Page 1

Schone-lei-ketting Weekblad de Dorpsketting

Datum: 2 jan. 2012 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2113

Oplage: 1060

Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Petra en Leo Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Parochieberichten 2 CDA oliebollen 5 S.O.S. kaarten 6 KBO 9 Een kijkje in de keuken 10 Live in Stompwijk 13 Sport 14 Klein eerbetoon 17 Origineel cadeau 17 Open monumenten 21 Emmaus 23 Gaanders 25 Overvallers aangehouden 27

Informatiebijeenkomst overval COOP Op vrijdagavond 23 december 2011 heeft een bijzonder brute overval op de COOP supermarkt aan Hoefblad 22 in Stompwijk plaatsgevonden. Burgemeester Hans van der Sluijs wil gezamenlijk met de bureauchef van Politie Haaglanden de heer Jan Vlijm en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie een toelichting geven op de gebeurtenissen van 23 december. U wordt van harte uitgenodigd om deze informatiebijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst staat gepland op woensdag 11 januari 19.30 uur in de kantine van Sportpark Meerhorst aan Klaverblad 13. Tijdens de bijeenkomst heeft u de gelegenheid om vragen te stellen die verband houden met de overval.

Spreuk van de week Kijk in 't nieuwe jaar 'ns wat minder naar de buis en wat meer naar elkaar. - Bouwman, Mies (1929), - Nederlands televisiepresentatrice


-2-

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur Woensdag 4 januari is het secretariaat in de pastorie gesloten!

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie. Zaterdag 07 jan. 19.00 uur geen viering Zondag 08 jan. 11.00 uur woord en communieviering met parochiekoor Voorganger diaken H. Peters Misintenties Zondag 7 januari 11.00 uur voor de overleden weldoeners van de parochie, overleden ouders Vreeswijk - v. Leeuwen, Leen en Josien Lourens, Arie – Marie en Kees Olstoorn, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten - v.Leeuwen, Aad Luk, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson - Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit – Noorlander en voor een goede gezondheid van huis- en staldieren. Kerkhulpen Kosters Zaterdag 07 jan. 19.00 u Antoon v. S. Zondag 08 jan. 11.00 u Antoon v. S

Lectoren geen M. Turk

Misdienaars geen Bart v. Santen/ Simon v. Es


-3Mededeling van uit het secretariaat Huwelijk Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie. Dopen Wilt u uw kind laten dopen? Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De doopvieringsdatum wordt, tot nader bericht, in overleg met de ouders en de beschikbare voorganger vastgesteld. Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door geboorte overlijden of verhuizing melden aan het parochiesecretariaat. Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld. Heeft u financiĂŤle problemen? De ParochiĂŤle Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Het secretariaat

Kerk versieren Ook dit jaar was onze mooie taak om de kerk in kerststemming te brengen. Wij doen dat met ons team al 40 jaar. De K.B.O en de kerstviering van de kinderen, hebben er ook dit jaar weer van genoten. Ik wil daarom iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen om tot een mooi resultaat te komen. Ook natuurlijk de sponsoren voor het schenken van de bloemen en planten. Ook dit jaar was het super kwaliteit, wij willen namelijk de bloemen mooi houden tot na Nieuwjaar en dat is gelukt, dank daarvoor. Ik hoop dat ik volgend jaar weer op ieders hulp kan rekenen. Namens ons allen, Bep van der Voort

Bingo in het Dorpshuis Hierbij willen wij iedereen een heel gelukkig 2012 toewensen. Onze eerste bingoavond van het jaar 2012 is op maandag 9 januari. We beginnen zoals gewoonlijk rond 20.00 uur. Tot maandag. Yvon, Annemieke, Ank, El en Lenie


-4-

Opvolging gezocht voor de gezinsvieringen! Wat hebben we genoten van die mooie gezinsviering op kerstavond! Heel veel dank daarvoor aan de voorganger Pastor Peters en het kinderkoor o.l.v. Marian die prachtige liederen zongen begeleid door Gerda, Jaimy, Rowan en Maira! Het was SUPER! Al vele jaren organiseren wij als werkgroep Gezinsviering vieringen met en voor kinderen. Voor ons, met kinderen die niet meer tot de doelgroep behoren, wordt het tijd om het stokje door te geven. Wie, oh wie wil ons opvolgen? Wij zijn op zoek naar 2 of 3 enthousiaste personen zodat deze speciale vieringen kunnen blijven voortbestaan. Het aantal vieringen en ook de invulling is in overleg. Voor meer info mail of bel naar Wilma; es.olsthoorn@casema.nl / 071-5804544 of Louise: loishoogenboom@gmail.com /071-580314. We hopen op jullie reactie. Werkgroep gezinsviering; Gerda v.d. Sande, Louise Hoogenboom, Wilma van Es

Donderdagavond 5 januari 2012 zijn wij weer open Donderdagavond van 19.00 uur – 21.00 uur Zaterdag van 11.00 uur – 14.00 uur U kunt uw goederen die schoon, heel en nog goed bruikbaar voor een ander zijn, brengen tijdens de openingstijden. Goederen die wij niet innemen zijn computers, oude beeldschermen en printers, zwart/wit TV’ s, restanten van rommelmarkten en gevaarlijke goederen zoals (KCA). Helaas hebben wij een beperkte ruimte in De Stal. Wanneer u grote goederen wilt aanbieden dan is het verstandig eerst te bellen. De nieuwe DVD “Dorp tussen Steden” is te zien in De Stal en bij ons te koop voor € 20,-. Ook de oude DVD, waar alle oude nostalgie vanuit ons dorp te bewonderen is. Deze kost € 5,-. Voor grote meubels, bankstellen, buffetkasten, tafels en stoelen hebben wij een foto presentatieboek. Deze ligt in “De Stal“ of vraag er naar wanneer u een kijkje komt nemen op Dr. van Noortstraat 137 A Telefonisch bereikbaar via 06-23525700


-5CDA trakteert Stompwijkse ouderensoos op smakelijke oliebollen Op dinsdag 28 december trakteerden leden van het CDA oliebollen tijdens de ouderensoos. “De oliebollen vielen erg in de smaak”, aldus gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen. Het uitdelen van oliebollen aan de KBO soosleden in Stompwijk maakt deel uit van de inmiddels traditionele CDA oliebollenactie in alle zorginstellingen binnen onze gemeente. Tijdens het uitdelen in de ouderensoos zei gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen dat constante aandacht voor Stompwijk nodig blijft. Zij gaf ook een toelichting op een aantal bijzondere resultaten in 2011 in Stompwijk: het voetgangers pad bij de Meerlaan is gerealiseerd; ondernemers in Stompwijk hebben zich verenigd in MKB Stompwijk en zijn in gesprek met de gemeente; de renovatie van de Sint-Laurentiuskerk is zeer geslaagd dankzij de inzet van veel vrijwilligers; Buitenschoolse Opvang is nu in Stompwijk zelf geregeld; de nieuwe Hoge Brug zorgt voor een aantrekkelijke entree van Stompwijk en met het verdwijnen van de verspreid liggende kassen wordt de omgeving van Stompwijk weer een stukje groener. Momenteel wordt er gewerkt aan het bestemmingsplan Landelijk Gebied, dat in februari in de gemeenteraad zal worden behandeld. In 2012 zal de verzakking aan de Stompwijkse weg definitief worden aangepakt en wordt er verder gewerkt aan de grote projecten zoals de rondweg, Kultuurhus en woningbouw voor senioren. Namens het CDA, Yvonne van Boheemen (yvonnevanboheemen@casema.nl) Rustige jaarwisseling, maar toch weer schade Tijdens de rustige jaarwisseling zijn op verschillende plekken in onze gemeente wederom vuilnisbakken en verkeersborden vernield door vuurwerk. Door zwaar explosief vuurwerk is door personen een spoor van vernielingen aangebracht in onze gemeente. “Gelukkig lijkt het erop dat door extra preventieve maatregelen meer schade is voorkomen. Het CDA heeft hier het afgelopen jaar op aangedrongen”, aldus CDA commissielid Dré Veelenturf. “Een van de voorstellen was het verwijderen van de plastic GFT-bakken bij hoogbouw tijdens de jaarwisseling. Hierdoor is het schadebedrag dit jaar mogelijk lager dan bij de voorgaande jaarwisseling”.


-6Drukbezochte SOS-klaverjasmiddag Op tweede kerstdag werd de traditionele kerstklaverjasmiddag gehouden in het Blesse Paard door Stichting Oranjefeesten Stompwijk. Al jaren wordt de opbrengst van deze klaverjasmiddag gebruikt om oranjefestiviteiten te organiseren op Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Voor de organisatie was het fijn om naast de vele trouwe kaarters, ook nieuwe kaartkoppels te verwelkomen. De beginnerscursus van Anneke van Bemmelen helpt startende kaarters om de fijne kneepjes van het klaverjassen onder de knie te krijgen en zo een nieuwe uitdaging aan te gaan. Wellicht is het een goed voornemen om in 2012 eindelijk dit gezelligheidsspel te leren? U bent van harte welkom op de vrijdagavond om 20.00 uur in het Dorpshuis. Na de inschrijving werden er lootjes verkocht voor de loterij. In het geval dat het klaverjassen niet zo zou lukken, was er voor iedereen toch een kans om met een leuke prijs naar huis te gaan. Dit jaar kon er in verband met de verbouwing van het Blesse Paard geen gebruik worden gemaakt van het podium en de bovenzaal. Aangezien er een grote opkomst was moesten er nog snel een aantal tafels bij gezet worden. Wij danken hierbij de kaarters voor hun geduld en het personeel van het Blesse Paard voor hun flexibiliteit en improvisatievermogen. Volgend jaar zal er zeker voldoende ruimte zijn voor iedereen om aan een lage tafel met een comfortabele stoel te kaarten. De Stichting Oranjefeesten Stompwijk kijkt terug op een zeer geslaagde en vooral heel gezellige middag. Met een teruglopende gemeentesubsidie worden wij als oranje vereniging steeds meer afhankelijk van sponsors en de opbrengst van deze klaverjasmiddag. Wij hopen dan ook in 2012 op uw steun te mogen rekenen.


-7Hieronder volgt de uitslag: Jan en Cok Faas Johan v Nieuwland en Leander Lelieveld Leny Overdevest en Theo vd Bosch Shirley Brugman en Angelique van Hoeijen Paul Knebel en Ernie Klijn Monique Halverhout en Luus Lydia Luiten en Ron v.d.Salm Frank van Rijn en Maurice vd Bosch Gerda vd Bosch en Ank vd Bosch Kees en Rob de Jong Roelie en Cock vd Vegt Jen en Mars Dick v.d.Salm en Donny v.Marwijk Fried en Lia de Jong Rick Luiten en Siem Jan Moes en Ruud van Hoeijen Lenie Overdevest en Irma vd Bosch Hans en Ellen Nieuwland Toos en Gré Luk Joeri v.d.Salm en Rosa v.d.Salm Nel en Arno Turkenburg Lenie en Ton Zuidgeest Cisca en Wim van Boheemen

6553 6129 5833 5783 5753 5727 5714 5691 5668 5570 5479 5478 5443 5433 5413 5375 5351 5333 5299 5269 5252 5222 5216

De Aanmoedigingsprijs was dit jaar voor Jos en Carla van Santen. Wij bedanken administratiekantoor van Boheemen voor de extra prijzen die zij in verband met hun jubileumjaar aan de SOS hebben geschonken. Daarnaast bedanken wij Bloemsierkunst de Passie en kapsalon Andrea voor hun sponsoring. Het Blesse Paard danken wij voor hun gastvrijheid. Wij hopen u ook dit jaar weer te ontmoeten op Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Stichting Oranjefeesten Stompwijk

Andrea’s Haarstudio

UITVERKOOOP BOETIEK NU 50% KORTING !!! Kleding – Bijouterieën – Tassen – Poncho’s enz. Loop gerust even binnen. (paskamer aanwezig ) Di –Vr : 09.00 - 17.30 en Zat: 08.30 - 16.00 Hoefblad 30 Stompwijk


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes Gepaneerde schnitzels div. soorten 4 stuks € 5,50 Gegrilde kippenpoten 4 stuks € 5,50

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-9-

Bezoek aan het van Gogh museum en het Rijksmuseum in Amsterdam Het bestuur is er in geslaagd om in samenwerking met de Bankgiro Loterij op vrijdag 27 januari 2012 een bezoek te organiseren aan boven genoemde Musea. Deze dagtocht met de Museum + bus is geheel gratis, we worden opgehaald en weer thuis gebracht, velen herinneren zich de tocht van vorig jaar nog wel. Ook toen stond het van Gogh museum op het programma, nu zijn er echter weer andere exposities aanwezig, dus kijk en geniet van deze kunstenaars. Voor de lunch in het van Gogh museum wordt wel een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage moet vooraf worden betaald en bedraagt â‚Ź 12,50 per persoon. Graag te voldoen bij opgave, is uw bijdrage niet betaald dan gaat er een ander persoon mee. Er kunnen beperkt rollators met de bus mee, dit melden bij inschrijving. De juist vertrek tijd is 10.00 uur vanaf sporthal de Meerhorst, graag 15 minuten van te voren aanwezig zijn. Inschrijving vanaf woensdag 11 januari 13.00 uur in volgorde van binnenkomst. Telefoonnummer 071-5804342 of e-mail ahjvsanten@casema.nl hier geldt: De tijd van binnenkomst is bepalend. Het bestuur wenst u een goed, gezond en fijn 2012 toe, wij zien uw lidmaatschap met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet Het Bestuur. Gezocht ! Tijdens oud en nieuw ben ik mijn jas kwijt geraakt in Beatz. Indien iemand deze per ongeluk heeft mee genomen wil diegene dit dan even melden door middel van een telefoontje naar 0623601701. Het is een zwarte jas met capuchon. Donny van Marwijk

Stichting Amigos - Statiegeldbonnenactie! Nog tot en met 7 januari kunt u uw statiegeldbonnen doneren in de COOP. De rode doos van Stichting Amigos staat bij de flessen-inname. Hartelijk bedankt! Chau, Lia de Jong-Zwetsloot Stichting Amigos


Een kijkje in de keuken van…….. Het begin van de Geboortekliniek In mei 2008 is de Geboortekliniek gestart. Anderhalf jaar voorafgaand hebben wij met diverse mensen plannen gemaakt en geschreven. Ik kan me nog goed herinneren toen wij in 2006 als twee bevlogen meiden, een gesprek kregen met één van de leden van het Raad van bestuur van het MCH. We waren in een jubelstemming, dat wij, lees Lianne en Ellen uit Stompwijk, met één van de hoge heren mochten brainstormen over hoe de geboortezorg er in Den Haag uit zou moeten zien. Ik zie ons nog binnenkomen daar. Allebei een tikkeltje zenuwachtig, maar goed voorbereid en het allerbelangrijkste exact wetend wat we wilden. Hij bood ons een stoel aan en Lianne stak van wal. Vertelde van hoe goed het zou zijn om de mensen, die “tussen wal en schip belanden” te helpen, het MCH over een ambitieuze maatschap gynaecologie beschikt en daar gebruik van moest maken, dat de geboortezorg in Den Haag best beter kan, dat wij de beste mensen zijn om mee samen te werken. Tevens wisten wij hem precies te vertellen wat de geboortezorg zou gaan brengen in de toekomst. In die tijd wisten wij al dat de thuisbevallingen zouden gaan verdwijnen en dat er meer vraag zou komen naar pijnstilling. En ik ben eerlijk, maar op deze momenten is Lianne op haar best. Hieronder de conversatie betreft de ruggenprik. In 2006 was het nog helemaal geen vanzelfsprekendheid dat vrouwen hiervoor kozen: Lianne: “Jullie moeten vanaf heden de ruggenprik gaan inzetten. Vrouwen moeten dit 24 uur per dag kunnen krijgen.” Hoge heer: ”ja maar onze anesthesisten (degene die de ruggenprik zet) zijn in loondienst en krijgen geen financiële prikkel.” Lianne: “In loondienst zeg je? ” Hoge heer: ”Ja in loondienst en dat is nog niet zo makkelijk, want ze krijgen geen financiële prikkel om ’s nachts hun bed uit te komen.” Lianne: “In loondienst toch??” Hoge heer: “Ja in loondienst” stilte…..en toen zag ik hem gaan nadenken…. Lianne: “Bij ons is ook iedereen in loondienst en met 3x werk weigeren weet je dan wat de regel in Nederland is??? Hoge heer ging fronzen en ik zag dat hij nadacht en een tikkeltje angstig keek voor wat er ging komen en ja hoor, ze ging het zeggen. Lianne: ”3x werk weigeren is ontslag op staande voet, bij mij gaan ze eruit, ze kunnen vertrekken.” Hoge heer begon te lachen….. en ik dacht, is dit goed of niet? Hij droeg nog argumenten aan dat het allemaal niet zo makkelijk lag, maar uiteindelijk gaf hij haar gelijk. Juist door onze bevlogenheid, ons idealisme, onze nuchterheid en eerlijkheid was de Geboortekliniek anderhalf jaar later een feit. Nu, een paar jaar en verschillende cursussen betreft onze ontwikkeling verder, hebben we geleerd hoe we professioneel kunnen overkomen, hoe we dingen diplomatiek kunnen brengen en hoe we bepaalde zaken kunnen aanpakken.


-11Maar dan nog…. Die twee meiden, die in 2006 aan de tafel van de hoge heer zaten, waren echt leuk, onbevangen met een ideaalbeeld. We missen ze niet, we zijn het nog steeds, maar we hebben ze alleen verweven met de professionele houding, zodat we, wanneer we dat willen, de zaken diplomatiek kunnen overbrengen. We blijven eerlijk, no nonsens en zeggen waar het op staat en dat is iets wat je hebt, daar kan geen cursus tegenop. Inmiddels zijn de hoge heren van toen voor ons geen hoge heren meer, maar collega’s met wie we nu regelmatig brainstormen en overleg hebben en die net als ons het beste met de patiënten/cliënten voor hebben en proberen om verschil te maken in de zorg. Lianne den Haan en Ellen van der Geest Wij wensen iedereen een fijn en vruchtbaar 2012, Proost!!!


Voor een vrijblijvende offerte: Email: Mobiel: Telefoon:

peter.selier@online.nl 06-51153686 071-5801878


-13 -

Zaterdag 28 januari is het alweer tijd voor de 3e editie van “Live In Stompwijk” in het Dorpshuis. Ook voor deze editie hebben we weer twee veelbelovende bands weten te vinden, namelijk:

en

De avond zal om half 9 geopend worden door onze eigen Stompwijkse (punk) rock-trots FOOL SPEED AHEAD. Deze band staat garant voor een set vol lekkere (punk)rock, bestaande uit steeds meer eigen nummers, maar ook de bij velen bekende covers (Ring of fire, Faith) worden niet geschuwd. Een goede reden dus om massaal op tijd naar het Dorpshuis te komen. Meer info check: www.ongekendtalent.nl/band/fool-speed-ahead. Om kwart voor 11 is het de beurt aan de tweede band van deze avond en dat is niet de eerder aangekondigde band Vine-Yard (hebben helaas af moeten zeggen), maar het podium zal dan beklommen worden door NEW POKERFACE. Deze Bredase punkrockers hebben al meer dan 100 shows op hun naam staan, waarvan een aantal zelfs in België, Duitsland, Frankrijk en Spanje. In december speelden zij 3 keer in het voorprogramma tijdens de afscheidtour van de Heideroosjes, onder andere in LVC in Leiden. Voor meer info check: www.newpokerface.com/ De entree voor deze avond is ook nu weer slechts € 3,-- en de kaarten zijn vanaf aanstaande woensdag te koop bij de COOP Supermarkt en Café de Gouden Leeuw (Ruud en José). Volg ons ook op twitter.com/liveinstompwijk en facebook.com/liveinstompwijk Live In Stompwijk wordt mede mogelijk gemaakt door:

Koopzondag in Stadshart Zoetermeer Zondag 8 januari a.s. wordt in het Zoetermeerse Stadshart de eerste koopzondag van het nieuwe jaar gehouden. Deelnemende winkeliers, herkenbaar aan een speciaal raamaffiche, zullen hun deuren openstellen van 12.00 tot 17.00 uur. En uiteraard is ook de horeca present, voor een drankje en/of hapje tijdens of na het winkelen. En…. het parkeren in de garages van het Stadshart is de eerste 3 uur gratis!


-14-

Zondag 8 januari 2012

Stompwijk ‘92 organiseert zondag de 29e editie van de Meerhorstloop Het traject van de Meerhorstloop loopt over voet- en fietspaden in het fraaie groene Polderlandschap tussen Zoetermeer, Stompwijk en Zoeterwoude. Gekozen kan worden uit 3 afstanden (5, 10 en 15 km). Er is tevens ook een loop voor de jongeren (1,8 km). Deelnemers kunnen zich vanaf 10.00 uur inschrijven op het Sportpark de Meerhorst in Stompwijk. De jeugdloop start om 11.30 uur, de overige afstanden om 12.00 uur. Voor alle categorieĂŤn deelnemers zijn prijzen beschikbaar en elke deelnemer krijgt een aandenken na afloop. Alles over de Meerhorstloop. www.stompwijk92.nl

Handbalprogramma

Programma voor zaterdag 7 jan Team waar Tegen Tijd Locatie Scheidsrechter DS1 uit Hercules 19.00 Boswijk Giterson/Melkert Programma voor zondag 8 jan Team waar Tegen Tijd Locatie Scheidsrechter DS2 thuis Concordia 13.10 Meerhorst Hanneke HS1 uit Warmunda 13.00 De Geest T. Cordesius HS2 uit Savosa 2 10.00 Aksent E. Looijen DAJ thuis Rowah 12.00 Meerhorst Joost HAJ vrij DBJ1 uit Northa 11.40 De Schelft DBJ2 uit DIOS 3 13.20 Ballonhal HBJ uit Saturnus 11.00 5-meihal DCJ1 thuis Foreholte 2 11.10 Meerhorst Leonie DCJ2 thuis DIOS 3 14.20 Meerhorst Irene GCJ thuis Saturnus 10.20 Meerhorst Danielle/Manja GDJ thuis VELO 09.30 Meerhorst Lilian

Wednr 427

Wednr 6135 4506 6409 6285 6449 9315 8088 6386 6437 5583 6424


-15VV/ZZ Zaalvoetbalkampioenschap 2012 Kerst, oud en nieuw zijn weer achter de rug en Stompwijk komt langzaam aan weer een beetje op gang. Het uitbuiken is voorbij, tijd voor actie! De 39 deelnemende teams op het VV/ZZ Zaalvoetbalkampioenschap 2012, verdeeld in een heren- en damestoernooi, staan te trappelen om hun kunst- en vliegwerk te vertonen binnen de lijnen van sporthal de Meerhorst. Bloemsierkunst de Passie en Partyherberg Het Blesse Paard zullen a.s zaterdag 7 januari het toernooi openen met een spectaculaire aftrap. Vervolgens zal om ongeveer 19.30 uur het damestoernooi ook officieel geopend worden door 2 enthousiaste dames: de ambassadrice van het damestoernooi, Bonnie Billroth en Marie-Louise v.d. Salm namens de BEA, beheerder evenementen en activiteiten. Om u op de hoogte te houden van de voortgang van het toernooi, zullen wij regelmatig de hoogtepunten van het toernooi met u delen via de Dorpsketting en het clubblad van Stompwijk’92. Bent u nu al nieuwsgierig dan kunt u de website van www.stompwijk92.nl/evenementen raadplegen of onze eigen website http://vvzz.hyves.nl. Beide sites zullen gedurende het toernooi de laatste nieuwsfeiten en foto’s bevatten. Het programma voor komende zaterdag 7 januari 2012: 17.45-18.10 18.10-18.35 18.35-19.00 19.00-19.25 19.25-19.50 19.50-20.15 20.15-20.40 20.40-21.05 21.05-21.30 21.30-21.55 21.55-22.20 22.20-22.45 22.45-23.10 23.10-23.35

Dream Team - 3x Niks De Freddy's - Poko Boys FH Hafnarfjöredur - FC Benson Blauwe Duivels - Van Rijn Transport Ed's Team - Goldstars Wenteltrapjes - Stompwoudse Meiden Paksoi - Pink Lady’s IV Ed's Team - De Talenten Goldstars - Stompwoudse Meiden Wenteltrapjes - Paksoi The Limit - De Leyens V/d Salm & Co - Staat 't bier koud? De Leipe Loetjes - The Vlietteam Team O'Neill - TZN VVVS - ZZ De Toko - Beatz FC bal tegen 't dak- Bankie Voll

Martijn Oudshoorn namens VV/ZZ

Gevonden herenfiets Donderdagochtend (29-12) is er in de fietstunnel onder de N206 een paarsblauwe herenfiets van het merk Pointer gevonden. De fiets stond niet op slot maar lag als verlaten in het tunneltje. Voor informatie bel naar: 0630004036


Wij wensen iedereen een fleurig & kleurrijk 2012 !!! Ook in 2012 gaan wij door met onze doorlopende Actie: "Gek op bloemen" spaarplan. Bij iedere contante besteding van € 3,50 krijgt u een stempel op de speciale Bloemen spaarkaart. (Op handig creditcardformaat, dus vraag er naar in de winkel.) De kaart is op 3 momenten in te leveren: * Twaalf stempels hebben een waarde van € 3,00 Maar doorsparen kan ook: * 18 stempels hebben een waarde van € 5,00 * En een volle spaarkaart van 24 stempels is € 7,00 waard. U kunt dit besteden aan bloemen en/of planten in onze winkel Bloemsierkunst "De Passie", www.bloemsierkunstdepassie.nl info@bloemsierkunstdepassie.nl, 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten. Let op: weekend aanbieding van € 5.-


Een klein eerbetoon voor onze Stompwijkse helden Vrijdagavond 23 december werd ons dorpje weer opgeschrikt door een 2e overval in de COOP. Gelukkig waren daar dappere mannen die, met gevaar voor eigen leven toch maar mooi achter die gasten zijn aangegaan. We vinden dat zo geweldig van jullie dat dat toch maar ff gezegd mag worden. Mannen bedankt, we zijn trots op jullie. Voor het personeel weer veel sterkte gewenst. Gerrit (de bakker van de COOP) Debbie van Ooststrom

Expositie Mandala’s en Keramiek in De Schakel In De Schakel in Leidsenhage is de eerste expositie van 2012 van start gegaan. De expositie duurt tot en met 3 maart en bestaat uit Mandala tekeningen en Keramiek. De tekeningen zijn vervaardigd door cursisten van Marianne de Wit, die zelf ook aan de expositie meedoet. De keramische objecten zijn van Chris de Wit. De Schakel is geopend op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Origineel cadeau? U bent op zoek naar een origineel cadeau? Kies dan voor de DVD ‘Dorp tussen steden’ en maak iemand blij. De DVD is nu op vier adressen in het dorp te koop. Supermarkt COOP, Kapsalon Andrea, Luiten Woonsfeer en De Stal.


CafĂŠ de Gouden Leeuw presenteert:

Bad Obsession (Guns ’N Roses coverband)

+

(Hardrock/metal)

Zaterdag 14 januari 2012 Vanaf 21:30 uur Toegang gratis


Ik zoek mijn tweelingbroertje! Mijn Kerstfeest was triest, want mijn tweelingbroertje kwam niet terug van buitenspelen uit de achtertuin. Heeft u Bagheerah soms gezien of in huis genomen? Of zit hij in uw garage of schuur? Wij wonen op de Dr. van Noortstraat 12-P en soms spelen wij in de tuin en een stukje weiland. Weet u waar mijn broertje is? Belt u dan 06 29072070 of 06 20992058 of 071 5804667. Wij missen hem heel erg, overal gezocht (alle instanties ingelicht) en hopen dat hij gauw weer thuis is. Bel ons vlug. Zijn zusje Kyrah en onze baasjes Marianne & Dick. Dank u wel!

Verloren: mobiel "samsung monte" Afgelopen oudejaarsavond ben ik in de Beatz mijn mobiel verloren. Ik hoop dat iemand hem gevonden heeft! Een belletje naar 5801785 en ik kom hem halen.... Stef Janson, van Merodestraat 21


Angky’s kapsalon

CEES LUITEN

Ik w il graag uw haar knippen, permanenten of kleuren etc. Bij mij thuis of als u dat gemakkelijk vindt, bij u thuis.

EFFIC IENT TRANSPORT van ZAND, GROND e n AANVULLING

Knippen Volwassenen Kinderen t/m 12 jaar Alleen pony Permanenten vanaf Verven vanaf

€ 10,00 € 7,50 € 5,00 € 30,00 € 25,00

Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

U kunt altijd bellen voor meer informatie of een afspraak. Angky Huyssitterweg 5, 2266 HE Stompw ijk Tel.: 06-10 16 98 60

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompw ijk Tel. 071-5803359


-21Terugblik op de Open Monumentendag van zaterdag 10 september 2011 In de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn de deuren van monumenten opengezet voor belangstellenden. De historische verenigingen hebben op de informatiemarkt acte de presence gegeven. De Open Monumentendag, met thema Nieuw gebruik – oud gebouw, is geopend in het Voorburgse Wijkcentrum Oranjehoek door wethouder Heleen Mijdam met de treffende woorden “Een monument zonder bestemming is een monument zonder toekomst.” Dank Open Monumentendag is mogelijk gemaakt met subsidies. Met dank voor de vrijwillige inzet van eigenaren en beheerders van monumenten, erfgoedpartners en vrijwilligers. Open Monumentendag 2012 – thema en speerpunten Op zaterdag 8 september 2012 vindt de volgende Open Monumentendag plaats met thema ‘Groen van toen’. Hiermee wordt stilgestaan bij de rol, het belang en de betekenis van het groen in relatie tot monumenten. Met het thema is er aandacht voor monumentaal groen in brede betekenis: stadsparken, tuinen, boerenerven, landgoederen, buitenplaatsen, lanen, monumentale bomen, begraafplaatsen, verdedigingswerken, landschapselementen (grafheuvels, terpen, dijken), hofjes, villaparken, tuindorpen en meer. Vacatures: bestuursvrijwilligers gezocht Wij zijn op zoek naar een uitbreiding van ons bestuur met twee bestuursleden. Voor beide functies wordt een beschikbaarheid gevraagd van ruim één dagdeel per week met pieken in bepaalde periodes (ook overdag). Het gaat om de volgende functies: - een vrijwilliger die van een idee een concrete activiteit maakt, andere organisaties daarvoor enthousiast kan maken, meewerkt aan het verkrijgen van sponsorgelden voor de activiteit en zorgt voor de praktische realisatie; - en een vrijwilliger die onze activiteiten kan ondersteunen met sprankelende teksten, met op het moment en de doelgroep afgestemde middelen, met handigheid in vormgeving en zo op aansprekende wijze met ons de interesse voor de verschillende activiteiten weet te trekken. De volledige vacaturetekst is na te lezen op www.omd-lv.nl. Meer informatie bij Pieter van den Kerkhoff via 070-3693233 of info@omd-lv.nl Publiciteit Het laatste nieuws over de ontwikkelingen rondom de Open Monumentendag in de gemeente is te volgen via de website www.omd-lv.nl en via Twitter, www.twitter.com/omdlv.


DE WINTERSCHILDER kleurt e n een boe ket geurt uw woning deze winter!! De winterschilderperiode gaat weer van start deze loopt van 15 november 2011 tot 15 maart 2012. Bij alle opdrachten uitgevoerd in deze periode wordt u getrakteerd op kleurig en geurig boeket speciaal voor u gemaakt.

Schilderen, behangen en wandafwerking Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen


-23-

Gevonden : Op het Klaverblad is er een meisjes schakelarmband gevonden, met druppels en een soort eikeltjes. Misschien iemand verloren op weg naar de sporthal? Je kunt het ophalen bij Luiten Food, Klaverblad 11. Ria Luiten

Kaartavond Blesruiters Wij hopen dat iedereen een hele fijne jaarwisseling heeft gehad. Wij gaan dit jaar weer als eerste starten met klaverjassen en wel op vrijdag 6 januari. Iedereen is, zoals gewoonlijk, van harte welkom in de kantine van de Blesruiters. Wij beginnen om 20.00 uur en hopen op goede opkomst. Ook willen wij iedereen de beste wensen toewensen voor het jaar 2012. Jet, Alex, Joke, John en Ton

Maandag 9 januari - Ambachtenmiddag in zorgcentrum Emmaus: Dominee de Wijer vertelt over zijn “ambacht” Het nieuwe jaar beginnen we met het ambacht of misschien beter gezegd roeping van dominee de Wijer. In de Dorpskerk is Evert Jan de Wijer sinds 16 jaar predikant. Naast predikant is hij ook “gelegenheidsregisseur”; afgelopen maand december werd de musical Maria opgevoerd in Ons Huis, onder zeer inspirerende regie en met een schitterende rol van de dominee. Ik hoor u denken: dominee en Maria, hoe is dat te rijmen? Het antwoord hierop kunt u zelf beoordelen in februari als dezelfde musical in Emmaus wordt opgevoerd door het musicalkoor. Evert Jan is een begenadigd spreker, niet alleen op de preekstoel, ook buiten de kerk kan hij boeiend vertellen. Over de historie van de Dorpskerk, over zijn keuze theologie te gaan studeren, over de veranderingen in de kerk, over het wel en wee in en rond de Dorpskerk, etc. Na de ambachtsmiddag met de pastoor vorig jaar, was het uiteraard een logische stap ook de dominee te vragen. Zorgcentrum Emmaus, Bennebroekweg 1 Zoeterwoude-dorp. Aanvang 14.30 uur, entree voor niet-bewoners € 2, voor klantenpashouders gratis. Informatie receptie Emmaus: 071 5809203


Bierstube Gaandrië

-25-

Allereerst willen wij iedereen een heel gelukkig en feestelijk 2012 wensen. Op zaterdag 21 januari is het zo ver, dan wordt onze lang gekoesterde droom werkelijkheid. Wij hebben al een paar jaar het idee om het Blesse Paard iedere derde zaterdag van januari om te toveren tot een heuse Bierstube oftewel een Oostenrijkse bergkroeg. Wij zijn al druk bezig met alle voorbereidingen voor dit feest. Wij hebben zelfs al een echt chalet weten te bemachtigen en natuurlijk kunnen ook de alom bekende biertafels niet ontbreken. Om helemaal in de sfeer te komen hebben we een echte Tsjechische volksmuziekband genaamd Západská weten te contracteren. Aanstaand weekend komen Prins John, Page Wendy, Opper Hans en de mannen van de Raad van 11 weer langs om bij iedereen het boekje te brengen en de loten te verkopen. Dus houd u er rekening mee dat er zaterdag 7 januari in de buitenwijken en zondag 8 januari in de dorpskern van Stompwijk 2 mannen voor uw deur kunnen staan in onze herkenbare jassen van de Carnavalsvereniging. Schrik niet, deze mannen komen u het boekje brengen van dit Carnavalsseizoen en de loten verkopen waarvan de opbrengst volledig naar het kindercarnaval en het ouderenjongere carnaval gaat. Dus koopt u deze loten, dan steunt u ons hiermee om ook dit seizoen weer tot een succes te maken. Hier nog wat data: Zaterdag 7 en zondag 8 jan: Gaanders boekje lopen en lotenverkoop Zaterdag 21 jan: Gaanders Bierstube Zaterdag 18 feb: Optocht, straatcarnaval en gekostumeerd bal. Voor meer info www.degaanders.nl. P.R. De Gaanders

Dierencentrale Nederland VERMIST Kater, cypers, witte snuit, borst, poten voor, kousen achter en witte buik, 2 verschillende ogen, Stompwijkseweg Leidschendam/Stompwijk. Kater, rood, witte voeten, kin en wit op bef en witte vlekjes naast neus, vrij lange staart, hoog op poten, Doctor van Noortstraat Stompwijk. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-601199 Kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl


Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit

Afvoeren van tuindersafval van Merodestraat 1- 2266 JX Stompwijk Tel. 06-10319195


Overvallers aangehouden, politie zoekt getuigen

-27-

Stompwijk Politieagenten hielden vrijdag 23 december omstreeks 18.00 uur twee mannen aan die even daarvoor een supermarkt aan het Hoefblad hadden overvallen. De mannen waren de supermarkt ingelopen en bedreigden daar een klant en een caissiere in de winkel. Nadat zij goederen hadden buitgemaakt vluchtten de verdachten naar buiten. De mannen stapten in een gereedstaande auto maar kregen onvoldoende tijd om weg te rijden, omdat diverse Stompwijkse klanten hen op de hielen zaten. De overvallers renden weg, achtervolgd door een steeds grotere groep getuigen. Tijdens de achtervolging losten de verdachten enkele schoten. Dit weerhield de achtervolgende Stompwijkers er niet van om hun achtervolging voort te zetten. De verdachten wisten een 77jarige automobilist tot stoppen te dwingen, met de bedoeling hem zijn auto af te nemen. Zij pakten de man vast, maar wisten hem niet uit de auto te trekken. Een Stompwijkse achtervolger werd door een verdachte meerdere keren met een pistool op het hoofd geslagen. Hij wist de man echter te overmeesteren en hem onder controle te houden. Aanhouding De gewaarschuwde politie kon direct deze verdachte inrekenen. Een tweede verdachte werd in de omgeving aangehouden. Bij ĂŠĂŠn van de verdachten troffen agenten een vuurwapen aan. Onmiddellijk werd door forensisch experts een sporenonderzoek ingesteld. Agenten onderzochten de omgeving naar mogelijk meerdere verdachten. Deze werden echter niet aangetroffen. De recherche heeft de zaak in onderzoek en zoekt getuigen. Tips? Bent u getuige geweest van deze overval of heeft u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de dader(s)? Neemt u dan contact op met de recherche van politiebureau Leidschendam-Voorburg via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000. Minder druk tijdens jaarwisseling In de gemeente Leidschendam-Voorburg verliep de jaarwisseling relatief rustig. Er werden twaalf aanhoudingen verricht voor illegaal vuurwerk, mishandelingen en vernielingen. Diverse jeugdige overlast veroorzakers werden in een brief van de burgemeester gemaand om dit jaar tijdens de oud en nieuw viering geen problemen te veroorzaken. In Voorburg kwamen diverse meldingen van straatbrandjes binnen. Grote incidenten deden zich echter niet voor. In de middag werd een 18-jarige Voorburger aangehouden, omdat hij illegaal vuurwerk afstak. De politie heeft 5 stuks zeer zwaar en gevaarlijk vuurwerk in beslaggenomen.


Andrea’s Haarstudio KAPSALON DAMES HEREN KINDEREN Zonder en Met afspraak Voor iedere behandeling kunt u zo binnenlopen, of loop even binnen voor het maken van een afspraak of belt u met 071 – 580 15 60

Wassen Knippen Drogen € 26,00 Kids knippen t/m 12 jr € 10,50 Jeugd knippen t/m 18 jr € 15,50 Heren knippen € 19,50 Dames wassen knippen € 21,25 Kadotip !! geef eens een kadobon van Andrea’s Haarstudio geldig voor salon en boetiek

www.andreashaarstudio.nl

BRUIDSKAPSELS

071 – 580 15 60 Hoefblad 30 Stompwijk naast de COOP Supermarkt altijd vrij parkeren

di - vr : 09:00 - 17:30 zat : 08:30 - 16:00

Lingerie Speciaalzaak CHOUETTE Wij wensen iedereen EEN GEZOND EN EEN GELUKKIG 2012. Onze winteruitverkoop is begonnen. Nachtkleding, dusters, pyjama’s en nachthemden 30% Badkleding, bikini’s, badpakken, tankini’s en accessoires -30% Setjes, bh’s, slips, hemdjes - zie de diverse kortingen tot 50% Voor de betere lingerie bij u in de buurt. Damlaan 9, Leidschendam, Tel. 070-3200141 Cupmaten van A tot H, Corrigerende foundation, Heren– en kinderondergoed. Erkend leverancier van borstprothesen.

Dorpsketting 2113  
Dorpsketting 2113  

Weekblad De Dorpsketting, nr. 2113

Advertisement