Page 1

DE DUIVEN DOEN ‘T WEER-KETTING Weekblad de Dorpsketting

Datum: 11 april 2011 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven zwart-wit: Tarieven kleur: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2077

Oplage: 1065

Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Marjo en Leo Loes, Ria en Wilma Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €7,50 ¼p, €15,00 ½p, €22,50 ¾p, €30,- 1/1p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1p Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting:

Mensen in Nood

Parochieberichten Dankbetuiging Fietskring Adviesraad Darts Voorburgs Operakoor SOS Klaverjassen Postduiven Kaartavond Blesruiters Braderie Z‟woude VIOS Stompwijk „92 Kulturhus Boerenkaasfeest MKB Summerland Muizenissen Computercursus Afsluiting Winkdracht Toerclub Zumba Beatz Koninginnenach Windkracht 6

De halfjaarlijkse kledinginzameling Mensen in Nood wordt gehouden op: Vrijdag 15 april van 9.00-12.00 uur Zaterdag 16 april van 9.00-12.00 uur U kunt de kleding in gesloten zakken of dozen inleveren bij W. Suyten, Dr. van Noortstraat 72.

2 5 7 9 11 11 13 13 15 15 17 17 18 21 21 22 25 26 27 29 30 31 33 33 35

Palmpasenstok Vanavond mogen alle kinderen een palmpasenstok komen maken bij de hobbyclub (boven in het Dorpshuis). kosten: € 1,00 (voor het broodhaantje) Voor verdere informatie zie verderop in deze Dorpsketting.

Spreuk van de week Creativiteit is een duif die komt binnen vliegen door een gesloten raam. Frenkel Frank, Gregor (1929) Nederlands acteur


-2-

Parochieberichten H.Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Pastor: M. Hoogervorst tel. 06-20551458, email: m.hoogervorst@live.nl B.g.g. tel. 071-5801604 Ziekenbezoek opgeven via secretariaat Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Vieringen RK H.Laurentius Parochie. Woensdag 13 april 09.00 uur kerkschoonmaak, iedereen is welkom. Donderdag 14 april 19.00 uur gebedsviering met samenzang in de pastorie, voorganger Mw. Marianne Turk 20.00 uur bijeenkomst pastoraatgroep. Zaterdag 16 april 16.00 uur ingebruikname van de gerestaureerde kerk door pastoor J.v.d.Bie. Belangstellenden zijn van harte welkom. kijk en bewonder ! Zondag 17 april 11.00 uur Palmzondag; gezinsviering met samen zang voorganger Mw. Marianne Turk Misintenties Zondag 17 april 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Leen Olsthoorn Jaargetijde, Piet Roeling, Gerard .v. Steen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen - Koot, Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suyten - v.Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus HilgersomVerhart, Annie van der Burg - v Veen, Will.v.d. Brink – Luiten, Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Corrie Bolleboom – Zoetendaal. Kerkhulpen Zaterdag 16 april. 19.00 u Zondag 17 april. 11.00 u

Kosters Lectoren Antoon.v.Santen geen Antoon.v.Santen Jan Havik

Misdienaars geen Thijs en Sjoerd v Bemmelen


-3Mededeling van uit het secretariaat Kerkschoonmaak Woensdag 13 april wordt de kerk verder schoongemaakt, we gaan hem nu spic en span maken zodat we hem kunnen inrichten voor de ingebruikname a.s. zaterdag, u wordt met open armen ontvangen, de koffie en soep zijn ook weer aanwezig, graag tot ziens. Werk aan de kerk Corrie van Santen. Huwelijk Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie, Dopen Wilt u uw kind laten dopen! graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopviering 15 mei na de zondagsviering, De Doopvoorbereiding voor deze viering is 18 april om 19.30 uur in de pastorie. Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door geboorte overlijden of verhuizing melden aan het parochiesecretariaat. Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld. Heeft u financiĂŤle problemen? De ParochiĂŤle Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Het secretariaat. Gezinsviering Palmpasen Zondag 17 april a.s. is het Palmzondag en is er weer een gezinsviering. De eerste viering in de gerestaureerde kerk! Wat fijn dat we deze met een gezinsviering mogen openen. Heel veel kinderen hebben of gaan nog een palmpasenstok maken om aan mede-parochianen, die een opkikkertje kunnen gebruiken, te geven. Kom allemaal meedoen aan de feestelijke Palmpasen processie en/of natuurlijk lekker meezingen en luisteren naar een mooi verhaal! Werkgroep Gezinsviering Voorbereidingsviering voor Pasen Donderdag om 19:00 is de laatste doordeweekse voorbereidingsviering voor Pasen. Zo vlak voor Pasen is het goed grote schoonmaak in onszelf te houden. Dat is dan ook het onderwerp van de viering. We houden hem in de zaal van de pastorie en u bent van harte uitgenodigd. Marianne Turk


-4Uitnodiging Palmpaasstokken maken bij de hobbyclub Dinsdagavond 12 april houden we bij de Hobbyclub (boven in het dorpshuis) een open avond om palmpaasstokken te maken. We willen hierbij alle kinderen uit Stompwijk en omgeving (dus ook als je geen lid bent) uitnodigen om bij ons te komen knutselen. Bij binnenkomst graag €1,00 betalen voor het broodhaantje. Dan gaan we van 18.30 tot 19.45 uur de palmpaasstokken versieren. Als dit klaar is mag je hem mee naar huis nemen en daar verder afmaken door er nog wat snoepgoed en fruit aan te hangen. Het broodhaantje krijg je vóór de kerk op zondagochtend 17 april vanaf 10.45 uur. We willen met alle kinderen die een palmpaas gemaakt hebben naar de gezinsviering van 11.00 uur in de gerestaureerde kerk gaan en meelopen in de processie. Na de gezinsviering mag je de palmpaasstok zelf wegbrengen naar iemand die oud, ziek of eenzaam is of gewoon wel een opkikkertje kan gebruiken. Je kunt iemand uitkiezen op de lijst van parochianen bij de Hobbyclub op dinsdagavond. Als je de stok wilt geven aan iemand die je kent mag dat natuurlijk ook, maar dan wel graag even kijken of diegene op de lijst staat om te voorkomen dat er mensen zijn die 2 of meer stokken krijgen en een ander niets. Groetjes en hopelijk tot ziens, de Hobbyclubleiding en de werkgroep gezinsviering Vasten actie 2011 Zoals u waarschijnlijk wel hebt gemerkt was de Dorpsketting van vorige week voorzien van het traditionele vastenzakje dat rond de paastijd wordt bijgesloten en verzameld in de kerken. Een aantal dames vanuit de wijkcontactpersonen hebben deze bijgevoegd in de Dorpsketting van afgelopen week. Het is de bedoeling dat de dames het zakje (met inhoud) weer bij u ophalen. De inhoud van de zakjes wordt gebruikt voor het uitbreiden van een scholenproject in Ghana en “de Bakkerij”in Leiden, een project ter ondersteuning van kansloze jongeren, zodat deze toch een toekomst kunnen opbouwen door een vak te leren. Met de paasvieringen staat er in de gerestaureerde kerk een herkenbare offerbus bij de uitgang, ook kunt u uw bijdrage in een enveloppe, deponeren in de brievenbus van de pastorie van de Laurentiuskerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Warm bij u aanbevolen. Mov in samenwerking met de Wijkcontactpersonen.


-5-

Iedereen Welkom! Aanstaande zaterdag om 16.00.uur wordt onze kerk weer in gebruik genomen en iedereen is welkom. Parochianen, niet parochianen, dorpsgenoten en wereldburgers. 9 Maanden is onze kerk niet beschikbaar geweest voor vieringen. De restauratie en schoonmaak van de kerk maakten dat we tijdelijk zijn uit geweken naar het Dorpshuis. Afgelopen zondag heeft daar de laatste zondagse viering plaatsgevonden. Zaterdag 16 april gaan we de kerk weer in gebruik nemen. Dit zal gaan beuren met een korte plechtigheid. Na afloop van de plechtigheid is er een hapje en een drankje. U bent daar van harte welkom. Vanaf as zondag gaan we de wekelijkse vieringen weer houden in onze kerk. En is er dan geen mooier moment dan te starten op de zondag van palmpasen. Met een gezinsviering en kinderen met palmpaasstokken als blijkt van naaste liefde aan het einde van de vastentijd en uitzicht op het paasfeest. Indien u in de gelegenheid bent om een van deze vieringen mee te maken bent u van harte uitgenodigd. Tevens kunt u dan het werk bewonderen van de vele vrijwilligers en de eerste resultaten van de restauratie. Laat dit het moto zijn “Kom in de kerk�. Namens het kerkbestuur, C.A.Bergen

Voor uw blijk van belangstelling die onze lieve zorgzame Pa en trotse Opa

AAD LUK van u mocht ontvangen tijdens de laatste moeilijke periode van zijn leven en uw bewijs van deelneming ons betoond na zijn heengaan, betuigen wij u onze hartelijke dank. Kinderen en kleinkinderen Stompwijk, april 2011


Daar gaan ze!

-7-

Zaterdag 9 april werden de kruiswegstaties naar de kerk gebracht. Wat zijn we toch gelukkig in ons dorp dat we zoveel vrijwilligers hebben. Stoere mannen die de staties hebben verplaatst om gerestaureerd te worden. Vijfenzeventig kilo per stuk! Knappe mensen die de lijsten hebben opgeknapt, gelijmd, kruisjes gerepareerd en alles in een speciale was gezet. Dan de schilders die hele middagen op een stoel of krukje met verf en gips in de weer zijn geweest. Muurankers werden vernieuwd in de kerk. En dan, zoals gezegd, alle staties weer terug gebracht om in volle glorie in onze kerk te pronken. Zeker weten dat we nu heel anders tegen de Kruisweg aan kijken! Agnes van Boheemen- Vollebregt

Fietskring Krijg u al weer zin om er op uit te gaan met de fiets, binnenkort starten we weer met de tochtjes van de fietskring. De eerste keer is het donderdag 28 april, we zoeken dan weer leuke routes uit en stoppen halverwege even voor een lekker kopje koffie/thee! De lengte van de rit is Âą 25-30 km maar we bouwen het langzaam op. Ook het tempo passen we aan en rijden Âą 15 km/uur. Als het hard waait passen we het tempo aan. We starten altijd om 9.30 vanaf het kerkplein en proberen om 12.00 - 12.15 terug te zijn. Alleen als het erg regent gaat het niet door! Hier volgen de data van het hele seizoen. Donderdag 28 april Donderdag 26 mei Donderdag 23 juni Donderdag 21 juli Donderdag 18 augustus Donderdag 15 september Donderdag 13 oktober Op donderdag 19 mei is de fietstocht van Met vriendelijke groet, Annie van Rijn

Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag de KBO

11 mei 8 juni 6 juli 3 augustus 31 augustus 28 september 26 oktober


CEES LUITEN Schilderen, behangen en wandafwerking

EFFICIENT TRANSPORT van ZAND, GROND en AANVULLING Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompwijk Tel. 071-5803359

Onderhoudsbedrijf * * * * * * *

Keukenmontage Montage van Velux dakramen Inbraakbeveiliging Onderhoudswerk Badkamer renovatie Stuc werkzaamheden Glasvliesweefselbehang en witten

Rietkade 14 2492 TL DEN HAAG (Leidschenveen) Tel: 070-3019001 Mob: 06-20012436 Bel de Vakman voor informatie of een vrijblijvende offerte!


-9-

Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 14 april Geachte dames en heren, Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 14 april. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89. De vergadering begint om 20.00 uur. NB: Voorafgaand aan de openbare vergadering is er een inloopuur (19.00– 20.00 uur) voor belangstellenden om vragen te stellen over specifieke percelen in het concept-bestemmingsplan landelijk gebied 2011. De agenda: 1. Opening 2. Toelichting op het concept-bestemmingsplan landelijk gebied, daarna een korte vragenronde 3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten) 4. Mededelingen - Veiligheid kruising N206 – Meerlaan 5. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 10 fe bruari 2011(voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibli otheek, Zustersdijk 21) 6. Verbindingsweg 1e fase (toelichting door projectleider) 7. Ontwikkelingen m.b.t. Kulturhus 8. Rondvraag 9. Sluiting. Met vriendelijke groet, (ambtelijk) secretaris, Harma Rijken-Oldenkamp

Gedichten en pianomuziek bij Woej Op woensdag 20 april is er een intiem cultureel programma te beluisteren bij Woej, in het wijken dienstencentrum Noord te Leidschendam (Duivenvoorde 262). Aanvang 13.30 uur. Pianist Maarten de Groot zal muziek ten gehore brengen die qua sfeer passen bij de gedichten van Miep van Mierlo, die uit eigen werk voorleest. Gedichten en muziek over liefde, verdriet en verlangen. Wie wil komen luisteren (€ 2,- toegang), is van harte welkom. Het is mogelijk om daaraan voorafgaand mee te eten bij de Woej Wéreldtafel (aanvang 12.00 u, kosten € 5,-). Reserveren voor (één van) beide activiteiten bij het Wijkservicepunt Duivenvoorde, Duivenvoorde 262, Leidschendam. Op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 u bereikbaar op: (070) 3018784


Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER De openingstijden van De Keldermeester zijn: Maandag 09:00 – 12:00 uur Dinsdag 09:00 – 18:00 uur Woensdag 09:00 – 12:00 uur Donderdag 09:00 – 12:00 uur Vrijdag 09:00 – 18:00 uur Zaterdag 09:00 – 16:00 uur Zondag gesloten Tevens is het mogelijk om uw bestelling thuis te laten bezorgen. U kunt uw bestelling doorgeven via: Telefoon 071 – 580 15 90 Fax 071 – 580 36 03 Geen bezorgkosten binnen Stompwijk!

GROOT NIEUWS!! Vanaf zondag 8 mei gaan wij iedere zondag open van 10:00 tot 17:00 uur! Kom gezellig een kopje koffie drinken op ons terras of stop voor een heerlijk broodje. Op Moederdag krijgen alle moeders een gratis kopje koffie! Wij hopen u snel te mogen begroeten!


-11-

Jaarconcert Voorburgs Opera Koor Zaterdag 21 mei 2011 geeft het Voorburgs Opera Koor haar groot jaarconcert in de Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4 te Voorburg. Voor de pauze hoort u delen uit de opera "La Forza del Destino" van Verdi. Na de koffie en thee luistert u naar delen uit de Japanse opera "The Geisha" van Sidney Jones en we besluiten dit concert met de operette Ïm Weissen Rõssl" van Ralph Benatzky. De algehele leiding is in handen van dirigent Wim Madderom. Solisten zijn Annelies Prins sopraan, Tatjana Sokaroska, sopraan, Sebastian Brouwer, tenor, Hans de Vries, bas-bariton. Het koor wordt begeleid door Miroslav Dimitrov pianist en Ruud Lems synthesizer. Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur. Toegang € 17,50. CJP, Ooievaarspas en 65+ € 15,00. Kaartverkoop aan de kerk en telefonisch 070-3204281. Neemt u alvast een kijkje op onze website: www.voorburgsoperakoor.nl

Let’s play darts! In menig huishouden of kroeg wordt er volop getraind met darten. En niet geheel zonder reden want komend weekend wordt de 2e ronde van het Stompwijk-Zoeterwoude darttoernooi gespeeld. Tijdens deze ronde maken de inmiddels geplaatste spelers een laatste kans op een finaleplek. De heren spelen volgens het “knock-out”-systeem en de dames spelen in poules. Op deze manier wordt het aantal deelnemers teruggebracht naar 2 finalisten bij de heren en 2 finalisten bij de dames. De indelingen staan inmiddels op de website www.stompwijkzoeterwoudedarts.nl. Ook verdere informatie staat op deze site. De finalisten zullen tevens op deze avond de finale gaan spelen, waardoor zaterdag de winnaars van dit toernooi bekend zullen zijn! Aansluitend zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Uiteraard is iedereen van harte welkom om hun favoriet te komen aanmoedigen tijdens dit spannende toernooi op zaterdag 16 april a.s. in “De zalen van de Meester” in Zoeterwoude. Toegang is gratis. Wij hopen op een gezellige, sportieve zaterdagavond met veel mensen die hun favorieten komen aanmoedigen en een verrassende uitslag! Tot zaterdag! De organisatie


Vraag vrijblijvend een offerte aan. Telefoon: 071-5801878 06-51153686 Email: peter.selier@wanadoo.nl

Andrea’s Haarstudio KAPSALON MET EN ZONDER AFSPRAAK

Knippen t/m 12 jaar

€ 10,00 Knippen 13-18 jaar

€ 15,00

Altijd zo binnenlopen voor alle behandelingen. Een afspraak maken kan natuurlijk altijd.

Kadotip !!!

071 – 580 15 60

Een kadobon van Andrea’s Haarstudio andreashaarstudio.nl

Hoefblad 30, 2266 JE Stompwijk Di - Vrij : 09:00-17:30 / Zat: 08:30 – 16:00


-13-

Thema Koninginnedag 2011 ‘Beestenboel’ Vorig jaar bestond de Stichting Oranjefeesten Stompwijk 35 jaar en werd er een extra feestelijk programma georganiseerd met een speciale aubade met alle geridderden van Stompwijk, een ballonnenwedstrijd, lampionnenoptocht en nog veel meer. Dit jaar willen we er op zaterdag 30 april weer een feestelijke dag van maken voor jong en oud. We starten ‟s ochtends vroeg (9 uur bij Elmeco) met de optocht met medewerking van de Showbandkids, het thema is dit jaar ‘Beestenboel’ dus haal je koeienpak, apenkleding of olifantenhuid maar te voorschijn. Alle dieren zijn van harte welkom op deze dag, dus ook die gevaarlijke tijger in een kooi achter je fiets of die gifgroene slang om je stuur. Neem allemaal je dierenknuffel maar mee op deze dag want dan zetten wij je samen met je lievelingsknuffel mooi op de foto met één van onze loslopende tijgers tijdens het spelcircus. Om half tien zal de aubade plaatsvinden door het jeugdorkest van de fanfare Juliana naast de prachtig gerenoveerde kerk. De optocht zal vervolgens verder gaan naar het sportpark voor het spelcircus met allerlei nieuwe dierenonderdelen. Vrijwilligers voor het spelcircus kunnen zich melden bij Hélène van den Bosch (tel. 5801992). Na de Oranjelunch zal het middagprogramma van start gaan met eerst een optreden van „Jazz Like That‟ en vervolgens een spectaculair lasergamespel voor kinderen vanaf 8 jaar (jongere kinderen kunnen samen met hun ouders meedoen). Voor de beste lasergamer van Stompwijk is er een prachtige beker te winnen maar er zal daarnaast vooral om de eer gestreden worden. Volgende week zal er meer informatie over dit onderdeel in de Dorpsketting te lezen zijn dus houd deze goed in de gaten. Op Bevrijdingsdag op donderdag 5 mei is er ’s ochtends een kinderprogramma en ‟s middags de traditionele rommelmarkt in de sporthal. U kunt zich opgeven voor een tafel bij Hélène door tussen 18.00 en 20.00 uur te bellen (tel. 5801992) of door een briefje met naam en het aantal tafels af te geven bij Meerlaan 1a. Stichting Oranjefeesten Stompwijk (SOS)

Vrijdag 15 april klaverjassen voor de Filipijnen Nu zijn wij dan eindelijk aan de beurt. Wij sluiten de rij, dus kom allemaal nog één keer koppelkaarten dit seizoen! Wij hebben verschillende middenstanders weer benaderd, en ook zij werken weer mee. Dus mooie prijzen, met natuurlijk ook het houtsnijwerk uit de Filippijnen. De opbrengst gaat naar de kinderen van Villa Verde. Er wordt nu een internaat gebouwd, zodat ook de kinderen ver uit de bergen een kans krijgen voor een betere toekomst. Voor 150 euro per jaar kunnen kinderen naar school. Voor ons een grote uitdaging om het internaat vol te krijgen. Daar hebben wij uw steun bij nodig, zonder u redden wij dit niet!!! Dus, kom vrijdag gezellig kaarten, u een gezellige avond, en wij kunnen de kinderen van Villa Verde weer blij maken. Groetjes Jos en Jacqueline de Groot


-14-

Florence opent nieuwe dagverzorging Mariënpark Op donderdag 7 april opent zorgaanbieder Florence de nieuwbouw van haar dagverzorging Mariënpark in Leidschendam. De officiële openingshandeling zal rond 14.00 uur verricht worden door mevrouw Martha Hogevorst. Mevrouw Hogevorst zet zich al 50 jaar voor Mariënpark in, eerst bijna twintig jaar als medewerker en sinds 1982 als vrijwilliger. De dagverzorging, die tijdelijk gevestigd was in Florence woonzorgcentrum De Mantel in Voorburg, is teruggaan naar Mariënpark 1 in Leidschendam. Na enkele maanden van verbouwen is de ruimte nu helemaal klaar en kunnen bewoners van het aangrenzende Atrium en uit de wijk weer dicht bij huis deelnemen aan activiteiten als koersbal, handwerken, spelletjesmiddagen en nog veel meer. Naast deze soosactiviteiten is het mogelijk om er een warme maaltijd te nuttigen en wordt er ook dagverzorging geboden. Met een indicatie van Centrum Indicatiestelling Zorg kunnen zelfstandig wonende ouderen één of meerdere dagdelen per week bij de dagverzorging terecht.

Voor de verkoop van Tuin en Terrasplanten, maar ook voor verschillende andere bloeiende potplanten, zijn wij geopend van 10.00 tot 13.00 uur gedurende het perkplanten seizoen van16 april tot 2 juli. Alles uit eigen kwekerij. Robbert, Jan en Corrie Hendriks Veilingweg 16


-15-

Spel met de postduif weer op de wagen Afgelopen zaterdag mochten de ‟Renpaardjes van het luchtruim‟ om kwart voor tien ‟s morgens vanuit het Belgische Strombeek (133 km) vertrekken. Circa 3000 gevederde wedstrijdvliegers uit Leiden en omstreken begonnen daar, onder prachtige weersomstandigheden bij een noord/oostenwindje tégen, een imponerend vlieggevecht. Voor de Stompwijkse competitie stonden 196 duiven op de deelnemerslijst ingeschreven. Na 1 uur, 46 minuten en 40 seconden wedstrijd kon de NL09-‟196‟ van de Combinatie Hilgersom/Tijssen als fraaie winnaar worden afgevlagd. Achtereenvolgend was het de NL09-‟513‟ van de Combinatie van Leeuwen uit het Westeinde en de NL09-‟589‟ van Jan v.d. Bosch die respectievelijk goed voor de 2e en 3e plaats waren. Volledige uitslag: 1. Comb. Hilgersom/Tijssen 2. Comb. v. Leeuwen 3. J. v.d. Bosch 4. P.Oliehoek 5, W. v. Benten (Tussen haakjes is het aantal

(36 ) (41 ) (22 ) (20 ) (26 ) duiven

12 p. 11. 10. 09. 08. mee,

5. Mevr. G. Luk 6. G. Onderwater 7. W. v.d. Bosch 8. J.v.d. Salm 9. R. Ammerlaan gdm=geen duiven mee)

(13 ) 6 p (23 ) 5. (15 ) 4. (gdm)1. (gdm)1

Piet Oliehoek

Kaartavond Blesruiters Vrijdag 8 april was het alweer de laatste kaartavond bij de Blesruiters. Dit keer hadden we 9 tafeltjes. Ook vond deze avond de verloting plaats van de degenen die meer dan 6 maal geweest waren. Agnes had voor deze verloting als hoofdprijs een mooie levensmiddelenmand opgemaakt. Deze prijs ging naar Ria v.d.Helm. De tweede prijs een zuivelmandje ging naar Kees de Jong en de derde prijs een mooie orchidee ging naar Anneke Vlasveld. De kaartavonden van het nieuwe seizoen worden elders in deze Dorpsketting genoemd. Schrijf ze alvast op, dan kunt u ze niet vergeten. De uitslagen waren dit keer als volgt: 1.

Ria v de Helm

2.

5668 pnt

6.Ria v.Santen

5257 pnt

Leni]e v. Ruijven 5561 pnt

7.Willem v.d.Helm

5204 pnt

3.

Toos de Bruin

5416 pnt

8. Agnes Bolleboom 5149 pnt

4,

Sjaak Kappetein

5275 pnt

9.Bertus

5.

Alex Overdevest

5261 pnt

5094 pnt

Poedelprijs ging dit keer naar Riet Olyhoek. Hierbij wil ik John, Joke, Jet, Alex, Kim, Agnes ,Lucy en Jacq Disseldorp bedanken voor de hulp bij de kaartavonden. Hopelijk allen weer tot het volgende seizoen. Ton


Zaterdag 16 april zijn wij om 19.00 uur GESLOTEN i.v.m. een feestavond. Ruud en José

Laat bloemen uw Passie zijn…….

Voor de beste rijopleiding

Ondanks alle werkzaamheden aan de Hoge Brug altijd bereikbaar !!! Bloemsierkunst "De Passie"

Autorijschool

Dr.v.Noortstraat 186 Tel/fax 071-5803515

STOFFER Bel:

www.bloemsierkunstdepassie.nl met webshop info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten

Let op onze zonder-brug-actie en de weekend aanbieding voor € 5.-

071 - 580 26 96 (Stoffer) 071 - 580 13 45 (Stefan)

Hoog percentage geslaagden. Onze leerlingen worden van huis opgehaald en weer thuis gebracht. www.autorijschoolstoffer.nl

Angky’s kapsalon Ik wil graag uw haar knippen, permanenten of kleuren. Bij mij thuis of, als u dat gemakkelijk vindt, bij u thuis. Voor volwassenen en kinderen.

KnippenVolwassenen Volwassenen kinderen alleen pony Permanenten U kunt bellen voor meer informatie of een afspraak.

€ 10,00 € 10,00 € 7,50 € 5,00 € 30,00

Angky, Huyssitterweg 5, 2266 HE Stompwijk Tel.: 06-10 16 98 60


-17-

Geslaagd Voorjaarsconcert VIOS Afgelopen zaterdag vond het voorjaarsconcert van Drumfanfare VIOS plaats. In een bomvol Muziekcentrum konden de aanwezigen genieten van een reis door de tijd. Na een gezamenlijk optreden van het orkest en het leerlingenorkest, was het podium helemaal voor Fleur Knuttel en Twan de Koning. Met hun dwarsfluit en saxofoon wisten zij de harten van het publiek te veroveren. Het leerlingenorkest heeft er binnenkort twee nieuwe leden bij. Voor de pauze bracht het orkest een aantal nummers uit het verleden, waar onder de muziek uit de shows Willie Nelson en Grease. Een aantal nummers werden gedirigeerd door oud-dirigent Rik Boelee. Na de pauze werd geopend met High Cathedral. Ondanks een verkeersongeval kon doedelzakspeler Ruud tijdens dit nummer toch acte de presence geven. Nadat de tonen van de doedelzak waren verstomd, was het de beurt aan het muzikale geweld van de tamboers. Uitgerust met witte overall, blauwe bouwhelm en blauwe kliko brachten zij het door David Nadin gearrangeerde nummer „Stinkin Garbage‟. Verbazingwekkend dat er zoveel verschillende tonen uit een kliko kunnen komen. Het orkest vervolgde met een aantal nummers uit het huidige repertoire. Bestaat toeval? Op het moment dat Selections from Independence day werd gespeeld, was de film op RTL5 te zien. Het concert werd afgesloten met Gloria Estafette, een nummer dat U in de toekomst vaker van VIOS zult horen. VIOS mag terugkijken naar een zeer geslaagd concert. www.drumfanfare-vios.nl

Braderie Zoeterwoude 2011 woensdag 22 juni op nieuwe locatie De Braderie Zoeterwoude, die op woensdag 22 juni a.s. voor de 19e maal wordt georganiseerd, wordt dit jaar op een nieuwe locatie gehouden te weten de Landijsbaan (veld 11) op sportpark Haasbroek aan de Nieuwe weg. De Braderie is jarenlang gehouden op ‟t Watertje en verhuisde later naar het Dorpscentrum. Als aanloop naar het Dorpsfeest Zoeterwoude zal de Braderie dit jaar op het zelfde terrein als het Dorpsfeest worden gehouden. Zowel de Stichting Dorpsfeest Zoeterwoude als het Comité Braderie Zoeterwoude denken dat de Braderie op deze nieuwe locatie een prima aanvulling op het Dorpsfeest zal zijn. De organisatie van de Braderie zal gebruik maken van dezelfde voorzieningen als het Dorpsfeest dat 2 dagen na de Braderie van start gaat. Naast de gebruikelijk aanwezige marktkramen, waarin de meest uiteenlopende zaken te koop zullen zijn en waarin organisaties en verenigingen zich zullen presenteren, zal op de Braderie ook plaats ingeruimd worden voor diverse culturele en muzikale activiteiten. Voor verdere informatie omtrent de Braderie kan men zich wenden tot braderiezoeterwoude@gmail.com


Stompwijk ‘92 afdeling voetbal Senioren Zaterdag 16 april Team Waar Tegenstander Vertrek aanv Wednr Zat 1 Uit Oegstgeest 6 15.15 16.15 108498 Zat 2 Thuis Hazerswoudse Boys 5 14.30 71420 Zondag 17 april Zon 1 Uit Nicolaas Boys 1 14.00 12750 Zon 2 Uit ROAC 2 10.00 17739 Zon 3 Uit Alphen 3 10.00 11.00 23438 Zon 4 Thuis Lugdunum 4 14.00 13657 Zon 5 Thuis Alphense Boys 8 11.00 23444 Zon 6 Thuis DOSR 8 14.00 22396 Zon 7 Uit Alphense Boys 9 10.15 11.15 19061 Zon 8 Uit Woerden 5 11.00 12.00 11230 Namens het bestuur aanwezig: Marc Tilburg De bardienst (11.30 – 14.00 uur) wordt deze week verzorgd door: Zaterdag Junioren Woensdag 13 april B1 Uit Zoetermeer B3 17.45 18.45 Maandag 16 april A1 Thuis CVC Reeuwijk A1 14.30 B1 Uit Blauw/Zwart B2 09.30 10.30 C1 Thuis Alphense Boys C7 11.00 D1 Thuis Kamerik D1 10.30 D2 Uit RVC‟33 D4M 08.00 09.00 D3 Thuis Lisse D10M 13.00 E1 Uit TOGB E4 09.00 10.00 E2 Thuis Berkel E3 10.00 E3 Thuis Berkel E4 09.00 F1 Uit Zevenhoven F1 07.30 08.30 F2 Thuis Bernardus F5 09.00 F3 Uit ARC F10 12.30 13.00 F4 Thuis Hazerswoudse Boys F5 09.00 MB 1 Uit Maasdijk MB1 09.30 10.30 Namens het jeugdbestuur aanwezig: Hans Disseldorp

A. Geurtsen J.J. Henneveld R. Khealiram ???? ???? B. v. Ree

2

108742 92273 73491 158907 169371 178046 167759 178866 169525 173588 177442 185984 166882 179561 168551

T. v.d. Salm


afdeling handbal Programma voor Team Waar DCJ1 uit DCJ2 uit DDJ1 uit DEJ1 uit Programma voor DS1 uit DS2 HS1 DBJ1 DBJ2 HBJ1 HBJ2 GCJ1

thuis thuis thuis uit thuis uit thuis

zaterdag 16 april 2011 Tegen Tijd Westlandia 2 14.10 Quintus 3 13.10 Westlandia 3 13.00 Westlandia 2 12.30 zondag 17 april 2011 Beslissings11.00 wedstrijden 14.20 HVV „70 10.00 Meeuwen 12.20 Westlandia 2 15.15 Northa 1 13.10 SOS-Kwieksport 14.20 HVV ´70 15.10 Quintus 4 13.30

Locatie Hoge Bomen Quintus Hoge Bomen Hoge Bomen

Scheids

Groesbeek Meerhorst Meerhorst Meerhorst De Boekhorst Meerhorst Adegeest Meerhorst

Wednr 13648 13812 13088 13215 2442/2444 /2446

Marja PWC Walraven Joost Patrick Els

7448 7383 13410 13574 12861 13601 13728

Supporters gevraagd voor handbalsters Stompwijk ‘92 De dames 1 (handbal) van Stompwijk „92 zijn in de zaalcompetitie weliswaar niet direct gedegradeerd, maar ze zijn nog niet „veilig‟! Het komt dus aan op een serie promotie/degradatiewedstrijden, die komende zondag 17 april wordt gespeeld (zei elders dit blad). Dit sluitstuk van de competitie voltrekt zich niet nou niet bepaald naast te deur (Groesbeek). De dames gaan hun uiterste best doen om zich te handhaven in deze klasse. Zij stellen het natuurlijk erg op prijs als veel supporters mee gaan om hen een steuntje in de rug te geven. Nou hoeft niet het halve dorp deze reis te maken, maar een kwart zou toch wel heel mooi zijn. Dus: graag tot zondag. Of u nu met de auto gaat, met trein, bus of boot, met de aanmoedigingen van veel supporters wordt het ongetwijfeld óók een leuke terugreis! Mariëtte Luiten

Vrijdag 15 april 20.00: Oude glorie voetbal in actie tegen oud-SVLV De voetbalschoenen gaan weer uit het vet of komen uit de wilgen. Oud-Stompwijk speelt een wedstrijd tegen de oude glorie van ...........SVLV. Deze club bestaat niet meer maar de talenten van toen nog wel. Op het kunstgras van Stompwijk gaan de 'grastijgers van weleer' van Stompwijk het op 'kunstgras' proberen. Oud-Coach Hans van Rhijn is al weken aan het puzzelen over de opstelling en tactiek. Cracks als Oudshoorn, van Es, Vurens, Disseldorp, van Santen, van Bemmelen, de Bruin, van der Salm, Develing en Oliehoek zullen de Stompwijk-arena betreden. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechtertopper Theo van der Salm.


-20-

17 april: Sponsorloop Stompwijk’92 Op 17 april is het weer zover, dan houden we de traditionele sponsorloop van Stompwijk‟92. Het startschot klinkt om 17.00 uur, om 18.00 uur is het eindschot. Doe mee, zoek sponsors en geef je op! Misschien wordt jij de winnaar van jouw categorie….. Er zijn leuke prijzen te winnen! Hoofdprijs: trainingspak Categoriën Jongens: Meisjes: 1. t/m 7 jaar 1. t/m 7 jaar 2. 8 t/m 10 jaar 2. 8 t/m 10 jaar 3. 11 t/m 13 jaar 3. 11 t/m 13 jaar 4. 14 t/m 16 jaar 4. 14 t/m 16 jaar 5. 17 jaar en ouder 5. 17 jaar en ouder Het sponsorformulier kan uiterlijk 16 april ingeleverd worden bij je teamleider of trainer of anders rechtsreeks bij Gerda van der Bosch, dr. Van Noortstraat 27B of bij Lilian de Groot, dr. Van Noortstraat 172. Het formulier is te vinden op het web www.stompwijk92.nl, in de sporthal bij de bar en ook te verkrijgen via de trainers en leiders van Stompwijk‟92.

Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit

Van 8 t/m 12 augustus (laatste week van de schoolvakantie) is er weer WoejPret in Stompwijk


-21-

Koerswijziging Kulturhus In de Adviesraad op 10 februari 2011 is door de Gemeente gemeld dat de Gemeente en Vidomes zich beraden over een koerswijzing voor de ontwikkeling van het Kulturhus. De koerswijziging komt onder andere voort uit het feit dat de Gemeente er niet in is geslaagd de nodige grond naast de school te verwerven. Er is om zakelijke redenen geen overeenstemming bereikt met de heer Fontein ten aanzien van de verwerving van deze locatie. In goed overleg en met begrip voor elkaars belangen is daarom besloten de procedure te beëindigen. De Gemeente distantieert zich dan ook van de negatieve berichtgeving richting de heer Fontein na het afbreken van de onderhandelingen. De Gemeente onderzoekt nu of de beoogde voorzieningen voor Stompwijk op een andere wijze kunnen worden gerealiseerd. Onder druk van de genoemde bezuinigingsnoodzaak voor de Gemeente moet dat wel een goedkoper plan zijn. De (financiële) haalbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de koerswijziging. Een mogelijk alternatief plan voor het Kulturhus is om de voorzieningen te realiseren op de gemeentelijke locaties (Dorpshuis en school). De Adviesraad Stompwijk heeft op 10 februari de wens benadrukt om alle voorzieningen op de schoollocatie onder één dak te brengen. Ook heeft de Adviesraad het belang van woningbouw voor ouderen en starters in Stompwijk onderstreept. Zij pleit er dan ook voor dat woningbouw onderdeel van de plannen van het project Kulturhus blijft. In samenwerking met de toekomstige gebruikers van het Kulturhus worden nu alternatieven uitgewerkt. In de adviesraad van 14 april 2011 zal verslag worden gedaan van de stand van zaken. Voor vragen kunt u terecht bij Marian Rood, projectleider Kulturhus bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Bereikbaar via 14 070 of m.rood@leidschendam-voorburg.nl

5e Boerenkaasfeest Zoeterwoude Komende zondag (17 april 2011) wordt het vijfde Boerenkaasfeest gehouden in Zoeterwoude. Plaats van handeling: Zalen De Meester, van 12.00 – 16.00 uur. Voor elk wat wils, ook voor de jeugd. Met muziek, een prijsvraag, een keuring en…uiteraard véél boerenkaas. En ook de Groene Hart Marktwagen. Er kan naar harte lust geproefd en gekocht worden. En het wijntje erbij zal niet ontbreken. U bent zeer welkom. Lidia van Leeuwen


-22Op donderdag avond 7 april, jongstleden, werd de eerste ledenvergadering van de MKB Leidschendam-Voorburg afd. Stompwijk (vanaf nu kort MKB Stompwijk) gehouden. Tijdens deze eerste ledenvergadering, die goed bezocht werd, sprak de voorzitter van het afdelingsbestuur, de heer L. Luiten, over de betekenis van MKB Stompwijk voor het Stompwijkse bedrijfsleven. Hij gaf aan dat de afdeling onderdeel uitmaakt van een groter geheel vooral ook om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen van dat grotere geheel, maar bovenal om ten opzichte van gesprekspartners, bijvoorbeeld de gemeente, sterker te staan. Niettemin wordt natuurlijk ook het lokale aspect niet uit het oog verloren. Onderlinge contacten op 'wijk' niveau kunnen alleen maar leiden tot beter werken, simpelweg omdat de lijntjes korter zijn. En in het Stompwijkse, erg kort dus. Naast de agenda van dit jaar, kwamen ook de financiĂŤn van MKB Stompwijk aan de orde. De leden dienen uiteraard te weten wat er met de lidmaatschapsgelden gebeurt. Gelukkig zijn er op dit moment geen negatieve zaken te melden. Wel schetste de penningmeester dat een en ander redelijk uitpakt, omdat MKB Stompwijk zich mag verheugen in de aansluiting van een tweetal partners, die ieder een geldelijke bijdrage leveren. In ruil daarvoor kregen beide partijen, RaboBank en KAB accountants, de gelegenheid zich te presenteren. Niet alleen de MKB Stompwijk is betrokken op het wel en wee van Stompwijk, ook de Stichting Dorpsketting met in haar portefeuille 'Weekblad De Dorpsketting' en de website www.stompwijk.nl, houdt zich daar mee bezig. Het ligt daarom ook voor de hand dat beide partijen toenadering zoeken. Uiteraard is het zo dat de blik op Stompwijk wezenlijk verschilt, de Stichting richt zich uitsluitend op berichtgeving, of verslaglegging zo u wilt, en is niet commercieel, maar juist ideĂŤel actief, terwijl de MKB Stompwijk juist optimaal commercieel actief wil zijn. Toch meent de Stichting dat zij iets kan betekenen voor MKB Stompwijk. De voorzitter, J. Ramekers, vertelde in zijn bijdrage dat juist op het punt van de berichtgeving richting de Stompwijkse gemeenschap, Stichting De Dorpsketting de meest aangewezen partij moet zijn. Hij ziet vooral een rol weggelegd voor de website www.stompwijk.nl waarop de MKB Stompwijk en de leden een gezicht kunnen krijgen. Deze website wordt onderhouden door Stichting De Dorpsketting en kan uiteraard voor groeiend internetverkeer zorgen richting MKB bedrijven (en andersom natuurlijk). Natuurlijk blijft ook het gedrukte blad bestaan en ook daar kan ruimte ingeruimd worden voor MKB Stompwijk. Tot slot van het algemene gedeelte van de vergadering hield de heer W. Schoevers een duidelijk betoog over de werkzaamheden van MKB LV, waar MKB Stompwijk -zoals gemeld- deel van uitmaakt. Vooral de rol die MKB LV kan spelen richting gemeente en gemeenteapparaat passeerde de revue. Daarmee creeerde hij een mooie brug naar het tweede gedeelte van de avond. De leden werden namelijk uitgenodigd in kleinere groepen te discussieren over de rol van MKB Stompwijk en de rol van de gemeente met


-23betrekking op Stompwijk. Doel was om goed in kaart te brengen wat de wensen en de pijnpunten zijn van en voor het bedrijfsleven. Op 25 mei aanstaande wordt namelijk gesproken met een drietal? wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het is dus een kwestie van goed voorbereid aan dat gesprek te beginnen. Wie zijn oor goed te luisteren legde tijdens de tweede helft van de avond hoorde toch vooral ongerustheid, zelfs ongenoegen. Ongerustheid over de bezuinigingen die de gemeente in gang heeft gezet of nog gaat zetten. Gevreesd wordt namelijk, dat het geplande Kulturhus wordt 'afgeserveerd' en dat de beoogde rondweg niet zal worden aangelegd. En met name dat laatste zien de leden als de meest belangrijke voorwaarde voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van het Stompwijkse bedrijfsleven. Ongenoegen, omdat men meent dat de gemeente op dit moment een 'bottom up' visie tentoonspreid: wel de 'paardenbakken' en 'caravanstalling' aanpakken om het dorp schoon te krijgen, maar niet de goede ontsluiting van het tuinbouwgebied, de verkeersontlasting van de dorpskern, de rondweg dus, of de bouw van een Kulturhus. De leden realiseren zich wel dat ook in LeidschendamVoorburg er kritisch gekeken moet worden naar de uitgaven en de beoogde uitgaven, maar vinden gewoon dat dat met verstand moet worden gedaan. De leden vroegen zich daarom af of de goede positie van de 'wijk Stompwijk' niet in het gedrang komt door simpelweg niet of misschien veel te laat aan de eerder gemaakte plannen te beginnen. Er is nu een verwaarloosbare werkloosheid in Stompwijk, maar als het bedrijfsleven niet de mogelijkheid krijgt om op een verantwoorde manier te groeien of de staande bedrijfsvoering efficiĂŤnter te maken, denk aan het transport, dan zou dat wel eens minder gunstig kunnen gaan uitpakken. Nu al zijn er bedrijven die, deels, moeten uitwijken naar andere gemeenten, waar kennelijk betere omstandigheden zijn.


Voor particulieren verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting voor bedrijven kunnen wij de complete boekhouding en salarisadministratie verzorgen. Dus echt; van schoenendoos tot online boekhouden, AVB kan en doet het allemaal Bel ons voor een vrijblijven de afspraak. of Bezoek eens onze website www.van- boheem en.nl met nieuwsfeiten en een overzicht van al onze werkzaamheden. Doctor van Noortstraat 134 2266 HB Stompwijk Tel: 071-5804847 Fax: 071-5804556 e-mail: info@van -boheemen.nl


-25-

Stompwijk Summerland start het weekend met Sensation Wine De vrijdagavond van Summerland staat de laatste jaren in Stompwijk al goed op de kaart. Tijdens de dinershow, de pokeravond en Summerland on the Beatz hebben wij menig dorpsgenoot zien genieten. Ook dit jaar willen we weer met iets speciaals voor de dag komen. Het Summerland weekend gaat daarom op vrijdagavond 1 juli 2011 van start met „Sensation Wine‟. Een avond, te vergelijken met drie jaar geleden, toen de Summerland Dinershow plaatsvond op de vrijdagavond. Dit jaar staat deze avond geheel in het teken van kijken, ruiken en natuurlijk proeven van een, naar ons inziens prachtig en smaakvol assortiment van wijnen. Wijn heeft een grote verscheidenheid aan stijlen en smaken en die gaan verloren als je de wijn zomaar naar binnen giet. Om deze reden biedt de organisatie u dan ook een gezellige en volledig verzorgde wijnproeverij aan. Tijdens Sensation Wine willen we jullie kennis laten maken met zes overheerlijke, fruitige, vriendelijke en rijpe wijnen. De aftrap van deze avond vindt plaats onder het genot van een heerlijk glaasje mousserende wijn om de smaakpapillen los te krijgen. Hierop volgend, worden de overige wijnen stuk voor stuk geserveerd en zal een echte wijnkenner de nodige toelichting geven over de voorgeschotelde wijnen. Tijdens deze proeverij hebben jullie ook de gelegenheid om andere drankjes te bestellen aan de bar. Daarnaast worden de tafels voorzien van een aantal kleine hapjes. Aansluitend zal een spetterend optreden van „Bob and the Blue Band‟, de avond compleet maken. Deze band begon als gezellige Rock ´n Roll band, maar heeft zich ondertussen ontwikkeld tot uitgebreide en veelzijdige coverband. Bob and the Blue Band stond in 2007 ook al eens op het podium van Summerland, en met succes! Sensation Wine zal op vrijdag 1 juli 2011 vanaf 19.00 uur van start gaan op het terrein van Stompwijk Summerland. Rond de klok van 00.00 uur zal de avond ten einde lopen. Toegang tot deze exclusieve avond is mogelijk door per tafel in te schrijven. Deze inschrijvingen starten tegelijk met de reguliere kaartverkoop op zondag 1 mei om 17.00 uur in Bardancing Beatz, te Stompwijk. Houdt de Dorpsketting en de website www.stompwijksummerland.nl goed in de gaten voor verdere informatie.

Bericht Woej busje Donderdag 14 april vertrekt er weer een Woej busje naar Leidsenhage, we vertrekken om 10.00 uur vanaf de Meerlaanbushalte tegenover de Coop. Om 13.00 uur gaat hij weer naar Stompwijk terug. Er kunnen en 8 personen mee. Coby v.d. Geest telefoon 5801561


-26-

Muizenissen Met mijn verjaardag kreeg ik het boek „Wij zijn ons brein: van baarmoeder tot alzheimer‟ van Dick Swaab, hersenonderzoeker van beroep. In eerste instantie gilde ik het niet uit van de pret maar beloofde de geefster dat ik het boek zeker zal lezen…En legde het boek vervolgens, onderop de stapel ongelezen boeken: Meisjes en Buurtgeluiden van Martin Bril, Sonny Boy van Annejet van der Zijl, de Millennium trilogie van Larsson, Gimmick van Zwagerman en het Boekenweekgeschenk van Kader Abdolah. Het was toen enkele maanden voor de datum 9 april, een datum die voortaan in de geschiedenisboeken genoemd zal worden als de dag van de slachting in Alphen aan de Rijn…Wat bezielde Tristan? Had hij teveel Play Station spellen gespeeld en waren de levels niet meer voldoende om aan zijn gerief te komen? Was hij vroeger gepest en besloot hij op een kwade dag om zich voor te bereiden op een vergelding? Werd hij altijd als laatste gekozen voor het partijtje voetbal op het plein? Of raakte hij geïnspireerd door alle actie films die er in de loop der jaren in de bioscoop of op de televisie verschenen? Vorige week las ik in de krant, dat het wetenschappelijk aangetoond is dat de hersenen van politiek links- en rechts stemmende mensen wel degelijk van elkaar verschillen. Links denkende mensen zien de wereld wat vrolijker. Ook willen ze alles bepraten, niets mag onbesproken blijven. Dat komt allemaal doordat ze een actiever gevoelscentrum hebben, las ik. Rechts noemt die linkse gedachtegang dan weer „wereldvreemd‟ zijn. Het is maar hoe je het bekijkt. Zelfs in de beroepen zie je het terug. De links denkende mens is vaak terug te vinden in de zorg, bij de Overheid en in creatieve beroepen. Rechts zoekt het in de industrie of het bedrijfsleven. Rechtse stemmers hebben een actievere, ik citeer, amygdala. Dat is geen soa maar ook een deel van de hersenen die de reacties regelt over angst, seks en agressie..In mijn jeugdjaren ging ik regelmatig op stap met twee vrienden en die twee vrienden maakten nog wel eens ruzie met anderen. En wat deed ik? Ik bleef praten en probeerde de boel te sussen. Volgens bovenstaande theorie ben ik dus flink links! Aan rechterzijde is men ook angstiger. Men leest altijd de nare berichten in de kranten of ze kijken naar TV programma‟s waar criminele activiteiten een hoofdrol spelen. Je zou kunnen zeggen dat ze bevestiging zoeken van hun angsten. Ter ontspanning kijken ze dan wel weer graag naar het vrouwelijk schoon, het liefst zoals Onze Lieve Heer ze ooit op de wereld zette, namelijk als de dames naakt zijn. Kijkt men aan linkerzijde dan niet? Jawel hoor, maar dan moet het wel op een vrouwvriendelijke manier, dus niet voetballende meiden, slechts gekleed in lingerie, die penalty‟s schieten in de pauze van een wedstrijd van het Nederlands elftal. Het brein zit dus vol interessante gegevens maar is onmogelijk voor honderd procent te doorgronden. Ik ga even terug naar Alphen. Een bord met tekst tussen de bloemen viel mij op: Waarom? Warum? Die vraag riep bij mij al vragen op: Waarom staat het in het Duits? Of is dat plat Alphens? Vandaag kwam ik erachter hoe het zit. Dit bord (of kopie) heeft ook bij andere, gruwelijke gebeurtenissen gestaan en schijnt afkomstig te zijn van een Duitse jongen (op zoek naar aandacht, wellicht). Hij is waarschijnlijk na het wereldkundig maken van deze ramp, in zijn auto gesprongen en naar


-27Alphen gereden. Nu blijkt dus dat dit bord ook in Apeldoorn stond na het Suzuki Swift incident en in Winnenden, Duitsland, nadat een scholier een slachting had aangebracht. Het doet denken aan het spandoek dat jaren te zien was bij sportwedstrijden: John 3:16. Ook dat dook overal op. Bij mij is de nieuwsgierigheid gewekt en de komende weken lees ik het boek „Wij zijn ons brein.â€&#x; Arjen Veldhuizen

Aanmelding computercursussen Dorpshuis van start! Voor degenen die nog niet aan het computeren zijn is er een nieuwe kans! In het Dorpshuis blijven we computercursussen geven voor beginners, degenen die al iets kunnen en de fotocursus. Speciaal de oudere jongeren willen we nu uitnodigen zich aan te melden. Voor hen die tot nu toe met een grote boog om de computer heenlopen en zich er met een grapje van af maken is nu de mogelijkheid. We gaan de inwoners van Stompwijk van 40+ de eerste beginselen van de computer bij te brengen. Gewoon doen! We starten als er voldoende aanmeldingen zijn. Informatie en aanmelden bij: Jetty Noordzij 071-5802634.


Voor de klusser of investeerder! Damplein 42 te Leidschendam (€ 133.000,-- k.k.) Een ¾ kamerappartement op de 1e verdieping midden in het gezellige oude centrum van Leidschendam. -

dit appartement dient gerenoveerd te worden 1e balkon voorzijde (NO) 2e (zonnig) balkon achterzijde (ZW) voorslaapkamer, circa 2.70 x 3.58 achterslaapkamer, circa 2.36 x 3.83 ruime lichte woonkamer (ca. 30m²) gaskachel, geen centrale verwarming (deels) blijvend vrij uitzicht ten opzichte van de nieuwbouw Damplein oplevering direct mogelijk actieve VvE supermarkt, restaurants en diverse winkels direct op loopafstand

RE/MAX Adviseurs - Bert van der Krogt Zaagmolenstraat 108 2265 WV Leidschendam Tel: 070-301 6060 Fax: 070-317 9293 adviseurs@remax.nl - www.remax.nl - www.remax.nl/adviseurs


-29-

Afsluiting Windkracht 6 groot succes! Misschien was u er wel afgelopen woensdag bij, bij de afsluiting van het muziekproject Windkracht 6. Heel veel kinderen uit groep 5 en 6 waren naar het Dorpshuis gekomen om samen met de fanfare muziek te maken! Alle kinderen zongen en trommelden (op hun zelfgemaakte slagwerkinstrument) uit volle borst mee met de fanfare. Het klonk geweldig! Na afloop van het concert konden de kinderen nog wat instrumenten uitproberen en de kinderen die het echt leuk vonden mochten afgelopen maandag naar de open les in het Dorpshuis komen. Wel 18 kinderen waren er maandag om mee te doen met de open les en een hele boel hebben zich zelfs ingeschreven voor proeflessen op het instrument van hun keuze. Misschien heb jij de open les gemist maar wil je toch graag bij de fanfare mee komen spelen.. kom dan gewoon een keertje langs op woensdagavond als we repeteren. Wij hebben pauze van 19.45-20.00 uur en van 21.00-21.15 uur en hebben dan alle tijd om je even bij ons wegwijs te maken. Je kan natuurlijk ook altijd een van onze leden aanspreken. Natuurlijk zijn ook volwassenen van harte welkom om bij ons muziek te komen/ leren maken! Wij begroeten jullie/u graag. Heb je je ingeschreven voor een proefles? Dan nemen wij binnenkort contact met je op om een afspraak te maken voor je eerste les. Met muzikale groet, Fanfare Juliana

Bestuursteam Dorpshuis zoekt versterking (m/v) Het Bestuur van het Dorpshuis is naarstig op zoek naar enthousiaste vrouwen en mannen, die een handje willen helpen met de organisatie van het Dorpshuis. Wij nodigen onze vaste gebruikers van harte uit zich te melden voor een van de functies. Het Dorpshuis bruist van de activiteiten, daar is ook wel wat voor nodig. Op korte termijn of wel nu zoeken we een voorzitter die leiding geeft en mede de richting bepaalt die het Dorpshuis inslaat. Op langere termijn zoeken we een secretaris/penningmeester en bestuursleden voor algemene taken zoals: vinden van subsidiegelden, programmacommissie, onderhoud en open dagen etc. We vergaderen vast een maal per maand. Voelt u zich aangesproken aarzel niet en meldt u aan bij: info@dorpshuisstompwijk.nl of bel met Aad de Haas 0614645357 of Jetty Noordzij 0715802634.


Toernieuws Toerclub Stompwijk Afgelopen zondag stond voor de A en B groepen een rit naar Haastrecht op het programma. De C ging naar de duinen. Het was weer zonnig weer, dus bij de start was het een grote drukte. Velen waren ook wat eerder gekomen om de nieuwe clubhandschoenen in ontvangst te nemen. Enkele bestuursleden waren daarom druk met de uitreiking toen om 9 uur de eersten al ongeduldig richting de Oostvlietweg bewogen. De A2 en A3 vertrokken alvast en toen de voorzitter zijn fiets had gepakt kon ook de A1 weg met 16 man en 1 vrouw. We waren nog niet ver op weg toen bij Nootdorp geroepen werd dat er een ketting gebroken was. Joost had zâ€&#x;n fiets vorige week nog na laten kijken, maar toch bleek er een zwakke plek in te zitten. Gelukkig hadden we gereedschap en een schakeltje bij ons, zodat zijn eerste rit niet al na 10km voorbij was. Het vervolg verliep voorspoedig maar wel met wat omwegen hier en daar, zodat we al ruim 50km hadden gereden voor we in Haastrecht waren. Alle andere A en B groepen waren al aanwezig en tezamen met wat andere fietsers zaten het cafĂŠ en het terras al bomvol. Wij hadden geen zin om te blijven staan, dus reden we door naar Hekendorp waar nog precies genoeg plek was op het terras. De terugweg ging met de wind in de rug wat gemakkelijker, maar we namen wel de kortste weg. In Stompwijk aangekomen hadden we ongeveer 85km op de teller en dat was ruim voldoende voor deze rit. Arno van Rijn Vandaag alweer de 3de rit van het seizoen en nog steeds mooi weer! Dat wil zeggen, een lekker zonnetje! Maar dan zie je ook dat iedereen zich kleedt op zijn eigen manier, iedereen verstaat wat anders onder kou. Je ziet al enthousiaste mensen in een korte broek, met blote voeten, terwijl andere nog meerdere jasjes over elkaar heen hebben en nog handschoenen dragen. Vandaag ging de rit naar Katwijk, de duinen. Helaas niet dat leuke tentje aan de boulevard, maar ergens midden in de duinen, waar je van verte al de vlag ziet en er nog steeds niet bent. We waren vandaag met 12 dames en dat gaat prima. We reden langs het Valkenburgse Meer, richting een stukje Wassenaar en wat zagen we daar. Alvast een stukje bollenvelden. En wat rook het er heerlijk. Je zag er al vele kleuren. Ja, over een paar weken is de echte bollenrit, maar nu alvast een voorproefje. Je weet maar nooit of het over een paar weken nog steeds zo mooi in bloei staat, met dit prachtige weer. Vervolgens gingen we verder en er had iemand last van "afzakkers". Wat een vreemde term voor het fietsen zul je denken, maar dat viel eigenlijk best wel mee. Het ging om een paar beenstukken waarvan het elastiek zijn beste tijd had gehad. Met als resultaat dat ze tijdens het fietsen langzaamaan naar beneden zakken. Iedereen is even gestopt en de beenstukken zijn opgehaald en we konden weer verder. Tijdens de koffie in de zon op het terras, zijn ze dan ook maar uitgedaan. Vanaf de koffie nog een lekker stukje door de duinen, de dames kozen om door te gaan tot aan Meijendel. Maar door het mooie weer, was iedereen dan ook blij dat we de duinen gehad hadden. Iedereen komt zijn huisje uit en kiest voor het mooie


-31weer, lekker fietsen of wandelen. Met als gevolg dat je niet lekker meer kan fietsen door de duinen, dat je steeds moet roepen: "voor", "tegen". Je kan niet meer lekker kletsen, wat wij ook graag doen! Het laatste stuk ging dan ook via Wassenaar naar Voorschoten en steeds haakten er mensen af, richting huis. Rond 12 uur was iedereen weer thuis met de nodige kilometers en kon iedereen nog heerlijk van de zon genieten. Groetjes, Jolanda Aanstaande zondag 17 april gaan we weer met alle groepen naar dezelfde koffietent. Dit keer is dat de wielerkantine in Honselersdijk. De A rijdt ongeveer 80km, de B 70km en de C50km. Vertrek is weer om 9.00u vanaf het erf van Theo.

Hallo allemaal … De zumba lessen op zaterdag 16 april en zaterdag 30 april in het Dorpshuis gaan niet door ….. Laura ….


R. Bergers

Modern Tandtechnisch Laboratorium Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Ook voor ziekenfondsverzekerden Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572

Nu ook het adres voor: Straatkolken, afvoergoten en drainage Pvc buizen: alle maten en hulpstukken Stelconplaten: nieuwe en gebruikte Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl


-33-

Koninginnenachconcert fanfare Juliana Op vrijdag 29 april is het weer zo ver, fanfare Juliana geeft dan haar jaarlijks terugkerende koninginnenachconcert. Zoals u van ons gewend bent zal ook dit concert u weer een gevarieerd programma bieden. Met dit keer vooral heel herkenbare nummers die wij voor u spelen. Wat dacht u bijvoorbeeld van Elvis en de second walz. Na afloop van het concert zal de concertzaal omgetoverd worden tot een dansvloer. De avond zal dan verder gaan in een 80‟s-90‟s party. Kunt u niet heel de avond aanwezig zijn, dan bent u natuurlijk ook halverwege de avond nog van harte welkom! schrijft u het dus alvast in uw agenda: vrijdagavond 29 april, koninginnenachconcert fanfare Juliana, Aanvang 20.00 uur, locatie: sporthal de meerhorst ( Stompwijk ‘92) Met vriendelijke groet, Fanfare Juliana Beatz Vrijdag 8 april Jaja, op deze avond was de tienerdisco voor de jongere jeugd in Stompwijk en omstreken. De deuren waren om 20.00 uur geopend en de eerste kinderen kwamen al gauw binnen. De lekkere frisdranken vlogen als warme broodjes over de toonbank en er werd flink gedanst en gefeest. Er waren een aantal spellen op deze avond onder andere: Labamba, raadt het nummer en nog veel meer. Aan elk feest kwam een eind dus de deuren sloten om 23.30 uur. Op deze avond hadden 4 meiden ons geholpen om het feest compleet te maken. Bedankt hier voor! Zie de foto‟s op www.beat-z.nl Zaterdag 9 april Op deze avond hadden we Hot Beatz. De deuren gingen om 21.00 uur open en de eerste feestgangers kwamen al binnen. Op deze avond knalden de lekkerste en heetste beats uit de boxen en er werd flink gedanst en gesjanst. Er was er ook een special act en die maakte van deze avond een top avond om nooit te vergeten. Programma Op zondag 24 april is het weer zover. Paasfeest 2011 komt er weer aan. Wil je dit fantastische feest niet missen dan heb je wel een kaartje nodig. De kaartverkoop is al een tijd van start , er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. De kaarten zijn verkrijgbaar in Bardancing Beatz voor maar €5,-. Want op=op. Verder staat erop het programma: Zaterdag 7 mei Hawaï Party. Vrijdag 20 mei I love Beatz Wat verder op het programma staat hoor je later. Nog een fijne school/werkweek en tot snel! Het bestuur= op.


Slagerij van der Geest KEURSLAGERKOOOPJES Gepaneerde Schnitzels div. soorten 4 stuks

€ 5,00

Duitse Biefstuk 4 stuks

€ 5,95

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-35-

Windkracht 6 De afgelopen weken hebben leden van fanfare Juliana op de Maerten van den Veldeschool muzieklessen verzorgd voor de leerlingen van groep 5 en 6. De lessen bestonden steeds uit twee delen: het eerste deel, de theorie, werd verzorgd door hun eigen juffrouw, terwijl het tweede gedeelte, de praktijk, verzorgd werd door leden van de fanfare. Diverse houten en koperen blaasinstrumenten kwamen aan bod, waarbij de kinderen zelf ook aan de slag gingen. Het is bijvoorbeeld verrassend om te ervaren hoeveel muziek je uit een tuinslang kunt halen. Tenslotte kwamen ook de slaginstrumenten aan bod waarbij de leerlingen zelf instrumentjes mochten maken. Dit geslaagde muziekproject werd afgesloten met een geweldige happening in het dorpshuis. Op woensdagavond 6 april werden de leerlingen en ouders door de fanfare uitgenodigd om samen de liedjes uit het project ten gehore te brengen. Dankzij de enthousiaste presentatie van dirigent Richard Vrijhoef werd het een avond om niet snel te vergeten. Fanfare Juliana, en in het bijzonder Arie Lelieveld, namens de leerlingen van groep 5 en 6: BEDANKT!!

A.s. zaterdag 16 april zijn wij 1 jaar open Daarom vieren wij feest in de kringloopwinkel van 11.00 uur tot en met 14.00 uur. Voor deze gelegenheid bakken wij pannenkoeken. Ook staat er koffie, thee of limonade voor u klaar. Voor iedere kopende klant hebben wij een leuke verrassing. Op deze feestelijke dag wordt ook de kerk in gebruik genomen. Wij hopen dat u nog heel lang bij ons blijft kopen, want er is nog heel veel geld nodig voor de Stompwijkse Laurentiuskerk. Wij zien u graag in onze gezellige kringloopwinkel aan de Dr.van Noortstraat 137a Denkt u eraan dat de hoge brug is afgesloten. Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl Tel.nr.:06-23525700 Iedere donderdagavond geopend van 19.00 uur tot en met 21.00 uur en zaterdags van 11.00 uur tot en met 14.00 uur


Bakt u de lekkerste taart van grootmoeders recept ?? Doe dan mee met de taartbakwedstrijd en maak kans op leuke prijzen !!! De taartbakwedstrijd wordt door de winkeliers georganiseerd op de moederdagmarkt op zaterdag 7 mei. De taarten moeten thuis worden bereid, naar eigen recept en kunnen tot 12.00 uur worden ingeleverd bij de stand van de COOP. De beoordeling vindt plaats tussen 12.00 en 14.00 uur, daarna worden de prijswinnaars bekend gemaakt en zullen in de Dorpsketting vermeld worden. De taarten worden beoordeeld op smaak, uiterlijk en originaliteit. Wat er overblijft van de taart mogen de mensen zelf weer mee naar huis nemen of schenken we aan Huize Emmaus te Zoeterwoude zodat ook de oma‟s en opa‟s kunnen genieten van een heerlijke Moederdagtaart !!!! Zijn er mensen die interesse hebben om mee te doen, dan kunnen ze zich opgeven via de mail ; info@bloemsierkunstdepassie.nl De winnaars krijgen een mooie prijs, maar ook de verliezers krijgen een leuke poedelprijs….

Dus genoeg reden om mee te doen als je een keukenprins of -prinses bent!

Dorpsketting 2077  

Weekblad De Dorpsketting, 2077

Advertisement