Page 1

WIE-WORDEN-DE-NIEUWEPRINS-EN-PAGE-KETTING ? Weekblad De Dorpsketting

Datum: 11 nov. 2014 Redactie en druk: Nieten en vouwen: Redactieadres: Kopy inleveren: E-mail: Web-site Telefoon: Bezorging: Gratis publicaties: Tarieven: Eenmalige adv.: Politie:

Nummer: 2206

Oplage: 1060

Trees, Marga, Yvon, Jacintha, Petra en Leo Wilma, Ria en Loes Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk maandag vóór 10.00, uiterlijk maandag tot 18.00 uur redactie@dorpsketting.nl www.stompwijk.nl Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Door vrijwilligers Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc… €5,25 1/8p €10,50 ¼p, €21,00 ½p, €31,50 ¾p, €42,- 1/1pagina Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

In deze Dorpsketting: Kerk 2 Rouwkaart 4 Zwarte ibissen 5 Opening nieuw wandelpad 7 College nieuwsflits 9 Marathonschaatsen 11 Kerststukjes maken 11 Sport 12 Jaarvergadering ijsclub 19 MS collecte 19 IJsclub 21 Gaanders 23 Woejbus 23

Bardancing Beatz Afgelopen week waren we 2 keer geopend. Op zaterdagavond waren we geopend vanaf 21.00 uur en op zondagavond vanaf 19.00 uur om het weekend goed af te sluiten. Dit weekend zijn we op de vrijdagavond geopend vanaf 21.00 uur, het thema is Hollandse avond . Hier worden natuurlijk veel Hollandse nummers gedraaid. Dit feest wordt uiteraard een Topper, dus wees er bij! Ook op zondag zijn we weer open vanaf 19.00 uur om de avond van daarvoor na te bespreken en de rest van de week door te nemen met elkaar. Agenda: 30 november: Sinterklaasfeest 13 december: Turn op the Beatz 25 december: Kerstfeest (kaarten € 5,-)

Spreuk van de week: Liever een klein stuk van een grote taart dan een groot stuk van een kleine taart. - Marshall, Dale (1937) - Amerikaans politicoloog


-2-

Beric hten- R. K. Paroc hie Kern . H. Laurentius - Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer: 06-22027668 Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com Geen spreekuur iv.m. een uitvaart Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur. E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties op rekening nr. 3615.00.947 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. 1433.26.430 Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl Overleden: Surat Knijnenburg-Pesol in de leeftijd van 46 jaar Weekvieringen in de R.K. Parochiekern H. Laurentius Donderdag 14 nov.19.00 uur avondwake voor Mw. Surat Knijnenburg - Pesol (Keaw) Vrijdag 15 nov. 10.30 uur uitvaartviering voor Mw. Surat Knijnenburg – Pesol (Keaw) Voorganger Mw. M. Onderwater Zaterdag 16 nov. 19.00 uur gebedsviering met EMS koor Voorganger Mw. Marianne Turk Zondag 17.nov. 11.00 uur gebedsviering met samenzang Voorganger Mw. Marianne Turk

Misinte nties Zaterdag 16 november voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerarda de Jong - van der Poel, Antonius Lelieveld, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat Knijnenburg – Pesol (Keaw), Jan v. Rijn Zondag 17 november voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Jacobus Vurens jaargetijde, Bert de Jong, Lena de Jong - v. d. Geest, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch - v. Haaster, Ton en Carla v.d. Bosch, Jan Kerkvliet, Toos en Arend v. d. Voort - in ’t Veen, Wim Suijten, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea van Bemmelen –Turnhout, Surat Knijnenburg – Pesol (Keaw),


Kerkhulpen donderdag 14 nov. 19.00 uur vrijdag 15 nov 10.30 uur zaterdag 16 nov. 19.00 uur zondag 17 nov. 11.00 uur

-3Kosters Adriaan H. Adriaan H. John O. John O.

Lectoren geen geen geen geen

Misdienaars geen geen geen geen

Viering met het E.M.S. koor Zaterdag 16 november is er weer een viering met het E.M.S. koor. Het thema is deze keer: “Komt voor jou de zon nog op?” Komt u ook meezingen en bidden? Iedereen is van harte welkom. Onze voorganger is Marianne Turk. Aanvang 19.00 u.

Oktober is weer voorbij Vijf keer hebben we in de afgelopen maand gezamenlijk het rozenkransgebed gebeden, waarin wij Maria`s hulp en voorspraak vroegen. Hartelijk dank dat u de moeite genomen heeft om naar de kerk te komen. Antoon van Santen en ook Adriaan hartelijk dank voor het gereed maken van de kerk. Wij hopen dat wij elkaar in mei volgend jaar in goede gezondheid weer terugzien. Dat de oktobermaand nu voorbij is, wil natuurlijk niet zeggen dat we in de andere maanden niet tot Maria kunnen bidden. We mogen er van uit gaan dat zij er altijd voor ons zal zijn. Maar in mei 2014 komen we weer bij elkaar in de kerk. Komt u dan ook? U bent van harte welkom. Jan van Rijn

Openingstijden: Donderdagavond 19.00 uur – 21.00 uur Zaterdag 11.00 uur – 14.00 uur De Sint komt eraan, kom onze prachtige spullen bekijken! Kijk ook eens in ons fotopresentatieboek waar alle grote meubels in staan, zoals bankstellen, buffetkasten, tafels, stoelen, dressoirs, leunstoelen, bedden, matrassen ed. Dit boek ligt in de winkel op Dr. Van Noortstraat 137 A te Stompwijk. Mobiel: 06-23525700 Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl Op onze website kunt u ook onze goederen zien die wij op marktplaats aan bieden. OPROEP: Wanneer u ongebruikt speelgoed heeft staan, breng het dan naar De Stal!


-4-


Zwarte Ibissen in de polder

-5-

Stompwijk is een echt vogeldorp aan het worden. De laatste week stoppen geregeld auto’s met vogelaars op de Kniplaan. Een van hen wilde wel vertellen wat er voor bijzonders te zien is. En een paar foto’s mailen met uitleg. “Op 6 oktober 2013 werden er voor het eerst zes Zwarte Ibissen gespot op de Vogelplas Starrevaart. Een voor Nederland zeldzame vogel. Sindsdien zijn ze dagelijks te vinden in de polders rond de Starrevaart. Vanaf 25 oktober zijn het er trouwens nog maar vijf. Die vijf stond ik dus vanmiddag te fotograferen.” Hier bij twee ver-weg plaatjes van de Zwarte Ibis. Ze vallen goed op tussen de witte meeuwen. Agnes van Boheemen Vollebregt

Hoe wordt Prins Adrie afgevoerd???????


-

Triggerpoint therapie Dry needling Sportmassage Sportverzorging Lymfe drainage

- Manuele toepassingen DORN - Bindweefsel massage - Fysiotaping - Hotstone massage

Vanaf heden voor sportmassage ook open op zaterdag! U wordt dan geholpen door Mike Lansbergen Oostvlietweg 40 2266 GN Leidschendam Tel. 06-46136395 tini@tini-lansbergen.nl www.tini-lansbergen.nl Tel. 06-25542077 Mike1993Lansbergen@hotmail.com Tel. 06-46136395


-7-

Opening nieuw wandelpad en fruitpluktuin Geerpolder Nieuwe mogelijkheden voor wandelaars en natuurliefhebbers in de Geerpolder! Op donderdag 7 november hebben de wethouders Ates (Zoeterwoude) en Houtzagers (Leidschendam-Voorburg), samen met mevr. Wigmans van het Rabo Rijnstreek Fonds een nieuw boerenlandpad in de Geerpolder geopend. Deze nieuwe route is ruim 2 kilometer lang en gaat dwars door het boerenland. Het pad voert de wandelaar via zo’n 30 houten loopbruggetjes langs diverse landschapselementen zoals een poel en natuurvriendelijke oevers. De 5 aansluitpunten op de openbare weg maken het mogelijk om verschillende kleine ommetjes te maken. Tegelijk met het boerenlandpad werd een door vrijwilligers aangelegde fruitpluktuin geopend. In deze tuin kan de bezoeker gratis of tegen een vrijwillige bijdrage diverse soorten fruit plukken en genieten van de natuur. De tuin is gelegen aan de Ondermeerweg 10, en het is tevens 1 van de 5 startpunten van het nieuwe boerenlandpad. Andere startpunten van de wandelroute bevinden zich o.a. bij de zelfplukgroententuin van zorgboerderij ‘de Boerderijn’, bij Boerderij ’t Geertje en bij Kaasboerderij de Vierhuizen. Zo kan de wandelaar met een frisse neus èn een volle tas thuiskomen. De aanleg van het nieuwe pad en de fruitpluktuin zijn gesponsord door de gemeenten Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg en het Rabo Rijnstreek Fonds. Met vriendelijke groeten Freek van Leeuwen, Boerderij de Vierhuizen 06 43144173 www.kaasboerderijdevierhuizen.nl

Getuigen gezocht Wie was er zondag jl. tussen 19.00 en ca. 21.30 uur ter hoogte van Dr. van Noortstraat 210 (parkeerstrook schuin tegenover De Stal). Toen ik terugkwam bij m’n auto bleek, dat er een flinke deuk zat in mijn bumper en zijscherm. Balen, want…dader onbekend.. Mocht iemand rond die tijd ter plaatse iets hebben gezien of opgevallen, wilt u dan svp contact met mij opnemen (06 4631 3072). Bedankt alvast, Harold de Groot

Win een taart, voorspel de juiste nieuwe Prins en Page. Lever uw lootje in bij de Coop.


-9-

College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg 5 november 2013 Bestemmingsplan 'Landelijk Gebied II' Het landelijk gebied van Leidschendam-Voorburg draagt in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van de stad en versterkt het groene karakter van deze gemeente binnen de regio. Deze doelstelling is vastgelegd in het in 2011 vastgestelde bestemmingsplan landelijk gebied. De Raad van State heeft recent een uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Landelijk Gebied. De gemeente kreeg in die uitspraak de opdracht voor negen percelen een nieuwe regeling op te stellen. De gemeente is voortvarend aan de slag gegaan, heeft gesprekken gevoerd met belanghebbenden en heeft voor de negen percelen een nieuwe bestemmingsregeling gemaakt. Er is loyaal uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Raad van State. Met alle belanghebbenden is overleg gevoerd zodat ook zij nu weten waar zij aan toe zijn. Burgemeester en wethouders stemmen in het met het ontwerp bestemmingsplan 'Landelijk Gebied II.’ Met ingang van 15 november ligt het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage.

Uitslag kaartavond Blesruiters De uitslag van de kaartavond bij de blesruiters van vrijdag 8 november is als volgt: 1 Peet Zandbergen 6173 pt. 2 Frans Hendriks 5521 3 Marja v.d. Bosch 5267 4 Lucie v.d. Poel 5252 5 Paul Ammerlaan 5226 6 Arno Turkenburg 5213 7 Hans Nieuwland 5192 8 Willem v.d. Helm 5096 9 Jaap de Jong 5082 Poedelprijs ging naar Kees v.d. Ham. Ton Zuidgeest

Prins en Page Ik kan niet wachten tot het zaterdag elf over elf is. Ik heb er zin in! Groet, de Opper


Volendammer Vishandel

Beltmusic

Iede re donderdagmorgen t.o. Het Blesse Paard van 10.30—13.00 uur

Mobiele disotheek voor alle feesten Verhuur prof. licht / geluid / video PA-versterking bands en artiesten

Uits luitend 1e kwaliteit

Tel: 06-10470402 (Alfons) Mail: info@beltmusic.nl

Slagerij van der Geest Keurslagerkoopjes Tartaar 4 stuks

â‚Ź 6,50

Bij 3 malse kogelbiefstukken gratis pakje Croma Dorpsstraat 24 Tel.071-5801256 2381 EN Zoeterwoude


-11-

MARATHON SCHAATSEN Thom van Beek loopt verder uit Afgelopen zaterdag op de Haagse Uithof was Thom de baas bij de tussensprints en haalde daar de meeste punten. Inmiddels ligt hij 17 punten voor op de naaste concurrent Evert Hoolwerf. In de wedstrijd ging ploegmaat Remco Schouten op het juiste moment weg, hij kreeg drie rijders mee en namen, mede door de inspanning van maat Cristiaan Hoekstra, een ronde voor. In de finale moest hij het afleggen tegen Mark Ooijevaar en Arjan van der Kieft. Twee bekenden uit het langebaan schaatsen en nu ook op de marathon toer. Om zijn ploegmaat te beschermen mocht Thom niet rijden voor de overwinning. Hij werd 6e achter concurrent Hoolwerf. Johan Bakker werd 22e en Cristiaan Hoekstra 25e. Bij de dames won Karien Kleibeuker met overmacht. Imke Voormeer werd 2e. Na een zware inspanning kwam ze ook één ronde voor. In de finale reed Kleibeuker probleemloos weg bij nummer 2. 3e werd Irene Schouten. Janneke Ensing blijft in het klassement nummer één. Zoey van den Bosch reed een prima wedstrijd en werd keurig 35e. Eline Bennis wist de wedstrijd niet uit te rijden. Bij de Topdivisie was het een ware slachting. Zeker in de 2e helft van de wedstrijd namen 14 mannen één ronde voorsprong. In de finale bleef Garry Hekman met een geweldige sprint Arjan Stroetinga voor, 3e werd de Italiaan Francolinie. Bob de Vries blijft leider in het klassement. De volgende wedstrijd is a.s. zaterdag in Haarlem, de 6e wedstrijd om de KNSB cup. Start 1e divisie om 18.00 uur. Dames 19.30 uur en de Topdivisie om 20.30 uur. Aad de Haas

Kerststukjes maken De datum dat we weer kerststukjes gaan maken is bekend, namelijk donderdag 12 december. We mogen weer gebruik maken van het Dorpshuis om de stukjes te maken. Heeft u een ochtendje tijd over om een stukje te maken voor zieke en oudere parochianen, noteer het dan alvast in uw agenda! En u kunt weer materiaal, potjes en groen bewaren. U mag het ook brengen, bij de familie Vollebregt, Dr. van Noortstraat 54 of 54a (06-28641166-Marja) Het kan ook de 11e december bij het Dorpshuis afgegeven worden. Ook kan ik het eventueel bij u ophalen, 071-5802059. Onze hartelijke dank, Annie van Rijn

Wie wil er nou geen taart? Raad de goede Prins en Page en wij bezorgen hem bij U !!


Stompwijk ‘92

-12-

Wedstrijdprogramma Senioren Zaterdag 16 November Waar

Tegen

Aanv

Wed.nr.

Zat 1

Team

Thuis

TAVV 4

Vertrek

14:30

80740

Scheids

Zat 2

Thuis

Alphia 6

14:30

90619

Aanv

Wed.nr.

Scheids

A. Geurtsen

Zondag 17 November Team

Waar

Tegen

Vertrek

Zon 1

Thuis

DHL 1

14:00

50492

F. Meeuwenoord

Zon 2

Thuis

Bernardus 2

10:30

58804

M. Matze

Zon 3

Thuis

Teylingen 3

11:00

57724

K. Janson

Zon 4

Uit

Meerburg 5

13:15

61504

Zon 6

Uit

Altior 6

11:00

60535

Zon 7

Uit

Altior 7

14:00

61756

Zon VE

Uit

AGE VE2

10:00

56004

Zon VR

Thuis

Nicolaas Boys VR2

14:30

56936

10:00

R. Smits

Namens bestuur aanwezig: Ed van Vliet De bardienst wordt deze week verzorgd door: Zaal dames 1

Dinsdag 19 November Team Zon 1

Waar

Tegen

Uit

TAC ´90

Beker HV-omroep West cup Vertrek

Aanv

Wed.nr.

Scheids

20:00

Junioren Zaterdag 16 November Waar

Tegen

A1

Team

Uit

Floreant A2

B1

Thuis

DSO B5

C1

Vertrek

Aanv

Wed.nr.

13:15

14:30

149540

12:30

132709

11:00

149568

12:30

117414

8:45

141112

Vrij

C2

Uit

Voorschoten'97 C4

C3

Thuis

DWO C5

10:00

D1

Thuis

RKAVV D3

D2

Thuis

Quick Boys D9

11:00

163942

E1

Thuis

UDO E4

11:00

159055

E2

Uit

ABF E2

8:00

9:00

147262

E3

Uit

Quick Boys E11

8:30

9:30

147278

E4

Uit

Koudekerk E4

8:00

9:00

160340

F1

Uit

SVC'08 F1

8:45

9:45

147283

F2

Thuis

Quick Boys F8

9:45

164168

F3

Thuis

Leidschenveen F4

9:45

129109

F4

Thuis

Bernardus F5M

8:45

161696

Scheids


-13Maandag 18 November Waar Tegen

Aanv

Wed.nr.

Heren 1

Team

Uit

Alphia 1

20:30

91494

Sporthal

Scheids

Heren 2

Uit

SJZ 2

20:00

91885

Heren 3

Thuis

SEV 1

19:00

92982

Meerhorst

A. Muradin

Heren 4

Thuis

Meiteam 1

22:00

94022

Meerhorst

R. v. Meurs

Heren 5

Thuis

zvv Den Haag 13

20:00

94035

Meerhorst

A. Muradin

Dames 1

Uit

VUC VR2

21:00

98062

Overbosch (Den Haag)

Dames 3

Thuis

RKDEO VR1

21:00

98100

Geest, de (Warmond)

Aanv

Wed.nr.

Sporthal

21:00

98150

Meerhorst

Ridderhof (Koudek. a/d Rijn) L.A. Jacobs L. van der Klaverhal (Zoeterwoude) Velden

R. v. Meurs

Woensdag 20 November Team

Waar Tegen

Dames 2 Uit

Warmunda, SV VR2

Scheids

EHC – Stompwijk ’92 DS1 Zaterdagavond 9 november speelde we tegen EHC. Voor de wedstrijd hebben we met zijn allen gezellig pizza in de kantine gegeten, daarna vertrokken we richting Leidschendam. We begonnen de wedstrijd sterk. Doordat EHC offensief verdedigde wist Cynthia een aantal keer te passeren en we stonden al snel met 2-5 voor. De linkerkant van Stompwijk draaide goed en we liepen uit naar 3-9. Dit kwam ook doordat de verdediging goed stond en Jona op de cirkel een aantal keer goed gevonden werd in de aanval. Helaas konden we dit tempo niet volhouden waardoor EHC terug kon komen in de wedstrijd. Met een stand van 8-12 gingen we de rust in. Na de rust begonnen we net zoals we de eerste helft waren begonnen. Amanda hield 2 pingels en Demi maakte 2 pingels. Wij bleven scoren waardoor de stand op 12-17 kwam. Alleen kwam EHC nu echt op gang, ze vonden hun cirkel een aantal keer mooi. Ook de opbouw gooide er een aantal in waardoor we het weer spannend maakten. Net als vorige week werd het gelijk, 18-18. Beide teams gingen gestrest spelen waardoor er 5 minuten lang geen doelpunt gemaakt werd. Twee keer achter elkaar kregen wij een 2 minuten straf, maar de verdediging stond goed en EHC wist hier geen gebruik van te maken. Amanda wist nog een break met haar gezicht tegen te houden. Gelukkig wist Marieke de rust terug te brengen in het team waardoor we nog een aantal punten scoorden. Hierdoor sleepte we de eerste overwinning van dit seizoen binnen(20-22). Als een team hebben we dit bereikt, maar dit had niet gelukt zonder al het publiek dan ons in Leidschendam is komen aanmoedigen. Bedankt hiervoor! Volgende week spelen we thuis om 12.30 tegen Indus ’67, de balsponsor is Tom Janson Schilder- en Wandafwerking. Hopelijk krijgen we deze keer weer net zoveel support als afgelopen weken. Groetjes, Claire Luiten en Dennis van der Linden


Handbalprogramma

-14-

Programma voor zaterdag 16 november Team Waar Tegenstander Tijd DCJ1 uit Verburch 3 14.25 Programma voor zondag 17 november Team Waar Tegenstander Tijd DS1 thuis Indus ´67 12.30 DS2 thuis Westlandia 4 13.35 DAJ1 thuis Saturnus ´72 11.25 DBJ1 vrij DBJ2 uit Verburch 3 12.00 HBJ1 uit Lotus 13.00 DDJ1 thuis ODIS 2 10.40 DEJ1 uit EHC 09.30 DFJ1 thuis VELO 2 09.55 DFJ2 vrij Bardienst zondag 09.00-11.30: Eus

Locatie J. vd. Valkhal

Scheids

Wed.nr 17275

Locatie Meerhorst Meerhorst Meerhorst

Scheids L. Boonstra Trudy Cock

Wed.nr 2444 6431 11820

Lisanne/Nathalie

15467 29631 21211 25642 28877

J. vd. Valkhal F. BlankersKoenhal Meerhorst De Fluit Meerhorst

Lilian

De balsponsor voor de wedstrijd Dames 1 tegen Indus ´67 is

Tom Janson Schilder- en Wandafwerking Handbalschool Haaglanden komt op bezoek bij Stompwijk ‘92 Op dinsdag 19 november komen er 2 trainers van de handbalschool Haaglanden training geven aan de D, C en B (dames B1, dames B2 en heren B) jeugd van Stompwijk. Het is de bedoeling dat de trainers van de betreffende teams hierbij aanwezig zijn. Andere trainers, de coaches en ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom om te komen kijken. De training van de D en C is van 18.00-19.00 uur en van de Dames en heren B van 19.00- 20.00 uur. Behalve voor de heren B valt de training dus binnen de normale trainingstijd en de technische commissie hoopt dat iedereen erbij aanwezig kan zijn. De thema’s van de avond zijn: D en C jeugd: Spelenderwijs trainen B jeugd: De warming up maar dan anders

Carnavalsmotto seizoen 2013/2014= Het is maar Fantasie!!!!


-15-

Inschrijvingsavond VV/ZZ Zaalvoetbalkampioenschap 2014: VV/ZZ Martijn Oudshoorn Woensdagavond 13 november tussen 20.00 en 21.00 uur zullen in de kantine van Stompwijk’92 alle inschrijvingen in ontvangst genomen worden. Ik geef u alvast de data van de speelavonden: 4, 11 en 25 januari, 1 februari en de finale avond zal plaatsvinden op 8 februari 2014. Het streven is om de inschrijving te sluiten bij 32 deelnemende herenteams. Dus wie het eerste komt, die het eerste maalt. Bij de dames belooft het ook weer een spannend toernooi te worden, dit begint al bij de inschrijvingsavond. Dus ook hier geldt: wie het eerste komt, die het eerste maalt. Volgen nu nog wat huishoudelijke mededelingen. We willen iedereen, nog meer als andere jaren, wijzen op de doelstellingen van het toernooi: Gezelligheid, Prestaties en Sportiviteit(GPS). Wij, als organisatie, zien dit als de 3 speerpunten van het naderend toernooi. Deelnemers dienen enige band te hebben met Stompwijk’92 of met de Stompwijkse gemeenschap. We willen verder met nadruk erop wijzen, dat alleen opgegeven spelers speelgerechtigd zijn voor het toernooi. Alle teams zijn verplicht een deelnemerslijst in te leveren met minimaal 10 spelers. Een deelnemer dient 17 jaar of ouder te zijn of tijdens het toernooi 17 jaar te worden. Dit betekent dus voor dit jaar dat een deelnemer voor 8 februari 1997 geboren moet zijn. Ter beoordeling of aan de gewenste regels is voldaan, dient op de deelnemerslijst naast de teamnaam, de naam van de deelnemer, geboortedatum en woonplaats vermeld te worden. Ook is het verplicht om een contactpersoon van het team te vermelden. Tot slot dient het inschrijfformulier te zijn voorzien van het inschrijfgeld: € 65, -. Dit dient dus tegelijkertijd in te worden ingeleverd. Ter ondersteuning treft u bijgaand een inschrijfformulier: Naam deelnemende team: ………………………………… Voornaam/achternaam deelnemer: Geboortedatum: Woonplaats: ………………………………… ………………… ……………………… ………………………………… ………………… ……………………… ………………………………… ………………… ……………………… ………………………………… ………………… ……………………… ………………………………… ………………… ……………………… ………………………………… ………………… ……………………… ………………………………… ………………… ……………………… ………………………………… ………………… ……………………… ………………………………… ………………… ……………………… ………………………………… ………………… ……………………… Contactpersoon: Adres/telefoonnummer: E-mail adres: …………………… …………………………… ………………………………

Openingsbal Carnaval 16 november


Laat bloemen uw Passie zijn…….. Bloemsierkunst "De Passie" Dr.v.Noortstraat 186 2266 HC Stompwijk 071-5803515 www.bloemsierkunstdepassie.nl MET WEBSHOP !!! inf o@bloemsierkunstdepassie.nl 6 dagen open: dins- en donderdag na 13.00 uur gesloten Let op onze weekend aanbieding voor € 5.95


Andrea’s Haarstudio

Vrijdag tot 19.00 geopend !

Kapsalon

Vrijdag Happy Hour Knippen tussen 16.00 en 19.00 Dames wassen en knippen € 17,50 Heren knippen € 15,00

Dames - Heren - Jeugd - Kinderen

Alle behandelingen zonder en met afspraak. Wassen + Knippen Kleuren + Drogen NU

Wij knippen ook bij u thuis

ook alle andere behandelingen.

€ 50,00 all in

(geen extra kosten)

Normale Haarlengte en incl. lak en gel.

Woensdag knippen Kids t/m 13 € 9,00 Jeugd t/m 18 € 12,50

U kunt ook gebruik maken van onze gratis haal en breng service.

071 – 5801560 Hoefblad 30 Stompwijk

Voor een vrijblijvende offerte: Email: Mobiel: Telefoon:

peter.selier@online.nl 06-51153686 071-5801878

Di t/m Do : 09:00 - 17:30 Vrijdag : 09:00 - 19:00 Zaterdag : 08:30 - 16:00 www.andreashaarstudio.nl


Nu ook het adres voor: 

Straatkolken, afvoergoten en drainage



Pvc buizen: alle maten en hulpstukken



Stelconplaten: nieuwe en gebruikte



Nieuwe en gebruikte betonstenen en gebakken klinkers!

AUTOBEDRIJF

LUITEN Huyssitterweg 39, Stompwijk, 071-5803157

    

Verkoop van nieuwe en gebruikte personen-en lichte bedrijfsauto’s; Reparatie van personen-en lichte bedrijfsauto’s; Gebruikte auto’s met Bovag garantie en nationale auto pas. A.P.K. keuringen; Airco service; Texaco tankstation. www.autobedrijfluiten.nl

info@autobedrijfluiten.nl


Geachte schaatsliefhebbers,

-19-

De jaarvergadering van IJsclub Nut en Vermaak zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 26 november om 20.30 uur in café De Gouden Leeuw aan de Dr. van Noortstraat 76 te Stompwijk. Het bestuur nodigt een ieder uit die de club een warm hart toedraagt. Op deze avond zijn Frans Oliehoek en Leo de Haas aftredend en stellen zich niet herkiesbaar als bestuursleden. Het bestuur van IJsclub Nut en Vermaak zal als vijfmansformatie haar bestuurswerk voortzetten. In deze vergadering wordt er teruggekeken op de gebeurtenissen van ´t (vorig) seizoen 2012/2013 en uiteraard kijken we naar het huidig seizoen 2013/2014. De agenda is te zien op onze website www.ijsclubstompwijk.nl. Tot dinsdag 26 november! Namens het bestuur, Erwin van Es, Secretaris “Nut en Vermaak”

Laat de MS collectant niet in de kou staan Als één na laatste in een rij van landelijke collecterende goede doelen, komt de collectant van het Nationaal MS Fonds vanaf 18 november aan de deur. Het Nationaal MS Fonds financiert onderzoek naar MS en ontwikkelt behandelprogramma’s die mensen leren om te gaan met hun ziekte. Altijd vanuit een positieve insteek door uit te gaan van de mogelijkheden die je als mens met MS hebt. Wat kunt u doen om het de MS Collectant makkelijk te maken? Leg alvast wat kleingeld in de gang en doe vooral de deur open. De collectant hoeft dan niet te lang te wachten en kan, na uw donatie, meteen doorgaan en aanbellen bij de volgende voordeur. Het geld dat wordt opgehaald tijdens de collecteweek zal besteed worden aan onderzoek enerzijds en begeleiding en training anderzijds. Op deze wijze kunnen wij samen met onderzoekers en behandelaars mensen met MS nu én morgen helpen. Heeft uw deurbel niet gerinkeld, een donatie is welkom op giro 5057 of stuur een sms naar 4333 met de woorden STOP MS en doneer eenmalig € 2,— . Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl

Te koop : Eiken ronde tafel met vier stoelen. 079-3212983 of 06-13329601

Carnaval gaat weer van start!!!!!!!!


Luiten BV Stompwijk Landbouwmechanisatie en Tractoren bedrijf

Adres: Stompwijkseweg 78 2266 GH Stompwijk Tel.: 070-3175288 Fax.: 070-3277724 Email: info@luitenstompwijk.nl Website: www.luitenstompwijk.nl

Naast reparatie en service voor tractoren en landbouwmachines ook het advies voor levering van:

   

Gallagher en schrikdraad klokken en afrastering voor alle dieren

 

Heteluchtkanons

Tuin- en parkmachines: Kettingzagen, gazon– en bosmaaiers, heggenscharen en tractoren Werkkleding: Schoenen, jassen, overalls, broeken, truien enz. Hogedrukreinigers: warmwaterhogedrukreiniger & koudwaterhogedrukreiniger Hobby / semi professional / professional Klein constructie werk: Sierhekwerk, frames, balkonhekken enz.

Kortom, wij kunnen u dus zeer breed van dienst zijn!

Openingstijden: Ma t/m vrijdag 7.30—17.00 uur - Zat 7.30—14.00 uur Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


-21-

IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’ Veel progressie voor Edward Door omstandigheden was het niet mogelijk om afgelopen week de uitslagen van het zondagavond programma te vermelden. Edward Jansen maakte hier veel indruk door op zowel de 500 meter (42.47) als 1000 meter (1.23.75) zijn persoonlijke records dik te verbeteren. Zijn eindtijd op de 1000 meter (3 sec sneller dan zijn oude pr) was tevens goed voor promotie naar de categorie B2. Ook promotie was er voor marathonrijder Johan Bakker. Zijn score op de 1000 meter van 1.21.27 betekende een verbetering van zijn beste tijd en promotie naar de categorie senioren 3. Uitslagen 3 november

500m

1000m

Edward Jansen

42.47 pr

1.23.75 pr

Ferdinand Jansen

42.46

1.25.28

Tjilde Bennis

44.87

1.29.59

Johan Bakker

41.47

1.21.27 pr

Records voor Nadine, Patty, Tjilde en Ferdinand Ondanks het natte weer waren de ijscondities afgelopen weekend goed. Omdat op zaterdag de Residentiecup werd verreden en er een selectiewedstrijd was voor een junioreninterland deden de ijsmeesters hun uiterste best om een goede ijsvloer neer te leggen. Dit lukte prima, want er werden weer veel records verbroken. Nadine Turk verbeterde zich op de 500 m met ruim een halve seconder tot 52.32. Op de 1000m klokte ze 1.46.32, een verbetering van haar beste tijd met meer dan 2,5 sec. Patty Vurens bleef op de 500 m met 47.19 maar iets boven haar p.r. Op de 1000 m haalde ze met 1.36.01 bijna 1 sec van haar beste tijd af. Tjilde Bennis kwam in actie op de 3000 meter. Ze liet een tijd noteren van 4.46.65, een verbetering van haar persoonlijke record met 10 sec. Ferdinand Jansen haalde op deze afstand 3 sec van zijn record af en klokte 4.26.63. Uitslagen 10 nov

500m

1000m

Nadine Turk

52.32 pr

Patty Vurens

47.19

Edward Jansen

42.73

1.46.32 pr 1.36.01 pr 1.24.33

1500m

Michael van Lierop

40.74

2.06.68

WillemJan Molleman

42.78

2.10.90

3000m

Tjilde Bennis

4.46.65

Ferdinand Jansen

4.26.43 Tom de Haas


- 23 -

Het Feestneuzenbal staat voor de deur!!! Tijdens deze 16de van november wordt dan eindelijk bekend wie de nieuwe Prins en Page van Gaandrië gaan worden. Ook installeren wij deze avond een aantal nieuwe raadsleden en natuurlijk niet te vergeten de steun en toeverlaat van de Prins en Page namelijk de Opper. Het thema van dit Carnavalsseizoen is “Het is maar Fantasie”. Omdat iedereen naar onze mening hier werkelijk iedere kant mee op kan zijn wij heel benieuwd naar wat dit jaar ons allemaal zal brengen. Ook dit jaar hebben wij bij Supermarkt de Coop een bus gezet waarin u uw ideeën voor de nieuwe Prins en Page kunt doorgeven, aan degene met het juiste antwoord zal er door ons een overheerlijke taart worden overhandigd. Dit jaar hebben wij op het openingsbal blaaskapel de Blaasbalgen uitgenodigd. Nadat eerst Prins Adrie en Page Sascha nog de Polonaise zullen aanvoeren word het om 23.11 tijd om de nieuwe Prins, Page en Opper via de Proclamatie te installeren. Hierna is het tijd om de Page af te voeren en rond 24.00 word Prins Adrie getest of hij van het juiste hout is gesneden om zich bij de OudPrinsen te voegen. Deze avond hebben wij uiteraard weer prijzen voor de best verklede man en vrouw. De verkoop van kaarten is aan de deur, de entree bedraagt € 7,50. Vanaf 21.00 uur bent u allen van harte welkom. Lidmaatschap Als u alle carnavalsavonden ongehinderd naar binnen wilt lopen, kunt u het lidmaatschap aanschaffen. De kosten voor dit lidmaatschap zijn € 25,00. Als u hier geïnteresseerd in bent, kunt u zich zaterdag 16 november bij entree opgeven als lid. Hier nog wat data: Zaterdag 4 en Zondag 5 jan: Zaterdag 18 jan: Zaterdag 1 mrt:

Gaanders boekje lopen en lotenverkoop Gaanders Bierstube Optocht. Straatcarnaval en gekostumeerd bal

Voor meer info www.degaanders.nl. P.R. De Gaanders Donderdag 14 november vertrekt er weer een busje naar Leidsenhage er kunnen 8 personen mee. Iedereen mag mee, als ook boodschappenkar en/of rollator. Vertrek: 10.00 uur Pinksterbloem 10.05 uur bushalte tegenover de Coop 10.10 uur Kerkplein retour naar Stompwijk om 13.30 uur. Opgeven bij Coby v.d. Geest, tel. 5801561


Is de prijs- kwaliteitverhouding van uw huidige accountant nog in orde? Zo niet, dan is nu het moment om over te stappen. Voor u en uw onderneming kunnen wij veel betekenen o.a: - Bijwerken boekhouding - Begeleiding bij het online internetboekhouden - Salarisadministratie - Aangiften omzet-, loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting - Jaarrekening - Adviezen inzake starten onderneming, fiscale voordelen, afschrijvingen etc. Wij verzorgen graag een vrijblijvende offerte voor u of geven een demonstratie van het online boekhoudprogramma. U kunt ons bellen of mailen. Of... bezoek onze website www.van-boheemen.nl met nieuwsfeiten en een overzicht van al onze werkzaamheden. Doctor van Noortstraat 134 2266 HB Stompwijk Tel: 071-5804847 e-mail: info@van-boheemen.nl

2206  
2206  

Dorpsketting

Advertisement