, miljø og fødevarer. Vores hovedprodukter er knyttet til teknologiområderne separation, varmeveksling og flowteknik, og for alle teknologiers vedkommende er vi markedsledende på verdensplan. Vores teknologi- og procesviden omsætter vi til at fremstille produkter, der varmer, køler, separerer og transporterer forskellige væsker og stoffer, f.eks. olie, vand, kemikalier, drikkevarer, levneds- og lægemidler. Vores produkter medvirker generelt til bedre energiudnyttelse og til en optimeret anvendelse af naturens ressourcer. Vi har den mission at kontinuerligt optimere vores kunders processer og er drevet af at skabe bedre hverdagsbetingelser for mennesker.

Ingeniørens arbejdsområder

Hvad enten du ønsker at specialisere dig 54

//

virksomheder

inden for dit fagområde eller at prøve kræfter med andre discipliner, har du hos Alfa Laval mulighed for at påvirke din egen udvikling. Alfa Laval er en international virksomhed med mange facetter. Det betyder, at dine arbejdsområder og de opgaver, du arbejder med, kan variere med tiden. Det kan blandt andet betyde, at du kan arbejde internationalt, hvis du selv ønsker det. Det er en kontinuerlig udviklingsproces hos Alfa Laval, som giver dig mulighed for at søge andre stillinger internt. Det er din vilje, dine evner og din drivkraft, der styrer din udvikling og dine arbejdsopgaver hos os i Alfa Laval.

Tilbud til studerende

Hos Alfa Laval kan du komme i praktik og skrive hovedopgave. På www.alfalaval.com/career kan du læse mere og finde detaljerede svar på dine spørgsmål. Du kan møde nogle af vores medarbejdere og læse, hvad de synes om at arbejde hos Alfa Laval. Her finder du også ledige job. Hjemmesiden opdateres hele tiden, så besøg den med jævne mellemrum, hvis du søger noget specielt. www.alfalaval.com


Hvilken retning skal din fremtid tage? Hvis vores planet skal overleve, er det nødvendigt at forvandle afløb til kredsløb på en effektiv måde. Alfa Laval besidder en unik viden, der kan være med til at skabe en sluttet cirkel. Vores teknologier, produkter og systemer, som er førende på verdensplan, er livsvigtige i industrier og kommuner.

Hele vores virksomhed er centreret omkring en aktiv tilgang til at skabe bedre livsvilkår for mennesker. Det betyder, at du hos Alfal Laval får et job, hvor du er tæt på virkeligheden, møder mange mennesker og hele tiden får lov til at løse interessante problemer. Vi er helt fremme på teknologiens yderste grænse. Det er en udfordring for dig, som naturligt hører til på det innovative hold. At opfinde og forny er vores drivkraft. Et job hos Alfa Laval har alle de ingredienser, du kan ønske dig. Vi har afdelinger i over halvtreds lande. Det åbner en verden af muligheder for dig, som er interesseret i at arbejde internationalt. Vores forretningsidé er at hjælpe vores kunder med at optimere ydelsen i deres processer. Igen og igen. Der er højt til loftet. Har du viljen til at forbedre og forandre tingenes tilstand, har du mulighed for at sætte dit personlige fingeraftryk. Det er derfor, vi ønsker at ansætte dig. Vi giver dig albuerum. Hos os er karrierevejen ikke afstukket eller besluttet på forhånd. Det er i første omgang din viden og dine ambitioner, som styrer din udvikling. Føler du, at cirklen begynder at sluttes? Så skal du gå ind på www.alfalaval.com/career. Her kan du få flere oplysninger.


Ambu A/S Stand 67 68 ii Teltet Teltet

50 300

25 1.100

Vær med til at redde liv • Hvordan udvikler man verdens bedste elektrode? • Hvad kan hjælpe en bedøvet patient med at trække vejret? • Hvordan får man en nål til at glide endnu bedre gennem huden? • Hvordan skaber man den mest realistiske dukke til at træne førstehjælp?

Som ingeniør i Ambu kan du arbejde med R&D, procesudvikling, marketing, produktion og QA, og du vil være i tæt dialog med dine internationale kolleger. Hos os varer en typisk produktudvikling kun ½-1½ år, så du har en unik mulighed for at følge dine projekter helt fra idé til kommerciel succes.

I Ambu udvikler vi produkter, der bliver brugt på hospitaler og i ambulancer. Vores produkter er med til at redde liv og forbedre behandling af patienter over hele verden. Vi er en global virksomhed med hovedkvarter i Danmark.

Ambu er et dynamisk firma med ambitiøse mål for væksten. Vi når vores mål gennem samarbejde mellem motiverede og kompetente kollegaer, og vi har et naturligt fokus på den løbende udvikling af vores professionelle og personlige kompetencer.

Ideas that work for life

Muligheder for studerende

”Ideas that work for life betyder for mig først og fremmest, at vores arbejde gør en forskel. Vi hjælper patienter til en bedre behandling, og jeg bliver altid stolt, når jeg ser Ambu’s produkter i brug.” - Paola Sima Davila, R&D Project Manager, Ambu 56

//

virksomheder

Vil du opleve, hvordan et innovativt, globalt og kvalitetsbevidst medicofirma fungerer på både det danske og internationale markeder? Så besøg www.ambu.com/jobs og læs om ”Opportunities for students”.

www.ambu.com


Ideas that work for lIfe


AN GROUP Stand 140 139 ii S-Huset S-Huset

32 35

35 35

AN GROUP er specialister indenfor rådgivning, specifikation, implementering og udvikling af produktionsorienterede IT og Automationssystemer herunder Robotløsninger. Vi er leverandøruafhængige og følger med i de nyeste teknologier, men lader altid kundens behov sætte rammerne for løsningen. Vi har gennem de sidste 31 år leveret løsninger til både store og mellemstore virksomheder i forskellige brancher herunder også Pharma og Levnedsmiddelbrancherne. AN GROUP har kontorer i Lynge, Århus, Esbjerg og Kalundborg, men har ofte projekter i udlandet typisk for danske virksomheder. Vi har et meget højt fagligt niveau og en uformel tone, med høje krav til den enkelte omkring ansvar og kvalitet. Der er altid hjælpsomme kollegaer, og arbejdet foregår både som teamwork og som enkeltjobs. Vi har altid en høj kvalitet i alle vor leverancer.

58

//

virksomheder

Konkret kigger vi på både teknik og kvalitet. Inden for teknikken er meget af arbejdet inden for softwareudvikling, integration og konfigurering af MES/SCADA løsninger til produktionsstyring, men også PLC-opsætninger og projektering af hele anlæg med vores partnere. Automationsniveauet er idag en meget vigtig faktor for de danske virksomheders konkurrencevne. Kvaliteten er meget i fokus og kræver speciel håndtering inden for pharmaog fødevareproduktion, hvorfor vi her har særlige kompetencer. Eksempler herpå er Valideringer og Sporbarhedsprojekter, der både er kvalitetssikring, men også stiller krav til automationsniveauet på produktionslinjerne.

www.angroup.dk


HVEM skal Styre, Regulere og Overvåge produktionen i

Danmark? via Robotter, PLC´ere, Procesoptimeringer og Softwareudvikling

Kan du? Så SKAL du besøge AN GROUP´s Stand

– when optimizing is a must

AN GROUP A/S · Mejeribakken 8 · DK-3540 Lynge · Tlf.: +45 48 25 10 00 · www.angroup.dk


APC Denmark ApS Stand 39 i Hallen

125 200

3.500 12.000

Virksomheden APC Denmark er en del af APC divisionen i den franske Schneider Electric koncern. Divisionen har 12.000 ansatte på verdensplan. APC Denmark er et design og udviklingscenter, hvor hovedparten af de ca. 200 ansatte er beskæftiget med udvikling af softwareprodukter til design, vedligeholdelse og styring af datacentre samt udvikling af 3-fasede nødstrømsanlæg. Alle vore produkter indgår i de samlede løsninger, vi tilbyder vores kunder, til sikring af infrastrukturen i datacentre og serverrum.

plads i vores virksomhed.

Tilbud til studerende APC Denmark tilbyder hvert år praktikpladser til et stort antal ingeniørstuderende inden for flere forskellige uddannelsesretninger. Derudover samarbejder vi gerne med studerende omkring projekt- og hovedopgaveskrivning samt Ph.d.-afhandlinger.

Ingeniørens arbejdsområder Vi er en dynamisk og teknologiførende virksomhed, som giver plads til det individuelle initiativ og frihed til innovation, både internt og sammen med vores mange eksterne netværkspartnere. Vi arbejder sammen i globale teams omkring udvikling, design, konstruktion, implementering og styring af den fysiske infrastruktur i datacentre. Værdier som engagement, coaching og personlig udvikling har en central 60

//

virksomheder

www.apcdenmark.dk


har brug for nyt drive Datalog | IT ingeniør | Civilingeniør | Svagstrømsingeniør | Elektroingeniør

APC Denmark har med succes skabt et enestående og internationalt uviklingsmiljø, hvor vi beskæftiger os med udvikling af software applikationer og nødstrømsanlæg til sikring af infrastrukturen i datacentre og serverrum. Vores softwaredivision rummer et af Danmarks største og mest innovative teams til udvikling af design- og styringsværktøjer til serverrum og datacentre. Teamet har globalt ansvar for koncernens softwareapplikationer fra ide til drift. Vores R&D UPS afdeling står for udvikling af 3-fasede nødstrømsanlæg fra 10-1600 kVA - verdens største nødstrømsanlæg, hvor pålidelighed, virkningsgrad, volumen og modularitet er centrale parametre. Alle vores produkter indgår i InfraStruXure, som er en modulær arkitektur til opbygning af infrastruktur for driftskritiske netværk

i serverrum og datacentre. InfraStruXure er et åbent, fleksibelt system, som omfatter strømforsyning, ventilation/køling og rack i en fleksibel skalerbar løsning. Teams for Winners Udviklingsmiljøet hos APC Denmark er i en klasse for sig. Vi er en del af Schneider Electric, en global koncern med mere end 120.000 ansatte, som giver os adgang til unikke netværk og enorme ressourcer. Det betyder, at du hos os kan forene den mindre enheds innovative dynamik med den store organisations globale udfordringer. Vi lægger vægt på et stærkt drive i både afdeling og hos dig, og vi

udfolder os i et stærkt dynamisk miljø med plads til en uformel omgangstone. Vores faglige kompetencer stimuleres konstant af nytænkning, teknologisk udvikling og et fantastisk teamwork blandt selvkørende individualister. Det er disse værdier parret med ambitiøse målsætninger og teknisk fascination, der bryder grænser og sætter nye rekorder. Vores vindermentalitet er legendarisk som vores troværdighed på produkt og service. Har du kvalifikationerne og stort personligt drive, så sæt det i omdrejninger hos APC. www.apcdenmark.dk


Arkil A/S Stand 7 i Hallen

100 1.200

0101 1010 150 1.700

62

Arkil A/S er en børsnoteret entreprenørkoncern med aktiviteter indenfor asfalt- og anlægsopgaver, individuelle miljøopgaver, vejservice og fundering. Vi beskæftiger ca. 1.700 medarbejdere og har en omsætning på ca. 2,4 mia. kr. Hovedkontoret er beliggende i Haderslev og aktiviteterne udføres via afdelinger og datterselskaber i Danmark, Tyskland, Irland og Sverige.

Opgaver omfatter: • Kalkulation og planlægning. • Daglig entrepriseledelse og projektstyring, herunder også økonomiopfølgning. • Forhandling med bygherrer, leverandører og underentreprenører. • Kvalitetssikring og dokumentation. • Medvirke til kompetenceudvikling i egen afdeling.

Ingeniørerne er grundpillen i alle Arkils entrepriser, og indgår i vores koncern på mange niveauer. Du får hurtigt store frihedsgrader, og det er derfor afgørende at du er selvkørende, beslutsom og ansvarsbevidst.

Virksomheden tilbyder praktikophold og ved ansættelse kan man indgå i en turnusordning, hvor man får indblik i vore forskellige specialer.

//

virksomheder

www.arkil.dk


Vi har udfordringerne – hvis du har evnerne! Forudsætningen for udviklingen af Arkil-koncernen er vore medarbejdere. De der allerede er hos os og de nye der kommer til. Vore ansatte brænder alle for arbejdet i en af Danmarks største entreprenør virksomheder. De har lysten, drivkraften og potentialet til konstant at udvikle deres og vores kompetencer – og de kan blive dine nye kollegaer – hvis du har evnerne. Udfordringer har vi masser af. Vi er leverandører af nogle af markedets absolut bedste løsninger indenfor anlægssektoren og hos os ser du resultaterne af din indsats hver dag – over hele landet. Se mere om os på www.arkil.dk og send din ansøgning med CV til Arkil A/S på arkil@arkil.dk, så vi kan se mere om dig.

Anlæg entrepriser i alle størrelser : AsfAlt produktion & udlægning : Bro & Beton broer & bygværker : fundering & efterfundering : KABel 0,4 - 400 kilovolt : MiljøteKniK & forureningsoprensning : rAil jernbane & metro : VejserVice drift & vedligehold : www.ArKil.dK


Arla Foods amba Stand 10 i Hallen

180 8.000

200 18.000

Grænseløse muligheder Som en stor, global virksomhed kan Arla Foods tilbyde dig et væld af muligheder og udfordringer. Du får rig mulighed for at præge udviklingen inden for dit fagområde og frihed til at disponere selvstændigt og til at udfordre vanetænkning. Arla Foods’ projektorienterede og tværvidenskabelige arbejdsform giver gode muligheder for faglig udvikling, og ved at arbejde på tværs af organisationen er du med til at vedligeholde og bidrage til det gode faglige netværk og fællesskab.

Forskning og innovation Arla Foods har tre innovationscentre, hvor du får chancen for at arbejde med nye produkter og procesteknologier samt anvendelsesorienteret forskning inden for bl.a. mikrobiologi, biokemi, struktur, funktionalitet, ernæring og sensorik.

tidig en suveræn mulighed for at udvikle og udnytte dine kompetencer, og du vil få rig lejlighed til at prøve kræfter med spændende udfordringer – i Danmark eller i udlandet.

Udvikling og mobilitet Vi har fokus på udvikling og mobilitet, og du vil blive opfordret til aktivt at søge de mange muligheder i Arla Foods. Vi vægter international erfaring højt og arbejder derfor aktivt med udstationering. Det er vigtigt, at en udstationering opleves som et positivt forløb både professionelt og privat, og vi har derfor et International Assignment Centre, som hjælper med alt det praktiske i forbindelse med en udstationering. Arla Foods har cirka 100 udstationerede medarbejdere med familier fordelt på mere end 20 destinationer.

Som del af et stærkt fagligt miljø i en stor international koncern får du sam64

//

virksomheder

www.arlafoods.dk


Karriere uden grænser

Arla Foods er en af de største virksomheder i Danmark og en vigtig spiller på det globale marked. Det betyder, at du som ingeniør får et utal af muligheder inden for bl.a. forskning/ innovation, procesudvikling, produktionsplanlægning, logistik, kvalitetssikring og miljø­ forbedringer. Du kan dykke ned i et særligt fagområde og blive specialist, og har du også mod på at blive leder, er der rig mulighed for det. Trænger du til nye udfordringer, kan du skifte til et andet forretningsområde eller udleve dine udlandsdrømme i England, Sverige, USA, Kina, Saudi­ Arabien eller et af de mange andre lande, hvor vi har afdelinger. Det er helt op til dig. Uanset hvad du ønsker, kan vi garantere dig en karriere med grænseløse muligheder. Besøg www.arlafoods.dk/job, og find din egen smag på livet i Arla Foods.


Atkins Danmark A/S Stand 19 i Hallen

160 400

12.000 18.000

En verden fuld af muligheder Med 18.000 medarbejdere er Atkins Europas største multidisciplinære rådgivningsvirksomhed, og vi planlægger, designer og projekterer ingeniør- og designløsninger over hele kloden. De udfordringer, vi løser, spænder fra at designe nogle af verdens største bygninger og moderne, offentlige transportsystemer til at udvikle klimastrategier og projektledelsesværktøjer. I Danmark har vi specialiseret os i at rådgive inden for transport, management, industri, miljø, GIS og arkitektur. Og som Skandinaviens førende jernbanerådgiver ser vi frem til at løse mange spændende udfordringer de kommende år – bl.a. med danske højhastighedstog og en mulig Femern Bælt-forbindelse.

Ingeniør i Atkins Som ingeniør i Atkins kan du arbejde på tværs af flere discipliner, blive specialist på enkelte fagområder, projektleder eller afdelingsleder. Du arbejder fx med transportplanlægning, projekte66

//

virksomheder

ring af anlæg, miljøanalyse, GIS-udvikling, projektledelse, design og arkitektur eller processimulering til olieog gasindustrien. Du kan både arbejde på danske og internationale projekter, og har du lyst, kan du gøre karriere i udlandet via et af vores mange kontorer verden over. Som videnbaseret virksomhed har vi fokus på et højt fagligt niveau, individuelle udviklingsmuligheder og innovation. I hverdagen har vi en uformel arbejdsform, og vores medarbejdere har en høj grad af frihed til at planlægge deres eget arbejde, men der er også plads til faglig sparring og et godt grin med kollegerne.

Tilbud til studerende Hvis du endnu ikke har færdiggjort din uddannelse og leder efter en praktikplads, et studiejob eller en samarbejdspartner til dit afgangsprojekt – er du også meget velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder mange muligheder – men vi lytter også gerne til dine idéer. www.atkins.dk


Form din egen fremtid i Europas største rådgivende ingeniørvirksomhed

Atkins er en af verdens førende leverandører af professionelle rådgivningsydelser.

Atkins Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S

Telefon: +45 82 33 90 00 Fax: +45 82 33 90 01 Email: info-dk@atkinsglobal.com

Og vi leder hele tiden efter nye talenter, der - ligesom os brænder for at udtænke innovative løsninger.

København Århus Esbjerg

www.atkins.dk


ATP Stand 81 i Teltet

700

0101 1010 -

Virksomheden

ATP løser en lang række opgaver, der berører det danske samfundsliv, og vi er med hele livet fra uddannelse, indkomst, barsel, sygdom og endelig pension. Vores mål er at være i verdensklasse inden for pension og sikring. I et it-perspektiv er ATP een af de mest komplekse virksomheder i Danmark. Med en kunde-volumen på mere end 4 millioner udfordres vores it-forretningsløsninger konstant. ATP er een af de store spillere inden for administration og formueforvaltning og en af Europas største pensionsinvestorer med en formue på omkring 400 mia. I it-afdelingen arbejder 200 mænd og kvinder lige nu med at udvikle og drive et ambitiøst it- og forretningsprogram, der baserer vores fremtidige it-systemer på bl.a. platformene SAP, Websphere/J2EE og .Net.

68

//

virksomheder

Vi har sat overliggeren højt for hele koncernen og vores solide og kompetente løsninger har bl.a. givet os IBM’s pris for Service-Oriented Architecture (SOA), vores nye pensionsoptjeningsmodel har gjort ATP til Pension Fund of the year - state scheme og vores arbejdsplads blev sidste år kåret til den mest familievenlige i Danmark.

Tilbud til studerende

Vi tilbyder studiejob på ca. 15 timer ugentligt. Vi er fleksible med arbejdstiden, da vi mener, at studierne kommer i første række. Som studerende i ATP indgår man på lige fod med de fuldtidsansatte og man arbejder bl.a. med at udarbejde og afvikle test cases og testscenarier, automatisering af test cases, registrering af alle fundne fejl samt deltagelse i løsningsanalyse.

www.atp.dk


Kan du sætte system i 4 mio. kunder?

It-holdet består af en lang række professionelle og kvalitetsbevidste kollegaer, der lægger vægt på videndeling og læring. Vi investerer i din fortsatte kompetenceudvikling, så din markedsværdi stiger, mens du er i ATP. Vi har fokus på toppræstationer samtidig med, at der skal være balance mellem job og fritid. I ATP-IT arbejder vi bl.a. med analyse, design, realisering, test og support af løsninger. Vi arbejder efter best practice metoder og baserer vores fremtidige systemlandskab på standardsystemer, såsom SAP, Liv.Net, F2100, Unit Link, Websphere Portal mfl. Læs mere på atp.dk/job, hvor du også kan sende en ansøgning.


B-K Medical Stand 34 i Hallen

65 214

0101 1010 65 300

Virksomheden

BK Medical har i mere end 25 år produceret ultralydsskannere til det medicinske ultralydsmarked, specielt til urologi og kirurgi. Vores ledende markedsposition er skabt gennem udvikling af innovative produkter i tæt samarbejde med læger i Danmark og udlandet. Gennem vores værdier skaber vi et inspirerende og krævende arbejdsmiljø med fokus på faglig og personlig udvikling.

Tilbud til studerende

BK Medical har tradition for at samarbejde med studerende fra både Danmark og udlandet. Er du på udkig efter eksamensprojekt, studiejob eller praktikplads så kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Ingeniørens arbejdsområder

BK Medical beskæftiger primært ingeniører inden for udvikling, produktion og ledelse. Team work er en integreret del af produktudvikling hos BK Medical. Vores tværorganisatoriske teams har ansvaret for projekterne fra idé til produktet når slutbrugeren. Derfor kommer vores ingeniører i berøring med alle de problemstillinger som indgår i udvikling af avanceret medikoteknisk udstyr. Ingeniører hos BK Medical får således talrige udfordringer og udviklingsmuligheder uanset deres fagområde.

70

//

virksomheder

www.bkmed.com


BK Medical Mennesket i centrum

BK Medical har tradition for at samarbejde med studerende fra både Danmark og udlandet. Så er du på udkig efter eksamensprojekt, praktikplads, studiejob eller virksomhedsbesøg, er du meget velkommen til at kontakte BK Medical for at høre om de forskellige muligheder.

B-K Medical • Mileparken 34 • 2730 Herlev • Tel.: 4452 8100 • Fax. 4452 8199 •bkmed.com


Babcock & Wilcox Vølund A/S Stand 68 100i Teltet i Teltet

100 375

-

72

Babcock & Wilcox Vølund er en af verdens førende leverandører af teknologier til at omsætte affald og biomasse til energi. Vi udvikler, designer, sælger og idriftsætter energiproducerende anlæg. For os er affald ikke kun et miljøproblem men en værdifuld ressource, der kan omdannes til el og varme. Det stiller høje krav til vores teknologi, som vi løbende udvikler ved hjælp af avancerede designværktøjer. Vores årlige omsætning er på ca. 700 mio. kr. genereret fra salg af nye anlæg, vores serviceforretning og licensaftaler.

har brug for nye kolleger – både til udvikling af nye teknologier og kommerciel udnyttelse af vores unikke viden om energi, der er med til at forbedre miljøet og klimaet. Vi tilbyder globale udfordringer. Et eksempel på dette er bl.a. et af de hidtil største og mest ambitiøse miljøprojekter i Kina, som skal omdanne de enorme affaldsmængder til miljøvenlig energi. Der er også udfordringer i vores afdeling, der arbejder med combined cycle-anlæg og forgasningsteknologi. Se hvilke andre muligheder der er for dig på www.volund.dk

Ingeniørens arbejdsområder

Tilbud til studerende

Hos os får du gode muligheder for at udvikle dig både fagligt og menneskeligt. Vi er store nok til at have plads til specialister, som koncentrerer sig om specifikke områder, ligesom der også er mulighed for at gøre karriere på tværs af organisationen. Vi er ved at udvikle nye forretningsområder med fokus på innovativ rådgivning og projektering af affaldsog biomassebaserede energianlæg. Vi

Vi lægger stor vægt på at have en god og spændende kommunikation med studerende gennem hele studietiden. Vi tager aktivt del i møder omkring samarbejde, opgaveskrivning og specialer. Vi tilbyder også studiejob og praktikophold med fokus på områder som energi, kemi, maskin og miljø. Med en fast tilknyttet kontaktperson sikrer vi os, at de studerende modtager en professionel sparring og vejledning.

//

virksomheder

www.volund.dk


Vi har kontorer i Esbjerg og København

BRÆNDER DU FOR KLIMA OG ENERGIUDFORDRINGER? Vil du hellere gøre noget for klimaet end blot tale om det? Hos Babcock & Wilcox Vølund er Kyoto-aftalen ikke noget, vi kun læser om i avisen – vi gør noget ved det. Vi er en af verdens mest respekterede virksomheder inden for teknologier til forbrænding af affald og biomasse. Vi er derfor altid på udkig efter ingeniører, som kan hjælpe os med at blive endnu bedre til det, vi er bedst til.

Vores overordnede filosofi er at bidrage til et bedre samfund gennem udvikling af avancerede og miljørigtige teknologier, som kan omsætte energien i brændslet til el og varme. Og vi både udvikler og anvender moderne designværktøjer for at kunne nå vores mål.

www.volund.dk/jobs


Banedanmark Stand 135 i S-Huset

265 2.000

-

Banedanmark sørger årligt for, at 160 mio. passagerer kan køre sikkert på 3.200 km spor, over 2.300 broer og passere 7.000 togsignaler. Vi styrer trafikken på et af verdens mest befærdede tognet og sørger for den nødvendige trafikinformation. Banedanmark er bygherre på alle nye jernbaneprojekter, som siden 2006 er vokset til en enorm entreprenøropgave. Vi styrer og professionaliserer genopretningen af jernbanen, og vi ser udviklingen af fremtidens signal- og sikringssystemer som en vigtig opgave.

Ingeniørens arbejdsopgaver Som ingeniør i Banedanmark beskæftiger du dig med både vedligeholdelse og fornyelse af jernbanen. Af kommende store projekter er bl.a. indførelsen af Europas mest moderne signalsystem ERTMS.

discipliner. Som projektleder har du det overordnede ansvar for et projekt. Til et projekt vil der typisk være tilknyttet en projekteringsleder, som er ansvarlig for et fagspecifikt område og assisterer den overordnede projektleder. En anden karrierevej for ingeniører i Banedanmark er at blive teknisk fagspecialist inden for et fagområde. Det kan bl.a. være inden for strøm, teknik eller vedligehold. Uanset hvilke opgaver, du varetager som ingeniør i Banedanmark, vil du følge projekterne hele vejen fra idé til resultat.

Tilbud til studerende Banedanmark ansætter hvert år studentermedhjælpere, specialeskrivende og tekniske trainees, som kan specialisere sig inden for jernbanen. Traineeprogrammet varer et år. Hør mere på vores stand.

Der findes mange jobmuligheder og karriereveje for ingeniører i Banedanmark. Du kan arbejde som projektleder med opgaver på tværs af forskellige 74

//

virksomheder

www.banedanmark.dk


Vi laver jernbaneprojekter for milliarder


Bayer MaterialScience Stand 136 i S-Huset

10 150

0101 1010 106.000

Let us give life to your vision As an inventor company, Bayer MaterialScience is constantly driving forward new ideas. We develop and manufacture products that make everyday life easier and more comfortable. This is your opportunity to learn more about how Bayer MaterialScience improves your quality of life. You will also get a chance to learn how you can team up with Bayer MaterialScience while writing your dissertation - and how a future career at Bayer may be shaped. Market leader Bayer MaterialScience is a renowned supplier of market leading highperformance materials and innovative system solutions used in a wide range of products. The company is comprised of four business units: Polycarbonates; Polyurethanes; Coatings, Adhesives and Specialties; and Thermoplastic Polyurethanes. In the Nordic region, Bayer MaterialScience operates in the Nordic and 76

//

virksomheder

Baltic countries and is part of Bayer Norden - a regional unit within the international Bayer Group. Bayer MaterialScience’s key customers are the automotive and construction industries, the electrical/electronics sector, and manufacturers of sports and leisure articles, packaging, and medical equipment. Engineering at Bayer MaterialScience The employee profile of Bayer MaterialScience is rather diversified but being an engineer may often prove an advantage. Employees with a background as engineers are often involved in the sales process as they: • offer a profound knowledge of our materials which enable them to give well-authenticated advice on the choice of material for a particular customer solution/product • are on home ground when visiting our customers in the engineering business and have good qualifications for understanding the customers’ considerations and needs www.bayer.dk


Pioneering Plastics

Protecting Heroes

Science For A Better Life

In many cities, fire departments have to deal with up to 150 emergencies per day. Each one presents many hazards, with smoke, flames and collapsing buildings making up the firefighters’ working environment as they struggle to save lives and property. Bayer MaterialScience has developed a high-tech plastic with extremely high break resistance and impact strength. These qualities make it ideal for use in helmet visors. Bringing a little more safety to one of the world’s most dangerous jobs. www.bayer.com


Biogen Idec Manufacturing ApS Stand 93 i Teltet

62 275

511 4.500

Virksomheden Biogen Idec er med sin globale tilstedeværelse og førende bioteknologiske udvikling af nye behandlingsformer inden for onkologi, neurologi og immunologi en betydningsfuld bidragsyder af medicin til patienter med kroniske sygdomme. Produktionsanlægget i Hillerød er en unik ingeniørpræstation.

Tilbud til studerende Vi tilbyder summer trainee stillinger, og vi vil i løbet af 2009 invitere de relevante studieretninger på virksomhedsbesøg med rundtur i produktionsfaciliteterne og laboratoriet.

Ingeniørens arbejdsområder En arbejdsdag hos Biogen Idec er påvirket af det innovative miljø som præger hele branchen og styres af vores mål om at skabe et produktionsanlæg i verdensklasse. Som ingeniør hos Biogen Idec arbejder du typisk i tværorganisatoriske projektgrupper, relateret til byggeri, kvalitet og produktion. Vi belønner dit talent, dine ideer og evne til at samarbejde. Hos os vil du møde mennesker fra hele verden med høj faglighed og alle dedikeret til at arbejde for en bedre hverdag for vores patienter.

78

//

virksomheder

www.biogenidec.dk www.biogenidec.com


Transforming Discovery into Care


Bombardier Stand 95 i Teltet

80 350

0101 1010 60.000

Virksomheden

Bombardier er verdens største leverandør af jernbaneudstyr, systemer og services til passagertransport. Produktporteføljen omfatter rullende materiel, serviceydelser, lokomotiver, traktionsog styresystemer samt signalsystemer. Bombardier koncernen har hovedkvarter i Canada, har ca. 60.000 ansatte og aktiviteter i 22 lande. Selskabet i Danmark har ca. 350 medarbejdere i København og Randers. Læs mere på www.bombardier.com

Ingeniørens arbejdsområder

Som medarbejder hos Bombardier får du mulighed for at arbejde i et internationalt, dynamisk miljø, hvor vi fokuserer på vækst, iværksætterånd, nytænkning og teamwork. Du bliver en del af et team, der arbejder på tværs af landegrænser og organisationsskel i vores stræben efter at finde nye, forbedrede måder at tjene kunderne på. Bombardier i København er en international ingeniørvirksomhed med engagerede medarbejdere som er dybt involveret i udviklingen af moderne 80

//

virksomheder

signalsystemer baseret på den nye europæiske standard, som skal skabe en sikker og effektiv udnyttelse af jernbanernes infrastruktur. I Randers er Bombardiers hovedopgaver modernisering, vedligeholdelse, reparation af havarerede tog, reservedelsløsninger samt udvikling og montage af traktionsmoduler til dieseldrevne tog.

Tilbud til studerende

Bombardier er altid åbne overfor samarbejde med ingeniør-studerende, f.eks. i forbindelse med praktik eller projektopgaver. Kontakt os for at høre om dine muligheder.

HR-afdelingen

rikke.h.feld@dk.transport.bombardier.com

Tel: 86 42 53 00

www. bombardier.com


The new formula for Total Train Performance from Bombardier Transportation

www.bombardier.com

The Global Leader in Rail Technology

ECO4 is a trademark of Bombardier Inc. or its subsidiaries.

Energy Efficiency Economy Ecology


Bosch Rexroth A/S Stand 132 i S-Huset

30 120

0101 1010 33.000

Virksomheden Bosch Rexroth Bosch Rexroth står for avanceret teknologi, fra én enkelt kilde! Med Bosch Rexroth som leverandør får du al den teknologi du behøver til bevægelse i og på maskiner. Vores komplette produktsortiment sikrer en unik kombination af styrke og kvalitet. Vi leverer alt lige fra enkeltdele til totalløsninger. Vores team af specialister står til rådighed med rådgivning om optimale tekniske og økonomiske løsninger inden for: industrihydraulik, servo- og styringsteknik, lineær- og montageteknik, pneumatik, service og vedligehold samt mobilhydraulik.

Ingeniørens arbejdsområder

Bosch Rexroth spænder vidt, når det drejer sig om kontrol, styring og bevægelse. Som ingeniør hos Bosch Rexroth får du en alsidig hverdag i en international virksomhed, hvor den enkelte medarbejders konstante udvikling er i højsædet. Som markedsledende virksomhed indenfor industriautomation medfører job i Bosch Rexroth, at du kommer til at arbejde 82

//

virksomheder

med produkter af den højeste kvalitet. I Bosch Rexroth har du som ingeniør mulighed for at arbejde i flere forskellige områder, baseret på dine kvalifikationer og interesser. Det værende som projektingeniør, salgsingeniør, applikationsingeniør, produktionsingeniør m.fl.

Tilbud til studerende

Bosch Rexroth tilbyder også nyuddannede ingeniører at starte deres karriereforløb som trainee. Over 2 – 2½ år gennemfører du et målrettet forløb, hvor du gradvist indføres i dit kommende job. Det enkelte traineeforløb tager udgangspunkt i din baggrund, din studieretning, dine evt. erhvervserfaringer og interesser. Dette hele samler vi i en helstøbt plan for din karrierestart hos Bosch Rexroth. Bosch Rexroth er i Danmark placeret i Hvidovre, Kvistgaard, Randers og Vejle.

www.boschrexroth.dk


Karriere

Bosch Rexroth

Kom godt i gang med din karriere

I en international virksomhed

Bosch Rexroth, The Drive & Control Company Bosch Rexroth-koncernen er en international virksomhed med datterselskaber i 50 lande og hovedkontor og fabrikker i Tyskland. Virksomheden er førende i verden inden for Hydraulik, Pneumatik, Servoteknik og Lineærteknik med en omsætning på 6 mia. EUR. I Danmark har koncernen en stærk markedsposition og er anerkendt for høj kvalitet og god service. Der forventes stærk vækst på det danske marked. Det danske selskab har hovedkontor i Hvidovre og afdelinger i Kvistgaard, Vejle, Esbjerg og Randers. Læs mere om Bosch Rexroth A/S på www.boschrexroth.dk Bosch Rexroth A/S www.boschrexroth.dk

Electric Drives and Controls

Hydraulics

Linear Motion and Assembly Technologies

Pneumatics

Service Automation


Burmeister & Wain Energy A/S Stand 94 i Teltet

72 134

72 134

BWE BWE var tidligere en del af industrikoncernen Burmeister & Wain A/S, og ejes i dag af det italienske kedelfirma STF. BWE’s kerneområder er avancerede kedelanlæg i 400-800 MW-klassen samt afsvovlings- og DeNOx-anlæg til kraftværkssektoren. Inden for vedvarende energi er BWE aktiv med konstruktion af store biomassefyrede anlæg til kraftvarme produktion. BWE’s hovedkontor ligger lige nord for DTU i Lundtofte ved Lyngby. BWE blev i 2008 udnævnt til Gazelle virksomhed af dagbladet Børsen.

Faglige udfordringer Design af kedel- og miljøanlæg kalder på mange forskellige ingeniørdiscipliner. Arbejdet i BWE tilrettelægges med henblik på at give medarbejderne selvstændighed og frihed til at præge deres stilling. BWE giver dermed rige muligheder for eksperten, og for tværfagligt arbejde som f.eks. salgsingeniør og projektleder - stillinger, med hyppig international kontakt. Kedelanlæg ud84

//

virksomheder

gør store termomekaniske konstruktioner, hvor maskiningeniøren med konstruktion som sit speciale kan udfolde sig; desuden er området rigt på procestekniske problemer, der kræver termodynamisk og strømningsteknisk indsigt med udgangspunkt i energiteknik. Ingeniørens redskaber er moderne CAD/CAE-software til plant layout, konstruktion, spændingsanalyse (FEM), statisk beregning på komplekse rørsystemer og bærende strukturer, CFD-analyse af forbrændings-, strømnings-, og varmeovergangsforhold. Desuden udvikles og anvendes egne tekniske programmer til kedeludlægning. Røgrensningsanlæggene fordrer kemiteknisk procesviden. Alle anlæg kræver elektroteknisk engineering til måling, styring og regulering.

Projekt, Praktik? BWE vejleder afgangs-, Ph.d.-studerende og praktikanter på projekter af relevans for BWE.

www.bwe.dk


Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S Stand 138 i S-Huset

120 260

0101 1010 120 500

Virksomheden

BWSC er en af verdens førende leverandører af nøglefærdige kraftværker, baseret på dieselkraft eller biomasse. Vi arbejder med hele processen fra design, planlægning og finansiering over selve montagen til drift og vedligeholdelse. Vi er globalt anerkendte for at levere driftsikre og effektive kraftværker til tiden. BWSC har opført mere end 159 kraftværker i 49 lande over hele verden.

Du vil konstant møde nye udfordringer både i vores hovedkontor og over hele verden, hvor du i et internationalt teamwork er med til at skabe unikke projekter og resultater.

Tilbud til studerende

Vi samarbejder gerne omkring opgaveskrivning og praktik.

Ingeniørens arbejdsområder

BWSC’s ingeniører arbejder med alle dele af at planlægge, bygge og drive kraftværker. Vi skaber nye tekniske løsninger skræddersyet til vores kunder. Du vil komme til at arbejde med design, opførelse samt drift og vedligeholdelse. Vi arbejder tæt sammen på tværs, men med stor kompetence til den enkelte medarbejder.

86

//

virksomheder

www.bwsc.dk


BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S BWSC is a world-leading contractor and operator of power plants - based on diesel engines as well as renewable energy. Our 500 employees have many exciting challenges. They have great opportunities in a wide area of functions including planning, financing, design, construction and operation of power plants. BWSC has supplied 159 power plants and extensions to 49 countries.

JOIN US BUILDING POWER PLANTS AROUND THE WORLD

ejse r n e Vind Wales s stand til vore n på a d r hvo Hør

www.bwsc.dk


CAD Kompagniet Stand 72 i Teltet

30 40

0101 1010 30 40

Virksomhedsbeskrivelse

CAD Kompagniet er Danmarks største tekniske bemandingsbureau. Fra vores kontorer i København og Vejle udstationeres ingeniører til spændende projekter hos landets førende og innovative virksomheder. Vi løser opgaver inden for industri og byggeri, bl.a. udvikling af produktionsanlæg og projektering af nybyggeri.

88

//

virksomheder

Ingeniørens arbejdsområder

Som konsulent for CAD Kompagniet bliver du udstationeret til vores mange kunder. Vores ingeniører opbygger et stærkt netværk og kommer i berøring med mange arbejdsområder i løbet af kort tid. Typiske opgaver er konstruktion og dokumentationsarbejde i 3D, projektstyring, byggepladstilsyn mv. En projektansættelse i CAD Kompagniet er ofte genvej til en fastansættelse i ’den helt rigtige’ virksomhed for vores nyuddannede ingeniører.

www.cadkompagniet.dk


Skal vi kickstarte din karriere? CAD Kompagniet – landets største rekrutterings- og vikarbureau inden for teknisk bemanding. CAD Kompagniet – de gode jobs, gode kandidater, det perfekte match! www.cad-komp.dk Vi har kontorer i København og Vejle. Tlf.: 70 22 22 17 Fax: 70 22 22 84

Siden begyndelsen i 1986 har vi kickstartet karrieren for hundredvis af ingeniører. Vores kunder tæller virksomheder som: NNE Pharmaplan GEA Niro A/S FLSmidth Alfa Laval Leif Hansen Rådg. ingeniører ...og mange flere i hele landet • • • • •


Capgemini Stand 4 i Hallen

70 400

0101 1010 5.000 88.000

Capgemini en global virksomhed

Vi er en af verdens største konsulentvirksomheder inden for IT og management. Vi leverer hele spektret af ydelser fra strategi og forretningsudvikling til ledelse af IT-projekter samt udvikling, implementering og drift af IT-løsninger. I Danmark arbejder vi med nogle af de mest hotte, innovative og teknologisk spændende projekter. Vi har et velfungerende globalt samarbejde og et godt netværk med sparring på nicheområder. Vi er en virksomhed, som har et højt fagligt niveau, en stor bredde i vores kompetencer og en hel speciel samarbejdsform med vores kunder.

Ingeniørens arbejdsområde

Som ingeniør er du med til både at implementere de nyeste teknologier og løsninger. Vi har et tæt samarbejde med førende teknologipartnere, og du får rige muligheder for at udvikle dine kompetencer.

90

//

virksomheder

Vi er interesseret i at rekruttere både nyuddannede og erfarne ingeniører med stærke IT kompetencer inden for .net og java udvikling.

Vil du være en del af vores team?

Tilhører du gruppen, som går under betegnelsen “de absolut bedste”? Så er det måske dig, vi leder efter, hvis du kan arbejde selvstændigt og produktivt, og tilmed er en god teamspiller. Du skal samtidig kunne levere en god balance mellem kvalitet og produktivitet - tingene skal virke til tiden. Du har en god fornemmelse for konsulentverdenen, herunder en fornuftig kommerciel indstilling. Du er meget velkommen til at besøge os på standen eller sende os en uopfordret ansøgning.

www.dk.capgemini.com


Career Campus Stand 67 i Teltet

-

0101 1010 -

Invester i din fremtid med Career Campus

Vil du lave dit speciale eller et studieprojekt i samarbejde med en virksomhed, hjælper vi dig med at finde de ideelle rammer. Vi har allerede projekterne og mulighederne i Vestjylland, og Career Campus i Ringkøbing tilbyder gratis bolig og transport til virksomheden. Og vigtigst - et stærkt fagligt og socialt netværk. Kom og drøft dine muligheder med os, og hør mere om det nyindrettede Campus.

92

//

virksomheder

Hvis du allerede selv har en idé til et projekt i Vestjylland, hjælper vi dig gerne helt i mål. Career Campus repræsenterer nemlig en bred vifte af virksomheder i området, der alle er interesserede i at få kontakt til studerende.

Kontakt information

Anders Bisgaard Andersen Projektleder for Career Campus T: 9974 1656 M: 3057 5492 www.careercampus.dk

www.careercampus.dk


, t e t k e j o r p Har du ! n e d e h m o s k r i v i v r a h s책

C AMPUS


Career Country Stand 58 i Halle

-

0101 1010 -

Her er du også velkommen hos virksomhederne!

Kom til Career Countrys stand og hør om karrieremuligheder hos ABB, Mærsk Olie og Gas, Rambøll Olie & Gas, Semco Maritime, Ribe Maskinfabrik, Rimadan, Cowi, Seelen, Esbjerg Kommune, Sikkerhedsstyrelsen, Holger Christiansen Group, VIKING Life-Saving Equipment.

Og lær om livet i Esbjerg området med råd til mere.

Country er initiativrigt og international orienteret med fokus på forskning og udvikling. Du har mulighed for at vælge blandt virksomheder, der tilbyder alle retninger af ingeniørfokus. En god kantine og nogle rare kollegaer ;o)

Besøg os på stand nr 58, drik en Cocio og få en snak om dine muligheder i Career Country.

Hvem vil ikke gerne være en del at en vækst-succes?

Esbjerg kommune er en stabil vækstmotor! Det konstateres i en rapport fra Ernst & Young. Her kaldes Career Country for en af de “absolut mest stabile vækstcentre i Danmark”. Vi rummer et stort antal vækstvirksomheder og det giver dig gode vilkår for vækst og udvikling af nye ideer og karriere. Jumpstart din karriere her hvor der er kortere vej til toppen og kortere vej til indfyldelse. Erhvervslivet i Career 94

//

virksomheder

www.careercountry.dk


www.CareerCountry.dk

– HVAD VÆLGER DU? I Career Country er der kortere vej til toppen og kortere vej til indflydelse. Erhvervslivet i Career Country er initiativrigt og international orienteret med fokus på forskning og udvikling. Hvis du sigter højt, skulle du måske overveje at jumpstarte din karriere i Career Country. Besøg nogle af virksomhederne fra Career Country på vores stand og klik ind på CareerCountry.dk for mere info.

PARtnERE i CAREER CoUntRy: esbjerg Kommune, Deloitte, erhvervsaKaDemi vest, semco maritime, rm-gruppen, siKKerheDsstyrelsen, mærsK olie og gas, Kpmg, bramiDan, Det Faglige hus, holger christiansen group, coWi, yit, seelen, copsø, Q-star, syD energi, viKing liFesaving eQuipment, abb, ramboll oil& gas, blue Water shipping, aDvoKataKtieselsKabet KirK larsen & ascanius


Cheminova A/S Stand 42 i Hallen

80 800

0101 1010 145 8.000

Spændende kemi til planteværn Cheminova er en kemisk virksomhed, som bl.a. fremstiller kemiske plantebeskyttelsesmidler. De vigtigste produkter er ukrudtsmidler, insektmidler og svampemidler til brug i en række afgrøder. Årligt omsættes varer for ca. 5 mia. kr., hvoraf 99% eksporteres til mere end 100 lande. Cheminovas produktion foregår primært på virksomhedens hovedsæde ved Lemvig samt i mindre omfang hos det indiske datterselskab. Afsætningen sker gennem hovedkontoret og de 23 datterselskaber ude i verden.

Ingeniør hos Cheminova

Cheminovas to store tekniske afdelinger - produktion og logistik samt udvikling og registrering - beskæftiger hver for sig et stort antal ingeniører og øvrige medarbejdere med tekniskvidenskabelig baggrund. I f.eks. virksomhedens mange laboratorier arbejder ingeniører tæt sammen med cand. scient.er, laboratorieteknikere, laboranter m.v. Arbejdsopgaverne spænder fra det overordnede og strategiske til det 96

//

virksomheder

snævert fagspecifikke. Som akademiker hos Cheminova får man mulighed for at deltage i nogle af firmaets mange projekter, der handler om udvikling af nye plantebeskyttelsesmidler. Der er ligeledes mulighed for at arbejde med miljø- og procesforbedring af eksisterende produktioner. Ingeniører hos Cheminova har rige muligheder for efter- og videreuddannelse i tråd med de tildelte arbejdsopgaver.

Praktik i Vestjylland

Praktik for ingeniørstuderende er absolut mulig, og relevante eksamensprojekter kan også komme på tale. Virksomheden har størst erfaring inden for praktisk kemi i produktion og laboratorier, men også øvrige emner og projekter kan være relevante.

Mission

Vi bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, der medvirker til at forøge udbytte og kvalitet af landbrugets afgrøder, så verdens behov for fødevarer kan dækkes. www.cheminova.dk


Gør en forskel - det gør vi...

Plads til faglig og personlig udvikling i et stærkt fagligt miljø med udfordrende opgaver giver dig grobund for din karriere.

Cheminova søger løbende dygtige og talentfulde akademikere med baggrund som f.eks. kemiingeniør, cand. scient. i kemi m.fl. For yderligere information om fremtidige jobmuligheder er du velkommen til at kontakte HR-direktør Ole Zinck på tlf. 9690 9690 eller ole.zinck@ cheminova.com. Cheminova er en international konkurrencedygtig kemisk virksomhed med en stærkt faglig baggrund inden for crop protection. Cheminova beskæftiger 1800 medarbejdere, har datterselskaber i 23 lande og havde i 2008 en omsætning på ca. 5 milliarder kroner. Aarhus Universitets forskningsfond er hovedaktionær i koncernen. Find flere oplysninger på vores hjemmeside.

Human responsibility... cheminova. dk

auriga.dk


Chr. Hansen A/S Stand 33 i Hallen

150 850

2.500

Virksomheden Chr. Hansen A/S er en international bioteknologisk virksomhed, som udvikler, producerer og sælger fødevareingredienser. Naturens egne råvarer og processer er grundstenen i al vores forskning og produktion og vores produkter opfylder således den moderne forbrugers krav til sunde og naturlige fødevarer. Chr. Hansens ingredienser findes i alt fra oste, yoghurt og læskedrikke til dyrefoder og kosttilskud.

Arbejdsområder Vi arbejder i et globalt forretnings- og forskningsmiljø, der er præget af innovation og et højt videnskabeligt niveau, hvor vi har et nært samarbejde med universiteter og videnskabelige institutter foruden Chr. Hansens selskaber i andre lande. Vi har produktion på fem kontinenter, og vores produktionssteder lever til enhver tid op til de højeste internationale standarder.

98

//

virksomheder

De typiske faglige arbejdsområder for ingeniører er målrettet og anvendt forskning og udvikling inden for genetik, fermentering og molekylærbiologi. Hos Chr. Hansen lægger vi vægt på at give hinanden de rigtige rammer, så vi kan være på forkant med de daglige udfordringer. Vi prioriterer din personlige og faglige udvikling meget højt, og hvert år opdateres sin personlige udviklingsplan i samarbejde med din leder.

Tilbud til de studerende Chr. Hansen har tæt kontakt til det akademiske miljø og samarbejder løbende med studerende, som er i praktik eller skriver eksamensprojekter inden for stort set alle områder. Kontakten sker på baggrund af konkret henvendelser fra studerende med forslag til projekter, praktikforløb eller PhDopgaver.

www.chr-hansen.com


Chr. Hansen – det naturlige valg Vil du være med til at gøre en forskel i en af verdens førende ingrediensvirksomheder? Mere end 500 millioner mennesker spiser og drikker hver dag et produkt, som Chr. Hansen har været med til at udvikle. Vores produkter er blandt verdens bedste inden for blandt andet kulturer, enzymer, naturlige farver, funktionelle blandinger og probiotika til mennesker og dyr. Naturens egne råvarer og processer er hjørnestenen i vores udvikling og produktion af fødevareingredienser. Chr. Hansen er en vidensbaseret virksomhed – derfor er medarbejderne vores vigtigste ressource. Vi tilbyder en bred vifte af jobs og karrieremuligheder inden for alle arbejdsområder fra forskning, udvikling & applikation til produktion og salg & marketing. Er dit mål også at bruge din viden og ekspertise på globalt plan? At forske, løse problemer og skabe resultater i samarbejde med gode kolleger og dygtige ledere? – så klik ind på www.chr-hansen.com og læs mere om dine job- og karrieremuligheder hos os.

www.chr-hansen.com


Coloplast Stand 38 i Hallen

325 2.500

7.000

Virksomheden Coloplast udvikler produkter der gør livet lettere for mennesker med helbredsmæssige problemer, der har en meget privat karakter. Vi arbejder tæt sammen med de mennesker, der bruger vores produkter for at skabe løsninger, der tilgodeser deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretningsområder er stomi, urologi og kontinens og sår- og hudpleje. Vi er en global virksomhed med hovedsæde i Humlebæk i Danmark, og vi har mere end 7000 ansatte i hele verden.

Ingeniør i Coloplast Coloplast har ca. 325 ingeniører i Danmark, og langt de fleste arbejder med produktudvikling eller produktionsmodning. Derudover kan du som ingeniør bl.a. arbejde med marketing, kvalitetssikring, patentbehandling, klinisk afprøvning af produkter, IT-arbejde og ledelse. 100

//

virksomheder

Coloplast tilbyder karriereudvikling på mange niveauer. Det mest almindelige som udviklingsingeniør er at gøre karriere som specialist, projektleder eller indenfor ledelse. Udviklingsingeniører er involveret lige fra undersøgelse af trends og brugerbehov, konstruktion og design af produkter, til produkterne bliver produceret og leveret til slutbrugeren.

Du får masser af udfordringer Alle steder i organisationen kan du forvente at skulle arbejde med en ambitiøs dagsorden. Det betyder at vi hele tiden vil udfordre dig og forvente, at du gør dit bedste. Og vi vil belønne dig i overensstemmelse med dit potentiale, og det du præsterer. Hvis du er blevet nysgerrig, så kom og mød os på Coloplast standen, og snak med ingeniører fra et bredt udsnit af organisationen, og diskuter mulige projektemner. Vi glæder os til at se dig. www.coloplast.com


Tør du gå tæt på? coloplast.com/jobs

Det gør vi nemlig i Coloplast. Vores produkter hjælper folk med intime sundhedsbehov, og vi går tæt på, når vi udvikler medicinsk udstyr sammen med brugerne. Du lader dig ikke afskrække af stomi, sår eller katetre. Du kan nemlig komme i tæt kontakt med brugere gennem hele udviklingsprocessen. Om du så er til etnografiske studier, produktafprøvning på hospitalerne eller tæt kontakt med dine kolleger hjemme ved skrivebordet, er der nærgående udfordringer til dig. Som ekstra bonus får du glæden ved at se dine ideer blive til virkelighed - og se dem hjælpe brugerne til et bedre liv.

Vi har i tæt samspil med vores brugere udviklet SenSura - en

Du er selvfølgelig super dygtig - og du kommer til at

nyskabende stomiløsning, der har

blive dygtigere. For vi går også tæt på din karriere.

forbedret livskvaliteten for tusindvis

Din personlige og faglige udvikling er vigtig for os

af stomiopererede. Takket være en enestående og innovativ 2-lags

- og med den høje hastighed, der er i vores udvik-

klæber er SenSura i stand til at

lingsprocesser, og vores gode uddannelsesmuligheder

kombinere vigtige egenskaber, som

accelererer vi din udvikling som medarbejder.

tidligere var uforenelige.

Se nærmere på mulighederne, hvis du tør gå tæt på.


COWI A/S Stand 30 i Hallen

1.150 2.200

2.100 4.500

Virksomheden

Karriere

COWI er en international rådgivningsvirksomhed inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi med kontorer og projekter i over 100 lande. Vores målsætning er at udføre rådgivning af højeste kvalitet målt med international målestok. Det opnår vi gennem medarbejdernes kompetencer og viden. COWI ønsker derfor at tiltrække de dygtigste mennesker, både erfarne og nyuddannede.

Alle medarbejdere begynder deres karriere i COWI med udgangspunkt i deres faglighed. Du skal være dygtig på dit eget område og kunne bruge din viden sammen med dine kollegers specialviden til fordel for kunden.

Arbejdsområder Rådgiver på Københavns Cityring, udvidelse af jernbanestrækningen København-Ringsted, lufthavnsprojekter i Oman og veje i Afrika og Golfen. Opgaverne i COWI spænder vidt, og vi løser dem alle i et inspirerende tværfagligt miljø. Det kræver, at man skal arbejde sammen med kolleger, der sidder inde med en anden specialistviden end en selv. Og her er mulighederne optimale på en arbejdsplads, hvor ingeniører arbejder side om side med bl. a. biologer, økonomer, landmålere eller arkitekter. 102

//

virksomheder

Klima Klimaet ligger i toppen af den globale dagsorden, og COWI blander sig i debatten med en klimastrategi, der skal gøre COWI til Danmarks førende klimarådgiver - både ved at sikre, at vi har "orden i eget hus" og ved at tænke klima ind i alle projekter for vores kunder.

Ung i COWI Vi har dedikeret en del af vores hjemmeside til unge ansøgere. Dyk ned i en sektion om livet i COWI og få svar på dine spørgsmål. Eller endnu bedre. Mød os på DSE-messen, hvor du kan tale med en ung fra COWI, det lige netop brænder for dit fag. Se på www. cowi.dk, hvornår de forskellige fagfolk er på vores stand. www.cowi.dk / www.cowi.com


hva’ så hotshot! vi søger nyuddannede ingeniører.

søger eksperter i energi.

Vi søger nyuddannede ingeniører m/k med tro på livet og sig selv. Læs om mulighederne på cowi.dk


CP Kelco Stand 71 i Teltet

30 430

180 2.200

Virksomheden CP Kelco er en af de førende aktører på verdensmarkedet for produktion af hydrokolloider. I Lille Skensved producerer vi især pektin og carrageenan; vegetabilske ingredienser, som bruges i en lang række dagligvarer. Eksempelvis marmelade, slik, kager, desserter, kød, tandpasta og plaster. Vore produkter udvindes af naturlige råvarer; citrusskaller til pektin og havtang til carrageenan. Vi tilhører den globale CP Kelco koncern, ejet af det amerikanske familieforetagende, J.M. Huber Corporation.

plant forsøg, kvalitetskontrol, miljøog sikkerhed m.m.

Ingeniørens arbejdsområder

Tilbud til studerende

Ingeniører hos CP Kelco er på banen fra den spæde idéudvikling til den endelige implementering i fabrikken og optimale anvendelse hos vore kunder. Vi råder over verdens største pektinfabrik, hvor du kan arbejde med kemi, processer og sidste nye teknologi. Vore ingeniører beskæftiger sig med R&D, produktudvikling, produktion, procesoptimering og -udvikling, automatik- og proceskontrol, nyanlæg, pilot 104

//

virksomheder

Opgaverne løses på tværs af afdelingerne i samarbejde med nationale og internationale kolleger. Det giver en alsidig hverdag fyldt med konstante udfordringer. Som medarbejder oplever du stor frihed til innovation, og der er rige muligheder for jobrotation og videreuddannelse. Hos CP Kelco fokuserer vi på din trivsel og udvikling. CP Kelco kan danne ramme om dit speciale, afgangsprojekt eller praktikophold. Spændende samarbejdsmuligheder inden for fx forskning, proces- eller produktudvikling, produktion eller kvalitetskontrol. Også mulighed for studiejobs, eksempelvis som tilkaldevikar for operatør på skiftehold i produktionen.

www.cpkelco.com


Creuna Danmark A/S Stand 91 i Teltet

35 160

70 370

Vi kombinerer strategi, kreativitet og teknologi - digitalt Creuna er et digitalt full-service bureau med kontorer i Danmark, Norge og Sverige. Med vores forretningskoncept dækker vi alt fra tanke til handling inden for digital kommunikation. Vi arbejder med strategi, koncept og design til teknisk implementering og organisatorisk udrulning, og vi løser udfordringer omkring salg, marketing og branding. Kort sagt; Vi kombinerer strategi, kreativitet og teknologi - digitalt. Som ingeniør hos Creuna kommer du til at udvikle komplekse e-businessløsninger, optimere og effektivisere forretningskritiske processer for vores kunder, og sikre at en løsning fra Creuna er teknologisk på forkant. Du kommer derfor til at indfri ambitiøse målsætninger og vil konstant blive udfordret. Du bliver en del af et tech-team og kommer til at arbejde tværfagligt sammen med et hold af specialister inden 106

//

virksomheder

for forretningsudvikling, kommunikation, brugervenlighed, design, teknologi og projektledelse.

Personlig indflydelse Vores arbejdsmiljø er kreativt og professionelt. Vores flade organisationsstruktur giver dig gode muligheder for at præge de løsninger, vi udvikler, og den måde vi samarbejder på. Vi optimerer løbende vores projektmetoder, hvorfor vi regelmæssigt planlægger faglige arrangementer, og vi afsætter tid til evaluering og erfaringsudveksling. Vi arbejder fra lyse og spændende lokaler placeret i hjertet af henholdsvis København og Århus.

Karriere i Creuna Besøg www.creuna.dk/karriere, hvor du kan læse mere om dine karrieremuligheder, ligesom du kan møde en kollega og høre, hvad de mener om at arbejde hos Creuna – fagligt såvel som menneskeligt. www.creuna.dk


bO SyStEmARKItEKt

hAnS jAKOb tEKnOLOGIchEF

SøREn FROntEnDUDVIKLER

jESpER FROntEnDUDVIKLER

RUnE SyStEmUDVIKLER

mIKKEL SyStEmUDVIKLER

LASSE tEKnISK pROjEKtLEDER

jEttE SyStEmUDVIKLER

VORES UDVIKLERE LAVER OGSÅ LOGOER Som udvikler hos Skandinaviens største digitale bureau forsvinder du aldrig i mængden. For hos os kan du sætte dit tydelige fingeraftryk - både på vores logo og vores udviklingsprojekter. Kom og gør os til noget særligt. Så lover vi dig en karriere, der er lige så unik. Er du vores næste udvikler? Se på creuna.dk/karriere

StInE SyStEmUDVIKLER

AnDERS SyStEmUDVIKLER


Danfoss A/S Stand 35 i Hallen

800 6.500

0101 1010 1.000 22.500

Danfoss A/S er en af Danmarks største industrikoncerner, og har en årlig omsætning på ca. 21 mia. kroner. Vi beskæftiger mere end 22.500 medarbejdere, hvoraf 6.500 arbejder i Danmark fordelt på 13 forskellige byer. Danfoss er en international koncern, der er blandt de førende inden for forskning, udvikling og produktion til et bredt spektrum af forskellige industrigrene. Vi producerer ca. 250.000 komponenter i døgnet på vores 58 fabrikker i 26 lande. Vores fornemste mål er at skabe livskvalitet for interessenterne samt være førende inden for styring af køling, opvarmning og bevægelse. Arbejdet tager afsæt i kerneværdierne tillid, teknologisk begejstring, pålidelighed, globalt perspektiv – lokalt engagement, og miljømæssig og social ansvarlighed.

Tilbud til studerende

Praktik indgår som en naturlig del af vores hverdag. Vi har mulighed for at tilbyde praktik til ingeniører inden108

//

virksomheder

for eksempelvis; elektronik, maskin, kontruktion, software, hardware, produktion, eksport, kemi og en lang række andre områder. Typisk bliver praktikanterne ansat for en periode på 5 måneder, og hvis de ikke er bosiddende i vores lokalområde stiller vi en bolig til rådighed. Projektsamarbejde, Også her tager vi afsæt i den studerendes oplæg og laver individuelle aftalter om mål og indhold i projektet. Som nyuddannet er der mulighed for at søge ind i vores Post-graduate program. Det er et 2-årigt program hvor du arbejder i 4 til 6 projekter forskellige steder i koncernen. Et udfordrende forløb der forgår på koncernniveau, og som derfor stiller store krav til kulturindlevelse, sprog, fleksibilitet og mobilitet - både personligt og fagligt. Du er meget velkommen til at besøge os på stand 35 i hallen på DSE-messen. Her kan du møde yngre nyansatte medarbejdere der er igang med et udfordrende job i Danfoss. www.danfoss.com


MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

En karriere er intet uden et liv

Danfoss A/S • 6430 Nordborg • 7488 2222 • jobs.danfoss.dk

2300

Du er vedholdende. Med din indre ro og tålmodighed opbygger du tryghed og tillid omkring dig. Du ved, at samarbejde er vejen til målet. Du har overblik over helheden og falkeblik for detaljen. Selv i de mest krævende situationer tager du handsken på og viser din styrke …


Danisco A/S Stand 26 i Hallen

220 1.500

0101 1010 7.500

Are you curious? We need your knowledge …

With a rich and innovative portfolio, Danisco is a world leader in food ingredients, enzymes and bio-based solutions. Using nature’s own materials, science and the knowledge of our 7,500 people, we design and deliver bio-based ingredients that meet market demand for healthier and safer products. Danisco’s ingredients are used globally in a wide range of industries – from bakery, dairy and beverages to animal feed, laundry detergents and bioethanol – offering functional, economic and environmental benefits. Headquartered in Denmark and operating from more than 120 locations, Danisco’s key focus is to become our customers’ First choice and a truly market-driven global business.

A career at Danisco

petencies in various fields. You will be offered to participate in both personal and professional development and training activities on an ongoing basis to ensure that your qualifications match your job. You will work together and share knowledge with colleagues around the world to make sure that your competencies are used in the best possible way and to provide you with new knowledge. This means that you will become part of an interesting workplace and your everyday work will consist of global knowledge data systems, global knowledge teams, global projects, global customers and a lot more. Find out more at www.danisco. com/jobs where you can meet your future colleagues and find a list of vacant jobs and student opportunities.

Danisco offers job opportunities for people who want to be in focus and have great influence on their areas of responsibility. Opportunities are plenty and you get a chance to test your com110

//

virksomheder

www.danisco.com


“Did you know that Danisco is one of the world’s largest biotech companies?”

With a rich and innovative portfolio, Danisco is a world leader in food ingredients, enzymes and bio-based solutions. Using nature’s own materials, science and the knowledge of our 7,500 people, we design and deliver bio-based ingredients that meet market demand for healthier and safer products. Headquartered in Denmark and operating from more than 120 locations, Danisco’s key focus is to become our customers’ First choice and a truly marketdriven global business. Find out more at www.danisco.com/jobs


Dansk Center for Maritim Teknologi Stand 88 i Teltet

-

-

Virksomhedsbeskrivelse

Tilbud til studerende

Dansk Center for Maritim Teknologi (DCMT) er et teknologisk videncenter oprettet i samarbejde mellem FORCE Technology og MEK, DTU. Formålet med centret er at fremme forskning, udvikling og innovation inden for maritim teknologi i Danmark. DCMT er støttet af Den Danske Maritime Fond med 25 mill. kr. til forskellige forskningsprojekter inden for maritim teknologi.

I DCMT arbejdes der med forskning og udviklingsprojekter inden for maritim teknologi. Der fokuseres på sikkerhed, miljø og effektivisering af operationer. DCMT arrangerer eksamensprojekter og Ph.D. projekter inden for nævnte områder.

Ingeniørens arbejdsområde Det Blå Danmark har i de seneste år haft en stærk vækst med deraf følgende behov for ingeniører med kompetencer inden for blandt andet skibsteknik, energi, miljø, IT og projektledelse. Ingeniører i det Blå Danmark arbejder globalt med meget varierende arbejdsområder og -opgaver. Det er muligt både at specialisere sig inden for enkelte områder samt at arbejde bredt med f.eks. skibsdesign, som kræver kompetencer inden for mange forskellige ingeniørfag.

112

//

virksomheder

www.dcmt.dk


Danske Bank Stand 89 i Teltet

300 14.000

300 24.000

We are always on the lookout for skilled new colleagues who have the spirit and motivation to be part of the financial sector’s pioneering team. We also understand that the transition from student life to working life involves a huge change and requires numerous decisions and considerations to be made. We have therefore tailored a programme whereby you can test yourself and your talents with one of Denmark’s largest IT employers. Peter Schleidt, MScENG, CIO

One platform brands

exceptional

We develop and deploy the Danske Bank it-platform. Every year we have 100-150 projects ranging in size from 0.5 to 700 man-years. The development work is based on the principles of Service Oriented Architecture (SOA) and model-driven development. All services are published in one catalogue in which the development takes its starting point. We have around 2,000 published services, which are used 114

//

virksomheder

on both the IBM mainframe and the Microsoft platform.

Student or newly graduated? If you have just graduated with a master degree, we may have just the job for you in one of our upcoming Graduate Programmes, which start up every year on 1 February and 1 September respectively. There are 3 job profiles in the programme: Business Developer, itDeveloper, and Test Manager.

Get more information on your mobile phone: sms ITJOB to 1231 or see http://mobil.danskeitjob.dk

www.danskebank.dk


Situation Aspiration Solution

Student Future with challenges Job in our IT Development organisation

Start your career as Danske Graduate in the IT Development organisation. The programme gives you a broad introduction to our IT Development organisation and training in our tools and processes. Regardless of your profile, you will get the chance to join in the daily work in different departments in our IT Development organisation. You can use this experience to help you decide how you want to continue your career with us. The Graduate Programme in IT Development runs over 21 months with two annual starting dates on February 1 and September 1. Read more at

www.danskebank.com/job


De 98 danske kommuner Stand 11 i Hallen

3.000 542.000

0101 1010 3.000 542.000

Vi skaber virkeligheden!

Danmarks 98 kommuner er med godt 3000 ingeniører en af Danmarks største ingeniørarbejdspladser. Ingeniører i kommunerne skaber blandt andet forudsætningerne for: • En stabil og velfungerende forsyning af vand, varme og el • Miljørigtig rensning og afledning af spildevand • Gode boliger i velfungerende nærområder • Trafiksikre veje, cykelstier og fortove • Ren luft, ren jord og rent vand De danske kommuner lægger vægt på at levere service og ydelser af høj kvalitet.

Mangfoldighed af opgaver

Ingeniører i de danske kommuner er med til at udvikle betingelserne for et moderne og velfungerende samfund. De danske kommuner er politisk ledede organisationer. Ingeniørerne i kommunerne har både udviklings,

116

//

virksomheder

drifts- og myndighedsopgaver. Du kan blandt andet komme til at arbejde med: • Fremadrettet klimaindsats • Udvikling af miljøindsatsen • Design og drift af bygninger, ledningsnet og vejanlæg • Anlæg, drift og vedligeholdelse af grønne områder • Miljøtilsyn på virksomheder

En kommunal karriere?

Kommunerne er i disse år under hastig forandring. Større organisationer giver mulighed for spændende karriereforløb og personlig udvikling. De danske kommuner lægger vægt på det hele liv. Vi tror på, at vores medarbejdere fungerer optimalt, når der er en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Som ingeniør i en af de danske kommuner kommer du tæt på borgerne og de politiske beslutningsprocesser i kommunen. Du får nærhed og udsyn, og du bliver en del af en organisation, der får Danmark til at virke.

www.jobiteknikogmiljo.dk


Deloitte Business Consulting A/S Stand 138 137 ii S-Huset S-Huset

49 203

6.000 24.000

Deloitte Business Consulting er en selvstændig del af Deloitte Denmark og et af Danmarks førende konsulenthuse. Vi leder, styrer og gennemfører projekter for en række af Danmarks største offentlige og private virksomheder. Vores løsninger omfatter ERP-løsninger, it-integration, udvikling og infrastruktur, ledelsesrapportering og økonomistyring, optimering af forretningsprocesser, lean, supply chain, forandringsledelse, HR transformationer, performance management, miljø & klima samt strategi og programledelse.

Fagligt miljø I Deloitte Business Consulting vil du opleve, at ingen dage ligner hinanden opgaver og kolleger skifter fra projekt til projekt og udfordringerne ændre sig i takt med, at man kan løfte opgaverne. Et projekt varer typisk fra tre til tolv måneder, hvor man får rig mulighed for at fordybe sig i en særlig problemstilling inden for ens ekspertiseområde. Vi tror på værdien af at dele 118

//

virksomheder

le viden, fordi det er samspillet mellem vores faglige ekspertise og brancheviden, der skaber merværdi for kunden. Derfor arbejder vi i tværfaglige teams, så vi kan udnytte vores kompetencer til fulde.

Hvem ansætter vi? Vi stiller høje krav til faglighed, kvalitet og service og lever af at give vores kunder den bedste løsning, også undervejs i processen. Derfor er det afgørende, at du altid overvejer, hvordan en opgave kan løses bedst muligt - og så en tand bedre. Det er en fordel at du har en uddannelse med fokus på f.eks procesoptimering, softwareudvikling, systemintegration, lean, supply chain, forandringsledelse eller miljø, men det er ikke et krav. Har du en videregående uddannelse og er dit hoved skruet ordentligt på, samt har en solid portion drive og et ønske om at udvikle dig har vi en rolle til dig.

www.deloitte.dk


Rådgivning er jo ikke ligefrem atomfysik. Det er langt mere kompliceret.

Deloitt e Busin ess Co søger n nye m edarbe sulting jdere. Læs m ere på deloitt e.dk

Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf. 36 10 20 30 www.deloitte.dk


DELTA Stand 101 i Teltet

200 250

0101 1010 12 12

Om DELTA

Kan støjen fra en vindmølle ændres, så det lyder som vinden i piletræerne? Og kan det krøllede klippekort til bussen skiftes ud med en trådløs billet? Hos DELTA er vi en alsidig og nysgerrig gruppe af 250 højtuddannede eksperter og Georg Gearløs-typer, der arbejder med at gennemteste og udvikle produkter for kunder. ”We help ideas meet the real world” er vores motto, og med det håber vi at kunne være med til at præge fremtidens samfund med endnu større livskvalitet.

Ingeniørens arbejdsområder

Det er spændende at være ingeniør på DELTA. Vi arbejder med den nyeste teknologi, uanset om opgaven er forskning, test eller rådgivning af industrivirksomheder. DELTA har en klar medarbejderpolitik. Vi tilbyder mulighed for selvstændigt at præge arbejdet, store faglige udfordringer, internationale projekter, gode og fleksible arbejdsforhold og masser af opbakning fra erfarne kolleger. Til gengæld forventer vi en entusiastisk 120

//

virksomheder

indsats og den ansvarlighed, der sikrer, at opgaverne bliver løst. Velkommen til et univers af udvikling.

Tilbud til studerende

DELTA gør meget ud af at samarbejde med studerende og tilbyder praktikophold og eksamensprojekter. Vi leverer gerne projektforslag eller skaber projekter udfra dialog med studerende. Der vil være stillet vejleder til rådighed under eksamensprojektet. Mød os på messen og høre mere om dine muligheder. Kom og mød DELTA’s visionære direktør Per Hartlev, til virksomhedsforedrag “DELTA viser vejen frem med innovative tanker”, onsdag den 1. april kl. 13.00 til 13.45 i mødelokale 4.

www.delta.dk


NY VIDEN – har aldrig skadet en god ide

Vil du vĂŚre med helt i front? DELTA udvikler og tester gode ideer.

Velkommen til et univers af udvikling


Det Norske Veritas Stand 118 i Oticon salen

120 150

7.000 8.500

Det Norske Veritas (DNV), grundlagt i 1864, er en selvejende virksomhed, der arbejder for sikring af liv, værdier og miljø. DNV har hovedkvarter i Oslo. DNV har været etableret i Danmark siden 1910.

Skibe DNV tilbyder klassifikation, certificering og konsulenttjenester til den maritime industri. DNV har 6.000 skibe på i alt 125 mill. gross tons i sin klasse. Dette udgør 17% af verdensflåden.

Olie & gas DNV godkender og certificerer bl.a. offshore platforme, rørledninger og sikkerhedsudstyr. DNV udfører inspektionsaktiviteter på strukturer og procesudstyr på aktive offshore platforme. DNV arbejder på alle danske offshore felter i Nordsøen.

Vind energi DNV Danmark typegodkender nye vindmøller, heriblandt størstedelen af de dansk byggede vindmøller. Endvidere tilbyder DNV et bredt spektrum 122

//

virksomheder

af projekttjenester i forbindelse med design, bygning og drift af offshore vindmølleparker.

Jernbaner og anlæg DNV arbejder som uafhængig assessor på nye jernbaneanlæg. DNV er godkendt som bemyndiget organ inden for godkendelse af jernbaner i.h.t. EUdirektiver.

Certificering DNV er en førende leverandør af certificering af ledelsessystemer inden for bl.a. kvalitet, miljø, sikkerhed, arbejdsmiljø og socialt ansvar. DNV certificerer endvidere personer og produkter.

Medarbejderne At være medarbejder i DNV er at arbejde i en dynamisk og visionær virksomhed under gode og trygge forhold. DNV bestræber sig på at have et godt arbejdsklima med højt kvalificerede, engagerede medarbejdere og med en vision for fremtiden. Fleksibilitet og mobilitet er nøgleord i DNV.

www.dnv.dk / www.dnv.com


Det Norske Veritas Dit nye job?

Dit nye job?

DNV - En international organisation Vi er 8.500 medarbejdere fordelt på 300 kontorer i 100 lande. Vores vision er ’Global impact for a safe and sustainable future’.

Vi er internationalt førende indenfor vores arbejdsområder og samarbejder med nogle af verdens førende virksomheder globalt.

Vi er i konstant udvikling og sidste år ansatte vi 1.000 nye medarbejdere på verdensplan.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores stand (118 i Oticon salen) på DSE messen 2009.

Det Norske Veritas, Danmark A/S Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup Tlf: +45 3945 4800, E-mail: Copenhagen@dnv.com


DONG Energy Stand 57 i Hallen

1.000 5.000

5.500

Energi i forandring – mennesker med ambitioner Vi vil levere stabil energi helt uden udledning af CO2. Det er et ambitiøst mål, og selvom det ligger årtier ude i fremtiden, har vi travlt. Derfor har vi brug for ambitiøse kolleger, der har noget mellem ørerne, er dedikerede og kan forvandle tankekraft til handlekraft. DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vi er med i hele værdikæden, fra produktion til forbrug. Selskabet havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 41,6 mia.

Ingeniør i DONG Energy Som ingeniør kan vi tilbyde dig en mulighed for faglig problemløsning i store, komplekse og længerevarende udviklingsprojekter med dygtige kolleger. Vi arbejder helhedsorienteret, og leverer arbejde af høj kvalitet. Vores medarbejdere er med til at skubbe grænserne for den teknologiske udvikling.

124

//

virksomheder

På messen På vores stand kan du bl.a. se i vores projektkatalog, få en snak med en af vores Graduates, rekrutterings-konsulenter eller en af vores andre ansatte fra forretningen. Kom også og hør vores foredrag ” Fremtidens Energisystem og udfordringer”: Klimaet er under forandring og brugen af fossile ressourcer som kul, olie og gas er under pres. I de kommende år bliver det nødvendigt at omstille markant i både kraft/varme- og transportsektoren. Det er en kæmpe udfordring der indebærer udvikling af nye teknologier og nytænkning af forretningskoncepter. Som et ansvarligt energiselskab arbejder DONG Energy med at udvikle og etablere bæredygtige, forsyningssikre og CO2 neutrale løsninger. Hør om nogle af de konkrete udviklingsprojekter, som vi arbejder med. Læs meget mere om mennesker, ambitioner og jobmuligheder på dongenergy.com/job www.dongenergy.com/job


EnErgi

i forandring MEnnEskEr MEd aMbitionEr

Mennesker med ambitioner

Casper bælum stærkstrømsingeniør

start som graduate i dong Energy og sæt fokus på din udvikling Er du nyuddannet ingeniør, så vil graduate programmet accelerere din læring og udvikling. du skal have modet til at blive fagligt udfordret og drivet til at udforske dine kompetencer i en af de mest spændende brancher. Send en SMS med kodeordet “graduate” til 1969 og få flere informationer med det samme.

Mød vores graduates og se mere om jobs, mennesker og ambitioner på dongenergy.com/graduate


E. Pihl & Søn A.S. Stand 110 i Oticon salen

300 2.200

0101 1010 500 3.800

International ingeniør- og entreprenørvirksomhed Pihls organisation er flad og fleksibel, og opgaverne medfører en høj grad af ansvar og faglige udfordringer for den enkelte. Vi arbejder internationalt, og din evne til samarbejde og kommunikation på tværs af faggrænser og kulturforskelle er vigtig for gennemførelsen af vores projekter. Pihl dækker de fleste kompetencer inden for bygge- og anlægsbranchen. Blandt opgaverne i Danmark er Det Kgl. Teaters nye Skuespilhus, Vitus Bering Innovation Park i Horsens og Elefanthuset i Københavns Zoo. I udlandet er vi bl.a. involveret i større anlægsprojekter, fx spildevandsanlæg i Sri Lanka, tunnelarbejder i Sverige og vandkraftværker i Panama.

Ingeniørens arbejdsområder

Dine hovedarbejdsopgaver er projektering, kalkulation, planlægning, drift og ledelse af byggeprojekter. Som nyuddannet ingeniør starter du typisk på hovedkontoret i Kgs. Lyngby. 126

//

virksomheder

Du kommer dog hurtigt med på en byggesag, hvor du indgår i byggepladsledelsen og får dit eget ansvarsområde. Den praktiske erfaring kombinerer du løbende med ekstern og intern efteruddannelse, bl.a. uddannelsesprogrammet Pihl Way of Management.

Tilbud til studerende: Praktikplads i ind- eller udland Pihl vil gerne give ingeniørstuderende mulighed for at prøve kræfter med arbejdet som entreprenør. Vi udbyder derfor ca. 60 praktikpladser i ind- og udland pr. år.

Virksomhedsbesøg

Hvis du og dit hold kan have glæde af at besøge en af vore byggepladser som et supplement til undervisningen, forsøger vi at imødekomme jeres ønsker.

Eksamens- og projektopgave

Hvert år skriver en håndfuld studerende eksamens- eller projektopgave i Pihl. Kontakt os i god tid og beskriv din idé, så undersøger vi muligheden for et samarbejde.

www.pihl-as.dk www.pihl-uk.com www.pihl-inc.us


Skab fremtiden med Pihl

og f책 udfordringer, ansvar og oplevelser undervejs

www.pihl-as.dk


EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER AS Stand 111 i Oticon salen

120 160

0101 1010 120 160

Døren til din fremtid er åben Hos EKJ er der ingen lukkede døre, og vi har gjort plads til din udvikling. Vil du indenfor?

Døren er åben, og måske er det dig, der træder over dørtrinnet, når EKJ næste gang skal rekruttere nye ansigter. Som rådgivningsvirksomhed i vækst ved vi, at kun de bedste medarbejdere kan ruste os til fremtiden. Vi ved også, at vi har et ansvar for, at du er klædt på til opgaverne. Åbenhed og handlekraft er derfor nogle af EKJ’s grundlæggende værdier. Det har da også smittet af på vores domicil i København. Her finder du åbne kontormiljøer, der indbyder til dialog og samarbejde.

Åbenhed giver frihed til dig

Vi mener nemlig, at åbenhed giver handlekraft til den enkelte medarbejder. Åbenhed sikrer, at der kan tilflyde så mange informationer til vores ansatte som muligt. På den måde får hver medarbejder mulighed for at operere selvstændigt inden for fællesskabets rammer. At være ansat i EKJ fordrer en 128

//

virksomheder

høj grad af selvstændighed, men også at du samtidig kobler dig op på netværk og fællesskab. Sociale relationer på arbejdspladsen er med til at styrke teamarbejdet. Mellem vores kontorlandskaber vil du derfor finde caféer, ligesom der også er indrettet rum med dart og bordfodbold, der indbyder til at blive hængende en stund efter arbejdstid.

Job hos EKJ?

EKJ har fokus på efteruddannelse, og en oplagt karrierevej i firmaet er at blive projektleder eller faglig specialist inden for et område. Vi kan desuden tilbyde en god kantineordning, støttede fritidsaktiviteter, moderne teknologi og ikke mindst et højt kommunikationsniveau. Vi lægger vægt på kvalifikationer og mangfoldighed, når det gælder vores medarbejderstab. EKJ tager også gerne imod ingeniørpraktikanter. Du finder os på www.ekj.dk.

www.ekj.dk


Vil du med på holdet? “Jeg kan godt lide, at det ikke er et kæmpestort firma, for det betyder, at jeg kommer rundt i mange forskellige grene af byggeforløbet. Man sidder ikke og regner de samme betonelementer hele tiden. I større firmaer sidder man måske og laver en bestemt del uden at ane, hvad der kommer før og efter, og hvordan projektet ender med at se ud,” siger Jesper Hansen, EKJ’s styringsafdeling.

“Alle har mulighed for at opnå et medejerskab af virksomheden. Det giver større mulighed for at øve indflydelse i forhold til drift og ledelse, og det gør jo også, at man selv får fornøjelsen af den ekstra skalle, man giver ...” siger EKJ’s adm. direktør, Jørgen Nielsen

EKJ er altid på udkig efter engagerede og ambitiøse medarbejdere, der vil være med til at sætte et fingeraftryk på firmaets fortsatte udvikling. Fra vores domicil i København arbejder vi med at designe, udvikle og implementere de bedste og mest fremsynede tekniske løsninger til vores kunder. Derfor stiller vi høje krav til dig. EKJ kan til gengæld tilbyde en spændende hverdag i et firma, der arbejder tæt sammen i større eller mindre projektteams. Vi tager hånd om dig fra starten, og du vil hurtigt få mulighed for at sætte dit præg på vores fælles dagsorden. EKJ kan tilbyde dig ca. 170 kollegaer og gode udviklingsmuligheder i et af Københavns større ingeniørfirmaer. EKJ beskæftiger ca. 170 medarbejdere, hvoraf flere end 50 er under 35 år. Gennemsnitsalderen er 41 år. EKJ er organiseret i seks afdelinger; konstruktion, anlæg, vvs, styring, el og miljø. Organisationen er flad og netværksorienteret. EKJ’s medarbejdere sidder i åbne kontorlandskaber, hvor der kan flyttes rundt, så folk sidder sammen med deres projektteam. Knap halvdelen af EKJ’s medarbejdere har aktier i virksomheden og ejer tilsammen godt 40 pct. af EKJ.


Energinet.dk Stand 36 i Hallen

115 500

115 500

Energinet.dk - helt uundværlig! Som medarbejder hos Energinet.dk er du med til at skabe banebrydende løsninger i energisektoren. Et job hos os byder på mange udfordringer, og du får mulighed for at bruge dine kompetencer til fulde. Vi løser en vigtig samfundsmæssig opgave, og du kan med rette være stolt af de resultater, du er med til at skabe. Samtidig får du en helt unik ekspertise på et felt, der berører alle mennesker i Danmark. Vi søger profiler indenfor IT og økonomi samt ingeniører i en bred vifte af specialer. Er du ved at afslutte dit videregående studium, og ønsker du en fremtid, hvor du hurtigt får ansvar og udfordringer? Så er et graduateforløb hos Energinet.dk en oplagt mulighed for dig. Hos Energinet.dk arbejder vi på at udfordre dig og støtte op omkring udviklingen af dit potentiale. Vi sørger for løbende at klæde dig på med de rette kompetencer og uddannelser, så du 130

//

virksomheder

hele tiden er "up-to-date". Samtidig har du mulighed for at udvikle din karriere, så den bedst muligt matcher dine faglige og personlige ambitioner.

Gå glad på arbejde Vi har en uformel og glad omgangstone og et godt kollegialt sammenhold. Det er for os grundstenen til alt samarbejde og dermed de gode resultater.

Faglig formel 1 klasse Energinet.dk’s medarbejdere er nogle af landets bedste hoveder. Vores faglighed er i topklassen, hvilket også er anerkendt i energibranchen. Det er vi selvfølgelig stolte af, og det er et kendetegn, vi værner om.

Skab morgendagens energiløsninger Som medarbejder i Energinet.dk får du indflydelse på, hvordan den danske energisektor skal se ud i fremtiden.

www.energijob.dk


Clockradio Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor er Energinet.dk ganske enkelt uundværlig. Det er os, der sikrer forsyningen af el og gas og sørger for en fair konkurrence på markedet. Vil du have en karriere, der bygger på store projekter og et fagligt niveau, som de færreste virksomheder kan matche? Og har du lyst til at være helt uundværlig? Så tjek


FLSmidth Stand 104 i Teltet

800 1.700

0101 1010 3.500 10.900

Virksomhedsbeskrivelse

FLSmidth er en international ingeniørvirksomhed med en årlig omsætning på 3,4 mia euro. FLSmidth er verdens førende leverandør af fabrikker, maskiner, service og reservedele til cement og mineralindustrien. For at sikre vores markedsledende position investerer vi massivt i teknologisk innovation, forskning og udvikling samt uddannelse af vores 10.900 medarbejdere i hele verden. Besøg www.flsmidth.com for yderligere oplysninger om vores virksomhed og aktiviteter.

Ingeniørens arbejdsopgaver

Hvert år rekrutterer vi et antal nydimitterede og yngre ingeniører, der har mulighed for at gå mange karriereveje: sales management, projektledelse, ingeniørarbejde, R&D, økonomi, logistik, business support osv. – vi har det hele.

132

//

virksomheder

Vi tilbyder spændende og selvstændige opgaver til medarbejdere, der ønsker at tage et ansvar og trives med varierende udfordringer, løbende udvikling og forandring. Vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, og du har mange fremtidige muligheder bl.a. gennem vores karriereudviklingsprogram og globale talentprogram. FLSmidth giver dig adgang til en verden af viden, udfordringer og karrieremuligheder. Uanset hvordan du vælger at indfri dine ambitioner, får du et job i konstant udvikling, da teknologi og kunder konstant ændrer sig.

Hovedaktiviteter

Udvikling og levering af udstyr til cement- og mineralindustrien.

Lokationer

FLSmidth har 130 lokationer fordelt i 35 lande på verdensplan.

www.flsmidth.com


søg det gode arbejdsliv

Fortsæt din uddannelse hele arbejdslivet

Vi har bl.a. et attraktivt globalt talentprogram og et individuelt karriereudviklingsprogram

Som medarbejder hos FLSmidth får du glæde af en bred vifte af personalegoder såsom individuel videreuddannelse, en attraktiv lønpakke med gode ferie- og barselsforhold, en solid pensions- og forsikringsordning, mulighed for massage, kiropraktik og fysioterapi, brugsret til feriehuse, en god seniorordning og meget andet - og så kan du købe aftensmad med hjem fra arbejde.


FORCE Technology Stand 115 i Oticon salen

-

1.100

Fra viden til værdi FORCE Technology arbejder målrettet med at omsætte højt specialiseret ingeniørmæssig viden til praktiske og kosteffektive løsninger for et bredt udsnit af brancher og industrier over hele verden. Et unikt kendetegn for vores ydelser er, at vi kan rådgive kunderne på alle niveauer i organisationen – lige fra inspektion og prøvning over miljø- og energirådgivning til ledelsessystemer. Vores medarbejdere kender kravene til at skabe resultater og vigtigheden af at anvende og vedligeholde ny viden. Det gør de bl.a ved aktivt at deltage i internationale netværk, forny deres viden og forankre denne viden i virksomheden og hos kunderne.

menterende udvalg af teknologier og viden giver vi virksomheder optimale betingelser for vækst og værditilførsel gennem one-stop-shopping konceptet. Det betyder, at vi hjælper med at finde lige præcis den løsning og den teknologi, der behøves til den specifikke udfordring – hverken mere eller mindre!

Er du studerende? Har du en god idé til et speciale eller en projekt-case - måske ligefrem til en ph.d? Så er du velkommen til at kontakte os for at høre om vi kan finde ud af det sammen.

Vi har derfor ikke kun forståelse for sammenhænge mellem videnskab og teknologi, men også for transformationen til praktisk anvendelighed!

One-stop-shopping Med FORCE Technologys komple134

//

virksomheder

www.forcetechnology.com


Forsvaret Stand 129 i S-Huset

430 25.000

0101 1010 430 25.000

Virksomhedsbeskrivelse

Vidste du, at Forsvaret også er en stor civil arbejdsplads med 7500 civileansatte. Af disse er ca. 430 ingeniører. Vores ingeniører kommer fra vidt forskellige ingeniørretninger, og har vidt forskellig erfaringsmæssig baggrund for at søge ind på forskellige niveauer i Forsvaret.

Ingeniørernes opgaver spænder vidt fra planlægning, teknisk sagsbehandling, projektledelse til decideret personaleledelse.

Tilbud til studerende

Besøg vores stand på messen og hør nærmere om muligheder og vilkår for ingeniører i forsvaret

Ingeniørens arbejdsområder

Ingeniørerne i Forsvaret arbejder i hovedsagen ved tre funktionelle tjenester: Forsvarets Materieltjeneste(FMT) med hovedsæde i Ballerup. Forsvarets Bygnings- og Etablissement-stjenesete (FBE) med hovedsæde i Hjørring og endelig Forsvarets Koncernfælles IT (FKIT) med hovedsæde i København.

136

//

virksomheder

www.job-i-forsvaret.dk/civil


Ingeniør i Forsvaret Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads der beskæftiger over 25.000 mænd og kvinder. Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark - og der er 7.500 af os, der gør det uden uniform. Som civilt ansat i Forsvaret arbejder du selvfølgelig for sagen, men samtidig bliver du en del af en stor, uhøjtidelig og fleksibel arbejdsplads med mange personlige udviklingsmuligheder. En arbejdsplads med menneskelige arbejdstider, løbende efteruddannelse, og mulighed for at dyrke motion i arbejdstiden. Uniformen, nå ja, den bestemmer du selv. Læs mere på

www.job-i-forsvaret.dk/civil

Job i Forsvaret


FOSS A/S Stand 24 i Hallen

130 447

170 1.150

Dedicated Analytical Solutions The family owned FOSS group is the world leader as supplier of dedicated, high-tech analytical solutions which measure and control the quality and production of food, agricultural, pharmaceutical and chemical products, which support the best utilization of food products - and at the same time ensure a high standard of food’s safety and quality.

Sharp Minded Students FOSS offers close cooperation on thesis projects, internships etc. For newly graduates we have a 2-year international trainee program. Learn more about your possibilities as a student at FOSS. Visit our student site www.foss.dk/sharpminds or come and meet us at the DSE Fair.

138

//

virksomheder

Specialists in Cross-functional Team-Work As an engineer at FOSS you will find many interesting possibilities of crossorganizational cooperation and specialization. You are the expert within your field, co-operating with other experts within e.g. chemistry, electronics, mechanics, optics, microbiology, chemometrics, and software. Development of dedicated analytical solutions for food, development of instruments, clarification of technological possibilities, analysis of food processes, customer support and product management, are just some of the tasks you could be working with as an engineer at FOSS.

www.foss.dk


Sharp minds – bright ideas

% TEIN 3 5 O . R % P 3 9 4 . 3 Employees at FOSS Analytical A/S are living proof of the company value of being first - using new inventions to make dedicated solutions for our customers. With sharp minds and cross functional teamwork, we constantly strive to develop new unique products. Engineers at FOSS work in production, development and marketing, within a wide range of different fields, i.e. Chemistry, Electronics, Mechanics, Software, Optics, Microbiology, Chemometrics. Visit us at the DSE Fair, or read more about us at www.foss.dk/sharpminds, to learn more about your possibilities of working together with us on projects, your thesis etc.

Dedicated Analytical Solutions student@foss.dk

www.foss.dk/sharpminds


GEA Niro Stand 56 i Hallen

165 450

0101 1010 4.000

GEA Niro is a world leader in industrial drying technology and powder engineering. We supply process equipment and complete process lines to producers of dairy products, chemical intermediates, pharmaceuticals and a wide range of other products all over the world.

Working life

A variety of career paths

Learn more

Working at GEA Niro, you can explore a variety of different career paths while working and travelling internationally. If you have a degree in engineering or a similar field, GEA Niro offers you a wide range of challenging positions within sales, R&D, process design and optimization, project management and project execution. We also employ a great number of professionals within accounting, finance, HR, marketing and other functions, so if you are looking for a career within these disciplines, GEA Niro could also be the place for you.

140

//

virksomheder

At GEA Niro, working life is characterized by early responsibility, wide horizons, professional freedom and personal development. And with customers and colleagues from all over the world, GEA Niro gives you the chance to work internationally. We are always looking for open minded graduates - engineers and other professionals - to join our organization. For more information about GEA Niro and the job opportunities we offer, please contact our HR department at jobs@niro.dk

www.niro.com


Take a moment to reflect...

...on your career

Process Engineering

GEA Niro Gladsaxevej 305 路 PO Box 45 路 DK-2860 Soeborg 路 Denmark Tel +45 39 54 54 54 Fax +45 39 54 58 00 E-mail: jobs@niro.dk Website: www.niro.com


GEO Stand 70 i Teltet

90 240

0101 1010 90 240

Virksomheden

GEO er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der tilbyder Danmarks mest omfattende ekspertise inden for jord og vand. Vi leverer den komplette undersøgelse - fra feltarbejdet, over laboratorium og modelberegninger til den færdige rapport. GEO arbejder både til lands og til vands, i indland og udland. Vi løser komplekse opgaver inden for byggeri, anlæg, industri, energi- og vandforsyning.

GEOs ingeniører videreuddannes så de får de nødvendige kompetencer til at arbejde og udvikle sig i en projektorienteret organisation med stor frihed og indflydelse på egen hverdag.

Tilbud til studerende

GEO beskæftiger 2-4 studerende i vores laboratorium og i marken. Vi tilbyder ingeniørpraktik og fungerer som vejledere for eksamensprojekter, hvor forskningsfaciliteter stilles til rådighed.

Ingeniørens arbejdsområder

Ingeniøren i GEO løser både større og mindre opgaver. Opgaverne omfatter fx geotekniske undersøgelser, beregninger, undersøgelser af forurenet jord og grundvand, kerneboringer, grundvandsressourcer og havbundsundersøgelser for off���� shore vindmøller. Ingeniøren arbejder med en blanding af rådgivning, feltarbejde, laboratorieundersøgelser og rapportering, og er således med i de fleste processer. Det giver udfordringer, afveksling og ansvar. 142

//

virksomheder

www.geo.dk


Jord under neglene? I GEO har vi styr på jorden under Danmark. Vi sørger for, at både huse, broer og havvindmølleparker står på sikker grund. Og vi har travlt – derfor kan vi også have brug for dig. Som nyansat vil du gennemgå GEOs projektlederuddannelse. Gennem 12 måneder oplever du både teoretiske og praktiske forløb. Og du får et godt netværk på tværs af virksomheden. GEO arbejder internationalt og undersøger undergrunden fra Grønland over Nordsøen til Kenya. Vi bekæmper jordforurening, og vi finder rent drikkevand. Og så er vi med når Danmarks største byggerier skal projekteres. Klik ind på vores hjemmeside – www.geo.dk – og få mere at vide om GEO.

”At arbejde for GEO bliver aldrig kedeligt. Både de højhælede og gummistøvlerne hører med til garderoben.” Helle Gaarn, afdelingsleder i GEO


GN Store Nord A/S Stand 87 i Teltet

1.000

0101 1010 4.600

GN - en verden af lyd

GN er blandt verdens største producenter af headset, høreapparater og audiologisk måleudstyr. Vi udvikler headset til mobil- og fastnettelefoner, musikafspillere og pc’er. Vores høreapparatdivision udvikler avancerede digitale høreapparater, som gør livet lettere for mennesker med alle typer af høretab. Udviklingen foregår i Danmark i topmoderne udviklingsfaciliteter på GN’s hovedkontor i Ballerup og i Aalborg. GN producerer primært i Kina.

Ingeniørernes slaraffenland

GN råder over et af Danmarks mest avancerede laboratorier til test og udvikling af headset og høreapparater. Et af de områder, GN satser stort på er akustik. Et lyddødt rum, et efterklangsrum samt et standardiseret lytterum er nogle af de steder vores ingeniører nu kan boltre sig i. Derudover råder vi over rum, hvor vi kan gengive lyde fra den “virkelige” verden naturligt, eksempelvis lydmiljøet fra en 144

//

virksomheder

trafikeret gade, et kontormiljø osv. Et af de andre områder, GN satser på, er antenneteknik. Her har vi både et antennemålerum, og et EMC-målerum, hvor vi udvikler vores mange trådløse produkter.

Sæt dit fingeraftryk

GN har brug for ingeniører, der er gode til at få nye ideer, så vi løbende kan forny og udvikle vores portefølje af innovative og funktionelle produkter. Du skal have lyst til at arbejde i et internationalt miljø og være forberedt på at pakke kufferten, når turen går til Kina, USA eller andre steder, hvor GN har udviklingsaktiviteter. Du vil blive stillet over for spændende og udfordrende opgaver inden for udvikling, projektledelse og lancering af produkter. Vi er afhængige af den enkeltes indsats, og du får mulighed for at sætte dit fingeraftryk på det færdige produkt.

www.gn.com


GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. De første mange år som telegrafselskab. I dag som producent af headset, høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr til mennesker verden over. GN’s headset markedsføres globalt under varemærket Jabra, mens høreapparater markedsføres under henholdsvis ReSound, Beltone og Interton varemærkerne. GN’s produkter produceres hovedsageligt i Kina. Af de ca. 4.600 medarbejdere er ca. 1.000 ansat i Danmark. GN er noteret på NASDAQ OMX København. www.gn.com


Greenland Contractors Stand 5 i Hallen

1 15

0101 1010 13 431

Virksomheden

Greenland Contractors (GC) er et interessentskab bestående af MT Højgaard a/s og Inuit Service Company A/S. GC udfører service, drift og vedligehold på Thule Air Base i Grønland for US Air Force. Det er GCs opgave at drive Thule Air Base og alle de støttefunktioner, der er nødvendige for driften. Det gælder infrastrukturen, elproduktion, sundhedsvæsen, boliger, fritids- og sportsaktiviteter, kantinedrift osv. Vi beskæftiger ca. 400 medarbejdere på basen i et multinationalt miljø bestående af danskere, grønlændere, amerikanere og canadiere.

Ingeniørens arbejdsområder

Hovedparten af GCs ingeniører er ansat i Engineering, der kan sidestilles med en teknisk forvaltning med en rådgivende ingeniørafdeling, en projekt og ejendomsforvaltning, en miljøafdeling, samt en arbejdsmiljøafdeling. Vores team af rådgivende ingeniører beskæftiger sig med alle tekniske områder inden for byggeteknik og installationer, herunder design, kalkulation, 146

//

virksomheder

projektering samt tilsyn og rådgivning i forbindelse med driften af basens anlæg. Som ingeniør kommer du til at arbejde tæt sammen med GCs øvrige afdelinger både i projekterings- og udførelsesfasen. GC har endvidere ingeniører ansat i miljøafdelingen, arbejdsmiljøafdelingen, kvalitetsafdelingen samt som byggeledere i entrepriseafdelingen.

Tilbud til studerende

Mulighed for praktik, opgaveskrivning og sommerferiejob. Læs mere om Greenland Contractors på www.gc.gl eller mød os på messen, hvor vi glæder os til at besvare dine spørgsmål og snakke om dine muligheder hos GC.

www.gc.gl


/PLEVELSER¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ FOR¬LIVET )NUUNERMUT¬MISIGISASSAT


Grontmij | Carl Bro Stand 53 i Hallen

700 1.300

8.000

KAN INGENIØRER SLIPPE VIDEN OG BEGEJSTRING LØS? Det kan de hos Grontmij | Carl Bro! Du har mulighed for at møde nogle af dem på DSE Messen, hvor de vil stå klar til at svare på dine spørgsmål. Du kan blandt andet høre mere om, hvordan vi arbejder med architectural engineering på projekter som Bispebjerg Bakke og DR-Byen, eller hvordan vi får elmåleren til at tælle baglæns i Danmarks første +lavenergihus, Sib Zero+ i Sønderborg. Vi fortæller også gerne om, hvordan det er at arbejde i Grontmij | Carl Bro, og hvilke muligheder der er for at arbejde på internationale opgaver.

Hvem er vi?

hverdag med højt til loftet og udfordrende arbejdsopgaver i et internationalt miljø, hvor viden og begejstring kendetegner det gode kollegaskab.

Hvor kan du finde os? På DSE Messen kan du finde os ved stand nr. 53, men du er også velkommen til at slå et smut forbi vores jobog karrieresider på www.grontmij-carlbro.dk. Her kan du læse meget mere om, hvordan det er at arbejde i Grontmij | Carl Bro, og hvad vi kan tilbyde dig. Du kan også tage på virtuel sightseeing på vores kontorer i hele Danmark, møde vores medarbejdere og få et overblik over ledige stillinger. Vi glæder os til at møde dig!

Grontmij | Carl Bro er en del af Grontmij, som er en af Europas største rådgivende ingeniørvirksomheder. Vi rådgiver inden for byggeri, anlæg, miljø, vand & energi samt industri, miljø & marine. Vi er stolte af at kunne tilbyde vores medarbejdere en 148

//

virksomheder

www.grontmij-carlbro.dk


Rend os i traditionerne

Når de visionære idéer skal på vingerne, skrotter vi vanetænkning og lader faglig nysgerrighed være førstepilot. På den måde udarbejder vi bæredygtige løsninger, der fører til mere livskvalitet – til gavn for os alle og de fremtidige generationer.

Vil du med ombord i en international virksomhed med 8.000 kompetente kolleger? Mød os på stand 53 eller læs mere på www.grontmij-carlbro.dk


Grundfos A/S Stand 32 i Hallen

400 5.200

2.000 18.000

Vil du være med til at sprænge rammer? Vil du være med i en af Danmarks største og mest succesrige virksomheder? Vi udvikler, producerer og sælger nogle af verdens mest effektive og energibesparende pumper og pumpesystemer pumper som hver eneste dag sprænger rammer for velfærd, miljø og komfort for mennesker over alt på kloden. I Grundfos kan du dagligt være med til at sprænge rammer. Uanset hvor du arbejder hos os, bidrager din indsats ti l at mennesker overalt på kloden får de samme basale muligheder som vi i Danmark tager for givet. Kernen i Grundfos er innovation - det at vi går nye veje. Det gælder ikke bare de løsninger vi skaber, det gælder også vores måde at arbejde på - med kunder, med hinanden og med verden udenfor.

150

//

virksomheder

Gå dine egne veje Vil du være med i en virksomhed hvor vi hele tiden uddanner og udvikler os på alle niveauer? Hos Grundfos kan du vælge i mellem mange forskellige karriereveje - hvoraf flere henvender sig specielt til nyuddannede:

Turnusprogram Med Grundfos’ turnusprogram får du mulighed for at ”kickstarte” din karriere. Som nyuddannet ingeniør eller cand. merc. får du mulighed for at afprøve dine evner i fire forskellige jobfunktioner på to år - i Danmark og i udlandet. Du kan selv definere dine projekter og derved designe dit eget turnusforløb.

Lederaspirant I løbet af et år gennemgår du lederkurser, og får mulighed for at afprøve dine færdigheder som leder i din egen afdeling. Læs mere på www.grundfos.com/ careers for at få et overblik over alle karrieremuligheder.

www.grundfos.com


Frank Frank er ingeniør og projektleder i Grundfos Business Development Centre – hvor alle Grundfos’ mange nye produkter udvikles. Frank er gift og far til tre børn. “Grundfos respekterer at du har et familieliv. Jeg har mulighed for at skabe netop den balance mellem job og fritid jeg har brug for.”

Spræng rammer for job og fritid Grundfos er en af Danmarks allerstørste virksomheder. I mere end 60 år har vi været med til at sprænge rammer for hvordan vores medarbejdere får liv og karriere til at gå op i en højere enhed. Vi tilbyder flekstidsordninger, hjemmearbejdspladser og en række forskelligartede medarbejdergoder – fra åbent autoværksted til eget wellnesscenter. Det er goder der er med til at gøre hverdagen og arbejdslivet lettere, sundere og sjovere. Vi er stolte af den fleksibilitet og livskvalitet mulighederne giver. Vil du være med? Læs mere på www.grundfos.dk/job

www.grundfos.dk/job


Haldor Topsøe Stand 46 i Hallen

500 1.600

0101 1010 2.000

Your knowledge

Since Dr. Haldor Topsøe founded the company in 1940 it has been his goal that Topsøe should be a good place to work. It still is. We offer you a challenging job where we focus on your professional development. You will become part of a cross-divisional teamwork where engineers, production and researchers cooperate to achieve results. You will have the opportunity to build a broad range of competencies and profit from the knowledge generated in-house.

Your wishes

We believe that responsibility makes people grow. You will have a large degree of freedom in your job, and you can be sure that we will use your potential and your talents – that we will listen to your ideas, ambitions and dreams.

152

//

virksomheder

We are open to your wishes, because we know that life changes. What you want today may not be highest on your list tomorrow. The breadth of our company means that you will have many opportunities to discover various job possibilities according to your ambitions and interests.

Your future

The future belongs to you. Together we can make it even better: Haldor Topsøe’s catalysts and technologies are used around the world to create a better environment – in the refining industry ensuring cleaner fuels, for cleaning power industry flue gasses and reducing emission from heavy duty vehicles. In chemical plants catalysts and processes optimise resources and ensure highly efficient energy processes. Do you want to help us create a better future?

www.topsoe.com


Committed to a better future? W W W. T O P S O E . C O M


Hempel A/S Stand 84 i Teltet

´65 400

0101 1010 3.600

Virksomheden

Hempel er internationalt førende inden for malingssystemer til bl.a. marine, industri, containere og lystbåde. Virksomheden er repræsenteret i mere end 80 lande over hele verden og kontrollerer selv hele processen fra udvikling og produktion til markedsføring og salg. I dag har Hempel 20 fabrikker, 47 salgskontorer, 2 globale og 4 regionale forsknings- og udviklingscentre og mere end 130 lagre strategisk placeret verden over.

et afvekslende karriereforløb inden for virksomheden.

Tilbud til studerende

Hempel har løbende midtvejs- og eksamensprojekter kørende med studerende fra DTU. Ydermere sponsorerer J.C. Hempel’s Fond tre licentiatstuderende på “Institut for Kemiteknik” samt en forskningsadjunktstilling inden for partikelteknologi fra DTU. Derudover har Hempel i øjeblikket omkring 10 studentermedhjælpere fra DTU.

I Hempels laboratorier udvikler nogle af verdens bedste kemiingeniører konstant nye løsninger, der skal sikre vores forspring over alt på kloden.

Ingeniørens arbejdsområder

Hos Hempel bliver man en vigtig del af et team, der samarbejder på tværs i virksomheden. Ofte er kolleger, kunder og leverandører fra hele verden med i projekterne. Det betyder også, at man som medarbejder har mulighed for at søge nye udfordringer i 154

//

virksomheder

www.


FÅ EN FARVERIG KARRIERE OG OPLEV NYE SIDER AF LIVET


Hewlett Packard Stand 79 i Teltet

617

0101 1010 312.000

Do you want to collaborate with IT’s best and brightest? Do you dream of creating products and services that will change the world? Have you thought about HP? HP has over 300,000 employees doing business in 180 countries around the world. Our portfolio spans printing, personal computing, software, services, and IT infrastructure. As the world’s leading IT company, HP focuses on simplifying technology experiences for all of its one billion customers – from individual consumers to the largest businesses. HP offers a compelling challenge to graduates. The 18-month programme is the perfect transition from academia to professional life. You can choose to work in many fields including project management, marketing, business development, sales or engineering. Graduates are given a real job with real responsibility. You will learn how the 156

//

virksomheder

world’s leading IT company operates and the products and services that are at the heart of our global strategy. Part of the valuable experience you acquire is getting to know senior managers within your organisation and building a network of peers in your chosen field. Each graduate has a mentor who helps him or her build a network among the team and within the organization. We look for candidates who exhibit initiative, problem-solving abilities, interpersonal skills, leadership potential and a sound knowledge of HP.

Launch your career at HP

Choose a graduate or intern position www.hp.com/go/jobs. Complete the on-line application form. Wait for HP to screen your application and CV. Be prepared for a telephone interview. We meet at last: A full day of individual and/or group interviews.


IAK Stand 85 i Teltet

Genvejen til det rigtige job

IAK er a-kasse for godt 68.000 ingeniører, maskinmestre og andre med en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse - både lønmodtagere og selvstændige. Vi kender vores medlemmers arbejdsmarked og arbejdsmarkedsforhold. Samtidig er vi den billigste a-kasse for akademikere. I IAK arbejder vi for at sikre, at vores medlemmer kommer hurtigt i arbejde. Det handler om målrettede tilbud af høj kvalitet til alle ledige medlemmer, fx. coaching og kompetenceafklaring, som varetages af IAK’s konsulenthus Komplement.

Professionel rådgivning

Vi ved naturligvis også en masse om reglerne for arbejdsløshedsforsikring. Vi rådgiver fx om, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil søge arbejde i udlandet, har et arbejde, der ikke er på fuldtid, eller overvejer at starte selvstændig virksomhed. Mere information www.iak.dk Telefon: 7033 5000

Komplement

158

Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Telefon: 70335010

mitIAK gør det nemt for dig

IAK’s selvbetjeningsportal hedder mitIAK. Her kan du via din egen personlige profil let og hurtigt få ordnet de forretninger, du har med IAK.

Meld dig ind senest 14 dage efter din eksamen Du skal huske at melde dig ind i IAK senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse - så har du nemlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. Du melder dig ind elektronisk på www.iak.dk.

Få feedback på din ansøgning og CV på IAK’s stand

På vores stand står en af vores jobkonsulenter fra Komplement parat til at give dig sparring og feedback på din jobansøgning og dit CV.

Kontorer

København Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V

Århus Værkmestergade 25,9 8000 Århus C

Aalborg Vestre Havnepromenade 1B, 2. 9000 Aalborg

Odense Englandsgade 25 5000 Odense C


DIMITTEND Som nyuddannet gælder det om at være hurtig; du skal sikre dig et job, men du skal også sikre dig økonomisk, indtil du kommer i arbejde. I IAK sikrer vi dig ikke alene ret til dagpenge, men vi giver dig også en lang række andre tilbud, der gør din færden på arbejdsmarkedet lettere.

For at du kan få dagpenge allerede én måned efter, du er blevet færdig, skal du melde dig ind i en a-kasse senest 2 uger efter afsluttet uddannelse. Derfor er det smart at skynde sig.


IBM Danmark A/S Stand 119 i Oticon salen

5.000

0101 1010 387.000

Job hos IBM

Besøg IBM’s stand og hør mere om dine karrieremuligheder. På standen kan du også møde nogle af vores medarbejdere, som vil dele deres erfaringer med dig - og du kan selvfølgelig også få svar på alle dine spørgmål. Vores virkelighed og arbejdsdag er global, og vi søger hele tiden at udfordre grænserne for, hvordan vi bedst udnytter teknologien til at skabe en bedre verden. Teknologierne ændrer sig konstant, og det kræver innovative medarbejdere, som kan omsætte nye idéer til forretning for vores kunder. Lyder det interessant? Så læs nærmere om jobmulighederne hos IBM på www.ibm.dk/employment

og vores kunder kræver - eksempelvis inden for finans, distribution og den offentlige sektor. IBM’s primære forretningsområde i Danmark er IT-services, som blandt andet spænder over udvikling og drift af IT-systemer, konsulentydelser og salg af software. Sammen med vores kunder udvikler vi banebrydende løsninger, som er med til at ændre verden - eksempelvis inden for energi, miljø og sundhed - og sætter nye standarder for social ansvarlighed. Vi er med i vores kunders hverdag og hjælper dem blandt andet med at laste containerskibe, sætte mælk på hylderne og i det hele taget skabe værdi i deres forretning.

Om IBM

Vi er landets førende virksomhed inden for informationsteknologiske produkter, løsninger og serviceydelser. Via strategiske opkøb og frasalg har IBM konsolideret sig som en ITservicevirksomhed med den ekspertise og de kompetencer, som markedet 160

//

virksomheder

www.ibm.dk


ISC Rådgivende Ingeniører A/S Stand 69 i Teltet

140 210

0101 1010 140 210

Virksomheden

ISC rådgiver i alle discipliner indenfor bygge- og anlægsområdet. Vi er specialister indenfor industrianlæg, husbygning, kraftværker, sportsanlæg, marineanlæg, olie- & gas, broer, lufthavne, jernbaner og avanceret design. Vi benytter det nyeste indenfor itteknologi i alle vore afdelinger, som er placeret i København, Esbjerg, Kolding, Kalundborg, Viborg og Aalborg. Vi arbejder i globalt løser opgaver i mere en 60 lande på 5 kontinenter.

Ingeniørens arbejdsområder

Vore ingeniører udfører totalrådgivning eller løser enkeltopgaver indenfor anlægsarbejde, konstruktioner og installationer både på land og offshore. Det kan være bygherre rådgivning, planlægning. Projektering, projektkontrol, miljøledelse, byggeledelse og fagtilsyn.

162

//

virksomheder

Nogle dage løser man en lille specialistopgave alene, andre opgaver udføres sammen med en større projektgruppe af fagspecialister. Den ene dag sidder man på tegnestuen den næste dag tilbringes ude i ” marken” med tilsynsopgaver. Opgaverne er varierede med mange spændende udfordringer, hvilket giver store muligheder for at tage initiativer og udvikles sig både fagligt og menneskeligt.

Tilbud til studerende

På baggrund af konkrete henvendelser kan der laves aftale om midtvejs- og eksamensprojekter. Vi tilbyder praktikophold og ansætter gerne dimitenter.

www.isc.dk


Er du vores næste nye kvalificerede medarbejder? ISC søger dygtige og engagerede medarbejdere – nyuddannede som erfarne – til vore afdelinger i København, Esbjerg, Viborg, Kalundborg, Kolding og Aalborg: -

Bygningsingeniører Maskiningeniører Offshoreingeniører Konstruktionsingeniører VVS-ingeniører El-ingeniører Tekniske designere

Hos ISC er opgaverne særdeles varierede, både med hensyn til indhold, faglig spændvidde, sværhedsgrad og varighed - et forhold, der i høj grad gør hverdagen selvmotiverende. Vil du være med til at sætte dit fingeraftryk på fremtidens projekter, så læs mere om firmaet og de ledige stillinger på vores hjemmeside – www.isc.dk ISC Rådgivende Ingeniører A/S Øster Allé 31 2100 København Ø Tel.: +45 35 27 88 00 Fax: +45 35 27 88 44 E-mail: info@isc.dk

Innovative Engineering


Ingeniøren Stand 18 i Hallen

Mediehuset Ingeniøren udkommer både på net og print – alt sammen målrettet ingeniører og teknisk interesserede.

Du kan også tjekke virksomhedsprofilerne på jobfinder.dk, som fortæller dig mere om virksomhedernes mål og visioner.

Jobfinder.dk er ingeniørernes foretrukne jobsite

Hold dig orienteret

Jobfinder.dk er det mest populære jobsite blandt ingeniørerne. Her kan du selv søge efter job, eller du kan lave en jobagent, som sender alle relevante job til din mailboks. Med et CV i CVdatabasen kan du afvente kontakt fra virksomheder, som er interesseret i dine kvalifikationer.

Lad dig inspirere i din ­jobsøgning

Før du skriver din ansøgning, kan du med fordel læse Ingeniørens magasiner, hvor du finder image- og regnskabsanalyser.

Mere information www.ing.dk

Kontakt

Telefon: 3326 5300

164

Kontorer

I Nyhedsmagasinet Ingeniøren kan du læse uddybende og veldokumenteret nyhedsstof hver fredag. Sideløbende kan du læse aktuelle nyheder i Ingeniørens nyhedsbrev, som udkommer to gange alle hverdage. Nyhedsmagasinet Ingeniøren er et must for ingeniører. Her finder du også en hel sektion kun med job til ingeniører. Rigtig god fornøjelse med din jobsøgning. Kig forbi Ingeniørens stand.

Mediehuset Ingeniøren A/S Postboks 373 Skelbæksgade 4 1503 København V


Find din foretrukne stilling her


Itera Consulting Group Stand 122 i S-Huset

7 39

450

Om Itera Consulting Group Itera Consulting Group leverer IT- og forretningsunderstøttende konsulentydelser og rådgivning om udvikling og drift af portal-, integrations- og applikationsløsninger. Itera Consulting Group i Danmark er en del af den nordisk baserede og børsnoterede Itera Consulting Group ASA. Vi er over 450 ansatte i Norden og er Microsoft Gold Certified i alle lande. Vores medarbejdere har de højeste certificeringer inden for Microsoftporteføljen og har adgang til Microsofts tekniske ekspertise.

Hvordan vi arbejder Ingeniører i Itera Consuslting Group arbejder med løsningsdesign, integrationsdesign, integrationsopgaver, løsningsanalyse og kravspecificering. Du vil primært komme til at arbejde med Microsofts serverproduktportefølje, men også med andre CMS systemer eller specialudviklede løsninger. Der vil være hovedvægt af opgaver indenfor udvikling af Webparts med MOSS 166

//

virksomheder

2007/wss v3, Microsoft Workflow Foundation og udvikling i Microsoft . NET 2.0/3.0. Hos Itera Consulting Group arbejder vi gruppeorienteret, og du vil typisk have en række kunder og projekter, som du arbejder på - alene eller sammen med andre. Virksomhedens størrelse og organisation betyder, at du får en stor frihedsgrad og ansvar i dine opgaver fra starten og vil som konsulent have en høj grad af direkte kontakt med kunderne. Vi har stort fokus på opgaverne og vores kunder, men vi lægger også vægt på at have det sjovt og vi har en åben og afslappet omgangsform.

Dig Du er sikkert nyuddannet ingeniør eller studerende og vil gerne forbedre dig indenfor Microsofts serverproduktportefølje. Du kan møde os på vores stand i S-huset til en snak om mulighederne hos Itera Consulting Group.

www.itera.dk


Er du god til .NET og tør du bevise det? Kan du nummerere nedenstående events i forhold til, hvornår de bliver kaldt i en ASP.NET side • • • • • • •

PreRender Init Load Unload PreInit PreLoad Render

så kom og giv dit bud på løsningen til de søde piger hos Itera i S-huset og deltag i konkurrencen om 10x2 biografbilletter.

DREAM IT.

PLAN IT.

DO IT.


Jobindex Stand 9 i Hallen

Danmarks største jobmarked for ingeniører Jobindex giver den mest komplette oversigt over ledige job i Danmark. Jobindex fungerer som en søgemaskine, der søger efter jobannoncer i over 500 jobbørser og private firmaers jobsider i Danmark. Med over 10.000 jobannoncer og 500 ingeniør- og teknikjob dagligt, 40.000 CV’er, 65 medarbejdere og næsten 200.000 unikke brugere om ugen er Jobindex Danmarks største jobmarked. Jobindex mission er at hjælpe de jobsøgende med at få overblik over jobmarkedet, ligesom Google hjælper med at få overblik over internettet. Derfor indeholder jobdatabasen ikke kun solgte jobannoncer, men også en masse jobannoncer som søgemaskinen finder rundt omkring på internettet, og som Jobindex ikke tjener nogen penge på. Jobindex er ikke kun en jobdatabase. Jobindex har også en CV-database Mere information www.jobindex.dk

Kontakt

Telefon: 3832 3355 Mail: info@jobindex.dk

168

Kontorer

og en rekrutteringsafdeling, der har ansvaret for at tage sig af kontakten med kandidaterne. Hvis du lægger dit CV ind i CV-databasen vil du fra tid til anden blive kontaktet af en rekrutteringskonsulent med jobforslag som matcher dit CV, og du kan også kontakte din rekrutteringskonsulent, hvis du ønsker sparring eller gode råd om jobsøgning.

En succesfuld internetvirksomhed Jobindex blev stiftet i 1996 af datalog Kaare Danielsen, der dengang arbejdede som programmør i Californien. Jobindex er baseret på en tro på, at den jobdatabase, der har det største udvalg af job, også vil få det største antal brugere, og den jobdatabase, der har det største antal brugere, også vil have de bedste chancer for at få annonceindtægter. Dette simple princip er nøglen til den store succes, Jobindex har haft.

Jobindex A/S Holger Danskes vej 91 2000 Frederiksberg


Vi har over 500 ingeniørjob hver dag! Jobindex er Danmarks største jobdatabase. Punktum. Hver uge har Jobindex.dk næsten lige så mange besøgende som de tre andre største jobdatabaser tilsammen! *] Vores tilbud inden for ingeniør & teknik er også markedets største. Derfor finder du de fleste og mest spændende ingeniørjob på Jobindex. CV-databasen med over 40.000 opdaterede CV'er er mange virksomhedens foretrukne jagtmark - ikke mindst i en tid, hvor der er rift om de mest kvalificerede og motiverede medarbejdere - også nyuddannede. Det er gratis at søge job og lægge sit CV på Jobindex. *] Antal unikke besøgende på Jobindex, StepStone, OFiRjob og Jobzonen målt af Gallup.

Find dit job på: www.jobindex.dk/ingenioer

Tag på jobsafari med os


Jørgen Wessberg A/S Stand 15 i Hallen

19 30

19 30

Virksomheden Wessberg er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der siden 1965 har gennemført byggeopgaver for både offentlige og private bygherrer. Til trods for vores beskedne størrelse, 19 ingeniører og 5 CAD-operatører, så er vi med på nogle af de mest attraktive og udfordrende byggeprojekter. I øjeblikket er vi ved at opføre nyt hovedsæde for Widex i Allerød og på Nordhavn i København opfører vi Harbour House II, tegnet af Kim Utzon. Kendetegnet for Wessbergs byggerier er at vi arbejder med de nyeste teknologier og byggemetoder med henblik på at skabe et mere miljøvenligt byggeri.

Arbejdsområder Hos Wessberg er alle medarbejdere involveret i projekterne fra start til slut og de tre fagområder EL, VVS og konstruktion arbejder tæt sammen med 170

//

virksomheder

projektering, planlægning og styring af byggeprojekter. Derfor har alle vores medarbejdere også et stort ansvar i deres daglige arbejde. En af Wessbergs absolutte spidskompetencer er inden for installationsteknik og styring, som følge af de store krav til indeklima og funktion, der stilles i moderne, højteknologiske bygninger. Eksempelvis er der i opførelsen af Harbour House II anvendt termoaktiv dækkonstruktion til at køle kontorområderne.

Tilbud til studerende Vi vurderer alle henvendelser løbende og deltager gerne i eksamensprojekter, hvis det rette projektoplæg fremlægges. Desuden ansætter vi gerne den rette kandidat i praktik. Det er vigtigt for os, at et eventuelt samarbejde baseres på en gensidig forventningsafstemning, så det sikres, at både den studerende og Wessberg får nytte af samarbejdet. Vi glæder os til at møde dig på messen og besvare dine spørgsmål. www.wessberg.dk


Harbour House II Kalkbrænderihavnen, København Ø. 2 2 6.500 m kontorer og 500 m udvidelse af Paustian 2 Møbelhus samt 6.500 m kælder i 2 etager.


Knowledge Cube A/S Stand 130 i S-Huset

12 30

12 30

Om Knowledge Cube Vi er et IT-konsulentfirma med speciale i Microsoft .Net løsninger, Web Services samt arkitektur og design af Web- og integrationsløsninger. Vores holdning er, at alt er muligt med den rigtige kombination af kompetence og kreativitet. Vi beskæftiger i dag 30 konsulenter og vores forretningsområder omfatter: • Applikationsudvikling og -vedligeholdelse • Arkitektur • Projektledelse • Drift af it-systemer (Application Management) • Systemintegration

Mantra - The power of intelligence Viden og indsigt er først noget værd, når de skaber resultater. Vi bruger vores hoveder til at udfordre vore kunders verdensbillede. Til at gennemskue de egentlige behov frem for de ople172

//

virksomheder

vede. Til at søge nye veje i stedet for at vælge vanetænkningens fladtrådte stier. Vores udgangspunkt er, at alt kan lade sig gøre. Hvis det er muligt for nogen, så er det muligt for os. Og målet? Succes! Kundens succes. Projektets succes og ikke mindst den succes, vi kræver af os selv som IT partneren, der besidder ”The Power of Intelligence”.

En arbejdsplads udover det sædvanlige Hvis man vil have de bedste medarbejdere, kan det ikke nytte, at man selv er næstbedst. Hos Knowledge Cube vil vi tilbyde vores kunder det absolut bedste produkt og den bedste service, der kan opdrives på markedet. Intet mindre. Det kræver velfungerende, koncentrerede og tilfredse medarbejdere på ethvert plan. Medarbejdere, der har overskud og lyst til at yde deres bedste. Derfor er det vores konstante mål at ligge i spidsen, når det gælder arbejdsvilkår, opgaver, personlig udvikling, ledelsesstil og sociale aktiviteter. www.knowledgecube.net


”Lars, why are you a great IT-consultant?”

Knowledge Cube s ger it-folk Fortæl hvorfor du vil blive verdens bedste it-konsulent. Så vil vi til gengæld fortælle dig om et super spændende job i Danmarks hurtigst accelererende IT-konsulentvirksomhed. Læs mere på www.knowledgecube.net/jobs – Vi holder en stol varm til dig!

KNOWL E DG E CUBE t h e p ow e r o f i nt e l l i g e nc e


Krüger A/S Stand 109 i Oticon salen

250 450

650 900

Krüger er førende inden for løsninger og teknologier til vand- og spildevandsbehandling med aktiviteter, der spænder fra rådgivning over projektering og udførelse af anlæg til levering af udstyr og systemer. Krüger er et datterselskab i Veolia Water, hvor der er stor fokus på udvikling til gavn for miljøet og selskabet har mere end 600 patenterede processer og teknologier til behandling af vand. Globalt er vi 80.000 medarbejdere beskæftiget med vand - og mobilitet er essentiel for vores koncern - på tværs af forretningsområder og landegrænser. Vi har samlet Nordens mest kompetente stab af medarbejdere, der - med udgangspunkt i kommuners og industriers behov - står inde for at vores kunder får en optimal løsning. Arbejdsopgaverne er mangfoldige. Du kan f.eks. deltage i tilbudsgivning, planlægning og projektering, indkøb af udstyr, udarbejdelse af dokumentation, driftsinstruktioner, tilsyn eller forhandling med underleverandører. 174

//

virksomheder

Du kan stå for opstart og indkøring af store internationale anlæg. Alternativt er salgsorienterede opgaver, projektledelse eller programmering også en mulighed. Alt sammen i et arbejdsmiljø præget af åbenhed og tillid, hvor videndeling og uddelegering af ansvar er en selvfølge. Alle Krügers medarbejdere skal bidrage til, at vi i det daglige har en attraktiv arbejdsplads. Det sker bl.a. gennem uddelegering af ansvar og tillid til hinanden. Frihed under ansvar er en integreret del af vores virksomhedskultur, og vi bestræber os på at være fleksible i vores arbejde såvel som i omgangen med hinanden. I dag er vi mere end 12 nationaliteter, og vi høster faglige såvel som menneskelige fordele af det. Vi tilbyder studerende forskellige samarbejdsmuligheder - herunder praktikophold, projektarbejde, eksamens-/ phD-projekter, samt studenterjob. Som nyuddannet kan du blive tilknyttet det europæiske program VIE (Volunteer for International Experience). www.kruger.dk


� Everyday, I choose the best solutions to make water accessible to everyone � Peter Borch Nielsen Product manager

My challenge: creating water technologies www.veoliawaterst.com


Leif Hansen Rådgivende Ingeniører Stand 48 i Hallen

200 250

0101 1010 201 251

Engagerede kolleger og udfordrende opgaver hos Leif Hansen

Vi er en organisation med godt humør og daglige udfordringer. Store projekter og spændende samarbejdspartnere giver et miljø med hurtige beslutninger omkring faglige og tekniske tunge løsninger. Vi er stolte over vores virksomhed, og vi er vokset med mere end 150% over de seneste år – vi holder tilbage med den hurtige vækst, som resten af verdensøkonomien dikterer os – men vi søger stadig nye ingeniører. Af spændende opgaver, som vi løser, kan nævnes: Syddansk Universitet i Kolding, FN Byen i København samt opbygning af PARKEN – Danmarks Nationalstadion. - bygger på dialog er vores mantra, det bærende element i vores kommunikation med vores kunder, samarbejdspartnere og hinanden. Dialog er for os den direkte kontakt, hvor vi lytter og taler os frem til en løsning, der er tilfredsstilende for alle parter. En opgave starter i dialog med vores kunde, den løses i dialog med alle implicerede parter og overlevering af et projekt sker i dialog med brugerne.

176

//

virksomheder

Livet i LH

- kan foregå i Danmark, men også et halvt år i USA hos en af vores samarbejdspartnere, Thornton Tomasetti. Som ingeniør hos os får du ansvar – hvad enten du er ”grøn” eller ”moden”. Vi tror på, at ansvar og meningsfyldt arbejde skaber engagement! Vi lægger vægt på, at du både kan arbejde selvstændigt og indgå i tæt samarbejde med andre. Organisationen er præget af en uformel tone og korte beslutningsveje – kvaliteter vi sætter i højsædet med henblik på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Hos Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S leder vi altid efter kvalificerede medarbejdere, og vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger! Du er meget velkommen til at kontakte os i forbindelse med studenterjob, praktikophold og udarbejdelse af eksamens- og forskningsprojekter. Vi sætter pris på initiativ og tror på gensidig læring. Derfor har vi også medarbejdere tilknyttet uddannelserne – og derfor er vi også på messen! Du kan læse mere om os på www.leifhansen.dk. www.leifhansen.dk


”I Leif Hansen hører jeg aldrig sætningen ”sådan plejer vi ikke at gøre”. Vi bliver ikke fastholdt i gamle traditioner – der bliver lagt vægt på at give plads til nytænkning og kreativitet. Som nyuddannet, kan det være svært at komme ud i erhvervslivet, men hos Leif Hansen er der et åbent arbejdsmiljø med storrumskontorer, som gør det lettere at spørge kolleger om hjælp. Sidst, men ikke mindst er vi mange unge, det er med til at skabe et dynamisk miljø.” Marianne Rossen, bygningsingeniør

Leif Hansen tilbyder 250

Leif Hansen tilbyder friske, engagerede kolleger 300 med friske, engagerede faglig stolthed og kolleger med interesse forfaglig arkitektur stolthedKlima/Energi og interesse Teamet hos Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S er den for arkitektur. gruppe, der har oplevet den største fremgang i antal modtagne ordrer de seneste ni måneder. Disse opgaver spænder vidt lige fra de lovpligtige

Advanced Structures er en ny afdeling hos Leif Hansen Rådgivende Ingeniører energimærker til udviklingsopgaver, hvor A/S. Her sidder nogle af de bedste vi agerer sparringspartner for ejere af konstruktionsingeniører i Danmark. Vi større bygningskomplekser. lever for det udfordrende design og ønsker at arbejde med arkitekter som Vores Klima/Energi team er sammensat designer bygninger, der går ud over de af specialister, som drives af udfordringer traditionelle former og rammer. og viljen til at bidrage med at skabe et bedre klima i den verden, vi lever i. Skynd dig at få afsluttet din uddannelse Så står Klima/Energi også højt på din – hos os er der altid brug for endnu en dagsorden, så skynd dig at få afsluttet ingeniør! din uddannelse og bliv en del af vores Klima/Energi Team.


LEO Pharma Stand 121 i S-Huset

70 1.200

0101 1010 3.000

Virksomhedsbeskrivelse

LEO Pharma er en globalt førende farmaceutisk virksomhed inden for fokusområderne Dermatologi (behandling af hudlidelser) og Critical Care (behandling af kritisk syge mennesker). LEO Pharmas mål er at udvikle, producere og markedsføre sikre og effektive lægemidler til psoriasis og andre hudsygdomme samt midler mod blodpropper. Vi ønsker at tilbyde de nyeste og bedste behandlingsmuligheder til patienterne, da alle har ret til et bedre liv.

enkelt afdeling eller du kan have et job af tværgående karakter som fx specialist i en projektgruppe. Arbejdet i Teknik og Produktion er teambaseret og du vil bl.a. løse opgaver inden for Supply Change Management. Andre jobmuligheder er fx projektering af nyt byggeri, ombygning af eksisterende mm.

Tilbud til studerende

Du har mulighed for at få et sommerferiejob hos LEO Pharma. Læs mere på www.leo-pharma.com

Ingeniørens arbejdsområde

I LEO har du mulighed for at arbejde inden for Forskning og Udvikling eller med alle emner, som hører til Teknik og Produktion. I Forskning og Udvikling kunne tre af dine arbejdsområder være med fx medicinalkemi, biokemi eller farmaci. Dine opgaver kan være knyttet til en 178

//

virksomheder

www.leo-pharma.com


Tænk hvis dit arbejde kunne forbedre livskvaliteten for millioner af mennesker? CHALLENGE | Your AmbitioNs

LEO Pharma er en professionel dermatologisk virksomhed og ser bl.a. psoriasispatienternes udfordringer som vores. Vi forstår de daglige udfordringer, som patienter med en hudsygdom har. Vi arbejder derfor hårdt og målrettet for at kunne hjælpe mennesker, der ikke kan tage en sund og normal hud for givet. Vil du være med til at tage disse udfordringer op og ændre livet for millioner af mennesker verden over? Vi har til stadighed brug for engagerede og ambitiøse medarbejdere, der vil forfølge nye idéer og bidrage til LEO Pharmas vækst. Det gælder medarbejdere inden for alle hjørner af en moderne og international virksomhed. Vi giver noget, du giver noget, og flere bliver glade. Læs mere på www.leo-pharma.com

research based, people driven


LLOYD’S REGISTER ODS Stand 97 i Teltet

50 65

0101 1010 150 175

Dynamic consultancy

Lloyd’s Register ODS is an engineering consultancy group. Every day, all over the globe, we solve complex problems for our clients, reducing risk and enhancing performance.

Being receptive to new ideas

In a world of constant changes, knowing what usually works is not enough. When we face new designs, we face new problems. This calls for creative ideas and innovative approaches. To solve tomorrow’s problems you have to challenge today’s assumptions.

7 countries, 3 continents, 1 team

Have you spoken with your client today?

To keep up with our client’s innovation we reinvest a big part of our turnover in research and development. We have a close relationship with universities and we value the contribution of fresh minds. A Master’s project with us will let you use and perfect the theory from university, while gaining experience in practical applications. Please visit our webpage to learn more about us and send us your unsolicited application.

Our progress as a company is driven by our clients; naturally their concerns are our concerns. We listen to what they say, and let our consulting engineers drive the project; from undertaking the technical investigation on site to advanced technical analysis in the office. You are the key to our success. We believe in our goals and in our people. If you are enthusiastic 180

and strive for excellence, you are what we are looking for. We will give you challenges to progress, assistance to support you, diversity to develop your skills, room to grow, and a salary to reward your contribution.

//

virksomheder

With offices in Europe, North America and Asia – and a close collaboration across boarders – a career at Lloyd’s Register ODS will lay the world at your feet.

www.lr-ods.com


“What I like about working at Lloyd’s Register ODS is the diversity of the tasks and the challenges. Working in close dialogue with clients means I have to be able to give a comprehensive answer to their questions. I feel that what I do actually makes a difference and that the clients listen to, and value my answers. And if you can’t answer straight up you can always spar with your colleagues. There is really a great sense of teamwork.“ Brynhild Davidsen - Acoustic Consultant


Logica Danmark A/S Stand 78 i Teltet

800

39.000

Logica er en førende international leverandør af it-baserede løsninger og ydelser med 39.000 medarbejdere fordelt på 36 lande – heraf 750 i Danmark. Vi sætter kunderne i stand til at opbygge og fastholde en ledende markedsposition ved hjælp af indgående branchekendskab og erfaring med succesfulde it-leverancer. Logica løser en stor variation af opgaver. Vi leverer it-baserede løsninger, konsulentydelser samt outsourcing af it- og forretningsprocesser til udvalgte segmenter inden for såvel den private som den offentlige sektor. Løsningerne og ydelserne er baserede på markedets ledende teknologier fra bl.a. Microsoft, Oracle, IBM, JBoss og SAP, hvor vi arbejder tæt sammen med teknologi-leverandørerne. Vi beskæftiger således både it-specialister og fag-/branchekonsulenter.

Vi tilbyder Et godt miljø med frihed under ansvar Hos Logica arbejder vi projektoriente182

//

virksomheder

eret i et miljø, hvor professionalisme og faglighed er i højsædet. Vi værner om vores værdier og har rammer, der gør det sjovt at gå på arbejde. Vi tilbyder frihed under ansvar. En åben dialog, engagement, gensidig respekt og flexible benefits understøtter dette. De rette medarbejdere Logica har fagligt dygtige og professionelle medarbejdere, som har personlighed og holdninger samt lyst til at udvikle sig. Vores medarbejdere er kreative, nysgerrige og med til at påvirke udviklingen. De har et højt engagement, ambitioner og tager aktiv del i dagligdagen samtidig med, at de har evnen til at opretholde en sund balance mellem arbejde og fritid. Mange karrieremuligheder Logica tilbyder gode karrieremuligheder, idet vi giver medarbejderne muligheder for at bruge og udvikle deres potentiale – også internationalt. Dette sker løbende i forhold til de nuværende opgaver, men også i et længere perspektiv. www.logica.dk


Frihed, faglighed faglighed og halvmaraton halvmaraton og Har du lyst til maksimal faglighed blandt dygtige kolleger (1,36 på halvmaraton)? Har du lyst www.logica.dk/karriere til maksimal faglighed blandt kolleger (1,36 Så besøg hvordygtige du finder aktuelle jobpåoghalvmaraton)? har mulighed for Så www.logica.dk/karriere du flere findermedarbejdere aktuelle job ogoghar mulighed for at at besøg uploade dit CV. Her kan du ogsåhvor møde læse mere om, hvordandit detCV. er Her at arbejde uploade kan du hos ogsåLogica. møde flere medarbejdere og læse mere om, hvordan det er at arbejde hos Logica.

Logica er en førende leverandør af it- og forretningsløsninger med 39.000 medarbejdere i 36 lande. Vi tilbyder forretningsrådgivning, systemintegration og outsourcing af ydelser inden for it- og forretningsprocesser. I tæt samarbejde med vores kunder skaber vi forandringer, danner grundlaget øget vækst og effektivitet samt forbedreti risikostyring. Logica tilfører dybt branchekendskab, Logica er en som førende leverandør af it- ogfor forretningsløsninger med 39.000 medarbejdere 36 lande. Vi tilbyder forretningsrådgivning, systemintegration teknisk spidskompetence ekspertise, og vi hjælper dermed vores kunder medskaber at opbygge ledendesom positioner på deres for og outsourcing af ydelser indenog for global it- og forretningsprocesser. I tæt samarbejde med vores kunder vi forandringer, danner grundlaget øget vækst og effektivitet samt forbedret Logica tilfører dybt branchekendskab, tekniskLæs spidskompetence og global ekspertise, og vi markeder. Logica er børsnoteret på risikostyring. London Stock Exchange og Euronext (Amsterdam). mere på www.logica.dk hjælper dermed vores kunder med at opbygge ledende positioner på deres markeder. Logica er børsnoteret på London Stock Exchange og Euronext (Amsterdam). Læs mere på www.logica.dk

Jeg vandt Microsofts internationale sikkerhedspris, fordi Logica giver mig udfordrende opgaver, så Jeg vandt Microsofts interjeg hele tiden kan udvikle mig fagligt. Martin Kiær

“nationale sikkerhedspris, ” fordi

Logica giver mig udfordrende opgaver, så jeg hele tiden kan udvikle Jeg er utrolig glad for fleksibiliteten i mit job. Ikke to mig fagligt.

dage er ens, og jeg har friheden til at planlægge Martin i forhold Kiær til min familie.

Trine Norton Kirkedal

utrolig glad for fleksibiliteten “i mitJegjob.erIkke to dage er ens, og jeg har friheden til at planlægge i forhold


Maconomy A/S Stand 20 i Hallen

50 121

0101 1010 220

Virksomheden

Maconomy A/S leverer branchespecifikke forretningsløsninger til konsulentvirksomheder, fx rådgivende ingeniørfirmaer, revisonsfirmaer, advokatfirmaer, forskningsinstitutioner og virksomheder inden for marketingkommunikation.

Vi lægger stor vægt på dine evner til at abstrahere og modellere.

Maconomy A/S blev etableret i 1989, har hovedkontor i København og har kontorer i USA og Europa. Maconomy har mere end 600 kunder og tilsammen over 100.000 brugere fordelt på 50 lande.

Tilbud til studerende

Ingeniørens arbejdsområder

Mere information

Vores produktarkitektur har et teknologi- og et forretningslag. I teknologilaget ligger platformsuafhængige sprog, værktøjer og runtime; her støder du som udvikler på teknologier som Java, Eclipse RCP, SWT, Swing, OSGi, Web services, databaser, Python og mange flere.

184

I forretningslaget ligger databasemodellering og forretningsprocesser, såsom projektstyring og finans; her benytter du som udvikler primært domænespecifikke sprog.

//

virksomheder

Maconomy A/S beskæftiger løbende studentermedarbejdere, og vi samarbejder med landets forskellige universiteter om eksamensprojekter og specialer. Nina Lillelund nil@maconomy.dk Tel: 25 35 23 58 www.maconomy.dk

www.maconomy.dk


mennesker, der udvikler V

Maconomy udvikler software Java []

Bruges både som reference til Maconomys primære programmeringssprog og gourmetkaffe

Intelligence [IntelIn]

Besiddes i rigt mål af medarbejderne og indgår desuden i Business Intelligence, som er et af Maconomys nøgleprodukter

SOA [eeI]

Maconomys softwarearkitektur samt en forkortelse af Stimulerende og Opfindsomme Arbejdskolleger


MAN Diesel Stand 29 i Hallen

2.700 7.300

0101 1010 350 -

Virksomheden

MAN Diesel er en højteknologisk og international koncern, som er førende i verden inden for udvikling og konstruktion af totakt dieselmotorer samt produktion af firetakt dieselmotorer. Begge motortyper bruges hovedsageligt i skibe og på kraftværker. Afdelinger for totakt aktiviteterne er i København. Afdelingerne for firetakt aktiviteter er i Frederikshavn og Holeby.

hvor fokus primært er på firetaktmotorer. Disse motorer bruges både i skibe og på kraftværker. Vi udspringer fra Burmeister & Wain og har siden 1980 været en del af den tyske industrikoncern MAN SE med ca. 55.000 ansatte. Vi indgår i MAN Diesel gruppen, som sammen med selskaber i Tyskland, England og Frankrig samt et verdensomspændende netværk af udlandskontorer og servicecentre, beskæftiger ca. 7.500 medarbejdere.

Ingeniørens arbejdsområder

Tilbud til studerende

Virksomhedens arbejdsopgaver omfatter konstruktion, projektering, markedsføring, salg, fabrikation, service, rådgivning samt forskning, design og udvikling. I København ligger også vores Research & Development Centre, der blandt andet har en specialkonstrueret totaktmotor, som gør os i stand til at udforske teknologiske muligheder og krav til fremtidens dieselmotor. MAN Diesel har i Danmark desuden afdelinger i Frederikshavn og Holeby, 186

//

virksomheder

Vi tilbyder praktikpladser for studerende og samarbejde omkring eksamensprojekter. Områderne er forskning og udvikling samt konstruktion, og der er til stadighed et større antal studerende og praktikanter beskæftiget i virksomheden.

www.mandiesel.com


McKinsey & Company Stand 133 i S-Huset

15 150

0101 1010 1.500 9.000

Om McKinsey

McKinsey er et internationalt management konsulentfirma som i alt beskæftiger ca. 9.000 konsulenter fordelt på 89 kontorer i 50 lande. På kontoret i København er vi 150 ansatte, heraf ca. 100 konsulenter. Vi arbejder sammen med de største danske og internationale virksomheder med opgaver indenfor bl.a. strategi, effektiviseringer, reorganiseringer samt fusioner og opkøb. I McKinsey er atmosfæren uformel og præget af vores geografiske og uddannelsesmæssige vidt forskellige baggrunde.

Ingeniørens arbejdsområder

Som nyuddannet kandidat bliver du en del af et projektteam, der skal løse en specifik opgave for en virksomhed. Dine arbejdsopgaver afhænger af projektet, men du kommer til at bruge de færdigheder, du har fået via dit studie, idet du skal have teknisk forståelse, kunne strukturere komplekse problemstillinger og være i stand til at omsætte konklusioner til praksis. Et par eksempler på opgaver, du kan komme til at arbejde med som konsulent hos McKinsey: 188

//

virksomheder

Omstrukturering af fabriksnetværk for en industriel virksomhed med 50 fabrikker spredt over hele verden. Strategi for energivirksomhed med fokus på elektricitet, der ønsker at udvikle nye forretningsområder inden for gas, olie og vandforsyning. Reorganisering af udviklingsaktiviteterne i global elektronikvirksomhed med henblik på at accelerere udvikling og lancering af nye produkter. Hos McKinsey fokuserer vi på den personlige og faglige udvikling. Vi er overbevist om, at der ikke er andre steder, du vil kunne opnå det samme og udvikle dig så meget på så kort tid som hos os.

Interships for studerende

McKinsey tilbyder internships (studiejob) til studerende med ca. 1 år tilbage af deres uddannelse. Et internship løber typisk over en periode på 8 uger og kan finde sted det meste af året. Som intern fungerer du som nyansat konsulent på et projektteam. Du kan finde yderligere information om McKinsey og internships på vores hjemmeside.

www.mckinsey.dk


Seeking one more. McKinsey & Company er et af verdens største strategiske konsulentfirmaer med over 9.000 konsulenter og 89 kontorer i 50 lande. I Danmark har McKinsey kontor i København, hvor der i dag er ca. 150 medarbejdere, heraf 100 konsulenter. De ansatte hos McKinsey i Danmark har vidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Rekruttering af konsulenter er en løbende proces og ansøgninger er altid velkomne. Du er velkommen til at uploade din ansøgning på www.mckinsey.dk.


Microsoft Development Center Cph. Stand 1 i Hallen

500 750

0101 1010 80.000

Our Company

Did you know that Microsoft Development Center Copenhagen is Microsoft’s biggest development center in Europe? Well, we are... With 750 passionate employees from more than 40 countries, Microsoft Development Center Copenhagen is Microsoft’s biggest development center in Europe. From our scenic location just north of Copenhagen, Denmark, we develop a range of ERP Systems for customers worldwide. Learn more on ­ www.microsoft.dk/passionates

Engineers at work

Software Development Engineers form the backbone of our development process. Their main responsibility is to define product features and write codes in order to push the limits of technology and develop software that delight and enable customers worldwide.

bility to design state-of-the-art solutions and tools for automated testing. They work with front-end technologies in a company with a strong commitment to testing. Our primary products are the ERP solutions Microsoft Dynamics AX and Microsoft Dynamics NAV, but we also have a team developing solutions for mobile phones called Dynamics Mobile. Learn more about Microsoft Dymamics on www.microsoft.dk/dynamics

Opportunities for students

We are collaborating with students in a number of different ways: Projects or practicum - Student worker jobs in software development and test - IAESTE Exchange Student internship (for foreign students only) - Master thesis collaboration - Ph.D. collaboration.

Software Development Engineers in Test are challenged with the responsi190

//

virksomheder

www.microsoft.com


Lei, American Development Lead

Alexey, Belarusian Development Lead

Artem, Ukrainian Software Development Engineer in Test

Emilia, Polish Test Lead

Innovation knows no borders Read more about your opportunities at Microsoft Development Center Copenhagen:

microsoft.dk/passionates Development Center Copenhagen


Milestone System A/S Stand 140 i S-Huset

70 150

0101 1010 80 200

Chat with us

At Milestone, future-proof products and methodologies are not just something we tell our customers, it is the doctrine we live by. We are the thought leader of our industry in terms of what’s hot right now and we constantly strive to be part of the future. We are always seeking to better ourselves and are always on the lookout for talented individuals who want to be part of this dynamic environment. Come visit our booth if you’re just as passionate about working with the latest trends, most cutting-edge methods, and want to be a part of our success story.

Our company

Milestone System is a global leader and developer of open platform software for managing IP network-based video surveillance. Milestone’s hardwareindependent solutions support 500 different models from more than 50 manufacturers and are in more than 45,000 customer installations worldwide. Our products are sold through 192

//

virksomheder

authorized certified partners in more than 90 countries. Milestone Systems was founded in 1998 and now employs over 200 highly educated, enthusiastic and committed people. We currently have offices in 11 countries.

Our engineers

We move in the fast lane when it comes to using the newest technologies within C#, C++ .Net, XML, SOAP, SQL, WPF, WCF and VS2005. We develop and implement client/ server applications and Windows services. We also work with digital video technology using Mpeg 4 and H.264 standards. Your role can span from hardcore programming to technical sales and support in a presales function. If you are better suited in a project management role, then that is also an option. The possibilities are endless. Our policy is to place the right person in the right job, doing what they burn for.

www.milestonesys.com


Milestone systems

The Open Platform Company

COMPANY FACTS: Milestone Systems was founded in 1998 and now employs over 200 highly educated, enthusiastic and committed people. A global leader for open platform IP-based surveillance software worldwide. Hardware-independent solutions support 500 models of network hardware from more than 50 manufacturers. Reliable and robust, proven in operation on more than 45,000 customer installations in all industry sectors. Sold through authorized and certified partners in more than 90 countries.


Moe & Brødsgaard A/S Stand 17 i Hallen

251 320

255 325

Vi giver dig muligheder Moe & Brødsgaard er blandt de førende rådgivende ingeniører i Danmark. Vi arbejder tværgående med kompetencer indenfor byggeri, trafik og infrastruktur, anlæg og miljø, energi og industri. Kan du se mulighederne?

En attraktiv arbejdsplads Det skal både være sjovt og udfordrende at arbejde hos os. Vi vil have engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, og derfor tilbyder vi løbende videreuddannelse, videndeling og deltagelse i spændende projekter. Vi sørger samtidig for gode sociale rammer med medarbejderklubber, årlig ski- og studietur, fysioterapi osv.

Vores kultur Hos os er der højt til loftet, men ikke langt til handling. Vores flade struktur og åbne døre er med til at sikre, at beslutningsvejen er kort. Unge nyansatte ingeniører får ansvar og plads til at 194

//

virksomheder

udfolde sig. Vores medarbejdere er engagerede og kompetente, tager ansvar, er gode til at videndele og ikke bange for nye udfordringer.

Karrieremuligheder Vi arbejder løbende på at skabe spændende karriereveje for vores medarbejdere. Hvilken vej du vil vælge, afhænger af dine interesser og evner. Som nyuddannet bliver du tilkoblet projekter som projektingeniør under vejledning af erfarne kolleger.

Tilbud til studerende Hos os kan du afprøve teorien i praksis. Vi har løbende ingeniørstuderende, der er i et ½ års praktik eller skriver eksamensprojekt med udgangspunkt i vores aktuelle projekter. Vi har også studerende, der arbejder som ingeniørassistenter i et studiejob nogle timer om ugen og i ferierne. Er du interesseret, er du meget velkommen til at kontakte os på job@moe.dk.

www.moe.dk


Motorola A/S Stand 54 i Hallen

240 300

-

We’re scientists. We’re artists. Most of all we are a global communications leader powered by and driving seamless mobility. All over the world blue-light customers such as police and ambulance services use and depend on 100% reliable TETRA communication networks and radios developed by our experienced staff in Motorola Copenhagen.

Engineers at work At Motorola we strive to be leading in all areas. This goes for our employees as well. 80% of our employees are Engineers; software, hardware and mechanical. We look at your technical and personal skills along with your flexibility and your ability to take initiatives. We are a process oriented organization – with a CMM level 5 assessment – which is key for developing reliable equipment for our customers. We require technical innovation on many fronts, along with a strong orientation to the user experience. Joining our talented team in Motorola 196

//

virksomheder

will enable you to push both yourself and the boundaries. We offer many opportunities to develop yourself both personally and professionally. Working with us means working in a team oriented and informal, yet ambitious organization in a global environment.

Opportunities for students Each year Motorola offers master thesis collaboration in connection with internships in all areas of our organization covering: SW-development, Quality Assurance, RF design, System Test & System Architecture. We also take in students as part of the international student sponsorship program, DSS.

www.motorola.dk


CREATE Exciting Possibilities

YOUR FUTURE.

Amazing Opportunities

Our vision..... Is to provide easy, uninterrupted access to information, entertainment, communication, monitoring and control -anytime, anywhere – we call it Seamless Mobility.

Our challenge…. Requires technical innovation on many fronts, along with a strong orientation to the user experience. It requires understanding the issues, architectures and needs of various wire line, wireless, cable and full service providers. Motorola is uniquely positioned to lead the industry in delivering Seamless Mobility.

Your opportunity.... Is to stop thinking “I wish I could do that”. Joining our talented team in Motorola will enable you to push both yourself and the boundaries. Your iconic ideas will create Motorola’s next iconic product. And your ideas will be just the starting point. You will create, design, build, test and deliver the next world-beating prototype. Motorola A/S – www.motorola.dk

UNLEASHYOURMOTO


MT Højgaard a/s Stand 31 i Hallen

550 5.800

0101 1010 -

MT Højgaard historisk set

Overalt i Danmark og mange steder i udlandet bygger og renoverer MT Højgaard. Vi har sat præg på Danmark i mere end 85 år med broer og havne, veje og jernbaner, erhvervsbyggerier, boliger og institutioner. MT Højgaard blev grundlagt i starten af sidste århundrede af fire driftige iværksættere. Allerede dengang byggede vi, hvad ingen andre kunne. Og hvor ingen andre kunne. Det er dog ikke kun det færdige resultat der tæller - det er også processen, kompetencerne, produktiviteten og effektiviteten. Vores ambition er at gøre så godt et stykke arbejde, at vi anerkendes for at være landets førende bygge- og anlægsvirksomhed. At være kendt for at lytte, tilføre værdi og skabe individuelle løsninger, så man tager os med på råd i fuld tillid til, at det endelige resultat lever op til alles forventninger. Netop fordi vi er rige på erfaring og råder over så godt som enhver kompetence i branchen, kan vi løse enhver bygge- og anlægsopgave. Det er derfor vi siger: Vi ved hvordan

198

//

virksomheder

Hvad laver en ingeniør i MT Højgaard MT Højgaard ligger ingeniørens primære arbejdsopgaver inden for projektudvikling, projekt-/entrepriseledelse, arbejdsledelse, projektering, planlægning, egenproduktion, kalkulation/tilbud, økonomistyring, sikkerhed og arbejdsmiljø. Vi investerer i uddannelse på alle niveauer bl.a. bliver alle ansatte i projektorganisationen tilmeldt MT Højgaard Academy, som er et intern projektledelsesforløb. Uddannelsen tjener flere formål: Faglig og personlig opbygning for den enkelte, videnspredning og opbygning af netværk på tværs af organisationen.

Bliv turnusingeniør

Hvert år tilbyder vi et antal nyuddannede ingeniører/konstruktører ansættelse i en turnusordning, hvor man rokerer mellem flere afdelinger og derigennem får indblik i MT Højgaards forskellige ingeniør- og entreprenørdiscipliner.

Praktikplads

MT Højgaard tilbyder praktikpladser til 15-20 ingeniørstuderende hvert år. www.mth.dk


» Ud og få olie under neglene

Susanne Kjær nyder at prøve kræfter med større, komplicerede projekter. Som fx at placere 200 tons tunge vindmøllefundamenter solidt i havbunden. Susanne Kjær er egentlig uddannet bygningskonstruktør og ejendomsadministrator, så vejen til offshorebranchen var ikke den snorlige. Efter et år som bygherrerådgiver begyndte hun som turnusingeniør hos MT Højgaard. Men efter 1½ år med renovering trængte udlængslen sig på.

uger efter ringede chefen og spurgte, om jeg var klar nu. Og ti dage efter stod jeg på skibet Resolution.” ”Arbejdet som supervisor er så fedt! Man arbejder, spiser og slapper af med de samme mennesker, så man skal være socialt anlagt. Til gengæld får man nærmest en ekstra familie.” På plussiden tæller også, at arbejdet handler om vedvarende energi, at hver dag er forskellig – og nok så vigtigt, at man har gang i det tunge grej som flydekraner og jack-up-fartøjer. Og dét er noget, der tiltaler en kvinde som Susanne, der med egne ord nyder at komme ud og få olie under neglene.

Tætte relationer og tungt grej ”Jeg kontaktede vores Udlandsafdeling,” fortæller Susanne, ” og få

Siden 1992 har MT Højgaard opført næsten 400 fundamenter til i alt ni vindmølleparker i fortrinsvis Nordsøen og Det irske Hav. Det gør os til den bygge- og anlægsvirksomhed, der har størst erfaring med at udvikle og etablere fundamenter til havvindmøller på verdensplan.

Læs mere på mth.dk/job

Susanne Kjær har været med til at sætte 100 vindmøllefundamenter solidt i havbunden, bl.a. ud for Englands og Skotlands kyster.

Fakta: MT Højgaard 2008 • Antal medarbejdere: ca. 5.000 • Forventet nettoomsætning: ca. 11 mia. kr. • Forventet resultat før skat: ca. 300 mio. kr. På MT Højgaard Academy lærer vores kommende ledere at styre selv de største og mest komplekse projekter.


NCC Stand 28 i Hallen

375 3.500

20.000

Er du klar til en virksomhed, der forventer lidt mere af dig? Ingeniørens arbejdsområder Ingeniørens arbejdsområder Ingeniører i NCC beskæftiger sig styring og ledelse, projektering, salg, tilbudsgivning, projektudvikling, rådgivning og specialopgaver. Vi arbejder på tværs af faggrænser, afdelinger og forretningsområder. Ikke bare fordi det er sjovere, men også fordi det ofte giver bedre resultater. Vi prioriterer medarbejderudvikling højt, og det foregår i en styret proces, hvor din løbende jobtræning kombineres med uddannelse. Vores ledere rekrutteres hovedsageligt fra egne rækker og udvikles bl.a. gennem vores eget projektakademi, som fører til en international certificering.

il der ikke stå praktikant i panden på dig. Vi har tillid til dig, vi respekterer dig, og vi lytter. Du styrer tidsplaner og holder øje med økonomien; du skal sørge for, at kvaliteten er i orden; du kommunikerer frem og tilbage med fagentreprenører og bygherren, og du er involveret i den daglige administration.

NCC i Danmark NCC har i Danmark ca. 3.500 medarbejdere, som beskæftiger sig med udvikling, opførelse og salg af boliger og erhvervsejendomme, med anlægs- og byggearbejder, råstofindvinding, asfaltproduktion og -udlægning, vejservice og telekommunikation. NCC-koncernen, som er børsnoteret i Stockholm, opererer i hele Norden og Østersø-regionen og har i alt ca. 20.000 medarbejdere.

Bliv praktikant hos NCC Som praktikant hos NCC kan du få chancen for at tage ansvar og prøve kræfter med virkeligheden. I NCC vil 200

//

virksomheder

www.ncc.dk


Er du klar til En virksomhEd, dEr forvEntEr lidt mErE af dig? www.ncc.dk


Netcompany A/S Stand 120 i S-Huset

180 80

180 80

Virksomheden Netcompany er en succesfuld, dansk, forretningsorienteret IT-konsulentvirksomhed med over 180 ansatte. Vi er for fjerde år i træk kåret af Børsen til Danmarks bedste IT-konsulenthus. Vi udvikler forretningskritiske administrative systemer, selvbetjeningsløsninger, portaler og serviceorienterede arkitekturer på Microsoft .NET og J2EE.

Din karriere starter her! Som ny konsulent vil du analysere, designe og udvikle løsninger og serviceorienterede arkitekturer på .NET og J2EE teknologier. Du vil blive en del af et stærkt team. Du kommer således ikke til at stå alene med opgaverne – men vil blive tilknyttet et projekt, hvor erfarne kolleger fra starten vil støtte dig.

Dine udviklingsmuligheder er i fokus Allerede fra første dag sætter vi fokus på din personlige og faglige udvikling med det formål, at udvikle dig til en af 202

//

virksomheder

markedets bedste konsulenter. Det sker gennem udfordrende og afvekslende arbejdsopgaver, Netcompany Academy, vores mentorordning og din mulighed for løbende at tage certificeringer.

Vores kultur Hos Netcompany tror vi på, at de bedste resultater opnås i uformelle omgivelser. Derfor vægter vi sociale aktiviteter højere end noget andet sted i branchen. Som medarbejder kan du deltage i personaleklubber af enhver art: Vinklub, Adventure Club, Poker Club, Culture Club, Fodboldhold, Badmintonhold, Løbeklub, m.fl. Hertil kommer faste årlige vinter- og sommerarrangementer som f.eks. vores skiture i Alperne.

Ønsker du en karriere med perspektiv? På vores hjemmeside: www.netcompany.com/karriere kan du læse meget mere om vores løsninger, vores kunder, brug af teknologier og dine karrieremuligheder.

www.netcompany.com


NIRAS A/S Stand 2 i Hallen

408 964

568 1.251

Bring din viden videre Danmark har fået et nyt, fantastisk musikhus i verdensklasse – DR KONCERTHUSET. Koncerthuset er landet, siger DR. Men faktisk befinder selve koncertsalen sig mange meter over jorden. Den franske stjernearkitekt Jean Nouvel ønskede nemlig, at Koncertsalen skulle svæve – som en meteor, inspireret af Peter Høegs Smillas Fornemmelse for Sne. Vi er stolte over at kunne sige, at NIRAS fik det til at lykkes. Det er et ungt team af super ingeniører med en erfaren Projektchef i spidsen, der står bag. Sammen har de udført 400.000 beregninger til bygningens vanskelige konstruktion og sørget for den rette understøtning. NIRAS har også sørget for, at koncerthusets indeklima er i topklasse. Og vores brandeksperter har sikret for at publikum trygt kan hengive sig til musikken i DRs nye koncerthus.

204

//

virksomheder

Kun gennem store ambitioner, høj faglighed, engagement og et godt og stærkt samarbejde er det muligt at gennemføre så udfordrende projekter, som dem NIRAS giver sig i kast med. Vi sætter en ære i at realisere vores kunders visioner og at gøre en forskel – på tværs af alle vores fagligheder. Hvad enten det gælder velfungerende huse, bæredygtigt miljø eller dynamisk infrastruktur. Vil du være med på holdet så go for it! NIRAS er en af de store rådgivende virksomheder i Danmark med kompetencer inden for en bred vifte af discipliner. De 1.200 ansatte leverer rådgivning inden for byggeri, anlæg og forsyning, miljø, klima og energi, samt infrastruktur, planlægning og økonomi. NIRAS har kontorer 16 steder i Danmark, datterselskaber i 10 lande og er stærkt repræsenteret i Østersøregionen Læs mere på www.niras.dk

www.niras.dk


Go for it!

www.niras.dk

Høj ingeniørkunst - på tværs af vores fagligheder Kom med på holdet, som leverer engageret og udfordrende rådgivning og sætter en ære i at få egne og andres visioner til at gå i opfyldelse. Hos os går store ambitioner, vilde ideer, forventninger om det ultimative og sund økonomi hånd i hånd. Højt til loftet og luft til udvikling giver plads til skelsættende ingeniørkunst.


NKT Flexibles I/S Stand 105 i Oticon salen

120 600

0101 1010 -

Offshore-virksomhed på land

NKT Flexibles arbejder globalt inden for offshore industrien og designer, markedsfører og producerer fleksible rørsystemer. Rørsystemerne transporterer kostbare udvindinger af olie og gas fra havets bund sikkert op til havoverfladen. Vi samarbejder med de største olieselskaber i verden og deltager i den udvikling af nye felter og teknologier, branchen efterspørger. NKT Flexibles har ca. 600 medarbejdere – heraf ca 120 ingeniører.

Ingeniørens arbejdsområder

Primære områder er design og konstruktion, globale system-analyser med styrkelære og hydrodynamik som kerneområder samt udvikling og kvalificering af fremtidens materialer.

206

//

virksomheder

Offshore-rør skal kunne klare store tryk og træk-kræfter, og de ydre påvirkninger er kolossale. Hvert rør designes iht kundekrav – og der stilles udfordrende multidicisplinære opgaver, idet området for, hvad er muligt, konstant udvides.

Tilbud til studerende

Der er gode muligheder for at få praktikophold hos NKT Flexibles - enten i Ålborg eller i Brøndby. Vi er ligeledes interesserede i at være projekt-vært i forbindelse med relevante projekter i løbet af studiet.

www.nktflexibles.com


Store kræfter på spil Som ingeniør hos NKT Flexibles får du ansvar og faglige udfordringer i et internationalt og uformelt miljø i en af landets største ingeniørafdelinger, hvor stort set alle ingeniørdiscipliner er repræsenteret. NKT Flexibles bringer olie og gas fra havets bund sikkert op til overfladen i hele verden.

Læs mere om dine karrieremuligheder på www.nktflexibles.com

Vi er én blandt tre verdensledende producenter, der råder over teknisk knowhow og det store produktionsapparat, der er nødvendigt for at kunne opfylde kravene fra verdens største olieproducenter om levering af højkvalitetsrørsystemer. Vi er derfor altid på udkig efter talentfulde ingeniører, som kan bidrage til udviklingen af fremtidens tekniske løsninger.

Priorparken 480 • DK-2605 Brøndby www.nktflexibles.com


NNE Pharmaplan Stand 50 i Hallen

450 850

0101 1010 650 1.500

Our company

NNE Pharmaplan is the world’s leading engineering and consultancy company focused exclusively on the pharma and biotech industries. We strive to create an exciting and rewarding work atmosphere based on knowledge sharing and people development. Our commitment to constantly match the changing needs of our clients places competence management, knowledge management and cooperation at the very core of everything we do.

Engineers at work

NNE Pharmaplan designs, builds and maintains factories and facilities as tailor-made solutions in close cooperation with our clients. Our main services at a glance: Lean and Six Sigma consultancy, GMPcompliance consultancy and training, automation strategies, process optimisation, Process Analytical Technology (PAT), cleanroom installations and services, building and architecture, project management, fast-track greenfield facilities, feasibility studies and 208

//

virksomheder

master plans, conceptual and front-end studies, basic design. We work in a dynamic, international environment where cultural understanding and the ability to collaborate across boundaries is key to our success. Our project culture will encourage you to constantly meet and work with new colleagues from a wide range of engineering disciplines, which will give you the best opportunity for personal and professional development.

Opportunities for students

We are looking for both experienced and newly educated candidates. We also offer internships, project writing and student jobs to students within a wide range of specialisations.

Locations

More than 20 locations around the world

www.nnepharmaplan.com


coming my way? NNE Pharmaplan is the world’s leading engineering and consulting company focused exclusively on the pharma and biotech industries. We employ more than 1500 people at over 20 locations around the world. NNE Pharmaplan is a company in the Novo Group. nnepharmaplan.com


NNIT Stand 55 i Hallen

225 1.150

250 1.250

Grib dine muligheder, hvor der er nok af dem Du kan højst sandsynligt finde det rigtige job for dig i NNIT. For vi er et itkonsulenthus, som rådgiver om, udvikler, implementerer og drifter hele spekteret af it-løsninger. Og det giver muligheder – uanset om du sigter på en karriere som it-specialist, konsulent, projektleder eller noget helt andet. Vi har præsteret tocifret vækst i ti år, og det åbner hele tiden nye døre. Væksten giver plads til karriere og udvikling – og du sidder ikke fast hos os. Jobrotation er ikke et privilegium, men snarere en forudsætning for den konstante udvikling, som du altid kan regne med.

Styr på karrieren I NNIT er karriere noget, vi taler om. Mindst to gange om året diskuterer du og din leder mål, forventninger, videreuddannelse osv. Og hos os får du balance mellem karrieren og alt det andet 210

//

virksomheder

i tilværelsen. Der er plads til, at du kan tage dig tid til dine børn, fritidsinteresser eller give karrieren fuld gas i en periode.

NNIT Graduate-program Hvis du er nyuddannet eller har højst et par års erhvervserfaring, så se nærmere på vores graduateprogram på nnit.com/graduate

Mere om NNIT Ved udgangen af 2008 er vi ca. 1250 medarbejdere fordelt på NNIT i Danmark (Bagsværd, Buddinge, Lyngby, Silkeborg, Århus), Schweiz, Tjekkiet og Kina. NNIT har rødder i Novo Nordisk. Vores baggrund giver os en særlig samvittighed i arbejdet og et fokus på kvalitet og gode processer. De styrker giver vi videre til andre brancher, som står over for tilsvarende krav. Læs videre på nnit.dk/job www.nnit.com


1108 NNIT

HvOrfOr arbejde med IT? Sammen med dine kolleger i NNIT gør du en forskel for de største private og offentlige virksomheder, fordi NNIT ikke bare leverer it-løsninger – men tager ansvar for vores kunders it, som var det vores egen. It med en særlig samvittighed. Som it-specialist, forretningskonsulent eller projektleder får du en personligt tilpasset karriere med balance mellem udfordrende opgaver og fritid og familie. Og landets mest kompetente kolleger. Læs mere på www.nnit.dk/job


Nokia Danmark A/S Stand 3 i Hallen

1.500

0101 1010 50.000

Nokia i Danmark

Hver især bidrager vi alle med vores viden og individuelle kompetencer på tværs af faglige og nationale grænser, og team work er vigtigt for vores succes. Derfor lægger vi vægt på, at din personlighed og evner som holdspiller matcher dine faglige kompetencer.

Together we achieve

Som medarbejder hos Nokia har du frihed til selv at tage mange af de beslutninger, der er relateret til netop dit arbejdsområde. Vi lever bogstaveligt talt af vores medarbejderes ideer, som altid bliver taget alvorligt og diskuteret.

Nokia er global markedsførende inden for telekommunikation og fokuserer på vækst og bæredygtighed. Nokia Danmark A/S er et af Nokias største udviklingscentre – det største uden for Finland. I Nokia udvikler vi ikke kun mobiltelefoner, vi udvikler også vores medarbejdere. Som et led i denne udvikling tilbyder vi kurser, coaching og on-thejob training, men også fysisk og mental træning gennem motion og meditation.

212

//

virksomheder

www.nokia.dk


Vil du udfordres?

www.nokia.dk/job

I Nokia samler vi de skarpeste hoveder for at udvikle den mest brugervenlige teknologi, der kan knytte mennesker tættere sammen over hele kloden. Nokia Danmark er Nokias største R&D site uden for Finland. Vi er ca. 1.500 ansatte, 80 % af os er ingeniører, og vi repræsenterer flere end 35 nationaliteter. Vores miljø er ungt, uformelt og internationalt. Vi har konstant fokus på læring og udvikling, så vi i fællesskab fortsat kan skabe succeser. Hvis du tør lade os udfordre dig til at gøre en forskel og se dine idéer blive til håndgribelig virkelighed, så læs mere om dine jobmuligheder hos Nokia på www.nokia.dk/job Together, we achieve.


NorCOM Stand 16 i Hallen

-

0101 1010 -

NorCOM og IKT Forum – nu BrainsBusiness – repræsenterer over 100 wireless / kommunikations- og IT virksomheder i Nordjylland.

Mød en ung ingeniør

Mød en ung ingeniør der selv har en hverdag i en af virksomhederne – hør hvad han/hun arbejder med, hvordan det er at starte som ny og arbejde i en virksomhed etc. Spørg om lige hvad du har lyst til – og mød også andre repræsentanter for virksomhederne på standen. Der er mulighed for at få konkret information om: • Job muligheder og -indhold • Master thesis / projekt

214

//

virksomheder

Hvad laver vi?

Embedded software. DSP udvikling. RF hardware. Chip udvikling. System software til helt små og meget store IT systemer. Internationale relationer og masser af karrieremuligheder. Hvem kan med fordel kikke forbi. Ingeniører og dataloger der brænder for noget af ovenstående. Vi glæder os til at møde dig Vil du møde os allerede før messen, så klik ind på norcom.dk & iktforum.dk eller gå ind på YouTube og se vores 4 nye film (se modstående side)

www.norcom.dk


IT og telecom jobs i Nordjylland

“B

søg

på now rain wit sB u he ngl sin ish e sub ss” titl es

Se 4 unge og deres spændende job Sanne Hvarregaard, System Engineer, Civilingeniør Flemming Rodler, Business Development Manager, Datalog Lisbet Fejrskov Andersen, Software Developer, Civilingeniør Mikkel Meyer Andersen, studentermedarbejder, Matematik/datalogi

Udvikling for dig og din hjerne find job/studiejob/kontaktpersoner på www.norcom.dk/jobs


Nordea A/S Stand 124 i S-Huset

8.500

33.000

Our company Our mission is making it possible – for our customers, for our shareholders and for you as our potential future colleague. As the leading financial services group in theNordic and Baltic region, we offer a wide range of opportunities and a high degree of specialisation. At Nordea you have the opportunity to work with experienced colleagues in both a local and an international environment that promote the development and exchange of skills.

Engineers at work Working with financial instruments requires advanced usage of mathematical, numerical and statistical methods as well as strong programming skills. Quantitative skills are applied within areas such as financial risk management, electronic trading, pricing and algorithmic trading models. Typical jobprofiles for engineers within the bank: Analyst within quantitative re216

//

virksomheder

search, trader within complex risk products and programmer implementing models in trading systems.

You invest your talent – We grow together Being a graduate at Nordea is a great way to launch a rewarding career in the financial services industry. You will be a graduate in our different business area tracks which will provide you with professional development opportunities. Together with the other graduates you will form an important network and enhance your personal development at four international seminars. Being part of a track, attending the seminars, visiting other parts of the value chain and participating in a mentoring programme add up to Nordea Graduate Programme. Visit www.nordea.com/graduate

www.nordea.com


Invest in your future - start a career in Nordea The will and ambition to develop and build a career are important. When you grow as a person, we also grow. Nordea, the leading financial services group in the Nordic and Baltic Sea Region, offers unlimited career opportunities.

The breadth and diversity of our business give our employees great possibilities to develop and pursue a variety of careers locally, nationally or internationally. Speed date our employees on nordea.com/job and learn more about working in Nordea.

You invest your talent – we grow together Making it possible


Nova100 Stand 73 i Teltet

500 -

3.000 -

Talentnetværket Nova100 Nova100 er et netværk for nogle af Danmarks mest talentfulde studerende indenfor for studieområderne; ingeniørvidenskab, økonomi, IT, business og jura. At være medlem i Nova100 handler om at opbygge sit eget netværk og danne fundamentet for de bedste muligheder i ens fremtidige karriere. For at give vores medlemmer gode muligheder, der kan være med til at skabe deres karrierenetværk, samarbejder vi med en række danske virksomheder, der kunne være en potentiel attraktiv arbejdsgiver. Arrangementerne med vores Partnere er for mindre eksklusive grupper pr. gang, og der vil være virksomhedsrepræsentanter til stede, der kan svare på spørgsmål inden for dit felt og give konkret indblik i arbejdsopgaver og karrierespor hos den givne virksomhed. Vores virksomhedsevent adskiller sig fra almindeligt udbredte virksomhedspræsentationer ved at henvende 218

//

virksomheder

direkte til en bestemt målgruppe af studerende, ved at give bedre mulighed for dialog med virksomhedens repræsentanter og ved at udfordre deltagerne fagligt via workshops, case competitions samt meget andet. Vores Partnervirksomheder er nøje udvalgt ud fra de muligheder, som de karriere- og udviklingsmæssigt kan tilbyde vores medlemmer. Derudover betyder et medlemskab af Nova100, at du bliver en del af et inspirerende og dynamisk tværfagligt netværk af andre studerende og nyuddannede. Vi arrangerer events for vores medlemmer, hvor der lægges fokus på netværk, faglig udvikling, karriere og andre relevante emner, eller sociale events, så medlemmer kan møde hinanden under uformelle forhold og danne relationer på tværs af studieretninger og uddannelsesinstitutioner. Du kan læse mere om os og vores Partnere på vores hjemmeside www. nova100.com, hvor du også ansøger til netværket. Vi ses på vores stand. www.nova100.com


Nova100 All about Talent www.nova100.com

Talents • Recruitment • Network • Knowledge


Novo Nordisk A/S Stand 45 i Hallen

1.400 13.000

0101 1010 26.300

Novo Nordisk A/S - A world leader within diabetes care Working for Novo Nordisk is a lifechanging experience. By helping to defeat diabetes, you’ll make a difference to the lives of millions of people around the world. And by joining Novo Nordisk, you’ll access a world of professional experience and join a family of colleagues with a passion for overcoming challenges. Novo Nordisk offers a wide range of career opportunities for talented and ambitious people who are driven by making a difference. That’s the Novo Nordisk Way.

Working as an engineer in Novo Nordisk We at Novo Nordisk have great expectations for the future. Perhaps you could be part of the team taking on challenges in the years to come. One of our goals is to ensure that you are given the greatest professional and personal challenges. We aim to continue our strong focus on professional-

220

//

virksomheder

ism and know-how by prioritizing the exchange of knowledge and competence development. Areas of responsibility for engineers include the development and optimization of production lines and machines in the Product Supply business area. Engineers could also deal with the chemical processes in the production. In the R&D organization engineers work within the molecular biology area, and with the development of devices to improve existing injection systems and invent new ones. We are well-known for our innovative device portfolio. Tasks and projects within Lean are common across the whole organization both in DK and in our production sites around the world. In addition to having a career with a global impact, you can be sure that we are working to ensure a natural balance between work and leisure time. Find out more about Novo Nordisk at novonordisk.com/careers

www.novonordisk.com


lifechanging careers Where your engineering skills benefit you, and millions of others

About Novo Nordisk Novo Nordisk, a healthcare company with headquarters in Denmark, operates out of 30 countries and has over 26,300 employees around the world. Novo Nordisk is the global leader in diabates care, and holds a leading position in haemostasis, growth hormone and hormone preparations.


Novozymes A/S Stand 27 i Hallen

306 2.362

816 5.146

Virksomheden Novozymes er verdens førende inden for bioinnovation. Sammen med kunder i en lang række industrier skaber vi morgendagens industrielle, biologiske løsninger, der både forbedrer vores kunders forretning og udnyttelsen af verdens ressourcer. Med over 700 produkter i 130 lande forbedrer Novozymes’ bioinnovationer industriens resultater og sikrer samtidig verdens ressourcer takket være overlegne, bæredygtige løsninger på morgendagens markedsbehov. Læs mere på www.novozymes.com.

Ingeniørens arbejdsområder Vi arbejder i en projektorienteret organisation med fokus på faglig og personlig udvikling for vores medarbejdere inden for følgende områder:

• Enzymproduktion (gæring, rensning, granulering) i Danmark og på vores internationale sites Derudover arbejder vi med: • • • • •

Kvalitetsstyring Vedligehold IT Salg & marketing Ledelse (personaleledelse og projektledelse)

Tilbud til studerende Vi har studerende ansat i forskellige former for studentermedhjælperjob. Derudover kan du lave aftale med os om MSc-, BSc- eller PhD-projektskrivning og praktikophold. Læs mere på www.novozymes.com/job - Elever & studerende.

• Forskning (bl.a. inden for molekylær bioteknologi, proteinkemi og applikationsteknologi) • Udvikling af enzymer og mikroorganismer frem til markedsføring 222

//

virksomheder

www.novozymes.com


Novozymes er verdens førende inden for bioinnovation. Sammen med kunder i en lang række industrier skaber vi morgendagens industrielle, biologiske løsninger, der både forbedrer vores kunders forretning og udnyttelsen af verdens ressourcer. Læs mere på www.novozymes.com.

Innovation, sjov og inspirerende kollegaer Tænder du på nye ideer, overraskende løsninger og internationale udfordringer? Så klik ind på www.novozymes.com/job Vi søger løbende initiativrige ingeniører til tværfaglige projektgrupper i en af Danmarks største biotek-virksomheder.

Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd www.novozymes.com


NRGi Stand 134 i S-Huset

70 1.200

0101 1010 -

NRGi - I kamp for miljøet

NRGi er Danmarks største energirådgivningsvirksomhed med speciale i energibesparelser. Vi har en grøn profil og et mål om at gå forrest i kampen for at sikre energibesparelser og CO2 reduktioner. NRGi er en landsdækkende energikoncern med ca. 1.200 medarbejdere fordelt i en række datterselskaber. Tilsammen repræsenterer vi mange spidskompetencer og en bred produktpalette inden for energi, teknik og kommunikation. NRGi arbejder med de nyeste løsninger inden for reducering af energiforbrug og CO2 udslip. Energi- og miljøledelse, energirådgivning, Energy-key, energimærkning, blowerdoor & termografering, fibernet, LED belysning og varmepumper er alle eksempler på elementer i NRGi’s produktporteføjle. Der er derfor rigtig mange job- og udviklingsmuligheder for en ingeniør som dig.

224

//

virksomheder

Medarbejder hos NRGi

Som medarbejder hos NRGi bliver der taget højde for dine interesseområder, og via en løbende tæt dialog er du med til at designe en karriere, der matcher dine kompetencer og fremtidsplaner. Vi arbejder ud fra et værdisæt om at være innovative, dynamiske, åbne, ansvarlige, miljøfokuserede, troværdige og forretningsorienterede. NRGi’s hovedkvarter har til huse i det specialtegnede energi-domicil i Århus. Det afspejler samtidig NRGi’s ledelseskultur, som er præget af fleksibilitet, tillid og medarbejderkontakt. Vi er en arbejdsplads med et åbent, uformelt og kollegialt arbejdsmiljø, hvor dynamik, faglighed og samarbejde er sat i højsæde.

Vil du vide mere om NRGi?

Så gå ind på www.nrgi.dk og spark din karriere i gang hvad enten du søger studie- eller karrierejob, praktik eller en virksomhed at skrive projekt eller speciale for. www.nrgi.dk


NRGi – ER dER, HVOR dU ER NRGi er altid til stede. Fra du slår øjnene op, til du lukker dem igen. Vi er der, når du tænder for lyset, steger bøfferne eller surfer på nettet. Vi er der, når du har det for varmt, eller for koldt. Vi er der, når det handler om elektricitet, rådgivning, opvarmning, energiledelse, ventilation, el-installationer, bio-brændsler og hårde hvidevarer. NRGi er der, når vort klima og vor privatøkonomi skal hjælpes med energibesparelser og Co2 reduktioner. Vi er nemlig der, hvor du er, når det handler om energi.

LOGOBANK

POSITIV

Vi er der også, når det handler om oplevelser og den energi, kroppen bruger. Vi er der, når du griner, glædes eller græder, når du skal se eller høre dans og musik. NRGi er der, hvor du er, fordi vi altid er til stede.

NRGi · dusager 22 · 8200 Århus N · Tlf. 8739 0404 · Fax: 8739 0405 · www.nrgi.dk NEGATIV


Nykredit, Koncernudvikling og - IT Stand 106 i Oticon salen

60 400

-

Nykredit er en af Danmarks førende finansielle koncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til ejendomsmægleraktiviteter, og vi er den største realkreditudbyder i Danmark. Vores udviklingsafdeling er kåret til en af Danmarks mest attraktive. Vi lægger vægt på at integrere it- og forretningsudvikling og arbejder med spændende og innovative it-projekter. Vi arbejder tæt sammen på tværs af organisationen og sørger for hele tiden at udvikle vores medarbejdere. Kom og hør mere om Nykredit som akktraktiv arbejdsplads!

226

//

virksomheder

http://www.nykredit.dk/job


»Mulighederne for at gøre karriere i Nykredit er store, og jeg har selv stor indflydelse på den retning, min karriere tager i Nykredit. Vi arbejder i en interessant virksomhed, fordi man tør tænke nyt.« Læs mere om Koncernudvikling og -IT på Nykredit.dk/job – her kan du også høre medarbejdere udtale sig om at være ansat i Nykredit.

nykredit.dk/job


Orbicon A/S Stand 99 i Teltet

135 350

-

Danmarks miljørådgiver Hvis du kan lide udfordringer, og gerne vil have et arbejde der giver mening og skaber værdi, er Orbicon nok noget for dig. Vi er Danmarks førende miljørådgiver og arbejder med natur, vandmiljø, jordforurening, vandforsyning, klimaforandringer og oversvømmelser plus mange af de andre store udfordringer, vores samfund står over for. Som nyuddannet vil du få mulighed for at afprøve interesser og kompetencer hos os.

Mange muligheder Vær med til at finde nye løsninger på de store udfordringer. Vi ønsker, at du udvikler dig i den retning, hvor du er stærkest. Du kommer til at arbejde med mange forskellige typer af opgaver og kollegaer med forskellige baggrunde. Når vi skal løse en opgave, sammensætter vi det team af medarbejdere, der har de bedste faglige kompetencer til at komme hele vejen rundt om opgaven.

228

//

virksomheder

Vi går ind for helhedsorienterede løsninger, og du kan derfor også komme til at arbejde sammen med biologer, psykologer, økonomer, geologer, sociologer m.fl. Ved at blande forskellige faggrupper, kan vi se flere muligheder. Det giver de bedste løsninger, og det også en måde at udfordre og inspirere hinanden på. Det handler blandt andet om at give plads til den enkeltes idéer og udvikling.

Samarbejde med studerende Skal du i gang med hovedopgave, er der gode muligheder hos os. Vi arbejder tæt sammen med landets forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Du vil få kompetent faglig sparring, og dit arbejde kan bruges i konkrete projekter. Prøv os af. Du kan få en uformel snak med en af vores chefer eller følge en af vores rådgivere en halv dag. Tilmeld dig på www.orbicon.dk/dse

www.orbicon.dk


Gør en forskel ”I Orbicon møder du jakkesæt, gummistøvler og bare tæer. Vi gør en forskel i forhold til miljø og klima i Danmark - det er et fælles mål. Men samtidig har jeg en stor individuel frihed i forhold til mine opgaver, min udvikling og mine ønsker” Thomas Jensen, bygge- og anlægsingeniør.

Danmarks miljørådgiver Snak med os om din fremtid www.orbicon.dk/dse


Oticon A/S Stand 114 i Oticon salen

500 1.500

0101 1010 5.000

In Oticon you will meet an organisation of enthusiastic and open minded people. Employees who give their best through their strong professional knowledge, motivation and interest in helping other people. To develop, produce and market the best hearing aids in the world demands strong technical knowledge and professional competencies. But it also takes dedicated people who have the freedom to innovate and who understand to develop their knowledge together with others. This is why we make room for innovation and skilled, enthusiastic employees who want to make a difference.

How can I help?

hearing aid. It is important that there is room for each employee and that you feel welcome.

Intelligent solutions

We want to create the best hearing aids with cutting edge technology. It demands intelligent solutions to complicated challenges. We have done this with great success and the result is a sound, determined and well run company with room for ambitions for the company, the project and the individual employee. Read more about us and your possibilities in Oticon as a student on www.job.oticon.dk.

We have high demands. You need to show initiative from the beginning. You must work independently and take responsibility - and we believe that you can! In Oticon we push back the chair and say “how can I help?� Because we create hearing aids together across the many professional areas needed to develop, create and sell a high technology 230

//

virksomheder

www.job.oticon.dk


Join us in challenging

cutting edge technology

www.job.oticon.dk


PA Consulting Group Stand 113 i Oticon salen

70 260

0101 1010 3.000

Virksomheden:

PA Consulting Group hjælper nogle af de allerstørste danske og internationale virksomheder med at forbedre deres forretning – inden for ledelse, IT og teknologi. Vi er en international management konsulent virksomhed, der arbejder over hele verden, og som er blandt de største i Danmark. Vi er med til at omsætte rådgivning til praksis i fællesskab med virksomhederne.

232

//

virksomheder

Ingeniørens arbejdsområder: Nyuddannede ingeniører indgår i projektteams sammen med mere erfarne konsulenter, og er med til at løse opgaver inden for blandt andet produktionsoptimering og effektivisering, teknologi og innovation, projektledelse, IT strategi og – implementering samt organisationsudvikling.

www.paconsulting.com


PA arbejder for 7 af Danmarks 10 største virksomheder! www.paconsulting.com PA Consulting Group hjælper nogle af de allerstørste danske virksomheder med at forbedre deres forretning – inden for ledelse, IT og teknologi. Vi er en international management konsulent virksomhed, der arbejder over hele verden, og som er blandt de største i Danmark.

“Efter længere betænkningstid og en skitur var der én virksomhed på min “ønskeliste”: PA Consulting Group. Det var den afslappede, men professionelle tone, samt holdningen til work-life balance og personlig udvikling, der gjorde udslaget. Men også at man i PA ikke kun møder unge med relativt få års erfaring i bagagen. Allerede en måned efter tiltrædelse stod jeg for afholdelse af møder hos en af Danmarks største energivirksomheder, og senere var jeg på et længere kursus i London, hvor det interne netværk blev udbygget endnu engang.” Ken er uddannet Civilingeniør fra DTU i 2007 og arbejder som konsulent i PA.

PA skal ansætte et antal nyuddannede i 2009. Læs mere om os på www.paconsulting.com og send din ansøgning, CV og karakterbeviser til nordiccareers@paconsulting.com. Du er også velkommen til at ringe til Klara Carstensen, Nordic Recruitment på 3925 5000 og høre mere.


Pallas Informatik A/S Stand 14 i Hallen

30 47

30 47

Virksomheden Pallas Informatik A/S er et IT konsulenthus der leverer konsulentbistand og systemudvikling. Firmaet er grundlagt i 1983 og består i dag af 47 højt kvalificerede medarbejdere, de fleste med langvarige uddannelser som datalog, civilingeniør eller lignende. Vi har en flad organisation og stemningen er let og uformel. Vi lægger vægt på lune og humor. Her er højt til loftet - ikke kun i form af vores bygning.

Ingeniørens arbejdsområder Vores kunder findes indenfor landbrug, sundhed og transport, og der er stor forskel på de opgaver vi løser for dem. En løsning er som oftest en forening af mange teknologier, hvori der indgår kommunikationsteknologi, objektorienteret modellering og implementering ved anvendelse af C#, C++, Java, Ruby, Delphi og Oracle på forskellige operativsystemer i moderne distribuerede miljøer. Medarbejdere i Pallas er med i alle projektets faser, fra idé til idriftsættelse. Derfor stilles der 234

//

virksomheder

store krav til medarbejdernes engagement, kreativitet, metodeanvendelse, overblik og disciplin. Foreningen af disse egenskaber giver overskud og løsninger af høj kvalitet – til kundens fordel og udviklernes tilfredshed.

Tilbud til studerende Pallas Informatik har gode erfaringer med at arbejde sammen med studerende – både i forhold til eksamens projekter, i forbindelse med praktik og som fastansatte studentermedhjælpere. Studentermedhjælpere indgår i en projektgruppe på lige fod med alle andre. Forskellen er, at den studerende har færre timer og opgaverne ofte vil være mere veldefinerede og afgrænsede. Vi har stor forståelse over for tidspres i eksamensperioder, SU-reglernes begrænsninger o. lign. Ganske ofte sker det, at vores studentermedhjælpere bliver hos os efter endt udannelse – til deres og vores store tilfredshed. http://studerende.pallas.dk

www.pallas.dk


PBS A/S Stand 114 116 ii Oticon Oticon salen salen

80 850

100 950

PBS - her mødes mennesker og teknologi! PBS har skabt den betalingsplatform, som i dag har udviklet sig til en af verdens mest avancerede og fremtidssikre løsninger. Vi er en af de førende virksomheder i Europa, når det gælder udveksling af betalinger og informationer. Vi søger medarbejdere, der vil sikre vores kunder de innovative, unikke og individuelt tilpassede løsninger, de har behov for. Og som har evner at lave koblingen mellem vores kunder, mennesket og teknologien.

Bliv en del af et internationaltmiljø PBS tilbyder spændende udfordringer i en dynamisk organisation, hvor opgaver og organistaion bærer præg af, at vi befinder os på et internationalt marked.

Åben organisation Vi tror på, at lederen og medarbejderne i fællesskab skaber virksomhedens resultater. Derfor har du som me236

//

virksomheder

darbejder stor indflydelse på din hverdag og på de beslutterninger, der bliver truffet. Vi arbejder projektorienteret og i teams, hvor den enkelte i højere grad får beslutningskompetencer. Alle sidder i åbne kontormiljøer, hvilket giver kortere arbejdsgange og interaktion på tværs af fagområder.

Vi udvikler vores talenter PBS forkuserer på både talentudvikling og personelige karriereforløb. Vores talentprogram giver en god indføring i værstentlig områder som bla. forretningsforståelse. Dette skaber en helhed, som giver gode betingelser for at blive en af vores fremtidige nøglemedarbejdere.

Samspil med studerende Vi tror på, at et samspil mellem studerende og os er givtigt for begge parter. Vi tilbyder der studierelevant arbejde, opgaver og praktikforløb. Som studerende er du altid meget velkommen til at kontakte os.

www.pbs.dk


Per Aarsleff A/S Stand 40 i Hallen

300 2.700

450 3.300

Virksomheden Aarsleff-koncernen er en af Danmarks førende entreprenørvirksomheder med en årsomsætning på 4,3 milliarder kroner - heraf 40 % i udlandet. Vi udfører ingeniøropgaver på infrastrukturområdet med stor faglig bredde og variation. Vi er specialister og markedsførende inden for pælefundering og opgravningsfri rørfornyelse. Vores hjemmemarked er Skandinavien, men i store dele af verden er vi repræsenteret med datterselskaber eller udfører større enkeltstående projekter i internationale konsortier.

Ingeniørens arbejdsområder Ingeniør med lederpotentiale? Som ingeniør hos Aarsleff får du lov til at arbejde selvstændigt. Vi sætter pris på dynamik, fleksibilitet og kreativitet. Vi har "højt til loftet" og motiveres af vide rammer med frihed under ansvar. Vores typiske ingeniørprofiler er: Projektingeniøren – praktikeren på byggepladsen, trives både i Danmark 238

//

virksomheder

og i udlandet, har stor gennemslagskraft. Salgsingeniøren – sælger produkter og projekter inden for kloak-, miljø- og spildevandshåndtering enten i Danmark eller i udlandet. Fagingeniøren – in-house support med højt kvalificeret viden inden for geoteknik, konstruktion og fundering. Vi sætter gode lederpotentialer højt. Har du evnerne, lysten og forståelsen, så giver vi dig muligheden for at udvikle dig til en dygtig og respekteret projektleder.

Tilbud til studerende Hos Aarsleff har vi en lang tradition for at tilbyde praktikpladser til ingeniørstuderende. Desuden samarbejder vi gerne omkring afgangsprojekter og lignende. Send gerne en uopfordret ansøgning, eller søg et aktuelt stillingsopslag – i begge tilfælde find flere informationer på www.aarsleff.com www.aarsleff.com


Bliv fremtidens projektleder Som koncern vil vi kendes ved, at vi… • Er mennesker, man kan stole på • Ønsker trivsel og udvikling • Har fremtidens kompetencer inden for ingeniør- og entreprenørfagene • Har høje standarder for projektledelse og professionelt samarbejde • Optræder som en god, solid samarbejdspartner • Ser verden som vores arbejdsplads.

www.aarsleff.com


Personalestyrelsen Stand 76 i Teltet

4.500 177.000

0101 1010 -

Ingeniør i staten?

Som ingeniør i staten er du med til at sikre den fremmeste forskning og udviklingen af det danske samfund. Du er med til at skabe værdi for det danske samfund, og føre de politiske ideer ud i praksis. Uanset, hvilken statslig arbejdsplads der er tale om, er det overordnede mål at drive og udvikle det danske samfund, inden for bl.a. transport, forskning, sundhed, it, bygge- og anlæg, miljø.

Vi har brug for dig

Vi har brug for kandidater fra alle ingeniørretningerne. Med 2000 arbejdsspladser har vi brug for alle, der er klar til at tage medansvar for deres egen og den offentlige sektors udvikling. Så der er ingen undskyldning for ikke at kigge forbi standen på DSE eller besøge os på www.job-i-staten.dk. Tjek også de lokale arbejdspladsers job-sites for information om de enkelte arbejdspladser.

Sådan er vi

Du får 175.000 kollegaer. Og staten er også et globalt foretagende. Vi er flest i Danmark, men har folk i alle verdenshjørner. Der er flest i Københavnsområdet, men vi har selvfølgelig også jobs i resten af landet. Du vil blive ansat på en arbejdsplads, der stiller store krav til din faglighed. Til gengæld bliver der fokuseret på din udvikling og dine karrieremuligheder.

240

//

virksomheder

www.perst.dk


Sammen sikrer vi udvikling - For dig og for samfundet


Post Danmark IT Stand 51 i Hallen

368

-

Om Post Danmark IT Post Danmark IT er én af Danmarks største it-afdelinger, og vi består af ca. 180 udviklere, 150 driftsfolk og 25 procesfolk. Vi arbejder med branchens nyeste systemer, metoder og værktøjer og har Danmarks største SAP-implementering, Danmarks mest visionære mobilityløsninger og én af Danmarks mest moderne driftsorganisationer. Kort sagt leverer vi it til hele Post Danmark.

Vi søger Vi søger professionelle, ambitiøse, kompetente og værdiskabende medarbejdere, der har lyst til at gøre en forskel. Vi har en bred vifte af udviklingsmuligheder både fagligt, karrieremæssigt og personligt. Derfor er vi åbne overfor mange forskellige profiler. Fælles er en interesse for it.

den enkelte medarbejders markedsværdi hele tiden øges - man bliver simpelthen mere værd af at arbejde i Post Danmark IT. Vi arbejder i team, hvilket giver en høj grad af involvering og ansvar. Du har således stor indflydelse på din dagligdag og på afdelingens, teamets og din egen udvikling. Hos os følges opgaver og ansvar ad. Vi har attraktive arbejdsforhold med en arbejdsuge på 37 timer inkl. frokost, og vi har høj grad af fleksibilitet. I Post Danmark IT hænger privatliv og arbejdsliv sammen!

Vi lægger vægt på Vi arbejder målrettet med kompetenceudvikling for at sikre, at vi altid har nogle af de bedste medarbejdere i branchen. Vi er konstant optaget af, at 242

//

virksomheder

www.postdanmark.dk/it


PoST DaNMark IT – Dyrk DIT TaleNT Vi ved, at du er i høj kurs. Men vi lokker ikke med noget, vi ikke kan holde. Når vi siger, at vi sætter fokus på kompetenceudvikling, samarbejde og sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv, så er der handling bag ordene.

PoST DaNMark IT

Vi arbejder målrettet med kompetenceudvikling, for vi er konstant optaget af at øge den enkelte medarbejders markedsværdi. Man bliver simpelthen mere værd af at arbejde i Post Danmark IT. Se dine muligheder på www.postdanmark.dk/it


PricewaterhouseCoopers Stand 6 i Hallen

-

0101 1010 -

Har du overvejet en konsulentkarriere?

En karriere i PricewaterhouseCoopers byder på udfordrende konsulent-opgaver og internationale muligheder. Vi kan tilbyde dig en spændende karriere i flere afdelinger afhængig af din uddannelse og dine interesser: • Som Informatikingeniør kan du arbejde med opgaver inden for bl.a. itsikkerhed, it-arkitektur og it-projektledelse: Identity management, penetrationstest, applikationsudvikling og drift, (SOA, EA), governance- og sourcingmodeller, performance management og procesoptimering (ITIL) • Som Miljøingeniør kan du beskæftige dig med ansvarlig leverandørstyring, klima og CO2kvoter • samt CSR (Virksomheders sociale og etiske ansvar) • Som Ingeniør på Produktion og Ledelse kan du arbejde med bl.a. procesoptimering (LEAN), projektledelse og forretningsudvikling. 244

//

virksomheder

Om PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers er en af Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomheder. Vi tæller i dag flere end 1.600 medarbejdere, som løser komplekse forretningsproblemer for private og offentlige virksomheder. Forretningsområderne omfatter bl.a. it-sikkerhed, system- og procesoptimering samt forretningsudvikling. Vi udfører desuden opgaver inden for risk management, virksomhedsetik og bæredygtighed, system- og procesrevision, undersøgelse af svig og underslæb, økonomisk genopretning, køb, salg og værdiansættelse af virksomheder samt rådgivning om offentligt private partnerskaber (OPP).

Medarbejderforhold

Hos os er den viden og rådgivning, som vi tilbyder vores kunder, essentiel, og vi sørger for, at alle vores medarbejdere løbende videreuddanner sig, så vi altid kan tilbyde den mest kvalificerede rådgivning.

www.pwc.dk


career

Selvom vi er verdens største, kommer du aldrig til at føle dig lille.

Fleksible Dagene er aldrig ens, når du arbejder hos os. Arbejdsopgaverne ændres, og du vil arbejde med forskellige kolleger og forskellige kunder på kryds og tværs af virksomheden. Der er mulighed for at gå mange karriereveje hos os, afhængig af hvad du ønsker, og hvordan din livssituation ser ud.

Udfordrende Det er vigtigt at blive udfordret i sit arbejde. Derfor har vi hos PwC fokus på, at du kommer til at arbejde med både varierende og udfordrende arbejdsopgaver. Læs mere om PwC og dine muligheder hos os i magasinet Career eller på www.pwc.dk/karriere

M& M&C M &C 08 &C 085 0853 0 0853-07 85 853 8 53--07 53 -0 07 0 7


ProjektAcceleratoren.dk & jobvest.dk Stand 75 i Teltet

1.000 53.000

0101 1010 -

Om ProjektAcceleratoren.dk & jobvest.dk

Leder du efter et relevant job efter din uddannelse, kan vi via jobvest. dk formidle kontakter til vores lokale virksomheder. Du kan også gå ind på www.jobvest.dk for at se et udpluk af ledige stillinger, hvilke netværk vi har gang i, hvad der sker i vores område læse og nogle cases til inspiration. Er du studerende og skal i et projekt- eller et praktikforløb, hjælper vi gerne med at finde den rette virksomhed via www. projektacceleratoren.dk og via vores omfattende netværk.

Vi søger dygtige ingeniører til Vestjylland Der er plads til alle. Det er altid en fordel at være selvstændig, udviklingsorienteret og have en god evne til at ”networke”. I vestjyske virksomheder kan du både få et job som specialisten og som blæksprutten, der er med i koordinering og drift af virksomhedens aktiviteter.

246

//

virksomheder

Vidste du at:

Vestjylland er mere end hav og klitter. Vi har også et spændende kultur- og fritidsliv. I Vestjylland har vi mange netværk – både faglige og sociale - også for højtuddannede Vestjylland har rigtig mange spændende virksomheder, så der er luft og muligheder for udfordringer i arbejdslivet

Særlige tilbud til studerende

Vi har mange spændende projekt- og praktikforslag fra vores virksomheder. Projektacceleratoren.dk sørger for, at du ikke har unødvendige ekstra omkostninger når du skriver dit projekt hos os: Vi betaler gerne transporten eller en bolig i op til tre måneder. Det er også muligt at deltage i vores netværksarrangementer, hvor du har mulighed for at skabe dit eget netværk – også uden for virksomheden, du samarbejder med.

www.projektAcceleratoren.dk & www.jobvest.dk


Kickstart din

karriere Mulighederne i Vestjylland er mange, og vi hjælper dig på vej, hvad enten du er studerende eller færdiguddannet.

Vi kan blandt andet hjælpe med... Studerende - Praktikplads - Projektbeskrivelse - Kontakt til virksomheder - Transportudgifter - Bolig - Procesvejledning

grafiskvaer ksted.dk

Færdiguddannet - Job - Netværk - Bolig - Kultur- og fritidstilbud - Partnerjob

Få overblik over de mange muligheder i Vestjylland på projektacceleratoren.dk og på jobvest.dk


Radiometer Medical Stand 108 i Oticon salen

189 189

62 1.900

Virksomheden Diagnostisk udstyr kan betyde forskellen mellem liv og død for mennesker, der rammes af alvorlig sygdom. Radiometers analyseudstyr hjælper hver dag læger i 170 lande verden over til at stille hurtige og præcise diagnoser samt overvåge tusindvis af kritisk syge patienter. Kvalitet, sikkerhed, enkel betjening og hurtig transmission af de livsvigtige informationer har sikret os en markedsledende position gennem de seneste 40 år.

Ingeniørens arbejdsområder Vi udvikler og producerer højteknologiske, komplekse produkter, og derfor har vi brug for mange forskellige typer af ingeniører, men fælles er, at du skal være fagligt dygtig, kreativ og tværfagligt interesseret. Du vil i høj grad have indflydelse på dine egne projekter, og da tværfagligt samarbejde er måden vi arbejder på, vil du få indsigt i mange forskellige arbejdsområder og specialer. 248

//

virksomheder

I Radiometer arbejder vi målrettet med talent- og karriereudvikling. Vi er en international virksomhed med datterselskaber i 18 lande, og gennem Danaher åbner verden sig med yderligere 50 virksomheder og 50.000 kolleger verden over. Danaher har sit eget udviklingsprogram. De både ansætter og finder talenter internt i organisationen, og talenterne tilbydes et personligt udviklingsprogram. Målet er at være klar til lederstillinger inden for 3 til 5 år. Så hvis du har talentet, har du masser af muligheder for at få en udfordrende fremtid hos os.

Tilbud til studerende Vi tilbyder studenterjob og praktik samt afgangsprojekter - vi har idéer, men dine egne er også meget velkomne. Samtidig lærer du Radiometer at kende indefra og oplever tværfagligt samarbejde med marketing, produktion, kemikere og softwareudviklere.

www.radiometer.com


Skal dit liv handle om liv? I starten af 2008 introducerede Radiometer

En sådan produktudvikling kræver vidende,

et helt nyt apparat til diagnosticering af

kreative og engagerede medarbejdere, som

blodpropper i hjertet, koagulationsforstyr-

hver dag tænker i overlevelse og livskvalitet.

relser og infektioner. Al informationen får

Produktforbedringer, som fastholder og styr-

man fra en enkelt blodprøve fra patienten.

ker Radiometer i positionen som markedsled-

Apparatet sætter nye standarder for bruger-

ende producent af AcuteCare-udstyr.

venlighed kombineret med høj målekvalitet, sikkerhed for brugeren og har markedets

Vores kernekompetencer er evnen til at kom-

mest avancerede IT-system. Således har

binere teknologier inden for sensorteknologi,

læger verden over nu fået endnu bedre

kemi, elektronik/optik, software, mekanik/

muligheder for at diagnosticere kritisk syge

optomekanik og finmekanik.

patienter og starte behandlingen.

Lad os høre fra dig, hvis du kunne du tænke dig at være med.

Vil du være med til at skabe vores næste verdensnyhed?


Rambøll Stand 117 i Oticon salen

1.250 2.450

0101 1010 4.800 8.000

Bliv en del af en global succes Hos Rambøll får du mere end 8.000 kolleger og bliver en del af en global konsulentvirksomhed, der arbejder for at fremme lokale løsninger. Vi har mere end 180 kontorer i 24 lande, og du bliver en del af et internationalt team, der arbejder for at sætte nye standarder for bæredygtige løsninger. Hos Rambøll står klimaudfordringen højt på dagsordenen, og du kan være med til at udvikle klimastrategier til private og offentlige virksomheder til gavn for miljøet. Hos Rambøll kan du bruge dine faglige kompetencer fra første dag og være med til at udvikle innovative løsninger på komplekse problemstillinger.

Din udvikling

Som medarbejder hos Rambøll bliver du tilbudt kompetenceudvikling inden for fire karrierestier, hvor du kan vælge netop den karriereretning, som passer til dig. Du kan prøve kræfter med en verden af opgaver og skabe et arbejdsliv, hvor du udvikler dig både fagligt og personligt. 250

//

virksomheder

Rådgivning for fremtiden

Vores nye hovedkontor i Ørestad står færdigt i 2010. Herefter vil det innovative byggeri danne rammen om Rambølls kompetencer i hovedstadsområdet. Vi yder rådgivning inden for mange forskellige faglige retninger og arbejder årligt på mere end 20.000 projekter fordelt over hele verden.

Vores kernekompetencer er: • • • • • • •

Byggeri & Design Infrastruktur og Transport Energi & Klima Miljø & Natur Olie & Gas It & Telecom Management

Fælles for alle faglige discipliner er, at du får kolleger i verdensklasse. Som markedsleder inden for rådgivende konsulentydelser er Rambølls medarbejdere blandt de bedste i verden. Gør en forskel for dagsordener, der rækker ud over din egen.

www.ramboll.dk


Tag 2.913 Tons beTon og sTålkonsTrukTioner. TilsæT 981 m2 glasfacader og 16 ingeniører Som Nordeuropas førende rådgivningsvirksomhed har vi fundet opskriften på et arbejdsliv fuld af muligheder. Hos Rambøll kan du udvikle dine kompetencer og gøre en forskel på dagsordener, der rækker ud over din egen. www.Ramboll.dk


Rockwool International A/S Stand 22 i Hallen

200 1.200

0101 1010 400 8.000

Rockwool er mere end stenuld! Vi er en af de førende inden for byggebranchen worldwide. Vi forvandler råmaterialer til højteknologiske løsninger, som bruges til at skabe energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik og godt indeklima. Vi har vundet flere, anerkendte miljøpriser. Rockwool’s arbejde spænder fra traditionelle isoleringsprodukter til akustiske lofter og facadepaneler, til software og konsulentydelser. Dertil grønne løsninger til planteindustrien m.v. Se vores homepage. Rockwool er en dansk ejet virksomhed og tilbyder stillinger inden for forskning, udvikling, konstruktion, implementering, procesoptimering og maskinanlæg. Du vil kunne samarbejde med kolleger i et internationalt præget miljø. Fokus ligger også på din faglige og personlige udvikling ved tildeling af selvstændige projektopgaver samt via eksterne som Rockwool University kurser.

252

//

virksomheder

Rockwool har mange aktiviteter i båd ind- og udland, hvilket giver gode muligheder for jobrotation og udstationering. Vi samarbejder med studerende, og tilbyder ingeniørstuderende praktikophold, med mulighed for at komme godt rundt og prøve en masse af fra dag ét. Vi tilbyder også at man kan lave opgaver og afgangsprojekter, og har på DSE Messen egne emnekataloger, ligesom vi er åbne for innovative idéer fra studerende, der gerne vil afprøve deres viden og teoretiske fundament i praksis.

www.rockwool.com


Mennesker, miljø og muligheder Rockwool er et af de førende brands i byggeindustrien. Vores markedsposition forpligter, vi griber nye globale udfordringer og gør en forskel gennem vores viden, produkter og systemløsninger. Hver dag sikrer vi energirigtige og brandsikre bygninger med god akustik og behageligt indeklima for millioner af mennesker.

Omdrejningspunktet er en mission og en kultur for samarbejde om fælles værdier og fælles mål - hvor der også er plads til den enkelte medarbejders udfoldelse og ønsker. Vil du gribe muligheden? Start her: www.rockwool.com eller kontakt os på 46 56 03 00.


Schlumberger Oilfield Services Stand 131 i S-Huset

120

80.000

Schlumberger is the leading oilfield services provider, trusted to deliver superior results and improved E&P performance for oil and gas companies around the world. From the wellsite, to our global connectivity centers and our R&D facilities worldwide, we employ over 80,000 people working in 80 countries to optimize customer performance in a safe and environmentally sound manner. We offer following careers:

Field Engineering As a Field Engineer, you will be onsite wherever our clients need you – whenever they need you. You’ll make decisions that have multimillion dollar impact. You’ll work with the latest technologies. And you’ll push your stamina as well as your knowledge to the very limit.

Research You research the challenge. You invent the solution. That ’s why Research,Development , and Manufacturing is 254

//

virksomheder

such a remarkable career experience. Your creativity will help develop technology and equipment unlike anything anywhere in the world – the proprietary solutions that make Schlumberger the very best.

Petrotechnical Whether you’re an experienced professional or a recent graduate, this is your chance to work hand-in-hand with our clients providing the expertise that makes a difference. You will be part of a large pool of petrotechnical experts, sharing your talent with over 5,000 of the best professionals in the business. Schlumberger are looking for exceptional graduates in all Engineering disciplines(mechanical, electrical, petroleum, chemical, civil, Geoscience) who are looking for responsibility and ready to embark on a journey of continuous training and development. For more information and other job opportunities please see: www.slb.com/ careers www.slb.com


Three miles down. No light. No margin for error. No second chances.

Daytime temperatures exceed 45° C. Sandstorms can destroy months of work in seconds. Each decision has millions of dollars at stake.

Success without boundaries The only road to the office isn’t really a road. The only way to communicate is by satelite. The only solution to the problem is to invent a new technology.

The sun won’t rise for six months. The temperature won’t move above zero until spring. The client won’t wait for the answer.

It’s about as far from an ordinary career as you can get It’s not for everyone. But if you’re ambitious, innovative, and truly open-minded, a career at Schlumberger just may be right for you. Here you’ll find yourself taking on some of the most complex engineering and technical challenges in the world. And you won’t have to wait to test our ability. Our recent graduates are expected to perform from day one. As the leading name in oilfield services, clients expect us to deliver results under the most demanding situations in business. We give you the training, the support, and the opportunities to make an impact. The rest is up to you. At Schlumberger, success is without boundaries.

Success without boundaries

www.slb.com


Schneider Electric Danmark A/S Stand 37 i Hallen

50 550

8.000 120.000

Schneider Electric er en global virksomhed, som hjælper mennesker og virksomheder med at få mest muligt ud af deres energi Vi er specialiseret i energistyring og leverer produkter, services og integrerede løsninger, som gør energi mere sikker, pålidelig og effektiv. Blandt vores kunder er virksomheder indenfor energiog infrastruktur, industri, datacentre, netværk, erhvervsbygninger og boliger. Schneider Electric Danmark står også bag Lauritz Knudsen, som har leveret el-materiel til danskerne i mere end hundrede år. Vi ansætter løbende ingeniører med kompetencer indenfor elektronik- og mekanikudvikling, salg, product management, kvalitetsstyring og produktion.

control systems" eller nyudvikling af komponenter, til konstruktion og design af produkter/systemer. I vores produktion arbejder du som ingeniør med bl.a. optimering af processer og kvalitetssikring. Uanset dit fagområde, vil du blive stillet overfor en lang række professionelle udfordringer. Du må derfor kunne lide at arbejde i et forandringsorienteret miljø og brænde for at præstere dit bedste. Til gengæld sørger vi for, at betingelserne for både faglig og personlig udvikling er til stede. Hos os er der plads til skæve idéer og nye måder at gøre tingene på, og vi synes, at det skal være både udfordrende og sjovt at gå på arbejde. Vi glæder os til at høre fra dig!

Som ingeniør hos os vil du kunne få opgaver, der går fra udvikling af innovative produkter, f.eks. "intelligent 256

//

virksomheder

www.schneider-electric.dk


We see ‌ a world where we can all achieve more while using less of our common planet


Semco Maritime A/S Stand 107 i Oticon salen

150 1.100

0101 1010 150 1.500

Semco Maritime

Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder internationalt i marine- og energisektoren både offshore og onshore. Vore kompetencer og evner dækker en lang række fagområder - fra stålkonstruktioner og rør over instrumentering og elektriske systemer til kommunikation og automation. Semco Maritime har designet og udviklet en lang række koncepter og produkter til brandbekæmpelsessystemer, hydrauliske systemer og komponentsalg til gavn for vores kunder.

Vi kan tilbyde dig

Ingeniøropgaver i Semco Maritime er mangeartede og omfatter både nationale og internationale projekter. Du kommer ind i et internationalt og spændende miljø der karakteriseres ved initiativ og engagement, jobbene vil hvis det ønskes indebære en del rejseaktivitet – world-wide. Vor uddannelsespolitik, kombineret med årlige medarbejdersamtaler, har 258

//

virksomheder

medført, at uddannelse og træning af medarbejderne indgår naturligt i vores virksomhedskultur. Den enkeltes behov, vilje og interesse respekteres, men virksomheden vil motivere alle medarbejdere til selv at gøre en indsats for at påvirke holdningen til en ændret livsstil i positiv retning, vha. tilbud til medarbejderne om f.eks. adgang til sund kost, frisk frugt, rygestopkurser, fysioterapi, motionsaktiviteter, sundhedscheck samt møder om stresshåndtering og kostvejledning.

Slip talenterne løs

Vi ser gerne, at du har evnen til at skabe stærke kunderelationer, yde holdbare resultater, komme med kreative løsninger og være god til at samarbejde. Vi satser på medarbejdere, der syntes at det er sjovt at tage ansvar for at ideerne bliver til virkelighed.

www.semcomaritime.dk


I n th e

dant ascen

Ekspertise baseret på global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder internationalt i marine- og energisektoren både offshore og onshore. Vores højt kvalificerede personale spænder over alle faser i et projekt – fra indledende design og projektering til endelig installation og idriftsætning. Semco Maritime deltager som hovedentreprenør eller underentreprenør inden for følgende markedssektorer: • Faste olie- og gasinstallationer • Flydende og mobile enheder • Infrastruktur (kraftværker, højspændingsanlæg, lufthavne, vindenergi m.v.)

COPSØ A/S

I kraft af vores ekspertise inden for integrering af udstyr og processer adskiller vi os fra andre entreprenører på området. Vore kompetencer og evner dækker en lang række fagområder - fra stålkonstruktioner og rør over instrumentering og elektriske systemer til kommunikation, automation og energianlæg.

Semco Maritime · Stenhuggervej 12-14 · 6710 Esbjerg V Tlf. 79 16 66 66 · Fax 75 15 65 80 · semco@semcomaritime.dk


Sennheiser Communications A/S Stand 112 i Oticon salen

50 70

0101 1010 90 140

Our company

Sennheiser Communications A/S is a powerful joint venture between the highly successful acoustics specialist Sennheiser electronic GmbH & Co. KG and internationally renowned hearing aid company William Demant Holding. By combining the high-end audio with the leading hearing aid and advanced digital signal processing technology of its parent companies, Sennheiser Communications creates state of the art headsets that improve speech understanding and listening comfort.

Engineers at work

Designing and manufacturing state of the art headset solutions – whether it is wired or wireless – demands cross cultural and innovative thinking. Therefore engineering as such is a very vital part of our organization in Solrød Strand. We are always on the lookout for skilled people to ensure our future success and we can offer challenging positions within the following fields:

260

//

virksomheder

• Electronic engineering; low power hardware design and development, BT technology, RF technology and platform development • Electro-acoustical engineering; digital signal processing, acoustic design and sound quality evaluation • Software engineering; embedded platform development, in-circuit debugging and verification • Mechanical engineering; design, prototyping and verification • Manufacturing engineering; test equipment design and production implementation at production sites in Asia • Quality engineering; process development and quality assurance

Opportunities for students

Visit us at the fair and hear more about what we can offer; career opportunities, challenges and work environment. You will have the chance to meet with current employees who can tell you more about working in one of the worlds leading companies offering premium headset solutions. www.senncom.com


Our dedication

PC 26 USB

is your

opportunity

Visit us at stand 112 and hear more about what we can offer, career opportunities, challenges and work environment.

Sennheiser Communications A/S · Langager 6 · DK-2680 Solrød Strand · Phone: +45 56 18 00 00 · Web: www.senncom.com


Siemens Stand 23 i Hallen

625 5.900

0101 1010 125.000 400.000

Siemens i Danmark er et selskab i den verdensomspændende Siemens koncern og en af verdens største virksomheder inden for elektronik og elektroteknik. Vi løser opgaver inden for områderne energi, industri, information, telekommunikation, trafik, bygningsautomatik, sikringsteknik og hospitalsudstyr. Endvidere udvikler og sælger vi høreapparater, lyskilder og hvidevarer.

Ingeniørens arbejdsområder

Siemens er en arbejdsplads med grænseoverskridende ny teknologi, forskning og udvikling. Innovation er en væsentlig del af Siemens. Ingeniører i Siemens arbejder med mange forskellige arbejdsopgaver, f.eks. Produkt-, system- og anlægsorienterede opgaver i forbindelse med salg, rådgivning og projektarbejde. Herunder analyser, markedsføring, tilbud, udvikling, idriftsættelse samt projektledelse.

262

//

virksomheder

Siemens er en stor virksomhed med uanede muligheder nåde fagligt og personligt. Og som medarbejder i Siemens har du rig mulighed for at få indflydelse på din hverdag og arbejdsopgaver. Vi registrerer hvert år mere end 8.000 opfindelser, og Siemens har i dag mere end 55.000 patenter.

Tilbud til studerende

Siemens i Danmark spænder vidt, og vi tilbyder mange studierelaterede udfordringer. Brug Siemens til at komme videre i din faglige udvikling. Vi samarbejder med studerende fra en række forskellige uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet omfatter erhvervspraktik, cases, projektskrivning, gæsteforelæsninger, kontaktdage/virksomhedsbesøg og meget mere. Mød os på vores stand og hør mere om dine muligheder.

www.siemens.dk


Hvem har svar på verdens sværeste spørgsmål?

Megatrends der udfordrer: Urbanisering, klimaændringer og menneskers stigende levealder. Siemens interesserer sig i høj grad for megatrends. Det gør vi, fordi grundlaget for Siemens forretning er at se på fremtiden og udvikle teknologi. Med vores teknologiske løsninger ønsker vi at give svar på de udfordringer, der følger med de trends, der sætter dagsordenen i fremtiden. Siemens svar er eksempelvis avancerede scannere til sygehuse, vindmøller og energielektronik, elektroniske sikkerhedssystemer til trafikken, automationsløsninger til produktion og intelligente komponenter til bygningsautomation. Giv også dine svar Vil du være med til at løse fremtidens udfordringer inden for et eller flere af de nævnte områder, så er Siemens en arbejdsplads, du bør kigge nærmere på. Jobmulighederne spænder vidt. Udviklingsopgaver, salg og markedsføring, projektledelse, økonomi og meget mere. Et spørgsmål om personlig udvikling Vi arbejder strategisk med personlig udvikling. Senest har vi etableret Siemens Leadership Academy, som er en to-årig lederuddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der er udviklet i samarbejde med Ingeniørhøjskolen i København. Til undervisningen har vi blandt andet stærke kapaciteter fra Copenhagen Business School. Find flere svar www.siemens.dk/answers

Answers.


SIEMENS WIND POWER A/S Stand 25 i Hallen

4.000

400 5.500

Hovedaktiviteter

Hovedkontor i Brande. Vingefabrikker i Aalborg, Engesvang samt USA.

herunder design, konstruktion, og specifikation af mekaniske og elektriske komponenter, udvikling af software til møllestyring og overvågning, alt indenfor struktur og dynamik, samt afprøvninger i laboratoriet og i felten.

Virksomhedsbeskrivelse

Tilbud til studerende

Udvikling, salg og produktion af vindmøller til hele verden.

Lokationer

Siemens Wind Power A/S er en af verdens førende vindmøllefabrikanter og nr. 1 på Offshore. Vi har opstillet mere end 6.600 møller verden over, på land og til havs, og har som den ældste og mest solide vindmøllefabrikant et fremragende ry i branchen for højteknologiske produkter af topkvalitet. Ca. 4.000 medarbejdere er beskæftiget i Brande, Ålborg og Engesvang.

Vi søger gerne kontakt med kvikke studerende, så kontakt os venligst om hovedopgave, speciale eller praktik helst tidligt i forløbet, så opgave og projektskrivning kan tilrettes både virksomhed og den studerendes behov.

Ingeniørens arbejdsområder Siemens Wind Power A/S er en virksomhed i stærk vækst, hvor ingeniørerne har hovedrollen i udviklingen af fremtidens vindmøller. Ingeniørafdelingen har ansvaret for udviklingen af komplette vindmøller og delkomponenter 264

//

virksomheder

www.siemens.com/jobswindpower


Det kræver de klogeste hoveder – at være teknologileder. Resultater kommer ikke af sig selv, de skabes af visionære, entusiastiske og professionelle medarbejdere. Siemens har mange kloge hoveder og søger hele tiden flere. I samarbejde med forskningsinstitutioner over hele verden arbejder Siemens på konstant at videreudvikle og forfine den teknologi, der gør Siemens vindmøller til nogle af de bedste på markedet. Mere end 400 ingeniører i ingeniørafdelingen på hovedkontoret i Brande og på satellitkontorer i Aalborg og Tåstrup er med til at udvikle vores teknologiske førerposition. Andre ingeniører indtager nøglepositioner inden for salg, projektering, supply chain management og service. Har du lyst til faglige udfordringer og sparring på højt niveau, og vil du samtidig gøre en forskel for et renere miljø, byder vi dig velkommen på holdet. Det globale team vokser dag for dag – for at være Best@Wind. www.siemens.dk/jobswindpower


SimCorp A/S Stand 8 i Hallen

100 500

0101 1010 160 1.100

CREATE FINANCIAL SOFTWARE BUILT ON INSIGHT AND INNOVATION

SimCorp is a leading provider of highly specialized software and knowhow for the financial sector. We have designed and developed our software in close collaboration with international financial service providers for more than 35 years. SimCorp is listed on the OMX Nordic Exchange Copenhagen and our customers include international banks, insurance companies and investment managers.

A CAREER IN SIMCORP

SimCorp is an international company with a variety of career possibilities. Our success is built on professional and competent people, and we maintain steady focus on providing a challenging and development-orientated environment, where professionals are proud to work. With SimCorp offices around the world, our global focus enables us to provide a broad, international working environment with ample possibilities 266

//

virksomheder

for learning and growing. SimCorp is a flexible company that offers a number of attractive extra-curricular activities and the opportunity to manage your own working hours. You will be part of a vast network of competent and skilled colleagues who all aspire to reaching common goals with dedication and team spirit. Our core competences are within software know-how and financial expertise, and well over 80% of SimCorp’s employees hold an academic degree, primarily within IT, engineering, finance or economics. As a new employee, you will take part in a formalised introduction period, where you will be assigned a tutor and participate in SimCorp Academy.

www.simcorp.com


A Dynamic and International Career with a Global Leader in Financial Software

Want to join our success – visit us at www.simcorp.com SIMCORP A/S  Weidekampsgade 16  2300 København S Tlf.: +45 35 44 88 00Fax: +45 35 44 88 11  www.simcorp.com


Sonofon | Cybercity Stand 123 i S-Huset

270 2.600

3.600 36.000

Telenor i Danmark Telenor Danmark er en del af den norske Telenor-koncern, der er en af Nordens største virksomheder inden for telekommunikation og verdens 7. største mobiloperatør. I Danmark består Telenor i dag af selskaberne Sonofon, Cybercity, Tele2 og CBB, der tilsammen har flere end to millioner kunder i Danmark inden for mobil- og fastnettelefoni, data og bredbånd. I sommeren 2009 samler vi i Danmark alle selskaber under ét navn - Telenor. På den måde skaber vi sammenhæng – både internt over for vores medarbejdere og eksternt over for vores kunder, der nu får én indgang til alle tele- og it-løsninger. Vi vil nemlig være endnu bedre til at skabe en sammenhængende kundeoplevelse på tværs af teknologiske platforme.

Vi skal bryde gamle vaner og skel ned på rejsen mod én sammenhængende organisation og ét brand. Det kræver forandringsparate medarbejdere, der kan tænke selvstændigt. Samtidig er det en enestående mulighed for nye kollegaer for at komme med i processen og være med til at forme det nye samlede Telenor i Danmark.

Vil du vide mere? Har du lyst til at vide mere om Telenor Danmark, så klik ind på vores hjemmesider www.sonofon.dk og www.cybercity.dk, hvor vi løbende slår nye stillinger op. Måske er det præcis dig, vi står og skal bruge til at være med til at sikre virksomhedens position i fremtiden.

Fremtiden Det betyder, at Telenor-huset går en spændende og udfordrende tid i møde. 268

//

virksomheder

www.sonofon.dk

www.cybercity.dk


Karrijæger? Start jagten hos Sonofon | Cybercity - vi tilbyder fortsat nogle af Danmarks stærkeste karrieremuligheder for ingeniører. Og når vi om lidt skifter navn til Telenor, bliver vi også en global arbejdsplads, så du nemt kan tage dine evner med til udlandet. Prøv os - første stop er på nettet. www.sonofon.dk

www.cybercity.dk

www.telenor.com


Statens Serum Institut Stand 102 i Teltet

80 1.250

80 1.250

270

Vores arbejde

At være ansat i SSI

Vi forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Vores beredskab er forskningsbaseret, og vi arbejder over en bred kam med overvågning, rådgivning, undervisning, udvikling, produktion og salg.

Vi har for længst erfaret, at hvis vi vil være i front fagligt, skal alle have medindflydelse og arbejde på tværs af den traditionelle organisation. Det giver selvværd og engagement og skaber mulighed for talentudvikling på højeste niveau.

//

virksomheder

www.ssi.dk


Statens Serum Institut En atmosfære af faglighed og udvikling Din kommende arbejdsplads

www.ssi.dk/job Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

Tlf.: 3268 3268


Statoil A/S - Raffinaderiet Stand 20 47 ii Teltet Hallen

80 400

-

Virksomhedsbeskrivelse Raffinaderiet er en del af Statoil A/S, der indgår i den norske StatoilHydro koncern, som i 40 lande bl.a. beskæftiger sig med efterforskning, produktion, raffinering, markedsføring og trading. Ud over raffinaderiet i Kalundborg består Statoil i Danmark af Divisionen Energy & Retail, som bl.a. driver ca. 300 servicestationer.

Tilbud til studerende Statoil har kontakt til uddannelsesinstitutioner – bl.a. besøges Raffinaderiet ofte af ingeniørstuderende. Studerende er velkomne til at henvende sig til Statoil med praktik- og projektforslag, hvorefter vi vil foretage en vurdering af de modtagne henvendelser.

Ingeniørens arbejdsområder Op mod 2/3 af ingeniørerne på Raffinaderiet er kemiingeniører. Vi ansætter ofte nydimitterede ingeniører og lederrekruttering sker internt. Raffinaderiet er en spændende arbejdsplads, som giver dig mulighed for at arbejde med højteknologi og forskningsprægede opgaver i en international branche. Alle ingeniører er omfattet af individuelle udviklingsplaner, som fastlægges gennem bl.a. årlige medarbejdersamtaler. Der er gode muligheder for intern jobrotation.

272

//

virksomheder

www.statoil.dk


Statoil raffinaderiet

Statoil raffinaderiet vil være det mest effektive raffinaderi af sammenlignelige raffinaderier og den foretrukne leverandør af brændstoffer til nærmarkedet.

Statoil raffinaderiet har således i de senere år gennemført projekter for at kunne producere svovlfrie produkter og for at øge råstoffleksibiliteten.

Der bliver arbejdet mod denne vision ved at udnytte anlægget og markedet optimalt samt udvikle anlægget og virksomheden gennem attraktive projekter.

Raffinaderiet har en organisation med højt kompetenceniveau og forandringsvillighed, hvor der er brug for professionelle og nytænkende medarbejdere.

forandrer hverdagen


Technolution A/S Stand 12 i Hallen

13 15

0101 1010 13 15

Om Technolution A/S

Vi udfører industriel produktudvikling. Gennem innovation, tempo og viden skaber vi værdi for vores kunder, og styrker deres konkurrenceevne. Technolution er en dynamisk virksomhed med korte beslutningsveje, der tilbyder afvekslende udfordringer og rige udviklingsmuligheder for medarbejderne. Vores vision er at forblive blandt de bedste i branchen, hvorfor kompetenceudvikling er en vigtig del af vores hverdag.

Ingeniørenes arbejde

Vi arbejder med alle faser af produktudvikling fra konceptudvikling til salgsfrigivelse. Herunder planlægning af produktstrategi, konceptudvikling, detailkonstruktion, produktionsforberedelse og projektledelse. Arbejdsområdet ligger primært inden for mekanik, og i grænseområder til industriel design, elektronik, mekatronik, optik og kemi.

274

//

virksomheder

Opgaverne omfatter konceptudvikling, modellering i 3D systemer, simulering og beregning, visualisering, testaktiviteter, design reviews, materialevalg, rapid prototyping og dokumentation. Du er løbende i tæt kontakt med kunder, underleverandører og brugere. Opgaverne løses enten i kortere eller længere perioder, hos kunder eller i vores eget inspirerende udviklingsmiljø.

Din fremtid?

Vi er altid interesserede i at tale med dygtige ingeniører, som passer ind i en afvekslende hverdag med et højt fagligt niveau, kompetente kollegaer, ansvar, udfordrende arbejdsopgaver og gode muligheder for videreudvikling. Technolution modtager gerne uopfordrede ansøgninger fra studerende, der er i slutningen af deres uddannelse og vi er altid parate til at fortælle om, hvordan vi arbejder og hvilke kompetencer vi efterspørger. På messestanden kan du udfylde et CV-skema om din uddannelse og jobinteresser.

www.technolution.dk


“Kickstart din karriere med bred erfaring fra mange virksomheder”

Vi løser udfordrende opgaver for Radiometer Coloplast Novo Nordisk Oticon Grundfos Ambu ...og mange andre


Teknologisk Institut Stand 43 i Hallen

200 800

210 850

Viden der virker!

laboranter. Fælles for dem er, at de har en stærk faglig stolthed – en nødvendighed for at trives her.

Hvad laver vi? Vi har en bred tilgang til teknologi og arbejder med udvikling, rådgivning, certificering, prøvning og efteruddannelse inden for fem kerneområder: Byggeri, Industri og Energi, Erhvervsudvikling, Materialer samt Produktivitet og Logistik. Desuden har vi et bredt udbud af kurser og konferencer. Vidste du, at vi står bag: • Avanceret bygningssimulering til bestemmelse af termisk indeklima • Træprodukter, der ikke kan rådne, helt uden brug af giftstoffer • Knogleimplantater i porøst plast • Solceller indbygget i glasfacader • Og meget mere!

Hvem er dine potentielle kolleger? Dine potentielle kolleger er en god portion ingeniører tilsat diverse kandidater og en blandet pose teknikere og 276

//

virksomheder

Hvad kræver vi af dig? Du er en ildsjæl, der er stolt af din faglighed! Vores nye kollega er nysgerrig og ambitiøs. Og du har forretningsmæssig forståelse, så du kan udvikle nye teknologier med værdi for kunderne.

Hvad kan vi tilbyde? Teknologisk Institut tilbyder gode udviklingsmuligheder og udfordringer – både fagligt og personligt. Du får løbende tilbudt efteruddannelse, så vi sammen kan blive ved med at være teknologiske frontløbere. Hvis du gerne vil gå ledelsesvejen har vi et talentudviklings- og et lederudviklingsprogram.

www.teknologisk.dk


VIDEN DER VIRKER Teknologisk Institut er et innovativt forskningsog rådgivningsinstitut, der udvikler nye teknologier og omsætter viden til produkter, der har reel værdi for virksomheder og samfund.

Det bedste om os...

...og de ekstra gevinster

- konstant faglig udfordring - adgang til de nyeste teknologier - plads til innovation

- dygtige kolleger - gode arbejdsforhold - frihed under ansvar

Find din karrieremulighed på www.teknologisk.dk/jobs


Telia Danmark Stand 90 i Teltet

250 1.900

0101 1010 31.900

Udfordringen

Medarbejdernes profiler går lige fra selvlærte IT-troldmænd over økonomer til civilingeniører - nogle nyuddannede og andre erfarne. Med omkring 250 medarbejdere i P&P er der udfordringer for enhver smag, så uanset om du ønsker at arbejde med mobil- og datanetværk, IT eller projektledelse, kan du finde det i Telia.

Telia skaber denne kontakt, uanset om det er mobil eller fastnet. Udfordringen for os er og bliver at forbinde så mange mennesker som muligt. I den sammenhæng gennemgår vi hele tiden en spændende udvikling, da de teknologiske muligheder konstant udvikler og forbedrer netværket.

Telia

”Always Online” er mantraet i disse år. Uanset hvor og hvornår er der behov for at være online. Både privat og på arbejdet indgår vi i relationer, der ikke kræver vores fysiske tilstedeværelse. Dét har gjort mobilen og computeren til centrale elementer i vores kontakt til omverdenen.

Ingeniør i Telia

Telia Product & Production driver til dagligt et produktionsapparat, som betyder, at 2.2 millioner kunder kan tale via fastnet, IP eller mobiltelefon, se TV samt hente data på mobilen eller Internettet.

278

//

virksomheder

Telia er en del af TeliaSonera-koncernen, som beskæftiger mere end 31.000 medarbejdere og servicerer over 120 mio. kunder. Vi har været på det danske marked siden 1995. Et marked, hvor vi stræber efter at tilbyde pålidelige, innovative og enkle kommunikationstjenester til kunderne. Vi er præget af den ambitiøse strategi, vi har på det danske marked. En strategi, der har som forudsætning, at vi er i konstant bevægelse. Bevægelse – for os – skabes ved evnen til at træffe beslutninger og hele tiden få tingene til at ske samt ved at være udfordrerne på det marked, vi er en del af. www.telia.dk


Vil du haVe en karriere i en af nordens største teleselskaber? start på telia.dk/job

”I mit job har jeg ansvar for at designe og måle på Telias mobilnetværk i Danmark. Vi overvåger hele tiden vores netværk og vurderer, hvor der er brug for nye master og optimering, så vi har den mobildækning kunderne ønsker. Det er en stor udfordring for vi kan altid blive bedre, men det er netop det, der motiverer mig” Ole Hauris, Manager of RAN design and Measurement


Terma A/S Stand 60 i Hallen

400 1.100

475 1.200

The future belongs to those who create it Vi udvikler avancerede produkter, systemer og løsninger inden for kommunikation, radarteknologi, rumfart og forsvarsområdet. Mange af vores produkter anvendes i krævende miljøer, hvor menneskeliv og store materielle værdier står på spil. Dette stiller krav til os om at være engagerede, fokuserede og fremsynede. Det betyder også, at vi som virksomhed konstant må udforske mulighederne for at anvende teknologi på nye måder – og ofte udvikle helt nye løsninger. Hos os er der brug for og plads til mennesker, som mestrer samarbejde, giver plads til andre synspunkter, udviser tillid – og som samtidig bevarer et sikkert blik for opstillede mål, resultater og økonomi. Vi lægger vægt på både personlige egenskaber og faglige kvalifikationer. Vi har en åben, ligeværdig dialog og foretrækker mennesker, der har visioner, mod og lyst til at tage ansvar. 280

//

virksomheder

Vi udvikler vores faglige og organisatoriske kompetencer, vores evne til nytænkning og vores engagement gennem kreativitet, uddannelse og personlige udfordringer. Det er vigtigt, at hver enkelt medarbejder deltager aktivt i denne proces. Vi tilbyder en arbejdsplads med et uformelt og stærkt fagligt miljø blandt kolleger, som gerne deler deres viden og erfaringer. Efteruddannelse er en selvfølge for at følge med på højt fagligt og teknologisk niveau og vi giver dig mulighed for at udbygge din karriere på enten specialist- eller ledelsesniveau. Har du initiativ og engagement, koblet med vilje og lyst til at bruge hele din faglige viden, så har vi udfordringerne til dig primært inden for software, hardware, elektronik, maskin/konstruktion og produktion, men der er også muligheder for andre uddannelsesretninger inden for vores spændende forretningsområder. Mød en kommende kollega på stand 60. Du er altid velkommen. www.terma.com


idworks.dk · 4021 · 12.08

Her udvikles fremtidens teknologier

Få luft under vingerne

Global, ambitiøs og succesrig Terma er en international virksomhed med enestående udfordringer. Vi leverer state-of-the-art løsninger inden for avanceret kommunikations- og navigationsudstyr, radarteknologi, rumfart og især forsvarssystemer og strukturdele til den militære flyindustri. Vore løsninger, til beskyttelse af menneskeliv og store materielle værdier, er udviklet til at agere i ekstremt krævende miljøer. Vi stiller krav til dit initiativ og engagement, udfordrer og udvikler din faglighed, og giver dig mulighed for at udnytte og bidrage med dine personlige egenskaber. Hos os er der plads til inspirerende samarbejde, andre synspunkter og et bredt perspektiv. Vil du være med til at gøre en forskel?

www.terma.com


Thrane & Thrane A/S Stand 41 i Hallen

180 635

0101 1010 195 680

Vi sikrer kommunikation mellem mennesker

Thrane & Thrane er en af verdens førende producenter af globale mobile kommunikationsløsninger. Vores produkter sikrer og skaber kommunikation mellem mennesker, uanset hvor de befinder sig i verden, og uanset hvilke forhold de befinder sig under. Vi er en teknologidrevet virksomhed med et globalt distributionsnetværk. Vores succes er baseret på, at produktprogrammet er det bedste inden for radio- og satellitkommunikation.

Fokus på udvikling

Vi har uafbrudt adskillige udviklingsprojekter i gang, og det giver rig mulighed for at få afprøvet sine evner og udvidet sine kundskaber. Du vil som regel få mulighed for at følge et udviklingsprojekt fra start til slut. Opgaverne spænder fra udvikling af protokolsoftware til realtidsprogrammering af radio- og satellitudstyr over digital signalbehandling og analog RF udvikling til udvikling af egne digitale 282

//

virksomheder

og analoge ASIC’s. Vi udvikler også vore egne styrbare antenner. Du bliver en del af et team, hvor arbejdet foregår i projektgrupper. Der er tæt samarbejde i de enkelte grupper, ligesom der udveksles erfaring og know-how på tværs af projekterne. Udover det daglige ingeniørarbejde kan der være kontakt til udenlandske distributører, myndigheder eller organisationer. Hos Thrane & Thrane får du afprøvet dine grænser – også i fritiden. Udover vores eget fitnessrum har vi en række klubber, bl.a. kan nævnes vores særdeles aktive klatreklub.

Tilbud til studerende

Hos os kan teori prøves af i praksis det gælder både praktik- og eksamensprojekter. Der er tale om projekter, der defineres af de studerende sammen med erfarne Thrane & Thrane medarbejdere. Vi har løbende samarbejde med et antal studerende.

www.thrane.com


EXPLORER™ 300

EXPLORER™ 500

HOOKED ON BROADBAND EXPLORER™ 700

Broadband connections have become almost a premise for everyone travelling the globe. We are all hooked. Thrane & Thrane’s EXPLORER family of highly sophisticated, yet easy to use, mobile broadband solutions ensure worldwide high-speed connections no matter where you are. With three terminals, the EXPLORER family covers every purpose. They all offer great usability, versatility and hands-on functionality. EXPLORER 300 & 500 are both very small in size and lightweight, which makes them easy to carry along. And by doing so, you are granted not only instant, but also constant access to your boss, co-workers, customers, family and friends. With EXPLORER, the complexity of worldwide communication is reduced in a smart, handy and affordable package – suited for everyone.

Thrane & Thrane A/S • info@thrane.com • www.thrane.com

EXPLORER™ enables you to: • • • • •

Talk on the phone Download and send e-mails Surf the Internet Transfer files Send and receive faxes


Topsoe Fuel Cell Stand 44 i Hallen

70 120

0101 1010 -

Holiday on the South Pole?

The climate is changing and the world needs new forms of energy. Do you want to be a part of the creation of one of the future energy technologies?­­ ­

Dream

Imagine that your home has a fuel cell generating heat and electricity. Imagine a world independent of fossil fuels. Imagine that fuel cells can supply power for relief hospitals in disaster areas. Imagine that you are part of the innovative and creative process. Topsoe Fuel Cell is internationally in the front line in the development and production of Solid Oxide Fuel Cells. We want to be leading not just now, but in the future – so our technology and production must be continuously developed, tested and optimised.

We need a wide range of competencies. You will become part of a close collaboration between employees in production, technicians and engineers, all ready to challenge and develop your skills. Topsoe Fuel Cell is a young and dynamic company. We know that the well-being of our employees is key to the goals we set up.

Explore

A job with Topsoe Fuel Cell is an opportunity to be part of multiple challenges and to influence the development of the company. Fuel cells will play a central role in solving the worlds energy challenges. Do you want to join in the creation of a greener world?

Dare

We need the best. In return we offer you the opportunity to use your knowledge innovatively in a company where development is a daily task. 284

//

virksomheder

www.topsoefuelcell.com


Dream. Dare. Explore.


Trafikstyrelsen Stand 83 i Teltet

15 120

0101 1010 -

Trafikstyrelsen er en ung, dynamisk

styrelse under Transportministeriet med ansvaret for at planlægge og koordinere kollektiv trafik samt at forestå statens køb af jernbane- og færgetrafik. Trafikstyrelsen er endvidere myndighed på jernbaneområdet, herunder for sikkerhed og interoperabilitet. Trafikstyrelsen har eksisteret siden 2003. Vi er placeret mellem det politiske niveau på den ene side og branchens virksomheder på den anden. Vi løser opgaver inden for kollektiv trafik, der er komplekse både teknisk, trafikalt og politisk, og som kræver tværgående afvejninger og helhedssyn.

Projektorienteret organisation: Trafikstyrelsen er præget at en uformel omgangstone, en forholdsvis flad struktur og let adgang til ledelsen. Som medarbejder hos os arbejder du i et projektorienteret miljø.

286

//

virksomheder

Indretningen i Trafikstyrelsen understøtter måden, vi arbejder på. Kontormiljøet er åbnet, og vi benytter forskellige arbejdspladser efter behov. Vores vidensdeling og arbejdsform understøttes af et fælles videnscenter og mobile it- og telefonløsninger. I Trafikstyrelsen har vi ikke faste pladser.

Fleksibel arbejdstid:

I Trafikstyrelsen mener vi, at det er vigtigt, at dit arbejdsliv og privatliv hænger sammen. Derfor har vi en flextidsordning, der betyder, at du i stort omrfang selv kan tilrettelægge, hvornår du vil møde på arbejde og gå igen.

Central beliggenhed:

Trafikstyrelsen bor centralt i København. Alle har fri adgang til kaffe, te o. lign. samt en daglig ordning med økologisk frugt. Vi har bordfodbold og et bordtennisbord i huset, vil deltager i DHL-stafetten i København, og vi har rabataftaler med et par fitnesscentre.

www.trafikstyrelsen.dk


Trafikstyrelsen har ansvar og opgaver inden for jernbane, færge og anden kollektiv trafik.

Samarbejde, videndeling, kompetencer og fleksibilitet er nøgleord for arbejdet i Trafikstyrelsen.

Som medarbejder hos os arbejder du i et projektorienteret

ægir

miljø i åbne lokaler.


Trekantsområdet Danmark Stand 80 i Teltet

10.000 55.000

0101 1010 -

Trekantområdet Danmark er en forening dannet af de seks kommuner: Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Foreningens formål er at styrke Trekantområdet inden for indsatsområderne erhverv, byudvikling, kultur og uddannelse. Trekantområdet er i dag et af Danmarks mest velstående områder med en lang række spændende og innovative virksomheder. I Trekantområdet kan du finde spændende jobs inden for mange forskellige brancher. Vores styrkeområder er fødevarer, transport og logistik, energi, jern- og metalindustrien samt forretningsservice. Der er mange små og mellemstore virksomheder, der står klar med udfordringer på mange niveauer til højtuddannet arbejdskraft.

288

//

virksomheder

Trekantområdet er også stedet, hvor der er mange forskellige muligheder for at bosætte sig – geografisk og i forhold til boligtyper, størrelse på bolig, ejer- eller lejerform m.v. Der er også en mangfoldighed i forhold til uddannelse, kultur og fritid. Det drejer sig om udfoldelsesmuligheder på alle niveauer, privat, på arbejde og i fritiden og for   alle alderstrin. Samlet set er Trekantområdet med en central beliggenhed, den stærke erhvervsudvikling og et mangfoldigt kultur- og fritidsliv et godt sted at arbejde, bo og leve.

www.fremtidenslegeplads.dk


www.fremtidenslegeplads.dk

BILLUND - FREDERICIA - KOLDING MIDDELFART - vEjEN - vEjLE

Vi glæder os til at præsentere dig for alle de spændende

jOBs I TREKANTOMRåDET!


Vattenfall A/S Stand 103 i Teltet

650

0101 1010 32.000

Vores virksomhed

Vattenfall er Europas femtestørste elproducent og største varmeproducent med tilsammen ca. 32.000 ansatte. I Danmark ejer og driver Vattenfall en række vindmøller samt Amagerværket, Fynsværket, Nordjyllandsværket og de to decentrale værker i Helsingør og Hillerød. Vattenfall i Danmark er en del af Vattenfall Norden. Vores kernevirksomhed er elproduktion, og vi dækker cirka 20 % af Nordens elforbrug. Elektriciteten produceres på en bred vifte af energiformer, som vand, vind, halm, kul, kernekraft og olie. Vand, vind og biobrændsler er alle vedvarende energikilder, som leverer miljørigtig energi, og en stor del af Vattenfalls fremtidige investeringer bliver placeret i disse energiformer.

varetager anlægs- og udviklingsprojekter og medvirker til anlæggenes effektive drift. Vi har i øjeblikket flere store projekter i gang, bl.a. CCS i Nordjylland, ombygning af Amagerværkets ældste blok og et nyt halmfyret anlæg på Fynsværket.

Studerende i Vattenfall

Gennem bl.a. studenterjob, praktikforløb og afgangsprojekter tilbyder vi studerende mulighed for at få praktiske erfaringer inden for deres fagområder og knytte kontakter med medarbejdere i Vattenfall.

Vores ingeniører og projekter

Vi har et stort behov for ingeniører, der designer, bygger og udvikler vores produktionsapparat. Vores ingeniører er samlet i Engineering, hvor vi har specialister inden for både termiske kraftværker og vindkraft. Engineering 290

//

virksomheder

www.vattenfall.dk


“Vores turnusordning for ingeniører giver mig et stort netværk og mange valgmuligheder. Det betyder, at jeg har et rigtigt godt fundament, når jeg skal tage stilling til, hvilket felt jeg vil specialisere mig indenfor”.

“Jeg nyder at arbejde i en stor og international virksomhed. De mange spændende arbejdsområder i Vattenfall betyder, at der er gode muligheder for karriereudvikling. Jeg har lært, at hvis man tager ansvar, så får man ofte ansvar”.

Lars Juul Konge Turnusingeniør

Betina Braüner Knudsen Afdelingschef for Driftsanalyse

www.vattenfall.dk

energi til talenter


VELUX A/S Stand 92 i Teltet

350 3.000

500 10.000

Virksomheden VELUX er en danskejet global virksomhed som skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX, der har produktionsselskaber i 10 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, er globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget mere end 10.000 medarbejdere, heraf ca. 3.000 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S. VKR Holding A/S er et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www. velux.com. 292

//

virksomheder

Ingeniørens arbejdsområder Vælger du at arbejde som ingeniør hos VELUX, er der et utal af muligheder. Du kan arbejde inden for produktudvikling, produktion, logistik, test, kvalitet eller i en administrativ funktion. Din base er Danmark, ofte med kontakt til resten af verden. Der kan også være opgaver med internationale tværgående projekter. I det hele taget kan du glæde dig til en hverdag fyldt med mange udfordrende opgaver omgivet af kolleger fra mange kulturer.

Studerende Er du studerende og vil ha’ mere ud af de lyse timer? Vi kan give dig mulighed for at mærke pulsen i en international virksomhed. Er du interesseret i et praktikophold, studiejob eller sparring ved projektskrivning? Kontakt os.

www.velux.com


Vil du have mere ud af de lyse timer? Hvis du drømmer om at få mere ud af de lyse timer, og hvis du drømmer om at arbejde i en international virksomhedsgruppe, hvor vi værdsætter dygtige medarbejdere med initiativ og engagement, så glæder vi os til at høre fra dig.


Vestas Wind System A/S Stand 98 i Teltet

-

0101 1010 19.000

Power your Life

Vestas tilbyder dig udfordrende, globale muligheder for karriereudvikling. Som markedsleder inden for moderne energi, reducerer vores vindmøller CO2-udledningen med flere millioner tons om året. Vores medarbejdere fra 56 nationaliteter er ivrige efter at byde nye kolleger velkommen. Er du én af dem?

Mennesker med viljen til at vinde

Hos Vestas møder du mennesker med vilje, handlekraft og passion - mennesker, der kan se perspektiverne i moderne energi, og som ønsker at arbejde for et seriøst og konkurrencedygtigt svar på CO2-udslip og det hastigt voksende energibehov. Sammen med dine kolleger bidrager du aktivt til at fastholde en stærk kultur, der er baseret på åbenhed, respekt og evnen til at lære.

294

//

virksomheder

Din karriere i Vestas

I Vestas vil du blive en del af en organisation med kolleger, fabrikker og forretningsenheder i stort set alle verdenshjørner. For dig betyder det unikke muligheder for international erfaring. I Vestas har vi plads til både timelønnede og projektlønnede – på fuldtid og deltid. Så uanset om du har en akademisk baggrund, er en dygtig håndværker eller studerende, har du alle muligheder for at skabe en spændende karriere hos verdens førende inden for moderne energi. Har du, eller får du snart, en mastergrad som ingeniør eller inden for handel, er vores 2-årige Graduate Programme et perfekt springbræt til en dynamisk og global karriere hos Vestas.

Læs mere på: www.vestas.com/jobs

www.vestas.com


No. 1 in Modern Energy

Moderne Energi døgnet rundt Arbejd hos Vestas – og gør en forskel. Vores vindmøller producerer CO2-neutral elektricitet til millioner af husstande over hele verden. Læs mere og ansøg på vestas.com/jobs Power your life – Vestas tilbyder dig udfordrende, globale muligheder for karriereudvikling. Som markedsleder inden for moderne energi, reducerer vores vindmøller CO2-udledningen med flere millioner tons om året. Vores medarbejdere fra 56 nationaliteter er ivrige efter at byde nye kolleger velkommen. Er du én af dem?

vestas.com/jobs


Vitesse Semiconductor A/S Stand 96 i Teltet

40 43

0101 1010 197 565

Who is Vitesse?

Vitesse is a worldwide high-tech communications semiconductor solutions company. Vitesse Denmark develops semiconductor solutions for Gigabit Ethernet switch and router applications. We have developed a marketleading portfolio of highly integrated switch/router solutions, including semiconductor devices, embedded turnkey software solutions, and hardware reference platforms. Our customers include well-known networking companies like Cisco, HP, 3Com, Siemens, Ericsson, etc. Vitesse Denmark is one of the major design centers in Vitesse. Our primary areas of responsibility are: • Product definition – Network architecture, emerging technologies, customer applications, etc • Semiconductor chip design – Multimillion gate digital design, highspeed (GHz) mixed-signal macro design, system-on-a-chip architecture development, physical implementation (place & route, timing closure) 296

//

virksomheder

• Embedded software development – Real-time operating systems (e.g. Linux), network protocol development (e.g. Ethernet, TCP/IP, security, carrier ethernet) • Reference system development – Production ready application systems, schematic capture, PCB layout, signal integrity analysis, high-speed design, etc We are part of a worldwide development organization, with teams in Germany, USA, Taiwan, and India. We work with leading edge technologies (e.g. 65nm CMOS), use sophisticated CAD/CAE tools, and develop market leading state-of-the-art solutions.

What can we offer you?

At Vitesse you get an opportunity to work with state-of-the-art chip design and LAN and WAN networking technologies in a fast-paced environment.

www.vitesse.com


VP Stand 82 i Teltet

-

0101 1010 -

VP A/S leverer løsninger og knowhow til finansielle virksomheder og aktieselskaber inden for værdipapir- og investoradministration.

Forretningsområder og kunder VP varetager alle de lovregulerede aktiviteter i forbindelse med registrering, clearing og afvikling af værdipapirer. Derfor er vores primære kunder i finansbranchen. Kundeporteføljen omfatter også flere end 100 aktieselskaber i alle brancher og størrelser.

VP som a­ rbejdsplads

Med 190 medarbejdere er VP stor nok til at have professionelle metoder og værktøjer, men ikke større end vi har den mindre virksomheds fordele – der er kort vej fra idé til handling. VP tilbyder en verden af muligheder for dig, der har lysten og engagementet. Hos VP får du gode ansættelsesvilkår, en fordelagtig pensionsordning, forhøjet feriepengetillæg, ulykkesforsikring, helbredsforsikring og gruppelivsordning. Dertil kommer, at du hos VP har fem omsorgsdage og en kantine med 298

//

virksomheder

såvel sund som spændende mad. Kort sagt: Hele pakken af attraktive personalegoder!

Vi tror på dig

VP arbejder systematisk og målrettet med personaleudvikling, fordi vi tror på, at det bidrager væsentligt til VP’s konkurrenceevne. Som udgangspunkt er den enkelte ansvarlig for sin egen udvikling, da det er for vigtigt til at kunne overlades til andre!

Nyt domicil

VP flytter i marts 2009 til nyt domicil på Islands Brygge. Vores nye adresse bliver Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Læs mere

Vi er altid på udkig efter kompetente medarbejdere – både nyuddannede og erfarne – med forskellig baggrund.

Læs mere på www.vp.dk/karriere

www.vp.dk


SKARPE HJERNER ENGAGEREDE TEAMSPILLERE FRISKE KOLLEGER

Spring ud i det Det går godt. VP har succes med satsning på nye forretningsområder og internationale projekter. Vi søger derfor løbende skarpe hjerner, engagerede teamspillere og friske kolleger, som kan være med til at efterleve vores værdier om kundefokus, værdiskabelse, troværdighed og ambitioner. Kan du nikke genkendende til dette, så spring ind på vores hjemmeside og læs mere om, hvad vi kan tilbyde af spændende karrieremuligheder. Læs mere om dine karrieremuligheder på

www.vp.dk/karriere


Welltec

®

Stand 21 i Hallen

59 235

230 550

Højteknologisk fjernstyret udstyr Welltec® designer, udvikler og producerer fjernstyret, højteknologisk udstyr, der med ekstrem præcision kan udføre komplicerede operationer i olie- og gasbrønde. Vi udvikler alle elementer lige fra software til elektronik og mekanik. Vores udstyr har revolutioneret branchen og vundet adskillige internationale priser for teknologisk nytænkning. Vores flagskib er en ”Well Tractor®”, der transporterer udstyr og udfører avancerede operationer i specielt horisontale og skrå olie- og gasbrønde. Det unikke ved vores Well Tractor® er, at den er fjernstyret og kan fungere i hele brøndens længde. Desuden har StatoilHydro beregnet, at de sparer ca. 50% på deres operationer, når de anvender Welltecs teknologi pga. jobeffektivisering.

Internationalt miljø Welltec® har på 14 år udviklet sig fra én mands afgangsprojekt fra DTU til en virksomhed i verdensklasse. I dag har vi over 500 medarbejdere fordelt 300

//

virksomheder

på 6 kontinenter og 19 lande. En af vores forcer er desuden tæt samarbejde med verdens førende oileselskaber, som vi løbende har udviklingsprojekter med. Hvis du har rejselyst i blodet, er der gode muligheder for at rejse ud på tests og operationer, så du kan se dine ideer i arbejde. Du kan også blive udstationeret på en af vores mange baser og have hele verden som din arbejdsplads.

Se dine ideer blive ført ud i livet Ingeniører hos Welltec® er en del af et kreativt team i udviklings- og produktionsafdelingen, hvor de arbejder tværfagligt, i projektgrupper såvel som individuelt. Vi tror på at give folk ansvar for udvikling af egne produkter og involverer dem i hele produktionsprocessen lige fra produktdefinition og design til prototypefremstilling og test. Welltec® har desuden Nordsjællands største produktionslokaler med effektive medarbejdere, der i løbet af en dag kan forvandle en tegning til et produkt. www.welltec.com


Ønsker du at arbejde med højteknologisk fjernstyret udstyr? ... og har du sans for teknik og masser af rejselyst?

Rejselysten problemløser?

Hvad kan Welltec® tilbyde dig?

Du er uddannet maskinmester, E eller M ingeniør og søger internationale udfordringer. Du forstår at samarbejde i multikulturelle teams, hvor løsning­ erne skal tilpasses den aktuelle situation. Du kan motivere dig selv, er struktureret, kan trække i en overall og er ikke bange for at få beskidte hænder. Som person er du kreativ og søger flere løsninger på et problem, samtidig med at du har ordenssans og er kvalitetsbevidst. Du kan lide at arbejde på tværs af afdelinger og at følge dine projekter fra start til slut.

Vi er en virksomhed i vækst, der har brug for medar­ bejdere med personlig styrke til at drive vores pro­ jekter fra start til færdiggørelse. Vi arbejder ud fra den filosofi, at vores medarbejderes styrker også er vores, og at vi sammen skaber succes.

Uddannelse og udvikling Som ingeniør i Welltec® vil du indgå i vores fler­ årige uddannelsesprogram, der med lige dele praktik og teori vil ruste dig til at løse dine opgaver. Du vil gennem din uddannelse blive stillet overfor en stigende grad af ansvar, og som en natur­ lig udvikling vil du blive ansvarlig for nye medarbej­ dere, større projekter og ny teknologi. Du får mulighed for at rejse en del de første år, så hvis du har sprogkundskaber udover engelsk, tæller det kun på plussiden.

Mulighederne er mange hos os, og to dage er aldrig ens. Er du klar til en karriere i et internationalt miljø, fyldt med udfordringer og med ansvar for operatio­ ner i millionklassen? Så læs mere på www.welltec.com eller kontakt Senior HR Partner Lars Holm på 48 14 35 14.

Gydevang 25 • 3450 Allerød • Tlf.: 48 14 35 14 • Fax: 48 14 35 18 • welltec.com


Widex A/S Stand 49 i Hallen

120 900

120 2.000

WIDEX - FREMTIDENS LYD Widex udvikler høreapparater, der kombinerer avancerede algoritmer og den nyeste teknologi med den højeste mekaniske kvalitet. Mere end 50 års intensiv forskning har gjort os til en af de førende høreapparatproducenter i verden.

Ingeniørens arbejdsområder Widex er en familieejet virksomhed med stærke ingeniørtraditioner. Vi producerer selv de fleste af høreapparatets dele i Danmark, og det betyder, at der er opgaver for ingeniører inden for mange områder: digital signalbehandling, audiologisk forskning, ASIC-design, FPGA-implementering, softwareudvikling og mekanisk konstruktion.

en selvstændig arbejdsform i en flad organisation, men også en høj grad af indflydelse på egne arbejdsopgaver og tværfagligt samarbejde. Efteruddannelse tilrettelægger man selv, og det foregår typisk ved deltagelse i konferencer og kurser i ind- og udland. Widex samarbejder ikke kun med førende forskere, men også med studerende i forbindelse med opgaver eller eksamensprojekter. Hvis du har en god idé til et projekt, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Vidste du at… Mere end 500 millioner mennesker verden over lide af høretab. I 1990’erne lancerede Widex verdens første digitale 100% digitale i-øret-høreapparat – en opfindelse, der radikalt har forbedret livskvaliteten for mange.

Om at arbejde hos Widex Ingeniører i Widex oplever ikke alene 302

//

virksomheder

www.widex.com


Sæt lyd på fremtiden

Vi søger:

9 504 0510 010

Elektronikingeniører Softwareingeniører Maskiningeniører Produktionsingeniører IT-Ingeniører


ÅF Stand 13 i Hallen

90 100

4.000 4.400

ÅF Globalt ÅF er en svensk virksomhed med et globalt netværk af kontorer og kunder. I ÅF er vi i dag ca. 4.400 medarbejdere fordelt på ca. 70 kontorer i 19 lande og vi er i kraftig vækst! Få ingeniørvirksomheder har i dag samme bredde og ressourcer som ÅF. Vi kombinerer avanceret ingeniør know-how, innovation og den nyeste teknik med stor erfarenhed og en dyb forankring i industrien. Vi er med til at gøre vore kunders virksomhed mere profitable, mere sikker og mere miljøvenlig.

ÅF Lokalt I Danmark har ÅF mere end 100 medarbejdere fordelt på fem kontorer i København, Randers og Kalundborg. Vi har bred ekspertise og kompetence inden for automation og industriel IT, procesanlæg, lyd og vibrationer, vejtrafik og belysning. De dominerende brancher er byggeri og anlæg, trafik og 304

//

virksomheder

infrastruktur, levnedsmiddel og medicinal industri, olie og gas, samt energiproduktion. Vi søger kontinuerligt ingeniører til projekt- og konsulentopgaver både i Danmark og udlandet, så vi kan vedholde og styrke vores kompetencer og ekspertise inden for disse områder.

Kan du se dig selv... Selvstændigt finde løsninger til mange forskellige udfordringer. Selvfølgelig med naturlig sparring og support fra dine kolleger. Indgå i projektteams der enten arbejder på totalløsninger eller indgår som en del af en større projektorganisation. Arbejde blandt gode og inspirerende kolleger i en virksomhed med en flad organisation, hvor du har indflydelse på dit arbejde og din arbejdsdag. Ud over dette har du hos ÅF mulighed for personlig og faglig udvikling både gennem det daglige arbejde, forskellige events og videreuddannelse gennem ÅF-Academy. http://www.afconsult.com/


KRYDSFELT er de studerendes legeplads et studentermagasin, der er dit helt eget!

www.krydsfelt.dk


Byg nye broer over sundet Velkommen til ARKAD 2009

Messe den 11.-12. november i Lund, Sverige ARKAD er Sydsveriges største messe for studerende og erhvervslivet. Omkring 150 virksomheder og organisationer deltager årligt på Lunds Tekniska Högskola (LTH) for att komme i kontakt med de ca 7 500 studerende, som læser ved skolen. Messen giver blivende civilingeniører, arkitekter och designers et indblik i, hvad livet efter studierne har att tilbyde, samtidigt som I får kontakt med fremtidens ingeniører. LTH uddanner ingeniører indenfor alla områder, och interessen for det danske erhvervsliv er stor. Som en del af ARKAD udgives et messekatalog. I dette katalog får de deltagende virksomheder en dobbeltside til at præsentere sig. Tilmelding sker fra 23. mars på www.arbetsmarknadsdagar.se. På vores hjemmeside www.tlth.se/arkad finder man mere information om ARKAD, som praktiske oplysninger om messen, mulighed for interviews med studerende samt den traditionelle middag, ARKAD-Gasquen.

2009

I er velkommen til at kontakte ARKADs koordinator: Carl Aspernäs Telefon: +46 46 14 03 96 Mobil: +46 703 64 03 96 E-mail: arkad@tlth.lth.se www.arkad2009.se

ARKAD


DSE medlemmer

DSE Lyngby og Aalborg

De Studerendes Erhvervskontakt består af to afdelinger: Lyngby med 45 medlemmer og Aalborg med 55 medlemmer. Afdelingerne arbejder med de samme typer af arrangementer, men arrangerer dem hver for sig. Til de store arrangementer kommer der ofte medlemmer fra den anden afdeling for at hjælpe med afviklingen.

308

\\

om DSE

På billedet ses medlemmerne sammen på den halvårlige strategiweekend, hvor DSE’s fremtidige retning fastlægges.


Mangler du kontakt til erhvervslivet? Hvis du har brug for at komme i kontakt med erhvervslivet, er DSE altid klar til at hjælpe. I Lyngby arrangerer vi både en stor karrieremesse hvert forår og Fokusaftener i efteråret. Derudover er du altid velkommen til at kontakte os ved at ringe, maile eller komme forbi vores lokaler i Studentercenteret i bygning 101E på DTU.

Hvis du vil have et endnu bedre kendskab til virksomhederne, har du også mulighed for at blive medlem af DSE. Som medlem er du med til at planlægge og afholde DSE’s arrangementer. På den måde får du gode kontakter – både hos virksomhederne og på studiet.

om DSE //

309309


Fokusaften VirksomhedsPræsentationer for studerende Fokusaftenerne er en række arrangementer på DTU i efteråret. På en Fokusaften kommer der typisk fire virksomheder inden for en udvalgt ingeniør gren og holder oplæg om deres virksomhed.

310

\\

om DSE

Der bliver talt om alt fra ansættelses og kantineforhold, til hvor virksomhederne er på vej henad. Nogle arrangerer dybdegående workshops, mens andre holder traditionelle oplæg. Gennem hele aftenen vil det være muligt at komme i kontakt med virksomhedsrepræsentanterne, og flere har fundet job eller projekt med denne indgangsvinkel.


Pejling En virksomheds vejleder

jobsøgning.

DSE Pejling er en opslagsbog, som kan give dig overblik over ingeniørvirksomheder og inspiration til

Pejling hjælper dig med overblikket når du som studerende snart er færdig

med dine studier og bliver dimittend. Brug Pejling til at finde nyttige oplysniger om jobsøgning og de mange virksomheder der profilerer sig i den. Pejling kan findes i standere på DTU og IHK, men også elektronisk på www.pejling.dk.

om DSE //

311311


3Shape A/S 

ABB A/S

Produktion & ledelse

Miljø

  

 

Medico

Maskin

Levnedsmiddel

         

Accenture

Kommunikation

Kemi

Informatik

Fysik og nano

Energi

 

A.P. Møller- Mærsk A/S Academic Work

Elektro

Eksport

Design & produktudvikling

Bygge & anlæg

Biotek

Arkitektur & byplanlægning

Retningsrelevanser

 

      

Akademikernes Jobbank

         

     

ALECTIA A/S

   

     

Alfa Laval i Danmark

 

Ambu A/S

 

AN Group

   

APC Denmark ApS

Arkil A/S  

     

 

 

 

 

 

  

 

Babcock & Wilcox Vølund A/S

Banedanmark

    

        

B-K Medical Biogen Idec Manufacturing ApS

 

 

ATP

Bayer MaterialScience

 

Arla Foods amba Atkins Danmark A/S

 

  

 

   

  

 

Bombardier Transportation Denmark A/S

Bosch Rexroth A/S

Burmeister & Wain Energy A/S

  

 

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S

 

CAD Kompagniet 312

 

\\

retningsrelevanser

         

     


Produktion & ledelse

Miljø

Medico

Maskin

Levnedsmiddel

Kommunikation

Kemi

Informatik

Fysik og nano

Energi

Elektro

Eksport

Design & produktudvikling

Bygge & anlæg

Biotek

Arkitektur & byplanlægning

Capgemini

Career Campus

         

     

Career Country

         

     

Cheminova A/S

Chr. Hansen A/S

Coloplast A/S COWI A/S

 

 

 

 

      

 

 

 

CP Kelco Creuna Danmark A/S

Danfoss A/S 

Dansk Center for Maritim Teknologi

    

Danske Bank

 

 

 

 

 

 

 

Deloitte Business Consulting A/S          

   

DELTA

   

 

De 98 danske kommuner

      

Danisco A/S

   

       

Det Norske Veritas

  

 

 

  

 

DONG Energy

     

 

 

E. Pihl & Søn A.S.

EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER AS

 

Energinet.dk

 

FLSmidth

   

 

     

 

Force Technology Forsvarets Rekruttering FOSS A/S

 

    

  

    

 

 

     

 

 

retningsrelevanser //

313


GEA Niro GEO Greenland Contractors

 

 

  

      

 

Produktion & ledelse

Miljø

Medico

Maskin

Levnedsmiddel

Kommunikation

Kemi

Informatik

 

 

 

Grundfos A/S

    

 

Haldor Topsøe

   

 

Hempel A/S

Hewlett Packard IBM Danmark A/S

  

 

Itera Consulting Group

Jørgen Wessberg A/S Knowledge Cube A/S

  

  

LEIF HANSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

  

 

 

Lloyd’s Register ODS

   

      

 

 

          

Milestone Systems A/S

retningsrelevanser

Microsoft Development Center Copenhagen

\\

 

Maconomy A/S McKinsey & Company

  

Logica Danmark A/S MAN Diesel

     

Krüger A/S LEO Pharma A/S

  

         

ISC Rådgivende Ingeniører A/S

314

Fysik og nano

Energi

Elektro

  

GN Store Nord A/S Grontmij | Carl Bro

Eksport

Design & produktudvikling

Bygge & anlæg

Biotek

Arkitektur & byplanlægning

Retningsrelevanser

 

     


NCC

 

       

  

Produktion & ledelse

Miljø

Maskin

Medico

      

      

        

       

 

 

Nykredit Koncernudvikling og -IT

 

        

  

 

 

Oticon A/S

   

    

 

PBS A/S

     

  

Pallas Informatik A/S

Personalestyrelsen

Novozymes A/S

Per Aarsleff A/S

 

  

PA Consulting Group

 

         

Novo Nordisk A/S

Orbicon A/S

 

Nordea A/S

NRGi

Levnedsmiddel

 

   

NorCOM Nova100

Kommunikation

 

NNIT A/S Nokia Danmark A/S

NKT Flexibles I/S NNE Pharmaplan

Kemi

Netcompany A/S NIRAS A/S

Informatik

Fysik og nano

 

Energi

Elektro

Eksport

Motorola A/S MT Højgaard a/s

Design & produktudvikling

Bygge & anlæg

Biotek

Arkitektur & byplanlægning

Moe & Brødsgaard A/S

 

 

  

  

retningsrelevanser //

315


PricewaterhouseCoopers

Radiometer Medical ApS Rambøll

Produktion & ledelse

Miljø

Medico

Maskin

Levnedsmiddel

 

    

 

  

 

Kommunikation

Kemi

Informatik

Post Danmark IT ProjektAcceleratoren.dk & Jobvest.dk

    

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Rockwool International A/S Schlumberger Oilfield Services

    

Schneider Electric Danmark A/S Semco Maritime A/S

Sennheiser Communications A/S

  

 

 

Siemens

      

  

   

Siemens Wind Power A/S

      

SimCorp A/S 

Statens Serum Institut

Statoil A/S - Raffinaderiet

 

Technolution A/S Teknologisk Institut

 

   

 

    

 

     

 

Thrane & Thrane A/S

TOPSOE FUEL CELL

  

Trafikstyrelsen

Trekantområdet

         

retningsrelevanser

 

Terma A/S

 

   

Telia Danmark

\\

 

 

Sonofon | Cybercity

316

Fysik og nano

Energi

Elektro

Eksport

Design & produktudvikling

Bygge & anlæg

Biotek

Arkitektur & byplanlægning

Retningsrelevanser

 

 

 

 

     


 

VELUX A/S

Vestas Wind Systems A/S

         

     

Vitesse Semiconductor Corporation A/S

Welltec

 

Produktion & ledelse

Miljø

Medico

Levnedsmiddel

Maskin

 

 

     

 

Widex A/S

 ®

ÅF

VP

Kommunikation

Kemi

Informatik

Fysik og nano

Energi

Elektro

Eksport

Design & produktudvikling

Bygge & anlæg

Biotek

Arkitektur & byplanlægning

Vattenfall A/S

 

   

 

retningsrelevanser //

317


DSE søger medlemmer

vil du være vores nye

InDesigner De Studerendes Erhvervskontakt laver hvert år mange forskellige publikationer, og plakater. Til dette skal vi bruge nogle medlemmer, der vil udfordres i Adobe Creative Suite samt skabe DSE’s ansigt udad til. Du behøver ikke være super-haj til alle programmerne, bare du har lyst til at lege i programmerne, og se resultaterne blive trykt i tusind tal. Kom op i foreningen (Byg.101E, 1.sal) og hør mere om at være medlem.

318

\\

dse søger medlemmer


DSE søger medlemmer

vil du lege med

BladeServere brugere & baser

I DSE får du muligheden for at købe og arbejde med servere, databaser og systemer, der kører det nyeste software. Kort sagt, du er med til at skabe den fremtidige IT infrastruktur. Du får muligheden for at opbygge erfaring inden for mange felter, erfaringer som kan tages direkte med over i erhvervslivet. Kom op i foreningen (Byg.101E, 1.sal) og hør mere om at være medlem.

P.S. Vi har kager ! dse søger medlemmer //

319319


SMS-KONKURRENCE!

Tilmeld dig DSE’s sms-konkurrence og vind en af de lækre præmier:

1. præmie: XBOX 360 2. præmie: iPod Nano 8GB 3. præmie: iPod Nano 8GB Det eneste du skal gøre er at sende

320

\\

sms konkurrence

MESSE til 1919 (alm. sms-takst). Ved deltagelse i konkurrencen tilmeldes du samtidig DSE’s sms-nyhedsservice og får update på arrangementer og events, som DSE afholder.

Konkurrencen slutter d. 10. april og vinderne kontaktes.


Tak til sponsorerne

PresentationPoint www.presentationpoint.com

Kolofon Udgiver

Redaktører

Design & Layout

DSE - Lyngby Anker Engelundsvej 1 DTU - Bygning 101E, 1. DK - 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 4593 2223 Telefax: 4593 2224

Jacob Gillesberg Jakob Berg Jespersen

Jacob Gillesberg Christoffer Vittrup Nielsen

www.studerende.dk dselyngby@studerende.dk

Tryk Kailow Graphic

Oplag 8.000


DSE Messe Lyngby er en todages messe for studerende og erhvervslivet, der afholdes hvert for책r p책 DTU. DSE Messe Lyngby 2009 afholdes den 1. og 2. april i messeteltet p책 Studentertorvet, messehallen, S-Huset samt i Oticon salen.

DML09 Katalog  

DSE Messe 2009 messekatalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you