Page 1

Wijk-WandelingKetting Weekblad de Dorpsketting

Datum: 16 april 2018 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopij inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Tarieven extra kleur: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2426

Trees, Yvon, Jeanette, Wilma, Marianne, Petra en Leo Ria, Gerda en Annemarieke Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk Maandag tot uiterlijk 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend -avond: 071-5801604/rest 5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, ingezonden etc… €5,50 1/8p, €11,00 ¼p, €22,00 ½p, €33,00 ¾p, €44,00 1/1pagina €7,50 1/8p, €15,00 ¼p, €30,00 ½p, €45,00 ¾p, €60,00 1/1pagina Tekst + geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N. 88 Leidschendam-Voorburg: 0900-8844

In deze Dorpsketting Kerk Amigos Palmpasen Adriaan Hilgersom Benefiet Sponsorloop school Adviesraad VrouwActief april Bibliotheek Bedankt Sport Kantinedienst Eigenaar kortebaner Gemeente Toerclub

Oplage: 984

2 5 7 7 8 9 10 13 14 15 16 19 21 22 28

Spreuk van de week: Je kunt beter naast elkaar wandelen, dan over elkaar heen lopen (Stuart Westmorland)


-2Berichten- RK Parochie Kerk H. Laurentius Stompwijk Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 06 22 02 76 68. Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604. Buiten openingstijden antwoordapparaat. Kerk website :www.hlaurentius.nl Pastoor: W. Broeders tel. 06 27 14 01 17 Email: w.p.l.broeders@gmail.com Spreekuur op afspraak Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Website: www.hlaurentius.nl Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Weekvieringen in de RK Parochiekerk H. Laurentius: Zaterdag 21 apr. 19.00 uur Woord en Gebed viering, m.m.v. E.M.S. koor Voorganger: Marianne Turk Zondag 22 apr. 11.00 uur Woord en Gebed viering met samenzang Voorganger: Marianne Turk Misintenties zaterdag 21 apr.: Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie, fam.de Jong- v.d. Poel, Jan v. Rijn, Elly Bennis- v. Marwijk, Thijs Klijn, Piet Janson, Nel v. Santen– Heemskerk, Wil Groen in ’t Woud- Waaijer, Cornelis v. Boheemen, Henk Boon, Hans Heemskerk, Annie de Winter- v. Leeuwen, Huub v. Santen, Louis Soonius, Willibrord Luiten, Fred Rosier, Alie v. Veen- Otto, Toos de Bruinv.d. Hoeven, Toon van Geijlswijk, Cor van Oosten, Annie v.d. Poll- Kester, Rika Beukers- v. Santen, Jozina de Groot– den Elzen Misintenties zondag 22 apr.: Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie, Leen en Josien Olsthoorn- Lourens, Nico v. Boheemen, Piet Janson, Nel v. Santen– Heemskerk, Wil Groen in ’t Woud- Waaijer, Cornelis v. Boheemen, Henk Boon, Hans Heemskerk, Annie de Winter- v. Leeuwen, Huub v. Santen, Louis Soonius, Willibrord Luiten, Fred Rosier, Alie v. Veen- Otto,


-3Toos de Bruin- v.d. Hoeven, Toon van Geijlswijk, Cor van Oosten, Annie v.d. Poll- Kester, Rika Beukers- v. Santen, Jozina de Groot– den Elzen Kerkhulpen Zaterdag Zondag

21 april 22 april

Koster Peter Hilgersom Peter Hilgersom

Lector Nel Klijn

Het secretariaat

EMS Eigentijdse viering Het thema van deze viering is: ‘Hart hebben voor elkaar’ Jezus zegt in het evangelie”: “Ik ben de Goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. We moeten omzien naar elkaar”! Datum: Zaterdag 21 april Tijd: 19.00 uur H. Laurentius Stompwijk

Data fietskring 2018 Het mooie weer lokt om de fiets weer te voorschijn te halen en mee te gaan met de fietskring! Iedereen kan mee, met of zonder elektrische fiets. De afstanden zijn van 25-30 km. en het gemiddelde ligt ongeveer op 15 km/ uur. Halverwege drinken we dan gezellig ergens een kop koffie/thee. De eerste keer is woensdag 25 april. Annie van Rijn U kunt de onderstaande data alvast in uw agenda bijschrijven: Woensdag Donderdag Woensdag Donderdag Woensdag Donderdag Woensdag Donderdag Woensdag Donderdag Woensdag Donderdag Woensdag Donderdag

25 10 23 7 20 5 18 2 15 30 12 27 10 25

april mei = (Hemelvaart... wordt er niet gefietst) mei juni = KBO fietstocht juni juli juli augustus augustus augustus september september oktober oktober


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes Shoarmapakket met saus en broodjes 500 gram â‚Ź 7,95

Lente steak 3 stuks

â‚Ź 6,95

Dorpsstraat 31 Tel.: 071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-5-

Maria-fans opgelet! “Maria bewaarde alles in haar hart”, lezen we in de bijbel. Voor alle liefhebbers van Maria en met name de liefhebbers van Marialiederen iets om alvast goed in de agenda te bewaren. Op zondagmiddag 6 mei kunt u vanaf half 4 in de Laurentiuskerk genieten van de Muzikale Rozenkrans. Samen met drie koren gaan we volop Maria-liederen zingen. De meeste heel bekend, maar sommige ook om heerlijk naar te luisteren. Bij de bekende liederen mag iedereen natuurlijk meezingen. We hopen op een volle kerk zodat Maria op een eigentijdse manier, weer eens ouderwets in het zonnetje gezet kan worden. Namens de organisatie, Marianne Turk

15 jaar Stichting Amigos! Stichting Amigos bestaat dit jaar 15 jaar en dat willen we met al onze 'amigo' (vrijwilligers, donateurs en andere betrokkenen) op een bijzondere manier vieren. Onder het genot van een drankje, een hapje en traditionele Boliviaanse muziek van 'Los Masis' krijgen we een beetje Bolivia in het Dorpshuis van Stompwijk! U komt toch ook naar dit feestelijke jubileum concert! Save the date!! Zondag 13 mei vanaf 16 uur!! Meer informatie krijgt u binnenkort.

Nieuws van Stichting Amigos De opbrengst van de statiegeldbonnen actie in de COOP was in de maand maart: € 56,55 Iedereen hartelijk bedankt! GRACIAS! Lia de Jong-Zwetsloot, Stichting Amigos


Een reactie op Palmpasen Bij het begin van Palmpaasfeest kwam er een hele rij kinderen de kerk in vooraf gegaan door Pastoor Broeders, met mooi versierde stokken. Een vrolijk gezicht. Onder de H. Mis mochten ze ook door de paden lopen, om het zwaaien met de palmen uit te beelden. Ook Greet Kerkvliet kreeg na de H. Mis een mooie stok (door de kinderen van de fam Luk, van de Meerlaan) waar wel het een en ander aan ontbrak. Maar tot haar verbazing werd het ontbrekende ‘s middags alsnog thuis gebracht. Persoonlijk door Bas zelf. Met dit berichtje wil ik jullie hiervoor bedanken, vooral namens Greet. Groetjes, Lau van Santen

Adriaan Hilgersom in een Haags lappenmandje… Het was nog niet eens vrijdag de 13e dat Adriaan thuis van de trap af viel. “Gelukkig” met veel geraas zodat de buren het lawaai hoorden en even poolshoogte gingen nemen. Door de brievenbus werd duidelijk dat er hulp nodig was. 112 gebeld en de politie en ambulance kwamen aangesneld. Aanvankelijk leken het nog gekneusde ribben, maar deze bleken later toch gebroken, een ingeklapte long, een behoorlijke hoofdwond en hij heeft een flinke hersenschudding. Adriaan staat al jaren klaar voor de Stompwijkse gemeenschap en kostert ook na zijn pensioen onverminderd voort. Laten wij nu eens klaar staan voor hem en een kaartje sturen naar: HMC Westeinde, Afd. Longgeneeskunde C6A, t.a.v. dhr. A.G. Hilgersom, Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag Met aandacht groeit alles, wellicht bloeit Adriaan ook weer snel op. Petra Oliehoek- van Es


-9-

Sponsorloop voor ‘Stompwijk helpt kinderkankeronderzoek’ Op vrijdag 20 april houden wij, tijdens onze sportochtend, een sponsorloop voor het goede doel! Het geld dat wij hiermee ophalen gaat naar het benefiet ‘Stompwijk helpt kinderkankeronderzoek’ dat op 20 mei plaatsvindt. Al onze leerlingen gaan enorm hun best doen om zo veel mogelijk geld in te zamelen en het kan zijn dat ze ook bij u aan de deur komen om te vragen of u wilt sponsoren. Wij hopen op een mooi eindbedrag! Kees Jan Visser, Maerten van den Veldeschool

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Verkeersexamen voor basisschoolleerlingen Leidschendam-Voorburg Ruim zeshonderd leerlingen van 17 basisscholen in Leidschendam -Voorburg gaan donderdag 12 en vrijdag 13 april op voor hun praktisch Verkeersexamen, georganiseerd door de scholen en ondersteund door de politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Kinderen kwetsbaar in het verkeer Afgelopen jaren was er opnieuw een stijging van het aantal verkeersdoden en -gewonden. Nog altijd zorgt het verkeer voor teveel jonge verkeersslachtoffers. De scholen, politie en gemeente werken er daarom hard aan om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan het praktisch Verkeersexamen. Laten zien wat je kunt Kinderen die eerder geslaagd zijn voor het schriftelijk Verkeersexamen, kunnen nu in de praktijk laten zien wat ze hebben geleerd. Zij volgen hiervoor een route door een deel van de gemeente en komen onderweg verschillende verkeerssituaties tegen. Langs de route letten diverse controleposten onder andere op het verlenen van voorrang en het aangeven van richting. Fietskeuring Leerlingen mogen alleen aan het praktisch Verkeersexamen deelnemen op een fiets die aan alle wettelijke eisen voldoet. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen over een veilige fiets beschikken, is voorafgaand aan het praktisch Verkeersexamen op enkele scholen een fietskeuring uitgevoerd door VVN. Daarnaast worden de fietsen bij de start gecontroleerd.


-10-

Nieuwe Adviesraad gaat aan het werk! Donderdag 12 april werd in een feestelijke vergadering afscheid genomen van de Adviesraadleden die niet meer verkiesbaar waren voor een nieuwe periode. De zaal in het Dorpshuis was goed gevuld met vertegenwoordigers uit de verschillende klankbordgroepen, politieke partijen, gemeentebestuur en overige belangstellende bewoners. Tegen half negen deed burgemeester Tigelaar de ambtsketting om, wat het teken was om met het officiële gedeelte te beginnen. Interim-voorzitter Stef Verburg opende de vergadering en heette een ieder welkom. In een kort overzicht verwoordde hij met welke projecten de adviesraad de afgelopen zittingsperiode te maken heeft gehad en nog heeft. Met name de doorlooptijd – “wat duurt het toch allemaal lang” – is iets waar de Adviesraad, maar eigenlijk iedereen wel, erg veel moeite heeft. Je moet daar als Adviesraad lid tegenkunnen en een lange adem hebben. De samenwerking is altijd prima geweest. Yvonne van Boheemen nam ook kort het woord. Zij kon vanwege een nieuwe functie in de gemeente Zoetermeer de voorzittershamer van en de zitting in de Adviesraad niet meer combineren. Zij dankte in het bijzonder alle adviesraadleden voor de erg prettige samenwerking en geeft de adviesraad, die vooral als een hecht team samengewerkt hebben, een groot compliment. Zij memoreerde de 4 pijlers nog even waarop en waaraan de afgelopen periode gebouwd is: “Wonen, Werken, Welzijn en Wegen” en hoopt dat de nieuwe Adviesraad hier op door kan bouwen. Hierna kwam burgemeester Tigelaar aan het woord. Met veel enthousiasme en humor werden de aftredende adviesraadleden bedankt en voor ieder was er een persoonlijk woord en een prachtige bos bloemen. Van begin tot eind respectievelijk 12, 8 en 4 jaar adviesraad. Als eerste Ursula van der Voort, die zoals ze zelf zei 10 jaar lang met heel veel plezier dit werk heeft gedaan en erg veel heeft geleerd. Jammer genoeg heeft ze zich de laatste 2 jaar niet volledig in kunnen zetten. Ze bedankte de Raad voor hun begrip hiervoor.


-11Ank van der Poel, had niet zoveel ervaring met schrijven en computers en toch heeft ze de laatste 4 jaar het secretariaat ingevuld. Een zware baan vond ze zelf, waar ze erg veel van geleerd heeft. Adrie van Santen stopt omdat hij voor politiek, heel eerlijk gezegd, niet in de wieg is gelegd. Maar als je het niet probeert weet je het niet. Wel de vrolijke noot altijd. Hij gaf zelf een afscheidscadeautje in de vorm van pakjes drop: “Straatklinkers en Zoethoudertjes”, waarmee hij de lachers – waaronder de burgemeester zelf – op ludieke wijze op zijn hand kreeg. Tenslotte Marco Mooijman, die 4 jaar lang het Wilsveen vertegenwoordigd heeft en zich ook niet zo in de politiek ziet. Nadat de oud-leden in de zaal plaatsgenomen hadden, was het tijd om de nieuwe raad te installeren. De 2 zittenblijvende leden, Stef Verburg en Peter Zandbergen, worden vergezeld door de 4 nieuwe leden Patrick Luk (de nieuwe voorzitter), Leo Oliehoek (de nieuwe secretaris), Nicole van den Bosch -Muusers en Michel Guyt, die zich vooral ook breed willen inzetten. Zij gaan met zijn allen de komende 4 jaar de kar trekken. Voor iedereen had de burgemeester een kort woordje met een aanmoedigingsbloemetje. De nieuwe leden konden zich zelf ook even kort presenteren. Een ieder werd heel veel succes toegewenst. Tijdens het informele gedeelte, met een drankje en een nootje, werden nog vele ideeën uitgewisseld in het Dorpshuis. Namens de Adviesraad, Leo Oliehoek V.l.n.r. Patrick, Leo, Stef Michel, Nicole en Peter.


-13-

VrouwActief 10 april Jaarvergadering en genealogie

De Bles was deze avond een vergaderzaal en om acht uur precies werd de vergadering door voorzitster El geopend. Het verslag over de activiteiten werd door de secretaris voorgelezen zodat iedereen nog even terug gebracht werd naar wat er precies allemaal te doen geweest is het afgelopen seizoen. Daarna lag het financieel verslag ter inzage, met goedkeuring van de kascommissie bestaande uit Lenie Zuidgeest en Fieke Heemskerk. Bedankt voor jullie inzet. Volgend jaar wordt Lenie vervangen door Anja Halverhout. In het bestuur waren Lenie Lelieveld en Conny Lelieveld aftredend. Lenie had aangegeven er mee te willen stoppen en door het bestuur is Lenie Zuidgeest voorgedragen. Er waren geen tegenkandidaten, dus Lenie welkom in het bestuur en Leny Lelieveld bedankt voor jouw inzet de afgelopen jaren. Gelukkig blijf je wel lid van VrouwActief. Conny heeft zich herkiesbaar gesteld en alle leden hadden hier volop vertrouwen in. Bij de rondvraag was er een complimentje van Fieke voor de secretaris omdat iedereen zo goed op de hoogte gehouden wordt via de e-mail. Verder was er niet zo heel veel te melden en na het uitdelen van de folder met de activiteiten van het nieuwe seizoen werd de vergadering afgesloten. Aansluitend begon Truus Knijnenburg van Stichting Oud Stompwijk met haar presentatie van genealogie oftewel stamboomonderzoek. Via een power point presentatie liet zij alle facetten zien die er maar zijn om een duidelijk beeld te krijgen van zo'n stamboom. Het was leuk om te zien hoe je via familiewapens, paleografie (oudschrift) en het zoeken in archieven een steeds uitgebreidere stamboom kunt maken. Truus had een mooi voorbeeld gemaakt en er zaten wel wat familieleden in de zaal die niet eens zo heel ver weg connectie met elkaar hadden. Ga je heel ver terug dan zijn we natuurlijk bijna allemaal familie. Iedereen kreeg een handleiding mee naar huis, die zijn ook voor mensen die erin geïnteresseerd zijn te koop voor € 1,-bij Oud Stompwijk. Na een leuke en leerzame quiz over Stompwijk bleef er nog even tijd om een deel van de oude film (ook nog te koop bij Oud Stompwijk) over Stompwijk met elkaar te bekijken. Hij duurde helaas te lang om hem helemaal af te kijken, maar wie weet kunnen we het op een andere avond nog eens te voorschijn halen. Truus bedankt voor jouw mooie presentatie en inzet, we hebben er van genoten en hingen allemaal aan jouw lippen. We hebben een leuke, leerzame avond gehad. Volgende maand gaan we kaasjes maken bij het Geertje. Opgeven kan nog! Op 8 mei om 19.15 bij het Geertje, kosten € 15,-. Bestuur VrouwActief, Ria Luiten


-14-

Gezocht: Vrijwilliger uitleenpunt Stompwijk

Voor de locatie Dorpshuis— Stompwijk, zoeken wij per direct een vrijwilliger. De Bibliotheek aan de Vliet is een resultaat- en klantgerichte bibliotheek met vijf locaties in de gemeente Leidschendam-Voorburg en in de gemeente Rijswijk. Met een professioneel team en efficiënte bedrijfsvoering levert zij bibliotheekdiensten aan de inwoners van beide gemeenten, scholen en instellingen. Daarbij staat ondernemerschap hoog in het vaandel en wordt ingezet op het verstevigen van samenwerkingsverbanden met culturele-, maatschappelijke- en onderwijsinstellingen. Wat ga je doen? Helpen bij het zoeken en reserveren van boeken, boeken uitlenen, innemen en opruimen. Wat verwachten we van jou? Een gastvrije houding, enige computerervaring en beschikbaarheid op één van de volgende dagen: dinsdag van 10:30 – 12:00 uur vrijdag van 09:30 – 11:30 uur Wat bieden wij? De mogelijkheid om je steentje bij te dragen aan de voorzieningen in de gemeente Stompwijk, sociale contacten en een gezellige werksfeer. Heb je interesse? Meld je dan aan bij Riet Jongejan, teamleider van de locatie Leidschendam: rjongejan@bibliotheekaandevliet.nl. Voor vragen kun je bellen met: 070 – 240 0 250.

Te Koop:

mooie Yamaha FZ6n met diverse extra opties, 600cc/100 pk, bj. 2004, 38.900 km, Incl. originele onderdelen, paddockstandaard, accudruppellader €3400,— Tel.: 06—51510815


Bedankt!

-15-

In de afgelopen weken hebben de bezorgers de vrijwillige bijdrage voor het lopen van de Dorpsketting bij u opgehaald. Het was weer een mooi bedrag, € 3160,- Namens de bezorgers hartelijk dank hiervoor! Zoals gebruikelijk werd het tellen van de vrijwillige bijdrage bij iemand thuis gedaan. Deze keer was dat bij Wilma van Es. Haar jonge hond was tijdens het tellen eigenlijk verdacht rustig. Hij lag onder de tafel met een envelop met inhoud en was deze heerlijk aan het wegkluiven. Gelukkig kon het biljet tijdig gered worden en na enig plakwerk kan deze weer gebruikt worden. En van het ene verhaal val je dan in het andere, dat te leuk is om niet te vermelden. Het was ver in de vorige eeuw dat boeren hun vee handje klappend verkochten en dan liefst in contacten. Het was op zo’n ochtend dat een boer langs de Vliet net zo’n hulphond had als Wilma. Maar deze Fikkie lag te kluiven op biljetten van duizend gulden! Ik ben er niet bij geweest, maar ik kan de paniek, zelfs jaren later nog, indenken. Het brave hondje werd meegenomen naar de, ik denk de veearts, want een dierenarts was voor watjes, lees kleine huisdieren! Hier kreeg Fikkie een braakmiddel. Het braaksel werd opgevangen in een grote rode boeren zakdoek, de natte weke biljetten kwamen er in een balletje uit en werd op de kachel te drogen gelegd en daarna naar de bank gebracht. Daar vroeg men de stukjes zoveel mogelijk zelf aan elkaar te puzzelen. Het hele bedrag is vervolgens netjes vergoed. Petra Oliehoek- van Es

Vrijmarkt voor kinderen op Koningsdag Op Koningsdag organiseren we van alles voor onze jongste dorpsgenoten. We starten de dag met het maken van een lange slinger waarmee we De Bles versieren. Daarover volgende week meer. Dan gaan we snel van start met een vrijmarkt in de Brasserie voor kinderen. De eerste 5 tafeltjes zijn al gereserveerd. Tafeltjes zijn te reserveren door even De Bles binnen te lopen, te bellen of een mailtje te sturen naar: koningsdag@debleshoreca.nl. Per deelnemer krijg je een tafel van ca. 80x160 cm tot je beschikking. Tijdens de vrijmarkt spelen we ieder uur kinderbingo voor leuke kleine prijsjes. We hebben een springkussen, er kan geknutseld worden en we sluiten af met een competitie Mario Kart op het grote scherm. Ook hebben we puzzelwandeltochten uitgestippeld voor het hele gezin. Afhankelijk van de leeftijd van de kleintjes hebben we verschillende tochten van verschillende afstanden.


Wedstrijdprogramma Voetbal Senioren Team

WAAR Tegenstander Vertr. Aanv. Zaterdag 21 april DWO 8 Zat 1 Uit 11:45 12:45 Zondag 22 april Warmunda, SV 1 Zon 1 Thuis 14:00 Quick 3 Zon 2 Thuis 10:30 VCS 3 Zon 3 Uit 11:00 12:00 DHC VE1 Zon VE Thuis 10:00 Bernardus VR2 Zon VR Thuis 14:00 Aanwezig namens het bestuur: Marc Tilburg Dinsdag 24 april Ter Leede 1 Zon 1 Uit 20:00 Jeugd Woensdag 18 april Gr.WII VAC JO13-7 18:00 19:00 JO13-2 Uit Nieuwerkerk JO9-8 JO9-3 Thuis 18:00 Donderdag 19 april SJC JO13-3 JO13-3 Uit 17:30 18:30 Zaterdag 21 april SJZ JO19-1 JO19-1 Thuis 14:30 TOGB JO17-7 JO17-1 Uit 12:15 13:15 SJZ JO15-1 JO15-1 Uit 11:30 12:30 DWO JO15-5 JO15-2 Thuis 11:00 SJZ JO13-2 JO13-1 Thuis 9:00 RKDEO JO13-5 JO13-2 Uit 12:15 13:15 DoCoS JO11-2 JO11-1 Uit 9:00 10:00 Oosterhm JO11-2 JO11-2 Thuis 9:45 Wilhelmus JO11-7 JO11-4 Thuis 8:45 TAVV JO9-2G JO9-1 Uit 9:30 10:30 DWO JO9-3 JO9-2 Thuis 8:45 SEV JO9-3 JO9-3 Thuis 8:45 RKAVV JO9-6 JO9-4 Uit 8:00 9:00 Zondag 22 april Meerburg JO19-2 JO19-2 Uit 11:00 12:00 HVV JO11-5 JO11-3 Uit 9:30 10:30

Team

Scheids

T. Dogterom R. Stoekenbroek M. Tilburg

LAV-cup Uitslagen gespeelde wedstrijden Senioren DSVP 6 Stompwijk Zon 1 Stompwijk Zon 1 Stompwijk Zon 2 Gr.WII VAC 5 Stompwijk VE1 NSV '46 VR1

Stompwijk 1 Rijnland 1 Foreholte 1 (LAV-cup) WIK 2 Stompwijk Zon 3 ODB VE4 Stompwijk VR1 Jeugd

4 6 2 0 0 6 1

-

5 3 1 3 1 8 8

Stompwijk JO19-1 Stompwijk JO19-2 Stompwijk JO17-1 Stompwijk JO15-1 Rijnvogels JO15-2 Stompwijk JO13-2 RVC '33 JO13-2 VVSB JO13-4 HVV JO11-4 RKAVV JO11-3 Stompwijk JO11-3 Zoetermeer JO11-5 Stompwijk JO9-1 Stompwijk JO9-2 SVC'08 JO9-5

Valken'68 JO19-1 HBS JO19-4 Floreant JO17-2 Forum Sport, JO15-2G Stompwijk JO15-2 Forum Sport JO13-6 Stompwijk JO13-3 Stompwijk JO13-3 Stompwijk JO11-1 Stompwijk JO11-2 Haagse Hout JO11-4 Stompwijk JO11-4 Kickers'69 JO9-1 BSC '68 JO9-3 Stompwijk JO9-4 Zaal

3 1 3 3 5 1 6 6 2 6 2 8 5 9 5

-

1 0 1 3 2 4 3 2 8 3 2 2 0 7 1

Honselersdijk 2 Stompwijk 2 Stompwijk 3 SEV 2 Leiden 2 Oosterheem VR1 Stompwijk VR3

Stompwijk Stanga 4 LSVV'70 4 Stompwijk Stompwijk Stompwijk Lugdunum

6 3 4 4 3 2 7

-

9 4 5 5 5 2 2

WAAR Tegenstander Tijd Sportterrein Vrijdag 20 april

1

4 5 VR2 VR5

Scheids

Heren 2

Uit

zvv Den Haag 7 20:00 Leidschenveen (DH) Maandag 23 april

N. Guergouri

Heren 2 Heren 3 Dames 2 Dames 3

Thuis Uit Uit Thuis

Leiden 1 19:00 Meerhorst Lugdunum 5 19:00 Zijl, de RKAVV VR2 19:00 Kastelenring (L'dam) Delft VR2 20:00 Meerhorst Vrouwen (7 tegen 7) Vrijdag 20 april

J. van Essen D. Dobrnjac

VR (7-7) VR (7-7) VR (7-7)

Uit Uit Thuis

Cabauw VR18+1 BSC '68 VR18+1 FC Lisse VR18+1

20:00 Sportpark Ter Specke 20:30 Sportpark Ter Specke 21:00 Sportpark Ter Specke

J. van Essen


Wedstrijdprogramma Handbal Zondag 22 april 2018 DS1 DBJ1 DCJ1 DCJ2 DDJ1 DEJ1 DEJ2 DFJ1 DFJ2

thuis uit uit uit uit thuis uit uit thuis

Oliveo 2 Foreholte DIOS 2 Schipluiden Hillegom Schipluiden Gemini 4 VELO Hellas 4

12.00 13.30 09.30 13.00 10.20 10.00 13.55 10.20 11.05

Haasbroek Elstgeest DIOS Den Hoorn Keenenburg De Zanderij Haasbroek Oosterpoort VELO Haasbroek

Hanneke

Elina/ Milenka

Coach

4484 5396 11536 11405 11437 11427 11501 11453 11373

Balsponsor

Bij de wedstrijd Stompwijk'92 tegen Warmunda van zondag 22 april is Fontein Elektrotechniek de balsponsor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Kanoseizoen begonnen! Het nieuwe kanoseizoen is op 2 april begonnen. Vanuit het clubhuis aan de Aziëweg gingen de kanoërs via de vaart bij geitenboerderij ’t Geertje en via de oude Aa naar de Vlietlanden in Voorschoten en weer terug. Het nieuwe seizoen begint altijd met kleine tochten om conditie op te bouwen en technieken te verbeteren zodat in de zomer de mooie toertochten gemaakt kunnen worden. Kanovereniging De Sprinters is een levende vereniging en heeft een vol programma in 2018. De Rottemeren, Rokkeveen, Oosterschelde, Tiengemeten en het Westland staan aankomende maand op de kalender. Daarna worden tochten georganiseerd naar Vlieland en Venetië. Nieuwe leden schrijven zich nu al in voor 2018 en ook dit jaar organiseren wij een KanoKennismakingsCursus voor nieuwe leden. Heeft u ook interesse? Neem dan contact op met info@zkvdesprinters.nl. U kunt ook eens langskomen op de clubdagen om de sfeer te proeven. Vanaf deze week is het clubhuis geopend op elke woensdagavond en u kunt ons vinden aan de Aziëweg tegenover parkeerplaats 2.


Kantinedienst

-19-

Niet zo lang geleden werd er tijdens de aerobic bij iemand een beroep gedaan om 1 x in de 4 weken een kantinedienst te draaien. Dat zette mij aan het denken en ik wilde het weleens proberen. Zo gezegd, zo gedaan en afgelopen zaterdag was het zover, mijn eerste kantinedienst. Vroeg uit de zaterdagse veren, wat een bedrijvigheid was het daar. Boodschappen waren al gedaan door nog vroegere vogels. Verse broodjes, eieren, komkommer en tomaten, vleeswaren. Alles vers uit de super. Het grote veld is opgesplitst in kleinere velden. Nu weet ik waar de term spring-in-‘t-veld vandaan komt. Er zijn scheidsrechters, lijnrechters en begeleiders en dat allemaal om de jeugd lekker te kunnen laten voetballen en sporten. In de sporthal wordt gegymd en gejudood. De koffie geurt en de eitjes staan al te koken. Een deel van de ouders schaart zich in de kantine met zicht op de zaal en wisselen de nieuwtjes uit en ander deel staat langs de lijn en neemt de koffie mee naar buiten. Lijsten liggen klaar met de teams die vandaag thuis spelen, muziekje op de achtergrond. Teams worden ontvangen en wegwijs gemaakt, wie in welke kleedkamer zit en ja daar zijn overal handjes voor nodig. Ik werd er een beetje door overdonderd, wat een hoop werk is dit eigenlijk. Ieder maakt onderdeel uit van de schakel om het geheel draaiende te houden. Het is een goed geoliede machine die vereniging van ons. Als je ook een schakel wilt zijn en wat wil betekenen voor de club kijk dan eens op de site, kantinemedewerkers kunnen ze altijd gebruiken en volgens mij ook de maandagochtend schoonmaakclub. Ook daar gezelligheid en het motto vele handen maken licht werk. Dat laatste geldt voor elke organisatie, want ook de kerk heeft altijd werk. Petra PS nog wat info van de site van de gemeente, die dit financieel toejuicht. Vrijwilligersvergoeding na pensioen Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd en doet u vrijwilligerswerk? Dan kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen van maximaal € 150 per maand. Bel 14 070 voor meer informatie. Voorwaarden

U doet minstens 4 uur per maand vrijwilligerswerk bij een erkende organisatie. Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. Als u van de organisatie ook een vergoeding krijgt, trekt de gemeente dat bedrag af van de gemeentelijke vergoeding.


-21-

Iedereen kan komend seizoen eigenaar zijn van een kortebaner

Iedereen die de komende maanden van plan is om een bezoek te brengen aan één of meerdere kortebanen, kan als eigenaar van een paard langs het hek staan. De website Kortebaandraverijen.nl is een uniek project gestart waarbij honderd liefhebbers op een laagdrempelige manier kunnen ervaren hoe het is om met een eigen paard deel te nemen aan de kortebaan. Vanaf nu is het mogelijk om je op te geven. Kortebaandraverijen.nl huurt het komende seizoen het paard Emi van Jip van eigenaar Jan Beemsterboer. Caroline Aalbers, professioneel trainster en pikeur uit Callantsoog, gaat de merrie trainen voor het sprintwerk. Honderd liefhebbers kunnen meedoen met het project. Zij betalen € 100,— exclusief BTW en mogen zich het gehele seizoen (tot en met 31 oktober) mede-eigenaar noemen. Zij beleven extra veel spanning en wellicht mooie momenten langs de baan. Helemaal bijzonder is het wanneer Emi van Jip ook in actie komt op zijn of haar thuiskortebaan! Progressie Helemaal nieuw is Emi van Jip niet op de kortebaan. Vorig jaar heeft ze twee keer deelgenomen met Rob de Vlieger op de sulky. In zowel Schagen als Enkhuizen werd ze in de eerste omloop uitgeschakeld. Ze bleek echter trouw en een gemakkelijke starter. Aalbers heeft goede hoop dat de merrie met specifieke kortebaantraining en meer ervaring progressie kan maken. Kortebaandraverijen.nl wil met de huur van Emi van Jip twee vliegen in één klap slaan. De publieke belangstelling voor de kortebaansport is de afgelopen jaren flink toegenomen, het aantal paarden en eigenaren neemt echter af. Met dit project hoopt de redactie honderd liefhebbers op een laagdrempelige manier te laten ervaren hoe het is om eigenaar van een kortebaner te zijn. Bovendien heeft de sport er met Emi van Jip één deelnemer bij. Aanmelden Meedoen kan door je op www.kortebaandraverijen.nl aan te melden als Super Vriend. De kosten bedragen 100 euro exclusief BTW. Je maakt dan tevens gebruik van alle voordelen die de Vrienden en Vriend Plusleden van de website krijgen zoals deelname aan de tipcompetitie, video’s van de koersen per mail en een uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag. Mathieu Hilgersom


-22Maatregelenpakket voor verminderen verkeer op Vlietbruggen Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg heeft van de begeleidingsgroep ‘Benutten zoals bedoeld’ een samenhangend pakket aan maatregelen in ontvangst genomen, dat de drie historische bruggen over de Vliet ontlast van doorgaand verkeer en de leefbaarheid en de veiligheid rondom de Vlietbruggen bevordert. Het college dankt alle leden van de begeleidingsgroep hartelijk voor het advies en spreekt waardering uit voor de tijd en energie die zij erin hebben gestoken. Naar aanleiding van dit advies heeft het college zich uitgesproken over de verschillende maatregelen. Dynamisch systeem • Het Damplein krijgt een verkeersplateau; het schetsontwerp wordt in over leg met omwonenden uitgewerkt. Voor de zomer ligt er een voorstel bij de raad. • Gelet op de complexiteit van het Kwadrant wordt invoeren van eenrich tingsverkeer op de J.S. Bachlaan en de Oude Trambaan nader onderzocht; eind 2018 krijgt de raad een nader voorstel. • Bij de Wijkerbrug wordt de zuidkant van de Wijkerlaan en de Rembrandt laan uitgevoerd als 30 km-weg met aandacht voor de entree van de school. In overleg met omwonenden wordt de uitwerking voortvarend op gepakt; eind 2018 ligt er een eindvoorstel bij de raad. • De DRIP’s (dynamische routeinformatiepanelen) die als proef langs de Noordsingel en Veursestraatweg hebben gestaan, hebben een gunstige werking gehad. Het college wil dit dynamisch verkeersinformatiesysteem invoeren voor de zuidelijke Sluisbrug, de Wijkerbrug en de Kerkbrug. Voor de zomer ligt er een uitgewerkt voorstel met de plaatsen waar een DRIP komt te staan. Onderzoek selectieve toegang • In overleg met belanghebbenden wordt nader onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van de verschillende systemen die selectieve toegang regelen; na de zomer rapporteert het college over de voortgang en de eerste uitkomsten van dit onderzoek. • Voor landbouwverkeer zijn geen alternatieve routes voorhanden. Het colle ge zoekt de oplossing in overleg met vervoerders in andere manieren van vervoer. • Het college kijkt per maatregel naar de mogelijkheden om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden. • Het volume aan goederen is te klein om alleen voor Leidschendam- V o o r burg een alternatieve vorm van distributie op te zetten. Het college onder zoekt met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) of dit op regio naal niveau is te realiseren. Samenhangend pakket De begeleidingsgroep ‘Benutten zoals bedoeld’ heeft ruim een jaar lang zeer intensief gewerkt om tot een samenhangend pakket aan maatregelen te komen, waarmee de verkeersdruk op de drie Vlietbruggen vermindert en de


-23leefbaarheid en de veiligheid verbeteren. De begeleidingsgroep, waaraan betrokken bewoners en ondernemers deelnemen, heeft haar advies aan het college van B&W uitgebracht. De begeleidingsgroep is verdeeld over het toepassen van selectieve toegang; over de overige maatregelen is zij unaniem positief.

Natuurwandeling Vlietland Het is nu volop lente. De vogels maken er met hun gezang een echt concert van! Samen met IVN gidsen kunt u ontdekken hoe de zang is van roodborstje, winterkoning, tjif tjaf en nog een aantal andere vogels. Ga mee op zondag 22 april. Start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Kniplaan (bij de brug over de A4). De wandeling duurt ca. 1 1/2 uur en deelname is gratis. Info tel. 3271490. Tot ziens, Corry van Leeuwen

Fonds 1818 investeert in stichtingen die financiële noodhulp bieden Dit jaar viert Fonds 1818 dat haar rechtsvoorganger, de Nutsspaarbank van ’s-Gravenhage e.o. 200 jaar geleden is opgericht. Deze bank maakte het voor mensen met een kleine portemonnee mogelijk om te sparen door een bankrekening te openen. Daarmee wilde de Nutsspaarbank de armoede bestrijden. Financiële zelfredzaamheid en schuldenpreventie zijn nog steeds belangrijke thema’s voor Fonds 1818. Daarom ondersteunt het fonds onder andere aan Stichtingen Urgente Noden, Humanitas, SchuldHulpMaatje en het NIBUD. Uit de Rode Cijfers In het kader van het 200-jarig jubileum heeft Fonds 1818 het programma Uit de Rode Cijfers opgezet. Vier verkenners bevorderen in de regio de samenwerking tussen partijen die schulden en armoede proberen te voorkomen. Ze jagen de partijen aan om meer samenwerking te zoeken waardoor mensen in financiële problemen eerder geholpen worden. Fonds 1818 is jarig en trakteert Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in de regio Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden en de Duin& Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Fonds 1818 is jarig en trakteert in de hele regio. Bewoners met goede ideeën kunnen een jaar lang bij het fonds terecht voor advies, begeleiding en financiële ondersteuning. Fonds 1818 pakt ook uit met een festival, tentoonstelling, boek, televisieserie en het programma Uit de Rode Cijfers


-25-

Ga mee de wijk in!

Hoe zien inwoners hun wijk in 2040? En wat moet er gebeuren om daar te komen? Wat is het dat een wijk uniek maakt en kan dat een voorbeeld zijn voor andere plekken in de gemeente? Wat kan er beter of wat moet vooral zo blijven om, ook in de toekomst, prettig te kunnen wonen en werken in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hier over denken. Met de wijkverenigingen organiseert zij daarom in april wandelingen om met inwoners samen te bekijken en te bespreken wat belangrijk is voor de toekomst van de gemeente. Wanneer? Inwoners kunnen meewandelen op: Vrijdag 20 april, 15.00 tot 17.00 uur, Dorpshuis Stompwijk Toekomst De informatie die de gemeente ophaalt in de wijkwandelingen neemt zij mee in de Omgevingsvisie. Dit is een lange termijnvisie die gaat over de leefomgeving. Over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Over gezondheid en sociale voorzieningen. En hoe hier samen op de langere termijn mee te gaan. Werksessies Naast de wijkwandelingen kunnen inwoners ook deelnemen aan een werksessie op 14, 17 en 23 mei om hun visie te geven op de toekomst van de leefomgeving. Inwoners die hier graag aan willen deelnemen gaan naar www.ingesprekmetLV.nl voor meer informatie of melden zich direct aan via www.lv.nl/doemee.

VrouwActief mei.....kaasjes maken Op 8 mei sluiten we het VrouwActief seizoen niet af in de Bles, waar we dit jaar wel heel leuke, bijzondere avonden hebben beleefd, maar bij geitenboerderij het Geertje. Daar gaan we zelf, onder leiding van Marleen, kaasjes maken. Tussendoor krijgen we van Richard een rondleiding. Als er nog meer groepjes gevormd moeten worden vanwege het grote aantal vrouwen, dan kunnen we dit afwisselen met een kopje koffie of een drankje op het terras. Er is van alles te doen en te zien bij het Geertje. Jullie zijn welkom om kwart over zeven en we starten om half acht. Iedereen wordt verzocht met eigen vervoer te komen, de kosten zijn â‚Ź15,-p.p. en het kaasje mag je na afloop mee naar huis nemen. Je kunt je nog opgeven tot 23 april. Voor volgend seizoen is de folder inmiddels ook uitgedeeld. Hopelijk kunnen we jullie hiermee ook weer activeren om de tweede dinsdag van de maand deel te nemen aan onze VrouwActief avonden in de Bles. Ook nieuwe leden zijn welkom. Data zijn 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april en 14 mei. Bestuur VrouwActief, Ria Luiten


Schilderen, behangen en wandafwerking

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


-27(H)eerlijke en duurzame lentemarkt Tijdens de Wereld Fairtrade Dag op zaterdag 12 mei organiseert Wereldwinkel Zoeterwoude voor de 3e keer op het Dorpsplein in Zoeterwoude-Dorp een (h)eerlijke en duurzame lentemarkt van 10.30 uur tot 15.00 uur. Op zoek naar (h)eerlijke en duurzame producten? Dan is een bezoek aan de lentemarkt een aanrader. Naast de Wereldwinkel zullen o.a. ook Kaasboerderij van Veen, Leo’s drankenhuis, Sugar ’n Spice, Beebox, Salon Jij&Ik en het Graalhuis met een kraam op het Dorpsplein staan. Daarnaast is er ook dit jaar vanuit de Gemeente Zoeterwoude weer veel aandacht voor duurzaam bouwen, duurzame energie in en om het huis, afvalscheiding en regenwateropvang in versteende tuinen. Nieuw dit jaar zijn de Zoeterwoudse bijen en honing van Eelco Kelder en de handgemaakte bonbons van Pieter Windmeijer. Ook is het mogelijk om perkplanten op de lentemarkt te kopen. Het lentefestijn zal muzikaal worden omlijst door Ab (accordeon) en duo Sonero, Terraz zo en ook het Shantykoor de WeidePoort! Ook dit jaar ontbreken de jonge geitjes, aaibare konijntjes en paplammeren niet. Leuk voor de kinderen!

Oranje Feest Vrijdag 20 april, van 14.30 – 16.30 uur in EMMAUS, Bennebroekweg 2, Zoeterwoude dorp Tel. 088 2091000 Een feestelijke middag in het teken van Koningsdag Met: Rad van Avontuur met leuke prijzen Lekkers en ijsjes Hapjes en Drankjes De opbrengst wordt gebruikt voor activiteiten in Emmaus Nodig familie en vrienden uit, dan maken we er een mooi feestje van!


-28-

Toerclub Stompwijk De A en B gingen deze keer naar Hekendorp. De A1 was dit keer maar met een klein clubje. De meesten van onze groep hadden op zaterdag al de Amstel Gold Race gereden en sloegen nu een dagje over. Met z'n 5en vertrokken we via de Bovenmeer en konden bij het Noord-Aa zo instromen bij de A2 die van links kwamen. We dachten een stukje met ze mee te liften, maar dat was maar van korte duur. Al 200 meter verder werd van achter uit de groep geroepen dat er lek was bij de A1. Het wisselen van de band ging snel, maar bij het oppompen hadden wij onze eigen CO2 problematiek. Het pompje met patronen werkte niet zo goed, dus moest er een andere komen. Uiteindelijk lukte het pas met de 3e en waren er al patronen verspeeld. De route werd vervolgd via Alphen en Bodegraven en na ruim 40km waren we in Hekendorp, waar de A2 ons op het terras zat op te wachten, net als een groep uit Zoeterwoude. Binnen zat de B waar wij ook een plekje vonden. De bediening had het er maar druk mee en liep de benen uit het lijf om iedereen te voorzien. Voor de terugweg maakten we nog een ommetje via Stolwijk en Moordrecht en in strak tempo volgden we het wiel van Mark naar huis. Na zo'n 90km waren we weer terug Arno van Rijn De C1 Als ik het goed gezien heb waren er ook gisteren weer veel (60) fietsliefhebbers. De zon liet nog even op zich wachten, dat was jammer. Bij het tunneltje onder de N206 schrokken we van een loshangende kabel van het lichtnet! Dat vonden we een gevaarlijke situatie, dus werd 112 maar gebeld en die zouden er iemand op af sturen. Onze koffietent stond vandaag in Wateringen. Met ons groepje van 12 reden we richting de Kniplaan, maar nu de Stompwijkseweg klaar is pakken we die voor het eerst in jaren weer mee in onze route! Het rijdt inderdaad weer fantastisch. Daar werd Aad telefonisch op de hoogte gebracht dat het probleem met de loshangende kabel weer verholpen was. Onze route ging verder naar Leidschenveen, over de brug over de A4 en langs de Vliet naar Delft. Aad en Jan kozen een andere weg en wij volgden hun door een vernieuwd stukje Delft en komen ook uit bij de nieuwbouwwijk bij `t Haantje. Daarna een voor ons bekende weg en staan we om 10.15 uur bij De Bonte Haas. Daar werd ons verzocht om buiten plaats te nemen. Zo`n grote groep konden ze binnen niet meer kwijt! Allemaal in het hoekje gekropen en dat ging wel, maar de jasjes bleven nog aan. Het was soms een beetje fris, maar gelukkig kwam de zon er soms door. Ons al bijna zorgen makend, kwam ook de C2 veel later aangefietst met zijn 6en. Ze hadden een lekke band gehad en al een ommetje gemaakt. Ze zagen er verhit uit, dus het tempo was vast wat opgeschroefd!


-29Bij het verlaten van het restaurant was er volgens de bediening nog niet afgerekend, Corry liep even mee om het tegendeel te bewijzen en wees hun op het schoteltje met geld, wat de serveerster door de drukte nog niet in de computer vermeld had! Ook weer opgelost! Terug ging het door Den Hoorn naar Delft, alweer heel veel nieuwe huizen te bewonderen. Jan wist goed de weg en loodste ons langs Delft naar Pijnacker en Nootdorp en kwamen uit bij de Dobbeplas, een heel mooi stukje. Niet alleen maar nieuwbouwwijken, maar ook de natuur volgen we. Broedende zwanen en hier en daar jonge ganzen. Bij Intratuin haken Jan en Peter af en de rest in Stompwijk, waar we ruim 50 km. klokken, om 12.45 uur zijn wij ook thuis, na een heerlijke rit. Annie van Rijn De C2 vertrok met 6 fietsers en het was heel goed fietsweer. Het eerste stuk was het zelfde als vorige week en in Pijnacker kreeg een van ons een lekke band. Gelukkig dichtbij “oud” Stompwijkers die daar wonen en dus even ’n grote fietspomp gehaald. De heer des huizes hielp zelf ook even mee. Na zo’n twintig minuten was het klusje geklaard. Toen fietsten we achter Delft langs, de zuidkant richting Schipluiden, Het Woud en toen Wateringen voor de koffiestop bij de Bonte Haas met 32 km op de teller. Hier was het erg druk met lopers en heel veel fietsers. Voordat wij met de terug reis begonnen was het al rond half twaalf. Dus zo kort en snel mogelijk naar huis. De terug route ging richting Rijswijk, het Haantje en daar zochten we de Vliet op. Alsmaar het water volgen en vóór de Hoornbrug de Vliet oversteken en alsmaar volgen tot aan Leidschendam. Via de nieuw bestrate en vorige week geopende Stompwijkseweg, die goed is opgeknapt en lekker fietste, het laatste stukje naar huis en daar werd 52 km afgeklokt. Het verslag is namens Fried. Groet, Lia de Jong-Zwetsloot Aanstaande zondag gaat de clubrit voor alle groepen naar Lisse. Hopelijk kunnen we onderweg weer veel mooie bollenvelden bewonderen. We vertrekken weer om 9.00u vanaf het Klaverblad.

Parkeerplaats Stompwijk ‘92 Uw plaats voor het inleveren van: uw oud papier & oude kleding (de opbrengst komt ten goede aan onze vereniging)


Highlights (Folies) Kort haar € 49,00 Half lang € 59,00 Lang haar € 69,00 incl. Knippen - Serum - Drogen

Lekker even naar de kapper maar wel wanneer het u uitkomt. Dat kan bij Andrea’s Haarstudio alle behandelingen ook zonder afspraak. Gratis haal en breng service.

Wij knippen u ook thuis.

Iedere vrijdag 15 - 19 uur

Gesloten! Kapsalon is gesloten op Koningsdag

Vrijdag 27 april

www.andreashaarstudio.nl

op zaterdag 21 én zaterdag 28 april Autobedrijf Luiten Huyssitterweg 39 2266 HE Stompwijk tel. 071-5803157 fax. 071-5801522 email: info@autobedrijfluiten.nl K.v.K. Haaglanden nr: 27075447

Heren knippen € 17,50 Dames knippen € 20,00 Di - Wo- Do 09:00 - 17:30 Vrijdag 09:00 - 19:00 Zaterdag 08:30 - 16:00


Stompwijkse Popquiz: Tipje van de sluier Aanstaande zaterdag 21 april is het weer zover, tijd voor een avondje popquizen in Café de Gouden Leeuw. Deze week lichten we alvast een tipje van de sluier op. We gaan op een muzikale stedentrip over de hele wereld en komen daar meerdere jongens en meisjes tegen. Maar let op; loop niet te hard van stapel, want hardlopers zijn doodlopers. We duiken de kofferbak in en wie weet zingen we ook nog wat pop in je moerstaal. Vaste waardes als crypto-hits en 2in1 zijn ook weer van de partij en Rickrolled is terug van weggeweest. Kortom een quiz die weer alle muzikale kanten op gaat en dus voor ieder wat herkenbaars biedt. Zet de Stompwijkse Popquiz op zaterdag 21 april dus met grote letters in je agenda, trommel je vrienden bij elkaar en kom met een team van maximaal 5 personen voor een leuke muzikale avond naar het café van Ruud en José. Vanaf 19.30 uur kun je je team inschrijven in het café voor slechts € 5,00. Aanmelden kan ook al vooraf via een e-mail naar stompwijksepopquiz@kpnmail.nl of bij José aan de bar. We starten met de quiz om 20.30. Meer informatie over de Stompwijkse Popquiz is te vinden op www.facebook.com/stompwijksepopquiz.

Donderdag 19 april = Secretaressedag!!! Het is donderdag 21 april weer zover, dan staan de secretaresses van Nederland weer in de spotlights! De dag om uw secretaresse eens lekker te verwennen met een mooi secretaressedag-boeket. Bij Bloemsierkunst “De Passie” hebben wij voor iedere secretaresse een gepast boeket, eventueel met een bijpassende kaart en/of doos chocolade. Bestel gemakkelijk via onze webshop of email, vraag een digitaal secretaressedag bestelformulier of bel gewoon naar de winkel. Met fleurige groeten, Ingrid Verboon Bloemsierkunst "De Passie" Dr. v. Noortstraat 186 2266 HC Stompwijk, gem. Leidschendam-Voorburg 071-5803515, voor spoedbestellingen: 06-53772149 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP! info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten (alleen op afspraak geopend)


Handbal Spelfeest Zaterdagmiddag 21 april organiseert Stompwijk ’92, afd. handbal een spelfeest (= sportieve middag met handbalspelletjes/ oefeningen) in sporthal ‘Meerhorst’ in Stompwijk. Het spelfeest start om 14.30 uur en is om 16.00 uur afgelopen (graag om 14.15 uur aanwezig). Deelname is gratis. Je kunt meedoen aan het spelfeest wanneer je: 5, 6, 7 of 8 jaar oud bent, lid bent van onze vereniging of woonachtig in Stompwijk of Zoeterwoude, lid bent van een handbalvereniging uit de regio. Wil je meedoen? Meld je dan (uiterlijk 18 april) aan via het volgende mailadres: karin_ron@kpnmail.nl Vermeld hierbij je naam en geboortedatum Hopelijk tot zaterdag 21 april!

2426  

Dorpsketting 2426

2426  

Dorpsketting 2426

Advertisement