Page 1

Een-kijkje-achter-de-deur-Ketting Weekblad de Dorpsketting

Datum: 24 okt. 2011 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2104

Oplage: 1060

Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Petra Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk Maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Parochieberichten 2 Rouwkaart 5 Restauratie kerk 7 Fietskring+wijkcontact 7 Schoenendoos 9 Adviesraad 11 Een kijkje achter de deur 12 Nieuwe film Stompwijk 13 Amigos 14 Marathonschaatsen 16 Beatz 17 Sport 18 Gaanders 23 12uurswedstrijd 25 IJsclub 27 Cursus bridge 29 Fanfare 31

Bezorgersbijdrage Vorige week trof u weer het welbekende envelopje bij de Dorpsketting. Deze week komt uw bezorg (st)er de envelop, graag goed gevuld, weer bij u ophalen. Heeft u geen envelopje ontvangen of bent u hem kwijt? Geen probleem als u het los geeft of in een ander envelopje doet! Namens alle bezorgers alvast heel erg bedankt voor uw gulle gaven. Bezorgers: Willen jullie de zakjes, voorzien van je naam, uiterlijk op zaterdag 29 oktober bij Wilma van Es, van Santhorststraat 30, brengen? Dinsdag 8 november kun je daar je loon ook weer ophalen. Red. DK

Spreuk van de week De herfst draagt meer goud in de hand dan al de andere seizoenen. - Bishop, Jim (1907/1987)


-2-

Parochieberichten H.Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Overleden: Nicolaas Johannes v. Schie in de leeftijd van 82 jaar In Ondertrouw: Gert Hilgersom en Dania Switzar Dopeling van 30 oktober, Elijn van Haastert Weekvieringen in de RK H.Laurentius Parochie. Dinsdag 25 okt Woensdag 26 okt. donderdag 27 okt. Zaterdag

29 okt.

15.30 09.00 19.00 20.00 19.00

uur uur uur uur uur

Zondag

30 okt.

11.00 uur 12.30 uur

Woensdag

2 nov.

19.00 uur

oefenen kinderkoor kerkschoonmaak Rozenkransgebed voorganger Jan v Rijn vergadering van de wijkcontact groep. woord en communieviering met Ems koor, voorganger Mw. Marianne Turk. woord en communieviering met samen zang, voorganger Mw. Marianne Turk. doopviering met samenzang, dopeling, Elijn .v. Haastert. Voorganger Diaken H. Peters. Allerzielen gedachtenisviering met paro chiekoor, voorgangers M.Turk- J. HavikL. de Jong.


-3Misintenties Zaterdag 29 okt. 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie Jannie Suyten - v.Leeuwen, Will.v.d. Brink – Luiten, Aad Luk, Grard Knijnenburg - v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nico v. Boheemen, Piet v.d. Arend, Toos v. Boheemen – Krogt, Niek .v. Schie Zondag 30 oktober 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie.Riet Knijnenburg - v.d Lubbe, fam. Knijnenburg - v.d. Lubbe, Leen v.Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Jannie Suyten v. - Leeuwen, Will.v.d. Brink – Luiten, Aad Luk, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson - Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Grard Knijnenburg - v.d. Lubbe, Bertus .v. Vliet, Niek .v. Schie. Kerkhulpen Zaterdag 29 okt.. 19.00 u Zondag 30 okt. 11.00 u

Kosters F.v.Santen A. Hilgersom

Lectoren geen Paula v. H.

Woensdag 2 nov. 19.00 u

A.H/ A.v.S.

geen

Misdienaars geen Ramon .v. S./ Annika Luk geen

Mededeling van uit het secretariaat. Kerkschoonmaak, Woensdag 26 oktober gaan we de kerk weer schoonmaken, iedereen is vanaf 09.00 uur van harte welkom, de koffie met staat klaar. Werkgroep schonekerk, Corrie v. Santen. Allerzielen woensdag 2 november. Intenties voor de Allerzielenviering kunt u op een briefje schrijven en deponeren in de brievenbus van de pastorie, deze zijn gratis Wel duidelijk schrijven s.v.p. Er zijn vanaf zaterdag 29 okt na de vieringen bij het verlaten van de kerk weer graflichten te koop, deze kosten € 2,00 euro per stuk. Huwelijk Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie, Dopen Wilt u uw kind laten dopen! graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De doopvieringsdatum wordt tot nader bericht in overleg met de ouders en de beschikbare voorganger vastgesteld. Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door geboorte overlijden of verhuizing melden aan het parochiesecretariaat. Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld. Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Het secretariaat.


-4Oktobermaand Rozenkransmaand Donderdagavond komen we voor de laatste keer in deze oktobermaand bij elkaar, om samen het rozenkransgebed te bidden. Laten we hopen dat wij in de meimaand 2012 weer samen kunnen komen om het aloude rozenkransgebed te bidden. We bidden donderdagavond o.a. voor ons eigen dorp en voor onze kinderen en kleinkinderen. We vragen Maria`s hulp en bijstand. Komt u ook? Om 19.00 uur bent u van harte welkom

Eigentijdse viering met het E.M.S.koor Zaterdag 29 oktober zingt ons koor weer bij de viering. Oktober is de rozenkrans maand, dus zingen we ook een eigentijds Maria lied. Komt u ook weer mee zingen en bidden? Het thema voor deze viering is: ― Het gaat om dienen‖ . Voorganger is Mevr. .Marianne Turk. Aanvang 19.00 uur

Openingstijden: Donderdagavond 19.00 – 21.00 uur Zaterdag 11.00 – 14.00 uur Wij hebben weer een prachtige collectie herfst en winterkleding binnen maar ook mooie schoenen en laarzen en veel tassen en koffers in alle maten en modellen. Opa Bos heeft weer prachtige fietsen binnen gebracht en zoals zijn gezegde APK goed gekeurd. Ook hebben wij kinderfietsjes en loopwagentjes voor de kleintjes er is heel veel speelgoed binnen. De koffie en thee staat altijd klaar met ‘n lekker koekje. Voor grote meubels, kasten, tafels en stoelen hebben wij een fotoverkoopboek dit lig in ― De Stal ― of vraag er naar wanneer u ‘n kijkje komt nemen op Dr. Van Noortstraat 137 A Telefonisch bereikbaar 06-23525700 Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl

Te koop: Postcode loterij fiets tegen vaste prijs: € 80,00 Mob.: 06—54 20 16 28


AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas. A.P.K. keuringen; Airco service; Texaco tankstation. www.autobedrijfluiten.nl

info@autobedrijfluiten.nl

Nu ook het adres voor: Straatkolken, afvoergoten en drainage Pvc buizen: alle maten en hulpstukken Stelconplaten: nieuwe en gebruikte Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!


-7-

Actie restauratie kerkgebouw Stompwijk Bedrijven actie Twee weken geleden hebben we, via persoonlijke brieven en een artikel in dit blad, onze actie naar bedrijven geopend. Dit om de begroting, voor rente en aflossing, op langere termijn sluitend te krijgen. Het verheugt ons zeer dat de eerste aanmeldingen binnen zijn. Het blijkt echter dat er vanuit de bedrijven en ook particulieren en verenigingen, wel wat vragen zijn. Die willen we graag beantwoorden. Nog even een overzicht: De actie houdt in dat we bedrijven de gelegenheid bieden om hun naam voor minimaal 25 jaar aan ons kerkgebouw te verbinden. Dit via naambordjes op een verzamelbord achter in de kerk. Indien nodig, verzorgen we graag meerdere borden, die er uiteraard, fraai uit zullen zien. Daar staat tegenover dat we een jaarlijkse bijdrage vragen van € 200,= voor een periode van 10 jaar. Totaal dus € 2000,= voor de 25 jaar dat het bord daar hangt. Vanaf nu kunt u ons bellen om uw zeer gewaardeerde deelname op te geven of verdere informatie te verkrijgen. We hopen op een grote deelname. Bij voorbaat hartelijk dank. Voor info of opgave : Jan Luiten 06-22923116 Jaap de Jong 071-5802331 (s’avonds) Aad Hogervorst 06-54661930 Restauratie commissie kerk

Fietskring a.s. Woensdag gaan we, voor de laatste keer dit seizoen, weer een mooie route fietsen met de kring. Als het weer nog even mee wil werken gaan we er nog een mooie tocht van maken. We staan bij de kerk klaar, en klokslag 9.30 uur vertrekken we.

Wijkcontactpersonen vergadering Donderdag 27 oktober is er een vergadering van de wijkcontacten. We beginnen om 20.00 uur in de pastorie. Tot dan. Met vriendelijke groet, Annie van Rijn


Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER De openingstijden van De Keldermeester zijn: Maandag 09:00 – 12:00 uur Dinsdag 09:00 – 18:00 uur Woensdag 09:00 – 12:00 uur Donderdag 09:00 – 12:00 uur Vrijdag 09:00 – 18:00 uur Zaterdag 09:00 – 16:00 uur Zondag gesloten Tevens is het mogelijk om uw bestelling thuis te laten bezorgen. U kunt uw bestelling doorgeven via: Telefoon 071 – 580 15 90 Fax 071 – 580 36 03 Geen bezorgkosten binnen Stompwijk!

Viert u uw verjaardag, organiseert u een barbecue of wilt u gewoon eens een dag niet in de keuken doorbrengen? Bestel nu de heerlijke, ambachtelijke salades bij Party Herberg Het Blesse Paard! 4 pers. 6.pers 8 pers. Waldorffsalade € 20,25 € 29,25 € 37,25 Kip-kerrie salade € 18,00 € 26,50 € 34,50 Salade Niçoise € 18,00 € 26,50 € 34,50 Huzarensalade € 17,75 € 25,25 € 32,00 Zalmsalade € 17,75 € 25,50 € 32,00 Pastasalade € 14,25 € 20,75 € 26,75 Telefoon 071 – 580 15 90

10 pers. € 44,50 € 42,00 € 42,00 € 38,00 € 38,00 € 32,50


-9-

gevraagd - gevraagd – gevraagd - gevraagd Ook dit jaar doet de Hobbyclub weer mee met de actie schoenendoos!! Op 1 november a.s. houden we een open avond voor alle kinderen van de basisschool. Iedereen is die avond van 18.30 tot 19.45 uur welkom in de bovenzaal van het Dorpshuis om een doos te komen versieren. We willen zoveel mogelijk dozen maken en vullen. Het zou fantastisch zijn als heel Stompwijk daaraan mee doet. De dozen worden door de kinderen versierd en daarna gevuld met spulletjes. De ingezamelde dozen worden met vrachtauto‘s gebracht naar kinderen die zoveel minder hebben dan wij. Ook u kunt ons helpen deze kinderen blij te maken!!! Heeft u nog schoenendozen en/of artikelen over die we kunnen gebruiken om de dozen te vullen? Denk bijv. aan schriftjes, pennen, potloden, gummen, zeepjes, kammen, tandenborstels, tandpasta, stickers, kleine speeltjes, etc. Heeft u iets wat we kunnen gebruiken dan komen wij het graag ophalen of kunt u het afgeven in het dorpshuis tussen 18.30 en 19.45 uur of op Dr van Noortstraat 73 bij Anneke van Bemmelen, tel. 071-5804172. Groetjes van de Hobbyclub In totaal is er in de collecte week van 9 tot 15 oktober een mooi bedrag van € 849,90 opgehaald. Namens de Brandwondenstichting wil ik u bedanken voor uw gift. Als een van de hoogtepunten van dit jubileumjaar, verzorgt niemand minder dan Hans Klok een wervelende show tijdens de koopzondag op 30 oktober a.s. in Winkelcentrum Leidsenhage te Leidschendam. Maar deze koopzondag biedt het winkelend publiek nog veel meer: Magic Parade Van 12.30 – 16.30 uur dwalen ook twee illusionisten door het hele winkelcentrum en verrassen het winkelend publiek met hun vaardigheden. Jaarmarkt Traditioneel op de laatste zondag van oktober, is er een Jaarmarkt op het marktterrein aan de Berberis. Zo‘n 100 - 150 stands heten u van harte welkom. De Jaarmarkt is al open vanaf 11.00 uur. Slingers in Leidsenhage Slingers War Titans is een nieuw, strategisch spel voor stoere jongens en meiden vanaf 5 jaar. De Slingers lijken op de immer populaire jojo, maar met Slingers gaat de uitdaging verder. Hoe en wat, laat Upper Deck op zaterdag 29 oktober zien in Leidsenhage en wel van 12.00 – 17.00 uur op het overdekte pleintje tussen de Hema en C&A.


Slagerij van der Geest KEURSLAGERKOOPJE Hacheepakket met uien en kruiden 500 gram

€ 5,95

Duitse biefstuk 4 stuks

€ 5,95

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-11-

Openbare vergadering Adviesraad op 17 november Op donderdagavond 17 november, 20.00 uur is er een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk. Tijdens deze bijeenkomst zal in aanwezigheid van wethouder Heleen Mijdam het Ruimtelijk Kader Stompwijk worden besproken. In dit plan zal o.a. worden aangegeven waar in de toekomst bebouwing toegestaan zal worden. Ben je ge誰nteresseerd en wil je hierop je reactie geven, reserveer deze datum dan in je agenda. Mocht je ons rechtstreeks willen benaderen: bel ons of gebruik ons email adres: adviesraad-stompwijk@ziggo.nl Koos van Wissen Voorzitter Adviesraad Stompwijk

Een Dorpsraad doet voor haar dorp en burgers goede zaken. In Nieuwe Wetering wordt dit langs de A4 kenbaar gemaakt.


-12-

Een kijkje achter de voordeur………… Wie weet wat er schuil gaat achter de voordeur van Dr. v. Noortstraat 134….? Jaren geleden zat hier bakkerij Caspers. En daarna de Schalmbakkerij waar je gezond zuurdesembrood kon kopen. En heerlijke noten-rozijnenbollen. Allemaal verleden tijd. ―Voor het kantoor achterom ―, staat er op een bordje. Waar toen de bakkerij was, zit nu een hypermodern administratiekantoor. Met vier medewerkers. Oftewel Jolanda van Boheemen- Noordermeer met nog drie dames: Plonie Kraaijenbos, Patty van de Arend en Nicole van Boheemen-Kloosterman. Het is grondig verbouwd en het ziet er allemaal even netjes uit. Mannen Voor velen is het een verrassing. Boekhouden is toch een mannenwereld denken ze? Dus niet. Jolanda volgde het Middelbare Middenstands Onderwijs, met vakken als handelskennis en marketing. Waar ze nu nog steeds profijt van heeft. Veel van haar klanten zijn kleine detaillisten. Na haar verdere boekhoudkundige studies werkte zij op een boekhoudkantoor. Maar met de komst van de kinderen bleek het handiger om zelf een kantoor aan huis te starten. Toen dat in Zoeterwoude te klein werd kwam ze na drie jaar in Stompwijk terecht. Waar ze nu het 12½ jarig jubileum van haar bedrijf viert. Sommigen denken dat echtgenoot Wim de touwtjes in handen heeft. Maar dat is niet zo. Samen met haar medewerkers heeft ze echt haar eigen tent. Saai Het lijkt een saai beroep, maar dat is het zeker niet. De persoonlijke contacten met de klanten zijn een belangrijk deel van de bedrijfsvoering, en maken het werk leuk. Het is meer dan cijfertjes. Meedenken en meeleven wordt op een klein kantoor nog op prijs gesteld. Ook gaat ze altijd nog even in het bedrijf kijken bij nieuwe klanten. Welke overigens meestal via mond tot mond reclame binnenkomen. Net als de medewerkers, waar ze niet echt voor hoefde te adverteren. De dames hebben het met hun vieren best naar hun zin. Koffie Er is ook nog een gezellige spreekkamer. Waar vroeger de broden lagen af te koelen wordt nu de klant te woord gestaan die even langs wil komen met de boeken. In feite hoeft dat laatste al niet meer. Men kan de hele boekhouding ook ―online‖ doen via internet. Maar een persoonlijk praatje met eventuele tips wordt vaak nog wel op prijs gesteld.


-13Vrouwen Dochter Sanne komt thuis, die overigens net als haar moeder paard rijdt en het dus in Stompwijk ook prima naar haar zin heeft. Ze is nog wat jong voor toekomstplannen maar het valt wel op dat Stompwijk de laatste jaren steeds meer vrouwelijke ondernemers telt. Dus wie weet. En dit is alvast weer een bedrijf waar Stompwijk trots op mag zijn. Op naar het volgende jubileum! Agnes van Boheemen – Vollebregt Laat bloemen uw Passie zijn…. Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186, Stompwijk / 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP !!! info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dins- en donderdag na 13.00 uur gesloten. Let op onze weekendaanbieding van € 5,-

Nieuwe Stompwijk-film: 23 en 25 november a.s. Zoals al eerder gemeld, is de nieuwe film over Stompwijk afgerond. De première is op woensdag 23 november a.s. in de gerestaureerde kerk St. Laurentius. Twee dagen later, vrijdag 25 november, wordt de film op dezelfde plek nogmaals vertoond. Kaarten (5,00 euro per persoon) zijn vanaf 9 november a.s. te koop. Nadere gegevens daarover volgen binnenkort in dit blad. De filmavond bestaat uit twee delen: eerst wordt een andere film gedraaid, te weten die over de restauratie van de dorpskerk. Tijdens de grondige opknapbeurt zijn in alle stadia van de restauratie beelden gemaakt en aan de montage daarvan wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Deze beelden staan apart ook op de uit te brengen DVD. De Stompwijk-film komt, net als die van een halve eeuw (!) geleden, natuurlijk ook te koop. Op de presentatieavonden kunt u uiteraard één of meerdere exemplaren bemachtigen. Alle sponsors krijgen binnenkort een uitnodiging in de bus met toegangsbewijs, plus alle zaken die in de sponsorafspraak zijn opgenomen. De komende weken zullen vrijwilligers in het dorp worden benaderd om medewerking te verlenen aan beide filmavonden. Intussen werken we aan de voorbereiding ervan. De komende weken volgen meer details over de film, die welgeteld één uur en twaalf minuten duurt en een documentaire-achtig portret geeft van het dorp met tal van Stompwijkers in woord en beeld. Het beste advies: reserveer nu alvast een datum in uw agenda. Jack Luiten en Sjaak Jansen, namens Stichting Filmgroep Stompwijk


-14-

Klaverjasavond van Stichting Amigos een groot succes! Opbrengst â‚Ź 907,-Het team van Jan Faas wint de Stichting Amigos beker! Zaterdagavond 22 oktober was de kantine van Stompwijk '92 gevuld met 96 klaverjassers. Allemaal gekomen om Stichting Amigos te ondersteunen. Ze kregen een gezellige kaartavond met koffie, koek en een hapje met bitterbal. Er moesten zelfs nog 7 tafels bijgezet worden wat totaal 24 tafels maakten. Een TOP avond! Omdat het club klaverjassen is zie je families, vrienden, vriendinnen en kaartclubs met elkaar kaarten. Op deze manier kunnen we wel spreken van een familieavond. Ook mochten wij kaarters begroeten van de klaverjascursus. Deze avond werd geopend met een welkomstwoord van onze kersverse voorzitter Adrie. Hij kon alleen maar glunderen met zo'n opkomst. Hij zag hoe het Amigos team achter de bar en alles wat erbij komt kijken voor het regelen van de kaartavond zelf, als een goed geoliede machine liep. Het inschrijven, tafelnummers ophalen en weer uitdelen, de puntentellingen invoeren op de laptop enz. Over alle andere voorbereidingen maar niet te spreken. Ach het draaiboek is er en die werk je gewoon af! Maar dan nog is het altijd weer spannend. Als dan iedereen klaar is met kaarten dan stijgt de spanning! Welk team komt er als winnaar uit de bus. Dit jaar waren Jan Faas, Cock Faas, Leny van Ruyven en Bertus Reijgersbergen de winnaars met totaal 21.838 punten. Zij ontvingen de beker en natuurlijk werd dit op de foto vastgelegd. Als tweede eindigde het team van Con van Gessel met 21.400 punten en als derde het team van Wim v.d. Bosch met 20.574 punten. De troostprijs ging naar het team van Bart Pouw met 15.812 punten. Wij danken natuurlijk Stompwijk '92 voor het gebruik van de kantine, alle sponsors zoals: van Bohemen Poelier, Bloemsierkunst de Passie, onze bollenman en alle anderen voor de prijzen en dergelijken. Vooral het "kantine" personeel wil ik hartelijk danken. Zonder jullie helpende handen kan ik deze kaartavond niet organiseren. Ook de mensen, die reserve staan om mee te kaarten enorm bedankt. Met dit mooie bedrag kan Linda onder andere een warm kerstfeest verzorgen voor de kinderen van het opvanghuis KUSI WASI van Centro Educativo Ă‘anta in Bolivia. Ze was 4 weken op bezoek geweest en tijdens de kaartavond zat zij in het vliegtuig van Madrid naar Santa Cruz in Bolivia en zondagavond zou ze weer in haar woonplaats Sucre aankomen. Chau, Lia de Jong-Zwetsloot

Stichting Amigos


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Team Team Team Team Team Team Team Team Team

Jan Faas Con van Gessel Wim v.d. Bosch Jaap de Jong Mieke Brugman Riet Olyhoek Sjaan van Rijn Theo Duyvestijn Theo de Jong

10 Team Kees v.d. Ham 11 Team Jan Al 12 Team Jan v.d. Burg

21838 21400 20574 20522 20038 19732 19238 19000 18754

13 14 15 16 17 18 19 20 21

Team Team Team Team Team Team Team Team Team

Mieke v.d. Salm Max van Dijk Joop Lelieveld Loek van Santen Coby Wensveen Jaap de Winter Kees Bergen Marc Lelieveld Sjaak van Santen

18740 18574 18302

22 23 24

Team Ron v.d. Salm Team Theo van Santen Team Bart Pouw

18144 18140 18050 17958 17776 17760 17746 17486 16660 16298 16232 15812

Het winnende team: V.l.n.r: Bertus Reijgersbergen, Leny van Ruyven, Jan en Cock Faas Voorzitter: Adrie Kerkvliet

Collectanten gezocht!!! Van 21-26 november is de collecteweek van het MS Fonds. MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Met de opbrengst worden mensen ondersteund die getroffen zijn door deze ziekte en wordt gezocht naar een oplossing voor de problemen die hierdoor ontstaan. Hiervoor is geld nodig, vandaar deze collecte. Het is meestal koud en vroeg donker maar als u een paar uur kunt collecteren, zijn wij zeer geholpen. Voor scholieren kan het meetellen voor de maatschappelijke stage, er kan in een winkelcentrum gecollecteerd worden of huis aan huis. Voor aanmeldingen en informatie telefoon 070 -3860271 Carry van der Heyden, coรถrdinator collecte MS Fonds gemeente Leidschendam Stompwijk Voorburg

Verloren

Verloren een bos sleutels in de v. Santhorststraat. Mocht iemand ze gevonden hebben wilt u dan contact opnemen met Lenie Zuidgeest. Tel. 5803396.


MARATHON SCHAATSEN

-16JOOST JUFFERMANS 3E IN HEERENVEEN

In de schaatstempel Thialf zaten de boutjes goed vast in de schaatsen van Joost Juffermans. Dat hij in vorm is wisten we al, echter op het snelle ijs van Thialf toonde hij zijn klasse. Al in het begin van de wedstrijd pakte hij bijna één ronde voorsprong. Ploegleider Anema van de sterke BAM formatie moest zijn mannen meerdere malen tot actie fluiten om Joost te temmen. Bob de Vries en Jorrit Bergsma beiden van de BAM wisten apart wel een ronde te pakken. In feite kan men concluderen dat het peloton zonder BAM geen macht heeft om deze toprijders tot te orde te roepen. In de slotfase van de wedstrijd ontsnapten drie rijders aan de aandacht van het peloton, waaronder Joost Juffermans die met nog ruim één ronde te gaan demarreerde en voorsprong wist te houden op de sprinters. Uitslag 1. Bob de Vries 2. Jorrit Bergsma en 3. Joost Juffermans voor het sprintkanon Arjan Stroetinga. Ook reed Joost zondagavond nog even in Enschede de 5 km voor plaatsing voor het NK afstanden. Daar was hij de snelste van de niet geplaatste rijders in een tijd van 6.29.95. Hier kwam zijn topvorm naar voren met een dikke PR. Thom van Beek reed daar 6.46.92 en werd 18e.Martijn van Es reed wederom in dienst van klassement leider en ploegmaat Ralph Zwitser. Zoey van den Bosch kwam niet fit aan de start. Na een val in het begin van de wedstrijd was het verstandig om te stoppen. Winnares werd wederom Foske Tamar van der Wal voor Mariska Huisman en Nadine Seidenglanz. Ze hadden één ronde voor op het peloton. Op de Haagse Uithof werd Tjilde Bennis bij de meisjes junioren 5e en zus Eline 17e bij de dames. Edward en Ferdinand Jansen resp. 9e en 11e bij de jongen junioren. Volgende wedstrijden a.s. zaterdag in Utrecht . Start 1e divisie 18.00 uur, dames 19.30 uur en Topdivisie 20.30 uur. Op de Haagse Uithof 12 november de landelijke marathon. A.s. vrijdag voor de Oomssportcup. Recreanten en junioren 21.45 uur. Voor de agenda op vrijdag 4 november is de 5 km NK afstanden in Heerenveen waar Joost Juffermans kan starten. Aad de Haas

WOENSDAG 26 oktober is er weer BINGO bij ons in het café Aanvang 20.00 uur Ruud en José


-17-

Gefeliciteerd De redactie van de Dorpsketting feliciteert Administratiekantoor Van Boheemen met haar 12 1/2 jarig jubileum. Enne‌.. Bedankt voor de heerlijke taart!

Afgelopen weekend Afgelopen weekend hadden we speciaal voor de oudere feestgangers het gele krattenfeest. Hierbij werden de groene kratten ingeruild voor de oude vertrouwde gele kratten. We gingen al wat eerder open namelijk om 20:00 uur en jullie zagen oud bestuursleden achter de bar staan. De oudjes lieten weer zien hoe je een echt feest moet geven en de avond was dan ook zeer geslaagd. Foto‘s zijn te zien op onze site! Vorige weekend hadden we het foutste feest van het jaar en dat was een zeer geslaagd feestje. De foto's zijn terug te vinden op onze site!!

Aankomend weekend

Dit weekend zijn we weer 2x geopend namelijk op de vrijdag met als Thema Ladies Night. De vrouwen zullen hier in het voordeel zijn met korting op ons assortiment. De DJ's zullen de gevraagde nummers van de dames gelijk draaien! De deuren zullen om 21:00 stipt open gaan en de entree is GRATIS!!! Houd de site in de gaten en volg ons op facebook/hyves en twitter! Nog een fijne school/werk week en tot vrijdag avond! Groeten het bestuur

Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhh NEEEEEEEEEEEEEEEEE! Weer een wegpiraat op de weg! Mike van Dorp heeft zijn rijbewijs gehaald. Mike, van harte gefeliciteerd! Groetjes, Mama, Papa, Rick, Cindy


Stompwijk ‘92

-18-

afdeling voetbal Senioren Zaterdag 29 oktober Team Waar Tegen Vertrek aanv Zat 1 Thuis BVCB 5 14.30 Zat 2 Thuis Zevenhoven 7 14.30 Zondag 30 oktober Zon 1 Uit Bernardus 1 14.30 Zon 2 Uit Alphense Boys 2 11.00 Zon 3 Uit Alphense Boys 7 10.30 11.30 Zon 4 Thuis Lisse 4 14.00 Zon 5 Thuis GHC 1 14.00 Zon 6 Thuis MMO 5 11.00 VE 1 Thuis Rijnland VE3 11.00 Namens het bestuur aanwezig: Wim Luiten De bardienst wordt deze week verzorgd door: Zaal Dames Junioren Zaterdag 29 oktober A1 Thuis Rijnsburgse Boys A4 B1 Uit Berkel B2 12.00 B2 Rust C1 Uit Gr.WII VAC C4 14.00 D1 Thuis BSC´68 D1 D2 Thuis ASC D4 D3 Uit Alphia D2 08.00 D4 Uit DSO D9 07.45 E1 Thuis GOL Sport E1 E2 Uit ARC E9 11.00 E3 Thuis SJZ E4 F1 Thuis TAVV F1 F2 Uit Alphense Boys F7 09.15 F3 Thuis BSC´68 F4 F4 Uit ROAC F4 07.45 Namens het jeugdbestuur aanwezig: ?????

Wednr 108569 34104 35736 44563 34986 105884 105948 46518 105926

????? A. Geurtsen W. v.d. Plaat D.A. Post ????? ????? A. Geurtsen K.Janson

2

12.30 13.00

115033 119711

15.00 11.00 11.00 09.00 08.45 10.00 12.00 10.00 09.00 10.15 09.00 08.45

153004 162309 116240 135348 117319 142663 144295 130670 158256 133440 155054 134218

Zaterdagnacht is onze stenen gans ―weggevlogen‖, misschien bij iemand anders in de tuin geland? Graag willen wij hem weer terug. Jolanda van Boheemen Telefoon: 071-5803935


-19-

Stompwijk ‘92 – HARO Afgelopen zaterdagavond 22-10 stond HARO op het programma. Van tevoren was al duidelijk dat de meiden van HARO hard spelen en dat onze meiden dus vol aan de bak moesten. Wat ook altijd lastig is dat HARO hars gebruikt. En voor spelers die dat niet gebruiken is dat vooral in het begin erg wennen. De eerste paar ballen gingen standaard naar de grond en dat maakt het HARO wel wat gemakkelijker. Deze wedstrijd was besloten om met een 6-0 verdediging te spelen. Het eerste doelpunt van HARO viel dan ook pas in de 6e minuut van de wedstrijd. De verdediging stond goed! Aanvallend ging het ook niet slecht, er werden kansen gecreëerd en de kansen werden ook goed benut. HARO speelt normaal gesproken op een snelle aanval, maar er werd goed op tijd teruggezakt zodat de snelle aanval onderbroken kon worden. Fysiek zijn de meiden van HARO allemaal erg sterk, en helemaal bijhouden in de score dat lukte dan ook niet. De ruststand was 13-8 in het voordeel van HARO. Na een peptalk in de rust ging Stompwijk er weer met volle kracht tegenaan. Verdedigend ging het ook de tweede helft niet slecht. Ook aanvallend werden er nog steeds kansen gecreëerd, helaas werden de kansen niet goed afgemaakt waardoor HARO toch in de score wat kon uitlopen. De eindstand is dan ook 22 -12 geworden. Maar nogmaals, het was zeker geen slechte wedstrijd. Iedereen heeft gevochten tot het einde. Ga zo door meiden! Groetjes, jullie vaste supporter Angelique

afdeling handbal Programma voor Team Waar DCJ1 uit Programma voor DS1 thuis DS2 thuis HS1 vrij HS2 vrij DAJ thuis HAJ thuis DBJ1 thuis DBJ2 thuis HBJ vrij DCJ2 uit GCJ uit GDJ uit

zaterdag 29 oktober 2011 Tegen Tijd Locatie DIOS 2 12.25 Ballonhal zondag 30 oktober 2011 H.M.C. 12.00 Meerhorst HVV ´70 2 10.40 Meerhorst

EDH DIOS 2 Gemini 2 EHC

13.10 14.20 15.25 09.40

Meerhorst Meerhorst Meerhorst Meerhorst

Wings1 Concordia Wings

11.50 13.00 11.00

Loosduinen De Vosse Loosduinen

Scheidsrechter

Wednr 4974

P.R. v.Wurmond Marja

836 5061

Trudy Cock Patrick Wim

4931 4988 5093 5037 5025 4904 7380


-20Spetterende activiteitenmiddag voor KANJERS bij Inloophuis Haaglanden Op zaterdag 5 november organiseert Inloophuis Haaglanden onder de naam ‗KANJERS‘ voor de tweede keer een ontmoetingsdag voor kinderen die kanker hebben (gehad). Ken je een kind die ziek is geweest? Vertel hem of haar dan over deze dag! Onder leiding van een medewerker van Fitkids wordt er van 10.00 tot 14.00 uur een ‗sport- en spel surprise‘ georganiseerd. Het doel van deze middag is om de kinderen een leuke en zorgeloze dag te bezorgen. Fitkids is een beweegprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening in de leeftijd van 6-18 jaar. Zodat deze kinderen, onder professionele begeleiding, kunnen trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving Aanmelden kan via telefoonnummer (070) 3080654 of via het mailadres: info@inloophuishaaglanden.nl. Deelname is gratis en inclusief een lunch. Het aantal plaatsen is beperkt. Dus kanjers, schrijf je snel in! Wij hopen op jullie komst en hebben er in ieder geval veel zin in. Meer over het Inloophuis

Aktiviteitenkalender 26/10/2011 27/10/2011 28/10/2011 28/10/2011 04/11/2011

9.30 14.00 20.00 20.00 20.00

LAURENTIUS KERK K.B.O. BLESRUITERS STOMPWIJK '92 STOMPWIJK'92

FIETSKRING Z'WOUDE-STOMPWIJK KAARTAVOND JAARVERGADERING KAARTAVOND

05/11/2011 08/11/2011 11/11/2011 12/11/2011 14/11/2011 16/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 25/11/2011 29/11/2011

20.30 20.00 20.00 21.00 20.00 13.00 20.00 20.00 20.00 10.00

STOMPWIJK '92 VROUW ACTIEF BLESRUITERS DE GAANDERS DORPSHUIS ADO DEN HAAG BLESRUITERS BLESRUITERS STOMPWIJK'92 K.B.O.

MEDEWERKERSAVOND CREATIEVE AVOND NAJAARS LEDENVERGADERING BRILLENBAL BINGO VOETBALCLINIC JEUGDLEDEN MENNERS EVALUATIEAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND SINTERKLAASVIERING

09/12/2011 12/12/2011 13/12/2011 16/12/2011 21/12/2011 26/12/2011

20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 14.00

BLESRUITERS DORPSHUIS VROUW ACTIEF STOMPWIJK'92 K.B.O. S.O.S.

KAARTAVOND BINGO KERSTVIERING KAARTAVOND KERSTVIERING KERSTKLAVERJASSEN


-21-

Heksen en griezels in Stadshart Zoetermeer Van 29 oktober t/m 5 november wordt de 3e editie van het Thrillerfestival in Zoetermeer gehouden. Het Stadshart zorgt zaterdag 29 oktober voor een spannende start! Het Stadhuisplein wordt omgetoverd tot een griezelig plein, waar de bezoekers menig spannend uurtje kunnen doorbrengen. Hier draait een Menselijk Rad van Avontuur, wordt Magisch Spinrag (suikerspin) gesponnen, brouwt een heks ‘n tikkie vreemd uitziende Heksensoep en leest heks Grizabella spannende verhalen voor. Ook staat hier een heuse Griezelkoets, waar een waarzegster de aanwezige jeugd op een kindvriendelijke manier de toekomst zal voorspellen. Op Pumpkin Plaza kan deelgenomen worden aan een workshop, waar men leert pompoenen een griezelig menselijk uiterlijk te geven….. ‘n Stukje muziek, gepresenteerd door een wat vreemd ogend orkest, ontbreekt evenmin. Ook op het Promenadeplein valt veel te beleven. Dit wordt ingericht als Heksenplein en de kleine bezoekers beleven hier samen met de heksen allerlei spannende avonturen. Mocht het onverhoopt regenen, dan zoeken de heksen hun toevlucht in Spazio…. Door de straten en over de pleinen van het Stadshart waren Trollen, het magische Tovenaarsgilde, Heksen en Magiër Barazack rond, zijn Dracula & Dracumaatje actief, worden ballonnen uitgedeeld en spelen diverse Griezelorkesten de spinnenwebben uit de bomen. In de Stadshart Passage zorgen de heksen van de Mini Surprise Car voor ballonfiguurtjes en laten kindergezichtjes een spannende metamorfose ondergaan en mag de jeugd lampionnen knutselen! Kom…als je durft! Zaterdag 29 oktober a.s. van 11.00 tot 16.00 uur………

Bedankt De kledinginzamelingsaktie van 14 oktober j.l. heeft 2100 kilo opgebracht. Namens Sam‘s kledinginzameling hartelijk bedankt!


Interieurstyling, woonparty’s en webwinke l voor woonaccessoires. Ook voor cadeautjes en kadobonnen! www.gewoonhuis.nl info@gewoonhuis.nl

DE WINTERSCHILDER KLEURT EN EEN BOEKET GEURT UW WONING DEZE WINTER!! De winterschilderperiode gaat weer van start deze loopt van 15 november 2011 tot 15 maart 2012. Bij alle opdrachten uitgevoerd in deze periode wordt u getrakteerd op een kleurig en geurig boeket speciaal voor u gemaakt.

Voor onze webwinkel geldt: bezorgen in Stompwijk is gratis

Zondag 30 oktober

Schilderen, behangen en wandafwerking is er weer Aanvang 18.00 uur De toegang is gratis.

Ruud en José

Meerlaan 9 2266 HL Stompw ijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@live.nl Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


-23Welke Prins en Page zwaaien dit jaar de scepter in GaandriÍ ? Binnen de vereniging maar vooral daarbuiten wordt al veel gediscussieerd over wie de nieuwe Prins en Page zullen zijn. Verschillende namen passeren de revue en er zijn maar enkele mensen die het echt weten. Maar zaterdag om 23.11 uur weet iedereen die in Het Blesse Paard is ook welke Prins en Page de scepter overnemen van Prins Wim de 3de en Page Margret. Prins Wim zal na het overhandigen van de scepter zelf worden overgedragen aan de heren van de Oud-Prinsen, hiervoor zal hij eerst een toetredingstest af moeten leggen. Dit gaat altijd gepaard met veel leut en gein. Tijdens het Brillenbal wordt bekend gemaakt wie de nieuwe Prins en Page zijn, maar ook worden er op deze avond prijzen uitgereikt aan de mooist verklede persoon en groep. Dus kom op mensen,en koop/huur of freubel een mooie outfit in elkaar en sleep die prijzen in de wacht! U bent vanaf 21.00 uur welkom, we hopen u zaterdag 12 november te zien! Gaanders naar Maastricht !!! Zoals u misschien 2 weken geleden heeft gelezen gaan de Gaanders naar Maastricht op 11 november. Op dit grootse evenement mogen wij als de Gaanders natuurlijk niet ontbreken. In Maastricht word om 11.11 uur s`morgens hun nieuwe Prins voor het komende seizoen bekend gemaakt. 7.00 uur s`morgens vertrek vanaf sportpark Stompwijk `92’. Kosten bus 25 euro. Verwacht vertrek vanuit Maastricht 19.00. Opgeven kan nog tot 1 november via onze site. Hier nog wat data: Zaterdag 7 en Zondag 8 jan: Gaandersboekje lopen en lotenverkoop Zaterdag 21 jan: Gaanders Bierstube Zaterdag 18 feb: Optocht, Straatcarnaval en Gekostumeerd Bal. Voor meer info www.degaanders.nl. P.R. De Gaanders.

Kaartavond Blesruiters Vrijdag 28 oktober is het kaarten bij de Blesruiters. Iedereen is van harte welkom. We beginnen zoals gewoonlijk om 20.00 uur en de koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Dit ter informatie: Natuurlijk kaarten we in de kantine van de Blesruiters. Ton Zuidgeest


Internetboekhouden iets voor u? - vele bedrijven en verenigingen maken hier gebruik van - zeer gebruiksvriendelijk, wij ondersteunen en kunnen direct meekijken - 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar - een abonnement met vaste lage kosten - rapportages en managementinformatie direct beschikbaar

Kantoor Zaal, al sinds 1954 uw administratieve vertrouwen! Door persoonlijke benadering en servicegerichtheid is ruim 75% van onze cliĂŤnten al meer dan 10 jaar vaste klant bij ons. Wilt u meer weten? Bel 079-3310800. Met vriendelijke groet,

Fred Overdevest


-25-

Hallo Flowerpowergirls van de 12uurswedstrijd, We zijn weer in de prijzen gevallen en hebben weer de laatste plaats gehaald bij 12 uurswedstrijd in Noordwijkerhout. Dat betekent de GOUDEN beker!!!!! Ondanks dat we niet mee mochten doen met de pony's omdat in ons dorp droes heerste, mochten we toch nog met de spelletjes mee doen. Met of zonder pony's, de gouden beker is voor de Blesruiters!!! Tja, we kunnen natuurlijk niet allemaal winnen en met ―gewoon‖ zilveren beker thuis komen. En, we zijn eerste geworden met musical waarbij Maira en Joysi live hebben gezongen (dit was nog nooit gedaan) en daarbij werden begeleid door ons achtergrond danskoor: Liesanne, Chantal, Anne, Anouska, Milenka en Stephanie. Meiden wat hebben jullie je best gedaan! We willen iedereen bedanken: reserves, ook zij liepen de hele dag met ons mee, het bestuur van de Blesruiters en het publiek die aanwezig waren. Bedankt iedereen voor jullie bijdrage! Gerda, Sonia, Nicoline en CArmen Voor de geïnteresseerden hebben we nog een filmpje kunnen maken tijdens optreden bij 12uurswedstrijd de Flowerpowergirls zijn te zien bij youtube. http://www.youtube.com/watch?v=c1wCs7VqG1g


Andrea’s Haarstudio KAPSALON STOMPWIJK MET OF ZONDER AFSPRAAK Zonder afspraak Zo binnenlopen voor alle behandelingen zonder afspraak voor heren, dames en kinderen.

Met afspraak Voor het maken van een afspraak kunt altijd even binnenlopen of belt u met 071 – 580 15 60 www.andreashaarstudio.nl

Nieuwe Haarkleurlijn van Goldwell GRATIS bij iedere basis haarkleuring High / Low Lights LOOKINGGOOD FEELINGBETTER Maak nu wekelijks kans op kappersbon t.w.v. € 100,00 Na elk kappers bezoek Gratis kaart met unieke code

BRUIDSKAPSELS

071 – 580 15 60 Hoefblad 30 Stompwijk naast de COOP Supermarkt

di - vr : 09:00 - 17:30 zat : 08:30 - 16:00

Voor een vrijblijvende offerte: Email: Mobiel: Telefoon:

peter.selier@online.nl 06-51153686 071-5801878


-27IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’ Joost met record geplaatst voor NK Afstand Met een geweldig persoonlijk record van 6.29.95 heeft Joost Juffermans afgelopen zondag de 1e wedstrijd om de Holland Cup op zijn naam geschreven en zich hiermee verzekerd van deelname aan het NK Afstanden. Zijn tijd betekende tevens een nieuw baanrecord voor de ijsbaan in Enschede. Hij hield bij deze wedstrijd erkende toppers als Bob de Vries en Arjen van der Kieft achter zich. Voor Thom van Beek verliep de Holland Cup nog niet naar wens. Op de 5000 meter werd hij 18e in 6.46.92, terwijl hij op de 1000 meter 13e werd in 1.13.00. Beide klasseringen zijn niet voldoende om op het NK Afstanden op deze afstanden te starten. Holland Cup1

1000m

Thom van Beek

1.13.00

5000m 13e

Joost Juffermans

18e

6.46.92 6.29.95 pr BR

1e

Sterke seizoensopening Zoey Hoewel de marathons nog niet naar wens verlopen, ten gevolge van een scheenbeenblessure, waagde Zoey van den Bosch, zich toch aan haar eerste langebaanwedstrijd. Gelukkig speelde de blessure haar hierbij geen parten, getuige haar scores van 45.06 (500 m) en 2.18.36 (1500m). Met deze tijden was ze sneller dan ze vorig seizoen op de Uithof was, dus met de conditie zit het zeker goed. Ze promoveerde en passent ook naar de categorie A2. In dezelfde wedstrijd kwam Manja van Wissen uit op 49.64 en 2.32.16. Dit waren geen persoonlijke records, maar bleken niet ver af van haar beste Uithoftijden. Siem Oppe kwam in zijn eerste wedstrijd van het seizoen tot 55.80 (500m) en 1.56.35 (1000 m). Tjilde Bennis kwam in haar 1e3 1000 meter tot 1.46.50.

Siem Oppe

500m

1000m

55.80

1.56.35

Tjilde Bennis

1500 m

1.46.50

Zoey van den Bosch 45.06

2.18.36

Manja van Wissen

2.32.16

Tom de Haas

49.64


Volendammer Vishandel

CEES LUITEN

Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur

EFFIC IENT TRANSPORT van ZAND, GROND e n AANVULLING

Uits luitend 1e kwaliteit

Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompw ijk Tel. 071-5803359


-29-

Beste Dorpsgenoten! ‗Het kan toch niet waar zijn?!‘ dachten wij, zes vrijwilligers die het aandurven om de Sinterklaas intocht te organiseren, toen wij hoorden dat deze anders niet meer door zou gaan! Zo gezegd, zo gedaan; onze goedheiligman zet ook dit jaar voet aan wal in Stompwijk! Om precies te zijn op zaterdag 26 november 2011 om exact 14.00 uur bij de welbekende Hoge Brug. Hierna begeven de Sint en zijn Pieten zich richting Het Blesse Paard waar deze graag vermaakt willen worden. Misschien heeft u nog een spetterende act die u durft op te voeren voor de Sint? Begin dan maar vast met oefenen! Wij zetten ons in om de Sint ook dit jaar weer in Stompwijk te mogen ontvangen, misschien zijn er dan nog wat ondernemers of dorpsgenoten die de Pieten dit jaar op financieel gebied kunnen ondersteunen? Voor informatie kan er contact opgenomen worden met Het Blesse Paard; 071 -5801590 of stuur even een e-mail naar: Info@hetblessepaard.nl. Tot slot willen wij Kees Luiten en zijn team bedanken voor de geweldig georganiseerde intochten van de afgelopen jaren! Voor ons een prachtige basis om op voort te borduren. Groeten, de IntochtCommissie 2011

Cursus Bridgen Twee weken geleden hebben wij een oproep gedaan aan geïnteresseerden om een nieuwe cursus te starten ―leren Bridgen‖. Deze cursus ―Bridgen‖ is bestemd voor mensen die nog geen ervaring hebben met bridgen èn voor degenen die hun kennis willen opfrissen. Een aantal enthousiaste mensen heeft zich inmiddels al aangemeld, maar we willen dat groepje graag nog verder uitbreiden. Er is nog tijd om je ook aan te melden. Doe het snel dan kunnen we meteen beginnen voor de winterse dagen. Ook als je alleen wilt komen ben je natuurlijk van harte welkom. Het is zeker niet nodig om een koppel te zijn, die worden aan tafel wel gevormd! Bridge is een spannend en sociaal kaartspel met eindeloos veel mogelijkheden en diepgang! Meld je dus snel aan, dan gaan we meteen van start in het Dorpshuis! Laat het mij weten via de mail: pujaolsthoorn@gmail.com of via mijn mobiele nummer 06-27291590. Mirjam Olsthoorn


-31-

Najaarsconcert fanfare Juliana Trombones in de hoofdrol Zondag 13 november is het weer zo ver, fanfare Juliana geeft dan haar jaarlijks terugkerend najaarsconcert. Het jeugdorkest trapt die middag af met een aantal nummers waarop zij de laatste tijd hard hebben gerepeteerd onder leiding van Richard Vrijhoef. Hij is sinds kort naast dirigent van de fanfare ook de dirigent van het jeugdorkest. De tijd die ze samen repeteren is nog maar kort, toch is er al groot resultaat! Na de eigen nummers van het jeugdorkest, spelen de jonge muzikanten nog een nummer samen met de fanfare, waarna de fanfare de rest van het concert voor haar rekening zal nemen. Het muziekstuk dat samen gespeeld wordt heet ‗tricky trombones‘ wat ook het thema is van dit concert. Zoals het thema al doet vermoeden, spelen de trombones dit keer de hoofdrol! In een aantal belangrijke muziek stukken die gespeeld zullen worden, zit een mooie trombonesolo of speelt de hele trombonesectie de melodie. Voor de trombonesectie een heleboel blaas en schuifwerk wat uiteindelijk leidt tot een swingend geheel, waar u zeker van zult genieten! Het concert begint om 14.30 uur en zal voor het eerst sinds lange tijd weer plaatsvinden in, de nu volledig gerestaureerde, Laurentiuskerk in Stompwijk. Na afloop van het concert is er een gezellige borrel in het Dorpshuis. Wij zien u graag de 13e! Met muzikale groet, Fanfare Juliana

+++++++++

Pelgrimstocht Marry Verhagen is nu 59 jaar oud. Haar ouderlijk huis stond aan de Westeinderweg 8 te Stompwijk. Ze woont nu in Haaksbergen en is getrouwd met Hans Strengers. Marry en Hans zijn 15 Juli vanuit Nederland vertrokken om het pelgrimspad te gaan lopen naar SANTIAGO TE COMPASTELLA Zaterdagmorgen 22 oktober kwam het telefoontje dat ze aangekomen zijn bij de grote kathedraal van de H. Jacobus de Meerdere. Ze hebben 2500 à 2600 kilometers gelopen. Ze hebben er 100 dagen over gedaan en onderweg overal geslapen in kloosters, kerken en grote zalen met heel wat pelgrims samen. Ze liepen daarna allemaal weer hun eigen weg maar zaterdag de 22ste oktober zagen ze weer heel wat bekende pelgrims. Marry en Hans hebben natuurlijk ook de Pyreneeën beklommen. Ze hebben veel gezien en hielden mij constant op de hoogte van hun reis. Nel Verhagen- Kerkvliet, Zoetermeer


-33-

Foto’s theaterworkshop Maerten van den Velde Donderdag 13 en vrijdag 14 oktober heb ik theaterworkshops gegeven op de Maerten van den Veldeschool in het kader van de Kinderboekenweek. Enorm leuk om te doen! Ik heb hier van elke groep foto‘s van gemaakt. Als u uw kind in actie wilt zien, typt u de link: http://www.mijnalbum.nl/Album=Z3NR4ZQW in uw adresbalk. Dan komt u op de site Mijn Album en daar ziet u direct alle foto‘s. Om de foto die u graag wilt hebben op te slaan gaat u op de foto staan, klikt op uw rechtermuisknop en dan op ‗afbeelding opslaan als‘ en vervolgens kunt u de foto opslaan in een map naar keuze. Er zijn inmiddels ook al een aantal aanmeldingen voor de theatercursus van 6 lessen. U kunt uw kind nog aanmelden (eventueel samen met u). Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u mailen naar a.groenewegen@inter.nl.net of bellen naar 06 53313316. Anja Groenewegen

Gevraagd: Heeft u misschien nog een poezenmandje over staan waar uw poes niet (meer) in wil liggen? Ik haal hem graag bij u op. Trees van Velzen tel.: 070—4190961 of 06—24564147

Live In Stompwijk Aanstaande zaterdag is het zover, de eerste editie van ―Live In Stompwijk‖. Deze avond valt er voor het eerst sinds lange tijd in het Dorpshuis weer te genieten van live pop/rock muziek, Deze eerste editie zijn het de bands ―BigDutch‖ en Bas Paardekooper &‖the Blew Crue‖ die met hun bluesrock de zaal op z‘n kop zullen proberen te zetten. Wij als organisatie hopen dat het net zo‘n gezellige sfeer wordt als in het verleden, toen er door de jeugdsoos met Kerst en Pasen bands in de grote zaal werden neergezet en jongeren en oudere jongeren genoten van een portie live-muziek. De kaarten zijn tot en met zaterdag voor slechts 3 euro te koop bij Café de Gouden Leeuw en de COOP supermarkt. Indien voorradig zijn er ook nog kaarten verkrijgbaar aan de deur. Dus kom allemaal aanstaande zaterdagavond naar het Dorpshuis voor een gezellige avond vol muziek. De zaal gaat open om 20.00 uur en de eerste band begint om 20.30 uur Tot zaterdag


-35-

Jubileumvoorstellingen CANTIAMO komen naderbij!!!!!! Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 november 2011 staat Cantiamo in samenwerking met The Dance Studio Ricardo Sibelo in het Stadstheater. T.g.v. het derde lustrum is gekozen voor: Der Graf von Luxemburg van Franz Lehár Hopelijk kan Cantiamo, samen met haar nieuwe dirigent, in dit jubileumjaar, het Stadstheater op haar grondvesten laten schudden. Pieter Cox is een geweldige vakman, die jarenlang heeft samengewerkt met Joop van der Ende. Ook is hij regelmatig gastdirigent bij grote operaproducties. Naast onze mensen hebben wij dit jaar de beschikking over professionele zangers, een aantal solisten van zusterverenigingen, veertien balletdansers en danseressen en vijf lieftallige kleine dametjes. Het is geweldig om met zo velen op een fijne manier samen te werken. Cantiamo zou het verschrikkelijk leuk vinden als u dit jaar één van haar voorstellingen zou komen bezoeken. Kaarten voor deze voorstellingen kunt u reserveren via info@cantiamo.nl of telefonisch via telefoonnummer 079-3610443 of 06 - 10204819. De kaarten kosten € 28,00. Kinderen tot 12 jaar en 65+ ers betalen € 25,50. Ook zijn er nog kaarten te reserveren bij het Stadstheater via www.stadstheater.nl of telefonisch via 079-3427565. Voor verdere info: Jack van Dam, 079 – 3610443 of 06-51818863 www.cantiamo.nl en info@cantiamo.nl

Matroos binnenvaartschip mishandeld Twee vissers, die een hengeltje uitgegooid hadden vanaf de Leidsekade waren op maandag 17 oktober omstreeks 16.15 uur kennelijk niet blij met het feit, dat een binnenvaartschip problemen had met de kopschroef. De schipper moest daardoor aanmeren, hetgeen in de nabijheid van de beide vissers gebeurde. Een 48-jarige Voorburger ergerde zich hieraan en begon de beide opvarenden uit te schelden. Toen dit kennelijk geen effect sorteerde, ging hij een discussie met de schipper aan, waarna hij een steen tegen het hoofd van de 16-jarige leerling matroos gooide. De jongen uit Zwolle raakte daarbij gewond. Hij heeft aangifte van mishandeling gedaan. De politie heeft de Voorburger aangehouden. Dit ging niet zonder slag of stoot. De man verzette zich tegen zijn aanhouding. Hij kreeg in het politiebureau een proces-verbaal voor de gepleegde mishandeling.


Dorpsketting 2104  

Weekblad De Dorpsketting, nr. 2104