__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

IN DIT NUMMER

nieuws NR 18 TWEEDE NUMMER 2020 Voor en door bewoners

BuurtBuik Tijdens coronacrisis Van 50 naar 30 km Prijsvraag Amazonetuin Welkom om te helpen

www.echtovervecht.nl Volg Echt Overvecht ook op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube!

dreefnieuws 2020-2

1


Dreef POST Wat een bijzondere en mooie initiatieven zijn er in Overvecht in coronatijd gekomen! In nood leer je je vrienden kennen, maar blijkbaar ook je buren. Prachtige en hartverwarmende acties, zoals de vrijwilligers van BuurtBuik die met de bakfiets soep brengen bij ouderen. Lees meer coronatips in de rubriek van Anna op pagina 10 of in de rubriek Waardevol op pagina 18. Voor de redactie was het even wennen: interviews per telefoon of Skype, foto’s maken met voldoende afstand... geen handen schudden. Buurtcommunicatie, zoals Dreefnieuws is, zeker nu, erg belangrijk, nu iedereen thuis zit! Op de achterkant zie je wat kinderen in Overvecht allemaal doen in deze tijd. Doe je inspiratie op! Veel leesplezier! Puck ’t Hart Dreefnieuws verschijnt 4x per jaar. Tussendoor staat er veel nieuws op Echt Overvecht Facebook, Twitter en Instagram.

Ozo Veel ouderen krijgen, om hen te beschermen tegen besmetting met het coronavirus, nu minder hulpverleners over de vloer. Om te zorgen dat de communicatie tussen ouderen, mantelzorgers, thuiszorg/wijkverpleging, huisarts en andere betrokken hulpverleners goed verloopt is Dénise den Haan, huisarts in Overvecht, een beveiligd systeem versneld aan het invoeren: OZO-verbindzorg. Via OZO kunnen zij makkelijk met elkaar overleggen, zodat zij weten wat er nodig is. Zo hopen zij ondanks het afgenomen fysieke contact toch goede zorg te kunnen bieden. www.ozoverbindzorg.nl

Mitros helpt Voedselbank Utrecht ‘Door de coronamaatregelen doen we momenteel alleen de spoedreparaties, er is minder werk dan normaal, waardoor we op andere manieren mensen kunnen helpen’, zegt Jaco Schoonhoven, onderhoudsmonteur bij Mitros. De technische vakmannen van Mitros hebben daarom pakketten van Voedselbank Utrecht in Overvecht bij mensen thuisbezorgd. Door de coronamaatregelen kunnen mensen hun pakket niet zelf ophalen, terwijl ze die wel hard nodig hebben. Daarom worden de pakketten nu thuis afgeleverd. Jaco: ‘Onze onderhoudsbussen komen daarbij goed van pas. In deze tijd is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken. We rijden langs meer dan honderd adressen. Veel mensen zijn van de Voedselbank afhankelijk, dus ik ben blij dat we een handje kunnen helpen.’ Mitros doet dit met aandacht voor de maatregelen. We houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en werken alleen met collega’s die zich goed voelen.

Colofon Dreefnieuws is een uitgave van Stichting Echt Overvecht en wordt 4 x per jaar gratis huis-aan-huis verspreid. Hoofdredactie, coördinatie en grafisch ontwerp Puck ’t Hart Redactie-assistent Stephanie de Blieck Social media & website Echt Overvecht Olivier Beens (website, Twitter, Facebook, Instagram) Bestuur Echt Overvecht Simon de Wilde, Bart Engbers, Ab Kools, Tim Jansma Redactieadres mail redactie@dreefnieuws.nl post Zamenhofdreef 17, 3562 JT Utrecht Redactie Dreefnieuws Marga Achterbergh, Susana Casas Valle, Marja de Ruiter, Margriet Dings, Amina Haitoute, Anna van Hattem, Gonny Hobbel, Ilona Hulshof, Neeltje Klein, Margo Mulder, Berry de Nijs, Henriëtte Rockland, Harm Schoonhoven, Koos Smits, Godfried van Utrecht, Hilde Vervaat, Dennis van Elten, Marco van den Doel, Emil van der Wal en Geke van Wijnen. Dreefnieuws wordt mede mogelijk gemaakt door: Bibliotheek Overvecht, Utrecht Natuurlijk, Bewonersplatform Overvecht, Wijkplatform Overvecht, Overvecht Vastgoed, wijkbureau Overvecht, Veiligheid, Mitros, Portaal, DOCK en Cultuur Platform Overvecht (ZIMIHC/UCK/STUT/IJSCLUB Siberia etc)


‘In Overvecht kun je altijd iemand groeten’

Yasmine Albay (17 jaar) Stagiaire (MBO Sociaal werk) bij Jongeren Cultuurhuis Overvecht Favoriete plek: Speelbos Gagelbos Het Jongeren Cultuurhuis Overvecht, heeft vanaf april een nieuwe locatie aan de Scharlakendreef 3. Ze helpen er jongeren op het gebied van kunst en cultuur, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen door ruimte en activiteiten aan te bieden. Yasmine: ‘Ik kom graag in Overvecht. Op school leerde ik jongerenwerkster Hanae kennen. Zo kwam ik in contact met activiteiten in de wijk en met het Jongeren Cultuurhuis. Ik wil ook graag jongerenwerkster worden, zoals Hanae, zij is mijn grote voorbeeld! Daarom loopt ik nu stage bij het Jongeren Cultuurhuis Overvecht.’ FOTO NEELTJE KLEIJN TEKST MARGO MULDER

dreefnieuws 2020-2

3


Samen voor Overvecht

BuurtBuik ‘Voedsel brengt mensen samen. Zeker in deze tijd.’

TEKST MAUD BREDERO FOTO WIJNAND SLURINK

Niet eerder was er een crisis die werkelijk iedereen raakte. Het coronavirus trok de wereld in en bereikte ook Nederland. Alles raakte ontregeld en veel mensen werden bang. De scholen moesten dicht en ook alle restaurants en cafés sloten hun deuren. Maar juist in tijden van een crisis zie je hoe mensen elkaar gaan helpen. De mooiste voorbeelden daarvan vind je in ons eigen Overvecht.

BuurtBuik Al twee jaar bestaat BuurtBuik in Overvecht. Het is een mooi initiatief van vrijwilligers die voedselverspilling willen tegengaan. Geesje Kramer, sociaal makelaar bij DOCK, vertelt erover: ‘Iedere zaterdag verzorgt BuurtBuik gratis driegangenmaaltijden voor mensen uit de buurt, die het gezellig vinden om samen te eten. Dan komen er vaak wel zo’n veertig mensen aan tafel in De Boog. Dat kan allemaal dankzij onze vrijwilligers die hieraan meewerken.

4 dreefnieuws 2020-2

‘Voorlopig moeten we allemaal uit veiligheid thuisblijven, dus komt BuurtBuik nu bij de mensen thuis’

Zij halen verse producten op bij supermarkten, de visboer en bij de horeca die niet meer verkocht worden en nog helemaal prima zijn. Andere vrijwilligers helpen mee het eten te bereiden of koffie te zetten na de maaltijd. Maar ja, voorlopig moeten we allemaal uit veiligheid thuisblijven. En dus komt BuurtBuik nu bij de mensen thuis.’

Met de bakfiets erop uit Toen ook in Utrecht de restaurants dicht moesten, brachten veel ondernemers hun etenswaren naar de voedselbanken. Maar omdat ze daar liever verpakte producten gebruiken, dachten ze aan BuurtBuik in Overvecht. Erwin van Asselt is vrijwilliger bij BuurtBuik: ‘Toen de restaurants in de stad dichtgingen, ben ik samen met een vriendin op de bakfiets naar de binnenstad gereden. Restauranteigenaren gaven ons van alles mee. Het was zoveel, dat we wel vijf bakfietsen vol met voedsel naar buurthuis De Boog konden brengen.’


Erwin en Geesje Geesje: ‘Ik heb toen mijn hele netwerk gebeld om te vragen wie er allemaal behoefte had aan maaltijden. We belden onder andere met de buurtteams en met de Zorgzusters die ons hun contacten doorgaven. Toen we alle adressen verzameld hadden, gingen onze vrijwilligers langs de deuren om een maaltijd te brengen. Bereid door een echte kok, want ook die zijn thuis komen te zitten.’

Even ’n praatje maken Erwin: ‘Onze vrijwilligers komen overal vandaan. Het zijn studenten uit de stad die graag een handje willen helpen in deze tijd. Of juist ouderen die zich graag aansluiten

z WhatsAppgroep Hart voor Overvecht 06-284 297 17

bij een mooi initiatief.’ Geesje: ‘Als zij ergens een maaltijd afleveren aan de deur, maken ze altijd even een praatje. Veel mensen voelen zich deze tijd toch wel eenzaam of durven de deur niet meer uit. De BuurtBuikvrijwilligers snappen dat heel goed en trekken daarom extra tijd uit voor een gesprekje.’

Steun van alle kanten Marco van den Berg, manager van de wijkaanpak Samen voor Overvecht: ‘Als er een crisis is, laat Overvecht zich altijd van zijn sterkste kant zien. Ik ben daar erg van onder de indruk. Wat BuurtBuik deze tijd doet, is echt geweldig mooi. Samen met onze partners in de wijkcoalitie, zoals de buurtteams, de gemeente, de huisartsen en de ondernemersvereniging gaan we ze steunen, ook financieel. Onze inzet is dat er ook de komende weken gewoon gekookt kan worden voor bewoners die daar-

mee geholpen worden. Juist in deze moeilijke tijd staan we samen sterk in onze wijk.’

Hart voor Overvechters Er is een WhatsAppgroep voor buurtbewoners: Hart voor Overvechters. Zij hebben ook een Facebookpagina waar veel mooie initiatieven samenkomen. Mensen kunnen daar hulp vragen of hulp aanbieden. Bewoners kunnen zich bij deze WhatsAppgroep aansluiten via 06-284 297 17. Meer weten over BuurtBuik? Wil je meedoen of doneren? www.BuurtBuik.nl

dreefnieuws 2020-2

5


Van 50 naar 30 km TEKST GONNY HOBBEL FOTO’S GODFRIED VAN UTRECHT

Overvecht is een typische autowijk. Ruime straten waarbij het gaspedaal eens flink ingedrukt kan worden. Met als gevolg dat Overvecht de meeste verkeersongelukken telt van Utrecht. De meeste automobilisten komen er met blikschade vanaf maar soms gaat het echt mis. In 2018 stelde de Wijkraad een onderzoek in. Verkeersbureau XTNT ging de wijk in en onderzocht de veiligheid op verschillende drukke verkeerspunten: denk aan de Carnegiedreef, Rio Brancodreef, Einsteindreef, Brailledreef, Paranadreef, Moezeldreef en Albert Schweitzerdreef. Dit leverde het rapport: ‘Recht van de snelste’ op. De conclusie van het verkeersbureau was dat er twee dingen spelen: wegen zijn te breed en er zijn veel onduidelijke verkeerspunten. Automobilisten gaan hierdoor makkelijk te hard en onveilig rijden.

6 dreefnieuws 2020-2

Uit gesprekken met bewoners kwam vooral het asociale rijgedrag naar voren. En dan met name van de jongere automobilisten.

Slimme routes De uitkomsten van het onderzoek van de Wijkraad, namelijk dat de verkeersveiligheid in Overvecht aanpassing nodig heeft, past goed in het Mobiliteitsplan van de gemeente Utrecht. Er komen steeds meer mensen in Utrecht wonen maar de ruimte blijft hetzelfde. Kortgezegd houdt het Mobiliteitsplan in dat er meer ruimte komt voor de burger en minder ruimte voor verkeer. Meer ruimte voor de burger betekent ook meer veiligheid en een schonere stad. In 2016 heeft de gemeente dan ook besloten dat de maximale snelheid op veel wegen in Utrecht van 50 naar 30 km per uur gaat. In 2025 moet dit in heel Utrecht bereikt zijn.

Prijsvraag Om de bewoners te betrekken in deze grote verandering, organiseerden de gemeente en Project O een prijsvraag: hoe Overvecht verkeersveiliger te maken. De prijsvraag: ‘30 km, een goed idee’ was een enorm succes. Het leverde meer dan 100 ideeën van bewoners en bedrijven op. Deskundigen van de gemeente en de politie selecteerden 24 ideeën van bewoners en 9 ideeën van bedrijven, waarop tot 1 maart gestemd kon worden door bewoners.

Ideeën De gemeente had als opdracht gegeven om met een idee te komen dat makkelijk uitvoerbaar zou zijn, zonder dat heel Overvecht in een bouwput zou veranderen. Uit de creatieve inzendingen werd duidelijk dat zowel bewoners als bedrijven dezelfde knelpunten zagen


als het verkeersbureau. Niet alleen aan de verkeerssituatie moet iets veranderd worden, maar ook aan het gedrag van automobilisten, wil er een veiliger verkeersmilieu ontstaan.

• De Plantenbak: een rustige omgeving creëren met veel groen in bakken. Hierdoor letten mensen beter op en gaat de snelheid omlaag.

Top 5 ideeën bewoners

Top 3 ideeën bedrijven

• Plan Burezina: visueel versmallen door onder meer het aanbrengen van rode fietsstroken aan beide kanten van de weg en het weghalen van de middenlijn. • Bloembakken voor veilig fietsen: bloembakken plaatsen om de weg smaller te maken en ruimte aan de fiets te geven. • Zigzagwegen maken: bijvoorbeeld door plantenbakken op de weg te plaatsen, zodat de snelheid eruit gaat. • Ok, ik doe mee: inzetten op bewustwording en mentaliteits verandering, omdat mensen vaak onbewust te hard rijden.

• Asfaltbreuk Overvecht: stukken asfalt wegbreken en hier groen voor terugplaatsen. Dit breekt de weg waardoor de snelheid omlaag gaat. • Blauwe punten: de kleur blauw wordt hét herkenningspunt van een 30 kilometerzone. Het verkeer worden bewust gemaakt van de aanpassing van snelheid door kleur en vorm. • Maatregelen Toolbox: bewoners krijgen middelen om hun straat veiliger te maken en aan te passen aan hun behoeftes. Denk aan: straatmeubilair, bomen, opvallen de printen op de weg of meer groen

in de straat. De bewoner bepaalt.

Prijsuitreiking De prijsuitreiking zou 13 maart plaatsvinden. Vanwege het coronavirus is deze uitreiking niet doorgegaan. Uiteindelijk heeft wethouder Lot van Hooijdonk via een digitale bijeenkomst op dinsdag 14 april de winnaar bekendgemaakt. Het winnende plan wordt samen met de winnaar, de bewoners en de gemeente verder ontwikkeld. De winnaar was helaas voor het drukken van deze Dreefnieuws nog niet bekend. Ontdek het zelf via: https://utrecht.onzewijk.nl

dreefnieuws 2020-2

7


‘Ik word blij als mensen lekker eten’

Ahmed (60 jaar) Vrijwillig kok in buurthuizen Favoriete plek: Buurthuis De Dreef Ahmed woont met vrouw en vier kinderen in Lombok, maar hij heeft heel lang in Overvecht gewoond. Tijdens het interview buiten op een bankje groet hij verschillende mensen. Ahmed: ‘Ik ben bekend in Overvecht. Mijn favoriete plek in Overvecht is Buurthuis de Dreef, waar ik al 15 jaar als kok voor groepen kook. Mijn lekkerste recepten zijn met couscous, want ik ben in Marokko geboren en heb daar een koksopleiding gevolgd. In Nederland werkte ik eerst vele jaren bij bakkerij Do-Schat, maar toen deze de deuren sloot, kon ik niet stilzitten en heb ik mijn oude liefde weer opgepakt en ben gaan koken. Bijna dagelijks ben ik nu aan het koken voor andere mensen.’

8FOTO dreefnieuws 2020-2 GODFRIED VAN UTRECHT TEKST MARGRIET DINGS


Wonen in Overvecht

Schitterend uitzicht op Henriëttedreef Linda Langhorst (28) woont alweer anderhalf jaar op de Henriëttedreef met haar partner en twee katten. Op 10 hoog heeft ze een spectaculair uitzicht over de wijk en zelfs ver daarbuiten. Vooral op heldere dagen is dat het geval. Maar Linda is niet alleen vanwege het uitzicht blij dat ze op de Henriëttedreef is gaan wonen. ‘Wonen op Overvecht was eigenlijk niet een bewuste keuze,’ vertelt Linda. ‘Ik was vooral op zoek naar een leuke huurwoning en deze werd aangeboden. Ik ben toen gaan kijken en zag dat het appartement wel wat werk nodig had, voordat we erin konden trekken. Maar dat gaf mij wel de mogelijkheid er echt iets van mijzelf van te maken.’ En dat heeft ze zeker, met een leuke inrichting waar ook de katten zeker van profiteren. ‘Ik vind het hier fijn wonen. Het is lekker rustig. Daarnaast heb ik Winkelcentrum

Overvecht om de hoek voor de dagelijkse boodschappen en ben ik zo in het centrum. Eigenlijk is alles wel in de buurt te vinden.’

‘In de flat woont een ‘harde kern’ die bestaat uit bewoners van het eerste uur, maar zij hebben ons als nieuwkomers van harte verwelkomd’ Het complex van de Henriëttedreef wordt vooral bewoond door oudere bewoners. Linda en haar partner halen de gemiddelde leeftijd wat

TEKST BERRY DE NIJS FOTO NEELTJE KLEIJN

dat aangaat best wel naar beneden. Maar ondanks het leeftijdsverschil is er toch veel contact met medebewoners. ‘Dat vind ik best wel prettig. Je merkt dat er in de flat een ‘harde kern’ woont die bestaat uit bewoners van het eerste uur,’ vertelt Linda, ‘maar zij hebben ons als nieuwkomers van harte verwelkomd.’ Er is best een gevoel van saamhorigheid in de flat. Helemaal nu het complex gerenoveerd en duurzamer gemaakt wordt. ‘Er zijn veel bijeenkomsten geweest waarbij bijna alle bewoners aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomsten kregen we informatie en konden we vragen stellen en ideeën aandragen. Hierdoor zijn we als buren nog dichter naar elkaar toe gegroeid en kloppen we ook wat makkelijker bij elkaar aan als er iets is.’

dreefnieuws 2020-2

9


Getting together

in tijden van Corona

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’

TEKST: ANNA VAN HATTEM

Deze rubriek gaat over mensen die samenkomen. En samenkomen, dat mag nu even niet. Dus een speciale versie over wat dat betekent voor mijn buren, met tips om de quarantaine door te komen. Iedereen zit thuis en daardoor zien buren elkaar ineens veel meer. Wel van een veilige 1,5 meter afstand natuurlijk. Buurman Michiel zegt: ‘Je contact wordt hyperlokaal. Meer kinderen spelen hier nu rond de huizen.’ Buurvrouw Jelka: ‘Het is heftig, een uitzonderlijke situatie. Normaal gaat onze zoon naar de opvang. Nu spelen er veel kinderen in de binnentuin. Ik zorg er wel voor dat ze niet te dicht bij elkaar komen. We hebben veel contact met een jong gezin hier tegenover. Nu waren ze ziek en bleven thuis. Dan zijn ze zo dichtbij en kun je ze toch niet zien.’ Michiel: ‘We hebben een doos speelgoed voor hun zoontje voor de deur gezet, dan heeft hij weer iets nieuws om mee te spelen.’ Jelka: ‘Sinds het begin dat wij hier wonen hebben we veel contact met de buurman. Onze buurman van zestig is een heel leuke jonge man. Altijd sociaal, positief. We hoorden pas dat hij ‘You never walk alone’ draaide, toen hebben wij dat ook heel hard aangezet en geroepen, kom naar het balkon!’ Buurtapp Michiel: ‘In het eerste jaar hebben we met een paar buren een app opgericht. Voor corona was dat vooral als je een gebroken been had en boodschappen nodig had. Nu wordt hij door iedereen gebruikt. Veel mensen ruimen op, spullen ruilen van eigenaar. Mooi hoe een initiatief om eten voor de voedselbank te doneren ineens van de grond komt. De dozen die in de hal staan waren supervol.’ Jelka: ‘Wel fijn, je hoeft maar een kik te geven en je krijgt hulp. Beter een goede buur dan een verre vriend! ’Buurman Hans: ‘Tussen

de buren is er meer contact. Ik drink met mijn naaste buren om de paar dagen een borrel. Nou ja een wijntje, met je eigen glas, buiten op een paar meter afstand. Het is een surrealistische situatie, een gevecht tegen een onzichtbare vijand. Hoe je het wendt of keert, je zit wel opgesloten. Ik werk thuis, veel beeldbellen. Het blijft behelpen, je mist het menselijk contact. In de zon zitten helpt, daar word ik positief van. ‘ Dat je niet bij mensen op bezoek moet gaan en 1,5 meter afstand moet houden weet je hopelijk nu wel. Hieronder tips van mijn buren en mij om de quarantaine een beetje leuk te houden: Burentips: • Jelka: ‘Evalueer de dag als je kind op bed ligt. Als stel ben je in de overlevingsmodus, je zit veel op je telefoon. Allemaal leuke dingen vallen weg. Wij functioneren heel goed als team, maar blijf elkaar ook zien. Wat was er fijn, welke irritaties zijn er? Wat wil je morgen doen?’ • Hans: ‘Houd je fysieke conditie op peil: ga wandelen of fietsen (maar houd afstand), doe thuis oefeningen. En ga in de zon zitten, dat geeft energie!’ • Michiel: ‘Houd ook nu contact met je buren. Er is nu meer tijd. Een appgroep is handig, maar gewoon even langs lopen en afstand houden kan natuurlijk ook.’ • Anna: ‘Organiseer een hightea-estafette! Iedereen maakt een schaal hapjes en hangt een zakje met een hapje aan de deur van de deelnemer. Als iedereen alle hapjes heeft, eet je het thuis tegelijk op voor de webcam.’

‘Organiseer een hightea-estafette!’ 10 dreefnieuws winter 2019


Cultuur Platform Overvecht

Het Cultuur Platform Overvecht (CPO) zet cultuur in Overvecht op de kaart. Alle culturele organisaties die in Overvecht actief zijn hebben zich verenigd in het CPO, waardoor wordt kunst & cultuur in de wijk beter zichtbaar wordt. Op deze pagina houden de verschillende deelnemende partijen je op de hoogte van hun belangrijkste activiteiten voor de wijk. Volg ons ook op Facebook!

Nieuw: Queridon Taal en Horeca We verwelkomen een nieuwe gebruiker in ons mooie gebouw: Queridon Taal en Horeca. Queridon helpt nieuwe Nederlanders met inburgeren, door taallessen en horecalessen te geven. Hierna hebben ze een inburgeringsdiploma én een mbo praktijkdiploma voor kok, gastheer of keukenmedewerker op zak. Heerlijke lunch op dinsdag Natuurlijk zijn er ook praktijklessen. En daar kun je van proeven! Want iedere dinsdag tussen 12.00 – 13.00 uur maken de leerlingen een heerlijke lunch voor wijkbewoners. De wekelijkse tweegangenlunch heeft soms warme, soms koude internationale gerechten. Voor € 5,- eet je mee. De gastheren en gastvrouwen vertellen je uiteraard meer over het lekkere eten en hoe dit gemaakt is. Aanmelden kan via: bijdesteef@queridon.nl In verband met het coronavirus is ZIMIHC theater Stefanus voorlopig gesloten. Kijk op www.zimihc/stefanus wanneer je weer welkom bent!

Verzetten leuke activiteiten De Cultuurproeverij, Kunst en Streetfood Festival is dit jaar niet in juni. We zijn op zoek naar een nieuwe datum verder in het jaar. Meer informatie hierover komt ook op de website te staan. Houd ook onze Facebook en Instagram in de gaten voor het laatste nieuws. ZIMIHC theater Stefanus Braziliëdreef 2, Utrecht www.zimihc.nl/stefanus www.facebook.com/ZIMIHCtheaterStefanus Instagram: zimihctheaterstefanus en bijdesteef

dreefnieuws 2020-2

11


Welkom in de

Amazonetuin TEKST MARJA DE RUITER FOTO’S LINKS GODFRIED VAN UTRECHT

Op de hoek van de Paranadreef en de Amazonedreef ligt het gezondheidscentrum De Amazone. Het is een van de acht gezondheidscentra in Overvecht. Maar wel een hele bijzondere. Het centrum is in 2018 helemaal gerenoveerd. De buitenkant is mooi strak en binnen oogt het ruim en modern. Om het gebouw ligt een tuin. Als ik langs de heg loop, zie ik een bord ‘Welkom in de Amazonetuin’. Nieuwsgierig loop ik de tuin in.

12 dreefnieuws 2020-2

Ik zie mensen schoffelen en plantjes in de grond zetten. Een van de vrijwilligers is bezig met het aanleggen van een terrasje. Zittend op een boomstam, naast de bamboe, heb je mooi zicht op de tuin en de wilgentunnel aan de achterkant. Leuk voor een trouwreportage. De grote zeecontainer doet dienst als opbergplek. De Amazonerivier dient als inspiratiebron voor de kronkelende paadjes. De tuin is een Belevingstuin, waar de zintuigen worden geprikkeld. Geuren, kleuren en smaken, tastzin. Veel verschillende planten, medicinale kruiden, bamboe, fruitbomen. De fysiotherapeut wilde graag stapstenen en een oefenheuveltje. Er komt een blotevoetenpad. Bankjes om lekker in het zonnetje een praatje met elkaar te maken.

Hulp is welkom! Medewerkers, bezoekers en omwonenden hebben meegedacht en kozen voor dit type tuin. Het ontwerp is gemaakt door hovenier Esther van Oss. Zij is elke dinsdag-

ochtend aanwezig. Vrijwilligers komen dan helpen met het aanleggen en gaan straks zelf de tuin onderhouden. Ook zijn er regelmatig deelnemers van dagbesteding de Groene Golf aan het werk. Gezondheid is in Overvecht een belangrijk thema. Vandaar de fruitbomen en de kruiden. Buurtbewoners en bezoekers van het gezondheidscentrum mogen die straks zelf komen plukken. Ook komt er een bescheiden bloemenpluktuin. De tuin is milieuvriendelijk. Het regenwater wordt opgevangen in een 1000 liter tank. Directeur Kees Vermaat vertelt: ‘We willen aan de andere kant van het gebouw een jeu-de-boulesbaan aanleggen. Een onderzoek onder buurtbewoners leverde deze wens op. Het is een tuin in wording, dus alles is nu nog klein. Loop vooral eens de tuin in. Hulp is welkom, dus meld je aan.’

Gezonde wijk Een van de vrijwilligers in de tuin vertelt dat hij zich veel fitter en gezonder is gaan voelen door in


de tuin te werken. ‘Daar kan geen fysiotherapie tegen op. Maar iemand moet je wel op de mogelijkheden wijzen en je stimuleren om iets te gaan proberen.’

‘Als je eenzaam bent helpt daar geen pilletje tegen, maar kun je beter iets leuks met anderen gaan doen’ Dubbelrol De drijvende kracht achter alle initiatieven in het centrum is Corine. Zij zorgt dat alles goed loopt, regelt afspraken en vergunningen en schakelt de nodige deskundigheid in. Maar zij kent als centrumassistente ook veel patiënten en weet precies wie ze waarvoor moet vragen en wie ze kan stimuleren. ‘Zo’n dubbelrol is uniek maar echt heel handig als je een centrum voor zorg én welzijn wilt zijn en iets voor de wijk wilt betekenen.’

Overvecht Gezond

Werkwinkel en Geldzaak

De Amazone is aangesloten bij Stichting Overvecht Gezond. Er wordt samengewerkt met veel partijen in de wijk: zorgverleners, welzijnsorganisaties, beweegmakelaars, buurtteams, ziekenhuis et cetera. De gemeente Utrecht is enthousiast over deze samenwerking. Samen gaan we voor een gezonde wijk Overvecht. De huisartsen kijken bij langdurige lichamelijke klachten niet alleen naar de lichamelijke oorzaak. Er zijn ook andere manieren om het welzijn van patiënten te bevorderen. Als je je zorgen maakt over geld of niet aan het werk komt, zijn er anderen die je daarbij kunnen helpen. Als je de taal niet goed spreekt, kan de bibliotheek of Taal doet Meer hulp bieden. Als je eenzaam bent, helpt daar geen pilletje tegen, maar kun je beter iets leuks met anderen gaan doen. Daarom werken er zoveel organisaties goed met elkaar samen.

In het gezondheidscentrum zijn ook spreekuren van de Werkwinkel (samen op zoek naar werk of een opleiding) en de Geldzaak (inloop voor vragen over geld en inkomen). Het centrum heeft ook een gastheer/ gastvrouw: een werkervaringsplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Praktische informatie De tuin kan nog mooie planten, grote potten, kleine bankjes en wat hulp bij het onderhoud gebruiken. Meer info: Esther: 06-121 294 40, deamazonetuin@gmail.com. Facebook.com/deamazonetuin. www.gezondheidscentrumdeamazone.nl Arbeidsmatige activering in het groen voor mensen met een WMO-indicatie in o.a. Utrecht. Michiel Kok 06-247 977 28 www.degroenegolf.info

dreefnieuws 2020-2

13


Utrecht Natuurlijk TEKST BEA VAN MEEL

Tuinieren zonder tuin Geen tuin? Geen probleem! Wil je graag tuinieren maar heb je geen tuin, maar wel een balkon, terras of plat dak? Fantastisch. Om te tuinieren heb je namelijk niet per se een tuin nodig. Met potten, bakken en zakken kun je ook al heel veel. Zorg zo voor extra groen in Utrecht. Insecten en vogels vinden er beschutting en voedsel. De planten vangen fijnstof op en gebruiken het regenwater of houden dit vast. En planten aan de muur bieden je verkoeling in de zomer en zorgen voor warmte-isolatie in de winter. Hoe start je? Neem enkele potten en bakken en vul deze met grond. Zorg wel dat er een gat onderin de pot of bak zit, zodat overtollig regenwater kan weglopen.

Lorraine

Lydia

Kies voor planten met bloemen en vruchten. Dat is fleurig en vogels en insecten zijn je dankbaar. Als je daarnaast lekker wilt eten uit ‘je tuin’, start je een moestuin. Zaai heerlijke pluksla of kruiden waar je lang van kunt oogsten. Of zaai munt en geniet van een heerlijke kop muntthee op je balkon! Geef je planten wel regelmatig water voor de beste oogst! Handige folders Utrecht Natuurlijk heeft twee handige folders gemaakt vol met tips om aan de slag te gaan met (moes)tuinieren in potten, bakken etc. Haal deze folders binnenkort op bij Stadsboerderij Gagelsteede of Stadstuin Klopvaart, of bekijk ze nu digitaal: www.utrechtnatuurlijk.nl/tuinieren Veel tuinierplezier!

Elske

Evelien

Maartje

030 - 262 40 64

Carnegiedreef 18 Utrecht - www.fysio-overvecht.nl - info@fysio-overvecht.nl

Katie

14 dreefnieuws 2020-2

Tay

Gerco

Agnes


Sylvia Hiert, 61 jaar Woont 3 jaar in Overvecht Favoriete plek: het Noorderpark Woont samen met haar man In haar huis hangen prachtige zelfgemaakte batikwerken aan de muur. Sylvia: ‘Ik ben spreekbuis voor de Indische en Molukse families in de regio Midden-Nederland. Ik werk als regio-coördinator voor Stichting Pelita, wat ‘olielampje’ betekent. Dit olielampje verlicht de weg van alle oorlogsbetrokkenen uit voormalig Nederlands-Indië naar verbetering van leven en passende zorg. Stichting Pelita zorgt dat deze gemeenschap geholpen wordt met al hun vragen. Ik organiseer elke twee maanden een Indische eettafel in buurthuis De Dreef en ondersteun en verbind zo de Indische en Molukse gemeenschap.’ FOTO GODFRIED VAN UTRECHT TEKST MARGRIET DINGS

‘Overvecht wordt herontdekt door de Indische gemeenschap’ 15 dreefnieuws 2020-2


Supersupporters voor ondernemers Studenten helpen ondernemers

Jasper, Nadira en Joska FOTO’S SUPERSUPPORTERS TEKST ILONA HULSHOF

‘Hoort iedereen elkaar? Ja?’ Het is even wennen, een digitaal interview, maar gelukkig kunnen Joska en Jasper van het project Supersupporters voor ondernemers ook vanuit huis enthousiast vertellen. Supersupporters is een project van Academie van de Stad. Jasper werkt bij Academie van de Stad en Joska loopt samen met Nadira stage als studentcoördinator. ‘Bij Academie van de Stad verbinden we vraagstukken uit de regio aan studenten’ , vertelt Jasper. ‘Zo kunnen studenten tijdens hun studie iets bijdragen aan Utrecht.’

Project voor ondernemers Academie van de Stad voert het project Supersupporters voor ondernemers uit in opdracht van de gemeente. Hiervoor werken de studenten ook samen met andere partijen in de stad, zoals DOK030. ‘Het doel is om geldzorgen onder kleine zelfstan-

16 dreefnieuws 2020-2

dige ondernemers in Overvecht bespreekbaar te maken. En we willen ze laten zien waar ze terecht kunnen voor hulp’, legt Joska uit. Jasper licht toe: ‘We willen bereiken dat ondernemers veel eerder aankloppen bij de gemeente of hulporganisaties, bijvoorbeeld met kleine schulden of financiële vragen. Zo kunnen we voorkomen dat de schulden heel hoog worden.’

De eerste groep studenten In september 2019 begonnen tien studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan het project. Zij gingen met groepjes de wijk in om gesprekken te houden met ondernemers. Ook hebben ze een enquête gehouden en flyers gemaakt. Joska vertelt hierover: ‘Soms was het moeilijk te bespreken. Je komt niet zomaar op het onderwerp schulden, dus dat moet dan genuanceerder gebracht worden.’

‘We kunnen zo voorkomen dat de schulden heel hoog worden’ Andere invalshoek In februari zijn er nog twee nieuwe groepen studenten bij het project gekomen. Een groep van Communicatie en Multimedia Design onderzoekt hoe je de ondernemers het beste bereikt. ‘Hier zijn hele leuke concepten uitgekomen. Bijvoorbeeld een koffiekar die naar ondernemers gaat met een handboek. Of een gezondheidsbox met een recept, waarbij de schijf van vijf gekoppeld wordt aan financiële gezondheid’, illustreert Joska.


Meer weten over Supersupporters voor ondernemers? Kijk op: www.academievande stad.nl/supersupporters of mail naar: projectsupersupporters@academievandestad.nl.

Taboe op schulden De andere nieuwe groep studenten komt van de minor PubLab. ‘Zij keken vanuit een gedragslens’, vertelt Joska. Jasper vult aan: ‘Mensen zeggen bijvoorbeeld dat het komt omdat er een taboe heerst op schulden, of omdat ondernemers heel optimistisch zijn, of omdat ze niet weten waar ze hulp kunnen vinden.’ De studenten kijken welke aannames kloppen en welke aanpak daar het beste bij past.

‘We willen graag dat deze weg na de crisis ook blijft’ Tijdens de coronamaatregelen Door de coronamaatregelen kunnen de studenten nu niet de wijk in om bij ondernemers langs te gaan. Maar dat betekent niet dat ze stil zitten.

Jasper zegt: ‘Ondernemers zoeken nu zelf massaal hulp. We willen graag dat deze weg na de crisis ook bekend blijft.’ Daar zijn de studenten nu ideeën voor aan het bedenken. ‘Never waste a good crisis’, aldus Jasper.

Van Overvecht naar de stad Het project Supersupporters voor ondernemers loopt nu alleen nog in Overvecht. ‘Overvecht is de pilotwijk’, legt Jasper uit. ‘Er zijn veel bedrijfjes en zzp’ers die nu nog niet zo goed zichtbaar zijn.’ Daarnaast past het project goed in de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Uiteindelijk brengen de studenten een advies uit aan de gemeente. Ze vertellen dan welke manieren wel en niet werkten. Hiermee kan de gemeente een aanpak ontwikkelen voor de hele stad. Jasper voegt nog toe: ‘In deze hele zoektocht bereiken we natuurlijk al mensen. Dat is ook winst die we meenemen.’

Goed voor de stad én student Het mooie aan de projecten van Academie van de Stad is dat zowel de stad als de studenten er iets aan hebben. ‘We hebben al veel mogen betekenen voor de stad, maar het is ook betekenisvol voor de studenten’, legt Jasper uit. Joska kan dit beamen. Ze heeft veel geleerd tijdens haar stage: ‘Ik vond het heel leuk om met zoveel partijen in contact te komen. Gemeente, schuldhulporganisaties en studenten. Het was erg leerzaam om de studenten te begeleiden.’

Dok030 Ben je ondernemer en heb je vragen over financiën of schulden? Dan kan je terecht bij DOK030 via info@dok030.nl of 030-888 06 66. Pretoriadreef 88 3564 BX Utrecht

dreefnieuws 2020-2

17


(Bijna) gratis, maar heel

Waardevol TEKST HENRIETTE ROCKLAND

De gewone activiteiten gaan de komende tijd niet door vanwege het coronavirus. Daarom heeft deze rubriek een andere inhoud, met tips en informatie rond de crisis. Je kunt de rubriek (en Dreefnieuws) ook digitaal bekijken. Handig, want daar kan je met de links doorklikken. www. echtovervecht.nl/dreefnieuws

Mooi Meegenomen In de wijkagenda en de wijkwijzer zijn heel veel tips opgenomen. De agenda is op veel plekken in de wijk te vinden, bijvoorbeeld bij het wijkbureau en de buurtcentra. Hierin staan allerlei activiteiten geordend per dag. In de wijkwijzer staan nog veel meer tips voor verschillende doelgroepen. Te lezen en te downloaden via: www.echtovervecht.nl/ samen-voor-overvecht/684-wijkwijzer-mooi-meegenomen-overvecht

Media: • Veel jongeren vragen zich af wat dit virus voor hen betekent, kijk eens op www.jong030.nl of het leuke filmpje op www.bit.ly/coronajong030. • Op www.lekkerbezigutrecht.nl/ goed-nieuws-uit-de-stad vind je leuke berichten over onze stad. • Elke dag staan op de Facebookpagina van de Brede School Overvecht tips en (beweeg)activiteiten om thuis, op het balkon of voor de deur te doen. www.facebook.com/ Brede-School-Overvecht • Veel musea kun je via internet bekijken: www.museumkaart.nl/Speciaal/Thuis-in-het-museum

Thuisarts.nl Wijkwijzer

MOOI MEEGENOMEN

OVERVECHT Activiteiten, hulp, spullen en voedsel voor bijna niets

mooi meegenomen 1

18 dreefnieuws 2020-2

Op deze website staat betrouwbare informatie over gezondheid: www. thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Nationale Zorgnummer Het coronavirus leidt tot veel zorgvragen. Het Nationaal Zorgnummer kan jouw vragen beantwoorden, je verder op weg helpen en zo nodig verwijzen. Je kunt bellen op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 13.00 uur. (€ 0,20 per gesprek). www.nationalezorgnummer.nl

Rode Kruis • Bij het noodnummer (070-445 58 88) kun je terecht voor een luisterend oor, aanvullend advies of extra hulp. Bijvoorbeeld als je in quarantaine of thuisisolatie zit vanwege een besmetting met het coronavirus. www.rodekruis.nl • Het netwerk van burgerhulpverleners Ready2Help is nu actief. Ze verspreiden flyers op een aantal zichtbare plekken bij jou in de buurt, bieden aan boodschappen te doen en checken of je oude buurman nog genoeg medicijnen in huis heeft. Mensen met een beperkt sociaal netwerk hebben in deze tijd vaak extra hulp nodig. Wil jij ook helpen? Meld je aan via www.ready2help.rodekruis.nl.

Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU) Het NIZU heeft een website en telefoonnummer, waar hulpverleners en bewoners terecht kunnen. Het gaat om aanbod aan informele ondersteuning, zoals boodschappenhulp en telefonisch contact. Ze koppelen de vrijwillige ondersteuning zo snel


mogelijk aan mensen die deze hulp nodig hebben. Gonny Bruggenkamp: 06-107 784 46, gonny.bruggenkamp@nizu.nl, www.nizu.nl/corona

Serve the City Utrecht De vrijwilligers van Serve the City zijn tussen de 16 en 30 jaar oud. Ben je of ken je iemand die wel een helpende hand kan gebruiken in deze coronacrisis? Misschien kunnen zij jou helpen! 06-833 192 55, info@stcutrecht.nl, www.stcutrecht.nl/hulpbieden/coronahulpnodig

Schoolwerk via internet

Zin in Utrecht

• Soms heeft een gezin geen laptop voor de lesactiviteiten. Als er geen geld is om er zelf een te kopen, kan er een aanvraag bij Stichting Leergeld gedaan worden. Ivm de drukte is deze stichting telefonisch slecht bereikbaar, je kunt zelf het formulier invullen op www.leergeld.nl/doeeen-aanvraag • KPN is een actie gestart om kinderen te helpen, die thuis niet de beschikking over wifi hebben. www.kpnmcf.com/nl • Digitale les voor kinderen biedt een online overzicht met #thuisopschool. www.thuisopschool.hetmediateam. com

Ben je 50+ of rouw je en wil je vanwege deze coronacrisis graag praten met een geestelijk verzorger? Dan kun je contact opnemen met Zin in Utrecht. De geestelijk verzorgers zijn bereikbaar via de telefoon of Skype, een wandelgesprek is ook mogelijk (1,5 meter afstand). 030-662 68 14, info@zininutrecht.nu, www.zininutrecht.nu/zininutrecht

Hart voor Overvechters

De Geweldige Wijk Deze app maakt elkaar helpen in tijden van corona makkelijker. Met de app kun je laagdrempelig hulp vragen of aanbieden in jouw wijk of gemeente. Tijdens deze crisis is de app gratis beschikbaar: download de geweldige wijk app via de App Store of Google Play, installeer hem en kies voor Utrecht. Meer informatie staat in het artikel over de Geweldige Wijk app van 23 maart 2020, www.geluksbv.nl/geluksnieuws.

Steun de keukens van Utrecht Tijdens de sluiting van de horeca draaien de keukens van veel restaurants door. Je kunt daar namelijk wel eten afhalen of laten bezorgen. www.steundekeukens.nl/utrecht

Op de Facebookpagina van ‘Hart voor Overvechters’ komen dagelijks tips over de crisis, maar ook over het knippen van haar en over klussen in huis. www.facebook.com/Hart-voor-Overvechters-106064391029290 Tips zijn van harte welkom, mail: wijkwijzerovervecht@gmail.com.

DOCK De sociaal makelaars van DOCK zijn bereikbaar voor bewoners, ze koppelen van hulpvraag aan aanbod. Geesje Kramer: 06-284 297 17 of Tjitske van der Woude: 06-106 501 04 Geesje beheert een WhatsAppgroep Hart voor Overvechters en kan je daaraan toevoegen. www.dock.nl/ buurten/utrecht/overvecht

Zoek je een andere activiteit, dan kun je contact opnemen met de sociaal makelaars van DOCK. Petra Jongerius: 06-525 082 36, pjongerius@dock.nl, www.dock.nl/activiteiten dreefnieuws 2020-2

19


Wijkambasssadeurs een positieve kant van Overvecht

TEKST DENNIS VAN ELTEN FOTO GROEP FARIDA BENMOGHYT FOTO RECHTS GODFRIED VAN UTRECHT

Demi Jolen: ‘Er zijn veel mooie, positieve verhalen over Overvecht en die mogen wel wat meer voor het voetlicht’

Wie wil zich positief inzetten voor het verbeteren van Overvecht en wijkambassadeur worden? Deze oproep deed bewonersverbinder Demi Jolen vorig jaar. Deze wijkambassadeurs gaan de echte verhalen uit de wijk delen, geven feedback op de plannen van Samen voor Overvecht en vormen een netwerk met elkaar. Het netwerk van wijkambassadeurs is onderdeel van de verbeteraanpak Samen voor Overvecht. Het streven is om vijftig wijkambassadeurs in te zetten. De aanmeldingen waren overweldigend. Op de eerste bijeenkomst van 28 november 2019 stond de teller op zestien wijkambassadeurs. Een hele diverse groep mensen qua afkomst en achtergrond, mooi gespiegeld aan de inwoners van Overvecht. Die avond kreeg het initiatief echt leven en waren de wijkambassadeurs echt geboren. De tweede bijeenkomst was op 4 maart waar de ondertussen grotere groep wijkambassadeurs samen met wijkwethouder Kees Diepeveen hun ervaringen

uitwisselden. Die avond was U in de Wijk ook aanwezig. Het verslag van die avond is terug te vinden op het YouTube- kanaal van U in de Wijk.

Ontmoet de wijkambassadeurs! De helft van de vijftig zijn behaald, maar nog belangrijker: het enthousiasme zit erin. De komende tijd gaan de wijkambassadeurs hun verhalen delen via filmpjes, interviews en nieuwsberichten. Houd de site van Echt Overvecht daarom goed in de gaten! Ook stellen we vanaf nu in Dreefnieuws een of meerdere wijkambassadeurs voor. Zo krijgen zij een gezicht. De aftrap wordt gedaan door Paul Hendrix.

Meer zien en lezen? Op YouTube: https://www.youtube.com/user/utrechtovervecht www.echtovervecht.nl/samen-voor-overvecht/667-maak-kennis-met-de-wijkambassadeurs-van-overvecht

20 dreefnieuws 2020-2


Paul Hendrix (37) Woont al drie jaar in Overvecht Favoriete plek: De Voedseltuin & bovenop de rode wandelbrug over de grote weg naar het verkeer kijken. ‘In februari 2017 ben ik in vanuit een woonvorm in Limburg naar Utrecht verhuisd. Op dit moment woon ik in een woonvorm van Reinaerde. Overdag kook ik graag bij de dagbesteding van Reinaerde, maar ook ben ik actief bij de voedseltuinen. Sporten doe ik ook dagelijks. Twaalf jaar geleden heb ik door een longontsteking, die later een dubbele longontsteking werd met een ziekenhuisbacterie daar overheen, een beperking gekregen. Sinds die tijd ben ik heel ver gekomen, ik was eerst een kasplantje, ik kon niet praten en zelfs niet bewegen. Daarom ben ik trots dat ik nu weer erg zelfstandig ben en weinig gebruik maak van de vierentwintiguurszorg die beschikbaar is bij de woonvorm. Het wijkambassadeurschap is voor mij een mooie manier om aan mijn familie in het zuiden te laten zien dat Overvecht meer is dan een wijk met autobranden, schietpartijen en veel flats met schotels. Mijn doel is om de mooie initiatieven te laten zien en de groene en positieve kant van de wijk. Hiermee hoop ik hun negatieve beeld van de wijk weg te nemen. Mijn visie voor de toekomst van de wijkambassadeurs is dat wij de ‘go to’ personen worden voor iedereen die vragen heeft, en dat wij hen kunnen verwijzen of verder helpen.’

‘Dit is een mooie manier om aan mijn familie in het zuiden te laten zien dat Overvecht meer is dan een wijk met autobranden, schietpartijen en veel flats met schotels’

A Wijkambassadeurs

Overvecht

dreefnieuws 2020-2

21


Straten uit Overvecht TEKST HARM SCHOONHOVEN

De Bibliotheek Overvecht Gloriantdreef 1 www.bibliotheekutrecht.nl TEKST ISABELLA ARONS

De Costa Ricadreef Costa Rica is een land in Midden-Amerika, iets groter dan Nederland, maar met veel minder inwoners. Een groot deel van het land is nog ongerept tropisch regenwoud en er leven meer dan 400 soorten kikkers, die dan ook alle kleuren van de regenboog hebben. Koffie en bananen zijn de voornaamste landbouwproducten. Veel Overvechters hebben de weg al weten te vinden naar het gas(t)vrij huis aan het eind van de Costa Ricadreef bij het Vechtzoompark. Daar heeft de gemeente een woning ingericht om voorlichting te geven over de komende energietransitie. Toevallig komt Christiana Figueres, degene die er in 2015 voor gezorgd heeft dat 189 landen het klimaatakkoord van Parijs ondertekenenden, uit Costa Rica. Volgend jaar moet de energietransitie voltooid zijn. Nu al wordt bijna alle elektriciteit opgewekt met waterkracht. Uitdaging is (diesel)auto’s te vervangen door elekctrische auto’s en openbaar vervoer. Toen Christoffel Columbus in 1502 op zijn vierde en laatste reis naar Amerika daar aan de oostkust aankwam zag hij, evenals de Spanjaard Gil González Dávila die in 1522 op de westkust landde, dat de Indianen die er woonden behangen waren met gouden sieraden. Daar lustten de Spanjaarden wel pap van. Ze noemden het gebied ‘Costa Rica’, Spaans voor ‘De rijke kust’. Sinds 15 september (nog steeds de nationale feestdag) 1821 is het land geen Spaanse kolonie meer. Costa Rica kent een lange traditie van democratisch gekozen regeringen en het leger is in 1949 afgeschaft. Noem het land dus nooit een bananenrepubliek al zijn er nog zoveel bananenplantages. FOTO ROODOOGMAKIKIKKER CAREYJAMESBALBOA

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn alle vestigingen van de bibliotheek tot nader order gesloten. De bieb gaat weer open zodra de overheid hiervoor toestemming geeft. Je kunt blijven lezen en leren met het online aanbod. Kijk op bibliotheekutrecht.nl/onlineaanbod voor leuke boekentips, handige sites en slimme tips. Bibliotheek Overvecht gesloten Je kunt geen boeken inleveren, de inleverbus is ook dicht. Alle materialen zijn automatisch verlengd zolang dat nodig is. De reserveringen blijven staan totdat de bieb weer open gaat. Blijf lezen & ontdekken Met je biebpas mag je gratis e-books lenen via de online bibliotheek. Ook als je geen lid bent, kun je gratis e-books en luisterboeken lenen. Op de website van de bieb staat hoe je dat kunt doen. Blijf leren De bibliotheek heeft sites en tips om te blijven leren per leeftijdscategorie gebundeld. Zo kun je makkelijk informatie voor jou vinden. Er is ook een overzicht speciaal voor scholen. Blijf online leren bij de bieb! Speciaal voor senioren Op de website van de bibliotheek vind je initiatieven en activiteiten om online te blijven leren, ontmoeten en te ondersteunen. Hulp nodig of behoefte aan een gesprek? Bel dan de klantenservice op 030-286 18 00 en vraag naar het Ouderen in de Wijk belteam. Hulp nodig met taal of (computer)vaardigheden? Thuis verder met de taal leren en meer leren over computers kan ook online. Op de website staan veel tips om te oefenen. Vragen en hulp Voor vragen en hulp bij het online aanbod kun je mailen naar klantenservice@bibliotheekutrecht.nl of bellen met 030-286 18 00. We zien je graag weer terug in de Bibliotheek Overvecht zodra dat kan. Tot die tijd: blijf veilig en gezond. En blijf lezen. www.bibliotheekutrecht.nl/onlineaanbod

22 dreefnieuws 2020-2


Hein Pierhagen omgevingsmanager NRU Favoriete plek: Park de Watertoren en het Noorderpark-Ruigenhoek. Hij wordt blij van hardlopen: hij heeft de marathon van Rotterdam vijf keer gelopen!

Hoe gaat het nu met de

Noordelijke Randweg Utrecht? Hein Pierhagen (gemeente Utrecht) stelt zich voor en geeft antwoord FOTO GODFRIED VAN UTRECHT TEKST GEMEENTE UTRECHT

Hein

Pierhagen

is

de

nieuwe

omgevingsmanager van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Hein is bekend met de wijk: hij woonde ooit op de Andros- en de Naxosdreef. Wat doet een omgevingsmanager precies? Hein: ‘Als omgevingsmanager zorg ik ervoor dat we in de plannen voor de NRU rekening houden met de belangen van bewoners en ondernemers in de wijk. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Bijvoorbeeld voor de wijkbewoners die vanuit de Adviesgroep NRU het gemeentebestuur adviseren over de inrichting van de weg. En de bewoners die betrokken zijn bij de inrichting van het groen naast de weg. Daarnaast houd ik me bezig met het aankopen van grond.’

Hoe gaat het nu met de Noordelijke Randweg? ‘Net als veel andere projecten, heeft de NRU te maken met het stikstofprobleem. Door de aanleg van de weg en het verkeer slaat er namelijk te veel stikstof neer in de nabijgelegen natuurgebieden. Voor de vernieuwing is een bestemmingsplan nodig. Daarvoor moeten we eerst het probleem met stikstof goed oplossen. De gemeenteraad kan hierdoor waarschijnlijk niet voor 2021 een besluit nemen over dit bestemmingsplan. Ook heeft het project te kampen met oplopende kosten. De gemeente denkt na over oplossingen hiervoor en werkt door aan de verdere voorbereidingen.’ aldus Hein. Wat levert de vernieuwing van de Noordelijke Randweg op voor bewoners? ‘Er staan dan geen files meer op de

Noordelijke Randweg. Er zijn dan meer verbindingen voor fietsers en voetgangers tussen Overvecht en het Noorderpark. En bewoners hebben dan minder last van geluid en een betere luchtkwaliteit.’ Kunnen mensen jou bellen? ‘Als het om de Noordelijke Randweg gaat zeker! Daarnaast kun je ook DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat) benaderen. Dit is de werkgroep van het Bewonersplatform Overvecht die zich al jaren inzet voor een verbetering van het gebied rondom de Noordelijke Randweg: droomutrecht@gmail.com. www.droomutrecht.nl. Meer informatie: hein.pierhagen@utrecht.nl 06-130 486 04

dreefnieuws 2020-2

23


Aardgasvrij

VvE aan de slag met energiezuinig wonen TEKST EN FOTO EDDY STEENVOORDEN

Duurzaam wonen in Overvecht -Noord is een mooi doel, maar de weg ernaartoe is niet altijd makkelijk. Goede wil en doorzettingsvermogen zijn soms onmisbaar, ook voor verenigingen van eigenaren (VvE’s). ‘We willen graag meedenken, maar het moet wel haalbaar zijn’, zegt Joost van Berkel. Hij is penningmeester van de VvE van het appartementencomplex aan de Sint Eustatiusdreef. De bewoners zijn zuinig op hun complex. ‘Kijk’, zegt Joost naar boven wijzend in de prachtige hal. Een bewoner gebruikt een lange verfroller voor schilderwerk. Niet nodig om het energieverbruik omlaag te krijgen, wel voor een prettige entree. ‘Voor dat lagere verbruik hebben we al best veel gedaan. We zijn bijvoorbeeld overgestapt op ledverlichting in onze gemeenschappelijke ruimten. En een paar jaar geleden hebben we een deel van de houten kozijnen vervangen door kunststof.’

24 dreefnieuws 2020-2

Energieadvies

Wensenlijst

De VvE was er in 2018 als de kippen bij toen de gemeente de mogelijkheid bood een gratis energieadvies aan te vragen. Negen van de ongeveer 35 VvE’s in Overvecht-Noord hebben dat inmiddels gedaan. ‘Maar met de aanbevelingen konden we niet zoveel’, zegt voorzitter Leo van Treijen. ‘Zo kregen we de tip om op weg naar een aardgasvrije wijk warmtepompen te gaan gebruiken, maar dat kostte meer dan 12.000 euro per appartement. We leveren graag een bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot, maar het moet wel betaalbaar zijn.’

Kortgeleden praatte de energiecommissie met de gemeente over een voorlopige ‘wensenlijst’ waarop onder meer het isoleren van muren, ramen en dak staan. ‘Het is fijn dat overleg mogelijk is, want er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen als het over de energietransitie gaat.’

Het onderwerp verdween een poos van de agenda, maar eind vorig jaar pakte de VvE het weer op. Joost: ‘De gemeente vertelde dat maatregelen haalbaar en betaalbaar moesten zijn. Dat was voor ons reden om met een energiecommissie te starten. We proberen duidelijk te krijgen wat de beste maatregelen zijn en op welke steun van onze bewoners we kunnen rekenen.’

De VvE nam ook contact op met het Nationaal Energiebespaarfonds, dat meer duidelijkheid gaf over mogelijkheden van de regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis. ‘Je moet voor alle ingrepen die je wilt doen tegelijk subsidie aanvragen en voor minimaal twee. We wilden eigenlijk snel aan de slag met het vervangen van kozijnen en ramen, maar gaan nu eerst ons meerjarenonderhoudsplan verder uitwerken vanwege de scherpe subsidie-eisen. Als onze bijgestelde plannen dan nog haalbaar en betaalbaar zijn, gaan we graag verder.’

Brug te ver Wanneer

het

complex

precies


Leo van Treijen (links) en Joost van Berkel (rechts) van de VvE van het appartementencomplex aan de Sint Eustatiusdreef. energiezuiniger zal zijn durven ze niet te zeggen, maar de VvE zal er hoe dan ook inspanningen voor blijven doen. Joost: ‘Niet op de eerste plaats vanwege de besparing op onze rekening, die is niet zo heel groot, maar vooral omdat we de hele energietransitie een goede zaak vinden.’ Maar niet eenvoudig, dus. Leo: ‘De eisen zijn toch ingewikkelder dan we dachten. En dan hebben we het nog niet eens over aardgasvrij wonen, dat voor ons nog een brug te ver is. Maar we blijven zeker ook die ontwikkelingen in de gaten houden.’ Joost wijst op het dikke ‘energiedossier’ dat de VvE inmiddels heeft opgebouwd. Heeft hij nog tips voor andere VvE’s? ‘Jazeker! Zorg er in ieder geval voor dat je een meerjarenonderhoudsplan hebt, dan weet je steeds wat moet gebeuren. Verder is het belangrijk om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de juiste mensen te vinden om daarover te praten. En tenslotte…’ Lachend: ‘Je moet geduld hebben en positief blijven.’

Energieadvies Ook jouw Vereniging van Eigenaren (VvE) kan flink besparen op de energierekening. De gemeente kan daarbij adviseren. Met een energieadvies krijgt jouw VvE een advies dat rekening houdt met de wensen van de VvE, de gemeenschappelijke voorzieningen, het energieverbruik, de splitsingsakte en de onderhoudsplanning voor de komende jaren. Daarmee krijg je inzicht in de stappen die je als VvE kunt zetten. Als je je aanmeldt voor een energieadvies krijg je eerst een gesprek met de gemeente over de mogelijkheden en dan kun je al je vragen stellen. Als je dan een energieadvies voor jouw VvE wilt, dan koppelen we je aan een energieadviseur. Vraag het energieadvies aan via: slimwonen@utrecht.nl.

Hulp bij uitvoering Als jouw VvE verder wil met het gekregen advies, kan je je hierbij laten begeleiden. Dit noemen we trajectbegeleiding. Je krijgt dan hulp bij het uitwerken van het advies om de energiebesparende maatregelen voor jouw VvE uit te voeren en eventueel aardgasvrij te maken. Je kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het beoordelen van offertes en bij het vinden van subsidies en financiering. Voor VvE’s uit Overvecht-Noord die al een advies voor VvE hebben gehad, biedt de gemeente deze trajectbegeleiding gratis aan. Interesse? Mail naar: slimwonen@utrecht.nl. Meer informatie: www.jouwhuisslimmer.nl/dienst/vve

Dit is een bijdrage van de partijen die samen werken aan Overvecht-Noord aardgasvrij dreefnieuws 2020-2

25


Utrecht Veilig dat doen we samen! TEKST ANNEMIEKE TOMASSEN

Vulcanusdreef gezelliger én veiliger Een hoogbouwcomplex met veel overlast en criminaliteit veranderen in een omgeving waar bewoners zich prettig voelen. Dat lijkt bijna onmogelijk, maar bij de Vulcanusdreef lukte het. Hoe? ‘Herrieschoppers eruit, jonge mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving erin.’ Het was een gouden greep van woningcorporatie Mitros, volgens Adriana Stomphorst, die al achttien jaar aan de Vulcanusdreef woont. Die ‘greep’ was onderdeel van ‘Samen voor Overvecht’, de brede aanpak waarin gemeente, bewoners en maatschappelijke partners zich samen inspannen voor een prettigere en veiligere wijk. Die veiligheid stond bij de Vulcanusdreef behoorlijk onder druk, weet Adriana. ‘We hadden last van drugs- en alcoholverslaafden, fietsendieven en zelfs illegale prostitutie. Er werd veel geruzied en geschreeuwd, nee, het was hier lange tijd niet fijn wonen.’

26 dreefnieuws 2020-2

Een veiliger plek Nadat de woningen door Mitros waren opgeknapt, is samen met de gemeente, politie, buurtteams, DOCK, Wij 3.0 en Lister een plan gemaakt voor het verbeteren van de leefbaarheid. Met alle bewoners die overlast veroorzaakten zijn gesprekken gevoerd over mogelijke oplossingen. Voor één bewoner lag het antwoord in een dagbesteding om in een beter dag- en nachtritme te komen. Voor een ander was het belangrijk bezoekers die problemen veroorzaakten niet meer in zijn woning toe te laten. Sommige bewoners verhuisden naar een plek met meer begeleiding en een paar huurders is direct de wacht aangezegd omdat ze hun woning gebruikten voor criminele activiteiten.

De Nieuwe Buren Voor elke vertrekkende huurder kwam een nieuwe die zich wilde inzetten voor het verbeteren van de sfeer en de onderlinge contacten. Het idee daarachter: een flat waar bewoners elkaar beter kennen is een veiliger plek. De Nieuwe Buren, zoals

de ongeveer dertig ‘nieuwelingen’ zich noemen, organiseren allerlei activiteiten, zoals een pizzabakdag in de binnentuin, een pannenkoekenmaaltijd of een plantjesruil. Maar ze bieden medebewoners ook hulp bij problemen met hun tv, computer of mobiele telefoon.

Buurtkamer Adriana is blij met de nieuw toegestroomde energie. Zelf steekt ze – met buurtmaatje Cor – als beheerder veel tijd in de ‘buurtkamer’, de kantine waar zowel bewoners als de buurt bijna dagelijks terecht kunnen voor een uitgebreid aanbod aan activiteiten, van koffieochtenden tot kaartavonden, van stijldansen tot lekker tafelen. ‘Alleen op vrijdagen ben ik vrij’, zegt ze lachend. ‘Maar ik vind het leuk om te doen en op deze manier iets voor anderen te kunnen betekenen.’ Voor een kop koffie of thee betalen bezoekers vijftig cent en van de opbrengst organiseert Adriana uitstapjes. ‘We zijn een keer gaan bowlen en hebben een rondvaart gemaakt door


de grachten. Heel gezellig én goed voor de verbondenheid.’

Enthousiast Eén van de jongeren is Stefan Kruunenberg (29), die anderhalf jaar geleden met zes medebewoners verhuisde van een woonzorgcentrum waar een project gemengd wonen was: oud en jong bij elkaar, jong steunt oud. ‘Mitros was blij met een groep gelijkgestemde bewoners die iets voor anderen willen betekenen en enthousiast zijn over het tot stand brengen van nieuwe contacten.’ Flink wat bewoners van de Vulcanusdreef zijn al wat ouder en kunnen op dat vlak wel een duwtje in de rug gebruiken. ‘Een groep bewoners blijft moeilijk bereikbaar, daar is nog winst te behalen. Maar over het algemeen zijn de contacten flink verbeterd. Er zijn volgens mij weinig flats in Utrecht waar je zo sterk het gevoel hebt goede buren te zijn.’ Een enquête onder bewoners bevestigde die indruk trouwens: bewoners gaven aan dat ze de leefbaarheid verbeterd vonden. En de vinger wordt

voorlopig nog aan de pols gehouden: welzijnsorganisatie DOCK gaat samen met Mitros en de gemeente bij bewoners langs om te vragen of ze nog goede ideeën hebben of zelf ook een bijdrage willen leveren aan een fijne buurt om in te wonen.

Bewuste keus Lotte Brouwer (26) is een andere nieuwkomer met een ‘groot hart’. ‘Ik wist dat de Vulcanusdreef een wat mindere plek was toen ik hier kwam, maar heb er bewust voor gekozen. De aanpak van Mitros sprak me aan.’ Ze ziet de vooruitgang, maar gelooft net als Stefan dat er nog meer winst mogelijk is. ‘Onze activiteiten sluiten bijvoorbeeld nog niet altijd goed aan op wat de huurders die hier al langer wonen leuk vinden. We hopen dat de twee groepen nog meer zullen gaan mengen. Daarnaast proberen we de bewoners die moeilijker bereikbaar zijn achter de voordeur vandaan te krijgen, misschien door ze afzonderlijk te benaderen.’

De Nieuwe Buren lijkt de Vulcanusdreef ook een nieuwe toekomst tegemoet te gaan.

Wil je iets melden? Bij misdrijven, verdachte situaties en heterdaad situaties bel 112. Overlast melden, politie spreken of een andere niet-spoedeisende melding doen? Bel dan de politie op 0900-8844. Voor alle andere niet spoedeisende meldingen kun je: 1. Bellen naar de gemeente op nummer 14-030, 2. de Slim Melden Utrecht App gebruiken 3. of via de website www.utrecht.nl/melding

Het zijn optimistische geluiden, met

dreefnieuws 2020-2

27


Wijkplatform Overvecht

FOTO GODFRIED VAN UTRECHT

Grote witte kippen Als lid van het wijkplatform probeer ik de mensen uit Overvecht te vertegenwoordigen. Er zijn veel actieve mensen in onze wijk, waarvan we nauwelijks iets horen maar die heel belangrijk zijn. Vaak lekker eigenzinnige mensen, zoals mijn Irakese buurman met z’n prachtige moestuin en zijn grote witte kippen. Kippen die dwars door mijn voortuin struinen. Het pleintje achter ons huis heeft hij omgetoverd tot een rozentuin. Een andere buurman houdt de buurt in de gaten. Hij beheert ook de sleutel van een gemeentelijk pand dat wij, na werktijd, mogen gebruiken. Mensen in onze buurtje kennen elkaar en hebben aandacht voor elkaar. Als er rommel in de straat ligt, wordt dat opgeruimd.

Het Wijkplatform creëert verbinding tussen wijkbewoners die graag willen bijdragen aan verbetering van Overvecht. Het Wijkplatform Overvecht was tot voor kort de Wijkraad Overvecht.

Onze woningen grenzen aan een bijzonder parkje ‘het Sjanghaipark’. Een paar keer per jaar maken wij de paden schoon en snoeien we struiken. Dit jaar bestaat dat parkje 50 jaar. En daar gaan wij, met een groot aantal omwonenden, een feest van maken! Fijn dat er een initiatievenfonds bestaat, dat ons in staat stelt, om dit feest te organiseren en fijn dat er zoveel organisaties zijn die ons behulpzaam willen zijn. Ik woon al 35 jaar met veel plezier in Overvecht en wens iedereen zo’n fijne wijk toe. Job Haug Wijkplatform Overvecht

info@wijkplatformovervecht.nl www.wijkplatformovervecht.nl

VBU VERHUISBEDRIJFUTRECHT vertrouwd betaalbaar veelzijdig

Onze klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,1 en 99% beveelt ons aan!

Lever deze advertentie in en ontvang 10% korting! T: 030 205 4444 info@verhuisbedrijfutrecht.nl www.verhuisbedrijfutrecht.nl 28 dreefnieuws 2020-2


Goeiedag Overvecht TEKST KOOS SMITS

(priester Rafaëlkerk) Marina Slijkerman

Wijkbureau Overvecht TEKST MARINA SLIJKERMAN (Wijkregisseur Overvecht) FOTO AAD VAN VLIET

Samen voor Overvecht in bijzondere tijden Het zijn bijzondere tijden. Het coronavirus dwingt ons om op een andere manier te werken en om in contact te blijven. Ik wil daarom graag iedereen veel sterkte en gezondheid toewensen. Ondanks alle maatregelen, is het fijn om te zien dat zoveel Overvechters klaarstaan voor andere Overvechters. In verschillende Facebooken appgroepen zie ik mooie acties voorbij komen. De wereld staat niet stil en we werken concreet door aan het verbeteren van de wijk. Bijvoorbeeld in de buurt van de Tigris-, Haifa-, st Eustatius-, st Maartenen Ankaradreef. Hier gaat Mitros vier flats renoveren. Projectconsulenten bezoeken alle bewoners. Zij gaan in gesprek over de wensen van bewoners, maar horen ook waar mensen behoefte aan hebben. Soms wil een bewoner buren helpen, of is iemand op zoek naar een stageplaats, heeft een bewoner vragen over de opvoeding van de kinderen of heeft een bewoner financiële problemen. De woningbouwcorporatie kan bewoners in contact brengen met mensen die kunnen ondersteunen. Zo maken we van een renovatieproject een kans om elkaar te helpen. Naast de renovatie gebeurt er nog meer in de buurt: buurtambassadeurs lopen rond in de buurt en spreken bewoners aan. Flatcoaches op de st Maartendreef (Portaal) beantwoorden vragen van bewoners en brengen mensen met elkaar in contact. En buiten bekijken we welke kansen er zijn voor de inrichting rondom de flats. Heb je goede ideeën hiervoor, neem dan contact op met het wijkbureau via overvecht@utrecht.nl Het wijkbureau helpt je graag verder! Marina Slijkerman Twitter: MarinaSlij Instagram: marina_slijkerman_

Goeiedag corona! In mijn allereerste column, Dreefnieuws maart 2016, stond: ‘Goeiedag!’ zeggen wij in Nederland bij ontmoeting. Maar ‘Goeiedag!’ zeggen wij ook bij verbazing. Tot nu bedoelden we altijd de groet. Maar vandaag niet. Nu in coronatijd bedoelen we onze opperste verbazing. In alle uithoeken van de wijk roepen wij in alle talen: ‘Goeiedag, Overvecht, wat gebeurt hier!’

Verbazing Ja, dubbele verbazing! Verbijstering van de ene kant! Scholen, restaurants, buurthuizen, kerken, moskeeën: ze zijn dicht. Winkels, vervoer, bedrijven, kantoren, ziekenhuizen: alles staat op zijn kop. Bewondering van de andere kant! Vakkenvullers, ouders, mantelzorgers, agenten, afvalophalers, medici: zij zijn goud waard. Ondanks alles, neen, dankzij alles, gaat een nieuw licht op in onze geest.

Lente in de wijk Intussen is buiten een nieuwe lente opgegaan. Hebben jullie op de Neckardreef die tulpen-loper gezien? en op de Carnegiedreef die kolossale narcis-perken? en op de Rio Brancodreef die bloempot-bloesems? En de gele forsythia in voor- en achtertuinen? En hebben jullie al die flierende fluitende vogels bezig gehoord? De natuur is een nieuwe tijd begonnen.

Goeiedag 1 Laten wij Overvechters ook een nieuwe tijd beginnen. Elkaar ‘Goeiedag’ zeggen is nog belangrijker geworden als teken van solidariteit. Het was misschien een hobby, maar is nu een onontkoombare plicht. Niemand is gevrijwaard van het virus. Iedereen heeft de ander nodig. Laat het Virus van Vriendschap ons allen besmetten. Dan ontvangt Overvecht de Corona (= kroon) van Vrede.

Godshuizen Ook al zijn kerken en moskeeën dicht, we hebben onderling afgesproken, dat wij, van welke religie ook, bidden voor alle mensen in Overvecht, oud en jong, groot en klein. En de Rafaëlkerk stellen wij elke dinsdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur open voor een kaarsje of een gebed.

dreefnieuws 2020-1

29


‘Ik word gelukkig als ik kinderen zie tekenen’ ’

Peter Brouwer (55 jaar) Tekendocent, kunstenaar, kinderboekenschrijver en illustrator Favoriete plek: atelier (aan de Arkansasdreef 20) ‘Met veel plezier fiets ik dagelijks vanuit Utrecht-Oost naar mijn atelier. De route langs de Vecht vind ik prachtig. Het atelier in OvervechtNoord huur ik sinds 4,5 jaar en is een fijne plek voor de tekenlessen. Ik kan hier met grotere groepen werken. De tekenlessen geef ik aan kinderen vanaf 5 jaar en aan volwassenen. Ik teken zelf al mijn hele leven; niet als hobby, maar vanuit noodzaak. Als docent geniet ik van de groei en ontwikkeling van mijn cursisten. Ik wil het motortje van plezier laten draaien; dat is de beste motivatie om te blijven tekenen.’

FOTO GODFRIED VAN UTRECHT TEKST MARGO MULDER

30 dreefnieuws 2020-2


DOCK

Knipoog

column

TEKST MARGA ACHTERBERGH

Eerst je ‘pootjes’ wassen Het is het begin van de lente en wat geniet mijn kleine poezendame Roosje daarvan, net als ikzelf uiteraard! De deur van mijn balkon staat wagenwijd open, Roosje heeft het prima naar haar zin daarbuiten. Soms slaakt ze opeens wat zielige miauw-geluidjes, waaruit ik concludeer dat ze zich opeens heel alleen voelt. Dan roep ik haar naam en komt ze enthousiast naar binnen gehuppeld voor een aai over haar bolletje... om vervolgens vrolijk weer naar buiten te rennen. Ze wil blijkbaar af en toe even weten of ‘haar mens’ er nog is ;-) Hoewel ik me afvraag of ze me als een mens ziet. Eerlijk gezegd heb ik meer het idee dat ze me als een rare grote kat ervaart. Een rare grote kat die niet weet dat je eerst je pootjes moet wassen voor je aan de grote schoonmaak begint. Een rare grote kat wier pootjes ze echt, heel heus, eerst moet wassen voor ik haar mag ‘wassen’, want zo ervaart die poezendame blijkbaar mijn aaien. Als echte kat was je elkaar toch met schone pootjes (!) - vooral op die moeilijke plekjes boven je neus, onder je kinnetje en achter je oren… Dus worden mijn polsen en handen regelmatig grondig door haar gewassen als ze naast me ligt en ik haar zachte lijfje aai. Als ik eenmaal schoon genoeg ben, draait ze zich verrukt op haar rug en mag ik haar buikje kietelen: Maar enkel als ik schone ‘pootjes’ heb… En schone ‘pootjes/handen’ zijn in deze coronatijd ECHT belangrijk!

Marga Achterbergh is een bewoner van Overvecht. Ze schrijft voor Dreefnieuws over dingen die haar bezighouden.

Moeder-kindgroep De Boog De moeder-kindgroep komt elke maandag van 16.00-18.00 uur samen in buurtcentrum De Boog. De groep bestaat uit ongeveer dertig kinderen en tien moeders. De moeders organiseren samen activiteiten voor hun kinderen. Karima: ‘De meeste moeders en kinderen komen trouw elke week. Zo kunnen we ook echt wat opbouwen. We krijgen steun van directeur Maarten Goossens van de KSU Mattheusschool, en van directrice Nina Smit Duyzentkunst, van OBO de Gagel. We hebben al twee keer een groot feest georganiseerd in de wijk, dit mag dan in de school. In december bijvoorbeeld was het thema veiligheid, dat ging over vuurwerk, met gastsprekers, muziek en eten. Vanwege brandveiligheid mochten er maar honderd mensen in, dus we moesten helaas ook mensen weigeren. In februari hadden we het thema weerbaarheid, voor alleen moeders en dochters. Daar waren al tegen de tachtig aanwezigen. We hadden in februari ook een prachtige barbecue in stadstuin Klopvaart, met meer dan honderd mensen. Elke maandag mogen wij nu ook gebruik maken van de stadstuin, dat is vooral ook fijn als het straks mooier weer wordt. Er is ook een vakantie-commissie ontstaan. We bedenken dan allerlei leuke activiteiten voor de buurt. We willen ook iets doen met de Emigratie-generatie, door middel van verhalenoverdracht.’ Karima: ‘Het doel van de groep is dat de band tussen de moeders en hun kinderen versterkt. Dat lukt heel goed door regelmatig samen te komen en actief dingen te doen. Maar ook werken we met thema’s, studenten van het UMC komen soms voorlichting geven, dit is dan voor kinderen die ouder zijn dan tien jaar. De kinderen mogen vragen wat ze willen.’ De moeder-kindgroep in De Boog is op dit moment compleet. Wil jij zelf ook zo’n groep opstarten; neem dan op met Karima of Marzouka, zie gegevens onderaan, of loop eens binnen bij De Boog. Woon je niet in de buurt van De Boog, loop dan rustig binnen bij onze andere Buurtcentra De Jager en De Dreef, ook daar kan DOCK je helpen als je een groep wilt starten. Meer informatie: Karima Loukili: 06-599 468 09, kloukili@dock.nl Marzouka Boulaghbage 06-525 081 91, mboulaghbage@dock.nl Buurtcentrum De Boog, Gambiadreef 60 Buurtcentrum De Jager, Teun de Jagerdreef 1 Buurtcentrum De Dreef, Schooneggendreef 27c www.dock.nl/utrecht

dreefnieuws 2020-2

31


Bewonersplatform Overvecht NRU: toch geen verbetering voor Overvecht Het verkeer moet worden geweerd uit de binnenstad en zo lang mogelijk op de Ring rond Utrecht rijden. Dat is het idee om de luchtkwaliteit te verbeteren en de binnenstad leefbaar te maken. Het gevolg is dat er meer verkeer gaat rijden op de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Die weg is de barrière tussen Overvecht en het Noorderpark. De aanpassing van de weg zou ook een verbetering voor de leefbaarheid van Overvecht worden. Minder verkeersgeluid en een betere luchtkwaliteit zijn belangrijk voor de gezondheid. De leefbaarheid kan alleen verbeteren als de weg verdiept wordt aangelegd onder het Gandhiplein, het Henri Dunantplein en het Robert Kochplein. Dat willen de gemeente en de provincie, maar daar heeft men te weinig geld voor over. En dat betekent dat straks de leefbaarheid voor veel bewoners langs de weg helemaal niet beter wordt. Het Bewonersplatform Overvecht is een bundeling van actieve en betrokken bewoners in Overvecht. Het Bewonersplatform zet zich in voor verbetering en ontwikkeling van Overvecht.

DROOM (De Randweg Overvecht op Maat) is de werkgroep van het Bewonersplatform die zich al jaren bezighoudt met de NRU. Ze sturen nieuwsbrieven naar meer dan 200 bewoners en organiseren bijeenkomsten. Ze denken mee en laten kritische geluiden horen naar onder andere de gemeenteraad. Wil je ook op de hoogte blijven, kijk dan op: www.droomutrecht.nl of mail naar: droomutrecht@gmail.com en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Postbus 9297 3506 GG, Utrecht. info@bewonersplatformovervecht.nl www.bewonersplatformovervecht.nl

Foto EMIL VAN DER WAL 360 graden: uitzicht op het plein bij de Camera Obscuradreef

34 dreefnieuws 2020-2


Het huis met de oranje zonneschermen Aan de Vecht staat een wit L-vormig flatgebouw met een groot zwart schip op het dak. Daar wonen de oude mensen van vandaag, en ook de jonge mensen van gisteren zijn er bij. Overvecht, toen lag overal veel zand en weinig dwars, de bomen nog rank en slank, iel gesteund door palen met rekbare boombanden. Strak en Spic en span voelden hun huizen aan in een weids en open landschap de toekomst nog leeg en kaal brachten zij hun kinderen groot timmerden zij allen aan onze weg thuis, in de fabriek of klaslokaal lang voor ze gingen wonen in buitenplaats Rosendaal Susana

dreefnieuws 2020-2

35


DREEFSTRIP Thuis met corona!

Wat doen de kinderen in Overvecht nu de scholen dicht zijn? Zie hier enkele voorbeelden. Doe je inspiratie op!

Mathilde (10) leest Donald Duck in de hangmat!

Pablo (13) probeert een nieuw recept uit

Fiona (10) en Simon (7) hebben nog net voor de bibliotheek Overvecht dicht ging, boeken gehaald. Dus zij kunnen nu veel lezen!

Matthijs (6) doet zijn huiswerk

Celeste (1.5 ) speelt buiten in de achtertuin! Lekker schilderen!!! Puzzelen!

Pearl en Denim beuren de buurt op door posters te schilderen en stoeptekeningen te maken

Robyn (2) en Matthijs (6) skypen met opa en oma

EINDE

Profile for Dreefnieuws - wijkblad van Echt Overvecht

Dreefnieuws april 2020  

Nummer 18 - Voorjaar (april) 2020 - Portretten: Yasmine Albay, kok Ahmed, Sylvia Hiert, Peter Brouwer - Samen voor Overvecht: BuurtBuik - Va...

Dreefnieuws april 2020  

Nummer 18 - Voorjaar (april) 2020 - Portretten: Yasmine Albay, kok Ahmed, Sylvia Hiert, Peter Brouwer - Samen voor Overvecht: BuurtBuik - Va...

Advertisement