Page 1

KOMKOMMER EN KWEL KETTING Weekblad de Dorpsketting

Datum: 30 mei 2011 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2084

Oplage: 1060

Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Petra en Leo Loes, Wilma en Ria Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Parochieberichten Stichting Amigos Sluiting bieb Jubilaris Renske Jaarvergadering DK Wielertijdrit N&V Muizenissen The Rocking Angels Zoetermeer Blues Bezuinigingsbeleid Florence online Sport vanaf Vrouw Actief Alzheimer cafe Gaanders ledenver. Mon. kunstwedstrijd Jeugdorkest op kamp Woej Duiven Toernieuws KBO

2 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 18 18 20 21 21 23 25 27 28 33

Oplevering Hoge brug is vertraagd De oplevering van de nieuwe brug in Stompwijk is vertraagd. Naar verwachting wordt de brug in de week van 27 juni in gebruik genomen. Rondom de brug liggen behoorlijk veel belangrijke kabels voor deze regio, vooral van KPN en ENECO. De vertraging in werkzaamheden van deze nutsbedrijven heeft vertraging in de afbouw van de brug tot gevolg. Omwonenden worden geïnformeerd.

Spreuk van de week: Als er geen brug is wil je altijd naar de overkant. - Gourio, Jean-Marie


-2-

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Pastor: M. Hoogervorst tel. 06-20551458, email: m.hoogervorst@live.nl B.g.g. tel. 071-5801604 Ziekenbezoek opgeven via secretariaat Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl In ondertrouw: Karin Luk en Frank van Santen Weekvieringen in de RK H.Laurentius Parochie. Donderdag 2 juni 11.00 uur Hemelvaart, Eucharistieviering met samenzang Voorganger:Em. Pastoor H.v.d. Plas Zaterdag 4 juni 19.00 uur geen viering Zondag 5 juni 11.00 uur Woord en Communie viering met parochiekoor. Voorganger: diaken Henny Peters Donderdag 2 juni 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Piet Roeling, Leen v. Boheemen,Sjaak en Anja v. Santen –Koot, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, An Koeleman -v. Veen, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom - Verhart, Annie v.d. Burg -v. Veen, Will v.d. Brink – Luiten, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, Henk Luiten, Femia JansonSloot. Zondag 5 juni 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Fam. knijnenburg -v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg -v. Vliet, Toos Mooijman, Jan Koevoet, Nico v. Boheemen, Gerardus v.Santen, Anna Arkestein, overleden ouders v. Santen – Onderwater, Gijs Onderwater,


-3Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, An Koeleman -v. Veen, Jannie Suyten- v.Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus HilgersomVerhart, Annie v.d. Burg - v. Veen, Will v.d. Brink – Luiten, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Corrie Bolleboom – Zoetendaal, Henk Luiten, Femia JansonSloot. kerkhulpen Kosters Donderdag 2 juni 11.00 uur Adriaan H. Zaterdag Zondag

Lectoren Jan H.

4 juni 19.00 uur John. Olyhoek geen 5 juni 11.00 uur John Olyhoek Nel Klijn

Misdienaars Thijs en Sjoerd v. Bemmelen geen Josine en Marinka v. Es

Mededeling van uit het secretariaat Kerkschoonmaak Woensdag 8 juni gaan wij weer de kerk schoonmaken, iedereen die wil stoffen en vegen en poetsen is weer van harte welkom, de koffie staat klaar met de beroemde? Werkgroep schone kerk Corrie v. Santen De meimaand is weer voorbij Afgelopen donderdag zijn we voor het laatst in de meimaand in de kerk bij elkaar geweest om het rozenkransgebed te bidden. We wachten nu weer op de oktobermaand. U, die elke week de moeite nam om naar de kerk te komen, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Adriaan, de koster ook hartelijk dank voor alle moeite. Alles in de kerk was, zoals gewoonlijk weer prima in orde. Hopelijk zien wij elkaar allemaal in oktober weer terug in een goede gezondheid. Jan van Rijn

Last Minute naar Wereldjongerendagen Madrid

Katholiek organiseert een last minute reis naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid. Op dit moment hebben zich al zo’n duizend Nederlandse jongeren aangemeld voor het driejaarlijkse katholieke mega-evenement. Via uiteenlopende routes reizen zij in augustus naar Madrid om zich daar samen met een miljoen andere jongeren in het internationale feestgedruis te storten. Vijf dagen lang is de Spaanse hoofdstad het toneel van feestende mensenmassa‟s, grootse openluchtvieringen en uiteenlopende evenementen rond geloof en lifestyle.


-4Hoogtepunten Drie ochtenden is er een Nederlandstalig programma. In de middagen en avonden kunnen jongeren deelnemen aan het internationale festival. Verspreid over talloze locaties in de stad worden onder andere muziek, theater, discussie en vieringen aangeboden. Traditionele hoogtepunten zijn de verwelkoming van de paus op donderdag, op zaterdagavond de grote avondwake onder de sterrenhemel van Madrid, en op zondag een indrukwekkende slotviering. Deelnemers van de Last Minute Reis overnachten in een van de slaaplocaties die de Spaanse WJD-organisatie heeft ingericht: veelal sporthallen en scholen, verspreid over de stad. Organisatie De Last Minute Reis naar de Wereldjongerendagen wordt georganiseerd door touroperator VNB in opdracht van Jong Katholiek, de landelijke jongerenafdeling van de Katholieke Kerk. Meer informatie over de Last Minute Reis, over andere reisinitiatieven en over de „WJD voor Newbies‟ is te vinden op www.jongkatholiek.nl/wjd.

Nieuws van Stichting Amigos Stichting Amigos heeft afgelopen week afscheid genomen van Theo Duyvestijn als voorzitter. Vanaf de oprichting in 2003 heeft Theo veel betekend voor Stichting Amigos. Zijn betrokkenheid en inzet waren enorm. Een van de hoogtepunten was zijn bezoek bij Linda de Jong in Bolivia in 2008. Met eigen ogen zag hij o.a. het reilen en zeilen van het Educatief Centrum Ñanta, welke Stichting Amigos structureel ondersteunt. Met toepasselijke cadeaus en een mooie bos bloemen ging hij huiswaarts. Maar ......Theo heeft beloofd, dat hij altijd voor hand- en spandiensten inzetbaar is ofwel:.... hij blijft Stichting Amigos vanaf de zijlijn ondersteunen. Tevens kunnen wij u mededelen, dat wij Adrie Kerkvliet bereid hebben gevonden om het voorzitterschap over te nemen. Uiteraard kende hij Stichting Amigos al en via de Dorpsketting las hij al eens informatie over ons. Wij wensen Adrie veel succes met deze nieuwe uitdaging en gaan ervan uit, dat hij met zijn kennis, visie en betrokkenheid veel kan gaan betekenen voor Stichting Amigos. Inmiddels staat de nieuwste Stichting Amigos Nieuwsbrief nummer 15 van april 2011 op de website vermeld; www.stichtingamigos.nl Belangrijke data: zaterdag 22 oktober Stichting Amigos kaartavond in de kantine van Stompwijk '92! Chau, Lia de Jong-Zwetsoot


Dit verontrustende nieuws hebben we voor u geknipt en geplakt vanuit de Leidschendammer van afgelopen week. Red. Petra

Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uitsluitend 1e kwaliteit

Taxi Stompwijk Zakelijk, Particulier en Contractvervoer

Schiphol Taxi Vaste tarief € 50,00

Info 06 – 51 966 155


-6-

Jubilaris juf Renske geeft antwoord Geef een korte introductie van jezelf, naam en overige gegevens en hoe lang je in Stompwijk werkt en hoe je in Stompwijk terecht bent gekomen. Mijn naam is Renkse Theelen. Na mijn vooropleiding ben ik de Haanstra-kleuterkweekschool, inclusief een vierde jaar voor de hoofdakte, in Leiden gaan doen. Na die opleiding heb ik gewerkt op het Academisch Ziekenhuis met kinderen die daar langdurig verbleven. Dat werd mij te zwaar, gezien al hun medische problemen en misschien ook mijn leeftijd van toen. Vooral het overlijden van zulke jonge kinderen was zeer confronterend. Daarna heb ik tijdje gewerkt in Alblasserdam (ingevallen). In die tijd heb ik in Rotterdam op kamers gewoond in verband met de oliecrisis. Daaropvolgend ben ik naar de openbare kleuterschool in Rijnsaterswoude gegaan als hoofd van de kleuterschool. Ik begon met 40 jongste kleuters. Geloof me dat was aanpakken. Ik heb daar gewerkt tot aan de geboorte van mijn oudste kind. Ik wilde zelf zorgen voor de opvoeding. Na 10 jaren "thuiszitten" ben ik een applicatiecursus gaan doen voor onderwijs in de lagere school in verband met de inmiddels opgestarte basisschool. Het jaar daarop heb ik de cursus remedial teaching afgerond. Via het invalcircuit ben ik uiteindelijk terechtgekomen in Stompwijk. Daar werd na enige tijd mij een aanstelling voor langere duur aangeboden. Ik viel blijkbaar bij meester Havik in de smaak. Mij bevalt het zo goed bij jullie dat ik ben gebleven. En ik kom na al die jaren nog steeds fluitend naar mijn werk. Heb je altijd al juf willen worden? Ja, reeds als klein kind wilde ik of politieman, ijscoman of kleuterjuf worden. Ouder geworden vielen die twee eerste beroepen af. Dus.... Klopt het lied dat je op het schoolplein toegezongen werd. Ja, het lied is in vele opzichten op mij van toepassing. Door mijn volle vingers noemen de kinderen mij juffrouw Grootring. Dat uitzoeken van die ringen heeft als uitkomst dat ik altijd in tijdnood kom en daardoor als een razende Roland naar Stompwijk City moet rijden. Ik begin dus wel op tijd (hierin klopt het lied niet), maar ik eindig zo laat omdat ik niet van ophouden weet en de tijd vergeet (dat deel van het lied klopt dus helemaal). Welke eigenschap vind je van jezelf het meest prettig en waar zou je wel iets meer van willen hebben? Mezelf te kunnen verplaatsen in een ander om die te kunnen doorgronden en te begrijpen. Psychologie en pedagogiek zijn daarom voor mij altijd heel belangrijke vakken geweest. Observeren is daarvan een belangrijk onderdeel.


-7 Zo kun je een kind in zijn waarde laten en begrijpen. Een andere "eigenschap" van me is dat ik van alles tegelijk wil doen. Dat kan behoorlijk chaotisch overkomen. Daar zou ik wat meer lijn in willen krijgen. Maar het is de vraag of dat op mijn leeftijd nog een haalbare kaart is. Verder vind ik mezelf best een positief ingestelde, stimulerende en uitdagende meid. Zo, die opmerking staat er! Wat is het leukste wat je op school hebt meegemaakt? Mijn deelname aan de poldertocht. Baggeren door de modder is wel verlies aan decorum. Al heb ik er veel lol en voldoening uit weten te halen. Overdoen? Nee, het was een éénmalige belevenis. Wat ik elk jaar weer geweldig vind, is het Sinterklaasfeest en dan vooral de schoenzetdag. Niet te geloven wat de Pieten dan een rotzooi in de klas veroorzaken. Tot paardendrollen aan toe. Ook de Eerste Heilige Communie is zo'n moment. De kinderen voelen zich echt het middelpunt en stralen dat ook uit. Het is vertederend te zien hoe ze "hun" mis meevieren. Wat is je lievelingsvak om te geven en hoe dat zo? De onderwerpen die in het kringgesprek aan de orde komen en die dan uit te bouwen. Het kringgesprek als socialisatiecursus. Ik vind dat zo'n leuk moment omdat ik de kinderen dan kan leren naar elkaar te luisteren en op elkaars belevenissen te reageren. Met andere woorden: Leren om hun IK-jes bij te stellen. Verder ben ik een echte Juf, want rekenen- en spellinglessen zijn mijn favorieten. Wat is de grootste verbetering binnen het onderwijs? Dat is de computer met de mogelijkheid om de verbeelding en belevingswereld via internet in huis te halen. Met het Digibord kan ik die wereld in de lessen brengen. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ook de kinderen mij daarin een lesje kunnen leren. Wat mag van jou geschrapt worden in het les (school)programma? Het aantal projecten. Twee projecten per jaar zijn voor mij het maximum. Het basisleerprogramma moet ook af. Wat maak het dat je het zolang bij één school volhoudt? Ik heb op meerdere scholen gewerkt voordat ik op de Maerten van de Velde kwam. Op deze school heerst een groot gevoel van collegialiteit en inzet. Verder is het leuk om hele families mee te maken met hun eigenheden en verschillen. Waarom dan op zoek gaan naar een andere baan? Welke vraag heb je gemist? Blijf je tot jouw pensioen in het onderwijs?

Renske Theelen


Buitenzonwering Het mooie weer komt er aan. Misschien is het nu ook tijd voor uw hor aan te schaffen. Kom daarom nu een kijken voor een zonnescherm of hor. (nieuwe collectie aanwezig) Actie in de maand juni 15% korting Leverbaar in diverse modellen, zoals bijvoorbeeld een; * * * *

Knikarmscherm Uitvalscherm Screen Markies In diverse kleuren en een ruime keuze aan doeken. Met verschillende bedieningsmogelijkheden. Ze worden op maat gemaakt en desgewenst gemonteerd. Houdt U rekening met een levertijd.


-9-

Uitnodiging jaarvergadering door de redactie van de Dorpsketting Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarvergadering van de Stichting tot Exploitatie van de Dorpsketting. De vergadering wordt gehouden op donderdag 9 juni aanstaande in het Dorpshuis, aanvang 20.30 uur. De agenda luidt: 1. Opening 2. Verslag van de jaarvergadering van 9 juni 2010 3. Financieel verslag 2010 4. Verslag kascommissie 5. Begroting 2011 6. Bestuursverkiezing, Jos Ramekers zal worden voorgedragen als voorzitter 7. Informatie rond de website www.stompwijk.nl 9. Verslag LezersenquĂŞte Dorpsketting 2011 10. Rondvraag en sluiting Met vriendelijke groet, Anja van Boheemen

Woonhuis te huur Goed onderhouden vrijstaande woning type bungalow aan de Huyssitterweg 37a in Stompwijk Bestaande uit; een ruime woonkamer, keuken, hal/entree, badkamer, toilet, 2 slaapkamers, en een inpandige berging. Geheel gestoffeerd voorzien van houten vloeren, plavuizen vloeren en raambekledingen in alle ruimtes Voorzien van een goed ingerichte moderne keuken, badkamer met douche en apart toilet Het huis is verder van alle gemakken voorzien zoals; een openhaard, HR CV ketel met warmwatervoorziening, een alarminstallatie, combi magnetron-oven, vaatwasser, koelkast en elektrische kookplaat Goed onderhouden tuin met veel privacy aan de achterzijde en een tuin aan de voorzijde met 2 parkeerplaatsen op eigen terrein Ruime vrijstaande geĂŻsoleerde berging in de achtertuin voorzien van elektriciteit en verwarming De woning is beschikbaar per 1 juli 2011 Voor vragen en informatie over condities en voorwaarden kunt u contact opnemen met Jeroen Granneman telefonisch bereikbaar op tel.nr 06-53254116


Slagerij van der Geest KEURSLAGERKOOOPJE

Biefstuk 3 stuks

€ 6,50

Tartaar 4 stuks

€ 5,50

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-11-

Wielertijdrit van IJsclub Nut en Vermaak Vrijdag 24 juni Start 19.00 uur bij de Vogelplas U kunt zich nu inschrijven tot dinsdag 22 juni. De inschrijving is voor: Inwoners van Stompwijk en Zoeterwoude en voor leden van de ijsclub en toerclub. Meisjes en jongens junioren 10 t/m 15 jaar, dames, heren senioren en heren veteranen. Wij hopen dit jaar op een grote opkomst van vele mensen uit dit unieke dorp, dus schroom niet wielerliefhebbers maar doe gewoon mee. Meedoen is belangrijker dan winnen! Inschrijfformulier tijdrit ijsclub Nut en Vermaak 24 juni NAAM: ………………………………………………………………………. ADRES: ……………………………………………………………………….. LEEFTIJD: ……………GEB.D.D………………M/V…………start bij: jun/dames/sen/vet. Deelname eigen risico. Valhelm verplicht. Inschrijfgeld € 3.50 Handtekening: Inleveren bij:

C. Juffermans - Oosteinde 21 Het Blesse Paard - Dr.v.Noortstraat 154 A. Bennis.-.Zuidveldt 1 - Zoeterwoude - 06-40886913 Graag in envelop met naam en inschrijfgeld.

Coop de graaf is op zoek naar een zaterdaghulp voor de hele dag

Een meisje voor de broodhoek leeftijd vanaf 15 jaar een jongedame met een beetje pit Solliciteren bij de supermarkt vragen naar Jos de Graaf.


- 12 -

Muizenissen „In de kerk is altijd werk!‟ Voorgaand statement is afkomstig van mijn vader (Herman) en dat was niet moeilijk te onthouden; hij zei dat zó vaak dat het nu gegraveerd staat in mijn hersenen! Tot afgelopen zondag heb ik al die jaren nooit begrepen waarom hij het zei: ik verveelde me altijd te pletter in de kerk. Zat meer op mijn horloge te kijken (en dan ging de tijd nóg trager..) dan de eucharistie te vieren. Daar was ik niet de enige in, mijn broer gaapte zich er ook altijd door heen en andere leeftijdgenoten keken ook niet op hun vrolijkst. Mijn zus, de oudste thuis, hield zich altijd wel goed. Of ze liet niks merken. Tuurlijk, er waren ook wel eens momenten dat het er wel leuk was. Meestal was dat ná de dienst, als iedereen nog even bleef hangen. Dan zocht je leeftijdgenoten op en childe je er lekker op los. Of je ging naar huis waar dan een gedekte tafel stond vanwege de zoveelste kerst- of paasviering. Maar het „werk‟ kwam ik maar niet tegen… Zondag ging ik met mijn broer naar ons geboortenest, Terschelling. We waren daar op uitnodiging van de kerk omdat zij vijftig jaar op haar fundering stond. Dat is relatief jong te noemen maar toch voor de katholieke gemeenschap (volgens officiële papieren 400 gedoopte maar 40 actieve „gelovers‟) van het eiland reden om eens flink uit te pakken. Dat „uitpakken‟ begon met een kerkdienst. Wij, broer, zwager, nicht en neef en vriendin en ondergetekende meldden ons één minuut voor aanvang, dat waren wij nog gewend van vroeger! En gingen achterin zitten, dat waren wij ook gewend van vroeger (er waren vroeger wel pastoors die ons dan naar voren riepen..onder de noemer dat ze dan niet zo hoefden te schreeuwen). Even daarna zag ik diverse pastoors, een Bisschop en drie misdienaars. Ik herkende ze, op de Bisschop na, allemaal want ze hadden allemaal in de afgelopen jaren dienst gedaan op Terschelling. De dienst duurde ongeveer anderhalf uur en nog steeds zag ik het werk niet. Toen werd ineens mijn vader (en moeder) naar voren geroepen en kreeg hij een bisschoppelijke onderscheiding, de Bonifatius-penning, voor vijftig jaren vrijwilligerswerk in deze kerk. Hé! Ze hebben het over werk! Hij zette onder andere de kerkbanken weer in de beits, onderhield de tuin, verving kapotte lampen, onderhield contacten met gastpastoors (in de zomermaanden), verfde het tuinhek, repareerde zaken waar nodig, verzorgde de collecte, telde de aanwezigen voor de statistieken, regelde dat kapotte glas in loodraampjes vervangen werden door deskundigen, verving kapotte dakpannen na de zoveelste storm, fungeerde als penningmeester en secretaris en, last but not least, zorgde dat wij, zijn kinderen, elke week in de banken zaten. In mijn herinnering heeft hij zelfs een keer de pastoor vervangen omdat die ziek van het altaar afliep… Beroepsmatig werk zat er ook bij want hij heeft ooit, als timmerman, de kerk gebouwd. Je kunt dus rustig zeggen dat zijn hele ziel en zaligheid er in zat.


-13 Zondag werd hij in het zonnetje gezet en ik durf hier rustig te beweren dat het bloedheet werd. Het feest verplaatste zich naar buiten, beschut door tenten en Onze Lieve Heer was hem kennelijk ook dankbaar want we hielden het droog. Voor mij werd het een déjà vu want ik kwam weer mensen tegen die ik al dertig jaar niet meer gezien had. En opnieuw werd hij gelauwerd, door pastoors maar ook door mede parochianen en met de minuut begon mijn trots te groeien, ook voor mijn moeder want zij gaf hem die vrijheid. Mijn Pa! Zevenenzeventig lentes jong en nu het middelpunt van belangstelling. Nu begreep ik wat hij mij altijd voorgehouden heeft: leef niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. En ik begreep ineens de stelling dat er in de kerk altijd werk is. Ja, mijn vader is me er eentje. Een (her)manus van alles! Hoop nog lang van hem te mogen genieten. Arjen Veldhuizen

♪♫♪♫♪♪♫♪♫♪♪♫♪♫♪♪♫♪♫♪ Hallo kinderen, Het wordt spannend want a.s. zondag beginnen de audities voor het popkoor zang en dans The Rocking Angels in het Dorpshuis. Er waren wat kinderen die zich hebben aangemeld in de leeftijd vanaf 10 jaar. Ik had hier en daar wat posters ophangen dat kinderen vanaf 11 jaar bij de popkoor een auditie mogen doen. De kinderen in de leeftijd vanaf 10 jaar zijn alsnog welkom! Dus, als je dit jaar nog 10 jaar wordt, dan mag je nog mee doen. Maar dan moet je wel snel bij zijn want de auditie liedjes zijn al bij de auditanten bekend!! Meld je aan bij fotografiecarmen@hotmail.com En we doen nog steeds mee aan de wedstrijd Lenteprijs van Fonds 1818 van de AD-krant! Wie weet slepen we deze prijs binnen???? WE GAAN MET Z‟N ALLEN ONS BEST DOEN! Tot zondag allemaal!!!! Carmen

♪♫♪♪♫♪♫♪ Fiësta Espana bij Woej in Oranjehoek Op zondagmiddag 5 juni zal er Spaanse muziek klinken tijdens de ouderen soos in Oranjehoek. Een flamenco danseres zal worden begeleid door opzwepende klanken van orkest Mikolsol. De aanvang is om 13.00 uur. De toegangsprijs, welke u aan de deur kunt betalen is € 10,-. Dit is inclusief tapas en sangria. Iedereen is van harte welkom. Voor informatie of wanneer u problemen met vervoer heeft kunt u bellen met Wijk- en dienstencentrum Oranjehoek. Oranje Nassaustraat 1 te voorburg tel: 3863113.


-15-

Zaterdag 4 en zondag 5 juni… Zoetermeer blues! Zaterdag is het weer zover! Dan barst voor de 19e keer in successie het muziekfestival Zoetermeer Blues los. Liefhebbers van blues- en jazzmuziek kunnen tijdens deze 19e editie weer hun hart ophalen! Met meer dan 30 bands, uit binnen- en buitenland verdeeld, over 6 podia en andere locaties wordt het gegarandeerd een grandioos gebeuren! Vanaf 13.00 uur gaat een 4-tal jazz/dixieland formaties van start in het Stadshart, terwijl hier tevens om 13.30 uur de eerste podiumact begint. Ook vanaf 13.30 uur barst het Bluesgeweld los op de podia Schoolplein en om 13.45 uur in Hovestein (beide in de Dorpsstraat). Na de podiumoptredens is er ‟s-avonds traditiegetrouw weer een gezellige kroegentocht in Dorpsstraat en Stadshart. In de diverse gelegenheden zal dit festival tot in de kleine uurtjes doorgaan. Op zondag wordt de blues nog eens dunnetjes overgedaan. Diverse optredens vinden plaats op het podium Stadhuisplein. En.. de Stadshartswinkels zijn geopend van 12.00-17.00 uur! Vanaf 13.00 uur zijn er verschillende bands te beluisteren met om 17.00: Bas Paardekoper. Zin in stevige Amerikaanse Bluesrock of prachtige ballads? Kom dan naar het optreden van Bas Paardekooper en zijn band The Blew Crue! De afsluiter van het zondagprogramma. Kijk op www.zoetermeerblues.nl voor alle verdere info foto: Marco van Rooijen

Computer vraagbaak bij ―De Buren‖

De computer is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Helaas ook de ergernissen die regelmatig hiermee gepaard gaan. Uw computer start steeds langzamer op, is traag of een programma doet niet wat u wilt, etc. “De Buren”wil hiervoor een oplossing bieden. Voortaan zijn op iedere 1e donderdagmiddag van de maand, van 14.00 uur tot 16.00 uur twee adviseurs (vrijwilligers) aanwezig. Dit advies is gratis en u kunt op deze middagen met al uw vragen betreffende de computer bij “De Buren “ in de Dorpsstraat terecht. De eerst volgende donderdagmiddag is 2 juni a.s. “De Buren”, Dorpsstraat 6, Zoeterwoude, Tel.06 81630400/071 5802778


-16Kaalslag bezuinigingsbeleid wordt duidelijk Vorige week was de eerste avond waarin de organisaties die op het gebied van sport, cultuur, jeugd en zorg in de kernen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk met de bezuinigingsdrift van het college worden geconfronteerd, hun verhaal konden houden voor raadsleden. Ook de fractie van Gemeentebelangen was hierbij aanwezig. Fractievoorzitter Hans Peter Klazenga van Gemeentebelangen concludeert na deze eerste avond dat het college kortzichtig en onzorgvuldig handelt en hij bewondert de wijze waarop de genoemde organisaties zich inzetten. „Er is die avond al een groot aantal organisaties voorbij gekomen. Zoals de vrijwilligers die zich inzetten voor de stedenbanden, de musea, de zangkoren, de gehandicapten, het jeugdwerk en de sport,‟ geeft Klazenga aan. „De bevlogen inzet van deze organisaties voor een goede en prettige woon- en leefomgeving in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk is echt bewonderingswaardig. Dit geldt ook voor de wijze waarop zij met de bezuinigingsplannen omgaan.‟ Eén ding is in ieder geval duidelijk geworden tijdens deze avond: door de bezuinigingsplannen van het college wordt het er voor onze inwoners er niet prettiger op. Niet alleen omdat het aanbod van allerlei activiteiten verdwijnt, maar ook door de indirecte lastenverhoging voor veel gezinnen. Verenigingen bijvoorbeeld zullen hun contributie moeten verhogen als subsidies wegvallen. Klazenga is ook verbaasd over de onzorgvuldigheid van het college richting de organisaties: „Het lijkt erop dat een aantal van deze organisaties door het college is geïnformeerd dat er bezuinigd gaat worden, terwijl zij in de Voorjaarsnota de bezuinigingsdans ontspringen. Het college had dit volgens Gemeentebelangen aan deze organisaties moeten melden om onrust weg te nemen. Overigens is Gemeentebelangen dan wel benieuwd waarom het college met twee maten meet als het gaat om het doorvoeren van bezuinigingen op het verenigingsleven.‟

Bingo in het Dorpshuis Maandag 6 juni is het alweer de laatste Bingoavond van dit seizoen. Wij hopen dat velen deze avond komen bezoeken. We beginnen zoals altijd om ongeveer 20.00 uur. Als het goed is beginnen we weer na de vakantie. De data worden in de Dorpsketting bekend gemaakt. De eerste datum is maandag 12 september. Lenie Zuidgeest


-17-

Florence online Florence gaat, als eerste zorgorganisatie in de regio Haaglanden, online met een eigen community: FlorenceNet Florence lanceert FlorenceNet, uw gids voor prettig ouder worden. Dit is dé plek op internet voor iedereen die ouder wordt en informatie zoekt over gezond leven, zingeving, handige hulp, medische onderwerpen en Florence. FlorenceNet is een persoonlijke ontmoetingsplek voor gezelschap, ontspanning en gezondheid. Bezoekers kunnen spelletjes spelen, eenvoudige gezondheidstesten doen en met andere deelnemers in contact komen. Deze laatste optie verruimt de sociale woonomgeving waardoor mensen actief blijven participeren in de samenleving. Tevens start Florence een pilot Beeldschermzorg. Beeldschermzorg is zorg op afstand via internet. Cliënten hebben vanuit hun eigen huis via een beeldscherm contact met een zorgmedewerker van Florence die op de zusterpost zit. Voor bepaalde zorgmomenten is deze vorm van zorgverlening erg geschikt, bijvoorbeeld voor de begeleiding bij het innemen van medicijnen, het prikken van insuline of een extra contactmoment. Florence speelt met beeldschermzorg in op de behoefte van ouderen om zelfstandig te blijven en minder afhankelijk te zijn. Deze vorm van zorg sluit goed aan bij de huidige visie op zorg, waarin de zelfredzaamheid van ouderen steeds belangrijker wordt. Voor de realisatie van FlorenceNet en beeldschermzorg werkt Florence samen met PAL4. Meer informatie Geïnteresseerden kunnen FlorenceNet bekijken op www.florencenet.nl. Registreren kan met de volgende activatiecode: 35673623. Men kan ook op 4 juni a.s. tussen 10.00 en 16.00 uur de Florence-stand (nummer 4/5) op de Haagse 55+dag in het stadhuis bezoeken. Hier kunnen bezoekers „live‟ kennismaken met Beeldschermzorg en FlorenceNet. Meer informatie over de Haagse 55+dag staat op www.florence-zorg.nl.

Gevonden: (huis)sleutel in de speeltuin van Santhorststraat. Af te halen van Santhorstraat 28

VERLOREN: 2 kleine sleuteltjes

Tel. 071-5802308

Wie o Wie? Wie heeft er afgelopen zaterdag een paars vest van le coq sportief en een zwarte dames jas mee naar huis genomen van het schuurfeest? Ik wil deze zo graag terug want het is anders zo koud! Graag een telefoontje naar 06-30 48 14 17


-18-

Stompwijk ‗92 Afdeling voetbal

Senioren Donderdag 2 juni Team Waar Tegen Vertrek aanv O 23 Uit Nieuwerhoorn O23 14.30 De finale word gespeeld bij Berkel Zondag 5 juni Zon 2 Uit SJZ

2

11.00

Wednr Finale

Nacompetitie

Afdeling handbal Programma voor Team Waar DS1 thuis Programma voor GCJ1 uit DDJ1 uit Programma voor DS1 uit DS2 thuis HS1 uit DBJ1 thuis DBJ2 uit HBJ1 vrij HBJ2 thuis DCJ1 thuis DCJ2 uit DEJ1 thuis

dinsdag 31 mei 2011 Tegen Tijd Helius 20.00 zaterdag 4 juni 2011 VELO D1 13.50 Verburch 3 13.40 zondag 5 juni 2011 EHC 11.00 EDH/Torius 14.45 Roda „71 11.10 VELO 2 13.50 Warmunda 1 13.10 MSV 1 Wings EHC Verburch

12.55 12.05 10.55 16.00

Locatie Meerhorst

Scheids Bahnert/Vries

VELO Verburch

Wednr 877 13865 13086

Westvlietweg Meerhorst Roda ´71 Meerhorst Overbos

Dulk/Weterings Ria C. van Belzen Els

1418 7425 7357 13400 13571

Meerhorst Meerhorst Westvlietweg Meerhorst

Trudy Marja

12856 13741 13809 14010

Ankie

Roeien bij ´tGeertje met VrouwActief Ja dames 7 juni is het dan zover, dan gaan we roeien bij ‟t Geertje. Laten we hopen dat de weergoden ons beter gezind zijn dan vorig jaar. Belangrijk!!! We willen echt om 18.30 vertrekken vanaf het kerkplein, dus kom allen op tijd. Bij „t Geertje drinken we dan een bakkie en gaan daarna roeien. Na afloop gaan we dan nog even naar A-zicht, om daar dan het jaar af te sluiten. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe met veel zonnestralen!!! P.s. We gaan op de fiets. Het Bestuur


-19-

Koninklijk bezoek tijdens WEEKENDKAMP Afgelopen vrijdag was het voor de kinderen zover, het 26e weekendkamp. Twee dagen lang stond het gehele kamp in het teken van „Ik hou van Holland‟. Alle deelnemers waren ingedeeld en genoemd naar de Hollandse provincies, die Holland rijk is. Speciaal voor het weekendkamp had de kampstaf, onze toekomstige Koning en Koningin uitgenodigd. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander en Maxima werden met een helikopter ingevlogen vanuit hun woonplaats Wassenaar. De grote helikopter van de marechaussee landde veilig op het kort en strak gemaaide aangrenzende kermisterrein. Over de uitgelegde rode loper betrad het koninklijk echtpaar het terrein van het Weekendkamp waarna Fanfare Juliana het nationale volkslied speelde, dat door alle kinderen en ouders uit volle borst werd meegezongen. De toekomstige troonopvolgers werden door de burgemeester van Stompwijk, Marcel Zuidgeest, welkom geheten. Op het podium van het weekendkamp richtte onze burgervader een speciaal woordje tot ons koninklijk paar. Maxima en Prins Willem Alexander legde de kinderen uit dat zij speciaal waren gekomen om de provincie uit te kiezen waar volgend jaar Koninginnedag plaats gaat vinden. De winnende provincie, na twee dagen lang weekendkamp, zal volgend jaar vereerd worden om Koninginnedag te mogen organiseren. Het koninklijk echtpaar nam hierna zitting in de jury, om de openingsact van de provincies te beoordelen. Naast weekendkamp coryfeeën als Ankie, Marja, Anneke en Frans, die na 25 jaar organisatie uitgenodigd waren om te jureren, zaten zij gezellig en warmpjes erbij. Na de openingsact werden de kinderen op hun vaardigheden getest bij de oer Hollandse spelletjes. We kunnen trots zijn op de kinderprestaties want het zak lopen, koek happen, spijker poepen en kaas gooien ging hen goed af. In de avond was het tijd voor een echte vossenjacht. In het dorp waren 10 echte vossen actief maar ook 10 neppers. Door het beantwoorden van vragen gesteld door de echte vossen, kon een letter verdiend worden. Dit leidde tot het woord wat samengesteld moest worden nl. Fierljeppen. Na de jacht was er lekkere patat en andere snacks, daarna snel met z‟n allen naar bed om de volgende morgen weer uitgerust aan het ontbijt te kunnen zitten. Een hoop kinderen waren bang hun tijd te verslapen en stonden daarom al om 5 uur naast hun bed te springen. Om 9 uur was het tijd voor de volgende spelronde n.l. wadlopen, bitterballen gooien, hockey, ganzenbord. De stoelendans viel bij de kinderen goed in de smaak onder leiding van deejays Boris en Rick. Zelfs de leiders moesten aan de bak in een speciale sessie.


-20Na een paar lekkere boterhammen was er een speciale poldercross (anders dan die van de ijsclub) die uit onderdelen bestond als kikkers happen, vissen vangen, bloemen gooien, kruiwagen race. Dit was voor de kinderen een slijtageslag maar dankzij hun goede Stompwijk‟92 conditie, hebben ze zich kranig kunnen weren. Met een Stompwijks kwartiertje vertraging werd om 16.00 uur de provincie bekend gemaakt die het de 26e weekendkamp gewonnen had. Uit handen van Linda de Mol kregen de winnaars de felbegeerde Wisselbeker. De einduitslag is als volgt; 1e Utrecht 52 pnt 2e Limburg 42 pnt 3e Overijssel 41 pnt 4e N-Brabant 35.5 pnt 5e Zeeland 34 pnt

6e Friesland 7e Gelderland 8e Drenthe 9e Groningen 10e N- Holland

27 pnt 26 pnt 25 pnt 24.5 pnt 22.5 pnt

Het koninklijk echtpaar feliciteerde de winnaars van provincie Utrecht en zegden toe, bijzonder verheugd te zijn om bij hun in Utrecht Koninginnedag te mogen komen vieren. Als aandenken kregen alle deelnemers een paar echte houten „Ik hou van Holland‟ klompen mee naar huis. Met een ijsje in hun hand, de ouders volgepakt, vertrokken de kinderen vermoeid maar voldaan naar huis na een geslaagde 26e weekendkamp 2011. (Gevonden voorwerpen hangen nog in de kantine) Namens de organisatie van het weekendkamp willen we alle vaste leiders, losse leiders, catering, bakploeg, bouwploeg voor inzet danken en alle anderen die door hun bijdrage dit weekendkamp mogelijk hebben gemaakt. Meer info op de site www.weekendkampstompwijk.nl Tot volgend jaar, Cathy, Jokelien, Sjors, Monique, Margreet, Wendy, Jeroen en Peter

Het Alzheimercafé bespreekt het onderwerp: Vragen staat vrij In Party-centrum Dekker‟s Hoeve vindt elke 2e woensdagavond van de maand een Alzheimercafé plaats. Het eerstvolgende café is op woensdag 8 juni. Het thema van deze maand luidt: “Vragen staat vrij” Dementie is een ingewikkelde ziekte. U kunt vele vragen op allerlei gebied hebben. Vanavond is er een panel van (ervarings)deskundigen aanwezig waar u de vragen die u heeft aan kunt voorleggen. Bijvoorbeeld over het stellen van de diagnose, waar u terecht kunt voor praktische en/of emotionele ondersteuning, als het thuis echt niet meer gaat en ook over de huidige stand van de wetenschap in onderzoek en behandeling van dementie.


-21Stompwijkse kinderen doen mee aan de Monumenten Kunstwedstrijd Op een mooie woensdagavond vertrekken kinderen van de Hobbyclub uit Stompwijk met schildersdoeken, verf, kwasten en verfschorten naar boerderij Weltevreden aan het Oosteinde in Stompwijk. De kinderen doen mee aan de Monumenten Kunstwedstrijd en worden door de bewoners, de familie Juffermans, gastvrij ontvangen. Daar strijken zij neer om de circa 400 jaar oude monumentale boerderij vanuit verschillende hoeken op het doek vast te leggen. Er wordt enthousiast geschilderd. De avond van tevoren is al een achtergrond op het doek aangebracht om vlekken bij het schilderen te voorkomen, meldt een jongedame. De resultaten zijn verrassend. Een schilderij maken is al heel leuk en nu maar afwachten of zij op Open Monumentendag in de prijzen vallen! Enthousiast geworden? Nu aanmelden! Jong en oud kunnen zich tot 1 juli aanmelden voor de Monumenten Kunstwedstrijd via www.omd-lv.nl en met het inschrijfformulier dat onder andere bij de bibliotheken in de gemeente kan worden afgehaald. De kunstwerken moeten op 9 september worden ingeleverd voor de expositie, jurybeoordeling en prijsuitreiking in Wijkcentrum Oranjehoek in Voorburg. Meer informatie over de Monumenten Kunstwedstrijd en het wedstrijdreglement is verkrijgbaar via www.omd-lv.nl of telefonisch op 070 - 386 15 58.

Ledenvergadering Carnavalsvereniging de Gaanders Woensdag 8 juni wordt de jaarlijkse ledenvergadering van C.V. “De Gaanders” gehouden in Party Herberg Het Blesse Paard. Aftredend en herkiesbaar is onze secretaris Jolanda van Marwijk. Mensen die zich verkiesbaar stellen dienen zich een half uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de voorzitter. U bent welkom vanaf 20.00 uur, aanvang vergadering 20.30 uur. Wij zorgen voor een lekker bakkie koffie. Tot ziens. Bestuur c.v. “De Gaanders Jonge poes gevonden Op vrijdag 27 mei ‟11 heb ik in de ochtend een jonge poes gevonden aan de Meerlaan ter hoogte van de wegversmalling. Helaas was zij overleden door een aanrijding. Zij was aan de onderkant overwegend wit, haar rug en staart waren cypers gestreept met twee witte vlekjes op haar rug. De dierenambulance Den-Haag heeft haar opgehaald. Voor verdere info kan de eigenaar contact opnemen met de dierenambulance of Amivedi.


-22-

Opening cultureel seizoen 2011-2012 Op zaterdag 27 augustus zal in winkelcentrum de Julianabaan het Leidschendam-Voorburgse culturele seizoen alweer voor de twaalfde maal feestelijk worden geopend. Alle Voorburgse en Leidschendamse culturele, creatieve en sportverenigingen worden van harte uitgenodigd op zaterdag 27 augustus aanwezig te zijn met een informatiekraam. Ook kunt u zich opgeven voor een demonstratie, dan wel andersoortig optreden. Het zou leuk zijn, wanneer deze informatiemarkt, die een steeds groter publiek trekt, het gehele Leidschendam-Voorburgse culturele, sportieve en creatieve leven zou bestrijken! Voor verenigingen is dit de kans op nieuwe leden, terwijl de festivalgangers kunnen zien hoeveel onze gemeente te bieden heeft op cultureel en sportief terrein. De kosten voor deelname aan dit festival bedragen €10. Tijdens het festival zullen schoolbands van middelbare scholen strijden om de titel: ”Favoriet van de Vliet”. Een deskundige jury én het publiek zullen uitmaken wie deze titel het komend jaar mag voeren. Informatie en aanmelding kan bij Ab Smit: e-mail abaadje@hetnet.nl of op www.cultureelzomerfestival.nl

Getuigen gezocht/ waarschuwing

Nu ook het adres voor: Straatkolken, afvoergoten en drainage Pvc buizen: alle maten en hulpstukken Stelconplaten: nieuwe en gebruikte Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

In de nacht van vrijdag 27 mei op zaterdag 28 mei is mijn auto helaas door vandalisten bewerkt. Mijn auto stond die nacht voor de deur op het Hoefblad geparkeerd. De auto is bewerkt met een lange buis/staaf. Mocht U iets gezien of gehoord hebben, zou U dan contact willen opnemen met mij of mocht u dat liever willen met de politie? Daarnaast wil ik u allen waarschuwen, let goed op uw auto! Wat uw eigendom is kan zo worden vernield. Elvera Verhagen


-23 -

Het Jeugdorkest op kamp! Het aanstaande weekend is het de beurt aan de jonge muzikanten van de fanfare om op kamp te gaan. Het jeugdorkest vertrekt vrijdagochtend met de bus richting het oosten van het land voor een weekend lang gezelligheid en inspanning. Dit jaar is het thema “Minute to Win It” . Een thema waarmee de organisatie prima uit de voeten kan. Dat betekent dat we een overvol programma hebben met ludieke, spannende en vermoeiende onderdelen. De instrumenten gaan natuurlijk ook mee, om een aantal keer tijdens het weekend met het orkest te kunnen oefenen. Dat doen we natuurlijk niet voor niets, want zondagmiddag bij thuiskomst geven we dan een mooi concert in het Dorpshuis. We vertellen dan misschien ook nog wel iets over al onze belevenissen. Dus voor alle deelnemers wees op tijd, om 9:45 vrijdagochtend verzamelen op het kerkplein. Voor alle thuisblijvers, omstreeks 15:00 zondagmiddag zijn we weer in Stompwijk. Ter afsluiting van ons weekend start om 15:15 in het Dorpshuis ons afsluitende concert, daarbij is natuurlijk iedereen van harte welkom! De Kampstaf, Arie, Hans, Robert en Yvonne

Wij zijn a.s. donderdagavond 2 juni GESLOTEN Openingstijden deze week : Donderdagavond 2 juni gesloten Zaterdag 11.00 uur – 14.00 uur Nieuw in doos van Schoonenberg hoorcomfort diversen soorten apparatuur voor slechthorenden. Het is haast weer vakantie wij hebben prachtige dikke boeken van roman tot detectives natuurlijk ook leuke kinderboeken. We hebben prachtig speelgoed binnen gekregen. Heel veel puzzels en spellen op voorraad. Kinderwagens, wandelwagens, babyboxen en babykleding. Voor grote meubels, kasten, tafels en stoelen, bankstellen hebben wij een fotoverkoopboek dit lig in De Stal vraag er naar wanneer u ‟n kijkje komt nemen. Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl Telefonisch bereikbaar 06-23525700


Nieuw in Stompwijk !!!!!!!!! De originele Boerenonderbroek

Diverse modellen voor heren en voor dames Tot Vaderdag voor slechts: â‚Ź 11,00 per stuk / OP = OP

Vraag vrijblijvend een offerte aan. Telefoon: 071-5801878 06-51153686 Email: peter.selier@wanadoo.nl


-25-

Start 50+ leesgroep Geschiedenis Senia Literair en Woej organiseren een informatiebijeenkomst in Oranjehoek voor 50 -plussers die belangstelling hebben voor een leesgroep Geschiedenis. De toegang is gratis en vrijblijvend. Donderdagochtend 9 juni is er een introductiebijeenkomst in wijk- en dienstencentrum Oranjehoek in Voorburg, voor de start van een leesgroep geschiedenis. Deze leesgroep behandelt geen romans, maar non-fictie, boeken over historische thema‟s, van de vroege oudheid tot de geschiedenis van de 20e eeuw. De landelijke Stichting Senia is de initiatiefnemer die de belangstellenden bij elkaar brengt. Leesgroepen van deze stichting behandelen 6 of 7 boeken per jaar. Deelnemers kiezen hiervoor zelf uit een gevarieerde boekenlijst. De leesgroepen krijgen voor ieder boek een leeswijzer, met daarin vragen en discussiethema‟s en informatie over het boek en de auteur, soms aangevuld met informatie over het desbetreffende tijdperk. Door de leeswijzers zijn de besprekingen zinvol en bieden ze verdieping. Als u belangstelling hebt, of eens wilt horen wat een Leesgroep Geschiedenis inhoudt, bent u welkom op donderdag 9 juni om 10.00 uur bij Woej, Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1 in Voorburg. Graag aanmelden via tel. 386 3113. Als u verhinderd bent, maar wel belangstelling hebt, kunt u dat melden via www.senia.nl/geschiedenis, waar u ook de boekenlijst van dit seizoen kunt vinden.

Zomertijd, Groei en bloei bij Woej Zomertijd van Woej start binnenkort, te beginnen met een bijzonder optreden van Ivo de Wijs op 4 juli. Zomertijd biedt Leidschendam-Voorburgse 55-plussers een jaarlijks terugkerend en zeer divers aanbod van activiteiten. Het thema van dit jaar is Groei en Bloei bij Woej. Onder deze noemer organiseert Woej 21 activiteiten gedurende tweeënhalve week. Zowat alle activiteiten hebben wel iets te maken met groei en bloei: in de natuur of persoonlijke groei. Om maar te zwijgen – vanwege de lekkere hapjes - over de groei in de breedte. Kaartverkoop De kaartverkoop start in alle vier de wijk- en dienstencentra van Woej op maandag 6 juni, op maandagen, dinsdagen en vrijdagen. Tussen 9.00 en 11.00 uur (in wdc Noord van 10-12.00 uur). Buiten deze uren is kaartverkoop niet mogelijk. Voor alle activiteiten moet u tevoren persoonlijk een kaartje kopen (contant, liefst gepast betalen). Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Voor overige uitgebreide informatie zie de Dorpsketting nr. 2082


-26-

Andrea’s Haarstudio KAPSALON MET EN ZONDER AFSPRAAK Knippen t/m 12 jaar

€ 10,00 Knippen 13-18 jaar

€ 15,00

U kunt zo binnenlopen voor alle behandelingen.

UITVERKOOP!!!!! 50% korting op Vesten, Truien, Poncho’s

Leuke kadotip 071 – 580 15 60

Geef eens een Kadobon

Hoefblad 30, 2266 JE Stompwijk Di - Vrij : 09:00-17:30 / Zat: 08:30 – 16:00


-27-

Drukke zaterdag voor de Duivensport! Twee wedstrijdvluchten stonden er in het afgelopen weekend op het programma. De start voor de zgn. Vitesse –discipline was vanuit Peronne (265 km.) om 7 uur in de morgen. Stompwijk had voor deze meeting 108 duiven op de deelnemerslijst. Met de zuid/westenwind van achter is dit een pijlsnelle race geworden. Bijvoorbeeld de winnaar NL07-‟909‟ van duivenman pur sang Jan v.d. Bosch wekte met zijn tempo van 106 km. per uur alom bewondering. De NL09-‟727‟ van Hilgersom/Tijssen en de NL10-‟808‟ van Wim en dochters v.d. Bosch werden resp. als 2e en 3e afgevlagd. Daarna begon het wachten op de duiven die (ook om 7 uur) in het Franse Vierzon (570 km.) op de wieken waren gegaan. Aanvankelijk hadden de ‟Gevleugelde Vrienden‟ in deze meeting met een sterk veranderlijke wind te maken. Dit drukte het tempo van deze luchtstrijd (toch nog 93 km. per uur) aanmerkelijk. Het was de driejarige NL08-‟750‟ van de Comb. v. Leeuwen die na 6 uur en 7 minuten vliegen als fraaie winnaar wist te finishen. De NL09‟022‟ van ondergetekende en de Hilgersom/Tijssen –duif NL10-‟115‟ wisten in deze volgorde als 2e en 3e het erepodium te bezetten. Er waren voor dit zware luchtgevecht 66 duiven van Stompwijkse origine ingekorfd. Verdiende punten over 2 vluchten:

Stand:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Hilgersom/Tijssen 93 punten 2. Comb. v. Leeuwen 92 3. P. Oliehoek 77 4. W. v.d. Bosch 73 5. W. v. Benten 71 6. J. v.d. Bosch 68 7. Mevr. Luk-Vork 65 8. G. Onderwater 57 9. R. Ammerlaan 9 10. J. v.d. Salm 9 Piet Oliehoek

J. v.d. Bosch Comb. v. Leeuwen Hilgersom/Tijssen P. Oliehoek Mevr. Luk-Vork W. v.d. Bosch W. v. Benten G. Onderwater R. Ammerlaan (g.d.m.) J. v.d. Salm

21 p. 20 20 17 15 11 10 6 2 2

College Nieuwsflits Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 24 mei o.a. het volgende besluit genomen: Bestemmingsplan‘Westeinderweg 6 en 8 2011‘ Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het bestemmingsplan „Westeinderweg 6 en 8 2011‟ en de afhandeling van de ingediende zienswijze. Zij leggen het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt de herinrichting van deze percelen mogelijk. De bedrijfswoningen kunnen worden hergesitueerd en de agrarische bedrijfsvlakken uitgebreid. Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan het bestemmingsplan.


- 28 -

Toernieuws Toerclub Stompwijk Ook afgelopen zondag stond er weer een clubrit op de kalender. Alle groepen gingen alsnog naar Honselersdijk, waar we eerder dit seizoen bij de wielerbaan niet terecht konden. Bij de start was het met zo‟n 53 fietsers deze keer niet zo druk. Er waren weliswaar geen buien voorspeld, maar wel harde wind.. Wellicht dat daardoor wat mensen niet gekomen zijn. Ook was er een groep weg vanwege de 3-daagse naar Katwoude. Met 14 man vormden we de A1 die weer als eerste vertrok langs de Vliet richting Leidschendam. In de bocht van de Spoorlaan begint tegenwoordig een nieuw fietspad langs het spoor. Ik kende het nog niet, dus probeerden we dat meteen even. Het ligt er strak bij en ook dit pad komt in Ypenburg uit, maar aan het eind staan wel verkeerslichten. Als je daarna alsnog richting het Delftse Hout wil kom je nog 2 verkeerslichten tegen. Ik denk dat we dus volgende keer weer het andere fietspad nemen. In Delft dacht een slimmerd dat hij een snellere weg wist dan de captain en ging stiekem het paadje langs het water op. Dat moest hij bijna bekopen met een eenzame rit naar de koffie, want terwijl wij al langs Calvé reden, reed hij nog aan de overkant van het water. Het was een eenzame strijd tegen de wind in, maar het geluk was aan zijn zijde. Wij moesten wachten voor het spoor en zo kon hij net op tijd weer aansluiten. Ook de rest van de route bracht veel tegenwind en de koprijders wisselden elkaar dan ook in hoog tempo af. Bij de wielerbaan was het druk, want er stond een wedstrijd op het punt van beginnen. De kantine stroomde dus leeg en wij hadden de ruimte. Ook de C en een tijdje later de A2, A3 en A3/B kwamen binnen. De terugweg ging met meer mee wind, maar daarom niet perse makkelijker. Dan is het meer het tempo dat vermoeiend werkt. Na ruim 85km waren we weer terug in Stompwijk. Arno van Rijn De B had vandaag een combinatie met de A3. Dit resulteerde in een groep van 15 man/vrouw. Dat was wel lekker want de B zat vandaag zonder Jaap en Lydia. Nico Fakkel met z‟n kompanen leidde de groep, tegen de felle tegenwind in, via een mooie route naar de koffie in Honselersdijk. O.a. langs Delft en over de brug bij de Zweth richting De Lier. Daar moest ik helaas afhaken omdat ik twaalf uur thuis moest zijn (‟s-middags een familiefeest in Driebergen). Dat was wel jammer, want ik kachelde heerlijk mee. Via Delft ben ik voor de wind naar Leiden gereden. Langs de Vliet haalde ik met een andere groep 40 km/h. Om half twaalf thuis met toch nog 80 km op de teller. Hans Heemskerk A.s. donderdag is de Tunneltocht voor de A en B-groepen over ±105km. Ook Jaap de Jong is er dan weer bij. Vertrek om 8.30 uur bij de Bles. Tot donderdag. Aanstaande zondag 5 juni staat voor de A (90km) en B (80km) de tocht naar Vlist op het programma. De C heeft de bestemming gewijzigd en gaat naar Katwijk voor een rit van 55km. Vertrek is om 8.30u vanaf Oostvlietweg 30.


- 29 3 - daagse We (11 leden van de fietsclub) hebben een heel gezellig weekend gehad en ook nog nooit zoveel wind!! Een prestatie voor diegene die het kopwerk gedaan hebben! Gelukkig was er daardoor wel weinig regen gevallen. We hebben ons ook „s avonds goed vermaakt met een leuk kaartspel en het sjoelen ging sommige ook goed af. Een uitgebreid verslag lezen jullie weer in het clubblad. Annie van Rijn Morgen (woensdag) vertrekken ook 9 leden voor de Tour de Benelux. Een 5daagse toertocht georganiseerd door RTV Steenwijk. We wensen ze veel plezier met mooie ritten en mooi weer.

Zaterdag 4 juni zijn wij om 18.30 uur GESLOTEN i.v.m. FEESTAVOND Ruud en José.

Tussen 30 mei en 12 juni vindt de leliecampagne van BBH plaats bij Bloemsierkunst “De Passie” Gedurende de actieperiode krijgen klanten die bij “De Passie” lelies kopen een setje van vijf ansichtkaarten. Met de code op die leliekaarten maken zij bovendien kans op de hoofdprijs van de campagne: een reis voor twee personen naar Azië !!!! De Zonder- brug -actie bij “De Passie” is met een maand verlengd, behalve de trekking van 15 juni ook een extra trekking op 15 juli !!!

Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 Tel.071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl - MET WEBSHOP !! info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten.


-31Mijn naam is Ronald Kappetein, ik ben 45 jaar en woon in Zoetermeer. Deze zomer doe ik met drie collegaâ€&#x;s als team Bikers4Sjoerd mee aan Duchenne Heroes. Een monumentale 7-daagse mountainbiketocht voor kinderen met een slopende spierziekte! Het zou fantastisch zijn als u ons namens Uw bedrijf wilt sponsoren. Zo maken we ons samen hard voor elke patiĂŤnt met de ziekte van Duchenne. Een medicijn voor de ziekte van Duchenne! De sponsoropbrengst van Duchenne Heroes wordt voor 100% gestoken in de ontwikkeling van een medicijn voor de ziekte van Duchenne. Duchenne is een ernstige spierziekte die vooral bij jongens voorkomt. De spieren nemen langzaam af, waardoor deze kinderen al jong een rolstoel nodig hebben. Uiteindelijk is de ziekte dodelijk. De jongens worden bijna nooit ouder dan dertig jaar. Zonder uw steun kan het onderzoek niet doorgaan! Sponsor team Bikers4Sjoerd en maak het verschil. Wat krijgt u als sponsor? U steunt een heel goed doel! Uw logo op onze shirts. Uw logo op ons weblog, met link naar uw website. Uw logo op onze sociale netwerken (Hyves, Facebook etc.) Media-aandacht; Dit jaar is de zesde editie van Duchenne Heroes! Het evenement bestaat al vijf jaar en dat zorgt natuurlijk voor nog meer media-aandacht. Het finishevenement in Nijmegen wordt altijd bezocht door honderden bezoekers en in de landelijke en lokale media komen elk jaar weer veel deelnemers aan het woord. Ik ben erg benieuwd naar uw reactie en zou graag persoonlijk de mogelijkheden bespreken. Op www.duchenneheroes.nl vindt u meer informatie over de tocht en besteding van het sponsorgeld. Op www.jijhelpttochookmee.nl vindt u onze site waar ook u bedrijfslogo kan komen staan. Met hartelijke groet, Namens team Bikers4Sjoerd, ronaldkappetein@hetnet.nl, 0641286677

Dit is de 7 jarige Sjoerd die reuze trots is op zijn heroes die 700 km gaan fietsen om hem te sponsoren.

Sponsor team bikers4sjoerd www.jijhelpttochookmee.nl


Onderhoudsbedrijf * * * * * * *

Keukenmontage Montage van Velux dakramen Inbraakbeveiliging Onderhoudswerk Badkamer renovatie Stuc werkzaamheden Glasvliesweefselbehang en witten

Rietkade 14 2492 TL DEN HAAG (Leidschenveen) Tel: 070-3019001 Mob: 06-20012436 Bel de Vakman voor informatie of een vrijblijvende offerte!

CEES LUITEN EFFICIENT TRANSPORT van ZAND, GROND en AANVULLING

Schilderen, behangen en wandafwerking

Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompwijk Tel. 071-5803359

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


-33-

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk KBO fietstocht donderdag 19 mei Rond negen uur stonden er 18 personen bij de kerk klaar voor de jaarlijkse fietsdag. We reden dit jaar richting Zoetermeer – Benthuizen en Bleiswijk. Het was zo al half elf geworden en precies op tijd bij de afgesproken plaats om koffie te drinken in de Pannekoe, de eigenaar is Joost Suyten uit Stompwijk, dus dit is wederzijds een goede en vriendelijke ontmoeting. We gebruikten de koffie met appeltaart en slagroom. Even over elven fietsten we verder door mooie natuurgebieden langs de Rotte Meren, waar vier grote watermolens staan. We hebben kunnen genieten van al de mooie natuur in ons eigen land, om half één waren we in Zevenhuizen aangekomen voor het gebruiken van de lunch in café Meerenbos, daar konden we eten en drank krijgen naar eigen keuze het was gezellig en we genoten van alles. Na de inwendige mens te hebben versterkt fietsten we huiswaarts, lekker in de zon. Nog even gestopt bij Intratuin voor koffie of een frisdrankje, waarna we verder fietsten richting Stompwijk, bij het witte bruggetje op Stompwijks gebied een laatste stop voor een dankwoord van de voorzitter, de aanwezigen en de organisatoren van deze fietsroute (Piet en Liesbeth Beekman) werden bedankt voor uitstippelen van deze mooie fietsroute. Eén van de leden dankte traditioneel het bestuur en de aanwezigen voor de gezelligheid wenste ieder een tot ziens. Jan van den Bos Donateurs bezoek Het bestuur van KBO Stompwijk komt weer bij de donateurs langs voor het ophalen van een bijdrage ter ondersteuning van activiteiten voor senioren in het dorp. Wij willen een organisatie blijven zonder winst oogmerk en voor iedereen toegankelijk met deelname aan onze activiteiten d.m.v. een lage lidmaatschapscontributie. Mede gezien het overheidsbeleid t.a.v. het subsidiebeleid in de toekomst doen wij graag een beroep op onze trouwe donateurs om deze doelstelling in stand te houden. Het bestuur stelt het bijzonder op prijs om elk jaar weer een beroep op u te mogen doen, het stelt ons in staat veel activiteiten te ontplooien en geen slapende vereniging te worden. Het bestuurslid kan zich legitimeren, twijfelt u, vraag daar dan om. Hartelijk dank voor uw medewerking! Namens het bestuur van KBO Stompwijk Antoon van Santen

Hoera Gefeliciteerd Nina!! Nina Schilp is aangenomen bij de Nederlandse Hippische Beroepsopleiding (NBH) in Deurne! Nina een hele fijne tijd op deze mooie opleiding. Monique Jansen


AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas. A.P.K. keuringen; Airco service; Texaco tankstation. www.autobedrijfluiten.nl

info@autobedrijfluiten.nl


- 35 -

Inschrijving Wielerdag Zoeterwoude geopend Burgerronde finale van wielerfestijn De inschrijving voor de Burgerronde tijdens de Wielerdag Zoeterwoude van zondag 19 juni is geopend. Inschrijven kan bij Hobbycentrum Zoeterwoude/De Grim Sport aan de Zuidbuurtseweg 62. Het is de dertigste editie van de wielerdag. De burgerronde is uiteraard niet meer weg te denken bij het jaarlijkse wielerfeest in Zoeterwoude. Inwoners en ex-inwoners van Zoeterwoude en Stompwijk maken in een wedstrijd over 40 kilometer uit wie zich kampioen mag noemen. Dames en heren van 16 jaar en ouder en junioren in de leeftijd 13 t/m 15 jaar zijn welkom. Wielervrienden – zij betalen jaarlijks een donatie van minimaal € 12,50 – kunnen gratis deelnemen. Anderen betalen € 5,- zolang zij zich maar aanmelden voor 12 juni. Daarna is het inschrijfgeld € 7.50. Vanwege het opnemen van de namen van de deelnemers in het programmaboekje is tijdig aanmelden (voor 12 juni) van groot belang. De winnaar bij de heren pakt naast de kampioensbloemen ook de Koos van der Geest Wisseltrofee. Die prijs is vernoemd naar de initiatiefnemer van de wielerdag. Programma 30e Wielerdag Zoeterwoude, zondag 19 juni 2011 11.30 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.45

uur uur uur uur uur uur uur uur uur

16.15 uur

16.15 uur 17.30 uur 18.00 uur

Elite-vrouwen en vrouwen-B, 70 kilometer (45 ronden) Grutronde schooljeugd, groepen 7 en 8, 2 ronden Grutronde schooljeugd, groepen 5 en 6, 2 ronden Grutronde schooljeugd, groepen 3 en 4, 2 ronden Grutronde schooljeugd, groepen 1 en 2, 1 ronde Huldiging winnaars Grutronde Ronde voor prominenten en sponsors (3 ronden) Optreden popkoor Just for Fun (bij Café De Meester) Optreden K’dans met meer dan 100 Jazzdanseressen (Schenkelweg) Burgerronde (ex)inwoners Zoeterwoude en Stompwijk Junioren 12 t/m 15 jaar: 15 km (10 ronden) Dames: 28 km (18 ronden) Heren van 16 jaar en ouder: 40 km (27 ronden) Optreden popkoor Just for Fun (bij Café De Meester) Finish Burgerronde en laatste huldigingen Afsluiting 30ste editie Wielerdag Zoeterwoude.

Graag tot 19 juni in Zoeterwoude. Wielercomité Zoeterwoude, Gerard van der Hoeven, voorzitter


Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER

► Schotse Single Malt Whisky ► Afkomstig van het eiland Islay ► Eén van de oudste distilleerderijen ► De whisky heeft een ziltige smaak Nu voor maar € 26,80! De openingstijden van De Keldermeester zijn: Maandag 09:00 – 12:00 uur Dinsdag 09:00 – 18:00 uur Woensdag 09:00 – 12:00 uur Donderdag 09:00 – 12:00 uur Vrijdag 09:00 – 18:00 uur Zaterdag 09:00 – 16:00 uur Zondag gesloten

Ons terras is iedere zondag geopend van 10:00 tot 17:00 uur. Bestel nu de heerlijke, ambachtelijke salades bij Party Herberg Het Blesse Paard! 4 pers. 6.pers 8 pers. Waldorffsalade € 20,25 € 29,25 € 37,25 Kip-kerrie salade € 18,00 € 26,50 € 34,50 Salade Niçoise € 18,00 € 26,50 € 34,50 Huzarensalade € 17,75 € 25,25 € 32,00 Zalmsalade € 17,75 € 25,50 € 32,00 Pastasalade € 14,25 € 20,75 € 26,75

10 pers. € 44,50 € 42,00 € 42,00 € 38,00 € 38,00 € 32,50

Dorpsketting 2084  

Weekblad De Dorpsketting, 2084

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you