Page 1


Indholdsfortegnelse Indhold

Side

Messeprogram

1

Velkommen til DSE Messe Jobtræf Aalborg 2010

2

Velkomst af Finn Kjærsdam

3

Messeguide

4

Guide for international students

5

Gratis koncert med Ginger Ninja

6

DSE besøger din fredagsbar

7

Virksomhedsforedrag - onsdag

8

Virksomhedsforedrag - torsdag

10

Oversigtskort over Gigantium

11

Foredrag ved Bubber

12

Foredrag ved Poul Henning Kamp

13

IT Consultant for a day

14

Personlige samtaler

16

Jobbank

17

Gratis bustransport

19

Virksomhedssider

24

Retningsrelevanser

134

Kolofon Udgiver DSE Aalborg Fibigerstræde 15 9220 Aalborg Tlf.: 9815 6077 www.studerende.dk dseaalborg@studerende.dk

Tryk Kailow Graphic A/S Oplag 4.000

Redaktør Kenneth Sejrsgaard-Jacobsen Design & layout Christoffer Vittrup Nielsen Ditte Skøttrup Larsen Jacob Gillesberg Jacob Møller Bentzen Lars Madsen Mathias Rask Møller Nanna Svendsen

Redaktion Anne Arildsen Vangsgaard Anne Veller Friis Nielsen Emil Mørkholt Bohlbro Helge Grøn Jesper Kann Mette Christiansen Simon Sahlin


Onsdag den 13. oktober 2010 Tid

Aktivitet

10:00

Officiel åbning af DSE Messe Jobtræf Aalborg 2010 Åbningstale ved formand for DSE, Jesper Kann og pro-rektor, Inger Askehave

10:30 16:00

Personlige samtaler (Se side 16)

11:00 16:00

Virksomhedsforedrag (Se oversigten på side 20 - 21)

16:30

Messen lukker for i dag

Torsdag den 14. oktober 2010 Tid

Aktivitet

10:00

Messen åbner

10:30 16:00

Personlige samtaler (Se side 16)

10:30 16:00

Virksomhedsforedrag (Se oversigten på side 22)

14:00 15:00

Foredrag ved Bubber: “Positivitet og Livsglæde”

16:00

DSE Messe Jobtræf Aalborg 2010 lukker

1


Velkommen til DSE Messe Jobtræf Aalborg 2010 De Studerendes Erhvervskontakt i samarbejde med Mediehuset Ingeniøren kan for tolvte gang byde dig velkommen til DSE Messe Jobtræf Aalborg. Messen er et gratis tilbud til alle studerende, dog primært rettet mod de studerende på de tekniske og naturvidenskabelige retninger. Selvom finanskrisen stadig påvirker industrien og arbejdsmarkedet, har mere end 50 virksomheder investeret i en stand på DSE Messe Jobtræf Aalborg. I denne trange tid med få jobs skaber de deltagende virksomheder på messen et solidt grundlag for, at du som studerende kan skabe et netværk og finde dit drømmejob. Det handler om, at du tager ansvar for din fremtid. På messen har du en række unikke muligheder for at orientere dig inden for din fagretning. Du kan påbe-gynde eller udbygge dit netværk. De mange deltag-ende virksomheder står klar til at tale med dig om projektsamarbejde, praktikophold og jobmuligheder. Virksomhederne kan ligeledes bidrage med råd og vejledning både til arbejdsmarkedet og til dit studie. Virksomhederne har ofte nyansatte ingeniører der kan fortælle dig om hvordan det er at komme fra universitet til det virkelige liv på arbejdsmarkedet. I to dage står erhvervslivet dermed klar til at snakke med dig om præcis det du ønsker. Så mød op på messen og mød virksomhederne, udforsk dine muligheder og udbyg dit netværk. Det er aldrig for tidligt at komme i gang med at undersøge markedet. Messen kan bidrage med noget til alle, uanset om man lige er startet på drømmestudiet eller snart er klar til den virkelig verden på arbejdsmarkedet. Jeg vil anbefale dig at læse dette katalog igennem, da du på denne måde kan du skabe et overblik over messen; Hvilke virksomheder der deltager, hvilke der holder foredrag samt hvilke arrangementer, der afholdes i perioden op til messen. Husk vi er altid klar til at svare på spørgsmål, så send en e-mail til DSEaalborg@studerende.dk eller find os på messen ved informationsstanden i Gigantium. Vi ses d. 13. og 14. oktober 2010 i Gigantium. Husk: Din fremtid – dit ansvar Kirsten Faursby Ahlers Messekoordinator De Studerendes Erhvervskontakt

2


Velkomst af Finn Kjærsdam Som rektor er jeg stolt over, at Aalborg Universitet er i top tre blandt de danske universiteter, der samlet set uddanner flest kandidater og ph.d’ere, der kan bidrage til erhvervslivets stadigt stigende behov for fagkyndige og innovative medarbejdere. Som uddannelsesinstitution er Aalborg Universitet ganske afhængig af et velfungerende erhvervsliv, der ønsker nyskabende studerende, som er klar til at bidrage med viden og kunnen i mange forskellige virksomheder og brancher. Omvendt er erhvervslivet også afhængig af universitetet og den nye kvalificerede arbejdskraft der uddannes. Erhvervslivet og universitetet har altså brug for hinanden, og det er derfor glædeligt at se, at De Studerendes Erhvervskontakt med DSE Messe Jobtræf Aalborg endnu engang gør et stort stykke arbejde for at skabe kontakt mellem disse to aktører. De Studerendes Erhvervskontakt gør gennem DSE Messe Jobtræf Aalborg ikke alene en indsats for at brande Aalborg Universitet – men især for den enkelte studerende er der meget at hente, både inspirationsmæssigt og i forhold til networking. Med de gode faciliteter der er stillet til rådighed, og den iver og begejstring over det projekt Jobtræffet er, har De Studerendes Erhvervskontakt skabt en fantastisk mulighed for dig som studerende for at stifte bekendtskab med landets førende ingeniørvirksomheder og måske skabe kontakt til spændende fremtidige jobmuligheder. Finn Kjærsdam Rektor Aalborg Universitet

3


Messeguide DSE Messe Jobtræf Aalborg er perfekte rammer for at få information om netop de organisationer, som har din interesserer, og kunne være en potentiel arbejdsplads for dig, under eller efter uddannelsen. På messen har du mulighed for at skabe de kontakter som er så værdifulde i forbindelse med fremtidige projekter og i sidste ende jagten på drømmejobbet. For at du for det størst mulige udbytte af dit besøg på messen, vil vi gerne give dig nogle gode råd med på vejen. Hvis du læser videre og bruger lidt tid på at forberede dig, er du godt klædt på til to gode messedage. Udvælg virksomheder For at du ikke skal køre dig selv træt, inden du når til de organisationer, der har din største interesse, anbefaler vi, at du eksempelvis udvælger de ti, for dig, mest interessante organisationer. Så starter du med at besøge disse, mens du stadig er fuld af ideer og spørgsmål. Vær selektiv! Du kan efterfølgende besøge de andre organisationer, som har fanget din interesse under messen, men ret først din energi mod “dine” organisationer. Beskriv dit ideal Hvordan skal din karriere udforme sig? Prøv at tænke over hvilke kompetencer, du gerne erhverve dig gennem dit studie og job. Hvordan ser din karriere ud de første år efter studiet - hvad skal du gøre for at opnå dette? Dette er et godt grundlag for at tale med “dine” organisationer, herved kan de nemmere fortælle dig om hvilke muligheder de kan tilbyde dig i forhold til dine tanker og ideer. Lav tjekliste Lav dernæst en tjekliste over hvad du vil spørge de udvalgte virksomheder om, så er du sikker på at få svar på alle dine spørgsmål. Listen kan for eksempel omhandle: Hvordan bliver nye medarbejdere introduceret? Hvad er organisationens personalepolitik, er der for eksempel mulighed for efteruddannelse? Udforsk websiderne Udforsk “dine” organisationers websider, så du har lidt konkret viden - og dermed basis for nogle uddybende spørgsmål, der kan gøre dig interes-

4

sant overfor en kommende arbejdsgiver. Du kan finde web-adresser på organisationerne her i kataloget eller på www.studerende.dk. Medbring CV og ansøgning Medbring dit CV, det viser at du har gjort dig nogle tanker omkring hvilke kompetencer du har og at din henvendelse er seriøs. En kort uopfordret ansøgning er også en god idé at have med. Fordelen ved en ansøgning, der bliver overdraget på messen eller sendt umiddelbart efter er, at virksomhedsrepræsentanterne kan huske dig. Vil virksomheden ikke modtage dit CV eller din ansøgning på messen, så fortvivl ikke. For det meste er det fordi, de vil sikre at ansøgningen ikke bliver forlagt i alt messepostyret. Vær i stedet opmærksom på at få en webside eller en e-mail adresse til en specifik person, hvor du kan indsende din ansøgning og CV. Tag til et virksomhedsforedrag Vi anbefaler kraftigt at tage til et eller flere af de spændende foredrag, som en række virksomheder afholder i løbet af messedagene. På 45 minutter giver organisationerne et koncentreret indblik i organisationen og projekter ved hjælp af nøglepersoner. Her har du rig mulighed for at stille dybdegående spørgsmål i en behagelig atmosfære. Se foredragsoversigten på side 20-22. Tilmeld dig personlige samtaler På messen tilbydes en unik mulighed for at komme på tomandshånd med en repræsentant fra din drømmeorganisation. Det giver dig mulighed for at tale koncentreret og uforstyrret med de organisationer der har din interesse. Læs mere om personlige samtaler på side 16. Tjek jobopslag i Jobbanken Er du ved at være færdiguddanet, mangler du studiejob eller vil du blive klogere på hvilke stillinger, der slås op for tiden, så bør du lægge vejen forbi Jobbanken som en del af messeoplevelsen. Læs mere om Jobbanken på side 17.


Guide for international students DSE Messe Jobtræf Aalborg provides the perfect scenario to obtain the information about the specific organisations that have your interest for either project work or future employment. At the fair you have the opportunity to create valuable connections to the business domain, which may help you in the future to get the project work or job you aspire to. To ensure you get the most of your visit at the fair, we would like provide you with some tips. Read the following and spend some time on preparation and you will be well suited for two profitable days at the fair. Pick out your companies To avoid running out of steam before talking to those companies, that have your particular interest, we recommend, that you pick out approximate 10 companies and visit them while you are still full of energy and enthusiasm. Be selective! You can always visit the other companies, but start with “your” companies. Describe your ideal How should your career develop? Spend some time considering which competencies you wish to acquire through your studies and future job. Imagine what your career looks like a couple of years after graduation - what do you need to do to acheive this? This mindset provides a solid basis for your talks with the companies. This way you will be able to thouroghly discuss your ideas and thoughts with the company. Prepare a checklist Next prepare a checklist of the things you want to ask “your” companies. This way you are certain to get your questions answered. Subjects may include: How are new employees introduced? The staff policies? How are jobs scheduled? Career options?

Bring your resume and application Bring your resume! This shows that you have made actual considerations about your job application and that you are serious about your interest in the company. It’s a good idea to bring a short unsolicited application. Submitting it at the fair or immediately after is advantageous as the company representatives still remembers you. If the company decline to accept your submission at the fair, don’t despair. Most often they want to be certain that your application don’t get lost in the commotion of the fair.Instead focus on obtaining a website or an e-mail address for a specific person to whom you can send your application and resume. Attend the company presentations We strongly recommend attending one or more of the exciting presentations held during the fair. During the 45 minutes, the company will provide thorough insights to the organisation and current projects by introducing key persons. During this you will have lots of opportunities to ask questions. Be aware though, that not all presentations are held in English, ask the company at their stand, whether the presentation will be in English or Danish. An overview of the presentations is provided on pages 20-22. Sign up for a personal interview At the fair you are offered a unique opportunity to get a private conversation with a representative from your dream company. Sign up for a personal interview on our website www.studerende.dk. Check out the advertisements at the Jobbank Are you close to graduating or looking for a student job, then stop by the jobbank as a part of your fair experience.

Explore the websites Explore the websites of “your” companies, this way you have the basic information about the company and can engage in a more profound dialogue with the company representatives. You can find the appropriate websites in this catalogue or online on our webpage www.studerende.dk.

5


GINGER

GRATIS KONCERT

NINJA

5. oktober 2010 kl . 21 p책 Studenterhuset

DSE arrangerer GRATIS koncert med GINGER NINJA. Meld dig til nu p책

W W W. S T U D E R E N D E . D K


Tørstig?

DSE stiller tørsten i din lokale universitetsbar. Kom og få en gratis øl. Se hvor og hvornår på semesterkalenderen eller på www.studerende.dk!


Virksomhedsforedrag - onsdag

Tid & område

Foredrag Food Ingredients on a Global Scale

11:00 11:30 Område A

11:30 12:00 Område B

by Arla Foods Amba A/S How knowledge and innovation creates a growing global business. Hear more about one of the world’s leading companies within natural based ingredients, and the story of how interaction of people based on knowledge and innovation creates results. This may be an opportunity for you. Greenland Contractors - en virksomhed i Nordgrønland af Greenland Contractors I/S Kom og hør hvordan det er at være ansat i en service- og ingeniørvirksomhed i et nordlige Grønland, og hvor der arbejdes efter amerikanske normer.

Studier i udlandet med EDU Danmark 12:15 12:45 Område A

af EDU Danmark Vil du styrke dit CV med et studieophold i udlandet og samtidig få oplevelser og venner for livet? EDU Danmark repræsenterer 28 internationale universiteter i Australien, Hong Kong, Kina, Malaysia, Mexico, New Zealand, Singapore og USA. Hør om vores gratis hjælp og hvordan du kan komme af sted. Jobsøgning – genvejen til det rigtige job!

13:15 13:45 Område B

8

af Ingeniørens Arbejdsløshedskasse • Sådan skriver du den gode ansøgning • Et godt CV; hvad indeholder det? • Brutto CV – vejen til dit overblik • Den uopfordrede ansøgning

• Jobsamtalen – sådan forbereder du dig • Personlighedstest • Den gode historie om dig selv


Tid & område

Foredrag Power your life! - Engineer at Vestas?

14:00 14:30 Område A

14:30 15:00 Område B

af Vestas A/S At the DSE career fair you will have the opportunity to meet Vestas at an exciting engineering presentation. The presentation will be held by Senior Specialist in engineering, Tue Hald who is working at Vestas’ R&D Centre. The presentation will provide technical and practical aspects to engineering as well as with insight on one of the ways you can work with engineering at Vestas. Hverdagen for en ingeniør hos Thrane & Thrane af Thrane & Thrane A/S Hos Thrane & Thrane arbejder 160 ingeniører med software- og hardwareudvikling af satellitog radiokommunikation produkter. Som ingeniører ved Thrane & Thrane har du mulighed for at designe apparater fra ide til færdigt produkt. Life as a MITAS engineer

15:00 15:30 Område A

by A.P. Møller - Mærsk A/S Some of our MITAS participants will come and talk about their personal experience being on the graduate programme and how it is to be challenged in up to three different technical positions and gaining an overall perspective by alternating between job and advanced theory training modules. Fremtidens renseanlæg producerer energi

15:30 16:00 Område B

af Krüger A/S Vandbranchen har en ambitiøs målsætning om, at branchen skal reducere sit energiforbrug med 25% og være CO2 neutral. Krüger arbejder målrettet med at udvikle det energiproducerende renseanlæg, og ser slam som en ressource og ikke et affaldsprodukt. Kom og hør hvordan.

9


Virksomhedsforedrag - torsdag

Tid & område

Foredrag Moving Energy Forward

10: 30 11:00 Område A

by DONG Energy A/S You have heard about the climate, the increasing power consumption and the dependency on fossil fuels. But have you heard what we are actually doing about it? Our long-term vision is to provide reliable energy without CO2. Hear our part of the solution to provide CO2 neutral power! Affald - Fra et problem til en ressource

11:15 11:45

af Babcock & Wilcox Vølund A/S

Område B

Babcock & Wilcox Vølund designer og bygger de mest avancerede kraftvarmeværker i verden med termiske virkningsgrader på over 90%. Vi giver en præsentation af udviklingen indenfor moderne ovn/kedel teknologier til affaldsforbrænding og de ingeniør-discipliner som indgår i arbejdet.

12:00 13:00

Poul Henning Kamp

Område A

14:00 15:00 Område A

15:30 16:00 Område B

10

Plej dit “Nørd-gen”

Bubber Positivitet og livsglæde - få et bedre arbejdsklima ved hjælp af humor

Terma - the technology of tomorrow af Terma A/S Termas vision `Best in Class´ fordrer at vi til stadighed er i front med udviklingen for de produkter vi har udvalgt os. Hør om de unikke produkter og om udfordringerne der følger når man vil levere det bedste.


Oversigtskort over Gigantium

 

  

  





 

Kom og få en gratis hotdog! Udfyld svarskemaet, få et stykke kage og vind en Fatboy! Gratis garderobe

11


ce n a l a b u d r e k ie, Øns d u t s mellem fritid? g o e d j e arb

DSE er stolte af at kunne præsentere Niels Christian Meyer alias Bubber på årets DSE Messe Jobtræf Aalborg. Bubber vil holde foredrag med titlen:

“Positivitet og livsglæde” “Positivitet og livsglæde” KOM OG MØD BUBBER TORSDAG D. 14. OKTOBER KL. 14!


j le

P fo Et

g dra

af

t i d

ul o P

“N

m

o mp

at

a

K ing

n

n He

E G

D

R ø

re

KOM OG OPLEV ET FOREDRAG MED POUL HENNING KAMP TORSDAG D. 14. OKTOBER KL. 12 TIL DSE MESSE JOBTRÆF AALBORG 2010

, ørd

en r æ

v

” N

s

s elv

t

d æn

i

g go

er

b

g log


PERSONLIGE SAMTALER

- kom helt tæt på din virksomhed

Hvad er en personlig samtale? En personlig samtale er et unikt tilbud til dig, der gerne vil gerne vil i bedre kontakt med en eller flere virksomheder. Du bestemmer hvilke emner, du ønsker skal tages op under samtalen. Hvorfor? Ved en personlig samtale har du mulighed for at få en dybere indsigt i den eller de virksomheder, der interesserer dig. Det er en oplagt mulighed for at tale om praktik, midtvejs- eller eksamensprojekt og jobmuligheder. Når du tilmelder dig en personlig samtale, giver du virksomheden mulighed for at forberede sig på netop dine spørgsmål. HUSK: En personlig samtale er ikke en ansættelsessamtale, men udelukkende et tilbud til dig om en uforpligtende snak med en virksomhedsrepræsentant. Ved tilmelding har du mulighed for at angive, hvilke emner du ønsker at få belyst. DSE sørger for at videregive dine oplysni nger til virksomheder ne, men det er virksomhederne, der vælger, hvem de ønsker at tale med. Husk at møde velforberedt op til samtalen - find evt. inspiration i Messeguiden på side 4 og 5.

UDVÆLG DE VIRKSOMHEDER, DER INTERESSERER DIG OG

TILMELD DIG PÅ WWW.STUDERENDE.DK 16


LEDER DU EFTER

JOB?

-BESØG VORES

JOBBANK På messen kan du finde DSE’s JOBBANK. Jobbanken indeholder opslag fra de af messens virksomheder, som har aktuelle ledige stillinger. Opslagene er ordnet efter studieretning, så det er let at overskue hvilke job, der passer netop dig! Opslagene kan printes i Jobbanken og efterfølgende bruges som udgangspunkt eller inspiration for en samtale med virksomheden på deres stand i messehallen. KIG FORBI OG SE DINE MULIGHEDER! 17


HOT HOTDOGS DSE giver GRATIS HOTDOGS foran Gigantium under hele messen!

KOM OG VÆR MED


GRATIS BUS TIL MESSEN IG LD D E M TIL TIS PÅ GRA S SM

DSE arrangerer GRATIS bustransport fra Ingeniørhøjskolerne i Århus, Horsens og Herning samt Aalborg Universitet i Esbjerg torsdag d. 14. oktober. BY OG TIDSPUNKT

KONTAKTPERSON

SMS GRATIS

Esbjerg

kl. 8:00

MARIA

28 73 39 11

“ESBJERG”

til 1919

Horsens

kl. 8:30

GLENN

28 72 75 05

“HORSENS”

til 1919

Herning

kl. 8:30

RAMSIN

28 83 87 20

“HERNING”

til 1919

Århus

kl. 9:00

LOUISE

51 92 23 07

“ÅRHUS”

til 1919


Sulten efter kage? Udfyld vores spørgeskema på messen, og gør næste års messe endnu bedre. Vi gi’r et stykke kage til alle der deltager, og samtidig er du med i lodtrækningen om en Fatboy®!


Har du stirret dig blind p책 din frokost?

Tjek vores nye hjemmeside p책

www.studerende.dk


uniRUN Fredag d.1. oktober

2010

DSE løber med til årets uniRUN og vi vil gerne have dig med. Vi betaler for deltagelse og giver t-shirts til de tilmeldte. Vi har 50 pladser. Tilmelding foregår efter “først til mølle”-princippet på studerende.dk

Tilmeldingsfrist 27. september. Mere information om løbet findes på unirun.aau.dk


?

?

?

Går du glip af alle DSE’s fede arrangementer?

- følg os på

facebook

?


LOOKING FOR A QUIET DAY AT THE OFFICE?

You could be one of our future talents

MAERSK INTERNATIONAL TECHNOLOGY & SCIENCE PROGRAMME Are you about to graduate as an engineer or geoscientist? Or have you already graduated? If so, there may be an exciting future for you with A.P. Moller - Maersk.

www.maersk.com/mitas


A.P Møller - Maersk Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder : Personlige samtaler:

A.P. Moller - Maersk has through the last 100 years grown from a family run business to a successful, worldwide company. The future holds many challenges and opportunities and we predict a further growth in many more years to come. To be able to progress, we are constantly looking for new qualified employees, so come and see us at our stand at the Aalborg job fair and learn more about a world of opportunities with A.P. Moller Maersk! You will have a chance to meet fellow engineers from the company and learn firsthand what it is like to be an engineer at A. P. Moller Maersk. You will also find out about Maersk International Technology & Science Programme – your entry into the engineering world. Our aim at A.P. Moller - Maersk is to be a worldclass group of companies, known and highly respected as a valuable business partner, a good employer and a responsible corporate citizen. We strive to offer products and services that are second to none, but our products and services only tell part of our story, for it is our people who create the value we provide. We see our people as a major competitive advantage and we give them the tools and support their ne-

3.000 / 117.000 600 / 800 www.maersk.com Praktikophold Studiejob Fultidsstilling Deltidsstilling Fuldtidsstilling Udstationering Ja - se mere på side 16 - 17

-

ed to realize their talent and abilities. A resultsdriven atmosphere, high ethical standards and close dialogue with management complete the picture - making a career with us a truly fulfilling experience

A&D Biotek

When you join us as a recently graduated engineer, you will be working on international large-scale projects that require you to draw strength from everything you have learned. Always testing your knowledge, you can look forward to turn theory into practice in a performance-driven and dynamic working environment. During the first two years you will be employed in three different jobs and get the chance to find out what kind of a career you would like to pursue afterwards. You will explore the frontier of advanced engineering and be able to combine a multicultural lifestyle with fantastic professional and personal challenges. Regardless of your individual engineering education and skills, we need your expertise and drive. Life as an engineer within the A.P. Moller – Maersk Group is an adventure, where you will never stop learning, never stop building outstanding results.

B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

25 // virksomheder //


Just another day at the office for a high performer.

Choose Accenture for a career where the variety of opportunities and challenges allows you to make a difference every day. A place where you can develop your potential and grow professionally, working alongside talented colleagues. The only place where you can learn from our unrivalled experience, while

helping our global clients achieve high performance.

If this is your idea of a typical working day, then Accenture is the place to be.

Visit accenturejob.dk

© 2010 Accenture. All rights reserved.

It’s not where you started, it’s where you’re going that matters.


Accenture Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder : Personlige samtaler:

Accenture Is a global management consulting, technology services and outsourcing company, with more than 190,000 people serving clients in more than 120 countries. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world's most successful companies, Accenture collaborates with clients to help them become highperformance businesses and governments. The company generated net revenues of US$ 21.58 billion for the fiscal year ended August 31st 2009 Did you know that If you are a high achiever, training is an important factor when choosing an employer. Your Accenture Education experience begins the first day you walk through the door, and continues each day of the career. A recent study shows that Accenture employees receive 83 hours of training per year, twice as much as our competitors' employees. Accenture Education programs have been recognized and honored around the business world, winning prestigious awards.

500 / 200.000 250 / 110.000 www.accenture.dk Internship - Praktikophold - Studiejob Fuldtidsstilling Deltidsstilling Udstationering Ja - se mere på side 16 - 17

Our culture Encourages a work/life balance and promotes a teamwork-oriented, high performance environment in global settings. Investing in your competencies, Accenture offers you a personal career counselor as well as regular, professional training. You will furthermore benefit from our global network as well as our flexible working conditions.

A&D Biotek B&A D&P Eksport

Join Accenture For a career that keeps you motivated and moving forward. Work on vital assignments for top class clients and help them achieve high performance. Push yourself, while developing your skills and confidence. Work with the best people worldwide to solve problems and do what hasn’t been done before. If this is your idea of a typical working day, Accenture is the place to work.

Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek

Submit your application, CV and grades online at accenturejob.dk or call us at (+45) 72 28 81 88.

Medico Miljø P&L

27 // virksomheder //


Danmarks største jobbank kun for højtuddannede Opret en jobagent og få relevante job på mail Opret et CV og lad virksomhederne finde dig


Akademikernes Jobbank Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

12 / 1/www.jobbank.dk Praktikophold - Speciale - Studiejob Trainee - Fultidsstilling Fuldtidsstilling- Deltidsstilling - Deltidsstilling

Akademikernes Jobbank er Danmarks førende jobsite for kandidater med en kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. På jobbank.dk finder du spændende job til erfarne kandidater, samt studiejob, frivilligjob, ph.d.-stipendiater og traineejob til studerende og dimittender. Foruden jobformidling tilbyder Akademikernes Jobbank blandt andet råd og vejledning, virksomhedspræsentationer, nyhedsbreve samt mulighed for at oprette jobagenter og CV.

A&D Biotek B&A D&P Eksport

I dag står vi også for jobbankerne på:

Elektro

Danmarks Tekniske Universitet - jobbank.dtu.dk

F&N

Energi G&L

Københavns Universitet - jobbank.ku.dk

Inf & Dat Kemi

Syddansk Universitet - sdu.dk/jobbank

Komm Levn

Aalborg Universitet - jobbank.aau.dk

Maskin MatTek Medico Miljø P&L

29 // virksomheder //


APC by Schneider Electric Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

200 / 114.000 120 / 8.200 www.apcdenmark.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale

APC har med succes skabt et enestående og internationalt udviklingsmiljø, hvor medarbejderne er i fokus

APC er en dynamisk og teknologiførende virksomhed, som giver plads til det individuelle initiativ og frihed til innovation – både internt og sammen med vores mange eksterne netværkspartnere. Vi lægger vægt på et stærkt drive i både afdelingen og hos vores medarbejdere, og vi udfolder os i et stærkt dynamisk miljø med plads til en uformel omgangstone.

APC er en del af den franske koncern Schneider Electric. I APCs danske design- og udviklingscenter er vi 200 ansatte, hvor hovedparten er beskæftiget med udvikling af softwareapplikationer og nødstrømsanlæg. Softwareafdelingen rummer et af Danmarks største og mest innovative teams til udvikling af design- og styringsværktøjer til serverrum og datacentre.Teamet har globalt ansvar for koncernens softwareapplikationer fra idé til drift. Ingeniørerne i R&D UPS afdelingen står for udvikling af 3-fasede nødstrømsanlæg, hvor pålidelighed, virkningsgrad, volumen og modularitet er centrale parametre. Alle produkter, som bliver udviklet hos APC, indgår i de helhedsløsninger, som vi tilbyder vores kunder til sikring af infrastrukturen i datacentre og serverrum.

A&D Biotek

Vores værdier kombineret med ambitiøse målsætninger og teknisk fascination, bryder grænser og sætter nye rekorder.

B&A D&P Eksport Elektro

APC tilbyder hvert år praktikpladser til ingeniørstuderende indenfor forskellige uddannelsesretninger. Derudover samarbejder vi gerne med studerende omkring projekt- og hovedopgaveskrivning samt Ph.d. afhandlinger.

Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi

Vi glæder os til at høre fra dig!

Komm Levn Maskin MatTek

Udviklingsmiljøet hos APC er i en klasse for sig og med mere end 100.000 ansatte på det globale plan, har vi adgang til unikke netværk og enorme ressourcer.

Medico Miljø P&L

31 // virksomheder //


Danmarks infrastruktur får brug for ingeniører • Der skal rettes op på mange års manglende vedligeholdelse og efterslæb. • Kloaknettet skal udvides til at klare klimaforandringernes monsterregn. • Og vi skal have anlagt fundamentet for fremtidens grønne samfund. • I de kommende år gennemføres en række store infrastrukturprojekter over hele landet. • I Arkil bygger vi på fremtiden.

VI HAR UDFORDRINGERNE – hvis du har evnerne

INGENIØR I ARKIL Infrastruktur er det grundlag, ethvert samfund hviler på. Veje, broer, jernbaner, havne, kloaknet, vandforsyning, elforsyning, tele- og datakommunikation – alt sammen ting, vi bruger hver dag og tager for givet. Lige indtil det en dag ikke virker. Allerede nu er myldretidens bilkøer så lange, at de koster samfundet millioner i tabt arbejdsfortjeneste og unødig forurening. FUNDAMENT FOR FREMTIDEN I et moderne samfund er en effektiv og gnidningsløs infrastruktur afgørende – både for konkurrencedygtigheden og for sammenhængskraften. Infrastrukturen er det fundament, vi skal bygge vores fremtid på. EN FREMTID I ARKIL I ARKIL har vi bygget infrastruktur siden 1943 – både i Danmark og i udlandet. Vi har været med, siden asfalten kom frem, og trillebøren var entreprenørens vigtigste redskab. Og vi har været med til at udvikle en stor del af de moderne teknologier, der har revolutioneret vores branche.

Som ung entrepriseleder i Arkil vil du meget hurtigt komme i situationer, hvor du skal træffe konkrete beslutninger på en arbejdsplads. Så er du selvstændig, opfindsom og ansvarlig, har du overblik og lyst til at lede – og nyder du at få jord under neglene? Så er det dig, vi gerne vil bygge vores fremtid på! VI GØR DIG TIL SPECIALIST Vi ansætter også nyuddannede ingeniører. Gennem efteruddannelse og den erfaring, du får fra det daglige arbejde, gør vi dig til specialist i infrastrukturprojekter. Kontakt Linda Jepsen på lj@arkil.dk for at høre nærmere.

Arkil er en børsnoteret entreprenørkoncern med aktiviteter indenfor asfalt- og anlægsopgaver, individuelle miljøopgaver, vejservice og fundering. Vi beskæftiger ca. 1.700 medarbejdere og har en omsætning på ca. 2 mia. kr. 65 procent af omsætningen stammer fra det danske marked, hvor Arkil er landsdækkende med kontorer i både København, det øvrige Sjælland, Fyn og Jylland. Hovedkontoret er beliggende i Haderslev og aktiviteterne udføres via afdelinger og datterselskaber i Danmark, Tyskland, Irland og Sverige. Læs mere om koncernen på www.arkil.dk

ANLÆG : ASFALT : BRO & BETON : FUNDERING : KABEL : MILJØTEKNIK : RAIL : VEJSERVICE : WWW.ARKIL.DK


Arkil A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

1.200 / 1.700 100 / 150 www.arkil.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale

Arkil A/S er en børsnoteret entreprenørkoncern med aktiviteter indenfor asfalt- og anlægsopgaver, individuelle miljøopgaver, vejservice og fundering. Vi beskæftiger ca. 1700 medarbejdere og har en omsætning på ca. 2,4 mia. kr. Hovedkontoret er beliggende i Haderslev og aktiviteterneudføres via af-delinger og datterselskaber i Danmark, Tyskland, Irland og Sverige.

Forudsætningen for udviklingen af Arkil-koncernen er vore medarbejdere. De der allerede er hos os og de nye der kommer til. Vore ansatte brænder alle for arbejdet i en af Danmarks største entreprenørvirksomheder. De har lysten, drivkraften og potentialet til konstant at udvikle deres og vores kompetencer - de kan blive dine nye kollegaer - hvis du har evnerne.

Ingeniørerne er grundpillen i alle Arkils entrepriser, og indgår i vores koncern på mange niveauer. Du får hurtigt store frihedsgrader, og det er derfor afgørende at du er selvkørende, beslutsom og ansvarsbevidst. Opgaverne omfatter: - Kalkulation og planlægning - Daglig entrepriseledelse og projektstyring, herunder også økonomiopfølgning - Forhandling med bygherre, leverandører og underentreprenører - Kvalitetssikring og dokumentation. - Medvirke til kompetenceudvikling i egen afdeling.

A&D Biotek

Som ingeniør er der mange karrieremuligheder i Arkil-koncernen, men de fleste ingeniører arbejder fra starten med entrepriseledelse, ofte i samarbejde med en medarbejder med nogle års erfaring. Det betyder at du kan komme til at beskæftige dig med hele paletten, helt fra de faglige, polytekniske overvejelser til kalkulation, tilbudsafgivelse, pladsledelse, logistik samt kundemøder og økonomistyring.

B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi

Vi har mange muligheder rundt om i landet, så er du interesseret, så kontakt os på arkil@arkil. dk.

Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

33 // virksomheder //


Be a force of nature Vores innovatorer finder styrke i deres naturlige nysgerrighed og specialistviden. Du bliver stimuleret af at afprøve dine intellektuelle evner hver dag og elsker at udforske dine faglige kompetencer for at finde på nye løsninger. Brug din naturkraft, og bliv en del af Arla Foods.

Hos Arla Foods omdanner vi mælk til banebrydende produkter, og vores vision er at bringe forbrugere over hele verden tættere på naturen. Vores respekt for mælken, der er det naturlige fundament for vores forretning, får os til at stå sammen og til at stå stærkt, og vi er fast besluttede på at fortsætte vores ambitiøse udvikling og vækst. Det bliver en rejse for livet – og for at lykkes arbejder vi sammen ud fra vores værdier Lead, Sense & Create.

www.arlafoods.dk/job


Arla Foods Amba Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

7.300 / 8.700 180 / 200 www.arla.com Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Fuldtidsstilling - -Udstationering Udstationering

START DIN KARRIERE HOS ARLA FOODS OG BRUG DIN NATURKRAFT Hos Arla Foods bliver du en del af en af verdens største mejerivirksomheder. Du kan vælge mellem en bred vifte af udfordrende job- og karrieremuligheder. Og du kan se frem til at arbejde sammen med talentfulde og engagerede kolleger, der har et globalt udsyn, og som er ansvarlige for at udvikle, producere, markedsføre, sælge og distribuere mejeriprodukter af høj kvalitet.

INNOVATION: EN INTEGRERET DEL AF VORES STRATEGI Vi forsøger konstant at forbedre vores resultater gennem et klart fokus på innovation og fornyelse. For at kunne blive ved med at optimere vores processer og udvikle nye produkter har vi brug for talentfulde personer, der kan se på vores forretning med friske øjne og skabe merværdi – fra smartere måder at pakke på til mere bæredygtige distributionsmetoder. Alt tæller med, og alle gør en forskel.

A&D

Andrea C. Paulsen, HR Konsulent

Energi

VORES VÆRDIER: LEAD, SENSE & CREATE Hos Arla Foods står vi sammen om at bringe forbrugeren tættere på naturen. Vi ved, at det kræver både vilje og styrke at om danne vision til virkelighed. Vi ved også, at vi har, hvad der skal til, og vi arbejder ihærdigt på at forvalte vores potentiale bedst muligt og omsætte det til resultater. Vi har føling med verden omkring os og møder den med et åbent sind for at kunne skabe nye produkter og bygge nye markedsrelationer. Vores værdier afspejler vores holdninger og kultur – og sammenfatter, hvem vi er, hvad vi står for, og hvad vi tror på.

Biotek B&A D&P Eksport Elektro F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

35 // virksomheder //


Energi fra affald – forbrændingsanlæg i Linköping, Sverige.

www.volund.dk/jobs


Babcock & Wilcox Vølund A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

Babcock & Wilcox Vølund A/S Babcock & Wilcox Vølund er en af verdens mest respekterede virksomheder inden for avancerede og miljørigtige teknologier til forbrænding af affald og biomasse. For os er affald ikke kun et miljøproblem men en værdifuld ressource, der kan omdannes til el og varme. Vi udvikler, designer, sælger og idriftsætter energiproducerende anlæg. Vores årlige omsætning er på over 600 mio. kr. genereret fra salg af nye anlæg, vores serviceforretning og partner- og licensaftaler.

375 / 100 / www.volund.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Fultidsstilling Fuldtidsstilling- Deltidsstilling

Tilbud til studerende Vi lægger stor vægt på at have en god og spændende kommunikation med studerende gennem hele studietiden. Vi tager aktivt del i møder omkring samarbejde vedr. opgaveskrivning og speciale. Vi tilbyder også praktikophold og studiejob med fokus på områder som energi, kemi, maskin og miljø. Med en fast tilknyttet kontaktperson sikrer vi os, at de studerende modtager en professionel sparring og vejledning. Vi brænder for klimaet, gør du?

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi

Ingeniørens arbejdsområder Hos os arbejder vi projektorienteret med rige muligheder for faglig og personlig udvikling både som specialist og projektleder. Vi er ved at udvikle nye forretningsområder med fokus på innovativ rådgivning og projektering af affaldsog biomassebaserede energianlæg, så vi er altid på udkig efter kvalificerede og kompetente medarbejdere, som kan hjælpe os med at blive endnu bedre til det, som vi er bedst til. Vi tilbyder globale udfordringer, og vi har brug for nye kolleger til udvikling af nye teknologier og kommerciel udnyttelse af vores unikke viden om energi, der er med til at forbedre klimaet og miljøet. Se hvilke muligheder der er for dig på www. volund.dk.

F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

37 // virksomheder //


Karriere Karriere

Bosch Rexroth Bosch Rexroth

Kom godt i gang Kom i gang med godt din karriere med din karriere

I en international Ivirksomhed en international virksomhed

Bosch Rexroth, The Drive & Control Company Bosch Rexroth, The Drive & Control Company

Bosch Rexroth-koncernen er en international virksomhed med datterselskaber i 50 lande og hovedkontor og fabrikker ierTyskland. Virksomheden er førende i verden inden for Bosch Rexroth-koncernen en international virksomhed med datterselskaber i 50Hydraulik, lande og Pneumatik, Servoteknik Lineærteknik med en omsætning mia. EUR. Danmark har hovedkontor og fabrikkerog i Tyskland. Virksomheden er førendepåi 6verden indenIfor Hydraulik, koncernen en stærk markedsposition og ermed anerkendt for høj kvalitet ogEUR. god service. Der forPneumatik, Servoteknik og Lineærteknik en omsætning på 6 mia. I Danmark har ventes stærk det danske marked. danskefor selskab har hovedkontor i Hvidovre og koncernen envækst stærkpå markedsposition og erDet anerkendt høj kvalitet og god service. Der forafdelinger i Kvistgaard, Vejle, Esbjerg og Randers. ventes stærk vækst på det danske marked. Det danske selskab har hovedkontor i Hvidovre og afdelinger i Kvistgaard, Vejle, EsbjergA/S og Randers. Læs mere om Bosch Rexroth på www.boschrexroth.dk Læs mere om Bosch Rexroth A/S på www.boschrexroth.dk Bosch Rexroth A/S www.boschrexroth.dk Bosch Rexroth A/S www.boschrexroth.dk

Electric Drives and Controls Electric Drives and Controls

Hydraulics Hydraulics

Linear Motion and Assembly Technologies Linear Motion and Assembly Technologies

Pneumatics Pneumatics

Service Automation Service Automation


Bosch Rexroth A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

102 / 33.000 45 / 20.000 www.boschrexroth.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Trainee - Fuldtidsstilling Udstationering

Virksomheden Bosch Rexroth Bosch Rexroth står for avanceret teknologi, fra én enkelt kilde! Med Bosch Rexroth som leverandør får du al den teknologi du behøver til bevægelse i og på maskiner. Vores komplette produktsortiment sikrer en unik kombination af styrke og kvalitet. Vi leverer alt lige fra enkeltdele til totalløsninger. Vores team af specialister står til rådighed med rådgivning om optimale tekniske og økonomiske løsninger inden for: industrihydraulik, servo- og styringsteknik, lineær- og montageteknik, pneumatik, service og vedligehold samt mobilhydraulik.

Tilbud til studerende Bosch Rexroth tilbyder også nyuddannede ingeniører at starte deres karriereforløb som trainee. Over 2 – 2½ år gennemfører du et målrettet forløb, hvor du gradvist indføres i dit kommende job. Det enkelte traineeforløb tager udgangspunkt i din baggrund, din studieretning, dine evt. erhvervserfaringer og interesser. Alt dette samler vi i en helstøbt plan for din karrierestart hos Bosch Rexroth.

Ingeniørens arbejdsområder Bosch Rexroth spænder vidt, når det drejer sig om kontrol, styring og bevægelse. Som ingeniør hos Bosch Rexroth får du en alsidig hverdag i en international virksomhed, hvor den enkelte medarbejders konstante udvikling er i højsædet. Som markedsledende virksomhed inden for industriautomation medfører job i Bosch Rexroth, at du kommer til at arbejde med produkter af den højeste kvalitet. I Bosch Rexroth har du som ingeniør mulighed for at arbejde i flere forskellige områder, baseret på dine kvalifikationer og interesser. Det værende som projektingeniør, salgsingeniør, applikationsingeniør, produktionsingeniør m.fl.

A&D Biotek B&A D&P Eksport

Bosch Rexroth, The Drive & Control Company Bosch Rexroth-koncernen er en international virksomhed med datterselskaber i 50 lande og hovedkontor og fabrikker i Tyskland. Virksomheden er førende i verden inden for Hydraulik, Pneumatik, Servoteknik og Lineærteknik med en omsætning på 6 mia. EUR. I Danmark har koncernen en stærk markedsposition og er anerkendt for høj kvalitet og god service. Der forventes stærk vækst på det danske marked. Det danske selskab har hovedkontor i Hvidovre og afdelinger i Kvistgaard, Vejle, Esbjerg og Randers.

Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

39 // virksomheder //


Gør Gør en en forskel forskel -- det det gør gør vi... vi...

Plads til faglig og personlig Plads til faglig og personlig udvikling i et stærkt fagligt udvikling i et stærkt fagligt miljø med udfordrende miljø med udfordrende opgaver giver dig grobund opgaver giver dig grobund for din karriere. for din karriere.

Cheminova søger løbende dygtige og talentfulde akaCheminova søger løbende dygtige og talentfuldecand. akademikere med baggrund som f.eks. kemiingeniør, demikere medm.fl. baggrund som f.eks. kemiingeniør, cand. scient. i kemi For yderligere information om fremscient.jobmuligheder i kemi m.fl. For yderligere information fremtidige er du velkommen til at om kontakte tidige jobmuligheder er du til atole.zinck@ kontakte HR-direktør Ole Zinck på tlf. velkommen 9690 9690 eller HR-direktør Ole Zinck på tlf. 9690 9690 eller ole.zinck@ cheminova.com. cheminova.com. Cheminova er en international konkurrencedygtig Cheminova er en med international konkurrencedygtig kemisk virksomhed en stærkt faglig baggrund inkemisk virksomhed med en stærkt faglig baggrund inden for crop protection. Cheminova beskæftiger 2000 den for crop protection. Cheminova beskæftiger 2000 medarbejdere, har datterselskaber i 23 lande og har medarbejdere, har datterselskaber i 23kroner. lande Aarhus og har en årlig omsætning på ca. 5,5 milliarder en årlig omsætning på ca. 5,5 milliarder kroner. Aarhus Universitets forskningsfond er hovedaktionær i konUniversitets i koncernen. Find forskningsfond flere oplysningererpåhovedaktionær vores hjemmeside. cernen. Find flere oplysninger på vores hjemmeside.

H u m a n re s p o n s i b i l i t y. . . H u m a n re s p o n s i b i l i t y. . . cheminova. dk

auriga.dk


Cheminova A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

En fremtid i Vestjylland – og resten af verden Over 1 milliard mennesker sulter, og kurven vender den forkerte vej – problemet er stigende. Jordens befolkningstal stiger fortsat dramatisk. Det skønnes, at der i 2050 vil leve ca. 9 mia. mennesker på jorden – 1½ gange så mange som i dag. Det betyder, at det landbrugsareal, der vil være til rådighed pr. person, falder drastisk. Cheminova udvikler, producerer og afsætter kemiske plantebeskyttelsesmidler. Vores produkter medvirker til at forøge udbytte og kvalitet af landbrugets afgrøder, så verdens behov for fødevarer kan dækkes. Som medarbejder hos Cheminova er du med til at bidrage til en bedre verden. Årligt omsættes varer for over 5 mia. kr., hvoraf 99% eksporteres til mere end 100 lande. Vi har datterselskaber/repræsentationskontorer i mere end 30 lande.

856 / 1.200 80 / 145 www.cheminova.dk Praktikophold Speciale Fultidsstilling Deltidsstilling Fuldtidsstilling Udstationering

-

teknisk-videnskabelig baggrund. I f.eks. virksomhedens mange laboratorier arbejder ingeniører tæt sammen med cand.scient.er, laboratorieteknikere, laboranter m.v. Arbejdsopgaverne spænder fra det overordnede og strategiske til det snævert fagspecifikke. Som ingeniør hos Cheminova får man mulighed for at deltage i nogle af firmaets mange projekter, der handler om udvikling af nye plantebeskyttelsesmidler. Der er ligeledes mulighed for at arbejde med miljø- og procesforbedring af eksisterende produktioner. Ingeniører hos Cheminova har rige muligheder for efter- og videreuddannelse i tråd med de tildelte arbejdsopgaver.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L

Praktik hos Cheminova Praktik for ingeniørstuderende er absolut mulig, og relevante eksamensprojekter kan også komme på tale. Virksomheden har størst erfaring inden for praktisk kemi i produktion og laboratorier, men også øvrige emner og projekter kan være relevante.

Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek

Ingeniør hos Cheminova Cheminovas to store tekniske afdelinger produktion og logistik samt udvikling og registrering - beskæftiger hver for sig et stort antal ingeniører og øvrige medarbejdere med

Medico Miljø P&L

41 // virksomheder //


COWIs medarbejdere arbejder årligt med flere tusinde projekter. Derfor har du som nyuddannet mulighed for at fordybe dig fagligt eller inden for projektledelse. Opgaverne løser du i et tværfagligt miljø, der ud over ingeniører består af biologer, planlæggere, sociologer, agronomer, økonomer, landinspektører og andre akademikere.

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores 6.000 medarbejdere hver især er det på deres.

www.cowi.dk


COWI A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

2.900 / 3.100 1.500 / 1.500 www.cowi.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Fuldtidsstilling -Udstationering

Virksomheden COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI har 6.000 medarbejdere, som arbejder i mere end 100 lande over hele verden.

Alle medarbejdere starter deres karriere i COWI med udgangspunkt i deres faglighed. Du skal være specialist på dit eget område og kunne bruge din viden sammen med dine kollegers specialviden til fordel for kunden.

Vi har 14 kontorer fordelt i hele landet. Derudover har vi afdelinger, projektkontorer og datterselskaber i Europa, Asien, Mellemøsten, Afrika og Nordamerika.

A&D

Som ny medarbejder i COWI får du en mentor og en koordinator, der hjælper med at introducere dig til it, projekter og strategier, uanset om du bliver ansat i Kolding eller Qatar.

Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi

Siden vores grundlæggelse i 1930 har vi deltaget i flere end 50.000 projekter i 175 lande.

F&N G&L Inf & Dat

Fælles for alt vores arbejde er, at vi lægger vægt på samarbejde og på at levere professionelle, tværfaglige løsninger af høj kvalitet til vores kunder.

Kemi Komm Levn Maskin MatTek

Karriere hos COWI Hos COWI får du en høj grad af frihed i dit arbejde, naturligvis med vores fælles forretningsmæssige mål for øje. Du bliver opfordret til at definere dine egne ønsker og mål. Omvendt forventer vi, at du leverer de forretningsmæssige resultater, vi som virksomhed er afhængig af.

Medico Miljø P&L

43 // virksomheder //


Never stop caring

En arbejdsplads der giver mening

Hver dag modtager tusindvis af mennesker pakker og baggage verden over. Og hver dag arbejder en gruppe mennesker inter­ nationalt hos Crisplant, hvor de stilles over­ for faglige og personlige udfordringer. Vi lægger vægt på sikkerhed og fremdrift i Crisplants sorteringsløsninger, og det får vi ved hjælp af de dedikerede og kompetente mennesker, som står bag vores systemer. Og vi styrker deres personlige udvikling, så vores viden, teknologi og indsats fortsat vil være banebrydende i de industrier vi supporterer. Se mere på vores website. www.crisplant.com


Crisplant A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder : Personlige samtaler:

In March 2009, Crisplant (former FKI Logistex) announced that it reverts to its original name to underline its expertise as a sorting solutions and service provider. Crisplant's reputation has been gained over many years as a developer of innovative sorting technology and control systems and Managing director, Klaus Schäfer, explained, “We are still the same team and our global reach, product range, values and support network will remain as strong as ever. The only change is that, as an independent company, Crisplant can be more flexible and efficient in delivering sorting solutions to its customers. Concentrating on our expertise in product excellence, project execution and life-time support will strengthen our position as an innovative and reliable supplier.”

477 / 475 250 / 110 www.crisplant.com Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Fultidsstilling Fuldtidsstilling- Deltidsstilling - Deltidsstilling - Udstationering Ja - se mere på side 16 - 17

Crisplant’s service and support capability covers full service and maintenance contracts, 24/7 hotline support, field service, spares logistics, system analysis and optimisation, upgrades and re-manufacturing. In addition to local support in the regions in which they will operate, Crisplant’s has a state-of-the-art design and innovation centre, including a customer demonstration facility, located at their headquarters in Aarhus, Denmark.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn

Our products sit at the heart of modern baggage handling, material handling and logistic systems. The Crisplant product range includes ground-breaking innovations in high-speed sortation such as the energy-efficient LS-4000 Tilt-tray and Cross-belt, CrisBag™ as well as state-of-the-art Crisplant software control system and integration services.

Maskin MatTek Medico Miljø P&L

45 // virksomheder //


MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Solutions Ready Solutions for the climate today through products, knowledge and dialogue.

• • • • • •

www.jobs.danfoss.com

Be challenged by your job Work with skilled colleagues Train with your eyes on the future Work abroad for a new perspective See the company from every angle Gain insights into working practice


Danfoss A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

5.200 / 15.200 800 / 400 www.danfoss.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Trainee - Fuldtidsstilling Fultidsstilling -Udstationering

Danfoss A/S er en af Danmarks største industrikoncerner, og har en årlig omsætning på ca. 24 mia. kroner. Vi beskæftiger mere end 20.000 medarbejdere, hvoraf 5200 arbejder i Danmark fordelt på 13 forskellige byer. Danfoss er en international koncern, der er blandt de førende inden for forskning, udvikling og produktion til et bredt spektrum af forskellige industrigrene. Vi producerer ca. 250.000 komponenter i døgnet på vores 58 fabrikker i 26 lande. Vores fornemste mål er at skabe livskvalitet for interessenterne samt være førende inden for styring af køling, opvarmning og bevægelse. Arbejdet tager afsæt i kerneværdierne tillid, teknologisk begejstring, pålidelighed, globalt perspektiv – lokalt engagement, og miljømæssig og social ansvarlighed.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

47 // virksomheder //


World leader in food ingredients, enzymes and bio-based solutions International presence operating from more than 80 locations.


Danisco A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

1.400 / 6.800 200 / www.danisco.com Internship - Opgaveskrivning Praktikophold - Speciale - Studiejob Fultidsstilling - Udstationering Fuldtidsstilling - Udstationering

Providing tomorrow’s solutions With a rich and innovative portfolio, Danisco is a world leader in food ingredients, enzymes and bio-based solutions. Using nature’s own materials, science and the knowledge of our 6,800 people, we design and deliver bio-based ingredients that meet market demand for healthier and safer products. Danisco’s ingredients are used globally in a wide range of industries – from bakery, dairy and beverages to animal feed, laundry detergents and bioethanol – to enable functional, economic and sustainable solutions.

A career at Danisco Danisco offers job opportunities for people who want to be in focus and have great influence on their areas of responsibility. Opportunities are plenty and you get a chance to test your competencies in various fields. You will be offered to participate in both personal and professional development and training activities on an ongoing basis to ensure that your qualifications match your job.

Headquartered in Denmark and operating from more than 80 locations, Danisco’s key focus is to become our customers’ First choice and a truly market-driven global business. Using nature’s own materials, science and the knowledge of our people we turn renewable and natural raw materials into sustainable solutions that allow everybody to live a healthier, safer and more convenient life while reducing the use of nature’s resources.

A&D Biotek B&A D&P Eksport

We believe in leadership and in making Danisco’s standards the highest in our industry. We believe that open dialogue and shared knowledge across all borders enable us to grow both as individuals and as a company. And we believe that together we can set a future agenda of respect for nature, people and the planet we share.

Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn

Are you curious? Read more at www.danisco.com where you can meet your future colleagues and find a list of vacant jobs and student opportunities.

Maskin MatTek Medico Miljø P&L

49 // virksomheder //


Development & IT Innovative produkter SpĂŚndende arbejdsopgaver

LĂŚs mere

www.danskebank.com/job


Danske Bank Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

Development & IT At Development & IT, we are responsible for developing innovative products and services for the Danske Bank Group’s IT platform. We are around 2,000 employees who strive to integrate the ‘One Group – one platform’ strategy into our work. We are responsible for both small and large projects, from the development of the idea to the implementation of the solution in the organisation. Development processes are robust and thoroughly tested, and lead to high-quality solutions. But the key to our success is our employees who are always on the lookout for challenging projects to improve the Group’s products and processes. And we constantly support the professional and personal development of our employees.

23.000 / 14.000 300 / 300 www.danskebank.com Opgaveskrivning Speciale Studiejob - Fuldtidsstilling Fultidsstilling - -Deltidsstilling Deltidsstilling

Student or newly graduated Start your career with Danske Bank’s Graduate Programme. The programme gives you a broad introduction to our IT Development organisation and training in our tools and processes. Regardless of your profile, you will get the chance to join in the daily work in different departments in our IT Development organisation. You can use this experience to help you decide how you want to continue your career with us. We start up once or twice a year and the programme runs for 21 months. Read more at www.danskebank.com/job. Or send the text ITJOB to 1231 to get more information on your mobile.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm

One platform - exceptional brands The Group’s IT strategy ”One platform exceptional brands” is the guiding principle in all that we do. We all work on the same platform – our common engine - regardless of whether we are in Copenhagen or Helsinki. The platform speaks all languages and handles all currencies. The common platform is unique in the financial sector and is one of the cornerstones of our way of doing business across national borders.

Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

51 // virksomheder //


FAGFREAK KARRIERERAES FAMILIELIV FAGFREAK

- sæt dit fingeraftryk på fremtidens Danmark

KARRIERERÆS

- masser af muligheder for dig der vil frem

FAMILIELIV - tid til det hele liv

Vi skaber virkeligheden


De 98 danske kommuner Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

542.000 / 3.000 / www.jobiteknikogmiljo.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob

Vi skaber virkeligheden! Danmarks 98 kommuner er med godt 3000 ingeniører en af Danmarks største ingeniørarbejdspladser. Ingeniører i kommunerne skaber blandt andet forudsætningerne for: • En stabil og velfungerende forsyning af vand, varme og el • Miljørigtig rensning og afledning af spildevand • Gode boliger i velfungerende nærområder • Trafiksikre veje, cykelstier og fortove • Ren luft, ren jord og rent vand De danske kommuner lægger vægt på at levere service og ydelser af høj kvalitet.

En kommunal karriere? Kommunerne er i disse år under hastig forandring. Større organisationer giver mulighed for spændende karrierreforløb og personlig udvikling.

Mangfoldighed af opgaver Ingeniører og teknikere i de danske kommuner er med til at udvikle betingelserne for et moderne og velfungerende samfund.

De danske kommuner lægger vægt på det hele liv. Vi tror på, at vores medarbejdere fungerer optimalt, når der er en god balance mellem arbjedsliv og familieliv.

A&D Biotek B&A D&P

Som ingeniør eller tekniker i en af de danske kommuner kommer du tæt på borgerne og de politiske beslutningsprocesser i kommunen. Du får nærhed og udsyn, og du bliver en del af en organisation, der får Danmark til at virke.

Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi

De danske kommuner er politisk ledede organisationer. Ingeniører og teknikere i kommunerne har både udviklings-, drifts- og myndighedsopgaver. Du kan blandt andet komme til at arbejde med: • Fremadrettet klimaindsats • Udvikling af miljøindsatsen • Design og drift af bygninger, ledningsnet og vejanlæg • Anlæg, drift og vedligeholdelse af grønne områder • Miljøtilsyn på virksomheder

Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

53 // virksomheder //


Fjern 3 tændstikker og få den logiske pension for ingeniører

NYHED:

Undgå at betale SU tilbage – sæt overskydende løn ind på en opsparing DIP har udviklet SU-pension specielt til ingeniørstuderende på kandidatuddannelser. Lyder det for godt til at være sandt?

Læs mere på www.dip.dk eller ring 82330000 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse


DIP Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside :

DIP – det logiske valg Siden 1953 har DIP været det logiske pensionsvalg for civil- og akademiingeniører af flere årsager: 1. Vi ved mest om ingeniører Vi er specialiserede i at rådgive ingeniører, så de får maksimalt udbytte af deres pension. 2. Medlemmerne er ejere DIP er 100% ejet af medlemmerne. Det er altså dem, der i sidste ende vælger, hvordan vi skal udvikle os. 3. Overskuddet går til medlemmerne Som ejere er det medlemmerne, der får hele pensionskassens overskud.

26 / -/www.dip.dk

Undgå at betale SU tilbage En af betingelserne for at være berettiget til SU er jo, at du ikke tjener for meget ved siden af din SU og SU-lån. Det beløb du må tjene ved siden af din SU hedder 'fribeløb'. SU-pension DIP har udviklet SU-pension til ingeniørstuderende på kandidatuddannelser, hvor din arbejdsgiver kan sætte den løn ind, der overstiger dit fribeløb. På den måde undgår du at betale SU tilbage.

A&D Biotek B&A D&P

Kig forbi vores stand og hør mere om dine muligheder. Du kan også læse mere på www. dip.dk eller ringe på tlf. 82330000.

Eksport Elektro Energi F&N

4. Omkostningerne er lave Pengene skal ikke forsvinde i administration og gebyrer. Derfor har vi nogle af de laveste omkostninger i branchen.

G&L

5. Blandt branchens bedste forrentning DIP giver en af branchens bedste forrentninger af pensionen.

Levn

Inf & Dat Kemi Komm Maskin MatTek Medico

Nu er DIP også det logiske valg for studerende. Vi har nemlig udviklet SU-pension specielt til ingeniørstuderende på kandidatuddannelser.

Miljø P&L

55 // virksomheder //


AMBITIOUS

PEOPLE MOVING ENERGY FORWARD

Read more about people, ambitions and career opportunities on

dongenergy.com/job

AMBITIOUS PEOPLE DONG Energy has the ambitious long-term vision to provide reliable energy without CO2. In order to achieve such an ambitious target we need people who share our ambition and dedication in turning visions into reality. Employees at DONG Energy work with cutting-edge technologies and require an innovative approach in the challenge to develop tomorrow's solution in the energy sector. Energy is our job - make it yours. Working at DONG Energy A career at DONG Energy provides great possibilities for professional development and ensures challenging and interesting tasks. You will be assured to be working with the most competent colleagues in a inspirational and exciting working environment.


DONG Energy Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

Personlige samtaler:

Working as an engineer with us We offer you the possibility of professional problem solving in large, complex and long-cycle development projects with skilled colleagues as sparring partners. Our employees help push the limits of technological develop-ments. At the fair On our exhibition stand you can have a look in our project catalogue, talk to one of our graduates, recruitment consultants or one of our other employees. You can also try your skills in supplying a town with energy and participate in the competition. On Thursday 14th Bjørk Paamand, engineer and Business Project Coordinator, will give a lecture in our work:

5.400 / 6.000 - / 1.000 www.dongenergy.com Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Fultidsstilling Deltidsstilling Fuldtidsstilling Udstationering Ja - se mere på side 16 - 17

The climate is changing, the natural resources are hard pressed, and change is necessary. We have to transform both the heat & power- and the transportation sector, and at the same time re-think the way we produce and consume energy. The good thing is that this is not just a challenge - this is a business opportunity. Development of new technologies and rethinking of old ones are all part of the way DONG Energy faces the future. We have the know-how, the responsibility, and the commitment.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L

You know the challenge - come and hear our part of the solution!

Inf & Dat Kemi

Read more about people, ambitions and career opportunities on www.dongenergy.com/job

Komm Levn Maskin

You have heard about the climate. You have heard about increasing power consumption, dependency on fossil fuels and melting glaciers. But have you heard what we are actually doing about it? As a modern energy company, DONG Energy is working to develop and establish reliable and CO2 neutral solutions to provide one of the worlds’ most important goods - power.

MatTek Medico Miljø P&L

57 // virksomheder //


VIL DU STUDERE I

UDLANDET? Vi hjælper dig på vej. EDU Danmark repræsenterer 28 anerkendte, udenlandske universiteter fra Australien, Hong Kong, Kina, Malaysia, Mexico, New Zealand, Singapore og USA. Vi giver gratis rådgivning gennem hele ansøgningsprocessen, når du vælger at læse på et af vores samarbejdsuniversiteter. Vi har mere end 10 års erfaring og hjælper hvert år flere hundrede studerende med deres studieplaner i udlandet. Kom forbi vores stand på messen og hør hvordan vi kan hjælpe dig.

Læs mere på www.EDU-Danmark.dk

EDU Danmark – internationale universitetsstudier


EDU Danmark Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside :

Styrk dit CV med studieophold i udlandet Overvejer du, om et studieophold i udlandet kan styrke din akademiske profil og gøre dig mere attraktiv på jobmarkedet? En analyse blandt danske arbejdsgivere viser, at mange lægger stor vægt på, at kommende medarbejdere har international erfaring og er vant til at begå sig blandt andre kulturer. Analysen viser også at kompetencer, der vægtes højt, er typiske kendetegn for personer, som har været på uddannelsesophold i udlandet. Et studieophold i udlandet er også med til at give dit et international netværk, bedre sproglige kompetencer og selvfølgelig oplevelser for livet. Stort udbud af fag i udlandet Ved at læse i udlandet får du frihed til selv at vælge lige netop de fag, som interesserer dig mest, og som du mener giver dig den skarpeste akademiske profil. Et studieophold giver dig også et godt perspektiv på studierne i Danmark. Og så er det en stor kvalitet, at have faglige diskussioner med studerende fra alle verdenshjørner.

10 / -/www.edu-danmark.dk

Få gratis hjælp til dit studieophold EDU Danmark repræsenterer 28 internationale universiteter i Australien, Hong Kong, Kina, Malaysia, Mexico, New Zealand, Singapore og USA. Vi er en privat virksomhed med speciale i at hjælpe danske studerende med studieophold i udlandet. Vors hjælp er gratis gennem hele ansøgningsprocessen, og vi giver gode råd om visum, bolig, budget og andre praktiske emner, så du lettere kan realisere din drøm om studier i udlandet. Vi har mere end 10 års erfaring, og hjælper hvert år flere hundrede studerende af sted.

A&D Biotek B&A D&P Eksport

Mød studerende, som har læst i udlandet På DSE-messen kan du møde fire ingeniørstuderende, som EDU Danmark har hjulpet til Australien, USA og New Zealand. Du kan tale med dem om deres erfaringer og få inspiration til dine egne studieplaner. Vores studiekonsulenter står også klar til at svare på alle dine spørgsmål om studier i udlandet. Vi glæder os til at møde dig og hjælpe dig med dine studieplaner.

Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

59 // virksomheder //


Vindmøllepark Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor har vi brug for innovative ingeniører, der kan håndtere et netspændingsniveau på 400 kV og ikke er bange for at få hul igennem til en karriere, der bygger på nogle af de største energiprojekter i Danmarks historie. Vil du være helt uundværlig? Så tjek

Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret for at skabe fair konkurrence på markedet for el og gas til gavn for forbrugerne. Vi er en selvstændig offentlig virksomhed med 500 engagerede og fagligt højt uddannede medarbejdere. Med afsæt i værdierne forretningsorientering, udvikling, ansvarlighed og engagement lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.


Energinet.dk Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

530 / 120 / www.energinet.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Fultidsstilling Fuldtidsstilling- Deltidsstilling - Deltidsstilling

Energinet.dk - helt uundværlig Som ansvarlig for el- og naturgassystemerne ejer vi den overordnede infrastruktur, sørger for en sikker energiforsyning og skaber rammerne for velfungerende energimarkeder og effektiv indpasning af vedvarende energi.

Gå glad på arbejde Vi har en uformel og glad omgangstone og et godt kollegialt sammenhold. Det er for os grundstenen til alt samarbejde og dermed de gode resultater. Vores nye, moderne hovedsæde er bygget specielt til at fremme samarbejde og sparring. Dertil kommer, at vores ledere er fagligt og ledelsesmæssigt kompetente og fokuserer på medarbejdernes trivsel.

Som medarbejder hos Energinet.dk er du med til at skabe banebrydende løsninger i energi-sektoren. Et job hos os byder på mange udfordringer, og du får mulighed for at bruge dine kompetencer til fulde. Vi løser en vigtig samfundsmæssig opgave, og du kan med rette være stolt af de resultater, du er med til at skabe. Samtidig får du en helt unik ekspertise på et felt, der berører alle mennesker i Danmark. Vi søger profiler indenfor it og økonomi samt ingeniører i en bred vifte af specialer. Er du ved at afslutte dit videregående studium, og ønsker du en fremtid, hvor du hurtigt får ansvar og udfordringer? Så er et graduateforløb hos Energinet. dk en oplagt mulighed for dig.

A&D Biotek B&A

Faglig formel 1 klasse Energinet.dk’s medarbejdere er nogle af landets bedste hoveder. Vores faglighed er i topklasse, hvilket også er anerkendt i energibranchen. Det er vi selvfølgelig stolte af, og det er et kendetegn, vi værner om.

D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L

Skab morgendagens energiløsninger Som medarbejder i Energinet.dk får du indflydelse på, hvordan den daske energisektor skal se ud i fremtiden. Med andre ord har du hos os et meningsfuldt og samfundsnyttigt job hver dag.

Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek

Hos Energinet.dk arbejder vi på at udfordre dig og støtte op omkring udviklingen af dit potentiale. Vi sørger for løbende at klæde dig på med de rette kompetencer og uddannelser, så du hele tiden er “up-to-date”. Samtidig har du mulighed for at udvikle din karriere, så den bedst muligt matcher dine faglige og personlige ambitioner.

Medico Miljø P&L

61 // virksomheder //


The world is your limit At FLSmidth, the world is the limit! We work globally with projects in every known place and constantly push the technological frontier to find new and innovative solutions within our business area. For this reason, we are the world’s leading supplier of plants, machinery, services and spare parts to the cement and minerals industry. For more information please visit us at www.flsmidth.com


FLSmidth A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

10.600 / 9.000 -/www.flsmidth.com Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Fultidsstilling Deltidsstilling Fuldtidsstilling Udstationering

Vil du være med i front? FLSmidth er en international ingeniørvirksomhed med en årlig omsætning på 3,1 mia euro. Vi er verdens førende leverandør af fabrikker, maskiner, service og reservedele til cement- og mineralindustrien.

Ingeniørens arbejdsopgaver Hvert år rekrutterer vi et antal nydimitterede og yngre ingeniører, der har mulighed for at gå mange karriereveje: sales management, projektledelse, ingeniørarbejde, R&D, økonomi, logistik, business support osv. Vi har det hele.

For at sikre vores markedsledende position investerer vi massivt i teknologisk innovation, forskning og udvikling samt uddannelse af vores mere end 10.000 medarbejdere i hele verden.

Vi tilbyder spændende og selvstændige opgaver til medarbejdere, der ønsker at tage et ansvar og trives med varierende udfordringer, løbende udvikling og forandring. Vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, og du har mange fremtidige muligheder bl.a. gennem vores karriereudviklingsprogram og globale talentprogram.

Hjemme godt - ude størst Langt størstedelen af vores salg og arbejde finder sted uden for Danmark: hele 99 % af vores omsætning kommer fra aktiviteter i udlandet. Over hele verden arbejder vi projektorienteret, dvs. vi arbejder selvstændigt, men altid som del af et projektorienteret team. Derfor er netværk, samarbejde og loyalitet over for opgaven, kolleger og kunder nøgleord i vores daglige arbejde, ligesom frihed under ansvar er en absolut kerneværdi hos os.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat

FLSmidth giver dig adgang til en verden af viden, udfordringer og karrieremuligheder. Uanset hvordan du vælger at indfri dine ambitioner, får du et job i konstant udvikling, da teknologi og kunder konstant ændrer sig.

Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

63 // virksomheder //


Ingeniør i Forsvaret Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads der beskæftiger over 25.000 mænd og kvinder. Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark - og der er 7.500 af os, der går på arbejde uden uniform. Som ingeniør i Forsvaret bliver du en del af Danmarks største offentlige arbejdsplads for ingeniører. Du får mere end 400 ingeniør-kolleger med vidt forskellige specialer og erfaring – og en unik mulighed for at arbejde med utraditionelt maskinel og avancerede systemer til kampvogne, skibe og jagery.

www.job-i-forsvaret.dk


Forsvaret Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside :

Forsvaret - en helt ualmindelig arbejdsplads Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads, der uddanner og beskæftiger ca. 25000 kvinder og mænd over hele landet. Heraf er ca. 430 ingeniører. Gør en forskel for dig selv og andre Som ingeniør i Forsvaret bliver du en del af en sammenhæng, hvor din indsats også er en indsats for andre, og hvor dit arbejde er en forudsætning for, at andre kan gøre deres arbejde.

25.000 / 25.000 430 / 430 www.job-i-forsvaret.dk/civil

Ingeniørens arbejdsområder Ingeniørerne i Forsvaret arbejder hovedsageligt ved følgende tre myndigheder: Forsvarets Materieltjeneste(FMT) med hovedsæde i Ballerup. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenesete (FBE) med hovedsæde i Hjørring og endelig Forsvarets Koncernfælles IT (FKIT) med hovedsæde i København. Ingeniørernes opgaver spænder vidt - fra planlægning, teknisk sagsbehandling, projektledelse til decideret personaleledelse.

A&D Biotek B&A D&P

Mange muligheder Forsvaret tilbyder et meningsfyldt job med masser af udfordringer, menneskelige arbejdstider og gode karrieremuligheder. Derudover tilbyder Forsvaret et omfattende efter- og videreuddannelsesprogram, der betyder at du hele tiden kan styrke dit CV og dine kompetencer både på det menneskelige og faglige plan. Det betyder også at der er rig mulighed for at sætte nye mål og søge nye udfordringer.

Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

65 // virksomheder //


optimises your technology


FS Dynamics Denmark ApS Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

5 / 75 5 / 70 www.fsdynamics.dk Fultidsstilling - -Udstationering Fuldtidsstilling Udstationering

Vores virksomhed FS Dynamics er en ekspansiv konsulentvirksomhed med produktudviklingsspecialister inden for fluid- og strukturdynamiske analyser og simuleringer. Vores mission er at blive den førende leverandør af fluid- og strukturdynamiske simuleringer til udviklingsintensive virksomheder i Danmark og resten af Norden.

Our company FS Dynamics is a rapidly growing consultancy company employing product-development specialists within the field of fluid and structure simulations. Our mission is to become the leading supplier of fluid and structure simulations to innovative companies in Denmark and the rest of Scandinavia.

Vores ydelser Vi er i dag Skandinaviens største leverandør af CFD-konsulenttjenester og en anset leverandør af konsulenttjenester inden for FEMberegninger. Vi simulerer en bred vifte af produkter og processer, hvor vi anvender kommercielle programmer såsom ABAQUS, ANSYS, Nastran, CFX, Fluent og Star (CD og CCM+). Vi udfører mange af vores projekter på eget kontor, men vi løser også projekter ved at udstationere konsulenter direkte hos vore kunder. Vi er konstant på udkig efter alsidige og engagerede ingeniører, så hvis du synes at vores virksomhed lyder interessant, ser vi frem til at høre fra dig.

Our services Today, we are the largest supplier of CFD consultancy services and a recognized supplier of consultancy services within the area of FEM simulations. We simulate a wide range of products and processes by using commercial programs like ABAQUS, ANSYS, Nastran, CFX, Fluent and Star (CD og CCM+). Many of our projects are carried out at our office, but we also carry out projects on-site at some of our customers. We are constantly looking for versatile and committed engineers, so if you find our company interesting, we will be looking forward to hearing from you.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

67 // virksomheder //


GEO - Alt i ét job

Har du lyst til at arbejde i en rådgivende ingeniørvirksomhed, hvor teori afløser praksis og felten afløser kontoret? Det kan du komme til i GEO, hvor der er kort fra idé til virkelighed, medarbejderindflydelse og fokus på udvikling og innovation. Som nyansat gennemgår du GEOs projektleder­ uddannelse. Over 12 måneder gennemgår du teoretiske og praktiske forløb og får et godt net­ værk på tværs af virksomheden.

København Maglebjergvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Web: www.geo.dk Mail: geo@geo.dk Tlf.: +45 4588 4444

Århus Sødalsparken 12 8220 Brabrand

Hvad er vi for en virksomhed? I GEO har vi styr på jorden under Danmark. Vi sørger for, at både huse, broer og havmølleparker står på sikker grund. Internationalt arbejder vi så forskellige steder som Grønland, Nordsøen og Afrika. GEO bekæmper forurening og finder rent drikke­ vand. Og så er vi med når Danmarks største byg­ gerier skal projekteres. Klik ind på vores hjemmeside – www.geo.dk – og få mere at vide.

Web: www.geo.dk Mail: geo@geo.dk Tlf.: +45 8627 3111


GEO Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

200 / 89 / www.geo.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob

Virksomheden GEO er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der tilbyder Danmarks mest omfattende ekspertise inden for jord og vand. Vi leverer den komplette undersøgelse – fra feltarbejdet, over laboratorium og modelberegninger – til den færdige rapport. GEO arbejder både til lands og til vands, i indland og udland. Vi løser komplekse opgaver inden for byggeri, anlæg, industri, energi- og vandforsyning.

Tilbud til studerende GEO beskæftiger 2-4 studerende i vores laboratorium og i marken. Vi tilbyder ingeniørpraktik og fungerer som vejledere for eksamensprojekter, hvor forskningsfaciliteter stilles til rådighed. A&D Biotek B&A D&P

Ingeniørens arbejdsområder Ingeniøren i GEO løser både større og mindre opgaver. Opgaverne omfatter fx geotekniske undersøgelser, beregninger, undersøgelser af forurenet jord og grundvand, kerneboringer, grundvandsressourcer og havbundsundersøgelser for havmølleparker. Ingeniøren arbejder med en blanding af rådgivning, feltarbejde, laboratorieundersøgelser og rapportering, og er således med i de fleste processer. Det giver udfordringer, afveksling og ansvar. GEOs ingeniører videreuddannes så de får de nødvendige kompetencer til at arbejde og udvikle sig i en projektorienteret organisation med stor frihed og indflydelse på egen hverdag.

Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

69 // virksomheder //


Metal is 100 % recyclable

Glud & Marstrand udvikler hele tiden nye produkter og i år introducerer vi Pockit - en stor emballagenyhed i lommeformat. Pockit er en patenteret emballage, der med sin bølgeformede drejeåbning gør emballagen unik, og sikrer en nem åbning af produktet. Pockit består af to metalparter, der omslutter en plastindsats, som er mulig at modificere efter kundens aktuelle behov, således at vi kan ændre ikke bare højde, men også form på plastparten.

Glud & Marstrand A/S · www.glud-marstrand.com · +45 6312 4200


Glud & Marstrand A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

1.000 / 100 60 / 5 www.glud-marstrand.com Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale Fultidsstilling Fuldtidsstilling Udstationering

Virksomheden Metalemballage er andet og mere end konserves- og kagedåser - tradition og fornyelse har spillet sammen gennem mere end 120 år. Kagedåser til det københavnske hjemmebag i 1880’erne, Madam Blå til den hjemmebryggede kaffe i 1930’erne, ovale dåser til en af Danmarks største eksportsucces’er, skinken, Steelbook boksen til CD/DVD, der de seneste år har begejstret underholdningsindustrien og senest CupCan, en helt ny, konisk emballage med store logistiske og produktionsmæssige muligheder. Der går en lige linie gennem disse eksempler linien hedder kvalitet, kreativitet og fleksibilitet. Gennem mere end 120 år har Glud & Marstrand bevist, at disse egenskaber er vigtige, når en virksomhed vil opnå og fastholde succes. En succes, der er skabt og fortsat bliver skabt af dygtige, fagligt kompetente medarbejdere på alle niveauer.

stabiliteten gør den let at håndtere og distribuere, og den stiller ingen særlige krav til opbevaring • metal er miljøvenligt og 100% genanvendeligt. Udvikling Vi har højtuddannede specialister indenfor produkt- og produktionsteknologi. Produkt- og procesudvikling foregår internt og ved overførsel af teknologi fra andre brancher. Vores eget laboratorium foretager test af løsninger og laver tilpasninger, så de er i overensstemmelse med de miljø- og kvalitetskrav, der stilles.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro

Udfordringer Glud & Marstrand bevæger sig med hastige skridt fra at være en dansk/skandinavisk virksomhed til nu også at have produktion i Sydkorea, USA og Kina. Vil du med? Kom og hør mere om os på vores stand.

Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm

Hvorfor metal? Fordi metal har en række særlige egenskaber, det er oplagt at udnytte: • materialet er fleksibelt og rummer enorme muligheder for tryk, formgivning og præg • metalemballagens barriereegenskaber beskytter fødevarer optimalt, da emballagen er fuldstændig tæt overfor lys, ilt og bakterier • metal er en robust emballageform, hvor form-

Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

71 // virksomheder //


GN Store Nord A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside :

GN er blandt verdens største producenter af headset, høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. GN Netcom har omkring 850 medarbejdere og udvikler under Jabra-brandet trådløse headset til brugere af mobiletelefoner samt trådløse og ledningsbaserede headset til professionelle brugere i kontaktcentre og kontormiljøer. GN ReSound har omkring 3.300 medarbejdere og udvikler avancerede, digitale høreapparater, der gang på gang flytter grænserne for, hvor små høreapparater man kan lave, og hvor virkelighedstro en lydoplevelse man kan give brugerne. GN Otometrics, som er en del af GN ReSound, udvikler avanceret audiologisk diagnoseudstyr som bl.a. anvendes af audiologer ved undersøgelse af folks hørelse verden over. Størstedelen af udviklingen foregår i vores topmoderne udviklingsfaciliteter på vores hovedkontor i Ballerup. Derudover har vi også udviklingsfaciliteter i Taastrup, Aalborg, Kina og USA.

900 / 3.150 -/www.gn.com

Vi råder også over lokaler, hvor vi kan gengive lyde fra den ”virkelige” verden eksempelvis lydmiljøet fra en trafikeret gade, et kontormiljø eller en bil, der kører af sted på motorvejen. Faciliteter, som bidrager til, at vi kan udvikle produkter, der kan håndtere alle de eksterne lydpåvirkninger, som headset og høreapparater er udsat for. Antenneteknik indgår også som en væsentlig del af vores trådløse produkter. Derfor har vi såvel et antennemålerum som et EMCmålerum, hvor vi kan udvikle og teste disse produkter.

A&D Biotek B&A D&P

At arbejde som ingeniør i GN Som ingeniør i GN får du et ansvarsfyldt og udfordrende job, der giver dig store muligheder for professionel og personlig udvikling. Du er med til at sætte dit fingeraftryk i de enkelte produkters forløb, og i dit daglige arbejde kommer du til at indgå i spændende og krævende projekter i samarbejde med dygtige kolleger i et internationalt miljø.

Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn

Avancerede udviklingsfaciliteter Et af de mest centrale områder for alle GN’s forretningsområder er akustik, hvilket også afspejles i GN’s udviklingsfaciliteter. Et lyddødt rum, et efterklangsrum samt et standardiseret lytterum er nogle af de faciliteter vores ingeniører gør brug af, når de udvikler og tester nye produkter.

Maskin MatTek Medico Miljø P&L

73 // virksomheder //


/PLEVELSER¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ FOR¬LIVET )NUUNERMUT¬MISIGISASSAT


Greenland Contractors I/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder : Personlige samtaler:

Virksomheden Greenland Contractors (GC) er et interessentskab bestående af MT Højgaard a/s og Inuit Service Company A/S. Vi udfører service, drift og vedligehold på Thule Air Base i Grønland for US Air Force. Det er vores opgave at drive Thule Air Base og alle de støtte-funktioner, der er nødvendige for driften. Det gælder infrastrukturen, elproduktion, sundhedsvæsen, boliger, fritids- og sportsaktiviteter, kantinedrift osv. Vi beskæftiger ca. 440 medarbejdere på basen i et multinationalt miljø bestående af danskere, grønlændere, amerikanere og canadiere.

13 / 440 1 / 15 www.gc.gl Opgaveskrivning - Praktikophold Fultidsstilling Fuldtidsstilling- Udstationering - Udstationering Ja - se mere på side 16 - 17

Som ingeniør kommer du til at arbejde tæt sammen med vores øvrige afdelinger både i projekterings- og udførelsesfasen. Udover vores ingeniørafdeling har vi ansat ingeniører i miljøafdelingen, arbejdsmiljøafdelingen, kvalitetsafdelingen samt som byggeledere i entrepriseafdelingen.

A&D Biotek B&A

Læs mere på hjemmesiden Læs mere om Greenland Contractors og Thule Air Base på www.gc.gl, hvor du også kan holde dig opdateret omkring ledige stillinger. Besøg vores stand og få en snak med vores repræsentanter om dine muligheder hos GC.

D&P Eksport Elektro Energi F&N

Ingeniørens arbejdsområder Hovedparten af vores ingeniører er ansat i Engineering, der kan sidestilles med en teknisk forvaltning med en ingeniørafdeling, en projektog ejendomsforvaltning, en miljøafdeling, samt en arbejdsmiljøafdeling.

G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek

Vores team af ingeniører beskæftiger sig med alle tekniske områder inden for byggeteknik og installationer, herunder design, kalkulation, projektering samt tilsyn og rådgivning i forbindelse med driften af basens anlæg.

Medico Miljø P&L

75 // virksomheder //


Vil du være med til at forme en bæredygtig fremtid?

i lighed e g a f t din vend ordre rste rådgi f d u Få s tø as 4. p he d . o r u E ksom r i v r ø i ingen ner.dk

sio tidsvi m e r Tjek f


Grontmij | Carl Bro Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder : Personlige samtaler:

Kom forbi Grontmij | Carl Bro Så gi’r vi kaffen og snakker om dine muligheder som ung i Grontmij | Carl Bro. Går du og drømmer om en karriere med faglige udfordringer, og vil du gerne bidrage til at fremtidssikre menneskers livskvalitet gennem bæredygtige løsninger i en førende international rådgivningsvirksomhed? Kom forbi til en kop kaffe på vores stand og hør mere! Du kan møde vores medarbejdere og få en snak om mulighederne som ung rådgiver i Grontmij | Carl Bro. Vi er en arbejdsplads, der bl.a. er kendetegnet af stor faglighed, højt til loftet, internationale opgaver og kolleger i et dedikeret fællesskab, hvor vi deler viden og begejstring på tværs af organisation og lande. Kom og hør, hvordan vi i tæt dialog med vores kunder skaber bæredygtige forbedringer i menneskers arbejdsog privatliv.

1.300 / 11.000 650 / 6.100 www.grontmij-carlbro.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Fuldtidsstilling Deltidsstilling - Udstationering Ja - se mere på side 16 - 17

Spændende lokale projekter Ud over en lang række nationale og internationale projektløsninger kan du også få et mere lokalt indblik i projekter løst fra vores kontor i Aalborg fx inden for byggeri, geoteknik, vej og trafik, afløb samt jord og vand. Hør fx om rådgivningen bag fremtidens højteknologiske lavenergi pleje-hjem i Nørresundby, geotekniske løsninger til Silkeborg motorvejen, separatkloakering i Aalborg midtby samt udfordrende PCB undersøgelse af Lejerbos boliger og oprensning af Kemiragrunden i Nørresundby.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N

Læs mere om vores spændende projekter på fremtidsvisioner.dk eller slå et smut forbi vores job- og karrieresider på grontmij-carlbro.dk

G&L Inf & Dat Kemi

Vi glæder os til at møde dig!

Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø

Du kan også deltage i vores konkurrence, hvor vi trækker lod om 10 bærbare solcelleopladere.

P&L

77 // virksomheder //


Frank Frank er ingeniør og projektleder i Grundfos Business Development Centre – hvor alle Grundfos’ mange nye produkter udvikles. Frank er gift og far til tre børn. “Grundfos respekterer at du har et familieliv. Jeg har mulighed for at skabe netop den balance mellem job og fritid jeg har brug for.”

Spræng rammer for job og fritid Grundfos er en af Danmarks allerstørste virksomheder. I mere end 60 år har vi været med til at sprænge rammer for hvordan vores medarbejdere får liv og karriere til at gå op i en højere enhed. Vi tilbyder flekstidsordninger, hjemmearbejdspladser og en række forskelligartede medarbejdergoder – fra åbent autoværksted til eget wellnesscenter. Det er goder der er med til at gøre hverdagen og arbejdslivet lettere, sundere og sjovere. Vi er stolte af den fleksibilitet og livskvalitet mulighederne giver. Vil du være med? Læs mere på www.grundfos.dk/job

www.grundfos.dk/job


Grundfos Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder : Personlige samtaler:

Vil du være med i en af Danmarks største og mest succesrige virksomheder? Vi udvikler, producerer og sælger nogle af verdens mest effektive og energibesparende pumper og pumpesystemer - pumper som hver eneste dag sprænger rammer for velfærd, miljø og komfort for mennesker over alt på kloden. I Grundfos kan du dagligt være med ti l at sprænge rammer. Uanset hvor du arbejder hos os, bidrager din indsats ti l at mennesker overalt på kloden får de samme basale muligheder som vi i Danmark tager for givet. Kernen i Grundfos er innovation - det at vi går nye veje. Det gælder ikke bare de løsninger vi skaber, det gælder også vores måde at arbejde på - med kunder, med hinanden og med verden udenfor. Vil du være med i en virksomhed hvor vi hele tiden uddanner og udvikler os - på alle niveauer? Hos Grundfos kan du vælge i mellem mange forskellige karriereveje - hvoraf flere henvender sig specielt til nyuddannede:

4.300 / 17.000 400 / 2.000 www.grundfos.com Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Fultidsstilling Fuldtidsstilling- Deltidsstilling - Deltidsstilling Ja - se mere på side 16 - 17

på to år - i Danmark og i udlandet. Du kan selv definere dine projekter og derved designe dit eget turnusforløb. Lederaspirant Få dine lederevner afprøvet, som lederaspirant hos os. I løbet af et år gennemgår du lederkurser, og får mulighed for at afprøve dine færdigheder som leder i din egen afdeling. Læs mere på www.grundfos.com/careers for at få et overblik over alle karrieremulighederne.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi

Grundfos er en virksomhed drevet af stærke værdier - værdier der ikke bare er smarte modeord, men går helt tilbage til vores grundlægger, Poul Due Jensen. Vi kalder det Be>Think>Innovate. Det er den basis der gør det muligt for os at sprænge rammer, at skabe idéer der bringer både os, dig og verden videre.

F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico

Turnusprogram Med Grundfos’ turnusprogram får du mulighed for at ”kickstarte” din karriere. Som nyuddannet ingeniør eller cand. merc. får du mulighed for at afprøve dine evner i fire forskellige jobfunktioner

Miljø P&L

79 // virksomheder //


Færdig med din uddannelse inden for det næste år?

x=26736-13736+368

Så er IAK stadig den billigste a-kasse for dig. Klik ind på iak.dk/blivmedlem

Gratis studiemedlemskab sikrer dig

x=13.368 – det tjener du med et gratis

Et gratis studiemedlemskab i IAK er en

studie-medlemskab af IAK.

Du får altså en måneds dagpenge – i 2010

mulighed for dig, som

svarer det til 13.368 kr. Normalt skal nyud-

• studerer til ingeniør

kan få dagpenge.

• har mindst 1 år tilbage af dit studie

dannede ellers vente en hel måned, før de

• er under 29 år

• har et studiejob.

Søg om optagelse på iak.dk. Her kan du også læse meget mere om studiemedlemskabet.

’s stand og vind

Løs en ligning på IAK

biografbilletter hver time Ingeniørernes A-kasse


IAK Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside :

100 / 1 10 / 1 www.iak.dk

IAK er bedst og billigst for akademikere IAK er a-kasse for 70.000 ingeniører, cand. scienter og andre med en teknisknaturvidenskabelig uddannelse. Vi kender vores medlemmers arbejdsmarked og er samtidig den billigste a-kasse for akademikere.

Meld dig ind senest 2 uger efter din eksamen Hvis du er ved at være færdig med din studietid, skal du huske at melde dig ind i IAK senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse. Besøg vores stand og hør mere.

Gratis studiemedlemskab af IAK sikrer dig 13.368 kr. Et studiemedlemskab af IAK giver dig ret til dagpenge fra dag ét efter din sidste eksamen. Normalt skal nyuddannede ellers vente en hel måned før de kan få dagpenge. Med et studiemedlemskab tjener du altså en måneds dagpenge - i 2010 er det 13.368 kr.

Vind biografbilletter og gavekort på standen Du kan også vinde biografbilletter og gavekort på 1000 kr. til BilletNet. Læs også mere på iak. dk

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi

Et gratis studiemedlemskab i IAK er en mulighed for dig, som • er studerende som ingeniør eller cand.scient. • er under 29 år • har mindst 1 år tilbage af dit studie • har et studiejob.

F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

81 // virksomheder //


TANK FAGLIG VIDEN HOS IDA DANMARKS STØRSTE FAGLIGE ORGANISATION FOR INGENIØRER OG CAND.SCIENT.ER

1/2

E

F

Et enestående netværk IDA er Danmarks største netværk for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. Det får du foræret, og hvem ved, om det næste job ligger her?

Professionel rådgivning IDAs jurister hjælper med rådgivning om bl.a. ansættelseskontrakter, udstationeringer og forfremmelser. Det gælder også studierelevante jobs i studietiden.

Spændende arrangementer Løbende afholdelse af sociale og faglige arrangementer over hele landet. Derudover er der altid mange spændende aktiviteter på studiestederne.

Målrettet karriereplanlægning Du kan få hjælp til alt fra CV-skrivning og forberedelse af jobsamtalen til deltagelse i en række kurser og seminarer gennem hele karriereforløbet.

“INGENIØREN” leveret til døren Hver uge får du leveret Nyhedsmagasinet Ingeniøren, der skriver fast om it, teknik og naturvidenskab.

Stærke kontante fordele Danmarks formentligt billigste og bedst dækkende forsikringer, rabatter på indkøb i tusindvis af butikker samt gode bankrenter er blot noget af det, der reelt gør IDAmedlemskabet gratis for mange.

Meld dig ind allerede i dag på ida.dk


IDA, Ingeniørforeningen Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside :

IDA er en interesseorganisation for scienter og ingeniører og Danmarks største akademiske fagforening med mere end 77.500 medlemmer. Hovedaktiviteter: IDA varetager medlemmernes interesser gennem politiske mærkesager. Giver juridisk hjælp, herunder forhandling af kontrakter m.m. Du får adgang til lønstatistik samt rådgivning vedrørende cv- og jobsøgning. Som snart kandidat, kan du - udover de almindelige fordele ved et GRATIS IDA medlemskab få ret til følgende: • Nyhedsbladet ”Ingeniøren” • Sociale og faglige arrangementer arrangeret af IDA’s 33 fagtekniske selskaber • Ubegrænset medlemskab af IDA’s fagtekniske selskaber • Billige forsikringer også når du er færdig med studiet • IDA X-tra kort med rabatter til mere end 3.400 butikker.

200 / -/www.ida.dk

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du melde dig ind på dagen, GRATIS. Er du i slutningen af dit studie, tilbyder vi dig følgende: • Udvidet rådgivning og karriereforløb under de sidste 3 måneder af dit studie • De første 3 måneders gratis af dit ordinære medlemskab efter dimission. Kom og mød os på messen for at høre mere om, hvad IDA kan gøre for dig samt deltag i IDA’s konkurrence om en I-POD touch og biografbilletter. Læs mere, om hvad du får hos IDA på www.ida.dk eller skriv til os på pbo@ida.dk.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

83 // virksomheder //


Find ingeniørjobbet på Jobfinder.dk – din personlige søgerobot Kun for ingeniører Hurtigt overblik over alle ingeniørstillinger Bliv kontaktet – læg dit CV ind


Ingeniøren Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside :

90 / -/Ing.dk, Jobfinder.dk

Ingeniøren - en del af Mediehuset Ingeniøren A/S Læs Nyhedsmagasinet Ingeniøren Nyhedsmagasinet Ingeniøren er ingeniørernes avis. Som ingeniør-studerende får du gratis avisen leveret, når du er medlem af IDA. Læs højaktuelle nyheder og uddybende baggrundsartikler inden for netop dit fagområde. Få Ingeniøren på mobilen Hold dig opdateret i frokostpausen på mobilen. Send en sms med teksten ’ing’ til 1272 og få direkte adgang til nyheder, blogs og debat.

Find jobbet på Jobfinder.dk Jobfinder.dk er ingeniørernes favorit*, når de kigger efter job. Her får du et hurtigt overblik over ledige stillinger. Læg dit CV ind og bliv kontaktet af din fremtidige arbejdsgiver. Få hjælp til jobsøgningen Læs hvordan du skriver den perfekte jobansøgning eller spørg karrierepanelet om lønforhold, kontrakter, prøvetid osv.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

*Megafon jobadfærdsanalyse

85 // virksomheder //


Vi arbejder med miljøet helt tæt på kroppen

www.kruger.dk


Krüger A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

450 / 1.200 300 / 850 www.kruger.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Deltidsstilling

Styrket CO2 bevidsthed Krüger er førende inden for løsninger og teknologier til vand- og spildevandsbehandling. Aktiviteterne spænder fra rådgivning over projektering og udførelse af anlæg til levering af udstyr og systemer.

også en mulighed. Alt sammen i et arbejdsmiljø præget af åbenhed og tillid, hvor videndeling og uddelegering af ansvar er en selvfølge.

Krüger er et datterselskab i Veolia Water (93.500 medarbejdere), hvor der er stort fokus på udvikling til gavn for miljøet. Vi arbejder bevidst med at minimere carbon footprint i vores løsninger. Selskabet har mere end 600 patenterede processer og teknologier til behandling af vand. Få projekterfaring hos Krüger Vi har samlet Nordens mest kompetente stab af medarbejdere. Med udgangspunkt i kommuners og industriers behov står vi inde for, at vores kunder får en optimal løsning. Arbejdsopgaverne er mangfoldige. Du kan f.eks. deltage i tilbudsgivning, planlægning og projektering, indkøb af udstyr, udarbejdelse af dokumentation, driftsinstruktioner, tilsyn eller forhandling med underleverandører. Du kan stå for opstart og indkøring af store internationale anlæg. Alternativt er salgsorienterede opgaver, projektledelse eller programmering

Karrieremuligheder Vi arbejder målrettet med dine karrieremuligheder, herunder jobbeskrivelser, ansvar og kompetencekrav. For at styrke de nødvendige kompetencer udbydes tilpassede efteruddannelser, eksempelvis i et forløb inden for projektledelse.

A&D Biotek B&A D&P

Attraktiv arbejdsplads Alle Krügers medarbejdere skal bidrage til, at vi i det daglige har en attraktiv arbejdsplads. Frihed under ansvar er en integreret del af vores virksomhedskultur, og vi bestræber os på at være fleksible i vores arbejde såvel som i omgangen med hinanden. I dag er vi mere end 12 nationaliteter, og vi høster faglige såvel som menneskelige fordele heraf.

Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn

Vi tilbyder studerende forskellige samarbejdsmuligheder - herunder praktikophold, projektarbejde, eksamens-/ phD-projekter, samt studenterjob. Som nyuddannet kan du blive tilknyttet det europæiske program VIE (Volunteer for International Experience). Se mere på www.vie.veoliaenvironnement.com Se mere på www.kruger.dk

Maskin MatTek Medico Miljø P&L

87 // virksomheder //


www.linak.com

Her er en dyneløfter Ja, det kalder vi den for sjov, men faktisk er det en løfte-søjle til en hospitalsseng. Vi kunne også have vist dig aktuatorløsninger, der forebygger lavineskred, justerer solpaneler, afiser flyvinger, hæver og sænker dit arbejdsbord, eller som gør det sikrere at transportere et næsehorn. Vi skaber bevægelse i hele verden.


LINAK A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

850 / 750 120 / www.linak.com Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Fuldtidsstilling Fultidsstilling

LINAK leverer aktuatorløsninger, der forbedrer menneskers livskvalitet og arbejdsmiljø Vi er førende i verden inden for lineære aktuatorer og elektroniske styringer til hospitals- og plejesektoren, til komfortmøbler, arbejds- og kontorborde og til en lang række industrielle applikationer. Produkterne bruges eksempelvis til at højdejustere kontor- og arbejdsborde og til at regulere hospitals-plejesenge og patientløftere. Ca. 90% af omsætningen eksporteres gennem datterselskaber og forhandlere worldwide. Vi er cirka 1600 medarbejdere i koncernen, hvoraf godt 850 arbejder på Als. LINAK er en dynamisk virksomhed, hvor dagen i dag ikke ligner dagen i morgen. Vi sigter mod at skabe et godt arbejdsklima for vore medarbejdere gennem åbenhed, tryghed og motivation, og vi bestræber os på at skabe de rette udfordringer for vore medarbejdere. Vi har et værdisæt, som vi bruger aktivt, både i dagligdagen og i rekrutteringsøjemed. Vi motiverer og støtter vore medarbejdere i at dygtiggøre sig ved supplerende uddannelse. Der er rig mulighed for intern jobudvikling samt mulighed for udstationering hos et af vore mange datterskaber.

Ingeniørpraktik eller afgangsprojekt? LINAK A/S søger ingeniørpraktikanter (diplomog civilingeniører (P/M/E)), som har gåpåmod og lyst til at blive en del af et dynamisk produktlinje- eller udviklingsteam. Vi har løbende 4 –5 praktikanter i huset. Du vil – som en naturlig del af teamet – blive inddraget i problemstillinger samt indgå i arbejdet med både større og mindre projekter. Det kan bl.a. være at udvikle, specificere, indkøbe og igangsætte fremtidens proces- og produktionsudstyr. Derudover kan du være med til at kvalitetssikre, rationalisere og optimere løbende produktion, og du vil modtage løbende opgaver såsom ugentlige registreringer af forskellige produktionsdata. I udviklingsafdelingen vil opgaverne bestå i at teste, nyudvikle eller videreudvikle eksisterende produkter. I praktikperioden vil du gennem arbejdet med projekter udvikle en analytisk sans, som gør dig til en stærk og systematisk problemløser på længere sigt, og du vil opnå tætte samarbejdsrelationer i et travlt og uformelt miljø. LINAK tilbyder gode forhold, herunder mulighed for betalt kollegieværelse under opholdet. Ofte vil der også være mulighed for at gennemføre afgangsprojekt i virksomheden.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

89 // virksomheder //


Designing software for complex logistic all over the world

Traceability systems for supply chains

Process optimization for the airport industry

End-to-end process optimization in postal logistics

Automated materials handling for libraries

Optimization of controls systems


Lyngsoe Systems A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside :

160 / 40 90 / 15 www.lyngsoesystems.com

Lyngsoe Systems er leverandør af logistikløsninger supply chains, lufthavne, den postale sektor, biblioteker m.m. Lyngsoe Systems' løsninger omfatter bl.a. Warehouse Management, Produktionsstyring, Asset Management, Fødevaresporbarhed og RFID. Alle løsningerne er baseret på kendte og anvendte teknologier, der sætter vores kunder i stand til at forbedre deres kundeservice, produktivitet samt markant reducerer omkostningerne.

A&D Biotek B&A

Lyngsoe Systems har siden midten af 1970’erne leveret kvalitetsløsninger på verdensplan og har herigennem opbygget en omfattende viden og erfaring med projektledelse, systemdesign, rådgivning, installation, support og vedligeholdelse af små og store it-baserede logistikløsninger. Vores referenceliste er omfattende med mere end 2100 installationer i Europa, USA, Asien, Australien og tæller bl.a. GAP, Target Stores, Copenhagen Airport, Danfoss, Deutsche Post, Havi Logistics, Australia Post, United States Postal Service, Reebok,Timberland m.fl.

D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

91 // virksomheder //


MAN Diesel – Powering the World


MAN Diesel & Turbo Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder : Personlige samtaler:

Virksomheden MAN Diesel er en højteknologisk og international koncern, som er førende i verden inden for udvikling og konstruktion af totakt dieselmotorer samt produktion af firetakt dieselmotorer. Begge motortyper bruges hovedsageligt i skibe og på kraftværker. Afdelinger for totakt aktiviteterne er i København. Afdelingerne for firetakt aktiviteter er i Frederikshavn og Holeby. Ingenniørens arbejdsområder Virksomhedens arbejdsopgaver omfatter konstruktion, projektering, markedsføring, salg, fabrikation, service, rådgivning samt forskning, design og udvikling. I København ligger også vores Research & Development Centre, der blandt andet har en specialkonstrueret totaktmotor, som gør os i stand til at udforske teknologiske muligheder og krav til fremtidens dieselmotor. MAN Diesel har i Danmark desuden afdelinger i Frederikshavn og Holeby, hvor fokus primært er på firetaktmotorer. Disse motorer bruges både i skibe og på kraftværker.

2.400 / 7.300 350 / www.mandieselturbo.com Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Fultidsstilling Fuldtidsstilling- Udstationering - Udstationering Ja - se mere på side 16 - 17

Vi er en del af den tyske industrikoncern MAN SE med ca. 55.000 ansatte. Vi indgår i MAN Diesel gruppen, som sammen med selskaber i Tyskland, England og Frankrig samt et verdensomspændende netværk af udlandskontorer og servicecentre, beskæftiger ca. 7.700 medarbejdere.

A&D Biotek B&A

Tilbud til studerende Vi tilbyder praktikpladser for studerende og samarbejde omkring eksamensprojekter. Områderne er forskning og udvikling samt konstruktion, og der er til stadighed et større antal studerende og praktikanter beskæftiget i virksomheden.

D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

93 // virksomheder //


VI GØR DET VIRKELIGT !

Se mere på www.moe.dk


Moe & Brødsgaard Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

350 / 15 245 / 15 www.moe.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Fultidsstilling Deltidsstilling Fuldtidsstilling Udstationering

Vi ser muligheder Moe & Brødsgaard er blandt de førende rådgivende ingeniører i Danmark. Vi er over 350 medarbejdere fordelt på kontorer i Aalborg, Århus, Fredericia, København, Roskilde og i Norge. Vi arbejder tværgående med kompetencer indenfor byggeri, trafik og infrastruktur, anlæg og miljø, energi og industri. Kan du se mulighederne?

Vores kultur Hos os er der højt til loftet, men ikke langt til handling. Vores flade struktur og åbne døre er med til at sikre, at beslutningsvejen er kort. Her giver vi både ansvar og plads til at udfolde sig. Vi forventer, at vores medarbejdere er engagerede og kompetente, tager ansvar, ikke er bange for nye udfordringer og er gode til at videndele. Du kan til gengæld forvente dygtige kolleger, faglig udvikling, ansvarsfuldt arbejde i gode rammer og et højt humør.

En attraktiv arbejdsplads Det skal både være sjovt og udfordrende at arbejde hos os. Vi vil have engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, og derfor tilbyder vi løbende videreuddannelse, videndeling og deltagelse i spændende projekter. I Moe & Brødsgaard sørger vi samtidig for gode sociale rammer med medarbejderklubber, kantineordning, årlig ski- og studietur, fælles sportsarrangementer, fysioterapi osv. Det synes vi er gode rammer – gør du?

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi

Vil du vide mere? Så gå ind på vwww.moe.dk. Her kan du bl.a. læse om studiejob, praktikplads og vores øvrige tilbud til dig som studerende. Du kan også læse om de forskellige karriereveje i Moe & Brødsgaard og møde et par af vores med-arbejdere. Læs også om, hvad vi arbejder med netop nu.

F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin

God fornøjelse!

MatTek Medico Miljø P&L

95 // virksomheder //


Netcompany A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder : Personlige samtaler:

210 / 90 / www.netcompany.com Studiejob - Fultidsstilling Fuldtidsstilling Ja - se mere på side 16 - 17

Virksomheden Netcompany er en succesfuld, dansk, forretningsorienteret IT-konsulentvirksom-hed med over 200 ansatte. Vi udvikler admini-strative systemer, selvbetjenings-løsninger, portaler og serviceorienterede arkitekturer på moderne teknologier. Vores kunder er store og mellemstore danske og internationale virksom-heder i den private og offentlige sektor.

Dit arbejde vil være at analysere, designe og udvikle løsninger og serviceorienterede arkitekturer på moderne .NET og Java EE teknologier.

Netcompany er kåret til Danmarks bedste ITkonsulentvirksomhed af Børsen fra 2005 til 2008 samt til Danmarks tredje bedste ITarbejdsplads af Great Place to Work i 2009.

Allerede fra første dag sætter vi fokus på din personlige og faglige udvikling med det formål at udvikle dig til en af markedets bedste konsulenter. Det sker gennem udfordrende og afvekslende arbejdsopgaver, Netcompany Academy, vores mentorordning og din mulighed for løbende at tage certificeringer.

Vi arbejder projektorienteret i en meget flad organisation, hvor vejen fra idé til realisering er kort. Vores indstilling er, at medarbejdernes initiativ, indstilling og fleksibilitet er hjørnestenen i vores fortsatte vækst og udvikling.

A&D Biotek B&A

Netcompany som arbejdsplads Hos Netcompany vil du blive en del af en ung og professionel virksomhed, hvor omgangstonen er uformel, og respekten for kolleger og kunder er i højsædet. Du vil blive en del af et stærkt team. Sammen med nogle af branchens dygtigste IT-konsulenter, tekniske arkitekter og specialister, kommer du til at arbejde med Danmarks mest spændende IT-projekter hos store danske og internationale virksomheder.

D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat

Et stort socialt engagement Hos Netcompany tror vi på, at de bedste resultater opnås i uformelle omgivelser. Derfor vægter vi sociale aktiviteter højere end noget andet sted i branchen. Som medarbejder kan du deltage i personaleklubber af enhver art: Adventure Club, Firmafodbold, Badminton, Vinklub, Kulturklub, løbeklub m.v.

Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

97 // virksomheder //


VIL DU GØRE EN FORSKEL?

Store ambitioner, vilde ideer, forventninger om det ultimative og sund økonomi kan sagtens gå hånd i hånd.

HOS NIRAS FÅR DU PLADS TIL AT LØFTE DINE IDÉER TIL ENGAGERET OG UDFORDRENDE RÅDGIVNING. Har du lyst til at blive en del af NIRAS, så kig forbi www.niras.dk/job i dag - og med jævne mellemrum. Der er spændende muligheder både i Danmark og ude i verden.

NIRAS A/S

www.niras.dk


NIRAS A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Muligheder :

NIRAS er en af de førende rådgivende virksomheder i Danmark. Vi har et væld af kompetencer inden for traditionelle og specielle discipliner, som vi udnytter til at skabe rum til at arbejde på tværs af vores fagligheder. Det giver udvikling, innovation og bæredygtige løsninger. Vores virksomhed har kontorer 15 steder i Danmark og datterselskaber i 10 lande og er stærkt repræsenteret i Østersøregionen. Vi realiserer visioner Vores 1275 ansatte leverer engageret og udfordrende rådgivning til velfungerende og sunde bygninger, bæredygtigt miljø, store anlægningsprojekter, dynamisk infrastruktur, planlægning og økonomi. Vi sætter en ære i at få vores kunders visioner til at lykkes. Kun gennem store ambitioner, høj faglighed, engagement og et godt og stærkt samarbejde er det muligt at gennemføre så store og udfordrende projekter, som dem NIRAS giver sig i kast med – fx Amager Strandpark, DR Koncert-huset og Samsø havvindmøllepark.

964 / 311 825 / 225 Speciale - Studiejob - Deltidsstilling

Klima og bæredygtighed Vi har en dyb og ærlig ambition om at gøre en positiv forskel for klimaet. Derfor arbejder vi aktivt, kreativt og målrettet på at skabe måder at handle på, hvor vi gør meget for klimaet og samtidig sparer penge. Karriere Begynder du din karriere hos NIRAS, bliver du en del af et fagligt stærkt team, hvor faglighed og holdånd er i fokus, og hvor vi prioriterer din personlige og faglige udvikling meget højt. Er du både dygtig og ambitiøs, får du tidligt opgaver med store faglige udfordringer.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro

NIRAS har tæt kontakt til det akademiske miljø, og har du et emne, som er gensidigt relevant, er der mulighed for at skrive et godt og spændende eksamensprojekt i samarbejde med NIRAS. Læs mere om mulighederne for studerende på www.niras.dk/job

Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

99 // virksomheder //


Nykredit er meget mere end en arbejdsplads Vi er vores samfundsansvar bevidst, og balance og langsigtede relationer er en del af virksomheden. Men samfundsansvaret er mere end blot love og regler i ånd og bogstav. Vi tænker nyt i forhold til klima og miljø og har forpligtet os til en bæredygtig adfærd med et mål om at nedbringe vores CO2 udslip med 10 procent frem mod udgangen af 2011.

Vi udvikler vores medarbejdere gennem indflydelse i hverdagen og løbende videreuddannelse. Du bliver del af et ambitiøst miljø med fokus på intern mobilitet og mange karrieremuligheder. Udover en bred vifte af professionelle udfordringer kan du se frem til fleksibel lønpakke, attraktiv pensionsordning, rabatter m.m.


Nykredit Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

Et nyt Nykredit Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner, som gennem årene har gennemgået en stor udvikling. I dag er vi 4.600 kolleger, som sammen omsætter ny viden til innovative løsninger i et arbejdsmiljø, hvor vi er gode til at tænke nyt, og hvor du bliver fagligt udfordret. Uanset om du arbejder inden for realkredit, bank, pension eller ejendomsmæglervirksomhed vil du møde mennesker, der bryder med vanetænkning og tager ansvar. Alle vores medarbejdere er vidt forskellige, men de ting der forener os – fra studentermedhjælper til direktør – er vores uformelle professionalisme, vores evne til at gøre tingene ordentligt og vores higen efter at få finansiering og et bæredygtigt ansvar til at gå hånd i hånd. IT Udvikling er en af Danmarks mest attraktive it-arbejdspladser IT Udvikling er Nykredits udviklings- og IT enhed med mere end 450 medarbejdere i Aalborg, København og Warszawa. Vi skaber fornyelse og forretningsværdi gennem en effektiv og struktureret udviklings-, forvaltnings- og driftsproces. Samtidig er vigtigheden af værdiskabende kundedialog i konstant fokus.

4.600 / -/www.nykredit.dk Opgaveskrivning Speciale Studiejob - Fuldtidsstilling

-

IT Udvikling fungerer i det daglige som en matrix-organisation. Det betyder, at medarbejderne løbende bliver tilknyttet projekter, når der er behov for netop deres forretningsmæssige eller teknologiske kompetencer. Alle ansatte i IT Udvikling er knyttet til et kompetenceområde, der dels sikrer et højt specialiseret fagligt fællesskab og dels giver de bedste muligheder for kompetenceudvikling.

A&D Biotek B&A

Finansiel bæredygtighed I Nykredit betragter vi mangfoldighed som en styrke og en forudsætning for at kunne tænke nyt. Vi er både rummelige og resultatorienterede, og vi har en ambition om at være finanssektorens bedste arbejdsplads. Vores idégrundlag ’Finansiel bæredygtighed’ beskriver vores måde at drive forretning på og er kendetegnet ved klare, etiske rammer og langsigtede relationer. Vi skaber nye og dynamiske muligheder for kunder og investorer og lægger vægt på en afstemt risikostyring og stærk kapitalstruktur.

D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

101 // virksomheder //


Vi bygger en grøn fremtid - sammen


Orbicon | Leif Hansen Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder : Personlige samtaler:

Et godt miljø - og et meningsfuldt arbejde Orbicon | Leif Hansen leverer integrerede og bæredygtige løsninger indenfor miljø, forsyning og byggeri. Vi arbejder med at løse nogle af de store udfordringer, vores samfund står over for inden for miljø, natur, klima, energi, infrastruktur, forsyning, byggeri og arbejdsmiljø. Store udfordringer Hos os kan du være med til at finde nye løsninger på de store udfordringer, vi som samfund står over for. Miljø, natur, klima, byggeri, arbejdsmiljø, rent drikkevand og rensning af spildevand er noget af det, vi rådgiver omkring. Vi går ind for helhedsorienterede løsninger. Vi er personlige og taler med hinanden på tværs af stilling og faggrænser. Det skaber nærhed, sammenhæng og komplette løsninger.

500 / 250 / www.orbicon.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Fuldtidsstilling Fultidsstilling Deltidsstilling Ja - se mere på side 16 - 17

Individuel udvikling - fælles udfordring Vi ønsker, at du udvikler dig i den retning, hvor du er stærkest. Du kommer til at arbejde med mange forskellige typer af opgaver og kollegaer med forskellige baggrunde. Når vi skal løse en opgave, sammensætter vi det team af medarbejdere, der har de bedst faglige kompetencer til at komme hele vejen rundt om opgaven. Ved at blande forskellige faggrupper, kan vi se flere muligheder. Det giver de bedste løsninger, og det er også en måde at opfordre og inspirere hinanden på. Det handler blandt andet om at give plads til enkeltes idéer og udvikling. - Hos os møder du jakkesæt, gummistøvler og bare tæer. Vi gør en forskel i forhold til miljø og klima i Danmark - det er et fælles mål. Men samtidig har jeg en stor individuel frihed i forhold til mine opgaver, min udvikling og mine ønsker, siger Thomas Jensen, bygge- og anlægsingeniør, 30 år.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek

Mange muligheder Skal du i gang med hovedopgave, er der gode muligheder hos os. Vi arbejder tæt sammen med landets forskningsog uddannelsesinstitutioner. Du vil få kompetent faglig sparring, og dit arbejde kan bruges i konkrete projekter. // virksomheder //

Medico Miljø P&L

103


Join us in challenging

cutting edge technology

www.job.oticon.dk


Oticon A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

1.500 / 5.300 400 / www.job.oticon.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Fuldtidsstilling Fultidsstilling

In Oticon you will meet an organization of enthusiastic and open minded people. Employees who give their best through their strong professional knowledge, motivation and interest in helping hearing impaired people. To develop, produce and market the best hearing aids in the world demands strong technical knowledge and professional competencies. But it also takes dedicated people who have the freedom to innovate and who understand to develop their knowledge together with others. This is why we make room for innovation and skilled, enthusiastic employees who want to make a difference.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N

Intelligent solutions We want to create the best hearing aids with cutting edge technology. It demands intelligent solutions to complicated challenges. We have done this with great success and the result is a sound, determined and well run company with room for ambitions for the company, the project and the individual employee.

G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

105 // virksomheder //


Projekter i verdensklasse kræver andet end talent Du skal også have fagligheden i orden og mod på en fremtid som rådgiver. Vi arbejder på nogle af branchens mest udfordrende projekter, bl.a. Skandinaviens største bæredygtige byudviklingsprojekt, Nordhavnen i København. Du skal derfor have vilje til at slå rekorder - også dine egne. Kom med på holdet.

www.ramboll.DK


Rambøll Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

2.770 / 9.000 1.350 / 5.500 www.ramboll.dk Internship - Opgaveskrivning Praktikophold - Speciale - Studiejob Fuldtidsstilling - Deltidsstilling

Bliv en del af en global success Hos Rambøll får du 9.000 kolleger og bliver en del af en global konsulentvirksomhed, der arbejder for at fremme lokale løsninger. Vi har 200 kontorer i 20 lande, og du bliver en del af et internationalt team, der arbejder for at sætte nye standarder for bæredygtige løsninger inden for management, it og engineering. I øjeblikket arbejder vi bl.a. på mange store infrastrukturprojekter, fx Nordhavnsvejen i København, tunnelen i forbindelse med Fehmern Bælt og signalprojektet for Banedanmark.

Rådgivning for fremtiden Vi er netop flyttet ind i et nyt hovedkontor i Ørestad, hvor Rambølls 1.600 medarbejdere i hovedstaden arbejder sammen på tværs af fag og kompetencer. Derudover har vi 23 kontorer rundt om i landet. Vi yder rådgivning inden for mange forskellige faglige retninger og arbejder årligt på mere end 20.000 projekter fordelt over hele verden.

Innovation og fremtidens teknologi Hos Rambøll står innovation højt på dagsordenen, og du kan være med til at udvikle stateof-the-art-løsninger til kunder og samarbejdspartnere i både den private og offentlige sektor. Hos Rambøll kan du bruge dine faglige kompetencer fra første dag og være med til at udvikle nyskabende løsninger på komplekse problemstillinger. Som medarbejder hos Rambøll bliver du løbende tilbudt faglig kompetenceudvikling og efteruddannelse i fx high performance projektledelse. Du er selv med til at bestemme, hvilken karriereretning du har lyst til at udvikle dig inden for. Du kan prøve kræfter med en verden af opgaver og skabe et arbejdsliv, hvor du udvikler dig både fagligt og personligt.

Vores kernekompetencer er rådgivning inden for Byggeri & Design, Infrastruktur og Transport, Energi & Klima, Miljø & Natur, Olie & Gas, It & Telecom og Management & samfund.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N

Fælles for alle faglige discipliner er, at du får kolleger i verdensklasse. Gør en forskel for dagsordener, der rækker ud over din egen.

G&L Inf & Dat Kemi Komm

www.ramboll.dk

Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

107 // virksomheder //


www.rtx.dk

RTX Telecom . Strømmen 6 . 9400 Nørresundby . jobs@rtx.dk


RTX Telecom A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

120 / 45 65 / 15 www.rtx.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Fuldtidsstilling

RTX udvikler trådløse produkter. Vi arbejder med en lang række internationalt anerkendte trådløse kommunikationsstandarder og teknologier. Vi er en international koncern med hovedkontor i Nørresundby og afdelinger i USA, Brasilien og Hong Kong, så RTX er worldwide.

Vores medarbejdere arbejder i et internationalt miljø, i tæt samarbejde med vores kunder og chipset leverandører. Det betyder, at RTX's medarbejdere har indflydelse på designet af kundens produkt, samt ikke mindst hvilke komponenter der skal anvendes i produktet. Vores medarbejdere nyder en høj grad af frihed ved beslutninger om hvordan specifikke opgaver bør løses. Til gengæld forventer vi, at de tager deres del af ansvaret for at sikre alle vores kunder succes.

Ingeniørernes arbejdsopgaver hos RTX spænder over alle faser i et udviklingsprojekt, fra idé, specifikation, udvikling og verifikation til det færdige produkt. Vi har skabt en unik organisationskultur med rige og kreative udfoldelsesmuligheder samt visionære udviklingsopgaver. Med styrker som fleksibel tilgang og en høj grad a know-how, er det fair at sige at vi måler vores egen succes ud fra kundernes succes. Vores kunder findes over hele verden, og derfor har RTX's ansatte mulighed for at rejse og skabe kontakter til andre kulturer.

Mød nogle af vores dygtige ingeniører på Jobtræf og hør mere om, hvordan det er at være medarbejder i RTX.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn

På den baggrund formår RTX til stadighed at tiltrække og fastholde eliten inden for området. RTX bygger på know-how, som i praksis sikrer optimale vækstbetingelser i et miljø, hvor informationsudveksling flyder frit mellem alle parter i organisationen. Det daglige arbejde foregår i uafhængige projekt-teams, der hver kan bestå af lige fra 3 til 35 vel-kvalificerede projekt ingeniører.

Maskin MatTek Medico Miljø P&L

109 // virksomheder //


Det kræver de klogeste hoveder – at være teknologileder. Resultater kommer ikke af sig selv, de skabes af visionære, entusiastiske og professionelle medarbejdere. Siemens har mange kloge hoveder og søger hele tiden flere. I samarbejde med forskningsinstitutioner over hele verden arbejder Siemens på konstant at videreudvikle og forfine den teknologi, der gør Siemens vindmøller til nogle af de bedste på markedet. Mere end 400 ingeniører i ingeniørafdelingen på hovedkontoret i Brande og på satellitkontorer i Aalborg og Tåstrup er med til at udvikle vores teknologiske førerposition. Andre ingeniører indtager nøglepositioner inden for salg, projektering, supply chain management og service. Har du lyst til faglige udfordringer og sparring på højt niveau, og vil du samtidig gøre en forskel for et renere miljø, byder vi dig velkommen på holdet. Det globale team vokser dag for dag – for at være Best@Wind. www.siemens.dk/jobswindpower


Siemens Wind Power A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder : Personlige samtaler:

4.000 / 6.000 400 / 400 www.siemens.com/jobswindpower Internship - Opgaveskrivning Praktikophold - Speciale - Studiejob Trainee Ja - se mere på side 16 - 17

Virksomheden Siemens Wind Power A/S er en af verdens førende vindmøllefabrikanter og nr. 1 på Offshore markedet. Vi har opstillet mere end 8.785 møller verden over, på land og til havs, vi har et fremragende ry i branchen for vores højteknologiske produkter af topkvalitet. Vi beskæftiger mere end 6.000 medarbejdere worldwide.

Tilbud til studerende Siemens Wind Power tilbyder adskillige studierelaterede opgaver samt studiejob og derfor vil vi gerne i kontakt med kvikke studerende i forbindelse med hovedopgave, speciale eller praktik – kontakt os helst tidligt i forløbet, så opgave og projektskrivning kan tilrettes både virksomhed og den studerendes behov.

A&D Biotek B&A D&P Eksport

Ingeniørens arbejdsområder Siemens Wind Power A/S er en virksomhed i vækst, hvor ingeniørerne har hovedrollen i udviklingen af fremtidens vindmøller. Ingeniørafdelingen har ansvaret for udviklingen af komplette vindmøller og delkomponenter – herunder design, konstruktion, og specifikation af mekaniske og elektriske komponenter, udvikling af software til møllestyring og overvågning, alt indenfor struktur og dynamik, samt afprøvninger i laboratoriet og i felten.

Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

111 // virksomheder //


Fotografer: Thomas Køser, Colourbox m.fl.

Skive har også brug for ingeniører... Læs mere om egnen og erhvervslivet på: www.skive.dk www.skiveet.dk www.skive.dk

www.skiveet.dk


Skiveegnen Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

-/-/www.SkiveET.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Trainee - Fuldtidsstilling Deltidsstilling - Udstationering

Gør karriere i Skive - her er plads til det hele! Vi har over 2000 virksomheder med behov for kvalificerede medarbejdere. Virksomheder, der bl.a. har rødder i metal-, maskin- og træindustri, men som i dag er særligt stærke på videns- og teknologitung produktion indenfor elektronik og clean-tech, grafisk industri og fødevarevirksomheder – af sidstnævnte kender du måske allerede Thise Mejeri, Fur Bryghus eller Hancock Bryggeriet?

På Skiveegnen er visioner og udfordringer en del af hverdagen på arbejdspladsen. Kom og tag en snak med os - på vores stand møder du naturligvis også et mindre udpluk af vores spændende virksomheder

For Erhvervs- og Turistcenteret samt Skive Kommune er den fornemste opgave at sikre de lokale virksomheder de mest fordelagtige vilkår for deres fortsatte drift samt det bedst tænkelige udgangspunkt for deres vækst og udvikling. Og selvom virksomhederne selv varetager det meste og konstant udvikler sig gennem bl.a. implementering af højteknologiske produktionsmetoder og optimerer mulighederne for fleksibelt at fremstille kundetilpassede og individualiserede produkter; ja, så arbejder vi ihærdigt sammen med dem om at understøtte disse processer.

Topteam ApS - www.topteam.dk Rådgivende ingeniørfirma - idégenerering, specialmaskiner, forprojekter, projektledelse og robot-teknologi. Skov A/S - www.skov.dk Førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion. SKOV udvikler, producerer og markedsfører systemer og komponenter til ventilationsanlæg, staldluftrensning og produktionsstyring. DEIF A/S - www.deif.com Designer, fremstiller og markedsfører motor- og generatorstyringer til vedvarende energi, marinebro-instrumentering og tavleinstrumentering.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

113 // virksomheder //


Gør det enkelt – sammen med os Vores mission er at levere it-løsninger, der er med til at gøre det enklere for kunderne at træffe afgørende forretningsmæssige beslutninger. Vi kalder det »Simplifying critical decision making«. Har du lyst til at være en del af et softwarehus, der sætter kundens behov i centrum og fokuserer på løsninger, der giver kunden værdi? Vil du gerne udvikle din viden og kunnen, sætter du pris på variation i opgaverne, og trives du godt med at arbejde i professionelle teams? Så er din fremtidige arbejdsplads måske Systematic.

Kom tæt på kundernes verden Vi fokuserer på, at løsningen skaber værdi hos kunden, og sætter en ære i at forstå kundens arbejdsområde. Du indgår i arbejdet med din naturlige nysgerrighed, som blandet med din faglige ambition gør dig til en professionel sparringspartner for både kunder, samarbejdspartnere og kolleger. Unikke processer Vi arbejder efter verdens højeste professionelle modenhedsniveau – CMMI niveau 5. Det betyder, at vi har velafprøvede processer, der gør dagligdagen mere enkel, så der er overskud til innovation.

Læs mere og søg online på: www.systematic.dk/job

Fokus på talentpleje og kompetenceudvikling Markedets bedste medarbejdere er vores livsnerve. Evnen til at levere kvalitetssoftware til tiden beror primært på medarbejdernes kompetencer og personlige engagement. Det er derfor centralt for os at kunne tiltrække, fastholde og udvikle markedets dygtigste medarbejdere. Det kræver, at vi kan tilbyde en spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor vi aktivt investerer i faglig og personlig udvikling.


Systematic A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

375 / 60 275 / 25 www.systematic.com Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Fuldtidsstilling Deltidsstilling

I Systematic er der ikke langt mellem de udfordrende opgaver. Hvad enten du skal udvikle software til forsvaret, sundhedsvæsnet, finanssektoren eller ét af andre områder, vi leverer itløsninger til, bliver du en del af en spændende virksomhed.

Vi har således flere forskellige jobprofiler at vælge mellem; User Experience Engineer, Test Engineer, Systems Engineer, Systems Architect og Project Managers for blot at nævne nogle. Uanset din baggrund, uddannelse og interesser får du i Systematic med andre ord en enestående chance for at planlægge og udvikle din egen karriere.

Vores evne til at levere kvalitetssoftware til tiden hænger først og fremmest sammen med vores medarbejderes kompetencer og personlige engagement. Vi går efter markedets dygtigste medarbejdere og investerer aktivt i deres faglige personlige udvikling. I Systematic er vores filosofi, at frihed under ansvar er forudsætningen for såvel forretningsmæssig succes og høj medarbejdertilfredshed. Derfor ønsker vi også, at hver enkelt medarbejder selv tager ansvar for sin egen kompetenceudvikling. Vi tror på den største effekt, når medarbejderen selv er drivkraften og omsætter sin viden til resultater, der skaber værdi for kunderne.

A&D Biotek B&A

Mens du gør, hvad du kan for at holde dig selv attraktiv, hvad det kompetencemæssig angår, kan du boltre dig i et attraktivt arbejdsmiljø. Vi har fleksible arbejdstider, konkurrencedygtige lønforhold og medarbejderordninger, for eksempel gourmetkantine, privat sygesikringsordning og en utrolig aktiv personaleforening.

D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico

Vi gør naturligvis, hvad vi kan for at motivere til din fortsatte udvikling. For eksempel gør vi det tydeligt, hvilke karrieremuligheder du som medarbejder har hos os – uanset om du vil stige i graderne eller udvide din horisont ved at skifte til en anden jobfunktion.

Miljø P&L

115 // virksomheder //


Tænker Du liDT mere Teknisk enD De flesTe? Hvis svaret er ja, er du måske nyuddannet ingeniør eller datalog. Og nu er du på udkig efter en virksomhed, hvor du kan bruge din tekniske viden til at udvikle state-of-the-art løsninger, der for alvor gør en forskel. Har du det, der skal til, kan vi garantere dig en karriere fyldt med udfordringer på teknologiens forkant – i Danmark eller internationalt. Tjek telenor.dk/job og læs meget mere. www.telenor.dk


Telenor Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

2.400 / 40.000 300 / 3.200 www.telenor.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Fultidsstilling Fuldtidsstilling- Deltidsstilling - Deltidsstilling

Kom og tal med os fordi… Telenor er inde i en rivende udvikling og står overfor en række spændende tiltag. Pulsen er konstant forandring. Vi er en af branchens allermest dynamiske virksomheder med det klare mål at sætte dagsordenen for fremtidens telemarked, hvor nye produkter, der kombinerer mobil og bredbånd, vil skabe helt nye måder at kommunikere på. Vi er en ung virksomhed, hvor nye idéer hele tiden ser dagens lys. Vi har et energisk arbejdsklima med en uformel omgangstone, der er kombineret med klare definerede mål og vi sætter pris på aktive og selvstændige tele- og IT-medarbejdere.

Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil, BiBoB og Canal Digital også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk.

Virksomheden Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største teleselskaber og verdens sjettestørste leverandør af mobiltelefoni. Telenor er repræsenteret i 14 lande, og på verdensplan hjælper vi over 179 millioner kunder med at kommunikere. Danmark er et fokusområde for Telenor. Her er vi mere end to tusinde medarbejdere, som hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende videnssamfund.

Arbejdsområder Telenor ønsker at være helt fremme på den teknologiske forkant og har behov for medarbejdere som er motiveret for at lære nye teknologier og bruge denne viden til at optimere vores infrastruktur. Vi er i dag ca. 300 ingeniører, dataloger og teknikere, som alle arbejder målrettet med at få vores 2G og 3G net til at blive blandt verdens bedste. Samtidig arbejder vi med store, komplekse IT systemer,

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

117 // virksomheder //


TermaTerma is an international is an international high-tech high-tech company company committed committed to supplying to supplying uniqueunique solutions solutions for thefor the defense, defense, aerospace, aerospace, and security and security industries. industries. Our products Our products are developed are developed and designed and designed for useforinuse in extreme extreme mission-critical mission-critical environments environments and situations, and situations, wherewhere humanhuman lives and livescrucial and crucial material material assetsassets are at are at stake.stake.

www.terma.com www.terma.com

Image: ESAImage: - P. CARRIL ESA - P. CARRIL

We supply We supply state-of-the-art state-of-the-art products products and systems and systems for for a number a number of non-defense of non-defense and defense and defense applications, applications, including including command command and navigation and navigation equipment, equipment, radar radar and space and space technology, technology, self-protection self-protection systems systems and and structures structures for high-performance for high-performance military military aircraftaircraft and helicopters. and helicopters.

idworks.dk 4871/05.10

Image: Lockheed Image:Martin Lockheed Martin

idworks.dk 4871/05.10

WE WECREATE CREATE THE THETECHNOLOGY TECHNOLOGY OFOFTOMORROW TOMORROW


Terma A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

1.100 / 1.250 400 / 100 www.terma.com Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Fuldtidsstilling Fultidsstilling

Kommunikations- og forsvarssystemer, radarteknologi, rumfart og flystrukturer er omdrejningspunkter for vores løsninger. Produkterne anvendes ofte i meget krævende miljøer, hvor menneskeliv og store materielle værdier står på spil, hvilket stiller høje krav til kvalitet, præcision og sikkerhed. Missionerne og miljøet vores produkter indgår i, ændrer sig konstant og udfordrer vores evne til at forstå vores kunders behov og den virkelighed de opererer i.

A&D Biotek B&A D&P

Vores vision 'Best in Class' fordrer, at vi til stadighed er i front med udviklingen, for de produkter vi har udvalgt os. Ofte ser vi nye og utraditionelle anvendelsesmuligheder i kendte teknologier og videreudvikler disse.

Eksport Elektro Energi F&N G&L

Har du vilje og lyst til at sætte overlæggeren for din faglige udvikling højt, så har vi springbrættet til dig primært inden for software, hardware, elektronik, maskin/konstruktion og produktion.

Inf & Dat

Se og søg ledige stillinger, praktik, speciale- og projektsamarbejde på www.terma.com/jobs.

Maskin

Kemi Komm Levn MatTek Medico Miljø P&L

119 // virksomheder //


WE BRING COMMUNICATION DOWN TO EARTH


Thrane & Thrane A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

540 / 60 160 / 10 www.thrane.com Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob

Verdens førende på sit felt I Thrane & Thrane udvikler og sælger vi innovative kvalitetsløsninger til global mobil kommunikation. Vores produkter er baseret på satellitoperatøren Inmarsat, hvis nyeste I-4 satellitter, der dækker 98% af jordens overflade og er verdens mest avancerede. Vi udvikler og sælger desuden radio- og tvprodukter til skibsfarten samt turn-key jordstationer, der forbinder satellitsystemerne og de jordbaserede netværk til fastnet- og mobiltelefoni og datatransmission.

Navnet forpligter Thrane & Thrane blev grundlagt i 1981 af tvillingebrødrene Lars og Per Thrane. Lars Thrane er stadigvæk medlem af direktionen og meget aktiv i virksomheden. Hovedsædet ligger i Lyngby tæt på DTU. Derudover har vi en stor udviklings- og produktionsafdeling i Aalborg, ligesom vi er repræsenteret med en række internationale salgskontorer. I alt er vi godt 600 ansatte. Vi har en del fritidsaktiviteter, som drives på initiativ af medarbejderne. Vi har fitnessrum, en årlig skitur med godt 100 deltagere, egen klatrevæg i Lyngby, cykelklub, vinklub, kunstforening, golfklub og en idrætsforening, der dækker alle andre sportsgrene i bred forstand. Kulturen og omgangstonen er fri og uformel med vægt på de gode argumenter.

Fokus på udvikling Opgaverne er mangeartede og varierer fra systemarkitektur, moduludvikling og algoritmedesign over digital signal behandling, HW-udvikling inden for fagdisciplinerne RF-design, digital-/mikroprocessor-teknologi og analog elektronik inkl. Power supply og styring/reguleringsteknik til bl.a. implementering på Linux platforme.

Studierelevante projekter Vi lægger gerne hus til relevante praktik- og eksamensprojekter for studerende. Se www.thrane.com for mere information.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

121 // virksomheder //


www.fremtidenslegeplads.dk

BILLUND - FREDERICIA - KOLDING MIDDELFART - vEjEN - vEjLE

Vi glæder os til at præsentere dig for alle de spændende

jOBs I TREKANTOMRåDET!


Trekantområdet Danmark Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

-/-/www.trekantomraadet.dk Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale - Studiejob - Trainee Fultidsstilling Fuldtidsstilling- Deltidsstilling - Deltidsstilling

Trekantområdet Danmark er en forening dannet af de seks kommuner: Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Foreningens formål er at styrke Trekant-området indenfor indsatsområderne Erhverv og Uddannelse, Planlægning og Klima, Kultur, Transport og Infrastruktur. Trekantområdet er i dag et af Danmarks mest velstående områder med en lang række spændende og innovative virksomheder.

Trekantområdet er også stedet, hvor der er mange forskellige muligheder for at bosætte sig – geografisk og i forhold til boligtyper, størrelse på bolig, ejer- eller lejerform m.v. Der er også en mangfoldighed i forhold til arbejdspladser, uddannelse og fritid m.v. Det drejer sig om udfoldelsesmuligheder på alle niveauer, private, på arbejde og i fritiden og for alle alderstrin.

A&D Biotek B&A D&P Eksport

I Trekantområdet kan du finde spændende jobs indenfor mange forskellige brancher. Vores styrkeområder er fødevare, transport og logistik, energi, jern- og metalindustrien samt forretningsservice. Der er mange små og mellemstore virksomheder, der står klar med udfordringer på mange niveauer til nyuddannet arbejdskraft.

Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

123 // virksomheder //


VELUX A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

2.500 / 10.000 -/www.velux.com Internship - Opgaveskrivning Praktikophold - Speciale - Studiejob

Discover, engage, influence VELUX Gruppen er en særlig virksomhed. Og VELUX brandet er et af de stærkeste i byggematerialeindustrien. Den succes kommer fra vores produkter, der sælges i næsten 40 lande og udvikles og fremstilles på vores fabrikker i 11 lande, men den kommer også fra kulturen i vores organisation – fra vores fælles arv, vores målsætning om at være en mønstervirksomhed, vores kerneværdier og vores vision for fremtiden.

Bæredygtige boliger Kernen i vores arbejde er ambitionen om at skabe bedre boliger med dagslys og frisk luft. Det har været omdrejningspunktet, siden virksomheden blev grundlagt. Nu er det blevet en del af VELUX Gruppens strategi at deltage aktivt i udviklingen af fremtidens bæredygtige boliger og skabe en perfekt balance mellem energieffektivitet, indeklima og udnyttelse af vedvarende energi. Vi kalder det Sustainable Living. Det har altid været et grundlæggende princip i VELUX Gruppen, at vi skal opføre os ansvarligt over for samfundet, miljøet og medarbejderne. Vi tager vores samfundsansvar dybt alvorligt, og kernen i vores tilgang til det er, at vi vil gøre en mærkbar forskel ved at ”Discover”, ” Engage” og ”Influence”.

Om at arbejde i VELUX Gruppen VELUX Gruppen har omkring 10.000 medarbejdere på verdensplan. Teamwork spiller en afgørende rolle i udviklingen og væksten af vores organisation, og vi er altid på udkig efter medarbejdere med den rette motivation, det nødvendige drive og de rigtige kvalifikationer. VELUX Gruppen tilbyder en bred vifte af jobmuligheder, f.eks. inden for produktudvikling, marketing, salg, logistik, HR, produktion og regnskab; det er jobs, som giver dig mulighed for faglig og personlig udvikling.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

125 // virksomheder //


Work for Vestas and make a difference Our wind turbines generate CO2-free electricity to millions of households worldwide.

Read more and apply at vestas.com/jobs Power your life - Vestas offers you challenging career opportunities within a global organisation. As the world’s leading supplier of wind power solutions, we have delivered more than 40,000 wind turbines in 65 countries. Over 20,000 employees are eager to welcome new, dedicated colleagues on our journey to a more sustainable future. Would you like to join us?


Vestas Wind Systems A/S Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

Vestas Wind. It means the world to us. Vestas' core business is development, manufacturing, sales, and maintenance of wind power solutions to generate electricity. Our vision is: Wind, Oil and Gas. We strive to put wind energy on a par with the conventional energy sources oil and gas. At Vestas, you will meet skilled people, who are driven by willpower and enthusiasm, people who are able to see the potential of wind as modern energy and who desire to work on solutions for reducing CO2 emissions and rapidly growing energy needs. You’ll be a part of an organization committed to Vestas’ culture – a culture based on respect, openness, diversity, the willingness to learn, and an exceptional desire to go for gold. Vestas offers you challenging career opportunities within a global organisation. As the world’s leading supplier of wind power solutions, we have delivered more than 40,000 wind turbines in 65 countries. Over 20,000 employees are eager to welcome new, dedicated colleagues on our journey to a more sustainable future. Would you like to join us?

8.000 / 16.000 1.100 / 8.000 www.vestas.com Praktikophold - Speciale - Studiejob Fuldtidsstilling Fultidsstilling

Join Vestas You’ll be joining an organization with business units and colleagues in practically every corner of the world. For you, this means unique opportunities for international experience. We provide our employees with the best possible framework in which to thrive and develop, both professionally and personally.

A&D Biotek

We are looking for new employees in various positions and our primary recruitment groups are within following groups:

B&A D&P Eksport Elektro

• Electrical engineers • Mechanical engineers • Project managers • Aerodynamic engineers • Finance • IT

Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi

Learn more about career development, job opportunities and our graduate programme: www.vestas.com/jobs.

Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

127 // virksomheder //


Bliv fremtidens projektleder

Som koncern vil vi kendes ved, at vi… • • • • • •

Er mennesker, man kan stole på Ønsker trivsel og udvikling Har fremtidens kompetencer inden for ingeniør- og entreprenørfagene Har høje standarder for projektledelse og professionelt samarbejde Optræder som en god, solid samarbejdspartner Ser verden som vores arbejdsplads.


Aarsleff Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

Aarsleff – entreprenørkoncern med muligheder Aarsleff-koncernen er en af Danmarks førende entreprenørvirksomheder med en årsomsætning på 5 milliarder kroner – heraf 35 % i udlandet. Vi løser ingeniøropgaver inden for... Vores hovedområder er Anlæg, Rørteknik og Fundering, og her udfører vi ingeniøropgaver på infrastrukturområdet med stor faglig bredde og variation – for eksempel bygger vi havne,jernbaner, veje, tunneller, broer, energiog vandforsyning. Desuden er vi specialister og markedsførende inden for pælefundering og opgravningsfri rørfornyelse. Hele verden er vores arbejdsplads… Vores hjemmemarked er Skandinavien, men i store dele af verden er vi repræsenteret med datterselskaber eller udfører større enkeltstående projekter i internationale konsortier. Ingeniører med lederpotentiale… Som ingeniør hos Aarsleff får du lov til at arbejde selvstændigt. Vi sætter pris på dynamik, fleksibilitet og kreativitet. Vi har “højt til loftet” og motiveres af vide rammer med frihed under ansvar. Vores typiske ingeniørprofiler er:

2.700 / 3.200 300 / 450 www.aarsleff.com Opgaveskrivning - Praktikophold Speciale

Projektingeniøren Praktikeren på byggepladsen, trives både i Danmark og i udlandet, har stor gennemslagskraft. Salgsingeniøren Sælger produkter og projekter inden for kloak-, miljø- og spildevandshåndtering enten i Danmark eller i udlandet. Fagingeniøren In-house support med højt kvalificeret viden inden for geoteknik, konstruktion og fundering.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro

Er det dig, vi søger… Har du evnerne, lysten og forståelsen, så giver vi dig muligheden for at udvikle dig til en dygtig og respekteret projektleder.

Energi

Send gerne en uopfordret ansøgning, eller søg et aktuelt stillingsopslag – i begge tilfælde find flere informationer på www.aarsleff.com

Kemi

Lær Aarsleff at kende… Hos Aarsleff har vi en lang tradition for at tilbyde praktikpladser til ingeniørstuderende. Desuden samarbejder vi gerne omkring afgangsprojekter og lignende.

F&N G&L Inf & Dat Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

129 // virksomheder //


Brænder du for grøn energi? Aalborg Energie Technik a/s er et ingeniørfirma, som udvikler og leverer biomassefyrede kraftvarmeværker. I øjeblikket har vi ordrer i Danmark, Frankrig, Italien, Norge, Storbritannien, Tyskland og Østrig. Det øgede fokus på klimaændringer og grøn energi medfører en stor efterspørgsel efter vores ydelser. Vi har derfor travlt og søger nye medarbejdere inden for forskellige områder men med hovedvægt på teknikere og ingeniører. Vi søger selvstændige og engagerede medarbejdere, som gerne vil udfordres fagligt såvel som personligt. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere er ansvarlige og tager initiativer, samt at man har respekt for sine kollegaer og prioriterer og bidrager til et godt samarbejde. Til gengæld tilbyder vi et dynamisk og uformelt miljø, hvor vi lægger stor vægt på at have det sjovt og behandle hinanden ordentligt. Dit job bliver spændende og udfordrende med mange forskelligartede opgaver, og du får i høj grad mulighed for at præge og udvikle din stilling. Hvis du er interesseret i at arbejde hos AET, er du velkommen til at kontakte HR Tina Thorgård på tlf. 96 32 86 55 eller sende en ansøgning til: tt@aet-biomass.com Aalborg Energie Technik a/s • Alfred Nobels Vej 21F • 9220 Aalborg Ø • www.aet-biomass.com


Aalborg Energie Technik Medarbejdere (DK/Int.) : Ingeniører (DK/Int.) : Hjemmeside : Muligheder :

85 / 30 / www.aet-biomass.com Praktikophold - Speciale - Studiejob

Aalborg Energie Technik a/s er et ingeniørfirma, der udvikler og leverer komplette biomassefyrede kedelanlæg og kraftværker i størrelsen 20-150MWt. Brændslet kan være et eller flere i kombination og kan eksempelvis stamme fra skovbrug eller landbrug. Vi tilbyder desuden service og rådgivning både på vore egne anlæg samt lignende anlæg. I øjeblikket har vi ordrer i Danmark, England, Frankrig, Italien, Tyskland og Østrig. Vi er pt. 85 medarbejdere primært teknikere som ingeniører, tegnere og maskinmestre, og vi beskæftiger os med mange tekniske discipliner eksempelvis el-teknik, styrings- og reguleringsteknik og maskinteknik. Vi lægger stor vægt på at være en udfordrende og tiltalende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og behandler hinanden ordentlig.

A&D Biotek B&A D&P Eksport Elektro Energi F&N G&L Inf & Dat Kemi Komm Levn Maskin MatTek Medico Miljø P&L

131 // virksomheder //


Strategi

Ansvar

132

IT

forhandling kode

erfaring

Indsigt

inDesign

PROGRAMMERING

Ledelse Muligheder

SALG SAMARBEJDE

management

design

Ruby on rails

struktur

Events

hygge

kompetencer

BUDGET

Udvikling

Venskab

planlægning

LÆRING

Databaser

økonomi

Netværk

ADOBE

web

grafik Sjov

Koordinatorer server

Kontakt

De Studerendes Erhvervskontakt (DSE) er en frivillig studenterforening på AAU og DTU. Foreningens formål er at formidle kontakt imellem de studerende og erhvervslivet for på den måde at skabe en dialog, der gør det muligt for begge parter at holde sig orienteret om udviklingen indenfor hinandens områder. Vi søger idémagere, grafikere, planlæggere, computernørder og andre INSstuderende, som har lyst til at være del af et socialt team, hvor næsten alt er muligt! Har du lyst til at høre mere om DSE, så kontakt Mette på MEC@studerende.dk eller mød op på DSE’s kontor til en infoaften på Fibigerstræde 15,1 tirsdag d. 26. oktober kl. 17.00. planlægning


DSE - plads til forskellighed...

133


Bioteknologi

Byggeri & anlæg

Eksport

Elektro

Energi

Fysik & nanoteknologi

Geografi & landinspektører

Informatik & datalogi

Kommunikation Levnedsmiddel

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medico

DIP

Danske Bank

Danisco A/S

Danfoss A/S

Crisplant A/S

COWI A/S 

Matematik & teknologi

 

Miljø

 

 

134

Cheminova A/S 

 

Produktion & ledelse

Bosch Rexroth A/S

 

Maskin

Babcock & Wilcox Vølund A/S

Arla Foods Amba

Arkil A/S

Design & produktudvikling

Kemi

APC by Scheider Electric

De 98 Danske Kommuner

Arkitektur & design

Akademikernes Jobbank

Accenture

A.P. Møller- Maersk A/S

Retningsrelevanser

 


 

 

   

   

 

  

  

  

   

 

 

    

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

   

     

      

    

    

  

 

   

    

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

   

    

  

  

Orbicon | Leif Hansen

Nykredit

NIRAS A/S

Netcompany A/S

Moe & Brødsgaard

MAN Diesel & Turbo

Lyngsoe Systems A/S

LINAK A/S

Krüger A/S

IDA

Grundfos

Grontmij | Carl Bro

Greenland Contractors I/S

GN Store Nord A/S

Glud & Marstrand A/S

GEO

FS Dynamics ApS

Forsvaret

FLSmidth A/S

Energinet.dk

EDU Danmark

DONG Energy

IAK

 

  

  

 

 

135


Bioteknologi Byggeri & anlæg

Eksport

Elektro

 

Fysik & nanoteknologi Geografi & landinspektører

Informatik & datalogi

Kemi

Kommunikation

Levnedsmiddel Maskin

 

Matematik & teknologi

Medico Miljø Produktion & ledelse

136

 

 

Aalborg Energie Technik

Vestas Wind Systems A/S

Aarsleff

VELUX A/S

 

Design & produktudvikling

Energi

Thrane & Thrane A/S

Terma A/S

Telenor

Systematic A/S

Skiveegnen

Siemens WInd Power A/S

RTX Telecom A/S

Trekantområdet Danmark

Arkitektur & design

Rambøll

Oticon A/S

Retningsrelevanser

  

 


Medlemmer

DSE Aalborg og Lyngby De Studerendes Erhvervskontakt består af to afdelinger: Aalborg med 45 medlemmer og Lyngby med 40 medlemmer.

Interreseret? Hvad enten du har lyst til at komme i kontakt med erhvervslivet eller bare møde nye mennesker, så er DSE altid klar til at hjælpe.

Afdelingerne arbejder med de samme typer arrangementer, men arrangerer dem hver for sig. Til de store arrangementer deltager der ofte medlemmer fra den anden afdeling for at hjælpe med afviklingen.

I Aalborg arrangerer vi en stor karrieremesse hvert efterår, samt Fokusaftener i foråret.

Messen her i Aalborg er et af disse arrangementer og kræver en masse frivillig arbejdskraft. På billedet ses en håndfuld af de mennesker, som sidste år var med til at realisere DSE Messe Jobtræf Aalborg.

Skulle du have lyst til en udfordring så har DSE altid brug for flere studerende der brænder for at koordinere og afvikle større arrangementer, samt have tæt kontakt til erhvervslivet. Ring til os, send os en mail eller kom forbi vores kontor på Fibigerstræde 15, 1. sal. DSE har brede rammer og giver dig mulighederne!


De Studerendes Erhvervskontakt FibigerstrĂŚde 15 DK-9220 Aalborg Ă˜st

DMJA10 Katalog  
DMJA10 Katalog  

DSE Messe Jobtræf Aalborg 2010 messekatalog