Page 1

Op De Pedalen Clubblad voor leden van Toerclub Stompwijk Opgericht op 7 maart 1995

Jaargang 17 Nummer 1 Voorjaar 2011

NFTU-code: 108064


Bestuur (Van rechts naar links): Voorzitter:

Marco Faas

071- 580 2674

voorzitter@toerclubstompwijk.nl

Penningmeester: Mark Bennis

070- 444 2744

penningmeester@toerclubstompwijk.nl

Secretaris:

Jaap de Jong

071- 580 2331

secretaris@toerclubstompwijk.nl

Bestuurslid:

Aad Waaijer

071- 580 3486

ledenadministratie@toerclubstompwijk.nl

Bestuurslid:

Vacature

Betalingen Banknummer:

32.59.26.964 t.n.v. Toerclub Stompwijk

Contact Correspondentieadres:

Hoefblad 28, 2266 JE Stompwijk

Website: www.toerclubstompwijk.nl Hierop kunt u wekelijks de verslagen van de verreden tochten lezen en soms de foto’s bekijken. Verder vindt u er de toerkalender, de Elfdorpentocht en veel andere interessante informatie. De webmaster is Arno van Rijn (webmaster@toerclubstompwijk.nl) Publicaties in de ‘De Dorpsketting’: Tijdens het fietsseizoen wordt er wekelijks gepubliceerd in ‘De Dorpsketting’. Dit blad wordt gratis in Stompwijk verspreid. Kopij inleveren bij Arno van Rijn: arnovanrijn@wanadoo.nl Clubblad: Het clubblad ‘Op De Pedalen’ verschijnt 2x per jaar en wordt gratis onder de leden verspreid. De redactie wordt verzorgd door Ellie van Veen en Hans Heemskerk. Kopij inleveren bij Hans Heemskerk (clubblad@toerclubstompwijk.nl).

Fietskleding De fietskleding voor leden van Toerclub Stompwijk is in 2011 vernieuwd (ontwerp: Frans Oliehoek). De nieuwe fietskleding is voor leden te verkrijgen bij Marco Faas telefoon (071) 580 2674.

Advertenties Een advertentie van uw bedrijf in ‘Op De Pedalen’? Meld het ons en wij zorgen er graag voor. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar.


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 1

Voorjaar 2011

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Na goedkeuring van de leden tijdens de ledenvergadering 2010 zijn we van start gegaan voor de nieuwe kleding. Na een jaar hard werken, is het nieuwe fietstenue een feit geworden. Vol trots kon ik in de jaarvergadering in maart het nieuwe shirtje tonen. Aan de ontwerper, Frans Oliehoek, is als dank een set van de kleding geschonken. Na het maken van een bestellijst, door de andere bestuursleden, was het de vraag of de levering op tijd binnen zou komen! De voorspelling was gunstig maar in de praktijk is er toch nog één week extra tijd genomen door de fabrikant met als gevolg dat de tweede clubrit van dit seizoen kon plaatsvinden in de nieuwe outfit van onze club. Ik ben mede daarom toch wel een klein beetje trots dat er zo goed is gereageerd op het vernieuwen van de kledinglijn en dat er zoveel mensen kleding hebben besteld. Mede door deze activiteiten is het eerste jaar als voorzitter in functie omgevlogen. Voor eventuele bijbestellingen vindt u verder in dit blad hoe u moet handelen. Trouwe leden van onze zondagritten zijn helaas nog in de ziekenboeg. Langs deze weg wil ik Petra Oliehoek-van Es, Hans Rinsema en Arend Slot van harte beterschap toewensen. Voor dit nieuwe fietsseizoen wil ik nog iets over de veiligheid kwijt.

Het fietsen in clubverband brengt de nodige risico‟s met zich mee. Het is algemeen bekend dat in onze directe omgeving een aantal ongevallen met fatale afloop plaats hebben gevonden. Mede daarom wil ik iedereen erop attenderen dat het dragen van een fietshelm geen overbodige maatregel is. Jammer dat niet alle deelnemers van de Bgroep deze maatregel willen volgen. Ik heb daarom het Huishoudelijk Reglement erop nageslagen en heb daar in kunnen vinden dat onder de fietsregels wordt aangegeven dat tijdens het deelnemen aan een tocht dringend wordt aangeraden om een fietshelm te dragen. Een andere opmerking over de veiligheid is het doorgeven (“roepen”) van de melding tijdens de rit over obstakels, palen of andere gevaarlijke situaties. Het is mij meerdere malen opgevallen dat er een aantal personen de meldingen goed aangeven, maar het is wel zo fijn als deze waarschuwingen ook bij de achterste personen aankomen. Let hier dan ook op en geef de melding goed door tot achter in het peloton. Ook staat in het Reglement dat er van de clubleden wordt verwacht dat ze deelnemen in clubkleding. Zoals omschreven wordt dit wel door velen opgevolgd. Ik wens iedereen veel leesplezier en een goed en veilig fietsseizoen toe. Marco Faas.


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 2

Voorjaar 2011

BERICHTEN VAN HET BESTUUR, ELFDORPENTOCHT 2011 Zondag 1 mei 2011 organiseerde Toerclub Stompwijk de 20e Elfdorpentocht en dat is weer een groot succes geworden. De hele dag scheen de zon en dat trok vele fietsers over de streep om een van de mooie routes te gaan fietsen. De stevige noordoostenwind die daarbij af en toe getrotseerd moest worden hield hen niet tegen. In Stompwijk gingen uiteindelijk 740 fietsers van start en op onze 2e startplek in Maasland vertrokken ook nog eens 460 deelnemers. Hiermee komt het totaal op precies 1.200 en dat zijn er enkele meer dan het vorige record. Graag danken we weer alle enthousiaste deelnemers. En natuurlijk dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet.


Op De Pedalen

Toerclub Stompwijk

Pagina 3

Voorjaar 2011 BERICHTEN VAN HET BESTUUR

Toerkalender 2011 Toerkalender 2011 Toerclub Stompwijk Vertrek- Richting / bestemming Dag Datum tijd A Zo 27-3 9.30 Bleiswijktocht (opening) Zo Zo Zo Ma Za

3-4 10-4 17-4 25-4 30-4

9.00 9.00 8.30 9.00 8.30

Zweth / Kandelaar Haastrecht Maasdijk Tulpentocht Lisse (2e Paasdag) *Rondje Haarlemmermeer (Kon. dag)

Zo 1-5 8.00 Zo 8-5 8.30 Zo 15-5 8.30 Zo 22-5 8.30 Vr 27 t/m Zo 29 mei Zo 29-5 8.30

Elfdorpentocht VTT De Meije (Moederdag) Hekendorp Vogelenzang

Do Zo Ma

*Tunneltocht (Hemelvaartdag) Vlist Leimuiden (2e Pinksterdag) Avondvierdaagse Toerclub Stompwijk **) De Zilk (Vaderdag) *Het Gooi Nieuwkoop

2-6 8.30 5-6 8.30 13-6 8.30 14 t/m 17 juni Zo 19-6 8.30 Zo 26-6 8.00 Zo 26-6 8.30

Zo Zo Zo Zo Zo

2 t/m 9 juli 3-7 8.30 10-7 8.30 17-7 8.30 24-7 8.30 31-7 8.30

Honselersdijk

B

C

60

Bleiswijktocht (opening)

55

Bleiswijktocht (opening)

40

65 75 85 80 105

Zweth / Kandelaar Haastrecht Maasdijk Tulpentocht Lisse (2e Paasdag) Cruquius

65 65 80 70 85

Zweth / Kandelaar Katwijk (De Duinen) Wateringen Tulpentocht Lisse (2e Paasdag)

50 45 50 55

160-125 95 85 85 0 80

Elfdorpentocht VTT De Meije (Moederdag) Hekendorp Bleiswijk ('t Zeeltje) *Toerfiets Driedaagse Katwoude Honselersdijk

80 80 80 65 60-85 70

Elfdorpentocht VTT Klein Giethoorn (Moederdag) De Meije Bleiswijk ('t Zeeltje) *Toerfiets Driedaagse Katwoude Honselersdijk

45-80 45 60 50 60-85 50

105 90 85

*Tunneltocht (Hemelvaartdag) Vlist Leimuiden

80 150 90

De Zilk (Vaderdag) Nieuwkoop

75

Nieuwkoop

65

Fietsvakantie Pyreneeën Kopje van Bloemendaal Haarzuilens Schoonhoven (kermis) Cruquius Harmelen

100 100 100 100 90

Weteringbrug Snelrewaard Schoonhoven (kermis) Langevelderslag Harmelen

75 85 85 80 85

Braasemmermeer Wateringen Delftse Hout Langevelderslag Meijendel

55 50 50 65 50

's-Gravenzande

80

Oude Wetering

50

Reeuwijk Ronde-Venentocht (Nieuwveen) Wiekentocht (Kinderdijk)

80 80 90

Reeuwijk Nieuwveen Rottemeren

55 65 55

Noorden Oudewater Klein Giethoorn Maasland

85 80 80 65

Maasland Noordwijk Klein Giethoorn Rabosponsortocht

60 50 50 50

Zo Zo Za Zo Zo Zo

7-8 7-8 13-8 14-8 21-8 28-8

8.00 8.30 6.00 8.30 8.30 8.30

* Biesboschtocht 's-Gravenzande *Mergellandroute Vinkeveen Ronde-Venentocht (Nieuwveen) Wiekentocht (Kinderdijk)

175 85 140 100 100 105

Zo Zo Zo Zo

4-9 11-9 18-9 25-9

8.30 8.30 8.30 8.30

Noorden Oudewater Klein Giethoorn Maasland

85 85 80 65

105 Polderdagtocht 80 Haastrecht 70 Leimuiden 25 per avond 75 Wassenaarseslag

Feestavond: Begin oktober T.C. Barbecue in Het Blesse Paard De datum wordt in overleg met "Het Blesse Paard" vastgesteld en daarna bekendgemaakt. Naseizoen: Bestemming: Vertrekpunt: Vertrektijd: Afstand:

*) **) !!!

Ook na 25-09-2011 worden er nog clubtochten gefietst. Wordt voor vertrek bepaald. Kruising Meerlaan voor "Het Blesse Paard". oktober, november en in maart om 09.00 uur, december t/m februari om 09.30 uur. 65 á 75 km afhankelijk van de weersomstandigheid, de C ± 45 km. Fietstocht vertrekt vanaf de kruising Meerlaan voor "Het Blesse Paard" Inschrijving, start en finisch in de kantine van sporthal "de Meerhorst" Alle aangekondigde tochten en evenementen onder voorbehoud van wijzigingen gedurende het seizoen.!!! Wekelijks worden de fietstochten in de Dorpsketting en op onze website aangekondigd.

65 55 50


Toerclub Stompwijk Voorjaar 2011

Op De Pedalen

Pagina 4


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 5

Voorjaar 2011 BERICHTEN VAN HET BESTUUR Jaarvergadering 15 maart 2011 Opening Voorzitter Marco Faas opent even na 8 uur de vergadering met een welkomstwoord. Op de vergadering waren 42 leden aanwezig. Het is gebruikelijk dat de vergaderstukken vooraf (per e-mail) naar de leden worden gestuurd. Door een onduidelijk technisch probleem heeft een groot deel van de leden niets ontvangen. De vergaderstukken bestaande uit de notulen van jaarvergadering van 2 maart 2010, het jaarverslag 2010, het financieel verslag 2010 en de begroting 2011. Het bestuur maakte zijn excuses voor dit voorval. De belangrijkste zaken uit de notulen van 2 maart 2010 werden door de secretaris Jaap de Jong genoemd. De vergadering ging akkoord met zijn toelichting. Het jaarverslag 2010 is door de secretaris toegelicht. Financiën De penningmeester, Mark Bennis, lichtte het financieel verslag 2010 toe. Het verslag gaf een negatief resultaat van € 1.030. Dit negatieve resultaat werd grotendeels veroorzaakt door een tegenvallende “Elfdorpentocht”. In de begroting van 2010 was uitgegaan van een positief resultaat van € 800. Door de slechte weersomstandigheden werd er echter een verlies geleden van € 232. De begroting 2011 vermeldt een tekort van € 900. Als kosten voor de kleding was een bedrag opgenomen van € 1.000. Omdat deze kosten eenmalig zijn vond het bestuur het verantwoord om de begroting op deze manier te presenteren. De vergadering ging akkoord met het financieel verslag 2010 en de begroting 2011. Voor het jaar 2012 is de contributie vastgesteld op € 38. Het bestuur heeft de goedkeuring van de vergadering hiervan af te wijken als de afdracht aan de NTFU extra wordt verhoogd.

Kascommissie De kascommissie, bestaat uit Ellie van Veen en Peter de Jong. Peter deelde namens de kascommissie mede dat de administratie er verzorgd uitzag en er zijn geen onjuistheden geconstateerd. Ellie van Veen was dit jaar aftredend. Annie van Rijn neemt haar in plaats in. De voorzitter bedankt de commissie voor hun werkzaamheden. Bestuursverkiezing Mark Bennis was statutair aftredend. Hij stelde zich herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten, zodat Mark herkozen werd. In het bestuur is nog steeds een vacature. Het bestuur is druk opzoek geweest naar een vrouwelijk bestuurslid. Het is niet gelukt iemand bereid te vinden. Na de pauze kreeg Jaap de gelegenheid de toerkalender toe te lichten. Aad de Haas stelt voor om naast de Bieslandtocht nog een lange tocht te organiseren. Bij de aanwezige was voldoende belangstelling. Besloten is om op 26 juni een tocht van 150 km te fietsen. Na wat omwisselingen werd de kalender door de vergadering goedgekeurd. Jaap bracht nog even de fietsdriedaagse naar Katwoude onder de aandacht. In de eerste week van juli gaat Arno met een groepje naar de voet van de Pyreneeën. Wegcapiteins Vooraf en tijdens de vergadering werden de volgende fietsers gevraagd om weer als wegcapitein een groep te begeleiden. A1 Arno van Rijn; A3 Nico Fakkel en Martien van Veen; B Jaap de Jong; C1 Annie van Rijn; C2 Cock van Santen, Lia en Fried de Jong A2 De A 2 werd vorig jaar nog begeleid door Aad Zwitsar en Kees van Winsen. Beiden hadden te kennen gegeven dit niet meer te willen doen. Het wordt steeds moeilijker om voor elke groep twee wegcapiteins te vinden. Aan enkele fietsers van de A2 was gevraagd of zij deze taak niet op zich wilden nemen. Geen van hen voelde hier voor.


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 6

Voorjaar 2011 Jaap wees de aanwezigen erop dat het de kracht van onze vereniging is om, een zo diverse samenstelling als wij zijn, toch passende groepen te hebben. Hij vraagt met name de deelnemers van de A2 hun verantwoordelijkheid te nemen en er voor te zorgen dat er elke week iemand is die hun groep leidt. Het is geen optie dat deze groep zich aansluit bij de A3. We gaan elke zondagmorgen kijken wie van de aanwezige A2 fietsers de route weet en als begeleider gaat optreden. Fietskleding Vol trots kon Marco het nieuwe shirtje tonen. De ontwerper Frans Oliehoek was helaas niet aanwezig. Marco meldde dat aan Frans een setje wordt geschonken. Tijdens de vergadering was nog niet exact bekend wanneer de kleding wordt uitgeleverd. De definitieve data voor ophalen en de presentatietocht konden nog niet worden gegeven. Nico Fakkel stelde voor het fietsen in clubkleding verplicht te stellen. Alle aanwezigen vonden het wenselijk dat iedereen in de nieuwe clubkleding fietst. De vergadering vond het te ver gaan om iedereen te verplichten in deze kleding te fietsen. Het bestuur heeft besloten de nog aanwezige voorraad oude fietskleding te schenken aan een organisatie die als doel heeft oude sportkleding te schenken aan mensen in een ontwikkelingsland. De leden kunnen hun oude kleding eventueel ook afgeven. Rondvraag Annie van Rijn wilde weten wie de voorraad fietskleding gaat beheren. Marco deelde mede dat de voorraad voorlopig onder zijn beheer blijft. Aad Zwitsar stelt voor om in de toekomst te starten bij het parkeerterrein van het Blesse Paard of op het parkeerterrein van de sporthal. Aad wees op de gevaarlijke verkeerssituatie die elke zondagmorgen bij de start aan de Vlietweg ontstaat. Alle aanwezigen herkende dit probleem. Dit gevaar zou er niet zijn als alle deelnemers meer gebruik maakten van het erf van Theo van der Meer. De voorzitter wees de aanwezigen hier nogmaals op.

Het bestuur houdt het voorstel om te kiezen voor een andere startplaats in beraad. Lia de Jong vraagt extra aandacht voor de Rabosponsortocht die op zondag 25 september 2011 wordt georganiseerd. Jaap stelt voor om in het vervolg naar het Wapen van Reeuwijk te gaan in plaats van Paviljoen Het Reeuwijkse Hout. Sluiting Marco bedankte de aanwezige leden voor hun komst en hun bijdrage aan de vergadering en sloot de vergadering om ongeveer 22.00 uur. Jaap de Jong

De introducé en de verzekering Regelmatig krijgen we het verzoek “mag ik een keertje meefietsen”. Als bestuurlid reageer je altijd positief op een dergelijk verzoek. Je vraagt je dan wel af, hoe zit het met de verzekering?. De NTFU heeft hiervoor een introducéverzekering voor verenigingen. Een introducé kan één maand lang meefietsen en heeft dan het voordeel dat: De fiets is verzekerd tegen schade tot een maximum van € 500. Men is verzekerd tijdens een clubrit van de vereniging. De verzekering is persoonsgebonden. Men is verzekerd voor de fiets waarop men tijdens het evenement rijdt. Wat moet de introducé doen? Hij/zij dient zich vooraf aan te melden bij de secretaris of een ander bestuurlid die zijn/haar gegeven opneemt en deze opgeeft aan de NTFU. Zie óók de mededeling van de NTFU hiernaast. Jaap de Jong


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 7

Voorjaar 2011 Overige bestuursmededelingen De verzekering bij de NTFU

Als lid van de NTFU ben je automatisch meer dan uitstekend verzekerd tegen onder andere materiële schade aan je fiets en persoonlijke eigendommen tengevolge van een ongeval.

. .

.

Je bent niet alleen verzekerd tegen schade tijdens een NTFU-evenement, maar ook als je alleen of met clubgenoten gaat fietsen. De verzekering is persoonsgebonden. Heb je meerdere fietsen, bijvoorbeeld een racefiets en een mountainbike, dan hoef je ze niet beide te verzekeren. Je bent namelijk verzekerd voor de fiets waarop je op dat moment rijdt. De schadeverzekering is in heel Europa geldig.

Onder de standaarddekking van de fietsverzekering van de NTFU valt een 'all-risk' fietsschadeverzekering met maximale uitkering per gebeurtenis á € 1.000,- voor schade aan de fiets, voor persoonlijke eigendommen á € 115,-. Het eigen risico bedraagt € 45,- per gebeurtenis. Daarnaast maken een ongevallenverzekering en een rechtsbijstandverzekering onderdeel uit van de standaarddekking. De fietsschade- en de rechtsbijstandverzekering gelden tijdens het toerfietsen, niet tijdens het fietsen van wedstrijden. De ongevallenverzekering geldt alleen tijdens NTFU-evenementen.

Een dure fiets? Kies voor een aanvullende verzekering! Rijd je op een fiets die meer dan € 1.000,- waard is, dan kun je bij de NTFU een aanvullende verzekering voor je fiets afsluiten. Dit is mogelijk tot een bedrag van € 5.000,Kijk voor alle voorwaarden van de NTFU fietsverzekering en premies van de aanvullende verzekering op


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 8

Voorjaar 2011 Overige bestuursmededelingen Fietskleding We fietsen al weer enkele weken in ons nieuwe fietskleding. Op woensdag 29 maart jl. is de kleding in het Dorpshuis uitgedeeld. Naast de leden die vooraf hun kleding besteld hadden waren er ook leden die we, zonder dat ze vooraf besteld hadden, van nieuwe kleding konden voorzien. Er zijn nog slechts enkele kledingstukken in voorraad. Het bestuur heeft daarom besloten een nieuwe bestelling te gaan plaatsen. Besloten is een beperkt assortiment in voorraad te houden. Prijslijst: Kleding waarvan, in de maten 2 t/m 8, een voorraad wordt aangehouden: Shirt zonder mouw Shirt met korte mouw Shirt met lange mouw (jasje) Fietsbroek, kort met bretels en met heren- of dameszeem

€ € € €

32,00 32,00 45,00 52,00

Club handschoenen Arm stukken blauw of zwart Been stukken zwart

€ 17,00 € 14,00 € 22,00

Kleding waarvan geen voorraad wordt aangehouden: Wind- en Regenjack Wind body Thermo jack

€ 65,00 € 45,00 € 83,00

Fietsbroek, kort zonder bretels met heren- of dameszeem Fietsbroek, lang met bretel zonder zeem Fietsbroek, lang zonder bretel zonder zeem Fietsbroek, knie met bretel met zeem

€ € € €

47,00 62,00 52,00 66,00

De kleding wordt rond 15 mei 2011 besteld. De kleding waarvan geen voorraad wordt aangehouden dient vóór deze datum besteld te worden. Deze kleding kan in principe niet geruild worden. Jaap de Jong


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 9

Voorjaar 2011 Overige bestuursmededelingen Jaarverslag 2010 Op 2 maart 2010 werd voor de 15e keer de jaarvergadering gehouden. Het bestuur Het was de start van een jaar waarin er voor het bestuur van de vereniging veel gaat veranderen. In deze jaarvergadering namen we afscheid van twee bestuursleden: - Nico van Vliet was 12 jaar voorzitter geweest van Toerclub Stompwijk. Nico was bestuurslid en later voorzitter; - Arno van Rijn was vanaf de oprichting bestuurslid. Hij was de persoon die als bestuurslid de publicaties van de vereniging verzorgde. Nico is als voorzitter opgevolgd door Marco Faas. Na het vertrek van Arno bleef er één vacature. Het was de wens van het bestuur om ook een vrouw in het bestuur op te nemen. Dit was nog niet gelukt. De fietskleding Tijdens deze jaarvergadering was, na enige discussie, besloten andere fietskleding te gaan ontwerpen. Frans Oliehoek is kort daarop aan de slag gegaan. Na veel werk kon hij begin september 2010 zijn ontwerp tonen. Daarna kwam het werk van het bestuur aan de orde. Inmiddels zijn we zover dat we de kleding gaan uitleveren en dat we ons gaan voorbereiden op de presentatie. Het fietsseizoen 2010 Na een echte winter waar we weer eens echt hebben kunnen genieten van natuurijs was het zondag 28 maart 2010 weer zover, de openingstocht van Toerclub Stompwijk. Voor de start werd er door Frans nog een mooie foto gemaakt voor “het Krantje”, “de Dorpsketting” en “Op de Pedalen”. We starten met maar liefst 71 deelnemers voor de tocht naar café Meer en Bos in Bleiswijk. Ook in de maand april was de opkomst ongekend hoog. Ondank dat de weersomstandigheden in de afgelopen zomer matig waren hebben er gemiddeld 52 fietsers deelgenomen aan onze zondagse clubtochten.

Dit is iets meer dan in voorgaande jaren. Met de presentatie van de toerkalender 2010 was al aangegeven dat de B-groep er naar streeft kortere routes te fietsen. Dit had tot gevolg dat B groep niet altijd de zelfde bestemming had als de A-groepen. Er werden daarom wel eens nieuwe gelegenheden aangedaan om de koffie te drinken. Op zondag 2 mei 2010 werd voor de 19e keer de “Elfdorpentocht” gefietst. Na drie schitterende jaren waarin meer dan 1.000 deelnemers mee fietsten waren de weergoden ons dit jaar slecht gezind. De sombere berichten in de dagen voor de “Elfdorpentocht” waren de oorzaak dat er maar 320 deelnemers aan de start verschenen. Even na 9 uur ging het harder regenen. Het bleef de gehele dag doorregenen. Veel deelnemers zijn dan ook omgekeerd en rechtstreeks naar huis gefietst. + 75 deelnemers hebben een route uitgefietst en zijn nog even wezen afstempelen. Op maandag 10 mei 2010 raasde het peloton van Giro d‟ Italia door Stompwijk. Menig fietsliefhebber heeft hiervan kunnen genieten. De fietsdriedaagse werd dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. Dit eerste lustrum is gevierd met een bijzondere fietstocht. Op vrijdag 11 juli 2010 vertrokken 16 deelnemers en twee begeleiders richting de Europoort. Vanuit de haven vertrokken zij met een boot van P&O naar Hull in Engeland. Zaterdagochtend in Hull vertrokken zij fietsend van de boot voor een fietstocht aldaar. Fietsen aan de linkerkant van de weg was een ervaring op zich. Dezelfde avond vertrok de boot weer richting de Europoort. Marga Stijnman en Jolanda Berg hebben een verslag geschreven in respectievelijk “de Dorpsketting” en “Op de Pedalen”. Door gebrek aan voldoende belangstelling is er dit jaar geen korte fietsvakantie geweest voor de echte klimmers.


Toerclub Stompwijk Voorjaar 2011

Op De Pedalen

Pagina 10


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 11

Voorjaar 2011 In de tweede week van de maand juli is de jaarlijkse de avondfietsvierdaagse (“Klavertje vier”) georganiseerd. In tegenstelling tot de voorgaande jaren was de schoolvakantie al enkele weken aan de gang. Juli 2010 was ook de maand waarin de wedstrijden voor het Wereldkampioenschap voetbal was georganiseerd. Ondanks de al ingegane schoolvakanties en de vele voetbalwedstrijden op de televisie hebben er per avond gemiddeld 120 fietsers genoten van de routes en het mooie weer. Zoals gebruikelijk hebben ook dit jaar weer inwoners van Stompwijk en leden van Toerclub Stompwijk deelgenomen aan de Ronde van Zoeterwoude. Het waren twee leden van Toerclub Stompwijk die de eerste en tweede prijs in de wacht sleepten. Martijn van Es klopte op de finish Thom van Beek. Ondanks de vele kilometers die er afgelopen zomer zijn gefietst hebben zich weinig valpartijen voorgedaan. De val van Hans Rinsema op zondag 29 augustus had toch wel ernstige gevolgen. Nadat hij met veel pijn naar het ziekenhuis was vervoerd constateerden ze daar breuken van het sleutelbeen, ribben en het bekken. Op de barbecue avond was Hans aanwezig. Helaas nog wel met krukken. Ons nieuwe lid Jan Luiten kwam bij deelname aan de tourversie van de 1e etappe van de Tour de France op 1 juli 2010 ernstig ten val. Jan had bij deze val zijn sleutelbeen en één rib gebroken en de nodige kneuzingen opgelopen. Jan was gelukkig al weer gauw terug in het peloton van de B-groep. In de laatste “Op de Pedalen” hebben we kunnen lezen dat Arend Slot een ernstige val had gemaakt. Niet met de fiets maar een val met de parachute. We hopen op Arend‟s herstel zodat hij zich in het seizoen weer bij een van de groepen zal kunnen aansluiten. Leden Aan het einde van het zomerseizoen telde de vereniging 135 leden. Dit is gelijk aan vorig jaar. Publicatie Voor de start van de openingstocht op 28 maart 2010 had Frans een mooie groepsfoto gemaakt.

In “Het krantje” van begin april 2010 stond deze foto vermeld. Van de wekelijkse clubtochten is weer door veel deelnemers kopij aangeleverd voor de “Dorpsketting” en “Op de Pedalen”. We bedanken de schrijvers/sters voor hun bijdragen. De eerste “Op de Pedalen” van dit jaar is nog onder leiding van Arno van Rijn uitgebracht. Bij zijn vertrek als bestuurslid had hij te kennen gegeven dat hij deze taak, na 15 jaar, aan een ander wilde overdragen. Hans Heemskerk en Ellie van Veen vonden we bereid de redactie van dit blad op zich te nemen. Met veel enthousiasme hebben zij het tweede (najaars)nummer 2010 uitgebracht. Hierin was gelijk een nieuwe look gegeven en het nieuwe logo meegenomen. Op onze website heeft ook dit jaar weer de nodige actuele informatie over onze vereniging gestaan. De website is in 2001 door Arno opgezet. Arno blijft, ook na zijn vertrek als bestuurslid, de site onderhouden. De “Elfdorpentocht” was aangemeld voor de landelijke fietsmaand. Tochten die zijn aangemeld voor de landelijke fietsmaand krijgen extra aandacht van de landelijke dagbladen. Vrijwilligers Ook dit jaar hebben we weer een beroep kunnen doen op veel vrijwilligers. Zonder hun medewerking zou het niet lukken de diverse activiteiten te ontwikkelen. We kunnen met tevredenheid terug kijken op het jaar 2010. Het was een jaar waarin weer veel fietskilometers zijn gemaakt zowel door de snellere toerfietsers als door de rustigere recreant fietsers. Het bestuur is de deelnemers en de vrijwilligers dan ook erg dankbaar voor hun inzet.


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 12

Voorjaar 2011 IMPRESSIES VAN HET NASEIZOEN 2010/2011 Door het mooie weer vanaf begin januari zijn er elke zondag tochten verreden kunnen worden. Grote opkomst, mooie ritten en zéér gezellige koffiestops.

16 januari 2011, in Clubhuis RTV Bollenstreek in Lisse

23 januari 2011

13 februari 2011 in Restaurant “Het Zeeltje” in Bleiswijk

6 maart 2011 in Café “De Keijzer” in Leimuiden


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 13

Voorjaar 2011

Overige bestuursmededelingen Avondvierdaagse Klavertje Vier 14 t/m 17 juni 2011 Dit jaar wordt opnieuw de avondvierdaagse (“Klavertje Vier”) georganiseerd. De inschrijving, start en finish is in de kantine van Sporthal “De Meerhorst”. De laatste jaren is “Klavertje Vier” uitgegroeid tot een evenement met soms ruim 200 deelnemers. Er zullen elke avond andere routes, van ca. 25 km, zijn uitgezet. Halverwege iedere route is er een controlepost waar men even kan pauzeren. Op vrijdagavond ontvangt iedereen, die de 4 avonden meegefietst heeft, een mooie herinnering.

We hopen dit jaar dan ook weer veel leden aan de start te zien! Zet 14 t/m 17 juni 2011 alvast in uw agenda, en in die van uw (klein)kinderen. Jaap de Jong

Van 1 t/m 5 juni 2011, het hemelvaartsweekend, organiseert RTV Steenwijk voor de 1e maal de Tour de Benelux. Het betreft een vijfdaags wielersportevenement met een mooi parcours door Zuid Nederland, België, Luxemburg en een stukje Duitsland. De langste etappe is 195 km. De Tour de Benelux is in de plaats gekomen voor de Ronde van Nederland van de RTV. Hieraan gaat óók een groep van de Toerclub Stompwijk deelnemen! De groep bestaat uit: Ellie van Veen Nico Fakkel Sjaak Hoogweg Peter de Jong Paul van Leeuwen Marcel Oudshoorn Arno van Rijn Sjaak van Santen Guus Vincenten (Super)sterke benen en veel plezier toegewenst. Hans Heemskerk


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Voorjaar 2011

e-mail: info@luitenwonen.nl

I: www.luitenwonen.nl

Pagina 14


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 15

Voorjaar 2011

Fiets 3-daagse in 2011 Beste fietsvrienden van Toerclub Stompwijk. Ook in 2011 zal er weer een 3-daagse toertocht zijn. We hebben het volgende weekend hiervoor gereserveerd: Vrijdag 27, Zaterdag 28 en Zondag 29 mei. Dit is 2 weken eerder dan gebruikelijk, maar we wilden het niet met Hemelvaart of Pinksteren plannen, dus is door de 3-daagse commissie besloten om het eind mei te organiseren. We hebben ook besloten om nog eens naar de bestemming Katwoude te gaan. Dit landelijke dorpje ligt tussen Monnickendam en Volendam. We overnachten daar weer 2 nachten in de Bed & Breakfast boerderij “Nooitgedacht”. Deze is gevestigd in een traditionele stolpboerderij in het veenweidegebied Waterland. Op de vroegere hooizolder zijn prachtige kamers ingericht waar wij gebruik van gaan maken. Wie nieuwsgierig is kan alvast een kijkje nemen op de website: www.nooitgedacht.info Dit weekend zal hetzelfde verreden worden als andere jaren m.b.t. het tempo en de afstanden. D.w.z. ± 80 km. per dag en een snelheid waar de C-rijders aan gewend zijn. Een drietal mooie ritten worden weer in kaart gebracht en de koffie en lunchstops zijn tegen die tijd weer ingepland. Voor het diner zijn nog geen concrete plannen, dat hoort u te zijner tijd.

Aan deze 3-daagse kunnen MAXIMAAL 20 personen deelnemen. Dit i.v.m. de beperkte accommodatie. De onkosten van dit weekend zijn € 115.-p.p. Hierbij inbegrepen zijn het ontbijt, vervoer bagage, handdoeken, beddengoed, boodschappen en toeristenbelasting. Mocht je van plan zijn om mee te gaan met deze 3-daagse dan kun je een van de commissie leden benaderen. Met sportieve groet: De 3–daagse commissie. Jaap de Jong Kees Lelieveld Jolanda Berg Annie van Rijn

071-5802331 071-5801548 071-3415523 071-5802059


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 16

Voorjaar 2011

2e Seizoens-, IN DE NIEUWE KLEDING, rit 3 april 2011 De 2e rit, naar de Zweth, is in de nieuwe kleding afgelegd! Velen (Âą75) waren naar de Oostvlietweg gekomen om te worden vereeuwigd door "onze" fotograaf Frans. In een lange rij fietsten we een ommetje over de Kniplaan en het Duinwaterpad waar hij ook foto`s maakte vanaf de Knipbrug. Mooi, zo`n lang lint. Boven bij het manegepad werd de groepsfoto gemaakt. Nog een heel gedoe voordat iedereen op de goede plek staat.


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 17

Voorjaar 2011

De trotse C-groepen gingen nog even gezamenlijk op de foto

Hierna sorteerden de groepen zich uit en vervolgden zij elk hun eigen rit Annie van Rijn Voor alle foto’s, zie de website www.toerclubstompwijk.nl


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 18

Voorjaar 2011 EEN RONDJE OM DE WERELD FIETSEN Algemeen De clubleden Nico Fakkel, Daan Hulsbos en Hans Heemskerk hebben inmiddels de wereldbol rondgefietst. Hans passeerde op 10 april jl. de magische grens. Dit betreft, 40.075, geregistreerde clubkilometers overeenkomende met de omtrek van de aarde, gemeten op de evenaar.

Hans Heemskerk

Daan Hulsbos

(555 ritten)

(493 ritten)

10 april 2011

10 mei 2009

Nico Fakkel

Het punt „P‟, geeft de locatie aan van het erf van Theo van der Meer aan de Oostvlietweg.

(343 ritten) 23 september 2007

Berekening van de omtrek

Nu is het ene rondje om de wereld het andere niet. Zie de wereldbol. Naarmate je rondjes verder van de evenaar af rijdt, worden deze steeds korter. De wereldbol Locatie van het erf van Theo van der Meer (52° 05' 49" NB en 4° 38' 10" OL)

0° W/OL

Het punt „P‟ bevindt zich op: 52 5 49 Hoek α Cosinus (52° 5' 49") Radialen Pi Straal (R), omtrek Straal r = R x cos (α), omtrek

= = = = = =

graden minuten seconden 52° 5' 49" 0,61433 0,90926 3,14159 6.378 3.918

40.075 km 24.619 km

De straal (R) van de aarde, op de evenaar, bedraagt ca. 6.378 km. De omtrek (2 x Pi x R) bedraagt dus 40.075 km. De straal (r) van de aarde, op het punt P (locatie erf van Theo), bedraagt ca. 3.918 km. De omtrek (2 x Pi x r) bedraagt dus 24.619 km.

0° N/ZB

De pijl wijst naar het erf van Theo van der Meer op de Oostvlietweg. Zouden we op deze noorderbreedte (NB) een rondje om de wereld doen, dan legden we “slechts” 24.619 km af.

Actuele clubkilometerstanden Inmiddels staan de (club)kilometertellers alweer een stuk hoger: resp. bij Nico op 52.000 km, bij Daan op 48.000 km en bij Hans op 40.500 km. Kees van der Werf (van de A2) zal zich in de komende maanden bij de “Club van 40.000” gaan aansluiten!


Op De Pedalen

Toerclub Stompwijk

Pagina 19

Voorjaar 2011

Omtrek van de aarde op de verschillende breedtegraden RONDJES OM DE WERELD Breedte (°) 90 80 70 66 60 50 40 30 23 20 10 0 10 20 23 30 40 50 60 66 70 80 90

Radialen Cosinus = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1,57 1,40 1,22 1,15 1,05 0,87 0,70 0,52 0,40 0,35 0,17 0,00 0,17 0,35 0,40 0,52 0,70 0,87 1,05 1,15 1,22 1,40 1,57

0,000 0,174 0,342 0,407 0,500 0,643 0,766 0,866 0,921 0,940 0,985 1,000 0,985 0,940 0,921 0,866 0,766 0,643 0,500 0,407 0,342 0,174 0,000

Straal (r) (km) 0 1.108 2.181 2.538 3.189 4.100 4.886 5.524 5.851 5.993 6.281 6.378 6.281 5.993 5.851 5.524 4.886 4.100 3.189 2.538 2.181 1.108 0

Omtrek (km)

0 6.959 13.706 15.948 20.038 25.760 30.699 34.706 36.765 37.658 39.466 40.075 39.466 37.658 36.765 34.706 30.699 25.760 20.038 15.948 13.706 6.959 0

noordpool

poolcirkel

kreeftskeerkring

evenaar

steenbokskeerkring

poolcirkel

zuidpool

Tropen

De tropen, de aardgordel tussen de keerkringen.

Poolgebied

Poolgebied is het gebied ten noorden van de noordpoolcirkel (de Arctis) en het gebied ten zuiden van de zuidpoolcirkel.

Klimatologisch kan men onderscheid maken tussen de subtropen (nabij de keerkringen) en het equatoriale gebied tussen ongeveer 10 ° N.Br. en 10 ° Z.Br. In het laatstgenoemde gebied heersen de typische „tropische‟ klimaten: het tropisch regenwoudklimaat en het savanneklimaat. Nabij de keerkringen vindt men veelal droge klimaten en plaatselijk moessonklimaten. Een rondje om de wereld op de evenaar gaat voor 90% over water (over alle grote oceanen), maar ook over 3 van de 5 werelddelen. Een rondje om de wereld op de 52° breedtegraad levert de navolgende route op: 52° 05' NB 52° 31′ NB 52° 14′ NB 52° 17′ NB 52° 05' NB 52° 13′ NB 52° 05' NB 52° 29′ NB 52° 05' NB 52° 05' NB

04° 38′ OL 13° 25′ OL 21° 01′ OL 104° 16′ OL 106° 65′ WL 01° 54′ WL 04° 38′ OL

Leidschendam Start Berlin Duitsland Warschau Polen Irkoetsk Rusland Grote Oceaan Saskatchewan Canada Atlantische Oceaan Birmingham Engeland Noordzee Leidschendam Finish

Op de 39° t/m 41° breedtegraad kom je interessantere steden tegen zoals: Madrid, Napels, Istanbul, Beijing en New York. Wil je óók Cairo en de piramiden van Gizeh zien, moet je onderweg (op 31° 22' OL) even de 30° breedtegraad aandoen. Bron: internet Hans Heemskerk


Toerclub Stompwijk

Op De Pedalen

Pagina 20

Voorjaar 2011 Overige bestuursmededelingen

Koffiestop Adressen 2011 Tocht Bleiswijktocht De Zweth Haastrecht Katwijk Maasdijk Wateringen Tulpentocht Lisse Rondje Haarlemmermeer

Pauzepunt Meerenbos Café "Het Schielicht" Over de Brug Paviljoen "De Duinen" Café "Rust Wat" Café de Bonte Haas Clubhuis RTV Bollenstreek Theehuis Cruquius

Adres Rottedijk 13a Kandelaarweg 123 Veerlaan 1 Tussen Wassenaar en Katwijk Maasdijk 8 Dorpskade 79 Spekkelaan 1 Cruquiusdijk 32

Tel. nr. 010-5217676 010-4702717 0182-501210 06-51992014 0174-520255 0174-292377 0252-418407 023-5286946

De Meije Klein Giethoorn Hekendorp De Meije Vogelenzang Bleiswijk Honselersdijk Tunneltocht Polderdagtocht Vlist Haastrecht Leimuiden De Zilk/Noordwijkerhout Wassenaarseslag Nieuwkoop Kopje van Bloemendaal Weteringbrug Braasemmermeer Haarzuilens Snelrewaard Wateringen Schoonhoven Delftse Hout Cruquius Langevelderslag Harmelen Meijendell 's-Gravenzande Oude Wetering Vinkeveen Reeuwijk Ronde Venentocht Nieuwveen Wiekentocht-Kinderdijk Rottemeren Noorden Maasland Oudewater Noordwijk Klein Giethoorn Maasland

Partyboerderij Meijezicht Café "Klein Giethoorn" Goejanverwelle Partyboerderij Meijezicht Het Panneland Bar-Restaurant 't Zeeltje Kantine W.W.V. Pannenkoekenhuis "Oude Maas"

Meije 70 Rietveld 1 Goejanverwelle 29a Meije 70 Vogelzangseweg 4 Kooilaan 3 Prooyenlaan 15a Barendrecht

06-51974550 0172-589190 0182-503044 06-51974550 023-5847309 010-5212812 0174-648413 0180-617576

Café "De Vlist" Over de Brug Café "De Keijzer" Café "De Ruigenhoek" Brasserie "De Badmeester" Café "De Eerste Aanleg" 't Eindpunt/Overveen Café IJs de Jong Café de Haven Restaurant Kort-Jak Theetuin "De Kwakel" Café de Bonte Haas Restaurant "Lekzicht" Het Rieten Dak Theehuis Cruquius Beach Club "Obelijs" Wapen van Harmelen Boerderij "Meyendell" Café "Oase" "De gekroonde Brasem" Bar-Café "De Schans" ´t Wapen van Reeuwijk Café Tolhuis Café Tolhuis Kantine De Molenhoek De Roerdomp (Zevenhuizen) Café "De Noordse Plassen " 't Wapen van Maeslant Café "Joia" De Stip Café "Klein Giethoorn" 't Wapen van Maeslant

Fransekade 8 Veerlaan 1 Dorpsstraat 30 Herenweg 444 Wassenaarseslag 15 Zuideinde 15 Zeeweg 82 Huigsloterdijk 3 Noordkade 3 Breudijk 60 Noord Lindschoterzandweg 53 Dorpskade 79 Buiten de Veerpoort 2 Middelweg 3 Cruquiusdijk 32 Langevelderslag 24 Dorpsstraat 14 Meijendellseweg 36 Nieuwlandsedijk 20 Plantage 29 Uitweg1 Notaris D´aumerlielaan 17 Nieuwveens Jaagpad 18 Nieuwveens Jaagpad 18 Nederwaard 1a Tweemanspolder 12 Voorweg 71 Kerkweg 42 Havenstraat 1 De Grent 10 Rietveld 1 Kerkweg 42

0182-380256 0182-501210 0172-508188 0252-372435 070-5114013 0172-571381 023-5732170 071-3316322 071-3312374 030-6773355 06-24924304 0174-292377 0182-320511 015-2124714 023-5286946 0252-375835 0348-441203 070-5179601 0174-414347 071-3314310 0297-261425 0182-392364 0172-538134 0172-538134 078-6912755 0180-631505 0172-408813 010-5914998 0348-567150 071-3610765 0172-589190 010-5914998

Jaap de Jong


De sponsors van de Elfdorpentocht en Klavertje Vier in 2011

Party Herberg & Catering

Het Blesse Paard

Alphen a/d Rijn 0172-43 53 83


Wijnhandel & Slijterij DE KELDERMEESTER De openingstijden van De Keldermeester zijn: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

09:00 – 12:00 uur 09:00 – 18:00 uur 09:00 – 12:00 uur 09:00 – 12:00 uur 09:00 – 18:00 uur 09:00 – 16:00 uur gesloten

Tevens is het mogelijk om uw bestelling thuis te laten bezorgen. U kunt uw bestelling doorgeven via: Telefoon 071 – 580 1590 Fax 071 – 580 3603

Geen bezorgkosten binnen Stompwijk!

Vanaf zondag 8 mei opent het Blesse Paard voor het eerst dit jaar haar terras. Iedereen die door de eerste zonnestralen zin heeft gekregen om te genieten op het het terras mag dit niet missen! Omdat wij beginnen op Moederdag trakteren wij iedere moeder op een gratis kopje koffie. Op deze manier wordt het toeven op het terras nog lekkerder! Wij hebben een kleine, maar heerlijke kaart voor u samengesteld Wij zijn geopend van 10:00 tot 17:00 uur

Clubblad Tourclub, voorjaar  
Clubblad Tourclub, voorjaar  

clubblad van de Tourclub Stompwijk

Advertisement