Page 1

De-Help-Ons-Uit-De-Brand-Ketting Weekblad de Dorpsketting

Nummer: 2475

Datum: 15-4-2019 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopij inleveren: E-mail: Website Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Tarieven extra kleur: Eenmalige adv.: Politie:

Oplage: 985

Trees, Yvon, Jeanette, Wilma, Marianne, Petra en Leo Ria, Gerda en Annemarieke Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk Maandag tot uiterlijk 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend -avond: 071-5801604/rest 5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, ingezonden €5,50 1/8p, €11,00 ¼p, €22,00 ½p, €33,00 ¾p, €44,00 1/1pagina €7,50 1/8p, €15,00 ¼p, €30,00 ½p, €45,00 ¾p, €60,00 1/1pagina Tekst + geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N. 88 Leidschendam-Voorburg: 0900-8844

In deze Dorpsketting Kerk 2 Palmpasen 5 Rijnlandroute 8 1e Heilige Communie 9 Brand, brand 11 Rondweg 12 Weidesafari 15 Sport 16 Lentefair 20 Gouden ei 23 Toerclub 24 Koeiendans 26 VrouwActief 27 Wereldwinkel 28 60-jarig huwelijk 29 Getuigen gezocht 29 Duiven 31 Spreuk van de week:

Vele handen maken licht werk

Onze dagen zijn geteld In de pastorie worden deze maand de laatste Dorpskettingen gemaakt en hiermee komt het eind in zicht van 17 jaar onderdak in een eveneens multifunctioneel gebouw. We gaan ruimte maken voor uitbreiding van de gezondheidszorg. En pakken onze spullen op om 100 meter verder in het Kulturhus onze werkzaamheden voort te zetten. Een echt eigen plekje is nog lastig, maar nog langer uitstellen kan ook niet. De oplevering van het Kulturhus heeft natuurlijk de nodige vertraging opgelopen waardoor de nood steeds hoger wordt en de redding nabij is. We zoeken nog hulptroepen om ons op dinsdag 23 april een handje te helpen met de verhuizing van de papiervoorraad en het archief. Dan hebben we nog 6 á 7 planken die vastgeschroefd zitten en eveneens verwijderd moeten worden net als ons werkblad. Kortom handige handjes zijn gewenst. Graag aanmelden bij redactie@dorpsketting.nl Petra


-2-

Berichten RK Parochie Kerk H. Laurentius – Stompwijk Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, Overlijden, of een persoonlijk gesprek Centraal meldingsnummer 06-13295436 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Buiten openingstijden, antwoordapparaat Openingstijden parochiesecretariaat. Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Pastoor: W. Broeders, tel. 06 27 14 01 17 Email adres: w.p.l.broeders@gmail.com Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947 Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Vieringen Goede Week: In de St. Jan, Donderdag 18 april 19.30 uur

Witte Donderdag viering Voorganger: Pater Moons Zaterdag 20 april 19.00 uur Paaswake met eigentijdskoor Voorganger: Pater v.d. Eijnden In de Goede Herder kerk Zoeterwoude- Rijndijk Vrijdag 19 april 19.30 uur Goede Vrijdag viering Voorganger: Pastoor Broeders Zaterdag 20 april 21.00 uur Paaswake viering waarin de Paaskaars voor Stompwijk wordt gezegend Voorganger: Pastoor Broeders In de H. Laurentius kerk Stompwijk Vrijdag 19 april 15.00 uur Goede Vrijdag viering (Kruisweg) Voorganger: Marianne Turk Zondag 21 april 11.00 uur Hoogfeest van Pasen Eucharistie viering met Parochiekoor Voorganger : Pastoor Broeders Zondag 22 april 11.30 uur 2e Paasdag 1e H. Communie viering met samenzang koor Voorganger: Pastoor Broeders


-3Misintenties 1e Paasdag zondag 21 april 11.00 uur Voor de armen en overleden weldoeners van de Parochie, Bertus v. Vliet, Ouders v. Vliet- v. Leeuwen, Bianca v. Haaster- Kappetein, Eric v. Beek, Arnold v. Swieten, Leen en Josien Olsthoorn, Arie – Marie - Kees en To Olsthoorn, Nico v. Boheemen, Jan Ammerlaan, Irma Ballemans, Fam. Turkenburg- v.d. Kroft, Piet Roeling, Doortje v. Oudheusden, Leen den Hollander, Maria den Elsen- Zonderop, Adriana v. Oudheusden, Overleden fam. Berg- Hoogeveen, Hubertus Onderwater, overleden ouders Onderwater- v.d. Ploeg, Aad v. Dijk, Kees v. Dijk, overleden fam. v. Santen- Onderwater, overleden fam. Wortman - v.d. Ven, Leo Ammerlaan, Thea Bennis- Bos, Theo v.d. Zijden, Will v. Leeuwen, Theo Groeneweg, Wilhelmina Lansbergen- v.d. Loos, Maria WestgeestJuffermans, Bertus Rijgersberg, Jo Janson- v. Santen, Piet v. Leeuwen, Riet Hilgersom- Janssen, Gerard Olsthoorn, Siem van Es, Josina v.d. Voort- Verhagen, Aad v.d. Burg, Agaath Hoogeveen- Overdevest, Niek Vollebregt, Jacques v. Santen. Misintenties 1e H. Communie maandag 22 april 11.30 uur Leo Ammerlaan, Thea Bennis- Bos, Theo v.d. Zijden, Will v. Leeuwen, Theo Groeneweg, Wilhelmina Lansbergen- v.d. Loos, Maria Westgeest- Juffermans, Bertus Rijgersberg, Jo Janson- v. Santen, Piet v. Leeuwen, Riet HilgersomJanssen, Gerard Olsthoorn, Siem van Es, Josina v.d. Voort- Verhagen, Aad v.d. Burg, Agaath Hoogeveen- Overdevest, Niek Vollebregt, Jacques v. Santen. Kerkhulpen: Vrijdag 19 april Zondag 21 april Maandag 22 april

Koster Nel Klijn Peter Hilgersom Nel Klijn

Lector geen Astrid eigen

Misdienaars Wiljan-Kim-Simon-Gijs Gijs Kim en Simon

Mededelingen vanuit het secretariaat: Doopviering: De eerst volgende doopviering is na overleg met betrokkenen. Wil jij je kindje laten dopen? Dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden via het secretariaat, of via sintlaurentius@hotmail.com Columbarium: Voor het in gebruik nemen van een nis in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat. Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld, info via het secretariaat of mailen naar PCIStompwijk@gmail.com Het secretariaat


Autorijschool Immerzeel staat garant voor: -rijlessen volgens de RIS methode (rijopleiding in stappen) -persoonlijke begeleiding -kwaliteit en betrouwbaarheid -rijlessen vanaf 16 ½ jaar -opfrislessen -levering iTheorie

Heb je interesse in autorijlessen bij onze rijschool meld je dan op tijd aan via onze website www.autorijschoolimmerzeel.nl Of bel: 06-19850255 (Monique den Haan- Immerzeel)

Schilderen, behangen en wandafwerking

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


-5-

Palmpasen

Vandaag Palmpasen, waren er in de kerk allemaal mooie Palmpaasstokken, gemaakt door de kinderen van de Hobbyclub. De kinderen maakten met palmtakjes een rondgang door de kerk. De stokken worden na de kerkdienst rondgebracht bij oudere en zieken in de parochie. Mooi versierd met een brood haantje en eitjes en wat fruit. Een briefje erbij met de betekenis van een Palmpaasstok. Ook ik werd dit jaar bezocht, door een jongetje met zo'n mooie stok. Daar ik z'n naam niet weet, wil ik hem nog via de Dorpsketting bedanken hier voor. Ik kijk er de hele dag naar hoor. Groetjes R. Olijhoek, van de Akkermunt

Data Fietskring 2019 Zoals beloofd de nieuwe kalender van de fietskring. Iedereen kan mee, met of zonder e-bike. De afstanden zijn ongeveer 25-30 km en het gemiddelde is 17 km/uur. Halverwege drinken we gezellig ergens een kop koffie of thee. De start is om 9.30 bij de kerk in Stompwijk. De eerste keer is woensdag 24 april. Woensdag 24 april Donderdag 9 mei Woensdag 22 mei Donderdag 6 juni - KBO fietstocht Woensdag 19 juni Donderdag 4 juli - Uitgaansdag KBO Woensdag 17 juli Donderdag 1 augustus Woensdag 14 augustus Donderdag 29 augustus Woensdag 11 september Donderdag 26 september Woensdag 9 oktober Donderdag 24 oktober Annie van Rijn

Gevonden: Op 14 april, op de Meerlaan een paar zwarte dameshandschoenen. En op de Zwanebloem een blauw kettinkje met bedeltjes er aan. Af te halen op Dotterbloem 1, rond etenstijd


Palmpaasviering zondag 14 april

-7-

Vele kinderen hebben vorige week donderdag een Palmpaasstok versierd en kwamen hiermee afgelopen zondag naar de Palmpaasviering. In een prachtige processie werden de stokken de kerk in gebracht. Wat altijd weer een gezellig en leuk gezicht is. In allerlei kleuren versierde stokken met de traditionele haantjes, pinda’s, rozijnen en heel wat lekkers eraan vastgemaakt. Tezamen met het EMS koor was het een mooie viering. Na de kerk zijn alle 60 Palmpasenstokken naar de mensen gebracht die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, in welke vorm dan ook. Onze speciale dank gaat wederom uit naar Nicolien van de Hobbyclub die elk jaar weer klaar staat met alle knutselspullen en zorgt dat het versieren weer gesmeerd loopt. Ook evenveel dank aan AVS Stompwijk, die weer een groot aantal kruizen heeft geleverd. TOP. Werkgroep Eerste H. Communie Ps. Volgend jaar willen we natuurlijk weer mooie Palmpaasstokken gaan maken. Dus als u een stok over heeft, dan kunt u deze bij de Hobbyclub of bij de kerk inleveren, zodat wij deze opnieuw kunnen gebruiken. U kunt uw Palmpasenstok ook op dinsdagmiddag bij de KBO-PCOB soos inleveren.

Gevonden: Op het Achterpad, oorbel met pareltje. Af te halen op Hoefblad 3, rond etenstijd


-8-

RijnlandRoute: nieuwe verkeerssituatie bij Leiden-West Bij Leiden-West (N206/A44) komt tijdelijk een nieuwe verkeerssituatie in de vorm van een gevlochten diamantaansluiting die nieuw is in Nederland. Aannemerscombinatie Comol5 heeft de oplossing bedacht in opdracht van de provincie Zuid-Holland om de aansluiting Leiden-West bereikbaar te houden tijdens de aanleg van de RijnlandRoute. Vanaf 27 mei sorteert het verkeer gedurende 2,5 jaar eerder links voor op de aansluiting Leiden-West. Hierdoor rijdt het verkeer over een korte lengte aan de linkerkant van de weg. Met behulp van verkeerslichten, belijning, verkeersborden, barriers en zichtschermen tussen de rijstroken wordt het verkeer in goede banen geleid. Zo’n verkeerssituatie wordt in Amerika al vaker toegepast. Het verkeer hoeft elkaar minder vaak te kruisen. Het gevolg is dat het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de RijnlandRoute veilig en goed blijft doorstromen. Veilig, overzichtelijk en duidelijk De toepassing van deze verkeersoplossing in Leiden-West is vooraf door een panel van verkeersexperts en weggebruikers getest op veiligheid, overzichtelijkheid en duidelijkheid. Ombouw naar tijdelijke situatie Om de huidige aansluiting naar de tijdelijke situatie om te bouwen, vinden er in de nachten voorafgaand aan de ombouw voorbereidende werkzaamheden plaats. Daarvoor is het aantal rijstroken per richting beperkt in de nachtelijke uren. Meer informatie over de planning van deze ombouw is begin mei bekend. Definitieve inrichting aansluiting Leiden-West Op de aansluiting Leiden-West staat het verkeer nu regelmatig vast. Daarom wordt deze, als onderdeel van de RijnlandRoute, opnieuw ingericht. In de definitieve situatie, vanaf 2022, komen er aparte op- en afritten naar en van de A44 in de verschillende richtingen. Hierdoor worden verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden en kan het verkeer beter doorstromen, dankzij vrije rechtsaf bewegingen hoeft verkeer elkaar minder te kruisen. Voor fietsers komt er een fietstunnel door Leiden-West. Daardoor kunnen fietsers hier in de toekomst ook veiliger en sneller doorrijden. RijnlandRoute De RijnlandRoute is een nieuwe weg tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn intensief bij de weg betrokken.


-9Aannemerscombinatie Comol5 voert de werkzaamheden aan het eerste projectdeel uit, dit bestaat uit de aanleg van de N434, met een boortunnel en aanpassingen aan de A44 en de A4. Meer informatie Meer informatie over de RijnlandRoute staat op www.rijnlandroute.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de RijnlandRoute. U bent ook van harte welkom in het informatiecentrum RijnlandRoute. Informatie over de werkzaamheden aan het eerste projectdeel van de RijnlandRoute kunt u volgen via www.comol5.nl.

Kiezen naam voor de boormachine In juli start de tunnelboormachine van circa 100 meter lang en 11 meter hoog bij recreatiegebied Vlietland met het boren van de eerste tunnel van de Rijnlandroute. Volgens traditie krijgt de boor een vrouwelijke naam en wordt zij ingezegend. Tot 24 april kunt u kiezen voor de naam van de boormachine. De keuzemogelijkheden zijn: Gaia, Louise en OliVia. Op www.zuid-holland.nl/ onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/rijnlandroute/naamwedstrijd/ kunt u een stemformulier vinden en ook de motivatie bij de keuzemogelijkheden.

Komt u meezingen bij de 1e Heilige Communie viering? Op Tweede Paasdag gaan vier kinderen hun 1e Heilige Communie ontvangen. We willen het feest opluisteren met zoveel mogelijk mensen die mee willen zingen. Het programma bestaat uit bekende liedjes, dus iedereen kan en mag meedoen. Dus, zangers en zangeressen van Stompwijk, hebt u zin en tijd op Tweede Paasdag om mee te doen: schroom niet. En het maakt echt niet uit op u bij het parochiekoor, EMS, eerder kinderkoor, shantykoor, popkoor of een gelegenheidskoor zingt, of desnoods alleen maar onder de douche. Kom gezellig meedoen. Ik weet zeker dat de kinderen het fantastisch zullen vinden als heel veel opa’s en oma’s, ooms en tantes, buren, bekenden (en ook onbekenden) meedoen in het koor. Op Tweede Paasdag staat om 10 uur de koffie klaar. Daarna zingen we het programma door. Om half 12 is de viering. Werkgroep 1e Heilige Communie


Openingstijden Pasen Zondag 1e Paasdag 12.00—17.00 Maandag 2e Paasdag 8.00—19.00 Alle authentieke vleeswaren Heineken bier Edet toiletpapier Calvé party sauzen

per krat pak a 12 rollen

2+1 gratis

Frambozen Bramen Blauwe bessen Aardbeien Asperges Groente ovenschotels

bakje 125 gr bakje 125 gram bakje 125 gram bak à 400 gram 500 gram per schaal

Perssinaasappelen Johma brood & toastsalades Coop borrelhapjes Top van Coop droge worsten

net 2 kilo 3 bakjes 3 bakjes per stuk

€ 9,99

1+1 gratis 1+1 gratis

25% korting € 1,99 € 3,€ € € €

1,99 5,5,1,99

Uiteraard kunt u deze week heerlijke gourmetschotels bestellen! Culinaire varkenshaas 100 gram € 0,99 Op alle soorten biefstuk 30% korting Alle gerookte zalm 30% korting Scharrelkipdrumsticks Rundergehakt Fijne verse worst

pak 425 gram pak 500 gram 500 gram

2 stuks € 5,alle combi’s mogelijk


Brand, brand

-11-

Het kan u niet ontgaan zijn dat gisteravond het oude schoolgebouw in brand stond. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Het is al enige weken bekend, dat het onrustig rond de school was. Er wordt jeugd in en rond het gebouw gesignaleerd. Het gebouw heeft kennelijk grote aantrekkingskracht om de ruiten er van in te slaan of in de rotzooi te gaan struinen. Er is om die reden aan de overburen langs het achterpad gevraagd om het gebouw in de gaten te houden en bij onraad de politie te bellen. Zondagavond rond 18.00 uur is er nog gebeld met de politie. Het onderzoek loopt en de schade is gelukkig beperkt gebleven tot het oude gebouw zelf dat eerdaags toch afgebroken zou worden. Neemt niet weg dat dit met name te danken is aan de zeer gunstige windrichting. Zelfs in Leidschenveen had men last van rook- en stankoverlast. Wat ĂĄls de brand was overgeslagen naar het Kulturhus, of de woningen aan de overzijde, of het Pastoors Bos? En wat te denken van de gigantische kosten die een dergelijk brand met zich meebrengt aan uitrukkende hulpverleningsdiensten zoals brandweer en politie. Zeker bij een opschaling naar grote brand zijn in dit geval alle eenheden vanuit de directe omgeving benaderd voor hulp. De overlast, slechte nachtrust, overuren, angst en slapeloosheid, allemaal factoren die een rol spelen. En de belangrijkste vraag blijft natuurlijk: waar is het allemaal voor nodig? Foto: Laurens Stade Petra

De balsponsor voetbal: Stompwijk'92 – Teylingen 14 april 14:00 uur


-12-

Bericht over werkzaamheden rondweg Beste inwoners van Stompwijk, Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft de werkzaamheden aan de Veenpoldersweg op 3 april j.l. stilgelegd. De reden hiervoor is dat er afschuiving van grond naar de hoofdwatergang langs de Westeinderweg heeft plaatsgevonden. Hierdoor zouden het watersysteem in de polder en het ter plaatse aanwezige gemaal niet goed meer functioneren. Dit is in strijd met de watervergunning die het HHR voor de voorbelasting aan de gemeente heeft verleend. Na overleg met het Hoogheemraadschap is duidelijk geworden dat er op het tracé langs de Westeinderweg voorlopig geen werkzaamheden en zandtransporten mogen plaatsvinden. Om vertraging in de aanleg tot een minimum te beperken, is gezocht naar alternatieve aanvoermogelijkheden, zodat de werkzaamheden elders op het tracé op korte termijn konden worden hervat. Naar de opvatting van de gemeente en de aannemer is dat mogelijk en verantwoord door de aanvoerroute te verleggen naar de Stompwijkseweg en de zandtransporten via deze weg naar de Huijsitterweg te laten plaatsvinden. Via deze route is het tracé te bereiken zonder door (het concentratiegebied van) de dorpskern van Stompwijk te rijden. De transporten via deze route zijn afgelopen week gestart en omvatten de aanvoer van circa 750 m3 zand per dag. Omgerekend zijn dit circa 30 volle vrachtwagens. Inclusief de terugritten gaat het dan om circa 60 zware transporten per dag. De gemeente en de aannemer realiseren zich dat deze transporten een aanzienlijke impact op het verkeer en de omgeving van de Stompwijkseweg hebben. Echter beide partijen vonden het nog langer stilleggen van de werkzaamheden niet verantwoord en zien geen andere mogelijkheid om voortgang in het werk te houden. Vanuit de aannemer en de gemeente is afgelopen week al het nodige gedaan om zoveel mogelijk belanghebbende hierover te informeren. Dat is gebeurd via www.lv.nl, Facebook, meldingen aan de Adviesraad en de Klankbordgroep en brieven aan bewoners langs de route. Daarnaast heeft de aannemer aan de chauffeurs flyers uitgedeeld met het verzoek de route met lage snelheid te rijden. De gemeente en de aannemer zijn niet blij met de ontstane situatie en vragen hiervoor uw begrip en medewerking. Een aantal mensen heeft haar zorgen geuit over de technische staat van de Stompwijkseweg. De Stompwijkseweg is een openbare weg die geschikt is voor alle zwaar verkeer (zonder aslast beperking) in beide richtingen. Niettemin wordt de staat van de weg in de gaten gehouden en als blijkt dat het niet verantwoord is deze route te gebruiken, zullen de transporten worden gestaakt. Uiteraard zal de oorspronkelijke route langs de Westeinderweg weer in gebruik worden genomen zodra daarvoor toestemming wordt verleend door het Hoogheemraadschap van Rijnland.


-13Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voor dit moment voldoende heb geĂŻnformeerd. Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen. Met vriendelijke groet, Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg Ad de Hoon Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk 06 53 79 44 55

29 april of 2 mei: Serious game Nieuwe Driemanspolder Het klimaat verandert. Piekbuien, veel regen: wat moet je met al dat water? Een kist komt op tafel, maar gaat niet open‌.. Help! Puzzel je een weg door voorspellingen, bestudeer de mogelijkheden en probeer het water een weg te geven: speel op 29 april of 2 mei de Serious game Nieuwe Driemanspolder! Op maandag 29 april en donderdag 2 mei is het op verschillende momenten mogelijk een korte serious game te spelen bij de Nieuwe Driemanspolder (tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg). In een game van ongeveer 30 minuten leren jong en oud meer over de waterschappen in Nederland in het algemeen en de Nieuwe Driemanspolder in het bijzonder. Na afloop hebben zij meer inzicht in de complexiteit van het vraagstuk. De game is voor gezinnen met kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit. Aanmelden kan tot en met 24 april: www.rijnland.net/onswater Meer info Van 29 april t/m 19 mei kunnen jong en oud in de bijzondere wereld van ons water duiken. Ze ontdekken, leren en zien waarom en hoe het hoogheemraadschap van Rijnland het water schoonmaakt en houdt. Dat is bijvoorbeeld het water in de sloot en de zwemplas, maar ook het water dat we doorspoelen in de gootsteen en het toilet. Er zijn activiteiten in Leiden, Katwijk, Driehuis, Aarlanderveen, Langeraar en bij de Nieuwe Driemanspolder (tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg). Meer info over alle activiteiten: www.rijnland.net/onswater en promotiefilmpje


Kantine Stompwijk ‘92 Uw plaats voor het inleveren van:

Voor al uw lijsten, spiegels, passe-partouts en glas

uw doppen voor KNGF Geleidehonden & frituurvet en –olie (de opbrengst komt ten goede aan onze vereniging)


Weidesafari

-15-

Altijd al willen weten hoe dat gaat, weidevogels beschermen? Op zaterdag 20 april organiseert de Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam een Weidesafari Maak kennis met het werk van de Weidewachter Altijd al willen weten hoe dat gaat, weidevogels beschermen? Op zaterdag 20 april organiseert de Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam een Weidesafari. Tijdens deze excursie gaan de deelnemers op zoek naar de Big Five van de Zuid-Hollandse weilanden: grutto, kievit, tureluur, scholekster en slobeend. De Weidewachters vertellen intussen wat zij doen om deze vogels te behouden. Verzamelpunt is Kruising Meer- en Geerweg en fietspad 90 in Leidschendam om 10:30 uur. De Weidesafari duurt tot ongeveer 12:00 uur. Het is moeilijk voor te stellen, een Zuid-Hollands weidelandschap in het voorjaar zonder het ‘tepiet-tepiet-tepiet’ van de scholekster of de buitelingen van een groep kieviten. Toch komen er steeds minder weidevogels, door de oprukkende stad, de drukte en de steeds intensievere landbouw. We weten allemaal dat de Afrikaanse Big Five bedreigd zijn, en dat leeuwen, neushoorns en olifanten onze bescherming nodig hebben. Maar dat geldt dus net zo hard voor de Zuid-Hollandse Big Five. Weidewachters gezocht Gelukkig zijn daar de Weidewachters, vrijwilligers die in het voorjaar wekelijks weidegebieden bezoeken om te kijken waar de weidevogels zich vestigen, of ze een nest bouwen en gaan broeden, en hoe hun kuikens het doen. Weidewachters helpen zo de boeren de weidevogels te ontzien. Om weidevogels nog beter te kunnen beschermen, is WGNL op zoek naar nieuwe Weidewachters. De Weidesafari is bedoeld als kennismaking met het mooie werk van de Weidewachters. Dat zijn buitenmensen die tegen een stootje kunnen en in een groep enthousiaste natuurliefhebbers aan de slag gaan om weidevogels te beschermen. Enthousiast geworden na deze weidesafari? Alle kennis en vaardigheden die u als Weidewachter nodig heeft, leert u tijdens een cursus of inwerkprogramma via de Weidewachtersacademie. De Weidesafari en de Big Five zijn een initiatief van De Groene Motor, een provinciaal programma om vrijwilligerswerk in het groen te ondersteunen.


-16-

Stompwijk ‘92 Wedstrijdprogramma voetbal Senioren Zondag Team Zon 3 Zon VR

21 april Waar Tegenstander Thuis VOC 8 Thuis Alliance 22 VR1

Vertrek Aanvang Scheidsrechter 12:00 K. Janson 12:00 M. MacAndrew

Maandag 22 april Team Waar Tegenstander Zon 1 Uit RVC '33 1 Zon 2 Uit Gr.WII VAC 2

Vertrek Aanvang Scheidsrechter 14:30 A. Verhoeve 11:30 M. Rietveld

Uitslagen senioren Stompwijk 1 Stompwijk 2 Stompwijk 3 Taurus 5 ASC VE2 Hillegom sv VR2

Teylingen 1 Teylingen 2 Ouwe Schoen 4 Stompwijk 4 Stompwijk VE1 Stompwijk VR1

jeugd 1 2 3 1 1 0

2 0 0 1 4 1

4 6 9 8 4 6 14

0 11 1 3 5 0 0

Zaal SJZ 2 Stompwijk 3 SJZ 3 Stompwijk 5 Stompwijk VR1 Warmunda, SV VR1 Stompwijk VR3

Stompwijk 2 ASW 3 Stompwijk 4 Sporting Leiden 6 ARC VR1 Stompwijk VR2 Delft VR3

Die Haghe JO19-2 Stompwijk JO19-2 Nootdorp JO17-3 Stompwijk JO15-1 Quick Boys JO15-4 Stompwijk JO15-2 Stompwijk JO15-3 Foreholte JO13-2G Stompwijk JO13-2 BSC '68 JO11-1 Stompwijk JO11-2 Rijnsb.Boys JO11-5 Haz. Boys JO9-1G Stompwijk JO9-2 UVS JO9-4 HVV JO8-5

Stompwijk JO19-1 1 4 Voorschoten'97 JO19-3 2 3 Stompwijk JO17-1 2 3 Koudekerk JO15-1 9 1 Stompwijk JO15-1 3 5 SVC'08 JO15-3 0 2 DSO JO15-5 2 6 Stompwijk JO13-1 0 6 Haagse Hout JO13-3 6 2 Stompwijk JO11-1 7 4 RCL JO11-5G 4 4 Stompwijk JO11-3 4 3 Stompwijk JO9-1 7 4 Ter Leede JO9-4G 10 1 Stompwijk JO9-3 4 3 Stompwijk JO8-2 4 4

Stompwijk 1-Teylingen 1 In een wedstrijd waarin we te slap beginnen en de gemaakte afspraken niet nakomen lopen we al snel achter de feiten aan. We krijgen geen grip op de opbouw van Teylingen en ze mogen vrij combineren. Tegen het einde van de eerste helft wordt het iets beter, en weten we zowaar een kansje te creëren. Na rust zetten we meer druk vooruit en spelen we met meer power, helaas valt de goal te laat, maar hebben we wel geknokt tot de laatste minuut. Dit is zoals het de laatste 4 potjes moet gaan. Want de nacompetitie zit er aan te komen, een escape is mogelijk maar dan moet het wel met meer energie gaan de komende weken. Wissels: Rick de Haan voor Nick Ammerlaan 27ste. Bart vd Salm voor Daniël Knijf 45ste Jaco Sweere voor Dennis vd Linden 80ste. Doelpunt van Tim v Veen in de 86ste minuut.


-17-

Wedstrijdprogramma veld handbal Programma voor woensdag 17 april 2019 DMW2 Thuis Savosa DMW3 20:00 Sportpark De Meerhorst

Hanneke

14043

Stompwijk ’92, 34e weekendkamp 31 mei - 1 juni Motto dit jaar; ‘Safari ’ Na wat geheimzinnigheid, willen we eindelijk het motto bekend maken van het 34e weekendkamp, ‘Safari’. We gaan er met z’n allen een groot en wild kamp van maken, in de wildernis. Hiervoor hebben we speciaal de leiders geselecteerd op hun kennis van wilde dieren, die in de voetsporen willen treden van Tarzan en Jane. De SafariJungle kids die van een beetje wilde spanning houden, zullen gaan strijden om de wel beroemde Weekendkamp Wisseltrofee. Het wordt een ‘Safari’ wildernis tour, ook wel een beetje spannend kamp met leuke spelletjes en opdrachten. Wil je nog meedoen, schrijf dan snel in via de site. Kinderen vanaf 6 jaar t/m groep 7 mogen zich inschrijven. Wie mogen aan dit weekendkamp deelnemen? De leden van Stompwijk ’92 , kinderen vanaf 6 jaar t/m groep 7. Dit jaar zijn de inschrijfkosten € 7,50. Dit kan je overmaken op rekeningnummer: NL38 RABO 0105574074 ten name van M.E.M. Luiten en onder vermelding van volledige voor- en achternaam. De betaling van het inschrijfgeld graag wel via het genoemde rekeningnummer voldoen. Let op, geen betaling, geen deelname. Schrijf je snel in via de site www.weekendkampstompwijk.nl want vol is vol. Vergeet niet de financiële verplichting af te handelen want alleen dan is de inschrijving geldig. Groetjes van de weekendkampstaf


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes Voor onze Paasaanbiedingen: kijk in onze winkel

R. Bergers Modern Tandtechnisch Laboratorium

Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Geldt voor alle verzekeringen. Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572


-19-

Verslag Stompwijk ’92 DS1 – ODIS DS2 Vorige week dinsdag speelden we weer onze eerste buitenwedstrijd na het zaalseizoen. De tegenstander staat onderaan en we hadden de uitwedstrijd met een flink verschil gewonnen. We begonnen goed aan de wedstrijd en door middel van een break kwamen we al snel 1-0 voor. De aanvallen liepen goed en de verdediging stond sterk. Het stond daardoor na ongeveer 10 minuten spelen 6-2 voor ons en we konden steeds wat meer uitlopen. De ruststand was 17-9. De tweede helft begon en we bleven de gaten vinden in de verdediging van de tegenstander. Door weer mooie aanvallen, een aantal breaks en mooie reddingen van de keepster konden we het gat wat groter maken. In de loop van de wedstrijd kwamen er ook wat gaatjes in onze verdediging, waardoor ODIS nog wat dichterbij kon komen. Helaas werd het ook nog wat onsportiever in het veld, maar we konden ons hoofd erbij houden en we hebben de wedstrijd goed uitgespeeld. De eindstand was 39-20. Milenka

Verslag HVV ’70 DS2 – Stompwijk ’92 DS1 Na de winst van afgelopen dinsdag stond de wedstrijd tegen de nummer 3, HVV ’70, op het programma. Even wennen aan de kou: gevoelstemperatuur 6 graden!! Het veld ligt gelukkig wat beschut en met het zonnetje erbij was het toch wel goed te doen. Onze dames begonnen voortvarend aan de wedstrijd, het stond al snel 0-4. Er zaten leuke aanvallen tussen en de keepster hield er weer mooie ballen uit. Dat lukte goed en met tussenstanden: 2-5, 2-6, 3-6, 3-7, 3-8 gingen onze aanvallen beter lopen en werd er beter afgerond. De ruststand was 6-17. Kort praatje van de coach: Ga zo door! De tweede helft begon en het verliep wat stroever van onze kant: er werd een aantal keren foutief afgespeeld en niet goed gekeken naar vrijstaande speelsters. Er gingen wat meer doelpunten in van HVV ’70 en aan onze kant door minder goed verdedigingswerk en werd er minder gescoord door teveel fouten. Op een gegeven moment herpakte Stompwijk zich toch weer en ging het beter lopen. De eindstand was 14-29!! Stompwijk ’92 staat bovenaan en de voorsprong blijft gehandhaafd met een wedstrijd minder gespeeld en 4 punten meer dan de nummer 2!! Op naar het volgende kampioenschap: de volgende wedstrijd is pas op dinsdag 7 mei thuis tegen E.H.C. Rina v.d. Bosch


-20-


-21-

Nieuw evenement in Stompwijk: Lente Fair! Op vrijdag 10 mei van 15.30 tot 19.30 uur wordt door de evenementencommissie van Stompwijk ’92 een nieuw evenement georganiseerd; de Lente Fair! Dit evenement bestaat uit verschillende onderdelen, o.a. een moederdagmarkt, sport-clinics voor kinderen en een veiling. Er is van alles te doen, voor zowel jong als oud. Het idee voor de fair is ontsproten aan de mooie herinneringen aan de moederdagmarkt, die tot enige jaren geleden georganiseerd werd op het pleintje voor de supermarkt. Deze markt was altijd een groot succes, en het leek de evenementencommissie erg leuk om dit weer nieuw leven in te blazen. De locatie is veranderd (sportcomplex van Stompwijk ’92), maar het aanbod aan kraampjes zal zeker niet minder zijn! Er blijkt veel animo te zijn; er zijn al veel winkeliers en organisaties die een kraampje hebben gereserveerd, niet alleen vanuit Stompwijk, maar ook van daarbuiten. Er kan heel wat geshopped worden bij de winkeltjes en daarnaast is er natuurlijk vertier voor de kleintjes (moederdagknutselen, springkussen, schminken) en zijn er lekkere hapjes en drankjes. Ook nieuw; tegelijk met de moederdagmarkt zullen allerlei sport-clinics gegeven worden voor de jeugd. Dit enerzijds omdat we natuurlijk op de ideale locatie zijn, maar anderzijds ook vooral om alle kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met allerlei sporten. De clinics zullen gegeven worden door ervaren instructeurs die alle kneepjes van het vak kennen om de kids op een leuke, entertaining manier iets bij te brengen. Er kunnen 1 of 2 clinics gekozen worden. Tip: snel inschrijven voor je geliefde clinic is een must, want ‘vol is vol’! Uiteraard zal de organisatie ook weer goed uitpakken met hun ongeëvenaarde bak en braadkunsten, zodat alle kinderen hun energielevel weer aan kunnen vullen (friet of poffertjes) en de volwassenen na hun inspirerende gang over de markt nog even kunnen nagenieten (burgers, kipsaté, friet, broodjes gezond). Het slotstuk volgt dan nog: een VEILING! De organisatie heeft al op allerlei manieren al de prachtigste veilingstukken weten te bemachtigen, die geschonken zijn door particulieren of bedrijven uit Stompwijk of daarbuiten. Een overzicht van al dit moois zullen we binnenkort al delen via de socials en krant. Maar zonder twijfel: de veiling aan het einde zal een klapstuk worden! De opbrengsten van de kraampjesverhuur, clinics & veiling zullen ten goede komen aan de sportclub Stompwijk ’92. Iedereen is van harte welkom op de Lente Fair! Naast dat wij hopen op goed weer, hopen wij natuurlijk ook op een grootse opkomst bij dit evenement. En dat een nieuwe traditie geboren moge zijn. Opgeven voor de sportclinics kan tot 1 mei via www.stompwijk92.nl/lentefair. U kunt ons contacten voor vragen e.d. via: evenementen@stompwijk92.nl.


-22-

Eerste stap richting lokaal sportakkoord is gezet Wethouder Nadine Stemerdink (Sport) ondertekende samen met vertegenwoordigers uit de sport deze week een intentieverklaring om te komen tot een lokaal sportakkoord. Dit is de eerste stap om sport en bewegen verder in onze gemeente te verankeren en duurzaam te versterken. Minister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd, zoals inclusief sporten & bewegen, van jongs af aan vaardig in bewegen, een positieve sportcultuur en vitale sport- en beweegaanbieders. Door aan de slag te gaan met een lokaal sportakkoord, wil de gemeente Leidschendam-Voorburg samen met sportaanbieders en maatschappelijke partners afspraken maken over hoe die ambities lokaal bereikt kunnen worden. Subsidieregeling Voor het realiseren van een lokaal sportakkoord stelt het ministerie van VWS subsidie beschikbaar. Gemeenten zetten deze in om een sportformateur aan te stellen, die als procesbegeleider de taak heeft om samen met lokale partijen invulling te geven aan het sportakkoord. "We hebben vanuit de Visie op sport en bewegen in de gemeente ingezet op het stimuleren van sport en bewegen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, het aanstellen van een beweegcoach voor mensen met een beperking en het instellen van een helpdesk voor verenigingen. Een lokaal sportakkoord sluit hier prima op aan. Een belangrijke opdracht is het inclusief sporten & bewegen verder vorm te geven. Niemand staat in de sport langs de kant!", vertelt wethouder sport Nadine Stemerdink. Ook voetbalvereniging RKAVV is enthousiast en vertelt "Een lokaal sportakkoord zal naar onze mening perfect passen in de Buurthuis van de Toekomst plannen welke RKAVV heeft." Vervolgtraject Het college heeft samen met GGD Haaglanden, voetbalvereniging RKAVV en Stichting Sport en Welzijn de intentieverklaring, om een sportformateur aan te stellen, ondertekend. Voor het vervolgtraject gaat de gemeente samen met hen en alle andere partijen die betrokken zijn bij sport en bewegen in de gemeente, aan de slag om tot het lokaal akkoord te komen. Het doel is om in dit najaar het lokaal sportakkoord te presenteren en te ondertekenen.


-23-

Het Gouden Ei op Midvliet FM Op tweede paasdag (maandag 22 april) houdt Midvliet de traditionele paaseierzoekwedstrijd. De Midvliet-paashaas verstopt ’s ochtends vroeg in Wassenaar, Stompwijk, Voorburg en Leidschendam vele eieren. Elk ei heeft een nummer en bij het ei ligt ook een brief met instructies. Wie een ei vindt, moet op tweede paasdag tussen 10:00 en 16:00 uur naar de studio van Midvliet komen (Damlaan 35A in Leidschendam). Bij het nummer dat op het ei staat, hoort een prijs. Die prijs kan tijdens de uitzending van het programma ‘Het Gouden Ei’ in ontvangst worden genomen. Het is niet mogelijk om een andere prijs te kiezen. Er zijn ruim zestig ‘gewone’ eieren, maar daarnaast zijn er een bronzen, een zilveren en een gouden ei verstopt ergens in Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Aan die eieren zijn de hoofdprijzen verbonden. Via Midvliet FM en via de Facebook-pagina van Midvliet worden in de loop van de dag aanwijzingen gegeven over de plekken waar de nog niet gevonden eieren verstopt liggen, zodat het steeds gemakkelijker wordt om een ei te vinden. Doe mee, zoek mee en kom met een gevonden ei naar de studio van Midvliet en doe dit vóór 16:00 uur. Om iedereen een kans te geven, geldt de regel dat per gezin slechts één gevonden ei mag worden ingeleverd. Uiteraard kun je alles volgen via Midvliet FM en deels via Midvliet tv.

Stompwijk ’92 vernieuwt, doe mee op woensdag 17 april Met ingang van het nieuwe seizoen stoppen veel langzittende hoofdbestuursleden met hun functie. We willen alle leden en vrijwilligers nadrukkelijk vragen om mee te denken over de nieuwe organisatie- en bestuursstructuur van Stompwijk '92. We willen van hen weten waar we met onze vereniging heen willen. Het is dan goed dat we veel input en nieuwe ideeën uit alle hoeken van de vereniging krijgen. Aanstaande woensdagavond 17 april om 20.00 uur komen we daarom bij elkaar in onze kantine. Wens je verbeteringen, heb je ideeën of wil je gewoon meedoen? Meld jouw aanwezigheid met een e-mail naar secretaris@stompwijk92.nl. Dit is jouw kans om een steentje bij te dragen aan en om invloed uit te oefenen op de toekomst van Stompwijk '92. Achteraf mopperen is niet constructief. Namens het hoofdbestuur van Stompwijk '92, Peter Bol, secretaris


-24-

Toerclub Stompwijk Afgelopen zondag stonden voor onze Toerclub weer mooie ritten op het programma. Voor de A1 ging die naar Honselersdijk en de B ging naar Schipluiden. De C had het Delftse Hout op het programma. Ondanks de koude omstandigheden kwamen zo’n 50 fietsers naar de start. Omdat de A1 nog even moesten wachten op iemand die al voor de start was lekgereden lieten we dit keer de A2 als eerste vertrekken. Nadat ook de andere groepen opgestapt waren, reden wij onze kompaan tegemoet en waren we al snel weer compleet met een groep van 14 man. Bij de Vlietlanden haakte nog een renner uit Benthuizen aan die het wel prettig vond om eens bij een groep aan te sluiten en zo wat nieuwe routes te ontdekken. Via Meijendel kwamen we in de duinen uit en reden met de wind in de rug tot aan ’s Gravenzande. Na een stuk langs de Maasdijk bereikten we de koffiestop waar we als eerste groep een mooie plek bij de open haard konden bemachtigen. Dat was op deze koude ochtend een welkome verrassing. De plekken onder de heaters waren daarentegen wel erg warm, maar gelukkig mochten die wat zachter gezet worden. Ondertussen zochten de liefhebbers snel de uitslagen van de Formule 1 op, terwijl anderen Parijs-Roubaix voor bespraken. Wij kwamen ook tot de conclusie dat we deze keer zelf geen kasseien in de route hadden opgenomen. Niemand was daar echt rouwig om. De terugweg ging door het Midden Delfland en leverde veel tegenwind op. Na ruim 90km waren we moegestreden weer terug in Stompwijk. Arno van Rijn Na een paar koude dagen was het gras zondagochtend nog wit van de rijp en stond er een stevige noordoosten wind. De koude kwam 3 maanden te laat om te kunnen schaatsen. Tegen deze kou kun je je kleden, als het flink regent is dat op de fiets wat lastiger. We vertrokken met z’n negenen van de A2 richting De Wollebrand in Honselersdijk. Voor het eerst sinds lange tijd gingen we weer eens over de Stompwijkseweg, die, voordat hij opgeknapt was niet onderdeed voor de kasseistroken in Noord Frankrijk. Nu de weg opnieuw is bestraat kan je er prima fietsen. Na Nootdorp gingen we via Delfgauw om de Ackerdijkse Plassen door Midden Delfland naar Honselersdijk. De nieuwe snelweg die we kruisten is zo weggewerkt dat je nauwelijks in de gaten hebt dat hij er ligt. Na de koffie namen we de kortste route langs de Zwet en de Vliet naar huis, waarbij het weer steeds drukker werd. Om half één waren we na precies 80 km, zoals vermeld staat in het rittenschema, weer terug in Stompwijk. Sjaak Hoogweg


-25Verslag C1 en C2 Zondag waren er de eerste fietsers verhinderd vanwege vroege vakanties, verplichtingen werk, zingen in de palmpaasviering of familiebezoek en andere festiviteiten. Kortom ik stond alleen bij de start, gelukkig heeft de C2 mij vandaag liefdevol in hun clubje van ook maar slechts 5 fietsers opgenomen. Het was 5 graden en ik zag blote kuiten aan de start, maar vooral sjaals, wanten warme mutsen onder caps. We hadden voor de wind en dat was te doen. Ons doel ‘het Rieten Dak’ in het Delftse Hout. Via Zoetermeer, richting Pijnacker waar padvinders kampeerden en zich warmden aan een klein houtvuurtje. Hier was de route afgesloten en hebben we een rondje Dobbeplas gefietst met prachtige bermen met hoogstaand riet afgewisseld met groene bermen. Via de Bras komen we iets voor openingstijd aan bij onze koffiestop, de koffie is net bruin en we verwarmen ons in de serre. Citroentaart voor de liefhebbers en het doornemen van het nieuws in het algemeen en Stompwijk in het bijzonder. Op de terugweg hebben we tegenwind en is de temperatuur opgelopen tot 7 graden, dus gewoon ijskoud. Gelukkig worden we opgewarmd door mooie uitzichten. Zelfs rondom het Adostadion houdt de natuur zich aan de kleuren van de club, groen met geel koolzaad rondom. We fietsen door de Leidschendammerhout en er wordt een bewoond nieuw ooievaarsnest gespot op een boomstam, dat maakt dat er hier in totaal drie ooievaarsnesten actief zijn. Voor half 12 waren we thuis met pakweg 36 km op de teller, mooi genoeg voor deze frisse start van de zondag. Petra De C2 vertrok met 6 fietsers, inclusief één C1 rijdster, naar de koffiestop in het Delftse Hout. Vanaf de start via de Meer en Geerweg naar het Westerpark. Toen naar Pijnacker en Delfgauw om bij het Rieten Dak met 17 km aan te komen. Het was nog te koud voor het terras. We werden snel geholpen en de limoengebak smaakte voortreffelijk. Terug reden we via de Brasserkade naar de Veenweg in Nootdorp. Na het viaduct onder de A12 gingen we gelijk linksaf het Nieuweveensepad op, langs het ADO stadion en kwamen we bij de Vliet uit. Het laatste stukje ging over het Duinwaterpad en rond 11.30 uur kwamen we lekker op tijd terug met 37 km op de teller. De kernwoorden van deze ochtend: fris, koud, windje, droog, bewolkt en uiteindelijk ook nog zon. Volgende week, 2e Paasdag, gaan we voor een rit van 45 km naar Waddinxveen. Namens Fried …. groetjes, Lia de Jong-Zwetsloot Aanstaande weekend rijden we de clubrit op 2e Paasdag. De A gaat dan naar Uithoorn, de B naar Weteringbrug en de C naar Waddinxveen. We vertrekken weer om 9.00 uur vanaf de sporthal.


Koeiendans bij Elzahoeve

-26-

Zaterdag 20 aprill om 11.00 uur Vlietweg 82 in Leiden Bij de Elzahoeve in Leiden gaan op zaterdag 20 april om 11.00 uur de koeien voor het eerst naar buiten. Vanaf 10.30 uur is iedereen welkom voor het koeiendansen. Koffie en thee staat klaar. Toegang is gratis, honden zijn niet toegestaan. Bij goed weer zijn er voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Streekmarkt Doezastraat Je bent van harte welkom om op zondag 5 mei van 10.00 tot 17.00 uur de mooiste producten uit de regio te komen ontdekken op de streekmarkt in de Doezastraat in Leiden. Ontmoet de producenten en luister naar hun (smakelijke) verhalen over alle bijzondere producten die in de Leidse regio worden gemaakt. Dit jaar zijn er meer dan 30 producten te vinden, van kaas, zuivel, groente, worst, vlees, smaakmakers, brood, wijn, bier en distillaat tot planten, wol en hout. Allemaal producten met een verhaal en de producenten zijn aanwezig om het verhaal te vertellen. Tijdens de streekmarkt kunnen kinderen in het Van der Werfpark onder begeleiding van een volwassene leuke en leerzame activiteiten doen die aansluiten op de producten die op de streekmarkt te koop zijn. Zo kunnen kinderen zelf kaas maken en heel veel proeven onder begeleiding van de Ontdekboerderij. Er is schapenwol om een armbandje van te vilten en je kunt zaadbommetjes maken. Daarbij kun je samen met Aaf Verkade ontdekken wat er allemaal in de Leidse grachten leeft. Polderdag: met zorg bereid Stap op de fiets en geniet van de lente tijdens dit leuke en bijzondere fietsevenement. Tijdens de Polderdag op donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) kies je uit één van de vijf fietsroutes door de polders rondom Alphen aan den Rijn, Leiden en Zoetermeer. Langs de routes zijn veel boerderijen en monumenten geopend, op iedere locatie zijn extra activiteiten en lekkere hapjes. Elke route is ongeveer 20 km met zo’n 8 locaties om te bezoeken. De startpunten zijn open van 10.00 tot 13.00 uur. De boerenbedrijven sluiten om 16.00 uur. Deelname kost € 3,50 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Meer info op www.landvanwijkenwouden.nl/polderdag. Land van Wijk & Wouden: ontdekken & genieten KoeAlert is het initiatief van Stichting Land van Wijk & Wouden en agrariërs rondom Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Nog veel meer bijzondere ontmoetingen met het landelijk gebied vind je op onze website www.landvanwijkenwouden.nl


VrouwActief ..... april en mei

-27-

Dinsdag 9 april begonnen we de avond in de bovenzaal van de Bles met de jaarvergadering. Er waren veel leden, gelukkig waren er weinig op-of aanmerkingen zodat we op tijd beneden in de grote zaal waren waar mevrouw Heleen Hutink van de Lymevereniging klaar stond om ons een presentatie te geven over de teek, de tekenbeet en de soms heel nare gevolgen van zo'n beet. We kregen de griezels te zien en met een spannend geluidje erachter werd het nog enger. We kregen de kriebels, maar het was erg interessant en veel nieuwe informatie werd er met veel enthousiasme doorgegeven. Het bleef boeiend en hopelijk krijgen wij nooit (meer) te maken met de ziekte van Lyme, ben je toch gestoken, haal de teek er zo gauw mogelijk af b.v. met het speciale kaartje en maak een foto van de plek waar hij gestoken heeft. Dit kan later van pas komen bij klachten. Deze week is de week van de teek, dus er is volop media-aandacht. Blijf alert, ook bij jouw kinderen en kleinkinderen. Er komen steeds meer teken, ze leggen dan ook ongeveer 3000 eitjes per teek, nadat ze van larf met 6 poten, nymf worden met 8 poten, en daarna uitgroeien tot een volwassen teek. Ze eten niet veel, maar als ze dan een lekker hapje been of arm voorbij zien komen, slaan ze toe. Elk jaar zijn er een miljoen tekenbeten, waarvan ongeveer 27.000 besmet zijn met de ziekte van Lyme. EĂŠn op de vijf teken is besmet met de bacterie Borrelia burgdorferi, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Ben je er snel bij dan is de ziekte goed te behandelen met antibiotica. Op https:// www.tekenradar.nl kun je het actuele tekennieuws volgen. Volgende maand gaan we naar Leidschendam, daar sluiten we het seizoen af met een Jeu de Boule-les bij Grand Cru '82. Verzamelen op het kerkplein, vertrek half acht. Bestuur VrouwActief, Ria Luiten


-28-

(H)eerlijke en duurzame lentemarkt Tijdens de Wereld Fairtrade Dag op zaterdag 11 mei organiseert Wereldwinkel Zoeterwoude voor de 4e keer op het Dorpsplein en in de Dorpsstraat te Zoeterwoude Dorp een (h)eerlijke en duurzame lentemarkt van 10.30 uur tot 15.00 uur. Naast de Wereldwinkel zullen ambachtelijk leeratelier “Vous desirez” en drogisterij “De Margriet” hun deuren openen. Verder hebben Swetterhage, Kaasboerderij Van Veen, Salon Jij&Ik, Beebox, Sugar ’n Spice, het Graalhuis, Stichting Oud Zoeterwoude, Unicef en zuivelboerderij Veldhoeve aangegeven op de markt te staan. Ook dit jaar ontbreekt imker Eelco Kelder met Zoeterwoudse bijen en honing niet. Tijdens de markt is dit jaar voor het eerst de zilversmid uit Nepal aanwezig en toont de ambacht…. Voorts is het weer mogelijk om perkplanten op onze lentemarkt aan te schaffen. De opbrengst van de verkoop van perkplanten zal worden bestemd voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk. Bovendien zal onze burgemeester met mooi weer spreekuur houden. Er is straattheater met in de hoofdrollen Don Quiplastic en Boer Bert. Ook ijsboerderij De Jong zal bij mooi weer ijs verkopen. Daarnaast is er ook weer veel aandacht voor duurzaam bouwen, duurzame energie in en om het huis, afvalstoffen inzameling en regen-wateropvang in versteende tuinen. Het lentefestijn zal muzikaal worden omlijst door Ab van Bochove met accordeon, “In de Lift”, Klaas van Rijt met banjo en het Shantykoor “De WeidePoort”. Ook dit jaar zijn er weer jonge dieren op het Dorpsplein. Leuk voor de kinderen! Iedereen is van harte uitgenodigd om dit lentefeest mee te vieren. Wereldwinkel Zoeterwoude, Indra de Hoog, Ingrid Windmeijer, Marijke Zekveld, Mirjam Kempen en Ria van Leeuwen (06-12036716)

Laat bloemen Uw Passie zijn……….. Bloemsierkunst "De Passie"

Dr. v. Noortstraat 186 2266 HC Stompwijk / gemeente Leidschendam/Voorburg 06.-53772149 www.bloemsierkunstdepassie.nl met webshop !!! info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten (alleen op afspraak geopend) Let op onze dagelijks wisselende aanbieding!!

Nu 2 bossen kwaliteitstulpen voor € 5.95


-29-

Het 60 jarig huwelijk van Dirk en Co Heemskerk Het was de bedoeling om dit in het Kulturhus te gaan vieren, maar dit was bij lange na nog niet klaar. We zijn toen naar het Dorpshuis gegaan en daar was het reuze gezellig! ‘s Middags is het Shantykoor ‘de Weide Poort’ uit Zoeterwoude komen optreden, dit hebben wij cadeau gekregen! Onze familie bedankte ons nog bij het weggaan dat de bediening zeer goed was!! Daar willen wij de dames van de bediening dan ook heel hartelijk voor bedanken! Verder willen we iedereen bedanken voor de felicitaties, bloemen, kaarten, en cadeaus. Dit alles heeft het voor ons tot een onvergetelijke dag gemaakt. Dirk & Co Heemskerk

Getuigen gezocht

De recherche van de politie zoekt getuigen van een brand in een oud schoolgebouw aan de Doctor van Noortstraat in Stompwijk zondagavond. Rond 19.15 uur ontving de politie een melding van de brand. De omgeving werd afgezet en omstanders werd gevraagd afstand te nemen. De brandweer heeft de zeer grote brand vervolgens geblust. Omdat getuigen vertelden dat zij enige tijd voor de brand een aantal personen hadden zien wegrennen bij het oude schoolgebouw, houdt de politie er rekening mee dat de brand is aangestoken. ‘Wij zijn daarom op zoek naar meer mensen die iets hebben gezien op zondagavond in de omgeving van de Doctor van Noortstraat.’ De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van de brand en waar de politie nog niet mee heeft gesproken.


WWW.ANDREASHAARSTUDIO.NL Een afspraak maken kan nu ook ONLINE via onze website. U kunt natuurlijk ook gewoon binnenlopen zonder afspraak. Bellen voor een afspraak kan uiteraard ook.

Goede vrijdag kapsalon gewoon geopend 071-5801560 Di - Wo- Do Vrijdag Zaterdag

09:00 - 17:30 09:00 - 19:00 08:30 - 16:00

Kapsalon voor alle leeftijden

Vrijdag Happy Knip NU al vanaf 13 uur ! Vanaf 13 tot 19 uur Heren € 18,50

Vrijdag Happy Knip Dames wassen knippen NU al vanaf 13 uur ! € 21,00 (Geen Vanaf 13spaarpunten) tot 19 uur

Heren € 18,50 Dames wassen knippen Voor acties en salon informatie. € 21,00 www.andreashaarstudio.nl (Geen spaarpunten)


-31-

Het vliegseizoen is weer begonnen! Vorig weekend stond alweer de eerste vlucht van dit seizoen op het programma. De duiven kwamen naar huis vliegen vanuit Duffel, 111 kilometer, een plaatsje net voorbij Antwerpen. Er was zaterdag erg veel bewolking, dus het was lang wachten tot de duiven gelost konden worden. Om 15.10 uur was het eindelijk zover en met een lichte oostenwind kwamen de duiven naar huis. Om 16.29 uur landde de eerste duif in Stompwijk. Het was de 18-641 van Hilgersom-Tijssen die met gemiddeld 84 km/uur naar huis was gevlogen. Een kleine minuut later pakte de 18-770 van Jan v.d. Bosch de tweede plaats en nog een halve minuut later arriveerde de 18-801 van Comb. van Leeuwen. Afgelopen weekend stond er een vlucht vanuit Quievrain, 195 kilometer, op het programma, een plaatsje net voor grens met Frankrijk. Het was ’s ochtends nog erg koud, maar om 10.15 uur konden de duiven met goed weer en een noordoostenwind aan hun weg naar huis beginnen. Om 12.57 uur was het de 18-192 van Comb. van Leeuwen die als eerste in Stompwijk landde. Zij was naar huis gevlogen met gemiddeld 72 km/uur. Om 13.01 uur pakte de 18-456 van Hilgersom-Tijssen de tweede plaats en een kleine minuut later arriveerde de 18-428 van Wim v.d. Bosch als derde.

Uitslagen 06-04-2019 13-04-2019 Tussenstand 1 Hilgersom-Tijssen 10 9 1 Hilgersom-Tijssen 19 2 J. v.d. Bosch 9 6 2 Comb. van Leeuwen 18 3 Comb. van Leeuwen 8 10 3 J. v.d. Bosch 15 4 W. v.d. Bosch 7 8 W. v.d. Bosch 15 5 G. Luk-Vork 6 7 5 G. Luk-Vork 13 6 W. van Benten 0 0 6 W. van Benten 0 7 Hilgersom-Salm 0 0 Hilgersom-Salm 0 Cheyenne v.d. Bosch


Profile for Stichting De Dorpsketting

Dorpsketting 2475  

Dorpsketting 2475

Dorpsketting 2475  

Dorpsketting 2475

Advertisement