Page 1

Aan de directie van Arriva Openbaar vervoersvoorziening Postbus 626 8440 AP Heerenveen

Betreft: bezwaren nieuwe dienstregeling Stompwijk, 21 januari 2013 Geachte directie, geachte mevrouw, heer,

Vanaf begin december jl. wordt door uw organisatie het openbaar vervoer in ZuidHolland Noord, waaronder het dorp Stompwijk, als onderdeel van de gemeente Leidschendam-Voorburg, verzorgd. Zoals u bekend werd voorheen het openbaar vervoer in ons dorp door Connexxion uitgevoerd. Door de overname van deze voorziening is de dienstregeling gewijzigd. Voorheen reed buslijn 32, met een halfuursdienst, door ons dorp en was er een sneldienst, buslijn 206, die over de provinciale weg/de N206 reed. Deze sneldienst was, met uitzondering van eenmaal in de vroege ochtend, niet voor onze dorpsbewoners te gebruiken omdat dit niet in de dienstregeling van Connexxion was opgenomen. Na invoering van de nieuwe dienstregeling zijn de buslijnen 32 en 206 vervallen en is er een nieuwe lijn, de 365, gekomen. Wij hebben grote bezwaren tegen deze nieuwe dienstregeling omdat: 1. de bussen niet meer door ons dorp over de Meerlaan rijden, 2. de bereikbaarheid van de nieuwe halteplaatsen op de N206 slecht is, 3. de nieuwe halteplaatsen op de N206 ver uit elkaar liggen,

1


Toelichting: 1) Ten opzichte van de haltes op de Meerlaan/Van Santhorststraat, die voorheen werden gebruikt, is de loopafstand naar de halte op de N206 richting Leiden ongeveer 480 en richting Zoetermeer 520 meter verder. Uit een enqu锚te die begin december jl. is gehouden op verzoek van de Adviesraad en de KBO blijkt dat bijna 150 gebruikers van de bus bezwaar hebben aangetekend tegen het feit dat de bussen niet meer door het dorp rijden. Wij zijn graag bereid u een overzicht te geven van deze handtekeninglijsten. Wij zijn van mening dat buslijnen naast een vervoersdienst ook een sociale functie hebben voor met name ouderen en mindervaliden. Het schrappen van (mogelijk) onrendabele lijnen kan tot een sociaal isolement voor deze bevolkinggroepen leiden. Dit vinden wij ongewenst. Daarnaast zijn wij van mening dat een slecht bereikbaar dorp een minder vitaal dorp betekent. Alleen een vitaal dorp, een dorp met goede voorzieningen, trekt bedrijvigheid en ondernemers aan. 2) De bushaltes op de N206 liggen buiten de dorpskern van Stompwijk waardoor het in sociaal opzicht onplezierig en onveilig is om hiervan gebruik te maken. De halte, richting Leiden, is alleen te bereiken via de fietstunnel die onder de N206 ligt. Deze tunnel is smal, onoverzichtelijk en slecht verlicht. De tunnel is beslist ongeschikt voor gelijktijdig gebruik door voetgangers, waaronder ouderen (met rollators) en ouders met kinderen (kinderwagens) en bromfietsen. Daarnaast is het, zeker in de avonden en nachten, voor jongeren geen veilige plek om in of uit te stappen. De helling naar de halteplaats richting Leiden is stijl en moeilijk begaanbaar voor mensen die minder goed ter been zijn. 3) De halte op de N206, richting Zoetermeer, ligt ongeveer 510 meter verwijdert van de halte richting Leiden. Hierdoor kunnen gevaarlijke verkeersituaties ontstaan omdat gebruikers van de bus de N206 oversteken om aan de andere kant hun fiets op te halen. Oversteken is aanzienlijk sneller (maar veel gevaarlijker!) dan gebruikmaken van bovengenoemde fietstunnel. Overigens is er (nog) geen voorziening getroffen voor het stallen van fietsen bij de haltes. We hebben begrepen dat er v贸贸r mei aanstaande een evaluatie van de nieuwe dienstregeling plaatsvindt. Wij hebben overleg gehad met de gemeente Zoeterwoude. In deze gemeente rijdt de bus eenmaal per uur door het dorp. De overige bussen hebben een halteplaats op de omleidingsweg. Wij verzoeken u om bovenstaande punten expliciet mee te nemen in uw evaluatie. Ons verzoek is om, net als in de kern Zoeterwoude, eens per uur de bus die door Zoeterwoude rijdt ook door ons dorp te laten rijden. Dat geeft de minder mobiele Stompwijkers ook de mogelijkheid om voorzieningen in de kern

2


van Zoeterwoude te bereiken, waaronder verzorgingshuis Emmaus (met veel voormalige dorpsgenoten), en omgekeerd. Hierbij zou, wat ons betreft, de frequentie van het aantal lijnen dat over de N206 rijdt iets kunnen worden aangepast. Daarnaast verzoeken wij u te bevorderen de halte voor buslijn 365, richting Zoetermeer, te verplaatsen en deze tegenover de halte richting Leiden aan te leggen. Natuurlijk zijn wij beschikbaar voor verder overleg met u en bereid om aanvullende informatie verstrekken. In afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groeten,

Adviesraad Stompwijk,

Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Stompwijk

J.M. van Wissen, voorzitter

J.J. Kappetein, voorzitter

A.H.M. Janson, secretaris

A.H.J. van Santen, secretaris

Een kopie van dit schrijven hebben we gezonden aan:  Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, T.a.v. gedeputeerde, mevrouw I.G.M. de Bondt, gedeputeerde verkeer en vervoer.  Gemeente Leidschendam-Voorburg, Postbus 909, 2270 AX Voorburg, T.a.v. Wethouder, de heer P.M.M. van Ostaijen, Wethouder verkeer en vervoer.

Adviesraad Stompwijk P/a Dr. van Noortstraat 62b 2266 GZ Stompwijk Email: adviesraad-stompwijk@ziggo.nl

kBO afdeling Stompwijk P/a Dr. van Noortstraat 97 2266 GT Stompwijk Email: ahjvsanten@casema.nl

3

Arriva Brief  

brief van adviesraad en kbo aan arriva

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you