Page 1

›› Information om mottagare ›› Tema & innehåll ›› Mässor och konvent ›› Annonspriser ›› Material- & utgivningsdagar ›› Teknisk information

2014

mediainformation


›› Om tidningen Professionell Demolering Nordens största tidning för rivning, håltagning, återvinning, diamantverktyg, slipning och polering av betong, vattenbilning, sanering, stofthantering, luftrening, utlastning, m m. Tidningen Professionell Demolering, förkortat PD, är Europas största facktidskrift för demoleringsbranschen, även om den endast distribueras i Sverige, Norge, Finland och Danmark. PD vänder sig till entreprenörer, tillverkare, leverantörer, uthyrningsföretag m fl som arbetar med rivning, håltagning, återvinning, diamantverktyg, slip- och fräsutrustning, vattenbilning, utlastning, stofthantering, sanering, jordrening m m.

Hur många läser PD?

Professionell Demolering är i första hand avsedd för den svenska marknaden men har många läsare i Norge, Finland och Danmark. Vårt mål är att under 2014 fortsätta öka upplagan till våra nordiska grannländer. Idag distribueras Professionell Demolering fyra gånger per år till cirka 6000 adresser fördelade på entreprenörer, tillverkare, leverantörer, byggföretag, organisationer, inköpsansvariga på kommuner, landsting, vägverk m fl. Vi räknar med att tidningen läses av minst fem personer per företag vilket innebär en läseskara på 30 000 personer.

Extra distribution inför och på mässor

håltagning, golvslipning, sanering med mera. Under 2014 arrangeras återigen Det Svenska Demoleringspriset. Utdelningen sker i samband med mässan DEMCON 2014 den 4-5 september.

Vilka läser PD?

De som läser PD till största delen är entreprenörer inom rivning, håltagning, recycling, betonggolvslipning, sanering med mera. Numera läses även tidningen i större omfattning av firmor inom skrot och återvinning samt traditionella bygg- och maskinentreprenörer. Vi har också många läsare inom kommun, landsting, organisationer, institutioner av olika slag och statliga verk såsom Trafikverket.

HiB Info i PD?

Under 2014 kommer branschföreningen HiB (Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustriers medlemstidning HiB Info att distribueras med varje utgåva av Professionell Demolering. Något som vi på redaktionen glädjer oss mycket åt. HiB Info startades redan 1990. Håll utkik efter medlemstidingen i PD.

Under 2014 har tidningen ett särskilt fokus på de branschmässor som arrangeras under året vilka är DEMCON 2014, ExpoRent, World of Concrete, CONEXPO/CONRivnings- och AGG, Nordbygg, Samoter, Maskinexpo med flera. håltagningsentreprenörer Återvinning är en integrerad redaktionell del av Professionell Demolering. PD har alltid skrivit om återvinningsutrustning men då helt relaterat till anläggnings- och rivningsbranschen. Sedan ett Tillverkare & leverantörer tiotal år tillbaka har vi breddat denna inriktning i Landsting & kommuner tidningen. Vi bevakar numera flera olika typer av Organisationer återvinningssektorer såsom järn- och metallåterInstitutioner, vinning, skrotindustrin, avfallshantering, transport- och statliga verk containerbranschen, däckåtervinning, etc. Men vi fortsätter naturligtvis att även fokusera på utrustning för rivning,

Sanerare

Skrot- & återvinnin

Bygg- & maskinentreprenörer


›› Innehåll och teman 2014 UTGÅVA

TEMA

MATERIALDAG

DISTRIBUTION

Januari - Mars Vattenbilning 2014-02-28 Nytt och handhållet Nya vägg & vajersågar Luftrenare, Stofthanterare och våtsugar Mässutgåva: Nordbygg 2014 Review World of Concrete 2014 Inför: DEMCON 2014 ”ÅTERVINNING” - Byggavfall

Mars

April - Juni Kompaktutrustning 2014-04-25 Hydraulhammare Mobila återvinningskrossar Bärare av rivningsverktyg Mässnummer: Maskinexpo 2014 Inför: DEMCON 2014 ”ÅTERVINNING” - Järn och metall

Maj

Juli - September Demoleringsverktyg 2014-07-25 Våra rivningsentreprenörer Nya borrsystem Teleskoplastare i rivningssammanhang Mässnummer: DEMCON 2014 ”ÅTERVINNING - Mobil utrustning”

Augusti

Oktober - December

Håltagningsspecialen Slipning/polering av betong Skrotsaxar Nya vajersågar Våra håltagare Finansiering av verktyg och maskiner ”ÅTERVINNING” - Vindsiktar

2014-11-14

December

›› Bonusdistribution på mässor Under 2014 kommer Professionell Demolering att bevaka ett flertal större mässor och distribuerar extraupplagor inför och under dessa mässor. Mässorna som bevakas är DEMCON ExpoRent 2014, Nordbygg, World of Concrete, CONEXPO, Maskinexpo och Samoter. Professionell Demolering ställer i egen monter vid flera av mässorna.

2014

ng


›› Prislista för annonsering FORMAT

MM

Åttondels sida

92x60

Kvartssida, smal

44x263

7 700

Kvartssida, standard

92x130

7 700

Tredjedelssida

190x90

9 200

Halvsida, smal

92x263

10 800

Halvsida, standard

190x130

10 800

Halvsida, island

130x190

10 800

Helsida

190x263

16 900

Helsida, utfallande

218x295

17 300

Uppslag

400x263

26 900

Uppslag, utfallande

435x295

27 900

Pärmsida 2

218x295

18 900

Pärmsida 3

218x295

18 900

Pärmsida 4 (baksida)

218x275

20 500

Priser för pärmsidor

Upp till max 25 g inkl. porto

20 200

Upp till max 50 g inkl. porto

29 900

kr

5 200 Halvsida, standard 190x130

Helsida 190x263 Helsida, utfallande 218x295

Åttondels sida 92x60

Kvartssida, standard 92x130

Halvsida, smal 92x263

Kvartssida, smal, 44x263

Bilagor

PRIS 4-FÄRG,

Halvsida, island 130x190

Tredjedelssida 190x90

Bannerannonsering www.PDWorld.com Tidsperiod: 6 mån 12 mån Stor banner (317x57pixlar)

8 000

Liten banner (120x120 pixlar)

5 000

Stor banner

14 000

8 000

På samtliga annonspriser tillkommer moms samt reklamskatt på 3 %.

Klassificerade annonser

(gratis helår vid bokning av 4 vanliga annonser)

I Professionell Demolering finns nu möjlighet till så kallad klassificerad annonsering vilket är småannonser placerade under olika typer av fasta rubriker. Det kan vara olika typer av produkter eller tjänster, begagnade maskiner och utrustningar. Det är du som annonsör som själv bestämmer rubriken. Annonserna är till för att våra läsare snabbt skall hitta sina leverantörer av produkter eller tjänster. De klassificerade sidorna hittar du alltid i slutet av tidning-

en. För att minska hanteringen säljs dessa småannonser endast årsvis och omfattar fyra införanden. Budskapet och innehållet kan du som annonsör naturligtvis ändra från utgåva till utgåva. Under 2014 får de som bokar minst fyra vanliga annonser en kostnadsfri klassificerad annons i tidningen under hela året. Priser klassificerade annonser, 4 införande Format: 60x40 mm 4 000 kr Moms 25% samt reklamskatt på 3 % tillkommer.


Teknisk information Original bör helst levereras i digitalt format via e-post till adressen info@pdworld.com alternativt per post på CD eller DVD. Både PC och Mac-format kan hanteras. Vid leverans av färdig film skall negativ film användas med en linjetäthet på 150 linjer per tum. Bilder skall ha en upplösning på minst 300 dpi. Vid ev. konvertering från PC till Mac tillkommer konverteringsavgift med 500 kr per jobb. Tryckprofiler rekvireras från SCOP AB. Tidningen Professionell Demolering publiceras av förlaget SCOP AB som även har andra tidningar och hemsidor i sin produktportfölj. Allt som publiceras i Professionell Demolering läggs även ut på hemsidan www.PDWorld.com. Här kan man

Chefredaktör Jan Hermansson jan.hermansson@pdworld.com

Redaktionschef Anita do Rocio Hermansson

även läsa allt som publiceras i SCOP ABs internationella tidning Professional Demolition International Magazine. PDWorld.com är världens första neutrala och obundna internetsajt för hela världens demoleringsaktörer. Den vänder sig till allt och alla som inryms inom den industriella demoleringssektorn. En annan produkt är tidskriften Svensk Rental Tidning som kommer ut med sex nummer per år. Tidningen vänder sig till uthyrare, hyrestagare och leverantörer med flera inom den svenska maskinuthyrningsbranschen. Hemsidan www. svenskrental.se är kopplad till tidningen. Dessutom arrangerar SCOP AB branschmässorna ExpoRent, för rentalbranschen, och DEMCON för demoleringsbranschen.

Annonschef Johan Hedman

Redaktionellt arbete & annonsering Professionell Demolerings redaktion ligger i Sollentuna där hela tidningen produceras. Det redaktionella materialet kommer även från korrespondenter som arbetar med Professionell Demolerings systertidningar, PDi Magazine och Svensk Rental Tidning.

Johan.Hedman@pdworld.com

anita.hermansson@pdworld.com

Inside Talk: The Master of Rubble p. 50 VOLUME 13 • NO. 3 JULY - AUGUST 13

Reports

HTC Sw

eden

system utvecklar

för

av asf slipning

altytor

Putting Trust in North and South America

Sidan: 46

pages: 35-36 Site Report

Nr. 3-13,

Special Feature

Årg. 18

More Dealing Than Wheeling

Demco’s Unicut Wire Saw On the Job

pages: 18

pages: 46-48 Reports

Lehnhoff at the “Hard Work Café” pages: 54-55

Maskinia

och RF

startar samarb Maskin Reports ete

Korrespondent Andrei Bushmarin andrei.bushmarin@pdworld.com

Korrespondent Mikael Karlsson

Quick Couplers with Family Tradition

Special:

ns nya Branscheingsverktyg ler demo n: 12-13

Korrespondent David Ehrenstråle

s. 8 Säkrare regler byggnadsarbet för utländska are s. 10 Volvo bussar och HANZA i strateg iskt samarb ete s. 10 Stockho tillbaka nästa lm år s. 12 Moduler – en hållbar och effektiv lösning s. 13 Grindex presenterar läns- och sina nya slampumpmod eller s.16 Bränsle-cellsbi överlämnade lar till Skåne s. 17 Sverigepremiä nya dieselm r för Swedmotors otor Sidorna 18–21 s. 25 Bobcat lansera de Scantilt s.26 Ny diaman kostnader tteknik kapar både och stål s. 32 Liebherr Sidorna 28–31 utökar materialhanter med LH 30 M are s. 34 Gott om nyheter i Bells nya dumprar s. 36 Världens längsta betongr visas på änna MaskinExpo Sidan 44–45 s. 36 Liebherr bandgr R 914 Compac ävmaskin t s. 37 Nu lansera 2600-Seriens den nya FLYGT från Xylem s. 40 Click & Cleansy Sidorna 48–49 stem från Bosch

n serade ge o Amas lanMaskinexp10 Sidorna: grip på

up står BVA Gro nbilning för vatte Sidan: 32

Reportage:

pages: 45

t ingsrobo Avantsrivntill Sverige5 rna: 44-4

mikael.karlsson@pdworld.com

Sido

Specia Rivnings INOMECs

OXtrolley

perfekt

for riktigt

len

Servitécnica improved the Production at Brazilian PapermillAtlaspages: 56-57 Copco lansera

Sidorna:

10

Nytt evaku

rial: ay? Tod t Is Wha olition ma Des:m 16-17 ane

Edito

Ip rt: rom Repo ot F Rob Thgee: 21 g pa arnin e rts: L po Re by g -2 6 Dogein st s: 22 pa e Truas th ing ric Putt e Ame s -30 Les in geth 28 s: with -73 pa s: 68 ore page g -3M5 Dogein s: 32 pa How 4 m 92-9 w ’E ges: k pa Sho Done or a W rid ition -56 It’s mol r Flo s: 54 page for De Up fo tors g va n ca Ex ari -85 New Cle 82 ty of ges:

page

Site

Korrespondent Jan Olofsson

pa

Filmproducent, digitala medier, fotografi Vito Gogola

s case Show PDa

Utges av:

un a Bo

2014

Korrespondent Jim Parsons

eringssyst

Den rullande byggmässan

ng

s. 41

nya trycklu r ftsfilterw s. 41 Enkel och trygg valfrihe med Merlo t s. 42 Atlas Copco introducerar kompakt skruvkompres sor s. 43 Alimak Hek gjorde succé på Bauma 2013 s. 44

16-31

ar Sidan:

flyttning

tunga för

Tema: bygghissar

Tema: kompaktutru stni

pages: 26-34

2013

13

1 • 20

Framtidens sida med enmaskiner sida vid nostalgitripp Ingenjörskon nivå lockar st på hög stora och små

Attachments!

Reportage:

blir Industri ts gpala shoppinSidan: 42--43 issue

• 2013 • ÅRGÅNG

Wimmer Helping in the Alps

Nyhet:

Reportage:

e1•

4–2013 JULI – AUGUSTI

Site Report

Sida

volum

NUMMER

pages: Maskin 40-41

Sidan 50

Stimus i S servar profolna fsen

em för rivnin

gsmateria

l underlätta

r badrumsre

Sidorna: 38–39

novering

Läs mer på sidan:

14–15

13


SCOP AB Tidningen Professionell Demolering Box 786 191 27 Sollentuna Tel: 08-585 700 48 • Fax: 08-585 700 47 info@pdworld.com • www.pdworld.com Besöksadress: Sjöängsvägen 7, 19272 Sollentuna

Pd 2014 mediakit print  

http://www.pdworld.com/document/PD_2014_Mediakit_print.pdf