Page 1

rije

rijdagavond-ketting

Weekblad de Dorpsketting

Datum: 24 jan. 2011 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven zwart-wit: Tarieven kleur: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2066

Oplage: 1075

Jacintha, Marga, Trees, Yvon, Leo en Petra Loes, Ria en Marja Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €7,50 ¼p, €15,00 ½p, €22,50 ¾p, €30,- 1/1p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1p Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Kerk 2 Chapeau 3 Fanfare 5 Slim zijn 6 Gaanders 9 Muizenissen 10 Srednaag 11 Alzheimercafé 13 Sissi Emmaus 15 Activiteitenkalender 17 Sport 18 Marathonschaatsen 25 IJsclub 26 Srednaag kouwe kippen29 Voorburgs operakoor 33 De Stal 33 Beatz 35

ZIET U DOOR DE STEMMEN HET BOS NOG? Afstemmen, je stem laten horen, ontstemd Sprakeloos! Red.Petra

Spreuk van de week: Als de televisie en de koelkast niet zo ver bij elkaar vandaan stonden, zou menigeen helemaal geen lichaamsbeweging meer krijgen. - Adams, Joey (1911) - Amerikaans komiek


-2-

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Pastor: M. Hoogervorst tel. 06-20551458, email: m.hoogervorst@live.nl B.g.g. tel. 071-5801604 Ziekenbezoek opgeven via secretariaat Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Vieringen in het Dorphuis RK H. Laurentius Parochie. Woensdag 26 jan. 09.00 uur geen viering Zaterdag 29 jan. 19.00 uur geen viering Zondag 30 jan. 11.00 uur eucharistieviering met samenzang Voorganger Em. pastoor H.v.d.Plas misintenties Zondag 30 januari. 11.00 uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jaap Vogelaar Jaargetijde, Barry v. Bohemen, Kees Luk, Jan Koevoet, Arie, Marie en Kees Olsthoorn, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen - Koot, Jan Kerkvliet, Truus Hilgersom - Verhart, Leen en Josien Olsthoorn - Lourens, Jannie Suijten - v. Leeuwen, Douwe de Winter, Annie van der Burg -v. Veen, Jannie Suijten - v. Leeuwen, Will v.d. Brink -Luiten. Kerkhulpen Kosters Lectoren Misdienaars Zaterdag 29 jan. 19.00 uur A.H . geen Zondag 30 jan. 11.00 uur A.H. J. v. R Dennis L. /Luca v. S. Zondag 23 januari heeft een aantal spelende kinderen in het speeltuintje in de Van Santhorststraat een tweetal sleutels gevonden. De ene sleutel lijkt een huissleutel oid en de andere een fietssleutel. Zijn de sleutels van jou? Bel me dan even op 06-41731049. Wendy Gehrmann en Luna


-3-

Chapeau! De kerk staat al enige tijd in de steigers. De vieringen vinden plaats in het Dorpshuis en met Kerstmis zijn we uitgeweken naar de Sporthal. Dat is niet bepaald gemakkelijk en zeker niet voor de vrijwilligers. Want iedere keer moeten ze alle liturgische spullen overbrengen van de kerk naar de overkant. Maar vervolgens ook weer terug. Ik ben altijd weer onder de indruk van die parochianen die met hart en ziel zijn verknocht aan de Laurentius, dat zij zoveel vrije tijd steken om alles doorgang te laten vinden. Met Kerstmis was het helemaal heftig. Ondanks de slechte weersomstandigheden met een busje naar de Sporthal, inclusief altaar, orgel, liturgische gewaden, kaarsen en wat niet allemaal meer. Alles in gereedheid gebracht voor de vieringen op Kerstavond en Kerstmorgen. Ik kan u wel zeggen dat wij ervan hebben genoten, en ik hoop samen met u. Zeker ook na afloop, in de kantine! En de volgende dag ging het busje weer terug: ‗‘busje komt zo‘‘. Het is natuurlijk improviseren, alhoewel de sfeer in het Dorpshuis toch wel bijzonder is. Veel mensen blijven na om koffie te drinken en bij te praten. Maar als straks de Kerk opnieuw in gebruik wordt genomen, dan is het pas echt weer als vanouds. Gerestaureerd, schoongemaakt, ook door vele parochianen die de handen uit de mouwen blijven steken. Dat is Stompwijk, en daar ben ik als uw pastoor trots op. We gaan nieuwe tijden tegemoet, we gaan op in het cluster van Leiden en ommelanden. Maar wat we wel weten is dat onze geloofsgemeenschap er staat en een toekomst heeft . Al is het alleen maar vanwege de inzet van zoveel vrijwilligers. Chapeau! Pastoor Jaap van der Bie

Komende zondagmiddag 30 januari: dansen in het Dorpshuis Zoals elke keer, beginnen we nu ook om 14.00 uur. Koffie en thee staan klaar, alsmede het lekkers wat daar bij hoort. U kunt niet dansen? Uiteraard bent U ook welkom voor een praatje, de gezelligheid maken we zelf, hoe dan ook. 13 februari, Valetijnsdansmiddag. m.m.v. de band Around Sixty, Vorige week had ik beloofd om meer te vertellen, welnu: deze band speelt muziek van Cliff Richard and the Shadows. Dus: warm aanbevolen…...schrijft U deze datum alvast ook maar in uw agenda. Wordt vervolgd………….. Tot zondagmiddag, groet, Trees van Velzen, 06—24 56 41 47


-5-

Een geslaagd midwinterconcert! Afgelopen zaterdag 22 januari hield fanfare Juliana haar midwinterconcert in de sporthal. Voor ons was het een heel bijzonder concert omdat onze ‗oude‘ dirigent Nico Rensen het stokje nu echt definitief overdroeg aan Richard Vrijhoef, onze nieuwe dirigent. De sporthal was die middag afgezet zodat er een gezellige concertzaal ontstond. Er werd tijdens het concert een afwisselend programma gespeeld en tussendoor werd er een toespraak gehouden door de voorzitter, om 30 jaar Nico nog eens de revue te laten passeren. Nico kreeg van de leden van het orkest een boek met herinneringen en foto‘s en een hotel overnachting in Stompwijk bij Hotelboerderij ‗Akkerlust‘ kado. Na het afscheid van Nico, dirigeerde Richard de rest van de avond en samen met hem sloten wij het midwinterconcert nog spetterend af. Na afloop van het concert kon iedereen die dat wilde nog gezellig even napraten en wat drinken in de kantine van de sporthal. Wij willen iedereen die naar ons is komen luisteren hartelijk bedanken, wij hopen dat u een leuke avond hebt gehad! Was u er niet bij maar vindt u het wel gezellig klinken als u dit zo terug leest.. niet getreurd er komen nog meer concerten aan! Bijvoorbeeld op 6 maart het carnavalsconcert in ‗het Blesse Paard‘ (dit keer in samenwerking met de Oud prinsen) en op 29 april ons jaarlijkse Koninginnenachconcert. Hopelijk tot dan! Met muzikale groeten, Fanfare Juliana

♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪

Jongeren aan de macht in Leidschendam-Voorburg Veel jongeren denken dat gemeentepolitiek alleen voor oudere mensen is. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg wil daar verandering in brengen. Politiek is juist voor iedereen. En daarom hebben jongeren één dag in het jaar de ‗macht‘ over de gemeente tijdens de jaarlijkse Jongerengemeenteraad. Op dinsdag 1 februari 2011 organiseert de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg voor de achtste keer een Jongerengemeenteraad. Vijfendertig jongeren verdeeld over zeven fracties, maken kennis met de gemeentepolitiek en bepalen op democratische wijze wie de winnaar wordt van de projectwedstrijd ―Voor de raad ermee!‖. De winnaar krijgt € 10.000 voor de uitvoering van het project. Inwoners en instellingen vanuit de gemeente hebben vooraf projecten ingediend.


-6-

Slim zijn is beter dan ouderwets pompen De Stompwijkse MKB-ondernemers zijn terecht ongeduldig (zie de Dorpsketting van vorige week - 'Samen aan de slag voor een levend(ig) Stompwijk') maar nemen wel erg grote stappen richting de conclusie dat er voor wat betreft de uitvoering van de gebiedsvisie 'gepompt' moet worden om 'verzuipen' te voorkomen. Het is waar dat in 2007 alle bij de Gebiedsvisie Stompwijk betrokken partijen (12 organisaties in het werkteam en 32 organisaties in het meedenkteam) hun handtekening onder dit stuk hebben gezet. Maar toen het na het aannemen van deze 'totaalvisie' aankwam op het maken van concrete uitvoeringsplannen bleek dat Stompwijk zeer verdeeld is. De Vrienden van Stompwijk zijn het al helemaal niet eens met de aanleg van het 1e deel van de rondweg en haakten af. Het verzet tegen de 1e fase is inmiddels niet meer beperkt tot de Vrienden: de weg roept ook bij bewoners van het 'Dokterslaantje' verzet op. Inmiddels wordt in het werkteam aan een tracĂŠ gewerkt waarvoor zoveel asfalt, bruggen en aftakkingen richting de DvN-straat nodig zijn, dat je afvraagt waar we in vredesnaam aan begonnen zijn. Tegen de afspraak in is tot op heden niets gedaan aan het onderzoeken van een alternatief voor de rondweg 1e fase, waartoe door het werkteam eind 2009 is besloten en die door alle leden van het werkteam als de beste oplossing voor zowel Stompwijk als Leidschendam werd beschouwd. Een plan voor de 2e fase (achter de Dr. Van Noortstraat langs) leidde tot een over-mijn-lijkhouding en fel verzet bij de desbetreffende bewoners. Tot op vandaag weet niemand hoe de 2e fase van de rondweg eruit zal zien, omdat niet duidelijk is of het Stompwijkse kassengebied nog wel toekomst heeft. Verzet van buiten Stompwijk tegen de aanleg van een weg door een polder met een regionale betekenis is tot nu toe uitgebleven, maar dat zou wel eens kunnen veranderen zodra bestemmings- en bouwplannen ter visie worden gelegd. We kunnen dan vanuit de regio lastige vragen verwachten: waarom moet een dure weg door een landschap worden aangelegd om het betrekkelijke ongerief van slechts een paar honderd bewoners op te heffen? Over de plannenmakerij voor het kassengebied is al twee jaar niets meer vernomen en de planontwikkeling voor een Kulturhus stagneert vanwege problemen met het sluitend maken van de exploitatie en het feit dat de gemeente niet tot overeenstemming kan komen met een van de grondeigenaren. De vraag wat er van de Stompwijkseweg als beoogde 'recreatieve route' terecht moet komen als het vrachtverkeer gewoon over deze weg zal blijven worden aan- en afgevoerd is nooit naar behoren beantwoord. Blijkbaar bevat de Gebiedsvisie Stompwijk te veel open einden en onzekerheden en vergt het antwoord op belangrijke vragen veel meer tijd dan we in 2007 hadden gedacht. Niet voor niets heeft een aantal organisaties het werkteam in de afgelopen jaren verlaten: het duurt allemaal te lang, de materie is te complex en bovendien valt er voor deelnemers die meer vanuit een regio-


-7nale visie naar Stompwijk kijken (Gewest Haaglanden, Recreatieschap Land van Wijk en Wouden) weinig te halen, omdat in het werkteam te veel en eenzijdig vanuit Stompwijkse belangen wordt geredeneerd. De projectleider werd van de complexiteit dermate tureluurs, dat hij het afgelopen jaar in retraite moest om een dreigende burn-out te voorkomen. Ik geef de Stompwijkse ondernemers in overweging te zoeken naar vereenvoudiging van het vervolgproces. Ze doen er goed aan hun oudbakken en aftandse benadering van hun problemen achter zich te laten. 'De economie van Stompwijk' bestaat niet en het is lichtelijk potsierlijk om te praten over 'de concurrentiepositie van ondernemers in Stompwijk' of over de keuze tussen 'vitale kern of museumdorp'. Het gaat er uiteraard niet om dat Stompwijkse ondernemers hun bedrijf per se in Stompwijk moeten kunnen blijven uitoefenen, maar dat zij dat doen op een plek waar dat voor hun onderneming ĂŠn hun omgeving het best uitkomt. Waarom moet een bedrijf als Luijten Food, dat zijn producten vanuit de hele wereld aanvoert via Rotterdam Airport en Schiphol, zijn waren per se vanuit Stompwijk over Nederland en Europa distribueren? En waarom moeten transportbedrijven die heel Europa doorkruisen per se vanuit Stompwijk opereren? Waarom niet erkennen dat sommige bedrijven gewoon een maatje te groot zijn geworden en niet meer goed passen bij de schaal van het gebied waarin ze opereren? Overal in Nederland worden bedrijven om die reden verplaatst zonder dat doemscenario's over het verdwijnen van werkgelegenheid en economische rampspoed realiteit worden. Waarom zou dat in Stompwijk niet kunnen? Gaan we over 20 jaar in wat dan nog van de Stompwijkse polders resteert een vliegveld aanleggen omdat dat voor 'Stompwijk als vitale kern' nodig is? Het zou goed zijn als het werkteam de uitgangspunten in de Gebiedsvisie eens kritisch onder de loep zou nemen. De wereld is sinds 2007 namelijk ook in onze regio nogal veranderd. Leiden (Grote Polder, Oostvlietpolder, Stevenhofjespolder), Voorschoten (Papenwegsepolder), Zoeterwoude (Meerburgerpolder), Den Haag (Vlietzone) en Oegstgeest (Nieuw Rhijngeest) ontwikkelen op dit moment plannen voor bedrijventerreinen, kantoren en woningen in hun polders, terwijl de leegstand van kantoren en bedrijfsruimte nergens zo groot als in de regio Leiden/Leidschendam. Intussen groeien bij de bevolking terecht de bezorgdheid en woede over het verdwijnen van landschappen en het 'volbouwen' van hun omgeving. De problemen van de Stompwijkse ondernemers vergen slimmere oplossingen dan de gedateerde halve oplossingen in de Gebiedsvisie. Jos Teunissen

Wij hebben een eiken driedeurs en drie laden dressoir gratis af te halen. Mijn email is hoe-gen@hotmail.com


-9-

!! Dance Night een zeer groot succes !! Afgelopen zaterdag was het dan zover, de DANCE NIGHT vond weer plaats in het Blesse Paard. Voor ons als Carnavals Vereniging de Gaanders is het altijd afwachten hoe dit concept als feestavond uitpakt. We kunnen nu al zeggen dat het een geslaagde avond was, want het publiek is massaal naar de Bles gekomen voor een leuke avond. Onder muzikale leiding van DJ Kevin werden de knallers van 1980 tot nu gedraaid. De danseressen van de Showgroup Inner Fire zorgden ervoor dat de sfeer er al snel inzat en er pas uit ging toen het licht aan ging. We kunnen dus, samen met de bere gezellige openingsavond spreken van een zeer goede voorbereiding op het Grote Carnavalsweekend over een paar weekjes. Dat natuurlijk van start gaat op woensdag 2 maart. Dit jaar hebben we voor de ―We gaan naar Rio‖ avond dat plaatsvindt op 12 februari, weer een aantal danseressen en een echte Brass Band. 12 februari: leden €7,50) 2 t/m 8 maart:

“We gaan naar Rio” avond (entree niet Carnavals week

Voor meer info en data www.degaanders.nl


-10-

Muizenissen Na negen jaar ‗zal het wezen‘ (zoals we dat op Terschelling uitdrukken): de kamer van mijn jongste zoon zal de komende dagen in het teken staan van een verbouwing. De uitvoerder van dit project is ondergetekende zelf, met advies van Sil natuurlijk want hij moet er ‗wonen‘. Vorige week riep hij nog om een ‗Ajax‘ kamer maar daar is hij van teruggekomen na het debacle van afgelopen zondagmiddag… Het wordt ook geen ‗Ben Saunders‘ slaapkamer want er is geen tattoo-behang op de markt. Nog niet tenminste, of ik heb nu een producent wakker gemaakt.. Ja, het was het weekend van de ontknopingen. Eerst bij The Voice en de dag erna bij Popstars. Hele volksstammen hebben dit gevolgd dus we kunnen er zeker van zijn dat het een vervolg zal krijgen. Want als er iets scoort dan zal het uitgemolken worden ook! Hoe creëer je een hype. En dan als kers op de taart mag elke fan nog een euro storten omdat erbij de familie Saunders is ingebroken. En omdat er geen braakschade was moet de dader gezocht worden in de vriendenkring van de familie… Drama van de bovenste plank! Nu staat de X Factor alweer te trappelen om te beginnen dus wees gerust, over enkele weken mag je weer je stem uitbrengen via een sms…Want een week niet ge‘smst is een week niet geleefd! Toch? Laat de kassa maar rammelen met z‘n allen. En dat allemaal dankzij Hennie Huisman. Ik zal beginnen met het ontruimen van zijn kamer en dan ga ik met glasvezelbehang stoeien, het enige behang waar ik mee uit de voeten kan. Na het behangen ga ik de kamer opmeten en die tekening hang ik aan de muur, waarna ik ervoor ga zitten om te bedenken hoe het bed, de kast en de andere rotzooi ..euh.. spullen herplaatst zal worden. Maar het ergste is dat er een hoogslaper moet komen, met zo‘n bureau eronder. Waarom is dat erg? Omdat ik nogal eens de neiging heb ‗even bij hem te liggen‘ om de dag door te nemen en met zo‘n hoogslaper is het zo‘n gedoe…om in het bed te klimmen.. Dat ‗bijliggen‘ klinkt heel vaderlijk en zou zo in een Bona reclame kunnen maar de werkelijkheid is dat ik meestal in slaap val. Het arme kind ligt dan naast een snurkende Pa met overgewicht en komt daardoor zelf niet in slaap.. Maar hij accepteert het, want gezellig vindt hij het wel. Het was minder gezellig in de ere- divisie. Feyenoord-spelers zagen we huilend van het veld lopen na het verlies tegen de Graafschap en Ajax werd afgedroogd door FC Utrecht. Volgens trainer de Boer lag het aan het vroege tijdstip dat zijn mannen niet vooruit te branden waren. Tja, daar zit natuurlijk wel wat in. Voor de Rotterdammers lag het anders. Ze willen wel maar kunnen niet. Er is ook teveel gedoe rondom het veld, met als dieptepunt het wegsturen van Don Leo. Gelukkig hebben we ADO nog! Daar loopt het lekker, zien we gretigheid waar je de vingers bij aflikt en dan komt de goede sfeer rondom het veld vanzelf wel. Tot vandaag had ik tien dagen vrij om de kamer van Sil op te knappen maar inmiddels is er al een dag af omdat ik in moet vallen vanwege ziekte. Ja, ik heb het niet goed getimed: vrij nemen midden in een griep epidemie!


-11Dat is vragen om moeilijkheden want er zijn mensen die bij het lezen van het woord ‗griep‘ al ziek worden. Daar kunnen die mensen niets aan doen, dat zit gewoon tussen de oren en voor dat je dat eruit hebt zijn ze al met pensioen. De kamer van Sil zal dus wel een lange staart krijgen en dan heb ik het nog niet eens over de tijd dat het duurt om een gemiddeld Ikea hoogslaper in elkaar te zetten…Daar had ik twee dagen voor ingepland! Arjen Veldhuizen

Srednaag dat u weeT: - De afstand van Gaandrië naar Rio de Janeiro 9552 km is - Het tijdverschil 3 uur bedraagt - Een ticket verkrijgbaar is vanaf €750,- Wij al flink gespaard hebben, ongeveer een joetje de man. - (ook) wij al begonnen zijn met het bouwen van een…… - Wij Rinus bij deze alvast een keer bedanken voor het beschikbaar stellen van de locatie - De eerste ideeën alweer in de prullenbak liggen - Het niet mee zal vallen onze titel te prolongeren - De wisselbeker een prominente plek heeft. - Piet tot nu toe vaker is geweest als bij de Gaanders het hele jaar - De bitterballen ook dit jaar weer gebakken worden door Paul - Erwin helemaal set in motion is dit seizoen. - Er dit jaar 3 prominente leden niet meerijden met de optocht - Zij liever gaan Skiën dan Carnaval vieren - Philippe ons alweer van het nodige bouwmateriaal heeft voorzien - Wij nu makkelijk een brug van hout naar Rio kunnen bouwen - Wij bij het kouwekippentoernooi de kantine hebben afgesloten - Wij iedereen succes wensen met het verzinnen van een origineel idee op het huidige motto. - Wij ons bij deze beschikbaar stellen om mee te denken over het motto van volgend jaar. - Wij besloten hebben dit jaar alleen in Gaandrïe ten tonele te verschijnen. - En de Zwabdammers links te laten.. - Wij nu ook te volgen zijn via twitter: @srednaaged - Facebook binnenkort volgt Faala x 3 Pr commissie Srednaag-Ed


AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas. A.P.K. keuringen; Airco service; Texaco tankstation. www.autobedrijfluiten.nl

info@autobedrijfluiten.nl


-13-

Het Alzheimercafé bespreekt het onderwerp “Dementie en Gezondheid” In Party-centrum Dekker‘s Hoeve vindt elke 2e woensdagavond van de maand een Alzheimercafé plaats. Het eerstvolgende café is op woensdag 9 februari a.s. Het adres is Essepad 6 te Voorburg ( parkeren bij de molen ). U kunt binnenlopen vanaf 19.00 uur – het officiële gedeelte start om 19.30 uur- en het duurt tot 21.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het thema van deze maand luidt: “Dementie en gezondheid”. Wat is een gezonde levensstijl als je ouder wordt? Hoe belangrijk is het om veel te bewegen, een gezond voedingspatroon te hebben en te zorgen dat je voldoende buitenlicht en buitenlucht krijgt? Er wordt door onderzoek steeds meer bekend over de relatie tussen dementie en een goede gezondheid.

Vraag vrijblijvend een offerte aan. Telefoon: 071-5801878 06-51153686 Email: peter.selier@wanadoo.nl


Tijd voor tulpen !!!!!!!!!!!!!! Maak kans op een reis naar Turkije door de lente in huis te halen, want: met tulpen haal je het voorjaar in huis! Dit is een samenwerking met de kledingwinkels van Shoebyfashion.com (De actie loopt van 24 januari tot 12 februari.) Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186, Stompwijk, 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten. Let op onze weekendaanbieding: 2 bossen kwaliteitstulpen voor â‚Ź 5,-


-15-

Taekwondoschool Gyeong-rye: open week tussen 31 januari en 4 februari Iedereen die ge茂nteresseerd is kennis te maken met deze (Olympische) Koreaanse vechtsport is van harte welkom deze week een keer kosteloos mee doen met een training. Gyeong-rye is 5 avonden per week open en onze 6 rijksgediplomeerde trainers laten je graag kennis maken met deze fantastische sport. Ieder die zich inschrijft krijgt een gratis Taekwondopak (borgregeling). Kijk voor de locaties en trainingstijden op onze site www.gyeong-rye.nl of bel met 06-81813282. Vriendelijk groet, Hoofdtrainer Taekwondovereniging Gyeong-rye, Ed Boers

Emmaus in Sissi sfeer WIJdezorg, locatie Emmaus, doet er alles aan om de ouderen het leven zo aangenaam mogelijk te maken. In de eerste plaats door goede zorg te leveren, maar u vindt bij ons ook tal van andere voorzieningen, zoals een uitstekend restaurant, thuiswinkel, kapsalon enz. Ook worden met regelmaat activiteiten georganiseerd voor de bewoners en gasten. Zo zal de maand februari in het teken staan van veel Sissi activiteiten. De drie delen van de Sissi trilogie worden vertoond op 3, 15 en 19 februari om 14.30 uur. Verder is er een Sissi diner op 12 februari. V贸贸r dit diner, is er om 16 uur, een optreden van een Barokdansgroep die dansen uit de Sissi periode opvoert. Het diner zal om 卤 17.15 uur beginnen. Op 26 februari is er een Oostenrijkse theemiddag met harpspel. Deze middag begint om 15 uur. Voor deze activiteiten kunt u zich opgeven bij de receptie van Emmaus. Al deze activiteiten zijn er voor iedereen In het verzorgingsgebied van Emmaus hoeft u niet achter de geraniums te zitten. U kunt bij ons aan veel activiteiten deelnemen. Ook als u niet in Emmaus woont kunt u toch van onze diensten gebruik maken. Voor het deelnemen aan activiteiten zal aan de gasten een vergoeding worden gevraagd. In onze activiteitenkalender die 1 x per maand in locatie Emmaus wordt uitgegeven (Op de Hoogte) staan alle data van de georganiseerde activiteiten. Bel gerust voor meer informatie de receptie van Emmaus, Bennebroekweg 1 te Zoeterwoude (071-5809203). U kunt hier ook de activiteiten kalender ophalen.


 Maandag 14 februari is het Valentijn….. De dag om je (stille) liefde in de bloemen te zetten. Dit kan zowel anoniem als met een handgeschreven kaart. Wij bezorgen wereldwijd en regionaal uit eigen winkel., een heel boeket of 1 bloem , alles kan en mag !! Vraag naar de mogelijkheden , bestel op tijd , zodat wij aan alle wensen kunnen voldoen. Vóór deze speciale dag zijn wij zondag 13 februari geopend van 15.00 – 18.00 uur & 14 februari open van 8.30 tot 18.30. Bloemsierkunst “De Passie”, Dr.v.Noortstraat 186, 071-5803515


-17

Aktiviteitenkalender 28/01/2011 30/01/2011

20.00 14.00

STOMPWIJK'92 DORPSHUIS

KAARTAVOND DANSMIDDAG

04/02/2011 08/02/2011 12/02/2011 13/02/2011 14/02/2011 18/02/2011 25/02/2011

20.00 20.00 20.30 14.00 20.00 20.00 20.00

BLESRUITERS VROUW ACTIEF DE GAANDERS DORPSHUIS DORPSHUIS STOMPWIJK'92 BLESRUITERS

KAARTAVOND CREATIEF—MOZAIEKEN EXTRA CARNAVALSAVOND VERRASSINGSDANSMIDDAG BINGO KAARTAVOND KAARTAVOND

03/03/2011 05/03/2011 08/03/2011 08/03/2011 11/03/2011 14/03/2011 18/03/2011 18/03/2011 22/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 26/03/2011

14.00 0.00 20.00 13.00 20.00 20.00 20.00 20.00 14.00 20.00 20.00 20.00

K.B.O. DE GAANDERS VROUW ACTIEF K.B.O./GAANDERS STOMPWIJK'92 DORPSHUIS BLESRUITERS TONEELVERENIGING K.B.O. GOUDEN LEEUW TONEELVERENIGING GOUDEN LEEUW

STOMPWIJK-Z'WOUDE CARNAVALSWEEKEINDE DONORREGISTRATIE CARNAVAL KAARTAVOND BINGO KAARTAVOND BEDGEHEIMEN JAARVERGADERING 1e RONDE DARTTOERNOOI BEDGEHEIMEN 1e RONDE DARTTOERNOOI

01/04/2011 07/04/2011 08/04/2011 11/04/2011 14/04/2011 15/04/2011 16/04/2011 30/04/2011

20.00 14.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 9.00

STOMPWIJK'92 K.B.O. BLESRUITERS DORPSHUIS VROUW ACTIEF PATER BANDSMA DE MEESTER S.O.S.

KAARTAVOND Z'WOUDE-STOMPWIJK KAARTAVOND BINGO JAARVERGADERING KAARTAVOND 2e RONDE+FINALE DARTEN KONINGINNEDAG

05/05/2011 09/05/2011 10/05/2011 10/05/2011 19/05/2011

9.00 20.00 20.00 9.00 9.00

S.O.S. DORPSHUIS VROUW ACTIEF K.B.O. K.B.O.

BEVRIJDINGSDAG BINGO FIETSEN IMKER BOSKOOP BEVEDA DEN BOSCH FIETSTOCHT

13/06/2011 16/06/2011 19/07/2011 23/08/2011

20.00 8.30 14.00 14.00

DORPSHUIS K.B.O. K.B.O. K.B.O.

BINGO UITGAANSDAG LAATSTE SOOSMIDDAG EERSTE SOOSMIDDAG

01/09/2011 29/09/2011 11/10/2011 27/10/2011

8.30 14.00 10.00 14.00

K.B.O. K.B.O. K.B.O. K.B.O.

BOOTTOCHT STOMPWIJK-Z'WOUDE ONTMOETINGSDAG Z'WOUDE-STOMPWIJK


Stompwijk „92

-18-

afdeling voetbal Senioren Zaterdag 29 januari Team Waar Tegen Vertrek aanv Wednr Zat 1 Thuis SVOW 2 14.30 119813 ???? Zat 2 Uit HVZ 1 13.15 14.15 113010 Zondag 30 januari Zon 1 Thuis Real Zoetermeer 1 14.00 11622 J.C.M. Otto Zon 2 Thuis Altior 3 10.30 22817 T.F. Beukeboom Zon 3 Thuis DOSR 5 14.00 11622 ???? Zon 4 Uit SJC 10 13.00 14.00 20065 Zon 5 Uit Alkmania 5 11.15 12.15 24960 Zon 6 Uit Meerbrug 7 11.15 12.15 19475 Zon 7 Thuis RVC‘33 5 12.00 14122 K. Janson Zon 8 Thuis Rijnsburgse Boys 8 10.00 22044 A. Geurtsen Namens het bestuur aanwezig: Ed v. Vliet De bardienst (11.30 – 14.00 uur) wordt deze week verzorgd door: Zondag 3 Junioren Zaterdag 29 januari A1 Thuis Sportlust‘46 A3 B1 Thuis DSO B5 C1 Thuis ROAC C2 D1 Thuis DOSR D2 D2 Thuis Alkmania D3 D3 Uit TAVV D5M 09.00 E1 Uit BVCB E5 08.45 E2 Thuis Moerkapelle E1 E3 Uit SJZ E4 07.30 E4 Uit Berkel E8 09.00 F1 Uit ARC F4 09.45 F2 Thuis NSV‘46 F2 F3 Uit Woubrugge F4 08.00 F4 Uit ROAC F5 07.45 MB 1 Uit Rozenburg MB 11.45 Namens het jeugdbestuur aanwezig: Peter

14.30 12.30 11.00 10.30 12.30 10.00 09.45 10.00 08.30 10.00 10.45 09.00 09.00 08.45 12.45 v. Viegen

91619 125220 95719 173833 174715 165349 178867 171005 183998 184611 177443 171539 166884 166887 168552

KOPPELKAARTEN A.s. vrijdag gaan we weer koppelkaarten in de kantine van Stompwijk ‘92. De start is zoals gewoonlijk om 20.15 uur. De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar. Tot vrijdag 28 januari ! Jeugdcie Stompwijk‘92

T. v.d. Salm


-19-

VV/ZZ Zaalvoetbalkampioenschap 2011 We hebben al weer twee voetbalrijke avonden achter ons. Avonden met veel gezelligheid en veel doelpunten. Van Rijn Transport heeft het vizier dit jaar op scherp staan. 14 Doelpunten in twee wedstrijden en Jos van Rijn en Ed van Rijn aan kop op de topscorerslijst met ieder 5 doelpunten. Titelverdediger Henk de Vriep kwam de tweede avond voor het eerst in actie. Dit vanwege een trainingskamp. Volgens vaandeldrager Michael v.d. Nouweland is dit de basis voor het prolongeren van de titel dit jaar. Maar even later blijkt dat er heel iets anders speelt, waardoor ze zo goed presteren. Henk de Vriep heeft namelijk een ‗geluksoog‘ in de gelederen. En dit jaar willen ze niets aan het toeval overlaten en hebben daarom het ‗geluksoog‘ overgedragen aan hun vaste grensrechtser Tess v.d Salm. Uitslagen Zaterdag 15 Januari Sixpack Witte Condors Orion The Limit Team O‘Neill Stöm DrönkenBK Wilgenhof Beatz The Vlietteam Luno Freddy‘s ZZ TZN FC Faas

-

‗t Dream Team Leipe Loetjes Post Kogeko Boys De Broekies Vd Salm& Co Besiktas S.V.C. Camp Nou FC Benson De Toko De Vijgen Henk de Vriep Staat het bier koud De Hatseflatsers Van Rijn Transport

6-1 2-5 2-0 3-4 2-1 7-2 3-1 3-2 1-0 4-2 0-2 7-0 2-7 1-9

Wedstrijdschema Zaterdag 29 Januari 17.45-18.10 De Broekies - Freddy’s 18.10-18.35 3X Niks - De Blauwe Duivels 18.35-19.00 Wilgenhof - Witte Condors 19.00-19.25 Ed’s Team - Wenteltrapjes 19.25-19.50 ZZ - Vd Salm& Co 19.50-20.15 Stöm DrönkenBK - The Vlietteam 20.15-20.40 De Hatseflatsers - De Vijgen 20.40-21.05 Team O’Neill - Staat het bier koud 21.05-21.30 Henk de Vriep - The Limit 21.30-21.55 Orion - Beatz 21.55-22.20 De Toko - Besiktas 22.20-22.45 Oh Ohw Sorry - VVVS 22.45-23.10 Pink Ladies - SJZ 23.10-23.35 Leipe Loetjes - S.V.C. Camp Nou


-20Ondanks alle gezelligheid en goede sfeer in en buiten het veld, wil ik namens de organisatie een punt van aandacht meegeven aan de deelnemers. We willen jullie verzoeken om de kleedkamers netjes achter te laten. Kijk dus met een kritische blik achterom als je de kleedkamer verlaat. Bij voorbaat dank. Wij wensen jullie voor de rest van het toernooi veel plezier, gezelligheid en veel spelvreugde toe. Aan het publiek willen we een dikke pluim uitdelen, want jullie aandacht voor de deelnemers wordt als zeer hartverwarmend beschouwd. We hopen jullie dan ook massaal terug te zien in het resterende toernooi. Tot dan! Martijn Oudshoorn namens VV/ZZ

AFDELING HANDBAL Programma voor donderdag 27 januari 2011 Team Waar Tegen Tijd Locatie DS1 thuis ROAC 19.30 Meerhorst Programma voor zaterdag 29 januari 2011 DCJ1 uit Foreholte 13.50 De Tulp DCJ2 vrij DDJ1 uit TOGB GDJ 10.30 Sporthal Hoge Land Programma voor zondag 30 januari 2011 DS1 uit Quintus 3 15.00 Quintus DS2 thuis HVV ‗70 11.20 Meerhorst HS1 uit Roda ‘71 2 14.50 Zadkine HS2 uit Savosa 13.00 Aksent DBJ1 thuis Foreholte 10.20 Meerhorst DBJ2 thuis Westlandia 5 12.30 Meerhorst HBJ1 vrij HBJ2 thuis SOS Kwiek 2 13.30 Meerhorst GCJ1 uit HVV ‘70 2 14.20 Vliethorst DEJ1 thuis Quintus 2 09.30 Meerhorst

Scheids Buchner/Joode

Wednr 918 9860 8996

Evers/Meerkerk Marja WHJ Bravenboer A.vd.Hoeven Joost Marja

733 11623 10954 8399 9043 9446

Els

8991 8941 10810

Ankie

Dames 1 tegen DWS Vandaag stond DWS op het programma. Na de wedstrijd van vorige week begonnen we deze met goede moed. De eerste helft begon goed. We stonden op een gegeven moment voor met 12-6. Maar daarna kwam DWS dichterbij en gingen we de rust in met 17 -15 in ons voordeel. De tweede helft kwam DWS al snel op voorsprong. De eindstand van de wedstrijd 21-23. Wij willen onze balsponsor, Loon- en verhuurbedrijf Gert Janson, bedanken. A.s. donderdag spelen we om 19.30 uur een inhaalwedstrijd tegen ROAC. Zondag spelen wij om 15.00 uur in Kwintsheul tegen Quintus. Hopelijk tot dan, elke aanmoediging is van harte welkom! Groetjes Dames 1 (Lilian de Groot)


-21-

Themajaar: “Leve de molens” in de bibliotheek in Voorburg De provincie Zuid-Holland heeft 2011 uitgeroepen tot Themajaar Leve de Molens! In Zuid-Holland zijn 224 molens: in het landelijk gebied laten hielden ze in de polders eeuwenlang onze voeten droog. In de steden leverden molens energie voor jeneverstokerijen, houtzagerijen en de productie van specerijen. Nu vormen ze bakens in het Hollandse landschap, geven kwaliteit aan de leefomgeving en zijn trekpleisters voor toeristen. Zo leveren molens (opnieuw) een bijdrage aan de Zuid-Hollandse economie. De provincie ZuidHolland voert actief beleid voor het behoud van het molenlandschap. Toen Leidschendam-Voorburg besteedt aandacht aan dit themajaar met vier tentoonstellingen, die ieder een kwartaal lang te bewonderen zijn in de bibliotheken in Voorburg en Leidschendam. De vier tentoonstellingen hebben verschillende thema‘s: Molens: Functie en techniek; Polders en poldermolens; Molens: Molens en hun molenaars. Vanaf eind januari is in de bibliotheek in Voorburg de tentoonstelling ―Molens, functie en techniek‖ te zien over een Houtzaagmolen, een Korenmolen en een Poldermolen. Molen De Salamander is een Houtzaagmolen. Deze molen aan de Vliet is een uniek exemplaar en heeft nog altijd zijn functie behouden. In onze gemeente staat geen Korenmolen meer. Molen ‘t Hert (Leidschendam) en de Molen van Baas (Voorburg) bestaan niet meer. De Poldermolens zijn nog steeds te bewonderen: in Voorburg staat De Vlieger in polderlandschap Essesteijn en in Stompwijk staat nog de Molendriegang. Dat zijn een drietal poldermolens die ieder het water uit de polder hogerop brengen en de laatste molen pompt het water in de boezem.

Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl

De eerste tentoonstelling kunt u vanaf eind januari bezoeken in Bibliotheek Voorburg. Eind maart zal deze tentoonstelling doorreizen naar Bibliotheek Leidschendam. De tweede tentoonstelling over Polders en Poldermolens zal vanaf begin april in Bibliotheek Voorburg te bezoeken zijn.


CEES LUITEN EFFICIENT TRANSPORT van ZAND, GROND en AANVULLING Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompwijk Tel. 071-5803359

Onderhoudsbedrijf * * * * * * *

Keukenmontage Montage van Velux dakramen Inbraakbeveiliging Onderhoudswerk Badkamer renovatie Stuc werkzaamheden Glasvliesweefselbehang en witten

Rietkade 14 2492 TL DEN HAAG (Leidschenveen) Tel: 070-3019001 Mob: 06-20012436 Bel de Vakman voor informatie of een vrijblijvende offerte!


Verloren: Eind november ben ik mijn fietssleutel verloren bij/in de sporthal of op het voetbalveld.

Nu ook het adres voor: Straatkolken, afvoergoten en drainage Pvc buizen: alle maten en hulpstukken Stelconplaten: nieuwe en gebruikte Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

Aan de sleutel zat een sleutelhanger met mijn naam: Roy. Dit naamplaatje heb ik vorige week teruggevonden voor de kantine. Mogelijk heeft iemand nu toch ook mijn fietssleutel gevonden. Als u de sleutel gevonden heeft, zou u me dan willen bellen op tel: 5803729 of 06-34826600. Roy van Vliet


-24-

Andrea’s Haarstudio Kapsalon behandelingen MET EN ZONDER AFSPRAAK u kunt altijd zo binnenlopen voor iedere behandeling.

UITVERKOOP Laatste week 40% korting Op alle kleding kettingen en tassen www.andreashaarstudio.nl

Knippen t/m 12 jaar

€ 10,00

Knippen 13-18 jaar

€ 15,00

Afspraak maken is niet nodig

Tel: 071 – 580 15 60

Hoefblad 30, 2266 JE Stompwijk Di - Vrij : 09:00-17:30 / Zat: 08:30 – 16:00


-25-

Marathon schaatsen Twee keer FlevOnice afgelopen week. Eén keer voor de KPN Super Prestige die tevens meetelt voor de KPN Cup en één keer voor de KPN Natuurijs Grand Prix 1. Dit zijn vier wedstrijden op natuurijs. Twee wedstrijden op de Oostenrijkse Weissensee en één wedstrijd in Zweden. Donderdag reden 11 man weg en namen een voorsprong van dik een minuut op het peloton. Sjoerd Huisman, de winnaar van de cup van vorig jaar, laat zich eindelijk zien en won de eindsprint voor Ralph Zwitser en Good Old René Ruitenberg. Joost Juffermans, ook in de kopgroep, werd keurig 5e. Zondag de eerste wedstrijd voor de internationale natuurijs Grand Prix. Een massa sprint. Rob Hadders was de snelste voor Gary Heckman en alweer Sjoerd Huisman. Hier werd Joost Juffermans 9e. Met de kanttekening dat Joost samen met Douwe de Vries (4e) in de laatste ronde een knappe voorsprong hadden opgebouwd. Joost reed zo hard dat De Vries hem nauwelijks kon volgen. Helaas, het mocht niet lukken om weg te blijven. Wellicht hadden de koplopers het peloton onderschat. Martijn van Es is in de wedstrijden zeer actief. De vorm is er, nu de uitslagen nog. Ik verwacht toch wel iets bijzonders van Martijn de komende wedstrijden. Donderdag was hij 27e en zondag 17e. Jaap Smit (ploegmaat van Martijn) is ook in goede vorm en daar kan wel eens iets spectaculairs uitkomen op de Oostenrijkse Weissensee. Donderdag 23e en zondag 40e. Bij de dames won donderdag de zus van Sjoerd Huisman, Mariska, voor Bekkering en Reitsma. Zondag in de kopgroep van 5 met minuten voor. De 1.50 meter kleine Yvonne Spigt won voor Margot van de Werve en Marjon Spijkerman. Agenda komende wedstrijden: A.s. zaterdag op de Oostenrijkse Weissensee de Aart Koopmans Memoriaal over 100 km, woensdag de Open Nederlandse Kampioenschappen en de zaterdag daarop de Alternatieve Elfsteden tocht over 200 km. Aad de Haas

Ondernemend Stompwijk bedankt! Donderdagavond 13 januari was een daverend succes; de introductie van het Stompwijkse team van MKB Leidschendam-Voorburg. Naar aanleiding van deze avond mogen we dertig nieuwe leden verwelkomen bij MKB LVStompwijk. Wij willen iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en het gestelde vertrouwen in ons. Indien u verhinderd was, maar ook lid wilt worden, kunt u contact opnemen met Lennert Luiten voor het aanvragen van een inschrijfformulier; lennert@luitenfood.com. Graag zien wij onze leden op donderdag 7 april voor een eerste ledenvergadering. Nogmaals bedankt. Jeroen Granneman, Jacqueline van der Krogt, Desirée Luiten, Lennert Luiten, Wim Schoevers en Ursula van der Voort


-26-

IJsclub “Nut en Vermaak” Veel progressie voor Elina en Marloes In tegenstelling tot vorige week waren de omstandigheden op de Uithof afgelopen weekend veel beter. Er stond weliswaar wat wind maar het ijs was veel harder. De betere condities resulteerden meteen in enkele nieuwe persoonlijke records. In het ochtendprogramma stonden de korte afstanden op het programma. Vooral op de 500 meter hadden de deelnemers wat last van de dwarrelende wind. Marloes Hilligehekken deed het meest van zich spreken. Op 3 afstanden wist ze zich spectaculair te verbeteren. Op de 100 meter klokte ze 13.14, op de 300 meter 32.93 (verbetering van haar beste tijd met ruim 3 sec) en op de 500 meter 55.51. Deze tijd was bijna 1 sec sneller dan haar oude toptijd. Zij scoorde als een van de weinigen een p.r. op de 500 meter. Patty Vurens scoorde persoonlijk succes op 100 en 300 meter met 2 persoonlijke records. Op de 100 meter klokte ze 13.62 en op de 300 meter 34.98 met een bijna val na de start. Op de 500 meter speelde de wind haar teveel parten (57.12). Tjilde Bennis, met p.r.‘s vanuit Thialf kon haar beste tijden niet aanscherpen en kwam tot achtereenvolgens 13.88, 33.53 en 53.93. Bij de jongens pupillen moesten Ferdinand en Edward Jansen het op de 500 meter tegen elkaar opnemen. Bij de opening was er nog weinig verschil tussen beiden, maar aan het eind van de rit trok Ferdinand duidelijk aan het langste eind (54.38 om 55.08). Ook op de andere afstanden was Ferdinand net iets sneller. Op de 100 meter scoorde Ferdinand 13.04 tegen Edward 13.13, die hiermee zij pr op 0.01 sec miste. Op de 300 meter klokte Ferdinand in 34.68 een nieuw p.r. Edward bleef met 33.53 net op zijn beste tijd achter. Manja van Wissen verbeterde zich op de 300 meter tot 31.72. Op de 100 meter (13.30) en 500 meter (49.77) bleef ze op haar beste tijden achter. Manja, die tegenwoordig meetraint met de districtsselectie, gaat technisch sterk vooruit, maar blijft moeite houden met het op snelheid komen. In het avondprogramma kwamen Elina Hoogerdijk en Zoey van den Bosch in actie. Elina, net hersteld van een blessure aan haar bovenbeen, reed een prima 1000 meter. Met 1.48.96 haalde ze bijna 6 seconden van haar beste tijd af. Zoey had op zondagavond last van wind en regen. Op de 500 meter (46.12) blesseerde ze haar lies, waarna ze de 1500 meter met de handrem erop reed (2.28.43). 100m

300m

500m

Marloes Hilligehekken

13.14pr

32.93pr

55.51pr

Patty Vurens

13.62pr

34.98pr

57.12

Tjilde Bennis

13.88

33.53

53.93

Manja van Wissen

13.30

31.72pr

49.77

Ferdinand Jansen

13.04

32.68pr

54.38

Edward Jansen

13.13

33.53

55.08

1000m

1500m


-27100m

300m

500m

Elina Hoogerdijk

1000m

1500m

1.48.96pr

Zoey v.d. Bosch

46.12

2.28.43

Tom de Haas

Ferdinand 4e, Edward 6e tijdens district finale Leiden Zaterdagochtend 15 januari om kwart voor zeven waren we met zes rijders aan de start voor de district finale. Lianne reed als eerste. Ze reed op twee ĂŠn op een ronde een mooi pr. Nadine had pech en viel bij twee ronden. Bij een ronde had ze wel een pr. Nadine kan haar draai in Leiden nog niet echt vinden. Kees en Tom reden wel pr‘s. Waarbij Tom bijna uit de bocht vloog, zo hard ging hij op het rechte eind. De bochten zijn ook erg klein vergeleken bij de Uithof. De twee broertjes Edward en Ferdinand haalden wisselend succes. Waar Edward verleden week onder de 39 sec. reed, deed Ferdinand dit nu. Over een rondje hadden ze allebei een pr. Omdat er heel veel deelnemers waren, 44, werden er zes medailles uitgereikt. Ferdinand mocht de vierde medaille in ontvangst nemen en Edward de zesde. Gefeliciteerd jongens, goed gedaan. Wij als ijsclub blijven dus goed presteren in het district. Marjo van Veen Kijk voor de volledige uitslag op www.ijsclubstompwijk.nl

Wat ze er allemaal mee doen weet ik niet, maar weer is mijn grijze vuilnisbak afgelopen donderdag verdwenen. Er staat een bruin hondje op de voorkant. Heeft iemand hem per ongeluk meegenomen of gevonden, dan graag terugzetten op Meerlaan 6, want het is toch wel lastig zonder bakkie. Alvast bedankt. Ria Luiten


Voor particulieren verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting voor bedrijven kunnen wij de complete boekhouding en salarisadministratie verzorgen. Dus echt; van schoenendoos tot online boekhouden, AVB kan en doet het allemaal Bel ons voor een vrijblijvende afspraak. of Bezoek eens onze website www.van-boheemen.nl met nieuwsfeiten en een overzicht van al onze werkzaamheden. Doctor van Noortstraat 134 2266 HB Stompwijk Tel: 071-5804847 Fax: 071-5804556 e-mail: info@van-boheemen.nl


-29 -

Srednaag-Ed wint Kouwekippentoernooi 2011 !! Afgelopen vrijdag 21 januari, terwijl heel Nederland de finale van TVOH aan het kijken was werd er op sportpark de Meerhorst gestreden om een kouwe kip. Dit jaarlijks zaalvoetbal evenement met eigen spelregels wordt georganiseerd door AC Meerlaan. Deelnemende teams: ZZ, Syndicaat, De Brothers, Srednaag-Ed en natuurlijk de organiserende en bijna altijd winnende ploeg AC Meerlaan. De spelregels waren dit jaar als volgt: zodra er gescoord was moest de doelpuntenmaker het spelletjeshok in om daar in 20 seconden tijd zoveel mogelijk extra punten te scoren voor het team. Dat kon door te gaan bliklopen, bokjespringen, korfbal en vele andere onzin spelletjes te doen. U begrijpt dat sommige hier zeer fanatiek in waren, speciale vermelding voor de gebroeders Olyhoek die werkelijk alles gaven voor een paar extra punten (dachten ze).. De wedstrijden werden opgefleurd door de muziek van DJ Gert (waarvoor onze dank) Na een zinderende strijd, met veel doelpunten over en weer en met spannende wedstrijden kwam een ieder bij elkaar in de kantine voor de 3e helft en natuurlijk de prijsuitreiking. Daar kwam nog een verrassing van de organisatie, alle strijd bleek voor niks geweest. De behaalde punten per team werden met 1 worp in de prullenbak gegooid en er kwam een rad van fortuin tevoorschijn met daarop de namen van de teams. Vervolgens werd de uitslag van het toernooi dus bepaald door het rad. Nadat ZZ 3e, ‘t Syndicaat 2e en de Brothers 4e waren geworden, bleven er nog 2 teams over in de finale van het kouwekippentoernooi 2011. Deze werd uiteindelijk met grote overmacht gewonnen door de gele kanaries van Srednaag Ed die daarmee AC Meerlaan verwees naar de 5e en laatste plek. Wij danken hierbij de organisatie voor het geweldige toernooi en de gezellige 3e helft, en wij komen volgend jaar met veel plezier onze titel verdedigen. Faala x3 Pr commissie Srednaag Ed Follow us to RIO on twitter @srednaaged


Winteropruiming bij Luiten Wonen in Stompwijk BELEZZA modern vitrinekast in eiken notenkleur, 80bx200h, van € 1629,00 voor € 695,00 EKLUND dressoir in noest eiken mat lak, 2-deurs en 4 laden, 215b. van € 1785,00 voor € 850,00 CASINO, moderne eethoek in eiken blank mat, tafel: 181 x 95 met rookglas inleg en 2 verlengbladen van 50 cm, 6 stoelen met antraciet grijze structuurstof, van € 2638,00 voor € 1595,00 LUX, relaxfauteuil 3-motorig elektrisch verstelbaar en hoofdsteun verstelbaar, in leder handwish bruin, van € 2825,00 voor €1995,00 HENDERSON, fauteuil in donker bruin handwish leder, van € 1025,00 voor € 495,00 HITRA boxspring 2 maal 90x200 vlak in stof Canom antraciet en 2 pocketvering matrassen, van € 2135,00 voor € 1395,00 HAVANNA, senioren ledikant op comforthoogte in blank eiken decor. Met nachtkastje, 2-motorig verstelbare bodem en pocketvering matras. Normaal € 1280,00 nu voor € 995,00 CHIASSO, CD meubel glas voor 96 cd’s, van € 199,00 voor €100,00 SOFIA, hoogpool karpet acryl in aubergine, 160x230, van € 159,00 voor € 99,00 Wollen vacht 1-persoons 2-persoons

van € 95,00 voor € 59,00 van € 135,00 voor € 79,00


-31-

ATLETIC PILLOW, hoofdkussen M-Line van € 149,00 voor € 89,00 Voor meer aanbiedingsmodellen: zie onze website: LUITENWONEN.NL Alle prijzen zijn ongemonteerd en ongelegd. Aantallen, uitvoeringen en zetfouten voorbehouden. MONTEBELLO, eigentijdse hoekbank in antraciet kleurige weefstof, 2-hoek-2,5 zits met RVS poten, inclusief hoofdsteun, leeslamp en 2 sierkussens, van € 2704,00 voor €1295,00 BANDERA, strak gelijnde 3-zits bank met bijpassende fauteuil in tabac kleur robuust leder van € 2748,00 voor € 1295,00 RHEA, boxspring in topklasse, 180 x 200 in vaste uitvoering met hoofd en voetbord in stuctuurweefstop taupe bruin, 2 matras pocket 500 veren m2 met latex topdek, 2 nachttafels en hockerbank, totaal van € 6983,00 voor € 3995,00

Daarnaast is er een spectaculaire toonzaalmodellen verkoop aan de Dr.v.Noortstraat 120 te Stompwijk op zaterdag 29 januari, van 10.00 tot 17.00 uur.


Slagerij van der Geest KEURSLAGERKOOPJES Biefstuk 3 stuks

€ 6,50

Tartaar 4 stuks

€ 5,50

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-33-

Kom ook zingen bij het Voorburgs Opera Koor Het Voorburgs Opera koor studeert momenteel hard voor haar grote jaarconcert op 21 mei. Dit jaar zingen we delen uit The Geisha van Sidney Jones een Japanse musical en delen uit de opera La Forza del Destino van Verdi. Inmiddels hebben we een prachtige web-site, neem een kijkje op www.voorburgsoperakoor.nl Wij zijn met 65 vrouwen en mannen die elke maandagavond om 19.45 uur in de Voorhof zingen, tot 22.15 uur, onder de warme, bezielende leiding van dirigent Wim Madderom. We bestaan als Voorburgs Opera Koor 53 jaar, en onze leeftijden zijn van jong tot oud. Genieten tijdens het samen zingen, dat ziet u als u bij ons een keertje komt luisteren. We zingen in de Voorhof, ons adres is Herenstraat 77a naast de Oude Kerk. U kunt voor informatie bellen met 070-3874679, Ryanne Went-de Ruijter. U kunt ook meezingen, wij zien u graag komen, de koffie staat klaar. Tot ziens!

Openingstijden: Donderdagavond 19.00 uur – 21.00 uur Zaterdag 11.00 uur – 14.00 uur Te koop: Twee prachtige combi kinder/wandelwagens compleet. Ab-rollers met neksteun voor uw buikspieren en steppers voor de benen. Snowbord Oxbow 1.60 mtr. 2 paar snowbordschoenen maat 41 – 42 Diversen ski's met skischoenen en stokken div. maten. Gevraagd: Staande kapstok Kijk ook eens in ons fotoverkoopboek met de grote goederen. U vindt bij ons altijd wel iets waar u al zo lang naar op zoek bent. Kom gerust eens snuffelen u bent van harte welkom. Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl


Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER De openingstijden van De Keldermeester zijn: Maandag 09:00 – 12:00 uur Dinsdag 09:00 – 18:00 uur Woensdag 09:00 – 12:00 uur Donderdag 09:00 – 12:00 uur Vrijdag 09:00 – 18:00 uur Zaterdag 09:00 – 16:00 uur Zondag gesloten Tevens is het mogelijk om uw bestelling thuis te laten bezorgen. U kunt uw bestelling doorgeven via: Telefoon 071 – 580 15 90 Fax 071 – 580 36 03 Geen bezorgkosten binnen Stompwijk!

Viert u uw verjaardag, organiseert u een barbecue of wilt u gewoon eens een dag niet in de keuken doorbrengen? Bestel nu de heerlijke, ambachtelijke salades bij Party Herberg Het Blesse Paard! 4 pers. 6.pers 8 pers. Waldorffsalade € 20,25 € 29,25 € 37,25 Kip-kerrie salade € 18,00 € 26,50 € 34,50 Salade Niçoise € 18,00 € 26,50 € 34,50 Huzarensalade € 17,75 € 25,25 € 32,00 Zalmsalade € 17,75 € 25,50 € 32,00 Pastasalade € 14,25 € 20,75 € 26,75 Telefoon 071 – 580 15 90

10 pers. € 44,50 € 42,00 € 42,00 € 38,00 € 38,00 € 32,50


-35-

Bardancing Beatz Afgelopen weekend waren we maar 1 keer geopend. Dit was op de zondag. Het liep geleidelijk aan vol en iedereen had het met elkaar over het afgelopen weekend. Dit allemaal onder de lekkerste beats en onder het genot van een drankje. Het foute uurtje kwam zoals gewoonlijk ook weer langs. Maar aan een gezellige avond komt jammer genoeg ook een einde, en om half 12 werden de deuren gesloten. Dit weekend was er jammerlijk genoeg geen ZZ. Dit omdat de Gaanders hun befaamde ―Dance Night‖ hadden. Volgende week is er wel weer ZZ. Dan moeten wij optreden tegen Orion. Zullen wij onze voorgangers kunnen verslaan? Na onze stunt tegen FC Benson hebben wij er alle vertrouwen in. Wij moeten om 21.30 tegen onze rivalen. Komt dat zien en schreeuw ons naar de overwinning! Aankomende week zijn wij twee keer geopend. Vrijdag met het thema Footloose. Na de goede reacties vorig jaar hebben wij besloten dit opnieuw te doen. Op deze avond staan een aantal ouderwetse kroegenspellen centraal. Als je meedoet maak je kans op een paar leuke prijzen! Ook de kaartverkoop van Aprés Ski Party gaat 28 januari van start! De deuren gaan om 21.00 open en de entree is geheel gratis! Ook op de zondag zullen wij weer open gaan. Hier kun je het weekend nabespreken en de nieuwe week weer inleiden. Aprés Ski Party! Op 12 maart houden wij onze Aprés Ski Party! Na vorig jaar DJ Kicken als dj hebben gehad, hebben wij dit jaar DJ Maurice kunnen strikken! Deze DJ staat natuurlijk bekend om zijn Aprés Ski nummers. Hij zal deze ook in Beatz laten horen. Kaarten voor dit geweldige feest zijn maar €5,- per stuk en vanaf vrijdag 28 januari te halen! Wees er snel bij, want op is op! Wil je meer weten over ons, onze feesten en onze agenda? Surf dan snel naar onze site : www.beat-z.nl ! Wij wensen jullie nog een fijne school en werkweek en we zien jullie snel genoeg weer. Met vriendelijke groeten, Bardancing Beatz


Dorpsketting 2066  

Weekblad De Dorpsketting, 2066

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you