Page 1

Van-de-regen-in-de-drupketting Weekblad De Dorpsketting

Datum: 25 juli 2011 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2091

Oplage: 1060

Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Petra en Leo Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk Maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Parochieberichten Rouwkaart Stompwijkseweg Verslag paardendagen Zumbathon Vakantie huisarts Cultureel festival Toernieuws Activiteitenkalender Vlietland KBO Brug geopend Open monumentendag Muizenissen Vrijwilligerspunt Duiven Hulphond

2 4 7 8 13 15 16 18 20 23 25 27 29 30 31 33 35

Kortebaandraverij op vrijdag 7 oktober Het afgelasten van de kortebaandraverij was voor ons als bestuur van Nooit Gedacht een enorme teleurstelling. We wilden het daar natuurlijk niet bij laten zitten. In overleg met de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport en de gemeente Leidschedam-Voorburg hebben we gezocht naar een alternatieve datum. Dat was nog lastig, omdat het programma in de zomer vrij vol is. Uiteindelijk is besloten de kortebaandraverij te houden op vrijdag 7 oktober. Zodra we het programma voor die dag rond hebben, zullen wij dat publiceren in de Dorpsketting. Hou dit jaar in elk geval nog één snipperdag over voor vrijdag 7 oktober!

Spreuk van de week Regen in de zomer is hoop die tegen de ruiten te pletter slaat. - ANONIEME UITSPRAKEN/AFORISMEN


-2-

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 u. Pastor: M. Hoogervorst tel. 06-20551458, email: m.hoogervorst@live.nl B.g.g. tel. 071-5801604 Ziekenbezoek opgeven via secretariaat Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur Het secretariaat is in de maand augustus op maandags gesloten. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Overleden: 19 juli, Gerard Geus in de leeftijd van 46 jaar. Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie Zaterdag 30 juli 19.00 uur woord en communieviering met samenzang Voorganger Mw. Marianne Turk Zondag 31 juli 11.00 uur woord en communieviering met samenzang Voorganger Mw Marianne Turk Misintenties Zaterdag 30 juli, 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten, Jaap Warmerdam, Aad Luk, Gerard Put, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, Henk Luiten, Femia Janson-Sloot, Jo Verhagen – Hoogendijk. Zondag 31 juli, 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jac. Luiten, Arie en Rika v.Santen – Verhagen, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, overleden ouders v. Boheemen -v.d. Krogt, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Annie v.d. Burg -v. Veen, Jannie Suyten—v. Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten, Aad Luk, Gerard Put, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, Henk Luiten, Femia Janson-Sloot, Jo Verhagen – Hoogendijk.


-3Kerkhulpen Kosters Lectoren Zaterdag 30 juli 19.00 uur Adriaan H Cees Bergen Zondag 31 juli 11.00 uur Adriaan H ?

Misdienaars geen geen

Gesloten wegens vakantie van 15 juli t/m 10 augustus

Tijdens Summerland ben ik mijn zilveren ketting verloren. Het gaat om een zilveren Ti Sento ketting met een ronde hanger waar roze bedels aan hangen. Ik hoop dat iemand hem gevonden heeft of een deel ervan. Sabrina Owel, 0614463042

Vanwege de zomervakantie zijn wij gesloten van 16 juli t/m 3 augustus. 4 aug. weer open. Wij wensen ook jullie een fijne vakantie toe !!! Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 Stompwijk // 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP !!! info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten


-5In memoriam Mijn maatje Je bent 10 jaar mijn maatje geweest, daar ben ik heel trots op. Ik ben blij dat jij je hier thuis voelde, hier was je jezelf. Je hebt veel voor mij en mijn meiden betekend. Je was er altijd als we je nodig hadden, fietsen maken en naar het ziekenhuis rijden als je storingsdienst had. Je stond altijd klaar voor ons maar ook voor de buurt, zoals het bruggetje bij de dijk. Eerst moesten we over 2 planken. Jij heb er een mooi bruggetje neergezet waar veel hondenbezitters gebruik van maken. Je was nog veel meer van plan. Je was een ruwe bolster met blanke pit. We deelden onze geheimpjes met elkaar en maakten plannen voor de toekomst. Ik ken je alsof ik jezelf gemaakt heb. We zaten urenlang te babbelen, en te wedden over Ajax-Ado. Nu ben je van ons weggerukt, maar ik weet dat je over ons blijft waken, behalve als Ajax voetbalt, dan ben je ff weg............ We gaan je zoooooo heel erg missen. Rust nu maar uit. Je kleine en mijn meiden Jill en Lizz (Debbie van Oosterom)

Andrea’s Haarstudio KAPSALON MET EN ZONDER AFSPRAAK Knippen t/m 12 jaar € 10,00 Knippen 13-18 jaar € 15,00 Heren knippen € 19,00 Heren tondeuse/randje € 15,50

071 – 580 15 60 Hoefblad 30 Stompwijk di-vrij : 09:00-17:30 zat: 08:30–16:00 www.andreashaarstudio.nl

In de vakantie is de kapsalon gewoon geopend. UITVERKOOP BOETIEK ALLES 40 % KORTING Kleding - Tassen Bijouterie - Riemen enz.


CEES LUITEN EFFICIENT TRANSPORT van ZAND, GROND en AANVULLING

Schilderen, behangen en wandafwerking

Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompwijk Tel. 071-5803359

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


-7-

Strenge handhaving verbod zwaar verkeer Stompwijkseweg Het verbod voor zware voertuigen op een deel van de Stompwijkseweg wordt streng gehandhaafd. Bureau LeidschendamVoorburg van politie Haaglanden voert sinds deze week meer en vaker controles uit op naleving van deze verkeersmaatregel. Sinds 21 april is een rijbaan van de Stompwijkseweg over een afstand van ongeveer vijftig meter gesloten voor vrachtwagens, grondtransporten en landbouwverkeer, zwaarder dan 3.500 kg. Het gaat om de rijbaan aan de zijde van de Stompwijksevaart tussen de huisnummers 37 en 58. Door ernstige spoorvorming en verzakkingen schuift de weg hier in de richting van de Stompwijksevaart. Gezien het acute risico was een verbod voor zwaar verkeer onontkoombaar. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft hier ook op aangedrongen. Verkeerslichten regelen de voortgang van het overige verkeer. Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Doodlopend Zwaar bestemmingsverkeer is op de Stompwijkseweg toegestaan tot aan de afsluiting bij de huisnummers 37 en 58. Bij de kern Stompwijk en aan het begin van de Stompwijkseweg, aan de Leidschendamse kant, is met borden aangegeven dat de Stompwijkseweg voor doorgaand zwaar verkeer is verboden. Tractoren moeten omrijden via Kostverlorenweg, Wilsveen, Voorweg, Zoetermeer en Middelweg. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de Zoetermeerse Rijweg. Fysieke maatregelen Ondanks de ernst van de situatie wordt het verbod voor zwaar verkeer veelvuldig genegeerd. Naast strengere handhaving door de politie bereidt de gemeente Leidschendam-Voorburg fysieke maatregelen voor die vrachtwagens en zware landbouwvoertuigen het doorrijden beletten. Deze maatregelen worden over enkele weken geĂŤffectueerd. Onderzoek De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken gezamenlijk aan een oplossing voor de problematiek van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat, de enige directe verbindingsweg tussen de kernen Stompwijk en Leidschendam. Beide organisaties verzamelen al enige tijd gegevens over de weg. Een ingenieursbureau gaat met die gegevens aan de slag om de exacte oorzaak van de verschuivingen vast te stellen. De eerste voorlopige resultaten van het onderzoek worden deze zomer verwacht. Het onderzoek loopt nog door tot ver in het najaar. Pas dan valt iets te vertellen over mogelijke structurele oplossingen.


Verslag Stompwijkse Paardendagen 2011 Gezelligheid voor iedereen De Stompwijkse paardendagen zijn weer achter de rug. Het was een jaar om nooit meer te vergeten. De vele regen maakte het voor ons als bestuur extra zwaar, maar dankzij de inzet van velen hebben we toch nog zo goed en zo kwaad als het kon, het programma kunnen afwerken. Al bij de voorbereidingen hadden we veel tegenslag door het slechte weer. De enorme vertraging die hierdoor ontstond, kon alleen worden ingelopen door vrijdagmorgen om 07.00 uur met man en macht aan de slag te gaan. Daardoor lukte het toch nog om alles op tijd in gereedheid te brengen. Vrijdag Het was een hele opluchting dat de opening van de Stompwijkse paardendagen onder goede weersomstandigheden kon plaatsvinden. Het eerste onderdeel van de festiviteiten is de klaverjas en rummikub wedstrijd. Dankzij het mooie weer en de aangeboden consumpties was het zeer aangenaam vertoeven in de feesttent. Maar liefst 84 deelnemers bonden met elkaar de strijd aan. Na afloop kon een tevreden voorzitter Theo van den Bosch de volgende winnaars naar voren roepen. Rummikub 1. Nel van Vliet 2. Ina van Rijn 3. Rita van der Meer

Klaverjassen punten 1. Charel van Bohemen 5.421 2. Anneke van den Bosch 5.378 3. Kees van Santen 5.340

Na het traditionele dankwoord van Jan van den Bos keerden alle deelnemers tevreden huiswaarts. De optocht voorafgegaan door bereden politie en een dixieland band, werd extra opgefleurd door een groep in schitterende jurken getooide dames gezeten op fraaie Friezen. Het gaf de optocht dit jaar iets extra‘s, ook omdat vele rijtuigen en leden van Ponyclub de Blesruiters aan de optocht deelnamen. Hulde voor het vele werk dat de deelnemers voor de optocht hebben verricht.


-9Na de optocht stroomde de tribune vol voor de jaarlijkse bromfietsrace. Vooral het jeugdige publiek geniet met volle teugen van dit evenement. Bij elke passage over de sloot voor de tribune is het immers weer de grote vraag of de deelnemers veilig de overkant bereiken. Dit jaar ging het de deelnemers goed af, want slechts twee van hen haalden een nat pak. Desalniettemin vermaakte het publiek zich uitstekend mede dankzij de ―gekke voertuigen‖ die slechts met kunst- en vliegwerk de overkant van de sloot wisten te bereiken. De uitslag van de bromfietsrace is als volgt: 1. Berry Beukers 2. Jacco Overdevest 3. Sem van de Salm 4. Richard Batsbak Sinds het honderdjarig bestaan in 2009 staat het tonknuppelen weer op het programma. Dit jaar waren er vier tonnen beschikbaar met bij elke ton twintig deelnemers. De liefhebbers vermaakten zich uitstekend. Vooral de enorme missers zorgen voor grote hilariteit bij zowel de deelnemers als het publiek. De volgende personen wisten de prijzen te behalen Huub van Santen Raemon Soonius Menno de Jong (2x) Vooral de prestatie van Menno de Jong is het vermelden waard. Het gebeurt zelden dat iemand met tonknuppelen twee keer in de prijzen valt. Hij verdient daarom de eretitel ―tonknuppelkoning‖. Zaterdag Na het gunstige weer van vrijdag waren de verwachtingen voor zaterdag niet al te best. Gelukkig bleef het lange tijd droog en begon het pas later in de middag echt flink te regenen. Toen waren de geplande activiteiten bijna afgelopen. Het ringrijden moest vanwege het slechte weer helaas wel worden afgelast. Om 13.00 verzamelden de deelnemers zich voor de quadrace. Het gaat hier in eerste instantie niet om de snelheid maar om de behendigheid. Het balletje moet op de quad blijven liggen. Pas als het balletje op de grond valt, telt de tijd. In de finale verloren beide deelnemers hun balletje waardoor het een spannende snelheidsrace werd. Uiteindelijk werd Daan Koot de winnaar. Hieronder de volledige uitslag. 1. Daan Koot 2. Daniël Soonius 3. Roel Koot


- 10 Om 14.30 begon de kindervoorstelling. Het was de bedoeling dat clown Desalles de kinderen zou vermaken, maar de clown moest vanwege een ongeluk helaas afzeggen. Gelukkig was Jeroen‘s jeugdshow een uitstekend alternatief. Jeroen kwam zonder assistent en daarom zocht hij in het publiek eerst een assistent. Nadat hij die had gevonden, was er tussen de jongens en meisjes een wedstrijd. Wie kan het hoogste springen? Kunnen de jongens of de meisjes de meeste spekkies in hun mond stoppen en wie heeft de meeste kennis van muziek? De kinderen vermaakten zich uitstekend en uiteindelijk was de uitslag van de wedstrijd twee tegen twee. Na afloop van de kindervoorstelling werd onder leiding van Laura Oliehoek een zumbathon georganiseerd. Gelet op het enthousiasme van de deelnemers viel deze activiteit zeer in de smaak. Ook enkele bestuursleden waagden zich op de dansvloer. De soepelheid van sommige bestuursleden was opvallend. Kennelijk door het opbouwen en kermisvieren. In de pauze werd gecollecteerd en de opbrengst komt ten goede aan Pink Ribbon. Ponyclub de Blesruiters neemt ieder jaar de organisatie van het springen voor haar rekening. Ook dit jaar was alles weer tot in de puntjes verzorgd. Bij de pony‘s was Deveny v.d. Kraan met Odessa na een barrage de beste en daarmee winnares van de Cor Jansen wisseltrofee. Bij de paarden was Lisette Muyen met Badminton de sterkste. Uitslag Pony‘s 1. 2. 3.

springen Deveny v.d. Kraan met Odessa (Cor Jansen Wisseltrofee) Manon v.d. Kraan met Urose Britt Doelman met Padovano

Paarden 1. Lisette Muyen met Badminton 2. Lucienne Muyen met Boy 3. Marcia Dominicus met Crossycor Na afloop van het springen volgde het ―speel uw spel‖. Hierbij moet een deelnemer binnen één minuut zo veel mogelijk punten bij elkaar rijden. Er zijn acht hindernissen die van twee kanten kunnen worden gesprongen. De gemakkelijkste hindernis is 10 punten waard, de volgende 20, 30, 40 enzovoort tot 70 punten. De moeilijkste hindernis is de Joker. Daar kan de ruiter 100 punten verdienen. Elke hindernis mag maximaal 3 keer worden gesprongen. Als er een balk wordt afgegooid, tellen de punten niet mee en mag de hindernis niet meer gesprongen worden. Paarden en pony‘s starten in één rubriek, ieder springt de hindernissen op zijn eigen niveau


- 11 Dit spel is voor zowel de deelnemers als het publiek zeer aantrekkelijk. Bij de pony‘s was Britt Doelman met Padovano de beste. Zij behaalde 560 punten. Bij de paarden wist Erna v.d. Lubbe met Ramon maar liefst drie keer foutloos de joker te springen. Zij behaalde in totaal 540 punten en bleef daarmee de anderen ruimschoots voor. Uitslag speel uw spel Pony‘s 1. Britt Doelman met Padovano 2. Ilse Rotteveel met Seven 3. Manon v.d. Kraan met Urose 4. Kelly Doelman met Sjoerd 5. Deveny v.d. Kraan met Odessa

560 480 450 420 300

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

Paarden 1. Erna v.d. Lubbe met Ramon 2. Jitske Voorham met Vanilla Sky 3. Lisette Muyen met Badminton 4. Susanne de Groot met Myrthe Du 5. Lucienne Muyen met Boy

540 440 330 310 300

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

Zondag Na de vele regen in de nacht van zaterdag op zondag stond het bestuur voor de moeilijke beslissing om de ponyrennen al dan niet te laten doorgaan. Uiteindelijk werd besloten het er toch maar op te wagen. Achteraf gezien een juiste beslissing, want hoewel het zo nu en dan flink regende, viel de hoeveelheid regen wel mee. De publieke belangstelling viel uiteindelijk niet tegen. Het publiek kreeg mooie wedstrijden voorgeschoteld met als hoogtepunt de strijd om de Dr. Barendse trofee. Na een prachtige strijd was het Joyce Broeren uit Ossendrecht die met haar pony Cambell de overwinning voor zich opeiste. In de pauze van de ponyrennen traden vader en zoon Aart van de Kamp op met drie vierspannen pony‘s. Er werd rondgeroepen dat er zakkenrollers op het terrein actief waren en dat iedereen goed moest opletten. Vervolgens rende een agent met een fluitje het veld op en een vierspan met vier boeven. In een spectaculaire achtervolging met twee vierspannen met acht agenten en een herdershond werden de boeven overmeesterd. Het publiek genoot met volle teugen van dit adembenemende optreden. Vooral voor de kinderen was het zeer spannend. Al met al een zeer geslaagd optreden.


-12 De uitslagen van de ponyrennen Schofthoogte 1.16 t/m 1.35 m Plaats 1. 2. 3. 4.

Naam pony Kristel Kai Magic Spirit Speed Nemo

Schofthoogte t/m 1.15 m. 1. Bram 2. Rapidash 3. Nicky 4. Aukje

Naam Ruiter Nina de Haas Lois van ‘t Hoog Marije Barnhard Anna van der Sterre

Woonplaats Hengstdijk Pijnacker Weteringbrug Bleiswijk

Anouska van Velsen Emma Proefrock Kelly Oosterlaan Wijnanda van Wijk

Stompwijk Den Haag Bleiswijk Leidschendam

Schofthoogte 1.36 t/m 1.57 m. 1. Cambell Joyce Broeren 2. Berlin Pleun Driessen 3. Sunny Sandy van der Salm 4. Elza Suze van der Sterre

Ossendrecht Beers Stompwijk Bleiswijk

Dr. Barendse Trofee

Woonplaats Ossendrecht

Plaats

Naam pony

Schofthoogte

Naam Ruiter

1. 2.

Cambell

1.56m

Joyce Broeren

Kristel Bram

1.22m 1.12m

Nina de Haas Hengstdijk Anouska v Velsen Stompwijk

3.

Na afloop van de ponyrennen was er in de goed gevulde feesttent een optreden van Mad Pitt. Met hun aanstekelijk enthousiasme wisten zij het publiek uitstekend te vermaken. Maandag Maandagmorgen om 08.00 moest het bestuur helaas beslissen dat de kortebaandraverij niet door kon gaan. Door de vele regenval was het voor dier en mens niet verantwoord. Het is voor de tweede keer in de 102-jarige geschiedenis dat de kortebaan vanwege de weersomstandigheden moet worden afgelast. De eerste keer gebeurde dat in 1966. Ook het vuurwerk kon vanwege de weersomstandigheden geen doorgang vinden.


-13 Om 15.00 verrichtte oud-voorzitter Nico van den Bosch in de feesttent de trekking van de loterij. De uitslag is als volgt. 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

prijs: prijs: prijs: prijs: prijs: prijs: prijs: prijs:

Gerda v.d. Bosch W. Thierry Jan Nap P. Beekman J. van Santen Annita Hoogeveen Eddy van Leeuwen Marjon v.d. Born

Apple I-pad Brixton Buitenkeuken Sony Camcorder Apple I-pod Onderwatercamera Kärcher stoomreiniger VVV irischeque Plantenbak

Het bestuur feliciteert alle prijswinnaars en dankt alle niet-prijswinnaars voor het kopen van de loten. Bestuur Nooit Gedacht

Zumbathon Het was een geweldig zumbafeest op zaterdagmiddag van de kermis. Bijna 50 enthousiaste vrouwen hadden zich aangemeld en hebben zich in het zweet gewerkt. De opbrengst van hen, spontane sponsors, toeschouwers en een flink bedrag van de draverijvereniging maakten dat ik een bedrag van precies â‚Ź 500,- kon overmaken aan Pink Ribbon. Met dank aan mijn charmante assistentes Rachelle en Deborah die deze muzikale sporthappening compleet maakten. Heel hartelijk dank voor uw inzet en bijdragen. Laura Oliehoek


VEEVOEDER Van der WEIJDEN

verkoop van:

Hooi, stro en kuilgras (grote en kleine verpakking) Houtvezel, zagsel en ander strooisel voor in de paardenbox (eerste kwaliteit en stofvrij) Paardenvoeders, o.a. Royal Horse Feed Ruim assortiment diervoeders

Kom langs voor onze afhaalkorting of laat het thuis bezorgen. Oostvlietweg 28a Leidschendam Tel. 070-3276812

Vraag vrijblijvend een offerte aan. Telefoon: 071-5801878 06-51153686 Email: peter.selier@wanadoo.nl


- 15 I.v.m. vakantie is de praktijk van Albert Jan Barendse in Stompwijk gesloten van 23 juli t/m 14 augustus. Voor dringende zaken neemt tijdens kantooruren waar dokter Mikulski te Zoeterwoude tel. 071/5801672. Tijdens avond-, nacht-, en weekenddiensten belt u met de spoedpost Leiden tel. 0900 5138039 Voor herhaalrecepten die in het verleden geleverd zijn door apotheek Het Groene Hart in Zoeterwoude, kunt u rechtstreek contact op nemen met deze apotheek. Met vriendelijke groet, Albert Jan Barendse en medewerkers

Te koop: 3 kaartjes voor Attractiepark WALIBI HOLLAND . Normale prijs â‚Ź 31,00 per stuk. Nu 3 kaartjes voor â‚Ź 59,00 Kaartjes zijn geldig tot 30 oktober 2011. Bel 06-36151086

Kleding gezocht!! Ik ben opzoek naar kleding voor mensen die verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze mensen hebben weinig kleding en hebben hier vaak ook geen geld voor. Alle soorten kleding, schoenen, jassen, ondergoed, sokken etc is van harte welkom! Natuurlijk moet dit nog wel draagbaar zijn. Er is vooral veel vraag naar herenkleding. U kunt de kleding brengen op: Dr. v. Noortstraat 57 Ik kan het ook ophalen. Graag dan even bellen: 06 30410855 Groetjes Jessica Janson


-16Op zaterdag 27 augustus zal in winkelcentrum de Julianabaan het Leidschendam-Voorburgse culturele seizoen alweer voor de twaalfde maal feestelijk worden geopend. Alle culturele, creatieve en sportverenigingen binnen de gemeente worden van harte uitgenodigd op zaterdag 27 aug aanwezig te zijn met een informatiekraam. Ook kunt u zich opgeven voor een demonstratie, dan wel andersoortig optreden. Het zou leuk zijn, wanneer deze informatiemarkt, die een steeds groter publiek trekt, het gehele culturele, sportieve en creatieve leven van de gemeente zou bestrijken! Voor verenigingen is dit de kans op nieuwe leden, terwijl de festivalgangers kunnen zien hoeveel onze gemeente te bieden heeft op cultureel en sportief terrein. De kosten voor deelname aan dit festival bedragen €10. Tijdens het festival zullen schoolbands van middelbare scholen strijden om de titel: ‖Favoriet van de Vliet‖. Een deskundige jury én het publiek zullen uitmaken wie deze titel het komend jaar mag voeren. Informatie en aanmelding kan bij Ab Smit: e-mail abaadje@hetnet.nl of op www.cultureelzomerfestival.nl

Sleutels gevonden Op het kermisterrein een blauwe sleutelhanger met een logo van Eastpak er op, met drie sleutels o.a. van een auto en fiets. En drie sleutels aan een eenvoudige ring, waarschijnlijk huissleutels. Deze zijn vanaf het Oosteinde gezien gevonden aan de rechterkant van de weg, vlak voor de Hoge Brug. Afhalen Dotterbloem 1, rond etenstijd.

Angky’s kapsalon Ik wil graag uw haar knippen, permanenten of kleuren. Bij mij thuis of, als u dat gemakkelijk vindt, bij u thuis. Voor volwassenen en kinderen.

KnippenVolwassenen Volwassenen kinderen alleen pony Permanenten U kunt bellen voor meer informatie of een afspraak.

€ 10,00 € 10,00 € 7,50 € 5,00 € 30,00

Angky, Huyssitterweg 5, 2266 HE Stompwijk Tel.: 06-10 16 98 60


Stichting Terminale Zorg Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet in de laatste levensfase van iemand in de thuissituatie. Als het einde van het leven in zicht is, is een wens van veel mensen om thuis te kunnen sterven. Thuis is een vertrouwde omgeving waar het leven waardig en met kwaliteit afgesloten kan worden. De Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers helpt dit mogelijk te maken en biedt tijd, aandacht en ondersteuning. ―Er Zijn‖ is het motto. Zoals een huisarts zegt: ‗Het knappe van de vrijwilligers vind ik dat ze zo goed ―afwachtend aanwezig‖ kunnen zijn. Ze dringen zichzelf niet op. Ze hebben een heel eigen rol in het geheel. De professionele zorgverleners die aan het bed van de stervende komen moéten altijd iets: informatie geven of verkrijgen, een behandeling bespreken of beginnen… bij vrijwilligers hoeft of moet niets; dat maakt hun aanwezigheid tot iets puur menselijks. Dat is de toegevoegde waarde.‘ Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers Tel: 070-7541330 info@terminalezorg.nl - www.terminalezorg.nl

Gezelligheid voor iedereen

Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uitsluitend 1e kwaliteit

Foto‘s Bianca v. Soest


- 18 -

Toernieuw Toerclub Stompwijk Vorige week zondag viel midden in de Stompwijkse Paardendagen, maar er stond wel gewoon een clubrit op onze kalender. Voor de A en B zelfs een verre rit naar Schoonhoven. De C ging naar Delftse Hout. De A1 vertrok met 9 man langs de Vliet naar Leidschendam. Via de A12 en de Rottemeren reden we vlot naar Rotterdam. Daar kregen we de Brienenoordbrug wel in zicht, maar gingen we er niet overheen. Voor de route naar Schoonhoven kun je beter doorrijden naar Krimpen en daar de sluizen over. Martijn had vorige maand gemerkt dat de Lekdijk op diverse plekken opgebroken is wegens onderhoud. Ik was van plan daar ook heen te gaan, maar we hebben de route nu maar aangepast. Langs de provinciale weg van Krimpen naar Bergambacht ligt een mooie brede parallelweg en daar kun je ook lekker doorrijden. Vanaf Bergambacht namen we de gok dat de dijk verder wel begaanbaar was en dat pakte goed uit. Net voor de A2/A3 en de B kwamen we bij Lekzicht aan. Meestal zitten we daar buiten op het terras, maar zonder zon was dat nu niet aan te raden. Op de terugweg namen we de mooie route langs de Vlist, Haastrecht en de Reeuwijkse Plassen. Na zo‘n 105 km waren we weer terug in Stompwijk. Arno van Rijn De C-groepen Nog maar net was het opgehouden met regenen toen de wekker afliep. Na info van buienradar, die beloofde dat het voorlopig droog zou blijven, me toch maar klaar gemaakt om te gaan fietsen. Ik was nogal vroeg bij het erf van Theo en waren er pas 5 andere leden. Gelukkig kwamen er nog 25 bij! Mede door de Kermis en de verwachtingen dat het weer de hele dag zou regenen bleven de andere waarschijnlijk op bed! Wij gingen met zijn allen ( 8) naar "Het Rieten Dak". Gelijk maar met wind tegen langs de Vliet naar het Nieuwveensepad, Roeleveen, Balijbos zo naar Pijnacker en Delfgauw. Een stukje Elfdorpentocht tegengesteld en dan door het Delftse Hout op naar de koffie. Klokslag 10.00u schoven we aan de tafeltjes in de serre en lieten we ons bedienen met de heerlijke koffie en gebak. Terug wat door de nieuwbouwwijken van Ypenburg getoerd. Wat een "aparte" huizen kom je daar toch tegen, je moet er maar van houden! Door al die omzwervingen raakte ik uit koers en loodste Peter ons naar de Vliet. Toch makkelijk als je door het werk veel in de regio bekend bent! Via de nieuwe fietsbrug komen we uit in het Forepark en rijden over het Duinwaterpad Stompwijk binnen. Dat was om 12.00 uur, dus iedereen was nog op tijd om het kermisgebeuren bij te wonen. Met 50 km erbij op de teller hebben we lekker gefietst en was ik blij dat ik toch gegaan was. Annie van Rijn.


- 19 Afgelopen zondag was het weer bedroevend slecht. Van ochtend tot avond regen. Hoe enthousiast onze leden ook kunnen zijn, onder deze omstandigheden fietsen trekt niemand. Menigeen heeft zich dus nog maar eens omgedraaid in bed. Aanstaande zondag proberen we het gewoon weer en rijden we hopelijk met mooi weer opnieuw een clubrit. De A (90km) en B (85km) gaan naar Harmelen. De C gaat naar Meijendel over 50km. Vertrek is om 8.30u vanaf Oostvlietweg 30.

Verloren: Tijdens de laatste avond (maandag 18 juli) van de Stompwijkse kermis ben ik mijn armband van het merk Josh verloren. Het gaat om een bruin leren armband met een metalen magneet sluiting. Heb jij deze gevonden of weet je wie hem heeft? Graag een belletje naar 0649032284, dan kom ik hem ophalen en ben je mijn held! Alvast bedankt. Wie heeft per ongeluk maandagavond met de kermis mijn jas meegenomen? Het is een blauw met witte Human Nature jas, deze jas hing in de biertent (bij binnenkomst links in de hoek). Heb je deze jas of weet je waar mijn jas is dan graag een belletje naar Fieke Wijsman 06-40376767 Om toch warm thuis te komen heb ik het volgende vest 'geleend', zie foto. Is dit vest van jou dan kan je deze op komen halen. Alvast bedankt! Met vriendelijke groet,

Fieke Wijsman

Wij willen heel graag ERIK SWEERE bedanken voor het starten van onze pony‘s met de ponyrennen. Wij hebben een superleuke middag gehad. Groetjes van Anouska van Velzen met Bram en Nina de Haas met Kristel.


-20-

Aktiviteitenkalender 03/08/2011 06/08/2011 18/08/2011 21/08/2011 23/08/2011 26/08/2011 28/08/2011 31/08/2011

9.30 9.00 9.30 9.00 14.00 19.00 9.00 9.30

LAURENTIUS KERK BLESRUITERS LAURENTIUS KERK BLESRUITERS K.B.O. NUT&VERMAAK BLESRUITERS LAURENTIUS KERK

FIETSKRING RUITERKAMP WATEREN FIETSKRING OUTDOOR VAARDIGHEID EERSTE SOOSMIDDAG POLDRCROSS 3e ONDERLINGE WESTRIJD FIETSKRING

01/09/2011 12/09/2011 13/09/2011 13/09/2011 15/09/2011 15/09/2011 16/09/2011 18/09/2011 23/09/2011 28/09/2011 29/09/2011

8.30 20.00 9.00 20.00 14.00 9.30 20.00 9.00 20.00 9.30 14.00

K.B.O. DORPSHUIS BLESRUITERS VROUW ACTIEF K.B.O. LAURENTIUS KERK BLESRUITERS BLESRUITERS STOMPWIJK'92 LAURENTIUS KERK K.B.O.

BOOTTOCHT BINGO PAARDEN4DAAGSEZORGVLIED OPEN AVOND ZUMBA KLAVERJASSEN L'DAM FIETSKRING KAARTAVOND MINICROSS KAARTAVOND FIETSKRING STOMPWIJK-Z'WOUDE

02/10/2011 07/10/2011 09/10/2011 10/10/2011 11/10/2011 11/10/2011 13/10/2011 14/10/2011 16/10/2011 22/10/2011 22/10/2011 22/10/2011 26/10/2011 27/10/2011 28/10/2011 28/10/2011

9.00 20.00 9.00 20.00 10.00 20.00 9.30 20.00 9.00 9.00 20.15 21.00 9.30 14.00 20.00 20.00

BLESRUITERS BLESRUITERS BLESRUITERS DORPSHUIS K.B.O. VROUW ACTIEF LAURENTIUS KERK STOMPWIJK'92 BLESRUITERS BLESRUITERS AMIGOS THE BEATZ LAURENTIUS KERK K.B.O. BLESRUITERS STOMPWIJK '92

MINIMARATHON MENNERS KAARTAVOND KUR OP MUZIEK BINGO ONTMOETINGSDAG STICHTING AMIGOS FIETSKRING KAARTAVOND MENNERS+RUITERS BOSRIT 12 UURS WEDSTRIJD KAARTAVOND GELE KRATTENFEEST FIETSKRING Z'WOUDE-STOMPWIJK KAARTAVOND JAARVERGADERING

04/11/2011 05/11/2011 08/11/2011 11/11/2011 14/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 25/11/2011 29/11/2011

20.00 20.30 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00

STOMPWIJK'92 STOMPWIJK '92 VROUW ACTIEF BLESRUITERS DORPSHUIS BLESRUITERS BLESRUITERS STOMPWIJK'92 K.B.O.

KAARTAVOND MEDEWERKERSAVOND CREATIEVE AVOND NAJAARS LEDENVERGADERING BINGO MENNERS EVALUATIEAVOND KAARTAVOND KAARTAVOND SINTERKLAASVIERING


-21KOOPZONDAG 31 JULI BOB’S JUBILEUMSHOW VOOR JUBILEREND LEIDSENHAGE Winkelcentrum Leidsenhage te Leidschendam viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. In het kader van dit jubileum, verwelkomen de winkeliers niemand minder dan TV-ster Bob de Bouwer tijdens de koopzondag op 31 juli. Een passend bezoek want Bob de Bouwer vierde het afgelopen zijn eigen jubileum. Hij was toen namelijk 10 jaar op TV. Reden voor zijn eerste podiumshow ooit met presentator Tony Wilson (ook bekend als de spreekstalmeester van het jaarlijkse Wereldkerstcircus in Theater Carré). Deze surprise jubileumshow is een onvergetelijk kinderfeest. In de voorstelling wint Bob een prijs voor zijn zonnebloemen. Daarbij bespeelt Tony Wilson het jonge publiek en zorgt hij voor top kinderamusement. Het ca. 30 minuten durende programma begint om 13.00 uur en wordt herhaald om 15.00 uur. Na ieder programma is er gelegenheid om persoonlijk met Bob op de foto te gaan. Bob‘s Jubileumsurpriseshow vindt plaats op het grote podium in hartje Leidsenhage. Tijdens de koopzondag zijn winkels geopend van 12.00 – 17.00 uur. COUNTRY- EN LINEDANCE OP ZATERDAG 30 JULI In het kader van de Muziekmaanden is een dag eerder het gebied rond het grote podium het middelpunt van aanstekelijke country- en linedance. De Feel Free Countrydancers verzorgen vanaf 13.00 uur diverse demonstraties.

Muizenjacht eindigt in ziekenhuis Voorburg – Een 23-jarige Voorburger heeft op woensdag 20 juli omstreeks 20.30 uur brandwonden opgelopen tijdens de jacht op een muis in zijn woning aan de Nicolaas Beetslaan. De man gebruikte een gasbrander om de muis in rook te laten opgaan. Helaas voor hem was de muis hem te snel af en was het een keukenkastje dat vlam vatte. In een poging de brand te blussen liep de Voorburger brandwonden aan een arm op. Hij heeft zich in een ziekenhuis onder behandeling gesteld. Een buurman, die hem te hulp schoot kreeg een hoeveelheid rook binnen. Hij werd medisch behandeld door ambulancepersoneel.


Een wereld van verschil in Kraamzorg !!! Kraamzorg Wereld Wonder Tel. 070—305 20 40 www.wereld-wonder.nl kraamzorg@wereld-wonder.nl


- 23 -

In enkele kranten staat het onjuiste bericht dat er zwemverboden zijn ingesteld in Vlietland. Op de website van de Provincie Zuid-Holland (de overheid die verantwoordelijk is voor zwemwaterkwaliteit in Vlietland) staat niets ten nadele van het zwemmen vanaf het badstrand aan de oostzijde van Vlietland en het surfstrand aan de westkant van Vlietland (zie de website http:// www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/water/zwemwater/ c_e_thema_water-actuele_maatregelen.htm of bel de zwemwatertelefoon: 070 441 75 50). Ook vanaf de naturistenstranden in Vlietland kan veilig en goed gezwommen worden. Op de website van de Provincie Zuid-Holland staat alleen een waarschuwing waaruit blijkt dat er blauwalgen voorkomen in de kleine excentrisch in het noorden van Vlietland gelegen spartelvijver. Ook hier is echter geen zwemverbod ingesteld. Sedert het Hoogheemraadschap van Rijnland een (zeer kostbare en omvangrijke) menginstallatie heeft ge誰nstalleerd in het grootste meer van Vlietland komen blauwalgen nauwelijks voor en kan er het hele jaar door vrijwel overal goed en veilig gezwommen worden in de meren van Vlietland. De menginstallatie (die in 2008 is geplaatst en daarna veel krachtiger is gemaakt) betreft een grote pomp die via lange slangen bellen blaast vanaf de bodem van het grootste meer in Vlietland waardoor blauwalgen niet of nauwelijks kans krijgen zich zodanig te ontwikkelen dat zij overlast veroorzaken (zie bijgaand persbericht en de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland: www.hhrijnland.nl). Aangezien erg veel mensen plezier beleven aan het zwemmen in de meren in Vlietland of op een andere wijze recreatief gebruik maken van het water in Vlietland (door te zeilen, surfen, vissen, kano te varen etc.) verzoeken wij u goed rekening te houden met voornoemde informatie en geen onjuiste berichten te verspreiden omtrent de zwemmogelijkheden en de waterkwaliteit in Vlietland. Vriendelijke groet, namens Recreatiecentrum Vlietland B.V. Bart Carpentier Alting directeur tel. 071-5612100 of 0654662004 website www.vlietland.com


Naast reparatie en service ook het adres voor levering van: Hogedruk, warm- en koudwaterreinigers - voor hobby tot professioneel gebruik. Schrikdraadapparatuur (ook voor paarden) Heteluchtkanonnen (gas en olie) Voor tuin en park o.a. kettingzagen, gazonmaaiers, bosmaaiers, heggenscharen, enz.


- 25 Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk KBO informatie juli 2011 Eerste Soosmiddag De eerste soosmiddag is dinsdagmiddag 23 augustus 14.00 uur in het Dorpshuis. KBO bestuur dankt alle donateurs Het KBO bestuur dankt alle goede gevers die onze donateurs actie tot een groot succes hebben gemaakt, wij kunnen met uw bijdrage onze activiteiten weer een jaar op peil houden. Bent u nieuwsgierig naar onze soos activiteiten in het Dorpshuis, lijkt het u ook leuk om mee te doen, kom dinsdagmiddag eens vrijblijvend kijken. U zult verbaasd zijn hoe gezellig het is. Dagtocht 50 plusbeurs in Utrecht dinsdag 13 september KBO Stompwijk heeft voor leden en niet leden een speciale aanbieding, gezamenlijk naar de 50+ beurs en concert met vervoer. Wat houdt dit in? U vertrekt om 09.00 uur en 10.00 uur bij sporthal Meerhorst . U krijgt een entreekaart voor bezoek aan de beurs en vanaf 17.00 uur gaat de zaal open voor een concert met Lee Towers en Anita Meijer met het New Classic Quartet, na afloop wordt u weer naar de sporthal vervoerd. Voor dit arrangement betaalt u â‚Ź 37,50 per persoon. Opgeven tot 15 augustus, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Opgeven bij Antoon van Santen, 071-5804342, e-mail ahjvsanten@casema.nl In volgorde van binnenkomst, uw betaling hiervoor storten op RABO rekening 375349243 t. n. v KBO Stompwijk of contant op de Soos. Halfjaarlijkse uitslagen klaverjassen, rummicub en kaarten maken Klaverjassen punten Rummicubspelen punten 1 Piet Beekman 113634 1 Riet Disseldorp 1609 2 Riet Olijhoek 111472 2 Nel Hoogervorst 1494 3 Jan v. Rijn 110242 3 Ina v. Rijn 1234 4 Dirk Heemskerk 110081 4 Corrie Hagen 1127 5 Toos de Bruin 109830 5 Rita v.d. Meer 1270 6 Cor v. Oosten 108805 Kaarten maken 7 Jan v.d. Bos 108592 1 Ger Luk 8 Jaap Verburg 103368 2 Wil Schrader 9 Sien de Groot 95474 3 GrĂŠ Daleman 4 Corrie Luk - Heemskerk 5 Clazien v.d. Velde Het KBO bestuur wenst u alsnog een fijne vakantie toe met veel zon en rust! Met vriendelijke groet het Bestuur KBO Stompwijk.


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes Pepersteak 3 stuks

€ 5,50

Duitse biefstuk 4 stuks € 5,95

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


- 27 -

Brug geopend Vorige week woensdag was het zover en werd de Hoge Brug feestelijk geopend. De brug was na 80 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. In café Aswieta spreekt Peter van Ostaijen, die als wethouder onder andere verantwoordelijk is voor Verkeer en vervoer, het publiek toe. Het heeft alles bij elkaar toch gauw 3 á 4 jaar aan voorbereiding gehad. In 2008 werd de brug na een inspectie in afwachting van nader onderzoek afgesloten. In 2009 werd duidelijk dat de constructie vernieuwd moest worden waar een fors bedrag en veel omleidingen bij kwamen kijken. Er is contact opgenomen met de adviesraad en de nodige regelingen zijn getroffen. Door de aanbesteding heeft het extra tijd gekost voordat men met de bouw kon beginnen. Een ontwerp werd verworpen nadat Hoogheemraadschap Rijnland toch de brug 2 meter breder wilde. En nu was het eindelijk zover dat de brug weer als doorgaande weg voor Stompwijk van dienst kan zijn. De brug is van groot belang voor het dorp. Dank ging uit naar Ballast Nedam, de adviesraad voor een breed draagvlak en ingenieursbureau IV Infra. De Firma Luiten op het Klaverblad werd bedankt voor het gebruik van het parkeerterrein door Connexxion om met de bus te kunnen draaien. Als laatste natuurlijk de directe omwonenden want zij en De Passie hebben er het meeste last van gehad. Het dorp mag trots zijn op de nieuwe, verbrede, minder hoge brug, die een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid . Na deze woorden is met een oude stoomwals de brug officieel geopend verklaard. Maar voor het zover was kwam de eerste auto niets vermoedend de brug over en werd onthaald met een dik applaus, met als gevolg stomverbaasde gezichten achter de voorruit. Aansluitend was er een barbecue in café Aswieta, de harde wind buiten liet het niet toe om op het terras te genieten, maar binnen was de sfeer hartverwarmend. Petra Oliehoek- van Es


- 29 -

Open Monumentendag Op zaterdag 10 september 2011 vindt ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg de Open Monumentendag plaats. Het landelijk thema van de 25e Open Monumentendag is ―Nieuw gebruik - Oud gebouw‖ en gaat over herbestemming. Herbestemming van monumenten sluit nauw aan bij het doel van Open Monumentendag. De toegenomen publieke aandacht voor monumenten door de Open Monumentendag heeft er voor gezorgd dat de zorg voor monumenten steeds meer op de politieke agenda is komen te staan. En daarmee ook het behoud, de betekenis en herbestemming van monumenten. In onze gemeente worden vele monumenten nog steeds in hun oorspronkelijke functie gebruikt. Daar staat tegenover dat een aantal in de loop der tijd een nieuwe bestemming heeft gekregen. Daarom is het mogelijk wederom met een boeiend en origineel programma op dit thema aan te haken tijdens de Open Monumentendag in Leidschendam-Voorburg. Wethouder Heleen Mijdam van ruimtelijke ontwikkeling, recreatie en toerisme, monumenten, archeologie en cultuurhistorie is enthousiast over het jubileumthema: ―Een monument zonder bestemming, is een monument zonder toekomst.‖ Tijdens de Open Monumentendag is een selectie van monumenten gratis te bezoeken en worden er voor jong en oud culturele activiteiten georganiseerd. Vrijwilligers gezocht voor de Open Monumentendag! Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij onder andere - Kunstwedstrijd (op- en afbouw expositieruimte op vrijdag 9 september en suppoosten) - Speurtocht (begeleiding bij start- en eindpunt Neherlab en bij activiteiten langs route) - Buspendel (begeleiding van senioren, gidsen) - Trekschuit - Begeleiden van bezoekers bij opengestelde monumenten - Hand- en spandiensten Je hoeft niets van monumenten te weten; enthousiasme en een passie voor organiseren, kunst & cultuur is veel belangrijker! Aan het eind van de dag is er een borrel voor iedereen die heeft meegewerkt en ontvang je een aandenken. Wil je bijdragen aan een geslaagde dag neem dan contact op met Pieter van den Kerkhoff (070 – 369 3233 of pga.van.den.kerkhoff@gmail.com).


- 30-

Muizenissen En dan is het weer voorbij…De Stompwijkse Paardendagen liggen weer achter ons. Bijkomen is nu hoofdzaak. En napraten. Ik heb weer genoten. Vrijdag, zondag en maandag was ik in de tent te vinden en keek toe op een massa mensen die het enorm naar de zin hadden. En ik ook hoor. Een avond was ik de BOB, dan krijg je de gelegenheid om met nuchtere blik de wereld in te kijken..En wat zie je dan? Tja, dat hoeft geen uitleg toch! Een grote groep mensen die plezier maken, drinken, dansen en eten (de hamburgers lagen er ook dit jaar weer bij voor vier euro en menig keel kreeg een rauwe haring te verwerken), even geen dagelijkse sleur, politieke meningen, werk of andere beslommeringen. Eigenlijk zijn deze dagen een grote reünie want uit de vele gesprekken die ik mocht voeren kwam telkens weer naar voren dat er wel een zus of een broer deze dagen gebruikte om terug te keren op het nest om samen te zijn met hun familie en vrienden. Er als er niet genoeg ruimte was werd gewoon de schuur omgebouwd tot slaapverblijf. Nee, de organisatie had het weer goed voor elkaar, alle onderlinge verschillen van diverse generaties waren verdwenen en de eenheid was een feit. En dan Noorwegen. Dit land stond bij mij bekend als land waar je naar toe emigreert als je voor rust, ruimte en veiligheid kiest. Verder kunnen Noren goed schaatsen, Mart Smeets koopt daar zijn truien en je kunt op Noren schaatsen. Als ik mocht kiezen tussen een vakantie in Spanje of Noorwegen, dan wonnen die Noren het. Meer gedachtes over Noorwegen had ik eigenlijk niet. Het was het onopvallende meisje of jongen uit de klas zeg maar. Tot vrijdag dacht ik zo. Daarna heb ik bijna het hele weekend elk nieuwsbulletin gezien en hield ik het internet in de gaten. Want ook daar lopen personen rond die doordraaien en dan maar de publiciteit opzoeken. Gevoed door verschillende bronnen, bijvoorbeeld politieke uitspraken of bepaalde internetsites (lees maar eens de reacties op gebeurtenissen, daar lusten de honden geen brood van), wordt de frustratie met de dag erger en dan ineens treden ze naar buiten op een manier die elk gezond en verstandig mens ver boven de pet gaat. Volkert van der G., Mohammed B., Karsten T. en onlangs nog Tristan van der V. gingen de Noor Anders B. voor. Allen op hun eigen manier in een isolement geraakt en verworden tot tikkende tijdbommen…Extremisme ten top. De idioot bevestigde dit nog maar eens toen naar buiten kwam dat hij bij zijn voorgeleiding de wereldpers erbij wilde hebben… Door de gebeurtenissen in Noorwegen werd het een raar weekend. Het begon al met het nieuws dat de Tros stopt met het uitzenden van kinderprogramma‘s. Op zich was dat wel goed weer goed nieuws want het zal je kind maar wezen die steeds programma‘s als kabouter Plop en Mega Mindy


- 31 voorgeschoteld krijgen. Ooit begonnen ze met Bassie en Adriaan en nog heb ik daar, een vent van zevenenveertig jaar, nog steeds last van. Gelukkig kan ik het van me afschrijven en geraak ik niet in extremistisch gedrag. Of misschien toch? Ik heb al menig maal geklaagd over de Tros (o.a. over hun pact met Volendam) en dat zou toch ook een keer over moeten gaan…Maken ze dan niets leuks? Jawel! Te land, ter zee en in de lucht. Daar schuilt niks kwaads in al begin ik toch te tandenknarsen als ze het uitzenden op zaterdagavond half negen.. Minder nieuws was natuurlijk de dood van Amy Winehouse. Oké, zeer waarschijnlijk was het haar eigen schuld maar zingen kon ze wel. Johnny Hoes, een van de ‗ontwerpers‘ van het Feyenoordlied, blies ook zijn laatste adem uit en rest ons de herinnering. Hoe zou het gegaan zijn als Anders Behring Breivik gewoon bij zijn moeder was thuisgebleven… Arjen Veldhuizen U staat toch ook op de MaS-beurs op 2 september 2011? Op vrijdag 2 september van 15.30 tot 17.30 uur wordt de eerste Maatschappelijke Stage-beurs door het Vrijwilligerspunt georganiseerd, in samenwerking met het Sint-Maartenscollege en het Veurs Lyceum. Op de MaS-beurs kunnen organisaties en leerlingen kennismaken en afspraken maken voor de maatschappelijke stages. In het komend schooljaar zullen zo‘n 400 leerlingen van het Sint-Maartenscollege en het Veurs Lyceum hun MaS gaan lopen in de vorm van een lintstage na school van 30 uur. Organisaties die met vrijwilligers werken en één of meerdere stageplaatsen voor de MaS willen aanbieden, nodigen wij graag uit om aan de MaS-beurs deel te nemen. Inschrijven Neem contact op met het Vrijwilligerspunt op 070-3370377 of stuur een mail naar info@vrijwilligerspunt.nl o.v.v. MaS-beurs 2001. Voor meer informatie kunt u kijken op www.maspunt.nl, de site van het Vrijwilligerspunt over MaS. Het Vrijwilligerspunt is verhuisd! Per 1 juli zijn wij verhuisd naar een nieuwe locatie naast Wijk- en Dienstencentrum De Oranjehoek. Ons nieuwe adres is: Het Koetshuis, Oosteinde 73, 2271 EC Voorburg U kunt ons voortaan bereiken op ons gewijzigde nummer: 070 337 03 77.


Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER

Wij zijn met vakantie van vrijdag 22 juli t/m zaterdag 6 augustus. Wij wensen iedereen een zonnige zomervakantie toe! Telefoonnummer 071 – 580 1590

& Het is – bij mooi weer – mogelijk om gemasseerd te worden! Anja Groenewegen zal vanaf 12:00 uur klaarstaan voor een korte tafel- of stoelmassage. Deze massage zal ongeveer 10 minuten duren, maar dit is voldoende om de spieren weer te ontspannen zodat u weer terug naar huis kunt fietsen. Kosten van de massage: € 10,00, inclusief koffie/thee/fris Het terras van Het Blesse Paard is iedere zondag geopend van 10:00 tot 17:00 uur!


-33 -

Beroerde weersomstandigheden voor de duiven I.v.m. het niet verschijnen van het dorpsblad tijdens het kermisweekend gaat onze berichtgeving ditmaal over twee wedstrijddagen. Vooraf moet worden vermeld dat ook de duiven op beide dagen heel veel hinder van de overvloedige regen hebben gehad. Over het algemeen kwamen de kleppers als verzopen katten terug op de veilige thuishaven. Zaterdag 16 juli jl. mochten de Jonge duiven om 7 uur vanuit het Belgische Moeskroen (171 km.) vertrekken. Het was de NL11-‘944‘ van de Comb. v. Leeuwen die het gehele deelnemersveld op fraaie wijze zijn staart liet zien. John v.d. Salm zijn NL11-‘716‘ en de NL11-‘697‘ van de Comb. Hilgersom/ Tijssen finishte resp. als 2e en 3e . De Oude duiven waren op het zelfde tijdstip vanuit het in Frankrijk gelegen Nanteuil (350 km.) vertrokken. De NL08‘872‘ van Mevr. Luk/Vork bezorgde onze Greet via een prachtige zege ‘n superdag. Buurman Jan v.d. Bosch met de NL07-‘909‘ en Eddy en Chantal v. Leeuwen werden als beste van de rest- 2e en 3e . Afgelopen zaterdag lag het vertrekpunt van de Jonge duiven in Pommeroeul (190 km.). Prima winnaar in deze kletsnatte vliegrace was de NL11-’954’ van de Comb. Hilgersom/Tijssen. Mooie 2e , maar nipt geklopt, was de outsider NL11-‘713‘ van Gerard Onderwater. De Comb. v. Leeuwen maakte met hun NL11-‘066‘ als 3e het eretrio vol. Verreweg het zwaarst hadden, door de beroerde weersomstandigheden, de in Orleans (498 km.) vertrokken Oude duiven. Maar het wekt steeds weer grote bewondering hoe de ‘Renpaardjes van het luchtruim‘ hun weg weten te vinden. De NL09-‘958‘ (v. Leeuwen), NL10-‘388‘ (Hilg./Tijss.) en de NL08‘193‘ (onderget.) plaatste zich in deze volgorde als 1, 2 en 3. Punten over 4 vluchten: Comb. v. Leeuwen 44p. Hilgersom/Tijssen 41 P. Oliehoek 32 J. v.d. Bosch 31 Mevr. Luk/Vork 26 J. v.d. Salm 21 W. v.d. Bosch 20 G. Onderwater 20 W. v. Benten 16 R. Ammerlaan 4 Piet Oliehoek

Stand: 1. Comb. v. Leeuwen 2. Hilgersom/Tijssen 3. P.Oliehoek 4. W. v.d. Bosch 5 J. v.d. Bosch 6. W. v. Benten 7. Mevr. Luk/Vork 8. G. Onderwater 9. J. v.d. Salm 10. R. Ammerlaan

230p 229 187 168 168 150 138 116 57 22 p.


R. Bergers

Modern Tandtechnisch Laboratorium Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Ook voor ziekenfondsverzekerden Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572

Nu ook het adres voor: Straatkolken, afvoergoten en drainage Pvc buizen: alle maten en hulpstukken Stelconplaten: nieuwe en gebruikte Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl


-35Hulphond Nederland leidt honden op tot hulphonden. Een hulphond geeft mensen met een lichamelijke beperking of epilepsie een menswaardig bestaan. Zo opent een hulphond deuren, laden en kasten, helpt bij het aan– en uitkleden, raapt de post en andere zaken op, haalt de was uit de wasmachine, betaalt in de winkel en drukt op licht- en liftknoppen. Een hulphond kan tot 70 handelingen verrichten om een hulpbehoevende zelfstandiger te maken. Naast praktische hulp biedt een hulphond ook veel sociaaleconomische voordelen. Mensen met een hulphond zijn onafhankelijker, hebben meer sociale contacten en voelen zich meer geaccepteerd. Erica Wouterloot heeft ervaring met haar hulphond Hugo en zij weet als geen ander hoe belangrijk uw bijdrage is. Hoe kunt u helpen We hebben uw hulp nodig. En we krijgen ook veel hulp. Van donateurs, sponsoren, vrijwilligers en gastgezinnen. Uw bijdrage is bijzonder welkom, daarmee kunnen we pups tot hulphonden opleiden en kosteloos beschikbaar stellen aan hulpvragers. U kunt helpen als collectant in de week van 29 augustus tot 3 september 2011. Of bijdragen als donateur giro 3831. Aanmelden via ww.hulphond.nl.


Dorpsketting 2091  

Weekblad De Dorpsketting, nr. 2091

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you