Page 1

Jaargang 51, nummer 6, juli 2018

Uitgave van Stichting Dorpsraad Driemond

Opening Dorpsplein "De Kern" Driemond dankt zijn naam aan de drie riviertjes die in het dorp samenkomen: het Gein, de Gaasp en het smal Weesp. Met dit in het achterhoofd is een plan met paden ontworpen die samenkomen in een ontmoetingsplek - het plein. Appartementen complex De Kern is onlangs opgeleverd, het nieuwe dorpsplein is klaar medio juni 2018.

Week van Gaasperdam en Driemond, 20 t/m 28 juli

Naast en achter De Kern zijn parkeerplaatsen aangelegd. Deze parkeerplaatsen zijn openbaar dus iedereen mag deze parkeerplaatsen gebruiken. Op het plein zijn ook ruime parkeerplekken aangelegd en duidelijk aangegeven met z.g. varkensruggen. Het is niet toegestaan om de auto te parkeren buiten de parkeerplekken. De bestrating rondom De Kern en het plein heeft lang geduurd. Positief is dat gelijktijdig het groot onderhoud direct is uitgevoerd. Met andere woorden de boel hoeft niet meer open voor riool of vervanging van overige leidingen door de nutsbedrijven.

Deze bijzondere week loopt van 20 t/m 28 juli. POZO en Venzo gaan in opdracht van het stadsdeel Zuidoost een verrassende week organiseren. Het stadsdeel Zuidoost zal bruisen van de activiteiten door Gaasperdam en Driemond heen. Het belooft een mooi spektakel te worden, waar allerlei buurtinitiatieven en bewoners aan meewerken Met als aftrap de heuse buurtcamping! Om een tipje van de sluier op te lichten, er staan een sportdag, modeshow en kookworkshop op de planning. Houd de Facebookpagina/ website van POZO en van de Dorpsraad in de gaten voor alle updates

In samenwerking met Stadsdeel Zuidoost, vinden we het leuk om het plein officieel te openen. Het nieuwe plein en De Kern is een aanwinst voor ons dorp. Een mooie plek om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken of veilig onze kinderen te laten spelen.

Speeltuin Disneyland

Daarom nodigen we u uit voor een hapje en een drankje op het nieuwe plein. Komt u ook woensdag 25 juli tussen 16.00 uur en 18.00 uur langs? Om 16.30 uur verwelkomd de nieuwe portefuillehouder openbare ruimte, Jakob Wedemeijer u, samen met de voorzitter van de Dorpsraad Klaas Rozendaal.

Speeltuin Disneyland is een gezellige buurtspeeltuin met glijbanen, schommels, huisjes, wippen, klimrekken en een crossbaan. Naast de speeltuin, waar de kinderen uitgebreid kunnen spelen, organiseren zij vele leuke activiteiten. Deze zomer is er dan ook weer een vol activiteiten programma. Op woensdag 25 juli, de 1e week van de zomervakantie staat er een sport en spelmiddag op de agenda in het kader van de week van Gaasperdam en Driemond. Iedereen is van harte welkom. Ben je geen lid van deze fantastische speeltuin? Dan betaal je â‚Ź 2,- per kind. Leden zijn gratis. Wil je regelmatig komen in de speeltuin wordt dan lid. Een lidmaatschap kost â‚Ź 15,- per seizoen. Op bladzijde 10 vindt u alle data met betrekking tot de activiteiten. Via Facebook en de borden bij de brug communiceert de speeltuin verder!


De Dorpskrant is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Driemond. De Dorpskrant verschijnt 10x per jaar en wordt huis aan huis verspreid in Driemond, oplage 700 stuks. De kopij voor de Dorpskrant dient uiterlijk voor de 1e van de maand ingeleverd te zijn bij de redactie van de Dorpskrant: dorpsraad@driemond.info Kopij tekst en afbeeldingen apart sturen. Dus de foto NIET in een Word-document plaatsen. De tekst aanleveren als platte tekst. Foto’s minimaal 150 dpi met een resolutie van minimaal 200 pixels. De volgende krant verschijnt rond het weekend van 15 september 2018 In de zomermaanden verschijnt er geen krant Abonnement voor lezers buiten Driemond is mogelijk 25,00 per jaar. Ingezonden stukken waarvan de afzender bij de redactie niet bekend is, worden niet geplaatst. Redactie: Nancy Wiltenburg-Gijzen Christine Holierhoek Klaas Rozendaal

DORPSHUIS DRIEMOND Bent u op zoek naar informatie over verenigingen in Driemond, openbaar vervoer en bustijden, gemeentelijke zorginstellingen meldpunt openbare ruimte en zorg en overlast, loket zorg en samenleven, huiselijk geweld, bibliotheek, recreatie, etc. hiervoor kunt u terecht bij de Dorpsraad. Onder het genot van een kopje koffie kunt u ook de krant lezen in het dorpshuis. Het kantoor van de Dorpsraad is geopend van maandag t/m donderdag 10-12 uur. Telefonisch bereikbaar op 0294-414883 Ook kunt u informatie vinden op onze website www.driemond.info BESTUUR DORPSRAAD DRIEMOND Voorzitter, Klaas Rozendaal voorzitter.dorpsraad@driemond.info Secretaris, Jan Salentijn secretaris.dorpsraad@driemond.info Penningmeester, vacature Bestuurslid, Gladys Vos-Orman bestuurslid.dorpsraad@driemond.info Office-manager: Nancy Wiltenburg-Gijzen dorpsraad@driemond.info

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD Bericht van de voorzitter Regelmatig wordt ik aangeschoten door bewoners maar ook wel door familie of vrienden met de vraag...hoeveel inwoners heeft Driemond...of...hoeveel woningen heeft Driemond. Mijn antwoord is steevast 1500 inwoners en 600 woningen. Maar helemaal zeker weet ik het niet. Tijd om dit dus een keer haarfijn uit te zoeken. Driemond telt 665 woningen en 1548 inwoners. Meer dan de helft zijn koopwoningen (50,5%). Ook leuk om de leeftijd opbouw een keertje zichtbaar te maken. Van 0-17 jaar 22,2%, van 18-64 jaar 57,9%, van 65-79 jaar 16,5% en van 80+ 3,4% Geregistreerde werkloosheid in Driemond is 8,2% Van het aantal huishoudens zijn 28% eenpersoonshuishoudens en 11% eenouder huishoudens.

Buurtpreventie

Door de gemeente Amsterdam, politie en de dorpsraad is onlangs een groot project afgerond. We zijn gestart met een bijeenkomst in Matchzo om met bewoners te discussiëren over veiligheid en veilig wonen. Inbraakpreventie werd o.a. uitvoerig besproken. Aansluitend heeft een team op woensdagmiddagen bij een groot deel van Driemond aangebeld en advies gegeven wat je kunt doen aan beveiliging aan de woning. Als laatste onderdeel heeft er een informatiemiddag plaatsgevonden tijdens de soos. Hier kregen de bezoekers van de soos een flink aantal toneelstukjes te zien door enthousiaste medewerkers van de politie. De zogenaamde babbeltruc aan de deur situaties. Werkelijk heel professioneel uitgevoerd. Heel duidelijk zag je hoe eenvoudig het is om je flink in de maling te laten nemen. Wees dus alert en pas op voor praatjesmakers. Alle betrokkenen vanuit de gemeente Amsterdam, politie en preventie teams dank ik hartelijk voor hun bijdrage om de Driemonders te informeren over veiligheid & preventie.

Bewoners voor bewoners

Eind mei organiseerde de Dorpsraad samen met POZO en de gebiedsmakelaar een bijeenkomst in Matchzo. In het voortraject hebben we bewoners bezocht en een aantal vragen gesteld. Veelal hulpvragen...waar zou u het liefst hulp bij nodig hebben. Dit kan zijn: licht onderhoud in de tuin, schilderen van een deur, stekker zetten aan een strijkbout etc. Maar ook hulp bij koken of een boodschap doen. De bedoeling van de bijeenkomst in Matchzo was om bewoners met hulpvragen in contact te brengen met Driemonders die heel graag hulp willen bieden. Mooi om te ervaren dat er Driemonders zijn om graag een handje te helpen. Sowieso zie ik dat er heel veel hand en span diensten wordt verleend.

OVERIGE INFORMATIE

POLITIE, BRANDWEER en AMBULANCE: Spoed 112 Politie: Bureau Remmerdenplein 102, geen spoed, wel politie, tel 0900-8844 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Brandweer: Post Driemond (kazerne Maxima) Spoed 112. GEMEENTE AMSTERDAM De gemeente is via één algemeen nummer op werkdagen van 08.00-18.00 uur te bereiken. tel: 14 020 •Bij noodgevallen en overlast kunt u 24 uur per dag bellen •Als 14 020 niet werkt kunt u bellen met 020 624 1111 •Via Skype of vanuit het buitenland: 0031 20 624 1111

Mevrouw de Vries krijgt hulp in haar tuin door Marian Scheltinga. Samen lekker in de zon de tuin opknappen. Elkaar helpen zorgt voor nieuwe contacten, gezelligheid en samenhorigheid in Driemond.

2


NIEUWS VAN DE DORPSRAAD Zomervakantie en meer........

BELANGRIJKE DATA JULI/AUGUSTUS EN SEPTEMBER

De zomervakantie staat voor de deur. Ook gaat de krant op vakantie. In het weekend van 15 september valt de krant weer op de deurmat. U dient de kopij voor deze krant voor 5 september in te leveren.

JULI

Het buurthuis van de Dorpsraad is gedurende de zomerperiode gewoon geopend. U kunt dus gewoon een kopje koffie komen drinken of boeken voor de vakantie komen lenen.

12

Bijeenkomst Mokumflex; 19.30 uur tot 21.30 uur in MatchZo

13

Regelmatig krijgt de Dorpsraad vragen/ opmerkingen via onze Facebookpagina. Wij willen u er graag op wijzen dat deze niet behandeld worden. Wij verzoeken u vriendelijk gebruik te maken van ons e-mailadres: dorpsraad@driemond.info of via ons contactformulier op onze website www.driemond.info

Zomer Bingo in Villa Tante Bep; zaal open 19.30 uur, start Bingo 20.00 uur

14 t/m 5 augustus

Kwaku summer festival

20 t/m 28

Week van Gaasperdam en Driemnd

25

Opening Dorpsplein "De Kern"; 16.00 uur tot 18.00 uur.

25

Opening zomervakantieactiviteiten speeltuin Disneyland; Sport en Spel in het kader van 50 jaar Bijlmer; 13.30 uur tot 16.00 uur

28

Prijsklaverjassen bij Villa Tante Bep; start 19.30 uur

De Dorpsraad is nog steeds opzoek naar nieuwe bestuursleden die ons willen ondersteunen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de voorzitter van de Dorpsraad Klaas Rozendaal, voorzitter.dorpsraad@driemond.info

AUGUSTUS 2

Bijeenkomst Historische Kring Driemond; 20.00 uur in MatchZo

29

Eindfeest in speeltuin Disneyland; start 14.00 uur tot 17.00 uur

SEPTEMBER

Uitnodiging evaluatie bijeenkomst Mokumflex In december 2017 is het experiment Mokumflex bij u in de buurt van start gegaan. Hierbij wordt het openbaar vervoer en het aanvullend openbaar vervoer tussen de knooppunten NS station Weesp en Metro station Gaasperplas gecombineerd. U heeft met een tussentijdse evaluatie eind februari 2018 uw mening kenbaar kunnen maken over de operationele aspecten. Bij aanvang van het experiment is aangegeven dat we halverwege 2018 het product in een breder perspectief willen bekijken. De gemeente Amsterdam stelt op basis van deze tussentijdse evaluatie haar voorlopige advies op voor de toekomst van Mokumflex in uw omgeving. We horen graag wat uw ervaring is met Mokumflex en hoe uw denkt over de toekomst. Daarom bent u van harte uitgenodigd voor de evaluatiebijeenkomst.

1

2de Driemond classic open; aanvang 13.00 uur

6

Bijeenkomst Historische Kring Driemond; 20.00 uur in MatchZo

22

Burendag

27 t/m 22-11

Driemond Fit Tension Releasing Excersises

Kwaku Summer Festival De voorbereidingen voor het Kwaku Summer Festival zijn in volle gang. Dit festival in het Nelson Mandelapark is een grootse viering van culturele diversiteit en identiteit in het stadsdeel Zuidoost met cultuur, sport en eten als belangrijkste uitingsvormen en waar een brede (maatschappelijke) participatie en de Surinaamse oorsprong als belangrijkste pijlers gelden. Het festival vindt plaats van 14 juli tot en met 5 augustus in de weekeinden op zaterdag en zondag. Op vrijdag 20 juli & vrijdag 3 augustus zijn er grote concerten, zoals Kool & The Gang op 20 juli en Kassav’: de grootste en populairste zouk band van de wereld met speciaal voor Kwaku haar concept Le Grand Mechant Zouk op 3 augustus.Op De senioren uit Driemond zullen samen met de Dorpsraad dit festival wederom bezoeken.

Datum: 12 juli van 19.30-21.30 Locatie: MatchZO, Stammerlandweg 10, 1109 BR Amsterdam. Onno van het Groenewoud X Projectleider Experiment Integratie (A)OV in de wijk X Programma Doelgroepenvervoer X Gemeente Amsterdam

Zie voor openingstijden, meer info, plattegrond etc: de website www.kwakufestival.nl

3


Leentjebuur Brood Een aantal jaren geleden was er een cabaretier die een liedje had opgenomen: “ik wil geen sla op m’n brood” Het liedje is nergens meer te vinden en de cabaretier zie ik zó voor me maar zijn naam? Daar kan ik niet opkomen*. Maar enfin, dat liedje had absoluut hit-potentie maar er gebeurde net iets ernstigs, dat alle aandacht opeiste, ( en dat ik ook vergeten ben), en niemand luisterde naar dat liedje. Behalve ik dus. Één keer, maar het maakte indruk. Het ging er om dat als je ergens een broodje bestelde, dat er dan niet alleen kaas, ham, ei of fricandeau op zat maar ook altijd een flinke pluk sla. Misschien wel gezond maar lang niet altijd lekker. Ik weet niet of u wel eens ergens gaat lunchen maar sinds een paar jaar krijg je bijna nergens meer gewoon een kadetje, of boterham maar “oer-brood” of “boerenbrood”, al dan niet met sla. Soms wel meer dan 2 centimeter dik, met een harde korst. Nou, het spijt me, maar ik vind dat niet lekker. Niet alleen heb ik als jong-bejaarde inmiddels een wat wankel gebit met bruggen, en kronen, waardoor je toch wat voorzichtiger moet eten; zo’n boerenboterham vraagt om zó’n grote mond dat zelfs ik zo’n bam niet makkelijk de baas kan. Gisteren had ik een clubsandwich besteld: die was torenhoog door de drie dikke sneeën brood die in wankel evenwicht geserveerd werden. Het beleg was lekker: bacon, kip, etc maar bij een sandwich stel ik me toch wat anders voor. Iets wat wat meer verfijnd is. Nu heb je nog het andere uiterste: de panini, al dan niet warm. Brrrr dat is helemaal niks, zo’n broodje dat uit gore niksigheid bestaat. Met streepjes. En volgens mij is panini meervoud en moet het paninus heten, maar dat terzijde. Als je ergens uit lunchen gaat wil je toch gewoon iets lekkers eten, iets wat je thuis niet eet. Nu eet ik thuis niet van die dikke sneeën en ook geen panini, maar ik bedoel een lekker vers broodje, hard dan wel zacht, ter plekke klaargemaakt met roomboter en luxe beleg. Als ik gewoon brood wil neem ik mijn lunchtrommeltje met bruine boterham met kaas wel mee. Het water loopt me in de mond als ik denk aan het broodje paling of fricandeau dat ik vroeger op het Leidseplein bij Plein 21 of Broodje van Kootje at, na een avond in de kroeg. O ja, ook tosti’s hebben te lijden van de nieuwe broodmode: soms gemaakt van Turks brood, soms van een soort heel dun flatbrood maar soms ook van oer of boer. Niet lekker. In de tuin van de Hortus in Amsterdam, waar je zo heerlijk onder de bomen kunt lunchen, vroeg ik grappig om brood dat `bejaarden ook konden eten`. De jongen die ons bediende begreep het niet, maar overal op het terras kreeg ik steun en zag ik lachende gezichten. Het is toch gewoon een kwestie van de snijmachine dunner afstellen? Dan snap je dat er geklaagd wordt dat mensen bijna geen brood meer eten: ze krijgen het gewoon niet meer weg. Ik wens u veel zon op het terras en uit of thuis af en toe een schandalig lekkere lunch. Uw Leentjebuur •

Ik weet het weer: Eric van Muiswinkel Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Dorpsraad weer.

4

NIEUWS UIT HET DORP Opbrengst collecte epilepsiebestrijding De collecte van het Epilepsiefonds heeft in Driemond € 987.89 opgebracht. Een bijzondere prestatie met het oog op het jubileum dat het Epilepsiefonds dit jaar viert. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. Het epilepsiefonds bedankt alle collectevrijwilligers en iedereen die heeft gegeven aan de collectant.

Opbrengst Maag Lever Darm Stichting De Maag Lever Darm Stichting is de drijvende kracht in het realiseren van een gezonde buik voor iedereen. En dat is hard nodig, want Nederland telt ruim 2 miljoen buikpatiënten. Door onderzoek mogelijk te maken en voorlichting te geven redden we levens. In Driemond is er weer een geweldig mooi bedrag opgehaald voor de Maag Lever en Darm stichting: € 804,Driemonders bedankt!

Wilt u de Dorpskrant sponsoren?????? Plaats dan hier uw advertentie. De Dorpskrant verschijnt 10X per jaar en de kosten zijn laag Neemt u voor meer informatie contact met ons op dorpsraad@ driemond.info of 0294414883


D

e Historische Kring Driemond bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die iedere eerste donderdag van de maand om 20.00 uur bij elkaar komt in het Buurthuis in MatchZO. In Huize Historica, Lange Stammerdijk 33, is er Open Huis iedere 2e zaterdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur. www.historischekringdriemond.nl

De noodlottige klap Het mooie seizoen is weer begonnen. U heeft vast al wat vaker voor de brug moeten wachten, omdat er plezierboten door de sluis kwamen. Wil je hiervan genieten, is het terras van “Ome Ko” in Muiden aan te bevelen. Steeds loopt bij mooi weer de sluis vol boten. Vooral in het begin van het seizoen zijn de bemanningsleden nog niet zo op elkaar ingespeeld wat tot menig hard woord leidt. Dit tot vermaak van de toeschouwers. Op 8 september 1730 ging het mis in het Gein volgens een oud rechterlijk archief: Trijntje Jans, huisvrouw van Joost Gijsbertsz, voer met haar melkschuitje langs een zandschuiten sloeg ene Albert – op die zandschuit – met een scheepshaak op zijn kop. Plek van het drama: voor de plaats van Gerrit Tabbert in het Gein. Daar lag de zandpont, eigendom van Hendrik de Bruijn, met staande mast.

Schouten (officier van Weesp en Weespercarspel) De officier acht Trijntje schuldig aan “notoire manslag”, stelt strafrechtelijke vervolging in, Trijntje vlucht. Eis: ten eeuwige dage banning uit de lande van Holland en Westvriesland, zonder daar ooit weer terug te komen, op straffe van de dood; tevens verbeurd verklaring van al haar goederen. Meer komen we helaas niet te weten over de onfortuinlijke vrouw. Zoiets zal u niet gauw zien in Muiden als u er van uw drankje geniet. Tjark Keijzer

voor meer historische stukjes www.historischekringdriemond.

Het melkschuitje werd door een paard voortgetrokken; om de zandschuit te passeren, was Trijntje genoodzaakt de lijn in te trekken. De dreef af naar de andere kant. Met een scheepshaak gebruikte ze de zandpont om haar bootje weer naar de goede kant te trekken. Maar ze sloeg met die haak toen enige potten op de voorplecht van de zandschuit kapot. Er volgde een pittige woordenwisseling tussen Trijntje en de knecht Albert, -Zij sloeg hem met de haak op zijn kop. De gewonde Albert is naar de plaats van de heer Schaak gegaan om zijn meester en vrouw te halen. Op de terugweg viel hij door hevige bloedingen flauw, werd naar de roef van het zandschip gedragen, kwam weer bij en men probeerde de wonde te stelpen. Chirurgijn Jacobus Emaus verbond om half twaalf ’s nachts de wonde. De volgende dag werd Albert naar het gasthuijs in Weesp gebracht; heeft vervolgens op 10 september 1730 het leven met de dood verwisseld. Melkschuit op weg naar de melkmarkt in Amsterdam; in de verte is de Schreierstoren al te zien

Er kwam een medische visitatie op verzoek van schout Cornelis

5


6


NIEUWS UIT HET DORP

Buur voor even, vrienden voor het leven Zes jaar geleden zijn wij met onze meiden in Driemond komen wonen. Even wennen, een dorp waar iedereen elkaar kent en jij niemand kent. Maar met buren als Bep, Nelis en hun kinderen Sven en Niels was het wennen snel gebeurd.

Tuurlijk was het even aftasten maar het zou gek zijn als dat niet zo was. Al snel raak je gewend aan hun vertrouwde gezichten en is niet alleen je huis "thuis komen" maar ook het zien van de lieve mensen die naast je wonen. Bij het ophangen van de was, het loopje naar de schuur, het rommelen in de tuin, altijd zijn zij daar. Met een lach, een zwaai en meestal met een kletsmomentje. Uiteindelijk ging dit ook vaak gepaard met een wijntje. We raakten bevriend en inmiddels zijn Bep en Nelis niet meer weg te denken uit ons leven. Dan spreek ik ook namens onze meiden. Hoofdreden voor hun om niet weg te willen uit Driemond zijn Bep en Nelis. Zij zijn inmiddels een soort bonus opa en oma voor ze geworden. Bep en Nelis ook via deze weg willen we jullie bedanken voor de zes jaar dat we zo fijn naast jullie hebben mogen wonen. We hebben lief en leed van dichtbij mee mogen maken en het is bewonderingswaardig hoe jullie in het leven staan, hoe sterk jullie zijn en hoe de liefde die jullie voor elkaar en jullie kinderen voelen jullie in mindere tijden op de been heeft gehouden. We weten wat we naast ons hadden maar weten niet wat we krijgen. Maar 1 ding weten wij heel zeker, we hebben er vrienden bij voor het leven en proost op nog vele stedentripjes! Dikke kussen, Niet van jullie buurtjes maar van jullie vrienden Emiel, Sandra en de meisjes

2e Pinkster Picknick Het is alweer een tijdje geleden maar wat was het weer een feest. Met bekende en onbekende dorpsgenoten picknicken langs het kanaal in de schaduw van de kersenbomen. Een lekker zonnetje scheen door de bladeren. Er was een enorm aanbod aan zelfgebakken taart, salades, wraps en ander lekkers. op z'n best.

7


SCHOLENNIEUWS

Jan Woudsmaschool & Cornelis Jetsesschool Avondvierdaagse van Abcoude 14 t/m 17 mei hebben 41 leerlingen van Cornelis Jetses samen met enkele leerlingen van de Jan Woudsmaschool gezamenlijk de Avondvierdaagse van Abcoude gelopen.

De kinderen hebben genoten van het mooie weer en de prachtige routes. De avondvierdaagse is een ouder initiatief die dit jaar georganiseerd is door Sylvia (moeder van Twan en Yara) en Sjoukje (moeder van Noor en Nikki) en Erica(moeder van Mika en Iza). Wij zijn hartstikke blij met hun inzet!!! Een compilatie van de avondvierdaagse is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=xR3QYEb_yQY Mogelijk inspireert het om volgend jaar mee te lopen!

Brandweerfeest en naar Drievliet

Wat een feest was het op 1 juni jl. bij de Jan Woudsmachool. Heel Driemond en omgeving heeft het vast gehoord. De brandweer had alle sirenes van de wagens erbij aangezet. Gelukkig geen paniek of iets ernstigs, integendeel, het was feest! De kleuters hadden die dag hun Brandweerfeest en groep 3 t/m 7 ging op schoolreis naar Drievliet.Na de ontvangst van de Brandweer was het tijd om de bussen voor het schoolreisje uit te zwaaien, daar werden de sirenes ook nog even voor aangezet. De kleuters werden door de kinderen van groep 8 en ouders begeleid langs de spelletjes en onderdelen.BrandweerDriemond had alles uit de kast getrokken om er een bijzondere dag van te maken: de kinderen mochten een echte brand blussen met de waterspuit en in ĂŠĂŠn van de klassen was een spannend kruip-doorsluip-door parcours gemaakt doordat er rook gemaakt was met een machine.Hulpouders en Brandweer Driemond nogmaals heel veel dank !!!!!! De andere kinderen vermaakten zich deze dag in Familiepark Drievliet.

Naar het concertgebouw

Groep 5/6 van de Cornelis Jetsesschool hebben een bezoek gebracht aan het concertgebouw voor een interactieve voorstelling. Voorafgaand aan het bezoek zijn de liedjes uitgebreid geoefend in de klas. Het was een geslaagd bezoek.

Terschelling

Op 11 juni jl. ging groep 8 van de Jan Woudsmachool op kamp naar Terschelling. Ook dit jaar verbleven we weer in Huize Heit in Landerum. Het werd een week met prima weer, gezellige kinderen en veel lol ! Ons credo blijft dan ook: Oh Schellingerland, oh Schellingerland. Je strand, je zee, je duin, je bos, We fietsten ons er total loss. Van noord naar zuid, van oost naar west, Het was er opperbest !

8


NIEUWS UIT HET DORP

9


Driemond Fit

VERENIGINGEN NIEUWS

Tension Releasing Exercises (TRE ) Na een geslaagde pilot-cursus ‘Stress afbouwen met TRE’ biedt Driemond Fit opnieuw deze cursus in een uitgebreidere vorm aan (8x1,5uur)! We zijn goed in spanning opbouwen, die ervaring delen we allemaal. Maar wist je dat je even goed bent in het loslaten van spanning? Dat leer je in deze cursus. Als je lichaam bedreiging ervaart, reageert het met een vecht- of vluchtreactie. Als dit niet meer werkt, dan bevriest het lichaam, zoals een computer ook kan crashen. Net als zoogdieren zijn wij gemaakt om met stress en traumatische gebeurtenissen om te gaan. We zijn alleen verleerd dit mechanisme te gebruiken. Het afbouwen van stress doen we met spannings-ontladende oefeningen, Tension Releasing Exercises (TRE). Dit is een zelfhulpmethode waarmee je diep in het lijf spanning kan ontladen. Bij sport of yoga laten spieren hun oppervlakkige spierspanning los, TRE werkt op een dieper niveau. Na deze cursus: - Heb je meer inzicht in jouw reacties op stress; - Herken je spanning sneller en heb je handvatten om stress te voorkomen; - Leer je TRE als een bijzondere zelfhulpmethode; - Kun je TRE veilig thuis toepassen; - Vergroot je je lichaamsbewustzijn m.b.v. ademhalings- en herstellende oefeningen.

Kosten

€ 195,- voor 8 lessen

Deelnemers

Max. 8 deelnemers

Tijdstip

Donderdag van 18:45-20:15uur ( 1,5uur)

Data

Donderdag 27 september t/m 22 november (Herfstvakantie geen les)

Plaats

Jan Woudsmaschool, Jaargetijden 4 in Driemond.

Aanmelden

DriemondFit, www.driemondfit.nl (onder Algemene Informatie)

Zomeractiviteiten speeltuin Disneyland Woensdag 25 juli

Dinsdag 14 augustus

Donderdag 26 juli

Woensdag 15 augustus

Dinsdag 31 juli

Woensdag 22 augustus

Woensdag 8 augustus

Donderdag 23 augustusl

Donderdag 9 augustus

Woensdag 29 augustus

Nieuwe voorzitter van voetbalclub Geinburgia Ik stel mij graag even voor aan u. Ik ben Ron Muller en met ingang van 1 juli de nieuwe voorzitter van onze mooie voetbalclub Geinburgia. Ik ben weliswaar woonachtig in Zuidoost, maar voel mij al ruim 10 jaar verbonden met Driemond. Mijn zoon Igor gaat hier in groep 8 naar de Jan Woudsmaschool en heeft daarvoor gebruik gemaakt van de opvang bij de Hobbithoeve. Als jeugdtrainer en coach ben ik nu bijna 6 jaar binnen Geinburgia actief en voel mij zeer betrokken. Ik moest even nadenken op het moment dat ik gevraagd werd om beschikbaar te zijn voor het voorzitterschap, maar door de steun van velen en het gevoel dat er samen een mooie klus geklaard kon gaan worden, heb ik besloten om de stap te zetten. Voor mij is Geinburgia een sportieve en plezierige dorpsclub, welke het in lengte van jaren zal blijven. Daarin wil ik mijn bijdrage leveren door open te staan voor ideeën van iedereen die ze heeft en ik heb het streven om de jeugd van Geinburgia door te laten stromen naar de senioren elftallen. Hiermee kan die lengte van jaren ook zo worden en Geinburgia zijn waarde voor Driemond blijven vervullen. Hierbij wil ik Pim Boin bedanken voor zijn jarenlange inzet en ook voor de samenwerking die we hebben en zal blijven bestaan. Pim Bedankt! Voor een ieder wil ik zeggen mij te komen om een praatje te maken als daar de wens of behoefte voor is. Met sportieve groeten , Ron

Alle middagen beginnen om 13.30 uur en duren tot 16.00 uur. Het eindfeest op 29 augustus begint om 14.00 uur tot 17.00 uur. Via Facebook en de borden bij de brug communiceert de speeltuin verder.

10


VERENIGINGEN NIEUWS Tennisvereniging Geinburgia De groei zit erin!

Zaterdag 1 september de 2de Driemond classic open 2 jaar geleden is het alweer. Toen hebben we heerlijk getennist met witte kleding, houten rackets en een prachtige high-tea. Dit jaar doen we het weer. Deze keer met een kleinere high-tea maar met meer sushi. Op deze dag zal er gespeeld worden met houten rackets. Iedereen wordt in het Wimbledon wit verwacht. Iedereen is van harte uitgenodigd jong, oud, sterk, minder sterk, lid nog geen lid doe gewoon mee, er zijn verschillende prijzen te verdelen waaronder "best geklede Gentleman en lady". Het zal een gezellige dag worden waar het spelplezier voorop staat. De voorlopige dagindeling: •

We zijn dit jaar op zoek gegaan naar nieuwe leden en dat gaat goed. Die nieuwe leden hebben we echt nodig om het hoofd financieel boven water te houden. Daarom hebben we als bestuur bedacht dat als we dit jaar op 1 september 50 nieuwe leden erbij hebben - wat door buitenstaanders als onmogelijk wordt beschouwd - we dat met een grote taart gaan vieren met alle leden. Die taart heeft dan als doorsnede 50 centimeter, te weten het aantal nieuwe leden. Dus bij 50 nieuwe leden serveren we een taart van 50 cm groot.Hebben we 100 nieuwe leden, dan wordt het helemaal een giga taart, een met een doorsnede van 1 meter! Word ook lid en help daarmee jullie eigen Driemondse tennisvereniging. En het mooiste is, vandaag de dag hebben we al 51 nieuwe leden mogen begroeten! Dus die taart is een feit! Als je lid wilt worden, kijk op www.tennisinzuidoost.nl of bel of app met mij op 06 24986581. Ik zorg er dan voor dat je op een soepele manier onderdeel uit gaat maken van onze superleuke tennisvereniging. Hopelijk tot op de baan en bij het aansnijden van de taart. Cor Kok – voorzitter TV Geinburgia

• • • •

Om 13.00 uur wordt u verwelkomd met een kop koffie, bij T.V. Geinburgia aanvang wedstrijden 13.30 uur. einde 17.30 uur Rond 17.30 uur who will be the King of the court Rond 18.30 uur de BOURGONDISCHE MAALTIJD. Rond 19.30 uur begint de prijsuitreiking met oa: de prijs voor Gentleman and Lady of the year.

Inschrijfkosten: • • •

Hele dag 25 euro Alleen tennis 15 euro Alleen de Bourgondische maaltijd 15 euro

Inschrijven kan door: Een mailtje met uw naam, telefoonnummer en eventuele bijzonderheden te sturen naar: kwschrauwen@yahoo.com + inschrijfgeld overmaken naar IBAN nummer: NL85SNSB0879949260 t.n.v. K.W. Schrauwen Voor eventuele vragen en/of nadere informatie neem contact op met: Kees-Willem Schrauwen op telefoonnummer 06-10026651 Hopelijk zien we elkaar op zaterdag 1 september! Met zeer vriendelijke tennisgroet, Kees-willem Schrauwen

11


ACHTERKLEP Mijn huis is belangrijk

Corrie Koops-Beun

“ik heb niet echt een favoriete plek, mijn huis is belangrijk en eigenlijk het hele dorp” Sinds wanneer woont u in Driemond? Corrie Koops, of Corrie Beun zoals oude Geinbruggers nog steeds zeggen, woont sinds haar geboorte in juni 1944 in Driemond, het vroegere Geinbrug, een buurtschap in de gemeente Weesperkarspel. Ze is geboren op de Stammerdijk, in een van de drie huisjes die op de plek stonden waar nu de familie Niesing woont. Die huisjes stonden achter elkaar: één aan de Stammerdijk, daar woonde de familie Beun. Eén huisje aan het water, de Gaasp, met de familie Spaan en een huisje daar tussen in, waar de familie Lipsius (?) woonde. De familie Beun bestond uit vader, moeder, zeven meiden en twee jongens. Eigenlijk waren er tien kinderen maar een meisje overleed al heel jong. Corrie hoorde bij de kleintjes, na haar kwamen er nog twee kinderen. Het huisje was klein en in 1953 verhuisde het gezin naar de overkant van het kanaal, naar het brugwachtershuis aan wat toen het Zandpad heette. Hier hoorde een flink stuk grond bij het huis zodat er plaats was voor twee kippenhokken, waarvan één voor de leghennen, twee perenbomen en een groentetuin. Corrie ging na de lagere school naar de “spinazieacademie” zoals ze het zelf noemt. Ze had wel graag nog een derde jaar naar school gegaan maar dat zat er niet in: er moest gewerkt worden. Haar eerste baan was in de huishouding bij Slagerij Oostveen in Weesp, daar werkte ze tot haar achttiende. Op dinsdag en vrijdag bezorgde ze ook nog de Weesperkrant aan het Gein en bij de waterleiding.

In 1959 overleed vader Beun. Een hele klap voor het gezin. Moeder Beun had nog vijf kinderen thuis. Het werd haar teveel: het gezin, de tuin, de kippen en ze verhuisden naar de nieuwbouw in de Burg. Kasteleinstraat, het huis waar later zus Ria Beun woonde. Van af haar 18e volgde Corrie een opleiding tot gezinsverzorgster in Arnhem. Daarna was ze bijna 12 jaar als gezinsverzorgster aan het werk in en om Driemond: Weesp, Muiden, Nigtevecht, Gein etc. Het was vaak zwaar om in probleemgezinnen bij te springen waar mensen psychisch in de war waren of waar bijvoorbeeld de moeder heel ziek was of overleden. Er was ook vaak veel armoe. Als je pas 19 bent valt dat niet mee maar Corrie had de naam alles aan te kunnen en werd naar de moeilijkste gezinnen gestuurd. In 1974 trouwde ze met weduwnaar Rieks Koops en moest ze stoppen met werken. Zo ging dat nog in die tijd: als je trouwde kreeg je je ontslag. Als je een vrouw was tenminste. Ze zorgde voor het gezin, Rieks had 3 kinderen, en ze kregen samen een dochter: Ilona. Na hun trouwen woonden ze eerst in Weesp op een flat maar zo gauw er een woning in Driemond vrijkwam verhuisden ze naar de hoekwoning Burg. Kasteleinstraat, waar ze nu nog woont. Gezellig met bijna de hele familie in de buurt. Er moest nogal wat opgeknapt worden aan de woning en in de tijd dat ze daar mee bezig waren aten en sliepen ze zo lang bij moeder Beun in de Zomerstraat. Rieks werkte als politieagent en later bij de spoorwegpolitie. Hij is in 2012 overleden.

12

Voor wie staat u klaar en wie staat er voor u klaar? Met de twee dochters Wendy en Ilona is er het meeste contact en die springen ook regelmatig bij als dat nodig is. Er zijn 7 kleinkinderen en sinds februari zelfs een achterkleinkind. Verder is er natuurlijk veel contact met de zussen Stien en Co en met schoonzus Ulla. Alle drie de dames wonen sinds eind vorig jaar in een nieuwe woning naast de school. Omdat Corrie een auto heeft fungeert ze een beetje als taxi en rijdt ze regelmatig haar zussen overal naar toe. Buurvrouw Els is, al van af het begin dat ze buren waren, degene die helpt en bijspringt en dat gaat wederzijds: Corrie is er ook voor Els. Corrie was in het verleden zeer actief in het dorp: de wandelclub, de toneelvereniging, Turnlust (de gymclub), de Oranjevereniging en hielp ook bij het organiseren van de vakantieactiviteiten voor de kinderen. (zie het boekje Verenigingen van de Historische Kring, te koop bij de fa Bleijenberg)) Elke week bezoekt Corrie de soos op woensdag, dat is erg gezellig. Ook zit ze bij het gymclubje van Bart, de fysiotherapeut. En….. ze speelt accordeon bij Insulinde, het oudste accordeonorkest in Amsterdam. Elke dinsdagavond repeteren ze en op 25 maart was de jaarlijkse uitvoering. Wat is uw favoriete plek in Driemond? Eigenlijk is het hele dorp favoriet bij Corrie en natuurlijk haar eigen huis.

Dorpskrant juli 2018  
Dorpskrant juli 2018  
Advertisement