Page 1

M.K.B. KETTING Weekblad de Dorpsketting Datum: 17 jan. 2011 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven zwart-wit: Tarieven kleur: Eenmalige adv.: Politie:

Oplage: 1075

Jacintha, Marga, Trees, Yvon, Leo en Petra Loes, Ria en Marja Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,00 1/8p €7,50 ¼p, €15,00 ½p, €22,50 ¾p, €30,- 1/1p €10,00 ¼p, €20,00 ½p, €30,00 ¾p, €40,- 1/1p Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Kerk Rouwkaart Burgernet MKB Adviesraad Muizenissen Woej IJsclub KBO Groen links Gaanders Vrouw actief Sport Midwinterconcert Marathonschaatsen huiveren in de hel computercursussen Terminale thuiszorg Politie Beatz

Nummer: 2065

Binnenkort in de bioscoop

2 4 5 6 9 10 10 12 13 15 17 19 21 27 31 33 33 35 37 39

Snel kijken op TV west, want voor je weet is de uitzending ververst. Het programma heet ‗T ‘is wat‘ en komt na het nieuws. Hierin de promotie van de nieuwe film van Tim Oliehoek, Pizzamaffia, die volgende maand in première gaat. KIJKEN DUS!!

SPREUK VAN DE WEEK Een goed dirigent heeft de partituur in zijn hoofd, een slechte zijn hoofd in de partituur. - Bülow, Hans von (1830/1894) Duits componist


-2-

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Pastor: M. Hoogervorst tel. 06-20551458, email: m.hoogervorst@live.nl B.g.g. tel. 071-5801604 Ziekenbezoek opgeven via secretariaat Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Vieringen in het Dorphuis RK H. Laurentius Parochie. Woensdag 19 jan. 09.00 uur geen viering Zaterdag 22 jan. 19.00 uur woord en communieviering met EMS koor Voorganger Mw. Marianne Turk Zondag 23 jan. 11.00 uur eucharistieviering met samenzang Voorganger pastoor J. v. Bie Misintenties Zaterdag 22 januari 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nico v Boheemen, Jan v Rijn, Kees Luk, Jannie Suijten - v. Leeuwen, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink -Luiten, Jaap Vogelaar. Zondag 23 januari. 11.00 uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Arie en Rika v Santen - Verhagen, Jan v. Wissen, overleden familie v Wissen .v. Brecht, Ton en Carla v. d . Bosch, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d.Bosch -v. Haaster, Ge Hoogervorst,Thea v Leeuwen - Kuipers, Jan Koevoet, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen - Koot, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom - Verhart, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Leen en Josien Olsthoorn - Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink -Luiten.


kerkhulpen Zaterdag 22 jan. Zondag 23 jan.

-3Kosters 19.00 uur T. v. S 11.00 uur T. v. S

Lectoren Misdienaars geen R.O. Th. en Sj. v. Bemmelen

Mededeling van uit het secretariaat Dopen De volgende doopviering 20 maart na de zondagsviering. De doopvoorbereiding voor deze viering is 23 februari om 19.30 uur in de pastorie. Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen, bel het secretariaat van de Parochie.

30 januari dansmiddag in het Dorpshuis U was het toch niet vergeten? En dan 13 februari: Valentijnsdansmiddag, m.m.v.: Around Sixty. Deze band bestaat uit 4 leden, drie daarvan komen uit de regio, maar 1 van de leden is onze eigen Stompwijkse Theo Hooijmans. Volgende week nog meer………… Groet, Trees van Velzen 06—24 56 41 47

Verrassing Wij zijn het niet vergeten, Iedereen mag het weten donderdag om 19.00 uur Zit Nick op zijn verjaardag achter het stuur. Nick gefeliciteerd, Koos, Mama, Cynthia en Niels, Fam. v.d. Bosch Fam. v.d. Bos

Aanstaande zaterdag, Midwinterconcert Fanfare Juliana! Zaal open 20.00 uur, aanvang concert 20.30 uur


-5-

Help via Burgernet Stompwijk veiliger te maken Sinds begin januari is Burgernet actief in LeidschendamVoorburg. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet is in de plaats gekomen van SMSAlert, dat sinds oktober 2009 actief is in de gemeente. SMS-Alert beperkte zich tot alleen sms-berichten. Burgernet maakt gebruik van tekst- en gesproken berichten, via vaste en mobiele telefoon, sms en e-mail. Netwerk Hierbij wordt een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente benut, die zich hebben aangemeld bij Burgernet. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, start de centralist van de meldkamer van de politie een Burgernetactie. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Wijkgericht Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS of e-mail met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Die berichten worden wijkgericht verzonden. Zo kan een deelnemer direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Deelnemers krijgen naderhand een melding over het resultaat van de Burgernetactie. Overval Na de overval op de supermarkt vorige week, heeft de politie ook een Burgernetbericht uitgestuurd met het verzoek uit te kijken naar daders en vluchtauto. Meedoen! Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van Stompwijk? Meld u dan aan via www.burgernet.nl Dan helpt u mee uw Stompwijk en onze gemeente veilger te maken.

Helaas hebben wij uit veiligheidsoverwegingen besloten, de Coop supermarkt op vrijdagavond in de wintertijd te sluiten. Zodra de zomertijd aanbreekt zullen we u weer van dienst zijn op vrijdagavond. We rekenen op uw begrip, bij voorbaat dank, Jos


-6-

Stompwijkse Team Samen aan de slag voor een levend(ig) Stompwijk Donderdagavond 13 januari moest een gedenkwaardig moment worden voor ondernemend Stompwijk. Zo stond het in de uitnodiging en dat werd het ook. De bijeenkomst ter introductie van het Stompwijkse team van MKB Leidschendam-Voorburg trok overweldigend veel belangstelling. Bijna 80 ondernemers ontmoetten elkaar in Party Herberg Het Blesse Paard, allereerst voor een nieuwjaarswens, maar ook voor de start van een intensieve belangenbehartiging om de toekomst van de Stompwijkse ondernemers meer perspectief te geven. Dat werd in ieder geval duidelijk uit de inhoudelijke bijdragen van zowel MKB LV-voorzitter Michel Zaadhof en MKB LV-bestuurslid Wim Schoevers als die van de leden van het Stompwijkse MKB LVteam Jeroen Granneman, Jacqueline van der Krogt, Desirée Luiten, Lennert Luiten en Ursula van der Voort. De insteek van de avond was niet mis: 'Pompen of verzuipen'. "Geen overdreven taal", meent Schoevers. "Ondernemers staan voortdurend voor keuzes. Moeilijke afwegingen en toekomstbepalende beslissingen over hun bedrijf uitbreiden, productie aanpassen, nieuwe producten, samenwerken, etc. Dan is de als maar voortdurende onduidelijkheid ten aanzien van de toekomst van Stompwijk en het landelijk gebied gewoonweg onacceptabel. De Gebiedsvisie geeft nu wel de richting aan, maar woorden moeten wel binnen aanvaardbare termijnen in daden worden omgezet." Schoevers heeft als MKB LV-vertegenwoordiger het hele proces van de ontwikkeling van de Gebiedsvisie Stompwijk van binnenuit meegemaakt. "Dat is in 2007 begonnen. Eind 2008 zijn de eerste deelplannen opgestart. Komt er een economische crisis langs. En verkiezingen met een nieuw stadsbestuur. Wat brengt 2011? Het is de hoogste tijd om bovenop de plannen te blijven zitten, de vaart er in te houden en zaken als bestemmingsplannen en bereikbaarheid bovenaan de agenda te houden. Dat zijn essentiële randvoorwaarden voor de keus: investeren of vertrekken. Voor pompen of verzuipen. Vertraging kan desastreus worden. Dan is een keuze voor Stompwijk als vitale kern of een museumdorp niet meer aan de orde. Het zou prettig zijn de gemeente daarbij als partner en supporter aan te treffen. Immers, een hoofdtaak van de gemeente is zodanige voorwaarden te stellen en voorzieningen te treffen dat ondernemers hun bedrijf zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. En weer perspectief krijgen." Vanuit een belangrijk eigen èn totaal belang is het noodzakelijk om als ondernemers samen aan de slag te gaan. Daar gaat het Stompwijkse team van MKB LV zich nu op richten. Lennert Luiten: "Naast af en toe gezellig bijpraten en borrelen vooral krachtig doelen nastreven en


-7resultaten boeken. Dit alles met het doel de concurrentiepositie van ondernemers in Stompwijk (kern en landelijk gebied) te verbeteren door in samenwerking met de gemeente de voorwaarden te scheppen waaronder men – in meerdere opzichten – winstgevend kan opereren. Stompwijk – het Groene Hart van de gemeente – moet een vitale kern van Leidschendam-Voorburg blijven. Dit willen we bereiken door gezamenlijk en consequent optreden als belangenbehartiger richting instanties die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering en het bedrijfsresultaat van onze leden in de verschillende sectoren. Dit aan de hand van een helder beleidsplan en een concreet actieprogramma." Bovenaan het actieprogramma staat de integrale uitvoering van de Gebiedsvisie Stompwijk. Ursula van der Voort: "Die visie is tot stand gekomen op basis van overleg van heel veel verschillende partijen met vaak uiteenlopende belangen. Het was een proces van geven en nemen. Als ondernemers moeten we dus over dat allesomvattende pakket waken: afspraak is afspraak. In deze breed door de politiek ondersteunde totaalvisie zijn plannen opgenomen die het ondernemersklimaat in het buitengebied zullen versterken, zoals de ontsluitingsweg, de tuinbouwcluster, recreatieve knooppunten, het Kulturhus en verbetering van de bedrijventerreinen Huyssitterweg en Klaverblad. Ook zijn er onderdelen die nadelig kunnen zijn voor het ondernemersklimaat, zoals eenrichtingsverkeer in de kern van Stompwijk, uitplaatsing ondernemers aan de Stompwijkseweg en het tracé van de ontsluitingsweg. Alleen als totaal is het voor ons acceptabel, in balans. Schakels uit het geheel halen schaadt het ondernemersbelang, maar ook het algemeen belang." Naar aanleiding van de informatie uit de startbijeenkomst, waaronder een enquête die de meeste deelnemers hebben ingevuld, zal MKB LV Stompwijk de komende maand zijn actieplan ontvouwen. "Voorop staat in ieder geval", zegt Jacqueline van der Krogt, "dat we snel met de verantwoordelijke wethouders en de Adviesraad om de tafel willen gaan zitten om de problematiek van ondernemen in dit deel van onze gemeente in de breedte te bespreken en samen met ons korte-termijnoplossingen te bedenken. Dit om 2011 voor ondernemers meer perspectief te geven dan op dit moment aanwezig lijkt." (Foto: Veel betrokken en enthousiaste ondernemers bij elkaar in Stompwijk, blij met het initiatief van het Stompwijkse MKB LV-team om intensiever hun belangen te gaan behartigen.) Het enthousiaste publiek sloot de avond af met een toast op het nieuwe Stompwijkse MKB LV-team. Het antwoord op 'pompen of verzuipen' kreeg gestalte door de aanwas van 30 nieuwe MKB LV Stompwijk-leden (nu 45 in totaal), die het motto 'Samen aan de slag voor een levend(ig) Stompwijk' daadwerkelijk kracht gaan bijzetten. Wim Schoevers


-8-

Woensdag 19 januari film in het Dorpshuis In het Dorpshuis van Stompwijk kunt u op woensdagmiddag 19 januari vanaf 15.00 uur genieten van de film Elsa y Fred. Gratis voorstelling, met inleiding door Woej. Deze Spaans/Argentijnse film gaat over de ondeugende, levenslustige en prettig gestoorde oudere dame Elsa, die haar grote droom graag nog wil verwezenlijken, namelijk het naspelen van de beroemde filmscene van Anita Ekberg en Marcello Mastrioanni uit La Dolce Vita. Haar nieuwe overbuurman, de 77-jarige hypochonder Fred heeft onlangs zijn vrouw verloren en daarmee ook de zin van het leven. Als Elsa het leven van Fred binnenstormt, leiden alle wegen naar Rome, maar niet helemaal als voorzien. Na de film kunt u nog even gezellig napraten onder het genot van een consumptie. Aanstaande vrijdag 21 januari speelt

feestband k-BENG!! in podiumcafĂŠ van De Boerderij te Zoetermeer. Aanvang 21.30 en toegang is gratis.


-9College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 11 januari onder andere het volgende besluit genomen. OV-chipkaart niet duurder dan strippenkaart De OV-chipkaart vervangt vanaf 3 februari de strippenkaart in de regio Haaglanden. De strippenkaart is vanaf die datum niet meer te gebruiken. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor toestemming gegeven. Als voorwaarde geldt, dat het vervoer met de OV-chipkaart niet duurder mag zijn dan reizen met de strippenkaart. Onderzoek wijst uit, dat reizen tegen de oorspronkelijke kilometertarieven flink duurder zou zijn. Om te voldoen aan de voorwaarde van de minister heeft het dagelijks bestuur van Stadsgewest Haaglanden de kilometertarieven verlaagd. Deze lagere tarieven gelden sinds 12 december. Dat blijkt uit de antwoorden van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg op schriftelijke vragen van de gemeenteraadsfractie van GroenLinks. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in december 2010 besloten de strippenkaart in Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland ‗uit te zetten‘. Reizigers hebben nog tot 3 februari de tijd hun strippenkaarten op te maken.

Openbare vergadering Adviesraad op donderdag 10 februari De eerder geplande openbare vergadering van de Adviesraad op 20 januari a.s. moeten we helaas uitstellen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de planning van de gemaakte afspraken rondom de 1e fase van de verbindingsweg is uitgelopen. Zoals eerder afgesproken met de gemeentelijke projectleider zouden alle vragen die zijn gesteld tijdens de bewonersavonden schriftelijk worden beantwoord. Dit heeft meer tijd gekost dan gepland, maar zal binnenkort worden afgerond. Bovendien is eerder afgesproken om voorafgaand aan de volgende openbare vergadering nog een bijeenkomst te organiseren van het programmateam waar o.a. de definitieve ligging van de 1e fase van de verbindingsweg zal worden gepresenteerd en toegelicht. Betrokkenen zullen hiervoor binnenkort door de gemeente worden uitgenodigd. Gezien het voorgaande hebben wij als Adviesraad besloten de openbare vergadering uit te stellen naar donderdag 10 februari. Naast de bespreking van de 1e fase van de verbindingsweg zullen we ook aandacht besteden aan het kulturhus, de dorpsvisie, het recreatieve knooppunt, verspreid liggend glas, etc. Kortom, de moeite waard om alvast in de agenda te zetten. Namens de adviesraad, Koos van Wissen


- 10 -

Muizenissen Het vervelende van goede voornemens is dat ze vaak niet nagekomen worden. Meestal vanwege geen zin of gewoon vergeten of door omstandigheden waar je niks aan doen kan. Ik kon er dus niks aan doen….Zo zou ik dus weer gaan hardlopen maar ik kwam niet verder dan alleen de gedachte want na een bezoek aan de dokter bleek ik een longontsteking te hebben. Dat was een flinke streep door de rekening! Voor het eerst in mijn leven voelde ik me op mijn plaats teruggezet. Werd mijn grote bek effe flink de mond gesnoerd. Nét 47 jaar en dan dit soort klachten. Ben ook steeds moe, kan een gat in de dag slapen en dan rustig enkele uren erna opnieuw een tochtje naar droomland maken. De laatste keer dat ik bijna de hele dag sliep was toen ik nog de functie ‗baby‘ had. Het verschil met toen? Ben nu wél zindelijk.. Nee, ik heb niet direct een lidmaatschap van MAX aangevraagd, zo erg is het nou ook weer niet, maar toch….Zo‘n terechtwijzing door je lichaam zet je wel aan het denken. Terechtwijzingen horen je ook aan het denken te zetten. Zo las ik in de krant dat de Horeca door de consument terecht gewezen is: het is te duur. Tja, na de invoering van de euro is het natuurlijk misgegaan. Dat weten we allemaal. We zuipen niet meer op de terrasjes, nee, we nippen. Massaal ontbijten we bij de Ikea (voor het vooroorlogse bedrag van één euro),staan er rustig een half uurtje voor in de rij of we doen ons tegoed aan Zweedse ballen, patat en roomsaus voor iets meer dan een knaak! Voor het gebak rijden we door naar de Hema alwaar je vanaf vijfenzeventig cent al aan een tompouce kan zitten. Natuurlijk is dat niet de tompouce die de Warme Bakker verkoopt, maar ach, waar het terecht komt is het toch donker! In Amsterdam zijn tien Ajaxsupporters terechtgewezen. Deze harde kern moet zich voortaan melden tijdens wedstrijden op het politiebureau. Ik vraag mij af hoe dat gaat..Slaan ze daar dan alles kort en klein, provoceren ze het personeel of gaan ze heel lief met zijn allen naar de wedstrijd kijken? Hooligans heb ik nooit begrepen maar na ruim acht jaar op de (amateur)velden te hebben gestaan weet ik wel dat hooliganisme vanuit het niets kan ontstaan, van het een op het andere moment, van een vonkje tot euh..een Moerdijkbrand… Sinds een paar dagen voel ik me weer de oude, vergeet ik met de dag hoe verschrikkelijk zielig ik eigenlijk wel niet was. Zielig, omdat het een hele klus is om de dag door te komen als je ziek bent. Want na een uurtje internetten zette ik de TV maar weer aan. Na een uur had ik drie journaals gezien, pikte tussendoor nog even ‗Nederland in beweging‘ mee, checkte mijn geheugen bij MAX‘ geheugentrainer, nam een bakkie thee bij Koffie MAX, lunchte met de herhaling van Lingo en bracht de middag door met National Geographic Wild. Dat laatste gaat over dieren, zowel boven- als onder water en daar moet je op geabonneerd zijn. En dat ben ik! Ooit aangeschaft zodat mijn kinderen er naar gingen kijken. Dat deden ze niet, Nicklelodeon met haar adhd gekrijs was leuker. Maar sinds ik kijk, kijkt er zo nu en dan een van die gasten met mij mee en zowaar lijk ik een greintje van interesse te zien op de gezichten.


- 11 Komt dat door de prachtige, schitterende beelden die mijn supersonische TV voortbrengt of heeft het meer te maken met het feit dat het in de dierenwereld er best wel heftig toegaat? Want wat zien we over het algemeen? Juist, parende slangen, struise struisvogels, vretende leeuwen, hitsige apen of mannen in kaki outfit die zeggen dat ze aan het overleven zijn in hun eentje (met geluidsman en met cameraman!) of dat ze op zoek zijn naar een of ander giftig of super gevaarlijk beest. Die ze dan ook weer in de handen nemen natuurlijk anders is het niet smeuïg genoeg…Tot ze terecht gewezen worden door de natuur zelf, R.I.P. Steve Irwin. Arjen Veldhuizen

Woej organiseert Cultuur voor 55+ Er zijn ouderen met culturele interesses, die toch al lang niet meer naar een mooie voorstelling zijn geweest. Of een museum hebben bezocht. Het is soms moeilijk, wanneer je wat ouder bent, om iemand te vinden die dezelfde culturele interesses deelt. Zeker voor wie wat slechter ter been is geworden. Of voor wie zich onveilig voelt in het donker. Voor deze ouderen hebben de gemeente en Woej een oplossing bedacht. Zij organiseren een afwisselend cultureel programma: het Cultuurmenu 55+. Aan het Cultuurmenu 55+ zitten drie bijzondere aspecten. Ten eerste gaat men telkens met dezelfde groep op stap (maximaal 16 personen), zodat men elkaar goed leert kennen. Ten tweede dient het gemak de mens: Woej haalt de ouderen op met de bus en brengt hen ook weer thuis. (Ook in Stompwijk.) Tenslotte bieden de culturele instellingen die meedoen aan het Cultuurmenu 55+ steeds iets extra's aan, zoals een hapje/drankje, inleiding of workshop. Woej en de gemeente organiseren het Cultuurmenu 55+ voor de 2e keer. Het programma van oktober/november vorig jaar is goed bezocht, de bussen zaten vol. Het 2e menu, dat plaatsvindt in februari en maart, varieert van Stompwijkse kaasjes maken en een Australische balletvoorstelling tot een optreden van Annejet van der Zijl en een schilderworkshop met high tea. Een uitgebreide beschrijving van het programma is te vinden in de folder die op diverse openbare plekken ligt, zoals de gemeentelijke servicecentra, de wijkcentra (o.a. van Woej), de bibliotheken etc. Of kijk op de websites www.woej.nl of www.leidschendam-voorburg.nl. Wees er snel bij, want u kunt zich opgeven tot uiterlijk 10 februari. Kosten: € 69,50 all-in voor vier activiteiten (€ 45,- voor Ooievaarspashouders). Eerst meer informatie? Bel de Seniorenbellijn van Woej, 387 1099 op werkdagen tussen 9 en 11 uur.


12-

IJSCLUB „NUT EN VERMAAKâ€&#x; Goede tijden onmogelijk door belabberde condities Uithof De wedstrijdrijders op de Uithof beleven de laatste weken zware tijden. De combinatie van wind, hoge temperaturen en onvoldoende koelcapaciteit zorgen er voor dat fatsoenlijke tijden amper mogelijk zijn. Het ijs is zacht en hobbelig en door de harde wind zijn er alleen op de korte afstanden nog aanvaardbare tijden mogelijk. Op de langere afstanden werken de genoemde factoren teveel in het nadeel. Lisanne Zweers kan hier over meepraten. Op zaterdagavond (met veel wind en zacht ijs) kwam zij in actie op 500 en 1500 meter. Op beide afstanden bleef ze helaas ver verwijderd van haar beste met 50.83 en 2.41.11. In het ochtendprogramma waren de omstandigheden al niet veel beter. Op de 100 meter had iedereen de wind in de rug, wat wel tot persoonlijke records leidde. Op de 300 en 500 meter speelde de wind, zeker bij finish in de buitenbaan een te grote rol. Joyce Vurens reed een dikke pr op de 100 meter in 13.10. Op 300 meter (34.12) en 500 meter (53.11) kwam ze hier niet aan toe. Koen de Groot, verre van fit, verbeterde zich wel op de 100 meter tot 13.74. Op de andere afstanden (36.86 en 59.77) bleken de omstandigheden te zwaar. 100m

300m

500m

Joyce Vurens

13.10 pr

34.12

53.11

Koen de Groot

13.74 pr

36.86

59.77

Lisanne Zweers

50.83

1500m

2.41.11

Thom en Eline in actie bij Holland Cup In Hoorn stond afgelopen weekend editie 3 van de Holland Cup op het programma. Voor zowel Thom van Beek als Eline Bennis waren dit hun eerste wedstrijden na hun zo succesvolle NK. Beide begonnen met de 1500 meter. Dat ook in Hoorn (semi-overdekte baan) de omstandigheden zwaar waren bleek uit de tijden. Deze lagen gemiddeld 6-7 seconden boven de tijden van het NK. Thom werd 13e in 1.56.74, terwijl Eline 12e werd in 2.11.64. Op de 2e dag kwam Eline op de 3000 meter tot 4.50.23, terwijl Thom 6.57.15 scoorde op de 5000 meter. Hiermee werd hij 7e. Thom actief bij Skate Off; geen WB ticket Bij de skate-offs die vandaag (maandag) in Thialf werden verreden voor het verdelen van de laatste tickets voor WK en Worldcup was Thom ook actief. Als winnaar van de laatste Holland Cup had hij deze startplek verdiend. Binnen 24 uur na zijn optreden in Hoorn reed hij dus een 2e 5000 meter.


-13Na de 6.57 in Hoorn liet hij nu 6.44.01 noteren, goed voor de 10e plek. Jan Blokhuijsen (6.24) en Jorrit Bergsma (6.27) gingen met de WB tickets aan de haal. Holland Cup Hoorn

1500m

3000m e

Eline Bennis

2.11.64 (12 )

Thom van Beek

1.56.74 (13e)

5000m e

4.50.23 (15 ) 6.57.15 (7e)

Skate Off Thialf 6.44.01 (10e)

Thom van Beek

Tom de Haas Dankbaar, blij en heel gelukkig zijn wij met de geboorte van onze kleinzoon Ko Freddy Cees. Hij is in het Bronovo Ziekenhuis in Den-Haag geboren op zaterdag 15-01-2011 om 20.15 uur. Hij weegt 4.185 gram en is 51 cm lang! Alex en Marleen GEFELICITEERD! goed gedaan! De trotse grootouders, Cees en Tiny Bergen & Fred en Lucie van der Poel

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk Museum Plus Bus Maandag 24 januari vertrekken 45 KBO leden met de BankGiroLoterij bus naar de Hermitage en het van Gogh Museum in Amsterdam. De bus staat om 9.00 uur bij sporthal Meerhorst op het parkeerterrein. Om 9.30 uur vertrekken wij naar Amsterdam, wij zijn weer terug om ongeveer 17.30 uur bij de sporthal. Het dagprogramma wordt in de bus bekend gemaakt. Er kunnen 3 rollators mee, voor mensen die minder mobiel zijn. Het bestuur wenst u een fijne en leerzame dag toe.

Afvoeren van tuindersafval van Merodestraat 1- 2266 JX Stompwijk Tel. 06-10319195


Slagerij van der Geest KEURSLAGERKOOPJES Kipfilet naturel of gemarineerd 4 stuks €

5,95

Runderstooflapjes 4 stuks € 5,95

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-15-

GroenLinks wenst elkaar een goed Nieuwjaar met lekkere hapjes én een bespreking van de kerntakendiscussie. GroenLinks is een partij die het gezellige en zakelijke vaak goed weet te combineren. Dat werkt tijdbesparend en maakt de bijeenkomsten de moeite waard! Bij de nieuwjaarsbijeenkomst nam de fractievoorzitter, Marian Cornelissens de kerntakendiscussie van de gemeente bij "de hoorns". Waar kan wél en waar kan niet op bezuinigd worden? Gaat het wel zo slecht met de financiën van de gemeente? Geven wij niet teveel voordelen aan de rijke inwoners? Zouden we niet eens aan parkeerbelasting moeten denken om de rijkere inwoners een grotere bijdrage te vragen i.p.v. de mensen die het al minder hebben nog meer te moeten laten inleveren? Het zwembad, de bibliotheek, de kinderboerderijen zijn o zo belangrijk voor de mensen met een smalle beurs. Het autoverkeer legt een belangrijke claim op de leefbaarheid in de stad, ruimteclaim, luchtvervuiling, onveiligheid voor kinderen. De verborgen kosten voor de gemeenschap zijn enorm. GroenLinks zal zich in de komende periode sterk maken voor die leefbaarheid dicht bij de inwoners; goede sociale voorzieningen en een goed cultureel aanbod en voor de kinderen voldoende sportmogelijkheden. Daarmee wenst GroenLinks ook u een goed Nieuwjaar toe! Heeft u ook en mening over de kerntakendiscussie van de gemeente? Mail ons: secretariaat@groenlinksleidschendamvoorburg.nl

Dàt is wijs!‟ in Ons Huis St. Wouw organiseert de kindervoorstelling ‗Dàt is wijs‘ van Muziektheater Wijs op zondag 23 januari 2011. De voorstelling begint om 15.00 uur in ―Ons Huis‖, Kosterspad 3 in Zoeterwoude. De entree is € 3,-. Muziektheater Wijs! speelt een voorstelling die uit losse liedjes bestaat, maar die toch één geheel vormt. De voorstelling is een vrolijke, muzikale reis langs alledaagse thema's als blozen, dromen, misselijk zijn en "nee" zeggen. Luister - en meedoeliedjes wisselen elkaar af. Wijs bespeelt verschillende instrumenten: accordeon, concertina, saxofoon, mandoline, gitaar en contrabas. Voor nadere informatie kunt u bellen met Trudy van Nieuwkoop, tel: 071-5321572 (reserveren niet nodig).


CEES LUITEN EFFICIENT TRANSPORT van ZAND, GROND en AANVULLING Ook voor particulier werk kunt u bij ons te recht !

Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompwijk Tel. 071-5803359

Onderhoudsbedrijf * * * * * * *

Keukenmontage Montage van Velux dakramen Inbraakbeveiliging Onderhoudswerk Badkamer renovatie Stuc werkzaamheden Glasvliesweefselbehang en witten

Rietkade 14 2492 TL DEN HAAG (Leidschenveen) Tel: 070-3019001 Mob: 06-20012436 Bel de Vakman voor informatie of een vrijblijvende offerte!


-17!!!!!!!! AANSTAANDE ZATERDAG DANCE NIGHT !!!!!!! Aanstaande zaterdag is het weer zover dat het jaarlijks terugkerende `Dance Night` plaatsvindt in het altijd gezellige Blesse Paard. Dit altijd gezellige feest is natuurlijk weer aanleiding tot een zeer gezellige avond. Tussen alle VV/ZZ avonden door is er natuurlijk weer plaats voor een avondje `Dance Night`. Op deze avond worden er allerlei soorten muziek gedraaid van 1980 tot heden. DJ Kevin is de man die deze avond alle plaatjes aan elkaar draait. En er komt zelfs een dansgroep genaamd Showgroup Inner Fire, dit is een jonge en frisse showgroep die zich bezig houdt met danschoreografie毛n op diverse muziek. Invloeden uit de streetdance, showdance, chairdance, Salsa, disco en clipdance zijn verwerkt in de optredens. Zaterdag treedt Inner Fire op met een dans ge茂nspireerd door popmuziek: Feminine, ondeugend en flitsend. Verder zullen danseressen de avond vullen met spetterende dansentertainment. Dus komt allen 22 januari naar het Blesse Paard !!!!!! En natuurlijk komt ook de carnavalsweek er weer aan dit vindt natuurlijk zoals jullie allemaal wel weten plaats vanaf woensdag 2 maart en duurt tot dinsdag 8 maart. Met op zaterdag 5 maart natuurlijk een van de hoogtepunten met de optocht, straatcarnaval en gekostumeerd bal. Er zijn zelfs al een aantal inschrijvingen voor de optocht en hier en daar zijn er zelfs al groepen begonnen met het in elkaar knutselen van deze rijtuigen. Hier nog wat data : 22 januari: Dance Night (Blesse Paard) Kaartverkoop aan de deur VOL=VOL, 12 februari: Carnaval met motto: De Gaanders gaan naar Rio !!! 5 maart: Optocht. Straatcarnaval en gekostumeerd bal. Voor meer info en data www.degaanders.nl P.R. De Gaanders

Van plan om uw woning te verkopen?? Gezin zoekt landelijk gelegen woning in de omgeving van Zoeterwoude/ Stompwijk met zonnige tuin. Wensen: woonoppervlakte minimaal 140 m2, minimaal 4 slaapkamers of de mogelijkheid daartoe. Aanvaarding v贸贸r 1 december 2011. Inlichtingen: 06 20554085


-19-

Vrouw Actief Vrouw Actief heeft op dinsdag 11 januari jl. Mieke Storm, coördinator bij de VPTZ in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar, de gelegenheid gegeven in het Dorpshuis te vertellen over wat de vrijwilligers van deze stichting doen. VPTZ is de afkorting van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Zij staan mensen bij in hun laatste levensfase. Dat doen ze in een hospice of wat minder bekend is bij de mensen thuis. Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. Vaak zijn er geen medische redenen om een terminale patiënt tot aan het eind in een ziekenhuis te verzorgen. Thuis kan iedereen uit de directe omgeving helpen om het leven waardig af te sluiten. In deze vertrouwde omgeving wordt de patiënt veelal dag en nacht omringd en verzorgd door partner, kinderen, familieleden of vrienden, de zogeheten mantelzorgers. Om de familie te helpen de stervende thuis te verzorgen en op eigen manier de tijd die nog rest met elkaar te beleven, geven de vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven, maar ook aan hun naasten. Zij doen dat naast de professionele hulp van bijvoorbeeld de thuiszog. Het is moeilijk om onder ogen te zien, dat de zorg soms te zwaar wordt. Vaak heeft de zieke veel lichamelijke verzorging en emotionele ondersteuning nodig. Daarom hebben de vrijwilligers ook veel aandacht voor de mantelzorgers. Ze bieden een luisterend oor en nemen bijvoorbeeld taken over, zodat deze mantelzorgers even tot rust kunnen komen, of iets buitenshuis kunnen gaan doen. Op die manier kunnen de zieke en hun naasten samen nog het best mogelijke halen uit de laatste maanden of weken. De vrijwilligers van de VPTZ krijgen een opleiding voor dit werk en zij worden ondersteund door een coördinator. Op www.terminalezorg.nl is een mooie film over het werk van de vrijwilligers is te zien. Ook voor degenen, die deze avond niet in het Dorpshuis waren, geeft deze korte film een goed beeld van wat de vrijwilligers kunnen doen. Gerda Bolhaar

Uitslag kaartavond Blesruiters. De uitslag van de kaartavond van de Blesruiters was: 1 Sjaak Disseldorp 5646 punten 2 Cock 5327 punten 3 Kees de Jong 5258 punten 4 Rob 5242 punten 5 Ton 5242 punten 6 W. v.d.Helm 5234 punten 7 Bertus Ruigersberg 5225 punten 8 Lenie v Ruijven 5186 punten Poedelprijs ging dit keer naar Ria Luiten met 4852 punten. Ton


Stompwijk „92

-20-

Afdeling voetbal Senioren Woensdag 19 januari Team Waar Tegen Vertrek aanv Wednr Zat 1 Uit Zoetermeer 1 19.00 20.00 185493 Beker Donderdag 20 januari Zon 6 Uit Warmunda 4 19.00 20.00 47129 Beker Zaterdag 22 januari Zat 1 Uit Koudekerk 3 13.30 14.30 122182 Zat 2 Thuis Forum Sport 8 14.30 120177 A. Geurtsen Zondag 23 januari Zon 1 Uit Van Nispen 1 14.00 24298 Zon 2 Uit Bernardus 3 12.15 14096 Zon 3 Uit ROAC 3 11.15 12.15 11041 Zon 4 Thuis Roodenburg 5 14.00 23863 Zon 5 Thuis Bernardus 6 11.00 20318 K. Janson Zon 6 Thuis ESTO 5 14.00 12433 A. Geurtsen Zon 7 Uit DONK 6 11.00 12.00 22387 Zon 8 Uit VEP 10 09.00 10.00 11405 Namens het bestuur aanwezig: Wim Luiten De bardienst (11.30 – 14.00 uur) wordt deze week verzorgd door: Zaal heren 4 Junioren Zaterdag 22 januari A1 Uit Alphense Boys A4 B1 Uit DWO B4 C1 Uit Kickers‘69 C2 D1 Thuis Bernardus D1 D2 Uit Be Fair D5 D3 Thuis DSO D13M E1 Uit Groeneweg E3 E2 Uit Alphense Boys E6 E3 Thuis DWO E12 E4 Uit Wippolder E11 F1 Thuis Alphense Boys F6 F2 Thuis DOSR F3 F3 Uit Alphense Boys F13 F4 Thuis ARC F14 MB 1 Uit ‘s-Gravenzande MB1 Namens het jeugdbestuur aanwezig:

14.15 11.45 11.30

15.15 12.45 12.30 10.30 10.00 11.00 13.00 09.15 10.15 07.45 08.45 09.00 08.00 09.00 10.00 09.00 10.15 11.15 09.00 10.00 11.00 Hans Disseldorp

65774 133347 94863 173789 178045 167052 178870 176856 174018 184604 174263 179217 166885 174490 168550


Afdeling handbal Programma voor Team Waar DDJ1 uit Programma voor DS1 thuis DS2 thuis HS1 vrij HS2 thuis DBJ1 uit DBJ2 vrij HBJ1 uit HBJ2 thuis DCJ1 vrij DCJ2 thuis GCJ1 thuis DEJ1 thuis

-21-

zaterdag 22 januari 2011 Tegen Tijd Locatie Westlandia 3 15.00 De Pijl zondag 23 januari 2011 DWS 12.00 Meerhorst MSV 10.40 Meerhorst

Scheids

Wednr 8997

Chrispijn/Duuren Trudy

919 11617

Foreholte 1 Velo 3

13.10 14.00

Meerhorst Velohal

PWC Walraven

Foreholte 1 MSV

11.00 16.00

De Tulp Meerhorst

Joost

Schipluiden 1 Gemini 3 Oliveo 2

14.20 15.10 09.40

Meerhorst Meerhorst Meerhorst

Cynthia Angelique Irene

8213 9155 9386 8566 9840 9755 10936

Aankomende zondag spelen de dames hun eerste thuiswedstrijd van het nieuwe jaar, de tegenstander zal DWS uit Schiedam zijn. De wedstrijdbal zal gesponsord worden door Loon- en Verhuurbedrijf Gert Janson. De afdeling handbal bedankt de sponsor voor zijn bijdrage.

Andrea’s Haarstudio Kapsalon behandelingen MET EN ZONDER AFSPRAAK u kunt altijd zo binnenlopen voor iedere behandeling.

UITVERKOOP Laatste week 40% korting Op alle kleding kettingen en tassen www.andreashaarstudio.nl

Knippen t/m 12 jaar

€ 10,00

Knippen 13-18 jaar

€ 15,00

Afspraak maken is niet nodig

Tel: 071 – 580 15 60

Hoefblad 30, 2266 JE Stompwijk Di - Vrij : 09:00-17:30 / Zat: 08:30 – 16:00


Vraag vrijblijvend een offerte aan. Telefoon: 071-5801878 06-51153686 Email: peter.selier@wanadoo.nl


Voor particulieren verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting voor bedrijven kunnen wij de complete boekhouding en salarisadministratie verzorgen. Dus echt; van schoenendoos tot online boekhouden, AVB kan en doet het allemaal Bel ons voor een vrijblijvende afspraak. of Bezoek eens onze website www.van-boheemen.nl met nieuwsfeiten en een overzicht van al onze werkzaamheden. Doctor van Noortstraat 134 2266 HB Stompwijk Tel: 071-5804847 Fax: 071-5804556 e-mail: info@van-boheemen.nl


-25De jeugd van tegenwoordig ........ onze toekomst!? Thema van “IN GESPREK� op vrijdag 21 januari om 20.30 uur in Zoeterwoude Hoe denkt u over de jeugd van tegenwoordig? Misschien heeft u persoonlijk weinig te maken met de jeugd en hoort u over hen alleen in het nieuws. Is dat dan positief of negatief? Als u zelf kinderen heeft ziet u wellicht grote verschillen tussen uw eigen kindertijd en opvoeding en die van uw kroost. Voor grootouders of overgrootouders worden de verschillen alleen nog maar groter........ Heeft de jeugd van tegenwoordig het makkelijk door de luxe waarin de meesten opgroeien en zijn ze daarom lui? Leven ze oppervlakkiger door het internettijdperk waarin we leven? Zullen ze wel in staat zijn straks voor ons te zorgen? Of is het juist fijn dat zij kansen krijgen die wij niet kregen en heeft de jeugd van tegenwoordig meer zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en onafhankelijkheid dan alle vorige generaties.... Een mooi onderwerp om over van gedachten te wisselen. Zoals u van ons gewend bent, hebben we weer een aantal interessante sprekers uitgenodigd. Liesbeth Groenhuijzen, psycholoog/pedagoog, Jos van Eyck, rector Vlietlandcollege, Marjolein Schimmer, studente en natuurlijk ons vast panellid dominee en filosoof Evert-Jan de Wijer. Zij zullen vanuit hun werk of vakgebied in panelvorm hun reactie geven op stellingen die het onderwerp jeugd betreffen. Wellicht heeft u om u heen al eens gehoord van de IN GESPREK avonden waarvan deze avond alweer de 5e keer is................. Misschien een mooie gelegenheid om deze avond eens te komen proeven of het ook voor u interessant is. Vrijdag 21 januari om 20.30 uur bent u allen weer hartelijk welkom in het Ons Huis aan het Kosterspad in Zoeterwoude, toegang is gratis. Na de discussie is er gelegenheid om in de bar nog na te praten. Voor informatie kunt u contact opnemen met Mea van der Poel tel 071-5804286


R. Bergers

Modern Tandtechnisch Laboratorium Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Ook voor ziekenfondsverzekerden Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572

Nu ook het adres voor: Straatkolken, afvoergoten en drainage Pvc buizen: alle maten en hulpstukken Stelconplaten: nieuwe en gebruikte Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

Drive-in show Disco 2000 Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

Tel : 06-10470402 www.info@beltmusic.nl


-27-

Midwinterconcert Aanstaande zaterdag is het zover, het midwinterconcert van Fanfare Juliana. Het midwinterconcert komt dit jaar in de plaats voor ons wel bekende najaarsconcert wat elk jaar toch weer een muzikaal hoogtepunt genoemd kan worden. Behalve de muzikale kwaliteit staat het concert dit jaar ook in het teken van afscheid nemen van onze ‗oude‘ dirigent Nico Rensen en het verwelkomen van onze ‗nieuwe‘ dirigent Richard Vrijhoef. Nico Rensen stond ruim 30 jaar voor ons orkest maar gaat nu toch echt met pensioen. Tijdens zijn periode als dirigent bereikte Fanfare Joel mooie dingen. Een van de meest recente hoogte punten was wel de opname van de CD die de fanfare in 2009 uitbracht. Nico zal zaterdagavond voor de laatste keer voor zijn orkest staan. Hij dirigeert die avond een aantal van de mooiste stukken die hij met ons ingestudeerd heeft. Afscheid nemen van de ene dirigent betekent natuurlijk ook het verwelkomen van een nieuwe dirigent. Want de fanfare gaat natuurlijk gewoon door! Na de zomer zijn wij gestart met Richard Vrijhoef voor het orkest. Inmiddels hebben wij met hem al een heleboel leuke en leerzame repetities achter de rug en hebben we ook een aantal leuke nummers ingestudeerd. Zaterdagavond zal Richard definitief het stokje overnemen van Nico. Natuurlijk brengen wij samen met hem de nieuw ingestudeerde nummers ten gehore. Het programma van het concert zal een verrassende mix zijn van wat klassieke werken en wat bekendere melodieën. Wat dacht u bijvoorbeeld van het prachtige nummer Oregon of een medley van bekende nummers van Elvis Presley . Na afloop zal er de gelegenheid zijn om beide dirigenten te ontmoeten. Het concert zal gehouden worden in sporthal „de Meerhorst‟ in Stompwijk. de zaal gaat open om 20.00 uur, het concert zal beginnen om 20.30 uur. Wij hopen u in grote getale te mogen verwelkomen! Met muzikale groeten, Fanfare Juliana Sinds woensdag nacht of donderdag is mijn groene bak verdwenen, er staat een sticker op de deksel van rietdekkers de bruin. Het gaat mij niet zozeer om de bak, maar om de dief. Wilt u mee helpen zoeken? Groet, Jan de Bruin


- 28 -

Winteropruiming bij Luiten Wonen In Stompwijk DION, tijdloze zithoek met ronde belijning in een weefstof bruin mêlee, van € 4008,00 voor € 1995,00 TOSCA eethoek bankset, zwart leren hoekbank met bijpassende fauteuil en noesten eiken eettafel 180x90, blank mat, van € 4185,00 voor € 1795,00 PARIJS, salontafel in noesten eiken blank mat, 140 x 70, basic model, € 495,00 voor € 295,00

van

IMPERIAL 3-deurs schuifdeurkast met spiegeldeur, lichtlijst en ladenblok, kleur kersen, 250 cm breed, 239 cm hoog, van € 1002,00 voor € 595,00 BASILIA boxspring, 2 motorisch elektrisch verstelbaar in stof Novalife antraciet, 2 pocketvering matras (375 veren m2) en 2 topdekmatras, 2 maal 90/200 met matrasbeugel, van € 4498,00 voor € 2795,00 Secretaire ZITA, blank eiken met rolluik, 78bx104h, van € 522,00 voor € 295,00 Hoeslakens Cinderella, diverse kleuren, hoogte tot 24 cm, nu 2 halen 1 betalen Dons dekbed DORMINETTE, 90% dons, 4 jaargetijden 140x200 van € 179,00 voor € 99,00 140x220 van € 205,00 voor € 110,00 DORMINETTE hoofdkussen (35) 15% dons, van € 29,00 voor € 17,50 Voor meer aanbiedingsmodellen: zie onze website: LUITENWONEN.NL Alle prijzen zijn ongemonteerd en ongelegd. Aantallen, uitvoeringen en zetfouten voorbehouden.


- 29 FELINE, moderne bank in antracietgrijze weefstof, 242 cm breed, van € 999,00 voor € 595,00

BASIX, moderne elementen wandcombinatie in blank eiken, 310 br. 157 h., van € 2740,00 voor € 1595,00

Linnenkast 300 Svedex, 282 br x 240 h, naturel lak front met alu accenten, 6-deurs, 4 laden, verlichting en interieur, van € 4345,00 voor € 1995,00

Daarnaast is er een spectaculaire toonzaalmodellen verkoop aan de Dr.v.Noortstraat 120 te Stompwijk op zaterdag 22 en 29 januari, van 10.00 tot 17.00 uur.


-31-

Marathon schaatsen Martijn van Es 2 X op het podium Afgelopen woensdag stond op FlevOnice 2 cm water op de baan. Cristijn Groeneveld won daar zijn eerste marathon voor Martijn Kromkamp en Martijn van Es. Arjan Becker, ook een natuurijs specialist werd 4e. In deze wedstrijd over 70 km ontsnapte 6 rijders uit het peloton. Twee haakten af door het zware ijs en materiaalpech. De vier bouwden hun voorsprong uit tot 1,5 minuut. Zaterdag in Alkmaar begon de wedstrijd keihard. De BAM formatie deed er alles aan om met groepje weg te rijden. Keer op keer vielen zij aan. Uiteindelijk lukte dat ook met 2 rijders van de BAM ploeg, Bob de Vries en Willem Hut. Ook Martijn van Es ging mee met Jens Zwitser en Bart de Vries. Hut moest afhaken toen Jorrit Bergsma zijn ploegmaten kwam ophalen. Deze knul rijdt zo hardt dat andere nauwelijks konden volgen zo ook Jens Zwitser. Gelukkig kwamen zijn ploegmaten helpen en sloot hij later toch aan bij het peloton. Ook na de ronde voorsprong bleef het onrustig met o.a. Kurt Wubben. Deze naderde het peloton tot 100 meter. Helaas, het mocht niet lukken. In de eindsprint van de vier koplopers won Bart de Vries voor zijn broer Bob de Vries en Martijn van Es. Martijn rijdt na zijn trainingskamp in Spanje (fietsen en slapen aldus Martijn) de sterren van de hemel. Als hij zijn vorm de komende weken kan handhaven zullen we hem zeker voorin de uitslagen tegenkomen. Joost Juffermans was ook op trainingskamp in Spanje maar heeft zijn vorm van een aantal weken terug, tijdens de natuurijs wedstrijden, niet terug. Zoals bekend stopt Cees Juffermans met marathon schaatsen. Een aandoening aan zijn luchtwegen noopte hem tot dit besluit. Natuurlijk heel jammer dat deze talentvolle schaatser zo zijn carrière moet beëindigen. Zoey van den Bosch werd afgelopen vrijdag op de Haagse Uithof onderuit gereden en kwam daardoor als 8e over de streep. Zoey staat nu 2e in het klassement. Ze moet de laatste finale wedstrijd winnen om de cup over het seizoen mee naar huis te nemen. Zaterdag in Alkmaar werd ze 14 e bij de drie regio; s wedstrijden over 36 ronden. Volgende wedstrijden a.s. donderdag op FlevOnice om de KPN cup nr. 16 tevens finale van de Super Prestige en a.s. zondag ook op FlevOnice de eerste wedstrijd van het natuurijs Grand Prix. Start: Top divisie om 9.30 uur. Aad de Haas

Te koop: 4 kaarten voor het ISU WK Sprint voor komende zaterdag, 22 januari. Dit WK wordt gehouden in Thialf, Heerenveen. De kaarten zijn € 37,50 p/stuk. Voor info, 06 55897571 Erwin van Es


-33-

Huiveren in de Hel Boerderij decor voor barre winterverhalen Kleed u goed aan, neem desnoods een dekentje mee. We gaan Huiveren in de Hel. Op verschillende locaties op de boerderij zitten vertellers die u verhalen zullen vertellen over boeren in barre tijden. IJskoude winterverhalen waarbij u onbedaarlijk zult klappertanden. Verhalen van boeren die met kouwe jatten Koning Winter te lijf gaan. De vertellers blijven op hun plek zitten. U zult, om de kou te trotseren, van de ene hoek van de boerderij naar de andere lopen. Waar en wanneer? Datum: Vrijdag 4 februari Tijd: 19.30 uur tot ± 22.00 uur Plaats: Boerderij Cornelis de Jong, Westeindseweg 20, Zoeterwoude Houd u zelf warm: kom op de fiets! Aanmelden verplicht en vol = vol! Aanmelden bij Winy van der Geest, tel. 5802010 of e-mail wvdgeest@gmail.com Graag aangeven met hoeveel personen u wilt deelnemen. Laat ook uw telefoonnummer achter, zodat uw aanmelding kan worden bevestigd. Kosten: Voor leden van de VANL Wijk en Wouden is deelname gratis. Voor niet-leden vragen wij een bijdrage van € 3,- per persoon. Als u zich deze avond aanmeldt als burgerlid van Wijk en Wouden (€ 15,— per jaar), dan is de deelname eveneens gratis. Deelname is op eigen risico.

Zin in een mix van Elvis en klassiek ? Kom dan zaterdagavond naar het midwinterconcert van Fanfare Juliana De computercursussen in het Dorpshuis We gaan weer beginnen met de voorbereidingen van de computercursussen in het Dorpshuis. Veel cursisten hebben zich aangemeld voor de vervolgcursus. Zoals het er nu naar uitziet gaat deze cursus in maart van start op de woensdagavond na het carnaval en voor Pasen klaar. De mensen die zich aangemeld hebben worden in februari gebeld. Ook kunt u zich weer aanmelden voor de fotocursus en de beginnerscursus. De cursus wordt gegeven door een vast computerteam uit Stompwijk: André en Rogier Loomans, Ronald van Nierop, Paul Knebel en Sjors Oliehoek. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met: Jetty Noordzij, tel. 071-5802634 of info@dorpshuis-stompwijk.nl


Internetboekhouden iets voor u? - vele bedrijven en verenigingen maken hier gebruik van - zeer gebruiksvriendelijk, wij ondersteunen en kunnen direct meekijken - 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar - een abonnement met vaste lage kosten - rapportages en managementinformatie direct beschikbaar

Kantoor Zaal, al ruim 55 jaar hÊt adres voor uw administratie!! In een klein team van 8 vaste medewerkers vertrouwen ruim 175 ondernemers in verschillende branches, variÍrend van eenmanszaken tot B.V.’s, hun administratie en fiscale zaken aan ons toe. Wilt u meer weten? Bel 079-3310800. Met vriendelijke groet,

Fred Overdevest


-35Stichting Terminale Zorg Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet in de laatste levensfase van iemand in de thuissituatie. Als het einde van het leven in zicht is, is een wens van veel mensen om thuis te kunnen sterven. Thuis is een vertrouwde omgeving waar het leven waardig en met kwaliteit afgesloten kan worden. De Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers helpt dit mogelijk te maken en biedt tijd, aandacht en ondersteuning. ―Er Zijn‖ is het motto. Zoals een huisarts zegt: ‗Het knappe van de vrijwilligers vind ik dat ze zo goed ―afwachtend aanwezig‖ kunnen zijn. Ze dringen zichzelf niet op. Ze hebben een heel eigen rol in het geheel. De professionele zorgverleners die aan het bed van de stervende komen moéten altijd iets: informatie geven of verkrijgen, een behandeling bespreken of beginnen… bij vrijwilligers hoeft of moet niets; dat maakt hun aanwezigheid tot iets puur menselijks. Dat is de toegevoegde waarde.‘ Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers Burgemeester Patijnlaan 1900 2585CB Den Haag T: 070 7541330 E; info@terminalezorg.nl I: www.terminalezorg.nl

Woej opent kookstudio Afgelopen woensdag proostte Woej, tijdens een receptie met vele gasten, op de pas opgeleverde kookstudio in het wijk- en dienstencentrum Noord te Leidschendam. De kookstudio, een prachtig verbouwde, goed geoutilleerde, grote keuken, is erg belangrijk voor Woej, aangezien ontmoeting hoog in het vaandel van de stichting staat. De Woej4Kids zullen regelmatig kinderkook activiteiten organiseren. Tevens staan op het programma plannen om diverse kookworkshops voor volwassenen en ouderen te organiseren, zoals tapas en Indisch. Wie een goed idee heeft, kan zich melden bij Patricia Haimé, tel. 320 9203. Onder bepaalde voorwaarden is de keuken ook te huur voor activiteiten. De verbouwing is tot stand gekomen dankzij financiering door het Oranjefonds en het Rabobank Coöperatiefonds. Ook Wooninvest en Stichting Duivenvoorde hebben hun steentje bijgedragen, door de tegels te betalen en aan te brengen. De firma‘s Meeuwisse en Fontijn Electra zorgden voor de verdere uitvoering.


-36-


-37-

Zinloos geweld Leidschendam/Stompwijk – Een vijftal Leidschendamse jongens, die op zondag 16 januari omstreeks 03.00 uur, na een avondje uit, over de Dr. Van Noortstraat fietsten, werden belaagd door een aantal jongeren op bromfietsen. De Leidschendammers, in de leeftijd van 16 tot 18 jaar, werden klemgereden, met een mes bedreigd en kregen een kopstoot en meerdere klappen tegen het hoofd. Een 16-jarige Leidschendammer heeft aangifte van mishandeling gedaan. De politie beschikt over een signalement van de daders en stelt een onderzoek in. Hagenaars aangehouden na diefstal quad Leidschendam - Drie Hagenaars, in de leeftijd van 17 tot 19 jaar, dachten zondag 16 januari omstreeks 03.45 uur hun slag te slaan. Een 22-jarige bewoner van de Stompwijkseweg zag de jongens rond zijn ouderlijke woning sluipen en zag hen korte tijd later er met zijn quad, die in de schuur gestald had gestaan, vandoor gaan. Hij noteerde het kenteken van de auto, waarmee de Hagenaars naar zijn woning waren gekomen. De politie wist korte tijd later de bestuurder van die auto aan te houden. In de auto werd een hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. Politieagenten troffen de overige twee jongens op de quad aan. Zij lieten het voertuig in ‘t Lienplantsoen achter en namen de benen. Met behulp van een politiehond werd in de omgeving een onderzoek ingesteld. Agenten wisten de tweede verdachte aan te houden. De derde was voor de politiehond. Aan diverse aanmaningen van de hondengeleider naar de derde verdachte om uit de struiken te komen, gaf de 17-jarige Hagenaar geen gevolg. De politiehond beet daarop de Hagenaar. Hij kon vervolgens ook worden aangehouden. Uit onderzoek bleek dat de 17-jarige een minderjarige veelpleger was. Hij stond ook nog gesignaleerd voor een eerder gepleegde diefstal van een motorfiets.

De jury heeft gekozen… Onder het toeziend oog van wethouder Gregor Rensen, initiatiefnemer van de Sportprijs, is er een keuze gemaakt in de categorieën ‗Sportman 2010‘, ‗Sportvrouw 2010‘ en ‗Sportteam 2010‘. Op 20 februari 2011 ontvangen zij tijdens het Sportgala hun welverdiende 1e, 2e of 3e prijs. Naast deze categorieën zijn er ook Publieksprijzen uit te delen voor hét toptalent en dé toptrainer/coach van Leidschendam- Voorburg. Wie die prijzen winnen, bepalen de inwoners uit Leidschendam-Voorburg zelf. Via www.sportprijslv.nl kan er vanaf 26 januari t/m 12 februari a.s. gestemd worden. Grijp deze kans en stem mee! (Noot redactie: Helaas zijn er dit jaar geen Stompwijkers genomineerd. Volgend jaar kunnen er toch zeker een aantal sporters uit ons dorp worden opgegeven!!!)


- 38 -


-39-

Bardancing Beatz Afgelopen Weekend Afgelopen weekend waren we geopend op vrijdag en zondag. Op vrijdag hadden we als thema Ladies Night. Hier hadden de dames korting op onze drankjes. De deuren gingen om 21:00u open maar de actie gold tot 23:00u dus de kelder stond al snel vol. De DJ‘s draaiden ook weer de lekkerste nummertjes die de dames aanvroegen waar weer lekker op werd gedanst. Helaas kwam er aan deze geweldige avond een einde en ging iedereen richting zijn/haar bedje. Zaterdag hadden wij onze eerste poulewedstrijd van het ZZ. We moesten tegen het gevreesde FC Benson. We hoorden de dag ervoor dat we met 10-0 zouden verliezen en dat ze met 3 man in het veld nog van ons zouden winnen. Zaterdagavond was het dan zover, zouden zij van ons winnen? Als je het gezien hebt zag je natuurlijk hoe goed wij waren en dat we 2-0 voor kwamen. Daarna kon je de spanning snijden omdat FC Benson 2-2 maakten, maar wij geven niet zomaar op en met nog 30 sec op de teller scoorden wij de 3-2. Dus de eerste 3 punten zijn binnen en we gaan natuurlijk voor het kampioenschap. Aanstaande zaterdag hoeven we niet te spelen i.v.m. de carnaval in het Blesse paard. We waren op zondag ook weer geopend en konden lekker het weekend nabespreken en vooral ook de ZZ wedstrijd. Het foute uurtje kwam ook langs en er werden de foutste en gekste nummers gedraaid. Aankomend weekend Deze week zullen we maar 1x geopend zijn en dat is natuurlijk op zondag. Daar kan het weekend weer worden nabesproken onder een genot van een drankje. Footloose Volgende week vrijdag 28 Januari zullen we als thema footloose hebben. Vorig jaar hebben we dat ook al een keer gedaan en na de leuke reacties die we kregen hebben we besloten om het nog is een keertje over te doen. Op deze avond staan de ouderwetse kroegspellen centraal. Als je meedoet maak je natuurlijk kans op een van de leukste prijzen die je ooit maar kunt bedenken. De entree zal geheel gratis zijn en de deuren zullen rond 21:00u wagenwijd voor je open staan. Wil je meer weten over ons, onze feesten of wil je gewoon foto‘s bekijken van de vorige feesten? Surf dan snel naar de site: www.beat-z.nl Nog een fijne werk/school week en tot gauw! Groeten, Het bestuur

Verloren!

Op maandag 3 januari ben ik mijn fietssleutel met 2 sleutelhangers eraan verloren. Waarschijnlijk van school naar de gym of terug of bij de sporthal. Als u hem gevonden heeft, zou u het mij dan willen laten weten. Dan kom ik hem graag bij u ophalen. Leroy van Abswoude. Tel: 5804006.


Dorpsketting 2065  
Dorpsketting 2065  

Weekblad De Dorpsketting, Stompwijk

Advertisement