Page 1

Kerst-Lichtjes-Tijd-Ketting Weekblad De Dorpsketting

Datum: 16 dec. 2013 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2211

Oplage: 1060

Trees, Marga, Yvon, Jacintha, Petra en Leo Wilma, Ria en Loes Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,25 1/8p €10,50 ¼p, €21,00 ½p, €31,50 ¾p, €42,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070-4247511

In deze Dorpsketting: Kerkberichten Stille armoede Rouwkaart Fanfare Serious Request Kerstmusical Beatz Woej Badgasten Marathonschaatsen Koude kippentoernooi Sport IJsclub Rocking Angels Blesruiters Gaanders

2 4 5 7 7 9 11 11 12 13 15 16 18 19 25 31

Postelastieken gevraagd…. Voor het bundelen van de Dorpskettingen voor onze bezorgers gebruiken we altijd postelastieken. Onze voorraad is helaas bijna op. Wie heeft er nog liggen, gebruikt ze toch niet en wil ze wel kwijt? U kunt ze afgeven bij de pastorie (stop ze evt. in de brievenbus), geef ze aan uw bezorger mee, aan één van de redactieleden of stuur een berichtje naar: redactie@dorpsketting.nl, dan komen we ze bij u ophalen! Alles is welkom. Tip voor de bezorgers: bewaar de elastieken van je bundel en/of gooi ze meteen terug in de kist! Alvast heel hartelijk bedankt! Redactie

Spreuk van de week: Als je niet bereid bent het donker onder ogen te zien, krijg je ook geen zicht op het mooie licht. - Amiel, Jon (1948) - Engels televisieregisseur


-2-

Berichten- R.K. Parochie Kern H. Laurentius Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 06-22027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Spreekuur op afspraak. Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr. 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Overleden: Cornelia Maria Johanna Oudshoorn - Alkemade in de leeftijd van 100 jaar. Weekvieringen in de RK Parochiekern H.Laurentius Donderdag 19 dec. 10.00 uur KBO kerstviering met koor Voorganger Pastoor J. v. d . Bie 17.00 uur Kerstviering van de Maarten v.d. Velde school 20.00 uur pastoraatgroep vergadering Vrijdag 20 dec. 11.00 uur Eucharistieviering voor Cornelia Maria Johanna Oudshoorn-Alkemade met Parochiekoor, met begrafenis op het H. Laurentius kerkhof naast de Kerk. Voorganger pastoor J. v .der .Bie. 13.00 uur Kerkversiering. Zaterdag 21 dec. 19.00 uur geen viering. Zondag 22 dec. 11.00 uur 4e zondag v.d. Advent eucharistieviering met samenzang. Voorganger pastor de Gilde Misintenties Zondag 22 december voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie Piet Roeling, Fran Overdevest – Nederpelt, Ad Overdevest, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok van Geijlswijk, Wim Suijten, Gerrit van Santen, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea van Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen.


Kerkhulpen donderdag 19 dec. 10.00 u Vrijdag 20 dec. 11.00 u Zondag 22 dec. 11.00 u

-3Kosters A. v. S Adriaan H. A.v.S.

Lectoren Jan v. Rijn geen Cees Bergen

Misdienaars geen geen Kim Amerl. / Annika L

Mededeling uit het secretariaat Rond Om de Kerk Achter in de kerk is het december nummer “Rond om de kerk” weer beschikbaar, hierin staan weer leuke artikelen over de parochies van de Petrus en Paulus, deze kunt u gratis meenemen. Kindje wiegen Op de leestafel achter in de kerk is speciaal voor de kinderen een kerstkleurplaat beschikbaar, deze zijn ook op school uitgedeeld. Deze kleurplaten kunnen ze meenemen en ophangen in de gezinsviering met kindje wiegen en koekdelen. Voor de mooiste tekening is een leuke prijs beschikbaar gesteld door de beheerscommissie. Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld. Contact via het secretariaat. Het secretariaat

Bericht uit de kerststal It’s is beginning to look a lot like Christmas, zing ik met mijn koor. Zo is het overal om ons heen, overal verschijnen lichtjes om de donkere dagen voor kerst minder donker te maken. In de pastorie is het aan de koffietafel een extra drukte. In de vorige week opgepoetste kerk wordt nu de kerststal geplaatst. Bomen worden van zolder gehaald en de beelden worden gesorteerd rond de kerststal. Drie wijze mannen uit Stompwijk kijken kritisch naar de opstelling. Het kerststalletje in de kerk heeft vooral aantrekkingskracht op de kinderen. De volgende stap is het gaan versieren van onze prachtig gerestaureerde kerk en dan is alles pas echt klaar. Wat zouden we zijn zonder al die actieve vrijwilligers die onze dorpsgemeenschap telt? Dank aan Agnes van Boheemen voor de foto’s. Petra Oliehoek — Red.


-4-

Stille Armoede

Op de verjaardag van Sint Nicolaas was in het nieuws het volgende: “Ook volgend jaar neemt de armoede in Nederland naar verwachting toe. Vooral kinderen, eenoudergezinnen, alleenstaanden en mensen met een bijstandsuitkering hebben het moeilijk”. Zoals u weet is er in Nederland veel stille armoede! Het gaat hierbij om mensen die, door welke omstandigheden dan ook, zich financieel niets extra’s kunnen veroorloven. Vaak gaan andere (on)kosten voor en blijft er geen geld over voor een goede maaltijd en kunnen deze mensen daardoor vaak geen kerst vieren. Deze situatie kan iedereen overkomen, denk bijvoorbeeld aan een scheiding, verlies van inkomen, ziekte, een partner die plotseling wegvalt enz. Een deel van deze mensen vindt aansluiting bij de voedselbank en is bekend bij hulpverlening. Echter, bij velen overheerst een gevoel van schaamte, of men verdient net enkele euro’s teveel, om aanspraak op deze faciliteiten te maken. In zo’n geval kunnen wij wellicht een helpende hand bieden! Wij bieden iedereen materiële en/of eventueel een geldelijke ondersteuning in noodsituaties. Weet u iemand, of zit u zelf in deze situatie en kunt u wat steun gebruiken, richt uw hulpvraag dan aan: Parochiële Charitatieve Instelling Stompwijk PCI H. Laurentius, Dr. v. Noortstraat 88 Vanzelfsprekend zal uw hulpvraag altijd discreet worden behandeld.

Voorbereiding H. Vormsel Het duurt nog even, maar 17 mei 2014 zal de bisschop weer het Heilig Vormsel toedienen aan de kinderen die zich daarvoor hebben voorbereid. De voorbereiding begint eind januari. 14 januari is er een informatieavond. Deze week krijgen de leerlingen van groep 8 een brief met meer informatie en een strookje waarmee ze zich aan kunnen melden. Jongelui die geen brief hebben gehad maar wel mee willen doen kunnen onderstaand strookje invullen en in de brievenbus van de pastorie doen of de gegevens mailen naar Marianne Turk: Marianne.turk@casema.nl Naam: Voornaam: Geboortedatum: Adres: Telefoonnummer: e-mailadres:

…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………


-6-

Gezinsviering Kerstavond 24 dec. Om 19.00 uur Op Kerstavond is er om 19.00 uur een gebedsviering voor het hele gezin. Het is dit jaar helaas niet gelukt een kinderkoor samen te stellen, maar ik weet zeker dat we met elkaar een fantastisch groot koor kunnen vormen. Alle bekende kerstliederen zullen langs komen, dus iedereen kan uit volle borst meezingen. Net als vorig jaar hebben we weer een kerstboom die versierd kan worden met kerstwensen. Wie alvast wil gaan knutselen heeft nog een week de tijd om er iets moois van te maken. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Marianne Turk

Openingstijden: Donderdag 19.00 uur – 21.00 uur Zaterdag 11.00 uur – 14.00 uur Wij zijn van 22 december t/m 3 januari GESLOTEN !

50 % KORTING OP ALLE KERST ARTIKELEN 50 % - 50 % - 50 % - 50 % - 50 % - 50 % - 50 % - 50 % A.S. zaterdag 21 december worden er door banketbakker Rienus Odijk oliebollen gebakken. Iedere klant mag gratis een overheerlijke oliebol komen proeven. Ook verkopen wij deze heerlijke op traditionele wijze gebakken oliebollen. Kijk ook eens in ons fotopresentatieboek waar alle grote meubels in staan, zoals bankstellen, buffetkasten, tafels, stoelen, dressoirs, leunstoelen, bedden, matrassen, etc. Dit boek ligt in de winkel op Dr. Van Noortstraat 137 A te Stompwijk Mobiel: 06-23525700 Voor meer informatie: www.kringloopdestal.nl Op onze website kunt u ook onze goederen zien die wij op Marktplaats aan bieden.

Kerstviering met het E.M.S.koor Kerstavond 24 december verzorgt het E.M.S.koor de Eucharistieviering. met als thema: Wees een licht. Komt u ook meezingen en bidden? Iedereen is welkom. De voorganger is Pastoor de Gilde. Aanvang 21.30 uur, maar een kwartier eerder zingen we al kerstliedjes.


-7-

Kom luisteren naar de Blazersklas tijdens het kerstconcert Aanstaande zondagmiddag is iedereen weer van harte welkom in Het Blesse Paard voor het jaarlijkse kerstconcert van de fanfare. Om 14.30 uur is de zaal open dus kom vroeg voor het beste plekje. In afwachting van het concert, dat om 15.00 uur zal beginnen, kunt u genieten van een heerlijke apfelstrüdel of een heerlijk glaasje glühwein. Het wordt een bijzonder kerstconcert dit jaar, want er zal een optreden zijn van de Blazersklas. De Blazersklas is het resultaat van de samenwerking tussen De Maerten van den Velde school en de fanfare. Sinds het begin van dit schooljaar krijgen de leerlingen van groep 5 elke woensdag muziekles. Na de herfstvakantie hebben alle leerlingen zelfs een instrument gekregen. De Blazersklas wil heel graag aan u laten horen wat ze tot nu toe hebben geleerd. Net als voorgaande jaren wordt het een gezellige en sfeervolle middag. In de donkere dagen voor kerst is deze middag een muzikaal lichtpuntje en zal een bezoekje u zeker in de kerstsferen weten te brengen. Dus tot zondagmiddag 22 december, 14.30 uur, in Het Blesse Paard. Met muzikale groet, Fanfare Juliana

Wereldrecordpoging badminton voor Serious Request Op zaterdag 21 december 2013 wil Badmintonclub Voorburg zoveel mogelijk geld inzamelen voor Serious Request. Hiervoor heeft de club een ludieke actie bedacht: het proberen te verbreken van het wereldrecord 'meeste deelnemers aan één badmintonrally'. Het record staat nu op 113 deelnemers. Iedereen die een shuttletje kan slaan, is uitgenodigd om te komen helpen de recordpoging te laten slagen. Ook toeschouwers zijn van harte welkom. De actie wordt gehouden in Sporthal Forum Kwadraat in Voorburg (De Vliegerlaan 2-4). De eerste recordpoging vindt plaats rond 16.30 uur. Vanaf 14.00 uur zijn er ook al allerlei andere activiteiten, zoals een mini-toernooi, een loterij, een grabbelton en een buffet. Al het geld dat met de verschillende initiatieven wordt ingezameld, komt ten goede aan Serious Request. Deze landelijke inzamelingsactie van radiostation 3FM en het Rode Kruis richt zich dit jaar op kinderen die jaarlijks onnodig sterven aan (de gevolgen van) diarree. Aanmelden voor deelname aan de recordpoging kan op www.badmintonvoorburg.nl.


Beste inwoners van Stompwijk en omstreken, Hierbij een berichtje vanuit uw dorpswinkel. Nee, deze keer geen aanbiedingen. Die vindt u volop in onze folder, met o.a gourmetschotels, Heineken bier en wat al niet meer! De folder is overigens geldig tot Kerst! Na ruim een jaar uw dorpswinkel te hebben mogen runnen, moet ons iets van het hart. Wat zijn wij verbaasd over uw betrokkenheid met de winkel. Blijkbaar stelt u de aanwezigheid van een winkel op een klein dorp zeer op prijs. Uw belangstelling voor het wel en wee van de onderlinge winkelwedstrijd is hartverwarmend. Enkele weken geleden was de opening van een grote concurrent in Zoeterwoude. Een concurrent zo groot als een olifant (misschien wel wat te groot), wat zou dit gaan betekenen voor uw dorpswinkel? Het antwoord was snel duidelijk, NIETS! Blijkbaar houdt u niet zo van groot, onpersoonlijk en deels loze beloften. Zo tegen het eind van het jaar willen wij u hartelijk bedanken voor uw klandizie en uw warme belangstelling. Wij wensen u:

Hele Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2014

Als afsluiting hopen wij u in 2014 in uw winkel te mogen begroeten. Met vriendelijke groet, Fam. Pruyssers

Heel veel kerstsfeer in Leidsenhage Van zaterdag 21 t/m dinsdag 24 december is het extra gezellig in Winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam. Het grote winkelplein wordt dan omgebouwd tot een sfeervol kerstplein met twee terrasjes, een 20-tal geselecteerde winterkramen, live-optredens en het Huis van de Kerstman waar je dagelijks terecht kunt voor een verwarmend glaasje gl端hwein of chocomel.


Kerstmusical

-9-

Op donderdag 19 december wordt om 17.00 uur in de kerk de mini-musical “De keizer wil een kerstverhaal” opgevoerd. De rollen worden gespeeld door leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van de Maerten van den Veldeschool. Het musical is een bewerking van “Een kerstverhaal” van de bekende kinderboekenschrijver Paul Biegel. De Keizer is een nors en nukkig man. Op de meest onverwachte momenten wil hij de meest onverwachte dingen en zijn lakeien moeten dan maar zien dat ze zijn wensen onmiddellijk in vervulling brengen want anders..... Zo wil hij bijvoorbeeld hartje zomer ineens Sinterklaasavond vieren. En je weet ook nooit wanneer hij jarig wenst te zijn. Kerstmis? Midden in de herfstvakantie kan hij ineens een kerstboom willen. Zie dan maar eens aan kerstballen te komen! Dit jaar echter gaat alles anders. Het is al 23 december en er is nog met geen woord over Kerstmis gerept. De lakeien beginnen al te hopen dat....... als ineens de stem van de keizer door het paleis dondert: "IK WIL HET KERSTVERHAAL!!!!" En jawel, de Keizer wil niet zomaar een Kerstverhaal, hij wil HET Kerstverhaal. Maar niemand weet wat dat is: HET Kerstverhaal. Wanhopig doet de een na de ander een dappere poging maar de Keizer is nergens tevreden mee. Geen enkel verhaal, geen enkel gedicht of lied, zelfs niet het in allerijl opgevoerde Kerstspel voldoet aan die ENE eis. Dan verschijnt er ineens een arme soldaat ten tonele. Hij hoort helemaal niet in het paleis thuis. De Keizer is dan ook furieus en dreigt de soldaat iets aan te doen. Hij daalt af van zijn troon en...

Gevonden op de Kniplaan: Op te vragen via 0715801669


Slagerij van der Geest

Keurslagerkoopjes Oma’s sudderlapjes 4 stuks

€ 6,95

Hacheepakket Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude

met uien en kruiden 500 gram

€ 6,95

Voor hoge kwaliteit gelnagels, manicure, voetverzorging & ontharen.

Mooie nagels met kerst?? Nog enkele plekjes beschikbaar! Bel snel voor een afspraak.

Kim van Santen Stompwijkseweg 74 2266 GH Leidschendam 06-12309097 info@nailsbykim.nl www.nailsbykim.nl


-11-

Spreekuren Sociaal Juridische Hulp en Formulierenhulp bij Woej Op 24 december en 31 december zijn er geen spreekuren voor Sociaal juridische Hulp en Formulierenhulp in WDC de Groene Loper aan de Van Royenstraat 2 in Voorburg en in WDC de Plint in de Prins Frederiklaan 7 in Leidschendam. Vanaf dinsdag 7 januari bent u weer van harte welkom. Voor Sociaal Juridische Hulp kunt u telefonisch een afspraak maken : Voor de Groene Loper : 070-3004747 Voor de Plint : 070-3011750 De formulierenhulp heeft een inloopspreekuur: Groene Loper : elke dinsdag van 09.00 – 12.00 uur De Plint : elke dinsdag van 12.30 – 14.00 uur De hulp is gratis. Meer informatie www.woej.nl

Bardancing Beatz Afgelopen vrijdag waren we open met het feest: Turn up the Beatz. De Dj’s hebben de beste muziek gedraaid en er een mooie avond van gemaakt. Ook deze avond werden er weer Kerstfeest kaarten verkocht, alsof het warme broodjes waren. Woensdag 25 december is het tijd voor het Kerstfeest. Om bij dit feest binnen te komen, zijn er kaarten nodig voor € 5,— . De kerstkaarten vlogen de deur uit, maar voor degene die nog geen kaartje heeft bemachtigd, er zijn er nog enkele verkrijgbaar! Natuurlijk zijn we met Oud en Nieuw ook geopend! De deuren zullen vanaf half 1 open zijn! Heb je zin om het nieuwe jaar goed te beginnen? Kom dan gezellig een drankje bij ons doen! Agenda: 25 december 31 december 10 januari

Kerstfeest Oud en nieuw Mexican Night


Badgasten zeer succesvol

-12-

Het sportieve weekend begon vrijdagavond. Sanne en Jelsie van Ruijven stonden aan de start van de hardloopwedstrijd 'Light in the Night Kidsrun'. Een run van 2,4 km tussen scholieren van de basisscholen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Sanne werd tweede bij de meisjes. De eerste medaille was binnen. Zaterdagmiddag stonden Bart Pardon en Jelsie van Ruijven aan de start voor een regionale wedstrijd. Bart mocht eerst van start op zijn favoriete nummer: 100 meter schoolslag. Bij het aantikken van de zwembadrand liet Bart een ieder zien dat dit echt zijn lievelingsnummer is en mocht hij na afloop de gouden medaille ophalen. Maar daarna volgde de 50 meter vlinderslag. Deze slaat Bart het liefst over. In het verleden werd hij regelmatig gediskwalificeerd vanwege technische fouten. Maar zaterdag bleek Bart zeer alert: geen diskwalificatie en een persoonlijk record (pr) van bijna 4 seconden. Jelsie stond aan de start voor de vrije slag en de rugslag. Ze mocht op beide nummers starten als huizenhoge favoriet voor twee gouden medailles. Hopelijk zou ze hier niet al te zenuwachtig voor worden. Maar ook zij zwom twee keer als een koele kikker naar de hoogste treden van het podium en zat ze samen met Bart op de achterbank nog na te genieten van hun drie gouden medailles. Zondag stonden de clubkampioenschappen op het programma. Eline van Ruijven had na eerder gezwommen wedstrijden de afgelopen weken een zeer kleine voorsprong. Deze was gezien haar pr’s en de pr’s van de concurrentie te klein om eerste te worden. Maar Eline had er zin in. Op elke afstand zwom ze een pr en ze behaalde zelfs de limiet voor het Nederlands Jeugdkampioenschap op de 50 meter vrije slag. Met een zeer kleine voorsprong mocht ze uiteindelijk de hoogste trede van het podium op. Tussen de wedstrijden door kreeg Eline met een aantal clubgenoten een medaille van de zwembond omdat ze vorig seizoen in haar leeftijdsklasse bij de 25 beste zwemsters van Nederland hoorde. Bart, Sanne en Jelsie hadden beiden in hun leeftijdsklasse al een aanzienlijke voorsprong. Met elk nog een pr op één van de afstanden, werden deze voorsprongen niet meer uit handen gegeven. Owen Klijn moest twee afstanden zwemmen. Na 50 meter schoolslag werd Owen knap tweede. Daarna volgde de 50 meter vrije slag. Daar bleek dat Owen deze techniek het beste beheerste. Langzaam bouwde hij zijn voorsprong uit. Hij nam geen genoegen met een geringe voorsprong want de tijden van de twee afstanden


-13samen bepalen wie er met de mooiste prijs naar huis mag. Dus hij bleef door zwemmen alsof zijn leven er vanaf hing. Aan de finish bleek dat het net niet was gelukt om de eerst prijs op te halen. Maar op deze tweede prijs dankzij zulke goede prestaties mag je zeker heel trots zijn. Ilona van Ruijven

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Marathon Schaatsen Afgelopen zaterdag werd op de IJsbaan de Meent in Alkmaar de 10e wedstrijd om de KPN cup verreden. Thom van Beek staat redelijk comfortabel aan de leiding van het klassement. Zaterdag liep hij mede door de tussensprint 19 punten uit op naaste concurrent Evert Hoolwerf. Thom werd 4 e in de wedstrijd. 1e werd Mark Ooievaar voor Martin van de Pol, beiden hadden één ronde voorsprong op het peloton. Evert Hoolwerf werd 3e. Met nog 5 wedstrijden voor de boeg ziet het er voor Thom goed uit om de cup te winnen. Johan Bakker werd 53e en Christiaan Hoekstra werd door een val uitgeschakeld. Bij de dames won Sharon Hendriks haar eerste marathon. De 20 jarige Friezin won de sprint van 11 rijdsters die één ronde voor hadden op het peloton. 2 e werd Lisa van der Geest (Warmond) en Rixt Meijer werd 3e. Zoey van den Bosch weet haar wedstrijden goed uit te rijden. Zoey werd 34e. Eline Bennis is gestopt met marathon schaatsen. De eerste wedstrijden kon ze goed uitrijden maar daarna is het niet meer gelukt om aan de finish te komen. De motivatie om door te gaan is niet meer aanwezig. Bij de Topdivisie won de Belg Bart Swings. Deze was zaterdag op duurtraining in Alkmaar voor de Olympisch spelen. Zeker een geduchte concurrent voor Sven Kramer en Jorrit Bergsma. 2e werd Jan Maarten Heideman voor Ingmar Berga. In deze aantrekkelijke wedstrijd, hadden 12 rijders één ronde voor op het peloton. De volgende wedstrijd is zaterdag 21 december in Breda. Start 1 e divisie 18.00 uur, Dames om 19.30 uur en Topdivisie om 20.30 uur. A.s. zondag in Rotterdam het kampioenschap van Kralingen op een mobiele 400 meter ijsbaan overdekt door een tunneltent. Start dames om 10.15 uur en Topdivisie om 11.30 uur. Deze wedstrijd telt niet mee voor de cup. Het Nederlands Kampioenschap marathon is op zondag 5 januari in Dronten. Aad de Haas


-15-

Koude Kippen Toernooi 2014 gebukt onder matchfixing? Stompwijk, 16 december 2013 De Eredivisie, The Barclays Premier League, Primera Division, de Serie A en de Champions League, allemaal grote voetbalcompetities die gebukt gaan onder de Chinese en Koreaanse goksyndicaten. En nu gaan er geruchten dat zelfs het Koude Kippen Toernooi de dupe gaat worden van deze Investeerders. Het gerucht gaat dat Lee Nam Soo managing director of Korean Fried Chicken (KFC) voet aan wal probeert te krijgen in Stompwijk. Hij is meerdere malen rondom de Meerhorst gesignaleerd met een aantal duistere figuren waaronder een oudere man in een mantel op een wit paard. Wij vermoeden daarom ook dat hij ook actief is in de mensenhandel/slavernij. Onderzoek naar deze man is in volle gang, telefoons worden getapt (biertjes ook), Facebooks worden gehackt, en Hyves is opgedoekt. Undercover in Stompwijk heeft aantekeningen weten te bemachtigen die erop wijzen dat er sprake is van het zogenaamde Matchfixing; het vooraf vastleggen van wedstrijd uitslagen. Hiermee wordt door de Aziatische geldwolven flink gegokt waardoor hun economie de wok pannen uit rijst. Wij hebben onze special agent 00B een aantal keer laten afreizen naar Azië en hij is met het volgende teruggekeerd: Uitslag koude kippen toernooi 2014 Brothers – ZZ 2-3 Brothers – AC Meerlaan 1-2 Brothers - Sred Naaged 4-2 Brothers – Syndicaat 2-1 ZZ- Ac Meerlaan 2-2 ZZ – Sred Naaged 4-1 ZZ – Syndicaat 2-3 AC Meerlaan – Sred Naaged 2-3 AC Meerlaan – Syndicaat 2-1 Sred Naaged – Syndicaat 3-3 Wat bovenstaande voor invloed heeft op het Stompwijkse sportleven is nog niet bekend. De organisatie van het Koude Kippen Toernooi blijft tot dus ver niet beschikbaar voor commentaar. Wel is duidelijk geworden dat het toernooi gewoon doorgang vindt. Wij raden de nieuwsgierige Stompwijker aan om op 3 januari 2014 zelf te kijken of het Koude Kippen Toernooi gebukt gaat onder de invloeden van Lee Nam Soo of dat het zijn eigen identiteit weet te behouden. Houdt oren en ogen gespitst en eventuele tips kunnen worden doorgespeeld naar onze special agent 00B op tel: 06-19074992. Tot zover deze berichtgeving. Under Cover in Stompwijk, Mariska Blom


Stompwijk ‘92

-16-

Wedstrijdprogramma Senioren Zaterdag 21 december Team

Waar

Tegenstander

Vertrek Aanvang Wed.nr.

Scheids

Vertrek Aanvang Wed.nr.

Scheids

Geen programma ivm winterstop tot 6 januari Zondag 22 december Team

Waar

Tegenstander

Geen programma ivm winterstop tot 6 januari De Bardienst wordt deze week verzorgd van 11.30 tot 14.00 uur door: Zondag 2 Junioren Zaterdag 21 december Team

Waar

Tegenstander

Vertrek Aanvang Wed.nr.

Scheids

Geen programma ivm winterstop tot 6 januari Zaalvoetbal: Team

Waar Tegenstander

Aanvang Wed.nr.

Sporthal

Scheids

Geen programma ivm winterstop tot 6 januari

Handbalprogramma

Programma voor Team Waar DDJ1 uit Programma voor Team Waar DS1 thuis DS2 thuis DAJ1 uit DBJ1 thuis DBJ2 vrij HBJ1 uit DCJ1 thuis DEJ1 vrij DFJ1 vrij DFJ2 thuis

zaterdag 21 december Tegen Tijd Locatie Gemini 2 15.50 Oosterpoort zondag 22 december Tegen Tijd Locatie TOGB 12.30 Meerhorst Schipluiden 14.20 Meerhorst ROAC 11.00 Hertogshal Foreholte 10.40 Meerhorst

Scheids

Wed.nr 23415

Scheids T. Cordesius Trudy Irene

Wed.nr 4044 5316 11327 13957

Foreholte Hillegom 2

11.50 11.35

de Tulp Meerhorst

DaniĂŤlle

29638 19187

VELO 3

13.35

Meerhorst

Leonie

28787

De balsponsor voor de wedstrijd Dames 1 tegen TOGB is Elmeco Metaalbewerking B.V.


Kaartuitslag van 13 december Stompwijk '92

-17-

1

Cock Guldemond en Arno Turkenbug

5652

2

Nick v.d Bosch en Mike Turkenberg

5447

3

5286

4

Dick v.d. Salm en Donny v. Marwijk Sjaak v. Rijn en Kees v. Santen

5

Guus v.d Bosch en Jan Berg

5231

6

Tim van Rijn en Nico Bollenboom

5159

7

Fried de Jong en Gerrit Olsthoorn

5155

8

Lydia Luiten en Mieke v.d. Salm

5113

5255

Troostprijs is gegaan naar Gré Luk en Cheyenne v.d. Bosch De volgende kaartavond is vrijdag 10 januari 2014

Kerstsfeer bij Bloemsierkunst “De Passie” In deze drukke maar gezellige tijd van het jaar, staan wij weer met een sfeervolle kerstwinkel voor u klaar. (waar u natuurlijk ook ons ruime assortiment aan bloemen zal vinden) Kom vrijblijvend kijken naar onze diversiteit aan kerststukken , kerstkransen & kerstboeketten en doe ideeën op voor een gezellige kerst bij u thuis !! Alles kan naar uw eigen wensen gemaakt worden en voor het thuisbezorgen van de kerstgroet bent u bij ons ook aan het goede adres, regionaal door eigen bezorgservice en landelijk, zelfs wereldwijd, door onze verzendorganisaties. Graag tot ziens in onze kerstwinkel nabij de Hoge Brug, Ingrid Verboon, Bloemsierkunst "De Passie" ,Dr.v.Noortstraat 186 Stompwijk // 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl info@bloemsierkunstdepassie.nl


-18-

IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’

Tjilde plaatst zich voor regioselectie NK Afgelopen weekend werd op de Uithof gestreden om het Zuid Hollands kampioenschap bij de junioren. Tevens kon bij deze wedstrijd plaatsing voor de regioselectie NK junioren worden verdiend. Drie Stompwijkse schaatsers (Tjilde Bennis, Ferdinand Jansen, Edward Jansen) verschenen aan de start. Patty Vurens stond reserve, maar hoefde niet in actie te komen. Per categorie verschenen de beste 20 schaatsers op het ijs. Bij de meisjes junioren B eindigde Tjilde als 4e en dit was ruim voldoende om zich te plaatsen voor de regioselectie van het NK Junioren. Tjilde werd 6e op de 500 meter in 44.38, 3e op de 1500 meter in 2.15.87 en ook 3e op de 3000 meter (4.46.82). Ferdinand en Edward konden zich bij de jongens junioren B helaas niet mengen in de strijd om de startbewijzen voor het NK. Ferdinand werd 19e op de 500 m (42.43), 17e op de 1500 m (2.12.84) en 15e op de 3000m (4.31.07). Edward werd 20e op de 500 m (42.52), 16e op de 1500m (2.12.26) en 16e op de 3000m (4.31.67). ZH Kampioenschap

500m

1500m

3000m

Tjilde Bennis

44.38

2.15.87

4.46.82

klassement 4e

Edward Jansen

42.52

2.12.26

4.31.67

15e

Ferdinand Jansen

42.43

2.12.84

4.31.09

16e

Goede prestaties in ochtendprogramma In het ochtendprogramma waren de omstandigheden behoorlijk goed. Door de harde wind bleef er weinig vocht in de hal hangen waardoor het ijs niet snel aansloeg. De 3 Stompwijkse schaatsers profiteerden goed van de prima condities en gingen met 5 persoonlijke records naar huis. Iris de Haas verbeterde zich op de 100 meter tot 2 maal toe. Na 13.58 liet ze de klok vervolgens stil staan op 13.40, waarmee ze bijna een halve sec sneller was dan haar oude p.r. Op de 300 meter was ze met 34.11 ook bijna een halve sec sneller dan haar oude toptijd. Erben van der Lans bleef op de 100 meter met 13.43 en 13.46 2 maal onder zijn oude p.r. Op de 300 m bleef hij met 33.56 net boven zijn p.r. Nadine Turk kwam in actie op de 1000 meter. In een zeer spannende rit wist ze haar tegenstandster net voor te blijven. Het resulteerde in een nieuwe toptijd van 1.44.24, een verbetering van haar beste tijd met ruim 2 seconden.


Uithof 15 dec

100m

100m

300m

Iris de Haas

13.58 pr

13.40 pr

34.11 pr

Erben van der Lans

13.43 pr

13.46

33.56

Nadine Turk

1000m

1.44.24 pr

Thialf 9 december

500m

1000m

3000m

Tjilde Bennis

44.28

1.27.93

Ferdinand Jansen

42.03

4.22.80 pr

Edward Jansen

42.59

4.23.46 pr

Tom de Haas

Rocking Angels treden op in Emmaus Op maandag 23 december zullen The Rocking Angels een kerstoptreden verzorgen in verzorgingshuis Emmaus te Zoeterwoude. Ook voor nietbewoners is dit kerstoptreden toegankelijk! U kunt luisteren naar moderne kerstliedjes en wat heerlijk meezingen met bekende nederlandse en engelse liedjes, zoals Jingle Bells, Stille Nacht met een rap, Let it snow, Winterwonderland enz‌.. maar met een tikje eigen inbreng. Het heeft een gezellige losse sfeer en we nodigen jullie van harte uit om te komen. Het begint ongeveer om 14.30 uur, zet deze datum dus vast in je agenda. Tot ziens bij Emmaus, The Rocking Angels


Praktijk voor Neuromusculaire therapie en Sportmassage. Heeft u last van uw spieren? Laat u eens goed masseren! Dit kan alle dagen van de week, ook op zaterdag!! Behalve zondag. Geef eens een goede Sportmassage cadeau. Leuk idee voor de Kerst. Wij verkopen cadeaubonnen! Voor meer kunt u kijken op de website www.tini-lansbergen.nl 06-25542077 of 06-46136395.


Volendammer Vishandel Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur Uits luitend 1e kwaliteit


Voor een vrijblijvende offerte: Email: Mobiel: Telefoon:

peter.selier@online.nl 06-51153686 071-5801878

Luiten BV Stompwijk Landbouwmechanisatie en Tractoren bedrijf

Adres: Stompwijkseweg 78 2266 GH Stompwijk Tel.: 070-3175288 Fax.: 070-3277724 Email: info@luitenstompwijk.nl Website: www.luitenstompwijk.nl

Naast reparatie en service voor tractoren en landbouwmachines ook het advies voor levering van:

   

Gallagher en schrikdraad klokken en afrastering voor alle dieren

 

Heteluchtkanons

Tuin- en parkmachines: Kettingzagen, gazon– en bosmaaiers, heggenscharen en tractoren Werkkleding: Schoenen, jassen, overalls, broeken, truien enz. Hogedrukreinigers: warmwaterhogedrukreiniger & koudwaterhogedrukreiniger Hobby / semi professional / professional Klein constructie werk: Sierhekwerk, frames, balkonhekken enz.

Kortom, wij kunnen u dus zeer breed van dienst zijn!

Openingstijden: Ma t/m vrijdag 7.30—17.00 uur - Zat 7.30—14.00 uur Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


KAPSALON

EXTRA geopend voor kerst

Dames - Heren - Jeugd - Kinderen

Maandag 23 DEC 09.00 tot 19.00 Dinsdag 24 DEC 08.30 tot 16.00 Openingstijden tussen kerst en nieuwjaar Vrijdag 27 DEC 09.00 - 19.00 Zaterdag 28 DEC 08.30 - 16.00 Dinsdag 31 DEC 09.00 - 16.00

Alle behandelingen zonder en met afspraak.

December Haarkleurmaand Wassen + Knippen + Kleuren + Drogen NU € 50,00 all in

Meer info op andreashaarstudio.nl

Normale haarlengte inclusief lak en gel.

Op Vrijdag tot 19.00 geopend en tussen 16.00 en 19.00 Dames was/knippen € 17,50 Heren knippen € 15,00

Hoge Rijndijk 197 2382 AJ Zoeterwoude Rijndijk www.lanstokman.nl info@lanstokman.nl Telefoon 071—514 25 08 Telefax 071—541 28 67

071 – 5801560 Hoefblad 30 Stompwijk

Di t/m Do : 09:00 - 17:30 Vrijdag : 09:00 - 19:00 Zaterdag : 08:30 - 16:00

Begeleiding startende ondernemers

Opstellen ondernemersplan

Complete administraties

Loonadministraties

Belastingzaken en adviezen

Jaarrekeningen


-

Nu ook het adres voor: 

Straatkolken, afvoergoten en drainage

Pvc buizen: alle maten en hulpstukken

Stelconplaten: nieuwe en gebruikte

Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

R. Bergers Modern Tandtechnisch Laboratorium

Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Geldt voor alle verzekeringen. Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g. 5130572


-25-

Heksenworkshop en – voorstelling Buitengoed Dorrepaal Kindervoorstelling ‘De Heks die graag een sprookjesheks wilde zijn’ Buitengoed Dorrepaal, Westvlietweg 151, Leidschendam-Voorburg Vrijdag 3 januari 15.00 – 15.45 uur Heks Angie droomt ervan een sprookjesheks te zijn, want sprookjesheksen kunnen vliegen op bezems. Maar de lucht is niet zo schoon om in te vliegen. Zouden kinderen frisse lucht kunnen uitvinden en misschien zelfs vliegende bezems? Geschikt voor kleine en grote mensen vanaf 4+. Entree € 5,- p/p. Reserveren via www.hoenu.nl (regio Voorburg) Vooraf kunnen kinderen meedoen aan de Heksenworkshop van 14.00 – 14.45 uur. Toverspreuken maken, een heksendans leren en groene heksenlimonade drinken. € 7,50 inclusief voorstelling. Losse workshop € 3,50 per kind, maximaal 15 kinderen. Reserveren via www.ls-talent.nl Informatie www.schipperangelique.nl

Beste Blesruiters, Afgelopen zondag hebben we de eerste van de 4 winterspringcompetities gedaan. Het was weer een succes, maar liefst 21 deelnemers deden mee. Met droog weer en een leuk parcours was het naar ieders zin. Namens de springruiters van harte bedankt voor de hulp. Zo dat was het weer voor deze keer. De groeten van, Piet van der Mespel


WOENSDAG 18 december is er KERSTBINGO bij ons in het café Aanvang 20.00 uur Ruud en José


-27-

Cadeautje voor je tablet of smartphone Kersteditie VakantieBieb December. De maand van feesten en tradities, van familie en vrienden. Maar ook een maand van rust om eindelijk weer eens een goed boek te lezen. De Bibliotheek aan de Vliet maakt lezen in de kerstvakantie, maar ook in de weken daarna, wel héél aantrekkelijk. Van 9 december tot 25 januari kan iedereen met een passie voor het Nederlandse boek gratis een groot aantal titels binnen handbereik hebben. Lekker thuis, onderuit op de bank, of op vakantie. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is de app VakantieBieb downloaden. De VakantieBieb is een nieuwe app van de Bibliotheek. Deze applicatie stelt elke vakantie een selectie populaire e-books voor, die niet op je tablet of smartphone mogen ontbreken. De extra lange Kersteditie omvat pareltjes voor jong en oud. Voor volwassenen tipt de bibliotheek in het bijzonder de inspirerende biografie Moscow Times van Dido Michielsen, de bloedstollende thriller De zwarte doos van Michael Connelly en de boeiende roman De Wertheims van Silvia Tennenbaum. Natuurlijk ontbreken toppers als Arthur Japin, Maarten ’t Hart, Remco Campert, Jan Siebelink, Gerrit Krol, Tomas Lieske en Thomas Rosenboom niet. Voor de jeugd pakt de Bibliotheek onder meer uit met De bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine, het spannende boek van Ransom Riggs dat binnenkort wordt verfilmd en met Gladiator 1, vechten voor vrijheid van Simon Scarrow. Nieuwsgierig naar meer? De VakantieBieb-app is voor leden én niet-leden van de bibliotheek gratis verkrijgbaar via de App Store en de Google Play Store. Na eenmalige registratie is downloaden kinderspel. De gekozen boeken verschijnen vanaf dat moment in je virtuele boekenkast en zijn zonder internetverbinding te lezen tot 25 januari 2014. Kijk voor meer informatie over deze dienst op www.vakantiebieb.nl of ga naar www.bibliotheek.nl/ebooks voor het aanbod e-books van de bibliotheek.

Gezellig Kerstweekend in Stadshart Zoetermeer Winkels zondag open van 12.00 - 17.00 uur! Op zaterdag 21 en zondag 22 december verkeert het Stadshart volop in kerstsfeer. Niet alleen zijn straten en pleinen feestelijk verlicht: ook de winkels doen mee en zijn uitbundig versierd. En….er wordt voor de nodige leuke activiteiten gezorgd die aangeboden worden door de Stadshart ondernemers.! Een extra koopavond voor Kerst wordt gehouden op maandag 23 december. De winkels zijn dan geopend tot 21.00 uur. Dinsdag 24 en dinsdag 31 december sluiten de Stadshart-winkeliers hun deuren om 17.00 uur.


-29-

Verdere daling aantal inbraken in Leidschendam-Voorburg Het aantal woninginbraken in Leidschendam-Voorburg is in november gedaald tot 29; vorig jaar vonden in die maand nog 74 inbraken plaats. De daling in oktober van 55 inbraken in 2012 naar 34 dit jaar lijkt zich hiermee verder door te zetten. Over de periode januari tot en met november is het aantal inbraken dit jaar met ongeveer 22 procent gedaald ten opzichte van 2012. Politie, justitie, gemeente en woningbouwcorporaties werken nauw samen om het aantal woninginbraken in Leidschendam-Voorburg te verminderen. Dankzij verschillende maatregelen daalde het aantal woninginbraken in 2012 met 25 procent. Dit jaar richten de acties zich vooral op de donkere maanden oktober tot en met februari. Dit ‘donkere dagenoffensief’ roept bewoners op met verlichting in en buiten de woning het risico op inbraak verkleinen. Tussen oktober en maart heeft de inbreker immers de duisternis als bondgenoot. De campagne ‘Licht zet inbrekers in het zicht’ maakt inwoners bewust van het inbraakrisico tijdens de wintermaanden en geeft adviezen die eenvoudig zijn op te volgen. Met als doel: minder woninginbraken in deze periode. Burgemeester Hans van der Sluijs constateert een positieve ontwikkeling. “De daling in de eerste twee maanden is bemoedigend, maar we hebben nog drie donkere maanden te gaan. Dit resultaat is enerzijds te danken aan de grote inzet van de politie, maar vooral het samenspel met onze inwoners heeft hier de afgelopen maanden aan bijgedragen.” Aan de oproep woningen goed te verlichten wordt veel gevolg gegeven. “In tuincentra en bouwmarkten is veel vraag naar buitenlampen die aan gaan zodra iemand in de buurt komt. En geloof me, verlichting schrikt inbrekers echt af”, aldus de burgemeester. De bureauchef van politie in Leidschendam-Voorburg, Jan Vlijm, ziet ook meer resultaat bij de opsporing. “Naast een daling van het aantal inbraken zijn er ook behoorlijk veel aanhoudingen geweest, in de meeste gevallen dankzij alerte burgers, die 1-1-2 belden nadat ze een situatie niet vertrouwden. Door een snelle inzet van de politie konden we aanhoudingen verrichten. Ik blijf er op hameren: bel ook bij twijfel 1-1-2. Dat we dan een enkele keer voor niets uitrukken nemen we op de koop toe” Ook de zeven buurtpreventieteams in verschillende wijken van Leidschendam-Voorburg spelen een actieve rol bij het terugdringen van woninginbraken. Tijdens hun ronde door de wijk informeren de vrijwillige buurtpreventen medebewoners over buurtveiligheid en geven zij aan wat bewoners zelf kunnen doen om inbraak te voorkomen. In het kader van het donkere dagenoffensief adviseren zij ook voor goede verlichting van de woning te zorgen en een of meer lampen te laten branden als de bewoners ’s avonds de deur uitgaan. De boodschap van de campagne is drieledig: -Zorg voor goede buitenverlichting van uw woning; dat schrikt inbrekers af -Als u niet thuis bent, zorg er dan voor dat er in uw huis een paar lampen branden, zodat de indruk ontstaat, dat er wel iemand thuis is -Een verdachte situatie? Bel direct 1-1-2


-30-


-31-

Genieten met De Gaanders in de Bierstube Wegens het weergaloze succes van vorig jaar serveren De Gaanders ook dit jaar weer uw maaltijd in De Gaanders Bierstube. Zaterdag 18 januari 2014 is Het Blesse Paard weer omgetoverd tot een heuse Bierstube. Voorafgaand aan deze feestavond kan iedereen onbeperkt spareribs met frites of draadjesvlees met frites komen eten aan de échte originele biertafels. Het eten zal tot ongeveer 20:30 uur geserveerd worden waarna u aansluitend kunt genieten van een heerlijk bakkie koffie en een fantastische feestavond! De feestavond zal worden verzorgd door DJ Kevin en “De zingende slager”. Op de slotavond van vorig jaar heeft deze slager bewezen een rasechte entertainer te zijn en heeft de tent goed op zijn kop gezet. Prins Erwin I, Page Jindra en Opper Gerard hopen met velen te kunnen aanhaken om mee te deinen aan de lange biertafels! Onbeperkt spareribs met frites of draadjesvlees met frites. Leden Niet leden Kinderen tot 10 jaar

: € 7,50 : € 15,00 : € 6,00 (kindermenu)

(prijzen zijn exclusief consumpties) Reserveren via de e-mail: info@degaanders.nl Telefonisch kan ook bij: Jack Overdevest (06-26667780) of Peter Bregman (06-20957731) Geef bij uw reservering direct de voorkeur voor de maaltijd door. Reserveren is noodzakelijk want…VOL=VOL!!


2211  
2211  

Dorpsketting 2211

Advertisement