Page 1

De-Cupido-Ketting Weekblad de Dorpsketting

Datum: 7 febr. 2011 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven zwart-wit: Tarieven kleur:

Nummer: 2068

Oplage: 1075

Jacintha, Marga, Trees, Yvon, Leo en Petra Loes, Ria en Marja Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €7,50 ¼p, €15,00 ½p, €22,50 ¾p, €30,- 1/1p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1p

In deze Dorpsketting: Kerk 2 Gaanders restauratie 5 Muizenissen 6 Adviesraad vergadering 9 Dansmiddag 9 Florence 11 Srednaag 13 Weissensee 16a Sport 18 Activiteitenkalender 20a IJsclub 26 Ambachtsmiddag 29 Stompwijker mishandeld 31 Gaanders 33 Om van te smelten 35 Uitslag kaarten 35

Bericht Woej busje Donderdag 10 februari vertrekt er weer een Woej busje naar Leidsenhage. Vertrek om 10.00 uur vanaf de Meerlaanbushalte tegenover de Coop. Om 13.00 uur gaat hij weer naar Stompwijk terug. Er kunnen 8 personen mee. Coby v.d. Geest , telefoon 5801561

Spreuk van de week:

Liefde is een geweldige mooimaker - Alcott, Louisa May (1832/1888) - Amerikaans schrijfster van jeugdboeken


-2-

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Pastor: M. Hoogervorst tel. 06-20551458, email: m.hoogervorst@live.nl B.g.g. tel. 071-5801604 Ziekenbezoek opgeven via secretariaat Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Vieringen in het Dorphuis RK H. Laurentius Parochie. Donderdag 10 febr. 18.00 uur bijeenkomst van de Vormelingen, gezamenlijke maaltijd. Zaterdag 12 febr. 19.00 uur geen viering. Zondag 13 febr. 11.00 uur Eucharistieviering met Parochiekoor Voorganger pastoor J.v.d.Bie Dinsdag 15 febr. 20.00 uur Ouderavond voor de Eerste communiekanten in de pastorie. Misintenties Zondag 13 februari. 11.00 uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, voor overleden man en vader, Martien v.d Bos, To v.d. Bos -de Vrede, Cornelis en Piet Olijhoek, overleden ouders Vreeswijk— v. Leeuwen, Piet v.d. Arend, Arie en Rika v. Santen- Verhagen, Magda v. Santen -v. Paassen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen - Koot, Douwe de Winter, Truus Hilgersom - Verhart, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Leen en Josien Olsthoorn - Lourens, Jannie Suijten -v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom - Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink -Luiten.


-3Kerkhulpen kosters Lectoren Misdienaars Zondag 13 febr. 11.00 uur Antoon v.S Paula. v. H. Ashley. J. /Simon. v. E. Mededeling van uit het secretariaat

Gevraagd:

Een vrijwilliger vr./m, die teksten voor het parochiemagazine ― Rond Om de Kerk‖ kan verzamelen en rangschikken in de aangeleverde tekstvakken. Deze worden doorgestuurd naar de redactie in Leiden, er worden 7 parochie bladen per jaar uitgegeven in Stompwijk e.o. De gebruikte sjablonen worden door de redactie aangeleverd. Reacties naar sintlaurentius@hotmail.com Het secretariaat

Openingstijden: Donderdagavond 19.00 uur – 21.00 uur Zaterdag 11.00 uur – 14.00 uur Iedereen kent Valentijn maar kent ook iedereen de kringloopwinkel? Deze week extra aandacht voor Valentijnsdag. Voor veel mensen een superromantische dag. Op de dag van de liefde laten verliefde mensen elkaar weten dat ze helemaal gek op elkaar zijn. En dan is het best spannend, want wie weet krijg jij dit jaar ook wel een berichtje of cadeautje van iemand die jou heel leuk vindt. Kom eens kijken naar honderden kleine en grote cadeautjes. Voor grote meubels, kasten, tafels en stoelen hebben wij een fotoverkoopboek dit ligt in De Stal of vraag er naar wanneer u ‘n kijkje komt nemen. Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl

Wie heeft mijn blauwe rugzakje gevonden? Aan de rits zit een sleutelhanger met mijn naam 'Jordy'. Groetjes, Jordy Romijn, Meerlaan 41, 06-29213395


Tijd voor tulpen !!!!!!!!!!!!!! Maak kans op een reis naar Turkije door de lente in huis te halen, want: met tulpen haal je het voorjaar in huis! Dit is een samenwerking met de kledingwinkels van Shoebyfashion.com (De actie loopt van 24 januari tot 12 februari.) Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186, Stompwijk, 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten. Let op onze weekendaanbieding: 2 bossen kwaliteitstulpen voor â‚Ź 5,-


-5-

Gaanders schieten te hulp bij restauratie van de kerk Op speciaal verzoek van Prins Wim III en Page Magret zijn de Gaanders afgelopen zaterdag actief geweest in het restauratieproject aan de kerk. De prins met de raad van elf en een aantal bestuursleden van de carnavalsvereniging waren op zaterdagmiddag aanwezig om hun bijdrage te leveren. Met een groep van 15 personen, met ondersteuning voor de facilitaire zaken, konden vele zaken worden aangepakt. Om 12.30 uur werden de Gaanders welkom geheten door Rinus Odijk als lid van het kerkbestuur. De coรถrdinator van alle restauratiewerken door vrijwilligers heeft een aantal zaken geselecteerd voor de Carnavaleske manschappen. Zij werden ingezet voor het in de was zetten van de banken en de biechtstoelen, het verwijderen van latex van de muren om daarmee het vuil te verwijderen en het schoonmaken, zuigen en vegen van alle bouwstof. Verder waren er nog een aantal sterke kerels die hielpen met het op zijn plaats zetten van de kap van de oorspronkelijke doopvont. Iedereen was enthousiast aan het werk en het werd extra gezellig toen de dames riepen voor de koffie, dan is het ook voor een aantal rookpauze. Velen keken hun ogen uit, ze waren bijna zonder uitzondering nog niet in het kerkgebouw geweest tijdens de restauratie. Door enige Gaanders werd gesproken over monnikenwerk, gezien het aantal uren welke nodig zijn voor al het werk en het geduld bij bepaalde werkzaamheden. Na de koffie werden de banken en de biechtstoelen ingepakt met plastic om deze te beschermen tegen het stof. De muren bij de ingang werden schoon opgeleverd. En er werden nog vele zaken opgeruimd en buiten gezet. Nog even is er gelegenheid om in de toren te kijken en dan is de middag voorbij. Als kerkbestuur zijn wij trots op het resultaat. Het is een welkome bijdrage aan ons restauratieproject. Prins Wim III is de eerste prins die na de invoering van de carnavalsmis dit niet in Stompwijk kan vieren vanwege het voorduren van de restauratie. Kortom prins Wim III en page Magret worden de restauratieprins en page. Want laten we eerlijk zijn dit is toch een geweldig alternatief om met de carnaval in de Stompwijkse kerk H. Laurentius te zijn. Natuurlijk werd de middag goed afgesloten met een gezellig samenzijn met het nodige voor de inwendige mens. Dit alles verzorgd door de dames. Namens het kerkbestuur heel hartelijk dank voor jullie inzet en bijdrage. Veel succes met het verdere carnavalsseizoen en op weg naar Rio.


-6-

Muizenissen Honderd dagen en nog iets is het kabinet Rutte nu jong en ‗minister‘(!) Geert Wilders gedoogd nog steeds. Dat had ik niet verwacht, maar dat komt natuurlijk doordat we een vlotte, energieke minister–president hebben. Eentje die een stuk duidelijker is dan Jan-Peter in het afgelopen decennium. Zelfs de Powned verslaggevers krijgen maar geen vat op hem. Daarbij moet wel gezegd worden dat Geert een flink toontje lager is gaan zingen en van de PVV‘ers in den lande mogen alleen nog de woordvoerders wat zeggen. Tot nog toe is het hoogtepunt in deze kabinetsperiode dat we straks 130 kilometer per uur op de Afsluitdijk mogen rijden! Dat gaat ruim 60 seconden schelen! Deze nieuwe snelheidslimiet zou voor mij betekenen dat de rem er op moet want zodra ik op De Dijk zit, trap ik het gaspedaal zo diep als mogelijk in, laat het bij het monument even los waarna de race zich weer voortzet. Dat komt door een jeugdtrauma. Eens per jaar ging ik met mijn ouders in de Fiat 238 op vakantie en dan was het passeren van de Afsluitdijk een onderdeel van de reis. Voor mijn gevoel duurde dat uren. En dan ga je rare dingen doen, bijvoorbeeld onderweg het portier opendoen…Het liep goed af, grote broer of zus (ja, mijn geheugen is niet meer wat het was) pakte mij direct beet en trok het portier snel dicht. Daarna kreeg ik natuurlijk een hele tirade over mij heen en mijn weerwoord, waarom zit er geen kinderslot op die deur, hielp ook niet want dat was toen nog niet uitgevonden. Stel dat ik toch met mijn neus op het Afsluitdijkasfalt terechtgekomen was, dan was het nog de vraag met welke snelheid..Want vóór 1973 mocht iedereen nog zo hard als hij kon. Dat kon ook makkelijk natuurlijk, er was immers amper verkeer en ja, hoe hard kon het gemiddelde autootje toen..130? 140 met wind mee? Tegenwoordig kun je al 100 rijden in de 3e versnelling…Ná 1973 mocht je overal niet harder dan 100 km per uur en pas in 1988 werd de snelheid opgevoerd naar 120 km per uur. De komende jaren zal de snelheid op snelwegen een onderwerp van discussie blijven. Persoonlijk ben ik voor flexibele snelheden. Tijdens de nachtelijke uren zou je gewoon wat harder moeten kunnen want de combinatie van 100 over een bijna lege A4, de uitstekende vering van de gemiddelde auto en een minimaal geluidsoverlast in de auto‘s zijn toch vaak de reden om de ogen te sluiten tijdens het rijden. Met alle gevolgen van dien. Het Egyptische volk is met hele andere zaken bezig. Al veertien dagen staan de Egyptenaren op het Tahrir-plein te demonstreren tegen hun leider. In navolging van de Tunesiërs, een prachtige revolutie die zich als een olievlek uitbreidt. Een mooi voorbeeld van hoe de wereld steeds kleiner wordt door uitvindingen zoals televisie, GSM‘s en het internet. Men ziet en hoort dat het ook allemaal anders kan, dat onderdrukking uit is en vrijheid in. Elke dictatuur zal uiteindelijk sneuvelen omdat het volk niet achterlijk is. Zij is nieuwsgierig en absoluut niet achterlijk. Dat leert de geschiedenis ons al jaren. Als ik kijk naar onze geschiedenis zie ik veel overeenkomsten. Ooit was de kerk heer en meester en had je te luisteren naar wat zij ons voorhielden.


-7Bijvoorbeeld dat vader‘s wil wet was. Moeder‘s taak was het huishouden en het grootbrengen van de kinderen. Het liefst zoveel mogelijk kinderen! Tegenspraak werd niet geduld. Inmiddels ligt die tijd achter ons en worden de herinneringen eraan steeds vager, wordt het nog wel eens lacherig aangehaald op verjaardagsfeestjes. Discussie, dat is de kern van een hedendaags (gezins)leven. Zo schreef ik vorige week, in alle vrijheid, over de verliefdheid van mijn jongste zoon. Dat leverde later die week, toen hij erachter kwam, een stevige discussie met hem op. Hij was terecht boos op mij. Gelukkig heb ik mij eruit kunnen lullen en respecteert hij mijn filosofie hierachter: Later lach je erom! Arjen Veldhuizen

Uw specialist op het gebied van rozen! Elke zaterdag geopend van 09.00 – 16.00uur, doordeweeks op afspraak.

'Sorry schat, vergeten.' Liefde gaat nu eenmaal niet altijd over rozen! Wilt u dit niet op uw geweten hebben, verras dan uw Valentijn door een mooi boeket met rozen te sturen! Boeket rode rozen staat voor echte liefde! Met het versturen van een geweldige bos rode rozen zeg je "ik houd van je'. Niet voor niets dat rode rozen de populairste bloemen voor Valentijnsdag zijn. Maandag 14 februari zijn wij geopend van 13.00 – 19.00 uur! Valentijns boeketten of rode rozen bestellen, wij maken er iets moois van! U kunt ook telefonisch of via de mail bij ons terecht met uw bestelling. Sabrina & Lisanne Huyssitterweg 6 2266HE Stompwijk 06-53604242/0655790823 www.design.royalroses.nl design@royalroses.n


Slagerij van der Geest KEURSLAGERKOOPJE Rundergehakt 2 x 500 gram

€ 5,95

Gepaneerde schnitzels diverse soorten 4 stuks € 5,00

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-9-

Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 10 februari 2011 Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 10 februari 2011. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda 1. Opening/mededelingen 2. Spreekrecht 3. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 23 sep tember 2010 (voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21) 4. Vernieuwing Hoge Brug (presentatie) 5. Voortgang ontwikkeling Dorpsvisie (toewerken naar bestemmingsplan) 6. Toevoerroute Nieuwe Driemanspolder/Onderdoorgang N 206 Voorstel voor definitieve tracĂŠkeuze en inpassing 1e fase verbindingsweg 8. Kulturhus 9. Rondvraag 10. Sluiting. Met vriendelijke groet (ambtelijk) secretaris Harma Rijken-Oldenkamp

Valentijnsdansmiddag in het Dorpshuis En? Bent U er klaar voor? Een middagje romantische nostalgie? (Of, zoals u wilt: jeugdsentiment??) Heeft u uw buren, vrienden, familie of kennissen al uitgenodigd? Natuurlijk is iedereen van harte welkom! U weet: komende zondag van 2 tot 5 uur dansmiddag in het Dorpshuis, met medewerking van: Around Sixty. Zij spelen muziek van Cliff Richard and the Shadows. De koffie met wat lekkers erbij staat klaar. Tot zondag dan! Groet Trees van Velzen, 06-24 56 41 47


Voor particulieren verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting voor bedrijven kunnen wij de complete boekhouding en salarisadministratie verzorgen. Dus echt; van schoenendoos tot online boekhouden, AVB kan en doet het allemaal Bel ons voor een vrijblijvende afspraak. of Bezoek eens onze website www.van-boheemen.nl met nieuwsfeiten en een overzicht van al onze werkzaamheden. Doctor van Noortstraat 134 2266 HB Stompwijk Tel: 071-5804847 Fax: 071-5804556 e-mail: info@van-boheemen.nl


-11-

Start cursusseizoen Florence voor ouders Vanaf 14 februari 2011 start zorgaanbieder Florence diverse cursussen voor ouders met kinderen tot en met acht jaar. Al deze cursussen vinden plaats in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Het volledige cursusoverzicht kunnen geïnteresseerden vinden op www.florence-zorg.nl. Men kan voor meer informatie ook bellen naar Florence, 070 – 41 31 000. Samen spelen, zingen en knutselen Voor ouders met een kind in de leeftijd van 6 maanden tot 2,5 jaar gaat op 14 februari de cursus ‘Jij bent belangrijk’ in Voorburg van start. In deze cursus krijgen deelnemers tips over samen spelen, zingen, lezen, knutselen en het stimuleren van de ontwikkeling van de baby. Ongelukken? Voorkomen én genezen In de cursus ‗Veiligheid en EHBO aan jonge kinderen‘ leren deelnemers adequaat te handelen bij bijvoorbeeld brandwonden, bloedneus, vergiftiging, bewusteloosheid en verstikking. De cursus start op 1 maart in Leidschendam. Rondom je baby Tijdens de cursus ‗Rondom je baby‘ komen diverse onderwerpen aan bod, zoals babymassage, huilen, troosten, slapen en een gezond gebit. De cursus start op 9 maart in Rijswijk. Twee is nee! Voor ouder met peuters start op 21 maart de cursus ‗Peuter in zicht‘ en op 24 maart de themabijeenkomst ‗De wil van een peuter‘ in Voorburg. In de cursus krijgen ouders handvatten aangereikt over het leren steunen, stimuleren en stellen van regels en grenzen. In de themabijeenkomst worden adviezen gegeven over de wilsontwikkeling van een peuter. Weerbare kinderen Voor ouders met kinderen van drie tot en met acht jaar is er de cursus ‗Weerbare kinderen‘. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de normale ontwikkeling van een kind en hoe zij weerbaarder kunnen worden. De cursus start op 16 maart in Voorburg.

Bingo in het dorpshuis Maandag 14 Februari is het Bingo in het dorpshuis. We beginnen om 20.00 uur en het Dorpshuis is geopend vanaf 19.30 uur. Groetjes, Lenie


Vraag vrijblijvend een offerte aan. Telefoon: 071-5801878 06-51153686 Email: peter.selier@wanadoo.nl


-13-

Srednaag—ed = Geen Gaanders!! Beste Gaandrianen, Bij deze willen wij benadrukken dat wij van Srednaag-Ed niet behoren tot de carnavalsvereniging de Gaanders. Wij hebben uiteraard wel dezelfde passie, te weten carnaval. Ook hebben wij een aantal ex Gaanders in de gelederen met de nodige Raad & Opper ervaring. Maar daar houden de overeenkomsten wel op. Dus onze wekelijkse acties in de Dorpsketting zijn op eigen initiatief. Deze week strip nummer 3 in de Dorpsketting. De strips 1&2 werden louter positief ontvangen, onze tekenaar Geraldinho had er eigenlijk 2 klaar voor de editie van deze week. Maar een scannerstoring zorgde ervoor dat wij deze week maar 1x mogen genieten van zijn tekenkunsten. Volgende week meer over de activiteiten en plannen van Srednaag –Ed tijdens onze reis naar RIO. Tot zaterdag in Het Blesse Paard?? Faala x3 Pr Commissie Srednaag-ed volg ons ook via twitter: @srednaaged

Wie heeft een voetbal gevonden? Pim Switzar is heel verdrietig want hij is z‘n witte voetbal met blauwe vlekken kwijt. De bal is door hem zelf in de sloot langs de Dr. van Noortstraat geschopt, maar was daarna onvindbaar. Wie heeft hem gevonden? Graag een belletje naar 071-5410891 dan komt hij hem meteen halen!

Volendammer Vishandel Iedere donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uitsluitend 1e kwaliteit


AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas. A.P.K. keuringen; Airco service; Texaco tankstation. www.autobedrijfluiten.nl

info@autobedrijfluiten.nl


-15-

Stichting theaterorkest.nl heeft nog plek voor Musicalday Talentshow Tijdens de Musicalday op 28 mei 2011 zal het gehele Stadshart opnieuw in het teken staan van de musical. Voor deze Musicalday zoekt theaterorkest.nl getalenteerde zangers en zangeressen. Als je mee wilt zingen in een grote show, dan is dit je kans. Na aanmelding volgt eerst een auditie. De auditie vindt plaats op maandag 28 februari. Vanaf 7 maart neem je deel aan tien workshops op maandagavonden, waarin je door ervaren professionals wordt gecoacht in zang door Deborah Berghuijs, in dans door Charida Jonkhart en ook door een nog te bevestigen dramadocent. De workshops zijn van een hoog niveau en stomen je klaar voor een mooie show. De workshops worden afgesloten met twee spetterende presentaties tijdens de Stadshart Musicalday op 28 mei 2011 op het Promenadeplein. Ook wordt aan het eind van diezelfde dag op het stadhuisplein opgetreden met live orkest. Behoor jij tot de 20 beste musicaltalenten van Zoetermeer? Meld je dan nu aan, want er zijn nog plaatsen beschikbaar. De kosten zijn 150 euro waarmee de workshops worden bekostigd. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Timo Pronk (079-8795175, timo@theaterorkest.nl) of kijk op www.musicalday.nl en www.theaterorkest.nl. Wie weet spetter jij straks voor het Zoetermeerse publiek!


Sterilisatieactie van 19 februari t/m 5 maart Leden van Vereniging Kattenzorg Den Haag kunnen een vergoeding ontvangen als zij de poes laten neutraliseren. Aanmelden via telefoonnummer 070-3457985 tussen 19 en 21 uur in bovenvermelde periode of op de zaterdag in de winkel Copernicusplein Den Haag. Het lidmaatschap is 10 euro per jaar. De vergoeding is 60 euro voor een poes en 30 voor een kater. Bij gelijktijdig chippen ook nog 15 euro. De operatie kan uitgevoerd worden tussen 19 februari en 30 juni. Voor meer informatie zie WWW. Kattenzorg Den-Haag.nl.

Voor de beste rijopleiding

Autorijschool STOFFER Nu ook het adres voor: Straatkolken, afvoergoten en drainage Pvc buizen: alle maten en hulpstukken Stelconplaten: nieuwe en gebruikte Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

Bel: 071 - 580 26 96 (Stoffer) 071 - 580 13 45 (Stefan)

Hoog percentage geslaagden. Onze leerlingen worden van huis opgehaald en weer thuis gebracht. www.autorijschoolstoffer.nl

VEEVOEDER Van der WEIJDEN

verkoop van:

Hooi, stro en kuilgras (grote en kleine verpakking) Houtvezel, zagsel en ander strooisel voor in de paardenbox (eerste kwaliteit en stofvrij) Paardenvoeders, o.a. Royal Horse Feed Ruim assortiment diervoeders

Kom langs voor onze afhaalkorting of laat het thuis bezorgen. Oostvlietweg 28a Leidschendam Tel. 070-3276812


Weissensee 2010

-16 aDe winter van 2010/2011 heeft de schaatsliefhebbers in het noorden van het land heel wat ijsuren geschonken. In eerste instantie kwam, gezien de vooruitzichten en de al gereden natuurijswedstrijden, de elk jaar geplande Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensse, in de verdrukking. Velen waren ervan overtuigd dat ‘de tocht‘ zou komen, maar wederom bleven de nodige nachten van -15 C. uit en gooide sneeuw roet in het eten. Zodoende kwam de geplande vakantie voor de groep Weissenseegangers niet in gevaar. De meesten reisden in het weekend van 29/30 januari af naar het op 920 meter hoog gelegen meer in Korintië in Oostenrijk. Een plek die bijna elk jaar garant staat voor een dikke laag natuurijs, die ook wel de ‗Spielplatz der Natuur‘ wordt genoemd. Ondergetekende was er vanaf 1989 bij om deel te nemen aan de Alternatieve Elfstedentocht over 200 km, maar haakte na 1992 af om er vervolgens in 2002 en 2003 weer bij te zijn. In die laatst 2 jaren ging mijn vriendin Marga de uitdaging aan, welke met succes werd beloond. Nu, in 2011 was het de tijd voor mijn zoon Sjors. Zijn liefde voor de schaatssport bloeide weer op, mede doordat hij werd gestimuleerd door zijn vriendin Femke Wijsman. Zon- en maandag werd er getraind en deze liep voor een ieder naar wens. Dinsdag 1 februari stonden beiden er voor klaar. Die dag zijn ze met nog 1200 andere deelnemers van start gegaan. Onder deze deelnemers waren natuurlijk meerdere Stompwijkers. Marga ging voor de 3e keer deelnemen, en Jolanda de Winter voor de 2e maal. Zij was vast van plan de 200 km deze maal wel te volbrengen. Twee jaar geleden kwam ze door de zware omstandigheden helaas niet verder dan 166 km. Deze maal waren de vooruitzichten veel beter. De tocht werd gereden op zowel het kleine, als het grote meer. Er was een ronde uitgezet van 12 ½ kilometer, er waren dus 16 rondjes af te leggen. De temperatuur om 7.00 uur was -14 C. en die liep in de loop van de dag op tot - 8 C. De zon liet zich de hele dag zien. Het ijs was knoerthard en bleef daardoor goed glijden. De moeilijkheidsgraad zat hem in de vele scheuren, dat vereiste alertheid en scherpte. Theo Koot, echtgenote van Wendy de Winter en sinds kort wonend in Stompwijk, had zich ook tot doel gesteld om deze loodzware schaatstoertocht uit te rijden. Heel trots meldde hij mij dit te gaan doen op de schaatsen van zijn overleden schoonpa Hans. Ik twijfelde over de pasvorm, want je stapt immers niet zomaar in iemand anders z‘n schaatsen. ―Ze zitten als gegoten‖, was het antwoord. Om 7.00 uur zou het startschot vallen en was iedereen vroeg uit de veren. Hoewel ik zelf niet ging rijden, maar me samen met Wil van Es met de verzorging zou bezighouden, voelde ik de spanning in de koppies maar al te goed! Toen ik met de camera het vertrek filmde en het moest gaan gebeuren, bleek Marga door de zenuwen haar skibril te zijn vergeten. Zij heeft zo‘n 20 km. zonder gereden voordat ik haar deze alsnog kon aanreiken. Gelukkig liep het goed af en waren haar ogen nog niet bevroren. 200 Kilometer schaatsen doe je niet zomaar. Dat blijkt uit de rondetijden die volgden. Tot 100 km gaat het meestal prima, daarna wordt het moeilijk tot zwaar.


Aanmoedigen en inpraten is dan nodig. Voor de deelnemers is elk rondje dichterbij de finish een stimulans om door te gaan. Heel trots was ik toen zoonlief na 9 uur en 38 min. de streep passeerde. Hij heeft het gehaald en dat is voor nu het enige wat telt. Vriendin Femke (9.06) ging hem zelfs voor en eindigde als 35e van de 99 andere vrouwen die de 200 volbrachten, knap gedaan! Jolanda schreef historie binnen het gezin. Zij reed met een dikke smile de 200 km. Wie weet waar ze de kracht vandaan haalde, want haar voorbereiding was wegens haar onregelmatige diensten verre van optimaal. Haar wilskracht en de overtuiging dat haar vader om een hoekje mee keek, bracht haar in 10.10 naar de finish. Ze hoort nu echt bij de club van doorzetters! Zwager Theo reed het snelst van ons allemaal. Na 7 uur en 48 min. kwam hij over de finish waar hij zijn emoties de vrije loop liet. Marga reed tot haar eigen verbazing de maximale lengte van het parcours vrij gemakkelijk uit in 9 uur en 19 min. Zij had zich redelijk goed voorbereid en dat werpt zijn vruchten af. Beide nestors Siem van Es (8.14) en Aad de Haas (8.22) waren ook van start gegaan. Voor de zoveelste maal op de Weissensee aanwezig en vele keren de tocht uitgereden. Beide mannen zijn in de zestig, ga er maar aanstaan! De ijsclubleden Jaco (9.32) en zijn 9 jarige zoontje Erben van der Lans reed maar liefst 2 x 50 km (4.23). Michel van Ruitenburg vond de 200 wat te veel van het goede, maar reed op dins– en op vrijdag wel 125 km. Mieke (8.06) en Gijs Buitelaar (8.29), voor velen van ons geen onbekenden. Met deze tijd was Mieke maar liefst de 11e vrouw die de finishlijn die dag passeerde, Chapeau! Schoondochter Angelique van Santen reed de 200 km in 10 uur en 19 min. Een hele prestatie als je bedenkt dat zij sinds vorig jaar pas op schaatsen staat. Haar motivatie en haar liefde voor Gijs zorgde voor deze geweldige prestatie. De rest van de week diende puur als vakantie en dat heb je dan ook meer dan verdiend. Wandelen, skiÍn, langlaufen, lekker eten en feesten en natuurlijk de beide Stompwijkse toppers aanmoedigen. Het team van Het Groene Hart van Joost Juffermans reed regelmatig goede uitslagen, een genot om naar te kijken. Het team werd uitstekend verzorgd door Loes en Marleen de Haas. Zij zorgden voor de maaltijden en masseerden de benen van de mannen. Martijn van Es was de hele week in goede doen en werd door velen getipt als de winnaar van de Alternatieve. Hij reed werkelijk een superrace en sprintte af met een groep van 24 rijders, maar moest het vlak voor de streep afleggen tegen de rappe sprinter Karlo Timmerman en eindigde als 3e. Jammer, hij verdiend het zo erg, we hadden het hem zo gegund! Het A peloton raffelde de 200 km af in slechts 5 uur en 32 minuten. De teleurgestelde Martijn opperde tijdens het interview om voortaan maar 300 km te gaan rijden. De omstandigheden waren deze editie niet zwaar genoeg. Het is nooit eerder gebeurd dat een groep van 24 rijders voor de overwinning moest afsprinten. Er zijn dit seizoen nog twee kansen, Zweden en Finland. Brenda van Leeuwen (vriendin van Jolanda) werd tijdens haar verblijf ziek en moest overhaast naar huis. Voor haar betere tijden gewenst en dank aan allen die zich hebben ingezet om van dit weekje een succes te maken. Natuurlijk gaat onze dank ook uit naar Brigitte en Hans waar wij de hele week verbleven. Frans Oliehoek


Stompwijk ‘92

-18-

Afdeling voetbal Senioren Dinsdag 8 februari Team Waar Tegen Vertrek aanv Wednr O 23 Thuis JHR O23 19.30 144947 Zaterdag 12 februari Zat 1 Uit ARC 9 13.15 14.15 61851 Zat 2 Rust Zondag 13 februari Zon 1 Thuis NSV‘46 1 14.00 21856 P.A.L.A. Gossen Zon 2 Thuis DOSR 2 10.30 16205 J.J. Goosen Zon 3 Thuis Voorschoten‘97 3 14.30 18479 ???? Zon 4 Uit GHC 1 09.00 10.00 23265 Zon 5 Uit REMO 9 09.00 10.00 162202 Zon 6 Uit VEP 7 09.00 10.00 162202 Zon 7 Thuis Groeneweg 4 10.30 18707 A. Geurtsen Zon 8 Thuis Kamerik 1 12.30 143112 K. Janson Namens het bestuur aanwezig: Ed v. Vliet De bardienst (11.30 – 14.00 uur) wordt deze week verzorgd door: Zaal Heren 4 Junioren Zaterdag 12 februari A1 Thuis Zwammerdam B1 Thuis RKDEO C1 Thuis Hazerswoudse Boys D1 Thuis NSV‘46 D2 Uit Alphense Boys D3 Thuis Alkmania E1 Uit Bodegraven E2 Thuis Reeuwijk E3 Thuis Oosterheem F1 Uit DOSR F2 Thuis Meerburg F3 Uit Alkmania F4 Thuis BSC‘68 MB 1 Uit SSS Namens het jeugdbestuur aanwezig:

A1 B3 C3 D1 D9 08.00 D4M E1 09.00 E2 E2 F4 08.00 F7 F4M 10.15 F4 MB1 09.30 Gert Janson

14.30 12.30 11.00 10.30 09.00 13.00 10.00 10.00 09.00 09.00 09.00 11.15 09.00 10.30

65335 110903 118866 169406 178044 167001 178868 173613 179084 177444 164995 166883 175879 168553

T. v.d. Salm


-19VV/ZZ Zaalvoetbalkampioenschap 2011 Afgelopen zaterdagavond was de avond van de waarheid. Aan het eind van deze avond wisten we welke deelnemende teams van de partij zullen zijn op de finaleavond op 19 februari 2011. De Beatz moesten als eerste verschijnen tussen de lijnen. Dankzij 5 doelpunten van Jip de Winter wonnen ze hun wedstrijd met 7-2. Omdat ook Orion won van Benson, dachten ze dat ze er waren. De loting bezorgde de Beatz echter een boze droom. Volgend jaar beter mannen, we hebben genoten van jullie spel! Ook Van Rijn Transport vond hun Waterloo. Ze verloren hun laatste wedstrijd in de poulefase en vervolgens werden ze als achtste getrokken bij de loting. Een grote teleurstelling, maar ik verwacht ze volgend jaar nog meer gebrand op een finaleplaats aan de aftrap te zien! De wedstrijd van de avond, wat spanning betreft, was ZZ tegen Team O‘Neill. Met een spectaculaire en onnavolgbare actie van André van Rijn in de laatste minuut werd het uiteindelijk 4-5. Dit was een wedstrijd met alle ingrediënten aanwezig. Spanning, sensatie, strijd, fanatisme, respect voor elkaar en veel doelpunten. Heren bedankt voor de show! Na de loting werden de volgende deelnemende teams aan elkaar gekoppeld: De Leipe Loetjes en TZN, S.V.C. Camp Nou en Sixpack, Orion en de Blauwe Duivels, 3x Niks en ZZ, SJZ en Stöm DrönkenBK, Henk de Vriep en de Toko, de Broekies en Team O‘Neill en Ed‘s Team neemt het op tegen de Hatseflatsers. Het definitieve schema zal volgende week gepubliceerd worden in de Dorpsketting. Het was een sensationele avond en we kijken uit naar de finale-avond. Martijn Oudshoorn namens VV/ZZ. Uitslagen Zaterdag 5 februari Beatz - Post Kogeko Boys De Toko - Stöm DrönkenBK Pink Ladies - Wenteltrapjes Henk de Vriep - De Broekies TZN - De Vijgen en ome Mark Leipe Loetjes - Wilgenhof De Blauwe Duivels- VVVS Sixpack - Van Rijn Transport Ed‘s Team - SJZ Oh Ohw Sorry - 3X Niks ‗t Dream Team - FC Faas Orion - FC Benson ZZ - Team O‘Neill De Hatseflatsers - Luno

Wat is nou Rio?? Rijden In Optocht?? Pr. De Gingers

7-2 6-4 0-2 3-1 3-3 3-0 2-1 3-2 0-1 1-3 3-1 1-0 4-5 11-1


Afdeling handbal Programma voor Team Waar DS1 uit Programma voor DS2 thuis HS1 thuis HS2 vrij DBJ1 thuis DBJ2 thuis HBJ1 uit HBJ2 thuis DCJ1 vrij DCJ2 thuis GCJ1 uit DDJ1 thuis DEJ1 uit

-20-

zaterdag 12 februari 2011 Tegen Tijd Locatie H.M.C. 19.10 Parkzicht zondag 13 februari 2011 Foreholte 3 11.10 Meerhorst HWC 2 13.20 Meerhorst

Scheids Hexpoor /Rosena

Wednr 800

Trudy M. Spierenburg

11639 8335 9289 9194 9381 BM12157

Quintus 3 Quintus 4 EDH Quintus 2

12.20 14.30 11.10 15.30

Meerhorst Meerhorst Kerkpolder Meerhorst

Marja Els

VELO 4 MSV Quintus ODIS 2

10.20 10.00 09.30 10.00

Meerhorst Overkant Meerhorst Vreeloohal

Claire

Patrick

Cynthia

9893 8943 10209 10795

Dames 1 Stompwijk ’92 – Unitas ‘67 Vandaag moesten wij tegen Unitas spelen, een ploeg die net als wij laag in de ranglijst staat. Het was dus een belangrijke wedstrijd en het beloofde erg spannend te worden. We begonnen de wedstrijd sterk en maakten het al snel 1-0. Maar Unitas wist vanuit de opbouw goed te scoren, waardoor we gelijk op gingen. Tot een stand van 6-4. We kregen twee pingels die Angelique benutte en ze schoot er nog één in waardoor we uitliepen naar 9-4. Op dat moment waren we goed op dreef. De cirkel werd goed aangepakt en de verdediging zat goed dicht. We gingen de rust in met een voorsprong, 15-7. In de rust werd besproken dat we in de verdediging net zo sterk en fel moest blijven, want we hadden deze wedstrijd nog niet gewonnen. Helaas begonnen we de 2e helft niet sterk. Binnen een paar minuten kreeg Unitas twee pingels, die gemaakt werden. Het publiek voelde de bui al hangen, maar we lieten onze koppies niet hangen. Met een paar mooie doelpunten van Ilse vanuit de linker hoek wisten we het verschil te behouden. Ook Marieke had de smaak te pakken waardoor we verder uitliepen. Dit maakte dat we eindelijk weer een wedstrijd hebben gewonnen en ook nog met een flink verschil 27-17. Met zijn alle waren we super blij. Niet alleen de verdediging stond goed, ook het scoren wilde lukken. Daarbij zijn ook alle pingels benut. Met al deze positieve punten kijken we vol goede moet naar de wedstrijd zaterdag 12 feb. tegen HMC. Graag willen we het publiek bedanken, die hopelijk met een blij gevoel naar huis zijn gegaan. En natuurlijk Fotografie Carmen bedanken voor het sponsoren van de bal deze week. Groetjes, Dames 1 (Claire Luiten)


-20 a-

Aktiviteitenkalender 08/02/2011 12/02/2011 13/02/2011 14/02/2011 18/02/2011 25/02/2011

20.00 20.30 14.00 20.00 20.00 20.00

VROUW ACTIEF DE GAANDERS DORPSHUIS DORPSHUIS STOMPWIJK'92 BLESRUITERS

CREATIEF MOZAIEKEN EXTRA CARNAVALSAVOND VERRASSINGSDANSMIDDAG BINGO KAARTAVOND KAARTAVOND

03/03/2011 05/03/2011 08/03/2011 08/03/2011 11/03/2011 14/03/2011 18/03/2011 18/03/2011 22/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 26/03/2011

14.00 0.00 20.00 13.00 20.00 20.00 20.00 20.00 14.00 20.00 20.00 20.00

K.B.O. DE GAANDERS VROUW ACTIEF K.B.O./GAANDERS STOMPWIJK'92 DORPSHUIS BLESRUITERS TONEELVERENIGING K.B.O. GOUDEN LEEUW TONEELVERENIGING GOUDEN LEEUW

STOMPWIJK-Z'WOUDE CARNAVALSWEEKEINDE DONORREGISTRATIE CARNAVAL KAARTAVOND BINGO KAARTAVOND BEDGEHEIMEN JAARVERGADERING 1e RONDE DARTTOERNOOI BEDGEHEIMEN 1e RONDE DARTTOERNOOI

01/04/2011 07/04/2011 08/04/2011 11/04/2011 14/04/2011 15/04/2011 16/04/2011 30/04/2011

20.00 14.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 9.00

STOMPWIJK'92 K.B.O. BLESRUITERS DORPSHUIS VROUW ACTIEF PATER BANDSMA DE MEESTER S.O.S.

KAARTAVOND Z'WOUDE-STOMPWIJK KAARTAVOND BINGO JAARVERGADERING KAARTAVOND 2e RONDE+FINALE DARTEN KONINGINNEDAG

Betaald op wereldreis, dat willen Eva en Laura Oliehoek wel Ze willen op pad als goede doelen ambassadeurs voor de Nationale Postcode Loterij. Ze gaan een half jaar op weg en bezoeken diverse plaatsen waar goede doelen ondersteund worden door de Poscode loterij. Deze steun wordt wereldwijd gegeven. Tijdens deze reis doen ze dan verslag van hun belevenissen. De verslaglegging vindt plaats door het maken van verslagen, foto‘s en filmpjes en via een weblog kun je en volgen. Voordat het zover is hebben ze uw steun nodig, omdat ook hier meeste stemmen gelden. Stem en geniet straks mee van hun ervaringen als echte wereldburgers. http://www.internationaalambassadeur.nl/EvaenLaura Eva en Laura Oliehoek


-21-

Stompwijkers opgelet! De badmintonclub 50+ zoekt nieuwe leden. Wie meer wil bewegen is van harte welkom, ook als u nog nooit gespeeld heeft. We spelen iedere woensdagmorgen van 9.30 – 11.00 uur in de sporthal de Meerhorst. Wilt u proberen of het iets voor u is kom gerust eens langs en speel mee of kom een keertje kijken. Het is voor: 50 plussers alle niveaus mannen en vrouwen Bewegen en gezelligheid staat voorop. Na afloop drinken we met elkaar een kop koffie in de kantine. De badmintonclub

Sprookjesgoochelen in Ons Huis St. Wouw organiseert de kindervoorstelling ‗Ga je mee naar droomland‘ van sprookjesgoochelaar Carlijn op zondag 13 februari. De voorstelling begint om 15.00 uur in ‘Ons Huis’, Kosterspad 3 in Zoeterwoude. De entree is € 3,-. Hebben we als kind niet allemaal gedroomd over de mogelijkheid te kunnen toveren? Zwaaiend met een toverstokje kwamen al onze wensen uit en werden alle problemen opgelost. Goochelaar Carlijn maakt deze kinderdroom werkelijkheid. Tijdens haar show vol magie en fantasie neemt goochelaar Carlijn de kinderen mee naar de wereld van het sprookje. Het goochelen sluit perfect aan bij de belevingswereld van het jonge kind. De emotionele betrokkenheid bij de show is zo groot dat de kinderen als het ware uitgenodigd worden om met de goochelaar mee te 'toveren'. Met behulp van een toverbol en een eeuwenoud toverboek komen, met hulp van het publiek, de meest toverachtige en wonderbaarlijke gebeurtenissen tot stand. Samen worden er prachtige spreuken en toverversjes opgezegd, begeleid met de bijpassende gebaren. De lichtjes, decor en muziek zorgen voor een sfeervolle entourage. Voor nadere informatie kunt u bellen met Trudy van Nieuwkoop, tel: 071-5321572 (reserveren niet nodig).


-22 -

Meerlaan 53 te Leidschendam

NIEUWE PRIJS!!!!! EUR 199.500,- k.k. In het buurtschap Stompwijk in een veilige kindvriendelijke buurt gelegen goed onderhouden tussenwoning met 3 slaapkamers. Zonnige voor- & achtertuin Chique parketvloer (begane grond) Gedeeltelijk dubbelglas Scholen & supermarkt op loopafstand RE/MAX Adviseurs Bert van der Krogt, 070-3016061, bertvanderkrogt@remax.nl

Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen Afvoeren van tuindersafval van Merodestraat 1- 2266 JX Stompwijk Tel. 06-10319195

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl


 Maandag 14 februari is het Valentijn….. De dag om je (stille) liefde in de bloemen te zetten. Dit kan zowel anoniem als met een handgeschreven kaart. Wij bezorgen wereldwijd en regionaal uit eigen winkel., een heel boeket of 1 bloem , alles kan en mag !! Vraag naar de mogelijkheden, bestel op tijd, zodat wij aan alle wensen kunnen voldoen. Vóór deze speciale dag zijn wij zondag 13 februari geopend van 15.00 – 18.00 uur & 14 februari open van 8.30 tot 18.30 uur. Bloemsierkunst “De Passie”, Dr.v.Noortstraat 186, 071-5803515 Stompwijk 071 5803515 6 dagen open vanaf 9.00 uur Dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten

Andrea’s Haarstudio Kapsalon behandelingen MET EN ZONDER AFSPRAAK u kunt altijd zo binnenlopen voor iedere behandeling.

Andrea’s Fashion Voorjaars collectie dames kleding is binnen o.a.

Knippen t/m 12 jaar

€ 10,00

Knippen 13-18 jaar Leggings € 15,00 Leuke gebloemde kante tuniekjes Afspraak maken niet nodig Blousses en Jurkjes Cadeau bonnen ook Vesten gehaakt Loop gerust even binnen alles in verschillende maten.

www.andreashaarstudio.nl

verkrijgbaar

Tel: 071 – 580 15 60

Hoefblad 30 2266 JE Stompwijk Di-Vrij :09:00-17:30 / Zat:08:30–16:00


- 25 -

Voor mensen die van dieren houden Lieve mensen, die van dieren houden en vooral veehouders en hobbylandbouw huisdierhouders en ook paardenhouders! Dit jaar is het 10 jaar geleden, dat de vreselijke, en ik durf het bijna niet uit te spreken, mond- en klauwzeer uitbraak was. Misschien een moment om bij stil te staan en vooral strijdbaar te zijn en blijven tegen het massaal doden van dieren bij een dergelijke dierziekte uitbraak!! Je zult je beste dieren maar eens verliezen; generaties lange foklijnen………. Nog zijn er mensen, die deze tragedie niet te boven zijn gekomen. Houdt daarom hygiëne en de quarantaine maatregelen in ere en blijf strijden in Nederland en in Brussel voor een diervriendelijk gezondheidsbeleid! Let op: zelfs paardenziektes zijn in aantocht! Groetjes, Marjolein Steenstra

Creëer uw eigen sensuele en verleidelijke geur. Op de verpakking uw eigen logo of sterrenbeeld en verras uw Valentijn! Of verras uw Valentijn met een cadeaubon naar keuze van Studio Oase.


IJsclub ‘Nut en vermaak’

-26-

Inschattingsfout kost Eline topklassering NK Afgelopen weekend vond in Hoorn het NK Junioren plaats. Ondanks dat de baan in Hoorn semi-overdekt is hadden de deelnemers veel last van de harde wind en het zachte ijs, waardoor snelle tijden onmogelijk waren. Eline Bennis was met hoge verwachtingen afgereisd naar Hoorn na haar prima optreden tijdens het NK Allround. Haar toernooi begon ook prima met een 9e plek op de 500meter (43.07). Dit leek een goede basis voor de rest van het kampioenschap. Op de 1500 meter, haar beste afstand, ging het vervolgens mis. Bij de wissel dacht Eline dat ze voorlangs haar tegenstandster kon kruisen. Er bleek echter geen ruimte voor. Gelukkig realiseerde ze zich dit op tijd, maar moest hierdoor wel vol in de remmen wat haar veel kostbare tijd kostte. Het leverde haar slechts de 13e tijd op (2.16.74) en een 11e plek na 2 afstanden. Op de 2e dag wist ze de opgelopen schade weer deels te herstellen. Na een 7e plaats op de 1000 meter (1.25.25) schoof ze weer op naar de 9e plek in het klassement, voldoende om de afsluitende 3000 meter te mogen rijden. Ook hierop werd ze 7e (4.48.14) en won een nog 1 plek in het klassement. Zonder genoemde inschattingsfout had een plek in de top 5 mogelijk geweest. Desalniettemin overheerste toch wel tevredenheid. NK junioren

500m

1500m

1000m

3000m

Eline Bennis

43.07

2.16.74

1.25.25

4.48.14

Klass. 8e

Storm teistert Uithofrijders Op de Uithof werd dit weekend een beperkt wedstrijdprogramma afgewerkt. Het zachte weer en de harde wind had de kwaliteit van het ijs zodanig aangetast dat de geplande meerkamp op zondagavond moest worden afgelast. In de ochtend werd er nog wel gereden, maar dit kostte enige moeite. Het ijs aan de binnenkant van een van de bochten was zo dun geworden dat de zamboni geen grip meer had en er niet meer gedweild kon worden. Met vloertrekkers werd de baan ontdaan van opgewaaid blad en ander vuil en kon er toch gereden worden. Dat er geen toptijden konden worden genoteerd was niet vreemd, gezien de storm die de schaatsers op een groot deel van de baan tegen hadden. Tom van Mullem bleek nog het beste met de omstandigheden om te kunnen gaan. Hij bleef op alle afstanden maar iets boven zijn beste tijden. Iris de Haas bleef ook redelijk in de buurt van haar beste tijden. Ze had het vooral moeilijk met haar 300 meter rit in de buitenbaan. Nadine Turk had het op alle afstanden moeilijk met de wind, hoewel ze op de 500 meter haar beste opening van het seizoen liet noteren. 300m

300m

500m

Tom van Mullem

40.38

40.14

1.08.57

Iris de Haas

44.93

42.53

1.11.29

Nadine Turk

46.08

44.89

1.13.63


-27CLUBKAMPIOENSCHAP OP 6 MAART A.S. Op zondagochtend 6 maart zal op de Uithof het clubkampioenschap worden verreden. Hieraan mogen alle actieve leden (vanaf welp) en niet-actieve leden deelnemen. Ben je dus geboren voor 1 juli 2001 meld je dan zo spoedig mogelijk, tot uiterlijk zaterdag 26 februari, aan via tomdehaas@ziggo.nl. Tom de Haas

De afgelopen 2 dagen was het NK junioren in Hoorn Daarom even een berichtje om aan jullie te laten weten hoe het is gegaan. Door de harde wind waren het erg zware omstandigheden, het ijs was zacht en aan de tijden was te zien hoe zwaar het was. Helaas niet helemaal mijn ding. Maar toch begon ik met een goede 500m. Na een hele week vrij weinig te hebben kunnen trainen i.v.m. een liesblessure was mijn opening redelijk goed. 11.8 met een eindtijd van 43.07 eindigde ik op de 9e plek! Daarna werd de 1500m verreden, hier wou ik mezelf graag laten zien. Maar helaas liep het anders. Na een goede start kreeg ik een erg lastige wissel. Ik moest inhouden en verloor daardoor erg veel snelheid. Weer opgang komen viel me zwaar en mijn rit liep niet lekker meer. 2.16.74 was een dramatische 13e plek waard. Erg jammer want in het klassement zakte ik ook terug naar de 13e plek. Enkel de eerste 12 mogen starten op de laatste afstand dus dit moest een goede 2e dag worden. Gister heb ik toen alles op alles gezet op de 1000m. Hij liep goed en ik reed 1.25.25 dat een 7e plek waard was. Mooi tussen alle sprinters. Dit is mijn redding geweest en heeft me alsnog een plaats op de 3km opgeleverd. Gelukkig! De 3km was erg zwaar, harde wind, nat ijs maar met een tijd van 4.48.14 werd ik nog wel 7e en in het eindklassement ben ik op de 8ste plek geëindigd. Ik baal nog steeds heel erg van de 1500m. Echt pech dat die zo is gelopen maar al met al het ik het redelijk gedaan. Groetjes Eline  ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Naar Rio? Veel te ver weg! De vraag is: hoe kom ik bij de Bles? Pr. De Gingers


CEES LUITEN EFFICIENT TRANSPORT van ZAND, GROND en AANVULLING Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompwijk Tel. 071-5803359

Onderhoudsbedrijf * * * * * * *

Keukenmontage Montage van Velux dakramen Inbraakbeveiliging Onderhoudswerk Badkamer renovatie Stuc werkzaamheden Glasvliesweefselbehang en witten

Rietkade 14 2492 TL DEN HAAG (Leidschenveen) Tel: 070-3019001 Mob: 06-20012436 Bel de Vakman voor informatie of een vrijblijvende offerte!


-29-

Ambachtsmiddag – Mannenmiddag Jeroen Straathof : hoe is het leven met een topsporter binnen het gezin Gré Straathof- de Jong is al weken bezig met de voorbereiding van een geweldige middag. Het thema van deze middag is voortgekomen uit de wens een topsporter uit Zoeterwoude, uit te nodigen en wel Jeroen Straathof. Jeroen en zijn vrouw Evelien wonen in Leiden, beiden een druk leven met werk, sport en drie prachtige dochters. Als er íemand trots is op de sportprestaties van Jeroen, dan is dat wel zijn moeder. Deze middag belooft een interessante middag te worden, boeiend voor mannen en vrouwen. Want Gré zal in eerste instantie spreken over hoe het is een sporter op internationaal niveau in het gezin te hebben. Wat betekent dit voor de andere gezinsleden en zeker voor de moeder? Hoe organiseer je zo‘n leven? We zien beelden van het schaatsen en wielrennen, film, foto‘s, handgemaakte schaatspakken, medailles, etc. We horen verhalen wat er in de afgelopen jaren is voorgevallen. De Zoeterwoudenaren herinneren zich vast en zeker de huldiging van Jeroen in de Meester bij Jan v.d. Geest. Of dat u voor de buis gekluisterd zat om Jeroen te zien schaatsen en wielrennen (op de Paralympics) Belangstellenden kunnen tussendoor vragen stellen of verhalen aan vullen. Tijdens de eerste Mannenmiddag vertelde Gerard van Cromvoirt bijvoorbeeld dat Jeroen bij hem in het bedrijf stage heeft gelopen en een mal voor het slijpen heeft gemaakt. Misschien dat u ook ―bijgedragen‖ heeft aan het succes. Het is aan Gré toevertrouwd u prima te onderhouden, de koffie en thee staan klaar en u kunt zelfs tegen betaling een glaasje van het een of ander bestellen. De bijeenkomst is in Huize Emmaus op maandagmiddag 14 februari van 14:30-16:30 uur Entree voor bewoners is gratis. Voor niet-bewoners € 2,-

Te huur: opslagruimte Ten opzichte van Stompwijk, aan de rand van Zoetermeer gelegen. Oppervlakte circa 100m² Huurprijs € 360,- per maand Per direct te aanvaarden Voor info: RE/MAX Adviseurs Bert van der Krogt, 070-3016061, bertvanderkrogt@remax.nl


-31-

Voorjaarsactie ‘Kies voor Zuid-Hollands Groen’ Bestel Zuid-Hollands plantmateriaal met subsidie vóór 18 februari Landschapsbeheer Zuid-Holland houdt dit seizoen voor de achttiende keer de succesvolle actie ‘Kies voor Zuid-Hollands Groen’. Met deze actie willen we bewoners in het landelijk gebied stimuleren om Zuid-Hollandse struiken en bomen aan te planten. Tot vrijdag 18 februari 2011 kunt u de bestelformulieren inleveren. Het plantmateriaal wordt enkele weken later thuisbezorgd. Aanvragen brochure en bestelformulier Kies voor Zuid-Hollands Groen Bewoners van het Zuid-Hollandse landelijke gebied kunnen de brochure Kies voor Zuid-Hollands Groen kosteloos bestellen bij Landschapsbeheer ZuidHolland. In het boekje staat een uitgebreide beschrijving van de struik- en boomsoorten, met voor elke soort een vermelding van bodemeisen, toepassings- en gebruiksmogelijkheden en de betekenis voor natuur en landschap. U ontvangt gelijktijdig de bestellijst waarmee u alle beschreven soorten kunt bestellen. De bestellijst is ook te downloaden van de website. Ga voor het bestellen van de brochure of het downloaden van de bestellijst naar www.landschapsbeheerzuidholland.nl. Subsidiemogelijkheid Voor de aanschaf van plant- en beschermingsmateriaal is subsidie beschikbaar via de regeling Aanleg Kleine Landschapselementen (KLE). Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op www.landschapsbeheerzuidholland.nl, onder de rubriek projecten - Maak je erf goed. Kies voor Zuid-Hollands Groen wordt mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Stompwijker mishandeld Leidschendam/Stompwijk – Een 19-jarige Stompwijker werd op vrijdag 28 januari mishandeld door vermoedelijk een plaatsgenoot. De man verliet omstreeks 23.30 uur een bardancing aan de Dr. Van Noortstraat, toen hij werd belaagd door een jongen, die hem een stomp in het gezicht gaf, waardoor de Stompwijker ten val kwam. Hij kreeg vervolgens meerdere schoppen tegen het lichaam en liep een gebroken neus en diverse kneuzingen op. Meerdere personen waren getuige van de mishandeling. De politie heeft op donderdag 3 februari een 17jarige Stompwijker aangehouden, die verdacht wordt de mishandeling te hebben gepleegd. De 17-jarige Stompwijker werd op vrijdag 4 februari geleid voor de rechter commissaris.


Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER De openingstijden van De Keldermeester zijn: Maandag 09:00 – 12:00 uur Dinsdag 09:00 – 18:00 uur Woensdag 09:00 – 12:00 uur Donderdag 09:00 – 12:00 uur Vrijdag 09:00 – 18:00 uur Zaterdag 09:00 – 16:00 uur Zondag gesloten Tevens is het mogelijk om uw bestelling thuis te laten bezorgen. U kunt uw bestelling doorgeven via: Telefoon 071 – 580 15 90 Fax 071 – 580 36 03 Geen bezorgkosten binnen Stompwijk!

Viert u uw verjaardag, organiseert u een barbecue of wilt u gewoon eens een dag niet in de keuken doorbrengen? Bestel nu de heerlijke, ambachtelijke salades bij Party Herberg Het Blesse Paard! 4 pers. 6.pers 8 pers. Waldorffsalade € 20,25 € 29,25 € 37,25 Kip-kerrie salade € 18,00 € 26,50 € 34,50 Salade Niçoise € 18,00 € 26,50 € 34,50 Huzarensalade € 17,75 € 25,25 € 32,00 Zalmsalade € 17,75 € 25,50 € 32,00 Pastasalade € 14,25 € 20,75 € 26,75 Telefoon 071 – 580 15 90

10 pers. € 44,50 € 42,00 € 42,00 € 38,00 € 38,00 € 32,50


-33 Aanstaande zaterdag Rio Avond !!!!! Aanstaande zaterdag is het ―We gaan naar RIO‖ avond in Het Blesse Paard te Stompwijk. Deze avond hebben wij al Carnavalsvereniging in het leven geroepen omdat dit jaar het Carnavalsseizoen wat langer is als vorig jaar. Namelijk duurt het dit jaar bijna 4 maanden!!!. Speciaal voor deze avond hebben we dit jaar een aantal andere Carnavalsverenigingen uitgenodigd om hun eens een lesje te leren hoe je een echt feestje bouwt. Want dat kunnen de inwoners van Het Gaandriaanse Rijk natuurlijk als de beste. Op deze avond hebben wij ook een echte Brass band uitgenodigd. Hun zullen de echte Braziliaanse klanken door Het Blesse Paard laten gaan. Dit festijn wordt nog verder in ZuidAmerikaanse sferen gebracht door de aanwezigheid van Braziliaanse dansers en danseressen en een heuse Limboact. (info: www.migenia.nl) Wij zien natuurlijk graag dat iedereen verkleed komt. Maar dit verplichten wij u natuurlijk niet. Hierbij ook een herinnering voor iedereen die zich nog niet hebben aangemeld voor de Carnavalsoptocht. Inschrijven kan via onze site www.degaanders.nl 12 februari:

―We gaan naar Rio‖ avond vanaf 21:00. (Entree niet leden €7,50) 2 t/m 8 maart: Carnavalsweek. Voor meer info en data www.degaanders.nl C.V. De Gaanders

Huisgenoot gezocht! Wij, Robin (21, werkende) en Woudina (20, studente), zoeken een nieuwe gezellige huisgenoot om bij ons te komen wonen op de Miening in Zoeterwoude! Twee kamers in totaal 12 m2 en een eigen inloopkast. Luxe gedeelde badkamer met bad. Grote keuken met koelkast, oven, vaatwasser en magnetron. Wasmachine aanwezig. Het huis heeft een dakterras waar we zomers graag zitten! Huur € 397,45 per maand. Voor interesse bel: Woudina 0610310509


Internetboekhouden iets voor u? - vele bedrijven en verenigingen maken hier gebruik van - zeer gebruiksvriendelijk, wij ondersteunen en kunnen direct meekijken - 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar - een abonnement met vaste lage kosten - rapportages en managementinformatie direct beschikbaar

Kantoor Zaal, al ruim 55 jaar hÊt adres voor uw administratie!! In een klein team van 8 vaste medewerkers vertrouwen ruim 175 ondernemers in verschillende branches, variÍrend van eenmanszaken tot B.V.’s, hun administratie en fiscale zaken aan ons toe. Wilt u meer weten? Bel 079-3310800. Met vriendelijke groet,

Fred Overdevest


-35-

Om van te smelten Waar of niet, het verhaal is leuk: Valentijn zou in de middeleeuwen een monnik zijn geweest van een Italiaans klooster. Stelletjes die hem bezochten, schonk hij geluksbloemen, die hij zelf kweekte in zijn kloostertuin. Nu geef je iemand die je lief vindt een cadeautje. En waar vind je die beter dan bij de Wereldwinkel. Om van te smelten ….. ….. is natuurlijk het assortiment chocolade. Niet alleen Tony Chocolonely, maar ook de koffielikeurpareltjes van Fair Trade Original doen je hart sneller kloppen. Het gaat goed met de verkoop van duurzame chocolade in Nederland. In 2010 liggen er twee keer zoveel duurzame chocoladerepen en tabletten in de schappen dan in 2009. Het aandeel, afgezet tegen het totale aanbod, is toegenomen van 10 tot 20 procent. De Wereldwinkel is dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. Met de verkoop van fairtrade producten investeert de Wereldwinkel in een leefbare wereld voor iedereen. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. De 12.500 vrijwilligers in 375 Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat het in de wereld ook anders kan. Dat armoede wél bestreden kan worden. Koop je een cadeau in één van deze winkels, dan draag je daaraan bij. In de Wereldwinkel te Zoeterwoude-Dorp zijn leuke Valentijn cadeautjes te koop. U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.

Kaartavond Blesruiters Afgelopen vrijdag 4 februari was het weer kaarten bij ons. Het was zoals gewoonlijk erg gezellig. Er zijn dit keer,. zoals jullie aan de uitslagen kunnen zien, veel punten gescoord. 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

Ria Luiten Joop van Rijn Alfons Belt Kees de Jong Kees Doelman Aad Luiten Charles Bohemen Sjaak van Rijn

6651 punten, 6309 5492 5307 5223 5215 5186 5137

De poedelprijs ging dit keer naar Kees Overdevest. Wij hopen iedereen weer te zien op vrijdag 25 februari. Ton


Dorpsketting 2068  

Weekblad De Dorpsketting, 2068

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you