Page 1

GRONDIGE KETTING Weekblad de Dorpsketting Datum: 12 maart 2018 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopij inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Tarieven extra kleur: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2421

Oplage: 990

Trees, Yvon, Jeanette, Wilma, Marianne, Petra en Leo Ria, Gerda en Annemarieke Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk Maandag tot uiterlijk 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend -avond: 071-5801604/rest 5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, ingezonden etc… €5,50 1/8p, €11,00 ¼p, €22,00 ½p, €33,00 ¾p, €44,00 1/1pagina €7,50 1/8p, €15,00 ¼p, €30,00 ½p, €45,00 ¾p, €60,00 1/1pagina Tekst + geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N. 88 Leidschendam-Voorburg: 0900-8844

In deze Dorpsketting: Kerk 2 Rouwadvertenties 4+5 Huisartsen verhuizen 6 Adviesraad vanaf 8 Samen eten NL doet 13 Gemeente Belangen 14 Marathonschaatsen 17 Potgrond actie 19 Sport vanaf 20 NL doet 23 Bianca van Soest 24 VrouwActief 27 SOS 29 Toerclub 29 KBO en PvdA 31 CDA 33 Gemeentenieuws 34 KBO shoppen 35 Delen met een D 36 PvdA en persberichten 38

Negeer de lentekriebels, koning Winter komt met een toegift

Spreuk van de week Zoals het sneeuwklokje thuis tikt, tikt het nergens!


-2Berichten RK Parochie Kerk H. Laurentius – Stompwijk Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, Overlijden, of een persoonlijk gesprek Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Buiten de openingstijden, antwoordapparaat Openingstijden parochiesecretariaat. Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Pastoor: W. Broeders, tel. 06 27 14 01 17 Email adres: w.p.l.broeders@gmail.com Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947 Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168. Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Overleden: Mw. Jozina Wilhelmina de Groot– den Elsen, in de leeftijd van 97 jaar Mw. Riet de Bruin-,Ammerlaan, in de leeftijd van 81 jaar Weekvieringen in de RK Parochiekerk H. Laurentius Donderdag

15 mrt. 20.00 uur

Zaterdag Zondag

17 mrt. 18 mrt.

11.00 uur

Bijeenkomst wijkkontakten in de pastorie Geen viering Eucharistie viering met samenzang Voorganger: Pater Bouman

Misintenties: zondag 18 mrt. 11.00 uur: voor de armen en overleden weldoeners van de parochie, Fritz Gehrmann Jaargetijde, Jan en To v.d. Bos- de Vreede, Martien v.d. Bos, Piet Janson, Nel v. Santen– Heemskerk, Wil Groen in ’t Woud- Waaijer, Cornelis v. Boheemen, Henk Boon, Hans Heemskerk, Annie de Winter- v. Leeuwen, Huub v. Santen, Louis Soonius, Willibrord Luiten, Fred Rosier, Alie v. Veen- Otto, Toos de Bruin- v.d. Hoeven, Toon van Geijlswijk, Cor van Oosten, Annie v.d. Poll- Kester, Rika Beukers- v. Santen, Jozina de Groot- den Elsen Kerkhulpen: Zondag 18 mrt.

Koster Peter Hilgersom

Lector Astrid Hilgersom


-3Mededelingen vanuit het secretariaat Website: De kerk heeft een website, bekijk het op www.hlaurentius.nl Columbarium: Voor het in gebruik nemen van een nis in het columbarium kunt U contact opnemen met het secretariaat. Doopvieringen: De volgende doopviering is 1 juli. Wil jij ook je kindje laten dopen? Dan ben je van Harte Welkom. U kunt zich aanmelden via het secretariaat, of via sintlaurentius@hotmail.com Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld, info via het secretariaat of mailen naar PCIStompwijk@gmail.com Het secretariaat

Kom Palmpasenstokken maken bij de hobbyclub Zondag 25 maart is het Palmpasen. Daarom gaan we donderdag 22 maart, tussen 18.30 uur en 19.45 uur weer Palmpasen stokken maken. Dit gebeurt bij de Hobbyclub (boven in het Dorpshuis). Alle kinderen uit Stompwijk en omgeving zijn welkom om een PALMPASENSTOK te maken. Wij hebben stokken en papier om de Palmpasen stok te versieren. Als dit klaar is mag je hem meenemen en thuis afmaken door er nog wat snoepgoed en fruit aan te hangen. De kosten van dit alles zijn € 1,50. Hiervoor wordt ook een broodhaantje voor op de Palmpasenstok besteld. Het BROODHAANTJE kun je ophalen op het kerkplein op zondagochtend 25 maart tussen 10.45 uur en 10.55 uur zodat ze lekker vers zijn. Om 11.00 uur is de viering van Palmpasen. Het zou leuk zijn als alle kinderen meelopen in de processie in de kerk. Na deze viering mag je de Palmpasenstok zelf wegbrengen naar iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken. Je kunt iemand uitkiezen van de lijst van parochianen (bij de Hobbyclub op donderdagavond) of iemand uit je eigen kennissen kring. Wil je dan wel graag even nakijken of diegene op de lijst staat, om te voorkomen dat er mensen zijn die 2 of meer stokken krijgen en een ander niets. Groetjes en hopelijk tot ziens De werkgroep Eerste Heilige Communie en de Hobbyclubleiding


Het leven is als een kaars Zij brandt langzaam op En plotseling is de vlam gedoofd.

Na een sterk en voltooid leven gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is in het bijzijn van haar dierbaren in haar vertrouwde omgeving overleden, onze moeder, schoonmoeder, trots oma en overgrootoma

Jozina Wilhelmina de Groot - den Elsen Sien Weduwe van Cornelis de Groot

* 4 januari 1921

† 7 maart 2018 † Koos - Hennie Susan - Jos Nienke, Anouk Paulien - Dirk Isa, Eva Alex - Gesina Thijs, Harm Wim - Anny Stefan - Stefanie Aaron Robert - Moniek José - Jan Mark - Mandy Joyce

Correspondentieadres: Familie de Groot Merodestraat 2 2266 JX Stompwijk

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden op maandag 12 maart.


Vanaf 1 april gaan wij ons vestigen in de nieuwe praktijkruimte in de pastorie. Indien u graag even wil binnenkijken, bent u van harte welkom tijdens ons 'open huis' op vrijdagmiddag 6 april van 15.00-17.00 uur.


-7-

Presentatie over de Goede Week Weet u waarom de donderdag voor Pasen ‘wit’ is en de vrijdag ’goed’? Ik weet het niet, maar we gaan het op zaterdag 24 maart vanaf half 4 uitzoeken. Met behulp van een maquette van de stad Jeruzalem en de afbeeldingen in de kerk gaan we kijken wat er in die dagen, nu bijna 2000 jaar geleden, gebeurd is. En meer nog waarom wij dat op een bepaalde manier herdenken. Vind u het ook interessant, schroom dan niet en kom gezellig mee praten en discussiëren. Marianne Turk

Wijkcontactvergadering Donderdag is er weer een bijeenkomst van de Wijkcontacten. We beginnen om 20.00 uur in de pastoriekamer. Met vriendelijke groet, Annie van Rijn


-8-

Op 21 maart zijn de verkiezingen voor de Adviesraad Om u een klein beetje bij uw keuze te helpen stellen de kandidaten zich voor:

Nicole van den Bosch Ik ben Nicole van den Bosch, 47 jaar oud. Ik ben getrouwd met Maurice van den Bosch, moeder van 2 kinderen, een zoon Bas van 22 en een dochter RenĂŠe van 15 jaar. Ik werk volledig mee in de zaak van Maurice 123hekken.nl, hier doe ik de administratie, en alles wat er gedaan moet worden. De reden dat ik mij verkiesbaar stel voor de Adviesraad is dat ik hier met heel veel plezier woon en ik graag wil dat Stompwijk een mooi en veilig dorp blijft om te wonen en ik mij daarvoor graag wil inzetten. Patrick Luk Mijn naam is Patrick Luk, zoon van Wim en Henny Luk en geboren in Stompwijk. Mijn hele jeugd gewoond aan de Meerlaan en in 2000 verhuisd naar Zoetermeer met mijn vrouw Ingrid. Daarna nog 8 jaar in Stolwijk gewoond en sinds 2011 weer terug in het mooie Stompwijk! Ondertussen vader mogen worden van Daphne (8 jaar) en Isabel (3 jaar), waarvan de oudste op de Maerten van den Velde school zit. Wel leuk als je daar als beide ouders ook heb gezeten. Na de lagere school en middelbare school heb ik een agrarische opleiding en een technische opleiding gevolgd. Vanaf mijn 15e jaar werkzaam in de vrije uren bij Wildhandel Luiten. Na afronding van mijn opleiding begonnen in vast dienstverband. Nu ben ik nog steeds werkzaam bij Luiten Food en verantwoordelijk voor de inkoop van gevogelte uit Europa. Waarom kandidaat voor de Adviesraad? Leefbaarheid en toekomst in Stompwijk is belangrijk voor ons allemaal. Kijk maar wat de laatste jaren toch bereikt is, zoals de rondweg, het Kulthurhus en de renovatie van de Stompwijkseweg. Er zijn natuurlijk nog veel wensen waar wij ons sterk voor kunnen maken, zoals woningen voor jongeren en ouderen en voorzieningen voor een goede leefbaarheid. Als burger alleen is het lastig iets te bereiken. Gezamenlijk via de Adviesraad staan we sterker en kunnen wij als aanspreekpunt van de inwoners de brug maken naar de gemeentepolitiek. Ik heb er zin in om samen Stompwijk mooier en sterker te maken. Stef Verburg Sinds 4 jaar zit ik nu in de Adviesraad Stompwijk. Woonachtig aan het Laantje van de dokter. Ons huis is misschien wel het best herkenbaar aan het zwarte spoor dat door de tuin gelopen is door de hond.


-9Fanatiek wakend over de familie probeert hij iedereen met veel herrie (met succes) weer te verjagen. Niet door hebbend dat ze toch wel doorrijden. Maar dat ter zijde. Zoals gezegd zit ik nu 4 jaar in de Adviesraad. En ik wil mij graag beschikbaar stellen voor nog een periode van 4 jaar. Mede omdat ik het gevoel heb dat ik nog maar net ingewerkt ben in de politieke wereld die om de Adviesraad een grotere rol speelt dan ik voorheen dacht. Daarnaast is het handig om de mensen in en rondom de gemeente te kennen om ook gericht actie te kunnen ondernemen. De komende 4 jaar hoop ik dat we verder kunnen bouwen aan Stompwijk. Er is behoefte aan woningen en er is ruimte om te bouwen. Maar nu nog zien dat er gebouwd wordt waar het dorp behoefte aan heeft. Daarnaast is er aandacht nodig voor werkgelegenheid en sociale activiteiten in het dorp zodat we een levendig geheel blijven vormen. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat het dorp actief en vitaal blijft. En niet alleen met de vele feesten en evenementen. Maar ook voor de gewone dagelijkse boodschappen en een bakkie koffie willen we in Stompwijk terecht kunnen. Ik hoop dat we met de nieuwe adviesraad weer een leuke groep bij elkaar krijgen die de belangen van Stompwijk in het gemeentehuis goed onder de aandacht kunnen brengen. En ik denk dat ik hier mijn steentje aan bij kan dragen. Ron Verhagen Woonachtig in het Wilsveen en afkomstig uit Stompwijk. Nu ik wat meer vrije tijd heb gekregen wil ik mij inzetten voor de belangen van het Wilsveen en natuurlijk Stompwijk. Leo Oliehoek Mijn naam is Leo Oliehoek, opgegroeid in het Oosteinde in een gezin met 10 kinderen. Altijd verbonden met Stompwijk gebleven. Wel half jaren ‘70 noodgedwongen aan de Gravin Juliana van “Stompwijklaan” gewoond in afwachting van huizenbouw in Stompwijk. Getrouwd met Petra van Es, 2 kinderen; Eva woont ook in Stompwijk en Laura in Voorburg. 32 jaar bij Nutricia in Zoetermeer gewerkt en daarna nog 15 jaar bij FrieslandCampina in Amersfoort. Voornamelijk mijn sporen verdiend in de logistiek en ICT. Al vanaf jonge leeftijd ben ik als actief lid of bestuurlijk werkzaam in het verenigingsleven. O.a. Jongerensociëteit Asafoetida, Stompwijkse Boys, DGL, Gyversto, Blesruiters, Stompwijk’92, Oud Prinsen/De Gaanders en last but not least de Dorpsketting. Al vanaf de oprichting in 1970 ben ik hierbij betrokken. Communicatie en informatie zijn enorm belangrijk. De Dorpsketting speelt hierin een grote rol.


-10Ik ben nog steeds trots dat ik hier deel van uit mag en kan maken. Vorig jaar september met vroegpensioen gegaan dus nu wat meer tijd om me ook daadwerkelijk voor het dorp in te zetten. Het raakt mij enorm het dorp te zien vergrijzen en het heeft een nieuwe impuls nodig. Vooral te bedenken dat de laatste sociale woningbouw 26 jaar geleden is. Dit is toch werkelijk te gek voor woorden. Het lijkt dat de politiek nu – althans het is weer verkiezingstijd (ik noem het beloftentijd) – Stompwijk plots weer op de agenda zet. Met de Stompwijkseweg en Kulturhus wordt door de politiek volop gepronkt, maar laten we ons daarmee niet om de tuin leiden, immers dit is alleen maar achterstallig onderhoud en mag geen excuus zijn om geen verdere activiteiten te ondernemen. De rondweg vind ik een goede zaak. Niet alleen om de ontlasting van het dorp te bewerkstelligen, maar ook om de ontstane “lege plekken” tussen de rondweg stapje voor stapje te bebouwen. Wat mij betreft is het 1: huizen bouwen, 2: huizen bouwen, 3: huizen bouwen. Wel gericht op natuurlijke aanwas en voor jong en oud. Ik hoop dat ik via de Adviesraad hier een bijdrage aan kan leveren. Peter Zandbergen Ik ben Peter Zandbergen, 48 jaar jong, getrouwd met Mariska Roeling . Heb 4 kinderen Swen, Stan, Yvet en Falco. Ik woon 25 jaar in de Dotterbloem te Stompwijk. Ik wil me net zoals de afgelopen 4 jaar weer inzetten voor de Adviesraad omdat ik Stompwijk een warm hart toedraag en vind het belangrijk dat dit blijft bestaan. Zodat we kunnen blijven verwoorden tegenover het gemeente bestuur van LeidschendamVoorburg wat er speelt bij de inwoners van Stompwijk. We hebben de afgelopen 4 jaar eindelijk een start gemaakt met een aantal projecten die al jaren lang liepen en ik zou het komend 4 jaar me hiervoor weer willen inzetten om dit tot een goed einde te brengen. Verder vind ik het erg belangrijk er betaalbare woningen komen voor de jongeren, ouderen en jonge gezinnen. En proberen de voorzieningen in het dorp op peil te houden en eventueel te verbeteren. Michel Guijt Beste dorpsgenoten. Graag zou ik mij aan u willen voorstellen als aspirant lid van de Adviesraad van Stompwijk. Mijn naam is Michel Guijt, 36 jaar oud. Ik woon met mijn vriendin Rachelle Lelieveld en onze, 1 jaar oude, dochter Milou in Stompwijk.


-11Ik ben bijna 12,5 jaar werkzaam voor de Politie Eenheid Den Haag. Momenteel ben ik werkzaam als Generalist Gebiedsgebonden Politiewerk in het gebied van Leiden en de Bollenstreek. Hiervoor heb ik in diverse functies gewerkt in Zoetermeer en Den Haag. Ik voetbal zo’n 17 jaar bij Stompwijk ’92 op de zaterdag. Voor Stompwijk ’92 heb ik in het verleden ook vrijwilligerswerk gedaan. Kantinediensten, scheidsrechter bij de senioren en daarvoor nog het leiden en trainen van jeugdelftallen en geholpen bij diverse evenementen. Mijn vriendin is ook jarenlang vrijwilligster bij het bekende weekendkamp voor de Stompwijkse jeugd en heeft het klaverjassen in de kantine van Stompwijk ’92 een hele tijd georganiseerd. Ik wandel graag een rondje door onze mooie groene polders. Ik kan erg genieten van de gezelligheid en de activiteiten in ons dorp. Bijvoorbeeld bij Stompwijk ‘92, ZZ, familiedagen en toernooien maar ook evenementen als de Stompwijkse Paardendagen, Summerland en carnaval in Gaandrië, de evenementen bij de Bles of bij het Dorpshuis. Ik vind het mooi dat dit allemaal in Stompwijk georganiseerd wordt voor jong en oud. Waarom stel ik mij beschikbaar voor de Adviesraad van Stompwijk? Het is in de eerste plaats belangrijk dat wij als dorp een stem hebben die wij mogen laten horen. Het was dan ook van belang dat de Adviesraad blijft bestaan. Dit doel hebben wij in ieder geval met de verkiesbare leden gehaald! Ik las in de Dorpsketting de oproep voor nieuwe leden en ik ben dan ook bij diverse bijeenkomsten van de Adviesraad geweest om mij te verdiepen in welke thema’s er spelen. Ook ben ik 22 februari aanwezig geweest op de verkiezingsmarkt welke is gehouden in het Dorpshuis. Hier waren alle politieke partijen present om te vertellen wat hun ideeën zijn voor en over Stompwijk. Ik hoop dat ik mij, namens u, mag inzetten voor de Adviesraad en een steentje bij mag dragen namens alle inwoners. Het is belangrijk om te luisteren naar de ideeën en wensen van alle inwoners van Stompwijk. Voor jong en oud, voor voorstanders en tegenstanders van ideeën en spelende thema’s. Zo kan een goed en weloverwogen advies gegeven worden aan de gemeenteraad. Stompwijk heeft een heleboel te bieden en er is al veel om trots op te zijn. Daar mogen wij ons best hard voor maken. Aan de andere kant zijn er ook thema’s waar Stompwijk in kan ontwikkelen en groeien. Daar wil ik graag deel van uitmaken voor een mooie toekomst voor ons dorp.


-13-

Samen eten en NL Doet Vrijdag 9 maart was het al vroeg druk in het Dorpshuis. Om half 12 stroomden de eerste mensen binnen voor een gezamenlijke nasi met saté maaltijd in het Dorpshuis. Omdat het NL Doet was, was deze keer de maaltijd gratis. Een mooie groep van ongeveer 35 mensen maakte hier dankbaar gebruik van. We begonnen met een lekkere Chinese kippensoep. Voor sommige mensen wat vreemd, champignons en taugé door de soep, maar iedereen vond het lekker. Na de soep was het tijd voor de nasi en saté. Op tafel stond kroepoek atjar, gebakken uitjes, ketjap en sambal. Voor elk wat wils. Iedereen genoot van de maaltijd. Sommigen namen zelfs 2 borden. De nasi van El ging er goed in. Er werd druk gekletst, het was erg gezellig. En daar draait het in ‘Samen Eten’ om. Gezellig met anderen even er gezellig uit. Daarna was het tijd voor het toetje, gemaakt door Marianne en Aad Vincenten. Zij hadden zich de blaren op de handen geschild aan stoofpeertjes. Samen met heerlijk kaneelijs en slagroom genoot iedereen zichtbaar. Er werd nog gezellig wat na gekletst en iedereen ging rond half 2 weer voldaan naar huis. Als u nu denkt, o dat had mij ook leuk geleken, dat wil ik ook of ik kom gezellig nog een keer, dat kan vrijdag 13 april is er weer “Samen Eten’. Let op de aankondiging in de Dorpsketting. Rest mij nog te bedanken: El voor de nasi en saté. Je was een rots in de branding, Marianne en Aad Vincenten voor het heerlijke toetje. En niet te vergeten Nicolet d’Ancona, voor haar hulp bij het serveren. Hoop u alleen daarom ook weer te zien op 13 april. Het menu is nog even geheim. Wea Manders en Anneke Van Bemmelen


-14-

Strijdvaardig en slagvaardig Er zijn meer woorden te bedenken, maar strijdvaardig en slagvaardig zijn er wel een paar die zeker bij GBLV/ Gemeentebelangen passen. Ongelofelijk wat zij in de afgelopen 4 jaar hebben gedaan en bereikt, vooral voor Stompwijk. Dat heb ik in de ruim 20 jaar dat ik nu in Stompwijk woon geen partij zien doen. Ergens in november 2017 werd ik gevraagd door GBLV. In het eerste gesprek wat wij hadden, was er gelijk een klik. Ik werd gevraagd of ik lid wilde worden van GBLV en of men mij als lijstduwer op de kieslijst mocht zetten. Het lijkt mij mooi om wat voor Stompwijk te doen. Ik woon hier inmiddels ruim 20 jaar en onze kinderen zijn er opgegroeid. Er wordt regelmatig geklaagd over de traagheid van de ambtelijke molen. Ook ik kan daar slecht tegen. Ik merk bij GBLV dat zij graag sneller en slagvaardiger willen handelen. Wat ik onder andere heel belangrijk voor Stompwijk vind, is: - dat er voor de ouderen, die uiteindelijk het dorp hebben opgebouwd, vol doende faciliteiten zijn/blijven om hier op een prettige manier oud te wor den. - dat er voor de jongeren meer woningen komen, zodat zij hun geliefde Stompwijk niet hoeven te verlaten wanneer zij op zichzelf gaan wonen. Stompwijk ziet er hier en daar best wel verpaupert uit. Er zijn (te) veel oude panden welke bijna op instorten staan. Als er op deze locaties nieuwe woningen zouden komen, dringt dit de woningtekort al iets terug zonder dat er polder verloren gaat. - dat de kosten voor verenigingen beheersbaar blijven, waardoor hun voort bestaan niet in gevaar komt. Dit is vooral belangrijk voor de jeugd in Stompwijk. Men merkt nu al dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. - dat er voor de bedrijven een goed ondernemersklimaat zal zijn en de be reikbaarheid goed zal zijn om te kunnen blijven ondernemen in Stompwijk, want zij zorgen voor werkgelegenheid. - dat Stompwijk zijn dorpscultuur behoudt en niet op ĂŠĂŠn lijn gezet wordt met Leidschendam en Voorburg welke meer stedelijk zijn. - dat de gemeente ook meer haar best moet doen aan de totale uitstraling en onderhoud in Stompwijk. Hierbij denk ik om te beginnen al aan het op fleuren en onderhouden van grasveldjes en perkjes. Zoeterwoude als buurgemeente heeft de afgelopen jaren hier al een flinke slag in geslagen met een mooi resultaat en als goed voorbeeld. Met deze punten zijn er nog heel veel aandachtspunten waarover ik graag met GBLV wil brainstormen. In GBLV voel ik betrokkenheid met Stompwijk. Zij hebben voor mij bewezen dat zij ook echt wat voor Stompwijk willen betekenen. Door lid van GBLV te worden en mij te laten plaatsen op de kieslijst, wil ik graag via GBLV mijn steentje voor ons unieke dorp bijdragen. Doordat ik zelf in Stompwijk woon,


-15zie en hoor ik veel van wat er in het dorp leeft en gebeurt, en kan dus sneller reageren dan iemand van buitenaf. Ik zal mijn uiterste best doen om GBLV zoveel mogelijk te helpen, input vanuit Stompwijk te geven en te steunen. Het is voor Stompwijk van groot belang dat er op 21 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zoveel mogelijk mensen op GBLV/Gemeentebelangen zullen stemmen zodat zij kunnen doorgaan waaraan zij zijn begonnen. Aad van Velsen

5 zakken potgrond voor € 15,— én u steunt de fanfare aanstaande zaterdag komen we bij u langs!!!

Uitslagen Tijdzetten 10 maart Ton Menkenhal Afgelopen zaterdagochtend was er weer Tijdzetten voor de jeugd in Leiden. Het was de laatste keer voor dit seizoen. Er zijn weer een aantal mooie PR’s gereden! 2 ronden

4 ronden

Indy de Jong

0.39,54 1 ronde

1.19,99 PR 2 ronden

Guusje van Santen

0.20,18 PR

0.38,80

Maureen Soonius

0.29,77 PR

0.56,53 PR

Rick van Vliet Anne Spruijt

0.30,66 0.29,42 PR

1.00,06 1.02,47

Tjeerd de Haas

0.31,65

1.04,03

Esmee vd Goes

0.31,66 PR

1.02,97 PR

Julian Martijn

0.31,26 PR 1 ronde 0.38,66

Val/DNF 1 ronde 0.37,72 PR

Noud de Haas

Namens de ijsclub, Frances Soonius


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes Kipschnitzels gepaneerd onze scharrelkip naturel of krokant 4 stuks â‚Ź 6,95 Runder minutesteak 3 stuks â‚Ź 6,95 Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude

R. Bergers Modern Tandtechnisch Laboratorium

Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Geldt voor alle verzekeringen. Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572


-17-

Marathon schaatsen

Het marathon seizoen is in stijl af gesloten met drie natuurijs wedstrijden op rij. Een unicum zo laat in het seizoen. De rijders en rijdsters hadden al een extreme week in Zweden meegemaakt. Siberische kou van meer dan 20 graden onder nul. Ook de terugreis was chaotisch door hevige sneeuwval. Toch stonden de meeste rijders en rijdsters woensdag 28 februari weer aan de start in Haaksbergen. Geen Botnische golf maar gewoon Nederlands, een ondergelopen skeelerbaan. Met -10 en windkracht 8 was het bitterkoud.. Ook in Arnhem bij de tweede wedstrijd op 1 maart was het onwijs koud. In Noordlaren op vrijdag was het milder met min 2 en vooral minder wind. Er was een klassement voor de vier wedstrijden van de Grand Prix in het buitenland. Dus Oostenrijk en Zweden. Erik Jan Kooiman werd de winnaar mede door zijn mooie overwinning op de 200 km in Oostenrijk 2e werd Crispijn AriĂŤns en 3e Simon Schouten. Bij de dames won Elma de Vries voor Iris van der Stelt en Bianca Bakker. Bij de drie wedstrijden op de skeelerbanen werd Simon Schouten 1e voor Ariens en Jordy Harink. Bij de dames won Bea Wagemaker de driedaagse voor Roza Blokker en Merel Bosma. Tot zover het buitenijs. Zaterdag 3 maart was in Amsterdam de finale van de KPN-cup niet op de Coolste Baan maar op de Jaap Eden. Bij Topdivisie won Simon Schouten de finale wedstrijd voor de Belg Bart Swings en Sjoerd den Hertog. Den Hertog won de cup seizoen 2017-2018, 2e werd Crispijn AriĂŤns en Robert Post 3e. Bij de dames won Lisa van der Geest de finale wedstrijd voor Iris van der Stelt en Bea Wagemaker. Iris van der Stelt won de cup seizoen 2017-2018, 2e werd Lisa van der Geest dank zij haar overwinning in de laatste wedstrijd en de val van concurrente (Emma Engberts), 3e werd Jade van der Molen, ook dank zij de val van Engberts. Emma werd 4e. Het ploegen klassement ging naar Royal A-Ware bij de topdivisie, bij de dames naar MK Basics en de Beloften naar GroeneHartSport.NL. Ploegleider Juffermans, net terug van vakantie, was tevreden. Tjilde Bennis was bij iedere wedstrijd aan de start, ze heeft er zin in. In Zweden 25e en 28e. De driedaagse 17,32 en 9e. In Amsterdam 25e en in het eindklassement 29e. Mooi toch. Aad de Haas

Gevonden: Eind december, is er na een begrafenis een postcodeloterij-fiets blijven staan. Deze staat op slot (het slot is ietwat beschadigd) tegen het hek van het kerkhof. Is deze fiets van u? Wilt u hem dan ophalen en meenemen of even contact opnemen met het secretariaat van de kerk?


Vrolijk Pasen bij “De Passie” Prijsvraag: wie raadt het aantal paaseieren in de glazen pot…… Degene die het raadt, wint deze “ei”pot gevuld met mix paaseieren!! Je kan in de winkel je naam en het aantal invullen. De winnaar staat 27 maart in de Dorpsketting. Diverse leuke Paasideeën staan voor u klaar!!! Alles word dagelijks vers voor u gemaakt, van een leuk Paasboeket tot een Paasbloemstuk, alles kan. Ook een diversiteit aan buitenbolletjes, violen, maar ook voor kamerplanten met advies bent u bij ons aan het goede adres! Kom gerust vrijblijvend rondkijken bij: Bloemsierkunst "De Passie" Dr. v. Noortstraat 186 Stompwijk // 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP!! info@bloemsierkunstdepassie.nl Voor 12 uur besteld, dezelfde dag vers bezorgd!!! Zowel regionaal uit eigen winkel met eigen bezorgservice als landelijk via organisaties. (6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur alleen op afspraak)


-19-

Potgrondactie fanfare Juliana. Mis het niet! Aanstaande zaterdag is het weer zo ver, de jaarlijkse potgrondactie van fanfare Juliana. Heeft het weer van het afgelopen weekend u geïnspireerd om binnenkort weer eens wat aan de tuin te doen? Begin dan aanstaand weekend met het inslaan van verse grond, zodat u snel weer kunt genieten van al uw mooie bloemen en planten! Aanstaande zaterdag 17 maart komen wij vanaf 09:30 uur bij u langs de deuren om u te voorzien van verse potgrond en tuinaarde! Gewoon bij u thuis bezorgd, gemak dient de mens! De prijzen voor de zakken potgrond en tuinaarde (40L) zijn als volgt: 1 zak € 3,50 3 zakken € 10,00 5 zakken € 15,00 Naast het gemak van de bezorging sponsort u met uw aankoop natuurlijk ook de fanfare, wat er voor zorgt dat we ook in 2018 weer volop te beluisteren zullen zijn. Wilt u zeker zijn van verse potgrond of tuinaarde, doe dan vooraf een bestelling. Dit kan door uw bestelling te e-mailen naar: julianastompwijk@gmail.com of per telefoon, tel: 06-45944495 Hopelijk wordt ook deze potgrondactie weer een groot succes. Alvast bedankt en tot zaterdag! Muzikale groeten, Fanfare Juliana Ben je minimaal 16 ½ jaar oud en wil je graag je rijbewijs behalen? Kom dan naar Autorijschool Immerzeel in Stompwijk. Wij bieden een gedegen rijopleiding en eventuele ondersteuning bij het behalen van je theorie.

Bij afname van een startpakket ontvang je de theorie

gratis!!!

Kijk voor meer informatie op de website www.autorijschoolimmerzeel.nl Of bel naar 06-19850255 (Monique Immerzeel)


Stompwijk ‘92

Programma voetbal

-20-

Senioren

Aanstaande zaterdag 17 maart, potgrondactie fanfare Juliana Mis het niet!


Balsponsor Voetbal: 18 Maart 14:00 Stompwijk–Altior


Programma voor zaterdag 17 maart 2018 DCJ1 uit Oliveo 2 17:30 Het Nest DFJ2 uit Hellas 4 12:00 Hellashal Programma voor zondag 18 maart 2018 DS1 thuis Verburch 2 14:55 DBJ1 thuis Westlandia 16:10 DCJ1 vrij DCJ2 thuis VELO 3 13:45 DDJ1 thuis EHC 2 12:50 DEJ1 thuis SOS kwieksport 11:45 DEJ2 thuis Olympia 1 10:50 DFJ1 thuis Schipluiden 2 09:45 DFJ2 vrij

8488 8221

Sportpark Meerhorst Sportpark Meerhorst

Trudy Trudy

6916 8472

Sportpark Meerhorst Sportpark Meerhorst Sportpark Meerhorst Sportpark Meerhorst Sportpark Meerhorst

Mandy Laura Femke/Sanne Femke/Sanne Lucy/Marissa

3970 4005 3865 9144 3908

Balsponsor Handbal: 18 Maart 14:55 uur: Stompwijk'92 DS1 - Verburch DS2

Team van de week: C1 33e weekendkamp op 1 en 2 juni Dit jaar wordt het jaarlijkse Stompwijk’92 weekendkamp op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni georganiseerd. In tegenstelling tot andere jaren, is dit niet direct na Hemelvaartsdag. In verband met het vroege tijdstip dit jaar heeft de kampleiding besloten dit later te houden. Noteer deze datum in je agenda. Meer info over inschrijving etc. volgt nog, deze is nog niet geopend!! Dit zal begin april zijn maar meer info volgt via de Dorpsketting. Groetjes van de weekendkampstaf

Met fanfare potgrond worden uw planten mooi, groot en gezond! Aanstaande zaterdag potgrondactie fanfare


Samen eten, ja gezellig!

-23-

In het kader van de NL doet actie, gingen we afgelopen vrijdag met elkaar aan tafel. Volledig gesponsord door het Oranje Fonds. Wat een gezellig gezicht, zo'n volle zaal, we waren met wel 40 man aanwezig. Wea en Anneke hadden met vele vrijwilligers weer een heerlijk maaltijd samengesteld. We begonnen met een heerlijke Chinese kippensoep gevolgd door een nasischotel met satésaus, ook schaaltjes met kokos, uitjes en kroepoek erbij. Tot slot een heerlijk toetje van kaneelijs met peertjes en slagroom. De overgebleven toetjes werden door Anneke verloot onder de gasten. Dat was best wel lachen geblazen. Een getal onder de tien. Sommige getallen kwamen meerdere keren voorbij! Op het laatst zei Anneke hier . . . (jij of jij) hebt er een gewonnen. Ze maakte er zelf een potje van, denk ik. Maar het was in ieder geval leuk en lekker. Wij hebben ervan genoten en gingen na een paar gezellige uurtjes tevreden weer naar huis. Voor diegene die het nog niet weten, er is iedere tweede vrijdag in de maand een open eettafel, waarvoor jullie allemaal worden uitgenodigd. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, is het gezegde! Hiermee wil ik het Oranje fonds en iedereen bedanken die deze maaltijd voor ons verzorgd hebben. Groetjes, Ria van Dijk

16 maart Klaverjassen Stompwijk ‘92 Vrijdag 16 maart is er weer klaverjassen bij Stompwijk’92. Ook al ben je geen ervaren klaverjasser(ster), meedoen is belangrijker dan winnen. Om 19:30 uur staat de koffie klaar en starten we rond de klok van 20.00 uur. Kaartcommissie Stompwijk’92

Stompwijkse Popquiz komt er weer aan De opgaves zijn weer bijna klaar, dus het wordt weer tijd voor een nieuwe Stompwijkse Popquiz. Zaterdag 21 april maken we er weer een leuke avond vol muzikale herkenningsvragen van in Café de Gouden Leeuw. De aanvang is als altijd om 20.30 uur en inschrijven kan vanaf 19.30 uur of zelfs al eerder aan de bar bij José. Kosten zijn € 5,-- per team.


-24Bericht vanaf facebook, een mooi medium om van alles mee te delen, maar als je net geen ‘vriend’ bent kan je van alles missen. Zoals onderstaand bericht van Bianca van Soest die met haar neus in de prijzen viel. Eenmaal goud en twee maal zilver. Hieronder een verkorte weergave van het verslag van Rob ’s-Gravendijk, Coördinator Foto Online Uitslag Foto Online 2018 1e editie De eerste maal dit jaar was er geen thema. Bij bespreking van de uitslag van de laatste editie 2017 opperde ik het idee om eens wat nader kennis te maken met de winnaars en ze wat over zichzelf en hun fotografie te laten vertellen. Deze keer gebeurt dat ook en ik wil u graag kennis laten maken met Bianca van Soest, die bij deze editie 1 gouden en 2 zilveren vermeldingen won. Hoe is het mogelijk? En ze is net als wij! Killer Clown, zilver bij FOL2018 Maar eerst even kort de jury aan het woord met enkele waardevolle opmerkingen. De jury bestond uit Mariet Wielders, bondsmentor, Monique de Zwart, bondsmentor en lid van de Taakgroep Opleidingen en sprekers en Theo Bijker, lid van de bmk gespreksgroep. Mariet Wielders: Als jury hebben we bij de beoordeling gelet op techniek en zeggingskracht. Ook hebben we meegenomen dat er voor een aantal beelden veel aan voorbereiding is gedaan. Dat is dan te zien aan zorgvuldig toegepaste belichting of compositie. Tot slotte speelt originaliteit ook een rol in de waardering. Mariet, namens de jury Bianca van Soest is honorair fotograaf van de fotobond. (we hebben er tot nu toe 2!) Vanaf begin 2017 worden alle prestaties bij wedstrijden/selecties beloond met een aantal punten. Bij het behalen van een bepaald aantal punten worden prestatie onderscheidingen uitgereikt. Marissa, goud bij FOL2018 Bianca van Soest geb.1973: Waar mijn passie voor fotografie vandaan komt? Ik heb werkelijk geen idee. In mijn familie zitten geen creatieve geesten die mij hebben aangestoken. Toch heeft bij mij de fascinatie voor beelden, zo ver ik mij kan herinneren, altijd wel bestaan.


-25Op mijn 12e kreeg ik mijn vaders Agfamatic 4000 mee op werkweek naar Ameland en er waren welgeteld 2 foto’s van de 36 gelukt. Dit was mijn eerste kennismaking met de fotografie. Bij oma zat ik regelmatig in de fotodoos te kijken naar de vergeelde harde kartonnen kaarten van voorouders wiens namen vaak niet meer bekend waren. De foto albums thuis keek ik regelmatig door waarvan ik eindeloos kon genieten. Toen ik op mijn 14e zelf geld ging verdienen kocht ik mijn eerst eigen fototoestel. Mijn moeder waarschuwde mij want ‘ontwikkelen en afdrukken was best prijzig!’ Inmiddels ben ik moeder van 3 kinderen (18,17 en 5) en woon ik samen met Björn met veel plezier in Zoeterwoude. Ik heb een leuke baan als tandartsassistente voor 28 uur in de week. Als het aan mij zou liggen, zou ik iedere dag op pad gaan om de beelden te maken die in mijn hoofd zitten. Helaas is dit een utopie en moet ik het doen met de tijd die ik vrij kan maken. Dit zijn vaak de uurtjes in de vroege ochtend, als het gezin nog slaapt. Of de uurtjes in de avond, als de jongste naar bed is. Ook maak ik bewust tijd vrij om weleens een dag te gaan fotograferen. Meestal gaat dat in eerste instantie gepaard met schuldgevoel omdat ik dan niet thuis ben voor het gezin. Maar als ik eenmaal weg ben laat ik alles los en geniet ik! Mijn eerste foto’s die ik maakte waren niet spannend. Na een fotocursus voor beginners raakte ik geïnspireerd en wilde ik meer. Echte foto’s maken, geen kiekjes. Een foto opleiding heb ik niet gehad. Wel heb ik veel verschillende workshops, trainingen en cursussen gevolgd. Vijf jaar geleden ben ik lid geworden van een fotoclub. Dat heeft mijn ontwikkeling in een stroomversnelling gezet. Daar zaten fotografen die mooiere beelden maakten dan ik. Van Lightroom had ik nog niet gehoord en ik bewerkte niets, maar ik ben een perfectionist en wilde betere foto’s maken dat die fotografen! Mijn doelstelling was om dat jaar erop de beste van de fotoclub te zijn. Met Lightroom en de NIK filters ging er een nieuwe wereld voor mij open. Eindelijk kon ik de beelden die in mijn hoofd zaten omzetten op papier. Na ruim vier jaar ben ik overgestapt naar een andere fotoclub. Ik was op zoek naar meer uitdaging en nieuwe ideeën. Deze heb ik gevonden bij FC59 in Delft. Ook heb ik sinds kort het genoegen om lid te zijn van FG de Huiskamer in Oosterhout. Een club kritische inspirerende fotografen waar ik erg veel van leer. Het was een eer om voor deze club gevraagd te worden! Ik zit hier nog niet zo lang maar ik denk dat zij wel potentie in mijn werk zien. Geen van mijn vrienden of familieleden fotografeert (helaas), gelukkig kan ik mijn verhalen, ideeën en enthousiasme met de clubleden delen. Mijn beelden ontstaan meestal vanuit een bepaald gevoel. Met technische vragen moet je bij mij niet aankomen. Uiteraard beheers ik de basis maarmeer ook niet. Als ik ergens ben of als ik iets zie roept dat een bepaald gevoel op. Dat gevoel zet ik om in een beeld in mijn hoofd. Uiteindelijk probeer ik dat beeld vast te leggen met mijn camera. Ik houd van leegte en rust. Maar ook van drama en zwaarmoedigheid.


-26Stilleven okra’s, zilver FOL2018 Bij dat beeld in mijn hoofd ga ik op zoek naar voorbeelden, meestal op Pinterest. Hier haal ik wat inspiratie vandaan om mijn idee verder uit te werken. Wat ik probeer te voorkomen is dat het een kopie wordt. Uiteindelijk moet het wel mijn beeld worden. De foto van de killerclown is in een studio opgenomen. Sinds kort ben ik hieraan begonnen om dit onder de knie te krijgen. Samen met een vriend van de fotoclub huren we een studio en gaan aan de slag met een idee. Samen regelen we de modellen (vaak bekenden) en de visagie. Eenmaal in de studio gaan we onze eigen gang en werken we onze eigen ideeën uit wat betreft de lichtopstelling en de beelden die tot stand komen. Een tijd geleden vond ik portretfotografie nog niet zo interessant. Pas sinds kort vind ik het erg leuk om met modellen te werken. Zo is ook de foto met Marissa tot stand gekomen. Ik wilde graag een portret met een middeleeuws tintje maken. Marissa is de dochter van mijn collega. Zij paste perfect bij het beeld wat ik in mijn hoofd had. De kleding heb ik weer bij elkaar gezocht bij tweedehands winkels of de markt. Als ik dan bezig ben in de studio en alles valt samen tot een beeld wat ik in mijn hoofd heb zitten ben ik blij. De interactie met het model en het gevoel wat je een model kan laten uitstralen vind ik fascinerend en ik ben erg nieuwsgierig naar wat er allemaal nog meer kan. Thuis ben ik ook veel bezig met fotograferen. De huiskamer of keuken wordt dan omgetoverd tot een studio. Ik werk dan altijd met natuurlijk licht. Gewoon aan de eettafel of op het aanrecht. Als achtergrond gebruik ik karton of gewoon de muur. De spullen haal ik bewust nadat er een idee ontstaan is. Veelal struin ik de kringloopwinkels af om het nog enigszins betaalbaar te houden. De rest haal ik op de markt en kies ik uit op grootte, vorm en kleur. Ik kom dan thuis met een hele collectie aan groente en vis. Daarna is het vooral spelen en héél veel combinaties maken met compositie, kleur en licht. De kleuren, de sfeer en de omgeving moeten kloppen met wat je ziet en voelt. Dan is de foto wat mij betreft geslaagd. Vaak zijn dit aardig wat opnames en gebruik ik er uiteindelijk misschien 10 van de 100. Maar ik vind een dag fotograferen eigenlijk al geslaagd als ik één foto heb waar ik trots op ben. En als ik de kijker hetzelfde gevoel kan laten ervaren dan is een beeld wat mij betreft geslaagd. Bianca van Soest Ik weet niet hoe dat u nu vergaat maar ik krijg het gevoel dat ik toch maar eens wat meer tijd aan mijn fotografie moet gaan besteden! Rob ’s-Gravendijk, Coördinator Foto Online


-27-

VrouwActief.....maart.....modeshow! Dinsdag 13 maart wordt de Bles omgetoverd tot een heuse catwalk. Karin van 'Die Meiden' komt met haar kleurrijke voorjaarscollectie van leuke, betaalbare kleding naar de Bles om ons de nieuwste modetrends te laten zien en deze avond showt haar eigen model, aangevuld met modellen uit het ledenbestand van VrouwActief. Afgelopen dinsdagavond was het passen in de winkel in Zoeterwoude en alle modellen hebben een aantal setjes gevonden om aan ons te showen. Het is heel afwisselend qua lengtes en maten, toch heeft iedereen wat moois gevonden wat bij de betreffende persoon past. Jullie zullen versteld staan van het resultaat, verder verklap ik niets. Je moet gewoon komen kijken! Na afloop kan er kleding gekocht worden, maar het hoeft absoluut niet. Wil je wel wat kopen, neem dan cash geld mee. Karin heeft geen mobiele pinpas. Natuurlijk kun je ook later naar de winkel gaan om alles nog eens op je gemak te bekijken. Kom in ieder geval genieten van een leuke mode-avond, we beginnen om 20.00 uur. Namens Bestuur VrouwActief Ria Luiten

“Als de kat van huis is” Even een avondje ontspannen, een avondje lachen. De Stompwijkse Toneel Vereniging speelt dit jaar weer een hilarisch stuk. Het speelt zich af in de jaren 70, toen ging er ook wel eens wat mis……………….tja als de kat van huis is……….. Kaarten verkrijgbaar bij: Bloemsierkunst ‘de Passie’, Andrea’s Haarstudio en De Bles. Uitvoeringen: Donderdagmiddag 22 maart (try out) 13.30 uur kaart € 7,50 Donderdagavond 22 maart 20:00 uur kaart € 10,00 Vrijdagavond 23 maart 20:00 uur kaart € 10,00 Zaterdagavond 24 maart 20:00 uur kaart € 10,00 In De Bles te Stompwijk. Een gratis consumptie is hierbij inbegrepen. LET OP! Vanaf 12 maart kunt u geen kaarten meer reserveren door geld over te maken, na 12 maart zijn de kaarten alleen verkrijgbaar via onze verkooppunten. Dit om overboeking tegen te gaan. P.R. De Stompwijkse Toneelvereniging


De voortgang van het Kulturhus in beeld gebracht door Eric Fontein


-29-

De SOS geeft het stokje door aan de Bles Sinds 1975 organiseert de Stichting Oranjefeesten Stompwijk activiteiten voor jong en oud op Koningsdag en 5 mei. Het huidige bestuur van de SOS heeft dit de afgelopen jaren met heel veel plezier gedaan. Dankzij onze trouwe sponsoren en samen met de vele vrijwilligers hebben we ervoor kunnen zorgen dat het op deze dagen een feest was om in Stompwijk te zijn. Zo is er vorig jaar nog genoten van de ‘50 jaar’ jubilarissen lunch en hebben we heel wat optochten, aubades, spelcircussen, oranjelunches, talentenshows, bingo’s, viswedstrijden, schilderateliers, rommelmarkten met rad van fortuin en kerstklaverjasmiddagen mogen organiseren. Het is nu echter tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe club van jonge enthousiaste mensen die met frisse ideeën hier hun eigen draai aan kunnen gaan geven. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het team van de Bles ervoor zal zorgen dat het ook in de toekomst een feest zal zijn om op Koningsdag in Stompwijk te zijn. Wij wensen Jeroen en zijn team daarbij heel veel succes en bedanken al onze sponsoren en vrijwilligers voor hun hulp en ondersteuning in de afgelopen jaren. Namens het bestuur van de SOS, Hélène van den Bosch, Carla van Santen, Nathalie van Zutphen, Yvonne en Anja van Boheemen

Toerclub Stompwijk Hebben jullie ook al zo’n zin in het nieuwe fietsseizoen? Wij van Toerclub Stompwijk zeker wel. Na de korte vorstperiode van begin maart gaan we nu echt de lente tegemoet. De Toerclub is daarom volop bezig met de voorbereidingen. De jaarvergadering hebben we al achter de rug en daar is weer het nodige besproken. Ook zijn 2 nieuwe bestuursleden aangesteld en de laatste wijzigingen in de toerkalender zijn besproken en worden verwerkt. Op die kalender staat de eerste clubrit op zondag 25 maart. De hoogste tijd dus om je fiets uit de winterstalling te halen en klaar te maken voor weer een mooi seizoen. We zien jullie dan graag de 25e bij de sporthal. Arno v. Rijn


-31-

Uitnodiging voor alle KBO-PCOB leden Op dinsdag 20 maart, om 14.00 uur, houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering, waarvoor wij alle leden van harte uitnodigen. Onderstaand treft u de agenda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Opening door de vicevoorzitter We nemen afscheid van Arnold als voorzitter Stemming voor nieuwe voorzitter Stemming bestuurslid Notulen jaarvergadering 2017 Jaarverslag secretaris van de activiteiten Agenda 2018 met stemming boottocht Zoeterwoude Secretaris lidmaatschap KBO Soos Financieel jaarverslag, toelichting penningmeester Verslag kascommissie Benoemen nieuw kascommissie Bepaling contributie Mededeling dagtocht 2018 Aanpassen vergaderschema goedkeuren Rondvraag

Tot dinsdag de 21e, om 14.00 uur, Vriendelijke groet, Marianne

"Vrij reizen met tram en bus voor AOW-ers met Ooievaarspas" Tijdens het Midvliet-lijsttrekkersdebat heeft Nadine Stemerdink, lijsttrekker van de PvdA, ingezet op extra maatregelen tegen armoede: "De beste manier om armoede te bestrijden is werk, maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Armoede is geen keuze. Iedereen moet kunnen meedoen met de samenleving, dat is waar de PvdA voor staat." Stemerdink pleit voor de invoering van twee concrete maatregelen om armoede verder te bestrijden. In de eerste plaats vrij reizen voor AOW-ers met een Ooievaarspas. "De gemeente heeft eerder in 2009 een proef gedaan met vrij reizen voor AOW-ers met een Ooievaarspas. Die proef was zeer succesvol. Vrij reizen helpt tegen eenzaamheid, het draagt bij aan een sociaal netwerk en is daarmee ook goed voor de zelfredzaamheid". In de tweede plaats de uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering voor mensen tot 130% van het bijstandsniveau. Stemerdink: "Op dit moment is de collectieve ziektekostenverzekering voor een beperktere groep beschikbaar. Een goede zorgverzekering is onmisbaar en daarom pleit de PvdA voor een verruiming van de groep mensen die hiervan gebruik kunnen maken."


Kantine Stompwijk ‘92 Uw plaats voor het inleveren van:

Voor al uw lijsten, spiegels, passe-partouts en glas

uw doppen voor KNGF Geleidehonden & frituurvet en –olie (de opbrengst komt ten goede aan onze vereniging)


-33-

CDA: De eerste van 1000 bomen staat Op 9 maart heeft CDA-lijsttrekker Juliette Bouw een boom, een rode beuk van 2,50 meter, geplant in Stompwijk in de tuin van de H. Laurentiuskerk. Juliette Bouw: “Mooie start van onze ambitie om de komende vier jaar door de gemeente 1000 extra bomen te planten als het aan het CDA ligt. We benadrukken hiermee ook het groene karakter van Stompwijk. Deze mooie kern in onze gemeente kenmerkt zich door haar groene uitstraling. Maar er is ook behoefte aan woningbouw voor ouderen en jongeren in dit dorp.” Het CDA-Leidschendam-Voorburg heeft vier jaar geleden tijdens de campagneperiode voor 2014-2018 een boom geplant in Voorburg. Deze traditie willen wij graag volhouden. Bomen hebben een belangrijke rol in de luchtkwaliteit van onze gemeente. “Ons verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar bevat veel punten op het gebied van groen, luchtkwaliteit en energie. “Het is fijn wonen in onze gemeente en dat wil het CDA zo houden”.

Uitslag kaartavond Blesruiters De uitslag van het kaarten van afgelopen vrijdag is als volgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Wim v.d. Helm P. Roeling Frans Hendriks Roelie v.d. Vegt Charel v. Bohemen Jos v. Doorn Ria v.d. Helm Nicole v.d. Bosch

6236 5660 5364 5326 5231 5120 5018 5060

De volgende en tevens laatste kaartavond van het seizoen is op vrijdag 30 maart. Op deze avond vindt ook de verloting plaats van degene die 6 keer of meer zijn geweest. De naam van de personen die getrokken worden moeten ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Ton Zuidgeest


-34-

Schoolspullenpas komend schooljaar weer! Vanaf 1 mei kan de Schoolspullenpas voor het nieuwe schooljaar aangevraagd worden. Na het succes in het schooljaar 2017-2018 wordt de pas opnieuw beschikbaar gesteld voor gezinnen met een laag inkomen. De gemeente financiert de Schoolspullenpas en de Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg doet de uitvoering. Deze samenwerking was vorig jaar zeer succesvol. Ook dit jaar hopen beide partijen weer veel gezinnen te bereiken. Veel aanvragen Gezinnen met schoolgaande kinderen met een Ooievaarspas komen in aanmerking voor een Schoolspullenpas. Deze gezinnen zijn vorig jaar direct door de gemeente aangeschreven. 73% van de doelgroep heeft de Schoolspullenpas toen aangevraagd; in totaal 1168 passen. “Een prachtig resultaat voor het eerste jaar, maar we zouden graag zien dat nog meer gezinnen er gebruik van gaan maken. Het is belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen en niet worden belemmerd door de financiële situatie thuis,” aldus wethouder Stemerdink. De Schoolspullenpas 2018-2019 Met de Schoolspullenpas kunnen schoolspullen gekocht worden. Voor ouders van kinderen op de basisschool staat een tegoed van € 50 op de pas, voor ouders met kinderen op de middelbare school is dit tegoed € 150. Zitten kinderen in de brugklas, dan is het bedrag op de pas € 250. De Schoolspullenpas kan vanaf 1 mei 2018 weer worden aangevraagd. Gezinnen met een geldige Ooievaarspas krijgen hier automatisch bericht over. Ooievaarspas Gezinnen met kinderen die nog geen Ooievaarspas hebben, maar daar wel voor in aanmerking komen, moeten de Ooievaarspas eerst aanvragen bij de gemeente Leidschendam-Voorburg via www.lv.nl/laaginkomen. Zodra zij de Ooievaarspas hebben ontvangen, kunnen zij de Schoolspullenpas aanvragen bij Stichting Leergeld (http://www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg/). Mogelijk door extra geld van het Rijk De Schoolspullenpas is mogelijk met het extra geld dat het Kabinet vanaf 2017 jaarlijks aan gemeenten geeft voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Kindpakket Gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen kunnen een beroep doen op de gemeente voor financiële steun. Deze regelingen zijn gebundeld in een overzichtelijk kindpakket (www.lv.nl/kindpakket).


Een dagje shoppen op stand

-35-

Wat dacht u, wij dames uit Stompwijk gaan niet zomaar winkelen, nee….wij laten ons verwelkomen door de eigenaar van een modehuis met koffie en gebak. Nadat er gelukkig voldoende mensen bereid waren om ons per auto te vervoeren, jammer genoeg geen limousine…..Hoewel met een beetje fantasie is zo’n stoet van zes auto’s een aardige lange auto, vertrokken we naar Boskoop. Bij de eerste rotonde, lees in Stompwijk, scheidden de wegen van de auto’s zich al en die scheiding duurde anderhalf uur. Gelukkig kwamen alle mensen nog net op tijd aan om de modeshow bij te wonen. Mocht u ooit een haute couture bijgewoond hebben en ergens achteraan hebben gezeten, dan zou u nu jaloers zijn op de dames die gewoon vooraan van de modeshow konden genieten. Er kwamen zeer mooie ensembles voorbij, broeken, jassen, polo’s en allemaal voorzien van een hoed, tas en overige accessoires. De modellen hebben dit keer geen uitgehongerd maatje 34 maar een maat waar wij ons mee kunnen identificeren, waardoor er na afloop van de modeshow ruime belangstelling was om kleding te passen. Maar niet voordat we genoten van een lunch, misschien niet helemaal handig kleding passen met een volle buik, maar met enige hulp lukte het aardig. Omdat de groep een beetje te groot was voor het aantal kleedkamers zijn we gesplitst en verdeeld over een potje bingo met prijzen en de kleedkamers. Na de wissel en de tweede helft was er even een fotomomentje voor de toegestroomde pers. Vóór we het modehuis mochten verlaten kregen nog advocaat met slagroom. Voor het geval er belangstelling is voor de najaarsmodeshow, heb ik 24 oktober in optie genomen. Ik zal op de Soosmiddag kijken of er belangstelling voor is. Komt u niet op de Soosmiddag geef mij dan even een belletje, 06-24632522. Ik heb genoten en hoop u ook Lieve groet, Marianne


-36-

Dit wil ik Delen met hoofdletter D Voor een bultje ging ik naar de huisarts. Een bultje wat gelukkig een meeeter bleek te zijn. En omdat ik toch een afspraak maakte, kon ik gelijk het vermoeide gevoel in mijn linkerarm even aankaarten. En nee, dat gevoel kon niet uit mijn nek komen. (Dus wel) Ook gaf ik aan, dat bij inspanning met mijn rechterarm, bijvoorbeeld bij ramen zemen, ik conditioneel gezien wel een “hijgend hert” leek. Ik, die regelmatig een poldertje loopt, aerobict bij Jokelien, en toch met een behoorlijke snelheid door Stompwijk fiets, kom adem tekort en krijg hartkloppingen bij het ramen zemen. Dit was overigens al meer dan een jaar hoor, en op zich allemaal niet zo bijzonder, maar het knaagde wel een beetje in mijn hoofd. ‘t Zal m’n hart toch niet zijn? Er werd voorgesteld een hartfilmpje te maken en bloed te laten prikken. Een soort APK. Eerst bloedprikken met na drie dagen de uitslag. Ernstig vitamine D tekort. Oké. Niks bijzonders toch? Echt weer zo’n hype! Voor zes weken kreeg ik ampullen vitamine-D mee. Gelukkig hoefde ik deze maar één keer in de week in te nemen, een shotje noemde ik het, en ik zou wel verschil voelen. Ik zou minder moe zijn. Maar… ik was helemaal niet moe! Het hartfilmpje werd gemaakt en voor de uitslag kon ik bellen. Maar goed, de vitamine D toch maar ingenomen. Vanaf die tijd is er een wereld voor me opengegaan! Het leek wel of ik ADHD had! Ik, die dacht niet moe te zijn, kon van de ene op de andere dag ’s middags gaan zitten zonder in slaap te vallen. (Een middagdutje is toch niet zo gek als je altijd bezig bent) Slapen was mijn favoriete ontspanning, en aan lezen kwam ik niet toe. En het is toch niet gek dat, als je 48 bent, je een drukke dag gehad hebt, je de volgende dag wat minder energie hebt (is dat niet een balansdag?) Nu heb ik die balansdag niet meer nodig. En de laatste tijd vond ik het wel lekker om na het eten ’s avonds even op de bank te gaan zitten omdat ik het toch wel even zat was. Zo schoot het poldertje lopen er wel bij in. Iedereen is druk en veel mensen om me heen zijn moe dus ik dacht dat het normaal was. Nu ik op de afgelopen jaren terugkijk realiseer ik me dat ik wel veel moe was, zeker in de wintermaanden, maar het echt niet in de gaten had. Nu kan ik zoveel meer doen op een dag en heb zelfs tijd om een boek te lezen! Vanmorgen bij het ramen zemen en realiseerde me dat ik dit deed, zonder hartkloppingen en kortademigheid. Het is zo bijzonder om dit mee te maken! Het zal niet verrassend zijn dat het hartfilmpje geen bijzonderheden vertoonde. Vitamine D heb je nodig voor je botten en spieren. Vitamine D krijg je gratis, buiten van zonlicht. Vitamine D kun je ook gewoon kopen bij de drogist, en nee, ik heb er geen aandelen in! We leven het grootste deel van de dag binnen en vandaar dat we het toch vaak een tekort hebben.


-37Vitamine D tekort sluipt erin maar kan grote gevolgen hebben. Onbewust had ik overal een excuus voor. Ik ben nu een jaar verder en ondanks dat ik knap eigenwijs ben en lang niet altijd m n tabletjes inneem ben ik me wel ergens van bewust geworden waar ik heel erg blij mee ben. Wellicht heeft iemand iets aan mijn verhaal en daarom wil ik dit Delen met een hoofdletter D. Anneke van Bemmelen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

PvdA stelt de wijken centraal De PvdA wil dat het nieuwe College meer werk gaat maken van het centraal stellen van de wijken en de vrijwilligers die zich inspannen om de leefbaarheid te vergroten. Raadslid Delroy Blokland: “Al jaren wordt er gepraat over burgerinitiatieven, maar de gemeente toont tot nu toe te weinig ambitie en stelt onvoldoende middelen beschikbaar om deze te ondersteunen�. Daarom heeft de PvdA een concreet 4-puntenplan om de wijken centraal te stellen: Wijken krijgen de beschikking over een eigen wijkbudget. Hiervoor wordt 1 van het totale gemeentelijke budget ter beschikking gesteld. De wijk bepaalt waaraan het uitgegeven mag worden. De gemeente faciliteert waar nodig, maar laat zowel de plannen als de uitvoering aan de inwoners over. De Buurttender in Bovenveen en Vlietwensen hebben laten zien dat inwoners heel veel, heel goed zelf kunnen. Inwoners krijgen de gelegenheid bij een aanbesteding (delen van) de uit te besteden werkzaamheden zelf uit te voeren (right to challenge). Wijkcentra krijgen een eigen budget. De wijkcentra kunnen daarmee meer benut worden voor buurtzorg, zoals dagbesteding, een huisartsenspreekuur, bibliotheekactiviteiten of scootmobiellessen. De PvdA zet zich in voor een betere samenwerking tussen wijk- en buurtorganisaties, welzijnsorganisaties en eerstelijnszorgvoorzieningen Er komen duurzaamheidsteams naar de wijken toe. Die duurzaamheidsteams kunnen inwoners, instellingen en bedrijven adviseren over verduurzaming van de leefomgeving. Dat gaat bijvoorbeeld over de warmtevoorziening, over aanpassing van de openbare ruimte aan klimaatverandering en over mogelijkheden om lokaal, in de wijk, energie op te wekken. Ze dienen voorstellen in bij de gemeente en ze krijgen hiervoor ook een budget.


Schilderen, behangen en wandafwerking

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


Bijna 1000 woningen in anderhalf jaar verduurzaamd Steeds meer inwoners in Leidschendam-Voorburg verduurzamen hun huis en doen dat vaak samen met anderen. Ze weten hiervoor goed hun weg naar de gemeentesubsidie te vinden. In anderhalf jaar tijd - van september 2016 tot 1 maart 2018 - hebben 923 huishoudens gebruik gemaakt van de subsidieregeling duurzame initiatieven. Bijna de helft van de maatregelen voeren mensen uit samen met hun buren of vrienden, zij ontvingen hiervoor een ‘burenbonus’. Nieuwe initiatieven om problemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren Om ouders en leerkrachten te helpen problemen te sneller signaleren en kordaat in actie te komen om kinderen te helpen, hebben samenwerkende partners in de jeugd(zorg) nieuwe initiatieven ontwikkeld. Op 8 maart overhandigden ze aan wethouder jeugd(zorg) Lia de Ridder een boek met 9 initiatieven: ‘(Op) tijd voor jeugd; finishboek’. Het gaat om initiatieven als: Blije baby- en gezinsmarkt, De beste supporter van je kind, De PIT STOP, Gezond en veilig opgroeien, Jeugdpreventie en Acties met medewerking van o.a. GGD, JGZ, Sociaal Servicepunt, MEE, WOEJ, scholen, De Jutters, Indigo, Lokale Kamer, Leerplicht, Sport en Welzijn, Vlietkinderen, Schoolformaat, Kwadraad, Vitalis, Xtra Plus. Gemeente en cateraar bieden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek De gemeente is trots dat lokale ondernemer Van Leeuwen vanaf april 2018 de catering in het bedrijfsrestaurant gaat verzorgen. Vandaag zetten wethouder Nadine Stemerdink en koersmanager Joyce Van Leeuwen hun handtekening onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Stemerdink: “Bij nieuwe aanbestedingstrajecten, zoals nu de inkoop van de bedrijfscatering, verplichten we opdrachtnemers zich in te zetten om jongeren en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Van Leeuwen voldoet daar ruimschoots aan. De cateraar is zeer actief op maatschappelijk gebied en werkt samen met Middin, scholen en het Werkgevers Servicepunt. En nu krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek in ons eigen bedrijfsrestaurant. Zo kunnen ze het horecavak leren en doorstromen naar een reguliere baan.” Meer mensen een werkplek geven

De gemeente heeft de afgelopen jaren veel gedaan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Bij opdrachten die de gemeente verstrekt, bijvoorbeeld bouwprojecten, maakt de gemeente afspraken over werkplekken/werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt . Kijk verder op de site van de gemeente voor meer achtergrondinformatie.


2421  

Dorpsketting 2421

2421  

Dorpsketting 2421

Advertisement