Page 1

Jan-van-den-Bos-Ketting Weekblad de Dorpsketting Datum: 7 april 2014 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2226

Oplage: 1055

Trees, Marga, Yvon, Jacintha, Petra en Leo Wilma, Ria en Loes Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc. €5,25 1/8p €10,50 ¼p, €21,00 ½p, €31,50 ¾p, €42,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070-4247511

In deze Dorpsketting: Kerkberichten 2 Big Brother 5 Adviesraad 7 Jan v.d. Bos 8 Toerclub 10 Rocking Angels 14 Vrouw Actief 15 Summerland 17 Koningsdag SOS 19 Stompwijk’92 20 Kaarten Pater Bandsma25 Koersagenda 28 Infinity 31 Activiteitenkalender 33 Fanfare 35 Blesruiters 37 KBO 39

Kopy inleveren voor Pasen - Let op !! Met Pasen maken we dit jaar geen Dorpsketting. Gewoon omdat we geen bezetting op de redactie hebben. Trees moet helpen bij de bevalling van haar dochter. Marga zit in St. Tropez om een jacht op te knappen. Petra kan wegens haar revalidatie nog slechts een paar uurtjes helpen. Leo moet het Paasdiner bereiden. Yvon moet misschien in Het Blesse Paard werken en Jacintha kan héééél veel, maar geen Dorpsketting in haar eentje maken!! Dus; alle berichtgeving t/m 28 april uiterlijk insturen voor maandag 7 april om 18.00 uur Op dinsdag 29 april verschijnen we dan weer. Red.

PALMPASEN Vanavond, 8 april, mogen alle kinderen, tussen 18.30 uur en 19.45 uur, bij de hobbyclub een Palmpasenstok komen maken (boven in het Dorpshuis). Kosten: € 1,50 (voor het broodhaantje) Zie ook blz. 5 van de Dorpsketting van vorige week. Ouders en andere hulp zijn ook van harte welkom!


-2Berichten- RK Parochie Kern H. Laurentius – Stompwijk Een kern van de parochie H. Petrus en Paulus te Leiden Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, Overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur op afspraak. Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr.NL 62 RABO 01433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Dopen: De volgende kinderen worden door de H. Doop in de parochiegemeenschap opgenomen: Rowan Osinga, Lieke van Leeuwen, Matz van Leeuwen en Sem van der Meer. Hartelijk gefeliciteerd en welkom in de parochiegemeenschap van Stompwijk. Weekvieringen in de RK Parochiekern H.Laurentius Woensdag

09 april

20.00 uur

Donderdag 10 april

20.00 uur

Zaterdag Zondag

19.00uur 11.00 uur

12 april 13 april

12.30 uur

Woensdag

16 april

09.00 uur

de spiritualiteit van El Greco ( Griekse Kunstenaar) in de Antoniuskerk te Leiden, onder begeleiding van pastoor v.d. Bie en Marlène Falke. ouderavond voor ouders van de 1e communiecanten in de grote zaal geen viering Palmzondag, Eucharistie, en gezinsvie ring met Parochiekoor. dopen van de volgende dopelingen : Rowin Osinga, Lieke v. Leeuwen, Matz v. Leeuwen en Sem v.d. Meer. Voorganger pastoor J. v.d. Bie gaan wij de kerk weer schoonmaken, u bent van harte welkom.


-3Misintenties Zondag 13 april 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, overleden ouders Vreeswijk - v. Leeuwen, Jan v. Wissen, Fam. v. Wissen - v. Brecht, Jeanne Granneman - Zits, Joyce Granneman, Magda v. Santen - v. Paassen, Jan Kerkvliet, Arie en Rika v. Santen – Verhagen To v.d. Bos - de Vrede, Martien v.d. Bos, Gerardus v. Steen, Cock v. Geijlswijk, Herman Bennis, Theodorus . v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen – Turnhout, Cor Oudshoorn –Alkemade, Jopie Lexmond – v. Santen, Elly Bennis v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v.Geijlswijk - v. Santen. Kerkhulpen zaterdag 12 apr. 19.00 u Zondag 13 apr. 11.00 u

Kosters A v S. A v S.

Lectoren geen Cees Bergen

Misdienaars geen Kim Ammerl/ Joost v. Bemmelen.

Mededelingen vanuit het secretariaat: Dopen De eerst volgende doopviering is vast gesteld op zondag 22 juni, voor ouders die op deze datum hun kind willen laten dopen, graag op tijd opgeven bij het secretariaat a.u.b. Sobere vastenmaaltijd, Vastenzakjes De deelnemers aan de vastenmaaltijd hebben voor het dichtbij project “schuld hulp maatje “ € 102,00 bij elkaar gebracht hartelijk dank voor uw deelname aan de sobere maaltijd. Hartelijk dank ook aan de dames soepkokers, en het verzorgen van de sandwiches met fruit, het was heerlijk. Vastenzakjes Aankomende week treft u het bekende vastenzakje in de Dorpsketting aan, deze worden in de komende weken bij u opgehaald door de dames van de wijkcontacten en vrijwilligers. De opbrengst van deze vastenactie komt geheel te goede aan de missie zusters van St jozef van Cluny voor de opbouw van de school en voor het verzorgen van onderwijs in Sierra Leone, een folder vindt u samen met de spaardoosjes voor de kinderen achter in de kerk op de leestafel. Het secretariaat

Gevonden een wit konijntje, op de Bovenmeerweg. Het is een rammetje. Inl. Linda van Leeuwen Tel. 071- 5802645


Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes Gepaneerde schnitzels diverse soorten 4 stuks â‚Ź 5,95 Runderminutesteak 3 stuks

â‚Ź 6,45

Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


Openingstijden: Donderdagavond 19.00 uur – 21.00 uur Zaterdag 11.00 uur – 14.00 uur Bruidsjurken keurig, schoon en privé te passen. 1 in maat 34 – 36, wit, met lange sleep en kort mouwtje heel veel strassteentjes en pareltjes. 1 in maat 38-40, champagne kleur, met lang mouwtje 1 in maat 46, wit, hoepelrok, strapless, lange sleep en stola Babykleding op maat en kleur in pakketjes gemaakt, het zijn hele leuke cadeautjes en al mooi verpakt! Werkschoenen met stalen neus en speciale zool! Gooi uw goede bruikbare schone en hele spullen niet weg maar breng ze tijdens de openingstijden. Voor grote meubels, bankstellen, buffetkasten, tafels en stoelen hebben wij een foto presentatieboek dit ligt in DE STAL, Dr. Van Noortstraat 137 A Mobiel: 06-23525700. Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl

Big Brother sneller dan je bent Zondag middag, ben lekker een beetje aan het rommelen op mijn terras, rijdt er een vreemde auto mijn terrein op. Ga even kijken wie dat is. De ene is een kennis van mijn zoon, die komt wat ophalen, de ander ken ik niet. Nog voor ik er erg in heb vliegt er een heli van de politie boven mijn hoofd en lijkt mij in vizier te hebben. Draait een rondje met, zo het lijkt, bijzondere belangstelling voor wat ik doe. Ik leg wat in mijn auto en zie een politieman achter op het terrein bij het bezoek. Het blijkt dat diegene die ik niet kende te vroeg voor de afspraak met de andere was en op straat wat heen en weer heeft gedrenteld. Oplettende buurtbewoners vonden dat kennelijk verdacht en hebben gebeld. Toch prima… De afgelegen gebieden per heli is toch een hele goede oplossing om de aanrijdtijd belangrijk te bekorten. Super! Dus het heeft wel degelijk zin om alert te reageren als je wat ziet wat niet gewoon is. Pluim voor de politie. Eric Fontein

Voor in de agenda: Dit jaar is de vierde oldtimer rit op Zondag 31 augustus! Aanmelden kan nu al via: a.bennis15@casema.nl of info@joostjanson.nl Aad Bennis en Joost Janson


AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

    

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas. A.P.K. keuringen; Let op: Op zaterdag zijn we voortaan om 16.00 uur Airco service; GESLOTEN !! Texaco tankstation. www.autobedrijfluiten.nl

Nu ook het adres voor: 

Straatkolken, afvoergoten en drainage



Pvc buizen: alle maten en hulpstukken



Stelconplaten: nieuwe en gebruikte



Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

info@autobedrijfluiten.nl


-7-

Een nieuwe Adviesraad Tijdens een feestelijke openbare vergadering is afgelopen donderdag afscheid genomen van de leden van de Adviesraad die zich niet verkiesbaar hadden gesteld en is de nieuwe Adviesraad geïnstalleerd. Burgemeester van der Sluijs bedankte de scheidende leden afzonderlijk voor hun inzet in de afgelopen periode(n). Lida van den Akker en Ron van Santen zijn vier jaar lid geweest. Leo van Santen, Koos van Wissen en Aad Janson waren ruim 12 jaar lid van de Adviesraad. Koos van Wissen kreeg bij zijn afscheid als voorzitter van de Adviesraad Stompwijk van burgemeester Hans van der Sluijs de gemeentelijke onderscheiding, de UBU uitgereikt. Bij de overhandiging van deze onderscheiding zei de burgemeester dat Koos een gedreven, kundig en een zeer betrokken bestuurder is. Hij heeft zich bijzonder ingespannen voor de belangen van Stompwijk. Wie Koos van Wissen zegt denkt meteen aan de Adviesraad Stompwijk en niet alleen vanwege het aantal jaren, maar vooral de wijze waarop Koos het voorzitterschap heeft ingevuld. Hij is een kundig en slimme bestuurder met veel kennis van zaken, die hoofd- en bijzaken gescheiden weet te houden en de grote lijnen ziet. Voor de “Gebiedsvisie Stompwijk” was hij een echte bruggenbouwer. Nadat de vijf vertrekkende leden plaats hadden gemaakt werd de nieuwe Adviesraad geïnstalleerd. Yvonne van Boheemen wordt de nieuwe voorzitter. Ank van der Poel en Ursula van der Voort gaan gezamenlijk het secretariaat oppakken. De overige leden zijn Stef Verburg, Marco Mooijman, Peter Zandbergen en Adri van Santen. De burgemeester wenste hen veel succes met het belangrijke werk voor Stompwijk en het buitengebied. Belangrijke projecten die op korte termijn moeten worden opgepakt zijn het Kulturhus, de verbindingsweg en de reconstructie van de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat. Aad Janson, (oud secretaris Adviesraad)


-8-

Het geheim van Jan van den Bos

De oudste inwoner van Stompwijk worden. Hoe doe je dat? Jan is geboren aan de Oostvlietweg. Een groot gezin waarvan er nog maar twee in leven zijn. Hij kan zich niet herinneren dat hij wel eens ziek was. Behalve één keer: Difterie; heel besmettelijk. Hij mocht eigenlijk niets of niemand aanraken, maar sliep toch tussen de anderen in! Hij sliep drie dagen aan een stuk en werd beter. Eens lag het hele gezin op zondag met griep. Behalve Jan. Hij ging in zijn eentje naar de kerk! Fietsen maken zat er al jong in. Als hij iemand langs de Oostvlietweg zag lopen met een lekke band, vroeg hij of hij hem mocht plakken. En verdiende zo ƒ 0,25. Het was het begin van een hele lange loopbaan als fietsenmaker. Ook nu nog bewaart hij wielen en fietsen voor de Kringloopwinkel De Stal. Weg gooien is er niet bij. In de tuin Toen Jan veertien jaar was kwam hij van school en ging aan het werk bij de familie Van der Helm in Leidschendam. “Waar ze nu de kassen slopen,” zegt Jan. Nadat hij daar 25 jaar werkte kon hij dichterbij terecht. Bij Jan Duyvestijn; ook ruim 50 jaar gewerkt! Ondertussen trouwde hij en kreeg samen met zijn vrouw vijf kinderen. Hij was een van de eersten in de zogenaamde “nieuwe huizen” die in 1949 langs de Doctor van Noortstraat werden gebouwd. En hij woont er nog met veel plezier. Al weer 65 jaar dus. Auto rijden Autorijles kostte ƒ 1,50 per uur. Als je slaagde kreeg je meteen het groot rijbewijs erbij. Dan mocht je ook een vrachtwagen besturen. Zo reed hij op zondagen de melkwagen van Jaap Verhagen. Later reed hij met zijn stationcar mensen naar kaartclubs. Maar ook voor misdienaars reisjes stond hij klaar. En menig keer bracht hij het kinderkoor de Nachtegaaltjes naar Drievliet en weer terug.


-9Hobby’s De fanfare speelde een grote rol in zijn leven. Hij speelde 52 jaar althoorn. Vooral de serenades bij jubilarissen waren zijn favoriet. Een speciaal dankwoord gebeurde altijd door Jan. En nog, als hij even tijd heeft, gaat hij naar de concerten. Hij is ook alweer zo’n 25 jaar lid van de KBO. Daar is hij een verdienstelijk klaverjasser. En dan het vele werk in zijn groentetuin. Menigeen kent hem als “de man met het kistje achterop de fiets.” Gevuld met bloemen, slaplantjes enzovoort. Eten koken Zijn kinderen koken voor hem. Daar is hij heel blij mee. Toch heeft hij wel leren koken. Dat moest ook wel toen hij in de hongerwinter met een kleine tuindersschuit naar de Wieringermeer voer samen met Van der Helm. Om groente en aardappelen te halen. Op een klein eenpittertje kookten ze kool; als die bijna gaar was gingen de in plakjes gesneden aardappelen er op, nog even koken, stampen en klaar. De kerk De kerk en wat erbij hoort gaat hem nog steeds aan het hart. Hij slaat geen zondag over. Als het hard waait pakt hij tegenwoordig nog wel eens de rollator. Vorig jaar vierde hij zijn zestigjarig jubileum als collectant. En ook op het kerkhof is hij te vinden. Jaren geleden maakt hij een ingenieuze waterpomp. Voor mensen die niet meer zo goed konden bukken. Deze week was de pomp stuk, maar niet voor lang. Jan was er als de kippen bij. Bij blijven De TV heeft hij jaren geleden al weg gedaan. Hij keek toch nooit meer, en aan de radio en de kranten heeft hij genoeg. Er liggen ook nog een paar kruiswoordraadsels op hem te wachten op tafel. Op vakantie hoeft hij niet. “Het is hier toch net zo mooi,” En dat is het met een schitterend uitzicht over de polder. “Jan, wat is nu het geheim van zo oud worden?” Hij weet het niet: “Oud worden gaat van zelf.” 11 april wordt hij 96. Jan, Gefeliciteerd !! Agnes van Boheemen -Vollebregt


-10-

Toerclub Stompwijk Na weken van mooi weer was het afgelopen zondag plotseling even afgelopen met de pret. Kort voor 9 uur begon het wat te regenen en dat werd al snel een flinke bui. Niet iedereen had hier kennelijk op gerekend, want toch stonden zo’n 45 fietsers aan de start voor een rit naar De Zweth of Wassenaar. Bijna allemaal vertrokken ze ook met hun groep, waaronder weer enkele aspirant-leden. Bij de A1 vertrokken 9 mannen waaronder ook een nieuwkomer. Hij had dus niet echt een mooie dag gekozen om onze club eens uit te proberen, maar net als voor veel anderen gold het plan om met de groep te gaan fietsen meteen als stok achter de deur om niet thuis te blijven. In de zeikregen reden we dus via Delft en ’t Woud naar Midden Delfland en omdat het inmiddels droog geworden was ook nog via Vlaardingen naar de koffie. Daar werden nog wat plannen besproken voor een fietsweek in de Dolomieten en uiteraard kwam ook de Ronde van Vlaanderen ter sprake. Daarvoor werden zelfs al plannen voor volgend jaar gemaakt. Op de terugweg was de weg nog wel nat maar waaiden we al redelijk droog. Na ruim 80km waren we weer terug in Stompwijk. Arno van Rijn De B vertrok met z’n 6-en (2 man/4 vrouw) naar de Zweth. De Toerclub is twee nieuwe leden rijker: Ineke en Mariëtte. Zij willen, bij de B-groep, kilometers opdoen aangezien ze in de loop van dit jaar een fietstocht naar Frankrijk willen gaan maken (van ca. 900 km). Ze troffen het in hun eerste rit gelijk met een mooie tocht, echter niet met het weer! De weergoden lieten ons merken dat we echt niet elke week op zon hoeven te rekenen. Bij de start was het nog een lichte bui gaandeweg overgaand in een stortregen. Gelukkig was het niet koud, dus was de nattigheid te verdragen. De vele thuisblijvers hadden dus rustig mee kunnen gaan. En, vergeet niet, in slecht weer worden de kampioenen gemaakt! De route naar de koffie werd in een pittig tempo verreden. Margriet haakte in Nootdorp af een ging huiswaarts. Net als vorige week zag ik onderweg de naamplaat van het dorp “Oude Leede”. Na ca. 40 km arriveerden we als eerste bij de koffiestop “Café Het Schielicht”. Drijfnat en onder de modder kwamen we binnen. “Ga maar rustig zitten hoor” riep de eigenaar, “ik haal straks gewoon een doek over de stoelen heen”. Vlak na ons arriveerden de A-groepen zodat het volle bak met TC-ers werd. In een record tempo zat iedereen aan de koffie. Door de warme koffie waren de ontberingen snel vergeten. Toen we weer buitenkwamen voor de terugreis was het droog geworden. De route ging via de Rottemeren. Bij Zoetermeer was er nog een kleine nabui (=beter dan een naschok). Weer terug in Stompwijk stond de km -teller op 68 km. Thuis in Leiden stond de teller op 85 km. Hans Heemskerk NA ZONNESCHIJN KOMT REGEN! Wat een verschil met vorige week. Toen een record voor de eerste clubrit, nu telde ik maar 45 fietsliefhebbers, die naar verluidt ook nog niet eens allemaal


-11bij de koffie verschenen zijn! Maar het weer leende er zich natuurlijk ook niet voor. Al bij het vertrek gingen de regenjasjes aan en het ging op zeker moment ook best wel door met regenen. Gelukkig viel het mee met de temperatuur en was het niet koud. Onze bronnen gaven aan dat het om 10.30 uur droog zou worden volgens buienradar. Laat het nu al om 10.00 uur ophouden met regenen! Onderhand reden wij (5) al via Voorschoten en Leiden in Katwijk. Hadden we tot nog toe lekker voor de wind, nu we de duinen in reden was het nog even er flink tegen aan. Het was nog rustig in het cafĂŠ en we kregen al gauw onze koffie. Na 5 minuten arriveerde ook de C2 (6) en was het gedaan met de rust ;-). Voor de terugweg gekozen door het centrum van Wassenaar, maar dat is niet mijn sterkste punt, dus kwamen we pas met een omweg bij de Landgoederenroute aan. Daar was het ook genieten van de natuur en rust. Op verschillende plekken bloeien nog de prachtigste bomen en we kwamen zelfs nu al langs een stukje bloeiende bollen. Ook werden al vele pinksterbloemen gespot. Om kwart over 12 brachten we Trees thuis, maar toen moesten wij nog een aantal kilometers. Bij thuiskomst had ik er ruim 50 op de teller, maar we waren wel weer droog gewapperd en hebben toch lekker gefietst. Annie van Rijn Aanstaande zondag 13 april gaan alle groepen naar het Westland. Voor de A (80 km) en B (70 km) staat Honselersdijk op het programma. De C gaat naar De Bonte Haas in Wateringen voor 45 km. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nielson sluit Dorpsfeest Zoeterwoude af

Nielson, 'De Beste Singer-Songwriter van Nederland', sluit de vijfde editie van Dorpsfeest Zoeterwoude af. Op zondagavond 22 juni treedt hij samen met de Zoeterwoudse band Shagalicious op in de tent op sportpark Haasbroek. Naast Nielson zetten op vrijdagavond zanger Rinus, het Feestteam en DJ Jean de tent op zijn kop, terwijl op zaterdag de Coronas een feestje bouwen. Ook overdag vinden allerlei activiteiten plaats. Zo staat de zaterdagmiddag geheel in het teken van de kinderen; zij kunnen hutten bouwen, cupcakes en pannenkoeken versieren, kijken naar de Cowboy Billy Boom playbackshow en zelf meedoen aan de Talentenjacht. Op zondag is er voor de sportievelingen een hardlooptocht en een mountainbiketocht, organiseert een groep enthousiastelingen een tractorbehendigheidswedstrijd en vindt bij voldoende belangstelling en mooi weer een luchtballonvaart plaats. Kijk voor meer informatie op www.dorpsfeestzoeterwoude.nl Het Dorpsfeest vindt van 20 tot en met 22 juni plaats op Veld 11 van Sportpark Haasbroek.


Schilderen, behangen en wandafwerking

Meerlaan 9 2266 HL Stompwijk 071-5802902/06-25091468 tomjanson@hotmail.com Voor al uw binnen- en buitenwerk. U kunt vrijblijvend offerte aanvragen

Beltmusic Mobiele disotheek voor alle feesten Verhuur prof. licht / geluid / video PA-versterking bands en artiesten Tel: 06-10470402 (Alfons) Mail: info@beltmusic.nl

Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit


-13-

Informateur adviseert partijen collegeonderhandelingen te starten In de afgelopen weken heeft informateur E.H. van Vliet verschillende gesprekken gevoerd met de onderhandelaars van de zeven fracties uit de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg. De gesprekken zijn in een open en constructieve sfeer verlopen. GBLV, D66 en VVD Op basis van de uitkomsten van de gesprekken adviseert hij de vorming van een meerderheidscollege van GBLV, D66 en VVD, waarbij twee partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen forse winst hebben geboekt, deel gaan uitmaken van het college. Gelet op de omvang van de fracties (samen 23 zetels) kan deze coalitie rekenen op een ruime raadsmeerderheid. 3 wethouders Op basis van de gesprekken en de mening van een meerderheid adviseert de informateur om het college te formeren op basis van drie wethouders. Door flankerende maatregelen te treffen, kunnen de wethouders in staat zijn zich te concentreren op de hoofdlijnen van het beleid en voldoende tijd te hebben voor contacten met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De informateur adviseert om formatiebesprekingen te beginnen, die moeten leiden tot een akkoord op hoofdlijnen.

Postcodeloterij fiets kwijt? Wie is zijn postcodeloterij fiets kwijt? Al geruime tijd stond achter in onze tuin er eentje verdekt opgesteld onder de bomen. Wie het nummer kent en de passende fietssleutel heeft mag de fiets meenemen. Eerst bellen naar Fried en Lia - 071-5802378

Kaartavond Blesruiters Vrijdag 11 april is het weer kaarten bij de Blesruiters. Dit is de laatste kaartavond van het seizoen. Zoals u weet worden er deze avond 3 prijzen verloot onder degene die 6 keer of meer geweest zijn. Het enige wat u er voor moet doen is aanwezig zijn op deze avond. Maartje, Laletta en Alex zorgen weer dat de koffie om 19.30 uur klaar staat. Wij hopen u dan weer te zien. Ton Zuidgeest


The Rocking Angels

-14-

Zondag 6 april was het zover, in de vroege ochtend zijn we naar Utrecht vertrokken voor de auditie van het Junior Songfestival. Daar aangekomen moesten wel al snel afscheid nemen van onze ouders, want die mochten er niet bij zijn. Onze spullen hebben we in het witte kamertje neergezet (dat was een kamertje, waar je ook nog even kon oefenen). En daarna moesten we over een soort bruggetje lopen, wat ook een beetje op een tunnel leek. Aan het einde moesten we een leuke pose aannemen en werden er foto's van ons gemaakt. Daarna volgde in de auditiezaal een introductiefilmpje met Jan Smit op een scherm. We waren in 2 groepen verdeeld en moesten net doen of we voor de eerste keer in deze ruimte kwamen en om ons heen kijken. We moesten toen naar het scherm kijken, waar Jan Smit iets ging vertellen. Jan Smit vroeg of we er zin in hadden, waarna wij hard moesten juichen. We hebben het wel 5 x opnieuw gedaan. En de beste opname wordt gebruikt op tv. Eenmaal terug in de wachtruimte, waar allemaal zitzakken en een tv stond, waarop we de audities konden volgen, kwam een mevrouw de volgorde van de audities vertellen. Wij moesten heel lang wachten, omdat wij als allerlaatste van de 27 audities aan de beurt waren. In de tussentijd hebben we gekletst met andere kandidaten, geoefend, veel lol en nieuwe vrienden gemaakt. De backstage reporters waren 2 finalisten van vorige jaar, de zussen Sarah en Julia. Samen hebben we een JSF quiz gedaan en zijn ook met hun op de foto geweest. Ook mochten we vragen aan Sarah en Julia stellen. We waren samen met Jan Smit een lied aan het zingen, toen we werden opgehaald om auditie te doen. Voor ons moesten Joysi en Fabiënne met hun liedje Shake it up. We hebben erg ons beste gedaan. Het ging heel goed en we kregen een goed jurycommentaar, waar we natuurlijk erg blij mee waren. De jury ging in overleg en één voor één mochten de acts naar de auditieruimte. Als het licht op groen ging, was je door en bij rood licht helaas niet. Het was erg spannend.....! Joysi en Fabiënne zijn DOOR naar finale auditie. Helaas ging bij ons het licht op rood. Natuurlijk waren we wel een beetje teleurgesteld. Maar het is wel een hele gave ervaring geweest. Toen we door onze ouders werden opgehaald, ging ook net Jan Smit naar huis en daar zijn we natuurlijk nog even mee op de foto geweest. Als afsluiter van de dag hebben we lekker bij de Mac Donalds gegeten. Thuis aangekomen zijn we gelijk naar ons bedje gegaan, want we waren echt heel erg moe, maar het was een dag om nooit te vergeten.


-15We willen kraamzorg Wereldwonder bedanken, voor de kleding die ze gesponsord hebben. Dit vonden we natuurlijk fantastisch. En natuurlijk moeten we ook onze CArmen niet vergeten. Ze doet zoveel voor ons. Lieve Carmen, SUPER BEDANKT voor alles.... dikke kus van ons allemaal. MAAR: we hebben nog een kans om door te gaan naar de finale! Vandaag kregen we een mail van de Avro, dat we nog kans maken op een plek in de finale auditie. Er wordt namelijk nog een wildcard uitgedeeld, onder de auditanten die niet door waren. Vanaf vandaag (dinsdag 8 april om 12 uur tot donderdag 10 april 12 uur) kan er op ons gestemd worden. Stem op The Rocking Angels met het Ritme. Quinty, Heather, Zoë, Evy, Denise en Luca

STICHTING AMIGOS Opbrengst statiegeldactie van maart in de COOP € 36,10 De statiegeldbonnen actie in de COOP heeft in de maand maart € 36,10 opgeleverd. Ook zat er ’n briefje van € 5,00 in maar erg vuil en stuk. Misschien van het straatcarnaval?? Ik weet nog niet of ik dit biljet kan verzilveren. Zelfs textiel badzegels zaten er tussen, terwijl deze actie al is afgelopen bij de COOP. Beetje humor moet kunnen. Iedereen weer hartelijk bedankt. Chau, Lia de Jong-Zwetsloot Stichting Amigos

Jaarvergadering VrouwActief Dames, vanavond 8 april, kunnen jullie weer komen luisteren naar het wel en wee van en over jullie clubje. Na het officiële gedeelte gaan we nog wat leuks doen, dus kom allemaal. Ook kan je je opgeven voor de activiteit op onze laatste avond op 13 mei. We zien jullie allemaal graag vanavond, bestuur VrouwActief


Orgelconcert Zoeterwoude

-16-

Op vrijdag 11 april a.s. geeft Susanna Veerman een concert op het Van Damorgel in de Dorpskerk, Dorpsstraat 17; 2381 EK Zoeterwoude. Aanvang 20.00 uur. Naast het geven van concerten in vele landen is zij dirigent van o.a. het Rijnlands Chr.Mannenkoor "Vox Humana". Het programma bestaat uit werken van G.Böhm, D.Buxtehude, A.Boëly, A.Renaud, C.Franck, Th.Dubois en G.Bélier. Kaarten à € 8,- vanaf 19.30 uur aan de kerk; Vrienden van het Van Damorgel en studenten: € 6,-; jeugd t/m 16 jaar: toegang gratis. Voor en na het concert is er gelegenheid iets te drinken. Ook kan na afloop het orgel worden bezichtigd. Nadere informatie: http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl -Met vriendelijke groeten, namens de Werkgroep Orgelconcerten Dorpskerk Zoeterwoude, Wim Coenders tel.071-8882640 email: iwcoenders@casema.nl

BINGO Iedereen is welkom Locatie: Dorpshuis Tijd: 20.00 tot 22.15 uur

Voor schoenreparaties kunt u terecht bij A.J. Bennis U kunt uw schoenen brengen en weer ophalen bij Ingr id van Bloemsierkunst De Passie van maandag t/m zaterdag m.u.v. dins- en dondermiddag. Fam. Bennis, Zuidveldt 1 Zoeterwoude-Dorp 071-5809282/070 3996410 (zaak)


Stompwijk Summerland 2014

-17-

Geachte Dorpskettinglezers, Afgelopen vrijdag is er een gezellige vrijwilligersen sponsorborrel georganiseerd in bardancing Infinity. De borrel was bedoeld om de vrijwilligers en sponsors te bedanken voor hun hulp. Zonder hun kan dit mooie festival niet georganiseerd worden. Als u interesse heeft om Summerland te sponsoren kunt u het sponsorformulier op de site vinden. Ook kunt u ervoor kiezen om ‘vrienden van Summerland’ te worden. Met dit exclusieve pakket krijgt u als elite Summerland bezoeker toegang tot de VIP stage. Meer informatie hierover kunt u ook vinden op de site. Doe dit wel op tijd want vol is vol. Verder is de datum van de kaartverkoop bekend. Op zaterdag 3 mei vanaf 19.00 uur kunnen de toegangskaarten online worden gekocht op www.stompwijksummerland.nl. Deze week zullen ook alle artiesten bekend worden gemaakt. Elke week wordt er iets over de betreffende artiest geschreven. Houd dus goed de Dorpsketting in de gaten als u meer hierover wilt weten. De official trailer van vorig jaar is nu te bekijken op Youtube. Onder de titel Summerland official after movie and Trailer is het filmpje te vinden. Ook worden hier een paar grote artiesten van dit jaar genoemd. Bekijk de trailer dus snel! Blijf ook op de hoogte van Stompwijk Summerland via Twitter, Instagram, Facebook of gewoon de site. Sleep all day. Party all night. www.twitter.com/_summerland_ www.instagram.com/stompwijksummerland www.facebook.com/stompwijksummerland www.stompwijksummerland.nl

Filmvoorstelling Op donderdag 10 april zal onze wereldkampioen Chris van Dam van de Zoetermeerse vogelvereniging De Vogelvriend een film tonen van zijn reis langs de Australische oostkust. Aanvang 20.00 uur in ’t Span, Sullivanlijn 31 te Zoetermeer (wijk Noordhove). De toegang is gratis en iedereen is welkom. Meer informatie is te vinden op www.vogelvriendzoetermeer.nl


Programma Koningsdag 2014

-19-

Op zaterdag 26 april is het feest in het dorp want dan vieren we Koningsdag 2014. Het thema van de optocht dit jaar is stripfiguren dus wie weet lopen Asterix en Obelix met hun versierde kar in de optocht dan ook mee. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om zijn/ haar fiets of kar mooi te versieren en als stripfiguur vanaf Elmeco mee te lopen. Een deskundige jury zal de mooiste combinaties belonen met een leuke prijs. Het programma voor deze dag is als volgt: 9.30 uur Optocht versierde fietsen en karren vanaf Elmeco (Doctor van Noortstraat 5), onder leiding van de Showbandkids 10.00 uur Aubade op het kerkplein 10.30 uur Start Kinderspelcircus op het sportpark Meerhorst 12.15 uur Oranjelunch in de kantine (voor iedereen gratis) 13.00 uur Bungeejump trampoline met nog een aantal andere spannende spelonderdelen 15.30 uur Oranjecafé met Hollandse muziek in de kantine De bungeejump trampoline zal voor ieder kind een geweldige ervaring zijn die zij zeker niet mogen missen. Onder professionele begeleiding van de jongens van ‘Set in Motion’ zullen er ingewikkelde sprongen en vele salto’s gemaakt kunnen worden. Vrijwilligers voor het spelcircus in de ochtend kunnen zich melden bij Hélène vd Bosch (tel. 06-81175018 of mailen naar helenevdbosch@hotmail.com), alleen dankzij uw hulp kunnen we zo’n dag organiseren dus geeft u zich snel op. Ook leerlingen van het voortgezet onderwijs die nog uren voor hun maatschappelijke stage moeten lopen zijn uiteraard van harte welkom. Viering Bevrijdingsdag Op maandag 5 mei zijn er de volgende activiteiten in en rond het sportcomplex. 9.00 uur Viswedstrijd aan de Waterviolier 9.30 uur Schilderatelier in de kantine 10.30 uur Kinderbingo 13.30 uur Rommelmarkt in de sporthal (zaal open om 13.00 uur, voor slechts € 3,50 kan iedereen een tafel huren (wederom bij Hélène) Stichting Oranjefeesten Stompwijk


Stompwijk’92

-20-

Afdeling voetbal Wedstrijdprogramma Senioren Zaterdag 12 april Waar

Tegenstander

Vertrek

Aanvang

Wed.nr.

Zat 1

Team

Uit

TAVV 4

13:30

14:30

67161

Scheidsrechter

Zat 2

Uit

Alphia 6

13:30

14:30

90633

Vertrek

Aanvang

Wed.nr.

Scheidsrechter

14:00

56512

M.G.L. Gerretzen

Zondag 13 april Team

Waar

Tegenstander

Uit

DHL 1

Zon 3

Uit

Teylingen 3

11:00

56913

Zon 4

Thuis

Meerburg 5

12:30

52650

Zon 6

Thuis

Altior 6

10:30

54165

Zon 7

Thuis

Altior 7

14:30

55089

Zon VE

Thuis

AGE VE2

10:15

61547

Zon 1 Zon 2

11:00 10:00

A. Geurtsen

Zon VR Uit LVV Football Factory VR1 14:45 184726 De Bardienst wordt deze week verzorgd van 11.30 tot 14.00 uur door: Zaal heren 2 Namens bestuur aanwezig: Willem Luiten

Junioren Zaterdag 12 april Waar

Tegenstander

A1

Team

Thuis

Zoetermeer A2

B1

Uit

VUC B1

C1

Vertrek

11:30

Aanvang

Wed.nr.

14:30

155369

12:30

149551

Vrij

C2

Thuis

Meerburg C3

12:30

172164

C3

Uit

Gr.WII VAC C5

12:45

13:45

147313

D1

Uit

Wassenaar D1

11:15

12:15

149577

D2

Uit

Wilhelmus D7

13:30

14:30

149585

E1

Uit

SJZ E2

9:00

10:00

149598

E2

Thuis

Gr.WII VAC E9

11:00

149095

E3

Uit

UDO E6

10:45

147277

E4

Thuis

Bernardus E4

9:00

161653

F1

Thuis

HVV F5

9:45

160566

F2

Uit

Ter Leede F6

7:45

8:45

175355

F3

Uit

Floreant F3

7:45

8:45

147300

F4

Uit

SJZ F4

7:45

8:45

186296

9:45

Scheidsrechter


-21-

Programma zaalvoetbal Zaalvoetbal: Woensdag 9 april Team Heren 4

Waar

Tegenstander

Aanvang

Wed.nr.

Sporthal

Uit

Alphia 3

21:00

93910

Vlinder, de (Ter Aar)

Waar

Tegenstander

Aanvang

Wed.nr.

Uit

zvv Den Haag 17

22:00

109389

Scheidsrechter

Vrijdag 11 april Team Heren 5

Sporthal

Scheidsrechter

Blinkerd, de (Den Haag)

De Bardienst zondag 13 april wordt verzorgd van 11.30 tot 14.00 uur door: Zaal Heren 2

Maandag 14 april Waar

Tegenstander

Aanvang

Wed.nr.

Sporthal

Scheidsrechter

Heren 1

Team

Uit

Lugdunum 4

19:00

91560

Zijl, de

K.N. de Jong

Heren 2

Thuis

Nootdorp 1

21:00

92121

Meerhorst

G.H. Frikken

Heren 5

Thuis

Voorschoten'97 2

19:00

94040

Meerhorst

R. v. Meurs

Dames 1

Uit

Maz. Stars VR2

20:00

97961

Rijneveen Sporthal (Bleiswijk)

Dames 3

Thuis

VUC VR3

20:00

98156

Meerhorst

R. v. Meurs

Scheidsrechter

Woensdag 16 april Aanvang

Wed.nr.

Sporthal

Heren 4

Team

Waar Tegenstander Uit

Bax Zeefdr 2

21:00

94144

Tulp, de (Voorhout)

Dames 2

Uit

Warmunda, SV VR1

21:00

97870

Geest, de (Warmond)

De laatste twee kaartuitslagen van Stompwijk ‘92: Kaartuitslag 14 maart Mike en Arno Turkenburg 5481 punten Toos de Bruin en Riet Olyhoek 5436 Frans Hendriks en Hans Nieuwland 5349 Leroy van der Salm en ??? 5129 Ria v.d. Helm en Nel Turkenburg 5056 Theo en Wim v.d. Bosch 4956 Troostprijs is gegaan naar Sjanie Waayer en Lenie v.d. Bosch Kaartuitslag 4 april Arno Turkenburg en Cock Guldemond 5606 punten Nel Turkenburg en Ria v.d. Helm 5505 Lenie Zuidgeest en Marja v.d. Bosch 5403 Ruud van Hoeyen en Jan Moes 5472 Theo v.d. Bosch en Ron v.d. Salm 5239 Jaap en Theo de Jong 5212 Kees en Rini Schrader 4952 Ton Zuidgeest en Kees Bergen 4786 Troostprijs is gegaan naar Karin Kerkvliet en Irma v.d. Bosch De volgende kaartavond is vrijdag 18 april voor Pater Bandsma. Groet, Ron v.d.Salm


handbalprogramma Programma voor zondag 13 april Team Waar Tegen Tijd DS1 uit HWC 2 12.00 DAJ1 thuis Achilles 15.35 DBJ1 uit Gemini 11.00 DBJ2 thuis VELO 5 11.30 HBJ1 thuis HVV 70 14.40 DCJ1 thuis Oliveo 3 13.10 DDJ1 thuis Verburch 2 12.25 DEJ1 thuis Hercules 2 13.55 DFJ1 thuis VELO 10.45 DFJ2 thuis TOGB 10.00

-22-

Locatie HWC Vlaardingen Haasbroek Oosterpoort Haasbroek Haasbroek Haasbroek Haasbroek Haasbroek Haasbroek Haasbroek

Scheids Trudy Cock Cock Lisanne Demi H. ? Ankie Demi J.

Wed.nr 35242 37054 37799 47229 38846 54994 55544 56028 56599 56602

BAR(RE) BERICHTEN Hebt u dat ook wel eens? Dat u op de Meerhorst dorst of honger heeft, aan de bar kunt u dan wat te eten of drinken halen. Soms moet u wachten maar in de regel wordt u snel geholpen. Dat gaat niet vanzelf daar zijn mensenhanden voor nodig. Vrijwilligers achter de bar doen dit werk met veel plezier. Kom dan ook eens kijken aan de andere kant van de bar en ontdek hoe bar, maar ook hoe dankbaar dat kan zijn. Samen houden wij de vereniging Stompwijk ’92 draaiend Meldt u aan als vrijwilliger en draag uw steentje bij Bel of mail naar Hans van Rhijn, voordat het te laat is. 06 51446597 of e-mail Hansvrhijn@gmail.com

DIT GELDT OOK VOOR MEDEWERKERS DIE BEREID ZIJN MEE TE WERKEN AAN HET SCHOONMAKEN VAN DE KANTINE

Gevraagd: Wie heeft er voor ons nog verf over voor de aankleding van het Weekendkamp? Voor de naambordjes van de teams en de achtergrond van het podium zijn wij op zoek naar resten gekleurde verf. Zowel latex als houtverf/acryl/lakverf is welkom, liefst in vrolijke kleurtjes. Heeft u voor ons nog bruikbare verf? Dit kunt u (graag in een plastic zak) afgeven bij Aad Janson, Dr. v. Noortstraat 62B.


29e WEEKENDKAMP

-23-

AAN ALLE JEUGDLEDEN VAN STOMPWIJK'92 De jeugdcommissies van de afdelingen van Stompwijk'92 nodigen jullie uit voor een sportweekend op het sportpark "Meerhorst" op vrijdag 30 en zaterdag 31 mei 2014. Het wordt weer een weekend met volop uitdagingen, spelen en opdrachten. We slapen in tenten en de jongste in kleedkamers. Dit alles met de hulp van enthousiaste leiding. WIE MOGEN AAN DIT WEEKEND DEELNEMEN? De leden van Stompwijk’92, die 6 jaar oud zijn t/m de leden die, bij inschrijving, 10 jaar oud zijn. Dit jaar blijven de inschrijfkosten € 7,50. Dit kan je overmaken op rekeningnummer: 10.55.74.074 ten name van M.E.M. Luiten en onder vermelding van volledige voor- en achternaam. WAT HEB JE NODIG VOOR HET WEEKEND? Slaapzak, luchtbed of slaapmatje (geen stretcher), tandenborstel, tandpasta, zeep, handdoek, washandje, kleding en schoenen die vies en nat mogen worden, sportkleding, sportschoenen, sportsokken, ondergoed, pyjama, bord, beker en mes, warme kleding voor 's avonds, evt. regenkleding, zwemkleding, zaklan-taarn, aantal pakjes/flesjes drinken en maximaal € 5,-- zakgeld. WAT IS HET MOTTO? Dat houden we nog even geheim… dus houd het clubblad en Dorpsketting in de gaten. We verwachten je vrijdagavond 30 mei om 18.00 uur op het sportpark. Je hebt dan al goed gegeten. Zaterdag begint het programma om 7.45 uur. Het kamp is zaterdagmiddag om ongeveer 16.00 uur afgelopen. HOE KUN JE INSCHRIJVEN? Je kan je aanmelden via de website: www.weekendkampstompwijk.nl Zorg ervoor dat je op tijd wordt aangemeld, na 5 mei nemen wij geen inschrijvingen meer aan. Er kunnen maximaal 120 kinderen aan het weekendkamp deelnemen. De betaling van het inschrijfgeld graag wel via het genoemde rekeningnummer voldoen.


-24-

Survivalweekend 23 en 24 mei

Ook dit jaar, maar een stuk eerder dan normaal willen wij op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei de jeugdleden van Stompwijk’92 uitnodigen om deel te nemen aan het spectaculaire survivalweekend. Dit weekend is bedoeld voor de jeugdleden die zitten in groep 7 of hoger. Het weekend begint op vrijdag om 18.00 uur en is op zaterdag middag om ong. 15:00 uur afgelopen. Wij vragen evenals voorgaande jaren een kleine bijdrage van € 10,00 wat met het inleveren van het inschrijfformulier dient te worden betaald. Het inschrijfformulier kan worden ingeleverd bij Barry Soonius, Meerlaan 55 in Stompwijk. Het inschrijfformulier moet voor 16 mei ingeleverd worden, dit i.v.m. eten en groepen die ingepland moeten worden. Wat moet je zoal mee moet nemen komt later aan bod in het clubblad/ webside of Dorpsketting. ================================================ Inschrijfformulier voor het survivalweekend van 23 en 24 mei 2014 Naam :………………………………………………… Adres :………………………………………………… Woonplaats :………………………………………………… Telefoon :………………………………………………… E-mail :………………………………………………… Geb. datum :………………………………………………… Zwemdiploma : Ja / Nee Bijzonderheden :………………………………………………… Afdeling : voetbal/handbal/binnensport* Handtekening ouders/ verzorgers :..................................................................

Te koop : Boerenfox puppy’s, zwart/wit gevlekt, beetje bruin. Zachtaardig, zeer lief voor kinderen. Geboren: 5 maart 2014 (bij verkoop geënt, ontwormd, gechipt + paspoort) Weipoort / Zoeterwoude / 071-5803999. Bgg. 5809935


-25-

Vrijdag 18 april kaarten in de kantine van Stompwijk ‘92 voor Stichting Pater Ted Bandsma Villaverde-Filipijnen Zoals ieder jaar is het vrijdag 18 april weer zover. Gezellig koppelkaarten in de kantine. Aanvang 20.00 uur. Natuurlijk zijn er weer prachtige prijzen en de opbrengst van deze avond gaat naar de kansarme kinderen van Villaverde. Onze stichting betaald de schoolopleiding wat anders onmogelijk is. Na de opleiding én met hun diploma's op zak kunnen deze kinderen zelf geld gaan verdienen. En dat is het doel van onze stichting. Vrije giften zijn ten aller tijde welkom. Wij maken er weer een gezellige avond van. Bezoek onze nieuwe website en kijk wat onze stichting doet en al gedaan heeft: www.stichtingtedbandsma.nl Overmaken kunt u naar: St. Pater Ted Bandsma NL43RABO 0120513730 U ontvangt dan een persoonlijk bedankje van de kinderen uit de Filipijnen. Groetjes Jos en Jacqueline de Groot tel. 071-5801715.

Hallo, ik zoek een mogelijkheid voor mijn zoon met verstandelijke beperking om paard te rijden als bezigheid. Hij heeft vroeger op paardrijden gezeten als therapie. Hij kan dus paardrijden. Groetjes, Rob Hoegen Mijn email is: hoe-gen@hotmail.com

Bezorgersbijdrage De recessie lijkt voorbij !! De bezorgers hebben nooit eerder met elkaar zoveel geld opgehaald. Er kwam maar liefst € 2584,05 uit de enveloppen. Het is ook voor de eerste maal dat de € 2500,— werd gepasseerd. Namens alle bezorgers heel hartelijk dank voor uw gulle gaven. Red. Marga


-26-

Maak van uw dierenliefde, dierenkennis! Workshop en cursussen Dierenbescherming Haaglanden In mei en juni organiseert Dierenbescherming Haaglanden weer diverse voorjaarscursussen en workshops over dieren en hun gedrag, opvoeding en gezondheid. Naast de jaarlijks terugkerende cursussen Kattengedrag en EHBO voor huisdieren, is er dit jaar ook aandacht voor het paard. In de workshop Paardvriendelijk trainen, staat een diervriendelijke omgang en communicatie met het paard centraal. Ook de succesvolle workshop Ken je konijn gaat dit jaar op herhaling. Cursus EHBO voor huisdieren Hoe herken je een spoedgeval? Wanneer een dier aangereden is, is het duidelijk, maar hoe herken je een maagtorsie of verstopping door blaasgruis? In de cursus EHBO voor huisdieren komen in 5 avonden de grondbeginselen van de EHBO aan bod. Naast de spoedeisende gevallen van honden en katten worden ook de veel voorkomende ziekten bij konijnen, knaagdieren en vogels behandeld. Maandag 12, 19, 26 mei, 2 en 16 juni 2014 van 19.30 – 21.30 uur bij Dierenbescherming Haaglanden, Frederik Hendriklaan 85 B in Den Haag. Cursus Kattengedrag In deze cursus leer je de lichaamstaal van de kat te herkennen, begrijpen en probleemgedrag aan te pakken. Ook leer je waar je op moet letten bij de aanschaf van een kat. De cursus bestaat uit 2 avonden en wordt gegeven door dr. Matthijs Schilder, diergedragdeskundige aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Woensdag 21 en 28 mei 2014 van 19.30 – 21.30 uur bij Dierenbescherming Haaglanden, Frederik Hendriklaan 85 B in Den Haag. Workshop Ken je konijn In de workshop Ken je konijn, verzorgd door dierentrainer Bernice Muntz, duiken we in de wereld van het konijn. Je leert hoe je een band met een konijn opbouwt en hoe je zijn leefomgeving kan verrijken. Ook het handtam en zindelijk maken van het konijn komt aan bod. Daarnaast wordt uitgelegd hoe je stress bij het konijn kan beperken en hoe je angst en agressie bij dit huisdier voorkomt. Na afloop vindt er een rondleiding plaats in Het Knaaghof, het konijnen- en knaagdierencentrum van de Dierenbescherming. Zaterdag 31 mei, 10.30 – 13.00 uur in Het Knaaghof, Huis te Landelaan 2, Rijswijk. Workshop Paardvriendelijk trainen: Natural Horsemanship Dwang, frustratie, onbegrip: zweep, een bit en sporen. Dat kan anders. Kim Steutel van Equi-unity belicht in deze workshop het natuurlijk beleren van paarden, ook wel Natural Horsemanship genoemd. Hierbij wordt er gekeken naar het individuele paard. Door de lichaamstaal en de reacties van het paard


-27te lezen, kan de trainer zich aanpassen aan verschillende typen paarden. Hierbij gaat het om een diervriendelijke omgang en wordt het paard gezien als een gelijkwaardige partner. Er wordt gebruik gemaakt van communicatie die voor het paard natuurlijk en begrijpelijk is. Zondag 15 juni, 14.00 – 16.30 uur bij Hofstede Oostrijk, Zuideindseweg 39, Delfgauw. Meer informatie en aanmelden voor de cursussen en workshops: www.haaglanden.dierenbescherming.nl

Een ochtend met Yvonne Keuls op 13 april Zondag 13 april (van 11.00 uur (inloop) – 12.30/13.00 uur ) komt Yvonne Keuls naar de bibliotheek in Rijswijk. Op deze ochtend kunt u, onder het genot van koffie of thee, luisteren naar Yvonne Keuls als zij vertelt over en voorleest uit haar laatste boek ‘Koningin van de nacht’ dat in 2013 verscheen. Vanzelfsprekend is dit boek te koop tijdens deze koffieochtend Over ‘Koningin van de nacht’ ‘Koningin van de nacht’ is een roman met veel autobiografische elementen, die op verfilming lijkt te wachten. Het leven van vader Daniël en zoon Daan Maandag staat centraal, van 1940 tot 21 november 1944, toen in Den Haag de actie ‘Schneeflocke’, een grote razzia, plaatsvond. De intense relatie tussen de naïeve vader, een musicus, en zijn fantasierijke zoon wordt ontroerend neergezet, tegen een achtergrond van ontberingen en onderduikplannen. De rol van de gestorven katholieke moeder, een beroemde violiste, in hun leven is belangrijk, maar dat geldt ook voor instrumenten en vrienden van de straat. Vooral de belevingswereld van de jonge Daan en zijn opgroeien en ontwaken krijgen aandacht. Over Yvonne Keuls De bekende en bekroonde Nederlandse schrijfster (1931), was werkzaam als jeugdwerker, onderwijzeres. Haar novelle 'Daniël Maandag' uit 1988 bewerkte zij tot de interessante en ontroerende roman ‘Koningin van de nacht’. Kaarten voor deze ochtend met Yvonne Keuls zijn te koop via www.bibliotheekaandevliet.nl of aan de balie in de bibliotheek. Leden van de bibliotheek betalen € 5,00, niet-leden € 7,00.


-28-

KOERSAGENDA KORTEBAANDRAVERIJEN 2014 Aanvang 13.30 uur APRIL Zaterdag

26

Helmond

MEI Zaterdag Vrijdag

10 30

Assendelft Wognum

JUNI Zaterdag Dinsdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag

7 10 14 21 28

Amsterdam Venhuizen Oostzaan Sassenheim Zwanenburg

JULI Zaterdag Donderdag Zaterdag Donderdag MAANDAG Vrijdag Maandag

5 10 12 17 21 25 28

Warmond Egmond aan de Hoef Hoofddorp IJmuiden STOMPWIJK Wateringen Voorschoten

AUGUSTUS Dinsdag Donderdag Dinsdag Donderdag Zaterdag Donderdag

5 7 12 14 23 28

Nootdorp Santpoort Bemmel Beverwijk De Lier Middenbeemster

SEPTEMBER Maandag Donderdag Donderdag Vrijdag Maandag Donderdag Woensdag Donderdag

1 4 11 12 15 18 24 25

Schagen Heemskerk Purmerend Hillegom Medemblik Enkhuizen Roden Lisse

OKTOBER Maandag

13

’t Zand

Nederlands Kampioenschap Maandag 28 juli Voorschoten


Lente

-29-

Alles begint weer te ontluiken! Een veld vol narcissen, een tulp op het punt open te barsten. Een gruizige woerd die al zijn charmes op een eendje bot viert. Genieten van het voorjaar 2014 doen we nu met het mooie weer volop! We maken ons dan op voor een nieuw jaar met hopelijk gezellige en spannende evenementen. Ook Nooit Gedacht staat te popelen om het kortebaan seizoen te beginnen! De eerste kortebaandraverij van het seizoen gaat van start op 26 april in Helmond. Maar eigenlijk moeten we niet vergeten dat het kortebaan seizoen wordt ingeleid 21 april op het drafcentrum Alkmaar waar een koers voor uitgenodigde gelegenheidsrijders van kortebaan verenigingen zal worden verreden. Ook dit jaar zal Cees van Veen onze vereniging vertegenwoordigen. De afgelopen jaren heeft hij zich prima geweerd en verleden jaar waren we zeer content met zijn fantastische 2e plaats met de 4 jarige ruin Cool and Fanatic. Op het moment van schrijven is nog niet bekend welk paard onze Cees voor zijn karretje kan spannen, dat wachten we nog even af. In ieder geval is 21 april 2de Paasdag, dus een datum om in de agenda te schrijven.!! Namens Nooit Gedacht, Conny Oliehoek

Woej organiseert Open Eettafel Woensdag 23 april wordt in de Oranjehoek een Open Eettafel georganiseerd die geheel in het teken staat van Koningsdag. De maaltijd is extra feestelijk, net als de Oranjehoek en de vrijwilligers. De Open eettafel wordt gehouden in de Oranjehoek. Straat: Oranje Nassaustraat 1 te Voorburg Tijd: 12.30 uur tot 14.30 uur. Prijs: ₏ 7,50 inclusief gratis koffie en thee, glaasje jus d’orange of appelsap. Voorgerecht en nagerecht met een kopje koffie. Keuze uit 4 maaltijden: vlees/gevogelte, vis of vegetarisch. Uiterste datum van aanmelden is 16 april. Tel.: 070-3863113


Paasbrunch in Restaurant `t Voorhuys Zondag 20 april vanaf 11:00 uur bij mooi weer in de tuin Ontvangst met glaasje Asti of Prosecco, uitgebreid brunchbuffet, entertainment voor de kinderen volwassenen â‚Ź 20,00 kinderen â‚Ź 10,00

Reserveren gewenst, tel: 071-240 1000


Bardancing Infinty

-31-

Afgelopen weekend waren we een keer geopend, namelijk op zondag. Waar we zoals altijd het weekend met een drankje gezellig afsloten. Cheers to the freaking weekend Vrijdag 11 april is het tijd voor Cheers to the freaking weekend. Waarmee we het weekend goed gaan beginnen! En daar wil je natuurlijk bij zijn. Want de DJ's gaan er alles aan doen om dit het beste begin van je weekend te maken. De deuren zullen om 21:00 uur open gaan en de entree is geheel gratis. Paasfeest De kaarten zijn onderhand al in de verkoop, maar het Paasfeest komt er ook weer aan! Zondag 20 april, op 1e Paasdag, zullen onze deuren om 21.00 opengaan voor al het publiek dat er een leuk feestje van wil maken! De kaartjes zijn maar € 5,- en zijn aankomende vrijdag en zondag nog te halen! Wees er snel bij want op is ook echt op! Footloose Vrijdag 2 mei is het weer Footloose in Bardancing Infinty! Deze avond mag je absoluut niet missen. Het belooft, net als elk jaar, een mooi feestje te worden. De Dj`s zullen weer de beste nummers uit de speakers knallen en het mooiste van alles: dit feest is geheel gratis!!! De deuren zullen om 21.00 uur wagenwijd openstaan, dus haal je dansschoenen maar al vast uit de kast.

Te koop: Dubbele vogelkooi: 2 maal 50 cm. breed. Hoogte en diepte 40 cm. Compleet met voer– en drinkbakjes, eventueel bij te leveren draagplank met schuine glasplaat. t.e.a.b. Voor info: 06—12 05 09 32 Donderdag 10 april vertrekt er weer een Woejbusje naar Leidsenhage, er kunnen 8 personen mee. Iedereen mag mee, alsook boodschappenkar en of rollator. Vertrek: 10.00 uur Pinksterbloem 10.05 uur Meerlaan bushalte tegenover de Coop 10.10 Kerkplein Retour naar Stompwijk om 14.00 uur. Opgeven bij Coby v.d. Geest, tel.: 5801561


Donderdag 17 april = secretaresse dag !!!!! Het is donderdag 17 april weer zover. dan staan de secretaresses van Nederland weer in de spotlights!!! De dag om uw secretaresse eens lekker te verwennen met een mooi secretaresse dag boeket. Bij Bloemsierkunst “De Passie� hebben wij voor iedere secretaresse een gepast boeket, eventueel met een bijpassende kaart of/en doos chocolade. Bestel gemakkelijk via onze webshop, of vraag een digitaal secretaresse dag bestel-formulier, of bel gewoon naar de winkel Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 Stompwijk // 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP info@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open, dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten.


-33-

AKTIVITEITENKALENDER 10-4-2014 11-4-2014 14-4-2014 16-4-2014 16-4-2014 18-4-2014 25-4-2014 26-4-2014 1-5-2014 4-5-2014 5-5-2014 12-5-2014 13-5-2014 14-5-2014 13-5-2014 25-5-2014 29-5-2014 8-6-2014 11-6-2014 19-6-2014 26-6-2014 18-7-2014 22-7-2014 24-7-2014 6-8-2014 21-8-2014 2-9-2014 3-9-2014 4-9-2014 18-9-2014 6-9-2014 25-9-2014 1-10-2014 14-10-2014 16-10-2014 23-10-2014 29-10-2014 2-12-2014 18-12-2014

14.00 20.00 20.00 9.30 19.30 20.00 20.00 9.00 9.30 8.00 9.00 20.00 ? 9.30 ? 10.00 13.00 8.00 9.30 8.00 9.30 13.00 14.00 9.30 9.30 9.30 14.00 9.30 8.30 9.30 8.30 14.00 9.30 10.00 9,3 14.00 9.30 10.00 10.00

K.B.O. BLESRUITERS DORPSHUIS H. LAURENTIUS DORPSHUIS PATER BANDSMA FANFARE JULIANA S.O.S. H. LAURENTIUS TOERCLUB STOMPWIJK S.O.S. DORPSHUIS VROUW ACTIEF H. LAURENTIUS K.B.O. K.B.O. WIJK en WOUDEN IJSCLUB NUT & VERMAAK H. LAURENTIUS K.B.O. H. LAURENTIUS K.B.O. K.B.O. H. LAURENTIUS H. LAURENTIUS H. LAURENTIUS K.B.O. H. LAURENTIUS K.B.O. H. LAURENTIUS K.B.O. K.B.O. H. LAURENTIUS K.B.O. H. LAURENTIUS K.B.O. H. LAURENTIUS K.B.O. K.B.O.

ZOETERWOUDE/STOMPWIJK KAARTAVOND BINGO FIERSKRING BRIDGEAVOND KAARTAVOND KONINGSNACH

KONINGSDAG FIERSKRING ELFDORPENTOCHT BEVRIJDINGSDAG BINGO LAATSTE AVOND FIERSKRING BEDEVA DEN BOSCH 50 JARIG BESTAAN POLDERDAG WANDELDAG RONDOM STOMPWIJK FIERSKRING UITGAANSDAG FIERSKRING KAARTEN KERMISTENT LAATSTE SOOSMIDDAG FIERSKRING FIERSKRING FIERSKRING EERSTE SOOSMIDDAG FIERSKRING BOOTTOCHT FIERSKRING RABOSPONSORFIETSTOCHT STOMPWIJK/ZOETERWOUDE FIERSKRING ONTMOETINGSDAG FIERSKRING ZOETERWOUDE/STOMPWIJK FIERSKRING SINTERKLAASVIERING KERSTVIERING


OP VRIJDAG IS DE KAPSALON GEOPEND TOT 19.00 UUR OOK ZONDER AFSPRAAK !!!

Naar de kapper in Stompwijk wanneer het u uitkomt. Alle behandelingen met en zonder afspraak. Woensdag Jeugd/Kids Knippen Kids t/m 12 € 9,00 Jeugd 13 t/m 18 € 12,50

www.andreashaarstudio.nl

Vrijdag Happy Knip Tussen 15.00 tot 19.00

Dames was en knippen € 17,50 Heren knippen € 15,00

Wilt u eens iets anders met uw haar probeer dan eens een natuurlijke ondersteuning. Deze week een haarvriendelijke permanent in de aanbieding van Goldwell !

NU voor € 82,50 !! incl. voorbehandeling, knippen en fohnen of watergolven. Nu met GRATIS verzorgende shampoo ter waarde van € 14,95

071 – 5801560 Hoefblad 30 Stompwijk naast de COOP

Di t/m Do : 09:00 - 17:30 Vrijdag : 09:00 - 19:00 Zaterdag : 08:30 - 16:00


De eerste Koningsnach ooit wordt in Stompwijk een speciale avond! Een verrassende muzikale samenwerking zal Het Blesse Paard op zijn grondvesten laten schudden. Het orkest van Fanfare Juliana en DJ Rowin Bocxe gaan met elkaar de uitdaging aan om er een fantastisch concert van te maken! Het orkest speelt een set van nationale en internationale hits die live aan elkaar worden gemixt door DJ Rowin Bocxe. Opzwepende beats gaan over in de symfonische klanken van het orkest en er ontstaan spectaculaire uitvoeringen van bekende hits van onder andere Metallica, Michael Jackson en Robbie Williams.

Dus niet alleen de combinatie van DJ en orkest, maar ook de diversiteit aan nummers van wereldberoemde acts zorgt voor een unieke muzikale ervaring! Het wordt zeker geen concert om bij stil te blijven zitten. Dus mag je op de dansvloer je beste Dance moves laten zien. Na het concert wordt DJ Rowin Bocxe versterkt door DJ Lucky Star en zorgen zij samen voor een spetterende afsluiting van de eerste Koningsnach in Stompwijk. Niet in de laatste plaats zorgt de samenwerking met Het Blesse Paard er natuurlijk ook voor dat dit een zeer geslaagde eerste Koningsnach zal gaan worden. Reden te meer om deze avond niet te missen en op tijd in Het Blesse Paard te zijn.

Vrijdagavond 25 april – 20:30 - Het Blesse Paard “The Place to Be!”


-36-


-37-

ALGEMENE LEDEN VERGADERING Zaterdagavond 12 APRIL 2014 Aanvang 20.00 uur Na de pauze, rond 21.30 uur:

Het TONEELSTUK "Karolus ... het konijn"

Zoals ieder jaar weer een hilarisch stuk …er valt weer een hoop te lachen!! … dus kom kijken en geniet!! IEDEREEN is van harte welkom ... dus ook niet Blesruiters! ENTREE GRATIS Hierna de LOTERIJ waarna we nog gezellig met MUZIEK deze avond afsluiten. Ook dit jaar zijn wij te gast bij de Familie Hogervorst aan de Huyssitterweg nr. 4. Houd a.u.b. rekening met de beperkte parkeergelegenheid. Met vriendelijke groet, het Bestuur www.blesruiters.nl


-39-

Katholieke Bond voor Ouderen Stompwijk Nieuwsbrief april Klaverjassen en rummikub spelen Donderdag 10 april gaan de KBO leden weer kaarten en rummikub spelen met de KBO leden van Zoeterwoude. Dit gaat plaats vinden in huize Emmaus aan de Bennebroekweg te Zoeterwoude . We beginnen om 14.00 uur in de grote zaal, de zaal is open vanaf 13.45 uur. Het bestuur wenst u veel plezier met elkaar. Bedevaart naar Den Bosch, dinsdag 13 mei. U kunt zich nog tot 15 april opgeven voor deze zeer gezellige dag met KBO leden onder elkaar, het is de 24e keer dat wij de prachtige St. Jan’ s kathedraal gaan bezoeken om Maria te vereren en haar voorspraak in te roepen voor al onze zorgen en noden. U krijgt ruim de tijd voor ontspanning deze dag om deze mooie stad te bekijken. We vertrekken met de bus uit ons dorp bij opgave van meer dan 8 personen om ca 9.30 uur naar het v.d. Valk restaurant Vught voor de koffie met een kleine Bossche Bol. 12.00 uur aanvang van de plechtige Eucharistie viering in de St. Jan. Waarna gelegenheid is voor een wandeling door de stad voor de lunch (eigen rekening). Om 15.30 uur een plechtig lof in de St. Jan, 16.30 uur vertrek naar het v.d. Valk restaurant in Vught, voor het diner waarna om 18.15 uur vertrek naar het opstappunt. Kosten bedragen € 45,-- per persoon contant te betalen bij opgave aan Antoon van Santen. Annulering tot 10 dagen voor vertrek wordt € 15,-- in rekening gebracht voor overhead kosten. 50 jaar KBO Stompwijk, Zondag 25 mei bestaat onze afdeling KBO – Stompwijk 50 jaar. Een dezer dagen wordt de bijlage met uw bijdrage bij u opgehaald, mocht u als nog aanwezig willen zijn op dit feest dan kunt u zich nog aanmelden door te storten op RABO- Rekening NL 04 RABO 0375349243 TNV. De KBO – Stompwijk, onder vermelding van uw naam en adres. RABO Sponsor fietstocht De KBO vereniging heeft weer ingeschreven voor de sponsor fietstocht in september. Vorig jaar was dit een groot succes en hebben wij een mooi bedrag voor de kas bij elkaar gefietst, dit jaar fietsen wij mee onder nummer 5 KBO –Stompwijk. Zondag 21 september rekenen wij weer op de supporters van de senioren in Stompwijk e.o. Noteer de datum in uw agenda. Secretaris Antoon van Santen


2226  

Dorpsketting 2226

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you