Page 1

PIZZAMAFFIA – KETTING Weekblad de Dorpsketting

Datum: 21 febr. 2011 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven zwart-wit: Tarieven kleur: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2070

Oplage: 1070

Jacintha, Marga, Yvon, Leo en Petra Loes, Ria en Marja Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €7,50 ¼p, €15,00 ½p, €22,50 ¾p, €30,- 1/1p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1p Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Parochieberichten 2 Gaanders 5 Vrienden van Stompwijk 6 Dorpshuis 9 Tim Oliehoek 10 Fanfare 15 Bibliotheek 17 Groen links 18 De Stal 18 Srednaag 20 Sport 26 Dictee school 31 Muizenissen 32 Beatz 33 Gemeente 35 Gingers 38 Vlietpop 38 Woej 39

Lees over de première en kijk naar Midiwodovrijdagshow van Paul de Leeuw, uitzending gemist van 21-02-2011

Spreuk van de week: We leven in een tijdperk dat de pizza's eerder je huis bereiken dan de politie. - Marder, Jeff


-2-

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Pastor: M. Hoogervorst tel. 06-20551458, email: m.hoogervorst@live.nl B.g.g. tel. 071-5801604 Ziekenbezoek opgeven via secretariaat Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Ziekenzalving: Mw. Janson- Sloot heeft de H. ziekenzalving ontvangen. Vieringen in het Dorphuis RK H. Laurentius Parochie Woensdag 23 febr. 19.30 uur voorbereidingsavond voor de ouders van de dopelingen. Zaterdag 26 febr. 19.00 uur woord en communieviering met het EMS koor Voorganger Marianne Turk Zondag 27 febr. 11.00 uur woord en communieviering met samenzang, Voorganger Marianne Turk Misintenties Zaterdag 26 februari 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jannie Suijten -v. Leeuwen, Will v.d. Brink –Luiten, in herinnering namens de KBO, Jaap Vogelaar, Jan Kerkvliet, An Koeleman—v. Veen, Truus Hilgersom – Verhart, Aad Luk, Gerard Put. Zondag 27 februari. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, voor een 70 jarige, overleden ouders v. Leeuwen – Kuipers, Thea v. Leeuwen – Kuipers, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, overleden ouders v. Boheemen -v. d. Krogt, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja Santen Koot, Leen en Josien Olsthoorn - Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Aad Luk, Gerard Put.


-3Kerkhulpen kosters lectoren misdienaars Zaterdag 26 febr. 19.00 uur John O. en Frieda v. S Zondag 27 febr. 11.00 uur John O. C. Bergen Josine en Marinka v. Es

De Centrale Telefoon Zoals u weet, hebben we in de parochies van Leiderdorp, Zoeterwoude Rijndijk, Zoeterwoude Dorp en Stompwijk een Centrale Telefoon. Deze wordt beheerd door vrijwilligers die er om beurten voor zorgen dat de parochie altijd bereikbaar is. Meestal wordt er gebeld door begrafenisondernemers om een uitvaart te regelen. Soms wordt er door familie gebeld om dringende pastorale hulp. Deze vrijwilligers doen hun werk correct en wordt door velen als zeer prettig ervaren. We zijn nu op zoek naar minimaal één nieuwe vrijwilliger die deze taak op zich wilt nemen. Ik persoonlijk sta namelijk ook op de lijst maar….ik ga binnenkort met pensioen en daarmee de parochie verlaten. De vraag is: wie wil er éénmaal in de acht weken de telefoon beheren en de binnenkomende telefoontjes beantwoorden en verwerken? Wat houdt deze taak precies in? U krijgt als het uw beurt is, de telefoon van een ‗collega‘. U houdt een week lang de telefoon in uw zak waardoor u bereikbaar bent. Als u gebeld wordt, noteert u het hoognodige en op een ander moment op die dag, wanneer het u uitkomt, belt u de verschillende mensen op in de betreffende parochie. Een uitvaartmelding kost u ongeveer 30 minuten. Gemiddeld worden er 0 –2 uitvaarten per week gemeld. Na die week brengt u de telefoon naar de volgende persoon op de lijst. Wie o wie meldt zich aan om dit eenvoudige, maar zeer belangrijke werk op zich te nemen? Ik hoop van harte dat er mensen zijn die zich aanmelden. We willen immers allemaal dat de parochie bereikbaar is en blijft!!!!! Wilt u eerst meer informatie? Ook dan kunt contact met mij opnemen. Pastor M. Hoogervorst, pastoraal werkster, Tel. 06 –20551458

**************************** Eigentijdse viering met het E.M.S. koor Zaterdag 26 februari verzorgen wij weer een viering met als thema: Vrij van zorgen? Komt u ook luisteren en meezingen? Aanvang 19.00 u. Helaas nog steeds in het Dorpshuis.


Luiten Wonen zoekt een Verkoopadviseur Als verkoopadviseur adviseer je klanten op een inspirerende en klantvriendelijke wijze bij de aanschaf van meubelen, artikelen op het gebied van slapen en complete woninginrichting in onze winkel. Je verrast klanten met jouw kennis en zet hun wensen om in een passend advies. Wat heb je zeker in huis?: Vakkennis en een klantvriendelijke houding. Luiten Wonen Luiten Wonen is al bijna 60 jaar een begrip op het gebied van woninginrichting. Als een echt familiebedrijf staan wij voor kwaliteit, comfort en service. We zijn gevestigd in Stompwijk. De volledige functiebeschrijving en informatie vind je op www.luitenwonen.nl of bel met Willibrord Luiten op telefoonnummer 071 5803070.


-5!!!!!!! HET IS BIJNA ZOVER !!!!!!! Nog heel eventjes wachten en het is weer zover dat de altijd zeer gezellige carnavalsweek begint. Wij van de carnavalsvereniging kunnen al bijna niet meer wachten tot het festijn weer losbarst. Dan wordt het natuurlijk weer een week vol gezelligheid en feesten tot iedereen er bijna bij neervalt. En natuurlijk staat voor zaterdag 5 maart de optocht op het programma. Van verschillende kanten bereikt ons al het bericht. Dat er veel groepen zijn die al ver op weg zijn met het in elkaar knutselen van deze altijd prachtige karren. Voor het slotbal op 8 maart hebben we dit jaar een Superster kunnen regelen en wel de enige echte Trafassi !! Deze entertainer in hart en nieren staat garant voor een geweldige feestavond. Jullie kunnen hem waarschijnlijk van zijn hit ―kleine wasjes grote wasjes‖. Komt dat zien dus, want het belooft en geweldig feest te worden !!!! VOOR DE OPTOCHT KUNT U ZICH INSCHRIJVEN OP WWW.DEGAANDERS.NL En hier nog wat data: 2 3 4 5 6 7 8

maart: maart: maart: maart: maart: maart: maart:

Swetterhage De Mantel Emmaus, Beatz Optocht, Straatcarnaval, Gekostumeerd bal Kerkmis, Concert Kindercarnaval, So You Think You Can Dance Ouderen Stompwijk, Trafassi.

Voor meer info en data www.degaanders.nl P.R. De Gaanders

Volendammer Vishandel

Drive-in show Disco 2000

Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur

Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Uitsluitend 1e kwaliteit

Tel: 06-10470402 www.info@beltmusic.nl


-6Aan: Dhr. E. Fontein Dr. van Noortstraat 98 2266 HA Leidschendam Betreft: geschil Kulturhus Leidschendam, 17 februari 2011 OPEN BRIEF Geachte heer Fontein (beste Eric), Tijdens de Adviesraad van donderdag 10 februari 2011 is als onderwerp besproken het project Kulturhus. Uit de presentatie die wij daar kregen, maken wij op dat er op dit moment onoverkomelijke problemen zijn om het project Kulturhus op de eerder ingeplande locatie te realiseren. Met deze brief willen wij een oproep aan u doen om er samen met de gemeente LeidschendamVoorburg uit te komen. Het emailcontact dat wij hadden met u en uit de cryptische omschrijving die wij als antwoord kregen blijkt, dat u niet tegen de verkoop van het stuk grond bent waarop Kulturhus, de lagere school en een aantal woningen gepland zijn. Eerder zijn er voor u andere problemen in de personele sfeer bij de gemeente, die het onmogelijk maken om tot een akkoord te komen met deze. U weet dat wij als ‗Vrienden van Stompwijk‘ de gehele gebiedsvisie mede tot stand hebben gebracht en hebben hier heel veel tijd en energie in gestoken. Natuurlijk…, wij hebben ons altijd zeer kritisch opgesteld wanneer het om het wel en wee van het dorp Stompwijk ging, mede omdat het dorp en het buitengebied ons te dierbaar is om te laten verkwanselen. Met het project Kulturhus zou Stompwijk een zeer positieve impuls krijgen waar alle inwoners van dit mooie dorp profijt van hebben. Stompwijk is hard toe aan een opknapbeurt en juist het Kulturhus met de daarbij behorende opstallen maken deel uit van deze opknapbeurt. Het restaureren van de H. Laurentiuskerk mag hier een mooi voorbeeld van zijn. Langs deze weg willen wij u dan ook oproepen om terug naar de onderhandelingstafel te gaan met de gemeente en de loopgraven waarin u en de gemeente zich nu in bevinden, te verlaten. Wij weten inhoudelijk te weinig van de problemen die zich nu voordoen en dat hoeft ook niet, maar deze kunnen toch nooit zo groot zijn dat daar niet over heen te stappen is wanneer beide partijen de intentie hebben eruit te komen. Financieel gezien geeft u aan dat er geen probleem is, uitsluitend in de uitwerking hiervan. Persoonlijk bent u nooit een grote fan geweest van de Vrienden van Stompwijk, omdat onze ideeën over hoe Stompwijk ingericht zou moeten worden voor de toekomst te ver uiteen liggen. Wel zijn zowel u alsook de Vrienden van Stompwijk er altijd over eens geweest dat het project Kulturhus uitgevoerd zou moeten worden, omdat dit goed was voor de jeugd van Stompwijk, haar ondernemers, haar senioren en iedereen die hier qua leeftijd tussenin zit.


-7Mijnheer Fontein, wij hopen dat u overtuigd bent van onze goede bedoelingen die wij met deze brief willen bereiken. Ook geeft het waarschijnlijk voor anderen inzicht dat een schuldvraag niet persé bij een partij hoeft te liggen. Daar kunnen wij niet over oordelen. Tenslotte ontstaat een conflict altijd uit een voorval waar twee partijen samen niet uit komen. Schroom niet anderen te raadplegen of een mediator in de arm te nemen. Een afschrift van deze brief zullen wij dan ook naar wethouder Gregor Rensen van de gemeente Leidschendam-Voorburg zenden, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project Kulturhus. Tevens zullen wij de Open Brief toezenden aan de redactie van de Dorpsketting, zodat het dorp er kennis van neemt dat partijen bij deze opgeroepen zijn tot actie. Een Kulturhus op een andere locatie als eerder gepland, daar wordt Stompwijk niet beter van. En als suggestie willen wij besluiten dat wanneer u met de gemeente Leidschendam-Voorburg eruit komt dat het plein dat voor het Kulturhus komt te liggen, wat wij eerder als ‗Vrienden van Stompwijkplaats‘ hadden willen benoemen, deze suggestie loslaten en als het aan de Vrienden ligt, het ‗Eric Fonteinplein‘ genoemd gaat worden. Dat is toch een mooi vooruitzicht. Met vriendelijke groet, Actiecomité Vrienden van Stompwijk namens deze Leo Wijnhoven NB: Een afschrift van deze brief is tevens verzonden naar wethouder G. Rensen van de gemeente Leidschendam-Voorburg p/a Dr. van Noortstraat 111a, 2266 GV Stompwijk www.vriendenvanstompwijk.nl

Aanstaande zaterdag worden de lessen van Zumba en Zumba gold in het Dorpshuis nogmaals samengevoegd. De les is dan van 10.00 t/m 11.00u. Er is nog steeds voldoende ruimte voor meer geïnteresseerden in de zumba lessen van zaterdagochtend. Kom gerust een keertje kijken of een lesje mee doen! Laura Oliehoek


Slagerij van der Geest KEURSLAGERKOOOPJES Varkensoester naturel of gemarineerd 4 stuks € 5,95 Houthakkersteak 4 stuks

€ 5,95

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-9 Dorpshuis zoekt vrijwilligers voor de klussendagen: NL DOET Het is weer zover. Het Oranjefonds ondersteunt de landelijke actie NL doet en het Dorpshuis doet mee! We zoeken voor vrijdag 18 maart vanaf 13.00 uur en zaterdag 19 maart vanaf 9.00 mensen die ons komen helpen met: opruimen, opfrissen en opknappen van de diverse zalen in het Dorpshuis. Met zijn allen maken we er een gezellige dag van en zorgen dat de boel na afloop er weer netjes uitziet. Voor koffie etc zorgen wij. ----------------Liefst van tevoren aanmelden bij: Jetty Noordzij tel. 071-5802634 of info@dorpshuis-stompwijk.nl

Spaanse les in het Dorpshuis Voor iedereen die Spaans wil leren. Ik zal vanaf april t/m juni Spaanse les geven. Voor interesse graag de gewenste dag (maandag t/m vrijdag) en uw huidige taalkundige niveau aangeven zodat we eventueel starters en gevorderden kunnen scheiden. Voor meer informatie en aanmelding een briefje of mail naar Raquel Fumanal de Winter Meer en Geerweg 14a 2266HW Stompwijk rafumanal@hotmail.com

--------------Open eettafel een leuk idee Afgelopen vrijdag werd er na de soos in het Dorpshuis een open eettafel gehouden. We aten met ongeveer 15 mensen, heerlijke Hollandse erwtensoep met een broodje. Gekookt door Jetty Noordzij. De maaltijd werd afgesloten met een karameltoetje. Het werd nog een gezellig uurtje, en is zeker voor herhaling vatbaar. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Jetty bedankt hoor. Groetjes, Ria van Dijk

Te Koop: Prachtige gave grenen houten kast 2 meter lang—1 meter breed—34 cm diep 68 cm hoog onderkastje — 118 cm open gedeelte — 3 legplanken € 175,= telefoon 071-5803689


- 10 -

De loper uit voor………Tim Afgelopen week ging de derde bioscoopfilm in première van Tim Oliehoek (31) en ik was erbij! Vooraf hebben we met familie en vrienden gezellig gegeten om daarna goed gemutst in casualkleding, maar wel hoog gehakt, naar Pathébioscoop op het Spui te gaan. Een echte F16 was door de luchtmacht in stelling gebracht voor de ingang van de bioscoop. Een tiental witte scooters met de herkenbare grote pizza-bezorg-boxen achterop stonden eveneens in stelling. De meterslange loper had deze keer de kleuren van de Italiaanse vlag, groen, wit en rood. De pers stond in rijen opgesteld met de camera‘s in de aanslag. Wij konden, een beetje te ongestoord, over de loper naar binnen. Het wachten was natuurlijk op de sterren van de avond. De hoofdrolspelers, de schrijver van het boek en natuurlijk regisseur Tim en vele anderen kregen alle aandacht van de media. Bij de ingang ging ik direct met een grote roltrap naar boven, zodat we van grote hoogte een goed overzicht hadden. Achteraf denk ik dat ik mij bevond op de plaats waar de oude groetenwinkel uit de jaren ‘60 stond van mijn ome Niek en tante Jo. In die winkel rook het naar vers gesneden groenten en buiten stonden kisten met groenten en glimmende appels uitgestald. Een café links en een juwelier rechts van hen. Met het magische geluid van de tram op de achtergrond. Alles is plat gegooid en een nieuw glimmend pand siert het Spui. Er hangt een verwachtingsvolle sfeer, want iedereen is nieuwsgierig. Het zijn allemaal vrienden, familie en bekenden van mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij het maken van deze film. Dat kan de schrijver zijn, de vriendinnen van de spelers of van de mensen van het geluid. Of mensen die ooit een rol gespeeld hebben in een film van Tim, zoals Jolanda de Winter en Alice Luiten die voor de gelegenheid stiekem, via vader Frans, als verrassing waren uitgenodigd. Achter de schermen Bij het maken van een film komt gigantisch veel werk bij kijken. Iedereen die wel eens gefigureerd heeft kan beamen dat alles van te voren per scène uitgedacht is. En niet alleen per scène maar ook die wordt weer in vele delen onderverdeeld met soms slechts enkele seconden als eindresultaat. De belichting alleen al is een gigantische klus. De draaidagen zijn in de zomer van 2010 gehouden. Hierna is er aan geknutseld, kleur bewerkt, gemonteerd, de muziek gecomponeerd en weet ik wat er allemaal bij komt kijken. Veel meer natuurlijk dan dat je überhaupt kunt voorstellen. Dat komt omdat alles er zo gesmeerd uitziet, alsof alles in één keer is opgenomen.


- 11 Op het scherm Er zijn twee zalen beschikbaar die volledig bezet zijn. Ik zit op de derde rij, flink in mijn achteruit, maar wel lekker vooraan om na afloop foto‘s te kunnen maken. De geur van popcorn verspreid zich door de zaal. De soundtrack is pakkend en de zaal wordt overdonderd met acties uit de film, die dus over 2 pizzakoeriers gaat. Hun vaders zijn broers en krijgen onderling ruzie met als gevolg dat de ene broer aan de overzijde van de ander, een eigen pizzeria begint. Dit betekent oorlog. Er zit vooral humor in, maar nog vééééél meer actie van scheurende scooters die Den Haag onveilig maken. Voeg hier een ontluikende romance aan toe, ruziënde en teleurgestelde ouders in de wensen van hun kind, familieruzie en problemen in het restaurantwezen. (Wat zijn ze lang bezig om die kakkerlak te filmen die immers niet van licht houdt!) Genoeg ingrediënten voor een ontspannende avond. ´Daar gaat het om, zegt Tim altijd, gewoon lekker onderuit, met cola en popcorn, actie en lachen. Kortom relaxen. Ik vind het een actiefilm met inhoud en emotie. Het heeft op mij een meer volwassen indruk achter gelaten. In de spot Na afloop van de film blijft iedereen braaf zitten en komt het publiek in actie als de titelrol in beeld komt. Op dat moment hoor je wie er voor wie in de zaal zit, want komt er een naam in beeld dan volgt er telkens vanuit een andere hoek in de zaal een gigantisch applaus. Na de film komen de spelers het toneel op, de wethouder van cultuur houdt een promotiepraatje over Den Haag, een stad die zich in de filmwereld aardig in de spotlights weet te werken. Nog wat praters, soms met een briefje ondersteund. Dan komt Tim aan het woord en het lijkt erop alsof hij het allemaal uit zijn mouw schudt. Hij heeft voor een ieder een persoonlijk woordje en rept zich hierna met de crew naar de volgende zaal, waar ook op hun komst wordt gewacht, voor dezelfde ceremonie. We verlaten de zaal en staan direct oog in oog met Lange Frans, die een deel van de titelsong ‗Stiekem‘ voor zijn rekening heeft genomen, in samenwerking met de rappende broertjes Fouradi. Ik fotografeer Lange Frans met kleine Frans. Later treedt de groep nog gezamenlijk op. Het liedje blijft behoorlijk hangen, terwijl ik daar normaal met rap geen last van heb. We spreken Sabri Saad El Hamus, één van de vaders van de pizzakoeriers en bekend van Levenslied, een Nederlandse dramaserie, die nu wekelijks te zien is. Hij is net terug uit Egypte omdat hij de revolutie persoonlijk wilde meemaken. Hij loopt trots met een petje op van de kleuren van de Egyptische vlag die gelijk is aan die van Nederland, maar het kenmerkende logo ontbreekt. Studeerde van oorsprong economie om alsnog in Nederland zich te richten op toneel. Hij heeft een aardige reputatie en de samenwerking met Tim kenmerkt zich door emoties, zegt hij.


- 12 Bij elke fractie van een scène hoort een emotie die Tim op papier heeft staan. Bij het maken van de opname fluistert Tim die in mijn oor, zoals pijn, intens verdriet, teleurstelling en Sabri moet die emotie zien te vertalen. Dat lukt hem uitstekend, want in de film heeft hij last van zijn rug en als ik hier naar informeer schiet de pijn direct in zijn rug en toont dit in zijn manier van lopen. Tafels met drankjes staan in de houding, heerlijk ruikende pizza‘s worden geserveerd en er wordt volop nagepraat. De aanwezigen zijn allemaal enthousiast. Ik zie Hakim uit Sesamstraat weer volop in de rastakrullen. Ik had van tevoren gelezen over zijn gewijzigde look, van krullenbol naar gemillimeterd haar, om hem als één van de twee broers te herkennen. Vlakbij scharen jonge meiden zich lachend om twee jongemannen uit Goede Tijden Slechte Tijden, om zich te laten fotograferen. We mengen ons tussen de gasten en natuurlijk moeten we weer als een van de laatsten via de achteruitgang het pand verlaten. We moeten ons nog haasten, voor zover dit mogelijk is. Het lopen op de hakken wordt steeds pijnlijker. Jolanda de Winter schaatst nog liever de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, dan een avond op nieuwe hakken. Haar voeten doen nu veel zeerder, dan na afloop van die schaatstocht van pakweg 10 uur. We redden het net om voor sluitingstijd in de garage bij onze auto te zijn en houden voor de gezelligheid nog een after party thuis. Een onvergetelijke avond. Het wachten is de volgende dag op de recensies, die voor ons niet van belang zijn, maar wel voor de makers! Het zal je maar gebeuren dat het werk waar je maanden in geïnvesteerd hebt onder de loep wordt genomen en breed wordt uitgemeten, dat is spannend ja. Ik moet er trouwens niet aan denken dat mijn werk openbaar bekritiseerd word! Ik geef het je te doen om artistiek leiding te geven aan het maken van een film. Je bent er van het begin tot het eind bij betrokken. Het vinden van een draaiboek en geldschieters die willen investeren, casten van spelers, zoeken van locaties, het vormgeven aan de wijze van filmen, of bijkomende zaken zoals het autovrij maken van het Hubertusviaduct gedurende drie nachten en het veilig werken met stuntteams. Het moet wel allemaal gebeuren. Natuurlijk ben ik bevooroordeeld. Ik stel voor dat iedereen zelf gaat kijken en zijn mening vormt. Vergeet de popcorn niet …… Ik wens u een smakelijke voorstelling. Petra Oliehoek– van Es


Aangifte Inkomstenbelasting 2010 Heeft u alle gegevens voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2010 al ontvangen? Dient u zelf uw aangifte Inkomstenbelasting 2010 in, maar weet u niet zeker of u alles goed heeft ingevuld? Neem contact met ons op en wij verzorgen en ondersteunen u op een deskundige wijze bij de aangifte Inkomstenbelasting 2010. U ontvangt een afschrift van de volledige berekening van uw aangifte, waardoor u gelijk weet waar u aan toe bent. Wilt u meer weten? Bel 079-3310800 voor een afspraak, ook bezoek aan huis!! Met vriendelijke groet,

Fred Overdevest


Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER De openingstijden van De Keldermeester zijn: Maandag 09:00 – 12:00 uur Dinsdag 09:00 – 18:00 uur Woensdag 09:00 – 12:00 uur Donderdag 09:00 – 12:00 uur Vrijdag 09:00 – 18:00 uur Zaterdag 09:00 – 16:00 uur Zondag gesloten Tevens is het mogelijk om uw bestelling thuis te laten bezorgen. U kunt uw bestelling doorgeven via: Telefoon 071 – 580 15 90 Fax 071 – 580 36 03 Geen bezorgkosten binnen Stompwijk!

Viert u uw verjaardag, organiseert u een barbecue of wilt u gewoon eens een dag niet in de keuken doorbrengen? Bestel nu de heerlijke, ambachtelijke salades bij Party Herberg Het Blesse Paard! 4 pers. 6.pers 8 pers. Waldorffsalade € 20,25 € 29,25 € 37,25 Kip-kerrie salade € 18,00 € 26,50 € 34,50 Salade Niçoise € 18,00 € 26,50 € 34,50 Huzarensalade € 17,75 € 25,25 € 32,00 Zalmsalade € 17,75 € 25,50 € 32,00 Pastasalade € 14,25 € 20,75 € 26,75 Telefoon 071 – 580 15 90

10 pers. € 44,50 € 42,00 € 42,00 € 38,00 € 38,00 € 32,50


-15 -

Carnavalsconcert fanfare Juliana Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet is Stompwijk volgend weekend voor één weekend omgedoopt tot Gaandrië. Het hele weekend zal er carnaval gevierd worden, zowel op straat als in ―Het Blesse Paard‖. Ook dit jaar zal fanfare Juliana weer van zich laten horen in dat feestelijk geheel. Op zondag 6 maart zal de fanfare een carnavalsconcert houden. Deden we dat vorig jaar nog met het Jeugdorkest, dit jaar zal het voltallige orkest weer van zich laten horen. Bijzonder aan dit concert zal zijn dat het in nauwe samenwerking is met het Oud prinsenkoor. Samen met de Oud Prinsen zullen wij een aantal bekende nummers ten gehore brengen. Wat dacht u bijvoorbeeld van het bekende ―Tulpen uit Amsterdam‖ en het prachtige ―Conquest of Paradise‖. Verder zal de fanfare een echt Rio programma voor u spelen. Zelf zijn wij al aardig in de Caribische sfeer en u zult waarschijnlijk ook moeilijk stil kunnen blijven zitten bij het horen van die vrolijke klanken. Gelukkig krijgt u ook tijdens het concert al volop de gelegenheid om lekker te dansen en zo nog meer te genieten van de muziek. Heeft u wel zin in zo‘n gezellige middag en bent u benieuwd naar de fanfare in samenwerking met het Oud Prinsenkoor? Kom dan 6 maart naar ―Het Blesse Paard‖ te Gaandrië. Het concert begint om 15.00 uur. Tot dan! Met muzikale groeten, Fanfare Juliana


-17FILMS MINOES EN PLUK VAN DE PETTEFLET IN BIBLIOTHEEK LEIDSCHENDAM-VOORBURG Begin maart is de Biblioscoop open voor kinderen vanaf 6 jaar! In mei 2011 is het honderd jaar geleden dat Annie M.G. Schmidt werd geboren. Daarom zijn er twee films te zien die gebaseerd zijn op haar boeken. Dinsdag 1 maart kan je van 10:00 – 11:30 uur in de bibliotheek in Leidschendam komen kijken naar de film Minoes. Deze film gaat over Juffrouw Minoes die vroeger een poes was. Ze spint, krabt, geeft kopjes en houdt nog steeds van vogeltjes. En ook al is ze nu een gewoon meisje, toch zingt ze af en toe nog de mauw-mauw-song en spreekt ze nog prima 'kats'. Dat laatste komt haar baas Tibbe, die in een krant schrijft, goed van pas. Via de katten-persdienst komt hij heel wat verborgen en geheime zaken te weten. Aanvang: 10:00 uur, zaal open 9.45 uur. Toegangskaarten kosten € 2,- voor leden en € 3,- voor nietleden van de bibliotheek en zijn verkrijgbaar via www.bibliotheeklv.nl en aan de balie. De andere film die je kunt zien is Pluk van de Petteflet, op donderdagmiddag 3 maart van 14:30 – 16:00 uur in de bibliotheek in Voorburg. Het jongetje Pluk komt op een mooie dag met een klein rood kraanwagentje onder de poort van de Petteflet doorrijden. Hij is op zoek naar een huisje om in te wonen. Als hij zijn tentje wil opzetten in de Torteltuin ontmoet hij Dollie de Duif die hem vertelt over het leegstaande torenkamertje boven op de Petteflet. In de Petteflet maakt Pluk allerlei nieuwe vrienden. Wanneer hij op een dag ontdekt dat de Torteltuin weg moet, zet Pluk alles op alles om zijn vriendjes en de Torteltuin te redden. Aanvang: 14:30 uur, zaal open 14:15 uur. Toegangskaarten kosten € 2,- voor leden en € 3,- voor niet-leden van de bibliotheek en zijn verkrijgbaar via www.bibliotheeklv.nl en aan de balie.


-18-

Binnenkort weer naar de stembus Wat gebeurt er eigenlijk in de provincie is een veelgehoorde vraag. De taken van de Provinciale Staten liggen vast in de Provinciewet. De provincies houden toezicht op de gemeenten en waterschappen. Daarbij maken de Provinciale Staten plannen die vaststellen waar woningen, industrie en recreatie moet komen en welke gebieden groen moeten blijven. Zo bepaalde de provincie dat er geen grote woonwijk in de Westeinderpolder in Stompwijk moest komen. De provincies leggen ook wegen en fietspaden aan en subsidiëren instellingen op het gebied van welzijn en cultuur. Na de verkiezingen kiezen de leden van de Provinciale Staten een bestuur: het college van Gedeputeerde Staten, hun voorzitter de Commissaris van de Koningin wordt benoemd door de koningin en de ministers voor een periode van zes jaar. De Provinciale Staten zullen in mei de leden van de Eerste Kamer kiezen. De Statenverkiezingen zijn dus ook belangrijk voor de nationale politiek, want iedere wet moet door de Eerste kamer worden goedgekeurd. In de Tweede Kamer is een nu een krappe meerderheid voor groene en sociale ideeën. Wilt u geen grootschalige woningbouw in Stompwijk en wilt u het dorp groen houden? Zorg dan dat er in de Eerste Kamer ook een linkse meerderheid komt. GroenLinks kiest in de provincie voor: Een krachtige en groene sociale stem stem in de Eerste kamer. Investeren in onderwijs, zorg en duurzame economie. Gratis fiets mee in bus, tram en trein. Jeugdzorg zonder wachttijden. Rust aan de kust en in de Vlietzone. Respect voor het landschap. Kleur de provincie groen en maak de Eerste Kamer links! Stem 2 maart GroenLinks Voor meer informatie of een poster: Carla Wijnhoven Raadslid GroenLinks Email: cj.wijnhoven@leidschendam-voorburg.nl Openingstijden: Donderdagavond 19.00 uur – 21.00 uur Zaterdag 11.00 uur – 14.00 uur Kom eens kijken naar honderden kleine en grote spullen. We hebben keus van theezeefje tot kleding ook in de grotere maten. Een collectie klokken, stereo apparatuur, TV ‘s die allemaal vakkundig zijn nagekeken en goed werkend zijn. Voor grote meubels, kasten, tafels en stoelen hebben wij een fotoverkoopboek, dit ligt in De Stal of vraag er naar wanneer u ‘n kijkje komt nemen. Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl Telefonisch bereikbaar 06-23525700


-20-

Sweet (lake) China in Stadshart Zoetermeer Zaterdag 26 februari staat het Stadshart in het teken van China. Er zijn deze dag weer veel ―Chinezen‖ in het Stadshart te vinden. De Chinese leeuwen mogen bij dit evenement natuurlijk niet ontbreken. Voor kleine kinderen zijn zij heel lief, gaan op de grond zitten en laten zich gewillig aaien. Om even later plotseling groot en imponerend op te staan, om volgens de traditie boze geesten te verjagen en voorspoed en geluk te brengen. De leeuwen worden begeleid door Chinese muzikanten met een reuzentrommel, gong en bekken. Ook Sjar Lee met zijn riksja is van de partij, alleen zal hij dit jaar op andere wijze nadrukkelijk aanwezig zijn: hij heeft zich geïnstalleerd in de Passage, en wie wil mag met hem in de riksja op de foto. De foto‘s zullen via de website www.stadshart.nl gedownload kunnen worden. Vanuit de mobiele Soesjie Bar klinkt het onbegrijpelijke taaltje van de gastheer en chef-kok, dat door de Stadshartbezoekers ongetwijfeld niet begrepen wordt. Nadat zij met veel poespas en bijbehorende etiquette een traditionele Saké-ceremonie hebben uitgevoerd, delen zij een overheerlijke…….(slagroom) Soesjie uit! Een kleine herinnering aan deze dag wordt uitgedeeld door twee Chinezen op stelten. De Chinese activiteiten zijn op zaterdag 26 februari a.s. tussen 11.00 en 16.00 uur in het Stadshart te vinden.

DE GELE KANARIES UIT RIO SCOOR ZE ALLEMAAL Verkrijgbaar bij Supermercado Coop Conde van 23 februari t/m 5 maart 1 plaatje per bezoek En op 5 maart bij de kar van Srednaag Ed

Spaar ze alle 15 en win!!! Dit geldt voor kinderen t/m 12 jaar

Faala x 3 Volg ons op twitter @srednaaged & facebook.com/srednaaged


Goldano Coolda Cupa Presenta especial:

Los Canarios Voetbalplaatjes van het sterrenteam uit RIO, spaar ze allemaal en win!!!! Verkrijgbaar bij supermercado Coop de Graaf van 23 februari t/m 5 maart

Bariano

Andros

Check twitter @srednaaged & facebook.com/srednaaged


Erwinho

Ronaldo

The Stars from RIO: LOS CANARIOS AMARILLOS

Geraldinho

Rinho

Follow us from RIO op twitter @srednaaged


Sandro

Pedro

Spaar ze allemaal en win een leuke prijs: alleen voor kinderen tot 12 jaar

Pablo

Fillipo

Bekijk foto´s en video´s op www.facebook.com/srednaaged


Bastos

Patrick

Ook verkrijgbaar tijdens de optocht bij de kar van Srednaag-Ed

Eduardo

Jayninho

FAALA x 3


Stompwijk ‘92

- 26 -

Afdeling voetbal Senioren Dinsdag 22 februari Team Waar Tegen Vertrek aanvang Wedstr.nr O 23 Uit Meerburg O23 20.00 144951 Zaterdag 26 februari Zat 1 Rust Zat 2 Uit Hazerswoudse Boys 5 13.30 14.30 102738 Zondag 27 februari Zon 1 Uit Hoekpolder 1 14.00 Zon 2 Rust Zon 3 Thuis VEP 4 14.00 22740 Zon 4 Thuis GHC 1 14.00 17987 Zon 5 Uit Bernardus 6 11.15 12.15 22615 Zon 6 Thuis NSV;46 3 12.00 23102 Zon 7 Rust Zon 8 Thuis Woerden 5 11.00 17737 Namens het bestuur aanwezig: Jan v.d. Bosch De bardienst (11.30 – 14.00 uur) wordt deze week verzorgd door: Zondag 2 Dinsdag 1 maart O 23 Uit BVCB

O23

20.15

vriendschappelijk ???? ????

A. Geurtsen

144950

Junioren Zaterdag 26 februari A1 Rust B1 Uit Delft B2 13.30 C1 Thuis DOSR C4 D1 Thuis NSV‘46 D1 D2 Rust D3 Rust E1 Rust E2 Rust E3 Rust F1 Rust F2 Rust F3 Rust F4 Thuis BSC‘68 F4 MB 1 Thuis Die Haghe MB1 Namens het jeugdbestuur aanwezig: Henk Luiten

14.30 11.00 09.00

67259 186646 169406

09.00 10.30

175879 169606

Voor de leut en de gein… …moet je bij De Gingers op de kar zijn!


Afdeling handbal Programma voor Team Waar DCJ1 vrij DEJ1 vrij Programma voor DS1 thuis DS2 thuis HS1 thuis HS2 thuis DBJ1 uit DBJ2 uit HBJ1 vrij HBJ2 uit DCJ2 thuis GCJ1 thuis DDJ1 vrij

zaterdag 26 februari 2011 Tegen Tijd Locatie

zondag 27 februari 2011 HARO 12.00 Meerhorst Gemini 3 10.30 Meerhorst Saturnus 3 15.50 Meerhorst HVOS 14.00 Meerhorst HVV ‗70 10.30 Vliethorst Rijnstreek 14.50 Limeshal Rijnstreek Quintus 3 Foreholte 3

15.50 13.10 15.05

Limeshal Meerhorst Meerhorst

Scheids

Wednr

Bos/Rodenburg Marja H. van Klink AC van Wissen

922 11655 8242 8327 9152 9462

Joost Angelique

9653 9932 9734

Aankomende zondag spelen de dames om 12 uur tegen HARO. Bij deze wil de afdeling handbal de balsponsor, Poeliersbedrijf Gebr. van Bohemen, alvast bedanken voor hun bijdrage. Uitslag kaarten Stompwijk '92 18 februari 1 2 3 4 5 6 7 8

Marijke Moes en Carla Hoeyen Nico v.d. Bosch en Cock van Geylswijk Wout en Mieke Brugman Arie Geurtsen en Jan Moes Kees van Veen en Theo de Jong Jan Goeman en Ron v/d Salm Guus v/d Bosch en Fred Overdevest Mieke v/d Salm en Lydia Luiten

5872 5405 5342 5206 5175 5090 5006 4904

Troostprijs Leny van Dijk en Anneke v/d Bosch 3766

Lieve kinderen van de gym, Vanwege omstandigheden kan de gymles komende woensdag, 23 februari, niet doorgaan! Excuses voor dit late bericht. We hopen dat jullie het door vertellen aan de kinderen van de gym, voor degene die dit bericht hebben gemist. Geniet van de vakantie volgende week,en we zien jullie over op 9 maart weer! Groetjes, De gymjuffies


- 28 -

Betonstort op Damplein in Leidschendam Vrijdag 25 februari is er een betonstort op het Damplein in Leidschendam. De stort start om 7.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De weg rond het Damplein is gedurende deze periode voor alle verkeer afgesloten. De omleiding loopt via de Zaagmolenstraat en de Rijnlandstraat. Parkeerplaatsen en winkels zijn goed bereikbaar. Automobilisten kunnen het beste de aankondigingsborden bij het Damplein volgen. De werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer. Bij slecht weer kan tot 24 uur van tevoren worden besloten om het uit te stellen. Actuele informatie staat op de website www.leidschendamcentrum.nl.

Sporten in de Voorjaarsvakantie: Sport/Volleybal-In in Leidschendam-Voorburg Op maandag 28 februari is er weer een Sport-In. Dit keer in Sporthal Essesteijn in Voorburg. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisscholen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk zijn van harte welkom. De Sport-In wordt aangeboden door de gemeente om sporten en bewegen onder de jeugd te stimuleren. Bij deze Sport-In ligt het accent op volleybal. De kinderen krijgen een demonstratie en instructies over het spel. Na de uitleg worden er teams gemaakt die een toernooi gaan spelen. Er wordt op twee niveaus gespeeld. Kinderen van 7 t/m 10 jaar en kinderen van 10 t/m 12 jaar. Tussen de wedstrijden door kunnen ze andere sporten doen: hockey, handbal, dansen en tafeltennis. De sporten staan onder leiding van professionele instructeurs of HALO -studenten. Volleybalvereniging VISADE zal deze dag aanwezig zijn om extra begeleiding te geven. Naast sportkleding en zaalschoenen is het belangrijk dat de kinderen voldoende drinken en eten meenemen. Ook is de kantine geopend om versnaperingen te kopen. Vooraf inschrijven is niet nodig. Tijdstip: 10.30 tot 15.30 uur Locatie: Sporthal Essesteijn, Elzendreef 20 in Voorburg Kosten: â‚Ź 2,- p.p. Kijk voor meer informatie op www.reactief.com of neem contact op met Peter van den Berg, Reactief Advies & Organisatie, telefoon (06) 2299 3298, email: peter@reactief.com.

Beau Spaan wint met Ahoy de pony wintercompetitie van kring 1 in de klasse L. Van harte gefeliciteerd !


Srednaag dat:

-29Ronaldo vorige week jarig was Wij daar de strip van vorige week maar hebben uitgevoerd Wij een geel clubhuis gaan bouwen in ‘t centrum Ons vorige clubhuis in RIO is namelijk afgebrand Onze kostuums daar verloren zijn gegaan Erwinho de enigste was die zn kostuum nog had en daarmee naar het RIO feest kon. De echte grote jongens uit RIO komen Zij ook wel Los Canarios Amarillos genoemd worden Dit in het gaandriaans zoiets betekent als De Gele Kanaries. Sandro & Andros ons meest ervaren Kanaries zijn Andros al 10 jaar in dienst is bij die Bollos Andros bedankt Bollos voor die gouden Rollos Even Centraal !!! Wij weer trendsetters zijn De Gaanders nu ook op twitter te volgen zijn En Nooit Gedacht op Facebook Wij dit geweldig vinden en stimuleren Wij onze social media nog verder gaan uitbreiden Wij dit volgende week bekend maken Alfonso Beltos dit jaar onze muziekinstallatie levert Wij nu al naar de nieuwe samenwerking uitkijken Patrick z‘n lampje alleen brandt als het stormt?!?! Bariano via Saudie Arabië, Oostenrijk & RIO naar het straatcarnaval komt. Mits ze geen files hebben. Zoon Levi liever naar de carnaval gaat dan de wintersport Hij dus een potentiële Srednaagder is. Wij alleen compleet zijn met de optocht indien er geen sneeuw in Oostenrijk ligt. Wij volgend jaar bij Rinus vandaan zo de nieuwe rondweg opkunnen. Mits één of andere mollenkruiper geen roet in het eten gooit. De ijsclub op 6 maart clubkampioenschappen organiseert Zelfs prins & page dit niet konden voorkomen Wij ze veel sterkte wensen die zondagochtend

FAALA x3, Pr-commissie Srednaag Ed

Jas weg Tot grote schrik is mijn jas afgelopen zaterdag meegenomen uit de voetbalkantine. Dit is een groene heren jas (winterjas) met gele biezen. De shag mag je houden! Zou diegene die hem heeft meegenomen terug willen brengen op van Santhorststraat 32. Bij voorbaat dank


-30-

Koopzondag in teken van talentenjacht Leidsenhage zoekt talent tijdens koopzondag Op de koopzondag van 27 februari biedt Winkelcentrum Leidsenhage te Leidschendam alle ruimte aan talent. Kun je zingen, dansen, goochelen, moppentappen of wat dan ook, meld je dan direct aan. De aanmeldingen worden beoordeeld. Indien geschikt, ontvang je een uitnodiging voor deelname op 27 februari. Een deskundige jury zal de prestaties beoordelen. De winnaar/winnares mag rekenen op een professionele videoclip die je geheel voor eigen doeleinden mag gebruiken. Het programma is geïnspireerd door het veelzijdige TV-programma Holland‘s Got Talent en wordt gepresenteerd door halve finalisten Bart en Bertus. Tijdens de koopzondag zijn winkels geopend van 12.00 – 17.00 uur. GASTOPTREDEN Ter afsluiting treedt niemand minder dan MARTIN HURKENS op, winnaar van Holland‘s Got Talent in het afgelopen jaar. AANMELDEN Min. 16 jaar of ouder. En kan tot en met donderdag 24 februari 2011. Aanmelden via www.leidsenhage.nl.

Andrea’s Haarstudio KAPSALON MET EN ZONDER AFSPRAAK

Bij Andrea’s Haarstudio kunt u altijd zo binnenlopen voor alle behandelingen. Een afspraak maken is niet nodig zowel voor dames, heren en kinderen.

Knippen t/m 12 jaar

€ 10,00 Knippen 13-18 jaar

€ 15,00

Een afspraak maken kan natuurlijk altijd. www.andreashaarstudio.nl

Tel: 071 – 580 15 60

Hoefblad 30, 2266 JE Stompwijk Di - Vrij : 09:00-17:30 / Zat: 08:30 – 16:00


-31-

Beste bewoners van Stompwijk, De leerlingen van groep 8 van de Maerten van den Veldeschool doen dit jaar weer mee aan het Zoeterwouds dictee, georganiseerd door de Rotary club. Het dictee bestaat uit ongeveer 250 woorden. De leerkrachten doen natuurlijk ook mee. Het thema van dit jaar is: groei. De avond duurt van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Wij hopen dat u wilt sponsoren. De kinderen komen zĂŠĂŠr binnenkort bij u aan de deur. De opbrengst van het Zoeterwouds dictee gaat naar ons goede doel. Heeft u nog vragen, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de school. Mede namens de kinderen hartelijk bedankt. Meester Richard

Gezocht: Ervaren schoonmaakster voor 3 uur per week, liefst op donderdag. Marjo van Lieshout, telefoon: 06-534 701 79.

Vraag vrijblijvend een offerte aan. Telefoon: 071-5801878 06-51153686 Email: peter.selier@wanadoo.nl


-32-

Muizenissen Vroeger ging je naar de platenzaak om een elpee of singel te kopen, tegenwoordig krijg je een CD bij een kilo gehakt en een fles stroop! Het ging om die CD van Trijntje Oosterhuis waarvan er 750.000 bij een krant meegeleverd werden. Volgens de krant was dat een groot succes, ze hadden alles verkocht! Ik kijk nog eens om mij heen en zie stapels Cd‘s liggen bij de caissières… Niets is dus weer wat het lijkt. Overigens, de CD is niet onaardig hoor. Trijntje is een slimme meid. Ik denk namelijk dat ik niet uit mijzelf iets van Trijntje gekocht zou hebben. Dat wist zij en daarom heeft ze natuurlijk die actie bedacht. En nogmaals, het valt mij niet tegen. Wat volgens mijn jongste zoon Sil wel tegen viel was mijn commentaar op zijn geklaag: ―Kom op, je stelt je aan..‖ De laatste paar weken begon hij steeds te zeuren over zijn voetbalschoenen, dat ze krap zaten. Ik checkte wel zijn tenen (lange nagels..nee..) en gaf uiteindelijk de schuld aan zijn sokken, die zijn wat te groot en rollen soms driedubbel op in zijn schoenen. En die schoenen heeft hij nog niet zo lang, dus… Tijdens trainingen en wedstrijden gaf hij verder geen kick waardoor ik er niet meer aan dacht. Tot hij vorige week tegen SVLY moest. Toen viel het mij op dat zijn inzet gereduceerd was tot vijfenzeventig procent. En hij keek steeds zo moeilijk... Dat zette mij aan het denken en toen we thuis waren ging ik maar eens kijken welke maat het was. Maat 35, Nikes. Maat 35? Ik pakte zijn gewone schoenen erbij en…zag ik het nou goed? Maat 38! Ik trok ter plekke wit weg. Hij kon toch niet binnen een jaar drie maten gegroeid zijn? Na een nachtje piekeren in bed ging ik de volgende dag toch maar eens in de schuur kijken. Daar liggen namelijk alle voetbalschoenen, om precies te zijn van negen jaar drie zonen op voetbal. Maar niets gaf mij de oplossing van mijn probleem, wel lag er nog een plastic zak op de grond, achter de doos met hout voor de allesbrander. Maar dan moest ik wel bukken. Bukken is niet (meer) mijn sterkste kant sinds ik geopereerd ben aan mijn rug én een one-pack buik ontwikkeld heb. Die laatste kan behoorlijk in de weg zitten. Meestal is er wel een kind in de buurt die ik dan vriendelijk vraag het op te pakken..Nu niet, en ja, de nieuwsgierigheid won het van mijn gepieker over Sil‘ s probleem. Er zat wat in de tas en het volgende moment kon ik wel door de grond zakken: het waren Puma voetbalschoenen, maat 38..de schoenen van Sil! Allerlei visioenen raasden vervolgens door mijn hoofd want dit was toch minstens een gevalletje kindermishandeling. Dit moest ik voorzichtig brengen want hij had mij al niet erg hoog meer staan na het beschrijven van zijn liefdesleven. Hier restte enkel nog diep door het stof te gaan, heel diep… ―Sil, euh..ikke..moet je wat zeggen..‖. Ik schraapte mijn keel want er was een of ander piepbeest in gekropen. Sil moest daar wel om lachen dus hij was goed van zin. Dat gaf de burger moed. ―Papa is enorm stom geweest…. enneuh..ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet zeggen...‖. Sil werd nu ongedurig. Hij wilde naar buiten, had net acht uur school achter de rug en de zon scheen. Op een preek van Pa zat hij echt niet te wachten. Toen gooide ik het


-33er maar uit: ―Dit zijn niet je voetbalschoenen maar deze!‖ en hield de Puma‘s voor zijn neus. ―O ja, en ik heb je lievelingssnoepjes gekocht!‖ voegde ik er snel en slijmerig aan toe. Sil‘s gezicht klaarde direct op, de kromme tenenblik zag je van zijn gezicht afvallen: ―Zie je wel! Dat zei ik toch al steeds, dat ze niet goed waren!‖ ―Maar ik ga nu naar buiten hoor.‖ En weg was hij. O nee, hij kwam weer terug en keek mij dreigend aan, doch wel met een blik van overwinning: ―Mag ik nu dan die snoepjes?!‖ Arjen Veldhuizen

Bardancing Beatz Afgelopen weekend Afgelopen weekend waren we helaas maar 1 keer geopend en dat was uiteraard de gebruikelijke zondag. Er was veel in- en uitloop en de après ski kaarten werden ook in rap tempo verkocht! Daarnaast was het zoals altijd weer erg gezellig en onder het genot van een drankje en een muziekje werd het weekend weer goed en gezellig afgesloten. Glamorous Friday Aankomend weekend zullen we 2 keer geopend zijn! Een daarvan is de vrijdag en zal alles in het thema staan van glamour. Zoals het thema ook al zegt zal bardancing Beatz er die avond glimmend uitzien. Trek ook allemaal wat glamorous aan en de avond zal zoals altijd weer helemaal top worden. De deuren zullen op vrijdag om 9 uur geopend zijn en dan zal het feestje los barsten tot in de late uurtjes. Uiteraard zijn er ook weer kaarten verkrijgbaar aan de bar voor es ski maar, schiet op want de kaarten zijn bijna uitverkocht en op = op. Naast glamorous Friday zullen we aankomend weekend ook zondag weer geopend zijn. De deuren gaan op zondag zoals altijd 6 uur open en dan zal het weekend weer goed worden afgesloten onder het genot van een drankje en een muziekje. Ook zondag zal er weer mogelijk zijn om kaarten voor Après ski te kopen. Après ski Het is bijna zover het feest van het voorjaar in bardancing Beatz! Op 12 maart om 9 uur zal het feest helemaal los barsten als DJ `Maurice de platen aan elkaar draait. Dj Maurice staat bekend om zijn grote après ski cd‘s van de skihut en is natuurlijk ook bekend geworden in discotheek de skihut waar hij altijd heeft gedraaid. De laatste kaarten voor après ski zijn nog verkrijgbaar voor maar € 5,- en indien voorradig € 7,50 aan de deur. Voor meer info over de huidige agenda, laatste foto‘s en nieuwtjes check de site www.beat-z.nl. MvG Bardancing Beatz


CEES LUITEN EFFICIENT TRANSPORT van ZAND, GROND en AANVULLING Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompwijk Tel. 071-5803359

Onderhoudsbedrijf * * * * * * *

Keukenmontage Montage van Velux dakramen Inbraakbeveiliging Onderhoudswerk Badkamer renovatie Stuc werkzaamheden Glasvliesweefselbehang en witten

Rietkade 14 2492 TL DEN HAAG (Leidschenveen) Tel: 070-3019001 Mob: 06-20012436 Bel de Vakman voor informatie of een vrijblijvende offerte!


-35-

Subsidieregeling energiebesparing LeidschendamVoorburg vooraf aanvragen In november 2010 is de gemeente Leidschendam-Voorburg gestart met de duurzaamheidcampagne ‗Energie besparen. Daar houden we wat aan over!‘. Hiermee wil de gemeente haar inwoners aansporen zuiniger met energie om te gaan én duurzame energie te gebruiken. Per 1 februari 2011 is de subsidieregeling aangepast. Subsidie aanvragen moet voortaan vooraf gebeuren. Voortaan vooraf aanvragen Woningeigenaren die gebruik willen maken van de regeling, moeten de subsidie voortaan aanvragen voordat zij starten met de werkzaamheden. Bij verlening van de subsidie geldt dit als reservering. Zo weten inwoners vooraf of ze in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast is met de nieuwe regeling ook subsidie mogelijk voor de aanschaf van een Hoog Rendement CV ketel en kunnen eigenaren met woningen met bouwjaar na 2008 ook voor een warmtepomp- of microwarmtekrachtinstallatie subsidie reserveren. Snel zijn: na 15 april vervalt oude regeling Inwoners die energiebesparende maatregelen hebben laten uitvoeren of dit in februari of maart 2011 hebben gepland, kunnen nog tot en met 15 april 2011 met de oude subsidieregeling subsidie aanvragen. Na 15 april geldt de nieuwe regeling en is subsidie aanvragen alleen nog vooraf mogelijk via het reserveringsformulier. Alle informatie op www.lv.nl/energie Het aanvragen van een subsidie voor bijvoorbeeld een Hoog Rendement CV keten, dubbelglas (HR++), dakisolatie of het plaatsen van zonnepanelen gaat via de website www.lv.nl/energie of het Servicecentrum van de gemeente. Op de website staat alle informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van een subsidie én energietips in en om het huis. De hoogte van de subsidie voor een duurzame energievoorziening is 25 procent van de gemaakte kosten met een minimum van 250 euro en een maximum van 2.500 euro per woning.

Onderzoek naar tevredenheid Wmo ondersteuning Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg biedt ondersteuning aan mensen met (lichamelijke) beperkingen. Dit doet zij in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente voert jaarlijks een onderzoek uit naar de tevredenheid van deze ondersteuning. Het onderzoek bestaat uit een schriftelijke vragenlijst waarin vragen worden gesteld over verschillende aspecten van de ondersteuning. De enquête wordt op 16 februari verstuurd aan ongeveer 1000 willekeurig gekozen cliënten in Leidschendam-Voorburg die in 2009 of 2010 een aanvraag hebben gedaan.


Het COOPJE van de week De Graaf — Stompwijk

Bavaria bier 3 kratjes voor € 9,99 Aardbeien per bak

€ 1,99

Hamlappen heel kilo

€ 6,99

Gepaneerde filet schnitzels € 7,99

Let op: Vanaf vrijdag is er weer gewoon

koopavond tot 20.00 uur. Hoefblad 22 - Stompwijk


Voor particulieren verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting voor bedrijven kunnen wij de complete boekhouding en salarisadministratie verzorgen. Dus echt; van schoenendoos tot online boekhouden, AVB kan en doet het allemaal Bel ons voor een vrijblijven de afspraak. of Bezoek eens onze website www.van- boheem en.nl met nieuwsfeiten en een overzicht van al onze werkzaamheden. Doctor van Noortstraat 134 2266 HB Stompwijk Tel: 071-5804847 Fax: 071-5804556 e-mail: info@van -boheemen.nl

Weekendaanbieding: 2 bossen tulpen voor € 5.-

Nu ook het adres voor: Straatkolken, afvoergoten en drainage Pvc buizen: alle maten en hulpstukken Stelconplaten: nieuwe en gebruikte Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

Bloemen bezorgen = geen probleem, vóór 11.00 uur besteld, dezelfde dag vers bezorgd !!! Regionaal uit eigen w inkel, landelijk zelfs wereldw ijd via verzendorganisatie. Bloemsie rkunst "De Passie" Tel/fax: 071-5803515 www .bloemsierkunstdepassie.nl info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten.


-38 -

De Gingers helpen u op weg naar het straatcarnaval op zaterdag 5 maart! Heeft u altijd al deel willen nemen aan de carnavalsoptocht? Heeft u ooit wel eens een taxi van 14 meter gezien? Zoekt u gezellig vervoer naar het straatcarnaval bij De Bles? Dit alles kan als u met De Taxi van De Gingers meerijdt! Hoe het werkt, dat leest u hieronder! Op zaterdag 5 maart is het eindelijk weer zo ver, dan staat de grote Gaandriaanse carnavalsoptocht op het programma! Ook dit jaar zullen De Gingers (carnavalsvrienden van De Gaanders) u met de grootste taxi uit de Gaandriaanse geschiedenis vervoeren naar De Bles. Als zaterdag 5 maart de optocht aan u voorbij is getrokken, zullen De Gingers als een van de laatste wagens met een hele grote versierde trailer langs u rijden! Op dat moment grijpt u uw kans en kunt u via een trap aan de achterkant van de trailer op onze Taxi stappen. Aan boord van onze taxi is uiteraard een drankje en een hapje aanwezig en de taximeter staat uit! U rijdt dus geheel gratis mee met de Taxi! Het leuke van dit alles is dat u bij De Bles (of waar dan ook) weer af kunt stappen en u zich vervolgens volledig op het straatcarnaval kunt storten! U zult op deze manier de optocht een keer vanaf de andere kant meemaken! Wij hopen u te mogen begroeten op Stompwijks grootste Taxi! Tot zaterdag 5 maart op de carnavalswagen van De Gingers. Pr. De Gingers www.degingers.nl

Programma Vlietpopslag 2011 bekend Na het beluisteren van circa 60 ingestuurde demo‘s en het lezen van de bijbehorende biografieĂŤn en motivaties heeft de organisatie van Vlietpop een mooie selectie van negen bands gemaakt voor de Vlietpopslag 2010, die dit jaar weer zal plaatsvinden in de vertrouwde omgeving: Dormibella in Leidschendam. Alle avonden zijn gratis toegankelijk. Dormibella is alle Vlietpopslag-avonden open van 21:00 tot 01.00 uur. Meer informatie over de Vlietpopslag en Vlietpop is te vinden op internet. Houd hiervoor de websites www.vlietpop.nl of www.dormibella.nl en de Hyves; http://vlietpop.hyves.nl in de gaten of volg Vlietpop op twitter via http:// twitter.com/vlietpop


-39De maand februari staat in Emmaus in het teken van veel Sissi activiteiten. En als afsluiting wordt op zaterdag 26 februari iedereen nog eens heerlijk verwend met een Oostenrijkse theemiddag. Naast het drinken is er een keur aan lekkernijen; Schwartswalder Kirchtorte, Apfelstrudel, allerhande koekjes en bonbons. Er wordt een Sissi-Bingoverhaal verteld waarmee mooie prijzen zijn te winnen. De middag wordt omlijst door harpspel van Kyra Kromschee uit Stompwijk. U bent welkom om 15 uur. Voor deze activiteit kunt u zich opgeven bij de receptie van Emmaus, de kosten bedragen slechts € 5,-. Emmaus, Bennebroekweg 1 , Zoeterwoude dorp. (Tel. 071 5809203)

Culturele vrijwilliger gezocht Woej is op zoek naar een vrijwilliger voor het Cultuurmenu 55+. Het Cultuurmenu 55+ biedt ouderen elk kwartaal een serie (een menu) van vier culturele activiteiten. Dit varieert van ballet tot zang, van lezingen tot workshops, van film tot rondleidingen in musea. Woej verzorgt met busjes het vervoer van deur tot deur. Handig voor wie niet meer zo goed ter been is, of voor wie geen zin heeft om alleen te gaan. De groep bestaat uit maximaal 16 (dezelfde) personen en de culturele instelling biedt telkens iets extra’s, zoals een hapje/drankje, inleiding, etc. Woej zoekt ondersteuning van de beroepskracht, die het Cultuurmenu 55+ coördineert. Elk kwartaal wordt een nieuw programma vastgesteld, een folder gemaakt en verspreid. Het busvervoer wordt geregeld. Deelnemerslijsten worden gemaakt, bevestigingsbrieven verstuurd, telefoontjes gepleegd. Veel administratieve klussen dus, waarbij een vrijwilliger een grote ondersteunende rol kan spelen. Natuurlijk gaat de vrijwilliger ook mee met de (meeste) Cultuurmenuactiviteiten. Als vertegenwoordiger van Woej, als aanspreekpunt voor de deelnemers en als de ogen en oren van Woej, waardoor hij/zij een waardevolle bijdrage kan leveren aan de evaluatie van de activiteiten. Wie interesse heeft in ouderen en in cultuur, wie secuur is, initiatiefrijk én handig op de computer, kan contact opnemen met Woej, Geerte Hoogschagen, tel. 320 9203. Dit vrijwilligerswerk kost gemiddeld 2 uur per week, met natuurlijk soms wat drukke en minder drukke momenten.


WOENSDAG 23 februari is er weer BINGO bij ons in het café. Aanvang 20.00 uur Ruud en José

AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas. A.P.K. keuringen; Airco service; Texaco tankstation. www.autobedrijfluiten.nl

info@autobedrijfluiten.nl


-41-

CDA Zuid-Holland kiest voor ruimte in een groene provincie Het CDA staat voor steden en dorpen, die goed bereikbaar zijn met het Openbaar Vervoer, de auto en de fiets. Door de inzet van CDA in de provincie is er in de afgelopen 4 jaar 110 kilometer nieuwe fietspaden aangelegd, waaronder het Zijdepad in Leidschendam als onderdeel van de snelfietsroute. En als het aan de CDA ligt komt er nog eens 130 km bij. Het CDA geeft daarbij de prioriteit aan fietspaden in recreatiegebieden en aan snelfietsroutes, zoals tussen Leiden en Den Haag. Bij de toekomstige waterberging in de Nieuwe Driemanspolder zal er ook veel aandacht zijn voor fietsroutes en recreatie. Daarnaast is het behoud van het open landschap voor het CDA belangrijk. Met het toepassen van de Ruimte voor ruimte regeling voor verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in het landelijke gebied rondom Stompwijk, zijn een aantal verouderde kassen opgeruimd. Hiermee wordt verrommeling van het groene open weidelandschap tegengegaan. Dit geldt ook voor de Duivenvoordecorridor, waarbij kassen plaatsmaken voor de oorspronkelijke groene cultuur historische waarde van het gebied. Het CDA is trots op het groene Leidschendammerhout en werkt actief aan het veilig stellen van de groene Vlietzone. Het CDA kiest voor kwaliteit van de schaarse groene ruimte die onze gemeente rijk is. Door het duurzaam en veilig inrichten (zoals de N206) en verbreden van provinciale wegen, zorgt de provincie bovendien voor betere doorstroming, waardoor onze gemeente goed bereikbaar blijft. Voor de komende jaren staat het opknappen van het OV knooppunt op de lijst om aangepakt te worden. Deze bereikbaarheid via OV, auto en de fiets biedt kansen voor ondernemers. Het CDA staat voor een ondernemend Zuid-Holland, waarbij oude bedrijventerreinen worden opgeknapt.

Fietsen door een groene provincie


Zondag 27 februari is er weer

JAMM SESSION in ons café

.

Aanvang 18.00 uur De toegang is gratis Ruud en José

Lingerie Speciaalzaak

FINALE OPRUIMING.... TOT 70% KORTING

Onze opa Kees en oma Nettie Voor de betere lingerie bij u in de buurt. Damlaan 9, Leidschendam, tel. 070-3200141

zijn 23 februari 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!!!

Cupmaten van A tot H, Corrigerende foundation, Heren– en kinderondergoed. Erkend leverancier van borstprothesen

Cynthia, Nick, Kimberley, Lotte, Cobus, Roos, Lillian en Ukkie


-43-

Zaterdag 21 mei 2011 Oldtimer dag Zoetermeer Dorpsstraat Voor de 11e keer wordt de Oldtimer Dag in Zoetermeer georganiseerd. Wie deel wil nemen kan zich aanmelden via www.dorpscentrum.nl Daarop staat een inschrijfformulier, waar alle persoonlijke gegevens en die van het voertuig kunnen worden achtergelaten. Voor vragen of opmerkingen kan gemaild worden naar info@dorpscentrum.nl Organisatie Winkeliersvereniging Dorpsstraat

Nokia 1616 gevonden

Nu weer te koop:

Prà chtig bloeiende violen, zaden, groenteplanten, pootaardappelen enz. Verkrijgbaar bij: Wim & Trees van Marwijk Ondermeerweg 6 — Stompwijk Tel. 071-5801264

Op zaterdag 19 februari. heb ik ter hoogte van de huizen bij de nrs. 12 (Dr. van Noortstraart) een mobiel gevonden. Het is een Nokia 1616, zwart met blauw aan de zijkanten. Ben jij je mobiel verloren laat het dan even weten dan kan je hem afhalen. Groetjes Nadine Paardekooper Tel. 06-10050182

Kaartavond Blesruiters Vrijdag 25 februari is het weer kaarten bij ons in de kantine. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur met kaarten. Tot dan, Ton Zuidgeest

Lang leve de lol ! Maak jij samen met ons de Gingerskar vol ?


Dorpsketting 2070  

Weekblad De Dorpsketting, nr. 2070