Page 1

KOZIJNENINDUSTRIE

KOZIJNENINDUSTRIE


VOORWOORD Geachte relatie,

Wij zijn trots u de eerste editie van onze

Deze Catalogus Raam- en deurtechniek leent zich er

Catalogus Raam-en deurtechniek te mogen

bovendien uitstekend voor om te combineren met

presenteren.

onze Online Catalogus. Hierover kunt u in ยง 1.4 meer lezen!

In deze Catalogus Raam-en Deurtechniek presenteert Dozon u een veelzijdig samengesteld assortiment.

Natuurlijk staat niet enkel deze catalogus en onze

Dozon is graag uw totaalleverancier en kan een

website tot uw beschikking wanneer u raad zoekt!

compleet assortiment artikelen leveren aan

Onze vakkundige binnen- en buitendienst staan altijd

professionele productiebedrijven in de hout- en

tot uw beschikking om u te voorzien van informatie,

kunststofverwerkende industrie, met als

ondersteuning en advies. Hiervoor kunt u via de

toegevoegde waarde het leveren van maatwerk.

vertrouwde wegen contact met hen opnemen.

Wij zijn ons bewust van het enorm beschikbare

Wij wensen u een veelvuldig en nuttig gebruik van

assortiment voor deze doelgroep. Juist daarom is

deze catalogus toe!

deze catalogus samengesteld uit de belangrijkste artikelen van ons voorraadassortiment.

Namens het Dozon-team,

Door de uitgebalanceerde selectie van artikelen kan deze catalogus u van dienst zijn bij het maken van verantwoorde keuzes uit het aanbod. Wij vergemakkelijken het kiezen en bestellen voor u door

Anko van Erkelens

een korte omschrijving en/ of beknopte technische

(Directeur)

specificaties weer te geven.

Dozon. Overal aan gedacht AANNEMERIJ

PROJECTMATIGE BOUW

KOZIJNENINDUSTRIE

INTERIEURBOUW

I N S T A L L A T I E &M O N T A G E

1


2


6

P.B.M. en Bedrijfskleding

2. Raam- en deur techniek Hout

5

Gereedschap

3. Raam- en deur techniek Kunststof

4

Verbruiksartikelen

4. Verbruiksartikelen

3

Raam- en deurtechniek Kunststof

5. Gereedschap

2

Raam- en deurtechniek Hout

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

1

Dozon Bouwtechniek

1. Dozon Bouwtechniek

INHOUDSOPGAVE

3


4


1.1

Dozon Bouwtechniek

6

Introductie

1.2

Divisie Kozijnenindustrie

Dozon Bouwtechniek

1.3

SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

1.4

Dozon Bouwtechniek Online Catalogus 12-15

Online catalogus gebruikersinformatie

7

1 1. Dozon Bouwtechniek

DOZON BOUWTECHNIEK

8 -11

5


1.1 Dozon Bouwtechniek

Introductie

1. Dozon Bouwtechniek

Even voorstellen… Als bouwtechnische groothandel is Dozon

Overal aan gedacht Onze slogan is: overal aan gedacht. Hiermee doelen

Bouwtechniek uit Doetinchem gespecialiseerd in

we op onze actieve houding, deskundige medewer-

hang- en sluitwerk voor de professionele bouwwereld

kers en razendsnelle levering. Als het gaat om toepas-

en aanverwante branches. De afnemers bevinden zich

singen en voorraden denkt Dozon met u mee én (waar

met name in het midden, oosten en noorden van

mogelijk) vooruit.

Nederland.

Hierdoor bent u verzekerd van de juiste oplossing, op

Dozon heeft vestigingen in Doetinchem,

het juiste moment en de juiste plaats.

Lichtenvoorde, Haaksbergen en Zevenaar. Ons kantoor

Want bij ons geldt: afspraak = afspraak!

en centraal magazijn vindt u in Doetinchem. Met bijna 70 medewerkers in de Dozon- groep leveren wij ruim 40.000 artikelen uit voorraad en binnen 24 uur aan onze klanten in de aannemerij, projectmatige bouw, interieurbouw, installatie & montage en natuurlijk de kozijnenindustrie. Eén van onze specialismen is het leveren van een compleet pakket producten en diensten aan de kozijnenindustrie en aanverwante branches. U kunt bij ons onder andere terecht voor hang- en sluitwerk, raam- en deurbeslag en ventilatieroosters, maar ook voor gereedschap, machines, bevestigingsartikelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfskleding bent u bij ons aan het juiste adres. Al deze productgroepen vindt u in de komende hoofdstukken, toegespitst op uw branche: de kozijnenindustrie. De meeste artikelen kunnen direct uit voorraad geleverd worden. Ook daarom is deze catalogus voor u zeer gebruiksvriendelijk, want in de regel geldt: vandaag besteld, morgen in huis. Daarnaast kunt u altijd een beroep doen op onze branchespecialisten in zowel binnen- als buitendienst die u graag van praktisch en gedegen advies voorzien.

6

www.dozon.nl


Divisie Kozijnenindustrie 1.2

Sterk assortiment In de hout en kunststof kozijnenindustrie worden in

Uit voorraad leverbaar De komende hoofdstukken laten u een afspiegeling

steeds meer gevallen draaikiep en

van ons assortiment zien waar een ieder in de kozij-

meerpuntssluitingen in de elementen toegepast.

nenindustrie mee te maken krijgt.

Dozon heeft als leverancier van o.a. Roto, Fuhr en

Met de afgebeelde en genoemde artikelen kunnen wij

Siegenia de laatste decennia bewezen een deskundig

echter geenszins volledig zijn, het betreft een selectie

partner te zijn op het gebied van advies en

van de meest gebruikte producten in de kozijnenin-

toelevering.

dustrie welke door Dozon Bouwtechniek uit voorraad

1. Dozon Bouwtechniek

Informatie kozijnenindustrie

geleverd kunnen worden. Het toonaangevende assortiment ventilatieroosters en suskasten van Aralco dat wij leveren, onderscheidt zich

Dozon is op alle vlakken een zeer competente partner

in kwaliteit, design en ergonomie.

als het gaat om snelheid, service en deskundig advies. Onze slogan is niet voor niets:

Of het nu gaat om draaikiepbeslag, meerpuntssluitingen, hefschuifbeslag, ventilatieroosters of traditioneel

Dozon. Overal aan gedacht

hang- & sluitwerk, Dozon is uw partner. We zijn erop gericht om de verwerkende industrie werk uit handen te nemen, waardoor u zich meer kunt richten op uw kernactiviteit. Als toeleverancier denken wij samen met u na over uw tijdsplanning en over de aanpak van de leveringen. Kortom, over het logistieke traject en over gerichte oplossingen voor uw problemen. Hierbij kunt u o.a. denken aan: garnituren op maat, lood op maat, verpakken per project en het gelijksluitend maken van cilinders.

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

7


1.3 SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

1. Dozon Bouwtechniek

Inleiding Hang en sluitwerk dat bewezen heeft daadwerkelijk

Voor het nieuwe sterrensysteem geldt een overgangs-

inbraakwerend te zijn kan door SKG gecertificeerd

periode van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012. Dit houdt

worden en mag c.q. moet dan onuitwisbaar voorzien

in dat de Beveiligingsrichtlijn versie februari 2009 en

worden van het bekende SKG-huisje met de sterren.

de daaraan gekoppelde producten tot 1 maart 2012

De beoordeling vindt plaats volgend BRL 3104 en dit

ook als zodanig mogen worden toegepast. Bij de

houdt in, dat het product:

advisering vanuit deze Beveiligingsrichtlijn dient met

- moet voldoen aan de relevante eisen van NEN 5089;

termijn van 2 jaar. Deze overgangstermijn betreft de

deze periode ook rekening gehouden te worden.

- een manuele beproeving (inbrekersproef ) moet kunnen doorstaan.

‘Sterren’ hang- en sluitwerk en inbraakwerende

Certificatie door SKG houdt vervolgens ook in, dat de kwaliteit van de producten door SKG middels steek-

gevelelementen. ‘Sterren’ - hang- en sluitwerk heeft met name betekenis

proeven wordt bewaakt.

in de bestaande woningbouw. Gevelelementen die voldoen aan een klasse volgens

Relevante eisen van NEN 5089 Nieuw sterrensysteem en bijbehorende

NEN 5096 hebben betekenis voor de nieuwbouw.

overgangsregeling. Met het uitkomen van de nieuwe

De basisgedachte aangaande inbraakwerendheid is in

NEN 5089 betreffende inbraakwerend hang- en

de bestaande bouw en in de nieuwbouw, gemeten in

sluitwerkclassificatie, eisen en beproevingsmethoden

prestatietermen, overigens gelijk. Voor de inbreker

is per 1 maart 2010 ook een nieuwe systematiek van

bereikbare ramen en deuren dienen gedurende ten

het toekennen van sterren geïntroduceerd.

minste 3 minuten tegen een poging tot inbraak

Er is aansluiting gezocht bij de classificatie van de

bestand te zijn.

inbraakwerendheid van ramen en deuren volgens de

3 minuten lijkt niet veel, maar is het wel. Het betekent

NEN 5096 klasse 2. SKG heeft de certificatieregeling

namelijk 3 minuten ter zake kundig, doelgericht en

BRL 3104 hier op aangepast. Hierbij geldt voor de

heel erg hard werken. In de praktijk betekent dit dat

bestaande bouw dat:

de gelegenheidsinbreker niet binnen komt.

- Een éénsterren product NIET in staat is zelfstandig de prestatie van drie minuten

Bestaande (Woning-)bouw - Sterren volgens BRL 3104

inbraakwerendheid te halen;

Voor bestaande woningbouw geldt (in het

- Een tweesterren product in staat is zelfstandig de

Politiekeurmerk Veilig Wonen): bereikbare ramen en

prestatie van drie minuten

deuren moeten met gecertificeerd hang- en sluitwerk

inbraakwerendheid te halen;

(voorzien van sterren) inbraakwerend gemaakt

- Een driesterren product is staat is zelfstandig de

worden overeenkomstig de voorschriften van de

prestatie van vijf minuten

politie. Deze voorschriften zijn te bestellen bij het BIP

inbraakwerendheid te halen.

(Beheersinstituut Politiekeurmerk Veilig Wonen) te Houten (zie ook: www.politiekeurmerk.nl).

8

www.dozon.nl


SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk 1.3

Ook de erkende BORG-bedrijven zullen bij het bouwkundig beveiligen van scholen, instellingen en

Bestektekst Nog steeds worden er bestekken aangetroffen met

bedrijven gebruik maken van SKG-gecertificeerd

daarin als (enige) eis met betrekking de inbraakwe-

hang- en sluitwerk. Voor nadere informatie inzake

rendheid dat het hang- en sluitwerk moet voorzien

BORG-erkende bedrijven wordt verwezen naar

zijn van 2-sterren. Deze benadering is achterhaald.

www.ncp.nl.

Primair moet er een eis gesteld worden aan de

Het actuele overzicht van gecertificeerd hang- en

inbraakwerendheid van het complete gevelelement.

sluitwerk vindt u op www.skg.nl bij de”sterrenwijzer”.

Secundair moet de eis worden opgenomen dat het

1. Dozon Bouwtechniek

SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

toegepaste hang- en sluitwerk gecertificeerd moet zijn Nieuwbouw - Inbraakwerende gevelelementen

(dat wil zeggen: duurzaam en van minimaal dezelfde

volgens NEN 5096 Voor nieuwbouw - woningbouw geldt

kwaliteit als indertijd getest). Dit kan geregeld worden door in bestekken van zowel

(Bouwbesluit art. 20a en Politiekeurmerk Veilig Wonen):

woningbouw als utiliteitsbouw op te nemen:

Bereikbare ramen en deuren dienen inbraakwerende te zijn volgens klasse 2 van NEN 5096.

De gevelelementen moeten voldoen aan klasse 2

De inbraakwerendheid van ramen en deuren kan

(of 3) van NEN 5096.

worden aangetoond middels een geldig KOMO Attest (met productcertificaat) waarin een verklaring inzake

Het Hang- en sluitwerk moet gecertificeerd zijn

de inbraakwerendheid is opgenomen.

volgens BRL 3104 (SKG-sterren).

Een dergelijke KOMO- kwaliteitsverklaring is voor het verlenen van het Politiekeurmerk zelfs vereist.

Opmerking: NEN 5096 kent in totaal 6 klassen. Deuren en ramen vanaf klasse 4 zijn vrijwel alleen te realiseren

Relatie ‘Sterren’- hang- en sluitwerk en

in zwaar staalprofiel met aanvullende voorzieningen.

Inbraakwerende gevelelementen In theorie zijn met 1- sterrenproducten gevelelementen voor de nieuwbouw te produceren die voldoen aan klasse 2- van NEN 5096 en met 2-sterrenproducten klasse 3 gevelelementen. Dit hangt echter in hoge mate tevens af van de kwaliteit van de raam- of deurconstructie en kan dus alleen via een beproeving worden vastgesteld. Het is daarbij denkbaar, dat uitzonderlijk sterke constructies (b.v. stalen deuren) met relatief weinig hang- en sluitwerk de beoogde weerstandsklasse volgens NEN 5096 halen en zeer zwakke constructies er nooit komen of alleen met overdreven veel sterke sluitpunten van hoge klasse.

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

9


1.3 SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

1. Dozon Bouwtechniek 10

www.dozon.nl


SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk 1.3

1. Dozon Bouwtechniek

SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

11


1.4 Dozon Bouwtechniek Online Catalogus

Online catalogus gebruikersinformatie

1. Dozon Bouwtechniek

Wellicht kent u onze Online Catalogus al. Laat in dat geval deze uitleg slechts een geheugensteuntje zijn

Hoe werkt de Online Catalogus? De werking van onze Online Catalogus leggen wij u uit

waarin wij kort de voordelen en gebruiksmogelijkhe-

in zes stappen. Aan de hand van deze stappen wordt u,

den schetsen van de Dozon Bouwtechniek Online

beknopt, door de functionaliteiten van onze Online

Catalogus.

Catalogus geleid.

Waarom gebruik maken van de Online Catalogus? Waarom zou u nu eigenlijk gebruik maken van de Online Catalogus, naast uw gebruikelijke contact met de verkoop binnen- en buitendienst van Dozon? Direct informatie raadplegen over Dozon voorraadartikelen; • Direct raadplegen van zowel de bruto prijzen als uw eigen prijzen; • Eenvoudig een eigen “Hotlist” aanmaken en bijwer ken, zodat u nóg sneller artikelen kunt zoeken en bestellen; • Kijken of het door uw gewenste aantal van een artikel op voorraad is; • Artikelen eenvoudig, snel en veilig bestellen.

Stap 1: Surf naar www.dozon.nl en te klik op “Online Catalogus” (pijl 1).

12

www.dozon.nl


Dozon Bouwtechniek Online Catalogus 1.4

1. Dozon Bouwtechniek

Online catalogus gebruikersinformatie

Stap 2: Vervolgens verschijnt een scherm waar u kunt inloggen (wanneer u al een gebruikersnaam en wachtwoord heeft, pijl 1), of u kunt u aanmelden als nieuwe gebruiker van de Online Catalogus (pijl 2). Ook kunt u hier een instructiedocument bekijken (onder pijl 2).

Stap 3: In onze Online Catalogus kunt u gemakkelijk artikelen zoeken middels artikelgroepen of merken (pijl 1), artikelnummers van Dozon (pijl 2), trefwoord (pijl 3), EANnummer (pijl 4) of artikelnummers van leveranciers van Dozon (pijl 5).

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

13


1.4 Dozon Bouwtechniek Online Catalogus

Online catalogus gebruikersinformatie

1. Dozon Bouwtechniek

Stap 4: In de Online Catalogus kunt u bij alle artikelen zowel

Wanneer u een aantal invoert in het “Te Bestellen” veld,

de brutoprijs als uw prijs vinden (pijl 1).

of het artikel bij Dozon op voorraad is (pijl 3). Door met uw muis op het gekleurde bolletje te gaan staan, ziet u

Ieder artikel in de Online Catalogus kunt u in uw eigen “Hotlist” plaatsen middels de button met de vlammetjes (pijl 2). Dit wil zeggen dat u uw eigen bestellijst maakt waarin u gemakkelijk artikelen kunt selecteren welke u vaker gebruikt. Zo hoeft u niet te zoeken! Uw Hotlist vindt u in de bovenste (zwarte) menubalk van het scherm.

14

wordt automatisch via een gekleurd bolletje gemeld

www.dozon.nl

een verklaring van de kleurcodes (pijl 4).


Dozon Bouwtechniek Online Catalogus 1.4

1. Dozon Bouwtechniek

Online catalogus gebruikersinformatie

Stap 5 & 6: Heeft u uw bestelling gereed of wilt u in een overzicht zien welke artikelen u reeds aan uw bestelling heeft toegevoegd? Klik dan in de bovenste (zwarte) menubalk op de button “uw bestelling”. Hier kunt u zien welke artikelen u in uw “winkelmandje” heeft geplaatst of uw bestelling afronden. Zoals u van ons gewend bent is het mogelijk om zelf referentie, leverdatum en -plaats aan te geven. Ook kunt u onder “Vraag/opmerking” middels vrije tekst een eventuele vraag of opmerking plaatsen t.a.v. de verkoop binnendienst van Dozon Bouwtechniek. Wij hebben ervoor gekozen om alle bestellingen na ontvangst handmatig te controleren en in te laten voeren door uw vaste contactpersoon bij Dozon. Dit betekent altijd controle op de juistheid van uw bestelling. Bij twijfel of vragen zullen wij contact met u opnemen over uw bestelling. Dozon. Overal aan gedacht

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

15


2

2 .1

Scharnieren

18

2.5

Raambeslag

54

Klepscharnieren

18

Fuhr multifix enkele ramen

54

BSW Afhangschema

18

Fuhr multifix stolp ramen

54

BSW Belastingwaarden

19

Fuhr multifix uitzetraam

56

Kogelscharnieren

20

Fuhr multifix valraam

57

Kogelpaumelles

21

Roto rhs draairaambeslag

58

AXA Afhangschema

22

Roto draairaambeslag

59

AXA draairichtingen

23

Hoppe raamsluitingen

60

Ami raamsluitingen

60

Axa raamsluitingen

61

2.2

Sloten

26

Fuhr meerpuntssluitingen

26

Axa raamuitzetters

61

Fuhr meerpuntssluitingen Xtreme quality 32

Hautau afstandbediening valraam

63

Roto meerpuntssluitingen

33

Hautau afstandbediening uitzetraam

64

Normering voor panieksloten

34

Fuhr panieksloten

35

2.6

Deurbeslag

54

Fuhr elektronische meerpuntssluitingen

35

Ami veiligheidsbeslag

66

Nemef veiligheidssloten

38

Hoppe veiligheidsbeslag

67

Nemef binnendeur sloten

39

Ami binnendeurbeslag

69

Hoppe binnendeurbeslag

69

2.3

Draai-kiepbeslag

40

Deurdrangers

70

Roto NT Royal verdektliggend

40

Cilinders

71

Roto NT E5 niet verdektliggend

41

Mallen en frezen

71

Siegenia verdektliggend

42

Siegenia niet verdektliggend

43

2.7

Profielen

74

Raamkrukken

45

Tochtprofielen

74

Aanslagprofielen

75

2.4

Hefschuif/vouwwandbeslag

40

Onderdorpels

75

GU hefschuifdeurbeslag

46

Kaderprofielen

76

Siegenia hefschuifdeurbeslag

46

Roto vouwwandbeslag

48

Folies / Lood

76

Helm schuifdeurbeslag

52

Folies

76

Lood

77

Dichtingsband

79

Ventilatieroosters

80

Aralco ventilatieroosters

81

2.10

Hardglazenramen

84

Hardglazen ramen

84

2.8

2.9

2. Raam- en deur techniek Hout

RAAM- EN DEUR TECHNIEK HOUT


2.1 Scharnieren

Naam Klepscharnieren BSW Klepscharnieren Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

0177107

76x76mm

Verzinkt

Bsw klepscharnier met ronde hoek

0177115 „

89x89mm

0177107

0177111

Bsw veiligheids klepscharnier ronde hoek

0177119 „ 0177121

Verzinkt

89x89mm

89x80mm

Bsw veiligheids klepscharnier 3mm ronde hoek „

0177125 „

2. Raam- en deur techniek Hout

0177111

76x76mm

AXA Klepscharnieren

0160597

Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

0160597

76x76mm

Verzinkt

Axa klepscharnier ronde hoek

0160513 „

89x89mm

0160516 „

89x89mm

0160519

Axa veiligheids klepscharnier ronde hoek

0160518 „ 0160487

Axa veiligheids klepscharnier 3mm ronde hoek

0160531 „

„ RVS

76x76mm

89x89mm

89x89mm 89x80mm

Verzinkt „

0160487

BSW Afhangschema

18

www.dozon.nl

0160516

Axa klepscharnier ronde hoek

89x89mm

0160517

Axa veiligheids klepscharnier ronde hoek

89x89mm

RVS „


Scharnieren 2.1

2. Raam- en deur techniek Hout

BSW Belastingwaarden

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

19


2.1 Scharnieren

Kogelscharnieren BSW Kogelscharnieren Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0177152

76x76mm

Bsw kogelscharnier ronde hoek

0177158 „ 0177152

„ „

Verzinkt „

2. Raam- en deur techniek Hout

0177157

Bsw kogelscharnier 3mm ronde hoek

0177601

Bsw kogelscharnier 3.3mm ronde hoek

114x89mm

Verzinkt

6350275

Bsw kogelscharnier ronde hoek

89x89mm

RVS

0177154

Bsw veiligheids kogelscharnier ronde hoek

76x76mm

0177161 „ 0177154

89x89mm

Opp. behandeling

89x89mm

0177163

Bsw veiligheids kogelscharnier 3mm ronde hoek „

0177168

Bsw veiligheids kogelscharnier 3mm ronde hoek

Verzinkt „ „

89x102mm

Verzinkt

BSW Justeerscharnieren Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

0177605

BSW veiligheids justeer kogelscharnier 3mm met ronde hoek

89x89mm

Verzinkt

0177650

BSW veiligheids allround scharnier 3mm met ronde hoek

0177605

0177650

AXA Kogelscharnieren

0160472

0160489

Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

0160472

Axa kogelscharnier

89x89mm

Verzinkt

0160480

Axa kogelscharnier 3mm ronde hoek

89x89mm

Verzinkt

0160494

Axa kogelscharnier 3.3mm ronde hoek

114x89mm

0160475

Axa kogelscharnier ronde hoek

89x89mm

RVS

0160466

Axa veiligheids kogelscharnier

76x76mm

Verzinkt

0160489

Axa veiligheids kogelscharnier ronde hoek

89x89mm

Verzinkt

0160491 „

89x102mm

0160476 „

89x89mm

RVS

89x89mm

Verzinkt

0160490

Axa veiligheids kogelscharnier 3mm ronde hoek

0160493 „ 0160494

20

www.dozon.nl

Axa veiligheids kogelscharnier 3.3mm ronde hoek

89x150mm

114x89mm


Scharnieren 2.1 Naam Kogelpaumelles BSW Kogelpaumelles 0177009

Bsw kogelpaumelle ronde hoek

0177011 „

Uitvoering

Maat

Links

89x89mm

Rechts

6350538 „

Links

6350539 „

Rechts

0177016

Bsw veiligheids kogelpaumelle ronde hoek

0177014 „

Links Rechts

Opp. behandeling Verzinkt „ RVS

0177009

„ 89x89mm

Verzinkt „ 0177016

0177029

Bsw veiligheids kogelpaumelle ronde hoek

0177031 „ 0177041

„ Bsw veiligheids kogelpaumelle ronde hoek

0177043 „ 0177018

„ Bsw veiligheids kogelpaumelle ronde hoek

0177020 „ 0177030

„ Bsw veiligheids kogelpaumelle ronde hoek

0177032 „

Links Rechts

89x127mm „

Links Rechts

89x152mm

Verzinkt „

89x89mm „

Links Rechts

Links Rechts

Verzinkt

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

RVS „

89x127mm „

RVS „

AXA Kogelpaumelles Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

0160825

Rechts

Axa kogelpaumelle ronde hoek

Maat 89x89mm

0160831 „

Links

0160827 „

Rechts

0160830 „

Links

0160496

Axa veiligheids kogelpaumelle 3mm ronde hoek

0160500 „ 0160840

Axa veiligheids kogelpaumelle 3mm ronde hoek

Opp. behandeling

Rechts

Links

Rechts

Verzinkt „ RVS Verzinkt „

89x125mm

Verzinkt

0160841 „

Links

0160850 „

Rechts

0160851 „

Links

0160828

Axa veiligheids kogelpaumelle ronde hoek

Rechts

0160829 „

Links

0160842 „

Rechts

0160843 „

Links

89x89mm „

0160840

RVS „

89x125mm „

0160825

„ „

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

21


2.1 Scharnieren

Naam AXA Afhangschema

2. Raam- en deur techniek Hout 22

www.dozon.nl


Scharnieren 2.1

2. Raam- en deur techniek Hout

Naam AXA draairichtingen

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

23


2 ANZEIGE JS_818_DIN_A4 20.12.10 21:08 Seite 1

Advertenties

Fine tuning voor deuren 2. Raam- en deur techniek Hout *

*

... in eeran ai! handomd

Het nieuwe

allround

BSW Justeerscharnieren

Scharnier

Een oplossing voor bijna alle deuren! Dat is het universeel toepasbare 818 van BSW. Met onderhoudsvrije topforce-glijlagers kunnen deuren tot een gewicht van 140 kg met 3 scharnieren (aanbevolen schroefmaat 4,5 x 30 mm) worden afgehangen. De driedelige knoop van het 818 scharnier geeft uw deuren een hoogwaardige uitstraling. Snel en eenvoudig afhangen kan nu ook met een mooi design in combinatie met een hoog draagvermogen!

3

De nieuwe serie BSW justeerscharnieren maakt tijdsbesparend afhangen tot op de millimeter mogelijk. Het justerend scharnierbled wordt uitgefreesd en in de deur gemonteerd. In een handomdraai is de hangnaad van de deur precies in te stellen. Het stelbereik van het BSW Justeerscharnier is traploos 4 mm parallel/zijdelings aan de deur. Iedere stand wordt direct gefixeerd. Nastellen van uitgehangen deuren is nog maar kinderspel. Verkrijgbaar met of zonder SKG *** 速, in Kogellagerscharnier, Kogelstiftpaumelle en Renovatiescharnier; ook met TOPforce lagering. Maatvoering 89 x 89 / 3 1/2 x 3 1/2. BSW Justeerscharnieren behouden bekende belastingwaarden en zijn uiteraard voorzien van SKG ***速 en CE certificering.

3

BREUER & SCHMITZ GmbH & Co KG Locher Str.25 D-42719 Solingen Germany 0502-BPR-10035 EN 1935:2002

4

10 7

6

1

1

1

1

13

Standaard SKG***速* en CE*-gekeurd volgens EN 1935 Klasse 13.

- 2 mm

0 mm

+ 2 mm

* pending

Het meest complete scharnierenprogramma van Nederland

www.breuerundschmitz.de Kwaliteit sinds meer dan 100 jaar.

24

www.dozon.nl


2

DOM SICHERHEITSTECHNIK

Blaft niet maar beschermt wel.

Veiligheid is een gevoel – wij maken dat waar

2. Raam- en deur techniek Hout

Advertenties

Sinds 1936 staat de naam DOM voor veilige en comfortabele sluitsystemen. Hoge kwaliteit is ons kenmerk. Moderne kopieer veilige sleutels met lang lopende patenten en voorzien van de hoogst mogelijke weerstandwaarde tegen inbraaktechnieken zoals boren, kloptechniek, en uittrekken zijn de eigenschappen, die u en uw waardevolle spullen continue beschermen. Daar kunt u op vertrouwen. VEILIGHEID, KWALITEIT, DOM.

www.dom-nederland.nl

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

25


2.1 Sloten 2.2

Fuhr Naammeerpuntssluitingen MULTISAFE 856 Krukbediende meerpuntssluitingen - toepasbaar op achterdeuren Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

0181733

Slot 856 voorplaat 24mm pc92 m/2 zwenkhaken

Links

0181732

Rechts

Maat

Doornmaat

1800mm „

55mm „

0181730

Links

0181734

Rechts

2000mm

0181735

2170mm

0181736

2400mm

„ „

2. Raam- en deur techniek Hout

MULTISAFE 859 Krukbediende meerpuntssluitingen met wisselfunctie - toepasbaar op voor- en achterdeuren Artikelnr. Artikelomschrijving

0181733

Uitvoering

Maat

Doornmaat

0183205

Slot 859 voorplaat 20mm pc92 m/2 zwenkhaken

2170mm

0183206

2400mm

1800mm

55mm

0181765

Slot 859 voorplaat 24mm pc92 m/2 zwenkhaken

Links

0181766

Rechts

0181767

Links

0181768

Rechts

0183209

2170mm

0183214

2400mm

„ 2000mm

„ „

Stift

0183177

Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurdikte

0183177

Fuhr stift pom859k t.b.v. 859

40mm

0183181

Fuhr stift pom859d t.b.v. 859

54mm

MULTISAFE 855GL Sleutelbediende meerpuntssluiting - toepasbaar op voor- en achterdeuren Artikelnr. Artikelomschrijving

0181770

Uitvoering

0181770

Slot 855gl voorplaat 24mm pc92 m/2 zwenkhaken Links

0181772

Rechts

Maat

Doornmaat

1800mm

55mm

0181774

Links

0181776

Rechts

2000mm

0181745

2170mm

0181746

2400mm

„ „

MULTISAFE Boerendeur meerpuntssluiting Artikelnr. Artikelomschrijving 0181791

Uitvoering

Boerendeurslot 859 voorplaat 20mm pc 92 zwenkhaak

0181792

Boerendeurslot 855GL voorplaat 20mm pc 92 zwenkhaak

0181794

Boerendeur hoekomlegging voorplaat 20mm

Maat

Doornmaat

864mm

55mm

MULTISAFE Comfort meerpuntssluiting Artikelnr. Artikelomschrijving 0181651

0181651

Comfort slot 869 voorplaat 24mm pc 92 2x zwenkhaak Links

0181652 „

0181654 „

Links

0181655 „

Rechts

www.dozon.nl

Rechts

Maat

Doornmaat

1800mm „

55mm „

2000mm „

„ „

0181657 „

2170mm

0181659 „

2400mm

Zie www.dozon.nl voor de freesdetails.

26

Uitvoering


Sloten 2.2 2.1 Naam Fuhr meerpuntssluitingen FUHR Sluitkommen en sluitplaten Maat

8100815

Fuhr dag- en nachtsluitset

3mm

8100822

8mm

8100801

14mm

8100814

17mm

8100773

26mm

8100824

30mm

8100823

39mm

8100821

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0181733

Zie www.dozon.nl voor de freesdetails. MULTISAFE 833 AUTOMATIC Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Doornmaat

0181200

Automatic 833 voorpl 24mm pc92 m/2 blokschoten

Links

1800mm

55mm

0181201

Rechts

0181202

Links

0181203

Rechts

0181204

Links

0181205

Rechts

0181206

Links

0181207

Rechts

8100815

Fuhr dag- en nachtsluitset

8100821

„ 2000mm

2170mm

2400mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

0181200

3mm

8100822

8mm

8100801

14mm

8100814

17mm

8100773

26mm

8100824

30mm

8100823

39mm

0427722

Fuhr blokschootsluitplaat

3mm

0427723

8mm

0427724

14mm

0427725

17mm

0427726

26mm

0427727

30mm

0427728

39mm

8100815

0427722

Zie www.dozon.nl voor de freesdetails.

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

27


2.1 Sloten 2.2

Fuhr Naammeerpuntssluitingen FUHR Stolpdeurbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving 0427518

Fuhr dagschootsluitplaat 841

0427527 „ 0427528 „ 0427479

Deurdikte 38mm

40mm

54mm

Fuhr sluitplaat stolp voor holonite onderdorpel

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving 8109050

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856

2. Raam- en deur techniek Hout

8109051 „

Deurhoogte Deurhoogte 1950-2000mm

Deurhoogte 2001-2200mm

8109052 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109053 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109054 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109055

Deurhoogte 1950-2000mm

8109056 „

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109057 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109058 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109059 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109060

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856

8109061 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109062 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109063 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109064 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109065

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856

8109066 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109067 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109068 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109069 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109070

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856

8109071 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109072 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109073 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109074 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109075

Deurhoogte 1950-2000mm

8109076 „

28

www.dozon.nl

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109077 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109078 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109079 „

Deurhoogte 2701-3100mm


Sloten 2.2 2.1 Naam Fuhr meerpuntssluitingen

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109080

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856

8109081 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109082 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109083 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109084 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109085

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 841/856

8109086 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109087 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109088 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109089 „

Deurhoogte 2701-3100mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Fuhr stolpdeursluiting 841 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend

Fuhr stolpdeursluiting 841 met comfortslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving 8109090

Fuhr stolpdeurbeslag 841/869

Deurhoogte Deurhoogte 1950-2000mm

8109091 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109092 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109093 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109094 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met comfortslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109095

Deurhoogte 1950-2000mm

8109096 „

Fuhr stolpdeurbeslag 841/869 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109097 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109098 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109099 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met comfortslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109100

Deurhoogte 1950-2000mm

8109101 „

Fuhr stolpdeurbeslag 841/869 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109102 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109103 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109104 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 841 met comfort 869 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109105

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 841/869

8109106 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109107 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109108 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109109 „

Deurhoogte 2701-3100mm

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

29


2.1 Sloten 2.2

Fuhr Naammeerpuntssluitingen Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109110

Deurhoogte 1950-2000mm

8109111 „

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109112 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109113 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109114 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109115

Deurhoogte 1950-2000mm

8109116 „

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109117 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109118 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109119 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109120

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856

8109121 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109122 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109123 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109124 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109125

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856

8109126 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109127 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109128 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109129 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109130

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856

8109131 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109132 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109133 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109134 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109135

Deurhoogte 1950-2000mm

8109136 „

30

www.dozon.nl

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109137 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109138 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109139 „

Deurhoogte 2701-3100mm


Sloten 2.2 2.1 Naam Fuhr meerpuntssluitingen Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109140

Deurhoogte 1950-2000mm

8109141 „

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109142 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109143 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109144 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109145

Deurhoogte 1950-2000mm

8109146 „

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109147 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109148 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109149 „

Deurhoogte 2701-3100mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Fuhr stolpdeursluiting 847 met slot 856 binnendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend

Fuhr stolpdeursluiting 847 met comfortslotslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109150

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/869

8109151 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109152 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109153 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109154 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met comfortslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109155

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/869

8109156 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109157 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109158 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109159 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met comfortslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109160

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/869

8109161 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109162 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109163 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109164 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 met comfortslot 869 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving 8109165 8109166 „

Fuhr stolpdeurbeslag 847/869

Deurhoogte Deurhoogte 1950-2000mm

Deurhoogte 2001-2200mm

8109167 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109168 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109169 „

Deurhoogte 2701-3100mm

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

31


2.1 Sloten 2.2

Fuhr Naammeerpuntssluitingen Xtreme quality Fuhr Xtreme quality - geschikt voor Accoya hout Artikelnr. Artikelomschrijving

2. Raam- en deur techniek Hout

0181699

Uitvoering

0181699

Slot 859 voorplaat 24mm pc 92 Xtreme quality 2x zwenk

Links

0181700

Rechts

0181708

Links

0181707

Rechts

0181660

Slot 856 voorplaat 24mm pc 92 Xtreme quality 2x zwenk

Links

0181661

Rechts

0181662

Links

0181663

Rechts

0181664

Slot 855GL voorplaat 24mm pc 92 Xtreme quality 2x zwenk

Links

0181665

Rechts

0181666

Links

0181667

Rechts

8106490

Fuhr dag- en nachtsluitplaat Xtreme quality

Maat

Doornmaat

1800mm „

55mm „

2000mm „

„ „

1800mm „

55mm „

2000mm „

„ „

1800mm „

55mm „

2000mm „

„ „

14mm

8106491 „

17mm

8106492 „

26mm

8106490

8106493

Fuhr zwenkschootsluitplaat Xtreme quality

Fuhr stolpdeursluiting 847 Xtreme quality met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur rechts draaiend 8106493

Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109170

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 Xtreme quality

8109171 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109172 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109173 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109174 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 Xtreme quality met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 40mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8109175

Deurhoogte 1950-2000mm

8109176 „

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 Xtreme quality „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109177 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109178 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109179 „

Deurhoogte 2701-3100mm

Fuhr stolpdeursluiting 847 Xtreme quality met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving 8109180 8109181 „

8109170

32

www.dozon.nl

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 Xtreme quality „

Deurhoogte Deurhoogte 1950-2000mm Deurhoogte 2001-2200mm

8109182 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109183 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109184 „

Deurhoogte 2701-3100mm


Sloten 2.2 2.1 Naam Fuhr meerpuntssluitingen Xtreme quality

Deurhoogte

8109185

Deurhoogte 1950-2000mm

Fuhr stolpdeurbeslag 847/856 extreme quality

8109186 „

Deurhoogte 2001-2200mm

8109187 „

Deurhoogte 2201-2400mm

8109188 „

Deurhoogte 2401-2700mm

8109189 „

Deurhoogte 2701-3100mm

8109185

Roto meerpuntssluitingen Roto krukbediende meerpuntssluiting Artikelnr. Artikelomschrijving 0422800

Uitvoering

Roto slot hh50 voorplaat 20mm pc92 2x zwenk

0422802 „

Maat

Doornmaat

1758mm

55mm

1988mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Fuhr stolpdeursluiting 847 Xtreme quality met slot 856 buitendraaiend / Deurdikte 54mm loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Roto cilinderbediende meerpuntssluitingen Artikelnr. Artikelomschrijving 0422830

Uitvoering

Roto slot ch50 voorplaat 20mm pc92 2x zwenk

Maat

Doornmaat

1758mm

55mm

0422832 „

1988mm

0422834 „

1758mm

0422836 „

1988mm

„ 65mm „

Roto comfort meerpuntssluitingen Artikelnr. Artikelomschrijving 0422804

Uitvoering

Roto comfort slot h542 voorplaat 20mm 2x zwenk

0422806 „

Maat

Doornmaat

1758mm

1988mm

55mm „

Roto sluitkommen Artikelnr. Artikelomschrijving 0422900 0422902 „ 0309807

Uitvoering

Roto dag+nacht sluitkom verstelbaar „

Links + rechts „

Maat 30mm 47mm

Roto zwenkschootsluitkom + sluitplaat

0422800

Zie www.dozon.nl voor de freesdetails. Roto stolpdeursluiting met slot HH50 / Buitendraaiend - loopdeur links draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8100080

deurhoogte 2200mm

8100081 „

Roto stolpdeurbeslag „

deurhoogte 2510mm

Roto stolpdeurbeslag met slot HH50 / Buitendraaiend - loopdeur rechts draaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8100082

deurhoogte 2200mm

8100083 „

Roto stolpdeurbeslag „

deurhoogte 2500mm

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

33


2.2 Sloten

Normering voor panieksloten Sedert 1 april 2003 bestaan er Europese Standaards voor mechanisch bediende nooduitgangen en panieksluitingen. Duidelijk is dat een goede organisatie rond vluchtdeuren en toepassing van het juiste hang- en sluitwerk is vereist. Een tweetal normen maakt de communicatie over de toe te passen deurafsluitingen gemakkelijk: • NEN-EN 179 Sluitingen voor nooduitgangen • NEN-EN 1125 Panieksluitingen

2. Raam- en deur techniek Hout

Nooddeur - EN 179 De norm die minimum eisen aangeeft ten aanzien van nooddeuren in gebouwen waar een beperkte toegang geldt. Bij nooddeuren gaat men uit van een relatief klein aantal gebruikers die bekend zijn met de situatie in het gebouw. Er mag een relatief eenvoudige sluiting zonder sleutel worden toegepast met een deurkruk of drukplaat. Het sluit- en beslagsysteem moet als een eenheid compleet getest worden. De maximale bedieningskracht van de kruk bedraagt 7 kg en 15 kg bij toepassing van een drukplaat. Vluchtdeur - EN 1125 De norm die minimum eisen aangeeft ten aanzien van vluchtdeuren in gebouwen waar publiek vrije toegang heeft; een zogenaamd openbaar gebouw. Voor vluchtdeuren geldt de eis dat onder de meest onaangename omstandigheden de deuren altijd geopend kunnen worden door een relatief lichte druk op een horizontale bedieningsstang of balk. Die lichte bedieningskracht op de bedieningsstang of balk moet tot op zekere hoogte gehandhaafd blijven, ondanks de druk op het deurblad door de opdringende mensenmassa. Bij de benodigde maximale bedieningskrachten moet bij een panieksluiting worden gedacht aan circa 8 kg bij een onbelast deurblad en 22 kg bij een deurblad belasting van 100 kg. Het sluit- en beslagsysteem moet als een eenheid compleet getest worden.

34

www.dozon.nl


Sloten 2.2 Fuhr panieksloten FUHR Panieksloten Uitvoering

0181320

Paniekslot 833P voorplaat 24mm gedeelde tuimelaar

Links

0181322

Rechts

0181324

Links

0181326

Rechts

0181328

Links

0181330

Rechts

0181332

Links

0181334

Rechts

Maat

Doornmaat

1800mm „

55mm „

2000mm „

„ „

2170mm „

„ „

2400mm „

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

Fuhr paniekslot 870 t.b.v. dubbele deur / Doornmaat 55mm voorplaat 20mm Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8100901

Loopdeur rs

Deurhoogte 2200mm

8100902

Deurhoogte 2400mm

Fuhr paniekslot 870 t.b.v. dubbele deur / Doornmaat 55mm voorplaat 20mm Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurhoogte

8100903

Loopdeur ls

Deurhoogte 2200mm

8100904

Deurhoogte 2400mm

Voor alle bovenstaande sloten geldt: krukgat 9mm Paniekbalk Artikelnr. Artikelomschrijving 0181808

Paniekbalk pc 92/9 ev 1 1100x40x20x2mm

Stiften Artikelnr. Artikelomschrijving

Stiftlengte

0183187

Stift t.b.v. 870

50mm

0183195

Stift t.b.v. 870

60mm

Stift t.b.v. 870

70mm

0183186

0183187 - 0183186

Stift komt 25mm in deurbeslag

Fuhr elektronische meerpuntssluitingen Fuhr elektronische meerpuntssluitingen Artikelnr. Artikelomschrijving 0184085 0184086 „

Uitvoering

Multitronic 881GL voorplaat 24mm met gedeelde tuimelaar Links „

Rechts

0184088 „

Links

0184090 „

Rechts

0184091 0184092 „

Maat 1800mm „

Rechts

0184093 „

Links

0184094 „

Rechts

2000mm

„ „

2170mm „

„ „

2400mm „

55mm „

Multitronic 881GL voorplaat 24mm met gedeelde tuimelaar Links „

Doornmaat

„ „

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

35


2.1 Sloten 2.2

Fuhr Naamelectronische meerpuntssluitingen Toebehoren Artikelnr. Artikelomschrijving 0184102

Fuhr besturing 881 voor montage in kozijn

0184104

Fuhr besturing 881 voor montage op montagerail

0184106

Fuhr trafo voor montage op montagerail

0184105

Fuhr trafo voor montage in kozijn

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184110

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184112

Fuhr magneetcontact

0184114

Fuhr afstandsbediening

0184116

Fuhr afdekkap met schakelaar voor dagfunctie

0184118

Fuhr verlengkabel t.b.v. besturings 3-aderig

0184111

Fuhr aansluitkabel t.b.v. vaste kabelovergang

0184120

Fuhr signaaltransponder

0184122

Fuhr vingerscan

0184124

Fuhr afdekkap voor scan/transponder

0184107

Fuhr vaste kabeloverbrenging

Maat

0184102

2. Raam- en deur techniek Hout

0184106

0184105

0184108

25mm

0184112

0184114

0184116

0184118 - 0184111

0184120 - 0184124

0184107

36

www.dozon.nl

10mtr


Sloten 2.2 2.1 Naam Fuhr elektronische meerpuntssluitingen Toebehoren 0184125

Fuhr stolpsluiting 841 t.b.v. 881 gl

Uitvoering Links

0184126 „

0184127 „

Links

0184128 „

Rechts

0184140

Fuhr stolpsluiting 847 t.b.v. 881 gl

Maat

Rechts

2200mm „ 2400mm „

Links

0184141 „

Rechts

0184142 „

Links

0184143 „

Rechts

Doornmaat

2200mm „ 2400mm „

Fuhr meerpuntssluiting 834 autotronic

0184125

Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Doornmaat

0181300

Links

1800mm

55mm

Fuhr autotronic 834 voorplaat 24mm

0181302 „

Rechts

0181304 „

Links

Rechts

0181306 „ 0181292

Fuhr autotronic 834 voorplaat 24mm

0181294 „

Rechts

0181296 „

Links

0181298 „

Rechts

„ 2000mm

Links

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

„ „

2170mm „

55mm „

2400mm „

„ „ 0181300

0184101

Fuhr besturing 834 voor montage in kozijn

0184101

0184103

Fuhr besturing 834 voor montage op montagerail

Zie voor overige toebehoren pagina 36. 0184103

Fuhr meerpuntssluiting paniek 834P autotronic Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Doornmaat

0181310

Links

1800mm

55mm

Fuhr autotronic paniekslot 834P voorplaat 24mm

0181311 „

Rechts

0181312 „

Links

Rechts

0181313 „ 0181314

Fuhr autotronic paniekslot 834P voorplaat 24mm

„ „

Links

0181315 „

Rechts

0181316 „

Links

0181317 „

Rechts

„ 2000mm

„ „

2170mm „

„ 2400mm

55mm „ 0181310

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

37


2.1 Sloten 2.2

Nemef Naam veiligheidssloten Nemef veiligheidssloten Artikelnr. Artikelomschrijving 0201927

Nemef veiligheidsslot zonder sluitplaat 4119/27 pc 55

0201928

0201927

Uitvoering

Doornmaat

Links

50mm

RVS

Rechts

0201936 „

4139/27 pc 72

Links

0201937 „

4139/27 pc 72

Rechts

0201940 „

4219/27 pc 72

Links

0201942 „

4219/27 pc 72

Rechts

0201961

Nemef veiligheids bijzetslot

4228/27

60mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Komsluitplaten

0201927

Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Opp. Behandeling

0201987

Links

RVS

Nemef komsluitplaat d+n met ronde hoek p4119-17ro

0201988 „

0201989 „

0201990 „

0201991 „

0201992 „

0201993 „

0201994 „

0201973 „

0201974 „

0201975 „

0201976 „

0201998

vp4119-17ro p4139-17ro vp4139-17ro p4219-17ro vp4219-17ro

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Nemef komsluitplaat p4228/17ro

Sluitkommen Artikelnr. Artikelomschrijving

0201963

0201963

Nemef sluitkom t.b.v. 4119 - 4219 - 4139

0201958

Nemef sluitkom vs 4228/4328

Binnendeursloten Artikelnr. Artikelomschrijving 0200040 0200041 „

0200040

Nemef loopslot 1255-2 „

0200130

Nemef kastslot 1256-2 sl 56

0200571

Nemef wc slot 1264-4 wc 63x8

0200572 „ 0200337 0200338 „ 0200450 0200452 „

„ Nemef d+n slot 1266-4 sl 56 „ Nemef pc d+n slot 1269-4 pc 55 „

Uitvoering

Doornmaat

Links Rechts

50mm „

Links Rechts

50mm „

Links

Rechts

Links

Rechts

0200130

0200014 0200015 „

0200014

38

Opp. Behandeling

www.dozon.nl

Nemef loopslot 635- 2kv zonder sluitplaat „

6360203

Nemef kastslot 638/2 kv zonder sluitplaat pc 72

0200540

Nemef wc slot 644- 4kv zonder sluitplaat wc 72x8

0200541 „

Links Rechts

60mm „

Links Rechts

60mm „


Sloten 2.2 2.1 Naam Nemef binnendeur sloten Binnendeursloten Uitvoering

0200413

Nemef pc dn slot 649- 4kv zonder sluitplaat pc 72

Links

0200414

Nemef pc dn slot 649- 4kv zonder sluitplaat pc 72

Rechts

0201579

Nemef sluitplaat loop p635-12ro met ronde hoek

0201673

Nemef sluitplaat D-N p646-12ro met ronde hoek

0201674 „ 0201613

„ Nemef sluitplaat kast p636-12ro met ronde hoek

Doornmaat

Opp. Behandeling

60mm „ Verzinkt

Links

Rechts

„ „

0201927

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

39


2.1 Draai-kiepbeslag 2.3

Roto NaamNT Royal verdektliggend

2. Raam- en deur techniek Hout - Beslag met volledig verdekt liggende scharnieren - Leverbaar in niet veiligheid en wk2 voor houtdikte

o Minimale afmeting voor wk2: BxH: 571x465mm

56 en 67mm

o Ook wk2 als: breedte 360-570mm als minimaal

- Maatbereik niet veiligheid: BxH 360x2400mm

hoogte 665mm, hoogte 290-464mm als minimaal

- Houtdikte 56mm:

breedte 771mm

o Minimale afmeting voor wk2: BxH: 571x465mm o Ook wk2 als: breedte 360-570mm als minimaal hoogte 665mm, hoogte 290-464mm als minimaal

40

- Houtdikte 67mm:

o Maximale afmeting voor wk2: BxH: 1400x3000mm - Bij een hoogte boven 2400mm mag het raam niet breder zijn dan 1000mm

breedte 771mm

- Sluitplaatbreedtes 18 - 20 en 25/26mm

o Maximale afmeting voor wk2: BxH: 1400x2400mm

- Maximaal raamgewicht 100kg

www.dozon.nl

- Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering


Draai-kiep beslag 2.3 2.1

2. Raam- en deur techniek Hout

Naam Roto NT E5 niet verdektliggend

- Beslag met zichtbare scharnieren

- Houtdikte 67mm:

- Leverbaar in niet veiligheid en wk2 voor houtdikte

o Minimale afmeting voor wk2: BxH: 425x465mm

56 en 67mm

o Maximale afmeting voor wk2: BxH: 1400x3000mm

- Maatbereik niet veiligheid: breedte x hoogte

o Ook wk2 als: breedte 280-425mm als minimaal

290x2400mm

hoogte 665mm, hoogte 290-464mm als minimaal

- Houtdikte 56mm:

breedte 625mm

o Minimale afmeting voor wk2: BxH: 425x465mm

- Sluitplaatbreedtes 18 - 20 en 25/26mm

o Maximale afmeting voor wk2: BxH: 1400x2400mm

- Maximaal raamgewicht 130kg

o Ook wk2 als: breedte 280-425mm als minimaal

- Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

hoogte 665mm, hoogte 290-464mm als minimaal breedte 625mm

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

41


2.1 Draai-kiep beslag 2.3

Siegenia Naam verdektliggend

2. Raam- en deur techniek Hout - Siegenia titan af vv met 3-D verstelbare veiligheidsnok - Beslag met volledig verdekt liggende scharnieren - Leverbaar in standaard en wk2 voor houtdikte 56 en 67mm - Minimale afmeting voor wk2: BxH: 365x365mm - Maximale afmeting voor wk2: volgens KVT - Sluitplaatbreedtes 18 - 20 en 24mm (op verzoek van 20 tot 35 met kunststof onderlegplaat) - Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

42

www.dozon.nl


Draai-kiep beslag 2.3 2.1

2. Raam- en deur techniek Hout

Naam Siegenia niet verdektliggend

- Siegenia titan af met 3-D verstelbare veiligheidsnok - Beslag met zichtbare scharnieren - Leverbaar in standaard en wk2 voor houtdikte 56 en 67mm - Minimale afmeting voor wk2: breedte x hoogte 230x460mm - Maximale afmeting voor wk2: volgens KVT - Sluitplaatbreedtes 18 - 20 en 24mm (op verzoek van 20 tot 35 met kunststof onderlegplaat) - Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering O V E R A L

A A N

G E D A C H T

43


2.1 Draai-kiepbeslag 2.3

Siegenia Naam verstelbare veiligheidsnok

2. Raam- en deur techniek Hout 44

www.dozon.nl


Draai-kiepbeslag 2.3 2.1 Naam Raamkrukken Roto raamkrukken Maat

0422352

7 x 32mm

0422353 0422343

Roto raamkruk afsluitbaar Secustik „

7 x 37mm

Roto raamkruk niet afsluitbaar

Kleur F1 „

7 x 30mm

F1

0422348

7 x 35mm

0422350

7 x 40mm

0422346

Roto raamkruk afsluitbaar

7 x 30mm

F1

0422341

7 x 35mm

0422349

7 x 40mm

0421620

Roto raamkruk Tilt-first afsluitbaar

0422352

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

7 x 32mm

F1

Maat

Kleur

HOPPE Raamkrukken Artikelnr. Artikelomschrijving 0301479 0301542 „ 0301483 0301545 „

0301499

Uitvoering

Hoppe raamkruk Tokyo 0710/u26 niet afsluitbaar

7x32mm

7x40mm

Hoppe raamkruk Tokyo afsluitbaar 0710s/u26

7x32mm

7x40mm

Hoppe raamkruk verkropt 0710vks/u76z afsluitbaar Links

0301500 „

0301501 „

Links

0301502 „

Rechts

0301512 „

Links

0301514 „

Rechts

0301450 0301451 „ 0301547

Rechts

Hoppe raamkruk verkropt 0710vk /u76z niet afsluitbaar

Rechts Links

0301548 „

Rechts

0301452 „

Links

0301453 „

Rechts

F1 „

7x35mm „ 7x40mm

F1 „

0301545

7x45mm „

„ „

8x40mm „

F1

0301500

7x40mm „

F1 „

8x40mm „

0301542

Hoppe raamkruk verkropt 0710vks/u76z afsluitbaar Links „

F1 „

„ „

0301548

Hoppe en GU hefschuifdeurgrepen Artikelnr. Artikelomschrijving 0303476

Hoppe hefschuifdeurgreep enkel pc69

0303479

Hoppe hefschuifdeurgreep dubbel SKG pc69

0182203

GU greep enkel pc69

0182201

GU greep dubbel SKG pc69

Kleur EV1 „

Enkel

EV1 „

Dubbel

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

45


2.1 Hefschuif/vouwwandbeslag 2.4

GU hefschuifdeurbeslag Naam GU hefschuifdeurbeslag 937

GU hefschuifdeurbeslag 934

- Geschikt voor deurgewicht tot 150kg

- Geschikt voor deurgewicht tot 400kg

- Maximale afmeting wk2: BxH 2800x2600mm

- Maximale afmeting wk2: BxH 2800x2600mm

- Leverbaar in onderstaande deurschema’s

- Leverbaar in onderstaande deurschema’s

Siegenia hefschuifdeurbeslag

2. Raam- en deur techniek Hout

Siegenia hefschuifdeurbeslag Portal 150

Siegenia hefschuifdeurbeslag Portal 400

- Geschikt voor deurgewicht tot 150kg

- Geschikt voor deurgewicht tot 400kg

- Maximale afmeting wk2: BxH 2700x2500mm

- Maximale afmeting wk2: BxH 3300x3300mm

- Leverbaar in onderstaande deurschema’s

- Leverbaar in onderstaande deurschema’s

Produktinformation Hebeschiebebeschläge – Flügelanordnung nach Schema A bis L

Schema A

Schema C

Schema D

Schema F

Schema E

Schema L

1 Hebeschiebetür, 1 Festverglasung Zeichnung: Anschlag links

2 Hebeschiebetüren Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

2 Hebeschiebetüren, 1 Festverglasung Zeichnung: Anschlag links

46

www.dozon.nl

2 Hebeschiebetüren, 2 Festverglasungen Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

4 Hebeschiebetüren Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

4 Hebeschiebetüren, 2 Festverglasung Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts


2

Advertenties

2. Raam- en deur techniek Hout

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

47


2.4 Hefschuif/vouwwandbeslag

Roto vouwwandbeslag

2. Raam- en deur techniek Hout Roto Patio vouwwandbeslag - Maximale deurbreedte: 900mm - Maximale deurafmeting voor wk2: 900x2400mm - Maximaal deurgewicht: 80kg - Leverbaar in bovenstaande deurschema’s

48

www.dozon.nl


2

Advertenties

2. Raam- en deur techniek Hout

Roto: Merkkwaliteit van de uitvinder van het draai-kiepraam

Roto NT – het unieke bouwdoossysteem voor individuele oplossingen

Als wereldwijd marktleider in draai-kiepbeslag ontwikkelt Roto woonruimtespecifieke oplossingen voor bijvoorbeeld kinderkamer-, slaapkamer- of woonkamerramen. Door de integratie van speciale

accessoires ontstaan zodoende uit conventionele ramen individuele varianten, desgewenst met meer veiligheid, comfort of design, om tegemoet te komen aan de meest uiteenlopende eisen.

www.roto-frank.nl Raam- en deurtechnologie O V E R A L

A A N

G E D A C H T

49


2

Advertenties

2. Raam- en deur techniek Hout

Voor het „Visitekaartje van uw woning“: het HOPPE buitendeur programma Van inbraakwerend beslag en inbraakwerende rozetten, beugelgrepen en profieldeur garnituren tot en met het aanvullende programma en montage toebehoren is er voor elke buitendeur een passende oplossing. Alles uit één hand! Merkartikelen van HOPPE.

voor al het HOPPE deur- en raambeslag!

Wenst u meer informatie? Vraagt u geheel vrijblijvend onze documentatie aan. Vragen omtrent „De goede greep.“ beantwoorden wij graag via het telefoonnummer +49 (0)6428 932-124.

HOPPE AG • Am Plausdorfer Tor 13 • D-35260 Stadtallendorf •

50

www.dozon.nl

Neues_Bügelgriff-Modell_2010.ind1 1

+49 (0)6428 932-124 •

+49 (0)6428 932-684 •

www.hoppe.com •

info.de@hoppe.com

23.11.2010 10:20:56


2

Advertenties

maatwerk is standaard

EN 1906-4

2. Raam- en deur techniek Hout

RVS deurbeslag meer dan 3.000 oplossingen...

Ansae B.V. Denariusstraat 25, 4903 RC Oosterhout telefoon 0162 490049 fax 0162 490606 e-mail info@ansadesign.nl web www.ansadesign.nl Uitsluitend leverbaar via de vakhandel

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

51


2.4 Hefschuif/vouwwandbeslag

Helm schuifdeurbeslag Helm schuifdeurbeslag t.b.v. houten deur (nr. 53)

0400825

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Materiaal

0400825

Bovenrail enkel 60

Aluminium

0400855

Rail vangstop nylon 65p

Gegalvaniseerd/Nylon

0400860

Deurbuffer 8003

Rubber

0400830

Wanddrager 61/01

Gegalvaniseerd

2. Raam- en deur techniek Hout

0400835

Plafonddrager 61/02

Gegalvaniseerd

0400840

Gelagerde hangrol

Zwart kunststof

0400850

Bevestigingsplaat voor deur aan hangrol

Gegalvaniseerd

0400028

Ondergeleider 214

Kunststof

Maximaal deurgewicht schuifdeurbeslag 53: 50 kg Helm schuifdeurbeslag t.b.v. glazen deur (nr. 53)

0400855

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0400825

Bovenrail enkel 60

Aluminium

0400855

Rail vangstop nylon 65p

Gegalvaniseerd/Nylon

0400860

Deurbuffer 8003

Rubber

0400830

Wanddrager 61/01

Gegalvaniseerd

0400835

Plafonddrager 61/02

Gegalvaniseerd

0401065

Glasklemmen (loopdeel)

8 mm

Aluminium

0401070

,,

,,

10 mm

Aluminium

0401075

,,

,,

12 mm

Aluminium

8-12 mm

Glas

0401080

0400830

Ondergeleider

Materiaal

Verstelbaar van 8-12 mm Maximaal deurgewicht schuifdeurbeslag 53: 50 kg

0400835

0400825

0400828

0400840

0400830

0400835

0400028

52

Glasdikte

www.dozon.nl


Hefschuif/vouwwandbeslag 2.4 Helm hefschuifdeurbeslag Helm schuifdeurbeslag t.b.v. houten deur (nr. 73) Artikelnr.

Artikelomschrijving

Materiaal

0400825

Bovenrail enkel 60

Aluminium

0400855

Rail vangstop nylon 65p

Gegalvaniseerd/Nylon

Deurbuffer 8003

Rubber

0400830

Wanddrager 61/01

Gegalvaniseerd

0400835

Plafonddrager 61/02

Gegalvaniseerd

0400845

Gelagerde hangrol

Zwart kunststof

0400850

Bevestigingsplaat voor deur aan hangrol

Gegalvaniseerd

0400028

Ondergeleider 214

Kunststof

0400850

2. Raam- en deur techniek Hout

0400860

Maximaal deurgewicht schuifdeurbeslag 73: 80 kg Helm schuifdeurbeslag t.b.v. glazen deur (nr. 73) Artikelnr.

Artikelomschrijving

0400825

Bovenrail enkel 60

Aluminium

0400855

Rail vangstop nylon 65p

Gegalvaniseerd/Nylon

0400860

Deurbuffer 8003

Rubber

0400830

Wanddrager 61/01

Gegalvaniseerd

0400835

Plafonddrager 61/02

Gegalvaniseerd

0401065

Glasklemmen (loopdeel)

8 mm

Aluminium

0401070

,,

,,

10 mm

Aluminium

0401075

,,

,,

12 mm

Aluminium

8-12 mm

Glas

0401080

Glasdikte

Ondergeleider

Materiaal

Verstelbaar van 8-12 mm Maximaal deurgewicht schuifdeurbeslag 73: 80 kg

0400845

0401065 - 0401075

0400860

0400860

0401065

0401080

0401070 - 0401075

0401080

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

53


2.5 Raambeslag

Fuhr multifix enkele ramen Fuhr Multifix enkele ramen Artikelnr. Artikelomschrijving 0309710

0309710

Doornmaat

800mm

35mm

1100mm

0309712 „

1300mm

0309713 „

1500mm

0309714 „

2000mm

Espagnolet

800mm

40mm

2. Raam- en deur techniek Hout

1100mm

0309717 „

1300mm

0309718 „

1500mm

0309719 „

2000mm

Artikelnr. Artikelomschrijving

Raambreedte

0309770

Remschaar 54 gr 1

425 - 625

0309772

Remschaar 54 gr 2

626 - 900

0309774

Remschaar 54 gr 3

901 - 1200

0309776

Remschaararm gr 90

425 - 625

0309780

Remschaararm gr 190

626 - 900

0309784

Remschaararm gr 350

901 - 1200

0309740

Multifix afdekkap t.b.v. espagnolet

8100821

Fuhr zwenkschoot sluitplaat

0309745

Hoek omlegging draairaam

0309741

Kozijnplaat binnen draaiend

0309742

Kozijnplaat buiten draaiend

0309745

Fuhr multifix stolp ramen Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 35mm / actieve raam rechts buitendraaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109001

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109002

1101-1300

8109003

1301-1500

8109004

1501-1700

8109005

1701-2000

Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 35mm / actieve raam links buitendraaiend

54

www.dozon.nl

330mm

0309716 „

Artikelnr. Artikelomschrijving

8109001

330mm

Toebehoren

8100821

Krukhoogte

0309711 „

0309715

0309770

Espagnolet

Maat

Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109006

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109007

1101-1300

8109008

1301-1500

8109009

1501-1700

8109010

1701-2000


Raambeslag 2.5 Fuhr multifix stolp ramen Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 40mm / actieve raam rechts buitendraaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109011

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109012

1101-1300

8109013

1301-1500

8109014

1501-1700

8109015

1701-2000

Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109016

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109017

1101-1300

8109018

1301-1500

8109019

1501-1700

8109020

1701-2000 8109016

2. Raam- en deur techniek Hout

Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 40mm / actieve raam links buitendraaiend

Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 35mm / actieve raam rechts binnendraaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109021

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109022

1101-1300

8109023

1301-1500

8109024

1501-1700

8109025

1701-2000

Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 35mm / actieve raam links binnendraaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109027

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109028

1101-1300

8109029

1301-1500

8109030

1501-1700

8109031

1701-2000

Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 40mm / actieve raam rechts binnendraaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109032

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109033

1101-1300

8109034

1301-1500

8109035

1501-1700

8109036

1701-2000

Fuhr Multifix stolpraambeslag 302 doornmaat 40mm / actieve raam links binnendraaiend Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

8109037

Fuhr stolpraambeslag 302

900-1100

8109038

1101-1300

8109039

1301-1500

8109040

1501-1700

8109041

1701-2000

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

55


2.5 Raambeslag

Fuhr multifix stolp ramen Toebehoren

0309770

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

Raambreedte

0309770

Remschaar 54 gr 1

425 - 625mm

0309772

Remschaar 54 gr 2

626 - 900mm

0309774

Remschaar 54 gr 3

901 - 1200mm

0309776

Remschaararm gr 90

425 - 625mm

0309780

Remschaararm gr 190

626 - 900mm

0309784

Remschaararm gr 350

901 - 1200mm

0309750

Frictieschaar stolp gr. 1

325 - 600mm

0309751

Frictieschaar stolp gr. 2

601 - 850mm

0309745

Hoek omlegging draairaam

0309741

Kozijnplaat binnen draaiend

0309742

Kozijnplaat buiten draaiend

0309745

Fuhr multifix uitzetraam Fuhr uitzetraam Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Raambreedte

0309720

520mm

35mm

325 - 600mm

0307721 „

820mm

601 - 900mm

0309722 „

1120mm

901 - 1200mm

0309723 „

1420mm

0309724

8100821

56

www.dozon.nl

Fuhr multifix espagnolet uitzet/valraam

Fuhr multifix espagnolet uitzet/valraam

520mm

1201 - 1500mm

40mm

325 - 600mm

0309725 „

820mm

601 - 900mm

0309726 „

1120mm

901 - 1200mm

0309727 „

1420mm

1201 - 1500mm

Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

0309770

Remschaar 54 gr 1

425 - 625mm

0309772

Remschaar 54 gr 2

626 - 900mm

0309778

Fuhr multifix remschaararm gr. 155

536 - 700mm

0309780

Fuhr multifix remschaararm gr. 190

701 - 800mm

0309782

Fuhr multifix remschaararm gr. 270

801 - 1000mm

0309784

Fuhr multifix remschaararm gr. 350

1001 - 1500mm

0309742

Fuhr kozijnplaat buitendraaiend

0309748

fuhr multifix hoekomlegging uitzetraam gelijklopend

0309749

fuhr multifix hoekomlegging uitzetraam tegenlopend

8100821

Fuhr zwenkschoot sluitplaat


Raambeslag 2.5 Fuhr multifix valraam Fuhr Multifix valraam Maat

0309720

520mm

0307721 „

Fuhr multifix espagnolet uitzet/valraam „

820mm

Doornmaat

Raambreedte

35mm

325 - 600mm

601 - 900mm

0309722 „

1120mm

901 - 1200mm

0309723 „

1420mm

1201 - 1500mm

0309724 0309725 „

Fuhr multifix espagnolet uitzet/valraam „

520mm 820mm

40mm „

325 - 600mm 601 - 900mm

0309726 „

1120mm

901 - 1200mm

0309727 „

1420mm

1201 - 1500mm

0309743

Fuhr multifix hoekomlegging valraam gelijklopend

0309744

Fuhr multifix hoekomlegging valraam tegenlopend

Artikelnr. Artikelomschrijving

Raamhoogte

0309770

Fuhr multifix remschaar 54 gr. 1

542 - 1500

0309778

Fuhr multifix remschaararm gr. 155

542 - 1100

0309780

Fuhr multifix remschaararm gr. 190

1101 - 1500

0309741

Fuhr multifix kozijnplaat binnendraaiend

8100821

Fuhr zwenkschoot sluitplaat

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

8100821

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

57


2.5 Raambeslag

Roto rhs draairaambeslag Roto RHS enkele ramen Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0309800

Roto rhs espagnolet 1x zwenkhaak

690mm

0309802

Roto rhs espagnolet 2x zwenkhaak

890mm

1290mm

0309804 „ 0309808 0309810

2. Raam- en deur techniek Hout 58

Raambreedte

40mm

330mm

Nummer 1 1 1

300mm

2

500mm

2

200mm

2

0421560

Roto rhs espagnoletverlenging

0309812

Roto rhs eindkap t.b.v. voorplaat

0421800

Roto rhs vastzetschaar

6

0421802

Roto arm gr.1 t.b.v. vastzetschaar

7

0421804 „

www.dozon.nl

„ Roto rhs espagnoletverlenging 1x zwenkhaak

Krukhoogte

11

7

0421806

Roto kozijnplaat t.b.v. remschaar

8

0421808

Roto veeraanslag voor vastzetschaar

9

0309822

Roto rhs afdekplaat voor vastzetschaar

0309816

Roto rhs hoekoverbrenging boven

5

0309817

Roto rhs hoekoverbrenging kort boven

4

0309819

Roto rhs hoekoverbrenging kort onder

10

0309811

Roto onderlegplaat buitendr.t.b.v. schaar bij onderplaatsing

10

0309807

Roto zwenkschootsluitplaat

3

0421569

SKG infoclip

13


2.5

Roto draairaambeslag Roto RHS stolpramen Uitvoering

0309840

Rechts

Roto rhs stolpraamsluiting

0309842 „

Links

0309844 „

Rechts

0309846 „

Links

0309852

Roto rhs opzetstuk t.b.v. stolpsluiting

Rechts

0309854 „

Links

0309848 „

Rechts

0309850 „

Links

Maat

Nummer

1090mm

14

„ 1490mm „ 100mm „ 410mm „

14 14 14 15 15

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

15 15

0422920

Sluitplaat onder en boven dorpels

16

0422922

Sluitplaat onderdorpels

17

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

59


2.5 Raambeslag

Hoppe raamsluitingen Hoppe raamsluitingen Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Kleur

Links

F2

Niet afsluitbaar 0301612

Hoppe raamsluiting met nok 013hn

0301613 „ 0301612

0301610

„ Hoppe raamsluiting zonder nok 013h

0301611 „

Rechts

Links

Rechts

Met drukknop

2. Raam- en deur techniek Hout

0301620

Hoppe raamsluiting drukknop met nok 013hnd

0301621 „ 0301620

0301624

„ Hoppe raamsluiting drukknop zonder nok 013hd

0301625 „

Links Rechts

F2 „

Links

Rechts

Afsluitbaar 0301622 0301622

Hoppe veiligheids raamsluiting met nok 013hns/446vw

0301623 „

Links Rechts

F2 „

Serie Tokyo Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Kleur

Links

F1

Niet afsluitbaar 0301670

0301670

Hoppe raamsluiting met nok 0710HN/U14Z

0301671 „ 0301672

„ Hoppe raamsluiting zonder nok 0710H/U14Z

0301673 „

Rechts

Links

Rechts

Met drukknop 0301674

0301674

Hoppe raamsluiting drukknop met nok 0710HND/U14Z

0301675 „

Links Rechts

F1 „

Afsluitbaar 0301676

0301676

Hoppe veiligheids raamsluiting met nok 0710HNS/U14Z

0301677 „

Links Rechts

F1 „

Ami raamsluitingen

Ami raamsluitingen Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Kleur

Niet afsluitbaar 0307630 0307630 - 0307631

Ami raamsluiting 500 met nok

0307631 „

Links Rechts

F1 „

Met drukknop 0307632 0307632 - 0307633

Ami raamsluiting 510 drukknop met nok

0307633 „

Links Rechts

F1 „

Afsluitbaar 0307634 0307634 - 0307635

60

www.dozon.nl

Ami raamsluiting 520 afsluitbaar met nok met sluitkom

0307635 „

Links Rechts

F1 „


Raambeslag 2.5 Axa raamsluitingen Ami raamsluitingen Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Kleur

Links

F1

Afsluitbaar 0307637

Ami raamsluiting 520 afsluitbaar met nok binnendraaiend

0307636 „ 0307640

Ami raamsluiting 520 afsluitbaar met nok binnendraaiend kierstand

0307641 „

Rechts

Links Rechts

F1

0307637 - 0307641

Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Kleur

Niet afsluitbaar 0302510

Axa raamsluiting 3302-31-92 m/nok

Rechts

0302515

Axa raamsluiting 3302-41-92 m/nok

Links

F2

0302516

Axa raamsluiting 3302-30-92 z/nok

Rechts

0302517

Axa raamsluiting 3302-40-92 z/nok

Links

„ 0302510 - 0302517

2. Raam- en deur techniek Hout

Axa raamsluitingen

Met drukknop 0302500

Axa raamsluiting m/drukknop 3308-31-92 m/nok

Rechts

0302505

Axa raamsluiting m/drukknop 3308-41-92 m/nok

Links

F2

0302507

Axa raamsluiting m/drukknop 3308-30-92 z/nok

Rechts

0302508

Axa raamsluiting m/drukknop 3308-40-92 z/nok

Links

Axa raamsluiting afsluitbaar 3319-51-92/6 m/nok

Rechts

0302500 - 0302508

Afsluitbaar 0302541

F2

0302546

Axa raamsluiting afsluitbaar 3319-61-92/6 m/nok

Links

0302547

Axa raamsluiting afsluitbaar 3319-71-92/6 m/nok m/sluithaak

Rechts

0302548

Axa raamsluiting afsluitbaar 3319-81-92/6 m/nok m/sluithaak

Links

0302556

Axa raamsluiting afsluitbaar 3320-51-92 m/nok

Rechts

0302557

Axa raamsluiting afsluitbaar 3320-61-92 m/nok

Links

Sluitplaten

0302541 - 0302548

F2 „ 0302556

Maat

0307190

Dx sluitplaat t.b.v. raamsluitingen

0307191

AMI sluitplaat skg verhoogd

65x25mm

0307190

0307191

Axa raamuitzetters Axa raamuitzetters Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Kleur/ Opp. behandeling

84mm

RVS/ Zwart

AXAfix/ AXAflex 0306210

Axa uitzetijzer axafix

0306250

Axa uitzetijzer axaflex

0306361 „

0306250

Grijs gelakt RVS/ Zwart

0306322

Axa uitzetter axaflex met voorstaande voet

RVS/ Zwart

0306366

Axa uitzetter axaflex

Wit gelakt

Remote 0255135

Axa raamuitzetijzer remote ventilation rv 2900

Wit

0255136

Axa raamuitzetijzer remote ventilation rv 2900

Zilver

0255137

Axa montageset t.b.v. valraam

0302541 - 0302548

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

61


2.5 Raambeslag

Axa raamuitzetters Axa raamuitzetters Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Kleur

AXAflex Security

0306230

0306231

Axaflex security afsluitbaar

RVS/ Wit

0306230

Axaflex security afsluitbaar + sleutel

RVS/ Zwart

0306225

Axa set vulplaatjes t.b.v. Axaflex security

0306232

Nemef combi-uitzetter afsluitbaar 2041-17

Habilis

2. Raam- en deur techniek Hout

0306100

0306100

Axa uitzetijzer habilis

0306123 „

0306099 „

0306103

Axa uitzetijzer habilis m/korte hoek

0306125 „ 0306154

0306154

300mm

Grijs

RVS/ Zwart

Wit

Grijs

RVS/ Zwart

Habilis stelpen nr. 6

0306162 „

„ nr.18

0306164 „

„ nr.18

Verzinkt „ RVS

Buitendraaiend 0255100

Axa tele uitzetter buitendraaiend 20

0255101 „ 0255110 0255110

Grijs

Wit

Axa tele uitzetter buitendraaiend 30

0255112 „

0255114 „

0255120

Axa tele uitzetter buitendraaiend 35

0255130

Axa tele uitzetter buitendraaiend 50

Grijs Wit RVS Grijs „

0307635 Binnendraaiend 0255102

Axa tele uitzetter binnendraaiend 20

0255103 „ 0255115

0255115

Axa tele uitzetter binnendraaiend 30

Wit Grijs

0255116 „

Wit

RVS

0255122

www.dozon.nl

Grijs

0255117 „

Axa tele uitzetter binnendraaiend 35

0255123 „

62

Grijs Wit


Bevestigingsmateriaal 2.5 Hautau afstandbediening valraam Hautau afstandbediening valraam Maat

0187128

Primat FL190 schaarhouder

0187102

Primat FL190 raambok a=0-25

0186073

Primat FL190 kettingoverbrenging type e

0186066

Primat stanggeleider

0186058

Primat trekstang

1000mm

2000mm

0186062 „

2500mm

0186064 „

3000mm

0186060 „

0187124

Primat FL190 afdekprofiel

0187126 „

Kleur EV1 „ Zwart

2000mm 3000mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

EV1 „

0187116

Primat FL190 handgreep

0187120

Primat FL190 handgreep afsluitbaar

0187138

Primat FL190 windwerk 200 wa

0187140

Primat FL190 windwerk 200 a

Veiligheidsonderdelen voor valramen fl190 Minimale raamafmeting voor WK 2 : BXH: 440*300mm

Artikelnr. Artikelomschrijving 0187160

Primat FL190 meenemer horizontaal wk2/skg

0187164

Primat FL190 hoekomlegging es2 wk2/skg

0187166

Primat FL190 horizontale verbinding

0187168 „

0187170

Maat

Kleur EV1

400-860mm 861-1160 mm 1161-1560 mm

0187172 „

1561-1960 mm

0187174 „

1961-2360 mm

0187176

Primat FL190 tussenstuk wk2/skg

0187178

Primat FL190 vertikale middensluiting wk2/skg

501-800mm 801-1000mm

0187180 „

1001-1500mm

0187182 „

1501-1900mm

Slingerstang 0186096

Primat slingerstang

1000 mm

EV1

0186100 „

1500 mm

0186101 „

2000 mm

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

63


2.5 Raambeslag

Hautau afstandbediening uitzetraam Hautau afstandbediening uitzetraam Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

2. Raam- en deur techniek Hout

0186004

Primat-a ds1 schaarhouder h/k

0186020

Primat-a rvs raambok terugligging 0-25mm

0186018

Primat-a rvs raambok terugligging 26-50mm

0186016

Primat-a rvs raambok terugligging 51-75mm

0186066

Primat stanggeleider

0186073

Primat FL190 kettingoverbrenging type e

0187116

Primat FL190 handgreep

0187120

Primat FL190 handgreep afsluitbaar

0186058

Primat trekstang

1000 mm

0186060 „

2000 mm

0186062 „

2500 mm

0186064 „ 0187124 0187126 „

„ Primat FL190 afdekprofiel „

Kleur EV1

Zwart EV1 „

3000 mm 2000mm 3000mm

EV1 „

0187138

Primat FL190 windwerk 200 wa

0187140

Primat FL190 windwerk 200 a

Veiligheidsonderdelen voor uitzetramen

64

www.dozon.nl

0186070

Primat-a vw toebehoor terugligging 0-25mm

EVI

0186067

Primat-a vw toebehoor terugligging 25-50mm

0186065

Primat-a vw toebehoor terugligging 50-75mm


2

A

2. Raam- en deur techniek Hout

Advertenties

es blijft beter.

INNOVATIES zijn het raam van de toekomst. Het raam van de toekomst bleef tot dusver voor velen gesloten, welke trouw wilden blijven aan de traditionele montagemethode. Met TITAN AF opent SIEGENIA-AUBI nu de toekomst voor iedereen. Hierdoor zijn voor het eerst alle productvoordelen uit de revolutionaire TITAN-iP serie voor eenieder beschikbaar, welke willen vasthouden aan de bestaande montageprocessen. Wanneer u reeds een blik wilt werpen op het raam van de toekomst, kijk dan onder www.siegenia-aubi.nl.

AZ_TITAN_AF_184_244.indd 1

07.12.2010 09:34:36

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

65


2.6 Deurbeslag

Ami veiligheidsbeslag Ami veiligheidbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

0307164

Links

Ami veiligheidsduwergarnituur 90/80-251/50-332 pc 55

0307165 „ 0307167 0307164 - 6388778

Ami veiligheidsduwergarnituur 90/80-251/50-332 pc 72

0307169 „ 0307170

2. Raam- en deur techniek Hout 0307136

Ami veiligheidsduwergarnituur 90/80-251/50-332 pc 92

6388778 „ 0307136

Ami veiligheidsduwergarnituur 90/80-251/50-332 pc 72

0307175 „ 6388777

Ami veiligheidsduwergarnituur 90/80-251/50-332 pc 55

0307173 „ 0307174

Ami veiligheidsduwergarnituur 90/80-251/50-332 pc 92

0307171 „ 0307172

Deurdikte

Kleur

40mm

F1

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Links

55mm

F1

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Ami veiligheidslangschild 251/50 pc 55

40mm

F1

0307137 „

pc 72

0307138 „

pc 92

0307139 „

pc 55

0307140 „

pc 72

6388772 „

pc 92

0307000

„ 55mm

Ami deurkrukken 332/2

6380086 „

„ „

40mm

55mm

0307000

0307869

0307870 „

pc 72

0307871 „

pc 92

0307869

0307881

0307883

Ami veiligheids krukgarnituur rotaveer 378-250/50/1 pc 55

40mm

F1 „

0307881

Ami veiligheids knop/krukgarnituur 166draaibaar-250/50/1 pc 92 Geschikt voor Fuhr slot 859 krukbediend voordeur

40mm

F1

0307883

Ami veiligheidsduwersgarnituur rotaveer 90/83-250/50/1-378 pc 55 Links

40mm

F1

0307884 „

pc 55

Rechts

0307878 „

pc 72

Links

0307879 „

pc 72

Rechts

0307880 „

pc 92

Links

0307882 „

pc 92

Rechts

0307892

Ami veiligheids comfort krukgarnituur rotaveer 378-250/50/1 pc 92 omkeer

0307894

Ami veiligheids knop/krukgarnituur 166draaibaar-250/50/1 pc 92 Geschikt voor Fuhr comfort slot 869 krukbediend voordeur

0307866

Ami veiligheids krukgarnituur rotaveer 378-250/50/1 pc 55

40mm „

F1 „

0307892

66

www.dozon.nl

F1

0307867 „

pc 72

0307868 „

pc 92

0307873 0307866

54mm

Ami veiligheids knop/krukgarnituur 166draaibaar-250/50/1 pc 92 Geschikt voor Fuhr slot 859 krukbediend voordeur

54mm

F1


Deurbeslag 2.6 Ami veiligheidsbeslag Ami veiligheidsbeslag 0307885

Uitvoering

Maat

Ami veiligheidsduwersgarnituur rotaveer 90/83-250/50/1-378 pc 55 Links

0307886 „

pc 55

Kleur

54mm

F1

Rechts

0307887 „

pc 72

Links

0307888 „

pc 72

Rechts

0307889 „

pc 92

Links

0307891 „

pc 92

Rechts

0307893

Ami veiligheids comfort krukgarnituur rotaveer 378-250/50/1 pc 92 omkeer

54mm

0307885 - 0307891

F1 0307893

0307895 Ami veiligheids knop/krukgarnituur 166draaibaar-250/50/1 pc 92 omkeer Geschikt voor Fuhr comfortslot 869 krukbediend voordeur

0307881

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

Hoppe veiligheidsbeslag Hoppe veiligheidsbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving

Deurdikte

Kleur

0302700

40mm

F1

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 86g/3235/3234/1710 pc 55

0302701 „

pc 72

0302702 „

pc 92

0302703

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 86g/3235/3234/1710 pc 55

54mm

F1

0302704 „

pc 72

0302705 „

pc 92

0302706

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 1710/3235/3234

pc 55

0302701

40mm

F1

0302707 „

pc 72

0302708 „

pc 92

„ 0302707

0302709

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 1710/3235/3234

0302710

pc 72

pc 55 „

54mm „

F1

0302711

pc 92

Serie Marseille 0302825

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 33/3235/3234/1138 pc 55

40mm

F1

0302826 „

pc 72

0302828 „

pc 92

0302836

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 33/3235/3234/1138 pc 55

54mm

F1

0302827 „

pc 72

0302829 „

pc 92

0302830

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 1138/3235/3234

pc 55

0302825

40mm

F1

0302831 „

pc 72

0302833 „

pc 92

„ 0302830

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

67


2.6 Deurbeslag

Hoppe veiligheidsbeslag Hoppe veiligheidsbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving

0302830

Deurdikte pc 55

Kleur

0302835

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 1138/3235/3234

0302832

pc 72

54mm „

F1

0302834

pc 92

0302750

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 61g/2235/2234/113 pc 55

40mm

F1

0302751 „

pc 72

0302752 „

pc 92

2. Raam- en deur techniek Hout

0302750

0302765

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 61g/2235/2234/113 pc 55

54mm

F1

0302766 „

pc 72

0302767 „

pc 92

0302756

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 113/2235/2234 pc 55

40mm

F1

0302757 „

pc 72

0302758 „

pc 92

0302756

0302762

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 113/2235/2234 pc 55

54mm

F1

0302763 „

pc 72

0302764 „

pc 92

Serie Atlanta 0302895

0302895

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 61g/2235/2234/1530 pc 55

40mm

F1

0302896 „

pc 72

0302897 „

pc 92

0302898

Hoppe veiligheidsduwergarnituur 61g/2235/2234/1530 pc 55

54mm

F1

0302899 „

pc 72

0302900 „

pc 92

0302901

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 1530/2235/2234

pc 55

40mm

F1

0302902 „

pc 72

0302903 „

pc 92

0302904

Hoppe veiligheidskrukgarnituur 1530/2235/2234

pc 55

54mm

F1

0302905 „

pc 72

0302906 „

pc 92

Ami binnendeurbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving 6380029

6380029

68

www.dozon.nl

Kleur

Ami kortschilden RH blind 180/41

F1

6380031 „

pc 55

6380038 „

pc 72

6380028 „

sl 56

6380040 „

zonder krukgat/sl 56

6380036 „

wc63x8

6380037 „

wc72x8


Deurbeslag 2.6 Ami binnendeurbeslag Ami binnendeurbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving Ami klikschilden 177/1 blind

F1

0307126 „

pc 55

0307127 „

pc 72

0307128 „

sl 56

0307129 „

zonder krukgat/sl 56

0307130 „

wc 63x8

0307131 „

wc 72x8

0307000

Ami deurkrukken 332/2

0307164

0307000

Hoppe binnendeurbeslag

Hoppe binnendeurbeslag Artikelnr. Artikelomschrijving 0301006

Uitvoering

Maat

Kleur

Hoppe deurkrukken 113p

0301007 „

138l

2. Raam- en deur techniek Hout

0307125

Kleur

F1 „

0301530

Hoppe deurkruk 1710 Tokyo

F1

0301041

Hoppe kortschilden 202 kp blind

F1

0301050 „

pc 55

0301045 „

pc 72

0301042 „

sl 56

6381468 „

zonder krukgat sl 56

0301060 „

wc 63x8

0301061 „

wc 72x8

0301006

0301530

0301041

Serie Atlanta 0302305

Hoppe deurkruk op rozet 1530/42KV

F1

0302307 „

1530/42KV/42KVS sl

0302306 „

1530/42KV/42KVS pc

0302308 „

1530/42KV/42KVS wc

0302309

Hoppe deurkruk op schild 1530/273P blind

0302307

0302310 „

1530/273P sl 56

0302311 „

1530/273P pc 55

0302313 „

1530/273P wc 63x8

0302306

Serie Tokyo 0301861

Hoppe kruk op schild 1710/273KP blind

F1

0301862 „

1710/273KP sl 56

0301863 „

1710/273KP pc 55

0301864 „

1710/273KP wc 63x8

O V E R A L

0302309

A A N

G E D A C H T

69


2.6 Deurbeslag

Deurdrangers Dorma/Geze deurdrangers Artikelnr. Artikelomschrijving

Kleur

0190251

Dorma deurdranger ts73 2-4 zonder arm

0190277

Dorma deurdranger ts83 3-6 zonder arm

Zilver

0190254

Dorma arm t.b.v. ts73/83

0184910

Geze deurdranger ts2000 zonder arm

0184915

Geze deurdranger ts4000 zonder arm

0184920

Geze losse arm t.b.v. ts2000/4000

0190281

Dorma deurdranger ts90 3 met glijarm

0190288

Dorma deurdranger ts92b 2-4 zonder arm

0190290

Dorma deurdranger ts93b 2-5 zonder arm

0190292

Dorma glijarm t.b.v. ts92/93

6379194

Geze deurdranger ts3000 zonder glijarm

6379200

Geze deurdranger ts5000 zonder glijarm

6379195

Geze glijarm t.b.v. ts3000/5000

0190250

Zilver

2. Raam- en deur techniek Hout

Zilver

0190281

0190290

70

www.dozon.nl

Zilver


Deurbeslag 2.6 Cilinders Dom cilinders 0203400

Dom veiligheidscilinder dubbel 333 rn-2 skg** nikkel

0203405 „

Maat

Kleur

30-30mm 30-35mm

K1 „

0203410 „

30-40mm

0203415 „

30-45mm

0203420 „

30-50mm

0203421 „

30-55mm

0203425 „

35-35mm

0203430 „

35-40mm

0203435 „

35-45mm

0203440 „

40-40mm

0203443 „

40-45mm

0203444 „

40-50mm

0203445 „

45-45mm

0203500

Dom veiligheidscilinder enkel 333h rn-2 skg** nikkel

0-30mm

K1

0203505 „

0-35mm

0203510 „

0-40mm

0203511 „

0-45mm

0203160

Dom veiligheidscilinder knop 333k6 rn-2 skg** nikkel

0203161 „

30-K30mm 45-K30mm

0203400 - 0203445

2. Raam- en deur techniek Hout

Artikelnr. Artikelomschrijving

0203500 - 0203511

K1 „ 0203160 - 0203161

Mallen en frezen

Mallen en frezen Artikelnr. Artikelomschrijving 0423499

Maat

Kleur

Freesmal t.b.v. Nemef slotkast 1200/27

0423499

0423505

Freesmal t.b.v. Nemef sluitplaat 1200/27 + vs1200 + loop

0423505

0423523

Freesmal scharnier

89 x 89 mm

0423554

Losse strip t.b.v. freesmal scharnier

L = 2125 mm

0680015

Groeffrees HSS 18 mm 24243-4-18020

Ø = 8 mm

0680045

HW Groeffrees

Ø = 18 mm L1= 70 mm L2= 20 mm S= 8 mm

0680046

HW Groeffrees

Ø = 18 mm L1= 97 mm L2= 30 mm S= 8 mm

0423554

0680045

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

71


2

Advertenties

2. Raam- en deur techniek Hout www.axacompany.com

72

www.dozon.nl


2

2. Raam- en deur techniek Hout

Advertenties

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

73


2.7 Profielen

Tochtprofielen Tochtprofielen Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Tochtprofielen opbouw 0475353

Tochtprofiel lu. 9904 .ar

0475351 „

2200mm

3000mm

Tochtprofielen inbouw 0475353

0467012

Tochtprofiel ongeb. G. 4.725 .ar

2100mm

2. Raam- en deur techniek Hout

0467515 „

2200mm

0467017 „

2400mm

0467014 „

3000mm

0467037 „

A4-725 AR

5000mm

0467012

0467031

Tochtprofiel lu. 826 .ar

5000mm

0467031

0467033

lu. 827 .ar

0467032

lu. 828 .ar

0467034

lu. 829 .ar

0467033

0467032

0467034

0467022

Tochtprofiel lu. 801 n.ar

5000mm

0467022

0467023

lu. 802 n.ar

0467038

lu. 806 n.ar

0467039

lu .807 n.ar

0467041

lu. 808 n.ar

0467023

0467038

0467039

0467041

74

www.dozon.nl


Profielen 2.7 Aanslagprofielen Beglazingsprofielen Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Beglazingsprofielen Beglazingsprofiel geanodiseerd lu. G1.G

5000mm

0464721 „

lu. G5.3G

0464722 „

lu. G6.3G

0464723 „

lu. G8.3G

0464724 „

lu. G9.3G

0464300

Aanslagprofielen 0464700

Aanslagprofiel geanodiseerd lu. N2.30

5000mm

0464708 „

lu. V3.30

0464725 „

lu. B3.30

0464726 „

lu. B4.30

0464727 „

lu. B5.30

0464728

Aanslagprofiel geanodiseerd lu. N2.3

0464700

5000mm

0464729 „

lu. V3.3

0464730 „

lu. B3.3

0464731 „

lu. B4.3

0464732 „

lu. B5.3

2. Raam- en deur techniek Hout

0464300

0464728

Eindstukjes aanslagprofiel 0464733

Eindstukjes N2.3 N2.30

Links

0464734 „

„ N2.3 N2.30

Rechts

0464716 „

„ V3.3 V3.30

Links

0464718 „

„ V3.3 V3.30

Rechts

0464735 „

„ B3.3 B3.30

Links

0464736 „

„ B3.3 B3.30

Rechts

0464737 „

„ B4.3 B4.30

Links

0464738 „

„ B4.3 B4.30

Rechts

0464739 „

„ B5.3 B5.30

Links

0464740 „

„ B5.3 B5.30

Rechts

Onderdorpels

Onderdorpels voor naar binnen draaiende deuren

Onderdorpels voor naar buiten draaiende deuren

Onderdorpels voor hefschuifdeuren

Zie www.dozon.nl voor de bestelformulieren.

wwwww

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

75


2.7 Kaderprofielen

Kaderprofielen Kaderprofielen Artikelnr. Artikelomschrijving 0422435

0422435

Kaderprofiel SV 712 acrylaatbestendig

0422418 „

SV 715 „

0422432 „

SP 333 „

0422379 „

SP 7012 „

0422380 „

SP 7015 „

0422378 „

SP 7018 „

2. Raam- en deur techniek Hout

0422427 0422430 „

Kaderprofiel 5121 s acrylaatbestendig „

5109 s „

0422427

0422462

0422462

Kaderprofiel SV 712F met folie acrylaatbestendig

0422449 „

SV 715

0422373 „

SP 333F „

0422371 „

SP 7012F „

0422374 „

SP 7015F „

0422372 „

SP 7018F „

Brandwerende kaders 0422375 0422427

Kaderprofiel brandwerend S 712B

0422376 „

S 715B

0422377 „

S 5767B

0422381 0422382

Stolpstukje VESU 19 „

VESU 22

0422462

2.8 Folies / Lood Folies Dpc bouwfolies Artikelnr. Artikelomschrijving 0483427

0483427 - 0483449

76

www.dozon.nl

Dpc bouwfolie 325mu rol à 50 mtr

Maat 50mm

0483431 „

100mm

0483433 „

150mm

0483435 „

200mm

0483437 „

250mm

0483439 „

300mm

0483441 „

350mm

0483443 „

400mm

0483445 „

500mm

0483447 „

600mm

0483448 „

900mm

0483449 „

1000mm


Folies / lood 2.8 Folies Dampdichte folies Artikelnr. Artikelomschrijving 0470200

Ubbink dampdichte folie multibar standard 1500mm rol à 25 mtr

0470205 „

1500mm rol à 50 mtr

Damp-open folies Artikelnr. Artikelomschrijving Ubbink damp-open folie multivap basic 1500mm rol à 25 mtr

0470220 „ 0470230

1500mm rol à 50 mtr 0470200 - 0470205

Ubbink damp-open folie multivap 300 1500mm rol à 50 mtr

0407232 „

2750mm rol à 50 mtr

Bouwfolies Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0483348

2000mm

Bouwfolie breed t100 transparant rol à 50 mtr

0483354 „ 0483363

„ Bouwfolie breed t200 transparant rol à 50 mtr

0483375 „

6000mm

2. Raam- en deur techniek Hout

0470215

0470215 - 0407232

2000mm 6000mm

Gewapende folies

0483348 - 0483375

Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0470210

Ubbink gewapende folie

1.50x50m

0471100

Loodstrip zwart pvc 5383-c

18x2.5mm

Loodvervangende folie

0470210

Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0470015

150mm

Ubiflex

0470020 „

200mm

0470025 „

250mm

0470030 „

300mm

0470040 „

400mm

0470050 „

500mm

0470061 „

600mm

0470100 „

1000mm

0471100

0470015 - 0470100

Lood Lood Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0471003

Bladlood 15 ponds rol à 3.3 mtr

100cm

0471200

Bladlood 15 ponds rol à 10 mtr

5cm

0471260 „

6cm

0471261 „

7cm

0471262 „

8cm

0471263 „

9cm

0471201 „

10cm

0471264 „

12cm

0471003 - 0471264

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

77


2.8 Folies / Lood

Lood Lood

2. Raam- en deur techniek Hout

0471202 - 0471185

Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

0471202

15cm

Bladlood 15 ponds rol à 10 mtr

0471203 „

20cm

0471204 „

25cm

0471205 „

30cm

0471206 „

35cm

0471207 „

40cm

0471208 „

45cm

0471209 „

50cm

0471004

Bladlood 18 ponds rol à 2.8 mtr

100cm

0471210

Bladlood 18 ponds rol à 10 mtr

5cm

0471199 „

6cm

0471265 „

7cm

0471266 „

8cm

0471211 „

10cm

0471267 „

12cm

0471212 „

15cm

0471213 „

20cm

0471290 „

22cm

0471214 „

25cm

0471215 „

30cm

0471276 „

33cm

0471216 „

35cm

0471217 „

40cm

0471218 „

45cm

0471219 „

50cm

0471005

Bladlood 20 ponds rol à 2.5 mtr

100cm

0471220

Bladlood 20 ponds rol à 5 mtr

5cm

0471278 „

8cm

0471221 „

10cm

0471280 „

12cm

0471222 „

15cm

0471223 „

20cm

0471224 „

25cm

0471225 „

30cm

0471226 „

35cm

0471227 „

40cm

0471228 „

45cm

0471229 „

50cm

0471175 0471180 „ 0471185

Ribbellood 15 ponds rol à 5 mtr „ Ribbellood 18 ponds rol à 3 mtr

Lood kunnen we ook in diverse lengtematen leveren. Andere looddiktes op aanvraag.

78

www.dozon.nl

25cm 35cm 30cm


Folies / Lood 2.8 Dichtingsband Kelfort dichtingsband Artikelnr. Artikelomschrijving Kelfort dichtingsband komo keur 10/2

Zwart

0478506 „

10/3

0478511 „

15/2

0478512 „

15/3

0478513 „

15/4

0478516 „

20/2

0478517 „

20/3

0478518 „

20/4

0478519 „

25/5

0478520 „

30/6

0478505 - 0478520

2. Raam- en deur techniek Hout

0478505

Kleur

Tremco illbruck beglazingsband Artikelnr. Artikelomschrijving

Kleur

0477710

Pe-schuimband zelfklevend + afdekfolie

Maat

Grijs

9x3mm

0477713 „

Wit

9x4mm

0477714 „

Grijs

9x5mm

0477710 - 0477714

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

79


2.9 Ventilatieroosters

Aralco ventilatieroosters Junior 150-Turbo Classic Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

14 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Glasaftrek

79 mm

/

Inbouwhoogte

94 mm

94 mm

Glasgoot

12 / 22 / 26 / 30 / 32 mm

/

Sponningsflens

5 / 15 / 19 / 23 / 25 mm

21 mm rondom

2. Raam- en deur techniek Hout

Junior 150-Turbo Design Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

12,9 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Glasaftrek

79 mm

/

Inbouwhoogte

94 mm

94 mm

Glasgoot

26 / 30 / 34 / 38 mm

/

Sponningsflens

19 / 24 / 28 / 32 mm

21 mm rondom

Waarden

MultiAir Classic 19 / EPC

MultiAir Classic 21 / EPC

Capacitieit bij 1 Pa in (dm3/m) (cfr NEN 1087)

19,2

20,6

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

MultiAir Classic / MultiAir Classic EPC

Glasaftrek

92 mm

/

Inbouwhoogte

107 mm

135 mm

Glasgoot

26 / 28 / 30 / 32 / 36 mm

/

Sponningsflens

19 / 21 / 23 / 25 / 29 mm

25 mm rondom

Waarden

MultiAir 19 Design EPC

MultiAir 21 Design EPC

Capacitieit bij 1 Pa in(dm3/s.m) (cfr NEN1087)

18,8

20,3

Afmetingen

Glasplaatsing

MultiAir Classic Design

80

www.dozon.nl

Kalfplaatsing

Glasaftrek

92 mm

/

Inbouwhoogte

107 mm

135 mm

Glasgoot

26 / 28 / 30 / 32 / 36 mm

/

Sponningsflens

19 / 21 / 23 / 25 / 29 mm

25 mm rondom


Ventilatieroosters 2.9 Aralco ventilatieroosters FlexAir 23 / FlexAir EPC 23 Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

23 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Glasaftrek

65 mm

/

Inbouwhoogte

80 mm

105 mm

Glasgoot

26 / 30 / 34 / 38 mm

/

Sponningsflens

20 / 24 / 28 / 32 mm

20 / 24 / 28 mm rondom

2. Raam- en deur techniek Hout

Kalfplaatsing

FlatAir 11 / FlatAir 11 EPC Waarden Capacitieit bij 1 Pa (dm3/s.m)

11 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Bovenglasplaatsing

Onderglasplaatsing

Kalfplaatsing

Glasaftrek

90 mm

100 mm

/

Inbouwhoogte

105 mm

115 mm

96 mm

Glasgoot

26 / 30 / 34 / 38 mm

26 / 30 / 34 mm

/

Sponningsflens

20 / 24 / 28 / 32 mm

20 / 24 / 28 mm

20 mm

MultiTop EPC 21 Waarden

MultiTop EPC 21

Capacitieit bij 1 Pa (dm3/s.m)

21 (cfr. NBN D50-001)

Afmetingen

Compacte Kalfplaatsing

Inbouwdiepte

76 mm

Inbouwhoogte

55 mm

MultiCoust EPC 22 Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

22 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Compacte Kalfplaatsing

Glasaftrek

92 mm

/

/

Inbouwhoogte

115 mm

/

70 mm

Totale hoogte

/

132 mm

/

Glasgoot

30 / 34 / 38 / 42 mm

/

/

Sponningsflens

24 / 28 / 32 / 36 mm

24 / 28 mm

/

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

81


2

Avertenties

2. Raam- en deur techniek Hout

HOU BUITEN

BUITENLUCHT BETER GEFILTERD MET AEROFIL

82

Is er jnstof in uw omgeving gedetecteerd, maar wilt u toch verse lucht binnen? Plaats dan een Aerol lter in uw ventilatierooster! Deze lter haalt tot 90% jnstof en pollen uit de inkomende lucht en zorgt zo voor een gezonder binnenklimaat. www.dozon.nl

Uw ventilatierooster met Aerol, dat is pas écht gezond ventileren!

TM


Ventilatieroosters 2.9 Aralco ventilatieroosters VariaCoust 130 Waarden

Doorlaat (cm2/m)

Capaciteit bij 1 Pa in dm3/s.m

Capaciteit bij 2 Pa in dm3/s.m

Geluidsniveauverschil DneA dB(A)

Luchtgeluidisolatie RqA dB(A)

20

200

28,2

143,6

32,1

6,6

Glasaftrek

130, 135 mm (afhankelijk van flenshoogte)

Inbouwhoogte

105 mm

Glasgoot

26 - 49 mm

Sponning

20, 25 mm

2. Raam- en deur techniek Hout

Afmetingen

Ook leverbaar in grotere waarden.

Dozon heeft ook een BRANDWEREND ROOSTER in het assortiment. FireCatch EPC Waarden Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) Capaciteit bij 1 Pa (m3/h.m)(cfr NEN 1087)

E-30/EI-EW-30 14

19

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Compacte Kalfplaatsing

Glasaftrek

92 mm

/

/

Inbouwhoogte

115 mm

/

70 mm

Totale hoogte

/

132 mm

/

Glasgoot

30 mm

24 mm

24 mm

Sponningsflens

24 mm

24 mm

/

Aerofil Artikelnr.

Artikelomschrijving

0292306

Aerofil 34mm t.b.v. Junior 150

0292304

Aerofil 47mm t.b.v. Multiair - Flexair

0292302

Aerofil 80mm t.b.v. Multicoust - Variacoust

Voor nieuwe- en bestaande woningen!

WWW.AEROFIL.NL

BEHOEFTE AAN FRISSE EN GEZONDE BINNENLUCHT?

AEROFIL

TM

VOOR ECHT GEZOND VENTILEREN!

Aerofil filtert tot 90% fijnstof uit de inkomende lucht en zorgt zo voor een gezonder binnenklimaat. Uw ventilatierooster met Aerofil, dat is pas ĂŠcht gezond ventileren!

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

83


2.10 Hardglazen ramen

Hardglazen ramen

2. Raam- en deur techniek Hout Hardglazen klepramen - Leverbaar in enkel iso hr+ - Iso leverbaar in standaard en wk2 - Maximale afmeting voor wk2: BxH 1566x846mm - Omranding wit en zwart

84

www.dozon.nl

Hardglazen klepramen - Leverbaar in enkel iso hr+ - Iso leverbaar in standaard en wk2 - Maximale afmeting voor wk2: BxH 1566x846mm - Omranding wit en zwart


RAAM- EN DEUR TECHNIEK KUNSTSTOF

3

Haps scharnieren Artikelnr.

Artikelomschrijving

Scharnieren

85

Haps scharnieren

86

Bkv schanieren 3.2

Val- en uitzetramen

116

Hautau valramen

116

87

Hautau uitzetramen

117

Sloten

88

3.7

Verbinders en glasblokjes

119

Fuhr meerpuntssluitingen

88

Lashoekverbinders

119

Fuhr electrische meerpuntssluitingen

89

Glassponningblokjes

119

Fuhr stolpdeursluitingen

92

Glasblokjes

119

Fuhr paniek meerpuntssluitingen

94

Boorschroeven

120

Fuhr sluitplaten en sluitlijsten

95

Staalprofielen

121

Fuhr sluitplaten en sluitlijsten

96

Raamankers

121

WEISS Lijm

121

3.6

3.3

Draai-kiepbeslag

100

Siegenia Titan af

100

3.8

Ventilatieroosters

124

Siegenia Titan ip

102

Aralco ventilatieroosters

124

Roto Royal

104

Roto K

105

3.9

Diversen

128

Raamkrukken

107

Diversen Kunststof

128

3.4

Hefschuif / psk en vouwwandbeslag

108

Siegenia psk beslag

108

GU psk beslag

108

Hefschuifbeslag Siegenia

109

Hoppe/GU hefschuifgrepen

109

Siegenia vouwwandbeslag

110

Ansa veiligheidsbeslag

111

Ami veiligheidsbeslag

111

3.5

Deur- en raambeslag

112

Ami deurpanelen

112

Ami deurpanelen - bestelformulier

113

Hoppe veiligheidsbeslag

114

Briefplaten

114

Cilinders

115

3. Raam- en deur techniek Kunststof

3.1


2.1 Scharnieren 3.1

Naamscharnieren Haps Haps scharnieren

0175656

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Kleur

0175656

Haps scharnier p800 2-delig 160 kg

Opdek 15-19mm

EV1

0175628

Haps scharnier p800 2-delig 160kg

Opdek 17-23mm

EV1

0175630 „

Crème ral 9001

0175632 „

Wit ral 9016

0175632

0175634

Haps scharnier p800nl 2-delig 160kg

Opdek -8,5- -2,5mm

EV1

0175636 „

Crème ral 9001

0175638 „

Wit ral 9016

0175638

0175640

01756544

EV1

Crème ral 9001

0175644 „

Wit ral 9016

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Haps scharnier p800nl met freesribben 2-delig 160kg Opdek -8,5- -2,5mm

EV1

0175648 „

Crème ral 9001

0175650 „

Wit ral 9016

0175652 0175654 „ 0175652

Opdek 17-23mm

0175642 „

0175646 0175650

Haps scharnier p800 met freesribben 2-delig 160kg

Haps scharnier p800nl 2-delig 160kg schuin „

Links

EV1

Rechts

EV1

92mm

EV1

P800 ook leverbaar in 100 en 120 kg 0175945

Haps boormal p800 scharnier

8110000

Haps telescopische boormal t.b.v. 3 scharnieren p800

0175412

Haps veiligheids blokscharnier recht

0175945

0175412

0175411 „

Crème ral 9001

0175413 „

Wit ral 9003

0175420

www.dozon.nl

EV1

Crème ral 9001

0175422 „

Wit ral 9003

Haps veiligheids blokscharnier verstelbaar recht

94mm

EV1

0175424 „

Crème ral 9001

0175425 „

Wit ral 9003

0175426

Haps veiligheids blokscharnier verstelbaar schuin

94mm

EV1

0175427 „

Crème ral 9001

0175428 „

Wit ral 9003

0175429

86

92mm

0175423

0175426

Haps veiligheids blokscharnier schuin

0175421 „

Haps boormal blokscharnier

Zie voor afbeelding pagina 86


Scharnieren 3.1 Bkv schanieren Bkv scharnieren Artikelnr.

Artikelomschrijving

Kleur

0175500

BKV scharnier 105NE k skg vks

Zilver

0175501 „

Wit RAL

0175502 „

Crème RAL

0175503 0175504 „ 0175505 0175506 „ 0175507

BKV scharnier 105NN opdek 16.5-19mm „ BKV scharnier 105NN opdek 19-21.5mm „ BKV scharnier 107H buitendraaiend

Wit RAL Crème RAL Wit RAL

0175503

Crème RAL Zilver

0175508 „

Wit RAL

0175509 „

Crème RAL

0175507

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Afbeelding Haps boormal blokscharnier

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

87


3.2 Sloten

Fuhr meerpuntssluitingen FUHR MULTISAFE 856 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Kleur

2170mm

35mm

Zilver

Krukbediende meerpuntssluitingen - toepasbaar op achterdeuren 0181740

Fuhr slot 856 voorplaat 16mm 2x zwenkhaak 2x rolnok

0181755 „

2400mm

0427274 „

2170mm

0427275 „

2400mm

0183162

Fuhr slot 856 voorplaat U24x6mm 2x zwenkhaak

0183163 „ 0181797

2170mm

„ Fuhr slot 856 voorplaat U24x5mm 2x zwenkhaak 2x rolnok VEKA

0181798 „

45mm „

„ „

45mm

Zilver

2400mm

2170mm

2400mm

0181740

FUHR MULTISAFE 859 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Kleur

Krukbediende meerpuntssluitingen met wisselfunctie - toepasbaar op voor- en achterdeuren

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0181738

Fuhr slot 859 voorplaat 16mm toogdeur 2x zwenk 2x rolnok

0181739 „

2x zwenkhaak 2x rolnok

0181340 „

2x zwenkhaak 2x rolnok

0427678 „

4x rolnok

0183179

Fuhr slot 859 voorplaat 16mm 2x zwenkhaak 2x rolnok

0183182 „ 0181738

0183164

„ Fuhr slot 859 voorplaat U24 2x zwenkhaak

0183166 „

2170mm „

35mm

Zilver

2400mm

2170mm

2170mm 2400mm

45mm

Zilver

2170mm

2400mm

FUHR MULTISAFE 869 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Kleur

Krukbediende meerpuntssluitingen voor voor- en achterdeuren - het comfort slot 0427641

Fuhr comfort slot 869 voorplaat 16mm 2x zwenkhaak 2x rolnok 2170mm

0427642 „

2400mm

0181648 „

2170mm

0181650 „

2400mm

35mm „

Zilver „

45mm „

„ „

0427641

MULTISAFE boeren meerpuntssluitingen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Kleur

0181761

Fuhr slot 855gl voorplaat 16mm

864m

35mm

Zilver

864m

45mm

0181762 „ 0181763 0181764 „ 0181793

88

www.dozon.nl

„ Fuhr slot 859 voorplaat 16mm „ Fuhr hoekomlegging voorplaat 16mm

864m

35mm

864m

45mm

„ Zilver „ „


Sloten 3.2 Fuhr meerpuntssluitingen MULTISAFE 855GL Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Kleur

2170mm

35mm

Zilver

Sleutelbediende meerpuntssluiting - toepasbaar op voor- en achterdeuren 0181751

Fuhr slot 855GL voorplaat 16mm toogdeur 2xzwenkhaak 2xrolnok

0181719 „

2xzwenkhaak 2xrolnok

0427534 „

2xzwenkhaak 2xrolnok

2400mm

Fuhr slot 855GL voorplaat 16mm toogdeur 2xzwenkhaak 2xrolnok

2170mm

0181756

45mm

Zilver

0181759 „

2xzwenkhaak 2xrolnok

2170mm

0181753 „

2xzwenkhaak 2xrolnok

2400mm

0181795

Fuhr slot 855GL voorplaat U24 2x zwenkhaak 2xrolnok

0181796 „

2170mm 2400mm

45mm „

0181751

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Doornmaat

Kleur

0181100

Fuhr automatic slot 833 voorplaat 16mm 2x blokschoot

2170mm

35mm

Zilver

0181102 „ 0181110

„ Fuhr automatic slot 833 voorplaat 16mm 2x blokschoot

0181112 „ 0181120

„ Fuhr automatic slot 833 voorplaat U24mm 2x blokschoot

0181122 „

2400mm 2170mm 2400mm 2170mm 2400mm

45mm „

Zilver „

45mm „

Zilver „

0181100

3. Raam- en deur techniek Kunststof

MULTISAFE 833

Fuhr electrische meerpuntssluitingen

Electronische meerpuntssluitingen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0184200

Fuhr multitronic 881 voorplaat 16mm 2x zwenkhaak met gedeelde tuimelaar

0184202 „

Uitvoering

Maat

Links

2170mm

Rechts

2170mm

Doornmaat 35mm „

0184204 „

Links

2400mm

0184206 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

Rechts

2170mm

0184208 0184210 „

Fuhr multitronic 881 voorplaat 16mm 2x zwenkhaak met gedeelde tuimelaar „

45mm „

0184212 „

Links

2400mm

0184214 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

0184216

Fuhr multitronic 881 voorplaat U24mm 2x zwenkhaak met gedeelde tuimelaar

45mm

0184218 „

Rechts

2170mm

0184220 „

Links

2400mm

0184222 „

Rechts

2400mm

O V E R A L

0184200

A A N

G E D A C H T

89


3.2 Sloten

Fuhr electronische meerpuntssluitingen Toebehoren Artikelnr. Artikelomschrijving 0184102

Fuhr besturing 881 voor montage in kozijn

0184104

Fuhr besturing 881 voor montage op montagerail

0184106

Fuhr trafo voor montage op montagerail

0184114

Fuhr afstandsbediening

0184116

Fuhr afdekkap met schakelaar voor dagfunctie

0184118

Fuhr verlengkabel t.b.v. besturing 3-aderig

0184111

Fuhr aansluitkabel t.b.v. vaste kabelovergang

0184120

Fuhr signaaltransponder

0184122

Fuhr vingerscan

0184124

Fuhr afdekkap voor scan/transponder

0184107

Fuhr vaste kabeloverbrenging

Maat

0184102

0184104 -0184106

0184114

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0184116

0184118 - 0184111

0184120 - 0184124

0184107

90

www.dozon.nl

10mtr


3

Advertenties

DOM SICHERHEITSTECHNIK

Waar er dagelijks veel in- en uitgaan, is organisatie alles!

Zonder bekabeling en in bewezen DOM kwaliteit. DOM Protector速 is elektronische toegangscontrole om eenvoudig achteraf te plaatsen. Voor een enkele deur, of via een virtueel netwerk naar een draadloos online toegangscontrole via TCP/IP. De passende oplossing voor vrijwel iedere toegangssituatie. Transparanter kan het niet. Maakt niet uit hoeveel er dagelijks in- en uitgaan.

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Het organisatietalent

VEILIGHEID, KWALITEIT, DOM.

www.dom-nederland.nl

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

91


3.2 Sloten

Fuhr electronische meerpuntssluitingen Electronische meerpuntssluitingen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0181280

Fuhr autotronic slot 834 voorplaat 16mm 2x blokschoot

0181282 „ 0181284

Maat 2170mm

2400mm

Fuhr autotronic slot 834 voorplaat 16mm 2x blokschoot

0181286 „ 0181288

2170mm

2400mm

Fuhr autotronic slot 834 voorplaat U24mm 2x blokschoot

0181290 „

2170mm

0184101

Fuhr besturing 834 voor montage in kozijn

0184103

Fuhr besturing 834 voor montage op montagerail

Doornmaat

2400mm

35mm „ 45mm „ 45mm „

Voor overige toebehoren zie fuhr slot 881

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0181280

Fuhr stolpdeursluitingen

MULTISAFE 845 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Deurhoogte

1400mm

1780-1980mm

Stolpdeursluiting - te combineren met MULTISAFE 854, 855GL, 856, 859 Voor dubbele deuren 0183258

Links

0183260 „

Rechts

0183250 „

Links

0183252 „

Rechts

0183254 „

Links

0183256 „

Rechts

0183450

Fuhr stolp sluitlijst 845 veka

Links

0183452 „

Rechts

0183454 „

Links

0183456 „

Rechts

0183458 „

Links

0183460 „

Rechts

0183274

www.dozon.nl

1981-2190mm „

1814mm „

2191-2400mm „

1400mm „

1780-1980mm „

1614mm „

1981-2190mm „

1814mm „

2191-2400mm „

1686mm

1780-1980mm

1900mm

1981-2190mm

0183278 „

2100mm

2191-2400mm

Fuhr stolp kantschuif 845 „

Pensluitplaat RRV profielgebonden: zie sluitplaatoverzicht op bladzijde 95 - 98

92

1614mm

0183290 „

Fuhr stolpespagnolet 845

0183276 „

0183292 0183258

Fuhr stolp sluitlijst 845

92x100mm 150x100mm


Sloten 3.2 Fuhr stolpdeursluitingen MULTISAFE 840 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Doornmaat

Sloten voor stolpdeursystemen - te combineren met MULTISAFE 855GL, 856, 859 Voor dubbele deuren 0181760

Fuhr slot 856 voorplaat 16mm stolp 1x zwenkhaak

0183145 „ 0183146 „

1500mm

0181749

Fuhr slot 859 voorplaat 16mm stolp 1x zwenkhaak 2x rolnok

0184000

Fuhr slot 855GL voorplaat 16mm pc 92 1x zwenkhaak

0184002

Fuhr slot 855GL voorplaat 16mm pc 92 1x zwenkhaak 2x rolnok

Artikelnr.

Artikelomschrijving

35mm

1500mm „

Uitvoering

35mm 45mm

35mm 35mm

Maat

Deurhoogte

Loopdeur Fuhr aansluitstuk mao 663s voorplaat 16mm 1x zwenkhaak

2170mm

0427609

Fuhr aansluitstuk mao 693s voorplaat 16mm 1x zwenkhaak

2400mm

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0427610

Vaste deur 0180923

Fuhr rolnoksluitplaat

0427676

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0427658

Fuhr dag+nacht sluitplaat

0427659 „

Links Rechts

Fuhr pensluitplaat RRV profiel gebonden Zie sluitplaatoverzicht op bladzijde….. 0427517

Fuhr kantschuif onder

0427733

Fuhr kantschuif boven

0427532

Fuhr kantschuif boven

550mm „ 785mm

2170mm 2400mm

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

93


3.2 Sloten

Fuhr paniek meerpuntssluitingen MULTISAFE 870 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

Maat

Doornmaat

Sloten voor vlucht- en paniekdeuren - voor tweevleugelige deuren - met gedeelde tuimelaar 0184042

Fuhr paniekslot 870 voorplaat 16mm pc 92 type 8

0184044 „

Rechts

0184062 „

Links

0184064 „

Rechts

0184063

Fuhr paniekslot 870 voorplaat 16mm pc 92 type 8

„ 2170mm 2170mm

0184067 „

Links

2400mm

0184068 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

Rechts

2170mm

Fuhr automatic paniekslot 833P voorplaat 16mm pc 92

0181214 „

45mm

35mm „

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0181216 „

Links

2400mm

0181218 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

Fuhr automatic paniekslot 833P voorplaat 16mm pc 92

45mm

0181222 „

Rechts

2170mm

0181224 „

Links

2400mm

0181226 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

Fuhr automatic paniekslot 833P voorplaat U24mm pc 92

45mm

0181230 „

Rechts

2170mm

0181232 „

Links

2400mm

0181234 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

Rechts

2170mm

0181236

Fuhr autotronic paniekslot 834P voorplaat 16mm pc 92 „

35mm „

0181240 „

Links

2400mm

0181242 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

Rechts

2170mm

0181244

Fuhr autotronic paniekslot 834P voorplaat 16mm pc 92

0181246 „

45mm „

0181248 „

Links

2400mm

0181250 „

Rechts

2400mm

Links

2170mm

0181252

Fuhr autotronic paniekslot 834P voorplaat U24mm pc 92

45mm

0181254 „

Rechts

2170mm

0181256 „

Links

2400mm

0181258 „

Rechts

2400mm

Paniekbalk

www.dozon.nl

Links

0181238 „

94

„ 2400mm

Rechts

0181228

0181236

35mm

0181220

0181212

2170mm

0184065 „

0181212 0184042

Links

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0181808

Paniekbalk pc 92/9 EV 1 1100x40x20x2mm


Sloten 3.2 Fuhr paniek meerpuntssluitingen Toebehoren Artikelnr.

Artikelomschrijving

0184101

Fuhr besturing 834 voor montage in kozijn

0184103

Fuhr besturing 834 voor montage op montagerail

Maat

Zie voor overige toebehoren pagina 90. 0184101

0184103

Deceuninck 3000 Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

0427664

Fuhr dag- en nachtsluitplaat

Links

0427669 „

0427623

Fuhr rolnoksluitplaat

0183392

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0180652

Fuhr pensluitplaat

0183400

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 zwenkhaak/rolnok

Rechts

0427664

Links

0183401 „

Rechts

0183402 „

Links

Rechts

0183403 „ 0184113

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181010

Blokschootsluitplaat 833/834

Maat

2170mm

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Fuhr sluitplaten en sluitlijsten

„ 2400mm „ 0183400

0183023

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184150

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184108

0184151

Trafo voor montage in kozijn

0184151

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

95


3.2 Sloten

Fuhr sluitplaten en sluitlijsten Gealan 8000 Artikelnr.

Artikelomschrijving

0183023

Fuhr dag- en nachtsluitplaat

0183024 „

0427664

0183400

0183023

0180905

Fuhr rolnoksluitplaat

0183132

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0180800

Fuhr pensluitplaat

0183218

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 zwenkhaak/rolnok

Uitvoering Links Rechts

Links

0183219 „

Rechts

0183235 „

Links

0183237 „

Rechts

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0184115

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181011

Blokschootsluitplaat 833/834

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184152

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184153

Trafo voor montage in kozijn

Maat

2170mm „ 2400mm „

0184108

0184153

Veka topline Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

0183045

Fuhr dag- en nachtsluitplaat

Links

0183046 „ 0427664

Fuhr rolnoksluitplaat

0180813

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0180814 „ 0183240 0183400

0180803

„ Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 zwenkhaak „

Rechts Links

Rechts

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181008

Blokschootsluitplaat 833/834

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184154

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184155

Trafo voor montage in kozijn

0184108

www.dozon.nl

Links

0183023

96

Links Rechts

0183241 „ 0183244 „

0184155

Rechts

0183243 „ 0184117

Maat

2170mm „ 2400mm „


Sloten 3.2 Fuhr sluitplaten en sluitlijsten K-Vision Artikelnr.

Artikelomschrijving

0183025

Fuhr dag- en nachtsluitplaat

0183026 „ 0427631

„ Fuhr rolnoksluitplaat

0427703 „

0183142

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0180651

Fuhr pensluitplaat

0183282

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 zwenkhaak/rolnok

Uitvoering Links Rechts Links Rechts

Rechts

0183280 „

Links

Rechts

0183281 „

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181013

Blokschootsluitplaat 833/834

0427664

Links

0183283 „

0184119

Maat

2170mm „ 0183400

2400mm „

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184156

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184108

0184157

Trafo voor montage in kozijn

0184157

Rehau S790NL Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

0180804

Fuhr dag- en nachtsluitplaat binnendraaiend

Links

0180805 „ 0180806

Maat

Rechts

Fuhr dag- en nachtsluitplaat buitendraaiend

0180807 „

0427664

0180818

Fuhr rolnoksluitplaat

0180816

Fuhr zwenkschootsluitplaat binnendraaiend

0180817

Fuhr zwenkschootsluitplaat buitendraaiend

0180801

Fuhr pensluitplaat binnendraaiend

0180802

Fuhr pensluitplaat buitendraaiend

0180821

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 binnendraaiend zwenkhaak/rolnok

0183400

Links

0180822 „

Rechts

0180823 „

Links

Rechts

0180824 „ 0183286

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0183023

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 buitendraaiend zwenkhaak/rolnok

0183287 „

Rechts

Links

0180826 „

Rechts

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184158

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184159

Trafo voor montage in kozijn

„ 2400mm

0183023

Links

0180825 „

0184108

2170mm

2170mm „ 2400mm „

0184108

0184159

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

97


3.2 Sloten

Fuhr sluitplaten en sluitlijsten Rehau S790NL Artikelnr.

Artikelomschrijving

0184121

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181015

Blokschootsluitplaat 833/834

0184121

0181015

Schuco Corona ct70

0180808

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0180808

Fuhr dag- en nachtsluitplaat

0180809 „

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0180815

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0180654

Fuhr pensluitplaat

0180819

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 zwenkhaak

0180820 „ 0184099

0184099

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181008

Blokschootsluitplaat 833/834

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184160

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184161

Trafo voor montage in kozijn

0181008

0184108

0184161

98

www.dozon.nl

Uitvoering

Maat

Links Rechts

Links Rechts

2170mm „


Sloten 3.2 Fuhr sluitplaten en sluitlijsten Inoutic Artikelnr.

Artikelomschrijving

0427656

Fuhr dag en nachtsluitplaat

0427657 „

0427631

Fuhr rolnoksluitplaat

0427556

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0427627

Fuhr pensluitplaat

0184123

Sluitplaat met magneetcontact 881

0181017

Blokschootsluitplaat 833/834

Uitvoering Links Rechts

0180808

0184099

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184162

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184108

0184163

Trafo voor montage in kozijn

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0181008

0184163

Wymar 3000 Artikelnr.

Artikelomschrijving

0180810

Fuhr dag- en nachtsluitplaat

0180811 „

0427634

Fuhr rolnoksluitplaat

0180812

Fuhr zwenkschootsluitplaat

0180802

Fuhr pensluitplaat

0183282

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 zwenkhaak/rolnok

0183283

Uitvoering Links Rechts

Links Rechts

0183280

Links

0183281

Rechts

0183286

Fuhr sluitlijst 854/855gl/856/859 buitendraaiend

Rechts

0183284

Links

0183285

Rechts Sluitplaat met magneetcontact 881

0181019

Blokschootsluitplaat 833/834

0184108

Fuhr kabelovergang deurdeel

0184164

Fuhr kabelovergang kozijndeel

0184165

Trafo voor montage in kozijn

2170mm „

0184109

2400mm „

Links

0183287

0184109

0180810

2170mm „ 2400mm

0181019

0184108

0184165

99


3.3 Draai- kiepbeslag

Siegenia Titan af

3. Raam- en deur techniek Kunststof Siegenia Titan af

Siegenia Titan af vv

- Siegenia Titan af met 3-D verstelbare veiligheidsnok

- Siegenia Titan af vv met 3-D verstelbare veiligheidsnok

- Beslag met zichtbare scharnieren

- Beslag met volledig verdekt liggende scharnieren

- Leverbaar in niet veiligheid en wk2

- Leverbaar in niet veiligheid en wk2

- Maatbereik niet veiligheid: BxH: 230x2360mm

- Maatbereik niet veiligheid: BxH: 380x2360mm

- Maatbereik wk2: BxH:331x2360mm

- Maatbereik wk2: BxH: 400x2360mm

- Raamgewicht: 100 en/of 130 kg

- Raamgewicht: 80 of 100 kg

- Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

- Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

100

www.dozon.nl


Draai- kiepbeslag 3.3

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Siegenia verstelbare veiligheidsnok

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

101


3.3 Draai- kiepbeslag

Siegenia Titan ip

3. Raam- en deur techniek Kunststof Siegenia Titan ip

Siegenia Titan ip vv

- Siegenia Titan ip met 3-D verstelbare veiligheidsnok

- Siegenia Titan ip vv met 3-D verstelbare veiligheidsnok

- Beslag met zichtbare scharnieren

- Beslag met volledig verdekt liggende scharnieren

- Leverbaar in niet veiligheid en wk2

- Leverbaar in niet veiligheid en wk2

- Maatbereik niet veiligheid: BxH: 230x2360mm

- Maatbereik niet veiligheid: BxH: 451x370mm

- Maatbereik wk2: BxH: 400x2360mm

- Maatbereik wk2: BxH: 511x2360mm

- Raamgewicht: 100 en/of 130 kg

- Raamgewicht

- Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

- Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

102

www.dozon.nl

: 80 of 100 kg


3

Advertenties

P800 160 kg CE kl. 14

optioneel met geleidingselementen

P800 NL

3. Raam- en deur techniek Kunststof

160 kg CE kl. 14

P800 NL - schuin 160 kg CE kl. 14

P800 120 kg CE kl. 13

P800 100 kg CE kl. 12

P800 S 100 kg CE kl. 12

Lijnconform+ veelzijdig P800-serie voor pvc-deuren ■ ■ ■ ■ ■

Voor de meest uiteenlopende profielsituaties Systeem tegen zakken van de deurvleugel (optioneel) Aluminium geëxtrudeerd Verkrijgbaar in KS RAL en geëloxeerd 3D-instelling met slechts één stuk gereedschap bij ingehangen deur

Haps GmbH + Co.KG Tel.: +49 (0) 20 51- 2801-0 ■ www.haps.de

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

103


3.3 Draai- en kiepbeslag

Roto Royal

3. Raam- en deur techniek Kunststof Roto Royal beslag - Leverbaar in niet veiligheid en wk2 - Beslag met volledig verdekt liggende scharnieren - Maatbereik niet veiligheid: BxH: 360x2400mm - Maatbereik wk2: BxH: 571x3000mm - Raamgewicht 100kg - Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

104

www.dozon.nl


Draai- kiepbeslag 3.3

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Roto K

Roto k beslag - Beslag met zichtbare scharnieren - Leverbaar in niet veiligheid en wk2 - Maatbereik niet veiligheid: BxH: 290x2400mm - Maatbereik wk2: BxH: 320x3000mm - Raamgewicht 100kg - Ook leverbaar in stolp-, val- en tiltfirst uitvoering

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

105


3

Advertenties

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Voor het „Visitekaartje van uw woning“: het HOPPE buitendeur programma Van inbraakwerend beslag en inbraakwerende rozetten, beugelgrepen en profieldeur garnituren tot en met het aanvullende programma en montage toebehoren is er voor elke buitendeur een passende oplossing. Alles uit één hand! Merkartikelen van HOPPE.

voor al het HOPPE deur- en raambeslag!

Wenst u meer informatie? Vraagt u geheel vrijblijvend onze documentatie aan. Vragen omtrent „De goede greep.“ beantwoorden wij graag via het telefoonnummer +49 (0)6428 932-124.

HOPPE AG • Am Plausdorfer Tor 13 • D-35260 Stadtallendorf •

106

www.dozon.nl

Neues_Bügelgriff-Modell_2010.ind1 1

+49 (0)6428 932-124 •

+49 (0)6428 932-684 •

www.hoppe.com •

info.de@hoppe.com

23.11.2010 10:20:56


Draai- kiepbeslag 3.3 Raamkrukken Hoppe/Roto raamkrukken Artikelnr.

Artikelomschrijving

0422349

Roto raamkruk afsluitbaar

0301545

Hoppe raamkruk Tokyo afsluitbaar 0710s/u26

Uitvoering

Maat

Kleur

7x40mm

F1

7x40mm

F1

0301543 „

wit

0301544 „

crème 0301545

0422350

Roto raamkruk niet afsluitbaar

7X40mm

F1

0301542

Hoppe raamkruk Tokyo 0710/u26 niet afsluitbaar

7x40mm

F1

0301540 „

wit

0301541 „

crème

0301502 „ 0301547 0301548 „

Hoppe raamkruk verkropt 0710vks/u76z afsluitbaar „ Hoppe raamkruk verkropt Tokyo 0710vk /u76z niet afsluitbaar „

Links Rechts Links Rechts

7x40mm „

F1 „

7x40mm „

F1 0301502

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0301501

0301542

107


3.4 Hefschuif/psk en vouwwandbeslag

Siegenia psk beslag Siegenia psk beslag portal 160 plus geschikt voor deurgewicht tot 160kg - Maximale afmeting wk2: BxH: 1600x2360mm - Leverbaar in schema a-c-g-k - Kleur: wit, crème of EV1 Siegenia psk beslag portal 200-Z plus geschikt voor deurgewicht tot 200kg - Met dwang gestuurde scharen - Maximale afmeting wk2: BxH: 2000x2360mm - Leverbaar in schema a-c-g-k - Kleur: wit, crème of EV1

GU psk beslag

3. Raam- en deur techniek Kunststof

GU psk beslag 966/150 geschikt voor deurgewicht tot 150kg - Maximale deur afmeting wk2: BxH: 1600x2370mm - Leverbaar in schema a-c-g-k - Kleur: wit of crème GU psk beslag 966/200 geschikt voor deurgewicht tot 200kg - Maximale deur afmeting wk2: BxH: 2000x2370mm - Leverbaar in schema a-c-g-k - Kleur: wit of crème

108

www.dozon.nl


Hefschuif/psk en vouwwandbeslag 3.4 Hefschuifbeslag Siegenia Siegenia hefschuifdeurbeslag Portal 150 geschikt voor deurgewicht tot 150kg - Maximale afmeting wk2: BxH: 2700x2500mm - Leverbaar in onderstaande deurschema’s Siegenia hefschuifdeurbeslag Portal 400 geschikt voor deurgewicht tot 400kg

Produktinformation

- Maximale afmeting wk2: BxH: 3300x3300mm - Leverbaar in onderstaande deurschema’s

Hebeschiebebeschläge – Flügelanordnung nach Schema A bis L

Schema A

Schema C

Schema D

Schema F

Schema E

Schema L

2 Hebeschiebetüren Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

2 Hebeschiebetüren, 1 Festverglasung Zeichnung: Anschlag links

2 Hebeschiebetüren, 2 Festverglasungen Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

3. Raam- en deur techniek Kunststof

1 Hebeschiebetür, 1 Festverglasung Zeichnung: Anschlag links

4 Hebeschiebetüren Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

4 Hebeschiebetüren, 2 Festverglasung Zeichnung: Anschlag links und Anschlag rechts

Hoppe/GU hefschuifgrepen Hoppe / GU hefschuifgrepen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

Kleur

Grepen voor hefschuifdeur 0303476

Hoppe hefschuifdeurgreep enkel pc 69

F1

0303477 „

Wit

0303478 „

Crème

5.6

Ausgabe 09.2009

Grepen voor psk deuren 0181949

GU psk-greep afsluitbaar

0303476

Rechts

0181956 „

Links

0181865 „

Rechts

0181864 „

Links

0181873 „

Rechts

0181871 „

Links

F1 „ Wit „ Crème „ 0181949

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

109


3.4 Hefschuif/psk en vouwwandbeslag

Siegenia vouwwandbeslag Vouwwandbeslag Siegenia - Maximale deurbreedte: 900mm - Maximale deurafmeting voor wk2: BxH: 900x2360mm - Leverbaar in onderstaande deurschema’s

3. Raam- en deur techniek Kunststof 110

www.dozon.nl


Deur- en raambeslag 3.5 Ansa veiligheidsbeslag Ansa veiligheidsbeslag Deurdikte Kleur

Artikelnr.

Artikelomschrijving

8106846

Ansa veiligheids smalschildgarnituur pc 92 kruk/kruk

8106985 „

F1

knop draaibaar/kruk

Geschikt voor fuhr slot 859 krukbediend voordeur „

duwer/kruk

8106989 „

beugelgreep/kruk

8106856 „

comfort kruk/kruk

0008540

Ansa veiligheids binnenschild pc 92

0008542 „ 0008520

F1

blind

Ansa veiligheids buitenschild met kruk pc 92

F1

0008521 „

met kruk blind

0008522 „

met duwer pc 92

0008523 „

met duwer blind

0008524 „

met draaibare knop pc 92 t.b.v. Fuhr slot 859

0008525 „

zonder kruk pc 92

0008526 „

met draaibare knop blind t.b.v. Fuhr slot 859

0008527 „

geheel blind

0008530 „

met beugel pc 92

0008552

Ansa stift set t.b.v. kruk/kruk garnituur

0008553 „ 0008557

60mm

70mm

Ansa stift set t.b.v. duwer/kruk garnituur

0008558 „

3. Raam- en deur techniek Kunststof

8106852 „

60mm

70mm

Ami veiligheidsbeslag Ami veiligheidsbeslag Artikelnr.

Artikelomschrijving

0307845

Ami veiligheids smalschildgarnituur kruk/kruk 378/257-32 pc 92

0307853

Ami veiligheids smalschildgarnituur knop draaibaar 166/257-32/378 pc 92

0307862

Ami veiligheids duwergarnituur 90/83-257/32-378 pc92

Deurdikte Kleur

Uitvoering

70mm „

F1 „

Geschikt voor fuhr slot 859 krukbediend voordeur 0307861 „

Links Rechts

70mm

F1

0307863

Ami veiligheids smalschildgarnituur comfort kruk/kruk 378/257-32 pc 92

0307864

Ami veiligheids smalschildgarnituur comfort knop draaibaar166/257-32 pc 92

0307845

Geschikt voor fuhr comfortslot 869 krukbediend voordeur 0307847

Ami veiligheids smalschildgarnituur rolluik 373/257-32/378 pc92

0183180

Pom stift 859

0183178 „

70mm

0307853

F1

60mm 70mm 0307862

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

111


3.5 Deur- en raambeslag

Ami deurpanelen

AMI DEURPANELEN

3. Raam- en deur techniek Kunststof Met de introductie van Ami Deurpanelen krijgt ieder huis de gewenste uitstraling. Deze schitterende paneeldeuren, vervaardigd uit het beste aluminium, hebben een zeer lange levensduur en zijn vrijwel onderhoudsvrij. Ami maakt aluminium deurpanelen die gebruikt worden in hoogwaardige buitendeuren geschikt voor ieder bouwproject. Met de ongekende mogelijkheden in design, kleur en afwerking is het de finishing touch van uw pand.

112

www.dozon.nl


Deur- en raambeslag 3.5

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Ami deurpanelen - bestelformulier

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

113


3.5 Deur- en raambeslag

Hoppe veiligheidsbeslag Serie Liverpool Artikelnr.

Artikelomschrijving

Deurdikte

Kleur

0303351

Hoppe veiligheids smalschildgarnituur duwer/kruk 86G/3358/3357N/1313G PZ-92

67-72mm

F1

0303352

554/3358/3357N/1313G PZ-92

0303353

538G/3358/3357N/1313G PZ-92

0303354

1313G/3358/3357N PZ-92

Serie London Artikelnr.

Artikelomschrijving

Deurdikte

Kleur

0303355

Hoppe veiligheids smalschildgarnituur duwer/kruk 61G/2258/2257N/113RH PZ-92

67-72mm

F1

0303356

Hoppe veiligheids smalschildgarnituur kruk/kruk 113RH/2258/2257N PZ-92

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0303351

0303352

0303353

0303354

0303355

0303356

Briefplaten Ami briefplaten Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Deurdikte

Kleur

0308253

Ami briefplaat met tochtklep EP975/1

360x74mm

68-72mm

F1

0308253

Normbau briefplaten

0307479

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Deurdikte

Kleur

0307479

Normbau briefplaat 3230 scha. ssb 90

365x78mm

45-90mm

Wit/wit

0307480 „

F1/wit

0307483 „

F1/crème

0307493 „

Crème/crème

0307489

114

www.dozon.nl

Normbau briefplaat 3229 scha. ssb

305x76mm

38-76mm

F1/wit


Deur- en raambeslag 3.5 Cilinders BHB cilinders Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0202801

BHB veiligheids dubbele cilinder

30-30mm

0202804 „

30-45mm

0202810 „

35-35mm

0202811 „

35-40mm

0202813 „

35-50mm

0202814 „

35-55mm

0202875 „

40-40mm

0202820 „

40-45mm

0202821 „

40-50mm

0202822 „

40-55mm

0202850 „

45-45mm

45-50mm

0202840

BHB veiligheids enkele cilinder

0-30mm

0202841 „

0-35mm

0202842 „

0-40mm

0202843 „

0-45mm

0202844 „

0-50mm

0202835

BHB veiligheids knop cilinder

0202840

40-k40mm

0202836 „

45-k40mm

0202837 „

55-k40mm

0202838 „

45-k45mm

0202839 „

45-k50mm

0202835

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0202858 „

0202801

Voor DOM cilinders zie bladzijde

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

115


3.6 Val- en uitzetramen

Hautau valramen Hautau afstandbediening valraam Artikelnr.

Artikelomschrijving

0187128

Primat FL190 schaarhouder

0187102

Primat FL190 raambok a=0-25

0186073

Primat FL190 kettingoverbrenging type e

0186066

Primat stanggeleider

0186058

Primat trekstang

1000mm

2000mm

0186062 „

2500mm

0186064 „

3000mm

0186060 „ 0187128

0187124

Primat FL190 afdekprofiel

0187126 „

3. Raam- en deur techniek Kunststof 116

0187116

Primat FL190 handgreep

0187120

Primat FL190 handgreep afsluitbaar

0187138

Primat FL190 windwerk 200 wa

0187140

Primat FL190 windwerk 200 a

Maat

2000mm 3000mm

Veiligheidsonderdelen voor valramen fl190 / Minimale raamafmeting voor WK 2 : BXH: 440*300mm

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0187160

Primat FL190 meenemer horizontaal wk2/skg

0187164

Primat FL190 hoekomlegging es2 wk2/skg

0187166

Primat FL190 horizontale verbinding

Maat

400-860mm

0187168 „

861-1160 mm

0187170 „

1161-1560 mm

0187172 „

1561-1960 mm

0187174 „

1961-2360 mm

0187176

Primat FL190 tussenstuk wk2/skg

0187178

Primat FL190 vertikale middensluiting wk2/skg

501-800mm 801-1000mm

0187180 „

1001-1500mm

0187182 „

1501-1900mm


Val- en uitzetramen 3.6 Hautau uitzetramen Slingerstang Artikelnr.

Artikelomschrijving

0186096

Primat slingerstang

Maat 1000 mm

0186100 „

1500 mm

0186101 „

2000 mm

Hautau afstandbediening uitzetraam Artikelomschrijving

0186004

Primat-a ds1 schaarhouder h/k

0186020

Primat-a rvs raambok terugligging 0-25mm

0186018

Primat-a rvs raambok terugligging 26-50mm

0186016

Primat-a rvs raambok terugligging 51-75mm

0186066

Primat stanggeleider

0186073

Primat FL190 kettingoverbrenging type e

0187116

Primat FL190 handgreep

0187120

Primat FL190 handgreep afsluitbaar

0186058

Maat

Primat trekstang

1000 mm

0186060 „

2000 mm

0186062 „

2500 mm

0186064 „ 0187124

„ Primat FL190 afdekprofiel

0187126 „

0187138

Primat FL190 windwerk 200 wa

0187140

Primat FL190 windwerk 200 a

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Artikelnr.

3000 mm 2000mm 3000mm

Veiligheidsonderdelen voor uitzetramen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0186070

Primat-a vw toebehoor terugligging 0-25mm

0186067

Primat-a vw toebehoor terugligging 25-50mm

0186065

Primat-a vw toebehoor terugligging 50-75mm

Maat

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

117


3

Advertenties

3. Raam- en deur techniek Kunststof

www.dozon.nl

118


Verbinders en glasblokjes 3.7 Lashoekverbinders PHI lashoekverbinders Artikelnr.

Artikelomschrijving

0261110

Hoekverbinder voor staalmaat 40x40x2

0261114 „

45x45x2

0261116 „

50x45x2

0261118 „

50x40x1

0261120 „

60x46x2

0261122 „

50x45x1.5

0261124 „

65x45x2

0261126 „

65x45x3

0261128 „

48x45x2

0261121 „

50x40x2,5

0261113 „

44x44x2,5

0261119 „

50x40x2

Klemlepel t.b.v. hoekverbinder 0261102

0261109

Klemlepel pneumatisch t.b.v. hoekverbinder 0261109

Glassponningsblokjes PHI glassponningsblokjes Artikelnr.

Artikelomschrijving

0261130

Glassponningblok klembaar zendow 3000

0261131 „

zendow 3000 verhoogd

0261132 „

gealan 8000

0261200 „

gealan 8000 verhoogd

0261134 „

veka

0261202 „

veka verhoogd

0261204 „

kommerling

0261206 „

kommerling verhoogd

0261208 „

wymar

0261216 „

inoutic verhoogd

0261218 „

brugmann/salamander

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0261102

0261110

0261130

Glasblokjes Glasblokjes Artikelnr.

Artikelomschrijving

0261032

Steunblok pvc blauw

0261033 „

„ rood

Maat 100x28x2mm 100x28x3mm

0261034 „

„ geel

100x28x4mm

0261035 „

„ groen

100x28x5mm 0261032

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

119


3.7 Verbinders en glasblokjes

Glasblokjes Glasblokjes Artikelnr.

Artikelomschrijving

0261042

Steunblok pvc blauw

0261043 „

0261032

„ rood

Maat 100x30x2mm 100x30x3mm

0261044 „

„ geel

100x30x4mm

0261045 „

„ groen

100x30x5mm

0261046 „

„ zwart

100x30x6mm

0261052

Steunblok pvc blauw

100x32x2mm

0261054 „

„ rood

100x32x3mm

0261056 „

„ geel

100x32x4mm

0261058 „

„ groen

100x32x5mm

0261060 „

„ zwart

100x32x6mm

Andere maten op aanvraag leverbaar.

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Boorschroeven

Heicko boorschroeven Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0059070

Boorschroeven verzinkt

3.9x13mm

0059072 „

3.9x16mm

0059074 „

3.9x19mm

0059076 „

3.9x25mm

0059078 „

3.9x32mm

0059080 „

3.9x38mm

0059070

Boorschroeven

Heicko beslagschroeven

0059070

120

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0059050

Beslagschroeven verzinkt

4.1x16mm

0059052 „

4.1x19mm

0059054 „

4.1x25mm

0059056 „

4.1x30mm

0059058 „

4.1x35mm

0059060 „

4.1x40mm

0059062 „

4.1x45mm


Verbinders en glasblokjes 3.7 Staalprofielen

Dozon kan voor alle profielmerken de gewenste staalprofielen leveren. Deze kunnen klantspecifiek worden voorzien van de gewenste sparingen voor de slotkasten en het kruk- en cilindergat. Raamankers

Artikelomschrijving

Maat

0055520

Spax-RA raamanker zelftappend pk T30

7.5x60mm

0055521 „

7.5x80mm

0055523 „

7.5x100mm

0055524 „

7.5x120mm

0055526 „

7.5x150mm

0261110

WEISS Lijm

3. Raam- en deur techniek Kunststof

SPAX raamankers Artikelnr.

WEISS Lijm Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0507945

Secondenlijm cosmoplast 500

20 gr

0507934

PVC lijm transparant cosmofen plus HV

200 gr

0507891

PVC reiniger cosmofen 10

1L

0507901

PVC reiniger cosmofen 20

1L

0505945

0507934

0507891

0507901

0507920

PVC onderhoudsmiddel cosmoklar

500 ml

0507920

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

121


3

Advertenties

3. Raam- en deur techniek Kunststof

www.dozon.nl

122


3

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Advertenties

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

123


3.8 Ventilatieroosters

Aralco ventilatieroosters Junior 150-Turbo Classic Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

14 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Glasaftrek

79 mm

/

Inbouwhoogte

94 mm

94 mm

Glasgoot

12 / 22 / 26 / 30 / 32 mm

/

Sponningsflens

5 / 15 / 19 / 23 / 25 mm

21 mm rondom

Junior 150-Turbo Design Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

12,9 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Glasaftrek

79 mm

/

Inbouwhoogte

94 mm

94 mm

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Glasgoot

26 / 30 / 34 / 38 mm

/

Sponningsflens

19 / 24 / 28 / 32 mm

21 mm rondom

Waarden

MultiAir Classic 19 / EPC

MultiAir Classic 21 / EPC

Capacitieit bij 1 Pa in (dm3/m) (cfr NEN 1087)

19,2

20,6

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

MultiAir Classic / MultiAir Classic EPC

Glasaftrek

92 mm

/

Inbouwhoogte

107 mm

135 mm

Glasgoot

26 / 28 / 30 / 32 / 36 mm

/

Sponningsflens

19 / 21 / 23 / 25 / 29 mm

25 mm rondom

Waarden

MultiAir 19 Design EPC

MultiAir 21 Design EPC

Capacitieit bij 1 Pa in(dm3/s.m) (cfr NEN1087)

18,8

20,3

Afmetingen

Glasplaatsing

MultiAir Classic Design

124

www.dozon.nl

Kalfplaatsing

Glasaftrek

92 mm

/

Inbouwhoogte

107 mm

135 mm

Glasgoot

26 / 28 / 30 / 32 / 36 mm

/

Sponningsflens

19 / 21 / 23 / 25 / 29 mm

25 mm rondom


Ventilatieroosters 3.8 Aralco ventilatieroosters FlexAir 23 / FlexAir EPC 23 Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

23 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Glasaftrek

65 mm

/

Inbouwhoogte

80 mm

105 mm

Glasgoot

26 / 30 / 34 / 38 mm

/

Sponningsflens

20 / 24 / 28 / 32 mm

20 / 24 / 28 mm rondom

Kalfplaatsing

FlatAir 11 / FlatAir 11 EPC Capacitieit bij 1 Pa (dm3/s.m)

11 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Bovenglasplaatsing

Onderglasplaatsing

Kalfplaatsing

Glasaftrek

90 mm

100 mm

/

Inbouwhoogte

105 mm

115 mm

96 mm

Glasgoot

26 / 30 / 34 / 38 mm

26 / 30 / 34 mm

/

Sponningsflens

20 / 24 / 28 / 32 mm

20 / 24 / 28 mm

20 mm

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Waarden

MultiTop EPC 21 Waarden

MultiTop EPC 21

Capacitieit bij 1 Pa (dm3/s.m)

21 (cfr. NBN D50-001)

Afmetingen

Compacte Kalfplaatsing

Inbouwdiepte

76 mm

Inbouwhoogte

55 mm

MultiCoust EPC 22 Waarden Capaciteit bij 1 Pa (dm3/s.m)

22 (cfr NEN 1087)

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Compacte Kalfplaatsing

Glasaftrek

92 mm

/

/

Inbouwhoogte

115 mm

/

70 mm

Totale hoogte

/

132 mm

/

Glasgoot

30 / 34 / 38 / 42 mm

/

/

Sponningsflens

24 / 28 / 32 / 36 mm

24 / 28 mm

/

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

125


3

Advertenties

HOU 3. Raam- en deur techniek Kunststof

BUITEN

BUITENLUCHT BETER GEFILTERD MET AEROFIL Is er jnstof in uw omgeving gedetecteerd, maar wilt u toch verse lucht binnen? Plaats dan een Aerol lter in uw ventilatierooster! Deze lter haalt tot 90% jnstof en pollen uit de inkomende lucht en zorgt zo voor een gezonder binnenklimaat. Uw ventilatierooster met Aerol, dat is pas écht gezond ventileren! Surf naar www.aerol.nl en bestel uw eigen Aerofil.

126

www.dozon.nl

AEROFIL

TM

VOOR ECHT GEZOND VENTILEREN!


Ventilatieroosters 3.8 Aralco ventilatieroosters VariaCoust 130 Waarden

Doorlaat (cm2/m)

Capaciteit bij 1 Pa in dm3/s.m

Capaciteit bij 2 Pa in dm3/s.m

Geluidsniveauverschil DneA dB(A)

Luchtgeluidisolatie RqA dB(A)

20

200

28,2

143,6

32,1

6,6

Afmetingen Glasaftrek

130, 135 mm (afhankelijk van flenshoogte)

Inbouwhoogte

105 mm

Glasgoot

26 - 49 mm

Sponning

20, 25 mm

Ook leverbaar in grotere waarden.

Dozon heeft ook een BRANDWEREND ROOSTER in het assortiment. FireCatch EPC

Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) Capaciteit bij 1 Pa (m3/h.m)(cfr NEN 1087)

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Waarden E-30/EI-EW-30 14

19

Afmetingen

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

Compacte Kalfplaatsing

Glasaftrek

92 mm

/

/

Inbouwhoogte

115 mm

/

70 mm

Totale hoogte

/

132 mm

/

Glasgoot

30 mm

24 mm

24 mm

Sponningsflens

24 mm

24 mm

/

Aerofil Artikelnr.

Artikelomschrijving

0292306

Aerofil 34mm t.b.v. Junior 150

0292304

Aerofil 47mm t.b.v. Multiair - Flexair

0292302

Aerofil 80mm t.b.v. Multicoust - Variacoust

Voor nieuwe- en bestaande woningen!

WWW.AEROFIL.NL

BEHOEFTE AAN FRISSE EN GEZONDE BINNENLUCHT?

AEROFIL

TM

VOOR ECHT GEZOND VENTILEREN!

Aerofil filtert tot 90% fijnstof uit de inkomende lucht en zorgt zo voor een gezonder binnenklimaat. Uw ventilatierooster met Aerofil, dat is pas ĂŠcht gezond ventileren!

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

127


3.9 Diversen

Diversen Kunststof Axaflex Artikelnr.

Artikelomschrijving

0306383

Axaflex met t-voet

0306384 „

Kleur Wit

Crème

0306383

Siegenia Artikelnr.

Artikelomschrijving

Kleur

8106818

Siegenia kierstandhouder

Crème

0419001 „

Wit

8106818

Fuhr Artikelnr.

Artikelomschrijving

Kleur

0180710

Fuhr bijzetslot DZ150 binnendraaiend

Crème

0180708

Fuhr bijzetslot DZ150 buitendraaiend

Wit

3. Raam- en deur techniek Kunststof

0180712 „

Wit

Gebr. Bodegraven Artikelnr.

Artikelomschrijving

Kleur

0151728

Deuropvangbeugel schuin met buffer

Verzinkt

0151729

Deuropvangbeugel haaks met buffer

Verzinkt

0151728

Deni

0245121

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0245121

Raamknip

0245122

Sluitplaat

30mm

35mm

0245122 „

Maat

Kleur EV1

0245122

Dulimex Artikelnr.

Artikelomschrijving

6379505

Raamvalschaar met rol

0308482 „

Maat 102mm 152mm

6379505

Secu Products

128

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Kleur

0244140

Secu doorvalbeveiliging

990mm

0244141

Secu steun op de dag

Crème

0244142

Secu steun in de dag

Crème

Crème


Diversen 3.9 Diversen Kunststof Heicko Artikelnr.

Artikelomschrijving

0507910

Kunststof stellepel

0507910

Artikelomschrijving

0139190

Winbag

0139190

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

3. Raam- en deur techniek Kunststof

Lamello Artikelnr.

129


3. Raam- en deur techniek Kunststof


4.1

Bevestigingsmateriaal

132

Bouten

132

Moeren

133

Nagels/brads

135

Pluggen

137

Schroeven

139

Chemische producten

146

Kitten

146

PUR-schuim

147

Lijmen

147

4.2

Oplosmiddelen en ontvetters

152

Vulmiddel voor hout

152

Diversen

153

4.3

Verbruiksmateriaal

154

Bits

Houtboren

154

155

Hout- en metaalboren

156

Metaalboren

158

Onze huismerken

158

Schuurbenodigdheden

159

Zaagbladen

160

Reciprozagen

161

Batterijen

161

Tie-wraps

161

162

Wig en opvulplaatjes

4

4. Verbruiksartikelen

VERBRUIKSARTIKELEN

131


4.1 Bevestigingsmateriaal

Bouten Kelfort tapbouten

6334672 - 0094297

4. Verbruiksartikelen 132

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

Techn. gegevens

6334672

Tapbouten

M 4 x 10 mm

Gegalvaniseerd

8.8/DIN 933

6334676

,, ,,

M 4 x 40 mm

,, ,,

,, ,,

0094001

,, ,,

M 5 x 10 mm

,, ,,

,, ,,

0094009

,, ,,

M 5 x 25 mm

,, ,,

,, ,,

0094033

,, ,,

M 6 x 35 mm

,, ,,

,, ,,

0094039

,, ,,

M 6 x 60 mm

,, ,,

,, ,,

0094041

,, ,,

M 8 x 10 mm

,, ,,

,, ,,

0094043

,, ,,

M 8 x 12 mm

,, ,,

,, ,,

0094045

,, ,,

M 8 x 16 mm

,, ,,

,, ,,

0094057

,, ,,

M 8 x 35 mm

,, ,,

,, ,,

0094067

,, ,,

M 8 x 60 mm

,, ,,

,, ,,

0094068

,, ,,

M 8 x 70 mm

,, ,,

,, ,,

0094085

,, ,,

M 10 x 35 mm

,, ,,

,, ,,

0094095

,, ,,

M 10 x 60 mm

,, ,,

,, ,,

0094097

,, ,,

M 10 x 70 mm

,, ,,

,, ,,

0094099

,, ,,

M 10 x 100 mm

,, ,,

,, ,,

0094189

,, ,,

M 5 x 16 mm

,, ,,

,, ,,

0094200

,, ,,

M 5 x 20 mm

,, ,,

,, ,,

0094205

,, ,,

M 5 x 30 mm

,, ,,

,, ,,

0094210

,, ,,

M 5 x 40 mm

,, ,,

,, ,,

0094215

,, ,,

M 6 x 10 mm

,, ,,

,, ,,

0094220

,, ,,

M 6 x 16 mm

,, ,,

,, ,,

0094225

,, ,,

M 6 x 20 mm

,, ,,

,, ,,

0094230

,, ,,

M 6 x 25 mm

,, ,,

,, ,,

0094232

,, ,,

M 6 x 30 mm

,, ,,

,, ,,

0094240

,, ,,

M 6 x 40 mm

,, ,,

,, ,,

0094245

,, ,,

M 6 x 50 mm

,, ,,

,, ,,

0094250

,, ,,

M 8 x 20 mm

,, ,,

,, ,,

0094255

,, ,,

M 8 x 25 mm

,, ,,

,, ,,

0094260

,, ,,

M 8 x 30 mm

,, ,,

,, ,,

0094265

,, ,,

M 8 x 40 mm

,, ,,

,, ,,

0094270

,, ,,

M 8 x 50 mm

,, ,,

,, ,,

0094274

,, ,,

M 8 x 80 mm

,, ,,

,, ,,

0094275

,, ,,

M 10 x 16 mm

,, ,,

,, ,,

0094280

,, ,,

M 10 x 20 mm

,, ,,

,, ,,

0094285

,, ,,

M 10 x 25 mm

,, ,,

,, ,,

0094290

,, ,,

M 10 x 30 mm

,, ,,

,, ,,

0094295

,, ,,

M 10 x 40 mm

,, ,,

,, ,,

0094296

,, ,,

M 10 x 50 mm

,, ,,

,, ,,

0094297

,, ,,

M 10 x 80 mm

,, ,,

,, ,,


Bevestigingsmateriaal 4.1 Moeren Kelfort zeskant moeren Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

Techn. gegevens

0116253

Zeskant moeren

M4

Gegalvaniseerd

8.8/DIN 934

0116255

,,

,,

M5

,,

,,

,, ,,

0116257

,,

,,

M6

,,

,,

,, ,,

0116259

,,

,,

M8

,,

,,

,, ,,

0116261

,,

,,

M 10

,,

,,

,, ,,

Maat

Opp. behandeling

Techn. gegevens

0116253 - 0116261

Kelfort zelfborgende zeskant moeren Artikelnr.

Artikelomschrijving

0120753

Zelfborgende zeskant moeren

M4

Gegalvaniseerd

DIN 985

0120755

,,

,,

M5

,,

,,

,, ,,

0120757

,,

,,

M6

,,

,,

,, ,,

0120759

,,

,,

M8

,,

,,

,, ,,

0120761

,,

,,

M 10

,,

,,

,, ,,

0120753 - 0120761

Artikelomschrijving

Maat

Opp. behandeling

Techn. gegevens

0121309

Sluitringen

M4

Gegalvaniseerd

DIN 125 A

0121313

,, ,,

M5

,,

,,

,, ,,

0121317

,, ,,

M6

,,

,,

,, ,,

0121321

,, ,,

M8

,,

,,

,, ,,

0121325

,, ,,

M 10

,,

,,

,, ,,

0121309 - 0121325

4. Verbruiksartikelen

Kelfort sluitringen Artikelnr.

Kelfort carrosserieringen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Oppervlakte behandeling

6335710

Carrosserieringen

M 5 x 20 mm

Gegalvaniseerd

0122343

,,

,,

M 5 x 25 mm

,,

,,

0122345

,,

,,

M 6 x 25 mm

,,

,,

6335715

,,

,,

M 6 x 30 mm

,,

,,

6335712

,,

,,

M 8 x 25 mm

,,

,,

0122349

,,

,,

M 8 x 30 mm

,,

,,

0122351

,,

,,

M 10 x 30 mm

,,

,,

6335713

,,

,,

M 10 x 40 mm

,,

,,

6335710 - 6335713

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

133


4

Advertenties

4. Verbruiksartikelen 134

www.dozon.nl


Bevestigingsmateriaal 4.1 Nagels/brads Spit Paslode brads Artikelnr.

Artikelomschrijving

Opp. behandeling Maat

Ve

0720380

Brads t.b.v. FN1850/FN1835

Verzinkt

13 x 1,2 mm

5000 stuks

0720383

,,

,,

,, ,,

25 x 1,2 mm

,, ,,

0720384

,,

,,

,, ,,

30 x 1,2 mm

,, ,,

0720385

,,

,,

,, ,,

32 x 1,2 mm

,, ,,

0720386

,,

,,

,, ,,

35 x 1,2 mm

,, ,,

0720387

,,

,,

,, ,,

40 x 1,2 mm

,, ,,

0720388

,,

,,

,, ,,

50 x 1,2 mm

,, ,,

0720389

,,

,,

RVS

20 x 1,2 mm

,, ,,

0720390

,,

,,

,, ,,

30 x 1,2 mm

,, ,,

0720391

,,

,,

,, ,,

40 x 1,2 mm

,, ,,

Maat

Ve

Artikelomschrijving

0720410

Brads incl. fuel pack t.b.v. IM65F16

19 x 1,6 mm

5000 stuks

0720411

,,

,,

22 x 1,6 mm

,, ,,

0720412

,,

,,

25 x 1,6 mm

,, ,,

0720413

,,

,,

29 x 1,6 mm

,, ,,

0720414

,,

,,

32 x 1,6 mm

,, ,,

0720417

,,

,,

35 x 1,6 mm

,, ,,

0720415

,,

,,

38 x 1,6 mm

,, ,,

0720418

,,

,,

41 x 1,6 mm

,, ,,

0720419

,,

,,

45 x 1,6 mm

,, ,,

4. Verbruiksartikelen

Spit Paslode brads Artikelnr.

Spit Paslode brads Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Ve

0720416

Brads incl. fuel pack t.b.v. IM65F16

50 x 1,6 mm

5000 stuks

0720420

,,

,,

57 x 1,6 mm

,, ,,

0720421

,,

,,

64 x 1,6 mm

,, ,,

Spit Paslode brads Artikelnr.

Artikelomschrijving

Opp. behandeling Maat

Ve

0720520

Brads t.b.v. FN16A65 F16

Verzinkt

32 x 1.6 mm

2000 stuks

0720521

,,

,,

,, ,,

38 x 1.6 mm

,, ,,

0720522

,,

,,

,, ,,

45 x 1.6 mm

,, ,,

0720523

,,

,,

,, ,,

50 x 1.6 mm

,, ,,

0720524

,,

,,

,, ,,

64 x 1.6 mm

,, ,,

0720525

,,

,,

RVS

32 x 1.6 mm

2500 stuks

0720526

,,

,,

,, ,,

38 x 1.6 mm

,, ,,

0720527

,,

,,

,, ,,

50 x 1.6 mm

,, ,,

0720528

,,

,,

,, ,,

64 x 1.6 mm

,, ,,

Spit Paslode spijkers Artikelnr.

Artikelomschrijving

Opp. behandeling Maat

Ve

0720496

Spijkers glad roundrive im90i

Blank

51 x 2,8 mm

3750 stuks

0720497

,,

,, ,,

63 x 2,8 mm

,, ,,

,,

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

135


4

Advertenties

4. Verbruiksartikelen 136

www.dozon.nl

Anz_NL_184x244_ks0.indd 1

19.11.2010 9:44:22 Uhr


Bevestigingsmateriaal 4.1 Pluggen Kelfort pluggen zonder kraag Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Materiaal

0135802

Plug zonder kraag

Ø 6 mm

Nylon

0135804

,,

,,

Ø 8 mm

,, ,,

0135805

,,

,,

Ø 10 mm

,, ,,

0135806

,,

,,

Ø 12 mm

,, ,,

0135802 - 0135806

Spit Paslode gipsplaat/holle wand pluggen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Materiaal

1058850

Drill TP 12 gipsplaatplug

Kunststof

1058850

1061190

Driva Plus TP12 gipsplaatplug platkop

Gegalvaniseerd

met automatische tuimelaar 1061190

1565343

Pro 6 multiplug

6 x 30 mm

Nylon

1565344

,,

8 x 40 mm

,, ,,

,,

voor volle en holle materialen

4. Verbruiksartikelen

1565343 - 1565344

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

137


4.1 Bevestigingsmateriaal

Schroeven Spax-M MDF-schroeven

0055499 - 0055507

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Behandeling

0055499 0055500

MDF-schroeven platkop, Torx opname, zonder voorboren

3.5 x 40 mm

Gegalvaniseerd

,,

,,

3.5 x 45 mm

,,

,,

0055501

,,

,,

3.5 x 50 mm

,,

,,

0055502

,,

,,

4 x 40 mm

,,

,,

0055503

,,

,,

4 x 45 mm

,,

,,

0055504

,,

,,

4 x 50 mm

,,

,,

0055505

,,

,,

4 x 60 mm

,,

,,

0055506

,,

,,

4.5 x 45 mm

,,

,,

0055507

,,

,,

4.5 x 50 mm

,,

,,

Spax spaanplaatschroeven Torx

0326615 - 0326671

4. Verbruiksartikelen 138

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Behandeling

0326615

Platkop met Torx opname

3 x 16 mm

Gegalvaniseerd

0326616

,,

,,

3 x 20 mm

,,

,,

0326617

,,

,,

3 x 25 mm

,,

,,

0326618

,,

,,

3 x 30 mm

,,

,,

0326623

,,

,,

3.5 x 16 mm

,,

,,

0326624

,,

,,

3.5 x 20 mm

,,

,,

0326625

,,

,,

3.5 x 25 mm

,,

,,

0326626

,,

,,

3.5 x 30 mm

,,

,,

0326627

,,

,,

3.5 x 35 mm

,,

,,

0326628

,,

,,

3.5 x 40 mm

,,

,,

0326629

,,

,,

3.5 x 45 mm

,,

,,

0326635

,,

,,

4 x 25 mm

,,

,,

0326636

,,

,,

4 x 30 mm

,,

,,

0326637

,,

,,

4 x 35 mm

,,

,,

0326638

,,

,,

4 x 40 mm

,,

,,

0326639

,,

,,

4 x 45 mm

,,

,,

0326640

,,

,,

4 x 50 mm

,,

,,

0326646

,,

,,

4.5 x 35 mm

,,

,,

0326647

,,

,,

4.5 x 40 mm

,,

,,

0326648

,,

,,

4.5 x 45 mm

,,

,,

0326649

,,

,,

4.5 x 50 mm

,,

,,

0326650

,,

,,

4.5 x 60 mm

,,

,,

0326651

,,

,,

4.5 x 70 mm

,,

,,

0326657

,,

,,

5 x 40 mm

,,

,,

0326659

,,

,,

5 x 50 mm

,,

,,

0326660

,,

,,

5 x 60 mm

,,

,,

0326661

,,

,,

5 x 70 mm

,,

,,

0326662

,,

,,

5 x 80 mm

,,

,,

0326668

,,

,,

6 x 50 mm

,,

,,

0326669

,,

,,

6 x 60 mm

,,

,,

0326670

,,

,,

6 x 70 mm

,,

,,

0326671

,,

,,

6 x 80 mm

,,

,,


Bevestigingsmateriaal 4.1 Schroeven Spax spaanplaatschroeven Torx Artikelomschrijving

Maat

Behandeling

0328000 0328001

Cilinderkop met Torx opname

3 x 10 mm

,,

,,

,,

,,

3 x 12 mm

,,

,,

0328002

,,

,,

3 x 16 mm

,,

,,

0328003

,,

,,

3 x 20 mm

,,

,,

0328004

,,

,,

3 x 25 mm

,,

,,

0328005

,,

,,

3 x 30 mm

,,

,,

0328006

,,

,,

3.5 x 12 mm

,,

,,

0328007

,,

,,

3.5 x 16 mm

,,

,,

0328008

,,

,,

3.5 x 20 mm

,,

,,

0328009

,,

,,

3.5 x 25 mm

,,

,,

0328010

,,

,,

3.5 x 30 mm

,,

,,

0328011

,,

,,

3.5 x 35 mm

,,

,,

0328012

,,

,,

4 x 12 mm

,,

,,

0328013

,,

,,

4 x 16 mm

,,

,,

0328014

,,

,,

4 x 20 mm

,,

,,

0328015

,,

,,

4 x 25 mm

,,

,,

0328016

,,

,,

4 x 30 mm

,,

,,

0328017

,,

,,

4 x 35 mm

,,

,,

0328018

,,

,,

4 x 40 mm

,,

,,

0328019

,,

,,

4 x 45 mm

,,

,,

0328020

,,

,,

4 x 50 mm

,,

,,

0328021

,,

,,

4.5 x 16 mm

,,

,,

0328022

,,

,,

4.5 x 20 mm

,,

,,

0328023

,,

,,

4.5 x 25 mm

,,

,,

0328024

,,

,,

4.5 x 30 mm

,,

,,

0328025

,,

,,

4.5 x 35 mm

,,

,,

0328026

,,

,,

4.5 x 40 mm

,,

,,

0328027

,,

,,

4.5 x 45 mm

,,

,,

0328028

,,

,,

4.5 x 50 mm

,,

,,

0328029

,,

,,

5 x 16 mm

,,

,,

0328030

,,

,,

5 x 20 mm

,,

,,

0328031

,,

,,

5 x 25 mm

,,

,,

0328032

,,

,,

5 x 30 mm

,,

,,

0328033

,,

,,

5 x 35 mm

,,

,,

0328034

,,

,,

5 x 40 mm

,,

,,

0328035

,,

,,

5 x 50 mm

,,

,,

0328036

,,

,,

5 x 60 mm

,,

,,

0328037

,,

,,

5 x 70 mm

,,

,,

0328038

,,

,,

5 x 80 mm

,,

,,

O V E R A L

0326615 - 0326671

4. Verbruiksartikelen

Artikelnr.

A A N

G E D A C H T

139


4.1 Bevestigingsmateriaal

Schroeven Spax spaanplaatschroeven

0328000 - 0328032

Artikelnr.

Artikelomschrijving

4. Verbruiksartikelen

Maat

Behandeling

6327002 6327004

Platkop met Pozidrive opname

2.5 x 12 mm

Gegalvaniseerd

,,

,,

2.5 x 16 mm

,,

,,

6327006

,,

,,

2.5 x 20 mm

,,

,,

0326500

,,

,,

3 x 12 mm

,,

,,

0326501

,,

,,

3 x 16 mm

,,

,,

0326502

,,

,,

3 x 20 mm

,,

,,

0326503

,,

,,

3 x 25 mm

,,

,,

0326504

,,

,,

3 x 30 mm

,,

,,

0326505

,,

,,

3 x 35 mm

,,

,,

0326506

,,

,,

3 x 40 mm

,,

,,

0326507

,,

,,

3 x 45 mm

,,

,,

0326513

,,

,,

3.5 x 12 mm

,,

,,

0326514

,,

,,

3.5 x 16 mm

,,

,,

0326515

,,

,,

3.5 x 20 mm

,,

,,

0326516

,,

,,

3.5 x 25 mm

,,

,,

0326517

,,

,,

3.5 x 30 mm

,,

,,

0326518

,,

,,

3.5 x 35 mm

,,

,,

0326519

,,

,,

3.5 x 40 mm

,,

,,

0326520

,,

,,

3.5 x 45 mm

,,

,,

0326521

,,

,,

3.5 x 50 mm

,,

,,

0326527

,,

,,

4 x 12 mm

,,

,,

0326528

,,

,,

4 x 16 mm

,,

,,

0326529

,,

,,

4 x 20 mm

,,

,,

0326530

,,

,,

4 x 25 mm

,,

,,

0326531

,,

,,

4 x 30 mm

,,

,,

0326532

,,

,,

4 x 35 mm

,,

,,

0326533

,,

,,

4 x 40 mm

,,

,,

0326534

,,

,,

4 x 45 mm

,,

,,

0326535

,,

,,

4 x 50 mm

,,

,,

0326537

,,

,,

4 x 60 mm

,,

,,

0326538

,,

,,

4 x 70 mm

,,

,,

0326539

,,

,,

4 x 80 mm

,,

,,

0326545

,,

,,

4.5 x 16 mm

,,

,,

0326546

,,

,,

4.5 x 20 mm

,,

,,

0326547

,,

,,

4.5 x 25 mm

,,

,,

0326548

,,

,,

4.5 x 30 mm

,,

,,

0326549

,,

,,

4.5 x 35 mm

,,

,,

0326550

,,

,,

4.5 x 40 mm

,,

,,

0326551

,,

,,

4.5 x 45 mm

,,

,,

Vervolg op volgende pagina.

140

www.dozon.nl


Bevestigingsmateriaal 4.1 Schroeven Spax spaanplaatschroeven Artikelomschrijving

Maat

Behandeling

0326552 0326554

Platkop met Pozidrive opname

4.5 x 50 mm

Gegalvaniseerd

,,

,,

4.5 x 60 mm

,,

,,

0326555

,,

,,

4.5 x 70 mm

,,

,,

0326556

,,

,,

4.5 x 80 mm

,,

,,

0326562

,,

,,

5 x 20 mm

,,

,,

0326563

,,

,,

5 x 25 mm

,,

,,

0326564

,,

,,

5 x 30 mm

,,

,,

0326565

,,

,,

5 x 35 mm

,,

,,

0326566

,,

,,

5 x 40 mm

,,

,,

0326567

,,

,,

5 x 45 mm

,,

,,

0326568

,,

,,

5 x 50 mm

,,

,,

0326569

,,

,,

5 x 55 mm

,,

,,

0326570

,,

,,

5 x 60 mm

,,

,,

0326572

,,

,,

5 x 70 mm

,,

,,

0326573

,,

,,

5 x 80 mm

,,

,,

0326574

,,

,,

5 x 90 mm

,,

,,

0326575

,,

,,

5 x 100 mm

,,

,,

0326576

,,

,,

5 x 110 mm

,,

,,

0326577

,,

,,

5 x 120 mm

,,

,,

0326583

,,

,,

6 x 30 mm

,,

,,

0326584

,,

,,

6 x 35 mm

,,

,,

0326585

,,

,,

6 x 40 mm

,,

,,

0326586

,,

,,

6 x 45 mm

,,

,,

0326587

,,

,,

6 x 50 mm

,,

,,

0326588

,,

,,

6 x 55 mm

,,

,,

0326589

,,

,,

6 x 60 mm

,,

,,

0326590

,,

,,

6 x 70 mm

,,

,,

0326591

,,

,,

6 x 80 mm

,,

,,

0326592

,,

,,

6 x 90 mm

,,

,,

0326593

,,

,,

6 x 100 mm

,,

,,

0326594

,,

,,

6 x 110 mm

,,

,,

0326595

,,

,,

6 x 120 mm

,,

,,

0326596

,,

,,

6 x 130 mm

,,

,,

0326597

,,

,,

6 x 140 mm

,,

,,

0326598

,,

,,

6 x 150 mm

,,

,,

0326599

,,

,,

6 x 160 mm

,,

,,

0326600

,,

,,

6 x 180 mm

,,

,,

0326603

,,

,,

6 x 240 mm

,,

,,

O V E R A L

6327002 - 0326603

4. Verbruiksartikelen

Artikelnr.

A A N

G E D A C H T

141


4.1 Bevestigingsmateriaal

Schroeven Spax RVS spaanplaatschroeven

6327002 - 0326603

4. Verbruiksartikelen 142

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Behandeling

0326811 0326812

Platkop met Pozidrive opname

3 x 16 mm

RVS

,,

,,

3 x 20 mm

,, ,,

0326813

,,

,,

3 x 25 mm

,, ,,

0326814

,,

,,

3 x 30 mm

,, ,,

0326815

,,

,,

3 x 35 mm

,, ,,

0326816

,,

,,

3 x 40 mm

,, ,,

0326822

,,

,,

3.5 x 16 mm

,, ,,

0326823

,,

,,

3.5 x 20 mm

,, ,,

0326824

,,

,,

3.5 x 25 mm

,, ,,

0326825

,,

,,

3.5 x 30 mm

,, ,,

0326826

,,

,,

3.5 x 35 mm

,, ,,

0326827

,,

,,

3.5 x 40 mm

,, ,,

0326833

,,

,,

4 x 20 mm

,, ,,

0326834

,,

,,

4 x 25 mm

,, ,,

0326835

,,

,,

4 x 30 mm

,, ,,

0326836

,,

,,

4 x 35 mm

,, ,,

0326837

,,

,,

4 x 40 mm

,, ,,

0326838

,,

,,

4 x 45 mm

,, ,,

0326839

,,

,,

4 x 50 mm

,, ,,

0326840

,,

,,

4 x 60 mm

,, ,,

0326846

,,

,,

4.5 x 25 mm

,, ,,

0326847

,,

,,

4.5 x 30 mm

,, ,,

0326848

,,

,,

4.5 x 35 mm

,, ,,

0326849

,,

,,

4.5 x 40 mm

,, ,,

0326850

,,

,,

4.5 x 45 mm

,, ,,

0326851

,,

,,

4.5 x 50 mm

,, ,,

0326852

,,

,,

4.5 x 60 mm

,, ,,

0326853

,,

,,

4.5 x 70 mm

,, ,,

0326859

,,

,,

5 x 30 mm

,, ,,

0326860

,,

,,

5 x 35 mm

,, ,,

0326861

,,

,,

5 x 40 mm

,, ,,

0326862

,,

,,

5 x 45 mm

,, ,,

0326863

,,

,,

5 x 50 mm

,, ,,

0326864

,,

,,

5 x 60 mm

,, ,,

0326865

,,

,,

5 x 70 mm

,, ,,

0326866

,,

,,

5 x 80 mm

,, ,,

0326867

,,

,,

5 x 90 mm

,, ,,

0326868

,,

,,

5 x 100 mm

,, ,,

0326869

,,

,,

5 x 120 mm

,, ,,

0326875

,,

,,

6 x 40 mm

,, ,,


Bevestigingsmateriaal 4.1 Schroeven 0326876

,,

,,

6 x 50 mm

,, ,,

0326877

,,

,,

6 x 60 mm

,, ,,

0326878

,,

,,

6 x 70 mm

,, ,,

0326879

,,

,,

6 x 80 mm

,, ,,

0326880

,,

,,

6 x 90 mm

,, ,,

0326881

,,

,,

6 x 100 mm

,, ,,

Maat

Opp. behandeling

Ve

0326811 - 0326881

Spax spaanplaatschroeven t.b.v. afdekkappen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0326684

Platkop/kopgat met Pozidrive opname

4.5 x 30 mm

Gegalvaniseerd

1000 stuks

0326685

,,

,,

4.5 x 35 mm

,,

,,

,, ,,

0326686

,,

,,

4.5 x 40 mm

,,

,,

,, ,,

0326687

,,

,,

4.5 x 45 mm

,,

,,

,, ,,

0326688

,,

,,

4.5 x 50 mm

,,

,,

,, ,,

4. Verbruiksartikelen

0326684 - 0326688

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

143


4.1 Bevestigingsmateriaal

Tape

Kelfort Tapedispenser Artikelnr.

Artikelomschrijving

0508125

Tapedispenser

0508125

Kelfort Maskingtape

0479620 - 0479624

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Kleur

0479620

Maskingtape crĂŞpe (schilderstape)

50 m x 15 mm

Wit

0479621

,,

,,

50 m x 19 mm

,, ,,

0479622

,,

,,

50 m x 25 mm

,, ,,

0479623

,,

,,

50 m x 38 mm

,, ,,

0479624

,,

,,

50 m x 50 mm

,, ,,

Kelfort verpakkingstape

0479486 - 0479512

4. Verbruiksartikelen

Artikelomschrijving

Maat

Kleur

0479486

PVC verpakkingstape

66 m x 12 mm

Transparant

0479511

,,

,,

66 m x 25 mm

,, ,,

0479512

,,

,,

66 m x 50 mm

,, ,,

0479517

PVC verpakkingstape

66 m x 50 mm

Bruin

Maat

Kleur

0479517

Kelfort overige tape

0479832 - 0479835

0479834 - 0479836

0479346

0479344

144

Artikelnr.

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0479835

Duct tape watervast

50 m x 38 mm

Grijs

0479832

,,

10 m x 50 mm

,, ,,

,,

0479834

Duct tape watervast

50 m x 50 mm

Grijs

0479836

Duct tape watervast Heavy Duty

,,

,, ,,

0479346

Dubbelzijdig PP tape

25 m x 50 mm

,,


4

Advertenties

K A N TO O R - E N B E D R I J F S I N R I C H T I N G

4. Verbruiksartikelen

W W W.O R B I S - PA R T N E R.N L/D O ZO N

Staffelprijzen geldig tot 31 maart 2011.

Prijzen zijn netto en exclusief BTW.

Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. O V E R A L

A A N

G E D A C H T

145


4.2 Chemische producten

Kitten 0479344

Dubbelzijdig foamtape (spiegeltape)

66 m x19 mm x 8 mm Zwart foam

Kelfort siliconenkitten

0507770 - 0507772

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

Kleur

0507770

Siliconenkit NO

310 ml

Wit

0507773

,,

,,

,, ,,

Transparant

0507771

,,

,,

,, ,,

Grijs

0507772

,,

,,

,, ,,

Zwart

Kelfort® siliconenkit-NO is een hoogwaardige, schimmelwerende, duurzaam elastisch blijvende afdichtingskit op basis van polysiloxanen. Niet overschilderbaar.

Kelfort acrylaatkitten

0507650 - 0507651

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

Kleur

0507650

Acrylaatkit W

310 ml

Wit

0507648

,,

,,

,, ,,

Grijs

0507649

,,

,,

,, ,,

Bruin

0507651

,,

,,

,, ,,

Zwart

Kelfort® acrylkit W is een hoogwaardige, overschilderbare, duurzaam plasto-elastisch blijvende afdichtingskit voor binnen en buiten op basis van een acrylaat-dispersie.

Kelfort windowkitten

4. Verbruiksartikelen

0507776 - 0507779

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

Kleur

0507776

Windowkit plus overschilderbaar

310 ml

Wit

6300901

,,

,,

,, ,,

Grijs

0507777

,,

,,

,, ,,

Bruin

0507779

,,

,,

,, ,,

Zwart

Kelfort® windowkit Plus is een overschilderbare, droog afmesbare, 1-component siliconenkit voor het afdichten van beglazingsvoegen.

Kelfort glaskitten

0507780 - 0507781

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

Kleur

0507780

Glaskit universeel universeel overschilderbaar

290 ml

Wit

0507781

,,

,, ,,

Transparant

,,

Kelfort® glaskit U.O.S. is een universeel overschilderbare 1-component beglazingskit op basis van MS polymeer voor het afdichten van beglazingsvoegen en aansluitvoegen.

Kelfort gipsnaadvuller

0507615

146

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

Kleur

0507615

Gipsnaadvuller

310 ml

Wit

Kelfort® gipsnaadvuller is een vrijwel krimpvrije, gebruiksklare ultralichtgewicht, overschilderbare vulpasta.


Chemische producten 4.2 PUR-schuim

Kelfort PUR-schuim Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0507636

PURschuim KS/1K

750 ml

Kelfort® purschuim KS/1K is een uit één component bestaand polyurethaanschuim dat uithardt door vochtopname uit de lucht. CFK- en HCFK-vrij (ozon-onschadelijk).

0507636

Kelfort PUR-schuim Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0507952

PURschuim t.b.v. NBS pistool

750 ml

Kelfort® purschuim NBS is een uit één component bestaand polyurethaanschuim dat uithardt door vochtopname uit de lucht. CFK- en HCFK-vrij (ozon-onschadelijk).

0507952

Tremco Illbruck PUR-schuim Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0507638

PURmaxx 360º PURschuim KS

750 ml

Een uniek concept in PUR-schuimen, dankzij de combinatie van een onderscheidende formule, een innovatief slangetje en een nieuwe, ergonomisch gevormde cap. Illbruck Maxx is gemakkelijk te verwerken en brengt het dubbele aantal meters schuim op vergeleken met een standaard bus. Onder 360° te verwerken.

0507638

Kelfort montagekit Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0507631

Montagekit

310 ml

Kelfort® montagekit is een spuitklare, oplosmiddelhoudende, thixotrope constructiekit, die universeel toepasbaar is op basis van neopreen-rubber.

0507631

Frencken constructielijm Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

Kleur

0503093

Tix constructielijm

310 ml

Transparant

Watervast volgens de strengste norm (D4) KOMO gecertificeerd (certificaat 32495) Hoge temperatuurbestendigheid Tixotroop, dus voor verticale verwerking geschikt 12 maanden houdbaar.

4. Verbruiksartikelen

Lijmen

0503093

Kelfort constructielijm Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0503001

Tix constructielijm

310 ml

Kelfort® constructielijm-Tix is een gebruiksklare snelle, pasteuze en vullende constructielijm voor interieur- en exterieur toepassingen op basis van polyurethaan (P.U.).

0503001

Kelfort constructielijm-Expresse Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0503003

Expresse constructielijm

310 ml 0503003

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

147


4.2 Chemische producten

Lijmen Kelfort® constructielijm-Expresse is een gebruiksklare, supersnelle, pasteuze en vullende constructielijm voor interieur- en exterieur toepassingen op basis van polyurethaan (P.U.). Frencken constructielijm

0503094 - 0503095

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

Kleur

0503095 0503094

Constructielijm express KOMO

310 ml

Transparant

,,

,, ,,

Bruin

,,

• Supersnel, 15 minuten klemmen is voldoende • Watervast volgens de strengste norm (D4) • KOMO gecertificeerd (certificaat 32495)

• Hoge temperatuurbestendigheid • Tixotroop, dus voor verticale verwerking geschikt • 12 maanden houdbaar.

Frencken constructie-/montagelijm

0503098

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0503098

Constructie-/montagelijm C5

310 ml

• Niet bruisend • Zeer snel, 5 minuten klemmen is al voldoende • Watervast volgens de strengste norm (D4) • KOMO gecertificeerd (certificaat 32495)

• Vullende werking • Hoge temperatuurbestendigheid • Tixotroop, dus voor verticale verwerking geschikt • 12 maanden houdbaar.

Frencken constructielijm

0503096

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0503096

Constructielijm C30

310 ml

• Snel, 30 minuten klemmen is voldoende • Watervast volgens de strengste norm (D4) • KOMO gecertificeerd (certificaat 32495)

• In beperkte mate vullende verwerking • Tixotroop, dus voor verticale verwerking geschikt • 12 maanden houdbaar.

4. Verbruiksartikelen

Frencken constructielijmen

0503145

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0503145

Duocol constructielijm 2 componenten

Inhoud

• Supersterk • Verlijmt bijna alles, zelfs metaal op metaal • Mengt en doseert automatisch • Klemmen niet nodig • Bruist niet

150 ml • Hoge temperatuurbestendigheid • Tixotroop, dus voor verticale verwerking geschikt • Vullende werking (spleten van 2 cm) • 18 maanden houdbaar

Frencken constructielijmen

0503108

0503102

148

0503100

0503104

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0503108

Snel-constructielijm 100

750 ml

0503100

Frencken constructielijm 100

250 ml

0503102

,,

,,

750 ml

0503104

,,

,,

5 ltr

• Watervast volgens de NEN-EN norm D4 sing • KOMO gecertificeerd (certificaat 32495) • Hoge temperatuurbestendigheid

• Vullende werking voor interieur- en exterieurtoepas• 12 maanden houdbaar.


Chemische producten 4.2 Lijmen Zettex MS polymer lijmkitten Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

Kleur

0505010

MS polymer lijmkit

290 ml

Wit

0505015

,,

,,

,, ,,

Gebroken Wit (Ral 9001)

0505020

,,

,,

,, ,,

Transparant

0505005

,,

,,

,, ,,

Grijs

0505000

,,

,,

,, ,,

Zwart

0505200

Powertack montage/contactlijm

0505010 - 0505000

310 ml

4. Verbruiksartikelen

0505200

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

149


4.2 Chemische producten

Lijmen Frencken houtlijmen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0500350

Novacol D3 houtlijm

750 gr

6347502

Novacol D3 houtlijm

2,5 kg

0500352

Novacol D3 houtlijm

5 kg

6347503

Novacol D3 houtlijm

10 kg

0500354

Novacol D3 houtlijm

25 kg

0500350

6347502

0500352

6347503

0500354

• Waterbestendige houtlijm (D3) • Universeel, voor vlak- en constructieverbindingen lijmpistool (drukvat) • Persen met lijmklemmen, warmte- en koudepersen

4. Verbruiksartikelen

Frencken houtlijmen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

6347505

Novacol D4 (2 componenten) houtlijm

750 gr

0500356

Novacol D4 (2 componenten) houtlijm

6347505

0500356

• Watervaste houtlijm (D4) met KOMO-keur (32495) • Na mengen nog 4 dagen verwerkbaar constructieverlijmingen • Met blauwe of transparante harder

0500370

0500370

150

• Zowel voor interieur- als exterieurtoepassingen • Aanbrengen met kwast, lijmkam, lijmwals of • 12 maanden houdbaar

www.dozon.nl

Novacol D4 (1 component) houtlijm

4 kg • Speciaal voor zwaar belaste, watervaste • Bij 20° C 30 min. persen, bij 50° C 15 min. en bij 80° C 10 min. • 12 maanden houdbaar

10 kg

• Tijdbesparend door 1-component systeem • Verwerkbaar met kwast en lijmkam • Uitermate geschikt voor exterieur toepassingen • 6 maanden houdbaar • Watervaste houtlijm (D4) met KOMO-keur voor meranti, • Persen met lijmklemmen, warmte- en koudepersen vuren/grenen en merbau (certificaat 32495) en opsluitbank


Chemische producten 4.2 Lijmen Frencken kozijnenlijm Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0503150

Kozijnenlijm

310ml

Verpakking

0503150

Loctite secondenlijmen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

Verpakking

0510534

Superbonder 401 secondenlijm

3 gr

Tube

0510534

0510535

Superbonder 401 secondenlijm

20 gr

Flacon

Universeel inzetbaar voor de meeste oppervlakken zoals kunststof, rubber, metaal, karton. Fixatietijd van 10 tot 20 seconden, bedrijfstemperatuur maximaal 80 graden. 0510535

1

26/07/10

15:06

www.lijmen.nl

C

M

NIEUW!! KOZIJNENLIJM 0819

4. Verbruiksartikelen

FREN0030_AdvertentieKozijnenlijm.pdf

Y

CM

MY

speciaal ontwikkeld voor de verlijming van alle types hoekverbinding (deuvel, pen-gat en slis) in de kozijnproductie volgens nieuwe normering BRL 0819.

CY

K

MET INNOVATIEVE SPUITMOND VOOR OPTIMALE DOSERING EN PERFECTE PASSING! Voor meer informatie bekijk onze website: www.lijmen.nl

Eerst aan denken FRENCKEN B.V. • P.O. Box 20 • 6000 AA WEERT • The Netherlands • Tel. +31 (0)495 583 500 • Fax +31 (0)495 542 735 • sales@frenckenweert.nl • www.lijmen.nl

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

FREN0030

CMY

151


4.2 Chemische producten

Oplosmiddelen en ontvetters Pearl Paint oplosmiddelen/ontvetters

0004142

0004141

0004143

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

Verpakking

0004141

Wasbenzine

1 ltr

Fles

0004144

,, ,,

5 ltr

Can

0004142

Terpentine

1 ltr

Fles

6191973

,, ,,

5 ltr

Can

0004143

Thinner

1 ltr

Fles

6191975

,, ,,

5 ltr

Can

Verpakking

Frencken oplosmiddelen/ontvetters

0500017

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0500017

Verdunner

1 ltr

Fles

0503090

,, ,,

5 ltr

Can

Ve

0503090

Zettex oplosmiddelen/ontvetters

4. Verbruiksartikelen

0506000

0506005

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0506000

Security Cleaner ontvetter spuitbus

500 ml

0506005

Profi reiniger alcohol ontvetter spuitbus

,, ,,

0505320

Industrial wipes

1 x 80 st

0500287

Vulmiddel voor hout Frencken kneedbaar hout

0501100 - 0501140

0501140 - 0501143

152

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

Kleur

Verpakking

0501100

Kneedbaar hout

50 ml

Naturel

Tube

6300699

,,

,,

,, ,,

Wit

,, ,,

6300701

,,

,,

,, ,,

Vuren/ramin

,, ,,

0501103

,,

,,

,, ,,

Licht eiken

,, ,,

6300702

,,

,,

,, ,,

Midden eiken

,, ,,

0501105

,,

,,

,, ,,

Donker eiken

,, ,,

6300703

,,

,,

,, ,,

Beuken gestoomd

,, ,,

0501110

,,

,,

,, ,,

Teak

,, ,,

0501101

,,

,,

,, ,,

Meranti

,, ,,

0501112

,,

,,

,, ,,

Mahonie

,, ,,

0501140

,,

,,

750 ml

Naturel

Bus

0501143

,,

,,

,, ,,

Licht eiken

,, ,,

• Voor het vullen/repareren van oppervlakte- beschadigingen in hout • Verkrijgbaar in diverse actuele kleuren die ook nog onderling gemengd kunnen worden

• Overlakbaar met lakken op water- en oplosmiddelbasis • Korte droogtijden • 12 maanden houdbaar


Chemische producten 4.2 Vulmiddel voor hout Frencken Cellocol Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0503135

Cellocol

5 ltr

• Maakt van schuurstof een vulmiddel in de exacte kleur van het hout • Gemakkelijk te verwerken

Verpakking Can • Snel en droog overlakbaar • 12 maanden houdbaar 0503135

Diversen

Pearl Paint/Frencken diversen Artikelomschrijving

Inhoud

Kleur

0004148

Gedestilleerd water can

25 ltr

Transparant

0503138

Randsealer 1 komponent

750 ml

Wit

0503140

Houtsealer 1 komponent

,, ,,

,, ,, 0503138

0503140

4. Verbruiksartikelen

Artikelnr.

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

153


4.3 Verbruiksmateriaal

Bits Ironside bitsets Artikelnr.

Artikelomschrijving

0600610

Bitset 32-delig PH/PZ/zaagsnede/torx

0600611

Bitset 60-delig divers gesorteerd

0600610

USH schroefbits Philips

0609576 - 0609600

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Lengte

Opname

0609576

Schroefbit

PH 1

25 mm

1/4 aansluiting

0609591

,, ,,

PH 1

50 mm

,,

,,

0609579

,, ,,

PH 2

50 mm

,,

,,

0609580

,, ,,

PH 3

25 mm

,,

,,

0609593

,, ,,

PH 3

50 mm

,,

,,

0609646

Schroefbit “isotin”

PH 2

25 mm

,,

,,

Maat

Lengte

Opname

0609646

Kelfort schroefbits Pozidrive

0609660 0609661 0609663

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0609660

Wera diamantgecoate schroefbit

PZ 1

25 mm

1/4 aansluiting

0609661

,,

,,

PZ 2

,, ,,

,,

,,

0609663

,,

,,

PZ 3

,, ,,

,,

,,

USH schroefbits Pozidrive

4. Verbruiksartikelen

0609600 - 0609603

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Lengte

Opname

0609600

USH schroefbit

PZ 1

25 mm

1/4 aansluiting

0609601

,,

,,

PZ 2

,, ,,

,,

,,

0609603

,,

,,

PZ 3

,, ,,

,,

,,

0609614

,,

,,

PZ 1

50 mm

,,

,,

0609615

,,

,,

PZ 2

,, ,,

,,

,,

0609616

,,

,,

PZ 3

,, ,,

,,

,,

0609614- 0609616

USH schroefbits Torx

0609464 - 0609664

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Lengte

Opname

0609464

Torxbit

T 10

25 mm

1/4 aansluiting

0609465

,, ,,

T 15

,, ,,

,,

,,

0609655

Torxbit t.b.v. M 4

T 20

,, ,,

,,

,,

0609656

Torxbit t.b.v. M 5

T 25

,, ,,

,,

,,

0609657

Torxbit t.b.v. M 5

T 27

,, ,,

,,

,,

0609658

Torxbit t.b.v. M 6

T 30

,, ,,

,,

,,

0609664

Torxbit

T 40

,, ,,

,,

,,

Maat

Lengte

Opname

USH schroefbits inbus

0609960 - 0609963

154

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0609960

Inbusbit

3 mm

25 mm

1/4 aansluiting

0609961

,, ,,

4 mm

,, ,,

,,

,,

0609962

,, ,,

5 mm

,, ,,

,,

,,

0609964

,, ,,

6 mm

,, ,,

,,

,,

0609963

,, ,,

8 mm

,, ,,

,,

,,


Verbruiksmateriaal 4.3 Houtboren Irwin boorsets Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Inhoud

0602206

Pro Case speedboorset

Ø 12-16-18-20-22-25-28-32 mm

8-delig

0602206

0602220

“Blue Groove 6x” spiraalhoutboorset

Ø 16-18-20-22-25-32 mm

6-delig

0602220

Irwin spiraalhoutboren Artikelomschrijving

Maat

0602221

“Blue Groove 6x” houtboor

Ø 16 mm

0602222

,,

,,

Ø 18 mm

0602223

,,

,,

Ø 20 mm

0602224

,,

,,

Ø 22 mm

0602225

,,

,,

Ø 25 mm

0602226

,,

,,

Ø 28 mm

0602227

,,

,,

Ø 32 mm

0602221 - 0602227

Heller machine houtboren Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0663251

Machine houtboor

Ø 3 mm

0663253

,,

,,

Ø 5 mm

0663254

,,

,,

Ø 6 mm

0663255

,,

,,

Ø 8 mm

0663256

,,

,,

Ø 10 mm

0663257

,,

,,

Ø 12 mm

0663258

,,

,,

Ø 14 mm

0663259

,,

,,

Ø 16 mm

0663260

,,

,,

Ø 18 mm

0663251 - 0663260

4. Verbruiksartikelen

Artikelnr.

Heller speedboren Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Lengte

0606230

Speedboor

Ø 6 mm

157 mm

0606231

,, ,,

Ø 8 mm

,, ,,

0606232

,, ,,

Ø 10 mm

,, ,,

0606233

,, ,,

Ø 12 mm

,, ,,

0606234

,, ,,

Ø 13 mm

,, ,,

0606235

,, ,,

Ø 14 mm

,, ,,

0606236

,, ,,

Ø 16 mm

,, ,,

0606229

,, ,,

Ø 17 mm

,, ,,

0606237

,, ,,

Ø 18 mm

,, ,,

0606238

,, ,,

Ø 19 mm

,, ,,

0606230 - 6165388

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

155


4.3 Verbruiksmateriaal

Hout- en metaalboren Heller speedboren

0606230 - 6165388

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Lengte

0606239

,, ,,

Ø 20 mm

,, ,,

0606240

,, ,,

Ø 22 mm

,, ,,

0606241

,, ,,

Ø 24 mm

,, ,,

0606242

,, ,,

Ø 25 mm

,, ,,

6165345

,, ,,

Ø 26 mm

,, ,,

0606243

,, ,,

Ø 28 mm

171 mm

0606244

,, ,,

Ø 30 mm

,, ,,

0606245

,, ,,

Ø 32 mm

,, ,,

0606246

,, ,,

Ø 35 mm

,, ,,

0606247

,, ,,

Ø 38 mm

,, ,,

6165355

,, ,,

Ø 40 mm

,, ,,

0606802

,, ,,

Ø 6 mm

400 mm

6165368

,, ,,

Ø 8 mm

,, ,,

0606806

,, ,,

Ø 10 mm

,, ,,

0606810

,, ,,

Ø 12 mm

,, ,,

0606811

,, ,,

Ø 14 mm

,, ,,

0606812

,, ,,

Ø 16 mm

,, ,,

0606814

,, ,,

Ø 18 mm

,, ,,

0606816

,, ,,

Ø 20 mm

,, ,,

0606818

,, ,,

Ø 22 mm

,, ,,

0606820

,, ,,

Ø 25 mm

,, ,,

0606822

,, ,,

Ø 28 mm

,, ,,

4. Verbruiksartikelen

0606824

,, ,,

Ø 32 mm

,, ,,

6165388

,, ,,

Ø 35 mm

,, ,,

0606248

Verlengstuk t.b.v. speedboor

300 mm

0606248

Heller metaalboorsets Artikelnr.

Artikelomschrijving

0668134

Metaalboorset 0.5 mm oplopend

Ø 1 t/m 13 mm

0668135

,,

Ø 1 t/m 10 mm

Maat ,,

0668135

Dormer metaalboren

0669028 - 0669190

156

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0669028

Metaalboor A100

Ø 1 mm

0669038

,,

,,

Ø 1.5 mm

0669048

,,

,,

Ø 2 mm

0669058

,,

,,

Ø 2.5 mm (M 3)

0669068

,,

,,

Ø 3 mm


Verbruiksmateriaal 4.3 Metaalboren Dormer metaalboren Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0669070

,,

,,

Ø 3.2 mm

0669072

,,

,,

Ø 3.3 mm (M 4)

0669074

,,

,,

Ø 3.5 mm

0669080

,,

,,

Ø 4 mm

0669082

,,

,,

Ø 4.2 mm (M 5)

0669086

,,

,,

Ø 4.5 mm

0669091

,,

,,

Ø 4.9 mm

0669092

,,

,,

Ø 5 mm (M 6)

0669098

,,

,,

Ø 5.5 mm

0669104

,,

,,

Ø 6 mm

0669110

,,

,,

Ø 6.5 mm

0669116

,,

,,

Ø 7 mm (M 8)

0669122

,,

,,

Ø 7.5 mm

0669128

,,

,,

Ø 8 mm

0669135

,,

,,

Ø 8.5 mm (M 10)

0669141

,,

,,

Ø 9 mm

0669148

,,

,,

Ø 9.5 mm

0669154

,,

,,

0669160

,, ,,

Ø 10.5 mm (M 12)

0669166

,,

,,

Ø 11 mm

0669172

,,

,,

Ø 11.5 mm

0669178

,,

,,

Ø 12 mm

0669184

,,

,,

Ø 12.5 mm

0669190

,,

,,

Ø 13 mm

0669028 - 0669190

4. Verbruiksartikelen

Ø 10 mm

Kelfort HSS metaalboren Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0668020

Kelfort metaalboor HSS

Ø 2 mm

0668025

,,

,,

Ø 2.5 mm (M 3)

0668030

,,

,,

Ø 3 mm

0668032

,,

,,

Ø 3.2 mm

0668033

,,

,,

Ø 3.3 mm (M 4)

0668035

,,

,,

Ø 3.5 mm

0668040

,,

,,

Ø 4 mm

0668042

,,

,,

Ø 4.2 mm (M 5)

0668045

,,

,,

Ø 4.5 mm

0668049

,,

,,

Ø 4.9 mm

0668050

,,

,,

Ø 5 mm (M 6)

0668055

,,

,,

Ø 5.5 mm

0668060

,,

,,

Ø 6 mm

0668065

,,

,,

Ø 6.5 mm

0668070

,,

,,

Ø 7 mm (M 8)

0668075

,,

,,

Ø 7.5 mm

0668080

,,

,,

Ø 8 mm

0668085

,,

,,

Ø 8.5 mm (M 10)

0668090

,,

,,

Ø 9 mm

0668020 - 0668130

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

157


4.3 Verbruiksmateriaal

Metaalboren Kelfort HSS metaalboren

0668020 - 0668130

4. Verbruiksartikelen 158

Onze huismerken

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0668095

,,

,,

Ø 9.5 mm

0668100

,,

,,

Ø 10 mm

0668105

,,

,,

Ø 10.5 mm (M 12)

0668110

,,

,,

Ø 11 mm

0668120

,,

,,

Ø 12 mm

0668125

,,

,,

Ø 12.5 mm

0668130

,,

,,

Ø 13 mm


Verbruiksmateriaal 4.3 Schuurbenodigdheden Flexofit schuurbanden Artikelomschrijving

Maat

Korrel

0636150

Schuurbanden t.b.v. bandschuurmachine

457 x 75 mm

K 60

0636151

,,

,,

,,

,,

K 80

0636153

,,

,,

,,

,,

K 120

0636420

,,

,,

480 x 75 mm

K 60

0636430

,,

,,

,,

,,

K 80

0636435

,,

,,

,,

,,

K 100

,,

K 120

0636436

,,

,,

,,

6145589

,,

,,

533 x 75 mm

K 40

0636313

,,

,,

,,

,,

K 60

0636314

,,

,,

,,

,,

K 80

0636315

,,

,,

,,

,,

K 100

0636316

,,

,,

,,

,,

K 120

0636161

,,

,,

610 x 75 mm

K 40

0636164

,,

,,

,,

K 80

0636171

,,

,,

560 x 100 mm

K 40

0636173

,,

,,

,,

,,

K 60

0636174

,,

,,

,,

,,

K 80

0636175

,,

,,

,,

,,

K 100

0636176

,,

,,

,,

,,

K 120

0636181

,,

,,

610 x 100 mm

K 40

0636183

,,

,,

,,

,,

K 60

0636185

,,

,,

,,

,,

K 80

0636186

,,

,,

,,

,,

K 100

0636187

,,

,,

,,

,,

K 120

0636231

,,

,,

620 x 100 mm

K 40

0636233

,,

,,

,,

,,

K 60

0636234

,,

,,

,,

,,

K 80

0636235

,,

,,

,,

,,

K 100

,,

0636150 - 0636235

4. Verbruiksartikelen

Artikelnr.

Flexofit schuurlinnen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Korrel

6145813

Schuurlinnen

50 m x 50 mm

K 60

6145818

,,

,,

,,

,,

K 80

6145825

,,

,,

,,

,,

K 150

6145827

,,

,,

,,

,,

K 100

6145828

,,

,,

,,

,,

K 180

6145829

,,

,,

,,

,,

K 120

6145834

,,

,,

,,

,,

K 280

6145836

,,

,,

,,

,,

K 320

6145813 - 6145836

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

159


4.3 Verbruiksmateriaal

Schuurbenodigdheden

Flexofit schuurpapier

0636714 - 0636727

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Korrel

0636714

Schuurpapier

25 m x 95 mm

K 60

0636715

,,

,,

,,

,,

K 80

0636716

,,

,,

,,

,,

K 100

0636717

,,

,,

,,

,,

K 120

0636718

,,

,,

,,

,,

K 180

0636719

,,

,,

,,

,,

K 240

0636721

,,

,,

25 m x 115 mm

K 40

0636722

,,

,,

,,

,,

K 60

0636723

,,

,,

,,

,,

K 80

0636724

,,

,,

,,

,,

K 100

0636725

,,

,,

,,

,,

K 120

0636727

,,

,,

50 m x 115 mm

K 180

Zaagbladen

Bosch decoupeerzagen

4. Verbruiksartikelen

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Type

T.b.v.

Ve

0612531

Decoupeerzagen

T 101 B

Hout

Kaart à 5 stuks

0612532

Decoupeerzagen

T 101 D

Hout

Kaart à 5 stuks

0612503

Decoupeerzagen

T 101 AIF

Trespa

Kaart à 5 stuks

0612539

Decoupeerzagen

T 118 A

Metaal

Kaart à 5 stuks

0612543

Decoupeerzagen

T 127 D

Aluminium

Kaart à 5 stuks

0612556

Decoupeerzagen

T 113 A

Piepschuim/leer

Kaart à 5 stuks

0612531

0612532

0612503

0612539

0612543

0612556

160

www.dozon.nl


Verbruiksmateriaal 4.3 Reciprozagen Bosch reciprozagen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Type

T.b.v.

Ve

0711274

Reciprozagen

S 1531 I

Hout

Kaart à 5 stuks

0711275

,,

S 918 B

Metaal

Kaart à 5 stuks

,,

0711274 - 0711275

6136612

Reciprozagen

S 1141 HM

Steen

Kaart à 2 stuks

6136612

Batterijen Duracel batterijen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Voltage

Uitvoering

0838202

Duracell batterij

1.5 V

AAA mini penlite

0838202

0838203

Duracell batterij

1.5 V

AA penlite

0838204

Duracell batterij

1.5 V

C (dunne staaf )

0838204

0838205

Duracell batterij

1.5 V

D (dikke staaf )

0838205

0838206

Duracell batterij

9V

4. Verbruiksartikelen

0838203

Blok

0838206

Tie-wraps Kelfort tie-wraps Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Kleur

6195304

Bundelbandjes/tie-wraps

140 x 2.5 mm

Transparant

6195312

,,

,,

200 x 2.5 mm

Zwart

0827405

,,

,,

200 x 3.6 mm

Transparant

0827406

,,

,,

300 x 3.6 mm

,,

,,

6195308

,,

,,

280 x 4.8 mm

,,

,,

0827407

,,

,,

430 x 4.8 mm

,,

,,

6195311

,,

,,

340 x 7.6 mm

,,

,, 6195312

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

161


4.3 Verbruiksmateriaal

Wig en opvulplaatjes Hettich onderlegwig Artikelnr.

Artikelomschrijving

2203614

Kunststof onderlegwig

Kleur

Bruin

Art. nr Hettich 0025438

Bestaande uit 8 wiggen, lineair stijgend van 1-8 mm 2203614

Uitvulplaatjes Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

Kleur

0152511

Uitvulplaatje met sleuf

50 x 50 x 1 mm

Transparant

0152512

Uitvulplaatje met sleuf

50 x 50 x 2 mm

Oranje

0152513

Uitvulplaatje met sleuf

50 x 50 x 3 mm

Zwart

0152514

Uitvulplaatje met sleuf

50 x 50 x 4 mm

Blauw

0152515

Uitvulplaatje met sleuf

50 x 50 x 5 mm

Rood

0152516

Uitvulplaatje met sleuf

50 x 50 x 7 mm

Grijs

0152517

Uitvulplaatje met sleuf

50 x 50 x 10 mm

Groen

0152520

Assortimentsdoos uitvulplaatjes met sleuf

50 x 50 mm

0152511

0152512

0152513

4. Verbruiksartikelen

0152514

0152515

0152516

0152517

0152520

162

www.dozon.nl


5

GEREEDSCHAP

Naam

Handgereedschap

164

5.2

Machinaal gereedschap

190

Beitels & aanverwante gereedschappen

164

Accuboormachines

190

Draag-, steun- en transportmaterieel

165

(Klop-) boormachines

193

Hamers

166

Bouwradio’s

195

(Hout-) zagen

167

Electrisch meetgereedschap

197

(Metaal-) zagen

170

Frezen

198

Kit- en PUR spuiten

171

Haakse slijpers

200

Lijmtangen

172

Hete luchtpistolen

202

Rolbandmaten

173

Kitspuiten

203

Schuifmaten

174

Lasers

205

Schrijfhaken

174

Nagel- en nietapparaten

207

Zwaaihaken

174

Schaafmachines

210

Schrijfbenodigdheden

175

Schuurmachines

211

Nietapparaten

176

Stof- en waterzuigers

214

Opbergsystemen

176

Zagen

216

(Reserve-) messen

178

Schaven

180

5.3

Klimmaterieel

224

Schroevendraaiers

181

Ladders

224

Slaggereedschap

182

Trappen

226

Sleutelgereedschap

183

Steigers

227

Tangen

185

Verfbenodigdheden

186

5.4

Schoonmaakartikelen

230

Diversen

230

5. Gereedschap

5.1

163


5.1 Handgereedschap

Naam & aanverwante gereedschappen Beitels Irwin steekbeitel

0602038 - 0602066

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0602038

MS500 steekbeitel

6 mm

0602039

,, ,,

8 mm

0602040

,, ,,

10 mm

0602044

,, ,,

12 mm

0602050

,, ,,

16 mm

0602052

,, ,,

18 mm

0602056

,, ,,

20 mm

0602057

,, ,,

22 mm

0602060

,, ,,

26 mm

0602062

,, ,,

30 mm

0602063

,, ,,

32 mm

0602066

,, ,,

38 mm

Irwin steekbeitelset Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0602035

5-delig in etui

6-10-16-20-25 mm

0602035

Bahco steekbeitel

6152012 - 0602032

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

6152012

424P steekbeitel

4 mm

0602002

,, ,,

6 mm

0602004

,, ,,

8 mm

0602006

,, ,,

10 mm

0602008

,, ,,

12 mm

0602014

,, ,,

16 mm

0602016

,, ,,

18 mm

6152025

,, ,,

20 mm

5. Gereedschap

0602018

,, ,,

22 mm

6152027

,, ,,

25 mm

0602024

,, ,,

26 mm

0602026

,, ,,

28 mm

0602030

,, ,,

32 mm

0602032

,, ,,

38 mm

Aanverwante gereedschappen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0605990

Lintner schraapstaal

150 x 60 x 0.8 mm

0602160

Segerink houten hamer vierkant model

150 mm

0605990

Overige hamers op pagina 166. 0602160

164

www.dozon.nl


Handgereedschap 5.1 Draag-, steun- en transportmaterieel Naam Schragen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Maat

0647325

Wisvo schraag opvouwbaar

740 mm

0647325

0645971

Delma Roll-boy vlakke rolschraag

650 - 1050 mm

0645971

0645972

Kelfort rolbok

700 - 1150 mm

0645972

Bohle glasdragers Artikelnr.

Artikelomschrijving

0619204

Veribor glasdrager pompzuiger

Eigenschappen

0619204

0619205

Veribor glasdrager

2-naps

0619205

Veribor glasdrager

3-naps

0619206

Overige draag-, steun- en transportmaterieel Artikelnr.

Artikelomschrijving

0646250

Kozijnen/platen klemwagen met luchtbanden

Eigenschappen

5. Gereedschap

0619206

0646250

0647550 0647316

Snelsteun “Quick-support”

145 - 290 cm

Met gepatenteerd veermechanisme voor snelle en gemakkelijke bediening met één hand. Platendrager set multi 0647316

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

165


5.1 Handgereedschap

Hamers Naam Ironside hamers Artikelnr.

Artikelomschrijving

Gewicht

Maat

0600600

Klauwhamer met hickory steel

450 gr

25 mm

6122171

Klauwhamer met stalen steel

450 gr

25 mm

6120151

Bankhamer met hickory steel en stalen huls

300 gr

6120153

,,

500 gr

0600600

6122171

,,

6120151 - 6120153

Ironside mokers Artikelnr.

Artikelomschrijving

0600605

Moker met hickory steel en stalen huls

1000 gr

0600606

,,

1250 gr

Gewicht

,,

0600605 - 0600606

Stanley klauwhamers Artikelnr.

Artikelomschrijving

Gewicht

Maat

0600639

Blue Strike

450 gr

25 mm

0600636

Steelmaster

570 gr

25 mm

Maat

0600639

0600636

Habero hamers

5. Gereedschap

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Gewicht

0610106

Bankhamer

300 gr

0610108

,, ,,

500 gr

0605245

Terugslagvrije hamer

Ø 30 mm

0605247

Terugslagvrije hamer

Ø 40 mm

0605249

Terugslagvrije hamer

Ø 50 mm

0610106 - 0610108

0605245

Habero mokers Artikelnr.

Artikelomschrijving

Gewicht

0610011

Moker

1000 gr

,, ,,

1250 gr

0610012 0610011 - 0610012

166

www.dozon.nl

Houten hamer op pagina 164.


Handgereedschap 5.1 (Hout-) zagen Naam Ironside handzagen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Lengte

0606002

Handzaag Universeel

400 mm/22”

0606000

Handzaag Universeel

500 mm/22”

Techn. gegevens

0606002

Bahco handzagen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Lengte

Techn. gegevens

0606041

300 handzaag

350 mm/14”

15 TPI/16 PPI

0606041

0606043

ProfCut handzaag

400 mm/16”

7 TPI/8 PPI

0606043

0606007

Superior 2600 XT PTFE-gecoate handzaag

550 mm/22”

9 TPI/10 PPI

0606007

0606090

2500 XT handzaag

550 mm/22”

9 TPI/10 PPI

0606090

Bahco kap-, trek- en schrobzagen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0602262

Trekzaag 2-zijdig vertanding

Lengte

Techn. gegevens 7/17/TPI/8/18 PPI

5. Gereedschap

0602262

Ironside kap-, trek- en schrobzagen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Lengte

Techn. gegevens

0606003

Kapzaag

300mm

7/17/TPI/8/18 PPI

0606003

0606001

Terugslagvrije hamer

Ø 40 mm

0606001

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

167


5

Advertenties

5. Gereedschap 168

www.dozon.nl


5

5. Gereedschap

Advertenties

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

169


5.1 Handgereedschap

(Hout-) zagen Naam Bahco kap- en toffelzagen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Lengte

Techn. gegevens

0606082

PC-TEN kapzaag

300 mm/12”

11 TPI/12 PPI

0606118

PC-DTR toffelzaag

250 mm/10”

13 TPI/14 PPI

0606082

0606118

Lenox alleszaag Artikelnr.

Artikelomschrijving

Techn. gegevens

0602290

Tri-Fold alleszaag

6 TPI/7 PPI

T.b.v. hout, gipsplaat e.d. inklapbaar als een zakmes.

0602290

(Metaal-) zagen Bahco metaalzaagbeugel Artikelnr.

Artikelomschrijving

Lengte

0602282

Metaalzaagbeugel 225-S

300 mm

0606143

Bahco metaalzaagbeugels

5. Gereedschap

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Lengte

6135151

Basis

300 - 320 mm/11 - 12”

0606146

Met pistool greep

150 mm/6”

0606145

Met houten greep

150 mm/6”

6135151

0606146

0606145

0603372

0603372

170

www.dozon.nl

“Junior”

150 mm/6”


Handgereedschap 5.1 Kit- en PUR spuiten Naam Tremco Illbruck kitspuiten Artikelnr.

Artikelomschrijving

0507806

Kitspuit HK14 half open model met verstelbare overbrenging

0507806

0507808

Wexford kitspuit open model oranje

0507808

Kelfort PUR-spuit Artikelnr.

Artikelomschrijving

0507957

Metalen pistool t.b.v. purschuim NBS

0507957

Lijmtangen Ironside lijmtangen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Lengte

Breedte

6178400

Lichte uitvoering met gietijzeren spanarmen

100 mm

50 mm

6178404

,,

200 mm

50 mm

,,

6178400 - 6178404

Zware uitvoering met gietijzeren spanarmen

300 mm

120 mm

6178414

,,

,,

400 mm

120 mm

6178416

,,

,,

500 mm

120 mm

6178420

,,

,,

800 mm

120 mm

6178421

,,

,,

1000 mm

120 mm

6178415 - 6178421

5. Gereedschap

6178415

Irwin snelklemmen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Lengte

0628909

Quick-Grip Handi-Clamps

50 mm

0628909

0628984

Quick-Grip XP snellijmtang

150 mm

0628985

,,

,,

300 mm

0628986

,,

,,

450 mm

0628987

,,

,,

600 mm

0628988

,,

,,

900 mm

0628989

,,

,,

1250 mm

0628984 - 062898

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

171


5.1 Handgereedschap

Naam Lijmtangen Bessey lijmtangen

0629041 - 0629051

5. Gereedschap 172

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Lengte

breedte

Materiaal

0629041

Stalen lijmtang, houten handgreep

100 mm

50 mm

Gegalvaniseeerd

0629043

,,

,,

160 mm

80 mm

,,

,,

0629044

,,

,,

200 mm

100 mm

,,

,,

0629045

,,

,,

250 mm

120 mm

,,

,,

0629046

,,

,,

300 mm

140 mm

,,

,,

0629047

,,

,,

400 mm

120 mm

,,

,,

0629048

,,

,,

500 mm

120 mm

,,

,,

0629049

,,

,,

600 mm

120 mm

,,

,,

0629051

,,

,,

1000 mm

120 mm

,,

,,


Handgereedschap 5.1 Rolbandmaten Naam Stanley rolbandmaten Artikelnr.

Artikelomschrijving

Lengte

Breedte

0601340

Fatmax

3m

16 mm

0601340

0601342

Fatmax

5m

19 mm

0601342

6110302

Fatmax “Blade Armor”

5m

32 mm

6110303

Fatmax “Blade Armor”

8m

32 mm

6110302 - 6110303

0601366

Powerlock

3m

12.7 mm

0601366

0601346

Powerlock

5m

19 mm

0601346

Powerlock

5m

25 mm

0601344

0601363

Powerlock

8m

25 mm

5. Gereedschap

0601344

0601363

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

173


5.1 Handgereedschap

Naam Schuifmaten Mitutoyo schuifmaat Artikelnr.

Artikelomschrijving

Afmeting

0652803

Schuifmaat

150 mm

Digitale schuifmaat op pagina 197. 0652803

Schrijfhaken Irwin schrijfhaken

6113345 - 0602140

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Afmeting

6113345

Schrijfhaak

250 mm

0602140

,, ,,

300 mm

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Afmeting

6116170

80A blokwaterpas

40 cm

6116172

,,

,,

60 cm

6116173

,,

,,

80 cm

6116174

,,

,,

100 cm

Zwaaihaken Stabila stelwaterpassen

6113371 - 0658095

5. Gereedschap 174

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Afmeting

6116315

70P-2-2 stelwaterpas

150 cm

6116317

,,

180 cm

,,


Handgereedschap 5.1 Schrijfbenodigdheden Naam Edding permanent markers Artikelnr.

Artikelomschrijving

Kleur

0653010

3000 met ronde punt

Zwart

0653010

0653011

500 met schuine punt

Zwart

0653011

Overige schrijf- en aftekenbenodigdheden Artikelnr.

Artikelomschrijving

Ve

0653021

Merkkrijt geel Kadeem

12 stuks

0653022

Merkkrijt rood Kadeem

12 stuks

0653023

Merkkrijt blauw Kadeem

12 stuks

0653024

Merkkrijt wit Kadeem

12 stuks

0653025

Merkkrijt zwart Kadeem

12 stuks

0653071

Kraspen met HM-punt in potlood model

1 stuk

Lengte

0653021

0653071

6115120

Lyra betonpotlood groen

1 stuk

30 cm

6115120

Lyra timmermanspotlood

1 stuk

24 cm

0653003

5. Gereedschap

0653003

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

175


5.1 Handgereedschap

Nietapparaten Naam Spit Paslode Duo-Fast nietapparaten Artikelnr.

Artikelomschrijving

0721302

HT 550 C slag-nietapparaat

0721301

CS 5000 hand-nietapparaat

0721302

0721301

Opbergsystemen Parat Classic gereedschapskoffers Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

0645349

Parat Classic Type 1

Zwart ABS/aluminium

Belastbaar tot 30 kg, voorzien van 2 gereedschapsbladen, documentenvak en bodembak met afdekplaat met gereedschapshouders. Gewicht 4300 gr. Exclusief inhoud

0645349

0645350

Parat Classic Type 2

Zwart ABS/aluminium

Belastbaar tot 30 kg, voorzien van 1 gereedschapsblad, documentenvak en bodembak met afdekplaat met gereedschapshouders. Gewicht 4600 gr. Exclusief inhoud

5. Gereedschap

0645350

B&W gereedschapskoffer Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

0645355

B&W gereedschapkoffer

Zwart ABS/aluminium

4 kg eigen gewicht, dokumentenvak, bodembak en 2 afdekplaten met gereedschapshouders, binnenmaat 455 x 345 x 160 mm, 26 L Exclusief inhoud.

0645355

176

www.dozon.nl


Handgereedschap 5.1 Opbergsystemen Naam Waterloo koffers Artikelnr.

Artikelomschrijving

Uitvoering

6196700

Waterloo ‘heavy duty’ koffer

Geel

20”, 508 x 234 x 228 mm

6196700

Willemen lederwaren Artikelnr.

Artikelomschrijving

0645302

Gereedschaproltassen 20-vaks

Uitvoering Canvasdoek, met nylon sluitriem

740 mm lang, 310 mm breed 0645301

Gereedschaproltassen 15-vaks

Canvasdoek, met nylon sluitriem

600 mm lang, 310 mm breed 0645302 - 0645301

Spijkerschort met hamerhouder

Leder

Riem met dubbel D sluiting, met 2 vakken

0645313

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

5. Gereedschap

0645313

177


5.1 Handgereedschap

(Reserve-) messen Naam Irwin trapeziummeshouders Artikelnr.

Artikelomschrijving

0605900

Pro-Touch verstelbare trapeziummeshouder

0605901

Pro-Touch trapeziummeshouder

0605902

Standaard verstelbare trapeziummeshouder

0605900

0605901

0605902

Irwin reserve trapeziummessen

0605905 - 0605913

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Ve

0605914

Koolstofstaal in dispenser (buigzaam)

100 stuks (10 x 10 stuks)

0605905

Bi-metaal in dispenser

5 stuks

0605906

,,

,,

10 stuks

0605907

,,

,,

50 stuks

0605913

,,

,,

100 stuks (10 x 10 stuks)

Stanley trapeziummeshouders Artikelnr.

Artikelomschrijving

6130314

Instant Change verstelbare trapeziummeshouder

0600161

Titan verstelbare trapeziummeshouder

0600162

99E trapeziummeshouder

6130314

5. Gereedschap

0600161

0600162

Stanley reserve trapeziummessen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Ve

0600191

ST1991

5 stuks

Kort model voor algemeen snijwerk 0600191

0600192

ST1992 Lang model voor zwaar snijwerk

0600192

178

www.dozon.nl

5 stuks


Handgereedschap 5.1 (Reserve-) messen Naam Stanley trapeziummeshouders Artikelnr.

Artikelomschrijving

0600203

ST1996 reserve trapezium/tapijtmes

5 stuks

0600203

Irwin (afbreek-) messen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Breedte

Ve

0605909

Pro Touch afbreekmeshouder auto-load

9 mm

1 stuk

0605909

0605916

Reserve (afbreek-)mes

9 mm

5-pack

0605916

0605921

Pro Touch auto-load (afbreek-)mes

18 mm

1 stuk

0605921

0605904

Pro Touch/Pro-Entry kunststof (afbreek-)mes

18 mm

1 stuk

0605904

0605912

Reserve (afbreek-)mes

18 mm

5-pack

0605912

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Breedte

Ve

0600166

Kunststof (afbreek-)meshouder

9.5 mm

1 stuk

0600166

0600168

Reserve (afbreek-)mes

9.5 mm

10 stuks

0600168

0600167

Kunststof (afbreek-)meshouder

18 mm

5. Gereedschap

Stanley (afbreek-) messen

1 stuk

0600167

0600199

Reserve (afbreek-)mes

18 mm

10 stuks

0600199

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

179


5.1 Handgereedschap

Schaven Naam Stanley Schaven Artikelnr.

Artikelomschrijving

0600002

David combischaaf

0600003

David mes t.b.v. combischaaf

0600004

Blokschaaf met vlakke zool

0600005

Blokschaaf met geribbelde zool

Ve

0600002

0600003

0600004

5. Gereedschap 0600005

180

www.dozon.nl

10 stuks


Handgereedschap 5.1 Schroevendraaiers Naam Ironside schroevendraaiersets Artikelnr.

Artikelomschrijving

0620200

Schroevendraaierset Zaagsnede 3/4/5.5/6.5 en kruiskop PZ 0/1/2 0620200

6169230

Electricienschroevendraaierset VDE ge誰soleerd

6169230

Gedore schroevendraaiersets Artikelnr.

Artikelomschrijving

0604761

Schroevendraaierset 2150-2160 PH-06 Zaagsnede 4/5.5/6.5/8 en kruiskop PH 1/2 0604761

0604801

2163 BTX-05 Schroevendraaierset Torx Torx T10, T15, T20, T25, T30 0604801

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Afmeting

0620001

Zaagsnede schroevendraaier

3 x 80 mm

0620002

,,

,,

4 x 100 mm

0620004

,,

,,

5 x 150 mm

6169205

,,

,,

5.5 x 125 mm

0620007

,,

,,

6.5 x 150 mm

0620084

,,

,,

7 x 150 mm

0620012

,,

,,

8 x 175 mm

0620191

Kruiskop schroevendraaier

PH 1

0620192

,,

,,

PH 2

0620193

,,

,,

PH 3

0620194

Kruiskop schroevendraaier

PZ 0

0620195

,,

,,

PZ 1

0620196

,,

,,

PZ 2

0620197

,,

,,

PZ 3

0620001 - 0620084

5. Gereedschap

Ironside schroevendraaiers per stuk

0620191 - 0620193

0620194 - 0620197

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

181


5.1 Handgereedschap

Naam Slaggereedschap Ironside centerpunten Artikelnr.

Artikelomschrijving

Breedte

Lengte

0617092

Centerpunt

4 mm

120 mm

0617093

,, ,,

5 mm

120 mm

0617092 - 0617093

Gedore centerpunten Artikelnr.

Artikelomschrijving

Breedte

Lengte

0605006

Habero centerpunt

4 mm

120 mm

0605007

,,

5 mm

120 mm

,,

0605006 - 0605007

Ironside drevels /doorslagen

0617080 - 0617083

Artikelnr.

Artikelomschrijving

Breedte

Lengte

0617080

Ironside drevel/doorslag

2 mm

120 mm

0617081

,,

,,

3 mm

120 mm

0617082

,,

,,

4 mm

120 mm

0617083

,,

,,

5 mm

120 mm

Breedte

Lengte

Gedore drevels /doorslagen

0605009 - 0605012

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0605009

Habero drevel/doorslag

3 mm

120 mm

0605010

,,

,,

4 mm

120 mm

0605011

,,

,,

5 mm

120 mm

0605012

,,

,,

6 mm

120 mm

Ironside pendrijvers Artikelnr.

Artikelomschrijving

Breedte

Lengte

0617151

Pendrijver

3 mm

150 mm

0617153

,, ,,

5 mm

150 mm

0617151 - 0617153

5. Gereedschap

Gedore pendrijvers Artikelnr.

Artikelomschrijving

Breedte

Lengte

6168413

Habero pendrijver

3 mm

150 mm

6168417

,,

5 mm

150 mm

,,

6168413 - 6168417

Oxloc toebehoren scharnierpennen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0201781

Scharnierpen lichter

0201781

Invest Tools toebehoren scharnierpennen

0201785

182

www.dozon.nl

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0201785

Scharnierpen uitdrijver


Handgereedschap 5.1 Sleutelgereedschap

Naam

Ironside sleutelgereedschappen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

Maat

0605780

Gecombineerde set

148-delig

1/4” + 1/2”

Dopsleutel-/ring-steeksleutel/bitset in aluminium koffer

0605780

0605782

Dopsleutelset

24-delig

1/2”

10/11/12/13/14/15/16/17/18/ 19/20/21/22/23/24/27/30/32 mm

0605782

0605781

Dopsleutelset

16-delig

1/4”

4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm

0605781

6177941

Inbussleutelset met kogelkop

9-delig

1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm

6177942

Inbussleutelset

8-delig

1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 mm 6177942

0605769

Ringsleutelset

8-delig

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/ 18x19/20x22/4x27 mm

5. Gereedschap

6177941

0605769

6176191

Ring-steeksleutelset

8-delig

8/10/11/13/14/17/19/22 mm 6176191

6176193

Steeksleutelset

10-delig

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/ 18x19/20x22/4x27/30x32 mm 6176193

Gedore sleutelgereedschap op volgende pagina. O V E R A L

A A N

G E D A C H T

183


5.1 Handgereedschap

Sleutelgereedschap Naam Gedore sleutelgereedschappen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

Maat

0604331

Dopsleutelset

17-delig

1/2�

16-delig

1/4�

10/11/12/13/14/15/17/19/22/ 24/27/30/32 mm

0604331

6177472

Dopsleutelset 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/13 mm

6177472

0604620

Inbussleutelset

7-delig

2/2.5/3/4/5/6/8 mm 0604620

0604137

12-delig

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/ 18x19/20x22/21x 23/24x26/25x28/ 27x32 mm

0604137

0604049

Ring-steeksleutelset

17-delig

5. Gereedschap

6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/ 17/18/19/20/21/22 mm 0604049

0604277

Steeksleutelset 6-12 dlg 6-32mm 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/ 18x19/20x22/21x 23/24x26/25x28/27x32 mm

0604277

184

Ringsleutelset

www.dozon.nl

12-delig


Handgereedschap 5.1 Tangen Naam Ironside tangen Artikelnr.

Artikelomschrijving

6171010

Tangenset

Grootte

Bestaande uit: zijsnijtang 160 mm, combinatietang 180 mm en waterpomptang 240 mm 6171010

0623079

Waterpomptang

240 mm

Met 2 componenten handvatten 0623079

6171000

Combinatietang

180 mm

Met 2 componenten handvatten 6171000

Gedore tangen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0605499

Tangenset

Grootte

Bestaande uit: zijknip- en combinatietangen 0605499

0604718

Waterpomptang

250 mm

Stalen handvatten 7-voudig verstelbaar 0604718

0604680

Combinatietang

180 mm

Duits model VDE/2 componenten handvatten 0604680

6171002

Zijkniptang

160 mm

6171002

0605494

Zijkniptang

160 mm

Amerikaans model met 2 componenten handvatten 0605494

0604707

Gedore griptang

300 mm

5. Gereedschap

Met 2 componenten handvatten

0604707

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

185


5.1 Handgereedschap

Verfbenodigdheden Naam Bahco/Spijker verfbenodigdheden Artikelnr.

Artikelomschrijving

Grootte

0602120

650 Ergo universele schraper

50 mm

0602121

442 reservemes

50 mm

Materiaal

0602120

T.b.v. 650 Ergo universele schraper 0602121

0619071

Verfkrabber driehoek model

80 mm

0619113

Plamuurmes

60 mm

0619114

,,

80 mm

0640995

Verfroller (beugel + handvat t.b.v. verfrol)

6 mm

6197463

Verfbak (t.b.v. roller)

26 x 33 cm

0619071

,,

0619113 - 0619114

0640995

6197463

5. Gereedschap 186

www.dozon.nl

Plastic


Handgereedschap 5.1 Verfbenodigdheden Naam Spijker kwasten Artikelnr.

Artikelomschrijving

Grootte

Materiaal

0641002

Patentkwast

17 mm

Houten steel

0641005

,,

,,

25 mm

Houten steel

0641007

,,

,,

32 mm

Houten steel 0641002 - 0641007

0641048

Patentkwast

17 mm

PVC-steel

0641054

,,

,,

25 mm

PVC-steel

0641058

,,

,,

32 mm

PVC-steel 0641048 - 0641058

0641088

Wegwerpkwast

40 mm

PVC-steel

0641092

,,

80 mm

PVC-steel

,,

0641088 - 0641092

0641103

Radiatorkwast

0641103

Kelfort verfrollen Artikelnr.

Artikelomschrijving

Grootte

Materiaal

Uiteinde

6197500

Losse verfrol

10 cm

Fijne structuur

Rond

6197500

6197502

Losse verfrol

10 cm

Fijne structuur

Recht

6197502

Losse verfrol

10 mm x 10 cm

Rond

T.b.v. muurverf 0640996

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

5. Gereedschap

0640996

187


5.2 Machinaal gereedschap

Accuboormachines Naam Festool accuschroefboormachines Artikelnr.

Artikelomschrijving

0709619

C12 CE-NC C45 set 12 V 1.3 A

• • • • • • • 0709619

• • • • • • • • • • • • • • •

0709805

5. Gereedschap

0709805

188

Technische gegevens

Accuspanning 12 V Nullasttoerental 1. versnelling 0 - 450 min­¹ Nullasttoerental 2. versnelling 0 - 1500 min­¹ Onb. toerental 1e/2e versg 0-450/0-1500 min­¹ Boorvermogen staal, Ø 14 mm Boorvermogen hout, Ø 25 mm Boordiameter hout/staal 25/14 mm Nullasttoerental 1e versnelling 2 - 7 Nm Instelbereik draaimoment 2. gang 0,5 - 2,5 Nm Draaimomentinstelling 1e /2e versnelling 2-7/0,5-2,5 Nm Max. draaimoment hout/staal 18/30 Nm Spanbreedte boorhouder 1-13 mm Accuvermogen C NiCd 1,3 Ah Laadtijd C NiCd 25 min Gewicht met C NiCd 1,5 kg

Leveringsomvang

• • • • • • • • • •

Oplaadapparaat LC 45 CENTROTEC gereedschaphouder Houtspiraalboor D4 CENTROTEC Bithouder CENTROTEC FastFix boorhouder 13 mm Bit PZ 2 FastFix hoekaanzetstuk FastFix excenteraanzetstuk 2 accupack 1.3 Ah C NiCd Systainer

C15 Li 2.6 set 14.4V 2.6 A Eigenschappen • Overtuigende ergonomie: Kort, licht en met een optimaal zwaartepunt • Koolborstelloze EC-TEC motor met geïntegreerd motormanagement voor een lange levensduur en de beste prestaties • FastFix voor alle FastFix accessoires en CENTROTEC snelwissel accessoires • Volelektronische instelling en uitschakeling van het draaimoment voor exact schroeven • De nieuwste Lithium-ion accu-technologie voor de grootste bestendigheid • Zeer hoge flexibiliteit en doelmatigheid: Accupacks van dezelfde spanningsklasse kunnen gebruikt worden • Omschakelen van schroeven op boren, zonder het ingestelde draaimoment opnieuw in te stellen

• • • • • • • • •

www.dozon.nl

Eigenschappen Efficiënt werken: een groot aantal schroeven met een minimum aan gewicht met de compacte accu Efficiënt werken: maximaal aantal schroeven en licht van gewicht met de standaard accu Koolborstelloze, slijtvaste EC-TEC motor voor lange levensduur FastFix voor alle FastFix accessoires en CENTROTEC snelwissel accessoires Vol elektronisch geregeld schroefproces Ergonomie: zeer kort model, licht optimaal zwaartepunt Compacte behuizing met precies instelbaar draaimoment 42 stuks, elektronische uitschakeling zonder mechanische belasting en motorstop voor minimale slijtage

Technische gegevens

Accuspanning 14,4 V Onb. toerental 1e/2e versg 0-450/0-1500 min-1 Boordiameter hout/staal 35/16 mm Draaimomentinstelling 1e / 2e versnelling 0,5 8/0,5-6 Nm Max. draaimoment hout/staal 25/40 Nm Spanbreedte boorhouder 1,5-13 mm Accucapaciteit Li ion 2,6 Ah Laadtijd Li Ion 45 min Gewicht met Li Ion 1,6 kg

Leveringsomvang

• • • • • • • • • •

oplaadapparaat TRC 3 CENTROTEC gereedschapshouder houtspiraalboor D4 CENTROTEC bithouder CENTROTEC FastFix boorhouder 13 mm bit PZ 2 FastFix hoekaanzetstuk FastFix excenteraanzetstuk 2 accupacks Li-ion 2,6 Ah in SYSTAINER SYS 1 T-LOC


Machinaal gereedschap 5.2 Accuboormachines Naam Hitachi accuschroefboormachines Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711453

DS14DL li-ion 14.4 V 3.0 A Eigenschappen • 300 gram lichter door lithium-ion technologie (15% lichter dan Ni-Mh) • soft grip, instelbare slipkoppeling - 22 standen • geringe zelfontlading accu • motor met ingebouwde koelvin • geen memory effect als de accu wordt geladen • elektrische ‘Quick-Stop’ rem • snelspanboorhouder met vergrendeling • traploos regelbaar toerental • handmatig schroeven • max. aandraaimoment 52 Nm • verbeterde spindelblokkering • riemhaak • standaard 2 batterijen: EBL1430 3.000 mAh • oplaadtijd max. 45 min. Technische gegevens

• Capaciteit metaal: 13 mm • Capaciteit hout: 45 mm • Capaciteit houtschroeven: 8 x 75 mm • Accu: 14,4V /(3000 MAH) Li-ion • Max. aandraaimoment: 52 Nm • Toerental onbelast: 0-200/400 0-750/1500 t.p.m. L+R • Lengte: 234 mm • Gewicht: 2,0 kg

Leveringsomvang

• 2 batterijen 14,4V/3.000 mAh (type EBL1430) Li-ion • 1 oplader (type UC18YRL) met koelfan • 1 kunststof koffer • 1 kruiskopbit NR 2

DS14DSFL li-ion 14,4 V 1,5A Eigenschappen • nieuw compact model • snelspanboorhouder • standaard 2 14,4 V Li-ion batterijen, BCL1415, • 1.500 mAh, licht in gewicht, zeer hoge levensduur • oplader uitgevoerd met luchtkoeling • elektrische ‘Quick-stop’rem • softgrip • traploos regelbaar toerental • 22 standen instelbaar • max. aandraaimoment 34 Nm in boorstand • oplaadtijd max. 30 min.

• • • • • • • • • • • •

Technische gegevens

Capaciteit in hout 30 mm Capaciteit in staal 12 mm Capaciteit in alu 15 mm Machineschroeven 6 mm Houtschroeven 6 x 75 mm Aandraaimoment 1 – 6 Nm Max. aandraaimoment 34 Nm Toerental onbelast 0-400/0-1.200/min. L x H x B 210 x 221 x 76 mm Gewicht 1,6 kg Batterij (type BCL1415) 14,4 V (1.500 mAh) Oplader type UC18YGL, 220 V, 50/60 Hz

0711462

• • • •

Leveringsomvang 2 batterijen 1 oplader 1 kruiskopbit nr 2 1 kunststof koffer

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

5. Gereedschap

0711462

0711453

189


5.2 Machinaal gereedschap

Naam Accuboormachines Hitachi accuschroefboormachine Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711481

DS10DFL Li-ion 12 V

Eigenschappen • 21 standen instelbaar • 2 snelheden mechanisch • Krachtige motor met ingebouwde koelvin • Led verlichting • Smalle softgrip greep 130 mm • Electrische ‘Quick Stop’ rem • Standaard 2 12 V Li-ion batterijen

0711481

• • • • • • • •

Technische gegevens

Capaciteit staal: 10 mm Capaciteit hout: 21 mm Capaciteit houtschroeven: 5.8 x 45 mm Accu: 12 V Max. aandraaimoment: 22 Nm Toerental onbelast: 0 - 1300 tr/min Lengte: 188 mm Gewicht: 1 kg

Leveringsomvang

• • • • •

Kunststof koffer 2 Accu’s Li-ion 1.5 Ah Oplader UC10SFL Kruiskop bit nr. 2 Batterij beschermkap

Makita accuschroefboormachines

0711077

5. Gereedschap 190

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711077

BDF442RFE li-ion 14.4 V 3.0 A Eigenschappen • Gebruikersvoordelen • 2 functies, 2 versnellingen, zacht aandraaimoment 30 Nm, 1,7 kilogram. • Lithium-ion machine met 4-polige motor, daardoor compacter en lichter dan vergelijkbare Ni-Cd en Ni-MH machines. • Met ingebouwde verlichting, die na het loslaten van de schakelaar blijft nabranden. Dit is handig om in niet goed verlichte ruimten de volgende bevestiging te vinden. • Standaard uitgerust met snellader DC18RA, daardoor volle Lithium-ion accu´s in slechts 22 minuten. • Ook verkrijgbaar als Basic model, zonder oplader en accu´s, mét aantrekkelijke prijs (BDF442ZK). • Duurzaam dankzij geharde stalen tandwielaandrijving.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

www.dozon.nl

Technische gegevens

Accuspanning 14,4 V Ampèrage 3,0 Ah Accutype Li-ion Oplaadtijd 22 min Boorkop 1,5-13 mm Snelspanboorkop ja Variabele elektr. toerenregeling ja Motorrem ja Softgrip ja Aantal mechanische toeren 2 Toerental onbelast L 0-400 min-1 Toerental onbelast H 0-1400 min-1 Aantal instelbare aandraaimomenten 16 Max. aandraaimoment zacht 30/hard 44 Nm Vibratie ah <2,5 m/s² K - m/s² Geluidsdrukniveau 71,0 dB(A) Afm. lxbxh 197x79x235 mm Netto gewicht 1,7 kg Cap. boren in hout 38 max. mm Cap. boren in metaal 13 max. mm

Leveringsomvang

• • • • • •

Standaard accessoires: Oplader Accu BL1430 (2 st) Koffer Schroefbit Sl-PH2 Draaghaak


Machinaal gereedschap 5.2 Accuboormachines Naam Makita slagschroevendraaier Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711083

BTD130 li-ion 14.4 V 3.0 A

• • • • •

• • • • • • • • • • •

Technische gegevens

Voltage 14.4 V Batterijcapaciteit 3.0 Ah Capaciteit bout M5-M14 harde bout M5-M12 Toerental onbelast 0-2400 t.p.m. Aantal slagen 0-3200 p.m. Max. aandraaimoment 140 Nm Bitopname 1/4” zeskant Afmetingen (L x B x H) 146 x 79 x 235 mm Netto gewicht 1,4 kg Oplaadtijd 45 min.

Leveringsomvang

• 194065-3 BATTERYBL1430 14,4V 3,0A LIION (2st) • 324553-8 HAAK BTD130F

0711083

BDF445RHE 14.4V 1.5A Eigenschappen • Lithium-ion machine met 4-polige motor, daardoor compacter en lichter dan vergelijkbare Ni-Cd en Ni-MH machines. • Met ingebouwde verlichting, die na het loslaten van de schakelaar blijft nabranden. Dit is handig om in niet goed verlichte ruimten de volgende bevestiging te vinden. • Duurzaam dankzij geharde stalen tandwielaandrijving. • 2 functies, 2 versnellingen, zacht aandraaimoment 21 Nm, 1,4 kilogram. • Toplijn Lithium-ion boor-/schroefmachine met aantrekkelijke prijs door 1,5 Ah accu´s.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Technische gegevens

Accuspanning : 14,4 V Ampèrage : 1,3 Ah Accutype : Li-ion Oplaadtijd : 15 min Boorkop : 1,5-13 mm Snelspanboorkop : ja Variabele elektr. toerenregeling : ja Motorrem : ja Softgrip : ja Aantal mechanische toeren : 2 Toerental onbelast L : 0-350 min-1 Toerental onbelast H : 0-1300 min-1 Aantal instelbare aandraaimomenten : 16 Max. aandraaimoment : zacht 21/hard 36 Nm Vibratie ah : 2,5 m/s² Geluidsdrukniveau : <70 dB(A) Afm. lxbxh : 186x79x223 mm Netto gewicht : 1,4 kg Cap. boren in hout : 25 max. mm Cap. boren in metaal : 13 max. mm

0711075

Leveringsomvang

• • • • • •

Oplader DC07SA Accu BL1415 (2st) Oplader DC18RA Beschermkap Li-Ion batterij (2st) Koffer Schroefbit PH2x65mm

5. Gereedschap

0711075

Eigenschappen Extreem lichte en compacte machine levert een onvoorstelbaar koppel Gehard stalen slagwerk in een volledig met kunststof beklede metalen behuizing Compacte en krachtige vierpolige mot or met hoge-dichtheidsmagneten Geleverd met lader en twee 3Ah Li-ion accu’s Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

191


5.2 Machinaal gereedschap

Naam Accuboormachines Makita accuschroefboormachines Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711088

6271 DWAE 12 V 2.0 A

• • • • • • •

OP=OP

Eigenschappen Gebruikersvoordelen Zeer aantrekkelijk geprijsde 12V boor-/schroefmachine, zacht aandraaimoment 18 Nm, 1,5 kilogram. Maximale grip door ergonomische vorm en softgrip. Perfecte allround machine voor middelzware werkzaamheden. Variabele elektrische toerenregeling voor optimaal schroefwerk. Duurzaam dankzij geharde stalen tandwielaandrijving. Leverbaar met 2,0 Ah Ni-Cd accu (6271DWAE) en 1,3 Ah Ni-Cd accu (6271DWPE).

0711088

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0711081

Technische gegevens

Accuspanning 12 V Ampèrage 2,0 Ah Accutype Ni-Cd Oplaadtijd 45 min Boorkop 1-10 mm Snelspanboorkop ja Variabele elektr. toerenregeling 0 Motorrem ja Softgrip ja Aantal mechanische toeren 2 Toerental onbelast L 0-400 min-1 Toerental onbelast H 0-1300 min-1 Aantal instelbare aandraaimomenten 16 Max. aandraaimoment zacht 18/hard 30 Nm Vibratie ah <2,5 m/s² K - m/s² Geluidsdrukniveau <70,0 dB(A) Afm. lxbxh 192x95x240 mm Netto gewicht 1,5 kg Cap. boren in hout 25 max. mm Cap. boren in metaal 10 max. mm

Leveringsomvang

• • • •

2 batterijen (EBM315L) 1 oplader 1 kunststof koffer 1 kruiskopbit nr. 2

LXT308 combiset Li-ion 14.4 V Eigenschappen • Gouden combinatie voor iedere professional • 14.4 V Combiset met 2-toeren boor-schroefmachine BDF442, slagschroevendraaier BTD130F en lamp BML145 • In een praktische, stevige cordura koffer Technische gegevens

5. Gereedschap

• Accuspanning: 14.4 V • Ampèrage: 3.0 Ah • Accutype: Li-ion

0711081

0711097

0711097

www.dozon.nl

Leveringsomvang

• 2 Accu’s BL1430 BULK • Oplader DC18RA • Zaklamp

BDA341ZX Li-ion 14.4 V Eigenschappen • Basic model, zonder oplader en accu´s • Haakse boormachine met snelspanboorkop van 88 mm hoogte voor boorwerkzaamheden in moeilijk bereikbare plaatsen • • • • • • • • • • • •

192

Technische gegevens

Accuspanning: 14.4 V Accutype: Li-ion Oplaadtijd: 22 min Boorkop: 1.5 - 10 mm Variabele electr. toerenregeling Motorrem Toerental onbelast: 0 - 1700 min-1 Afm. lxbxh: 326 x 79 x 9 cm Vibratie ah: <2,5 m/s² Geluidsdrukniveau: <70 dB(A) Cap. boren in hout: 25 mm Cap. boren in metaal: 10 mm

Leveringsomvang

• 2Mbox nr. 2


Machinaal gereedschap 5.2 (Klop-) boormachines Naam Bosch boorhamers Artikelnr.

Artikelomschrijving

0708599

GBH 2-26 DFR set 800 W Eigenschappen • Superieure boorprogressie • Bliksemsnel wisselen zonder gereedschap tussen SDS-plus- en snelspanboorhouder • Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het links- en rechtsdraaien • 50 mm ashalsdiameter voor meer robuustheid • Draaistop om te hakken • Slagstop bij het boren in hout en staal • Kogelmof • Softgrip aan hoofd- en extra handgreep • Contactkoppeling

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nominaal opgenomen vermogen: 800 W Nominaal draaimoment: 28 Nm Slagenergie: 0 - 3 J Aantal slagen bij nom. toerental: 0 - 4000 1/min Gewicht: 2,9 kg Lengte: 407 mm Breedte: 83 mm Hoogte: 210 mm Nominaal toerental: 0 - 900 1/min Boor-Ø beton met SDS-max-spiraalboren: 4 - 26 mm Max. boor-Ø beton: 26 mm Max. boor-Ø staal (met boorhouder): 13 mm Max. boor-Ø hout (met boorhouder): 30 mm Holle boorkronen in metselwerk: 68 mm Aanbevolen boorbereik: 8 - 16 mm Ashalsdiameter: 50,00 Gereedschapsopname: SDS-Plus Spanning, elektrisch: 230 Verpakking (l/b/h): 445 x 360 x 114 mm

Leveringsomvang

• • • • •

Extra handgreep (1 612 025 057) Diepteaanslag (1 613 001 010) Opbergkoffer (2 605 438 098) Snelspanboorhouder (2 608 572 212) SDS-plus wisselhouder (2 608 572 213)

GBH 2-23 RE set 650 W Eigenschappen • Het lichte toestel voor comfortabel werken • Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het links- en rechtsdraaien • Slagstop bij het boren in staal en hout • Besturings-electronic: gasgeef-functie voor fijn aanboren. • Contactkoppeling • Rondom draaibare extra handgreep met verstelbare diepteaanslag • Gereedschapopname SDS-plus • Ook geschikt voor linkshandigen • Softgrip voor vlotte bediening • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen: 650 W Afgegeven vermogen: 290 W Nominaal draaimoment: 18 Nm Slagenergie: 0 - 2,2 J Aantal slagen bij nom. toerental: 0 - 4400 1/min Gewicht: 2,3 kg Lengte: 342 mm Breedte: 73 mm Hoogte: 210 mm Nominaal toerental: 0 - 1.000 1/min Boorpr. beton gem. hardheid (vol.): 34 cm³/min Boorpr. beton gem. hardheid (lengte): 68 cm/min Boor-Ø beton, SDS-max-spiraalboren: 4 - 22 mm Boor-Ø beton, afzuigboren/aanzuigtoeb.: 22 mm Max. boor-Ø staal (met boorhouder): 13 mm Max. boor-Ø hout (met boorhouder): 30 mm Holle boorkronen in metselwerk: 68 mm Aanbevolen boorbereik: 4 - 12 mm Boorhouder, uitvoering: Snelspanboorhouder Ashalsdiameter: 43,00 Gereedschapsopname: SDS-Plus Spanning, elektrisch: 230 Verpakking (l/b/h): 400 x 360 x 110 mm Best.-nr.: 0 611 250 748

0708601

Leveringsomvang

• • • • •

Extra handgreep (2 602 025 118) Diepteaanslag (1 613 001 009) Opbergkoffer (1 615 438 358) Boorhouder (1 608 571 069) Adapter (1 617 000 154)

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

5. Gereedschap

0708601

Technische gegevens

0708599

193


5.2 Machinaal gereedschap

Naam boormachines (Klop-) Hitachi boorhamer Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711447

DH24PB3 boor-/hakhamer set 800 W Eigenschappen • Innovatief design • Veiligheidsslipkoppeling • Hoge boorsnelheid • Slagstop • Softgrip • SDS+ opname met stofafdichting • Traploos regelbaar toerental

0711447

• • • • • • • • • •

5. Gereedschap 194

www.dozon.nl

Technische gegevens

Gereedschapsopname : SDS+ Capaciteit beton : 24 mm Capaciteit metaal : 13 mm Capaciteit hout : 32 mm Opgenomen vermogen : 800 watt Slagkracht : 0 - 3.2 J Toerental onbelast : 0 - 1050 t.p.m. Aantal slagen : 0 - 4600 p.m. Lengte : 351 mm Gewicht : 2,3 kg

Leveringsomvang

• Zijhandgreep • Diepteaanslag • Kunststof koffer


Machinaal gereedschap 5.2 Bouwradio’s Naam Bosch bouwradio Artikelnr.

Artikelomschrijving

0708830

Powerbox 360 GML 20 radio

Eigenschappen • Twee geïntegreerde 220 V standaard contactdozen voor de aansluiting van bijkomende nettoestellen • Verlicht display en bedieningselementen voor de optimale besturing • UKG/MG-stereo radio • Standaardcontactdozen • 12-V-contactdoos • AUX-ingang

• • • • • •

Technische gegevens

Radiofrequentiebereik AM: 531-1.602 kHZ Radiofrequentiebereik FM: 87,5-108 MHz Ingangsspanning(en) accu: 14.4 - 18 V Presets: 30 Ingangsspanning(en) net 230 V Uitgangsspanning(en) net 230 V

0708830

Leveringsomvang

• 2 x AA batterijen • Aux-In kabel

Artikelomschrijving

0711099

BMR 100 9.6-24 V schokbestendige accu-lader en radio met netstroomaansluiting Eigenschappen • AM/FM-stereo, PLL-Synthese • Groot LCD-display met verlichting • Handmatig afstemmen/stationvoorkeuze/automatisch afstemmen • Draaiknop voor afstemmen en volumeregeling • 5 voorkeuzestations per band • Tijdweergave en 2 alarmtimers (radio en HWS-zoemer) met sluimerfunctie • Instelbare slaaptimer (automatisch uitschakelen) • Stereoluidspreker voor hoogwaardige geluidsweergave met volle Bas • Bijzonder duurzaam ontwerp • Waterbestendig tot JIS 4 • Voeding via Makita accu of meegeleverde netadapter

• • • • • • • • • • •

Technische gegevens

Blokaccu 9.6v: 9135 | 9134 | 9122 | PA09 | 9120 12v: 1235 | 1234 | 1222 | PA12 | 1220 14.4v: 1435 | 1434 | 1422 | PA14 | 1420 18v: 1835 | 1834 | 1822 | PA18

0711099

Leveringsomvang

• Ingebouwde 12-24 V lader -Bas Boost subwoofer -

5. Gereedschap

Makita bouwradio Artikelnr.

Schuifaccu 9.6v: BH9033 | BH9033A | BH9020 | BH9020A 12v: BH1233 | BH1233C | BH1220C 14.4v: BH1433 | BH1420 | BL1430 18v: BL1830 24v: BH2433 | BH2420

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

195


5.2 Machinaal gereedschap

Naam Bouwradio’s DeWalt bouwradio’s Artikelnr.

Artikelomschrijving

0703320

DC013 7. -18 V radio met lader Eigenschappen • Radio speelt op 7.2 t/m 18 V DEWALT Li-ion, NiCd en NiMH accu‘s en netstroom • Beschermende rolkooi met 6 extra verstevigde slagvaste punten voor een maximale weerstand op de werkplek • Geschikt voor het laden van 7.2 t/m 18 V DEWALT Li-ion, NiCd en NiMH accu‘s (uitgezonderd Univolt® accu‘s) • High efficiency weerbestendige luidsprekers met dubbele bass uitgangen en bass boost voor een optimale geluidskwaliteit • Dubbel richtbare en flexibele 28 cm antenne voor een langere levensduur en een betere ontvangst • Digitale tuner met LCD display, ingebouwde klok met 10 FM en 5 AM voorinstelbare zenders • Heavy Duty AM/FM radio-ontvanger met extra ingang waarop CD of MP3 spelers kunnen worden aangesloten • Twee ingebouwde stekkerdozen voor flexibiliteit op de werkplek • USB stekker laat toe apparaten met een laag stroomverbruik te voeden, zoals GSM‘s, CD en MP3 spelers

0703320

• • • • • • • •

Technische gegevens

Leveringsomvang

Voltage: 7.2 - 18 V Type accu: Li-ion NiMH & NiCd Radio krachtbron AC-DC Radiofrequenties AM-FM Stereo Laadtijd: 30-70 min Lengte: 490 mm Hoogte: 290 mm Gewicht: 6.7 kg

• Let op: wordt geleverd zonder accu’s

Hitachi bouwradio’s 0711585

0711585

UR18DSL Eigenschappen • Uitstekende ontvangst • Mega sound volume max. 75 dB • Digitale tuner • AM/FM stereo • AUX aansluiting voor mobiele muziekbron, bijv. iPod • USB aansluiting voor het opladen van mobiele telefoon • Aansluiting voor koptelefoon • Rubber frame voor bescherming Technische gegevens

5. Gereedschap

• Afm. lxbxh: 433 x 190 x 240 mm • Gewicht: 3 kg

196

www.dozon.nl


Machinaal gereedschap 5.2 Electrisch meetgereedschap Naam Bosch meetgereedschappen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0708421

DLE 70 Laser-afstandsmeter Eigenschappen • De kleinste in zijn klasse • Eenvoudig en precies meten van lengtes, vlakken en volumes • Reikwijdte tot 50 m, precisie tot op een paar millimeter nauwkeurig • Met de meetpen kan ook vanaf moeilijk bereikbare plaatsen gemeten worden • 1/4” statiefopname

• • • • • • • • • • • •

Technische gegevens

Laserdiode: 635 nm, < 1 mW Meetbereik: 0,05 – 50,00 m Meetnauwkeurigheid, type.: ± 1,5mm (0,3–30m) Meettijd, typ.: < 0,5 s Meettijd max.: 4 s Elektrische voeding: 4 × 1,5-V-LR03 (AAA) Uitschakelautomaat: 5 min. Gewicht, ca.: 0,175 kg Lengte: 100 mm Breedte: 58 mm Hoogte: 32 mm Verpakking (l/b/h): 214 x 189 x 62 mm

Leveringsomvang

• Opbergetui • Handlus • 4 x 1,5 V batterijen

0708421

Mitutoyo meetgereedschap Artikelnr.

Artikelomschrijving

0652819

Serie 500 type 181-21 digitmatic digitale schuifmaat Eigenschappen • Digitale schuifmaat met het fantastische Mitutoyo ABSOLUTE meetsysteem. • Eenmalige instelling van het nulpunt. Daarna kunt u altijd direct meten zonder • nul te stellen! Nooit meer meetfouten door slordig nulstellen of vergeten nul • te stellen. • Betrouwbare metingen, ook bij zeer hoge verplaatsingssnelheden. • Extra groot contrastrijk display met 9 mm hoge cijfers. • Verbeterde geleiding voor een lichte verplaatsing van de slede. • Aflezing: 0,01mm.

Leveringsomvang

• G  eleverd in opbergcassette, inclusief 1 batterij (SR44) en fabriekscertificaat

5. Gereedschap

Analoge schuifmaat op pagina 174..

0652819

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

197


5.2 Machinaal gereedschap

Naam Frezen Festool frezen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0709608

OF 1010 EBQ FS inval-bovenfrees inclusief geleiderail Eigenschappen • Optimale hanteerbaarheid en moeiteloos frezen dankzij het lage gewicht en de ongeëvenaarde bediening met één hand. • De grootste veiligheidsstandaard voor gebruiker en werkstuk door het veiligheidssnelremsysteem SSB. • Geen nabehandeling door snel, precies instellen van de freesdiepte met nulfunctie en fijninstelling met 1/10 mm precisie. • Optimale nauwkeurigheid en freeskwaliteit door buigstijve persgiettafel en precieze geleidekolommen met hoge oppervlaktekwaliteit. • Materiaalconform frezen met geregeld, constant toerental dankzij intelligente MMC-Electronic. • Unieke hoeveelheid gebruiksmogelijkheden door de inzet van originele Festool accessoires voor bovenfrezen.

0709608

• • • • • •

0709600

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 1010 W Toerental freesas 10000-24000 min­¹ Freesdiepte-snelinstelling 55 mm Freesdiepte-fijninstelling 8 mm Aansluiting stofafzuiging Ø 27 mm Gewicht 2,7 kg

• • • • • • •

Leveringsomvang

Spantang diameter 8 mm Zijaanslag Geleiderail-adapter Geleiderail FS 800/2 Spaanvanger Bedieningsgereedschap systainer

DF 500 Q-Plus DOMINO groeffrees

• • • • • • • • •

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 420 W Toerental freesas 24300 min­¹ Gewicht 3,2 kg Aansluiting stofafzuiging Ø 27 mm Boorkop met diepteinstelling 12, 15, 20, 25, 28 mm DOMINO groeffrees Ø 5, 6, 8, 10 mm Freeshoogteverstelling met skala 5 - 30 mm Verschuifbare zijaanslag 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm Frezen onder een hoek 0 - 90 °

• • • •

Leveringsomvang

Domino frees D5 Hoekverstelling Bedieningsgereedschap systainer

0709600

DeWalt frezen

5. Gereedschap 0703037

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0703037

DW615QS inval-bovenfrees Eigenschappen • Het beperkte gewicht en het compacte design maken de machine makkelijker te hanteren, omdat de freesbeitel altijd zichtbaar is voor foutloos freeswerk • Tweekoloms-precisiegeleiding in een hoogkwalitatieve aluminium behuizing voor perfect gecontroleerd invalfrezen • De elektronische snelheidsregeling zorgt voor een constant uniforme fijne afwerking in alle soorten hout, aluminium en kunststof omdat het ingestelde toerental constant blijft onder elke belasting • Zachte aanloop om die kleine uitschuiver te voorkomen die uw freeswerk ruïneert • De drietraps revolveraanslag voor de freesdiepte-instelling laat toe groeven met verschillende diepte in een keer te maken zonder tijdverslindende insteloperaties • Spindelblokkeermechanisme voor een snelle en makkelijke beitelwissel met slechts 1 steeksleutel

• • • • • • • • •

198

www.dozon.nl

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 900 Watt Afgegeven vermogen 590 Watt Onbelast toerental 8000-24000 tpm Freesdiepte tot 55 mm Spantangdiameter 6-8 mm Max. freesdiameter 36 mm Gewicht 2.9 kg Lengte 110 mm Hoogte 260 mm

• • • • •

Leveringsomvang

parallelaanslag en twee geleidestangen 17 mm geleidingsring afzuigkit 8mm en 17/13mm sleutels 8mm spantang


Machinaal gereedschap 5.2 Frezen Naam DeWalt frezen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0703066

DW670QS Compacte éénhands kantenfreesmachine Eigenschappen • Speciaal voor kleine rondingen, afschuinen en kantafwerking • Lichtgewicht, dus handig en ideaal voor precisiewerk • Stofvrij 19 mm kogellager geleidingssysteem met afneembare pendelschoen • Spindelblokkeersysteem voor een snelle en makkelijke beitelwissel met één sleutel • • • • • • • • •

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 600 Watt Afgegeven vermogen 340 Watt Onbelast toerental 30000 tpm Spantangdiameter 6 - 8 mm Max. freesdiameter 28 mm Gewicht 1.9 kg Lengte 90 mm Hoogte 230 mm Freesdiepte tot 22 mm

• • • • •

Leveringsomvang

vierkante zool 8mm, 6mm en 1/4” spantang kopieergeleider 17/19mm sleutel stofafzuigadapter

0703066

Hitachi frees Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711415

M8V2 inval-bovenfrees Eigenschappen • spectaculair ergonomisch design • krachtige motor • traploos regelbaar toerental • softgrip handvatten • stofvrije schakelaar gemakkelijk te bedienen, dicht bij handvat • preciese instelling van de freesdiepte door instelbare schaal • • • • • • •

Technische gegevens

Spantang 8 mm Freesdiepte 60 mm Opgenomen vermogen 1.150 W Toerental onbelast 11.000 - 25.000/min. Spindel M14 Geluidsniveau 79 dB Gewicht 3,6 kg

• • • • •

Leveringsomvang 1 parallelaanslag 1 sjabloongeleider 1 sleutel 1 stofafzuigadaptor 1 verloopbus

0711415

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0139931

Profila P pneumatische kantenfreesmachine

5. Gereedschap

Lamello frees

Eigenschappen • Voor het gelijkfrezen, afkanten en ronden van kanten en hoeken, ook bij afgeronde werkbladen • Eenvoudige en traploze fijninstelling van de freesdiepte door het draaien aan de freeskop • Hoog toerental garandeert precieze freeskwaliteit • Speciale laag verhindert sporen van slijtage op het werstuk Technische gegevens

• Grote steunplaat 100 mm • Kleine, variabele freesopening 25 of 34 mm

Leveringsomvang

• HW-afrondfrees r = 3 mm • Spantangen 6 + 8 mm

0139931

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

199


5.2 Machinaal gereedschap

Naam slijpers Haakse Bosch haakse slijpers Artikelnr.

Artikelomschrijving

0708537

GWS 26-230 JBV haakse slijpmachine Ø 230 mm Eigenschappen • Sterke 2600 W motor met maximale vermogensreserves voor maximale afname en zeer snel resultaat • Door extra handgreep met Vibration Control tot 80 % minder trillingen, om te werken zonder moe te worden • Bosch-SDS-snelspanmoer en spilvergrendeling zorgen voor het snel wisselen van schijven zonder hulpgereedschap • Aanloopstroombegrenzing en zachte aanloop • Draaibare beugelhandgreep voor optimale bediening • Gepantserde wikkelingen beschermen de motor tegen scherp schuurstof en zorgen voor een lange levensduur • De beschermkap-snelverstelling is zeer eenvoudig te bedienen • Tricontrol-veiligheidsschakelaar • Individuele barcode voor een eenvoudige gereedschapidentificatie

0708537

• • • • •

0708543

0708543

5. Gereedschap 200

Nominaal opgenomen vermogen: 2.600 W Schroefdraad van slijpas: M 14 Onbelast toerental: 6.500 1/min Hoofdhandgreep: Beugel (draaibaar) Schijf-Ø: 230 mm

• • • • • •

Leveringsomvang

Snelverstelbare beschermkap Opnameflens Spanmoer Tweegaatssleutel Vibration-Control extra handgreep SDS snelspanmoer

GWS 11-125 CIS haakse slijpmachine Ø 125 mm Eigenschappen • KickBack Stop: Herkent het blokkeren, schakelt de machine onmiddellijk uit • Krachtige Champion motor van 1.100 Watt • Herstartbescherming. • Tegen verdraaien beveiligde beschermkap - snel en eenvoudig verstelbaar, beschermt op betrouwbare wijze • Directe koeling voor hoog overbelastingsvermogen en lange levensduur • Constant-Electronic voor ook bij belasting constant toerental • Overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing • Vibration-Control extra handgreep met 70% trillingsreductie voor werken zonder vermoeid te raken • Goed te hanteren door slanke behuizing • Geschikt voor snelspanmoer SDS • Tandwielkop in 90°-stappen draaibaar • Handgreep links en rechts inzetbaar • Ook geschikt voor linkshandigen

• • • • • • • • • •

www.dozon.nl

Technische gegevens

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen: 1.100 W Afgiftecapaciteit: 660 W Schroefdraad van slijpas: M 14 Onbelast toerental: 11.000 1/min Schijf-Ø: 125 mm Rubberen schuurschijf, Ø: 125 mm Komborstel, Ø: 70 mm Lengte: 286,0 mm Hoogte: 106,0 mm Gewicht: 1,60 kg

• • • • • •

Leveringsomvang

Schermkap Extra handgreep Vibration Control Opnameflens Spanmoer Tweegaatssleutel SDS snelspanmoer


Machinaal gereedschap 5.2 Haakse slijpers Naam Hitachi haakse slijpers Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711430

G23SR haakse slijpmachine Ø 230 mm Eigenschappen • spectaculair nieuw design • zeer lange levensduur • metalen lagerhuis • stofdichte constructie • vernieuwde koolborsteldop • • • • • • •

Diameter slijpschijf 230 mm Opgenomen vermogen 2.000 W Toerental onbelast 6.600/min. Spindel M14 Geluidsniveau 90 dB L x H 463 x 83 mm Gewicht 4,3 kg

Leveringsomvang

• 1 sleutel • 1 handgreep

0711430

G12SR3 haakse slijpmachine Ø 125 mm Eigenschappen • Eénhandsslijpmachine • zeer compacte body • schakelaar gemakkelijk in gebruik • laag geluidsniveau • lange levensduur door verbeterd koelmechanisme

• • • • • • •

Technische gegevens

Diameter slijpschijf 125 mm Opgenomen vermogen 730 W Toerental onbelast 10.000/min. Spindel M14 Geluidsniveau 84 dB L x H 254 x 63 mm Gewicht 1,4 kg

Leveringsomvang

• 1 sleutel • 1 zijhandgreep

0711425

5. Gereedschap

0711425

Technische gegevens

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

201


5.2 Machinaal gereedschap

Naamluchtpistolen Hete DeWalt hete lucht pistool Artikelnr.

Artikelomschrijving

0708684

DW340KQS Heavy Duty 2000 watt Eigenschappen • Compact en licht voor een vlotte hanteerbaarheid • Solide heteluchtpistool voor continu professioneel gebruik • Kan voor vele toepassingen vrijstaand gebruikt worden dankzij het steunpunt vooraan en de rubberen inzet achteraan • Met variabele temperatuurcontrole voor een veelzijdige toepassing, ook bij continu werken, steeds aangepast aan het materiaal waarop gewerkt wordt • Krachtige motor met een 2000 Watt warmte-element en met optimale koeling

0708684

• • • • • •

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 2000 Watt Werktemperatuur 50-600 °C Luchtstroom 650 l/min Gewicht 0.85 kg Lengte 265 mm Hoogte 210 mm

• • • • •

Leveringsomvang

mondstuk voor bescherming van glas lepelvormig reflectormondstuk kegelvormig mondstuk warmtespreidend mondstuk stalen verfschraper

Makita hete lucht pistool Artikelnr.

Artikelomschrijving

0708682

HG5012K 1600 watt Eigenschappen • Geschikt voor verf afbranden, verhitten en solderen. • Kan in de koelstand zelfstandig staan. • Diverse opzetstukken optioneel. • Eenvoudig heteluchtpistool met temperatuurregeling middels 2 standen. • Ergonomische softgrip.

0708682

5. Gereedschap 202

www.dozon.nl

• • • • • • •

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 1600 Watt Softgrip ja Kabellengte 2,0 m Afm. lxbxh 240x80x200 mm Netto gewicht 0,6 kg Temperatuurbereik 350-500 ºC Luchtverplaatsing 350-500 l/min.

Leveringsomvang

• Glasmond • Spreidingsmond • Reflectiemond


Machinaal gereedschap 5.2 Kitspuiten Naam DeWalt kitspuit Artikelnr.

Artikelomschrijving

0703250

DC547K-QW 18 Volt 2.6 A accu kitspuit voor 600 ml worsten en 310 ml kokers Eigenschappen • Met 2900N perskracht geschikt voor urethaankitten en lijmen met hoge viscositeit • Stelwiel laat toe de uitdruksnelheid vooraf in te stellen • Elektronische schakelaar en automatische overbelastingsbeveiliging • Ergonomische T-handgreep met rubberbekleding voor extra gebruikscomfort • Volledig metalen tandwieloverbrenging voor een hoge perskracht en een lange levensduur • Automatische druppelbeveiliging voorkomt lekken wanneer de schakelaar gelost wordt • Manueel snellaadsysteem

• • • • • • • • •

Technische gegevens

Voltage 18 Volt Accu NiMH 2.6 Ah Capaciteit 310-600 ml Verpakkingsvorm Kokers & worsten Perskracht 2900 N (295Kg) Uitdruksnelheid 635 mm/min Gewicht 3.3/2.3* kg Lengte 734 mm Hoogte 322 mm

• • • • •

0703250

Leveringsomvang 1-uurs snellader 1 NiMH 2.6 Ah accu kokerhouder worstenhouder ombouwset

Rodac kitspuit Artikelnr.

Artikelomschrijving

0507810

RC107 pneumatische kitspuit Eigenschappen • Voor kokers 310 ml Technische gegevens

luchtaansluiting BSP = 1/4” Min. slangdiameter mm = 8 Max. werkdruk = 4 Inhoud ltr = 0,31 Luchtverbruik l/m = 200 0507810

5. Gereedschap

• • • • •

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

203


5

Advertenties Naam

Het unieke

XR gevoel

• compacte kracht, perfect in balans • 1 lader voor alle 10.8V, 14.4V en 18V toepassingen* • 3 jaar garantie (1+2)* 5. Gereedschap * Enkel op XR Li-Ion range

nieuw • nieuw • nieuw • nieuw • nieuw 204

www.dozon.nl


Machinaal gereedschap 5.2 Lasers Naam Sokkia/Triax lasers Artikelnr.

Artikelomschrijving

0650081

LX34 kruislijnlaser

Eigenschappen • Projecteert 3 verticale lijnen, 1 horizontale en een loodstraal naar beneden • Zelf-nivellerend binnen 3 seconden • 40 m bereik bij gebruik van de LD601 handontvanger • IP54 stof- waterdicht • Weegt slechts 900 gram • Nauwkeurigheid: 2 mm op 10 m  0650081

0650082

MP500 HV laser allround Eigenschappen • Volautomatische bouwlaser met zeer goed zichtbare straal • Met TILT-functie • Werkbereik: 300 m • Nauwkeurigheid: 1 mm op 10 m

0650082

0650083

LP415 zelf-nivellerende bouwlaser horizontaal Eigenschappen • Werkbereik: tot 300 m • Snel, betrouwbaar en zelf-nivellerend • Zichtbare rode laser • Compact, licht gewicht en robuust • Extra betrouwbaar dankzij H.I.Alert

0650083

CPT-27 statief tot 2.70 m opdraaibaar Eigenschappen • Aluminium statief /hoge uitvoering • Hoogte tot 2,70m • Verstelbare middenkolom • Universeel inzetbaar • Aantrekkelijke prijs

0650021

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

5. Gereedschap

0650021

205


5.2 Machinaal gereedschap

Naam Lasers DeWalt lasers Artikelnr.

Artikelomschrijving

0702958

DW087K-XJ zelfnivellerende lijnlaser voor horizontale en verticale toepassingen Eigenschappen • Zelfnivellerende kruislijnlaser met een nauwkeurigheid van +/- 0.3 mm per meter • Ingebouwde magnetische draaibeugel voor een makkelijke plaatsing op metalen oppervlakken • De rubberen bekleding zorgt voor het behoud van de kalibratie onder bouwwerfomstandigheden • Geleverd met 3 (AA) batterijen voor meer dan 20 uur werktijd • Snel en makkelijk te gebruiken dankzij twee bedieningsknoppen; indicator die de lage stand van de batterijlading aangeeft • Zelfnivelleringsbereik van +/- 4° met automatische afwijkingsaanduiding; vindt de waterpaslijn in enkele seconden • Koffer beschermt het apparaat en helpt het behoud van de kalibratie tijdens het transport in de gereedschapskoffer

0702958

• • • • • • • • • • • •

0702959

0702959

www.dozon.nl

Voeding 4.5V - 3 AA batterijen Zelfnivelleringsbereik gemiddeld +/- 4 ° Laserklasse 2, <1mW Precisie +/-0.3 mm/m Werkbereik binnen 15 m Aansluiting statief 1/4” Aantal stralen 2 Richting stralen verticaal/waterpas Gewicht (excl. accu) 0.46 kg Breedte 61 mm Lengte 112 mm Hoogte 113 mm

Leveringsomvang

• 3 AA alkaline batterijen • muurbevestigingsbeugel • stevige draagkoffer

DW082K-XJ laser schietlood Eigenschappen • Nauwkeurigheid van 0,2 mm per meter • Zelfnivellerend schietlood +/-4°, vindt de loodlijn binnen enkele seconden - er valt niets te regelen of af te stellen • Snel en makkelijk werken met één enkele druk op de knop • De rubberen bekleding zorgt voor het behoud van de kalibratie onder bouwwerfomstandigheden • Geconcentreerde laserstraal houdt zelfs op grote afstand het laserpunt klein voor meer precisie en zichtbaarheid • Magneten houden het laserschietlood stevig op zijn plaats op een metalen ondergrond • Dradenkruispatroon helpt de gebruiker om het middelpunt van de straal te bepalen

• • • • • • • • • • • •

5. Gereedschap 206

Technische gegevens

Technische gegevens

Laserklasse 2, <1mW Meetnauwkeurigheid +/- 0.2 mm/m Aansluiting statief 1/4” Gewicht (excl. accu) 0.46 kg Voeding 6V - 4xAA Werkbereik binnen 15 m Breedte 51 mm Lengte 108 mm Hoogte 125 mm Zelfnivelleringsbereik +/- 4 ° Aantal stralen 2 Richting stralen op-/neerwaarts

Leveringsomvang

• 4 AA alkaline batterijen • stevige koffer


Machinaal gereedschap 5.2 Nagel- en nietapparaten Naam Spit Paslode nagel- en nietapparaten Artikelnr.

Artikelomschrijving

0720495

IM90I stripnagelapparaat Eigenschappen • Dankzij elektronisch injectiesysteem kan er gewerkt worden bij temperaturen van-15˚C tot + 49˚C Diepte-instelling, eenvoudig met hand instelbaar en voorzien van 8 standen Eenvoudig laden van gaspatroon, dankzij koppelsysteem gaspatroon Eenvoudig snel laden en wisselen van nagels door nieuw laadsysteem Nieuw schokabsorbtiesysteem, zorgt voor minder terugslag en trillingen ook bij korte nagels Optimale balans van het apparaat Top design en ergonomie Zeer krachtig, verwerkt RounDrive® nagels van 50 tot 90 mm (ook geringd!) Technische gegevens

• Ledig gewicht 3,7 kg • Nageldiameter 2,5 - 3,1 mm • Nagellengte 50 - 90 mm

0720392

0720495

IM65F16 afwerknagelapparaat 16/64 mm Eigenschappen • Compact en licht ontwerp Magazijntype ‘bovenlader’, verschillende nagellengtes zonder verstelling Quick release neusstuk, vastgelopen nagels, gemakkelijk te verwijderen Regelbare inslagdiepte, voor een perfecte afwerking RVS (INOX)-nagels leverbaar, voor buitenbevestigingen, zoals glaslatten Snoerloos, dus geen compressor en luchtslangen, werkt veilig, flexibel en efficiënt Verwerkt nagellengtes van 16-64 mm, geschikt voor alle aftimmerwerkzaamheden Zeer krachtig dankzij gastechnologie, bevestiging van plinten op kalkzandsteen • • • •

0720405

Leveringsomvang

• L aadcapaciteit ca. 37 stripnagels (standaard magazijn) ca. 74 stripnagels (lang magazijn)

Technische gegevens

Ledig gewicht 2,3 kg Kopdiameter 2,8 mm Laadcapaciteit 2 strippen /100 afwerknagels Afwerknageldiameter 1,4 x 1,6 mm

Leveringsomvang

• Afwerknagel lengte 16 - 65 mm • Volle drijfstofcel 1.000 afwerknagels • Opgeladen accu 4.000 afwerknagels

0720392

FN16A65 F16 afwerknagelapparaat Eigenschappen • Hoge kwaliteit stalen slagpen, langere levensduur Juiste kracht-gewichtsverhouding, juiste balans vermindert gebruikersvermoeidheid Met rubber bekleed handvat, geen koude handen (perslucht) No/mar neusstuk, voorkomt afdruk in het houtoppervlak Quick release neusstuk, vastgelopen nagels, gemakkelijk te verwijderen Regelbare inslagdiepte, voor een perfecte afwerking RVS (INOX)-nagels leverbaar, voor buitenbevestigingen, zoals glaslatten • • • •

Ledig gewicht 1,7 kg Kopdiameter 2,8 mm Laadcapaciteit ca. 110 afwerknagels Afwerknageldiameter 1,4 x 1,6 mm

Leveringsomvang

• Afwerknagel lengte 32 - 65 mm • Luchtverbruik 1,5 l • Luchtdruk 5,5 - 8,3 bar

0720405

FN 1850 afwerknagelapparaat

5. Gereedschap

0720407

Technische gegevens

Eigenschappen • Enkelschotsventiel, veiliger voor gebruiker en zijn omgeving Ergonomisch ontwerp, comfortabel voor de gebruiker Laatste-afwerknagel-indicator, voorkomt (leegschieten) onnodige beschadigingen Quick clear neusstuk, vastgelopen krammen, gemakkelijk te verwijderen Regelbare inslagdiepte, voor een perfecte afwerking RVS (INOX)-nagels leverbaar, voor buitenbevestigingen, zoals glaslatten Verstelbare luchtafvoer, vergroot bedieningsgemak • • • •

0720396

Technische gegevens

Ledig gewicht 1,2 kg Kopdiameter 1,9 mm Laadcapaciteit ca. 100 afwerknagels Afwerknageldiameter 1,0 x 1,2 mm

Leveringsomvang

• Afwerknagel lengte 16 - 50 mm • Luchtverbruik 0,7 l • Luchtdruk 4 - 7 bar

0720407

LDS 5016 nietapparaat

0720396

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

207


5.2 Machinaal gereedschap

Naam Pneumatische gereedschappen Ironside/Atlas Copco/Pizzi pneumatisch toebehoren 0837106

Luchthaspel

30 m

Ø 8 mm

6420351

Spiraal-luchtslang

10 m

Ø 8 mm

0724621

Gunsa E-18 blaaspistool

0724634

Gunsa E-13 verfspuit

6420351

0724621

0724634

Ironside compressor

5. Gereedschap 208

0724521

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0724521

Compressor mobiel 340/22 H Eigenschappen • ‘Heavy duty’ uitvoering • Geleverd met lucht gevulde banden, zeer geschikt voor zachte oppervlaktes • Laag toerental, dus zeer stil en duurzaam • 10 bar uitvoering • Geleverd met filter en orion montage snelkoppeling • Zware koeling • Geleverd met gietijzeren cilinder • Laag aantal omwentelingen

• • • • • • • •

www.dozon.nl

Technische gegevens

Capaciteit l/min.: 340 2 cilinders Toerental p/min.: 1450 Motorvermogen: 2.2 kW 3 pk Ketelinhoud 22 ltr Max. druk: 10 bar Afm. lxbxh: 650 x 790 x 670 mm Gewicht: 67 kg


Machinaal gereedschap 5.2 Pneumatische gereedschappen Naam Ironside compressor Artikelnr.

Artikelomschrijving

0724523

Compressor mobiel 240/25 • • • • • •

• • • • • • • •

Lichte compressor met 24 liter ketelinhoud.

Eigenschappen

Compacte bouwwijze door directe koppeling met 230 V Electromotor incl. thermische veiligheid Volautomatisch met drukschakelaar en ontlastventiel Standaard uitgevoerd met reduceerventiel Voorzien van orion passende snelkoppeling Zeer gering in onderhoud

Technische gegevens

Capaciteit l/min.: 240 1 cilinder Toerental p/min.: 2850 Motorvermogen: 1.5 kW 2 pk Ketelinhoud: 25 ltr Max. druk: 8 bar Afm. lxbxh: 600 x 255 x 590 mm Gewicht: 28 kg

0724523

Contimac compressor Artikelnr.

Artikelomschrijving

Inhoud

0724500

ECU compressor 6ltr

6 liter

• • • • • • • • •

Eigenschappen

Olieloos Ideaal voor mobiel gebruik Incl. drukregelaar met universele snelkoppeling Maximale druk 8 bar

Technische gegevens

Air input l/min. 200 Werkdruk bar 8 Ketel l 3+3 t./min. 2850 Voeding V 1-230 Gewicht kg 16 PK 1.5 Aantal cilinders 1 Maten mm 430x190x400

0724500

5. Gereedschap

• • • •

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

209


5.2 Machinaal gereedschap

Naam Schaafmachines Hitachi schaafmachine Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711521

P20SA2 éénhands schaafmachine Eigenschappen • Standaard met omkeerbare HM messen • Sponningdiepte 25 mm • Messen snel en simpel te verwisselen • Afstellen van de messen is niet meer nodig

• • • • • • •

0711521

Technische gegevens

Schaafbreedte 82 mm Sponningdiepte 25 mm Spaandikte 3 mm Opgenomen vermogen 720 W Toerental onbelast 14.000 Totale lengte 309 mm Gewicht 3,4 kg

• • • •

Leveringsomvang 1 dopsleutel 1 set HM messen 1 langsgeleider 1 dieptegeleider

Hitachi schaafmachine Artikelnr.

Artikelomschrijving

0709611

EHL 65 e-plus éénhandschaafmachine Eigenschappen • Werken zonder vermoeidheid door het geringe gewicht en het gunstige zwaartepunt • Geringe bouwhoogte, ergonomische handgreep, weinig werkgeluid • Glad schaafbeeld door spiraalmes • Geen reiniging achteraf door de efficiënte afzuiging, naar keuze links of rechts • Snelle meswisseling • • • • • • • •

0709611

Technische gegevens

Opgenomen vermogen: 720 W Toerental van de schaafas: 15600 min -1 Schaafbreedte: 65 mm Spaanderafname: 0 - 4 mm Max. sponningdiepte: 23 mm Aansluiting stofafzuiging: 27 mmØ Geluid bij nullast: 76 dB(A) Gewicht: 2.4 kg

Leveringsomvang

• Parallelaanslag • Bedieningsgereedschap • In SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Hitachi schaafmachine

5. Gereedschap

Artikelomschrijving

0711009

KP0810K bouwschaaf 230 V Eigenschappen • Zware bouwschaaf met een motorvermogen van 850 W • Parkeersteun op de zool beschermt schaafbeitels en werkstuk • Spaanafvoer naar beide zijden mogelijk

0711009

210

Artikelnr.

www.dozon.nl

• • • • • • • • • • • • •

Technische gegevens

Opgenomen vermogen: 850 W Wals wisselbeitels HM 82 mm V-groef Voorbereiding stofafzuiging Toerental onbelast: 16000 min-1 Vibratie ah: <2,5 m/s² Geluidsdrukniveau: 87 dB(A) Kabellengte: 2.5 m Afm. lxbxh: 296 x 167 x 177 cm Gewicht: 3.3 kg Sponningdiepte: 25 mm Breedte schaafzool: 82 mm Max. cap. schaafdiepte: 4 mm

• • • •

Leveringsomvang 1 dopsleutel 1 set HM messen 1 langsgeleider 1 dieptegeleider


Machinaal gereedschap 5.2 Schuurmachines Naam Festool schuurmachines Artikelnr.

Artikelomschrijving

0700500

RO 150 FEQ rotex excenterschuurmachine Eigenschappen • Grof-, fijnschuren, Polijsten • Hoge afname door Rotex gebogen baan • Hoogwaardige oppervlakken zonder groeven door de excenterbeweging • FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap • Tot aan de rand schuren door de Festool Protector • Ergonomisch optimale positie van de handgreep • • • • • • •

6204003

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 720 W Toerental Rotex combibaan 320-660 min­¹ Toerental excenterbeweging 3300-6800 min­¹ Schuuruitslag 5 mm FastFix steunschijf Ø 150 mm Aansluiting stofafzuiging Ø 27 mm Gewicht 2,3 kg

• • • •

Leveringsomvang

Steunschijf StickFix Ø 150 (zacht-HT) 1 x schuurschijf Brilliant 2, P 120 protector Systainer

0700500

ETS150/3 EQ-Plus excenterschuurmachine Eigenschappen • Werken zonder vermoeidheid dankzij het bijzonder lage gewicht van 1,8 kg en de ergonomische uitvoering. • vaste greep bij schuren door softgrip in deksel • Zo veilig mogelijk werken en dankzij de schijfrem vrijwaring van schuurdippen bij het opzetten. • Bijzonder geschikt voor finish-afwerking, bereikt een optimale oppervlaktekwaliteit door de schuurslag van 3 mm. • Gezond werken door rustige loop door de vibratiestop en stofafzuiging • Lange levensduur van de schuurzool door de MPE-schuurzool. • lange levensduur door hoogwaardige • Plug it systeem verhindert bij het wisselen van gereedschap een wirwar van slangen en kabels

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 310 W Toerental excenterbeweging 6000-10000 min­¹ Schuurbewegingen 8000 - 20000 min­¹ Schuuruitslag 3 mm Verwisselbare steunschijf Ø 150 mm Aansluiting stofafzuiging Ø 27 mm Gewicht 1,8 kg

• • • • •

Leveringsomvang

Steunschijf Stickfix diameter 150 (zacht) 1 Stickfix schuurschijf Filtercassette Bedieningsgereedschap Systainer

5. Gereedschap

• • • • • • •

6204003

Meer schuurmachines op volgende pagina.

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

211


5.2 Machinaal gereedschap

Naam Schuurmachines Festool schuurmachines Artikelnr.

Artikelomschrijving

0709625

RTS 400 EQ-Plus vlakschuurmachine Eigenschappen • Perfecte schuurkwaliteit op kleine vlakken, ook bij loodrechte plaatsen of bovenhands werken, dankzij de lichte en compacte uitvoering. • Zeer zuinig door de lange levensduur op basis van de stofdichte omhulling van het lager. • Geen nabehandeling door het gelijkmatige schuurbeeld en de mogelijkheid om aan drie zijden vlak aan de rand te schuren.

• • • • • • • • •

0709625

0709626

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 200 W Toerental 6000-14000 min­¹ Schuurbewegingen 12000-28000 min­¹ Schuuruitslag 2 mm Verwisselbare schuurzool 80 x 130 mm Aansluiting stofafzuiging Ø 27 mm Gewicht 1,1 kg Netspanning 240 V Netfrequentie 50 Hz

• • • •

Leveringsomvang

1 Stickfix schuurblad Filtercassette Schuurzool Stickfix 80 x 130 mm Systainer

DTS 400 EQ-Plus deltaschuurmachine Eigenschappen • Deltavorm van de schuurzool voor het optimaal schuren van hoeken en andere moeilijk toegankelijke plaatsen. Hierdoor een onmiskenbare tijdsbesparing en minder nabehandeling • Zeer economisch door de lange levensduur, vanwege de stofdichte inkapseling van het lager en de zeer scheurbestendige MPE-schuurzool • Effectieve afzonderlijke turbo-afzuiging • Werken zonder vermoeidheid, want klein, licht en buitengewoon handig • • • • • • •

0709626

0709621

Opgenomen vermogen 200 W Toerental 6000-14000 min­¹ Schuurbewegingen 12000-28000 min­¹ Schuuruitslag 2 mm Verwisselbare schuurzool 100 x 150 mm Aansluiting stofafzuiging Ø 27 mm Gewicht 1,1 kg

• • • •

Leveringsomvang

Schuurzool StickFix 100 x 150 mm 1 StickFix schuurblad filtercassette Systainer

BS 75 E-set bandschuurmachine

5. Gereedschap

Eigenschappen • Vlak schuurraam met precisie-hoogteverstelling en opnamevoorziening voor het exact schuren van hoogwaardige oppervlakken (bijv. ook gefineerde werkstukken). • Perfecte arbeidsresultaten tot een breedte van 75 mm met de meest uiteenlopende materialen door de traploos instelbare bandsnelheid voor grof- en fijnschuren dankzij de intelligente volledige aselektronica. • Werken zonder vermoeidheid door de uitgebalanceerde positie van het zwaartepunt van de in de lengte geplaatste motor. • Economisch werken door de hoge doortrekkracht van de motor • Duidelijke tijdsbesparing dankzij de eenvoudige en snelle bandspanning en bandregulering. 0709621

212

Technische gegevens

www.dozon.nl

• • • • • • •

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 1010 W Bandsnelheid vollast 200-380 m/min Bandbreedte 75 mm Bandlengte 533 mm Schuurvlak 135 x 75 mm Aansluiting stofafzuiging Ø 27/36 mm Gewicht 3,8 kg

• • • • •

Leveringsomvang

1 Vlakschuurraam 1 Stationaire voorziening 4 Schuurbanden P60, P80, P100, P120 1 Afzuigaanzetstuk 1 Stofzak


Machinaal gereedschap 5.2 Schuurmachines Naam Makita schuurmachines Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711033

BO3711X 230 V vlakschuurmachine Eigenschappen • Voorzien van variabel in te stellen toerental, daardoor breder inzetbaar • Lichte vlakschuurmachine welke daardoor ook geschikt is voor het verticaal werken • Kleine uitslaande beweging voor extra fijne afwerking

• • • • • • • • • • • • • • •

Technische gegevens

Opgenomen vermogen: 190 W Diameter schuurvoet: 93 x 185 mm Afm. schuurpapier: 93 x 228 mm Afm. schuurpapier “velcro”: 93 x 185 (opt.) mm Klembevestiging Optioneel klittenband (Velcro) Variabele electr. toerenregeling Aantal schuurbewegingen: 8000 x 22000 min-1 Diameter schuurbeweging: 2 mm Kabellengte: 2 m Vibratie ah: 4,0 m/s² Geluidsdrukniveau: <70 dB(A) Afm. lxbxh: 254 x 92 x 158 cm Gewicht: 1.6 kg Voorbereiding stofafzuiging

Leveringsomvang

• Perforatieplaat • Schuurvel K120 93x228

0711033

Festool stof- en waterzuigers Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711059

9403 230 V bandschuurmachine 100 mm Eigenschappen • Zwaarste en snelste eentoerige bandschuurmachine voor het zware snelle werk • Hoge plaatsing van de stofzak en kabelaansluiting voorkomt inklemming tussen de band • Automatische bandloopcorrectie

Technische gegevens

Opgenomen vermogen: 1200 W Afm. Schuurband: 100 x 610 mm Automatische bandcentrering Kabellengte: 5 m Vibratie ah schuren: <2,5 m/s² Geluidsdrukniveau: 86 dB(A) Afm. lxbxh: 350 x 140 x 200 cm Gewicht: 5.7 kg Bandsnelheid: 500 m/min Voorbereiding stofafzuiging

Leveringsomvang

0711059

• Schuurband K80 100x610 Red • Stofzak linnen • Stofzakadapter

5. Gereedschap

• • • • • • • • • •

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

213


5.2 Machinaal gereedschap

Naamen waterzuigers StofFestool stof- en waterzuigers 0709612

CTL 26E stofzuiger Eigenschappen • Toelating voor stofklasse L • Antistatische werking tegen statisch opladen tijdens het werk • Constant hoge afzuigcapaciteit door compacte, krachtige turbine • Fixering van Systainers m.b.v. Sys-Dock • Slangdepot en kabelopwikkeling voor meer orde en veiligheid • Hoog rendement door optimale volumebenutting met SELFCLEAN-filterzak in het reservoir

• • • • • • • • •

0709612

Technische gegevens

Opgenomen vermogen: 350 - 1200 W Volumenstroom: max. 3900l/min Onderdruk: max. 24000 Pa Filteroppervlak: 6318 cm² Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd 7.5 m Reservoir-/filterzakvolume: 26/24 l Afm. lxbxh: 630 x 365 x 540 mm Aangesloten vermogen stekkerdoos: max. 2400 W Gewicht: 13.9 kg

• • • • •

Leveringsomvang

SELFCLEAN-filterzak afzuigslang Ø 27 x 3,5 m-AS slangdepot kabelopwikkeling in doos

Starmix stof- en waterzuigers Artikelnr.

Artikelomschrijving

6197933

HS A 1432 EWS gereedschapzuiger Eigenschappen • De Starmix HS gereedschapzuiger is speciaal ontwikkeld voor de professional. Vermogenssterke motoren met bypass koeling voor een langere levensduur. Voor nat- en droogzuigen. Slagvaste ketel uit speciaal kunststof of roestvaststaal. Breed inzet gebied, voor installateur, schilder, meubelmaker, servicebedrijven etc. • • • • • • • • • • • •

6197933

6197933

Max. vermogen: 1400 W 32 liter ketel met buishouder Dubbeltraps ventilatormotor met Bypasskoeling 2 zwenkwielen en 2 wielen Inschakelautomaat + Stopcontact Netto stofinhoud: 27 liter Min./Max. schakeling Netto waterinhoud: 20 liter Lengte stroomkabel: 8 m Afm. stofzuiger B/L/H: 39/45/62 cm Luchtstroom: 61 l/s Gewicht: 10 kg Onderdruk: 248 mbar

5. Gereedschap

Artikelnr.

Artikelomschrijving

6197935

IS ARD-1225 EWS gereedschapspeciaalzuiger

Leveringsomvang

• Toebehorenset EWS: Cartridge filter FPP 3600: • 35 mm slangdoorsnede • Filtermateriaal voldoet aan de eisen • 5,0 meter slang van apparaten uit “M” klasse, BIA C, • 1 gummi verloopstuk, trapsgewijs 3600 cm², polyester. • 1 voegen zuigmond • 1 RVS handgreep met luchtregelaar • 2 RVS zuigbuizen • 1 vloer zuigmond 37 cm • 1 papier filterzak

Eigenschappen • De Starmix IS is optimaal voor het opzuigen van allerlei probleemstoffen, speciaal voor het afzuigen van elektro gereedschappen. Voor nat- en droogzuigen, van grofvuil tot fijnstof. Enorme zuigkracht, robuust en lange levensduur. Slagvast kunststof ketel. Makkelijk te bedienen, compact, handzaam en stabiel.

6197935

6197935

214

Technische gegevens

www.dozon.nl

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Technische gegevens

Max. vermogen: 1400 W Luchtstroom: 61 l/s Dubbeltraps ventilatormotor met Bypasskoeling Onderdruk: 248 mbar Inschakelautomaat + Stopcontact Automatische elektromagnetische impuls Filterreiniging 25 liter ketel met buishouder Elektronische zuigkrachtregeling 2 zwenkwielen en 2 wielen Volume meldingslampje Netto stofinhoud: 20 liter Soft start + Naloop elektronica Netto waterinhoud: 15 liter Watersensor met afschakeling Geluidsniveau: 69 dB Afm. stofzuiger B/L/H: 40/40/56 cm Lengte stroomkabel: 8 m Gewicht: 12,7 kg

Leveringsomvang

• Toebehorenset EWS • Cartridge filter FPP 3600 • 35 mm slangdoorsnede • Filtermateriaal voldoet aan de eisen • 5,0 meter slang van apparaten uit “M” klasse, BIA C, • 1 gummi verloopstuk, trapsgewijs 3600 cm², polyester. • 1 voegen zuigmond • 1 RVS handgreep met luchtregelaar • 2 RVS zuigbuizen • 1 vloer zuigmond 37 cm • 1 papier filterzak


5

Advertenties Naam

DE SCHUURSPECIALIST

MET FESTOOL WERKT U EFFICIENTER EN U BESPAART TIJD EN GELD! Machines van hoge kwaliteit en een uitgebreid servicepakket* 3 jaar garantie 24-uurs reparatie service Gratis diefstalverzekering 30 dagen niet goed geld terug-garantie

5. Gereedschap

en nog vele andere voordelen Gereedschap voor het beste resultaat Festool levert al vele jaren kwalitatief hoogwaardige producten, made in Germany. Machines, accessoires en verbruiksmaterialen sluiten perfect op elkaar aan. Door te werken met gereedschap van Festool versnelt u uw arbeidsprocessen en bespaart u tijd en geld.

*na registratie voor 3 jaar garantie

www.festool.nl

Gereedschap voor het beste resultaat

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

215


5.2 Machinaal gereedschap

Naam Zagen Festool zagen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0709590

KS 120 EB Kapex afkortzaag Eigenschappen • De Kapex KS120 afkorttrekzaag kenmerkt zich door een lichte constructie, een grote zaagcapaciteit en een goede handzaamheid. De compacte 21,5 kilo wegende machine biedt uiteenlopende detailoplossingen zoals dubbellijn-lasers, een eenvoudige fijnafstelling van de hellingshoek via een draaigreep en een zwaaihaak waarmee probleemloos hoeken zijn af te nemen en over te brengen. De grote zaagcapaciteit is gerealiseerd door een speciale afkortafstand waarmee zowel hoge (tot 120 mm) als brede (tot 305 mm) werkstukken zijn te zagen. Alle schalen zijn goed leesbaar en slijtvast. Verder is de afkorttrekzaag voorzien van een transportbeveiliging, trekvergrendeling en een kabelopwikkeling. Eindelijk is een afkortzaag die een grote zaagcapaciteit combineert met een compacte en lichte constructie. Hij biedt exact de precisie die u nodig heeft voor hoogwaardige resultaten. De Kapex overtuigt met detailoplossingen waarvoor ele professionele gebruker warm loopt.

0709590

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0709599

5. Gereedschap

0709599

www.dozon.nl

Opgenomen vermogen 1600 W Onbelast toerental 1400-3400 min­¹ Diameter zaagblad 260 mm Zaagdiepte 90°/90° 305 x 88 mm Zaagdiepte bij 90°/45° 215 x 88 mm Zaagdiepte 50°/90° (links) 196 x 88 mm Zaagdiepte 60°/90° (rechts) 152 x 88 mm Zaagdiepte 45°/45° (links) 215 x 55 mm Zaagdiepte 45°/45° (rechts) 215 x 35 mm Speciale zaagdiepte 90°/90° 60 x 120 mm Speciale zaagdiepte 45°/90° (links) 40 x 120 mm Speciale zaagdiepte 45°/90° 20 x 120 mm Randprofiel diagonaalsnede bij 90°/90° 168 mm Randprofiel diagonaalsnede 45°/90° 168 mm Hellingshoek 47/47 ° Verstekhoek 50/60 ° Tafelhoogte (op MFT) 923 mm Afmetingen (LxDxH) 713 x 500 x 470 mm Aansluiting stofafzuiging Ø 27/36 mm Gewicht 21,5 kg

• • • •

Leveringsomvang

HW universeel zaagblad W60 zwaaihaak werkstukklem bedieningsgereedschap

TS 55 EBQ-Plus-FS invalcirkelzaag inclusief geleiderrail FS 1400/2 Eigenschappen • Lagere machinekosten door de lange levensduur dankzij hoogwaardige, stabiele aandrijvings-, opslag- en tandwielelementen. • Uitstekende werkresultaten en precieze, kaarsrechte zaagsneden door de gepatenteerde, spelingsvrije geleiding en de gepatenteerde zwenksegmenten. • Optimale bewerking van de meest uiteenlopende materialen, omdat de MMC-Electronic met 6 regelen besturingsfuncties het vooraf ingestelde toerental constant houdt. • Zo goed als geen nabewerking door schone splintervrije zaagsnede door gepatenteerde splinterbescherming • Kortere arbeidstijd vanwege het feit, dat de afgetekende lijn gelijkloopt aan de geleiderand en de snijrand. • De grootste veiligheid bij het werken dankzij veiligheidssnelrem SSB.

• • • • • • • • •

216

Technische gegevens

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 1200 W Toerental zaagblad 2000-5200 min­¹ Diameter zaagblad 160 mm Verstek 0-45 ° ° zaagdiepte 0-55 mm Zaagdiepte bij 45° 0-43 mm Zaagdiepte 90°/45° 0-55/0-43 mm Aansluiting stofafzuiging Ø 27/36 mm Gewicht 4,5 kg

• • • • •

Leveringsomvang

HW fijngetand zaagblad Z48 Bedieningsgereedschap 1x geleiderail FS 1400/2 1 splinterbeveiliging Systainer


Machinaal gereedschap 5.2 Zagen Naam Festool zagen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0709605

PS 300 EQ-Plus decoupeerzaagmachine Eigenschappen • Onovertroffen levensduur door een modern apparatuurconcept, waarbij de aandrijvingscomponenten zeer lang meegaan. • Geen nabewerking door de gepatenteerde drievoudige zaagbladgeleiding voor nauwkeurige, haakse zaagsnedes, zelfs bij gefineerde oppervlakken. • Eenvoudiger en moeitelozer wisselen van het zaagblad zonder extra gereedschap door de gepatenteerde FastFix zaagbladsnelspanning. • Moeiteloze éénhandsbediening in elke situatie door het gunstige zwaartepunt en de ideale positie van de schakelaar, ook bij het zgn. blindzagen. • • • • • • • •

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 720 W Aantal slagen 1000-2900 min­¹ Pendelslagafstelling in trappen 4 Verstek 0-45 ° ° Zaagdiepte hout 120 mm Zaagdiepte NE-metaal 20 mm Zaagdiepte staal (zacht) 10 mm Gewicht 2,4 kg

0709605

Leveringsomvang

• 1 splinterbeveiliging • systainer

DeWalt zagen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0703070

DW 777 QS afkort- en verstekzaag Eigenschappen • Alle DEWALT 216 mm afkortzagen kunnen dubbelverstekken; alle hoeken kunnen bijgesteld worden voor een zo hoog mogelijke precisie bij een waaier van toepassingen • De oplegtafel en de aanslag zijn machinaal gevlakt om te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen bij de moeilijkste toepassingen • De zaagkopvergrendeling laat toe de traverseerfunctie te blokkeren in geval van het verzagen van kleine werkstukken en ook voor een veilig transport • Driepunts stofafzuiging zorgt voor een schone en veilige werkomgeving • Vooringestelde vaste verstekhoeken van 15°, 22.5°, 30°, 45°, 90° met een snelvergrendelmechanisme tot 48°

• • • •

Leveringsomvang

24 tands Series 60® HM zaagblad inzetstuk voor materiaalaanslag twee montagebouten voor de werkbank zaagbladsleutel

5. Gereedschap

Technische gegevens

• Opgenomen vermogen 1200 Watt • Afgegeven vermogen 800 Watt • Zaagbladsnelheid 6700 tpm • Diameter zaagblad 216 mm • Asgat zaagblad 30 mm • Afschuincapaciteit 48 ° • Verstekhoeken (rechts/links) 48/48 ° • Gewicht 15.5 kg • Diepte 550 mm • Lengte 490 mm • Hoogte 590 mm • Cap. bij 45°/90°(max. hoogte) 190x60 mm • Cap. bij 90°/45°(BxH) 270x48 mm • Cap. bij 90°/90°(BxH) 270x60 mm • Max. zaagcapaciteit 45°/45°dubbel verstekhoek 190x48 mm

0703070

Meer zagen op volgende pagina.

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

217


5.2 Machinaal gereedschap

Naam Zagen DeWalt zagen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0703073

DW 743 N-QS Tafel-, afkort- en verstekzaagcombinatie inclusief poten Eigenschappen • De klassieke TGS combinatiezaagmachine • Snelle en sleutelvrije omschakeling van de afkort- naar de tafelzaagstand en omgekeerd zorgt voor een hoge flexibiliteit voor een waaier van toepassingen op locatie of in de werkplaats • Het hendelmechanisme zorgt er voor dat de beschermkap in de afkortstand automatisch opengaat waardoor het makkelijker en veiliger werken is • De nieuwe krachtige heavy duty inductiemotor staat in voor jarenlang onderhoudsvrij werken, en is door het laag geluidsniveau bijzonder aan te bevelen voor gebruik in de werkplaats • Driewegs stofafzuiging voor een efficiënte zaagselverwijdering, plus bijkomende veelzijdigheid door de beschikbaarheid van een groot aantal extra hulpstukken • Dubbele verstekzaagsneden kunnen veilig en makkelijk gerealiseerd worden

0703073

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0703065

5. Gereedschap 218

0703065

Opgenomen vermogen 2000 Watt Afgegeven vermogen 1550 Watt Zaagbladsnelheid 2600 tpm Diameter zaagblad 250 mm Asgat zaagblad 30 mm Afschuincapaciteit 45 ° Max. zaagcapaciteit 45°/45°dubbel verstekhoek NL 95x20 mm Max. tafelcapaciteit onder 90° 0 - 70 mm Max. tafelcapaciteit onder 90°/45° 0 - 32 mm Gewicht 33 kg Diepte 700 mm Lengte 700 mm Hoogte 770 mm Cap. bij 90°/90°(BxH) 155x68 mm Cap. bij 90°/90°(BxH) 210x20 mm Cap. bij 45°/90°(max. hoogte) 95x68 mm Cap. bij 45°/90°(BxH) 120x46 mm Cap. bij 90°/45°(BxH) 140x50 mm Cap. bij 90°/45°(BxH) 170x20 mm Verstekhoeken (rechts/links) 45/45 °

• • • • • •

Leveringsomvang

30 tands Series 60® HM zaagblad parallelgeleider duwhout 4 afneembare poten, verstekgeleider beschermkap montagesleutel

D 23550 QS cirkelzaagmachine Eigenschappen • Compacte, goed gebalanceerde en makkelijk te gebruiken cirkelzaag met 55mm zaagdiepte • Snelle en eenvoudige regeling van de zaagdiepte en de afschuinhoek • Motor met hoog koppel voor duurzaamheid en kracht bij zaagwerk op de bouwplek of in de werkplaats • Gietaluminium zool voor precisie en duurzaamheid • Efficiënte stofafzuigpoort om in combinatie met een externe stofafzuiger stof uit de omgeving te houden • Tandwielen en zaagbladas zijn gevat in een duurzame aluminium kast • Goed zicht op de zaaglijn en geleide-inkepingen voor zaagsneden van 45° en 90° • Te combineren met het DEWALT geleiderailsysteem DE6287 en DE6288 om zo op locatie een handig en draagbaar alternatief te hebben voor een vaste platenzaag (hiervoor zooladapter D235501 gebruiken) • • • • • • • • • • • • •

www.dozon.nl

Technische gegevens

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 1050 Watt Afgegeven vermogen 570 Watt Onbelast toerental 5000 tpm Diameter zaagblad 165 mm Asgat zaagblad 30 mm Afschuincapaciteit 45 ° Max. zaagdiepte 90° 55 mm Max. zaagdiepte 90° (met geleiderail) 51 mm Max. zaagdiepte 45° 41 mm Max. zaagdiepte 45° (met geleiderail) 37 mm Gewicht 3.3 kg Lengte 270 mm Hoogte 215 mm

• • • •

Leveringsomvang

12 tands HM precisiezaagblad langsgeleider sleutel stofafzuigadapter


Machinaal gereedschap 45 Zagen Naam Bosch zagen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0708591

GST 135 CE decoupeerzaagmachine met knop- en motorgreep Eigenschappen • Met een druk op de knop worden de “Precision Control” geleidingsklauwen automatisch op de verschillende zaagbladdiktes afgesteld voor nauwkeurige zaagsnedes en een preciezere geleiding • Hoogste comfort met Bosch “SDS”, de wereldwijd eenvoudigste zaagbladwissel met één hand • Bijzonder rustige loop bij het zagen voor uitstekende resultaten en werken zonder moe te worden • Tot een vijf keer langere levensduur in vergelijking in met traditionele machines bij extreme belasting • 25% meer door treksterkte dan onze legendarische GST 85 door Electronic met tachoregeling • Gereedschaploze voetplaatverstelling (+/- 45° alsook 15 mm vooruit/achteruit) • Onderhoudsvriendelijk door eenvoudige kabel- en koolborstelwissel • Robuuste aluminium voetplaat met staalinleg, ook ideaal voor de metaalbewerking • Spaanblazer voor vrij zicht, uitschakelbaar voor effectieve stofafzuiging • 4-traps-pendeling voor splintervrije tot agressieve zaagsnedes • • • • • • • • •

Technische gegevens

Zaagdiepte in hout: 135 mm Zaagdiepte in aluminium: 20 mm Snijdiepte in ongelegeerd staal: 10 mm Nominaal opgenomen vermogen: 720 W Gewicht: 2,60 kg Kabellengte: 4 m Slaghoogte: 26,0 mm Aantal slagen bij onbelast draaien: 500 - 2.800 1/min Koffer

ST 135 BCE decoupeerzaagmachine met beugelgreep Eigenschappen • Met een druk op de knop worden de “Precision Control” geleidingsklauwen automatisch op de verschillende zaagbladdiktes afgesteld voor nauwkeurige zaagsnedes en een preciezere geleiding Uniek: precisie met een druk op de knop • Gasgeef-functie om te zagen met veel gevoel • Hoogste comfort met Bosch “SDS”, de wereldwijd eenvoudigste zaagbladwissel met één hand • Bijzonder rustige loop bij het zagen voor uitstekende resultaten en werken zonder moe te worden • Tot een vijf keer langere levensduur in vergelijking in met traditionele machines bij extreme belasting • 25% meer door treksterkte dan onze legendarische GST 85 door Electronic met tachoregeling • Gereedschaploze voetplaatverstelling (+/- 45° alsook 15 mm vooruit/achteruit) • Onderhoudsvriendelijk door eenvoudige kabel- en koolborstelwissel • Robuuste aluminium voetplaat met staalinleg, ook ideaal voor de metaalbewerking • Spaanblazer voor vrij zicht, uitschakelbaar voor effectieve stofafzuiging • 4-traps-pendeling voor splintervrije tot agressieve zaagsnedes

• • • • • • • • •

0708592

Technische gegevens

Zaagdiepte in hout: 135 mm Zaagdiepte in aluminium: 20 mm Snijdiepte in ongelegeerd staal: 10 mm Nominaal opgenomen vermogen: 720 W Gewicht: 2,70 kg Kabellengte: 4 m Slaghoogte: 26,0 mm Aantal slagen bij onbelast draaien: 500 - 2.800 1/min Koffer

5. Gereedschap

0708592

0708591

Meer zagen op volgende pagina.

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

219


5.2 Machinaal gereedschap

Naam Zagen Bosch zagen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0708593

GST 150 CE decoupeerzaagmachine

Eigenschappen • Pendelslagverstelling • Stofafzuiging • Bosch-SDS-systeem • Constant Electronic • Zaagbladpendeling • Ergonomisch greepbereik met softgripvlakken voor hoog werkcomfort • 4-traps pendeling voor fijne tot grove sneden • Electronische toerentalkeuze

0708593

• • • • • • • •

0708594

5. Gereedschap 220

Nominaal opgenomen vermogen: 780 W Aantal zaagbewegingen onbelast: 500 - 3100 min-1 Gewicht: 2.6 kg Kabellengte: 4 m Slaghoogte: 26 mm Zaagdiepte in hout: 150 mm Snijdiepte in aluminium: 20 mm Snijdiepte in ongelegeerd staal: 10 mm

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0708594

GST 150 BCE decoupeerzaagmachine

• • • • • •

Leveringsomvang

1 x zaagblad T 144 DP Antisplinterplaatje Zuigmondstuk Afdekkap Afzuigset Glijvoet

Eigenschappen • Pendelslagverstelling • Stofafzuiging • Bosch-SDS-systeem • Electronic • Constant Electronic • Zaagbladpendeling • Gereedschaploos zaagbladspansysteem voor het eenvoudig en snel wisselen van het zaagblad • Ergonomisch greepbereik met softgripvlakken voor hoog werkcomfort • 4-traps pendeling voor fijne tot grove sneden • Electronische toerentalkeuze • • • • • • • •

www.dozon.nl

Technische gegevens

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen: 780 W Aantal zaagbewegingen onbelast: 500 - 3100 min-1 Gewicht: 2.7 kg Kabellengte: 4 m Slaghoogte: 26 mm Zaagdiepte in hout: 150 mm Snijdiepte in aluminium: 20 mm Snijdiepte in ongelegeerd staal: 10 mm

• • • • • •

Leveringsomvang

1 x zaagblad T 144 DP Antisplinterplaatje Zuigmondstuk Afdekkap Afzuigset Glijvoet


Machinaal gereedschap 5.2 Zagen Naam Hitachi zagen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711440

CJ110MV decoupeerzaagmachine met beugelgreep Eigenschappen • Regel-electronic (feed-back) • Traploos regelbaar toerental • Powerlock - sleutelvrije zaagbladbevestiging • Verlichting zaaglijn • Stofblazer • Geïntegreerde stofafzuiging • Pendelbeweging instelbaar in 4 standen

• • • • • • • •

Technische gegevens

Opgenomen vermogen: 720 Watt Capaciteit aluminium: 30 mm Capaciteit ijzer: 10 mm Capaciteit hout: 110 mm Kleinste radius: 25 mm Slaglengte: 26 mm Toerental onbelast: 850 - 3000 t.p.m. Gewicht: 2,2 kg

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711442

CR13V reciprozaagmachine 1010w

0711440

Leveringsomvang

• Stofzuigeradapter • Anti-splinterplaatje • Kunststof koffer

Eigenschappen • Traploos regelbaar toerental • Powerlock - sleutelvrije zaagbladbevestiging • Zaagblad in twee richtingen instelbaar • Instelbare zaagvoet

• • • • • • • •

Technische gegevens

Opgenomen vermogen: 1010 Watt Capaciteit ijzer: 19 mm Capaciteit buizen: 130 mm Capaciteit hout: 300 mm Slaglengte: 29 mm Toerental onbelast: 0 - 2800 t.p.m. Lengte: 435 mm Gewicht: 3,4 kg

Leveringsomvang

0711442

• Zaagblad • Sleutel • Kunststof koffer

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711016

SP6000K1 invalcirkelzaag inclusief geleiderail

5. Gereedschap

Makita zagen

Eigenschappen • Invalcirkelzaag met koffer en geleiderail. • Splintervrij zagen door voorzaagfunctie. • Altijd dezelfde zaaglijn, onder elke ingestelde hoek. • Kantelt niet van de rail als de machine onder een hoek van 45° wordt gebruikt. • Sterke 1300 Watt motor. • Uitgerust met softstart en constante elektronica. • • • • • • • • • • •

Technische gegevens

Opgenomen vermogen 1300 Watt Diameter zaagblad 165 mm Asgat 20 mm Softstart: ja Voorbereiding stofafzuiging ja Toerental onbelast 2000-5200 p.min. Kabellengte 4,0 m Afm. lxbxh 346x225x252 mm Netto gewicht 4,2 kg Max. zaagcap. 45º 39 mm Max. zaagcap. 90º 55 mm

Leveringsomvang

0711016

• Geleiderail 1400mm • Koffer

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

221


5.2 Machinaal gereedschap

Zagen Makita zagen

0711022

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0711022

JR3050T reciprozaag 1010w

Eigenschappen • Handzame 230 V reciprozaag met hoog zaagrendement • Degelijke aanslag eenvoudig zonder gereedschap op diepte te verstellen • (Heet) zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen

• • • • • • • • • • • •

5. Gereedschap 222

www.dozon.nl

Technische gegevens

Opgenomen vermogen: 1010 W Variabele electr. toerenregeling Zaagbladwissel z. gereedschap Slaglengte: 28 mm Aantal slagen: 0-2800 min-1 Kabellengte: 4 m Vibratie ah: 22.0 m/s² Geluidsdrukniveau: 88 dB(A) Afm. lxbxh: 452 x 97 x 170 cm Gewicht: 3.2 kg Max. zaagcap. hout: 90°: 255 mm Max. zaagcap. pijp/ buizen 90°: 130 mm

Leveringsomvang

• Koffer • Zaagbladenset 21/22/23


5

A

U H NIE IT K

I

VA CH N

Advertenties Naam

DS14DBL(2LSCK) DS18DBL(2LSCK)

BOOR-SCHROEFMACHINES 14,4/18 V / 3.000 mAh Koolborstelloze motor. Zeer compact. Hoog rendement door 30% minder stroomgebruik. Soft grip. Batterij indicator. Led verlichting. Riem haak. Oplaadtijd max. 45 min. In koffer.

DS14DBL(2LSCK)

DE HITACHI KOOLBORSTELLOZE MOTOR: MEER, MEER EN MEER!

DS18DBL(2LSCK)

nieuwe elektronische schakelaar: • 30% Langer werken met elke batterijlading • • • •

Minder weerstand dus nog langere levensduur Optimale effectiviteit: meer kracht en handzamer Minder onderhoud Nieuwe elektronische schakelaar vraagt 50% minder duwkracht

DS14DBL(2SLRK) DS18DBL(2LSCK) Voltage

14,4 V

18 V

Batterij

2x BSL1430

2x BSL1830

Type batterij

Li-ion Slide

Li-ion Slide

Max. aandraaimoment

54 Nm

67 Nm

Cap. hout

36 mm

40 mm

5. Gereedschap

Deze machines zijn uitgevoerd met de nieuwe koolborstelloze motor en

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE HITACHI MACHINES, KIJK OP WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

223


5.3 Klimmaterieel

Naam Ladders Altrex ladders Artikelnr.

Artikelomschrijving

0678050

Varitex-Prof multifunctionele vouwladder met 4 x 3 sporten Eigenschappen • De Varitrex-Prof is een multifunctionele vouwladder die geschikt is voor intensieve professionele werkzaamheden. Deze vouwladder kan in allerlei standen worden opgezet. Voor de 4 x 3 uitvoering is er een 2-delig aluminium platform leverbaar, om veilig en comfortabel in steigerstand te werken. • Het unieke 3-PIN AUTO-LOCKING® scharniersysteem garandeert optimale veiligheid, omdat het scharnier automatisch borgt in elke gebruikspositie (ook in opgevouwen positie) • Door de 6 scharnieren zijn veel toepassingen mogelijk, waaronder de A-stand en de muurafhoudstand • Dankzij de zwarte en vuilafstotende anodisering geeft de vouwladder niet af aan de handen • Het makkelijk te onderhouden scharnier zorgt voor een extra lange levensduur • De uitgebogen bomen met een brede basis maken de vouwladder extra stabiel • Voldoet aan de Warenwet en NEN 2484, conform Arboregelgeving voor professioneel gebruik • De Varitrex-Prof is te belasten tot 150 kg en wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 10 jaar

0678050

Technische gegevens

• Belastbaarheid: tot 150 kg • Kleur/oppervlaktebehandeling: zwart geanodiseerd

• Aantal sporten: 4 x 3 • Opberglengte: 95 cm • Gewicht: 12 kg

Artikelnr. 0678055

Mounter reformladder met 2 x 10 sporten

0678059

„ „ 3 x 10 sporten

0678054

„ „ 2 x 12 sporten

0678056

„ „ 2 x 14 sporten

0678060

„ „ 3 x 12 sporten Eigenschappen • Als topladder brengt Altrex al jarenlang de succesvolle Mounter. Deze recht uitgevoerde ladder met I-profiel is geschikt voor zeer intensieve professionele werkzaamheden. • Het unieke lichtgewicht I-profiel vergemakkelijkt het in- en uitschuiven van de ladder • Zeer prettig stacomfort door het extra brede horizontale antislip-stavlak (45 mm) van de D-sporten • De toprollen voorkomen beschadiging aan de gevel • Extra veilig in gebruik door de schommelhaak die automatisch vergrendelt wanneer de gewenste hoogte is bereikt • Het in- en uitschuiven van de ladder langs de gevel wordt vergemakkelijkt door de toprollen en automatische schommelhaak • Door de stabiliteitsbalk wordt wegzakken in de grond voorkomen • Voorzien van drukvaste spreidbeveiliging op de 3-delige reformladder, waardoor de ladder niet ongewild inklapt tijdens gebruik • Eenvoudig hanteerbaar door het relatief lage gewicht van de ladder • Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm • De diepzwarte coating van de Mounter is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen • De Mounter is voorzien van een rode sport die de maximale stahoogte aangeeft voor veilig gebruik • Voldoet aan Warenwet, NEN 2484 conform Arboregelgeving voor professioneel gebruik en KOMOKlimKeur • De Mounter is te belasten tot 150 kg en wordt geleverd met 10 jaar fabrieksgarantie

0678059

5. Gereedschap 224

Artikelomschrijving

Technische gegevens

www.dozon.nl

Opberglengte

Max. werkhoogte

Gewicht

Belastbaarheid

0678055

280cm

590cm

16 kg

Tot 150 kg

0678059

280cm

770cm

23.9 kg

Tot 150 kg

0678054

335cm

690cm

19 kg

Tot 150 kg

0678056

385cm

770cm

21 kg

Tot 150 kg

0678060

335cm

880cm

28 kg

Tot 150 kg


Klimmaterieel 5.3 Ladders Naam Altrex ladders 0678045

Telesmart 1 X 11 Eigenschappen • Optimaal gebruiksgemak, omdat de TeleSmart zeer eenvoudig met één hand is te bedienen • De TeleSmart is op acht variabele werkhoogtes te gebruiken tot 4.20 m • Zeer compact op te bergen en te transporteren (ingeschoven slechts 8 x 48 x 77 cm) • Prettig te dragen door ergonomische grip • Robuuste voeten met antislip zorgen voor optimale grip op de ondergrond • Comfortabel stavlak door een sportdiepte van 40 mm • Is voorzien van de rode sport die de maximale veilige stahoogte aangeeft • Voldoet aan de Warenwet en NEN 2484 voor professioneel gebruik (Arbo) • De TeleSmart is te belasten tot 150 kg en wordt geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie 0678045

• • • •

Technische gegevens

• Belastbaarheid: tot 150 kg • 5 jaar fabrieksgarantie

Aantal sporten: 1 x 11 Opberglengte: 8 x 48 x 77 cm Sportdiepte: 40 mm Maximale werkhoogte 420 cm

Ladders

Altrex trappen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0678025

Andes ADO-5 dubbel oploopbare trap met 2 x 6 sporten

0678027

Andes ADO-8 dubbel oploopbare trap met 2 x 8 sporten

0678023

Andes ADO-4 dubbel oploopbare trap met 2 x 4 sporten

0678024

Andes ADO-5 dubbel oploopbare trap met 2 x 5 sporten Eigenschappen • De Andes is een trap voor intensief professioneel gebruik. Deze robuust vormgegeven trap is verkrijgbaar in een enkel oploopbare en dubbel oploopbare uitvoering. • Drukvaste spreidbeveiliging (leverbaar vanaf ADO 2 x 3-treeds) die het ongewild inklappen van de trap tijdens gebruik voorkomt. • Inklapbare steunbeugel voor compact transport en opberggemak. • Uniek scharniersysteem van het bordes dat beknelling van de vingers voorkomt. • De extra hoge afgeronde treden beschermen de scheenbenen. • Meer stevigheid door het enkele kokerprofiel van de trede. • De blank geanodiseerde stijlen zorgen ervoor dat de trap vuilafstotend is en niet afgeeft aan de handen. • De Andes is voorzien van een rode trede die de maximale stahoogte aangeeft voor veilig gebruik. • Voldoen aan Warenwet, NEN 2484 conform Arboregelgeving voor professioneel gebruik en KOMOKlimKeur. • Alle Andes trappen zijn te belasten tot 150 kg en worden geleverd met 10 jaar fabrieksgarantie.

5. Gereedschap

0678025

Technische gegevens Opberglengte

Max. werkhoogte

Gewicht

Belastbaarheid

0678025

125cm

320cm

10,1 kg

Tot 150 kg

0678027

200cm

390cm

15 kg

Tot 150 kg

0678023

100cm

295cm

8,6 kg

Tot 150 kg

0678024

125cm

320cm

10 kg

Tot 150 kg

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

225


5.3 Klimmaterieel

Trappen Naam Altrex trappen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0678103

Taurus enkel oploopbare aluminium industrietrap met 1 x 4 treden

0678102

„ „ 1 x 5 treden

0678101

„ „ 1 x 6 treden Eigenschappen • De twee bordessen zorgen voor twee extra veilige en comfortabele werkplekken • Het zelfontgrendelend scharniersysteem van het bordes zorgt in combinatie met de drukvaste spreidbeveiliging (vanaf 6-treeds) voor meer gebruiksgemak • De drukvaste spreidbeveiliging voorkomt het ongewild inklappen van de trap tijdens gebruik • Omsloten scharniersysteem en schetsschoren in het achterrek geven extra stabiliteit • Steunbeugel is voorzien van handig gereedschapsbakje • De zwarte coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen • Het robuuste dubbele kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig • De extra hoge afgeronde treden geven optimale steun aan de scheenbenen • Grote rubber antislip-voeten zorgen voor stabiliteit van de trap • Voldoen aan de NEN 2484, conform Arboregelgeving voor professioneel gebruik en komo klimkeur • De Taurus trappen zijn te belasten tot 150 kg en worden geleverd met 10 jaar fabrieksgarantie

0678103

Technische gegevens Opberglengte

Max. werkhoogte

Gewicht

Belastbaarheid

0678103

220cm

340cm

9,1 kg

Tot 150 kg

0678102

195cm

320cm

8 kg

Tot 150 kg

0678101

170cm

295cm

7 kg

Tot 150 kg

Artikelnr.

Artikelomschrijving

0678111

Andes AEO-6 enkel oploopbare trap met 6 sporten

0678112

Andes AEO-5 enkel oploopbare trap met 5 sporten

0678113

Andes AEO-4 enkel oploopbare trap met 4 sporten Eigenschappen • De Andes is een trap voor intensief professioneel gebruik. Deze robuust vormgegeven trap is verkrijgbaar in een enkel oploopbare en dubbel oploopbare uitvoering. • Zelfontgrendelend scharniersysteem op het bordes voor meer gebruiksgemak. • Schetsschoren en grote voeten voor extra stabiliteit. • Steunbeugel met handig gereedschapsbakje. • De extra hoge afgeronde treden beschermen de scheenbenen. • Meer stevigheid door het enkele kokerprofiel van de trede. • De blank geanodiseerde stijlen zorgen ervoor dat de trap vuilafstotend is en niet afgeeft aan de handen. • De Andes is voorzien van een rode trede die de maximale stahoogte aangeeft voor veilig gebruik. • Voldoen aan Warenwet, NEN 2484 conform Arboregelgeving voor professioneel gebruik en KOMOKlimKeur. • Alle Andes trappen zijn te belasten tot 150 kg en worden geleverd met 10 jaar fabrieksgarantie.

0678103

5. Gereedschap 226

Technische gegevens

www.dozon.nl

Opberglengte

Max. werkhoogte

Gewicht

Belastbaarheid

0678111

107cm

295cm

8,5 kg

Tot 150 kg

0678112

195cm

320cm

9,6 kg

Tot 150 kg

0678113

220cm

340cm

13 kg

Tot 150 kg


Klimmaterieel 5.3 Steigers Naam Altrex trappen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0678006

Taurus dubbel oploopbare aluminium industrietrap met 2 x 3 treden

0678007

„ „ 2 x 4 treden

0678008

„ „ 2 x 5 treden

0678009

„ „ 2 x 6 treden

0678010

„ „ 2 x 7 treden

0678011

„ „ 2 x 8 treden Eigenschappen • De drukvaste spreidbeveiliging voorkomt het ongewild inklappen van de trap tijdens gebruik • Voorzien van inklapbare steunbeugel voor compact transport en opberggemak • De rode antislip-coating op de steunbeugel zorgt voor extra grip • Uniek scharniersysteem van het bordes voorkomt beknelling van de vingers • De zwarte coating is vuilafstotend en geeft niet af aan de handen • Het robuuste dubbele kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig • De extra hoge afgeronde treden geven optimale steun aan de scheenbenen • Grote rubber antislip-voeten zorgen voor stabiliteit van de trap • Voldoen aan de NEN 2484, conform Arboregelgeving voor professioneel gebruik en komo klimkeur • De Taurus trappen zijn te belasten tot 150 kg en worden geleverd met 10 jaar fabrieksgarantie

0678025

Technische gegevens Opberglengte

Max. werkhoogte

Gewicht

Belastbaarheid

0678006

75cm

270cm

7,9 kg

Tot 150 kg

0678007

100cm

295cm

9,4 kg

Tot 150 kg

0678008

125cm

320cm

11 kg

Tot 150 kg

0678009

150cm

340cm

13 kg

Tot 150 kg

0678010

165cm

365cm

15 kg

Tot 150 kg

0678011

200cm

390cm

16 kg

Tot 150 kg

ladders

vouwladders

trappen

rolsteigers

vouwsteigers

steigersystemen

Relax. Het is een Altrex.

5. Gereedschap

‘Altijd met passie voor veilig werken op hoogte’

www.altrex.com O V E R A L

A A N

G E D A C H T

227


5.3 Klimmaterieel

Steigers Altrex steiger Artikelnr.

Artikelomschrijving

0678220

5400 lichtgewicht vouwsteiger met 6 sporten Eigenschappen • Vooral voor het werken binnenshuis biedt Altrex een smalle vouwsteiger met als basismaat 0.75 x 1.85 m. Deze steiger is uitermate geschikt voor montagewerkzaamheden in vertrekken met beperkte ruimte. • Omdat dit smalle vouwsteigerframe één sport minder heeft dan de normale frames, kan deze zonder demontage door standaard deuropeningen worden gereden. • De wielen met een doorsnede van 125 mm met antislip- loopvlak zijn speciaal voor gebruik binnenshuis. • Door een 3-sports frame (optioneel) op het 6-sports vouwframe te plaatsen kan de werkhoogte eenvoudig worden verhoogd naar 3.80 meter. • Natuurlijk zijn deze vouwdelen ook toepasbaar als onderdeel van de smalle rolsteiger (5100). • Conform EN 1004 klass 3 (200 kg/m2). • Leverbaar met zowel houten (inbegrepen) als Fiber-Deck® (optioneel) platform. • Maximale werkhoogte van de uitgebreide 5400 bedraagt 5.50 m. • Kan zonder demontage door standaard deuropeningen worden gereden. • Het platform is op diverse werkniveaus instelbaar, zodat eenvoudig op verschillende hoogtes kan worden gewerkt. • Alle onderdelen van de steiger zijn ook los verkrijgbaar.

0678220

• • • • • • • • •

0678232

Technische gegevens

Aantal sporten: 6 Opberglengte: 185 cm Opbergbreedte: 75 cm Opgebouwde breedte: 185 cm Werkhoogte: 300 cm Maximale werkhoogte (uitgebouwd): 550 cm Totaal gewicht: 40 kg Belastbaarheid: tot 200 kg/m2 Kleur/oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd

• • • •

Leveringsomvang

1 x Vouwsteigerframe 6 sports 1 x Set à 4 wielen Ø 125 mm 1 x Platform 185 cm zonder luik (hout)

Vouwsteiger 4400 K2 Voor zowel binnen- als buitenwerk biedt Altrex binnen de 4000-steigerserie de vernieuwde K2 vouwsteiger. Deze compacte vouwsteiger heeft een basismaat van 0.75 x 1.85 m. De K2 voldoet aan de NEN-EN 1004 (klasse 3, 200 kg/m2) en de NEN-EN- 2718.

5. Gereedschap

0678231

Eigenschappen • Optioneel: in combinatie met de set kraagbuizen kan de K2 vouwsteiger met onderdelen uit de 4000-serie worden doorgebouwd tot een platformhoogte van 3.50 m (werkhoogte 5.30 m); standaard uitgeleverd met rode doppen • Het platform is op diverse werkniveaus instelbaar, zodat eenvoudig op verschillende hoogtes kan worden gewerkt • Door het vernieuwde scharnierprincipe is de vouwsteiger eenvoudig in en uit te klappen • De K2 kan zonder demontage door standaard deuropeningen worden gereden • Houten platform met zwaar antislip-profiel en voorzien van opwaaibeveiliging zorgt voor extra veiligheid • Voorzien van dubbel geremde kunststof wielen (rem met draaiblokkering) met een diameter van 125mm • Comfortabel werken, omdat de sporten zijn voorzien van antislip-profiel met een sportafstand van 28 cm • De K2 wordt geleverd met een garantie van 5 jaar

• • • • • • •

228

www.dozon.nl

Technische gegevens

Aantal sporten: 6 Opberglengte: 185 cm Opbergbreedte: 75 cm Opgebouwde breedte: 185 cm Werkhoogte: 350 cm Maximale werkhoogte (uitgebouwd): 530 cm Kleur/oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd

Leveringsomvang

• Klapunit 6-sports • Platform K2 • Dubbele geremde wielen 100 mm


5

Advertenties

1 O k TO b e r 2010 TOT e n M e T 31 j a n ua r i 2011

O V e r a l

a a n

g e d a c h T

Mac h i n e & g e r e e d s c h a p s p e c i a l G ratis cadeaubon van al uit. i c e p S chapb ol . com bij iedere chines. s a d e m e r n e e Werkbank G chap € 250,edsvanaf chine & 0702606 n georder e a r M e koekjes d a chniek ebied v u i t d e ze fo l d e r ! Bouwte 0139160 p het g

gen o Dozon n i t d g e n i e b r aan ajaar b ties en c a ozon.nl Ieder n l d o v @ e g d n r i et er boo ia: m 00ark v n a Een fold a € dan invalcirkelzaag gen? Meld u n tvaset k on Ts 55 ebQ plus o o e z e Wilt u d

15,

graTis geleiderrail Festool Fs 1400/2 0702923 t.w.v.

€ 74,50

graTis

accuboormachine 6271 dWae 0711088

3e accu

Foudraal Festool

graTis

145,00

5. Gereedschap

0709599

0702925 t.w.v.

€ 54, 00

graTis

Verbindingstuk

Festool 0702924 t.w.v.

€ 13,

kabelhaspel 25mtr 0837301

20

|

468,00

|

59,95 |

|

aanneMerij prOjecTMaTige bOuW kOZijnenindusTrie inTerieurbOuW insTallaTie&MOnTage O V E R A L

A A N

G E D A C H T

229


5.4 Schoonmaakartikelen

Naam Diversen Diversen Uitvoering

Maat

Artikelomschrijving

0522184

Kelfort dispenser voor poetspapier

Maxi/industrierol

Wit

0522186

,,

,,

Midi

Wit

0522191

,,

,,

Mini

Wit

0522184 - 0522191

0858403 - 0522177

0858403

Kelfort poetspapierrol

Maxi/industrierol 23.5 cm x 900 m

0858401

,,

,,

Midi

21 cm x 300 m

0522177

,,

,,

Mini

21 cm x 120 m

0004110

Kelfort toiletpapier

2 laags, pak à 4 rollen

6197637

Zaalbezem

60 cm

Gelakt hout/cocos

0640523

Straatbezem “Colombo”

40 cm

Hout

0640551

Straatbezem

41 cm

Hout/PVC

0757451

Bezemsteel

170 cm

Hout

0004110

6197637

0640523

5. Gereedschap 0640551

0757451

230

www.dozon.nl

Kleur

Artikelnr.


Schoonmaakartikelen 5.4 Diversen Naam Diversen Artikelnr.

Artikelomschrijving

0855122

Stofblik met houten steel

Maat

Kleur Metaal/hout

0855122

0855121

Stofblik met beugelgreep

Metaal

0855121

0640511

Handstoffer

Hout/Cocos

0640511

0750113

Bouwschop (bats) met extra lange steel

130 cm

Metaal/hout

0756051

Bouwschop- (bats-) steel (extra lang)

130 cm

Essenhout

0756051

0647005

Bouwemmer

12 liter

Zwart PVC

5. Gereedschap

0750113

0647005

0004087

Kelfort LDPE zaagselzak

75 x 120 cm

Transparant

0004085

KOMO huisvuilzakken Rol Ă 20 zakken

60 x 80 cm

Grijs

0004085

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

231


PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN BEDRIJFSKLEDING 6.1

Inleiding

234

Inleiding PBM en bedrijfskleding

234

6.2

Specialisten PBM en bedrijfkleding

235

Ondersteuning

235

6.3

E.H.B.O.

236

Informatie E.H.B.O.

236

Artikelen E.H.B.O.

237

6.4

Ademhalingsbescherming

238

Informatie ademhalingsbescherming

238

Artikelen ademhalingsbescherming

239

6.5

Hoofd- en oogbescherming

242

Informatie hoofd- en oogbescherming

242

Artikelen hoofd- en oogbescherming

242

6.6

Gehoorbescherming

244

Informatie gehoorbescherming

244

Artikelen gehoorbescherming

245

6.7

Bedrijfskleding

247

Informatie bedrijfskleding

247

Artikelen bedrijfskleding

248

6.8

Handbescherming

250

Informatie handbescherming

250

Artikelen handbescherming

250

Voetbescherming (schoenen en sokken) 251

Informatie voetbescherming

251

Artikelen voetbescherming

252

6.10

Bedrijfslogo weergave

257

Informatie bedrijfslogo weergave

257

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

6.9

6


6.1 Inleiding

Inleiding PBM en bedrijfskleding

Dozon Bouwtechniek is niet alleen uw specialist

Om deze keuze voor u gemakkelijker te maken, heeft

wanneer het gaat om hang- en sluitwerk, verbruiks-

Dozon een zorgvuldig samengesteld assortiment aan

materialen en gereedschappen, maar ook op het

PBM’s voor iedere toepassing. In dit hoofdstuk treft u

gebied van persoonlijke beschemingsmiddelen

een selectie aan welke bij uitstek geschikt is voor de

(waaronder ook bedrijfskleding).

in de bouw. Mocht u onverhoopt PBM’s nodig

Persoonlijke Beschermings Middelen (ook wel PBM’s

hebben voor toepassingen welke niet in deze

genoemd) spelen een steeds belangrijker rol op

catalogus beschreven worden, dan kunt u contact

plekken waar gewerkt wordt en mogelijkerwijs letsel

opnemen met één van onze specialisten van de

kan ontstaan en/of waar PBM’s gewoonweg praktisch

binnen- of buitendienst.

zijn. In de meeste gevallen is het zelfs verplicht PBM’s

Onze specialisten kunnen u ook alles vertellen over

te gebruiken.

de wet- en regelgeving, maatvoering en advies t.a.v. PBM’s. U kunt hierover meer lezen in § 6.2.

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen vaak een specifiek gedeelte van het lichaam (ogen,

In elke paragraaf van dit hoofdstuk staat beknopt

oren, luchtwegen, handen, voeten, etc.) tegen een

weergegeven wat wet- en regelgeving vereist en

aantal specifieke gevaren (“raken”, doorboren, te

welke merken Dozon Bouwtechniek vertegenwoor-

hoog geluidsniveau, giftige stoffen, etc.).

digt op desbetreffend gebied.

De keuze voor bepaalde PBM’s moet een zeer goed afgewogen keuze zijn omdat persoonlijke beschermingsmiddelen nieuwe gevaren kunnen introduceren (door bijvoorbeeld beperkte bewegingsvrijheid, gelimiteerd zicht, etc.).

®

6. P.B.M. en Bedrijfskleding 234

www.dozon.nl


Specialisten PBM en bedrijfskleding 6.2 Ondersteuning

Alleen nieuwe collega’s/medewerkers dienen Door de complexiteit van wet- en regelgeving en de voortdurende innovatie en modeontwikkelingen op

hun maten door te geven. •

PBM’s en kleding zijn producten die smaakge-

PBM-gebied heeft Dozon Bouwtechniek specialisten

voelig zijn. Aangezien smaak zeer persoonlijk is,

in dienst op het gebied van PBM’s (en bedrijfskle-

hebt u bij Dozon de mogelijkheid deze artikelen

ding).

eerst “op zicht” te bestellen. Op deze manier kunt

Middels onze PBM-specialisten biedt Dozon tal van

u eerst de artikelen bekijken en “voelen” voor u,

mogelijkheden om u te ondersteunen bij het kiezen

al dan niet, tot aanschaf overgaat.

van de juiste PBM’s voor iedere toepassing, eventueel

Dozon organiseert bij uw bedrijf of in één van

(bijvoorbeeld bedrijfskleding) passend bij de huisstijl

onze vestigingen, zogenaamde “toolbox-mee-

van uw bedrijf.

tings” over valbescherming, ademhalingsbescherming en overige PBM’s. Deze meetings

Wat houden deze mogelijkheden zoal in?

duren ± 0,5 tot 1 uur, waarbij u zelf van te voren

Eén van onze specialisten bezoekt u om u te

aan kunt geven welke onderdelen u graag

informeren over wet- en regelgeving, assorti-

aandacht wil geven.

ment en toepassing. Welke locatie is daarvoor nu

meer geschikt dan de locatie waar u met deze

Contactgegevens

artikelen werkt?

Wilt u een afspraak met met één van onze specialisten

Wanneer u een keuze uit het kledingassortiment

om uw mogelijkheden en behoeften in kaart te

heeft kunnen maken, kan één van onze specialis-

brengen? Bel uw vaste aanspreekpunt van Dozon, of

ten een “passessie” bij uw bedrijf organiseren,

bel het centrale nummer van Dozon Bouwtechniek:

zodat al uw collega’s/medewerkers de juiste

0314-350611.

maten kunnen selecteren. Uiteraard is het ook mogelijk dit bij één van onze afhaalvestigingen

Dozon. Overal aan gedacht

te doen, waar overal een specifieke kleding/PBMcorner is ingericht. Ook zijn hier veelal andere maten en PBM’s voorhanden. Dozon houdt een database bij waarin de PBM- en kledingmaten van uw collega’s/medewerkers genoteerd staan, zodat er niet voor iedere aankoop een passessie noodzakelijk is.

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

235


6.3 E.H.B.O.

Informatie E.H.B.O.

Omtrent E.H.B.O. (Eerste Hulp Bij Ongelukken)

De hieronder gespecificeerde samenstelling omvat

bestaat de nodige wet- en regelgeving. Op de

de minimaal vereiste inhoud. Afhankelijk van de

website van Het Oranje Kruis (www.ehbo.nl) is

specifieke bedrijfssituatie is deze aan te vullen met

hierover informatie te vinden. Hieronder volgt een

meer en/of andere producten.

korte samenvatting. Enkele uitgangspunten daarbij zijn: Vanaf 1994 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet

De bedrijfsverbandset BHV is gebaseerd op een

(ARBO wet) van kracht gegaan waarin ook de opzet

zogenaamde “werkunit”. Een bedrijf kan afhanke-

van de bedrijfshulpverlening werd geregeld. Om

lijk van grootte en samenstelling uit één of

tegemoet te komen aan de vraag vanuit het bedrijfs-

meerdere units bestaan. Een werkunit heeft als

leven naar de inhoud en samenstelling van een

criteria:

goede op de werksituatie toegesneden “Basis

- een duidelijk afgebakend risicoprofiel

Bedrijfsverbanddoos”, heeft Het Oranje Kruis een nieuwe richtlijn uitgebracht die voldoet aan hetgeen

(kantoor en werkplaats zijn 2 units);

gesteld is in de huidige ARBO wetgeving.

- de verbandset moet binnen handbereik zijn (binnen een halve minuut beschikbaar);

Indien sprake van een trommel: de bedrijfsver-

Het Oranje Kruis stelt zich op met het standpunt dat

bandset BHV moet duidelijk zichtbaar (op

verbanddozen moeten zijn samengesteld op basis

ooghoogte) in een wandklem aan de muur

van kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en ge-

bevestigd zijn, dan wel middels signalering snel

bruiksvriendelijkheid. Hoewel er in elk bedrijf altijd

te vinden zijn;

één of meer opgeleide bedrijfshulpverlener(s)

De bedrijfsverbandset BHV moet voldoende

aanwezig moeten zijn, moeten ook mensen die geen

ruimte bieden om enkele noodzakelijke aanvul-

specifieke kennis van eerste hulp hebben de ver-

lingen te kunnen herbergen;

banddoos kunnen gebruiken voor het verzorgen van kleine verwondingen.

De bedrijfsverbandset BHV dient regelmatig gecontroleerd te worden. Bij voorkeur ieder half jaar, maar vaker wanneer de risicofactoren in het bedrijf dat vereisen. Het verdient aanbeveling hiervoor een vaste persoon aan te wijzen. De

LET OP! Vanaf september 2011 zal het Oranje Kruis

trommel dient in ieder geval na gebruik gecon-

de richtlijnen m.b.t. verbanddozen aanscherpen.

troleerd en zo nodig aangevuld te worden.

Uiteraard zal Dozon u hier op tijd over informeren. Dozon. Overal aan gedacht.

6. P.B.M. en Bedrijfskleding 236

www.dozon.nl


E.H.B.O. 6.3 Artikelen E.H.B.O. Kelfort verbandtrommels Artikelnr. Artikelomschrijving

Uitvoering

0847006

BHV

Verbandtrommel • Inclusief klemhouder • T.b.v. wandbevestiging • Inhoud: 3 x Wondsnelverband 6 x 8 cm steriel 2 x Snelverband No 1 Steriel 2 x Snelverband No 2 Steriel 2 rolletjes synthetische watten 3 m x 10 cm 5 x Gaascompres 10 x 10 cm Steriel 10 x Gaascompres 5 x 5 cm Steriel 3 x Metaline compres 8 x 10 cm Steriel 2 x Elastisch hydrofielwindsel 4 m x 6 cm 2x Elastisch hydrofielwindsel 4 m x 8 cm 2 x Ideaalwindsel 5 m x 6 cm 1 x Ideaalwindsel 5 m x 8 cm 2 x Driekante doeken (mitella) 1 x Spoel kleefpleister 5 m x 2,5 cm 1 pakje wondpleisterstrips assortiment (20 strip) 1 x Verbandschaar R.V.S. 14 cm 1 x Splinterpincet 6 Veiligheidsspelden 1 flacon ontsmettingsmiddel 10 ml 3 paar handschoenen 1 Reddingsdeken goud/zilver 1 Mondkapje voor mond-op-mond beademing 2x Brandwondengel blots 3,5 ml 1x Brandwondenkompres 10 x 10 cm 1x Inhoudsopgave

0847005

Verbandtrommel

0847006

B2

• Inclusief klemhouder • T.b.v. wandbevestiging • Inhoud: 2 x Wondsnelverband 6 x 8 cm steriel 4 x Snelverband No 1 Steriel 2 x Snelverband No 2 Steriel 2 pakjes witte watten 10 gr 2 rolletjes synthetische watten 3 m x 10 cm 16 x Gaascompres 1/16 “zestientje” Steriel 10 x Gaascompres 5 x 5 cm Steriel 2 x Metaline compres 8 x 10 cm Steriel 3 x Elastisch hydrofielwindsel 4 m x 6 cm 1 x Ideaalwindsel 5 m x 6 cm 1 x Ideaalwindsel 5 m x 8 cm 1 x Driekante doeken (mitella) 1 x Spoel kleefpleister 5 m x 2,5 cm 1 x Verbandschaar R.V.S. 14 cm 1 x Splinterpincet 3 Veiligheidsspelden 1 flacon ontsmettingsmiddel 10 ml 2 paar handschoenen 4 x verbandklemmen 1 x Mondkapje voor mond-op-mond beademing

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

0847005

North oogspoelfles Artikelnr. Artikelomschrijving

Inhoud

0644850

500 ml

Oogspoelfles • Inclusief oogbad en spoelwater

0644850

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

237


6.4 Ademhalingsbescherming

Informatie ademhalingsbescheming

Filters Filters die stof tegenhouden worden aangeduid met In de bouw heeft men veel van doen met stof.

de letter P + cijfer, filters tegen gassen en dampen

Ingeademd stof kan effect(-en) op de gezondheid

worden aangeduid met de letter A + cijfer. Hier bij

hebben. De effecten variëren van betrekkelijk

geldt hoe hoger het cijfer, hoe meer het stof of het

onschuldig, zoals forse niesbuien, tot zeer ernstig,

gas/de damp wordt tegengehouden. Er zijn verschil-

bijvoorbeeld blijvende ernstige kortademigheid.

lende soorten filters voor specifieke gassen/dampen,

Naast stof heeft men in de bouw ook te maken met

waarbij bij langdurig gebruik van gasfilters er kans

dampen en gassen die slecht zijn voor de gezond-

op doorslag is. Dit betekent dat het filter vol zit en

heid. Als het inademen van stof en/of gas niet op een

geen extra gas meer kan opnemen, wat tot gevolg

andere manier kan worden voorkomen, moeten

heeft dat de gebruiker het gas inademt dat door het

werknemers bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/

filter dringt.

damp ademhalingsbescherming dragen. • P1-filters zijn niet geschikt voor de bouw (P1 Welke soorten ademhalingsbescherming zijn er? Ademhalingsbescherming, exclusief wegwerpmas-

beschermt tegen onschadelijk, hinderlijk fijnstof); • P2-filters houden het merendeel van het stof

kers, bestaat uit een masker en een filter. Meestal zijn

(meestal meer dan 95%) tegen. Het filter moet

in de maskers meerdere soorten filters toepasbaar,

dan wel in een goed masker zitten. Een weg-

zoals: filters tegen stof, filters tegen gas/damp

werpmasker met P2-filter lekt vaak zoveel langs

(adsorberen) en er zijn combinatiefilters tegen beide.

de randen dat niet meer dan 80% van het stof wordt tegengehouden;

Maskers

• P3-filters houden bijna al het stof tegen, meer

De keuze voor een masker is afhankelijk van het

dan 99,8%. P3-filters moeten altijd worden

gewenste beschermingsniveau en persoonlijke

gebruikt in combinatie met een volgelaatsmas-

voorkeur. De volgende maskers zijn verkrijgbaar:

ker of een aangeblazen volgelaatsmasker;

• Wegwerpmaskers

A1-filters houden gassen tijdelijk vast;

• Halfgelaatsmaskers

• Bij A2-filters moet u bij 4 uur gebruik en concen-

• Volgelaatsmaskers

traties vanaf circa 10 ppm (deeltjes per miljoen)

• Aangeblazen half- of volgelaatsmaskers

rekening houden met doorslag; • Bij A3-filters moet u bij 4 uur gebruik en concentraties vanaf circa 100 ppm rekening houden met doorslag.

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

Dozon Bouwtechniek kan bovenstaande types

238

ademhalingsbescherming aan u leveren.

www.dozon.nl


Ademhalingsbescherming 6.4 Artikelen ademhalingsbescheming North ademhalingsbescherming Artikelnr. Artikelomschrijving 0644287

Ve

5400 Klasse 1 volgelaatsmasker Volgelaatsmasker gemaakt van zacht, soepel en niet allergisch elastomeer met een hoge chmische bestendigheid. Hard gecoate polycarbonaat ruit, kras- en slagvast. Te gebruiken met alle North klasse 1 filters. De brede aansluitrand zorgt voor veel comfort en een uitstekende pasvorm. Lichtgewicht hoofdband voorzien van 4 stelbanden zodat het masker makkelijk opgezet kan worden en perfect aansluit op het gezicht. Dubbele filterhouders zorgen voor een evenwichtiger gewichtsverdeling.

0644287

0644291

Voorfilterhouders

24 stuks

0644290

Voorfilter A1

10 stuks

Voorfilters t.b.v. A1, ABE1, K1, ABEK1 Vervangingsfilterhouders t.b.v. N5400, N5500 en N7700 0644290 - 0644291

0644289

Klasse 1 vervangingsfilters A1

6 stuks

Vervangingsfilters t.b.v. N5400, N5500 en N7700

0644289

0644304

Vervangingsfilters ABEK1 P3

2 stuks

Vervangingsfilters t.b.v. N5400, N5500 en N7700

0644304

0644305

Vervangingsfilters P3

4 stuks

Vervangingsfilters t.b.v. N5400, N5500 en N7700

0644305

0644280

CFR-1 4200 E/L stofmasker semi-disposable, maat: Large

1 stuk

0644281

P2 vervangingsfilters t.b.v. CFR-1

10 stuks

0644282

P3 vervangingsfilters t.b.v. CFR-1 Herbruikbaar stofmasker dat de gebruiker het nodige comfort en bescherming biedt tegen een veel betere prijs dan een wegwerpmasker. Gebruikelijke wegwerpmaskers veroorzaken vaak een vochtig, oncomfortabel klimaat en worden derhalve meerdere male per dag vervangen. Het zachte, kunststof gelaatstuk van de CFR-1 dicht net zo goed af als een halfgelaatsmasker en geeft een betere bescherming in stoffige omstandigheden. Het filter van de CFR-1 is herbruikbaar terwijl de vervangingsfilters zowel kosten als afval zullen besparen.

0644281 - 0644282

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

0644280

239


6

Advertenties

WE HEBBEN DE VEILIGHEID VAN ONZE SCHOENEN VERBETERD...

MET EEN PAAR SOKKEN

Viel er aan de veiligheid en het comfort van Bata schoenen nog wel iets te verbeteren? Het antwoord daarop is kortweg... ja, met sokken. Door de professionele technologie in onze nieuwe sokken, zolen en schoenen raken je voeten minder vermoeid en blijf je langer fit. En wie fit is maakt minder fouten en loopt dus minder kans op ongelukken. Wel zo veilig! Kijk op de site voor de volledige uitleg over het Bata Energy System en natuurlijk de vernieuwde sokkencollectie.

6. P.B.M. en Bedrijfskleding 240

Bata Industrials Europe • Postbus 10050 • 5680 DB Best • Nederland • Telefoon: +31 (0)499 - 362 911 Fax: +31 (0)499 - 362 962 • E-mail: info@bata.nl • www.bataindustrials.com

www.dozon.nl


6

Advertenties

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

Safety Products

INNOVATIVE - RELIABLE - TECHNOLOGY North Safety Products Europe BV - Anodeweg 1 - 4338 RA Middelburg - Nederland email: infoNSPE@honeywell.com Tel.: +31(0)118 656400 www.northsafety.com O V E R A L

A A N

G E D A C H T

241


6.5 Hoofd- en oogbescherming

Informatie oog- en hoofdbescherming

Het hoofd (en de ogen in het bijzonder) zijn kwetsbare

In deze catalogus vindt u een overzicht vinden van

delen van het menselijk lichaam. Om te voorkomen dat er

verschillende soorten oogbescherming en hoofdbescher-

letsel aan hoofd en/of ogen ontstaat zijn er diverse

ming. Mocht u een artikel zoeken dat hier niet bij staat,

mogelijkheden die afhankelijk van de toepassing gebruikt

informeer dan bij uw contactpersoon bij Dozon

kunnen worden.

Bouwtechniek.

In de bouwnijverheid kan een werknemer gewond raken aan zijn hoofd/ogen door onder andere: • Vallende, omvallende of wegschietende voorwerpen (bijv. boren, slijpen); • Chemicaliën (bijv. lijm, oplosmiddel); • Stoten van het hoofd.

Artikelen hoofdbescherming North veiligheidshelmen Artikelnr. Artikelomschrijving

Kleur

0644213

A-69 veiligheidshelm

Oranje

0644214

A-69 veiligheidshelm

Blauw

0644215

A-69 veiligheidshelm

Wit

0644219

A-69 veiligheidshelm

Geel

Veiligheidshelm met extra draagband voor nog meer draagcomfort. Voorzien van 6-punts textiel draagstel met verwisselbare zweetband en verstelbare hoofdband (draaiknop).

0644213

0644205

0644204

6. P.B.M. en Bedrijfskleding 242

www.dozon.nl

Geel

Veiligheidshelm voorzien van 4-punts textiel draagstel met verwisselbare zweetband en verstelbare hoofdband (drukknop).

0644205

0644204

A-79 veiligheidshelm

Proficap veiligheidshelm

Blauw


Hoofd- en oogbescherming 6.6 Artikelen oogbescherming North veiligheidsbrillen Artikelnr. Artikelomschrijving

Soort lens

0644083

Blanke lens

Slimline T1300 veiligheidsbril Nieuwe generatie lichtgewicht “Face Fitting Curve” veiligheidsbril met soft touch veereinden voor een ongekend comfortabele pasvorm. De lens is voorzien van de exclusieve North 4A coating.

0644084

Slimline T1300 veiligheidsbril

0644083

Smoke lens

Nieuwe generatie lichtgewicht “Face Fitting Curve” veiligheidsbril met soft touch veereinden voor een ongekend comfortabele pasvorm. De lens is voorzien van de exclusieve North 4A coating. 0644085

Slimline T1300 veiligheidsbril

0644084

Amber lens

Nieuwe generatie lichtgewicht “Face Fitting Curve” veiligheidsbril met soft touch veereinden voor een ongekend comfortabele pasvorm. De lens is voorzien van de exclusieve North 4A coating. 0644086

Slimline T1300 veiligheidsbril

0644085

In-/outdoor lens

Nieuwe generatie lichtgewicht “Face Fitting Curve” veiligheidsbril met soft touch veereinden voor een ongekend comfortabele pasvorm. De lens is voorzien van de exclusieve North 4A coating. 0644051

Edge T5600 veiligheidsbril

0644086

Heldere lens

Nieuwe generatie lichtgewicht “Face Fitting Curve” veiligheidsbril met soft touch veereinden voor een ongekend comfortabele pasvorm. De lens is voorzien van de exclusieve North 4A coating. 0644016

SN veiligheidsbril

0644051

Heldere lens

Eenvoudige, degelijke nylon veiligheidsbril 0644016

0644012

SN veiligheidsbril

Groene lens

Eenvoudige, degelijke nylon veiligheidsbril 0644012

0644041

Turtle veiligheidsbril

Heldere lens

Lichtgewicht, sportieve nylon bril. Pasvorm door de gebruiker zelf af te stellen d.m.v. soepel verstelbare veren. “Gold demi-amber” montuur 0644041

0644013

Flexy ruimzicht veiligheidsbril

Heldere lens (anti-condens)

Budget ruimzichtbril voorzien van 4 indirecte ventilatieroosters. Voorzien van anti-condens ruit die het beslaan van uw gezichtsveld voorkomt. 0644018

Visiteur veiligheidsbril

0644013

Heldere lens

0644018

0644410

Bril-etui

Donker-blauw

Metalen brillenetui, klapmodel 0644410

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

De bezoekersbril bij uitstek, die over een privébril gedragen kan worden. Gemaakt van slagvast polycarbonaat.

243


6.6 Gehoorbescherming

Informatie gehoorbescherming algemeen

Machinaal schuren, een draaiende compressor,

Welke soorten gehoorbescherming zijn er?

slijpen aan een winkelstelling, zagen op de formaat-

Er zijn verschillende soorten gehoorbescherming.

zaag: al deze en nog vele andere werkzaamheden

Gehoorbescherming voor in het oor en gehoorbe-

zijn schadelijk voor het gehoor.

scherming voor over het oor:

Te veel geluid zorgt voor vermoeidheid, verlies van

• Otoplastieken (in het oor)

concentratie en is daarnaast ergerlijk. Kortom, een

• Oordoppen en -proppen (in het oor)

teveel aan geluid is schadelijk voor de productiviteit.

• Oorkappen (over het oor)

De wet Veel werknemers in de kozijnenindustrie staan regelmatig in een lawaaiige omgeving te werken. Boven de 80 decibel (dB(A)) is geluid schadwelijk voor het gehoor. Om gehoorbeschadiging te voorkomen, zijn er in de Arbo-wet regels opgenomen over lawaai. De werkgever is verplicht er alles aan te doen om het lawaai te beperken. Mocht het geluid toch

> 80 dB(A) en ≤ 85 dB(A): Geluidsbeoordeling Beschikbaar stellen gehoorbescherming Gelegenheid bieden tot gehoortest Voorlichting

nog boven de 80 dB(A) uitkomen, gelden de volgen-

> 85 dB(A): Verplicht gebruik gehoorbescherming Plan van aanpak en uitvoering (tot < 80 dB(A) Markering werkplekken met pictogrammen Zie verder > 80 dB(A) en ≤ 85 dB(A)

de regels:

87 dB(A):  ls met inbegrip van A de dempende werking van gehoorbescherming dit niveau wordt overschreden, moeten er direct maatregelen genomen worden om onder dit niveau te komen Zie verder > 85dB(A)

• Bij geluid luider dan 80 dB(A) moet de werkgever zijn werknemers gehoorbescherming geven. • Bij geluid harder dan 85 dB(A) moet de werknemer de gehoorbescherming dragen. Informatie otoplastiek

de otoplastieken!

Bij Dozon kunt u niet alleen terecht voor universele gehoorbescherming, maar ook voor otoplastieken

Wat is een otoplastiek?

bent u bij Dozon aan het juiste adres. In samenwer-

Een otoplastiek is een op maat van het oor gemaakte

king met de fabrikant (Ronell Europe) neemt Dozon u

gehoorbeschermer en bestaat uit twee onderdelen:

alle zorg voor gehoorbescherming uit handen. Zo

een oorstukje en een filtersysteem.

kan er een geluidsmeting gedaan worden in uw

6. P.B.M. en Bedrijfskleding 244

bedrijf om de gehoorbeschermingbehoefte en

Het oorstukje

daarmee het soort geluidsfilter vast te stellen. Ook

Van de gehoorgang wordt een afdruk gemaakt die

wordt het aanmeten van otoplastieken bij u op

verwerkt wordt tot een perfect passend oorstukje. Dit

locatie (ook voor één persoon!) verzorgt, zodat u tijd

wordt gemaakt van een speciaal soort kunsthars.

en moeite bespaart wordt. Het is via Dozon zelfs

Iedere otoplastiek is uniek, zodat optimale bescher-

mogelijk een specifieke verzekering af te sluiten voor

ming en een perfecte pasvorm gewaarborgd zijn.

www.dozon.nl


Gehoorbescherming 6.6 6.2 Informatie otoplastiek Naam

Het filtersysteem

drukverschillen voorkomen worden. Het HT-filter is

In het oorstukje wordt een HT-filter geplaatst welke

altijd te wisselen om de demping volledig op de

in 5 verschillende dempingniveaus leverbaar is. De

gebruiker en toepassing af te stemmen.

keuze wordt bepaald door de geluidsomgeving waarin de beschermers gebruikt worden. Door

Alle Ronell otoplastieken worden getest door middel

selectieve demping worden alleen de schadelijke

van de lektest methode. Op deze manier wordt er

niveaus gefilterd en blijven omgeving- en spraakge-

onderzoek gedaan naar eventuele geluidslekken. Dit

luiden behouden, zodat communicatie op normale

is noodzakelijk, omdat een lekkend otoplastiek niet

wijze mogelijk blijft. Het HT-filter is een open systeem,

de juiste demping garandeert.

waardoor men richting blijft horen en hinderlijke

Informatie universele gehoorbescherming Wanneer gehoorbescherming slechts incidenteel

Voor universele gehoorbescherming kunt u bij

gedragen wordt, er veel gewisseld wordt van

Dozon kiezen uit verschillende mogelijkheden. In

uitvoerend personeel of wanneer u een bezoeker van

deze catalogus zijn producten van North en Peltor

gehoorbescherming wilt voorzien: er zijn tal van

afgebeeld.

situaties denkbaar waar universele gehoorbescherming meer voor de hand liggend is dan otoplastiek.

Artikelen universele gehoorbescherming North universele gehoorbescherming Artikelnr. Artikelomschrijving 0644362

DECI-4200 disposable conische earplugs

Gewicht

Ve 200 paar

De DECI-4200 is een conische PU disposable oorplug. Licht en comfortabel. De DECI-4200 is gemaakt van een niet giftig en niet irriterende polyurethaan. SNR 33 dB. 0644362

EP-07 disposable earplugs

200 paar

De klassieke algemeen inzetbare disposable PVC plug. Verpakt in een doos van 200 paar. Elk paar is apart in een plastic zakje verpakt. SNR 28 dB. 0644361

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

0644361

245


6.6 Gehoorbescherming

Artikelen universele gehoorbescherming Peltor universele gehoorbescherming Artikelnr. Artikelomschrijving

Kleur

0644379

Donker-rood

Met de Peltor gehoorbeschermerradio heeft men een effectieve gehoorbeschermer én een “Super Sound” radio als gezeldschap. Een praktische oplossing voor bijvoorbeeld bosbouwindustrie, interieurbouw, chauffeurscabines, grasmaaien, doe ‘t zelf, enzovoorts. De Peltor Workstyle gehoorbeschermerradio heeft een bijzonder goede ontvangst en is gebasseerd op de gerenommeerde gehoorbeschermer H7 (Optime III), die bekend staat om zijn comfort en grote dempingscapaciteit. De Peltor Workstyle is een kleine inverstering die de motivatie en effectiviteit verbetert.

0644379

0644375

Peltor Optime I gehoorkap met helmbevestiging voor hoge tonen/hoog volume demping

0644376

Peltor Optime I gehoorkap met hoofdband voor hoge tonen/hoog volume demping

0644377

Peltor Optime II gehoorkap met hoofdband voor lage tonen/hoger volume

Groen

Optime II is ontwikkeld voor veeleisende, lawaaierige omgevingen en biedt maximale demping, ook bij zeer lage frequenties. De afdichtringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim met als resultaat een optimale afdichting, een lage aandrukkingskracht en een optimaal comfort, ook bij langdurig gebruik. De ringen zijn voorzien van ventilatiekanalen en bekleed met een zacht, hygiënisch folie. Optime II is de juiste keuze in omgevingen met zwaar industrieel lawaai of machines, op vliegvelden en in de landbouw.

0644377

0644378

Peltor Optime III gehoorkap met hoofdband voor lage tonen en extreem volume Optime III is een zeer goede demper, ontwikkeld voor bijzonder lawaaierige omgevingen. De bescherming is gebaseerd op een nieuwe techniek met dubbele schalen, waardoor de resonantie in de kap tot een minimum wordt beperkt. De demping van hoge frequenties is optimaal, maar tegelijkertijd kunnen ook gesprekken worden verstaan en signalen worden gehoord. Een akoestische koppeling tussen het binnenvolume en volume tussen de schalen zorgt daarbij ook voor een maximale demping van de lage frequenties. De brede afdichtringen zijn gevuld met een zacht schuimplastic voor de beste pasvorm en lage aandrukkingskracht. Kortom; een effectieve bescherming en het grootst mogelijke comfort zijn kenmerkend voor Optime III.

0644378

0644334

North Mosquito EM-3144 gehoorbeschermer

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

Breed inzetbare gehoorbeschermer met kunststof verstelbare beugel. SNR 27 dB.

www.dozon.nl

Geel

Een breed inzetbare beschermer met een laag gewicht. Door de combinatie van een laag profiel en een inwendig zeer ruime diepte, kan de beschermer heel eenvoudig worden gecombineerd met andere uitrustingen en geeft het oor alle ruimte. De beschermer geeft een goede demping, vooral bij hoge frequenties. De demping maakt goede communicatie nog steeds mogelijk. Optime I is een goede keuze als all-round beschermer en is uitermate geschikt voor omgevingen met een lichtere mate van industrieel lawaai zoals werkplaatsen, plaatwerkerijen en drukkerijen.

0644376

0644334

Geel

Een breed inzetbare beschermer met een laag gewicht. Door de combinatie van een laag profiel en een inwendig zeer ruime diepte, kan de beschermer heel eenvoudig worden gecombineerd met andere uitrustingen en geeft het oor alle ruimte. De beschermer geeft een goede demping, vooral bij hoge frequenties. De demping maakt goede communicatie nog steeds mogelijk. Optime I is een goede keuze als all-round beschermer en is uitermate geschikt voor omgevingen met een lichtere mate van industrieel lawaai zoals werkplaatsen, plaatwerkerijen en drukkerijen.

0644375

246

Peltor HTRXS-7A gehoorkap met hoofdband en FM radio

148 gr

Rood


Bedrijfskleding 6.7 Informatie bedrijfskleding

Bedrijfskleding (of werkkleding) maakt het werken veiliger en gemakkelijker. In sommige gevallen is bedrijfskleding ook door de overheid verplicht, maar werkkleding kan in ieder geval zorgen voor een representatief en uniform uiterlijk. Er zijn vele soorten bedrijfskleding beschikbaar, welke afhankelijk van de toepassing verschillende eigenschappen hebben. Tussen het assortiment bedrijfskleding dat Dozon aanbiedt zit dan ook altijd de kleding die voor uw toepassing het meest geschikt is. Dozon Bouwtechniek heeft een uitgebreid assortiment aan bedrijfskleding, met uitsluitend kwaliteitsmerken zoals Fristads, Mascot Tricorp en Snickers. Door deze gerenommeerde merken te vertegenwoordigen, heeft Dozon altijd de nieuwste technologieën en volledig up-to-date design in huis. Door deze gerenommeerde merken te vertegenwoordigen, heeft Dozon altijd de nieuwste technologieën en volledig up-to-date design in huis. Om alles te weten te komen over de nieuwste modellen, technieken en kleuren kunt u contact opnemen met één van de specialisten van Dozon

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

Bouwtechniek.

®

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

247


6.7 Bedrijfskleding

Artikelen bedrijfsbekleding Fristads jacks Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Kleur

0642186

S

Blauw

M

Fristads fleece jack FE 754

0642187 „

0642188 „

L

0642189 „

XL

0642190 „

XXL

0642186 - 0642190

Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Kleur

0642200

M

Blauw

L

Fristads pilotenjack 442

0642201 „

0642202 „

XL

0642203 „

XXL

0642200 - 0642203

Mascot jacks Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Kleur

0642829

M

Zwart

L

Mascot parka Tarragona

0642830 „

0642831 „

XL

0642832 „

XXL

0642829 - 0642832

Snickers jacks Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Kleur

0642020

M

Blauw/zwart

Snickers winterjack 1319

0642021 „

L

0642022 „

XL

0642023 „

XXL

0642020 - 0642023

Fristads bodywarmer

6. P.B.M. en Bedrijfskleding 0642215 - 0642218

248

www.dozon.nl

Artikelnr. Artikelomschrijving

Maat

Kleur

0642215

S

Blauw

M

Fristads fleece jack FE 754

0642216 „

0642217 „

L

0642218 „

XL


6

Dozoncatalogus_2011.indd 1

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

www.fristads.com

Advertenties

O V E R A L

A A N

G E15-11-2010 D A C H15:13:03 T

249


6.8 Handbescherming

Informatie handbescherming

Met hetgeen de handen maken, wordt de kost

Een moderne handschoen is dan ook geen belemme-

verdient. Logisch natuurlijk, dat u daar bijzonder

ring voor het efficiënt uitvoeren van werkzaamheden.

zuinig op bent!

Integendeel!

Bij veel werkzaamheden in de interieurbouw kunnen verwondingen aan de handen ontstaan. “Raken”,

Voor voorgenoemde risico’s kan Dozon u de juiste

chemicaliën en hitte kunnen verwondingen aan uw

handsbescherming leveren. Vraag de binnendienst of

of uw medewerkers handen veroorzaken. Daarom is

één van de vertegenwoordigers naar de mogelijkheden.

het belangrijk de handen goed te beschermen door middel van handbescherming. Artikelen handbescherming North handbescherming Artikelnr. Artikelomschrijving

Kleur

0644790

Light Task NF-15 handschoenen

L

Wit

0644791

,,

XL

,, ,,

,,

Naadloze nylon handschoen in polyurethaan gedompeld. Zeer goede fijngevoeligheid en grip in met name droge gebruiksomstandigheden. Uitstekende pasvorm en comfort maken het mogelijk effectief te werken alsof men geen handschoenen draagt.

0644790 - 0644791

0644794

Light Task NF-15-B handschoenen

L

Zwart

0644795

,,

,,

XL

,, ,,

0644793

,,

,,

XXL

,, ,,

Light Task Plus NFD-16 handschoenen

L

Grijs

,,

XL

,, ,,

Naadloze nylon handschoen in polyurethaan gedompeld. Zeer goede fijngevoeligheid en grip in met name droge gebruiksomstandigheden. Uitstekende pasvorm en comfort maken het mogelijk effectief te werken alsof men geen handschoenen draagt.

0644790 - 0644791

0644796 0644797

,,

Naadloze wit/ grijze gebreide Dyneema handschoen met een witte polyurethaan coating op palm en vingers. Een handschoen met een zeer groot contactgevoel in de vingertoppen, een gripvastheid voornamelijk in droge omgeving en een snijbestendigheid klasse 3. De uitstekende pasvorm en grip dragen bij tot een verhoogde productiviteit. Uitstekende handschoen voor fijn montagewerk waar risico’s voor snijwonden zijn.

0644790 - 0644791

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

0644804

Werkhandschoenen meubelleder

0644828

Werkhandschoenen Tropic nappaleder

Zwart/wit

0644804

0644828

250

Maat

www.dozon.nl

9

Zwart/wit


Voetbescherming (schoenen en sokken) 6.9 Informatie voetbescherming

Inleiding

Normering schoenen

Een gewichtig voorwerp laten vallen, lopen over een

SB: Schoenen met klasse SB, zijn schoenen die

met spijkers bezaaide vloer: een bezeerde voet kan er

voldoen aan basis vereisten. De afkorting SB is

gemakkelijk voor zorgen dat u of uw werknemer een

dan ook afgeleid van de woorden “Safety” (=

paar weken uit de roulatie raakt (of zelfs erger).

veiligheid) en “Base” (= basis). Onder deze

De oplossing is even simpel als doeltreffend: zorg

basisvereisten wordt onder andere het volgende

ervoor altijd veiligheidsschoenen te dragen die voor

verstaan:

de juiste toepassing geschikt zijn. Vergeet hierbij ook

minimumhoogte van het bovenmateriaal;

het belang van de juiste sokken niet!

• beschermende neus (met een minimum lengte/ breedte);

Schoenen

• bovenmateriaal dient minstens van “kroetleder”

Veiligheidsschoenen zijn er in veel varianten. Dit

of gelijkwaardig synthetisch materiaal zijn;

maakt de keuze voor de juiste variant voor de juiste

toepassing niet tot een gemakkelijke.

• zool mag van om het even welk materiaal zijn, en

Mede om voorgenoemde reden is er een normering voor veiligheidsschoenen opgesteld. Hierover kunt u

aanwezigheid binnenvoering; mag glad zijn;

bovenmateriaal mag open zijn bij lage schoenen.

meer lezen onder het kopje “Normering schoenen”. Dozon kan u alle soorten en normeringen veilig-

S1: Veiligheidsschoenen van het type S1 zijn

heidsschoenen leveren.

gebaseerd op de basisvereisten voor veiligheidsschoenen en beschikken daarbovenop over de

Sokken

volgende bijkomende eigenschappen:

Veel voetproblemen zijn te voorkomen door een te

gesloten zone aan de hiel;

vaak onderschatte factor: de juiste sokken.

antistatische eigenschappen;

De juiste vochtafvoer, het juiste materiaal, stevige

absorptie van energie in de hiel;

stiksels: bij intensief belopen schoeisel horen

weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen.

degelijke en kwalitatief hoogwaardige sokken. S1P: Veiligheidsschoenen van het type S1P

voelt de voet langer “fris”. Hierbij is de combinatie

vallen niet onder een eigen veiligheidsklasse,

cruciaal, omdat een sok die de eigenschap heeft

maar omdat dit een veel voorkomend type

vocht van de voet naar de schoen af te voeren alleen

schoenen betreft krijgen deze toch een aparte

echt nut heeft wanneer de schoen ademende

vermelding. Deze veiligheidsschoenen zijn

eigenschappen heeft. De meeste “industriële sokken”

gebaseerd op de veiligheidsklasse S1 met als

hebben antistatische eigenschappen en een zachte,

extra eigenschap een antiperforatie zool. S1P

verende zool die tot over de tenen reikt (i.v.m. stalen

veiligheidsschoenen beschikken dus in totaal

neus). Vraag Dozon’s specialisten welke sokken voor

over de volgende eigenschappen:

u de juiste keuze zijn en ervaar zelf het verbeterde

de basiseigenschappen voor veiligheidsschoenen;

comfort.

• de extra eigenschappen van veiligheidsklasse S1 (zijnde: A + FO + E); •

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

Wanneer transpiratievocht efficiënt wordt afgevoerd,

de extra eigenschap P.

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

251


6.9 Voetbescherming (schoenen en sokken)

Informatie voetbescherming

S2: Veiligheidsschoenen van het type S2 beschikken

S3: Veiligheidsschoenen van het type S3 beschikken

over dezelfde eigenschappen als in veiligheidsklasse

over dezelfde eigenschappen als in veiligheidsklasse

S1 met de toevoeging van nog een bijkomende

S2 met de toevoeging van nog een bijkomende

eigenschap, namelijk de weerstand van het boven-

eigenschap, namelijk de antiperforatie zool (symbool

materiaal tegen penetratie en absorptie van water

P): S3 veiligheidsschoenen beschikken dus over de

(symbool WRU). S2 veiligheidsschoenen beschikken

volgende eigenschappen:

dus over de volgende eigenschappen:

de basiseigenschappen voor veiligheidsschoenen;

de basiseigenschappen voor veiligheidsschoenen;

de extra eigenschappen van veiligheidsklasse S2

de extra eigenschappen van veiligheidsklasse S1

(zijnde: A + FO + E + WRU); •

(zijnde: A + FO + E); •

de extra eigenschap P.

de extra eigenschap WRU.

Artikelen voetbescherming Bata veiligheidsschoenen Artikelnr. Artikelomschrijving 0644930

0644930 - 0644938

6. P.B.M. en Bedrijfskleding 252

www.dozon.nl

Kleur

38

Zwart/grijs

39

0644932 „

40

0644933 „

41

0644934 „

44

0644935 „

45

0644936 „

46

0644937 „

47

0644938 „

48

Bata schoen Toledo S2 laag

40

Zwart/grijs

0644941 „

0644942 „

42

0644943 „

43

0644944 „

44

0644945 „

45

0644946 „

46

0644947 „

47

0644948 „

48

0644682

0644682 - 0644687

Maat

0644931 „

0644940

0644940 - 0644948

Bata schoen Traxx 23 S1 laag

Bata schoen Tacoma S2 laag

41

41

Bruin

0644683 „

42

0644684 „

43

0644685 „

44

0644686 „

45

0644687 „

46


Voetbescherming (schoenen en sokken) 6.9 Artikelen voetbescherming

Bata veiligheidsschoenen Artikelnr. Artikelomschrijving 0644696

Bata schoen instapper S2 laag

Maat

Kleur

42

Zwart

0644697 „

43

0644698 „

44

0644699 „

45

0644696 - 0644699

Gerba veiligheidsschoenen Artikelnr. Artikelomschrijving 0644100

Gerba schoen Houston S3 hoog

Maat

Kleur

40

Zwart

0644101 „

41

0644102 „

42

0644103 „

43

0644104 „

44

0644105 „

45

0644106 „

46

0644107 „

47

0644110

Gerba schoen Lagos S3 laag

42

0644100 - 0644107

Zwart

0644111 „

43

0644112 „

44

0644113 „

45

0644114 „

46

0644110 - 0644114

Puma veiligheidsschoenen 0645110

Puma schoen 64074.0 S1 laag

Maat

Kleur

42

Grijs

0645111 „

43

0645112 „

44

0645113 „

45

0645114 „

46

0645115 „

47

0645120

Puma schoen 64253.0 S1 laag

40

0645110 - 0645115

Zwart

0645121 „

41

0645122 „

42

0645123 „

43

0645124 „

44

0645125 „

45

0645126 „

46

0645127 „

47

0645120 - 0645127

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

Artikelnr. Artikelomschrijving

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

253


6.9 Voetbescherming (schoenen en sokken)

Artikelen voetbescherming Grisport veiligheidsschoenen Artikelnr. Artikelomschrijving 0645200

0645200 - 0645208

Kleur

39

0645201 „

40

0645202 „

41

0645203 „

42

0645204 „

43

0645205 „

44

0645206 „

45

0645207 „

46

0645208 „

47

0645210

0645210 - 0645218

Maat

Grisport 701 laag

Grisport 703 hoog

0645211 „

0645212 „ 0645213 „ 0645214 „

Zwart

39

Zwart

40

41

42

43

0645215 „

44

0645216 „

45

0645217 „

46

0645218 „

47

Bata sokken Artikelnr. Artikelomschrijving 0645430

Bata sokken Thermo HM 2

Maat

Kleur

35-38

Zwart

0645431 „

39-42

0645432 „

43-46

0645433 „

47-50

0645430 - 0645433

0645440

Bata sokken Cool HM

35-38

Zwart

0645441 „

39-42

0645442 „

43-46

0645443 „

47-50

0645440 - 0645443

Snickers sokken Artikelnr. Artikelomschrijving 0642100 0642101 „

6. P.B.M. en Bedrijfskleding 254

0642100 - 0642101

www.dozon.nl

Snickers sokken 9201 „

Maat

Kleur

40-42 43-45

Zwart „


6

Advertenties

FIGHT FOR YOUR RIGHTS Hard werkende vakmensen zoals jezelf verdienen het beste. Neem dus nooit genoegen met minder dan de ultieme on-the-job functionaliteit, veiligheid en bescherming. Dat doen wij ook nooit. Al meer dan 30 jaar zijn wij baanbrekend in het ontwikkelen van geavanceerde werkkleding gebaseerd op de werkelijke behoeften van de vakmensen die moeten kunnen rekenen op hun uitrusting. Wij vechten elke dag om uw professionele leven makkelijker, veiliger en meer productief te maken. Ontdek onze nieuwe range en u zult het meteen zien. We weten wat nodig is om de klus te klaren.

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

ONZE HELE RANGE VINDT UW OP WWW.SNICKERS-WORKWEAR.NL

FIGHTING FOR BETTER WORKWEAR O V E R A L

A A N

G E D A C H T

255


6

Advertenties

www.mascot

.dk

6. P.B.M. en Bedrijfskleding 256

www.dozon.nl


Bedrijfslogo weergave 6.10 Informatie bedrijfslogo

Inleiding

Bedrukken

Wanneer u of uw personeel helemaal in de juiste

Met een minimum van 50 stuks kunt u in verschil-

representatieve bedrijfskleding is gekleed, mag een

lende staffels logo’s door Dozon laten drukken op uw

bedrijfslogo en/of slagzin daarop natuurlijk niet

kleding. Heeft u minder logo’s/kleding nodig? Het

ontbreken.

restant vanaf de minimumaantallen gedrukte logo’s

Hiervoor biedt Dozon diverse mogelijkheden.

worden door Dozon bewaard, zodat wij deze bij een

Dozon. Overal aan gedacht!

volgende kledingbestelling voor u op de kleding kunnen drukken.

Fiscaal voordeel Wanneer bedrijfskleding (schoeisel en accessoires

Borduren

vallen hier ook onder) voorzien is van één of meer

Afhankelijk van uw weer te geven logo kan het ook

duidelijk zichtbare, aan de (uw) onderneming

een optie zijn om deze op kleding te borduren. Dit is

gebonden beeldmerken met een oppervlakte van

mogelijk in willekeurige aantallen.

samen ten minste 70 cm2, is de kleding 100 % fiscaal Vraag één van de specialisten van Dozon naar de mogelijkheden.

6. P.B.M. en Bedrijfskleding

aftrekbaar.

Bedrijfskleding representatief en herkenbaar met uw logo!

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

257


Notities. Overal aan gedacht?

Grisport veiligheidsschoenen

258

www.dozon.nl


Notities. Overal aan gedacht?

Grisport veiligheidsschoenen

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

259


Register A-B

A

Binnendeursloten 39

Aanslagprofiel 75

Bits 154

Accoya hout 32

Bitsets 154

Accuboormachines 188

Blaaspistool 208

Accuschroefboormachines 190

Bladlood 77

Acrylaatbestendig 76

Blokschaaf 180

Acrylaatkitten 146

Blokscharnier 86

Ademhalingsbescheming 238

Blokschootsluitplaat 27, 95

Aerofil 83, 127

Blokwaterpas 174

Afdekkap 36

Bodywarmer 248

Afkort- en verstekzaagcombinatie 218

Boerendeur meerpuntssluiting 26

Afkortzaag 216

Boorhamer 194

Afstandbediening valraam 116

Boormal 86

Afstandsbediening 36

Boorschroeven 120

Afwerknagelapparaat 207

Boorsets 155

Alleszaag 170

Borduren 257

Andes 225

Bouwemmer 231

Arbo-wet 244

Bouwfolies 76

Assortiment 7

Bouwlaser 205

Autotronic 92

Bouwradio 195

AXA Afhangschema 22

Bouwschaaf 210

AXA draairichtingen 23

Bouwschop 231

Axaflex 128

Bovenfrees 198 Bovenrail 52

B

Brads 135

Bandschuurmachine 212

Brandwerende kaders 76

Bankhamer 166

Brandwerend rooster 83

Batterijen 161

Briefplaat 114

Bedrijfskleding 3, 247

Bril-etui 243

Bedrijfslogo 257

BSW Belastingwaarden 19

Bedrukken 257 Beglazingsband 79 Beglazingsprofiel 75 Beslagschroeven 120 Bestektekst 9 Betonpotlood 175 Beugelgreep 219 Bezemsteel 230 BHV 236 Bijzetslot 128 Binnendeurbeslag 69 O V E R A L

A A N

G E D A C H T

261


C-G Register

C

E

Carrosserieringen 133

Earplugs 245

Cellocol 153

Éénhandschaafmachine 210

Centerpunten 182

E.H.B.O. 236

Cirkelzaagmachine 218

Eiligheids krukgarnituur 66

Combinatietang 185

Eindstukjes 75

Combinatiezaagmachine 218

Elektronische meerpuntssluitingen 35

Combischaaf 180

EPC 81

Comfort meerpuntssluitingen 33

Espagnolet 54

Compressor 208

Espagnoletverlenging 58

Constructielijm 147

Excenterschuurmachine 211

Constructielijm-Expresse 147 F D

Filter 238

Dag- en nachtsluitplaat 32

FlatAir 11 125

Dampdichte folie 77

Fleece jack 248

Dampopen folie 77

FlexAir 23 125

Damp-open folies 77

Folies 76

Decoupeerzaagmachine 219

Freesdetails 26

Decoupeerzagen 160

Freesmal 71

Deltaschuurmachine 212

Freesribben 86

Deurbuffer 52

Frezen 198

Deurdranger 70

Frictieschaar 56

Deurkrukken 66 Deuropvangbeugel 128

G

Deurpanelen 112

Gehoorbeschermerradio 246

Deurschema’s 46

Gehoorbescherming 244

Dichtingsband 79

Gehoorkap 246

Digitale schuifmaat 197

Gelagerde hangrol 52

Dispenser voor poetspapier 230

Gereedschap 3

D+n slot 38

Gereedschaproltassen 177

Doorvalbeveiliging 128

Gereedschapskoffers 176

Dopsleutelset 183

Gereedschapspeciaalzuiger 214

Draai-kiep beslag 42

Gewapende folies 77

Drevel 182

Gipsnaadvuller 146

Dubbele cilinder 115

Gipsplaatplug 137

Ductape 144

Glasblokjes 119 Glasdrager pompzuiger 165 Glaskitten 146 Glasklemmen 52 Glassponningblok klembaar 119

262

www.dozon.nl


Register H-L

Glijarm 70

Kabelovergang 36

Greep 45

Kaderprofielen 76

Griptang 185

Kantenfreesmachine 199

Groeffrees 71

Kantschuif boven 93 Kantschuif onder 93

H

Kapzaag 167

Haakse slijpers 200

Kastslot 38

Halfgelaatsmaskers 238

Kettingoverbrenging 63, 64

Hamer 164

Kierstandhouder 128

Handbescherming 250

Kitspuit 203

Handgereedschap 164

Kitspuiten 171

Handgreep 63

Kitten 146

Hand-nietapparaat 176

Klauwhamer 166

Handschoenen 250

Kleding 235

Handstoffer 231

Klemlepel 119

Handzagen 167

Klemwagen 165

Hardglazen ramen 84

Klepramen 84

Hefschuifdeurbeslag 46, 109

Klepscharnieren 18

Hefschuifdeurgreep 45, 109

Kneedbaar hout 152

Hete luchtpistolen 202

Koffers 177

Hoek omlegging 56

Kogelpaumelle 21

Hoekoverbrenging 58

Kogelscharnieren 20

Holle wand pluggen 137

Komsluitplaat 38

Hoofdbescherming 242

Kortschilden 68

Hotlist 14

Kozijnenlijm 151

Hout 3

Kozijnplaat 54

Houtlijmen 150

Kraspen 175

HT-filter 245

Kruislijnlaser 205

Huismerken 158

Krukbediende meerpuntssluitingen 26

Huisvuilzakken 231

Kunststof stellepel 129

I

L

Inbussleutelset 183

Ladders 224

Invalcirkelzaag 221

Laser-afstandsmeter 197 Lasers 205

J

Lashoekverbinders 119

Justeerscharnieren 20

Li-ion 189 Lijmtangen 171

K

Lood 76

Kabeloverbrenging 36

Loodstrip 77

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

263


M-P Register

Loodvervangende folie 77

O

Loopslot 38

Onderdorpels 75

Luchtgeluidisolatie 83

Ondergeleider 52 Onderlegwig 162

M

Online catalogus 12

Machine & Gereedschap Special 229

Ontvetters 152

Machine houtboren 155

Oogbescherming 242, 243

Magneetcontact 36, 95

Oordoppen 244

Masker 238

Oorkappen 244

Maskingtape 144

Oplosmiddelen 152

MDF-schroeven 138

Otoplastieken 244

Merkkrijt 175 Messen 178

P

Metaalboor HSS 157

Paniekbalk 35

Metaalboorsets 156

Paniekslot 35

Metaalzaagbeugel 170

Panieksluitingen 34

Mokers 166

Parka 248

Montagekit 147

Patentkwast 187

Mounter reformladder 224

P.B.M. 3

MS polymer lijmkit 149

PBM-specialisten 235

MultiAir Classic 124

Pearl Paint 153

MultiAir Classic Design 124

Pendrijver 182

MultiCoust EPC 22 125

Pensluitplaat 95

Multiplug 137

Pilotenjack 248

Multitronic 35

Plafonddrager 52 Platendrager 165

N

Pluggen 137

NEN 5089 8

Poetspapierrol 230

NEN 5096 8

Politiekeurmerk Veilig Wonen 8

Nietapparaat 207

Powertack 149

Nietapparaten 176

Pozidrive 141

Niet verdektliggend 41

Psk beslag 108

Nok binnendraaiend kierstand 61

Psk-greep 109

Nooddeur - EN 179 34

PUR-schuim 147

Normering voor panieksloten 34

PUR-spuit 171

Novacol D3 houtlijm 150

PVC onderhoudsmiddel 121

Novacol D4 (1 component) houtlijm 150

PVC reiniger 121

Novacol D4 (2 componenten) houtlijm 150

264

www.dozon.nl


Register R-S

R

Schraag 165

Raamanker 121

Schraapstaal 164

Raambok 63

Schraper 186

Raamknip 128

Schrijfbenodigdheden 175

Raamkruk 45

Schrijfhaken 174

Raamkruk afsluitbaar 107

Schroefbits inbus 154

Raamkruk niet afsluitbaar 107

Schroefbits Pozidrive 154

Raamkruk Tokyo 107

Schroeven 138

Raamkruk verkropt 107

Schroevendraaiers 181

Raamsluiting 60

Schroevendraaierset 181

Raamsluiting drukknop 60

Schuifmaten 174

Raamsluiting met nok 60

Schuurbanden 159

Raamsluiting zonder nok 60

Schuurlinnen 159

Raamuitzetters 61

Schuurmachines 211

Raamvalschaar 128

Schuurpapier 160

Radiatorkwast 187

Secondenlijm 121

Rail vangstop 52

Signaaltransponder 36

Reciprozaag 222

Siliconenkit 146

Reciprozaagmachine 221

SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk 8

Reciprozagen 161

SKG infoclip 58

Remschaar 54

Slaggereedschap 182

Remschaararm 54

Slag-nietapparaat 176

Ribbellood 78

Slagschroevendraaier 191

Ringsleutelset 183

Sleutelbediende meerpuntssluiting 26

Rolbandmaten 173

Sleutelgereedschappen 183

Rolbok 165

Slingerstang 63

Roll-boy 165

Slot 834 92

Rolnok 88

Slot 881 92 Sluitkom 60

S

Sluitkommen 27

S1 251

Sluitplaten 27

S1P 251

Sluitringen 133

S2 252

Smalschildgarnituur 111

S3 252

Snelklemmen 171

Schaafmachine 210

Snelsteun 165

Scharnieren 18

Sokken 251

Scharnierpen 182

Spaanplaatschroeven 140

Schaven 180

Spaanplaatschroeven t.b.v. afdekkappen 143

Schietlood 206

Spaanplaatschroeven Torx 138

Schoenen 251

Speedboren 155

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

265


S-U Register

S

T

Spijkers 135

Tafel- 218

Spijkerschort 177

Tangenset 185

Spiraalhoutboorset 155

Tapbouten 132

Spiraalhoutboren 155

Tapedispenser 144

Spiraal-luchtslang 208

Taurus 226

Staalprofielen 121

Telescopische boormal 86

Stanley 179

Telesmart 225

Steeksleutelset 183

Tie-wraps 161

Steiger 228

Timmermanspotlood 175

Stelwaterpassen 174

Tochtprofielen 74

Sterrenwijzer 9

Toffelzaag 170

Steunblok 120

Toiletpapier 230

Stiften 35

Torx 139

Stift set 111

Trafo 36

Stofblik 231

Trapeziummeshouders 178

Stofzuiger 214

Trekstang 64

Stolpdeurbeslag 33

Trekzaag 167

Stolpraambeslag 54, 55 Stolp ramen 54

U

Stolpstukje 76

Uitvulplaatjes 162

Straatbezem 230

Uitzetijzer 61

Stripnagelapparaat 207

266

www.dozon.nl


Register V-Z

V

Vouwwandbeslag 110

Valraam 61 Varitex-Prof 224

W

Vastzetschaar 58

Wanddrager 52

Veiligheidsbeslag 67

Waterpomptang 185

Veiligheids binnenschild 111

Waterzuigers 214

Veiligheidsbrillen 243

Wc slot 38

Veiligheids buitenschild 111

Wegwerpkwast 187

Veiligheidscilinder 71

Wegwerpmaskers 238

Veiligheids comfort krukgarnituur 66

Werkhandschoenen 250

Veiligheids dubbele cilinder 115

Werkkleding 247

Veiligheidsduwergarnituur 66

Winbag 129

Veiligheids enkele cilinder 115

Windowkitten 146

Veiligheidshelm 242

Windwerk 64

Veiligheidslangschild 66

Winterjack 248

Veiligheidsonderdelen voor valramen 116

Wk2 102

Veiligheids raamsluiting 60 Veiligheidsschoenen 252

X

Veiligheidsslot 38

Xtreme quality 32

Veiligheids smalschildgarnituur 111 Ventilatieroosters 80

Z

Verbandtrommel 237

Zaagblad 218

Verdektliggend 40

Zaagbladen 160

Verfbak 186

Zaagselzak 231

Verfkrabber 186

Zaalbezem 230

Verfrol 187

Zagen 167

Verfroller 186

Zelfborgende zeskant moeren 133

Verfspuit 208

Zeskant moeren 133

Verlengkabel 36

Zijkniptang 185

Verpakkingstape 144

Zwenkschoot sluitplaat 54, 57

Verstelbare veiligheidsnok 100

Zwenkschootsluitplaat 58

Vervangingsfilters 239

unum tatus ac ressulisses reto et a oculine abus huideri, cae,

Vingerscan 36

que publi tam dempl. Vernihil hachum actam ut qui

Vlakschuurmachine 212

se termili actustris imus, condientrum, foraed iae inat

Vluchtdeuren 34

di spioctu rnihilnem factum inat, nem ia rendiur in

Vluchtdeur - EN 1125 34

tumur, sed rest pervivis, vatus? Opio, Castia quis, nium

Voetbescherming 252

consulabefac iam in Itanum hortua mortid num clum

Volgelaatsmaskers 238

in hos et vivehebem condero ximihin stro inum de me

Voorplaat 32

in dervivasdam. Apectus, quam nit. Habem dea-

Voorraad 6

tudam, culus avemus, quis et ete, castus noximules

Vouwsteiger 228

esto ia ausquem ad co horte cupesce psenteb O V E R A L

A A N

G E D A C H T

267


& 2 SPECIALISTen

het beste van tw

Door onze specialismen te bundelen zijn we in sta

Onze samenwerking betekent voor u één adviseu deuren en kozijnen.

ontzorgen Onze samenwerking bespaart u werkvoorbereiding en projectbegeleiding: •

We vertalen uw bouwproject naar een uitwerkstaat en laten u in één duidelijk en compleet overzicht alle benodigdheden voor uw bouwproject zien;

We leveren compleet en op maat; per bouwdeel, merk of hoe u dit wenst;

Ondersteuning op de bouw behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Dozon Bouwtechniek B.V.

Dé bouwtechnische groothandel voor de professionele bouwwereld.

&

Kemko Doetinchem B.V. Dé specialist in deurtechniek.

268

www.dozon.nl

Kennis Naast ons ruime assortiment in standaard hangen sluitwerk en deurbeslag zijn wij specialist op het gebied van elektronische toegang- sluit- en veiligheidssystemen. Wij hebben de kennis en expertise in huis om u van een op maat gesneden compleet advies te voorzien voor uw bouwproject.


n twee werelden in staat u het beste van twee werelden te bieden.

dviseur en leverancier voor alles op het gebied van

g

-

t

-

r

uw voordeel

s

Wij zijn dé flexibele partner voor uw bouwproject. Nog even alle voordelen voor u op een rij:

-

Eén adviseur en leverancier voor alles op het gebied van deuren en kozijnen;

p •

n

Tijd

besparen

op

werkvoorbereiding

en

projectbegeleiding;

u

Leveringen op maat;

e

Ondersteuning op de bouw;

24-uurs service.

Up to date Technische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij volgen deze op de voet, zodat uw projecten altijd zijn voorzien van de juiste techniek. Het aanpassen van het assortiment en de tech-

Neem voor meer informatie contact op met

niek op de continu veranderende eisen rondom

één van onze vertegenwoordigers of kijk op

inbraakwerendheid, senioren labels en elektronica

één van onze websites:

is voor ons essentieel.

www.dozon.nl of www.kemko.nl

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

269


Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap Dozon B.V.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Dozon B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7007 CD) Doetinchem aan de Inno Artikel 1. ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze (uitnodigingen tot het doen van) aanbiedingen en op alle door ons gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd. 2. Onder "koper" wordt in deze Algemene Voorwaarden ondermeer verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een offerte van ons ontvangt, dan wel met wie wij een overeenkomst in de ruimste zin des woords sluiten. 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 4. Indien koper in communicaties met ons naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing en wijzen wij de Algemene Voorwaarden van de koper uitdrukkelijk van de hand. 5. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) zaken wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. 6. Voor zover één of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden blijken te zijn, blijven de overige artikelen en onderdelen van artikelen onverkort van kracht. Artikel 2. AANBIEDINGEN 1. Alle aanbiedingen, adviezen en prijsopgaven van ons zijn vrijblijvend (niet bindend), tenzij schriftelijk is vastgelegd dat onze aanbiedingen, adviezen en prijsopgaven niet vrijblijvend zijn. Verzoeken van kopers aan ons om zaken te leveren dan wel op enigerlei wijze verbintenissen aan te gaan, hebben te gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod aan ons. Uitingen op onze website ter zake te verkopen zaken hebben te gelden als een uitnodigen tot het doen van een aanbod. 2. Van door ons verrichte offertes deel uitmakende bescheiden, zoals ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, berekeningen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen binden ons niet. De inhoud geldt als een aanduiding bij benadering. De bescheiden, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen blijven ons eigendom. De bescheiden dienen op ons verzoek direct aan ons te worden teruggegeven. Koper verbindt zich jegens ons, behoudens onze uitdrukkelijke toestemming de bescheiden niet te kopiëren, of aan derden af te gegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele eigendom bestaande rechten voor. 3. De koper aanvaardt dat de in onze offertes, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, alsmede ten aanzien van gewichten, kleurechtheid e.d., gebruikelijke spelingen en geringe wijzigingen in constructies of onderdelen kan vertonen. 4. Indien een overeenkomst waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen drie maanden na de dag waarop wij onze offerte deden tot stand komt, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van gereedschappen, genoemd in 2.2, bij de koper in rekening brengen. Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 1. Overeenkomsten met ons komen slechts op de navolgende wijzen tot stand. - ondertekening door koper en ons van een door ons opgestelde schriftelijke overeenkomst; - schriftelijke aanvaarding door de koper van een schriftelijke aanbieding van ons; - schriftelijke vastlegging door ons van met een koper gemaakte afspraken; - overige door ons gebruikelijk gehanteerde wijzen om overeenkomsten tot stand te laten komen, zulks uitsluitend op een door ons te bepalen wijze. 2. De door ons aan de koper verzonden overeenkomst wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud daarvan in te stemmen. 3. Mondelinge of schriftelijke toezeggingen van niet tot vertegenwoordiging bevoegde medewerkers van ons zijn slechts bindend voor zover wel tot vertegenwoordiging bevoegde personen deze toezeggingen schriftelijk aan koper bevestigen. Artikel 4. PRIJZEN 1. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief omzetbelasting, kosten voor vervoer, montage en verpakking. 2. De wijze van verpakking en verzending wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet door ons teruggenomen. 3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijs bepalende factoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. 4. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, prijsverhogingen aan de koper in rekening te brengen. De koper heeft bij een prijsverhoging binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Indien de koper binnen een maand nadat de prijsverhoging in rekening gebracht als bedoeld in de vorige zin is niet van die bevoegdheid gebruik gemaakt heeft, wordt de koper geacht met de prijsverhoging te hebben ingestemd. Artikel 5. LEVERING EN LEVERINGSTIJDEN 1. De door ons opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Tot het tijdstip waarop wij van koper de noodzakelijke informatie hebben verkregen om te kunnen leveren, zijn wij niet gehouden tot levering over te gaan. Zolang koper in gebreke is enig verschuldigd geworden bedrag, waaronder te betalen voorschotten te voldoen zijn wij niet gehouden tot levering over te gaan. 3. Wij hebben het recht een overeenkomst in gedeelten uit te voeren, zulks in de zin dat wij zaken naar de mate waarin zij gereed zijn aan de koper leveren. In dat geval zijn wij gerechtigd reeds geleverde zaken onmiddellijk aan de koper te factureren. 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van zaken af magazijn. 5. Zodra de te leveren zaken in ons magazijn gereed staan en wij koper daarvan in kennis hebben gesteld gaat het risico waar het deze zaken betreft over op de koper. 6. Verzoekt de koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten in rekening brengen. 7. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en wij de betaling van de koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn geleverd en zullen wij de zaak voor rekening en risico van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen één maand na onze uitnodiging daartoe door de koper zijn afgenomen.

270

www.dozon.nl

8.

Eventuele retourzendingen aan ons moeten altijd franco, onder opgave van redenen geschieden. Bij niet in acht name van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzendingen te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de koper.

Artikel 6. RECLAME 1. Klachten van de koper die betrekking hebben op een abusievelijk levering of op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd) aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn geleverd. 2. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in 6.1. 3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt ondermeer indien één of meer van de navolgende omstandigheden zich voordoet: a. de gebreken worden niet binnen de in 6.1 en 6.2 gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis gebracht; b. de koper verleent ons geen of onvoldoende medewerking ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de koper heeft de zaken in strijd met de voorschriften althans op niet normale wijze gebruikt en/of onderhouden; d. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten worden eerst geuit, nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levering is verstreken. 4. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt. Wij zijn dan ook niet gehouden reclames in behandeling te nemen welke betrekking hebben op door koper aan ons verstrekte gegevens. Artikel 7. GARANTIE 1. Wij staan in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van de door ons geleverde zaken. Gebreken welke het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten zullen door ons, mits tijdig is gereclameerd, worden hersteld danwel vervangen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde, dat wij in bezit zijn gekomen van de zaken welke gebreken vertonen. De hiervoor genoemde garantieverplichting bestaat gedurende een van maximaal twaalf maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van levering behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Voor zover de koper gedurende de garantietermijn reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of voor zover de koper nalaat aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons na te komen, zijn wij niet gehouden enige garantieverplichting jegens de koper na te komen. 3. Voor zover garantie wordt ingeroepen met betrekking tot zaken of onderdelen van zaken die wij afgenomen hebben van derden strekt onze verplichting tot het verlenen van garantie nimmer verder dan de garantieverplichtingen van de leverancier jegens ons. 4. Slechts de koper kan aanspraak maken op nakoming van de garantieverplichting en dan nog uitsluitend indien de geleverde zaken nog zijn eigendom zijn. Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID 1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade door een koper of derden geleden in verband met door ons geleverde zaken of verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen tenzij de schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van grove schuld of opzet van ons of door ons ingeschakelde derden. 2. Naast hetgeen hiervoor in artikel 8.1 is vermeld, is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van hetgeen wij uit hoofde van de garantiebepalingen van artikel 7 op ons hebben genomen. 3. Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden, geldt dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waarvoor wij zijn verzekerd en tot het bedrag dat de verzekeraar aan ons uitbetaalt. Voor zover de verzekeraar niet tot uitkering overgaat zijn wij nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd, werkzaamheden zijn verricht of is geadviseerd. 4. Zonder meer niet voor vergoeding komt in aanmerking door koper of derden geleden bedrijfsschade, letselschade, winstderving, schade door bedrijfsstoringen, derving van inkomsten, stilstand schade, gevolgschade, directe of indirecte schade. 5. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan of ten gevolge van ander gebruik van de zaken dan waarvoor deze zijn bestemd. 6. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet dwingend tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen. 7. Alle bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, beperking van gehoudenheid schade te vergoeden en de vrijwaring geldt tevens ten behoeve van onze werknemers of door ons al dan niet tegen betaling ingeschakelde derden. Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van de factuur. De door ons aan de koper geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de koper. Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de koper over. 2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat er reële kans bestaat dat de koper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen. 3. De koper heeft niet het recht de niet-betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen. 4. Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht op de na-, be- of verwerking ontstane zaken onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen. 5. Voor zover beslag gelegd wordt op zaken waarvan de eigendom nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper ons van de beslaglegging in kennis stellen en de beslaglegger berichten dat de eigendom van de zaken nog niet op haar is overgegaan. Artikel 10. BETALING 1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

2. 3.

4.

Arti 1.

Arti 1.

2.

Arti 1. 2. 3.

Arti 1.

2. 3.

Arti 1. 2.

3.

Arti 1. 2.


an de Innovatieweg 6.

me .

2.

jk de er de

3.

et

4.

n,

an

de

de

kt. ns

lg n. or an

at jn te

an de

de

en ve

an

in or ag

e, te

ze

st en

de .

ns ur ge

m et

ig

en ns

ns is

jn de is

overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling. Wij zijn te allen tijde gerechtigd te verlangen dat vooruit betaald wordt. Voor zover vooruitbetaling wordt verlangd, zijn wij niet gehouden te leveren tot het tijdstip waarop de betaling door ons ontvangen is. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de koper aan ons zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt. Voorts is koper gehouden aan ons de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex art. 6: 96 lid 2 BW in rekening te brengen. Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 10.3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11. ZEKERHEID 1. Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet of niet tijdig wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten. Artikel 12. OVERMACHT 1. Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, belemmeringen bij onze leveranciers om door ons ingekochte zaken of diensten te leveren door welke reden ook, stakingen, belemmeringen veroorzaakt door het geheel of gedeeltelijk wegvallen van ons computernetwerk dan wel het netwerk van partijen van derden van wie wij afhankelijk zijn, gebrek aan personeel, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard ook, epidemieĂŤn, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door onder andere maatregelen, wetten of besluiten van internationale of regionale (overheids-) instanties. 2. Indien wij door overmacht de overeenkomst niet, of niet tijdig kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, danwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht zijn wij jegens de koper niet tot schadevergoeding gehouden. Artikel 13. COMMUNICATIE 1. Communicatie tussen koper en ons kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in overeenkomsten met koper, in deze Algemene Voorwaarden of in de wet wordt afgeweken. 2. De door ons opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door koper. 3. Elektronische communicatie door ons aan koper wordt geacht door koper te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de koper wordt bewezen. Voor zover de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van koper komt dit voor risico van koper, ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is. Artikel 14. INFORMATIEPLICHTEN BIJ CONTRACTEREN VIA INTERNET 1. Wanneer wij met een koper een overeenkomst gaan sluiten via e-mail of internet zorgen wij ervoor dat onze Algemene Voorwaarden al dan niet elektronisch aan de koper ter hand worden gesteld. De koper is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst via de daarvoor op de website, dan wel in de browser van de koper beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. 2. Wij zijn niet verplicht eventueel gearchiveerde overeenkomsten te bewaren dan wel Algemene Voorwaarden voor de koper toegankelijk te houden. 3. Wij stellen middels onze website ondermeer de navolgende informatie aan koper ter beschikking: a. naam, adres gegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel b. de belangrijkste kenmerken van de producten c. de prijs met inbegrip van alle belastingen d. de wijze van aflevering en betaling e. de aflevering van eventuele kosten van aflevering Wij wijzen kopers voor zover zij een natuurlijk persoon zijn die een onderneming drijft erop dat hem of haar een ontbindingsrecht toekomt indien wij niet zouden voldoen aan in de wet vermelde informatieplichten voor het sluiten van overeenkomsten via internet. Ieder eventueel specifieke ontbindingsrecht van de koper op grond van schending van de informatieplicht dient binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te worden uitgeoefend, behoudens voor zover de wet een ruimere termijn voorschrijft. Artikel 15. PRIVACY 1. De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van onze privacy verklaring en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn persoonsgegevens. 2. De koper wordt geacht er van op de hoogte te zijn dat wij de persoonsgegevens van kopers verwerken, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de koper op onze website zoals bezochte paginaâ&#x20AC;&#x2122;s, de tijd waarop op verschillende onderdelen van de website werd doorgebracht, het internetadres van de website waar de koper vandaan komt en producten of diensten die de koper heeft besteld. Wij halen deze gegevens op bij een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede voor het nemen van maatregelen om dienstverlening aan de kopers te verbeteren dan wel kopers nadere informatie of aanbiedingen te verstrekken. 3. Een koper is gerechtigd de gegevens die wij over hem hebben verzameld desgewenst in te zien en te corrigeren. De koper heeft het recht ons te verzoeken de daarvoor in aanmerking komende gegevens van de koper te verwijderen of af te schermen. Wij zullen op dit verzoek binnen 4 weken na afweging van het betrokken belang van ons en het privacy belang van de koper. In geval van een besluit tot afscherming of verwijdering zullen wij de koper informeren in hoeverre we daardoor het gebruik dat de koper van producten of diensten maakt kan worden beperkt of verhinderd. Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING 1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is met uitsluiting van het Weens Koopverdrag uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen. Voor zover een geschil behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton is de Rechtbank, Sector Kanton bevoegd volgens de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot die rechter die op grond van het geldende recht bevoegd is.

O V E R A L

A A N

G E D A C H T

271


KOZIJNENINDUSTRIE

KOZIJNENINDUSTRIE

Raam- en Deurtechniek catalogus  

Dozon Raam- en deurtechniek catalogus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you