Page 1

Zet-hem-op-Peet ketting!! Weekblad de Dorpsketting

Datum: 10 okt. 2011 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2102

Oplage: 1060

Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Petra Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk Maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

Sam’s Kleding inzameling In deze Dorpsketting: Parochieberichten 2 Rouwkaart 4 Restauratie kerk 5 Laatste noodkreet 7 Film over Stompwijk 9 Marathonschaatsen 11 Amigos bij Vrouw Actief11 Holland huis 15 Sport 16 Carnaval 19 Poezen zoeken huis 19 MS 21 Klaverjassen 21 Beatz 23 Bridge 25 CDA 29

Vrijdag 14 oktober is er een kleding inzameling. Anders dan u gewend was, vindt de inzameling nu plaats op het kerkplein. Er staat van 13.00 uur tot 16.00 uur een vrachtwagen waar u nu direct uw kleding kan inleveren. Wij hopen dat u even de moeite wilt nemen om mensen in nood te gedenken. Er zijn hele werelddelen waar uw kleding een geschenk uit de hemel is. Wij rekenen op u. Wij bedanken Wil en Wim Suijten voor hun jarenlange inzet voor dit goede doel en het beschikbaar stellen van opslagruimte voor de aangeboden goederen. MOV - Stompwijk

Niemand kan zich zo hulpeloos voelen als de echtgenoot van een zieke vrouw, behalve de vrouw zelve Leo Oliehoek (1953-heden)


-2-

Parochieberichten H.Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Weekvieringen in de RK H.Laurentius Parochie. donderdag 13 okt. vrijdag Zaterdag Zondag

14 okt. 15 okt. 16 okt.

19.00 uur

Rozenkransgebed voorganger Jan van Rijn 13 t/m 16.00 uur kleding inzameling mensen in nood op het kerkplein. 19.00 uur geen viering. 11.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorganger pastoor J.v.d. Bie.

Misintenies Zondag 16 oktober 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jan Koevoet jaargetijde, Piet Roeling, overleden ouders Zuidgeest - v. Uffelen, Magda v. Santen - v. Paassen, Nelly en Theo Wortman - v. Beek, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Jannie Suyten v. Leeuwen, Will.v.d. Brink – Luiten, Aad Luk, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson - Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Grard Knijnenburg - v.d. Lubbe, Bertus .v. Vliet. kerkhulpen Zaterdag 15 okt. 19.00 u Zondag 16 okt. 11.00 u

Kosters Adriaan H. Frieda .v.S.

Lectoren geen Nel Klijn

Misdienaars geen Bart .v.Santen / Simon.v.Es


-3Oktobermaand Rozenkransmaand Donderdag a.s. bidden we in de kerk weer het rozenkransgebed. We rekenen weer op de aanwezigheid van velen. Vooral in deze onzekere tijd willen we bij alles wat ons bezighoudt, Maria`s hulp en voorspraak vragen. Hopelijk maakt u op donderdagavond een half uurtje vrij om het rozenkransgebed mee te bidden. Om 19.00 uur bent u weer van harte welkom. Jan van Rijn Openingstijden: Donderdagavond 19.00 – 21.00 uur Zaterdag 11.00 – 14.00 uur De gezellige kringloopwinkel heeft weer prachtige spullen binnen gekregen b.v. mooie sieraden het is de moeite waard om alles te komen bewonderen, er is altijd wel iets bij naar uw zin. Wanneer u niet kunt slagen kunt u altijd een kopje koffie of thee komen drinken. Wist u dat wij ‗n prachtige collectie Swarovski beeldjes binnen hebben gekregen echt voor de verzamelaar van deze beeldjes. Voor grote meubels, kasten, tafels en stoelen hebben wij een fotoverkoopboek. Dit lig in De Stal of vraag er naar wanneer u ‘n kijkje komt nemen op Dr. Van Noortstraat 137 A, Telefonisch bereikbaar 06-23525700 Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl

Fietskring a.s. Donderdag gaan we weer een mooie route fietsen met de kring. Als het weer even wil mee werken gaan we er nog een mooie tocht van maken. We staan bij de kerk klaar en klokslag 9.30 uur vertrekken we. Annie van Rijn

Donderdag 13 oktober vertrekt er weer een Woej busje naar Leidsenhage. We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Meerlaan bushalte tegenover de Coop. Om 13.00 uur gaat hij weer naar Stompwijk terug. Er kunnen 8 personen mee. Coby v.d. Geest, tel.: 071—580 15 61


-5-

Actie restauratie kerkgebouw Stompwijk Bedrijven actie : Stompwijk, oktober 2011. In 2010 hebben we alle inwoners van Stompwijk de gelegenheid geboden om, via aankoop van obligaties, deel te nemen aan onze actie ter verwerving van gelden voor de restauratie. Nadien hebben we diverse malen aangegeven om dit later te doen voor bedrijven. Dat moment is nu gekomen. Ook nu is de basis om gelden te verzamelen om structureel (komende 10 jaar) rente en aflossing te betalen. Immers, we hebben ook veel geld geleend om de restauratie te financieren. De actie houdt in dat we bedrijven de gelegenheid bieden om hun naam voor minimaal 25 jaar aan ons kerkgebouw te verbinden. Dit via naambordjes op een verzamelbord achter in de kerk. Indien nodig, verzorgen we graag meerdere borden, die er uiteraard, fraai uit zullen zien. Daar staat tegenover dat we een jaarlijkse bijdrage vragen van € 200,= voor een periode van 10 jaar. Totaal dus € 2000,= . voor de 25 jaar dat het bord daar hangt. Deze week ontvangen alle bedrijven een brief hieromtrent. Ook particulieren, verenigingen, politieke partijen enz, kunnen, indien ze dit wensen, deelnemen. Dat het slagen van deze aktie, voor de langere termijn, zeer belangrijk is, dat moge duidelijk zijn. We hopen op een grote deelname. Bij voorbaat hartelijk dank. Voor info of opgave : Jan Luiten 06-22923116 Jaap de Jong 071-5802331 (s’avonds) Aad Hogervorst 06-54661930 Medewerkers avond. Voor alle mensen die hebben meegewerkt aan de restauratie van ons kerkgebouw organiseren we een feestelijke bijeenkomst. Deze vindt plaats op zondag 13 november in ―het Blesse Paard‖. Verder info vindt u op uw persoonlijke uitnodiging. Opening kerkgebouw na de restauratie Deze vindt plaats op zondag 20 november. Nadere berichten volgen via de Dorpsketting of persoonlijke uitnodiging. Restauratie commissie kerk


AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas. A.P.K. keuringen; Airco service; Texaco tankstation. www.autobedrijfluiten.nl

info@autobedrijfluiten.nl

Nu ook het adres voor: Straatkolken, afvoergoten en drainage Pvc buizen: alle maten en hulpstukken Stelconplaten: nieuwe en gebruikte Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!


Laatste noodkreet - Dringend gezocht - De tijd dringt - Oproep Sinterklaasintocht op de tocht Door diverse omstandigheden zijn wij op zoek naar iemand die de leiding van de Sinterklaasintocht op zich wil nemen. Ik zou graag de organisatie aan een enthousiast persoon overdragen. Je wordt bij gestaan door een ervaren team De werkzaamheden bestaan uit het versturen van aanvragen en sponsorbrieven en het bijhouden van de voorraad kleding en accessoires. De avond voor de intocht wordt de sporthal aangekleed en na de intocht weer leeggeruimd. Je wordt dit jaar bijgestaan door ondergetekende. Durf jij het aan, neem dan contact op met Keesluiten@hotmail.com Is er v贸贸r 14 oktober geen reactie, dan is er helaas geen intocht.

Herfstwandeling Duivenvoorde Voorschoten Op woensdag 12 oktober kunt u met Ria Hoogstraat genieten van de herfstkleuren en de paddenstoelen op het landgoed Duivenvoorde aan de Veurseweg in Voorschoten. Het IVN afd. Den Haag en Omstreken en Stichting Bomen Over Leven organiseren samen een herfstwandeling door het mooie kasteelpark, dat is aangelegd in de Engelse landschapsstijl, maar waar ook nog elementen van de vroegere Franse stijltuin te vinden zijn. Kinderen zijn van harte welkom en krijgen extra aandacht van de gids. We starten om 14.00 uur bij de opzichterwoning halverwege de oprijlaan, daar vindt u ook de kaartjesautomaat en de fietsenstalling. Uw auto kunt u parkeren aan het begin van de oprijlaan tussen de bomen. Toegang volwassenen 1 euro, 65+ en kinderen 0,50 euro. Het park is verboden voor honden. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

Uitslag kaartavond Blesruiters 7 oktober De uitslag van de kaartavond was als volgt: 1. Bertus 5992 pt. 2. Sjaak Kappetein 5544 pt. 3. Frans 5354 pt. 4. Lenie v Ruyven 5273 pt. 5. G. v.d Bosch 5212 pt. 6. Sjaak v. Rijn 5208 pt. 7. Ria v.d Helm 5137 pt. 8. Toos de Bruin 5109 pt. Troostprijs ging naar Cock. De volgende kaartavond is op vrijdag 28 oktober. Tot dan, Ton Zuidgeest


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes Oma’s sudderlapjes 4 stuks

€ 5,95

Gegrilde kippenpoten 4 stuks

€ 5,50

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-9-

Film over Stompwijk is klaar Het hele project heeft langer geduurd dan we wilden, maar het resultaat maakt alles goed. De nieuwe film over Stompwijk is klaar. Frans Oliehoek heeft er, althans naar onze mening, een geweldige prestatie neergezet. Die film moet je gezien hebben. De film is in de tweede helft van november te zien in de plaatselijke kerk. In de week van de heropening van de gerestaureerde St. Laurentius worden twee filmavonden gepland, waarvan we de data zo spoedig in dit blad bekend zullen maken. Leo van den Brink heeft Stompwijk en omgeving afgestroopt op zoek naar sponsors en zijn inspanningen zijn niet voor niets geweest. Vele tientallen ondernemers en enkele particulieren hebben belangstelling getoond. Uiteraard krijgen ze allen een persoonlijke uitnodiging in de bus. Kaarten voor de film van ongeveer 75 minuten zijn vanaf 9 november a.s. te koop, berichten daarover volgen eveneens later. Op beide avonden zal de film na afloop te koop worden aangeboden. In de loop van deze maand zullen we u via het grootste weekblad van dit dorp op de hoogte houden van wat er aan zit te komen. Graag tot dan, Namens de Filmgroep Stompwijk, Jack Luiten en Sjaak Jansen

Petra in het ziekenhuis Het was niet alleen maar feest dit weekend. Want toen ik in ziekenhuis Antoniushove kwam om orgel te spelen, hoorde ik ineens iemand mijn naam roepen. En daar lag redactielid Petra Oliehoek; weer geveld door een bacterie in haar heup. Ze was al geopereerd en nu maar afwachten of het beter gaat. Petra vanaf deze plaats: het allerbeste toegewenst. Agnes van Boheemen- Vollebregt


CEES LUITEN Schilderen, behangen en wandafwerking

EFFIC IENT TRANSPORT van ZAND, GROND e n AANVULLING Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompw ijk Tel. 071-5803359


-11-

Marathon schaatsen Op de vernieuwde baan in Deventer werd afgelopen zaterdag de openingswedstrijd gehouden. Dit was tevens de opening van de baan die met een soort circus tent is overdekt. Het publiek kreeg een leuke levendige wedstrijd voorgeschoteld. Joost Juffermans steekt momenteel in een blakende vorm. In Erfurth reed hij al een dikke pr op de 5 km. nl. 6.33.60. Ook in Deventer reed Joost formidabel. Samen met ploegmaat Sandor Stuut sprong hij 8 ronden voor het einde weg. Joost reed zo hard dat Stuut moest lossen en ging alleen verder. De achtervolgers konden maar niet dichterbij komen. Joost hield stand tot het laatste recht stuk, daar kwamen de sprinters hem in de laatste meters voorbij. Met enkele meters achterstand werd Joost 6e. Timmermans won voor Berga en Nauta. Martijn van Es bleef nog even thuis. Er mogen 4 rijders van een ploeg starten. De meeste ploegen hebben 5 of 6 rijders zodat er rijders bij de 1e divisie kunnen starten of thuis blijven. Zoey van den Bosch kreeg zaterdag de vuurdoop in het geweld van geharde marathon vrouwen. Ze moest echter halverwege de wedstrijd passen. EĂŠn troost, er waren er al minstens 15 af voordat Zoey moest lossen en zaterdag a.s. is er weer een wedstrijd. Foske Tamar van de Wal won de wedstrijd voor Maria Sterk en Mariska Huisman. A.s. zaterdag de eerste officiĂŤle wedstrijd om de KPNcup op de Amsterdamse Jaap Eden baan. Start om 18.00 uur met de 1e divisie 100 ronden, 19.30 uur dames 60 ronden en 20.30 uur Topdivisie 125 ronden. Aad de Haas

Stichting Amigos bij VrouwActief Wanneer: dinsdagavond (vanavond) 11 oktober om 20.00 uur Waarom : Lia en Linda van Stichting Amigos praten over het werk in Bolivia en de activiteiten van Stichting Amigos hier in Holland. Waar : in het Dorpshuis Voor wie : alle leden en niet-leden van VrouwActief; het is een open avond Extra : dus dames ..... schroom niet te komen. Van de niet-leden wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd in het Amigos varken. PS: voor de kaartliefhebbers: zaterdagavond 22 oktober 2011 in de kantine van Stompwijk '92 de Stichting Amigos kaartavond. Chau, Lia de Jong-Zwetsloot Stichting Amigos


Andrea’s Haarstudio

KAPSALON STOMPWIJK MET OF ZONDER AFSPRAAK Zonder afspraak U kunt voor iedere behandeling zo binnenlopen zonder afspraak voor Heren, Dames en Kinderen.

Met afspraak Voor het maken van een afspraak kunt altijd even binnenlopen of belt u met 071 – 580 15 60 Nieuwe Haarkleurlijn van Goldwell GRATIS bij iedere haarkleuring paar High / Low Lights LOOKINGGOOD FEELINGBETTER Maak nu wekelijks kans op een kappersbon t.w.v. € 100,00 Na elk kappers bezoek Gratis kaart met unieke code

www.andreashaarstudio.nl

BRUIDSKAPSELS

071 – 580 15 60 Hoefblad 30 Stompwijk naast de COOP Supermarkt

di - vr : 09:00 - 17:30 zat : 08:30 - 16:00


-13Genieten/Genoten !!!! Het was dit weekend weer genieten in Stompwijk, zondagochtend stonden er 29 oldtimers aan het vertrek voor de rit door het Groene Hart. Er was een goede opkomst ondanks de slechte weersvoorspellingen, de oudste deelnemer was Jan Boogmans (77+) met zijn motorfiets, een Griffon uit 1931. De rit voerde ons door de mooiste plekjes van het Groene Hart. De lunch hebben wij gebruikt in het schilderachtige plaatsje Vlist. De diversiteit van auto‘s was groot uit de 60-70-80er jaren. Na een totaal- afstand van 130 km is iedereen zonder pech en schade weer in het Blesse Paard gearriveerd alwaar we nog een paar uur gezellig hebben nageborreld. Al met al is het een gezellige dag geweest! Iedereen bedankt voor zijn deelname en tot volgend jaar. Fam. J. Janson, fam. A. Bennis

Toernieuws Toerclub Stompwijk Afgelopen zondag was het weer duidelijk minder dan een week ervoor. Toch vertrokken nog een stuk of 12 fietsers vanaf de Meerlaan voor een tochtje. Ze hadden een pittige wind en af en toe wat miezer te verwerken. Aanstaande vrijdag kunnen zij uitgebreid verslag doen op onze jaarlijkse barbecue. Binnenkort verschijnt ook weer ons clubblad ―Op de Pedalen‖. Heb je je mooie, ontroerende of gewone verhalen met foto‘s of alleen foto‘s over het fietsseizoen nog niet ingeleverd? Mail het snel naar de redactie: clubblad@toerclubstompwijk.nl

Sportief en creatief bij Sport Cultuur-In Op maandag 17 oktober zijn alle kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisscholen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk van harte welkom bij de Sport Cultuur-In. Dit vindt plaats in sporthal De Fluit, van 11.00 tot 15.00 uur. Samen met vrienden en vriendinnen kunnen de kinderen dan volop sporten en al hun creativiteit laten zien.


ZATERDAG 15 OKTOBER aanvang 20.00 uur HOLLANDSE AVOND

m.m.v. diverse Stompwijkse muzikanten Café De Gouden Leeuw

Nieuw telefoonnummer Woej Senioren Bellijn

Het telefoonnummer van de Senioren Bellijn van Woej is veranderd. Het nieuwe nummer is 070— 387 1099. De Senioren Bellijn wordt jaarlijks zeker 2500 keer geraadpleegd en is een belangrijk informatienummer voor de ouderen in Leidschendam-Voorburg. Ook met aanvragen voor klusjes in huis of voor een huisbezoek van de ouderenadviseur kunnen ouderen bij dit nummer terecht. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur.


-15-

Holland maand in huize Emmaus U bent van harte welkom bij de volgende "Hollandse" activiteiten; Dinsdag 11 oktober om 14.30 uur is er een presentatie van een Klederdrachtgroep uit Noordwijk. U kunt genieten van de prachtige kostuums en er wordt uitleg gegeven over de dracht en de betekenis daarvan. Met een glaasje en vishapjes. Entree gasten; € 3,— Donderdag 13 oktober om 15.00 uur worden er Hollandse lekkernijen gebakken. Met o.a. versgebakken stroopwafels door Johanna Schenkeveld en Stompwijkse ijzerkoekjes door Rinus Odijk Entree gasten; € 3,— Dinsdag 18 oktober v.a.12.15 uur een heerlijk Oud Hollands Buffet. U kunt hiervan, tegen betaling, meegenieten Aansluitend om 14.30 uur een spetterend optreden van shantykoor ―SEA OTTERS‖ Entree gasten; € 2,—

Smakelijke verrassing voor Ondernemers Leidsenhage in de week van de veiligheid Tijdens de Week van de Veiligheid (10 – 16 oktober) staat de veiligheid van ondernemers, medewerkers en het winkelend publiek centraal. Een belangrijk onderdeel van deze week is het stimuleren van het pinnen. Minder contant geld in de kassa, maakt de winkel ten slotte minder aantrekkelijk voor potentiële overvallers. En dat geldt ook voor u als klant. Smakelijke beloning voor uw en onze veiligheid Omdat Leidsenhage gezien de voorgeschiedenis en als PINGEBIED een voorbeeldfunctie vervult, worden de ondernemers en medewerkers op DINSDAG 11 OKTOBER verrast met een smakelijke taart. Alle winkels worden hiermee verrast en worden nog eens extra geattendeerd op veiligheid en het gebruik van PIN door de klant.


Stompwijk ‘92

-16-

afdeling voetbal

Senioren Zaterdag 15 oktober Team Waar Tegen Vertrek Zat 1 Uit ARC 8 11.30 Zat 2 Uit SJZ 1 13.30 Zondag 16 oktober Zon 1 Thuis Warmunda 1 Zon 2 Thuis Groeneweg 2 Zon 3 Thuis Bernardus 5 Zon 4 Uit UVS 5 11.15 Zon 5 Uit Foreholte 6 13.00 Zon 6 Uit UVS 7 09.15 VE 1 Uit Rijnland VE2 10.00 Namens het bestuur aanwezig: Wim Luiten De bardienst wordt deze week verzorgd door: Junioren Zaterdag 15 oktober A1 Rust B1 Thuis Siveo‘60 B1 B2 Rust C1 Uit Vredenburch C3 09.00 D1 Rust D2 Rust D3 Rust D4 Rust E1 Rust E2 Rust E3 Rust F1 Rust F2 Rust F3 Rust F4 Uit ASC F11 10.30 Namens het jeugdbestuur aanwezig: ?????

aanv 12.30 14.30

Wednr 28687 28114

14.00 10.30 11.00 12.15 14.00 10.15 11.00

36357 43886 39873 44985 48391 42541 42846

Zaterdag 2

12.30

95620

10.00

106635

11.30

107564

R.G.CM. Schul S. Khealiram K. Janson


afdeling handbal Programma voor Team Waar DS1 thuis HAJ thuis

-17-

zondag 16 oktober 2011 Tegen Tijd Locatie ROAC 12.00 Meerhorst DIOS 2 14.00 Meerhorst

Scheidsrechter Polak/Westers Cock

Wednr 835 847

Vrijdagavondcompetitie Vrijdagavond is het weer zover. De eerste vrijdagavondcompetitie van dit seizoen is er weer. Aanvang weging 18.30 Aanvang wedstrijden 19.00. In het judozaaltje op het Fluitpolderplein. Tot dan.

Stompwijk ‘92 gaat weer kaarten Komende vrijdag, 14 oktober, gaat Stompwijk ‗92 weer koppelkaarten. We beginnen om 20.15 uur. Graag nodigen wij de mensen uit, die vorig seizoen de klaverjascursus hebben gevolgd, alsook de mensen, die dit spel thuis geleerd hebben. Let op: voor deze kaarters, u wordt zo ingedeeld, dat u—als beginners—tegen elkaar kunt kaarten. De kaartcommissie

Varen over de baren Zet 120 mensen, waaronder 100 Stompwijkers, bij elkaar op een boot, en het wordt vanzelf een feestje. Zo had Sjaak van Santen, die van de Waterviolier, het bedacht. De afvaart was zondag om klokslag 12 uur op zijn geboortegrond aan de Vliet. Waar hij 50 jaar eerder ter wereld was gekomen. De jongste opvarende was 3 maanden, de oudste 98 jaar. Leuk idee om alles waar iedereen vaak langs fietst nu eens vanaf het water te bekijken. Wat is onze omgeving toch mooi. Grote bruggen, molens, oude boerderijen en nog veel weilanden op weg naar de Kaag. Weer een heerlijk buffet.(Dus dat wordt sporten van de week…;-) Met als verrassing nog een optreden van de familie Juffermans. Abraham bedankt! Agnes van Boheemen- Vollebregt


Voor schoenreparaties kunt u terecht bij A.J. Bennis U kunt uw schoenen brengen en weer ophalen bij Ingrid van Bloemsierkunst De Passie van maandag t/m zaterdag m.u.v. dins- en dondermiddag. Fam. Bennis, Zuidveldt 1 Zoeterwoude-Dorp 071-5809282/070 3996410 (zaak)

Voor de beste rijopleiding

Autorijschool STOFFER Bel: 071 - 580 26 96 (Stoffer) 071 - 580 13 45 (Stefan)

Hoog percentage geslaagden. Onze leerlingen worden van huis opgehaald en weer thuis gebracht. www.autorijschoolstoffer.nl

Angky’s kapsalon Ik wil graag uw haar knippen, permanenten of kleuren etc. Bij mij thuis of als u dat gemakkelijk vindt, bij u thuis. Knippen Volwassenen Kinderen t/m 12 jaar Alleen pony Permanenten vanaf Verven vanaf

€ 10,00 € 7,50 € 5,00 € 30,00 € 25,00

U kunt altijd bellen voor meer informatie of een afspraak. Angky Huyssitterweg 5, 2266 HE Stompwijk Tel.: 06-10 16 98 60

VEEVOEDER Van der WEIJDEN

verkoop van:

Hooi, stro en kuilgras (grote en kleine verpakking) Houtvezel, zaagsel en ander strooisel voor in de paardenbox (eerste kwaliteit en stofvrij) Paardenvoeders, o.a. Royal Horse Feed Ruim assortiment diervoeders

Kom langs voor onze afhaalkorting of laat het thuis bezorgen. Oostvlietweg 28a Leidschendam Tel. 070-3276812


-19-

Carnavalsvereniging De Gaanders Het seizoen gaat alweer bijna beginnen. Dus hier een klein berichtje van de Carnavalsvereniging De Gaanders. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang om ook het nieuwe seizoen weer tot een groot seizoen te maken. Wij gaan alvast met Prins Wim, Page Margret, Opper Ronald en de Raad van 11 op 11 november aanstaande even sfeer proeven bij onze carnavalsvrienden in Maastricht. Hier word namelijk s`morgens om 11 uur 11 de nieuwe Prins voor het komende seizoen bekend gemaakt. Wij gaan s`morgens om 7.00 vertrekken en s`avonds om 18.00 naar alle waarschijnlijkheid terug. Het vertrek gaat plaatsvinden vanaf de parkeerplaats bij Stompwijk`92. Helaas kunnen wij er niet omheen om hier een bijdrage voor de bus van 25 euro te vragen. Natuurlijk willen wij dit graag met u delen. Dus als u dit festijn niet aan uw neus voorbij wilt laten gaan dan kunt u zich inschrijven via de site www.degaanders.nl of door een mailtje te sturen naar info@degaanders.nl. Einde van de inschrijftermijn is 1 november. Tot onze stomme verbazing zijn wij erachter gekomen dat er in de brief naar de leden een foute vermelding staat. Hierin staat namelijk dat het openingsbal een `Brillengala` betreft maar iedereen weet natuurlijk dat het om een `Brillenbal` moet gaan. Voor meer informatie www.degaanders.nl P.R. De Gaanders

Poezen zoeken huis Vereniging Kattenzorg zet zich al 51 jaar in voor het welzijn van poezen. Behalve een vakantiedienst en 2x per jaar een sterilisatie actie, is er ook een bemiddeling voor poezen die niet meer thuis kunnen blijven wonen bijvoorbeeld door overlijden van de eigenaar of opname in een verzorgingshuis. Momenteel zijn wij op zoek naar een huis voor 2 speelse katertjes van ongeveer 6 maanden, die samen geplaatst kunnen worden. Ook oudere poezen, die binnen (op een flat) of buiten kunnen (huis met tuin) zijn in de aanbieding. Als u belangstelling heeft, wilt u mij dan bellen: 070-3860271 of 06-49628997, hartelijk dank, Carry van der Heyden


20 oktober herfstworkshop bij De Kreabarg Behalve een goed humeur hoeft u niets mee te nemen. Om 20.00 uur staat de koffie klaar. Kosten van de workshop zijn â‚Ź 17,50 Opgeven voor deze herfst workshop bij Maartje van Dijk of bij : Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 Stompwijk // 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP !!! info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open , dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten

Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl

Volendammer Vishandel Iedere donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uitsluitend 1e kwaliteit


-21-

16.000 mensen met MS zoeken 16.000 collectanten Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt staat een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de MS collecteweek. 16.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten. De zoektocht naar 6.100 extra collectanten start nu! Doe mee! De collecteweek is van 21 t/m 26 november. Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS. Naast voorlichting en patiëntenondersteuning verricht zij onderzoek naar de ziekte en de problemen die mensen met MS ervaren. Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is de belangrijkste inkomstenbron. U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te maken naar giro 5057 te Maassluis. Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl of bel met 010-5919839

Klaverjassen voor beginners/ Opfriscursus voor herintreders Wilt u ook kerstkaarten in de Bles ??? Kom nog gauw op les!!! Afgelopen vrijdag was weer onze eerste klaverjasavond. We startten met 5 tafels en met een aantal nieuwe mensen. Deze avond gemist? We kaarten elke vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Dorpshuis. Dus nog kansen genoeg. Vanaf 19.30 uur is de zaal open. De entree is 2 euro. Gezellig om met beginners en wat gevorderden te kaarten op je eigen tempo. We gaan de hele winter door en u bent altijd welkom. Anneke van Bemmelen en Wilma van Es


Voor een vrijblijvende offerte: Email: Mobiel: Telefoon:

peter.selier@online.nl 06-51153686 071-5801878


-23-

Bardancing Beatz Afgelopen weekend Afgelopen weekend waren we helaas maar 1 keer geopend en dat was uiteraard de gebruikelijke zondag. Er was veel in en uitloop en de proud to be fout kaarten werden ook in rap tempo verkocht! Daarnaast was het zoals altijd weer erg gezellig en onder het genot van een drankje en een muziekje werd het weekend weer goed en gezellig afgesloten. Proud to be fout! Aankomend weekend, zaterdag 15 oktober zal het foutste feest van het jaar weer plaats vinden. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor proud to be fout en die zijn doordeweeks nog verkrijgbaar bij mensen uit het bestuur voor €5,-. De deuren zullen zaterdag 21:00 uur open gaan en Kaarten aan de deur indien voorradig zijn €7,50. Iedereen wordt uiteraard verwacht in zijn gekste, mafste en foutste outfit. De foutst geklede persoon van de avond zal de proud to be fout award in ontvangst moge nemen met daarbij horend een leuke prijs! Gele kratten feest Zaterdag 22 oktober zal het jaarlijkse gele kratten feest weer plaats vinden. Deze avond zal alles in het thema staan van de oude gele heineken kratten. De deuren zullen om 20:00 open gaan en de minimum leeftijd zal 21 + zijn. We verwachten uiteraard dat er veel mensen komen die de gele kratten nog hebben meegemaakt en op de avond zullen de gouwe oude plaatjes allemaal weer door de dj aan elkaar worden gedraaid! Agenda: Zaterdag 15 oktober – proud to be fout (€5,- per kaart) Zaterdag 22 oktober – gele kratten feest Vrijdag 28 oktober – ladies night Voor meer info over de huidige agenda, laatste foto‘s en nieuwtjes check de site www.beat-z.nl. MvG Bardancing Beatz

Superveiling in Stadshart Zoetermeer Nog t/m 15 oktober kan men met aankopen doen in de Stadshartwinkels veilinggeld vouchers sparen. Voor elke € 10,-- die wordt besteed ontvangt men een veilinggeld voucher met 10 veilingpunten. Zolang de voorraad strekt en met een maximum van 100 veilingpunten per aankoop.


Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER De openingstijden van De Keldermeester zijn: Maandag 09:00 – 12:00 uur Dinsdag 09:00 – 18:00 uur Woensdag 09:00 – 12:00 uur Donderdag 09:00 – 12:00 uur Vrijdag 09:00 – 18:00 uur Zaterdag 09:00 – 16:00 uur Zondag gesloten Tevens is het mogelijk om uw bestelling thuis te laten bezorgen. U kunt uw bestelling doorgeven via: Telefoon 071 – 580 15 90 Fax 071 – 580 36 03 Geen bezorgkosten binnen Stompwijk!

Viert u uw verjaardag, organiseert u een barbecue of wilt u gewoon eens een dag niet in de keuken doorbrengen? Bestel nu de heerlijke, ambachtelijke salades bij Party Herberg Het Blesse Paard! 4 pers. 6.pers 8 pers. Waldorffsalade € 20,25 € 29,25 € 37,25 Kip-kerrie salade € 18,00 € 26,50 € 34,50 Salade Niçoise € 18,00 € 26,50 € 34,50 Huzarensalade € 17,75 € 25,25 € 32,00 Zalmsalade € 17,75 € 25,50 € 32,00 Pastasalade € 14,25 € 20,75 € 26,75 Telefoon 071 – 580 15 90

10 pers. € 44,50 € 42,00 € 42,00 € 38,00 € 38,00 € 32,50


-25-

Wie wil er leren bridgen?? Naast alle cursussen die er in ons dorp al gegeven worden, zou ik er nog een aan toe willen voegen: leren bridgen! Bridgen is het spannendste kaartspel dat er bestaat. Iedereen kan leren bridgen, de spelregels zijn simpel en gemakkelijk te leren en het spel heeft eindeloos veel mogelijkheden. Door die diepgang blijft dit spel boeien. En …… je hebt er een schitterende hobby voor de rest van je leven bij gekregen. Van Jetty Noordzij heb ik begrepen dat er minimaal 8 personen zich zouden moeten inschrijven om de cursus te kunnen starten. Het lijkt mij geen probleem om meer dan 8 mensen te vinden die dit ook graag zouden willen leren. Ook als je je kennis van bridge wilt opfrissen kun je je natuurlijk aanmelden. De dag en tijd kunnen we in overleg vaststellen. De kosten voor deze cursus zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Misschien dat we een doorgewinterde bridgespeler kunnen vinden die ons het bridgen wil leren. Hierbij dus ook meteen een oproep aan een bridgespeler die de cursus zou willen begeleiden en de grondbeginselen wil leren aan de beginnelingen. Als je ook belangstelling hebt, laat het mij dan weten via de mail: pujaolsthoorn@gmail.com of via mijn mobiele nummer 06-27291590. Mirjam Olsthoorn

Oppas gezocht Wij zijn op zoek naar een gezellige oppas voor onze 3 jongens. Een tweeling van 10 jaar en een peuter van 2,5. Binnenkort gaan wij aan de Stompwijkseweg wonen en hopen met iemand in contact te komen, die het leuk vindt om op maandag en dinsdag voor onze kinderen te zorgen. I.v.m. het halen/brengen van de oudste twee kinderen naar school/sport is het bezit van een auto noodzakelijk. Reacties naar : Chris 06—48 26 59 96


Interieurstyling, woonparty’s en webwinkel voor woonaccessoires. www.gewoonhuis.nl info@gewoonhuis.nl

Nieuw in Stompwijk:

Voor onze webwinkel geldt: bezorgen in Stompwijk is gratis, vermeld bij uw bestelling de kortingscode: 2266 Winterkledingbeurs 2011 Dinsdag 1 november 10.00 – 16.00 Woensdag 2 november 10.00 – 16.00 Donderdag 3 november 10.00 – 16.00 Zaterdag 5 november 10.00 – 16.00 Adres: Kniplaan 4, 2266 GK Stompwijk t.angenent@hetnet.nl 070 – 3177002 Routebeschrijving vanuit Stompwijk is het de Kniplaan op richting de Vliet en net over de A4 het 1e huis aan de rechterkant (parkeren bij vogelplas) Wij vragen voor ieder kledingstuk dat wordt verkocht 10% extra voor het goede doel dat wij met de kledingbeurs willen steunen. Dit jaar komt de opbrengst ten goede aan: Stichting Berhan die zich bezig houdt met het steunen van kleinschalige projecten in Ethiopië. Berhan betekent ‗ licht‘, niet donker en heeft ook betrekking op ‗verlichting‗ (kennis). Stichting Berhan stelt zich ten doel: · het steunen van kleinschalige onderwijsprojecten middels geld en het ter beschikking stellen van de benodigde (les)materialen · het ondersteunen van familie(s) in hun woon- en leefomstandigheden en indien nodig ondersteuning t.a.v. medische hulp · kinderen, jongeren en jong-volwassenen de mogelijkheid bieden onderwijs te volgen


-29-

Verzakking aan de Stompwijkse weg per eind 2011 opgelost Het CDA is zeer tevreden met de toezegging van wethouder Van Ostaijen dat de verzakking aan de Stompwijkseweg aan het eind van 2011 is gerepareerd. ―Aan de overlast in het dorp door het heen en weer rijden van het vrachtverkeer komt dan gelukkig een einde‖ aldus gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen. Ook voor de gevestigde bedrijven in Stompwijk, is dit goed nieuws. In de commissie vergadering van Openbaar gebied van 4 oktober is het verzakte weggedeelte en een structurele oplossing van de Stompwijkse weg uitgebreid besproken. Samen met Hoogheemraadschap Rijnland (verantwoordelijk voor de schoeiing en dijk) zal de gemeente samenwerken om geplande investeringen naar voren te halen. Alle onderzoeken die tot dusver zijn gedaan, zullen worden aangewend voor een structurele oplossing. Bereikbaarheid van het dorp en de Stompwijkse bedrijven is belangrijk voor de economie van het landelijk gebied. Aanpak van de Stompwijkse weg staat nu weer op de gemeentelijke agenda, aldus Yvonne van Boheemen. CDA: Handhaven moet zorgvuldig maatwerk zijn Het kan inmiddels niemand in Stompwijk zijn ontgaan, dat het College van Burgemeester en Wethouders bezig is met een grote handhavingsactie. Om de kwaliteit van het buitengebied te vergroten en verrommeling tegen te gaan, zijn in de afgelopen jaren verschillende afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het opruimen van de verspreid liggende kassen; over nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven; over paardenbeleid en over bedrijvigheid aan de Stompwijkseweg. Hierover is uitgebreid gesproken met de Stompwijkse gemeenschap. Bij het handhaven van de afspraken wordt nu zichtbaar waar dat algemeen belang van een sterk buitengebied in botsing komt met belangen en wensen van inwoners, ondernemers en bedrijven. De CDA-fractie in de gemeenteraad realiseert zich dat. Uit de vele verhalen die insprekers hebben gedaan in de gemeenteraad en de situaties die raadslid Yvonne van Boheemen ook heeft beschreven in de CDA-fractie, blijkt hoe moeilijk die afgesproken regels soms uitpakken voor inwoners en bedrijven. ―Daarom vraagt handhaving hier om een zorgvuldige aanpak met oog en ruimte voor maatwerk‖ zegt Hetty van Enk, woordvoerder namens de CDAfractie. Alle politieke partijen in de gemeenteraad hebben destijds gekozen voor het algemeen belang van een kwalitatief sterk buitengebied. En dan moet het College ook handhaven daar waar mensen zich niet aan de afspraken houden. ―Maar‖ voegt Hetty van Enk daaraan toe: ―dat moet wel zorgvuldig maatwerk zijn. Aangezien het bestemmingsplan Landelijk Gebied momenteel gemaakt wordt, is er voor het College gelegenheid om in alle gevallen, in samenspraak met de inwoner, eerst te bekijken of er alternatieven mogelijk zijn. Is dat niet mogelijk, dan krijgen inwoners individueel een redelijke termijn om een illegale situatie ongedaan te maken.‖


Internetboekhouden iets voor u? - vele bedrijven en verenigingen maken hier gebruik van - zeer gebruiksvriendelijk, wij ondersteunen en kunnen direct meekijken - 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar - een abonnement met vaste lage kosten - rapportages en managementinformatie direct beschikbaar

Kantoor Zaal, al sinds 1954 uw administratieve vertrouwen! Door persoonlijke benadering en servicegerichtheid is ruim 75% van onze cliĂŤnten al meer dan 10 jaar vaste klant bij ons. Wilt u meer weten? Bel 079-3310800. Met vriendelijke groet,

Fred Overdevest


-31-

Veiligheidsmonitor 2010 Leidschendam-Voorburg Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de analyse Integrale Veiligheidsmonitor 2010 en stuurt deze ter informatie door naar de gemeenteraad. De Integrale Veiligheidsmonitor is een grootschalig bevolkingsonderzoek naar onder andere leefbaarheid, onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen, slachtofferschap en aangiftegedrag. Het onderzoek is gehouden onder de bevolking van 15 jaar en ouder in opdracht van politie Haaglanden. De analyse Integrale Veiligheidsmonitor wordt gebruikt als input voor het veiligheidsbeleid en de jaaractieprogramma's veiligheid. De belangrijkste conclusie is dat er op het gebied van woninginbraken een stijging heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het veiligheidsgevoel iets verslechterd ten opzichte van 2009. ++++++++++++++++++

Gevraagd: Wij zoeken voor 6 uur in de week huishoudelijke hulp (Stompwijkseweg) Reacties naar Chris: 06—48 26 59 96

Joost opent seizoen met nieuwe toptijd Zoals al jaren traditie is, slaan veel schaatsteams aan het begin van het nieuwe schaatsseizoen hun tenten op in Duitsland, om hier aan de vorm te werken. Het marathonteam van Joost Juffermans had Erfurt gekozen om de conditie aan te scherpen. Als afsluiting van de trainingsweek werd een 5000 meter gereden. Joost toonde aan dat hij naar mate de jaren vorderen hij steeds harder gaat rijden. Hij scoorde een eindtijd van 6.33.80 en verbeterde hiermee zijn persoonlijk record met meer dan 2 seconden. Thom van Beek verbleef met zijn nieuwe team 1Np voor een trainingsstage in Inzell. Ook hij waagde zich aan de 5000 meter. Zijn score was 6.38.84, waarmee hij 0,12 sec sneller was dan zijn p.r. vorig jaar gereden tijdens het NK Allround. Op de 1000 meter liet hij 1.12.69 noteren. Joost en Thom komen later deze maand in actie bij de Holland Cup in Enschede, waar tickets te verdelen zijn voor het NK Afstanden. Tom de Haas


Dorpsketting 2102  

Weekblad De Dorpsketting, nr. 2102

Advertisement