Page 1

MOEDERDAG-KETTING Weekblad de Dorpsketting Datum: 5 mei 2014 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Oplage: 1055

Trees, Marga, Yvon, Jacintha, Petra en Leo Wilma, Ria en Loes Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,25 1/8p €10,50 ¼p, €21,00 ½p, €31,50 ¾p, €42,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 0900-8844

In deze Dorpsketting: Parochieberichten Rouwkaart Aanleg menroute Elforpentocht Ballonvaart Z’woude Polderkringpad Stompwijk’92 Summerland VrouwActief Duiven Amigos Moederdagmarkt

Nummer: 2229

2 5 8 11 13 15 16 18 19 21 25 31

Carnavalsvereniging De Gaanders Jaarvergadering C.V. De Gaanders op woensdag 7 mei. Het bestuur van C.V. De Gaanders nodigt alle leden van de Gaanders uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op woensdag 7 mei in Het Blesse Paard. Om 20.00 uur zal de koffie klaar staan, om 20.30 uur zal de vergadering geopend worden. Aftredend bestuurslid en weer herkiesbaar is penningmeester Cock van Bohemen. Bestuur C.V. De Gaanders


-2Berichten van de RK Parochiekern H. Laurentius – Stompwijk Een kern van de parochie H. Petrus en Paulus te Leiden Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, Overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur op afspraak. Openingstijden parochiesecretariaat: Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL36 RABO 0361 5009 47 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr.NL62 RABO 0143 3264 30 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Overleden: Janus Verhagen in de leeftijd van 87 jaar Weekvieringen in de R.K. Parochiekern H. Laurentius Donderdag 8 mei 19.00 uur Rozenkransgebed Gebedsleider Jan v. Rijn 20.00 uur bijeenkomst van de Wijkcontacten. Zaterdag 10 mei 19.00 uur woord en gebedsviering met EMS koor. Zondag 11 mei 11.00 uur Moederdag, woord en gebedsdienst met samenzang. Voorganger Mw. Marianne Turk Misintenties: Zaterdag 10 mei 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerarda de Jong - v.d. Poel, Theodorus . v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk - v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen. Zondag 11 mei 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Corrie. V.d. Zijden - v. Leeuwen, Cornelis en Piet Olijhoek, overleden ouders Vreeswijk - v. Leeuwen, Jan Koevoet, Bert de Jong, Lena de Jong v.d. Geest, Cor Janson, overleden broers en zussen v. Santen, Magda v. Santen v. Paassen, Jan Kerkvliet, Tiny v. Santen – Ham, To v. d. Bos - de Vrede, Martien v.d. Bos, Annie Verburg - v. Veen, Adrianus Knijnenburg en Johanna Knijnenburg – v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg - v. Vliet, Hennie Peters,


-3Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Koos en Riet v. Logchem – Bennis, Surat Kaew Knijnenburg Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Elly Bennis - v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk v. Santen, Jan Vogelaar en Janus Verhagen Kerkhulpen Donderdag 8 mei 19.00 u Zaterdag 10 mei 19.00 u Zondag 11 mei 11.00 u

Kosters Adriaan John O. Adriaan H.

Lectoren geen geen Marianne Turk

Misdienaars geen geen geen

Mededelingen vanuit het secretariaat. Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld. Aan melden via het secretariaat. Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Het secretariaat

MEIMAAND MARIAMAAND Donderdag 8 mei komen we om 19.00 uur weer bijeen in de kerk om een half uurtje alles wat ons bezig houdt en bezwaart aan God onze Vader voor te leggen. We roepen daarbij de voorspraak in van moeder Maria door het bidden van het rozenkransgebed Hopelijk wilt u een half uurtje vrij maken om naar de kerk te komen en met ons mee te bidden U bent van harte welkom.!

Jan van Rijn

E.M.S. VIERING Zaterdag 10 mei is er een Woord en Gebedsviering met het E.M.S. koor met als Thema:

De deur van de schaapsstal Voorganger is Marianne Turk De aanvang is 19.00 uur


Openingstijden: Donderdagavond 19.00 – 21.00 u Zaterdag 11.00 – 14.00 u A.S. zondag M O E D E R D A G Wist u dat wij heel veel leuke goedkope Moederdag cadeautjes hebben!!! Doe uw goede bruikbare schone spullen niet weg maar breng ze tijdens de openingstijden. Voor grote meubels, bankstellen, buffetkasten, tafels en stoelen hebben wij een foto presentatieboek dit ligt in Kringloopwinkel “ DE STAL “ , Dr. van Noortstraat 137 A Mobiel: 06-23525700 Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl Op onze website kunt u ook onze goederen zien die wij op marktplaats aan bieden.

Cursus God ontdekken in woord en beeld Woensdag 7 mei van 2000-2130uur is de laatste avond voor Stompwijk en Zoeterwoude van deze creatieve cursus. Het gaat dit keer om heiligen...hoe is God aanwezig in hun leven? Aan de hand van de levens van 2 pausen, die pas zijn heilig verklaard en nog 2 vrouwelijke heiligen kunnen we veel leren voor ons eigen leven! Wees welkom in de pastorie van de St Jans Onthoofding in Zoeterwoude! vriendelijke groet, Bas van Pampus, pw

Wijkcontactvergadering Donderdag is er een vergadering van de wijkcontactpersonen. We beginnen om 20.00 uur in de pastorie. Met vriendelijke groet, Annie van Rijn

Gratis af te halen (niet voor de handel): Jonge konijntjes, 5 weken oud. Ze worden niet heel groot. Fam. v.d. Bos, Meerlaan 1b, 06-28795158


11 mei is het Moederdag = bloemendag !!!!! Zaterdag 10 mei is de winkel open van 8 tot 17.00 uur met verse bloemen, boeketten, bloemcreaties & planten (bakjes) En ook staan wij op de Moederdagmarkt op het Hoefblad met leuke Moederdag cadeautjes. Kom gezellig vrijblijvend langs en geniet van diverse leuke aanbiedingen en acties !!! Er is mogelijkheid om de moederdagbloemen op ZONDAG 11 mei te bezorgen, waar dan ook…… Bestel op tijd !!!! bezorgen in Stompwijk op Zondag-Moederdag = gratis

Tip: helemaal leuk is het om met een eigen gemaakte tekening, samen met papa, naar “De Passie” te gaan Daar wordt, in de kleuren van te tekening een bijzonder bijpassend boeket gemaakt voor moeder !!

Ingrid Verboon Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 Stompwijk 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten.

MOEDERDAGMARKTAANBIEDING: Uitgebreide collectie slips en shorts In alle kleuren en met prints Bij besteding van € 15,- een waszakje met bloemetjes gratis CHOUETTE Lingeriespeciaalzaak Damlaan 9, 2265 AL Leidschendam Tel. 070-3200141 Openingstijden: maandag 13.30 - 17.30 uur dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.30 uur zaterdag van 10.00- 17.00 uur


-7-


-8-

Aanleg menroute voor Nieuwe Driemanspolder in praktijk bekeken Dat het bestuur, maar vooral de menners, van de Blesruiters al vele jaren pleiten voor de aanleg van menpaden in ons gebied is algemeen bekend. Velen hebben dan ook elke voorkomende gelegenheid aangegrepen het belang hiervan kenbaar te maken. Tot voor kort zonder enig resultaat, maar nu gaat het er toch echt van komen en wel in de Nieuwe Driemanspolder. Even een stukje voorgeschiedenis. Na verschillende tevergeefse acties in het verleden bij Gemeente, Provincie, Staatsbosbeheer enz., door diverse Blesruitermenners, kwam de ontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder in beeld. Als lid van de Klankbordgroep heb ik me sterk gemaakt voor de aanleg van een menroute van Leidschendam naar Stompwijk via de tot waterberging en recreatiegebied te ontwikkelen Nieuwe Driemanspolder. Ondanks de nodige inspanningen bleek hiervoor nauwelijks “enig oor” tot ik de KNHS (Kon. Ned. Hippische Sportbond) verzocht een ondersteunende brief te richten aan de Stuurgroep (bestuurders van de initiatiefnemers) van de Nieuwe Driemanspolder en dit had succes het kwam op de agenda van de klankbordgroep. Om een lang verhaal maar kort te houden, het eind van “het liedje” was dat er uiteindelijk een inrichtingsplan lag zonder menroute wel naast het plan een wensenlijstje waarop bovenaan, de realisatie van een menroute prijkte. Maar de ervaring leert dat grote projecten vaak alleen maar duurder worden, dus de kans voor aanleg was niet erg groot. Toch maar even aan de bel getrokken bij de Gemeente (wethouder Houtzager) en, om ook maar is iets positiefs vanuit het buitengebied te laten horen, deze heeft het opgepakt en een projectleider, Jantien v.d. Berg, aangesteld om voor hem de mogelijkheden van aanleg met bijbehorend kosten in beeld te brengen. Coby van Bohemen (namens de LTO) Piet van de Mespel (Blesruiters) en ik hebben in een goed overleg met Jantien duidelijk kunnen maken het nut en belang van een menroute maar ook de aanlegconstructie en de kosten van aanleg en onderhoud. Uiteindelijk heeft de Gemeente een extra budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van een menroute van Leidschendam (tunnel A4) naar Stompwijk (Meerlaan). Toen kwam de crisis, de ontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder stond ter discussie en heeft jaren stil gelegen. Vorig jaar is alsnog overeenstemming bereikt over de ontwikkeling, zij het met een aangepast/kleiner inrichtingsplan en gewijzigde initiatiefnemers, de menroute is (door het gemeentelijk budget) in het nieuwe plan opgenomen. Onlangs is het nieuwe plan, op een druk bezochte informatieavond in Snow World, aan belanghebbenden gepresenteerd. Op onze vraag bij één van de presentatoren, hoe de menpaden er uit kwamen te zien was het even stil en deze antwoorde toen “O dan maken we de ruiterpaden wel wat breder”.


-9Was al onze inzet dan toch voor niets geweest! Nee, want wij hebben één van de technische mensen van het ontwikkelingsbedrijf voor de Nieuwe Driemanspolder N3Mp (www.n.3mp.nl ) Ammo van Bennekom bereid gevonden om met een aanspanning van de Blesruiters een menpad in de praktijk te bekijken (in het Balijbos liggen goede voorbeelden). Onlangs hebben Piet en ik met de vertegenwoordiger van N3Mp een ritje gemaakt door het Balijbos (met toestemming van Staatsbosbeheer) daar hebben we goed kunnen laten zien wat wij verstaan onder een menpad. Gezien de positieve reacties hebben wij het vertrouwen dat het zeker goed komt met de menroute door de Nieuwe Driemanspolder De foto, genomen door Ammo van de bok, geeft een goed beeld van een gewenste menroute. We blijven het op de voet volgen, Ab Spaan

ALLE BEHANDELINGEN MET EN ZONDER AFSPRAAK U KUNT GEWOON BINNENLOPEN

Zaterdag 10 Mei Moederdag Markt Hoefblad Wij zijn er ook weer met Kadobonnen - Byouterie en leuke kleding enz. Woensdag Jeugd - Kids Knippen Kids t/m 12 € 9,00 Jeugd 13 t/m 18 € 12,50

www.andreashaarstudio.nl

Vrijdag Happy Knip Tussen 15.00 tot 19.00

Dames was en knippen € 17,50 Heren knippen € 15,00

Wilt u eens iets anders met uw haar probeer dan eens een natuurlijke ondersteuning. Nu aanbieding van Goldwell

voor € 82,50 all-in !! Incl. voorbehandeling, knippen en fohnen of watergolven. Met GRATIS een verzorgende shampoo ter waarde van € 14,95

071 – 5801560 Hoefblad 30 Stompwijk naast de COOP

Di t/m Do : 09:00 - 17:30 Vrijdag : 09:00 - 19:00 Zaterdag : 08:30 - 16:00


AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen lichte bedrijfsauto’s;

Let op!!  Reparatie van personen-en lichte bedrijfsau Zaterdag 10 mei  Gebruikte auto’s met Bovag garantie en na auto12.30 pas. vanaf gesloten!

Voor hoge kwaliteit gelnagels, manicure, voetverzorging & ontharen.

 

Nu ook mogelijk:

Teennagelparty’s!!

AUTOBEDRIJF

A.P.K. keuringen; Airco service; Texaco tankstation.

www.autobedrijfluiten.nl

info@autobed

Wekenlang mooie teennagels, dit

LUITEN is mogelijk met een geloverlay! Organiseer een party bij jou

thuis Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157 Min. 6 max. 10 pers.

    

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-enSlagerij lichte bedrijfsauto’s; AANBIEDING: van der Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Nu voor maar € 19,50 pp! Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale Geest Kijkpas. op www.nailsbykim.nl auto A.P.K. keuringen; voor meer info of bel Airco service; Keurslagerkoopjes Texaco tankstation. Kim van Santen Stompwijkseweg 74

www.autobedrijfluiten.nl 2266 GH Leidschendam 06-12309097

Rundergehakt info@autobedrijfluiten.nl 2 x 500 gram

€ 6,95

Huisgemaakte slavinken Iedere 4e gratis Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-11-

Elfdorpentocht 2014 met ruim 1400 deelnemers Afgelopen zondag hebben iets meer dan 1400 deelnemers één van de routes van de Elfdorpentocht gereden. Ze hadden daarbij prima fietsweer met veel zon en een zwakke noordwestenwind. Met zo’n 14°C bleef het wel wat aan de frisse kant. Al ruim voor 8 uur werd het behoorlijk druk bij de inschrijfpunten in Stompwijk en Maasland. Toen waren het nog vooral racefietsers die gingen beginnen aan de routes van 125 en 160 km. Later konden ook de fietsers van start voor 80 km en in de loop van de ochtend vertrokken nog velen voor 45 of 25 km. Bij de diverse controlepunten onderweg was het een gezellige drukte en was het vaak zelfs mogelijk om op het terras in de zon wat bij te tanken voor de rest van de route. In alle routes waren weer wat veranderingen aangebracht, zodat velen toch weer verrast werden door de mooie plekjes waar ze langs kwamen. Op de langste afstanden kwam zelfs geen verkeerslicht in de route voor. We ontvingen dan ook veel complimenten hiervoor waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Overigens staan ook voor volgend jaar alweer nieuwe routes in de planning voor met name de 25 km en 45 km en wie weet wat nog meer. De bezemwagen hoefde slechts 2x in actie te komen om een fietser met materiaalpech op te halen. Al met al zijn we als organisatie dan ook zeer tevreden en kijken al weer uit naar de volgende editie op zondag 3 mei 2015. We danken Het Blesse Paard en ’t Wapen van Maeslant voor de goede ontvangst, de vele vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet en natuurlijk de vele deelnemers. Graag tot volgend jaar! Aanstaande zondag staat er weer een reguliere clubtocht op de kalender. Zoals altijd op Moederdag rijden we een niet te lange rit die voor de A (85 km) en B (80 km) naar Hekendorp gaat. De C gaat naar Klein Giethoorn voor 45 km. Vertrek is vanaf nu de hele zomer om 8.30 uur vanaf het Klaverblad. Arno van Rijn


-

Nu ook het adres voor: 

Straatkolken, afvoergoten en drainage



Pvc buizen: alle maten en hulpstukken



Stelconplaten: nieuwe en gebruikte



Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

R. Bergers Modern Tandtechnisch Laboratorium

Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Geldt voor alle verzekeringen. Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572


-13-

Maak een ballonvaart tijdens Dorpsfeest Zoeterwoude Geen last van hoogtevrees en altijd ons mooie dorp en de omgeving al van boven willen bekijken? Dan is dit je kans! Op zondag 22 juni kan je een ballonvaart maken. De luchtballon wordt zo’n twee uur voor zonsondergang op het feestterrein opgeblazen en stijgt daarvandaan ook op. Afhankelijk van de wind vaar je dan over de prachtige polders die ons dorp omringen. Jacintha Paardekooper van het Dorpsfeest Zoeterwoude: “We proberen elk jaar een zo afwisselend en aantrekkelijk mogelijk programma te bedenken. Naast de vaste, populaire, onderdelen verzinnen we elk jaar weer iets nieuws. Omdat het Dorpsfeest dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd wordt is dat deze keer de ballonvaart. Mensen die vanuit de lucht ons prachtige dorp willen bekijken, kunnen zich uiterlijk 5 juni opgeven door een e-mail te sturen naar fred@dorpsfeestzoeterwoude.nl. De ballonvaart vindt alleen plaats bij mooi weer en voldoende belangstelling. Mocht je je opgegeven hebben en het weer is die dag te slecht (te veel wind, regen, etc.), dan maakt het ballonvaartbedrijf een afspraak voor een alternatieve datum. Kosten bedragen € 150,— p.p. bij 10 aanmeldingen en € 130,— p.p. bij 20 aanmeldingen. Het Dorpsfeest vindt van 20 tot en met 22 juni plaats op Veld 11 van Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude.

BINGO Iedereen is welkom Locatie: Dorpshuis Tijd: 20.00 tot 22.15 uur 10 BINGO kaarten voor maar € 7,50 !!!


Nu ook in Stompwijk en omgeving! Autorijschool Immerzeel

Like ons op Facebook en verzeker jezelf van een gratis proefles. Voor meer informatie bel naar: 06-19850255 of kijk op de site: www.autorijschoolimmerzeel.nl


-15-

Parkeren tijdens moederdagmarkt Willen de omwonenden van het Hoefblad ter hoogt van nr 43 t/m 48 de auto’s elders parkeren op 10 mei i.v.m. Moederdag festiviteiten. Alvast bedankt voor al uw medewerking namens de Stompwijkse ondernemers !!!!!

Leidschendam-Voorburg steunt plan voor Polderkringlooppad Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg werken mee aan de totstandkoming van het Polderkringlooppad. Zo heet het project dat boerderij ’t Geertje, gelegen in Het Groene Hart, wil aanleggen in en rond de Geerpolder. Insteek is realisatie van een aantrekkelijk recreatief en educatief project over het landschap en de historie. Een nieuwe wandellus via een brug over de ringvaart van de Zoetermeerse Meerpolder maakt hiervan deel uit. Deze lus loopt door de gemeenten LeidschendamVoorburg, Zoetermeer en Zoeterwoude. Daarnaast maakt de brug nog veel meer nieuwe wandellussen mogelijk, bijvoorbeeld vanuit Stompwijk. De initiatiefnemer heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg gevraagd of zij opdrachtgever wil zijn voor de brug, die voor de helft op het grondgebied van deze gemeente ligt. Dat is nodig om een Europese subsidie te verkrijgen, die alleen wordt verleend als een lokale overheid opdrachtgever is. Burgemeester en wethouders werken hier graag aan mee. Ook omdat het de positie als aantrekkelijke, groene woonstad versterkt.

Donderdag 8 mei vertrekt er weer een busje naar Leidsenhage. Er kunnen 8 personen mee. Iedereen mag mee, als ook boodschappenkar en/of rollator. Vertrek: 10.00 Pinksterbloem 10.05 Meerlaan tegenover de Coop 10.10 Kerkplein, retour naar Stompwijk om 14.00 uur. Opgeven bij Coby v.d. Geest, tel.:071-5801561


Stompwijk ‘92

-16-

Het programma voor de Afdeling Voetbal is niet bij ons binnengekomen. Kijk op de site van Stompwijk’92 of in het Clubblad.

Inschrijving gesloten, 29e weekendkamp op 30 en 31 mei, Thema: Bonte Beestenboerderij Gisteren was de dead line, om nog in te kunnen schrijven voor het weekend kamp. Wie zich nog niet aangemeld heeft, gaat echt iets missen. Het 29 e weekendkamp belooft een waar spektakel te worden voor de kinderen. De teams worden nu ingedeeld door een speciale commissie van wijzen uit de kampstaf. De namen van de teams, leiders en kinderen worden volgende week bekend gemaakt in de Dorpsketting. Het gaat nu spannend worden, wie zit bij wie en wie is de leider? Het weekendkamp staat geheel in het teken van de ‘bonte beestenboerderij’, Alle activiteiten spelen zich af rondom ‘het echte boerenleven’ op de boerderij. Trekker- en kruiwagenrace zullen niet ontbreken, maar ook zullen de muizen en spinnen verjaagd moeten worden. Wie haalt de kip van het nest om de eieren te kunnen graaien? Alle kinderen kunnen alvast gaan nadenken over het openingsoptreden, om de professionele jury ervan te overtuigen. (omkopen is niet toegestaan, maar lekkernijen zijn altijd welkom). Ook het primitief koken gaan we met z’n allen doen, een speciale jury zal de gemaakte gerechten komen proeven. Zoals gewoonlijk zullen de patatjes niet ontbreken en slapen we weer in de tent op het veld. De gebruikelijke ingrediënten voor een spannend, leuk en enerverend weekendkamp. Slapen in de kleedkamers. Voor meer info raadpleeg ook onze website www.weekendkampstompwijk.nl Groetjes van de weekendkampstaf, Sanne, Margreet, Jeroen, Sjors, Wendy, Jokelien, Monique, Rachelle en Peter


Sport handbalprogramma Programma voor Team Waar DDJ1 uit DEJ1 uit DFJ1 uit DFJ2 uit Programma voor Team Waar DS1 uit DAJ1 thuis DBJ1 uit DBJ2 uit HBJ1 uit DCJ1 uit

-17-

zaterdag 10 mei Tegenstander Tijd Hellas 5 14.05 Oliveo 3 11.15 Oliveo 11.30 Oliveo 11.30 zondag 11 mei Tegenstander Tijd Foreholte 10.55 EHC 11.00 SOS Kwiek 12.05 ROAC 10.30 Hellas 14.00 Warmunda 10.00

Locatie Hellas mfa t Nest mfa t Nest mfa t Nest

Scheids

Wedstr.nr 55913 56200 56575 56578

Locatie Elstgeest Haasbroek SOS Kwiek Hertogspark Hellas Overbos

Scheids

Wedstr.nr 46895 37049 37840 47232 38564 55016

Hanneke

8e Shanty Festival in Leidsenhage Winkelcentrum Leidsenhage zal zaterdag 10 mei weer bol staan van de shantyzang.

Optredende koren: Shantykoor Viswijvenkoor Shantykoor Shantykoor Shantykoor Zeemanskoor Shantykoor Shantykoor Shantykoor Shantykoor Shantykoor

“de Noordwijkers” Noordwijk “Fr Vlietgrieten” Leidschendam “De Marconisten” Leimuiden “De Ringvaartzangers” Langeraar “De Turfschippers” Vinkeveen “De Moordtzangers” Moordrecht “De Brulboei” Nieuwegein-Vreeswijk “Seyl en Treyl” Oudewater “Windstilte” Vleuten-De Meern “Scheveningen” “De IJsselzangers” Montfoort “De Brulboei” Zwijndrecht “Midscheeps” Leidschendam

De aanvangstijd is 11.00 uur, de finale van de gezamenlijke koren vindt plaats op het Hoofdpodium, aanvang ca. 16.20 uur.


-18-

Stompwijk Summerland op volle toeren! Afgelopen zaterdag ging de kaartverkoop van Stompwijk Summerland van start. De eerste honderd kaarten zijn verkocht. Surf snel naar www.stompwijksummerland.nl om onlinekaarten te kopen. Let op dit jaar doen wij alleen aan online kaarten, geen hardcopy kaarten meer. Naast de vrijdag en zaterdagkaart is het ook mogelijk een passe-partout aan te schaffen. Deze aantrekkelijke aanbieding bespaart u zomaar €5,-. Let wel op dat deze kaarten alleen verkrijgbaar zijn in de voorverkoop en maar in beperkt aantal. Een kaart voor de vrijdagavond of zaterdagavond kost €15,- per stuk. De passe-partout kaart is €25,- per stuk en geeft dus toegang tot zowel vrijdag als zaterdagavond. Verder kunt u ook voor een ‘Special Treatment’ Vrienden van Summerland worden! Om hiervoor in te schrijven hoeft u alleen maar naar de site te gaan en op het icoontje te klikken ‘vrienden worden’. Het programma voor zowel vrijdag als zaterdagavond is inmiddels bekend. Hieronder is onze hoofd-act van dit jaar uitgelicht. Voor de rest van het programma kunt u kijken op de website. Rowwen Hèze Begonnen als Engelstalig bandje uit de Peel is Rowwen Hèze in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een van de grote acts in de Nederlandse popmuziek. En dat alles met liedjes in het Limburgs dialect. in 1992 beleefde de band een landelijke doorbraak met optredens op Pinkpop en de Amsterdamse Uitmarkt.Beide concerten werden live op TV uitgezonden. Sindsdien speelde Rowwen Hèze nog twee keer op Pinkpop, maar ook op andere grote festivals, zoals Lowlands en Parkpop. Vorig jaar stond Rowwen Hèze nog op het podium bij Vrienden van Amstel Live. Samen met grote namen waaronder Guus Meeuwis, Jeroen van Koningsbruggen en Xander de

Buisonjé, wist Rowwen Hèze heel Amstel op zijn kop te zetten. Niet alleen in Nederland kent Rowwen Hèze succes, ook het zuiden van de Verenigde Staten werd getrakteerd op Limburgse Ballades. Hierdoor wist Rowwen Hèze de Nationale Academy Award binnen te halen.


-19Met hun bekende nummers zoals ‘De peel in brand’ en ‘Bestel mar’ zorgt Rowwen Hèze van elk optreden een knalfeest te maken. Meezingen met deze Limburge top band? Bestel dan snel kaarten via de site! Stompwijk Summerland valt zoals ieder jaar in het eerste weekend van juli (4, 5 en 6 juli 2014). Blijf ook op de hoogte van Stompwijk Summerland via Twitter of Facebook. www.twitter.com/_summerland_ www.facebook.com/stompwijksummerland www.stompwijksummerland.nl

Wandelen VrouwActief naar La Place Dames nog even ter herinnering, dinsdagavond 13 mei gaan we wandelen. Kom allemaal op tijd, we vertrekken uiterlijk 18.30 uur vanaf het kerkplein, ga je liever op de fiets is ook goed. Bij La Place drinken we lekker met zijn allen een bakkie met wat lekkers erbij, en wandelen daarna weer terug naar Stompwijk. Dit is tevens onze laatste avond VrouwActief van dit seizoen. Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie en zien jullie weer graag op 9 september de openingsavond van alweer 10 jaar VrouwActief!!! Het Bestuur

123hekken.nl zoekt een helpend handje…., Doe jij dit jaar examen en zoek je nog een baantje voor de zomermaanden? 071 580 33 70

Voor schoenreparaties kunt u terecht bij A.J. Bennis U kunt uw schoenen brengen en weer ophalen bij Ingr id van Bloemsierkunst De Passie van maandag t/m zaterdag m.u.v. dins- en dondermiddag. Fam. Bennis, Zuidveldt 1 Zoeterwoude-Dorp 071-5809282/070 3996410 (zaak)


Luiten BV Stompwijk Landbouwmechanisatie en Tractoren bedrijf

Adres: Stompwijkseweg 78 2266 GH Stompwijk Tel.: 070-3175288 Fax.: 070-3277724 Email: info@luitenstompwijk.nl Website: www.luitenstompwijk.nl

Naast reparatie en service voor tractoren en landbouwmachines ook het advies voor levering van:

   

Gallagher en schrikdraad klokken en afrastering voor alle dieren

 

Heteluchtkanons

Tuin- en parkmachines: Kettingzagen, gazon– en bosmaaiers, heggenscharen en tractoren Werkkleding: Schoenen, jassen, overalls, broeken, truien enz. Hogedrukreinigers: warmwaterhogedrukreiniger & koudwaterhogedrukreiniger Hobby / semi professional / professional Klein constructie werk: Sierhekwerk, frames, balkonhekken enz.

Kortom, wij kunnen u dus zeer breed van dienst zijn!

Openingstijden: Ma t/m vrijdag 7.30—17.00 uur - Zat 7.30—14.00 uur Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


-21-

Hilgersom-Tijssen wint Afgelopen weekend werd de vierde vlucht van het seizoen vervlogen vanuit het Franse Peronne (264 km). Voor de 202 Stompwijkse duiven werd het startsein om 9.00 uur gegeven onder prima weersomstandigheden. De wind kwam vanuit het noorden waardoor de duiven tegenwind hadden. De winnaar van deze strijd was de 2 jarige blauwband doffer (12-104) van Hilgersom-Tijssen. Deze doffer die de laatste 3 weken al goed op dreef is deed dit met een gemiddelde snelheid van 70 kilometer per uur. 1,5 minuut later kwam de blauwband doffer (12-305) van de combinatie uit het Stompwijkse gedeelte van de Hel (Dick van Seggelen en Ton Wolvers). De derde duif (10-698) was de schalie doffer van Mevr. Luk-Vork. Uitslag 03-05 1: Hilgersom-Tijssen 2: Seggelen/Wolvers 3: Mevr. Luk/Vork 4: W. van den Bosch 5: Comb. van leeuwen 6: G. Onderwater 7: W. v. Benten 8: J. van den Bosch

10 9 8 7 6 5 4 3

Tussenstand 1: Comb. van Leeuwen 1: Hilgersom-Tijssen 3: W. v. Benten 4: Seggelen/Wolvers 5: G. Onderwater 5: W. van den Bosch 7: Mevr. Luk/Vork 8: J. van den Bosch

35 35 27 26 23 23 20 19

Emiel Hilgersom

Ongeval op de N206 De N206 bij Stompwijk is maandag in de richting van Zoetermeer een tijdje dicht geweest vanwege een ongeluk. Drie auto’s botsten rond 16.00 uur op elkaar ter hoogte van de Meerlaan. Volgens getuigen zijn 5 mensen door ambulancepersoneel onderzocht. EÊn van hen is uiteindelijke naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De politie doet daar onderzoek naar. Bron: TV West Foto: Regio 15


Iedere zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Onze aanbiedingen zijn vanaf nu geldig van maandag t/m zondag


Schilderen, behangen en wandafwerking

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen


-25-

Bardancing Infinity Komende maand hebben we twee feesten in Bardancing Infinity, namelijk Hawaï Party en Sprinbreak. Hawaï Party Voor Hawaï Party gaan we Infinity helemaal ombouwen tot Hawaï. Zodat je het gevoel hebt dat je echt in Hawaï bent. Wil je ook genieten van het Hawaï gevoel? Dan moet je natuurlijk komen. Hawaï Party is op zaterdag 17 mei. De entree is helemaal gratis en de deuren naar het Hawaï gevoel gaan vanaf 21.00 uur open. Springbreak Op de laatste dag van mei is het tijd voor Springbreak. Dit feest wat ontzettend populair is in Amerika, hebben we daarom ook laten overvliegen naar Nederland. Voor dit feest hebben we ook de speciale grote rode bekers weer geregeld. De deuren zullen om 21.00 uur open gaan en ook nu is de entree geheel gratis!!! Agenda Zaterdag Zaterdag Vrijdag

17 mei 31 mei 13 juni

Hawaii Party Springbreak Summerfeelings

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Nieuws van Stichting Amigos Aanstaande zaterdag 10 mei staat Stichting Amigos op de Moederdagmarkt. Voor de kinderen kan er geschminkt worden tussen 10.00 - 13.00 uur! Kom gezellig kijken, kopen, afspraken maken enz. bij de Stompwijkse ondernemers en steun Stichting Amigos voor het goede doel. Er zijn vele Moederdag cadeautjes te scoren en voor de kinderen is er een draaimolen aanwezig. Allemaal duimen voor DROOG weer!!!! De opbrengst van de statiegeldbonnen actie in de COOP was voor de maand april € 65,90 Voor de agenda: - de Rabobank Sponsorfietstocht is zondag 21 september 2014 - Ons doelnummer is 55! - de Stichting Amigos klaverjasavond is op zaterdag 18 oktober 2014. Chau, Lia de Jong-Zwetsloot Stichting Amigos


-26-


-27-

Afgelopen zaterdag was er in Slagharen een speciale dag voor de ambassadeurs van Stichting Opkikker (zieke kinderen met hun gezinnen een leuke dag bezorgen!) Alle ambassadeurs werden met een prachtige medaille speciaal onderscheiden als dank voor hun werk en inzet voor stichting Opkikker ! Aan het einde van deze mooie dag mochten de opkikker ambassadeurs samen met mede ambassadeur Piet Paulusma (SBS 6) het weerbericht doen voor de camera. Dus blijf Robine van Santen en Tim Koot steunen met hun mobieltjes acties (er staan in het hele dorp diverse mobieltjes boxen om ze erin te doen!) en hun andere acties! Bedankt namens Stichting Opkikker! foto: v.l.n.r.: Ilse, Daan, Eline, Piet, Tim, Bart en Robine


-28-

Op dinsdag 13 en woensdag 14 mei organiseert het centrum voor jeugd en gezin (CJG) opvoedspreekuren op locatie. Meestal heeft u telefonisch contact met het CJG, of op onze locatie in De Prinsenhof. Nu komt het Opvoedspreekuur naar u toe! Wat? Op 13 en 14 mei kunt u op locatie praten met hulpverleners van het CJG over dingen die u bezighouden rondom opvoeden en opgroeien van uw kinderen. Waarover? Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: • Mijn kind zit te veel achter de computer • Ik voel me soms net een politieagent • Mijn zoon heeft helemaal geen vrienden… • Hoe houd ik het gezellig als ik doodmoe ben? • Mijn kind plast nog in bed Waar en wanneer? Leidschendam Dinsdag 13 mei van 9.30 tot 11.30 uur in Winkelcentrum Leidsenhage (binnenplein tussen Hema en Prénatal). Voorburg Woensdag 14 mei van 10.30 tot 12.30 uur bij Fox-AOB/Vlietkinderen Peuterspeelzaal de Ballon, Fransstraat 16. Ook is informatie aanwezig over andere diensten, cursussen en workshops van het CJG. Kijk ook op www.cjg-lv.nl


Woonhuis te huur Goed onderhouden vrijstaande woning type bungalow aan de Huyssitterweg 37a in Stompwijk * Bestaande uit; een ruime woonkamer, keuken, hal/entree, badkamer, toilet, 2 slaapkamers, en een inpandige berging. * Geheel gestoffeerd, voorzien van houten vloeren, plavuizen vloeren en raambekledingen in alle ruimtes * De woning heeft een goed ingerichte moderne keuken, badkamer met douche en apart toilet * Verder van alle gemakken voorzien zoals; een openhaard, HR CV ketel met warmwater-voorziening, een alarminstallatie, combi magnetronoven, vaatwasser, koelkast en elektrische kookplaat * Goed onderhouden tuin, grotendeels bestraat, met veel privacy aan de achterzijde en een tuin aan de voorzijde met 2 parkeerplaatsen op eigen terrein * Ruime vrijstaande geïsoleerde berging in de achtertuin voorzien van elektriciteit en verwarming De woning is beschikbaar per 1 juni 2014 Voor vragen en informatie over condities en voorwaarden kunt u contact opnemen met: Jeroen Granneman telefonische bereikbaar op telefoonnummer 06-53254116

Kind bewust maken van geldzaken Op woensdagavond 14 mei organiseert Rabobank Rijnstreek in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting de bijeenkomst Financiële Opvoeding voor ouders. Deze avond geven Rabobank Rijnstreek en het Nibud nuttige tips over wat ouders kunnen doen om hun kind(eren) op een leuke manier bewust te maken van geldzaken. Adviseur Natasja Popma van het Nibud zorgt voor de interactieve presentatie deze avond. Deze avond zullen vragen beantwoord worden als: “Op welke leeftijd geef ik mijn kind zakgeld?” “Hoeveel zakgeld is normaal?” “Hoe leer ik mijn kind financieel goed omgaan met verleidingen als mobiele telefoons en online games?”. De bijeenkomst is op woensdagavond 14 mei vanaf 19.30 uur. Het vindt plaatst in het adviescentrum van Rabobank Rijnstreek aan de Flemingweg 8 in Alphen aan den Rijn. Aanmelden kan via de website www.rabobank.nl/rijnstreek of telefonisch via 0172-48 55 11.


Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit


Moederdagmarkt 2014 Veel Stompwijkse gezelligheid !! Diverse kramen met leuke Moederdag cadeautjes  Leuke workshop voor de kids & schminken en er is een draaimolen voor de kleine kinderen. Een hapje en een drankje, onder gezellige begeleiding van muziek door Alfons Belt !!! We hebben dit jaar: Gratis koffie, thee en limonade, deze worden u aangeboden door alle Stompwijkse ondernemers: Restaurant 't Voorhuys, een proeverij van de kaart !! met koffie/thee/limonade Carmen fotografie, maakt foto’s van kinderen voor Moederdag. Direct klaar! En eventueel workshop voor de kids: potje van waxinelichtjes met foto! COOP Stompwijk, De oliebollen van Havik !!! Nails by Kim, nagelstudio + (hand) verzorgingsproducten en sieraden. Chouette Lingerie speciaalzaak, vrolijke badmutsen en katoenen shorts en slips met prints en effen. Andrea’s haarstudio alles voor het haar, verkoop van kleding & bijouterieën. Bloemsierkunst “De Passie”, bloemstukken, boeketten, plantenbakjes etc. Jolanda, Demonstratie klankschalen en workshop zelf lavendel-/ olijfzeep snijden en inpakken. De Vlaggenclub: vlagspecialist, voor je eigen unieke vlag, feestartikelen, kortom een kijkje waard !! Stichting AMIGOS voor het goede doel. Graag tot ziens 10 mei op het Hoefblad ter hoogte van nr. 43 t /m 48


-32-

2229  

Dorpsketting 2229