Page 1

VAN-ALLES-KWIJT-KETTING Weekblad de Dorpsketting

Datum: 14 febr. 2011 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven zwart-wit: Tarieven kleur: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2069

Oplage: 1075

Jacintha, Marga, Trees, Yvon, Leo en Petra Loes, Ria en Marja Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €7,50 ¼p, €15,00 ½p, €22,50 ¾p, €30,- 1/1p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1p Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting:

Gevonden:

Parochieberichten 2 Rouwadvertenties 4 en 5 Beatz 7 Adviesraad v.a. 8 Schrednag 13 Groen Links 16 Emmaus 16 KBO 19 Sport vanaf 20 Florence slank en fit 25 Wandelen in Rozenrust 25 IJsclub 28 Marathon 30 Gaanders reglement 31 Inloophuis 33 Hof van Holland 33 Vrouwactief 35 Muizenissen 36 Dorpshuis en darten 38 Stompwijks toneel 39

Een paar zwarte wollen handschoenen op de Dr van Noortstraat. Af te halen bij: J. van den Bos, Dr. van Noortstraat 12F

Verloren op de Dr. Van Noortstraat: Zwarte handschoenen,binnenin staat: W.v.d. Brink Ik ben er erg aan gehecht. Wie ze vindt, graag een telefoontje naar Leo van den Brink, 5801829

Zwarte container Wie heeft onze zwarte container afgelopen donderdag meegenomen? We willen hem weer graag terug. Fam. Olijhoek, Dr. Van Noortstraat 38

Spreuk van de week: Toen ik haar vond, was ik verloren. Heuvel, Lode van den (1941)


-2-

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Pastor: M. Hoogervorst tel. 06-20551458, email: m.hoogervorst@live.nl B.g.g. tel. 071-5801604 Ziekenbezoek opgeven via secretariaat Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Overleden: Adrianus Franciscus Maria Luk in de leeftijd van 74 jaar. Gerard Franciscus Lucas Put in de leeftijd van 56 jaar. Vieringen in het Dorpshuis H.Laurentius Parochie Dinsdag 15 febr. 10.00 uur Uitvaartviering voor Aad Luk, in de St. Jan te Zoeterwoude, waarna de crematie in de Meerbloemhof te Zoetermeer. Voorganger Em. Pastoor H.v.d. Plas. 20.00 u. ouderavond voor ouders van de eerste communiekanten. Donderdag 17 febr. 11.00 uur eucharistieviering met uitvaart van Gerard Put in de St. Jan, waarna begrafenis op het kerkhof in Stompwijk. Voorganger Em. Pastoor H.v.d. Plas 20.00 uur bijeenkomst van de pastoraatgroep. Zaterdag

19 febr. 19.00 uur geen viering.

Zondag

20 febr. 11.00 uur gezinsviering met samenzang, voorstellen 1e communicanten Voorganger pastor M. Hoogervorst. 11.00 uur voorbereiding eerste communiekanten in de pastorie.


-3Misintenties Zondag 20 februari, 11.00 uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Arie, Marie en Kees Olsthoorn, Corrie v.d. Zijden -v. Leeuwen, Jos Janson, Wim v.d.Helm, Ton en Carla v.d. Bosch, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch—v. Haaster, Jan Hubert Frauwenfelder, Fam. Knijnenburg v.d.Lubbe, Riet Knijnenburg -v. Vliet, Gé Hoogervorst, Nico v. Boheemen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen - Koot, Leen en Josien Olsthoorn - Lourens, Jannie Suijten—v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink –Luiten. kerkhulpen Kosters Zaterdag 17 febr. 19.00 uur Adriaan H. Zondag 18 febr. 11.00 uur Adriaan H.

Lectoren geen geen

Misdienaars geen Thijs en Sjoerd v. Bemmelen

Gevraagd: Een vrijwilliger vr./m, Taken: Verzamelen en rangschikken van teksten voor het parochiemagazine ― Rondom de Kerk‖ Het opmaken van deze teksten in bestaande tekstvakken en doorzenden aan de redactie in Leiden. Per jaar worden 7 parochiebladen uitgegeven in Stompwijk en omgeving Wil je een idee krijgen van de werkzaamheden, kijk dan op de site van rkleiden.nl Reacties naar sintlaurentius@hotmail.com

Gezinsviering!! Zondag a.s. is er weer een gezinsviering met als thema ―Voor God is iedereen gelijk‖. In deze viering worden ook de kinderen voorgesteld die dit jaar hun eerste H. Communie gaan doen. Kom dus weer allemaal kijken, luisteren, meevieren en meezingen! Werkgroep Gezinsviering


-5-


CEES LUITEN EFFICIENT TRANSPORT van ZAND, GROND en AANVULLING Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompwijk Tel. 071-5803359

Onderhoudsbedrijf * * * * * * *

Keukenmontage Montage van Velux dakramen Inbraakbeveiliging Onderhoudswerk Badkamer renovatie Stuc werkzaamheden Glasvliesweefselbehang en witten

Rietkade 14 2492 TL DEN HAAG (Leidschenveen) Tel: 070-3019001 Mob: 06-20012436 Bel de Vakman voor informatie of een vrijblijvende offerte!


- 7-

Bardancing Beatz Afgelopen weekend Afgelopen weekend waren we 2 keer geopend. Vrijdag waren we geopend met Valentine‘s Day. Valentine‘s Day stond natuurlijk in het verband met Valentijnsdag, de dag van de liefde. Het liep geleidelijk aan vol en iedereen had het reuze naar zijn/ haar zin. Er werd gefeest en gedanst als nooit van te voren. Na een geweldige avond met veel gezelligheid en sfeer kwam jammerlijk ook weer een einde en zo werden de deuren om 2 uur gesloten. Op de zondag waren we uiteraard ook weer geopend. Iedereen had het met elkaar over het afgelopen weekend en wat zij hadden meegemaakt dit weekend. Dit allemaal onder de lekkerste beats en onder het genot van een drankje. Het foute uurtje kwam zoals gewoonlijk ook weer langs. Aankomende week Aankomende week zijn wij jammer genoeg maar 1 keer geopend. Dit is op de zondag. Kom gezellig je weekend bespreken met je vrienden onder het genot van een drankje. De deuren zullen opengaan om 18.00! Après Ski Party! Op 12 maart houden wij onze Après Ski Party! Na vorig jaar DJ Kicken als dj hebben gehad, hebben wij dit jaar DJ Maurice kunnen strikken! Deze DJ staat natuurlijk bekend om zijn Après Ski nummers. Hij zal deze natuurlijk ook in Beatz laten horen. Kaarten voor dit geweldige feest zijn maar €5,- per stuk en zijn nu nog steeds te halen! Wees er snel bij, want op is op! Er zijn namelijk nog maar enkele kaarten beschikbaar! Wil je meer weten over ons, onze feesten en onze agenda? Surf dan snel naar onze site: www.beat-z.nl ! Wij wensen jullie nog een fijne school en werkweek en we zien jullie snel genoeg weer. Met vriendelijke groeten, Bardancing Beatz.


- 8-

Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 10 februari 2011 Op deze vergadering waren aanwezig: wethouder Peter van Ostaijen, enkele ambtenaren, twee raadsleden, de leden van de Adviesraad en ongeveer 60 belangstellenden. Opening De vergadering wordt geopend door de voorzitter van de Adviesraad, Koos van Wissen. Mededelingen insprekers Naar aanleiding van een vraag Antoon van Santen wordt gezegd dat het Automatische Defibrillatie Apparaat in het Dorpshuis aanwezig is maar nog wel moet worden geĂŻnstalleerd. Vervanging Hoge Brug Maria Roodhorst van Ballast Nedam vertelt dat vanaf 7 maart de Hoge Brug voor alle verkeer inclusief voetgangers is afgesloten. Men zal gebruik moeten maken van de Meerlaan en de Jan Koenenweg. Ook de doorvaart voor boten zal vrijwel niet mogelijk zijn. De bedrijven en woningen op het betreffende deel van de Dr.van Noortstraat zullen wel bereikbaar blijven. De huidige brug zal volledig worden gesloopt en door een nieuwe worden vervangen. De brughoofden van de nieuwe brug worden van z.g. dam-wanden uitgevoerd. De nieuwe brug zal iets breder (richting Nieuwe Vaart) worden. De hoogte van de brug zal vrijwel gelijk zijn aan de huidige brug maar de waterdoorgang zal op voorschrift van Rijnland een meter breder worden. Voor de leidingen en kabels zal een koker worden aangebracht in het wegdek. Als alles volgens plan verloopt, zal de nieuwe Hoge Brug op 27 mei weer in gebruik genomen kunnen worden. Volgens de huidige plannen zal aan een zijde van de brug een leuning komen en aan de andere zijde een muurtje. De gemeente zal onderzoeken of het mogelijk is om aan beide zijden een zelfde (open) leuning aan te brengen. Voortgang ontwikkelingen Dorpsvisie en Nieuwe Driemanspolder Anne-Greet Dilweg, stedenbouwkundige van de gemeente en coĂśrdinator buitengebied, licht toe dat er nu wordt gewerkt aan een visie voor het hele buitengebied van de gemeente. De Integrale gebiedsvisie Stompwijk is hiervan een onderdeel. Mede voor de bouw van woningen zal het Bestemmingsplan Kern Stompwijk geheel of gedeeltelijk moeten worden aangepast. Anne-Greet vertelt dat de Dorpsvisie nog dit jaar naar het college gaat en daarna in de gemeenteraad zal worden besproken. De Adviesraad pleit voor het snel wijzigen (geheel of gedeeltelijk) van het bestemmingsplan. Vooral voor de bouw van woningen vindt zij dit erg belangrijk. Nieuwe Driemanspolder en de watertoevoer Anne-Greet geeft aan dat ondanks berichten in de pers de Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland en de gemeente er vanuit gaat dat de aanleg van de Nieuwe Driemanspolder doorgaat. De werkzaamheden zijn gepland voor 2014. Namens de gemeente is de heer Bert Blanken de contactpersoon


-9voor dit project. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid of er bij de aanleg van de watergang onder de N206 tegelijk een rotonde wordt aangelegd en of er een extra fietstunnel mogelijk is. KeuzetracĂŠ en inpassing 1e fase verbindingsweg Aan het begin van dit agendapunt maakt Rinus Odijk gebruik van het inspreekrecht. Hij zegt het zeer kwalijk te vinden dat er plannen zijn om de weg direct tegen het huidige Laantje van Van Kampen aan te leggen. De heer Odijk vindt dat hierdoor de individuele belangen van de bewoners van dit laantje ernstig worden geschaad en dat dit tegenstrijdig is met de wensen van de bewoners die op de informatiebijeenkomsten aanwezig waren. Evert-Jan van den Akker, projectleider van de verbindingweg doet verslag van de voortgang van dit project. Hij vertelt dat er op een aantal plaatsen grondonderzoek heeft plaatsgevonden en dat er funderingsberekeningen zijn gemaakt. Door de slappe grond is duidelijk dat er gekozen zal worden voor diverse soorten fundering. Voor de aanleg van de brug over de Nieuwe Vaart is door Rijnland bepaald dat de huidige dijken in stand moeten blijven. Hierdoor zal de brug waarschijnlijk iets langer moeten worden. Een voordeel hiervan zou kunnen zijn dat er een fietsonderdoorgang mogelijk wordt. De gemeente heeft inmiddels 3 percelen/woningen aangekocht. Op korte termijn zal er door de gemeente met de eigenaren worden gesproken over de verwerving van de overige gronden. Verder is er een archeologisch, een luchtkwaliteits- en een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Er hebben in oktober en november jl. twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor de direct omwonenden van deze toekomstige weg. Op deze bijeenkomsten maar ook op de bijeenkomst van het programmateam is gesproken over de economische levensvatbaarheid van het glastuinbouwgebied, de aanleg van het 2e tracĂŠ van de verbindingsweg, de herinrichting van de Huyssitterweg, alternatieven op welke plaats een verbindingsweg zou kunnen worden aangelegd, de fietsroutes, de geplande ligging van de weg ten opzichte van het Laantje van Van Kampen en over de burg over de Nieuwe Vaart. De aanwezige bewoners hebben van Evert-Jan een verslag van de bijeenkomst gehad. Het is de bedoeling is dat een verkeers- en vervoersplan dit jaar door de gemeente zal worden opgesteld en behandeld. Over de ligging van de weg zegt Evert-Jan dat het gemeentelijk projectteam ervoor gekozen heeft de gemeenteraad te adviseren de weg tegen het Laantje van Van Kampen aan te leggen. Hij begrijpt de emoties als gevolg van deze keuze. De keuze is voornamelijk ingegeven door een afweging van de diverse beleidsdocumenten en doordat de gemeente geen risico willen lopen dat een restkavel op termijn zal worden bebouwd of een ander bestemming zal krijgen. Bij de definitieve keuze zal het projectteam rekening houden dat de lucht- en geluidskwaliteit voor de bewoners van dit laantje binnen de normen blijft. Het projectteam zal aan het college en de gemeenteraad duidelijk maken waarom zij tot de keuze gekomen is maar de uiteindelijke beslissing waar de weg komt te liggen zal gemaakt worden door de gemeenteraad. Het is belangrijk dat de gemeenteraad ook op de hoogte is van de andere voorstellen van de ligging van de weg zegt Evert-Jan.


- 10 In de komende bijeenkomst van het programmateam zal o.a. (verder) gesproken worden over de landschappelijk inpassing van de weg, een voorstel voor de breedte van het wegdek, een tijdelijke aansluiting van de weg op de Dr.van Noortstraat en wanneer en hoe de bestuurlijke besluitvorming gaat plaatsvinden. Over de nieuw aan te leggen weg worden door diverse aanwezigen vragen gesteld over het aantal verwachte verkeersbewegingen, de rijksbufferzone, of de provincie en het ministerie van VROM akkoord gaan met de aanleg, over de noodzakelijke breedte van de weg, of er drempels worden aangelegd, over de landschappelijke inpassing, over het talud bij de brug, over de bereikbaarheid van koeien naar de Westeinderpolder en over de keuze van de fundering van de weg. Koos van Wissen geeft aan dat de Adviesraad en het programmateam, in meerderheid, gekozen heeft voor de z.g. middenvariant van de weg. Hierbij wordt de weg ongeveer 40 meter vanuit het Laantje aangelegd en blijft er een restkavel van ongeveer 20 meter. Als reactie op de diverse vragen zegt Evert-Jan het volgende: er heeft regelmatig ambtelijk overleg plaatsgevonden met de provincie en het ministerie. Als het (concept) bestemmingsplan gereed is zal verder overleg moeten plaatsvinden en zullen partijen officieel akkoord moeten gaan met de plannen. Er is een verkeersmodel gemaakt waarbij wordt uitgegaan dat er in 2020 ongeveer 3.300 verkeersbewegingen per dag plaatsvinden. Het is niet de bedoeling dat er drempels of andere verkeersobstakels worden aangelegd omdat dit extra trillingen (in de slappe grond) zal geven. Met de grondeigenaren zal de gemeente overleg voeren over de bereikbaarheid van vee in de Westeinderpolder. Tot slot wordt verteld dat een zandfundering iets meer tijd kost (maar niet wezenlijk) dan bijvoorbeeld een piepschuimfundering. Bij een definitieve keuze van de fundering zal dit worden meegenomen. Kulturhus Marianne Rood is de projectleider van dit project. Zij vertelt dat er eerder plannen zijn gemaakt voor de bouw van een kulturhus en de bouw van ongeveer 45 woningen voor senioren op de locatie van de huidige school en het perceel naast de huidige basisschool. De gemeente is er niet in geslaagd om deze grond te verwerven. Om die reden wil de gemeente het kulturhus nu realiseren op de locaties van de school en het Dorpshuis met gebruikmaking van de bestaande (aan te passen) gebouwen. De gemeente wil snelheid maken met de realisatie. Koos van Wissen zegt mede namens de overige leden van de Adviesraad dat er in 2006 begonnen is met het traject van de Gebiedsvisie, onder andere omdat er geconstateerd werd dat het aantal voorzieningen in rap tempo afnam en dat er woningen voor ouderen noodzakelijk waren (en nog steeds zijn). Het kulturhus vormt één van de belangrijkste elementen uit de Gebiedsvisie. Om de diverse doelstellingen te realiseren is het op één plek samenbrengen in het kulturhus een essentiële voorwaarde. De realisatie van ouderenwoningen is volgens de Adviesraad cruciaal voor de doorstroming binnen het woningbestand en daardoor voor de vitaliteit van het dorp.


- 11 Het is van belang hiervoor een oplossing te vinden. Verder is de Adviesraad van mening dat het ‗oplappen‘ van de bestaande gebouwen (school, dorpshuis) niet de oplossing is om de betreffende doelstellingen van de gebiedsvisie te bereiken. Met name de school is nodig aan vervanging toe. Hiervoor heeft de Gemeenteraad expliciet budget beschikbaar gesteld. Nu investeren in de bestaande gebouwen betekent dat de realisatie van een kulturhus op één locatie in de komende 20-25 jaar niet meer mogelijk is. De Adviesraad ziet ook dat de gemeente voor een forse bezuinigingsopgave staat en zij realiseert zich dat Stompwijk niet geheel zal ontkomen aan deze bezuinigingsopgave. Daarom wil de Adviesraad graag, in samenwerking met de toekomstige partners van het kulturhus en de gemeente, voorstellen ontwikkelen op welke wijze het kulturhus toch (op korte termijn) gerealiseerd kan worden op de ‗schoollocatie‘. Kortom, het nadrukkelijke verzoek aan het college is: NEEM NU GEEN ONOMKEERBARE BEZUINIGINGSBESLISSINGEN en geef ons de tijd om er uit te komen. Vanuit de zaal wordt gevraagd waar het mis is gegaan met de aankoop van de grond en of de eerdere plannen van de kerk voor de bouw van woningen nu weer bespreekbaar zijn. Marianne Rood zegt dat de gemeente snel stappen wil zetten voor de realisatie van een kulturhus en dat er meerdere varianten bezien zullen worden. Rondvraag en sluiting Naar aanleiding van een opmerking van Arnold van Swieten wordt door wethouder Van Ostaijen gezegd dat voor de verkeersveiligheid op de N206, bij de kruising met de Meerlaan, enkele smilies worden geplaatst. Ook zal worden nagegaan of het noodzakelijk en mogelijk is om stoplichten te plaatsen bij de kruising Meerlaan/N206 gedurende de afsluiting van de Hoge Brug. De gemeente zal in overleg met de bouwmaatschappij zorgen voor passende veiligheidsmaatregelen tijdens de volledige afsluiting van de brug. Zo nodig zullen er aanvullenden maatregelen getroffen worden aldus de wethouder. Tot slot bedankt Koos alle insprekers voor hun toelichting en inbreng en sluit de vergadering. Namens de Adviesraad Aad Janson, secretaris


-13Srednaag Dat: De bouw voor de optocht gestaag vordert. ...De basiskleur Srednaagedgeel is geworden ...De kinderen dezelfde kleur hadden aan het eind v/d middag ...Afgelopen zaterdag het pannenbier kon worden aangebroken ...Dit hebben we dan ook maar gedaan ...Wij nu ook op facebook zijn te vinden www.facebook/srednaaged ...Daar foto’s en video’s van de afgelopen jaren zijn te zien ...Je nu dus ook vriendjes van ons kan worden, leuk hé ...Onze site www.srednaag-ed.nl deze week een RIO update krijgt ...Voor die gelegenheid onze prijzenkast afgelopen zaterdag digitaal is vastgelegd ...Wij volgende week onze primeur onthullen in de Dorpsketting ...Wij dit a.s. zaterdag al willen doen in de eigen gelederen. ...Wij bij deze Prins , Page & Opper van de Gaanders willen uitnodigen om a.s. zaterdag naar onze opbouwlocatie bij Rinus te komen om de primeur bij te wonen. ...De tijd nog even afgestemd gaat worden. ...Wij ook deze week weer een strip hebben ...Dit een boodschap is voor de jeugd . ...Omdat wij namelijk altijd al met elkaar drinken. Tot volgende week Faala x3 Pr commissie Srednaag-Ed Van Gaandrië naar RIO op twitter: @srednaaged & facebook/srednaaged

Gezocht: Zelfstandige en ervaren hulp in de huishouding. Ongeveer 4 uur per week. Doctor van Noortstraat 113a en b (oude bankgebouw). Mobiel 0630454730


-14Het COOPJE van de week

De Graaf — Stompwijk

Heineken bier per krat tweede krat halve prijs

€ 12,39 € 6,15

2 kilo Jonagold appels 2 kilo Elstar appels

€ 2,50 € 2,50

Gegaarde kipfilet 4 stuks

€ 4,98

1 kilo Stompwijkse jonge kaas

€ 6,98

4 stuks saucijzenbroodjes

€ 2,00 Hoefblad 22

Vraag vrijblijvend een offerte aan. Telefoon: 071-5801878 06-51153686 Email: peter.selier@wanadoo.nl


Slagerij van der Geest KEURSLAGERKOOPJE Katenhaasje 3 stuks

6,50

Varkensfiletlapje naturel of gemarineerd 4 stuks

5,50

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-16Rondweg breder dan de N206

Op 10 februari was er een adviesraadavond die door een aantal raadsleden van GroenLinks bijgewoond werd. Op de agenda stonden onder andere het Kulturhus en de rondweg fase 1. Wat verbaasde was dat in de planning van de rondweg fase 1 nog steeds gesproken wordt over een weg van maar liefst 7 meter breed. Ter vergelijking, dit is breder dan de N206 nu is. Bij de vaststelling van het voorlopig ontwerp in 2009 heeft GroenLinks al aangegeven dat de breedte van de weg aangepast dient te worden. Ook is destijds aandacht gevraagd voor een landschappelijke inpassing. Verder is GroenLinks van mening dat zonder fase 2, de rondweg fase 1 weinig tot niets oplost. Na de vaststelling van het voorlopig ontwerp door de raad is er wel het e.e.a. in de wereld veranderd, zo ook in Leidschendam-Voorburg. Plannen die toentertijd als reëel werden ervaren worden in onze huidige economische situatie anders bezien. GroenLinks vraagt zich daarom af of zonder een levensvatbaar tuinbouwgebied en zonder fase 2 de rondweg, fase 1 er überhaupt zou moeten komen. Ook de voortgang van de bouwplannen van het Kulturhus bracht op de adviesavond de nodige reacties teweeg. GroenLinks heeft goed geluisterd naar hetgeen hierover naar voren werd gebracht. Er was veel input van de Stompwijkers, waar wij erg blij mee zijn en die wij ook zeker mee zullen nemen naar de raad. Carla Wijnhoven-Kleihorst Raadslid GroenLinks

Huize Emmaus Dinsdag 22 februari om 14.30 uur bent u van harte welkom in Emmaus. Het Josari-Orkest uit Alphen a/d Rijn treedt op met een zeer gevarieerd programma. Zij spelen van het bekende Hollandse repertoire tot liedjes uit musicals en populair klassieke melodieën. De groep bestaat uit ± 24 leden en staat o.l.v. dirigente Clara Boschma. Het karakter van het orkest doet denken aan een kamerorkest met heel verschillende instrumenten; viool, mandoline, gitaar, blokfluit, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trombone en percussie. Boekjes met zangteksten in grote letters worden uitgedeeld. Meezingen, klappen en dansen mag. Entree voor niet- bewoners €2,- incl consumptie Emmaus, Bennebroekweg 1 , Zoeterwoude dorp. (Tel. 071 5809203)


-17-

Woej4kids in de voorjaarsvakantie De voorjaarsvakantie komt er aan! Doe ook mee aan de activiteiten van Woej4kids! Woej organiseert op dinsdag 1 maart van 12.00 uur tot 16.00 uur een speelmiddag op de Bouwspeelplaats. Tijdens deze middag zorgt Woej voor een leuke knutselactiviteit met papier-maché. De middag zal worden afgesloten met een kinderdisco. Kosten voor deze activiteit bedragen € 2.50 voor kinderen zonder Woej4kids Doepas en € 2.00 voor kinderen met een Woej4kids Doepas. Woensdag 2 maart gaat Woej naar Speelparadijs Zuiderpark. Vanaf wijk- en dienstencentrum De Groene Loper, van Royenstraat 2 te Voorburg, wordt om 11.45 uur verzameld, om 16.30 uur zijn we weer terug bij de Groene Loper. Vanaf de Bouwspeelplaats, Prinsenhof 21A te Leidschendam, wordt om 11.45 uur verzameld en zijn we om 17.00 uur terug. Kosten voor deze activiteit bedragen € 7.00 voor kinderen zonder een Woej4kids Doepas en € 5.00 voor kinderen met een Woej4kids Doepas. Op vrijdag 4 maart gaat Woej schaatsen op de ijsbaan in Leidsenhage. Vanaf de Bouwspeelplaats, Prinsenhof 21A te Leidschendam, wordt om 10.15 uur verzameld en zijn we om 14.30 uur terug. Kosten voor deze activiteit bedragen € 5.00 voor kinderen zonder een Woej4kids Doepas en € 4.50 voor kinderen met een Woej4kids Doepas. Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Woej-kinderwerkster Monika Borsboom. Tel: 06-30028003 of e-mail: monika.borsboom@woej.nl. Opgeven kan tot 24 februari.

Voetjes van de vloer bij Woej Aanstaande zondag 20 februari staat het zondagmiddagcafé in wijk- en dienstencentrum Oranjehoek weer in het teken van muziek. Er is een optreden van zanger- entertainer Wim Huismans die zich begeleid op Keyboard. Het belooft weer een gezellige middag te worden. Gezien het succes van de vorige weken is het programma aangepast. Tussen 12.00 uur - 13.00 uur staan de soep en broodjes klaar . Indien u problemen heeft met vervoer, dan kunt u dit melden en wordt er naar een oplossing gezocht. Het programma begint om 13.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Informatie WDC Oranjehoek (Oranje Nassaustraat 1 Voorburg) tel: 3863113 of tymen.colijn@woej.nl


-18-

Lieve Mensen Paarden, koeien, schapen, geiten, varkens, kippen; het zijn allemaal schepsels van God. En wij hebben de plicht goed voor ze te zorgen. Het lijkt daarom nergens op om ze maar massaal te doden bij een dierziekte-uitbraak. Houdt het dierziektebeleid van regering en Brussel in de gaten en help voorkomen wat 10 jaar geleden (mkz) en nog pas geleden (Q-koorts) gebeurd is. Wordt lid van de NBvH als je met hart en ziel hobbylandbouwdierhouder bent, donateurs zijn ook van harte welkom!!! Kijk op www.hobbydierhouder.nl of e-mail: info@hobbydierhouder.nl Groetjes van Marjolein Steenstra

Constructiebedrijf Luiten BV is een ambitieus, middelgroot bedrijf dat zeer uiteenlopende staalconstructies maakt en monteert. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan constructies voor middelgrote bedrijfshallen, trappen, hekken, bordessen, luifelconstructies en portalen. Ook aluminium en RVS kunnen we verwerken. Wij zijn op zoek naar een

Metaalbewerker Als metaalbewerker bij Luiten BV ben je zowel binnen in de productie, als buiten tijdens de montage, inzetbaar. Je beheerst meerdere lasprocessen en bent in staat om zelfstandig vanaf technische tekeningen te werken. Rijbewijs is een pre. Wij bieden een veelzijdige baan binnen een dynamisch bedrijf met goede arbeidsomstandigheden. Wil jij met jouw positieve instelling en ruime ervaring ons team compleet maken, neem dan contact op. Luiten BV. Tav. dhr. M.Bouma. Huyssitterweg 35 . 2266 HE Stompwijk Tel. 071-5801030 . Fax. 071-5801416 Email. info@luiten-constructie.nl


-19Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk Nieuwsbrief KBO - Stompwijk Contributie betalen U kunt in de loop van deze maand een bestuurslid van de KBO aan de deur krijgen voor het aanbieden van de contributiebrief. Zoals vorig jaar is het mogelijk om het bedrag te betalen door middel van een bank of giro overschrijving (voorkeur). Het bedrag voor het lidmaatschap is € 21,— p.p. Jaarkalender 2011 Doordat er een aantal wijzigingen zijn in deze kalender, krijgt u met de volgende nestor een aangepaste kalender toegestuurd, hierin zijn een aantal activiteiten toegevoegd of is de datum gewijzigd, de uitvoering zal herkenbaar zijn door de toevoeging ―gewijzigd‖. Bedevaart naar Den Bosch (Bossche –Bedevaart) 10 mei Ook dit jaar gaan wij 10 mei weer naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, gezien de positieve reacties op de bedevaart van 2010, houden wij de zelfde volgorde aan zoals vorig jaar. De volgorde is als volgt: 10.30 uur aankomst in restaurant ―De Parade‖voor de koffie met een Bossche Bol, 12.00 uur plechtige eucharistieviering in de St. Jan, 13.30 uur einde eucharistieviering, 15.30 uur plechtig lof in de St. Jan, 16.30 uur vertrek naar huis. Zoals u misschien is opgevallen, is de lunch vervallen, dit om de kosten zo laag mogelijk te houden. De kosten voor deze dag inclusief verzekering bedragen € 36,— per persoon. Bij deelnamen van meer dan tien personen, komt de bus naar sporthal de Meerhorst in Stompwijk. Opgave op de soos of per telefoon 071-5804342, uw opgave moet voor 15 maart binnen zijn. Het bestuur van KBO Stompwijk

Aanstaande zaterdag worden de lessen van Zumba en Zumba gold in het Dorpshuis samen gevoegd vanwege veel afmeldingen. De les is van 10.00 t/m 11.00u. Er is nog steeds voldoende ruimte voor meer geïnteresseerden in de zumba lessen van zaterdag ochtend. Zumba gold: 9.30 t/m 10.30 u Zumba: 10.30 t/m 11.30 u Kom gerust een keertje kijken of een lesje mee doen! Laura Oliehoek


Stompwijk ‗92

-20-

afdeling voetbal Senioren Zaterdag 19 februari Team Waar Tegen Vertrek aanv Wednr Zat 1 Uit Noordwijk 7 13.30 14.30 72442 Zat 2 Uit UDO 4 14.00 15.00 49201 Zondag 20 februari Zon 1 Thuis Bernardus 1 14.00 17312 M.P.A. v. Zeijl Zon 2 Thuis HVV 4 10.30 24379 C. Beij Zon 3 Rust Zon 4 Thuis SJC 10 14.00 17987 ???? Zon 5 Thuis REMO 9 10.00 162190 A. Geurtsen Zon 6 Uit DOSR 8 11.00 12.00 14092 Zon 7 Uit Alphen 7 13.00 14.00 22384 Zon 8 Thuis Alphen 8 12.00 138713 K. Janson Namens het bestuur aanwezig: Marc Tilburg De bardienst (11.30 – 14.00 uur) wordt deze week verzorgd door: Zondag 3 Dinsdag 22 februari O 23 Uit Meerburg

O23

Junioren Zaterdag 19 februari A1 Uit VEP A1 B1 Thuis DSVP B2 C1 Uit HBS C5 D1 Thuis VVSB D3 D2 Thuis Soccer Boys D4 D3 Rust E1 Rust E2 Uit ARC E9 E3 Rust F1 Uit Woubrugge F1 F2 Uit Alphense Boys F14 F3 Rust F4 Rust MB 1 Uit Foreholte MB1 Namens het jeugdbestuur aanwezig:

20.00

13.30

144951

09.45

14.30 12.30 10.45 10.30 12.30

116276 50335 185509 160989 178013

11.30

12.30

161208

07.45 07.30

08.45 08.30

161475 161564

13.45 14.45 Fred Wolters

42403

Koppelkaarten De winter loopt op zijn einde, dus beste mensen, kom uit uw winterslaap en ga klaverjassen in de kantine van Stompwijk‘92. Vrijdag 18 februari is het weer zover en de start is om 20.15 uur. Voor degene die van koffie houden, staat er vanaf 19.30 uur 'n bakkie klaar. Jeugdcie Stompwijk‘92


-21-

VV/ZZ Zaalvoetbalkampioenschap 2011 Komende zaterdag staat de laatste en beslissende avond al weer op het programma. We hebben weer een mooi speelschema kunnen loten met behulp van de charmante dames van Andrea‘s Haarstudio. Aan het eind van de avond, direct na afloop van de finale, zullen we de prijsuitreiking gaan doen in de kantine. Het winnende team zal naast de felbegeerde wisselbeker een prijs ontvangen. Ook zullen aan de verliezend finalist, de beste keeper, de topscorer en topscoorster en de Most Valuable Player een prijs worden overhandigd. Bij een gelijk aantal doelpunten in de strijd om de topscorer- of topscoorsterprijs zullen er penalty‘s worden genomen. Daarnaast is er een prijs voor de winnaar van de damespoule en we hebben nog een Fairplay-prijs voor het meest sportieve deelnemende team. Gedurende de avond zal in de kantine een DJ voor het goede doel plaatjes gaan draaien. U kunt al voor €0,50 een plaatje aanvragen. De opbrengst zal naar de stichting Lifeschools For All Kids gaan. U zult de mensen, die deze stichting beheren, gaan ontmoeten in de loop van de avond. Verder willen wij de deelnemers het volgende verzoeken. Ben je als deelnemer al uitgeschakeld na afloop van de poulefase of eerder op de finale-avond, ga dan niet naar huis of blijf niet thuis, want het kan zo maar zijn dat je in de prijzen valt. Wedstrijdschema Finale-avond 19 februari 2011 Achtste Finale: 18.00-18.151 3x Niks ZZ 18.15-18.302 S.V.C. Camp Nou Sixpack 18.30-18.453 Orion De Blauwe Duivels 18.45-19.004 Leipe Loetjes TZN 19.00-19.155 SJZ Stöm Drönken BK 19.15-19.306 Henk de Vriep De Toko 19.30-19.457 De Broekies Team O’Neill 19.45-20.008 Ed’s Team Hatseflatsers Kwartfinale: 20.00-20.20I 20.20-20.40II 20.40-21.00III 21.00-21.20IV

Winnaar Winnaar Winnaar Winnaar

Halve Finale: 21.20-21.45VV 21.45-22.10ZZ

Winnaar I Winnaar III

Winnaar II Winnaar IV

Finale: 22.15-22.451-2

Winnaar VV

Winnaar ZZ

1 3 5 7

Winnaar Winnaar Winnaar Winnaar

2 4 6 8

Ondanks de geslaagde avonden, willen wij de deelnemers wijzen op het volgende. Na afloop van de speelavonden hebben wij kapotte glazen en behoorlijk veel ‗eigen gebruik consumpties‘ gevonden in de kleedkamers. Wij willen benadrukken dat dit zeker niet de bedoeling is.


-22Deelnemers die in de kleedkamers na hun gespeelde wedstrijd even gezellig wat consumpties willen nuttigen, kunnen in de kantine plastic bekertjes verkrijgen en het vat bier is echt niet zo gauw leeg, dat er eigen bier moet meegenomen worden. Graag aandacht hiervoor. Rest ons nog iedere bezoeker, deelnemer of vrijwilliger een gezellige, spannende en plezierige finale-avond toe! Tot dan, mis het niet! Martijn Oudshoorn namens VV/ZZ

afdeling handbal Programma voor Team Waar DS1 thuis DS2 uit HS1 uit HS2 uit DBJ1 vrij DBJ2 thuis HBJ1 vrij HBJ2 vrij DCJ1 vrij DCJ2 vrij GCJ1 thuis DDJ1 thuis DEJ1 vrij

zondag 20 februari 2011 Tegen Tijd Locatie VELO 2 12.00 Meerhorst MSV 1 11.50 Overkant Conventus 2 11.10 Develsteinhal DES ´72 2 12.10 De Donck

Scheids Dulk/Weterings W.Knijnenburg C. van Belzen DES ´72

Wednr 921 11555 10953 8398

Hercules

13.10

Meerhorst

Els

12741

Verburch 4 ODIS 4

10.10 11.00

Meerhorst Meerhorst

Lilian

12562 8967

Aankomende zondag spelen de dames om 12 uur tegen VELO. Bij deze wil de afdeling handbal de balsponsor, Geerd en Cobia Goeman, alvast bedanken voor hun bijdrage.

Stompwijkse zaalvoetbal in de lift! Een goede verdediging heeft maar weinig aanval nodig! Zaalvoetbalverslag door Guus Vincenten: Zaalvoetballen is de laatste jaren erg populair geworden. Ook bij Stompwijk` 92 is het aantal teams toegenomen. Het eerste en tweede team spelen inmiddels op goed niveau. Afgelopen donderdag moest Stompwijk ‗92 1 aantreden tegen zaalvoetbalvereniging Oliveo te Pijnacker. Oliveo is een geduchte tegenstander aangezien zij de koppositie aanvoeren in de eerste klasse. In de vertrouwde sporthal De Meerhorst werd er enige tijd geleden met 6-1 verloren.


-23De laatste weken is het eerste team van Stompwijk aan een opmars bezig, om zo de kelder van de eerste klasse te verruilen voor een positie in de middenmoot, hetgeen haalbaar moet zijn. Met slechts ĂŠĂŠn wissel en twee ingehuurde spelers van het tweede elftal begonnen we aan de wedstrijd. Trouwe coach Yorick Boon ging er eens goed voor zitten, en had alle vertrouwen in een goede afloop. Gebroeders Ronald en Wouter van Santen hebben op het veld al menig wedstrijd samen gevoetbald, en zijn ook weer tijdens het zaalvoetbal herenigd. Stompwijk speelt altijd erg defensief, en wacht rustig of om zo nu dan eens een aanval te plaatsen. Het was Oliveo die de leiding nam in de wedstrijd. Door een individuele actie van de aanvaller van Oliveo zag de Stompwijkse zaalvoetbaldoelman Guus Vincenten de bal in de goal verdwijnen. Enige tijd later kreeg Stompwijk een terechte strafschop toegekend, en het was Wouter van Santen die de bal recht door het midden achter de sluitpost van Oliveo schoot. Kees de Jong had waarschijnlijk oude beelden van Dennis Bergkamp bestudeerd , want met een magistrale stiftbal stuurde hij de doelman van Oliveo het welbekende bos in. Slechts enkele minuten later scoorde Oliveo de gelijkmaker, en met een stand van 2-2 gingen we de rust in. In het tweede bedrijf had Oliveo zeker 90% balbezit, en kon Stompwijk niks anders doen dan verdedigen. Het was bijna de gehele tweede helft een enorme aanvalsgolf richting het doel van Stompwijk. Inmiddels hebben alle spelers al de nodige ervaring opgedaan met zaalvoetballen, en is het een muur van een verdediging. Tot grote frustratie van de zeer jonge spelers van Oliveo bleef de stand van 2 -2 tot diep in de tweede helft gehandhaafd. Met slechts 4 minuten op de klok was er een zeer schaarse tegenaanval van Stompwijk. Mike van de Nouwenland kreeg de bal via een omweg bij Timo van Marwijk, en deze kon de bal eenvoudig binnenschuiven. In de daarop volgende resterende speeltijd heeft coach Yorick Boon moeten toekijken met een verhoogde hartslag, want het eenrichtingsverkeer naar het doel van Stompwijk werd weer hervat. Het waren een aantal hectische slotminuten, maar uiteindelijk klonk het verlossende eindsignaal van de scheidsrechter, en gingen de drie punten mee naar Stompwijk. Het was naar ieders groot vermaak om met defensief voetbal een overwinning te behalen tegen de koploper. Oliveo sprak van anti-voetbal van Stompwijkse zijde, maar een goede verdediging heeft maar weinig aanval nodig! A.s. maandag om 20.00 uur speelt het tweede team van Stompwijk thuis in De Meerhorst tegen RKDEO uit Nootdorp. Guus Vincenten

Brillenglas kwijt Afgelopen zaterdagochtend is Joost een brilglas verloren, waarschijnlijk bij de sporthal. Heeft iemand iets gevonden? Groetjes fam. van Bemmelen, Tel. 5804172


Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER De openingstijden van De Keldermeester zijn: Maandag 09:00 – 12:00 uur Dinsdag 09:00 – 18:00 uur Woensdag 09:00 – 12:00 uur Donderdag 09:00 – 12:00 uur Vrijdag 09:00 – 18:00 uur Zaterdag 09:00 – 16:00 uur Zondag gesloten Tevens is het mogelijk om uw bestelling thuis te laten bezorgen. U kunt uw bestelling doorgeven via: Telefoon 071 – 580 15 90 Fax 071 – 580 36 03 Geen bezorgkosten binnen Stompwijk!

Viert u uw verjaardag, organiseert u een barbecue of wilt u gewoon eens een dag niet in de keuken doorbrengen? Bestel nu de heerlijke, ambachtelijke salades bij Party Herberg Het Blesse Paard! 4 pers. 6.pers 8 pers. Waldorffsalade € 20,25 € 29,25 € 37,25 Kip-kerrie salade € 18,00 € 26,50 € 34,50 Salade Niçoise € 18,00 € 26,50 € 34,50 Huzarensalade € 17,75 € 25,25 € 32,00 Zalmsalade € 17,75 € 25,50 € 32,00 Pastasalade € 14,25 € 20,75 € 26,75 Telefoon 071 – 580 15 90

10 pers. € 44,50 € 42,00 € 42,00 € 38,00 € 38,00 € 32,50


- 25 -

Slank en fit het voorjaar in! Zorgaanbieder Florence start in maart 2011 de cursus Sportief op gewicht in combinatie met fitness in Leidschendam en Leidschenveen. In deze cursus, die bestaat uit twaalf bijeenkomsten, wordt gewerkt aan het voedings- en bewegingspatroon. Het eerste uur wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut gesport. Aansluitend krijgen deelnemers een uur voedingsadvies van een diëtist. Eenmaal per week kan men extra komen sporten. De cursus start op dinsdag 8 maart om 14.30 uur bij beweegcentrum Multi Fysio in Leidschendam en op maandag 28 maart om 19.00 uur bij Active Health Center in Leidschenveen. De kosten bedragen € 105,- per persoon. Houders van de Florence-pas krijgen € 15,- korting. Voor meer informatie, aanmelding of het volledige cursusprogramma kunnen geïnteresseerden kijken op www.florence-zorg.nl of bellen met Florence, 070 – 41 31 000.

Woensdag 23 februari – Op de grens van winter en lente Op woensdag 23 februari organiseren het IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieu Educatie) afd. Den Haag en Omstreken en de Stichting Bomen Over Leven een wandeling in Park Rozenrust in Leidschendam onder leiding van Ria Hoogstraat. Kinderen zijn welkom en krijgen extra aandacht van de gids. Het wordt een wandeling op de grens van winter en lente. Wat staat er allemaal in bloei en zou de hommelkoningin al wakker zijn? We verzamelen om 14.00 uur bij het witte huisje aan de Veursestraatweg 102 A. Hier is ook een kleine parkeerplaats. Duur: ongeveer anderhalf uur. Het park is verboden voor honden.

Let op onze weekendaanbieding 2 bossen tulpen voor € 5.Bloemen bezorgen = geen probleem, voor 11 uur besteld, dezelfde dag vers bezorgd !!! Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 Stompwijk // 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten.


-27-

Manon v.d. Kraan regiokampioen en Beau Spaan reservekampioen Beau Spaan en Manon v.d. Kraan mochten afgelopen weekend in manage Oostmoer in Stad aan het Haringvliet starten op de KNHS regiokampioenschappen van Zuid Holland. Beau startte met haar pony Ahoy in de klasse L1 cat. a/b pony‘s. Beau en Ahoy reden een super proef waarin zij vooral uitblonk op het onderdeel middendraf. Dit viel zelfs de verslaggeefster van de KNHS op waardoor Beau nog werd geĂŻnterviewd voor de site van de KNHS en het maanblad Paard en Sport. Beau werd met Ahoy reservekampioen. Manon startte met haar pony Urose in de klasse b cat. d/e. Manon reed met Urose een keurig foutloze proef. Na 11 starts werd er een tussenstand bekend gemaakt, Manon stond 1ste met 68%, maar ja er moesten nog 11 combinaties starten dus moesten we nog even geduld hebben. Bij de prijsuitreiking bleek dat Manon niet werd overtroffen en kon Manon met de Kampioenstitel naar huis. Meiden super gedaan, van harte gefeliciteerd van ons allemaal.


- 28 -

IJSCLUB ‗NUT EN VERMAAK‘ Podiumplek Thom bij Grunobokaal Afgelopen weekend werd in Groningen gestreden om de Gruno Bokaal. Naast het NK Allround de enige wedstrijd waar een grote meerkamp wordt verreden. Met uitzondering van de rijders die aan het WK allround deelnamen was de gehele (sub)top van Nederland, waaronder Thom van Beek, aanwezig. Thom presteerde het hele weekend uitstekend en bewees wederom een allround talent te zijn. Na de eerste dag stond hij op de 2e plek in het klassement na 38.31 op de 500 meter en 6.53.75 op de 5000 meter te hebben gereden. Na de 1500 meter (1.53.79) wist hij zijn 2e plek te consolideren. Op de afsluitende 10 km moest hij echter capituleren voor de meer ervaren Mark Ooijevaar. Toch kon Thom erg tevreden met zijn 1e 10 km in 14.21.13. Gruno Bokaal

500m

5000m

1500m

10.000m

Klass.

Thom van Beek 38.31

6.53.75

1.53.79

14.21.13 pr

3e

Tjilde en Manja in actie tijdens BSK Op de Uithof werd gestreden om het baansprintkampioenschap. Tjilde Bennis en Manja van Wissen hadden zich hiervoor geplaatst. Tjilde kon terugkijken op een prima wedstrijd. Ze werd 11e in het eindklassement bij de pupillen en wist zich op alle afstanden fors te verbeteren. Op de 100 meter scoorde ze 13.34, op de 300 meter 32.22 en op de 500 meter 51.29. Manja eindigde bij de meisjes C als 14e en kon met 2 p.r.’s huiswaarts keren. Op de 100 meter (13.13) en de 300 meter (31.58) was ze sneller dan ooit. Alleen op de 500 meter zat een pr er niet in (49.80). BSK 2011

100m

300m

500m

klassement

Tjilde Bennis

13.34 pr

32.22 pr

51.29 pr

11e

Manja van Wissen

13.13 pr

31.58 pr

49.80

14e

Tom de Haas

Angky’s kapsalon Ik wil graag uw haar knippen, permanenten of kleuren. Bij mij thuis of, als u dat gemakkelijk vindt, bij u thuis. Voor volwassenen en kinderen.

KnippenVolwassenen Volwassenen kinderen alleen pony Permanenten U kunt bellen voor meer informatie of een afspraak.

€ 10,00 € 10,00 € 7,50 € 5,00 € 30,00

Angky, Huyssitterweg 5, 2266 HE Stompwijk Tel.: 06-10 16 98 60


-29-

Erben v.d. Lans 1ste en Bram de Roode 3de in ijshal Leiden Zaterdagochtend 12 februari waren er district wedstrijden voor de benjamins en mini's. Bij de mini's werd Erben 1ste. Een hele knappe prestatie nadat Erben ook nog vorige week op de Weissensee 42 en 50 km. heeft gereden. Bram haalde weer een knappe 3de plek. Gefeliciteerd jongens, grote klasse. Bij de mini's meisjes reden Myrthe, Fleur en Mandy. Mandy ondanks val, reed een pr op 2 ronden. Joy viel ook op twee ronden, maar liep daarbij een dikke knie op waardoor ze de tweede keer niet meer kon schaatsen. Freek viel met twee ronden, waardoor hij niet in de prijzen viel. Met 1 ronde wel een pr. Youp reed op alle twee de afstanden een mooi pr. Bij de benjamins vlogen de seconden van hun pr af. Amy. Jelsie en Davy hebben heel wat van hun pr af gehaald. Ook jullie hebben het goed gedaan. Dus weer goed gepresteerd. Ik heb erg van jullie genoten. Voor de volledige uitslag zie de web-site. Groetjes Marjo


- 30 Marathonschaatsen Op de Oostenrijkse Weissensee werden onder prima omstandigheden de geplande wedstrijden verreden. Weliswaar was het ‘s morgens soms met - 17° bitter koud. Als de stralende zon haar werk gaat doen wordt het al snel aangenamer zowel voor de rijders als voor het publiek en verzorgers. Op zaterdag 29 januari werd de AKM (Aart Koopmans Memorial) over 100 km verreden. De massasprint werd een prooi voor Sjoerd Huisman. Bij de dames, ook een massasprint, won zijn zus Mariska. Maandag 31 januari was de ploegenachtervolging. Spannend tot de laatste rit knokten de ploegen zich over 6 ronden van 600 meter naar de laatste rit. De finale ging tussen S.O.S Kinderdorpen en Groenehart.nl met Joost Juffermans, Jaap Smit, Kurt Wubben en Sandor Stuut. S.O.S. won met enkele centimeters. Bij de dames won MKBasics.nl. met Sandra t‘ Hart en Wieteke Cramer. Bijzonder boeiend deze wedstrijden. Woensdag 2 februari het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) over 100 km. Een bijzonder levendige wedstrijd. Met nog 70 km te gaan werden 3 vluchters ingelopen. Direct daarna vormde zich een kopgroep van 34 man. Ze kregen 2 minuten voorsprong. In de voorlaatste ronde van 10 km sloten nog 5 rijders aan bij de inmiddels gehalveerde kopgroep. Daaronder Gary Hekman, deze won de eindsprint voor Cristijn Groeneveld en Karlo Timermans. Bij de dames won Mariska Huisman, die de ontsnapte Maria Strek in de laatste meter klopte 3e. Danielle Bekkering. Zaterdag 5 februari was de Alternatieve Elfsteden Tocht over 200 km. Aanvankelijk leek het minder koud, maar één uur na de start, om 9 uur, was het - 14° . Veel rijders hadden last van de kou door te weinig kleding waaronder Sandor Stuut. Hij stapte af. In de 3e ronde van 12.5 km ontstond een kopgroep van 30 man. Een aantal van hen bleef de gehele wedstrijd vooruit. Ze reden naar een voorsprong van max. 4 minuten. Er werden wel pogingen ondernomen om naar de kopgroep te rijden. Ook vielen rijders terug in het peloton door vermoeidheid. Pas na 13 van de 16 ronden kwamen de echte mannen naar voren, waaronder Martijn van Es en Joost Juffermans. In twee ronden werd de kloof gedicht in groepjes van 3 tot 8 man. Na de aansluiting ontstond een kopgroep van 25 man in het begin van de laatste 12,5 km. Telkens probeerden rijders weg te rijden. Zo ook Martijn van Es. Hij kreeg 12 seconden maar werd weer ingerekend. Er volgde een zinderende finale met 24 man om de overwinning. Karlo Timmermans won nipt voor Mart Brugging en Martijn van Es. Joost Juffermans 16e en Jaap Smit iets daarachter 36e. Bij de dames won wederom Mariska Huisman de sprint van 12 dames voor Carla Zielman en Jolanda Langeland. In het Zweedse Fallun werd afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd om de KPN Super Prestige over 150 km verreden. Kurt Wubben (Groene Hart.nl) won voor Ruud Borst en Bram Bruske. Bij de dames won Danielle Bekkering. Karlo Timmermans en Mariska Huisman zijn de winnaars van de Grand Prix Volgende wedstrijden a.s. zaterdag in Groningen voor 1e divisie om 17.30 u, de dames om 19.00 uur en Top Divisie 20.00 uur Zaterdag 26e februari de Finale om de KPN cup in Heerenveen. Aad de Haas


- 31 Reglement Optocht 5 maart 2011 Startplaats; Verzameltijd;

Stompwijkseweg 66 (Scheria) Stompwijk 13.30uur Vertrek; 14.00 uur

Wij willen erop wijzen dat de normale verkeersregels gelden, dit betekent dat voor en na de optocht er geen personen op de kar mogen zitten !!! (politie gaat hier streng op toe zien) de bestuurder is hoofdverantwoordelijk, mag geen alcohol nuttigen geen alcohol onder de 16 jaar overmatig drankgebruik of dronkenschap is niet toegestaan verboden voor glaswerk op kar en om afval van kar te gooien obscene uitingen en gebaren zijn verboden Inzending; moet in het teken staan van het motto, dat is dit jaar: ―we gaan naar Rio‖ mag geen opvallende bedrijfsnaam of andere reclamemateriaal hebben moet goed kunnen rijden en veilig zijn voor deelnemers en publiek het is niet toegestaan tijdens de optocht en straatcarnaval enige vorm van reclame te maken Het ronddelen van flyers met standpunten of andere uiting van standpunten, die niet in het teken van het motto staan, zijn niet toegestaan De bestuurder van de inzending wordt vooraf verzocht een verklaring verplicht te ondertekenen wat betreft zijn of haar verantwoording voor- , tijdensen na de optocht. Iedereen die na afloop over de Meerlaan naar huis wil, wordt verzocht zich hier op te stellen. Dit op aanwijzing van de politie en/of Gaanders organisatie. Er mag niemand meer op de kar aanwezig zijn, na het eindpunt. Deelname aan optocht is altijd onder eigen verantwoording. Wij hopen dat alle deelnemers aan de optocht in de hierboven genoemde regels zijn/ haar verantwoording neemt. In ieder geval dat het reglement van de carnaval niet voorziet, beslist het bestuur van carnavalsvereniging De Gaanders. Prins Wim III, Page Margret, Opper Ronald, de Raad van Elf en het bestuur wenst iedereen een fantastisch en gezellige carnavalsdag toe, welk in het teken staat van de leut en de gein. Met vriendelijke groeten, Bestuur Carnavalsvereniging De Gaanders.


R. Bergers

Modern Tandtechnisch Laboratorium Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Ook voor ziekenfondsverzekerden Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572

Nu ook het adres voor: Straatkolken, afvoergoten en drainage Pvc buizen: alle maten en hulpstukken Stelconplaten: nieuwe en gebruikte Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl


-33-

Adventure for life Inloophuis Haaglanden organiseert op donderdag 17 februari van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond over de wandel-sponsortocht Adventure for life. Op deze avond krijg je informatie over de volgende sponsorreis van de Stichting Adventure for Life in september 2011. Kankerpatiënten en hun supporters maken dan samen een bijzondere reis en steunen tegelijkertijd een goed doel. Gastsprekers van deze avond zijn Ank Hilderink (bestuurslid Adventure for Life) en Antoinette van Doremalen (deelneemster). Wij heten je welkom vanaf 19.15 uur met een kopje koffie of thee. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.

----------------Leven na kanker Inloophuis Haaglanden organiseert 6 bijeenkomsten met als thema Leven na kanker. Misschien zou je het liefst op de oude voet van vóór de ziekte verder gaan, maar lukt dat niet. Of het is al een tijd geleden is dat je kanker had, maar je worstelt nog steeds met de gevolgen. De bijeenkomsten ‗Leven na kanker‘ helpen je in de verwerking en om ruimte te maken voor een nieuwe stap in wat jij nu nodig hebt. Je komt in contact met waar het jou om gaat. We gaan met elkaar in gesprek, maar we doen ook aandachtsoefeningen en gebruiken onze creativiteit. De bijeenkomsten worden begeleid door Bernadet Bos, ervaringsdeskundige en coach/trainer met uitgebreide ervaring in de begeleiding van mensen De bijeenkomsten ‗Leven na kanker‘ vinden plaats op donderdag 24 februari, 10 en 31 maart, 14 april, 19 mei en 23 juni 2011, steeds van 13 tot 16 uur. De kosten bedragen in totaal € 87,50 (dit is € 17,50 per keer). Gespreid betalen is mogelijk en als de kosten de reden zijn om niet deel te nemen, neem dan contact met ons op. Ook als je vragen hebt of meer informatie wilt, kun je contact met ons opnemen.

Hallo Stompwijk 19 Februari a.s staan Rich en ik achter de bar in HET HOF VAN HOLLAND in Zevenhuizen (tegenover de Rabobank, Dorpsstraat). Wij doen mee met een barcontest, doel: wie de meeste omzet draait. Thema Hollandse Avond. Wij zorgen voor livemuziek, jullie voor de gezelligheid? Dus heb je zin in een feestje? Dan tot 19e, groetjes Richard en Debbie v.d. Helm dehelmpjes@kpnplanet.nl


Voor particulieren verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting voor bedrijven kunnen wij de complete boekhouding en salarisadministratie verzorgen. Dus echt; van schoenendoos tot online boekhouden, AVB kan en doet het allemaal Bel ons voor een vrijblijven de afspraak. of Bezoek eens onze website www.van- boheem en.nl met nieuwsfeiten en een overzicht van al onze werkzaamheden. Doctor van Noortstraat 134 2266 HB Stompwijk Tel: 071-5804847 Fax: 071-5804556 e-mail: info@van -boheemen.nl


-35-

Andrea’s Haarstudio Kapsalon behandelingen MET EN ZONDER AFSPRAAK u kunt altijd zo binnenlopen voor iedere behandeling.

Andrea’s Fashion

Knippen t/m 12 jaar

Leuke gebloemde tuniekjes Blousses en Jurkjes Vesten gehaakt

Afspraak maken niet nodig

Voorjaars collectie € 10,00 dames kleding is binnen o.a. Knippen 13-18 jaar

Loop gerust even binnen alles in verschillende maten.

www.andreashaarstudio.nl

€ 15,00 Cadeau bonnen ook verkrijgbaar v.a. € 5,00

Tel: 071 – 580 15 60

Hoefblad 30 2266 JE Stompwijk Di-Vrij :09:00-17:30 / Zat:08:30–16:00

Mozaïek maken bij VrouwActief Stukjes, stukjes en nog eens stukjes. Ja, u leest het goed, het was afgelopen dinsdagavond 8 februari een heel geknutsel in het Dorpshuis, op de creatieve avond van VrouwActief. De tafels gedekt met kranten (om niet alles onder te kledderen), daarop een leuk klein dienblaadje, met bakje, sponsje en spatel. Steentjes te kust en te keur, in alle kleuren en waren je stukjes te groot, kon je ze kleiner slaan met de hamer. Het was een heel getimmer. Onder het genot van een lekker bakkie, gezet door onze bardames Coby en Carla puzzelden we onze mozaïek in elkaar. Een uurtje later waren er prachtige mozaïeken geplakt. Even drogen en dan nog inwassen en dat was echt geknoei, maar de resultaten mochten er zijn. Volendammer Het ene dienblad was nog kleurrijker dan de andere. Kortom het was weer Vishandel een gezellige Iede re donderdagmorgen knutselavond, waar iedereen lekt.o. Het Blesse Paard ker bij kon kletsen. van 10.30—13.00 uur Het Bestuur

Uitsluitend 1e kwaliteit


-36-

Muizenissen Daar lag ik dan, bijna voor honderd procent horizontaal en recht boven mij een wit licht. Was ik dood? Keek ik in de bekende tunnel en was het enkel wachten op een flashback van mijn leven? Of zat ik in een clip van Marco Borsato? Dan verschijnt er ineens een hand in zo‘n latexhandschoen… met een injectienaald erin! Daarboven een paar ogen (duidelijk van een vrouw), een neus en een mondkapje..De Tandarts! Onlangs waren mijn tanden en kiezen op de foto gezet en toen bleek dat ik drie gaatjes had in kiezen waar al jaren geleden amalgaam in gestopt was. Dat moest natuurlijk gerepareerd worden en de oude vullingen zouden dan meteen vervangen worden door, moderne, witte vullingen. ―Dat wordt een afspraak van een uur.‖verzuchtte de tandarts aan haar assistente. Mijn portemonnee kreeg direct hartkloppingen maar het idee dat ik mijn ziektekostenverzekeraar binnenkort een flinke poot mocht uittrekken maakte een hoop goed. Ik besloot haar in de ogen te blijven kijken, alles beter dan die naald of die handschoen. Het waren mooie ogen. Dat wel. Maar de naald kwam toch… Wel onder verzachtende omstandigheden, ze zei mij dat ze het heel voorzichtig zou doen. De lieverd! Mijn vingers lagen in elkaar verstrengeld op mijn buik, onnodig verkrampt want er viel niets van pijn te voelen, maar ja, wat wil je. Als kind was naar de tandarts gaan een martelgang. Je had maar te gaan zitten en vervolgens werd je gemaand ‗je bek te openen‘. Als alles dan achter de rug was kreeg je wel een banaan. Zo ging dat toen. Nu gaat dat heel anders. ―Zo, dat is een grote vulling.‖ zei de tandarts, waarna er nog een paar ogen, Stompwijkse (!), tevoorschijn kwamen. De tandarts -assistente. Spontaan brak bij mij de lente door, werd ik bedwelmd door haar verschijning ook al waren het slechts een paar ogen en een stem…Ze schudde haar hoofd want ach, ach, ja, wat een grote vulling! En ik lag daar als slachtoffer, kon me niet bewegen, had enkele vingers en wat tandarts gereedschap in mijn mond en de verdoving begon ook nog eens te werken…Dat is trouwens wel gek. Zodra de tandarts van alles in mijn mond heeft gestopt, gaat ze ineens vragen stellen. En vragen dienen beantwoord te worden, toch? Dat probeer ik dan ook wel, je bent immers fatsoenlijk opgevoed, maar meer dan wat gemompel en geknipper met de ogen komt er niet uit. En met mijn hoofd knikbewegingen maken raad ik niemand aan…Voordat je het weet schiet de boor uit of zit dat cappuccino pijpje achter in strot! Ze begon met het verwijderen van de oude vullingen. Natuurlijk verkrampte ik weer maar had daar totaal geen reden toe: ik voelde niets! Alleen het geluid van de boor, een Makita vermoed ik, overheerste. De dames bleven zich maar verbazen over de grootte van de vullingen waardoor ik mijzelf af begon te vragen wáárom ik toch van die grote vullingen had..Kwam dat door mijn grote bek, door mijn meningen die ik nog wel eens verkondigen wil? Ondertussen werd mij gevraagd waar ik ook alweer werk, of het pijn doet, of ik nog wakker kon blijven (ik had de nacht ervoor nachtdienst) en of ze mij geen pijn deed. In mijn hoofd repeteerde ik de antwoorden. Ik nam mij voor, zodra mijn mond even met rust gelaten zou worden, dan zo snel als ik kon de vragen te


-37beantwoorden. Want ja, ook de tijd van een tandarts is kostbaar. Toen de vullingen alle drie eruit waren dacht ik mijn moment te hebben maar ze begon direct met vullen. Onderweg begon zij zich af te vragen of er wel genoeg vulling was‌O jee, moeten ze zo ook nog even naar de Gamma? Nee, er was genoeg en toen kwam het sein dat het klaar was, ik was weer een knappe vent met mijn witte vullingen! Eindelijk kon ik mijn antwoorden kwijt! Maar toen ik wilde gaan praten struikelde ik over mijn tong en lippen..Ik keek in de spiegel en zag mijn mond helemaal scheef staan..De verdoving! De rest van de middag kon ik niet drinken, roken en praatte ik als iemand die niet meer als BOB betiteld kon worden. Arjan Veldhuizen

Diversity 4 Afgelopen zaterdag deden dansgroep Diversity 4 oftewel: Nalin, Naomi, Megan en Lani, aan een danswedstrijd bij de Kunstbende. De wedstrijd voor jong creatief talent en zijn 1e geworden! Hartelijk gefeliciteerd met jullie behaalde 1e prijs!!! Volgens juryrapport hadden de girls een goede uitstraling. De choreografie was sterk, zowel in de ruimte als in opbouw. Dus genoeg diversiteit in hun dans wat de naam opzicht al waar maakt. Diverstity 4 zijn kampioen van Zuid Holland dat wil zeggen dat zij in de landelijke finale Zuid Holland gaan vertegenwoordigen op 23 april in Westergasfabriek in Amsterdam. http://kunstbende.nl/nl/572-finalisten We hopen dat er veel mensen naar de finale gaan kijken. Bij voldoende aanmelding kunnen we met de bus gaan. Wie zich aanmeldt, kan met mij contact opnemen. Carmen 06-40241754 Geen stress! De Gingers brengen je ook dit jaar weer naar de Bles


-38Valentijnsdansmiddag Dorpshuis grandioos succes Zondagmiddag was het dan eindelijk zo ver: dansmiddag met medewerking van Around Sixty. En: wat hebben de heren geweldig gespeeld, de sfeer zat er direkt al in. De eerste noten hadden nog niet geklonken, of de dansvloer stond al helemaal vol en dat is gebleven tot het eind aan toe. Rock ‘n Roll, stijldansen, zelfs line-dansen, het kón allemaal. We hadden volle bak, het was ontzettend druk, maar ook ontzettend gezellig. De mensen, die geweest zijn kunnen dit allemaal beamen, de mensen die niet geweest zijn, hebben een grandioze, gezellige dans/praatmiddag gemist. Maar: u krijgt allemaal nog een herkansing: medio april komt Around Sixty nogmaals bij ons optreden. Heren van Around Sixty, nogmaals bedankt voor de gezellige middag! Wordt vervolgd, Trees van Velzen

Vind je het leuk om op een carnavalskar te staan? Dan kun je met de GINGERS naar de Bles toe gaan!

―Let‘s play darts!‖ Nog even en het is weer zo ver, we gaan weer darten!!! Voor de eerste ronde kan je weer kiezen of je vrijdagavond 25 of zaterdag 26 maart wilt gooien. Deze rondes zijn de voorrondes welke plaats zullen vinden in Café de Gouden Leeuw in Stompwijk. De tweede ronde en tevens finale-avond is op 16 april in ―De zalen van de Meester‖ in Zoeterwoude. Op vrijdag 25 maart zal ook Ruud‘s Darts World (dé dartspeciaalzaak uit Den Haag) weer aanwezig zijn met zijn stand. Dus een ieder die nog dartspullen nodig heeft, kan bij hem terecht voor alles wat met darten en biljarten te maken heeft. Dit jaar gaan we weer kijken of we ook weer jeugdpoules kunnen maken. Inschrijven kan als je geboren of woonachtig bent in Stompwijk of Zoeterwoude en vanaf 12 jaar. Voor de aanvangstijden en verdere informatie kun je kijken op www.stompwijkzoeterwoudedarts.nl. Daar staat ook op dat je vanaf heden kunt inschrijven in Stompwijk bij Café de Gouden Leeuw en in Zoeterwoude bij Ons Huis, Café de Meester, Slijterij het Drankenhuys en bij Café De Drie Klavers. Let‘s play darts: hét toernooi wat ook leuk is voor mensen die maar af en toe een pijltje gooien. Organisatie Stompwijk Zoeterwoude


-39-

Mag ik mij even voorstellen?????!!!!!! Mijn naam is Jaap, tenminste in het toneelstuk Bedgeheimen dan. Maar mijn echte naam is Jos van Santen van de Meerlaan 1A (vorige huis van Hélène vd Bosch). Vorig jaar hadden Lia en Fried de Jong al gepolst of ik niet iets met toneel wilde doen. Nee zei ik toen want daar voor moet je wel toneelspelersbloed in je hebben zitten. Nee zeiden ze dat was niet nodig en ik moest maar eens naar een vergadering komen. Nou dat heb ik dus maar niet gedaan omdat ik ten eerste geen tijd had en ten tweede: als ze me maar niet overhalen. Wat gebeurde er nou de tweede week afgelopen oktober. Er werd aangebeld door mijn ―schuine‖ overbuurman Jan Havik die natuurlijk niet ―schuin‖ is maar schuin tegenover mij woont. (Maar op het toneel is het een hele andere Jan). Om een lang verhaal kort te maken kwam het er op neer dat één speler wegens gezondheid af moest haken en de vraag was of ik niet mee wilde spelen. Wat doe je dan na wat gepraat te hebben? Dan zeg je ja (Dus toch overgehaald) zodat het stuk alsnog door kan gaan. Tot nu toe nog geen spijt gehad ondanks dat het toch nog een kunst is om echt goed te kunnen spelen, maar daar hebben we een strenge maar goede regisseur voor. Vanaf half oktober 2 dagen per week oefenen en soms een hele zondag. Ik hoop u allen tegen te komen bij de uitvoering in het Blesse Paard, zodat u er ook over mee kunt praten. En dan heeft u altijd een alibi. Groeten en tot ziens, Jos van Santen, Uitvoeringen zijn 18 en 25 maart in het Blesse Paard

Gezocht

Gezocht

Gezocht

Pino, zwart/witte gecastreerde, 6-jarige kater, is stiekem onder de motorkap meegereisd vanuit Oegstgeest en in deze omgeving (Huyssitterweg) tevoorschijn gekomen….. Wij missen Pino verschrikkelijk en willen hem héél erg graag terug. Hij kan schuw zijn (en nu zéker na wat hij heeft meegemaakt), maar Pino houdt ook van knuffelen. Hij heeft geen bandje om, maar hij is wel gechipt. Heeft u hem gezien of misschien wel gevangen? Belt u dan s.v.p. met Eva 06—48 46 30 74 of Michiel 06—54 64 06 78

Was je vorig jaar tevree??? Ook dit jaar kan je weer met De Gingers mee!


Aangifte Inkomstenbelasting 2010 Heeft u alle gegevens voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2010 al ontvangen? Dient u zelf uw aangifte Inkomstenbelasting 2010 in, maar weet u niet zeker of u alles goed heeft ingevuld? Neem contact met ons op en wij verzorgen en ondersteunen u op een deskundige wijze bij de aangifte Inkomstenbelasting 2010. U ontvangt een afschrift van de volledige berekening van uw aangifte, waardoor u gelijk weet waar u aan toe bent. Wilt u meer weten? Bel 079-3310800 voor een afspraak, ook bezoek aan huis!! Met vriendelijke groet,

Fred Overdevest

Dorpsketting 2069  

Weekblad De Dorpsketting, 2069