Page 1

Open-deuren-ketting Weekblad de Dorpsketting

Datum: 19 sept. 2011 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2099

Oplage: 1060

Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Petra Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk Maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting:

Beste inwoners van Stompwijk,

Parochieberichten 2 Vergadering Adviesraad 5 Open dag Dorpshuis 7 Goud voor Blesruiter 8 Oldtimerrit 9 Korte baan 11 Werelddierendag 13 Fanfare 15 Kledinginzameling 16 Gemeentebelangen 17 Beatz 19 Sport 20 Toerclub 22 Vrouw actief 24 KBO 31 Klaverjassen 33 3 molenoefencross 35 Missieveiling 37 Rabo fietstocht 39

Het weer ziet er goed uit voor zaterdag de 24e. We hopen veel mensen te ontmoeten op onze open dag in het Dorpshuis van 11.00-15.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren naar de optredens en presentaties van diverse groepen die in het Dorpshuis oefenen. In onze activiteitenfolder heeft u kunnen zien wat er te doen is in het Dorpshuis. Ook nieuwe ideeën horen we graag. In de toekomst komen er ook try-outs van bandjes uit de buurt. Speciaal nodigen wij onze buren uit van de Zustersdijk en Dr. van Noortstraat. Het is immers ook burendag. Met elkaar maken we er een gezellige dag van. Het bestuur van ons Dorpshuis

SPEUK VAN DE WEEK De buren hebben muren. Nieuwstadt, Michel van (1942) - Nederlands auteur


-2-

Parochieberichten H.Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, Overlijden of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie Donderdag 22 sept. 09.00 uur vergadering van de pastoraatgroep Zaterdag 24 sept. 19.00 uur woord en communieviering met EMS Koor. voorganger Mw. Marianne Turk Zondag 25 sept.. 11.00 uur woord en communieviering met samenzang. voorganger Mw. Marianne Turk Misintenties Zaterdag 24 sept.19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Peter Develing, overleden fam. Develing – Roest, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten, Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Cok Hilgersom, Grard Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet. Zondag 25 sept 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Corrie v.d. Zijden -v. Leeuwen, Martha Luiten - v.d. Zwaan, Sjaan Granneman- Zits, Joyce Granneman, Toos v. Boheemen- Warmenhoven, overleden ouders—v Boheemen -v.d. Krogt, Leen v.Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten -v.Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten, Aad Luk, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Grard Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus .v. Vliet. kerkhulpen Kosters Zaterdag 24 sept.. 19.00 uur Frieda v. S Zondag 25 sept. 11.00 uur Adriaan H.

Lectoren geen Jan v. Rijn

Misdienaars geen Ramon v. Santen / Annika Luk


-3Mededeling van uit het secretariaat Rabo Sponsorfietstocht 25 september U kunt zondag 25 september fietsen voor het restauratiefonds van de H. Laurentius onder no: 58 Start in Stompwijk bij de sporthal Meerhorst, voor uitgebreide informatie zie de Dorpsketting van vorige week. We rekenen op U!

Openingstijden: Donderdagavond 19.00–21.00 u Zaterdag 11.00–14.00 u De gezellige kringloopwinkel heeft weer prachtige spullen binnen gekregen. Het is de moeite waard om alles te komen bewonderen. Er is altijd wel iets bij naar uw zin. Wanneer u niet kunt slagen ,kunt u altijd een kopje koffie of thee komen drinken. Voor grote meubels, kasten, tafels en stoelen hebben wij een fotoverkoopboek dit lig in ― De Stal ― of vraag er naar wanneer u ‘n kijkje komt nemen op Dr. Van Noortstraat 137 A Telefonisch bereikbaar 0623525700 Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl

Eigentijdse viering met het E.M.S.koor Wij hebben na de vakantietijd alweer vier repetitieavonden gehad als we zaterdag 24 september weer een eigentijdse viering verzorgen. Dat is de laatste dag van de wereldwijde vredesweek. Komt u ook weer mee zingen en bidden? Het thema voor deze viering is: ―Kiezen voor vrede‖. Voorganger is Mevr. Marianne Turk. Aanvang 19.00 uur


Let op ons telefoonnummer is gewijzigd!

Van Santhorststraat 1 Te l. 070-7543636 2266 HP Stompwijk Di/Do: 8. 00-12.00 uur

Van Aalstlaan 392 Te l. 079-3314293 2722 RX Zoetermeer


-5Vergadering Adviesraad donderdag 22 september a.s. Geachte dames en heren, Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 22 september 2011. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda 1. Opening 2. Mededelingen o.a. Meerlaan (toezegging uit vorige vergadering) 3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten) 4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 7 juli 2011 voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21) 5. Verspreid liggend glas Presentatie Rob van Dijk 6. Kulturhus Presentatie Marian Rood 7. Stompwijkseweg (aanpak voor korte en lange termijn) Toelichting Wethouder Van Ostaijen 8. Verbindingsweg Presentatie Evert-Jan van den Akker 9. Rondvraag 10. Sluiting. Met vriendelijke groet (ambtelijk) secretaris Harma Rijken-Oldenkamp

Ook zo’n zin om nieuwe muziek en bandjes te ontdekken?

Binnenkort kan het in Stompwijk Meer informatie op pagina 33 van deze Dorpsketting


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes Hacheepakket met uien en kruiden 500 gram

€ 6,50

Duitse biefstuk 4 stuks

€ 5,95

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-7-

Open dag Dorpshuis Aanstaande zaterdag 24 september, zijn onze deuren voor jong en oud geopend van 11.00 uur tot 15.00 uur. Wat is er zoal te doen op deze dag? Allereerst het programma: 11.00 uur: feestelijke opening m.m.v. het jeugdorkest van onze eigen Stompwijkse fanfare Juliana 11.45 uur: gratis kinderbingo met leuke prijsjes 12.30 uur: nieuw!!! Theaterworkshop, doe mee en ontdek je talent 13.00 uur: optreden Rocking Angels, zingen en dansen voor 11 t/m 15 jarigen, o.l.v. Carmen Olyhoek 13.30 uur: 2e theaterworkshop, georganiseerd door Anja Groenewegen 14.00 uur: Laura Oliehoek vertelt over het nieuwe fitnessdansen Zumba, na een inleidend gesprekje een demonstratie met haar lesgroep. 14.30 uur: Optreden van jazzballet ‘Jazz like’ that. Lekker dansen op leuke Muziek. Maria van Santen zal ter afsluiting van de dag met haar leden een spetterend optreden verzorgen. Natuurlijk is er deze dag ook de gelegenheid om u op te geven voor een cursus. Er is dit jaar een ruim aanbod: Engels, Frans, Spaans, computer-, of zelfs klaverjasles. Wilt u zelf kleding gaan maken, ook dit kan bij ons, docente is Marjo van Veen. Op woensdagmiddag kunt u leren, hoe u uw eigen schilderij kunt maken, docente hier is mevr. W. Van Etten. Op deze open dag zijn ook mensen van de KBO aanwezig om u te laten zien wat er elke dinsdagmiddag op de soos zoal gedaan wordt. De heer Jan van der Sman laat wat van zijn pentekeningen zien en natuurlijk zal hij op deze dag bezig zijn met een nieuwe tekening. Elly de Waal, tenslotte heeft een uitstalling van haar werk en houdt voor iedereen een verrassings-crea-workshop. Afgelopen week is er met de Dorpsketting een folder bezorgd waarin te zien is, wat er te doen is in ons Dorpshuis. Graag zien we u aanstaande zaterdag, voor een activiteit, belangstelling voor een optreden of voor een praatje met één van onze mensen. Het is tenslotte burendag (landelijk) in uw eigen buurthuis. U komt toch ook ?? Kees van Boheemen


-8-

Goud voor Blesruitermenster Sonja de Jong op Hippiade Afgelopen zaterdag werden de nationale kampioenschappen Mennen 2011 van de K.N.H.S. voor de disciplines vaardigheid en dressuur verreden te Ermelo. Drie Blesruitermensters te weten, Sonja de Jong, Sabine Beume (vaardigheid) en Linda Borst (dressuur) hadden zich hiervoor, via de districtkampioenschappen, geplaatst. Sonja moest als 5e van start bij de vaardigheid (kegeltjes parcours). Uit de resultaten van haar voorgangers bleek dat de parcoursbouwer een ―technisch‖ parcours had gebouwd en er dus ―pittig‖ gereden moest worden om binnen de toegestane tijd van 2,43 min te blijven. Sonja was de eerste die net binnen deze tijd bleef maar wel ten koste van het afrijden van één balletje en dat betekent normaal gesproken bij een dergelijke wedstrijd dat je niet meer in de prijzen valt. Dus Sonja de pony‘s uitgespannen en op stal (van het KNHS centrum) gezet, de kar op geladen, gereed om richting huis te gaan. Later klonk ineens de naam van Sonja door de omroep. Bij informatie bij de ringmeester bleek dat geen van de andere deelnemers in haar klasse het resultaat van Sonja hadden kunnen verbeteren en zij dus nationaal kampioen was. De prijsuitreiking moet altijd met aanspanning en in tenue en vind plaats op het hoofdterrein. Dat was dus even snel Benno en Sarina weer van stal, kar uitladen en met ―vereende krachten‖ ingespannen, ik heb nog nooit een tweespan zo snel voor de wagen zien staan en ook nog even in officieel tenue. Benno en Sarina met beide een oranje deken en sjerp met de kampioenslinten om hun nek op het hoofdterrein van het KNHS centrum voor de prijsuitreiking ja, dat is de droom van iedere menner. Door de federatie vertegenwoordiger werd Sonja de gouden plak omgehangen en kon zij op voor de ereronde. Leo en Dora (ouders) en broer met vriendin volgen niet altijd even enthousiast de resultaten van Sonja maar waren nu wel aanwezig en deelden dus mee in de feestvreugde. En dat het resultaat al snel ook Zoeterwoude had bereikt bleek bij thuiskomst van Sonja, bij het inrijden van het Westeinde (in de volksmond genoemd ―de hel‖) bleek dat de buurt de vlaggen hadden gehesen, de brug versierd en snel een spandoek hadden gemaakt met de tekst ―Benno en Sarina moesten het doen en maakten Sonja Kampioen‖ Dat is nog eens een thuiskomst. Sabine Beumer deed er alles aan om ook goed te eindigen en haalde alles uit haar pony‘s Kees en Anja maar de tijd bleek voor haar te scherp.


-9Bij de dressuur reed Linda Borst met haar pony Gwen, altijd goed voor een goed resultaat, niet haar sterkste proef en eindigde in de ―middenmoot‖ maar voor beiden geldt, uit mogen komen op een nationaal kampioenschap is op zich al een hele prestatie. Sonja namens alle Blesruiters en vooral van de Menners van harte proficiat. Voor meer foto‘s en nieuws over de blesruiters kijk op www.blesruiters.nl Ab

Gezocht: Theatermonsters Kom zaterdag 24 september naar het open huis in het Dorpshuis voor een gezellige theaterworkshop. Start: 12.30 uur en 13.30 uur. Neem je vrienden, vriendinnen, oud klasgenoten, broer, zus en Clown Bassie mee! Iedereen van 4 tot 104 jaar mag meedoen. Je kunt je dan gelijk inschrijven voor de eerste cursus van 6 lessen bij de Theaterschool in Stompwijk. Informatie hierover is aanwezig. Dat wordt lachen! Anja Groenewegen

9 OKTOBER OLDTIMER AUTORIT DOOR HET GROENE HART Voor auto‘s van 20 jaar en ouder VERZAMELEN: In ‗Het Blesse Paard‘ vanaf 9.00 uur. Vertrek: tussen 9.45-10.00 uur. Verwachte terugkomst in Stompwijk: 14.00-15.00 uur. Deelname is gratis en geheel op eigen risico. Aanmelden per Email: info@joostjanson.nl a.bennis15@casema.nl Aanmelden o.v.v. naam en telefoon nummer, Merk auto en type. Voor info: Joost Janson 06-54394489 Adri Bennis 06-40886913


Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER De openingstijden van De Keldermeester zijn: Maandag 09:00 – 12:00 uur Dinsdag 09:00 – 18:00 uur Woensdag 09:00 – 12:00 uur Donderdag 09:00 – 12:00 uur Vrijdag 09:00 – 18:00 uur Zaterdag 09:00 – 16:00 uur Zondag gesloten Tevens is het mogelijk om uw bestelling thuis te laten bezorgen. U kunt uw bestelling doorgeven via: Telefoon 071 – 580 15 90 Fax 071 – 580 36 03 Geen bezorgkosten binnen Stompwijk!

Viert u uw verjaardag, organiseert u een barbecue of wilt u gewoon eens een dag niet in de keuken doorbrengen? Bestel nu de heerlijke, ambachtelijke salades bij Party Herberg Het Blesse Paard! 4 pers. 6.pers 8 pers. Waldorffsalade € 20,25 € 29,25 € 37,25 Kip-kerrie salade € 18,00 € 26,50 € 34,50 Salade Niçoise € 18,00 € 26,50 € 34,50 Huzarensalade € 17,75 € 25,25 € 32,00 Zalmsalade € 17,75 € 25,50 € 32,00 Pastasalade € 14,25 € 20,75 € 26,75 Telefoon 071 – 580 15 90

10 pers. € 44,50 € 42,00 € 42,00 € 38,00 € 38,00 € 32,50


-11-

Kortebaandraverij op vrijdag 7 oktober a.s. Door de slechte zomer is de kortebaandraverij afgelast. Sinds 1966 was dat niet meer gebeurd. Hopelijk laten de weersomstandigheden het toe om de kortebaandraverij nu op vrijdag 7 oktober te houden. De organisatie draait inmiddels op volle toeren en wij hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Het programma is als volgt: 14.00 uur Start kortebaandraverij 18.00 uur (direct na afloop van de draverij) Prijsuitreiking voor genodigden in de VIP-tent op het terrein 18.00–20.30 uur Feest in de tent op het terrein met muziek van Jan Groeneweg 21.00 uur Afterparty in Het Blesse Paard We vertrouwen er natuurlijk op dat alle Stompwijkers die dag aanwezig zijn om er een groot succes van te maken. Het zou bovendien leuk zijn als iedereen de vlag uithangt. Vrijwilligers De opbouw van het terrein en alles er om heen begint op woensdagmiddag 14.00 uur. Alle vrijwilligers roepen we op de helpende hand toe te steken. De vrijwilligers die woensdagmiddag niet kunnen, vragen we woensdagavond om 18.00 aanwezig te zijn. We rekenen op jullie. Voor de laatste mededelingen verwijzen we naar de website www.stompwijksepaardendagen.nl. Bestuur Nooit Gedacht

Beste dorpbewoners: Is het u al opgevallen …………? Anita heeft een nieuwe Peugeot. Veel veilige kilometers toegewenst! Richard Schoonens


Naast reparatie en service ook het adres voor levering van: Hogedruk, warm- en koudwaterreinigers - voor hobby tot professioneel gebruik. Schrikdraadapparatuur (ook voor paarden) Heteluchtkanonnen (gas en olie) Voor tuin en park o.a. kettingzagen, gazonmaaiers, bosmaaiers, heggenscharen, enz.


Werelddierendag

-13-

4 oktober is het Werelddierendag en groep 8 gaat dan iets doen. We gaan foto‘s maken van u en uw dier. Als u geen dier heeft dan zorgen wij dat hier een dier klaar staat om mee op de foto te gaan. De opbrengst gaat naar de egelopvang in Zoetermeer. Het is 27 september onder schooltijd in de gymzaal van school. De grote dieren doen we buiten. Wij zorgen dat er eten en drinken is . Ook zorgen we voor eten en drinken voor de dieren. Het kost € 3,00 als je zelf je eigen dier mee neemt € 3,50 als je geen dier hebt. De foto‘s worden meteen afgedrukt. Verder willen we uw dierenhok of stal schoonmaken. Bijvoorbeeld: konijnenhokken, kippenhokken, vissenkommen, hondenhokken, paardenstallen, schapenhokken, reptielenhokken en het maakt niet uit welke hok van welk dier. Zolang het maar te fietsen valt. Een klein hok kost € 1,50, een normaal hok kost € 3,00 en een groot hok kost € 5,00. Inschrijven kan bij de kinderen van groep 8 vanaf donderdag 22 tot vrijdag 30 september. De intekenlijst ligt op school in de koffiekamer, bellen kan natuurlijk ook: 071 -5801667. Voor vragen naar groep 8. De hokken/stallen worden schoongemaakt van dinsdag 27 september tot maandag 3 oktober. Het geld gaat ook in het potje voor de egelopvang in Zoetermeer. Tot dan, groetjes groep 8

Opbrengst collecte kankerbestrijding De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Stompwijk heeft € 2435,21 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 t.n.v. KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld dat de collectanten, in weer en wind, hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. Jan van der Burg

Kamer te huur!! Dr van Noortstraat 148C Met gezamenlijke woonruimte, liefst iemand die jong sportief en gezellig is. Er zitten nu ook al 2 sporters. Dus maak gerust kennis met ze. (Ze kunnen ook al aardig koken!!) De kamer is net opgeknapt!! dus je kunt er zo in. Bel gerust om even te kijken. Vriendelijke groet, Joost Juffermans Tel 06-53644542


Een wereld van verschil in Kraamzorg !!! Kraamzorg Wereld Wonder Tel. 070—305 20 40 www.wereld-wonder.nl kraamzorg@wereld-wonder.nl


- 15 -

Jeugdorkest fanfare Juliana speelt tijdens ‗Open Dorpshuis‘ Aanstaande zaterdag 24 september houdt het dorpshuis open huis! Ze presenteren dan alle activiteiten/lessen die gegeven worden in en rondom het dorpshuis en ook alle verenigingen die het dorpshuis gebruiken krijgen de kans zich dan te laten zien. Het jeugdorkest van Fanfare Juliana repeteert wekelijks in het dorpshuis op woensdagavond van 18.45-19.45 uur. In het jeugdorkest leren beginnende muzikanten om samen muziek te maken. Sinds kort repeteert het jeugdorkest onderleiding van Richard Vrijhoef. Hij is vorig jaar de nieuwe dirigent van de fanfare geworden en neemt nu ook het jeugdorkest en de lessen voor zijn rekening. Samen hebben ze nog maar een paar repetities achter de rug maar nu al gaan ze een spetterend concert geven! Op zaterdagochtend om 11.00 uur zullen zij het open huis openen met hun altijd vrolijke en afwisselende klanken! Natuurlijk in / voor het dorpshuis! Wij hopen u dan allemaal te zien, tot dan!

AMV/ blokfluitles voor de leerlingen van de Maerten van de Velde school Sinds twee jaar verzorgt Fanfare Juliana in samenwerking met de Maerten van de Velde school blokfluitles en algemene muzikale vorming(AMV) voor de leerlingen vanaf groep 3. De kinderen krijgen één keer in de week, op donderdagmiddag na school, blokfluitles van een gediplomeerde lerares. Het doel van deze lessen is de kinderen enthousiast te maken voor het maken van muziek. In kleine groepjes maken ze kennis met noten lezen, ritmes spelen, maat houden en natuurlijk echte liedjes leren spelen op de blokfluit. Daarnaast is blokfluitles/ AMV een uitstekende basis in de muziek. Met deze basis op zak is het leren bespelen van een ander instrument vaak een stuk makkelijker. Wil een kind na AMV bijvoorbeeld trompet komen spelen bij de fanfare. Dan hoeft hij/zij geen noten meer te leren lezen en zijn de meeste ritmes al bekend wat vaak een heleboel tijd scheelt. Deze week is er op school een brief uitgedeeld over deze blokfluitlessen/AMV. Het is namelijk weer mogelijk om hiervoor in te schrijven! Voor nieuwe leerlingen zijn de eerste twee lessen gratis. Zodat de kinderen daarna kunnen beslissen of blokfluitspelen/AMV wat voor hen is. De kosten van de lessen bedragen € 7,50 per maand, een lesboekje en een blokfluit krijgen de kinderen in bruikleen. Lijkt dit uw kind erg leuk dan kunt u hem/haar inschrijven door de brief in te vullen en deze op school in te leveren of door een mail te sturen naar fanfarejuliana@hotmail.com, ook met verdere vragen kunt u daar terecht. Met muzikale groet, Fanfare Juliana


-16-

Doe mee met de kledinginzamelactie in Stompwijk op 14 oktober as. voor het goede doel! Op 14 oktober as. vindt in Stompwijk de jaarlijkse kledinginzamelactie van Sam‘s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Al 18 jaar mochten wij deze inzameling houden bij de familie Suyten maar vanwege persoonlijke omstandigheden is dat helaas niet meer mogelijk. In overleg met mevrouw Suyten en de kerk hebben we besloten om de actie naar het kerkplein te verplaatsen. U kunt dus voortaan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken inleveren bij : De vrachtauto van Sam‘s kledingactie op het kerkplein bij de H.H. Laurentiuskerk, Dr van Noortstraat 88 Let op: De actie loopt van 13:00 tot 16:00 uur. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam‘s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60. Sam‘s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam‘s Kledingactie ondersteund door 1.400 vrijwilligers. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met de opbrengst hiervan steunt Sam‘s Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Een groot deel van de opbrengst gaat naar een ‗droogteproject‘ in Kenia. Binnen dit project worden mensen geholpen om zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende droogteperiodes bijvoorbeeld door de aanleg van waterreservoirs.

Afgelopen zaterdag speelde de Stompwijkse feestband k-BENG!! op het personeelsfeest van Philips Lighting in Terneuzen. Vlak voor vertrek bleek dat onze bandbus een lekke band had. De warme douche gaat naar Garage Luiten, waar als een speer de kapotte band is vervangen zodat we praktisch zonder oponthoud in de feestzaal aankwamen. Wat een kNAL!! actie! Namens feestband k-BENG!! hartstikke bedankt!


-17-

Elk grassprietje in het gelid De handhavingsacties die de gemeente op dit moment uitvoert blijven op veel onbegrip stuitten. Er zijn in het buitengebied van Stompwijk circa 160 dossiers waar de gemeente optreedt tegen in haar ogen illegale praktijken. Dat het daarbij soms gaat om situaties die al tientallen jaren impliciet gedoogd worden, maakt voor het college van B&W niet uit. Met torenhoge dwangsommen probeert men de weerstand van de inwoners en de ondernemers te breken. Frank Rozenberg van Gemeentebelangen blijft zich over het optreden van het college verbazen. ‗Illegale situaties daar moet je uiteraard tegen optreden, maar het lijkt wel of dit college geen gevoel heeft voor de bijzondere situatie van een buitengebied zoals in Stompwijk. Eigenlijk verbaast het me ook weer niet. Dit college heeft het altijd over de stad Leidschendam-Voorburg. Daarmee toont het college al aan dat het mooie buitengebied van onze gemeente niet voor vol wordt aangezien. Als je met een stadse mentaliteit het buitengebied gaat benaderen dan weet je zeker dat dat tot ongelukken leidt. Het buitengebied wordt dan al snel gezien als een groot park waar elk grassprietje keurig in het gelid moet staan. Voor de inwoners en de ondernemers van Stompwijk is het buitengebied geen stadspark waar alles keurig aangeharkt is, maar gewoon hun dagelijkse woon- en werkomgeving.‘ Gemeentebelangen is voor handhaving, maar vindt wel dat daar met verstand mee om moet worden gegaan. Er is nu sprake van een aantal schrijnende gevallen, waar de gemeente tientallen jaren heeft verzuimd te handhaven. De fractie van Gemeentebelangen zal bij de eerstvolgende commissievergadering Openbaar Gebied de handhavingsacties opnieuw aan de orde stellen.

Uitslag kaartavond Blesruiters Vrijdag 23 september was het weer voor de eerste keer kaarten bij ons. We hadden 8 tafels en het was zoals gewoonlijk erg gezellig. De uitslag was als volgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Toos de Bruin Kees van Veen Ria v.d. Helm Riet Olyhoek Wim v.d. Bosch Joop v. Rijn G. Ammerlaan

5505 5489 5414 5343 5189 5171 5121

pt. pt. pt. pt. pt. pt. pt.

Poedelprijs ging deze avond naar Ria van Rijn met 4346 pt. Volgende kaartavond is op vrijdag 7 oktober. Ton


-18-

Mishandeling tijdens schuurfeest, politie zoekt getuigen Leidschendam/Stompwijk – De politie zoekt getuigen van een mishandeling, die in de nacht van zaterdag 10 september op zondag 11 september heeft plaatsgevonden. Een 16-jarige Stompwijkse zou zijn mishandeld door een bezoeker van het feest. Zij heeft zich ten gevolge van deze mishandeling onder medische behandeling in een ziekenhuis moeten laten stellen. De Stompwijkse heeft aangifte van de mishandeling bij de politie gedaan. Mogelijk dat verklaringen van getuigen de inhoud van haar aangifte kunnen ondersteunen. Gezien het grote aantal bezoekers is het aannemelijk dat er personen zijn, die getuige van de mishandeling zijn geweest. Deze personen worden verzocht contact op te nemen met de recherche van bureau Leidschendam-Voorburg middels telefoonnummer 0900-8844. Anoniem bellen kan ook. Belt u dan met de M-lijn. Dit telefoonnummer is 08007000.

KAMPIOENENWEEKEND IN LEIDSENHAGE Zaterdag 24 september NK STANDWERKEN Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan is Winkelcentrum Leidsenhage te Leidschendam eenmalig de locatie voor het Nederlands Kampioenschap voor Standwerkers. Standwerkers worden gezien als de elite onder de marktmensen en staan bekend om hun ‗vlotte babbel‘ waarmee zij hun (vaak aparte) waren weten aan te prijzen. KOOPZONDAG 25 SEPTEMBER JUBILEUMEDITIE ONK DWEILORKESTEN Tijdens de koopzondag op 25 september (winkels open van 12.00 – 17.00 uur) organiseert de stichting ONKD het TIENDE Open Nederlands Kampioenschap voor Dweilorkesten, voor Boerenkapellen, Feestkapellen, Herremeniekes, Hofkapellen, Joekskapellen, Straatorkesten etc. Tussen de 10 en 20 orkesten uit het hele land strijden dan om de hoogste eer in de wedstrijdklasse en de feestklasse. De optredens wisselen elkaar doorlopen af en vinden plaats op diverse locaties in het winkelcentrum.


-19-

Bardancing Beatz Afgelopen vrijdag waren we voor het eerst dit seizoen open. De mensen konden zien wat wij allemaal hebben veranderd in Beatz. Zoals een gloednieuw plafond en alle muren zijn blauw geworden. Nu over de avond zelf! De deuren gingen om 21:00 open en meteen stonden de eerste mensen al te trappelen om naar binnen te mogen. Rond een uurtje of 11 stond de tent al helemaal vol en draaide DJ Alive de plaatjes aan elkaar. De hele tent ging op en neer. De fotograaf heeft zijn talenten niet verloren en heeft weer aardig wat foto's weten te maken. Deze foto's kun je terug vinden op www.beat-z.nl! Op de site kun je ook altijd onze agenda bekijken. Aankomend weekend Dit weekend zullen we alleen op de zondag open zijn. Dus verveel je je altijd op je zondagavond? Kom dan gerust langs om gezellig je weekend af te sluiten met een drankje en de nieuwste muziek. Beatzmasters Vrijdag 30 september geven wij een feest namelijk Beatzmasters. Iedereen zit nog lekker in de zomer stemming (alleen het weer zat niet mee) en dat willen we natuurlijk goed afsluiten. Deze avond zit vol verrassingen en sensatie. Deuren zullen om 21:00 stipt geopend zijn en de entree is GRATIS!!! Proud to be Fout Het eerste feest komt er weer aan namelijk Proud to be fout. Om bij dit feest aanwezig te zijn zul je wel helaas een kaartje moeten hebben. Deze zijn aan de bar bij ons te halen als we geopend zijn! Kaarten zijn maar â‚Ź 5,- per stuk en indien voorradig â‚Ź 7,50. Voor verdere informatie houd de Dorpsketting in de gaten of surf naar onze site: www.beat-z.nl Nog een fijne school/werkweek en tot de volgende keer. Groeten, het bestuur

Zin om aanstaande zondag (25 september) een rondje te fietsen? Doe dan mee aan de Rabobank Sponsorfietstocht en fiets voor Fanfare Juliana! Nummer 91 op de deelnemerslijst Uw kilometers komen ten goede aan nieuwe instrumenten en leuke concerten.


Stompwijk ‗92

-20-

afdeling voetbal Senioren Dinsdag 20 september Team Waar Tegen Vertrek aanv O23 Uit SVS O23 20.00 Zaterdag 24 september Zat 1 Thuis Sportief 2 14.30 Zat 2 Thuis Sportlust‘46 11 12.30 Zondag 25 september Zon 1 Uit Altior 1 14.00 Zon 2 Uit Stolwijk 2 12.00 Zon 3 Uit MMO 4 13.00 14.00 Zon 4 Thuis Lugdunum 4 14.00 Zon 5 Thuis Bernardus 7 14.00 Zon 6 Thuis ROAC 6 11.00 VE 1 Thuis Voorschoten‘97 VE1 11.00 Namens het bestuur aanwezig: Marc Tilburg De bardienst wordt deze week verzorgd door: Zaterdag 1 Junioren Zaterdag 24 september A1 Thuis Voorschoten‘97 A2 B1 Thuis Voorschoten‘97 B3 B2 Uit BSC‘68 B2 C1 Thuis HVV C7 D1 Thuis Hazerswoudse Boys D1 D2 Thuis Koudekerk D1 D3 Uit Oosterheem D1 D4 Thuis SJZ D4 E1 Uit Kickers‘69 E2 E2 Rust E3 Rust F1 Rust F2 Uit RCL F9 F3 Thuis BSC‘68 F4 F4 Thuis RCL F12 Namens het jeugdbestuur aanwezig: ????? Woensdag 28 september E2 Thuis SVOW E1

13.00

09.00 09.30

07.30

Wednr 29496 34274 33591

???? A. Geurtsen

43890 47095 34498 41335 44314 36170 34362

R.A.J. Geurts K.A.F. Bouwer

14.30 12.30 14.00 10.30 11.00 09.00 10.00 09.00 10.30

81585 91262 76076 106638 62308 60502 66814 77205 81640

08.30 09.00 12.00

994052 78294 107567

19.00

900049

Wij hebben gevonden: Op de Dr. van Noortstraat een fietssleutel ax1rp met een olifant (Ollie) eraan van de bibliotheek. Groeten, Fam. van Benten, Tel.: 071—5809337

???? ???? A. Geurtsen K. Janson

T. v.d. Salm


Afdeling handbal Programma voor Team Waar GDJ1 uit Programma voor DS1 uit DAJ1 thuis DBJ1 thuis DBJ2 thuis HAJ1 thuis HBJ1 vrij DCJ1 thuis DCJ2 uit GCJ1 thuis

-21-

zaterdag 24 september 2011 Tegen Tijd Locatie Gemini 2 10.00 Oosterpoort zondag 25 september 2011 DIOS 2 10.00 Sportpark Den Hoorn HWC 2 15.50 Meerhorst Foreholte 2 14.05 Meerhorst EHC 10.00 Meerhorst EDH 12.55 Meerhorst Hercules VELO 5 MSV

11.10 10.50 15.00

Meerhorst VELO Meerhorst

Scheids

Wednr 993

Linde/Speelberg Cock Joost Trudy Trudy

1071 1064 986 985 1214

Irene

1181 3428 1025

Heren A

Begeleiding Wim bij wedstrijd gefloten door de Heren A

Gezocht: barpersoneel bij ―Stompwijk ‗92‖ Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor het draaien van bardiensten in onze kantine. Een paar groepen van mensen met name op de zondagmiddag zijn na jarenlang trouwe dienst gestopt met hun werkzaamheden. Wij zitten dringend verlegen om opvolgers. Het gaat om de zondag- en de zaterdagmiddag en enkele avonden. U bent slechts één keer in de vier weken aan de beurt. U zou ons bijzonder helpen als U zich beschikbaar stelt. U wordt goed ingewerkt en het verrichten van vrijwilligerswerk schenkt voldoening. Inlichtingen bij Jokelien van Rijn tel. 071-5803545 of Fred van Rijn tel. 071-5801059. Bij voorbaat dank, Hoofdbestuur Stompwijk ‗92

Stompwijk ‗92 gaat weer kaarten Zoals u allen gelezen zult hebben, zal de eerste koppelkaartavond plaats vinden op vrijdag 23 september. We beginnen om 20.15 uur. Graag nodigen wij de mensen uit, die vorig seizoen de klaverjascursus hebben gevolgd, alsook de mensen, die dit spel thuis geleerd hebben. Let op: voor deze kaarters, u wordt zo ingedeeld, dat u—als beginners—tegen elkaar kunt kaarten. De kaartcommissie


-22-

Toernieuws Toerclub Stompwijk Afgelopen zondag stond voor alle groepen de clubrit naar Klein Giethoorn op de kalender. Ondanks het regenachtige weer rond half 9 stonden er toch nog 6 fietsers aan de Oostvlietweg. 2 zijn er uiteindelijk naar Maasland gefietst. De rest keek de grijze lucht nog eens aan en is zonder al te veel omwegen alsnog terug naar huis gegaan. De C groepen Het weer zag er niet best uit zondagmorgen, onweer en regenbuien. Niet gaan fietsen of toch maar wel? Toch maar gegaan. Aangekomen bij TC stonden er 8 fietsers, Leo, Toos en Giel van C2, Ria van C1 en 4 van de andere groepen. Het was de bedoeling naar ―Café Klein Giethoorn‖ te gaan. Jaap de Jong heeft nog geprobeerd te bellen maar kreeg geen gehoor. Dan maar naar Pijnacker want we willen wel aan de kilometers komen. We gingen richting Delfgauw naar ―Het Rieten Dak‖, dat was net open. Leo wist een route terug via Ypenburg en Leidschenveen en langs de Vliet, waar boten lagen vanwege de Vlietdagen en dan door naar Stompwijk. Het weer viel gelukkig mee. We waren omstreeks 12 uur thuis met 46 km op de teller. Ria Berg A.s. zondag 25 september staat de laatste clubrit op de kalender. Voor de A en B groepen is dat de rit naar Maasland (± 65km). Vertrek nog een keer om 8.30 uur vanaf Oostvlietweg 30. De C heeft bij de Rabosponsortocht de keuze uit 20, 40 en/of 60 km. Uiteraard is ook voor de leden van de A en B groepen de Rabosponsortocht van harte aanbevolen. Starten kan tussen 9.00 en 14.00 uur vanaf sporthal Meerhorst. (Dus ook na terugkomst uit Maasland kun je nog starten) Zie ook elders in de Dorpsketting. Ook na volgend weekend hoef je je fiets nog niet op te bergen. In het herfst- en winterseizoen is het vaak nog prachtig fietsweer en daarom blijft de toerclub ook dan zondagse clubtochten rijden. De start is dan vanaf de parkeerplaats tegenover het Blesse Paard en met de groepen waarvoor animo is. Vertrektijd is voorlopig om 9.00u, vanaf december om 9.30u. Bij de start bepalen we welke richting we op rijden en de afstand zal iets korter zijn dan in de zomer. We hopen dus ook de komende maanden weer velen aan het vertrek te zien. Arno van Rijn


-23-

Autogene training voor mensen met kanker Autogene training is voor veel mensen nog een onbekende ontspanningsmethode. Het woord autogeen wil eigenlijk zeggen ‗jezelf oefenen (trainen) in ontspannen‘. Mensen die kanker hebben (gehad), kunnen veel baat van deze training hebben. De cursus neemt tien woensdagavonden (19.30 tot 21.00 uur) in beslag en start op 5 oktober. De cursus is voor iedereen die belangstelling heeft voor verbetering van het eigen welzijn. Maar ook voor iedereen die last heeft van spanningsklachten, slapeloosheid en onrust. Voor mensen die het gevoel hebben zwaar onder stress te staan. Tijdens de trainingen (op Mexicosingel 52) leer je de signalen van spanning in je lichaam herkennen. Vervolgens leer je stapsgewijs ontspannen door middel van concentratie op je ademhaling, spieren en gedachten. In de tussenliggende dagen doe je de oefeningen thuis (10-15 minuten per dag). Stapsgewijs leer je dan de basisoefeningen toe te passen. Zo leer je de dagelijkse gebeurtenissen steeds meer vanuit rust tegemoet te treden. Het zal niet de oorzaak wegnemen van de spanning en stress, maar het heeft zeker een ondersteunend karakter, waardoor meer rust en ontspanning gevonden kan worden. Graag aanmelden vóór 26 september via 070-3080654 of mail naar info@inloophuishaaglanden.nl De kosten bedragen 50 euro in totaal voor 10 avonden. Neem gerust een vriend(in) of uw partner mee om samen de cursus te volgen! Informatie over het Inloophuis staat op www.inloophuishaaglanden.nl ****************************************

Open dag bij Woej in wijk- en dienstencentrum Noord Woej zet voor buurt- en wijkbewoners de deuren van het wijk- en dienstencentrum Noord wagenwijd open, zodat u er eens een kijkje kunt nemen en kennis kunt maken met het activiteitenaanbod van Woej. En tegelijkertijd ontmoet u daar uw buren en buurtgenoten. De Showbrassband ‘75 laat van zich horen tussen 12.30 en 13.30 u en tekendocent Jille van der Veen tekent uw portret tussen 13.00 en 15.00 uur. Er is een proeverij van hapjes in de 'kookstudio', de mooie pas verbouwde keuken van het wijkcentrum. De schoonheidsspecialiste en de masseuse geven gratis demonstraties. De Stichting Duivenvoorde, Florence en het Preventieteam staan klaar met informatiemateriaal. Ook de bibliotheek van het wijk- en dienstencentrum presenteert zich. Bovendien biedt de handwerkclub hun handwerk- en knutselresultaten te koop aan. De koffie met wat lekkers staat klaar en u krijgt voorproefjes van activiteiten en diensten. De open dag is op zaterdag 24 september van 12.00-16.00 u. U bent van harte welkom op Duivenvoorde 262 te Leidschendam (tel. 320 9203).


-24-

Vrouw Actief maakt kennis met Zumba Afgelopen dinsdag ging het seizoen van Vrouw Actief weer van start. We mochten het spits afbijten met een avond ZUMBAles van Laura Oliehoek. De LatijnsAmerikaanse muziek gaf gelijk een swingende sfeer en Laura leerde ons al snel hoe hierop te bewegen. De zumbapasjes waren niet al te ingewikkeld, dus iedereen had het al gauw onder de knie. Het begin is er, de souplesse nog niet helemaal. Zumba heeft duidelijk de heupbewegingen van de ZuidAmerikaanse dames, dus daar moeten wij Hollandse dames nog wel even voor oefenen! Maar dat we goed ons best deden, bleek wel uit het feit dat de flesjes water gretig aftrek vonden en halverwege de avond moesten de deuren zelfs open! Laura geeft dinsdags les van 20.15 tot 21.15 uur in het Dorpshuis en woensdags van 18.30 tot 19.30 uur in de sporthal. Dus heb je zin in een swingende, blije vorm van bewegen dan kan Zumba wel eens wat voor jou zijn. Vrouw Actief was in ieder geval erg enthousiast! Anja Halverhout

Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit

Afvoeren van tuindersafval van Merodestraat 1- 2266 JX Stompwijk Tel. 06-10319195


-25-

Monica wint eerste prijs kunstwedstrijd!!!

De 9-jarige Monica van Santen heeft de eerste prijs gewonnen met de Kunstwedstrijd georganiseerd door de organisatie van de Monumentendag van Leidschendam-Voorburg. In mei hebben we met de Hobbyclub op locatie de monumentale boerderij van de familie Juffermans aan het Oosteinde geschilderd. Het schilderij van Monica kwam bij de inzendingen door kinderen als eerste uit de bus. Het juryrapport luidde; ‗het is een schilderij met vaart geschilderd en het spat van het doek af‘. De jury bestond uit kunstenaars, dus mensen met oog voor kunst. Wij, als hobbyclub, zijn dan ook bijzonder trots op haar!

HERINNERING: RABOSPONSORFIETSDAG 2011 ZONDAG 25 SEPTEMBER V.A. 9.00 uur STARTEN BIJ SPORTHAL MEERHORST STOMPWIJK Voor: KERKRESTAURATIEFONDS NUMMER 58 !!


Voor een vrijblijvende offerte: Email: Mobiel: Telefoon:

peter.selier@online.nl 06-51153686 071-5801878


-27-

Tariefverhoging Leidschendam-Voorburg per 1 januari 2012 Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam -Voorburg stelt voor de tarieven van een aantal gemeentelijke producten in Leidschendam-Voorburg per 1 januari 2012 te verhogen. Deze tariefverhoging is een direct gevolg van het gemeentelijke beleid, dat de tarieven voor gemeentelijke producten en diensten kostendekkend moeten zijn. Daarnaast wordt voorgesteld de belastingtarieven te verhogen met 2 procent inflatiecorrectie. De gemeenteraad bespreekt het tarievenvoorstel tijdens de behandeling van de programmabegroting 2012-2015. Gemeentelijke producten gefaseerd naar kostendekkend tarief Een gehandicaptenparkeerkaart kost vanaf 1 januari â‚Ź 160,-. Dit is nog geen volledig kostendekkend tarief, maar het college kiest hierbij voor een gefaseerde invoer van kostenverhoging. Ook de kosten voor een parkeervergunning, rijbewijs, huwelijk, afschrift GBA en evenementenvergunning worden in 2012 hoger. En informatie over de gesteldheid van de bodem vanuit het Bodemloket is in het nieuwe jaar niet meer gratis. Rioolheffing tijdelijk hoger De rioolheffing wordt tot en met 2014 (naast de inflatiecorrectie van 2 procent) tijdelijk verhoogd met 7,50 euro. Deze verhoging is noodzakelijk omdat er de komende jaren gemeentebreed veel aan het riolenstelsel moet gebeuren. Om te voorkomen dat inwoners over enkele jaren ineens een groot bedrag extra moeten betalen, heeft het gemeentebestuur vorig jaar besloten de verhoging over meerdere jaren te spreiden.

Beste bewoners van Stompwijk Door omstandigheden ben ik genoodzaakt met de formule delicatessenaanhuis.nl te stoppen. Gelukkig heb ik een opvolger die mijn route voortaan gaat rijden: Jeffrey Harteveld, tel.: 06-51 16 76 47. Voortaan iedere donderdag vanaf 22 september rijdt Jeffrey in Stompwijk. Jeffrey veel succes. Ed Groen in ‘t Woud Wandelstok gevonden op de Dr. van Noortstraat. Hij is bruin en verstelbaar. Afhalen: Dotterbloem 1 (rond etenstijd)


CEES LUITEN Schilderen, behangen en wandafwerking

EFFIC IENT TRANSPORT van ZAND, GROND e n AANVULLING Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompw ijk Tel. 071-5803359


-29-

Monumentenprijs Leidschendam-Voorburg: erfgoedkanjer gezocht! De gemeente Leidschendam-Voorburg is rijk aan cultureel erfgoed. Dit is onder andere te zien aan de vele monumenten. Veel mensen zetten zich in voor het onderhoud van die monumenten. Of zij brengen het cultureel erfgoed onder de aandacht van het publiek. Dit zijn bijvoorbeeld eigenaren die hun monument op een verantwoorde manier hebben gerestaureerd. Of personen of instellingen die zich hebben ingezet voor de instandhouding of het onder de aandacht brengen van cultureel erfgoed. Om die reden is er een prijs in het leven geroepen, de Monumentenprijs. Deze zal in 2011 voor de tweede keer worden uitgereikt. Kent u een project dat in aanmerking komt voor deze prijs dan kunt u dat nomineren. Dit kan via e-mailadres e.rinia@leidschendam-voorburg.nl of via de post: gemeente Leidschendam-Voorburg, ter attentie van E. Rinia, Postbus 905, 2270 AX Voorburg. Er zijn aan nominatie een paar voorwaarden verbonden. De persoon of instelling in kwestie mag niet zichzelf nomineren. Het gaat om projecten waarbij de nadruk ligt op het onder de aandacht brengen of juist behouden van cultuurhistorische erfgoed. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn herbestemmingsprojecten, restauratie of herstel van een monument of het op een of andere manier onder de aandacht brengen van het cultureel erfgoed. Alleen projecten die in 2010 of 2011 gerealiseerd zijn, kunnen meedingen naar de prijs. De nominaties moeten uiterlijk 24 oktober bij ons binnen zijn. De uitreiking van de prijs vindt plaats op woensdag 16 november op een nog nader te bepalen locatie. De winnaar wordt beloond met een oorkonde overhandigd door de wethouder en een jaarabonnement op het tijdschrift Monumenten.

Rabobank Sponsorfietstocht zondag 25 september!

Fietsen voor Stichting Amigos DOELNUMMER 53 Start om 09.00 uur bij Sportpark Meerhorst, Klaverblad 13, Stompwijk Wees sportief en spring voor Amigos op de fiets Meer info: zie Dorpsketting van vorige week


Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl Nu ook het adres voor: Straatkolken, afvoergoten en drainage Pvc buizen: alle maten en hulpstukken Stelconplaten: nieuwe en gebruikte Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

R. Bergers

Modern Tandtechnisch Laboratorium Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Ook voor ziekenfondsverzekerden Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572


-31-

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk KBO nieuwsbrief september/oktober no. 1 KBO Boottocht Afgelopen donderdag 15 september hebben 100 personen genoten van de prachtige boottocht met de Olympus van Groene Hart Cruises naar Haarlem. Wat een weer en wat een prachtige stad en een perfecte bediening, allen die dit mogelijk hebben gemaakt hartelijk dank, tot volgend jaar. RABO sponsor fietstocht Zondag 25 september houdt de Rabobank de jaarlijkse sponsorfietsdag voor verenigingen en goede doelen, u kunt fietsen voor 3 afstanden hoe groter de gefietste afstand hoe meer u vereniging krijgt gedoneerd door de Rabobank. KBO Stompwijk heeft als deelnemer nummer 33 Als u onze club wil ondersteunen, vragen wij u dit nummer op uw deelname formulier te noteren. U kunt starten vanaf 09.00 uur tot 14.00 uur bij de sporthal de Meerhorst, voor de 20-40-60 km tocht, we rekenen op Stompwijk. Klaverjassen en Rummicub spelen Donderdagmiddag 29 september gaan wij weer kaarten en rummicub spelen met KBO Zoeterwoude in het dorpshuis, vanaf 13.30 uur zijn alle leden welkom om de strijd aan binden voor mooie prijsjes, maar zoals altijd geen mes op tafel, we komen voor de gezelligheid en de lol. Ontmoetingsdag dinsdag 11 oktober Voor de jaarlijkse ontmoetingsdag dinsdag 11 oktober zijn alle leden weer welkom, we beginnen 10.00 uur met een eucharistieviering in de prachtig gerestaureerde Laurentiuskerk, daarna steken wij over naar het dorpshuis waar we onder het genot van diverse lekkernijen worden verwent. Na de koffie met en een borrel, krijgen we een heerlijke lunch voorgeschoteld, er vinden de gehele dag leuke onderbrekingen plaats d.m.v. een spelletje bingo, we eindigen met gezellige muziek in de middag, de kosten bedragen â‚Ź 25,00 per persoon, opgave op de Soos bij Aad v.d. Ham of telefonisch 071-5804342. u kunt zich tot en met 7 oktober aanmelden voor deelname. Het bestuur wenst u veel plezier met alle activiteiten


Andrea’s KAPSALON MET OF ZONDER AFSPRAAK Haarstudio Kids knippen t/m 12 jaar € 10,00 Jeugd knippen 13-18 jaar € 15,00 Heren knippen € 19,00 Heren tondeuse/randje € 15,50 Dames wassen knippen € 20,75

Kinderen knippen met verrassing Alle kids t/m 12 jaar die geknipt worden krijgen een kleine gratis verrassing.

Kadobonnen van Andrea’s Haarstudio al v.a. € 5,00

www.andreashaarstudio. nl

071 – 580 15 60 Hoefblad 30 Stompwijk naast de COOP Supermarkt

di - vr : 09:00 - 17:30 zat: 08:30 - 16:00


-33-

Het Dorpshuis presenteert: Live In Stompwijk Vanaf zaterdag 29 oktober gaat het Dorpshuis starten met een serie van 5 avonden onder de noemer Live In Stompwijk. Op deze avonden zal het Dorpshuis een podium bieden aan ―beginnende‖ bands. Per avond zullen er 2 bands, die wat betreft muziekstijl enigszins bij elkaar passen, optreden. De entreeprijs voor deze avonden zal € 3,- bedragen, waarvan per bezoeker € 1,- naar iedere band gaat en € 1,- naar het Dorpshuis t.b.v. het inhuren van de apparatuur. De zaterdagen waarop we de avonden vooralsnog gepland hebben zijn: 29 oktober 2011, 26 november 2011, 28 januari 2012, 24 maart 2012 en 19 mei 2012. Zaterdag 29 oktober zal in het teken staan van de bluesrock en er zal opgetreden worden door de bluescoverband Big-Dutch uit Leidschendam en de Stompwijkse bluesrock trots, Bas Paardekooper & the Blew Crue. Meer informatie over de bands kun je vinden via http://www.big-dutch.net/ en http://www.baspaardekooper.com/ De kaarten voor deze avond gaan aanstaande zaterdag in de voorverkoop tijdens de open dag van het Dorpshuis voor € 3,-.

Klaverjassen voor beginners/opfriscursus voor herintreders Evenals het vorig seizoen gaan we, vanaf 7 oktober, weer beginnen met het klaverjassen. We kaarten elke vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Dorpshuis. Vanaf 19.30 uur is de zaal open. De entree is € 2,00 dus daar hoef je het niet voor te laten. Nog nooit geklaverjast? Dit is uw kans dit leuke spel ook te leren. Wel ooit geklaverjast, maar toch een soort drempelvrees om bij een vereniging binnen te stappen? Ook dan is het leuk om te komen en de weggezakte kennis op te halen. Verder is het gewoon gezellig om met beginners en wat gevorderden te kaarten in je eigen tempo. U bent allen van harte welkom om een keer te komen kaarten. Er zitten geen verplichtingen aan en er zijn genoeg mensen die het u graag willen leren. Zijn er nog vragen bel dan 071-5804172. p.s. Aanstaande vrijdagavond is het koppelkaarten in de kantine bij Stompwijk ‘92. Beginners zijn daar van harte uitgenodigd om mee te kaarten. Er wordt speciaal rekening gehouden met de beginners en wat gevorderden die deze avond bij elkaar ingedeeld zullen worden. Wij zijn er ook! Anneke van Bemmelen en Wilma van Es


- 34 -

Dit jaar bestaat Administratiekantoor Van Boheemen al weer 12½ jaar! Bij ons heeft u de keuze; uw administratie geheel door ons laten verzorgen tot aan gebruik maken van ons internet boekhoudpakket. De voordelen van ons internet boekhoudpakket zijn: -

Gebruiksvriendelijk pakket U hoeft geen softwarepakket aan te schaffen Eventueel in combinatie met een geautomatiseerd kassasysteem Geheel modulair op te bouwen Ten alle tijden inzicht in uw administratie U kunt overal waar een internetaansluiting is inloggen Absoluut veilig Geheel of gedeeltelijk zelfstandig boeken Vaste lage kosten

U krijgt 12,5% korting op de kosten over het 1e kwartaal dat u hiermee werkt.

Deze actie is geldig t/m 31.12.2011.

Voor meer informatie of een demonstratie van het online boekhoudpakket kunt u ons geheel vrijblijvend bellen of mailen.

Bezoek eens onze website www.van-boheemen.nl met nieuwsfeiten en een overzicht van al onze werkzaamheden.

Doctor van Noortstraat 134 2266 HB Stompwijk Tel: 071-5804847 Fax: 071-5804556 e-mail: info@van-boheemen.nl


-35-

3 MolensOefencross Ondanks een wat regenachtig begin is deze dag voor ons als paardensportliefhebbers zonnig (net als de rest van de dag) verlopen. Wij hadden dit jaar weer ruim 80 inschrijvingen een bewijs dat aan onze Oefencross graag wordt meegedaan. Amazones van het Rabo-talentenplan hebben ons festijn ontdekt en gerenommeerde handelsstallen hadden aan "onze ruiters" gevraagd of wij voor hen de paarden en pony's wilden laten kennismaken met het door ons zo professioneel opgezette parcours. Als organisator ben ik er trots op dat wij in de " paardensportwereld" de naam van De Blesruiters uit Stompwijk weer hebben weten te laten klinken. Met onze Oefencross voorzien we in een behoefte waar de mogelijkheid wordt geboden te kunnen oefenen in springen van allerlei soorten en maten van hindernissen. Het beoordelen van de rijkunst door het geven van "stijlcijfers" in de eindklassering draagt daaraan bij. Dat onze vereniging een goede opleiding verzorgt blijkt uit de klassering en het behalen van de hoogste prijs. De echte wedstrijdruiters weten ons inmiddels ook te vinden. Nog even de prijswinnaars op een rij: Rubriek 1 paarden hoog: 1e Erna vd Lubbe (opgeleid bij De Blesruiters) 2e Mandy Beest 3e Stefanie Nozeman 4e Shirly Rijgersburg Rubriek 2 pony's hoog: 1e Silke vd Voort 2e Manon vd Kraan. (Beiden Blesruiters). Een rubriek met maar 7 deelnemers maar met grote klasse. Rubriek 3 paarden laag: 1e Marcia Dominicus 2e Sandy vd Salm (Beiden Blesruiters) 3e Bobbie Bary(Rabo talentenplan met paard 1) 4e Liza Lelieveld 5e Bobbie Bary (Rabo talentenplan met paard 2) 6e Mandy Overdevest (Blesruiter) 7e Savannah van Eden Rubriek 4 pony's laag: 1e Kelly Doelman 2e Anne de Lange (Beiden Blesruiters) 3e JoĂŤlle Olsthoorn 4e Chantal Olsthoorn 5e Anne de Lange(pony 2) 6e Lyanne Dudock van Hill. Namens de organisatie en alle helpende vrijwilligers nogmaals van harte gefeliciteerd. Deze namen staan ook op de website van De Blesruiters Op 2 oktober organiseren we de Minimarathon voor de menners door het dorp en omgeving. Zo dat was het weer voor deze week. Piet van der Mespel (oud) secretaris van De Blesruiters en organisator van de 3 MolensOefencross


-37-

De Missieveiling komt er weer aan‌‌... Op zaterdag 29 oktober zal in het muziekcentrum aan de Schenkelweg te Zoeterwoude weer de traditionele Missieveiling worden gehouden. De leden van de werkgroep Missie en Ontwikkeling zijn volop bezig met de voorbereidingen. Natuurlijk zijn er een groot aantal zaken die op routine geregeld kunnen worden. Er wordt echter naar gestreefd om de missieveiling op een hoger en natuurlijk ook op een nog gezelliger niveau te brengen. Zo wordt er steeds nadrukkelijker naar gezocht om veilingkavels voor de wat jeugdiger bezoekers te vinden. Zo wordt gedacht aan een gezellige rondvaart in de Leidse grachten. De veiling vangt aan om 20.00 uur. Voorafgaande aan de veiling wordt er voor de kinderen een veiling gehouden. Onder alle aanwezige kinderen zal een verloting worden gehouden met als hoofdprijs een zeer aantrekkelijk speelattribuut. Op de 29e zijn er wederom vele aardige zaken te koop, zoals kazen, drank, vlees, koeken, maar ook waardebonnen die recht geven op bijv. een rondvlucht boven Zoeterwoude, een boottocht met natuurwandeling en boerenontbijt, de missiebus. Een sterk punt van de Missieveiling is, dat er van het opgebracht bedrag t.b.v. de missiegebieden en andere ontwikkelingsprojecten geen euro aan de bekende strijkstok blijft hangen. De werkgroep leden doen hun activiteiten vanzelfsprekend kosteloos en gemaakte kosten worden niet gedeclareerd. Mocht u nog leuke artikelen of andere zaken willen aanbieden belt u dan met 071-5801159 of 071- 5802682.

Natuurspeurtocht Zondag 25 september organiseert het I.V.N. een speurtocht door de natuur van Vlietland. Al zoekende kunnen kinderen zich verwonderen over de diversiteit in de natuur en komen ze er achter dat alles wat leeft, zelfs het kleinste vliegje een belangrijke schakel is in de leefgemeenschap. Start: om 14.00u bij de "blauwe brug" aan het Frans Hals plantsoen in Voorschoten. Corry van Leeuwen


Bruidsbloemen De dag van je leven krijgt nog meer glans met bloemen en bloemdecoraties van “De Passie”. Wij weten hoe belangrijk het is de juiste sfeer te vinden voor het bruidsboeket en andere bloemen..Of u nou houdt van iets klassieks, iets moderns of juist iets extravagants, alles mag en alles kan. U kunt kiezen uit de diverse mogelijkheden in de voorbeeldboeken en hier eventuele veranderingen in aan laten brengen, Of een bepaald iets dat u in gedachten heeft laten uitwerken. Dus vraag er bewust naar als u iets speciaals in gedachten heeft. Zo komen wij na overleg vooraf tot een juiste keuze voor het bruidsboeket, de corsages, autoversieringen en alle overige bloemenwensen voor deze onvergetelijke dag. En voor de verdere uitvoering van al deze wensen zijn uw bloemen bij ons in vertrouwde handen. Ook kunnen uw bloemen op deze grote dag (in overleg in de regio) bezorgd worden zodat u op deze, toch wel drukke, heerlijke dag niet meer de deur uit hoeft om de bloemen even op te halen. Maak in alle rust uw keuze voor het belangrijkste boeket in uw leven bij : Bloemsierkunst “De Passie” Dr. van Noortstraat 186 Stompwijk 071-5803515 Ingrid Verboon Nb, tegen inlevering van deze pagina ontvangt u 10% korting op uw bruidsboeket !!


-39-

Fietsen, smikkelen en een ritje in de paardenwagen Op zondag 25 september organiseert Rabobank Rijnstreek de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht. Fietsliefhebbers kunnen deze dag genieten van mooie routes door het Groene Hart én ook nog eens geld verdienen voor één van de ruim 110 verenigingen en stichtingen die zich dit jaar hebben aangemeld. Het maakt niet uit of men lid is van een vereniging; iedereen kan meefietsen, van jong tot oud. Startpunten in Stompwijk en Zoeterwoude Fietsers kunnen zich op zondag 25 september vanaf 09.00 uur aanmelden bij een van de volgende startpunten: - Multi-centrum De Eendenkooi, Kooikersplein 1 in Zoeterwoude Rijndijk - Sporthal De Klaverhal, Hondsdrafweg 1in Zoeterwoude Dorp - Sporthal De Meerhorst, Klaverblad 13 in Stompwijk 20, 40 of 60 kilometer De deelnemers aan de sponsorfietstocht kunnen kiezen voor de afstanden 20, 40 of 60 kilometer. De start voor alle afstanden is tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Alle stempelposten sluiten om 16.30 uur. Na dit tijdstip kunt u uw stempelkaart niet meer inleveren. Bij het startpunt kunt u aangeven voor welke vereniging u gaat. Voor de routes van 20, 40 of 60 kilometer keert Rabobank Rijnstreek respectievelijk € 4, € 8, en € 14,- per fietser uit aan de vereniging. Deelnemers Stompwijk Fietst u dit jaar voor de Katholieke Bond van Ouderen, Stichting Amigos, de Stompwijkse Laurentius Kerk of EHBO Stompwijk. Zo maar even vier van de 110 verenigingen en stichtingen die staan ingeschreven, en een financiële bijdrage goed kunnen gebruiken. Een ritje met de paardengezelschapswagen Als dank voor de bijdrage van het Rabobank Rijnstreek Fonds is Stichting Paardenkracht ook aanwezig bij de Rabobank Sponsorfietstocht. Stichting Paardenkracht heeft tot doel het vervoeren van mensen die slecht ter been zijn, meervoudig gehandicapt of op andere wijze ondersteuning of begeleiding nodig hebben. De aanschaf van de gezelschapswagen is mogelijk geworden met bijdragen uit diverse fondsen, waaronder het Rabobank Rijnstreek Fonds. Op zondag 25 september 2011 kunnen deelnemers een gratis ritje met de gezelschapswagen vanaf het startpunt De Meerhorst in Stompwijk. De rit duurt ongeveer 30 minuten en voert u door het mooie Stompwijk.


Dorpsketting 2099  

Weekblad De Dorpsketting, nr. 2099

Advertisement