Page 1

Wonen-Werken-Wegen-Welzijn-Ketting

Weekblad de Dorpsketting

Datum: 10 sept. 2018 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopij inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Tarieven extra kleur: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2446

Oplage: 983

Trees, Yvon, Jeanette, Wilma, Marianne, Petra en Leo Ria, Gerda en Annemarieke Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk Maandag tot uiterlijk 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend -avond: 071-5801604/rest 5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, ingezonden €5,50 1/8p, €11,00 ¼p, €22,00 ½p, €33,00 ¾p, €44,00 1/1pagina €7,50 1/8p, €15,00 ¼p, €30,00 ½p, €45,00 ¾p, €60,00 1/1pagina Tekst + geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N. 88 Leidschendam-Voorburg: 0900-8844

In deze Dorpsketting Kerk Poes gevonden Afsl.brug Buytenpark Duiven Gaanders/VrouwActief Van Velsen rally sport Uitreiking WKpool IJsclub poldercross Eten Dorpshuis Hondenuitlaat Sport vanaf Blesruiters Nierstichting KBO Toerclub Vlietdagen Activiteitenkalender

2 3 5 7 9 10 11 12 15 15 16 20 21 23 24 29 31

Spreuk van de week: De gelukkigste mensen hebben niet het beste van alles. Maar zij maken van alles het beste. Boeddha


-2Berichten- RK Parochie Kerk H. Laurentius – Stompwijk Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0613295436 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Buiten openingstijden antwoordapparaat. Kerk website: www.hlaurentius.nl Pastoor: W. Broeders, tel. 06 27 14 01 17 Emailadres: w.p.l.broeders@gmail.com Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947 Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater. Tel: 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Activiteiten in de komende week Donderdag 13 sept. 20.00 uur Vergadering wijkcontacten in pastoriezaal Weekendvieringen In de St Jan kerk in Zoeterwoude Zaterdag 15 sept. 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor Voorganger: Pater van Ulden In de H. Laurentiuskerk in Stompwijk Zondag 16 sept. 11.00 uur Woord- en gebedsviering met samenzang Voorganger: Marianne Turk Misintenties zondag 16 sept: Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie, Nico v. Boheemen, Hans Heemskerk, Annie de Winter–v. Leeuwen, Huub v. Santen, Louis Soonius, Willibrord Luiten, Fred Rosier, Alie v. Veen– Otto, Toos de Bruin– v.d. Hoeven, Toon v. Geijlswijk, Cor v. Oosten, Annie v.d. Poll– Kester, Rika Beukers– v. Santen, Jozina de Groot– den Elzen, Leo Ammerlaan, Thea Bennis– Bos, Theo v.d. Zijden, Will v. Leeuwen, Theo Groeneweg. Kerkhulpen: Zondag 16 sept.

Koster Adriaan Hilgersom

Lector Paula v Haastert


-3Mededelingen vanuit het secretariaat: Columbarium: Voor het in gebruik nemen van een nis in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat. Dopen: Wil jij ook je kindje laten dopen? Aanmelden kan via het secretariaat, of per mail sintlaurentius@hotmail.com. Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Info via het secretariaat of mailen naar PCIStompwijk@gmail.com Contact via het secretariaat. Het secretariaat

Fietskring

Woensdag staan wij weer klaar om een mooie route te fietsen. De afstand is tussen de 25 en 30 km. We hopen dat het weer ons nog goed gezind is. Zien wij u om 9.30 uur op het kerkplein? We fietsen rustig aan ± 15 km. per uur, dus iedereen kan mee. Tot dan, Annie van Rijn

Wijkcontacten Nu de vakanties voorbij zijn, beginnen ook de Wijkcontacten weer aan een nieuw seizoen. Donderdag 13 september komen de wijkcontacten bij elkaar in de pastoriekamer. We beginnen om 20.00 uur. Heeft u een vraag of opmerking aan een van de wijkcontactpersonen, laat het even weten. Annie van Rijn (5802059)

Aan komen lopen/gevonden: Deze poes is gevonden t.h.v. Van Santhorststraat 117. Hij liep daar al maanden en is erg hongerig. Hij is donker cypers, met aan de achterpoten witte kniekousjes, is wat bangig, maar absoluut niet agressief. Jammer genoeg niet gechipt. Wie kent of herkent deze poes? Voor meer info: Trees van Velzen, tel. 06—42 33 21 51


Gaat verhuizen

Van: Dotterbloem 49 te Stompwijk Naar: het Beauty hart, Amsterdamstraat 3 te Zoetermeer Praktijk Ayla is een praktijk voor Energetische therapie en natuurgeneeskunde. En ondersteunt het zelfhelende vermogen van lichaam en geest. Heb je vragen op gezondheidsgebied omdat je vast loopt op zowel geestelijk als lichamelijk gebied, dan wil samen met jou kijken wat ik voor jou kan betekenen. Je bent van harte welkom open dag op 15 september tussen 10 en 15 uur. Of kijk op www.praktijk-ayla.nl


-5-

Afsluiting fietsbrug Meerpolder/Stompwijksepad op 14 september

Op vrijdag 14 september is de fietsbrug tussen de Meerpolder en het Stompwijksepad afgesloten. In verband met werkzaamheden voor de herontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder wordt het fietsverkeer gedurende ĂŠĂŠn dag omgeleid. Begin september is gestart met de eerste werkzaamheden rondom de inlaat bij de Limietsloot. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanbrengen van een tijdelijke damwand en het verwijderen van de bestaande fietsbrug. Voor het fietsverkeer komt er een tijdelijke pontonbrug over de Ringsloot tussen de Meerpolder naar het Stompwijksepad. Voor het aanbrengen van de tijdelijke damwand wordt gebruikgemaakt van een pontonkraan op het water. De tijdelijke pontonbrug voor fietsers moet op 14 september wijken wanneer de pontonkraan wordt verplaatst. Omleiding Omdat de fietsbrug op 14 september gesloten is, wordt het fietsverkeer tijdelijk omgeleid. Houd er daarom rekening mee dat u die dag wat langer onderweg bent dan gewoonlijk. Vanuit Stompwijk wordt u via de Meer- en Geerweg omgeleid richting de Middelweg naar Zoetermeer. Vanaf het Stompwijksepad wordt u omgeleid via Zoetermeer naar de Middelweg richting Stompwijk. Beide routes zijn ter plaatse aangegeven met bebording. In onderstaande afbeelding is de volledige omleidingsroute met een blauwe lijn aangegeven. De afgesloten fietsbrug bevindt zich in het oranje gearceerde vlak. Over de Nieuwe Driemanspolder De Nieuwe Driemanspolder was een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg en wordt in de toekomst natuur-, recreatie- en waterbergingsgebied. Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt samen met de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Den Haag en de provincie Zuid-Holland aan de herinrichting van deze polder. Vanaf 2020 kunnen mensen hier rustig wandelen, fietsen, paardrijden of varen in een afwisselend landschap van water en groen. Bij extreme neerslag wordt het gebied gebruikt als piekberging, waardoor de kans op overstroming vanuit het regionale watersysteem sterk afneemt.


-6-

Aandacht voor laaggeletterdheid: Taalhuis helpt bij lezen en schrijven Vrijwilligers van het Taalhuis lieten vandaag bij de Bibliotheek aan de Vliet in Leidschendam aan wethouder Juliette Bouw zien welke initiatieven er zijn op het gebied van lezen en schrijven. De wethouder nam deel aan de leesclub, waarbij de deelnemers samen een tekst lezen en deze bespreken. Dit bezoek vond plaats in het kader van de Week van de Alfabetisering, waarin aandacht wordt gevraagd voor de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Wethouder Juliette Bouw: ,,Een formulier invullen, een e-mail beantwoorden, geld opnemen bij een pinautomaat, ondertiteling van een film lezen, een folder van de apotheek lezen, een WhatsAppbericht beantwoorden, we doen de hele dag dingen die te maken hebben met taal. Maar wat nu als je niet voldoende kunt lezen en schrijven? Stel je eens voor hoeveel moeite je dan hebt met allerlei alledaagse activiteiten. Daarom vind ik het heel belangrijk dat er aandacht is voor het thema geletterdheid en voor de initiatieven op dit gebied.” Taalhuis Inwoners van Leidschendam-Voorburg die moeite hebben met lezen of schrijven, kunnen onder andere terecht bij het Taalhuis, een initiatief van de Bibliotheek aan de Vliet, met ondersteuning van de gemeente. In het Taalhuis is informatie te vinden over scholen en cursussen en is er materiaal om te oefenen met de Nederlandse taal. Ook houdt het Taalhuis twee keer per week een spreekuur voor iedereen met vragen over lezen en schrijven, is er een maandelijks Taalcafé en een leesclub en zijn er vrijwilligers om samen mee te oefenen. Het Taalhuis is toegankelijk voor iedereen die wil oefenen met lezen en schrijven. Voor meer informatie: www.bibliotheekaandevliet.nl/taalhuis Taalakkoord Bij laaggeletterdheid worden twee groepen onderscheiden: inwoners met Nederlands als eerste taal (NT1) en inwoners met Nederlands als tweede taal (NT2). Vooral in de NT1-groep is er veel ‘verborgen’ laaggeletterdheid. Deze groep is vaak wel goed in mondelinge communicatie en heeft zichzelf getraind om niet te laten zien dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. De Gemeente Leidschendam-Voorburg sloot eerder dit jaar samen met Stichting Lezen en Schrijven, de Bibliotheek aan de Vliet, Vluchtelingenwerk, Fox AOB, MBO Rijnland, Stichting Welzijn Oud en Jong (Woej), Soroptimistclub Voorburg, Rijswijk e.o., MKB Leidschendam-Voorburg en Van Leeuwen Catering het Taalakkoord. Alle partijen spraken af ieder een actieve rol te vervullen bij het oplossen van dit probleem.


-7-

Overwinning voor Hilgersom-Tijssen en Seggelen/Wolvers! Afgelopen weekend stonden er twee vluchten op het programma. Een voor de jonge duiven vanuit Pont St. Maxence, 338 kilometer, en een natourvlucht voor jonge en oude duiven vanuit Peronne, 264 kilometer. De duiven hadden onderweg een zuidwestenwind. Zaterdag werden de duiven om 8.15u gelost in Peronne. En om 10.45u landde de eerste duif in Stompwijk. Het was de 14-535 van Hilgersom-Tijssen die met 105 km/uur naar huis was gevlogen. Anderhalve minuut later pakte de 15-052 van Comb. van Leeuwen de tweede plaats met 104 km/uur en een halve minuut later was het de 17-330 van Wim v.d. Bosch die met 103 km/ uur de derde plaats pakte. Om 8.30u werden de jonge duiven in Pont St. Maxence gelost. En om 11.58u was het de 18-019 van Seggelen/Wolvers die met 97,9 km/uur de als eerste in Stompwijk landde. Vlak daarachter arriveerde de 18-587 van HilgersomSalm met 97,54 km/uur en 5 seconden later pakte de 18-627 van HilgersomTijssen met 97,51 km/uur de derde plaats! Volgende week staan de laatste twee vluchten alweer op het programma en het gaat nog spannend worden tussen de nummers 2 en 3! Uitslag 8-9-18 Tussenstand 1 Hilgersom-Tijssen 8 + 10 = 18 1 Hilgersom-Tijssen 331 2 Seggelen/Wolvers 10 + 7 = 17 2 Comb. van Leeuwen 274 3 Comb. van Leeuwen 7 + 9 = 16 3 Seggelen/Wolvers 273 4 W. v.d. Bosch 6 + 8 = 14 4 W. v.d. Bosch 238 5 J. v.d. Bosch 5 + 5 = 10 5 J. v.d. Bosch 178 6 Hilgersom-Salm 9+0 =9 6 G. Luk-Vork 153 7 G. Luk-Vork 0+6 =6 7 Hilgersom-Salm 73 8 W. van Benten 0+0 =0 8 W. van Benten 52 Cheyenne v.d. Bosch

Woej busje Op donderdag 13 september vertrekt er een busje naar Zoetermeer. Er kunnen 7/8 personen mee. Iedereen, jong en/of oud, mag mee. Ook de boodschappenkar en/of rollator kan mee. Vertrek: om 10.30 bij fam. Oudshoorn om 10.40 bij Akkermunt om 10.45 bij Pinksterbloem we zijn terug in stompwijk om 14.00 uur Opgeven bij Coby v.d. Geest, telefoon 0715801561, mobiel 0610616934


-8-

Repair Kid Stel je voor. Je hebt een kapot apparaat en je hebt geprobeerd het te repareren. Wat je ook doet, het lukt niet. WEG ermee!!?? Natuurlijk niet. Aan zo’n kapot ding kan je nog zoveel plezier beleven. Hoe? Door het te slopen… Nee, niet kapot meppen of er mee gaan gooien! Nee joh, haal het met een beetje verstand uit elkaar en gebruik er gereedschap bij. Ook als je nog nooit gereedschap hebt gebruikt, heb je nu de kans om ermee te oefenen! Probeer allerlei gereedschap uit en kijk goed hoe je het ding nu eigenlijk echt uit elkaar moet halen. Wat zitten er voor schroefjes in en waar zitten ze allemaal? Welke schroevendraaier heb je nodig? En als het je dan lukt om een apparaat echt open te krijgen, wat zie je er dan allemaal in zitten? Sommige apparaten zitten zo fantastisch in elkaar, alleen het kijken naar zo’n binnenkant is al een feest! Maar wat je vooral tegen gaat komen is heel veel SPUL. Allerlei soorten moertjes en boutjes en veertjes en verbindingsstukjes en draadjes… Superinteressant en het kan met Repair Kid in Voorburg. Cis Deyl van MIAW, Make It Art Worthy, bezoekt met grote regelmaat scholen, beurzen, markten, wijkfeesten, festival en andere festiviteiten met haar ontzettend leuke, opvallende en uitnodigende caravan (Tante II). Dat doet ze nu al 6 jaar met groeiend succes. Zij biedt kinderen de gelegenheid zelf te onderzoeken hoe apparaten in elkaar zitten door ze de mogelijkheid te geven onder begeleiding, met gereedschap, in een fijne omgeving te laten slopen en bouwen. Met de restanten van het sloopwerk maken de kinderen kunst en ontdekken ze dat het niet nodig is om ook maar iets weg te gooien. Ieder voorwerp kan gebruikt worden om er iets anders van te maken. Zaterdag 25 augustus is Cis met Repair Kid op het Culturele Zomerfestival en 15 september bij Het Grondstoffen Lab in het Centrum van Leidschendam, Kom en ervaar!


-9-

Oproep aan de leden (en nieuwe leden) Na de oproep van vorige week zijn we aardig op weg, maar we missen nog gegevens van een aantal leden. Dus help ons verder. Wij willen de communicatie naar onze leden makkelijker maken door informatie e.d. via e-mail te verzenden. Om onze administratie compleet te maken, hebben we van alle leden de e-mailadressen nodig. Hierbij willen wij de leden dan ook verzoeken om een e-mail te sturen naar: gaanders@ziggo.nl met als onderwerp ‘Aanvulling gegevens’, zodat wij de gegevens kunnen aanvullen in ons ledenbestand. Hierbij willen wij benadrukken dat deze gegevens alleen voor onze eigen communicatie zal worden gebruikt en niet zal worden verspreid aan derden.

mende activiteiten.

Ben je nog geen lid en zou je dat wel willen (voor een klein bedrag per persoon per jaar)? Stuur dan een e-mail naar bovenstaand e-mailadres met als onderwerp ‘ik/wij willen lid worden’. Natuurlijk kun je je ook aanmelden via de website: http://www.degaanders.nl/index.php/ inschrijven zodat wij je kunnen informeren over de ko-

Het bestuur van de C.V. De Gaanders

VrouwActief ... september Dinsdag 11 september starten wij met het nieuwe seizoen van VrouwActief. We hopen uiteraard dat alle al bestaande leden ook dit jaar enthousiast lid blijven en we nodigen de vrouwen van Stompwijk uit om eens te komen kijken op de dinsdagavond. Van september t/m mei organiseren wij een heel scala aan activiteiten in de Bles van 20.00 uur tot 22.00 uur. De kosten zijn € 35,=, wel met bijbetaling voor een workshop of etentje. We beginnen dinsdag om acht uur, maar vanaf half acht ben je welkom. Onder begeleiding van Stefan Zaal gaan we de beentjes los gooien. En wie niet mee kan of wil doen is welkom om te komen kijken en gezellig een praatje te komen maken. Noteer de volgende data in jouw agenda: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april en 14 mei. Tot dinsdag! Bestuur VrouwActief, Ria Luiten


-10-

Africa Eco Race en Morocco Desert Challenge voor Van Velsen Rally Sport In de teamvergadering van vorige week stonden alle neuzen direct dezelfde kant op en is de knoop doorgehakt: Van Velsen Rally Sport staat in januari weer aan de start van de Africa Eco Race! Het team gaat ‘back to the roots’; Dakar zoals Dakar ooit bedoeld was, met bivaks in the middle of nowhere en ouderwets ‘MacGyveren’. De Africa Eco Race start op 30 december in Monaco, waarna de teams en materieel verscheept worden naar Marokko. Vanaf 1 januari zullen de equipes de gigantische mooie zandduinen en ruige gebieden van Marokko doorkruizen, van Nador naar Dakhla. Tijdens de rustdag in Dakhla maakt het team zich op voor het 2e deel van de rally: zes etappes in Mauritanië, waar zij de enorme zandvlaktes en de immense uitgestrekte duinpartijen moeten bedwingen om uiteindelijk in de laatste etappe over het strand van Senegal de finish in Dakar bij Lac Rose te bereiken. Aad van Velsen: “Vorig jaar hebben we zoveel plezier beleefd aan deze rally dat ik graag weer terug ga naar Afrika. De twee extra stages ten opzichte van Le Dakar, de langere wedstrijdroutes en de korte verbindingen zijn zaken waar wij als team voor willen gaan. En niet te vergeten de legendarische finish op Lac Rose in Senegal; zo'n finish beleef je met je gehele team, dat voelt zo enorm goed.” Het materiaal Brutus, de servicetruck van het Van Velsen Rally Sport Team, is inmiddels zo goed als klaar voor vertrek. De laatste inventarisatie wordt gedaan na de Pre Proloog. Het team neemt de komende rally voor het eerst een aanhanger mee waarop de rallytruck vervoerd kan worden. Geen kant-en-klaar wagentje maar een aanhanger die door het team eigenhandig vanaf het chassis opgebouwd is. “Het is een mooi vooruitzicht dat je zelf alles kunt verplaatsen en geheel selfsupporting bent” vertelt Aad. Ons Blauwe Schatje, zoals de rallytruck te boek staat, staat momenteel op de bokken. Het hele team is druk in de weer om ook haar op tijd rally-klaar krijgen. Aangezien het team en materieel al eind januari weer terug is, heeft Van Velsen Rally Sport de mogelijkheid om ook aan de Morocco Desert Challenge deel te kunnen nemen. De Morocco Desert Challenge vindt plaats van 13 t/m 20 april in Marokko en gaat in de tegenovergestelde richting door de duinen en ruige landschappen ten op zichte van de Africa Eco Race.


-11“In 2017 hebben wij ook deelgenomen aan de Morocco Desert Challenge. Door een blessure heb ik de 2018 editie van deze rally af moeten zeggen. De Morocco Desert Challenge is inmiddels uitgegroeid tot de grootste rally-raid van Africa met een groot truckdeelnemersveld en zou in 2019 wel eens kunnen uitgroeien tot de grootste truckrally-raid van de wereld. We moeten ons nu eerst op de Africa Eco Race focussen, maar we kijken ondertussen ook uit naar de Morocco Desert Challenge!” aldus Aad. Nu de knoop is doorgehakt kan Aad van Velsen weer verder met het samenstellen van zijn team, het regelen van de inschrijvingen, het bezoeken van de huidige en de nieuwe sponsors en wordt het fysieke trainingsschema een tandje opgevoerd om weer fit aan de start te verschijnen. Uiteraard kunt u ons weer volgen op onze facebookpagina www.facebook.com/vanVelsenRallySport en website www.vanvelsenrallysport.nl Foto’s: Alessio Corradini Wordt vervolgd………...

Aanstaande vrijdag uitreiking prijzen WK voetbalpool Terwijl het Nederlands elftal zijn best doet zich te kwalificeren voor het komende EK voetbal staat ons nog dat geweldige Wereldkampioenschap voetbal van afgelopen zomer op het netvlies. Met prachtige doelpunten en verrassende uitslagen in de eerste ronde. Wie had verwacht dat Duitsland zo snel zou worden uitgeschakeld, de Engelsen het voetbal eindelijk weer eens thuis brachten en Kroatië zou doordringen tot de finale? En wie had voorspeld dat de laatste vier ploegen allemaal uit Europa komen? Tijd dus om de ontknoping van de WK voetbalpool bekend te maken. Dat doen we als gebruikelijk tijdens een gezellige avond bij Ruud en José. Iedereen is welkom, we zorgen weer voor een leuke omlijsting met onder meer een loterij voor alle aanwezige deelnemers en de prijsuitreiking van zowel de goed geraden einduitslagen van de wedstrijden als het individuele en ploegenklassement. We hopen weer op een grote opkomst! We starten om 20.15 uur. Voetbalvrienden Stompwijk Mark, Ruud, Ank, Kevin & Adrie


-12-

Poldercross 2.0: Een terugblik

Nog even nagenieten. Een nieuwe activiteit tijdens de Stompwijkse Paardendagen. Een leuke, nieuwe, samenwerking tussen Harddraverijvereniging Nooit Gedacht en IJsclub Nut en Vermaak hebben de zaterdagavond van de Stompwijkse Paardendagen voorzien van een terugkeer van een mooi evenement in een nieuw jasje. De Poldercross 2.0. Vanwege de kans op zwemmersjeuk kon de Poldercross in zijn oude opzet niet worden voortgezet. Dit jaar bestaat de IJsclub echter 125 jaar. En in dit kader is een 4-kamp van IJsclub evenementen opgezet. En daar mag de oude, vertrouwde, poldercross eigenlijk niet in ontbreken. Na wat overpeinzingen is de Poldercross 2.0 geboren. Nog steeds door de polder, maar verder voor een groot deel over de sloten. Zodanige combinaties dat je de sloten veelal droog kon oversteken (al lukte dat niet iedereen), of dat je in ieder geval na een sloot weer afgespoeld werd in een schone sloot of bak. Dit alles heeft geresulteerd in een parcours met 21 hindernissen en slootovergangen. De lengte van het parcours was ongeveer 2 km. Geen wedstrijd, maar een prestatieloop. En prijzen voor de mooist verklede groep of individuele deelnemer. Enkele weken opbouwen en dan de spanning. Gaat Stompwijk dit leuk vinden. En zaterdagavond is dit duidelijk geworden. Met 210 deelnemers, verdeeld over ongeveer 70 kinderen en 140 volwassenen was er een prachtig deelnemersveld. En iedereen heeft genoten, onderstreept door de brede lach die werd vastgehouden van start tot einde van het parcours. Een vakkundige jury heeft de beoordeling gedaan van de meest fraai uitgedoste groep en deelnemer (en wat waren er ontzettend veel verklede deelnemers). Onze dames hebben de volgende keuze gemaakt. Bij de deelnemers kinderen tot 14 jaar: Individueel: De deurmat van Giovanni Oudshoorn Groepen: De prinsessen


-13Bij de volwassenen: Individueel: Gerard Luk met ik kom er aan! Groepen: De stoere Romeinen Gediskwalificeerd: (maar wel mooi): Baywatch. Beïnvloeding van de jury Eervolle vermelding: het Bruidspaar Joost en Monique en de Beerwatch Binnenkort zullen de verschillende deelnemers en teams nog bezocht worden en krijgen hun prijs uitgereikt. Al met al een super geslaagde toevoeging aan het evenement. Natuurlijk alleen maar mogelijk dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers. En vakkundig aan elkaar gepraat door onze vertrouwde presentatoren. Zowel uit het verleden van de Poldercross, als natuurlijk uit de vrijwilligers van de Paardendagen. Iedereen nogmaals ontzettend veel dank hiervoor. En daarnaast natuurlijk alle sponsoren in natura (denk aan de kranen, waterwagens, banden, containers, pallets en ga maar door) en de sponsoren van het 125 jaar IJsclub evenement. Zonder deze bijdragen is een organisatie van zo’n evenement niet mogelijk. Als organisatie gaan we kijken of en hoe we hier een mooi vervolg aan kunnen geven.

Namens IJsclub Nut en Vermaak en Harddraverij Nooit Gedacht iedereen ontzettend bedankt voor de bijdrage en deelname, Stef Verburg


Hondenuitlaat bijna klaar

-15-

De afgesloten honden uitlaatplek begint al weer wat groener te worden, het ingezaaide gras komt aardig op. Deze week gaat hovenier Joost Janson een provisorisch hek neerzetten aan het Klaverblad zodat het in ieder geval dicht is en de honden niet meer zo de weg op kunnen schieten. De gemeente zorgt in een later stadium voor een deurtje in het hekwerk. Laten we met z'n allen zorgen dat het schoon blijft en doe de hekken netjes en rustig open en dicht zodat er geen of in ieder geval zo min mogelijk overlast is voor de buurt. Over een jaar wordt er bekeken of het gefunctioneerd heeft zoals de bedoeling was, een leuke plek waar je met plezier de honden los kan laten en waar je ook nog even een praatje kan maken met dorpsgenoten. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door donaties van Fonds 1818 en Vlietwensen die beiden vertrouwen hebben in dit project. Ook ik geloof nog steeds dat het gaat lukken, dus werk allemaal mee om het te laten slagen. Ria Luiten

Gezellig samen eten Vrijdag 14 september wordt in het Dorpshuis een drie gangen menu geserveerd . Voorgerecht: Heerlijke Kippensoep Hoofdgerecht: Stamppotsnijbonen met sausijsje Nagerecht: Custardpudding U bent van harte welkom vanaf 11.30 uur. Om 12.00 uur gaan we aan tafel. Kosten €4,Aanmelden i.v.m. de boodschappen vóór donderdag 13 september Tel.: 5801853 Wea Manders


-14-

Stompwijk ‘92 Wedstrijdprogramma voetbal Senioren (beker) Zaterdag 15 september Team Waar Tegenstander Zon 1 Uit Forum Sport 1 Zondag Team Zon 2 Zon 3 Zon 4 Zon VE Zon VR

16 september Waar Tegenstander Uit VELO 2 Thuis ASC 6 Uit Alphense Boys 3 Thuis Oosterheem VE1 Thuis Bernardus VR1

Zaterdag 15 september Team Waar Tegenstander JO19-1 Thuis Foreholte JO19-2 JO19-2 Uit ASC JO19-3 JO17-1 Uit FC Oegstgeest JO17-5 JO15-1 Uit ASC JO15-2 JO15-2 Uit Leidschenveen JO15-2 JO15-3 Thuis Voorschoten'97 JO15-8 JO13-1 Thuis DSO JO13-2 JO13-2 Uit Oosterheem JO13-1 JO11-1 Thuis SJZ JO11-2 JO11-2 Uit BVCB JO11-6 JO11-3 Thuis DWO JO11-3 JO9-1 Uit DSO JO9-5 JO9-2 Thuis Zoetermeer JO9-4 JO9-3 Uit Voorschoten'97 JO9-5 JO9-4 Thuis Meerburg JO9-7G

Tijd 20:00 21:00 20:00

Maandag september Sleutel 17 gevonden Team Tijd Bij de kerkWaar is eenTegenstander sleutel gevonden.

zvvDotterbloem Den Haag 5 Heren 2 Thuis Terughalen kan op Heren 3 Thuis Lugdunum 7 Heren 4 Thuis Koudekerk 2 Heren 5 Uit Oosterheem 1 Dames 1 Uit RKDEO VR1

Aanvang Scheidsrechter 17:00 R. Duindam

Vertrek

Scheidsrechter F. Groenen C. Janson

Aanvang 11:00 14:00 10:30 11:30 10:00 12:00

Jeugd (beker) Donderdag 13 september Team Waar Tegenstander JO13-1 Thuis Haz. Boys JO13-1G

Zaalvoetbal Woensdag 12 september Team Waar Tegenstander Heren 2 Uit Oliveo 1 Heren 3 Uit Koudekerk 1 Dames 2 Uit Lugdunum VR4

Vertrek

E. Beeldsnijder

Vertrek

Aanvang Scheidsrechter 18:15

Vertrek

Aanvang Scheidsrechter 14:30 13:00 14:40 10:00 14:30 12:30 11:00 9:30 9:45 8:30 9:45 8:30 8:45 8:30 8:45

12:00 13:40 09:00 13:30

08:30 07:30 07:30 07:30

Sporthal Scheidsrechter Oliveo-hal (Pijnacker) J. Ton Limeshal (Alphen a/d Rijn) Geest, de (Warmond)

Sporthal

21:00 Meerhorst 1. 20:00 22:00 20:00 19:30

Meerhorst Meerhorst Oosterpoort (Zoetermeer) RKDEO (Nootdorp)

Scheidsrechter

D. Hellenberg D. Hellenberg


Woensdag Team Heren 2 Heren 3 Dames 2

12 september Waar Tegenstander Uit Oliveo 1 Uit Koudekerk 1 Uit Lugdunum VR4

Maandag 17 september Team Waar Tegenstander Heren 2 Heren 3 Heren 4 Heren 5 Dames 1

zvv Den Haag 5 Thuis Lugdunum 7

Tijd Sporthal Scheidsrechter 20:00 Oliveo-hal (Pijnacker) J. Ton 21:00 Limeshal (Alphen a/d Rijn) -1520:00 Geest, de (Warmond)

Tijd

21:00 Meerhorst

Thuis Uit Uit

20:00 22:00 20:00 19:30

Koudekerk 2 Oosterheem 1 RKDEO VR1

Woensdag 19 september Team Waar Tegenstander Heren 1 Uit Semper Altius 1

Meerhorst Meerhorst Oosterpoort (Zoetermeer) RKDEO (Nootdorp)

D. Hellenberg D. Hellenberg

Scheidsrechter E. Wong-A-Soy

Jeugd

Voorschoten'97 1 Stompwijk 2 Van Nispen/Vogelenzang 4 Stompwijk 4 RVC Celeritas VE1 Stompwijk VR1

3 1 3 7 2 4

2 1 2 1 2 0

Stompwijk 1 RKAVV 2 SJZ 2 SVC'08 1 Stompwijk 5 Stompwijk VR1 Lugdunum VR5 Stompwijk VR3

6 5 5 4 6 4 0 5

2 1 7 5 2 1 7 3

Zaal Lugdunum 1 Stompwijk 2 Stompwijk 3 Stompwijk 4 Lugdunum 12 Lugdunum VR1 Stompwijk VR2 Lugdunum VR3

Scheidsrechter

Tijd Sporthal 20:00 Schilp, de (Rijswijk)

Uitslagen Senioren Stompwijk 1 Haastrecht 2 Stompwijk 3 MMO 4 Stompwijk VE1 WVC VR1

Sporthal

Thuis

Stompwijk JO19-2 Woubrugge JO17-2 Stompwijk JO15-1 VELO JO15-3 Stompwijk JO15-3 Stompwijk JO11-1 Stompwijk JO11-2 Stompwijk JO11-3 Stompwijk JO9-1 Stompwijk JO9-2 Stompwijk JO9-4

Meerburg JO19-3 Stompwijk JO17-1 Woubrugge JO15-1 Stompwijk JO15-2 Meerburg JO15-9 RKAVV JO11-3 DSO JO11-7 SJZ JO11-3 Oosterheem JO9-1 Oosterheem JO9-2 Forum Sport JO9-6

13 0 2 14 8 2 6 1 1 7 5 3 0 3 19 0 6 11 8 4 0 24

Verslag Senioren 1

Bij Stompwijk hebben we een leuke avond gehad donderdag 6 september. Een 3-2 thuisoverwinning. Dat hadden we op voorhand niet bedacht. Voorschoten opende sterk en het eerste kwartier, twintig minuten, was het voor Stompwijk zoeken naar de juiste organisatie. Waarbij Voorschoten veel kansen kon creĂŤren en in de vijfde minuut al op voorsprong kwam. Stompwijk had moeite met de druk van Voorschoten en we moesten duidelijk wennen aan het hoge tempo en de kwaliteit van de tegenstander. In de twaalfde minuut was het weer raak voor Voorschoten en een grote nederlaag lag op de loer. Na twintig minuten kregen wij meer grip op de wedstrijd en konden we ons eigen spel gaan spelen, waarbij Voorschoten de bal mocht hebben, en wij d.m.v. een compacte speelwijze probeerden onze spitsen aan het werk te zetten. En in de 36e minuut leverde dit een goal op via Nick Ammerlaan voor Stompwijk. Rust. Na rust bleef het spelbeeld een beetje hetzelfde. Voorschoten de bal, Stompwijk de kansen. Een kopbal op de paal van Rick Luiten en een schot van Nick Ammerlaan op de paal, maar nog niet de 2-2. Voorschoten was veelvuldig op zoek naar de 3-1, maar toch was het Nick Ammerlaan die in een van de vele counters de 2-2 kon aantekenen. In een rommelige slotfase was het Voorschoten die via een eigen doelpunt de 3-2 voor Stompwijk op het scorebord zette. Een goed teamresultaat waarmee we hoopvol uitzien naar de start van de competitie, maar eerst nog een bekerwedstrijd. Deze wordt gespeeld op zaterdag 15 september om 17.00 uur uit tegen Forum Sport 1. Erik van Manen


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes Pepersteak 3 stuks

€ 7,10

Gepaneerde schnitzels div. soorten 4 stuks € 6,95 Dorpsstraat 31 Tel.: 071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


Afdeling handbal Veldprogramma t/m 26 september 2018 Programma voor zaterdag 15 september 2018 DDJ Uit Oliveo 3 14.30 Het Nest DEJ Uit Verburch 2 13.00 Verburch DFJ Uit ODIS 2 11.00 ODIS Programma voor zondag 16 september 2018 DS Uit DIOS 2 14.40 Den Hoorn DAJ Uit Quintus 2 15.00 Quintus DBJ Uit Verburch 1 11.20 Verburch DCJ Uit Westlandia 2 15.35 De Hoge Bomen Programma voor woensdag 19 september 2018 DMW Thuis Gemini 19.30 Klaverhal Programma voor zondag 23 september 2018

5141 5134 5099 5125 5118 8128 5151 Hanneke

5110

DS

Thuis

Meerhorst

16:00

Meerhorst

Cock

5480

DAJ

Thuis

Saturnus 1

14:45

Meerhorst

Cock

5473

DCJ

Thuis

Saturnus 1

13:45

Meerhorst

Mandy

5512

DDJ

Thuis

DIOS 2

12:50

Meerhorst

Femke en Sanne

5504

DEJ1

Thuis

Quintus (W) 2

11:50

Meerhorst

Lindy en Sanne

5492

DEJ2

Thuis

Gemini (Z) 4

10:50

Meerhorst

Marissa en Marisca

5484

DFJ

Thuis

Westlandia 3

10:00

Meerhorst

Eline en Kyra

5457

Programma voor woensdag 26 september 2018 DMW Uit Hercules 1 20.30 Boswijk

5407

Klaverjassen Stompwijk ‘92 Het klaverjassen gaat bijna weer beginnen. Hieronder alvast alle data op een rijtje. Hopelijk hebben jullie er allemaal weer zin in en natuurlijk geldt meedoen is belangrijker dan winnen. Ook als je geen vaste kaartmaat hebt, ben je natuurlijk welkom. Om 19.30 uur staat de koffie voor je klaar en gaan we rond de klok van 20.00 uur starten. Zet alvast de volgende data in je agenda: 28 september 19 oktober 30 november 28 december 25 januari 2019 15 februari 29 maart 26 april Kaartcommissie Stompwijk’92


Blesruitermenners sluiten jaarprogramma af met geslaagde 3e onderlinge wedstrijd

-20-

Afgelopen zondag streden de Blesruitermenners, tijdens de 3e en tevens laatste onderlinge wedstrijd, om een zo hoog mogelijke plaats bij de uitslag. Belangrijk om eveneens zo hoog mogelijk te eindigen bij het Clubkampioenschap dat wordt bepaald uit de twee best behaalde resultaten uit de drie wedstrijden. Er werden twee onderdelen verreden n.l. Dressuur en Vaardigheid. De dressuur werd dit keer door de ervaren jury Clemens Ammerlaan uit Voorhout beoordeeld. Clements staat bekend als “streng maar rechtvaardig” en te hechten aan correcte kleding en optuiging dat betekende bijvoorbeeld voor ondergetekende een opmerking op het juryprotocol over het niet dragen van handschoenen. Gelukkig konden we weer gebruik maken van het terrein aan de Huyssitterweg wat, na wat maai- en opruimingswerk, goed te berijden was. Bij de dressuur was het spannend na twee wedstrijden kon het clubkampioenschap nog “alle kanten op” en was het halen van een hoge klassering voor de “kans hebbers” dus belangrijk. Uit eindelijk zijn de winnaars: Dressuur: Paarden Klasse L+M Iris Flaton met Wilcko Pony enkelspan Klasse B+L Henry Landman met Filia Vaardigheid Pony enkelspan Klasse L+M Martine v/d Helm met Lexi Pony Sulky Stephanie met Scamp Pony tweespan Klasse L+M Ger Kappetijn met Prince en Marley Paarden enkelspan Klasse L+M Manon Straathof met Isabelle Buiten de prijswinnaars waren er veel vrolijke gezichten want een 2e of 3e plek of gewoon voor je gevoel goed gereden te hebben is toch ook uitstekend.


-21De Club-en outdoorkampioenen moeten nog even geduld hebben die worden pas bekend gemaakt op de evaluatieavond begin oktober. De gehele uitslag staat op de site van de Blesruiters www.blesruiters.nl Mede dankzij het mooie weer was het een prima afsluiting van het wedstrijdprogramma van de menners, voor eind sept./begin okt. staat nog een Gezellige Bosrit (ergens in den Lande) op het programma en “ruiters mogen ook mee” Vrijwilligers allemaal bedankt. Ab

Campagne: Nierziekten genezen Wellicht heeft u het al gehoord. De Nierstichting bestaat dit jaar 50 jaar. In deze 50 jaar hebben wij al heel wat dromen kunnen realiseren. Maar we zijn er nog niet. Onze ultieme droom is nierziekten genezen. Tijdens de collecteweek van 16 tot en met 22 september collecteren alle collectanten voor dit specifieke doel. Om de collecteweek meer kracht bij te zetten, draait er op landelijke televisie een commercial. Tevens is de commercial te horen op de radio en te zien online. Wij hopen daarom van harte dat u de Nierstichting een warm hart toe draagt en een donatie aan de collectanten wil geven. Zodat ze niet voor niets aan uw deur komen. Dus van harte aanbevolen, zodat onze ultieme droom werkelijkheid kan worden. Met vriendelijke groet: Sonja van Abswoude (coördinator van de Nierstichting afdeling Stompwijk)

Parkeerplaats Stompwijk ‘92 Uw plaats voor het inleveren van:

uw oud papier (de opbrengst komt ten goede aan onze vereniging)

Nieuws van Volendammer Visspecialist Jan Buys Wij zijn met vakantie! Donderdag 27 september staan wij weer voor u klaar!


Schilderen, behangen en wandafwerking

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


Ontmoetingsdag 9 oktober

-23-

Zoals u allen in de activiteiten kalender heeft kunnen lezen, valt onze Ontmoetingsdag dit jaar op 9 oktober. Omdat wij volgend jaar een jubileum jaar hebben, hebben wij nu al bedacht om deze Ontmoetingsdag uitgebreid met u te willen vieren. Wij zijn van plan om 10.00 uur een H. Mis, voorgegaan door pastoor Broeders te doen en daarna niet naar het Dorpshuis te gaan, maar met z’n allen af te reizen naar Hijdra in Leidschendam om daar deze dag extra feestelijk voort te zetten. Daar worden wij om 11.30 uur ontvangen met koffie/thee met wat lekkers. Daarna gaan we aan de borrel en ná de borrel krijgen we een overheerlijke, uitgebreide lunch voor gezet. Hebben we onze buiken vol, dan krijgen wij een stukje gezellig entertainment, t.w.: muziek uit de 50-, 60- jaren. Deze muziek gaat u vast allemaal herkennen en kunt u uit volle borst meezingen. Tijdens deze gezelligheid worden wij weer voorzien van een drankje en na verloop van tijd (de lunch moet eerst even de tijd krijgen om te zakken) nog een warm hapje. Om 16.00 uur sluiten we af en gaan we met z’n allen weer huiswaarts. Wat de kosten voor de super gezellige, uitstekend verzorgde dag gaan zijn, is nog niet helemaal bekend. Maar, zoals u van ons gewend bent, houden wij de kosten uiteraard zo laag mogelijk. Hoe we het gaan regelen met het vervoer, gaan wij nog even bespreken in onze vergadering en laten wij u zo snel mogelijk horen. Gaan we met de bus? Dan zal het bedrag iets hoger uitvallen. Gaan we met eigen vervoer? Dan is het wel zo aardig om de rijder een bijdrage in de benzinekosten aan te bieden. U hoort dit zo spoedig mogelijk van ons. Opgeven is vanaf vandaag mogelijk bij: Jan Duyvenstijn, tel.: 071-5804224 of 06-20651862 of bij Trees van Velzen, tel.: 06-42332151 Let op: dit uitje is bedoeld voor álle leden van de KBO-PCOB


-24-

Toerclub Stompwijk Afgelopen zondag stonden er, met wederom goed weer ongeveer 60/65 fietsers te trappelen om weer de TC-rit te gaan rijden. Bij de A1 is onze vaste captain Arno op vakantie, dus had onze reserve captain Ronald weer een mooie route in elkaar gezet. Via Zoetermeer reden we langs de Rottemeren en de Zevenhuizerplas richting Nieuwerkerk. Daarna vervolgden we onze weg via Moordrecht en een stukje langs de Hollandse IJssel naar Gouderak om vervolgens langs Stolwijk, de Vlist en Polsbroek met 63 kilometer in Oudewater aan te komen. Helaas zat het terras al vol dus moesten we binnen koffie drinken. Na de koffie ging het zonnetje schijnen en reden we op huis aan via Boskoop, de Reeuwijkse plassen en langs de A12 naar Stompwijk. Om 12:20 uur kwamen we moe maar voldaan met 107 kilometer op de teller weer terug. Guus v.d. Bosch De C1 groep Veel te laat vertrokken wij van huis en dan ook nog tegenwind! Pff.. De eerste groepen komen we al tegen bij het tunneltje en ook de C1 komt ons tegemoet, opgelucht dat we er toch zijn! Dan rijden we met zijn 14-en richting de koffieplek in Schipluiden. De pijlen weer volgend van de 11-Dorpentocht. Deze route hadden wij nog niet gefietst en er was ook een gedeelte vernieuwd. Dus reden we via Zoetermeer, Pijnacker en Delfgauw deze prachtige route. Het tempo moest wat aangepast worden want door die stevige westenwind (en een feestje de vorige avond) was de conditie ver te zoeken. De rit liep verder vlekkeloos, alleen in Schipluiden even zoeken naar Paviljoen `t Middelpunt, een gelegenheid aan en op het water. De C2 zagen we al zitten, wij moesten alleen het water nog even over, via een hele hoge kwakelbrug, waar je een prachtig uitzicht hebt over het pittoreske dorpje. We konden lekker op het terras zitten, de zon was aanwezig, een lekker bakkie koffie, wat wil je nog meer? Als er afgerekend is staat Jan al klaar met zijn helm op, maar sommige hebben de koffie nog niet op, even rustig aan hoor! De terugweg moeten we zelf weer verzinnen en die gaat naar `t Woudt, Delft en Rijswijk, met wind mee kon ik het kopwerk weer doen en ging het soepeltjes langs de Vliet en de Stompwijkseweg naar huis. In Stompwijk stond de teller om 12.15 uur op ruim 60 km. Een heerlijke tocht weer. Annie van Rijn


-25De C2 vertrok met 8 fietsers naar het Westland. Het was nog bewolkt en aan de frisse kant, maar gelukkig droog. Met een lichte tegenwind trok de captain goed door. Via Zoetermeer, Nootdorp en Pijnacker moesten we hier even omrijden. Het Virulypad en de Noordkade waren afgesloten. Dus via de Bieslandseweg pikten we de route weer op en fietsten door Midden Delfland rustig naar Schipluiden. Daar kwamen we vijf minuten voor tien uur bij onze koffiestop Het Middelpunt aan met bijna 26 km op teller. Een prachtige koffie-boot aan het water en net als vorig jaar koffie met een Schipluidense Bol: heerlijk zoet van hazelnootschuim. Na ’n half uurtje vertrokken wij richting het Woud en vandaaruit de buitenkant van Delft en vanaf Rijswijk weer eens De Vliet gevolgd helemaal tot aan de Kniplaan. Hoe dichter wij bij Stompwijk aankwamen, hoe vaker wij verwelkomd werden, door mensen die heerlijk op het terras zaten. Zelfs ’n brul van een toerclublid bereikte ons. Volgens mij ging zijn hart sneller kloppen, toen hij ons zag fietsen. De zon was inmiddels ruimschoots aanwezig en de wind wakkerde weer aan, maar wij hadden vanuit het Westland heerlijk windje mee. Om 11.50 uur klokte de captain thuis 52,5 km af en het was weer een mooie fietsochtend. Volgende week rijdt de C2 een tocht van ongeveer 50 km. Groetjes, Lia de Jong-Zwetsloot Aanstaande zondag rijden de A en de B naar Meijepad (Strand Zomer). Voor de C-groepen staat er een verregende tocht op de kalender, maar voor de C1 het wordt een strandtocht. We vertrekken weer om 8.30u vanaf het Klaverblad.

Oproep: Stalling gezocht voor GroenKar Leidschendam-Voorburg! De vrijwilligers van GroenTeam Leidschendam-Voorburg gebruiken een elektrische tuktuk voor verschillende activiteiten die allemaal zijn gericht op duurzaamheid. Zo wordt er gft en koffieprut opgehaald bij bedrijven en particulieren voor het maken van compost. Ook wordt de tuktuk gebruikt als informatiepunt en eyecatcher op evenementen rondom groen en duurzaamheid. Met behulp van een donatie van Fonds1818 is de Groenkar weer helemaal opgeknapt en kan weer jaren mee. Het is echter wel belangrijk om de Groenkar droog en veilig te stallen als hij niet gebruikt wordt. Daarom zoeken we een plek waar hij afgeschermd kan staan. Liefst ook met elektriciteit zodat hij opgeladen kan worden als hij stil staat. Welk bedrijf, organisatie of particulier ondersteunt ons vrijwilligersinitiatief en helpt ons aan een goede plek voor de Groenkar? Kijk voor meer informatie op: www.groenteamlv.nl of bel 06 – 52890806.


-26-

Kom langs in de mensenbieb En leen een ‘levend’ boek Wilt u in gesprek met een ‘levend’ boek? Dat kan op zaterdag 29 september tijdens de Mensenbieb in de bibliotheek in Voorburg. Wethouder Astrid van Eekelen opent om 14.00 uur de Mensenbieb. Verschillen In Nederland wonen verschillende mensen. Met verschillende ideeën, gewoontes en leefstijlen. Gelukkig maar. Wat voor de een normaal is, is voor de ander vreemd. Soms komen we elkaar tegen op straat, op school of op het werk. Maar vaak leven we langs elkaar heen. En dat is jammer, want soms hebben we meer met elkaar gemeen dan je misschien denkt. Levend boek Bent u er nieuwsgierig naar hoe deze verschillende mensen leven? En zou u weleens met andere ogen om u heen willen kijken? Kom dan naar de bibliotheek in Voorburg en leen een ‘levend’ boek tijdens de Mensenbieb. Catalogus van mensen Uit de catalogus van mensen kiest u een mens met een bijzonder verhaal. U kunt onder andere kiezen uit ‘levende’ boeken met het thema: Blind, Tienermoeder, Dakloos. Andermans ogen Ga in gesprek, leer nieuwe werelden kennen en verruim uw blik! Na afloop hebt u even met andermans ogen naar de wereld gekeken. Een gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Gratis De Mensenbieb is open op zaterdag 29 september van 14.00 – 16.15 uur. Meedoen is gratis. U kunt zo binnenlopen. De bibliotheek organiseert deze activiteit samen met de Mensenbieb in het kader van de campagne ‘Lees met andermans ogen’ van De Leescoalitie.

Laat bloemen Uw Passie zijn……….. Bloemsierkunst "De Passie"

Dr. v. Noortstraat 186 2266 HC Stompwijk / gemeente Leidschendam/Voorburg 071-5803515. Voor spoedbestellingen: 06.-53772149 www.bloemsierkunstdepassie.nl met webshop !!! info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten (alleen op afspraak geopend)

Let op onze dagelijks wisselende aanbieding!!


-27-

Theatervoorstelling ‘De reuze dwerg die een kopje kleiner wil zijn’ Stichting Jeugdtheater WOUW te Zoeterwoude organiseert en presenteert theatervoorstellingen voor kinderen. Op zondag 16 september 2018 organiseert WOUW weer een kindervoorstelling, geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Beschrijving van deze voorstelling: Ivan is veel te groot voor een dwerg! Hij past niet op een stoel, niet in zijn huis en zelfs zijn kleren zijn te klein. Hij is dol op klassieke muziek, maar alle instrumenten van de dwergen begeven het onder zijn gewicht. Tot overmaat van ramp zijn de andere dwergen hem en zijn klassieke muziek helemaal zat en wordt hij verbannen uit hun dorp. Wat nu? Hij is helemaal alleen! Wat Ivan niet weet is dat hem nog heel wat te wachten staat. In een groot Russisch avontuur gaat Ivan opzoek naar zijn ware zelf. Samen met zijn nieuwe vrienden, Vladimir de koopman, het tovervrouwtje Baba Yaga, de valszingende Vuurvogel, een enorme Neus en met een beetje hulp van de Zon, komt hij erachter dat groot zijn misschien helemaal zo gek nog niet is… Gedurende de voorstelling leert Ivan dat iedereen goede en slechte eigenschappen heeft en dat wat een ander anders maakt juist heel bijzonder kan zijn. De voorstelling ‘De Reuze Dwerg (die een kopje kleiner wil zijn)’ is geïnspireerd op van oorsprong Slavische sprookjes en wordt gespeeld onder begeleiding van klassieke muziek van onder andere Tsjaikovski, Moessorgski, Shostakovich en Stravinsky. Met instrumenten als de ukelele, (mini)trombone en de Russische balalaika is het een muzikaal festijn. Een spannend avontuur vol fysiek spel, humor en fantasie waarbij op een speelse en toegankelijke manier klassieke muziek tot leven wordt gebracht. Een genot voor de hele familie! De voorstelling duurt ongeveer 50 minuten. Deze voorstelling is te zien in het Ons Huis gebouw, Kosterspad 3 in Zoeterwoude. Het begint om 15 uur en de entree is € 4,— per persoon. Er is geen voorverkoop, kaartjes kan je gewoon aan de deur kopen vanaf 14:30.


-28-

Midvliet FM live bij de Vlietdagen

In het weekend van 14, 15 en 16 september worden in Leidschendam-Voorburg de Vlietdagen gehouden. Gedurende drie dagen is er heel veel te doen in Voorburg en Leidschendam. De Vlietdagen trekken elk jaar veel bezoekers. Midvliet is ook dit jaar weer aanwezig. Op zaterdag 15 september van 10:00 tot 16:00 uur zendt Midvliet FM live uit. De mobiele studio in de witte partytent staat opgesteld op de Damlaan in Leidschendam, tegenover de studio van Midvliet. Wie niet naar de Vlietdagen kan komen, kan via de radio een deel van dit evenement meebeleven. Ook Midvliet televisie is aanwezig en maakt sfeeropnames en interviews die later te zien zullen zijn via Midvliet tv (Ziggo digitaal, kanaal 41 of via midvliet.nl). In de witte partytent kun je komen kijken hoe de medewerkers van Midvliet het radioprogramma vormgeven vanuit de mobiele studio. Ook zet Midvliet de studiodeur wagenwijd open en kun je of kunt u een kijkje komen nemen in de studio waar de uitzendingen van Midvliet radio en tv vandaan komen. Kortom: luister zaterdag 15 september naar Midvliet FM voor een sfeerimpressie van de Vlietdagen of kom kijken en breng dan gelijk een bezoek aan de studio op de Damlaan in Leidschendam.


-29-

Duurzaam experience Lab tijdens Vlietdagen

Ontspanning en vermaak gaan tijdens de Vlietdagen in Leidschendam hand in hand met bewustwording, inspiratie en educatie. Speciaal omdat het 15 september World Cleanup Day is kunt u kennis maken met de fascinerende wereld van producten die normaal bij het vuilnis of de kringloop staan of zomaar op straat achterblijven. Het Grondstoffen Lab in de Damstraat zal om 11 uur officieel geopend worden door Professor Stinkmeyer en Wethouder van Eekelen. Hierna zorgt de slimme professor voor nieuwe inzichten met zijn vuile gedachten transformator en opruimgymnastiek. In de Damstraat nemen Avalex afvalcoaches spelenderwijs jong en oud mee in de keten van het verpakken, consumeren en de afvalverwerking. Bezoekers van de kleurrijke Stichting Repair Kid zullen ontdekken welke schatten zich in stofzuigers, computers en kleine elektrische apparaten bevinden. Binnen in het Lab zal de gepassioneerde, Noord Hollandse, zwerfafval en statiegeld strijder Zwerfinator vertellen over plastic soup en wat afval voor invloed heeft op onze natuur. Er zijn prachtige voorbeelden te zien van afvalvondsten en afvalkunst en je kunt leren hoe je woonaccessoires en jeans nieuwe leven inblaast. Het Grondstoffen Lab is een echte Maakplaats, je kunt er creatief aan de slag met afvalproducten. De laboranten bieden pure grondstoffen aan om te proeven en gaan graag het gesprek aan over een duurzame leefstijl en meer plasticvrij consumeren. Binnen is allerhande informatie te vinden over lokale en landelijk duurzaamheid initiatieven die passen binnen het thema afval. Tot ziens op 15 september in het Lab of laat u op de braderie en aan De Sluis verrassen door Carrie en Toos, bekend van de benefietdag van het Kinderkankeronderzoek. Tijdens de Vlietdagen maken zij korte metten met zwerfafval en vuile straatobjecten. De toiletjuffrouwen zullen die dag stage lopen voor hun omscholingscursus tot Schone Straatdames. De fooi die de dames ophalen gaat na afloop naar de Plastic Soup Foundation.


-30-

Toch Roze Borrel tijdens de Vlietdagen De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft het initiatief genomen om tijdens de Vlietdagen toch een Roze Borrel voor de LHBTI-gemeenschap in Leidschendam-Voorburg te organiseren. De Roze Borrel was een vast onderdeel de laatste jaren van de Vlietdagen, maar is met het aantreden van het nieuwe college van B&W geschrapt. De fracties van D66 en GroenLinks in LeidschendamVoorburg hebben zich bij dit initiatief aangesloten, zodat de drie partijen op zondag 16 september van 14.00 - 17.00 uur de Roze Borrel organiseren in Foto Atelier BW5 aan het Zwartepad 5 in Voorburg. De drie partijen zijn verbaasd dat de Roze Borrel is geschrapt. Fractievoorzitter Frank Rozenberg (GBLV/Gemeentebelangen): “De Roze Borrel is als programmaonderdeel tijdens de Vlietdagen geïntroduceerd om op een positieve manier aandacht te schenken aan LHBTI’ers in de gemeente. Gewoon als onderdeel van de Vlietdagen om te laten zien dat iedereen in onze gemeente mee kan doen. Om dat nu al weer te laten sneuvelen is erg jammer, maar eigenlijk ook zorgelijk.” Jeroen van Rossum (fractievoorzitter GroenLinks) is het met zijn collega eens: “We hebben in de gemeenteraad vlak voor de vakantie nog een motie aangenomen waarin het college wordt aangespoord om met een LHBTI-actieplan voor 2018 te komen. Wij hadden “actie” daarbij niet opgevat als het schrappen van de Roze Borrel.” D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem is blij met het initiatief van GBLV/ Gemeentebelangen om toch tijdens de Vlietdagen een Roze Borrel te organiseren: “Iedere inwoner van onze mooie gemeente moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn, ook tijdens de Vlietdagen. Als het de portefeuillehouder niet lukt om met het opgehoogde LHBTI-budget een Roze Borrel te organiseren dan laten wij graag zien hoe het ook kan.”

Stadsontbijt Voorburg Kom zondag tussen 10 en 12 uur gezellig ontbijten in Voorburg! Dit ontbijt wordt u aangeboden door het gemeentebestuur en Vilter Coffee. Aanmelden of een bon inleveren is niet nodig, iedereen is welkom. Locatie: Herenstraat Voorburg ter hoogte van Meatpoint.


Activiteitenkalender

-31-

20-09-18

14.00

Kaarten, Rummikub

Stompwijk- Zoeterwoude

21-09-18

20.00

Kaartavond

Blesruiters

25-09-18

20.00

Kaartavond Klaver '86

De Gouden Leeuw

28-09-18

20.00

Kaartavond

Stompwijk '92

02-10-18

20.00

Kaartavond Klaver '86

De Gouden Leeuw

06-10-18

Grote Clubactie

Stompwijk '92

07-10-18

Grote Clubactie

stompwijk '92

08-10-18

20.00

Bingo

Dorpshuis

09-10-18

10.00

Ontmoetingsdag KBO

Kerk- Dorpshuis

09-10-18

20.00

Creatief met Marije

VrouwActief

12-10-18

20.00

Kaartavond

Blesruiters

16-10-18

20.00

Kaartavond Klaver '86

De Gouden Leeuw

19-10-18

20.00

Kaartavond

Stompwijk '92

18-10-18

14.00

Kaarten, Rummikub

Stompwijk- Zoeterwoude

27-10-18

20.15

Kaartavond Stichting Amigos

Kantine Stompwijk '92

28-10-18

14.00

Sound sixties

Dorpshuis

30-10-18

20.00

Kaartavond Klaver '86

De Gouden Leeuw

02-11-18

20.00

Algemene ledenvergadering

Stompwijk '92

02-11-18

20.00

Kaartavond

Blesruiters

06-11-18

20.00

Kaartavond Klaver '86

De Gouden Leeuw

12-11-18

20.00

Bingo

Dorpshuis

13-11-18

20.00

Filmavond in bioscoop De Bles

VrouwActief

20-11-18

20.00

Kaartavond Klaver '86

De Gouden Leeuw

23-11-18

20.00

Kaartavond

Blesruiters

27-11-18

10.00

Sinterklaasviering KBO

Dorpshuis

30-11-18

20.00

Kaartavond

Stompwijk '92

04-12-18

20.00

Kaartavond Klaver '86

De Gouden Leeuw

10-12-18

20.00

Bingo

Dorpshuis

11-12-18

20.00

Lekker eten, thema …land?

VrouwActief

14-12-18

20.00

Kaartavond

Blesruiters

18-12-18

20.00

Kaartavond Klaver '86

De Gouden Leeuw

20-12-18

10.00

Kerstviering KBO

Kerk- Dorpshuis

28-12-18

20.00

Kaartavond

Stompwijk '92


Dorpsketting nr. 2446  
Dorpsketting nr. 2446  
Advertisement